Szociológia | Tanulmányok, esszék » Milyen az ideális család?

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 8 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:816

Feltöltve:2006. november 05.

Méret:75 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Szkala 2013. március 14.
  Nagyon tetszik! Ki a szerzője?
Ha sem a doksiban, sem az adatlapon nincs feltüntetve, sajnos nem ismert (a szerk.)

Tartalmi kivonat

CSALÁDSZOCIOLÓGIA Milyen az ideális család? Tartalomjegyzék A család lényege . 3 Gazdaság . 3 Szabadidő . 4 Érzelmek . 5 Szeretet . 6 Gondoskodás . 8 2 Milyen az ideális család? A család lényege Az ideális család olyan szeretetközösség, amely a házasságra épül. A szülők bensőséges és biztos érzelmi kapcsolata adja meg azt a szilárd hátteret, amely a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges. Nagyon fontos, hogy jusson időnk egymásra. Legyen időnk leülni közösen vacsorázni, beszélgetni és egymásra odafigyelni egy kicsit ebben a rohanó világban. A gyermekeinknek esti mesét olvasni és beszélgetni velük, hiszen ilyenkor taníthatjuk meg az életben való eligazodás dolgaira. Ezek látszólag nem tűnnek nagy dolgoknak, mégis óriási értékük van az ideális család kialakulásában. A család ősi emberi intézmény, melynek összetételét befolyásolják az adott kor gazdasági, társadalmi viszonyai. A családi

együttélési keretei és tartalma számottevően megváltozott az idők során. A családok létszáma egyre csökkenő tendenciát mutat, hiszen régen több generáció is egy háztartásban élt, manapság pedig egy nukleáris család tagjai az alkotói. Továbbá régen a gyermekek száma is több volt. Kb 100 évvel ezelőtt sok családban volt 10-nél több gyerek A családot az érzelmi kapcsolatok tartják össze, ezért erre nagyon kell vigyáznunk. Egyik fontos feladata a sok közül, hogy utódokat hozzon létre, de csak akkor, ha már megteremtette a s zükséges feltételeit ennek. Sajnos arra is találunk sok példát, amikor a fiatalok meggondolatlanok és felelőtlen cselekedeteik következményeit nem tudják helyrehozni. Ezen esetben nem beszélhetünk ideális családról. Gazdaság: Nem csak az anyagi szükségleteket kell biztosítani, hanem a szellemi szükségleteket is. A legtöbb családra jellemző, hogy mindkét szülő rendelkezik 3 állandó

jövedelemmel. Hazánkban a rendszerváltás óta ez már megváltozott, hiszen egyre több lett a munkanélküliek száma. Gazdaságilag tehát megváltozik ilyen esetben a rend, mert az a szülő, amelyiknek munkája még megmaradt a másik hiányzó jövedelmi részt is megpróbálja előteremteni. Ebben az esetben nem tud ideális lenni a család, hiszen a kereső szinte elveszik a munkában és az otthoni funkcióit nem tudja ellátni. A legtöbb családra az a jellemző, hogy a megszerzett javakat közösen költik el. Sajnos egyre jobban terjed az a r ossz felfogás, miszerint az ember értékét a felhalmozott anyagi javak határozzák meg. Nem szerencsés, ha a gyermekek ezt látják, mert felnőttként ők is ezt az értékrendet akarják majd követni. Ezek a szülők anyagilag mindennel elhalmozzák gyermekeiket, de a tanulásra és tanításra már nem fordítanak elegendő energiát és időt. Számos példát is olvashattunk arra, hogy ilyen esetben milyen

eltévelyedéseket produkálnak a csemeték. Például deviánsviselkedéssel hívják fel magukra a figyelmet. A szülők pedig egyszerűen nem értik, hogy történhetett ilyen, hiszen ők mindent megadtak neki. Szabadidő: Az sem jó, ha a szülők állandóan dolgoznak és nem jut idő a pihenésre, szórakozásra, kultúrálódásra. Az a j ó, ha a jövedelem és a fogyasztás egyensúlyban van és ennek megszerzése nem tölti ki a szülők minden idejét. A legügyesebb családok még addig is eljutnak, hogy megtakarítanak összjövedelmükből. Ez esetben kezdődhet a szórakozás A kultúrálódás mikéntje és mértéke függ a családtagok, főleg a szülők foglalkozásától, iskolai végzettségétől, szellemi igényétől valamint életkori összetételétől. Az én ideális családomban sok időt töltenek együtt a családtagok Kirándulnak az erdőben. Túráznak a hegyekben Látogatják az állatkertet Városnézésre mennek. Megismerkednek más

