Nyelvtanulás | Angol » Angol nyelv kezdőknek

Adatlap

Év, oldalszám:2016, 21 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:124
Feltöltve:2021. január 02
Méret:5 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Forrás: https://doksi.net Angol nyelv kezdőknek Forrás: https://doksi.net Pró bal PRÓBALECKE eck e Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv kezdőknek tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik szeretnének elsajátítani egy világnyelvet, és akiknek akár a munkahelyén, tanulmányaikhoz vagy utazásaikhoz szükségük van az angol nyelv ismeretére. Tananyagsorozatunk átfogó ismereteket nyújt az alapszintű kommunikációs- és írásbeli készségek elsajátítására, a nyelvtani összefüggések, szabályok megtanulására, az angol nyelvű szövegek megértésére; így a középhaladó szintre való továbblépéshez megfelelő alapokkal fog rendelkezni.  Bárhol, bármikor tanulhat! Az ELO cégcsoport módszere rugalmasságot biztosít Önnek. Nincs időhöz és helyhez kötve, így tetszés szerint reggel, napközben, este vagy akár hétvégén is foglalkozhat a tananyagcsomaggal. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat saját otthonában. 

Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást! Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatának megrendelése mellett lehetősége van az Európai Levelező Oktatási Kft által biztosított képzés igénybevételére is A leckékben található házi feladatokat szaktanárok javítják, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítik Önt tanulmányai során. Tegye meg még ma az első lépést az angol nyelv elsajátításához! A próbalecke átlapozása során bepillantást nyerhet az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatába Ez a lecke megközelítőleg egy tananyagcsomag felének a terjedelmével egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a tananyagsorozatban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított házi feladatokat mintaként bemutassuk, így megismerheti oktatási metodikánkat is A próbalecke a tananyagsorozat különböző leckéiből készített kivonat, melynek

segítségével képet kap a leckék felépítéséről. 2 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE  ANGOL NYELV KEZDŐKNEK A LECKÉK FELÉPÍTÉSE Az Angol nyelv kezdőknek tananyagsorozat 40 leckéből áll, normál tempó esetén tananyagcsomagonként (20 db) fogjuk elküldeni Önnek. Oktatási célok A tanulás megkezdése előtt elolvashatja, hogy az anyag végeztével milyen képességekre tesz majd szert. WARM-UP Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezdődik, amelynek célja, hogy bevezessük az olvasmány témakörébe. GRAMMAR LAB Ebben a részben azokat a nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek. Pronunciation Itt találhatók a kiejtéssel kapcsolatos megjegyzések és gyakorlatok. COMMUNICATION Ebben a fejezetben a kommunikációs képességeket fejlesztjük. Itt található az új szavak bevezetése és a megfelelő szövegkörnyeWord bank zetben való gyakorlása. Language skills Ezután következnek a

szövegértést, olvasást, beszéd- és íráskészséget fejlesztő feladatok, vagyis folytatódik az elméleti anyag gyakorlatban való alkalmazása. The world of English Minden második leckében bemutatunk egy-egy országot az angol nyelvterületről, és egyidejűleg ízelítőt adunk az adott térség kulturális hagyományaiból. GRAMMAR SUMMARY A nyelvtani összefoglalásban átismételjük az adott leckében tanult legfontosabb összefüggéseket. HOMEWORK A házi feladat segítségével ellenőrizheti tudását és elmélyítheti az aktuális lecke anyagát. A kitöltött házi feladatot beküldheti tanárához, aki kijavítva visszaküldi azt A házi feladatokat a wwelohu honlapon keresztül az ügyféloldalra történő bejelentkezést követően az interneten keresztül is megoldhatja, beküldheti. KEY A megoldási kulcsban találja a gyakorlatok helyes válaszait. DICTIONARY A lecke végén található szótárban összefoglaltuk a leckékben előfordult új szavakat.

 @ A TANANYAGCSOMAG HÁZHOZ JÖN Jelentkezését követően összeállítjuk kezdő tananyagcsomagját, ami a jelentkezéstől számított 14 napon belül megérkezik Önhöz. A csomag tartalmazza az 1-2 leckét és a szükséges kiegészítő anyagokat Amennyiben a próbahónap alatt a tananyagcsomag elnyerte tetszését, tanulási tempójától függően rendszeres időközönként postai úton kapja meg a soron következő leckéket. ÜGYFÉLOLDAL Az ügyféloldalra történő bejelentkezés után intézheti a tananyagsorozathoz kapcsolódó ügyeit. Többek között lehetősége van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminisztráció és pénzügyek intézésére, új szolgáltatások megrendelésére. Az Európai Levelező Oktatási Kft képzésének megrendelése esetén az ügyféloldalról érheti el az Online házi feladat szolgáltatásunkat is A TANFOLYAM BEFEJEZÉSE Amennyiben részt vesz az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított képzésen, az utolsó

tananyagcsomagot követően kell online formában kitöltenie a tanfolyam végét jelentő zárótesztet. Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte, és a záróteszt kitöltése során legalább 51%-os eredményt ért el, akkor kapja kézhez a képzés elsajátítását tanúsító igazolást. 3 Forrás: https://doksi.net ANGOL NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Az Angol nyelv kezdőknek tananyagsorozat tematikája 1. lecke: Hello! Megismerkedhet az alapvető üdvözlési, búcsúzási és bemutatkozási formákkal. Tanulhat az országnevekről, és a számnevekről 0-tól 20-ig 2. lecke: Meeting people Áttekintjük a bemutatkozási formákat, foglalkozás neveket. Tovább haladunk a számnevekkel 20-tól 100-ig. Ismertetjük a főnevek többes számú alakjait 21. lecke: Famous people Megtanulhatja a Past Simple igeidő használatát, a hónapok és évszakok neveit, és a dátumok, események idejének meghatározását. 22. lecke: Childhood memories Ismertetjük a when,

