Nyelvtanulás | Angol » Angol alapok

Alapadatok

Év, oldalszám:2013, 437 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:876

Feltöltve:2021. január 02.

Méret:2 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

10000 Béla Takács 2024. február 19.
  Hiányos angol tudásommal is találtam benne hibákat "There" helyett "Their", "Buy" helyett "By"! Ezek után nem akarok ebből tanulni!

Tartalmi kivonat

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK .1 1. LECKE 5 1. LECKE -ELSŐ RÉSZ5 1. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 13 2. LECKE 19 2. LECKE – ELSŐ RÉSZ 19 2. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 29 3. LECKE 32 3. LECKE – ELSŐ RÉSZ 32 3. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 40 A BÍRTOKOS NÉVMÁSOK . 44 4. LECKE 47 4. LECKE – ELSŐ RÉSZ 47 4. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 56 5. LECKE 59 5. LECKE – ELSŐ RÉSZ 59 5. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 70 6. LECKE 77 6. LECKE – ELSŐ RÉSZ 77 6. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 86 7. LECKE 89 7. LECKE – ELSŐ RÉSZ 89 7. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 101 8. LECKE 107 8. LECKE – ELSŐ RÉSZ 107 8. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 117 9. LECKE 120 9. LECKE – ELSŐ RÉSZ 120 -1- 9. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 130 10. LECKE 137 10. LECKE – ELSŐ RÉSZ 137 10. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 144 11. LECKE 146 11. LECKE – ELSŐ RÉSZ 146 11. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 154 12. LECKE 161 12. LECKE – ELSŐ RÉSZ 161 12. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 168 13. LECKE 171 13. LECKE –

ELSŐ RÉSZ 171 13. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 180 14. LECKE 187 14. LECKE – ELSŐ RÉSZ 187 14. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 196 15. LECKE 199 15. LECKE – ELSŐ RÉSZ 199 15. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 209 16. LECKE 217 16. LECKE – ELSŐ RÉSZ 217 16. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 226 17. LECKE 229 17. LECKE – ELSŐ RÉSZ 229 17. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 236 18. LECKE 245 18. LECKE – ELSŐ RÉSZ 245 18. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 255 19. LECKE 258 19. LECKE – ELSŐ RÉSZ 258 -2- 19 LECKE – MÁSODIK RÉSZ. 267 20. LECKE 275 20. LECKE – ELSŐ RÉSZ 275 20 LECKE – MÁSODIK RÉSZ. 283 21. LECKE 286 21: LECKE – ELSŐ RÉSZ. 286 21. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 294 22. LECKE 302 22. LECKE – ELSŐ RÉSZ 302 22. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 310 23. LECKE 313 23. LECKE – ELSŐ RÉSZ 313 23. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 321 24. LECKE 328 24. LECKE – ELSŐ RÉSZ 328 24. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 337 25. LECKE 339 25. LECKE – ELSŐ RÉSZ 339 25. LECKE –

MÁSODIK RÉSZ 346 26. LECKE 353 26. LECKE – ELSŐ RÉSZ 353 26. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 361 27. LECKE 363 27. LECKE – ELSŐ RÉSZ 363 27. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 371 28. LECKE 378 28. LECKE – ELSŐ RÉSZ 378 28. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 386 29. LECKE 388 29. LECKE – ELSŐ RÉSZ 388 -3- 29. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 396 30. LECKE 403 30. LECKE – ELSŐ RÉSZ 403 30. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 411 31. LECKE 413 31. LECKE – ELSŐ RÉSZ 413 31. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 420 32 LECKE . 428 32. LECKE – ELSŐ RÉSZ 428 32. LECKE – MÁSODIK RÉSZ 436 -4- 1. Lecke 1. Lecke -első rész Figyelmesen olvasd el: shopping sopin(g) vásárlás, bevásárlás Az n(g) hangkapcsolat megfelel a magyar hangcsoportnak, de a „g” csak alig hallatszik. A magyar nyelvben mindig az első szótag a hangsúlyos, az angolban ez változó. Kiejtési átírásban a vastagon szedett rész jelöli a hangsúlyos szótagot. shop sop bolt, üzelt Az o a magyar „a”

és „o” közötti hang, amit röviden ejtünk. street sztrít utca Az angol r eltér a magyar „r” hangtól. Kiejtéskor nyelvünket a szájpadlásunkhoz közelítjük és nem „pergetjük”. Az í a magyar „í” hangnál kissé nyiltabb. Railway réjlovéj vasút A ov hang kiejtésénél az ajkakat úgy kerekítjük, mintha egy „o”-t próbálnánk kimondani, de helyette „v”-t mondunk. Az „o”-t egyáltalán nem ejtrjük, de az ajkak és a fogak ne érjenek össze! church csőrcs templom Az ő-t hosszan ejtjük ki, keskeny ajaknyílással, szélesre húzott szájjal. A felemelt „r” egy alig hallható hangot jelöl. Tower tauör torony Az au olyan kettős magánhangzó, amelynek kiejtése rövid „á”-val indul és az „u” felé halad. Az ö hangsúlytalan, röviden ejtett hang. A szó végén nem ejtjük ki az „r” hangot, ha utána nem áll másik szó. Door dór ajtó Az ó a magyar hosszú „ó”-hoz hasonló hang. Új szavak

shopping sopin(g) bevásárlás, vásárlás shop sop bolt -5- street sztrít utca railway réjlovéj vasút train tréjn vonat station sztéjsn állomás church csőrcs templom tower tauör torony house hausz ház door dór ajtó Mond ki hangosan a következő kifejezéseket: church tower csőrcs tauör railway station réjlovéj sztéjsn shopping street sopin(g) sztrít street door sztrít dór Gyakorold az új szavakat: shopping sopin(g) bevásárlás, vásárlás shop sop bolt street sztrít utca railway réjlovéj vasút train tréjn vonat station sztéjsn állomás church csőrcs templom tower tauör torony house hausz ház door dór ajtó Az angol mondatban egy dolog vagy fogalom neve (a főnév) előtt névelő áll. Az a határozatlan névelő áll azon dolgok vagy fogalmak neve előtt, melyekről csak általában beszélünk, jelentése: egy, de sokszor nem is fordítjuk magyarra. Ha egy konkrét

dologról van szó, akkor a the határozott névelő áll a szó előtt, jelentése: a, az A the határozott névelőt Dzö –nek ejtjük. Ez a Dz hang a magyar nyelvben nem található meg Kiejtéskor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük és visszahúzzuk, miközben egy selypített „d” –szerű hangot mondunk. Ez a hang zöngés -6- Névelők: a the ö Dzö határozatlan határozott Szavak névelővel: a shop ö sop the shop Dzö sop a street ö sztrít the street Dzö sztrít a train ö tréjn the train Dzö tréjn a station ö sztéjsn the station Dzö sztéjsn a chruch ö csőrcs the church Dzö csőrcs a tower ö tauör the tower Dzö tauör a house ö hausz the house Dzö hausz a door ö dór the door Dzö dór the door Dzö dór a station ö sztéjsn a house ö hausz the church Dzö csőrcs the station Dzö sztéjsn a train ö tréjn a tower ö tauör a shop ö sop the train Dzö tréjn the house Dzö

hausz the shop Dzö sop the street Dzö sztrít a street ö sztrít the tower Dzö tauör a chruch ö csőrcs a door ö dór Más sorrendben: Ismét más sorrendben: the house Dzö hausz a ház a station ö sztéjsn egy állomás a door ö dór egy ajtó the tower Dzö tauör a torny the shop Dzö sop a bolt a train ö tréjn egy vonat a church ö csőrcs egy templom the street Dzö sztrít az utca -7- a house ö hausz egy ház the train Dzö tréjn a vonat a shop ö sop egy bolt the station Dzö sztéjsn az állomás a tower ö tauör egy torony the church Dzö csőrcs a templom a door ö dór egy ajtó a street ö sztrít egy utca Fordítsd magyarról angolra: egy ház a house az ajtó the door egy bolt a sop az állomás the station egy templom a church a ház the house egy utca a street a torony the tower egy ajtó a door a bolt the shop egy vonat a train a templom the church egy torony a

tower az utca the street egy állomás a station a vonat the train a templomtorony the church tower az utcai ajtó the street door a bevásárló utca the shopping street a vasútállomás the railway station -8- Az ige olyan szó, ami cselekvést, történést fejez ki, pl. meglátogatni, kinyitni, bemenni Ha az angol igék előtt nem áll személyes névmás (pl. te, mi stb) akkor a to tu szócska állhat előttük, amely, hasonlóan a magyar igék után lévő –ni végződéshez, a főnévi igenév jele. Új igék: to see tu szí látni to visit tu vizit meglátogatni, ellátogatni valahová to open tu oupn nyitni, kinyitni to enter tu entör belépni, bemenni, bejönni to visit tu vizit meglátogatni, ellátogatni valahová to open tu oupn nyitni, kinyitni to see tu szí látni to enter tu entör belépni, bemenni, bejönni A következő gyakorlatban összeillesztjük az igéket és a főneveket: to see the train tu szí Dzö tréjn

látni a vonatot tu visit the station tu vizit Dzö sztéjsn ellátogatni az állomásra (elmenni az állomásra) to enter the house tu entör Dzö hausz belépni a házba to opne the door tu oupn Dzö dór kinyitni az ajtót to enter a shop tu entör a sop belépni egy boltba to see the street tu szí Dzö sztrít látni az utcát to open the door tu oupn Dzö dór kinyitni az ajtót to visit a tower tu vizit ö tauör ellátogatni egy toronyba (elmenni egy toronyba) Fordítsd magyarról angolra: bemenni egy templomba to enter a church kinyitni az ajtót to open the door látni a tornyot to see the tower elmenni a boltba to visit the shop (ellátogatni a boltba) bemenni az állomásra to enter the station -9- látni egy házat to see a house látni az utcát to see the street Ha egy ige nem önmagában áll, akkor személyes névmások előzhetik meg, mint pl. én te, mi, ők, stb. Személyes névmások: I áj én you jú te, Ön we o mi

you jú ti, Önök they Dzéj ők often oftön, ofn gyakran always ólovéjz mindig every day evri déj minden nap every morning evri mórnin(g) minden reggel seldom szeldöm ritkán ví Új szavak: Ismételd gyakran often mindig always minden nap every day minden reggel every morning ritkán seldom Az „often, always, seldom” szavak mindig az ige és a személyes névmás közé kerülnek, míg az „every day, every morning” kifejezések a mondat elején vagy végén állnak. Néhány egyszerű mondat: I often enter the church. (Én) gyakran bemegyek a templomba. - 10 - They seldom visit the tower. (Ők) ritkán mennek el (látogatnak el) a toronyba. We always see the train. (Mi) mindig látjuk a vonatot. You open the door every day. (Te) minden nap kinyitod az ajtót. A magyar nyelvben többnyire elhagyjuk az ige elől a személyes névmást, ami nem változtat a jelentésen, pl. én látom = látom Az angolban viszont legalább egy

személyes névmással kötelező jelölni, hogy ki végzi a cselekvést, pl. I see Gyakorold az új szavakat (én) látom I see áj szí (te) kinyitod you open jú oupn (mi) belépünk we enter o (ők) meglátogatják they visit Dzéj vizit (mi) meglátogatjuk we visit o (ők) bemennek they enter Dzéj entör (én) kinyitom I open áj oupn (te) látod you see jú szí ví entör ví vizit Az „I” szót mindig nagybetűvel kell írni. Fordítsd magyarról angolra: (Mi) mindig látjuk a tornyot. We always see the tower. (Én) belépek a boltba minden nap. I enter the shop every day. (Te) látod az állomást minden reggel. You see the station every morning. (Ők) ritkán mennek el (látogatnak el) a templomba. They seldom visit the church. (Én) mindig kinyitom az ajtót. I always open the door. (Ti) gyakran bementek a házba. You often enter the house. (Ők) látják az utcát minden nap. They see the street every day. Az „és” kötőszó

angolul „and” end. Az e –vel jelölt magánhangzó nagy szájnyílással ejtett, nyílt „e” hang. - 11 - Hosszabb mondatok: We often enter the railway station and I see the train. (Mi) gyakran bemegyünk az állomásra és (én) látom a vonatot. You always open the door and I enter the house. (Te) mindig kinyitod az ajtót és én belépek a házba. - 12 - 1. Lecke – Második rész entrance entrönsz bejárat A hangsúlytalan szótagban lévő „a” –t többnyire egy ö –vel jelölt rövid „e” és „ö” közötti hangnak ejtjük. car kár autó, kocsi A szóvégén álló „r” hangot csak akkor ejtjük ki, ha a szó után egy mgh –val kezdődő másik szó is áll, egyébként elnyeljük. bus bász busz Kiejtéskor a leírt „u” gyakran egy röviden ejtett magyar „á” –nak hangzik. woman o vumön nő, asszony Figyeld az első hangsúlyos szótagot. side-walk szájdovók járda Ez egy amerikai szó. A hangsúly az

első szótagon van, ezért a szóvégi „e” –t nem ejtjük Ugyanígy az „l” is néma, viszont az „o” –t hosszabban ejtjük. building bildin(g) épület A hangsúly az első szótagon van. A szóvégi „g” –t nem ejtjük A megelőző „n” hang hosszabb és lágyabb ejtésű. The apartment Dzi öpártmönt a lakás, a lakosztály Ez is amerikai szó. A hangsúly a második szótagon van Ha a kiejtésben a főnév mgh –val kezdődik, mint pl. az öpártmönt, akkor az előtte álló „the” névelőt Dzi –nek ejtjük. Az „a” határozatlan névelő helyett pedig „an” ön áll a kiejtés könnyítésére. Boy boj fiú Kiejtés gyakorlat: the entrance Dzi entrönsz the car Dzö kár - 13 - the bus Dzö bász the woman Dzö ovumön a side-walk ö szájdovók a building ö bildin(g) an apartment ön öpártmönt a boy ö boj Fordítási gyakorlat: entrance entrönsz bejárat car kár autó bus bász busz woman o nő

side-walk szájdovók járda building bildin(g) épület apartment öpártmönt lakás boy boj fiú vumön Gyakorlat I see a car Látok egy autót. You often enter the building. Gyakran bemész az épületbe. They always visit the woman. Mindig meglátogatják a nőt. I seldom see the bus. Ritkán látom a buszt. We see the boy every day. Látjuk a fiút minden nap. You enter the apartment every morning. Belépsz a lakásba minden reggel. I see the side-walk. Látom a járdát. They see the entrance. Látják a bejáratot. Új igék: to walk tu ovók sétálni to go tu gou menni to have tu hev birtokolni to look tu luk nézni to drive tu drájv vezetni - 14 - to go to tu gou tu menni valahová to look at tu luk et megnézni v.mit, nézni vmire Az angolba a „to” szócskát akkor használjuk, ha: 1. főnévi igenevet előz meg 2. a valahová, valamilyen irányba történő mozgás jelölésére (-ba, -be, -hoz, -hez, -höz)

Gyakorlat I often drive a car. Gyakran vezetek autót. We always go to the house. Mindig a házhoz megyünk. They have an apartment Van lakásuk. (Birtokolnak egy lakást) You seldom look at the side-walk Ritkán nézel a járdára. I have a car. Van kocsim. (Birtokolok egy kocsit) We look at the building every day. Az épületet minden nap megnézzük. Újabb személyes névmások: he she hí sí ő (hímnem) ő (nőnem) Ha jelen idejű mondatban a he, she személyes névmás vagy az ezeket helyettesítő főnév után ige áll, akkor az ige egy –s végződést kap. he drives she walks hí drájvz sí ovóksz ő (hímnem) vezet ő (nőnem) sétál Gyakorlat The woman often drives a car. A nő gyakran vezet autót. She looks at the building every morning. Ő (lány) minden reggel megnézi az épületet. He sees the car. Ő (fiú) látja az autót. Zöngétlen mshg –k után (pl. p, t, k, f) az –s végződét sz –nek ejtjük A zöngés mshg –k után

álló –s végződést z –nek ejtjük. Ha a to go ige előtt she vagy he áll, akkor az –s egy ún. kötőhanggal egészül ki: -es Ennek a kiejtésben nincs szerepe. - 15 - He goes hí gouz ő (fiú) megy hí hez sí hez neki van (hímnem) neki van (nőnem) A to have ige is megváltozik: he has she has Gyakorlat The woman often goes to a shop. A nő gyakran megy boltba. The street has a side-walk. Az utcán van járda. She goes to church every day. Ő (lány) templomba megy minden nap. I seldom go to a bus station. Ritkán megyek buszpályaudvarra. He always looks at the apartment Ő (fiú) mindig megnézi a lakást. The church has a tower. A templomnak van tonya. The shop has a door. Az üzletnek van ajtaja. We see a boy and a woman. Látunk egy fiút és egy nőt. A church szó előtt nem használunk névelőt, ha a szót a to go to church (templomba menni) kifejezésben alkalmazzuk. Ismételd néhányszor a következő mondatokat. Peter often goes to

Budapest. He goes by train. pítör ofn gouz tu budöpeszt hí gouz báj tréjn. When the train enters the station Peter looks at the buildings. o He has no car, so he walks. hí hez nou kár szou hí ovóksz He sees a church tower. The tower a door. hí szíz ö csőrcs tauör Dzö tauör hez ö dór He visits the tower and looks at Budapest. Hí vizitsz Dzö tauör end luksz et budöpeszt Then he goes to a shop. Dzen hí gouz tu ö sop ven dzö tréjn etörz Dzö sztéjsn pítör luksz et Dzö bildin(g)z Az előző mondat ismeretlen szavai: to go by tu gou báj valamivel menni (utazni) by train báj tréjn vonattal by bus báj bász busszal - 16 - by car báj kár kocsival no nou nem, egy sem, semennyi so szou így when o mikor, amikor then Dzen aztán, akkor he has no car. hí hez nou kár nincs kocsija ven A no szócska jelentése nem vagy egy sem, és a mondatban a tagadás szerepét töltheti be. Ezért a He has no car mondatot így

fordítjuk: Nincs (egy) kocsija (sem). A többes szám jele: -s shop bolt shops boltok sopsz street utca streets utcák sztrítsz train vonat trains vonatok tréjnz tower torony towers tornyok tauörz car kocsi cars kocsik kárz Az –s végződés kiejtésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az igéknél. Gyakorlat A tornyok the towers ő (fiú) megy he goes egy lakás an apartment ő (lány) lát she sees a járda the side-walk megnézni, nézni valamire to look at egy épület a building autót vezetni to drive a car a bevásárló utca the shopping street egy autóbusz sem no bus aztán megyek then I go megnézni a tornyot to look at the tower a nő gyakran néz the woman often looks menni to go a templom the church - 17 - nekem van (birtokolok) I have az autók the cars így mindig so always a templomajtó the church door a fiú the boy egy buszpályaudvar a bus station elmenni (ellátogatni) a házba

to visit the house egy vonat és egy busz a train and a bus minden nap látunk we see every day vasútállomás railway station Olvasd el a következő szavakat! Az egy oszlopban találtazó, vastagon szedett magánhangzók azonos hangot jelölnek: í e éj á ou áj we then train car so by see enter station apartment no side-walk street entrance they drive she - 18 - 2. Lecke 2. Lecke – Első rész Új szavak hotel houtel szálloda, hotel room rúm szoba window o ablak restaurant resztörönt étterem, vendéglő traffic trefik forgalom bicycle bájszikl kerékpár, bicikli school szkúl iskola factory fektöri gyár office ofisz hivatal, iroda school szkúl iskola office ofisz hivatal, iroda factory fektöri gyár restaurant resztörönt étterem, vendéglő hotel houtel szálloda, hotel room rúm szoba window o ablak traffic trefik forgalom bicycle bájszikl kerékpár, bicikli vindou Más

sorrendben: vindou Most már ismerősek lesznek a szavak. factory fektöri gyár room rúm szoba window o ablak traffic trefik forgalom restaurant reszörönt étterem, vendéglő office ofisz hivatal, iroda vindou - 19 - school szkúl iskola hotel houtel szálloda, hotel bicycle bájszikl kerékpár, bicikli Gyakorlat We seldom go to the factory. Ritkán megyünk a gyárba. The room has a window A szobának van egy ablaka. I have a bicycle. Van biciklim. We see the traffic. Látjuk a forgalmat. He sees a hotel. Lát egy szállodát. A school and an office. Egy iskola, és egy hivatal. You seldom go to a restaurant. Ritkán mész étterembe. Fordítsd angolra gyár factory iskola school ablak window forgalom traffic étterem restaurant hotel hotel kerékpár bicycle hivatal office szoba room „ez (van)” vagy „az (van)” angolul „it is” it iz. Olvasd el a következő mondatokat, figyeld meg, hogy az „is”

(van) szót itt nem fordítjuk magyarra. It is an office. Ez egy hivatal. It is a hotel. Ez egy hote. It is a station Ez egy állomás. - 20 - Ismét új szavak In in ban, ben near niör (valami) mellett, közelében also ólszou szintén, is not not nem A „van” angolul there is Dzeör iz. Ezzel a szerkezettel általában mondatokat kezdünk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami létezik, van. Akkor lesznek teljesek a mondatok, ha a „hol?” kérdésre is választ adunk A főnév előtt „a” névelő áll, a helyhatározó előtt pedig „the”. Gyakorlat There is a bicycle in the huse. Van egy bicikli a házban. There is an entrance in the building. Van egy bejárat az épületben. There is a factory near the station Van egy gyár az állomás közelében. Az it is kifejezést gyakran rovidítjük: it’s itsz. Ugyan ez történik a there is kifejezéssel is: there’s Dzeörz. It’s a restaurant Ez egy étterem. It’s an office. Ez egy

hivatal. There’s a schoool near the station. Van egy iskola az állomás közelében. There’s a window in the room. Van egy ablak a szobában. There’s a hotel near the station. Van egy hotal az állomás mellett. You also see the car. Te is látod az autót. It’s not a school. Ez nem iskola. There’s a boy in the house. Van egy fiú a házban. Fordítsd angolra Van egy bicikli az épületben. There’s a bicycle in the building. Gyakran látom a fiúkat. I often see the boys. Mindig az iskola mellett megyünk. We always go near the school. Ő is minden nap meglátogatja a nőt. She also visits the woman every day. Az épület nem hivatal. The building is not an office. - 21 - A lenni – to be tu bí ige összes ragozott alakja: I am én vagyok you are te vagy , Ön (van) he is ő van (hímnem) she is ő van (nőnem) it is ez, az van (semlegesnem) we are mi vagyunk you are ti vagytok, Önök (vannak) they are ők vannak Gyakorlat I am

in the house. A házban vagyok. You are a boy. Te fiú vagy. He is near the door az ajtó közelében van. She is in the street. Az utcán van. It is a car. Ez egy kocsi We are in the building. Az épületben vagyunk. You are in Budapest. Budapesten vagytok. They are boys. Ők fiúk. A szobában van. He is in the room. Az iskola közelében vagyunk. We are near the school. Az irodában vagyok. I am in the office. Pécsett vagytok. You are in Pécs. Ő egy nő. She is a woman. Az utcán vannak. They are in the street. Ez egy állomás. It is a station. Az állomás közelében vagy. You are near the station. A to be többi alakja, az it is –hez hasonlóan, rövidíthető. I am I’m ájm you are you’re juör - 22 - she is she’s síz he is he’s híz it is it’s itsz we are we’re o you are you’re juör they are they’re Dzéjr viör Fordítsd a mondatokat rövid alakkal A szobában vannak. He’s in the room. Az

iskola közelében vagyunk. We’re near the school. Az irodában vagyok. I’m in the office. Pécsett vagytok. You’re in Pécs. Ő egy nő. She’s a woman. Az utcán vannak. They’re in the street. Ez egy állomás. It’s a station. Az állomás közelében vagy. You’re near the station. Új igék to work tu ovőrk dolgozni to get tu get kapni, szerezni to know tu nou tudni, ismerni to wait tu ovéjt várni to speak tu szpík beszélni to like tu lájk szeretni, kedvelni Illeszd be az igéket Mindig kap szobát a szállodában. She always gets [getsz] a room in the hotel. Gyakran vár az iskola közelében. He often waits [ovéjtsz] near the school. Ritkán beszélek. I seldom speak [szpík]. Pécsett dolgozunk. We work[ovőrk] in Pécs. Szeretik a nőt. They like [lájk] the woman. - 23 - A következő kifejezések gyakran használatosak: to work at/in dolgozni valahol to wait for várni, valakire, valamire, valakit, valamit

to speak to beszélni valakivel, valakihez to like to szeretni valamit csinálni Illeszd be az igéket Szeret Budapestre menni. She likes to go to Budapest. Mindig a buszra várunk. We always wait for the bus. A hivatalban dolgozik. He works in the office. Fordítsd magyarra to work in a factory gyárban dolgozni to get a bicycle kapni egy biciklit to like to speak szeretni beszélni to wait for a bus buszra várni to speak to a boy beszélni egy fiúval to know the entrance ismerni a bejáratot Fordítsd angolra Gyakran megy a szállodába. (fiú) He often goes to the hotel. A szobában van. (fiú) He is in the room. Ritkán nézi a kocsikat. (lány) She seldom looks at the cars. Beszélek a fiúval minden reggel. I speak to the boy every morning. Mindig megkapjuk a szobát. We always get the room. A vonatot várja minden nap. (fiú) He waits for the train every day. Gyakran megyek templomba. I often go to church. Közel van az iskolához. It’s

near the school. Van egy gyár Szekszárdon. There is a factory in Szekszárd. Szeretek dolgozni. I like to work. Ő is ismeri a szállodát. (fiú) He also know the hotel. Én is bemegyek az épületbe minden reggel. I also enter the building every morning. Gyakran busszal megy. (lány) She often goes by bus. - 24 - - 25 - Néhány igének ugyan az a formája mint a főnévnek: to walk sétálni a walk egy séta to work dolgozni work munka Vannak olyan főnevek is, amelyeket igéből képzünk: to drive vezetni a drive vezető, sofőr to speak beszélni a speech beszéd Olvasd el a következő mondatokat: The driver goes for a walk every day. A sofőr sétálni megy minden nap. We go to work every morning. Minden reggel munkába megyünk. There is also a speech. Van egy beszéd is. A névelőt nem tesszük ki a to go to work (munkába menni) és a to go to school (iskolába menni) kifejezésekben, csakúgy mint a to go to church (templomba

menni) esetében. Új szavak morning mórnin(g) reggel in the morning in Dzö mórnin(g) reggel (mikor?) evening ívnin(g) este in the evening in Dzi ívnin(g) este (mikor?) red red piros white o fehér good gud jó bad bed rossz five fájv öt two tú kettő there Dzeör ott vájt A „there” szó most helyhatározó ezért a mondat végére kerül. - 26 - Most más sorrendben in the morning in Dzö mórnin(g) reggel (mikor?) red red piros good gud jó evening ívnin(g) este bad bed rossz two tú kettő morning mórnin(g) reggel there Dzeör ott in the evening in Dzi ívnin(g) este (mikor?) white o fehér vájt Illeszd be az igéket A sofőrnek is van egy piros kocsija. The driver also has a red car. Ez egy jó beszéd. It’s a good speech. Gyakran sétál este. He often walks in the evening. Látjuk a fehér épületet. We see the white building. Ő nincs Budapesten reggel. She is not in Budapest in the

morning. Nekik is öt kocsijuk van. They also have five cars. Ő rossz asszony. She’s a bad woman. Gyakran megyek oda. I often go there. Fordítsd angolra öt ablak five windows két este two evenings jó iskola good school rossz munka bad work a piros torony mellett near the red tower a fehér boltban in the white shop nem reggel not in the morning ő rossz fiú he’s a bad boy gyakran megy munkába she often goes to work jó és rossz good and bad - 27 - ő is a fehér épületben van. (fiú) he is also in the white building. nem este not in the evening (egy) irodában dolgozik to work in an office - 28 - 2. Lecke – Második rész Ebben a részben már csak ismétlünk. Olvasd fel a következő párbeszédet és próbáld meg lefordítani. Barbara: Peter: There’s a church in the shopping street. I know the church. It’s near the railway station We go there every morning. Mary: I often go to school by bus. I know the driver He likes

the traffic in the streets. I go to work by bicycl. I always see Peter He walks on the side-walk He goes to school. Tom: Mary: John: Tom: Barbara: Peter: Mary: Peter likes to go to school. When he enters the building he goes to a room Then he opens the red window and looks at the boys and girls in the street. He also likes to go to the hotel. He knows five rooms in the hotel There’s a good hotel in Pécs. The hotel has a white entrance The hotel also has a restaurent – it’s a good restaurant. I work there I like to work there I go there in the morning. John also likes to go to the restaurant. He goes there every day You go to the restaurant every day. John waits for you in the evening often see you in the traffic. We go to school in the evening! Fordítsd le a mondatokat Barbara mindig kinyitja az ajtót. Barara always opens the door. Aztán dolgozni megy. Then she goes to work. Ő ismeri a munkát. (lány) She knows the work. Este vár a kocsira. In the evening she

waits for the car. Van forgalom az utcán. There’s traffic in the street. A fiú gyakran megnézi a tornyot. The boy often looks at the tower. Két ablakot lát. (fiú) He sees two wondows. Szeret a toronyhoz menni. (fiú) He likes to go to the tower. Egy piros és egy fehér bejárat van. There’s a red and a white entrance. A ház közel van a templomhoz. The house is near the church. Gyakran mennek templomba. They often go to church. Ők is elmennek (ellátogatnak) a they also visit the office every day. hivatalba minden nap. Aztán kocsival mennek. Then they go by car. - 29 - Barbara mindig a piros kocsit vezeti. Barbara always drives the red car. Ritkán nézi a forgalmat. She seldom looks at the traffic. Szeret kocsit vezetni. He likes to dirve a car. Mindig kinyitom az ajtót. I always onpen the door. Minden nap az épülethez sétálsz. You walk to the building evry day. Mikor várunk rád, nézzük a forgalmat When we wait for you we look

at the az utcán. Traffic in the street. Este mindig busszal megy. (lány) In the evening she always goes by bus. Aztán a vasútállomásra megy. (lány) Then she goes to the railway station. Az étteremben ő (lány) beszél a fiúval. In the rastaurant she speaks to the boy. A fiú vonattal megy minden reggel. The boy goes by train every morning. Az iskola az Állomás utcában van. The school is in Station street. Van egy gyár is az állomás közelében. There is also a factory near the station. Tomi ott dolgozik. Tom works there. A gyárnak is van egy irodája. The factory also has an office. Mindig kinyitja az irodát és beszél He always opens the office and speaks Péterrel. (fiú) to Peter. Tomi gyakran várja Pétert. Tom often waits for Peter. Ez egy rossz gyár. It’s a bad factory. János nincs a lakásban. John is not in the apartment. A bevásárló utcában van. (fiú) He is in the shopping street. Ritkán nézi a kocsikat. (fiú) He

seldom looks at the cars. Jánosra várok minden nap. I wait for John every day. Tominak jó kocsija van. Tom has a good car. Ez egy Rolls Royce. It’s a Rolls Royce. Van két piros biciklije is. (fiú) He also has two red bicycle. Este ellátogat Budapestre. (fiú) In the evening he visits Budapest. Aztán vonattal megy, látja a szállodákat Then he goes by train and sees the és a vendéglőket. (fiú) hotels and the restaurants. - 30 - Olvasd el a szavakat. Az egy oszlopban lévő, vastagon szedett betűk azonos hangot jelölnek. ú school e hotel áj like í evening room restaurant I speech two get white he you red five see - 31 - 3. Lecke 3. Lecke – Első rész Új szavak town taun város table téjbl asztal colck klok óra, falióra on on -on, -en,- ön day déj nap (időtartam) girl gőrl lány time tájm idő afternoon áftörnún délután mother máDzör anya usually júzsuöli rendszerint, általában

Most mássorrendben névelővel the day Dzö déj a nap (időtartam) usually júzsuöli rendszerint, általában a tabel ö téjbl egy asztal the aftrnoon Dzi áftörnún a délután the mother Dzö máDzör az anya a town ö taun egy város on on -on, -en,- ön a clock ö klok egy óra, egy falióra a girl ö gőrl egy lány Gyakorlat the boy and the girl a fiú és a lány the clock on the table az óra az asztalon in the afternoon délután (mikor?) Mother usually looks at the clock. Anya rendszerint ránéz az órára. It is a good day. Ez egy jó nap. - 32 - A névelő a town szó előtt elmarad, ha nyilvánvaló, hogy a beszélő melyik városra gondol. A lecke folyamán láthatunk erre példákat. A to szócska nemcsak a –ni végződés angol megfelelője, hanem elöljáróként is használatos (-hoz, -hez, -höz, -ba, -be), továbbá mellékmondatokat is bevezethet ( to visit Barbara = hogy meglátogassam Barbarát). I have no time to

visit Barbara. Nincs időm arra, hogy meglátogassam Barbarát. He goes to school in the afternoon. Délután iskolába megy. She likes to go to town. Szeret a városba menni. The girl usually waits for the train. A lány rendszerint vár a vonatra. It’s a good day to work. Ez egy jó nap a munkához/ arra, hogy dolgozzunk. The boy has two tables in the room. A fiúnak két asztala van a szobában. Mother is in the room. Anya a szobában van. A „mother” szó előtt nem szükséges a névelő használata. Illeszd be az új szavakat Ez egy jó nap a sétához/ arra, hogy sétálni menjünk. It’s a good day to go for a walk. Nincs időm vásárlásra. I have no time for shopping. Anya az épületben van. Mother is in the building. Gyakran várok a városban egy napot. I often wait in town for a day. Délután megyünk templomba. We go to church in the afternoon. Két falióra van a szobában. There are two clocks in the room. A for szócskát

különböző szavakkal kombinálhatjuk, így a jelentése mindig más és más. to wait for várni valakire, valamire for a day egy napra, egy napot, egy napig to go for a walk sétálni menni (sétára menni) to look for keresni Új szavak people pípl emberek nice nájsz kedves, kellemes, szép big big nagy, terjedelmes first főrszt első, előszőr, elsőnek - 33 - some szám néhány, néhányan country kántri ország Gyakorlat She’s a nice girl. Ő egy kedves lány. First he sees a white building. Előszőr egy fehér épületet lát. There’s a big farctory there. Van ott egy nagy gyár. I know some good shops. Ismerek néhány jó üzletet. She’s there. Ő ott van. It’s a nice to see Mary. Jó látni Mary-t. (kellemes látni ) It’s a big car. Ez egy nagy kocsi. Some people have houses, and some have apartments. Néhány embernek háza van, néhánynak pedig lakása. It’s a nice country. Ez egy szép ország. Az

angolban előfordul, hogy nem használunk névelőt a főnév előtt, ha az többes számban van, pl.: „Some people have houses, and some have apartments” Ha a „some” szó áll a főnév előtt, elhagyjuk a névelőt. I have some clocks. Van néhány órám. We usually go first. Mi rendszerint elsőnek megyünk. He sees a big station. Egy nagy állomást lát. Some girls like to walk. Néhány lány szeret sétálni He drives a big car every day. Minden nap egy nagy kocsit vezet. Budapest is nice. Budapest szép. a big coutry egy nagy ország the first building az első épület Fordítsd angolra Néhány nagy falióra some big clocks egy szép ország a nice country két nagy asztal two big tables az első szép nap the first nice day néhány lány some girls öt város five towns Gyakran beszélek anyával. I often speak to mother. - 34 - Ideje menni. It’s time to go. Néhány délután az irodába megy. (lány) She goes to the office

some afternoons. Mary gyakran van ott. Mery is often here. Mi vagyunk az elsők. We are first. Délután gyakran megyünk a városba. We often go to town in the afternoon. Ő egy kedves fiú. He’s a nice boy. Van egy nagy asztal az irodában. There’s a big table in the office. Néhány szobának öt ablaka van. Some rooms have five windows. Nincs időm sétálni menni. I have no time to go for a walk. Anya minden nap bemegy az üzletbe. Mother enters the shop every day. Az egy Pécshez közeli város. It’s a town near Pécs. A falióra szép. The cock is nice. Ez egy nagy ország. It’s a big country. Néhányan esténként mennek sétálni. Some people go for a walk in the evenings. Az előző leckében már tárgyaltuk a „to be” – „lenni” igét. Ebben a leckében mos azt mutatjuk be, hogy hogyan képezünk kérdést és tagadást ezzel az igéve. A to be igével úgy kérdezünk, hogy megfordítjuk a mondat szórendjét, tehát a főnév vagy

a személyes névmás és az ige helyet cserélnek. Ezt a műveletet inverziónak nevezzük Kijelentő mondat: kérdés: I am a girl. Én egy lány vagyok. Am I a girl? Én gy lány vagyok? He is a boy. Ő egy fiú. Is he a boy? Ő egy fiú? They are in the room. Ők a szobában vannak. Are they in the room? Ők a szobában vannak? The girl is nice. A lány kedves. Is the girl nice? Kedves a lány? Alakítsd át kérdőmondattá She is a mother. Is she a mother? Ő egy anya? We are in town. Are we in town? A városban vagyunk? It’s a big car. Is it a big car? Ez egy nagy kocsi? You are a good boy. Are you a good boy? Jó fiú vagy? They are big buildings. Are they big buildings? Azok nagy épületek? I am in the house. Am I in the house? A házban vagyok? He is in the office. Is he in the office? Az irodában van? - 35 - The car is nice. Is the car nice? Szép kocsi? Ha kérdésre igenlő a felelet, akkor a yes [jesz] – igen szóval

kezdjük a válaszunkat, amelyet a személyes névmás, majd az ige követ. Azt a főnevet, amely a kérdésben szerepelt, egy személyes névmással helyettesítjüj be. Gyakrolat Are you in the house? A házban vagy? Yes, I am. Igen. Is he a nice boy? Ő kedves fiú? Yes, he is. Igen. Are the people in the hotel? az emberek a szállodában vannak? Yes, they are. Igen. Are they in the office? Az irodában vannak? Yes, they are. Igen. Are the cars white? A kocsik fehérek? Yes, they are. Igen. Is the boy in the room? A fiú a szobábna van? Yes, he is. Igen. Is the girl nice? A lány kedves? Yes, she is. Igen. Is the house big? Nagy a ház? Yes, it is. Igen. Az it egyes szám 3. személyben lévő főnevek helyett áll, ha élettelen dologról van szó Ha élőről, akkor a he vagy she névmás használatos. A they minden többes számban lévő főnév helyett állhat. Válaszolj a kérdésekre Is it a church? Yes, it is. Are they in the street? Yes,

they are. Am I in the office? Yes, I am. Are we near Pécs? Yes, we are. Is she a good girl? Yes, she is. Is the boy in the building? Yes, he is. Is the bicycle white? Yes, it is. Are the people in the restaurant. Yes, they are. Ha a válaszunk nemleges, akkor a no [nou] szócskát a személyes névmás, majd az ige, végül a not [not] szó követi. Are you a girl? Lány vagy, No, I am not. Nem. Is he in the house? A házban van? No, he is not. Nem. Are they first? Elsők? No, they are not. Nem. - 36 - Válaszolj a kérdésekre Are you a boy? No, I am not. Is he in the car? No he is not. Are we near Budapest? No, we are not. Is it a big car? No, it is not. Is the factory big? No, it is not. Is mother in the shop? No, she is not. Is the boy in the car? No he is not. Are the people nice? No, they are not. Az „is not” –ot „isn’t” –re [iznt], míg az „are not” –ot „aren’t” –re [árnt] lehet rövidíteni. Az „am

not” nem alkalmas a rövidítésre: csak úgy lehet összevonni, hogy a teljes „I am” alak helyett az „I’m not’ rövidítést használjuk. Az előbbi gyakorlat rövid formájú válaszokkal Are you a boy? No, I’m not. Is he in the car? No he isn’t. Are we near Budapest? No, we aren’t. Is it a big car? No, it isn’t. Is the factory big? No, it isn’t. Is mother in the shop? No, she isn’t. Is the boy in the car? No he isn’t. Are the people nice? No, they aren’t. Szavak, melyekkel kiegészítendő kérdéseket alkothatunk who hú ki, kit what o vott mi, mit where o veör hol, hová when o ven mikor Kiegészítendő kérdésekben a who, what, where, when névmások az ige előtt állnak. Gyakorlat Who is it? Ki az? What is it? Mi az? - 37 - Where is the boy? Hol van a fiú? When are you in the building? Mikor vagy az épületben? Egészítsd ki a mondatot a megfelelő névmással Hol a templom? Where is the church? Ki

az? Who is it? Mi van az asztalon? What is on the table? Fordítsd angolra Ki (az) a lány? Who is the girl? Mi van az épületben? What is in the building? Hol a kocsi? Where is the car? Mikor vagy az irodában? When are you in the office? Új igék to ask tu ászk kérni, kérdezni to live tu liv élni, lakni valahol to want tu ovont akarni to think tu tszin(g)k gondolni Az utolsó ige fonetikai átírásánál a tsz hang zöngétlen. Gyakorlat ő van he is én akarok I want ők gondolják they think mi élünk we live te kérdezel you ask ők kérdeznek they ask te vagy you are ő lakik he lives mi akarunk we want ti gondoljátok you think - 38 - Egészítsd ki a hiányzó igékkel Szeretünk Debrecenben élni. We like to live in Debrecen. Úgy gondolom/azt hiszem, hogy első akar lenni. I think he wants to be first. Gyakran kérdezem Máriát. I often ask Mary. Budapesten akar lakni. She wants to live in Budapest. Mindig ott

vagyunk. We are always there. Akarok egy kocsit (birtokolni). I want to have a car. Úgy gondolom/azt hiszem, hogy ez egy rossz iskola. I think it is bad school. Az angol nyelvben a „hogy” vonatkozó névmás elhagyható. Fordítsd angolra Azt hiszem, szeret a városban élni. I think she likes to live in town. A bevásárló utcát akarja látni. She wants to see the shopping street. Azután el akar menni a templomba. (lány) Then she wants to visit the church. Nagy országban élünk. We live in a big country. - 39 - 3. Lecke – Második rész A következő mondatok tartalmaznak egy ismeretlen szót. Through tszrú Figyeld meg a szó jelentését I seldom look through the window. Ritkán nézek át az ablakon. Through and through keresztül – kasul It’s a through train to London. Ez közvetlen vonat Londonba. It’s a street for through traffic. Ez egy átmenő forgalmú utca. Ismét új szó Behind bihájnd She’s behind the building. Az

épület mögött van. He usually walks behind John. Rendszerint John mögött sétál. The office is behind the school. A hivatal az iskola mögött van. Gyakorlat She is behind the shop. A bolt mögött van. I know the town through and through. Alaposan (keresztül-kasul) ismerem a várost. She sees a red car through the window. Lát egy piros kocsit az ablakon keresztül. You often go to the church behind the station. Gyakran jársz az állomás mögötti templomba. He goes by bicycle through the town every day. Minden nap biciklivel megy keresztül a városon. Az első részben megtárgyaltuk a to be igével képezhető kérdések és válaszok szabályait, a szórendcsere (inverzió) azonban nem alkalmazható minden esetben kérdések szerkesztésére. Ha a kérdés nem tartalmazza a „to be” igét, akkor ún. segédigék alkalmazásával tudunk kérdést feltenni. Eddig a kijelentő mondatokat az egyszerű jelen időben (the Simple Present Tense [Dzö szimpl

prezönt tensz]) képeztük. Ebben az igeidőben segédigekét a to do igét használjuk, ha a to be-től eltérő jelentésű igével akarunk kérdést feltenni. Ilyenkor a do [du] a modat elejére kerül, és a személyes névmás vagy a főnév, majd az ige követi. - 40 - Segédige + Személyes névmás vagy főnév Do Do Do they you the girls + ige like want live + . the town? a car? in Pécs? Szeretik a várost? Akarsz egy kocsit? A lányok Pécsett élnek? Hasolítsd össze a kijelentő mondatokat a kérdőmondatukkal I like the town. Szeretem a várost. Do I like the town? Szeretem a várost? You go to the shop every day. Minden nap mész a boltba. Do you go to the shop every day? Minden nap mész a boltba? We always wait for the train. Mindig várunk a vonatra. Do we always wait for the train? Mindig várunk a vonatra? You often go for a walk. Gyakran mész sétálni. Do you often go for a walk? Gyakran mész sétálni? Alakítsd át kérdéssé a

következő mondatokat: They often go to church. Do they often go to church? We seldom see the boy. Do we seldom see teh boy? I visit Mary every day. Do I visit Mary every day? You always work in the big building. Do you always work in the big building? We usually walk to work. Do we usually walk to work? The boys like the town. Do the boys like the town? Ha a kérdésben szereplő névmás a he, she, it vagy egy egyes szám 3. személyben lévő főnév, akkor a segédige does [dáz], és a mondatban lévő igének nincs –s ragja. Gyakorlat She often goes to Pécs. Does she often go to Pécs? Gyakran jár Pécsre? He seldom visits Mary. Does he seldom visit Mary? Ritkán látogatja meg Máriát? Peter goes to school every day. Does Peter go to school every Péter minden nap jár day? iskolába? Csakúgy, mint a to be esetében, a kérdésekben kérdő névmást (where, when stb.) is alkalmazhautnk, ami a segédige előtt, a mondat elején áll. - 41 - Where

do you usually go in the morning? Rendszerint hová mész reggel? When do you usually open the shop? Rendszerint mikor nyitod ki a boltot? What cars does she like? Milyen kocsikat szeret? When does he visit the girl? Mikor látogatja meg a lányt? Where do they walk every day? Hová sétálnak minden nap? What school do you like? Milyen iskolát szeretsz? Egészítsd ki a következő mondatokat John walks to work every day. Where does John walk every day? Hová megy János gyalog minden nap? They often visit the woman. When do they visit the woman? Mikor látogatják meg az asszonyt? We seldom see the buildings. What do we seldom see? Mit látunk ritkán? He opens the shop in the morning. When does he open the shop? Mikor nyitja ki az üzletet? A who kérdőszóval másképpen kérdezünk. A „who” („ki?”) kérdőszóval képzett kérésnek olyan a felépítése, mint a kijelentő mondatoknak, csak itt a személyes névmás vagy a főnév helyére a

„who” kérdőszó kerül. Az igét ilyenkor egyes szám 3. személyben ragozzuk, tehát mindig –s végződést kap Kejelentő mondat: Kérdő mondat „who” –val: John opens the door every day. Who opens teh door every day? They seldom see the station. Who seldom sees the station? Ki látja ritkán az állomást? You like cars. Who likes cars? Ki nyitja ki az ajtót naponta? Ki szereti a kocsikat? Alkoss kérdéseket a „who” kérdőszóval Ki beszél ritkán Máriával? Who seldom speaks to Mary? Ki szereti a házat? Who likes the house? Ki akar sétálni menni? Who wants to go for a walk? Ki látogatja meg Richárdot naponta? Who visits Richard every day? Ha igenlően válaszolunk egy do/does kezdetű kérdésre, akkor a yes szócska után a megfelelő személyes névmást, majd a segédigét tesszük. Rövid válaszok esetén a do –t hosszú „ú” –val ejtjük. - 42 - Do you like the girl? Yes, I do. Igen. Does she live in Budapest?

Yes, she does. Igen. Do we go to school in the morning? Yes, we do. Igen. Does he visit the woman every day? Yes, he does. Igen. Does the boy like cars? Yes, he does. Igen. Does mother go to work every day? Yes she does. Igen. Ha a válaszunk tagadó, akkor a személyes névmást a no szócska után tesszük, majd a segédige és a not szó következik. Do you like the girl? No, I do not. Nem. Does she live in Budapest? No, she does not. Nem. Do we go to school in the morning? No, we do not. Nem. Does he visit the woman every day? No, he does not. Nem. Does the woman like Pécs? No, she does not. Nem. A „do not” rövidítve „don’t” [dount], a „does not” pedig „doesn’t” [dáznt]. Adj tagadó választ a rövid alakokkal Do you like the girl? No, I don’t. Does she live in Budapest? No, she doesn’t. Do we go to school in the morning? No, we don’t. Does he visit the woman every day? No, he doesn’t. Fordítsd angolra Hová

mész gyakran? Where do you often go? Meglátogatják az asszonyt minden nap? Do they visit the woman every day? Mikor mész rendszerint sétálni? When do you usually go for a walk? Ki szereti megnézni a forgalmat? Who likes to look at the traffic? Gyakran kinyitod az ablakot? Do you often open the window? Hol van Péter? Where is Peter? A lány is vonattal akar menni? Does the girl also want to go by train? Ki vár mindig a fiúra? Who always waits for the boy? Látják a buszt az abalkon át? Do they see the bus through the window? Ki van az épületben? Who is in the building? Ismered a szállodát az Állomás utcában? Do you know the hotel in Station street? - 43 - Oda akarsz menni délután? Do you want to go there in the afternoon? Hová akarsz menni busszal? Where do you want to go by bus? Mikor akar Pécsre menni? (lány) When does she want to go to Pécs? Ez egy iroda? Is it an office? A bírtokos névmások my máj az én (i)m your

jór a te (i)d his hiz az ő e(i), a(i) - hímnemű birtokos esetén her hőr az ő e(i), a(i) - nőnemű birtokos esetén its itsz a(z) e(i), a(i) - semlegesnemű birtokos esetén our auör a mi (i)nk your jór a ti (i)tek, (i)tok their Dzéjr az ő uk, ük, ik A birtokos névmásoknak ezen alakjait egyes és többes számú birtok előtt ugyan olyan formában használjuk, pl.: my shop az én boltom my shops az én boltjaim Gyakorlat It is my house. Ez az én házam. Our car is red. A mi autónk piros. Your clock is nice. Szép a (te) faliórád. It is a nice house. Ez egy szép ház. Its windows are big. Az abalkai nagyok. His shops are big. Nagyok a(z ő) boltjai. Their school is in Station Street. Az ő iskolájuk az Állomás utcában van. Your coutnry is big. Nagy a (ti) országotok. It is her bicycle. Ez az ő biciklije. Ha az angolban birtokos névmást alkalmazunk, akkor nem használunk névelőt. Egészítsd ki a megfelelő

birtokos névmással a következő mondatokat Hol az iskolája? (lányé) Where is her school? Gyakran jár a házához? (fiúéhoz) Does she often go to his house? Apánk minden nap elmegy a boltba. Our father goes to the shop every day. - 44 - Ritkán látogatjuk meg az anyjukat. We seldom visit their mother. Hol a biciklid? Where is your bicycle? Új szavak green grín zöld blue blú kék short sórt rövid, alacsony long lon(g) hosszú Gyakorlat I have a blue car. Van egy kék autóm. It’s a green house. Ez egy zöld ház. I often go for a short walk. Gyakran megyek rövid sétára. It’s a long table. Ez egy hosszú asztal. We always wait for the bus for a long time. Mindig sokáig váunk a buszra. Jegyezd meg a következő kifejezést: For a long time sokáig (hosszú ideig) Az angolban a mellékneveket (mint pl.: „big, nice, long, short”) nem ragozzuk, többes számuk pedig megegyezik az egyes számú alakjukkal. Fordítsd angolra Nem

szeretem a kéket és a zöldet. I dont like green and blue. Rövid utcák is vannak a városban. There are also short streets in the town. Van egy kék szoba a házban. There is a blue room in the house. Ez egy hosszú utca. It’s a long street. A lecke utolsó gyakorlatában az új szavakat és a nyelvtant gyakorojuk A ti országotok nagy? Is your cuntry big? Nincs időnk, hogy meglátogassuk a lányokat. We have not time to visit the girls. Hol laksz? Where do you live? Gyakran mgyek Pécsre egy napra. I ofent go to Pécs for a day. Van egy iskola az állomás mögött. There is a school behind the station. Néhány ember este megy sétálni? Do some people go for a walk in the evening? - 45 - Rendszerint ki lép az épületbe előszőr? Who usually enters the building first? Van egy szép óra az asztalon. There is a nice clock on the table. Anyánk azt hiszi, hogy a házban vagyunk. Our mother thinks we are in the house. Szeretek az édesanyjával

beszélgetni. (fiúéval) I like to speak to his mother. Van néhány nagy óra a városban. There are some big clocks in the town. Mikor vársz édesanyádra? When do you wait for your mother? Mi az? What is it? Azt hiszem, ez egy kellemes szálloda. I think it’s a nice hotel. Az édesanyja gyakran néz az ablakon át. (lányé) Her mother often looks through the window. Az édesanyáik a városban vannak. Their mother are in town. A városban átmenő forgalom van. There is through traffic in the town. Kiejtési gyakorlat áj éj á ou ú nice day car know school time table are window you five wait afternoon go blue like railway ask white they through two side behind - 46 - 4. Lecke 4. Lecke – Első rész Új szavak hour auör óra (időtartam) minute minit perc father fáDzör apa chair cseör szék today tödéj ma six o’clock sziksz öklok hat óra (időpont) the second Dzö szekönd a második square

szkoveör tér statue sztetjú szobor father fáDzör apa square szkoveör tér hour auör óra (időtartam) six o’clock sziksz öklok hat óra (időpont) statue sztetjú szobor chair cseör szék the second Dzö szekönd a második today tödéj ma minute minit perc ön auör egy óra Más sorrendben Fontos! an hour Itt nem „a”, hanem „an” [ön] áll az „hour” előtt mivel a szó kiejtve magnáhangzóval kezdődik. - 47 - Gyakorlat It’s six o’clock in the morning. Reggel hat óra van. There’s a statue in the square. Van egy szobor a téren. There are some chairs in the room. Van néhány szék a szobában. I wait for the bus five minutes evey day. Minden nap öt percet várok a buszra. The second car is red. A második kocsi piros. We seldom go to town for one hour. Ritkán megyünk be egy órára a városba. Fordítsd az új szavakat angolra ma today tér square szék chair hat óra six o’colck a

második the second perc minute apa father szobor statue óra hour A „father” szó előtt ugyanúgy nem használunk névelőt, mint a „mother” szó esetén. Fordítsd angolra A második busz megy a térre? Does the second bus go to the square? Van egy kék széke. (fiúnak) He has a blue chair. Mindig egy órát és öt percet várok Máriára. I always wait for Mary one hour and five minutes. Este hat óra van. It’s six o’clock in the evening. A szobor a téren van? Is the statue in the square? Számnevek one o two three ván egy six sziksz hat tú kettő seven szevn hét tszrí három eight éjt nyolc - 48 - four fór négy nine nájn kilenc five fájv öt ten ten tíz Olvasd hangosan 1-2-3 one-two-three 4-5-6 four-five-six 7-8-9-10 seven-eight-nine-ten Fordítsd angolra 2-4-6-8 two-four-six-eight 1-3-5-7 one-three-five-seven 1-2-9-10 one-two-nine-ten 3-1-6-9 three-one-six-nine 10-8-3-6

ten-eight-three-six Az idő kifejezéséhez szükséges szavak: half háf fél past pászt (el)múlt half an hour háf ön auör fél óra half past one háf pászt ován fél kettő Figyeld meg, hogy angolul a fél kettő kifejezése: half past one, ami szó szerinti fordításban „féllel múlt egy”. Az o’clock kifejezés akkor kerül a mondatba, amikor egész órát mondunk. Máskor ezt a szót nem használjuk. Amikor órát és perceket is mondunk, nem közelező kitenni a minute szót Ha azt akarjuk mondani, hogy -kor, akkor az at előljárót kapcsoljuk az időpont elé. hétkor at seven o’clock tízkor at ten o’clock köznyelvi használatban gyakran elmarad az o’clock. Gyakorlat It’s ten past six. Tíz perccel múlt hat. I usually go to school at seven o’clock in the morning. rendszerint reggel hétkor megyek az iskolába. - 49 - She thinks it’s nine o’clock. Úgy gondolja, kilenc óra van. My train is at half past two. Fél

háromkor van (megy) a vonatom. It’s nine. Kilenc óra van. Az angolban a Tíz óra van típusú mondatok az it szóval kezdődnek: It is ten. Az előző leckében már megismerkedtünk az egyszerű jelen időben (Simple Present) adható rövid válaszokkal. Most nézzük meg, hogyan tagadunk hosszabb mondatokba I’m not in the office. Nem vagyok az irodában. You aren’t a father. Te nem vagy apa. She isn’t in the building. Nincs az épületben. He isn’t in the square. Nincs a téren. It isn’t a chair. Ez nem szék. We aren’t in Budapest. Nem vagyunk Budapesten. You aren’t first. Nem vagy első. They aren’t nice. Nem kedvesek. Azokban a mondatokban, amelyekben nem a to be a mondat igéje, hasonló a helyzet. Ne felejtsd, hogy a not szócska a segédige után áll, és az ige nem kap –s ragot. I don’t like blue. Nem szeretem a kéket. You do not usually go to work in the evening. Te rendszerint nem mész este munkába. He does not know Mary.