kultúrákkal Színházba járnak Mozifilmet néznek. A kisgyermek egész életére meghatározó lesz az a légkör, amelyben él és nevelkedik. A szülőknek jó példát kell mutatni, mert ha a gyermekük azt látja, hogy egész nap a televízió előtt ülnek vagy vendéglátóipari egységeket látogatnak, akkor nagy a valószínűsége, hogy ő is ezt fogja tenni, erre szocializálódik. Viszont, ha a család hangversenyre, színházba, moziba jár vagy, 4 együtt kirándulnak, akkor természetes igénye lesz a k ultúrálódásnak ilyetén formái. Az igaz, hogy a magas szintű kultúra sok anyagi ráfordítást igényel, de manapság sok olyan eseményt (a Győri Nyár elég sok rendezvénye ingyenes) is rendeznek, amelyekre nem kell belépőt fizetni és a könyvet sem kell megvenni, hanem a könyvárból ki lehet kölcsönözni. Ezáltal pénzt is takaríthatunk meg, de mégis hozzájutottunk bizonyos kulturális termékekhez. Érzelmek: A legfrissebb statisztikai

adatok a házasság a családalapítás és a gyermekvállalás idejének kitolódása az él ettársi kapcsolatokkal és próbaházasságokkal nem az ideális családmodellt testesítik meg, hiszen egy gyereknek több anyja és több apja is lehet. Mi ennek az oka ? A mai fiatalok úgy gondolkodnak „csak a mának élek és nem gondolok a jövőre” , de vannak olyanok is ,akik először szeretnének karriert, és csak utána gondolnak a családalapításra. Az ember társas lény, mégis napjainkban egyre több egyszemélyes háztartás van – ha lehet az ilyet egyáltalán háztartásnak nevezni – ahol olyan egyéniségek élnek egyedül, akik nem tűrnek meg maguk mellett senkit. Ők egész napjukat a munkájuknak szentelik, és amikor haza mennek már nem képesek családi életet élni. Ezt az életmódot sem lehet a végtelenségig bírni egy idő után ők is rájönnek, hogy a futó kapcsolataik nem elegendőek számukra és nem élhetnek állandó társ nélkül.

Lényeges, hogy legyen kivel megbeszélni a problémákat. A házasulandók általában erős érzelmi kötődés alapján választanak párt. Ezt az erős szálat a közösen eltöltött idő az otthonteremtés a gyermekvállalás a közös szabadidős tevékenységek meg kell hogy erősítsék. Előfordul azonban az, hogy az idő múlásával a pozitív érzelmek csökkennek a megszokás a közös gyerek a közös javak a kezdeti lángoló szerelmet szeretetre a másik tiszteletére változtatja. Ma az miatt is jut sok család élete válságba, mert nem tudják megfelelően kezelni a konfliktusokat és megegyezés helyett, inkább szakítanak azzal a jelszóval: „ Úgyis találok másikat”. Régen ez elképzelhetetlen volt. F ontos egy házasságban, hogy ha valamin összezördülnek, beszéljék azt meg és örökös veszekedéssel (a házassági válságok esetén mindig a g yerekek az 5 áldozatok és ennek negatív következményei vannak a gyermekre nézve) ne

rombolják le addig szépen virágzó kapcsolatukat, mert ez által feszült légkört teremthetnek a családban. A családhoz tartozás elégíti ki az ember otthon igényét Biztosítja a meleg érzelmi légkört. Lelki problémák esetén is fontos a családi háttér, mert ha valamelyik családtagot sérelem éri van hova és kikhez forduljon segítségért. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy néha – valakinek több, valakinek kevesebb magányra is szüksége van. Oda kell figyelni erre és nem szabad „túlszeretni” a másikat, mert a családtagok esetleg úgy érzik, hogy megfulladnak tőle. Szeretet: Egy jól működő családban a szülők a gyermek testi szellemi fejlődése iránt nagy felelősséget éreznek. A gyerekek részéről pedig a szülők iránti nagy szeretet és bizalom alakul ki. A kisgyermek a családba születik bele, mely segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésbe és felkészít az életre. Ez úgy történik, hogy a család a maga

életmódjával végzi a mindennapos megszokott tevékenységeit. A gyermek a családban sajátítja el az együttélés szabályait és az lesz az első forrása a világnézet szempontjából is. A világképét úgy kell formálni, hogy az a társadalmi erkölcsi normáknak megfeleljen, a szélsőségektől mentes legyen. Mielőbb önállóságra kell nevelni A túlzott anyáskodás túlféltés káros következményekkel járhat később, mert akit így nevelnek az sokszor félénk, visszahúzódó és önbizalomhiányban szenvedő lesz. Felnőttként üt vissza ez, amikor már önállóan a saját életét kellene élnie. Kevésbé lesz talpraesett és önálló. Hiányozni fog bizonyos mértékben az életre nevelés Nők esetében ez például jelentkezhet olyan mindennapos problémaként, mint a főzni, kézzel varrni tudás hiánya. Ezek olyan dolgok melyeket egy anya elvégez a gyerekének felnőtt korában is, de ha saját családot alapít szüksége van ezek ismeretére.

