Pszichológia | Tanulmányok, esszék » Sorozási Pszichológiai Feladatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 33 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:343

Feltöltve:2014. március 21.

Méret:11 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:
Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET 016~ sz. soksz példány Nyt. szám: 20/311 SOROZÁSI PSZICHOLÓGIAI FELADATOK (SPF-Bl) 2002. Készült a HM HVK Egészségügyi Csoportfőnökség megbízásából "Ezen sorozási tesztfüzet alkalmas arra, hogy a Magyar Honvédség állományában széles körben alkalmazzák" l ~ Rózsa Sándor sk. ELTE Pszichológiai Imézet tudományos munkatárs A kiadványt a 76/2002. HM HVK EÜCSF és MH HKP Pk együttes intézkedése léptette hatályba. A tesztfüzetet szerkesztette: Fekete Melinda pszichológus őrnagy sorozó főpszichológus Kiadásén felelős: Dr. Fekete István orvos ezredes Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet főigazgatója 2002. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TESZTFÜZET KITÖLTÉSÉHEZ A kezében lévő tesztfüzet az Ön sorkatonai alkalmasságának megítéléséhez nyújt segítséget. A sikeres sorozási alkalmasság-vizsgálat lefolytatása érdekében igyekezzék az Ön legjobb

képességei szerint megoldani a feladatokat. Nincs eleve rossz, illetve eleve jó teljesítés. Annyi feladatot oldjon meg, amennyit a képességei lehetévé tesznek! A teljes kitöltési idő: 75 perc. Az egyes feladatok előtt próbafeladatok lesznek Ez segít az adott feladatcsoport megoldási logikájának megértésében. Ha a próbafeladat megoldása nem világos az Ön számára, akkor a vizsgálatvezetőtól kérjen segítséget! l Néhány fontos dolog a kitöltés során: • Társai zavarása, kérdezgetése nélkül, önállóan dolgozzon! • A megoldásokat a válaszlap feladathoz tartozó megfelelő részébe írja be! • A tesztfüzetbe semmiféle bejegyzést ne tegyen! A részfeladatoknak is meghatározott a teljesítési idejük. Ezt az időt csak a feladat végrehajtására fordítsa! A meghatározott idő leteltét a vizsgálatvezető jelzi. Ekkor hagyja abba a munkát és figyeljen a következő feladat tájékoztatójára. Ha a feladatokat elóbb oldotta meg,

mint a meghatározott idő, ne lapozzon előre és a már kitöltött feladatokhoz se térjen vissza. Néhány jó tanács a feladat végrehajtásához: • N e időzzön túl sokat egy - egy kérdésnél, azt a megoldást válassza, amelyet leginkább helyesnek gondol. • Az Ön számára nehezen megoldható feladatoknál ne álljon meg, hanem haladjon tovább, igyekezzen a rendelkezésre álló idő alatt minél több feladatot megoldani. . 3 I. FELADAT Ez a próba különbözó kérdésekból áll. A feladatok különösebb előképzettség vagy szakismeret nélkül, józan, természetes gondolkodással megoldhatók Most nézzünk meg néhány példát és figyeljük meg, hogy hogyan kell jelölni a helyes feleleteket. A tesztfüzetbe ne írjon semmit, csak a mellékelt válaszlapral 1. PÉLDA: Írjuk le az összes betűt, amely ebben a szóban "engedelmesség" egynél többször és háromnál kevesebbszer fordul elő! Ebben a példában a G és az S betűk

azok, amelyek az engedelmesség szóban kétszer fordulnak elő. Tehát a helyes felelet: G S Ezt a két betűt írjuk be a válaszlap I. FELADAT-ának Pl-es jelzéssel ellátott két sorába (A későbbiekben néhányszor még előfordul, hogy egy feladatnál több megoldás is adható, ilyen esetekben a feladat száma mellett több sor is található). 2. PÉLDA: Ha a következő öt fogalmat megfelelő sorrendbe állítjuk, melyik áll közé pen? 1. gyógyulás, 2 lábtörés, 3 ugrás, 4 kötözés, 5 zuhanás A helyes felelet a 2. számmal jelzett szó: lábtörés Ugyanis ugrálás közben fordulhat elő, hogy rosszul sikerül, zuhanás lehet belőle és bekövetkezhet a lábtörés, amelynek további természetes folytatása a kötözés és a gyógyulás. A helyes szó (lábtörés) száma 2, így tehát a 2 számot írjuk a válaszlap P2-es sorában levő vonalra. Ugyanígy kell válaszolni a hasonló természetű többi kérdésre is. 3. PÉLDA: Az "egyezni"

ellentéte 1. bővíteni, 2 egyszerűsíteni, 3 eloszlatni, 4 kisajátítani, 5 különbözni A helyes felelet természetesen a különbözni. Tehát az 5-ös számot írjuk be a válaszlap P 3 sorába. A tényleges feladat 46 kérdésból áll. Nem valószínű, hogy mindegyikre tud majd válaszolni. Igyekezzen minél több kérdésre feleletet adni, de ne siessen annyira, hogy emiatt tévedjen. N e töltsön el túl sok időt egyik kérdéssel sem, mert nem jut ideje a többire. A CERUZÁT TEGYE LE! NE LAPOZZONTOVÁBB ADDIG, AMÍG NEM MONDJUK! 4 • 1. A buzgó körülbelül annyit jelent, mint a l. serény, 2. gyors, 3. vidám, 4. sebes, 5. hirtelen 2. Ha a következő öt állatot sorrendbe állítjuk, melyik áll középen? l. juh, 2. egér, 3. tehén, 4. macska, 5. elefánt 3. A befelé ellentéte? 1. bele, 2. kívül, 3. mellett, 4. kifelé, 5. felfelé 4. Az az állítás, hogy a "Hold sajtból van" l. félrevezető, 2 meggondolatlan, 3

