Gépészet | Biztonságtechnika » Biztonságtechnika és munkavédelem I.

Alapadatok

Év, oldalszám:2014, 20 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:187
Feltöltve:2014. augusztus 01
Méret:214 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS MUNKAVÉDELEM I. A TERMELÉSI TÉNYEZŐK ÉS A TÁRSADALMI VÉDELMI RENDSZEREI Egy kép ha jól emlékszem ami itt van nem maradt időm megcsinálni elnézést, de szerintem ez nem olyan lényeges MUNKAVÉDELEM KIALAKULÁSA Mai értelemben vett munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával jött létre. A „kapitalizmus bölcsőjében” Angliában 1802-ben kiadják a tanonc törvényt, majd 1819ben és 1832-ben gyári törvényeket, amelyek tartalmazzák pl.: ! ! 21 év alatti munkások éjjel nem dolgozhatnak 18 év alatti munkások naponta csak 12 órát dolgozhatnak 1815-ben Svájcban, 1835-ben Poroszországban, 1841 Franciaországban adtak ki hasonló törvényeket. Magyarországon az 1872. évi VIII törvény foglalkozott a munkavédelemmel „Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és telep minőségére, a munkások életének és egészségének biztosítására

szolgál”. Az 1891. évi XIII törvény előírja, hogy vasárnaponként és Szent István napján az ipari munkának szünetelnie kell: Az 1893 XXVIII. törvény szerint a kiszabható bírság maximum 300 forint lehet (1 tehén ára 43 forint). 1938.ban kerül sor a napi 8 órás munkaidő általános bevezetésére 1939-ben kerül kiadásra az Általános Balesetelhárító Óvórendszabályok (ÁBÓ) 1949-ben újra kiadják. A 240/1950. MT rendelet szerint a baleset-elhárításra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése a szakszervezet feladata – Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) – ez 1980-ban szűnik meg. 1951. évi 7 számú törvényerejű rendeletben adják ki a Munka Törvénykönyvét Ebben az időben kezdte meg működését az Országos Munkaegészségügyi Intézet, amely 1975-től Országos Munka- és Üzem-egészségügyi Intézetté alakul. Az „Általános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály (ÁBEÓ)” kiadása 1955ben.

1980-ig megközelítőleg száz szakmai BEÓ-at adtak ki Az Alkotmány 1972. évi módosítása (1972 évi II törvény) szerint a munkavédelem már alkotmányos jog (1949-es a Magyar Népköztársaság Alkotmánya még nem tartalmazta). A munkavédelemről szóló 47/1979 MT rendelet új alapokra helyezte a munkavédelmet Létrehozták az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőséget – és átvette a szakszervezettől az ellenőrzési feladatot. A szakmai BEÓ-at miniszteri rendeletek, szabványok váltották fel. A Magyar Köztársaság Alkotmányának (1989. évi XXXI törvény) szerint „70/D.§ (1) a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg”. Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII törvény)

1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Versaillesi Békeszerződés XIII. cikkelye (1919) jött létre Ma az ENSZ szakosodott szervezeteként működik. ILO célkitűzései: " " " " " " dinamikus munkaerő politika jobb munkakörülmények munkaórák csökkentése munkakörnyezet fejlesztése dolgozók alapvető jogainak tiszteletbe tartása munka humánusabbá tétele # # # elsődleges a dolgozó élete egészsége szabadidőt kell hagyni a pihenésre, szórakozásra lehetővé tenni, hogy a dolgozók meg tudják valósítani önmagukat ILO eszközei: " " " tanulmányokat készít, találkozókat szervez ajánlásokat, egyezményeket készít együttműködési tevékenységet folytat ERGONÓMIA „Az ergonómia az a tudománycsoport, amely az emberi adottságoknak megfelelő munkaeszközök, tárgyak, munkakörnyezet kialakításával kapcsolatos ismereteket tárja fel azért, hogy az

