Gépészet | Gépjárművek » Citroen C3 kezelési útmutató

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 172 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:675

Feltöltve:2012. október 06.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11100 Anonymus 2014. szeptember 12.
  Jó. De a megfelelő keréknyomás sehol sincs feltüntetve, pedig sokszor hivatkozik rá.

Tartalmi kivonat

CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan – a jármûvezetéssel, a felszerelések mûködésével kapcsolatos – információ és fontos tudnivaló, melyek tekintetbe vételét feltétlenül javasoljuk Önnek. Ez a könyv hasznos útmutató mindarra vonatkozóan, amit tudnia kell a karbantartásról és a folyamatos üzemeltetésrôl, s ami egyben új gépkocsija biztonságos, megbízható használatának jövôbeni garanciája lesz. Új gépkocsijának alapos ismerete kellemesebbé teszi utazásait. TA R TA L O M J E G Y Z É K I fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 3. oldal 1 V. fejezet GYAKORLATI TANÁCSOK 103. oldal II. fejezet VI. fejezet VEZETÉS MÛSZAKI JELLEMZÔK 45. oldal 121. oldal III. fejezet KÉNYELMI BERENDEZÉSEK 69. oldal IV. fejezet KARBANTARTÁS 91. oldal BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ 128. oldal A JÁRMÛ

HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Lásd az útmutató végén 2 I. fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Távvezérlés Kulcsok Szuperzár Riasztó Az ajtók és a motorháztetô nyitása A tüzelôanyag betöltése A tüzelôanyag minôsége Elsô ülések A kormánykerék beállítása – a biztonsági öv magasságának beállítása Légzsákrendszer Biztonsági eszközök gyermekek részére Hátsó ülések Csomagtartó Kalaptartó Moduboard Mûszerfal A mûszerfal kijelzôi Karbantartás jelzô Jelzô- és vészjelzô lámpák Kijelzô Jelzôberendezések Látási viszonyok Visszapillantó tükrök Ablakemelôk 3 Oldalszám 4–5 6–7 8 9–10 11 ➟ 13 14 15 16–17 18 19 20 21 22 23 24–25 26–27 28 ➟ 31 32-33 34 ➟ 36 37 38 ➟ 40 41–42 43 44 TÁVVEZÉRLÉS* 4 Központi zár A A távvezérlô segítségével nyithatja, illetve zárhatja az ajtókat, valamint a

csomagtér ajtaját. Az ajtók zárásához nyomja be egyszer az A gombot, a zárak oldásához pedig használja a B gombot. B Távvezérlés A távvezérlô egy nagyfrekvenciás jeladót használ, amelynek használata az alábbi elônyökkel jár: Ha a mûvelet nem sikerülne, ismételten nyomja be a gombot. A mûveletek sikeres végrehajtását a központi zár vezérlôjének visszajelzôje villogással, az autó irányjelzôi pedig a következô módon jelzik: – a reteszek oldásakor az irányjelzôk gyorsan felvillannak; – a zárak reteszelésekor kb. két másodpercig folyamatosan világítanak Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva van, a központi zár nem mûködtethetô. – A távvezérlôt nem kell feltétlenül a jármûben elhelyezett vevôkészülékre irányítani. Központi zár szuperretesszel Lásd I. fejezet – „Szuperzár” – Az autó mögül, a csomagokon keresztül is érvényesül a hatása. A gépkocsi lokalizálása –

Több méteres hatósugárral rendelkezik. MEGJEGYZÉS: Több nagyfrekvenciás mûszer (házi riasztó, mobiltelefon, stb.) párhuzamos használata átmeneti zavarokat okozhat a távirányító mûködésében. Ha a problémák állandósulnak, a távvezérlôt újra be kell tanítani. Lásd az „Elemcsere a távvezérlôben” c. részt * Változattól és országtól függôen F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) Ahhoz, hogy könnyen megtalálja gépkocsiját akár a legzsúfoltabb parkolóban is, elég egyszer megnyomnia a távvezérlô A gombját: a mennyezetvilágítás ekkor kigyullad és az irányjelzôk néhány másodpercig villognak (a gépkocsi zárva marad). Megjegyzés: a lokalizáló funkció hatósugara nagyobb, mint a nyitásé. A kulcs betanításán kívül, amennyiben a kulcs az indításgátlón van, a távvezérlô még lekapcsolt gyújtás mellett sem mûködik. Figyelem! A távvezérlô gombjának véletlen benyomása (akár a zsebben is) az ajtók

nyitását eredményezheti. Amennyiben a reteszek oldását követô fél percen belül egyik ajtót sem nyitják ki, a központi zár automatikusan zár. TÁVVEZÉRLÉS* 5 Lemerült elem A távvezérlô elemének lemerülésére a kijelzôn megjelenô üzenet figyelmeztet. Elemcsere a távvezérlôben Pattintsa szét a dobozt, hogy hozzáférhessen az elemekhez. Elemek típusa: CR 2016/ 3 V Autótolvajok elleni óvintézkedések Mielôtt kiszáll a gépkocsiból: Kérjük ne dobja el a használt elemeket, hanem adja le ôket az egyik CITROËN márkaszervizben vagy valamely más hivatalos gyûjtôhelyen. Az elemcserét követôen minden esetben újra be kell tanítani a távirányítót (inicializálás). – Zárja be teljesen az összes ablakot, és ne hagyjon semmilyen tárgyat szem elôtt! Ehhez kapcsolja be a gyújtást és nyomja meg a távvezérlô egyik gombját. – Húzza ki a gyújtáskulcsot, zárja le a kormányt, az ajtókat és a csomagteret! Megjegyzés: a

gépkocsi védelme érdekében a távvezérlô mûködtetéséhez kód megadása szükséges. Ennek hiányában a távvezérlô nem mûködik A rendszer újra-inicializálásához nyissa ki kulccsal az elsô ajtót a vezetô felöli oldalon. Pontosan írja fel a kulcsok, a távvezérlô és az autórádió számát az erre a célra szolgáló kártyára. A kártyát ôrizze mindig biztonságos helyen. * Változattól és országtól függôen KULCSOK* 6 Kulccsal mûködtethetô központi zár Az ajtózárak reteszelését a központi zár visszajelzôjének villogása jelzi. Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva maradt, a központi zár nem mûködtethetô. Központi zárás szuperretesszel Lásd I. fejezet – „Szuperzár” Elektronikus indításgátló kulcs Az elektronikus indításgátló rendszer szükség esetén letiltja a motor tüzelôanyag-ellátását. A kulcs lehetôvé teszi a gépkocsi zárainak reteszelését és a motor indítását. Ha

Ön leveszi a gyújtáskulcsot, a rendszer automatikusan mûködésbe lép. Megjegyzés: biztonsági okokból, lekapcsolt gyújtás mellett, a vezetô oldali ajtó nyitásakor hangjelzés figyelmezteti, ha elfelejtette kivenni a gyújtáskulcsot. A kulccsal kiiktatható az utas oldali légzsák (lásd „Légzsákok”). * Változattól és országtól függôen F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) A gépjármû minden kulcsa rendelkezik elektronikus indításgátló funkcióval. Ennek köszönhetôen az autó kizárólag az Ön kulcsaival indítható. Helyezze be a kulcsot a nyílásba. Miután ráadta a gyújtást, a kulcs kapcsolatba lép az elektronikus biztonsági rendszerrel. Ha a rendszer nem ismeri fel a kulcsot, az autó indítása nem lehetséges. FIGYELEM! Semmiféle körülmények között se avatkozzon az elektronikus indításgátló áramkörébe, mivel a legkisebb változtatás is lehetetlenné teheti a jármû beindítását. KULCSOK 7 Ha esetleg

eladja autóját, nagyon fontos, hogy a kódkártyát is átadja az új tulajdonosnak. A kártyát ôrizze mindig biztonságos helyen. Soha ne hagyja az autóban. Kódkártya A gépkocsival együtt Ön kapni fog egy személyre szóló, bizalmas információkat tartalmazó kártyát. Ez a kártya egy titkos kódot tartalmaz, mely a CITROËN Hálózat számára lehetôvé teszi az elektronikus indításgátló készülék karbantartását. Tanács Ôrizze mindig biztos helyen (soha ne a gépkocsiban) az elektronikus indításgátló kulcsához tartozó titkos kódot tartalmazó kártyát. Kérjük, hogy a kulcsokkal kapcsolatos minden változást (további kulcsok beszerzése, letiltás vagy pótlás) jelentsen be a CITROËN Hálózatnál. A bejelentéshez kérjük, vigye magával kulcsait és titkos kártyáját is. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a kártya titkos kódot tartalmazó része, annak sértetlensége garantálja ugyanis a biztonsági berendezés mûködését! Ha

elveszíti kártyáját, az elektronikus indításgátló rendszer mûködése a továbbiakban nem biztosított. FIGYELEM! A kulcs számát a kulcs mellé kapott kártya vonalkódja tartalmazza. Ha elveszíti a kulcsot a szám alapján a CITROËN márkakereskedés új kulcsot tud készíteni Önnek. A titkos kódot tartalmazó kártya elvesztése a hálózat munkatársai részérôl egy jelentôs költségekkel járó beavatkozást tesz szükségessé. SZUPERZÁR* 8 TÁVVEZÉRLÔ Központi zárás szuperretesszel A Nyomja meg egyszer az A gombot a szuperzár zárásához. Az ajtókat ilyenkor sem belülrôl, sem kívülrôl nem lehet kinyitni. A szuperzár oldásához nyomja meg egyszer a B gombot. B Ha a mûvelet nem sikerülne, ismételten nyomja be a gombot. A mûveletek sikeres végrehajtását a központi zár vezérlôjének visszajelzôje villogással, az autó irányjelzôi pedig a következô módon jelzik: – a reteszek oldásakor az irányjelzôk gyorsan

felvillannak; – szuperzáráskor: az irányjelzôk kb. 2 másodpercig folyamatosan világítanak Központi zárás szuperzár nélkül Ha 5 másodpercen belül ismételten megnyomja az A gombot, a szuperzárás megszûnik és a normál központi zár lép mûködésbe (a gépkocsi ajtajai csak kívülrôl nem nyithatók). FIGYELEM! * Változattól és országtól függôen Veszélyes lehet a szuperzár használata, ha egy vagy több személy a gépkocsiban marad, ilyenkor ugyanis az ajtókat nem lehet belülrôl kinyitni (távvezérlô nélkül). F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) Amennyiben a reteszek oldását követô fél percen belül egyik ajtót sem nyitják ki, automatikusan mûködésbe lép a normál központi zár. RIASZTÓ* Az illetéktelen behatolók ellen gépkocsija felszerelhetô egy RIASZTÓval, amely biztosítja: 9 A • a gépkocsi külsô védelmét az ajtónyílásokon (ajtók, csomagtér ajtó, motorháztetô, napfénytetô*), illetve az

elektromos rendszeren elhelyezett érzékelôk segítségével; B • a gépkocsi belsô védelmét az ultrahangos érzékelôk segítségével (melyek az utastér változásait figyelik). A mûszertáblán lévô kapcsoló segítségével ez utóbbi funkció bármikor kiiktatható. A berendezés többek között egy szirénát és egy kívülrôl is jól látható piros kijelzôt tartalmaz, amely tájékoztat a riasztó három lehetséges állapotáról. A riasztó kikapcsolása kulccsal Nyissa ki az ajtókat a kulccsal, majd szálljon be az autóba (a riasztó azonnal bekapcsol). Miután behelyezte a gyújtáskulcsot, a rendszer azonosítja a kulcsot és kikapcsolja riasztót. • Ha a riasztó nem mûködik (ki van kapcsolva), a kijelzô nem ég. A riasztó kikapcsolása távvezérlôvel • Ha a riasztó mûködik (be van kapcsolva), a kijelzô lassan villog. A gépkocsi távvezérlôvel történô nyitásakor (vagyis a B gomb megnyomásakor) a riasztó kikapcsol. • Ha a

riasztó bekapcsolt (vagyis behatolást jelez), a kijelzô gyorsan villog. F7 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) * Változattól és országtól függôen 10 RIASZTÓ* A riasztó bekapcsolása A belsô védelmi funkció kiiktatása Mielôtt bekapcsolná a riasztót, ellenôrizze, hogy az ajtók jól be vannak-e zárva. A riasztó a belsô védelem kiiktatásával, csak külsô védelmi funkcióval is mûködtethetô (például, ha háziállatot kíván a kocsiban hagyni). A riasztót a távvezérlô A gombjával lehet bekapcsolni. A belsô védelem kiiktatáshoz – lekapcsolt gyújtás mellett – nyomja be hosszan (legalább egy másodpercig) a mûszerfalon található belsô védelmi rendszer kapcsológombját. A riasztó bekapcsolása után a külsô védelem 5 másodperc elteltével, a belsô védelem 45 másodperc elteltével kapcsol be. Bekapcsolt riasztó esetén az autóba történô mindennemû behatolás esetén megszólal a sziréna, és villogni

kezdenek az irányjelzôk. Ezt követôen a riasztó visszakapcsol figyelôállásba, a riasztást azonban megôrzi memóriájában. A riasztó visszajelzôje ilyenkor folyamatosan világít (a funkció viszszakapcsolásakor villogni kezd). A belsô védelem kiiktatása csak akkor lesz eredményes, ha az autó külsô védelméért felelôs riasztót a kiiktatást követô 5 percen belül bekapcsolja (amíg a kijelzô világít). Az elektromos áramellátás megszakítása esetén is megszólal a sziréna, ilyenkor azonban addig szól, amíg az áramellátást vissza nem állítják. Megjegyzés: a riasztó automatikusan kikapcsol, ha a gépkocsit a távvezérlôvel kinyitja, ezért ha pl. ki szeretné venni az akkumulátort, a távirányító segítségével kerülheti el a sziréna mûködésbe lépését. * Változattól és országtól függôen AZ AJTÓK ÉS A MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* 11 Az ajtók zárása belülrôl Amikor az ajtók zárva vannak, az ajtózárak

központilag az A-val jelölt gomb segítségével reteszelhetôk, illetve nyithatók. Az ajtók belülrôl mindig nyithatók. Amennyiben az egyik ajtó vagy a csomagtér ajtó nyitva maradt, a központi zár nem mûködtethetô. B A A csomagtér ajtaja automatikusan zár, ha a gépkocsi eléri a 10 km/h körüli sebességet. Kézi vezérlés Megjegyzés: a csomagtér ajtó reteszelése bármelyik ajtó nyitását követôen oldható. Elektromos hiba esetén a gépkocsi ajtajai az ajtókon lévô B vezérlôn keresztül is zárhatók. Az A-val jelölt vezérlô visszajelzôje háromféle állapotot jelezhet: – villog, ha a gyújtáskulcs alap helyzetben áll, vagy nincs a gyújtáskapcsolóban és ha az ajtókat bezárják; – kigyullad, ha a gyújtáskulcs „tartozékok” vagy „+ gyújtás” vagy indítási helyzetben áll, és ha az ajtókat bezárják; – elalszik, ha a gépkocsi zárjai nincsenek reteszelve. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a fekete

ragasztószalagot (csak a hátsó ajtóknál). Dugja a nyílásba (például) a kulcs végét és fordítsa el. Csukja be az ajtót. A hiba elhárítása után a normál mûködés visszaáll, ha az A gombbal, vagy a távvezérlôvel, vagy kulccsal (vezetô felôli ajtó) nyitja a kocsit. F16 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) * Változattól és országtól függôen Megjegyzés: a hátsó ajtók csak akkor nyithatók belülrôl, ha elôtte kiiktatta a biztonsági gyermekzárat. AZ AJTÓK ÉS A MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* 12 A Biztonsági gyermekzár Csomagtér ajtó A csomagtér ajtó zárása Ez a funkció lehetetlenné teszi a hátsó ajtók belülrôl történô nyitását. A berendezés a központi zártól függetlenül mûködik. Az ajtó a gépkocsi megállásakor nyitható: Engedje le az ajtót az ajtó belsô borításán található fogantyúk segítségével. – a távvezérlôvel Nyomja le az ajtót ütközésig. – az egyik ajtó nyitásával.

Elektromos vezérlés A mûszerfalon található elektromos vezérlô segítségével tiltható le a hátsó ajtók nyitása. Megjegyzés: A gyújtás rákapcsolásakor, ha a két hátsó ajtó biztonsági gyermekzára be van kapcsolva, a mûszerfalon található visszajelzô kigyullad. Megjegyzés: minden esetben, amint a kocsi elindul (10 km/h sebesség fölött) a csomagtér ajtó zárja automatikusan reteszelôdik. A csomagtér ajtó nyitása Nyomja felfelé az A-val jelölt gombot, a rendszámtáblát megvilágító lámpák között. Kézi zárás A hátsó ajtók biztonsági reteszelése a retesz alatt található záró pöcökkel is megoldható. B Vésznyitás Ha a csomagtér ajtaja meghibásodás miatt a szokásos módon nem nyitható, a zár nyitása a csomagtér belsejébôl is megoldható. – Vezessen be a zár B nyílásába egy csavarhúzót vagy egy hasonló szerszámot, és nyissa ki vele a zárat. * Változattól és országtól függôen AZ AJTÓK ÉS A

MOTORHÁZTETÔ NYITÁSA* 13 Motorháztetô A motorháztetôt csak álló gépkocsinál szabad felnyitni. A A retesz oldásához húzza maga felé a mûszerfal alatt található nyitókart. A motorháztetô alatt, annak középvonalában található A-val jelölt kar segítségével emelje fel a tetôt. A motorháztetô zárása Hajtsa le a motorháztetôt, és végül hagyja leesni. Támasztó rúd: pattintsa ki a rudat a helyérôl, és mozgassa úgy, hogy beakadjon elôbb az 1-es majd a 2-es fogba. (lásd a nyilat). Figyelem: a rudat soha ne húzza elôre. Ellenôrizze, hogy jól bezárta-e a motorháztetôt. 14 A T Ü Z E L Ô A N YA G B E T Ö LT É S E * A fedél nyitásához nyomja meg annak szélét. (lásd „A tüzelôanyag minôsége”). Kulccsal nyitható tanksapka A tanksapka nyitásához vagy zárásához fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal. Tüzelôanyag feltöltésekor a tanksapkát helyezze a fedél belsô oldalán kialakított tartóra. A

katalizátorral szerelt benzines változatoknál ólommentes benzin használata kötelezô. A betöltô csatorna ezeken a modelleken szûkebb nyílással rendelkezik, ami csak ólommentes benzin használatát teszi lehetôvé. Amennyiben tele szeretné tölteni a tüzelôanyag tartályt, ügyeljen arra, hogy a töltôpisztoly harmadik elakadásán túl már ne erôltesse tovább a tankolást, ez ugyanis a gépkocsi meghibásodásához vezethet. A tüzelôanyag-tartály ûrtartalma: Kb. 47 liter FIGYELEM! Amennyiben olyan tüzelôanyag kerül jármûvébe, amely az adott motortípusnak nem felel meg, feltétlenül ki kell üríteni a tüzelôanyag tartályt, mielôtt újra üzembe állítaná jármûvét. * Változattól és országtól függôen A T Ü Z E L Ô A N YA G M I N Ô S É G E * 15 A tanksapka fedelének belsô oldalára ragasztott címke jelzi, melyek az engedélyezett tüzelôanyagok. ÓLOMMENTES BENZIN GÁZOLAJ A benzines motorok 95-ös (RON) tüzelôanyaggal

mûködtethetôk. A gépkocsi kényelmesebb használata érdekében (benzinüzemû motorok esetében) a 98-as (RON) oktánszámú tüzelôanyag használata ajánlott. * Változattól és országtól függôen ELSÔ ÜLÉSEK* 16 1 5 2 4 * Változattól és országtól függôen 3 ELSÔ ÜLÉSEK* Kézi beállítások 1 17 5 Könyöktámasz: Ha nincs rá szüksége, állítsa teljesen függôleges pozícióba (reteszelésig). Fejtámasz Magasítás és leengedés: húzza a fejtámlát elôre és állítsa a kívánt pozícióba. A fejtámla magassága akkor megfelelô, ha a fejtámla a fejtetôig ér. A fejtámla dôlésszöge is állítható. Kiszerelés: állítsa a fejtámlát a legmagasabb pozícióba, majd egy pénzérme segítségével emelje fel a kioldó nyelvet és húzza felfelé a fejtámlát. 2 A háttámla dôlésszöge A szabályozókar segítségével állítsa be a megfelelô dôlésszöget. A háttámla 45°-os szögben elôre dönthetô és ebben a

