Nyelvtanulás | Német » Kővári Zalán - Német nyelv táblázatok kezdőknek

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 26 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:731

Feltöltve:2018. január 31.

Méret:946 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 dorina028 2021. április 14.
  Nagyon hasznos, köszönöm OK

Tartalmi kivonat

Német nyelv táblázatok kezdőknek Segédanyag a Dr Haán György – Dr. Pongrácz Judit – Simon Józsefné: Német Nyelvkönyv I. tankönyvhöz. Készítette: Kővári Zalán Tartalomjegyzék Határozott és határozatlan névelők. Birtokos névmás használata Brechungos igék. Mondatszórendek. Szeretni-szeretne. Az umlaut használata. A személyes névmás ragozása. A hímnemű gyenge főnevek ragozása. Állító és tagadó mondatok főbb fajtái. Igepárok a német nyelvben. Az „es” személytelen névmás használata. Módbeli segédigék. Birtokviszony kifejezése Egy esettel járó elöljárószavak. Főnevek végződései és többes számai Visszaható igék. ß vagy ss?. I. Visszacsatoló teszt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 II. Visszacsatoló teszt 24 - 1/26 - Határozott névelő Eset neve Nominativ alany Akkusativ tárgy Dativ részes Genitiv birtokos Hímnem der den dem des -s Nőnem die die der der Semleges nem das das dem des -s

Többes szám die die den -n der Nőnem eine eine einer einer Semleges nem Többes szám ein ein einem eines -s - Nőnem keine keine keiner keiner Semleges nem kein kein keinem keines -s Határozatlan névelő (= egy) Eset neve Nominativ alany Akkusativ tárgy Dativ részes Genitiv birtokos Hímnem ein einen einem eines -s Határozott névelő tagadása Eset neve Nominativ alany Akkusativ tárgy Dativ részes Genitiv birtokos Hímnem kein keinen keinem keines -s Többes szám keine keine keinen -n keiner Igeragozás 1. szabályszerű igék kommen heißen (s, ß, z) arbeiten (d, t) ich komme du kommst er/sie/es kommt ich heiße du heißt (st helyett csak t!) er/sie/es heißt ich arbeite du arbeitest er/sie/es arbeitet wir kommen ihr kommt sie/Sie kommen wir heißen ihr heißt sie/Sie heißen wir arbeiten ihr arbeitet sie/Sie arbeiten 2. leggyakoribb segédigék sein haben + A werden ich bin du bist er/sie/es ist ich habe du hast er/sie/es hat ich werde du wirst

er/sie/es wird wir sind ihr seid sie/Sie sind wir haben ihr habt sie/Sie haben wir werden ihr werdet sie/Sie werden - 2/26 - kötőhang! kötőhang! kötőhang! Birtokos névmás használata alanyesetben A birtokos neme ismeretlen mein, dein, unser és euer Buch hím vagy semlegesnemű sein Buch (rLehrer, rVater, rSessel vagy sFräulein, sMädchen, sBuch) nőnemű vagy többes számú ihr Buch (eFrau, sStudentin, eSchule vagy eFrauen, eVäter, eBücher) Ha a birtok hím- vagy semlegesnemű, akkor a birtokos névmás nem kap végződést, ha nőnemű vagy többes számú, akkor végződése: -e. Das ist mein Mann. = Az én férjem Das ist ihr Mann. = Az ő férje Das ist meine Frau. = Az én feleségem Das ist seine Frau. = az ő felesége Birtokos névmás ragozása Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem mein Sohn meinen Sohn meinem Sohn meines Sohns Nőnem meine Mutter meine Mutter meiner Mutter meiner Mutter Semleges nem mein Buch

mein Buch meinem Buch meines Buchs Többes szám meine Kinder meine Kinder meinen Kindern meiner Kinder Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem dein Sohn deinen Sohn deinem Sohn deines Sohns Nőnem deine Mutter deine Mutter deiner Mutter deiner Mutter Semleges nem dein Buch dein Buch deinem Buch deines Buchs Többes szám deine Kinder deine Kinder deinen Kindern deiner Kinder Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem sein Sohn seinen Sohn seinem Sohn seines Sohns Nőnem seine Mutter seine Mutter seiner Mutter seiner Mutter Semleges nem sein Buch sein Buch seinem Buch seines Buchs Többes szám seine Kinder seine Kinder seinen Kindern seiner Kinder Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem ihr Sohn ihren Sohn ihrem Sohn ihres Sohns Nőnem ihre Mutter ihre Mutter ihrer Mutter ihrer Mutter Semleges nem ihr Buch ihr Buch ihrem Buch ihres Buchs Többes szám ihre Kinder ihre Kinder

