Nyelvtanulás | Angol » Jogi és ingatlan angol szótár

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 33 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:600

Feltöltve:2011. szeptember 10.

Méret:146 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11110 Anonymus 2014. június 16.
  Szerintem jó. Sok hasznos szó található benne.

Tartalmi kivonat

Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu JOGI ÉS INGATLAN ANGOL SZÓTÁR Hungarian Dictionary of Legal and Property Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F "no-debt certificate" (non-)residential property (signed) ”counter check” principle ”uncultivated” . the respective provisions of the Hungarian Civil Code shall apply. 30 napot meghaladó sorbanállás a proceeding of the competent authority shall be initiated a true copy of the title deed A/C = air conditioning unit abortive fee access access control system access road accessibility | making sg wheelchair accessible accommodation capacity account account assignment acknowledgement of receipt acquisition of direct or indirect ownership acrylic glass Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises Act IV of 1957 on the General Rules of Administrative Procedures Act IV of 1959 on the Civil

Code Act LIV of 1996 on forests and the protection of forests Act LV of 1994 on Arable Land Act LXIII of 1992 on the protection of personal data and disclosure of data of public interest Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Publicity of Data of Public Interest Act LXIV of 2001 on the Protection of Cultural Heritage Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure acting partner action actual addendum ad-hoc assignment administration administrative administrative designation (of the area) Administrative Register of the Settlements of the Hungarian Republic adobe "0-s levél" (nem) lakás célú ingatlan sk. „négy szem” elv kivett (telek) [tul. lapon] a Ptk. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók account(s) 30 days overdue eljárást kell kezdeményezni az illetékes hatóságnál hiteles tulajdoni lap másolat klímaberendezés, légkondicionáló meghiúsulási díj láthatás (válás után) beléptetőrendszer felvonulási út

akadálymentesítés ágyszám beszámoló kontírozás átvételi elismervény közvetlen vagy közvetett tulajdonszerzés akrilüveg A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény (Hpt) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény Az erdőkről és erdők védelméről szóló 1996. évi LIV örvény Termőföldről szóló 1994. évi LV örvény 1992. évi LXIII örvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII számú törvény Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV örvény a Polgári perrendtartásról (Pp.) szóló 1952 évi III trv beltag jogcselekmény mindenkori szerződéskiegészítés eseti munka ügyintézés közigazgatási közigazgatási megjelölése

(területnek) a Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyve vályog Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu adopt an authority statement advance account affiliated company affixed with an Apostille clause against a payment certificate | against a certificate of performance agency agreement agency fees agent, trustee, representative agrees to and accepts to be bound by air cleaner air con air cooling air-conditioned, with A/C aircraft warning light allocated parking alternating current (AC) ambient humidity amended agreement amendment, modification of law amenities amenities amicable amortization An appeal may be lodged (entered) against the decision. anchor point (of a city) ancillary facilities and/or annex annex, side wing annual profit or loss antenna housings antenna mount anti-slide apartment house appearance appendix application for registration of mortgage application for the registry of real estate

Appraisal based on market return analysis Appraisal based on reproduction cost appraisal report appraisal report appraisal report Appraisal through comparative market data Appraisal through market-based comparison appraiser, property valuer | land valuer | GB: valuation surveyor appraiser, valuer approaching road appropriation approved invoice aquiclude aquifer arable land arbitration arbitrator archaeological evidence arched floor szakhatósági állásfoglalást kiad előlegszámla kapcsolt vállalkozás Apostille-záradékkal ellátott teljesítési igazolás ellenében ügynöki szerződés ügynöki díjak megbízott, képviselő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el légtisztító légkondi léghűtés klimatizált légiakadály-fény kijelölt parkolóhely váltóáram környezeti páratartalom módosított szerződés törvénymódosítás előnyös tulajdonságok, extrák az ingatlan előnyös tulajdonságai jóhiszemű törlesztés A határozat ellen

fellebbezésnek van helye. vonzereje, fő megtartóereje egy városnak bérlemény tartozékai illetve melléklet épületszárny éves üzleti eredmény antenna elhelyezések antennatartó csúszásmentes bérház személyes megjelenés függelék jelzálog-bejegyzési kérelem ingatlan-nyilvántartási bejegyzés iránti kérelem Piaci hozadéki megközelítés szerint Újraelőállítási költség alapú megközelítés szerint értékbecslési szakvélemény értékelői szakvélemény értékbecslés Piaci összehasonlító megközelítés szerint Piaci összehasonlító megközelítés szerint értékbecslő értékbecslő, értékelő nyél, behajtó út eltulajdonítás jóváhagyott számla vízzáró réteg vízadó réteg szántó döntőbíráskodás | választottbíróság döntőbíró régészeti lelet boltozott födém Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu architect Architects Programme architectural

heritage architecture are in full force and effect area list area of buildings / area of structures armature arpent arrangement fee articles of association as soon as practicable as-built drawings as-is asking price assessment of damages asset asset management asset valuation assets appraised assets, valuables assign assumption of debt at its sole discretion at one’s own expense at the actual value attested authentication Authority Department of the Hungarian Geological Service authority proceeding authority requirements authorized joint representative authorized party automatic sprinklers availability of credit facility average backfill(ing) bad debts bad performance Balance Sheet balance sheet asset value bank loan bankruptcy proceedings bankruptcy proceedings barrack barrenness barrier door base concrete base sandstones basement bay window beam floors bearing fruit-trees bearing power become unfeasible belt, zone beltway best practice építész, építészmérnök tervezői

program épített örökség, építészeti örökség építészet teljes jogerővel bírnak területjegyék felépítmény terület (cső)szerelvény kataszteri hold (kh.) hitelelbírálási díj társasági szerződés a lehető leghamarabb megvalósulási dokumentáció megtekintett állapotban („ahogy van”) kínálati ár / kikiáltási ár, irányár kárfelvétel vagyontárgy vagyongazdálkodás vagyonértékelés értékelt vagyonelemek vagyon átruház tartozásátvállalás saját belátása szerint saját költségére tényleges értéken hitelesített hitelesítés, okmányokkal való igazolás Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) Szakhatósági Főosztálya hivatalbóli eljárás szakhatósági előírások közös képviselő (társasháznál) meghatalmazott automata csöpögtető rendszer (kertben) hitelkeret rendelkezésre állása komfortos tömedékel(és) kétes követelések hibás teljesítés Számviteli mérleg mérlegfőösszeg banki hitel, bankhitel

csődeljárás csődeljárás laktanya meddőség (talajé) határ ajtó aljzatbeton bázis homokkő alagsor ablakfülke (kiugró) gerendás födémek termő gyümölcsfák terhelhetőség ellehetetlenül zóna körgyűrű tudásbázis Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu between X and Y beyond reasonable doubt beyond the control of binding bitumen felt blocked account blocked account blocked account for disbursements Board Meeting boiler Booking Policy books of account borrower both parties agree to the following brick arched floor brick filler walls broker / agent Budapest Sewage Works Ltd. budget budget holder building building acts building area building brick building construction building contractor entitled to construction activity building contractor, builder building engineering building line building loan building lot, lot suitable for construction building materials building permit building plans building

yard built-up area bulwark bundled service business activity business circles business day business entity business information business practices Business Rules business share business, commercial, services belt (BCS belt) buyer will pay property acquisition duty on the transfer of property buyer’s market by proxy of byroad cadastre calcareous clay call option capex= capital expenditure capital allocation capital increase egyrészről. másrészről (szerződésben) hitelt érdemlően -nak nem felróható okból kógens bitumenes szigetelőlemez zárolt számla zárolt számla folyósítási zárolt számla igazgatósági ülés kazán foglalási szabályok könyvelés, könyvvitel hitelfelvevő, hiteligénylő felek egybehangzó akaratából téglaboltozatos födém tégla kitöltő falazat közvetítő Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. költségkeret keretgazda építmény építésügyi szabályzat építkezési terület falazótégla magasépítés lakásépítésre

jogosult vállalkozó építési vállalkozó épületgépészet beépítési vonal lakásépítési hitel építési telek építőanyagok építési engedély építési tervrajzok felvonulási terület (építkezésnél) beépített terület védőmű kapcsolt szolgáltatás vállalkozási tevékenység üzleti körök munkanap gazdálkodó szervezet üzleti információk piaci magatartás Üzletszabályzat üzletrész, üzleti részesedés gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezet (GKSZ övezet) tulajdonszerzési ill. bejegyzési illetékfizetési kötelezettsége keletkezik kínálati piac, nagy kínálat megbízásából mellékút kataszter, telekkönyv mészmárga opciós visszavásárlási jog (tőke)beruházás tőkekihelyezés tőkeemelés Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu capitalized capped roof cardboard roof caretaker / groundskeeper cash equivalent instrument cash-flow cast-in-place reinforced

concrete base catering establishment cellar central heating ceramic flooring (tiles) ceramic tile certificate of incorporation certified architect certified company excerpt certified copy, attested copy, exemplified copy cession / assignment change management changes by customers changes by tenants channel operator chattel mortgage Chief Financial Officer chrome-plated circuit court circular hallway circulating hot water heating circulation area city with county rights Civil Aviation Authority claim notice claims management classified materials handling rules clause clause clay tile roof clear a property client clipped gable roof, jerkin head roof closing requirements / criteria fulfilled closing, closing costs coating coating coffee table collar beam collateral collateral analysis collateral certificate collateralised inventory financing limit collection collection and disposal of communal and hazardous waste collective maintenance fee (in condominiums) collector combination space and

