Építészet | Középiskola » Építészeti és építési alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 30 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:54

Feltöltve:2012. május 12.

Méret:227 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13 Azonosító jel: ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1021 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell elvégeznie. A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a

feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. A feladatok megoldásánál használható eszközök: nem programozható számológép, négyjegyű függvénytáblázat, körzők, léptékvonalzó és derékszögű vonalzópár párhuzamvonalzó, fejes vonalzó. írásbeli vizsga 1021 2 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat Aláhúzással jelölje a helyes állítást! 2 pont A penetráció: a) a bitumen meleggel szembeni viselkedésére vonatkozó anyagtulajdonság. b) a bitumen konzisztenciájának jellemzésére szolgál. 2. feladat 2 pont Írja le, hogy mit kell vizsgálni az adalékanyag agyag-iszap tartalom megállapításánál! . . . 3. feladat 2

pont Válassza ki a megadottak közül az egyes tulajdonságok méréséhez használatos eszközöket! Eszközök megnevezése l) cement kötésidő vizsgálata 2) beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálata 3) porózusos építőanyagok tömör térfogatának mérése 4) frissbeton konzisztenciavizsgálata Eszközök: a) Vicat-készülék b) piknométer c) roskadásmérő kúp d) „Schmidt”-kalapács 4. feladat Állapítsa meg, hogy a megadott két kőzet hova sorolható keletkezésük szerint! Válassza ki a helyes megoldást és írja a kipontozott sorba! kőzet a) b) keletkezése szerint bazalt mészkő - 2 pont . . oldatból lerakódott üledékes kőzet törmelékes üledékes kőzet kiömlési vulkanikus kőzet átalakult kőzet írásbeli vizsga 1021 3 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 5. feladat Nevezze meg az alábbi ábrákon látható alapozási módokat! . 2 pont . 6. feladat A

következő állítások a POROTHERM falazatok építésével kapcsolatosak. Jelölje, hogy melyik állítás igaz, ill. hamis! 2 pont a) A nútféderes koszorútéglát függőleges és vízszintes helyzetben is be lehet építeni. . b) A födém- és áthidaló gerendáknak minimum 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra. . 7. feladat Nevezze meg az alábbi fedési módokat! 2 pont a). b) . 8. feladat 2 pont Írja a kipontozott helyre a megfelelő kiegészítéseket, hogy helyes meghatározást kapjon! . szerkezeteknek nevezzük azokat a szerkezeteket, amelyek a térből belső (osztatlan, osztott) teret/tereket határolnak el. Az épületek .szerkezeteinek csak saját terheiket kell viselniük írásbeli vizsga 1021 4 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 9. feladat Aláhúzással jelölje a felsorolt állítások közül a fősíkokra vonatkozó igaz állítást! 2 pont a) A fősíkok nem

párhuzamosak a képsíkokkal. b) Az első fősíkok (speciális második vetítősíkok) második képe az x tengellyel párhuzamos egyenes. c) A fősíkok nem minden egyenese főegyenes. 10. feladat Írja le, mit nevezünk érintkező köröknek! 2 pont . . 11. feladat Az A és B első fedőpontok, valamint a C és D második fedőpontok segítségével húzza ki az a és b kitérő egyenesek vetületét a láthatóság szerint! írásbeli vizsga 1021 5 / 16 2 pont 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 12. feladat Állapítsa meg, hogy milyen ábrázolási módra jellemzőek a következő mondatok! 2 pont Ezt az ábrázolási módot más néven tengelyméretes ábrázolásnak nevezzük. Az elnevezés onnan ered, hogy az ábrázolandó tárgyat egy alkalmasan hozzácsatolt térbeli derékszögű koordináta-rendszerrel együtt vetítjük. A műszaki gyakorlatban előforduló alakzatok általában három főirányban

