Egészségügy | Tanulmányok, esszék » Prof. Szirmai Imre - Memóriazavarok

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 42 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:77

Feltöltve:2015. július 22.

Méret:916 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Memóriazavarok 2004. november 17 V. éves előadás Prof. Szirmai Imre MEMORIA Rövid távú (short term) megjegyző emlékezés Hosszú távú (long term) -közel és régmúlt megőrző emlékezés Explicit (deklaratív kijelentő - tudatosan tanult) Episodikus -személyes tények és események Szemantikus - elsajátított tudásanyag mot.ügyesség Implicit(proceduralis - nem tudatos - tevékenységgel összefüggő feltételes reflex priming benyújtás felismerés Az explicit deklaratív memória viszonyításokkal dolgozik - válogatás nélkül „képlékeny”. A tudatba hívást, a felismerést, valamint az információhoz való hozzáférést szolgálja. Az implicit proceduralis memória a hippocampus rendszertől független, specifikus feldolgozó rendszerek (az asszociációs kéregmezők) működése (pl. motoros ügyesség). létrejött. Csak abban a rendszerben aktiválható, amelyben a begyakorlás révén Papez-kör: hippocampus - fornix -

corpora mamillaria- tr. mamillothalamicus (Vicq d’Azyr-köteg) - thalamus elülső magcsoportja, DM és középvonali magok - gyrus cinguli hippocampus A másik efferens rostozat:: ventralis amygdalofugalis köteg – hypothalamus - thalamus DM - gyrus cinguli rostralis része Amygdalaból: stria terminalis - nucl. accumbens - hypothalamus Amygdala - hippocampus - neocortex - thalamus Papez -kör (vastag nyilak) Prefront.kéreg Associációs kéreg gyrus cinguli hippocampus N.thalami anterior amygdala c.mamill hypothal. A másik efferens rostozat: ventralis amygdalofugalis köteg – hypothalamus thalamus DM - gyrus cinguli rostralis része Amygdalaból: stria terminalis - nucl. accumbens - hypothal. Amygdala hippocampus neocortex - thalamus A rövid távú memória zavarai : acusticus ingerekre : domináns parietalis régió alsó része visualis ingerekre : bal temporo-occipitális régió szótalálás és a megnevezés zavara: domináns temporalis lebeny

szinonimák kiválasztásának zavara: temporalis kéreg tiszta szósüketség : temporalis lebeny felső része hallás utáni rövid távú szóemlékezés zavara: másodlagos hallómező A probléma-megoldó gondolkodás alapja a munkamemória működése. A munkamemória két komponense: 1. az információk tárolása néhány másodpercig 2. a részismeretek használata ehhez kell: szelektív figyelem feladat-kezelés képessége A tényekre emlékezés zavara : semanticus memóriazavar - amnesticus aphasia a szókészlet (elsősorban a főnevek) fogy el A fogalmi rendszer (a szókészlet) kategóriák szerint működik: *akció-fogalmak (ivás, futás, dobolás, ülés) felidézése jobb lehet, mint a főneveké (kulcs, kéz, kesztyű, stb.) *agrammatizmus motoros aphasiában, az akcióval kapcsolatos főnevekre emlékezés rosszabb * sensoros aphasiában a kép felismerés tesztben különbség az élettelen objectumok és ételek / élőlények megnevezése között.

A prefrontalis körök A Dorsolateralis prefront. kéreg B Orbito-frontalis-lateralis kéreg Nucl.caudatus Nucl.caudatus (dorsolateralis) (ventromedialis) Globus pallidus C Elülsõ cingularis kéreg Nucl. accumbens Globus pallidus Globus pallidus lateralis-dorsomed med.-dorsomed rostralis-lateralis Thalamus Thalamus Thalamus VA és MD VA és DM DM Dorsolateralis prefrontalis kör károsodásának következményei agyi vascularis betegségekben dysexecutív syndroma: a feladat-teljesítés, összevetés, eszmei tervezés, váltás, sorozat képzés, mozgástervezés, folyamat követés, gondolkodási flexibilitás, a figyelem és emóciók, a beszéd, a verbális készség, és az adequat viselkedés zavarai (Ghika,2000). Exekutív zavarok izolált subcorticalis károsodásokban Domináns oldali caudatum: memória, a beszéd és a figyelem zavar, a tervezés, szerkesztés és a sorozatok készítése gátolt Globus pallidus infarctusok: memóriazavar, a

