Gazdasági Ismeretek | Logisztika » Bekes Éva - Társadalmi felelősségvállalás

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 63 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:47

Feltöltve:2012. január 25.

Méret:648 KB

Intézmény:BGF

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

http://www.doksihu BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETVÉDELEMJELENTŐSÉGE A LOGISZTIKAI IPARÁGBAN A DEUTSCHE POST DHL CSR TEVÉKENYSÉGE Készítette: Bekes Éva Budapest, 2009 http://www.doksihu Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA 1.1 1.2 6 8 A CSR RÖVID TÖRTÉNETE . 9 A CSR-REL JÁRÓ ELŐNYÖK A VÁLLALAT SZÁMÁRA . 13 A CSR, KÜLÖNÖSEN A KÖRNYEZETVÉDELEM JELENTŐSÉGE A 2. LOGISZTIKAI IPARÁGBAN 15 2.1 2.2 2.3 A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LOGISZTIKA KAPCSOLATA . 15 A KÖRNYEZETTUDATOS ÁRUSZÁLLÍTÁS ALAPPILLÉREI . 16 2.21 Közlekedés és környezet 17 KÖRNYEZETVÉDELEM AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJÁBAN . 19 2.31 Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás kulcsa 19 2.32 A teherfuvarozási logisztikáról szóló

cselekvési terv 20 2.33 A közlekedés fenntartható jövője: útban az integrált, csúcstechnológiát képviselő felhasználóbarát rendszer felé (COM, 2009 279). 21 2.34 A városi mobilitás új kultúrája felé 23 2.35 Szembenézés a kihívásokkal 24 2.36 Gyakorlati megoldások a városi áruszállítás környezetkímélő megvalósítására. 26 3. A DP DHL BEMUTATÁSA 3.1 3.2 3.3 A VÁLLALATCSOPORT RÖVID BEMUTATÁSA. 30 A MAI DHL. 31 A DHL MAGYARORSZÁGON . 31 4. A DPWN CSR STRATÉGIÁJA 4.1 KATASZTRÓFA SÚJTOTTA TERÜLETEK SEGÍTÉSE . 35 4.11 Kompetencia 35 4.12 DRT (Disaster Response Teams) 36 4.13 Más vállalati és globális kezdeményezések 37 4.14 Utólagos helyreállítás, rehabilitáció 37 OKTATÁS . 38 UNICEF PARTNERKAPCSOLAT . 39 EMBERI JOGOK . 40 4.41 ENSZ Globális Megállapodása 41 4.2 4.3 4.4 30 33 5. GO GREEN 43 5.1 5.2 A KEZDETEK . 43 A JELEN HELYZET. 46 3 http://www.doksihu 5.3 A GO GREEN PROJEKT . 47 5.31

Szén-dioxid-kibocsátás csökkentése 47 Légi szállítás . 48 Közúti szállítás. 49 Az ingatlanok . 51 Átláthatóság biztosítása. 52 Alkalmazottak mozgósítása . 53 Értékteremtés . 54 Változásokra való felkészülés. 55 6. BEFEJEZÉS 58 7. IRODALOMJEGYZÉK 59 4 http://www.doksihu Táblázatok, ábrák jegyzéke 1. táblázat A vállalatcsoport energiafelhasználása53 1. ábra Vállalatok megítélésének tényezői 14 2. ábra Az üvegház hatású gázok kibocsátásának alakulása* . 17 3. ábra Az áruszállítás várható növekedése közlekedési módonként*. 18 4. ábra Áruszállítási teljesítmények változása közlekedési módonként Magyarországon (1980‐ 2015)* . 19 5. ábra A DPWN szervezeti felépítése 31 6. ábra A DHL Express magyarországi jelenléte 32 7. ábra Évente egy alkalmazott oktatására költött összegek euróban 38 8. ábra A Go Green folyamata 45 9. ábra Összes CO2 kibocsátás 47 10. ábra

Közúti járműpark összetétele Németországban (2008) 50 11. ábra A nem hagyományos üzemanyaggal működtetett járművek száma Németországban (2008) . 51 12. ábra Ökológiai lábnyom üzletáganként 2008‐ban 52 5 http://www.doksihu 1. Bevezetés Szakdolgozatomban arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a globális méreteket öltő logisztikai vállalatok számára milyen lehetőségek kínálkoznak a fenntarthatóság megőrzésére, környezetük védelmére és társadalmi felelősségvállalásuk gyakorlására. A fenntarthatóság fogalma már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazódott, azonban a fenntartható gazdasági fejlődés fogalmával nem keverhetjük össze. A fenntartható gazdasági fejlődés csupán a gazdaság folyamatos fejlődését jelenti, míg a fenntarthatóság a szociális jobblét elérése, anélkül, hogy ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növelnénk. Ezt az elképzelést kell szem előtt tartani, amikor a

társadalmi felelősségvállalásról beszélünk. A világméretűvé váló gazdasági válság közepette ez a kérdés egyre aktuálisabbá válik, hiszen bár a média figyelme a gazdasági visszaesésre irányul, környezetünk károsítása nem szünetel, a válság áldozataival szemben pedig a vállalatok felelősséggel tartoznak. A társadalmi felelősségvállalás nem új dolog, már a múlt évszázad elején is megfogalmazódtak elméletek, miszerint a vállalatok felelősek mind a társadalmi mind pedig a természeti környezetükért. A különböző évtizedekben mindig másképp értelmezték a vállalatok szerepét környezetük megóvásában, de egy kérdésben mindegyik egyezik, mégpedig az önkéntességben. A logisztikai iparág területén is jelentős változásokra van szükség, hiszen energiafelhasználása - tevékenységi jellegéből adódóan - nagyon magas. Manapság a vállalkozások érintettjei egyre nagyobb elvárásokat fogalmaznak meg; ma már

nem elég, ha a termék, vagy szolgáltatás magas színvonalú, az előállítási folyamatnak is a fenntarthatóság jegyében kell zajlania. Ennek kereteit globális és regionális irányelvek és szabályrendszerek határozzák meg. Mivel a hazai vállalkozásoknak már az Európai Unió közlekedésre vonatkozó előírásainak is meg kell felelniük, ezért dolgozatomban fontosnak tartom , ezek ismertetését is. 6 http://www.doksihu Magyarország földrajzi adottságai nagyon jók ahhoz, hogy egy regionális logisztikai központtá váljon, amely lehetőséget az országnak meg kell ragadnia. Ez azonban szintén a környezetre káros hatást gyakorló tevékenységek megnövekedésével járna, így fontosnak tartom, hogy az iparágban tevékenykedő vállalatirányítók a fenntarthatósági szempontokat gazdasági döntéseik során is előtérbe helyezzék. Úgy gondolom, hogy a szakmai gyakorlati helyemet biztosító DHL Express Magyarország Kft. anyavállalatának

világszerte elismert CSR tevékenysége kiválóan példázza a társadalmi felelősségvállalás gyakorlati megvalósulását. Mint piacvezető vállalkozásnál ez rendkívül fontos, hiszen példamutatásával másokat is ösztönözhet. A következő oldalakon arra is szeretnék rámutatni, hogy ezen tevékenységek azon túl, hogy hozzájárulnak a vállalkozás pozitív külső megítéléséhez, annak eredményességét is növelhetik. Dolgozatom írása során elsősorban szekunder adatokat használtam, melyeket a DHL németországi központjából illetve a fejlesztésekért felelős Innovációs Központból kaptam. „CSR - ugyanaz a fogalom sorsa, mint a demokrácia vagy a civilizáció kifejezéseké? Minél többet használjuk, annál kevesebbet tudunk róla, egyben annál többféle értelmezése létezik. Mi a CSR? A vállalatok jótékonykodása, mely valódi arcukat fedi el? Avagy a közjóért elkötelezett felelős vállalatvezetés?” (Ligeti György,

Kossuth-díjas zeneszerző) 7 http://www.doksihu A vállalatok társadalmi felelősségvállalása A vállalatok társadalmi felelősségvállalása napjainkban egyre inkább elterjedt fogalom, definícióját azonban sokan sokféleképen értelmezték a történelem során, viszont egy kérdésben mindenki egyetértett, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy önkéntes tevékenység. Bevezetésképp nézzünk meg a számos definíció közül néhányat. Az angol Corporate Social Responsibility (CSR) kifejezés pontos magyar fordítása, amit az Institute of Business Ethics is használ a következő: „a vállalat által végrehajtott önkéntes cselekvés, amelynek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenysége erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a fő vállalati érintettek érdekeinek.” Más megközelítésben a társadalmi felelősségvállalás olyan koncepció, melynek értelmében a vállalatok önkéntesen

integrálják üzleti tevékenységükbe és az érintettekkel való kapcsolataikba a szociális és környezeti problémák kezelését. (European Commission of Employment and Social Affairs, 2008) Blomqvist és Posner szerint a CSR a vállalatvezetés olyan módja, melynek során a vállalat nem csak a fogyasztók és saját érdekeit veszi figyelembe, hanem más érintettjeiét is. (Nádasi K, Lukács R, 2006) Négyféle vállalati felelősségvállalást különböztethetünk meg. Eszerint beszélhetünk gazdasági, jogi, társadalmi és etikai felelősségről. Ez a kategorizálás a vállalatok felé olyan követelményeket fogalmaz meg, mint üzletileg életképesnek maradni a törvények, normák szabályok betartásával. A vállalati politika részeként elvárt szociális tevékenységeknek való megfelelés, illetve a már megtermelt nyereség elosztásának kérdése. (Fertetics M, 2006) 8 http://www.doksihu Az Európai Unió is körüljárta a CSR koncepciót 2001-ben

kiadott Zöld Könyvében, mellyel európai szintű vitát indított útnak a vállalati társadalmi felelősségvállalásról. A zöld könyvet 2002-ben egy fehér könyv követte. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség a Bizottság zöld könyvére reagálva európai szemináriumot rendezett a következő címmel: "CSR és a munkahelyi egészség". Ezek az európai szintű kezdeményezések rámutattak a CSR stratégiai jelentőségére mind a vállalkozások, mind a politikai döntéshozók számára Európában, továbbá kiemelték, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem a CSR nélkülözhetetlen része. 1 Az Unión belül éllovas szerepet tölt be Nagy-Britannia, Dánia és Belgium. Előbbiben például független CSR minisztérium működik, jelezve annak fontosságát és integráltságát minden más tevékenységbe. 1.1 A CSR rövid története Azt gondolhatnánk, hogy a vállalatok társadalmi

felelősségvállalása új keletű dolog, de a vállalatok szerepe, identitása és felelőssége minden korszakban fontos kérdés volt. Tény, hogy manapság a fogyasztóknak megnőttek elvárásaik a vállalatokkal szemben. Azon túl, hogy jó minőségű áruk és szolgáltatások előállítását igényeljük, fontosnak tartjuk a környezetvédelmi, szociális szempontokat is. Környezetbarát technológiák és csomagolóanyagok alkalmazását, hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, vagy akár adománygyűjtő akciók szervezését várjuk el. De nem csak a fogyasztók, hanem a többi érdekelt fél is megnövekedett igényekkel lép fel. Érdekelteknek azt a csoportot nevezzük, amely elősegítheti, vagy meghiúsíthatja a szervezet céljainak megvalósítását. (E Freeman, 1993) Ilyenek lehetnek a társadalmi és gazdasági intézmények, az önkormányzatok, a helyi lakosok, a szállítók, tulajdonosok, alkalmazottak, versenytársak, pénzügyi csoportok

illetve a szakszervezetek. Így a vállalatok beágyazottságuk révén kénytelenek megfelelni az érintettek elvárásainak. Polányi Károly is a gazdasági rendszer beágyazottságáról beszél, miszerint a gazdasági intézmények a társadalmi intézmények szerves részét képezik és azok fényében értelmezhető jelenségük. (Fertetics M, 2006) 1 http://osha.europaeu/hu/topics/business/index html/csr 9 http://www.doksihu A XIX. század második felében elinduló rohamos ipari termelésnövekedésnek köszönhetően hatalmas vállalatbirodalmak jöttek létre és egy társadalmi átrendeződés is végbe ment. Ezek a vállalatok jólétet voltak képesek teremteni, de mivel nagy hatalommal bírtak, ártani is képesek voltak a környezetnek és társadalomnak. Friedman szerint ebben az időszakban a társadalmi felelősségvállalás kizárólag a profit növelésére irányult. A 60-as, 70-es évekre az Egyesült Államokban a munkavállalók kizsákmányolása, a

nem biztonságos termékek forgalmazása, a természeti környezet rombolása, a korrupció tagadhatatlan jelei mutatkoztak. Kotler a marketing fogalmát újraértelmezi és arra a következtetésre jut, hogy a vállalat a hosszú távú profit termelését a fogyasztói igények kielégítésén túl a társadalom jólétéhez való hozzájárulásával tudja biztosítani, vagyis a termékeknek nem csak a rövid távú fogyasztói igényeket kell kielégítenie, hanem meg kell felelnie a hosszú távú társadalmi elvárásoknak. Ez az elmélet azonban nem vált igazán elterjedté. A 80-as, 90-es években egy új fogalom kelt életre, az ún. greenwashing, ami az amerikai Corporate Watch szervezet meghatározása szerint környezetpusztító, vagy társadalmilag ártalmas cégek arra irányuló kísérlete, hogy úgy őrizzék meg, vagy terjesszék ki piacaikat, hogy környezetbarátnak, vagy a szegénység elleni küzdelem bajnokainak tettetik magukat. Bármilyen, a fogyasztók,

vagy a döntéshozók agymosására irányuló kísérlet, amely azt kívánja elhitetni, hogy a szennyező óriásvállalatok a fenntartható fejlődés meghatározó tényezői. Ekkoriban a zöld piac nagyon gyors növekedésnek indult, ezzel együtt pedig a környezetbarát termékek reklámozására irányuló zöld marketing. Ennek a folyamatnak vetett véget a „zöldre festés” fogalma, ami a fogyasztói bizalmat alapjaiban rendített meg, mivel számos környezetbarátként pozícionált termékről kiderült annak környezetkárosító hatása. (Kőszeghy B., 2006) 10 http://www.doksihu Manapság a vállalatok felé támasztott követelmények között alapvető fontosságú tevékenységük tisztaságának bizonyítása. A társadalmi elvárások növekedésével párhuzamosan nőtt a gazdasági, etikai mozgalmak száma, melyek felvetették a normaés szabályrendszereknek való megfelelés kérdését. (Fertetics M, 2006) A gazdasági világválság idején a