hot water heater commission commission table commitment letter committment fee aktivált tornyos tető bitumenes / kátrányos lemezfedésű tető gondnok készpénz-helyettesítő eszköz pénzáramlás monolit vasbeton sávalap vendéglátóipari egység pince központi fűtés járólap kerámialap cégkivonat okleveles építészmérnök hiteles cégmásolat hiteles másolat engedményezés változáskezelés vevői változtatás bérlői változtatás mederkezelő ingó zálog pénzügyi igazgató krómozott vidékre kiszálló bíróság körfolyosó cirkó fűtés közlekedő megyei jogú város Polgári Légiközlekedési Hatóság igénybejelentés követeléskezelés titkos ügyirat kezelés (ÜK) törvénycikkely záradék, kikötés cseréptető tehermentesítés / takarítás megbízó csonka kontyfedél, csonka konytető eljesített záráshoz szükséges feltételek zárás, zárási költségek mázolás bevonat, (festék)réteg dohányzóasztal torokgerenda fedezet

fedezet értékelés fedezetigazolás óvadéki készletfinanszírozási limit inkasszó kommunális- és veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása közös költség (társasházban) díjbeszedő kombi cirkó közvetítői díj jutaléktábla kötelezettségvállalási nyilatkozat kötelezettségvállalási díj Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu commodities collateral commodity exchange commodity risk common charges common law rules common law, unwritten law commonhold unit title (UK), condominium registration (US) communicate / issue community compaction Company Act Company Gazette company loan company registry number company without legal entity comparative market analysis (CMA) comparative price list comparison approach to value competent authority competent National Park Directorate complementary financing complex compliance certificate composite forms of roof composite girder compressive strength

compulsory auction compulsory execution concrete floor, concrete ceiling concrete tile roof condo, condominium condominium condominium / residential block confidential business information conflict of interest conical roof, coniform roof conservation area construction construction site construction trustee (safe hand | external payment manager) construction trusteeship construction, execution, implementation constructor contamination contingent liability continuance licence contract for loan contract of deposit contract of services Contracted Architect Contracting contracting parties Contracting Parties specify that the present Hungarian language contract shall take precedence. contractor contractual obligation contractual relationship árufedezet árucsere árukockázat közös költség közjogi szabályok szokásjog albetét (Az albetét szám az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi száma.) nyílik vhová (ajtó) lakóközösség tömörödés Cégtörvény (Ctv.)

Cégközlöny munkáltatói kölcsön cégjegyzékszám jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság összehasonlító piacelemzés ártükör összehasonlítás-alapú értékbecslés illetékes hatóság illetékes Nemzeti Park Igazgatóság kiegészítő finanszírozás komplexum | objektum megfelelőségi tanúsítvány összetett tetőformák elõregyártott vasbeton gerenda nyomószilárdság kényszerárverés végrehajtás (adós esetében) beton födém betoncserép-tető öröklakás társasház, többlakásos társasház társasház üzleti titok érdekellentét, összeférhetetlenség kúptető, kúpos tető természetvédelmi terület építkezés építési terület építtetői fedezetkezelő építtetői fedezetkezelés kivitelezés kivitelező szennyeződés függő kötelezettség fennmaradási engedély hitelszerződés letéti szerződés megbízási szerződés Szerződött tervező szerződéskötés szerződő felek Szerződő felek kikötik a

jelen magyar nyelvű szerződés elsődlegességét. kivitelező szerződésbeli kötelezettség szerződéses jogviszony Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu contractual terms contractually capable control measure control tower controlled sampling controlling stake conveniences / level of conveniences cooktop copy of specimen signature core core process cork flooring corner lot cornice corporate tax corrugated slate cost allocation cost approach cost approach to value cost driver countersigning lawyer, the lawyer executing this contract country planning coupled window Court of Arbitration at the Hungarian Chamber of Commerce and Industry court of guardians court procedures court ruling courtyard cover cover checking coverage coverage covered porch crack, split, fissure crane bay credit agency credit facilities credit line credit line / credit facility credit standing creditable, solvent, creditworthy creditor crenation

cross exchange rate cultivated (area) cultivation cupola roof, dome roof curator cure period current assets current assets current Hungarian legislation szerződéses feltételek teljesen cselekvőképes ellenőrzési intézkedés irányítótorony irányított mintavételezés döntő részesedés komfortfokozat főzőlap aláírási címpéldány másolata: próbatest, magminta alapfolyamat parafa padlóburkolat saroktelek mennyezetpárkány társasági adó hullámpala költségfelosztás költségelvű értékelés pótlási költség alapú értékmeghatározás Shows what it would cost to replace or reproduce the improvements as of the date of the appraisal, less the Physical Deterioration, the Functional Obsolescence and the Economic Obsolescence. he remainder is added to the Land Value. vetítési alap (költségokozó) ellenjegyző ügyvéd tájrendezés kapcsolt gerébtokos Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság gyámhivatal,

gyámhatóság bírósági eljárások határozat belső udvar (épülettel körülvett) biztosíték fedezetvizsgálat beépítettség lefedettség, ellátottság fedett terasz repedés daruzott csarnok hitelintézet hiteleszközök hitelkeret hitelkonstrukció bonitás hitelképes hitelező fogazat keresztárfolyam művelt (terület) művelés kupolatető hagyatéki gondnok orvoslási időszak, póthatáridő forgóeszköz forgó eszközök a mindenkor hatályos magyar jogszabályok Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu curtain rod custody custom-built customer financing Customer Relations Manager Customer Relations Representative customer request customer requirements customers loan agreement cylinder dashed arrow data mining data privacy data provision / data reporting date of assignment Date of last update dated as above dead load debt collection debt obligations Declaration of Cancellation Declaration of

Registration Declined or unauthorised event handling decommissioning decree law Decree of Ministry of Economy and Transport No. 57 of 2005 (VII.7) deed deed of association deed of foundation Deed of Foundation of Condominium default in paying, non-performance default interest degree of completion delay of payment, late payment delta plain demand note demolition demolition department deployment / rollout deposit deposit measures depositional basin depositor depot, warehouse Description of activity design developer / investor development in an unbroken row diagrammatic drawing direct current (DC) Director of Finance disaster recovery disbursement disbursement Disbursement Clerk disbursement conditions disclaimer karnis szülői felügyelet egyedi tervezésű / kivitelezésű vevőfinanszírozás ügyfélkapcsolati vezető ügyfélkapcsolati munkatárs Vevői kérelem vevői igények vevői hitelszerződés kútalap szaggatott nyíl adatbányászat adatvédelem adatszolgáltatások

teljesítése megbízás kelte Utolsó módosítás dátuma k.mf = kelt mint fent önsúly / állandó teher követeléskezelés, adósságbehajtás fizetési kötelezettségek törlő nyilatkozat bejegyző nyilatkozat Elutasított vagy nem illetékes eseménykezelés leszerelés törvényerejű rendelet 57/2005. (VII7) GKM rendelet okirat társasági szerződés alapító okirat társasházi alapító okirat fizetés nem teljesítése késedelmi kamat készültségi fok fizetési késedelem deltasíkság fizetési felszólítás | fizetési meghagyás visszabontás bontás osztály telepítés / bevezetés foglaló üledékösszlet üledékes medence letevő raktárépület tevékenység leírása formatervezés | kialakítás beruházó zártsorú beépítés vázrajz egyenáram gazdasági vezető katasztrófa-elhárítás folyósítás folyósítás folyósítási ügyintéző folyósítási feltételek jogi nyilatkozat Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító

> tamas@1moment.hu > www1momenthu dispersion paint dispositional part disqualifying reason dissolution distortion distressed sale value district heating center district heating, teleheating District Inspectorate district land registry District Mines Inspectorate of Veszprém divide into lots / parcel out division head doctor’s office Document Office doors and windows dormer double-nave double-pitched roof, gable roof down payment Draft Agreement Draft Agreement draft bill drafting the endering Schedule Specification drainage drawing funds drill core drill ground driveway due to circumstances not imputable to either one of the Parties / beyond the control of any of the Parties due to circumstances within its control dunning letter duration duration of forced liquidation during the term of this agreement duties office duty on gifts duty on the onerous transfer of property early delivery earth works easement (the right of an owner to cross over anothers property for a special

necessary purpose) /also: right of way, servitude right, appurtenance/ eat-in kitchen EBIDA=Earnings Before Interest, ax, Depreciation and Amortization E-certified Title Deed economic geology economies of scale effective date Effective date electric gate electrical fittings electrical fittings electrical installations electricity grid electronic telecommunications providers diszperziós festék rendelkező rész (határozatban) kizáró ok végelszámolás torzítás nyomott árú értékesítés szerinti érték távfűtési központ távfűtés (távhő) Bányakapitányság körzeti földhivatal Veszprémi Bányakapitányság felparcelláz ágazatvezető orvosi rendelő Okmányiroda nyílászárók kiugró tetőablak (kutyaház) kéthajós nyeregtető előleg szerződéstervezet szerződéstervezet törvénytervezet versenyeztetési ütemterv leírás elkészítése vízelvezetés hitellehívás fúrómag gyakorlótér kocsilehajtó egyik félnek sem felróható körülmények miatt