feladatok közötti váltások nehézsége. Thalamus infarctusok: lokalizációtól függő memóriazavar, amnesia, transcorticalis és nominalis aphasia, az önkontroll, a váltások, a sorozatok képzése, mozgásszervezés Domináns oldali gyrus angularis infarctusok: AK-hoz hasonló tünetek (aphasia, alexia, agraphia), névfelejtés, verbalis paraphasia. (McPherson és Cummings, 1996) A frontális kéreg jelentősége a felidézésben *impulzust ad az engramok kereséséhez *úgy működik, mint egy idő-szervező *az önéletrajzi adatok időrendjének megtartása és szükségszerű előhívása A temporalis kéreg jelentősége a felidézésben A termporalis lateralis területek a semanticus dementiákban károsodnak, ezeknél a szóbeli információk felidézésének zavara kimutatható. A bal oldal károsodása elsősorban semantikus zavart, a jobb oldalé képzetszintű zavarokat okoz. Cognitív zavarok és anatómiai károsodások összefüggése klinikai

észlelések alapján Cognitív zavar Lokalizáció tanulás és motiváció nucl. ventralis ant thalami tr. mamillo-thalamicus visuospatialis teljesítmény subdominans hippocampus önéletrajzi események inferolateralis - prefrontalis kéreg priming associációs kéregmezők motoros ügyesség striatum mozgás tanulás cerebellum Cognitív zavarok és anatómiai károsodások összefüggése klinikai észlelések alapján Cognitív zavar Lokalizáció probléma megoldás rövid távú emlékezés verbalis apraxia, anomia dorsolateralis frontalis kéreg rövidtávú emlékezés orbitofront. medialis felszín retrograd amnesia medialis thalamus (DM) prefrontalis kéreg basalis ganglionok időhöz kötött epizodicus memóriazavar fronto-striatalis orbito-frontalis, medio-dorsalis thalamotomiák Cognitív zavarok és anatómiai károsodások összefüggése klinikai észlelések alapján Cognitív zavar transiens globalis amnesia Korsakow tünetegyüttes

anterograd amnesia explicit memória gondolkodási strategia, complexitas Lokalizáció kétoldali temporalis medialis kéreg, thalamus ischemia dorsomedialis területek corpora mamillaria, amygdala, uncus - parahippocampus nucl. Dorsomed Thalami, septalis magok temporalis lebeny belső med. felszín entorhinalis kéreg-hippocampus összeköttetése megszakad Az anterograd emlékezés - quasi tanulás rendszerei hippocampus gyrus parahippocampalis subiculum entorhinalis és perirhinalis kéreg corpora mamillaria nucl. dorsomedialis thalami (DM) gyrus cinguli hátsó régio fornix összekötő pályarendszerek Az anterograd memóriazavarok Korsakoff tünetegyüttes (diencephalicus memóriazavar) *amygdala-thalamus összeköttetések zavara *atrophia az elülső diencephalonban (elülső thalamus magok és septalis magok), a medialis temporalis területen (amygdala, uncus, hippocampus, parahippocampus), és az orbitofrontalis kéregterületen. A Korsakoff tünet magyarázata: a