Nem ismeri Máriát. She doesn’t see her father. Nem látja az apját. We don’t often visit our mother. Nem látogatjuk meg gyakran az édesanyánkat. You don’t go for a walk every day. Nem mész minden nap sétálni. Egészítsd ki a rövid tagadó formákkal Nem akar sétálni menni. (lány) She doesn’t want to go for a walk. Nem szeretjük az autókat. We don’t like cars. Nem vagyok a városban. I am not in town. Nem akarok várni. I don’t want to wait. Ez nem az én vonatom. It isn’t my train. Nem szeretnek iskolába járni. They don’t like to go to school. Nem az édasanyja. (fiúé) She isn’t his mother. - 50 - Nem szereted az édesapámat. You don’t like my father. Fordítsd angolra Nem szeretem az édesapját. (fiúét) I don’t like his father. Nincsenek a házban. They aren’t in the house. Nincs az utcában. (lány) She isn’t in the street. Nem kell neki a kocsi. (fiúnak) He doesn’t want thecar. Ez nem az ő

házuk. It isn’t their house. Nem látogatjuk meg az édesanyját minden nap. We don’t visit her mother every day. Nem egy kedves fiú. He isn’t a nice boy. Ha a kérdésünkben a to have (birtokolni) igét használjuk, akkor inverziót (szórendcserét) alkalmazunk, ugyanúgy, mint a to be igénél. Tagadáskor a have/has igéhez kapcsolódik a not szócska. Példák I have a car. Van kocsim. Have you a car? Van kocsid? Yes, I have. Igen (van). No, I have not. Nem (nincs). She has a nice house. Szép háza van. Has she a nice house? Szép háza van? Yes, she has. Igen. No, she has not. Nem. A „have not’ „haven’t” –re [hevnt], a „has not” pedig „hasn’t” –re [heznt] rövidül. Kijelentő mondatokban is lehetnek rövidített formák: I haven’t a car. Nincs autóm. He hasn’t a house. Nincs háza. Az I haven’t a car mondat ugyanazt jelenti, mint az I have no car. Az utóbbi azonban nyomatékosabban fejezi ki ugyanazt a

tartalmat. - 51 - Egészítsd ki a megfelelő kérdő és kijelentő alakokkal Van éttermed? Have you a restaurant? Nincs nagy autóm. I haven’t a big car. Nincs apjuk. They haven’t a father. Van idők? Have you time? Nincs biciklije. She hasn’t a bicycle. Van a fiúnak faliórája? Has the boy a clock? Új szavak Into intu -ba, -be, bele Az into szó a mondatban az ige után áll. To go into bemenni valahová They always go first into the house. Előszőr mindig a házba mennek. Olvasd el a következő mondatoka és figyeld meg az új szavak jelentését This car is red. Ez a kocsi piros That girl is nice. Az a lány kedves. These people are in the building. Ezek az emberek az épületben vannak. Those boys like to go by train. Azok a fiúk szeretnek vonattal menni. Egyes szám Többes szám KÖZEL (itt) This [Dzisz] These [Dzíz] this these that those TÁVOL (ott) That [Dzet] Those [Dzouz] ez, ez a ezek, ezek a az, az a azok, azok a

Figyelem: bár az angol mutató névmásokat nem ragozzuk, a magyar fordításba ugyan azt a ragot kapják, mint az általuk jelölt főnév, pl.:this hotel –ez a szálloda, to this hotel – ebben a szállodába. Illeszd be a megfelelő mutató névmást Ez egy szép falióra. This is a nice clock. Az az asztal fehér? Is that table white? - 52 - Ez az ő édesanyja. This is his mother. Rendszerint mikor nyitod ki ezeket az ablakokat? When do you usually open these windows? Ki kedvelei azokat a lányokat? Who likes those girls? Úgy gondolom ez az a busz. I think it’s that bus. Ők gyakran mennek ebbe a szállodába. They often go to this hotel. Azok a székek zöldek? Are those chairs green? Szeretik ezeket a városokat? Do they like these towns? Az angolban van két szó, melynek hasonló a jelentése. home houm haza (otthon) house hausz ház A home szó különböző szókapcsolatokban is előfordulhat at home et houm otthon (hol?) to go home tu

gou houm hazamenni Gyakorlat He likes to be at home. Szeret otthon lenni. When do you usually go home? Rendszerint mikor mész haza? There are five rooms in this house. Ebben a házban öt szoba van. It’s a big house. Ez egy nagy ház. Az at szó több kifejezésben is előfordul at six o’clock hat órakor at home otthon at school az iskolában to look at nézni valamire at work munkában at first előszőr, kezdetben - 53 - Új igék to thank (for) tu tszen(g) (fór) megköszönni valamit to write (to) tu rájt (tu) írni (valakinek) to take tu téjk vinni, venni, fogni Ismét Írni (valakire) to write (to) vinni, venni, fogni to take megköszönni vmit to thank (for) Figyeld meg, hogy a you jelentheti azt is: neked, nektek, Önnek, téged, titeket, Önt. Gyakrolat Köszönöm neked ezt az autót. Thank you for this car. Gyakran ír Mary-nek. (lány) She often writes to Mary. Rendszerint elviszik a könyveiket az iskolába. They

usually take their books to school. Ha a thank (for) ige egyes szám 1. személyben szerepel, akkor rendszerint elhagyjuk előle az „I” személyes névmást. It takes an hour to go home. Egy óra az út hazáig. (Egy órát vesz igénybe ) I usually take a bus to work. Rendszerint autóbusszal megyek munkába. (Rendszerint autóbuszt veszek igénybe.) It takes some time. Ez egy kis időt vesz igénybe. He takes you for a driver. Ő sofőrnek tart (néz) téged. Az utolsó mondatban a „take” ige a következőképpen értelmezhető: To take () for (valakit) valaminek nézni/tartani Gyakorlat Mindig a második busszal megy. (buszt veszi igénybe – fiú) He always takes the second bus. Van faliórája a szobájában? (lány) Has she a clock in her room? Mikor ír az édesapjának? (fiú) When does he write to his father? Reggel kilenckor mennek munkába. They go to work at nine in the morning. Ki akar hazamenni? Who wants to go home? - 54 - Hová mennek

ezek az emberek ezzel a busszal? Where do these people go by this bus? Azok a lányok mindig erre a kocsira várnak. Those girls always wait for this car. Otthon vagy fél tízkor? Are you at home at half past nine? Egy órába tellik (órát vesz igénybe) írni Mary-nek. It takes an hour to write to Mary. Ők hol vannak? Where are they? Ezek az utcák hosszúak? Aare these streets long? Az anyja és az apja egy napot vannak munkában. (fiú) His mother and father are at work for a day. Köszönöm (neked) ez a biciklit. Thank you for this bicycle. Mindig azzal a busszal megy. (fiú) He always takes that bus. Nem szeretnek erre a térre menni. They don’t like to go to this square. Ma sétálni akarok menni. Today I want to go for a walk. Van néhány szék ebben a szobában. There are some chair in this room. Nincs ideje az édesanyjával beszélni. He hasn’t time to speak to his mother. - 55 - 4. Lecke – Második rész A leckének ebben a

részében az eddig tanultakat foglaljuk össze. Peter: Mary: Peter: Where is the driver? He’s there, behind that bus. Do you see? I think it isn’t the driver. He’s behind this big building Barbara: John: Have you time for a walk? No, I haven’t. I want to take these green chairs and clocks to the school Mary: Tom: Are the boys in the shop? No, they aren’t. This shop is for girls Barbara: Peter: Barbara: Where is she? In the shopping street. She usually waits for her mother in the shopping street I think she’s at home. Mary: John: Do you want to write to your father? No, it isn’t a good time to write. Tom: Barbara: Tom: Barbara: Where is her father? Where do you think he is? He’s at school at three every day. He isn’t there today. He is in the restaurant He has a table near the window Mary: Peter: It’s good to be at home. Do you often work at home? No, I don’t. I usually work in the office John: Barbara: It’s half past five. Do you want to speak to

their father? He is usually at home at six in the evening. Mary: Tom: Mary: Have you a big white car? Yes, I have. It’s behind the house I think it isn’t. Your car is near the white entrance Peter: Barbara: Who wants to speak to my father? The two girls in the big blue car. Mary: John: Mary: John: When I look through the window I always see those boys in the street. Have they a blue car? Yes, they have. Then they are Tom and Peter. Tom: Barbara: Do you often see her mother? We visit her mother every day. Our mother and father are also there We usually take a through train to Pécs. - 56 - Amikor Debrecenbe megyek, mindig elmegyek (ellátogatok) erre a térre és megnézem ezt a szobrot. When I go to Debrecen I always visit this square and look at this statue. A székem a második szobában van. My chair is in the second room. Mindig busszal megyek haza. I alway go home by bus. Amikor kinézek az ablakon, látom azokat az üzleteket a bevásárló utcában. When

I look through the window I see those shops in the shopping street. Nyolc perccel múlt három. It’s eight (minutes) past three. Ma írni akar az anyjának. (fiú) He wants to write to his mother today. Rendszerint otthon várják az apjukat. They usually wait for their father at home. Látod azokat a kék autókat? Do you see those blue cars? Hová megy este? (fiú) Where does he go in the evening? Minden nap mész sétálni? Do you go for a walk every day? Mary reggel nyolc órakor nyitja ki a boltját. Mary opens her shop at eight in the morning. Egy óra (egy órát vesz igénybe) az út hazáit. It takes an hour to go home. Néhány vonat közvetlen vonat. Some trains are through trains. Ezek az utcák átmenő forgalmúak. These streets are for through traffic. Gondolod, hogy ott van? (fiú) Do you think he’s there? Nem, nincs ott. (fiú) No, he isn’t there. Nincs időnk, hogy veled beszéljünk. We haven’t time to speak to you. Ki gondolja

úgy, hogy ez az épület szép? Who thinks this building is nice? Két óra van ebben a szobában. There are two clocks in this room. Ez a vonat mindig bemegy reggel az álomásra? Does this train always go into the station in the morning? Amögött a bérház mögött lakom. I live behind that apartment building. Ismered azokat a bevásárló utcákat? Do you know those shopping street? Gondolom el akar menni (látogatni) ehhez a toronyhoz. I think he wants to visit this tower. Mindig várok rá egy ideig. I always wait for him for some time. Nem kedvelem azokat a fiúkat. I don’t like those boys. - 57 - Az egy oszlopban lévő, vastagon szedett betűk azonos hangot jelölnek. ú eör i tsz you chair live three blue square minute thank two where visit through there think - 58 - 5. Lecke 5. Lecke – Első rész Új szavak letter letör levél book buk könyv post-office pouszt ofisz posta pen pen toll (íróeszköz) kitchen

kicsön konyha week o hét (időtartam) man men férfi, ember Hungary hángöri Magyarország son szán fia (valakinek) the third Dzö tszőrd a harmadik Hungary hángöri Magyarország kitchen kicsön konyha post-office pouszt ofisz posta son szán fia (valakinek) pen pen toll (íróeszköz) the third Dzö tszőrd a harmadik week o hét (időtartam) book buk könyv letter letör levél man men férfi, ember vík Más sorrendben vík Ellenőrizd sikerült –e megjegyezned az új szavakat A harmadik the third konyha kitchen könyv book férfi man - 59 - fia (valakinek) son levél letter toll pen posta post-office hét (időtartam) week Magyarország Hungary Gyakorlat The third car is red. A harmadik kocsi piros. Mother is in the kitchen. Anya a konyhában van. This man has a book. Ennek a férfinak van egy könyve. I live in Hungary. Magyaroszágon élek. I often go to the post-office. Gyakran megyek a

postára. My son is at school. A fiam iskolában van. A long letter egy hosszú levél. A nice pen. Egy szép toll. A good week. egy jó hét. Pótold a szavakat A postán dolgozik. She works at the post-office. Magyaroszág szép ország. Hungary is a nice country. Ezt a tollat mindig elviszi a munkába. He always takes this pen to work. Ez a harmadik ház az utcánban. It’s the third house in the street. A fiunk iskolába jár. Our son goes to school. A hétnek hét napja van. A week has seven days. Levelet akarok írni anyámnak. I want to write a letter to my mother. Van egy könyv az asztalon. There is a book on the table. Az apjuk a konyhában van. Their father is in the kitchen. Fordítsd angolra Ez egy zöld toll. It’s a green pen. Ez a férfi és a fia minden nap busszal mennek a munkába. This man and his son go to work by bus every day. A posta az állomás közelében van. The post-office is near the station. - 60 - Négy könyv van

a konyhában. There are four books in the kitchen. Van néhány szép város Magyarországon. There are some nice towns in Hungary. Ez a levél neked jött (van). This letter is for you. Tetszik (kedvelem) a harmadik ház(at). I like the third house. A hét napjai Monday mándi mándéj hétfő Tuesday tjúzdi tjúzdéj kedd Wednesday o o szerda Thursday tszőrzdi tszőrzdéj csütörtök Friday frájdi frájdéj péntek Saturday szetördi szetördéj szombat Sunday szándi szándéj vasáranp venzdi venzdéj A hét napjainak neve előtt az „on” elöljárót használjuk. Magyarul az „-on, -en, -ön” ragokat illesztjük -e szavakhoz. A hét napjainak nevét az angolban mindig nagy kezdőbetűvel írjuk Egészítsd ki a mondatokat Szerdán rendszerint reggel megyek oda. On Wednesday I usually go there in the morning. Apámat szombaton akarom meglátogatni. I want to visit my father on Saturday. Jársz vasárnap templomba? Do you go to

church on Sunday? Kedden mindig otthon vagyunk. On Tuesday we are always at home. Rendszerint pénteken írok anyámnak levelet. I usually write a letter to my mother On Friday. Nem szeretek hétfőn munkába menni. I don’t like to go to work on Monday. Rendszerint hová jársz csütörtökön? Where do you usually go on Thursday? Ha a hét napja előtt az „every” szó áll, akkor nem használjuk az „on” elöljárót: every Monday hétfőnként, minden hétfőn every Sunday vasárnaponként, minden vasárnap - 61 - Új igék to talk (to/with) tu tók Beszélni, beszélgetni (valakivel) to read tu ríd olvasni, elolvasni to come tu kám jönni, eljönni to love tu láv (nagyon) szeretni tu understand tu ándörsztend megérteni, érteni to talk (to/with) tu tók Beszélni, beszélgetni (valakivel) tu understand tu ándörsztend megérteni, érteni to read tu ríd olvasni, elolvasni to love tu láv (nagyon) szeretni to come tu kám

jönni, eljönni Más sorrendben Gyakorlat She reads a book every Sunday Minden vasáranap könyvet olvas. This man loves his son. Ez a férfi szereti a fiát. He comes to the post-office every Thursday. Csütörtökönként jön a postára. We often talk to our sons. Gyakran beszélgetünk a fiainkkal. Do you understand it? Érted (ezt?) Pótold az igéket Gyakran beszélgetsz édesanyáddal? Do you often talk to your mother? Általában mikor jön be a hivatalba? When does he usually come to the office? Milyen könyveket szeretnek olvasni? What books do they like to read? Nagyon szeretek erre a térre menni. I love to go to this square. Megérted az édesanyádat? Do you understand your mother? Fordítsd angolra Nagyon szereti a fiunkat. (lány) She loves our son. Minden vasáranp eljön hozzátok. (fiú) He comes to your house every Sunday. Gyakran beszélgetek az apjukkal. I often talk to their father. - 62 - Ezt nem értem. I don’t understand it.

El akarom olvasni ezt a könyvet. I want to read this book. Figyelmesen olvasd el a következő mondatot: I always visit my mother at five o’clock on Sunday. Minden vasáranp ötkor látogatom meg az édesanyámat. Ha a mondatban két időhatározó van, akkor első helyre a pontos meghatározás kerül (fordítva, mint a magyarban): este nyolckor at eight in the evening. hétfőn hatkor at six on Monday. Most egy olyan szó, melynek jelentése erősen függ a szövegkörnyezettől Right rájt helyes, jó, megfelelő all right ól rájt jól van, rendben van to the right tu Dzö rájt jobbra to be right tu bí rájt igazának lenni on the right on Dzö rájt jobboldalt, a jobb oldalon Gyakorlat Is this the right bus? Ez a megfelelő busz? Look to the right! Nézz jobbra! There is a school on the right. Jobboldalt van egy iskola. All right! We are going there now. Jól van! Most odamegyünk. I think you’re right. Azt hiszem, igazad van. Az olyan

cselekvések leírására, amelyek nem szokásosak vagy rendszeresen ismétlődőek, hanem a beszéd pillanatában zajlanak, a folyamatos jelen időt (Present Continous Tense) [preznt köntinjuösz tensz] használjuk. Ezt az igeidőt három esetben alkalmazzuk, amint azt az 5-6. lecke folyamán megtanulja Először azonban lássuk hogyan épül fel a folymatos jelen idejű mondat: I am opening the door. Nyitom az ajtót. He is going home. Hazafelé megy. These people are reading books. Ezek az emberek könyveket olvasnak. - 63 - Alany + I He These people a „to be” ige + megfelelő alakja ige („-ing” végződéssel) am is are opening going reading + tárgy (vagy egyébb bővítmény) the door. home. books. Ebben az igeidőben a to be igét nem fordítjuk le szó szerint. A to be része az állítmánynak, és csak a mondatszerkesztéshez van rá szükség. A Present Continuous igeidőt tehát akkor használjuk, ha olyan tevékenységet nevezünk meg, amely a

beszéd pillanatában éppen zajlik. Ennek hangsúlyozására a következő időhazározókkal van lehetőség: now nau most at the moment et Dzö moumönt ebben a/jelen pillanatban, jelenleg just dzsászt éppen, éppen most. Gyakorlat We are visiting the church now. Most látogatunk el a templomhoz. She is waiting for her mother at the moment. Jelen pillanatban az édesanyját várja. They are just reading books. Éppen könyvet olvasnak. My father is giong for a walk now. Apám most megy sétálni. He is driving to work a the moment. Jelen pillanatban munkába megy kocsival. A „just” határozószó a folyamatos („-ing” végű) ige előtt áll, míg a „now” éz az „at the moment” a mondat elején vagy végén található. Egészítsd ki a megfelelő igével Mary most a boltba megy. Mary is going to the shop now. Jelenleg sétálunk a téren. We are walking on the square at the moment. Éppen rád várnak. They are just waiting for you. Apám

most ezt a könyvet olvassa. My father is reading this book now. Az a lány éppen ezt a piros házat nézi. That girl is just looking at this house. - 64 - Jelen pillanatban a fiamat viszem At the moment I am taking my son Iskolába. to school. Fordítsd angolra Most ezen a szép téren vagyunk (látogatunk el). We are visiting this nice square now. Éppen most lépnek be az iskolába. They are just entering the school. Anyám ebben a pillanatban nyitja ki a boltot. My mother is opening the shop at the moment. A fiaink most vezetnek. Our sons are driving now. John éppen Mary-vel beszélget. John is just talking with Mary. Most otthon dolgozom. I am working at home now. Jelen pillanatban édesapádra vársz. At the moment you are waiting for your father. A Present Continuous igeidőben is inverzióval alkothatunk kérdéseket. John is reading a book now. Is john reading a book now? John most könyvet olvas? We are just going home. Are we just going home?

Éppen hazamegyünk? She is taking a bus to work at Is she taking a bus to work at the moment. the moment? Ebben a pillanatban busszal megy munkába? Fordítsd angolra Ebben a pillanatban a fiúval beszélget? (lány) Is she talking to the boy at the moment? Pillanatnyilag rád várnak? Are they waiting for you at the moment? Most otthon dolgozol? Are you working at home now? Most sétálni megyünk? Are we going for a walk now? Ebben a pillanatban ezeket a lányokat nézi? Is he looking at these girls at the moment? Kérdő névmásokat is tehetünk a kérdő mondat elejére John is going for a walk now. Where is John going now? Most hová megy John? You are reading a letter at the What are you reading at the moment. moment? Mit olvasol jelenleg? My mother is just working. Most éppen ki dolgozik? Who is just working? - 65 - Fordítsd angolra Mit vesznek el most? What are they taking now? Mit látogat meg most? (fiú) What is he visiting now? Hová vezet

(autót) ebben a pillanatban? Where is she driving at the moment? Ki ír éppen levelet anyának? Who is just writing a letter to mother? Igenlő és a nemleges rövid válaszok a yes/no szavakkal kezdődnek, amelyeket a személyes névmás, majd a to be megfelelő alakja követ, s ehhez kapcsolódik a not szócska, ha a válasz tagadó. A tagadó mondatokban a to be megfelelő alakját követi a not tagadószó. Gyakorlat Are you going home now? Most hazamész? Yes, I am. Igen. No, I am not. Nem. I am not going home now. Most nem haza megyek. Is she looking at this building at the moment? Ebben a pillanatban ezt az épületet nézi. Yes, she is. Igen. No, she isn’t. Nem. She is not looking at this building at the moment. Nem ezt az épületet nézi ebben a pillanatban. Are they visiting the church now? Éppen most nézik meg a templomot? Yes, they are. Igen. No, they aren’t. Nem. They aren’t visiting the church now. Most nem a templomhoz látogatnak

el. Egészítsd ki a megfelelő szavakkal Are you going for a walk Yes, I am. now? No, I am not. I am not going for a walk now. Is she just entering the school? No, she isn’t. She isn’t just entering the school. Yes, she is. - 66 - Are you driving home now? Yes, we are. No, we aren’t We aren’t driving home now. Is my father talking with Yes, he is. Mary at the moment. No, he isn’t. My father isn’t talking with Mary at the moment. Are they reading letters now? Yes, they are. No, they aren’t. They are not reading letters now. Is John working in the office now? Yes, he is No, he isn’t John is not working in the office now. No, I am not. I am not just taking a bus to school. Are you just taking a bus Yes, I am. to school? Új szavak England inglönd Anglia Hungarian hángeöriön magyar English inglis angol to speak Hungarian tu szpík hángeöriön magyarul beszélni to speak English tu szpík inglis angolul beszélni what time?

o mikor?, hány óra(kor)? here hiör itt, ide little litl kis, kicsi, kevés twenty toventi húsz vot tájm Gyakorlat England isn’t a big country. Anglia nem nagy ország. I love Hungarian towns. Nagyon szeretem a magyar városokat. This is an English car. Ez egy angol kocsi. My father is speaking Hungarian now. Apám most magyarul beszél. Their son doesn’t speak English when he’s in Hungary. A fiuk nem beszél angolul amikor Magyarországon van. What time is it now? Most hány óra van? My son is here, in this room. a fiam itt van, ebben a szobában. I have little time to visit you. Kevés idöm van arra, hogy meglátogassalak. Ten and ten are twenty. Tíz meg tíz az húsz. - 67 - Pótold a hiányzó szavakat Édesanyja most Angliában van. (fiúé) His mother is in England now. Beszélsz magyarul? Do you speak Hungarian? Nem. Angolul beszélünk No, we don’t. We speak English Hány órakor megy (van) a vonat Budapestre? What time is

the train to Budapest? A könyved itt van. You book is here. Egy kisvárosban lakunk. We live in a little town. Húsz levél van az asztalon. There are twenty letters on the table. Ha a mondatból világosan kiderül, hogy a cselekmény a beszéd pillanatában zajlik, akkor a now, at the moment és a just el is hagyható. Példák Where are you going? Hová mentek? We’re going home. Haza. Are they waiting for John? John –ra várnak? Yes, they are. Igen. Fordítsd angolra Mary-nek írsz levelet? Are you writing a letter to Mary? Igen. Yes, I am. Hová viszed ezt a széket? Where are you taking this chair? Ezt a széket a konyhába viszem. I’m taking this chair to the kitchen. Mit olvasol? What are you reading? Könyvet olvasok. I’m reading a book. Iskolába mentek? Are you going to school? Igen. Yes, we are. A lecke utolsó részében ismétlünk A fiuk most megy kocsival Magyarországra. Their son is drivint to Hungary now. Most megyek a

postára. I am going to the post-office now. Tetszenek (szeretem) az angol konyhák(at). I like English kitchens. Két zöld tolla van. (fiúnak) He has two green pens. Most hová megy ez a férfi? Where is this man going now? Nem szeretem a hétfőket. I don’t like Mondays. - 68 - A szerda a harmadik nap a héten. Wednesday is the third day in the week. Most angol könyvet olvas? Is he reading an English book now? Anyám rendszerint nem érti a leveleimet. My mother doesn’t usually understand my letters. Éppen jön a vonatunk. Our train is just coming. Csütörtökön nyolckor mindig a fiamat megyek látogatni. At eight on Thursday I always visit my son. Most ki vár rád? Who is waiting for you now? Hány órakor lépsz be az iskolába minden nap? What time do you enter the school every day? Ezzek a fiúk most azokkal a lányokkal beszélgetnek? Are these boys talking to those girls now? Beszélsz angolul? Do you speak english? - 69 - 5. Lecke

– Második rész Új szavak eye áj szem mouth mautsz száj daughter dótör lánya (valakinek) baby béjbi kisbaba, csecsemő month mántsz hónap tomorrow tömorou holnap desk deszk íróasztal bed bed ágy eye áj szem tomorrow tömorou holnap daughter dótör lánya (valakinek) month mántsz hónap desk deszk íróasztal mouth mautsz száj bed bed ágy baby béjbi kisbaba, csecsemő Más sorrendben Gyakorlat She has blue eyes. Kék szeme van. (Kék a szeme) My baby is in the third room. Az én kisbabám a harmadik szobában van. You mouth is red. Piros a szád. My daughter is reading a book now. A lányom most könyvet olvas. It is Monday tomorrow. Holnap hétfő. One month has four weeks. Egy hónapban (hónapnak) négy hét (hete) van. There are three beds in the room. Három ágy van a szobában. Her desk is good. Jó az íróasztala. - 70 - Egészítsd ki Most a lányával beszélget. (nő) Now she is

talking with her daughter. Jól van a kisbaba? Is the baby all right? Apa az ágyában van. father is in his bed. Holnap péntek. It is Friday tomorrow. Az íróasztalom nagy. My desk is big. Szép hónapunk van. We have a nice month. Zöld a szeme és kicsi a szája. (Zöld szeme és kicsi szája van-(lánynak). She has green eyes and a little mouth. Ne felejtsd, a „to go to bed” kifejezést értelmezhetjük úgy is, hogy „az ágyba megy” vagy „aludni tér, lefekszik”. Az angol a páros testrészeket, pl.: szem, fül, stb többes számban használja! Fordítsd angolra Ennek a kisbabának zöld a szeme és nagy a szája. This baby has green eyes and a big mouth. A lányának két fia van. (férfiénak) His daughter has two sons. Le akarok feküdni. I want to go to bed. Nincs íróasztalom a szobában. I have no desk in the room. Holnap kedd. It is Tuesday tomorrow. Most milyen hónap van? What month is it now? Tudjuk már, hogy az „into”

elöljáró magyarul az jelenti: „-ba, -be, bele”. Ennek az ellenkezőjét, azaz a „valamiből ki, kifelé” fogalmát az „out of” [aut ov] fejezi ki. Példák He is coming into the kitchen now. Jön befelé a konyhába. He is going out of the kitchen now. Megy kifelé a konyhából. She is taking the baby out of the car now. Most veszi ki a kisbabát az autóból. A leckének ebben a részében a folyamatos jelen idő másik használatát is megismerjük. Ennél a használatnál már jövő időről beszélhetünk, hiszen olyan cselekményről van szó, amelynek megtörténtét megterveztük, ezért biztosan be fog következni. Az ilyen mondatokat magyarra jelen vagy jövő idejű mondattal fordíthatjuk. - 71 - Példák Tomorrow I’m going to my mother. Holnap elmegyek anyámhoz. On Friday we are writing the letter to you. Pénteken megírjuk neked a levelet. Tomorrow we are opening a shop. Holnap megnyitunk egy üzletet. On Thursday they’re working at

home. Csütörtökön otthon fognak dolgozni. A jövőre utalva a következő határozókat használhatjuk: Next nekszt következő, jövő in in (bizonyos időn) belül, múlva Ezekkel a határozókkal az alábbi kefejezések gyakoriak: next week a jövő héten next month a jövő hónapban next Saturday jövő szombaton in an hour egy óra mulva in two days két nap múlva in three weeks három hét múlva Gyakorlat Next Monday I’m taking you to England. Jövő hétfőn Angliába viszlek. I’m going to Hungary in two days. Két nap múlva Magyarországra megyek. Fordítsd angolra Jövő héten anyámhoz megyünk. Next week we are going to my mother. Holnap délután ezt a könyvet olvasom (majd). I’m reading this book tomorrow afternoon Szombaton nem kocsival megyek munkába. (nem veszem igénybe a kocsit.) On Saturday I’m not taking the car to work. Hová mennek a jövő hónapban? Where are they going next month? Három hét múlva Angliába

megyünk. We are visiting England in three weeks. Holnap reggel sétálni megyek. I’m going for a walk tomorrow morning. Jön hozzád szerdán? (fiú) Is he coming to you on Wednesday? - 72 - Figyeld meg a különbségeket In the morning reggel tomorrow morning holnap reggel in the afternoon délután tomorrow afternoon holnpa délután Személyes névmások alany, tárgy, és birtokos esetben Alanyeset Birtokos eset Tárgy- (és részes) eset I én my az én -,m me mí engem, nekem you te, ön your a te-d az ön -a, -e you jú téged, neked, Önt, Önnek he ő (hímn.) his az ő -a, -e him him őt neki she ő (nőn.) her az ő -a, -e her hőr őt neki it ő, ez az its (seml. n) a(z) –a, -e it it azt, annak we mi our ami -nk us ász minket, nekünk you ti, önök your a te -tek, .tok az önök you .-a, -e jú titeket, nektek, önöket, önöknek they ők their az ő -uk, -ük Dzem őket, nekik them Gyakorold

a névmásokat, amikor tárgy- (ill. részes-) esetbe kerülnek I’m just talking to him. Éppen vele (neki) beszélek. She loves me. Nagyon szeret engem. I don’t understand her. Nem értem őt. His father likes us. Az édesapja kedvel minket. I’m writing a letter to them now. Most írok nekik levelet. We are talking about it now. Most arról beszélünk. Az utolsó mondatban új elöljáróval találkozunk: about öbaut -ról, -ről Egészítsd ki a megfelelő névmásokkal Szeretlek téged. I love you. Éppen róla beszélek. I’m just speaking about him. - 73 - Ismered őt? Do you know her? Holnap velünk jössz („mész”) iskolába? Are you going to school with us tomorrow? Ki néz most rám? Who is looking at me now? Nem akarok róla beszélgetni. I don’t want to talk about him. Holnap Budapestre viszem őket. I’m taking them to Budapest tomorrow. Éppen erről olvasok I’m just reading about it. Holnap Mary veled megy sétálni?

Is Mary going for a walk with you tomorrow? Új igék to give tu giv adni, odaadni to send tu szend küldeni to show tu sou mutatni, megmutatni Gyakorlat He is giving me his pen now. Most adja ide nekem a tollát. I am just sending a letter. Éppen levelet küldök. They are showing their apartment now. Most mutatják meg a lakásukat. Egészítsd ki a megfelelő névmásokkal Most adom oda neked a könyvemet. I am giving you my book now. Ő (fiú) éppen most ír neki (lánynak) levelet. He is just writing a letter to her. Nem róluk és a kocsijaikról beszélünk. We are not talking about them and their cars. Egy hét múlva elviszlek az édesanyámhoz. In a week I am taking you to my mother. Most számok következnek 11-től 19 ig 11 ilevn eleven 12 tovelv twelve 13 tszőrtín thirteen 14 fórtín fourteen 15 fiftín fifteen 16 sziksztín sexteen 17 szevntín seventeen - 74 - 18 éjtín eighteen 19 nájntín nineteen Gyakorlat

17 nap seventeen days 16 hét múlva in sexteen weeks 12 hónap twelve months 18 nap múlva in eighteen days 15 fiú fifteen boys 11 perc eleven minutes 13 épület thirteen buildings 19 autó nineteen cars 14 hónap múlva in fourteen months Ismételjük át az eddig tanultakat. Fordítsd angolra Mész hozzá („a házába”) holnap? Are you going to his house tomorrow? Hová küldöd a levelét? (lányét) Where are you sending her letter? Jövő héten tizen öt napra Angliába visszük őket. Next week we are taking them to England for fifteen days. Jobboldalt a harmadik háznak tizenkét szobája van. The third house on the right has twelve rooms. Éppen most viszem a kisbabájukat a konyhába. I’m just taking their baby to the kitchen. Van egy toll az íróasztalodon. There is a pen on your desk. Ennek a férfinak két lánya van. This man has two daughters. Nem értek angolul. I don’t understand English. Neked akarom adni a könyveimet. I

want to give you my books. Nagyon szeretünk vasárnap sétálni menni. We love to go for a walk on Sunday. Minden pénteken meglátogatom a fiamat. I visit my son every Friday. Most nem néznek ránk. They aren’t looking at us now. Kinek szépek a szemei? Who has nice eyes? Most nem olvasom ezt a könyvet. I’m not reading this book now. Éppen most írok apánknak levelet. I’m just writing a letter to our father. Most a te lányodról beszélnek? Are they talking about your daughter now? - 75 - Jelen pillanatban nem neki mutatjuk meg a háznunkat. At the moment we are not showing her our house. Szombaton mindig eljövünk hozzád. On Saturday we always come to you. Hol van? Where is it? Tudsz róla? Do you know about it? Kiejtési gyakorlat áj í ou e e Friday we post enter man all right see go seven understand behind read tomorrow every moment - 76 - 6. Lecke 6. Lecke – Első rész Új szavak sister szisztör nővér,

lánytestvér hand hend kéz money máni pénz question koveszcsön kérdés way o út, mód(szer) garden gárdn kert fish fis hal suit szút öltöny animal enimöl állat to eat tu ít enni, étkezni garden gárdn kert way o véj út, mód(szer) to eat tu ít enni, étkezni question koveszcsön kérdés fish fis hal money máni pénz animal enimöl állat sister szisztör nővér, lánytestvér hand hend kéz suit szút öltöny véj Más sorrendben Néhány kifejezés to ask a question feltenni egy kérdést, kérdezni valamit this way erre, ezen az úton which way merre, milyen úton - 77 - Gyakorlat My sister is a nice girl. A nővérem kedves lány. I don’t want to eat this fish. Nem akarom megenni ezt a halat. Tomorrow we are going to her garden. Holnap elmegyünk a kertjébe. Do you want to ask him this queation? Meg akarod ez kérdezni tőle? I haven’t money. Nincs pénzem. Their suits are

green. Az öltönyeik zöldek. That woman has nice hands. Annak a nőnek szép kezei vannak. Have you animals at home? Vannak otthon állataid? The way to this town is long. Ebben a városban hosszú az út. Egészítsd ki Apámnak két nővére van. My father has two sister. A pénze az asztalon van. Her money is on the table. Anyánk és apánk most a kertben sétál. Our mother and father are walking in the garden now. Most ki tesz fel neki kérdést? Who is asking him a question now? Oda akarom adni nekik ezeket az öltönyöket. I want to give them these suits. Jelen pillanatban halat eszünk. We are eating a fish at the moment. Egy hét múlva elvisszük az állatainkat a kertbe. In a week we are taking our our animals to the garden. A bátyádnak az én könyvem van a kezében. Your brother has my book in his hand. Én erre megyek. I’m going this way. Fordítsd angolra Most a kertünkben vagyok. I’m in our garden now. A nővéred szeret halat

enni. Your sister likes to eat fish. Pénz van a kezében. (fiúnak) He has money in this hand. Szép az öltönyöd. Your suit is nice. Nem értem a kérdésedet. I don’t understand your question. Rendszerint milyen útvonalon mész munkába? Which way do you usually go to work? Szeretem a nagy állatokat. I love big animals. - 78 - Most lássuk azt a a harmadik esetek, amikor a Present Continuous igeidő használjuk. Ez akkor fordul elő, amikor a cselekvés a jelenben zajlik, és eltér a szokásotól, kivételnek számít. Ilyenkor a következő időhatározókat használjuk: Today ma this (week, month) ezen/ebben a(héten, hónapban) Gyakorlat I usually go to work by bus, but today I am going by car. Rendszerint busszal járok munkába, de ma kocsival megyek. We usually eat at home, but this week we are eating at a restaurant. Általában otthon eszünk, de ezen a héten étteremben étkezünk. This month I’m writing letters to my sister. Ebben a

hónapban a nővéremnek írok leveleket. He usually ready book in the evenings, but today he is going for a walk. Esténként rendszerint könyvet olvas, de ma sétálni mgy. but bát de, hanem Egészítsd ki Anyám renszerint nyolcig dolgozik, de ma ötig (dolgozik). My mother usually works to eight, but today she is working to five. Reggel gyakran megyek az iskolába, de ma reggel vásárolni megyek. I often go to school in the morning, but this morning I am going shopping. Az apjuk szeret könyvet olvasni délutánonként, de ma az édesanyját látogatja meg. Their father likes to read books in the afternoons, but today he is visiting his mother. Ebben a hónapban nem vezetem a kocsit. This month I am not driving the car. Ma nem dolgozunk, hanem a fiunkat visszük Budapestre. Today we are not working, but we are taking our son to Budapest. Fordítsd angolra Rendszeritn gyalog megyek munkába, de am apám elvisz (engem) kocsival. I usually walk to work, but today

my father is taking me by car. Nem szeretem meglátogatni ez a fiút, de ezen I don’t like to visit this boy, but this week I’m a héten oda megyek (hozzá). going there. Rendszerint reggel járnak munkába, de ma délután mennek. They usually go to work in the morning, but today they are going in the afternoon. - 79 - Nem szeretek a nővérére várni, de ma megvárom (várok.) I don’t like to wait for his sister, but today I am waiting. Ebben a hónapban elviszem őt Angliába. (fiút) This month I’m taking him to England. Új igék to fly tu fláj repülni, repülővel utazni to bring tu brin(g) hozni, elhozni to smile (at) tu szmájl mosolyogni (valakire) Példák: Tomorrow I’m flying to Berlin Holnap Berlinbe repülök. He often brings her books. Gyakran hozza a könyveit (lányét). That girl is just smiling at you. Az a lány éppen rád mosolyog. Fordítsd angolra Holnap Londonba repülök. Tomorrow I’m flying to London. Ez a fiú mindig

mosolyog rám. This boy always smiles at me. Apa a második szobába hozza az asztalt. Father is bringing the table to the second room. Új szavak Plane pléjn repülő(gép) aeroplane eöröpléjn repülőgép name néjm név bedroom bedrúm hálószoba sometimes számtájmz időnként, néha Az angolban „az én nevem” vagy „engem -nak hívank” fordítása egyaránt „my name is”. Egészítsd ki Időnként látom a nővérüket. I sometimes see their sister. Ebben a házban három hálószoba van. There are three bedrooms in this house. Hogy hívnak?/Mi a neved? What is your name? - 80 - Hogy hívják őket?/Mi a nevük? What are they names? Szeretek reülővel menni. I like to go by plane. Vannak olyan igék, amilyeket nem használhatunk Folyamatos jelen idővel. Ezek olyan igék, melyek érzékelést vagy érzelmeket fejeznek ki: to see látni to know tudni, ismerni to like szeretni, kedvelni to think gondolni, gondolkodni to want

akarni to have birtokolni to understand megérteni to be lenni Példák I know his siter. Ismerem a nővérét. I don’t understand him. Nem értem őt. I like you. Kedvellek. Még akkor is a Present Simple igeidőt kell használni az ilyen mondatokban, ha szerepel bennük a now, just, at the moment kifejezés. At the moment I don’t see him. Jelenleg nem látom őt. I don’t know it now. Most nem tudom. I don’t understand you now. Most nem értelek. Egészítsd ki az igékkel Most már tudom, hogy holnap Budapestre megy. Now I know he is going to Budapest tomorrow. Ezen a héten kedden látom őt. This week I see her on Tuesday. Apánk most nem dolgozik a kertben. Our father is not working in the garden now. Hová utaznak repülővel holnap a nővérei? Where are his sisters flying tomorrow? Ezek az emberek mindig dolgoznak szombaton. These people always work on Saturday. Nem akarnak velünk odamenni. They don’t want to go there with us. - 81 -

Most ki dolgozik a második szobában? Who is working in the second room now? A fiunk rendszerint délután ötkor jön haza, de Our son usually comes home at five in the ma kettőkor jön. afternnon, but today he is coming at two. Most nem akar iskolába menni. She doesn’t want to go to school now. Ez az óra redszerint az én szobámban van, de ma az ő hálószobájaban van. This clock is usually in my room, but today it is in his bedroom. Azok a főnevek, amelyek egyes számban –s, -sh, -ch, -x –re végződnek, többes számot egy -es hozzáadásával kapnak, amelyet azután [iz]-nek ejtünk. Bus bász buses básziz church csőrcs churches csőrcsiz Amennyiben a kérdéses főnév –e –re végződik, csupán egy –s –t kap, s ezt a végződést is [iz] –nek olvassuk. house hausz houses hauziz office ofisz offices ofisziz Ugyan ez a szabály vonatkozik az igékre is to teach tu tícs tanítani he teaches hí tícsiz Az – es végződés

használatos akkor is, ha az ige főnévi igenévi alakja –o-ra végződik to go to gou menni she goes sí gouz Egészítsd ki Pécsett pirosak a buszok. In Pécs buses are red. Az Állomás utcában szépek a házak. Houses in Station Street are nice. Anyám angolt tanít egy iskolában. My mother teaches English in a school. Tizenegy iroda van ebben az épületben. There are eleven offices in this building. A nővérem el akar látogatni azokba a templomokba. My sister wants to visit those churches. Péter minden kedden oda megy. Peter goes there every Tuesday. - 82 - Új igék to keep tu kíp tartani to pay (for) tu péj fizetni, kifizetni (valamit) to hear tu hiör hallanai to try tu tráj próbálni, megpróbálni Gyakorlat Mary keeps an animal at home. Mary tart otthon egy állatot. Her sister teaches them to read every day. A nővére minden nap tanítja őket olvasni. Who pays for the books? Ki fezeti ki a könyveket? Do you hear my

father in the garden? Hallod apámat a kertben? They are just trying to ask you a question. Éppen egy kérdést próbálnak feltenni neked. Fordítsd angolra Most próbálnak egy hosszú levelet írni az édesanyjuknak. They are trying to write a long letter to their mother now. Tartasz otthon állatokat? Do you keep animals at home? Holnap kifizetjük ezeket a házakat. Tomorrow we are paying for these houses. Az apjának irodái vannak ebben az épületben. His father has offices in this building. Ki próbál kimenni a kerből? Who trying to go out of the garden? Van néhány szép templom Budapesten? There are some nice churches in Budapest. Az –y-ra végződő főnevek többesszámánál ha a szóvégi –y előtt mássalhangzó áll (egyes számban), akkor az –y többes szában i-re változik, amit egy –es végződés követ. baby babies béjbiz country countries kantriz factory factories fektöriz Ha az egyes számú főnév végén álló

„y”-t egy magánhangzó előzi meg, akkor a szó többes számban csupán egy „-s” végződést kap. - 83 - Boy boys bojz way ways o véjz Ugyan ez a szabály az „y”-ra végződő igék esetében is to try he tries hí trájz to pay she pays sí péjz Egészítsd ki Mindig megpróbál jó lenni. He always tries to be good. Éppen most fizeti ki a könyveket. She is just paying for these books. Az apjának van néhány gyára. His father has some factories. Ezek a csecsemők nem hallják az anyjukat. These babies don’t hear their mother. Ezek a fiúk el akarnak látogatni néhány országba. These boys want to visit some countries. Figyelem: a „to hear” igét nem lehet folyamatos jelen időben használni. Fordítsd angora. Ezek a fiúk nem akarnak hazamenni. These boys don’t want to go home. A kisbabái most a kertben vannak. (férfié) His babies are in the garden now. Megpróbál minden nap egy könyvet elolvasni. She tries to read

one book every day (lány) Minden héten küldünk nekik öt levelet. Every week we send them five letters. Azokban az országokban az emberek kicsi házakban laknak. In those countries people live in little houses. Nem akarom ezeket a fiúkat megkérni, hogy írják meg. I don’t want to ask these boys to write it. Minden hónapban 20 dollárt fizet nekem. He pays me 20 dollars every mont. Ezek a gyárak nagyok. These factories are big. A felszólító mód Ha megparancsoljuk valakinek, hogy végezzen el valamit, akkor az ige elől elhagyjuk a to szócskát és semmilyen végződést sem teszünk hozzá. Pl.: Go home! gou houm Menj haza! Menjetek haza! - 84 - Read this book! Olvasd el ezt a könyvet! Olvassátok el ezt a könyvet! Bring me a chair! Hozz nekem egy széket! Hozzatok nekem egy széket! Look at my sister! Nézd a nővéremet! Nézzétek a nővéremet! Think about it! Gondolkodj rajta! Gondolkodjatok rajta! Teach me! Taníts engem! Tanítsatok

engem! Az angolban mind az egyes, mind a többes szám 2. személyben ugyanazt a felszólítást használjuk. Ha a felszólítáunkat kéréssé kívánjuk szelidíteni, akkor hozzátesszük a please [plíz] – kérlek, kérem, légy szíves, legyen szíves – szót. Ask him for it, please. Kérd el tőle, kérlek. Pay for this bicycle, please. Fizesd ki ezt a biciklit, légy szíves. Ha arra akarunk utasítani, vagy kérni valakit, hogy ne tegyen meg valamit, akkor a don’t segédigét tesszük az ige elé. Itt is használható a please szó Don’t open the window! Ne nyisd ki az ablakot! Don’t go out of yur room! Ne menjetek ki a szobátokból! Dont’t think about it, please. Kérlek, ne goldolj rá. Don’t show me this book, please. Kérlek ne mutasd meg nekem ezt a könyvet. Nyisd ki ezt az ajtót! Open this door! Menj sétálni! Go for a walk! Kérlek, ne menj kocsival. Don’t go by car, please. Próbáld megvenni! Try to buy it! Várj meg, légy

szíves! Wait for me, please. Ne vidd el a kocsimat! Don’t take my car! Ne beszélj ezzel a lánnyal, légy szíves! Don’t talk to this girl, please. Ne dolgozz este! Don’t work in the evening! Köszönd meg neki! Thank her for it! Légy szíves, küldd el ezt a levelet. Send this letter, please. - 85 - 6. Lecke – Második rész Ebben a részben már csak ismétlünk Mary: What is your name? Peter: My name is Peter. Barbara: Is it Sunday today? John: No, it is Monday, the second day in the week. Barbara: Isn’t Monday the first day in the week? John: No, Sunday is the first day in the week in England. Tom: Do you like Saturday? Mary: Yes, I do. On Saturday I always go to town so I usually have some time to visit my sister. Tom: When do you usually go shopping? Mary: I go into some shops on Tuesday and Wednesday. John: What is her name? Barbara: Her name is Sheila. John: It’s a nice name. Some little babies have nice names She is

smiling at you Barbara: She always smiles at me to show me as he loves me. Mary: Peter: Who is working here? I am working here. I’m writing a letter Tom: Barbara: Tom: Tomorrow they are going to Budapest to pay for the houses. But where are they now? This morning they are going to the post-office. They are going there now? Mary: John: I want to ask you a question: which way are Tom and Peter going to the office now? Ask my father, please. I think he knows it Peter: Barbara: Peter: Barbara: Peter: What do you see now? I see a man, a woman and a little boy. Is she talking to the man at the moment? Yes, she is. All right. I’m going there now Wait for me in the garden Mary: John: When do you want to go to England? I want to go there next year, but I don’t know English. Barbara: Tom: Is the first house your house? No, Peter has the first house and John has the third. Our house hasn’t a garden It is the second. - 86 - Ezeket a leveleket pénteken akarom elküldeni.