neki felróható okból (okokból) fizetési felszólítás futamidő kényszerértékesítési időtartam a jelen megállapodás hatálya alatt illetékhivatal ajándékozási illeték visszterhes vagyonátruházási illeték előteljesítés földművek szolgalmi jog, szolgalmi út étkezőkonyha Kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (röviden: üzleti eredmény) E-hiteles tulajdoni lap teleptan méretgazdaságosság fordulónap Hatálybalépés időpontja automata kapu világító testek és elektromos felszerelési tárgyak elektromos szerelvények villamos berendezések áramszolgáltató hálózat elektronikus távközlési szolgáltatók Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu elevation elimination enclosed porch encumbrance endorsed endorsement energy supply system enforcement of interests through judicial channels enforcement of interests through non-judicial channels engine room

engineering district enter an appearance entered into by and between entitled to representation entrance gate entrance hall entryphone Environmental and Water Management Directorate environmental impact study Environmental Inspectorate of the Körös Region environmental liabilities Equity Ratio ERP (= Enterprise Resource Planning) system escrow agent escrow procedure estate tax estate/property agent event management excercise of rights excisable product excise tax excluded area executive body executive head with the right of independent representation executor exemption from charge exercise price exhaust fan exit strategy expansion gap expansion joint expected lending / allocation expenses, refund, return, reimbursement expert (technical) witness expert advice expert opinion | report expert witness in architecture and real estate expert expert witness in real estate explicit endorsement exploration field work exploration of carbon hydrogens / hydrocarbons exploration of mineral

resources exploratory drilling exposure period expropriation extended deadline extension exterior face homlokzat magasság kijavítás <hibáé> zárt veranda teher, kötelezettség felülhitelesített felülhitelesítés energiaellátó rendszer bírósági úton történő érdekérvényesítés békés úton történő érdekérvényesítés gépház szakaszmérnökség személyesen megjelen mely létrejött egyrészről . másrészről képviseletre jogosult kapu előszoba kaputelefon KÖVÍZIG (Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) környezeti hatástanulmány Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség környezetvédelmi felelősség tőkeellátottsági mutató vállalatirányítási rendszer letéteményes letéti eljárás építményadó ingatlanügynök rendezvényszervezés jogérvényesítés jövedéki termék jövedéki adó kivett hely (bányászati szempontból) végrehajtó szerv önálló képviseleti joggal felruházott vezető

tisztségviselő végrehajtó illetékmentesség kötési árfolyam (opciónál) szagelszívó kimenekülési stratégia dilatációs hézag dilatációs szerkezet várható kihelyezés visszatérítés igazságügyi műszaki szakértő szakértés szakvélemény igazságügyi építési és ingatlanforgalmi szakértő ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő külön hozzájárulás terepi kutatási munka szénhidrogén kutatás ásványi nyersanyag kitermelés kutatófúrás közzétételi / meghirdetési időszak kisajátítás póthatáridő bővítés, hozzáépítés, terjeszkedés, bővítmény külső homlokzat Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu extra service facade facility Manager fail-safe failure of performance Failure to meet this deadline shall result in a forfeiture of legal rights. fair market value family home, detached house fan FE= Full-ime Employee features, qualities, characteristics fees, costs

and expenses properly incurred field survey, on-site survey field surveys field trip file a notice filing filtering of bank client details final agreement final clause final financial plan final report final sales plan final Schedule final settlement proceedings Finance Assistant Finance Expert fire-extinguishing water tank firewall first ranking pledge fixed line, landline fixed term flagging flashing flat roof, deck roof flat-roof flight of stairs floating charge floating floor flood control dikes flood plain floor area floor area indicator floor area survey floor heating floor plan floor tile floor, ceiling floor, floor-slab flooring floors following previous consultation follow-up report footing, strip footing for reasons beyond the control of for rent / to let force majeure, act of God mellékszolgáltatás homlokzat műszaki üzemeltető üzembiztos a teljesítés meghiúsulása A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. tisztességes piaci érték családi ház

ventillátor teljes munkaidős alkalmazott tulajdonságok jogosan felmerülő díjak és költségek helyszíni szemle terepi mérések kiszállás „bejelentést” tenni iktatás banki ügyfél halászatok végleges szerződés záró rendelkezések végleges pénzügyi, finanszírozási terv zárójelentés végleges sales terv végleges időzítési terv végelszámolási eljárás pénzügyi asszisztens pénzügyi szakértő tüzivíz tároló tűzfal első ranghelyi zálogjog vezetékes vonal határozott idejű burkolás kőlappal lemezfedés (bádogfedés) lapostető lapos tető lépcsőforduló kézi zálog úszópadló árvízvédelmi töltések hullámtér alapterület, szintterület szintterületi mutató területfelmérés (arról van szó, h. kivitelezés után valósan mennyi az adott lakás alapterülete) padlófűtés alaprajz padlócsempe, padlólap födém födém burkolat, padlóburkolat traktus előzetes egyeztetést követően utánkövetési jelentés sávalap .

rajta kívül álló oknál (okoknál) fogva bérbeadó vis maior Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu forced investment forced liquidation foreclosure, execution foreign currency credit foreign national foreign operating capital foreign-registered company forest cultivation branch forest visiting rules forfeit deadline formation test formation treatment foundation founding member, co-founder foyer framework agreement free standing building freehold right free-standing / self-supporting tower freeway friction layer fringe benefits frontal front-yard frustration of contract fulfillment of closing requirements full comprehensive insurance fully completed contract furnishings furring tile fuse box FX-related status: domestic FX-related status: foreign gable and valley gablet garbage disposal gas convector gas meter reading gas network gated residential community general constructor general contractor general ledger account

number general ledger entries general mortgage general partnership generator generic number geological formations geological structures girder GLA (Gross Leasable Area) glass display cabinet glass fiber glass-wool lagging glaze glazed ceramics glazed tile Golden Crown [unit used for land evaluation in Hungary] kényszerbefektetés kényszerértékesítés végrehajtási jog, zálogjog érvényesítése devizahitel külföldi külföldi működő tőke külföldi székhelyű vállalkozás erdő művelési ág erdő látogatási szabályok jogvesztő határidő rétegvizsgálat rétegkezelés alap, alapozás alapító tag előtér keretszerződés szabadon álló épület örökbérleti jog önhordó torony, kikötés nélküli torony gyorsforgalmi út kopó réteg béren kívüli juttatások homlokzati előkert a szerződés meghiúsulása zárási feltételek teljesítése casco biztosítás hiánytalanul kitöltött szerződés berendezés, bútorzat, felszerelés üreges

hőszigetelő burkolótégla biztosíték szekrény devizabelföldi devizakülföldi keresztfedél oromzatos kontytető köztisztaság gáz konvektor gázóra leolvasás vezetékes gáz bekerített lakópark generál kivitelező fővállalkozó kivitelező főkönyvi szám főkönyvi számok keretbiztosítéki jelzálogjog közkereseti társaság (kkt.) aggregátor, áramfejlesztő típusszám földtani alakulatok földtani szerkezetek tartó gerenda, támasztó gerenda teljes beérbeadható terület üveges szekrény üvegszálas üveggyapot burkolás lazúr mázas kerámia csempe aranykorona (AK) Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Governing Law governing law government decree grace period grace period grant of probate Great Plain ground ground beam ground floor, first floor ground plan ground water ground wire grounding gutter guy wire guyed tower H"as-built" drawings half hip, intersecting roof, Italian

roof, kipped roof handling fee Handover List Handover/Acceptance Schedule hard cost hard finish hard-wood floor Having read and interpreted the present Agreement, Parties hereto have signed it as proof of their willing consent thereto. he binds himself to acknowledge head office headcount heat consumption meter heater, radiator hedging with commodities height of construction helved plot hereinafter herewith appoints and gives mandate to. heritage protection fine hidden (latent) defect high power / high voltage high pressure water tank high standard highest and best use high-level market research hipped roof home equity loan (HEL) | mortgage equity withdrawal Home sales home-savings account housing estate Hungarian Financial Supervisory Authority Hungarian Public Road Management Kht. Hungarian Real Estate Association Hungarian State reasury hydrocarbon reservoir hydrogeological protection area I declare under penalty of perjury idle / vacant / underutilized if required Irányadó jog

vonatkozó szabályok kormányrendelet türelmi idő türelmi idő hagyatékátadó végzés Alföld föld (dugaljnál) ászokgerenda földszint alaprajz talajvíz földelőkábel földelés ereszcsatorna kikötő kábel kikötött torony megvalósulási rajzok kontytető, kontyolt tető kezelési költség Átadási lista átadás-átvételi ütemterv közvetlen építési költség hidegburkolat, hidegburkolás keményfa padló Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták és értelmezték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. magára nézve kötelezően elismeri székhely létszám hőmennyiség fogyasztásmérő radiátor árucserével egybekötött fedezet bevonás [árutőzsdén] építési magasság nyeles telek továbbiakban meghatalmazza és megbízza örökségvédelmi bírság rejtett hiba erősáram (adóberendezésnél: nagy teljesítményű) hidrofor üzemű vízberendezés luxus legjobb és legértékesebb hasznosítási forma