felidézés vagy a kódolás zavarának tartják, amely miatt a tudatbahívás nem sikerül. A priming (begyújtás, vagy aktiválás, magyarul rímelés) teljesítménye kevésbé sérül. A retrograd amnesia formái *az információ raktározás és a korábbi ismeretek felidézésének zavara *néhány héttől legfeljebb 1-2 évi időtartam *sebészi károsodás vagy trauma idézi elő leggyakrabban *időbeli fokozatosság elve *időbeni tájékozatlanság basalis ganglionok dorsolateralis prefrontalis területek diencephalon károsodásánál * időérzék elvesztése : orbitofrontalis kéreg és a fronto-striatalis kapcsolatok megszakadása (időhöz kötött önéletrajzi események felidézésének zavara) * medio-dorsalis thalamotomiák után Leírták még: dominans frontotemporalis regio + subdomináns oldali minimális károsodás az én-nel kapcsolatos események súlyos zavara, ennek ellenére a semanticus ismeretanyag megmaradt. Amnesticus syndroma 1. A beteg nem

aphasiás, a figyelem, koncentráció és az intellectuális képességek megtartottak. 2. A betegek rövid távú emlékezése megtartott, rövid időszakra képesek ismereteket megtartani, számokra emlékezni. 3. Az újabb információkra emlékezés jelentős nehézségekkel jár (anterograd amnesia) 4. A betegek rosszul emlékeznek az amnesia kialakulása előtt történt eseményekre Az emlékezetzavar kiterjedhet hetekre, ritkán évekre, súlyossága változó. 5. Confabulatio - amely a tiszta amnesticus állapothoz nem csatlakozik (vascularis folyamatok traumák) - gyakoribb az olyan folyamatokban, ahol a saját személyre vonatkozó tájékozatlansággal perseveratio és gátlástalanság társul, tehát a frontalis lebeny laesióját feltételezi. Alzheimer kórban, Korsakoff syndromában, agycontusio következtében, postanoxyás encephalopathiában stb. Transiens globalis amnesia *Hirtelen kialakuló, néhány percre, órára vonatkozó retrográd és anterográd

emlékezetzavar *A betegek emléknyomai eltünnek, beleértve saját személyükre vonatkozó adatokat is *Leggyakrabban az a.cerebri posterior területének kétoldali ischemiája okozza a medialis temporalis régióban *Létrehozhatja a nucl. dorsomedialis thalami ischemiája is *A domináns oldali laesió, ha féloldali kiesés okozza elsősorban a verbalis emléknyomok, a subdominans oldali a visualis memoria sérülésével jár *Neurológiai tünetek: hemianopia az ellenkező oldalon *A rendeződés legtöbbször tökéletes Tatu et al, 1999 LGY/58 - prosopagnosia rövid távú emlékezetzavar, térbeli orientatiós zavar, tanulási képtelenség, az “időérzék” zavara. A hippocampus szerepe a memória folyamatokban 1. Anatómiai kapcsolatai lehetővé teszik az asszociációs kéregterületek felől beáramló információk kiértékelését 2. A fontos események és tárgyak összefüggéseit, és ezek kapcsolatait értelmezi 3. A hippocampus sejtjei az un

LTP (long term potentiation) - associatív tanulási folyamatra képesek, amely az információk összekapcsolását teszi lehetővé A hippocampus kétirányú kapcsolatban áll az asszociációs kéregterületekkel. Memóriatartalmakat nem tárol, csak aktivál más - információkat feldolgozó és tároló - területeket. A hippocampus azokat az emléknyomokat tartalmazza, amelyek a memóriaközpontokat összekötik, amíg a sokkal tartósabb cortico-corticalis kapcsolatok létrejönnek. Thalamus károsodások * megjegyző és felidéző (recall) emlékezés zavar : dorsomedialis/középvonatli magok mko./ tractus mamillothalamicus a jobb oldalon * medialis thalamus - hippocampus - amygdala összeköttetések zavara dorsomedialisintralaminaris magok-mamillothalamicus köteg: személyes adatokra vonatkzó izolált amnesia DE a híres személyekre és eseményekre emlékezés viszonylag megtartott volt. * paramedialis thalamusmagok tanulási képtelenség mellett a