vállalati felelősségvállalás területén is új feladatokkal találkoznak a cégek vezetői. Sok cég ilyenkor a már meglévő tevékenységeket – munkabiztonság, környezetvédelem, szponzoráció – egységes, átlátható keretbe szervezi. Az általános válsághelyzet okán azonban új területeket is érinthet a CSR. Nem mindegy például, hogyan hat közvetlen környezetükre, a cégnél maradó munkavállalókra az esetleg megvalósuló létszámleépítés – főként olyan helyen, ahol szinte kizárólag az adott szervezet tudott munkát adni a környékbelieknek. – Ha a vállalat saját CSR elveit követve a törvényben meghatározottnál magasabb mértékű juttatásokat és az újraelhelyezkedésüket támogató szolgáltatásokat nyújt a létszámcsökkentésben érintett munkatársaknak, bebiztosíthatja, hogy konjunktúra idején könnyebben tudja visszavenni elküldött szakembereit – erősítette meg több munkáltatóval folytatott

egyeztetés tapasztalatait Dara Péter, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola vállalati kapcsolatok igazgatója. Ez annál is inkább fontos, mivel számos szervezet CSR-stratégiájában kiemelt szerepe van a helyi közösségnek, felelősséget éreznek az ott lakókért, s ebből a szempontból nem csupán a környezetvédelmen és a környezettudatos nevelésen lehet hangsúly, hanem egyáltalán a munkalehetőségek biztosításán is. Épp ezért lényeges, hogy ne csak a munkaadó várjon lojalitást a munkavállalóktól – ez fordítva is valósuljon meg. 2 A válság idején a vállalatok prioritása alapvetően változott meg. Az MHC International ügyvezető igazgatója szerint A felelősség-eszmény, amit joggal kérünk számon nemcsak ezeken a vállalatokon a jövőben erősödni fog. Fel kell hagynunk azzal az állásponttal, hogy a vállalatokat csak a profittermelés érdekli. Ez nem igaz, ezek a szereplők a társadalom részei, lehetőséget

kell nekik adni arra, hogy még több téren kifejthessék CSR-gyakorlataikat. 2 http://www.nolhu/gazdasag/csr-rel a valsag ellen 11 http://www.doksihu 2008 őszén két jelentős szakmai fórumot is rendezett a Híd a Harmadik világért alapítvány: szeptember 25-én műhelykonferencia, október 28-án pedig nemzetközi tanácskozás is foglalkozott a globális CSR kérdéseivel Budapesten. Hogyan tegyünk működővé fontos társadalmi ideákat? – ezt a címet viselte a szeptemberi workshop, mely a vállalati felelősségvállalás és a szegénység felszámolása közötti kapcsolatot járta körül. A rendezvény a vállalkozások társadalomban betöltött szerepét helyezte középpontba. A téma aktualitását a globális kormányzás hiányosságai, és a kapitalizmus jelenlegi modelljével kapcsolatos kritikák adták. A szabad verseny modellje 1930 óta talán legsúlyosabb válságát éli; túl sok vállalatvezető mutat gátlástalan kapzsiságot és tanúsít

inkompetenciát. Nem véletlen, hogy az anti-globalista erők erősödnek; a nyilvánosság elvesztette bizalmát az üzleti világban. Közben a szegénység mutatói önmagukért beszélnek. A világ népességének 40%-a kevesebb, mint napi 2 dollárból él. Minden 15 másodpercben meghal egy gyermek, a biztonságos víz és megfelelő higiéniai körülmények hiánya miatt. 250 millió gyermek dolgozik szolgai körülmények között. 125 millió gyermek még sosem járt tanteremben A szubszaharai régiókban a várható élettartam 2005 és 2010 között 59-ről 45 évre csökken, Zimbabwéban 61-ről 33-ra. A rendezvényre hazánkba érkező neves előadó, Alberto Ribera, az IeSe Barcelona Business School professzora, az emberi erőforrás- menedzsment szempontjából világította meg a globális CSR jelentőségét, kiemelve a gazdasági és társadalmi értékteremtés egyidejűségének fontosságát. Ribera szerint a CSR mai gyakorlata – mely szerint a vállalatok

többsége csak kommunikációs célra használja a társadalmi szerepvállalást – nem folytatható. Ehelyett valódi szemléletváltásra van szükség az üzleti szférában. A CSR az emberekről szól, ezért tudni kell, hogy az egyes döntések kiket érintenek, a társadalom mely csoportjaira gyakorolnak hatást. E kérdést nem elég statisztikai adatokkal megválaszolni, hanem folyamatos vizsgálatokra és az eredmények figyelembe vételére van szükség.3 3 CorporAID I. évfolyam, 2 szám 2008 november 24 12 http://www.doksihu 1.2 A CSR-rel járó előnyök a vállalat számára Sokszor a vállalatok azért vállalnak felelősséget az adott társadalom iránt, mert a külföldi anyavállalat nyomást gyakorol rájuk, vagy, mert a külföldi vevő, esetleg az európai uniós és egyéb pályázati feltételek ösztönzően hatnak, vagy a vállalat vezetőségében találunk néhány elkötelezett embert. A CSR tevékenységek sok direkt és indirekt módon

jelentkező előnnyel járnak. Philip Kotler például a következő előnyökre mutatott rá: (P. Kotler, 2007) • az értékesítés és a piaci részesedés növekedése • a márkapozícionálás erősödése • a vállalati imázs javulása • dolgozókra gyakorolt vonzó hatás növekedése, motiváltság és hűség felerősödése • működési költségek csökkenése • a vállalat vonzerejének működése a befektetők szemében és a pénzügyi piacokon A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának eszközei közé tartozik a vállalatirányítási kódexek megalkotása és elfogadása a vállalatok által, valamint az éves pénzügyi jelentés mellett a fenntarthatósági, vagy környezeti beszámoló elkészítése. A felelősségvállalás egyik alapkövetelménye az átláthatóság, melynek első lépése a vállalatirányítási kódex megalkotása, ennek nyilvánosságra hozatala, valamint a környezeti beszámoló készítése, mely

bemutatja, hogy a vállalatnak milyen mértékben sikerült betartania a vállalatirányítási kódexben foglaltakat, és, hogy a társadalmi célú programjai milyen hatással voltak a társadalomra. 4 4 European Commission The ABC of CSR instruments 2004 13 http://www.doksihu A vállalatok megítélése az Ipsos Inside kutatóintézet szerint a következőképpen alakul: 1. ábra Vállalatok megítélésének tényezői hogyan bánik az alkalmazottaival a termékeinek minősége mennyire tisztességes a vállalat mennyire érez felelősséget a társadalomiránt a vállalat környezetvédelmi elkötelezettsége hozzájárulás a nemzetgazdasághoz mennyire nyíltan és tisztességesen kommunikál a termékeiről a vállalat hírneve az ügyfélszolgálat színvonala a vállalat jótékonysági tevékenysége hogyan reagál a termékeivel kapcsolatos elvárásokra média imázs Forrás: http://www.nonprofithu/files/1/5/4/3/1543 pm‐csr‐magyar‐kvali%2Bkvantippt Az Ipsos

kutatóintézet felmérése a vállalatok megítélésénél fontos tényezőket tartalmazza. Tényadatokkal támasztja alá az elméletet, miszerint a vállalatokkal szemben támasztott követelmények tekintetében már nem kielégítő az előállított termék, vagy szolgáltatás minősége; ma már nagy hangsúlyt fektetünk az alkalmazottakkal való bánásmódra, a vállalati tisztességre, felelősségre és környezetének megóvására. 14 http://www.doksihu 2. A CSR, különösen a környezetvédelem jelentősége a logisztikai iparágban A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat okoz. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a népesség növekedésénél nagyobb gondot jelent a fogyasztás növekedése, s ennek következtében fennáll a nyersanyagforrások kimerülésének és a környezet fokozódó szennyeződésének veszélye. „Ökológiai lábnyomunk”

egyre növekszik, számolnunk kell a globális felmelegedéssel, a túl magas CO2- és metánkibocsátással, a különböző fajok számának csökkenésével és a túlzott, növekvő hulladékképződéssel. Ezeknek a veszélyeknek a mérsékléséhez, illetve elkerüléséhez a fenntartható fejlődés elveit és a felelős gondoskodás elveit kell szem előtt tartani. Ehhez nyújt segítséget a 21 század vezető gazdasági szemlélete és tevékenysége, a logisztika. A világ logisztikai iparága a becslések szerint 5,4 billió eurós nagyságú, ami a világ teljes GDP-jének 13,8%-át teszi ki. (A Rodrigues, D Bowerson, R Calatone, 2005) A logisztikai ágazat évekig profitált a gazdasági növekedésből és a felgyorsuló világkereskedelemből, míg az ipari termelés és a szolgáltatások bővülése egyre nagyobb mértékben járult hozzá a globális felmelegedést kiváltó üvegházhatáshoz. A globális szén-dioxid kibocsátás 14%-a származik a

szállítmányozás-logisztika ágazatból, így a szektor felelőssége igen jelentős. Ezt ismerte fel a cégcsoport, és tette közzé stratégiáját, majd indította útjára GoGreen projektjét.5 2.1 A környezetvédelem és a logisztika kapcsolata Napjainkban, mint minden fontos gazdasági területnek, így a környezetvédelemnek, a hulladékgazdálkodásnak is kiemelkedően fontos és elválaszthatatlan része a logisztika. Ha megvizsgáljuk a „bővített” ellátási lánc elemeit, akkor tapasztalhatjuk, hogy nem csak az áruelosztásban, hanem a hulladékgazdálkodásban, az újrafeldolgozásban is egyre nagyobb szerepet kapnak a logisztikai funkciók és szolgáltatások. 5 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl global forwarding/DMletter/dmnewsletter Oct/climatec hange.highhtml 15 http://www.doksihu A logisztika több szinten hozható kapcsolatba a környezetvédelemmel. Az egyik ilyen „érintkezési pont” az a környezeti károkozás,

amely közvetve illetve közvetlenül a logisztikai tevékenységekkel összefüggésben lép fel. Ezek lehetnek a közlekedés, árubegyűjtés és elosztás, veszélyes áru tárolása során fellépő tényezők, mint például a gázemisszió, vízszennyezés, zajterhelés, infrastruktúra-rongálás. E területen tehát a környezettudatos logisztikai szemlélet alkalmazása kiemelkedő jelentőséggel bír. A logisztikai rendszer környezeti hatásainak csökkentésére alkalmas módszerek a rövid távon alkalmazható, egyszerű, kis vagy nullaköltségű megoldásoktól a hosszú távú tervezést és komoly változásokat igénylő megközelítésekig terjednek. Ilyen módszer lehet a meglévő csatornák racionalizálása, új lehetőségek keresése az elosztásban, környezetbarát elosztási rendszerek tervezése. (Tóth G, 2008) Másik csatlakozási pont a területfejlesztésben és településfejlesztésben az infrastruktúra kialakításakor jelenik meg. Ezen a ponton a

logisztikai tervezési, vagyis gazdasági szemléletet kell összehangolni a települések életminőségének védelme érdekében. (Knoll I, 1999) Harmadsorban a hulladékgazdálkodásban, mint a környezetvédelem kiemelkedő jelentőségű területén való részvétellel, ahol a logisztikai szolgáltatók, outsourcing partnerek, mint közreműködők lépnek fel. Ezen a területen olyan módszerek alkalmazására kell törekedni, amelyek képesek kezelni a jelentkező speciális feladatokat, illetve képesek integrálódni az összetett folyamatokban. 2.2 A környezettudatos áruszállítás alappillérei A logisztikai iparágban a környezetvédelem kiemelkedően fontos szerepet játszik. Az iparág működésének egyértelmű és állandó velejárója a szennyezőanyagok és zaj kibocsátása, a rendszeres forgalmi dugók, torlódások, az épített környezetünk károsodása, illetve a balesetek. 16 http://www.doksihu 2.21 Közlekedés és környezet Az üvegház

hatású gázok kibocsátásának 2005-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség – szintén a 27 tagállamra vonatkozó, de az előbbiektől részben eltérő ágazati szerkezetre számított – adatai szerint 23%-a származott a közlekedésből. Az 1995. évihez hasonlítva ez több mint 4 százalékponttal magasabb arányt jelent Az arányeltolódás mögött a közlekedési szektor kibocsátásának az átlagostól eltérő irányú változása állt. Nevezetesen: amíg a tízéves időszak folyamán összességében gyakorlatilag stagnált az üvegházhatású gázok kibocsátása, addig a közlekedésben közel egynegyedével növekedett. 2. ábra Az üvegház hatású gázok kibocsátásának alakulása* Forrás: KSH Statisztikai Tükör Közlekedési körkép II. évfolyam 47 szám 2008 árpilis 25 *EU 27, 100%=1995 A meghatározó közlekedési ágazatok közül legjelentősebben a légi közlekedés kibocsátása fokozódott, 2005-ben 1,5-szeresét tette ki a tíz

évvel korábbinak. A közúti közlekedés kibocsátása ez idő alatt kevesebb, mint ötödével nőtt, a vasúti közlekedésé pedig hasonló mértékben csökkent. A közlekedésen belüli részesedését tekintve a közúti közlekedés emelkedett ki, 72%-os aránnyal, míg a legmérsékeltebb kibocsátónak a vasút tûnt, alig 1%-kal. Ez utóbbinál azonban azt is figyelembe kell venni, hogy nem számították bele az elektromos energiát, amelynek hatása nem a közlekedésben, hanem előállításának helyén jelentkezik, és amely a vasút energiafelhasználásának mintegy kétharmadát jelenti.6 6 http://portal.kshhu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30802pdf 17 http://www.doksihu 3. ábra Az áruszállítás várható növekedése közlekedési módonként* Forrás: http://www.ktihu/indexphp/szolgaltatasok/trendek-grafikus-adatbazis/aruszallitas-logisztikakombinalt-szallitas-magyarorszagon *EU 25, 100%=2000 A diagram szerint az elkövetkezendő években az