after, before, then kötőszavak használatát. Megtanulhatja, hogyan beszéljen a saját gyermekkoráról, hogyan mutassa be néhány híres ember rövid életrajzát. 3. lecke: Home, sweet home! Foglalkozunk a have got ige használatával, a főnevek többes számával és a there is/are szerkezet használatával. Áttekintjük az otthon leírását 4. lecke: In town Megtanulhatja a városi épületek neveinek használatát. Ismertetjük a közlekedési eszközök elnevezését, és azt, hogy hallott útbaigazítás alapján hogyan kell lerajzolni az útvonalat. 23. lecke: I’ve got a headache! Megtanulhatja az egyes testrészek elnevezését. Ismertetjük, hogy hogyan kell beszélni a különböző panaszokról és betegségekről, valamint hogyan kell lebonyolítani egy beszélgetést az orvosi rendelőben. 24. lecke: What shall I do? Áttekintjük, hogyan kell tanácsot adni, kérni a shall és a should segítségével, és hogyan kell a must, mustn’t, needn’t

segítségével megtiltani valamit. 5. lecke: Timetables Elsajátíthatja az idő meghatározását (óra, napszakok, a hét napjai) és a megfelelő határozószavak használatát az idő meghatározására.Megtanulhatja a do segédige alkalmazását. 6. lecke: My typical day Foglalkozunk az időhatározók és gyakoriságot kifejező határozók használatával. Segítséget nyújtunk egy átlagos napjának a leírására 25. lecke: Weather forecast Bemutatjuk a be going to kifejezés használatát. Ismertetjük a hőmérséklettel és az időjárással kapcsolatos párbeszédeket és azt, hogy hogyan kell beszélni a kedvenc évszakáról. 26. lecke: Predict your future Megtanulhatja, hogyan fejezze ki a vágyait és álmait a want, hope, would like igék segítségével, hogyan tegyen ajánlatot valamire a let’s szerkezettel. 7. lecke: Work Ismertetjük a szakmák és munkakörök nevének használatát. Foglalkozunk a különböző cselekvést kifejező igék, a melléknevek

használatával, és az ellentétes értelmű melléknevek képzésével. 8. lecke: Looking for a job Megtanulhatja, hogyan kell motivációs levelet és önéletrajzot írni és milyen alapszókincs segítségével írható le a munkavégzés. 27. lecke: Feelings Ismertetjük a különböző hangulatokat kifejező melléknevek használatát (-ing, -ed). Áttekintjük, hogyan beszéljen érzésekről, hangulatokról és benyomásokról 28. lecke: Special occasions Fejlesztheti a különböző ünnepekkel, nevezetes napokkal kapcsolatos szókincsét. Foglalkozunk a fontos családi események és ünnepek ismertetésével 9. lecke: Language practice Áttekintjük a Present Simple igeidőben alkalmazható igék megfelelő formáit. Szövegértelmezési és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatokat végezhet. 10. lecke: Language practice Áttekintjük a kérdő és tagadó mondatok használatát Present Simple igeidőben. Foglalkozunk a gyakoriságot kifejező határozókkal 29.

lecke: Language practice Gyakorolhatja, hogyan kell a múltban történt eseményekről Past Simple időben beszélni, és a módbeli segédigéket (must, should, need) használni. 30. lecke: Language practice Átismételheti, hogyan kell kérdéseket szabadon megfogalmazni, illetve kérdésekre válaszolni Past Simple időben, és megadott kifejezések alapján párbeszédet, illetve rövid történetet írni. 11. lecke: Hobby Bemutatjuk az érdeklődési körrel és sportolással kapcsolatos kérdések alkalmazását, megtanulhatja a különböző sportágak neveit. Ismertetjük az ing-es forma használatát a kedvtelést kifejező igék után. 12. lecke: Entertainment Áttekintjük a would like kifejezés használatát a kívánságok kifejezésére. Foglalkozunk a so és neither kifejezések használatával 31. lecke: What were you doing yesterday morning? Megtanulhatja, hogyan kell alkalmazni a Past Continuous igeidőt és gyakorolhatja, hogyan kell határozószavakat képezni,

és azokat alkalmazni. 32. lecke: Crime Bővítheti a joggal és a gyilkosságokkal kapcsolatos szókincsét. Elsajátíthatja, hogyan kell írásban és szóban megnyilatkozni a while, because, so kötőszavak használatával. 13. lecke: The look Ismertetjük a Present Continuous igeidőt. Megtanulhatja, hogyan kell a mellékneveket használni személyek vagy tárgyak leírására, ruhadarabok megnevezésére 14. lecke: Describing places Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket és tagadásokat képezni és a szituációnak megfelelően alkalmazni a Present Simple és Present Continuous igeidőt. 33. lecke: Nature Tanulhat a Future igeidőről. Gyarapíthatja a természettel kapcsolatos szókincsét Megtanulhatja, hogyan kell kifejezni a környezetvédelemmel kapcsolatos álláspontját 34. lecke: Technology and IT world Bővítheti a számítógépes technológiával kapcsolatos szókincsét. Áttekintjük, hogyan kell egyszerű e-maileket írni. 15. lecke: Asking for directions

