Nyelvtanulás | Angol » Ablonczyné Mihályka Lívia - Gazdaság és nyelv kapcsolata

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 24 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:24
Feltöltve:2019. február 02
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Ablonczyné Mihályka Lívia egyetemi tanár Gazdaság és nyelv kapcsolata Magyar Nyelvstratégiai Intézet ‚Gazdaság és szaknyelv’ Tudományos Konferencia 2018. január 18 1 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Az előadás felépítése     Bevezető gondolatok Gazdaság – nyelv kapcsolata Gazdasági (szak)nyelv – üzleti (szak)nyelv Kutatóműhelyek Magyarországon  Terminológiai kutatások  Gazdaság – nyelv – kultúra  Gazdaság – szakmai kommunikáció – vállalati kommunikáció  Gazdaság – nyelv – felsőoktatás  Kutatási trendek – doktori iskolák  Összegzés 2 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Bevezető gondolatok  Gazdasági, társadalmi változások –

gazdaság és nyelv viszonyának vizsgálata „Hol találkozunk és kik? A nyelvben, a nyelvekben, mint ahogy minden emberi a nyelvben találkozik. A nyelv saját belső és külső kommunikációs tevékenységünk reprezentációja. Tehát nincs olyan élettevékenység, egyedi és csoporttevékenység, amelyben a nyelv ne játszana alapszerepet. Így a nyelvvel foglalkozás nem a nyelvtudósok kizárólagos sajátja, de mindenkié, aki emberi, sőt ember által létrehozott dolgokkal foglalkozik”. (Vámos Tibor 2006. Nyelvek és agyak az informatika korában Magyar Tudomány. 2006/4 411–418) 3 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv  Gazdaságtudomány – nyelvtudomány „Egy tudomány társadalmi hasznosságát az is meghatározza, hogy miként járul hozzá más tudományok által felvetett kérdések megválaszolásához”. (Raskó István 2006. Genetika – a 21 századi

„csodafegyver” szerepe a populáció-eredetvizsgálatában. Magyar Tudomány 2006/4 402–410)  Interdiszciplináris megközelítés  Kapcsolódási pontok  Gazdaság és jellemzői, szabályai – nyelv és jellemzői, szabályai 4 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdasági (szak)nyelv Üzleti (szak)nyelv  Szaknyelv „A modern világban mindennek van és kell is hogy legyen szaknyelve, olyan, amely a köznapi nyelv határozatlanságát felváltja egy logikai eszközökkel kezelhető, egyértelmű, lehetőleg egyéb környezettől független nyelvre” (Vámos 2006: 411)  fogalmi lehatárolás  szaknyelvkutatások időszerűsége, szükségessége és fontossága  szaknyelv – köznyelv  tágan értelmezett gazdasági szaknyelv 5 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdasági szaknyelv mint terminus

 Társadalomtudomány  Gazdálkodás- és Szervezéstudomány  Közgazdaságtudomány  Fogalmi zavar  gazdálkodástudomány nem azonos a közgazdaságtudománnyal  közgazdaságtan nem gazdálkodástan vagy üzleti tudomány  közgazdaság (economics) fogalmi rendszere nem szinonima az üzleti (business) fogalmi rendszerrel 6 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdálkodástudomány nyelve Journal of Economic Literature (JEL)  általános gazdaságtan (a gazdaságtan szerepe, viszonya a többi tudományhoz, gazdaságszociológia, stb.)  gazdasági gondolkodás és módszertan  nemzetközi gazdaság  pénzügyek  közszféra gazdaságtana  jóléti gazdaságtan  munkagazdaságtan és demográfia, jog és gazdaság kapcsolata  Business Administration tárgykörébe tartozó témák és üzleti tudományok, marketing és számvitel, stb.  agrárgazdaságtan és

környezet-gazdaságtan  regionális gazdaságtan 7 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Tágan értelmezett gazdasági nyelv  Közelség a köznyelvhez  előny vagy hátrány?  Különbség a köznyelvhez képest  csak szókincs?  különbség:  pontosság  tárgyilagosság  absztrakció  információsűrűség  emocionális semlegesség  személytelen jelleg  logikai koherencia  meghatározott terminushasználat 8 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdasági (szak)nyelv Üzleti (szak)nyelv Fogalmi zavar  Ok  rendszerváltozás  Következmények  az új fogalmi rendszer kialakulása  a közgazdasági és gazdálkodási/üzleti szaknyelv szétválása  az őseredeti fogalmak visszaemelése  új szubkultúrák nyelvének és az  Európai Unió szaknyelvének