terjednek ki, amelyek páronként egymásra merőlegesek. A koordinátatengelyeket célszerű ezekkel a főirányokkal párhuzamosan választani. Ábrázolási mód: . 13. feladat Az alábbi táblázat megfelelő helyére írja be a helyes válasz betűjelét! Egy válasz több helyre is beírható, viszont egy helyre csak egy válasz írható be. 2 pont A törés van B ugrás van C nincs változás Belső erő ábra Koncentrált erő alatt Nyomaték alatt T ábra M ábra 14. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A mindkét végén befogott tartó statikailag határozatlan tartó. Egy erő és egy nyomaték eredője lehet akár erő, akár nyomaték. írásbeli vizsga 1021 6 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 15. feladat 2 pont A kéttámaszú

gerendát F erő terheli. A statika IV alaptétele értelmében rajzolja fel a szerkezetre ható erőket-ellenerőket, és írja le pontosan a IV. alaptételt is! Statika IV. alaptétele: . . . . . . . . 16. feladat 2 pont Az alábbiakban a Gerber-tartóra vonatkozó igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A befüggesztett tartórész a kiváltó tartórész terhének egy részét viseli. A Gerber-tartó statikailag határozatlan tartó, mivel 3 alátámasztása van. A Gerber-tartók belső csuklóiban erő keletkezhet, de nyomaték nem. A Gerber-tartók a belső csuklóknál felbonthatók egyszerű kéttámaszú vagy túlnyúló kéttámaszú tartókra. 17. feladat 2 pont Az alább felsorolt állításokról döntse el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis! Az igaz állítást tartalmazó állítás után írjon „I” betűt, a hamis

állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A narancssárga nem alapszín. A zöld alapszín. 18. feladat 2 pont Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy a telt színekre vonatkozóan igaz állítást kapjunk! A színkör tiszta színei, melyekhez sem ., sem szín nincs hozzákeverve. írásbeli vizsga 1021 7 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 19. feladat Írja le, mit nevezünk kiegészítő (komplementer) színeknek! . 2 pont . . 20. feladat 2 pont Aláhúzással jelölje a helyes állításokat, amelyek a színkontrasztokkal kapcsolatosak! a) A hét színkontraszt közül a legegyszerűbb a magában való színkontraszt, mert a színek tisztán vesznek benne részt, így legerőteljesebben magában való kontraszt a vörössárga-kék színek használatával érhető el. b) A színek hatását a fehér növeli, a fekete gyengíti. c) A színes fény-árnyék kontraszt esetén a legvilágosabb

szín a narancs, legsötétebb pedig a kék. d) A tiszta színek világossági és sötétségi értékei a megvilágítás intenzitásától függően változnak. írásbeli vizsga 1021 8 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Összetett feladatok 1. feladat 10 pont Egy téglablokk légszáraz tömege: mn = 19 860 g 105 ºC fokon tömegállandóságig szárítjuk, ezután a tömege: msz = 19 120 g lesz. Következő lépésben 22 ºC fokos vízbe helyezzük a falazóelemet, és hagyjuk telítődni. Tömegállandóság után mért tömege: mw = 21 450 g lesz. Számítsa ki a falazóelem víztartalmát (w (%) = ?)! Számítsa ki a falazóelem vízfelvételét (wf (%)= ?)! A számításokhoz írja le a szükséges képleteket is! a) A falazóelemben lévő víz mennyisége: víztartalom (képlete): w(%) = víztartalom (számítása): w(%) = b) A felvett víz mennyisége: vízfelvétel (képlete): wf (%) = vízfelvétel

(számítása): wf (%) = írásbeli vizsga 1021 9 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. feladat 10 pont Határozza meg az alábbi síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit (Ry , Rx , R , άR , XR)! Az XR távolságot a megadott „o”ponttól határozza meg! írásbeli vizsga 1021 10 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. feladat 10 pont Számítsa ki az alábbi kéttámaszú, konzolosan túlnyúló tartó támaszerőit! Ellenőrző számítást is végezzen! Rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével az alakhelyes és méretarányos T és M ábrát! írásbeli vizsga 1021 11 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 4. feladat 10 pont A vetületeivel megadott tárgyról készítsen szabadkézzel arányos rekonstrukciós rajzot, majd a jelölt fényirány mellett szerkessze meg

