Nyelvtanulás | Német » Tamás Gergely - Német nyelvtan

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 70 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:8055

Feltöltve:2006. november 16.

Méret:1005 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 CsAT 2018. február 22.
  Köszönöm szépen, Isten áldja meg!
11111 Anonymus 2017. december 05.
  Szuper! Köszi! OK
11111 lebabek 2016. november 11.
  Nagyon jó! Köszönöm.
11111 erika1977 2015. április 06.
  Óriási segítség! Köszönöm! OK
11110 mamia 2015. március 14.
  Nagyon jó! Köszi.
11111 Sanyi76 2015. február 22.
  Szuper!
11110 Anonymus 2015. február 20.
  Nagyon jó! Köszönöm. OK
11111 aangi69 2014. november 30.
  Nagyon köszönöm, hasznos OK
11111 ann 2014. október 08.
  Nagyon hasznos! köszönöm!!
11111 leale 2013. május 31.
  Nagyon jó jegyzet!
11111 Anibunny 2013. április 07.
  Kezdők számára is egyértelmű! OK
11111 erikala 2013. január 26.
  Nagyon jó!
11111 anita010101 2011. szeptember 08.
  Klassz jegyzetOK
11111 Kjudu 2011. július 18.
  Szuper jegyzet! :o)

Tartalmi kivonat

Német Nyelvtan Összeállította: Tamás Gergely A főnévként használt melléknevek: • • Erősen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk őket. A hímnemű és nőnemű valamint többes számban álló főnevek személyeket, míg a semlegesneműek pedig fogalmakat jelölnek. Gyenge ragozás: N. A. G. D. hímnem der Kranke = a beteg férfi der Kranke den Kranken des Kranken dem Kranken N. A. G. D. hímnem ein Kranker = egy beteg férfi ein Kranker einen Kranken eines Kranken einem Kranken Vegyes ragozás: Erős ragozás: nőnem die Kranke = a beteg nő die Kranke die Kranke der Kranken der Kranken semlegesnem das Schöne = a szép (dolog) das Schöne das Schöne des Schönen dem Schönen nőnem eine Kranke = egy beteg nő eine Kranke eine Kranke einer Kranken einer Kranken többes szám die Kranken = a betegek die Kranken die Kranken der Kranken den Kranken semlegesnem ein Gutes = egy jó (dolog) ein Gutes ein Gutes eines Guten einem Guten többes szám keine

Kranken = egy beteg sem keine Kranken keine Kranken keiner Kranken keinen Kranken Főképpen többes számban jelenik csak meg, illetve semlegesnemnél. semlegesnem többes szám N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!) D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken Hímnem (gyenge) der Abgeordnete der Angeklagte der Angestellte der Angetraute der Beamte der Behinderte Magyar jelentés képviselő férfi/nő vádlott férfi/nő alkalmazott férfi/nő hitves (férfi/nő) hivatalnok / hivatalnoknő testi/szellemi fogyatékos (férfi/nő) der Bekannte die Bekannte ein Bekannter eine Bekannte ismerős (férfi/nő) der Beschuldigte die Beschuldigte ein Beschuldigter eine Beschuldigte vádlott (férfi/nő) der Deutsche die Deutsche ein Deutscher eine Deutsche német férfi/nő der Eingeborene die

Eingeborene ein Eingeborener eine Eingeborene bennszülött (férfi/nő) der Einheimische die Einheimische ein Einheimischer eine Einheimische őslakos (férfi/nő) der Erwachsene die Erwachsene ein Erwachsener eine Erwachsene felnőtt férfi/nő der Freiwillige die Freiwillige ein Freiwilliger eine Freiwillige önkéntes férfi/nő der Fremde die Fremde ein Fremder eine Fremde idegen férfi/nő der Gefangene die Gefangene ein Gefangener eine Gefangene fogoly (férfi/nő) der Gesandte die Gesandte ein Gesandter eine Gesandte követ (férfi/nő) der Halbwüchsige die Halbwüchsige ein Halbwüchsiger eine Halbwüchsige fiatalkorú (fiú/lány) der Heilige die Heilige ein Heiliger eine Heilige szent (férfi/nő) der Liebende die Liebende ein Liebender eine Liebende szerelmes férfi/nő der Reisende die Reisende ein Reisender eine Reisende utazó (férfi/nő) der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértő (férfi/nő) der Verdächtige die

Verdächtige ein Verdächtiger eine Verdächtige gyanúsított férfi/nő der Verwandte die Verwandte ein Verwandter eine Verwandte rokon (férfi/nő) der Vorsitzende die Vorsitzende ein Vorsitzender eine Vorsitzende elnök / elnöknő der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult (férfi/nő) der Werktätige die Werktätige ein Werktätiger eine Werktätige dolgozó (férfi/nő) • Nőnem (gyenge) die Abgeordnete die Angeklagte die Angestellte die Angetraute die Beamtin * die Behinderte Hímnem (vegyes) ein Abgeordneter ein Angeklagter ein Angestellter ein Angetrauter ein Beamter ein Behinderter = valós főnév: die Beamtin = hivatalnoknő Nőnem (vegyes) eine Abgeordnete eine Angeklagte eine Angestellte eine Angetraute eine Beamtin eine Behinderte A melléknévi igenevek Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I.) A főnévi igenévhez „-d” képzőt teszünk és melléknévként ragozzuk: spielen + d = spielend

das spielende Kind = a játszó gyerek singen +d = singend das singende Kind = az éneklő gyerek laufen +d = laufend der laufende Hund = a futó kutya lesen +d = lesend der lesende Mann = az olvasó férfi A befejezett melléknévi igenév (Partizip II.): Önállóan, melléknévi értelemben is használható. Ilyenkor ragozása megfelel a melléknevek ragozásának die gekochte Suppe = a megfőzött leves / a leves, amit megfőztek die gekaufte Ware = a megvett áru / az áru, amit megvettek der angekommen Gast = a megérkezett vendég / a vendég, aki megérkezett. Beálló melléknévi igenév (Gerundiv): A folyamatos melléknévi igenév elé „zu” képzőt teszünk. Elváló igekötős igéknél a „zu” az igekötő és az ige közé kerül Egyéb esetekben az ige elé, attól külön írva. der zu schreibende Brief = a megírandó levél der einzuladende Gast = a meghívandó vendég der zu verkaufende Wagen = az eladandó kocsi das aufzubauende Haus = a felépítendő

ház A névelő egybeírása az elöljárószóval: an auf bei durch für hinter in über um unter von vor zu ans aufs durchs fürs hinters ins übers ums unters vors Semleges nem: das Hímnem és Semleges nem: dem am - beim - hinterm im überm - unterm vom vorm zum zur Nőnem: der A nyelvek jelölése: die ungarische Sprache = die deutsche Sprache die französische Sprache = die englische Sprache Ungarisch / das Ungarische a magyar nyelv = Deutsch / das Deutsche a német nyelv Französisch / das Französische a francia nyelv = Englisch / das Englische az angol nyelv A nemzetiséget kifejező melléknevek kétféleképpen használatosak: 1. „-e” végződéssel és gyengén ragozva, ha előtte határozott névelő áll, de jelzőt nem kap Pl.: Wir übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche. Magyarról németre fordítunk . Das Ungarische ist mit dem Finnischen verwandt. A magyar (nyelv) a finnel rokon. 2. Végződés nélkül, ha nem áll előttük

határozott névelő, vagy jelzőt kapnak Pl.: Zwischen Ungarisch und Finnisch bestehen gewisse Ähnlichkeiten. A magyar és a finn között bizonyos hasonlóságok vannak. Im Komitat Veszprém spricht man das schönste Ungarisch. Veszprém megyében beszélik a legszebb magyart. A módbeli segédigék objektív és szubjektív jelentése: E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen können kann kannst kann können könnt können mögen mag magst mag mögen mögt mögen müssen muss musst muss müssen müsst müssen sollen soll sollst soll sollen sollt sollen wollen will willst will wollen wollt wollen dürfen: 1. Engedély:  Hier darf man rauchen. (Itt szabad dohányozni)  Wir dürfen heute von einer Revolution in der Rechentechnik sprechen. (Manapság a számítás-technika forradalmáról beszélhetünk.) ≈ können 2. Udvarias kérdés:  Darf ich Sie um Feuer bitten? (Kérhetek Öntől tüzet?) 3. Tiltás (dürfen + nicht): 

Hier darf man die Straße nicht überqueren. (Itt tilos áthaladni az utcán) 4. Valószínűség (75% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):  Peter dürfte krank sein. (Péter valószínűleg beteg) können: 1. Lehetőség:  Wir können heute baden gehen. (Ma mehetünk fürödni) 2. Képesség:  Ich kann nicht mehr mitmachen, ich bin zu erschöpft. (Már nem tudok részt venni, túlságosan kimerült vagyok)  Ich kann den Brief nicht lesen, er ist auf chinesisch. (Nem tudom elolvasni a levelet, kínaiul van) 3. Engedély:  Wer fertig ist, kann nach Hause gehen. (Aki elkészült, haza mehet) ≈ dürfen 4. Bizonytalanság (25% valóságérték) (Indikativ):  Peter kann krank sein. (Lehet, hogy Péter beteg) 5. Eshetőség (<25% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):  Peter könnte krank sein. (Nincs kizárva, hogy Péter beteg) mögen: 1. Kívánság (Konjunktiv Präteritum) - csak jelen idő:  Ich möchte einmal Afrika kennen lernen. (Egyszer

szeretném megismerni Afrikát) 2. Kívánság 3 személynek (Konjunktiv Präsens):  Möge sie glücklich werden! (Legyen ő boldog!) 3. Irreális óhajtó mondat:  Möchte es doch bald regnen! (Bárcsak mielőbb esne az eső!) 4. Kedvtelenség / (Kedv):  Sie mag nicht mit dem Flugzeug fliegen. (Nem szeret repülőgéppel utazni)  Ich mag singen. 1  Ich singe gern (Szeretek énekelni) 5. Nem kielégítő ellenérv:  Wie dumm er auch sein mag / möge, so einen Fehler wird er nicht begehen. (Bármennyire is buta, ilyen hibát nem fog elkövetni.)  Seine Worte mochten wahr sein, sie ließen uns aber kalt. (Bármennyire is igaz volt amit mondott, minket hidegen hagyott)  Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem. (Lehet hideg is, én mégis jövök)  Man mochte rechnen, wie man wollte, das Geld reichte nicht aus. (Bárhogy is számolunk, a pénz nem lesz elég)  Ich mag tun, was ich will, es ist ihm nichts recht. (Bármit is teszek, számára az nem lesz

helyénvaló)  Mag kommen, was will, ich bleibe. (Bármi is jön, én maradok) 6. Függő beszédbeli felszólítás:  Er hat mir gesagt, ich möge 2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy aztán várjak rá!)  Er hat mir gesagt, ich möchte2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy legyek szíves várni rá) 7. Közömbösség:  Mag er doch gehen, wohin er will. (Menjen csak, ahova akar!)  Er mag nur kommen! (Jöjjön csak!) 8. Feltevés (50% valóságérték) (Indikativ):  Peter mag krank sein. (Péter talán beteg) 1 2 nyelvtanilag nem elfogadható möge: türelmetlenül sürgető felszólítás; möchte: udvarias felszólítás A predikatív melléknév A predikatív melléknév szófajába tartozó kisszámú lexéma nem ragozható, esetvonzattal rendelkezhet, de ilyenkor sem kell érintkeznie a neki alárendelt névszói csoporttal (ebben különböznek az elöljárószótól). (1) Ihre Firma ist pleite. (2) Die Kinder sind ihrer Lehrerin sehr zugetan. A

valódi melléknevektől azáltal különülnek el, hogy nem ragozhatók, mégpedig azért, mert nem is kerülnek olyan helyzetbe azaz jelzői szerepbe -, ahol ragozni kellene őket. Ebben különböznek az ugyancsak nem ragozható, de jelzői szerepben használható lila, beige, prima stb. szavaktól, amelyek viszont ilyenformán valódi mellékneveknek tekinthetők (az in einer lila Bluse kifejezésben szereplő melléknévről ugyanis megállapítható, hogy nőnemű, egyes számú, részes esetű, gyenge ragozású csak mindez jelöletlen marad a melléknév tövén). A predikatív melléknevek egyrészt lehetnek alanyi predikatívumok, amikor is a sein, werden, bleiben, scheinen, gelten (als), stb. kopulák kötik össze őket az alannyal, másrészt lehetnek tárgyi predikatívumok, amikor a nennen, bezeichnen (als), finden, machen stb. tárgyas igék kötik össze őket a tárggyal, amelynek jelöletét jellemzik (3) Diesmal scheint er wirklich fit. (4) Findest du ihn nicht fit?

A predikatív melléknevek egy része a t ársalgási nyelvre, egy másik az i rodalmi nyelvre korlátozódik, és csak egy kisebb hányadot tesznek ki azok a szavak, amelyeknek nincs a használatot behatároló stílusjegyük (pl. a pleite társalgási nyelvi, a zugetan emelkedett, irodalmi). A mindössze néhány tucatnyi predikatív melléknevet a stílusjegyeken kívül aszerint is osztályozhatjuk, hogy van-e vonzatuk, ez tiszta eset vagy elöljárószós eset-e (pl. schuld an + D), valódi alanyuk van-e, vagy csak formális (pl es ist mir bange), egytagúak vagy kéttagúak-e (pl. fix und fertig) predikatív vonzat példa jelentés melléknév: abhold† D Er war der alten Vermieterin seit jeher abhold. nem kedvel angetan von + D Sie ist von dem Film sehr angetan. el van ragadtatva angst* D (vor + D) Mir war angst vor ihm. fél bange* D (um + A) Der Mutter war bange um das Kind. aggódik egal D Das ist mir egal. mindegy einerlei D Dies war ihm einerlei. mindegy entzwei Der Teller

ist entzwei. eltört/elszakadt feind† D Sie waren sich schon lange feind. ellene van fit Heike ist wieder fit. fitt futsch Die teure Vase ist futsch. tönkrement gerecht (werden) D Er konnte ihr nie gerecht werden. helyesen megítél, eleget tesz getrost Sie können ganz getrost sein. nyugodt gewahr (werden) A Ich wurde ihn zu spät gewahr. észrevesz gewillt† zu + Inf. Er war gewillt, alles zu korrigieren. akar, kész gram† D Sein Vater war ihm lange gram. haragszik habhaft (werden) G Die Polizei wurde des Mörders bald habhaft. kézre kerít handgemein mit + D Dann wurden die zwei Betrunkenen handgemein. ölre megy heiß* D Dem Kind war es heiß. melege van imstande zu + Inf. Ich bin nicht imstande, dir zu helfen. tud, képes k.o Er ist ja wieder total k.o kész, k.o kalt* D Dem Kind war es kalt. fázik leid A Es war ihre Bemerkungen leid. elege van los A Jetzt sind wir ihn los. megszabadul o.k (okay) Bist du okay? rendben, oké perplex Ich war einfach perplex. elhűl, elképed

pleite Nach dem Urlaub war ich pleite. (anyagi) csődben, fizetés képtelen plemplem Der Typ ist doch völlig plemplem. lökött, becsavarodott quitt mit + D Wir sind jetzt quitt, oder? kvitt(ek) schade um + A Das finde ich aber schade! kár, sajnálatos schlecht* D Dem Kind war es schlecht. rosszul van schnuppe D Das ist mir schnuppe. mindegy, „nyolc“ schwindlig* D Dem Kind war es schwindlig. szédül teilhaft(ig)† G Er wurde eines großen Glücks teilhaftig. részesül übel* D Dem Kind war es übel. rosszul van untertan D Ihm waren viele Völker untertan. alattvalója unwohl* D Es wurde ihm unwohl. rosszul van vorstellig (werden) zugetan† (auf) immer und ewig alt und grau (werden) fix und fertig bei + D Es wurde beim Chef vorstellig. panaszt emel D - Er war der Frau herzlich zugetan. Er versprach ihr, sie immer und ewig zu lieben. vonzódik, szeret mindörökre - Da kann man ja alt und grau werden, bis man endlich einen Gerichtstermin bekommt. Die Arbeit ist fix

und fertig. Nach der Sitzung war er fix und fertig. Manipulationen dieser Art sind im Fernsehen gang und gäbe. Die Mitteilung hat groß und breit am Schwarzen Brett gestanden. Dass ihr Komplize ein Mörder ist, weiß groß und klein. Bis zum nächsten Ort sind es noch gut und gern zehn Kilometer. Als der Polizist ihm den Führerschein abnahm, wurde er ganz klein und hässlich. Ich fahre einen Mini-Austin, klein, aber fein. Er hatte ein japanisches Transistorgerät, klein, aber oho. beleöregszik - gang und gäbe (sein) groß und breit - groß und klein gut und gern - klein und hässlich (werden) klein, aber fein klein, aber oho - klipp und klar - kurz und bündig - kurz und gut/klein - kurz und schmerzlos lang und breit - mehr oder weniger null und nichtig recht und billig - schlecht und recht - weder heiß noch kalt (sein) - weit und breit - wohl oder übel - - - - Er sagte ihm klipp und klar, dass er an einer weiteren Zusammenarbeit nicht interessiert

sei. Sie hat ihm kurz und bündig erklärt, dass sie ihre Miete nicht bezahlen kann. Wir brauchen Holz, Leim, Nägel, Farbe, kurz und gut: alles, was zum Basteln gehört. Er hatte den Störenfried kurz und schmerzlos aus dem Haus gewiesen. Er hat mir lang und breit erklärt, warum er in diesem Jahr keinen Urlaub machen kann. Mehr oder weniger waren alle derselben Meinung. Das Gericht erklärte den Vertrag für null und nichtig. Es ist nur recht und billig, wenn den freiwilligen Helfern der Verdienstausfall ersetzt wird. Ich wohnte außerhalb des Lagers, tat schlecht und recht meinen Dienst. Die Stellungnahme des Ministeriums ist weder heiß noch kalt, sie enthält nichts als unverbindliche Andeutungen. Hier werden Sie weit und breit kein besseres Restaurant finden. Die Partei wird sich wohl oder übel nach einem neuen Kanzlerkandidaten umsehen müssen. teljesen kész mindennapos, megszokott nagyon érthetően/világosan apraja-nagyja; mindenki legalább behúzza fülét-farkát

amilyen kicsi olyan jó/szép kicsi, de mindent tud/minden megvan benne világos(an), egyértelmű(en), kerek-perec rövid, de velős egyszóval gyorsan; kertelés nélkül terjengősen, nagyon részletesen többé-kevésbé érvénytelen, semmis helyes és méltányos úgy-ahogy határozatlan; nem kielégítő közelben-távolban, széltébenhosszában akár tetszik, akár nem; kénytelen-kelletlen Jelmagyarázat: A csillaggal (*) jelölt predikatív melléknevek formális alannyal állnak. A kereszttel (†) jelölt predikatív melléknevek többnyire régi szövegekben fordulnak elő. A részeshatározó és a tárgy sorrendje 1. Ha mindkettő főnév: Részeshatározó – Tárgy, de megcserélődik a sorrend, ha a tárgyat határozott névelős, a részeshatározót határozatlan névelős főnévvel fejezzük ki. Pl.: Ich kaufe dem Freund das Haus. Ich kaufe dem Freund ein Haus. Ich kaufe einem Freund ein Haus. Ich kaufe das Haus einem Freund. (!!!) 2. Ha a tárgy vagy a

részeshatározó egyike névmás: mindig a névmás áll elől! Pl.: Ich kaufe ihm das Haus. Ich kaufe ihm ein Haus. Ich kaufe es dem Freund. 3. Ha a tárgy és a részeshatározó mindegyike névmás: mindig a tárgy áll elől! Pl.: Ich kaufe es ihm. A tőszámnevek: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tudnivalók: • • • • • null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig sechsundzwanzig 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 200 300 500 1000 2000 10000 100000 1000000 2000000 1000000000 2000000000 1000000000000 2000000000000 siebenundzwanzig achtundzwanzig neunundzwanzig dreißig vierzig fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig (ein)hundert hunderteins hundertzwei zweihundert dreihundert fünfhundert (ein)tausend zweitausend zehntausend hunderttausend eine Million

zwei Millionen eine Milliarde zwei Milliarden eine Billion zwei Billionen A számneveket egy millióig egybeírjuk! A német számnevekben az egyesek a tízesek előtt állnak! A számneveket nem tekintjük főnévnek, kivéve a Million, Milliarde, Billion stb. számnévi főneveket A németben a főnevek 2 vagy ennél magasabb számnévi jelző után többes számba kerülnek! Az eins alakot csak számlálásnál használjuk! A zwei alak helyett a köznyelv kedveli a zwo alakot is! (Leginkább német reklámokban lehet hallani, amikor telefonszámot diktálnak. Pl: 0180 32 32 32 – null eins acht null drei zwo drei zwo drei zwo!) A tagadás A németben három tagadószó van: I. Nein Az egész állítást tagadja. A mondat előtt áll, attól vessző választja el Nem tagja a mondatnak Mondat belsejében nem állhat! Pl.: Ist dein Vater Arzt von Beruf? Nein, er ist Lehrer von Beruf. II. Nicht Mondatrészeket tagadunk vele. A mondatban elfoglalt helye attól függ, hogy milyen

mondatrészt tagadunk vele Tagadunk vele: (1) Állítmányt, (2) Egyéb mondatrészt. 1. Az állítmány tagadása: a) Ha az állítmány egyszerű igealak, akkor a „nicht” a mondat utolsó helyére kerül. Pl.: Petra besucht heute die Großeltern nicht Petra ma nem látogatja meg a nagyszülőket. b) Ha az állítmány összetett, mert: - összetett igealak, (elváló igekötő, összetett igekötő stb.) - kötelező névszói része vagy elöljárós főnév kiegészítője van, akkor a „nicht” az állítmány ragozatlan része vagy a bővítmények elé kerül. Pl.: Ich stelle dir meinen Freund nicht vor = Nem mutatom be neked a barátomat. Mein Sohn ist nicht fleißig. = A fiam nem szorgalmas. Ich gehe morgen nicht zu meinen Freunden. = Holnap nem megyek el a b arátaimhoz. vagy: Holnap nem a barátaimhoz megyek. A két mondat közötti különbséget a hangsúly vagy a szövegösszefüggés teheti egyértelművé. 2. Egyéb mondatrész tagadása: Egyéb mondatrész

tagadásakor a „nicht” a tagadandó mondatrész elé kerül. Pl.: Meine Großeltern kommen nicht morgen. = A nagyszüleim nem holnap jönnek. Nicht meine Großeltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim jönnek holnap. Nicht meine Großeltern, sondern meine Eltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim, hanem a szüleim jönnek holnap. III. kein, keine, kein A határozatlan névelő és a névelő nélkül álló főnevek tagadására szolgál. Ragozása megegyezik a határozatlan névelő (ein, eine, ein) ragozásával. Pl.: Hast du in der Hauptstadt einen Freund? = Van barátod a fővárosban? Ich habe in der Hauptstadt keinen Freund. = Nincs barátom a fővárosban. Hast du in der Hauptstadt Freunde? = Vannak barátaid a fővárosban? Ich habe in der Hauptstadt keine Freunde. = Nincsenek barátaim a fővárosban. Abtönungspartikeln kurze Funktionsbeschreibung aber Überraschung, Staunen über einen Umfang oder Grad also auch 1 Argumentationsbruch (Relativierung,