ihren Kindern ihrer Kinder Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem unser Sohn unseren Sohn unserem Sohn unseres Sohns Nőnem unsere Mutter unsere Mutter unserer Mutter unserer Mutter Semleges nem unser Buch unser Buch unserem Buch unseres Buchs Többes szám unsere Kinder unsere Kinder unseren Kindern unserer Kinder Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Hímnem euer Sohn euren Sohn eurem Sohn eures Sohns Nőnem eure Mutter eure Mutter eurer Mutter eurer Mutter Semleges nem euer Buch euer Buch eurem Buch eures Buchs Többes szám eure Kinder eure Kinder euren Kindern eurer Kinder - 3/26 - A hangtöréses igék I. – Brechung-os igék A Brechung egy, a ragozás során jelentkező hangváltozás E/2 és E/3 személyben, mely során az „e” átalakul „i” vagy „ie” hanggá, melyet írásban is jelölni kell. I. Igeragozás 1. A geben (i), helfen (i), treffen (i), sprechen (i), brechen (i), werfen (i) igék

geben sprechen ich gebe du gibst er/sie/es gibt ich spreche du sprichst er/sie/es spricht wir geben ihr gebt sie/Sie geben wir sprechen ihr sprecht sie/Sie sprechen 2. Kis változtatással még idesorolható igék: essen (i), messen (i), vergessen (i) és a nehmen (i) essen nehmen ich esse du isst (csak –t kap!) er/sie/es isst ich nehme du nimmst er/sie/es nimmt wir essen ihr esst sie/Sie essen wir nehmen ihr nehmt sie/Sie nehmen 3. A sehen (ie) és a lesen (ie) igék ragozása lesen sehen ich lese du liest (csak –t kap!) er/sie/es liest ich sehe du siehst er/sie/es sieht wir lesen ihr lest sie/Sie lesen wir sehen ihr seht sie/Sie sehen (h helyett msh. kettőzés!) II. Felszólítás E/2 T/2 önözés gib! = add! iss! = egyél! lies! = olvass! nimm! = vedd! gebt! = adjátok! esst! = egyetek! lest! = olvassatok! nehmt! = vegyétek! geben Sie! = adja Ön! essen Sie! = egyen Ön! lesen Sie! = olvasson Ön! nehmen Sie! = vegye Ön! - 4/26 - Mondatszórendek A

diák ajándékot vásárol a tanárnak. Csoportosítás szempontja: a mondatrészek közül melyik kerül előre? I. Egyenes szórend (k=>) A => Á k=kötőszó 1. Alany Der Schüler kauft dem Lehrer ein Geschenk. II. Fordított / kérdő / kiemelt szórend (k=>) Á => A k= kötőszó vagy kérdőszó 2. Állítmány a) eldöntendő kérdés (igen/nem kérdés) Kauft der Schüler dem Lehrer ein Geschenk? Vásárol a diák ajándékot a tanárnak? Válaszok: 1. Igen, vásárol Ja, er kauft (dem Lehrer ein Geschenk). 2. Nem, nem vásárol Nein, er kauft (dem Lehrer) kein Geschenk. => tárgy tagadása Nein, er kauft (dem Lehrer ein Geschenk) nicht. => teljes (tag)mondat tagadása Nein, er nicht kauft (dem Lehrer ein Geschenk). => állítmány (ige) tagadása b) megválaszolandó kérdés (kérdőszavas / kiegészítendő kérdés) Warum kauft der Schüler dem Lehrer ein Geschenk? Miért vásárol a diák ajándékot a tanárnak? 3. Tárgy Ein Geschenk kauft der

Schüler dem Lehrer. Egy ajándékot (és nem mást) vásárol a diák a tanárnak. 4. Határozó Dem Lehrer kauft der Schüler ein Geschenk. A tanárnak (és nem másnak) vásárol a diák egy ajándékot. - 5/26 - Szeretni és szeretne igék használata Szeretni érzelmi tartalommal I. lieben = szeretni Ich liebe Mónika Ullmann. = Szeretem U M-t (Az is lehet, hogy szerelmes vagyok bele) Vati, ich liebe dich. = Apu, szeretlek téged II. gefallen+D (ä) = tetszik valakinek valaki/valami Mónika Ullmann gefällt mir. = Tetszik nekem Ullmann Mónika Die Blumen gefallen dir. = A virágok tetszenek neked Szeretni érzelmi tartalom nélkül III. haben gern = szeretni, kedvelni valamit Ich habe den Sessel gern. = Szeretem a fotelt (Mert kényelmes) Habt ihr das Überraschungsei gern? = Szeretitek a kinder tojást? IV. mögen = szeretni a.) mögen mint főige b.) mögen mint segédige ich mag du magst er/sie/es magt ich mag. du magst. er/sie/es magt. wir mögen ihr mögt sie/Sie

mögen wir mögen. trinken ihr mögt. trinken sie/Sie mögen. trinken trinken. trinken. trinken. a.) Hans magt Orangensaft = Hans szereti a narancslét (inni) b.) Hans magt Orangensaft morgens trinken = Hans szeret reggelenként narancslét inni V. möchte = szeretne a.) möchte mint főige b.) möchte mint segédige ich möchte du möchtest er/sie/es möchte (lemarad a t!) ich möchte. du möchtest. er/sie/es möchte. wir möchten ihr möchtet sie/Sie möchten wir möchten. trinken ihr möchtet trinken. sie/Sie möchten. trinken trinken. trinken. trinken. a.) Hans möchte ein Orangensaft = Hans szeretne egy narancslét (kapni) b.) Hans möchte ein Orangensaft morgen trinken = Hans szeretne reggel egy narancslét inni - 6/26 - Az umlaut használata 1. A főnevek többes száma Egyes főnevek többes számukban umlautot vesznek fel. Például: rVater (apa) => eVäter rSchrank => eSchränke rOfen (kályha) => eÖfen rWort => eWorte/eWörter eMutter (anya) =>