a vetett árnyékot! Tónusozással érzékeltesse az önárnyékot is! írásbeli vizsga 1021 12 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 5. feladat 10 pont Szerkessze meg a vázolt ereszkialakítást, a födémkoszorú és a fal csatlakozását M 1:10-es méretarányban! A födémet a gerendával párhuzamos metszetben kell ábrázolni. Írja fel a födém és a ferde térelhatároló szerkezetek rétegrendjét is! A szerkesztést, az anyagjelölést, a méretek megadását és a feliratozást ceruzával kell készíteni. Lakótér írásbeli vizsga 1021 Födém: POROTHERM POROTHERM 38 N+F Héjazat: cserép 13 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 6. feladat 10 pont Szerkessze meg M1:10 méretarányban egy alápincézett épület lábazati csomópontját, összevont koszorú és lábazati zóna esetén (koszorú a lábazat mögött)! A pincefal: Porotherm

38-as (pincetégla). A felmenő fal: Porotherm 38 HS. A pincefödém: Porotherm rendszerű, gerendafelfekvéssel csatlakozik a falra, a födém hideg burkolatú. Lábazatburkolat: TERCA falburkoló klinker lap 1,2 cm. Járdaburkolat: TERCA térburkoló klinker tégla 5 cm. A pincetér alacsony hőszigetelési igényű. A szigetelés: talajnedvesség elleni (tetszőleges anyagmegválasztással) A hiányzó rétegeket, anyagokat a tanultak szerint vegye fel! A csomópont kialakításánál ügyeljen a hőszigetelés követelményeire! A szerkesztést az anyagjelölést, méretek megadását és a feliratozást ceruzával készítse! írásbeli vizsga 1021 14 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1021 Azonosító jel: 15 / 16 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint témakör Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok Azonosító jel: a témakör a témakör maximális elért

maximális elért pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 10. 2 40 11. 2 12. 2 13. 2 14. 2 15. 2 16. 2 17. 2 18. 2 19. 2 20. 2 1. 10 2. 10 3. 10 60 4. 10 5. 10 6. 10 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma a feladat sorszáma javító tanár Dátum: . pontszáma programba egész beírt egész számra pontszám kerekítve Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 1021 Dátum: . 16 / 16 2011. május 13 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1021 ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Fontos

tudnivalók A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket is fel kell tüntetni. A számítások helyes logikai menetére pont nem jár, csak a szakmailag pontos végeredmény értékelhető. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga 1021 2 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat Aláhúzással jelölje a helyes állítást! 2 pont A penetráció: a) a bitumen meleggel szembeni viselkedésére vonatkozó anyagtulajdonság. b) a bitumen konzisztenciájának jellemzésére szolgál. 2. feladat 2 pont Írja le, hogy mit kell vizsgálni az adalékanyag agyag-iszap tartalom

megállapításánál! Az agyag-iszap tartalom megállapításánál azt kell vizsgálni, hogy az adalékanyag homokrésze mennyi agyagot, ill. iszapot tartalmaz Csak pontosan megfogalmazott válasz értékelendő, részpont nem adható. 3. feladat 2 pont Válassza ki a megadottak közül az egyes tulajdonságok méréséhez használatos eszközöket! l) cement kötésidő vizsgálata 2) beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálata 3) porózusos építőanyagok tömör térfogatának mérése 4) frissbeton konzisztenciavizsgálata Eszközök megnevezése a) Vicat-készülék d)„Schmidt”-kalapács b) piknométer c) roskadásmérő kúp Eszközök: a) Vicat-készülék b) piknométer c) roskadásmérő kúp d) „Schmidt”-kalapács Értékelés: 1 helyes válasz esetén pont nem adható. 2 és 3 helyes válasz esetén 1 pont adható. 4 helyes válasz esetén 2 pont adható. 4. feladat Állapítsa meg, hogy a megadott két kőzet hova sorolható keletkezésük szerint!