I want to send these letters on Friday. Fordítsd angolra Ez a könyv a tiéd (neked jött) This book is for you. Úgy gondolom, (hogy) ez a levél hosszú. I think this letter is long. Fogd ezt a tollat és írj neki egy levelet. (lánynak) Take this pen and write a letter to her. Magyarország és Anglia szép országok. Hungary and England are nice countries. Szombaton sétálni megyek. On Saturday I’m going for a walk. Gyakran eszünk a kertben. We often eat in the garden. Ki szeret nagyon könyvet olvasni? Who loves to read books? Szerdán kilenckor mindig otthon vagyok. At nine on Wednesday I’m always at home. Éppen kifelé megyünk a házból. We are just going out of the house. Most próbálja elolvasni? Is he trying to read it now? Mary most nem megy (látogat el) ebbe a templomba. Mary is not visiting this church now. Mennyi most az idő? What time is it now? Tudok magyarul, de nem tudok angolul. I know Hungarian, but I don’t know English.

Ki beszél angolul? Who speaks English? Ezek a kisbabák itt vannak. These little babies are here. A hálószobámban van egy ágy és egy íróasztal. There is a bed and desk in my bedroom. A lányának kék a szeme és piros a szája. (férfiénak) His daughter has blue eyes and a red mouth. Anyám most a konyhában dolgozik. My mother is working in the kitchen now. A jövő hónapban repülővel utaznak Angliába. Next month they are flying by plane to England. Tíz nap múlva eljövünk hozzájuk. We are coming to them in ten days. Holnap magaddal viszel minket? Are you taking us with you tomorrow? Légy szíves, add neki oda ezt a biciklit. Give him this bicycle, please. A nővére most a kertben sétál. Her sister is walking in the garden now. Van egy zöld öltönye. He has a green suit. A („egy”) hal is egy állat. A fish is also an animal. Akarsz tőlem kérdezni valamit? Do you want to ask me a question? - 87 - Úgy gondolod, (hogy) ez

helyes módszer arra, hogy ezt a pénzt megszerezd? Do you think it’s a good way to get this money? Rendszerint dolgozom hétfőn, de ma nem dolgozom. I usually work on Mondays, but today I am not working. Ki mosolyog rám? Who is smiling at me? Hozd el ezt a pénzt nekem! Bring me this money! Mi a neve? (fiúé) What is his name? Most nem látom. I don’t see it now. Kiejtési gyakorlat u good book look éj way pay day baby í keep teach eat read e hand man animal áj try my I five i sister office this visit - 88 - 7. Lecke 7. Lecke – Első rész Új szavak brother bráDzör (fiú)testvér, fivér friend frend barát, társ horse hórsz ló ship síp hajó cigarette szigöret cigaretta the fourth Dzö fórtsz a negyedik year jiör év foot fut láb(fej) radio réjdiou rádió song szon(g) dal, ének music mjúzik zene, muzsika family femili család year jiör év ship síp hajó family femili család horse hórsz

ló friend frend barát, társ radio réjdiou rádió music mjúzik zene, muzsika brother bráDzör (fiú)testvér, fivér cigarette szigöret cigaretta song szon(g) dal, ének the fourth Dzö fórtsz a negyedik foot fut láb(fej) Más sorrendben - 89 - Gyakorlat My brother is looking at a big horse. A bátyám egy nagy lovat néz. Bring me your cigarettes! Hozza ide nekem a cigerettáit! I hear a song on the radio. Egy dalt hallok a rádióban. We are going to England by ship tomorrow. Holnap hajóval Angliába utazunk. Our family likes to visit London. A családunk szeret Londonba menni. My friend is coming to me this year. A barátom eljön hozzám ebben az évben. I live in the fourth house in this street. Ebben az utcában a negyedik házban lakom. Look at his right foot! Nézd meg a jobb lábát! Do you like music? Szereted a zenét? Egyik mondatban szerepel egy kifejezés. Jegyezd meg! on the radio a rádióba Illeszd be a

hiányzó szavakat Van rádió ebben a gyárban? Is there a radio in this farctory? Nem ismerjük ezt a családot. We don’t know this family. Egy lovat látok az ablakból. I see a horse through the window. Jól van a lábad? Is your foot all right? Egy év múlva iskolába megyek. I’m going to school in a year. Az ő cigarettáik az íróasztalon vannak. Their cigarettes are on the desk. Ő vonaton és hajón szeret menni. He liket to go by tarin and by ship. Ő a negyedik tesvérem. He is my fourth brother. Édesanyád szereti a zenét? Does your mother like music? A barátomnak nincsenek lánytestvérei. My friend has no sisters. Szeretem ezt a dalt. I love this song. A music (zene) főnév előtt nem áll semmilyen névelő! Az „of” szó használata A cup of coffee ö káp ov kofi egy csésze (a) kávé(ból) a lot of cars ö lot ov kárz sok autó a piece of paper. ö písz ov péjpör egy darab papír some of my friends sám ov máj frendz

néhány barátom - 90 - Ismeretelen szavak cup káp csésze coffee kofi kávé a lot of ö lot ov sok piece písz darab paper péjpör papír Az of szót a birtokos szerkezet képzésénél használjuk (valakinek/valaminek a valakije/valamije). Az angolban mennyiséget, mértéket is kifejezhetünk ezzel a szerkezettel (valamennyi valamiből/közül) Néhány élelmiszer neve angolul tea tí tea beer biör sör water o víz sugar sugör cukor jam dzsem dzsem, lekvár honey háni méz cheese csíz sajt bread bred kenyér butter bátör vaj vótör kávé és tea coffee and tea kenyér sé vaj (vajas kenyér) bread and butter sajt és dzsem cheese and jam sör és víz beer and water cukor és méz sugar and honey Mindegyik szó megszámlálhatatlan főnév. Ez a kategória – egyebek mellett – az anyagokra utaló főneveket foglalja magába: folyékonyak: pl.:coffee, tea, water, beer szilárd anyagok, pl.:sugar, coffee - 91

- gázok, pl.: air [eör] - levegő a fenti anyagok keverékei:bred, cheese stb. A „money” főnév is a megszámlálhatatlan főnevek csoportjához tartozik. A pénznemek, pl: dollár, forint kifejezések megszámlálhatóak. Gyakorlat Sok pénzt akarok (birtokolni). I want to have a lot of money. Akar kávét? Do you want coffee? Van lekváros kenyered? Have you bread with jam? Az a fiú mézes kenyeret eszik. That boy is eatin bread with honey. A pénzem az asztalon van. My money is on the table. A mennyiség kifejezésére további két szót használunk many meni sok, számos (csak megszámlálható főnevekkel áll) much mács sok (csak megszámlalhatatlan főnevekkel áll) She has many cars. Sok autója van. I haven’t much money. Nincs sok pénzem. Kérdezés mennyiségre az angolban: how many? hau meni mennyi?, hány? (megszámlálható főnevek esetén) how much? hau mács mennyi? (megszámlálhatatlan főnevek esetén) How many people do you

know? Hány embert ismersz? How much sugar do you want? Menyi cukrot kész (akarsz)? Illeszd be a megfelelő szavakat Neki sok angol könyve van. (lány) She has many English books. Nincs sok teám. I haven’t much tea. Mennyi kenyeret akar Ön megenni? How much bred do you want to eat? Mennyi sört akarnak hozni? How much beer do they watn to bring? Nekünk sok barátunk van. We have many friends. Menyi teát akarsz? How much tea do you want? Hány csésze teát akar az Ön nővére? How many cups of tea does your sister want? - 92 - Hány darab sajtod van az asztalon? How many pieces of cheese have you on the table? Az „a lot of” kifejezést mind a megszámlálható, mind a megszámlálhatatlan főnevekkel használhatjuk. Új szavak cheap csíp olcsó expensive ikszpensziv drága together tögeDzör együtt a little ö litl egy kevés, egy kis (megszámlálhatatlan főnevekkel) dog dog kutya more than mór Dzen több mint because bikoz

mert, mivel less than lesz Dzen kevesebb mint around öraund körül, körülbelül, közel fast fászt gyors what about o mit szólna hozzá, mi van -val, -vel easy ízi könnyű to buy tu báj venni, vásárolni vot öbaut Gyakorlat The chairs are around the table. A székek az asztal körül vannak. These ships are fast. Ezek a hajók gyorsak. English is easy. Az angol könnyű. I have more cars than you. Nekem több autóm van mint neked. By me this bicycle! Vedd meg nekem ezt a biciklit! It’s cheap. Az olcsó. I’m not buying this house because it’s expensive. Nem veszem meg ezt a házat, mert drága. He has less money than his brother. Neki kevesebb pénze van, mint a testvérének. Give me a little beer, please. Kérem, adjon nekem egy kis sört. What about Mary? Mi van Máriával? Do you love your dog? Szereti Ön a kutyáját? - 93 - Are we going their together? Egütt megyünk oda? Figyeld meg a különbséget, mindkettőt

a megszámlálhatatlan főnevekkel használjuk A little egy kevés, valamennyi little kevés, kicsi I have a little money. Van egy kevés pénzem. I have little money. Kevés pénzem van. A little szót melléknévként is használhatjuk, ekkor a jelentése: kicsi, kis. Ebben az esetben névelő is állhat előtte. She has a little dog. Neki van egy kis kutyája. Egészítsd ki Nekem két kutyám van és szeretem őket. I have two dogs and I love them. Az első autó olcsó, a második pedig drága. The first car is cheap and the second is expensive. Egy hét múlva Angliába megyünk együtt. In a week we are going to England together. Kevesebb söröm van, mint Péternek. I have less beer than Peter. Könnyű írni? Is it easy to write? Enni akarok egy kis kenyeret. I want to eat a little bread. Akar Ön több pénzt? Do you want more money? Ő körbesétálja ezt az épületet. He is walking around this building. Mindig gyorsan gyalogol? Does he always

walk fast? Velem mi van? What about me? Új igék to sit tu szit ülni to smoke tu szmouk dohányozni, cigarettázni to worry tu ovori aggódni to sing tu szin(g) énekelni, dalolni - 94 - Gyakorlat Where do you want to sit? Hol akarsz ülni? How many cigarettes do you smoke every day? Hány cigarettát szív Ön el naponta? Mother always worries about her daughters. Anya mindig aggódik a lányai miatt. She is singing a nice song on the radio now. Most egy kedves dalt énekel a rádióban. Fordítsd angolra Többet dohányzik, mint az édesapja. (lány) She smokes more than her father. Ne aggódjon! Don’t worry! Egy könnyű dalt akar énekelni. (fiú) He wants to sing an easy song. Ide akarunk ülni. We want to sit here. A ragos vagy szász birtokos szerkezet (the Saxon Genitive [Dzö szekszön dzsenitiv]) Ezt csak élőlényekre vonatkozó főneveknél használjuk. 1. Egyes szám: A birtokos szerkezetet úgy képezzük, hogy a birtokost tesszük

előre, majd egy hiányjelet és egy –s betűt adunk hozzá. Ezt követi a birtok, ami lehet tárgy vagy személy. Mária autója meöriz kár Mary’s car Mária édesapja meöriz fádzör Mary’s father 2. Többes szám: Ha a főnév többes számban van és –s betűvel végződik, csak egy hiányjelet adunk hozzá. a testvéreim autója máj bráDzörz kár my brothers’ car Ha a főnév többes számban nem –s betűvel végződik, akkor mind a hiányjelet, mind az –s végződést hozzáadjuk. Ezeknek az embereknek a háza Dziz píplz hausz these people’s house - 95 - Gyakorlat My mother’s brother has a nice car. Az anyám testvérének van egy szép autója. Where is your faterh’s office. Hol van az édesapád hivatala? This is my friend’s house. Ez az én barátaim háza. Do you like Mary’s dog? Szereted Mária kutyáját? Do you know our driver’s sister? Ismeri a gépkocsivezetőnk nővérét? Their brother’s bicycle is very good.

A testvérünk biciklije nagyon jó. I always take my friend’s son with me. A barátom fiát mindig magammal viszem. Our family’s car is fast. A családunk autója gyors. Illesztd be a szavakat A bátyjának a barátja az én barátom is. His brother’s friend is also my friend. Ennek a lánynak a könyve az asztalon van. This girl’s book is on the table. Látom a nővérem házát. I see my sister’s house. El akarsz vinni engem a fivéred lakásába? Do you want to take me to your brother’s apartment? Ki akarja látni a mi édesapánk irodáit? Who wants to see our father’s offices? Ha a főnév (birtokos) nem élőlényt jelöl, akkor az of szót használjuk a birtokos szerkezet kifejezésére. the window of this room. ennek a szobának az ablaka. Az élőlények esetében mind a két szerkezet használható a jelentés megváltozása nélkül. My father’s room = the room of my father My friend’s car = the car of my friends A ragos birtokos

szerkezetet az angolban gyakrabban használják. Alakítsd át a ragos birtokos szerkezetet „of” elöljáróval képzett birtokos szerkezetre. Ahol nem lehetséges az átalakítás, ismételd meg a megadott példát. my brother’s daughter the daughter of my brother a cup of coffee a cup of coffee my father’s book the book of my father a house of Mary Mary’s house the bicycle of my brtoher my brother’s bicycle - 96 - my son’s room the room of my son a month of the year a month of the year the rooms of the huse the rooms of the house the mouth of the horse the horse’s mouth two pieces of bread two pieces of bread their friend’s sister the sister of their friends Új ige Can ken tud, képes valamire, -hat, -het A módbeli segédigék csoportjához tartozik, ami azt jelenti, hogy alakja minden személyben azonos, és az őt követő ige to nélkül áll. Példák I can drive a car. Tudok autót vezetni. She can give your this book. Oda tudja

adni neked ezt a könyvet. My brother’s friend can sing this song. A tesvérem barátja el tudja énekelni ezt a dalt. They can sit on these chairs. Ülhetnek ezeken a székeken. Fordítsd angolra Meg tudok enni tíz almát. I can eat ten apples. Az édesanyám nővére tud angolul beszélni. My mother’s sister can speak English. Ők tudják fizetni a jegyeinket. They can pay for our tickets. Dohányozhatunk ebben a szobában. We can smoke in thsi room. Beszélhetsz velünk arról. You can talk with us about it. A kérdéseket a can segédige és az alany szórendéjnek megváltoztatásával képezzük. Pélkák I can sing. Can I sing? Tudok énekelni? Her sister can drive. Can her sister drive? Tud a nővére autót vezetni? We can take the car. Can we take the car? Elvihetjük az autót? They can go for a walk. Can they go for a walk? Mehetnek sétálni? His friends can speak English. Can his friends speak English? Tudnak a barátai angolul beszélni?

- 97 - Fordítsd angolra Idejöhetnek ők délután? Can they come here in the afternoon? Elvihetem ezt a könyvet, can I take this book? Az Ön testvére tud angolul beszélni? Can your brother speak English? Tud a fia énekelni? Can his son sing? Rövid válaszokat a személyes névmás és a can ige használatával szerkesztünk. Tagadó válasz esetén a can igét not tagadószó követi, ami can’t [kánt] összetételre rövidíthető. Jegyezd meg, hogy a cannot [kenot] teljes alak egy szóban írandó. Példák Can your daughter sing? Tud a lányod énekelni? Yes, she can. Igen. No, she can’t. Nem. Can you drive? Tud Ön autót vezetni? Yes, I can. Igen. No, I can’t. Nem. A canot vagy can’t tagadó alakot kijelentő mondatokban is használják. I can’t sing. Nem tudok énekelni. She cannot open the door. Nem tudja kinyitni az ajtót. Gyakorlat Meg tudlak holnap látogatni. I can visit you tomorrow. Nem eheti meg ezt a sajtot. (lány) She

can’t eat this cheese. Dohányozhatok ebben a szobában? Can I smoke in this room? Megvárhatod őt. You can wait for him. Megmutathatják a házukat nekem? Can they show me their house? Az ő édesapja most nem tud beszélni Önnel. His father can’t talk with your now. Megírhatjuk azt a részedre. We can write it for you. A can igével készített kérdések kérdő névmásokal is kezdődhetnek. A szórendet ilyen esetben is megváltoztatjuk. Where can I see these books? Hol láthatom ezeket a könyveket? Who can read this letter? Ki tudja elolvasni ezt a levelet? - 98 - When can she come to us? Mikor jöhet ő hozzánk? Who can’t go there? Ki nem mehet oda? Fordítsd angolra Ő mikor jöhet? (fiú) What time can he come? Mikor vihetem ezeket a leveleket? When can I take these letters? Hol várhatunk Önre? Where can we wait for you? Ki tud énekelni? Who can sing? Ki nem tud magyarul beszélni? Who can’t speak Hungarian? Új szavak better

betör jobb, jobban the best Dzö beszt a legjobb, a legjobban why o váj miért which o vics melyik, amely whose húz ki(k)é, ki(k)nek (a ) how hau hogy(an) Gyakorlat Which car is better? Melyik autó jobb? How can I write this letter? Hogy írhatom meg ezt a levelet? Why are your worrying? Miért aggódsz? You are my best friend. Te vagy a legjobb barátom. This plane is the best. Ez a repülőgép a legjobb. Whose is this bicycle? Kié ez a bicikli? Illeszd be a szavakat Kinek a tolla ez? Whose pen is it? Ez a könyv a legjobb. This book is the best. Melyik szék jobb? Which chair is better? Miért nem eheted meg ezt? Why can’t your eat this? Nem tudom, hogyan írjam le azt. I don’t know how to write it. - 99 - Ismétlés Kinek a dalait énekelik ők most? Whose songs are they singing now? Miért nem mehetsz oda hajóval? Why can’t your go there by ship? Három év múlva egy autót fogok venni. In three years I’m buying a

car. Mennyi vajas kenyeret tudsz megenni? How much bread and butter can you eat? Melyik könyvet vihetem el? Which book can I take? Hány kutyája van a barátod nővérének? How many dogs has your friend’s sister? Ön mennyi cukrot kér (akar)? How much sugar do you want? Nem dohányozhatok itt, mert Mária bátyja nem szereti. I can’t smoke here, because Mary’s brother doesn’t like it. Adjon nekem két csésze kávét. Give me two cups of coffee. Van egy kevés pénzem. I have a little money. Kevés sajtunk van. We have little cheese. Együtt mehetünk oda? Can we go there together? Ennek a szobának nagyok az ablakai. The windows of this room are big. - 100 - 7. Lecke – Második rész Új szavak poor puör/pór szegény rich rics gazdag cat ket macska tonight tönájt ma este/éjjel to drink tu drin(g)k inni summer számör nyár park párk park tree trí fa (élő) apple epl alma cat ket macska summer számör

nyár apple epl alma poor puör/pór szegény tonight tönájt ma este/éjjel park párk park rich rics gazdag to drink tu drin(g)k inni tree trí fa (élő) Más sorrendben Gyakorlat Her mother’s brother is a poor man. Az ő anyjának a bátyja szegény ember. That rich woman has three houses. Annak a gazdag asszonynak három háza van. Can we go to the park? Elmehetünk mi a parkba? I want to have many trees in my garden. Azt akarom, hogy sok fa legyen a kertemben. I can’t drink beer tonight. Nem ihatok sört ma este. I like to eat apples in summer. Szeretek almát enni nyáron. What do cats like to drink? Mit szeretnek a macskák inni? - 101 - Jegyezd meg a kifejezést in summer nyáron Egészítsd ki Ők jönnek hozzánk ma este. They are coming to us tonight. Akar Ön gazdag lenni? Do you want to be rich? Ennek a szegény macskának nincs otthona. This poor cat has no home. Miért ihat ő sört és én nem? Why can she drink

beer, and I can’t? Nyáron gyakran megyünk a parkba. In summer we often go to the park. Ezek az almák drágák. These apples are expensive. Szeretem nézni a fákat. I like to look at trees. A never [nevör] időhatározó jelentése – soha(sem). Az angol nyelvben ez tagadószó, és ezért egy mondatban más tagadószót nem szabad vele együtt használni. Pl.: I never drink beer. Én sohasem iszom sört. She never goes to work in the morning. Ő sohasem megy reggel dolgozni. Fordítsd angolra Ők sohasem vezethetnek autót. They can never drive a car. Én soha nem járok sétálni abba a parkba. I never go for a walk to that park. Én sohasem énekelek dalokat. I never sing songs. Soha nem vesznek sajtot. They never buy cheese. Miért nem akar ő sohasem beszélni hozzám? Why does he never want to talk to me? Új szavak (melléknevek) tall tól magas short sórt rövid, alacsony large lárdzs nagy, terjedelmes big big nagy great gréjt nagy,

kiválló, nagyszerű - 102 - Egészítsd ki Magas épületekbe sohasem megyek be. I never enter tall buildings. Ők egy nagy házat keresnek. They are looking for a large house. Te egy nagyszerű barát vagy. You are a great friend. Nézd meg ezt a nagy házat! Look at this big building! Rövid a levele. (lányé) Her letter is short. Új igék to forget tu forget elfelejteni, felejteni to stop tu sztop megállni, leállni to listen (to) tu liszn (tu) figyelni, hallgatni (valamit) Gyakorlat I always forget to write a letter to her. Mindig elfelejtek levelet írni neki. We often stop near this shop. Gyakran megállunk ennél az üzletnél. Listen! Pink Floyd are singing. Figyelj! A Pink Floyd énekel. I like to listen to the radio in the evening. Szeretem este a rádió hallgatni. A to stop igének két jelentése van: megáll, hogy csináljon valamit, vagy abbahagy valamit. She wants to stop to smoke. Meg akar állni cigarettázni. She wants to stop

smoking. Abba akarja hagyni a dohányzást. Amikor a „to stop” azt jelenti, hogy „abbahagyni”, utána a „to” nélküli „-ing” végű ige következik. Ha a „to stop” jelentése „megállni”, akkor az ige „to” – val, de „-ing” végződés nélkül követi. Fordítsd angolra Most ezeket a dalokat akarom hallgatni. I want to listen to these songs now. Ne feledje hogy, megírhatom azt Önnek. Don’t forget I can write it for you. Itt mindig megállok, hogy megnézzem ezt az épületet. I always stop here to look at this building. Nem akarok többet (abba akarom hagyni) autóbusszal utazni és veszek egy autót. I want to stop going by bus and buy a car. - 103 - Új szavak without o vidzaut something számtszin(g) valami too tú túl, túlságosan ever evör valaha, valamikor forever forevör örökre, örökké between bitovín között, közé or ór vagy good night gud nájt jó éjszakát ever evör valaha,

valamikor or ór vagy without o nélkül too tú túl, túlságosan forever forevör örökre, örökké good night gud nájt jó éjszakát something számtszin(g) valami between bitovín között, közé nélkül Más sorrendben vidzaut Gyakorlat My office is between this building and the restaurant. Az irodám az épület és az étterem között van. We can’t buy this car because it’s too expensive. Nem vehetjük meg ezt az autót, mert túlságosan drága. I cant’t work without music. Nem tudok zene nélkül dolgozni. I want to talk with you about something. Akarok veled beszélni valamiről. I can’t wait forever! Nem várhatok örökké! Good night! I’m going home. Jó éjszakát! Hazamegyek. Does he ever read books? Olvas ő valaha könyveket? Do you want tea or coffee? Teát vagy kávét kérsz (akarsz)? - 104 - Egészítsd ki Ő túl szegény ahhoz, hogy reülővel utazzon. He is too poor to fly by plane. A testvérem e

között a két lány között ül. My brother is sitting between this two girls. Van valami mutatnivalójuk számodra. They have something to show you. Jó éjszakát! Good night! Egy fák nélküli kert nem szép. A gerden without trees isn’t nice. Ezt vagy azt a könyvet akarom megvenni. I want to buy this or that book. Dolgozik ő valamikor otthon? Does he ever work at home? Nem kereshetem örökké. I can’t look for it forever. Fordítsd angolra A barátom fivére el tudja énekelni ezeket a dalokat. My friend’s brother can sing these songs. Meg akarja nekem mutatni a lovát. (lány) She wants to show me her horse. Adj nekem két csésze kávér és egy kevés kenyeret. Give me two cups of coffee and a little bread. Ez a legjobb zene. This is the best music. Tudnak ők hosszú leveleket írni? Can they write long letters? Miért nem tudsz ma este jönni? Why can’t you come tonight? Mennyi pénzt tudsz adni nekem? How much money can you give me?

Adjon nekem öt szelet kenyeret! Give me five pieces of bread. Neki sok autója, de túl kevés pénze van. (lány) She has many cars but too little money. Mindig azon a széken ül. (fiú) He always sits on that chair. Abba akarom hagyni a dohányzást. I want to stop smoking. Aggódom a nővérem fia miatt. I’m worrying about my sister’s son. A barátainak a házai azok? Are they his friends’ houses? Ennek a háznak a szobái kicsik. The rooms of this house are little. Nem tudom azt megírni, de meg próbálhatom. I can’t write it but I can try Azt hiszem, ez a park jobb. I think this park is better. Egy gazdag ember meg tud érteni egy szegény embert? Can a rich man understand a poor man? Ma este Jánoshoz megyünk. Tonight we are going to John. El tudsz jönni hozzánk a nyáron? Can you come to us in summer? Reggel sohasem eszem mézet. I never eat honey in the morning. - 105 - Meglátogatja valaha az édesanyját? (lány) Does she ever visit

her mother? Nem feledkezhetsz meg arról You can’t forget about it. Ez a nagy szoba fehér. This large room is white. Szeretek zenét hallgatni, amikor dolgozom. I like to listen to music when I work. Meg akarok keresni valamit. I want to look for something. Kiejtési gyakorlat iö ó i ou e hear talk rich know cat near walk sit show can dauthter listen open fish kitchen - 106 - 8. Lecke 8. Lecke – Első rész Új szavak east íszt kelet west o nyugat date déjt dátum winter o tél leg leg láb(szár) shoe sú cipő barber bárbör fodrász hair heör haj, szőr the sun Dzö szán a nap weather o időjárás snow sznou hó rain réjn eső to snow tu sznou havazni to rain tu réjn esni (eső) the sun Dzö szán a nap winter o tél east íszt kelet shoe sú cipő barber bárbör fodrász to rain tu réjn esni (eső) leg leg láb(szár) date déjt dátum snow sznou hó hair heör haj, szőr to

snow tu sznou havazni weather o időjárás rain réjn eső west o nyugat veszt vintör vedzör Más sorrendben vintör vedzör veszt - 107 - Gyakorlat It usually snows in winter. Télen rendszerint havazik. I can’t buy these expensive shoes. Nem tudom megvenni ezeket a drága cipőket. She has long legs. Hosszú lábai vannak. He is going from the west to the east. Ő nyugatról keleltre megy. Is the weather always nice in summer? Mindig kellmes az időjárás nyáron? Do you know what date it is today? Tudod, hgoy hányadika van ma? Can you see the sun? Látod a napot? My hair is short. Az én hajam rövid. I’m looking for my green shoes. A zöld cipőmet keresem. It’s raining so we can’t go to the park. Esik az eső, így nem mehetünk a parkba. He is a barber. Ő fodrász. Figyeld meg, hogy használjuk az it szót a to snow, to rain igéknél. It is raining. Esik az eső. It is snowing. Havazik./Esik a hó It often rains in

summer. Nyáron gyakran esik az eső. It often snows in witner. Télen gyakran esik a hó. Egészítsd ki Vedd meg nekem ezt a cipőt! Buy me these shoes! Hányadika van ma? What date is it today? Neki hosszú haja van. (nő) She has long hair. Most nem látom a napot. I don’t see the sun now. Akar Ön a Közel-Keleten élni? Do you want to live in the near East? Ma szép időnk van. We have nice weather today. Eshet a hó nyáron? Can it snow in summer? A fodrász úgy véli, hogy szép a hajam. The barber thinks my hair is nice. Nem akarok nyugat felé menni. I don’t want to go to the west. Minden kutyának négy lába van. Every dog has four legs. Néha télen sok az eső. There is much rain in winter sometimes. - 108 - Most jöjenek a hónapok January dzsenjuöri január February februöri február March márcs március April éjpril április May méj május June dzsún június July dzsuláj július August ógöszt augusztus

September szeptembör szeptember October oktoubör október November nouvembör november December diszembör december Egészítsd ki Márciusban mindig meglátogatom őt. I always visit her in March. Júliusban megyünk Angliába. We go to England in July. Akarsz szeptemberben iskolába menni? Do you want to go toschool in September? Januárban gyakran havazik. It often snows in January. Április az év legjobb hónapja. April is the best month of the year. Májusban nem vihetlek téged Londonba. I cant take you to London in May. Mi ezt a házat novemberben akarjuk megvenni. We want to buy this house in November. Írhatok arról, de csak júniusban. I can write about it, but in June. Decemberben mindig meglátogatjuk a testvéjünk barátját. in December we always visit our brother’s friend. Nem szeretem az augusztust. I don’t like August. Februárban egy nagy üzletet nyitunk ebben az utcában. in February we are opening a big shop in this street.

Októberben tudok munkát szerezni. I can get work in October. Az angol főnevek többes számát a szó végéhez illesztett –s vagy –es betűvel képezzük. Vannak azonban rendhagyó többes számú főnevek is. man men ember férfi men men emberek férkiak - 109 - woman o vumön nő, asszony women o vimin nők, asszonyok foot fut láb(fej) feet fít lábak Fordítsd le a következő kifejezéseket négy ember four men három asszony three women két láb two feet Néhány angol számjegy 30 thrity tszőrti 40 forty fórti 50 fifty fifti 60 sixty szikszti 70 seventy szevnti 80 eighty éjti 90 ninety nájti 100 a hundred ö hándrid Gyakorlat 10-20-30 ten-twenty-thirty 60-40-50 sixty-forty-fifty 90-100-80 ninety-a hundred-eighty 70-30-50 seventy-thirty-fifty 61 sixty-one 28 twenty-eight 42 forty-two 97 nájnti szevn 105 a hundred and five 99 ninety-nine 36 thirty-six - 110 - 44 forty-four 71

seventy-one 83 eighty-three 172 a hundred and seventy-two 111 a hundred and eleven 53 fifty-three 65 sixty-five a hundred szót az öszetettt számjegyek esetén egy and szó követi, továbbá, az egyeseket kötőjellel kapcsoljuk a tízesekhez (ami azonban el is hagyható). Fordítsd angolra Augusztrusban harmincegy nap van? Has August thirty-one days? Ez a fodrász a barátom bátyja. This barber is my friend’s brother. Némely férfi szereti a hosszú hajat. Some men like long hair. Mi nem nyugaton lakunk, hanem keleten. We don’t live in the west, but in the east. Gyakran havazik decemberben? Does it often snow in December? Melyik asszonyoknak van rövid hajuk? Which women have short hair? Milyen dátum van ebben a levélben? What date is in this letter? A Nap ritkán látszik (mutatkozik) februárban. The sun seldom shows in February. Három hónap kilencvenhárom vagy száz nap? Are there months ninety-three or a hundred days? Sok könyvet

olvasol? Do you read many books? Új szavak brown braun barna black blek fekete else elsz más, egyéb what else o mi más(t) almost ólmouszt szinte, majdnem difficult difikölt nehéz, bonyolult soon szún hamarosan, rövidesen, nemsokára all ól (az) egész/összes, min(en) from time to time from tájm tu tájm időről időre yellow jelou sárga vot elsz - 111 - Más sorrendben difficult difikölt nehéz, bonyolult yellow jelou sárga brown braun barna soon szún hamarosan, rövidesen, nemsokára what else o mi más(t) from time to time from tájm tu tájm időről időre all ól (az) egész/összes, min(en) else elsz más, egyéb almost ólmouszt szinte, majdnem black blek fekete vot elsz Gyakrolat She has black shoes. Fekete cipője van. Do you want this brown suti? Akarod ezt a barna öltönyt? From time to time we go for a walk to that park. Időről időre elmegyünk abba a parkba sétálni. She’s

flying to England soon. Ő nemsokára angliába repül. What else do you want? Mi mást akarsz? All people like to eat apples. Minden ember szeret almát enni. This is something else. Ez valami más. Do you think yellow cars are nice? Gondold, hogy a sárga autók szépek? This book is too difficult to read. Ez a könyv túlságosan nehéz ahhoz, hogy olvassam. Almost all women like tall men. Majdnem minden nő kedveli a magas férfiakat. Fordítsd angolra A szobámban van egy fekete íróasztal. There is a black desk in my room. Szeretsz nehéz könyveket olvasni? Do you like to read difficult books? A macskák sárgák vagy barnák? Are cats yellow or brown? Majdnem este van. It’s almost evening. Hamarosan ellátogatunk mindezekbe az országokba. We are visiting all these countries soon. Nehéz azt megérteni? Is it difficult to understand it? - 112 - Mi mást eszik a kutyád? What else does your dog eat? Szinte kedvelem őt. I almost like him. Az

összes könyvet el akarod vinni? Do you want to take all the books? Mi mást ihatok még? What else can I drink? Időről időre zenét hallgatok a rádióban. From time to time I listen to music on the radio. Új igék to put tu put tenni, helyezni to do tu dú megtenni, elvégezni to cut tu kát vágni, levágni to shine tu sájn ragyogni, süt (a nap) to do tu dú megtenni, elvégezni to shine tu sájn ragyogni, süt (a nap) to cut tu kát vágni, levágni to put tu put tenni, helyezni Más sorrendben a to do ige a segédige szerepét tölti be a Simple Present igeidőben, ugyanakkor főige is, jelentése: tenni, csinálni. Gyakorlat What are you doing now? Mit csinálsz most? What do you do every Saturday? Mit csinálsz szombatonként? What else does she want to do? Mit akar még tenni? Fordítsd le What do they usually do in the afternoon? Mit csinálnak ők álltalában délután? It doesn’t snow in summer. Nyáron nem esik a hó. We

don’t like beer. Mi nem szeretjük a sört. Does he want to do it tomorrow? Holnap akarja azt megcsinálni? - 113 - Egészítsd ki Nem akarom azt ma megcsinálni. I don’t want to do it today. A fodrász le akarja vágni a hajamat. The barber wants to cut my hair. Nézze! Süt a nap! Look! The sun is shining! Tedd ezt a könyvet az asztalomra! Put this book on my table. Néhány olyan ige, ahol a szóvégi mássalhangzó az –ing végződés hozzáadásakor megkettőződik: get getting getin(g) sit sitting szitin(g) stop stopping sztopin(g) put putting putin(g) cut cutting kátin(g) forget forgetting forgetin(g) Az igevégződés alkalmazásának van egy fontos szabálya. Eszerint az utolsó hangsúlyos szótagban egy rövid (egy betűvel írt) magánhangzót tartalmazó, és egy mássalhangzóra végződő ige esetében a szóvégi mássalhangzó megkettőződik az –ing végződés hozzáadásakor: stop sztop -ez egy egyszótagú szó, ezért

automatikusan hangsúlyos, -közzépen egy rövid magánhangzót tartalmaz, -az ige végén csak egy mássalhangzó áll: stop – stopping. Ez a szabály több szótagú igéknél is alkalmazható: forget forget -kétszótagú szó, a második szótag hangsúlyos, -a hangsúlyos szótagban rövid maganhangzót tartalmaz, -az ige végén egy mássalhangzó áll: forget – forgetting. Egy más fajta ige: keep kíp -egyszótagú szó, a szótag hangsúlyos, -a végén csak egy mássalangzó van. -hosszú magánhangzója van, - 114 - -ilyen esetekben az utolsó magánhangzó nem kettőződik meg: keep – keeping. Egy másik példa: work o vőrk -hangsúlyos szótag, -középen rövid magánhangzó van, -a szó végén két mássalhangzó van, ami nem engedi a mássalhangzó megkettőződését: work – working. És még egy ige: Look luk -hangsúlyos szótag -a végén egy mássalhangzó van, a középen lévő maganhangzót két „o” –val írjuk. Ez nem teszi

lehetővé, hogy az utolsó mássalhangzót megkettőzzük: look – looking. Egészítsd ki Az édesapám most éppen a kertben sétál. My father is walking in the garden now. Most éppen a fákat vágják a parkban. They are just cutting the trees in the park. A barátom éppen most állítja meg az autót. My friend is just stopping the car. Most a sárga cipőmet keresem. I am looking for my yellow shoes. Ki ül azon a széken? Who is sitting on that chair? Most a postán ad fel leveleket. She is sending letters at the post-office. Ők most ehhez a nagy tempomhoz mennek. They are visiting this big church now. Nem felejtesz el valamit? Aren’t you forgetting something? Most egy másik módbeli segédigével, a must [mászt] – kell szóval ismerkeünk meg. A can –hez hasonlóan a must alakja is minden személyben ugyan az, és az azt követő ige to nélkül áll. Példák I must cut my hair. Le kell vágnom a hajam. She must forget about him. El kell

felejtenie őt. They must think about their baby. Nekik gondolniuk kell a kisbabájukra. - 115 - A kérdéseket a must segédige és az alany szórendjének felcserélésével alkotjuk. Kiegészítendő kérdés esetén a mondat elejére kérdő névmást helyezünk. Példák Mary must go to school. Must Mary go to school? Máriának iskolába kell mennie? My father must buy a car. Must my father buy a car? Kell az édesapámnak autót vennie? She must read this book. What must she read? Mit kell elolvasnia? Fordítsd angolra Holnap dolgozni kell menned. You must go to work tomorrow. Ma kell azt megcsinálnom? Must I do it today? Kinek kell odaadnia ezt a levelet neked? Who must give you this letter? Kinek a dalait kell énekelnünk? Whose songs must we sing? Meg kell mutatnod nekem a házad. You must show me your house. Az iskolában angolt kell tanítania. She must teach English at school. Ismétlés Márciusban keletre kell utaznom. In March I must go to

the east. Ebben a levélben egy dátum van. There is a date in this letter. Az időjárás szép nyáron. The weather is nice in summer. Esik a hó? Is it snowing? Jöhetnek ők februárban? Can they come in February? Nézd meg ezeket a férfiakat és ezeket a nőket! Look at these women and these men! Negyvenöt perc kell nekem ahhoz, hogy megcsináljam. I must have forty-five minutes to do it. Mit akar Ön még megnézni? What else do you want to see? Ezt a fekete autót nézem most. I’m looking at this black car now. Süt a nap ma? Is the sun shining today? Anya az ő (fiú) haját vágja most. Mother is cutting his hair now. Mit csinálsz most? What are you doing now? - 116 - 8. Lecke – Második rész Ebben a leckében már csak isméltünk Barbara: Can your brother sing? John: Yes, he can sing many songs. He listens to music on the radio every day Barbara: Does he know the song „It’s a long way to Tipperary”? John: Yes, he does, but this

song is not difficult to sing. Tom: Tomorrow I’m buying a big, red car. It’s a fast car and not too expensive I want to show it to you tomorrow evening. Mary: My brother also wants to buy a cheap car, because he has little money. He doesn’t like red, brown or black, so he wants to buy a green or yellow car. Peter: Can I talk to your brother Terry? Barbara: Yes, he is at home now. Peter: What is he doing? Barbara: He is sitting in his room and writing a long letter to his friend. He can write long letters. Peter: Barbara: I want to go to the park with him. I think he can’t go with you. He must send the letter, so we must go to the post-office together. Mary: Have you a brother or sister? John: I have a brother. His name is Tony My brother is a nice boy He is tall, he has big black eyes and long legs. Mary: Tony’s friends must like him. John: Yes, and girls can never forget him. Tom: Why are you going to the kitchen? Barbara: Because Tony wants some

tea and some bread with jam and I want a cup of coffee. Tom: You can’t drink coffee, because there’s no sugar. Mary: Peter: Where does your family live? My father and mother live in Pécs, my brother and his family live in Budapest. Barbara: John: Where is your house? It’s near Budapest. Its rooms are big I have a large bedroom and a big kitchen. I can have cats and dogs I want to live there forever Mary: I think you smoke too many cigarettes and drink too much coffee. Tom: Yes, I want o stop smoking soon. - 117 - Mary: And what about coffee? Tom: I like coffee and I don’t want to stop drinking it. Barbara: Why do you like this park? Peter: Because I can see a lot of animals here. All trees in this park are green It’s no easy to go there: You must take a bicycle, because you can’t walk there. Mary: Father wants to cut your long hair. John: Is he trying to do it? Mary: Don’t worry. You must go to the barber’s shop Barbara: Where is your

brother going by car tonight? Tom: He is visiting his best friend. He must usually drive a car there, but he likes to drive. Barbara: Does he drive much? Tom: Yes, he does. In summer he usually goes to England Sometimes he goes to the Near East, because his friend works there. Fordítsd angolra Ők mindig finom teát adnak nekünk. They always give us good tea. Gyakran van hó decemberben. There is often snow in December. Minden könyvet el akar vinni. (fiú) He wants to take all books. Kié ez a ház? Whose is this house? Hamarosan veszünk egy nagy irodát. Soon we are buying a big office. Ne felejtse el ezt a dátumot! Don’t forget this date! Ez a fekete cipő drága. These black shoes are expensive. Nem hallhatnak minket. They can’t hear us. Ez a hét túl hosszú. This week is too long. Ma éjjel rádiót hallgatok. Tonight I’m listening to the radio. Nem akarom levágni a hajam. I don’t want to cut my hair. Július a legjobb hónap? Is July

the best month? Valami mást akarok. I want to something else. Tudna hozni nekem egy kevés mézet? Can you bring me some honey? Túl kevés pénzünk van ahhoz, hogy ezt a drága házat megvegyük. We have too little money to buy this expensive house. Az összes macska utálja (nem szereti) a vizet. All cats don’t like water Ez a barna kutya a legjobb barátom. This brown dog is my best friend. Ez túl könnyű! It’s too easy! - 118 - Ne aggódj az időjárás miatt. Don’t worry about the weather. A repülő nyugat felé repül. The plane is flying to the west. Sok hó van a kertünkben. There is a lot of snow in our garden. Mennyi lekvárt tudsz megenni? How much jam can you eat? Ne tedd ezt a levelet a konyhában az asztalra! Don’t put this letter on the tabble in the kitchen. Éppen a fiáról kérdezzük őt. (férit) We are just asking him about his son. Ki tanítja az angolt nekünk? Who teaches us English? Kérem, ne dohányozzon a

hálószobában. Please, don’t smoke in the bedroom. Nem akarok örökké várni. I don’t want to wait forever. Autóval kell őket az iskolába vinnem. I must take them to school by car. - 119 - 9. Lecke 9. Lecke – Első rész Új szavak quarter kovótör negyedik(rész), negyedóra husband házbönd férj bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény lamp lemp lámpa plant plánt/plent növény, palánta tie táj nyakkendő dining-room dájnin(g) rúm ebédlő breakfast brekföszt reggli parents peöröntsz szülők shirt sőrt ing hospital hoszpitl kórház quarter kovótör negyedik(rész), negyedóra tie táj nyakkendő husband házbönd férj bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény parents peöröntsz szülők hospital hoszpitl kórház shirt sőrt ing lamp lemp lámpa breakfast brekföszt reggli dining-room dájnin(g) rúm ebédlő bookcase bukkéjsz könyvespolc, könyvszekrény plant

plánt/plent növény, palánta Más sorrendben - 120 - Gyakorlat We have many plants at home. Nekünk sok növényünk van otthon. Her husband is rich. A férje gazdag. These lamps are expensive. Ezek a lámpák drágák. I want to buy a shirt. Egy inget akarok venni. It is on the bookcase. Az a könyvespolcon van. It’s a quarter past five. Negyed hat van. (Egy negyeddel múlt öt óra) Do you konw his parents? Ismered a szüleit? I often eat breakfast at seven. Gyakran reggelizem hét órakkor. He doesn’t like ties. Nem szereti a nyakkendőt. I must go to hospital. Korházba kell mennem. We have a large dining-room. Nekünk nagy ebédlőnk van. Egészítsd ki Az ingeim olcsók. My shirts are cheap. Egy nyakkendőt kell vennem. I must buy a tie. A szülei is itt vannak? Are his parents also here? A házunkban sok növény van. There are many plants in our house. Én ezt a zöld lámpát akarom. I want to have this green lamp. A te férjed az

én tesvérem. Your husband is my brother. Tegye ezt a könyvszekrényt a hálószobánkba. Put this bookcase in our bedroom. Egy negyedóra múlva jönnek. They are coming in a quarter of an hour. Rendszerint az ebédlőben étkezünk. We usually eat in the dining-room. Mit szeretsz enni reggelire? What do you like to eat for breakfast? Az apámnak korházba kell mennie. My father must go to hospital. Jegyezd meg a „for” szó használatát a következő szerkezetekben: What do you like to eat for breakfast? Mit szeretsz enni reggelire? What’s for breakfast today? Mi van ma reggelire? - 121 - Fordítsd angolra Ezeknek a növényeknek a kertben kell lenniük. These plants must be in the garden. Nem szeretek kórházban lenni. I don’t like to be in hospital. Negyed három. (Egy negyedórával múlt két óra.) It’s a quarter past two. A férjem mindig autót vezet. My husband always drives a car. Együtt tudunk reggelizni? Can we eat breakfast

together? Tegye ezeket a könyveket a könyvespolcra. Put these books on the bookcase. A szüleimnek kevés pénzük van. My parents have little money. Melyik inget vehetem fel, Which shirt can I take? Nyakkendőt is kell kötnöm? Must I also take a tie? Ezek a lámpák szépek, de túl drágák. These lamp are nice, but too expensive. Mi dohányozhatunk az ebédlőben. We can smoke in the dining-room. Néhány esetben a the határozott névelőt elhagyhatjuk. Álltalános értelemben használt étkezések nevei előtt: She always eats breakfast at seven. Mindig hét órakor reggelizik. Az évszakok nevei előtt, ha általános értelemben használjuk: Do you like summer? Szereted a nyara? Ha egy közelebbről meghatározott étkezésre vagy évszakra akarunk utalni, akkor használjuk a the határozott névelőt: The dinner which I am eating now is good. A vacsora, amelyet éppen most eszem, finom. A hospital. –korház szó előtt ha oda betegként megyünk, nem

használunk határozott névelőt I must go to hospital. Kórházba kell mennem. Ha a korházba látogatóként vagy személyzet tagjaként megyünk, akkor a köetkezőt mondjuk: I go to the hospital every day. Minden nap megyek a kórházba. Új igék to park tu párk parkolni to get up tu get áp felkelni, (ágyból), felállni to put on tu put on felvenni (ruhát), rátenni. - 122 - to stay tu sztéj maradni, időzni, tartózkodni to have breakfast tu hev brekföszt reggelizni to make tu méjk készíteni Gyakorlat In Hungary we always stay at a hotel. Magyarországon mindig szállodában tartózkodunk. Tomorrow I must get up at 6 in the morning. Holnap reggel hat órakor kell felkelnem. You can park the car here. Ön ide állíthatja az autót/parkolhat. What time do you usually have breakfast? Rendszerint mikor reggelizik? Can I put on my father’s suit. Felvehetem az apám öltönyét? They make chairs in this factory. Ebben a gyárban

székeket csinálnak. Egészítsd ki Egy fehér inget vegyen fel. Put on a white shirt. Tíz napig kórházban kell maradnom. I must stay in hospital for ten days. Nem parkolhatunk ebben az utcában. We can’t park in this street. Nem szeretek felkelni reggel. I don’t like to get up in the morning. Ön mindig nyolckor reggelizik? Do you always have breakfast at eight? Az édesapám most egy könyvespolcot csinál. My father is making a bookckase now. A to have igét, amelynek a jelentése birtokolni, nem használjuk folyamatos jelen időben. Néhány esetben viszont más igéket helyettesítünk vele. Ilyenkor a to have igét folyamato jelen időben is használhatjuk: to eat breakfast = to have breakfast to drink tea = to have tea to smoke a cigarette = to have a cigarette Példák Are you having breakfast now? Most éppen reggelizik? What tea is he having now? Ő milyen teát fogyaszt most? John is having his fourth cigarette. János a negyedik

cigarettáját szívja. - 123 - Fordítsd angolra Péter és Mária most éppen kávét isznak. Peter and Mary are having coffee now. Most két kutyám van és egy macskám van. Now I have two dogs and one cat. Most reggeliznek? Are they having breakfast now? Hányadik cigarettát szívod most? Which cigarette are you having now? Pillanatnyilag nincs (semennyi) pénzem. I have no money at the moment. A to be ige egyszerű múlt idejű (the Simple Past Tense [Dzö szimpl pászt tens]) alakjai Ezt a múlt időt olyan cselekmény kifejezésére használjuk, amire a múlt meghatározott időpontjában történt és a jelennel nincs kapcsolata. A következő időhatározókat használjuk vele: yesterday jesztördéj, jesztördi tegnap ago ögou (bizonyos idővel) ezelőtt last lász múlt, legutóbbi, utolsó Mind a három időhatározó a mondat elejég vagy végén áll. Példák two days ago két nappal ezelőtt three weeks ago három héttel ezelőtt four

years ago négy évvel ezelőtt last year múlt év last month múlt hónap last Sunday múlt vasárnap A to be ige egyszerű múlt idejű alakjai: I was áj ovoz én voltam you were jú ovőr te voltál, Ön volt he was hí ovoz ő (fiú) volt she was sí ovoz ő (lány) volt it was it ovoz ez/az volt we were o mi voltunk you were jú ovőr ti voltatok, Önök voltak they were Dzéj ovőr ők voltak ví ovőr - 124 - Gyakorlat Yesterday I was at home in the evening. Tegnap este otthon voltam. I know you were in England two years ago. Tudom, hogy két évvel ezelőtt Angliában voltál. Last week he was in hospital. A múlt héten kórházban volt. Last month she was in Budapest. A múlt hónapban Budapesten volt. It was a long time ago. Az hosszú idővel ezelőtt volt. Three years ago we were in that factory. Három évvel ezelőtt abban a gyárban voltunk. I think you were there yesterday. Azt hiszem, te ott voltál tegnap. Ten

years ago they were babies. Tíz évvel ezelőtt (még) kisbabák voltak. Egészítsd ki Anyám egy héttel ezelőtt Angliában volt. My mother was in England a week ago. Ezek az emberek tavaly Lengyelországban voltak. These people were in Poland last year. Tegnap az ő kertjében voltam. Yesterday I was in his garden. Tavaly együtt voltunk. Last year we were together. Két évvel ezelőtt Angliában voltál. Two year ago your were in England. Tudom, hogy ő tegnap a házadban volt. I know he was in your house yesterday. Az tavaly volt. It was last year. Ön a múlt hónapban a lánya iskolájában volt. You were in your daughter’s school last month. Egyszerű múlt időben a kérdéseket a to be igével úgy képezzük, hogy az ige megfelelő múlt idejű alakját és az alanyt felcseréljük. Az igenlő válasz szerkezete: a yes szó, a személyes névmás és a to be ige megfelelő alakja. A tagadó válasz szerkezete: a no szó, a személyes névmás, a to be

ige megfelelő alakja és a not szó. A was not szerkezetet a wasn’t [ovoznt], a were not szerkezetet pedig a weren’t [ovőrnt] alakra rövidíthetjük. Példák I was at school yesterday. Were your at school yesterday? Yes, I was. No, I was not. Voltál tegnap iskolában? Igen, (voltam). No, I wasnt’t Nem, (nem voltam). - 125 - They were at home last week. Were they at home last week? Yes, they were. No, they were not. Otthon voltak ők a múlt héten? Igen. No, they weren’t. Nem, (nem voltak). Last year he was in England. Was he in England last year? Yes, he was. No, he was not. Volt ő Angliában az elmúlt évben? Igen, (volt). No, he wasn’t. Nem, (nem volt). Alkoss kérdést és rövid válaszokat Yesterday she was at work. Was she at work yesterday? Yes, she was. No, she wasn’t. Were we together last year? Yes, we were. No, we weren’t. Were they in his office yesterday? Yes, they were. No, they weren’t. Was he a good boy ten years ago? Yes,

he was. No, he wasn’t We were together last year. They were in his office yesterday. He was a good boy ten years ago. Bővített kérdések képzésekor a kérdő névmást a kérdő mondat elejére tesszük. When were you in England? Mikor voltál Angliában? Why wasn’t she at work yesterday? Miért nem volt (ő) munkában tegnap? A tagadó szerkezet egész mondatokban is alkalmaznató. She wasn’t in England three years ago. Nem volt Angliában három évvel ezelőtt. My parents weren’t here yesterday. A szüleim nem voltak itt tegnap. Fordítsd angolra Hol voltak (ők) a múlt szombaton? Where were they last Saturday? Ki volt a hivatalában egy órával ezelőtt (fiúéba) Who was in his office an hour ago? A nővérük nem volt Londonban a múlt héten. They sister wasn’t in London last week. Tegnap nem voltunk a postán. Yesterday we weren’t at the post-office. - 126 - Ismét néhány főnév, melynek rendhagyó többes száma van: 1. Azok a

főnevek, amelyeknél a többes szám képzésekor a szótő és a kiejtés is megváltozik: foot fut láb feet fit lábak tooth tútsz fog teeth títsz fogak goose gúsz liba geese gísz libák mouse mausz egér mice májsz egerek child csájld gyer(m)ek children csildrön gyer(m)ekek 2. azok a főnevek, amelyeknél az utolsó f betűre v –re változik Ha a szó utolsó betűje e, csak egy –s betűt kapcsolunk hozzá, egyébként –es kerül a szó végére: loaf louf cipó, vekni loaves louvz cipók, veknik wife o feleség wives o feleségek shelf self polc shelves selvz polcok life lájf élet lives lájvz életek half háf fél(vm-nek a fele) halves hávz felek leaf líf falevél leaves lívz falevelek knife nájf kés knives nájvz kések vájf vájvz Más sorrendben life lájf élet lives lájvz életek knife nájf kés knives nájvz kések tooth tútsz fog teeth títsz fogak loaf

louf cipó, vekni loaves louvz cipók, veknik mouse mausz egér mice májsz egerek leaf líf falevél leaves lívz falevelek wife o feleség wives o feleségek foot fut láb feet fit lábak child csájld gyer(m)ek children csildrön gyer(m)ekek shelf self polc shelves selvz polcok goose gúsz liba geese gísz libák half háf fél(vm-nek a fele) halves hávz felek vájf vájvz - 127 - Új szavak downstairs daunszteörz lefelé, lenti, lent (a földszinten) in front of in fránt ov valami előtt, szemben opposite opözit szemben (lévő), szemközt(i) after áftör után, utána still sztil még (mindig), mégis Gyakorlat The hotel is opposite our house. A szálloda a házunkkal szemben van. He is still working. Ő még mindig dolgozik. Park the car in front of this building. Állítsa az autót ez elé az éület elé. Our kitchen is downstairts. A konyhánk lent van (a földszinten). I think he was there

after six. Azt hiszem hatután ott volt. Egészítsd ki Oda nyolc után is parkolhatok. I can park there after eight. Éppen lefelé megy. She is just going downstairs. Ez az ember a házunk előtt van. This man is in front ov our house. Még mindig meglátogat? Does he still visit you? Az irodája az autóbusz-állomással szemben van. His office is opposite the bus station. A there is/there are egyszerű múlt idejű lalakjai: a there was/there were There were a lot of trees in this garden last year. Tavaly sok fa volt ebben a kertben. Ismétlés Az Ön kései azok? Are those your knives? Mindig látom őt reggeli után. (fiút) I always see him after breakfast. Tedd a lámpát a könyvespolcra. Put the lamp on the bookcase. Három vekni kenyeret akarok venni. I want to buy three loaves of bread. Nyáron nem megyünk autóval. I summer we don’t go by car. Általában mikor szokott felkelni? What time does he usually get up? Kérem, maradjon vacsora után.

