Szociológia | Gyermekvédelem » Beszélgetések a nemiségről, együttjárásról, házasságról serdülőkkel, fiatalokkal

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:44

Feltöltve:2012. október 21.

Méret:186 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

1 Beszélgetések a nemiségről, együttjárásról, házasságról serdülőkkel, fiatalokkal. Az ember nemi valóságáról, adottságairól és ebből fakadó kérdésekről lehetőleg már a gyermekkorban el kell kezdeni beszélgetni. Jó segédkönyv „A gólya hozza?” c a óvodásoknak, kisiskolásoknak és serdülőknek szánt képes könyv, segédfüzetekkel a nevelők számára) 1 Külön kérdés, hogyan beszéljünk a serdülőknek vagy fiataloknak ezekről a kérdésekről. A témáról néhány jó könyv áll rendelkezésünkre; 2 sok lelkipásztor, szerzetes-tanár vagy hitoktató mégsem meri érinteni azt, mert fél, hogy nem tud – a mai szabad szexet hirdető világban – meggyőzőnek szólni erről a fiataloknak. Az alábbiakban a fiatalokkal való beszélgetés módszeréről, lépcsőiről beszélünk. A témák összefoglaló kidolgozását lásd Tomka F: Találkozás a kereszténységgel c kötetének 49 és 50 leckéiben, valamint azok függelékében

Több fontos részlet-kérdéshez bővebb eligazítást nyújthat sok jó könyv: Pl. A Bonacci: Az igazi szerelem (SZIT, 2005); Cloud H., Townsend J: Randi-kalauz (Harmat, 2007); Fiatalok az élet küszöbén - tanári kézikönyv (Timoteus Társaság 2006); Varga Péter Spielhozni (Zászlónk 2002) . A beszélgetés elkezdése előtt ajánlatos elolvastatni a fiatalokkal egyet-egyet a hozzájuk szóló könyvek közül A beszélgetések során lehetőleg adjunk időt arra, hogy a fiatalok beszámoljanak, mit adott nekik az olvasott könyv. 1) A célravezető beszélgetés módszertanáról Minden beszélgetési vagy meggyőzési forma közül egyik leghatékonyabb, amikor nem mi közlünk igazságokat, hanem hallgatóinkat vezetjük rá azok felismerésére. Különösen célravezető így eljárnunk minden esetben, amikor hallgatóink egy részében fenntartásokat, kérdéseket-ellenvetéseket sejtünk a témával kapcsolatban. Az igazságok felfedezéséhez két személy

kapcsolatában – pl. szülők és gyermekeik közti, vagy más négyszemközti beszélgetésben - legjobb út a rávezetés; több személy esetében a rávezetés jó eszköze a csoportos beszélgetés. Alábbi témáinkat tehát csoportos beszélgetésben dolgozzuk fel: Ez a fajta beszélgetés a fiatalokban meglevő ismeretekre épít, és lehetőséget ad, hogy meglevő ismereteikből maguk vonják le a következtetéseket. Ily módon arra is tanítjuk őket, hogy ők hogyan beszéljenek e kérdésekről társaiknak! Minden esetben fontos, hogy jól megfogalmazott, kérdéseket tegyünk fel. A csoportos beszélgetés vezetéséhez a vezetőknek magukévá kell tenniük a téma összefoglaló alapelveit, jelen esetben Tomka F. idézett könyvének két fejezetét, amelyre anyagunkat építjük A csoportos beszélgetésről szabályai közül aláhúzzuk: A csoportok nagysága 4-7 fő; 7-nél ne legyen nagyobb! Egy hittancsoportból általában több kiscsoport alakul.