helyzetben rögzíthetô. A rögzítés oldásához húzza felfele a rögzítô kart Fûtött ülések 3 Az ülôlap magasságának és dôlésszögének beállítása Emelje fel a kart, és állítsa az ülôlapot a kívánt pozícióba. Az elsô ülések külön-külön is fûthetôk. Használja az ülések oldalán lévô kapcsolókat és válasszon a három fûtési mód közül: 0: kikapcsolás 1: gyenge fûtés 4 Hosszanti beállítás: A szabályozórúd segítségével állítsa az ülést a kívánt pozícióba. 2: közepes fûtés 3: erôs fûtés A hôfok beállítása automatikusan történik. * Változattól és országtól függôen Megjegyzés: az ülések fûtése csak járó motor mellett mûködik. 18 A KORMÁNYKERÉK ÉS A BIZTONSÁGI ÖV BEÁLLÍTÁSA A kormánykerék magassága igény szerint változtatható. Álló helyzetben, elôször állítsa be ülését a legmegfelelôbb pozícióba, majd állítsa be a kormányt. (Lásd „Vezetési helyzet”

c. fejezet) A vezérlôkar elôre nyomásával ezután oldja a kormánykerék rögzítését. Állítsa be a kormányt a kívánt magasságba, majd a vezérlôkar erôteljes meghúzásával rögzítse a kívánt pozícióban. Ügyeljen arra, hogy a mûszerfalon található mûszerek és jelzôlámpák jól láthatók maradjanak. A biztonsági öv magasságnak beállítása Az öv magassága akkor megfelelô, ha a heveder a váll közepére simul (lásd HASZNÁLATI TANÁCSOK, IX. o) Beállítás: az öv magasságának beállításához csíptesse be az övet. FONTOS! Biztonsági okokból a kormány beállítását semmilyen körülmények között sem szabad menet közben végezni. LÉGZSÁKOK* 19 Az utas oldali légzsák kiiktatása Ha gyermekülést szeretne szerelni – a menetiránynak háttal – az utas oldali ülésre, elôbb feltétlenül iktassa ki az utas oldali légzsákot a következôképpen: – A gyújtás lekapcsolását követôen helyezze a kulcsot az A

nyílásba. A – Fordítsa a kulcsot „OFF” állásba: az utas oldali légzsákot kiiktatta. – Rákapcsolt gyújtásnál a mûszerfalon található utas oldali légzsák visszajelzô folyamatosan világít. Az utas oldali légzsák kiiktatható. Az utas oldali légzsák visszakapcsolása Ne felejtse el szükség esetén újra aktiválni az utas oldali légzsákot, amelyet a következôképpen tehet meg: – A gyújtás lekapcsolását követôen a kulcsot fordítsa „ON” állásba: a légzsákot ezzel újraaktiválta. – A mûszerfalon található visszajelzô ekkor néhány másodpercre felvillan. Soha ne helyezzen az utas oldali ülésre gyermekülést ha az légzsákkal van felszerelve, amíg elôbb ki nem iktatta a légzsákot, mert baleset esetén a felfúvódó légzsák komoly sérüléseket okozhat gyermekének. * Változattól és országtól függôen 20 BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK GYERMEKEK SZÁMÁRA* ISOFIX gyermekülés rögzítôk* A két hátsó

oldalsó ülést ISOFIX gyermekülés rögzítôkkel szerelték fel: a rögzítô gyûrûk segítségével egyszerûen és biztonságosan beszerelheti autójába a márkakereskedôi hálózatban forgalmazott gyermekülést. ISOFIX gyermekülés beszerelésére vonatkozó elôírás: – Az ISOFIX gyermekülést a hátsó ülésre kell szerelni. Gyermekülés beszerelése a menetiránynak megfelelô irányban (a gyermek elôre néz): – Állítsa az elsô ülést középsô pozícióba (hosszanti beállítás), közép magasságba, a háttámlát pedig normál helyzetbe (kb. 23°-os eltérés a függôlegestôl, lásd az alábbi rajzot) Gyermekülés beszerelése a menetiránynak háttal: A gyermekülésbe épített rögzítô elemek pontosan illeszkednek az ISOFIX rögzítô elemekbe, így megbízható, egyszerû és gyors rögzítést tesznek lehetôvé. A menetiránynak megfelelôen rögzített gyermekülések esetében kötelezô az autó biztonsági öveit használni. Az elsô

ülés beállítása a piros zónán kívül kell, hogy essen. – Állítsa be az ülést a fent ismertetett módon és vegye ki a gyermeküléssel szemben lévô hátsó ülés fejtámláját. A következô táblázat, az európai uniós elôírásoknak megfelelôen ismerteti mely körülmények között szerelhetô fel gyermekülés az egyes ülésekre. Súlycsoportok Ülés < 13 kg 9–18 kg 15–25 kg 22–36 kg Elsô utasülés Fix ülés – magasított ülés U U U U Hátsó ülés Oldal helyek U U U U Hátsó ülés Középsô hely U U U U U: UF: X: –: univerzális kategória, a menetiránynak háttal, ill. a menetiránynak megfelelôen is használható univerzális kategória, csak a menetiránynak megfelelôen használható nincs semmilyen gyermekbiztonsági felszerelés nem vonatkozik rá Az ülés felszerelésekor kövesse a használati utasítást. * Változattól és országtól függôen HÁTSÓ ÜLÉSEK* Háttámla Az üléspad

háttámláját két fokozatban döntheti elôre. Csúsztassa le a fejtámlákat. Nyomja le a háttámla szélén található szabályozó kart, és döntse a támlát teljesen elôre. A háttámla visszaállításkor ellenôrizze, hogy megfelelôen stabil helyzetben áll-e. Hátsó fejtámaszok A hátsó fejtámaszok kétféle pozícióba állíthatók: – ha a hátsó ülésen nem utazik senki, az ülésbe csúsztathatók; – a hátsó üléseken utazók védelme érdekében a fejtámaszok teljesen (ütközésig) fel is húzhatók. Felemelésükhöz húzza felfelé a fejtámaszokat ütközésig, majd nyomja be a kioldó gombot. * Változattól és országtól függôen Mielôtt munkához látna: A biztonsági övek sérülésének és beakadásának elkerülése végett az erre a célra szolgáló csipesszel (A) A rögzítse ôket a háttámla oldalához. 21 22 CSOMAGTÉR* Rögzítô gyûrûk A csomagok elrendezése A csomagok rögzítéséhez használja a csomagtér

padlóján található négy rögzítô gyûrût. A csomagtér jobb és bal oldalán található hevederek lehetôvé teszik különféle tárgyak biztonságos rögzítését (elsôsegély doboz, elakadás jelzô háromszög, olajos kanna, stb.) Biztonsági okokból, a hirtelen fékezésbôl eredô balesetek elkerülése végett, a nehéz csomagokat helyezze a padlón olyan elôre, amennyire csak lehet. Csomagfogó háló Segítségével biztonságosan rögzíthetôk a csomagtérben elhelyezett tárgyak. * Változattól és országtól függôen A csomagtér jobb oldalán külön rakodóhely került kialakításra. K A L A P TA R T Ó 23 B Kiszerelés: Elhelyezése: Beszerelés: Akassza ki a tartóhevedereket, kissé nyomja meg a kalaptartót és emelje ki a helyérôl mindkét oldalon. Fordítsa meg a kalaptartót és helyezze a csomagtartó padlójára. A kalaptartót illessze vissza a helyére és nyomja be ütközésig. Fogja meg a hevedereket és B pontban

rögzítse vele a kalaptartót a csomagtér ajtajához. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kalaptartóra, mert azok megsérthetik a hátsó szélvédô fûtôszálait és hirtelen fékezéskor vagy ütközés esetén elôre repülve sérülést okozhatnak. 24 MODUBOARD – TÉRLEVÁLASZTÓ ELEM* A hátsó üléspad hátulján található térleválasztó elem lehetôvé teszi a csomagtér tetszés szerinti átalakítását. „A” helyzet: a térleválasztó elem függôleges helyzetben a hátsó üléspad támlájához simul B A 1 1 A Moduboard elem rögzítésének oldása: – fogja meg egyik kezével az elemet 2 3 – oldja a rögzítést valamelyik 1-es rögzítô segítségével. A Moduboard elem kivétele: – oldja a rögzítést valamelyik 1-es rögzítô segítségével, 2 1 – hajtsa le (az összehajtott) Moduboard elemet maga felé, – pattintsa le a Moduboardot az illesztékekrôl. A Moduboardot erôltetés nélkül kell mozgatni az egyes részek

összeköttetését biztosító illesztékeken. A Moduboard elem rögzítése lehajtott állapotban (B-C-D-E helyzetek): – a félig kihajtott elem sarkát helyezze a 3-as rögzítô ék alá, – rögzítéshez hajtsa le teljesen az elemet. Megjegyzés: a 2-es középsô rögzítô fület be lehet hajtani az üléstámlák közé. A Moduboard elem visszahelyezése: – hajtsa ki a 2-es középsô rögzítô fület (erre a támasztékra a teherbírás miatt van szükség), – ferdén vezesse be a Moduboardot az illesztékekbe, – rögzítse az elemet függôleges helyzetben. A Moduboard elem rögzítése: – hajtsa fel az elemet, – illessze az elemet az 1-es rögzítô elemekbe. * Változattól és országtól függôen NE HAGYJA A MODUBOARD ELEMET A 3-AS RÖGZITÔ ÉKEN. Az elem rögzítésének oldása: Mindegyik oldalon: – fogja meg az elem elülsô felét (az erre a célra kialakított lyukakon keresztül), – hajtsa az illesztéket az elülsô és a hátsó rész

közé, hogy az elülsô részt ki tudja szabadítani a 3-as rögzítô ékbôl. MODUBOARD – TÉRLEVÁLASZTÓ ELEM* C A Moduboard elem lehetôvé teszi a csomagtér rekeszekre osztását: 25 D B – törékeny tárgyak szállításához, 3 3 C – hosszú, nagy terjedelmû csomagok szállításához, D – hosszú, nagy terjedelmû és törékeny tárgyak szállításához, E – hosszú tárgyak szállításához úgy, hogy a két hátsó ülés és a csomagtér 2/3-a szabadon maradjon, F – törékeny és hosszú tárgy szeparált szállításához. Hosszú és nagy terjedelmû tárgyak szállítása teljesen lehajtott Moduboard mellett: A gépkocsi hátulja könnyedén, néhány egyszerû mozdulattal átalakítható egy hatalmas, a csomagtér küszöbétôl a teljesen elôre döntött elsô ülések háttámlájáig terjedô rakodótérré. E F M Û S Z E R FA L * 26 1 2 3 4 5 6 7 37 36 35 32 34 33 32 31 8 5 9 10 11 12 13 14 15 22 30 23 29 *

Változattól és országtól függôen 25 24 28 25 27 26 17 16 21 18 20 19 M Û S Z E R FA L * 27 1. Oldalsó ablak páramentesítése 12. Vészvillogó 24. 12 voltos tartozék csatlakozó 2. Bal oldali szellôzôk 13. Középsô szellôzôk 25. Elektromos (elsô) ablakemelô 3. Bal oldali hangszóró (Tweeter) 14. 26. „AUTO” üzemmód kapcsoló (Sensodrive váltómûnél) 4. Vezérlôgombok: • Világítás • Irányjelzôk • Ködfényszórók • Ködlámpák Vezérlô gombok: • Riasztó • Tolató radar • Gyermekbiztonsági berendezés • Sebesség túllépés jelzô • ESP (kitörésgátló) 27. Kivehetô hamutartó 28. Kézifék 15. Felsô kesztyûtartó 29. Szivargyújtó Sebességválasztó a kormány alatt (Sensodrive váltómûnél) 16. Jobb oldali szellôzô 30. Sebességváltókar 6. Kürt 17. Jobb oldali hangszóró (Tweeter) 31. Riasztó – gyújtáskapcsoló 7. Vezetô oldali légzsák 18.

Oldalsó ablak páramentesítése 32. Sebesség szabályozó gombok 8. Mûszertábla 19. 33. Motorháztetô nyitása 9. Vezérlôgombok: • Elsô ablaktörlô • Ablakmosó • Hátsó ablaktörlô • Rádió vezérlés a kormánykerék alatt Kulcsos kapcsoló: • Az utasoldali légzsák aktiválása/ kiiktatása 34. Kormánykerék beállító kar 20. Utas oldali légzsák 35. 21. Alsó kesztyûtartó: • A gépkocsi dokumentumainak táro lására • Rekeszek • Biztosíték doboz 36. Fényszórók beállítása 37. Elektromos visszapillantók állítása 5. 10. 11. Az ajtók és a csomagtér ajtó központi zárjának vezérlôje 22. Autórádió helye 23. Légkondicionálás vagy fûtés/szellôzés Többfunkciós kijelzô * Változattól és országtól függôen A M Û S Z E R FA L K I J E L Z Ô I * 28 Vezérlôgombok: Világítás kapcsoló. Éjszakai vezetés. Hûtôvíz hômérsékletjelzô. Automata sebességváltó Sensodrive

váltómû kijelzôje. Fordulatszámláló (A bejáratás idôszakában lásd a „Bejáratás” c. részt) Kijelzô • Olajszint jelzô. • Karbantartás jelzô. • Összesített kilométer számláló. Napi kilométer számláló. Tüzelôanyagszint mérô Vezérlôgomb: Lenullázás. F15 védôbiztosíték (a mûszerfal alatt). A M Û S Z E R FA L K I J E L Z Ô I * 29 Többfunkciós kijelzô Olajszint jelzô A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzôn egymás után az alábbi mûszerek információi jelennek meg: A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzôn elôbb néhány másodpercre a motorolaj szintre vonatkozó információ tûnik fel, majd ezt követôen a karbantartás jelzô adatai jelennek meg. – Olajszint jelzô – Karbantartás jelzô – Összesített kilométer számláló – Napi kilométer számláló Maximális szint = a kijelzô mind a 6 kockája és a Maxi jelzés egyszerre villog A kijelzô villogása ilyenkor a

maximálisnál magasabb olajszintet jelez. A kézi olajszintmérô segítségével ellenôrizze az olajszintet. Szükség esetén forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. Minimális szint = a 6 pálcika és a Mini jelzés egyszerre villog. A kijelzô villogása ilyenkor a minimálisnál alacsonyabb olajszintet jelez. A kézi olajszintmérô segítségével ellenôrizze az olajszintet. Az ellenôrzést vízszintes talajon, legalább 10 perce álló motornál végezze. Szükség esetén forduljon CITROËN márkaszervizhez. A pálcikák villogása mûködési rendellenességet jelez. Forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. * Változattól és országtól függôen valamelyik 30 A M Û S Z E R FA L K I J E L Z Ô I Összesített kilométer számláló – napi kilométer számláló Az ajtó kinyitásakor a kijelzôn az összesített, illetve a napi kilométer számláló adatai jelennek meg. A gyújtás rákapcsolása után a karbantartás jelzô és az olajszint

jelzô információit követôen újra megjelennek az összesített, illetve a napi kilométer számláló adatai. A napi kilométer számláló lenullázása Rákapcsolt gyújtás mellett lehetséges. A gombot hosszan benyomva tartva a napi kilométer számláló lenullázódik. A M Û S Z E R FA L K I J E L Z Ô I * 31 Éjszakai vezetés (bekapcsolt fényszórók): az A gomb segítségével 4 fényerôsségi szint + 1 black panel (éjszakai vezetés) funkció között lépegethet, a következô sorrendben: 4. szint – 3 szint – 2 szint – 1 szint – black panel (éjszakai vezetés) A B Éjszakai vezetés funkció választása esetén csak a következô információk jelennek meg a mûszertáblán: – a C zóna kijelzôi (a mûszertábla alsó része) – irányjelzôk, – sebesség, – kapcsolt sebesség fokozat (automata sebességváltónál/Sensodrive váltónál) Éjszakai vezetés funkció és világítás kapcsoló: A világítás aktív, ha a fényszórók

világítanak és a következôkre terjed ki: – mûszertábla: fordulatszámláló, többfunkciós kijelzô, hûtôvíz hômérsékletjelzô, tüzelôanyag szintjelzô – többfunkciós kijelzô – klímaberendezés kijelzôje A világítás módját és a fényerôsséget az A világításkapcsoló segítségével választhatja ki. * Változattól és országtól függôen Gombnyomásra a fenti kijelzôk bármikor kivilágíthatók. – tüzelôanyag szintjelzô valamint mini jelzés, ha a tüzelôanyag szint az utolsó elôtti kockába ér, – hûtôvíz hômérsékletjelzô, valamint riasztó jelzés, ha a hômérséklet eléri a kritikus szintet (utolsó elôtti kocka) – bizonyos idôközönként felvillan a tüzelôanyag szintjelzô, ha kialszik a 3 kocka – a B gomb benyomásával kivilágítható a kilométeróra, – a vezérlôgomb benyomásával kivilágítható az automata klíma kijelzôje. 32 K A R B A N TA R T Á S J E L Z Ô A karbantartásjelzô arra

figyelmezteti, hogy a Szervizfüzet elôírásai szerint mikorra esedékes gépjármûve következô felülvizsgálata. Mûködése: A gyújtás rákapcsolását követôen pár másodpercre felvillan a javítókulcs és az öszszesített kilométer számláló kijelzi, hány kilométer van még hátra a következôleg esedékes felülvizsgálatig. Példa: a következô ellenôrzésig még ennyi kilométert tehet meg: Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, és vagy az összes, vagy az aznap megtett kilométerek számát mutatja. Ha a következô felülvizsgálatig már kevesebb, mint 1000 km-t tehet meg: A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzô 5 másodpercig az olajszintet mutatja, majd kigyullad a kis javítókulcs és a karbantartás idejét jelzô szám. Példa: a következô felülvizsgálatig már csak ennyi km van hátra. Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az

összesített kilométer számláló viszszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban látható marad a kis javítókulcs. Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy hamarosan esedékes lesz jármûve felülvizsgálata. A kijelzô ezután vagy az összes, vagy az aznap megtett kilométerek számát mutatja. Ha a karbantartá s ideje már lejárt: A gyújtás rákapcsolását követôen a kijelzô 5 másodpercig az olajszintet mutatja, majd kigyullad a kis javítókulcs és a karbantartás idejét jelzô szám villog. Példa: a jármû felülvizsgálata 300 km-rel ezelôtt lett volna esedékes. Jármûve ilyenkor sürgôsen ellenôrzésre szorul Öt másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban a kis javítókulcs látható marad. K A R B A N TA R T Á S J E L Z Ô 33 A karbantartások esedékessége Amennyiben Ön jármûvét az átlagosnál nagyobb terhelésnek teszi ki, akkor a

Szervizfüzet „fokozott igénybevétel” esetére elôírt karbantartási rendje érvényes autójára. Nullázás Az esedékes felülvizsgálatokat követôen a CITROËN Hálózat munkatársai minden esetben lenullázzák a számlálót. Amennyiben Ön maga szeretné lenullázni a számlálót, a következôképpen járjon el: 1 – Kapcsolja ki a gyújtást. – Nyomja be az 1 gombot és tartsa lenyomva. – Kapcsolja vissza a gyújtást. – Tartsa lenyomva az 1 gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a „= 0” jelzés, és a kis javítókulcs el nem tûnik. – Kapcsolja ki a gyújtást. JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* 34 Bal oldali irányjelzô Jobb oldali irányjelzô Ködfényszórók Lásd „Jelzôberendezések” Lásd „Jelzôberendezések” Lásd „Jelzôberendezések” A vészvillogó bekapcsolását követôen a két irányjelzô egyidejûleg villog. Helyzetjelzôk Országúti fény Ködlámpák Lásd „Jelzôberendezések” Lásd