ember a teljesítő-képességét a legmagasabb fokon kifejthesse, továbbá az ember kényelmét, biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa.” „Az ergonómiát a munka tudományának nevezzük, vagyis az emberi erők és képességek tudományának.” ERGONÓMIA az EMBER – GÉP – KÖRNYEZET (EGK) rendszerek kialakításával fejlesztésével foglalkozik ERGONÓMIA RÉSZTUDOMÁNYAINAK KAPCSOLATRENDSZERE Munkakörnyezet (fizikai, szociális, piaci Műszaki tudomány okpl. gépészet, elektronik a Kinemat ika Biomech anika Orvos tudományok pl. anatómia, élettan, lélektan Biztonságtechnika Automatika Robotika Bioinform atika Biomatem etika Munkasze rvezés Munkaszo ciológia Informatika rendszerelmélet vezérléstechnika Biometria Antropometria Az ergonómia három alapelve: # # vételével! # Illesszük a feladatot és a munkahelyet a felhasználóhoz! Tervezzünk a felhasználói adottságok meghatározott tartományának figyelembe Vegyük

figyelembe az átlagostól eltérő adottságokat, igényeket is! Az ergonómia feladata: $ $ $ kutatás (információ nyerés) információk rendszerezése (adatbázis, szabvány) ezek alkalmazása a tervezés során Az ergonómia célja: " " az emberi teljesítmény, az egészség, a biztonság optimalizálása emberi (felhasználói) igények kielégítése Az ember és környezete közötti harmónia biztosítása MUNKAVÉDELEM ALAPJAI Munkaélettan A munkaélettan a dolgozó ember szerveinek, szervrendszereinek működését, az élettani funkciókat vizsgálja a termelő- (fizikai és szellemi) munka feltételei között. A munkaélettan tehát azt vizsgálja, hogy a munkaképes ember szervezetét hogyan veszi igénybe a különféle feladatokból eredő megterhelés, ezáltal megismerjük az emberi teljesítőképességet, és meghatározhatjuk a megengedhető terhelés határait Munkalélektan A munkalélektan azokat a lélektani viszonyokat tanulmányozza,

amelyek a termelőmunka során alakulnak ki. Ilyen viszonyok: " az ember és a szerszám között, az ember és a gép, általában az ember és a munkaeszköz, ill. munkatárgyak között; " az ember és környezete, a munkavégzés szervezete között; " a dolgozó emberek együttműködésében, így a vezetők és beosztottak között, az azonos szintű munkatársak kapcsolataiban Munkakörülményi tényezők: A munkakörülményi tényezőket a munkához szükséges testi és szellemi igénybevétel, a munkakörnyezeti hatások és az emberi szervezet reakciója határozza meg. " " tárgyi tényezők az egyéntől függetlenek, személyi tényezők a vizsgált munkafolyamatban részt vevő személy teherbíró képességét jelentő, az egyénre jellemző sajátosságok összessége, " környezeti tényezők a tárgyi és a személyi elemeket körülvevő tényezők, min pl. a légállapot, a hőmérséklet, a világítás, a zaj, a munkakomfort A

munkakörülményi tényezők egymással kölcsönhatásban vannak Munkakultúra A munkakultúrát a munkakörülmények és a munkavégzés módjának célszerű, biztonságos, komfortos, egészséges és esztétikus kialakítása jelenti. Így pl. a munkakultúrához tartozik: $ $ $ a munkahelyi öltöző, a mosdó, fürdő; az étkező- vagy étkezésre alkalmas helyiség; a dohányzóhelyiség. Pszichoszociális kockázati tényezők Pszichoszociális kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be." A stressz a környezeti ingerek hatására kiváltott lelki feszültséget jelenti. Ezen pszichés ártalom egy sor vegetatív megbetegedés

formájában jelenhet meg. Stressz források: " " zavaró ingerek környezetében (zaj, vibráció, rezgés) végzett munka, különösen nagy felelősség (humán erőforrás, családi háttér, anyagi értékekért), " döntés kényszer " egymást gyorsan követő problémák sorozatát kell elhárítania, " alkotó szellemi tevékenység, " különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján végzett munka, " egyszerű, de monoton cselekvést igénylő munka különösen nagy odafigyelést, vagy türelmet igénylő munka Hosszú távú stressz hatás vezethet: " magatartási zavarokhoz (alacsony munkateljesítmény, nagyfokú fáradtság, összeférhetetlenség, koordinációs zavarok, ingerlékenység, fokozott dohányzás, alkoholfogyasztás, stb.), " pszichológiai hatásokhoz (depresszió, agresszió, szétszórtság, koncentrációs zavarok, zavartság, figyelmetlenség, stb.), " fizikai panaszokhoz (vérnyomás