Szerencsés, ha mindegyikben van egy vezető, aki segít az irányításban (lehet egy hittanvezető, vagy érettebb fiatal, akivel előre megbeszéltük a témát). Olykor minden csoport kaphat azonos feldolgozandó feladatot, de – főleg ha több csoport van – szerencsés, ha a közös témához kapcsolódóan többféle kérdést válaszolnak meg. Amikor az óra végén „összeadják” eredményeiket, így színesebb a kiértékelés – nagyobb a közös felfedezés élménye A jelen témák megbeszélésekor jobb, ha lányok és a fiúk nem kerülnek közös csoportba; szerencsés, ha a két nem más-más teremben beszélget. 2) A beszélgetések témái Azért is félünk beszélni ezekről a témákról, mert a média, a környezet olyannyira más értékeket sugall. Néha meg is tapasztaljuk, hogy fiataljaink azt válaszolják szavainkra: ez a múlt században így volt, de ma egészen máshogy van. - Alábbiakban vázlatunkban tehát a fiatalokat törekszünk

rávezetni a megoldásra Az 1. óra témája: Mielőtt a nemiség, szex, diákszerelem stb. témákról részletesen beszélnénk, el kell oszlatnunk a fiatalokban azt a tudatalatti meggyőződést, hogy a világban uralkodó szokások-törvények mindig értékes és követendő törvények Az első 1 Kiadja az Új Város Kiadó 2002, 2003 (kapható a Sz. István Társulatnál is) M.Quoist: Szeress! SZIT; MQuoist: Beszélj nekem a szerelemről SZIT, WTrobisch: Szerettem egy lányt W . Trobisch: Kettesben OMC - Különösen jó: Varga Péter: Spielhózni, Bp Zászlónk Stúdió 2002; J McDowell - D. Day: Miért várj? Timóteus Társaság, Bp 1995 2 2 beszélgetés a fiatalok számára a már ismert általános krisztusi erkölcsi alapelveket szeretné összefoglalni és megerősíteni; illetve szembeállítani azokat a világban sokfelé uralkodó normákkal. Azáltal, hogy egymás előtt megfogalmazzák hitükből fakadó véleményüket, megerősödnek felfogásukban. A

csoportban közösen megfogalmazott és elfogadott vélemények csoportnormává válhatnak. A következő órák az előző órákon megfogalmazott alapokra szeretnének építeni Ha nincs elég időnk, ez az egyetlen téma elegendő lehet a nemiség kérdés bevezetéséhez. - A témát kidolgozva megtaláljuk: Tomka F: Találkozás a kereszténységgel (vagy a Nagykorúság Krisztusban) c kötet 44 leckéjében Az alábbi 3 kérdést adhatjuk a csoportoknak, majd az óra végén, a csoportos beszélgetés szabályai szerint, beszámolnak egymásnak eredményeiről. 1. Gondoljátok végig, melyek azok a j ézusi törvények, amelyek szemben állnak a m ai világban sokfelé tapasztalt törvényekkel. Írjátok fel, hogyan fogalmazza meg a Sz entírás ezeket a törvényeket! - Írjátok mellé, mit mond erről a világ! 2. Beszéljétek meg, melyik törvények teszik emberibbé az embert, s boldogabbá a világot – a jézusi törvények, vagy a világ törvényei!! 3. Melyek azok

a területek, amelyeken egy keresztény fiatal is támadva érzi magát a környezet hatásaitól? Hogy tud egy fiatal az emberi-keresztény értékek tanúja lenni. Feladat: Minden óra végén adjunk a témával kapcsolatos élet-feladatot: Ma pl. ezt: A héten reggeli imáidban azzal az elhatározással indulj neki napodnak, hogy Jézus küldötteként akarsz járni környezetedben. Tűzd ki újra az alapvető célt: szerezz örömet minden nap valakinek, különösen olyannak, aki nehéz számodra. A 2. csoportbeszélgetés kérdései Szerencsés, ha tudunk a témára hosszabb időt tervezni. Ez esetben az idézett kötet 43-48 leckéi alkalmasak a házassággal, szexualitással foglalkozó téma alaposabb bevezetésére A 44 lecke mellett a 4 5 leckét is hasznos feldolgozni, amely a pálya-, illetve hivatásválasztásról szól. A beszélgetés célja: hogy a fiatalokban tudatosodjon, hogy ők nem csupán a szokásos módon sodródnak a házasság felé, hanem keresik azt, mire