összes közlekedési móddal megvalósított áruszállítás volumene növekedni látszik az Európai Unio területén. A szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazatcsoport – a 2006. évihez hasonlóan 2007-ben is a nemzetgazdasági átlagnál erőteljesebben növelte teljesítményét Bruttó hozzáadott értéke a szolgáltató ágak között a legmagasabb dinamikát érte el, s az árutermelő ágak közül is csak az ipar növekedési üteme volt gyorsabb. A szállításon belül mindenekelőtt az áruszállításban emelkedett a teljesítmény. A személyszállításban folytatódott, illetve tovább erősödött az a hosszabb idő óta érvényesülő tendencia, amely alapvetően az egyéni közlekedés térnyerésével jellemezhető a tömegközlekedéssel szemben.7 A magyarországi helyzetet vizsgálva megállapítható, hogy a vasúti szállítmányozás nagy térvesztése ugyan nem folytatódik tovább, mégsem tudja visszanyerni vezető szerepét a

közúttal szemben. Magyarországon a szállítmányozás jelentős része közúton zajlik, melyről köztudott, hogy a légi szállítás után a leginkább környezetterhelő, állandó forgalmi dugókat és baleseteket okoz. A belvízi és csővezetékes szállítás továbbra is elhanyagolhatónak tűnik. 7 http://portal.kshhu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30802pdf 18 http://www.doksihu Összességében elmondható, hogy még mindig a környezetszennyező szállítási módok terjeszkednek, a kevésbé környezetterhelők nem tudnak teret hódítani. A KSH adatai szerint 2006-ban az összes környezetvédelmi beruházások (202 236 millió HUF) 8,4%-át költötték a szállítás, raktározás, posta és távközlés gazdasági ágra.8 4. ábra Áruszállítási teljesítmények változása közlekedési módonként Magyarországon (1980-2015)* Forrás:

http://www.ktihu/indexphp/szolgaltatasok/trendek-grafikus-adatbazis/aruszallitas-logisztikakombinalt-szallitas-magyarorszagon *Mrdt 2.3 Környezetvédelem az EU közlekedéspolitikájában 2.31 Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás kulcsa A logisztika kulcsszerepet játszik a fenntartható mobilitás biztosításában, és hozzájárul más célkitűzések, például a tisztább környezet, az energiaellátás biztonsága stb. megvalósításához. Az európai közlekedéspolitika hagyományosan a liberalizáción és a harmonizáción alapul. Ez a szemlélet lassan megformálta a közlekedési rendszer mai arcát A globalizáció és a tágabb Európa eszméje emellett új kihívásokat is jelent. 8 http://portal.kshhu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kvedraf06pdf 19 http://www.doksihu A teherforgalom gyors, sok tekintetben a meghozott gazdasági döntéseknek köszönhető bővülése hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a

foglalkoztatáshoz, ám ugyanakkor zsúfoltságot, baleseteket, zajt, környezetszennyezést, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség fokozódását és energiaveszteségeket is okoz. Ezek a problémák úgy küzdhetők le, ha fejlett logisztikai módszerekkel optimalizáljuk az európai teherforgalom rendszerét. A logisztika növelheti az egyes szállítási módok és kombinációik hatékonyságát. Ennek eredményeképpen kevesebb szállítási egység (jármű, vasúti kocsi, hajó) több áru fuvarozására lehet képes. A környezetre gyakorolt hatás ennek megfelelően csökken. A vasúti és a belvízi szállítást korszerűsíteni kell. Szorosabban integrálni kell a rendszerbe a légi teherfuvarozást Fel kell gyorsítani a rövid távolságú tengeri szállítás területén zajló pozitív folyamatokat. Javítani kell a mélytengeri szállítás és a hátországi kapcsolatok helyzetén. Ahol lehet, különösen pedig a távolsági szállításban, a városi

övezetekben és a zsúfolt közlekedési folyosókon, el kell érni az áttérést a környezetbarátabb szállítási módokra. Ezzel egyidőben optimalizálni kell az egyes szállítási módok igénybevételét Valamennyi módnak környezetbarátabbá, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá kell válnia. Végül a módközi szállítás, azaz az egyes közlekedési módok önmagukban és egymáshoz kapcsolódva történő hatékony használata az erőforrások optimális és fenntartható igénybevételét eredményezi majd.9 2.32 A teherfuvarozási logisztikáról szóló cselekvési terv • Elektronikus teherszállítás és intelligens közlekedési rendszerek • Fenntartható minőség és hatékonyság • A szállítási láncok egyszerűsítése • Járműméret és rakodási egység • Zöld teherszállítási folyosók o Zöld szállítási folyosók, amelyek egy olyan integrált szállítási elképzelést tükröznek, amelyekben a rövidtávú tengeri

szállítás, a vasút, a belvízi szállítás és a közutak kiegészítik egymást a környezetbarát szállítási lehetőség biztosítása érdekében. • 9 Városi teherszállítási logisztika (COM 2006, 336) 20 http://www.doksihu 2.33 A közlekedés fenntartható jövője: útban az integrált, csúcstechnológiát képviselő felhasználóbarát rendszer felé (COM, 2009 279) Az európai közlekedéspolitika helyzete a 21. század első évtizedében: 2001-ben a Bizottság fehér könyvet adott ki, amelyben 2010-ig meghatározta az európai közlekedéspolitika menetrendjét. Ezt a programot a 2006-ben elvégzett félidei felülvizsgálat során naprakésszé tették. A tízéves időszak vége felé közeledve aktuálissá vált a távolabbi jövő végiggondolása és a későbbi szakpolitikai fejlemények előkészítése. A közlekedés az európai gazdaság létfontosságú eleme. A teljes közlekedési ágazat az Európai Unió GDP-jéből körülbelül

7%-kal, a foglalkoztatásból több mint 5%-kal részesedik. Az EKP egy olyan mobilitási rendszer kialakításához járult hozzá, amely a világ gazdaságilag legfejlettebb régióival összehasonlítva jó hatékonysággal és eredményességgel működik. Az EKP segítette a társadalmi és gazdasági kohéziót, előmozdította az európai ipar versenyképességét, ezáltal lényegesen hozzájárult a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiához.10 Az EU fenntartható fejlődési stratégiájában megfogalmazott célokhoz azonban kevésbé járult hozzá: ahogy a 2007-ben kiadott előrehaladási jelentésben11 is szerepel, az európai közlekedési rendszer számos tényező tekintetében még mindig nem követ fenntartható pályát. A légszennyezés és a közúti balesetek számának csökkentésében sikerült előrehaladást elérni. Az európai városokban a levegő minősége a szigorúbb Euro kibocsátási előírások alkalmazása miatt

jelentősen javult, de ezen túlmenően is további intézkedésekre van szükség a városi területeken az NOx és – az emberi egészségre különösen káros – finom részecskék (PM10) kibocsátásának csökkentésére, valamint a valóságban tapasztalható tényleges kibocsátások megfelelő szabályozására. A közlekedési infrastruktúra bővítése életterek eltűnéséhez és a táj szétszabdaltságához 10 COM (2007) 803 11 COM (2007) 642 21 http://www.doksihu vezetett. Valószínűleg nem fog teljesülni a 2001-es fehér könyvben megfogalmazott azon célkitűzés, hogy a közúti balesetek áldozatainak száma a felére csökkenjen, noha az intézkedések hatására lényeges előrehaladás figyelhető meg számos tagállamban. Az Unióban 2008-ban több mint 39000 halálos közlekedési baleset történt, így a közúti közlekedés még mindig túl sok emberéletet követel. A tengeri szállítási ágazatban a tengerek szennyezése mérséklődött,

a tengeri balesetek száma lényegesen csökkent, és az EU létrehozta a környezetszennyezés megakadályozására szolgáló egyik legfejlettebb biztonsági és szabályozási keretrendszert (legutóbb a harmadik tengeri biztonsági csomag elfogadásával). A légi közlekedésben közös, egységes és kötelező jogszabályokat fogadtak el a biztonság minden elemére vonatkozóan (légi járművek, karbantartás, repülőterek, légiforgalmi irányító rendszerek stb.) Biztonsági ügynökségeket hoztak létre a légi közlekedés (EASA), tengeri közlekedés (EMSA) és vasúti közlekedés (ERA) területén. Továbbra is a környezetvédelem az a fő szakpolitikai terület, ahol fejlesztésekre van szükség. Az Európai Unióban az 1990-es kibocsátási szintekkel összehasonlítva a közlekedési ágazatban nőtt legnagyobb mértékben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.12 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáért három összetevő felelős: a

kibocsátásokat előállító tevékenységek összessége; a tevékenységek energiaintenzitása; és az, hogy a felhasznált energia milyen intenzitással bocsát ki üvegház hatást okozó gázokat. Ezt az elemzést a közlekedési ágazat múltbeli fejlődésére alkalmazva látható, hogy az ágazat tevékenysége jelentős mértékben nőtt, miközben nem ért el kielégítő mértékű előrehaladást az energiaintenzitás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási intenzitásának csökkentésében. A közlekedés energiahatékonysága nő, de a hatékonyság növelését nem fordították teljes egészében az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére, és annak mértéke nem képes ellensúlyozni a szállítási volumen növekedését. Az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeket meghatározó jogszabályt 2009 áprilisában fogadták el, a fejlődés nem kielégítő ütemére reagálva.13 12 13 Az EU energetikai és közlekedési ágazata

számokban: statisztikai zsebkönyv 2009 HL L 140., 200965, 1 o, 443/2009/EK rendelet 22 http://www.doksihu A környezetbarátabb szállítási módokra való áttérés terén, beleértve a rövid távú tengeri szállítás fejlesztését is, korlátozott előrehaladást sikerült elérni, annak ellenére, hogy az egyensúlyának bizonyos mértékű visszaállása figyelhető meg, és a vasúti szállítás relatív csökkenése is megállni látszik. A közlekedési ágazatban nem valósult meg a tisztább energiaforrásokra történő átállás és ezzel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási intenzitásának csökkentése; a közlekedés energiaigényét 97%-ban még mindig a fosszilis üzemanyagokból fedezik, aminek káros következményei vannak az energiaellátás biztonságára nézve is. Az üzemanyag minőségének javítására tett intézkedések14 és a megújuló energiaforrások 10%-os arányának a közlekedési ágazatban 2020-ig történő elérésére

vonatkozó kötelező jellegű célkitűzés az éghajlat-változási és energiacsomag15 részeként elfogadott intézkedések közé tartoznak. 2.34 A városi mobilitás új kultúrája felé 2007-ben Európa lakosságának 72%-a városi övezetben élt, és az EU bruttó hazai termékének 85%-át is a városokban állítják elő. Kihívás a városi övezetek számára, hogy hogyan lehet a közlekedést környezetvédelmi és versenyképességi szempontból fenntarthatóvá tenni. Egész Európában a városközpontok forgalmának növekedése folyamatos közlekedési dugókat eredményez, amelynek számos hátrányos következménye ismert az elvesztegetett időtől egészen a környezetszennyezésig. Európa gazdasága minden évben megközelítőleg 100 milliárd eurós, azaz az EU GDP-jének 1 %-át kitevő veszteséget szenved el a fent leírt jelenség miatt. A levegő- és a zajszennyezés minden évben nő A városi közlekedés felelős a szén-dioxidkibocsátás 40

%-áért és a közúti közlekedésből származó egyéb szennyezés 70 %-áért. A városokban és nagyvárosokban bekövetkező közúti balesetek száma szintén minden évben nő: ma három halálos baleset közül egy városi környezetben történik, a balesetek áldozatai pedig az esetek nagy részében a közlekedés leginkább sebezhető résztvevői, a gyalogosok és a kerékpárosok.16 14 HL L 140., 200965, 88 o, 2009/30/EK irányelv 15 HL L 140., 200965, 16 o, 2009/28/EK irányelv 16 ( COM 2007, 551) 23 http://www.doksihu Ugyan a problémák helyi szinten jelentkeznek, de hatásuk az egész kontinensen érezhető: éghajlatváltozás/globális felmelegedés, nagyobb számban jelentkező egészségügyi problémák, a logisztikai hálózat megfelelő működését akadályozó szűk keresztmetszetek stb. Ezekkel a problémákkal a helyi önkormányzatok európai szintű együttműködés és egyeztetés nélkül, egymagukban képtelenek megküzdeni. Csak

közös erővel, és minden szinten, legyen az helyi, regionális, nemzeti vagy európai szint, érdemes megkezdeni a gondolkodást erről az óriási jelentőségű kérdésről, vagyis a városi mobilitásról. Az Európai Uniónak ebben vezető szerepet kell játszania azért, hogy a kérdés megfelelő figyelmet kapjon. 17 2.35 Szembenézés a kihívásokkal A közlekedési dugóktól mentes városok és nagyvárosok felé: A konzultációk azt mutatják, hogy a városi és nagyvárosi környezetben a közlekedési dugók jelensége az egyik legégetőbb probléma. A dugók negatív gazdasági, társadalmi, egészségügyi és környezeti hatással járnak és károsítják a természetes és az épített környezetet. A dugók sok esetben a városi körgyűrűket érintik, következésképpen befolyásolják a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) működőképességét is. Egy dugómentes közlekedési hálózat lehetővé tenné, hogy az emberek és az