értelmetlen, 4 pontatlan, 5 ellentmondásos 5. A következő öt hivatás közül melyik illik a legkevésbé a hátramaradó négyhez? l. plébános, 2. tanító, 3. orvos, 4. kertész, 5. ügyvéd 6. A kép úgy viszonylik a látáshoz, mint a dal a(z) l. énekléshez, 2 zenéhez, 3 festéshez, 4 halláshoz, 5 zeneszerzéshez 7. Végigmenve egy utcán annak hosszát megállapíthatjuk l. viszonylagosan, 2 gondosan, 3 megközelítőleg, 4 pontosan, 5 nem állapítható meg 8. Igazolni körülbelül annyit jelent, mint l. kiszolgáltatni, 2 menteni, 3 rendreutasítani, 4 meggyőzni, 5 bizonyítani 9. Ha a következő öt fogalmat sorrendbe állítjuk, melyik áll középen? l. büntetés, 2 vád, 3 kegyelem, 4 bűntett, 5 ítélet 5 1O. Melegíteni ellentéte? l. meghűlni, 2 hevülni, 3 megolvasztani, 4 hűteni, 5 megfagyni 11. A vitánál mindig van: l. néző, 2 bíró, 3 verekedés, 4 ellenfél, 5 döntés 12. A következő öt élelmiszerből melyik illik a

legkevésbé a hátramaradó négyhez? l. kenyér, 2 tészta, 3 makaróni, 4 hurka, 5 sütemény 13. A jég pontosan úgy viszonylik a vízhez, mint a víz a l. országhoz, 2 folyóhoz, 3 gőzhöz, 4 pohárhoz, 5 hideghez 14. A hiba sohasem l. megbocsátható, 2 rossz, 3 dicséretes, 4 végzetes, 5 bizonyítható 15. Írja be a válaszlapra az alábbi számok közül azokat, amelyek 30-nál nagyobbak, de 50-nél kisebbek! 28, 97, 81, 53, 30, 75, 46, 68, 92, 13, 57, 23, 86, 50, 35, 64, 19. 16. Ha a következő hét fogalmat sorrendbe állítjuk, melyik áll középen? l. úszó ember, 2 villamos, 3 villám, 4 gyalogos, 5 csiga, 6. személygépkocsi, 7 puskagolyó 17. A díszes ellentéte? l. természetes, 2. egyszerű, • 3. rút, 4 esetlen, 5 erős 18. Ha valaki bebizonyítja, hogy egy határozott állítás hamis, azt minek nevezzük? l. hamisítványnak, 2 cáfolatnak, 3 ellentmondásnak, 6 4. válasznak, 5. dorgálásnak 19. A következő öt tulajdonság közül

melyik illik legkevésbé a hátramaradó négyhez? 1. lusta, 2 veszekedős, 3 béna, 4 fösvény, 5 gyáva 20. A sötétség úgy viszonylik a napfényhez, mint a csend a l. holdfényhez, 2 nyugalomhoz, 3 hanghoz, 4 lármához, 5 alkonyathoz 21. Egy ember jellemét legbiztosabban megítélhetjük l. a jövedelméből, 2 a ruházatából, 3 a tetteiból, 4 a lakásából, 5 az ismerőseiróL 22. Írjuk be a válaszlapra annak a számnak a sorszámát, amelyben a 9 és a 6 együtt a legtöbbször fordul elő, és azokét is, amelyikben a 7 és a 9 együtt egyáltalában nem fordul elő! l. 72386, 2. 09763, 3. 53792, 4. 08127, 5. 59876, 6. 67969 23. Ha a következő hét fogalmat sorrendbe állítjuk, melyik áll közé pen? l. ház, 2. állam, 3. lakás, 4. város, 5. szoba, 6. utca, 7. megye 24. Az elnéző ellentéte? 1. szigorú, 2. óvatos, 3. kegyetlen, 4. igazságtalan, 5. durva 25. Miért vannak a szavak a szótárban ABC sorrendbe rakva? • l. 2. 3. 4.

5. Mert ez a legegyszerűbb elrendezés. Mert mindig a hasonló jelentőségű szavakat állítják össze. Mert a nyomtatást így könnyítik meg. Mert így lehet leggyorsabban az egyes szavakat megtalálni. Mert ez az általános szokás. 7 26. A következő hat figurából válassza ki azt, amelyik legkevésbé illik a hátramaradó öthöz! l 3 2 5 4 6 27. A távirat pontosan úgy viszonylik a levélhez, mint az elektromos fény a l. gyenyához, 2 elektromossághoz, 3 neonreklámhoz, 4 sötéthez, 5levelezőlaphoz 28. Azt a véleményt, amely egy emberről elterjed, nevezzük az illető l. jellemének, 2értékének, 3. hírnevének, 4. sorsának, 5. személyiségének 29. Mit jelent ez a szólásmondás: "ajándék lónak ne nézd a fogát"? 1. Az öreg lovat fellehet ismerni a fogairóL 2. Az ajándékot nem illik kritizálni 3. Az ajándék értékét gyakran nehéz megítélni 4. Menjünk idejében fogorvoshoz 5. Minden ajándék énékes 30. Ha

a következő öt fogalmat sorrendbe állítjuk, akkor melyik áll középen? l. kígyó, 2 állat, 3 keresztes vipera, 4 élőlény, 5 hüllő 31. A békés ellentéte? l. elégedetlen, 2. lármás, 3. befejezetlen, 4. szelíd, 5. harcias 32. Miért építik az autópályákat úgy, hogy nincs rajtuk kereszteződés? 1. Mert így jobb a kilátás 2. Mert így biztonságosabb a közlekedés 3. Mert a gépkocsik gyorsabban tudnak menni 4. Mert a pályatest nehezebben tagolódik 5. Mert így könnyebben lehet karbantartani 8 . . 33. A következő öt írásjel közül válasszuk ki azt, amelyik a legkevésbé illik a hátramaradt négyhez! ? 2. 1. = 3. 5. 4. 34. A villám úgy viszonylik a fényhez, mint a mennydörgés a 1. sötétséghez, 2. dörgéshez, 3. zivatarhoz, 4. hanghoz, 5. csapáshoz 35. Keresse meg és írja he a válaszlapra azokat a kétszámjegyű páratlan számokat, amelyek két páros szám között állnak! 51, 6, 52, 8, 53, 190, 167, 24, 7,

