Fizika | Csillagászat, űrkutatás » A mágneses bolygók magnetoszférája

Alapadatok

Év, oldalszám:2014, 41 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:52

Feltöltve:2014. december 04

Méret:1 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A MÁGNESES BOLYGÓK MAGNETOSZFÉRÁJA 1 A NAPSZÉL ÉS AZ AKADÁLY SEMATIKUS KÖLCSONHATÁSA MILYEN KÉRDÉSEKET VIZSGÁLUNK? • Melyek a makroszkópikus tartományok a magnetoszférában? • E tartományokban melyek a jellemző plazmaparaméterek átlagos értékei? • Hol vannak e tartományok határai? • Hol vannak a források és nyelők, milyen transzport folyamatok vannak? • Melyek a domináns fizikai folyamatok, kölcsönhatások? • Hogyan befolyásolja a napszél és a bolygók forgása a domináns folyamatokat? • Elsősorban a Szaturnusz magnetoszféráját tekintjük 3 A MÁGNESES BOLYGÓK ÁTTEKINTÉSE 4 MÁGNESES AKADÁLY: PL. A FÖLD • A NAPSZÉL ρ uSW2 NYOMÁSÁVAL A MÁGNESES DIPÓLTÉR NYOMÁSA TART EGYENSÚLYT: ρ uSW2 = {BE(R/r)3}2/ 4π • • • DE EZ PONTATLAN, MERT A HATÁR-RÉTEGBEN ÁRAM FOLYIK, ENNEK TERÉT IS HOZZÁ KELL ADNI (CHAPMANFERRARO ÁRAM). EZ, ÁTLAGOS NAPSZÉL ESETÉN (ρ~7, u~400) KB. 10 F0LDSUGÁR

TÁVOLSÁGOT AD A NAP-FÖLD TENGELY MENTÉN. AZ AKADÁLYON BELÜLI TARTOMÁNY: A FÖLD MAGNETOSZFÉRÁJA 5 A FÖLD MAGNETOSZFÉRÁJA A magnetoszférát elsősorban a napszél hatása alakítja 6 LÖKÉSHULLÁM KIALAKULÁSA ÜTKÖZÉSES KÖZEGBEN • • • • • A LÖKÁSHULLÁM NEMLINEÁRIS FOLYAMATOK EREDMÉNYEKÉPP ALAKUL KI, EZÉRT CSAK KVALITATÍV KÉPET ADUNK. A MOLEKULÁK AZ AKADÁLY ELŐTT FELGYŰLNEK, VISSZAFELÉ INDULÓ NYOMÁSHULLÁM ALALKUL KI. A TERJEDÉSI SEBESSÉGE ~HANGSEBESSÉG (gyors MHD) A VISSZAVERŐDŐ HULLÁM EGYES FOURIER KOMPONENSEI ELTÉRŐ SEBESSÉGGEL HALADNAK, EZ A FRONT MEREDEKEBBÉ VÁLÁSÁT OKOZZA. A HULLÁMFRONT DISSZIPÁCIÓ ÚTJÁN STABILIZÁLÓDIK. 7 A lökéshullámon való áthaladás a Szaturnusznál 8 A magnetopauzán való áthaladás 9 E KÖLCSÖNHATÁS BONYOLULT STRUKTÚRÁKAT ALAKÍT KI A MÁGNESES BOLYGÓK, PL. A FÖLD KÖRÜL: EZT MÉRIK A CLUSTER MISSZIÓ MŰHOLDJAIVAL A MÁGNESES PÓLUSOKNÁL BELÉPŐ

NAPSZÉL EREDMÉNYEZI A SARKI FÉNYT 10 SARKI FÉNY A JUPITERNÉL 11 AZ ENCELADUS „LÁBNYOMA” A SZATURNUSZ SARKI FÉNYÉBEN 12 Anomális sugárzási övek a Föld körül 13 Interplanetáris lökéshullám • • • • An interplanetary (IP) shock on DOY 015 between 1000 and 1200 UT. The upper plot shows the magnetic field components in the spacecraft frame of reference (Bx is red; By is green, shifted up by 2 nT; Bz is blue, shifted up by 4 nT) and the total field (black) shifted up by 5 nT. The middle plot shows the IBS energy spectra, The lower plot exhibits the RPWS data for the same time interval. 14 A JUPITER LÖKÉSHULLÁMÁNÁL 2001. jan 12 15 A CSÓVA 2. • A CSÓVÁBAN A RÉSZECSKÉK MOZGÁSA MEGLEHETŐSEN KAOTIKUS, EZT ILLUSZTRÁLJA A MELLÉKELT PRÓBARÉSZECSKE KÖZELÍTÉS • A PLAZMA MOZGÁSA, AZ ÁRAMLEPELBEN VÉGBEMENŐ DISSZIPÁCIÓ A MÁGNESES TERET ENERGETIKAILAG KEDVEZŐBB ÁLLAPOTBA JUTTATJA: EZ A MÁGNESES REKONNENCIÓ