Válassza ki a helyes megoldást és írja a kipontozott sorba! kőzet a) b) bazalt mészkő írásbeli vizsga 1021 2 pont keletkezése szerint kiömlési vulkánikus kőzet oldatból lerakódott kőzet 3 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. feladat Nevezze meg az alábbi ábrákon látható alapozási módokat! Rövid fúrt cölöpalap 2 pont Kútalap 6. feladat A következő állítások a POROTHERM falazatok építésével kapcsolatosak. Jelölje, hogy melyik állítás igaz, ill. hamis! 2 pont a) A nútféderes koszorútéglát függőleges és vízszintes helyzetben is be lehet építeni. Hamis b) A födém-és áthidaló gerendáknak minimum 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra. Igaz 7. feladat Nevezze meg az alábbi fedési módokat! 2 pont a) Kolostorfedés b) Lovag v. koronafedés 8. feladat 2 pont Írja a kipontozott helyre a megfelelő

kiegészítéseket, hogy helyes meghatározást kapjon! Térelhatároló szerkezeteknek nevezzük azokat a szerkezeteket, amelyek a térből belső (osztatlan, osztott) teret/tereket határolnak el. Az épületek nem teherhordó szerkezeteinek csak saját terheiket kell viselniük. írásbeli vizsga 1021 4 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 9. feladat Aláhúzással jelölje a felsorolt állítások közül a fősíkokra vonatkozó igaz állítást! 2 pont a) A fősíkok nem párhuzamosak a képsíkokkal. b) Az első fősíkok (speciális második vetítősíkok) második képe az x tengellyel párhuzamos egyenes. c) A fősíkok nem minden egyenese főegyenes. 10. feladat Írja le, mit nevezünk érintkező köröknek! 2 pont Ha két kör metszéspontja egybeesik, az ilyen köröket érintkező köröknek nevezzük. 11. feladat Az A és B első fedőpontok, valamint a C és D második fedőpontok

segítségével húzza ki az a és b kitérő egyenesek vetületét a láthatóság szerint! Értékelés: 2 pont Láthatóság helyes kihúzása az első vetületi képen 1 pont. Láthatóság helyes kihúzása a második vetületi képen 1 pont. 12. feladat Állapítsa meg, hogy milyen ábrázolási módra jellemzőek a következő mondatok! 2 pont Ezt az ábrázolási módot más néven tengelyméretes ábrázolásnak nevezzük. Az elnevezés onnan ered, hogy az ábrázolandó tárgyat egy alkalmasan hozzácsatolt térbeli derékszögű koordináta-rendszerrel együtt vetítjük. A műszaki gyakorlatban előforduló alakzatok általában három főirányban terjednek ki, amelyek páronként egymásra merőlegesek. A koordinátatengelyeket célszerű ezekkel a főirányokkal párhuzamosan választani. Ábrázolási mód: axonometrikus ábrázolás írásbeli vizsga 1021 5 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint

Javítási-értékelési útmutató 13. feladat Az alábbi táblázat megfelelő helyére írja be a helyes válasz betűjelét! Egy válasz több helyre is beírható, viszont egy helyre csak egy válasz írható be. A törés van B ugrás van C nincs változás 2 pont Belső erő ábra Koncentrált erő alatt Nyomaték alatt T ábra B C M ábra A B Csak akkor adható pont, ha mindkét ábrára vonatkozóan a megfelelő betűjel lett beírva. 14. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A mindkét végén befogott tartó statikailag határozatlan tartó. I Egy erő és egy nyomaték eredője lehet akár erő, akár nyomaték. H 15. feladat 2 pont A kéttámaszú gerendát F erő terheli. A statika IV alaptétele értelmében rajzolja fel a szerkezetre ható erőket–ellenerőket, és írja le

pontosan a IV. alaptételt is! Staika IV. alaptétele: Hatás (akció)-ellenhatás (reakció) törvénye. Minden hatás (akció) ellenhatást (reakciót) hoz létre, és e párosával jelentkező két erő közös hatásvonalon működik, ellentétes irányú és azonos nagyságú. Értékelés: Erők-ellenerők berajzolása: 1 pont IV. alaptétel pontos megfogalmazása: 1 pont írásbeli vizsga 1021 6 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 16. feladat 2 pont Az alábbiakban a Gerber tartóra vonatkozó igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A befüggesztett tartórész a kiváltó tartórész terhének egy részét viseli. A Gerber-tartó statikailag határozatlan tartó, mivel 3 alátámasztása van. A Gerber-tartók belső csuklóiban erő keletkezhet, de