„Jelzôberendezések” Lásd „Jelzôberendezések” * Változattól és országtól függôen JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* Vezetô oldali biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetô jelzés Légzsák kijelzô Lásd „Légzsákok”. 35 Kézifék visszajelzô, fékfolyadék szintjelzô és elégtelen fékerô elosztás kijelzô Változattól és országtól függôen. – A motor indításakor 5 másodpercre kigyullad, figyelmeztetve a vezetôt a biztonsági öv bekapcsolására. Járó motor mellett a kézifék behúzott, illetve rosszul behúzott állapotát jelzi. Segítségével tudhatjuk meg, ha nem elegendô a fékfolyadék szintje. – Akkor gyullad ki, ha a vezetô biztonsági öve nincs bekapcsolva. Ha a kijelzô kiengedett kézifék mellett is világít, azonnal álljon meg és forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. „Utas oldali légzsák kiiktatása” kijelzô Lásd „Légzsákok” Motormûködési hibajelzô (auto-diagnosztika) Ha

menet közben ez a kijelzô villogni, vagy folyamatosan világítani kezd, akkor valószínû, hogy a befecskendezô-, a gyújtásrendszer vagy a környezetvédelmi berendezés (országtól függôen) meghibásodott. Ilyen esetben forduljon mielôbb a legközelebbi CITROËN márkaszervizhez! Akkumulátortöltés visszajelzô Járó motornál ennek a lámpának nem szabad égnie. Ha mégis folyamatosan világítana, keresse fel a legközelebbi CITROËN márkaszervizt Motorolaj-nyomás visszajelzô Ha ment közben kigyullad a viszszajelzô, állítsa le a motort és ellenôrizze az olajszintet (lásd IV. fejezet „Szintek”) Amennyiben megfelelô olajszint mellett továbbra is égve marad, értesítse a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. ESP (kitörés gátló) visszajelzô Megfelelô mûködés esetén: ha az ESP rendszer mûködésbe lép, a visszajelzô villogni kezd. Hiba esetén: ha menet közben kigyullad az ESP visszajelzô, és hangjelzés is kíséri, a rendszer

hibásan mûködik. Keresse fel a CITROËN márkaszervizt és ellenôriztesse a rendszert. Lásd II. fejezet * Változattól és országtól függôen JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* 36 Diesel elômelegítés visszajelzô (Lásd. a motor beindításáról szóló részt: II fejezet – „A motor beindítása”) Hûtôfolyadék hômérséklet vészjelzô benzines és HDi motoroknál Ha a visszajelzô mindegyik pálcikája folyamatosan világít és hangjelzés (bip) is hallható, akkor a hûtôfolyadék hômérséklete túlságosan magas. A vízrendszerben felmerült hibára utaló jelzés csak HDi motoroknál Ha hangjelzés (bip) kíséretében kigyullad a hûtôfolyadék szintjelzô utolsó pálcikája, a hûtôvízzel kapcsolatban valamilyen hiba merült fel. ABS rendszer A gyújtás rákapcsolásakor az ABS kijelzô kigyullad, és pár másodpercig világít. Ha a kijelzô nem alszik ki, valószínûleg meghibásodott a rendszer. Mindkét esetben azonnal álljon meg

és kapcsolja ki a gyújtást. A hûtôventilátor ilyenkor még egy ideig tovább mûködhet. Ellenôrizze a hûtôvíz szintjét (Ld IV fejezet Karbantartás c rész) A felmelegedésnek többféle oka is lehet, ezért keresse fel a legközelebbi CITROËN Márkaszervizt. (Lásd II. fejezet –„Fékek” c részt) Tüzelôanyag szintjelzô / minimális szint Tüzelôanyag szintjelzô Ha a tüzelôanyag tartály tele van, a kijelzô mind a 6 kockája világít. Ahogy fogy a tüzelôanyag, a kockák egymás után kialszanak; az elsô öt kocka mindegyike kb. 8 liter tüzelôanyagnak felel meg Víz a tüzelôanyagban. Amennyiben a tüzelôanyagban víz jelenlétét érzékeli a rendszer: a tüzelôanyag szintmérô összes pálcikája villogni kezd. Forduljon valamelyik CITROËN márkaszervizhez. Ha már csak az utolsó kocka világít, figyelmeztetô hang kíséretében kigyullad a „minimális tüzelôanyag szint” jelzés. Ekkor még kb. 8 liter tüzelôanyag van a

tartályban Black panel (éjszakai vezetés) funkció esetén ilyenkor néhány másodpercre kigyullad a tüzelôanyag szintjelzô. Ha kialszik az utolsó kocka is, a tartályban még kb. 4 liter tüzelôanyag van A „minimális tüzelôanyag szint” jelzés továbbra is világít. Megjegyzés: a gyújtás bekacsolásakor a visszajelzôk 5 másodpercig világítanak. Megjegyzés: hiba esetén, hangjelzés kíséri a következô visszajelzôk kigyulladását: motor mûködés; légzsákok; akkumulátor töltés; olajnyomás; kézifék; ABS; ESP * Változattól és országtól függôen TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* 37 A gyújtás bekapcsolásakor néhány másodpercre megjelennek a hômérsékletkijelzô adatai, majd a pontos idô. Ha megnyomja az egyik gombot, megjelennek a hômérsékletkijelzô adatai A B Ha a külsô hômérséklet –3 °C és +3 °C között van, a hômérséklet kijelzô adatai folyamatosan villognak kijelzôn, arra figyelmeztetve a vezetôt, hogy

jegesedés veszélye áll fenn. Nincs azonban mindegyik modell felszerelve külsô hômérséklet kijelzôvel, a hômérséklet pedig a többi modellen is csak jegesedés veszélye esetén látható folyamatosan. Megjegyzés: elôfordulhat, hogy a kijelzôn megjelenô hômérséklet adat magasabb, mint a tényleges hômérséklet, pl. ha a gépkocsi tûzô napon parkol Óra és többfunkciós kijelzô A kijelzôn megjelenô értékek beállítása: Nyomja be a B gombot és tartsa benyomva, amíg a kijelzôn megjelenített adat villogni nem kezd. Ezután a B gomb többszöri, rövid ideig tartó benyomásával sorban kiválaszthatja a beállítani kívánt adatokat (nyelv, óra, perc, év, hónap, nap, óra ciklus, hômérséklet mértékegysége). Az A gombbal állíthatja be a kívánt adatot. Ha folyamatosan benyomva tartja az A gombot, megjelennek a lehetséges értékek. Az értékek beállítását követôen érvényesítse azt a B gomb benyomásával, mielôtt tovább lépne a

következô adatra. Ha több gombot nem nyom meg, a beállításnak vége, a kijelzô visszatér szokásos üzemmódjába. Digitális óra Az órákat a B gombbal, míg a perceket az A gombbal állíthatja be. F4-es védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt). * Változattól és országtól függôen JELZÔBERENDEZÉSEK* 38 Vészjelzô Egyszerre mûködteti az irányjelzôket. Csak veszély, sürgôsségi megállás esetén, illetve szokatlan körülmények között szabad használni. A gyújtás lekapcsolása után is mûködôképes. Irányjelzôk Hangjelzések Vészjelzôk vészkapcsolása Bal irány jelzése: kar lefelé. Jobb irány jelzése: kar fölfelé. Irányváltoztatás jelzésére ajánlatos a kart az ellenállási ponton túlra vinni. Az irányjelzôk automatikusan kikapcsolnak, amikor a kormánykerék újra egyenesbe fordul. Gépkocsija többféle információt hordozó hangjelzéseket ad Önnek. Vészfékezésnél vagy hirtelen lassításnál a vészjelzôk

automatikusan kigyulladnak. – 1 gongütés = a kiadott parancs nyugtázása Gyorsításkor a vészjelzôk automatikusan kialszanak, de kikapcsolhatók a mûszerfalon található vészjelzô kapcsolóval is. Fénykürt Húzza a kart maga felé. A fénykürt gyújtás nélkül is mûködik. – 3 csipogás = riasztás (pl. a rendszer nem mûködik megfelelôen a következôknél: motor diagnosztika; légzsák; akkumulátortöltés; olajnyomás; kézifék; ABS; ESP.) Kürt Nyomja meg a kormány egyik küllôjét. * Változattól és országtól függôen F13 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) Az irányjelzôk nem mûködnek, ha a vészjelzôt menet közben bekapcsolja. JELZÔBERENDEZÉSEK* 39 Világítás vezérlése Minden lámpa eloltva A Az A gyûrût fordítsa elôre. Helyzetjelzôk A mûszerfal világítása kigyullad. Az A gyûrût fordítsa elôre. Tompított fény Váltás a tompított fény és a reflektor között A tompított fény / reflektor

közötti váltáshoz a kart húzza maga felé ütközésig. Égve maradt lámpákra és gyújtáskapcsolóban felejtett kulcsra figyelmeztetô hangjelzés Akkor lép mûködésbe, ha a gyújtás lekapcsolását követôen a vezetô oldali ajtó kinyílik, de a lámpák égve maradtak. A jelzés kikapcsol, mihelyt becsukja az ajtót, eloltja a lámpákat, kiveszi a kulcsot vagy rákapcsolja a gyújtást. Megjegyzés: az égve maradt lámpákra figyelmeztetô hangjelzés egy idô után automatikusan megszûnik. A fényszórók beállítása A fényszórókat mindig a gépkocsi terhelésének megfelelôen kell beállítani. Elektromos beállítás* A mûszertáblán, a vezetô bal oldalán. 0 Üres jármû. 1 Gyenge terhelés. 2 Közepes terhelés. 3 Teljes terhelés. A tompított fény késleltetett kikapcsolása Miután kikapcsolta a gyújtást, húzza maga felé a tompított fény kapcsolókarját, ami lehetôvé teszi a lámpák késleltetett lekapcsolását (1 perc), hogy

biztonságosan távozhasson pl. egy rosszul megvilágított parkolóból. Lehetôség van a tompított fény azonnali kikapcsolására is, az automatikus kikapcsolás elôtt: húzza maga felé a kapcsolókart. * Változattól és országtól függôen F9 – F10 – F11 – F12 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) JELZÔBERENDEZÉSEK* 40 KÖDFÉNYSZÓRÓVAL ÉS KÖDLÁMPÁVAL szerelt gépkocsik (C gyûrû) Kikapcsolt ködfényszórók és ködlámpák A C gyûrût fordítsa elôre. B C Bekapcsolt ködfényszórók KÖDFÉNYSZÓRÓVAL szerelt gépkocsik (B gyûrû) A ködfényszórók a helyzetjelzôkkel vagy a tompított fénnyel együtt mûködnek. A C gyûrût fordítsa elôre. Bekapcsolt ködfényszórók Bekapcsolt ködfényszórók és ködlámpák A B gyûrût fordítsa elôre. Kigyullad a visszajelzô. A helyzetjelzôkkel és a tompított fénnyel együtt mûködnek. A ködfényszórók a tompított fénnyel vagy az országúti fénnyel együtt

mûködnek. Kikapcsolás: Fordítson egyet hátrafelé a gyûrûn: a ködlámpák kikapcsolnak. Fordítson még egyet hátrafelé a gyûrûn: a ködfényszórók és a ködlámpák kikapcsolnak. Megjegyzés: a ködlámpákat csak ködben vagy hóesésben szabad használni. * Változattól és országtól függôen F6 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt). LÁTÁSI VISZONYOK* 41 Elsô ablaktörlô 3 2 Esôérzékelô nélküli gépkocsi 1-es állás: a törlés üteme a gépkocsi sebességéhez alkalmazkodik. 1 0 Megjegyzés: 2-es vagy 3-as állásban megálláskor az ablaktörlô automatikusan lassabb ütemre vált. 4 Esôérzékelôvel szerelt gépkocsi 1-es állás: a törlés üteme az esô intenzitásához alkalmazkodik. Megjegyzés: 2-es vagy 3-as állásban megálláskor az ablaktörlô automatikusan lassabb ütemre vált. Biztonsági okokból, a gyújtás lekapcsolásakor az automata ablaktörlés kikapcsol. Elsô ablaktörlô A gyújtás

rákapcsolásakor a funkció újraindításához: 3 – Gyors törlés – a kapcsolót állítsa 0-álló helyzetbe, majd 2 – Normál törlés – a kapcsolót állítsa kívánt helyzetbe. 1 – Idôszakos vagy automata törlés A funkció bekapcsolását egy törlés jelzi. 0 – Álló helyzet FIGYELEM! 4 – Egyszeri törlés, a kart lefelé húzva Ne takarja le a szélvédô külsô részén a belsô visszapillantó mögött található esôérzékelôt. A gépkocsi mosásakor bekapcsolt gyújtás mellett, például automata autómosóban: – a kapcsolót állítsa 0 álló helyzetbe. * Változattól és országtól függôen F17 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) Automata törlés kapcsolásakor hangjelzés figyelmeztet a rendszer nem megfelelô mûködésére. LÁTÁSI VISZONYOK* 42 Elsô ablakmosó Hátsó ablaktörlô Hátsó szélvédô páramentesítése A kart húzza maga felé. Ez a mûvelet idôszakos törlést eredményez (3

ciklusban), bekapcsolt tompított fény esetén pedig fényszóró mosást*. 1. fokozat – álló helyzet Csak járó motornál mûködik. 2. fokozat Idôszakos hátsó ablaktörlés. A hátsó szélvédôfûtés (és a visszapillantó tükrök fûtése) a vezérlô gomb egyszeri benyomásával hozható mûködésbe. Hangjelzés figyelmeztet ha az ablakmosó folyadék szintje minimumon van. 3. fokozat Idôszakos hátsó ablakmosás és ablaktörlés (3 ciklus). Biztonsági okokból, a gyújtás lekapcsolásakor az automata ablaktörlés kikapcsol. A gyújtás rákapcsolásakor a funkció újraindításához: – a kapcsolót állítsa álló helyzetbe, majd – a kapcsolót állítsa a kívánt helyzetbe. Kb. 12 perces mûködés után – a túlzott áramfogyasztás elkerülése végett – önmûködôen leáll. Egy további gombnyomással leállíthatja a fûtést. Ha a gombot újra benyomja, a páramentesítés újabb 12 percig folytatódik. A funkció bekapcsolását egy

törlés jelzi. * Változattól és országtól függôen F11 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) F7 – F14 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) Fagy esetén ellenôrizze, nem fagytak-e be az elsô és hátsó ablaktörlôk. Távolítsa el a havat a szélvédôrôl. VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK* 43 Elektromos vezérlésû külsô visszapillantó tükrök Az Ön gépkocsiját elektromos külsô visszapillantó tükrökkel szerelték fel. Válassza ki a beállítani kívánt tükröt: 1 – Vezetô oldali visszapillantó tükör 2 – Utas oldali visszapillantó tükör 2 1 A kapcsoló segítségével állítsa be a tükröt (4 irány). A visszapillantók jégmentesítése a hátsó szélvédô páramentesítéséhez kapcsolódik. 3 Belsô visszapillantó tükrök A tükör behajtása parkoláskor A tükör alsó részén található karral a tükör kétféle helyzetbe állítható: Parkoláskor a tükrök kézzel vagy elektromos vezérléssel

elôrehajthatók. 1 – Nappali állás: a kar nem látható. 2 – Éjszakai állás (fényvisszaverôdés ellen): a kar látható. Ha benyomja a vezérlôgombot a 3-as pontban, a tükör automatikusan behajlik. Ha vissza akarja állítani a tükröt eredeti helyzetébe, állítsa a vezérlôgombot más helyzetbe. A tükrök külsô része domború, az oldalsó látószög növelése érdekében. A tükörben észlelt tárgyak azonban a valóságban jóval közelebb vannak, mint ahogy látszanak. * Változattól és országtól függôen F10 – F22 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt). A távolság felmérésénél ezt mindig figyelembe kell venni. 44 ABLAKEMELÔK* Elektromos vezérlés A vezetô oldali ajtón található kapcsolókkal vezérelhetôk elektromosan a gépkocsi elsô ablakai. Megjegyzés: az ablakemelôk késleltetô funkcióval rendelkeznek, a gyújtás kikapcsolása után is mûködnek még egy ideig. Elektromos vezérlés A vezérlôgomb elsô

fokozatba állítása az ablak részleges nyitását/zárását eredményezi, mely a gomb elengedésekor félbeszakad. A gomb hosszabb ideig tartó lenyomva tartásával lehet teljesen felemelni/leereszteni az ablakot, ami egy rövid, második gombnyomással szakítható meg. Becsípôdés-gátló Egy becsípôdés-gátló szerkezet megállítja az ablak emelkedését, ha útjában akadályt észlel. Az ablak ilyenkor önmûködôen leereszkedik Az akkumulátor kikötése vagy hiba esetén újra be kell tanítani a becsípôdés-gátló funkciót. Teljesen engedje le az ablakot, majd húzza fel: ekkor az üveg csak néhány centimétert fog emelkedni. Újra nyomja meg a vezérlôgombot, míg az ablak teljesen fel nem emelkedik A betanítás alatt a becsípôdés-gátló funkció nem mûködik. Kézi vezérlés Tekerje le vagy fel az ablakot az ablakemelô kar segítségével. * Változattól és országtól függôen II. FEJEZET VEZETÉS 45 Oldalszám 1. Kormányzár, gyújtás,

önindító, takarékos üzemmód 46–47 2. A motor beindítása 48–49 3. Kézi (manuális) sebességváltó 50 4. Sensodrive sebességváltó 51 ➟ 55 5. Automata sebességváltó 56 ➟ 60 6. Adott sebesség túllépésére figyelmeztetô jelzés 61 7. Sebesség szabályozó 62–63 8. Kézifék – ABS rendszer 64–65 9. Kitörésgátló 66 10. Tolató radar 67 46 KORMÁNYZÁR – GYÚJTÁS – ÖNINDÍTÓ • S: Kormányzár A kormányzár kioldása érdekében könnyedén forgassa a kormánykereket, és közben finoman fordítsa el a gyújtáskulcsot. • A: Segédberendezések Ez a pozíció egyes elektromos berendezések használatát teszi lehetôvé. Ebben a pozícióban kigyullad a töltésjelzô lámpa. • M: Gyújtás A következô visszajelzôknek kell kigyulladniuk: akkumulátortöltés, kézifék, olajnyomás. A gépkocsi változatától függôen egy idôre a következô visszajelzôknek is ki kell gyulladniuk: ESP kijelzô,

motordiagnosztika, ABS, légzsákok, utas oldali légzsák kiiktatás, tüzelôanyag minimum szint. Ha e jelzôlámpák nem gyulladnak ki, valamilyen hiba áll fenn. • D: Önindító Engedje el a kulcsot, ha a motor beindult. Soha ne mûködtesse, amíg a motor jár * Változattól és országtól függôen A kulcs M helyzetében a következô jelzôlámpákat tesztelhetjük: KORMÁNYZÁR – GYÚJTÁS – ÖNINDÍTÓ 47 Kormányzár S – A kulcs levétele után a kormányzár bekapcsolását követôen a kormány blokkolódik. A kormány számos helyzetbe állítva blokkolható, azonban a kulcs csak S helyzetben vehetô ki. A – Ebben a helyzetben oldható a kormányzár (miután a kulcsot A pozícióba állította, szükség esetén kissé forgassa el a kormánykereket.) M – Menet pozíció D – Indítási pozíció. A motor beindítása és leállítása. lásd „A motor beindítása” c részt Takarékos üzemmód Az akkumulátor lemerülését elkerülendô a

gyújtás lekapcsolását követô 30 perc elteltével gépkocsija automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol. Az elektromos kényelmi berendezések áramellátása automatikusan megszakad. Visszakapcsolásukhoz indítsa el a motort. Megjegyzés: takarékos üzemmódba kapcsolás esetén az akkumulátor töltés visszajelzôje villogni kezd. FIGYELEM! SOHA NE VEGYE KI A KULCSOT A MOTOR TELJES LEÁLLÁSA ELÔTT. FONTOS, HOGY MENET KÖZBEN A MOTOR ÁLLANDÓAN JÁRJON ÉS ÍGY MÛKÖDHESSEN A FÉK- ÉS KORMÁNYRÁSEGÍTÔ. (Másképp fennáll a veszély, hogy a kormányzár bekapcsol és a biztonsági berendezések nem mûködnek teljes hatékonysággal.) Megállás és a gyújtáskulcs kivétele után, szükség esetén kissé fordítsa el a kormányt, hogy ezzel biztosítsa a kormányzár reteszelését. 48 A MOTOR BEINDÍTÁSA BENZINES MOTOROK A motor beindítása Kézi sebességváltó – Gyôzôdjön meg róla, hogy a váltó üresben áll-e. – Ne nyomja be a gázpedált.