Férfiaknál is jelentkezhet a g yakorlati tapasztalat hiánya, például egy kép felfüggesztése a falra problémát jelent. Vannak olyan emberek, akik felnőtt korukban is a szülő útmutatása szerint élik a családi életüket. A házastársak általában csak egy ideig tolerálják ezt és ez a házasság felbomlásához vezethet. Az elkényeztetett emberek egy része nem is 6 akarja ezeket a hiányosságait pótolni, hanem elvárja hogy mások intézzék el helyettük az ilyen dolgokat. Lényeges az is, hogy tűzzön ki maga elé értelmes célokat, például: Legyek sikeres az iskolában. Legyek sikeres a sportkörömben A gyermek, ha azt látja, hogy a szülei is olyan dolgokért küzdenek, melyek a család boldogulását és jobb életkörülményeit szolgálják az őket is motiválja. Ez pedig csak úgy érhető el, ha a szülők a gyereket partnerként fogadják el. Ki kell kérni bizonyos dolgokban a véleményüket is és azt figyelembe kell venni. Ilyenkor a

gyermek is jóleső érzéssel nyugtázza, hogy őt is meghallgatták. Nagyon fontos, hogy feltétlen bizalom legyen a szülők és a gyerekek között. Valamilyen konfliktus, vagy probléma felmerülése esetén azt mindig meg kell beszélni, nem szabad a gondok felett átsiklani. Az ideális családban a gyermeknek is éreznie kell azt, hogy mindig és minden problémával nyugodtan fordulhat a szüleihez. A társadalom mindig kijelöl bizonyos nevelési célokat, amelyeket a cs aládi nevelés során figyelembe kell venni. Az ideális családban nem csak a gondoskodás van, hanem előrelátó következetes nevelés is folyik. Nagyon fontos, hogy legyen felkészítés az önálló családi életre való felkészítés. A harmonikus házasélet – kép kialakításához is hozzájárul a család és a párválasztásban is nyújthat segítséget. Az ideális családban az irányító ellenőrző funkció folyamatos következetes és a gyermek születésétől a teljes

önállósodásig tart. Most talán még fontosabb ez mint régen, hiszen a mai rohanó világban egyre több káros hatás érheti a gyermeket, ha nem vigyázunk rá elég jól. A divat az öltözködés a kábítószerek és a bűnözés okozta problémák formájában nyilvánulhatnak meg ezek. A mai gyerekeknek szinte mindent szabad, egyre kevesebb a p arancs és egyre több az alkudozás, tárgyalás. Folyamatos ellenőrzésekkel a szülők még időben észre vehetik, ha a gyermekükkel nincs minden rendben. Ehhez szükséges, hogy a gyermek személyiségét megfelelő módszerekkel ellenőrizzük. Segíti az irányító ellenőrző funkciót, ha a szülők és a gyermekek közötti kapcsolat őszinte és baráti, mert ekkor a gyermek inkább elfogadja szülei véleményét. A jó családi légkör pedig azt szolgálja, hogy a gyerek ne a rossz társaságban érezze jól magát. Gondoskodás: 7 Napjainkban nem jellemző az, hogy több generáció él együtt, pedig

régebben a betegekről és idősekről való gondoskodás a nagycsaládban nem okozott akkora problémát. Azt tapasztalhatjuk, hogy növekszik az egyedül élő idősek száma. Térben és időben eltávolodtak egymástól az öregek és a fiatalok Ennek egyik oka a lakáskérdés és az, hogy mindenki rohan, dolgozik és eközben a családi kapcsolatok ápolására kevés gondot fordítanak. A tökéletes család természetesnek tartja az idős és beteg hozzátartozó ápolását. Nagyon sokszor előfordul, hogy csak érzelmileg nem kapja meg az idős családtag azt amit igényel. Erre pedig oda kell figyelni Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülő és gyermek kapcsolata meleg, barátságos legyen. Az a gyermek, aki ilyen családi légkörben nevelkedik, annak természetes lesz az, hogyha valamelyik családtag beteg vagy idős és ápolásra szorul, akkor számára a gondozás nem lesz teher. A család funkcióit vizsgálva az a véleményem, hogy azok nagyon szorosan

összefüggenek. Az eszményi vagy mintaszerű családban ezek a funkciók összhangban, egymást segítve vagy kiegészítve működnek. Probléma felmerülése esetén, egymást támogatva közösen oldják meg. Az ilyen családban élők biztonságban, kényelemben élnek és a családot tartják a legnagyobb értéknek. 8