eMütter sBuch => eBücher Mivel az „e” hang nem kaphat umlautot, ezért a következő szabály figyelhető meg: a => ä, o => ö, u => ü Mivel az „o” és az „ö” hang kiejtése eltér egymástól, és ugyanígy az „u” és „ü” hang kiejtése is eltér egymástól, így az „a” és „ä” hangokat sem ejthetjük ki ugyanúgy! Az ä (umlaut a) kiejtése „e” vagy „é” hang. De ha úgy ejtjük, mint az umlaut nélküli párját, akkor nem hozunk létre hangtörést, márpedig ez az Umlaut és a Brechung lényege. Az Umlaut a mély magánhangzókra (a, o, u) míg a Brechung egy magas magánhangzóra (e)-re vonatkozó hangtörés. 2: Hangtöréses igék II. Ide tartoznak a következő igék: tragen (hord, visel), fahren (utazik), abfahren (elindul), erfahren (megtud), halten (megfog, tart), erhalten (megkap, elnyer), enthalten (tartalmaz, magába foglal), sich unterhalten (szórakozik), gefallen (tetszik), schlafen (alszik), empfangen (átvesz,

fogad), waschen (mos), einladen (meghív), lassen (hagy, enged) a.) umlautos igék ragozása – a hangtörés csak E/2 és E/3-ban jelentkezik! fahren halten (t-re végződik) lassen (s-re végződik) ich fahre du fährst er/sie/es fährt ich halte du hältest er/sie/es hältet ich lasse du lässt er/sie/es lässt wir fahren ihr fahrt sie/Sie fahren wir halten ihr haltet sie/Sie halten wir lassen ihr lasst sie/Sie lassen b.) felszólítás – nem kap az igék felszólító alakja umlautot! E/2 T/2 önözés fahr(e) = utazz! halt(e)! = tartsd! fogd! lass(e)! = hagyd! engedd! fahrt! = utazzatok! haltet! = tartsátok! lasst! = hagyjátok! fahren Sie! = utazzon Ön! halten Sie! = tartsa Ön! lesen Sie! = olvasson Ön! - 7/26 - Határozott névelők - N A D G - Egyes szám der den dem des -s die die der der Többes szám die die den -n der das das dem des -s Önözés - Megjegyzés: A tárgyeset csak hímnemben jelenik meg. Részes és birtokos esetben a hím

és semleges nem megegyezik A többes szám csak részes esetben tér el a nőnemtől. Személyes névmások N A D ich mich mir du dich dir Egyes szám er sie ihn sie ihm ihr es es ihm wir uns uns Többes szám ihr sie euch sie euch ihnen Önözés Sie Sie Ihnen Megjegyzés: Egyes szám harmadik személyben (E/3) a tárgyeset csak hímnemben jelenik meg. T/1 és T/2 esetén tárgy és részes eset megegyezik Visszaható névmások Egyes szám A D mich mir dich dir uns uns sich Többes szám euch euch Önözés sich Megjegyzés: Csak egyes és többes szám harmadik személyben (E/3, T/3) tér el a személyes névmás ragozásától, de akkor mindig „sich” lesz. - 8/26 - A hímnemű gyenge főnevek ragozása 1. rStudent -en, -en = hallgató (főiskola, egyetem, tanfolyam) rKnabe = a srác, rJunge = a fiú, rKollege = a munkatárs, rPatient = páciens, rPolizist = a rendőr, rArchitekt = az építész, rMensch = az ember, rLöwe = az oroszlán Der Lehrer fragt

den Studenten. = A tanár kérdezi a hallgatót Der Lehrer fragt die Studenten. = A tanár kérdezi a hallgatókat Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Egyes szám der Student den Studenten dem Studenten des Studenten Többes szám die Studenten die Studenten den Studenten der Studenten 2. rNachbar, -n, -n, Der Mutter kocht dem Nachbarn einen Coffee. = Anya főz a szomszédnak kávét Der Mutter kocht den Nachbarn Coffee. = Anya főz a szomszédoknak kávét Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Egyes szám der Nachbar den Nachbarn dem Nachbarn des Nachbarn Többes szám die Nachn die Nachbarn den Nachbarn der Nachbarn Egyes szám der Name den Namen dem Namen des Namens Többes szám die Namen die Namen den Namen der Namen Egyes szám der Herr den Herrn dem Herrn des Herrn Többes szám die Herren die Herren den Herren der Herren 3. rName -ns, -n = név Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) 4.