Please, stay after dinner. Egerek vannak ebben az épületben. There are mice in this building. - 128 - A férjem szereti ezt a nyakkendőt. My husband likes this tie. Fel akarod venni ezt a piros inget? Do you want to put on this red shirt? Ezek a növények egy évvel ezelőtt a kertünkben voltak. These plants were in our garden a year ago. Tegnap nem voltak az ebédlőben. They weren’t in the dinig-room yesterday. Libákat tart a kertben. (lány) She has geese in the garden. A szüleid magasak voltak? Were your parents tall? Majdnem negyed hat. It’s almost a quarter past five. Látsz leveleket ezen a fán? Do you see leaves on this tree? Mi egy templommal átellenben lakunk. We live opposite a church. Holnap négy után kell felkelnem. I must get up after four tomorrow. Én általában kilenckor reggelizem. I usually have breakfast at nine. Gyakran látlak ez előtt a gyár előtt. I often see you in front of this factory. A fogai nem fehérek.

(fiú) His teeth aren’t white. Egy órával ezelőtt sok gyerek volt a parkban. An hour ago there were many children in the park. - 129 - 9. Lecke – Második rész Új szavak dinner dinör vacsora, ebéd (a fő étkezés) the moon Dzö mún a hold bird bőrd madár cellar szelör pince corner kórnör sarok, szöglet television set televizsn szet televíziókészülék TV set tíví szet tévé-készülék thing tszin(g) dolog, tárgy cinema szinömö mozi, filmszínház shed sed fészer, kamra sock szok zokni living-room livin(g) rúm nappali (szoba) seat szít ülés, ülőhely television set televizsn szet televíziókészülék shed sed fészer, kamra seat szít ülés, ülőhely TV set tíví szet tévé-készülék sock szok zokni cellar szelör pince dinner dinör vacsora, ebéd (a fő étkezés) thing tszin(g) dolog, tárgy cinema szinömö mozi, filmszínház the moon Dzö mún a hold living-room

livin(g) rúm nappali (szoba) bird bőrd madár corner kórnör sarok, szöglet Más sorrendben - 130 - Gyakorlat Birds are sitting on the trees in my garden now. Madarak ülnek most a fákon a kertemben. The cellar in our house is large. Tágas a pince a házunkban. I love to go to the cinema. Imádok moziba járni. Put on your socks. Húzd fel a zoknidat! I always look for a seat on the bus. Az autóbuszon mindig ülőhelyet keresek. The moon is shining now. A hold most világít. I often forget about many things. Gyakran megfeledkezem sok mindenről. What time do you usually have dinner? Ön rendszerint mikor szokott vacsorázni? We have a television set in every room. Nekünk minden szobában van egy televíziónk. The shed was too little. A fészer túl kicsi volt. This shop is in the corner. Ez a bolt a sarkon van. Our living-room is nice. A nappalink szép. We must buy a TV set. Egy tévé-készüléket kell vásárolnunk. Jegyezd meg a

kifejezéseket on the bus az autóbuszra in the corner a sarkon, a sarokban Fordítsd angolra A biciklid a fészerben van. Your bicycle is in the shed. Minden nap világít a hold? Does the moon shine every day? Van a nappaliban tévé-készülék? Is there a TV set in the living-room? Le akar ülni? (akar egy ülőhelyet?) Do you want a seet? Nem szeretem a fehér zoknit. I don’t like white socks. Ők a mozival szemben laknak. They live opposite the cinema. Van néhány írnivalóm. I have some things to write. A szék a sarokban van. The chair is in the corner. A pincében sok egér van. There are a lot of mice in the cellar. Drága ez a televizió? Is this television set expensive? Vacsorázhatunk együtt? Can we have dinner together? - 131 - Egyszerű múlt idejű mondatok szerkesztése más igékkel Személyes névmás vagy főnév + ige + I visited [vizitid] my mother yesterday. He waited [ovéjtid] for me last week. Tegnap

meglátogattam az édesanyámat Várt rám a múlt héten. Megfigyelhetted, hogy az ige –ed végződést kapott. Ezt csak azok az igék kapják, amelyek nem –e betűre végződnek. visit visited vizitid wait waited o véjtid Ha az ige végződése –e, akkor csak egy –d betűt illesztünk hozzá. like liked lájkt az –ed végződés használatakor a következőkre figyeljünk: 1. Azon igék esetében, melyek –y-ra végződnek, de ezt a betűt egy mássalhangzó előzi meg, az y betű i-re változik ugyanúgy, mint a főnevek többes számának képzésekor. try tried trjád 2. Néhány igénél a szóvégi mássalhangzó megkettőződik csakúgy, mint az –ing végződés esetébben. stop stopped sztopt Az –ed toldalékkal képzett igék kiejtésénél figyelembe kell venni: 1. Ha az ige szóvégi mássalhangzója zöngétlen, akkor az –ed végződés kiejtése [t]: look looked lukt 2. Ha az ige szóvége zöngés mássalhangzó vagy magánhangzó

–kivéve az e betűt –akkor az -ed végződés kiejtése [d]. show showed soud worry worried o vorid 3. Ha az ige szóvégi mássalhangzója t vagy d, akkor a végződés kiejtése [id] visit Gyakorlat visited vizitid - 132 - We visited (vizitid) our parents yesterday. Tegnap meglátogattuk a szüleinket. He entered (entörd) this shop a minute ago. Egy perccel ezelőtt lépett be a boltba. They walked (ovókt) to work two days ago. Két nappal ezelőtt gyalog mentek dolgozni. Yesterday she stopped (sztopt) smoking. Tegnap abbahagyta a dohányzást. She wanted (ovontid) to visit us last week. Meg akart látogatni bennünket a múlt héten. I worried (ovorid) about you yesterday. Tegnap aggódtam érted. They lived (livd) in London ten years ago. Tíz évvel ezelőtt Londonban éltek. He listened (lisznd) to the radio yesterday. Tegnap a rádiót hallgatta. Egészítsd ki A szüleim tegnap egy irodát nyitottak. My parets opened an office yesterday.

Amikor belépett a házba, mi a kertben voltunk. When he entered the house we were in the garden. Tegnap megköszönte azt nekünk. She thanked us for it yesterday. Egy héttel ezelőtt beszéltem a testvéreddel. A week ago I talked with your brother. Két órát vártam rá tegnap. Yesterday I waited for her for two hours. Tavaly Ángliában dolgoztunk. Last year we worked in England. A sofőr tegnap megmutatta (nekünk) az autóját. The driver showed us his car yesterday. A múlt héten gyalog mentünk az iskolába. Last week we walked to school. Amikor gyerek voltam, imádtam ezt a biciklit. I loved this bicycle when I was a child. A barátja könyvet kért tőle. Her friend asked her for a book. Ők egyévvel ezelőtt akartak oda menni. They wanted to go there a year ago. Tegnap az ő nyakkendőit kerestük. We looked for his ties yesterday. Az angol nyelvben egy csoport rendhagyó ige is van, amelyek múlt idejű alakját nem a –d vagy –ed képzővel

alkotjuk. Ezeket az igéket, és rendhagyó múlt idejüket, külön-külön kell megtanulni. I. alak főnévi igenév II. alak Simple Past III. alak Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév) see szí -látni saw szó seen szín go gou -menni went o gone gán have hev -birtokolni had hed had hed vent - 133 - be bí -lenni was/were o eat ít -enni ate drink drin(g)k -inni drank voz/ovőr been bín éjt eaten ítn dren(g)k drunk drán(g)k Gyakorold a renhagyó múlt idejű igék három alakját lenni be was/were been inni drink drank drunk látni see saw seen menni go went gone enni eat ate eaten birtokolni have had had Fordítsd angolra Tegnap túl sok sört ittam. I drank too much beer yesterday. Két évvel ezelőtt volt egy lakásom Londonban. Two years ago I had an apartmant in London. A szüleim három héttel ezelőtt Angliába mentek. My parents went to England three weeks ago. Akkor

láttam ezeket az embereket. I saw these people then. Tegnap sok almát ettünk. We ate a lot of apples yesterday. Ön reggel hétkor munkában volt. You were at work at seven yesterday. A rendhagyó főnevek újabb csoportja 1. A man és a woman főnevekből képzett foglalkozásnevek: postman pousztmen postmen pousztmön -postás(ok) policeman pölíszmen policemen pölíszmön -rendőr(ök) fireman fájörmen firemen fájörmön -tűzoltó(k) policewoman pölíszovumön policewomen pölíszovimin -rendőrnő(k) 2. Azok a főnevek, amelyek többes számát –es toldalék hozzáadásával alkotjuk potato pötéjtou potatoes pötéjtouz -burgonya(ák) tomato tömátou tomatoes tömátouz -paradicsom(ok) - 134 - 3. Azok a főnevek, melyek –en toldalékot kapnak: ox oksz okszn oxen -ökör/ökrök 4. Azok a főnevek, amelyek többes számban is megtartják egyes számú alakjukat deer sheep diör síp diör síp deer sheep -őz/őzek

-birka/birkák, juh/juhok Gyakorlat Ezek a postások leveleket hoznak a hivatalunkba. These postmen bring letters to our office. Azok a tűzoltók magasak voltak. Those firemen were tall. Szereted a burgonyá(ka)t? Do you like potatoes? A paradicsom(ok) piros(ak). Tomatoes are red. Négy ökrünk és tíz birkánk volt. We had four oxen and ten sheep. Látod azokat az őzeket a fák közelében? Do you see those deer near the trees? Ismétlés Egy könyvespocot akart tegnap csinálni, de nem volt rá ideje. (fiú) He wanted to make a bookcase yesterday, but he had no time. Rendszerint otthon reggelizem és egy étteremben vacsorázom. I usually have breakfast at home and dinner at a restaurant. Azok a nyakkendők nem voltak szépek. Those ties weren’t nice. Kórházban volt akkor? (lány) Was she in hospital then? Vannak növényeid az ebédlőben? Have you plants in the dining-room? A feleségek szeretnek a férjükkel sétálni menni. Wives like to go for a

walk with their husbands. Nyáron néha esik az eső, télen pedig havazik. It sometimes rains in summer, and in winter it snows. Fel tudsz kelni? Can your get up? A legjobb öltönyömet kell felvennem. I must put on my best suit. Szeretik a macskák az egereket? Do cats like mice? A fogaid szépek. (Szép fogaid vannak) You have nice teeth. Tegye ezeket a könyveket ezekre a polcokra! Put these books on these shelves. Amikor lefelé ment, két gyereket látott maga előtt. (fiú) When he went downstairs he saw two children in front of him. Ez a mozi az iskolánkkal szemben van. This cinema is opposite our school. - 135 - Menj a pincébe, és hozd fel a zöld székeket. Go to the cellar and bring the green chairs. Egy jó tévé-készüléket akartam venni, de az túlságosan drága volt. I wanted to buy a good TV set, but it was too expensive. Tegnap aggódtam miattad. Yesterday I worried about you. Ebben a pillanatban több, mint száz madár űl a fánkon.

More than a hundred birds are sitting on our tree at the moment. Mindig kell, hogy legyen ülőhelyem az autóbuszon. I must always have a seet on a bus. Tegnap túl sokat ettünk. We ate too much yesterday. A városunkban sok rendőrnő dolgozik. Many policewomen work in our town. Tegnap láttam a biciklidet abban a fészerben, a kert sarkában. Yesterday I saw your bicycle in that shed in the corner of the garden. Tegnap egy postás várt rád a ház előtt. A postman waited for you in front of the house yesterday. Akkor több pénzünk volt. We had more money then. - 136 - 10. Lecke 10. Lecke – Első rész Új szavak nurse nőrsz ápolónő, nővér, dajka football futból labdarúgás, futball match mecs mérkőzés, meccs very veri nagyon magazine megözín folyóirat, magazin spring szprin(g) tavasz, tavaszi autumn ótöm ősz, őszi typist tájpiszt gépírónő newspaper njúszpéjpör újság, hírlap, napilap tool túl

szerszám, eszköz baker béjkör pék tool túl szerszám, eszköz football futból labdarúgás, futball typist tájpiszt gépírónő magazine megözín folyóirat, magazin very veri nagyon newspaper njúszpéjpör újság, hírlap, napilap nurse nőrsz ápolónő, nővér, dajka autumn ótöm ősz, őszi baker béjkör pék spring szprin(g) tavasz, tavaszi match mecs mérkőzés, meccs Más sorrendben - 137 - Gyakorlat She is reading a newspaper now. Ő most egy újságot olvas. Is it still spring? Még mindig tavasz van? My father keeps his tools in the shed. Az apám a kamrában tartaj a szerszámait. Do they like magazines for women? Szeretik a nőknek szóló folyóiratokat? My sister is a nurse. A nővérem ápolónő. Must we have a typist in the office? Kell nekünk egy gépírónő az irodában? There is a football match tonight. Ma este lesz egy labdarúgó-mérkőzés. Autumn comes after summer. Az ősz a nyár

után jön. This baker makes very good bread. Ez a pék nagyon jó kenyeret készít (süt). Egészítsd ki Ezek a szerszámok nagyon drágák. These tools are very expensive. Tavasszal a fák zöldek. In spring the trees are green. A mi irodánkban két gépírónő dolgozik. Two typists work in our office. Gyakran megy Ön futballmérkőzésekre? Do you often go to football matches? Ennek a péknek a boltja a sarkon van. This baker’s shop is in the corner. Az anyám ápolónő. My mother is a nurse. Ősszel barnák a levelek. In autumn the leaves are brown. Olvassa el ez a folyóiratot! Read this magazine. Hozd ide nekem az újságomat. Bring me my newspaper. Néhány új rendhagyó ige do dú did did done dán drive drájv drove drouv driven drivn speak szpík szpoke szpouk spoken szpoukn take téjk took tuk taken téjkn read ríd read red read red write rájt wrote rout written ritn Gyakorlat He did it yesterday. (Ő)

tegnap csinálta ezt. A year ago we drove to England. Egy évvel ezelőtt autóval mentünk Angliába. - 138 - The nurse spoke with her friend last week. Az ápolónő a múlt héten beszélt a barátnőjével. Yesterday I took the children to school. Tegnap én vittem a gyerekeket az iskolába. I read this book many years ago. Ezt a könyvet sok évvel ezelőtt olvastam. My husband wrote a letter to his sister. A férjem írt egy levelet a nővérének. Fordítsd angolra A múlt héten a nővére írt egy hosszú levelet neki. (fiúé) Last week his siter wrote a long letter to him. Az összes pénzüket elvitték tegnap. They took all our money yesterday. Akkor elhajtott. Then he drove. Tegnap egy szép levelet olvastam. Yesterday I read a nice letter. Két nappal ezelőtt beszéltünk velük. We spoke to them two days ago. Ők tegnap csinálták azt. They did it yesterday. Kérdések és tagadások képzése egyszerű múlt időben. Az egyszerű jelen

időhöz (simple present) hasonlóan, az egyszerű múlt időben is egy segédigét használunk. Ez a segédige a to do ige múlt idejű alakja, did A mondat szerkezete: Segédige Did + személyes névmás, vagy főnév + you ige jelen idejű alakja read +. this book yesterday? Ne felejtsd: abban a mondatban, amelyikben a did segédigét használjuk, az ige to nélküli, jelen idejű alakját alkalmazzuk! Figyeld meg a mondatokat: Mary saw John yesterday. Did mary see john yesterday? Látta Mária Jánost tegnap? They smoked many cigarettes Did they smoke many last year. cigarettes last year? Sok cigarettát, szívtak (Ők) el az elmúlt évben/tavaly. She drank too much beer last night. Túl sokk sört ivott tegnap este/éjjel? Did she drink too much beer last night? Jegyezd meg a következő időhatározót! Last night tegnap este/éjjel - 139 - Az igenlő válaszokat a yes, a megfelelő személyes névmás és a segédige alkalmazásával képezzük. A tagadó

válasz a no szócskát, a személyes névmást, a segédige megfelelő alakját és a not tagadószót foglalja magában. A did not szerkezet didn’t (didnt) alakra rövidíthető Példák The nurse gave me a newspaper yesterday. Did the nurse give me a newspaper yesterday? Tegnap adott Yes, she Igen. No, Nem. nekem az ápolónő did. she újságot? didn’t. They wanted to Did they want to go Az elmúlt évben oda akartak go there last year. there last year? menni? Yes, they Igen. No, Nem. they did. didn’t Szerkesz kérdéseket, igenlő és tagadó válaszokat. She worried about her Did she worry about her son son yesterday. yesterday? Yes,>she did. No,>she didn’t. You took the money. Did you take the money? Yes,>I did. No,>I didn’t. My daughter did it two days ago. Did my daughter do it two days ago? Yes,>she did No,>she didn’t They ate too much bread yesterday. Did they eat too much bread yesterday? Yes,>they did No,>they didn’t

A kiegészítendő kérdések szerkesztésekor a kérdőszót a did szó elé Helyezük. John went home yesterday. Where did John go yesterday? Hová ment János tegnap? She wanted these books. They listened to music last night. What did she want? When did they listen to music? Mit akart ő? Mikor hallgatnak ők zenét? Azon kérdéseknek a szerkezete, amelyben a who kérdőszó szerepel, kijelentő jelegű, ezért az ige 2.alakban(Simple past) van: Peter spoke to me last Sunday. Péter a múlt vasárnap beszélt velem. Who spoke to me last Sunday? Ki beszélt velem a múlt vasárnap? We opened the shop last week. Mi a múlt héten nyitottuk meg a boltot. Who opened the shop last week? Ki nyitotta meg a boltot a múlt hétén? - 140 - Fordítsd angolra Hol dolgozott ez az ápolónő tavaly? Where did this nurse work last year? Szerették a munkájukat ezek a gépírónők? Did these typists like their work? Ki ment Angliába tavaly tavasszal? Who went to England

last spring? Ezek a napilapok és magazinok a konyhában, az asztalon voltak? Were these newspapers and magazines on the table in the kitchen? Tegnap bevitted a szerszámokat a kamrába? Did you take the tools to the shed yesterday? Láttad az ebédlőjűket? Did you see their dining-room? Hová mentek Mária szülei tegnap? Where did Marys parents go yesterday? Ön reggelizet tegnap? Did you have brekfast yesterday? Ki állította le a forgalmat? Who stopped the traffic? Új szavak again ögéjn/ögén újból, újra, ismét, megint before bifór előtt azelőtt busy bizi foglalt, elfoglalt ready redi kész full ful tele, teli, teljes till til (a)míg, -ig. (Időben) too tú is, szintén to watch >tu ovocs nézni(meg) figyelni the other Dzi áDzör a másik, a többi Egészítsd ki Hétfő előtt volt itt. He was here before Monday. Látta őt is. She saw him too. Kész vagy? Mennünk kell. Are you ready? We must go. Ez a két autó

szép, de a másik jobb. Az autóbusz tele volt emberekkel. These two cars are nice, but the other is better. The bus was full of people. Figyelj! A madár ismét énekel! Look! The bird is singing again! Túlságosan el vagyok foglalva ahhoz, hogy moziba menjek veled. I’m too busy to go with you to the cinema. Önnek öt óráig kell dolgoznia. You must work till five o’clock. Nézted tegnap a mérkőzést? Did you watch the match yesterday? - 141 - Jegyezd meg a következő kifejezést. Here you are. hiör jú ár Pl.: Give me that book, please. Here you are. Tessék.(itt van) Kérem, adja ide azt a könyvet. Tessék. Új szavak All sorts of ól szórtsz ov mindenféle mindenfajta All kinds of ól kájndz ov sokféle, mindenféle My father liked all sorts of books. Az édesapám mindenféle könyvet szeretett. Yesterday we visited all kinds of shops. Tegnap sokféle üzletet látogattunk meg. How are you? Hogy vagy? Az előző gyakorlat utolsó

kérdésével más személyekre is utalhatunk: Pl.: Ő hogy van? (fiú) How is he? Hogy vannak ők? How are they? Hogy van a testvéred? How is your brother? A tagadó alak összevont formája, a didn’t, vagy a teljes fomája, a did not, kijelentő mondatokban is használható. Mindig legyél figyelemmel arra, hogy amikor a did szó jelen van a mondatban, a főige to nélküli szótári, azaz 1. igealakban van He didn’t see his children yesterday. Tegnap nem látta a gyermekeit. My mother’s friend didn’t come to us last week. Az anyám barátja nem jött el hozzánk a múlt héten. Fordítsd angolra Akkor nem értettem őt (fiút) I didn’t understand him them. Nem akarták megkeresni (azt) tegnap. They didn’t want to look for it yesterday. A szüleim nem felejtettek el meglátogatni engem tegnap. My parents didn’t forget to visit me yasterday. - 142 - Nem hagyta abba a dohányzást, amikor korházban volt. He didn’t stop smoking when he was in

hospital. A feleségem nem ezt a zöld cipőt vette fel tegnap. My wife didn’t put on these green shoes yesterday. Ismétlés Mikor láttad ezt a mérkőzést? When did you see this match? Neki mindenféle szerszámai voltak. He had all kinds of tools. Ez az ember pék volt? Was this man a baker? Miért vezetett Ön tegnap autót? Why did you drive a car yesterday? Ki írta ezt a levelet? Who wrote this letter? Hogyan csinálták azt? How are did you? Tegnap nem ittunk sört. We didn’t drink beer yesterday. Olvastál arról az újságban tegnap? Did you read about it in the newspaper yesterday? How are you? Hogy vagy? Tegnap túlságosan elfoglalt voltam ahhoz, hogy beszéljek veled. I was too busy yesterday to talk with you. Mikor látta ön azt a másik embert? What time did you see the other man? Tegnap megköszönted a nővérednek ezt a könyvet? Did you thank your sister for this book yesterday? Kiejtési gyakorlat au ú ou éj brown shoe smoke

table town too no take our room so wait hour do go day tower two know plane - 143 - 10. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet John: Mary: John: Mary: Tom: Barbara: Tom: Barbara: Mary: Peter: Mary: Peter: John: Barbara: John: Barbara: John: Barbara: Mary: Peter: Mary: Peter: Mary: Peter: Barbara: Tom: Barbara: Tom: Barbara: Tom: John: Mary: John: Mary: John: Mary: John: Mary: John: Barbara: Peter: Barbara: Peter: Barbara: Can I talk to your hasband for a minute or two? I think you can’t. My husband went to our daughter at a quarter to six Why did he go there? He wanted to buy a bookcase and a lamp for her in the shop opposite our house. What did Peter do after he came home? He went to the hospital where his mother was. Did he stay long with his mother? No, he didn’t. He talked to her and they listened to the radio together Were you at home yesterday? Yes, I was, but I wanted to go to the cinema. Did you go? No, I didn’t. My friend visited me We

stayed at home We wanted to wach football match. What did you do last week? On Monday I read a letter. It was a very nice letter Did you go to work on Tuesday? Yes, I did. I had a lot of work to do and I was very busy I wrote all sorts of letters Are you a typist? Yes, I am. I like this work Did you have time to talk to John last week? Yes, I did. How is he? He is all right. On Wednesday he stopped smoking Did he also stop drinkig beer? Yes, he did. Tom, where did you live when you were a little boy? When I was a little boy I lived in a little house with my parents. Did your parents have a garden, too? Yes, they did. The garden was very nice We liked to eat in the garden. And what about animals? My parents keept geese and sheep in the garden, so many children visited me then. Mary, come downstairs! I’m coming! Can you see that car in front of the shop on the corner? Yes,I can. It was oppesite our house yesterday Whose car is it? It’s my frend’s car. Yesterday I wanted to buy it

Did you buy it? No, I didn’t. Why? Because it was too expesive. Is Tom at home? No, he isn’t. Tom is still working I saw him at nine in the morning. Usally he gets up at nine in the morning, but today he had breakfast at seven. Did he have time to go for a walk with your dog? - 144 - Peter: Mary: Tom: John: Barbara: No, he didn’t. After breakfast he went to work What did you have for dinner yesterday I had some potatoes and tomatoes. I have a letter for you. Here you are Thank you. Ismétlési gyakorlat Láttad ezeket a növényeket a kertben? My husband ate dinner in the living-room yesterday Did you see these plants in the garden? Nem ök csinálták ezt a könyvespolcot. They didn’t make this bookcase. Önnek beszélni kell János nővérével. You must talk to John’s sister. Akkor mennyi ideig maradtál ott? How long did you stay there then? Tegnap nem dolgoztak. They weren’t at work yesterday. Kinek volt négy felesége? Who had four wives? Vacsora

után moziba megyünk. After dinner we are going to the cinema. Nem kelt fel reggeli előtt. He didn’t get up before breakfast. A könyvszekrényünknek tizenkét polca van. Our bookcase has twelve shelves. Érdeklődtem a rendőröktől e felől az utca felől. I asked the policemen about this street. Hol vetted ezt a televíziót? Where did you buy this television set? Akkor sok madár volt a kertünkbe. We had many birds in the garden then. Világított a hold tegnap? Did the moon shine yesterday? Tavaly megpróbáltam megcsinálni azt. I tried to do it last year. Ez az újság nagyon jó. This newspaper is very good. Ki itta meg a teámat? Who dronk my tea? (ők) mikor jöttek? When did they come? Hallott róla tegnap? Did you hear about it yesterday? Ez a ház tele volt emberekkel. This house was full of people. A férjem tegnap a nappaliban vacsorázott. - 145 - 11. Lecke 11. Lecke – Első rész Új szavak cold kould hideg, meghűlés the

sky Dzö szkáj az ég, az ébolt cloud klaud felhő fog fog köd wind o szél strong sztron(g) erős heat hít hő(ség), forróság temperature tempricsör hőmérséklet, hőemelkedés weather-forecast o időjárás-előrejelzés shawl sól kendő, vállkendő coat kout kabát, felöltő boot bút csizma, magas szárú cipő heat hít hő(ség), forróság coat kout kabát, felöltő the sky Dzö szkáj az ég, az ébolt fog fog köd cold kould hideg, meghűlés shawl sól kendő, vállkendő cloud klaud felhő weather-forecast o időjárás-előrejelzés temperature tempricsör hőmérséklet, hőemelkedés boot bút csizma, magas szárú cipő wind o szél strong sztron(g) vind vedzör fórkászt Más sorrendben vedzör fórkászt vind erős - 146 - Gyakorlat It’s very cold today. Ma nagyon hideg van. Put on your coat. Vedd fel a kabátod! The wind was strong yesterday. Tegnap a szél erős volt.

She doesn’t like heat. Nem szereti a hőséget. We want to listen to the weather-forecast. Meg akarjuk hallgatni az időjárás-jelentést. There are many clouds in the sky. Az égen sok a felhő. This is my best shawl. Ez a legjobb vállkendőm. Do you like hight temperatures? Szereted a magas hőmérsékletet? There is usually fog in winter. Télen rendszerint köd van. Where are my boots? Hol van a csizmám? Egészítsd ki Nem látom őt a ködben. I don’t see her in the fog. Májusban milyen a hőmérséklet? What temperature is it in May? Az ég kék (ma). The sky is blue today. Ez az ő kabátja? Is it his coat? Szeretik a hőséget. They like heat. A hold a felhők mögött van. The moon is behind the clouds. Az időjárás-előrejelzést olvashatja az újságban. You can read the weather-forecast in the newspaper. Ez a csizma drága? Are these boots expensive? Tegnap egy vállkendőt akart nekem venni. He wanted to buy me a shawl yesterday.

Nem szeretem az erős szelet. I don’t like strong wind. Ne adj neki hideg teát! Don’t geve him cold tea. Fordítsd angolra Tegnap az édesapám egy nagyon szép vállkendőt vett nekem. My father bought me a very nice shawl yesterday. Magasan van a nap az égen? Is the sun high in the sky. A múlt hónapban hőség volt. Last month we had heat. A gyermekeink lázasak. Our children have a high temperature. Csizmát kell vennem. I must buy boots. - 147 - Tegnap hideg volt? Was it cold yesterday? Mikor adja a rádió az időjárás-előrejelzést? What time is the weather-forecast on the radio? Ma túl erős a szél. The wind is too strong today. Felvehetem ezt a kabátot? Can I put on this coat? Nem látom a napot a felhőkön keresztül. I can’t see the sun through the clouds. Londonban ma köd van. There is fog in London today. Jegyezd meg a következő kifejezést: in the sky az égen Az a/an határozatlan névelőt foglalkozás, vallást vagy

nemzetiséget jelölő főnevek előtt minden esetben használjuk. Pl.: She is a typist. Ő gépírónő. My sister is a nurse. A nővérem ápolónő. He is a baker. Ő pék. I am a catholic. Katolikus vagyok. Her husband is an American. A férje amerikai. Amikor olyan tisztségről beszélünk, amelyet csak egy személy tölthet be, akkor a the határozott névelőt elhagyhatjuk. Pl.: Who is president of Hungary? Ki Magyarország elnöke? Who is the president of Hungary? Ki Magyarország elnöke? Ez előző mondatok új szavai Catholic ketszlik katolikus (vallású) president prezidönt elnök A tulajdonneveket, és az ebből származó mellékneveket is az angolban mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. - 148 - Present Perfect Tense A Present Perfect Tense [prezönt pőrfikt tensz] azaz a befejezett jelen időt gyakran összetévesztik a Simple Past Tense-szel (egyszerű múlt idő). Mivel a magyar nyelvben ilyen igeidő nem létezik, erre a leckére

különösen figyelj oda. A Present Perfect-et olyan eseményeknél használjuk, amely a jelenben éppen most, vagy valamivel korábban befejeződött, vagy a múltban kezdődött el (pl.: last week) és a jelenben is tart. A mondat szerkezete: Személyes névmás + have/has vagy fönév segédige + A főige III. alakja + She has bought a dog. Vett egy kutyát. I have seen that house. Láttam azt a házat We have been at home. Itthon vagyunk. A mondatban a segédige a to have megfelelő alakja, amit nem lehet szó szerint fordítani. Ha szabályos igét használunk, akkor éppúgy, mint a Simple Past esetén, az ige végéhez –d vagy –ed képzőt illesztünk. Gyakorlat I have had a temperature. Lázas lettem. (Belázasodtam) She has taught me English. Angolt tanított nekem. My parents have smoked a lot of cigarettes. A szüleim nagyon sok cigarettát elszívtak. I have known about his mother. Tudomásom van az édesanyjáról. She has looked for her

coat. A kabátját kereste. They have waited for me at home. Otthon vártak meg engem. Egészítsd ki Írtam neki egy levelet. (fiúnak) I have written a letter to him. Beszéltünk velük. We have talked to them. Az időjárás-jelentést a rádióban hallottuk. We have heard the weather-forecast on the radio. (Egy ideje) nagyon hideg van. It has been very cold. Gondoltam arra. I have thought about it. - 149 - Elkértem tőle a vállkendőmet. (lánytól) I have asked her for my shawl. Mi hoztuk ezeket az újságokat. We have brought these newspapers. Ezekkel az emberekkel dolgoztunk. We have worked with these people. Túl sok sört ittál. You have drunk toom much beer. Jánossal együtt jött hozzánk. (lány) She has come to us with John. Ezt elfelejtettem elhozni neked. I have forgotten to bring you this. A this(week, month), today, tonight időhatározók mellett is a Present Perfect igeidőt használjuk. Ilyenkor a múltban történt, de a jelenhez

kapcsolódó eseményekről beszélünk Ezek az időhatározók vagy a mondat elejére, vagy a végére kerülnek. Pl.: I have been at home today. Ma otthon voltam. We have been at the cinema tonight. Ma este moziba voltunk. Today I have worked in the garden. Ma a kertben dolgoztam. She has seen her children this week. Látta a gyerekeit ezen a héten. Egészítsd ki Ma virágokat vettem. I have bought flowers today. Ezen a héten meglátogattuk a szüleinket. This week we have visited our parents. Kifizettük a házat ebben az évben. We have paid for the house this year. Ezt a levelet a héten küldtem el. I have sent this letter this week. Ebben a hónapban megnézünk néhány filmet a televízióban. This month we have watched some films on TV. Ma beszéltem a nővéremmel. I have talked to my sister today. Fordítsd angolra A szüleink ma Angliába utaztak. Our parents have gone to england today. Ezen a héten egy kabátot és egy kendőt vásároltam. This

week I hve bought a coat and a shawl. Mária meglátogatta a férje nővérét ma este. Mary has visited her husband’s sister tonight. Ma beszéltünk az édesapánkkal. We have talked to our father today. Hőemelkedésem volt a héten. I have had a temperature this week. A nyár nagyon hűvös volt az idén. The summer has been very cold this year. Ma este levelet írtam a barátomnak. Tonight I have written a letter to my friend. Ebben az évben Londonban voltunk. This year we have been in London. A nővérem angolt tanított ebben az évben. My sister has taught English this year. - 150 - Ezen a héten délután dolgoztunk. This week we have worked in the afternoon. Új szavak outside autszájd kívül, kinn, külső foggy fogi ködös to blow tu blou fúj (szél) sunny száni napos, napfényes, derűs low lou alacsony awful ófl borzasztó, szörnyű windy o vindi szeles cloudy klaudi felhős awful ófl borzasztó, szörnyű windy

o szeles low lou alacsony sunny száni napos, napfényes, derűs outside autszájd kívül, kinn, külső cloudy klaudi felhős foggy fogi ködös Más sorrendben vindi A to blow ige rendhagyó: blow blou blew blú blown bloun Gyakorlat What weather was it yesterday? Milyen volt az tegnap az időjárás? It was awful. We had a lot of rain Szörnyű volt. Sok eső esett Did the sun shine? Sütött a nap? No, it didn’t the sky was very cloud. Nem. Az ég nagyon borús volt Was the temperature low? Alacsony volt a hőmérséklet? Yes, it was very low. And it was windy Igen, nagyon alacsony volt. és szeles volt az idő. Was it foggy? Köd(ös) volt? Yes, in the morning. Igen, reggel. - 151 - Did you go outside yesterday? Voltál odakint tegnap? No, I stayed at home all day. Nem, egész nap otthon (tartózkodtam). Add meg a szavak angol megfelelőjét kinn outside alacsony low felhős cloudy szeles windy napos szunny ködös

foggy Fordítsd angolra Milyen időnk van ma? What weather have we today? Ma szép időnk van. It is nice today. Reggel szeles és felhős volt, de most napos az In the morning it was windy and cloudy but idő. now it is sunny. Nem fúj a szél. The wind isn’t blowing. A hőmérséklet alacsony, de nincs köd (az idő nem ködös). The temperature is low but it isn’t foggy. Azt hiszem, kinn vacsorázhatunk. I think we can have dinner outside. Figyeld meg az it szó használatát, amikor az időjárásra vonatkozik: It was windy yesterday. Tegnap szeles volt az idő(járás). Now it is sunny. Most napos az idő(járás). Was it foggy yesterday? Ködös volt az idő(járás) tegnap? It is nice today. Ma szép az időnk. Néhány példa, amelyekben a the határozott névelő elhagyható We went by car yesterday. Teganp autóval mentünk. They are still at work. Még mindig dolgoznak. We are driving east now. Most kelet felé autózunk. We have been in town

today. Ma a városban voltunk. They live in Station street. Az Állomás utcában laknak. Egészítsd ki a megfelelő idejű igealakkal a mondatokat - 152 - Tegnap gyalog mentem dolgozni. Yesterday I walked to work. Egy héttel ezelőtt tudtunk rólat. We knew about it a week ago. Mária az összes levelet elküldte ma. Mary has sent all letters today. Sok növényt láttunk (eddig). We have seen a lot of plants. Tegnap egy kabátot és egy kendőt vettem neki. Yesterday I bought him a coat and a shawl. Ebbe az épületbe mentek be. They have entered this building. Ma ködös nap van. Today it has been a foggy day. A múlt héten erős szél fújt. Last week a strong wind blew. Tegnap akarták megcsinálni. They wanted to do it yesterday. Hosszú idővel ezelőtt ismertem meg őt. I knew her a long time ago. Tavaly odaadtuk nekik a könyveinket. Last year we gave them our books. Ma sütött a nap. The sun has shone today. - 153 - 11. Lecke –

Második rész Új szavak stamp sztemp (levél)bélyeg ticket tikit jegy novel novl regény telephone telifoun telefon tram trem villamos tram stop trem sztop villamosmegálló bus stop bász sztop autóbusz-megálló flower flauör virág bank ben(g)k bank calendar kelindör naptár secretary szekrötri titkárnő purse pőrsz erszény, pénztárca tram trem villamos bank ben(g)k bank ticket tikit jegy purse pőrsz erszény, pénztárca stamp sztemp (levél)bélyeg novel novl regény flower flauör virág bus stop bász sztop autóbusz-megálló calendar kelindör naptár tram stop trem sztop villamosmegálló secretary szekrötri titkárnő telephone telifoun telefon Más sorrendben Gyakorlat She has bought seven stamps. Hét bélyeget vásárolt. We have tickets for the bus. Az autóbuszra vannak jegyeink. They didn’t have a telephone last year. Tavaly nem volt telefonjuk. - 154 - She is Peter’s

secretary. Ő Péter titkárnője. We must go there by tram. Villamossal kell odamennünk. The bus stop is at the corner. Az autóbusz-megálló a sarkon van. She gave me flowers yesterday. Tegnap virágot adott nekem. Where is the tram stop? Hol van a villamos-megálló? There is a calendar in the kitchen. A konyhában van egy naptár. The bank is opposite Peter’s house. A bank Péter házával szemben van. I have seen your purse on the table. Az asztalon láttam a pénztárcádat. He read this novel last week. A múlt héten olvasta a regényt. Egészítsd ki A lánya titkárnő. Her daughter is a secretary. Tudunk villamossal menni? Can we go by tram? Tegnap az autóbusz-megállóban vártunk rád. Yesterday we waited for you at the bus stop. Szereted a hosszú regényeket? Do you like long novels? Nézz a naptárra. Look at the calendar. Kevés pénz van a pénztárcámban. There is little money in my purse. A téren van egy villamosmegálló. There

is a tram stop in the square. Itt nincs telefon. There is no telephone here. Meghozta a mozijegyeket. She has bought the tickets to the cinema. Menj a postára és vegyél bélyegeket! Go to the post-office and buy stamp. Mehetünk együtt a bankban? Can we go to the bank together? Tegye a virágokat az íróasztalára! Put the flowers on her desk. Add meg a szavak angol megfelelőjét telefon telephone villamosmegálló tram stop autóbusz megálló bus stop regény novel pénztárca purse bank bank villamos tram jegy ticket bélyeg stamp virág flower - 155 - naptár calendar titkár secretary Present Perfect Tense-nél használatos időhatározók a következők: recently ríszintli mostanában latley léjtli az utóbbi időben, nemrég already ólredy már yet jet még, eddig so far szou fár (mind)eddig, a mai napig A „yet” időhatározó mindig a mondat végére, a „so far” az elejére vagy a végére, a többi

időhatározó az ige III. alakja elé, vagy a mondat végére kerül Gyakorold a Present Perfect igeidővel együtt használt határozókat ever evör valaha, valamikor already ólredi már always ólovéjz mindig lately léjtli az utóbbi időben, nemrég so far szou fár (mind)eddig, a mai napig never nevör soha(sem) just dzsászt éppen yet jet még, eddig recently ríszntli mostanában Gyakorlat I have never seen that girl. Még sohasem láttam azt a lányt. They have always liked this house. Mindig szerették ezt a házat. We have just had dinner. Éppen most vacsoráztunk. I have heard abaut him lately. Nemrég hallottam felőle. They have already made ten bookcases. Már tíz könyvespolcot készítettek el. We have worekd a lot recently. Mostanában sokat dolgozunk. Egészítsd ki Már két kutyánk volt We have already had two dogs. Éppen most hozták ezeket a székeket. They have just brought these chairs. - 156 - Eddig reggel

dolgoztunk. So far we have worked in the morning. Este mindig a parkban sétáltak. Hey have always walked in the park in the evening. Mostanában láttunk néhány szép várost. We have seen some nice towns lately. Fordítsd angolra Mindig Angliába akartunk menni. We have always wanted to go to England. Sohasem szerette a férjét. She has never loved her husband. János édesanyja mostanában beszélt a feleségével. John’s mother has recently spoken to his wife. Már öt levelet írtam. I have already written five letters. Éppen most megy el sétálni. She has just gone for a walk. Eddig autóval mentem dolgozni. So far I have gone to work by car. Mária és a férje nemrég nyitottak meg egy boltot. Mary and her husband have oppened shop lately. Új szavak next to nekszt tu közvetlenül vki/vmi mellett early őrli korai, korán late léjt késő, későn to get on tu get on felszállni (járműre), beszállni to get off tu get of leszállni

(járműről), kiszállni to say tu széj mondani, kimondani late léjt késő, későn to say tu széj mondani, kimondani to get off tu get of leszállni (járműről), kiszállni early őrli korai, korán to get on tu get on felszállni (járműre), beszállni next to nekszt tu közvetlenül vki/vmi mellett Más sorrendben A to get on és a to get off igék alakjai megegyeznek a to get igének azokkal az alakjaival, amelyeket az előző leckében mutattunk be. - 157 - A to say ige rendhagyó ige I. alak say II. alak széj said III. alak szed said szed Gyakorlat It is too early to go to the cinema. Túl korán van még moziba menni. She has already got on the bus. Már felszállt az autóbuszra. We visited her late in the evening. Késő este látogattuk meg őt. Their house is next to the bank. A házunk közvetlenül a bank mellett van. I must get off at this stop. Ennél a megállónál kell leszállnom. He is saying it is very late. Azt

mondja, hogy nagyon késő van. Egészítsd ki A negyedik megállónál kell leszállnom. I must get off at the fourth stop. Én mindig korán kelek. I always get up early. Mellém ül(het)sz? can you set next to me? Késő délután jött hozzánk. She came to us late in the afternoon. Szállj be! El tudlak vinni a bankba. Get on! I can take you to the bank. Azt mondja, ez a ház túl drága. She says this house is too expensive. Az angol nyelvben a határozó (pl.: „early”) általában az ige után következik Add meg a szavak angol megfelelőjét Felszállni to get on késő late mondani to say valami mellett next to leszállni to get off korán early A „late” időhatározó több jelentésben is szerepelhet: It was too late to go there. Túl késő volt, hogy odamenjünk. The bus was late yesterday. Tegnap késett az autóbusz. He was late for breakfast in the morning. Reggel lekéste a reggelit. - 158 - Ismételd át a lecke teljes

anyagát Ma nagyon hideg volt. It has been very cold today. Éppen most mondta, hogy nem tud velünk jönni („menni”). (fiú) He has just said he can’t go with us. Tegnap vetted ezt az autót? Did you buy this car yesterday? Kerestem az édesanyámat. I have looked for my mother. Kabátot és kendőt kell felvennem, mert hideg I must put on a coat and a shawl because it is van. cold. Ma a gyerekeinknek magas lázuk lett. Our children have had a high temperature today. Erős szél fújt tegnap? Did a strong wind bolw yesterday? Eddig három regényt olvastam. I have read three novels so far. Tegnap napos idő volt. It was a sunny day yesterday. Nem szeretem a ködös reggeleket. I don’t like foggy mornings. Este kimegyünk. In the evening we are going outside. Szeretek angol regényeket olvasni. I like to read English novels. Megvehetem a mozijegyeket. I can buy tickets to the cinema. Tudsz nekem két bélyeget adni? Can you give me two stamps? Egy

piros telefont vettünk a konyhába. We have bought a red telephone for the kitchen. Reggel a villamosmegállóban láttam őt. (lányt) I saw her at the tram stop in the morning. Miért adtál neki virágokat? (lánynak) Why have you given her flowers? A titkárnőm ma elfelejtette magával hozni a pénztárcáját. My secretary has forgotten to take her purse today. Ezeknek az emberekenek van telefonjuk? Have these people a telepone? Hol vehetek egy naptárt? Where can I buy a calendar? Sohasem járt iskolába. (fiú) He has never gone to school. Már abbahagytam a dohányzást. I have already stopped smoking. Éppen most reggeliztünk. We have just had breakfast. Kora reggel ott voltam. I was there early in the morning. Tegnap miért késtél a munkából? Why were you late for work yesterday? Ennél a megállónál kell felszállnod, és a posta You must get on at this stop and get off next mellett leszállnod. to the post-office. Késik a vonat? Is the train

late? - 159 - Kiejtési gyakorlat ou e í áj low best eat buy ago west keep sky show seven teach high coat get feet tie - 160 - 12. Lecke 12. Lecke – Első rész Új szavak floor flór padló, emelet carpet kárpit szőnyeg floor lamp flór lemp állólámpa curtains kőrtinz függöny ceiling szílin(g) plafon, mennyezet fireplace fájörpléjsz kandalló wall-paper o tapéta socket szokit foglalat, konnektro picture pikcsör kép armchair ármcseör karosszék, fotel settee szetí pamlag, kanapé curtains kőrtinz függöny settee szetí pamlag, kanapé floor flór padló, emelet fireplace fájörpléjsz kandalló socket szokit foglalat, konnektro floor lamp flór lemp állólámpa carpet kárpit szőnyeg ceiling szílin(g) plafon, mennyezet wall-paper o tapéta armchair ármcseör karosszék, fotel picture pikcsör kép vól péjpör Más sorrendben vól péjpör - 161 -

Gyakorlat This room is awful. Szörnyű ez a szoba. I think we must put the settee next to the fireplace. Azt hiszem, a kanapét közvetlenül a kandalló mellé kell tennünk. What about the curtains? És mi legyen a függönyökkel? They must be brown. Barna színűnek kell lenniük. I also want to put the armchairs next to the table. A karosszékeket pedig az asztal mellé akarom tenni. We must also have white wall-paper. Fehér tapátát is kell szereznünk. What do you think about a yellow carpet on the floor? Mit szólnál egy sárga szőnyeghez a padlón? Yes, and there must be no lamp on the ceiling. Igen, és a plafonra egyetlen lámpa sem kell We have many sockets in the room so we can A szobában nagyon sok konnektor van, így have floor lamps. álló lámpáink lehetnek. And what do you want to do with these pictures? És mit akarsz csinálni ezekkel a képekkel? I don’t want them here. Nekem nem kellenek ide. (Itt nem akarom őket.) Jegyezd meg a

kifejezést There must be no lamp. Egyetlen lámpa sem kell. Egészítsd ki A konnektor a mögött a szék mögött van. The socket is behind that chair. Hol vehetek szőnyeget ebbe a szobába? Where can I buy a carpet for this room? Ennek a plafonnak fehérnek kell lennie? Must this ceiling be white? Mindig szerettem ebben a fotelban ülni. I have always liked to sit in this armchair. Az ablak mellé tettem ezt az állólámpát. I have put this floor lamp next to the window. Tegnap egy nagyon szép képet láttam. I saw a very nice picture yesterday. Ezek a függönyök túlságosan drágák. These curtains are too expensive. A pamlag a szoba sarkában van. The settee is in the corner of the room. A gyerekek most a padlón ülnek. The children are sitting on the floor now. Volt akkor kandallód? Did you have a fireplace then? Mikor vetted ezt a tapétát? When did you buy this wall-paper? - 162 - Add meg a szavak angol megfelelőjét kanapé settee

állólámpa floor lamp konnektor socket tapéta wall-paper plafon ceiling szőnyeg carpet padló floor függöny curtains kandalló fireplace kép picture fotel armchair Tudjuk, hogy a some határozatlan névmás állhat megszámlálható főnév előtt (ebben az esetben jelentése valamennyi, néhány) és megszámlálhatatlan főnév előtt (ilyenkor a jelentése egy kevés, valamenny). Ezt a névmást két másik határozatlan névmás szinonímájaként is használjuk: 1. A little [ö litl] – egy kevés, valamennyi (megszámlálhatatlan főnév előtt) Pl.: There is a little bread on the table. Van egy kevés kenyér az asztalon. 2. A few [ö fjú] - -néhány, valamennyi (megszámlálható főnév előtt) Pl.: Ther are a few bottles on the floor. Néhány üveg van a padlón. Helyettesítsd a „some”-t az „a little/a few”-val I visited some friends yesterday. I visited a few friends yesterday. Bring me some wall-paper. Bring me a little

wall-paper. Can you give me some money? Can you give me a little money? I have smoked some cigarettes today. I have smoked a few cigarettes today. Kérdések és válaszok képzése Present Perfect igeidőben A kérdéseket a have/has segédige és a személyes névmás vagy főnév szórendjének a megcserélésével, vagyis fordított szórenddel képezzük. - 163 - Gyakorlat I have already seen this picture. Have you already seen this picture? She has never read this book. Has she never read this book? Sohasem olvasta még ezt a könyvet? You have written two letters so far. Láttad már ezt a képet? Has she ever read this book? Olvasta már valaha ezt a könyvet? Have you written two letters so far? Két levelet írtál meg eddig? Alakítsd kérdéssé She has already had beakfast. Has she already had breakfast? My mother has never liked my husband. Has my mother ever liked my husband? They have taught me English. Have they taught me English? He has been

at work today. Has he been at work today? We have already seen two pictures. Have we already seen two pictures? Igenlő választ a yes szóval, a személyes névmással és a segédige megfelelő alakjával képezzük. Pl.: Have you cut your hair? Yes, I have. Igen. Have they already bought this Yes, they have. house? Igen. Has she just come? Igen. Yes, she has. Tagadó válaszokat a no tagadószó, a személyes névmás, a segédige megfelelő alakja és a not tagadószó felhasználásával képezzük. A have not szerkezetet a haven’t [hevnt], míg a has not szerkezetet a hasn’t [heznt] formára rövidíthetjük. Pl.: Have you cut your hair? No, I have not. No, I haven’t. Have they already bought this No, they have not. house? No, they haven’t. Has she already been in No, she has not. England? No, she hasn’t. Nem. Nem. Nem. Egészítsd ki a válaszokat. - 164 - Has the sun shone today? Yes, it has. No, it hasn’t. Have you already thought about it?