24, 10, 101, 10, 11, 110, 1, 10. 36. Mit kell tennie az embernek, hogyha olyan emberről kérdezik a véleményét, akit csak kevéssé ismer? 1. Ki kell mentenie magát 2. Azt kell mondania: én nem ismerem őt 3. Azt kell mondania: nem tudom őt megítélni 4. Keresni kell olyan valakit, aki az illetót jobban ismeri 5. Valaki mást kell megkérdezni 37. A következő öt sz-ó közül melyik illik a legjobban ehhez a háromhoz: hideg, sima, nehéz? l. világos, 2. édes, 3. hangos, 4. kemény, 5. sok 38. A vörös szín úgy viszonylik a látáshoz, mint az édes • • 1. 2. 3. 4. 5. a savanyúhoz, az ízleléshez, a zöldhöz, a cukorhoz, a fogakhoz . 9 39. Miért futnak a kocsik kerekeken? l. Mert a kerekeket könnyú lefékezni 2. Mert az emberek egyébként nagyon könnyen kiesnének a kocsibóL 3. Mert egyébként a kocsikat nagyon nehezen és lassan tudnák mozgatni 4. Mert kerék nélkül csak a szánkókat tudják télen húzni 5. Mert a kerekeket már

régen feltalálták 40. Írja be a válaszlapra a következő mondások közül annak a sorszámát, amelyik körülbelül azt jelenti, mint ez a mondás: "Kéz kezet mos"! l. 2. 3. 4. 5. Ami hosszú ideig tart, az jó. Segíts nekem, én is segítek neked. Sok baltacsapásra kidől a tölgy. Igyekezet nélkül nincsen siker. Aki azt akarja, hogy tüze legyen, annak a füstöt is el kell tűrnie. . • 41. Írja be a válaszlapra az alább felsorolt öt mondás közül annak a sorszámát, amelyik körülbelül azt jelenti, mint az a mondás, hogy: "Nincsen rózsa tövis nelk""l" u . l. 2. 3. 4. 5. Ami hosszú ideig tart, az jó. Segíts nekem, én is segítek neked. Sok baltacsapásra kidől a tölgy. Igyekezet nélkül nincsen siker. Aki azt akarja, hogy tüze legyen, annak a füstöt is el kell tűrnie. 42. Írja be a válaszlapra az alább felsorolt öt mondás közül annak a sorszámát, amelyik körülbelül azt jelenti, mint az a mondás,

hogy: "Az állandó esőcsepp kivájja a követ"! l. Ami hosszú ideig tart, az jó 2. Segíts nekem, én is segítek neked 3. Sok baltacsapásra kidől a tölgy 4. Igyekezet nélkül nincsen siker 5. Aki azt akarja, hogy tüze legyen, annak a füstöt is el kell tűrnie . • 43. A kétségbeesett ellentéte? l. bizonytalan, 10 2. elégedett, 3. reménykedő, 4. egykedvű, 5 kétkedő 44. Miért rosszabb a hazugság, mint a tévedés? l. Mert hazudni tilos, tévedni nem 2. Mert aki tévedett, az csak magában csalatkozott, aki hazudott, az szándékosan másokat vezetett félre. 3. Mert aki egyszer hazudott, annak az embemek nem hisznek 4. Mert könnyebb a hazug embert utolérni, mint a sánta kutyát 5. Mert tévedni könnyebb, mint hazudni 45. Az engedelmeskedés úgy viszonylik a parancsolás hoz, mint a szolgálás a • l. kéréshez, 2. kényszerítéshez, 3. uralkodáshoz, 4. segítéshez, 5. megtiltáshoz 46. Ha a barátom nem jött el egy

találkozóra, és azt gondolom, hogy megbetegedett, de ebben nem vagyok bizonyos, akkor ez az én . l. 2. 3. 4. 5. meggyőződésem, véleményem, előítéletem, balsejtelmem, előérzetem. Kérjük, ellenőrizze, hogy válaszolt-e minden kérdésre! • • ll Il. FELADAT Az alábbi ábrák különböző élethelyzeteket szemléltetnek. Kérjük, vizsgálja meg az egyes képeket, majd a mellettük szereplő öt válaszlehetőség közül válassza ki azt az egyet, ami Ön szerint a képen történik. Az állítások között nincs "jó" vagy "rossz" válasz, ezért azt kérjük, hogy minden különösebb gondolkodás nélkül jelölje be "X"-szel azt a válaszlehetőséget a válasziapon (Il. FELADAT), amit a legelképzelhetőbbnek tart. 1. a. Ez az ember azon bánkódik, hogy az emberek elfordulnak tőle b. Ezt az embert alaposan megizzasztották üldözői c. Ez a személy érzelmileg nagyon kiegyensúlyozatlan d. Ez az ember azért

bánkódik, mert kudarcait nem tudja elfelejteni e. Ez az ember úgy tesz, mintha sírna, csak azért, hogy sajnálatot ébresszen másokban. • • 2. a. "A" eltörte "B" lámpáját, és ezért búntudatot érez b. "A" elmagyarázza, hogyan fogja megjavítani a lámpát, amit ő rontott el. c. "B" ingerülten "A"-ra támad, amiért eltörte a lámpát d. "A" arra kéri "B" -t, hogy segítsen megjavítani a lámpát e. "A" eltörte "B" lámpáj át, s most "B" azzal nyugtatja "A" -t, hogy a lámpa már úgyis rossz volt. 3. a. A képen látható személynek nagyon fáj a torka, ezért az orvos szirupot írt fel számára. b. Ez az ember azért issza le magát, mert nagyon szorong c. Ez a személy az üres üvegek visszaváltásából él d. Ez az ember azért iszik, mert problémáit senkivel sem tudja megosztam. e. Ez az ember végső elkeseredésében az