rHerr -n, -en = úr Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) 5. Van egyetlen egy darab semleges nemű is: sHerz, -en, -en = szív Alanyeset (N) Tárgyeset (A) Részes eset (D) Birtokos eset (G) Egyes szám das Herz das Herzen dem Herzen des Herzen - 9/26 - Többes szám die Herzen die Herzen den Herzen der Herzen Állító és tagadó mondatok főbb fajtái Állító mondatok Az apa ajándékoz a fiának egy könyvet. Der Vater schenkt seinem Sohn ein Buch. Kijelentő A vendégek csevegnek az asztalnál. mondatok Die Gäste plaudern am Tisch. Tagadó mondatok Az anya nem ajándékoz a lányának babát. Die Mutter schenkt ihrer Tochter keine Puppe. A lakásban nincs fürdőszoba. Die Wohnung hat kein Badezimmer. A falon függ egy kép, a szekrény mellett. Ein Bild hängt an der Wand neben dem Schrank. Nem iskolába jár Péter, hanem németórára. Peter besucht die Schule nicht sondern Deutschstunde. Ki vagyok én? Wer bin ich? Ő nem a szerelő?

Ist er Monteur nicht? Kérdő Van kocsink? mondatok Haben wir einen wagen? Nektek nincs foteletek? Habt ihr keinen Sessel? Otthon van a tanárnő? Ist die Lehrerin zu Hause? Miért nem mész haza? Warum gehst du nach Hause nicht? Menj autóval! Fahr mit dem Auto! Ne vidd magaddal az esernyőt! Bring(e) keinen Schirm mit! Felszólító Csukjátok be az ablakot! mondatok Macht das Fenster zu! Átsétálok a parkon! Mache ich einen Spaziergang durch den Park! Mondatvégi írásjel Ne egyél olyan gyorsan! Iss so schnell nicht! Ne menjünk még az iskolába! Gehen wir noch nicht in die Schule! - 10/26 - . ? ! Igepárok a német nyelvben Az ige cselekvést fejez ki = a folyamat még tart. Kérdőszava: wohin? = Hová? Az ige állapotot fejez ki = a folyamat már befejeződött. Kérdőszava: wo? = Hol? (HOLD szabály) Leggyakoribb igék: stellen+A = állít hängen+A = akaszt legen+A = fektet setzen sich +A= ültet, leül stehen +D = áll hängen +D = függ, lóg liegen

+D = fekszik sitzen +D = ül A tárgy estű (Akkusativ) és részes esetű (Dativ) elöljárószavak an (|)+A auf (–)+A in+A unter+A über+A vor+A hinter+A neben+A zwischen+A -ra, -re -ra, -re -ba, -be alá fölé elé mögé mellé közé an (|)+D auf (–)+D in+D unter+D über+D vor+D hinter+D neben+D zwischen+D -on, -en, -ön -on, -en, -ön -ban, -ben alatt fölött előtt mögött mellett között Példamondatok Inge hängt ein Bild an die Wand. = Inge egy képet akaszt a falra. Das Bild hängt an der Wand. = A kép a falon függ. Du legst das Buch auf den Tisch. = Az asztalra teszed a könyvet. Das Buch liegt auf dem Tisch. = A könyv az asztalon fekszik. Er stelt den Stuhl hinter den Schreibtisch. = Az íróasztal mögé állítja a széket. Der Stuhl steht hinter dem Schreibtisch. = A szék az íróasztal mögött áll. Stellen Sie das Glas neben den Teller! = Állítsa a poharat a tányér mellé! Das Glas steht neben dem Teller. = A pohár a tányér mellett

áll. Ich hänge die Lampe über den Tisch. = Az asztal fölé akasztom a lámpát. Die Lampe hängt über dem Tisch. = A lámpa az asztal fölött lóg. Ich stelle den Stuhl zwischen den Schrank und die Couch. = A szekrény és a heverő közé állítom a széket. Der Stuhl steht zwischen dem Schrank und der Couch. = A szék a szekrény és a heverő között áll. - 11/26 - Az „es” névmás, mint általános alany 1. es ist (es war) + N Es ist kalt. = Hideg van Es ist 8 Uhr = 8 óra van Jelző vagy időhatározó áll utána. Aber es ist je Sonntag! = De hiszen ma vasárnap van! Es war Winter. = Tél volt Ha főnév követi (nap, napszak, évszak), akkor az alanyesetben áll. 2. es gibt (es gab) + A Létezés kifejezése. Határozatlan névelővel vagy a nélkül lévő főnevek előtt használatos Amiről azt állítjuk, hogy van (vagy nincs), az tárgyesetbe kerül. Gibt es einen Hund im Garten? = Van kutya a kertben? Nein, es gibt keinen. = Nem, nincs 3. es + ige +