hívja őket Isten Ezért alkalmas itt szólni a papi és szerzetesi hivatásokról is (46-48. lecke) Ha egy órát tudunk csak a témára szánni, a csoportbeszélgetés kérdései (a 44. lecke alapján) a következők lehetnek: 1. Fogalmazzuk meg mi a különbség a pályaválasztás és a hivatásválasztás között? Miért mondhatjuk, hogy minden kereszténynek van hivatása? (E kérdésekhez a könyv alapján érdemes rövid bevezető magyarázatot fűznünk) 2. Melyek azok az értékek, amelyek alapján sok világban élő ember pályát választ? Melyek azok az értékek, amelyek alapján egy hitét élő keresztény hivatást választ? (Az első két kérdésről beszélhet az egyik csoport, a másik kettőről a többiek.) A 3. beszélgetés kérdései Ha a nemiségről kezdünk beszélni, a fiatalok szívesen térnének azonnal a diák kapcsolatok, szerelem stb. kérdéseire De ez az a terület, amelyen a legtöbb téves információ éri őket Ezért fontos, hogy először

a családról, házasságról beszéljünk, mert ezekkel kapcsolatban a legtöbb serdülőben már helyes elképzelés (álom) él. A családról való beszélgetés eredményeire építhetjük majd a diákszerelemmel kapcsolatos kérdéseket Bevezetőben mondjuk el: Istennek szent terve van a házasságról, a szerelemről. Érzitek a szívetek mélyén Mi az oka, hogy a szép házasság a világban oly nagy arányban nem valósul meg? A párkapcsolatok, illetve házasságok mintegy 60%-a felbomlik. Az együtt maradó házasoknak is csak egyharmada vallja, hogy ők kiegyensúlyozottak és boldogok A házasság nélkül létrejött tartós párkapcsolatok pedig kétszer annyira bomlékonyak mint a házasságot kötöttek kapcsolatai. – A szociológiai kutatások szerint viszont az elkötelezetten, keresztény módon készült fiatalok házasságai 99%-os arányban fennmaradnak; és kiegyensúlyozottak. 3 – Már a diákszerelem is egy ajándék, amely a házasságra való

készület egy lépése. De a világban modellként látott szerelmek – látjuk – többnyire mégsem vezetnek élő, szép házasságokhoz Hogyan tudunk jól készülni a házasságra? Hogyan lesz a szerelem (és megfelelő időben a jegyesség) igazi lépcső a jó házasság felé? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Tanúságtétel: Hitelessé, érdekessé teszi összes óráinkat, ha olyan keresztény házasokat, jegyeseket hívunk azokra, akik tanúságot tudnak tenni az elhangzottakról, személyes életük alapján. 3 Vö. Idézett leckék, illetve pl Tomka F: Lelkipásztori teológia és új evangelizáció Bp 2006 228-230 (a mai család helyzetéről); 242-250 (szempontok a keresztény család erejéről). Vö szakirodalomként: Andorka Rudolf (Speeder Zsolt) Bevezetés a szociológiába, Bp. 2 javított kiadás Osiris 2006 3 Különöse ereje van, ha olyan fiatal párokat tudunk hívni, akik – ha küzdelemmel is – tisztán készültek a házasságra.

Lehetnek párok, akik nem a keresztény értékek alapján készültek, mert csak később tértek a hit útjára (vagy csak részleges sikerrel jártak a házasság előtti tisztaság területén). Amennyiben utólag látják a tiszta készület fontosságát, és gyermekeiket erre szeretnénk biztatni, ők is meghívhatóak tanúságtételre, de előzőleg át kell velük is beszélgetni hogyan tudják tapasztalatukat úgy megfogalmazni, hogy az a témát alátámassza. Három csoportban dogozhatjuk fel a kérdéseket (Hasonló kérdések személyes beszélgetésben is felhasználhatóak). 1. Melyek azok a tényezők, okok, amelyek miatt sok házasságok felbomlik (vagy rossz?) 2. Melyek azok a tényezők, okok, amelyek jóvá, tartóssá teszik a házasságot? (Mennyiben járul hozzá ehhez a keresztényi élet?) 3. Milyen következményei vannak, ha egy házasság felbomlik? A csoportmunka eredményeit írjuk fel a t áblára, ilyen címmel: JÓ HÁZASSÁG- ROSSZ HÁZASSÁG.