Zurückweisung, Ablehnung) tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet auch 2 selbstverständliche Erklärung auch 3 Sachverhalt: normal, banal, gewöhnlich auch 4 negative Bewertung des Sachverhalts bitte milde und höfliche Aufforderung nur 1 = bloß 1 núr 2 = blóß 2 Neuigkeit, Informationsdurst nur 3 = bloß 3 nur 4 = bloß 4 denn 1 schließt parallele Sachverhalte aus, mildert das Gewicht des aktuellen Sachverhalts erhöht das Gewicht einer Aufforderung + Abmilderung / Höflichkeit erhöht das Gewicht einer Frage dénn 2 wiederholt eine nicht befriedigend beantwortete Frage doch 1 doch 2 zustimmungsheischend, unterstellt dem Gesprächspartner gleiche Meinung Erinnerung an Bekanntes oder Vergessenes doch 3 Hervorhebung des irrealen Charakters des Wunsches durcháus 1 Bestätigung einer Mitteilung durchaus 2 Einräumung eben = halt eigentlich natürliche Konsequenz, Resignation einfach schließt Alternativen + andere Argumentation aus etwa Ablehnung,

ungläubige Überraschung gleich ja 2 kennzeichnet Frage als nebensächlich + („Ich hab‘s auf der Zunge“) Sachverhalt ist unbestritten, allgemeiner Konsens unterstellt Staunen, positive / negative Überraschung já 3 Drohung, drohender Ratschlag mal Gewissheit abgeschwächt, Handlung ist leicht zu realisieren ja 1 dringende Aufforderung + Androhung unangenehmer Konsequenzen ernsthafte Frage + Argumentationsbruch Beispielssatz und ung. Äquivalent bzw Paraphrase Der hat aber eine Wampe! Ennek aztán jó nagy hasa van! Also das kann nicht stimmen. De hát ez így nem stimmel! Was war das auch für ein Erfolg?! Miféle siker volt ez? Herr Wanke hatte einen Herzinfarkt. Der hat sich ja auch nie geschont. – Még jó, sose kímélte magát! Vergiss auch nicht, alles zu notieren. Naná, hogy ne felejts el jegyzetelni! Was musstest du auch hingehen? Mi a fenének kellett neked odamenni?! Kommen Sie doch bitte mit. Tessék csak velünk jönni! Was ist nur / bloß mit ihm

geschehen? Mi is történt vele? Komm núr / blóß nach Hause! Gyere csak nekem haza, (majd megkapod a magadét )! Ich wollte nur sagen, dass ich abreise. Csak azt akartam mondani, hogy elutazom. Kommen Sie nur näher. Jöjjön csak közelebb. Findest du das denn richtig? Ezt tényleg helyesnek tartod? Wie heißt du? Vielleicht Peter? – Nein. – Wie heißt du dénn? Hát akkor hogy hívnak? Er arbeitet doch / ja fleißig. Hisz ő szorgalmasan dolgozik. Wir müssen doch morgen nach München! Hiszen holnap Münchenbe kell utazni! Käme er doch bald! Bárcsak mielőbb itt lenne! Er hat durcháus die notwendigen Fähigkeiten. Neki igenis megvan minden szükséges képessége. Sie haben durchaus recht, aber Jóllehet igaza van, mindazonáltal Das Spiel ist eben / halt verloren. Hiába, a játszma elveszett Wie heißen Sie eigentlich? Hogy is hívják magát? Man kann einfach dagegen nichts tun. Ez ellen egyszerűen nincs mit tenni. Haben sie das etwa vergessen? Csak nem

elfelejtette?! Wie war doch gleich Ihr Name? Mi is a neve? Wir haben ja gestern darüber gesprochen. Hiszen erről beszéltünk tegnap! Das ist ja meine alte Aktentasche! Nahát! Hisz ez az én régi aktatáskám! Dass du mir já nicht so ein dummes Zeug redest! Nekem aztán ne mondj ilyen hülyeségeket! Du musst mal zum Arzt gehen. Menj csak el szépen az orvoshoz! nicht 1 tendenziöse Frage, positive Antwort erwartet nicht 2 Erstaunen angesichts großer Mengen oder extremer Sachverhalte Antwort liegt nahe / war vor kurzem noch bekannt („Es liegt mir auf der Zunge.“) markiert einen Grund, den der Partner kennt, aber nicht ernst nimmt noch nun mal ruhig beschwichtigend: Erlaubnis schnell = geschwind Vorgang: kurzzeitig, weniger wichtig schon 1 Einräumung schon 2 zuversichtliche Vermutung, räumt Bedenken aus schon 3 mildert Aufforderungen ab, ermuntert zu einer Tat schon 4 tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet vielleicht 1 Erstaunen über

ungewöhnlichen Sachverhalt vielleicht 2 vielleicht 3 tendenziöse oder rhetorische Frage: negative Antwort erwartet mildert Fragen ab + Höflichkeit wohl bestätigt eine Aussage, aber schränkt sie ein Ist die nicht fantastisch? Hát nem fantasztikus? Über wen der nicht schon geklagt hat! Kiről nem panaszkodott az még! Wann war noch dieses Spiel? Mikor is volt az a meccs? Ich möchte noch ein Bier. Es gibt nun mal kein Bier mehr. Most már nem kapsz több sört és kész! Du hättest ruhig noch rauchen können. Nyugodtan elszívhattad volna. Ich wollte nur schnell in meinem Fach nachsehen. Csak benézek a fiókomba (és már itt sem vagyok). Das ist schon richtig, aber . Ez ugyan helyes, de Keine Angst: Er schafft das schon. Ne aggódj, biztos sikerül neki. Schreib ihm schon! Csak bátran írj neki! Wie hätte man ihr schon helfen können? Hogy is lehetett volna rajta segíteni? Siehst du vielleicht schlecht aus! De kutyául nézel ki! Hat er das vielleicht gewollt? Hát

akarta ő ezt? Können Sie mir vielleicht sagen, wo es zum Bahnhof geht? Meg tudná esetleg mondani, hogy jutok az állomásra? Er hat die Prüfung wohl bestanden. (= nicht ganz mit Erfolg) Vizsgázni levizsgázott, (de a többit inkább ne kérdezd). Semantische Klassifizierung der Adverbien 1. Lokaladverbien anderswo außen auswärts da dort draußen drinnen drüben hier hinten innen irgendwo links nebenan nirgends nirgendwo oben obenan obenauf rechts überall unten vorn wo 1.1 zur Bezeichnung des Ortes oder der Ruhelage máshol kívül, kint kifelé; kinn, kint itt, ott ott odakint, kívül, kint belül, bent odaát itt hátul belül, bent bárhol, valahol balra mellette, a szomszédban sehol sehol fent, fenn (leg)felül, (leg)tetején (leg)felül, (leg)tetején jobbra mindenhol lent, lenn elöl ahol, valahol 1.2 zur Bezeichnung der Richtung 1.21 des Ausgangspunktes einer Bewegung anderswoher daher dorther hierher irgendwoher nirgendwoher überallher woher máshonnan innen,

onnan (am)onnan, onnét ide, erre bárhonnan, valahonnan sehonnan mindenhonnan ahonnan, valahonnan 1.22 des Endpunktes oder des Ziels einer Bewegung abwärts anderswohin aufwärts bergab bergauf dahin dorthin fort heim heimwärts hierhin irgendwohin nirgendwohin querfeldein rückwärts seitwärts überallhin lefelé máshova felfelé hegyről lefele hegynek fel odáig, addig (am)oda előre haza(felé) hazafelé idáig, eddig bárhova, valahova sehova toronyirányban vissza(felé) oldalt, oldalra mindenhova vorwärts weg wohin előre el, félre, oda ahova, valahova 2. Temporaladverbien anfangs bald beizeiten damals dann demnächst eben eher endlich früh gerade gestern heute heutzutage jetzt morgen morgen neulich niemals nun schließlich seinerzeit soeben sogleich übermorgen vorerst vorgestern vorhin wann zugleich zuletzt zunächst allezeit bisher bislang immer lange längst nie niemals noch seither stets zeitlebens abends bisweilen dienstags dreimal einmal häufig jährlich

jederzeit manchmal mehrmals 2.1 zur Bezeichnung eines Zeitpunktes (bzw eines Zeitabschnitts) kezdetben majd, nemsokára idejében, idejekorán akkor(iban), amakkor azután legközelebb, a közeljövőben, nemsokára éppen (akkor), pont előbb, korábban, hamarabb végül, végre korán éppen (akkor), pontosan (akkor) tegnap ma manapság most holnap reggel a múltkor, a minap, nemrég soha (már)most, éppen most végül annak idején éppen most, az imént azonnal, nyomban holnapután előbb, mindenekelőtt tegnapelőtt előbb, imént, nemrég amikor, valamikor egyszerre, egyúttal, ugyanakkor utoljára, végül mindenekelőtt, először is, elsősorban 2.2 zur Bezeichnung einer Zeitdauer mindig, mindenkor eddig, a mai napig eddig, a mai napig mindig sokáig régen soha sohasem még azóta mindig, folyvást egész életében, életfogytiglan 2.3 zur Bezeichnung der Wiederholung esténként olykor, néha, némelykor keddenként háromszor egyszer gyakran évente mindenkor, bármikor

néha többször, több ízben mittags mitunter monatlich montags nachmittags nachts nochmals oft selten täglich vormittags wiederum wöchentlich zeitweise zweimal délben hébe-hóba, néha-néha havonta hétfőnként délutánonként éjszakánként még egyszer, ismételten gyakran ritkán naponta délelőttönként ismét, újra hetente időnként, koronként, néha-néha kétszer 2.4 zur Bezeichnung einer Zeit, die sich auf einen anderen Zeitpunkt bezieht (relative Zeit) indessen eközben, ezalatt inzwischen eközben, ezalatt nachher azután, utána, majd seitdem amióta, azóta seither azóta unterdessen eközben, ezalatt vorher előbb, (meg)előzőleg, ezelőtt 3. Modaladverbien 3.1 zur Bezeichnung der Art und Weise (der Qualität), differenziert nach der Bildungsart in 3.11 „reine Adverbien” anders gern so wie másképp(en) szívesen úgy ahogy, valahogy, amilyen, valamilyen 3.12 Adjektivadverbien fleißig gut langsam schlecht schnell tüchtig szorgalmasan jól

lassan rosszan gyorsan alaposan, rátermetten 3.13 Wörter mit der Endung –lings (meist von Adjektiven abgeleitet) ärschlings bäuchlings blindlings frühlings häuptlings jählings meuchlings rittlings rücklings vorlings seggel, seggen, seggre hasmáént, hason, hasra vakon, vaktában, elvakultan tavasszal fejest, fejjel előre, fejre hirtelen(ül), meredeken orozva, orvul, orgyilkos módon lovagolva, lovas módra, lovagló ülésben hátrafelé, hátára, háton előrefelé 3.14 Wörter mit den Endungen –s und –los (meist von Substantiven abgeleitet) anstandslos bedenkenlos eilends fehlerlos unversehens vergebens akadálytalanul, nehézség nélkül simán megfontolás nélkül sietve, nagy sebesen, sebtében hibátlanul hirtelen, váratlanul hiába 3.15 Zusammensetzungen derart ebenfalls ebenso genauso geradeaus hinterrücks insgeheim irgendwie kopfüber kurzerhand rundheraus unverrichteterdinge úgy, oly módon, annyira szintúgy, hasonlóképp éppen így,

azonmód, éppolyan pontosan úgy egyenest, toronyiránt, közvetlenül hátulról, orvul, alattomosan titkon, titokban bárhogy, valahogy fejjel lefelé, hanyatt-homlok gyorsan, hamar, rövid úton kereken, egyenesen dolgavégezetlenül, eredménytelenül 3.2 zur Bezeichnung des Grades und Maßes (der Quantität und Intensität) einigermaßen némiképpen, némileg, valamelyest größtenteils legnagyobbrészt, túlnyomóan halbwegs félúton, félig-meddig teilweise részben 3.3 zur Bezeichnung des Instruments und Mittels dadurch azáltal, ezáltal damit azzal, ezzel hierdurch ezen keresztül, ezáltal hiermit ezzel irgendwomit bármivel, valamivel wodurch ami által, valami által womit amivel, valamivel 3.4 zur Bezeichnung der Erweiterung (des kopulativen Verhältnisses) anders egyébként auch is, szintén außerdem ezenkívül desgleichen így, ekként, hasonlóképpen drittens harmadszor ebenfalls szintúgy, szintén, hasonlóképpen erstens először ferner továbbá gleichfalls

szintúgy, szintén, hasonlóképpen sonst egyébként, különben, másképp überdies ezenkívül, ezenfelül weiterhin tovább(ra), továbbra is zudem méghozzá, ráadásul még, ezenfelül zweitens másodszor 3.5 zur Bezeichnung eines restriktiven, spezifizierenden und adversativen Verhältnisses allerdings valóban, természetesen, kétségtelenül dagegen ezzel szemben, ehhez képest doch de, ám, mégis, hiszen, azonban eher inkább, szívesebben freilich persze, hogyne, feltétlenül, azonban hingegen ellenben, viszont immerhin mindamellett, mindazonáltal indes(sen) aközben, eközben, míg, miközben insofern ha, amennyiben, annyiban, ennyiben insoweit ha, amennyiben, annyiban, ennyiben jedoch azonban, de, ámde, mindazonáltal nur csak vielmehr sokkal inkább wenigstens legkevésbé zumindest legalább(is) 4. Kausaladverbien also 4.1 zur Bezeichnung des Grundes (des kausalen Verhältnisses im engeren Sinne) tehát anstandshalber daher darum demnach deshalb deswegen

folglich infolgedessen meinethalben mithin nämlich so somit warum weshalb weswegen tisztesség kedvéért ennél fogva, ezért, azért, emiatt, amiatt ezért, azért, emiatt, amiatt eszerint, ennél fogva, ennek folytán ezért, azért ez okból, ezért, emiatt következőleg, következésképpen, tehát ennek következtében énmiattam, énfelőlem tehát, ennélfogva ugyanis, mert, tudniillik, mégpedig így, úgy, ilyen módon, ezért tehát, következtetésképp, és így amiért, valamiért ami miatt, valami miatt ami miatt, valami miatt 4.2 zur Bezeichnung der Bedingung (des konditionalen Verhältnisses) andernfalls másesetben dann aztán, azután gegebenenfalls adott esetben nötigenfalls szükség esetén schlimmstenfalls legrosszabb esetben sonst egyébként, különben, másképp 4.3 zur Bezeichnung des nicht zureichenden Grundes (des konzessiven Verhältnisses) (und) doch (és) mégis dennoch mégis, mindamellett, mindazonáltal gleichwohl mégis, mindamellett,

mindazonáltal nichtsdestoweniger mégis, mindamellett, mindazonáltal trotzdem ennek ellenére 4.4 zur Bezeichnung der Folge (des konsekutiven Verhältnisses) so így, úgy, ilyen módon, ezért 4.5 zur Bezeichnung des Zwecks (des finalen Verhältnisses) darum azért, ezért, amiatt, emiatt dazu azért, ezért, azzá, ezzé deshalb azért, ezért, amiatt, emiatt deswegen ez okból, ezért, azért hierfür ennek ellenében, ezért, evégből hierzu ehhez, erre warum amiért, valamiért wozu amihez, valamihez auch / sogar / nicht einmal 1. Az auch használata: Az auch (= is) szót általában az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik. a. Az alanyra vonatkozóan: Auch der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában. b. Az állítmányra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume auch. A férfi ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában. c. A

tárgyra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau auch eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot is a szobában. d. A részeshatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer auch seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének is egy szép virágot a szobában. e. A helyhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute auch in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában is. f. Az időhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt auch heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi ad ma is a feleségének egy szép virágot a szobában. Az állítmány kivételével az összes többi mondatrész elé kerül az auch szócska. Az állítmányra vonatkozóan az auch szócska mindig a mondat végén áll. 2. A sogar használata Az sogar (= még is) szót mindig az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik. a. Az alanyra vonatkozóan: Sogar

der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. Még a férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában. b. Az állítmányra vonatkozóan: Sogar gibt der Mann heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában. c. A tárgyra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau sogar eine schöne Blume. A férfi még egy szép virágot is ad ma a feleségének a szobában. d. A részeshatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute in dem Zimmer sogar seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még a feleségének is ad ma egy szép virágot a szobában. e. A helyhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt heute sogar in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még a szobában is ad ma a feleségének egy szép virágot. f. Az időhatározóra vonatkozóan: Der Mann gibt sogar heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume. A férfi még ma is ad a feleségének egy

szép virágot a szobában. Az állítmányra vonatkozóan a sogar szócska a mondat elejére, az ige elé kerül bar, -lich, -isch achtbar ausführbar biegbar ehrbar furchtbar heilbar kostbar unaussprechbar bäuerlich geistlich heimlich herrlich kindlich mündlich sinnlich vorzeitlich unglaublich erkennbar tiszteletreméltó kivitelezhető hajlítható jóravaló rettenetes gyógyítható értékes kiejthetetlen paraszti egyházi titkos gyönyörű gyermeki szóbeli érzéki őskori hihetetlen {fel-/meg}ismerhető achtsam ausführlich biegsam ehrlich furchtsam heilsam köstlich unaussprechlich bäuerisch geistig heimisch herrisch kindisch mündig sinnig vorzeitig ungläubig erkenntlich gondos részletes hajlékony becsületes félénk gyógyító pompás, felséges kifejezhetetlen pórias szellemi őshonos parancsoló, uras gyerekes nagykorú értelmes korai, idő előtti hitetlen felismerhető, hálás, viszontszolgálatra kész Datum: 1. Die reine Datumsangabe kann z B

folgende Formen haben: 04.081998 04.08984898 4.81998 4 August 1998 4 Aug 98 Nach den Empfehlungen der International Organization for Standardization (ISO) für die numerische Angabe von Kalenderdaten (vgl. DIN 5008) sollen die Angaben in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag durch Mittestrich gegliedert werden: 1998-08-24 98-08-24. 2. Im Satzzusammenhang und in Verbindung mit Orts- und Uhrzeitangaben gibt es folgende Möglichkeiten: a) Sie rief ihn am 3. Juli kurz vor 18 Uhr an Wir haben [am] Mittwoch um 10 Uhr eine wichtige Besprechung b) Wir kommen am 30. Oktober, 1615 Uhr[,] in der Kantine zusammen Am Freitag, dem 6 April 1984, gegen 15 Uhr[,] fielen in der Innenstadt die Verkehrsampeln aus. c) Meine Freundin kommt nächsten Freitag, den 17. Juli[,] an [Spätestens] Montag, den 5 November[,] reisen wir ab Die Tagung findet Donnerstag, 15. 4[,] im Rosengarten statt d) Am Montag, dem 10. Juli 1960[,] lief das Schiff vom Stapel - Am Montag, den 10 Juli 1960 lief das Schiff vom Stapel Die

