Biológia | Tanulmányok, esszék » dr. Magyar Péter - Az arckoponya és a nyaki szervek topográfiája

Alapadatok

Év, oldalszám:2016, 80 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:53

Feltöltve:2016. március 20.

Méret:6 MB

Intézmény:
[SE] Semmelweis Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Az arckoponya és a nyaki szervek topográfiája képalkotó módszerei fontosabb elváltozások dr. Magyar Péter Diagnosztikus képalkotó eljárások anatómiája 2009. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika A fej-nyak régió Vázlat A fej-nyak régió diagnosztikája a régióval foglalkozó diszciplinák a topográfia klinikai aspektusa nyaki fasciák és spatiumok Supra- / infrahyoidalis terek és klinikai jelentőségük Paranasalis sinusok Orbita Kifejlődő „szubspecialitások” „általános” radiológia neuroradiológia intervenciós radiológia fej-nyak radiológia ESR ajánlások European Society of Head & Neck Radiology Klinikai társszakmák fül-orr-gégészet arc-állkapocsszáj sebészet onkoradiológia szemészet fej-nyak radiológia idegsebészet belgyógyászat sebészet gyermekgyógyászat A diagnosztika tárgya szájüreg nasopharynx oropharynx hypopharynx nyak, nyálmirigyek arckoponya: felső-alsó

állcsont fogak paranasali sinusok arc mélyebb térségei „TMJ” gége pajzsmirigy orbita mellkasbemenet brachialis plexus agyidegek sziklacsont koponyaalap Nyaki izomháromszögek Nyak külső idoma Izmok Trigonum submandibulare submentale caroticum supraclaviculare omoclaviculare omotrapezoideum regio colli mediana Nyaki fasciák Fascia cerv. spf /platysma/ Fascia cervicalis profunda lamina superficialis /USA: investing fascia/ lamina visceralis /pretrachealis/ 3 rétegben – hyoid izmokat hüvelyezi zsigerek körül: PM, pharynx, trachea lamina prevertebralis fascia alaris! axillaris hüvely vagina carotica 1. Fa sc ia su cerv pe ic rfi ali cia s l lis am ina 2. Fascia cervicalis lamina visceralis 3. F cerv lamina prevertebralis Nyaki térségek Suprahyoidalis térségek Infrahyoidalis térségek teljes hosszban nyelvcsont Suprahyoid metszet Infrahyoid metszet Sagittalis metszet Fej-nyaki terek SH pharyngealis mucosalis tér

masticator tér parapharyngealis tér prestyloid / poststyloid sublingualis tér submandibularis tér buccalis tér parotis tér IH anterior cervicalis tér anterior visceralis tér posterior cervicalis t. Teljes hosszban retropharyngealis tér danger tér vagina carotica perivertebralis tér prevert./ paraspin Anatómiai megfeleltetés regio parotideomasseterica fossa retromandibularis fossa infratemporalis garat = parotis tér = parapharyngealis tér = masticator tér = buccalis tér fissura pterygomaxillaris fossa pterygopalatina A kompartmentek jelentősége Gyulladásos folyamatok kialakulása, terjedése Térfoglaló folyamatok, tumorok terjedése Trauma Fej-nyaki terek koponyaalapi vetülete SH + IH Sp. retropharyngeale pharynx és esophagus mögött fascia alaris (danger tér) előtt koponyaalaptól T1-T2-ig SH + IH Anterior határa fascia alaris Posterior határa fascia prevertebralis Koponyaalaptól a rekeszig danger tér SH + IH Sp.

prevertebrale art. vertebralis, plexus brachialis, n. phrenicus scalenusok, és prevertebralis izmok, csigolyák SH Pharyngealis mucosalis tér mucosa m. constrictor lymphoid szövet kis nyálmirigyek fascia pharyngobasilaris SH Parapharyngealis tér zsírszövet erek suprahyoidalis térség iránytűje m. tensor veli palatini fascia prestyloid poststyloid Határai: masticator, pharyngealis mucosalis /peritonsillaris/, parotis, submandibularis tér SH rágóizmok PM, PL, M, T erek n. V/3 ágai masticator tér SH parotis n. VII oszlása n. auriculotemporalis erek: ACE, VRM parotis tér SH m. buccinator Stenon vezeték /parotis/ Buccalis tér SH Sublingualis és submandibularis tér m. mylohyoideus /hátsó szabad széle/ SML: art. lingualis, n XII / SLL: n. lingualis, Wharton vezeték, gl sublingualis SM: gl. submandibularis szájüreg oropharynx papillae circumvallatae arcus palatoglossus palatum molle p. circumvallatae mögött palatum os

hyoideum nyelv elülső 2/3 szájfenék radix linguae tonsilla ling. tonsilla palatina + arcusok palatum molle oropharyngealis mucosa submandibularis térség sublingualis térség ajkak gingivobuccalis buccomasseter régió maxilla és mandibula IH Anterior visceralis tér Anterior cervicalis tér Posterior cervicalis tér Nyaki nyirokcsomók I. Submentalis és submandibularis nycs II. felső jugulodigastricus csoport III. Középső jugularis nycs-k Elvezetés: a naso- és oropharynx, szájüreg, hypopharynx, larynx IV. Alsó jugularis nycs-k Elvezetés: a hypopharynx, subglotticus larynx, PM és esophagus V. Hátsó háromszög csoport VI. Elülső compartment csoport Ny (A cs JC kla C) s s zi f ik ác ió Nycs. csoportok határképletei koponyaalap nyelvcsont alsó széle cart. cricoidea alsó széle fossa supraclavicularis incisura jugularis Nyaki keresztmetszeti képek Alapsík: axialis sík coronalis sík sagittalis sík

n. II, a. ophtalmica F.OS: n. III, IV, V/1, VI v. ophtalmica sup a. carotis interna n. canalis pterygoidei: n.petrosus m /VII/ ; n petrosus prof /symp/; a. c. pterygoidei Eustach kürt f. spinosum: a. meningea media; n. V/3 r meningeus f. ovale: n. V/3 plexus venosus for. ovalis f. mandibulae: n. alv inf /V/3/ art. et v alv inf f. ovale f. rotundum: n. V/2 Fej-nyaki MR axialis sík Fej-nyaki MR axialis sík Fej-nyaki MR coronalis sík Fej-nyaki UH vizsgálat Extraoralis alkalmazás Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 3 Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 2 Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 4 Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 5 Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 6 Nyaki UH vizsgálat Transzducer pozícionálása 8 nyálkő + tályog masticator tályog parotis tályog proc. styloideus elongatus

pajzsmirigy papillaris cc nycs met. arckoponya törés gége tumor