emelkedése, fejfájás, szív- és érrendszeri megbetegedés, emésztési panaszok, diabetes, stb.), " pszichoszomatikus megbetegedésekhez (emésztőrendszeri, szív- érrendszeri megbetegedések). 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről Munkavédelem célja: " " " " " " Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételek biztosítása, a szervezett munkavégzés során, munkavállalók munkaképességének megóvása, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések elkerülése és a munkahelyek humanizálása céljából. A munkavédelem fogalmán: # a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, # a munkavédelmi törvény megvalósítását szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások és # a fenti előírások, rendelkezések, intézkedések végrehajtását értjük. A munkavédelem feladatai $ Meg kell

határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját. Ehhez jogi és igazgatási szabályok kellenek $ Meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig műszaki és higiénés intézkedések és eszközök szükségesek $ A dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és meg kell győzni őket azok szükségességéről Munkavédelem területei: ! ! ! Munkabiztonság Foglalkozás-egészségügy Munka-környezetvédelem A munkavédelmi szabályozás alapelvei: " " " munkavédelmi előírásokat meghatározása a munkáltató kötelessége, egyeztetés az érdekképviseleti szervekkel, a munkavédelmi szabályok megtartását a felügyeleti szervek ellenőrzik és segíti " a munka hatókörében lévők védelme, " szakképesítéshez kötött munkák. MUNKAVÉDELEM RÉSZTUDOMÁNYAINAK KAPCSOLATRENDSZERE Személyi feltételek Biztonságtec hnika Munkakörn

yezet védelem Tárgyi feltételek Baleset elhárít ás Munkahely, munkakörül mények komplex vizsgálata Fizikai munkakörnyezet (zaj, rezgés, világítás, klíma, sugárzások) Munkaegészsé gvédelem Munkahel yi ártalmak elleni védelem Szervezeti feltételek Veszély, kockázat és ártalom ! Veszély az, ami ártalmat okozhat. ! A kockázat annak valószínűsége, hogy az ártalom bekövetkezik. ! Az ártalom egy negatív egészségi vagy biztonsági következmény (pl. sérülés, megbetegedés) Veszélyforrás a munkavégzés során (vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden olyan dolog, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében (környezetében) tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Kockázat a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. Veszélyforrások lehetnek: 1. Fizikai veszélyforrások $ a munkaeszközök, járművek,

szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása; $ szerkezetek egyensúlyának megbomlása; $ csúszós felületek; $ éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok; $ tárgyak hőmérséklete; $ a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése $ szintkülönbség; $ súlytalanság; $ a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása; $ zaj, rezgés, infra- és ultrahang $ világítás; $ elektromágneses sugárzás vagy tér; $ részecskesugárzás; $ elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség; $ aeroszolok és porok a levegőben; 2. Veszélyes anyag: minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a $ robbanó, $ oxidáló, $ gyúlékony, $ sugárzó, $ mérgező, $ maró, $ ingerlő, $ szenzibilizáló $ fertőző, $ rákkeltő (karcinogén), $ mutagén, $

teratogén, $ utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is) és $ egyéb egészségkárosító anyag. Biológiai veszélyforrás $ mikroorganizmusok és anyagcseretermékeik, $ makroorganizmusok (növény, állat); 3. Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevételek Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek). AZ ÁLLAM MUNKAVÉDELMI FELADATAI Az állam # # # meghatározza a követelményeket, irányító és ellenőrző szervezeteket hoz létre, országos programot dogoz ki. Az állam feladatai: " általános irányítás !

országos program kidolgozása ! követelmények, jogok, kötelezettségek meghatározása ! végrehajtás elősegítése ! oktatás, nevelés ! nemzetközi kapcsolatok (ILO, WHO) " ágazatai feladatok ellátása ! szabályok, előírások kiadása ! kutatás, fejlesztés " hatósági tevékenység ! végrehajtást elősegítése és ellenőrzése ! engedélyek kiadása és nyilvántartás Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek: " " " " " " " Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) ! munkavédelmi főfelügyelő és felügyelők # ellenőrzési jogkörei # munkáltatók és munkavállaló # munkahelyek létesítése # munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása ! jogosultak # hiányosságok megszüntetésére intézkedések # követelmények alóli felmentésre Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