öngyilkosságra gondol. 4. a. Ez a személy nagyon magányos, egész nap csak olvas b. Ez az ember a lelki problémáinak megoldására keres segítséget. c. Ez a személy éppen azt tanulmányozza, hogyan lehet másokat befolyásolni. d. Ennek az embernek az a vágya, hogy ő legyen a legokosabb a világon. e. Ez a személy idegen nyelvet tanul, mert nagyon szeretne más emberekkel is szót érteni. 12 • 5. a. Ez az ember menekül az üldözői elől b. Ez a személy nagyon szereti a veszélyes sportokat, ezért szabadidejében szívesen mászik meredek sziklákat c. Ez a személy edzi magát, hogy erős legyen, ha küzdeni kell d. Ezt az embert kinevetik társai, mert nem tud felmászni a kötélen e. Ez a személy egy kőfalon át igyekszik bemászni azért, hogy ellopja a házigazda ékszereit. 6. a. "A" a sebes folyón is higgadtan irányítja a csónako t b. "A"-nak sikerült kimentenie egy gyermeket a vízből c. "B" nagyon szeretné

irányítani a csónakot, de "A" ezt nem engedi. d. "A" és ,B" kedvelik a vadvízi evezést a gyors sodrású folyókon. e. "A" és "B" eltévedtek, s most nagyon félnek, hogy rájuk esteledik. ~-- 7. Ez az ember• a. elbújt, mert bűnösnek érzi magát b. minden erejét latba vetve megpróbál kimászni c. megunta az életét és ki akar ugrani az ablakon d. próbál észrevétlenül beosonni egy ablakon e. bosszúsan kiabál ki az ablakon, hogy ne zavarják 8. a. "A" és "B" önfeledten táncolnak b. "B" megmutatja "A" -nak, hogy ő hogyan lép fel a támadókkal szemben. c. "A" és "B" nézeteltérésbe keveredtek, majd összevereked tek. d. "A" megtámadta "B" -t, hogy a pénzét elvegye , e. "A" próbálja megnyugtatni "B"-t, aki nagyon ideges -·---· • . 9. a. Az apa megbeszéli az orvossal, hogy mit tehetne azért, hogy a

gyermeke ne legyen olyan agresszív. b. "C" megpróbálja kihallgatni, hogy a felnőttek miről beszélnek. c. "B" próbálja megakadályozni "A" -t abban, hogy a gyermekét megverje. d. "A" és "B" azon vitatkoznak, hogyan neveljék gyermeküket. e. "B" gyermeke fél a barátságtalan idegentől, "A" -tól A c. 13 10. A , a. "A" megkérte "B" -t, hogy segítsen neki felkészülni a vívóversenyre. b. "A" és "B" sportolnak, hogy levezessék a napi feszültséget. c. "A" rátámad "B" -re, mert nem szabályosan vívott d. "A" és "B" élet-halál harcot vívnak e. "A" és "B" egy korabeli színdarab vívójelenetét játsszák el. 11. Az apa azt tanácsolja fiának: r a. Ha kudarc ér, keresd az okát, ne szomorkodj! b. Mindig figyelj másokra; ha tudod, mit akar a másik, te is többet

érsz. c. Légy dühös, de ne légy elvakult! d. Minden helyzetben keresd a kedvező kimenetelt, és bízz a sikerben! e. Törekedj arra, hogy minél több emberrellegyen jó kapcsolatod! l - - F l J ""·- ~ J ~}, J~ -.k .", J l i 12. a. Ez az ember a vadászat során minden dühöt kiad magából b. Ez az ember egy fegyvert talált az erdőben, s most fél, mert nem tudja, hogy mit csináljon vele. c. Ez a vadász szeretne egy nagy vadat elejteni d. Ez a személy szereme véget vetni az életének e. Ennek az embernek bűntudata van, mert lelőtt egy nyulat 13. a. "A" felmondott "B" -nek, mert nem tudott beilleszkedni a közösségbe. b. "B" sarkon fordul, mert "A" nagyon megbántotta c. "B" nagyon fél, mert a főnök ("A") behívatta az irodába d. "A" és "B" megpróbálják majd a helyére tolni a nehéz bútordarabot. e. A főnök ("B") egy levelet diktál a

titkárnőjének 14. "A" otthagyta a többieket, mert A f 14 a. hirtelen haragú b. fél attól, hogy a mulatozásnak rossz vége lesz c. nem tudott kijönni a többiekkel d. a többiek öröme őt inkább elszomorította e. úgy gondolta, ő nem érdemli meg, hogy felszabadultan vigadozzon. l 15. a. "B" -nek sikerült legyőznie "A" -t a sziklamászásban b. "B" kicsúfolja "A"-t, mcrt az lemaradt c. "B" biztatja "A"-t, hogy ő is meg tudja mászni a hegyet d. "B" nagyon fél, me rt nem tud elmenekülni "A" -tól e. ,,B" segítségért kiabál, mert mindketten eltévedtek 16. • • c ---- A R 1- a. "A" és "B" összeverekedtek "C kegyeiért b. "A" és "B" kiközösítették "C-t c. "A", "B" és "C" önfeledten táncolnak egy házibuli n d. "B" azt állítja, hogy ő a legerősebb e.

"C" szeretné kihallgatni, hogy "A" és "B" miről beszélnek 17. a. Ez az ember segítségért integet, mert viharba került csónakjávaL b. Ez az ember annyira elviselhetetlen, hogy társai magára hagyták. c. Ez a személy az öngyilkosságra gondol d. Ez az ember aggódik, mert lemaradt a többiektőL e. Ez a személy türelmesen várja, hogy társai érte jöjjenek 18. a. Ez az ember elbújt, mert képtelen elviselni másokat maga körül. b. Ez a személy annyira részeg, hogy csak négykézláb tud menni. c. Ez a személy szabadidejében a legveszélyesebb barlangok üregeit járja. d. Ezt az embert nagyon megverték e. Ez a személy kincs után kutat l • 15 19. "A" és "B" sokáig jó barátok voltak, de barátságuk zátonyra futott, mert. a. ,,A" mindig az élet nehéz problémáit panaszolta "B"-nek b. "B" indulatos és agresszív lett, ha "A" kritizálta c. "B"

szorongásai és félelmei "A" -t is megrémisz tették d. "A" önző volt és kihasználta "B" -t e. "B" nem tudott kijönni "A" barátaival 20. Ez az ember azt szeretné a jósnőtől megtudni, hogy . a. kitől örökölte indulatos, ingerlékeny természetét b. miért tud olyan nehezen kijönni az emberekkel c. miért olyan sikertelen az életben d. miért nem tud úrrá lenni félelmein, szorongásain e. miért csapják be mindig az emberek 21. a. "A" menekül "B" elől, mert úgy érzi, ő volt a hibás b. "A" minden erejét összeszedve megpróbálja legyőzni "B" -t c. "A" ellopta "B" pénztárcáját d. "A" és "B" a 4 X 100méteres váltófutásban egy jó váltást követően az élre kerültek. e. "B" el akarja kapni "A" -t, mert nagyon dühös rá 22. A a. "A" úgy szabadul meg haragjától, hogy ugráltatja

