Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Tárgyi eszközök számviteli elszámolása

Alapadatok

Év, oldalszám:2019, 53 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:50

Feltöltve:2020. február 14.

Méret:936 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

I. Tárgyi eszközök számviteli elszámolása 1. Tárgyi eszközök fogalma • A Sztv. 23 § (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. • Sztv. 26 § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. A mérlegben A. (főcsoport) Befektetett eszközök, ezen belül II

(Csoport) Tárgyi eszközök • A készletek között kell kimutatni a használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket, amelyek a vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják. 2 Tárgyi eszközök fogalma (2) • Tárgyi eszközök olyan eszközök, amelyek: – Anyagi javak, ( tárgyiasult formát öltő eszközök), vagy tenyészállatok – Értékkel bírnak (eladhatók vagy átruházhatók) – Tartósak ( előreláthatólag egy évnél hosszabb ideig vesznek részt a társaság tevékenységében – kivéve a tenyészállatok) – Közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozás tevékenységét. ( a vállalkozás működtetésében nélkülözhetetlenek. 3 Tárgyi eszközök a mérlegben • A. Befektetett eszközök • II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok(12) 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13) 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14) 4.

Tenyészállatok (15) 5. Beruházások, felújítások (16) 6. Beruházásokra adott előlegek (352) 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (127,137,147,157) 4 2. Tárgyi eszköz bekerülési érték fogalma, elemei (1) • Bekerülési érték összetevői az eszköz megszerzés módja szerint: 1. Vásárlás esetén: számla szerinti ár – T 16 – K 4 Szállítók ( T466 ÁFA – K 4 Száll) 2. Saját előállítás esetén: előállítási költség – T 16 – K 582 SEEAÉ 3. Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott (apport) – T 32 Jegyzett, de be nem fizetett – K 16 4. Pótbefizetésként kapott eszköz (taggyűlési határozat szerinti) T 16 – K 4 Szállítók ( T466 ÁFA – K 4 Száll) T 4 Szállítók – K 414 Lekötött tartalék 5 Tárgyi eszköz bekerülési érték fogalma, elemei (2) 5. Térítés nélkül átvett, többletként fellelt, ajándékként, hagyatékként kapott eszköz esetében bekerülési érték a piaci érték T 16 – K 96

majd T 96 – K 48 halasztott bevételként való elszámolás 6 Tárgyi eszköz bekerülési értékének fogalma (3) Ha a beszerzés ellenértéke devizában, valutában történik: a) A teljesítés szerinti időponttal a számviteli politikában választott árfolyammal számított érték 60. § (4)-(6) bekezdés b) Az ÁFA törvény szerinti adóalap forintosítási szabályok szerinti árfolyamon számított érték 60. § (5a) bekezdés c) A számviteli politikában választott a valuta könyv szerinti árfolyamán számított érték 47. § (8) bekezdés 7 Bekerülési érték további elemei (1) • • • • Szállítási és rakodási költség Alapozási, szerelési költség Üzembehelyezési költség Vásárlással szerzett TE esetéb8en – Közvetítői, bizományosi díj – Felár, engedmény • Vámterhek • Beszerzéshez kapcsolódó adók és adójellegű tételek (pl energiaadó stb) 8 Bekerülési érték további elemei (2) • • • •

• • • • Illetékek (vagyonszerzési, ajándékozási, adásvételi, csere után járó) Egyéb hatósági igazgatási és szolgáltatási eljárási díjak ( pl. környezetvédelmi termékdíj) Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA Vásárolt vételi opció díja Hitel és kölcsön időarányos kamata (választási lehetőség) Hitel, kölcsön felvétel járulékos költségei (választási lehetőség 32.§(7)) (bankgarancia díj, szerződés közjegyzői hitelesítési díja, folyósítási, rendelkezésre tartási jutalékok) Időarányos biztosítási díj Tartozékok, tartalék alkatrészek értéke, amennyiben a beszerzéssel egy időben illetve az üzembehelyezésig szerezték be 9 Bekerülési értéket módosító speciális tételek (1) • • Tervezés, előkészítés, betanítás, beruházás lebonyolítás díjai Devizás eszköz esetében a teljesítés napi választott árfolyammal számolt forintérték • Beruházáshoz, vagyoni értékű

joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettségeknek az üzembehelyezésig felmerült árfolyam különbözete • Pályázati díjak, oktatási költségek 10 Bekerülési értéket módosító speciális tételek (2) • • • • • • Idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által adott készletek, nyújtott szolgáltatások értéke Próbaüzemeltetés során előállított és raktárra vett, értékesített termék, szolgáltatás előállítási értéke (csökkentő tétel) Kapott kamat időarányos összege (csökkentő tétel) Idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által adott készletek, nyújtott szolgáltatások értéke Próbaüzemeltetés során előállított és raktárra vett, értékesített termék, szolgáltatás előállítási értéke (csökkentő tétel) Kapott kamat időarányos összege (csökkentő tétel) 11 Bekerülési értéket

módosító speciális tételek (3) –A bekerülési érték részét képező tételeket legkésőbb az üzembe helyezéskor kell könyvelni, akkor is, ha nincs bizonylat, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján. –Módosítani utólag csak akkor kell, ha lényeges az eltérés, ha nem lényeges, egyéb bevétel, egyéb ráfordítás lesz a különbözet. Sztv. 47§ (9) bekezdés 12 Ingatlanok bekerülési értékének speciális szabályai (1) • Telek és épület egyidejű beszerzése esetén ha az épület lebontásra kerül – bontási költségeket – építkezésre alkalmassá tétel miatti költségeket telek értékét növelik a telek piaci értékéig. A piaci értéket meghaladó költségek, ráfordítások a megvalósuló beruházás értékébe fognak számítani. 13 Ingatlanok bekerülési értékének speciális szabályai (2) • Korábban használatba vett épületet lebontanak és újraépítenek a bontás költségei az újraépített

eszköz bekerülési értékét növelik. • Bérleti jog korábbi vásárlása esetén a bérleti jog még le nem írt összege is a bekerülési érték része, amennyiben az ingatlan értékébe szerződés alapján beszámítják. ( Ha nem, terven felüli écs) 14 Bekerülési értéknek nem része • Az arányosítás szabályai szerint megosztott, le nem vonható ÁFA (86) • Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a le nem vonható ÁFA (86) • Igazgatási és egyéb általános költségek a saját előállítású eszközök esetében 15 3. Tárgyi eszközök állománynövekedései, ezen gazdasági események számviteli elszámolása www.saldohu www.adozasitanacsadashu 16 Vásárolt eszközök Rögzítés időpontja: - Beruházási számlán történő rögzítés szabályai - Lízingelt eszközök állományba vételének szabályai 17 Aktiválás, üzembe helyezés általános szabályai – Nem feltétel a tulajdonszerzés, a földhivatali

bejegyzés, valamennyi hatósági engedély megléte – Adott eszköz a műszaki feltételek teljesülése mellett a tényleges használatra alkalmas legyen, a próbaüzemeltetés sikeresen befejeződött, – Rendeltetésszerű hasznosítás kezdődjön meg – Számviteli bizonylatok 18 Üzembe helyezés időpontja Üzembe helyezés időpontja 2013.0101-től = használatba vétel időpontja (Sztv. 52 § (2) bekezdés) 19 Dokumentálási követelmények • Üzembehelyezési okmány vagy • Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap Alapadatok az üzembe helyezéshez: – Aktiválás vagy ráaktiválás – Hasznos élettartam – Hasznos élettartam végén várható maradványérték összege – Amortizációs számítás módszere a számviteli törvény szerint és a társasági adótörvény szerint – Fellelés helye – Analitikus nyilvántartási száma – Előre elszámolt értékcsökkenés (fejlesztési tartalékból) 20 Tárgyi eszköz analitikus

nyilvántartás speciális adatai • • Elidegenítési feltételek Nem jelentős maradványérték illetve bekerülési értékkel azonos maradványérték indoka • Csoportos nyilvántartás lehetősége 21 Értékcsökkenés megállapítása • A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. • Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés

évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata figyelembevételével kell megtervezni. • Amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. 22 Élettartam megállapítása • Hasznos élettartam fogalma  Fizikai és erkölcsi elavulás, jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembe vétele vagy  Megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény  Adott vállalkozásra jellemző körülmények alapján 23 Maradványérték megállapítása • Maradványérték fogalma  A hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték.  Nem jelentős maradványérték fogalmát számviteli politikában kell meghatározni  Bekerülési értékkel azonos maradványérték 24 Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenési leírás • Sztv. 52 § (5) bekezdése szerint : – földterület (kivétel) – telek (kivétel) – erdő – képzőművészeti alkotás – régészeti lelet – üzembe nem

helyezett beruházás után. 25 Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni • Sztv. 52 § (6) bekezdése szerint: – Ha értékükből nem veszítenek a használat során – Ha értékük egyedi mivoltukból eredően évről-évre nő. 26 Devizás vásárlás belföldön – Termékbeszerzés elszámolása ( 1000 euro 300 Ft/euro) • T 16 Beruházások – K 454 Szállítói kötelezettségek devizában 300 000 Ft • T 368 ÁFA techn szla – K 454 Szállítói köt. devizában 81 000 Ft – ÁFA elszámolása az ÁFA tv szerinti árfolyamon ( számlán szereplő levonható ÁFA összegében 270 euro*290 Ft= 78 300 Ft) • T 466 Előzetesen felszámított ÁFA – K 368 ÁFA tech szla 78 300 Ft – ÁFA árfolyam-különbözet elszámolása ( 81 000 Ft – 78 300 Ft= 2 700 ) • T 8762 Dev köt. pürendezett árf kül – K 368 ÁFA tech szla 2 700 Ft – Pénzügyi rendezés ( Dev betétszla könyvszerinti árf: 289 Ft/ euro) • T 454 Szállítói

köt.devizában – K 386 Dev betétszla 367 030 Ft (1270 euro*289 Ft/euro= 367 030 Ft) - Szállítói köt. árfolyam-különbözete ( 381 000 Ft – 367 030 Ft = 13 970 Ft) • T 454 Száll.köt devizában – K 9762 Dev kövköt pürendárf kül 13 970 Ft - Hitel klts, kamat, biztosítás (kifizetett ill. felmerült, időarányos) bekerülési értékként - T 16 Beruházások – K 384 vagy 479 27 Beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése Beruházás két csoportba sorolható: • Olyan eszközbeszerzés, létesítés, melynek következtében a tárgyi eszközök állománya növekszik (mennyiségi növekedés) • Olyan tevékenység (bővítés, átalakítás, rendeltetésváltozás) amely a már állományban lévő tárgyi eszközhöz kapcsolódik (nem jár mennyiségi növekedéssel) 28 Beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése Felújítás: • Időszakonként visszatérő • Élettartamot növelő • Eredeti

állapotot, teljesítőképességet visszaállító • Jövőbeni gazdasági előnyöket jelentő – Eredetitől korszerűbb, eltérő megoldás teljesítőképességet vagy gazdaságosságot növel Pontos meghatározása a számviteli politikában indokolt. 29 Beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése Karbantartás: • Javítás, karbantartás a rendeltetésszerű használat érdekében • Nagyjavítás is ide tartozik, amennyiben nem felel meg a felújítás fogalmának • Anyag és szolgáltatás elszámolása karbantartásként • Felújítással együtt végzett karbantartási munkák felújításként számolandók el • Céltartalék képzési lehetőség a jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni karbantartási költségekre ( Sztv. 41 § (2) bekezdés) 30 Saját előállítású eszközök számviteli elszámolása 1. Felmerült költségek elszámolása T 51-57 – K 1-4 2. Közvetlen költségek aktiválása T 16 – K 581