Bemutatjuk, hogyan kell útvonalat tervezni a hallott útmutatás alapján és hogyan kell útbaigazítást kérni, útmutatást nyújtani, valamint hogyan lehet eljutni a város egy megadott helyére. 16. lecke: Shopping Foglalkozunk a some/any határozatlan névmásokkal. Ismertetjük a ruhavásárlásnál használatos kifejezések használatát 35. lecke: Holidays Ismertetjük a Present Perfect igeidőt. Megtanulhatja, hogyan kell szóban és írásban nyilatkozni a vakációval kapcsolatos témában. 36. lecke: Travelling Képes lesz felismerni és elolvasni angolul az utazást megkönnyítő különböző jelzéseket. Elsajátíthatja, hogyan kell párbeszédet folytatni: a repülőtéren, pályaudvaron és a szállodában 17. lecke: Food Gyarapíthatja az étkezéssel kapcsolatos szókincsét. Áttekintjük az élelmiszerboltban folytatott párbeszédeket és az egészséges táplálkozás kérdéskörét 18. lecke: At the restaurant Megtanulhatja az ételek, élelmiszerek

nevének használatát, a főzéssel kapcsolatos cselekvések nevét, és azt, hogyan kell rendelni egy étteremben. 37. lecke: Media Megtanulhatja, hogyan kell a nobody, everybody, something, somewhere stb. határozatlan névmásokat alkalmazni. Bővítheti a sajtóval kapcsolatos szókincsét 38. lecke: News Ismertetjük, hogyan kell a Past Simple és a Present Perfect igeidőt alkalmazni. Megtanulhatja az aktuális eseményekről való beszélgetés fordulatait. 19. lecke: Language practice Gyakorolhatja az igék megfelelő alakjainak használatát Present Simple és Present Continuous igeidőben, továbbá a melléknevek használatát, közép- és felsőfokú alakjuk képzését. 20. lecke: Language practice Ismertetjük a felszólító mondatok használatát. Átismételjük a párbeszéd folytatását étteremben, valamint az útbaigazítás kérését, mások útbaigazítását 39. lecke: Language practice Gyakorolhatja a Past Continuous és Past Simple igeidők folyékony

használatát. Ismertetjük, hogyan kell sms-t írni rövidítéseket használva 40. lecke: Language practice Átismételheti a Present Perfect igeidő folyékony használatát és azt, hogy hogyan kell megkülönböztetni a Present Perfect igeidős alakot a Past Simple alaktól. 4 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK LESSON 3 Minden lecke „bemelegítéssel” kezdődik, melynek célja, hogy bevezessük a lecke témakörébe. Home, sweet home! Írjon az üres négyzetbe egy pipát, miután elsajátította: ❑ hogyan kell használni a have got igét; ❑ a fõnevek többes számát (szabályos és rendhagyó fõnevek); ❑ a there is/are szerkezet használatát a hely meghatározásánál; ❑ az otthon leírását (szóban és írásban); ❑ igenlõ és tagadó válasz adását a feltett kérdésekre. WARM-UP Exercise 1 Hallgassa meg a felvételt, amelyben két ember beszél az otthonáról. Ezután olvassa el a leírásokat, és kösse

össze a megfelelõ képekkel. 1. Hello, I’m David I’m a doctor and I’m 45 I live on a farm with my family I’ve got two children – a daughter and a son. This is a photo of my house It is quite big There are five bedrooms in my house There d, is a beautiful garden in front of it. 2. I’m Jessica Crowe and I live in a city I’m an engineer I’m married but I haven’t got any children This is my flat. It is quite small It’s got two bedrooms, a kitchen, a bathroom and a living room There isn’t much furniture but there are lots of colourful pictures on the walls. (3. lecke, 1 oldal) 5 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 27 a. Egészítse ki a kérdéseket, amelyeket a képen látható személyek tesznek fel Can you drive? you play tennis? Az adott témakör minél változatosabb feldolgozását tartjuk szem előtt az oldalak összeállításánál. 19 b. they speak English?

she sing? she dance? you ride a horse? Hallgassa meg a hanganyagot, és hasonlítsa össze a saját kérdéseivel. Most tanuljuk meg a have to nyelvtani szerkezetet. A have igét már ismerjük, ebben a szerkezetben azonban különleges funkciót tölt be. Have to – muszáj, valamilyen cselekvésnek a szükségszerû elvégzését jelenti. A have to szerkezetet követõ ige mindig fõnévi igenév formában szerepel a mondatban, például: 20 I have to do my homework. /að hêv tê duà mað ÊhêämwüÃk/ Meg kell csinálnom a házi feladatomat. Az egyes szám 3. személyben a have to szerkezet has to alakot ölt, például: He has to do his homework. /hi hÿz tê duà hðz ÊhêämwüÃk/ A hanganyag meghallgatására a tananyagsorozat megrendelését követően nyílik lehetősége. Meg kell csinálnia a házi feladatát. Exercise 28 Egészítse ki a mondatokat a have to megfelelõ formájával. have to get up early. 1. They