Alá írjuk a csoportok által megfogalmazott tulajdonságokat Írás közben mindenki hozzászólhat, hogy az óra végére közös vélemény fogalmazódjék meg (Ilyen eredmények jönnek ki: A jó házasság feltétele – egymás megismerése, jó kommunikáció, különbségek elfogadása; – ehhez egymás alapos megismerésére - hosszú időre - van szükség; érett személyiségre stb.) Feladat: A jó házasság feltétele az érett személyiség. Az érett ember az, aki tud parancsolni önmagának Gyakoroljuk e héten a rendszeres reggeli és esti imát: győzzük le lustaságunkat Legyen az ima napi erőforrásunk. 4. találkozó Az óra elején egy csoport írja fel a táblára az előző beszélgetés eredményeit: JÓ HÁZASSÁG ROSSZ HÁZASSÁG. (Vö előző pontunk összefoglalása, illetve Találkozás a kereszténységgel 50 lecke 1. pontja! Lényegi elemek: Érett kor, érett személyiség, egymás alapos (nem elsietett) megismerése) A találkozó kérdései az

előző óra eredményeire építenek: 1. A felkészülés mely hibái okozzák, hogy sok házasság hamar felbomlik? 2. Melyek a jó házasságra való felkészülés feltételei, szabályai? 3. Miben nyújt segítséget az evangéliumból fakadó élet - a jó együtt járáshoz? 4. Milyen nehézségekkel találkozhat a keresztény fiatal a házasságra készülés korában? Óra végén ismét két oszlopban írjuk a táblára a csoportok megállapításait. Hagyjuk a táblán az előző óra eredményeit; s hozzuk azokat kapcsolatba a mai óra eredményeivel. (Ilyen eredményekre szoktak jutni: Nem ismerték meg egymást; nem mélyült el a személyes kapcsolat; túl hamar testi kapcsolatba kezdtek; világnézeti különbségek; - illetve ennek ellenkezői.) Feladat: Rendszeresen érnek minket nemiségünk terén benyomások, kísértések. Határozzuk el a hétre, hogy megtisztítjuk gondolkodásunkat. Ne féljünk, ha tisztátalannak tűnő, ösztönös indulatokat észlelünk

magunkban. Fogadjuk el ezt a test törvényének De emeljük lelkünket ilyenkor Jézushoz, s gyakoroljuk: hogy az Ő szemével, az Ő tisztaságával próbálunk ezekben a kérdésekben látni, gondolkozni. Forduljunk szívünkben Jézushoz, ha más viselkedést látunk! (Beszéljünk lelki atyánkkal vagy szüleinkkel, hitoktatónkkal, ha kérdésünk van.) 5. találkozó Egy csoport ismét foglalja össze az előző óra eredményeit és írja fel annak eredményeit a táblára. Kb. ilyen eredményeket, illetve ennek ellentéteit húzzuk alá az elhangzottakból: A jó házassági felkészülés feltételei Érett személyiség (22-25 éves), önállóság, akaratnevelés/ életrend /másik elfogadni tudása Érett kapcsolat (hosszú együttjárás - egymás megismerése), jó kommunikáció; közös világnézet Keresztényeknél: érett (önálló) Isten-kapcsolat Az előadó, a táblára írt szempontokra építve, ismertesse a (diák)szerelem néhány alapelvét. a) A