kialakulása 9 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdasági performancia tipológiája Nyelvhasználati szféra Stílus Formák, termékek közgazdaságtudomány tudományos többnyire írott tanulmány, szakkönyv gazdasági szövegek hivatalos, írott utasítások, szerződések, szabályzatok tényleges kommunikáció szóbeli tárgyalások, konzultációk média publicisztika (írott és/vagy szóbeli újságcikkek, interjú, hirdetések utca embere a gazdaságról köznyelvi párbeszéd, kritikai vélemény, felhívás 10 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Kutatók és kutatások tegnap és ma  Ablonczy-Mihályka, L. 2009 Business communication between people with different cultural backgrounds Ablonczyné Mihályka, L., Tompos, A. 2009 Nemzetközi tárgyalások – kompetenciák a gyakorló szakemberek

szemével  Tompos Anikó 2009. Towards Fighters?: Changing Attitudes to Negotiations in Hungary,  Tompos Anikó 2010. A jó tárgyaló ismérvei – egy interjú-alapú kutatás eredményei  Ablonczyné Mihályka L., Nádai J 2010 Cooperation strategies of multicultural management in Hungary  Ablonczyné Mihályka L. 2010 Gazdaság és nyelvhasználat In: Dobos Cs. (szerk) A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai.  Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó (2011). Az OPTICOM 11 projekt kutatási tevékenységeinek a bemutatása. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Kutatók és kutatások tegnap és ma Terminológiai kutatások  Múlt:  ‚magyarosság’ + szabványosítás  Jelen:  „gyakorlati munkák (fordítás, számítógépes lexikográfia, adatbázisok készítése) által felvetett új kérdések kerültek a kutatások

középpontjába”. (Fóris Ágota 2014. A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése In: Veszelszky Ágnes – Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia – a tudományok, szakmák nyelve. Éghajlat Könyvkiadó Budapest 27–36) 12 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Terminológia kutatások  Szükségesség, fontosság, hasznosság     magyar terminológia elégtelen és/vagy hiányos nem egyértelmű ekvivalenciaviszonyok jelentésmező megváltozása nem egyértelműen meghatározott gazdasági terminusok (Tamás Dóra 2012. Az országspecifikus gazdasági-jogi terminusok megjelenítési lehetőségeiről a fordítói segédeszközökben. In: Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin (szerk): Szavak pásztora Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Kiadó Szeged 252–269) 13 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gyakorlati példa: Ipari park ‚Ipari park’ mint terminus  alapfogalom a regionális gazdaságtanban  jelenlét a különböző regiszterekben – legmagasabb absztrakciós fokú nyelvhasználattól a tudományos-ismeretterjesztő szintig  látszólagos egyértelműség  Definíciók  „ipari hasznosításra előkészített területek” (Kiss 2013: 13)  „Az ipari park telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese” (Rakusz 2001)  a parkok mint ingatlanfejlesztő projektek eredményei (Rakusz 2003)  „általános ipar- és területfejlesztéssel foglalkozó, infrastruktúrával ellátott területtel rendelkező, fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató működésre és innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet” (23/2013 (II. 1) Kormányrendelet) 14 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gyakorlati példa: Ipari park Ipari park mint gyűjtőfogalom kialakulásának okai:  a gazdaság fejlődésével párhuzamosan az ipari területek is változnak  a parkok többségére jellemző alapvető attribútumok mellett, a parkok típusait az adott területen végzett alaptevékenységek, alapfunkciók alapján különítik el DE: közös elemek:  a parkok területe  a tulajdonosa és annak szolgáltatást nyújtó tevékenysége  az infrastruktúrája és  az ott végzett értékteremtő tevékenység 15 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv - kultúra Globalizáció – gazdaság  gazdaság – kultúra – nyelv  piaci igény – gyakorlati vizsgálatok  különböző kulturális háttérrel rendelkező gazdasági szereplők együttműködése  kulturális érzékenység – versenyelőny 

közgazdász – nyelvész / közös kutatások 16 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv - kultúra Kutatási fókuszok:  a különböző kultúrákhoz tartozó, de azonos – angol – nyelvet használó, Magyarországon dolgozó munkavállalók nyelvhasználati sajátosságainak elemezése (pl. Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó – Kecskés Petra 2014 Munkahelyi nyelvhasználat az Észak-Dunántúli régió vállalatainál. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 9:(1): 9–17.)  a multinacionális vállalatoknál dolgozó szakemberek által megtapasztalt, az eltérő kulturális háttér okozta nehézségek és azok tudatosságának feltérképezése (pl. Szőke Júlia – Kovács Norbert 2014 Kis- és középvállalkozások képviselőinek üzleti magatartása kultúraközi interakciós helyzetekben. Társadalomkutatás. 2014/2 162–175) 17 Széchenyi István

Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv - kultúra Kutatási fókuszok:  az osztrák-magyar határ-menti régiókban működő kis- és középvállalatok üzleti kultúrájának és kommunikációjának mennyiségi és minőségi vizsgálata (pl. Tompos Anikó 2012. Magyar-osztrák üzleti együttműködések vizsgálata. In: Dobos Csilla (szerk): A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai. Miskolci Egyetem Miskolc 233–240  üzleti tárgyalások vizsgálata a nyelv és a kultúra kontextusában (pl. Tompos Anikó 2016 The Interplay of Culture and Gender in the Perceived Ethicality of Negotiation Tactics. International Research Journal of Social Sciences. 5/10 11–17) 18 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv - kultúra Kutatási fókuszok ma és holnap: 

Tükröződik-e a gazdasági kultúra a nyelvben?  Hogyan jelenik meg a gazdasági viselkedés nyelvileg?  Sorbán Angella 2015. Ó, a Nyugat, a Nyugat! ErdélyiMúzeum Egyesület Kolozsvár  a gazdasági viselkedés, a gazdasági kultúra nyelvi vonzatai a munkaerő-vándorlás kontextusában  különféle gazdasági-társadalmi berendezkedések, illetve a munka világában elvárt viselkedésmódok nyelvi megformálása  a migrációs többnyelvűség problematikája 19 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – szakmai kommunikáció – vállalati kommunikáció Gazdasági – társadalmi átalakulás  szakmai kommunikáció új megközelítése  vállalati kommunikáció jelentéstartalmának megváltozása (Borgulya Ágnes 2012. A vállalati kommunikáció értelmezése és kutatása. Tér–Gazdaság–Ember I (1) 11–31 )  vállalati belső és/vagy külső

kommunikációval foglalkozó kutatások előtérbe kerülése (pl. Ablonczyné Mihályka Lívia – Tompos Anikó 2017 Vállalati belső kommunikáció vizsgálata: esettanulmányok Győr-Moson-Sopron megyéből. In: Borgulya Ágnes és Konczosné Szombathelyi Márta (szerk.): Vállalati kommunikációmenedzsment: tanulmánykötet LHarmattan; Károli Gáspár Református Egyetem. Budapest 67-78) 20 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv - felsőoktatás  A tágan értelmezett gazdasági/üzleti szaknyelvi vizsgálatok gyakorlati célja  a kutatások során szerzett tapasztalatok, illetve eredmények figyelembe vétele a kurzusok tervezésénél  a megszerzett tudást beépítése a kurzusok tartalmába  Kutatócsoportok a felsőoktatási intézményekben       Budapesti Gazdasági Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Pannon Egyetem

(Veszprém) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Széchenyi István Egyetem (Győr) 21 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Gazdaság – nyelv – doktori iskola Változatos kép – értékes dolgozatok  Csányi Eszter: Frazeologizmusok a német gazdasági sajtóban, helyük a gazdasági szaknyelv elsajátításában. Pécs, 2017  Szekrényesné Rádi Éva: A magyar gazdasági szaksajtó kognitív nyelvészeti elemzése. ELTE, 2015  Szőke Júlia: Kis- és középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból. SZE, Győr, 2014  Csapóné Horváth Andrea: Turisztikai reklámok főcímeinek vizsgálata. Pécs, 2012  Dósa Ildikó: A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata. Pannon Egyetem, 2011  Jerkus Tibor Istvánné: Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben. Pannon Egyetem, 2011  Tamás Dóra

Mária: A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. ELTE 2010 22 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Összegzés  gazdasági szaknyelv mint terminus újraértelmezése  gazdálkodási és üzleti szaknyelv megközelítése: nyelvészek és gazdasági szereplők együttműködése  dialógus a gazdálkodási és üzleti szaknyelvet oktatók és kutatók között  kutatási eredmények disszeminációja: konferenciák, workshopok, szakfolyóiratok 23 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék Köszönöm a figyelmet! ablne@sze.hu 24