(MBFH) Ágazati minisztériumok és miniszterek Felvonó-felügyelet Közlekedési Felügyelet Állami Energetikai és Energiabiztonsági Felügyelet " Vegyi és Robbanóanyag-ipari Felügyelet, stb. MUNKÁLTATÓ Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket: " a veszélyek elkerülése; " a nem elkerülhető veszélyek értékelése; " a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; " az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; " a műszaki fejlődés eredményeinek

alkalmazása; " a veszélyek helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; " egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására; " " a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. MUNKÁLTATÓI MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREI: ! ! ! ! ! ! érdekében. Információátadás. Az egyéni és kollektív védelem természetbeni biztosítása. Személyi feltételekről gondoskodás. Eljárási kötelmek. Szervezési, intézkedési feladatok Speciális feladatok a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: " munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló jogait gyakorolni, kötelezettségeit

teljesíteni tudja " utasítások megadása " rendszeres ellenőrzés " megfelelő munkaeszközök biztosítása " rendellenességek kivizsgálása, megszüntetése " munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljárni " egyéni védőeszközök biztosítása " munkavédelmi oktatás " munkavédelmi szakember alkalmazása # veszélyes létesítmény, munkahely üzembe helyezésekor vagy újraindításakor # egyéni védőeszközök juttatás rendjének meghatározásakor # kockázatértékelés elkészítésekor # súlyos munkabalesetek kivizsgálásakor # sorok kívüli műszaki megfelelőség-vizsgálatkor " ügyel az egészségügyi vizsgálatokra " munkavállalók szociális helyzetének figyelemmel kisérése MUNKAVÁLLALÓI KÖTELEZETTSÉGEK A MUNKAVÉDELEMBEN " Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban ellátni a munkafeladatot. " Munkáltatói utasításoknak, tájékoztatásoknak megfelelően

eljárni. " Munkaeszközt, egyéni védőeszközt, munkahelyet rendeltetésszerűen használni (tőle elvárható ellenőrzést, karbantartást elvégezni). " A munkavédelmi előírásokat elsajátítani, alkalmazni. " Az előírt orvosi vizsgálaton részt venni " A munkáltatóval együttműködni (tájékoztatás, veszély elhárítás, jelzés, intézkedés). " A biztonsági berendezések önkényes kiiktatásától tartózkodni. " Ne tanúsítson veszélyeztető magatartást, rendbontást, a munkatársak és a munkavégzés hatókörében tartózkodó biztonságát személyes magatartásával és ismereteivel segítse elő. MUNKAVÁLLALÓI JOGOK A MUNKAVÉDELEMBEN " Alkotmányos alapjog (emberi jog): a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez; " A munkavégzés tárgyi feltételeihez; " A biztonságos munkaeszközök alkalmazásához; " Az egyéni védelemhez (egyéni védőeszközök, műszaki és szervezési

intézkedések) – kollektív műszaki védelemhez; " A munkavédelmi ismeretekhez, oktatáshoz, eseti tájékoztatáshoz (saját anyanyelvén is); " Az orvosi vizsgálathoz (munkaköri, szakmai, személyi higiéniás alkalmassági orvosi vizsgálathoz); " Veszélyhelyzetben a menekülés lehetőségéhez; " A veszélyeztető utasítás megtagadásához; " A személyes adatok védelméhez; " A munkáltatói, munkavédelmi döntésekben való részvételhez és az egyéni fellépéshez; " A munkavédelmi képviselő megválasztásához; " A nemdohányzók speciális védelméhez. MUNKAVÁLLALÓ Ha a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a munkavállaló: " Jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. " Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni

védőeszközök működő képtelensége, illetve hiánya. " Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítést meg kell tagadnia. " Munkavédelmi képviselőhöz, munkahelyi munkavédelmi bizottsághoz (ahol van, a helyi szakszervezethez) fordulhat. " Sérelem esetén a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. " Alapelv, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány az egészséges és biztonságos munkakörülmények érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért MUNKAVÉDELMI SZAKKÉPZETTSÉGŰ SZAKEMBER Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei (5/1993. (XII 26) MüM rendelet) I. Veszélyességi osztály (Szénbányászat, Kőolaj-, földgázkitermelés, Vegyi anyag, termék gyártása, Építőipar, Gumi-, műanyag termék

