Jogi ismeretek | Közigazgatási jog » A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:25

Feltöltve:2015. január 15.

Méret:152 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII törvény, horgászokat érintő főbb változásai: A halászatról és horgászatról szóló törvényt egy teljesen új alapokra felépített törvény váltotta le. Ennek jelentős része – az előzetes tervektől eltérően – már 2013 szeptember 1-jétől hatályba lépett, ám a benne foglaltak megvalósításának szabályait részletesen magadó végrehajtási rendelet még hiányzott. 2013 végére ez utóbbi miniszteri rendelet is elkészült, 2014. január 1-jével hatályba lépett Az új jogszabályi háttér számos fontos változást hoz a horgászok életébe is, ezeket igyekszünk áttekinteni. Mivel fő célunk nem az új jogszabályok részletes elemzése, csak a horgászokat közvetlenül vagy közvetve érintő fontosabb változásokat soroljuk fel az alábbiakban. Állami horgászjegy: Az új szabályozásra való minél könnyebb átállás miatt a 2013. évre érvényesített állami

horgászjegyek és a fogási naplók érvényességét 2014. január 31-ig meghosszabbították A 2014. évi állami horgászjegy az új rendelet értelmében már 2015 január 31-ig lesz érvényes. Az állami horgászjegy díja 2014 évben is 2000 Ft Az új szabályozás szerint már annak is jogszerűen kiadható az állami horgászjegy, aki a határidőn túl (február 28. után) adja le a fogási naplóját Ebben az esetben viszont a horgásznak az állami horgászjegyért kétszeresen díjat, 2014-ben 4000 Ft-ot kell fizetnie. A fogási naplót érintő változások: A 2013. évi fogási naplókat legkésőbb 2014 február 28 napjáig kell leadni annak a szervezetnek, amelynél a 2013. évi állami horgászjegyet a horgász kiváltotta (ez esetben igazolást kell kérni a leadásról), vagy amelynél a 2014. évi állami horgászjegyet kiváltani szándékozik. Legkésőbb az állami horgászjegy kiváltásakor le kell adni a fogási naplót Az új fogási napló díja 200 Ft,

díjmentesség fogási napló esetében nincs. Kitöltése: 1. lépés: A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. 2. lépés: A horgászat megkezdése előtt a fogási napló „fogás- összesítő táblázat”-ában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztér kódját. Amennyiben egy nap több helyre megyünk horgászni, akkor, a következő sorba bejegyezzük a következő vízterületet és így tovább. Amennyiben nem tartunk meg halat, akkor üresen hagyjuk az adott sor oszlopait. 3. lépés: Halmegtartás esetén: Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás /Országosan: ponty, compó, balin, márna, sebes pisztráng, csuka,

fogassüllő, kősüllő, harcsa, menyhal, a fogási naplóba köteles bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok /garda, angolna, egyéb őshonos, egyéb idegenhonos/ mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy a rekreációs halászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki és tart meg. A fogási naplóba a hal becsült testtömeg adatait 0,5 kg pontossággal kell beírni A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömeg adatait egyedenként (darabonként) kell rögzíteni, melyhez

vízterületenként, fajonként és naponta 3 sor áll rendelkezésre a fogási naplóban. A mi esetünkben, ahol a fogás idejét is be kell írni célszerű erre a Compó rovatot használni. A horgászattal kapcsolatos fontosabb változások              Az állami horgászjegy megléte (a halastavak kivételével) minden vízen törvényi elvárás, az ún. „magántavakon” is E vizeken is a horgászatra országos szinten megállapított szabályok vonatkoznak (pl. nincs lehetőség „3 botos engedély” kiadására). A folyók árterének mélyületeiben (kubikok) csakis a folyóra érvényes területi jeggyel szabad horgászni (feltéve, hogy nincs külön hasznosítójuk, illetve a folyó hasznosítója a horgászatot ott valami miatt nem tiltja). Az ártereken kívüli és hasznosító nélküli kis vizek vizeken legálisan csakis a C&R horgászat folytatható állami horgászjegy birtokában és a horgászat más vizeken