vonzatok (A) Es freut mich sehr. = Nagyon örvendek (D) Wie geht es dir? = Hogy vagy? Danke, gut. = Köszönöm, jól Es ist mir kalt. = Fázom Es tut mir leid. = Sajnálom es handelt sich um+A; es geht um+A = szó van valamiről es kommt zu+D = sor kerül valamire es lohnt sich zu+inf = érdemes valamit megcsinálni (schein|en) Es scheint mir = Úgy tűnik nekem 4. személytelen igék (schnei|en) Es schneit. = Havazik Es regnet = Esik (az eső) Es blitzt = Villámlik (donnern) Es donnert. = Mennydörög Es zieht = Huzat van 5. Ha a cselekvés alanya nem ismert (klingeln) Es klingelt. = Csengetnek Es klopft = Kopognak Die Nachnbarn klingeln. = A szomszédok csengetnek Pisti klopft = Pisti kopog 6. „es”, mint semleges nemű személyes névmás Das ist ein Haus. = Ez egy ház Es ist sehr schön = (Az) nagyon szép Nyílván, ha a főnév nem semleges nemű, akkor nem „es”, hanem „er” vagy „sie” kell. Der Tisch ist klein. = Az asztal kicsi Er steht in der Ecke = (Az) a

sarokban áll - 12/26 - Módbeli segédigék 1. können + inf* – tud, képes valamire (előzetes képesség szükséges), -hat, -het Norbert gyorsan tud futni. = Norbert kann sehr schnell laufen Ezen a nyáron szabadságra mehetünk. = Wir können diesen Sommer auf Urlaub fahren 2. dürfen + inf – szabad, lehet, engedély kell hozzá, -hat, -het A gyerek mehet ma moziba. (elengedték) = Das Kind darf heute ins Kino gehen 3. wollen + inf – akar Akarunk még maradni holnapig. = Wir wollen noch bis Morgen bleiben 4. mögen + inf – szeret, kedvel vkit, vmit Szeretem a húslevest. = Ich mag Fleischsuppe (essen) A gyerek szereti a németet tanulni. = Das Kind mag Deutsch lernen 5. müssen + inf – muszáj, kell, feltétlen engedelmesség Nekem sokat kell tanulnom. = Ich muss viel lernen 6. sollen + inf – kell, erkölcsileg kényszer, enyhe felszólítás, tanácstalanság Segíteni kell a szülőknek. Man soll den Eltern helfen Neked még tanulnod kell a szavakat. = Du sollst

die Wörter noch lernen Egyek még? = Soll ich essen? können dürfen wollen ich kann du kannst er/sie/es kann ich darf du darfst er/sie/es darf ich will du willst er/sie/es will wir können ihr könnt sie/Sie können wir dürfen ihr dürft sie/Sie dürfen wir wollen ihr wollt sie/Sie wollen mögen müssen sollen ich mag du magst er/sie/es mag ich muss du musst er/sie/es muss ich soll du sollst er/sie/es soll wir mögen ihr mögt sie/Sie mögen wir müssen ihr müsst sie/Sie müssen wir sollen ihr sollt sie/Sie sollen *inf (Infinitive) = főnévi igenév - 13/26 - Birtokviszony kifejezése 1. Birtokos eset a ház ablaka = das Fenster des Hauses, a ház ablakai = die Fenster des Hauses A diáklány tanárnője = die Lehrerin der Schülerin, A diáklány tanárnői = die Lehrerinnen der Schülerin A diáklányok tanárnője = die Lehrerin der Schülerinnen A diáklányok tanárnői = die Lehrerinnen der Schülerinnen (N) Itt van az apa fotelje = Es ist der Sessel

des Vaters. (A) Keresem az apa fotelét. = Ich suche den Sessel des Vaters (D) Veszek a főnök fiának valamit. = Ich kaufe dem Sohn des Leiters etwas 2. von + D – csak élőlény esetén használható Ezek gyerekek könyvei. = Es ist die Bücher von Kindern Ezek munkások lakásai. = Das sind Wohnungen von Arbeitern (G) a fiú biciklijének a lámpája = die Lampe des Fahrrades von dem Knaben a biciklim = das Fahrrad von mir (mein Fahrrad) az ebédetek = das Mittagessen von euch (ihr Mittagessen) 3. Személynevek birtokos esete Péter könyve = das Buch Peters vagy Peters Buch Anna szobája = das Zimmer Annas vagy Annas Zimmer Ady felesége = die Frau Adys vagy Adys Frau das Denkmal Friedrich Schillers = Friedrich Schiller emlékműve, Sándors Petőfi Leben = Petőfi Sándor élete Vaters Buch = az apa könyve, Mutters Zimmer = az anya szobája, Onkels Haus = a nagybácsi háza, Tantes Frühstück = a nagynéni reggelije Müllerné házában lakom. = Ich wohne in Frau Müllers