"B" -t b. "B" megpróbálja felvidítani "A"-t c. "B" arra kéri "A"-t, hogy segítsen neki felállni d. "B" ijedtében hanyatt esett, amikor észrevette, hogy "A" követi. e. "A" egy jókorát behúzott "B" -nek, mert utál ja "B" -t 23. a. "A", "B" és "C kikapcsolódnak b. "A" és "B" a fuldokló "C" segítségére sietnek c. "A" bedobta a vízbe először "C"-t, azután "B"-t mert mindketten kitoltak vele. d. "A", "B" és "C" versenyeznek, hogy melyikük tud nagyobb fejest ugrani a vízbe. e. "C" úgy tesz, mintha fuldokolna, csak azért, hogy társait is a vízbe ugrassza. 16 24. - 0 a. Ez az ember barátjához megy, hogy tanácsot kérjen, mert nehéz helyzetben van. b. Ez a személy megbántotta szeretteit, és most magányosan bolyong. c. Ez a

személy a tornaterembe megy, hogy sportoljon d. Ez az ember megijedt és nem mer keresztülmenni a sötét folyosón. e. Ez a személy egy kiállítás megnyitójára igyekszik -;,.- -- 25. a. "C az új autójával dicsekszik b. "C" próbálja meggyőzni "A"-t, hogy menjen vele kocsikáz és hagyja ott "B" -t. c. "C megkéri "A" -t és "B"-t, hogy álljanak el az útból, mert nem tud az autójával tovább hajtani. d. Egy társaság azon töpreng, hogy melyikük lopja el a kiszemelt autót. e. "A" és "B" irigykednek "C"-re, mert ő nyert egy autót 26. a. "A" szorongva lesi, mit döntenek róla b. "A" megkéri "B" -t és "C"-t, hogy segítsenek neki a táblát felállítani. c. "A" nagyon féltékeny "C" -re c. d. "B" és "C" azt tervezik, hogy megleckéztetik "A" -t e. "A" szeretné

megijeszteni barátait 27. a. Ez az ember már gyermekkora óta szeret a figyelem középpontjában lenni. b. Ez a személy nagyon izgul, mert ez az első előadása c. Ez a személy próbálja meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy ő a legalkalmasabb a vállalat irányítására. d. Az előadó a szeretet és a megértés fontosságáról beszél e. Ez a személy arról mesél, hogy milyen érdekes tapasztalatokat szerzett az ázsiai útja során . • 17 28. A a. "B" ajándékkal kedveskedik "A" -nak b. "B" felelősségre vonja "A"-t az eltört rádióért c. "B" hálapénzzel viszonozza az orvos segítségét d. "B" éppendrogotad el "A" -nak e. "B" egy szabrot mutat "A"-nak, amit a külföldi útja során vásárolt. 29. R a. "B" meg akarja ijeszteni "A"-t b. A tanár (,R" figyeli a hallgatót ("A"), hogy az ne csaljon a vizsgán. A c.

"B" azért jön az orvoshoz, mert az életét kilátástalannak érzi d. "A" a vallomását írja, melyben beismeri, hogy ő követte el a rablást. e. "B" nagyon szeretné megtudni, hogy "A" kinek ír levelet 30. ~ eL . ~ - a. "B" megkéri "A"-t, hogy ne bömböltesse a rádiót b. "B" elnézést kér "A" -tól, hogy a megbeszélt találkozóról több mint 3 órát késett. c. "A" megmutatja "B"-nek, hogy milyen új riasztót csinált az ajtajára. d. "A" egy gondűző szórakozásra hívja "B"-t e. "B" eljött, hogy leszámoljon "A"-val Kérjük, ellenőrizze, hogy válaszolt-e minden kérdésre! 18 III. FELADAT A következő feladatban 25 olyan kérdést talál, amelyekkel kapcsolatban négy-négy válaszlehetőséget fogalmaztunk meg. Feladata az, hogy az A, B, C és D betűkkel jelölt lehetőségek közü] válassza ki az Önre

leginkább jellemzőt. A kiválasztott lehetőség betűjelét a válaszlap megfelelő részén a kérdés sorszáma mellett "X" -szel jelölje meg. Kérjük, ne hagyjon ki egyetlen kérdést sem! A megoldásokat a válasziapon a III. FELADAT-hoz tartozó részbe írja be! 1. Van az Ön vér szerinti családjában (szülők, testvérek, nagyszülők, szülők testvérei) gyengeelméjűségben, epilepsziában vagy más ideg-elme betegségben szenvedő személy? A-Nincs. B - Nincs, de ideges, különc természetű van. C - Igen, van. D - Igen, több is van. 2. Előfordult az Ön vér szerinti családjában öngyilkosság, vagy öngyilkossági kísérlet? A - N em, soha nem fordult elő. B - N em fordult elő, de volt már, aki komolyan fontolgatta. C - Csak öngyilkossági kísérlet fordult elő. D - Igen, volt már öngyilkosság. 3. Van az Ön családjában alkoholbeteg (nagyivó, alkoholista)? A- Nincs, alkoholt senki sem fogyaszt. B - Nincs, alkoholt csak mértékkel

fogyasztanak. C - Igen, van. D- Igen, több is van. 4. Családtagjai közülvolt már valaki törvénysértés miatt elítélve? A-Nem. B- Igen, de szabadságvesztést nem kapott. C- Igen, volt, akit egyszer szabadságvesztésre ítéltek. D- Igen, többeket, vagy valakit több alkalommal is szabadságvesztésre ítéltek. 5. Volt az Ön születése körül valamilyen probléma, komplikáció? A - N em, illetve nem tudok róla. B - Koraszülött voltam, de azután rendben fejlődtem. C - Igen, egészségügyi rendellenességek léptek föl. D - Igen, életben maradásom sokáig kétséges volt. 19 6. Voltak az Ön fejlődésében problémák, elhúzódó zavarok? (pl: dadogás, ágybavizelés) A - N em voltak. 8 - N em voltak, de kicsit lassabban fejlődtem. C- Igen, voltak, de csak általános iskolás koromig. O -Jelenleg is vannak ilyen problémáim. 7. Volt Önnek komolyabb sérüléssel, vagy fejsérüléssel, eszméletvesztéssei járó balesete? A-Nem volt. B - Igen, volt,

