Ezoterika | Asztrológia » Mindenféle asztrológia

Adatlap

Év, oldalszám:2010, 6 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:90
Feltöltve:2012. november 28
Méret:73 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Mindenféle asztrológia A nyugati asztrológiával kapcsolatban felmerülő varázsszavak: házak, jegyek, bolygók, fényszögek, elemi minőségek, elemtan, radix, szolár. Ezek valójában a horoszkóp elemzéséhez szükséges tradicionális, tapasztalati úton összegyűlt ismeretek. Valójában nagyon egyértelmű meghatározásokat társítunk mindegyikhez, most röviden leírom a legfontosabbakat, de megnyugtatásul rögtön azzal kezdeném, hogy ezek mélyreható ismerete a belsőépítészetben használatos alap asztrológiához nem szükséges. Házak - Aszcendesc és MC Az horoszkóp egy kör alakú rajz, valójában a Nap pályát helyezi két dimenzióban a papírra. A kör közepére képzeljük el a Földet, ahol a horoszkóp tulajdonosa született, és ha a kört középen vízszintesen átszelő vonalra nézünk, valójában a horizontot vizionáljuk a születő gyermek szeme elé. Ez a horizont vonal elválasztja az éjt a nappaltól és a horoszkóp alsó házait a

felső házaktól www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010 A horizont alatti és feletti részen 6-6 felosztás látható, melyek összességében a 12 házat teszik ki. A 12 ház 12 életterületet jelöl, alapvetően a 12 napjegy analógiájára épülve. Pl a Kos az első házzal rokon, a Bika a másodikkal stb. Az első jegy a 12 jegyű állatövben a Kos, ami a márciusi, tavaszi napéjegyenlőség pillanatában kezdődik, tehát az asztrológiai naptár valójában nem január elsejére teszi az év első napját. Az aszcendens, avagy felkelő jel, az a pont, ahol a keleti horizont található. Ez a horoszkóp egyik legmeghatározóbb jellemzője, gyakorlatilag az összes további ház állását meghatározza. Azért felkelő jel, mert ez az a napjegy ami éppen a horizonton kel fel a születés pillanatában. A nap pálya azon pontja, amely pl. Vízöntő vagy Rák bizonyos fokával metszi a valóságos horizontot A Placidus féle házelmélet szerint a házak nem mindig

30°-os elrendezésűek, mivel figyelembe veszi hozzájuk a Medium Coeli (MC - avagy az Ég teteje) állását is, amely pont a rajzon a 10. ház csúcsa. A valóságban a horizont azon pontja, ahol a Nap a legmagasabb állásában lesz, tehát éppen delel. A további házak ezek közöt a sarkalatos tengelyek között helyezkednek el A szülésünk pillanatában meghatározható Nap állás ezen a körön egy adott fokon álló Napot jelöl, pl. ha valaki szeptember 9-én született, akkor a Napja a Szűz jegy 16-17°-án lesz valahol Pontos születési óra, perc ismeretében ez tovább pontosítható. Következésképpen az állatövi jegyek mindig 30°-ot zárnak be, a 12 jegy adja ki a 360-ot, azaz a teljes kört, vagy ekliptikát. A 12 ház jelentése Naprendszerünk 10 planétájának az ekliptikán való elhelyezkedése lelki beállítottságunkat, alapvető tulajdonságainkat határozza meg. A házak viszont az élet különböző területeinek velünk való viszonyára

utalnak, az egyéni életsors alakulására vonatkozó kérdéseinkre kaphatunk általuk választ. A házak hullámzó erőmezők, melyek 24 óra alatt teljesen körülfutnak a földön. 12 házra osztjuk az ekliptikát, mely házak jelentése a 12 jel analógiájára támaszkodik - így az első ház a Kos jellel, a második a Bika jelével, a harmadik az Ikrek jelével függ össze - és hordozza is azok sajátosságait. Minden horoszkópban más és más jel különböző fokain állhatnak a házcsúcsok (kezdőpontok). Minden ház annak, vagy azoknak a jeleknek a hatása alapján működik amelyben, vagy amelyekben áll, ám legfontosabb az a jel lesz amelyik jelbe a házcsúcs esik. Befolyásolja még a benne álló planéta, a jel urának képletbeli helyzete (pl.: az I ház – aszcendens – a Rák jelében áll, és ura a Hold a Halakban van, akkor a személyiség a Halak jel tulajdonságait fogja viselni), ezek fényszögei. Minden negyeden belül az első ház (I. IV VII X),