Haus 4. Birtokos eset és birtokos névmás összehasonlítása a.) birtokos eset: a ház ablaka = das Fenster des Hauses b.) birtokos névmás: a (mi) házunk = unser Hause c.) birtokos estet és névmás együtt: a mi házunk ablaka = das Fenster unser Hause A mi házunk ablakában van egy virág. = Eine Blume ist in dem Fenster unser Hause (N) Itt van az apám fotelje = Das ist der Sessel meines Vaters. (A) Keresem az apám fotelét. = Ich suche den Sessel meines Vaters (D) Veszek a főnököm fiának valamit. = Ich kaufe dem Sohn meines Leiters etwas - 14/26 - Egy esettel járó elöljárószavak a.) tárgyeset 1. durch+A = át, keresztül => Kannst du mich durch das Fenster sehen? = Látsz engem(et) az ablakon keresztül? 2. bis+A = -ig (térben és időben is) => Tschüß, bis morgen= Viszlát holnapig => Ich fahre bis Wien mit Schiff. = Bécsig hajóval utazom 3. für+A = -ért, számára => Die Schüler kaufen die Schokolade für den Lehrer. = A diákok vesznek

csokit a tanárnak 4. gegen+A = ellen – térben, köröl(belül) – időben => Das Auto fuhr gegen einen Baum gegen 10 Uhr. = Egy autó nekiment a fának 10 óra körül. 5. ohne+A = nélkül => Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker 6. um = körül (hely), –kor (idő) => Wir sitzen um den Tisch um 8 Uhr vormittag. = Reggel 8-kor az asztal körül ülünk 7. A+entlang = hosszában, mentében => Gehen Sie diese Straße entlang! = Menjen végig ezen az utcán! b.) részes eset 1. aus+D = -ból, -ből 2. bei+D = -nál, -nél => 3. mit+D = -val, -vel => Kommst du mit mir tanzen? = Jössz velem táncolni? 4. nach +D = felé (térben), után (időben) => Ich möchte nach dem Unterricht nach Hause gehen.= Szeretnék az óra után haza(felé) menni 5. seit+D = óta => Ich kenne meinen Friend seit dem Abitur = Az érettségi óta ismerem a barátomat. 6. von+D = -ból, -ből, -tól, -től 7. zu+D = -hoz, -hez, -höz => Möchtest du schon zu Hause bist? = Szeretnél

már otthon lenni? 8. D+gegenüber = szemben valamivel c.) birtokos eset 1. statt+G= helyett 2. dank+G = hála vminek - 15/26 - Hímnemű főnevek 1. Jelentés szerint a hímnemű élőlények a hét napjai Napszakok a hónapok az évszakok a világtájak a csapadékok és szelek az autómárkák am am im im im rMann ¨-er rMontag -e rMorgen rMai rSommer rOsten rRegen rSkoda férfi hétfő reggel május nyár kelet eső skoda rHonig -e rTeppich -e rSchüler rKünstler rSchaffner rSäugling -e rKommentar -e rSekretär -e rStudent -en -en rFiseur -e rArzt ¨-e rSozialist -en -en rKapitalismus méz szőnyeg diák művész kalauz csecsemő hozzászólás titkár hallgató fodrász orvos szocialista kapitalizmus 2. Végződés szerint -ig -ich -er -ler -ner -lin -ar (ami idegen eredetű szó) -är -ent -eur -or -ist -ismus képzős főnevek Nőneműek 1. Jelentés szerint a nőnemű élőlények folyónevek számjegyek eMutter ¨eDonau, eElbe, eTheiß eEins anya Duna, Elba,

Tisza Az egyes Kivételek: rRhein = Rajna, rMain = Majna, rPo = Pó, rNil = Nílus 2. Végződés szerint -in -heit -keit -schaft -ung -ei -ie (ami idegen eredetű szó) -ik -ion -age -euse -enz -tät -ur képzős főnevek eFreundin -nen eFreiheit -en eMöglichkeit -en eFreundschaft -en eWohnung -en eKonditorei -en eChemie ePolitik eStation -en eMassage -n eFriseuse -n eIntelligenz eUniversität -en eNatur - 16/26 - barátnő szabadság lehetőség barátság lakás cukrászda kémia politika állomás masszázs fodrásznő intelligencia egyetem természet Idegen eredetűek: eChance = sansz, esély, eCouch = heverő eCourage = kurázsi, bátorság, eMasseuese = masszőrnő Semlegesneműek 1. Jelentés szerint a fiatal élőlények a hím és nőnemű élőlények közös neve sKind -er sPferd -e gyerek ló das schöne Budapest = szép Budapest das wunderbare Ungarn = csodálatos Magyarország Kivételek: rMensch -en -en = ember 2. Végződés szerint sMädchen sFräulein

sGeheimnis -se sEigentum ¨-er sBalett -e sParlament -e sMuseum eMuseen -chen -lein -nis -tum -ett (ami idegen eredetű szó) -ment -um képzős főnevek kislány kisasszony titok tulajdon balett képviselőház természet Kivételek: rBus -se = busz, eErlaubnis -se = engedély rIrrtum ¨-er = tévedés, rReichtum ¨-er = gazdagság Tipikus többes számok Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Egyes szám rSchüler rVater rTisch rStuhl rJunge rStudent végződés ¨-e ¨-e -n -en Többes szám eSchüler eVäter eTische eStühle eJungen eStudenten 1. 2. 3. 4. eMutter eQuelle eStation eÄrztin ¨-n -en -nen eMütter eQuellen eStationen eÄrztinnen 1. 2. 3. 4. sParlament sAuto sGeheimnis sEigentum -e -s -se ¨-er eParlamente eAutos eGeheimnisse eEigentümer Francia eredetű hímnemű foglalkozásnevek rChauffeur /rSchofför -e rFriseur rMasseur rMonteur rInstallateur rIngenieur [sofőr] [frizőr] [masszőr] [montőr] [instalatőr] [inzsinyőr] - 17/26 - sofőr fodrász masszőr, gyúró