Felsőszintű piackutatás sátortető fogyasztási célú/szabad felhasználású jelzáloghitel Lakáseladás lakás-előtakarékossági számla lakótelep Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Magyar Közút Kht. Magyar Ingatlanszövetség Magyar Államkincstár szénhidrogén telep hidrogeológiai védőterület Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, kihasználatlan szükség esetén Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu impact study Implementing technical changes implicitly (implicitly accepts) implied waiver implied warranty improvement in a prestigious neighborhood in a retraceable manner in a timely manner in a verifiable manner in approval thereof In approval thereof, Parties have signed the present agreement as it is in full accordance with their contractual will. / Now, as the same being the full expression of their respective wills, the Parties have signed this agreement. in

default whereof In the event of a legal dispute, Parties appoint the exclusive competence of the Hungarian court with the relevant jurisdiction. in the street In witness whereof, inclination including without limitation including, without limitation, income approach income per head inconvenient incorporated in a notarial deed indemnification for non-pecuniary damages indemnnity insurance index attached to title deed industrial elevator industrial park industrial property industrial property right protection industrial track information is true and correct information package initial visual survey inland navigation inland water transport inlay inner belt area innocent misrepresentation inspection installation insurable value insurance excess insurance policy intangible assets intellectual and venture capital investment inter alia inter se interest for default interest for default which is equivalent to the double of the central bank’s current prime rate Interest is payable at EURIBOR

plus a margin determined on a three/six-month basis. hatásvizsgálat műszaki módosítás elvégzése ráutalással (ráutaló magatartással elfogadja) közvetett jogfeladás kellékszavatosság felújítás kedvelt környéken visszakereshető módon megfelelő időben, haladéktalanul igazoltan | bizonyíthatóan helybenhagyólag Jelen szerződést, melyet a Felek mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. ellenkező esetben Jogvita esetén Felek a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességét kötik ki. utcában (pl. közmű) Fentiek hiteléül | Kiadmány hiteléül lejtés ideértve többek között beleértve, de nem kizárólag piaci hozadéki megközelítés egy főre eső jövedelem komfort nélküli közjegyzői okiratba foglalt nem vagyoni kártérítés kárbiztosítás széljegy teherlift ipari park ipari ingatlan iparjogvédelmi oltalom iparvágány adatok a valóságnak megfelelnek információs anyag külső

szemrevételezés belvízi hajózás belvízi szállítmányozás intarzia, berakás belterület jóhiszemű álképviselet állapotfelmérés beüzemelés, üzembe helyezés biztosítási érték biztosítási önrész biztosítás immateriális javak szellemi és kockázati tőkebefektetés többek között egymás között késedelmi kamat mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat A fizetendő kamat EURIBOR alapján három/hat hónapra vetített kamatfelárral. Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu interest period interim report interior design interior designer interior finishes interior finishing/flooring with low heat absorption International Valuation Standards (IVS) Interpretative Provisions intervention grain storage depot intervention guard intestacy intrusion detection sensor inventory financing needs inventory mortgage investment investment value invoice Invoice

bearing the seal "Fully Approved" invoice matching invoice received it is contingent on itemization items pending approval Items recorded on bank terminal, Completed wire transfer order joint and several guarantee joint and several liability joint enterprise joint owner, joint proprietor joint stock limited liability company joint usage jointless floor joist shuttering judicial procedural code jurisdiction kick-off meeting kitchenette land certificate land proportion land register Land Registry land tax landing landlord landscape gardening landscape protection area landscaped landscaped garden landscaping landscaping lapse of interest last known place of abode Last Will and Testament late performance penalty laundry law enforcer law section law section X, paragraph Y, item Z lawsuit note kamatperiódus köztes jelentés belsőépítészet lakberendező belső burkolat melegburkolat, melegburkolás Nemzetközi Értékelési Szabványok Értelmező rendelkezések intervenciós

gabonaraktár kivonuló szolgálat végrendelet hiánya lépésérzékelő készletfinanszírozási igénye készletzálog beruházás bekerülési érték számla „Jóváhagyás teljes körű” bélyegzővel ellátott számla számlaegyeztetés beérkezett számla ennek előfeltétele, hogy. tételes felsorolás jóváhagyatlan tételek Banki terminálon rögzített tételek, Kitöltött átutalási megbízás készfizető kezesség egyetemleges felelősség közös vállalat (kv.) tulajdonos társ részvénytársaság (Rt.) közös használat hézagmentes padló alsó födémzsaluzat perrendtartás illetékesség, hatáskör projektindító megbeszélés „teakonyha”, minikonyha telekkönyvi kivonat telekhányad teleknyilvántartás, telekkönyv Földhivatal telekadó pihenő bérbeadó tulajdonos tájkertészet tájvédelmi körzet parkosított díszkert, parkosított kert parkfenntartás parkosítás érdekmúlás utolsó ismert lakó- (tartózkodási) helye végrendelkezés

késedelmi kötbér mosókonyha jogalkalmazó paragrafus törvény X §, Y bekezdés Z pontja perfeljegyzés Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu layout layout lease agreement leeway legal advisor legal entity legal expert legal inspection legal measure legal relationship legal requirements legal right | statutory right legal sanction legal status legal transaction legally appointed representative legally binding legitimate expenses legroom Lessee Lessor liabilities liability licensed / certified appraiser licensee licensing plan life expectancy lifetime, lifespan light fixtures light metal structure lightning protection lightweight structure / construction like-new limited liability company (Ltd.) Limited Partnership line easement link liquid assets liquid tank liquidated damages liquidated damages clause liquidation proceedings liquidation trustee, trustee-in-charge liquidation value liquidator listed historical

building listing contract, listing listings lithological litigant parties litigation living area living room, sitting room load-bearing capacity load-bearing wall Loan Agreement loan applicant Loan brokerage elrendezési rajz kialakítás, elrendezés bérleti szerződés mozgástér jogtanácsos jogi személy, jogi személyiség (nem természetes személy) igazságügyi szakértő jogi helyzet ellenőrzése jogi aktus jogviszony jogszabályi követelmények jogszabály által előírt jog joghátrány jogi rendezettség jogügylet cégjegyzésre jogosult képviselő jogerős ~ igazolt költségek mozgástér Bérbevevő Bérbeadó tartozások, követelések források, passzívák okleveles értékbecslő engedélyes, jogosított engedélyezési terv várható élettartam (lakosságé) élettartam világítótest könnyűfém szerkezet villámvédelem könnyűszerkezetes újszerű korlátolt felelősségű társaság (Kft.) Betéti ársaság (Bt.) vezetékjog összeköttetés likvid

tőke folyadéktartály szerződési kötbér szerződési kötbér záradék felszámolási eljárás felszámolóbiztos likvidációs érték felszámoló műemlék épület ingatlanközvetítői szerződés kínálati lista litológiai peres felek per lakótér nappali szoba teherbíró képesség teherhordó fal hitelszerződés hiteligénylő hitelközvetítés Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Loan Consultant loan cover ratio loan offer loan officer loan on mortgage loan scheme local government, muncipality location lock, latch loft loft apartment loft apartment, penthouse log logging loss of profits low level of convenience low voltage lowered L-shaped, L return luxury apartment main project financer mains cable strain relief mains input / connection mains switch maintained ownership Mandate of Delivery mandatory provision mansard roof, gambrel roof mansion manual handling manual prospecting exploration

marginal zone marked as Strictly Confidential in written records or verbally classified as such market town market value marketable master bedroom material adverse effect material breach of contract material law material provision maturity risks maximum rate of development may serve as cover measurement line drawing measuring equipment mechanical installations Media Act media commissioner Media Council meeting Meeting Minutes memorandum of association metal slab meter readings Method of communication mezzanine Mid-Transdanubian Environmental, Nature Conservation hiteltanácsadó egyedi hitelfedezeti ráta hitelkiajánlás hitelügyintézõ jelzálogkölcsön hitelprogram önkormányzat elhelyezkedés zár tetőtér, padlásszoba, galéria padlástérben kialakított lakás, manzárd tetőtéri lakás rönk fakitermelés elmaradt haszon félkomfort gyengeáram süllyesztett L alakú luxuslakás projekt alapfinanszírozója feszültségmentesítés betáplálás hálózati kapcsoló

tulajdonjog-fenntartás kézbesítési megbízás kötelező rendelkezés manzárdtető udvarház kézi anyagmozgatás kézi kutató feltárás peremi zóna írásban kifejezetten bizalmasnak minősített mezőváros forgalmi / piaci érték piacképes szülői hálószoba jelentős anyagi hátrány súlyos szerződésszegés anyagi jog lényeges rendelkezés lejárati kockázat beépíthetőség szolgálhat fedezetül mérési vonalterv mérőberendezés(ek) gépészet (gépészeti berendezések) Médiatörvény médiabiztos Médiatanács tárgyalás árgyalási jegyzőkönyv társasági szerződés fémlemez mérési eredmények Kapcsolattartás módja félemelet, magas földszint, magasföldszint Közép-dunántúli Környezetvédelmi, ermészetvédelmi és Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu and Water Management Inspectorate Military Planning Department of Chief of Defence Staff, Ministry of Defence minimal heating

mining administration procedure Mining Bureau of Hungary mining entrepreneur mining exploration mining infraction fine mining lease mining supervision Ministry Decree of Agriculture and Rural Development Ministry of Defence, Military Aviation Authority miocene miscellaneous miscellaneous ordinances MLS (Multiple Listing Service) - A computerized database of all the homes and land in an area listed for sale by local Realtors monitoring monitoring/ follow-up monolithic reinforced concrete mono-pitch, lean-to, single-slope, penthouse roof monopole head mortar mortgage charge mortgage registry moveables multiple-point security lock municipal area Municipal Court of Budapest mutual funds NAIONAL PUBLIC HEALH OFFICE narrative National Classification System of Products and Core Activities.(EÁOR = Standard Industry Code) National Communications Authority National Directorate of Curative Places and Spas National Forestry Service National Office of Cultural Heritage National Public Health