2. I cook dinners on Sundays 3. Jim do the ironing in the afternoon 4. I always do that! 5. Helen work from 6 o’clock in the morning to 6 o’clock in the evening. 6. You be there at 5 o’clock (8. lecke, 20 oldal) 6 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 18 Alkosson kérdéseket a kijelentõ mondatokból. 1. He is Italian Is he Italian? 2. She has got a blue Mercedes 3 You are a taxi driver 4. They are actors 5. These are Jane’s letters 6. There is a bank behind your house. 8. There is an underground in Warsaw. 9. There are four glasses on the table. 7. She is from Japan Exercise 19 Oldja meg a keresztrejtvényt. A megjelölt kockák betûibõl áll össze a megoldás Feladatainkon

keresztül elmélyítheti nyelvtudását. 1. You don’t work on that day S U N D A Y 2. You usually have breakfast there 3. My boyfriend drives it very fast 4. Mother and father 5. One woman, three 6. People go there on Sundays 7. My house is the cinema and the post office (9. lecke, 14 oldal) 7 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Az olyan igék után, mint like – tetszik, love – szeret, hate – gyûlöl, prefer – jobban szeret, az igéket -ing végzõdéssel használjuk. Az -ing forma elsajátításához végezze el a következõ feladatot. A fontos szabályokat kiemeljük. Exercise 3 Egészítse ki a hiányzó részeket a mondatokban. Használja a zárójelben megadott igéket, és csatoljon hozzájuk -ing végzõdést watching 1. They hate TV in the morning. (watch) 2. Betty loves in the bed. (read) 3. We like to the cinema on Saturdays. (go) 4. I prefer to her on

the phone. (talk) 5. She hates to folk music. (listen) 6. Adrian likes the guitar. (play) Ha az ige -e-re végzõdik, az -ing végzõdés hozzáadásakor kiesik az -e, például: dance – dancing, smile – smiling, write – writing. 4 Viszont ha egy rövid ige olyan mássalhangzóra végzõdik, amit egy magánhangzó elõz meg, akkor megduplázzuk ezt a betût, például: swim – swimming jog – jogging run – running (11. lecke, 3 oldal) 8 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 48 a. Képzelje el, mit csinálna az alábbi helyeken Mondja el legalább egy-egy mondatban, például: I’m staying in a luxurious hotel at the beach. 43 b. Hallgasson meg három beszélgetést Találja ki, hol játszódnak, és számozza meg a képeket olyan sorrendben, ahogy elhangzanak. The world of English Exercise 49 Ízelítőt adunk egy-egy ország kultúrájából, nevezetességeiből. Párosítsa a képeket a

képaláírásokhoz. Írja be a kép betûjét a hely neve mellé Ezután mondja el, mit lát az egyes képeken. a b c d e f g f 1. Central Park 2. Empire State Building 3. Subway 4. Broadway 5. Manhattan / the World Trade Center 6. The Statue of Liberty 7. Brooklyn Bridge New York, a nagy kiterjedésû és emberekkel teli metropolisz, a világ minden tájáról érkezõ emigránsok álmainak városa. Mindenki, aki ebbe a városba érkezik, hisz abban, hogy pontosan itt válik valóra az amerikai álom a gazdag életrõl. Többet megtudhat errõl a városról Frank elbeszélésébõl (14. lecke, 30 oldal) 9 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 20 Az alábbi társasjátékban a kincset kell megtalálni. A játékhoz egy dobókocka és két bábu szükséges Amennyit dob, annyi mezõt (squares) léphet elõre. Ha zöld mezõre lép, olvassa el a megfelelõ utasításokat (tips), amelyek

meghosszabbítják vagy lerövidítik a célhoz vezetõ útját. Amikor beér a célba, teleírt papírdarabokat talál. Állítsa õket megfelelõ sorrendbe, majd olvassa el a rajtuk található utasításokat, és keresse meg a kincset. .Can you see a white house with a wooden fence? Go through the gate. Don’t go into the house. Hanganyagokkal tesszük változatossá a feladatokat és segítjük a kiejtés elsajátítását. .There is a box under the third stone on your right. The treasure is there Good luck! .Stand in front of the house There is a dog’s kennel in front of it. Give the dog some food and move his kennel. There are three stones under it. TIPS 3 8 13 21 Turn right and go through the forest, it’s a shor tcut, you are on a square 10. You have to cross the river, but there is no bridge, wait one turn. You have to go up the mountain, but you fall down, go back three squares – don’t give up. Go over the wall to a square 23. MINI DICTIONARY 14 turn /tüÃn/

MINI DICTIONARY kanyarodik, fordul fence /fens/ kerítés gate /geðt/ kapu /Êfîrðst/ treasure /Être¹ê/ kincs forest shortcut /ÊÆéÃtkçt/ rövidebb út wooden /wädn/ fa-, fából készült stone /stêän/ kõ hunt /hçnt/ vadászat kennel /kenl/ kutyaól erdõ (15. lecke, 11 oldal) 10 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Reading and writing 35 Exercise 44 Az alábbiakban különbözõ országok jellegzetes ételneveit találja. Ezek közül melyek származnak Olaszországból? Jelölje pipával . Beszéd- és íráskészséget fejlesztő feladataink színesebbé varázsolják a tanulási folyamatot. 36 SPAGHETTI MOUSSAKA PAELLA PIZZA FISH AND CHIPS HAMBURGER Exercise 45 Olvassa el gyors ütemben a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre. Italian cuisine is one of the most popular in the world. It is considered to be the healthiest and definitely the most delicious. There are Italian restaurants

almost in every country and every big city. Italy is the home of pizza, spaghetti, risotto and many other dishes. Italian desserts such as ice cream or tiramisu are famous too The main ingredients of Italian cuisine are tomatoes, pasta, olive oil, rice and parmesan cheese. The traditional Italian breakfast is quite different from the Polish one Italians don’t eat much for breakfast. They drink a cup of coffee and eat a biscuit or toast with jam. However, their dinner is quite big It consists of a pasta dish as the first course and a meat dish as the second one. Italians drink a lot of coffee The most popular are espresso and capuccino. They also like drinking wine with their meals Every region of Italy produces its own special wine: Barolo, Frascatti, Montepulciano. Doctors say that drinking wine is good for your health. Perhaps that’s why you can meet Italians who are a hundred years and even more. 1. What country does the text talk about? 2.