de a fejem nem sérült meg. C- Igen, volt, a fejem is megsérült, de nem voltam eszméletlen. D - Igen, volt, az eszméletemet is elvesztettem. 8. Előfordult már, hogy Ön tartós állás, vérvétel, nagy meleg, felkavaró élmény, stb hatására elájult, elvesztette eszméletét? A-Nem. B- Nem, de voltam már ájuláshoz közeli állapotban. C - Igen, előfordult már. D - Igen, ez gyakran előfordul velem. 9. Egészségesnek érzi Ön magát testileg? A-Igen. B - Igen, bár vannak kisebb panaszaim. C- Nem, úgy érzem komoly problémáim vannak. D -Nem, betegségem miatt rendszeres orvosi kezelés alatt állok. 10. Egészségesnek érzi Ön magát lelkileg? A- Igen. B - Igen, bár vannak kisebb panaszaim. C- Nem, úgy érzem komoly problémáim vannak. D - N em, betegségem miatt rendszeres orvosi kezelés alatt állok. 11. Volt Önnek öngyilkossági kísérlete? A-Nem volt. B -Nem volt, de ezt is egy megoldási módnak tartom. C- Nem volt, de előfordult már, hogy

kom@lyan foglalkoztam a gond0-latával. D - Igen, volt már. 12. Szokott Ön élénkftő, serkentő, hangulatjavító vagy nyugtató hatású gyógyszereket fogyasztani? A-Nem. B - Csak orvosi előírásra. C - Alkalomszerűen, orvosi ellenőrzés nélkül. D - Rendszeresen, orvosi ellenőrzés nélkül 13. Szokott Ön kábítószert fogyasztani? A-Nem. B- Nem, de kíváncsiságból már kipróbáltam. C - Igen, alkalomszerűen. D - Igen, rendszeresen szükségem van rá. 14. Szokott Ön alkoholt fogyasztani? A-Nem. B - Igen, de csak alkalomszerűen és mértékkel. C - Igen, hetente t0bbször, esetenként nagyobb mennyiségben is. D - Igen, rendszeresen szükségem van rá. 15. Volt már Ön törvénysértés miatt elítélve? A-Nem. B - Igen, de nem járt szabadságvesztésset C- Igen, egyszer szabadságvesztésre ítéltek. D - Igen, többször is szabadságvesztésre ítéltek. 16. Milyen eredménnyel végezte tanulmányait? A - Átlagos, vagy attól jobb eredménnyel. B -

Átlag alatti eredménnyel. C - Gyenge eredménnyel, egyszeri osztályismétléssel. D- Nagyon gyenge eredménnyel, többszöri osztályismétléssel. 17. Milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, illetve milyen végzettség megszerzése előtt áll? ABCD- Érettségi, vagy attól magasabb. 8 általános, vagy szakmunkásképző. Kisegítő-, illetve speciális általános iskola, szakiskola. 8 általánosnál alacsonyabb. 18. Mivel foglalkozik jelenleg? • • A- Tanulok. B - Dolgozom. C - Dolgozom, de munkámmal elégedetlen vagyok. D - Munkanélküli vagyok. 19. Hogyan viszonyul a katonai szolgálat teljesítéséhez? A- Természetes dolognak tartom. B - Kényszerűségból vállalom. C - Csak fegyver nélküli, vagy polgári szolgálat teljesítésére vállalkozom. D - Ha elítélnek is érte, akkor sem vállalom semmilyen formáját. 21 20. Milyen a szexuális beállítódása? ABCD- Az ellenkező neműek vonzanak és a tartós párkapcsolat. Az ellenkező

neműek vonzanak és a gyakori párcserék. Mindkét nemhez vonzódom. Csak a velem azonos neműekhez vonzódom. 21. Képes Ön a megszokott családi környezetétől távol élni, dolgozni? A- Igen. B - Igen, rövidebb ideig. C - Csak családi vagy egyéb támogatássaL D- Nem, képtelen vagyok rá. 22. Általában hogyan viselkedik Ön új helyzetekben, új környezetben? A - Könnyen feltalálom magam. B - Egy kicsit lassan oldódom. C- Nagyon nehezen alkalmazkodom. D - A környezetváltozás elviselhetetlen számomra. 23. Milyen az Ön kapcsolata a környezetében élő emberekkel? A -Nagyon jó. B - Általában jó, bár van néhány kivétel. C - Általában rossz, bár van néhány kivétel. D- Nagyon rossz. 24. Milyen az Ön családi háttere? ABCD- Kiegyensúlyozott, rendezett. Rendezett, kisebb problémákkal terhelt. Rendezetlen, súlyos problémákkal terhelt. Állami gondozásban is nevelkedtem. 25. Mit gondol, hogyan fogja bírni a katonai szolgálatot? A- Jól.

B-Nehezen. C -Nagyon nehezen. D - Biztos, hogy nem fogom bírni. Kérjük, lapozzon a következő feladathoz! 22 IV. FELADAT Az alábbi kérdések a magatartására és érzelmeire vonatkoznak. Minden kérdés után három válaszlehetőség található: "igen", "?", "nem". Ha a kérdés illik Önre, akkor a kérdés sorszámának megfelelő rovatba "igen"-hez tegyen "X" jelet, ha nem illik, akkor a "nem" rovatba jelöljön a válaszlapo n. A kérdőjel rovatba csak akkor tegyen "X"-et, ha semmiképp nem tud dönteni. Gyorsan haladjon, ne fontolgassa sokáig a válaszát, nincs helyes vagy helytelen válasz. A megoldásokat a válasziapon a IV. FELADAT-hoz tartozó részben jelölje be "X"-szel! Kérjük, hogy minden kérdésre válaszoljon! • l. Általában gyorsan és biztosan cselekszik? 2. Könnyedén és fesztelenül fel tud oldódni egy jó társaságban? 3. Gondolja-e magáról, hogy