áruk időben megérkezzenek, illetve korlátozott mértékben jelentkeznének a fent említett negatív hatások. Helyi szinten hatalmas kihívást jelent a dugók okozta negatív hatások csökkentése anélkül, hogy a városi területek gazdasági szempontból hátrányt szenvednének. A városokban és a nagyvárosokban a fő környezetvédelmi problémát a közlekedésben túlnyomó többséggel használt kőolaj alapú üzemanyag okozza, amely légszennyezést eredményező szén-dioxid-kibocsátással és zajjal jár. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából a közlekedési ágazat az egyik legnehezebben kezelhető ágazat. Annak ellenére, hogy a személyautókban használt technológia sokat fejlődött, a megnövekedett forgalom és a városi közlekedést jellemző 17 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/site/hu/com/2007/com2007 0551hu01pdf 24 http://www.doksihu sok megállás és újraindulás miatt a városok a szén-dioxid-kibocsátás fő és egyre

növekvő forrásává váltak, ami az éghajlatváltozásra is befolyással van. Az éghajlatváltozás drámai változásokat okoz az egész bolygó ökoszisztémájában és sürgős fellépésre van szükség ahhoz, hogy a hatások még kezelhető szinten maradjanak. Az Európai Tanács18 azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ig 20 %-kal kell csökkenteni az EU üvegházhatást okozó gázkibocsátását. Ehhez minden hozzájárulásra szükség van Az EU-ban eladott új személyautók szén-dioxid-kibocsátása az Európai Bizottság és az autóipar között létrejött megállapodás következményeként 1995 és 2004 között 12,4 %-kal csökkent. Annak érdekében, hogy az EU 2012-ig elérje a 120 grammos célt, a Bizottság 2007 februárjában közzétett közleményében19 új átfogó stratégiát vázolt fel. A jogszabályi keret 130g CO2/ km kibocsátást biztosítana a járművek motortechnológiájában megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően, illetve további

10 g CO2/ km-es csökkenést egyéb technológiai újításoknak és a bioüzemanyagok szélesebb körű használatának betudhatóan. A járművek szennyezőanyag-kibocsátását is sikerült csökkenteni az EURO kibocsátási normák fokozatos szigorításával. Az EU jogszabályi környezetének eredményeként, amely egyre alacsonyabb határokat állapított meg az új járművek tekintetében, a közúti közlekedésből származó nitrogén-oxid és részecskekibocsátást 30-40 %-kal sikerült csökkenteni az első EURO-norma elfogadása óta eltelt 15 év alatt, és mindezt annak ellenére, hogy a forgalom ezalatt folyamatosan nőtt. Az említett előrelépés ellenére a környezeti feltételek még mindig nem kielégítőek: a helyi hatóságoknak komoly gondot okoz a levegőminőséggel kapcsolatos olyan követelményeknek való megfelelés, mint a környezeti levegő részecsketartalmára vagy nitrogén-oxid tartalmára vonatkozó előírások. Ezek pedig

közegészségügyi szempontból károsak. Zajcsökkentést célzó intézkedések is megvalósultak a zajtérképezésről szóló irányelv alapján. A zajról szóló irányelv20 alapján összegyűjtött információkból kiindulva a helyi hatóságok zajcsökkentési terveket tudnak kidolgozni és konkrét intézkedéseket hajtanak végre. A zajcsökkentési tervek kidolgozását elősegítheti az EU szintjén megvalósuló információcsere. Az érdekeltek véleménye szerint a forrásnál 18 Az Európai Tanács 2007. március 8-9-i következtetései; az 1990-es szinthez viszonyítva COM(2007) 19. 20 A 2002/49/EK irányelv. 19 25 http://www.doksihu történő zajcsökkentés akkor valósulhatna meg, ha szigorítanák a közúti és vasúti járművekre és a gumikra vonatkozó EU-s zajkibocsátási szabványokat. A földalatti közlekedés is hozzájárul a városok zajterhelésének csökkentéséhez. Az EU-nak továbbra is népszerűsítenie és támogatnia kell a tiszta

városi tömegközlekedés, mint a trolibuszok, villamosok, metrók és elővárosi vasutak kibővítését, rehabilitálását és modernizálását, valamint egyéb fenntartható városi közlekedési projekteket. Az intelligensebb városi közlekedés felé Az európai városok és nagyvárosok folyamatosan növekvő mértékű teheráru- és személyforgalommal kénytelenek szembenézni. De a megnövekedett forgalom kezelését lehetővé tevő infrastruktúra fejlesztése a helyhiánnyal és a környezetvédelmi kötöttségekkel kapcsolatos leküzdhetetlen akadályokba ütközik. E körülmények között az érintettek felhívták a figyelmet arra, hogy az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazásait jelenleg nem használják ki kellő mértékben ahhoz, hogy megfelelően kezelhető legyen a városi mobilitás, vagy az alkalmazások kifejlesztése során nem fordítanak kellő figyelmet az interoperabilitás kérésére. 2.36 Gyakorlati megoldások a városi

áruszállítás környezetkímélő megvalósítására A városi áruszállítás jó gyakorlati megoldásainak alapulvételével a hazai megvalósíthatóság szempontjából elsősorban számításba vehető megoldások a következők: • Forgalomszabályozási és engedélyezési intézkedések o össztömeg, vagy tengelyterhelés korlátozása o méretkorlátozás o kibocsátás (levegő és zaj) korlátozás (alacsony emissziójú zónarendszerek) o telephely engedélyezés o ecodriving-környezetkímélő vezetés o sebességkorlátozási intézkedések o áruszállítási időablakok kijelölése, éjszakai szállítás 26 http://www.doksihu o rakodózónák kialakítása, rakodóhely védelem o elkerülő útvonalak kijelölése o gyalogos övezetek kijelölése o többes használatú sávok kijelölése Az elsősorban forgalomszervezésre épülő intézkedéscsoport azokat a klasszikus szabályozási megoldásokat tartalmazza, amelyek a közlekedés valamilyen

formájú korlátozására irányulnak. Az össztömeg vagy tengelyterhelés korlátozás, a forgalom okozta környezeti kihatásokra leginkább érzékeny területeket hivatott védeni a nehéz tehergépkocsi forgalom káros hatásaitól, a sebességkorlátozásnak pedig elsősorban balesetveszély csökkentési indoka van. A rakodózónák, a többes használatú sávok kijelölése az áruszállítási forgalom lebonyolódását segíthetik elő, az időablak alkalmazásával pedig elkerülhetők az áru- és személyszállítási csúcsidőszakok ütközése. A hazai gyakorlat elsősorban ezeket az intézkedési módszereket alkalmazza, azonban a környezetvédelmi alapú, a gépjárművek kibocsátására épülő alacsony emissziójú rendszerek bevezetésére egyenlőre még nincs példa hazánkban. A nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis az alacsony emissziójú zónarendszerek bevezetése az egyik leghatékonyabb módszer a légszennyezés csökkentésére. Az ecodriving

forgalmi szabályozási intézkedések közötti szerepeltetését az indokolja, hogy a környezettudatos vezetés módszerének elsajátítását a gépjárművezetői oktatásba lenne célszerű beépíteni. A csoport elemeinek megvalósításához kormányzati vagy hatósági döntések meghozatalára van szükség. • Pénzügyi, jogszabályi intézkedések: o támogatások: adó és díjcsökkentés, működés finanszírozása, K+F, mintaprojektek, kedvezményes hitelek biztosítása o adó, behajtási díjak, közúthasználati díjak, parkolási díjak o bírságpolitika 27 http://www.doksihu A restriktív pénzügyi politikák akkor fejtik ki hatásukat leginkább, és akkor fogadtathatók el legkönnyebben az érintettekkel, ha felhasználásuk célirányos, vagyis arra fordítják őket, amire beszedésük irányul. Az adóknak és díjaknak tükrözniük kellene a környezetvédelmi érdeket, ösztönözniük kellene a környezetbarátabb rendszerek alkalmazását

és tartalmazniuk kellene az externális költségeket. Az Európai Unió szerint a városi áruszállítási rendszerek környezetszempontú átalakításához olyan ösztönzőkre van szükség, amelyek hozzájárulnak a tiszta és energiahatékony közlekedési eszközök beszerzéséhez, a környezetbarát áruszállítási rendszerek kialakításához. Kiemelt jelentősége van a kutatás-fejlesztések elősegítésének, az új módszerek, eljárások, technológiák és innovációk támogatásának. • Műszaki, technológiai intézkedések o korszerű információs technológiák alkalmazása: mobiltelefon, internet, gépjármű- és rakománymenedzsment, GPS, rakodási zónamenedzsment o infrastruktúrafejlesztés: városi áruforgalmi központok kialakítása, a várost elkerülő utak építése o új gépjárműtechnológiák, környezetbarát szállítójárművek o alternatív és megújuló üzemanyagok A legjelentősebb környezeti hatást elérő

intézkedéscsoport a műszaki, technológiai eszközök alkalmazása. A korszerű információs technológiai berendezések segítik elő leginkább az áruszállítási rendszerek optimálását, a hatékony flottamenedzsmentet, a környezetszempontú járattervezés megvalósítását. Az infrastruktúra fejlesztése során a környezetvédelmi szempontú tervezés elengedhetetlen feltétel. 28 http://www.doksihu • A szállító, szállítmányozó és fuvaroztató vállalatok egyedi kezdeményezései: A nemzetközi gyakorlat számos olyan, a városi áruszállítás optimálására alkalmas kezdeményezést ismer, amely megvalósításában szállító, szállítmányozó és fuvaroztató vállalatok vállaltak vezető szerepet. A kormányzat és a hatóság közreműködése (kezdeményező és támogató szerepe) ezeknél a megoldásoknál is alapvető jelentőségű, azonban a megvalósítás már a vállalatok együttműködésének köszönhet. o

együttműködés: lényeges információk cseréje, a szállítások kiszervezése, city-logisztikai projektek bevezetése (közös gyűjtő, elosztó járatok szervezése) o egységes szállítási segédeszközök (kiskonténerek) alkalmazása o járattervezés o környezetkímélő rakodás, az árufogadás feltételeinek javítása 29 http://www.doksihu 3. A DP DHL bemutatása 3.1 A vállalatcsoport rövid bemutatása A Deutsche Post World Net vállalatcsoport alapvetően két részből épül fel, a Deutsche Postból és a DHLből. A DHL név a cég három alapítója, Adrian Dalsey, Larry Hillblom és Robert Lynn nevének kezdőbetűiből ered. Vállalatukat 1969-ben alapították és az első úttal San Francisco-ból Honoluluba elsőként alapozták meg a légi expressz iparágat. A vállalat sikere abban az innovatív ötletben gyökerezik, hogy a dokumentációt előzetesen, még a szállítmány megérkezése előtt elküldik és így felgyorsítják az áruk

importálásának folyamatát. A DHL hálózat hihetetlen sebességgel nőtt. A vállalat Hawaii-tól nyugat felé, a Távol-Kelet és csendesóceáni térség felé terjeszkedett, ezt követően pedig Közel-Keleten, Afrikában és Európában vetette meg a lábát. Csupán négy év alatt a vállalat 3000 ügyfél kiszolgálására terjesztette ki szolgáltatásait és ehhez több mint 300 munkatársat alkalmazott. 1977-re a vállalat szélesítette szolgáltatásainak palettáját és megkezdte a dokumentum küldemények mellett a kis csomagok szállítását is. A cég csupán egy év alatt további 30 országban és területen jelent meg. A következő évben irodákat nyitott Kelet-Európában, ahol a DHL volt az első légi expressz vállalat, 1986-ban megkezdte működését Kínában is, ahol szintén az első légi expressz vállalatként jelent meg. A vállalat kultúrájának ma is szerves része a felfedezőkedv. A cég internetes kereskedemi lehetőségeket és

intelligens megoldásokat kínál különféle iparágaknak, ugyanakkor testre szabott megoldásokkal rendelkezik ügyfelei részére. 1993-ban, amikor az Európai Unión belül megszűntek a vámkorlátozások, megkezdte modernizációját.21 21 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/historyhighhtml 30 http://www.doksihu 3.2 A mai DHL Mára a DHL piacvezető szerepet tölt be világszerte a szárazföldi és légi szállítás tekintetében. A DHL testreszabott megoldások széles skáláját kínálja – a dokumentumok expressz szállításával kezdődően az ellátási lánc menedzsmentjével bezárólag. 5. ábra A DPWN szervezeti felépítése Forrás: Vállalati belső forrás 3.3 A DHL Magyarországon A DHL 1984-ben jelent meg Magyarországon az első futárszolgáltatást nyújtó irodaként. 1988-ban közös vállalkozást hozott létre a Hungarocamionnal és DHL Magyarország néven működött tovább. Ekkor egyedül Budapesten volt irodája 1991ben kezdte meg

vidéki hálózatának kiépítését 1994 óta teljes mértékben külföldi anyavállalata által tulajdonolt kft.-ként működik 2007. január 1-től kezdve négy üzletággal rendelkezik, melyek különféle szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek. 31 http://www.doksihu DHL Express A DHL Express Magyarország Kft. dokumentumok és csomagküldemények nemzetközi expressz szállítmányozását végzi légi- és közúton. Hálózatában világszinten 4 000 iroda és 120 000 célállomás áll rendelkezésére. Aznapi, expressz, csomagszállítási és szállítmányozási szolgáltatásokat nyújt. A DHL Express legfontosabb hazai konkurenciái a TNT, UPS és Fed Ex. 6. ábra A DHL Express magyarországi jelenléte „Miskolc „z „Nyíregyháza „Gyöngyös „z „ z Tata „Győr „z Szolnok „Székesfehérvár „Veszprém „Debrecen „BUDAPEST z „Kecskemét „ z „Békéscsaba „Sármellék „Szeged Kaposvár „Pécs Forrás: Vállalati belső

anyag DHL Freight A Freight mint üzletág 2003-ban jött létre. A szállítmányozási piac vezető szereplője, közúti, nemzetközi szállítmányozási szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára. A magyarországi DHL Freight a szállítmányozási piac vezető szereplője, nemzetközi közúti szállítmányozási szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára. Szolgáltatási palettája felölei a hagyományos gyűjtő- (LTL - Less than Truck Load), illetve a komplett- és részrakomány (FTL - Full Truck Load) szállítmányozást. Tevékenységét vámkezeléssel és közvámraktározással egészíti ki, illetve olyan plusz szolgáltatásokkal áll partnerei rendelkezésére, mint veszélyes áruk kezelése, szállítmánybiztosítás,egyéb értéknövelő szolgáltatások. 32 http://www.doksihu A széles termékportfoliónak, gyűjtőrendszerének és a Európa többéves egyik legnagyobb, szállítmányozási saját tapasztalattal tulajdonú