What food is popular there? 3. What drinks are popular there? (18. lecke, 25 oldal) 11 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK b. Olvassa el a szöveget, és válaszoljon a kérdésekre. Tanácsot adunk a tanulási technikához. 15 Elõször csak fussa át a szöveget, ezt kövesse az alaposabb olvasás, majd válaszoljon a kérdésekre. Húzza alá a szövegnek azokat a mondatait, amelyek választ adnak egy-egy kérdésre. Places to eat and drink There are a lot of types of restaurants in England. Fast food restaurants are very popular. McDonald’s, KFC, and Burger King are the most famous ones. The service there is quicker than in other restaurants. You can have hamburgers, cheeseburgers, fried chicken, chips, soft drinks, and desserts there. A waitress doesn’t bring food to your table. You order it at the counter and you pay your bill there You don’t have to leave a tip. At a

snack bar you can have a quick snack between your meals. You can eat a sandwich or a salad and drink a cup of coffee, tea or juice. At the English pub you can have a drink but you can also eat there. Many English families go to pubs on Sunday to have lunch. You can have jacket potatoes, steak or fish and chips There are also restaurants where you have to book a table first and wait for a waiter to show you to your table. You can have a three-course meal there with a bottle of wine. There are many international restaurants in England such as: Indian, Chinese, Vietnamese, Greek, Italian, Russian and many more. The English like going there, because they prefer foreign cuisines to their own. If you don’t want to eat at a restaurant you can take your food away. Many restaurants in England offer this kind of service. It is called take-away You can call the restaurant and order what you want and they deliver it to your door. 1. Name the three types of restaurants Fast food restaurants,

snack bars and English pubs. 2. Do you have to leave a tip in a fast food restaurant? 3. What can you eat at a snack bar? 4. What can you do if you don’t want to eat at a restaurant? (19. llecke, 16. oldal) (19 k 16 ld l) 12 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Reading and speaking 19 Exercise 21 Olvassa el az allergiáról, errõl a civilizációs betegségrõl szóló szöveget. Adjon címet a szöveg egyes bekezdéseinek: válasszon az általunk javasolt címek közül, és írja a megfelelõ bekezdés fölé. What shall we do? Kinds of allergy. Definition of allergy. The causes of allergy. ALLERGY – an illness of the 21st century 1. The number of children suffering from allergies is growing. The latest research in one

Parisian school shows that 20% of children are allergic. Scientists say that the reason for this is the development of civilization, which leads to growing air pollution and the use of different chemicals and additives in the food industry. 2. What is an allergy? It’s a condition in which you can’t breathe or your skin becomes red and painful when you eat, smell or touch something that does not normally make other people ill. 3. There are several kinds of allergy – food allergies and allergies to pollen, dust, or animals. The most common is food allergy The most allergic food products are eggs, milk, wheat, soya and nuts. The symptoms of nasal allergy are sneezing, runny nose, cough, etc. A child very often scratches its nose but it hasn’t got a temperature. 4. You can’t heal an allergy. But you shouldn’t leave it alone You should take medicines to reduce its symptoms, because it can

develop into a serious illness like asthma. Sometimes allergies disappear with age 20 MINI DICTIONARY légúti allergia étel allergia allergiás tünet szenved valamitõl legújabb, legfrissebb, legutóbbi research /rðÊsüÃtÆ, ÊriÃsüÃtÆ/ kutatás Parisian /pêÊrðzðên/ párizsi nõ, férfi, párizsi development /dðÊvelêpmênt/ fejlõdés, fejlesztés develop /dðÊvelêp/ fejlõdik, fejleszt civilization /ÄsðvêlaðÊzeðÆn/ civilizáció air pollution /Êeê pêÄluÃÆn/ levegõszennyezés additive /Êÿdðtðv/ adalékanyag nasal allergy food allergy allergic symptom suffer from latest A leckében előforduló új szavakat miniszótárban gyűjtjük. /Êneðzl Äÿlêd¹i/ /ÊfuÃd Äÿlêd¹i/ /êÊlüÄÃd¹ðk/ /Êsðmptêm/ /Äsçfê Êfrîm/ /Êleðtðst/ MINI DICTIONARY breathe skin painful pollen dust animal wheat soya nut scratch heal reduce asthma disappear with age /briÃù/ /skðn/ /Êpeðnfl/ /Êpîlên/ /dçst/ /Êÿnðml/ /wiÃt/ /ÊséÃðê/