tehát a sarok házak, lendületet nyilvánítanak meg és fizikai vonatkozásúak. A második (2 5 8 11), azaz a követő házak, nyugodtabb kiegyensúlyozottabb, a meglévőt megtartani és lassan kifejleszteni törekvő irányzatot képviselnek, mindemellett a sarok és a hanyatló házak közötti hidat képezik. Minden harmadik (3 6 9 12) hanyatló ház jellemzője a bizonytalan, ingatag megnyilvánulás, több tűrés és szenvedés. E házak a szellemi – mentális – „Én” eszközei. I. ház: Személyiség háza Az I. ház utal a személyiség kifejeződésére, a jellemre, öntudatunkra és öncentrikusságunk fokára Megmutatja milyen szerepekben élünk, milyen a vérmérsékletünk. Megjelenésünkkel, külső tulajdonságainkkal, általános egészségi viszonyainkkal áll még kapcsolatban. Az 1 Házban elhelyezkedő bolygók feltűnőek és jelentős mértékben éreztetik hatásukat személyiségünkben, így akár jó, akár rossz befolyásúak. Ez a ház van

kapcsolatban a születéssel, és házcsúcsa - az aszcendens - jelenti a nemlét és a lét közötti átmeneti pontot. Az aszcendenshez közel (több www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010 bolygó estén legközelebb) álló bolygó jelentősen módosíthatja az aszcendens jegye által indikált tulajdonságokat, akár oly mértékben is, hogy azok erősebben érezhetőek lesznek. 2. ház: Az anyag háza A 2. ház a fizikai valóság materiális szempontból való megismerésével kapcsolatos Anyagiak, ingóságok, pénz, praktikumok. Szellemileg a talentumok, a lélek szabadságának háza Ez a ház utal személyiségünk azon vonzataira ahogyan megéljük az anyag világát, tehát a pénzügyekre és a saját jövedelmünkre is és mindazokra az adottságainkra, amelyek közvetlenül befolyásolják pénzkereső képességünket. E házban bizonyos bolygóállások aláaknázhatják önértékelésünket, illetve komplexusokat teremthetnek bennünk anyagi biztonságunk

tekintetében, mások pedig kifejezetten könnyűvé tehetik számunkra életünk ezen részét. 3. ház: Az kapcsolatok háza A 3. ház emberi kapcsolatainkat, kommunikációs, mentális, képességeinket, közvetlen környezetünket, illetve a tanulással és kommunikációval kapcsolatos élményeinket mutatja. A hétköznapok, az utca, a kereskedelem, kisebb utazásaink és az álnevek háza. Testvérek és a korai iskolai tapasztalatok, irodalmi élményeink, a világban való mozgásunk (az autó, a vonat, a kerékpár, illetve levelek, telefonok, televízió, számítógép minden kommunikációnkat szolgáló eszköz és az ezekkel kapcsolatos élményeink), tükröződhetnek a 3. házban, az esetleg benne álló bolygók módosulásaival. 4. ház: Az otthon és a család háza A 4. ház a származásunkat, szüleinkkel (leginkább az apánkkal), szülői otthonunkkal való kapcsolatunkat, veleszületett és öröklött tulajdonságainkat és az otthoni érzelmi légkört