Familie kommt am Dienstag, dem 5. September, um 14 Uhr[,] an - Die Familie kommt am Dienstag, den 5 September[,] um 14 Uhr an. Bis zum Freitag, dem 15 Oktober[,] hast du Zeit - Bis zum Freitag, den 15 Oktober hast du Zeit. Nur eine zweigliedrige Tages- und Uhrzeitangabe mit Präpositionen steht gewöhnlich ohne Komma, bei allen anderen Formen der Zeitangabe wird dieses Satzzeichen gesetzt. Nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann auch nach der Uhrzeit als letztem Datumsbestandteil ein Komma stehen, wenn der Satz weitergeführt wird. Bei einer Datumsangabe im Akkusativ (ohne am) kann der Monat ein Komma (= Aufzählung) oder zwei Kommas (= Apposition) aufweisen. Steht der Wochentag im Dativ (mit am), dann wird die Monatsangabe gewöhnlich durch zwei Kommas abgetrennt, wenn sie ebenfalls in diesem Kasus steht (= Apposition); nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann allerdings das schließende Komma auch in diesen Fällen entfallen. Wird die Monatsangabe als Aufzählungsglied im

Akkusativ angegeben, setzt man nur ein Komma DER: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. -el (der Hebel) /emelő(kar)/ -er (der Wecker) /ébresztőóra/ -ich (der Teppich) /szőnyeg/ -ig (der Pfennig) /pfennig/ -ler (der Künstler) /művész/ -ling (der Fremdling) /betolakodó/ -ner (der Pförtner) /portás/ -s (der Schlips) /nyakkendő/ Idegen szavak: -agoge (der Pädagoge) /pedagógus/ -and (der Doktorand) /doktorandusz/ -aner (der Amerikaner) /amerikai ember/ -ant (der Konsonant) /mássalhangzó/ -ar (der Kommissar) /felügyelő/ -är (der Parlamentär) /képviselő/ -ast (der Kontrast) /kontraszt/ -at (der Demokrat) /demokrata/ -ent (der Student) /tanuló/ -et (der Komet) /üstökös/ -eur (der Kontrolleur) /ellenőr/ -ier (der Offizier) /katona/ -iker (der Graphiker) /grafikus/ -ismus (der Kapitalismus) /kapitalizmus/ -ist (der Komponist) /zeneszerző/ -loge (der Biologe) /biológus/ -om

(der Agronom) /mezőgazdász/ -or (der Rektor) /rektor/ -us (der Abakus) /számolódeszka/ Namen der Jahreszeiten, Monate und Wochentage: der Sommer, der Januar, der Mittwoch Himmelsrichtungen, starke Winde, Niederschläge: der Osten, der Monsun, der Schnee, der Nebel, der Föhn, der Passat Spirituosen und Weine: der Whisky, der Wodka, der Gin, der Muskateller, der Sekt Kaffeesorten: der Tchibo, der Hochland Tabake: der Krüll, der Feinschnitt Automarken und Expresszüge: der Opel, der Mazda, der Mercedes, der Orient-Express, der Pannonia, der Intercity Mineralien und Gesteine: der Quarz, der Granit, der Glimmer 8. Bergnamen: der Mt Everest, der Vesuv, der Himalaja 9. Namen von Seen: der Baikal 10. große Flüsse der Welt und einige deutsche Flussnamen: der Jenissei, der Orinoko, der Nil, der Main, der Rhein, der Inn 11. die meisten Geldnamen: der Forint 12. Deverbativa mit Nullsuffix: der Sprung, der Stand, der Aufstieg, der Duft Kivételek: • das Matterhorn (Matterhorn) • das

Pfund Sterling (font sterling) • die Drachme (drachma) • das Genus (nyelvtani nem) • die Hut (védelem) • die Lira (líra) • das Tempus (igeidő) • die Theiß (Tisza) • die Weichsel (Visztula) • die Zugspitze (Zugspitze) 7. DIE: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -e (die Kälte) /hideg/ -ei (die Bäckerei) /pékség/ -heit (die Krankheit) /betegség/ -igkeit (die Wirkungslosigkeit) /hatástalanság/ -in (die Löwin) /nőstény oroszlán/ -keit (die Ehrlichkeit) /becsületesség/ -schaft (die Gesellschaft) /társaság/ -t (die Fahrt) /út/ -ung (die Lautung) /artikuláció, ejtés/ Idegen szavak: -a (die Kamera) /kamera/ -ade (die Blockade) /ostromzár/ -age (die Reportage) /riport/ -aise (die Mayonnaise) /majonéz/ -ance (die Balance) /egyensúly/ -äne (die Fontäne) /szökőkút/ -anz (die Bilanz) /mérleg/ -ät (die Diät) /diéta/

-ation (die Affiliation) /csatlakozás, leányvállalat/ -atur (die Kandidatur) /jelöltség/ -elle (die Libelle) /szitakötő/ -enz (die Existenz) /lét(fenntartás)/ -erie (die Pedanterie) / kicsinyeskedés/ -esse (die Baronesse) /bárónő/ -ette (die Brünette) /barna nő/ -euse (die Friseuse) /fodrász/ -ie (die Melodie) /melódia/ -ienz (die Audienz) /kihallgatás/ -iere (die Karriere) /karrier/ -ik (die Politik) /politika/ -ille (die Journaille) /zugsajtó/ -ine (die Aubergine) /padlizsán/ -ion (die Nation) /állam, nemzet/ -isse (die Mantisse) /mantissza/ -ität (Anonymität) /névtelenség/ -itis (die Gastritis) /gyomorhurut/ -ive (die Direktive) /utasítás/ -ose (die Diagnose) /diagnózis/ -se (die Askese) /aszkézis/ -sis (die Basis) /alap/ -tät (die Universität) /egyetem/ -ur (die Zensur) /cenzúra/ -üre (die Lektüre) /olvasmány/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Schiffs- und Flugzeugnamen:

die Titanic, die Boeing, die TU144, die Concorde Motorräder: die Honda, die Kawaski Bäume und viele Blumen: die Birke, die Nelke Zigarettensorten: die Marlboro, die Pall Mall, die Kim fremdsprachige Zeitungen und Zeitschriften: die Magyar Nemzet, die Corriere della Sera substantivierte Kardinalzahlen: die Eins, die Fünf, die Hundert Flussnamen auf -a und -e: die Wolga, die Themse, die Seine die meisten deutschsprachigen Flussnamen: die Oder, die Weser, die Havel, die Theiß viele Landschaftsnamen (Länder- und Gebietsnamen auf -ei, -ie, -e, -a): die Ukraine, die Sahara, die Riviera, die Bretagne Kivételek: das Abitur (érettségi) das Futur (jövő idő) das Stadion (stadion) der Ahorn (juharfa) der Ätna (Etna) der Firlefanz (limlom) der Flieder (orgona) der Himalaja (Himalája) der Inn (Inn) der Jasmin (jázmin) der Klee (lóhere) der Lech (Lech) der Main (Majna) der Neckar (Neckar) der Popanz (madárijesztő) der Purpur (bíbor) der Rhein (Rajna) der Skorpion (skorpió) der

Spion (kém) DAS: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -chen (das Mädchen) /kislány/ -lein (das Kindlein) /kisgyerek/ -el (das Krügel) /krigli/ -li (das Stübli) /szobácska/ -gut (das Gedankengut) /eszmekincs/ -icht (das Röhricht) /nádas/ -nis (das Verständnis) /megértés/ -tum (das Altertum) /óidő/ -werk (das Buschwerk) /bozót/ -zeug (das Schreibzeug) /írószer/ Ge- (das Gestirn) /csillag, égitest/ Idegen szavak: -at (das Zitat) /idézet/ -ett (das Sonett) /szonett/ -in (das Benzin) /benzin/ -ma (das Komma) /vessző/ -ment (das Pigment) /pigment/ -um (das Datum) /dátum/ -il (das Ventil) /szelep/ -o (das Bingo) /bingó/ -on (das Lexikon) /lexikon/ Hotels, Cafés und Kinos: das Intercontinental, das Leipzig, das Astoria Namen der jungen Lebewesen: das Küken, das Ferkel die Bruchzahlen: das Viertel die meisten chemischen Elemente (Metalle und der meisten Grundstoffe): das Kalium, das

Kupfer, das Chlor alle Biersorten: das Warsteiner, das Pilsner, das Carlsberg, das Jever Pils physikalische Einheiten: das Kilowatt, das Byte, das Röntgen Namen der Buchstaben: das Ypsilon, das Omikron, das Be, das Zet Namen der musikalischen Noten: das Gis, das Es, das Re, das Do Namen der Farben: das Grün, das Blau, das Lila Namen der Sprachen: das Deutsch, das Russisch, das Arabisch, das Altchinesisch Wasch- und Reinigungsmittel: das Persil, das Sunlicht, das OMO substantivierte unflektierbare Wortklassen: das Aber , das Ach Namen aus dem Bereich der Computer-Software: das DOS, das Windows, das WordPerfect 14. viele geographische Namen (Kontinente, Länder, Inseln, Ortschaften), falls sie selbständig mit Nullartikel gebraucht werden: das Afrika, das Indien, das Ungarn, das Rügen, das Debrecen, das New York 15. einige Landschaftsnamen (der bestimmte Artikel obligatorisch!): das Burgenland, das Vogtland, das Elsass, das Engadin 16. substantivierte Infinitive (auf en): das

Zeichnen, das Beten Kivételek: • das Moment (mozzanat) • der Balkan (Balkán) • der Euro (euro) • der Gedanke (gondolat) • der Irak (Irak) • der Iran (Irán) • der Irrtum (tévedés) • der Jemen (Jemen) • der Libanon (Libanon) • der Moment (pillanat) • der Phosphor (foszfor) • der Reichtum (gazdagság) • der Schwefel (kén) • der Stahl (acél) • der Sudan (Szudán) • der Zement (cement) • die Bitternis (keserűség) • die Bronze (bronz) • die Empfängnis (fogamzás, fogantatás) • die Erlaubnis (engedély) • die Erschwernis (nehézség) • die Ersparnis (megtakarítás) • die Fäulnis (rothadás) • die Finsternis (sötétség, fogyatkozás) • die Gebärde (mozdulat) • die Geburt (születés) • die Geduld (türelem) • die Kenntnis (ismeret, tudás) • die Krim (Krím) • die Lausitz (Luzsica) • die Niederlande (Hollandia) • die Schweiz (Svájc) • die Türkei (Törökország) • die Vereinigten Staaten (Egyesült Államok)

• die Wildnis (vadon) Néhány főnév két névelővel is bír: der / das Abszess (tályog, kelés) • der / das Barock (barokk) • der / das Bereich (terület) • der / das Bonbon (cukorka) • der / das Curry (curry paprika) • der / das Dotter (tojássárgája) • der / das Filter (szűrő) • der / das Gulasch (pörkölt) • der / das Joghurt (joghurt) • der / das Katheder (katedra) • der / das Kehricht (szemét) • der / das Keks (keksz) • der / das Knäuel (gombolyag, halmaz) • der / das Kompromiss (egyeszség) • der / das Lampion (lampion) • der / das Liter (liter) • der / das Marzipan (marcipán) • der / das Meter (méter) • der / das Podest (emelvény, dobogó) • der / das Poster (poszter) • der / das Radar (radar) • der / das Silo (siló, tartály, kaja) • der / das Sims (párkányzat) • der / das Spind (szekrény, rekesz) • der / das Tüpfel (pontocska, petty) • der / das Verhau (akadály, torlasz) • der / das Zubehör

(tartozék, hozzávaló) • der / die / das Dschungel (dzsungel) • der / die / das Halfter (kötőfék) • der / die Abscheu (utálat, undor) • der / die Quader (téglatest) • der / die Salbei (zsálya) • der / die Sellerie (zeller) der / die Wulst • „erst” oder „nur”? Ügyeljünk az „erst” szócska használatára! Pl.: Es ist erst 9 Uhr. Mutti kommt erst um 4 Uhr nach Hause. Még csak 9 óra van Anyu majd csak 4 órakor jön haza. Ne cseréljük fel a „nur“ szócska használatával, amely magyarra szintén „csak”-kal fordítható, de másfajta korlátozást, megszorítást jelent. Pl: Wir haben nur zwei Jahre auf dem Lande gelebt. Ich habe nur 40 Mark. Ich kenne nur eine Familie hier. Mi csak két évig éltünk vidéken. Nekem csak 40 márkám van. Csak egy családot ismerek itt. Összegezve a jelentésüket: erst - csak, még csak, majd csak, majd előbb, majd ha nur - csak, csupán, csakis, csupáncsak Felszólító mód E/1. E/2. E/3. T/1.

T/2. T/3. Önözés Soll ich gehen? Komm(e)! Hab(e)! de: Wisse! Werde! Siehe! Sei! Fahr(e)! – Nincs Umlaut! Lies! – Van Brechung, nincs –e! Er soll ins Kino gehen! 1. Gehen wir nach Hause! Seien wir! 2. Wir sollen nach Hause gehen! 3. Wollen wir schlafen? 4. Wollen wir gehen! Kommt! Geht! Habt! Seid! Werdet! Trinkt! Esst! Fahrt! – Nincs Umlaut! Lest! – Nincs Brechung! Die Kinder sollen lernen! 1. Kommen Sie! Seien Sie! 2. Wollen Sie bitte Platz nehmen! Elöljárószavak à ab anfangs ausgangs† ausgenommen ↔ außer betreffend ↔ bis bis zu contra durch einbegriffen ↔ einschließlich entlang für gegen gen inbegriffen je kontra lang mang minus ober ohne per plus pro sonder um unangesehen versus via wider ab achter ähnlich analog anhand von aus außer -nként -tól/-től kezde kezdetén, elején végén, vége felé kivéve ∆ Tárgyeset: kívül(re) /mozgást jelentő igéknél/ illetően ∆ -ig egészen -nyit; egészen -ig ellen, kontra át, keresztül,

által, révén, -tól, -től, -val, -vel, -n túl beleértve ∆ beleértve ∆ hosszába, mentén, végig -ért, részére, számára, helyett, ellenében, javára, érdekében, -nak, -nek, képest, létére, ellen, -ra, -re ellen, felé, tájban, -val/-vel szemben, iránt, táján, tájt, körül, irányában, -hoz/-hez/-höz képest, fejében, ellenében, mintegy, körülbelül felé, irányában beleértve ∆ -nként ellen, kontra hosszan, -ig (idő) között, közepette mínusz, nélkül felé nélkül, -talan, -telen által, -val, -vel plusz -nként nélkül -kor, -ért, körül, táján, -val/-vel (több), köré, tájban, tájt, -t illetően, -ra/-re vonatkozóan, után, -ban, -ben, miatt, áron, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -t tekintet nélkül -ra/-re ellenében, szemben át, keresztül ellen -tól, -től, -ról, -ről mögött hasonló -hoz/-hez/-höz -nak/-nek megfelelően -szerűen, alapján -ból, -ből -n kívül, -t kivéve Részeseset: bei benebst

binnen bis zu dank ennet entgegen entlang ↔ entsprechend ↔ fern ↔ gegenüber ↔ -nál, -nél, mellett, közben, idején, során, esetén, -kor, -ban, -ben, -nak/-nek birtokában van -val, -vel, együtt (idő) alatt, (időn) belül egészen a -ig hála -nak/-nek -n túl elé, ellen, ellenére, szemben hosszában, mentén, végig -nak/-nek megfelelően távol -tól/-től -val/-vel szemben, -val/-vel átellenben, iránt, -val/-vel szemközt, -val/-vel ellentétben gemäß ↔ szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében getreu szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében gleich -hoz/-hez/-höz hasonlóan, -val/-vel megegyezően innert (idő) alatt, (időn) belül längs ↔ † hosszában, mentén laut -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében mang között, közepette mit -val, -vel, -ú, -ű, -os, -es, -ös mitsamt -val/-vel együtt, -stul, -stül mittels -val, -vel, segítségével, útján nach

után, -ba, -be, -ra, -re, felé, -ért, múlva, -ban, -ben, nyomán, -ból, -ből, megfelelően nach szerint nächst mellett, után(a), -n kívül nahe együtt –val/-vel nebst -val, -vel, -val/-vel együtt nid alatt, alján ob felett, fölött, -n felül ober felett, fölött oberhalb felett, fölött, -n felül qua -val, -vel, segítségével, útján samt -val/-vel együtt, -stul, -stül seit óta, -tól/-től kezdve, -tól/-től fogva sonder nélkül sub Nummer szám alatt, számon trotz ellenére, dacára unfern von nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz ungleich ellentétben -val/-vel unweit von nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz vis-à-vis ↔ -val/-vel szemben von -tól, -től, -ból, -ből, -ról, -ről, közül vonan -tól/-től kezdve während (idő) alatt, folyamán, közben wegen miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től, végett zu -hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -vá, -vé, -on, -en, -ön, -ba, -be, -nak, -nek, felé, végett, -ul, -ül, -ban, -ben,

-val, -vel, -n át, -nál, -nél, -i, -kor zufolge értelmében, következtében, szerint zugunsten † zulieb zuliebe zunächst zusamt zuungunsten zuwider zuzüglich -nak/-nek a javára kedvéért kedvéért -hoz/-hez/-höz legközelebb, -nak/-nek közvetlen közelében -val, -vel, -val/-vel együtt hátrányára, rovására ellen, ellenére hozzászámítva ∆ abseite(n) abseits abzüglich anfangs angesichts anhand (an Hand) anlässlich anstatt anstelle (an Stelle) antwortlich auf Kosten aufgrund (auf Grund) aufseiten (auf Seiten) ausgangs ausschließlich außer außerhalb ausweislich bar ↔ behufs† beiderseits beidseits betreff(s) beziehentlich bezüglich binnen† dank diesseits eingangs eingedenk ↔ einschließlich ennet entlang† exklusive fernab gelegentlich halb halber hinsichtlich hinsichts Birtokos eset: részéről mellett, félre -tól/-től, távol -tól/-től levonásával, levonása mellett kezdetén, elején -nak/-nek láttára, -t tekintve

révén, alapján, nyomán alkalmából, alkalmával, során helyett, gyanánt helyett -ra/-re válaszolva rovására, kárára alapján oldalán végén, vége felé -t kivéve, -t nem számítva kívül(re) -n kívül szerint nélkül végett, céljából mindkét oldalán mindkét oldalán -ra/-re vonatkozóan, -ban, -ben, -t illetően, -t illetőleg -ra/-re vonatkozóan -ra/-re vonatkozóan, -t illetően, -t illetőleg, -val/-vel kapcsolatban (idő) alatt, (időn) belül hála -nak/-nek -n innen elején, kezdetén tudván/ismervén ∆ -t beleértve, -t beszámítva -n túl hosszában, mentén, végig -t kivéve, -t nem számítva távol -tól/-től alkalmából, alkalmával, kapcsán, -val/-vel kapcsolatban végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából -t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel -t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel infolge inklusive inmitten innerhalb innert jenseits kraft längs ↔

längsseits laut links mangels minus mithilfe (mit Hilfe) mittels namens nördlich nordöstlich nordwestlich ob oberhalb oberkant östlich plus punkto qua rechts rücksichtlich seitens seitlich seitwärts statt südlich südöstlich südwestlich trotz über umwillen unangesehen unbeschadet ↔ unerachtet unfern ungeachtet ↔ ungerechnet unter unterhalb unweit vermittels vermittelst vermöge következtében -t beleértve, -t beszámítva között, közepette -n belül (idő) alatt, (időn) belül -n túl -nál/-nél fogva, szerint, képest, révén hosszában, mentében, mentén hosszában, mentében, mentén -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében -tól/-től balra hiányában mínusz, nélkül segítségével -val, -vel, segítségével, útján nevében -tól/-től északra -tól/-től északkeletre -tól/-től északnyugatra miatt felett, fölött, -n felül -nek a felső szélén -tól/-től keletre plusz -t tekintve, -t illetően, -ra/-re

tekintettel -val, -vel, segítségével, útján -tól/-től jobbra -t figyelembe véve részéről oldalánál, mellett mellett helyett -tól/-től délre -tól/-től délkeletre -tól/-től délnyugatra ellenére, dacára közben kedvéért, -ért tekintet nélkül -ra/-re ellenére, csorbítása nélkül nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára -tól/-től eltekintve közben, folyamán alatt, -n alul, -tól/-től délre nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz által, segítségével, útján által, segítségével, útján -val, -vel, -nál/-nél fogva, következtében vis-à-vis† vonwegen vonseiten (von Seiten) vorbehaltlich vorgängig während wegen* weitab westlich zeit zufolge zugunsten zugute zuhanden zulasten (zu Lasten) zuseiten (zu Seiten) zuungunsten (zu Ungunsten) zuzüglich zwecks an auf hinter in neben über unter -val/-vel szemben

szerint, -ból, -ből, -lag, -leg részéről, -tól, -től -t fenntartva, -t feltéve előtt (idő) alatt, folyamán, közben miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től /*: emelkedett stílus/ messze -tól/-től -tól/-től nyugatra idején, során, -kor értelmében, következtében, szerint -nak/-nek a javára -nak/-nek a javára szemben, alkalmából, alkalmával, során, számára, részére, saját kezébe terhére, számlájára, kárára, hátrányára oldalán, oldalára hátrányára, rovására hozzászámítva ∆ céljából, végett Tárgyeset: -RA, -RE, -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek, körülbelül, mintegy -RA, -RE, -ba, -be, -nak, -nek, -an, -en, -on, -ön, -ül, -ul, -val, -vel, folytán, alapján MÖGÉ, -n túl -BA, -BE, -ra, -re, -vá, -vé MELLÉ, -hoz/-hez/-höz képest FELÉ, -ra, -re, felett, fölött, -on, -en, -ön -n át, -n keresztül, -n túl, miatt, -ról, -ről, alatt, közben, múlva ALÁ, közé, körébe vor ELÉ zwischen KÖZÉ Részeseset:

-ON, -EN, -ÖN, -nál, -nél, mellett, -ban, -ben, -ról, -ről -ON, -EN, -ÖN MÖGÖTT, -n túl, után -BAN, -BEN, -ból, -ből, -on, -en, -ön, -val, -vel, belül, alatt, múlva, közben MELLETT FELETT, fölött, -on, -en, -ön, -n túl, közben, -n túl, közben, -nál, -nél, -ra, -re ALATT, kevesebb, mint; között, körében, alatt, közben, folyamán, idején ELŐTT, -tól, -től, -ban, -ben KÖZT, KÖZÖTT  A nyíllal „“ ellátott elöljárószó csak a főnév után állhat.  A két irányba mutató nyíl „↔“ arra utal, hogy az elöljárószó állhat a főnév előtt is és a főnév után is, ezekben az esetekben gyakoribb, hogy az elöljárószó a főnév előtt áll.  A kereszt „†” a régies használatot illetve a ritkán használt változatot jelöli.  A háromszög „∆” jelentése: ha egy főnév alanyesetben áll, melyre az elöljárószavas szerkezet utal, akkor az elöljárószó Nominativot, azaz alanyesetet is vonzhat. Pl:

„Der Betrag, der Aufpreis einbegriffen” gehen – menni ige különböző igekötőkkel abgehen angehen Aufgehen beigehen begehen dahergehen davongehen dazugehen drangehen draufgehen durchgehen járással elkoptat/elnyű, {be-/végig}jár, el{folyik/-hull/-vész}, hiányzik megérkezik, megszületik, hozzáfér sebesre jár, fel{jön/-kel}, megkel, elfogy, fakad részt vesz vmiben, megenged magának vmit jár, ünnepel, elkövet, vét megy, mendegél elmegy, odébbáll, elszökik szintén odajön, csatlakozik, hozzá{jön/-járul} belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd {neki-/rá}megy járásban elnyű/elkoptat/kilyukaszt, átnéz, átvizsgál, áthatol, érvényesül, kereket old, bejár, átolvas eingehen bekerít, bemegy, megérkezik, vmit elfogad, összemegy, elpusztul, {magára-/el}vállal emporgehen felfelé megy, felvirul, virágba szökken entgegengehen szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít} entgehen vmitől megmenekül, vmit {el-/ki}kerül entlanggehen {vmin/vmi

mentén} végig{megy/-sétál/-halad} ergehen vmit járással elér/megszerez, kiadásra/kibocsátásra kerül, (sich) sétál, áradozik fortgehen el{megy/-távozik}, tovább tart, folytatódik heimgehen haza{megy/-tér}, elköltözik, jobblétre szenderül herabgehen lemegy herangehen közeledik, neki{lát/-fog} heraufgehen felmegy herausgehen kimegy, megnyilatkozik, feloldódik hergehen vki mellett/mögött megy/mendegél/ballag, történik, végbemegy, lefolyik herumgehen {körül-/körbe}járkál, megkerül, forog, körül{vesz/-ér} heruntergehen lemegy hochgehen felmegy, felszalad, magasba szökik, háborog, felrobban, lebukik losgehen megindul, elsül, elkezdődik, le{szakad/-jön}, nekifog mitgehen vkivel megy/tart nachgehen utánamegy vkinek, hajhász, késik (óra), elmarad vki/vmi mögött niedergehen lemegy, leereszkedik, süllyed, lehull übergehen {ki-/túl}fut, átmegy, elhomályosul, átpártol, utolér, elhagy, figyelmen kívül hagy, nem vesz észre, mellőz,

megszemlél, ellenőriz, áttekint umgehen körben jár, forog, járkál, bolyong, vkivel érintkezik, bánik vkivel/vmivel, vmivel foglalkozik, elmúlik, {meg-/el}kerül, hátba kap, kijátszik untergehen {alá-/el}merül, elsüllyed, lenyugszik, elpusztul, kihal, tönkremegy vergehen járkálással/sétálással eltölt, elmúlik, megszűnik, elmegy, belehal, (sich) vétkezik, vét weitergehen tovább megy, folytat zergehen járással tönkretesz, {el-/szét}olvad zugehen bezáródik, becsukódik, nekimegy, vkihez beérkezik (jm.), történik, folyik, megesik zurückgehen vissza{megy/-tér/-fordul}, hátramegy, hátrál, hanyatlik, csökken, vissza{megy/-nyúl} zusammengehen össze{megy/-zsugorodik}, egybe{esik/-vág}, együtthalad, összeér, egybeillik, hanyatlik halten – tartani ige különböző igekötőkkel abhalten anhalten távol tart, visszatart, megakadályoz, megelőz, megrendez/-tart,el-/kibír, elvisel megállít, (útjában) feltartóztat, (járásában)

megakaszt, leállít, elfog, őrizetbe vesz, letartóztat, lefoglal, visszatart, kitart; buzdít/int vkit vmire (zu); kér vmit vkitől (um); megáll, leáll, szünetet tart, kitart, megmarad, tartós, eltart, vkitől kér vmit (bei + um); megpályáz vmit (um); (sich) megfogódzkodik, megkapaszkodik, vmihez tartja magát, vmihez ragaszkodik, visszatartja magát, uralkodik magán aufhalten feltartóztat, feltartóztat, megakadályoz, nyitva tart, (mit etw.) felhagy vmivel, (sich) tartózkodik, időzik, huzamosabb ideig ott van, (über etw.) fennakad/megbotránkozik vmin, kifogásol vmit, (mit etw.) időt veszteget vmire, (bei jm/etw) késlekedik/tartózkodik vkinél/vhol behalten megtart, meghagy, megőriz, nem veszti el, visszatart, emlékezetben tart, megjegyez dazuhalten (sich) nem marad el, igyekszik, siet dranhalten (sich) igyekszik, rajta van, kitartóan csinál vmit durchhalten kitart einhalten betart, megtart, teljesít, abbahagy, {meg-/félbe}szakít, kitart, (sich)

otthonmarad emporhalten fel{tart/-emel} entgegenhalten szembe{állít/-helyez}, {egybe-/össze}vet enthalten tartalmaz, magában foglal, {el-/félre}tart, távoltart, (sich) tartózkodik vmitől, vissza{fojt/-tart} erhalten megkap, nyer, {meg-/fenn}tart, megőriz, karbantart, konzervál, eltart, (sich) {fenn/meg}marad, megőrződik, konzerválódik, fenntartja magát, megél freihalten ellát, megvendégel, szabadon/nyitva tart, fenntart, rezervál, (hajó.) távoltartással véd heraushalten kitart, kifelé tart, kívül/távol tart, (sich aus etw.) vmitől távoltartja magát, vmibe nem keveredik bele herhalten {ide-/oda}tart, {ide-/oda}nyújt, helytáll, megszenved hochhalten feltart, felfelé/magasba/magasra tart, nagyra becsül/tart, tisztel, becsül, magasra értékel, (ker.) árat magasra tart, nagy árat szab mithalten vkivel tart, közösen/együtt tart/járat nachhalten utólag/pótlólag megtart, {tartósan/huzamos ideig} hat, pótol, pótlólag megtart niederhalten letart,

lefelé tart, lenyom, legyőz, megfékez, lefog, le{fogva/-nyomva} tart, elnyom, féken tart überhalten fölétart unterhalten vmi alá tart, vminek alátart; fenntart, folytat, karbantart, gondoz, {el-/ki}tart, támogat, mulattat, szórakoztat, (sich) szórakozik, mulat verhalten vissza{tart/-fojt}, elnyom, eltitkol, befog, (jn zu etw.) figyelmeztet, int, rábír, (sich) viselkedik, alakul, aránylik, viszonyul, áll vhogyan, eláll zuhalten zárva tart, befog, becsuk, oda{tart/-fordít}, felé tart/fordít, vmi felé tart/halad, oda tart, (mit jm.) viszonyt {tart fenn/folytat} vkivel, viszonyban van vkivel, szavát állja/betartja, (énekkel) kísér, (sich) igyekszik, iparkodik, szedi a lábát zurückhalten vissza{tart/-fog}, tartóztat, óvakodik, óvatosan bánik, tartózkodik, (sich) türtőzteti magát, tartózkodóan viselkedik, magába zárkózik/vonul, visszavonul zusammenhalten összetart, {össze-/egybe}fog, egybevet, összehasonlít, együtt marad, tart, összetart

kommen - jönni ige különböző igekötőkkel abkommen ankommen aufkommen beikommen bekommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen drankommen draufkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen entlangkommen fortkommen freikommen gleichkommen heimkommen herabkommen herankommen heraufkommen herauskommen herbeikommen herkommen herüberkommen herumkommen herunterkommen hochkommen loskommen mitkommen nachkommen niederkommen überkommen umkommen unterkommen verkommen vollkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurechtkommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen eltér, elszabadul megérkezik, megjön fel{emelkedik/-jön/-jut/-száll} hozzáfér, elér, boldogul vmivel megkap közeledik, erre/arra jön elveszít elszabadul vhonnan, megúszik vmit odavetődik, csatlakozik sorra kerül vkin átlát (jm.) {keresztül-/át}jön, áthalad, megmenekül bejön, kérelmez fel{jön/-emelkedik}, feltörekszik szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}

{el-/meg}menekül {vmin/vmi mentén} végig{jön/-jut} el{megy/-távozik}, gyarapodik, előrehalad {fel-/ki-/meg}szabadul felér vkivel vmiben (jm. an etw) hazajön, hazaérkezik lejön, tönkremegy közeledik fel{jön/-ér} vhová {elő-/ki}jön, vmit eredményez közeledik, {ide-/oda-/elő}jön {ide-/elő}jön, származik, ered átjön {körül-/körbe}{járkál/-megy}, {meg-/el}kerül vmit le{jön/-száll}, tönkremegy fel{jön/-megy} elszabadul, elszakad együtt/szintén eljön utánamegy, követ lejön, lemegy, le{betegedik/-betegszik}, szül átjön, elfog, eljut elpusztul, életét veszti, tönkremegy fedél alá kerül, szállást kap, álláshoz jut elzüllik, megromlik, kárba vész tökéletes, teljes továbbjön, továbbjut, előrehalad visszajön, visszatér jön, közeledik, megillet, rá{marad/-jut} elintéz, boldogul, tájékozódik visszatér, rossz üzleteket köt, lecsúszik össze{jön/-gyűlik/-kerül}, összeszólalkozik megelőz (jm.), elébevág, meghiúsít

machen – csinál vmit ige különböző igekötőkkel abmachen anmachen aufmachen leszed, leválaszt, {el-/le}tölt, elintéz {rá-/fel-/oda}erősít, megcsinál, felülkerekedik, (sich) odatolakodik, összecsinálja magát {ki-/fel}nyit, felbont, {rá-/fel}erősít, elkészít, létesít, kinyit, (sich) felkerekedik, útra kel, hozzá{lát/-fog}/nekikészülődik vmihez, {öltözik/kikészíti magát} vminek beimachen (sich) hozzálát, nekifog bemachen (sich) bepiszkítja magát, összecsinálja magát, becsinál, felvág davonmachen (sich) odébbáll, kereket old, meglép dranmachen belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd draufmachen nagyot ünnepel durchmachen elvégez, átél, elszenved einmachen befőz, eltesz, tartósít fortmachen folytat, tovább csinál, eltávolít, el{utazik/-megy}, elköltözik, (sich) odébbáll, freimachen bérmentesít gleichmachen egyenlővé tesz, kiegyenlít, kiegyenget heranmachen közelebb férkőzik vkihez/vmihez, megkörnyékez vkit, hozzáfog,

nekilát herausmachen ki{szed/-vesz} (foltot), (sich) összeszedi magát, elutazik, odébbáll, kievickél vmiből, megtollasodik herbeimachen (sich) odamegy, megközelít, hozzáférkőzik hermachen idecsinál, (sich) megjátssza magát, vminek nekifog, vmibe belekezd, nekiesik vkinek heruntermachen le{szid/-hord/-ránt}, lecsinál losmachen szabaddá tesz, szétbont, ki{old/-kapcsol}, elold, lefejt, (sich) ki{bontakozik/-szabadul} mitmachen részt vesz, végigcsinál nachmachen utólag csinál, minta után készít, utánoz, hamisít niedermachen felkoncol, lemészárol, ledönt, lehúz, levág übermachen vmit {vmire/vmi fölé} helyez, elküld, kézhez juttat, örökül hagy, átad ummachen vmit vmi köré tesz/csinál/illeszt, megváltoztat, átalakít, újracsinál, {le-/fel-/ki}dönt, kinyír vermachen ráhagy, hagyományoz végrendeletileg juttat, eltömít, elzár, elpocsékol vollmachen {meg-/fel-/tele}tölt, teljessé tesz, telecsinál weitermachen tovább csinál, folytat

zumachen be{tesz/-csuk/-zár}, betöm, lezár, hozzá{készít/-csinál} zurechtmachen el{készít/-rendez}, helyrehoz, hozzá{igazít-/idomít}, (sich) {elő-/fel}készül, {rendbe hozza/kicsinosítja/kifesti} magát zusammen össze{erősít/-illeszt}, (sich) összecsinálja magát stellen – állni ige különböző igekötőkkel abstellen letesz, lerak, elhelyez, (be)állít, félretesz, eltol, {le-/meg-/el}állít, kikapcsol, megszüntet, véget vet, eltöröl, vmire szán/beállít anstellen odaállít, odatámaszt, alkalmaz, munkába állít, szolgálatba fogad, kinevez, üzembe helyez, rendez, végez, intéz, tesz, élesztőt adagol, kovászol, cefréz, (sich) {oda/fel}áll, sorba áll, neki{lát/-áll}, tetteti magát, viselkedik aufstellen fel{állít/-egyenesít}, elhelyez, {elő-/oda}készít, elrendez, feltesz a tűzre, létesít, megszervez, ki{állít/-jelöl/-tűz}, {meg-/ki}szab, készít, elkövet, csinál, rossz fát tesz a tűzre, (sich) feláll, elhelyezkedik,

helyet foglal vhol, felegyenesedik beistellen odaállít, szolgáltat, kiállít, rendelkezésre bocsát, szállít, (szerszámot munkadarabhoz) {oda-/hozzá}szállít, fogást vesz, előtol bestellen {meg-/tele}rak, ellát, elintéz, megművel, átad, kézbesít, megrendel, vhová rendel durchstellen átad, átkapcsol einstellen beállít, behelyez, betesz, beigazít, beszabályoz, (vasúti kocsit) besorol, besoroz, munkába/szolgálatba állít, munkára felvesz/alkalmaz, {meg-/be}szüntet, abbahagy, szüneteltet, elhalaszt, elnapol, (sich) beállít, megjelenik, jelentkezik, ott terem, beáll vmire, igazodik, (lelkileg) felkészül entgegenstellen {elébe-/szembe}állít, (sich) szembeszáll, ellenszegül, szembehelyezkedik entstellen el{torzít/-csúfít}, meghamisít, elfordít, eltorzít, (sich) eltorzul erstellen készít, előállít, gyárt, előkészít, elkészít, kidolgoz, megállapít fortstellen félre{állít/-tesz} freistellen vkinek a tetszésére bíz vmit,

fel{ment/-szabadít}, rendelkezésre bocsát, függetlenít gleichstellen egy sorba helyez/állít, egy tekintet alá vesz, összehasonlít, egyenlővé/egyenjogúvá tesz herausstellen ki{tesz/-rak}, (bemutatás végett) ki{tesz/-rak/-állít}, ki{emel/-domborít} vmit, rámutat vmire, bizonyul, mutatkozik, (sich) kiderül, kitudódik, kisül herstellen ideállít, helyre{állít/-hoz}, megjavít, meggyógyít, előállít, gyárt, készít, termel, létesít, megteremt, (sich) megteremt, leáll (pl. vkivel vitatkozni) hochstellen magasra állít, felállít, felemel, magasra helyez, nagyra értékel/becsül nachstellen hátrább tesz/helyez, vmi mögé tesz, utána{állít/-igazít/-szabályoz}, visszaigazít, üldöz vkit, szerelmével üldöz vkit, mászkál vki után, követ überstellen vmit vmi fölé tesz, túlzsúfol, följebb ad, átad umstellen átállít, átrak, (át)rendez, áthelyez, másképpen rak/helyez (el), (oldalakat) átállít (nyomda), transzponál (mat.),

(sich) átállítja magát, áttér vmire, alkalmazkodik vmihez, körülállít, körülrak, körülfog, bekerít unterstellen aláállít, aláhelyez, alárendel, alávet, ráfog vkire, tulajdonít vkinek, feltételez vkiről verstellen {el-/át-/be}állít, rosszul/másképp állít be, áthelyez, elmozdít, eltol, {meg-/el}változtat, felismerhetetlenné tesz, eláll, (sich) eltolódik, tetteti magát, színlel zustellen elzár, elállít, eltorlaszol, vmi elé állít vmit, átad, eljuttat, kézbesít, {oda-/hozzá}állít, hozzáigazít zurechtstellen előre elkészít, kikészít, helyére tesz, elrendez zurückstellen vissza{állít/-igazít}, hátraállít, háttérbe szorít, vissza{ad/-szolgáltat}, {el-/félre}tesz, megőriz, (kat.) felment zusammenstellen össze{állít/-tesz/-rak}, egymás mellé állít/tesz, össze{rak/-tesz}, összehasonlít, egybevet Hány óra? Es ist ein Uhr. / Es ist eins Es ist dreizehn Uhr. Es ist Viertel nach fünf. Es ist Viertel sechs. Es

ist halb acht. Es ist sieben Uhr dreißig Minuten. Es ist Viertel vor zehn. Es ist drei viertel zehn. Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? = Egy óra van. = Tizenhárom óra van. = Negyed hat van. = Negyed hat van. = Fél nyolc van. = Hét óra harminc perc van. = Háromnegyed tíz van. = Háromnegyed tíz van. A percek kifejezésekor mindig viszonyítunk valamihez. Vagy már túljutottunk a viszonyítási ponton, vagy még nem értük el Ennek megfelelően fejezi ki a magyar nyelv is a perceket: lesz = vor; múlt = nach Es ist fünf Minuten nach vier Uhr. = Négy óra múlt öt perccel. Es ist fünf nach vier. = Négy óra múlt öt perccel. Es ist vier Minuten nach halb fünf. = Fél öt múlt négy perccel. Es ist vier Minuten vor halb fünf. = Fél öt lesz négy perc múlva. Es ist vier vor fünf. = Négy perc múlva öt óra. Um fünf Uhr komme ich nach Hause. = Öt órakor haza jövök. Kérdések és válaszok: • Um wie viel Uhr? = Hány órakor? • Um sieben Uhr. = Hét