/nçt/ /skrÿtÆ/ /hiÃl/ /rðÊdjuÃs/ /Êÿsmê/ /ÄdðsêÊpðê wðù eðd¹/ lélegez, belélegez bõr fájdalmas virágpor, pollen por állat búza szója dió karcolás, vakar (meg)gyógyít csökkent, redukál asztma eltûnik, elmúlik a korral (23. lecke, 12 oldal) 13 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK 20 Exercise 24 Válaszoljon hangosan az elhangzó kérdésekre. 1. When is your birthday? 2. When is Christmas? 3. What’s your favourite time of the year and why? 4. Are you going to study abroad? 5. Why are you learning English? Reading and writing 21 Exercise 25 a. Gondolkodjon el azon, milyen következményekkel jár a globális felmelegedés Ezt követõen olvassa el a szöveget, és állapítsa meg, hogy az ön elõrejelzése megegyezik-e a szöveg tartalmával. CLIMATE CHANGES According to scientific reports our climate is going to change in the nearest future. More and more trees are being cut down and this is one of the causes

that the earth is getting warmer. We can see the signs of it now. Some places are already 2 degrees hotter than they were 50 years ago. Fish are dying because it’s too hot. The ice in the North and the South Pole is melting and the sea level is rising. This means that the oceans are going to expand in the future. Képekkel, ábrákkal megkönnyítjük a szövegértést. Those countries that are now popular tourist resorts are going to change into deserts and places like Poland, Austria, and England are going to have a Mediterranean climate. These are scientists predictions based on the signs of what’s going on today. People can still change these but time is running out. b. Olvassa el a mondatokat, és jelölje meg, melyik igaz (T), és melyik hamis (F) 1. Our climate isn’t going to change in the nearest future T//F 2. Fish are dying because they haven’t got much water T/F 3. It was colder 50 years ago T/F 4. Poland is going to change into desert T/F 5. People can’t

stop the changes T/F – 14 – (25. lecke, 14 oldal) 14 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE 42 ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 51 a. Olvassa el a szöveget, majd húzza alá benne az összes említett ünnepet FESTIVALS People in the USA and Britain celebrate very important holidays like Christmas and Easter with the rest of Europe. But there are many festivals popular just in the USA or only in Britain. Thousands of years ago the people of Britain were pagans and they had festivals to celebrate rain, sun or animals. Some of those old festivals lived on although Christianity came Halloween and Saint Valentine’s Day are examples of this. The important part of all festivals is family and food. Canadians and Americans get together for a big feast at Thanksgiving. The meal usually includes roast turkey with stuffing and gravy, a sweet sauce made from cranberries, sweet potatoes, and pumpkin pie. However, the most important American holiday is the Fourth of July. It’s

also called Independence Day. On July 4, 1776, the American colonies declared their independence from Britain. Many families celebrate the fourth of July by having picnics and watching fireworks. It is like one big party One of the very British festivals and a very noisy one is Guy Fawkes’ Night. On 5 November people build a big fire outside, with leaves and wood and it’s called a bonfire. They make a model (called a ‘guy’) of Guy Fawkes from old clothes and burn it. British people remember Guy Fawkes and his plot to blow up king James I and the Houses of Parliament in 1605. There are lots of fireworks on that night in Britain. 43 b. Most pedig hallgassa meg a hanganyagot, és válaszoljon hangosan az abban elhangzó kérdésekre (Tapescripts, 37. oldal) 44 MINI DICTIONARY festival inside remember Christian religion celebrate give thanks God close /Êfestðvl/ /Êðnsaðd/ /rðÊmembê/ /ÊkrðstÆên rðÊlðd¹ên/ /Êselðbreðt/ /gðv Ðÿõks/ /gîd/ /klêäz/

harvest kill blow up /ÊhïÃvðst/ /kðl/ /blêä Êçp/ firework bonfire race throw tube pull /faðÊwüÃk/ /Êbînfaðê/ /reðs/ /Ðrêä/ /tjuÃb/ /päl/ ünnep, fesztivál benn, odabenn emlékszik, megjegyez keresztény vallás ünnepel köszönetet mond Isten vminek a vége, befejezõdés aratás, betakarítás öl, gyilkol felrobban, a levegõbe repül tûzijáték máglya verseny, futóverseny dob csõ húz MINI DICTIONARY robbanás, kitörés elválás, szétválás, fel/megosztás midnight /Êmðdnaðt/ éjfél custom /Êkçstêm/ szokás hire out /Êhaðê aät/ kibérel valamit pagan /Êpeðgên/ pogány Easter /ÊiÃstê/ húsvét live on /lðv Êîn/ tovább él, fennmarad (például egy legendában) feast /fiÃst/ ünnepség, lakoma include /ðnÊkluÃd/ magában foglal turkey /ÊtüÃki/ pulyka stuffing /Êstçfðõ/ töltelék cranberry /Êkrÿnbêri/ áfonya pumpkin pie /Êpçmpkðn pað/ tökpite declare /dðÊkleê/ ki/bejelent noisy /Ênéðzi/ hangos, zajos

wood /wäd/ fa, fatönk plot /plît/ összeesküvés explosion split /ðkÊsplêä¹n/ /splðt/ (28. lecke, 29 oldal) 15 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Exercise 15 a. Mielõtt meghallgatja a brazíliai esõerdõk megmentésén fáradozó angol tudóssal készített interjút, nézze meg a beszélgetésben szereplõ csodálatos állatokról készült fényképeket. Találja ki, hogy mi köti össze ezeket az állatokat, és tegyen pipát a négyzetbe (ü) annál a mondatnál, amelynél a véleménye szerint az állítás igaz. Az állatok neveit természetesen nem kell megtanulnia q Giant Otter (óriás vidra) vidra These are very common animals in the Brazilian rainforests. q These are very rare animals and they can die out. q You can find these animals in safari parks all over Golden Lion Tamarin (aranyos (aranyos oroszlánmajmocska oroszlánmajmocska –– dél-amerikai dél-amerikai majom) majom) the world. Golden Bamboo Lemur