Yes, I have. No, I haven’t. Have they wanted to be there first? Yes, they have. No, they haven’t. Has the secretary forgotten about the letter? Yes, she has. No, she hasn’t. Kiegészítendő kérdéseknél a segédige elé tesszük a kérdő névmást. Pl.: Where have you seen this girl? Hol láttad ezt a lányt? What has she done so far? Eddig mit csináltál? Who has said this? Ki mondta ezt? How many books have your brought. Hány könyvet hoztál? A „when” – „mikor” kérdő névmást Present Perfect igeidőben nem használjuk a kérdésekben. Egészítsd ki Peter has been at home today. Where has Peter been today? She has given me a little beer. Who has given me a little beer? They have had a dog lately. What have they had lately? We have worked in the office this week. Where have we worked this week? They have already seen this church. What have they already seen? Az összevont tagadó formákat teljes tagadó mondatok képzésekor is

használhatjuk. Pl.: I haven’t visited my mother yet. Még nem látogattam meg az édesanyámat. She hasn’t read the newspaper yet. Még nem olvasta az újságot. They haven’t seen my house yet. Még nem látták a házamat. Az „already” időhatározót tagadó mondatokban, míg a „yet” időhatározót állító mondatokban nem használhatjuk. Mindkét határozó felhasználható azonban kérdések képzésénél Jegyezd meg, hogy a „yet” határozónak két jelentése van: „már” (kérdő mondatban) és „még nem” (tagadó mondatban). - 165 - Fordítsd angolra Még nem beszéltem vele. (lány) I haven’t talked to her yet. Hallott már róla? (lány) Has she heard it yet? Még nem küldtük el ezt a levelet. We haven’t sent this letter yet. A hold nem világított ma. The moon hasn’t shone today. Apa még nem kelt fel. Father hasn’t got up yet. Voltál már otthon? Have you already been at home? A gépírók ma nem jöttek

dolgozni. The typists haven’t come to work today. A to have ige alakjait az alábbiak szerint lehet rövidíteni: I have = I’ve ájv ve have = we’ve o you have = you’ve júv you have = you’ve júv he has = he’s híz they have = they’ve dzéjv she has = she’s it has = it’s vív Gyakorlat Megpróbáltad már valaha abbahagyni a dohányzást? Have you ever stoped the smoking? Mennyi kávét ittál ma? How much coffee have you drunk today? Még nem gondolkodtam róla. I haven’t thought about it yet. Már megérettem. I’ve already understond it. Még nem jött. (fiú) He hasn’t come yet. Mostanában beszéltünk vele. (fiú) We’ve talked to him recently. Mindeg szerette a virágodat. (lány) She’s always liked flowers. Újabban nem nézzük a televíziót. We haven’t watched television recently. Hová tetted ezt a növényt? Where have you put this plant? Előljárószavak under ándör alatt over ouvör

fölött, fölé, rá across ökrosz keresztül, keresztben, túloldalon from from -ból, -ből, -tól, -től by báj -nál, -nél, mellett - 166 - Gyakorlat We usually work from seven to three. Rendszerint héttől háromig dolgozunk. Bring a chair from the kitchen. Hozz egy széket a konyhából! They are by the window. Az ablaknál vannak. I have it from my mother. Az az anyámtól van. The dog is under the table. A kutya az asztal alatt van. The picture is over the lamp. A kép a lámpa fölött van. He is going across the street. Az utcán megy éppen keresztül. The office is across the square. A hivatal a tér túlsó oldalán van. Egészítsd ki Tedd azt az asztalt a konyhában keresztbe. Put that table across the kitchen. A fotelek az ablaknál vannak. The armchairs are by the window. A férjedtől kaptad ezeket a virágokat? Are these flowers from your husband? A repülő a város fölött repül. The plane is flying over the town. A

macskánk szeret a kanapé alatt ülni. Our cat likes to sit under the settee. Kiejtési gyakorlat ör ou áj ú early know fireplace too curtains low shine blue bird go sky you first over my who - 167 - 12. Lecke – Második rész Olvasd figyelmesen az alábbi párbeszédet Mary: Did you hear the weather-forecast on the radio yesterday? Peter: Yes, I did. It was too cold yesterday to go for a walk Mary: And it was foggy, too. Peter: I have never liked to walk in foggy weather, but the heat in summer was also awful for me. Mary: Do you want to have breakfast outside? Peter: No, I don’t. I think the temperature is very low outside and the wind is blowing. Tom has already put on his coat and shawl Barbara: We have a very nice house. John: Yes, you have, and there is a nice settee in the living-room. Barbara: We have bought two armchairs so far, and I want to buy a fireplace to the bedroom. John: Have you ever seen a fireplace in a bedroom?

Barbara: No, I haven’t. Look, we can’t put the floor lamp next to the table because there is no socket there. John: Yes, I see that. But you’ve just bought nice, green wall-paper Barbara: I wanted to buy a red telephone too, but there was little money in my purse. And what about those pictures on the wall? John: They are also very nice. I have always liked these pictures Tom: Look at the calendar. Is it Sunday or Monday today? Barbara: Today is Sunday. Tom: Then we can go to the cinema today. Barbara: First you must buy the tickets and then we can go to the cinema. Tom: I have bought them. And we can go by tram Barbara: Is the tram stop across the sqare? Tom: Yes, it is. I think we must get off at the fourth stop Mary: Peter, a girl has just entered the house. Peter: Who is she? Mary: I think she is a secretary. Peter: Does this secretary work in a bank? Mary: I think she does, but she has brought yu a letter from your sister. - 168 - Barbara:

Peter! What have you done so far? Peter: I’ve been at work today. Why? Barbara. Because I want to go to the shop and I want to buy boots for me. Peter: It’s too late to go to the shop now, and you can’t buy those boots because they are too expensive. Barbara. Then I want to buy some flowers. Where have you seen those flowers? Peter: I saw them in the shop next to the bank. Ismétlés Mikor hozták? When did they bring it? Meg akarnak tanítani (engem) olvasni. They want to teach me to read. Miért vitted el a virágaimat? Why have you taken my flowers? Ki akarta megvenni ezt a házat? Who has wanted to buy this house? Most egy szép kanapét és karoszékeket keresünk. We are looking for a nice settee and armchairs now. Látod ezt a reülőt a park fölött? Do you see this plane over the park? Még nem beszéltem vele. I haven’t talked to him yet. Megpróbáltam megállítani őket. I tried to stop them. Amikor felszálltam az autóbuszra,

megláttam a fivéremet. When I got on the bus I saw my brother. Már megjött. (fiú) He’s already come. Vezettél már nagy autókat? Have you ever driven big cars? Mostanában nem írtunk levelet a szüleinknek. Lately we haven’t written letters to our parents. Ma néhány kérdést tettek fel nekünk. They have asked us a few questions today. Fizettél már a tapétáért neki? (fiú) Have you paid him for the wall-paper yet? Az időjárás-előrejelzést tegnap hallottuk. We heard the weather-forecast yesterday. A mi autóbusz –megállónk az utca túloldalán van. Our bus stop is across the street. Eddig két levelet írtam. I have written two letters so far. Sohasem feledkezett meg a feleségéről. He has never forgotten abut his wife. Ki tette ezt? Who has done it? Mikor jöttél haza? What time did you come home? Nézd a virágokat az ablak mellett. Look at the flowers by the window. Eddig még nem vettek függönyöket a második szobába. So

far they haven’t bought curtains for the second room. A nővérem mostanában vett néhány könyvet. My sister has recently bought a few books. - 169 - Mikor mutattad meg nekik a házunkat? When did you show them our house? - 170 - 13. Lecke 13. Lecke – Első rész Új szavak plate pléjt tányér fork fórk villa spoon szpún kanál salt szólt só salt-cellar szólt szelör sótartó egg eg tojás saucer szóször csészealj napkin nepkin szalvéta toast touszt pirítós (kenyér) toaster tousztör kenyérpirító egg-cup eg káp tojástartó toast touszt pirítós (kenyér) salt szólt só fork fórk villa egg-cup eg káp tojástartó napkin nepkin szalvéta saucer szóször csészealj egg eg tojás salt-cellar szólt szelör sótartó spoon szpún kanál plate pléjt tányér toaster tousztör kenyérpirító Más sorrendben - 171 - Gyakorlat We have just bought large plates. Éppen most

vásároltunk nagy tányérokat. Bring a few forks. Hozz néhány villát. Can I take this spoon. Elvehetem ezt a kanalat? They must buy a salt-cellar. Nekik egy sótartót kell venniük. I love toasts for breakfast. Imádom a pirítóst reggelire. We don’t have salt at home. Nincs sónk itthon. How many eggs did you eat for breakfast? Hány tojást ettél reggelire? Can you bring me a saucer? Tudsz nekem hozni egy csészealjat? Have we red napkins at home? Van otthon piros szalvétánk? Put the bread into the toaster. Tedd a kenyeret a prirítóba! These egg-cups are very nice. Ezek a tojástartók nagyon szépek. Egészítsd ki Nekem kell egy kenéyrpirító a konyhában. I must have a toaster in the kitchen Hány tányért vettél? How many plates have you bought? Ezek a kanalak túlságosan nagyok. These spoons are too big. Szereted a sót? Do you like salt? Rendszerint egy tojást eszem minden nap. I usually eat one egg every day. Ezeket a

tojástartókat angliából hozzuk. We have brought these egg-cups from England. Melyik villákat akarod megvenni? Which forks do you want to buy? A sótartó tele van. The salt-cellar is full. Kérem, hozza ide a csészealjakat. Bring the saucers, please. A szalvéta a széked alatt van. The napkin is under your chair. Megetted már a pirítósaidat? Have you already eaten your toasts? Fordítsd angolra 23 kanál twenty three sppns 62 tojástartó sixty-two egg-cups 1 csészealj só one saucer of salt 17 villa seventeen forks 12 kenyérpirító twelve toasters - 172 - 43 sótartó forty-three salt-cellars 99 tányér ninety-nine plates 13 szalvéta thirteen napkins 100 tojás a hundred eggs néhány pirítós some toasts Amint már tanultuk, az angol nyelvben a birtokos névmás rendszerint a főnév előtt áll: This is my car. Ez az (én) autóm. Our house is large. A (mi) házunk nagy. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a birtokos

névmás csak magában, önálló névmásként szerepel és nem követi főnév. Ebben az esetben megváltozik az alakja is, amit önálló birtokos névmásnak nevezzünk. Pl: Mine májn az enyé(i)m yours jórz a tie(i)d, az öné(i) his hiz az övé(i) (hímnem) hers hőrz az övé(i) (nőnem) its itsz azé/ezé (semelgesnem) ours auörz a mie(i)nk yours jórz a tie(i)tek, az önöké(i) theirs Dzéjrz az övé(i)k Gyakorlat It is my car. Ez az (én) autóm. This car is mine. Ez az autó az enyém. Don’t take his pen. Ne vidd el a(z ő) tollát! Take yours. Vidd a tiedet! This is their money. Ez az ő pénzük. This money is theirs. Ez a pénz az övék. Egészítsd ki Ez a(z én) kerékpárom. This is my bicycle. A tied ez a könyv? Is this book yours? Ezek a tollak az övéi. These pens are his. - 173 - Az a kabát az övé. That coat is hers. Ezek a mi almáink. These are our apples. Az övék ez a sótartó? Is this

salt-cellar theirs? Ez az óra az övé. This clock is his. Az ő autója ez? Is it her car? Azok a csészék a tieid. Those cups are yours. Ezek az íróasztalok az övéik. These desks are theirs. Azok a mi macskáink. They are our cats. Azok az én cipőim. They are my shoes. Új szavak. empty empti üres delicious dilisösz ízletes finom fried frájd sült fat fet kövér, hájas, zsíros in a hurry in ö hári sietős, sürgős delicious dilisösz ízletes finom in a hurry in ö hári sietős, sürgős fried frájd sült empty empti üres fat fet kövér, hájas, zsíros Más sorrendben Jegyezd meg: To be in a hurry. Pl: I am in a hurry. They were in a hurry. Sietek. Ők siettek. Gyakorlat These tomatoues re delicious. Ezek a paradicsomok finomak. Don’t eat in a hurry. Ne siess az evéssel! He likes fried potatoes. Szereti a sült krumplit. Your cup is empty. Üres a csészéd. This cat is very fat. Ez a macska nagyon

kövér. - 174 - Egészítsd ki Ez a kövér ember túl sokat eszik. This fat man eats too much. Üres a tányérja? Is her plate empty? Szertem a sült halat. I like fried fish. Sietsz? Are you in a hurry? Ez a sajt ízletes. This cheese is delicious. Fordítsd le a szavakat sietős in a hurry üres empty kövér fat ízletes delicious sült fried A jövőben lejátszódó cselekvések kifejezésére az angol nyelveben többnyire a Simple future Tense [szimpl fjúcsör tensz] igeidőt használjuk. Képzése egyszerű: a will [ovil] segédigéhez a főige I. alakját, a főnévi igenevet tesszük A mondat szerkezete: Személyes névmás + will segédige + főige I. alakja + I will come to you tomorrow. She will write a letter today. Az időhatározókat a mondat elejére vagy a végére tesszük. Azokat az időhatározókat, melyek más igeidőben a mondat közepén vannak, ebben az igeidőben a főige elé kerülnek. Gyakorlat He will visit his

mother next week. A jövőhéten meg fogja látogatni az édesanyját. They will have breakfast at seven tomorrow. Holnap hétkor fognapk reggelizni. I will be at home in the evening. Este otthon leszek. We will wait for your till three o’clock. Háromig fogunk rád várni. They will always live here. Mindig itt fognak lakni. My father will go to England tomorrow. Az apám holnap angliába utazik. - 175 - Egyes és többes szám 1. személyben (I, we) a will helyett a shall segédige is használható A köznyelvben azonban a will segédigét gyakrabban használjuk. Egészítsd ki Holnap a kertben fogunk vacsorázni. Tomorrow we will have dinner in the garden. Jövő héten Londonba megyünk. Next week we will go to London. Két nap múlva meglátogatjuk a szüleinket. We will visit our parents in two days. Holnap este hallgatni fogjuk a rádiót. Tomorrow evening we will listen to the radio. Mi mindig együtt leszünk. We will always be together. A jövő

héten kifizetjük az autót. Next week we will pay for the car. Holnap írni fogok neki. I will write to him tomorrow. Sétálni fognak menni reggel. They will go for a walk in the morning. Ő sohasem fogja (azt) látni. She will never see it. Ötkor munkában leszek. I will be at work at five. Fordítsd angolra A szüleink holnap fognak hozzánk jönni. Our parents will come to us tomorrow. A jövő héten megpróbálok egy könyvszekrényt készíteni. Next week I will try to make a bookcase. A harmadik megállónál fogunk leszállni. We will get off at the third stop. Márciusban Londonba fogunk menni We will go to London in March. Holnap reggel ott leszek. I will be there tomorrow morning. Várni fognak ránk. They will wait for us. Beszélni fogok vele erről a regényről. (fiú) I will talk with him about this novel. Szerdán apa ideadja majd nekem az autót. Father will give me the car on Wednesday. Holnap sütni fog a nap. The sun will shine

tomorrow. Új igék to leave tu lív elhagyni, otthagyni, elmenni, elutazni to boil tu bojl (fel)forralni, főzni (vízben) to use tu júz (fel)használni, alkalmazni to pour tu pór önteni, ömleni to pass tu pász tövábbadni, átadni - 176 - to tell tu tel megmondani, mondani (valakinek valamit) to hang tu hen(g) felakasztani, függeszteni, felaggatani to translate tu trenszléjt fordítani, lefordítani to boil tu bojl (fel)forralni, főzni (vízben) to pass tu pász tövábbadni, átadni to use tu júz (fel)használni, alkalmazni to tell tu tel megmondani, mondani (valakinek valamit) to hang tu hen(g) felakasztani, függeszteni, felaggatani to translate tu trenszléjt fordítani, lefordítani to pour tu pór önteni, ömleni to leave tu lív elhagyni, otthagyni, elmenni, elutazni Más sorrendben Jegyezd meg: A to leave for jelentése magyarul: „elutazni valahová”! Az új igék közül néhány rendhagyó: I. alak II.

alak III. alak leave lív left left left left tell tel told tould told tould hang hen(g) hung hán(g) hung hán(g) Gyakorlatok They have already left. Ők már elmentek. I want to hang this picture over the settee. Ezt a képet a pamlag fölé akarom akasztani. Please, pour me some tea. Kérem, öntsön nekem egy kis teát. I will tell him about it. Megmondom neki. Pass me the salt. Add ide a sót. I will boil the water. Fel fogom forralni a vizet. I have already translated this letters. Én már lefordítottam ezt a levelet. We can’t use Peter’s car today. Ma nem használhatjuk Péter autóját. - 177 - Egészítsd ki Egy hét múlva Budapestre utazunk. We will leave for Budapest in a week. Főztél tojásokat? Have you boiled eggs? Használhatod a telefonját. You can use his telephone. Kávét öntök neked. I’m pouring you coffee. Ide tudod adni a cukrot? Can you pass the sugar? Sohasem fogok neki arról beszélni. I will

never tell him about it. Tegnap felaggattam a függönyöket. Yesterday I hung the curtains. Eddig két könyvet fordítottam le. So far I have translated two books. Tell/say Mind a két igének azonos a jelentése, de különböző szövegkörnyezetben használjuk őket: *A say igével mondunk, kimondunk valamit: He’s said a few words about this novel. Mondott néhány szót erről a regényről. They say we have a nice house. Azt mondják, hogy szép házunk van. *A tell igével valakinek mondunk valamit (to tell about –beszélni, szólni valakinek valamiről): He’s told me about the book. Beszélt nekem a könyvről. She will tell you about my brother. Beszélni fog neked a bátyámról. Egészítsd ki a „to say” vagy „to tell” ige megfelelő alakjával Már beszéltem neked róla. I’ve already told you about it. Azt mondja, hogy nem szerti a nővéremet. He say he doesn’t like my sister. Mondj valamit a munkádról. Say something about your work.

Azt mondja, hogy kék az ég. He has said the sky is blue. Ő még nem szólt nekem arról. He hasn’t told me about it yet. Mikor akarsz szólni a feleségednek erről az autóról? When do you want to tell your wife about this car? Fordítsd angolra Holnap tányérokat és csészealjakat fogok venni. Tomorrow I will buy plates and saucers. Most nem tudom megfőzni a tojásokat. I can’t boil the eggs now! - 178 - Ezt a képet a hálószobában fogjuk felakasztani. We will hang this picture in the bedroom. Ne vidd el az én kanalamat; vidd a tiedet! Don’t take my spoon; take yours. Ez a sült hal finom. This fried fish is delicious. A gyermekeink szombaton jönnek hozzánk. Our children will come to us on Saturday. Mondd meg nekem, hol vannak a szalvéták. Tell me where the napkins are. Hány pirítóst tudsz megenni? How many toasts can you eat? Ez az autó az enyém, az pedig az övé. (fiúé) This car is mine and that is his. Mikor akarsz

Budapestre utazni? When do you want to leave for Budapest? Hová akaszthatom a kabátomat? Where can I hang my coat? Februárig le kell fordítanom ezt a könyvet. I must translate this book by February. - 179 - 13. Lecke – Második rész Új szavak arm árm kar knee ní térd toe tou lábujj nail néjl köröm finger fingör (kéz)ujj belly beli has chest cseszt mellkas elbow elbou könyök wrist riszt csukló wrist-watch riszt ovocs karóra back bek hát shoulders souldörz vállak wrist-watch riszt ovocs karóra elbow elbou könyök finger fingör (kéz)ujj knee ní térd shoulders souldörz vállak wrist riszt csukló chest cseszt mellkas nail néjl köröm arm árm kar back bek hát toe tou lábujj belly beli has Más sorrendben - 180 - Gyakorlat You have long arms. Hosszú karjaid vannak. She was on her knees. Térdepelt. („Térden volt”) Every man has ten fingers and ten toes.

Minden embernek tíz ujj van a kezén és tíz a lábán. Your nails are too long. Túl hosszúak a körmeid. Men usually have hair on the chest. A férfiak mellkasa rendszerint szőrös. My elbow is all right now. A könyököm most már rendben van. This wrist-watch is hers Ez a karóra az övé. You have a brown back. Barna a hátad. She has a shawl on her shoulders Vállkendőt visel a vállán. Is your wrist all right now? Most már rendben van a csuklód? Kérdések és válaszok képzése Simple Future igeidő-vel A Simple Future igeidőben a kérdéseket a will [ovil] segédige és a főnév, illetve a személyes névmás felcserélésével, vagyis fordított szórenddel képezzük. Pl.: She will go to budapest tomorrow. Will she go to budapest tomorrow? Budapestre fog holnap utazni? They will translate this letter. Will they translate this letter? Lefordítják majd ezt a levelet? Gyakorlat We will leave for England tomorrow Will we leave for England

tomorrow? Mother will tell them about this boy. Will mother tell them about this boy? They will hang ten pictures in their livingroom. Will they hang ten pictures in their livingroom. He will use his father’s car next mont. Will he use his father’s car next month? Next week they will come to us. Will they come to us next week? Fordítsd angolra Megpróbálják holnap megcsinálni (azt)? Will they try to do it tomorrow? Megveszed nekem ezt a kabátot? Will you buy me this coat? Elénekli majd ezt a dalt? (fiú) Will he sing this song? Meg fogja mutatni nekünk a szobáját? (fiú) Will he show us his room? - 181 - Dolgozol holnap? Will you work tomorrow? El fogják vinni a gyerekeket Angliába? Will they take the children to England? Igenlő választ a yes szócskával, a személyes névmással és a will segédigével képezzük. Will they make a bookcase tomorrow? Yes, they will. Will you ask him this question? Yes, I will Will she visit her brother

next week? Yes, she will. Egészítsd ki a megfeleleő személyes névmást, és a segédigét. Will he write to you? Yes, he will Will she cut the trees tomorrow? Yes, she will Will you thank them for the book? Yes, I will Will she wait for us? Yes, she will Will your brother come to you next month? Yes, he will. Tagadó választ a no tagadószó, a személyes névmás, a will segédige, és a not tagadószó felhasználásával képezzünk. A will not szerkezetet won’t [ovount] alakra rövidíthetjük: Will you pay for dinner? No, I will not. No, I won’t. Will he send this letter? No he will not. No, he won’t. Will your parents visit you tomorrow? No, they will not. No, they won’t. Gyakrolat Will they talk to you? No, they won’t. Will Peter show you the suit? No, he won’t. Will he use this chair? No, he won’t. Will she tell me about this man? No, she won’t. Kiegészítendő kérdéseket úgy képzünk, hogy a segédige elé

kérdőnévmást tesztünk. When will you come? Mikor jössz? Where will they at dinner? Hol fognak vacsorázni? Who will do it? Ki fogja azt megtenni? - 182 - Fordítsd angolra Mikor fogsz felkelni holnap? What time will you get up tomorrow? Melyik autóval fogsz Londonba menni? What car will you dirve to London? Mikor fogsz dolgozni menni? When will you go to work? Ki fogja keresni a kutyát? Who will look for the dog? Hová akasztod majd a telefont? Where will you hang the telephone? A will not/won’t szerkezetet teljes mondatokban is használjuk. I won’t put on coat. Nem fogom felvenni ezt a kabátot. They won’t buy this house. Ezt a házat nem fogják megvenni. My sister won’t teach in this school. Az én nővérem nem fog ebben az iskolában tanítani. Fordítsd angolra Sose leszek gépírónő I will never be a typist. Az édesanyám holnap kórházba megy. My mother will go to hospital tomorrow. Két hét hét múlva nem lesz munkánk. We

won’t have work in two weeks. Ki fog rád várni? Who will wait for you? Hol fogunk megállni? Where will we stop? Lefordítod ezt a levelet? Will you transleate this letter? Beszélünk majd veled erről a boltról. We will tell you about this shop. Új szavak electric ilektrik elektromos, villamos tired tájörd fáradt sweet szovít édes only ounli csak, csupán hungry hángri éhes thirsty tszőrszti szomjas only ounli csak, csupán hungry hángri éhes electric ilektrik elektromos, villamos tired tájörd fáradt Más sorrendben - 183 - thirsty tszőrszti szomjas sweet szovít édes Jegyezd meg a következő szókapcsolatokat: I am thirsty jelentése: 1. Szomjas vagyok- Konkrét értelemben 2. Szomjazom valamire –Átvitt értelemben I am hungry jelentése: 1. Éhes vagyok –Konkrét, biológiai értelemben 2. Éhezem valamire –Átvitt értelemben Gyakorlat Vannak elektromos szerszámaik? Have they electric tools? Tegnap

nagyon fáradt és éhes voltam. I was very tired and hungry yesterday. Hol vetted ez(eke)t az édes elmá(ka)t? Where did you buy these sweet apples? Szomjas vagyok. I am thirsty. Csak egy levelet küldtek nekem. They have sent me only one letter. Az „only” kifejezés jelentése határozott névelővel ellátva megváltozik. A the only jelentése: az egyetlen, az egyedüli. A „the” névelő birtokos névmással helyettesíthető Pl.: It’s the only plant in this room. Ez az egyetlen növény ebben a szobában. He’s my only brother Ő az egyetlen fivérem. Új igék to taste tu téjszt megkóstolni, megízlelni to feel tu fíl érezni, érzékelni to begin tu bigin kezdeni, elkezdeni to build tu bild építeni to catch tu kecs megfogni, elkapni, megragadni to fall tu fól leesni, lehullani - 184 - Gyakorlat When did you build this house? Mikor építetted ezt a házat? Today I feel very good. Ma nagyon jól érzem magam. Have you already

tasted the fish? Megkóstoltad már a halat? The leaves are falling from the trees. A levelek hullanak a fáról. Summer always begins in june. A nyár mindig júniusban kezdődik. I must catch the train early in the morning. Korán reggel el kell érnem a vonatot. Néhány rendhagyó ige: I. alak II. alak III. alak Feel Fíl Felt Felt Felt Felt Begin Bigin Began Bigen Begun Bigán Catch Kecs Caught Kót Caught Kót Build Bild Built Bilt Built Bilt Fall Fól Fell Fel Fallen fóln Egészítsd ki a megfelelő igékkel A macska éppen most fogott egy madarat. The cat has just caught a bird. Tegnap elestem. I fell on the floor yesterday. Ők még nem építették fel ezt a házat. They haven’t built this house yet. Mikor kezded el olvasni, When will you begin to read it? Hogy érezted magad, amikor arról beszélt neked? How did you feel when he told you about it? Ismétlés A boltba fogok menni és tányérokat meg szalvétá(ka)t

veszek. I will go to the shop and buy plates and napkins. Ettél te valaha tojást? Have you ever eaten eggs? Nem vagyok éhes. I’m not hungry. Ma nem az én autómat viszem. Az övét fogom vinni. (lányét) I’m not taking my car today. I will take hers Ez a vacsora finom volt. This dinner was delicious. Tegnap elkezdtünk egy fészert építeni a kertben. Yesterday we began to build a shed in the garden. Nem fogok üres autóbuszon menni. I won’t go by an empty bus. - 185 - Mikor fogod megkeresni a kutyámat? When will you look for my dog? Ezt a képet nem tudom felakasztani. I can’t hang this picture. Ideadta nekem a sót. He passed me the salt. Mondd meg, hol a bátyád. Tell me where your brother is. Sose fogják ezt a könyvet lefordítani. They will never translate this book. Azt mondta, hogy nem lesz sofőr. (fiú) He has said he won’t be a driver. Hány körme van egy kutyának. How many nails has a dog? Neked fogom adni az órámat.

I will give you my watch. Nem akarok inni, de szomjas vagyok. I don’t want to drink but I am thirsty. Kiejtési gyakrolat u éj ó oj áj book taste pour boy fried look plate floor boil bright put late door good date why sky - 186 - 14. Lecke 14. Lecke – Első rész Új szavak platform pletfórm peron, vágány glass glász üveg, pohár accident ekszidönt baleset ashtray estréj hamutartó hammer hemör kalapács vegetables vedzsitöblz zöndség(féle) key kí kulcs stroy sztóri történet, elbeszélés meat mít hús news njúz hír(ek), újság, tudósítás wood o fa, erdő vud Más sorrendben vegetables vedzsitöblz zöndség(féle) accident ekszidönt baleset news njúz hír(ek), újság, tudósítás key kí kulcs platform pletfórm peron, vágány hammer hemör kalapács stroy sztóri történet, elbeszélés meat mít hús ashtray estréj hamutartó wood o fa, erdő glass glász

vud üveg, pohár - 187 - Gyakorlat Bring me that big hammer. Hozd ide nekem azt a nagy kalapácsot! Don’t forget to take the keys. Ne feledd a kulcsokat elvinni! Have you heard the news? Hallottad a hírt? There were many people on the platform. Sok ember volt a peronon. There was an accident in the street. Volt az utcában egy baleset. Will you eat meat tomorrow? Eszel húst holnap? He drank a glass of water. Ivott egy pohár vizet. There is a lot of glass on the floor. A padlón sok üveg van. Who has told you this story? Ki mondta neked ezt a történetet? We don’t have ashtrays at home. Nekünk nincs otthon hamutartónk. They used good wood to make the chairs. Jó fát használtak a székek elkészítéséhez. Do you want only vegetables for dinner? Csak zöldséget akarsz vacsorára? There are many woods in England. Sok erdő van Angliában. Egészítsd ki Adj neki egy pohár tejet! Give him one glass of milk. A kalapács leesett a földre

(padlóra). The hammer fell on the floor. Ez hosszú történet lesz. It will be a long story. Vannak híreid a balesetről? Have you news about the accident? Az asztalra tettem a kulcsokat. I have put the keys on the table. Vigyél el egy kevés húst! Take a little meat. Egy erdő mellett akarok lakni. I want to live next to a wood. A vonat a második vágányról indul. The train leaves from platform two. Nyáron olcsó a zöldségféle. Vegetables are cheap in the summer. Ide tudod adni nekem a hamutartót? Can you pass me the ashtray? Add meg a szavak angol megfelelőjét üveg glass vágány platform baleset accident kulcs key kalapács hammer hús meat elbeszélés story erdő wood fa wood hír news - 188 - hamutartó ashtray történet story zöldségek vegetables újság news Figyeld meg az own [oun] szó használatát. Egyaránt állhat a főnév előtt vagy a főnév után, de utóbbe esetben az of előljárószóval

kapcsolódik ahhoz. Pl.: I use my own tools A saját szerszámaimat használom. He has his own room. Neki saját szobája van. I have a garden of my own. Van saját kertem. She has a house of her own. Neki van egy saját háza. A két szerkezet helyettesítheti egymást. Fordítsd le „own” szó alkalmazásával kétféleképpen. Van neked saját könyves polcod? Have you your own bookcase? Have you a bookcase of your own? A fivéremnek saját szállodája van. My borther has his own hotel. My borther has a hotels of his own. Saját kutyám van. I had my own dog. I had a dog of my own. Új igék to help tu help segíteni to sell tu szel eladni, értékesíteni to clean tu klín (ki)tisztítnai, (ki)takarítani to find tu fájnd megtalálni to hurt tu hőrt megsérteni, megsérülni, fájni to switch on tu szovics on bekapcsolni, meggyújtani (villanyt) to switch off tu szovics of kikapcsolni, eloltani (villanyt) Néhány rendhagyó ige I. alak

II. alak III. alak Sell Szel Sold Szould Sold Szould Find Fájnd Found Faund Found Faund Hurt Hőrt Hurt Hőrt Hurt Hőrt - 189 - Gyakorlat She helped me to write this letter last week. A múlt héten segített nekem megírni ezt a levelet. He will clean his own shoes. A saját cipőit ő tisztítja majd meg. Where did you find the tickets? Hol találtad meg a jegyeket? Last night I hurt my knee. A múlt éjjel megsérült (megsértettem) a térdem. His arm hurts. Fáj a karja. Switch on the toaster, please. Kérlek, kapcsold be a kenyérpirítót. Did you switch of the lamp yesterday? Leoltottad a lámpát tegnap? They have sold seven cars today. Ma hét autót adtak el. Have you cleaned your room yet? Kitakarítottad már a szobádat? Will you sell your house? El fogod adni a házad? Egészítsd ki A nővére gyakran segített nekik. Her sister often helped them. Éppen most sérült meg a csuklója. He has just hurt his wrist. Sok

könyvet adtál el? Have you sold many books? Tegnap találltam ezt a kalapácsot. Yesterday I found this hammer. Mária éppen most kapcsolja be a rádiót. Mary is just switching on the radio. Péntekig ki kell takarítanunk a házat. We must clean the house by Friday. Kapcsold ki a televíziót. Switch off the TV set. Add meg az igék három alakját eladni to sell sold sold megsérteni tu hurt hurt hurt takarítani to clean cleaned cleaned bekapcsolni to switch on switched on switched on találni to find found found segíteni to help helped helped kikapcsolni to switch off switched off switched off - 190 - Új szavak old ould öreg, régi, idős new njú új everything evritszin(g) minden everybody evribodi mindenki clean klín tiszta, sima nobody noubodi senki nothing nátszin(g) semmi America ömerikön amerikai everybody evribodi mindenki clean klín tiszta, sima America ömerikön amerikai nothing

nátszin(g) semmi nobody noubodi senki new njú új everything evritszin(g) minden old ould öreg, régi, idős Más sorrendben Gyakorlat Everybody knows her. Mindenki ismeri őt. There is nothing in the ashtray. Nincs semmi a hamutartóban. This is an old magazine. Ez egy régi folyóirat. He has forgotten everything. Mindent elfelejtett. I have bought a new suit. Egy új öltönyt vásároltam. There was nobody in the room. A szobában nem volt senik. She is an American. Ő (egy) amerikai. Are the windows clean? Az abalkok tiszták? A notbody, nothing használatánál sem lehet kettős tagadás. Pl.: I saw nobody in the street. Senkit sem láttam az utcán. So far he has done nothing. Eddig még nem csinált semmit. - 191 - Egészítsd ki Az új könyvek drágák. New books are expensive. Semmit sem tehetek érted. I can do nothing for you. Ki ez az öregember? Who is this old man? Mindenkinek el fogom mondani ezt. I will tell everybody

about it. Mindenki kész van. everything is ready. Senkinek sem fogok segíteni. I will help nobody. Ezek a tányérok nem tiszták. These plates are not clean. Az amerikai autók dárgák. American cars are expensive. Fordítsd angolra Senkivel sem tudok beszélni. I can talk to nobody. Szereted az amerikai dalokat? Do you like American songs? Éppen most vettem egy új autót. I have just bought a new car. Mindenki ebben az iskolában akar dolgozni. Everybody wants to work in this school. El kell adnom ezeket a régi képeket. I must sell these old pictures. Most már tiszta a szoba. The room is clean now. Semmi sem könnyű. Nothing is easy. Mindent neked fogok adni. I will give you everything. Jegyezd meg: Az everybody („mindenki”) névmás mindig egyes szám 3. személyben áll Past Countinuous Tense Ha a múlt egy adott pillanatában vagy időszakában éppen tartó cselekvést akarunk kifejezni, akkor a Past Countinuous Tense [pászt kontinjuönsz

tensz] igeidőt használjuk. Az adott pillanatot egy időhatározóval vagy egy másik, egyszeri múlt idejű mondattal határozhatjuk meg, de az a szövegkörnyezetből is következhet. A mondat képzéséhez a személyes névmást, vagy a főnevet, a to be segédige megfelelő múlt idejű alakját (was/were) és a főige-ing képzővel ellátott alakját használjuk. Személyes névmás + Segédige + Főige + -ing + . I was walking yesterday at five. They were cleaning their rooms all day yesterday. - 192 - A while [ovájl] – (a)míg, mialatt, amiközben kötőszó gyakran használatos a Past Contiuounus igeidőben, és azt fejezi ki, hogy két cselekvés történik párhuzamosan, ugyan abban az időben. Pl.: The sun was shining while we were walking. A nap sütött, miközben sétáltunk. We were listening to the radio, while our father was reading a newspaper. Mi a rádiót hallgattuk, mialatt édesapánk újságot olvasott. Ne felejtsd, hogy az –ing

képző, valamint a folyamatos alakkal nem rendelkező igék használatára a Present Continuous igeidőnél megismert szabályok érvényesek. A Past Continuous igeidőt használjuk akkor is, amikor a múlt időben folyamatban lévő cselekvés közben egy másik cselekvés következik be. Ezt a cselekvést Simple Past igeidőbe tesszük. Pl.: I was having dinner when John came. Éppen vacsoráztam, amikor János megjött. The wind was blowing all day yesterday. Tegnap egész nap fújt a szél. His son was working at six two days ago. Két nappal ezelőtt a fia hat órakor még dolgozott. They were waiting for me from one to three. Egytől háromig vártak rám. Fordítsd angolra Tegnap öt órakor levelet írtam. At five yesterday I was writing a letter. Tegnap egész nap sütőtt a nap. The sun was shinig all day yesterday. Amíg takarítottam, a gyermekeim a kertben ültek. While I was cleaning my children were sitting in the garden. Miközben autóztam, megláttam a

nővéremet az utcán. While I was driving the car I saw my sister in the street. Esett az eső, amikor felkeltem. When I got up it was raining. Öttől hatig kerestem ezt a könyvet. I was looking for this book from five to six. A Past Contiuous igeidőben a kérdő mondatokat az alany és a segédige szórendjének a megcsereélésével képezzük. Kiegészítendő kérdések kérpzésekor a segédige elé kérdő névmást helyezünk. Pl.: Were you walking in the park at three yesterday? Tegnap háromkor a parkban sétáltál? Was he drinking beer when you saw him? Sört ivott, amikor láttad őt? Where was he going when I came. Hová ment, amikor én jöttem? - 193 - Állító válaszokat a yes szócskával, a személyes névmással és a segédige megismétlésével képezzük.Tagadó válaszok képzéséhez a no tagadószót, a személyes névmást, a was/were segédigét és a not szót használjuk. (rövidítve: wasn’t, weren’t) Pl.: Was he driving home at

six yesterday? Yes, he was. No, he was not. No, he wasn’t. Were they doing it all day yesterday? Yes, they were. No, they were not. No, they weren’t. Tagadó szerkezet teljes mondatokban is használhatunk: Pl.: They weren’t cleaning the house at seven last Monday. Nem a múlt hétfőn hétkor takarították a házat. She wasn’t writing when I came into the room. Ő nem írt, amikor bejöttem a szobába. Ismétlés Ötkor a vonat elindult a harmadik vágányról. At five the train was leaving from platform three. Tegnap egész nap a kulcsokat kerestem. I was looking for the keys all day yesterday. Mit csináltál tegnap ilyenkor? What were you doing this time yesterday. Amikor Budapesten voltam, egész idő alatt havazott. When I was in Budapest it was snowing all the time. Az anyám vacsorát főzött, amikor beléptem a My mother was cooking dinner when I házba. entered the house. Hová mentél tegnap kilenckor? Where were you going at nine yesterday? A

szobát takarítottuk, amíg apa a kertben dolgozott. We were cleaning the room while father was working in the garden. Fáj a hátam. My back hurts. Megveszed nekem ezt az órát? Will you buy me this watch. Egy elektromos autót akarok. I want to have an electric car. Nem éhes vagyok, hanem nagyon szomjas. I’m not hungry but very thirsty. Amikor fáradt vagyok, mindig rövid sétára megyek. When I am tired I always go for a short walk. Tegnap reggel csak tíz ember dolgozott. Yesterday morning only ten people were working. Péter az egyetlen férfi a családunkban. Peter is the only man in our family. - 194 - Tegnap este még mindig építették a házat. Yesterday evening they were still building the house. Hogy érzed magad ma? How are you feeling today? Mikor volt ez a baleset? What time was this accident? Nyolckor meg fogjuk hallgatni a híreket. We will listen to the news at eight. Segíts nekem megtallálni a kulcsokat. Help me to find the keys.

Elmegyünk majd a boltba és veszünk zöldséget. We will go to the shop and buy vegetables. Elmondta nekem az élete történetét. (fiú) He told me the story of his life. Melyik vágányon van a vonatunk? At which platform is our train? Tegnap egész nap az erdőben sétáltunk. We were walking in the wood all day yesterday. Már száz poharat eladtunk. We have already sold a hundred glasses. Senki sem akar veled beszélni. Nobody wants to talk with you. Már mindent elmondtam. I have already sold a hundred glasses. Szereted az amerikai autókat? Do you like American cars? Semmim sincs. I have nothing. Mit csináltál, amikor az ablakban láttak? What were you doing when I saw you in the window? Kiejtési gyakorlat őr í ou áj hurt clean toaster find bird been go smile work green know kind church seen own I - 195 - 14. Lecke – Második rész Olvasd végig figyelmesen a párbeszédeket Peter: I saw an accident yesterday. Mary: Was

it in Station Street? Peter: Yes, it was. I was buying vegetables when I saw it Mary: How many people where hurt? Peter: Ten people hurt their arms and legs. The doctors took these people to the hospital. Barbara: I heard sad news yesterday. Tom: What was it about? Barbara: It was about a man who left his wife and children and went to America. Tom: What did he do in America? Barbara: There he began to build a house but he didn’t have money. Tom: And what was the sad news? Barbara: He hurt his fingers when he used a hammer. John I bought an old car last week. Mary: Why did you buy an old car? John: Because I didn’t have much money, and I have never had a car of my own. Barbara: Do you have eggs for breakfast? Peter: I usually don’t have eggs for breakfast. Barbara. What do you want for breakfast then? Peter: I want toasts and butter. Barbara: Do you like salt on your toast? Peter: No, thank you. Salt makes me thirsy and it is not good for me

Barbara: Your toast will be ready in a minute. I use my electric toaster Peter: Put the napkins near the plates. Barbara: Yes, I do it that way. But don’t eat in a hurry It’s not good Mary: John, what have you done all day today? John: I have been at work today and now I am thirsty. Mary: Why? Haven’t you drunk all day today? John: Yes, I have, but I am always thirsty after a long day of work. Mary: What do you want to drink? - 196 - John: I want to have a glass of beer. Mary: Do you want your beer in a tall glass? John: Yes, please. I like tall galsses Mary: And then do you want to listen to the radio? John: No. This evening I want to go to cinema together with you Gyakorlat a 13.-14 lecke anyagára Új tányérokat és csészealjakat kell vennünk. We must buy new plates and saucers. Fogsz enni tojást és pirítóst reggelire? Will you eat eggs and toasts for breakfasts? Megtisztítottad már a kenyérpirítót? Have you cleaned the toaster

yet? A te édesapádnak több pénze van mint az enyémnek. Your father has more money than mine. A sülthús gyakran zsíros. Fried meat is often fat. Ne csináld sietve. Don’t do it in a hurry. Nem segítenek nekünk. They won’t help us. Beszélsz a nővérednek erről az emberről? Will you tell your sister about this man? A szüleim éppen most utaztak el Londonba. My parents have just left fo London. Holnap nem fordítok le sok levelet. I won’t translate many letters tomorrow. Tudsz nekem egy csésze kávét önteni? Can you pour me a cup of coffee? A múlt szerdán egész nap képeket aggattak a hálószobában. Last Wednesday they were hanging pictures in the bedroom all day. Azt akarod mondani, hogy még nem olvastad Do you want to say you haven’t read this ezt a könyvet? book. Hol találhatom meg ezt a kenyérpirítót? Where can I find this toaster? Az egyetlen gyerekük éppen most utazott Angliába. Their only child has just left for England.

Ez a pirítós a tiéd? Is this toast yours? Sietek, mert ötkor otthon kell lennem. I am in a hurry because I must be at home at five. Mi mindig jó bútorokat fogunk készíteni. We will always make good furniture. Amikor a kalapácsot kerestem ezt a régi levelet találtam meg. When I was looking for the hammer I found this old letter. Ne beszélj nekem erről az emberről. Don’t tell me about this man. Hová fogod vinni a gyerekeket jövőre? Where will you take the children next year? Tegnap kilenckor utaztak Angliába. Yesterday at nine they were leaving for England. Mondd, hogy nem vagy fáradt. Say you are not tired. - 197 - Senki nem szólt nekem róla. Nobody has told me about it. - 198 - 15. Lecke 15. Lecke – Első rész Új szavak bill bil számla, bankjegy change cséjndzs változás, (pénz)váltás, aprópénz library lájbröri könyvtár colour kálör szín fruit frút gyümölcs neighbour néjbör szomszéd pear peör

körte grape gréjp szőlő orange orindzs narancs break bréjk (óraközi) szünet grass grász fű, gyep food fúd táplákék, élelmiszer, ennivaló another önádzör (egy) másik, még egy fruit frút gyümölcs grape gréjp szőlő grass grász fű, gyep bill bil számla, bankjegy another önádzör (egy) másik, még egy library lájbröri könyvtár colour kálör szín break bréjk (óraközi) szünet food fúd táplákék, élelmiszer, ennivaló orange orindzs narancs pear peör körte neighbour néjbör szomszéd change cséjndzs változás, (pénz)váltás, aprópénz Más sorrendben - 199 - - 200 - We buy food every day. Minden nap veszünk élelmiszert. There is change in the weather. Változás van az időjárásban. Now we must pay the bill. Most ki kell fizetnünk a számlát. What colour were her eyes? Milyen színű(ek) volt(ak) a szemei? We’ve only had one break so far. Eddig csak egy

szünetünk volt. Have you seen your new neighbours yet? Láttad már az új szomszédaidat? There is grass in our garden. A kertünkben fű van. Take this book from the library. A könyvtárból vedd ki ezt a könyvet. I must buy another suit. Egy másik öltönyt kell vennem. These grapes are dielicious. Finom ez a szőlő. Taste one of these oranges. Kóstolj meg egy narancsot! They eat a lot of fruit. Sok gyümölcsöt esznek. Where can I buy pears? Hol tudok körtét venni? Egészítsd ki Vannak számláid? Do you have bills? Az összes gyümölcsöt eladtuk. We have sold all the fruit. Drága a narancs? Are oranges expensive? Tegnap elfelejtettem ennivalót vásárolni. I forgot to buy food yesterday. Nem szeretem ezeket a változásokat. I don’t like these changes. Akkor kedves szomszédaink voltak. We had nice neighbours then. A kertemben alma és körte van. I have apples and pears in the garden. Ez a szünet túl hosszú. This break is too

long. Tudod hol van ez a könyvtár? Do you know where this library is? Csak szőlőt akarsz venni? Do you want to buy only grapes? Ősszel barna a fű. Grass is brown in the autumn. Milyen színű(ek) a szeme(i)? What colour are her eyes? Adj egy másik lámpát! Give me another lamp. Add meg a szavak angol megfelelőjét könyvtár library fű grass gyümölcs fruit ennivaló food - 201 - egy másik another szomszéd neighbour szín colour változás change körte pear narancs orange számla bill szőlő grape A melléknevek és határozószók fokozása 1. Az egy szótagú melléknév és határozószó középfokban –er, felsőfokban –est toldalékot kap: nice nicer the nicest nájsz nájször Dzö nájszöszt -kedves -kedvesebb -a legkedvesebb Ha a melléknév, vagy a határozószó néma –e betűvel végződik, az –er vagy –est toldalék hozzáadásakor a néma e-t elhagyjuk. 2. Jegyezd meg, hogy felsőfokban a melléknév

előtt mindig a the határozott névelő áll: tall taller the tallest tól tólör Dzö tólöszt -magas -magasabb -a legmagasabb short shorter the shortest sórt sórtör Dzö sórtöszt -alacsony -alacsonyabb -a lealacsonyabb 3. az ige szóvégi mássalhangzójának megkettőződése rag vagy toldalék hozzáadásakor a melléknevek és határozószók fokozásánál is érvényes. big bigger the biggest big bigör Dzö bigöszt -nagy -nagyobb -a legnagyobb - 202 - 4. a két szótagú, -y-ra végződő melléknév és határozószó esetében közép- és felsőfokban a szóvégi –y –i betűre változik és így adjuk hozzá az –er, vagy –est toldalékot. windy windier the windiest o o Dzö ovindiöszt vindi -szeles vindiör -szelesebb -legszelesebb Középfokú összehasonlításnél gyakran használjuk a than Dzen „mint”, „-nál, -nél” hasonlítószót. Gyakorlat My trousers are longer than yours Az én nadrágom

hosszabb, mint a tiéd. This is the cheapest car in our shop. Ez a legolcsóbb autó az üzletünkben. Our neighbours are poorer than we are. A szomszédaink szegényebbek, mint mi. Today you have come earlier than ever. Ma korábban jöttél, mint bármikor. Egészítsd ki A bátyámnak van a leggyorsabb autója a városban. My brother has the fastest car in town. Ez a nő erősebb, mint két férfi. This woman is stronger than two men. Magyarország leggazdagabb embere akarok lenni. I want to be the richest man in Hungary. A mi apánk a legelfoglaltabb ember. Our father is the busiest man. Ma hidegebb van, mint tegnap? Is it colder today than yesterday? Ki magasabb az apámnál? Who is taller than my father? Új szavak glad gled boldog, örül sad szed szomorú beautiful bjútiföl szép, gyönyörű ugly ágli csúnya, ronda small szmól kis, kicsi fresh fres friss durnig djuörin(g) (idő)alatt, folyamán - 203 - Más sorrendben beautiful

bjútiföl szép, gyönyörű small szmól kis, kicsi durnig djuörin(g) (idő)alatt, folyamán sad szed szomorú fresh fres friss glad gled boldog, örül ugly ágli csúnya, ronda Gyakorlat These flowers are beautiful. Ezek a virágok gyönyörűek. Why were you sad yesterday? Miért voltál tegnap szomorú? We worked during the night. Dolgoztunk az éjszaka (folyamán). This is our own small house. Ez a mi saját kis házunk. Are these vegetables fresh? Frissek ezek a zöldségek? I am glad you are ready. Örülök, hogy kész vagy. The hotel is an ugly building. A szálloda egy csúnya épület. Egészítsd ki Szeretem a friss gyümölcsöt. I like fresh fruit. Mit csináltál a szünet alatt? What did you do during the break? Azt gondolod, hogy ő csúnya? Do you think he is ugly? Nagyon örült, hogy ott voltam. He was very glad I was there. Miért vagy szomorú? Why are you sad, Ez egy szép kép. This is a beautiful picture. Ez a

lakás túl kicsi a mi családunknak. This apartment is too small for our family. Fordítsd angolra Friss(ek) ez(ek) az almá(k)? Are these apples fresh? A szünetben ettem meg az ebédet. I ate dinner during the break. Ez volt ennek a hétnek a legszomorúbb napja. It’s been the saddest day this week Az övék ez a szép ház? Is this beautiful house theirs? A te kutyád rondább, mint az enyém. Your dog is uglier than mine. - 204 - Van egy csoport melléknév és határozószó, melyek összehasonlítása, fokozása rendhagyó módon történik. Alapfok: Középfok: Felsőfok: many, much more the most meni, mács mór Dzö mouszt -sok -több, inkább -a legtöbb, a leginkább little less the least litl lesz Dzö líszt -kevés -kevesebb, kevésbé -a legkevesebb, a legkevésbé bad worse the worst bed o Dzö ovőrszt -rossz -rosszabb, rosszabbul vőrsz a legrosszab, a legrosszabul good better the best gud betör Dzö beszt -jó

-jobb, jobban -a legjobb, a legjobban Ha a „little” jelentése kis, kicsi akkor fokozásban a small közép- és felsőfokát veszi fel: smaller, the smallerst. Gyakorlat She has more money than me. Neki több pénze van, mint nekem. Buy less bread than yesterday. Kevesebb kenyeret vegyél, mint tegnap! Our hotel was better than hers. Ami a szállodánk jobb volt, mint az övé. This radio is worse but cheaper. Ez a rádió rosszabb, de olcsóbb. My sister has the most trees in the garden. A nővéremnek van a legtöbb fája a kertben. They have least coffee. Nekik van a legkevesebb kávéjuk. Those were the best days in my life. Azok voltak életem legjobb napjai. We have bought the worst house in this street. Mi vettük meg a legrosszabb házat ebben az utcában. Ha a „than” kötőszót személyes névmás követi, akkor a személyes névmás tárgyesetben („me, you, him, her, it, us, you, them”) szerepel. - 205 - Gyakorlat Én mindig a legjobb

szőlőt veszem. I always buy the best grapes. Holnap korábban jövök hozzád. Tomorrow I will come to you earlier. Egy nagyobb autót akarsz venni? Do you want to buy a bigger car? A szüneteknek hosszabbaknak kell lenniük. Breaks must be longer. Ők a legrosszabb szomszédok. They are the wrost neighbours. Kevesebb gyümölcsöt vettem, mint tegnap. I have bought less fruit than yesterday. Adj nekem egy kisebb körtét. Give me a smaller pear. Ma ez a legszomorúbb hír. This is the saddest news today. A fivéred magasabb volt nálad? Was your brother taller than you? Ez a legcsúnyább szín. This is the ugliest colour. Ha felsőfokú melléknév előtt birtokos névmást használunk, a the határozott névelő elmarad. Pl.: It is the best car. It is my best car. This is the best song I have ever heard. Ez a legjobb dal, amit valaha is hallottam. My daughter is the shortest of all her friends. Az összes barátja között a lányom a legalacsonyabb. This

is the longest letter I have ever written. Ez a leghosszabb levél, amit valaha is írtam. This is the fastest bicycle of all. Az összes közül ez a leggyorsabb kerékpár. Az „of all” kifejezés elhagyható a magyar fordításban. Fordítsd angolra. Ez a legszomorúbb kép, amit valaha is láttam. This is the saddest picture I have ever seen Ezek a változások a legnagyobbak (az összes közül). These changes are the greatest of all. Ennek a könyvtárnak volt (az összes közül) a legtöbb könyve Angliában. This library had the most books of all in England. Ez a legrosszabb ember, akit valaha is láttam. This is the wrost man I have ever seen Új igék to sleep tu szlíp aludni to enjoy tu indzsoj élvezni valamit, jól érezni magát to remember tu rimembör emlékezni - 206 - to change tu cséjndzs (meg)változtatni, (meg)változni, (pénzt) váltani to return tu ritőrn visszatérni/jönni, visszavinni/hozni to become tu bikám valamivé

lenni, válni to happen tu hepn történni, megesni to start tu sztárt elkezdeni, elindítani Néhány rendhagyó ige I. alak II. alak III. alak sleep szlíp slept szlept Slept szlept become bikám became bikéjm become Bikám Gyakorlat John slept ten hours yesterday. János tíz órát aludt tegnap. She wants to become a typist. Gépírónő akar lenni. Can you change this bill? Fel tudod váltani ezt a bankjegyet? What happened during the match? Mi történt a mérkőzés alatt? I must return the books to the library. Vissza kell vinnem a könyveket a könyvtárba. They enjoyed the autumn sun. Élvezték az őszi napsütést. Do you remember that day? Emlékszel arra a napra? I startaed work yesterday. Tegnap kezdtem el a munkát. Jegyezd meg: Enjoy your meal! Jó étvágyat! Ismétéls Milyen színű a kabátja? (fiúé) What colour is his coat? Akkor több időnk volt TV-t nézni. We had more time to watch TV them. Jó étvágyat! Enjoy

your meal! Valamennyi barátom közül ez a leggazdagab ember. This is the richest man of all my friends. Miért vettél csúnya tányérokat? Why have you bought ugly plates? Kevesebb kávét kell innunk. We must drink less coffee. Az ő fia idősebb, mint az enyém. His son is older than mine. Ez a szörnyű baleset két hőnappal ez előtt történt. This awful accident happened two months ago. - 207 - Mért nem jöttek még vissza? Why haven’t they returned yet? Előbb kell visszahoznod nekem a pénzt. You must return me the money earlier. Ez a kutya a legjobb barátom. This dog is my best friend. Szeretek sokáig aludni. I like to sleep long. - 208 - 15. Lecke – Második rész Új szavak meeting mítin(g) találkozás, gyűlés, értekezlet loss losz veszteség, elvesztés sunrise szánrájz napkelte butcher bucsör hentes grocer grouször fűszeres greengrocer gríngrouször zöldséges beard biörd szakál van ven

(zárt)kisteherautó airport eörpórt repülőtér homework houmovőrk házi feladat arrival örájvöl érkezés, megérkezés departure dipárcsör elutazás, elindulás van ven (zárt)kisteherautó butcher bucsör hentes meeting mítin(g) találkozás, gyűlés, értekezlet departure dipárcsör elutazás, elindulás grocer grouször fűszeres arrival örájvöl érkezés, megérkezés loss losz veszteség, elvesztés greengrocer gríngrouször zöldséges homework houmovőrk házi feladat beard biörd szakál sunrise szánrájz napkelte airport eörpórt repülőtér Máss sorrnedben Jegyezd meg a kifejezéseket: at the butcher’s a húsboltban, a hentesnél at the grocer’s a zöldségesnél, az élelmiszerboltban - 209 - at the greengrocer’s a zöldségesnél személyeknél: At my brtoher’s a báttyámnál at Mary’s Máriánál Have you done your homework yet? Elkészítetted már a házifeladatod? It was

a great loss for me. Nagy veszteség volt számomra. He has a long beard. Hosszú szakálla van. The meeting will be at five. Az értekezlet ötkör lesz. What time is their departure? Mikor utaznak el? There is an airport in our town. A városunkban van egy repülőtér. We watched the sunrise. Végignéztük a napkeltét. Can you drive a van? Tudsz kisteherautót vezetni, I buy meat at the butcher’s. A hentesnél veszem a húst. Nobody saw their arrival. Senki sem látta a megérkezésünket. The grocer lives near us. A fűszeres a közelünkben lakik. We can buy fruit at the greengrocer’s. Gyümölcsöt a zöldségesnél vehetünk. Egészítsd ki The zöldséges vagy? Are you a greengroucer? Mikor utazak el? When was their departure? Akarsz hentes lenni? Do you want to be a butcher? Meg fogom tanítani therautót vezetni. I will teach him to driver a van. Nagy veszteség lesz számunkra. It will be a great loss for us. Mindig volt szakállad?