órakor. o Wie lange? = Meddig? Mennyi ideig? Milyen hosszan? o Vie Stunden lang. = Négy óra hosszat. Négy órát • Bis wann? = Meddig? • Bis sieben Uhr. = Hét óráig. (időpont!) o Seit wann? = Mióta? o Seit gestern. = Tegnap óta. • Ab wann? = Mikortól (kezdve)? • Ab September. = Szeptembertől. o Von wann bis wann? = Mikortól meddig? o Von Montag bis Sonntag. = Hétfőtől vasárnapig. Hibalehetőség: Gyakori hiba a „w ie lange“ és a „ bis wann“ helytelen használata. Figyeld meg a f entebb említett és az al ábbi két példamondatot: Wie lange dauert die Fahrt nach Budapest? Meddig tart az út Budapestre? (Mennyi ideig, milyen hosszan?) Die Fahrt nach Budapest dauert drei Stunden lang. Az út Budapestre három óráig tart. (Három óra hosszat, 3 x 60 percig) Bis wann bleiben wir in der Stadt? Meddig maradunk a városban? (Hány órakor megyünk haza?) Wir bleiben bis fünf Uhr in der Stadt. A városabn öt óráig maradunk. (Tehát 17 órakor megyünk

haza) Időpontok kifejezése 10 nap múlva, 10 napon belül (jövőre vonatkozik) 10 nap múlva, 10 nappal később 10 napra rá, 10 nappal később (múltra vonatkozik) 13.-a óta 1954. február 15-én 1956-ban 1975 óta 1990-ben 2 órára 25.-ére 4 óra előtt 4 óra hosszat, 4 óráig, 4 órát 7 óráig 7 órakor 9-től 5-ig a jövő hétvégéig április után augusztus elején azon a napon azután a szerda után csak holnap reggelig december 31-ig délben delente (minden délben) délután délutánonként ebben az évben ebben az évszázadban egész délután egész vasárnap éjszaka éjszakánként elseje és ötödike között este este fél 8 körül esténként évente évről évre ezen a hétvégén ezen a napon ezen a nyáron ezen az éjszakán fél 8-tól 3/4 9-ig havonta hetente hétfőn hétfőtől péntekig hétfőtől vasárnapig holnap délelőtt holnap éjjel holnap reggel holnapután este holnapután reggel 7-kor jövő hétfő körül jövő hétfőn

jövő ősszel jövő szombatig jövő tavasszal jövőre (a jövő évben) kedd óta kétnaponta in zehn Tagen zehn Tage später nach zehn Tagen seit dem dreizehnten am fünfzehnten Februar neunzehnhundertvierundfünfzig neunzehnhundertsechsundfünfzig (!) seit neunzehnhundertfünfundsiebzig im Jahre neunzehnhundertneunzig bis zwei Uhr bis fünfundzwanzigsten vor vier Uhr vier Stunden lang bis sieben Uhr um sieben Uhr von neun bis fünf bis zum nächsten Wochenende nach April Anfang August an dem Tag nach dem Mittwoch nur bis morgen früh bis zum einunddreißigsten Dezember zu Mittag mittags am Nachmittag nachmittags dieses Jahr, in diesem Jahr in diesem Jahrhundert den ganzen Nachmittag den ganzen Sonntag in der Nacht nachts zwischen dem ersten und dem fünften am Abend abends um halb acht herum abends jährlich von Jahr zu Jahr an diesem Wochenende diesen Tag, an diesem Tag in diesem Sommer diese Nacht von halb acht bis dreiviertel neun monatlich wöchentlich am Montag von Montag

bis Freitag von Montag bis Sonntag morgen Vormittag morgen Nacht morgen früh übermorgen Abend übermorgen früh um sieben um den nächsten Montag herum nächsten Montag nächsten Herbst bis zum nächsten Samstag nächsten Frühling im nächsten Jahr seit Dienstag jeden zweiten Tag ma délután ma este ma este 8 után ma estig ma reggel mához egy hétre mához kéthétre május közepén még elseje előtt melyik szombaton minden délelőtt minden délután minden éjjel minden héten minden hónap 15-éig minden májusban minden másnap minden ötödik percben minden szombaton naponta negyed 12 után november 17-ig október 23.-a óta októberben ötpercenként reggel reggelente szeptember végén szeptembertől szerdánként tavaly ősszel tavasszal tegnap óta tegnap reggel óta heute Nachmittag heute Abend heute Abend nach acht bis heute Abend heute morgen heute in einer Woche, heute in acht Tagen heute in zwei Wochen, heute in vierzehn Tagen Mitte Mai noch vor dem ersten an

welchem Samstag jeden Vormittag jeden Nachmittag jede Nacht jede Woche, in jeder Woche jeden Monat bis zum fünfzehnten in jedem Mai alle zwei Tage alle fünf Minuten jeden Samstag täglich nach viertel zwölf bis zum siebzehnten November seit dem dreiundzwanzigsten Oktober im Oktober jede fünfte Minute am Morgen morgens Ende September ab September mittwochs vorigen Herbst im Frühling seit gestern seit gestern früh Német, Angol és Magyar igeidők. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Präsens: (jelen idő) Präteritum: (elbeszélő múlt idő) Perfekt: (múlt idő) Plusquamperfekt: (régmúlt idő) Futur I. (jövő idő) Futur II. (befejezett jövő idő) Német: Er schreibt. Er schrieb. Er hat geschrieben. Er hatte geschrieben. Er wird schreiben. Er wird geschrieben haben. Igeragozás E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. Önözés ich du er/sie/es wir ihr sie Sie kommen 1. Hagyományos: wandern gehen wohnen trinken machen komme kommst kommt kommen kommt kommen kommen wandere wanderst

wandert wandern wandert wandern wandern wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen wohnen trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken trinken mache machst macht machen macht machen machen gehe gehst geht gehen geht gehen gehen Elmondhatjuk, hogy a főnévi igenév (kommen, wandern, stb.) úgy ragozódik, hogy elhagyjuk az -en, vagy -n végződésüket, majd az alábbi táblázat alapján a következő ragokat tesszük a megfelelő szám és személy után: E/1. ich -e E/2. du -st E/3. er/sie/es -t T/1. wir -en T/2. ihr -t T/3. / Önözés sie / Sie -en Kivételek: Ha az ige -x, -ß, -z, -s hangra végződik (mixen, heißen, sitzen, genesen), akkor Egyes szám 2. személyében nem st, hanem csak -t ragot kap! mixen heißen sitzen genesen E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. Önözés ich du er/sie/es wir ihr sie Sie mixe mixt mixt mixen mixt mixen mixen heiße heißt heißt heißen heißt heißen heißen sitze sitzt sitzt sitzen sitzt sitzen sitzen genese genest genest genesen genest

genesen genesen 2. Tőhangváltozás (Umlaut és Brechung): A) Umlaut: néhány ragozott igénél E/2. és E/3 személyben a mély hangrendű magánhangzó magas párjává változik: aä, auäu, oö, uü. fahren laufen tragen stoßen raten E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. Önözés ich du er/sie/es wir ihr sie Sie fahre fährst fährt fahren fahrt fahren fahren laufe läufst läuft laufen lauft laufen laufen trage trägst trägt tragen tragt tragen tragen stoße stößt stößt stoßen stoßt stoßen stoßen rate rätst rät raten ratet raten raten B) Brechung: néhány ragozott igénél E/2. és E/3 személyben az ige „e” tőhangzója „i”-re, vagy „ie”-re változik: ei, eie. geben sprechen nehmen lesen essen sehen E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. Önözés ich du er/sie/es wir ihr sie Sie gebe gibst gibt geben gebt geben geben spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen sprechen nehme nimmst (!) nimmt (!) nehmen nehmt nehmen nehmen lese

liest liest lesen lest lesen lesen esse ißt (!) ißt (!) essen eßt (!) essen essen sehe siehst sieht sehen seht sehen sehen Kivételek: A mássalhangzó személyragok és az igető közé ejtéskönnyítő –e kötőhang kerül: 1. Ha az ige töve –t vagy –d-re végződik! antworten finden raten treten ich antworte finde rate treten du antwortest findest rätst (!) trittst (!) er/sie/es antwortet findet rät (!) tritt (!) wir antworten finden raten treten ihr antwortet findet ratet tretet sie/Sie antworten finden raten treten A raten és a treten igéknél azért nincs ejtéskönnyítő –e kötőhang, mert ott tőhangváltozás (Umlaut és Brechung) van! 2. Ha az ige töve –m-re vagy –n-re végződik, és előtte mássalhangzó áll, de az nem –l vagy –r! atmen rechnen lernen ich atme rechne lerne du atmest rechnest lernst (!) er/sie/es atmet rechnet lernt (!) wir atmen rechnen lernen ihr atmet rechnet lernt (!) sie/Sie atmen rechnen lernen ich du er/sie/es wir ihr

sie/Sie sein bin bist ist sind seid sind haben habe hast hat haben habt haben werden werde wirst wird werden werdet werden 3. Rendhagyó igék: wissen weiß weißt weiß wissen wißt wissen können kann kannst kann können könnt können mögen mag magst mag mögen mögt mögen dürfen darf darfst darf dürfen dürft dürfen müssen muss musst muss müssen müsst müssen sollen soll sollst soll sollen sollt sollen wollen will willst will wollen wollt wollen Ezeknek az igéknek a ragozását meg kell tanulni. Szabály sajnos nincs bennük, ezeket így kell megtanulni, ahogy vannak! Igeragozás: Indikativ Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Konjunktiv 1. Aktiv er fragt er fragte er hat gefragt er hatte gefragt Futur I. Futur II. er wird fragen er wird gefragt haben Aktív + módbeli segédige Präsens er kann fragen Präteritum er konnte fragen Perfekt er hat fragen können Plusquamperfekt er hatte fragen können Futur I. Futur II. er wird fragen können er

wird fragen können haben 2. Vorgangspassiv Präsens er wird gefragt Präteritum er wurde gefragt Perfekt er ist gefragt worden Plusquamperfekt er war gefragt worden Futur I. er wird gefragt werden Futur II. er wird gefragt worden sein Vorgangspassiv + módbeli segédige Präsens er kann gefragt werden Präteritum er konnte gefragt werden Perfekt er hat gefragt werden können Plusquamperfekt er hatte gefragt werden können Futur I. Futur II. er wird gefragt werden können er wird gefragt worden sein können 3. Zustandspassiv Präsens er ist geimpft Präteritum er war geimpft Perfekt er ist geimpft gewesen Plusquamperfekt er war geimpft gewesen Futur I. er wird geimpft sein Futur II. er wird geimpft gewesen sein Zustandspassiv + módbeli segédige Präsens er kann geimpft sein Präteritum er konnte geimpft sein Perfekt er hat geimpft sein können Plusquamperfekt er hatte geimpft sein können Futur I. Futur II. er wird geimpft sein können (nincs) 1. Aktiv Konjunktiv (I.) Präsens er

frage Konjunktiv (II.) Präteritum er fragte Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe gefragt Kunjunktiv (II.) er hätte gefragt Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde fragen Konjunktiv (I.) Futur II er werde gefragt haben Aktív + módbeli segédige Konjunktiv (I.) Präsens er könne fragen Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte fragen Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe fragen können Kunjunktiv (II.) er hätte fragen können Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde fragen können Konjunktiv (I.) Futur II er werde fragen können haben 2. Vorgangspassiv Konjunktiv (I.) Präsens er werde gefragt Konjunktiv (II.) Präteritum er würde gefragt Kunjunktiv (I.) Perfekt er sei gefragt worden Kunjunktiv (II.) er wäre gefragt worden Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde gefragt worden Konjunktiv (I.) Futur II er werde gefragt worden sein Vorgangspassiv + módbeli segédige Konjunktiv (I.) Präsens er könne gefragt werden Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte gefragt

werden Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe gefragt werden können Kunjunktiv (II.) er hätte gefragt werden können Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde gefragt werden können Konjunktiv (I.) Futur II er werde gefragt worden sein können 3. Zustandspassiv Konjunktiv (I.) Präsens er sei geimpft Konjunktiv (II.) Präteritum er wäre geimpft Kunjunktiv (I.) Perfekt er sei geimpft gewesen Kunjunktiv (II.) er wäre geimpft gewesen Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde geimpft sein Konjunktiv (I.) Futur II er werde geimpft gewesen sein Zustandspassiv + módbeli segédige Konjunktiv (I.) Präsens er könne geimpft sein Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte geimpft sein Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe geimpft sein können Kunjunktiv (II.) er hätte geimpft sein können Plusquamperfekt Konjunktiv (I.) Futur I er werde geimpft sein können Konjunktiv (I.) Futur II (nincs) Indikatoren des Realitätsgrads der Aussage 1. Gewissheitsindikatoren: augenscheinlich bestimmt

fraglos freilich gewiss natürlich notwendig(erweise) offenbar offenkundig offensichtlich selbstredend selbstverständlich sicher sicherlich tatsächlich unbedingt unstreitig unzweifelhaft wahrhaftig wahrlich wirklich zweifellos zweifelsohne nyilvánvalóan, szemlátomást biztosan kétségtelen, biztos persze, hogyne, természetesen, mindenesetre, feltétlenül bizonnyal, biztos, hogyne természetesen szükségképpen, szükségszerűen, okvetlenül, feltétlenül nyilvánvalóan, szemmelláthatóan nyilvánvalóan, szemmelláthatóan nyilvánvalóan, szemmelláthatóan magától értetődő/érthető magától értetődő/érthető bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást valóban, tényleg feltétlenül, okvetlenül vitathatatlanul, kétségtelenül kétségtelenül ténylegesen, valóban, szavamra, komolyan valóban, bizony tényleg kétségtelenül kétségtelenül 2. Hypothesenindikatoren: anscheinend hoffentlich kaum mutmaßlich

scheinbar schwerlich vermutlich vielleicht wahrscheinlich(erweise) wohl womöglich látszólag, amennyire látható, szemmel láthatóan remélhetőleg, remélhetően alig, aligha, nemigen feltehetőleg, feltehetően színleg, látszólag, alighanem nehezen, bajosan, aligha valószínű, hihető, feltehető talán, esetleg valószínű, igaznak látszó, hihető alkalmasint, bizonyára, vajon, talán lehetőleg, hacsak lehet, talán 3. Distanzindikatoren: angeblich vorgeblich állítólag állítólag 4. Emotionsindikatoren: ärgerlicherweise bedauerlicherweise begrüßenswerterweise beschämenswerterweise dankenswerterweise enttäuschenderweise erfreulicherweise erstaunlicherweise gottlob leider bosszantóan, bántóan, megbotránkoztatóan sajnálatosképpen, sajnálatos módon örvendetesen, ajánlatosan, helyeslően szégyenletes módon köszönetet érdemlően, elismerésre méltóan kiábrándító módon örvendetes módon meglepő módon hálisten, hála Istennek sajnos

5. Bewertungsindikatoren: anerkennenswerterweise begreiflicherweise eigennützigerweise fälschlicherweise freundlicherweise glücklicherweise günstigerweise klugerweise korrekterweise leichtsinnigerweise nützlicherweise nutzloserweise seltsamerweise unglücklicherweise vergeblicherweise vorsichtigerweise elismerésre méltó módon érthető módon önző módon, haszonleső módon tévesen, téves módon nagyon kedvesen szerencsés módon, szerencsére előnyösen, kedvezően, jóindulatúan nagyon bölcsen, nagyon okosan kifogástalanul könnyelműen, könnyelmű módon hasznosan, hasznavehetően haszontalanul, hiábavalóan különös módon, különösképpen szerencsétlen módon hasztalanul, sikertelenül, hiábavalóan óvatosan Kettős elöljárószavak an + D vorbei Ich gehe am Museum vorbei. auf + A zu Ich gehe auf dich zu. Das Kind kam langsam auf mich zu. bis an + A Das Wasser reicht ihm bis an die Brust. Bis an die Grenze. bis auf + A Er ist bis auf die Haut

nass geworden. Bis auf einen Mann waren alle hier. bis in + A Mein Großvater war bis ins hohe Alter gesund. Bis spät in die Nacht. bis über + A Er ist verliebt bis über beide Ohren. bis zu + D Wir müssen die Miete bis zum 5. des Monats bezahlen Ich gehe bis zur Schule. mit + D zusammen Wir könnten mit euch zusammen einen Ausflug machen. um + A herum Diese Straße führt um die Stadt herum. um + G willen Um des Friedens willen verzichtete er auf seine Ansprüche. von + D ab Von 5 Uhr ab. Von hier ab ist die Straße gesperrt. von + D an Von jetzt an. Von 1. Februar an habe ich eine andere Adresse von + D auf Das Haus musste von Grund auf neu gebaut werden. von + D aus Von diesem Standpunkt aus hat er völlig Recht. Von unserem Plätzen aus. mellett el Elmegyek a múzeum mellett. felé, -hoz, -hez, -höz Hozzád megyek; Feléd megyek. A gyermek lassan jött felém. -ig; egészen vmeddig és még tovább is A víz a melléig ér. Egészen a határig.(és még tovább is) -ig;

vkinek, vminek a kivételével Bőrig ázott. Egy ember kivételével mindenki itt volt. -ig (időhatározó) Nagyapám késő öregségéig egészséges volt. Késő éjszakáig. -ig Fülig szerelemes. -ig; egészen vmeddig A lakbért minden hónap 5-ig kell kifizetnünk. Egészen az iskoláig mentem. -val, -vel együtt Kirándulást tehetnénk veletek együtt. körül Ez az út a város körül vezet. kedvéért A békesség kedvéért lemondott követeléseiről. -tól, -től kezdve (helyhatározó és óraidő) 5 órától fogva. Innen kezdve az út zárva van. -tól, -től fogva (időhatározó) Mostantól fogva. Február 1-től más címem van. -tól, -től kezdve A házat alapjaitól kezdve újjá kellett építeni. -ból, -ből; egészen valahonnan Ebből a szempontból teljesen igaza van. Egészen a mi helyeinkről. Zsargon abhauen angesagt sein aufgeschmissen sein s. aufraffen echt gestresst sein gucken hauen heulen kapieren klappen klauen kriegen locker meschugge

mitkriegen passabel e Penne pennen quatschen spinnen s Wischiwaschi eltűnik, eltakarodik keresett, divatos meg van lőve, tehetetlen rászánja magát tipikus, igazi, valódi kimerült néz, szemlél üt, csap zokog, hangosan sír felfog, megért sikerül ellop, elcsen kap lazán, könnyedén őrült kifülel, megtud tűrhető szállás(hely) alszik, szunyál cseveg őrült ötletekkel áll elő ködös megfogalmazás, köntörfalazás s. zusammenreißen összeszedi magát Amit a szótárban nem találsz s. aufstylen szépítkezik r Boom fellendülés, kivirágzás boomen fellendül r Boss főnök, nagyfőnök checken ellenőriz clean tiszta, nem kábítószerező e Clique érdekközösség, baráti kör dealen kábítószerrel kereskedik durchstylen átalakít, megújít einchecken becsekkel r Fan rajongó s Feed-back visszacsatolás, visszajelzés r Freak szenvedélyes rajongója s Handy mobil telefon in sein divatos, divatba jön jobben munkát végez kidnappen elrabol killen

megöl, meggyilkol s. liften lassen felvarratja a bőrét s Mobbing molesztálás out sein divatjamúlt recherchieren gondosan kutat r Softi anyámasszony katonája r Trip rövid, előkészület nélküli utazás zufaxen faxon elküld Vigyázz, ha ezt németül mondod! abartig marha jó s. abschminken cseszheti Alte(r) szülő, ’ős’, haver, barát anstinken können lépést tud tartani anglotzen bámul vkire r Bingo minden rendben van keinen (null) Bock haben nem kívánja, nincs kedve r Bulle zsaru checken clean cool r Deal down easy s Feeling glotzen heavy tote Hose r Hugo irre keine Katze e Knete e Kohle labern r Laschi r Lusche s Moos ready relaxen r Schlaffi r Stich sticheln stressen ticken r Urin Vitamin B (Beziehungen) felfog, megért frankó kiváló, klassz, király nem egészen tiszta buli fáradt, kimerült könnyű, kellemes, klassz érzelem tévét bámul nehéz, megerőltető tömény unalom cigi tébolyító, fura egy árva lélek sem pénz, dohány pénz,

dohány mellébeszél unalmas fickó unalmas fickó pénz, lóvé (indulásra) kész lazít unszimpatikus alak bolondság piszkálódik idegesít vkit megőrül, bedilizik hetedik érzék kapcsolat, összeköttetés Konjuktív I.:      Felszólítást Óhajtást Kívánságot Bizonytalanságot Függő beszédet fejezünk ki vele. Konjunktiv II.:     Feltételességet Óhajtást Hasonlítást A függő beszédben a Konjunktiv I. alakjait helyettesíti Gyenge igék: Gyenge igék: lernen / fragen / reisen ich* lerne / frage / reise du lernest / fragest / reisest er3 lerne / frage/ reise wir* lernen / fragen / reisen ihr lernet / fraget / reiset sie* lernen / fragen / reisen lernen / fragen / reisen ich lernte / fragte / reiste du lerntest / fragtest / reistest er3 lernte / fragte / reiste wir lernten / fragten / reisten ihr lerntet / fragtet / reistet sie lernten / fragten / reisten Erős igék: Erős igék: laufen / gehen / gießen ich* laufe /

gehe / gieße du laufest / gehest / gießest er3 laufe / gehe / gieße wir* laufen / gehen / gießen ihr laufet / gehet / gießet sie* laufen / gehen / gießen laufen / gehen / gießen ich liefe / ginge / gösse du liefest / gingest / gössest er3 liefe / ginge / gösse wir liefen / gingen / gössen ihr liefet / ginget / gösset sie liefen / gingen / gössen Vegyes igék: Vegyes igék: nennen/ rennen/ denken ich* nenne / renne / denke du nennest / rennest / denkest er3 nenne / renne / denke wir* nennen / rennen / denken ihr nennet / rennet / denket sie* nennen / rennen / denken nennen / rennen / denken (!) ich rennte / nennte / dächte du renntest / nenntest / dächtest er3 rennte / nennte / dächte wir rennten / nennten / dächten ihr renntet / nenntet / dächtet sie rennten / nennten / dächten Fontosabb igék: Fontosabb igék: haben / sein / werden ich habe* / sei / werde du habest / seiest / werdest er3 habe / sei / werde wir haben* / seien / werden ihr habet / seiet /

werdet sie haben* / seien / werden haben / sein / werden ich hätte / wäre / würde du hättest / wärest / würdest er3 hätte / wäre / würde wir hätten / wären / würden ihr hättet / wäret / würdet sie hätten / wären / würden Módbeli segédigék: Módbeli segédigék: können / müssen / mögen / dürfen ich könne / müsse / möge / dürfe du könnest / müssest / mögest / dürfest er3 könne / müsse / möge / dürfe wir* können / müssen / mögen / dürfen ihr könnet / müsset / möget / dürfet sie* können / müssen / mögen / dürfen können / müssen / mögen / dürfen ich könnte / müsste / möchte / dürfet du könntest / müsstest / möchtest / dürftest er3 könnte / müsste / möchte / dürfte wir könnten / müssten / möchten / dürften ihr könntet / müsstet / möchtet / dürftet sie könnten / müssten / möchten / dürften wollen / sollen ich wolle / solle du wollest / solle er3 wolle / solle wir* wollen / sollen ihr wollet / sollet sie* wollen