nyomaték nem. A Gerber-tartók a belső csuklóknál felbonthatók egyszerű kéttámaszú, vagy túlnyúló kéttámaszú tartókra. H H I I Két helyes megállapításra adható 1 pont. Négy helyes megállapításra adható 2 pont. (Fél pont nem adható) 17. feladat 2 pont Az alább felsorolt állításokról döntse el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis! Az igaz állítást tartalmazó állítás után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A narancssárga nem alapszín. A zöld alapszín. I H 18. feladat 2 pont Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy a telt színekre vonatkozóan igaz állítást kapjunk! A színkör tiszta színei, melyekhez sem fehér, sem fekete szín nincs hozzákeverve. 19. feladat Írja le, mit nevezünk kiegészítő (komplementer) színeknek! 2 pont A színkörben az egymással szemben elhelyezkedő színeket kiegészítő (komplementer) színeknek nevezzük. 20. feladat 2 pont

Aláhúzással jelölje a helyes állításokat, amelyek a színkontrasztokkal kapcsolatosak! a) A hét színkontraszt közül a legegyszerűbb a magában való színkontraszt, mert a színek tisztán vesznek benne részt, így legerőteljesebben magában való kontraszt a vörös-sárga-kék színek használatával érhető el. b) A színek hatását a fehér növeli, a fekete gyengíti. c) A színes fény-árnyék kontraszt esetén a legvilágosabb szín a narancs, a legsötétebb pedig a kék. d) A tiszta színek világossági és sötétségi értékei a megvilágítás intenzitásától függően változnak. írásbeli vizsga 1021 7 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Összetett feladatok 1. feladat 10 pont Egy téglablokk légszáraz tömege: mn = 19 860 g 105 ºC fokon tömegállandóságig szárítjuk, ezután a tömege: msz = 19 120 g lesz. Következő lépésben 22 ºC fokos vízbe

helyezzük a falazóelemet és hagyjuk telítődni. Tömegállandóság után mért tömege: mw = 21 450 g lesz. Számítsa ki a falazó elem víztartalmát (w (%) = ?)! Számítsa ki a falazó elem vízfelvételét (wf (%)= ?)! A számításokhoz írja le a szükséges képleteket is! a) A falazóelemben lévő víz mennyisége: mn–msz = 19860 – 19120 = 740 g 2 pont w(%) = (mn − m sz ) * 100% m sz 1 pont w(%) = 740 g * 100 = 3,87% 19120 g 2 pont b) A felvett víz mennyisége: mw – msz = 21 450 – 19 120 = 2 330 g 2 pont w f (%) = (m w − m sz ) * 100% m sz 1 pont w f (%) = 2330 g * 100 = 12,19% 19120 g 2 pont írásbeli vizsga 1021 8 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2. feladat 10 pont Határozza meg az alábbi síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit (Ry , Rx , R , άR , XR)! Az XR távolságot a megadott „o”ponttól határozza meg! F1y = 19 * sin70o = 17,85 kN

(↓) 1 pont F1x = 19 * cos70o = 6,5 kN (←) 1 pont Ry = 17,85 + 24 = + 41,85 kN (↓) 1 pont Rx = – 12 – 6,5 = – 18, 5 kN (←) 1 pont R= 41,85 2 + 18,5 2 = 45,76 kN 2 pont tg ά = 41,85 = 2,262 18,5 ⇒ ά = 66,15º (vízszintessel bezárt szög) ∑ M0 = 17,85 * 3,1 – 6,5 5,8 – 12 2,9 + 24 4,8 + 5 = 103,035 kNm 1 pont 2 pont 41,85 * XR = 103,035 XR = 2,46 m (Az „o” ponttól jobbra) írásbeli vizsga 1021 1 pont 9 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat 10 pont Számítsa ki az alábbi kéttámaszú, túlnyúló tartó támaszerőit! Ellenőrző számítást is végezzen! Rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével az alakhelyes és méretarányos T és M ábrát! ∑ MA = 0 +12 + 28 * 1,2 - FB 4,2 = 0 FB = 10,86 kN ↑ 1 pont ∑ MB = 0 +12 +FA * 4,2 – 28 3 = 0 FA= + 17,14 kN ↑ 1 pont Ellenőrzés: ∑ Fy = 0 -17,14 + 28 – 10,86 =