– A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). – 0 °C alatti hômérsékleten az indítási folyamat közben nyomja be a kuplungpedált, hogy az indítás könnyebb legyen. Indítás után lassan engedje fel a kuplungpedált. Sensodrive sebességváltó – Nyomja be a fékpedált. – Ne nyomja be a gázpedált. – A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). Automata sebességváltó – Gyôzôdjön meg róla, hogy a váltó P vagy N pozícióban áll-e. – Ne nyomja be a gázpedált. – A kulcs elfordításával párhuzamosan addig mûködtesse az önindítót, amíg a motor be nem indul (legfeljebb tíz másodpercig). Megjegyzés: ha a motor elsôre nem indul, vegye le a gyújtást, várjon tíz másodpercig, majd önindítózzon a fönt ismertetett módon. FIGYELEM! NE JÁRASSA A MOTORT ZÁRT

VAGY ROSSZUL SZELLÔZÔ HELYEN! A MOTOR BEINDÍTÁSA 49 DIESEL MOTOROK A motor beindítása Fordítsa el a kulcsot a D helyzetig. Várja meg, míg az izzítás visszajelzô kialszik, majd önindítózzon a motor beindulásáig Ha a motor nem indul, vegye le a gyújtást, majd próbálkozzon újra. 0 °C alatti hômérsékleten az indítási folyamat közben nyomja be a kuplungpedált, hogy az indítás könnyebb legyen. Indítás után lassan engedje fel a pedált. Megjegyzés: Indítás közben ne nyomja be a gázpedált. Jó tanács: Turbómotorral szerelt gépkocsik: Mielôtt leállítaná a motort, hagyja járni alapjáraton pár másodpercig, amíg a turbókompresszor mûködési sebessége normalizálódik. Gyújtáslekapcsolásnál ne nyomja be a gázpedált, mert ez a motor súlyos károsodásával járhat. FIGYELEM! NE JÁRASSA A MOTORT ZÁRT VAGY ROSSZUL SZELLÔZÔ HELYEN! 50 K É Z I S E B E S S É G V Á LT Ó * Kézi sebességváltó Hátramenet Soha ne

kapcsoljon hátramenetbe a jármû teljes megállása elôtt. A mozdulatot minden recsegést elkerülve finoman, lassan kell elvégezni. Kézi sebességváltó kar * Változattól és országtól függôen S E N S O D R I V E S E B E S S É G V Á LT Ó * 1 51 1 2 3 Az öt sebességfokozattal rendelkezô Sensodrive váltómû kétféle vezetési módban használható: A mûszertábla jelzései Az aktuális sebességfokozat, illetve a kiválasztott üzemmód még lekapcsolt gyújtás mellett, pl. valamelyik ajtó nyitásakor is látható a mûszerfalon – szakaszos (kézi) üzemmód, melyben a váltó kétféleképpen vezérelhetô: a kormánykerék alatti vezérlôkkel, illetve a középsô konzolon elhelyezkedô váltókarral – automata üzemmód A kívánt üzemmód kiválasztása A motor beindításakor az autó mindig automata üzemmódban indul. Szakaszos (kézi) mûködtetésre az alábbi módokon térhet át: – a kormánykerék alatti vezérlôk (1)

valamelyikének segítségével – a sebességváltó kar (2) + vagy – irányú elmozdításával * Változattól és országtól függôen – a középkonzolon található 3-as (Auto) gomb benyomásával Ezután a 3-as gomb újbóli benyomásával térhet vissza automata üzemmódba. F1 védôbiztosíték (a motorháztetô alatt) S E N S O D R I V E S E B E S S É G V Á LT Ó * 52 A motor csak akkor indítható, ha a fékpedál be van nyomva. Az autó indítása – Ellenôrizze a mûszertáblán, hogy megfelelô fokozatban áll-e a váltó. – Szükség esetén állítsa a váltót 1-es vagy hátrameneti fokozatba (a motornak alapjáraton kell mûködnie). – Engedje ki fokozatosan a kéziféket. – Vegye le a lábát a fékpedálról, és gyorsítson. A Sensodrive váltómû használata Üres fokozat Üres (N) fokozat kapcsolása: A sebességváltó kar jobbra nyomásával lehet a váltót üresbe állítani. Menet közben még rövid ideig sem szabad üresbe

állítani a váltót. Hátramenet Hátramenet kapcsolása Hátramenetbe csak a konzolon található váltókar segítségével lehet kapcsolni. Csak akkor kapcsoljon ebbe a fokozatba, ha az autó áll, a lába pedig a fékpedálon van. A sebességváltó kart jobbra nyomva, a kar egyszeri hátra nyomásával válthat hátramenetbe. Kézi váltás Kézi sebességváltáskor a kart a kívánt pozícióba kell állítani. * Változattól és országtól függôen S E N S O D R I V E S E B E S S É G V Á LT Ó * 53 Járó motorral álló autó Ha járó motor mellett az autó sokáig egy helyben áll, a váltó automatikusan üresbe vált. A motor leállítása elôtt az alábbi lehetôségek közül választhat: – üresben hagyja az autót – ehhez a kart N fokozatba kell állítania, – 1-es, 2-es vagy hátrameneti fokozatban hagyja az autót – ehhez a gyújtás levétele elôtt a kívánt fokozatba kell állítania a váltókart. Ebben az esetben a jármûvet levett

gyújtás mellett nem lehet elmozdítani a helyérôl. A kéziféket mindkét esetben feltétlenül be kell húzni. A gyújtás levételét követôen egy rövid ideig még üresbe, illetve a kívánt sebességfokozatba lehet állítani a váltót. Mielôtt bármiféle beavatkozást végezne a motortérben, feltétlenül gyôzôdjék meg róla, hogy a sebességváltó üresben áll, és a kézifék be van húzva. Ha lejtôn indítja el az autót, fokozatosan gyorsítson, miközben lassan engedi ki a kéziféket. A jármû rezgései a kuplung hosszú csúszására hívják fel a vezetô figyelmét. Ilyen esetekben tanácsos a fék segítségével leállítani az autót. * Változattól és országtól függôen S E N S O D R I V E S E B E S S É G V Á LT Ó * 54 AUTOMATIKUS MÛKÖDÉSI MÓD Ebben az üzemmódban a váltó az alábbi tényezôk figyelembe vételével választja ki az adott helyzetben megfelelô sebességfokozatot: – a vezetô vezetési stílusa – az

útviszonyok – a jármû terhelése Hátramenetbôl a váltókar egyszeri elôre nyomásával kapcsolhat automatikus „elôre menetbe”. Az automatikus mûködési mód kikapcsolása A Vagy az A gomb benyomásával, Vagy a sebességváltó kar + vagy – irányba mozgatásával, Vagy a kormánykerék alatti vezérlôk segítségével lehetséges. A gyújtás rákapcsolásakor a váltómû automatikus üzemmódban kezd mûködni. Ha bármilyen más szituációban szeretne automatikus üzemmódba kapcsolni: – nyomja be a középkonzolon, a váltókar mögött található A (AUTO) gombot. A visszajelzô, illetve a mûszertáblán látható „AUTO” piktogramm kigyulladása jelzi, ha a rendszer tudomásul vette az utasítást. Ettôl kezdve a váltómû auto-aktív üzemmódban mûködik, anélkül, hogy Önnek bármiféle teendôje volna. Automatikus téli üzemmód Automatikus mûködési módban, amint a Sensodrive váltó úgy érzékeli, hogy csúszik az út, automatikusan

téli üzemmódba vált. B Ekkor kigyullad a mûszertábla B (téli üzemmód) visszajelzôje, ami azt jelzi, hogy az autó téli üzemmódban halad tovább. A mûszertábla kijelzései * Változattól és országtól függôen S E N S O D R I V E S E B E S S É G V Á LT Ó * SZAKASZOS (KÉZI) MÛKÖDÉSI MÓD 55 Megjegyzés: - Ha pl. egy stoptábla vagy egy közlekedési lámpa közeledtével az autó lelassít, a váltó automatikusan visszavált 1-esbe. + Ha a vezetô ezt az üzemmódot választja, sebességváltás közben nem kell levennie lábát a gázról. A sebességváltásra vonatkozó utasításokat a rendszer csak akkor teljesíti, ha a motor fordulatszáma erre lehetôséget nyújt. Amikor a motor eléri a megfelelô fordulatszámot, a rendszer gondoskodik a magasabb sebességfokozat kapcsolásáról. A kormánykerék alatti vezérlôk használata A kormány alatti vezérlôk segítségével az öt elôremeneti fokozat bármelyikébe kapcsolhat. – Ha

magasabb fokozatba szeretne kapcsolni, húzza maga felé a „+” vezérlôt, A sebességváltó kar használata – Ha magasabb fokozatba szeretne kapcsolni, nyomja a váltókart „+” irányba, – Ha alacsonyabb fokozatba szeretne kapcsolni, nyomja a váltókart „–” irányba. – Ha alacsonyabb fokozatba szeretne kapcsolni, húzza maga felé a „–” vezérlôt. Ezek a vezérlôk nem nyújtanak lehetôséget sem a hátramenet kapcsolására, sem annak kikapcsolására. FIGYELEM! Ha a gyújtás rákapcsolásakor a „TÉLI” és az „AUTO” visszajelzôk egyidejûleg villognak, az a rendszer meghibásodását jelzi. Ilyen esetben keresse fel mihamarább valamelyik CITROËN márkaszervizt. * Változattól és országtól függôen A U T O M ATA S E B E S S É G V Á LT Ó * 56 Automata sebességváltó kar A négy sebességes automata sebességváltóval a következô üzemeltetési módok választhatók: – auto-aktiv automata üzemmód, amely automatikusan

alkalmazkodik az Ön vezetési stílusához. – szakaszos üzemeltetési mód, amely kézi váltást tesz lehetôvé – sportos vagy téli automata üzemmód. A sebességváltó kar állása A vezetési módot és a sebességváltó kar állását a mûszerfal egyik kijelzôje jelzi. * Változattól és országtól függôen F4 védôbiztosíték (a motorháztetô alatt) Automata sebességváltó biztonságos üzemeltetés: • A sebességváltó kar csak a fékpedál benyomásával vehetô ki P állásból. Az ajtó nyitásakor hangjelzés figyelmeztet, ha a sebességváltó nincs P állásban. • Mielôtt elhagyná a gépkocsit ellenôrizze, hogy a sebességváltó P állásban van-e. S E B E S S É G V Á LT Ó K A R * 57 A motor csak akkor indítható, ha a sebességváltó kar P vagy N állásban van. Egy biztonsági berendezés nem engedi az indítást, ha a váltókar más állásban van. A motor beindítása után nyomja be a fékpedált, hogy a váltókart ki tudja

venni a P állásból: – állítsa a váltókart D, R vagy M állásba, – D állásba az automata sebességváltás kapcsolásához, – R állásba a hátramenet kapcsolásához, – M állásba a kézi váltás kapcsolásához. D állásból (automata sebességváltás) bármikor átkapcsolhat M állásba (kézi sebességváltás). Az automata sebességváltó használata Parkolás Hogy a gépkocsi parkoláskor ne guruljon el, állítsa a sebességváltót P pozícióba, de elôtte várja meg, míg a kocsi teljesen megáll. P állásban a kerekek blokkolva vannak. Ellenôrizze, hogy a sebességváltó megfelelô állásban van-e, és jól húzza be a kéziféket Figyelem! – Járó motornál soha ne tegye a váltókart N állásba. – Soha ne tegye a váltókart P vagy R állásba, ha a gépkocsi még mozgásban van. * Változattól és országtól függôen S E B E S S É G V Á LT Ó K A R * 58 Hátramenet Csak akkor kapcsolja, ha a gépkocsi teljesen megállt

(fékpedál benyomva). Az erôátviteli szerkezet megrongálódásának elkerülése végett ne gyorsítson közvetlenül a hátramenet kapcsolása után. Holtpont Soha ne tegye a sebességváltót ebbe az állásba, még egy pillanatra se, ha a gépkocsi jár. Automata elôremenet Ez a normál használati mód. A sebességváltó négy fokozata ilyenkor automatikusan kapcsol Egyes manôvereknél (pl elôzés) a gázpedál teljes benyomásával maximális gyorsulás érhetô el, minek következtében magasabb fokozatba kapcsolhat az automata sebességváltó. Megjegyzések: A megfelelô motorfékhatás érdekében fékezéskor a sebességváltó automatikusan visszakapcsol . Ha hirtelen felengedi a gázpedált, a sebességváltó nem kapcsol magasabb sebességfokozatba, a nagyobb biztonság érdekében. Szakaszos elôremenet A váltókar ilyenkor kézi sebességváltás pozícióban van. Figyelem! Ha menet közben véletlenül N állásba kapcsol, várja meg míg a motor lelassul,

mielôtt más sebességbe kapcsolna gyorsításhoz. * Változattól és országtól függôen S E B E S S É G V Á LT Ó K A R * 59 Szakaszos üzemmód A négy sebesség kézi kapcsolása: – a váltókar M állásban, – nagyobb sebesség kapcsolásához nyomja a váltókart a „+” jel irányába, – kisebb sebesség kapcsolásához húzza a váltókart a „–” jel irányába. D állásból (automata sebességváltás) bármikor átkapcsolhat M állásba (kézi sebességváltás). Auto-aktív automata üzemmód A váltókar D állásban. Megjegyzés: az egyes sebességek csak akkor kapcsolhatók, ha a motor fordulatszáma azt lehetôvé teszi. A sebességváltó a legmegfelelôbb sebességet a következô paraméterek alapján választja ki: A sportos és a téli programok szakaszos üzemeltetési módban nem mûködnek. – vezetési stílus, – az út minôsége, – a gépkocsi terhelése. A sebességváltó ilyenkor auto-aktív üzemmódban mûködik,

anélkül, hogy Önnek bármit tennie kellene. * Változattól és országtól függôen Megjegyzés: a választott sebesség megjelenik a mûszertáblán található kijelzôn. S E B E S S É G V Á LT Ó K A R * 60 Sportos vagy Téli automata üzemeltetési mód Állítsa be a kívánt vezetési módot: – Normál: normál módban a és a kijelzôk nem világítanak. – Sportos: dinamikusabb vezetést tesz lehetôvé, elônyben részesítve a teljesítményt és a gyakoribb váltásokat. – Téli: finomabb vezetést tesz lehetôvé, csúszós, havas utakon. • A váltókar D állásban: nyomja meg a gombot és a mûszerfalon kigyullad a kijelzô. gombot és a mûszerfalon kigyullad a kijelzô. A gépkocsi „SPORT” üzemmódban üzemel. • A váltókar D állásban: nyomja meg a A gépkocsi „TÉLI” üzemmódban üzemel. • Ha még egyszer megnyomja a gombokat a és kijelzôk kialszanak. A gépkocsi „NORMÁL” üzemmódban üzemel. FIGYELEM! Ha a

„SPORT” és a „TÉLI” kijelzôk egyszerre világítanak, mûködési hiba áll fenn. Ez esetben erôs lökés érezhetô a hátramenet kapcsolásakor Haladéktalanul keresse fel valamelyik CITROËN márkaszervizt * Változattól és országtól függôen TÚL MAGAS SEBESSÉGRE FIGYELMEZTETÔ JELZÉS* 61 Túl magas sebességre figyelmeztetô jelzés Ez a funkció azt figyeli, nem lépte-e át a vezetô az általa elôzôleg megadott sebességhatárt. 10 mp-es hangjelzés hívja fel a vezetô figyelmét, ha gyorsabban halad a megadott értéknél. Ha rögzíteni, vagy módosítani szeretné a megadott sebességértéket, akkor, amikor jármûve elérte a kívánt sebességet, nyomja be (a mûszerfal középsô részén található) E gombot és tartsa benyomva addig, amíg egy gongütést nem hall, illetve a visszajelzô ki nem gyullad. A funkció kikapcsolása A sebesség figyelô funkciót a vezérlô gomb rövid benyomásával kapcsolhatja ki. * Változattól és

országtól függôen E 62 S E B E S S É G S Z A B Á LY O Z Ó * Ez a berendezés lehetôvé teszi, hogy a motor típusától függôen 40 – 70 km/h sebesség felett, nagyobb sebességfokozatokban, az Ön által kiválasztott állandó sebességgel haladjon. A szabályozó kapcsolói a kormánykeréken helyezkednek el. A funkció aktiválása: fordítsa az A szabályozó kereket ON állásba. A funkció kikapcsolása: fordítsa az A szabályozó kereket OFF állásba. Utazósebesség beállítása Nyomja be a gázpedált a kívánt sebesség eléréséig. Nyomja meg a B vagy a C gombot A sebesség szabályozása és memorizálása megtörtént. A gázpedál benyomásával a memóriában tárolt sebesség bármikor túlléphetô (pl. elôzésnél) C Felengedett gázpedál: visszatérés a memóriában tárolt sebességhez. B A B gomb rövid benyomásával a sebesség fokozatosan emelkedik. A C gomb rövid benyomásával a sebesség fokozatosan csökken. A Megjegyzés: a

fékpedál vagy a tengelykapcsoló benyomása kikapcsolja a sebességszabályozás funkciót. Kikapcsolás Nyomja be a fékpedált vagy váltson sebességet VAGY Nyomja meg a D gombot. Ezek a mûveletek nem törlik a memóriából az elôzôleg megadott sebességet. A memóriában tárolt sebesség elôhívása A memóriában tárolt sebesség kiiktatása után nyomja be a D gombot. A gépkocsi az utoljára memorizált sebességgel halad tovább. * Változattól és országtól függôen A D S E B E S S É G S Z A B Á LY O Z Ó * 63 A memóriában tárolt sebesség növelése C Tartsa benyomva a B gombot a kívánt sebesség eléréséig. Engedje el a gombot, és a kívánt sebesség memorizálásra került. A B D A memóriában tárolt sebesség csökkentése Tartsa benyomva a C gombot a kívánt sebesség eléréséig (minimális sebesség felett). Engedje el a gombot, és a kívánt sebesség memorizálásra került. A A memóriában tárolt sebesség törlése

Megálláskor, a gyújtás lekapcsolásával, vagy az A szabályozó kerék OFF állásba helyezésével történhet. A sebesség szabályozót csak akkor használja, ha a körülmények állandó sebességgel való haladást tesznek lehetôvé. Ne használja túl nagy forgalomban, balesetveszélyes, rosszul tapadó útszakaszon, vagy más nehézségekkel járó körülmények között. * Változattól és országtól függôen FÉKEK 64 Kézifék A kéziféket úgy hozhatja mûködésbe, hogy a kart annál erôsebben behúzza, minél meredekebb a lejtô. A kart könnyebben lehet behúzni, ha egyidejûleg a fékpedált is benyomva tartja. Elôvigyázatosságból minden esetben tegye a sebességváltót elsô fokozatba, automata sebességváltó esetén pedig parkoló állásba (P). Meredek lejtôkön fordítsa a kerekeket a járdaszegély felé. A kézifék úgy oldható, hogy benyomja a végén található gombot, kissé meghúzza, majd teljesen leereszti a kart. Megjegyzés: a

gyújtás rákapcsolása után égve marad a jelzôlámpa, ha a kéziféket behúzva hagyta, vagy nem oldotta ki teljesen. Megjegyzés: járó motornál (5 km/h sebesség felett) a jelzôlámpa kigyullad, ha a kéziféket behúzva hagyta, vagy nem oldotta ki teljesen. FÉKEK* 65 Kiengedett kézifék visszajelzô Ha hangjelzés kíséretében kigyullad a kijelzô, akkor vagy kevés a fékfolyadék, vagy nem megfelelôen mûködik a fékerô elosztó. Ilyen esetben kérjük, azonnal álljon meg, és haladéktalanul forduljon valamelyik CITROËN Márkaszervizhez. Vészfékezés fékrásegítô (ABS-sel és ESP-vel szerelt gépkocsikon) A rendszer lehetôvé teszi, hogy vészhelyzetben a lehetô leggyorsabban érje el a megfelelô fékhatást, és így kisebb legyen a féktávolság. A rásegítô berendezés a fékpedál hirtelen benyomása esetén lép mûködésbe, amitôl kisebb lesz a fékpedál ellenállása. Tartsa benyomva a fékpedált a gépkocsi megállásáig. ABS

blokkolásgátló rendszer E rendszer az által növeli a biztonságot, hogy hirtelen fékezés esetén, illetve a csúszós útszakaszokon megakadályozza a kerekek blokkolását. Az ABS nehéz helyzetekben lehetôséget nyújt a kocsi feletti uralom megôrzésére. Az ABS rendszer minden lényeges elektromos részének mûködését elektronikus figyelôrendszer ellenôrzi indulás elôtt és menet közben is. Az ABS rendszer visszajelzô lámpája felgyullad a gyújtás rákapcsolásakor, majd néhány másodperc után kialszik. Ha nem alszik ki, akkor a rendszer valamilyen hiba következtében kikapcsolódott. Az ABS rendszer hatástalanságára enged következtetni az is, ha a lámpa menet közben kigyullad. A normál fékhatás ilyenkor (mindkét esetben) változatlan marad, ugyanúgy, mint a blokkolásgátlóval nem felszerelt jármûveken. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a blokkolásgátló rendszer kifejthesse hatását, minél elôbb meg kell vizsgáltatni valamelyik