/ sollen wollen / sollen ich wollte / sollte du wolltest / solltest er3 wollte / sollte wir wollten / sollten ihr wolltet / solltet sie wollten / sollte Országok és nyelvek: das Land/der Kontinent Afrika Amerika Asien Australien Afghanistan Ägypten Albanien Algerien Andorra Angola Argentinien Armenien Äthiopien Aserbaidschan Aserbeidschan Australien die Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belgien Benin Bhutan Bolivien Bosnien Botswana Brasilien Bulgarien Burundi Ceylon Chile China Costa Rica Dänemark Deutschland die Dominikanische Republik Ecuador El Salvador England Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana Grenada Griechenland Großbritanien Guatemala Guinea Haiti Holland Honduras Indien Indonesien der Irak der Iran Irland der Mann Afrikaner Amerikaner Asiat Australier Afghane Ägypter Albaner Algerier Andorraner Angolaner Argentinier Armenier Äthiopier Aserbaidschaner Aserbeidschaner Australier Bahamer (Bahamaner) Bahrainer Bangale

Barbadier Belgier Beniner Bhutaner Bolivianer Bosne Botswaner Brasilianer Bulgare Burundier Ceylonese Chilene Chinese Costaricaner Däne Deutsche Dominikaner Ecuadorianer Salvadorianer Engländer Eritreer Este Fidschianer Finne Franzose Gabuner Gambier Georgier Ghanaer /Ghanese Grenadier Grieche Brite Guatemalteke Guineer Haitianer(Haitier) Holländer Honduraner Inder Indonesier Iraker Iraner Irländer (Ire) die Frau Afrikanerin Amerikanerin Asiatin Australierin Afghanin Ägypterin Albanerin Algerierin Andorranerin Angolanerin Argentinierin Armenierin Äthiopierin Aserbaidschanerin Aserbeidschanerin Australierin Bahamerin (Bahamanerin) Bahrainerin Bangalin Barbadierin Belgierin Beninerin Bhutanerin Bolivianerin Bosnin Botswanerin Brasilianerin Bulgarin Burundierin Ceylonesin Chilenin Chinesin Costaricanerin Dänin Deutsche Dominikanerin Ecuadorianerin Salvadorianerin Engländerin Eritreerin Estin Fidschianerin Finnin Französin Gabunerin Gambierin Georgierin Ghanaerin /Ghanesin

Grenaderin Griechin Britin Guatemaltekin Guineerin Haitianerin(Haitierin) Holländerin Honduranerin Inderin Indonesierin Irakerin Iranerin Irländerin (Irin) die Kultur/ Sprache afrikanisch amerikanisch asiatisch australisch afghanisch ägyptisch (arabisch) albanisch algerisch (arabisch) andorranisch angolanisch argentinisch armenisch äthiopisch aserbaidschanisch aserbaidschanisch australisch bahamisch (bahamanisch) bahrainisch (arabisch) bangalisch barbadisch belgisch beninisch bhutanisch bolivianisch bosnisch botswanisch brasilianisch bulgarisch burundisch ceylonesisch chilenisch chinesisch costaricanisch dänisch deutsch dominikanisch ecuadorianisch salvadorianisch englisch eritreisch estisch fidschianisch finnisch französisch gabunisch gambisch georgisch ghanaisch /ghanesisch grenadisch griechisch britisch guatemaltekisch guineisch haitianisch(haitisch) holländisch honduranisch indisch indonesisch irakisch iranisch irländisch (irisch) Island Israel Italien Jamaika Japan

der Jemen Jordanien (Jugoslawien Kamerun Kambodscha = Kampochea Kanada Kasachstan Katar Kenia Kolumbien der Kongo Korea Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland der Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Madagasker Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Mauretanien Mauritius Mexiko Monaco Mongolei Mosambik (Moçambique) Namibia Nepal Neuseeland Nicaragua die Niederlande (Holland) der Niger Nigeria Norwegen Pakistan Panama Paraguay Peru die Philippinen Polen Portugal Rumänien Russland Ruanda Salvador Sambia San Martino Saudi-Arabien Isländer Israeli Italiener Jamaikaner (Jamaiker) Japaner Jemenit Jordanier Jugoslawe Kameruner Kambodschaner Kanadier Kasache Katarer Kenianer / Keniate Kolumbianer / Kolumbier Kongolese Koreaner Kroate Kubaner Kuwaiter Laote Lesother Lette Libanese Liberianer Libyer Liechtensteiner Litauer Luxemburger Madagasse Malawier Malaysier Malediver Malier Malteser Marokkaner Mauretanier Mauritier Mexikaner Monegasse Mongole Mosambikaner

Namibier Nepalese (Nepaler) Neuseeländer Nicaraguaner Niederländer (Holländer) Nigrer Nigerianer Norweger Pakistaner Panamaer / Panamaner Paraguayer Peruaner Philippiner (Filipino) Pole Portugiese Rumäne Russe Ruander Salvadorianer Sambier Sanmarinese Saudiaraber Isländerin Israelin / Israelitin Italienerin Jamaikanerin (Jamaikerin) Japanerin Jemenitin Jordanierin Jugoslawin Kamerunerin Kambodschanerin Kanadierin Kasachin Katarerin Kenianerin / Keniatin Kolumbianerin / Kolumbierin Kongolesin Koreanerin Kroatin Kubanerin Kuwaiterin Laotin Lesotherin Lettin Libanesin Liberianerin Libyerin Liechtensteinerin Litauerin Luxemburgerin Madagassin Malawierin Malaysierin Malediverin Malierin Malteserin Marokkanerin Mauretanierin Mauritierin Mexikanerin Monegassin Mongolin Mosambikanerin Namibierin Nepalesin (Nepalerin) Neuseeländerin Nicaraguanerin Niederländerin (Holländerin) Nigrerin Nigerianerin Norwegerin Pakistanerin Panamaerin / Panamanerin Paraguayerin Peruanerin Philippinerin

(Filipina) Polin Portugiesin Rumänin Russin Ruanderin Salvadorianerin Sambierin Sanmarinesin Saudiaraberin isländisch israelisch(hebräisch) italienisch jamaikanisch (jamaikisch) japanisch jemenitisch jordanisch jugoslawisch) kamerunisch kambodschanisch kanadisch kasachisch katarisch kenianisch kolumbianisch kongolesisch koreanisch kroatisch kubanisch kuwaitisch laotisch lesothisch lettisch libanesisch liberianisch libysch liechtensteinisch litauisch luxemburgisch madagassisch malawisch malaysisch maledivisch malisch maltesisch marokkanisch mauretanisch mauritisch mexikanisch monegassisch mongolisch mosambikahnisch namibisch nepalesisch neuseeländisch nicaraguanisch niederländisch (holländisch) nigrerisch nigerianisch norwegisch pakistanisch panamaisch paraguayisch peruanisch philippinisch (filipisch) polnisch portugiesisch rumänisch russisch ruandisch salvadorianisch sambisch sanmarinesisch saudiarabisch Schweden die Schweiz der Senegal Serbien Singapur die Slowakei

Slowenien Somalia (Sowjetunion Spanien Sri Lanka = Ceylon Südafrika der Sudan Surinam Swasiland Syrien Tadschikistan Tansania Taiwan Thailand Togo der Tschad (die Tschechoslowakai die Tschechei Tunesien die Türkei Uganda Ukraine Ungarn Uruguay der Vatikan Venezuela die Vereinigten Arabischen Emirat (VAE) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) Vietnam Zaire Zimbabwe(Simbabwe) Zypern Baskenland die Berber Korsika Kosovo Kurdistan Palästina Sardinien Tamile die Tuareg Schwede Schweizer Senegalese Senegaler Serbe Singapurer Slowake Slowene Somalier (Somali) Sowjete Spanier Srilanker / Ceylonese Südafrikaner Sudanese (Sudaner) Surinamer Swasiländer Syrer Tadschike Tansanier Taiwaner Thai (Thailänder) Togoer (Togolese) Tschader Tschechoslowake Tscheche Tunesier Türke Ugander Ukrainer Ungar Uruguayer Venezueler / Venezolaner Schwedin Schweizerin Senegalesin Senegalerin Serbin Singapurerin Slowakin Slowenin Somalierin (Somalin) Sowjetin Spanierin Srilankin / Ceylonesin

Südafrikanerin Sudanesin (Sudanerin) Surinamerin Swasiländerin Syrerin / Syrin Tadschikin Tansanierin Taiwanerin Tai (Thailänderin) Togoerin (Togolesin) Tschaderin Tschechoslowakin Tschechin Tunesierin Türkin Uganderin Ukrainerin Ungarin Uruguayerin Venezuelerin / Venezolanerin schwedisch schweizerisch senegalesisch senegalisch serbisch singapurisch slowakisch slowenisch somalisch sowjetisch) spanisch srilankisch / ceylonesisch südafrikanisch sudanesisch (sudanisch) surinamisch swasiländisch syrisch tadschikisch tansanisch taiwanisch thai (thaiwanisch) togoisch( togolesisch) tschadisch tschechoslowakisch) tschechisch tunesisch türkisch ugandisch ukrainisch ungarisch uruguayisch vatikanisch venezuelisch / venezolanisch Emirate Emiratin emiratisch (arabisch) (US-)Amerikaner (US-)Amerikanerin (us-)amerikanisch Vietnamese Zairer Zimbabwer Zypriot (Zyprer) Vietnamesin Zairerin Zimbabwerin Zypriotin (Zyprierin) vietnamesisch zairisch zimbabwisch zypriotisch (zyprisch) Baske

Berber Korse Kosovare Kurde Palästinenser Sarde (Sardinier) Tamile Targi (Tuareger) Baskin Berberin Korsin Kosovarin Kurdin Palästinenserin Sardin (Sardinierin) Tamilin Targin (Tuaregerin) baskisch berberisch korsisch kosovarisch kurdisch palästinensisch Sardisch (sardinisch) tamilisch targisch (tuargisch) Levelek            1. Közeli kapcsolat: Bis bald Dein Gábor Es grüsst und küsst Dich Deiner Gábor Mit vielen lieben Grüssen Dein Gábor Sei lieb gegrüßt von Deinem Gábor Tschüss Deiner Gábor Viele liebe Grüsse von Dein(em) Gábor 2. Magázódás, de baráti kapcsolat: Es grüsst Dich/Sie herzlichst Deiner/Ihrer Gábor Herzliche Grüsse von Gábor Herzlichst Mit herzlichen Grüssen Stets Deiner/Ihrer Gábor Abs(ender):            Viele herzliche Grüsse von Gábor 3. "Igen tisztelt" személyeknek: Beste Grüsse Freundliche Grüsse Hochachtungsvoll (hűvösebb) Mit besten Empfehlungen

(hűvösebb) Mit besten Grüssen Mit freundlichem Gruß Mit freundlichen Grüssen Mit vorzüglicher Hochachtung (hűvösebb) 4. "Nagyra becsült" személyeknek: Mit aufrichtigen Grüssen Mit verbindlichen Grüssen Gábor Szántai Vécsey-völgy Strasse 58/A H - 3300 Eger e Briefmarke (Empfänger:) Herrn (Frau, Fräulein, Familie) Günther Haase Am Markt 5 (nincs pont!!!) D - W 8500 Nürnberg (A régi szövetségi tartományok: W (Westen) ; az új tartományok : O (Osten) A - Ausztria; D - Németország; CH - Svájc; H - Magyarország r Absender r Brief e Briefmarke r Briefumschlag r Empfänger e Postleitzahl feladó levél bélyeg boríték címzett irányítószá m Melléknév fokozás: A legtöbb melléknévnél közép- és felsőfokban nem jelenik meg az Umlaut. Melléknevek, melyeknél közép- és felsőfokban megjelenik az Umlaut: alt älter älteste arg ärger ärgste arm ärmer ärmste dumm dümmer dümmste grob gröber gröbste groß größer größte

hart härter härteste jung jünger jüngste kalt kälter kälteste klug klüger klügste krank kränker kränkste kurz kürzer kürzeste lang länger längste scharf schärfer schärfste schwach schwächer schwächste schwarz schwärzer schwärzeste stark stärker stärkste warm wärmer wärmste Vannak olyan melléknevek is, amelyek állhatnak Umlauttal vagy Umlaut nélkül is: bang banger / bänger bangste / bängste blass blasser / blässer blasseste / blässeste fromm frommer / frömmer frommste / frömmste gesund gesunder / gesünder gesundeste / gesündeste glatt glatter / glätter glatteste / glätteste karg karger / kärger kargste / kärgste krumm krummer / krümmer krummste / krümmste nass nasser / nässer nasseste / nässeste rot roter / röter roteste / röteste schmal schmaler / schmäler schmalste / schmälste Az alábbi mellékneveknél megcserélődnek a betűk, vagy az <e> hang kiesik: bescheiden bescheid(e)ner bescheidenste dunkel dunkler dunkelste heiter

heitrer heiterste hoch höher höchste müde müder müdeste nahe näher nächste sauer saurer sauerste teuer teuerer teuerste trocken trock(e)ner trockenste ungeheuer ungeheurer ungeheuerste Ezen mellékneveknek teljesen más a közép- és felsőfok alakjai: gut besser beste viel mehr meiste wenig weniger / minder wenigste / mindeste gern lieber liebste Deklination / Erős ragozás: Ae: Te: Be: Re:        Hímnem: guter Tag guten Tag guten Tages gutem Tag Nőnem: gute Nacht gute Nacht guter Nacht guter Nacht Semlegesnem: Többesszám: gutes Haus gute Häuser gutes Haus gute Häuser guten Hauses guter Häuser gutem Haus guten Häusern Kérdés: Was für? ha nincs előtte sem határozott, sem határozatlan névelő tőszámnevek után (zwei, drei, zwanzig.) /zwei schöne Frauen/ bizonyos határozatlan számnevek után:  einige + Esz. (néhány) /einiger poetischer Geist/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]  einige + Tsz. (néhány) /einige gute

Menschen/  etliche + Tsz. (néhány) /etliche erfolgreiche Abschlüsse/  mehrere + Tsz. (több) /mehrere dunkle Kleider/  viel + Esz. (sok) /vieler schöner Platz/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]  viel + Tsz. (sok) /viele hohe Häuser/  wenig + Esz. (kevés) /weniger schöner Platz/ [kivétel: hímnem-Re; semlegesnem-Re]  wenig + Tsz. (kevés) /wenige schöne Häuser/ a háromalakú determinánsok rövid, ragozhatatlan alakjai után:  manch (néhány) /manch schönes Geschenk; mit manch schöner Blume/  solch (ilyen, olyan) /solch altes Zeug; mit solch ausgezeichnetem Arzt/  welch (milyen, mily) /Welch guter Mensch!/ különböző anyagnevek előtt /Er trinkt starken Kaffee./ megszólításnál, üdvözlésnél /Guten Tag!/ birtokos szerkezetekben Schwache Deklination / Gyenge ragozás: Ae: Te: Be: Re:   Hímnem: der gute Tag den guten Tag des guten Tages dem guten Tag Nőnem: die gute Nacht die gute Nacht der guten Nacht der guten Nacht

Semlegesnem: das gute Haus das gute Haus des guten Hauses dem guten Haus Kérdés: Welche3? Többesszám: die guten Häuser die guten Häuser der guten Häuser den guten Häusern a háromalakú determinánsok után:  aller, alle, alles -alle (minden) /aller gute Tag/  der, die, das -die (a, az) /die gute Nacht/  derselbe, dieselbe, dasselbe -dieselbe  dieser, diese, dieses -diese (ez a, ezek a) /dieses gute Haus/  jeder, jede, jedes (csak Esz!) (mindegyik, minden egyes) /jedes gute Haus/  jener, jene, jenes -jene (az a, azok a) /jener schöne Tag/  mancher, manche, manches -manche /manches gute Haus/  sämtlicher, sämtliche, sämtliches -sämtliche (az összes) /sämtlicher aufgehäufte Sand/  solcher, solche, solches -solche (ilyen, olyan) /solcher gute Tag/  welcher, welche, welches -welche (melyik) /welches gute Haus/ bizonyos határozatlan számnevek után:  beide + Tsz. (mindkettő) /beide jungen Mädchen; die Mitglieder beider großen Parteien/

 einige + Esz. (néhány) /einigem guten Geist/ [csak: hímnem-Te / Re / Be; nőnem-Ae / Te; semlegesnem]  viel + Esz. (sok) /wenigem schönen Platz/ [csak: hímnem-Re; semlegesnem-Re]  wenig + Esz. (kevés) /vieles überflüssige Verhandeln/ [kivétel: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be] Névmások Személyes névmás Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ ich mich meiner mir du dich deiner dir er ihn seiner ihm E/3. sie sie ihrer ihr es es seiner ihm wir uns unser uns T/1. ihr euch euer euch T/2. sie sie ihrer ihnen T/3. Sie Sie Ihrer Ihnen Önözés a, -wegen, um -willen, -seits, -teils, -gleichen, -halben: meinetwegen miattam meinesteils részemről um meinetwillen kedvemért meinesgleichen hozzám hasonló meinerseits részemről meinethalben énfelőlem b, selber/selbst ; allein: ich selber/selbst én magam ich allein egyedül én E/1. E/2. Visszaható névmás Akkusativ Dativ mich mir E/1. dich dir E/2. sich sich E/3. uns uns T/1. euch euch T/2. sich sich T/3. sich sich

Önözés 1. alany + ige + visszaható névmás tárgyesete:  Ich kämme mich. (=Fésülködöm) 2. alany + ige + visszaható névmás részesesete + tárgy:  Ich kämme mir das Haar. (=Megfésülöm a hajamat) 3. selber / selbst: (=maga)  Er rasiert sich selbst. (=Maga borotválkozik) Kölcsönös névmás a, einander:  ragozhatatlan és az elöljárószavakkal egybeírjuk. (miteinander, zueinander, aufeinander, voneinander) Wir begrüßten einander. (=Üdvözöltük egymást)  A kölcsönös névmás helyett gyakran a többes számú visszaható névmást használjuk. Wir begrüßten uns. (=Üdvözöltük egymást) Össze ne téveszd! r Akt, -(e)s, -e e Akte, -n s Deck, -(e)s, -e e Decke, -n s Etikett, -(e)s, -en/-s e Etikette, -n r Kohl, -(e)s, -e e Kohle, -n r Leisten, -s, Ø e Leiste, -n r Muff, -(e)s, -e e Muffe, -n r Niet, -(e)s, -e e Niete, -n r Rabatt, -(e)s, -e e Rabatte, -n s Rohr, -(e)s, -e e Röhre, -n s Spalt, -(e)s, -e e Spalte, -n r Spross, -es,