Office National Public Help and Medical Officer Service National Tax and Customs Administration nationalization natural person negative ruling neglected net 30 days neutral new-built next-of-kin No further subdivision into independent units. No legal remedy may be sought against the resolution. node noise pollution nominal power non-assignable non-circumvention non-competition Vízügyi Felügyelőség HM honvéd vezérkar katonai tervező főcsoportfőnökség temperálás bányászati szakigazgatási eljárás Magyar Bányászati Hivatal bányavállalkozó bányászati kutatás bányászati szabálysértési bírság bányatelek bányafelügyelet FM rendelet HM Katonai Légügyi Hivatal miocén egyéb vegyes / egyéb rendelkezések elektronikus ingatlan-adatbázis: MLS (nálunk ilyen átfogó adatbázis még nem létezik - 2006) távfelügyelet nyomon követés monolit vasbeton félnyeregtető, féltető csutka habarcs jelzálogterhelés telekkönyvi hivatal ingóságok, ingó

vagyonok több ponton záródó biztonsági zár belterület Fővárosi Bíróság önsegélyező pénztár ORSZÁGOS ISZIFŐORVOSI HIVAAL leíró EÁOR Nemzeti Hírközlési Hatóság Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság Állami Erdészeti Szolgálat Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Országos isztiorvosi Hivatal ÁNTSZ Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) államosítás természetes személy elmarasztaló határozat elhanyagolt 30 munkanap nulla (dugaljnál) újépítésű közeli hozzátartozó további önálló egységre nem tagolódik A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs. csomópont zajterhelés névleges teljesítmény át nem ruházható meg nem kerülési versenytilalom Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu non-condensing (humidity) nondisclosure agreement non-offending party non-pecuniary damage non-profit company non-recurring expenditure (NRE) non-refundable

non-refundable VA non-resident private individual non-soil and other waste material non-weatherproof normal / proper use normal expiry normative Northern-Transdanubian Environmental, Nature Conservation and Water Management Inspectorate notarial deed notarization notarization notarized deed notary notary public Notice of Drawdown notice period notification of drawing Notified Body NPV = Net Present Value null and void nursing home / senior citizens home obligation of confidentiality obligor obsolescence obsolescence / technical depreciation obtuse angle occupancy permit occupancy rate occupation of site of historic monument type offer deposit, bid deposit, office block official card off-plan development off-plan property on a posterior basis on favorable terms on property one-story building on-site (assistance) open kitchen Open Market Value (Fair Value) open-ended operating permit Operational and raining Department of Chief of Defence Staff, Ministry of Defence opex=operational

expenditure opportunity cost option consideration option of repurchase option right nem lecsapódó (páratartalom) titoktartási megállapodás vétlen fél nem vagyoni kár közhasznú társaság, kht. egyszeri költség vissza nem téríthető / térítendő nem visszaigényelhető ÁFA devizakülföldi természetes személy talajidegen és egyéb hulladék beltéri rendeltetésszerű használat rendes kifutás irányadó Észak-dunántúli Környezetvédelmi, ermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közjegyzői okirat közokiratba foglalás közjegyzői hitelesítés közokirat jegyző közjegyző Lehívási értesítő felmondási idő lehívási értesítő bejelentett tanúsítási szerv nettó jelentérték semmis idősek otthona, szociális otthon titoktartási kötelezettség kötelezett elavulás, ingatlan erkölcsi kopása erkölcsi elavulás, erkölcsi értékcsökkenés tompaszög használatbavételi engedély kihasználtság felvonulás műemlék jellegű

ajánlattételi biztosíték, ajánlati biztosíték irodaépület, irodaház hatósági igazolvány terv alapján megvásárolható ingatlan építés alatt álló ingatlan utólagosan kedvező feltételek mellett telken belül egyszintes ház helyszíni (segítség) amerikai konyha nyílt piaci érték határozatlan idejű működési engedély HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség működtetési költségek lehetőségköltség vételi jogért (opcióért) fizetendő díj opciós visszavásárlási jog elővételi jog Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu option to purchase option to purchase agreement orderly liquidation ordinance organisational structure organisational unit original state other work engagement outbuilding, annex outdoor visual survey outer belt area out-of-court settlement of legal disputes | amicable settlement of out-of-pocket expenses outstanding balance Outstanding

Obligations overall overall level of capital overall level of standards overmoistened soil state overvoltage protection own resources owner parties owner, proprietor owners statement ownership may be maintained panel wall pantry paper invoice parcel area coverage parking lot parquet Parties appoint the exclusive competence and jurisdiction of the Parties have affixed it with their authorized signatures Parties hereto Parties shall seek to settle any disputes arising in connection with the present Contract primarily through negotiations. Parties submit to the exclusive competence and jurisdiction of the Parties to the Contract / Contracting Parties partition wall patent plaster (Edelputz) path paved road pavement paving stone / flagstone payment payment of principal payment schedule Payroll Accounting pending index (attached to the title deed) penthouse per area value / price, per unit value / price percentage of green space performance certificate period of validity periphery

vételi jog (opciós) vételi jogot alapító szerződés rendes értékesítés rendelkezés, előírás szervezeti struktúra szervezeti egység eredeti állapot munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony melléképület külső szemle külterület jogviták peren kívüli rendezése készpénzkiadások hátralék fennálló követelések összességében általános tőkeszint igényszint általánosan túlnedvesedett talajállapot túlfeszültség elleni védelem saját erő tulajdonos felek tulajdonos tulajdonosi nyilatkozat tulajdonjog-fenntartással lehet élni kitöltőfal kamra papír alapú számla beépíthető alapterület nyilvános parkoló parketta a felek kikötik a kizárólagos illetékességét és hatáskörét. Felek cégszerűen aláírták aláíró Felek, szerződő Felek Felek jelen Szerződés kapcsán felmerült vitás kérdéseket elsősorban közös megegyezés útján rendezik. a felek alávetik magukat a kizárólagos illetékességének és

hatáskörének. Szerződő Felek válaszfal nemesvakolat nyomvonal aszfaltozott út, szilárd útburkolat, szilárd burkolatú út útburkolat térkő, térburkolat pénzügyi teljesítés tőketörlesztés fizetési ütemezés bérszámfejtés elintézetlen széljegy (tulajdoni lapon) tetőkertes luxuslakás fajlagos érték / ár zöldterület aránya teljesítésigazolás hatályossági időtartam külterület Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu permit for demolition perpendicular(ly) personal assets Personal Assistant/Office Manager personal details personal file personal property Pest Central District Court pitched roof place of abode plaintiff / petitioner plan plank planned measurement line Plant and Soil Protection Service plaster, plastering plasterboard plate roof pliocene plot / lot plot restructuring pole Policy history politically exposed person polystyrene pool room power power line power of attorney

power outage, electricity outage power supply system precast concrete components precast concrete construction precast slab preemptive right, right of preemption prefabricated prefabricated building-method, pre-fab pre-fabricated concrete prefabricated home, prefab home prefabricated panel building, „commie condo” pre-fabricated with wooden frames preliminary / draft preliminary site inspection pre-neogene prepayment preservation action press correction prevailing inflation index preventive / regular maintenance price mechanism price valuation price-fixing pricing mechanism primary stake prime coating prime rate prime rate - interest for default which is equivalent to the double of the central bank’s actual prime rate principal and its incidents bontási engedély merőlegeses(en) ingó vagyontárgyak személyi asszisztens/irodavezető személyes adatok személyi anyag személyi tulajdon Pesti Központi Kerületi Bíróság magas tető, magastető, sátortető tartózkodási

hely felperes / felperes [válóperben] terv palló tervezett mérési nyomvonal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vakolás, vakolat gipszkarton bádogtető pliocén telek telekalakítás pólus Szabályzat történet kiemelt közszereplő polisztirol biliárdszoba fázis (dugaljnál) elektromos távvezeték meghatalmazás hálózati feszültség-kimaradás (HFK) áramellátó rendszer előregyártott betonelemek előregyártott beton szerkezet betonpanel elővásárlási jog házgyári előregyártott szerkezetes építésmód betonpanel készház lakótelepi ház könnyűszerkezetes (fa tartószerk.) előzetes előzetes bejárás (a területen) pre-neogén előtörlesztés állagmegóvás sajtó-helyreigazítás mindenkori inflációs index megelőző / rendszeres karbantartás ármechanizmus felértékelődés árrögzítés ármechanizmus törzsbetét festék alapozás, alapozó réteg jegybanki alapkamat alapkamat - mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő

összegű késedelmi kamat tőke és járulékai Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu principal building priority lien private document providing full evidence Private Limited Company by Shares private means private property privately owned property Probate Court procedural agreement procedural duty, procedural fee prodelta measures prodelta sediment cones profit and loss Profit and Loss Account (UK), Income Statement (US) profit reserve progress report project closing Project Closing Report Project implementation project plan promotion of town prompt collection order proof of viewing property acquisition duty property acquisition duty on the transfer of property property acquisition, acquisition of real estate property being appraised property development project property for sale property is not the object of a lawsuit, no third party has preemptive rights on it, and it is clear of any burden / encumbrance property

line Property Management Bureau of Ministry of Defence property manager property surveillance property tax proprietary prorated protected bog protected historical building / site protecting belt Prussian arch Public Administrative Office of Pest County public dues Public Limited Company (Plc.) public property, publicly owned public road manager public utilities company public utility public warehouse punitive damage purchase price purchase transaction purchase volume / purchase allowance put option PVC quarry stone fejépület elsődleges (elsőbbséget élvező) jelzálog teljes bizonyító erejű magánokirat Zrt., Zártkörűen működő részvénytársaság magánvagyon magántulajdon magántulajdonban levő ingatlan Hagyatéki Bíróság ügyrendi megállapodás eljárási illeték delta lejtő összlet delta előtéri üledékkúpok működési eredmény eredménykimutatás Eredménytartalék előrehaladási jelentés projektzárás projektzáró jelentés Projektvégrehajtás

tervdokumentáció várossá nyilvánítás azonnali beszedési megbízás megtekintési nyilatkozat vagyonszerzési illeték bejegyzési (vagy tulajdonszerzési) illetékfizetési kötelezettség ingatlanszerzés értékelés tárgya ingatlanfejlesztési projekt eladó ingatlan per, teher, igény és köztartozásmentes telekhatár HM ingatlankezelési hivatal ingatlanüzemeltető vagyonvédelem ingatlanadó tulajdoni, tulajdonosi időarányos védett láp védett műemlék védősáv poroszsüveg boltozat Pest-megyei Közigazgatási Hivatal köztartozás nyilvánosan működő részvénytársaság, Nyrt. köztulajdon közútkezelő közműszolgáltató vállalat közmű közraktár büntető kártérítés vételár adásvétel felvásárlási keret opciós eladási jog PVC terméskő Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu radiant ceiling heating rafter raised floor raison d’être, reason for existence rangefinder raw

land real estate / property real estate appraisal | property valuation | land valuation real estate fund real estate registry real estate valuation / appraisal real subrogation realtor reasonable grounds rebound value receivables reception service Recitals reconciled source recorded delivery recreational facilities recreational home, summer house recreational property recreational room refinancing frame refundable regional structuring registered among its core activities registration fee Registry Court registry of acquisition partners Registry Office regulation plan reinforced concrete reinforced concrete slab reinforcement related rights release release of claims relevant / pertinent regulations reliance damage remission of debt remit remote metering remote system renewal renovation rent rental revenue rental unit rental void replacement cost representation representations Request for Proposal (RFP) rescheduling accord residence card residence, dwelling residences of the middle-class

sugárzó mennyezetfűtés szarufa, tetőgerenda álpadló létjogosultság távolságmérő termőföld ingatlan ingatlanértékelés ingatlanalap ingatlan-nyilvántartás ingatlanbecslés valós (be)helyettesítés ingatlanközvetítő ésszerű ok visszapattanási érték kintlévőségek portaszolgálat Bevezetés egyeztetett forrás tértivevény szabadidős létesítmények nyaraló üdülő ingatlan hobbiszoba refinanszírozási keret visszajár területszervezés tevékenységi körei között szerepel regisztrációs díj Cégbíróság akvizíciós partnertörzs Anyakönyvi Hivatal szabályozási terv vasbeton vasbeton födémlemez vasbetét szomszédos jogok tulajdon átruházás követelés-elengedés vonatkozó jogszabályok biztatási kár tartozás elengedése hatáskör távmérés távfelügyelet felújítás (berendezésé) felújítás (épületé) bérleti díj bérleti bevétel bérlemény azok az időszakok, amikor a bérlemény üresen áll pótlási költség

érdekképviselet kötelező biztosítékok ajánlattételi felhívás átütemezési megállapodás lakcímkártya lakóhely polgári lakások Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu residency permit resident private individual resident, occupier residential address residential community Residential project residential property residual risk residual value resolution resort town restore the original status quo of property restraint restraint on alienation and encumbrance restraint on hypothecation retail space retainer - it will be credited against the maximum fee retention money return, Return on Investment (ROI) revenue office revenue stamp, deed stamp review revolving credit RFI – Request for Information RFQ – Request For Quotation ridge roof right of acceleration right of appeal right of disposal right of disposal over the bank account right of satisfaction right of withdrawal right-of-way risk exposure risk

management risk of collection of claim or forced investment road register road surface, pavement road system rock wool Roles rolling shutters roof covering roof covering roof forms roof tiles roofing, roof structure roof-truss room height rope access work row-house unit Rules of Procedure ruling rural tourism safekeeping account | escrow account said party salary cap Sale and Purchase Agreement (SPA) letelepedési engedély devizabelföldi természetes személy lakó lakcím lakópark Építési beruházás lakóingatlan maradék kockázat maradványérték határozat üdülőváros eredeti állapotot helyreállít tilalom elidegenítési és terhelési tilalom terhelési tilalom üzlethelyiség díjelőleg - megbízási díj beszámít majd a közvetítői díjba biztosítékul letett összeg megtérülés adóhivatal illetékbélyeg felülvizsgálat kiegészülő/megújuló/rulírozó hitel informatív árajánlatkérés árajánlatkérés oromfalas nyeregtető felgyorsítási jog

fellebbezési jog rendelkezési jog bankszámla feletti rendelkezés joga kielégítési jog elállási jog (út)szolgalom kockázati kitettség kockázatkezelés követelés-kényszerbefektetés érvényesítésének kockázata útnyilvántartás útburkolat úthálózat kőzetgyapot Szerepkörök gördülő redőny héjalás tetőhéjazat, tetőfedés tetőidomok tetőcserép tetőszerkezet fedélszék belmagasság alpin munka sorházi lakás Működési szabályzat | eljárásjogi szabályok (bírósági) döntés falusi turizmus letéti számla nevezett fél fizetési plafon Adásvételi Szerződés Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Sale & Purchase Agreement sale with maintained ownership sales comparison approach salvage value salvaging sanitary rooms scalable scale of map schedule scheduling scheme unit scope scope of appreciation scope of rights sealant seat | registered office second-instance court section

security deposit security systems seismic signal induction self-contained self-financed invoice self-financing self-funded performance self-reliant financing seller’s market selling price semi-detached house, duplex senior credit facility septic tank sequence | succession service areas service charge service charge service outage / interruption / disruption serviceability servicing serving room settlement settlement of disputes settlement of foreign nationals for business purposes settlement of inheritance set-up procedure sewerage system shall be applied toward the purchase price share capital shared property parts shareholders loan sheeting shingle shock absorber Shortlist Should such negotiations prove inconclusive, shrinkage side yard sidetrack sign tulajdonjog fenntartással történő eladás piaci összehasonlító megközelítés menekülési érték kimenekítés vizes helyiségek, vizesblokk méretezhető térkép méretaránya ütemterv ütemezés, folyamattervezés,

kivitelezés ütemezése építés előtt leköthető (csak terv) hatókör mérlegelési jogkör jogosítványok tömítőanyag, szigetelőanyag, műa. padló védőfólia székhely másodfokú bíróság metszet kaució biztonságtechnika szeizmikus jelgerjesztés különálló önerőből finanszírozott számla önerő önerős teljesítés önerőből történő finanszírozás keresleti piac, nagy kereslet eladási ár ikerház elsőbbségi hitelkeret emésztő gödör rétegsor vizes helyiségek eljárási illeték üzemeltetési díj üzemkimaradás használhatóság szervizelés tálaló helyiség elszámolás, kiegyenlítás vitás kérdések rendezése külföldiek gazdasági célú letelepedése hagyatékátadás létesítési eljárás csatornarendszer a vételárba beszámít törzstőke közös terület tagi kölcsön zsaluzás, deszkaborítás zsindely lengéscsillapító szűkített lista Ha a tárgyalások nem vezetnének eredményre, zsugorodás oldalkert

iparvágány hirdetőtábla Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu silt / drilling mud Single Area Payment Scheme (SAPS) single base single-lever faucet single-nave single-phase sintered site site inspection site plan skylight SLA=Service Level Agreement slag concrete slanted plot slate slated roof sliding gate sliding roof slip / docking ramp slope turbidity currents small room smoke and fire alarm smooth floor smoothed reinforced concrete social subsidy soft costs soil loosening soil protection authority solar cell sold “as is” sole trader / private entrepreneur source rock mass spaded finish span spare parts specialist literature specialist work specified development plan spinoff company spiral staircase SPOC – Single Point of Contact sports facilities sprinkler system stability of value stamp duty stamp duty payment stand proxy for sy standard soil protection farming state secretary statement by public utility

operator statutes steel beam steel structure, steelwork steel-beam floor stone dust stone dust stone slate storage fúróiszap Egységes területalapú támogatás pont alap egykaros csaptelep egyhajós egyfázisú szinterezett telephely bejárás helyszínrajz tetőablak, tetősíkablak megbízhatósági vállalás salakbeton lejtős telek pala palatető tolókapu tolótető hajóállás lejtő zagyárak félszoba (<12 nm) füst és tűzjelző berendezés sík padozat (helytelenül: síkpadozat) simított (vas)beton szoc. pol támogatás közvetett építési költség talajlazítás talajvédelmi hatóság napelem megtekintett állapotban kerül eladásra egyéni válalkozó anyakőzet-tömeg simított felület (betoné) fesztávolság tartalék alkatrészek szakirodalom szakipari munka részletes rendezési terv (várostervezésnél) (leválasztott) leányvállalat csigalépcső egyszemélyes kapcsolattartó sportlétesítmények öntözőrendszer értékállandóság,