gyártása stb.) II. Veszélyességi osztály (Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás, Film-, videogyártás, Rádió-televízió műsorszolgáltatás stb.) III. Veszélyességi osztály [Oktatás (kivéve: Szakmai középfokú oktatás), Felsőoktatás, Nagy- és kiskereskedelem, Vendéglátás] MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELETE A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére maguk közül munkavédelmi képviselőt KELL VÁLASZTANI, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni: " a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; " az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; " a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő

felkészítéséről és felkészültségéről. A munkavédelmi képviselő a fenti jogok gyakorlása keretében: " működési területén a munkahelyre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól; " részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, " tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést; " véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a szükséges intézkedés megtételét; " részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában " indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelethez fordulhat; " a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit. Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és munkavédelmi képviselők működnek, összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi

testületet lehet működtetni. A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében: " rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzetet; " megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását; " állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről. EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI Az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei az alábbiak szerint csoportosítható: " " " " " általános követelmények létesítés követelményi munkavégzés tárgyi feltételei munkafolyamatokra, technológiára vonatkozó követelmények munkavégzés személyi feltételei gyártó Munkaeszköz Megfelelőségi nyilatkiozat importáló Üzemeltető Veszélyes munkaeszköz Miniszteri rendelet szerint Megfelelősségi

tanusítvány hatósági engedély akkreditált labor MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS Munkavédelmi üzembe-helyezési eljárás Minden munkavállaló részére biztosítani kell " megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet; " a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha ! ! annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, ! foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, ! mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára alkalmasnak bizonyult. Személyi feltételek: $ $ $ $ egészségügyi (testi és szellemi) alkalmasság munkára

képes (testi és lelki) alkalmasság szakmai ismeretek, szakképzettség munkavédelmi ismeretek (munkavédelmi oktatás MUNKAVÉDELEM ESZKÖZRENDSZERE Munkavédelem eszközei: " " " műszaki és higiénés eszközök jogi és igazgatási eszközök oktató, nevelő és felvilágosító eszközök Műszaki és higiénés eszközök: " " technológia, munkaeszközök teljes körű kialakítása (primer védelem) védőintézkedések (pl. egyéni védőeszközök) alkalmazása (szekunder védelem) " egészségvédő eszközök (pl. szellőző berendezés, zajcsillapítás) alkalmazása " egészségügyi eljárások (pl. ártalomszint, szűrővizsgálatok) alkalmazása Jogi és igazgatási eszközök: " " " " munkavédelem szabályai munkavédelmi szabályok megtartásának ellenőrzése szabályozás szankciói munkavédelmi tevékenység irányítása Munkavédelmi szabályozás hierarchikus felépítése MUNKAVÉDELEM

ESZKÖZRENDSZERE Munkavédelmi szabályzat A munkavédelmi szabályzat (MVSZ) jellegét tekintve olyan belső utasítás, amelyet a munkáltató vezetője ad ki, a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói előírások egybefoglalásaként. A munkavédelmi szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) hozzájárulása, egyetértése szükséges. A munkavédelmi szabályzat ajánlható felépítése a következő lehet: I. Az MVSZ hatálya (területi, időbeli, személyi) II. A munkavédelmi ügyrend III. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei IV. A munkavédelmi oktatás és tudásellenőrzés rendje V. Egyéni védőeszköz, védőital, tisztálkodószer juttatási rendje VI. A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések VII. A munkavédelmi eljárások rendje Oktató, nevelő és felvilágosító eszközök: Munkavédelmi oktatás szintjei: " " " " " munkahelyi munkavédelmi oktatás iskolarendszerű oktatás, nevelés szakmai képzés

munkavédelmi szakképzés egyéb Munkahelyi munkavédelmi oktatás: " " " munkába álláskor munkahely, munkakör megváltozásakor új technológia és munkaeszköz bevezetésekor Munkahelyi munkavédelmi oktatás fajtái: ! ! ! előzetes ismétlődő Rendkívüli MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Előzetes oktatás: " Elméleti és gyakorlati részből áll. " Az oktatás anyagát vissza kell kérdezni. " Azt a dolgozót, aki 6 hónapot meghaladó időtartamot töltött munkahelyétől távol, az oktatás szempontjából új dolgozónak kell tekinteni. " Az oktatásokat a munkáltató (vagy az általa írásban megbízott személy) tartja. " Az oktatást munkaidőben kell megtartani. " A „Munkavédelmi Oktatási Napló”-ban célszerű dokumentálnia. Rendkívüli oktatás: " " " A munkahely vagy a munkakör megváltozásakor. A munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor. Új technológia