szerelő (mechanikai) szerelő (elektronikai) mérnök Visszaható igék I. Nem visszaható igék Itt az alanyra való visszautalás maga az alany. Ha használnánk visszaható névmást, akkor alanyesetben lenne. De az tulajdonképpen maga az alany Ezért nem használunk itt visszaható névmást, és nincs is annak alanyesetű ragozása. II. Visszaható igék, melyek a magyar nyelvben nem azok, bár van bennük visszahatás sich kämen => ick käme mich = megfésülöm magam (= megfésülködöm) sich waschen => ich wasche mich = megmosom magam (= megmosakszom) sich setzen => Anna setzt sich = Anna leülteti magát (Anna leül) sich befinden = (saját maga ott) található, van In die Wohnung befindet sich kein Badezimmer. = A lakásban nincs fürdőszoba sich freuen = örülni Du freust dich auf mein Geschenk. = (Előre) örülsz az ajándékomnak. => Előre (meg)vidámítod magadat az ajándékom által III. A visszaható névmás ragozásai: 1.) sichN – ez az,

ami csak elméletben létezik 2.) sichA – ekkor a visszaható névmás tárgyesetbe kerül 3.) sichD– ekkor a visszaható névmás részes esetbe kerül Mivel az esetek döntő többségében (90%-ban) a visszaható névmást tárgyesetbe tesszük, így a „sich” mindig sichA –ot jelent. IV. Visszaható igék, melyek többféle alakban is léteznek 1.) vor|stellen D A = bemutat valakinek valakit Die Abteilungsleiterin stellt der Abteilung den neuen Schüler vor. = Az osztályfőnök bemutatja az osztálynak az új diákot. 2.) sich vor|stellen D = bemutatja (magát) valakinek Der Lehrer stellt sich den Studenten vor. = A tanár bemutatkozik a diákoknak 3.) sichD vor|stellen A = elképzel (magának) valamit Ich stelle mir eine neue Futur vor. = Elképzelek magamnak egy szép új jövőt - 18/26 - ß vagy ss?  Új szabály vonatkozik a kettős s írására. A jövőben általában ss-t kell írni, a ß-t csak hosszú magánhangzók és kettőshangzók (diftongusok, mint

pl. ei) után használjuk, ezekben az esetekben azonban továbbra is él az ß betű. (Közbevetés: a ß betű egyszerűen gépelhető magyar billentyűzeten is, az ALT GR + Á billentyűk leütésével.) Az új szabályra a legelterjedtebb példa a daß szócska, amelyet bizony dass-nak kell írni. De a hordóból is Fass, a folyóból Fluss, a csókból Kuss lett. Forrás: http://teuton.hu/downloads/TEUTON nemet szakforditoi hirlevel ff II 2pdf  A legjelentősebb változás a hangjelölésben az ß és az ss használatát érinti. A korábbi helyesírásban akkor írtak ß-t, ha két magánhangzó között [sz] állt. (Szögletes zárójelben a magyar hangjelölés módszereivel jelöljük a megközelítő hangértéket.) ß-t írtak az olyan szavak végére is, amelyekben akkor is [sz]-t ejtettek, ha (írásban) magánhangzóval kezdődő ragot kapcsoltak a tőhöz. A s-t akkor használták és használják, ha a szóvégi [sz] a ragozásban [z]-vel váltakozik. Az új

helyesírás szerint csak akkor kell és szabad ß-t írni, ha a nem váltakozó [sz] hosszú magánhangzó után áll, rövid magánhangzó után a ragozott alakokban ss-t kell írni. Ez a látszólag bonyolult szabály valójában jól illeszkedik a német helyesírás logikájába. A német helyesírás nem ékezetekkel jelöli a magánhangzók hosszúságát, hanem a rákövetkező mássalhangzó jelével: ha a magánhangzó hosszú, csak egy mássalhangzóbetűt írnak (pl. Wagen [vágen] kocsi), ha rövid, kettőt (pl. Wasser [vaszer] víz) (Ezt persze az is lehetővé teszi, hogy hosszú mássalhangzók nincsenek.) A reform következtében hasonló lett az [sz] jelölése is: Fässer [feszö] hordók, de Maße [mászö] pintek. Forrás: http://www.nyesthu/hirek/megbukott-a-helyesirasi-reform  Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér,

tud), fleißig (szorgalmas). Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste (tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit). Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS. Forrás: https: A helyesirasi reform.doc  Ehhez a témához a szabály: Diftongusok (kettős magánhangzó, mint au, ei, ai, eu, äu, ie) után, illetve akkor, ha az előző magánhangzót nyújtja a scharfes s, akkor még az új helyesírás szerint is ß-szel kell írni a szót, viszont ahol ezek az esetek nem állnak fenn, ott az ss a helyes. Hogy a gyakorlatban ez mit jelent, szemléltetem konkrét példák segítségével: Hosszan ejtendő magánhangzó után - ß: vergaß, groß, fraß, Straße, Gruß stb. Diftongus (kettős magánhangzó au, ei, ai, eu, äu) után - ß: heißen, reißen, scheußlich, Strauß, außer, draußen,