CITROËN márkaszervizben. ABS-sel felszerelt jármûvek esetében is érvényes azon javaslat, miszerint csúszós utakon (kavics, hó, jégkéreg stb.) óvatosan kell haladni * Változattól és országtól függôen KITÖRÉSGÁTLÓ* 66 KITÖRÉSGÁTLÓ A kitörésgátló rendszer az ABS-hez kapcsolódik, annak kiegészítése. Ha a rendszer eltérést tapasztal a gépkocsi iránya és a vezetô utasítása között, az ESP rendszer a fékekre és a motorra hatva automatikusan a kívánt irányba tereli a gépkocsit. A Mûködése: Ha az ESP rendszer mûködésbe lép, a mûszerfalon villogni kezd az ESP visszajelzô. Kikapcsolása: Különleges helyzetekben (sárban vagy hóban elakadt, hólánccal szerelt, laza talajon álló, stb. gépkocsi indításakor) szükség lehet az ESP kiiktatására ahhoz, hogy a kerekek tapadó felületet találjanak. – Nyomja meg az A gombot. – Az ESP visszajelzô kigyulladása jelzi, hogy az ESP rendszer ki van kapcsolva. Hibás

mûködés A rendszer hibás mûködését jelzi, ha hangjelzés kíséretében kigyullad az ESP visszajelzô. Ellenôriztesse a rendszert valamelyik CITROËN márkaszervizben. KITÖRÉSGÁTLÓ Általános vezetési feltételek mellett az ESP növeli a vezetési biztonságot, de nem jogosítja fel a vezetôt, hogy nagyobb kockázatot vállaljon, vagy túl nagy sebességgel haladjon. A rendszer akkor mûködik megfelelôen, ha betartja a gyártónak a kerekekre (gumiabroncsok), a fékrendszer részeire, és az elektronikus alkatrészekre vonatkozó elôírásait, valamint a gépkocsi szerelését CITROËN márkaszervizre bízza. Egy esetleges ütközés után feltétlenül ellenôriztesse a rendszert valamelyik CITROËN márkaszervizben. * Változattól és országtól függôen F5 védôbiztosíték (a mûszerfal alatt) F3 védôbiztosíték (a motorháztetô alatt) T O L AT Ó R A D A R * 67 Tolató radar (a parkolást segítô berendezés) Hátramenetben a hátsó

lökhárítókba épített távolság-érzékelôk hangjelzéssel tájékoztatják a gépkocsi mögött lévô akadályokról. Kigyullad a visszajelzô, ha benyomja az A gombot és hátramenetbe kapcsol. Ellenôrzési zóna Hátramenetbe kapcsolásakor egy rövid hang jelzi, hogy a rendszer mûködik. A – amint a gépkocsi közelít az akadályhoz, a hangjelzés egyre sûrûbb lesz, – amint a gépkocsi 20 cm-re megközelítette az akadályt, a hangjelzés folyamatossá válik. A funkció kikapcsolása Ha a váltókart üres állásba teszi, a funkció kikapcsol. A mûszerfal középsô részén található A gombbal is kikapcsolhatja a funkciót. Ha a gépkocsi után vontatási szerelvényt kapcsolnak, ki kell kapcsolni a tolatóradart. * Változattól és országtól függôen F15 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) FIGYELEM! A hátramenet kapcsolásakor hallható hangjelzés és a visszajelzô villogása a rendszer meghibásodására figyelmeztet. Forduljon valamelyik

CITROËN márkaszervizhez. 68 III. fejezet KÉNYELMI BERENDEZÉSEK 69 Oldalszám 1. Szellôzés 70–71 2. Szellôzés – fûtés 72 3. Levegô elosztás 73 4. Kézi hômérsékletszabályozás 74 5. Automata légkondicionálás 6. Belsô világítás 7. Belsô kényelmi berendezések 75 ➟ 80 81 82 ➟ 85 8. Rádió elôkészítés 86 9. Hangszórók beszerelése 87 10. Napfénytetô 88–89 70 SZELLÔZÉS – FÛTÉS A SZELLÔZÉS – FÛTÉS 71 A levegô bemenet A levegô keringetése Vigyázni kell a levegô bemeneti rácsának és a szélvédô aljánál lévô járatoknak a tisztaságára (száraz falevelek, hó lehet rajtuk). A maximális kényelem érdekében az utastér elsô és hátsó részén egyenletesen tanácsos eloszlatni a levegôt. A gépkocsi nagy nyomáson történô tisztítása esetén ügyeljen arra, hogy a vízsugár ne érje a levegô bemeneti nyílást. A középkonzolon, a sebességváltó kar magasságában

található levegô kimeneti nyílások a hátsó helyek hatékonyabb fûtését teszik lehetôvé. Pollenszûrô Jármûvében pollenszûrô gondoskodik a porszûrésrôl. A szûrôt a karbantartási elôírásoknak megfelelô idôközönként kell cserélni. Szellôzônyílások A szellôzônyílások szabályozó kerekekkel rendelkeznek, melyekkel szabályozható a beáramló levegô útja. Ugyanott a levegôáramlás irányítására használható rácsok is találhatók (felfelé-lefelé, jobbrabalra). Figyelem: az automata fûtésszabályozó a mûszerfalon található, A-val jelölt hôérzékelô adataira hagyatkozik. Ne tömje be a nyílást! 72 SZELLÔZÉS – FÛTÉS 2 1 – Ventillátor Légáram a szellôzôk felé. (nyitott szellôzôk) Légáram a lábak, az elsô és a hátsó ülések felé. (zárt szellôzôk) 2 Légáram a lábak, a szélvédô és az oldalsó ablakok felé. Légáram a szélvédô és az oldalsó ablakok felé. Pára- és

jégmentesítés. 4 1 3 A levegôelosztás tetszés szerint szabályozható az 1-es gomb segítségével (köztes pozíció is választható). 2 – Az utastér elszigetelése A belsô levegô újraáramoltatása (a kijelzô ilyenkor világít) Ez az állás lehetôvé teszi a kellemetlen külsô szagok és füstök kiszûrését. Az utastér levegôjének felfrissítése és a páraképzôdés megelôzése érdekében a belsô levegô újraáramoltatása csak rövid ideig javasolt. 3 – A ventilátor sebességének beállítása A ventilátor csak járó motornál mûködik. A megfelelô kényelem érdekében mindig kapcsolja be 4 – A befújt levegô hômérsékletének szabályozása. F18 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) LEVEGÔELOSZTÁS (kézi) 73 A rendszer megfelelô használata érdekében a következôket javasoljuk: Külsô hômérséklet A levegôelosztó rendszer optimalizálása Kézi kapcsolás Alacsony ➟ ➟ Hátsó helyek hômérséklete

Hideg idôben: – növelje a 3-as légbefúvó sebességét – zárja a középsô szellôzôket. – állítsa a 4-es szabályozót a kívánt hômérsékletre Közepes Magas A szellôzôk helyzete Oldalsó szellôzôk nyitva vagy a kezek felé irányítva – középsôk zárva vagy a kezek felé irányítva Mind a négy szellôzô nyitva ➟ ➟ A hátsó helyek kellemes hômérsékletének kialakítása érdekében, meleg idôben: – nyissa ki a középsô szellôzôket – növelje a 3-as ventilátor sebességét (ez nem befolyásolja elsô ülések hômérsékletét) – állítsa a 4-es szabályozót a kívánt hômérsékletre Mind a négy szellôzô nyitva K É Z I H Ô M É R S É K L E T S Z A B Á LY O Z Á S * 74 Légkondicionáló A A légkondicionáló csak járó motor mellett mûködik. Nyomja meg a mûszerfalon található kapcsolót. B Ha a jelzôlámpa kigyullad, a berendezés mûködik. A berendezés hatékonysága érdekében tartsa bezárva

az ablakokat 4 A rendszer speciális hideget termelô folyadékot tartalmaz (nem környezetszennyezô). 3 A légkondicionáláshoz mindig kapcsolja be a ventilátort. Belsô levegô keringetése A külsô kellemetlen szagok kizárása és légkondicionálás hatásának és gyorsaságának fokozása érdekében ajánlatos a belsô levegô visszakeringetését választani. Változattól függôen nyomja meg az A gombot (folyamatosan világító visszajelzô), vagy tologassa a B gombot: a külsô levegô felhasználása ilyenkor nem lehetséges Az utastér levegôjének frissítése érdekében azonban kérjük, mielôbb kapcsoljon vissza a külsô levegôt felhasználó funkcióra. * Változattól és országtól függôen F4 – F15 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) F18 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt). Ha az autó hosszabb ideig napos helyen állt, és túl meleg a belsô tér levegôje: – szellôztesse ki az utasteret teljesen kinyitott ablakokkal, majd

zárja be azokat – állítsa a 4-es szabályozót a leghidegebb pozícióba – nyissa ki a szellôzôket – használja a belsô levegô keringtetôt – állítsa a 3-as szabályozót közel maximumra – a megfelelô hômérséklet elérése után, állítsa be újra a 3-as és 4-es szabályozókat az igényeknek megfelelôen A klímaberendezés bármelyik évszakban, még hideg idôben is hasznos, mert csökkenti a levegô páratartalmát. Megjegyzés: a légkondicionálás meleg és hideg levegô keverésével történik, az igényeknek megfelelôen a 3-as szabályozó beállításával. A U T O M ATA L É G K O N D I C I O N Á L Á S * Ha a légkondicionáló nem mûködik, az utastér hômérséklete nem lehet alacsonyabb a külsô hômérsékletnél. Vezérlô panel 1 9 8 6 5 3 7 75 2 Az automata hômérséklet-szabályozó folyamatos mûködtetése bekapcsolásához (nyomja be az AUTO gombot) négy szellôzôvel, optimális kényelmi szintet biztosít, az

idôjárástól függetlenül. Megjegyzés: az automata légkondicionálás üzemmódban csak addig termelôdik hideg levegô, míg az utastér hômérséklete el nem éri a kívánt szintet, illetve amíg meg nem szûnik a levegô páratartalma, ezért a hûtött levegô visszajelzôje nem világít folyamatosan. 4 1 – Kijelzô 2 – Hômérsékletszabályozás 1 – Kijelzô 3 – Automata légkondicionálás 4 – Hûtött levegô 5 – Levegôkeringtetés 5 7 6 2 6 – Levegô elosztás 7 – Levegô mennyiség 8 – Az elsô szélvédô és az elsô oldalsó ablakok pára- és jégmentesítése 9 – A hátsó szélvédô pára- és jégmentesítése. 3 * Változattól és országtól függôen 4 LEVEGÔELOSZTÁS 76 (Automatikus) A rendszer megfelelô használata érdekében a következôket javasoljuk: Külsô hômérséklet A levegôelosztó rendszer optimalizálása Kézi kapcsolás Alacsony Hátsó helyek hômérséklete Hideg idôben: – növelje a

levegô mennyiséget a 7-es gombbal – zárja a középsô szellôzôket Közepes Magas A szellôzôk helyzete Oldalsó szellôzôk nyitva vagy a kezek felé irányítva – középsôk zárva vagy a kezek felé irányítva Mind a négy szellôzô nyitva A hátsó helyek kellemes hômérsékletének kialakítása érdekében meleg idôben: – nyissa ki a középsô szellôzôket – növelje a levegô mennyiséget a 7-es gombbal Megjegyzés: Automata (AUTO) üzemmódban a levegô elosztását a rendszer önmûködôen szabályozza. Mind a négy szellôzô nyitva A U T O M ATA H Ô M É R S É K L E T S Z A B Á LY O Z Á S * 77 2–3 – Hômérsékletszabályozás 4 – Automata mûködés A kívánt hômérséklet megjelenítéséhez nyomja be a gombokat: Ez a rendszer normál mûködési módja – : ha csökkenteni szeretné a hômérsékletet. + : ha növelni szeretné a hômérsékletet A kívánt hômérséklet megjelenítése az utastérben Nyomja be a

gombot (a kijelzô kigyullad) és a rendszer automatikusan mûködteti, a kiválasztott hômérsékletnek, a külsô hômérsékletnek és a fényviszonyoknak (hôérzet) megfelelôen. a következô 5 funkciót: – Levegô mennyiség. – Utastér hômérséklete. – Levegôelosztás. – Belsô levegôkeringtetés. – Légkondicionálás. Ha 22 °C körüli hômérsékletre állítja a szabályozót, megfelelô hômérsékletre számíthat. Kézi vezérléshez nyomja meg a vezérlôgombot. Ez esetben a levegô hômérséklete folyamatosan 20 °C és 24 °C között mozog. HI (High): maximális fûtés kapcsolása. LO (Low): maximális hûtés kapcsolása. Megjegyzések: – Hideg motor indításakor, a ventilátor csak lassan éri el optimális teljesítményét, nehogy túl sok hideg levegôt áramoltasson az utastérbe. – Ha rövidebb-hosszabb idôre leállította kocsiját, és a belsô hômérséklet hidegebb, mint az kívánatos volna, nem szükséges magasabbra

állítani a kívánt a hômérsékletet a gyorsabb hômérséklet emelkedés érdekében, mert a rendszer automatikusan maximális teljesítményre kapcsol, hogy a lehetô leghamarabb kiegyenlítse a hômérséklet-különbséget. * Változattól és országtól függôen 78 A U T O M ATA H Ô M É R S É K L E T S Z A B Á LY O Z Á S * Egy vagy több funkció kézi irányítása A következô funkciókat kézzel is vezérelheti, miközben a többi funkció vezérlése automatikus marad. Ez esetben az „AUTO” kijelzô kialszik. 5 – Légkondicionálás 6 – Belsô levegôkeringtetés Nyomja meg a mûszerfalon található gombot. Ha a kijelzô kigyullad, a légkondicionáló mûködik. A külsô levegô letiltásához nyomja be a gombot. A kijelzôn megjelenik a funkcióhoz tartozó szimbólum. Hideg vagy nedves idôben, a párásodás elkerülése végett tanácsos az AUTO üzemmódot használni. Ez a választás lehetôséget nyújt a külsô kellemetlen szagoktól

való elszigetelôdésre. Nyomja meg a mûszerfalon található vezérlôgombot a hideg levegô termelésének indításához vagy leállításához. A légkondicionáláshoz használt levegô hideg és meleg levegô keverékébôl tevôdik össze: nyomja be a 2-es szabályozó gombot (hômérsékletszabályozás) Az utastér levegôjének frissítése érdekében azonban mielôbb kapcsoljon vissza a külsô levegôt felhasználó funkcióra. Ehhez nyomja meg az „AUTO” gombot vagy nyomja meg még egyszer a belsô levegôkeringtetés gombját. Megjegyzés: A klímaberendezés választófalain lecsapódott víz az erre a célra kialakított furaton távozhat, tehát megállás után kis víztócsa keletkezhet a kocsi alatt. A kompresszor tömítettségét úgy lehet hosszú ideig megôrizni, ha havonta legalább egyszer mûködésbe helyezi. A klímaberendezés bármelyik évszakban, még hideg idôben is hasznos, mert csökkenti a levegô páratartalmát. * Változattól és

országtól függôen A U T O M ATA H Ô M É R S É K L E T S Z A B Á LY O Z Á S * 7 – Levegô elosztó Nyomja meg a gombot, és ezt követôen a kijelzôn sorra megjelennek a levegôelosztási lehetôségek: A szélvédô felé. 79 8 –Levegô mennyiség A ventilátor sebességének szabályozása. Nyomja meg a gombot: – a sebesség növeléséhez. Középsô szellôzôk. Oldalsó szellôzôk Utasok lába felé. – a sebesség csökkentéséhez. Szélvédô felé. Szélvédô felé. Az utasok lába felé Az utasok lába felé. A levegô mennyiség szintjét a kijelzôn a ventilátor lapátok „feltöltôdése” jelzi (7-féle beállítás lehetséges). (zárt szellôzôk) Megjegyzés: ha a levegô befúvót 0-ra állítja: a rendszer kikapcsol (kialszik a vezérlôpanel). Középsô szellôzôk. Oldalsó szellôzôk Az utasok lába felé. Megjegyzés: AUTO üzemmódban a kijelzôn megjelenô levegô mennyiséget a rendszer választja ki. Középsô

szellôzôk. Oldalsó szellôzôk Megjegyzés: AUTO üzemmódban a kijelzôn megjelenô levegôelosztási lehetôséget a rendszer választja ki. * Változattól és országtól függôen Az automata vezérlés bekapcsolásához nyomja meg az AUTO gombot. 80 A U T O M ATA H Ô M É R S É K L E T S Z A B Á LY O Z Á S * 9 – Pára- és jégmentesítés Pollenszûrô – Szagszûrô Ha a pára-és jégmentesítô mûködik, kigyullad a kijelzô és a képernyôn megjelenik a funkcióhoz kapcsolódó szimbólum. A por és a kellemetlen szagok kiszûrésérôl egy szûrô gondoskodik. A szûrôt a karbantartási elôírásoknak megfelelô idôközönként kell cserélni. A gomb benyomásával a szélvédô gyorsan pára- és jégmentesíthetô. A rendszer automatikusan szabályozza a levegô mennyiségét, a levegô elosztását, a légkondicionálást és a levegô beáramlását. Leállításához nyomja meg még egyszer a gombot, vagy az „AUTO” gombot. * Változattól

és országtól függôen F4 – F15 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) F18 védôbiztosítékok (a motorháztetô alatt) BELSÔ VILÁGÍTÁS* 81 Olvasólámpák (2) 2 Az olvasólámpák a kapcsolók segítségével mûködtethetôk. 1 Kikapcsolt gyújtásnál nem mûködnek. 2 Mennyezetlámpák (1) Az elsô mennyezetvilágítás a kapcsolók segítségével mûködtethetô. A mennyezetvilágítás fokozatosan gyullad ki és alszik el. A mennyezetvilágítás automatikus kapcsolása Beszálláskor: A mennyezetvilágítás a zárak oldásakor, illetve az egyik ajtó nyitásakor gyullad ki. Ha az ajtók 30 másodperce zárva vannak, vagy ha rákapcsolja a gyújtást, a mennyezetvilágítás önmûködôen kialszik. Kiszálláskor: A mennyezetvilágítás a kulcs gyújtáskapcsolóból történô kihúzását követôen (30 másodperccel késôbb), illetve az egyik ajtó nyitásakor gyullad ki. Ha az ajtók 30 másodperce zárva vannak, illetve ha bezárja a

gépkocsit, a mennyezetvilágítás kialszik. Ha pl. egy parkolóban a távvezérlô segítségével mûködésbe hozza a lokalizáló funkciót, a mennyezetvilágítás néhány másodpercre automatikusan felkapcsolódik, ezzel segítve az autó megtalálását Az automatikus világítás kiiktatása / aktiválása Ha nyitott ajtónál, vagy kihúzott gyújtáskulcs mellett megnyomja az elsô mennyezetvilágítás kapcsolóját, a funkció bekapcsol vagy kikapcsol. * Változattól és országtól függôen 82 KÉNYELMI BERENDEZÉSEK* Szellôzôvel szerelt kesztyûtartó Kesztyûtartó Fiók az elsô ülések alatt A kesztyûtartóban egy szellôzôcsô található, amelybôl ugyanaz a klimatizált levegô áramlik az utastérbe, mint a szellôzôkbôl (a levegô útja elzárható). Kinyitás: fogja meg a fogantyút és emelje fel a fedelet. Az elsô ülések alatt fiókok találhatók. Emelje meg kissé és húzza kifelé. A kesztyûtartó tartalmaz: – egy, a gépkocsi

dokumentumainak tárolására alkalmas helyet Kinyitás: húzza meg a fogantyút és engedje le a fedelet. * Változattól és országtól függôen FIGYELEM! A biztonság kedvéért menet közben ne feledje zárva tartani a kesztyûtartó fedelét. KÉNYELMI BERENDEZÉSEK* Rakodóhelyek az elsô és a hátsó ajtókban Nyitott rakodóhely a vezetô felôli oldalon Rekeszek a középkonzolon * Változattól és országtól függôen 83 84 KÉNYELMI BERENDEZÉSEK* Napellenzô Kártyaolvasó A napellenzôt akkor kell lehajtani, ha a nap a bent ülôk szemébe süt. Ha a nap oldalról tûz, a napellenzôt akassza ki középsô rögzítôjébôl, és hajtsa ki oldalra. A hôtaszító szélvédôn a visszapillantó tükör fölött kártyaolvasó található, amely lehetôvé teszi a mágneskártyák, például a francia autópálya kártyák leolvasását. Az utas oldali és vezetô oldali napellenzôkön kis tükör található. Cédula-tartó A szélvédô keretén,

a vezetô felöli oldalon. Napellenzô tükörvilágítással Rákapcsolt gyújtásnál automatikusan kigyullad, ha felnyitja a tükröt takaró fedelet. „Gyermekfigyelô” tükör A tükörbôl a vezetô vagy az elsô ülésen utazó utas jól látja a hátsó helyeket. * Változattól és országtól függôen Kapaszkodók / Ruhaakasztók KÉNYELMI BERENDEZÉSEK* 85 Szivargyújtó 12 voltos kiegészítô csatlakozó Hamutartó Akkor mûködik, ha a gyújtáskulcs A vagyis kiegészítô tartozékok helyzetben áll. Akkor mûködik, ha a gyújtáskulcs A vagyis kiegészítô tartozékok helyzetben áll. A középsô konzol pohártartóiba kivehetô hamutartó illeszthetô. Nyomja meg és várjon néhány másodpercig, amíg önmûködôen kiugrik a helyérôl és kissé kiemelkedik helyérôl, hogy könnyebben hozzáférjen. A középkonzolon található. Egy 12 voltos csatlakozót találunk hátul a jobb oldalon. Az üléstámlák hétuljára szerelt asztalka Az

elsô üléstámlák hátulján lehajtható asztalka kapott helyet. Megjegyzés: az asztalkára nem szabad kemény, nehéz tárgyakat helyezni. Hirtelen fékezés vagy ütközés esetén ugyanis ezek nagy erôvel elôre repülhetnek és igen veszélyesek lehetnek. * Változattól és országtól függôen 86 RÁDIÓ ELÔKÉSZÍTÉS* Az autórádió elhelyezése Nyissa ki a rekeszt, hogy hozzáférhetôvé tegye az autórádió, a hangszórók és az antennakábel csatlakoztatásához szükséges kábeleket és csatlakozókat. CITROËN autórádió opciós tartozék A leírást lásd a gépkocsi dokumentumait tartalmazó zsebben. Megjegyzés: az autórádió elhelyezésérôl kérdezze meg valamelyik CITROËN márkaszerviz munkatársait. F22 védôbiztosítékok (a mûszerfal alatt) * Változattól és országtól függôen HANGSZÓRÓK BESZERELÉSE* 87 A hangszórók beszerelése. Elöl Hátul Szerelje le e rácsot, hogy hozzáférjen a csatlakozókhoz. Kérdezze

meg valamelyik CITROËN márkaszerviz munkatársait. A mûszerfalon Két hangszóró található a mûszerfal két szélén. Úgy férhet hozzájuk, ha lekattintja és leveszi a rekeszeket borító rácsot. Ezután kösse be a hangszórókat, rögzítse ôket negyed fordulattal elfordítva, majd tegye vissza a rácsokat. * Változattól és országtól függôen NAPFÉNYTETÔ* 88 Elektromos napfénytetô A napfénytetô a tetô hátsó része fölé húzható – kinyitva egészen az elsô utasokig terjed. A napfénytetô kinyitásakor automatikusan megjelenik egy terelôlemez. A napfénytetô kinyitásához csavarja balra a vezérlôgombot (9 nyitási fokozat). A napfénytetô egy szakaszosan mûködô, elektromos, 9 állású vezérlôgombbal nyitható, mely a két napellenzô között található. Ha a tetô zárásakor a becsípôdés gátló akadályt észlel, felfüggeszti a tetô zárását és a tetô kinyílik. A tetônyílást borító függöny A függönyt kézzel