rendelkező szakemberek munkájának köszönhetően a DHL Freight versenyképes áron kínál a partner igénye szerinti megoldást szinte valamennyi közúti szállítmányozási feladatra. DHL Supply Chain Ez az üzletág gyártó, kis- és nagykereskedelmi ügyfeleknek nyújt logisztikai szolgáltatást. Főbb szolgáltatási területei közé a belföldi disztribúció, nemzetközi szállítás, raktározás több hőmérsékleti zónában, vámügyintézés és a veszélyes áru kezelése tartozik. Ezen kívül segítséget nyújtanak a készletoptimalizálásban, valamint összekötő láncszemként részt vesznek a kiskereskedő és a gyártó cégek közötti áruáramlásban. DHL Global Forwarding A Global Forwarding üzletág közel 220 országban nyújt légi, tengeri és közúti szállítmányozási és az ehhez kapcsolódó teljes ügyintézői szolgáltatást, amelyet elkötelezett, szaktudással rendelkező csapat valósít meg. Szolgáltatásainak

egyedülállóan széles skálája és a logisztikai költségek optimalizálására összpontosító tevékenysége maximális értéket biztosít ügyfeleinek. 4. A DPWN CSR stratégiája A legnagyobb iparágak vállalatai számára a társadalmi felelősségvállalás különösen nagy kihívás: globális jelenlétüknél fogva, eltérő adottságú országokban végeznek CSRtevékenységet. míg a harmadik világban az infrastruktúra, a munkavégzés körülményeinek javítása, addig más piacokon a közérdekű tájékoztatás vagy a fiatalkori dohányzás megelőzése. 33 http://www.doksihu Frank Appel, a Deutsche Post DHL csoport első számú vezetője által 2009 márciusában deklarált 2015-ös stratégia kiemelt törekvése a logisztikai és postai üzletág erősségeinek hatékonyabb kihasználása, a divíziók közötti együttműködés erősítése, az ügyfél kommunikáció fejlesztése és az innováció előtérbe helyezése. A fő célkitűzések tehát

a tisztább vállalati struktúra, a rugalmasság és az üzletágakkal és további szervezetekkel hatékonyabb együttműködés elérése. Ehhez kapcsolódóan Frank Appel kihangsúlyozta, hogy az alkalmazottakkal, ügyfelekkel és részvényesekkel kiépített hosszú távú kapcsolatok érdekében célirányos fejlesztések szükségesek, melyek az operációs folyamatokat, a strukturális felépítést, illetve a futó vállalati programokat is érintik. A 2009 márciusában bevezetett új márkanév szintén az anyavállalat – a Deutsche Post DHL (korábbi Deutsche Post World Net) 2015-ös stratégiájának részét képezi, megjelenítve a csoport két stratégiai pillérét: a postai (MAIL) üzletágat képviselő Deutsche Post-ot és a logisztikai divíziót képviselő DHL-t. A DHL az ügyfelek üzleti sikeréhez való hozzájáruláson túl továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani a társadalmi felelősségvállalásra. Ennek keretében az elmúlt években

számos kezdeményezés indult: a környezetvédelemhez kapcsolódó Go Green, a katasztrófa sújtotta területek támogatását célzó Disaster Management, a hátrányos helyzetű gyerekeket segítő Unicef együttműködés és a nemrég bevezetett Teach First oktatási program. A részvényesek befektetéseinek megtérülését célozza a 2015-ös stratégia középtávú célkitűzése, melynek keretében minden DHL üzletág növekedési üteme 1-2%-kal meghaladja az éves piaci növekedés mértékét, a vállalatcsoport pozíciójának erősítésével és a profitabilitás növelésével összhangban. A törekvés gerincét az IndEx nevű program képezi, mely 2009 novemberében kerül bevezetésre, és a cég várakozásai szerint 2010 végéig egy milliárd eurós megtakarítást eredményez. 34 http://www.doksihu 4.1 Katasztrófa sújtotta területek segítése A DHL a világ minden pontján jelen van, és egyedülálló módon igyekszik segítséget nyújtani a

természeti katasztrófák által sújtott területen élőknek. A katasztrófaterületek megsegítésének programja három fő részre osztható, amiket a partnerekkel együttműködve igyekeznek alkalmazni. 4.11 Kompetencia A DHL a kormányokkal, civil szervezetekkel együttműködve próbál részt venni a természeti katasztrófák megelőzésében a következő területeken megszerzett tapasztalatainak és tudásának átadásával: • légi és tengeri szállítmányozás • jogi ismeretek • légi / reptéri operáció • IT • kommunikáció • logisztika • média • beszerzés • szállítási útvonaloptimalizáció • ellátási lánc menedzsment • flotta menedzsment • raktározás • HR menedzsment 35 http://www.doksihu A vállalat - stratégiai partnerével- a United Nations Development Programme (UNDP)-mal két területre fókuszálva működik együtt: elméleti síkon vészhelyzet esetére dolgoznak ki

logisztikai megoldásokat, konkrét lépéseket pedig a közoktatás és tudatosságra való nevelés területén tesznek. A stratégiai partnerrel való együttműködésen túl regionális, nemzeti és lokális kezdeményezésekkel is segítséget nyújt. Közvetlenül a dél-ázsiai cunamit követően a DHL – amely több mint 40 irodával rendelkezik a katasztrófa sújtotta övezetben – azonnali választ adott a kormány és a segélyszervezetek kérésére. A vállalatcsoport ingyenes charterjáratokkal, szárazföldi fuvarozás biztosításával és pénzadományokkal egyaránt segítséget nyújtott a kárenyhítéshez szükséges felszerelések szállításához. A DHL alkalmazottai világszerte adománygyűjtő kampányokat indítottak.22 Az ázsiai és csendes-óceáni DHL egy jelentés elkészítését szponzorálta (Economist Intelligence Unit, 2005, november), ami a kormányoknak, segélyszervezeteknek és vállalatoknak nyújt beszámolót a segélynyújtás alatt

felbukkanó problémák kezeléséről. A Katrina hurrikán pusztításakor két hét alatt 18 országból szállított több mint 2 300 tonnányi segélycsomagokat. 500 000 dollár értékben hajóztatott a területre az azonnali segítségnyújtás alatt, illetve a terület újraépítésekor. Munkaerőt biztosított 300 000 dollár értékben, 200 000 dollárt pedig a DHL dolgozói gyűjtöttek össze. 23 A DHL USA egy kelet-floridai iskolában Storm Zone nevű hurrikánfelkészítő programot 4.12 DRT (Disaster Response Teams) A DHL leglátványosabb segítségnyújtása a csoport, ami az ENSZ-szel működik együtt. Az OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) feladata a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetekkel összefüggő tevékenység és a humanitárius reagálás koordinálása, fejlesztés és humanitárius támogatás. 24 A csapat a katasztrófa helyszínére négy napon belül tud kivonulni, ahol két, három hetet tölt attól

függően, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a helyi légi hatóságok önállóan kezelni tudják a megnövekedett légi forgalom okozta bonyodalmakat. 22 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/history/history2highhtml 23 http://www.dp-dhlde/dp-dhl?skin=hi&check=no&lang=de EN&xmlFile=2006604 24 http://www.katasztrofavedelemhu/hirekphp?id=5434 36 http://www.doksihu A DRT tagjai képzett, önkéntes DHL alkalmazottak, akik a repülőgépek, és a reptéri operációt koordinálják a katasztrófa sújtotta területeken. Elhárítják a forgalomakadályokat és biztosítják a repteret az érkező segélygépek számára. A három DRT csoportból egy hálózatot hoztak, így lefedettséget biztosítanak a fejlődő világ természeti katasztrófáknak kitett területein: • DRT Ázsia-Csendes-óceáni térség, központja: Szingapúr • DRT Amerika, központja: Panama • DRT Közép-Kelet Afrika, központja: Dubai A következő szolgáltatásokat

nyújtják a nemzeti hatóságokkal együttműködve: • a beérkező segélyeket légi palettáról raklapra helyezik a könnyebb kezelhetőség érdekében. • raktárműveletek (szortírozás, leltárazás stb.) • a rendeltetési helyre való fuvarozás, járműbe rakodás25 4.13 Más vállalati és globális kezdeményezések A szükséges képességekkel rendelkező alkalmazottaknak lehetővé teszik, hogy önkéntesként dolgozzanak a katasztrófaelhárítás során. Vállalati és azon kívüli segélygyűjtő kampányokkal gyűjtenek pénzt. A német Postabank pénzügyi hálózatának segítségével az adakozók speciális kedvezményes díjért tudnak pénzt utalni a katasztrófa sújtotta területekre. 4.14 Utólagos helyreállítás, rehabilitáció Bár a leglátványosabb és legnagyobb mértékű segítségnyújtás az előző fázisban valósul meg, a DHL együttműködése túlmutat a kormányoknak, közösségeknek, civil szervezeteknek nyújtott

támogatáson, az újjáépítésben, helyreállításban is részt vesz. A DHL több mint 220 országra kiterjedő hálózata végett a helyi közösségi hatóságokkal együtt tud működni. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködést tartják a segítség leghatékonyabb módjának. 25 http://ochaonline.unorg/tabid/4777/Defaultaspx 37 http://www.doksihu Példák: • A DHL India az indiai Vöröskereszttel együttműködve iskolát épített a 2004-es cunami után Tamil Naduban. A pénzügyi hozzájárulásán felül az alkalmazottak önkéntesen részt vettek az építkezésben. • Az Ázsia-Csendes-óceni DHL 60 000USD-t adományozott a Sri Lanka-i Gangaramaya templomnak, amit, az otthonukat a cunami miatt elhagyni kényszerülő emberek házépítésére fordítanak. • A DHL és az Exel Alapítvány az oktatáshoz szükséges infrastruktúra újjáépítésében vállal részt az indonéziai Nias szigeten. Kb 80 iskola károsult és a könyvek 80%-a

ment tönkre a 2004-es cunami alatt. • A kibocsátott károsanyagok semlegesítése (carbon-offset fund) során generált összeg biztosítja a Sri Lanka-i naperőmű létesítését. 4.2 Oktatás A tréningeken és professzionális fejlődési lehetőségek biztosításán túl a vállalat igényeinek megfelelően oktatási programokat biztosítanak emberek ezreinek. A gyermekek, fiatalok oktatása a társadalmi felelősségvállalás alapvető eleme. A legtöbb oktatásügyi projekt az ENSZ Milleniumi Fejlesztési Céljainak megvalósulását szolgálja. 7. ábra Évente egy alkalmazott oktatására költött összegek euróban 480 475 465 460 440 420 404 400 380 360 2006 2007 2008 Forrás: http://www.dp-dhlcom/SR2009/factsfigures/keyfiguresemployeeshtml 38 http://www.doksihu A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére jól látható, hogy a DHL nagy hangsúlyt fektet alkalmazottainak folyamatos képzésére, hiszen mint ahogy a fenti ábrából is leolvasható, 2008-ban

egy fő oktatására 404 eurót fordította a vállalt. Vállalati, globális és regionális kezdeményezések Az AISEC a világ legnagyobb diákszervezete, amelynek a DHL is partnere. Világszerte kínálnak gyakornoki állásokat a diákok számára. 2006 óta a DP DHL támogatja a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítványt, melynek alapgondolata, hogy a művészet és az iskola - összekapcsolva, de sajátosságaikat tiszteletben tartva - egymás kölcsönös gazdagításának az eszköze lehet. Ez a Yehudi Menuhin által kezdeményezett multikultúrális mintaprogram - amelyhez Magyarország 1994-ben csatlakozott - egy zenén, éneklésen, táncon és testmozgáson alapuló oktatási módszer hátrányos helyzetű gyermekek számára. 26 Teach First Németország: A Teach First Németország alapító tagja és a legnagyobb szponzoraként az oktatásban megvalósuló esélyegyenlőség elkötelezettje. A projekt célja, hogy lerombolja az oktatás előtt álló akadályokat és

támogassa a hátrányos helyzetű fiatalokat. 2009 február óta a DP DHL már nem csak tag és szponzor, hanem egyre inkább részese a projekt működtetőinek. 4.3 UNICEF partnerkapcsolat 2006 szeptemberében egy hosszú távú partnerkapcsolatot alakított ki a Deutsche Post és az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja. A társadalmi felelősségvállalás részeként a Deutsche Post DHL az UNICEF-fel együttműködve avatkozik be gyermek-egészségügyi kérdésekben a fejlődő világ országaiban. Az együttműködés elsőszámú célja, hogy 2015-re csökkentsék a gyermekhalálozást. 26 http://www.kulturponthu/contentphp?hle id=9629 39 http://www.doksihu Pénzügyi hozzájárulással és önkéntesek bevetésével segít a gyermekhalandóság által leginkább sújtott három területen. Ezek: Peru, Kenya és India Mint a világ vezető logisztikai szolgáltatója biztosítani tudja, hogy a gyógyszerek, vakcinák és védőoltások szükség

esetén időben érkezzenek a családokhoz. A partnerkapcsolat 2006 tavaszán kezdődött, amikor Kenyában malária, kanyaró és paralízis járvány indult. A széleskörű gyógyszerellátás komoly logisztikai kihívás volt A DHL kb. 3,5 millió rovarirtóval kezelt szúnyoghálót szállított ki öt éven aluli, gyermekek számára, hogy a malária terjedését megakadályozzák, hiszen az ilyen fiatal gyermekekre nézve a betegség általában végzetes. 2006 decemberében egy adománygyűjtő kampányt indított a vállalat, ami lehetővé teszi alkalmazottai számára, hogy önállóan jótékonykodjanak, globális adománygyűjtő eseményeken vegyenek részt, és önkéntes munkát vállaljanak. Ebben az évben alkalmazottak töltöttek önkéntesen heteket Kenyában, ahol kórházakban dolgoztak, illetve védőhálók szétosztásában segítkeztek.27 4.4 Emberi jogok A DHL az általa befolyásolható területen az emberi jogok sértetlenségének biztosítására nagy