Äußerung stb. Újdonság, hogy a röviden ejtendő magánhangzók után ss áll: müssen, fassen, dass, hässlich, Fass, Riss stb. Megjegyzések: Svájcban ß helyett mindig ss-t használnak. Nagy ß nem létezik. Forrás: http://nemet-nyelvtanulas.blogspothu/2011/11/vagy-ss 09html - 19/26 - I. Visszacsatoló teszt I. Bemutatkozás (név) II. Személyes névmások Én szeretem anyut. Te nem nézed aput. Ő nézi a lámpát? (♂) Ő reggelizik. (♀) Az eszi a tábla csokoládét. Megyünk haza.

Megkérdezitek a tanárt? Ők nem a doktornők. Ön a vendég? III. Létige (sein) Én vagyok a tanár. - 20/26 - Te nem vagy a tanárnő. Ő a diák. (♂) Ő nem a diáklány. (♀) Az nem a ceruza. Mi vagyunk a szerelők. Ti még nem vagytok itt?

Ők eladónők? IV. Birtoklás (haben) Van egy biciklim. Nincs foteled. Neki van a birtokában egy íróasztal. (♂) Nincs babája? (♀) A lakásnak 3 szobája van. Van németóránk? És ceruzáitok vannak? - 21/26 - Van nappalijuk? V. Birtokos névmások Az én biciklim.

A te előszobád. Az ő lánytestvére. (♂) Az ő fiútestvére. (♀) Az ő babája. (pl kisasszony) A mi kanapénk. A ti szőnyegetek. Az ő székeik. VI. Tárgy (Akkusativ) és részes (Dativ) eset Az anya ajándékoz egy babát a lányának. Az apa nem vesz kerékpárt a fiának. Az asztalon fekszik a

füzet. - 22/26 - A függöny lóg az ablak előtt. A diák mögött áll egy tanár. A vendégek csevegnek az asztalnál. VII. Felszólítás és javaslattevés Dolgozz! Ez hibás. Írdd újra! Olvasd el a leveledet! Vigyétek magatokkal! Ne egyek még, hiszen most óra van! Menjünk haza!

VIII. Elöljárószavak Egy gyerek játszik a szőnyegen az asztal alatt. A falon függ egy kép, a szerény mellett. Tedd az asztalra! Rakjátok a szék elé! - 23/26 - II. Visszacsatoló teszt I. VAN (sind, es ist, es gibt, haben) Van széked? Hiszen szombat van! Ő a szerelő? Van egy ceruzám. Nektek nincs lakásotok? A lakásban van két szoba,

egy konyha és egy fürdőszoba. Otthon van a tanárnő? Te vagy az eladónő. Van autónk? II. Mondatszórend gyakorlása Az asszony elveszi a könyvet és odaadja a férjének. Igyál tejet, de ne egyél csokit! Nem iskolába jár Péter, hanem németoktatásra. Vagy Pisti olvasta már az apja könyvét? III. Alany, tárgy és részes eset gyakorlása A mondatok párban állnak! Az apa vesz

a fiának egy ajándékot. Ő veszi neki azt. - 24/26 - Az anya nem ad a lányának ajándékot. Ő nem adja neki azt. Itt jön a tanár. Látom a tanárt. Akaszd fel a képet a falra! A kép lóg a falon. Egy fotel van a szobában. Beviszek egy fotelt a szobába. Ceruza fekszik az asztalon.

Ceruzát rakok az asztalra. IV. Igeragozás gyakorlása sein haben möchte ich du er/sie/es ich du er/sie/es ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie warten heißen geben ich du er/sie/es ich du er/sie/es ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie - 25/26 - arbeiten mixen lesen ich du er/sie/es ich du er/sie/es ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie V. Határozott névelő ragozása 1. der => hímnem alanyeset vagy pedig 2. den => hímnem tárgyeset vagy pedig 3. dem => hímnem részeseset vagy pedig 4. die => nőnem alanyesete vagy pedig

5. das => semleges nem alanyeset vagy pedig VI. Személyes névmás ragozása 1. ihm => E/3, hímnem részes eset vagy pedig 2. sie => E/3, nőnem alanyeset vagy pedig 3. es => vagy pedig 4. uns => T/1, tárgyeset vagy pedig 5. euch => vagy pedig VII. Mit jelent? 1. sein = vagy pedig 2. ihr = vagy pedig - 26/26 -