mutatja. Későbbi otthonunk, ingatlanunk, tágabb otthonukkal, hazánkkal való viszonyunk is itt jelenik meg. A 4. Ház az okkult tudományok háza Az ebben a házban elhelyezkedő bolygók mutatják azokat az otthoni körülményeinket, amelyekhez kötődünk, és mindazokat a tevékenységeket, amelyeket otthonunkban végezni szoktunk. A 4 Házban elhelyezkedő bolygók tehát bizalmas és magán jellegű tényezőkre utalnak, és mutatják erős vagy gyenge családi kötelékeinket és azt a vágyunkat, hogy valahová tartozni akarunk. Az 5. ház: Az életörömök háza Az 5. ház a kreatív önkifejezés, a személyiségünk világ felé való megnyilvánulásairól tanúskodik A sport, a játék, a szórakozás, mindenféle kedvtelésünk. Megtudhatjuk belőle, mennyire tudunk gyermekek maradni, eredeti személyiségünket megtartani, az életet önfeledten élni, kockáztatni. Tükrözi romantikus élményeinket, szerelmi kalandjainkat és az erotikus élvezeteket, tehát

minden olyan területét életünknek, ahol módunk van arra, hogy egyéniségünket kimutassuk a világ felé. Mint a gyermekek háza, későbbiekben mutatja saját gyermekeinket, a fogantatásukat, a születésüket, a velük való kapcsolatunkat. Az ebben a házban elhelyezkedő bolygók mutatják azt, hogy gyerekkorunkban hogyan formálódik személyiségünk, illetve hogy mennyire vagyunk képesek a játékra és a spontán viselkedésre, mindez visszatükröződik a gyerekekkel való kapcsolatainkban is. A 6. ház: A munka és az egészség háza A 6. ház a karma háza Megmutatja milyen munka az, ami nekünk való Munkánk, munkahelyi körülményeink, ezek változásai, a mindennapok ismétlődő kötelezettségei, múlandó betegségeink, egészségi viszonyaink olvashatók ki belőle. Tágabb rokonságunk, nagybácsik és nagynénik jelennek meg itt. Tradicionálisan a rabszolgaság háza A 6 ház és a benne álló bolygók utalnak a munkához való viszonyulásunkra,

munkahelyi, munkatársi kapcsolatainkra, az alá- illetve fölérendeltségünkre, a fizikai, egészségi állapotunkra. Más vonatkozásban ide tartoznak a tisztviselők és a bürokrácia. www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010 A 7. ház: A párkapcsolat, házasság, társulások, külvilág és a háborúk háza A 7.ház szociális viszonyulásainkra utal, vagyis arra, hogy a mindennapi érintkezések során hogyan viszonyulunk az emberekhez. Míg az 1 ház az ÉN-re vonatkozik, úgy a 7 ház mindig a TE oldala, azaz a külvilág. Az itt elhelyezkedő bolygók mutatják azt, hogy milyen emberekkel alakítunk ki hosszabb távú kapcsolatokat - így utalnak házastársunkra is. De a 7 Házban elhelyezkedő bolygók képviselik azokat a vonásainkat, amelyeket nem akarunk elismerni, hanem másokra próbálunk kivetíteni. Ellenségeinket és szeretteinket is megjeleníti ez a ház, hiszen mindkét csoport determinálja az emberekkel való kapcsolatainkat. A 8. ház: A halál,

az okkultizmus, a szexualitás, az örökségek és a műtétek háza A 8. Ház másokkal való bizalmas kapcsolatainkra utal Megjeleníti hálószobatitkainkat, amelyek azokról az elfojtott érzelmeinkről szólnak, amelyekről napközben nem beszélünk. És mint ilyen, a 8. Ház mutatja meg azt, hogy mennyire tudjuk éreztetni szexuális vonzalmainkat Az ebben a házban elhelyezkedő bolygók tükrözik azt, hogy mennyire könnyen vagy nehezen tudjuk leküzdeni emocionális gátjainkat. Sok emocionális aggodalmat és traumát is képvisel ez a ház Az itt elhelyezkedő bolygók hatása a felszínen nem érezhető, mert általában elfojtott emocionális tényezőkkel vannak kapcsolatban. A 8 Ház képviseli azokat az érzelmeket is, amelyeket másokban keltünk, de kapcsolatba hozható a társadalom rejtett erejével is, mint például a bank- és adóhatóságokkal, amelyek a pénzügyekkel kapcsolatosak; vagy utalhat életünkben az öröklésre és mások pénzére is.