is elvárt szabályai szerint. Kijelölt kíméleti területek esetében vermelőhelyen legalább 11. 15-től 02 28-ig, ívóhelyen pedig legalább 03. 01-jétől 06 15-ig tartó halászati és horgászati tilalom lesz érvényben. Az élelmezési célra alkalmas kifogott hal kizárólag élelmezési célra használható fel (pl. állatok takarmányozására nem szabad halat fogni) Szigorodik a horgászvizsga, és a vizsgát tartók számára is komolyabbak az új követelmények. A gyermekhorgász kategória a 3 éves kortól a 15. életév betöltéséig tart Lehet horgászni ún. turista állami horgászjeggyel (és hozzá vett területi jeggyel) is, ami on-line lesz kapható, nem szükséges hozzá egyesületi tagság, azonban csak 90 napig érvényes, egy évben egyszer váltható és csak 1 bot (3 horog) + csalihalfogó háló használatára jogosít. C&R horgászat során terítékfotó kedvéért halat gyűjteni nem szabad. Hasonlóképp a reggeli fényben végezhető

fotózás kedvéért nem szabad fogva tartani egy éjjel megfogott nagy pontyot. Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos. Elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani csak gyorsan és kíméletesen leölve szabad. Kivételt jelent a 30 cm-nél kisebb testhosszúságú egyedek esete, ezek megfelelő tartályban elszállíthatók élve is (pl. csalihalnak) Idegenhonos halakat a vízbe engedni és az inváziós idegenhonos halakat (busát, törpeharcsát, ezüstkárászt, naphalat, razbórát, amurgébet) visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag ott szabad, ahol azt csalinak megfogták. (Az idegenhonos halakra nem vonatkozik a napi kvóta.) A 11. 01 és 03 15 közötti időszakban halradart halfogási tevékenységhez tilos használni.       Az új fogási napló naptár-részében már a horgászat megkezdését is be kell majd jelölni. Horgász okmányok birtokában bárki gyűjthet saját magának más hasznos víziállatot

csalizás céljából. Horgászfogás kereskedelmi forgalomba legálisan nem kerülhet. A kecsege, a széles kárász és a vágó durbincs 2014-től alapértelmezetten nem kifogható faj. Helyi szinten kérhet és kaphat engedélyt fogásukra a hasznosító, ha ehhez a feltételek adottak. A napi kvóta látszólag nem változott, azonban a „megszokott” napi darabszámok (és tömegben mért mennyiségek) kizárólag az őshonos halfajokra vonatkoznak. Ennek megfelelően a „szokott” napi kvótán felül mindenféle kvóta nélkül vihető el minden nem őshonos hal – kivéve, ha a helyi, halászati hatóság által jóváhagyott rendelkezések ettől eltérőek. (Az idegenhonos fajokat a végrehajtási rendelet 8 mellékletének II. része sorolja fel) Változott több halfaj fajlagos tilalmi időszaka, kifogható mérete és a napi kifogható mennyisége. Lejjebb a teljes táblázat megtalálható, érdemes tanulmányozni Változások (tilalmi idő, méretkorlátozás)

érintették a csukát, a kősüllőt, a szilvaorrú keszeget, a paducot, a jászt, a márnát, a harcsát, a sebes pisztrángot és a menyhalat. Újdonság a sügér, a garda, a domolykó, a compó fogási korlátozása, és ennek számít a kősüllő és a menyhal darabszám-korlátozása is, ahogy a már tilalmi idővel védett 3 folyóvízi keszegfélénk méretkorlátozása is ide sorolható. Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma fajlagos tilalmi naponta kifogható magyar név kifogható halak mérettartománya időszak darabszám csuka 02. 01 - 03 31 legalább 40 cm 3 db balin 03. 01 - 04 30 legalább 40 cm 3 db sügér 03. 01 - 04 30 minden fogassüllő 03. 01 - 04 30 legalább 30 cm 3 db kősüllő 03. 01 - 06 30 legalább 25 cm 3 db garda 04. 15 - 05 31 legalább 20 cm domolykó 04. 15 - 05 31 legalább 25 cm jászkeszeg 04. 15 - 05

31 legalább 20 cm szilvaorrú 04. 15 - 05 31 legalább 20 cm keszeg paduc 04. 15 - 05 31 legalább 20 cm márna 04. 15 - 05 31 legalább 40 cm 3 db ponty 05.02 - 05 31 legalább 30 cm 3 db compó 05. 02 - 06 15 legalább 25 cm 3 db legalább 60 cm, fajlagos tilalmi harcsa 05. 02 - 06 15 3 db időszakban legalább 100 cm sebes 10. 01 - 03 31 legalább 22 cm 3 db pisztráng menyhal – legalább 25 cm 3 db