SEEAÉ 3. Vigyázat! ÁFA tv saját előállítású új tárgyi eszköz előállítását ellenértékes termékértékesítésnek minősíti, fizetendő ÁFA-t és feltételek fennállása esetén levonható ÁFA-t kell könyvelni, bevallani T 466 – K 467 vagy T 16 - 467 31 Térítés nélkül átvett tárgyi eszközök elszámolása Bekerülési érték = piaci érték Számviteli elszámolás: 1. Az átvétel időpontjával T 16 – K 96 piaci értéken Amennyiben az ÁFA-t az átadó nem vállalta át és számlázta: T 466 – K 479 előzetesen felszámított ÁFA 2. Üzembe helyezés időpontjával T 12-14 – K 16 T 96 – K 48 időbeli elhatárolás 3. Év közben T 57 – K 129,139,149 terv szerinti értékcsökkenés T 48 – K 96 időbeli elhatárolás feloldása a költségként való elszámolással arányosan 32 Többletként fellelt eszközök elszámolása Bekerülési érték = piaci érték • T 16 – K 96 piaci értéken • T 96 – K 48 időbeli

elhatárolás • T 571 – K 129,139,149 terv szerinti értékcsökkenés • T 48 – K 96 időbeli elhatárolás feloldása a költségelszámolással arányosan 33 Bérelt ingatlanon végzett beruházások elszámolása Felújítás, beruházás főkönyvi könyvelésben való rögzítése: • • • • A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a bérbe vevő az adott eszközön milyen munkálatok elvégzésére jogosult A bérbevett eszközön végzett beruházást, felújítást, mint bérbevett tárgyi eszközön végzett beruházás, felújításként kell kimutatni a főkönyvben, analitikus nyilvántartással alátámasztva A bérleti időszak alatt kell az aktivált beruházási költségeket értékcsökkenési leírásként elszámolni, a számviteli törvény és az adótörvény szerinti értékcsökkenés A maradványérték megállapításánál a bérleti időszak végén várható piaci érték megállapításának jelentősége 34

Bérleti jogviszony megszűnése Az elvégzett beruházások kivezetésére, megszüntetésére a lehetőségek • Elvégzett beruházások térítés nélküli átadása a bérbeadó felé – rendkívüli ráfordítás (ÁFA fizetési kötelezettség keletkezhet) • Elvégzett, használatba vett beruházás értékesítése a bérbeadó részére – egyéb ráfordítás, egyéb bevétel • Elvégzett beruházás, felújítás leszerelése, megszüntetése – terven felüli értékcsökkenés, egyéb ráfordítás 35 Bérleti díjba beszámított idegen ingatlanon végzett beruházások • Bruttó elszámolás elve, a bérleti díjat és az idegen ingatlanon végzett beruházás értékét (ÁFA-san) számlázni kell. • Lehetséges: – Kompenzálás – Követelés – kötelezettség elengedés 36 4. Tárgyi eszközök állománycsökkenései, ezen gazdasági események számviteli elszámolása 37 Terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatásának

lehetséges esetei • • Értékben történő változás miatt Használat körülményeiben történő lényeges változás értelmezése: • Használati mód változás Pl: bérbeadás • Kihasználás csökkenés • Használatból való kivonás • Maradványérték összegének jelentős várható változása • A terven felüli értékcsökkenés elszámolása illetve visszaírása miatt változtatható a terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték is. Kiegészítő mellékletben indokolni kell. 38 Felújítás utáni terv szerinti értékcsökkenés elszámolási lehetőségek – Ha écs-t nem változtatnak, leírási idő változik. – Ha leírási időt változtatnak, écs változik. – Várható maradványérték is módosítható 39 Példa a felújítás utáni értékcsökkenés elszámolásra 1. Gép bekerülési értéke 10 millió Ft, évenként elszámolt értékcsökkenés 14,5 százalék, a gépet öt

