Pszichológia | Felsőoktatás » Pszichológiai idegen szavak jegyzéke

Adatlap

Év, oldalszám:2002, 1 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:469
Feltöltve:2006. június 11
Méret:47 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11111 Anonymus 2016. november 16
  Szuper

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Pszichológiai idegen szavak jegyzéke Affinitás Akceleráció Aktuálgenezis Ambivalencia Anamnézis Anticipácó Artikulált Aerosual (erozuál) Asszciáció Autonóm Behaviorizmus Centralizálódás Debilizáló Depresszió Determináló Deviáns Diffúz Dinamikus Diszkrepancia Diszkrimináció Diszpozíció Disszonancia Drive (drájv) Emblematikus Emoció Empirikos Empátia Engram Exploráció Extrenalizáció Extrospekció Facilitáló Faktor Feed back (fid bek) Filogenezis Fiziológiai Frekvencia Frusztráció Formális Funkcionális Generalizáció Genetika Homeosztézis Identitás Identifikáció Imprinting Indirekt Individuum Informális Inkongruens Integráció Interakció Interiorizáció Interperszonális Interverbális Introspekció Invariáns Izoláció Karakter Kategorizálás Kompetencia érzékenység felgyorsult fejlődés jelenlegi fejlődés kettősség fejlődésment feltárása előrevetítés tagolt, érthető agykérgi aktivációs szint (képzet) társítás

önálló, független viselkedéstan fogyatékossá tevő nyomott kedélyállapot meghatározottság eltérő, szabály nélküli szétszórt, rendezetlen mozgékony különbség, egyenetlenség különbségtétel, megkülönböztetés hajlam, készség egyenetlenség, zavar űző-hajtó erő, késztetés jelvényszerű érzelem tapasztalati beleérző megértés emléknyom kikérdezés kivételes, külső tárgyra vonatkozás kifelé forduló vizsgálódás serkentő tényező, összetevő visszacsatolás fejlődés élettani gyakoriság akadályoztatás nyomán kialakuló kellemetlen élmény szabályos, előírásos működésbeli általánosítás örökléstan élő szervezet fiziológiai egyensúlyi állapota (én) azonosság azonosulás, hasonulás tartós korai bevésődés közvetett, rejtett; szándéktalan egyéniség rejtett, nem hivatalos össze nem illő összegződés, egyesülés kölcsönhatás belsővé tétel személyek közötti szavak közötti befelé fordulás,

önvizsgálat változatlan elszigetelés, elkülönítés jellem osztályozás, csoportosítás illetékesség, hozzáértés Kompromisszum Kondicionálás Konformizmus megegyezés, megalkuvás feltételes reflex kialakítása normákhoz, a közvéleményhez való elvtelen alkalmazkodás Konstruktív folyamat építő, előrevivő Kontextus szövegösszefüggés Korreláció kölcsönös összefüggés Latens lappangó, rejtett Manipuláció kézzel végzett művelet Motiváció belső késztetés Motoros mozgásos Neurotikus lelki zavarban szenvedő Ontogenezis egyedfejlődés Operáns műveleti Pantomimika kifejező taglejtések Paradox ellentmondó Percepció észlelés Perceptuális észlelési (érzékszervi úton felfogott) Plaszticitás képlékenység, formálhatóság Projekció kivetítés Primer elsődleges, első Proximika közelség, távolságtartás Psziché lélek Pszichikus lelki, lelki eredetű Pszichoanalízis lélekelemzés; mélylélektan Redundancia

információt nem tartalmazó, felesleges közlés Referencia vonatkoztatás, viszonyítás Regresszió hanyatlás, visszaesés Represszor elnyomó, elfojtó Retardáció lassulás, késleltetés Retrospekció múltat tanulmányozó Self (szelf) én (magam) Struktúra szerkezet Szekunder második, másodlagos Sztereotíp ismétlődő, változatlan Szenzoros érzéki Szeparáció elkülönítés Szimultán egyidejű Szociabilitás társas kapcsolati készség Szocializáció társadalmi normákhoz való viszony kialakulásának folyamata Szintetizátor kiélező (érzékenyítő) Szukcessív egymás utáni (időben) Tendencia irány, irányzat Tolerancia türelem, türelmesség Trauma súlyos (testi-lelki) sérülés, megrázkódtatás Variáns változó Vegetatív folyamat akaratunktól függetlenül végbemenő szervi (idegrendszeri) történés Verbális szóbeli Vokális hangbeli