állítsa be a zárt, illetve nyitott napfénytetôhöz. * Változattól és országtól függôen F12 védô biztosítékok (a mûszerfal alatt). FIGYELEM! Ha gépkocsija oldallégzsákokkal és függönylégzsákokkal van felszerelve, tilos utólag napfénytetôvel felszerelni (a konstruktôr biztonsági elôírásainak módosítása miatt). NAPFÉNYTETÔ* 89 Ha a napfénytetô zárás helyett kinyílik, állítsa a vezérlôt zárásra, és tartsa benyomva addig, míg a tetô teljesen be nem záródik. Figyelem: ilyenkor a becsípôdésgátló nem mûködik. Ha a napfénytetô nem a vezérlônek megfelelôen mûködik, újra be kell tanítani a becsípôdés gátlót. A betanításhoz állítsa a vezérlôgombot „teljes nyitás” pozícióba, majd nyomja be a gombot és tartsa benyomva legalább 1 másodpercig, miután teljesen kinyílt a tetô. Megjegyzés: 140 km/h sebesség felett a napfénytetô bezárásához hosszan be kell nyomni a vezérlôgombot. * Változattól

és országtól függôen 90 I V. f e j e z e t K A R B A N TA R T Á S 91 Oldalszám 1. Ellenôrzések 92 2. Benzin motorok 93–94 3. Diesel motorok 95–96 4. Diesel befecskendezô rendszer 97–98 5. Szintek 6. Feltöltési mennyiségek 99 ➟ 101 102 ELLENÔRZÉSEK* 92 A Levegôszûrô Motorolaj Kövesse a Szervizfüzet utasításait. Vízszintes talajon, legalább tíz perce leállított motornál végezze az ellenôrzést. Elsô és hátsó ablakmosó és fényszórómosó folyadék* Lehetôleg a CITROËN által javasolt termékeket használja. Hûtôfolyadék A folyadék mennyisége a tartá lyon lévô mini és maxi jel között kell hogy legyen. Fékfolyadék A folyadék mennyisége a tartályon lévô mini és maxi jel között kell hogy legyen. Szint: Ld. „Szintek” Szint: Ld. „Szintek” Minôség: Ld. „Szervizfüzet” Minôség: Ld. „Szervizfüzet” Kiengedett kézifék Ha a kijelzô kigyullad, kötelezô megállni! Húzza

ki a nívópálcát. Az olajszintnek a MINI és MAXI jel között kell lennie. Soha ne lépje túl a „Maximum” szint jelet. B Pollenszûrô / Szagszûrô* Ld. „Szervizfüzet” Meleg motornál várjon 15 percet. Minôség: Ld. „Szervizfüzet” Soha ne bontsa meg a hûtôkört meleg motornál (ld. „Szintek”) Maxi Mini 12 voltos akkumulátor Ld. „Indulás segédakkumulátorral”. FIGYELEM: Ha felnyitott motorháztetôvel, meleg motorral dolgozik, a hûtôventilátor idônként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást kikapcsolta. A gyártó által javasolt egyes felülvizsgálatok között, valamint hosszú utazások elôtt is rendszeresen ellenôrizze az olajszintet. * Változattól és országtól függôen 1.1i MOTOR* 1.4i MOTOR* 93 B A * Változattól és országtól függôen 94 1.6i 16V MOTOR* B A * Változattól és országtól függôen 1.4 HDi MOTOR* B 95 A Nagy nyomás alatt lévô gázolaj rendszer: MINDENNEMÛ

BEAVATKOZÁS TILOS. * Változattól és országtól függôen A HDi motor fejlett technológiáról tanúskodik. Mindennemû beavatkozáshoz speciális szakértelem szükséges, amit a CITROËN Márkaszervizek biztosítanak Önnek. 96 B 1.4 HDi 16V MOTOR* A Nagy nyomás alatt lévô gázolaj rendszer: MINDENNEMÛ BEAVATKOZÁS TILOS. * Változattól és országtól függôen A HDi motor fejlett technológiáról tanúskodik. Mindennemû beavatkozáshoz speciális szakértelem szükséges, amit a CITROËN Márkaszervizek biztosítanak Önnek. DIESEL BEFECSKENDEZÔ RENDSZER* A szûrôbe épített légtelenítô Rendszeresen légtelenítse (minden olajcserénél). a rendszert A víz eltávolításához lazítsa meg a szûrôn lévô légtelenítô csavart, vagy a vízérzékelô szondát a szûrô alján. Folytassa addig, amíg a víz teljesen el nem távozik. Ezután húzza meg a csavart vagy a víz érzékelô szondát. 1.4 HDi motor 1.4 HDi 16V motor A HDi motor

fejlett technológiáról tanúskodik. Mindennemû beavatkozáshoz speciális szakértelem szükséges, amit a CITROËN márkaszervizek biztosítanak Önnek. * Változattól és országtól függôen 97 98 DIESEL BEFECSKENDEZÔ RENDSZER* A rendszer feltöltése Ha a tüzelôanyag teljesen kifogy, a következôképpen kell eljárni: – Töltsön legalább ötliternyi gázolajat a tüzelôanyag tartályba, majd hozza mûködésbe a kézi szivattyút, amíg bizonyos ellenállást nem érez. – Ezután önindítózzon, enyhén nyomja be a gázpedált, amíg a motor el nem indul. Ha elsô próbálkozásra a motor nem indul, várjon 15 másodpercet, majd próbálkozzon újra az önindítóval. 1.4 HDi motor Pattintsa le a védôborítást, hogy hozzáférjen a kézi szivattyúhoz. 1.4 HDi 16V motor Ha több egymást követô próbálkozás sem hoz eredményt, kezdje teljesen elölrôl a mûveletet. Miközben a motort alapjáraton járatja, kissé nyomja be a gázpedált, a

rendszer tökéletes légtelenítése végett. A HDi motor fejlett technológiáról tanúskodik. Mindennemû beavatkozáshoz speciális szakértelem szükséges, amit a CITROËN Márkaszervizek biztosítanak Önnek. * Változattól és országtól függôen SZINTEK 99 Motorolaj Vízszintes talajon, legalább tíz perce leállított motornál végezze az ellenôrzést. Húzza ki a nívópálcát. Az olajszintnek a MINI és MAXI jel között kell lennie. A motorolaj feltöltése Feltöltés elôtt húzza ki a nívópálcát. Ellenôrizze a szintet feltöltés után. Soha ne lépje túl a „Maximum” szint jelet. Csavarja vissza a kupakot, mielôtt lecsukja a motorháztetôt. Minôség: lásd „Szervizfüzet” FIGYELEM: Ha felnyitott motorháztetôvel, meleg motorral dolgozik, a hûtôventilátor idônként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást lekapcsolta. 100 SZINTEK A motor hûtôfolyadékának utántöltése A hûtôfolyadék szintjének a MINI

és MAXI jelek között kell lennie. Egészítse ki a szintet. Ha több mint 1 literre van szükség, ellenôriztesse a hûtôkört valamelyik CITROËN márkaszervizben. Jól húzza meg a kupakot. Megjegyzés: Ha a folyadékot gyakran kell utántölteni, akkor valószínûleg olyan hiba áll fenn, melyet minél elôbb ellenôriztetni kell. Hûtô – a motor hûtôfolyadéka A motor hûtôfolyadéka A hûtôfolyadék szintjét hideg állapotban kell ellenôrizni és feltölteni. A hûtôfolyadékban lévô fagyállónak köszönhetôen a folyadék alacsony hômérsékleten (az eredeti kiszerelés esetében –35 °C-ig) is használható. A fagyálló egyben a korrózió elleni védelmet és a magas hômérséklettel szembeni ellenállást is biztosítja. Meleg motornál: Távolítsa el a védôborítást. Minôség: Ld. „Szervizfüzet” Várjon 15 percet, vagy amíg a hômérséklet 100 °C alá esik, majd lassan csavarja ki a kupakot a biztonsági reteszig, hogy a nyomás

leessen. A mûvelet közben óvja bôrét és ruházatát (pl. egy ronggyal) a kifröcscsenô folyadéktól FIGYELEM: Ha felnyitott motorháztetôvel, meleg motorral dolgozik, a hûtôventilátor idônként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást kikapcsolta. SZINTEK 101 Fékfolyadék tartály Ellenôrizze rendszeresen a folyadékszintet. A folyadéknak a mini és maxi jelek között kell lennie. Ha a jelzôlámpa útközben kigyullad, azonnal álljon meg, és kérje valamelyik CITROËN márkaszerviz segítségét. Elsô-hátsó ablakmosók és fényszórómosó tartálya A maximális tisztaság, valamint saját biztonsága érdekében lehetôleg csak a CITROËN által jóváhagyott termékeket használjon. Feltöltési mennyiség: ld. „Feltöltési menynyiségek” Fékfolyadék A szintetikus fékfolyadék nem csupán a fékrendszer megfelelô mûködéséért felelôs, hanem a rendszer korrózió elleni védelmét is biztosítja. Ezért kérjük, hogy

kizárólag a CITROËN Hálózat által elismert és engedélyezett fékfolyadékot töltsön autójába (a folyadékot legalább kétévente szükséges kicserélni.) A fékfolyadékra vonatkozó ajánlásaink megtalálhatók a jármûvéhez szintén mellékelt Szervizfüzetben. A fékfolyadék minôsége: lásd „Szervizfüzet”. FIGYELEM! Ha felnyitott motorháztetôvel, meleg motorral dolgozik, a hûtôventilátor idônként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást kikapcsolta. F E LT Ö LT É S I M E N N Y I S É G E K * 102 Elsô és hátsó ablakmosó folyadék 3 liter Elsô és hátsó ablakmosó ill. fényszórómosó folyadék 6 liter Motor típusa Motorolaj mennyisége (liter) (1) 1.1 i motor 3,2 1.4 i motor 3,2 1.6 i 16V motor 3,2 1.4 Hdi motor 3,8 1.4 Hdi 16V motor 3,8 (1) olajcsere szûrôbetét cserével * Változattól és országtól függôen V. f e j e z e t G YA K O R L AT I TA N Á C S O K 103 Oldalszám 1.

Biztosítékok 104 ➟ 107 2. Akkumulátor 108 3. Izzók cseréje 109 ➟ 113 4. Biztonsági tanácsok – Tetô csomagtartó 5. Kerékcsere 114 115 ➟ 117 6. Gumiabroncsok nyomása 118 7. Vontatás, emelés 119 BIZTOSÍTÉKOK* 104 Biztosíték doboz Jármûvében két biztosítékdoboz található a mûszerfal alatt, illetve a motortérben. A mûszerfal alatti biztosítékok A mûszerfal alatti biztosítékokhoz úgy férhet hozzá, hogy kinyitja a fedelet, majd negyed fordulattal elcsavarja a rögzítô csavarokat és kibillenti a biztosítékdobozt. A biztosítékok cseréje Biztosítékcsere elôtt fel kell deríteni a hiba okát, és meg kell szüntetni azt. A biztosítékok számai megtalálhatók a biztosítékdobozon. A meghibásodott biztosítékokat mindig ugyanolyan áramerôsségû (ugyanolyan színû) biztosítékokra cserélje ki! Használja a dobozon található speciális A csipeszt. A dobozban cserebiztosítékoknak kialakított hely is van. Jó

Rossz * Változattól és országtól függôen A csipesz B I Z T O S Í T É K T Á B L Á Z AT O K (változattól és országtól függôen) 105 A mûszerfal alatt található biztosítékok Biztosíték Áramerôsség Funkciók F1 15 A Diagnosztikai csatlakozó áramellátása – Utánfutó áramellátása F4 20 A Akkumulátor áramellátása – Kijelzô – Riasztó sziréna – Telematika – Légkondicionáló F5 15 A Motor áramellátása (ABS – motor) F6 10 A Kormányszög érzékelô – Automata sebességváltó érzékelô – Diagnosztikai csatlakozó F7 15 A Kiegészítô riasztó F9 30 A Hátsó ablakemelô F10 40 A Hátsó szélvédô jégmentesítése – Elektromos visszapillantók jégmentesítése F11 15 A Hátsó ablaktörlô F12 30 A Napfénytetô áramellátása – Elsô ablakemelô F14 10 A Kormány alatt lévô kapcsolók – Légzsákok elektronikája – Motorháztetô alatt található biztosítékdoboz F15 15 A

Légkondicionáló – Telematika – Tolató radar (parkolás segítô) – Mûszerfal kijelzôi – Autórádió F16 30 A Központi zár – Szuperzárás F20 10 A Jobb oldali féklámpa F21 15 A Bal oldali féklámpa F22 20 A Kiegészítô berendezések áramellátása – 12 V-os csatlakozó – Szivargyújtó – Mennyezetvilágítás – Rádió elôkészítés – Lehajtható visszapillantó tükör 106 B I Z T O S Í T É K T Á B L Á Z AT O K (változattól és országtól függôen) A motorháztetô alatt található biztosítékok Biztosítékdoboz Pattintsa le az akkumulátor takarófedelét, hogy hozzáférjen a biztosítékokhoz. Beavatkozás után gondosan zárja vissza a fedelet. A biztosítékdobozokban található fokozott védelmet igénylô maxi biztosítékokhoz csak a CITROËN márkaszervizek munkatársai nyúlhatnak. B I Z T O S Í T É K T Á B L Á Z AT O K (változattól és országtól függôen) A motorháztetô alatt található

biztosítékok Biztosíték Áramerôsség Funkciók F1 10 A Tolatólámpa F2 15 A Tüzelôanyag szivattyú F3 10 A Vezérlô elektronikák (ABS) F4 10 A Vezérlô elektronikák (motor diagnosztika, automata sebességváltó) F6 15 A Ködfényszórók F7 20 A Fényszóró mosók F8 20 A Motordiagnosztika reléje F9 15 A Bal oldali tompított fény F10 15 A Jobb oldali tompított fény F11 10 A Bal oldali országúti fény F12 10 A Jobb oldali országúti fény F13 15 A Kürt F14 10 A Ablakmosók F15 15 A Motordiagnosztika elemei (gyújtó tekercs, elektromágnes, oxigén szonda) – Befecskendezô F16 30 A Levegô szivattyú F17 30 A Elsô ablaktörlôk F18 40 A Levegô befúvó ventillátor 107 108 AKKUMULÁTOR* Segédakkumulátorral történô indítás Ha az akkumulátor lemerült, az indításhoz igénybe vehetô egy másik, külön akkumulátor, illetve egy másik gépkocsi akkumulátora is. Tartsa be a mûveletek alábbi

sorrendjét: A A A hibás jármûvön lévô akkumulátor + pólusa (a motorháztetô alatt) B Segédakkumulátor C A hibás jármû fémes pontja (test). Ellenôrizze, hogy a segédakkumulátor feszültsége megfelelô-e (12 V). Idegen jármû akkumulátorának használata esetén elôször állítsa le a másik jármû motorját. A két jármûnek nem szabad egymással érintkeznie! 2 1 C 3 B 4 A kábeleket a mellékelt ábra szerint kösse össze. Fontos, hogy a kapcsok legyenek jól megszorítva (ellenkezô esetben szikraveszély áll fenn) Indítsa be az áramot adó kocsi motorját. A motort kb egy percig hagyja járni kissé megemelt fordulatszámon Indítsa be a fogadó gépkocsi motorját. Megjegyzés: minden olyan mûveletnél, amihez le kell kötni az akkumulátort, várjon legalább három percet miután levette a gyújtást. Javaslat A mûvelet közben ne nyúljon a csipeszekhez. Soha ne hajoljon az akkumulátorok fölé. A kábeleket bekötésük fordított

sorrendjében válassza le, vigyázva, hogy ne érjenek össze. * Változattól és országtól függôen FIGYELEM Soha ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak vagy szikraveszélynek (robbanó gázokat tartalmaz). Az akkumulátor higított kénsavat tartalmaz, ami erôsen maró hatású. Az akkumulátort érintô mûveletek közben védje a szemét és az arcát. Ha az akkumulátor folyadék a bôrére került, azonnal öblítse le bô tiszta vízzel. IZZÓCSERE* 109 1 2 4 3 ELSÔ OPTIKAI EGYSÉG 1 Tompított fény 2 Országúti fény 3 Helyzetjelzô 4 Irányjelzô Megjegyzés: bizonyos körülmények között a fényszóró üvege enyhén bepárásodhat. Tompított fény Nyomja be az izzókat takaró mûanyag védôborítás rögzítô rugóját. Nyissa fel a burkolatot. Kösse le a csatlakozót. Vegye ki a rugót. Vegye ki az izzót. Izzó: H7 Országúti fény Nyomja be az izzókat takaró mûanyag védôborítás rögzítô rugóját. Nyissa fel a

burkolatot. Kösse le a csatlakozót. Nyomja be és lazítsa meg az 1-es és 2-es csatokat. Vegye ki az izzót. Izzó: H1 Ködfényszórók Izzó: H1 * Változattól és országtól függôen 110 Elsô irányjelzô Nyomja be az izzókat takaró mûanyag védôborítás rögzítô rugóját. Nyissa fel a burkolatot. Fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót és húzza ki. Vegye ki az izzót. Izzó: PY 21 W (sárga). * Változattól és országtól függôen IZZÓCSERE* Helyzetjelzôk: Nyomja be az izzókat takaró mûanyag védôborítás rögzítô rugóját. Nyissa fel a burkolatot Fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót és húzza ki. Izzó: W 5. Oldalsó irányjelzô A búrát elôre vagy hátra nyomva pattintsa ki a helyérôl, majd húzza maga felé. Fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót. Izzó: PY 5 W. IZZÓCSERE* Mennyezetvilágítás Pattintsa le a mennyezetvilágítás borítását, hogy hozzáférjen az izzóhoz. Csomagtér világítás