éve vették használatba. A felújításig elszámolt értékcsökkenés összege 7,25 millió Ft, a nettó érték 2,75 millió Ft. A gép felújítása 5 millió Ft-ot tett ki. A hasznos élettartam 2 évvel megnő. Nem változik az értékcsökkenés százalékos mértéke: Értékcsökkenés alapja = 15 millió Ft Éves értékcsökkenés összege 14,5 %-al = 2,175 millió Ft Az elszámolható értékcsökkenés összege (nettó érték) = 2,75 + 5 = 7,75 millió Ft 7,75/2,175 = 3,6 év alatt fog 0 értékre íródni, azaz nem valósul meg a 2 év használati idő hosszabbodás 40 Példa a felújítás utáni értékcsökkenés elszámolásra (folyt) 2. Leírási időt változtatnak: Nettó érték = 7,75 millió Ft Újra tervezett használati idő = 2+2 = 4 év Évente elszámolható értékcsökkenés összege: 7,75 / 4 év = 1,9375 millió Ft Az értékcsökkenés százalékos mértéke 12,92-re változik. 41 Eredeti használati időn túli használat esetén

követendő eljárás • • • A további hasznos élettartam megállapítása Új maradványérték megállapítása Értékcsökkenés %-os mértékének változása illetve megtartása 42 Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés két jogcíme: 1. Ha a könyv szerinti érték tartósan, jelentősen magasabb, mint a piaci érték (értékelési eljárás, mérlegkészítéskor). 2. Ha az értéke tartósan lecsökken hiány, selejtezés, káresemény, feleslegessé válás miatt. Gazdasági esemény bekövetkeztekor kell könyvelni. 43 Terven felüli értékcsökkenés hiány miatt • • • • Könyvelendő az esemény megismerésének időpontjával T 86 – K 1 a könyv szerinti érték összegében Bizonylata: jegyzőkönyv Adó kihatása: adóalapot növel, ha felelős a társaság, vagy nem megfelelően dokumentált. 44 Terven felüli értékcsökkenés selejtezés miatt • Selejtezés miatti terven felüli értékcsökkenés:

– T 86 – K 128,138,148 a visszanyert értékkel csökkentett könyvszerinti érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként – T 21-22 – K 12-14 visszanyert érték elszámolása 45 Terven felüli értékcsökkenés káresemény miatt • Káresemény miatti terven felüli értékcsökkenés: – T 86 – K 128,138,148 a visszanyert értékkel csökkentett könyvszerinti érték elszámolása terven felüli értékcsökkenésként – T 21-22 – K 12-14 visszanyert érték elszámolása – T 36 – K 96 Járó, kapott kártérítés 46 Forgóeszközök közé való átsorolás számviteli elszámolása, törvény változás Az Sztv. 23 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(5) Amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell

változtatni ; az eszközt legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, a mérlegfordulónapra vonatkozóan át kell sorolni a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. Rögzítés időpontja: az esemény megtörténtekor, de legkésőbb az üzleti év mérleg fordulónappal Számviteli bizonylata: Belső bizonylat a döntésről, bizonylat a piaci értékről Készletek közé piaci értéken kell felvenni, értékesítéskor az anyagértékesítés szabályai szerint kell eljárni. 47 Forgóeszközök közé való átsorolás számviteli elszámolása példa Ingatlan bekerülési érték 10 000 e Ft Aktiválás időpontja: 2002.1231 Hasznos élettartam eredetileg: 50 év (2 %) Feleslegessé válás időpontja: 2016.1231 Elszámolt értékcsökkenés: 14 év *2%=28%= 2 800 e Ft Könyvszerinti érték 2016.1231 = 7 200 e Ft Piaci érték a feleslegessé válás időpontjában: 5 000 e