hangsúlyt fektet. Bár az országok, ahol a DHL jelen van közel sem állnak ugyanazon a gazdasági, szociális, demokratikus szinten, a vállalat felelőssége az emberi jogok biztosítása az alkalmazottai körében. Ennek eszközei a következők: • A Deutsche Post DHL Viselkedési Kódexe tartalmazza az emberi jogok, a diszkriminációmentesség, az átláthatóság, a lopás és a korrupció kérdését. • A Világgazdasági Fórum Logisztikai és Szállítmányozási Vállalati Állampolgársági Kezdeményezésének (L&TCCI) tagja. • 27 Az ENSZ Globális Megállapodásának aláírója. http://www.uniceforg/corporate partners/index 39593html 40 http://www.doksihu 4.41 ENSZ Globális Megállapodása A vállalatok társadalmi felelősségvállalása csak akkor lehet sikeres, ha partnerre lelnek úgy a nemzeti kormányokban, mint a nemzetközi szervezetekben. ezt az együttműködést erősíti az ENSZ global Compact kezdeményezése. A global Compact

keretében az ENSZ összegezte a világ tíz legsürgetőbb társadalmi kihívását az emberi jogok, a munka világa, a természeti környezet és a korrupció ellenes harc kérdéseiben. A kezdeményezéshez csatlakozó cégek elfogadják a global Compact által megállapított prioritásokat, majd e kihívások terén törekszenek munkájuk összehangolására. Így minden korábbinál szélesebb együttműködés bontakozhat ki az üzleti élet, a non-profit szervezetek és a politikai döntéshozók között. A már említett 10 prioritás közül, a magyarországi Global Compact együttműködés természetesen az itthon leginkább releváns problémára, azaz a korrupció elleni harcra koncentrál. A közös munkában eddig 19 szervezet vesz részt, s nem csupán meghatározó vállalatok, de többek közt önkormányzatok is – ez nem csupán szimbolikus, de hatékonysági szempontból is kulcsfontosságú. Az ENSZ Global Compact kezdeményezéséhez két feltétel

teljesítésével csatlakozhatnak a vállalatok. egyrészt aktivitást kell mutatniuk a 10 prioritást élvező terület valamelyikén, és részt venni a helyi hálózat munkájában – például CSR-tevékenységen keresztül. Másrészt a taggá válás után két évvel beszámolót kell készíteni az elért eredményekről, melyet utána évente meg is kell ismételni. A Global Compactban való részvétel növeli egy cég presztízsét, bővíti legitimitását a „felelős vállalat” jelző használatára. Azonban legalább ennyire fontos, hogy a vállalt kötelezettségek elmulasztása komoly szankciókkal jár: ha egy tag megsérti a Global Compact etikai rendszerét, nemzetközi negatív listára kerül.28 E kezdeményezés, amihez a DP DHL 2006 júniusában csatlakozott, az üzleti szférát igyekszik szoros együttműködésre késztetni az ENSZ szervezeteivel, továbbá munkaügyi- és civil szervezetekkel, a kilenc alapvető emberi-jogi, a munkaügyi valamint a

környezetvédelmi irányelv támogatásában. 29 28 CorporAID Magazin, 2008 november 29 http://www.szinergiahu/node/589 41 http://www.doksihu A Megállapodás tíz alapelve • Emberi jogok 1. A vállalkozásnak tiszteletben kell tartania a nemzetközileg kinyilvánított emberi jogokat 2. Emberi jogokkal kapcsolatos visszaélésekben a bűnrészesség mentessége • • Munkaerő 3. A vállalatnak biztosítania kell a lehetőséget kollektív alkura 4. A munkavállalói kényszer minden formájának elutasítása 5. A gyermekmunka eltörlése 6. A diszkrimináció megszüntetése Környezet 7. A környezeti kihívásokra a vállalatnak megelőző magatartással kell felelnie 8. A környezettudatosság jegyében kezdeményezéseket kell tennie 9. Környezetbarát technológiák alkalmazását kell szorgalmaznia Magyarországon ennek értelmében a DHL Express Magyarország Kft. lecserélte légi járműveit. Fontos cél a légi járművek által okozott zajszint

és környezeti szennyezés mérséklése, ezért B757SF gépekből álló új flottát állítottak fel. Az új flotta legkorszerűbb légi járműveinél felszálláskor a széndioxid kibocsátás 13%-al, zajszint pedig 77%-al csökken a korábbiakhoz képest. Az új gépeket fokozatosan helyezik üzembe a DHL európai járatainak hálózatában. A DHL az új gépekkel biztosítja, hogy a jövőben is megfeleljen valamennyi zajra és kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványnak. A földi operáció tekintetében Az elhasználódott gépjárműpark 2003-ban teljes egészében lecserélésre került. Az új gépjárművek kiválasztásánál szempont volt az ország 2004-es EU csatlakozásával életbe lépő azon szabályozások betartása is, mely a közúti szállításban részt vevő járművek káros anyag kibocsátására vonatkozik. 42 http://www.doksihu A DHL a veszélyes áruknak csak bizonyos osztályait szállítja. Veszélyes áruk azok a cikkek vagy anyagok,

amelyek kezelése szállítás közben komoly kockázatot jelenthet az egészségre és a biztonságra. A veszélyes áruk kereskedelmi járatokon történő szállítását szervezi és koordinálja, ezen tevékenységeket engedély alapján szigorú nemzetközi ellenőrzés alatt a IATA szabályainak betartásával végzi. • Antikorrupció 10. A korrupció minden vállfaja ellen küzdeni kell, a lopást, zsarolást is beleértve. 30 A DHL saját szabályzata alapján nem fogad el szállításra a közbiztonságra veszélyes eszközöket mint pl. : lőfegyverek és ezek tartozékai, lőszerek, robbantószerek és robbanóanyagok, de ugyanúgy a DHL tiltó listáján szerepel pl. a kábítószer ill kábító hatású anyagok. Tiltó listán vannak továbbá a visszaélésekre, vagy emberi méltóság megsértésére alkalmas dolgok is. A tiltott áruk kiszűrésére speciális belső biztonsági szabályok szolgálnak, bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése

esetén együttműködünk a rendőrség, határőrség, a vám és pénzügyőrség illetékes szerveivel. 5. Go Green 5.1 A kezdetek A kyotoi egyezménnyel néhány ország a világban elkötelezte magát a klimatikus változások leküzdése mellett. Az egyezmény kimondja, hogy a környezetünk közös felelősség alá tartozik, közös erőforrásként kell kezelnünk, ami jelen pillanatban is a 30 http://www.unglobalcompactorg/Issues/Labour/ 43 http://www.doksihu fenyegetett a kibocsátott széndioxid és az üvegházhatást kiváltó gázok miatt. Deutsche Post World Net saját maga is elkötelezettje az egyezménynek. Az iparágban, ami az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának 14%-árt felelős, vezető szerepet betöltő vállalatként a DHL-nek jó példával kell elöljárnia és lépeseket kell tennie annak érdekében, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat csökkentse. A vállalattal szemben az ügyfeleknek is elvárásává vált a

környezettudatos szállítmányozás illetve expressz csomagküldési szállítás, de az országok, ahol a DHL jelen van szintén el kell, hogy kötelezzék magukat a környezetvédelmi megoldások mellett, bár meghátrálni látszanak. Ennek ékes példája, hogy a decemberben tartandó koppenhágai ENSZ találkozótól kezdetben azt várták, hogy a korábbi kyotói protokollhoz hasonló írásos kereteket fogalmaz meg, klímasemleges lesz. 31 Európai székhelyű vállalat lévén az Európai Unió szabályai nagyban befolyásolják a működést és az üzletvitelt. Az EU szén-dioxid kibocsátáscsökkentési céljai ill az Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszere (ETS) megköveteli, hogy a DHL olyan megoldásokat alkalmazzon mindennapi működésében, ami ezekkel a célkitűzésekkel összhangban áll. 2005-ben a Deutsche Post World Net egy stratégiai projektet indított el azzal a céllal, hogy megfejtsék, hogy az európai közúti szállítmányozásban az

üzemanyagfelhasználás illetve a károsanyag-kibocsátás hogyan csökkenthető. Azonban az eredeti célon túlmenően sokkal nagyobb horderejű tevékenység előfutára lett. A folyamat során a cég egy új szolgáltatást fejlesztett ki, ami a környezettudatos ügyfelek számára nyújt lehetőséget csomagjaik kevésbé környezetszennyező módon való továbbíttatására. Ez a Go Green, azaz szén-dioxid semleges csomag. Go Green egy olyan környezetbarát csomagküldési szolgáltatás, amelynél a szállítás során keletkező CO2 kibocsátást egy szabadalmaztatott rendszer folyamatosan méri és olyan klímavédelmi kezdeményezések, mint pl. alternatív járműtechnológiák és megújítható üzemanyag (biomasszából előállítható üzemanyag) egyenlítik ki. A CO2 31 http://www.greenfohu/hirek/hirek itemphp?hir=22864/ 44 http://www.doksihu kibocsátás mérésének teljes folyamatát a világhírű svájci tanúsító és ellenőrző vállalat, az SGS

ellenőrzi. 32 8. ábra A Go Green folyamata Forrás: http://www.dhlcom/publish/g0/en/about/sustainability/gogreenhighhtml 2006 óta még több környezetkímélő szolgáltatással bővítette a cég saját kínálatát, de tény, hogy a legfontosabb mérföldkő a környezetvédelmi kezdeményezések során a Go Green csomag volt, ami 2005 óta érhető el az ügyfelek számára. Ma már a DHL Express lehetőséget nyújt Go Green szolgáltatás igénybevételére a tengeri úton történő csomagküldésben is egész Európában. A DHL az alapáron felüli 10 centet csomagonként olyan programokba fekteti, amelyekkel a kiegyenlíti a csomagküldés alatti környezetre gyakorolt negatív hatásokat. A környezetvédelemhez nagy részben a belső DHL projektek járulnak hozzá, mint pl.: alternatív üzemanyag-használat A DHL és az anyavállalata, a Deutsche Post külső környezetvédelmi programok támogatásába is fekteti az összegyűjtött pénzt. Németországban például

a DPWN egy, a metán gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló projektet indított el. Ezeknek a gázoknak sokkal nagyobb az üvegházhatást kiváltó ereje, mint a szén-dioxidnak. Dél-Kelet Ázsiában a DPWN egy decentralizált napenergia projektet támogat, Latin-Amerikában pedig az esőerdők megújításában vállal szerepet. 32 http://posta.hu/object05B2FCEA-D11A-47F7-BC7F-B6B641DED360ivy 45 http://www.doksihu A jelenlegi állás szerint egy közepes méretű csomag Kölnből Münchenbe tengeri úton történő elszállítása 650gramm szén-dioxid kibocsátással jár. Ez egy viszonylag elfogadható mennyiség. A DHL ezt energiatakarékos szállítási lehetőségek használatával tudja elérni. A projekt részeként a DHL Innovációs Centerrel együttműködve a DHL alternatív meghajtású járműveket tesztel, mint pl.: hybrid, vagy biogázzal működő járművek Számos jól ismert járműgyártó vesz részt a projektben, aminek fő célja a

környezetkímélő autók gyártásának tömegméretűvé válása. 5.2 A jelen helyzet A DHL volt az első a logisztikai cégek közül, aki konkrét szén-dioxid kibocsátáscsökkentési célt deklarált. A jelen gazdasági helyzetben is nagy hangsúlyt kap a környezetkímélés, mert, ahogy Jens Bruno, a globális környezeti programok vezetője mondja, a klímaváltozás folytatódik, nem áll le a recesszió miatt. Ezért továbbra is arra kell törekedni, hogy elérjék a kitűzött célt, miszerint 2020-ra 30%-kal csökkentik a szén-dioxid kibocsátásukat. „Azt tapasztaljuk, hogy az ügyfeleink az ellátási láncaik tagjaitól egyre inkább elvárják, hogy rendelkezzenek környezetvédelmi stratégiával és a „zöld” megoldások felé orientálódnak. A Go Green szolgáltatásunk, ami a gazdasági válság ellenére egyre népszerűbb, egy jó példa erre. Új technológiák fejlesztésébe fektetünk környezeti hatékonyságunk növelése érdekében. A

legtöbb esetben a beruházások megtérülnek, és költségcsökkentéssel járnak együtt.„ (Jens B, 2008) A Go Green szolgáltatás sikerességét mutatja, hogy 2007 és 2008 között 17 európai országban került bevezetésre, ahol 2008-ra a „zöld” küldemények száma 400%-kal nőtt. (Jens B., 2008) A 2009-es fenntarthatósági jelentés alapján elmondható, hogy a DPWN összesített károsanyagkibocstásása csökkent, ami nagy részben a Go Green szolgáltatásnak, de jelentős mértékben a gazdasági visszaesésnek köszönhető. A vállalatcsoport célja, hogy a működési volumenüket újra növeljék, de a környezetkárosító hatásukat nagymértékben csökkentsék. 46 http://www.doksihu 9. ábra Összes CO2 kibocsátás Forrás: http://www.dp-dhlcom/SR2009/environment/providingtransparency/ourtargethtml 5.3 A Go Green projekt A Carbon Disclosure Project (CDP) 2008. évi - a vállalatok szén-dioxid kibocsátásának csökkentése érdekében

kialakított stratégiáját és a megvalósítást elemző - felmérése szerint, a Deutsche Post World Net (DPWN) a logisztikai szolgáltatók és szállítmányozók körében a globális klímaváltozás elleni küzdelem egyik úttörője. A DPWN átlátható jelentéskészítő rendszere és a már foganatosított intézkedései példaértékűek. A DPWN az első olyan logisztikai szolgáltató, amely konkrét és mérhető célokat tűzött ki maga elé.33 A projekt öt részre osztható. A kibocsátást csökkenteni kell, átláthatóságot kell biztosítani a vállalat kibocsátával kapcsolatban, a vezetőket és az alkalmazottakat elkötelezetté kell tenni és a változásokra fel kell készülni. 5.31 Szén-dioxid-kibocsátás csökkentése A DPWN stratégiai célkitűzése az, hogy 2020-ra 30%-kal növelje minden egyes dokumentum küldéséhez, tonnányi szállítmányhoz és négyzetméternyi raktár, terminál és iroda működtetéséhez kapcsolódó

energia-felhasználás hatékonyságát. A célkitűzés 33 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl global forwarding/DMletter/dmnewsletter Oct/cli matechange.highhtml 47 http://www.doksihu vonatkozik az alvállalkozók által nyújtott szolgáltatásokra is, ezért a cégcsoport velük együtt dolgozza ki a káros anyag kibocsátás mértékének és a felhasználás hatékonyságának megállapítását célzó módszereket.34 A következő három területről adódik a legnagyobb mennyiségű szén-dioxid kibocsátása, így itt lehet és kell jelentős változásokat elérni. Légi szállítás A DHL Express magas minőségű, költséghatékony és a környezeti követelményeknek megfelelő expressz légi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek világszerte. A Go Green program részeként megelőző lépéseket tesz a légi flotta által kibocsátott káros anyagok csökkentésére. Ahhoz, hogy az ügyfelek küldeményeit több mint 120 000 helyre el

lehessen juttatni, nagyméretű saját tulajdonban lévő, illetve bérelt légi járműparkra van szükség. Innen származik a legnagyobb mennyiségű kibocsátott káros anyag. Az egyik módszer, amivel a hatékonyság növelhető, a járműpark optimalizálása, azaz új, hatékonyabb gépek vásárlása. A DHL lecserélte a régi Boeing 727-es gépeit újabb, 757-es speciális gépekre. Az új gépek 20%-kal kevesebb üzemanyagot használnak fel, mint elődjeik Az újabb gépek nem csak üzemanyagtakarékosak, hanem kevesebb szennyező anyagot, mint pl.: nitrogén oxidot is bocsátnak ki, ami a helyi levegőminőségre nagy hatással van. Az új gépek csendesebbek is A DHL a légi hatóságokkal együttműködve próbálja minimalizálni a zajszennyezést, bár lehetőségei korlátoltak, mert nincs lehetőségük sem a fel- és leszállóhelyek kiválasztásában, sem a reptéri operáció működésében változást előirányozni. A meglévő gépek szárnyaira ún wingleteket