0 1 pont Amennyiben a támaszerő számításánál a függőleges erőkre vonatkozó egyensúlyi egyenletet alkalmazza, úgy a nyomatéki egyensúlyi egyenlettel történik a támaszerő értékének ellenőrzése. Ez a megoldás is értékelendő a megadott részpontok alapján M1 = M2 = 12 kN*m 1 pont M3 = 12 + 17,14 * 1,2 = +32,57 kNm 1 pont M4 = 0 Alakhelyes és méretarányos T ábra az értékek feltüntetésével 2 pont Alakhelyes és méretarányos M ábra az értékek feltüntetésével 3 pont írásbeli vizsga 1021 10 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 4. feladat 10 pont A vetületeivel megadott tárgyról készítsen szabadkézzel arányos rekonstrukciós rajzot, majd a jelölt fényirány mellett szerkessze meg a vetett árnyékot. Tónusozással érzékeltesse az önárnyékot is! A beszerkesztés miatt az ábra aránya torzulhat. írásbeli vizsga 1021 11 / 14

értékelés: Rekonstrukció Vetett árnyék Önárnyék Tónusozás 3 pont 3 pont 2 pont 2 pont 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. feladat 10 pont Szerkessze meg a vázolt ereszkialakítást, a födém-koszorú és fal csatlakozását M 1:10-es méretarányban! A födémet a gerendával párhuzamos metszetben kell ábrázolni. Írja fel a födém és a ferde térelhatároló szerkezetek rétegrendjét is! A szerkesztést, az anyagjelölést, a méretek megadását és a feliratozást ceruzával kell készíteni. Lakótér Födém: POROTHERM POROTHERM 38 N+F Héjazat: cserép Forrás: Szerényi István: Épületszerkezetek szakrajza 105. oldal 510 ábra Az ábra méretaránya a beszerkesztés miatt torzulhat. Értékelés: Koszorú-födém kapcsolata: Födém ábrázolása: Hőszigetelés: Eresz kialakítása: Héjazat indítása, ábrázolása: Födém rétegrendje: Ferde térelhatárolás

rétegei: Anyagjelölés, méretek megadása: 2 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont (Minden helyes szerkezeti kialakítás értékelendő.) írásbeli vizsga 1021 12 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 6. feladat 10 pont Szerkessze meg M1:10 méretarányban egy alápincézett épület lábazati csomópontját, összevont koszorú és lábazati zóna esetén (koszorú a lábazat mögött)! A pincefal: Porotherm 38-as (pincetégla). A felmenő fal: Porotherm 38 HS. A pincefödém: Porotherm rendszerű, gerendafelfekvéssel csatlakozik a falra, a födém hideg burkolatú. Lábazatburkolat: TERCA falburkoló klinker lap 1,2 cm. Járdaburkolat: TERCA térburkoló klinker tégla 5 cm. A pincetér alacsony hőszigetelési igényű. A szigetelés: talajnedvesség elleni (tetszőleges anyagmegválasztással) A hiányzó rétegeket, anyagokat a tanultak szerint vegye fel! A csomópont

kialakításánál ügyeljen a hőszigetelés követelményeire! A szerkesztést az anyagjelölést, méretek megadását és a feliratozást ceruzával készítse! (Az ábra méretaránya a beszerkesztés miatt torzulhat.) Forrás: PTH katalógusábra írásbeli vizsga 1021 13 / 14 2011. május 13 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Egy födémréteg megoldással kell a részletrajtot elkészíteni. Értékelés: - a födém és koszorú helyes kapcsolata: 2 pont - helyes lábazatkialakítás: 1 pont - járdakialakítás lábazatcsatlakozással:1 pont - födémszerkezet helyes ábrázolása: 2 pont - helyes hőszigetelési megoldások: 3 pont - feliratozás, méretek megadása, anyagjelölés: 1 pont (Minden helyes szerkezeti kialakítás értékelendő.) írásbeli vizsga 1021 14 / 14 2011. május 13