régmúltra emlékezés súlyos zavara * nucl.dorsomedialis - a memóriazavar „frontalis componenseiért”, a nuclventralis anterior és a mamillothalamicus köteg károsodása a tanulás zavaráért felelős. Kognitív zavart okozó stratégiai infarctusok • • • • • • Domináns oldali gyrus angularis Medialis thalamuslágyulás Mediobasalis temporális lebeny/hippocampus Arteria cerebri anterior területi infarctus Domináns oldali caudatum fej Basalis előagy C G Ca Ci Th NC L CI vnc NA M.K 53 NCL GPE hirtelen kialakuló szófelidézés zavar, értés, utánmondás rendben, dysmetria a jobb felső végtagon. Psychologia: lassú psychomotoros tempo, megjegyző emlékezés rossz: verbalismemória: 52% képi memória: 50% köznapi dolgait elhagyja, egyszerű feladatokat elfelejt, személyiségváltozás, explosív, sex. késztetése megszűnt Neurológiai betegségek, amelyekben a memóriazavar vezető tünet Agyzúzódás Agyi infarctus Meningitis,

encephalitis Avitamonosis Alcoholismus Epilepszia Primér degeneratív betegségek (Dementiák) Encephalopathiák Agyi hypoxiák A dementia kritériumai (DSM IV) 1. A rövid - és hosszútávú memória zavara 2. Az alábbi tünetek közül legalább egy kimutatható : (a) aphasia (beszédértés, megnevezés, írás és olvasás zavarai) (b) apraxia (tervezett mozgás, vagy cselekvés imitációjának zavara) (c) agnosiák (megszokott tárgyak fel nem ismerése) (d) a feladatok végrehajtásának (tervkészítés, kombinatív készség, absztrakt gondolkodás és a motivált figyelem) zavarai 3. Zavarok a tanult foglalkozásban, a családi és szociális környezetben 4. Az önellátás képességének hanyatlása a korábbi időszakhoz viszonyítva A dementia diagnózisának feltétele, hogy a fenti tüneteket nem lehet tudatzavarral vagy depresszióval magyarázni. Az Alzheimer-kór diagnózisa a.) A corticalis dementia cardinalis tünetei (az ismeretanyag csökkenése) b.)

Lappangó kezdet, progresszív kórlefolyás c.) Egyéb organikus ok kizárható CT/MR képeken a hippocampus és a parahippocampalis régiók atrophiája és a temporalis kamraszarv tágulata látható. SPECT = a temporo-parieto-occipitalis kéregben csökkent vérátáramlás PET = a glükózanyagcsere 23 %-os csökkenése mutatható ki A B C C Ranschburg-Ziehen próba Szópárok leány - fiú tél - hideg lúd - liba vas - ólom gomb - kabát csend - lárma szék - asztal láb - köröm gáz - villany tű - cérna légy - szúnyog könyv - betű ég - felhő liszt - tészta por - szemét fej - kalap sajt - étel fal - tükör szén - kályha hold - csillag juh - bárány víz - folyó hegy - szikla pont - vessző úr - szolga Összesen azonnal 24 óra múlva 48 óra múlva Lacunae causing focal neuropsychological syndromes left genu internal capsule verbal fluency and verbal memory, amnesia and confabulation and concept identification verbal and visual memory

abulia right internal capsule visual memory abulia left post. int capsule writing, naming and visual memory right post. int capsule hemispatial neglect left post. putamen picture naming word retrieval , micrographia Van Zandvoort et al (J.NNP, 1998 65:697) Major neurotransmitters and neuropeptides involved in Alzheimer disease Neurotransmitter or neuropeptide Main sites of production Dopamine deficiency Substantia nigra Main axonal projections relevant to AD Current or potential therapies Striatum 1. (L-dopa) seen in Lewy-body Ventral tegmental Neocortex, limbic provides a precursor variant of AD) nuclei mesocortex 2. MAO-B inhibition with L-deprenyl Serotonin (5-HT) Midbrain raphe Neocortex, thalamus 1. Reuptake inhibit: nuclei reticular formation SSRIs, trazodone 2. Precursor loading: tryptophan