Have you always had a beard? A napkelte gyönyörű volt. The sunrise was beautiful. Találkozunk majd a repülőtéren. I will see you at the airport. Az édesapja fűszeres volt. His father was a grocer. Sok a házi feladat? Is there much homework to do? Pénteken a gyűlésen kell lenned. You must be at the meeting on Friday. Add meg a szavak angol megfelelőjét hentes butcher veszteség loss elutazás departure - 210 - repülőtér airport találkozás meeting megérkezés arrival kisteherautó van szakáll beard házi feladat homework napkelte sunrise zöldséges greengrocer fűszeres grocer A melléknév és a határozószó fokozásának egy másik formája A két és több szótagú, nem y-ra végződő melléknév és határozószó középfokú összehasonsítása az eléje tett more/less szavakkal, míg a felsőfokú összehasonlítása az eléje tett the most/the least szókapcsolatokkal történik. A melléknév vagy a határozószó

mindkét összehasonlításnál alapfokú alakban marad. Pl.: Alapfok Középfok Felsőfok beautiful more beautiful the most beautiful -szép -szebb -a legszebb Gyakorlat It is the most difficult question. Ez a legnehezebb kérdés. My sister is more beautiful than yours. Az én nővérem szebb mint a tiéd. That car was less expensive. Az az autó drágább volt. Fordítsd angolra Ez a legszebb város, amit valaha is láttam. This is the most beautiful town I have ever seen. Ez nehezebb mint gondoltam. This is more difficult than I thought. A legdrágább tapéta a legszebb. The most expensive wall-paper is the most beautiful. - 211 - Új szavak clever klevör okos, ügyes enough ináf elég light lájt világos, könnyű dark dárk sötét heavy hevi nehéz, súlyos strange sztréjndzs különös, furcsa wide o széles narrow nerou szűk, keskeny polite pölájt udvarias dark dárk sötét strange sztréjndzs különös, furcsa

narrow nerou szűk, keskeny wide o széles polite pölájt udvarias clever klevör okos, ügyes light lájt világos, könnyű heavy hevi nehéz, súlyos enough ináf elég vájd Más sorrendben vájd Az enough szót a főnevek elé, de a melléknevek vagy határozószók után tesszük. Pl.: enough money elég pénz dark enough elég sötét early enough elég korán Gyakorlat He wasn’t polite to me yesterday. Tegnap nem volt udvarias velem. I like narrow streets in this town. Ebben a városban a keskeny utcákat szeretem. I haven’t had enough time to do it. Nem volt elég időm, hogy megcsináljam. It is sunny enough to go for a walk. Elég napos az idő egy sétára. This is a light room. Ez egy világos szoba. - 212 - He is a clever boy. Okos fiú. It is very dark today. Ma nagyon sötét van. This is the heaviest book I have ever seen. Ez a legnehezebb könyv, amit valaha is láttam. Do you see the girl with the light hair?

Látod a világos hajú lányt? It was a strange accident. Különös baleset volt. This is the widest street in town. Ez a legszélesebb utca a városban. Egészítsd ki Éppen most vett egy világos kabátot. She has just bought a light coat. Nem tudok sötét szobában olvasni. I can’t read in a dark room. Nagyon okos. She is very clever. Ezen a széles ajtón kell átmennünk. We must go through this wide door. Elég gazdag, hogy megvegye. He is rich enough to buy it. Találkoztál már ezzel a furcsa emberrel? Have you met this strange man? Ez a kép túl nehéz nekem. This picture is too heavy for me. Nem udvariasak. They are not polite. Ez a szék túlságosan keskeny nekem. This chair is too narrow for me. Add meg a szavak angol megfelelőjét nehéz heavy különös strange homályos dark szűk narrow furcsa strange udvarias polite széles wide könnyű light elég enough elegendő enough világos light okos clever sötét dark

- 213 - A két szótagú melléknevek és határozószók közül az –ow vagy –er szótagra végződőket az –er vagy az –est toldalék hozzáadásával fokozzuk. Pl.: narrow narrower the narrowest nerou nerouör Dzö nerouöszt -keskeny -keskenyebb -a legkeskenyebb clever cleverer the cleverest klevör klevörör Dzö klevöröszt -okos -okosabb -a legokosabb Add meg a melléknevek és határozószók közép- és felsőfokú alakját bad worse the worst big bigger the biggest good better the best long longer the longest nice nicer the nicest short shorter the shortest little (kevés) less the least cheap cheaper the cheapest difficult more difficult the most difficult easy easier the easiest expensive more expensive the most expensive sad sadder the saddest ugly uglier the ugliest little (kicsi) smaller the smallest much more the most wide wider the widest polite more polite the most polite busy busier

the busiest fresh fresher the freshest awful more awful the most awful late later the latest narrow narrower the narrowest - 214 - many more the most sunny sunnier th sunniest delicious more delicious the most delicious light lighter the lightest fast faster the fastest great greater the greatest Fordítsd angolra Éppen most találkoztam ezzel a hentessel. I have just met this butcher. Mikkor érkezett haza? (fiú) What time did he return home? Otthon voltam, amikor ez történt. I was at home when it was happening. Hány narancsot tudsz megenni? How many oranges can you eat? Nekem hosszabb szünet kell. I must have a longer break. Jó étvágyat! Enjoy your meal! A házunk közelében van gyep. There is grass near our house. Fel tudod váltani ezt a bankjegyet, Can you change this bill? Ne felejtsd el Jánost meglátogatni! Remember to visit john. Menj be a fűszereshez és vegyél (egy kis) sajtot. Go to the grocer’s and buy

some cheese. A repülőtéren lesz a találkozás. The meeting will be at the airport. Megcsináltad már a házi feladatodat? Have you already done your homeworks? Ma mikor volt napkelte? What time was the sunrise today? Ez a legkülönösebb történet, amit valaha is meséltél. This is the strangest story you have ever told. Ki öregebb nálam? Who is older than me? Ez a legszomorúbb levele. (fiú) It is his saddest letter. Elég pénzem van ennivalóra. (Elég pénzem van, hogy ennivalót vegyek.) I have enough money to buy food. Elég korán mentem oda, hogy lássam, ahogy megérkeznek. I went there early enough to see their arrival. Mennyit akarsz aludni? How long do you want to sleep? Ez a legrosszabb vacsora, amit valaha is ettem. It is the worst dinner I have ever eaten. A lányaik helyesebbek, mint a mieink. Their daughters are nicer than ours. Ez volt a legfurcsább dolog (az összes közül). It was the strangest thing of all Ezt a sötét kabátot

kell viselnem? Must I wear this dark coat? - 215 - Elég pénzünk van ahhoz, hogy Angliába utazzunk. We have enough money to go to England. Kiejtési gyakorlat e e ou áj fresh glad grow rise spend sad grocer arrival remember bad old wide when van know behind then ashtray go polite - 216 - 16. Lecke 16. Lecke – Első rész clothes kloudzz ruha, ruházat botton bátn gomb hat het kalap collar kolör gallér sleeve szlív (ruha)ujj, ingujj pocket pokit zseb skirt szkőrt szoknya blouse blauz blúz handbag hendbeg kézitáska necklace neklisz nyaklánc, nyakék ear-ring iörin(g) fülbevaló jersey dzsőrzi kötöttkabát, szvetter hat het kalap handbag hendbeg kézitáska ear-ring iörin(g) fülbevaló clothes kloudzz ruha, ruházat pocket pokit zseb skirt szkőrt szoknya necklace neklisz nyaklánc, nyakék jersey dzsőrzi kötöttkabát, szvetter botton bátn gomb sleeve szlív

(ruha)ujj, ingujj blouse blauz blúz collar kolör gallér Más sorrendben - 217 - Gyakorlat What clothes can I put on? Milyen ruhát vehetek fel? I think you must put on a skirt and a blouse. Azt hiszem, egy szoknyát és egy blúzt kell felvenned. All of my blouses are with buttons and long sleeves. Minden blúzom gombos, és hosszú ujjú. Why don’t you like them? Miért nem szereted őket? I like blouses with big collars. A nagygalléros blúzokat szeretem. I will put on this blouse and my blue jersey. Ezt a blúzt és a kék kötöttkabátomat veszem fel. Do you want to take the necklace and earrings? A nyakláncot és a fülbevalót is fel akarod tenni? No, I don’t. I will put on my father’s hat and the coat with big pockets. Nem. Az apám kalapját, és a nyagyzsebű kabátot veszem fel. Don’t forget about the handbag. Ne feledkezz meg a táskáról! Jegyezd meg, hogy a to like ige jelentése: „szeret, kedvel, tetszik”. Pl.: I like this

house. Szeretem ezt a házat./Tetszik ez a ház Did she like that book? thetszett neki az a könyv? Egészítsd ki Ők árusítják a legolcsóbb kalapokat. They sell the cheapest hats. A legszebb szoknyám zöld színű. My most beautiful skirt is green. Az ujjak túl rövidek voltak. The sleeves were too short. Tetszik a (kézi)táskád. I like your handbag. Ez a drágább szvetter szebb. This more expensive jersey is nicer. Vannak nagyobb gallérú kabátaid? Do you have coats with bigger collars? A ruháid azon a széken vannak. Your clothes are on that chair. Gyönyörű fülbevaló(ka)t vettem neki. I have bought her beautiful ear-rings. Tartsd a pénzt a zsebedben! Keep the money in the pocket. Az olcsóbb nyaklánc jobban tetszik. I liket the cheaper necklace more. Ehhez a kabáthoz keresek gombokat. I am looking for buttons for this coat. Mária elvitte a zöld blúzodat. Mary has taken your green blouse. - 218 - Add meg a szavak angol

megfelelőjét (kéz)táska handbag kötöttkabát jersey kalap hat zseb pocket szoknya skirt nyaklánc necklace ruházat clothes gomb button gallér collar ruhaujj sleeve blúz blouse fülbevaló ear-rings Új igék to lose tu lúz elveszíteni, elveszteni to grow tu grou nőni, növekedni, termeszteni to meet tu mít találkozni to rise tu rájz felemelkedni, felkelni to shut tu sát becsukni, bezárni tu spend tu szpend költeni (pénzt), tölteni (időt) to grow tu grou nőni, növekedni, termeszteni tu spend tu szpend költeni (pénzt), tölteni (időt) to rise tu rájz felemelkedni, felkelni to lose tu lúz elveszíteni, elveszteni to shut tu sát becsukni, bezárni to meet tu mít találkozni Más sorrendben Rendhagyó igék I. alak grow II. alak grou grew III. alak grú grown groun - 219 - spend szpend spent szpent spent szpent rise rájz rose rouz risen rizn lose lúz lost loszt lost loszt

shut sát shut sát shut sát meet mít met met met met Gyakrolat She has lost her purse. Elvesztette a pénztárcáját. His bread grew fast. Gyorsan nőtt a szakálla. We have never met. Mi még sohasem találkoztunk. The sun will rise at seven. A nap hétkor kel (majd) fel. Mary is shuting the door. Mária bezárja az ajtót. We want to spend three days in London. Három napot akarunk Londonban tölteni. Egészítsd ki Tegnap a boltban találkoztak. They met in the shop yesterday. Bezártad már az ajtót? Have you already shut the door? Mindig elveszíti a jegyeket. She always loses tickets. Zöldség(ek)et fogunk termeszteni a kertben. We will grow vegetables in the garden. Felkelt már a nap? Has the sun risen yet? Túl sok pénzt költesz ruhákra. You spend too much money on clothes. Add meg az igék három alakját nőni grow grew grown felkelni rise rose risen elveszteni lose lost lost becsukni shut shut shut eltölteni

(időt) spend spent spent találkozni meet met met A dolgok és személyek alapfokú összahasonlítására használt szerkezetek as as ez ez olyan , mint (állító mondatban) not so as not szou ez nem olyan ,mint (tagadó mondatban) Pl.: - 220 - My car is as expensive as yours. Az én autóm épp olyan drága mint a tiéd. He is not as old as me. Nem annyi idős, mint én. Tagadó mondatban a not so as helyett használhatjuk a not as as szerkezetet is. Illeszd be a megfelelő szerkezetet Ez az alma nem olyan édes, mint amaz. This apple is not as/so sweet as that. Annyi idős vagyok, mint te. I am as old as you. Tegnap nem volt olyan hideg, mint két nappal Yesterday it was not as/so cold as two days ezelőtt. ago. Ez az asztal olyan nehéz mint az. This table is as heavy as that. Új szavak out of fashion aut ov fesn divatjamúlt, nem divatos to change tu cséjndzs átöltözni, ruhát cserélni soaked szoukt átázott, átitatott worn o vórn

kopott, elnyűtt, viseletes woollen o vulön gyapjú, gyapjúból készült waterproof o votörprúf vízhatlan, vízálló simple szimpl egyszerű soaked szoukt átázott, átitatott simple szimpl egyszerű woollen o vulön gyapjú, gyapjúból készült worn o vórn kopott, elnyűtt, viseletes waterproof o votörprúf vízhatlan, vízálló to change tu cséjndzs átöltözni, ruhát cserélni out of fashion aut ov fesn divatjamúlt, nem divatos Más sorrendben Gyakorlat Big collars are out of fashion now. Most a nagy gallérok nem divatosak. Have you changed yet? Átöltöztél már? I can’t put on this coat because it is soacked. Nem vehetem fel azt a kabátot, mert átázott. - 221 - These shoes are worn. Ezek a cipők kopottak. I like woollen jerseys. Szeretem a gyapjú kötöttkabátot. These clodhes are waterproof. Ezek a ruhák vízállóak. It is the simplest question of all. Az összes közül ez a legegyszerübb

kérdés. Egészítsd ki Drága ez a gyapjú szoknya? Is this woollen skirt expensive? A kalapok kimentek a divatból. Hats are out of fashion. Ez a kopott blúz csúnya. This worn blouse is ugly. Még mindig vízálló? Is is still waterproof? Át voltak ázva, amikor beléptek a házba. They were soaked when they entered the house. Szeretem az egyszerű dalokat. I like simple songs. Át kell öltöznöm vacsora előtt. I must changed before dinner. Add meg a szavak angol megfelelőjét kopott worn egyszerű simple nem divatos out of fashion átázott soaked átöltözni to change gyapjú woollen vízálló waterproof Két előljárószó, melyeket gyakran használunk Present Perfect igeidőben: for fór bizonyos ideje, bizonyos ideig: Ezt a szót a cselekvés időbeli kiterjedésének leírására használjuk, Pl.: két éve, három napja Pl.: I haven’t seen him for a week. Egy hete nem láttam. I have worked here for two years. Két éve dolgozom

itt. Since szinsz óta, mióta, attól fogva: Szintén a cselekvés időbeli leírására használjuk, de a cselekvés múltbeli kiindulópontját jelöli. - 222 - Pl.: She hasn’t met him since last month. A múlt hónap óta nem találkozott vele. They have changed since last year. Tavaly óta megváltoztak. A since és for szavakat tartalmazó mondatok a magyar fordításban legtöbbször jelen időben vannak. Pl.: I have lived here for twenty-three years. Huszonhárom éve élek itt. I have lived here since 1975. 1975 óta élek itt. Illeszd be a „since” vagy a „for” szavak közül a megfelelőt They haven’t returned home for three months. We have visited them twice since last Monday. She hasn’t gone for a walk since last mont. I haven’t driven a car for two months. She has known about it since June. They have lived in this house for many years She hasn’t talked to her husband since last Wednesday. She has eaten nothin for more than four days. A

since határozószót a Simple Past igeidőben lévő mellékmondat követheti: Pl.: I haven’t seen him since we met in Auguszt. Nem láttam őt azóta, hogy augusztusban találkoztunk. He has had no money since he paid for his car. Nincs pénze, mióta kifizette az autóját. Fordítsd le angolra Ezek a kalapok már két éve nincsenek divatban. These hats have been out of fashion for two years. Tavaly nyár óta a nővérem nem él velünk. My sister hasn’t lived with us since last summer. Nem voltam otthon azóta, hogy Mária megjött. I haven’t been at home since Mary came. Hol voltál négy évig? Where have you been for four years? Sok éve ismerjük őt. (fiú) We have knokw him for many years. - 223 - Új igék to wear tu oveör viselni, hordani to fit tu fit megfelelni, illeni, jó valakire tu zip up tu zip áp cipzárat felúzni tu try on tu tráj on felpróbálni (ruhát) tu knit tu nit kötni (kötőtűvel) tu try on tu tráj on

felpróbálni (ruhát) tu knit tu nit kötni (kötőtűvel) to wear tu oveör viselni, hordani tu zip up tu zip áp cipzárat felúzni to fit tu fit megfelelni, illeni, jó valakire Más sorrendben Rendhagyó igék wear o veör wore o vór worn o vórn Gyakorlat She knitted me a nice jersey. Egy szép szvettert kötött nekem. These shoes have never fitted. Ez(ek) a cipő(k) sosem volt jó rám. He zipped up his coat. Felhúzta a kabátján a cipzárat. Have you tried it on yet? Felpróbáltad már? She likes to wear long skirts. Szeret hosszú szoknyákat hordani. Egészítsd ki Tavaly óta három szvettert kötött. She has knitted three jerseys last year. Várj! Mária éppen a cipzárat húzza fel a kabáton. Wait! Mary is just zipping up the coat. Felpróbálhatjuk ezt az öltönyt? Can we try on this suit? Nyáron sosem hordok hosszú ujjú blúzokat. I never wear blouses with long sleeves in summer. A ruháim jók a lányomra. My clothes

fit my daughter. - 224 - Fordítsd angolra Ki mondta neked ezt az újságot. Who told you this news? Elég hosszú ez a gallér? Is this collar long enough? Tegnap mikor kelt fel a nap? What time did the sun rise yesterday? Elvesztettem a kézitáskámat. I have lost my handbag. Nem láttam őt, amióta elhagyta a városunkat. (fiú) I haven’t seen him since he left our town. Minden nő visel fülbevalót? Do all women wear ear-rings? Húsz éve lakunk itt. We have lived here for twenty years. A zöld kalap nem illik hozzád. The green hat doesn’t fit you. A mi házunk nem olyan nagy, mint az övék. Our hose is not so/as big as theirs. Minden ruhám át van ázva. All my clothes are soaked. Senki nem vesz vízhatlan karórákat. Nobody buys waterproof wrist-watches. Kötök majd neked egy gyapjú szvettert. I will knit you a woollen jersey. Most a hosszú szoknya nincs divatban. Long skirts are out of fashion now. Kiejtési gyakorlat őr i o ou

skirt knit collar soaked jersey zip pocket clothes heard fit lost grow bird big clock know - 225 - 16. Lecke – Második rész Olvas el a párbeszédet Mary: Do you like clothes which are out of fashion? Tom: No, I don’t. I never buy them Mary: But thy are not so expensive as other clothes. And sometimes I have little money. Tom: Last week I spent a lot of money on a new coat. Another coat was cheaper, but it wasn’t waterproof. And when I tried it on it did not fit Barbara: I must remember to buy some grapes. Peter: The greengrocer in our street always has fresh grapes. And at the greengrocer’s you always meet people to talk to. Barbara: But I don’t have time to talk, because I have to return some books to the library. It’s late already And if I return them too late I have to pay more money. John: My sister works at the airport. She must get up early, when it is still dark Mary: Does she like this work? John: I think she does. She likes

to watch the planes when they rise into the sky Mary: Where did she work before? John: At the butcher’s. And she wanted to change her work, because she had to clean many thnigs there. She didn’t like it Mary: So it was easy for her to leave the butcher’s for the airport? John: Yes, it was. But it was difficult to find this new work I helpend her She will never return to the butcher’s shop. Barbara: Do you know people who are always busy and spend all their time at work? Peter: Yes, I know a lot of them. They are always in a hurry And some of them smoke too much, too. Barbara: Do you think they enjoy life? Peter: No, I don’t think they do. They never find time to enjoy this I think they forget to live, because they are so busy. Barbara: I think you are right. They don’t know what a good book is And you will never find them in a cinema. Peter: Do you think these people are nice to talk to? Barbara: No, I don’t. They know nothing about all these things

But it is difficult for them to change. Peter: You know, Barbara, it’s never too late to change. When they change they are glad. - 226 - Tom: Do you meet many people who say it is better to eat more vegetables and less meat? Mary: Yes, I have met a lot of them. And they also say that fresh fruit is good for everybody. Tom: Is it good to listen to these people? Mary: I think it is. Fat people live shorter Do you want to live a long time? Tom: Yes, I do. But what you eat is not the only thing It is also what you do and don’t do. Mary: I think you are right. If you sit on a chair all day you get tired After a walk you will feel better. Ismétlés Mindig annyira kevés sót használok, amennyire csak lehet. I always use as little salt as I can. Felváltottad már ezeket a bankjegyeket? Have you already changed these bills? Zöldséget fogunk termeszteni a kertünkben. We will grow vegetables in our garden. Ki költötte a legkevesebb pénzt? Who spent the lest

money? Télen mindig a legmelegebb gyapjúzoknikat viselem. In winter I always wear the warmest woollen socks. Ennél a zöldségesnél mindig friss gyümölcsöt You will buy fresh fruit at this greengrocer’s. veszel majd. Ki a legszebb lány Magyarországon? Who is the most beautiful girl in Hungary? Bezártad már az ablakot? Have you already shut the window? Elég korán jöttél, hogy találkozz vele. You have come early enough to meet him. Ez nehezebb, mint gondoltam. It is heavier than I thought. Hol van az öcséd? Where is you younger brother? Nem voltam Márianál, amióta dolgozni kezdtem. I haven’t been at Mary’s since I started to work. Hol van a legnagyobb kalapács? Where is the biggest hammer? Mikor kell a repülőtéren lenned? What time must you be at the airport? Szomszédok lettünk. We have just become neighbours. Ez a legcsúnyább épület, amit valaha láttam. This is the ugliest building I have ever seen. Csak a világos színeket

szereti. He likes only light colours. Az apám június óta fűszeres. My father has been a grocer since June. A kisgyerekek nagyon gyorsan nőnek. Small children grow very fast. Ez egy nagyon egyszerű kérdés. It is a very simple question. A baleset az elutazásuk után történt. The accident happened after their departure. - 227 - Ez a kötött kabát van olyan szép, mint az. This jersey is as nice as that. Ott rosszabb volt az étel, mint itthon. The food was worse there than at home. Az anyám nyaklánca szebb. My mother’s necklace is more beautiful. Felpróbálhatom ezt a szoknyát? Can I try on this skirt? Öltözz át a vacsora előtt! Change before dinner. Elég narancsunk van mindenki számára. We have enough oranges for everybody. Ez a legrosszabb utca a városunkban. It is the worst street in our town. - 228 - 17. Lecke 17. Lecke – Első rész job dzsob foglalkozás, állás, munka wages o munkabér, fizetés raise réjz

(fizetés)emelés, emelkedés labourer léjbörör munkás, dolgozó unemployment ánimplojmönt munkanélküliség colleague kolíg kartárs, kolléga, munkatárs trade-union tréjd júniön szakszervezet member membör tag negotiations nigousiéjsönz tárgyalás(ok) employee emplojí alkalmazott, munakavállaó strike sztrájk sztrájk management menidzsmönt vezetőség, vezetés strike sztrájk sztrájk member membör tag raise réjz (fizetés)emelés, emelkedés unemployment ánimplojmönt munkanélküliség wages o munkabér, fizetés job dzsob foglalkozás, állás, munka management menidzsmönt vezetőség, vezetés trade-union tréjd júniön szakszervezet employee emplojí alkalmazott, munakavállaó labourer léjbörör munkás, dolgozó negotiations nigousiéjsönz tárgyalás(ok) colleague kolíg kartárs, kolléga, munkatárs véjdzsiz Más sorrendben véjdzsiz - 229 - Gyakorlat I have many

colleagues. Sok kollégám van. The negotiations will be tomorrow. A tárgyalások holnap lesznek. We are waiting for the management. A vezetőségre várunk. He has lost his job. Elvesztette az állását. The employees want to talk. A munkavállalők tárgyalni akarnak. I got a raise yesterday. Tegnap fizetésemelést kaptam. He is a member of a trade-union. Szakszervezeti tag. We have great unemployment in Hungary. Magyarországon komoly munkanélküliség van. They are talking about the last strike. Most a legutolsó sztrájkról beszélgetnek. Do you think my wages are hign? Szerinted, magas a munkabérem? Is he a labourer in this farctory? Munkás ebben a gyárban? Egészítsd ki Vannak híreid a sztrájkról? Have you the news about the strike? Tudnom kell ezekről a tárgyalásokról. I must know about these negotiations. Szereted a munkádat? Do you like your job? Tavaly több tagunk volt. Last year we had more members. Minden évben kapnak

fizetésemelést. They get a raise every year. A kollégáim mindig segítenek majd nekem. My colleagues will always help me. Mit tudsz az országotokban lévő munkanélküliségről? What do you know about unemployment in your country? Egy hónap múlva magasabb lesz a fizetésünk. In a month our wages will be higher A gyárunk vezetése nagyon jó. The management of our factory is very good. Szerdán gyűlés lesz az összes dolgozók részére. All labourers have a meeting on Wednesday. Az összes alkalmazottad családos? Have all your employees families? Tagja vagy ennek a szakszervezetnek? Are you a member of this trade-union? Add meg a szavak angol megfelelőjét állás kolléga job colleague alkalmazott employee munkabér wages - 230 - vezetőség management tag member dolgozó labourer munkanélküliség unemployment szakszervezet trade-union fizetés wages tárgyalások negotiations sztrájk strike fizetésemelés raise vezetés

management A befejezett múl idő – Past Perfect Tense – használata Ezt az igeidőt rendszerint két múlt idejű cselekvés esetében használjuk, és a múlt egy adott időpontjához viszonyítva a korábbi cselekvést jelöli. Vagyis azt a cselekvést, amelyik már befejeződött akkorra, amikor a másik elkezdődött. A később kezdődött cselekvést a Simple Past (egyszerű múlt) igeidőben fejezzük ki. A két leggyakrabban használt határozószó: after áftör után, azután, miután before bifór előtt, azelőtt, mielőtt A mondat szerkezete: Alany + segédige + főige III. alakja + . She had read this book They had built the house Gyakorlat I had eaten breakfast before I went to work. Megreggeliztem, mielőtt elmentem dolgozni. After the employees had got a raise they started to work. Miután az alkalmazottak megkapták a fizetésemelést, dolgozni kezdtek. Before I visited my mother I had bought her flowers. Mielőtt meglátogattam az

édesanyámat, virágot vettem neki. She went to bed after she had watched that film. Miután megnézte azt a filmet, lefeküdt aludni. - 231 - Fordítsd angolra Mielőtt ezt az autót megvásároltam, már hosszú ideje egy bankban dolgoztam. Before I bought this car I had worked in a bank for a long time. Miután hazaérkezett, evett egy kevés kenyeret. After he had returned home he ate some bread. Mielőtt megvettem ezt a kabátot, fel próbáltam. I had tried on this coat before I bought it. Miután megkapta ezt a levelet, aggódni kezdett. She started to worry after she had got this letter. Új igék to negotiate tu nigousiéjt tárgyalni, tárgyalást folytatni to raise tu réjz felemelni, megemelni to apply for tu öpláj fór folyamodni valamiért to eran tu őrn (pénzt) keresni to reduce tu ridjúsz csökkenteni, leszállítani to fire tu fájör elbocsájtani to apply for tu öpláj fór folyamodni valamiért to reduce tu ridjúsz

csökkenteni, leszállítani to fire tu fájör elbocsájtani to negotiate tu nigousiéjt tárgyalni, tárgyalást folytatni to eran tu őrn (pénzt) keresni to raise tu réjz felemelni, megemelni Más sorrendben Gyakorlat I think we must raise wages. Azt hiszem, emelnünk kell a béreket. Yes, our employees have already applied for this. Igen, az alkalmazottaink már kérték. They say they earn too little. Azt mondják, túl keveset keresnek. We will negotiate it with them. Tárgyalni fogunk velük erről. The management wants to fire a hundred of them. Az igazgatóság százat közülük el akar bocsájtani. But remember we must reduce unem ployent. De ne feledd, csökkentenünk kell a munkanélküliséget. - 232 - How can we do it if they want to fire people? Hogyan tudjuk megtenni, ha embreket akarnak elbocsájtani? Egészítsd ki Mielőtt csökkentették a munkanélküliséget, új Before they reduced unemployment they had gyárakat építettek.

built new factories. Fel fogják emelni a bérünket? Will they raise our wages? Hány dolgozót bocsájtottak már el? How many labourers have they already fired? Mielőtt új állásért folyamodtam, egy hivatalban dolgoztam. Bofore I applied for a new job I had worked in an office. Kevesebbet keresnek, mint a szüleink? Do they earn less than our parents? Itt nem fogunk tárgyalni. We will not negotiate here. Kérdő és tagadó mondatok képzése Past Perfect igeidőben A kérdőmondatot az alany és a segédige szórendjének megcserélésével képezzük: Pl.: They had been here before I came. Had they been here before I came? He had bought a book before he went home. Head he bought a book before he went home? Igenlő választ a yes határozószóval, a személyes névmással és a had segédigével képezzünk. Tagadó választ a no tagadószó, a személyes névmás, a had segédige és a not határozószó felhasználásával képezzünk. A had not

szókapcsolatot hadn’t [hednt] szerkezetre vonhatjuk össze. Gyakkorlat Had you been here before I came? Yes, I had. Had he written the letter before he went to Yes, he had. the post-office? No, I had not. No, I hadn’t. No, he had not. No, he hadn’t They had seen this film before we visited them. Head they seen this film before we visited them? Yes, they had. No, they hadn’t. He had been in England before he returned. Had he been in England before he returned? Yes, he had. No, he hadn’t. They had applied for the job Had they applied for the job Yes, they had. before I started to work before I started to work there. there? No, they hadn’t. - 233 - A hadn’t tagadó szerkezetet kujelentő mondatokban is használhatjuk. Pl.: They hadn’t seen Mary before she visited Nem látták Máriat azelőtt, hogy meglátogatta them. őket. They hadn’t known about it before I told them. Nem tudtak róla azelőtt, hogy elmondtam nekik. Fordítsd angolra Itt

voltál, mielőtt ezt történt? Had you been here before it happened? Miután felkeltem, kimentem a konyhába. After I had got up I went to the kitchen. Nem láttam ezt a képet, mielőtt idejöttem. I hadn’t seen this picture before I arrived here. Megpróbáltál tárgyalni mielőtt elbocsájtottak? Had you tired to negotiate before they fired you? Miután felemelték a fizetéseket, az alkalmazottak nagyon boldogok voltak. After they had raised wages the employees were very glad. Nem gondolkodtam róla, mielőtt elolvastam ezt a könyvet. I hadn’t thought about it before I read this book. Új szavak contents kontentsz tartalom oats outsz zab proceeds prouszídz jövedelem riches ricsiz gazdagság, vagyon thanks tszen(g)ksz köszönet, hála surroundings szöraundin(g)z környék, környezet savings széjvin(g)z megtakarítás, megtakarított pénz Valamennyi új szó többes számban van, akárcsak a wages. Más sorendben proceeds prouszídz

jövedelem contents kontentsz tartalom thanks tszen(g)ksz köszönet, hála surroundings szöraundin(g)z környék, környezet oats outsz zab savings széjvin(g)z megtakarítás, megtakarított pénz riches ricsiz gazdagság, vagyon - 234 - Gyakorlat Mi a tartalma ennek a könyvnek? What are the contents of this book? A lovak szeretnek zabot enni. Horses like to eat oats. Mennyi a jövedelmed évente? What proceeds have you every year? A megtakarított pénzemet otthon tartom. I keep my savings at home. Hogyan szerezte a vagyonát? (fiú) How has he earned his riches? A köszönetemet fejeztem ki nekik. I gave them my thanks. Ez szép környezet. These are nice surroundings. Fordítsd angolra Találkoztál már az új alkalmazottakkal? Have you a ready met the new employees? Mielőtt Jánosal találkoztam, Péterrel dolgoztam. Before I met John I had worked with Peter. Ennek a doboznak érdekes a tartalma. The contents of this box are

interesting. A tárgyalások nagyon nehezek lesznek, de meg kell kapnunk a fizetésemelést. The negotiations will be very difficult, but we must get a raise. Miután elkezdett többet keresni, egy új házat vett. He bought a new house after he had started to earn more. A jövedelme túl kicsi ahhoz, hogy megtakarított pénze legyen. His proceeds are too small to have savings. Dolgoztál már valaha, mielőtt ezért az állásért Had you ever worked before you applied for folyamodtál? this job? A dolgozóink öt éve tagjai a szakszervezetnek. Our labourers have been members of a tradeunion for five years. A sztrájk után a vezetőség sok alkalmazottnak After the strike the management fired many felmondott. employees. Tennünk kell valamit a munkanélküliség csökkentése érdekében. We must do something to reduce unemployment. - 235 - 17. Lecke – Második rész Új szavak supermarket szúpörmárkit élelmiszer-áruház trolley troli bevásárlókocsi

customer kásztömör vevő, vásárló shop-assistant sop öszisztönt bolti eladó, elárusító receipt riszít nyugta shopping-list sopin(g) liszt bevásárló-lista cash-desk kes deszk pénztár shop-window sop ovindou kirakat exit egzit kijárat bargain bárgin alkalmi vétel, előnyös vétel discount diszkaunt árengedmény sales széjlz vásár, kiárusítás shopping-bag sopin(g) beg bevásárlótáska shopping-list sopin(g) liszt bevásárló-lista shop-window sop ovindou kirakat supermarket szúpörmárkit élelmiszer-áruház sales széjlz vásár, kiárusítás exit egzit kijárat bargain bárgin alkalmi vétel, előnyös vétel shopping-bag sopin(g) beg bevásárlótáska discount diszkaunt árengedmény receipt riszít nyugta customer kásztömör vevő, vásárló shop-assistant sop öszisztönt bolti eladó, elárusító cash-desk kes deszk pénztár trolley troli bevásárlókocsi - 236 -

Gyakorlat Have you already been in the new supermarket? Voltál már az új élelmiszer-áruházban? Yes, they have a lot of customers there. Igen, nagyon sok vásárlójuk van ott. You can take a trolley in this supermarket. Ebben azu élelmiszer-áruházban bevásárlókocsit lehet használni. Oh, yes. And they often have sales Ah, igen. És gyakran tartanak kiárusítást Yesterday I bought a lot of things at discount. Tegnap sok mindent vettem árengedménnyel It was a great bargain. Nagyon előnyös vétel volt. My shoppingbag was full, and I didn’t spend too much money. A táskám tele volt, és nem költöttem túl sok pénzt. And the shop-assistants are always ready to help you. És az eladók mindig készek segíteni. You can always get a receipt at the cash-desk. A pénztárnál mindig adnak nyugtát You can also give the shop-assistant your shopping-list and wait near the exit. Akár a bevásárló-listádat is odaadhatod az eladónak, és megvárhatod a

kijáratnál. She will bring you your shopping. Odahozza neked, amit vásároltál. And they always have beautiful shopwindows. És mindig gyönyörű kirakataik vannak. Egészítsd ki Hány pénztár van az üzletben? How many cash-desks have you in the shop? Imádok kiárusításon vásárolni. I love to buy at sales. A bevásárlókocsim tele van. My trolley is full. Csak egy (bevásárló) táskám van. I have only one shopping-bag. Ez az élelmiszer-áruház a legjobb a városunkban. This supermarket is the best in our town. Itt négy kijárat van. There are four exits here. Ez az elárusító nagyon kedves. This shop-assistant is very nice. Most sok vásárló megy el. Many customers are leaving now. Elveszítettem a nyugtát. I have lost the receipt. Összeállítottad már a bevásárló listát? Have you already made the shopping-list? A kirakatban egy szép rádió van. There is a nice radio in the shop-window. Nagy érengedményeket adunk. We give

large discounts. - 237 - Add meg a szavak angol megfelelőjét alkami vétel bargain bevásárlótáska shoping-bag kirakat shop-window eladó shop-assistant kijárat exit bevásárló-lista shopping-list árengedmény discount kiárusítás sales vásárló customer nyugta receipt pénztár cash-desk élelmiszer-áruház supermarket Emlékszel még a some (némely, néhány, valamennyi) névmásra? I have some books. Van néhány könyvem. I have some sugar. Van valamennyi cukrom. Tagadásban és kérdésben a some helyett any [eni] névmást használjuk. Használhatjuk egyes és többes számban, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek mellett kérdő, tagadó, esetenként állító mondatokban is. Pl.: Have you any bread at home? Van (valamennyi) kenyered otthon? Has she any coffee? Van (valamennyi) kávéja? Have they any children? Vannak gyermekeik? Have we any tea at home? Van teánk otthon? Az angol kérdő mondatban az any

névmás nem hagyható el. A kérdő mondat magyarra fordításnál viszont nem szükséges figyelembe venni. Erre utal, hogy a magyar megfelelője zárójelben van. Képezz kérdéseket He saw some cars. Did he see any cars? My parents have some friends. Have my parents any friends? Her sister has some good books. Has her sister any good books? - 238 - Mary has some customers in her shop. Has Mary any costomers in her shop? Ha az any névmást magában foglaló kérdésre a válasz igenlő, akkor a a „a lot of, some, a little, a few” vagy/és más mennyiségre utaló névmást is tartalmazhatja. Have you any receipts? Yes, I have some. Igen, van néhány. Has she any milk? Yes, she has a little. Igen, van neki egy kevés. Have they any cars? Yes, they have a lot of cars. Igen, sok autójuk van. Have yu any trolleys? Yes, we have a few. Igen, nekünk van néhány. Ha a válasz tagadó, akkor kétféle szerkezetet használhatunk. Have you any receipts? No, I

haven’t any receipts. No, I have no receipts. Nincs nyugtám. Have you any time? No, I haven’t any time. No, I have no time. Nincs időm. Have they any money? No, they haven’t any money. No, they have no money. Nincs pénzük. Ne felejtsd, a not any ugyanazt jelenti, mint a no –semennyi. Fordítsd angolra, tagadásnál használd mind két formát Van néhány gyermekük. They have some/a few children. Nincsenek képeink. We haven’t any pictures. We have no pictures. Vannak kutyáid? Have you any dogs? Itt nem látok embereket. I see no people here. I don’t see any piople here. Van egy kevés vajam. I have some/a little butter. Nem ismerek gépírónőt. I know no typists. I don’t know any typists. Új szavak important impórtönt fontos, jelentős satisfied (with) szetiszfájd megelégedett (valamivel) hardly hárdli alig, aligha hardly any hárdli eni alig valamennyi hardly ever hárdli evör nagy ritkán, szinte soha true trú

igaz - 239 - even ívn még a is, (tagadásban) még csak sem how much is? hau mács iz mennyibe kerül ? cash kes készpénz unskilled ánszkild szakképzetlen, gyakorlatlan useful júszföl hasznos true trú igaz unskilled ánszkild szakképzetlen, gyakorlatlan hardly ever hárdli evör nagy ritkán, szinte soha useful júszföl hasznos how much is? hau mács iz mennyibe kerül ? hardly any hárdli eni alig valamennyi satisfied (with) szetiszfájd megelégedett (valamivel) even ívn még a is, (tagadásban) még csak sem hardly hárdli alig, aligha important impórtönt fontos, jelentős cash kes készpénz Más sorrendben A hardly határozószó önmagában is tagadó értlemű. Ezért mellette más tagadó szót nem használhatunk. Pl.: I have hardly any friends. Alig van barátom. Gyakorlat How much is this clock? Mennyibe kerül ez az óra? Were all customers satisfied? Minden vásárló meg volt elégedve? I am hardly

ever in this shop. Szinte soha nem járok ebbe a boltba. Is that story true? Igaz ez a történet? He always buys useful things. Mindig hasznos dolgokat vesz. There is hardly any salt. Alig van só. This car is even cheaper. Ez az autó még olcsóbb. - 240 - You must pay in cash. Készpénzben kell fizetned. They will fire ten unskilled labourers. Tíz szakképzetlen munkást fognak elbocsájtani. I have hardly any money. Alig van valami pénzem. Jegyezd meg: To pay in cash. Készpénzel fizetni Egészítsd ki Elégedett vagy az állásoddal? Are you satisfied with your job? Mindenki azt aállítja, hogy ez a történet igaz. Everybody says it is a true story. Mennyibe kerül ez a kerékpár? How much is this bicycle? Még csak el sem bocsájtották. They didn’t even fire him. Nem akarunk szakképzetlen munkavállalókat. We don’t want unskilled employees. Mindig készpénzben fizetünk. We always pay in cash. Számomra az nagyon fontos. It is

very important for me. Alig beszélt. She hardly spoke. Szinte soha nem járok ki mérkőzésekre. I hardly ever go to matches. Add meg a szavak angol megfelelőjét alig valamennyi hardly any hasznos useful jelentős important alig hardly mennyibe kerül? How much is? szakképzetlen unskilled nagy ritkán, szinte soha hardly ever megelégedett (valamivel) satisfied with igaz true még a is even készpénz cash - 241 - A some névmás összetett alakjai: something számtszin(g) valami somebody számbodi valaki somewhere számoveör valahol Gyakorlat I have something to tell you. Mondok neked valamit. It must be somewhere. Lennie kell valahol. Somebosy is standing near our car. Valaki az autónk mellett áll. Kérdőmondatokban a some helyett az any névmás összetett alakjait használjuk Pl.: Do you know anybody here? Ismersz itt valakit? Did he give you anything? Adott neked valamit? Do you see Mary anywhere? Latod Máriát valahol?

Ha a kérdésre a válasz tagadó, akkor az any összetett alakjait használjuk és a mondat tagadó szerkezetű lesz. Ha a no összetett alakjait használjuk, akkor a tagadó mondat állító szerkezetű lesz. Ne feledje, az angol nyelvben nincs kettős tagadás Gyakorlat Do you know anybody here? No, I don’t know anybody here. No, I know nobody here. Did he give you anything? No, he didn’t give me No, he gave me anything. nothing. Semmit sem adott nekem. Do you see mary anywhere? No, I don’t see her anywhere. Nem látom őt sehol. No, I see her nowhere. Senkit sem ismerek itt. Fordítsd angolra, tagadásnál használd mind két szerkezetet. Senkivel sem akarok beszélni. I don’t want to talk to anybody. I want to talk to nobody. Láttad ezeket a lányokat valahol? Have you seen these girls anywhere? Nem szeretek senkit. I don’t like anybody. I like nobody. Tud valaki készpénzben fizetni? Can anybod pay in cash, - 242 - A nővérem valahol

Angliában van. My sister is somewhere in England. Ez az ember nem szerelmes senkibe. This man doesn’t love anybody. This man loves nobody. Találkoztál ott olyan valakivel, aki fontos? Did you meet anybody important there? Ismétlési gyakorlat A kollégáink fizetésemelésért folyamodnak. Our colleagues are applying for a raise. Csökkentenünk kell a munkanélküliséget Magyarországon. We must reduce unemployment in Hungary. Az alkalmazottak és a vezetőség holnap üléseznek, hogy a bérekről térgyaljanak. The employees and the management are meeting tomorrow to negotiate wages. A mi szakszervezetünk tagjai többet keresnek. The members of our trade-union earn more Mostanában hány dolgozót bocsájtottak el? How many labourers have they recntly fired? Láttál valami érdekeset a környékünkön? Have you seen anything interesting in our surroundings? Az ő jövedelme nagyon magas. (fiú) His proceeds are very high. Mielőtt ezt a könyvet

megvettem, érdeklődtem a tartalma felől. Before I bought this book I had asked about its contents. A jövő héten az élelmiszer-áruházunkban kiárusítás lesz. There will be sales in our supermarket next week. A nyugtát a pénztárnál kapod meg. You will get the receipt at the cash-desk. A vásárlóink mindig elégedettek az alkalmi vételeikkel. Our customers are always satisfied with their bargains. Mielőtt bevásárolni mentem, összeírtam a bevásárló-listát. Before I went shopping I had written a shopping-list. Kaphatok árengedményt? Can I get a discount? Van órád otthon? Have you any clocks at home? Alig hallgatok zenét. I hardly ever listen to music. Mennyibe kerül ez a szoknya? How much is this skirt, Senkinek nem szólok róla. I won’t tell anybody about it. I will tell nobody about it. Miután dolgozni keztdem, János megérkezett. After I had started work John came - 243 - Kiejtési gyakorlat e o ú éj cash trolley true

sales cat job blue day hat clock do pay can sock boot say - 244 - 18. Lecke 18. Lecke – Első rész Új szavak towel tauöl törölköző bucket bákit vödör, csöbör fridge fridzs hűtő, hűtőszekrény mop mop felmosóruha sink szin(g)k mosogató tile tájl csempe, cserép gas-cooker gesz kukör gáztűzhely tap tep csap cupboard káböd (fali)szekrény, konyhaszekrény rubbish-bin rábis bin szemétláda saucepan szószpen (nyeles)serpenyő oven ovn sütő, kemence tap tep csap oven ovn sütő, kemence fridge fridzs hűtő, hűtőszekrény tile tájl csempe, cserép gas-cooker gesz kukör gáztűzhely saucepan szószpen (nyeles)serpenyő sink szin(g)k mosogató bucket bákit vödör, csöbör cupboard káböd (fali)szekrény, konyhaszekrény towel tauöl törölköző rubbish-bin rábis bin szemétláda mop mop felmosóruha Más sorrendben - 245 - Gyakorlat I want to change something

in the kitchen. Valmit megakarok változtatni a konyhában. I will put the fridge near the door. A hűtőt majd az ajtó közelébe teszem. These cupboards will hang in the corner. Ezek a szekrények a sarokban lesznek (függenek). And I want to have tiles on the wall over the sink. És a mosogató fölött a falon csempéket akarok. I think we can also change the tap. Azt hiszem, a csapot is kicserélhetjük. We will buy a new gas-cooker and an electric oven. Egy új gáztűzhelyet és egy elektromos sütőt veszünk. The rubbish-bin and the bucket whit the mop can go here. Ide kerülhet a szemétláda és a vödör a felmosóronggyal. And the towel will hang near the sink. És a törölköző a mosogató közelében lesz (függ) majd. And what about the saucepans? És mi legyen a serpenyőkkel? I must think about it. Ezen még gondolkodnom kell. Egészítsd ki A padlót a felmosóruhával töröljük fel. We clean the floor with a mop. Vidd a szemétládát.