-e(n) e Sprosse, -n r Streifen, -s, Ø e Streife, -n s Tablett, -(e)s, -e e Tablette, -n r Typ, -s, -e(n) e Type, -n tett, cselekedet ügyirat, akta fedélzet takaró, borítás címke etikett, illem káposzta szén kaptafa, sámfa léc, szegély, párkány muff-kesztyű, doh karmantyú, csőhüvely szegecs nem nyerő sorsjegy árengedmény virágágyas cső, nád elektroncső, sütő, tévé hasadék, rés hasáb hajtás, sarj létrafok szalag, csík cirkálás, portyázás, őrs tálca tabletta típus, jelleg betű(faj) A csak többes számban használatos főnevek (Pluraliatantum): A német főnevek egy része csak többes számban szokott előfordulni. Többnyire nem adható rá magyarázat, hogy az egyes számuk miért nem használható (pl. A Flitterwochen ’mézeshetek’ többnyire valóban több hétből áll, vagyis elvileg lehetne beszélni egy első, egy második stb. „mézeshétről” is; a Kosten, Altwaren stb szavaknak pedig pl a magyarban van egyes számuk is:

költség, költségek, régiség, régiségek). A gyakoribb, csak a többes számban használatos főnevek a következők (az alkalmanként, nagy ritkán egyes számban is előfordulók mellett „(+Sg)” jelzés is áll; a *-gal jelölt főnevek jelentése egyes számban eltér): Aktiva (Aktiven) Alimente Allüren* Alpen Altwaren Amphibien Anden Annalen Annaten Antillen Äonen (+Sg) Auslagen* Auspizien (+Sg) Azoren Bermudas Blattern Briefschaften Brosamen (+Sg) Cevennen Chemikalien (+Sg) Dardanellen Devisen* Dehors Diäten* Dubiosen Effekten* Eingeweide (+Sg) Einkünfte Eltern (+Sg) Exequien Fasten* Faxen (+Sg) Ferien Finanzen* Fisimatenten Flausen (+Sg) Flitterwochen Formalien Fossilien (+Sg) Frieseln (+Sg) Gebrüder Genitalien Gerätschaften Geschwister (+Sg) Gewissenbisse (+Sg) Gliedmaßen (+Sg) aktíva, cselekvő vagyon tartásdíj allűrök, viselkedés, modor; trükk(ök) Alpok lim-lom, ócskaság(ok) kétéltűek Andok évkönyvek, krónikák annaták (a pápától kapott

birtok első évi jövedelmének illetékként való visszafizetése) Antillák korszak, örökkévalóság költségek védelem, kilátás, remény Azori-szigetek Bermuda-szigetek himlő levelek, posta, okiratok zsemlemorzsa, kenyérmorzsa Cévennek (francia hegység) vegyszerek, kemikáliák Dardanellák deviza külső látszat, illendőség napidíj kétes követelések értékpapírok (állati) belsőségek, vminek a belseje, belsőségek, zsigerek jövedelem szülők végtisztesség, gyászszertartás, gyászliturgia böjti napok buta tréfa, ostoba vicc, bolondozás, hülyéskedés, szeszély, fakszni szünidő bevételek teketória, mese, pajkos csínyek hazudozás, füllentés, lódítás; kibúvó, mese mézeshetek alakiságok, formaságok kövület, fosszília hólyag, kiütés testvérek, fivérek genitáliák, külső nemi szervek felszerelés, eszközök (férfi- és nő)testvérek, nő(test)vérek lelkiismeretfurdalás végtagok Graupeln (+Sg) Graupen (+Sg)

Habseligkeiten (+Sg) Hämorrhoiden (+Sg) Hebriden Honneurs Honoratioren Hosenträger (+Sg) Iden Immobilien Imponderabilien Importen (+Sg) Ingredienzien (+Sg) Insignien Jeans Jura (+Sg)* Kaldaunen (+Sg) Kamellen (+Sg) Kanaren Karpaten Katakomben (+Sg) Kinkerlitzchen Kollektaneen Konsorten Kordilleren Kosten Koteletten* Kurilen Kurzwaren Kutteln (+Sg) Ländereien Lebensmittel (+Sg) Machenschaften (+Sg) Machinationen (+Sg) Makkaroni Manen Masern Memoiren Misshelligkeiten (+Sg) Möbel (+Sg) Mobilien Molesten Moneten Mores Musikalien Nachwehen Naturalien Niederlande Odds Pandekten hódara(szem), kásás hó/eső kása, dara holmi, cókmók aranyér Hebridák (rég.) tiszteletadás, (játék) honőrök notabilitások, honoráciorok, (tört.) tiszteletbeli személyek nadrágtartó (költ.) idus ingatlanok kiszámíthatatlan tényezők behozatali cikkek, áruk alkotórész, kellék (hatalmi) jelvények farmernadrág jogtudomány belsőség, pacal szakállas történet, régi/lejárt vicc

Kanári-szigetek Kárpátok katakombák csecsebecse, mütyür szemelvények, kivonatok bűntárs(ai), tettestárs(ai) Kordillerák költségek oldalszakáll Kurili-szigetek rövidáru zsigerek, belsőrész, pacal földterület, uradalom élelmiszer mesterkedés, fondorlat machináció, fondorlat makaróni a halott jó szellemei (az antik Rómában) kanyaró visszaemlékezés, memoár, emlékirat egyenetlenség, viszály bútor ingóságok, ingó vagyon panasz, kellemetlenség pénz illem, jó erkölcsök, móres zeneművek, kották utófájások, kellemetlen következmények természetbeni járandóságok Hollandia oddsz, tét a lóversenyen (római jog) digesták, pandekták; Paramente Passiva (Passiven) Penaten Personalien Pocken* Präliminarien (+Sg) Pretiosen Preziosen Protozoen Pyrenäen Quisquilien Ränke (+Sg) Rauchwaren Realien Rechte* Repressalien (+Sg) Reptilien Rocky Mountains Röteln Sämereien (+Sg) Saturnalien Schliche Schraffen Shorts Spaghetti Spanten (+Sg)

Sperenzien Spesen Spikes Spiritualien Spirituosen Sporen (+Sg) (tréf.) jogtudományok (vall.) paramentum, kegyszer passzívák, terhek, tartozások régi római házi és védőistenek személyi adatok (fekete) himlő előkészítő, bevezető tárgyalások ékszerek, drágakövek ékszer, drágaság egysejtű állat, véglény Pireneusok apróságok, semmiségek, csipcsup dolgok ármány, fondorkodás, cselszövés dohányáruk, dohánytermékek, szőrmeáruk tények, való dolgok, tárgyi adatok, ismeretek jogtudomány megtorlás, retorzió hüllő, csúszómászó Sziklás Hegység rubeóla, vörös himlő vetőmagok szaturnália (római ünnepségek) csel, trükk csík, vonalka, csíkozás, vonalkázás rövidnadrág spagetti hajó- vagy repülőtest bordázata teketória költségek, kiadás szöges talpú cipő egyházi hatáskörök szeszes italok spóra Sporteln (+Sg) Stoppeln (+Sg) Streitigkeiten Streusel (+Sg) Streuseln Subsidien (+Sg) Thermen Treber Trester Tropen

Trümmer Umtriebe (+Sg) Unkosten Utensilien USA Varia Vegetabilien Vergnügungen (+Sg) Viktualien Vogesen Vorfahren (+Sg) Wanten (+Sg) Wehen (+Sg)* Wirkwaren Wirren Zeitläuf(t)e (+Sg) Zerealien (+Sg) Zinsen (+Sg) Zutaten (+Sg) Zykladen Zwillinge (+Sg) (a késő középkorban bírósági, hatósági) illeték, sportula tarló, borosta vita, veszekedés morzsa, vagdalék díszítő cukorka; omlós sütemény segélypénz, pénzbeli támogatás ókori római fürdő törköly törkölypálinka, törköly trópusok rom, roncs, törmelék hajtás, mozgatás, mozgás, nyüzsgés kiadás(ok), költség(ek) eszközök, szerek, kellékek Amerikai Egyesült Államok különféle, vegyes dolgok; különfélék, vegyes kiadások konyhakerti növények, növényi anyagok, gyógynövények szórakozás, kedvtelés, passzió élelmiszer(ek) Vogézek előd, ős (árboctartó) oldalkötél(zet) szülési fájdalmak kötött áru zűrzavar, rendetlenség, zavargások, bonyodalmak az idő(k) múlása,

(az) idő gabonafélék kamat hozzávaló(k) Kikládok ikrek Számok és ezekkel való kifejezések: 1. Osztószámnevek: je ein / eine / eins je zwei je drei je zehn a, Je + tőszámnév: egy-egy kettő-kettő három-három tíz-tíz Kérdése: Je wie viel? (Hány-hány?) b, Zu + ragtalan sorszámnév: zu zweit ketten zu dritt hárman zu zehnt tízen Nincs zu erst, helyette az allein-t (egyedül) használjuk. zuerst = először Es waren unser fünf = Öten voltunk. Kérdése: Zu wie viel? (Hányan?) 2. Szorzószámnevek: einfach / einfältig zweifach / zweifältig / doppelt hundertfach / hundertfältig egyszeres kétszeres százszoros tőszámnév + -fach/-fältig: Kérdése: Wie oft? Wie vielfach? (Hányszoros?) 3. Ismétlőszámnevek: einmal zweimal zehnmal tőszámnév + -mal: egyszer kétszer tízszer Kérdése: Wie oft? Wievielmal? (Hányszor?) 4. Sorszámhatározók: erstens zweitens drittens először másodszor harmadszor das erste Mal das zweite Mal das

zehnte Mal zum ersten Mal zum zweite Mal zum siebten Mal először másodszor tizedszer először másodszor hetedszer a, sorszámnév + -ens: b, Das sorszámnév + Mal (külön!): c, Zum + sorszámnév + Mal (külön!): Kérdése: Zum wievielten Mal? Das wievielte Mal? (Hányszor?) 5. Fajtajelölő: einerlei zweierlei hunderterlei tausenderlei tőszámnév + -erlei: egyféle kétféle százféle ezerféle Kérdése: Wievielerlei? (Hányféle?) Törtszámnevek: 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 3/5 3/20 1 1/2 1 1/3 főnév: ein Halb(es) ein Drittel zwei Drittel ein Viertel drei Viertel drei Fünftel drei Zwanzigstel ein und ein Halb ein und ein Drittel melléknév: (ein) halb ein drittel zwei drittel einviertel (!) dreiviertel (!) drei fünftel drei zwanzigstel ein ein halb / anderthalb ein und ein drittel Tizedes törtek: 0,1 10,04 12,003 null Komma eins zehn Komma null vier zwölf Komma null null drei (null) ein Zehntel zehn (und) vier Hundertstel zwölf (und) drei Tausendstel

Matematikai műveletek: 5+3=8 8-3=5 3 x 4 = 12 12 : 4 = 3 42 = 16 63 = 216 √36 = 6 3 √216 = 6 fünf und drei ist acht acht weniger drei ist fünf drei mal vier ist zwölf zwölf geteilt durch vier ist drei vier hoch zwei ist sechzehn sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn Quadratwurzel aus sechsunddreißig gleich sechs Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn gleich sechs Szleng-szótár: balfasz bárcás kurva barom Baszd meg! baszni bordélyház bunkó buzi (fn) buzi (mn) cafka csecs csöcsörészni csöndes szellentés dákó egyéjszakás kaland fasz faszfej fattyú feláll a fasza fing fingani fityma fos ganaj geci geci állat gyors menet Hol a picsában van a kulcs? homokos Hordd el magad! húgyozni Húzd el a csíkot! hüvely Jól kibasztak vele! kaki kakilni kefélni Kinyalhatja a seggemet! kiveri a faszát kurva kurva jó Kuss! leszopás leszopja vkinek a faszát leszopni Lucskos pofádat! méh Menj a pokolba! Mindenségit! okádék okádni ökör önkielégítés

önkielégíti magát pina pinanyalás pisi pisilni pöcs pukizni r Dussel, r Dunsel e Listenhure r Ochse, r Kamel, r Hornochse, e Ratte Fick dich! ficken, vögeln, bumsen s Bordell, s Freudenhaus r Flegel, s Stoffel, r Rüpel, blöder Sack warmer Bruder, r Buserant, e Tunte, r Arschficker schwul, warm e Schlampe, e Dirne e Zitze abtutteln, am Busen tummeln, Busen betatschen stiller Furz, r Schleicher e Rute, r Schwanz r One-Night-Stand r Schwanz, r Pimmel, r Penis s Arschloch, r Idiot r Bastard er kriegt einen hoch, er kriegt einen Steifen, er kriegt einen Ständer r Furz, r Puff, e Scheiße furzen, schikanieren, scheissen e Vorhaut r Durchfall, r Dünnschiss, r Kot r Mist, r Kot, r Schmeiß r Rotz, r Schleim, e Sülze fieser Kerl s Quicky Himmel, Arsch und Zwirn, wo ist der Schlüssel? r Schwule, r Warme Verpiss dich! Verzieh dich! Zieh Leine! brunzen, seichen, nässen, feuchten, pinkeln, pissen Zieh Leine! Hau ab! Verzieh dich! Mach, dass du fortkommst! e Scheide Ihm geht der Arsch

mit Grundeis! Er wurde richtig verarscht! e Kacke, r Kack, s Aa Aa machen bumsen, pudern Er kann mich am Arsch lecken! Du kannst mich mal kreuzweise! wichsen, sich einen runterholen, Taschenbillard spielen, Handball spielen e Hure, e Nutte affengeil, geil Kusch! Schweig! Klappe! s Blasen jemandem einen blasen blasen Deine quatschnasse Fresse! e Gebärmutter Scher dich zum Teufel! Geh zur Hölle! Verdammt noch mal! s Erbrochene, e Kotze kotzen, brechen, speien kapitales Rindvieh, Heuochse, Hornvieh e Selbstbefriedigung, e Masturbation, e Onanierung masturbieren, onanieren, Selbstbefriedigung machen e Muschi, e Fotze, e Möse Muschilecken, Fotzenlecken, Muschisaugen s Pipi, s Lulu Pipi/Lulu machen, strullen, pissen, pipien r Klöppel, r Schwengel, r Muschiöffner pupen, pupsen seggdugasz seggfej seggpofa strici szadista szajha szar szarni szellenteni szellentés szemét Szemét gazember vagy! szeretkezni Szívódj fel! Szopd le a faszomat! tahó (fn) tahó (mn) Te átkozott szemét!

Te csótány! tré (fn) tré (mn) vagina vén szatyor r Arschtöpsel, r Stöpsel, (kleiner) Furz s Arschgesicht, s Arschloch, e Arschgeige e Arschbacke r Zuhälter, r Strizzi sadistisch e Dirne, e Nutte, e Hure e Scheiße scheißen farzen, einen Wind lassen r Farz, r Fist, r Kracher, r Darmgasexplosion s Mistvieh, r Drecksak, r Hurensohn Du bist ein gottverdammter Dreckskerl! buhlen Schleich dich! Lutsch meinen Schwanz! Blas mir einen! r Stoffel, r Tölpel stoffelig, tölpelhaft, tölpisch Du verfluchter Mistkerl! Du Kakerlake! r/s Tinnef schofel e Vagina alte Vettel, alte Schachtel, (alte) Scharteke, olle Schraube Tárgyas és tárgyatlan igepárok Tárgyas, gyenge ige hängen, hängte, hat gehängt lógatni, függeszteni legen, legte, hat gelegt fektet, helyez stellen, stellte, hat gestellt állít setzen, setzte, hat gesetzt. ültet stecken, steckte, hat gesteckt helyez, dug erschrecken, erschreckte, hat erschreckt löschen, löschte, hat gelöscht megijeszt senken,

senkte, hat gesenkt süllyedni, csökkenteni kiolt Tárgyatlan, erős ige Ich hängte das Kleid in den Schrank. Ich legte das Buch auf den Tisch. Er stellte die Vase auf das Regal. Die Mutter setzte das Kind auf das Bett. Sie steckte den Schlüssel in die Tasche. Der Hund hat das Kind erschreckt. Man löschte das Feuer. Das Geschäft senkte die Preise. hängen, hing, hat gehangen lóg, függ Das Kleid hing in dem Schrank. liegen, lag, hat gelegen fekszik Das Buch lag auf dem Tisch. stehen, stand, hat gestanden áll sitzen, saß, hat gesessen ül Die Vase hat auf dem Regal gestanden. Das Kind saß auf dem Bett. stecken, steckte (stak), hat gesteckt erschrecken, erschrak, ist erschrocken erlöschen, erlosch, ist erloschen senken, sank, ist gesunken. van, rejtőzik megijed kialszik süllyeszt, csökkent Der Schlüssel stak in der Tasche. Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. Das Feuer erlosch. Die Preise sanken. Tárgyas és tárgyatlan igepárok Tárgyas, gyenge ige

hängen, hängte, hat gehängt legen, legte, hat gelegt stellen, stellte, hat gestellt setzen, setzte, hat gesetzt. lógatni, függeszteni fektet, helyez állít ültet stecken, steckte, hat gesteckt helyez, dug erschrecken, erschreckte, hat erschreckt löschen, löschte, hat gelöscht senken, senkte, hat gesenkt megijeszt kiolt süllyedni, csökkenteni Ich hängte das Kleid in den Schrank. Ich legte das Buch auf den Tisch. Er stellte die Vase auf das Regal. Die Mutter setzte das Kind auf das Bett. Sie steckte den Schlüssel in die Tasche. Der Hund hat das Kind erschreckt. Man löschte das Feuer. Das Geschäft senkte die Preise. Tárgyatlan, erős ige hängen, hing, hat gehangen liegen, lag, hat gelegen stehen, stand, hat gestanden sitzen, saß, hat gesessen lóg, függ fekszik áll ül stecken, steckte (stak), hat gesteckt van, rejtőzik Der Schlüssel stak in der Tasche. erschrecken, erschrak, ist erschrocken erlöschen, erlosch, ist erloschen senken, sank, ist gesunken.

megijed Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. kialszik Das Feuer erlosch. süllyeszt, csökkent Die Preise sanken. Testrészek németül: test alkar boka comb csípő csukló derék fej fenék, far férfi nemi szervek has hát hátsó(rész) here kar kéz(fej) köldök könyök könyökhajlat köröm (kézen) köröm (lábon) külső nemi szervek láb lábfej lábfej felső része, rüszt lábszár lábujj mell mellbimbó mellkas nagy lábujj nemi szerv Das Kleid hing in dem Schrank. Das Buch lag auf dem Tisch. Die Vase hat auf dem Regal gestanden. Das Kind saß auf dem Bett. r Körper,-s,r Unterarm,-(e)s,-e r Knöchel,-s,r Oberschenkel,-s,e Hünfte,-n s Handgelenk,-(e)s,-e e Taille,-n / e Hüfte,-n r Kopf,-(e)s,-öe s Gesäß,-es,-e die männlichen Geschlechtsteile/Geschlechtsorgane r Bauch,-(e)s,-äe / r Leib,-(e)s,-er / s Abdomen,-s,-/Abdomina r Rücken,-s,s Hinterteil,-(e)s,-e r Hoden,-s,r Oberarm,-(e)s,-e e Hand,-äe r Nabel,-s,r Ellbogen-s,e Armbeuge,-n r

Fingernagel,-s,-ä r Zehennagel,-s,-ä die äußeren Geschlechtsteile / die Genitalien (Pl) s Bein,-(e)s,-e r Fuß,-es,-üe r Spann,-(e)s,-e / r Rist,-(e)s,-e r Unterschenkel,-s,e Zehe,-n e Brust,-üe e Brustwarze,-n r Brustkorb,-(e)s,-öe die große Zehe s/r Geschlechtsteil,-(e)s,-e női nemi szervek nyak ököl pénisz poci sarok szerv talp térd torok törzs ujjizület, ujjper(e)c vádli váll váll végtag végtagok kéz gyűrűsujj hüvelykujj hüvelykujj körme kisujj középsőujj mutatóujj die weiblichen Geschlechtsorgane r Hals,-es,-äe e Faust,-äe das (männliche) Glied,-(e)s,-er / r Penis,-,-sse/Penen s Bäuchlein,-s,e Ferse,-n s Organ,-s,-e e Sohle,-n s Knie,-s,Kni|e e Kehle,-n r Rumpf,-(e)s,-üe r Fingerknochen,-s,- / s Fingerglied,-(e)s,-er e Wade,-n e Schulter,-n / e Achsel,-n e Achselhöhle,-n / e Achsel,-n e Extremität,-en e Gliedmaßen (Pl) e Hand,-äe r Ringfinger,-s,r Daumen,-s,r Daumennagel,-s,-ä der kleine Finger,-s,-e r Mittelfinger,-s,r Zeigefinger,-s,-