különösen ideges és feszült? 4. Értelmes ember aszerint ítéli meg mások viselkedését, hogy saját maga mit tenne hasonló helyzetben? 5. Az utasításoknak általában tud engedelmeskedni? 6. Csoportos tevékenység esetén szívesen vállalja a vezetést? 7. Ragaszkodik ahhoz, hogy barátai munkájában ne hátráltassák? 8. Gyakran érzi magát különösebb ok nélkül fáradtnak és fásultnak? 9. Az iskolában gyakran előfordult, hogy hallucinációi, látomásai voltak? l O. Vagy összpontosítsa az ember egy feladatra magát, vagy egyáltalán ne vállalja el azt? ll. Előfordul, hogy makacsul visszatérő, értelmetlen gondolatok kínozzák? 12. Társaságban szívesen marad háttérben? 13. Könnyen válik lehangolttá? 14. Hogy értékes személyiséggé váljék az ember, életét saját eszményei szerint kell alakítania, és elveit mindig követni? 15. Az érzelmei miatt nagyon gyakran kiszámíthatatlan? 16. Könnyen jön zavarba? 17. Élénknek tartják

Önt mások? 18. Változik-e gyakran a hangulata okkal, vagy ok nélkül? 19. Már gyerekkora óta kiszámíthatatlan, másokra veszélyes személynek tartják Önt az • ismerősei? 20. Általában a munkáját nagyon komoly ügynek tartja? • 21. Idegesíti, ha várakoznia kell? 22. Szívesen vállal aktív szerepet társas összejöveteleken? 23. Nagyon sok rossz szokása van? 24. Szokott elképzelt bajok miatt aggódni? 25. Előfordul, hogy lényegtelen dolgok túl sok gondot okoznak Önnek? 26. Gyermekkorában mindig szemtelen volt a szüleivel? 23 27. Utazás eseténelőre megtervezi és rögzíti az útirányt, melytől aztán nem szívesen tér el? 28. Szereti a bizonytalan és előre ki nem számítható dolgokat? 29. Kisiskolás kora óta gyakran gondol az öngyilkosságra? 30. Mindig előre megtervezi és szervezi a munkáját? 31. N ehezére esik, ha sok ember előtt kell beszélnie, vagy előadást tartania? 32. Megbízható embernek érzi magát? A tesztek

megírását befejezte, kérjük, csukja be a tesztfüzetet! 24 . ~· . ~)f.~: ~-Ú . Sokszorosítva: 3500 példányban Egy példány: 14 lap ltsz.: 0503 Ügyintéző (V): FeketeMelinda p.örgy (MH: 179-78) Kapják: A 20/313 Nyt. számú elosztó szerint MAGYAR HONVÉDSÉG -----.,---,-- megyei/fővárosi HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG Kitöltés után orvosi titoktartásra kötelezett! Sorozási egészségi alkalmasságvizsgálati lap Személyi adatok Név: Szül. év, hó, nap: Anyja neve: Szakképzettség: Foglalkozás: Lakcím: l Előző eü. minősítés: Hányadik sorozás: l Gjmü. vez eng kategória: A hadköteleS nyilatkozata alapján nyert adatok igen nem mennyiség Korábbi betegség, mütét, baleset dátum szerinti felsorolása: Nikotin Alkohol Panasz nincs D van D (rövid felsorolás): Kijelentem, hogy eltitkol! betegségem és káros szenvedélyem nincs. hadköteles aláírása 14-0553. r sz - Pálfia Nyomda Rt (D 6823) l

-2Pszichológus javaslata Alkalmas korlátozás nélkül np:: - Alkalmas korlátozással B" " C" Alkalmas korlátozással Értelmi Fejlődési Személyiségi " Ideiglenesen alkalmatlan "l" Alkalmatlan "E" Pszichológus írásos véleménye - sorozó pszichológus Kelt: P. H . Sorozó orvosi vizsgálatok Testmagasság: Vérnyomás: Vizsgálati leletek: káros eltérés nélkül cm hgmm. Testsúly: Pulsus: O, káros eltérések feljegyzése: . kg lmin. -3 minősítés l. fokú egészségi Sorozó orvosi kórisme (a pszichológiai vélemény figyelembevételével): l ~ . A" Alkalmas korlátozás nélkül: 11811 Alkalmas korlátozással: l ,,l" Alkalmatlan ideiglenesen: .E" Alkalmatlan: A rendelet" l szakasza BNOszám: l "c"l aiszakasza l l -ig l l rovata szerint Javasolt korlátozások, felmentések, könnyítések (a rendelet* jegyzékszerinti szövegével):

Kezdeményezés gépjárművezetöi alkalmasság soronkivüli vizsgálatára. P. H sorozó orvos l történt l l nem történt l P. H sorozó orvos Kelt: *Az egészségi alkalmassági követelményeket szabályozó hatályos miniszteri rendelet melléklete. P. H sorozó pszichológus l -4Felügyeleti ellenőrzés eredménye Az átvizsgált egészségügyi és pszichológiai dokumentáció alapján az egészségi minősítés: . l l megfelelő nem megfelelő l l l l l l Újabb L fokú eljárás javasolt l l ll. fokú eljárás javasolt l l . P. H P. H P. H EVI sorozó főorvos megyei sorozó szakfőorvos EVI pszichológus Kelt: ll. fokú egészségiminősítés l A bizottság az elsőfokú minősítést helyben hagyja l l megváltoztatja l "A" Alkalmas korlátozás nélkül: B" Alkalmas korlátozással: l 111" Alkalmatlan ideiglenesen: "c"l l l -ig "E" Alkalmatlan: A rendelet*

szakasza BNOszám: l l aiszakasza l l rovataszerint Javasolt korlátozások, felmentése!<, könnyítések (a rendelet* jegyzék szerinti szövegével): Indoklás: P. H megyei sorozó szakfőorvos P. H EVI sorozó főorvos Kelt: *Az egészségi alkalmassági követelményeket szabályozó hatályos miniszteri rendelet melléklete. P. H EVI pszichológus ADATKÉRŐ (-KÖZLŐ) LAP A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ ÉS AZ ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSÉHEZ ( A kitöltés előtt az útmutatót olvassa el!) KITÖLTÉS! ÚTMUTATÓ: L A rovatokat olvashatóan, tintával, hivatalos okiratok alapján kell kitölteni. A személyazonosító adatok változásait (l rovat) a személyi igazolványba történő bejegyzést követően, a családi állapotára (4., 5 rovat) foglalkozására (6, 7 rovat), képzettségére (8-ll rovat) vonatkozó adatait és azok változásait pedig az adatok keltezését követően 8 napon belül kell bejelenteni, illetve tájékoztatást adni az