diákszerelem reális tény a serdülő életében. Szembe kell viszont nézni a ténnyel: hogy a nemi érés 12-14 éves korra bekövetkezik, míg a házasságra való érettség kitolódik a 22-26 év irányába! Házasságot kötni ezelőtt nem ajánlatos, viszont a nemi vágy megjelenik. b) A lélektani alapelv, témánkkal kapcsolatban: 4 Az emberben levő értelmi és akarati elem (nevezzük X-nek),és a benne levő érzelmi és ösztönös elem (nevezzük Y-nak) témánk szempontjából fordítottan arányosak. A táblára felrajzolhatunk egy koordinátarendszerben két egyenlő oszlopot: X és Y, illetve alájuk írhatjuk a képletet: X + Y = 1. Ez azt jelenti: ahogyan erősödik az érzelmi-ösztönös elem (a szerelem, az Y) -, úgy csökken az X (az értelem tisztánlátása, és az azt követő akarati döntőképesség) A szerelemben automatikusan növekszik az ösztönös elem (Y), s elhomályosítja, csökkenti az értelmiakarati ítélő-döntőképességet (X). Az

éretlen élet-korban (amikor a személyiség még nem érett) megjelenik az ösztönös, szexuális vágy (Y), de gyenge, kialakulatlan a személyes-felnőtt döntőképesség, az X. Ezért a fiatalkori szerelemben könnyebben követ el valaki éretlenséget – ösztönei hatására (A felmérések eredménye megfelel ennek a képletnek: Minél fiatalabb korban kezdik a fiatalok az együttjárogatást – annyival nagyobb százalékuk kezd szexuális kapcsolatot 18 éves koruk előtt) c) A szexualitás “lépcsői” (gondolat, nézés, érintés, tapintás stb.) természetük szerint kapcsolódnak egymáshoz: az első lépések felébresztik a v ágyat a k övetkező lépések, és a teljes egymásnak adottság után. A serdülőkorban az ember kisebb szexuális késztetésekre is olyan erősen reagál, hogy ezek hatására lecsökken az ítélőképesség és az akaraterő (X). Ilyenkor a fiatal olyan tettekre képes, amelyeket józan körülmények között maga sem tartana

helyesnek. – Ezért a bölcs serdülő kerüli a testi közeledés kisebb lépcsőfokait is. Mert tudja, hogy egy idő után biztosan többre fog vágyni (vagy tőle függetlenül többre vágyhat partnere). Csoportos beszélgetés: 1. Milyen eredménye lesz annak, ha egy fiatal megtanulja legyőzni szexuális vágyait a házasság előtti kapcsolataiban? 2. Sok fiatal kerül szexuális kapcsolatba, vagy együtt él, de házasság mellett nem tudnak dönteni Hogy kerülhették volna el ezt a zsákutcát? 6. találkozó Előadás: a tisztaság és, a paráznaság lényegéről; az újrakezdésről, illetve a diákszerelemről; ha marad idő: a házasság előtti nemi életről. (A téma összefoglalását lásd: Tomka F: 50 lecke 4 majd 3. és 2 pontja, valamint a lecke utáni olvasmány) A házasság előtti nemi élet hatására a fiatalokban megnő az érzelmi „fűtöttség”, lecsökken az ítélőképesség. Emiatt megakadályozzák maguk számára, hogy igazán megismerjék

egymást Ha keresztény fiatal együtt jár nem hívővel, vagy keresővel – a testi-szexuális közeledésektől való tartózkodás felkelti az érdeklődést partnerében: keresni kezdi a hívő titkát (amely erősebb, mint a testi vonzás); ilyen módon nagyon sok partner találja meg Istent, és jön létre egy hívő házasság. A korai testi kapcsolat viszont elszalasztja ezt a nagy lehetőséget. A kérdéseket úgy kell feltenni, hogy pozitív irányba vezessenek, és segítséget adjanak az esetlegesen küszködőnek is, hogy meg tudja fogalmazni a benne is rejlő pozitív törekvéseket – a jézusi “új ember érzéseit, vágyait”, és ne a “régi emberét”. Lehetséges kérdés: 1. Melyek azok a hatások, amelyek egy mai fiatalt elterelnek attól, hogy tisztán készüljön fel a házasságra? 2. Ha a humán és keresztény „szabályokhoz” tartjuk magunkat az együttjárás során, vajon milyen hatással lesz ez partnerünkre? 3. Mit tegyen egy fiatal, aki