16 A SZATURNUSZ MAGNETOSZFÉRÁJA 1. A lökéshullám előtt is megfigyeltek részecskéket Kiáramlanak részecskék a magnetopauzán keresztül is 17 18 Szimulált napszél a Szaturnusznál piros: amikor Cassini az egyenlítő síkjához közel volt 19 A SZATURNUSZ MAGNETOSZFÉRÁJA 2. kialakulásában a bolygó forgása dominál 20 A mágneses tér A Szaturnusz mágneses tere É-D átmetszésben. Figyeljük meg a záródó erővonalak elnyúlt alakját (magnetodiszk) A nappali oldalon a tér dipól jellegű, az éjszakai oldalon a sugárirányú komponens a domináns. 21 A sugárzási övek 22 A magnetoszféra „képei” • UVIS map of OI at 1304 Å fromMelin et al. (2009) • Middle: MIMI/INCA ENA imaging of the ring current in the range 20–50 keV. Saturn is at the centre, the dotted lines represent the orbit of Rhea (8.74 RS ) and Titan (202 RS ). • The Z-axis points parallel to Saturn’s spin axis, the X-axis points roughly sunward

in the plane formed by the Saturn-Sun line and Saturn’s spin axis, and the Y -axis completes the right-handed system (adapted from Krimigis et al. 2007) 23 A plazma átlagos paraméterei • (a) number densities of hot and cold electrons (Schippers et al. 2008), and thermal ions (Thomsen et al. 2010); • (b) plasma temperatures of hot and cold electrons (Schippers et al. 2008), thermal ions (Thomsen et al. 2010; Wilson et al. 2008); • (c) plasma pressure from the cold and hot electrons 24 A JUPITER ÉS A SZATURNUSZ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 25 A SZATURNUSZ GYŰRŰI • • Gyűrűk keletkezése még nem tisztázott. Lehetőségek: – Maradvány Szaturnusz keletkezésének idejéből – Széttört aszteroid vagy üstökös maradványa Folyamatos megújulás • Híg plazma réteg a gyűrűk felett • A belső magnetoszférába beáramló anyag egyik forrása, a fontosabb, jeges holdak mellett 26 ENCELADUS, A FONTOS ANYAGFORRÁS •ELSŐ JEL: ZAVAR A

MÁGNESES TÉRBEN •AZ ANYAGKIÁRAMLÁS KÉPEI. FORRÁS: DÉLI PÓLUS KÖRNYÉKE • A KIÁRAMLÓ ANYAG TÁVOLRA IS ELJUT Kiáramló energia ~10 GW!!! Kiáramló gáz ~100300 kg/s !!! 27 Az Enceladus anyagkiáramlása 28 A Szaturnusz „furcsa” periodicitása Minden mágneses bolygónak van sugárzása a kilométer hosszúságú tartományban Ezek periodicitása általában a bolygó forgásának periódusához illeszkedik. A Szaturnusznál ez nem így van. A kétfajta periodicitás megjelenik a plazmajelenségekben SKR= Saturn 29 Kilometric Radiation A MAGNETODISZK -a gyors forgás miatti centrifugális erő, a mágneses tér ellenhatása és a plazma nyomása alakítja ki - az „alulról fúvó” napszél meghajlítja a magnetodiszket: bowl-shape 30 A MAGNETODISZKET ALAKÍTÓ GYŰRŰÁRAM KÉPE 31 A Saturnusz éjszakai oldalán az elnyúló magnetodiszk mágneses tere sugárirányú. A diszk „közepén” a legsűrűbb a plazma Khurana et al.

(2009), J Geophys Res Establishes connection between the locations of peak electron densities and where B r=0 32 MODEL A MAGNETODISK VISELKEDÉSÉRE Jia and Kivelson (2012), JGR • Kettős ionoszferikus forrás: • Southern source: 10.8 h period • Northern source: 10.6 h period 33 PLAZMAÁRAMLÁS 34 A MÉRT SEBESSÉGEK 35 • • A CSÓVA A BOLYGÓKÖZI TÉR ERŐVONALAINAK ÁTHALADÁSA SPECIÁLIS PLAZMASTRUKTÚRÁT EREDMÉNYEZ: A CSÓVÁT. E TÉRSÉGBEN ELLENTÉTES IRÁNYBA MUTATÓ MÁGNESES ERŐVONALAK ALALKULNAK KI, EZT SZÜKSÉGSZERŰEN EGY ÁRAMLEPEL VÁLASZTJA EL. z • x A FENTI KOORDINÁTA RENDSZERBEN A TÉR LEÍRHATÓ Bx=Bo Bx=Bo z/L Bx=-Bo • • ha L>z>-L ha z<-L vagy: Bx=Bo tanh(z/L) Ekkor Jy~Bo sech2 (z/L) L az áramlepel vastagsága ha z>L 36 A MÁGNESES REKONNEKCIÓ A PLAZMA MOZGÁSA AZ ENERGIAMÉRLEG A REKONNEKCIÓ EREDMÉNYEKÉPP A PLAZMA MÁGNESES ENERGIÁJA KINETIKUS ENERGIÁVÁ ALAKUL. EZ LEJÁTSZÓKIS MIND A

FÖLDI CSÓVÁBAN, MIND A NAP ANYAGKILÖVELLÉSEI ESETÉBEN. 37 Plazmoid a csóvában 38 TITÁN FLYBY 39 TITÁN FLYBY 40 A TITÁN MÁGNESES MEMÓRIÁJA 41