Tulajdonnevek megszólító szavakkal: Χ Χ Hivatalos beszédhelyzetekben a tulajdonnevek rendszerint nem önmagukban jelennek meg, hanem akadémiai vagy más titulusokkal, foglalkozás megjelöléssel, megszólító alakkal együtt; ebben az esetben két lehetőség van: a) névelő nélkül: Außenminister Klaus Kinkel b) határozott névelővel: der Außenminister Klaus Kinkel a ragozás mindkét esetben különböző: a) névelő nélkül (csak akkor lehetséges, ha a megszólító szó titulusként felfogható): Az utolsó nevet ragozzuk, a titulust (a megszólító szót) nem der Besuch Außenminister Klaus Kinkels der Vortrag Professor Doktor Andreas Müllers *der Besuch Zimmermaler Peter Müllers (a Zimmermaler semmiképpen sem titulus) die Dissertation Frau∅ Müllers Χ Kivételek: a Herr, Kollege, Genosse együtt ragozzuk a névvel (a Kollege és Genosse csak fakultatív) der Besuch Herrn Meiers der Besuch Kollege(n) / Genosse(n) Schulzes Χ egy személy több

nevénél csak az utolsó részt ragozzuk: die Opern Wolfgang∅ Amadeus∅ Mozarts Χ ha egy személynévnek hátravetett jelzője van – König Karl IV. (olvasd: der Vierte), Papst Benedikt XVI (olvasd: der Sechzehnte) –, akkor azt is ragozni kell: zu Lebzeiten König Karls des Vierten, die Reise Papst Benediktes des Sechzehnten nach Deutschland b) határozott névelővel (foglalkozás megjelöléseknél is lehetséges, melyek nem foghatóak fel titulusként): A titulust (a megszólító szót) ragozzuk, a nevet nem der Vortrag des Professors Andreas∅ Müller∅ zu Lebzeiten des Königs Karl∅ des Vierten der Besuch des Zimmermalers Peter∅ Müller∅ die Dissertation der Frau∅ Müller∅ Χ a Herr, Kollege és Genosse után a titulust (a megszólító szót) is ragozhatjuk: der Vortrag des Herrn Professor(s) Andreas∅ Müller∅ Vegyes ragozású főnevek: Ezek a főnevek egyes szám alanyesetben -e-re végződnek, a többi esetben -n-re, egyes szám birtokos esetben

pedig -ns végződést kapnak. Egyes szám Többes szám der Gedanke die Gedanken Alanyeset den Gedanken die Gedanken Tárgyeset Birtokos eset des Gedankens der Gedanken dem Gedanken den Gedanken Részes eset r Aberglaube, -ns, -n r Beiname, -ns, -n r Buchstabe, -ns, -n r Deckname, -ns, -n r Drache, -ns, -n r Fels, -ens, -en r Friede, -ns, -n r Funke, -ns, -n r Gedanke, -ns, -n r Glaube, -ns, -n r Haufe, -ns, -n s Herz, -ens, -en s Herze, -ns, -n r Nachname, -ns, -n r Name, -ns, -n r Roche, -ns, -n r Same, -ns, -n r Schade, -ns, Schäden r Unfriede, -ns, -n r Unglaube, -ns, -n r Unwille, -ns, -n r Vorname, -ns, -n r Widerwille, -ns, -n r Wille, -ns, -n r Zuname, -ns, -n babona melléknév, csúfnév, gúnynév betű fedőnév sárkány kőszikla, szirt béke szikra gondolat, eszme, ötlet hit halom, rakás szív (költ.) szív vezetéknév, családnév név rája mag, csíra kár, veszteség békétlenség hitetlenség kedvetlenség, bosszúság, felháborodás utónév, keresztnév

ellenszenv, undor akarat, szándék családnév, gúnynév, ragadványnév Utazással kapcsolatos szavak: Utazás vonattal: 5. vágány áramszedő bejárat, kapu büfé, falatozó csomag csomagtartó csomagtartó háló dízelmozdony dohányzó részleg elindulás étkezőkocsi fejtámla felső vezeték forgalmista fülke gőz gőzmozdony gyorsbüfé hálókocsi hordár indítótárcsa integető nő ivóvíz jegy jegyeladó jegypénztár jelző, szemafor jelzőőr kalauz karfa kézikocsi kiránduló korlát megérkezés megölel menetrend mozdony mozdonyvezető nemdohányzó részleg pályaudvar peron postazsák síp személyszállító vonat talpfa tartálykocsi távirányított váltó teherpályaudvar tehervagon tehervonat utazás ülés, hely Gleis 5 r Stromabnehmer(bügel) r Eingang s Büffet s Gepäck, s Reisegepäck e Gepäckablage s Gepäcknetz e Diesellokomotive, e Diesellok s Raucherabteil e Abfahrt r Speisewagen e Kopfstütze e Oberleitung, e Fahrleitung r

Fahrdienstleiter s Abteil r Dampf e Dampflokomotive, e Dampflok r Schnellimbiss r Schlafwagen r Gepäckträger e Signalscheibe, r Befehlstab, e Kelle e winkende Frau s Trinkwasser e Fahrkarte r Schalterbeamte e Fahrkartenausgabe, e Fahrkartenschalter s Lichtsignal r Weichenwärter r Schaffner e Armstütze r Schiebekarren r Ausflügler, r Wanderer s Geländer e Ankunft umarmen r Aushangfahrplan, r Fahrplan e Lokomotive r Lokführer s Nichtraucherabteil r Bahnhof r Bahnsteig r Postsack e Pfeife r Personenzug e Schwelle r Kesselwagen, r Tankwagen e fernbediente Weiche r Güterbahnhof r gedeckte Güterwagen r Güterzug e Reise r Sitz vagon, kocsi váltó váltóház várakozó utas ütközőbak vágány r Wagen e Weiche s Stellwerk e wartende Reisende r Pfeilbock s Gleis Visszaható igék A visszaható névmások állhatnak tárgyesetben és részesesetben. Tárgyesetben: Ha az alany által végzett cselekvés tárgya maga az alany, nem annak egy konkrétan megnevezett része. Ich

wasche mich. Mosakszom. Du wäschst dich. Mosakszol. Er/Sie/Es wäscht sich. Mosakszik. Wir waschen uns. Mosakszunk. Ihr wascht euch. Mosakodtok. Sie waschen sich. Mosakodnak. / Ön mosakszik Részesesetben: Ha az alany által végzett cselekvés az alany egy konkrétan meghatározott részére irányul. Ich wasche mir die Haare. Mosom a hajamat. Du wäschst dir die Haare. Mosod a hajadat. Er/Sie/Es wäscht sich die Haare. Mossa a haját. Wir waschen uns die Haare. Mossuk a hajunkat. Ihr wascht euch die Haare. Mossátok a hajatokat. Sie waschen sich die Haare. Mossák a hajukat. / Ön mossa a haját Csak a visszaható névmással együtt állható igék (Valódi visszaható igék): sich beeilen igyekezni sich bewerben pályázni valamire sich freuen örülni sich schämen szégyellni magát sichD aneignen + Akk. elsajátítani valamit Visszaható névmással és visszaható névmás nélkül is használható igék (Nem valódi visszaható igék): sich abtrocknen megszárítkozni

abtrocknen megszárítani sich kämmen fésülködni kämmen fésülni sich legen lefeküdni legen lefektetni sich setzen leülni setzen ültetni sich stellen odaállni stellen odaállítani sich waschen mosakodni waschen mosni Német-magyar vonzatok: an + Akk: abgeben absenden adressieren angrenzen anknüpfen anpassen, sich appellieren denken erinnern, sich fassen, sich gewöhnen, sich glauben grenzen halten, sich klopfen kommen, an die Reihe lehnen, sich liefern machen, sich nähen reichen richten schelten schicken schreiben senden stoßen übergeben verkaufen vermieten verraten verschenken verteilen wenden, sich zahlen átad vkinek, lead vkinek elküld vkinek (a címére) címzett vkinek határos/szomszédos vmivel kapcsolódik vmihez alkalmazkodik vmihez hivatkozik vmire, fellebbez vmiért gondol vkire emlékszik vkire nyúl/kap vmihez hozzászokik vmihez hisz vmiben határos vmivel igazodik vkihez/vmihez, tartja magát vkihez/vmihez kopogtat vmin következik nekitámaszkodik

vminek szállít vkihez hozzáfog vmihez (fel)varr vmire felér vkivel hozzáigazít vkihez, intéz vkihez szid vkit (el)küld vkinek ír vkinek elküld vkinek (a címére) nekiütközik vminek, csatlakozik vmihez átad vkinek, átnyújt vkinek elad vkinek bérbe ad vkinek elárul vkinek elajándékoz vkinek szétoszt vkik között fordul vkihez, szól vkinek fizetni vkinek auf + Akk: abzielen Acht geben achten ankommen, es antworten ärgerlich sein aufmerksam sein aufpassen ausgehen ausweichen auswirken, sich bauen berufen, sich beschränken, sich besinnen, sich beziehen, sich böse sein brennen bringen drängen címez/szán vkinek vigyáz/ügyel vkire/vmire törődik vkivel függ vmitől válaszolni vmire neheztel vkire figyelmes vmire figyel vkire törekszik vmire áttér vmi másra kihat vmire bízik vkiben, számít vkire utal vkire szorítkozik/korlátozódik vmire eszébe jut vmi vonatkozik vkire dühös vkire ég vmiért, vágyik vmire vezet vmire sürget vmit einigen, sich

einlassen, sich Eingehen megegyezik vmiben belebocsátkozik vmibe belemegy vmibe, elfogad vmit zu + Infinitiv 1. Alanyi mellékmondatokban a németben akkor használunk zu + Infinitiv szerkezetet a dass + KATI szórend helyett, ha a főmondat személytelen kifejezés és (1) a mellékmondat alanya általános (man) vagy (2) a mellékmondat alanya a főmondatban említésre került. Es ist nützlich, dass man jeden Tag lernt. Es ist nützlich, jeden Tag zu lernen. Nagyon hasznos dolog, hogy az ember minden nap tanul. Es ist den Kindern erlaubt, dass sie nach Hause gehen. Es ist den Kindern erlaubt, nach Hause zu gehen. A gyerekeknek meg van engedve, hogy hazamenjenek. Es ist für mich selbtverständlich, dass ich meinem Freund schreibe. Es ist für mich selbstverständlich, meinem Freund zu schreiben. Számomra természetes, hogy írok a barátomnak. Személytelen szerkezeteket tetszés szerint képezhetünk. Pl.: Es ist verboten, auf dem Platz zu parken. Tilos a téren parkolni.

Es ist schwer, Deutsch zu sprechen. Nehéz németül beszélni. Es ist gefährlich, in der Sonne zu liegen. Veszélyes a napozni. Es ist nicht möglich, in zwei Stunden in Budapest zu sein. Nem lehetséges két órán belül Budapesten lenni. Es ist nicht erlaubt, in der Stadt so schnell zu fahren. Nem megengedett dolog, hogy a városban ilyen gyorsan hajtsanak. 2. Tárgyi mellékmondatok helyett akkor lehetséges a zu + Infinitiv szerkezet alkalmazása, ha (1) a főmondat és a mellékmondat alanyai azonosak; (2) a fő- és mellékmondat alanyai nem azonosak, azonban a mellékmondat alanya a főmondatban valamilyen formában megemlítésre került. Azonos alanyok: Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich mehr lerne. Ich habe meinem Vater versprochen, mehr zu lernen. Megígértem apámnak, hogy többet tanulok. Ich glaube, dass ich rechtzeitig nach Hause komme. Ich glaube, rechtzeitig nach Hause zu kommen. Remélem, hogy időben hazaérek. Nem azonos alanyok: Ich habe meinen Freund

gebeten, dass er mich besucht. Ich habe meinen Freund gebeten, mich zu besuchen. Arra kértem a barátomat, hogy látogasson meg. Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, dass sie morgen in die Stadt gehen. Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, morgen in die Stadt zu gehen. Azt javasoltuk a barátainknak, hogy holnap menjenek a városba. Ide tartozik még: jn. beauftragen megbízni vkit jm. etw erlauben megengedni vkinek vmit jm. etw befehlen megparancsolni vkinek vmit jm. etw gestatten megengedni vkinek vmit jm. etw/zu etw raten tanácsolni vkinek vmit jm. etw verbieten megtiltani vkinek vmit jm. etw vorschlagen javasolni vkinek vmit jm. etw vorschreiben előírni vkinek vmit 3. Célhatározói mellékmondat: a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos: , damit + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt felszólító módot használ) Die Mutter schickt ihren Sohn ins Geschäft, damit er Brot kauft. Az anya elküldi a fiát a boltba, hogy kenyeret vegyen. b. Ha a fő- és

mellékmondat alanya azonos: , um + zu + Infinitiv Der Junge geht ins Geschäft, damit er Brot kauft. Der Junge geht ins Geschäft, um Brot zu kaufen. A fiú elmegy a boltba, hogy kenyeret vegyen. A célhatározó kérdése: wozu? zu welchem Zweck? = miért, mi célból? Wozu / Zu welchem Zweck schickt die Mutter ihren Sohn ins Geschäft? Miért / Mi célból küldi az anya a fiát a boltba? 4. Módhatározói mellékmondatok: I. anélkül, hogy - ohne dass + KATI / ohne zu + Infinitiv a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos: , ohne dass + KATI + Kijelentő/Feltételes mód (A magyar itt feltételes módot használ) Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlauben/erlaubten. A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengednék. Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlaubt haben/hätten. A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengedték volna. b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos: , ohne + zu + Infinitiv Die

Mädchen gehen nach Hause, ohne dass sie ihre Eltern anrufen/anriefen. Die Mädchen gehen nach Hause, ohne ihre Eltern anzurufen. A lányok hazamennek anélkül, hogy a szüleiket felhívnák. Die Kinder gehen über die Straße, ohne dass sie sich umschauen/umschauten. Die Kinder gehen über die Straße, ohne sich umzuschauen. A gyerekek átmennek az utcán anélkül, hogy körülnéznének. Der Vater geht arbeiten, ohne dass er das Mittagessen gegessen hat/hätte. Der Vater geht arbeiten, ohne das Mittagessen gegessen zu haben. Az apa elment dolgozni anélkül, hogy az ebédet megette volna. II. ahelyett, hogy - (an)statt dass + KATI / (an)statt zu + Infinitiv a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos: , anstatt dass + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt feltételes módot használ) Die Frau fährt die Stadt, anstatt dass ihr Mann das Kleid kauft. Az asszony elmegy a városba, ahelyett hogy a férje venné meg a ruhát. b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos: , anstatt +

zu + Infinitiv Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt dass es im Zimmer lernt. Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt im Zimmer zu lernen. A gyerek focizik az udvaron, ahelyett hogy a szobában tanulna. III. ahhoz, hogy - um + zu + Infinitiv Er verdient zu wenig, um davon leben zu können. Túl keveset keres ahhoz, hogy abból meg lehetne/lehessen élni. Der Mantel ist zu groß, um ihn tragen zu können. A kabát túl nagy ahhoz, hogy hordani lehessen. Es ist zuviel, um alles schnell erledigen zu können. Ez túl sok ahhoz, hogy mindent gyorsan el lehessen intézni. ALAPFOK 1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú) 2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja) 3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása) 4. MUNKA (a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre) 5. TANULÁS (nyelvtanulás, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása) 6. UTAZÁS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN (villamoson,

autóbuszon, metrón; jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala) 7. UTAZÁS TAXIVAL (taxirendelés, cím közlése, fizetés) 8. UTAZÁS AUTÓN (parkolás, benzinvásárlás, autójavítás) 9. UTAZÁS VONATTAL, REPÜLŐGÉPEN, TÁVOLSÁGI BUSSZAL (állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés) 10. KÜLFÖLDI UTAZÁS (utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás) 11. POSTA (levél- és táviratfeladás) 12. TELEFON (felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás) 13. SZÁLLODA (fizetővendég-szolgálat, kemping szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások igénybevétele, távozás) 14. ÉTTEREM (helyfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés) 15. VENDÉGSÉG (vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés) 16. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és

háztartási cikkek nevei) 17. MOZIBAN, SZÍNHÁZBAN (műsor, jegyrendelés, jegyváltás) 18. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek) 19. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz) 20. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok) A FŐNÉVKÉNT HASZNÁLT MELLÉKNEVEK: . 2 A MELLÉKNÉVI IGENEVEK. 3 A NÉVELŐ EGYBEÍRÁSA AZ ELÖLJÁRÓSZÓVAL: . 3 A NYELVEK JELÖLÉSE: . 3 A MÓDBELI SEGÉDIGÉK OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV JELENTÉSE:. 4 A PREDIKATÍV MELLÉKNÉV . 5 A RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE . 7 A TŐSZÁMNEVEK:. 7 A TAGADÁS. 8 ABTÖNUNGSPARTIKELN . 9 SEMANTISCHE KLASSIFIZIERUNG DER ADVERBIEN . 11 1. LOKALADVERBIEN 11 2. TEMPORALADVERBIEN 12 3. MODALADVERBIEN 13 4. KAUSALADVERBIEN 14 AUCH / SOGAR / NICHT EINMAL . 16 1. AZ AUCH HASZNÁLATA: . 16 2. A SOGAR HASZNÁLATA . 16 BAR, -LICH, -ISCH . 17 DATUM:. 17 DER: . 18 DIE: . 18 DAS: . 19 NÉHÁNY FŐNÉV KÉT NÉVELŐVEL IS BÍR: . 20 „ERST” ODER „NUR”? . 21 FELSZÓLÍTÓ MÓD . 21

ELÖLJÁRÓSZAVAK . 22 GEHEN – MENNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL . 27 HALTEN – TARTANI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL . 28 KOMMEN - JÖNNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL . 29 MACHEN – CSINÁL VMIT IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL . 30 STELLEN – ÁLLNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL . 31 HÁNY ÓRA? . 32 IDŐPONTOK KIFEJEZÉSE . 33 NÉMET IGEIDŐK. 35 IGERAGOZÁS . 35 IGERAGOZÁS: . 37 INDIKATIV . 37 KONJUNKTIV . 37 INDIKATOREN DES REALITÄTSGRADS DER AUSSAGE . 38 KETTŐS ELÖLJÁRÓSZAVAK. 40 ZSARGON . 41 KONJUKTÍV I.: 43 KONJUNKTIV II.: 43 ORSZÁGOK ÉS NYELVEK:. 44 LEVELEK. 47 MELLÉKNÉV FOKOZÁS: . 48 DEKLINATION / ERŐS RAGOZÁS: . 49 SCHWACHE DEKLINATION / GYENGE RAGOZÁS: . 49 NÉVMÁSOK. 50 SZEMÉLYES NÉVMÁS. 50 VISSZAHATÓ NÉVMÁS . 50 KÖLCSÖNÖS NÉVMÁS . 50 ÖSSZE NE TÉVESZD! . 51 A CSAK TÖBBES SZÁMBAN HASZNÁLATOS FŐNEVEK (PLURALIATANTUM): . 52 SZÁMOK ÉS EZEKKEL VALÓ KIFEJEZÉSEK: . 54 1. OSZTÓSZÁMNEVEK: 54 2. SZORZÓSZÁMNEVEK: 54 3.

ISMÉTLŐSZÁMNEVEK: 54 4. SORSZÁMHATÁROZÓK: 54 5. FAJTAJELÖLŐ: 55 TÖRTSZÁMNEVEK: . 55 TIZEDES TÖRTEK:. 55 MATEMATIKAI MŰVELETEK: . 55 SZLENG-SZÓTÁR: . 56 TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK . 57 TÁRGYAS, GYENGE IGE . 57 TÁRGYATLAN, ERŐS IGE . 57 TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK . 58 TÁRGYAS, GYENGE IGE . 58 TÁRGYATLAN, ERŐS IGE . 58 TESTRÉSZEK NÉMETÜL:. 58 TULAJDONNEVEK MEGSZÓLÍTÓ SZAVAKKAL: . 60 VEGYES RAGOZÁSÚ FŐNEVEK:. 61 UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAVAK: . 62 VISSZAHATÓ IGÉK. 63 NÉMET-MAGYAR VONZATOK: . 64 AN + AKK:. 64 AUF + AKK: . 64 ZU + INFINITIV . 65