egy nem hívővel kezd együtt járni? Van e valamilyen „eszköze” amellyel a hit felé vezetheti őt? Mit gondolsz? Ha az ember házasságot kötött, igazi szerelemből, azt nem „támadhatja meg” egy váratlan új szerelem? Hallottál már olyan szép házasságról, amely zátonyra futott, és te is érezted, hogy ez milyen fájdalmas? Aki házasság előtt nem tanulta meg fegyelmezni magát, könnyen fog hajlani arra, hogy házaséletében is engedjen váratlan – és néha hatalmas erővel jelentkező – szexuális (vagy új szerelem formájában megjelenő) kísértéseknek. Ha valaki e téren sok hibát követett el, annak különösen fontos, hogy gyakorolja akaratát – a szeretetben, a kapcsolatban, a szexualitás ösztönös gerjedelmeinek tudatos megfékezésében. Aki tisztán készül házasságára, felkészül egy jó házasságra, mert felkészül egy kapcsolatra, ahol a személyes találkozásra alapszik minden – a testi kapcsolat is. A tisztának

minden tiszta lesz. 5 7. közbevetett óra Egy-egy órán váratlan kérdések is felmerülhetnek. A Püspöki Kar plakátja néhány éve ezt a címet viselte: Holtomiglan, holtodiglan – Egy befolyásos fiatal a plakátra utalva megszólalt: Bizony ez sok kérdést vet fel Ismerek családokat, ahol súlyos sebeket, görcsöket okoz ez a meggyőződés. A többiek hallgatagon figyeltek, de nem tiltakoztak a kérdésfelvetéssel szemben - Ha elhangzik egy ilyen súlyos ellenvetés, lehetőleg rá kell szánni egy külön órát, s az csoportos megbeszélés módszerével rá kell vezetni a jelenlevőket a megoldásra. Pl ilyen kérdésekkel: 1. Mi a következménye, ha egy pár arra az elhatározásra építi életét – hogy “holtomiglan, holtodiglan” kötünk házasságot? 2. Mi a következménye, ha egy pár nem arra az elhatározásra építi életét – hogy “holtomiglan, holtodiglan” kötünk házasságot? Közben kiderülhet, hogy egyeseknek fájó tapasztalata van

pl. egy-egy súlyosan alkoholistává lett apáról, aki egész családját veszélyezteti fizikailag is. Tudatosítani kell, hogy bizonyos szélsőséges helyzetekben az egyház is ajánlhatja, hogy költözzenek szét. A fentiekben az alapelveket próbáltuk összefoglalni.A téma sok további kérdését lehet még érinteni, részben az imént javasolt beszélgető módszert folytatva, részben alapvető fogalmakat, ismereteket nyújtva. A pornográfia, nudizmus, homoszexualitás stb. kérdései sok fiatalt izgatnak, fontos beszélni róluk 8. óra Az eddigiekben csupán arról szóltunk mennyiben válik javára a párkapcsolatnak, a házasságnak, ha a fiatalok tartózkodnak a szexuális-testi kapcsolattól a házasságig. Sok könyv bővebben foglalkozik a kérdéssel, milyen súlyos egészségügyi károkkal járhat a felelőtlen szexuális élet. Ezt elemezni itt nincs helyünk, részletesen szólnak róla pl Bonacci idézett műve, vagy a Fiatalok az élet küszöbén c.

kötetek 9. óra Fogalmazzuk meg csoportokban, hogyan lehet önmagunk és a kérdésre nyitott ismerőseink számára érthetően választ adni a kérdésre: milyen gyümölcsöket hoz, ha valaki tartózkodik a szexuális közösüléstől (és annak előjátékaitól is) a házasságáig. Fogalmazzuk meg: milyen lelki alapokra van szükségünk ahhoz, hogy egy másként gondolkozó és cselekvő környezetben a házasságra való helyes felkészülés tanúi lehessünk