Take the rubbish-bin. Hol kaphatok nagy csapokat? Where can I get big taps? Van valami abban a vödörben. There is something in that bucket. A fridzsiderünk öt éves. Our fridge is five years old. Egy új gáztűzhelyet kell vennünk. We must buy a new gas-cooker. A piszkos tányrok a mosogatóban vannak. Dirty plates are in the sink. Tetszenek a csempék ebben az üzletben. I like the tiles in this shop. Ez a serpenyő nem elég nagy. This saucepan is not big enough. A teát ebben a szekrényben keresd. Look for the tea in this cupboard. Vannak tiszta törülközőid? Have you any clean towels? Mennyibe kerül ez a sütő? How much is this oven? Add meg a szavak angol megfelelőjét szemétláda rubbish-bin sütő, kemence oven törölköző towel - 246 - felmosórongy mop konyhaszekrény cupboard gáztűzhely gas-cooker serpenyő saucepan csap tap mosogató sink csempe tile vödör bucket fridzsider fridge A határozószók

képzésének alapelvei Melléknevekből –ly végződéssel képzünk határozószót. Pl.: Beautiful gyönyörű beautifully bjútiföli gyönyörűen Ugyan így képezünk határozókat idő kifejezésével kapcsolatos főnevekből. Pl.: month hónap monthly mántszli have, havonként week hét weekly o day nap daily déjli víkli heti, hetenként napi, naponként Figyeld meg, hogy a daily szóban az –y betű –i-re változott. Hasonló változás történik ha az –y betűt mássalhangzó előzi meg. Pl.: Easy könnyű easily ízili könnyen Egészítsd ki Gyönyörűen énekel. She sings beautifully. A vonat nagyon lassan megy. the train is going very slowly. Nagyon szomorúan mondta azt. He said it very sadly. Udvariasan kell velük beszélnünk. We must talk with them politely. Ez a gyerek borzalmasan ír. This child writes awfully. Az angolban a „jól” megfelelője a well. Mivel azonban nem láthatjuk el –ly végződéssel, a fokozása

megegyezik a „good” melléknév fokozásával. Pl.: well jól better jobban the best a legjobban - 247 - Az angolban több határozószó alakja azonos a melléknév alakjával Pl.: late késő, késve high magas, magasan cheap olcsó, olcsón long hosszú, hossz(as)an wide széles, szélesen hard kemény, keményen fast gyors, gyorsan early korai, korán Jegyezd meg A cheap és a wide esetében használhatjuk a –ly végződést is: „cheaply, widely”. Új igék to look tu luk kinézni valahogy, valamilyennek to feel tu fíl érezni (magát valahogy), érzékelni to smell tu szmel szagolni, valamilyen szagúnak lenni to taste tu téjszt (meg)ízlelni, kóstolni, valamilyen ízének lenni to sound tu szaund hangzani, hallatszani Két ige rendhagyó I. alak II. alak III. alak feel fíl felt felt felt felt smell szmel smelt szmelt smelt szmelt A megismert öt igét csak melléknév követheti. Velük határozószót nem

használhatunk I feel very good today. Ma nagyon jól érzem magam. You look beautiful. Remekül nézel ki. The dinner tastes great. A vacsora nagyon ízletes This music sounds good. Ez a zene jól hangzik. Your flowers smell nice. A virágaid kellemes illatúak. Fordítsd angolra A feleségem gyönyorűen köt. My wife knits beautifully. Ma nagyon szomorúan érzem magam. I feel very sad today. Nagyon furcsán néz ki. (lány) She looks very strange. Most gyorsan kell mennünk. We must go fast now. Miért dolgozol olyan keményen? Why are you workin so hard? - 248 - Menyi pénzt költesz hetenként? How mush money do you spend weekly? Az édesapám mindig nagyon lassan sétál. My father always walks very slowly. Nagyon olcsón vettem. I have bought it very cheap/cheaply. Különösen ír. (lány) She writes strangely. Az édesanyám nagyon jól vezet. My mother drives very well. Nagyon könnyen meg tudjuk csinálni. We can do it very easily. Új

szavak to serve tu szőrv kiszolgálni, való valamire to wrap (up) tu rep áp becsomagolni to deliver tu dilivör kézbesíteni, (el)szállítani to stock tu sztok raktáron tartani, feflszerelni, áruval ellátni to support tu szöpórt támogatni, (alá)támasztani insulated inszjuléjtid szigetelt to let tu let kiadni, bérbe adni, (ki)bérelni for sale fór széjl eladó (valami) out of order aut ov órdör rossz, nem működik greasy gríszi zsíros, olajos to support tu szöpórt támogatni, (alá)támasztani to deliver tu dilivör kézbesíteni, (el)szállítani greasy gríszi zsíros, olajos insulated inszjuléjtid szigetelt to let tu let kiadni, bérbe adni, (ki)bérelni to stock tu sztok raktáron tartani, feflszerelni, áruval ellátni to serve tu szőrv kiszolgálni, való valamire for sale fór széjl eladó (valami) to wrap (up) tu rep áp becsomagolni out of order aut ov órdör rossz, nem működik Más

sorrendben Is your house insulated? Szigetelt a házad? My sister’s house is for A nővérem háza eladó. The fridge is out of order. A hűtő nem működik. - 249 - Don’t use this plate. It’s greasy Ne használd ezt a tányért. Zsíros There are a few rooms to let. Van néhány kiadó szoba. The shop-assistant will serve us. Az eladó kiszolgál bennünket. Can you wrap up these boods? Becsomagolná ezeket a könyveket? They will deliver the cupboards in the evening. A konyhaszekrényeket este fogják leszállítani. The trade-union supports the lapbourers. A szakszervezet segíti a dolgozókat. Egészítsd ki Mikor fogja kiszállítani ezeket a serpenyőket? What time will you deliver these saucepens? A mi házunk szigetelt. Our house is insulated. Mióta rossz az autó? How long has the car been out of order? Ez a szerszám favágásra való. This tool serves to cut wood. Olajos a kezed. You have greasy hands. Támogatsz majd bennünket az

értekezleten? Will you support us at the meeting? Kibérelhető ez a repülőgép? Is this plane to let? Két évvel ezelőtt tartottunk ilyet. We stocked it two years ago. A szomszédaink háza eladó. Our neighbours’ house is for sale. Be akarod csomagolni ezt a kézitáskát? Do you want to wrap up this hadbag? Add meg a szavak angol megfelelőjét szigetelt insulated becsomagolni to wrap up raktáron tartani to stock elromlott out of order kézbesíteni to deliver zsíros greasy kiszolgálni to serve bérbe adni to let támogatni to support eladó for sale - 250 - Figyeld meg az alábbi mondatot: I don’t know where this book is. Nem tudom, hol van ez a könyv. A mondat vastagon szedett mellékmondatát függő kérdésnek nevezzük. Jellemzője: a mellékmkondatot egy kérdő névmás (where, when stb.) vezeti be, és utána egyenes szóred következik. Pl.: Tell me when they will come. Mondd meg nekem, mikor fognak jönni. Don’t tell

them where I have put my savings. Ne mondd meg nekik, hová tettem a megtakarított pénzemet. Gyakorlat Tudod, az mennyibe kerül? Do you know how much it is? Mondd meg, mikor látogathatlak meg. Tell me when I can visit you. Nem tudom, itt ki szolgál ki. I don’t know who serves here. Péter megmondja nekünk, melyik ház kiadó. Peter will tell us which house is to let. Tudod, hogy mit csinálnak a gyermekeid? Do you know what your children are doing? Új igék to mop tu mop feltörölni, felmosni to iron tu ájön vasalni, kivasalni to dust tu dászt leporolni, kiporolni to peel tu píl (meg)hámozni to empty tu empti kiüríteni, kiborítani to turn on tu tőrn on kinyitni, felkapcsolni, bekapcsolni to turn off tu tőrn of elzárni, kikapcsolni Gyakorlat I have already mopped the floor. Már feltöröltem a padlót. Will you iron this shirt for me? Légy szíves, vasald ki ezt az inget nekem! We must dust the chairs. Le kell porolnunk a

székeket. Peel the potatoes for dinner. Hámozd meg a krumplit vacsorára! Did you empty the ashtrays? Kiürítetted a hamutartókat? Turn on the TV set, please. Kérlek, kapcsold be a Tv-készüléket. You must turn off the tap. El kell zárnod a csapot. - 251 - Egészítsd ki Mialatt a szoknyát vasaltam, a férjem visszajött. While I was ironing the skirt my husband returned. Mielőtt reggelizni kezdtem, bekapcsltam a kenyérpirítót. Before I started to eat breakfast I had turned on the toaster. Még mindig hámozod ezeket a zöldésgeket? Are you still peeling these vegetables? Minden reggel kiürítjük a szemétládát. We empty the rubbish-bin every morning. Le kell porolnod a könyvszekrényedet. You must dust your bookcase. Anya, mi fel tudjuk törölni a padlót a fürdőszobában. Mother, we can mop the floor in the bathroom. Emlékszem, hogy kikapcsoltam a rádiót, mielőtt elmentem. I remember that I had turned off the radio before I left.

Add meg a szavak angol megfelelőjét kikapcsolni to turn off feltörölni to mop kivasalni to iron meghámozni to peel kinyitni to turn on kiüríteni to empty leporolni to dust Ha valamilyen élőlény, tárgy létezését, mennyiségét, vagy éppen a nemlétét állapítjuk meg, akkor a there is/there are szerkezetet használjuk. Ezzel a szerkezettel kérdést úgy képezünk, hogy a there nyelvtani alany és a segédige szórendjét megcseréljük. Pl.: There is a book on the table. Is there a book on the table? Van könyv az asztalon? There are cars in the street. Are there any cars in the street? Vannak autók az utcán? There has been a meeting here. Has there been a meeting here? Volt itt értekezlet? Ez a szerkezet valamennyi igeidőben alkamazható. - 252 - Képezz kérdéseket There were many bicycles in that shop. Were there many bicycles in that shop? There is a house for sale in London. Is there a house for sale in London? There will be

sales in this supermarket. Will there be sales in this supermarket? Igenlő válasz képzéséhez a yes határozószót, a there nyelvtani alanyt és a segédigét használjuk. Tagadó válasz képzéséhez a no tagadószót, a there szót, a segédigét és a not határozószót használjuk. Is there coffee at home? Yes, there is. Are there any mops here? Will there be a meeting here? Igen, van. No, there isn’t. Nincs. Yes, there are. Igen, van No, there aren’t. Nincs. Yes, there will. Igen lesz No, there won’t. Nem lesz. Add meg az igenlő és tagadó válaszokat Have there been any accidents this month? Yes, there have. No, there haven’t. Are there any cups in the cupboard? Yes, there are. No, there aren’t. Will there be any good films on Tv today. Yes, there will. No, there won’t. Have there been any labourers here? Yes, there have. No, there haven’t. Új igék to offer tu oför (fel)ajánlani, (fel)kínálni to permit tu pömit

engedélyezni, (meg)engedni to allow tu ölau megengedni, engedélyezni to promise tu promisz megígérni to refuse tu rifjúz visszautasítani, elutasítani Gyakorlat He promised me a new car. Egy új autót igért nekem. Will they offer you a better job? Felkínálnak neked egy jobb állást? The management refused to give me a raise. A vezetőség elutasította, ahogy emelje a fizetésemet. Mother will now allow you to go to the cinema. Anya nem fogja megengedni, hogy elmenj a moziba. Have they premitted you to bring the dog? Megengedték neked, hogy elhozd a kutyát? - 253 - Egészítsd ki Nem engedem meg, hogy itt dohányozz. I don’t permit/allow you to smoke here. Visszautasította, hogy segítsen nekem. She refused to help me. Igérd meg, hogy korán visszajössz. Promise me you will return early. Két lakást ajálhatok neked. I can offer you two apartments. Add meg a következő szavak angol megfelelőjét felkínálni to offer elutasítani

to refuse megengedni to permit engedélyezni to allow megígérni to promise Fordítsd angolra Gyorsan ki kell ürítenünk a fridzsidert. We must empty the fridge fast. Mikor szállítják a konyhaszekrényeket? What time will they deliver the cupboards? Nagyon udvariasan mondta ezt. (lány) She said this very politely. Használhatod ezt a vödröt. You can use thsi bucket. Mennyit keresel havonta? How much do you earn monthly? Gyönyörűen néztek ki együtt. You look beautiful together. Mondd meg, hol vannak ezek a serpenyők. Tell me where these saucepans are. Van kenyér otthon? Is there any bread at home? Mindig nagyon jól vezette az autót. (fiú) He has always driven the car very well. - 254 - 18. Lecke – Második rész Olvasd el figyemesen a következő párbeszédet. Peter: Mary, have you heard that a lot of labourers don’t like their jobs? Mery: No, I haven’t. and why don’t they like their jobs? Peter: They say their wages are too

low and they must often apply for a raise. Mary: Well, I have heard about that. But the management has refused their applications so far. Hardly any employees like the management Peter: And the other problem is that there is unemployment in our surroundings. Even John has hardly worked this summer. The trade-union wants to negotiate about the strike. Mary: And all our employees are members of this trade-union. The management already knows about it and wants to fire some of the employees. Do you know how many people they want to fire? Peter: No, I don’t. I think there must be a few But there are many unskilled workers and they will not get a job. John: I must give my thanks to your mother because she has helped me. Barbara: How did she help you? John: You know I wante to buy a car after I had earned more money. But I was still short of money and she gave me some. Barbara: Today we must go to the supermarket to do some shopping. There are many things on my

shopping-list. Now you can return thsi money! John: Why must we go to the supermarket all the time? Barbara: Because the shop-assistants are very polite there and they stock almost everything. And today they have sales there John: Good, today I’ll take you to the supermarket in my new car. Tom: Mary, today we have a lot of work to do. Mary: I know. I must dust the tables, empty the rubbis-bin and iron my father’s shirts. Tom: And I must place the gas-cooker somewhere else, because it cannot stand next to the fridge. Mary: But yu can’t do it today. All of our electric tools are out of order Tom: I almost forgot about it. then I’ll go and buy a new electric oven to the kitchen. Mary: But Tom, we must pay for it in cash and right now we are short of cash. Tom: Then I will peel the vegetables for dinner. Barbara. Now you can read it, but later I will turn on the radio and we can listen to some music. - 255 - Peter: But I want to read this book tonight.

You know I read two books daily Barbara: What are the contents of that book? Peter: The contents of this book are very important and useful for a secretary. Barbara. Then I will also read that book. Fordítsd angolra A kollégáim nem akarják ezt a sztrájkot. My colleagues don’t want this strike. Találkozunk, hogy tárgyaljunk a fizetésemelésekről? Will we meet to negotiate raises? Az alkalmazottaink le akarják cserélni a vezetőséget. Our employees want to change the management. Mielőtt munkához láttunk, vártunk rájuk. Before we started work we had waited for them. Miután megírtam a levlelet, két bélyeget vettem. After I had written a letter I bought two stamps. Azt hiszem, hogy jobb beosztást és magasabb fizetést I think I will apply for a better job and fogok kérni. higher wages. Ebben az évben zabot akarnak termeszteni. They want to grow oats this year. Két évvel ezelőtt gyönyörű környezetben laktunk. Two years ago we lived in

beautiful surroundings. Emelték már a fizetéseket? Have they already raised wages? Minden vevő elégedett a vásárlással az élelmiszeráruházunkban. All customers are satisfied with the shopping in our supermarket. Ne felejtsd el a bevásárlő-litát és a (bevásárló)táskát magaddal vinni. Don’t forget to take the shopping-list and the shopping-bag. Csak a kiárusítás alatt adnak árengedményt? Do they give discounts only during sales? A pénztárnál kell hagynom a bevásárlókocsit? Must I leave the trolley at the cashdesk? Sokat keres és csak leértékelt holmit vásárlo. (fiú) He earns a lot and buys only bargains. Ebben a városban nincs barátom. I haven’t any friends in this town. I have no friends in this town. Szinte soha nem készítenek házi feladatot. They hardly ever do homework. Úgy gondolod, hogy ez a konyhaszekrény hasznos lesz a konyhában? Do you think this cupboard will be useful in the kitchen? Ez a hír nagyon fontos.

This news is very important. Mennyibe kerül ez a kerékpár? How much is this bicycle? Ez a történet nem lehet igaz. This story can’t be true. Van valami mondanivalód a számomra? Have you anything to tell me? - 256 - Hol vannak a törölközők? Where are the towels? Mielőtt elmentünk Máriához, feltöröltük a padlót. Before we went to Mary we had mopped the floors. Nagyon különös a járása (fiú) He walks very strangely. A TV készülék rossz. The TV set is out of order. Az eladó éppen csomagolja, amit vettem. The shop-assistant is just wrapping up my shopping. Kérdezt meg, mikor zárja be az üzletet! (fiú) Ask him when he shuts the shop. Porold le az asztalokat és vasald ki ezeket a ruhákat! Dust the tables and iron these clothes. Ki tudod kapcsolni a rádiót? Can you trun off the radio? Vannak itt könyvek (egyáltalán)? Are there any books here? Kiejtési gyakorlat í á áj éj peel dust iron sale seen bucket tile

make leave but wide late green sun drive date - 257 - 19. Lecke 19. Lecke – Első rész Új szavak gale géjl szélvihar hail héjl jégeső shower sauör zápor, zivatar ice ájsz jég shade séjd árnyék dew djú harmat thunderstorm tszándörsztórm mennydörgés umbrella ámbrelö esernyő road roud (köz)út, országút hurricane hárikön hurrikán thaw tszó olvadás sunny spells száni szpelz napos idő thaw tszó olvadás umbrella ámbrelö esernyő shade séjd árnyék hail héjl jégeső sunny spells száni szpelz napos idő road roud (köz)út, országút thunderstorm tszándörsztórm mennydörgés ice ájsz jég gale géjl szélvihar hurricane hárikön hurrikán dew djú harmat shower sauör zápor, zivatar Más sorrendben - 258 - Gyakorlat There were a lot of glaes in January. Januárban sok szélvihar volt. There was some hail this morning. Ma reggel jégeső esett (volt).

There is ice on the water. Jég van a vízen. Can you see the dew on the grass? Látod a harmatot a füvön? There are no thunderstorms in these surroundings. Ezen a vidéken nincsenek égiháborúk. Don’t forget your umbrella. Ne feledkezz meg az esernyődről! This road is too narrow for a van. Ez az út túl keskeny egy zárt teherautó számára. Hurricanes bring a lot of rain. A hurrikánok sok esőt hoznak. The thaw will start next month. Az olvadás a jövő hónapban kezdődik. The shade is long in the afternoon. Délután hosszú az árnyék. There will be a shower in the morning. Reggel zápor lesz. Sunny spells don’t often happen in autumn. Ősszel a napos idő nem gyakori. Egészítsd ki Nem szeretem az olvadást. I don’t like the thaw. Vettél már új esernyőt? Have you already bought a new umbrella? Árnyalatnyi mosoly volt az arcán. There was a shade of smile on his face. Ezen a tavaszon nem lesz jégeső. There won’t be any hail

this spring. A legutolsó napos idő egy hónappal ezelőtt volt. The last sunny spell was a month ago. Ezt az utat kell választanunk. We must take this road. Nyáron szeretem a mennydörgéseket. I love thunderstorms in summer. Sok jég van a folyón. There is a lot of ice on the river. Valóban ki akarsz menni ebben a viharos szélben? Do you really want to go out in this gale? A hurrikán Amerika közelében van. The hurricane is near America. Reggel mindig van harmat a füvön. There is always dew on the grass in the morning. Úgy vélem holnap záporok lesznek. I think there will be showers tomorrow. - 259 - Fordítsd angolra Az árnyékom mindig mögöttem jár. My shade always goes behind me. Ez az út a legjobb. This road is the best. Ebben a hónapban sok mennydörgés volt. This month there have been many thunderstorms. Nem szeretem a záporokat. I don’t like showers. Vedd fel a cipődet! A fű harmatos. Put on your shoes! There is dew on the

grass. Amikor olvadás van, az utcák nedvesek. When there is thaw the streets are wet. Elvihetem az esernyődet? Can I take your umbrella? A hurrikánban mindent elveszítettünk. We lost everything in the hurricane. Valóban szereted a hideg teát jéggel? Do you really like cold tea with ice? Remélem napos idő lesz ősszel. I hope there will be sunny spells in autumn. Tegnap eső és jégeső volt. Yesterday we had rain and hail. Télen gyakran van viharos szél. There are often gales in winter. A legutolsó olvadás után megérkezik a tavasz. Spring will come after the last thaw A feltételes mondat Az angolban a feltételes mondatnak három típusa van, most az első típussal foglalkozunk. Az első típus (I. Conditional) a jövőre utal A feltétel teljesülése, illetve a jövőbeni cselekvés bedövetkezése valószínű. Pl.: If you return this book you will get another. Ha visszahozod ezt a könyvet, kapsz egy másikat. If she leaves too late, she will be

late for her bus. Ha túl későn meggy el, lekési az autóbuszát. The weather will be nice if the temperature isn’t lower. Az időjárás kellemes lesz, ha a hőmérséklet nem lesz alacsonyabb. Az if [if] jelentése: ha, feltéve hogy. Jegyezd meg, hogy a feltételes mondatban (vagyis az if utáni tagmondatban) jelen időt (Simple Present) a főmondatban pedig egyszerű jövő időt (Simple Future) használunk. Egészítsd ki Ha esik az eső, nem megyünk sétálni. If it rains we won’t go for a walk. - 260 - Nem leszel jó orvos, ha nem tanulsz. You won’t be a good doctor if you don’t learn. Ha fagy lesz honap, otthon maradunk. If there is frost tomorrow, we will stay at home. Ha nem viszi az esernyőjét, átázottan fog hazajönni. If she doesn’t take her umbrella she will return home wet. Új szavak slippery szlipöri csúszós, síkos severe sziviör szigorú, kemény changeable cséjndzsöbl véltozékony dense densz sűrű, tömör

oppressive opresziv tikkasztó, nyomasztó dangerous déjndzsörösz veszéjes changeable cséjndzsöbl véltozékony oppressive opresziv tikkasztó, nyomasztó slippery szlipöri csúszós, síkos severe sziviör szigorú, kemény dense densz sűrű, tömör dangerous déjndzsörösz veszéjes Más sorrendben Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Do you like the weather today? • No, it’s awful. In the morning the fog was so dense that I didn’t see my car • Yes, and the streets were slippery. It was dangerous I think this winter will be severe • I am not sure. The weather is always changeable in November And it’s better than the oppressive heat in summer. - 261 - Fordítsuk le a fenti párbeszédet Do you like the weather today? Tetszik neked az időjárás ma? No, it’s awful. Nem, szörnyű. In the morning the fog was so dense that I didn’t that I didn’t see my car. Reggel a köd olyan sűrű volt, hogy nem láttam az

autómat. Yes, the streets were slippery. Igen, az utcák csúszósak voltak. It was dangerous. Veszélyes volt. I think this winter will be severe. Azt hiszem, ez a tél kemény lesz. I am not sure. Ebben nem vagyok biztos. The weather is always changeable in November. Novemberben az időjárá mindig változékony. And it’s better than the oppressive heat in summer. És ez jobb, mint a tikkasztó hőség nyáron. Egészítsd ki Kemény fagy állt be. Severe frost has set in. Magyarországon az időjárásunk változékony. We have changeable weather in Hungary. Az utcákon nagyon sűrű a forgalom. There is dense traffic in the streets. Az út csúszós volt, így gyalog mentünk. The road was slippery so we went on foot. Ezek az állatok veszélyesek lehetnek. These animals there has been oppressive heat. Add meg a szavak angol megfelelőjét változékony changeable tömör dense síkos slippery szigorú severe nyomasztó oppressive veszélyes

dangerous Eddig tanult sorszámnevek first első second második third harmadik fourth negyedik - 262 - További sorszámneveket úgy képezünk, hogy a tőszámnévhez –th végződést illesztünk. Pl.: six szixth sziksztsz seven seventh szevntsz Néhány számnév írása a –th végződés követően megváltozik. Pl.: five fifth fiftsz twelve twelfth tovelftsz Az –y –ra végződő számneveknél a szóvégi –y –ie betűkre változik a –th végződés hozzáadását követően. Pl.: twenty toventiötsz -twentieth Ha a sorszámnév utolsó egysége –egyedik, -kettedik, -harmadik, akkor természetesen a first, second, third sorszámnév-egységeket használjuk. Pl.: huszonegyedik twenty-first toventi főrszt harminckettedik thiry-second tszőrti szekönd hatvanharmadik sixty-third szikszti tszőrd Gyakorlat A tizedik munkanapunk volt. It was our tenth day of work. Ez a könyv jobbra a huszonhatodik polcon van. This book is on the

twenty-sixth shelf on the right. A nenyvenhetedik tanár éppen most pályázta meg az állást. The forty-seventh teacher has just applied for the job. Ha a sorszámnevet számjeggyel írjuk le, akkor a számjegyhez a sorszámnév írott alakjának utolsó két betűjét is hozzá kell írnunk. Pl.: first 1st second 2nd third 3rd twenty-fifth 25th - 263 - Új igék to need tu níd megkívánni, valamire szükségének lenni to freeze tu fríz megfagyni, megdermedni to melt tu melt megolvadni, elolvadni to drizzle tu drizl permetezni, szitálni (eső) to drop tu drop csepegni, esni, süllyedni to set in tu szet in kezdődni, beállni to drop tu drop csepegni, esni, süllyedni to melt tu melt megolvadni, elolvadni to set in tu szet in kezdődni, beállni to need tu níd megkívánni, valamire szükségének lenni to drizzle tu drizl permetezni, szitálni (eső) to freeze tu fríz megfagyni, megdermedni Más sorrendben Rendhagyó igék

I. alak II. alak III. alak freeze fríz froze frouz frozen frouzn set in szet in set in szet in set in szet in Gyakorlat He has always needed our help. Mindeg szüksége volt a segítségünkre. The water has frozen. A víz megfagyott. The thaw will set in next month. Az enyhébb idő a jövő hónapban kezdődik. The ice has already melted. A jég már elolvadt. We won’t go to town if i drizzles tomorrow. Nem megyünk a városban, ha szitál az eső honap. Don’t drop this magazine on the floor. Ne ejtsd le ezt a folyóiratot a padlóra! Egészítsd ki Valami leesett az asztalról. Something has dropped from the table. Tavasszal a jég elolvadt. Ice will melt in spring. Le kell fagyasztanunk valamennyi ételt. We must freeze some food. - 264 - Szükséged van az autóra ma? Do you need the car today? Ha kemény fagy kezdődik, elmegyünk ebből a vároból. If severe frost sets in we well leave this town. Tegnap egész nap szitált az eső.

It was drizzling all day yesterday. Add meg az igék angol megfelelőjét megfagyni to freeze megkívánni to need Megolvadni to melt kezdődni to set in permetezni to drizzle süllyedni to drop Figyeld meg a következő mondatokat: They make cars in this factory. Ebben a gyárban autókat készítenek. Cars are made in this factory. Autók készülnek ebben a gyárban. A második mondat szenvedő szerkezetben (Passive Voice [pásziv vojsz]) van, amit akkor használunk, ha az alany kiléte nem lényeges, s ezért a mondat végére kerül, vagy teljesen hiányzik a mondatból. A szevedő szerkezetet a to be ige megfelelő alakja, és a főige III alakja felhasználásával képezzük. Gyakorlat The hammer was found in the shed. A kalapácsot a fészerben találták. The floor in the kitchen will be mopped tomorrow. A konyhában a padlót holnap törlik fel. Alakítsd át a cselekvő szerkezetű mondatokat szenvedő szerkezetű mondatokká She emptied the basket.

The basket was emptied. She has ironed her son’s shirts. Her son’s shirts have been ironed. We will negotiate a raise tomorrow. A raise will be negotiated tomorrow. They deliver newspapers every day. Newspapers are delivered every day. A cselekvő szerkezetű mondat tárgya a szenvedő szerekezetű mondat alanya lesz. - 265 - Fordítsd angolra Elfelejtettem az esernyőt elvinni. I have forgotten to take the umbrella. Ezen a nyáron csak néhány menndörgés volt. We have had only a few thunderstorm this summer. Ezt az utat két évvel ezelőtt építették. This road was built two years ago. A tizenkettedik rendőr túl későn érkezett. The twelfth policeman came too late. He nem dolgozol, nem lesz pénzed. If you don’t work you will not have money. Minden levelet elküldtek már. All letters have already been sent. Meglátogatjuk Jánost és Máriát, ha nem szitál We will visit John and Mary if it dosen’t az eső. drizzle. A pulóveremet

(meg)kötötték. My sweater has been knitted. Ha a köd sűrű, nem látunk semmit. If the fog is dense we will see nothing. A csúszós utak nagyon veszélyesek. Slippery roads are very dangerous. Sok új ruhára van szükségem. I need a lot of new clothes. Ez az ötvenedik alkalmazottunk. This is our fiftieth employee. - 266 - 19 Lecke – Második rész Új szavak double bed dábl bed dupla ágy sheet shít lepedő blanket blen(g)kit takaró pillow pilou párna pedspread bedszpred ágytakaró alarm clock ölárm klok ébresztőóra sheets shítsz lepedő, lapok wardrobe o ruhatár, gardrób, ruhásszekrény rug rág kisebb szőnyeg dressing-grow dreszin(g) gaun hálóköntös single bed szingle bed szimpla ágy deam drím álom, ábránd nightmare nájtmeör rámálom rug rág kisebb szőnyeg deam drím álom, ábránd pedspread bedszpred ágytakaró double bed dábl bed dupla ágy pillow pilou párna nightmare

nájtmeör rámálom blanket blen(g)kit takaró wardrobe o ruhatár, gardrób, ruhásszekrény alarm clock ölárm klok ébresztőóra sheets shítsz lepedő, lapok dressing-grow dreszin(g) gaun hálóköntös single bed szingle bed szimpla ágy sheets shítsz lepedő, lapok vórdroub Más sorrendben vórdroub - 267 - Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • What do you want to have in our new bedroom? • We must have one double bed or two single beds. • I think we can have a wardrobe in the corner of the room. • Yes, and two small rugs near the bed. I want to buy many new things I am thinkig about new dressing-rowns, new pillows and blankets. • sheets and a large bedspread. Can we afford it? • I hope we can. We can also buy a new electric alarm clock They are very good • Will we buy new, nice dreams too? • I think that after we buy all the new thins we can afford only nightmares. They are cheaper. Fordítsuk le a fenti

párbeszédet What do you want to have in our new bedroom? Mit akarsz, mi legyen az új hálószobánkban? We must have on double bed or two single beds. Nekünk vagy egy dupla ágy vagy két szimpla ágy kell. I think we can have a big wardrobe in the corner of the room. Azt hiszem, lehet egy nagy ruha-szerkényünk a szoba sarkában. Yes, and two small rugs near the bed. Igen, és két kisebb szőnyeg az ágy mellé. I want to buy many new things. Sok új dolgot akarok venni. I am thinking about new dressing-gowns, pillows and balnkets. Új köntösökre, párnákra és takarókra gondolok. new sheets and a large bedspread. új ágynemű és egy hatalmas ágytakaró (is kellene). Can we afford it? Megengedhetjük mindezt? I hope we can. Remélem igen. We can also buy a new electric alarm clock. Új elektromos ébresztőórát is vehetünk. They are very good. Azok nagyon jók. Will we buy new, nice dreams too? Veszünk új, kellmes álmokat is? I think that

after we buy all the nes things we can afford only nightmares. Azt hiszem, miután az összes új dolgot megvásároltuk, csak rémálmokat engedhetünk meg magunknak. They are cheaper. Azok olcsóbbak. - 268 - Egészítsd ki Nekik kétágyas szobáik vannak itt. They have rooms with double beds here. Egy új hálóköntöst kell vennem a feleségemnek. I must buy my wife a new dressing-gown. Csak párnákat és takarókat adhatunk neked. We can only give you pillows and blankets. Mennyibe kerül ez az ébresztőóra? How much is this alarm clock? Láttad a zöld ágyneműt a boltban? Did you see the green sheets in the shop? Egy egyágyas szobát veszünk ki a lányunknak. We’ll take on single bed for our daughter. Milyen színüek a kis szőnyegeid? What colour are your rugs? Az ágytakarónak fehér színűnek kell lennie. The bedspread must be white. Készítünk egy ruhásszekrényt és a sarokba tesszük. We’ll make a wardrobe and put it in the

croner. Gyakran álmodsz éjjel? Do you often have dreams at night? Az utolsó napok mindegyike egy rémálom volt számomra. The last days were a nightmare for me. Add meg a szavak angol megfelelőjét álom dream takaró blanket hálóköntös dressing-gown párna pillow ébresztőóra alarm clock kisebb szőnyeg ru lepedő sheet ágynemű, lapok sheets ágytakaró bedspread lidércnyomás nightmare ruhatár wardrobe ikerágy double bed szimpla ágy single bed - 269 - Dátumok írás és olvasása A dátumokat a következőképpen írják: On 21ts October október huszonegyedikén Figyeld meg, hogy a kiejtésben járulákos szavak jelennek meg, amelyek írásban nem szerepelnek. Ezek a the –a számnév előtt –és az of – a hónap neve előtt Pl.: The bed will be delivered on 15th November. Dzö bed ovil bí dilivörd on Dzö fiftíntsz ov nouvembör This letter was written on 31st July. Dzisz letör ovoz ritn on Dzö tszőrti főrszt ov

dzsuláj Az ágyat november 15-én szállítják. Ezt a levelet július 31-én írták. Új igék to kill tu kil megölni, meggyilkolni to drown tu draun vízbe fulladni, megfulladni to wreck tu rek összeroncsolni, tönkretenni to burn tu bőrn égni, elégni, megégni Rendhagyó igék burn I. alak bőrn burnt II. alak bőrnt burnt III. alak bőrnt Gyakorlat He killed seven people. Hét embert ölt meg. This man has drowned his dog. Ez az ember vízbefolytotta a kutyáját. Don’t wreck my car! Ne rongáld meg az autómat. Wood burns easily. A fa könnyen (jól) ég. Szenvedő szerkezetben az új igéknek más a jelentése: to be killed tu bí kild életét veszteni (balesetben), elesni (háborúban to be drowned tu bí draund vízbe fulladni to be wrecked tu bí rekt összetörni, megrongálódni, hajótörést szenvedni to be burnt down tu bí bőrnt daun leégni - 270 - to be blown down tu bí bloun daun ledönteni, kidönteni to be

blown out tu bí bloun out elfújni Gyakorlat Fifty-two people were killed in this accident. Ebben a balesetben ötvenkét ember vesztette az életét. You will be drowned if they don’t teach you to swim. Vízbe fulladsz, ha nem tanítanak meg úszni. The plane was wrecked in a hurricane. A reülőgép megrongálódott a hurrikanban. The fire will be blown out in a minute. A tüzet elfújják egy perc alatt. Many trees were blown down yesterday. Tegnap sok fát kidöntöttek. The car was burnt down. Az autó leégett. Egészítsd ki A hurrikán május 23-ikán rongálta meg a szállodát. The hurricane wrecked the hotel on 23rd May. A vízbe fulladhatsz, ha holnap úszol. You can drown if you swim tomorrow. Egy gyerek vesztette életét a múlt héten. A child was killed in the accident. A házunk leégett a múlt héten. Our house was burnt down last week. A fák ledőltek a viharos szélben. The trees were blown down in the gale. Több mint száz ember

fulladt a vízbe, amikor More than a hundred people were drowned a hajó hajótörést szenvedett. when the ship was wrecked. Emberek másokat ölnek meg nap mint nap. People kill other people every day. Fával fűteaz télen? Do you burn wood in the winter? A tüzet elfújták. The fire has been blown out. Új szavak (melléknevek) sleepy szlípi álmos, almosító quiet kovájöt csendes, nyugodt, békés unpleasant ánpleznt kellemetlen noisy nojzi zajos, lármás, hangos dirty dőrti piszkos, koszos, szennyes modern modörn korszerű, modern, mai - 271 - Gyakorlat I feel sleepy this morning. Ma reggel álmosnak érzem magam. Our street is very quiet. A mi utcánk nagyon csendes. Ningtmares are unpleasant. A lidércnyomások kellemetlenek. These children were very noisy. Ezek a gyerekek nagyon lármásak voltak. We must clean the car because it is dirty. Meg kell tisztítanunk az autót, mert koszos. This is a modern factory. Ez egy korszerű

üzem. Egészítsd ki A gyermekeink nagyon álmosak. Our children are very sleepy. Hangos szomszédaink voltak. We had noisy neighbours. Nézz a koszos kazeidre! Look at your dirty hands! Egy csendes városban akarok élni. I want to live in a quiet town. A legújabb típsú autók drágák. Modern cars are expensive. Még sose találkoztam kellemetlenebb emberrel! I have never met a more unpleasant man! Forsítsd angolra a szavakat csendes quiet koszos dirty lármás noisy korszerű modern álmos sleepy kellemetlen unpleasant A következő főnevek mindig többes számú alakban jelennek meg: trousers trauzörz nadrág spectacles szpektöklz szemüveg scissors szizörz olló binoculars binokjulörz távcső glasses glásziz szemüveg Ezen tárgyak mennyiségének pontos meghatározására a pair of [peör ov ] –egy pár szókapcsolatot használjuk. - 272 - Gyakorlat I want to buy a pair of trousers. Egy nadrágot akarok vásárolni.

Where are my binoculars? I don’t see them. Hol van a távcsövem? Nem látom. We have sold ten pairs of spectacles today. Ma tíz szemüveget adtunk el. She cannot find her glasses. Nem találja a szemüvegét. I must buy three pairs of scissors. Három ollót kell vennem. Új igék to get tu get kapni, eljutni valahová, válni valamilyenné to wake up tu ovéjk áp felébredni to snore tu sznór horkolni to dream tu drím álmod(oz)ni, ábrándozni to shave tu séjv borotválkozni, (meg)borotválni to undress tu ándresz levetkőzni Rendhagyó igék I. alak II. alak III. alak get get got got got got wake o woke o vouk woken o dream drím dreamt dremt dreamt dremt véjk voukn Gyakorlat I always get sleepy late at night. Késő éjjel mindig elálmosodom. Undress and go to bed. Vetkőzz le és menj aludni! We woke up at seven. Hétkor ébredtünk fel. Have you ever dreamt about a big house? Álmodtál valaha egy nagy házról?

Do you always snore when you sleep? Mindig horkolsz, amikor alszol? Have you shaved yet? Megborotválkoztál már? Egészítsd ki Ködös lesz az idő. It is getting foggy. A gyerekek már levetkőztek. The children have already undressed. Egy új autóról álmodtam. I have dreamt about a new car. Holnap korábban kell borotválkoznod. You must shave earlier tomorrow. - 273 - Horkolsz általában? Do you usually snore? Hat előtt ébredtek fe. They woke up before six. Fordítsd a szavakat angolra horkolni to snore levetkőzni to undress szerezni to get borotválkozni to shave álmodni to dream felébredni to wake up A 19. Lecke ismétlése, fordítsd angolra Május 25-én erős szélvihar volt. There was a strong gale on 25th May. A mennydörgések mindig veszélyesek. Thunderstroms are always dangerous. Ebben a hurrikánban hat ember veszette életét. Six people were killed in this hurricane. Ha sötét lesz, nem találjuk meg ezt a házat. If

it gets dark we won’t find this house. Ezt az ébresztőórát ebben a boltban vették. This alarm clock was bought in this shop. Szereted a változékony időjárást? Do you like changeable weather? A nadrágod a ruhásszekrényben van. Your trousers are in the wardrobe. A hajó sűrű ködben szenvedett hajótörést. The ship was wrecked in a dense fog. A lányuk tavaly fulladt vízbe. Their daughter drowned last year. Ezen a héten sok zápor volt. There have been many showers this week. Nem fogod megvenni ezt a könyvet, ha minden pénzt ruhára költesz. You won’t buy this book if you spend all the money on clothes. Az a huszadik polcon van. It is on the twentieth shelf. Az étel megfagyott. The food is frozen. A gyerekek még nem ébredtek fel. The children have not woken up yet. Kiejtési gyakorlat au őr e áj shower burn wreck fire drown dirty get ice brown third dense nice down bird set find - 274 - 20. Lecke 20. Lecke –

Első rész Új szavak zebra-crossing zebrö kroszin(g) gyalogátkelőhely, zebra traffic lights trefik lájtsz forgalmi jelzőlámpa pedestrian pidesztriön gyalogos right of way rájt ov ovéj (áthaladási) elsőbbség time-table tájm téjbl menetrend, napi időbeosztás cab keb taxi destination desztinéjsn rendeltetési hely underground ándörgraund földalatti, metró witness o tanú, szemtanú ambulance embjulönsz megnőautó, mentőszolgálat onlookers onlukörz nézők, bémészkodók destination desztinéjsn rendeltetési hely pedestrian pidesztriön gyalogos witness o tanú, szemtanú zebra-crossing zebrö kroszin(g) gyalogátkelőhely, zebra underground ándörgraund földalatti, metró time-table tájm téjbl menetrend, napi időbeosztás traffic lights trefik lájtsz forgalmi jelzőlámpa onlookers onlukörz nézők, bémészkodók ambulance embjulönsz megnőautó, mentőszolgálat cab keb taxi right of

way rájt ov ovéj (áthaladási) elsőbbség vitnesz Más sorrendben vitnesz There were many witnesses of that accident. Annak a balesetnek sok szemtanúja volt. One boy was taken to hospital in an ambulance. Egy fiút mentővel koházba szállítottak. The onlookers wanted to see everything. A nézők mindent látni akartak. - 275 - Even a zebra-crossing can be dangerous. Még a gyaloátkelőhely is veszélyes lehet. Are there any traffic lights in this street? Van egyáltalán forgalmi jelzőlámpa ebben az utcában? Where are these pedestrians going? Hová mennek ezek a gyalogosok? The car on the right has the right of way. A jobboldali autónak van áthaladási elsőbbsége. Where can I find the time-table? Hol találom a menetrendet? I took a cab to get to the office. Egy taxit fogtam, hogy a hivatalba vigyen. The destination of this ship is new york. Ennek a hajónak New York a célállomása. If we go by underground we will get there faster. Ha

földalattival megyünk, gyorsabban érünk oda. Egészítsd ki Ez a menetrend régi. This time-table is old. Ma nagyon sok gyalogos van az utcákon. There are many pedestrians in the streets today. Túl sok volt a bámészkodó. There were too many onlookers. Hány taxi van ebben a városban? How many cabs are there in this town? Több gyalogátkelőhelyet kell létesítenünk. We must make more zebra-crossings. A forgalmi jelzőlámpák már két napja nem működnek. The traffic-lights have been out of order for two days. Ha nem jön a mentőautó, autóval fogunk elvinni téged. If the ambulance doesn’t come we will take you by car. Gyakran utazom metróval. I often go by underground. Minden tanú megértette a kérdéseket. All witnesses understoond the questions. Hová utazol? (Mi a célállomásod?) What is your destination? A mienk az áthaladási elsőbbség? Do we have the right of way? Add meg a szavak angol megfelelőjét taxi cab nézők

onlookers menetrend time-table földalatti underground áthaladási elsőbbség right of way rendeltetési hely destination zebra (gyalogosátkelőhely) zebra-crossing - 276 - mentőautó ambulance gyalogos pedestrian szemtanú witness forgalmi jelőzlámpa traffic-lights Az igék szenvedő szerkezetű, folyamatos alakját jelen és múlt időben (Present Continous, Past Continous) a to be ige folyamatos alakjának, mint segégének a felhasználásával képezzük, és az ige folyamatos alakban lévő tagja, a being [bíin(g)], a főige III. alakja elé kerül. Pl.: She is reading a book. A book is being read. They were building the house The house was being built at at ten yesterday. ten yesterday. Egy könyvet olvasnak. („Egy könyv van olvasva.”) Tegnap tíz órakor (még) építették a házat. Változtasd a cselekvő szerkezetű mondatokat szevedő szerkezetűre She is cleaning her room now. Her room is being cleaned now. They were changing the

management yesterday at two. The management was being changed yesterday at two. They are negotiating raises at the moment. Raises are being negotiated at the moment. Új szavak injured indzsörd megsebesült, megsérült unconscious ánkonsösz öntudatlan, eszméletlen mainly méjnli főleg, többnyire in vain in véjn hiába(való) serious szíriösz komoly, fontos necessary nesziszöri szükséges, nélkülönözhetetlen Gyakorlat They were injured in the accident. A balesetben sérültek meg. Your brother is still unconscious. A fivéred még mindig eszméletlen. It was a ery serious book. Nagyon komoly könyv volt. We tried to help but it was in vain. Próbáltunk segíteni, de hiábavaló volt. John’s sister works mainly at night. János nővére többnyire éjjel dolgozik. - 277 - I think this information is necessary. Azt hiszem, ennek az ismerete szükséges. /Azt gondolom, ez az információ fontos./ Egészítsd ki Megpróbálta

megérteni (azt), de hiába. He tried to understand it but in vain. Főleg zöldségféléket árusítanak. They sell mainly vegetables. Itt egy gyalogátkelőhely szükséges. A zebra-crossing is necessary here. Egy hétnél hosszabb ideig volt eszméletlen. He was unconscious for longer than. Az apám egy komoly kérdést tett fel. My father asked a serious question. Hét gyalogos sérült meg. Seven pedestrians were injured. Add meg a szavak angol megfelelőjét komoly, fontos serious főleg mainly sérült injured hiába in vain szükséges necessary öntudatlan unconscious hiábavaló in vain nélkülözhetetlen necessary A nulla (0) A nullának több anol megfelelője is van: 1) 0 –nulla, kiejtése [ou], akkor használjuk, amikor többszámjegyet sorolunk fel. Pl.: Her telephone number is nine, two, four, 0, seven. A telefonszáma kilenc, kettő, négy, nulla, hét. 2) Nil [nil], a sporteredmények jelentésekor használjuk. Pl.: The result of the

match is four nil. A mérkőzés eredménye négy-nulla. 3) Zero [zirou], mértékegységek jelentésekor használjuk. Pl.: It is sic degrees bellow zero. Fagypont alatt hat fok van. - 278 - 4) Nought (vagy naught) [nót], rendszerint a matematikában és az irodalomban használják. Pl.: Two minus two is nought. Kettő mínusz kettő sz nulla. All her work was for nought. Az összes munkája semmitérő volt. Az Egyesült Államokban a zero-t használják gyakrabban, míg Nagy Brittaniában a nought-ot. Az előbbi példák új szavai: number námbör szám result rizált eredmény minus májnösz mínusz below bilou alul, lent, alatt, alá degree digrí fok, fokozat, mérték Egészítsd ki Alattunk laknak. They live below us. Ott van , lent. It’s there, below. Van egy doktori fokozata. He has a doctor’s degree. Csak bizonyos fokig szeretem (azt). I like it only to some degree. Mi volta a tárgyalások eredménye? What was the result of the

negotiations? Mi a lakásod száma? What is the number of you apartment? Ma a hőmérséklet mínusz öt fok. The temperature is minus five today. Új igék to prevent tu privent megakadályozni, meghiúsítani to run over tu rán ouvör elgázolni (valakit) to hit tu hit megütni, eltalálni, elütni to direct tu dájrekt irányítani to cause tu kóz okozni, előidézni to travel tu trevl utazni - 279 - Rendhagyó igék I. alak II. alak III. alak run rán ran ren run rán hit hit hit hit hit hit Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • When we were travelling to Madrid we saw a terrible accident. • Was anybody killed? • Yes, but wait a moment. A big car hit a building • Were there any pedestrains in the street? • Yes, the car ran over three people. Two of them were killed and one woman was injured. • Were there any policemen there? • There was one policeman. He directed the traffic but could not prevent the accident

• Do you know what caused the accident? • I think the car was out of order. A párbeszédben megjelent a could [kud] szó. Ez a can módbeli segédige múlt idejű alakja Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként When we were travelling to Madrid we saw a Amikor Madrid felé utaztunk, egy borzaszó terrible accident. balesetet láttunk. Was anybody killed? Valaki az életét vesztette? Yes, but wait a moment. Igen, de várj egy percet. A big car hit a building. Egy nagy autó nekiment egy háznak. Were there any pedestrians in the street? Voltak gyalogosok az utcán? Yes, the car ran over three pople. Igen, az autó három embert gázolt el. Two of them were killed and one woman was Közülük kettő életét vesztette, és egy nő seriously injured. súlyosan megsérült. Were there any policemen there? Volt ott rendőr? There was one policeman. Egy rendőr volt. He directed the traffic but could not prevent the accident. Ő irányította a forgalmat, de

a balesetet nem tudta megakadályozni. Do you know what caused the accident? Tudod, mi okozta a balasetet? - 280 - I think the car was out of order. Azt hiszem, az autó elromlott. Válaszolj a következő kérdésekre angolul When did you see that terrigle accident? We say that terrible accident when we were travelling to Madrid. What did the big car hit? The big car hit a building. How many people did the car run over? The car ran over three people. Who was killed? Two of the three people were killed. Were there any policemen there? Yes, there was one policeman. What did he do? He directed the traffic. What coused the accident? The car was out of order. A who kérdő névmás használata Ennek a névmásnak tobb jelentése is van. ezek: ki, kicsoda, kik, akik, kit, akit Ha a who jelentése ki, csak személre kérdez és főnévként használható. Ilyenkor a mondat egyenes szórendben van, állító szerkezetű, és az ige egyes szám 3. személyben áll Pl.:

Who likes you? Ki szeret téged? Who went home? Ki ment haza? Abban az esetben, ha a who kérdő névmás a többi jelentése bármelyikében jelenik meg, a kérdéseket a segédigék, a to be ige megfelelő alakja, vagy a módbeli segédigék felhasználásával képezzük. Pl.: Who were these people? Kik voltak ezek az emberek? Who did you meet? Kivel találkoztál? Fordítsd angolra Ki vesztette életét ebben a balesetben? Who was killed in this accident? Kit látsz az utcán minden nap? Who do you see in the street every day? Ki ez a barna kabátos ember? Who is this man in a brown coat? Ki írja ezeket a gyönyörű leveleket? Who writes these beautiful letters? Kit keresel most? Who are you looking for now? - 281 - Ha a cselekvés szereplőjét meg akarjuk mutatni a szenvedő szerkezetű mondatban, akkor a by elöljárószót használjuk. Pl.: Peter made this chair. This chair was made by Peter. Ezt a széket Péter készítette The trade-union is

negotiating Raises are being negotiated raises. by the trade-union. A fizetésemeléseket a szakszervezetek tárgyalják. Fordítsd angolra A rádiót éppen most kapcsolta be János. The radio has just been turned on by John. Ezeket az autókat egy chicago-ban lévő gyár készítette. These cars are made by a factory in Chicago. Két ember ölte meg őt. He was killed by two men. Hangos gyerekek ébresztettek föl. I was woken up by noisy children. Ha az ige két tagból áll, pl.: wait for, look for, a szenvedő szerkezetben az előljárószónak is meg kell jelennie. Pl.: I looked for it yesterday. It was looked for yesterday. Fordítsd angolra Ezek a szemtanúk látták a balesetet legjobban. These witnesses saw the accident best Fagypont alatt öt fok volt. It was five degrees below zero. Kit gázolt el egy taxi? Who was run over by a cab? A telefonszámom egy, kilenc, nulla, öt, kettő, My number is one, nine, 0, five, two, 0. nulla. Az övéké volt az

áthaladási elsőbbség? Did they have the right of way? Ezek az emberek akartak segíteni, de hiába. These people tried to help but in vain. Többnyire földalattival utazik. (fiú) He travels mainly by underground. I írta ezt a menetrendet? Who wrote this time-table? Súlyosan megsérült? (fiú) Is he seriously injured? Negyven mínusz negyven az nulla. Forty minus forty is zero/nought. A forgalmat most éppen egy rendőr irányítja. The traffic is being directed by a policeman now. Kit szeretsz? Who do you like? - 282 - 20 Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Mary: Peter, have you ever been in an accident? Peter: No, I haven’t, but my brother was yesterday afternoon. Mary: How did it happen? Peter: My brother was on a zebra-crossing at the traffic-lights and a cab was coming from the right. Mary: And what happened? Peter: The cab didn’t stop in time and my brother was hit by it. Mary: Was your brother injured? Peter: Yes, he

was, but fortunately not seriously. Mary: I am glad he wasn’t seriously injured. Were there any witnesses who saw the accident? Peter: There were many onlookers, and the witnesses say my brother did not cause the accident. Barbara: Have you heard the news that yesterday a pedestrian was hit by a car at the traffic-lights? John: No, I haven’t, but some pedestrians think they always have the right of way. Barbara: But everybody knows that it is not true. John: Yes, everybody knows it only the pedestrians don’t. we all must try to prevent accidents. Barbara: You are so right. Policemen cannot do everything John: I think it is better when there are also traffic-lights. Marty: Peter, do you travel mainly by underground to your office? Peter: Yes, I do you travel by underground fast and easily. Mary: Yes, but it has become very expensive. Do you have a time-table? Peter: There are so many underground trains that you don’t need a time-table. And a modern

underground is not noisy or dirty. Barbara: I feel so tired after a hard day of work. John: People are tired when they get home from factories and offices. Barbara: And they do nothing only go to bed early because they are sleepy. John: When it is too noisy outside they wake up. Barbara: I usually wake up even when it’s ounly a little noisy. John: But when you have a nightmare you are glad when you hear the alarm clock. - 283 - Fordítsd angolra Ez már a negyedik szélvihar tizenegy nap alatt. This is already the fourth gale in eleven days. Öt ember vesztette az életét abban a katasztrófában. Five people were killed in that disaster. Sok hajó tört össze. Many ships were wrecked. A tüzet egy erős szél fúta el. The fire was blown out by a strong wind. Egy új szemüvegre van szüksége. (fiú) He needs a new pair of glasses. Ezek az ollók veszélyesek a gyerekekre. These scissors are dangerous for children. Ebben a változékony időjárásban

nem feledkezem meg az erőmről. In this changeable weather I don’t forget my umbrella. A házunk leégett a múlt héten. Our house burnt down last week. Ezek a záporok jót tezsnek a kertünknek. These showers are good for our garden. Hat nadrágot vásároltak. They bought six pairs of trousers. Azon a kemény télen sokszor volt sűrű köd. In that severe winter there was a lot of dense fog. A jég már elolvadt. The ice has already melted. Ez a távcső már öreg; egyy újra van szükségem. These binoculars are old; I need a new pair. Tíz pár cipőt adtnk el. We sold ten pairs of shoes. Ez az ágytakaró szimpla ágyra való. This is a bedspread for a single bed. Az a ruhásszekrény fából készült? Is that wardrobe made of wood? A szemüveged a párnádon van. Your spectacles are on your pillow. Hangosan horkolt. (fiú) He was snoring noisily. Mennyibe kerülnek ezek az ébresztőórák? How much are these alarm clocks? A napos idő után

mennydörgés volt. After the sunny spells there was a thunderstorm. Megégettem a kezemet. I have burnt my hand. Sok ember veszíti az életét ezen a keskeny úton. Many people are killed on this narrow road. Eszméletlen volt, amikor a korházba szállították. (lány) She was unconscious when she was taken to hospital. Ez a kilencedik napon történt. This happened on the ninth day. A hőmérséklet fagypont alá esik (majd). The temperature will drop below zero. Senki nem szeretei ezt a füllesztő hőséget. Nobody likes this oppressive heat. - 284 - Ez az út veszélyesen csúszós. This road is dangerously slippery. Ha szükséged van erre a pénzre, a polcon megtalálod. If you need this money you will find it on thes shelf. Ez a baleset június 27-ikén történt. This accident happened on 27th June. A vásárlót éppen most szolgálja ki egy eladó. The customer is just being served by a shopassistant. Ki jelentkezett erre az állásra? Who

applied for this job? Kire van szükséged? Who do you need? Megelőzték a balesetet? Have they prevented the accident? Kiejtési gyakorlat éj ó vain cause í degree i zero train nought least serious mainly brought leave spring rain thought deep build - 285 - 21. Lecke 21: Lecke – Első rész Új szavak situation szituéjsn helyzet, állapot scene szín színhely, látvány, jelelnet film film film difference difrönsz különbség, különbözet disease dizíz betegésg, kór gesture dzseszcsör gesztus person pőrszn személy, ember invention invensn találmány, invenció play pléj játék, színdarab task tászk feladat struggle strágl küzdelem, harc spy szpáj kém invention invensn találmány, invenció film film film spy szpáj kém situation szituéjsn helyzet, állapot disease dizíz betegésg, kór struggle strágl küzdelem, harc gesture dzseszcsör gesztus scene szín színhely,

látvány, jelelnet person pőrszn személy, ember task tászk feladat difference difrönsz különbség, különbözet play pléj játék, színdarab - 286 - Gyakorlat We are in a difficult situation. Nehéz helyzetben vagyunk. It was a beautiful scene. Gyönyörű látvány volt. Have you seen that filmM Láttad (már) azt a filmet? It is a dangerous disease. Ez veszélyes betegség. Do you see the difference? Látod a különbséget? This is a nice gesture. Ez egy kedves gesztus. Who are these persons? Kik ezek a személyek? Is television a useful invention? Hasznos találmány a televizió? Who has written this play? Ki írta ezt a színdarabot? It is a hard task. Ez kemény feladat. Was it a long struggle? Hosszú küzdelem volt? There are spies in this country. Kmek vannak ebben az országban. Egészítsd ki A különbségek nem jelentősek. The differences are not important. Ez a színdarab nagyon rövid. This play is very short.