(aranyos bambuszmakimajom) Tapir Tapir (tapír) (tapír) Hyacinth Macaw (jácintszínû arapapagáj) 19 Mountain Mountain Gorilla Gorilla (hegyi (hegyi gorilla) gorilla) Javan Rhinoceros (jávai orrszar vú) b. Most hallgassa meg a beszélgetés elsõ részét, és ellenõrizze, hogy helyesek voltak-e a feltételezései. Igen, kitûnõen válaszolt. Azokat az állatokat, amelyekrõl Thorne úr beszélt, kihalás fenyegeti Hallgassa meg az interjú további részét, és megtudja, hogy tehetünk-e értük valamit. Exercise 16 a. Ismerkedjen meg az új szavakkal, amelyek az interjú elsõ és második részében is feltûntek Utána ne felejtse el megismételni a gyakorlatot a piros lappal. 20 MINI DICTIONARY MINI DICTIONARY rainforest /Êreinfîrðst/ esõerdõ lemur /ÊliÃmê/ makimajom destroy /dðÊstréð/ tönkretesz gorilla /gêÊrðlê/ gorilla endanger /ðnÊdeðnd¹ê/ endangered /ðnÊdeðnd¹êd species ÊspiÃÆiÃz/ veszélyeztet veszélyeztetett

fajok faj, fajok plant /plîÃnt/ növény die out /dað Êaät/ kihal, kipusztul extinction /ikÊstðõkÆn/ kihalás species /ÊspiÃÆiÃz/ protection /prêÊtekÆn/ védelem prevent /priÊvent/ megelõz protect /prêÊtekt/ védeni collect /kêÊlekt/ gyûjt kill off /kðl Êîf/ megöl environment /ðnÊvaðêrênmênt/ környezet rhinoceros /raðÊnésêrês/ orrszarvú otherwise /Êçùêwaðz/ másképp, máskülönben keep away from /kiÃp Êêweð frîm/ távol tartja magát vmitõl (33. llecke, 10. oldal) (33 k 10 ld l) 16 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE 21 ANGOL NYELV KEZDŐKNEK b. Miközben meghallgatja az interjú második részét, próbálja meg beírni a hiányzó szavakat, kifejezéseket a párbeszédbe. . P: What else can we do to protect those animals? S: We set many forest parks and there 1. more soon This is the only way to prevent some species from extinction. There 2 more

workers in those parks in the future, and they 3. to keep the rainforests from being destroyed. For example The Parc National des Volcans in Rwanda protects mountain 4. P: There are many people around the world who collect some rare 5. and keep them as pets at home. What do you think about that? S: That’s horrible. They are definitely not animal lovers Actually, I accuse them of killing off some of the species. You know this rare parrot called a hyacinth macaw? These animals are in danger. Some scientists say that in 2030 there 6 any hyacinth macaws, living in the forests of Latin America. P: Why is that? S: Because in 1989 people caught 500 hyacinth macaws and sold them to 7. shops P: What do you think about zoos – 8. in protecting endangered species? S: Yes of course it’s one of many roles that zoos around the world play. Some animals are born in the zoos and taken

back to their natural environment. But as you probably can easily imagine, chimpanzees born in zoos know nothing about life in forests. P: So what will scientists do about it? S: They 9. animals how to find food and keep away from danger But we cannot wait for the scientists to help animals. We will all have to, sooner or later, think about our 10. and will have to do something to keep it in a good shape Everyone will be responsible for the extinction of these animals if we don’t do anything about it. 22 Exercise 17 Hallgassa meg még egyszer az interjú mindkét részét, és válaszoljon hangosan a kérdésekre. 1. Why are rainforests important? 5 What does Mr Thorne think about keeping rare animals as pets? 2. Why do some animal species disappear from the rainforests? 6. What are two things that animals born in

zoos need to learn before going back to the rainforests? 3. Why do animals need special parks in rainforests? 4. Which animal is protected by a national park in Rwanda? Az egzotikus esõerdõkbõl térjünk vissza Európába. Hallgassa meg a következõ hanganyagot. – 11 – (33. lecke, 11 oldal) 17 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK COMMUNICATION Word bank Exercise 35 Fejlesztjük kommunikációs készségét. a. Takarja le a gyakorlatot a piros lappal, és egészítse ki a kifejezéseket a megfelelõ elöljárószavakkal at the at the go by go by go by 40 bus stop airport car bus train go by plane get on a train get on a bus get on a plane get on a train get get get get get off

a bus off a plane in a car in a taxi out of a car get out of a taxi at the hotel at the restaurant b. Figyelje meg az alábbi szavakat/kifejezéseket és a fordításukat Hallgassa meg a hanganyagot, és ismételje meg hangosan a szófordulatokat. A következõ lépésben takarja le a feladatot a piros lappal, és mondja fel önállóan az angol szavakat. go home leave miss a flight hazamegy elutazik, elmegy, távozik lekési a repülõt delayed bus delayed train boarding késésben lévõ busz késésben lévõ vonat felszállás a fedélzetre take a bus take a flight take a train busszal utazik repül / repülõvel utazik vonattal utazik take off be late for felszáll (repülõ) elkésik, lekésik vmirõl catch a ferry eléri a kompot, idõben odaér a komphoz catch a bus eléri a buszt catch a train eléri a vonatot, idõben odaér a vonathoz booking check-in foglalás bejelentkezés a szállodába / bejelentkezés a repülõtéren check-out facilities business