Ft Forgóeszközökké való átsorolás számviteli elszámolása: 1./ Terven felüli értékcsökkenéssel a könyvszerinti értéket a piaci értékre kell módosítani: T 86 TE terven felüli écs – K 128 Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 2 200 e Ft 2./ Tárgyi eszköz számlák zárása: T 128,129 TE terven felüli és terv szerinti écs – K 12 Ingatlanok 5000 e Ft 3./ Átvezetés a forgóeszközök közé T 22 Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok – K 12 Ingatlanok 5000 e Ft 48 Forgóeszközök közé való átsorolás számviteli elszámolása példa 2 Ingatlan bekerülési érték 10 000 e Ft Aktiválás időpontja: 2004.1231 Hasznos élettartam eredetileg: 50 év (2 %) Feleslegessé válás időpontja: 2018.1231 Elszámolt értékcsökkenés: 14 év *2%=28%= 2 800 e Ft Könyvszerinti érték 2018.1231 = 7 200 e Ft Piaci érték a feleslegessé válás időpontjában: 9 000 e Ft Forgóeszközökké való átsorolás számviteli elszámolása: 1./

Tervszerinti értékcsökkenés visszaírással a könyvszerinti értéket a piaci értékre kell módosítani: T 129 Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése – K 57 TE tervszerinti értékcsökkenése 1 800 e Ft 2./ Tárgyi eszköz számlák zárása: T 128,129 TE terven felüli és terv szerinti écs – K 12 Ingatlanok 1000 e Ft 3./ Átvezetés a forgóeszközök közé T 22 Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok – K 12 Ingatlanok 9000 e Ft 49 Térítés nélküli átadás elszámolása a főkönyvi könyvelésben • Térítés nélküli átadás – T 86 - K 12-14 könyv szerinti értéken – T 86 – K 467 ha van fizetendő ÁFA, de nem • Előtte T 129,139,149 – K 12-14 terv szerinti értékcsökkenés és T 128,13,148 – K 12-14 terven felüli értékcsökkenés zárása a bekerülési érték számlára Adózás: Tao tv 3. sz mell A fejezet 13 pont 50 Apportba adás • Apportba adás (könyv.sz érték 7 000 e Ft, létesítő okirat szerinti

érték 10 000 e Ft) – – – – T 3.Technikai – K 12-14 Te bruttó érték szla 12 000 e Ft T 129,139,149 Terv szerinti écs – K 3.Technikai 2 400 e Ft T 128,13,148 Terven felüli écs – K 3. Technikai 2 600 e Ft T 366 Rész-el kapcs. követelések – K 3Techn létesítő okirat szerinti értéken 10 000 e Ft – T 3. Technikai – 968 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 3 000 e Ft • Ha a létesítő okirat szerinti érték kisebb mint a könyv szerinti érték a különbözet elszámolása: – T 868 Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások – K 3. (Részvénytársaságok esetében az új PTK 3:251 § tartalmazza, mikor kell és mikor nem kell könyvvizsgálóval hitelesíttetni a piaci értéket.) 51 Tulajdonos részére történő eszköz kiadás elszámolásának lehetőségei • Jóváhagyott osztalék kötelezettség teljesítése nem pénzben történő elszámolásának szabályai • Végelszámolás során a

vagyonfelosztási javaslat szerinti eszköz átadások számviteli elszámolása – 72/2006. Korm rendelet: piaci értékre kötelező helyezni a nem pénzbeni vagyoni eszközöket, a kötelezettséget. Az érték különbözeteket az egyéb bevételek illetve egyéb ráfordítások (kivételes nagyságú vagy előfordulású) kell elszámolni. • Tőkeleszállítás során az alapítókkal szembeni kötelezettség teljesítésének elszámolása tárgyi eszköz átadással 52 5. Év végi értékelés - Könyv szerinti értéken - Piaci értéken: Tárgyi eszközöknél: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki és egyéb berendezések, gépek, tenyészállatok Könyvelése: 1. T 17 – K 417 Értékelési tartalék Évente állomány növelés, csökkenés - Tartósság fogalma (Sztv. 46 § (4) bekezdés) Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján

legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 53