értékállóság illeték illetékfizetés valakit helyettesít, valaki meghatalmazásában eljár rendeltetésszerű talajvédelmi gazdálkodás szakállamtitkár közműkezelői nyilatkozat alapszabály acélgerenda acélszerkezet acélgerendás födém kőpor kőpor kőlap tároló helyiség Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu storage room, storage stove straw roof stream sediment strip floor structural engineer structural engineering report structure determination Structure of organisational unit structure-ready state (walls and roof are in place) studio apartment study styrofoam subcontractor subject matter subject matter subject to authority licence sub-region subsidiary subsidized mortgage subsoil substitution suburban roads success fee suitable for business activity sun room supersede supplementary file suppliers invoice supporting supporting wall surface level surge protection surplus liquidity surveyor

Survival suspended ceiling suspensory effect take-up tangible assets Tax and Financial Control Administration tax break tax rate tax rebate / refund taxes and assessments technical changes technical construction of the unit Technical Consultant technical content Technical Documentation Technical Expert technical handover technical inspection technical planning Technical Project Manager Technical Protocol Technical Specifications technological operation plan of exploration template tároló konyhai tűzhely szalmatető folyóvízi üledék hajópadló statikus, statikus mérnök statikai vélemény szerkezetkutatás Szervezeti egység felépítése szerkezetkész állapot (falak és tető állnak) garzonlakás, egyszobás lakás dolgozószoba polisztirol hab alvállalkozó pertárgy (jelen v. szóban forgó) tárgy hatósági engedély-köteles kistérség leányvállalat kedvezményes kamatozású lakáshitel altalaj pótolhatóság, felcserélhetőség külterületi utak sikerdíj

vállalkozásra alkalmas télikert felvált (rendelkezést), helyébe lép hiánypótlás szállítói számla támogató <mn> támfal terepszint túlfeszültség elleni védelem likviditási többlet földmérő, geodéta ovábbélés álmennyezet halasztó hatály elterjedtség tárgyi eszközök Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) adómentes időszak adókulcs adó-visszatérítés adók és illetékek műszaki módosítás lakás műszaki kialakítása műszaki tanácsadó műszaki tartalom műszaki dokumentáció műszaki szakértő műszaki átadás műszaki ellenőrzés, műszaki állapot felmérése műszaki tervezés műszaki projektmenedzser műszaki jegyzőkönyv műszaki leírás, műszaki jellemzők MÜ (kutatási műszaki üzemi terv) sablon Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu tenancy agreement tenancy right tenant Tenants Change Request tenants requirements tender / call for bids

Tender Dossier tender information package Tender Plan tender schedule tendering tendering policy tenure Term term of option termination / cancellation with notice termination / cancellation without notice termination with cause terrace roof terrain features territorial changes thatched roof the costs incurred The resolution may not be appealed. the rules of the Act on Duties the subject property, the property in question the undersigned The undersigned declare the veracity and accuracy of the data provided and shown in this agreement and the nonexistance of any concealed information, data, or facts which might have interfered with the conclusion of this contract by the Parties. thermostat third-party guarantee This agreement has been executed in 4 original counterparts. This also applies to a change of the written form requirement itself. This is a certified copy. three approaches to value tile floor tile roofing tiled roof title title deed title search title transfer fee title,

ownership, proprietary rights to accept title of the property to acquire ownership to adopt a resolution to be demolished to breach the contract to enlist the services of to issue sub-powers of attorney to lodge an appeal to maintain the secrecy of all Confidential Information bérleti szerződés bérleti jog bérlő Bérlői változtatási kérelem bérlői igények ajánlati felhívás pályázati dokumentáció ajánlati információs csomag tenderterv versenyeztetési ütemterv Versenyeztetés versenyeztetési szabályzat használat időtartama Időtartam a vételi jog időtartama rendes felmondás rendkívüli felmondás rendkívüli felmondás terasz tető domborzat területi változások nádtető a felmerült költségek A határozat nem fellebbezhető meg. hatályos illeték-törvény a szóbanforgó ingatlan, a vizsgált ingatlan alulírott Aluírott felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban szereplő és általuk megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek

és pontosak, ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgattak el, amely jelen szerződés létrejöttét a Felek részéről befolyásolhatta volna. hőfokszabályozó kezességvállalás Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült. Ez vonatkozik az írásbeliséget előíró rendelkezésre is. A kiadmány hiteléül: három ingatlanértékelési módszer padlóburkolat, lapburkolat cserépfedés cseréptető tulajdonjog tulajdoni lap tulajdoni lap lekérdezés vagyonszerzési illeték, tulajdonszerzési illeték tulajdonjog birtokba kerül / birtokba lép tulajdonjogot szerezni határozatot hoz bontandó megszegi a szerződést közreműködését / szolgáltatásait igénybe venni helyettest (képviselőt) írásban meghatalmazni fellebbezni az összes bizalmas információ titkosságának megőrzése Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu to make declarations with or without

legal effect to notarize to notarize, to authenticate to release sy from the duty of to repeal to restore the original status quo of property to scale down to seize on the right to to short to validate toilet, restroom, lavatory tool kit topographical no. (vagy: registered under the following:) Top-up torque town planning towns of county rank trade financing trademark trademark holder trading house traffic inspectorate traffic restriction plan training budget tranche Transdanubia(n) transfer of ownership, transfer of title transfer of possession Transfer of Possession Protocol transgrassive base turbidites transport authority transport facilities trapdoor trapezoidal sheet metal travel allowance treading damage triple-double-single net lease trustee trustee-on-delivery tubular tower turbidite measures ultrasonic pulse velocity under construction under the terms stated above underage, minor underground parking underground parking space underutilisation / vacancy rate undivided joint

ownership undivided share undivided, jointly owned unencumbered uneven unfair business practices unfeasibility Unified National Projection uninterruptable power network / supply 11 jognyilatkozatot vagy egyéb nyilatkozatot tenni közjegyzőileg hitelesít hitelesíttetni felmenteni vkit (vmi kötelezettsége alól) eltöröl, hatálytalanít visszaállítani (eredeti állapotot) csökkent jogot formál vmire rövidre zár záradékol wc szerszámkészlet helyrajzi szám (HRSZ) Kiegészítő nemzeti területalapú támogatás forgatónyomaték urbanisztika megyei jogú városok kereskedelemfinanszírozás védjegyoltalom védjegyjogosult kereskedőház közlekedési felügyelet forgalomkorlátozási terv képzési költségvetés részfolyósítás, fázis, részlet dunántúl(i) tulajdonjog átruházása birtokbaadás Birtokbaadási jegyzőkönyv transzgressziós közlekedési hatóság közlekedési létesítmények csapóajtó trapézlemez utazási költségtérítés taposási

kár bérleti szerződés xxx-fizetési kötelezettséggel letéteményes kézbesítési megbízott | kézbesítési meghatalmazott csőtorony turbidit összletek ultrahangos tejedési sebesség befejezetlen / építés alatt fenti feltételekkel kiskorú mélygarázs teremgarázs beálló kihasználatlansági arány osztatlan közös t1ulajdon eszmei hányad osztatlan közös tulajdonú tehermentes síkfogas tisztességtelen piaci magatartás lehetetlenülés EOV (Egységes Országos Vetület) szünetmentes hálózat Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu Unit unless otherwise agreed, unmanned unsettled, neglected unsold homes upon execution of this contract upon mutual consent upon payment of the consideration thereof | upon payment of the contractual amount upside upside analysis http://www.investopediacom/terms/u/upsideasp usability use of collateral with exchange of commodity user serviceable usufruct usufruct

beneficiary utility bills utility company utility costs, overheads, overhead expenses utility easement (the right of public utility companies to lay their lines across others property) utility meter utility meter readings utility services utility watercourse utilization of arable land for other purposes utilization right vacant area vacant plot valid and enforceable valid until recalled value estimate, value conclusion value of returns value-decreasing factors value-increasing factors value-in-use vault vaulted ceiling vegetation period vent hole venture, enterprise, company verify that the above are true and correct vertex coordinates Veszprém County Institution of the National Public Health and Medical Officer Service vibrational technology vibroseis survey video surveillance system visual design voidage vulnerable water reserve wainscoting Waiver of Notice of Administration wall footing wall heating wall socket wallpapering wall-to-wall carpet terület <cégen belül> egyéb