trip kijelentkezés lehetõségek, szolgáltatások (pl. szállodában) üzleti út, küldöttség travel passenger utazás utas Exercise 36 a. Rendezze a szavakat/kifejezéseket a megfelelõ oszlopba aszerint, hogy az oszlop elsõ sorában megadott igék közül mellyel alkotnak kifejezést. on holiday London Bridge in a hotel see stay go on a business trip The Eiffel Tower home to the beach The Statue of Liberty 41 in a bed and breakfast b. Hallgassa meg a hanganyagot és ismételje el hangosan at a campsite – 24 – (36. lecke, 24 oldal) 18 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK GRAMMAR SUMMARY 38 1. Present Perfect igeidõ – új események Rendszerbe foglaljuk a lecke ismeretanyagát. A Present Perfect igeidõt akkor használjuk, ha új eseményekrõl beszélünk, például: Peter has bought a new car. Péter új autót vett. (vagyis: Péternek új autója van) The plane has crashed at the airport. A repülõgép balesetet

szenvedett a repülõtéren. (vagyis: katasztrófa történt) Mary has eloped to Spain with a stranger. The Prime Minister has arrived at Warsaw airport. Mary elszökött egy idegennel Spanyolországba. (vagyis: nincs itt) A miniszterelnök megérkezett a varsói repülõtérre. (vagyis: a repülõtéren van) 2. Past Simple igeidõ – kérdések az események részleteirõl Figyelje meg, hogy amikor híreket közlünk, akkor a Present Perfect igeidõt használjuk, ellenben amikor részletekbe menõen szándékozunk nyilatkozni, akkor egyszerûen a Simple Past igeidõt alkalmazzuk, például: I’ve had a terrible day at work. I spilled coffee on our best customer. He got very angry with me and left the office. Szörnyû napom volt a munkában. Kiöntöttem a kávét a legjobb ügyfelünkre. Nagyon mérges lett rám és elment az irodából. A Past Simple igeidõt mindig akkor kell használni, amikor a részletekrõl kérdezünk.Vagyis a Present Perfect igeidõben kapott

információ után, ha meg akarjuk tudni, hogy az adott esemény mikor történt, akkor a kérdést Past Simple igeidõben tesszük fel (mindig a when után), például: A: Peter has moved to London. A: Péter elköltözött Londonba. (nincs itt) B: When did he go? B: Mikor ment el? Ne felejtse el, hogy ha az esemény pontos idõpontját megadja, akkor a Past Simple igeidõt kell használnia, és nem a Present Perfect-et. Hasonlítsa össze az alábbi mondatokat: The plane crashed yesterday. A repülõgép tegnap szenvedett balesetet. (Azt hangsúlyozzuk, hogy mikor történt az esemény.) The plane has crashed. A repülõgép balesetet szenvedett. (A hatást hangsúlyozzuk: A repülõgép tönkrement – valószínûleg halottak és sebesültek vannak.) (32. lecke, 31 oldal) 19 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK HOMEWORK Grammar I. Alkosson mondatokat a megadott kifejezésekbõl Present Perfect igeidõben 1. I / read / some good / articles 5.

they / not / kill / anybody / yet 2. I / not drink / it / before 6. everything / be / closed 3. they / arrive / at Budapest airport 7. we / not / go out / anywhere Házi feladataink által ellenőrizheti és elmélyítheti tudását. 4. she / already / do / it 8. the children / not tell / me / anything II. Egészítse ki a mondatokat Past Simple vagy Present Perfect igeidõt használva. 1. A: Look ‘Friends’ (start)! B: When (it / start). 2. My sister (be) to the USA She (stay) in New York. 3. He (go) to China Last year he (go) to Argentina. 4. A: (you / read) the latest issue of ‘The Guardian’? B: Yes I it yesterday. 5. I

(already / finish) my exams 6. The Prime Minister (talk) to the business leaders last week. 7. I (just / hear) the latest news on the radio 8. We (see) the President at the airport Listening 50 Hallgassa meg a hanganyagot, és jelölje meg, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy hamisak. 1. ‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’ is an adventure film T/F 2. William arrests Elizabeth before her wedding T/F 3. Beckett really wants Sparrow and his magical compass T/F 4. Jones must serve on Jack’s boat T/F 5. It’s a great film, full of special effects, full of humour and interesting adventures T/F 6. A third part to the series will be called ‘Pirates of the Caribbean: Magical Compass.’ T/F (38. lecke, 32 oldal) 20 Forrás: https://doksi.net PRÓBALECKE ANGOL NYELV KEZDŐKNEK Online házi feladatait ügyféloldalunkon keresztül tudja megoldani és visszaküldeni szaktanárának. Szeretné elsajátítani korunk

világnyelvének alapjait? Munkájához, tanulmányaihoz szüksége van az angol nyelv ismeretére, vagy csupán hobbiszinten szeretne foglalkozni vele? Rendelje meg még ma az Angol nyelv kezdőknek tananyagsorozatunkat és tartozzon az angol nyelvet beszélők táborába! Ne habozzon, hívjon minket most! Ne habozzon, hívjon minket most! Tel.: 1/382-0610 www.elohu 21