Informatika | Alapismeretek, ECDL » Asztalos Péter - Excel hivatkozások, függvények használata

Alapadatok

Év, oldalszám:2013, 39 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:155

Feltöltve:2020. augusztus 28.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Excel példák és feladatok Excel Hivatkozások, függvények használata (7.hét) Készítette: Asztalos Péter Budapest, 2005. január Excel példák és feladatok 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Excel példák és feladatok Adatok • táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül • lehet szám, vagy szöveg * • szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához a vesszőt használjuk és begépeléskor kerüljük az ezresek elválasztását * az előző órán tanult cellaformátumok használatával egy számot értelmezhetünk százalékos, forintos (pénznem) értékként, vagy akár dátumként, időpontként. Excel példák és feladatok Adatok • számításokat végezhetünk velük • lehet elsődleges adat, illetve kiszámolandó adat Excel példák és feladatok Példa adatokra Kérdések: – Milyen cellaformátumokat ismerünk fel a fenti ábrában? – Milyen egyéb formázási műveleteket fedezünk fel? Excel

példák és feladatok Képletek • segítségével számításokat végezhetünk az előre beírt adatok felhasználásával • tartalmazhat számokat, szövegeket (= állandó értékeket), cellahivatkozásokat (= változó értékeket), amelyek közt műveleti jelek szerepelnek • minden képlet egyenlőségjellel kezdődik Excel példák és feladatok Képletek • szöveg használatakor a szöveget idézőjelek közé kell tennünk • más cellákra való hivatkozást be is gépelhetjük, vagy az egérrel rájuk is kattinthatunk • Kérdés: – Milyen lehetőségek vannak az adatok, képletek bevitelének elfogadására, illetve elvetésére? Excel példák és feladatok Példa képletekre Excel példák és feladatok Operátorok használata Excelben Az operátorok vagy műveleti jelek határozzák meg azt a számítást, amelyet egy képlet elemein végre kívánunk hajtani. A Microsoft Excelben a következő négy operátortípus van: – – – –

számtani logikai (összehasonlító) szöveges hivatkozási Excel példák és feladatok Számtani operátorok Számtani alapműveletek végrehajtásához – például összeadás, kivonás, szorzás, osztás – az alábbi számtani műveleti jeleket használhatjuk: Excel példák és feladatok Példa számtani operátorokra Excel példák és feladatok Logikai (összehasonlító) operátorok Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthatunk össze. Ha két értéket ezen operátor alapján hasonlítunk össze, az eredmény IGAZ vagy HAMIS logikai érték lesz. Excel példák és feladatok Példa logikai (összehasonlító) operátorokra Excel példák és feladatok Szöveges operátorok Az ampersand (&) szövegoperátorral két vagy több szöveget egyesíthetünk vagy fűzhetünk egyetlen szövegrésszé. Excel példák és feladatok Példa szöveges operátorra Excel példák és feladatok A műveleti jelek betartják a matematikai

prioritásokat, így az Excel a szorzást és az osztást előbb végzi el, mint az összeadást és kivonást, hacsak ez utóbbiak nincsenek zárójelben. Például: 4 + 3 * 2 = 10 (4 + 3) * 2 = 14 Kérdés: 2*3+25=? 2 * (3 + 2 5) = ? Excel példák és feladatok Függvények Függvények használatával: – szokásos aritmetikai és algebrai számításoknál bonyolultabb műveleteket végezhetünk – egyszerűsíthetjük az aritmetikai vagy algebrai számításokat – feltételes meghatározásokat adhatunk egy változó értékre vonatkoztatva Excel példák és feladatok Függvények szintaktikája Az összes Excel függvény ugyanúgy épül föl. A függvény neve után zárójelek közt kell megadnunk a függvény argumentumait *, amelyeket pontosvesszővel választunk el egymástól. FÜGGVÉNYNÉV(argumentum1; argumentum2; argumentum3; ) * Argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték / feltétel, cellahivatkozás, tartomány hivatkozás. Excel példák

és feladatok Függvények elérése - menüből: Beszúrás / Függvény Excel példák és feladatok Függvények elérése - eszköztárról: fx gomb - (szerkesztőlécbe beírással) Excel példák és feladatok Függvényekben használható műveleti jelek Excel példák és feladatok 2. Fejezet Egyszerű függvények használata Excel példák és feladatok SZUM függvény • Összeadja a függvény argumentumai szerinti értékeket. • Megoldás képlettel: =C3+C4+C5+C6+C7+C8 • Megoldás függvénnyel: =SZUM(C3;C4;C5;C6;C7;C8) =SZUM(C3:C8) Excel példák és feladatok ÁTLAG, MIN, MAX, DARAB függvény • ÁTLAG: argumentumok szerinti átlagszámítást végez • MIN: argumentumok szerinti értékek közül a legkisebbet adja eredményül • MAX: argumentumok szerinti értékek közül a legnagyobbat adja eredményül • DARAB: megszámolja, hogy hány cellában szerepel szám Excel példák és feladatok ÁTLAG, MIN, MAX, DARAB

függvény Excel példák és feladatok MA, NAP360 függvény • MA függvény: – aktuális rendszerdátumot adja – nincs argumentuma • NAP360 függvény: – Két dátum közötti napok számát adja eredményül, 360 napos évet (tizenkét 30 napos hónap) véve alapul, ami bizonyos könyvelési számításoknál használatos. Excel példák és feladatok MA, NAP360 függvény Excel példák és feladatok 3. Fejezet Relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások Excel példák és feladatok Képleteinkben, függvényeinkben eddig csak relatív cellahivatkozásokat használtunk. Vizsgáljuk meg a következő példát! Excel példák és feladatok • Problémák: – azonos Áfa kulcsokat, illetve kedvezményeket felesleges minden sorban megjeleníteni – az Áfa kulcs, vagy a kedvezmény megváltozása esetén, minden sorban módosítani kell a százalékos adatokat Excel példák és feladatok • Megoldás: – Az azonos adatok csak egy

helyen szerepeljenek! • Minden képletünket úgy kell felírni, hogy a képlet másolásával is helyes eredményt kapjunk! Excel példák és feladatok • Probléma: – Az eddigiekben alkalmazott (relatív) cellahivatkozásoknál a képlet másolásával az összes cellahivatkozás változik. Excel példák és feladatok • Hogyan tudjuk úgy felírni képleteinket, hogy azok másolásával is helyes eredményt kapjunk? • Megoldás: – Képleteinkben rögzítsük azokat a cellahivatkozásokat, amelyeknek nem szabad változnia! – Ezt abszolút cellahivatkozások alkalmazásával oldjuk meg. – Abszolút cellahivatkozások jelölése képletben: $ (dollár jel) • Példa: Excel példák és feladatok Példa relatív cellahivatkozásokra • D2-es cella képletét másoljuk D3, E2, E3 cellába. Excel példák és feladatok Példa abszolút cellahivatkozásokra • D2-es cella képletét másoljuk D3, E2, E3 cellába. Excel példák és feladatok

Példa vegyes cellahivatkozásokra • D2-es cella képletét másoljuk D3, E2, E3 cellába. • Figyeljük meg: mindegy, hogy D3-as, vagy E2-es cellát másoljuk E3-ba. Excel példák és feladatok Térjünk vissza korábbi példánkhoz! • Az alkalmazott képletekkel a táblázat minden sorára helyes eredményt kapunk! Excel példák és feladatok Összegezve Háromféle cellahivatkozást ismertünk meg: relatív abszolút vegyes Excel példák és feladatok A bemutatónak vége! Köszönöm a figyelmet!