Ezenkívül pedig a 8 Ház képviseli a még felfedezetlen területek jelentőségét és a pszichológia erejét is, csakúgy, mint a halált és a halál utáni állapotot. A 9. ház: A tanulmányok, az utazás, a hit és szellem háza A 9. Ház azt az igényünket jeleníti meg, hogy igyekszünk belelátást nyerni az élet dolgaiba és keressük azok értelmét. Ez a ház utal az egyén Istennel való kapcsolatára - illetve annak hiányára, és a filozófiai mondanivalóra. De a 9 Ház kapcsolatot mutat a felsőoktatással és az intellektuális meggyőződéseinkkel is, illetve azzal, hogy szellemileg hogyan tudunk befolyásolni más embereket. Ez a ház tehát utal arra, hogy az egyén mennyire igyekszik kibővíteni látókörét a tanulás és az utazás adta lehetőségek által. Az itt elhelyezkedő bolygók utalnak arra, hogy életünk folyamán milyen mértékben nyerünk nagyobb belelátást a dolgokba, és hogy hogyan viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akik

spirituálisan és intellektuálisan felettünk állnak. A 10. ház: A karrier, a célok és az anya háza A 10. Ház szakmai előmenetelünkre utal Ez a ház megmutatja azt, hogy fiatal korunkban mennyire befolyásol minket szüleink szakmai élete, illetve hogy ők milyen követelményeket állítanak velünk szembe. Az itt elhelyezkedő bolygók utalnak arra, hogy az egyén hogyan viszonyul a tekintélyes emberekhez, illetve hogy milyen vezetői képességekkel rendelkezik. Ez egy erőteljes ház, így az ebben elhelyezkedő bolygók sikeres nyilvános szereplést és szakmai előmenetelt jelenthetnek életünkben. A 11. ház: A barátok, társasági élet, a vágyak háza A 11. Ház baráti kapcsolatainkat reprezentálja, illetve azokat a csoportokat, amelyekbe tartozunk, és utal minden egyéb szociális kapcsolatunkra, mert alapvetően azt az igényünket jeleníti meg, hogy igyekszünk kialakítani egy biztonságot jelentő társas életet. De ez a ház utal szociális

elképzeléseinkre is, és az ebben a házban elhelyezkedő bolygók gyakran úgy éreztetik jelentőségüket életünkben, hogy hatásukra valamilyen szociális vagy politikai tevékenységet végző csoportban fogunk tevékenykedni. A 11 Ház képviseli a jövővel kapcsolatos reményeinket és álmainkat - amelyek nem csak egyéni ambíciókat jelentenek, hanem a közösségre vonatkozó elképzeléseket is. Az itt elhelyezkedő bolygók mutatják azt, hogy az egyén mennyire könnyen vagy nehezen tud beilleszkedni egy közösségbe: tehát fiatal korban a iskolába, és felnőttként pedig www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010 azokba a társasági körökbe, ahová tartozni kíván. De ez a ház utalhat az olyan gyerekekkel való kapcsolatunkra is, akikkel nem vagyunk vér szerinti rokonok. A 12. ház: A tikok, a visszavonultság, a zárt intézmények, kórházak és börtönök háza A 12. Ház az, amelyik a leghalványabban érezteti hatását, így az itt

elhelyezkedő bolygók szinte észrevehetetlenül befolyásolnak bennünket. A 12 Ház leginkább a psziché belső világát érinti Tehát az ebben a házban elhelyezkedő bolygók is inkább lelkivilágunkat befolyásolják, kialakítva számunkra egy álomvilágot, a fantázia és a képzeletek birodalmát. Fontos tényezőt jelenthet ezzel a házzal kapcsolatosan a Természet és az Isten. Az itt elhelyezkedő bolygók nagyon változékony természetűek lehetnek, mindig az adott helyzethez alkalmazkodva formálódnak. Jellemzően a 11 Házzal kapcsolatosan az a tendencia érvényesül, hogy az érintett dolgok feloszlanak, elillannak, és a földi tényezők lényegtelenné válnak. Ez a ház tehát az anyagi világ feloszlását és a kozmosszal való egyesülést tükrözi. De összefüggést mutat a betegséggel is, illetve az elkülönülten tevékenykedő intézményekkel is. A négy sarkalatos pont A sarkalatos pontok intenzív energiacsatornák és felnagyítják a