Pattintsa le a lámpát, hogy hozzáférjen az izzóhoz. Izzó: W 5 W Izzó: W 5 W Olvasólámpa Pattintsa le a mennyezet búráját, majd a cserélni kívánt olvasólámpa borítását, hogy hozzáférjen az izzóhoz. Izzó: W 5 W * Változattól és országtól függôen 111 IZZÓCSERE 112 1 2 3 4 HÁTSÓ OPTIKAI EGYSÉG Kiszerelés Keresse meg a kiégett izzót. Pattintsa le a csavaranyák védôborítását. Csavarja ki a 2 csavaranyát (1 belül és 1 kívül). Az oldalsó csomagtartóládában pattintsa le az izzótartót és kösse ki a csatlakozót, hogy hozzáférjen az izzóhoz. Izzók 1 Féklámpa: P 21 W / 5W. 2 Irányjelzô: PY 21 W. 3 4 Tolatólámpa: P 21 W. Ködlámpa: P 21 W Miután kicserélte az izzót szerelje vissza az egységet. IZZÓCSERE Harmadik pótféklámpa Rendszámtábla Nyissa ki a csomagtér ajtót és az ajtó borításban található 2 lyukon keresztül nyomja be a rögzítô rugókat. Visszaszereléskor ügyeljen

arra, hogy az izzó megfelelôen tartson. Pattintsa le az átlátszó világítás búráját majd húzza ki az izzótartót. 113 Izzó: W 5 W. Izzó: W 16 W Minden beavatkozás után ellenôrizze, hogy megfelelôen mûködnek-e a lámpák. 114 B I Z T O N S Á G I TA N Á C S O K Vontatási szerelvény Gépjármûve vontatási szerelvényét feltétlenül valamelyik CITROËN márkaszervizben kell felszereltetnie a kocsira, mivel csak a hálózat szakemberei ismerik tökéletesen a jármû vontatási képességeit, és csupán itt állnak rendelkezésre az ilyen berendezésekre vonatkozó szerelési utasítások és biztonsági szabályok is. Méretek* (méterben): A: 0,75 A Tetôcsomagtartó rudak Az Ön jármûvének kialakítása – az Ön a tetôlemez biztonsága érdekében – kizárólag a CITROËN hálózat által ellenôrzött és hitelesített tetôcsomagtartó rudak használatát teszi lehetôvé. Elôírások • Oszlassa el a tetôcsomagtartó terheit

egyenletesen, és ügyeljen rá, hogy lehetôleg a szélekre kevesebb súly nehezedjen. • A legnehezebb terhek kerüljenek a legközelebb a tetôhöz. • Rögzítse a terhet, és amennyiben szükséges, tegyen rá figyelmeztetô jelzést. • Vezessen rugalmasan, ügyelve arra, hogy jármûve oldalszéllel szembeni érzékenysége fokozódik. A tetôn szállított teher jármûve stabilitását is befolyásolhatja. • A tetôcsomagtartót szerelje le, amikor már nincs szüksége használatára. Tartsa be az engedélyezett terhelést. A csomagtartón szállítható legnagyobb teher: Lásd a VI. fejezet „Általános tudnivalók” c részt * Változattól és országtól függôen KERÉKCSERE* 115 Hozzáférés a pótkerékhez Emelje fel a szônyeget. Emelje ki az emelôt rejtô dobozt, hogy hozzáférjen a pótkerékhez. Szerszámok A szerszámok egy dobozban találhatók a pótkerékben. Húzza ki a hevedert, hogy hozzáférjen A pótkerék visszahelyezése Tegye vissza

a pótkereket a csomagtartóba, a szerszámtartó dobozt pedig a kerékbe és rögzítse az egészet a hevederrel. Javaslat A különféle kerekekhez gyakran különféle méretû csavarok tartoznak. Ha ki szeretné cserélni kerekeit, forduljon a CITROËN hálózat munkatársaihoz, hogy megtudja, vajon meglévô csavarjai kompatibilisek-e az új kerekekkel. Az emelôt az Ön gépkocsijához tervezték, ne használja másra! * Változattól és országtól függôen 116 KERÉKCSERE* A kerék leszerelése 1 – Állítsa le a gépkocsit vízszintes talajon. Húzza be a kéziféket Kapcsolja le a gyújtást, a sebességváltót állítsa – az út lejtésének irányától függôen – vagy egyes, vagy hátrameneti fokozatba (automata sebességváltó esetén P pozícióba). 2 – Az emelôt illessze a gépkocsi alvázának elsô vagy hátsó részén a kerekek közelében külön e célra kiképzett helyre és húzza ki a földig. 3 – A kerékszerelô kulcs segítségével

szerelje le a dísztárcsát, úgy hogy a kulcs végét beakasztja a dísztárcsán lévô egyik lyukba és húzza maga felé. Alumínium felni esetén: – középsô dísztárcsával: a célszerszám segítségével szerelje le a dísztárcsát, hogy hozzáférjen a csavarokhoz. – látható csavarokkal: mielôtt meglazítaná a csavarokat, a célszerszám segítségével szerelje le a króm csavaros dísztárcsákat. 4 – Hajtsa tovább az emelôt annyira, hogy a kerék néhány centiméterrel a föld szintje fölé emelkedjen. 5 – Szerelje ki a legfelsô csavart, majd illessze helyére a kerék központosítót. 6 – Csavarja ki a többi csavart és emelje le a kereket. Szerszámok 1 – Emelô. 2 – Kerék leszerelô kulcs. 3 – Dísztárcsa leszerelô kulcs (hozzáférés a csavarokhoz),* alumínium dísztárcsa esetén. 4 – Központosító*. 5 – Csôkapocs a rejtett csavarok kiszereléséhez (alumínium dísztárcsa esetén)* 6 – Célszerszám a látható csavarok

kiszereléséhez (alumínium dísztárcsa esetén)* 7 – Vontatóhorog. 8 – A lámpák kiszerelésére alkalmas szerszám helye (szériában nem jár a kocsihoz). 9 – Az izzódoboznak kialakított hely (izzókészlet nem jár a kocsihoz). 10 – Az ék tárolására kialakított hely (ék nem jár a kocsihoz). 1 7 6 8 9 5 10 * Változattól és országtól függôen 2 4 3 KERÉKCSERE* 117 Visszaszerelés 1 – Helyezze fel a kereket a kerékagyra a kerék központosító segítségével. 2 – Húzza meg a csavarokat, de ne teljesen majd húzza ki a kerék központosítót, hogy helyére illeszthesse az utolsó csavart is. 3 – Engedje le és vegye ki az emelôt. 4 – Szorítsa meg a csavarokat a kerékszerelô kulcs segítségével. 5 – Helyezze vissza a dísztárcsát ügyelve a megfelelô beállításra az abroncsszelephez képest. Majd pattintsa vissza a dísztárcsát, nyomást gyakorolva a tárcsa szélére. 6 – Mihelyt lehetséges, javíttassa meg, és

szerelje vissza az eredeti kereket. 7 – Állítsa be a pótkerék abroncsnyomását (lásd „Abroncsnyomás”), majd ellenôriztesse kiegyensúlyozását Könnyûfém felni Ha gépkocsi kerekei könnyûfém felnikkel az ideiglenes pótkerék pedig lemez felnikkel rendelkezik, felszereléskor tapasztalni fogja, hogy a kerékcsavar alátétek nem fekszenek fel a felnire. A pótkereket a kerékcsavar kúpos része tartja (lásd a vázlatot). Az eredeti kerék visszaszerelésekor ellenôrizze, hogy megfelelô-e a kerékcsavar alátétek állapota. FIGYELEM! Soha ne feküdjön a gépkocsi alá, mikor azt csak az emelô tartja. Kerékcsere estén vízszintes, szilárd talajra állítsa a kocsit. * Változattól és országtól függôen 118 GUMIABRONCSOK NYOMÁSA* A felszerelhetô abroncsok mérete: 165/70 R14 és 185/60 R15 Forduljon a CITROËN márkaszervizhez. Tanácsok – javaslatok Biztonsági okokból mindig ügyeljen arra, hogy a gumiabroncsok nyomása megfeleljen a

gyártó által elôírt értékeknek. Ezért a nyomásértékeket rendszeresen, ellenôriz(tet)ni kell, körülbelül havonta egyszer, de a hosszabb utak elôtt mindenképpen, beleértve a pótkereket is. Az ellenôrzéseket hideg gumikon kell végezni, mivel az abroncsnyomás menet közben, az abroncsok melegedésével párhuzamosan emelkedik. Soha ne eresszen ki levegôt még meleg abroncsból! Ellenôrizze rendszeresen, hogy a gumiabroncsok megfelelô állapotban vannak-e, és hogy nyomásuk megfelel-e az elôírásoknak! A vezetô felöli ajtóra ragasztott címkérôl leolvashatja a nyomásértékeket. Lásd VI. fejezet – „A gépkocsi azonosítása” c részt * Változattól és országtól függôen V O N TAT Á S – E M E L É S 119 Vontatógyûrû A vontatógyûrû leszerelhetô és a gépkocsi elejére vagy hátuljára szerelhetô fel. A pótkerékben lévô emelô dobozában található Javaslat: Nagyon rövid útszakaszon, nagyon lassú sebességgel kivételes

helyzetekben a jármû vontatása megengedett (az egyes országokban érvényes rendelkezések szerint). Minden más esetben szállíttassa gépkocsiját autómentôvel! Vontatás az úttesten A vontatógyûrûk a jármû elején és végén találhatók. – könnyedén emelje fel a borítást, – pattintsa le, a felsô részt lefelé nyomva. A védôborítást egy nyelvecske rögzíti a lökhárítóhoz, hogy ne vesszen el. A gépkocsi kormányozhatósága érdekében a gyújtáskulcsot állítsa „A” helyzetbe. Használjon vontató rudat, amit a képen látható módon a gyûrûkbe lehet beakasztani. VONTATÁS AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓVAL – SENSODRIVE SEBESSÉGVÁLTÓVAL Állítsa a sebességváltót N (üres) állásba. FIGYELEM! Ha a motor nem jár, a kormány és a fékek szervorendszere nem mûködik. 120 VI. fejezet MÛSZAKI JELLEMZÔK 121 Oldalszám 1. Általános adatok 122–123 2. Fogyasztás 124 3. Méretadatok 125–126 4. A gépkocsi azonosítása

127 5. Betûrendes tárgymutató 128 ➟ 130 122 Á LTA L Á N O S A D AT O K * Limuzinok A MOTOR TÍPUSA 1.1i KSV 1.4i KSV Tüzelôanyag tartály ûrtartalma 1.6i 16V KSV 1.6i 16V SSV Kb. 47 liter Használt tüzelôanyagok Legkisebb fordulókör falak között (m) 1.4i ASV RON 95 – RON 98 oktánszámú ólommentes benzin 10,45 10,45 11,55 11,55 11,55 4 5 5 6 6 157 168 162 192 192 Üresen (Ü) 978 1005 1039 1063 1063 Terhelve (MMT) 1463 1470 1507 1525 1525 Max. terhelés a hátsó tengelyen (MTHT) 735 735 735 735 735 Guruló össztömeg (GÖT) 2113 2370 2407 2425 2425 Fékes utánfutó 926 1174 1176 1176 1176 Fék nélküli utánfutó 526 540 557 566 566 Vonóhorog max. terhelhetôsége 38 47 48 48 48 Névleges teljesítmény Végsebesség (km/h) SÚLYOK Tetôcsomagtartó max. terhelhetôsége 60 Á LTA L Á N O S A D AT O K * Limuzinok 1.4 HDi KSV 123 Vállalati (enterprise) változatok 1.4 HDi 16V

KSV 1.1i KSV 1.4 HDi KSV 1.4 HDi 16V KSV Kb. 47 liter RON 95 – RON 98 ólommentes benzin Gázolaj Gázolaj 10,45 11,55 10,45 10,45 11,55 4 5 6 6 6 165 180 157 165 180 Ü: üresen MMT: megengedett max. terhelés MTHT: max. terhelés a hátsó tengelyen GÖT: guruló össztömeg Súlyok: lásd a gyártó adattábláját 1022 1072 986 1027 1067 1501 1539 1467 1500 1540 735 735 765 765 765 2401 2439 1917 2400 2440 1175 1176 829 1272 1248 548 573 450 550 571 47 48 38 47 48 ASV: automata sebességváltó SSV: Sensodrive sebességváltó KSV: kézi sebességváltó *Változattól és országtól függôen 60 Tartsa be a jármû által vontatható maximális megengedett tömegre vonatkozó elôírásokat! Tartsa szem elôtt az egyes országok törvényei által elôírt korlátozásokat Az Ön jármûvének vontatási képességérôl és öszszes guruló tömegérôl a CITROËN szervizhálózat bármely tagja felvilágosítást tud

nyújtani. F O G YA S Z T Á S * 124 Motor típusa (liter / 100 km) 1.1i – 61 LE 1.6 i 16V 110 LE 1.4i – 75 LE 1.4 HDi 70 LE 1.4 HDi 16V – 92 LE KSV ASV KSV KSV SSV KSV KSV Városi fogyasztás CO2 kibocsátás 7,8 187 9,7 233 8,2 195 8,6 205 8 191 5,1 135 5,3 140 Országúti fogyasztás CO2 kibocsátás 5,0 120 5,5 134 5,0 120 5,2 124 5,1 123 3,8 99 3,7 98 Vegyes fogyasztás CO2 kibocsátás 6,0 143 7,1 170 6,2 148 6,5 155 6.2 148 4,2 110 4,3 112 KSV: kézi sebességváltó SSV: Sensodrive sebességváltó ASV: automata sebességváltó *Változattól és országtól függôen. *a 1999/100-as EU direktívának megfelelôen A fogyasztásra vonatkozó adatok ezen kiadvány nyomdába kerülése pillanatában voltak érvényben. M É R E TA D AT O K * 125 (méterben) A 2,460 B 3,850 C 0,750 D 0,640 E 1,435 / 1,439 F 1,435 / 1,439 C A D B H G 1,667 H 1,519 I 1,912 * Változattól és országtól függôen F I E

G M É R E TA D AT O K * 126 (méterben) E G H F B C A 1,070 B 0,585 C 0,600 D 1,040 E 0,700 F 1,160 G 0,660 H 0,624 A D A GÉPKOCSI AZONOSÍTÁSA* A’ 1 2 3 4 5 6 A’ B 127 Gyártó adatlapja A A bal oldali ajtónál a B oszlopon, vagy A’ A csomagtérben a zárószerkezet mellett található. 1: Közösségi átvételi szám 2: Típusszéria szám 3: Össztömeg terhelés alatt 4: Guruló össztömeg 5: Maximális elsô tengelyterhelés 6: Maximális hátsó tengelyterhelés B A karosszéria sorszáma A mûszerfal sorszáma A 1 2 3 4 6 5 A C Színkód Gumiabroncsok hiv. száma Gumiabroncsok nyomása C Franciaországban a jármû típusa és a szériaszám egyaránt fel van tüntetve a forgalmi engedélyen. Minden eredeti CITROËN cserealkatrész a márka sajátossága. Biztonsága és a garancia érdekében ajánlott eredeti CITROËN cserealkatrészeket beszereltetni a jármûvébe. A’ * Változattól és országtól függôen 128 B E

T Û R E N D E S T Á R G Y M U TAT Ó A ABS . 36–58–65–XVI Ablakemelôk . 26–27–44 Ablakmosó . 26–27–42–92–101–102 Ablakmosó tartály (ûrtart.) 102 Ablaktörlô . 26–27–41–42 A jármû azonosítása . 127 Ajtók . 83 Akkumulátor . 92–108–XV–XVIII Akkumulátor töltés (kijelzô) . 35 Állítható kormánykerék . 18 Általánosságok . 122–123 Automata légkondicionálás . 75 ➟ 80 Automata sebességváltó . 48–56 ➟ 60–119–122 Autórádió . 86 B Bejáratás . XXII Beállítások – biztonsági övek . 18–VIII–IX – ülések . 16–17–21 – fényszórók . 26–27–39 – kormány . 18–26–27 – óra . 37 Belsô világítás . 73 Biztonsági tanácsok . 106–XIII ➟ XVII Biztonsági

övek . 18–VIII–IX Biztosítékok . 26–27–104 ➟ 107 Biztosíték cseréje . 104 C–CS A CITROËN A TOTALT KEDVELI . XXXII Csomagfogó háló . 22 Csomagtér . 22–111 Csomagtér ajtó . 12 Csomagtér reteszelése . 12 D Defekt . 115 ➟ 117 Diesel befecskendezés . 97–98 Diesel elôizzító . 36 E Éjszakai vezetés . 28 Elektromos ablakok . 44 Elektromos gyújtáskulcs . 6 Elektromos központizár . 4–6–8–26–27 Elektromos segédberendezések . 46–XIX Elektronikus indításgátló . 6 Elemcsere (távirányító) . 5 Ellenôrzések . 92 Elôfeszítôk . VIII–XIX Elsô ülések . 16–17 Emelés, vontatás . 111–XV–XVII Emelô . 116 ESP . 26–27–36–66 F Fejtámaszok .

17–21 Fékbetétek kopásjelzôje . XVI Fékfolyadék . 92–101–XVI Féklámpa . 112–113 Felnik . 108 Feltöltési mennyiségek . 102 Fénykürt . 38 F Fényszóró beállítás . 26–27–39 Fényszórók vezérlése . 26–27–38 ➟ 40 Fényszóró mosó . 102 Fiók . 82 Fogyasztás . 124 Fordulatszámláló . 28 Fûtés és szellôztetés . 70–72 Fûthetô visszapillantók . 43 Fûtött ülések . 17 G Gépkocsi lokalizálás . 4 Gépkocsi papírjai . 26–27–74 Gépkocsi megismerése . 3 Gumiabroncsok . XX Gumiabroncsok karbantartása . XX Gumiabroncsok kopása . XX Gumiabroncsok nyomása . 118–XXV Gyakorlati tanácsok . 103 Gyermekbiztonsági berendezések . 20–X ➟ XII Gyermekek . XI

Gyermekek védelme . X–XII Gyermekülések . 20–X ➟ XII Gyújtáskapcsoló . 26–27–46–47 H Hamutartók . 26–27–85 Hangjelzô (kürt) . 26–27–38 Hangszórók . 26–27–87 Hangszórók elhelyezése . 87 Harmadik (pót)féklámpa . 112–113 Hátramenet . 52 Hátsó szélvédô pármentesítése . 42–75 B E T Û R E N D E S T Á R G Y M U TAT Ó H Hátsó ülések . 21 Helyzetjelzô lámpák . 34–39–109–110 Hosszú tárgyak szállítása . 24–25 Hûtôfolyadék . 84–92–100 Hûtôfolyadék hômérséklet jelzô . 28 Hûtött levegô . 74–75–78 I Indításgátló kulcs . 6 Indítás . 48–49 Indítás segédakkumulátorral . 108 Indító . 46–47 Irányjelzôk . 26–27–34–38–109–110 Izzók cseréje . 109 ➟ 113 J

Jelzések . 38 ➟ 40 Jelzôlámpák . 34 ➟ 36 K Kalaptartó . 23–XVII Kapaszkodók . 84 Karbantartás . 91 Karbantartás kijelzô . 32–33 Karosszéria karbantartása . XXVIII–XXIX Kártyaolvasó . 84 Katalizátor . XXI Kényelem . 69–82 ➟ 85 Kerékcsere . 115 ➟ 117 Kesztyûtartó . 26–27–82 Kézifék . 26–27–35–57–XVI Kézi légkondicionálás . 74 Kézi sebességváltó . 26–27–50 Kiegészítô csatlakozó (12V) . 26–27–85 K Kijelzô lámpák . 34 ➟ 36 Kilométeróra . 28 Kilométer számláló . 30 Kipufogógázok . XXI–XV Klímaberendezés . 70 ➟ 80 KÓDKÁRTYA . 7 Kormánykerék beállítása . 18–26–27 Ködfényszórók . 26–27–34–40–109 Ködlámpák .