bevezetésekor. Ismétlődő oktatás: A jogszabályok „szükséges gyakorisággal” írják elő, ha a munkáltató – munkavédelmi szempontból - valamilyen szabálytalanságot észlel A munkavédelmi oktatás főbb témái: $ A munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által számára biztosított általános jogokat és kötelezettségeket. $ A munkahelyi belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit. $ A munkája egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges utasításokat (technológia, gépkezelési, karbantartási stb.) $ A jogszabályoknak a beosztásával illetve munkájával összefüggő előírásait. $ A munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyeket, ártalmakat – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, azok elhárításának módját, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartást. $ Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes

használatát. $ A munkájával kapcsolatos közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi, elsősegélynyújtási ismereteket. MUNKABALESETEK Munkabalesetek alakulása 30000 26944 26697 27214 25536 25284 25745 23872 25000 23971 22685 20922 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ÉszakMagyarország Közép-Magyarország Észak-alföld Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl DélDunántúl Délalföld Baleset: " " " " egyszeri külső hatás sérült akaratától független rövid idő alatt sérülést, mérgezést, halált, stb. okoz Munkabaleset: " munkavégzés során vagy azzal összefüggésben " sérült közrehatásának mértékétől független (ittas, engedély nélküli munkavégzés, rendbontó magatartás) " úti baleset, de csak a munkáltató által szervezet Üzemi baleset: " munkavégzés során vagy azzal összefüggésben " sérült közrehatásának mértékétől

függő (ittas, engedély nélküli munkavégzés, rendbontó magatartás nem üzemi baleset) " úti baleset (legrövidebb útvonalon) Súlyos munkabaleset " " " " életveszélyes sérülés érzékszerv elvesztése, jelentős károsodása súlyos csonkolás halál Foglalkozási megbetegedés: ! ! ! egészségkárosodás foglalkozással kapcsolatban (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai okok) optimálisnál nagyobb igénybevétel Fokozott expozíció: # egészséget károsító tényezők a szabványban meghatározott értéket meghaladó A baleset bekövetkezése mindig valamilyen folyamat eredménye. A folyamatot ok vagy okok indítják el. Az ok rendszerint a veszélyforrás megléte, ill kialakulása (kiváltó ok). A folyamat csak akkor állítható meg, ha a veszélyforrást megszüntetjük. A veszélyforrás kialakulásában az embernek általában döntő szerepe van. Pl. A tetőn meglazul egy cserép veszélyforrás cserép a telőről

leesik ha leeséskor valakit eltalál járt alatta majdnem baleset lefolyás mindaddig tart, amíg a baleset, ha éppen senki sem Mezőgazdaságban leggyakrabban előforduló balesetet kiváltó ok: ! Állatok támadása miatt bekövetkező súlyos munkabalesetek ! Kardántengely által okozott felcsavarásos munkabalesetek ! Betakarítás munkavédelmi veszélyei ! Súlyos csonkulásos munkabaleset a járva-szecskázógép szabálytalan dugulás elhárítása közben ! Porrobbanás okozta balesetek ! Villamos áramütéses munkabalesetek ! Fiatal munkavállalókat ért halálos munkabalesetek Munkáltató feladatai baleset esetén: " " eldönti, hogy munkabaleset vagy nem nyilvántartásba veszi # Baleseti napló # Munkabaleseti nyilvántartás # Munkabaleseti összesítő " kivizsgálja # " Munkabaleseti jegyzőkönyv bejelenti az OMMF megyei felügyelőségének # # munkabaleset – következő hó 08.-ig súlyos munkabaleset – 24 órán belül

Baleseti ellátás " " " " baleseti táppénz saját jogú baleseti nyugellátás hozzátartozói baleseti nyugellátás temetési segély Kártérítés " munkáltató vétkességre tekintet nélkül felelősséggel tartozik " munkáltató mentesül kártérítés alól – „elháríthatatlan” magatartás vagy körülmény esetén " kölcsönös károkozás – kármegosztás Kárigények: " " " " " " elmaradt jövedelem dologi kár költség és kiadás a hozzátartozók kára kártérítési járadék nem vagyoni kártérítés