közelükben tartózkodó planéták jelentőségét és sajátos vonásait Aszcendens Születési képletünkben az aszcendens látóhatárunk keleti oldalának az Ekliptikával (nappálya) való metszéspontját mutatja. A személyiség legnyilvánvalóbb tulajdonságait hordozza Meghatározza a szülött külső tulajdonságait, személyisége alapvonásait. A napjeggyel ellentétben nem a mentalitás, sokkal inkább a hozott, vagy született tulajdonságokat befolyásolja. Deszcendens Az ascendenssel átellenben található a horizont nyugati pontjának az Ekliptikával való metszéspontja, a descendensnek. A külvilág, a nem-én, a mások és az a tulajdonsághalmaz, ami kiegészíti a személyiséget, így azt a társat is mutatja, aki a legtöbbet tudja megtanítani a szülöttnek. MC – Medium Coeli Minden adott földrajzi hely meridiánja, vagyis délköre szintén két pontban metszi az Ekliptikát: a látóhatár feletti metszéspont a Medium Coeli, vagy röviden az MC, a

10. ház sarka Jelentősége az életsors alakulásában nyilvánul meg, a szülött célját jelképezi, azt a beteljesedett célt, amit még születése előtt kitűzött magában, és életében azt megvalósítani törekszik. IC – Imum Coeli A látóhatár alatti meridián és ekliptikai metszéspont az Imum Coeli, ez a 4. ház sarka Szintén az életsorssal áll kapcsolatban, de szemben a 10. házzal itt a gyökerek, a hozott dolgok, a karmikus származás jelenik meg. 12 ház őstulajdonságai, mundán elhelyezkedésük 1. ház: ÉN a személyiség külvilágbeli megjelenése 2. ház: Az anyagi világ, a pénz, a megszerzésére kapott talentumok 3. ház: A rokonság, a közvetlen környezet, testvérek, a rövidebb utazások és ált a közlekedés, hírek és információk, a kommunikáció és az ezekhez való viszony, középiskola és nyelvek 4. ház A család, az otthon, a szülői ház és később a saját otthon, az apa ill a szülők, tágabb értelemben a

szülőföld. www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010 5. ház: Gyermekek és a gyermekkor, a szerelem és a vágyak, szórakozás és sport, szerencsejátékok 6. ház: Egészség, munka és karma, a szolgálat 7. ház Társ, házastárs, a külvilág és a háborúk 8. ház: Okkultizmus, szexualitás, anima és animus, halál 9. ház: Jog, távoli utazások, felsőbb iskolák, tanítás, templom, papság 10. ház: Karrier, hivatás, az élet célja, törekvések, a szülő ált az anya 11. ház: Szociális érzék, barátok, humán beállítottság, szabadság, újítások, függetlenség 12. ház: Zártság, zárt intézmények, elvonultság, elmélyedés, megvilágosodás és magány, kolostorok, kórházak, börtönök Bolygók uralmi rendszere NAP: uralja az Oroszlán jelét és az 5. házat HOLD: uralja: a Rák jelét és a 4. házat MERKÚR: uralja az Ikrek és a Szűz jelét, a 3. és 6 házat VÉNUSZ: uralja a Bika és a Mérleg jelét, a 2. és a 7 házat MARS: uralja

a Kos és tradicionális uralkodóként a Skorpiót, az 1. és 8 házat JUPITER: uralja a Nyilas és tradicionális uralkodóként a Halak jelét, a 9. és a 12 házat SZATURNUSZ: uralja a Bak és tradicionális uralkodóként a Vízöntő jelét, a 10. és 11 házat URÁNUSZ: transzcendens ura a Vízöntő jelének és a 11. ház társura NEPTUNUSZ: transzcendens ura a Halak jelének és a 12. ház társura PLÚTÓ: transzcendens ura a Skorpió jelének és a 8. ház társura www.mandalinehu – Csontos Mónika - 2010