26–27–34–40 Környezetvédelem . XXVII Központi zár . 4–6–8–26–27 Külsô hômérséklet . 37 Kürt . 26–27–38 Kulcsok . 6–7 L Lámpák (izzócsere) . 109 ➟ 113 Látási viszonyok . 41–42 Légkondicionálás . 26–27–70 ➟ 80 Légzsákok . 19–26–27–35–III ➟ VII Légzsákrendszer . III ➟ VII Lehajtható háttámla . 21 Levegôelosztás (automatikus) . 76 Levegôelosztás (kézi) . 73 Levegô keringetés . 75–78 Levegôszûrô . 92 M Megszakítás (tüzelôanyag ellátás) . XV Mennyezetvilágítás . 81–111 Méretek . 125–126 MODUBOARD térleválasztó elem . 24–25 Motor adatlapja . 127 129 M Motorok 1.1i motor 93 1.4i motor 93 1.6i 16V motor 94 1.4 HDi motor 95 1.4 HDi

16V motor 96 Diesel motor . 95–96 Motor feltöltése . 99 ➟ 101 Motorháztetô . 13–26–27 Motorolaj . 92–99 Motorolaj (mennyisége) . 102 Mûszaki jellemzôk . 121 Mûszerfal . 28 ➟ 31 Mûszerfal berendezései . 28–31 Mûszerfal kijelzôi . 26–27 N–NY Napellenzôk . 84 Napfénytetô . 88–89 Napfénytetô függönye . 88 Nyílászárók . 11 ➟ 13 O–Ö Olajszint kijelzô . 29 Olvasólámpa . 81–111 Óra beállítása . 37 Országúti fény . 34–109 Övfeszítôk . VIII–IX P Pára- és dérmentesítés . 42–75–80 Parkolás segítô . 26–27–71 Porszûrô, Szagszûrô . 80–92 Pót féklámpa . 112 130 B E T Û R E N D E S T Á R G Y M U TAT Ó R Rádió .

26–27 Rakodóhely . 83 Rádió elôkészítés . 86 Reflektorok (vezérlés) . 39 Riasztó . 9–10–26–27 Rögzítô gyûrû . 22 S–Sz Sebességszabályozó . 26–27–62–63 Sebesség túllépésre figyelmeztetô jelzés . 26–27–61 Súlyadatok . 122–123–127 Szellôzés . 70–72 Szellôzôk . 26–27–71 Szellôztetés / fûtés . 70–72 Szerszámok . 115–116 Szintek . 99 ➟ 101 Szivargyújtó . 26–27–85 Szuperretesz . 8 T Takarékos üzemmód . 47 Tartalomjegyzék . 1 Távirányító elemcseréje . 5 Távvezérlô . 4 ➟ 5 Téli óvintézkedések . XXIII Tetôtartó . XXV Tompított fény . 109 Többfunkciós kijelzô . 26–27–37–75 Tüzelôanyag . 14–15–36

Tüzelôanyag-ellátás (megszakítása) . XV Tüzelôanyag feltöltése . 14 Tüzelôanyag minôsége . 15 Tüzelôanyag szintmérô . 36–28 T Tüzelôanyagtakarékosság . XXIV ➟ XXVI Tüzelôanyag tartály nyílása . 14 U–Ü Újrahasznosítás . XXVIII Utastér karbantartása . XXX Ülések beállítása . 16–17–21 Ûrtartalmak . 102 V Vezetés . 45 Vezetôi pozíció . XX Vészjelzô . 26–27–38 Világítás . 26–27–XIII Világítás vezérlés . 26–27–38 ➟ 40 Visszajelzôk . 35 Visszapillantó tükrök . 43 Vontatás . 119 Vonóhorog . 119 JEGYZET 131 132 JEGYZET JEGYZET 133 134 JEGYZET JEGYZET 135 136 JEGYZET A J Á R M Û H A S Z N Á L AT Á V A L K A P C S O L AT O S T U D N I VA L Ó K VEZETÉSI

HELYZET II LÉGZSÁKOK III ➟ VII BIZTONSÁGI ÖVEK VIII–IX BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK GYERMEKEK SZÁMÁRA X ➟ XII BIZTONSÁGI TANÁCSOK XIII ➟ XVII AKKUMULÁTOR XVIII ELEKTROMOS SEGÉDBERENDEZÉSEK XIX GUMIABRONCSOK XX KATALIZÁTOR XXI BEJÁRATÁS XXII TÉLI ÓVINTÉZKEDÉSEK XXIII TÜZELÔANYAG TAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK XXIV ➟ XXVI ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM XXVII A KAROSSZÉRIA KARBANTARTÁSA XXVIII–XXIX BELSÔ KARBANTARTÁS XXX A CITROËN A TOTALT KEDVELI XXXI CITROËN SZERVIZ XXXII I V E Z E T É S I H E LY Z E T * II A VEZETÔ HELYZETÉNEK MEGVÁLASZTÁSA Megfelelô Rossz (túl közel van) 1 2 3 TANÁCSOK A VEZETÔI HELYZET BEÁLLÍTÁSÁHOZ Az ülés beállítása (lásd „Elsô ülések” c. részt) Hosszirányban: • Az ülést úgy kell beállítani, hogy a kuplungpedált kényelmesen, teljesen be tudja nyomni, menet közben kényelmesen tudja jobb lábát a gázpedálon, bal lábát pedig a lábtartón

tartani. A vezetô combjai simuljanak az üléspárnára A háttámla dôlésszöge: • A háttámlát úgy kell beállítani, hogy a vezetô hátát teljes hosszában megtámassza. A biztonsági övek hatékony mûködése érdekében a háttámlát ne döntse túlságosan hátra. Fejtámasz: • A fejtámasz akkor tudja betölteni biztonsági szerepét, ha felsô éle egy vonalban van az ülésen helyet foglaló személy feje tetejével. Rossz (túl messze van) A kormánykerék beállítása (Lásd „A kormánykerék beállítása” c. részt) Lehetôleg úgy válassza meg pozícióját, hogy a kormánykereket az óramutató „9 óra 15 perc” helyzetének megfelelô helyen foghassa, úgy hogy karjai legyenek közben enyhén behajlítva. Ügyeljen arra, hogy a mûszertábla összes kijelzôjét jól lássa. A biztonsági öv beállítása (ld. „Biztonsági övek” c. részt) A biztonsági öv magasságát úgy kell beállítani, hogy a heveder az ülésen helyet foglaló

személy vállának közepén haladjon át. Ezután, ha szükséges – a vezetô helyzet további finomítása céljából – végezze el újra a beállításokat. FONTOS: Biztonsági okokból menet közben soha ne változtassa vezetôi pozícióját! * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen LÉGZSÁKOK* OLDALSÓ ÜTKÖZÉSI ZÓNA III A rendszer részei: • Egy érzékelô és mûködtetô központ, amely bizonyos mértékû és bizonyos szögben történô frontális ütközés esetén kioldja a légzsákokat. • Egy vezetô oldali légzsák, mely a kormánykerékben, a középsô borítás alatt található. FRONTÁLIS ÜTKÖZÉSI ZÓNA • Egy utas oldali légzsák, mely a mûszerfal burkolata alatt kapott helyet. OLDALSÓ ÜTKÖZÉSI ZÓNA Az utas oldali légzsák kiiktatható (ld. „Az utas oldali légzsák kiiktatása” c részt) • Két oldalsó légzsák az elsô ülések (vezetô és utas ülés) háttámlájának ajtó felöli

részében. • Két függönylégzsák a tetô belsô szélén. A légzsákot vagy légzsákokat aktiváló ütközési zónák. Változattól függôen: • A gyújtás minden egyes bekapcsolása után a mûszerfalon néhány másodpercre kigyullad egy jelzôlámpa. Hiba esetén a visszajelzô néhány percig villog, majd folyamatosan tovább világít. Ilyen esetben kérjük, a lehetô leghamarabb keresse fel valamelyik CITROËN márkaszervizt. • Hiba esetén üzenet jelenik meg a kijelzôn, mely esetben szintén a lehetô leghamarabb tanácsos felkeresni valamelyik CITROËN márkaszervizt. * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen LÉGZSÁKOK* IV Elsô légzsákok A légzsák a biztonsági övek hatását kiegészítô biztonsági tartozék, mely erôteljes frontális ütközéskor lép mûködésbe. Szerepe az, hogy a vezetô és a kormánykerék, illetve az utas és a mûszerfal közé ékelôdve csökkentse az elsô ülés(eke)n utazó(k)

elôrebukásának, és feji valamint mellkasi sérüléseinek kockázatát. A légzsák az ütközés súlyosságától függôen aktiválódik. A légzsák kisebb frontális ütközések, oldalsó vagy hátsó ütközés, vagy felborulás esetén nem lép mûködésbe, ugyanis nem lenne semmi hatása. Az utas oldali légzsák kiiktatható. Lásd „Az utas oldali légzsák kiiktatása” c részt Mûködése: Elsô légzsák Erôteljes frontális ütközés esetén a légzsák (vagy légzsákok) a kormány közepén, illetve az utas oldalán a mûszerfal borításában lévô rögzítési pontokat felszakítva azonnal felfúvódik (felfúvódnak), ezáltal csökkentve az elsô ülésen utazók elôrebukásának veszélyeit. Ezután a légzsák(ok) gyorsan leereszt(enek). (A zsák szövete esetleg felsértheti az arcbôrt.) Mindez igen rövid idô alatt, a másodperc tizedrésze alatt megy végbe. * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen

LÉGZSÁKOK* V Oldallégzsákok Függönylégzsákok Erôteljes oldalirányú ütközés esetén lépnek mûködésbe, az ábrán látható módon. A gépkocsi csak azon oldalán fúvódnak fel, amelyen a jármûvet ütközés érte. Az oldallégzsákok és a függönylégzsákok könnyebb oldalirányú ütközés vagy koccanás, hátsó és frontális ütközés, illetve felborulás esetén nem lépnek mûködésbe, ugyanis ezeken az esetekben nem lenne semmi hatásuk. Az oldallégzsák szerepe, hogy az utasok (a vezetô és a jobb elsô ülésen utazó személy) illetve az ajtótábla közé ékelôdve csökkentse a hasi és mellkasi sérülések kockázatát. A függönylégzsák szerepe, hogy az elsô valamint a hátsó üléseken utazók és az ablakok közé ékelôdve csökkentse a fejsérülések kockázatát. Oldallégzsákok Mûködése: Erôteljes oldalirányú ütközés esetén az oldallégzsák (az ütközés oldalán) hirtelen felfúvódik, lecsökkenti az ajtótábla

utasra nehezedô nyomását, majd gyorsan leereszt. A függönylégzsákok a tetô belsô szélén kaptak helyet és az oldalajtók ablakai mentén fúvódnak fel. Mindez nagyon rövid idô alatt, a másodperc tized része alatt megy végbe. Függönylégzsákok * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen VI LÉGZSÁKOK* Az elsô légzsák(ok) használatára vonatkozó biztonsági elôírások: • A biztonsági övek használata mindenféle körülmények között szükséges és kötelezô! • Soha ne rögzítsen, illetve ragasszon semmit a kormánykerék központi párnájára, mert ez a légzsák felfúvódásakor arcsérülést okozhat. • Ne helyezzen semmilyen tárgyat önmaga, illetve utasa és a légzsák közé. • Vezetés közben ne a kormánykerék küllôit használja, és ne hagyja kezét a kormánykerék központi párnáján. • Ne dohányozzon vezetés közben (égési, vagy más sérülések kockázata a légzsák

felfúvódásakor). Az oldallégzsákok használatára vonatkozó biztonsági elôírások: • A biztonsági övek használata mindenféle körülmények között szükséges és kötelezô! • Soha ne rögzítsen, illetve ragasszon semmit az elsô ülések háttámlájára, mert ez a légzsák felfúvódásakor mellkasi vagy karsérülést okozhat. • Ne helyezzen semmilyen tárgyat önmaga, illetve utasa és az oldallégzsák közé. • Csak a gyártó által javasolt huzatot húzzon az ülésekre. • A vezetô és a mellette helyet foglaló utas ügyeljen arra, hogy testhelyzete normális, függôleges legyen, és hogy mellkasa ne kerüljön túl közel az ajtótáblához. • Ne hagyjon semmilyen tárgyat, illetve tartozékot a mûszerfalon vagy az utas és a légzsák között, amely megakadályozhatja a légzsák felfúvódását, illetve a légzsák felfúvódásakor megsértheti az utast. A függönylégzsákok használatára vonatkozó biztonsági elôírások: •

Ügyeljen arra, hogy utasa menet közben lábát ne tartsa a mûszerfalon. • Soha ne rögzítsen, illetve ragasszon semmit az ablakkeretekre és a tetôre, mert az a légzsák felfúvódásakor fejsérülést okozhat. • Ne feledje, hogy 10 éven aluli gyermekek csak a hátsó ülésen utazhatnak (lásd a „Biztonsági felszerelések gyermekek részére” c. részt). • Ne helyezzen semmilyen tárgyat önmaga, illetve utasa és a függönylégzsák közé. • A vezetô és a mellette helyet foglaló utas ügyeljenek rá, hogy testtartásuk normális, függôleges legyen, és hogy megfelelô távolságban helyezkedjenek el a kormánykeréktôl, illetve a mûszerfaltól, hogy a légzsákok zavartalanul kioldódhassanak. • A biztonsági övek használata mindenféle körülmények között szükséges és kötelezô! • A vezetô és a mellette helyet foglaló utas ügyeljen arra, hogy testhelyzete normális, függôleges legyen, és hogy a feje ne kerüljön túl közel

az oldalsó ablakhoz. FONTOS: * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen Biztonsága érdekében fontos, hogy háta folyamatosan az ülés háttámlájához simuljon. LÉGZSÁKOK* VII Figyelmeztetés A légzsák (vagy légzsákok) kisülése enyhe, veszélytelen füst- és zajképzôdéssel jár. Ennek forrása a rendszerbe épített pirotechnikai patron A füst nem ártalmas, de a légzési problémákkal küszködôknél irritációt okozhat. A baleset után ezért mielôbb hagyja el gépjármûvét, miután meggyôzôdött róla, hogy ezt veszélytelenül megteheti. Amennyiben ez mégsem sikerülne, nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat. A robbanás zaja rövid idôre csekély halláskárosodást idézhet elô. Az ismertetett biztonsági elôírások betartása ellenére, bizonyos körülmények között, a rendszer mûködésébôl adódóan, az oldallégzsák kisülése sérüléseket okozhat a fejen, a mellkason és a karon. Mivel a

légzsákrendszert egyszeri alkalomra tervezték, egy esetleges második (ugyanazon baleset vagy egy másik baleset alkalmával elôforduló) ütközésnél már nem tölti be szerepét. A légzsákrendszert ezért minél elôbb hozassa rendbe valamelyik CITROËN márkaszervizzel. A légzsákok pirotechnikai patronjainak cseréje A patronokat kisülésüket követôen, illetve a jármû üzembe helyezésétôl számított tíz éven belül ki kell cseréltetni, ám ezt a mûveletet kizárólag valamelyik CITROËN márkaszerviz végezheti el. Az érvényben lévô biztonsági elôírások értelmében mindennemû beavatkozást vagy ellenôrzést kizárólag a CITROËN hálózat munkatársai végezhetnek el. * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen Minden olyan beavatkozás, melynek folyamán nem tartották be szigorúan az elôírásokat, zavart okozhat a rendszer mûködésében vagy annak idô elôtti mûködésbe lépését eredményezheti, ami

súlyos sérülések kockázatával járhat. VIII BIZTONSÁGI ÖVEK* Övfeszítôkkel és erôhatárolóval szerelt biztonsági övek • Az övfeszítôknek az a szerepük, hogy az elsô ülések biztonsági öveit ütközéskor megfeszített állapotban tartsák, ezáltal az ülésen helyet foglalók testét „rászorítsák” a háttámlára. Ilyen módon jelentôs mértékben megnô a biztonsági övek hatékonysága • Az erôhatárolók frontális ütközés esetén fokozzák az utasok védelmét, azáltal, hogy csökkentik az öv felsôtestre gyakorolt hatását. A légzsákkal felszerelt helyeken is kötelezô a biztonsági öv használata. • Soha ne iktassa ki az utas oldali légzsákot, amikor az ülésen valaki utazik (kivéve ha a menetiránynak háttal bébiülést szerel az ülésre). A gyújtás rákapcsolását követôen, a mûszerfalon egy kijelzô* figyelmeztet, ha a vezetô elfelejtette bekapcsolni biztonsági övét. Hirtelen fékezéskor, vagy egy

esetleges ütközés alkalmával a biztonsági öv segít annak megakadályozásában, hogy a jármû utasai elôre bukjanak vagy kirepüljenek az autóból. A törvény ezért a jármû minden utasa számára kötelezôvé teszi a biztonsági övek használatát beleértve a várandós kismamákat is. Az övfeszítôk pirotechnikai patronjainak cseréje Figyelmeztetés Az övfeszítôk mûködésbe lépését ártalmatlan füst távozása és zaj is kíséri, mindkét hatás a rendszerbe beépített pirotechnikai patron kisülésébôl következik. * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen A patronokat, kisülésüket követôen, illetve a jármû üzembe helyezésétôl számított tíz éven belül ki kell cseréltetni, ám ezt a mûveletet kizárólag valamelyik CITROËN márkaszerviz végezheti el. Az érvényben lévô biztonsági elôírások értelmében mindennemû beavatkozást vagy ellenôrzést kizárólag a CITROËN hálózat munkatársai

végezhetnek el. Minden olyan beavatkozás, melynek folyamán nem tartották be szigorúan az elôírásokat, zavart okozhat a rendszer mûködésében vagy annak idô elôtti mûködésbe lépését eredményezheti, ami súlyos sérülések kockázatával járhat. BIZTONSÁGI ÖVEK* IX Gépkocsija elsô ülései övelôfeszítôvel és övrögzítôvel szerelt, szabályozható magasságú rögzítési ponttal ellátott biztonsági övekkel kerülnek forgalomba. A hátsó ülésekhez három pontos, hevederrögzítôvel ellátott biztonsági övek tartoznak. A biztonsági öv bekapcsolása a jármû minden utasa számára kötelezô. A biztonsági öv bekapcsolása: Határozott mozdulattal húzza maga elé az övet, ügyelve arra, hogy az öv ne csavarodjon meg. Ezután kapcsolja övét a megfelelô csatba, majd ellenkezô irányú húzómozdulattal ellenôrizze, hogy megfelelôen tartja-e testét. A maximális védelem érdekében a biztonsági öv megfelelô használata

elengedhetetlen. Az itt felsorolt tanácsok betartása ebben segíti Önt és utasait. A biztonsági öv magasságának beállítása A hatékony védelem érdekében az övnek a váll középsô részén kell kifeszülnie (lásd az ábrát). Soha ne tegye az övet a nyakára, és ne vezesse át karja alatt sem. – Megálláskor mindig rendezze helyére biztonsági övét. Az öv hasra simuló része minél lejjebb és minél szorosabban feszüljön medencéjére. – Ne húzza át övét a zsebében található kemény vagy törékeny tárgyakon. Az elsô háttámlákat állítsa közel függôleges helyzetbe, hogy ütközés esetén a biztonsági öv testét a lehetô legszorosabban tartsa. – Egy övvel mindig csak egy személyt kapcsoljon be. – Soha ne használjon csipeszt vagy leszorítót, amely megakadályozza biztonsági öve visszatekercselését. – Menet közben soha ne vegye ölbe gyermekét. – Rendszeresen ellenôrizze az övek és a csatok állapotát és

tisztaságát. * A választott modelltôl, változattól, és az országtól függôen – Meghatározott idôközönként, illetve baleseteket (még kisebbeket is) követôen ellenôriztesse öveit valamelyik CITROËN márkaszervizben. X BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK GYERMEKEK SZÁMÁRA A gyermek nem egy kis méretû felnôtt: kb. 7–8 éves korig testsúlya egészen más arányban oszlik meg a fej és a test többi része között, mint a felnôtteknél. Hirtelen lassítás vagy ütközés közben a fej súlya, valamint a nyakizmok viszonylagos gyengesége következtében súlyos gerincsérülések veszélye áll fenn. A gyermekek védelmét csupán kb. 10 éves kortól, kb. 135 cm testmagasságtól lehet a gépkocsi biztonsági övére bízni. Az országok többségében ezért külön szabályok vonatkoznak a gyermekek szállítására. A rögzítô eszközök eladását és használatát súlycsoportonként osztályozzák. 9 hónapos korig (10 kg-ig) 9 hónapostól 3 éves

korig (10–18 kg) három pontos (csévélôvel ellátott) biztonsági öv segítségével rögzített, a menetiránynak háttal elhelyezett bébi ülés. két vagy három pontos (csévélôvel ellátott, vagy hasi) biztonsági övvel rögzített, a menetiránynak megfelelô irányba beszerelt gyermekülés. A baleseteket tanulmányozó szakértôk többsége ma a következô megoldásokat javasolja: FIGYELEM! Ha gépkocsijába utas oldali légzsák is van, csak azután szabad gyerekülé