(a szárnyvégek közel függőleges meghosszabbítása) szerelnek, ami 4%-kal növeli a hatékonyságot. Amikor a DHL a kontinensek közötti légi útvonalait megtervezte, a környezeti szempontok kulcskérdések voltak. Az Európát és az Egyesült Államokat összekötő transzatlanti útvonalat hat új DHL tulajdonban lévő B767 300ERF teherszállító gép 48 http://www.doksihu szolgálja ki. Ezek közül három 2009 óta, a másik három pedig 2010-től a flotta tagja Ezek a gépek a legutóbbi energiahatékonysági normákat jelentős mértékben túlteljesítik. A nemzetközi expressz szállítmányozás piacán legrégebben jelenlevő és globálisan piacvezető DHL folyamatosan erősíti nemzetközi légi hálózatát. Elkötelezett üzleti partnerei, társvállalkozásai és saját repülőgépparkja révén folyamatosan biztosítja időérzékeny szolgáltatásainak versenyképességét minden nemzetközi útvonalán. Jelenlegi üzleti partnerei: az AeroLogic vegyes

vállalat a Lufthansa Cargoval Európát és Ázsiát szolgálja ki, a Polar Air Cargo az USA nyugati partvidékét és a csendes-óceáni térséget fedi le.35 Ezen cégek repülőgépei megfelelnek a legutóbbi zaj- és károsanyag kibocsátási követelményeknek, így biztosítják, hogy a DHL Európa és Ázsia, illetve Európa és az USA közötti operációja a lehetőségekhez mérten környezetkímélő legyen. 2008-ban egy új kezdeményezés indult el, ami arra irányult, hogy a teherszállító repülőgépek kapacitáskihasználását tréningekkel és a munkatársak ösztönzésével próbálták javítani. A konténerek optimális elrendezésével több szállítmány férhet be egy gépbe, ami kevesebb költséget jelent, nem kellenek kiegészítő járatok és a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárul. Ez a kezdeményezés sikeresnek bizonyult és világszerte elterjedt. 36 Közúti szállítás Több mint 120 000 járműből áll a DHL közúti

járműparkja. Együtt ez az óriási számú flotta nagyon nagy részben hozzájárul a vállalat ökológiai lábnyomához. Három módon csökkentik minimálisra a közúti járművek okozta környezeti hatásokat: • A jelenlegi járműcseréről szóló irányelv javítja a hagyományosan üzemeltetett járművek kibocsátását. Minden új gép korszerű és nagyrészt gazdaságosabban üzemeltethetőek, mint elődjeik. Ennek köszönhetően az 53 000 darabból álló német járműpark kibocsátási normái javultak. A változtatások segítenek a levegő minőségének javításában, a városközpontokban is. 35 36 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/press/release/2006/a dhl express a nemzetkoezihighhtml http://www.dhlhu/publish/hu/hu/press/release/2006/a dhl express a nemzetkoezihighhtml 49 http://www.doksihu 10. ábra Közúti járműpark összetétele Németországban (2008) Forrás:

http://www.dp-dhlcom/SR2009/environment/increasingourco2efficiency/surfacetransporthtml A DHL nem hagyományos módon működtetett járműveket tesztel. Pl: elektromos autók, ill. bio-üzemanyaggal működtetettek Jelenleg elég szűkösek a lehetőségek ilyen kamionok, ill. teherautók beszerzésére 2008-ban számos tárgyalást kezdeményeztek hybrid járművek beszerzésére nagy járműgyártókkal és kisebb technológiai vállalatokkal. A DHL Express nem csak a bio-üzemanyag használatára koncentrál, hanem minden olyan jelenlegi és jövőbeli lehetőséggel számol, ami gazdasági, gazdaságossági és etikai megfontolásokból is járható útnak tűnik. Már számos bio ill alternatív működtetésű jármű van használatban például Svédországban, Svájcban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Brazíliában és Indiában. Sűrített földgázhajtású (CNG) járművek futnak Németországban, Hollandiában, Ausztriában, Csehországban

és Bangladesben. Villamosenergiával működő kamionok Németországban és az Egyesült Királyságban, míg üzemanyagcellát használók pedig Japánban működnek. Az üzemanyagcella gyakorlatilag egy olyan elektrokémiai galvánelem, amely képes üzemanyagának kémiai energiáját közvetlenül elektromos energiává átalakítani.37 37 http://www.fuelcellhu/ 50 http://www.doksihu 11. ábra A nem hagyományos üzemanyaggal működtetett járművek száma Németországban (2008) Forrás: http://www.dp-dhlcom/SR2009/environment/increasingourco2efficiency/surfacetransporthtml A DHL Innovációs Központ jelenleg is éppen a „Smart Truck” intelligens autó projekten dolgozik. Dinamikus útvonaltervezővel és forgalomadatokat szolgáltató berendezéssel lesz ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a futárok tájékozódjanak az adott forgalmi helyzetről. Ezáltal a csomagok felvétele és kiszolgáltatása hatékonyabb, kevésbé időigényes, azaz

környezetkímélőbbé válik. Végezetül az alkalmazottak hozzáállásán próbálnak javítani, és környezettudatosságra ösztönözni. Ezt tréningekkel és teljesítményellenőrzéssel kívánják elérni 38 Az ingatlanok A DHL óriási ingatlanbirodalommal rendelkezik világszerte. Raktárak, repterek, szortírozó központok, kiskereskedelmi egységek és irodák képezik tulajdonát. Az épületek, mint tudjuk gyorsan vesztik el a hőt és általában fűtésük veszít hatékonyságából. A DHL, mint tulajdonos és bérlő nagy hangsúlyt fektet az épületek fenntartásából eredő környezetkárosító hatások csökkentésére. A DHL Express 6.8 millió m2 ingatlant bérel, vagy tulajdonol világszerte A célok között szerepel az épületek megújuló energiával való fenntartása, azaz például napelemek, energiatakarékos izzók, vagy esővízgyűjtő rendszerek alkalmazása. A 2008 tavaszán megnyitott új, DHL Express közép-európai reptér Lipcsében

korszerűsége, és speciális kialakítása révén évente 3 000 000 tonnával kevesebb szenet 38 http://www.dp-dhlcom/SR2009/environment/increasingourco2efficiency/surfacetransporthtml 51 http://www.doksihu bocsát ki. 1 000m2 napenergiát termelő panellel látták el, a repülőgépeket pedig az összegyűjtött esővízzel tisztítják. A bonni központ pedig geotermális energiát használ, amit hosszú időn keresztül a tökéletes szigetelésnek köszönhetően az épületben tartanak. Magyarországon a DHL Global Forwarding vecsési telephelyén 2009 februárjában indult útjára a ’Zöld Iroda’ projekt, amelynek alapvető célja az iroda környezetközpontú fejlesztése, a környezetbarát működés feltételrendszerének kidolgozása és a dolgozók környezettudatosságának növelése. A tervezett intézkedések magukban foglalják a szelektív hulladékgyűjtést, a fűtésrendszer, légkondicionáló berendezések, számítógépek, nyomtatók

energiatakarékos használatát, környezetbarát irodaszerek, takarítószerek beszerzését és az irodai papírfelhasználás csökkentését. A Zöld Iroda program segítségével egy környezetbarát működés valósítható meg, és egyben egy egészségesebb és emberbarát munkahely kialakítására nyílik lehetőség. A program része a munkavállalók és a menedzsment képzésén alapuló környezettudatos vállalati kultúra kialakítása is. A kezdeményezés célja, hogy a munkavállalók ne csak a munkájuk, hanem mindennapi életük során is felelősséget érezzenek környezetük iránt.39 Átláthatóság biztosítása 12. ábra Ökológiai lábnyom üzletáganként 2008‐ban Forrás: Dr. Winfried Häser, VP Environmental Strategy and Policy, 2009 39 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl global forwarding/DMletter/2009 02 dhl global/ greenoffice.highhtml 52 http://www.doksihu A GoGreen program célja, hogy a vállalat működése által a

környezetre gyakorolt hatást átláthatóvá és mérhetővé tegye valamint, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet a mindennapi üzletmenetbe integrálja. A DPWN minden üzletágat kötelez 2009 óta a rendszeres szén-dioxid kibocsátás, üzemanyag-felhasználás regisztrálására és havi lejelentésésre. A jelentéseknek köszönhetően pontosabb adatok állnak rendelkezésre az éves ökológiai lábnyom kiszámolásához. A szén-dioxid kibocsátás mérésére egy speciális rendszert fejlesztettek ki. Az ACCEPT (Automated Customer Calculation of Environmental Performance Tool) eszköz automatikusan kiszámolja a kibocsátást minden egyes szállítmányhoz. A CO2 kibocsátás mérésének teljes folyamatát a világhírű svájci tanúsító és ellenőrző vállalat, az SGS ellenőrzi az ISO 14064-I-es követelmények alapján. 40 1. táblázat A vállalatcsoport energiafelhasználása Energiafelhasználás (millió kwh) Villamos áram központi fűtés Távfűtés

Fűtőolaj Gáz LPG 2006 2 334 2 734 168 78 449 0 2007 2 101 2 271 223 72 602 0 2008 2 039 713 138 303 912 66 4 2 Légkondicionálás Forrás: http://www.dp-dhlcom/SR2009/environment/providingtransparencyhtm Alkalmazottak mozgósítása A DHL környezettudatosságot kíván ébreszteni alkalmazottaiban a munkahelyükön és otthonukban is. A globalizált piacokon és a demográfiai változások közepette a fejlődőképes, megbízható, szükséges végzettséggel rendelkező munkaerő ösztönzése stratégiai szempontból megkérdőjelezhetetlen. Ezért az egész Deutsche Post csoportot átölelő tréningeket szerveznek, ami megkönnyíti az alkalmazottak közötti információ és tapasztalat cserét. Abban hisz a vállalat, hogy mindenkinek joga van a fejlődéshez, nemre, korra, etikai háttérre, vagy szexuális oreintáltsására való tekintet nélkül. 40 http://www.dhl-discoverlogisticscom/cms/en/course/technologies/climate/environmentjsp 53

http://www.doksihu Diszkriminációmentes munkahelyet próbálnak teremteni, ami alapkövetelménye a vállalatcsoport sikerességének. Németországban például bevezették a „Save Fuel” kampányt, aminek keretében 2009 végére több, mint 50 000 sofőr kap utasításokat, hogy hogyan csökkentsék az üzemanyag-felhasználást a 2007-es adatokhoz képest 6%-kal. Ugyanitt az „Ideas for the Environment 2008” nevű program lépett életbe, ami az alkalmazottakat ötleteik kinyilvánítására ösztönözte. Négy hét alatt több mint 11 000 ötlet érkezett, többek között gazdaságossági, praktikussági, energiatakarékossági kérdésekben. A vállalat számára ez több mint 600 000 eurós költségmegtakarítással járt A nyertes ötletek helyileg alkalmazásra kerültek, és amennyiben továbbra is sikeresnek bizonyulnak egész Németországban bevezetik majd. 41 Értékteremtés Nagyszámú Go Green környezetbarát terméket és szolgáltatást fejlesztett ki

a DHL az elmúlt években. Ezek olyan szállítási formák, amik kisebb energiaigénnyel lépnek fel, mint pl.: hajózási, vagy vasút, vagy amik kibocsátását a Carbon Management csapat semlegesíteni tudja. Az ügyfelek ökológiai lábnyoma a vállalat által csökkenthető, így közvetett úton részt tudnak venni a klímaváltozás leküzdésében. 2008-ban a GO Green expressz hajóztatási lehetőséget további hét európai országban tették elérhetővé, illetve a szolgáltatást már az Ázsia-csendes-óceáni térségre is kiterjesztették. A Carbon Management csapat koordinálja a kibocsátás kiegyenlítését. Ez vállalaton belüli projekteken keresztül, vagy külső szén-dioxid kibocsátási kvóták vásárlásával valósul meg. Csak olyan kvótákat vásárolnak, amik nemzetközi keretek között minősítettek, mint pl.: UN’s Clean Development Mechanism A Go Green szolgáltatáshoz a következőket használják fel: 41 • VER (Verified emission