egyéb -a katonai és polgári szaigálat tervezését és teljesítését befolyásoló- adatairól (2, 3, 12-22. rovat) és azok változásai ról 2. Valamely oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok esetén a 6-7 rovat helyett a 12 rovatot, esti vagy levele215 tagozaton tanuJók esetén pedig mindhárom rovatot kéJjük kitölteni. Mindkét esetben a bejelentéshez csatolni kell az iskola által kiadott tanulóviszony igazolást, illetve az iskolalátogatási igazolást. 3. Az adatok bejelentéséhez csatolni kell - személyes megjelenés eselén be kell mutatni - az adat hitelességél igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát. A kUiföldön teljesített szaigálat bejelentése esetén (20 rovat) be kell mutatni, illetve meg kell küldeni a Jetöltött szolgálati időre, a megszerzett katonai szakképzettségre és az elért rendfokozatra vonatkozó okmányokat és azok hiteles fordítását. 4. A rovatok jobb oldali - vastagon keretezett-részét a

hadkiegészítő parancsnokság tölti ki 5. A hadköteles akadályoztatása eselén-az ok felűntetésével- az ADATKÉRŐ (-KÖZLÖ) LAP-ot a közeli hozzátartozó, a törvényes képviselö vagy meghatalmazoltja is kitöltheti. Ez esetben az adatok valódiságát aláírásával igazolja 6. Az l-2 rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a bal oldali címkén szereplő adatok időközben megváltoztak. l . Neve: Születési ideje: Anyja neve: Születési helye: Személyazonosító jele: D l l l l l l l l l l l 2 l . Lakóhely: ker. lc.sz l l l l l 3 ker. Tartózkodási helye: 4 lr.sz l l l l l Ir.sz l Családi állapota: nőtlen, házas, özvegy, elvált, élettársi közösség 5 Közös háztartásban élő, eltartott gyermekei száma: Legfiatalabb gyermek(ei) szül. éve(i): 1 9 m 19 DJ 19 DJ Születési akvi. kivonat(ok) száma(i): 6 Munkáltató (munkahely) neve: Címe: 7 Foglalkozása: 8 Polgári szakképzettsége(i): 9 Gépjárművezetöi

Vezetett km. engedélyének kategóriája(i): A, B, C, D, E, F típus: 14-0423 r.sz 20 Mustang Kft . l l l l 10 Legmagasabb polgári iskolai végzettsége: A végzés ideje: 19 r n ll rn Anyanyelve: rn Nyelv. ism foka: Milyen idegen nyelvet beszél: 12 Jelenleg hol tanul? - az iskola megnevezése: - befejezésének várható ideje: - milyen szakmát tanul: 13 Kíván-e továbbtanulni? Igen 14 Milyen szakelőképzésre szeretne jámi? mikor: évben. Nem gépjárművezető ejtőernyős 15 Testméretei: magasság: lábméret: Igen , testsúly , fejméret mellbőség: , derékbőség: j l 7 jSzemüveget (kontaktlencsét) visel? 16 Uszni tud? 18 Utlevéllel és egyéb úti okmánnyal rendelkezik? 19 Önne] közős háztartásban élő, jelenleg sorkatonai szolgálatot teljesítő testvére, féltestvére van-e? Igen Nem Igen Igen Nem Nem Nem szül. éve: Ha igen, a neve: anyja neve: a leszerelés várható ideje: 20rn rn rn 20

Külföldön teljesített-e katonai szolgálatot? 21 Katonai szolgálatát befolyásoló egészségi állapotára vonatkozó közlés: 22 BEJELENTESEK, KERELMEK: Igen Nem . 20 év hó nap ·································· aláírás Bejelentő közeli hozzátartozó, törvényes képviselő: . 20 év hó nap . aláírás A hadkiegészítő parancsnokság feljegyzései: Záradék: . -• MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG Orvosi titoktartásra kötelezett! Pszichológiai vizsgálati lap (A hadköteles nyilvántartó kartonjának tartozéka) Név, születési év Dátum: Anyjaneve Sorszám: Lakcíme Iskolai végzettsége 8 általános szakmunkás érettségi főiskola egyetem Szakképzettsége aláírás I. fokú sorozás Pszichológus írásos véleménye. indoklása tapasztalatai: D Alkalmas korlátozás nélkül "A" D Alkalmas korlátozással "B" D Értelmi D Alkalmas korlátozással

"C" D Értelmi D Ideiglenesen alkalmatlan "I" D Értelmi D Alkalmatlan "E" D Értelmi D Személyiségi D Személyiségi D Személyiségi D Személyiségi D D D D Fejlődési Fejlődési Fejlődési Fejlődési PH pszichológus II. fokú sorozás Pszichológus írásos véleménye. indoklása tapasztalatai: D Alkalmas korlátozás nélkül "A" D Alkalmas korlátozással "B" D D Alkalmas korlátozással "C" D D Ideiglenesen alkalmatlan D "I" D Alkalmatlan "E" D Értelmi Értelmi Értelmi Értelmi D Személyiségi D Személyiségi D Személyiségi D Személyiségi PH pszichológus D Fejlődési D Fejlődési D D Fejlődési Fejlődési A SOROZÁSI PSZICHOLÓGIAI FELADATOK VÁLASZLAPJA Pl l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. P2 P3 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. r--36 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. III. FELADAT II.

FELADAT I. FELADAT l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D IV. FELADAT l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Igen Igen Igen Igen Igen Igen ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem HIVATALOS BEJEGYZÉSEK. IDE NE ÍRJON! Ny. p Ny.p: --~ IQP.: Erzin.: Dev.: Tárkap.: Alk.: Kateg.: , Öngy.: Agr.: Kat. IÉM.p: l l l Ny. p E N R Szim. Kat