megállapodás hiányában személyzet nélküli rendezetlen (telek, kert) eladatlan lakások a jelen szerződés aláírásakor egyező akarattal ellenértékének kifizetésekor előny kifutási elemzés hasznosíthatóság árucserével egybekötött fedezet bevonás felhasználható által javítható haszonélvezeti jog haszonélvező közüzemi díjak közmű szolgáltató rezsi, rezsi költségek szolgalmi jog a közművezetékekhez fogyasztásmérő fogyasztásmérők leolvasása közművek közcélú vízfolyás termőföld más célú hasznosítása igénybevételi jog kiadatlan terület üres telek érvényes és érvényesíthető visszavonásig érvényes becsült érték hozadékérték értékcsökkentő tényezők értéknövelő tényezők használati érték boltív boltozatos mennyezet vegetációs idő szellőzőnyílás vállalkozás a valóságnak megfelel (szerződésben) sarokpont koordináták ÁNSZ Veszprém Megyei Intézete vibrációs technológia

vibroszeiz mérés videó megfigyelő rendszer látványterv pórustérfogat sérülékeny vízbázis lambéria, lambériázás Hagyatéki értesítéséről való lemondás lábazati burkolat falfűtés dugaszoló aljzat tapétázás szőnyegpadló Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu wall-to-wall carpeting warehouse warrant warrant for payment warrant of attorney warrant of registry warranty waste compactor waste heap waste heat water balance water heater water network water supply water tank Water Works Association of Pápa region weatherproof well maintained Western-Transdanubian Environmental, Nature Conservation and Water Management Inspectorate wheel-chair accessibility Whereas while an “invitation-only” and strictly verified clientele is being formed. whitewashed will pay by bank transfer willful absorption of the cover winding-up proceedings window case window sill window with lead-glass mosaics wine cellar

winterproofing wire transfer wiring with accessibility for the physically disabled with all + dual conveniences with all modern conveniences with all public utilities / with a full range of public utility services With respect to matters not regulated hereunder, the provisions of the Hungarian Civil Code (Ptk.) shall prevail withdrawal without reference to the conflict of laws principles without securing the consent of Client without prejudice to the norms of general international law woodland area work safety workmanship work-out room written form | written communication written notice yard, back yard yield Ytong brick zero certificate zero report zinc-galvanized padlószőnyeg közraktárjegy, közraktári jegy fizetési meghagyás ügyvédi meghatalmazás bejegyző végzés jótállás szemét tömörítő meddőhányó hulladékhő vízháztartás bojler vezetékes víz vízellátás hidroglóbusz Pápakörnyéki Vízitársulat kültéri rendezett Nyugat-dunántúli

Környezetvédelmi, ermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség akadálymentesség Előzmények kialakul egy „belterjes” szigorúan ellenőrzött ügyfélkör. meszelt banki átutalással fizet fedezet szándékos elvonása felszámolási eljárás ablaktok, ablakkeret ablakpárkány ólomüveg-betétes ablak borospince téliesítés átutalás vezetékezés akadálymentesített duplakomfortos összkomfortos összközműves A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. elállás jogütközésre való hivatkozás nélkül Ügyfél beleegyezése nélkül az általános nemzetközi jogi normák sérelme nélkül erdőterület munkavédelem kivitelezés módja, minősége; kivitel edző terem írásbeliség írásbeli értesítés hátsó udvar (nyitott) hozam Ytong tégla, Ytong elem nullás igazolás zéró riport horganyzott Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu

> www1momenthu zinc-plated zone zoning zoning zoning classification zoning ordinances zoning regulations zoning restrictions zoning system horganyozott övezet építési övezetekre osztás építési övezeti rendszer övezeti besorolás övezeti besorolásra vonatkozó rendelkezések építési övezeti előírások építési korlátozások övezeti rendszer Hasznosnak találta? Ajánlja másoknak is! Jogi és ingatlan angol szótár: www.1momenthu H Ha teheti, helyezze el az alábbi linket a honlapján vagy továbbítsa a webmesternek: <a href="http://www.1momenthu/szotarpdf">Jogi és ingatlan angol szótár</a> Szerzői jogok fenntartva: Csobay-Novák Tamás 2011 Javaslatok: tamas@1moment.hu H Magyar nyelvű hangosszótár: dictzone.com/angol-magyar-szotar Műszaki szakszótár: www.dictionaryuwhu H Képes építészeti angol szószedet: www.horberhu/horber szoszedet/szotar/szotar start/szotar angolhtm H www.webforditashu Ingyenes angol

webfordító: H Legnagyobb angol hangosszótár: www.thefreedictionarycom H Real Estate Glossary: www.iqrealestatecom/RealEstateGlossarycfm EU jogi angol szótár: www.1momenthu/EU jogi szotar angol-magyar magyar-angolpdf Pénzügyi és számviteli angol szótár: További szószedetek itt: www.1momenthu/Penzugyi es szamviteli angol szotarpdf www.1momenthu Kulcsszavak: angol fordítás, jogi szakfordítás, angol fordító, angol tolmács, angol tolmácsolás, szakfordítás, angol szakfordítás, angol szakfordító, fordítás, jogi szakfordító, angol jogi fordító, angol jogi szakfordítás, jogi fordítás, angol-magyar fordító, magyar-angol fordító, angol jogi szakfordító, ingatlan szakfordítás, jogi angol, angol jogi szöveg, angol jogi fordítás, üzleti angol szakfordítás, gazdasági angol szakfordítás, építészet angol szakfordítás, angol-magyar fordítás, angol-magyar szakfordítás, magyar-angol szakfordítás, angol szakfordítás gyorsan és

olcsón, gyors angolmagyar fordítás, magyar-angol fordítás, gyors magyar-angol fordítás, ingatlan fordítás, ingatlanfordító, angolfordítás, fordít angol, ingatlan értékelés, angolból, ingatlanértékelés, angol ingatlanértékelés, fordítás angolra, ingatlan szakfordító, angol, portugál, portugál tolmács, portugál tolmácsolás, portugál fordítás, portugál fordító, portugál szakfordítás, portugál szakfordító, portugál-magyar fordítás, magyar-portugál fordítás, ingatlan szakvélemény, angol értékbecslés, angolul, weboldal fordítás, angolosítás, angolrafordítás, angol fordít, gyors angol fordítás, szakmai angol, fordítás angolból, fordítás angolra, fordítóiroda, angol fordítóiroda, fordító iroda, angol szaknyelv, fordítás angol, angol szakszöveg, szaknyelvi angol, szerződés angolra fordítása, angol szerződés, ingatlan szaknyelv, ingatlan nyelv, ingatlannyelv, angol ingatlan, angol üzleti szerződés,

angol-magyar jogi szakfordítás, angol-magyar jogi fordítás, szakfordítás jogi, jogi szakfordítás angol, szakfordítás angol, üzleti angol, ingatlan angol, angol jog, angol jog fordítás, angol jog fordító, angol jogi szöveg, angol jogi szöveg fordítás, angol szöveg fordítása, fordítás angol szöveg, profi angol, angol műszaki, angol üzleti, angol egyéb, általános angol, precíz fordítás, precíz angol fordítás, precíz és gyors angol fordítás, precíz és minőségi angol fordítás, olcsó fordítás, minőségi angol fordítás, angol fordítás felsőfokon, pontos fordítás, pontos angol fordítás, pontos és gyors fordítás, olcsó és gyors angol fordítás, pontos és olcsó angol fordítás, felsőfokú angol fordítás, angol felsőfok, angol felsőfokú, fordítás olcsón, angol fordítás olcsón, angol, megbízható angol fordító, Novák, Tamás, Novák Tamás, tolmács, megbízható angol fordítás, weblap fordítás, weblap

lokalizálás, honlap fordítás, gyors fordítási határidő, fordítás magyarra, angolra fordítás, angol célnyelv, magyar célnyelv, angol lektor, angol lektorálás, angol szaklektorálás, angol jogi lektorálás, angol jogi fordítás és szakfordítás, jogifordítás, jogifordító, jogi Angol fordítás? Csobay-Novák Tamás angol szakfordító > tamas@1moment.hu > www1momenthu dokumentumok angol fordítása, keretszerződések angolra fordítása, igazságügyi angol fordítás, megállapodás fordítás, költségvetések és éves beszámolók angol fordítása, cégkivonatok angolra fordítása, dokumentum angol fordítás, forditas, szakforditas, szöveg fordítás, angol szak fordítás, online angol fordítás, webfordítás, angol web fordítás, online fordítás, fordítóiroda online, gyors és olcsó angol-magyar szakfordítás, fordító keres, angol fordító keres, Csobay-Novák Tamás angol fordító, angol egyéni fordító, angolszakfordítás,

angolszakfordító, hiteles fordítás, hitelesítés, fordítás és hitelesítés, hiteles angol fordítás, angol hitelesítés, fordítás hitelesítése, gyors és hiteles angol fordítás, egyéni angol fordítás, magyar fordítás, magyarra fordítás, fordítás angolra, gyors fordítás, sürgős angol fordítás, gyors angol fordítás online, angol fordítás Budapest, angol fordító Budapest, Csobay-Novák Tamás angol szakfordító és tolmács