reductions) Gold Standard • CER (Certified emission reductions) • CER Gold Standard Sustainability report 2009 54 http://www.doksihu Az ügyfelek számára a magas szállítási költségek, a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos aggodalmak, különösen a közút és vasút tekintetében fontos kérdések. Bár a légi út a leggyorsabb módja a nagy távolságra való szállításnak, ez jelenti a legnagyobb költséget, és a tömegegységekre lebontott szén-dioxid kibocsátás is itt a legjelentősebb. A vasút és a hajózás ilyen szempontból a leghatékonyabb, ezért a DHL ezeken a területeken próbál fejlődni az ügyfelek igényeihez igazodva. Az ellátási lánc menedzsmenttel együttműködve találják meg a legmegfelelőbb, a lehetőségekhez mérten leginkább környezetkímélő szállítási lehetőségeket. A DHL Global Forwarding „SeAir” terméke például időt takarít meg egy teljes mértékben hajóval történő szállításhoz képest, de

olcsóbb és környezetkímélőbb, mint egy teljesen légi szállítás, mert Ázsiából hajón Dubaiba viszik a terméket, majd repülővel továbbítják a végső rendeltetési helyre Európában, vagy Afrikában. Európában a DHL Freight egy kombinált vasúti és tengeri opciót kínál, például a küldeményt Olaszország északi részéről Veronába szállítják, ahonnan vasúton Németországba, Lübeckbe kerül, majd hajóra teszik, és a Skandináv térségben közúton éri el a rendeltetési helyet. Így a környezetterhelő közúti szállítást csak az elő-és utófuvarozás szakaszán használják.42 Változásokra való felkészülés • A DPWN a „3C” ( Combat Climate Change) kezdeményezésben vesz részt, ami több mint ötven globális nagyvállalat vezetőjét foglalja magában, akik sürgősen tenni kívánnak valamit a klímaváltozás megfékezése érdekében. A 3C befolyásolni próbálja a 2013, a kyotói protokoll lejárta utáni

irányvonalakat. • Az Európai Unió Kibocsátás- kereskedelmi Rendszere (EU ETS): 2008-ban az Európai Parlament és a Tanács eldöntötte, hogy 2012 január elsejétől az üvegházhatású gázok kibocsátását a légi közlekedés tekintetében az Európai Unió Kibocsátás-kereskedemi Rendszerébe foglalják. Ez minden EU-n belüli reptéri indulást, ill. érkezést tartalmaz és 97%-ra korlátozza a repülési szektor kibocsátását a 2004-2006 közötti éves átlagos kibocsátási szinthez képest. A DHL támogatja az öteletet, miszerint a szén-dioxid kibocsátást felárral kell súlytani, ennek pedig a legköltséghatékonyabb módja az emissziókereskedelem, 42 Sustainability Report 2009 55 http://www.doksihu különösen, ha globálisan kerül alkalmazásra. Miután a döntés megszületett fontos tényező az ETS repülésre vonatkozó részének diszkriminációmentes alkalmazása mind az EU-n belüli, ill. azon kívüli szállítmányozókra nézve a

piaci torzulásokat elkerülésének és az egyenlő esélyek biztosításának érdekében. 43 • Bioüzemanyagok: a bioüzemanyagok állandó vita tárgyát képezik. A DHL különböző fajtákat tesztel, mint pl.: hidrogénezett növényi olaj, vagy biogáz, az Európai Tanács 2006-os javaslatával összhangban, miszerint növelni kell a bioüzemanyagok használatát közúton. • Az Egységes Európai Égbolt: Az európai légtér a legforgalmasabbak közé tartozik a világon. Jelenleg az EU tagok maguk irányítják légterük forgalmát, ami járatonként 49km kerülőutat jelent, ami természetesen szükségtelen üzemanyagköltséggel és szén-dioxid kibocsátással jár. Az Egységes Európai Égbolt keretében, ami az Európai tanács kezdeményezése, bevezetik a „funkcionális légtérblokkokat” (Functional Airspace Blocks). Eszerint legkésőbb a jogszabály hatályba lépését követő három éven belül több most meglévő - tagállam szerinti - légi

irányítási blokk összevonásával nagyobb funkcionális blokkokat kell létrehozni. Ez elősegítené az irányítás racionalizálását és a kapacitások kihasználását, és az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez is hozzájárulna. 44 Előzetes felmérések szerint minden egyes járat 10%-kal kevesebb széndioxidot bocsátana ki. Mivel ez egy egyszerű módja a hatékonyságnövelésnek, a DHL teljes mértékben támogatja mielőbbi bevezetését. • Eurovignette rendszer: Az Eurovignette direktíva lehetővé teszi a tagállamok számára túlsúlyos (3,5 tonna feletti) járművek esetében felár alkalmazását az infrastrukturális rendszer magasabb fokú igénybevétele miatt. 43 Sustainability Report 2009 44 http://www.europarleuropaeu/sides/getDocdo?language=U&type=IMPRESS&reference=20090324IPR52483http://wwweuroparleuropaeu/sides/getDocdo?language=HU&t ype=IM-PRESS&reference=20090324IPR52483 56 http://www.doksihu Az irányelv

jelenleg is zajló revíziója a díjazási rendszer környezeti díjakra való kiterjesztését szorgalmazza. A célja, hogy a közúti fuvarozást fenntarthatóvá tegye, ami a szennyező anyagok, a zaj kibocsátásának és a dugók kialakulásának csökkentését jelenti. A felfogással kapcsolatban a szállítmányozási, logisztikai szektornak vannak ellenvetései. Szerintük más megoldásokkal, például az intelligens szállítmányozási rendszerrel, vagy a liberalizált kabotázzsal komolyabb eredmények érhetőek el. Összegzés: A Go Green szolgáltatás sikerességét leginkább egy mutatószámmal jellemezhetném, miszerint míg 2006-ban összesen 1 000 tonnányi kibocsátásra vették igénybe az ügyfelek, 2008-ban ez a szám már 16 000t. 45 45 http://www.dpdhlcom/SR2009/environment/gogreenproductsandservices/carbonemissionsoffsethtml 57 http://www.doksihu 6. Befejezés A társadalmi felelősségvállalást Magyarországon sokszor összekeverik a

jótékonykodás, szponzorráció fogalmával, pedig ez egy sokkal tágabb fogalom, felelős magatartás a vállalatvezetés minden területén, melynek alapja, hogy a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve hoz döntéseket. A fenntarthatóság általános definíciója könnyen átültethető a vállalatokra a következőképpen: A nyereséges növekedésére törekvő szervezeteknek a jövőben a részvényesekre, a társadalomra és a környezetvédelemre párhuzamosan kell összpontosítaniuk. Ha a három közül bármelyiket is a többi elé helyezik, veszélybe sodorják hosszú távú sikerüket. Ez a „háromtényezős” stratégia a fenntarthatóság középpontba állításával valósítható meg a legjobban, ez vezet az innováció, az egyediség és a siker felé. Az Európai Tanács 2005 márciusában tartott tavaszi ülésszakára készített dokumentumában a Bizottság kifejtette, hogy „a vállalati szociális felelősség kulcsszerepet játszhat a

fenntartható fejlődésben, miközben javítja Európa innovációs potenciálját és versenyképességét. A társadalmi felelősségvállalás, és egy bizonyos minimum szint felett a környezetvédelem is önkéntes tevékenység, de mégis elvárássá vált az alapvető követelményeken túl, mert manapság a sikeresség nem egyenlő a kiemelkedő pénzügyi eredménnyel. Dolgozatom megírása során beigazolódott, hogy a vállalatoknak a három tényezőre egyformán nagy hangsúlyt kell fektetniük, a három komponens pedig egyértelműen befolyásolja a vállalkozás sikerességét. A társadalom kétség kívül nagy odafigyelést igényel, hiszen ők alkotják a vállalat érintettjeit, akik pozitív hozzáállása elengedhetetlen a sikerességhez. A környezetvédelmi lépések gyakran a pénzügyi eredményt is javítják, hiszen hosszú távon a beruházások költségcsökkentéssel járnak. Dolgozatomban sok kezdeményezést mutattam be, amelyek a társadalmi

felelősségvállalás gyakorlását és a környezet megóvását tűzik ki célul, de eredményes ez csak akkor lehet, ha a gyakorlatban is képesek elérni ennek teljes vállalat szintű támogatását, és az emberek, illetve a vállalat érintettjeinek mindennapi rutinját képezi. 58 http://www.doksihu 7. Irodalomjegyzék Könyvek: Edward R. Freeman: 1993 Stakeholder-menedzsment , Etika a gazdaság Keraban Kiadó, Budapest Knoll Imre: 1999 Logisztika a 21. században, KIT képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest Philip Kotler 2007 A Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása p.19 HVG Kiadó Zrt., 2007, Budapest Tóth Gergely: 2007 A valóban felelős vállalat p.59-63 KÖVET-INEM Hungária Folyóiratok: A. Rodrigues, D Bowersox és R Calantone: 2005 Estimation of Global and National Logistics Expenditures Journal of Business Logistics, Vol. 26, No 2 Dudás Katalin : 2005 A környezettudatos vásárlói magatartás elemzése, Marketing & Menedzsment,

2006/5-6. p106-111 Fertetics Mandy: 2006 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, Magyar Minőség 2006 augusztus - szeptember Kőszeghy Balázs: Vállalatok társadalmi felelőssége a termékinnovációban, Marketing&Menedzsment 2006/4. Nádasi Katalin-Lukács Rita: 2006 Marketing és Menedzsment Hogyan jelenítse meg egy márka a társadalmi felelősségvállalást? 2006/04 CorporAID I. évfolyam, 2 szám 2008 november 24 Tóth Gergely: A logisztika környezetvédelmi kérdései, Követ-Inem Hungária, http://www.kovethu/view/main/182-288html Az EU energetikai és közlekedési ágazata számokban: statisztikai zsebkönyv 2009 KSH Statisztikai Tükör Közlekedési körkép II. évfolyam 47 szám 2008 árpilis 25 59 http://www.doksihu Internetes források: http://osha.europaeu/hu/topics/business/index html/csr Letöltés dátuma: 2009.0920 http://www.nolhu/gazdasag/csr-rel a valsag ellen Letöltés dátuma: 2009.1206 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl

global forwarding/DMletter/dmn ewsletter Oct/climatechange.highhtml Letöltés dátuma: 2009.1101 http://portal.kshhu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel30802pdf Letöltés dátuma: 2009.1021 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/historyhighhtml Letöltés dátuma: 2009.0810 http://portal.kshhu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kvedraf06pdf Letöltés dátuma: 2009.1010 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/site/hu/com/2007/com2007 0551hu01pdf Letöltés dátuma: 2009.1122 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/history/history2highhtml Letöltés dátuma: 2009.1122 http://www.dp-dhlde/dp-dhl?skin=hi&check=no&lang=de EN&xmlFile=2006604 Letöltés dátuma: 2009.1102 http://www.katasztrofavedelemhu/hirekphp?id=5434 Letöltés dátuma: 2009.1020 http://ochaonline.unorg/tabid/4777/Defaultaspx Letöltés dátuma: 2009.1104 http://www.kulturponthu/contentphp?hle id=9629 Letöltés dátuma: 2009.1020 60 http://www.doksihu http://www.uniceforg/corporate partners/index 39593html

Letöltés dátuma: 2009.1023 http://www.szinergiahu/node/589 Letöltés dátuma: 2009.1002 http://www.unglobalcompactorg/Issues/Labour/ Letöltés dátuma: 2009.1124 http://www.greenfohu/hirek/hirek itemphp?hir=22864/ Letöltés dátuma: 2009.1101 http://posta.hu/object05B2FCEA-D11A-47F7-BC7F-B6B641DED360ivy Letöltés dátuma: 2009.1020 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl global forwarding/DMletter/dmn ewsletter Oct/climatechange.highhtml Letöltés dátuma: 2009.0901 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/press/release/2006/a dhl express a nemzetkoezihigh .html Letöltés dátuma: 2009.1002 http://www.fuelcellhu/ Letöltés dátuma: 2009.1005 http://www.dpdhlcom/SR2009/environment/increasingourco2efficiency/surfacetransporthtml Letöltés dátuma: 2009.1104 http://www.dhlhu/publish/hu/hu/about/divisions/dhl global forwarding/DMletter/2009 02 dhl global/greenoffice.highhtml Letöltés dátuma: 2009.1109 http://www.dhldiscoverlogisticscom/dhl/logistikkurs/img/en/chapter 07/732

Umweltfreundlicher V ersand mit GOGREEN/STAT/7 3 2 gogreen grafik.jpg Letöltés dátuma: 2009.1101 http://www.dhldiscoverlogisticscom/cms/en/course/technologies/climate/environmentjsp Letöltés dátuma: 2009.1109 http://www.europarleuropaeu/sides/getDocdo?language=HU&type=IMPRESS&reference=20090324IPR52483http://wwweuroparleuropaeu/sides/getDocdo ?language=HU&type=IM-PRESS&reference=20090324IPR52483 Letöltés dátuma: 2009.1102 61 http://www.doksihu http://www.dp-dhlcom/sr2009/servicepages/welcomehtml Letöltés dátuma: 2009.0923 http://www.dp-dhlcom/SR2009/factsfigures/keyfiguresemployeeshtml Letöltés dátuma: 2009.1020 EU-s joganyagok Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (2009. április 23)

http://eurlex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:HU:PDF Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve (2009. április 23) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2009. április 23) http://eurlex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:HU:PDF Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (2009.

április 23) http://eurlex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:hu:PDF 62 http://www.doksihu Az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről (2002. június 25) http://eurlex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=CONSLEG:2002L0049:20081211:HU:P DF A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás kulcsa COM 2006, 336 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2006:0336:FIN:HU:PDF A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak stratégiai jelentés a növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni stratégiáról: új ciklus indítása (2008-2010) A reformok ütemének fenntartása COM (2007) 803 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2007:0803:FIN:HU:PDF A Bizottság közleménye a

Tanácsnak és az Európai Parlamanetnek 2007. évi jelentés a Fenntartható Fejlődési Stratégia eddig elért eredményeiről COM (2007) 642 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2007:0642:FIN:HU:PDF Zöld Könyv A városi mobilitás új kultúrája felé COM 2007, 551 http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/site/hu/com/2007/com2007 0551hu01pdf 63 http://www.doksihu A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről COM(2007) 19. http://eur-lex.europaeu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2007:0019:FIN:hu:PDF EUROPEAN COMMISSION (2004): ABC of the Main Instruments of Corporate Social Responsibility European Communities Luxemburg Jens Bruno interjú (2008) 64