Ismeri a helyzetüket? Does he know their situation? Csendesen tedd a dolgod! Do your tasks quietly. Ez a film utolsó jelenete. This is the last scene of the film. Nem ismerem ezt a kórt. I don’t know that disease. Nincs semmi hír a küzdelemről. There is no news of the struggle. Láttuk, amikor ezek a személyek megérkeztek. We saw the arrival of these persons. Különös gesztus volt. It was a strange gesture. Ismersz kémeket? Do you know any spies? Ez a találmány túl költséges. This invention is too expensive. Add meg a szavak angol megfelelőjét küzdelem struggle személy person jelenet scene kém spy találmány invention gesztus gesture - 287 - film film színdarab play feladat task különbség difference helyzet situation betegség disease Ha az ige to nélküli alakjához –ing képzőt illesztünk, akkor jelen idejű melléknévi igenevet kapunk, amelyet melléknévként használunk a mondatokban. Pl.: This job is

exhausting. Ez a munka kimerítő. The difference is striking. A különbség felűtnő. The work is tiring. A munka fárasztó. His gesture was inviting. A gesztusa csábító (hívogató) volt. This disease is catching. Ez a kór ragályos. This news is surprising. Ez a hír meglepő. Új igék a fenti példákból to invite tu invájt meghívni to surprise tu szöprájz meglepni, meghökkenteni. to tire tu tájör elfáradni, kifáradni to strike tu sztrájk (meg)ütni, odavágni to exhaust tu igzószt kimeríteni, kifárasztani Renhagyó igék strike sztrájk struck sztrák sztruck sztrák Gyakorlat Long work always tires me. A hosszú munka mindig kifáraszt. I like to surprise my father. Szeretem meglepni az apámat. We have already invited Peter. Már meghívtuk Péter. They will exhaust their savings soon. Hamarosan kimerítik a megtakarításaikat. The clock is just striking seven. Az óra éppen most üti a hetet. - 288 -

Egészítsd ki Kit akarsz meghívni? Who do you want to invite? Ez a ferőző betegség veszélyes. This catching disease is dangerous. Nagyon megleptél engem. You have suprised me very much. Nagyon fárasztó nap volt. It was a very tiring day. Féraszt tége dez a könyv? Does this book tire you? A kérdése meglepő volt. His question was suprising. A legujabb filmje nagy hatással volt rám. His newest film struck me. A meghívólevele nagyon kedves volt. Her inviting letter was very nice. Már felhasználtuk az összes pénzünket. We have already exhausted all our money. Feltünő ez a különbség? Is this difference striking? Ez a hosszú séta fárasztó volt. This long walk was exhausting. Az if kötőszó más kötőszavakkal helyettesíthető: when o as soon as ez szún ez amint, mihelyt after áftör után, azután, miután before bifór előtt, mielőtt ven amikor Ha az előzőekben felsorolt kötőszók bármelyikét használjuk, a

velük kezdődő tagmondatot időhatározói mellékmondatnak hívjuk. A feltételes mondat első típusa és az időhatározói mellékmondat megegyezik. A felsorolt kötőszavakkal bevezetett tagmondat egyszerű jelen időben (Simple Present) van. Pl.: He will buy the car as soon as he gets the money. Megveszi az autót, amint megkapta apénzt. I will have dinner before I go to him. Megebédlelek, mielőtt elmegyek hozzá. When you are in the same situation you will understand me. Amikor azonos helyzetbe kerülsz, meg fogsz érteni engem. After you mop the floor you will peel potatoes. Miután felmostad a padlót, krumplit fogsz hámozni. - 289 - Fordítsd angolra Amikor esni kezd, hazavisszük a kutyát. When it starts to rain we will take the dog home. Amint elolvasod ezt a knyvet, mondani fogsz nekem valamit róla. As soon as you read this book you will tell me something about it. Mielőtt elmegyünk, kikapcsoljuk majd a rádiót. Before we leave we will turn off

the radio. Kitakarítom a házat, miután dolgoztam a kertben. I will clean the house aftre I work in the garden. Új melléknevek alarming ölármin(g) risztó, aggasztó exciting ikszájtin(g) izgalmas, érdekfeszítő moving múvin(g) megható, megindító foreign forin idegen, külföldi useless júszilisz hasztalan, hasznavehetetlen remarkable rimárköbl figyelemreméltó Gyakorlat I have heard some alarming news. Néhány riasztó hírt halottam. We saw an exciting match. Egy izgalmas mérkőzést láttunk. His speech was moving. A beszéde megindító volt. She is a foreign spy. Ő egy külföldi kém. This is a useless tool. Ez használhatatlan szerszám. This is a remarkable story. Ez figyelemreméltó történet. Egészítsd ki A film nagyon izgalmas volt. The film was very exciting. Egy figyelemreméltó álmom volt. I had a remarkable dream. Nincs külföldi pénze. He has no foreign money. Ez a jelenet nagyon megható. This scene is

very moving. Számomra ez a könyv használhatatlan. This book is useless to me. A várható időjárás aggasztó. The weather forecast is alarming. - 290 - Add meg a szavak angol megfelelőjét külföldi, idegen foreign hasztalaln, használhatatlan useless megindító, megható moving riasztó, aggasztó alarming figyelemreméltó remarkable izgalmas exciting Melléknevek mellett az one határozatlan névmás használata kötelező, és gyakran áll vele határozott névelő. Pl: I have two red chairs and a white one. Van két piros székem és egy fehér. They have two cars. He wants the big one Két autójuk van. Ő a nagyot akarja A one határozatlan névmás állhat többes számban is Pl.: Have you ever seen cheaper ones? Láttál valalha is olcsóbbakat? I like these black ones. Ezek a feketék tetszenek. Illeszd a mondatokba a „one” névmás megfelelő alakját Sok órám van, de egy sem korszerű. I have many clocks, but no modern ones.

Elvesztette az óráját és sok pénzt fizetett egy újért. He lost his watch and paid a lot of money for a new one. Külföldieket is árulsz? Do you also sell foreign ones? Szeretem a kutyákat, de ez nem szép. I like dogs, but this isn’t a nice one. Nincs sok folyóiratom; ezeket a régieket fogom elküldeni. I haven’t many magazines; I will send these old ones. Tudom, hogy a szemüveg drága. mennyit fizettél ezért az újért? I know that glasses are expensive. How much have you paid for these new ones? Az utolsó levele rövid volt. Her last letter was a short one. Ez egy olcsó villa. This fork is cheap one. Ezek közül a könyvek közül csak az izgalmasakat akarom elolvasni. Of all these books I want to read only the exciting ones. - 291 - Új igék to disappoint tu diszöpojnt kiábrándítani, csalódást okozni to excite tu ikszájt felizgatni, izgalomba hozni to move tu múv (meg)mozdulni, mozogni, költözködni, megindiítani

(valakit) to alarm tu ölárm (fel) riasztani, aggasztani to choose tu csúz választani, kiválogatni to hide tu hájd (el)takarni, (el)rejteni Rendhagyó igék choose csúz chose csouz chosen csouzn hide hájd híd híd hidden hidn Gyakrolat You have disappointed me. Csalódást okoztál nekem. The film excited them. A film izgalomba hozta őket. We have moved to Debrecen. Debrecenbe költöztünk. The cars alarmed the animals. Az autók felriasztották az állatokat. What book have you chosen? Milyen könyvet választotál? They chose the largest carpet. A legnagyobb szőnyeget választották. Where have you hidden that? Hová rejtetted? Egészítsd ki Az emberek nem mozdultak. The men didn’t move. Mi izgatott fel? What has excited you? Csalódást okozott a szüleinek. She disappointed her parents. Mindent elrejtettek? Have they hidden everything? A legdrágább könyvet választottam. I chose the most expensive book. Az mindig

megijesztett bennünket. It has always alarmed us. Első rész ismétlése A helyzetünk nagyon nehéz. Our situation is very difficult. Hogyan tetszett neked a színdarab? How did you like the play? Éppen most kaptam néhány meglepő hírt. I have just got some surprising news. - 292 - Mielőtt megnézzük ezt a filmet, elvégezzük a Before we see this film we’ll do our task. feladatunkat. Ez volt a legizgalmasabb mérkőzés, amit valaha is láttam. It was the most exciting match I have ever seen. Mikor akarsz költözni? When do you want to move? Valóban azt hiszed, hogy ez haszontalan? Do you really think it is useless? Történt valami figyelemreméltó? Has anything remarkable happened? A legújabb könyve nagy hatással volt rám. (fiú) His newest book struck me. Van valami különbség e között a két kór között? Is there any diffrence between these two diseases? - 293 - 21. Lecke – Második rész Új szavak engine endzsin motor

petrol petröl benzin, üzemanyag litre lítör liter oil ojl olaj battery betöri elem, akkumlátor trouble trábl baj, gond lorry lori teherautó, tehergépkocsi tyre tájör gumiabroncs brake bréjk fék mechanic mikenik szerelő, műszerész indicator indikéjtör muató, (irány)jelző, műszer breakdown van bréjkdaun ven autó-mentő trouble trábl baj, gond petrol petröl benzin, üzemanyag engine endzsin motor breakdown van bréjkdaun ven autó-mentő litre lítör liter lorry lori teherautó, tehergépkocsi battery betöri elem, akkumlátor brake bréjk fék mechanic mikenik szerelő, műszerész indicator indikéjtör muató, (irány)jelző, műszer tyre tájör gumiabroncs oil ojl olaj Más sorrendben - 294 - Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Yesterday I had some trouble with my lory. It suddenly stopped and a breakdown van took it to a mechanic. • Did you have engine trouble or too little

petrol? • No, I didn’t. the battery and the idicators didn’t work • Did the mechanic help you? • Yes, he did everything very fast. • Did he also look at the brakes and tyres? • Yes, they were all right. I bought two litres of oil and he changed it for me Fordítsuk le a fenti mondatokat egyenként Yesterday I had some trouble with my lorry. Tegnap volt egy kis gondom a teherautómmal. It suddenly stopped and a breakdown van took it to a mechanic. Hirtlen leállt és egy autó-mentő vitte el a szerelőhöz. Did you have engine trouble or too little petrol? A motorral volt a baj, vagy túl kevés volt az üzemanyagod? No, I didn’t. The battery and the indicators didn’t work. Nem. Az akkumlátor és a műszerek nem működtek. Did he mechanic help you? A szerelő segített neked? Yes, he did everything very fast. Igen, mindent nagyon gyorsan megcsinált. Did he also look at the brakes and the tyres? Megnézte a fékeket és a gumikat is? Yes,

they were all right. Igen, rendben voltak. I bought two litres of oil and he changed it for Vettem két liter olajat, és azt is kicserélte me. nekm. Egészítsd ki Tíz litert, kérem. Ten litres, please. Hol árulja ezeket a fékeket? Where do you sell these brakes? Két elhasznált gumiabroncsod van. You have two worn out tyres. Nem tudom, mi a baj. I don’t know what the trouble is. Mennyibe kerül ez a motor? How much is this engine? Egy autó-mentőt vezet. She drives a breakdown van. Másfajta olajra van szükséged. You need another kind of oil. - 295 - Hol parkolhatunk ezekkel a teherautókkal? Where can we park these lorries? Ebben az országban drága az üzemanyag. Petrol is expensive in thsi country. Ez az akkumlátor nem működik. This battery is out of order. Van itt egy szerelő, ki segít nekem? Is there a mechanic to help me? Használd az irányjelzőket! Use the indicators! Add meg a szavak angol megfelelőjét motor engine

irányjelző indicator baj, gond trouble akkumlátor battery liter litre autó-mentő breakdown van autógumi tyre fék brake olaj oil üzemanyag petrol teherautó lorry szerelő mechanic Ha két főnév szonos tulajdonságai közül a kedvezőbbet, az erősebbet akarjuk kifejezni, akkor a kedvezőbb tulajdonság the határozott névelővel ellátott középfokú alakját használjuk. Pl.: This is the cheaper of the two cars. A két autó közül ez az olcsóbb. Is this the taller of the two buildings? A két épület közül ez a magasabb? Fokozatos gyarapodást, vagy csökkenést úgy fejezhetünk ki, hogy a melléknév vagy a határozószó két azonos középfokú alakját az and kötőszóval összekapcsoljuk. Pl.: The car moved faster and faster. Az autó egyre gyorsabban halad. Petrol is becoming more and more expensive. Az üzemanyag egyre költségesebb lesz. They talked less and less quietly. Egyre kevésbé beszéltek halkan. - 296 -

Fordítsd angolra Egyre gazdagabbak lesznek. They are becoming richer and richer. A két fiú közül ő az idősebb. He is the older of the two boys. Egyre hangosabban beszélgettek. They were talking loudlier and loudlier. A két kérdés közül ez a nehezebb. This is the more difficult question of the two. Új melléknevek spare szpeör tartalék, pót- left left bal, bal oldali rear riör hátsó, vminek a hátsó része economical ikönomiköl takarékos, gazdaságos reliable rilájöbl megbízható front fránt el(ül)ső, mellső, előrész broken broukn tört, törött Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Can you see my new car? • No, which one is yours? • This one. It is the most reliable car in Europe • Is it also economical? • Oh, yes. And it doesn’t use much petrol • Did they give you a spare tyre? • Yes, they did. And they also gave me the front and rear lights • But look, the left indicator is broken. •

Oh yes! I didn’t see that. Fordítsuk le a fenti mondatokat Can you see my new car? Látod az új autómat? No, which one is yours? Nem, melyik a tied? This one. Ez. It is the most reliable car in Europe. Ez a legmegbízhatóbb autó Európában. Is it also economical? Gazdaságos is? - 297 - Oh yes. And it doesn’t use much petrol Ó igen. És nem fogyaszt sok üzemanyagot Did they give you a spare tyre? Adtak hozzá pótkereket? Yes, they did. And they also gave me the front and the rear light. Igen. És első és hátsó világítást is adtak But look, the left indicator is broken. De nézd, a bal oldali irányjelző törött. Oh, yes! I didn’t see that. Tényleg! Nem vettem észre. Egészítsd ki Ide tudod adni a pótkerekedet? Can you give me your spare tyre? Az autók egyre megbízhatóbbak lesznek. Cars are becoming more and more reliable. Minden tényér törött volt. All the plates were broken. Van valami a bal szemében. There is

somethnig in his left eye. Melyik a leggazdaságosabb autó? What is the most economical car? A jobb hátsó gumi egyre rosszabb lesz. The right rear tíre is getting worse and worse. Az első világítás rossz. The front lights are out of order. Add meg a szavak angol megfelelőjét bal left tartalék spare gazdaságos, takarékos economical törött broken hátsó rear megbízható reliable el(ül)ső front Bizonyos esetekben a to do segédigét mondatokban is felhasználjuk egy állítás nyomatékosítására, megerősítésére, a mondat főigéjének hangsúlyozására. Ezekben az esetekben a segédige hangsúlyos lesz a mondatban. Pl.: Do come and visit me. Ugyan gyere és látogass meg! Do sit down. Ülj le, ha mondom! I can tell you that he does work. Megmondhatom neked, hogy ő igenis dolgozik. Do listen to me! Tényleg figyelj rám! - 298 - Fordítsd angolra Ugyan ebédelj velünk! Do have dinner with us! Ő valóban olvasta ezt a

könyvet. (fiú) He did read thsi book. Tényleg sokat tanult. (lány) She did learn a lot. Segíts már! Do help me! Új igék to fill up tu fil áp teletölteni, megtölteni, betölteni(állást) to check tu csek ellenőrizni, átvizsgálni to repair tu ripeör kijavítani, megjavítani to brake tu bréjk fékezni to accelerate tu ökszelöréjt gyorsulni, gyorsítani to overtake to ouvörtéjk utolérni, megelőzni Rendhagyó ige overtake ouvörtéjk overtook ouvörtuk overtaken ouvörtéjkn Gyakorlat Will you fill it up, please? Lenne szíves megtölteni (a tartályt), kérem? Have you checked the oil? Ellenőrizte az olajat? They repaired the bus in a hurry. Sietve megjavították az autóbuszt. Did you brake in time? Időben fékeztél? The car accelerated easily Az autó könnyen gyorsult. They overtook us near Debrecen. Debrecen közelében megelőztek bennünket. Egészítsd ki Az autót mindig ugyanaz a szerelő javítja. The car is

always repaired by the same mechanic. Ki töltötte meg? Who has filled it up? Megpróbálja megelőzni őt. He is tying to overtake her. Az irányjelzőket én ellenőriztem. The indicators have been checked by me. Gyönyörűen gyorsul. It accelerates beautifully. Fékeztél már valaha is csúszós úton? Have you ever braked on a slippery road? - 299 - Add meg az igék angol megfelelőjét megelőzni to overtake ellenőrizni to check gyorsulni to accelerate megjavítani tu repair megtölteni tu fill up fékezni tu brake A to do igét használjuk még: 1. A mondatban már megismert főige ismétlésének elkerülésére a to be, to have igék és a módbeli segédigék kivételével. Pl.: She works as hard as you do. Olyan keményen dolgozik, mint te (dolgozol). He writes as beautifully as his father did. Olyan gyönyörűen ír, mint az édesapja (írt). 2. A mondatban korábban megismert főigére utalhatunk vele Pl.: I asked him to repair the car

and he did so. Arra kértem, hogy javítsa meg az autót, és megtette. We told them to leave quetly and they did so. Azt mondtuk nekik, hogy csendben menjenek el, és úgy tettek. She told him to wait but he didn’t. Azt kérte tőle, hogy várjon, de ő nem tette meg. Fordítsd angolra Olyan keveset vettem, mint ő (vett). I bought as little as he did. Ő olyan gyakran álmodik,mint te (álmodsz). (fiú) He dreams as often as you do. Azt kérte tőlünk, hogy mondjunk el mindent és mi úgy tettünk. He asked us to say everything and we did so. Arra kérem, hogy korán jöjjön, és így tett. I asked him to come early and he did so. Ismétlés Ez a találmány érdekes. This invention is exciting. Ez a feladat nehéz. This task is a difficult one. A film nagy csalódás volt számomra. The film was very disappointing for me. - 300 - Azt hiszem az a külföldi (dolog). I think it is the foreign one. Ez egyre frasztóbb lesz. It is getting more and more

tiring. Sok alma volt, de én a zöldeket választottam. There were many apples, but I have chosen the green ones. Arra kértem, hogy jöjjön velem a színházba, és azt tette. I asked him to go to the play with me and he did so. Ő halkabban mozog, mint te (mzogsz). (fiú) He moves more quietly than you do. Ez a helyzet riasztó. This situation is an alarming one. A harca hasztalan volt. (fiú) His struggle was a useless one. Az autómotorok egyre gazdasáosabbak The engines are getting more and more economical. Ő ugyanannyi autót előz meg, mint te. (lány) She overtakes as many cars as you do. Ez a szerelő megbízható. This machanic is a reliable one. Az első gumik közül melyik az örögebb? Which is the older of the front tyres? Arra kértem, hogy várja meg az autó-mentőt, és úgy tett. (fiú) I asked him to wait for the breakdown van and he did so. Lecserélted az első gumikat, de mi lesz a hátsókkal? You have changed the front tyres, but what

about the rear ones? Kiejtési gyakorlat áj eö éj á hide where play alarm spy repair brake remarkable tyre there day task try pair say ask - 301 - 22. Lecke 22. Lecke – Első rész Új szavak account ökaunt számla, elszámolás, folyószámla cheque csek csekk instalment insztólmönt részlet (fizetés) loan loun kölcsön rate of interest réjt ov intriszt kamatláb coin kojn érme, pénzdarab form fórm űrlap information informéjsn tájékoztatás, információ balance belönsz mérleg, egyenleg, egyensúly withdrawal o visszavonás, kivétel (pénzé) deposit dipozit betét, letét withdrawal o visszavonás, kivétel (pénzé) coin kojn érme, pénzdarab loan loun kölcsön account ökaunt számla, elszámolás, folyószámla deposit dipozit betét, letét instalment insztólmönt részlet (fizetés) rate of interest réjt ov intriszt kamatláb information informéjsn tájékoztatás,

információ cheque csek csekk form fórm űrlap balance belönsz mérleg, egyenleg, egyensúly vidzdróöl Más sorrendben vidzdróöl - 302 - Gyakorlat I have an account in this reliable bank. Folyószámlám van ebben a megbízható bankban. Do you want money or a cheque? Készpénzt vagy csekket akar? You can pay in instalments. Részletekben is fizethetsz. Can I get a loan here? Kaphatok itt kölcsönt? The rate of interest is high. A kamatláb magas. Do you take coins? Elfogad pénzérméket? You need these forms. Szükséged van ezekere az ürlapokra. This is useful information. Ez hasznos tájékoztatás. Is my balance high enough? Elég magas az egyenlegem? He made a withdrawal. Pénzt vett ki. She makes weekly deposits. Hetente tesz be bankbetétjére. Egészítsd ki A kamatláb emelkedik. The rate of interest is rising. Mire való ez az űrlap? What is this form for? Ma pénzt veszek ki. I will make a withdrawal today. Mióta van

folyószámlád? How long have you had an account? Egy csekket adtam neki. I gave him a cheque. Ez az első bankbetétem. This is my first deposit. Mi az egyenlegem? What is my balance? Több információra van szükségünk. We need more information. Szükségünk van erre a kölcsönre. We need this loan. Ez az utolsó részlet. This is the last instalment. Be akarja váltani ezeket a pénzérméket. He wants to change these coins. Add meg a szavak angol megfelelőjét részlet(fizetés) instalment érme, pénzérme coin egyenleg balance űrlap form pénzbetét deposit kamatláb rate of interest számla, folyószámla account - 303 - csekk cheque tájékoztatás information kölcsön loan Az angol nyelvben több olyan megszámlálhatatlan főnév van, amelyek mellett az ige egyes szám 3. személyben áll Ezek egy részét egyes, más részét többes számban fordíthatjuk magyarra. Figyeld meg az alábbi főneveket és jegyezd meg

jelentésüket: business biznisz üzlet furniture főrnicsör bútor(zat), berendezés progress prougresz haladás, előmenetel strength sztren(g)tsz erő, erősség revenue revönjú jövedelem, állami jövedék merchandise mőrcsöndájz áru property propörti tulajdon, vagyon information införméjsn tájékoztatás, információ money máni pénz news njúz hír, újság, tudósítás Gyakorlat Business is good this year. Az üzlet jól megy ebben az évben. The furniture was cheap. A bútor olcsó volt. Little progress was made. Kevés haladást értek el. Her strength was exhausted. Az erejét kimerítették. The revenue is high enough. A jövedelem elég magas. This merchandise is ready. Ez a z áru kész van. They lost all their property. Elveszítették minden vagyonukat. Egészítsd ki Új ez a bútorzat? Is this furniture new? A jövedelem emelkedett. The revenue has risen. Nagy vagyona van? Has he much property? Elég

ereje van erre a munkára? Has he enough strength for this work? - 304 - Sok üzletet kötünk velük. We do a lot of business with them. Nagy előrehaladás történt? Has there been much progress? Árengedménnyel vették az árut. They bought the merchandise at discount. Új igék to cash tu kes készpénzt adni/kapni, csekket beváltani to lend tu lend kölcsönadni, kölcsönözni to borrow tu borou kölcsönvenni, kölcsökérni, kölcsönözni to fill in tu fil in kitölteni, kiállítani (űrlapot) to withdraw tu ovidzró kivonni, kivenni to deposit tu dipozit letétbe helyezni, (bankba)betenni (pénzt) to learn to lőrn megtanulni, megtudni to call (to) tu kól hívni, (kiáltani valakinek) Rendhagyó igék I. alak II. alak III. alak lend lend lent lent lent lent withdraw o withdrew o withdrawn o learn lőrn learnt lőrnt learnt lőrnt vidzdró vidzdrú vidzdrón Gyakorlat She cashed the xheque. Készpénzre

váltotta be a csekket. He has lent us the money. Kölcsönadta nekünk a pénzt. We borrowed less last year. Kevesebbet kölcsönöztünk tavaly. Have you filled in the form? Kitöltötted a kérdőívet? What did you learn yesterday? Mit tanultál tegnap? They withdrew all their money. Kivették az aösszes pénzüket. How much have you deposited? Mennyit tettél be? We called the cat Blinky. Blinkynek hívtuk a macskát. Egészítsd ki Sokat akarsz beteni? Do you want to deposit much? Még nem töltötted ki. You haven’t filled it in yet. Sok pénzt kértünk kölcsön tőle. We have borrowed a lot of money from him. - 305 - Megtanultad, hogyan kell azt megjavítani? Have you learnt how to repair it? Mit kiáltott neked? What did she call to you? Pénzkivételhez ezt az űrlapot használja, kérem. Use this form to withdraw money, please. Beváltottad már kszpénzre ezt a csekket? Have you cashed this cheque already? Mennyi kölcsönzött neked?

How much did he lend you? Add meg a szavak angol megfelelőjét kivonni, kivenni (pénzt) to withdraw hívni to call készpénzt kapni/adni to cash kitölteni to fill in megtanulni to learn letétbe helyezni to deposit kölcsönözni to lend kölcsönvenni to borrow Most az ige egy különleges alakjával, még pedig az igékből képzett főnévvel ismerkedünk meg. Az igének ezt a különleges alakját, amely a mondatban főnévhez hasonló szerepet játszik, de azzal, hogy az alapigéhez hasonló esetet és előljárót vonz, megőrzi igei természetét is, az angolban gerund –nak [dzserönd] nevezzük. Pl.: Smoking is bad for you. A dohányzás káros (Önnek). Is flying dangerous? Veszélyes a repülés? Before leaving he wrote a short letter. Elmenetele előtt írt egy rövid levelet. You can learn something by doing it. Meg lehet tanulni valamit gyakorlás útján is. Figyeld meg, hogy ezt az igealakot magyarra „-ás, -és” végű főnévvel,

főnévi igenévvel, esetleg mellékmondattal fordíthatjuk. Mint minden főnév, úgy a gerund is lehet a mondatnak: 1. Alanya: Pl.: Walking in the wood is nice. Az erdőben sétálni kellemes. Eating too much is not good for you. A túl sok evés nem tesz jót (neked). - 306 - 2. előljárószónak alanya/tárgya: Pl.: They talked about going to the cinema. What do you think about buying a dog? Arról beszélgettek, hogy moziba mennek. Mi a véleményed arról, hogy egy kutyát vegyünk. Gyakorlat A TV nézés fárasztó tud lenni. Watching TV can be tiring. Nem szeretem a padló portörlését. I don’t like dusting the floors. Az álláskeresés kimerítő. Applying for a job es exhausting. Tíz alkalmazott elbocsájtásán gondolkodunk. We are thinking about firing ten employees. Új szavak prepared pripeörd elkészült, felkészült safe széjf biztos, biztonságos present prezönt jelenlegi sure suör biztos, bizonyos previous príviösz

előző, megelőző risky riszki kockázatos, veszélyes Gyakorlat We are prepared to pay in cash. Készek vagyunk készpénzzel fizetni. Is it safe to deposit money with that bank? Biztonságos dolog pénzt betenni ebbe a bankba? What is the present rate of interest, Milyen a jelenlegi kamatláb? Are you sure that your balalnce is high enough? Biztos vagy abban, hogy elég magas az egyenleged? When was your previous withdrawal? Mikor volt az előző kivéted? Lending them money is risky. Kockázatos dolog pénzt kölcsönözni nekik. Egészítsd ki Biztos vagy benne, hogy itt folyőszámlád van? Are you sure you have an account here? Az előző betétem kisösszegű volt. My previous deposit was small. Kész vagy csekket elfogadni? Are you prepared to take a cheque? Ez a kölcsön nagyon kockázatos. This loan is very risky. - 307 - A csekkek biztonságosabbak, mint a bankjegyek. Cheques are safer than bills. A jelenlegi egyenleg nagyon alacsony. The

present balance is very low. Add meg a szavak angol megfelelőjét biztos sure elkészült, felkészült prepared kockázatos risky jelenlegi present biztonságos safe előző previous Ha egy főnév előtt egynál nagyobb számnév áll, a főnév többes számba kerül. Pl.: We waited for one and a half hours. Másfél (egy és egy fél) órát vártunk. They have lived here for three years. Három éve laknak itt. He is ten years old. Ő tíz éves. Ha a főnév többes számú jelentésben jelenik meg, akkor többes számú alakot kell kapnia. Pl.: In that accident they lost their lives. Abban a balesetben vesztették életüket. We all drove our own cars. Mindannyian a saját autónkat vezettük. We all bought our own tickets. Valamennyien megvettük a saját jegyünket. A gerund alakot használjuk a következő esetekben: 1. Több ige után csak gerund-ot használunk: Pl.: They stopped working after a few hours. Néhány óra után abbahagyták a

munkát. Do you like swimming? Szeretsz úszni? (Szereted az úszást?) 2. A következő szókapcsolatokkal: it is no use haszontalan, értelmetlen it is worth megéri érdemes It is no use talking to him. Nincs értelme beszélni vele. The book is worth reading. A könyvet érdemes elolvasni. - 308 - Gyakorlat Szeretnek kávét inni? Do they like drinking coffee? Ezt az autót érdemes megvenni. This car is worh buying. Értelmetlen dolog most elvenni azt. It’s no use taking it now. Éppen abbahagyta az irtás. He has just stopped writing. Fordítsd angolra Miután kitöltöttük az űrlapokat megkaptuk a pénzt. After filling in the forms we got the money. Ez az információ megbízható. This information is reliable. Felhívod a fivéremet? Will you call my brother? Részletekben is fizethetsz érte. You can pay for it in instalments. Szeretek vele üzletelni. (fiú) I like to do business with him. Mi valamennyien a saját kerékpárunkat

használtuk. We all used our own bicycles. Biztos vagy benne, hogy kockázatos nekik pénzt kölcsönözni? Are you sure that lending them money is risky? Bankbetétet nyitni könnyű. Making a deposit is easy. Tudod mi a jelenlegi kamatláb. Do you know the present rate of interest? Megteheted, ha eladod a tulajdonodat. You can do it by selling your property. Nem szeretek kölcsönkérni. I don’t like borrowing. Hány ember vesztette az életét? How many people lost their lives? Tíz évig volt itt folyószámlám. I have had an account here for ten years. Másfél hónappal ezelőtt váltotta be a csekket készpénzre. He cashed the cheque one and a half months ago. Kiejtési gyakorlat e e á í cash lend trouble diseade bank cheque struggle previous balance left cut scene stamp twelve but seen lamp engine sun been - 309 - 22. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Barbara: John, do you often have to go to the bank? John:

I think so. Why do you ask that? Barbara: Because sometimes there are many people there. John: Yes, many people want to make a withdrawal or a deposit. Barbara: And you must fill in forms before you can do something. John: People try to write very fast because they have little time. Barbara: Bank people always want information, but that takes time, too. John: But when you do the necessary things you leave the bank in a hurry. Mary: Peter, don’t you think that we still have time for a shopping? Peter: I don’t know. The streets still are full of traffic and you cannot drive very fast Mary: And something is wrong with the car. It didn’t accelerate well when I was driving home. Peter: And you don’t know what the trouble is, so you have to ask a mechanic to check everything. Mary: If the trouble is serious I have to call a breakdown van. Mary Peter, the mechanic just called and said that he had to put a new engine in our car, but is that true? Peter: I

don’t know. You know that some people are not reliable They only want your money. Mary: But we don’t have enough money right now to pay for the engine. Peter: Then we have to borrow money , at a high rate of interest. Mary. Well, it is better not to worry too much. Fordítsd angolra A múlt éjjel láttunk egy megható színdarabot. We saw a moving play last night Az utolsó jelenet nagyon emlékezetes volt. The last scene was a very remarkable one. Néhány találmány használhatatlan. Some inventions are useless. Nem minden film érdekes. Not all films are exciting. De én szeretem a jókat. But I like the good ones. Te több filmet nézel meg, mint én. You watch more films than I do. Arra kértem a szerelőt, hgoy ellenőrize a motort, és így is tett. I asked the mechanic to check the engine and he did so. Könnyeb lehagyhatnám. (fiú) I could overtake him easily. - 310 - A külföldi autók egyre olcsóbbak. Foreign cars are getting cheaper and

cheaper. A két fiú közül az idősebbet kérdezi, hogy hol He is asking the older of the two boys where van a bank. (fiú) the bank is. Nem tudta megadni a helyes tájékoztatást. (fiú) He could not give the right information. Sietősen metöltötték az autómat. They filled up my car in a hurry. Ez nagyon gazdaságos motor. It is a very economical engine. Biztos vagy abban, hogy az akkumlátor rossz? Are you sure the battery is out of oreder? A nem túl hirtelen gyorsítás biztonságosabb. It is safer not to acceelrate too fast. A hátsó ablakon keresztül láttam egy rendőrt. I saw a policeman through the rear window. Mielőtt megjavította a féket, ellenőrizte az irányjelzőket. (fiú) Before reparing the brake he checked the indicators. Gumit cserélni nem nehéz. Changing a tyre is not difficult. Külföldi autót választott. (fiú) He has chosen a foreign car. Egy kevés olajat kölcsönöztünk nekik. We have lent them some oil. Hajlandó vagy egy

kémnek segíteni? Are you perepaed to help a spy? Még mindig riasztó a helyzet? Is the situation still alarming? Meg tudod ezt csinálni mielőtt beváltod a csekket készpénzre? Can you do this before cashing the cheque? A teherautóknak nagyon jó fékkel kell rendelkezniük. Lorries must have very good brakes. Megtehetik ezt (enélkül) az összes hadonászás They can do it without making all these nélkül. gestures. Látod mi a különbség? Can you see what the difference is? Elrejtőzni hiábavaló. It’s no use hiding. Megéri egy új akkumlátort vásárolni? Is it worth buying a new battery? Egyre kockázatosabbá vált. It was getting riskier and riskier. Azt kértem tőle, hogy váltsa ki, és úgy tett. (lány) I asked her to withdraw it and she did so. Venni akartunk egy autót és a gazdaságosat választottuk. We wanted to buy a car and we chose the economical one. A kettő közül az olcsóbb a megbízhatóbb. The cheaper of the two is the

more reliable one. Ugyan, az olajat is ellenőrizze! Do check the oil! Ez az utolsó részlet, de mikor voltak az előzőek? This is the last instalment, but when were the previous ones? - 311 - Fontos, hgoy legyen pótkerekünk. It is important to have a spare tyre. Választanunk kell aközött, hogy kivegyünk vagy kölcsönkérjünk pénzt. We must choose between withdrawing money and borrowing it Eladhatod a külföldi tulajdonod. You can sell your foreign property. A múlt héten abbahagyta a dohányzást. (lány) She gave up smoking last week Négy ember vesztette életét. Four people lost their lives. - 312 - 23. Lecke 23. Lecke – Első rész Új szavak earth, Earth őrtsz föld, a Föld continent kontinönt földrész, kontinens land lend szárazföld, föld(darab) valley veli völgy mountain mauntin hegy region rídzsön táj vidék, régió source szórsz forrás, eredet canal könel csatorna Europe júröp Európa lake

léjk tó ocean ousön óceán sea szí tenger harbour hárbör kikötő the Danube dzö denjúb a Duna folyó river rivör folyó, folyam valley veli völgy source szórsz forrás, eredet earth, Earth őrtsz föld, a Föld canal könel csatorna Europe júröp Európa continent kontinönt földrész, kontinens lake léjk tó ocean ousön óceán sea szí tenger land lend szárazföld, föld(darab) harbour hárbör kikötő mountain mauntin hegy Más sorrendben - 313 - region rídzsön táj vidék, régió the Danube dzö denjúb a Duna folyó river rivör folyó, folyam Gyakorlat There are seven continents on the Earth. A Földön hét kontinens van. I was happy when I saw the land. Boldog voltam, amikor megláttam a szárazföldet. Our town is in a valley. A városunk egy völgyben van. Are there many mountains in Europe? Sok hegy van Európában? What is the name of this region? Mi ennek a vidéknek a neve?

We want to find the surce of the Danube. Meg akarjuk találni a Duna forrását. How wide is this canal? Milyen széles ez a csatorna? We live next to a beautiful lake. Egy gyönyörű tó mellett laktunk. What oceans do you know? Milyen óceánokat ismersz? I have never seen the sea. Még sohasem láttam a tengert. Has Csepel a harbour? Van csepelnek kikötője? This is a very narrow river. Ez nagyon keskeny folyó. A folyók nevei előtt a „the” határozott névelőt mindig kitesszük. Egészítsd ki Az óceánok nagyon nagyok. Oceans are very big. Ez az információ jó forrásból való. This information is from a good source. Vannak modern kikötők Magyarországon? Has hungary modern harbours? Ez az állat a szárazföldön él. This animal lives on the land. Egy hetet töltöttünk azon a vidéken. We spent a week in that region. Nagyon nagy a föld? Is the Earth very large? Nagyon sok állatnak van szüksége a tengerre az élethez. Many animals

need the sea to live. Csak néhány hegy van ebben az országban. There are few mountains in this country. Ez a csatorna nagyon keskeny. This canal is very narrow. A Duna völgye tavasszal gyönyörűen néz ki. In spring the valley of the Danube looks beautiful. A mi földrészünket Európának nevezik. Our continent is called Europe. Autóbusszal mentek a tóhoz. They went to the lake by bus. - 314 - Ez a folyó Angliában van? Is this river in England? Add meg a szavak angol megfelelőjét óceán ocean hegy mountain a Duna the Danube forrás source folyó river szárazföld land völgy valley föld, a Föld earth, Earth földrész continent Európa Europe tó lake tenger sea csatorna canal kikötő harbour táj, vidék region Néhány olyan ige, amelyek után a gerund használata kötelező: to hate tu héjt gyűlölni, utálni to go on tu gou on folytat(ód)ni, továbbmenni to finish tu finis befejezni, bevégezni to prefer

tu prifőr valamit valaminél jobban szeretni, kedvelni to continue tu köntinjú folytatni, folytatódni to give up tu giv áp feladni (valamit) Egészítsd ki Jobban szeret vonattal menni. She prefers going by train. Tovább beszélgettek. They went on talking. Gyűlölök korán felkelni. I hate getting up early. Folytatták az angol nyelv tanulását. They continued learning English. Befejezted a padló feltörlését? Have you finished mopping the floor? Most nem hagyhatom abba az éneklést. I can’t give up singing now. Új szavak main méjn fő-, legfőbb, legfontosabb shallow selou sekély mountainous mauntinösz hegyes, hegyvidéki deep díp mély - 315 - vast vászt óriási, hatalmas flat flet sík, sima, lapos Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • • • • • • • • • Where do you live? I live in a mountainous region. Do you live in teh mountains? No, in a valley. Is it deep? No, it is shallow, but very vast. And the

source of the Danube is in my valley Is the Danube the main river in Hungary? Yes, it is. And what about you? Where do you live? I live in a flat region in the east of Hungary. Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként Where do you live? Hol laksz? In live in a mountainous region. Hegyes vidéken lakom. Do you live in the mountains? Hegyek között laksz? No, in a valley. Nem, egy völgyben. Is it deep? Mély? No, it is shallow, but very vast. Nem, sík, de hatalmas kiterjedésű. And the source of the Danube is in my valley. És a duna forrása is ott van (az én völgyemben van.) Is the Danube the main river of Hungary? A Duna Magyarország fő folyója? Yes, it is. And what about you? Igen. És te? Where do you live? Te hol laksz? I live in a flat region in the east of Hungary. Magyarország keleti részében, sík vidéken lakom. Egészítsd ki Az óceánok nem sekélyek. Oceans aren’t shallow. Ezekben a hegyekben hatalmas völgyek vannak. There

are vast valleys in these mountains. Mi sík vidéken lakunk. We live in a flat region. Ez a főcsatorna. This is the main canal. A kikötőknek mélynek kell lenniük. Harbours must be deep. - 316 - Magyarország hegyvidéki ország? Is Hungary a mountainous country. Add meg a szavak angol megfelelőjét sekély shallow hatalmas vast sík, lapos flat fő-, legfőbb hegyvidéki mountainous mély main deep A to have főige, jelentése birtokolni vmit, rendelkezni vmivel, helyettesíthető a to have got szerkezettel. Pl.: She has got many books. Sok könyve van. Have you got anything for me? Van nálad valami a számomra? He hasn’t got a car. Nincs autója. Két házuk van. they have got two houses. Nincs kutyája she has got no dog. Van egy kis időd? Have you got any time? Miért nincsenek függönyeid? Why haven’t you got any curtains? Új igék to lie tu láj feküdni, heverni to teal tu sztíl lopni, ellopni to cost tu koszt kerülni

valamibe to mean tu mín valamit jelenteni, érteni valahogyan to swim tu szovim úszni to throw tu tszrou dobni, hajítani to throw out tu tszrou aut kidobni to laugh at tu láf et nevetni valamitn Rendhagyó igék I. alak lie láj II. alak lay léj III. alak lain léjn steal sztíl stole sztoul stolen sztoulön cost koszt cost koszt cost koszt Mean mín meant ment meant ment swim szovim swam szovem swum szovám - 317 - throw tszrou threw tszrú thrown tszroun Gyakorlat The book lay on the floor. A könyv a padlón fekszik. His car has been stolen. Ellopták az autóját. They threw out the old magazines. Kidobták a régi folyóiratokat. It cost me nothing to get it. Nekem semmibe sem került (azt) megszerezni. It has always meant the same. Mindig ugyanazt jelentette. They swam across teh canal. Átúszták a csatornát. A „to lie” ige „gerund” alakja lying. Egészítsd ki Mennyibe került (az neked)? How

much did it cost you? Ki kell dobnunk ezeket a dolgokat. We must throw out these things. Ellopták az összes szerszámomat. They stole all my tools. Miért hever az itt? Why is it lying here? Ez azt jelenti, hogy minden elveszett. This means that everything is lost. Gyakran úsztál a tóban? Did you often swim in the lake? Az asztalra dobta a kulcsokat. She therw the keys on the table. Add meg az igék 3 alakját valamibe kerülni cost cost cost úszni swim swam swum jelenteni, gondolni mean meant meant feküdni lie lay lain ellopni steal stole stolen dobni, hajítani throw threw thrown A következő kifejezések (szókapcsolatok) után a gerund használata kötelező: Do you mind du jú májnd Megengedné, hogy; Lenne olyan szíves, és I don’t mind áj dount májnd Nem bánom; Nekem mindegy - 318 - I can’t help Nem tudom megállni, hogy; áj kánt help Kénytelen vagyok There is no Dzeör iz nou Nem lehet tudni, hogy This is

like Dzisz iz lájk Ez olyan, mint It’s no good Itsz nou gud Értelmetlen dolog; Ningy értelme, hogy Egészítsd ki Lennél szíves vezeni az autót, Do you mind driving the car? Nem bánom, hogy megírom ezt a levelet. I don’t mind writing this letter. Nem tudom megállni, hgoy nem vásároljak új I can’t help buying new books. könyveket. Nem lehet megmondani, mit fog tenni. There is no saying what he will do. Ez olyan, mint a vizen járás. This is like walking on the water. Nincs értelme elmondani neki. It’s no good telling him about it. II. típusú feltételes mondat (II Conditional) feltételes jelen A feltételes jelen idejű mondatban a feltétel teljesülése lehetségesnek tűnik, a következmény megvalósulása azonban irreális. A főmondat szerkezete would [ovud] + az ige I alakja (főnévi igenév to szócska nélkül), míg az if kötőszóval bevezetett mellékmondat (if-es tagmondat) egyszerű múlt időbe (Simple Past) kerül. Pl.: If I

had time I would come to you. Ha lenne időm, elmennék hozzád. She would write a letter if she had a pen. Írna levelet, ha lenne tolla. A would a will segédige múl idejű (Simple Past) alakja. A II. tíupsú feltételes mondatban a létige egyetlen alakját, a were alakot használjuk ( I were, she were, he were, it were) Pl.: If I were you I would not refuse them. A helyedben nem utasítanám vissza őket. - 319 - Egészítsd ki Ha kevesebbe kerülne, megvenném (azt). If it cost less I would buy it. Ha lenne rá pénzünk, étterembe járnánk vacsorázni. If we had money we would have dinners at a restaurant. A helyedben abbahagynám a dohányzást. If I were you I would give up smoking. Fordítsd angolra Magyaroszág Európában van. Hungary is in Europe. Ez a legmagasabb hegy Amerikában. This is the highest mountain in America. A tenger mellett akarsz lakni? Do you want to live near the sea? Ez a legnagyobb földrész a világon. This is the largest

land on Earth. Angliában sok csatorna van. There are a lot of canals in England. Ha gyűlölném, nem látogatnám meg. (fiút) If I hated him I would not visit him. Folytatni akarom a tanulást. I want to continue learning. Amikor megvacsorázol, a tóhoz fogunk menni. When you finish dinner we will go to the lake. Jobban szertek a folyóban úszni. I prefer swiming in the river. A könyveid most a szobában az asztalon fekszenek. Your books are lying on the table in the room now. Hogy érted ezt? What do you mean? Értelmetlen dolog drága élelmiszereket vásárolni. It’s no good buying expensive food. Lennél szíves megnézni ezt a darabot? Do you mind watching this play? A helyedben én nem beszélnék neki erről. (lánynak) If I were you, I would not tell her about it. Nem bírom ki nevetés nélkül. I cannot help laughing. - 320 - 23. Lecke – Második rész Új szavak city sziti város, belváros capital kepitl főváros inhabitant

inhebitönt lakó, lakos one-way street o egyirányú utca outskirts autszkőrtsz külváros, előváros centre szentör központ slums szlámz szegénynegyed, nyomornegyed suburbs szábőrbz külváros department store dipártmönt sztór áruház town hall taun hól városháza zoo zú állatkert thoroughfare tszáröfeör főútvonal million milliön millió noise nojz zaj suburbs szábőrbz külváros town hall taun hól városháza zoo zú állatkert outskirts autszkőrtsz külváros, előváros capital kepitl főváros centre szentör központ noise nojz zaj one-way street o egyirányú utca thoroughfare tszáröfeör főútvonal city sziti város, belváros slums szlámz szegénynegyed, nyomornegyed million milliön millió department store dipártmönt sztór áruház inhabitant inhebitönt lakó, lakos ván ovéj sztrít Más sorrendben ván ovéj sztrít - 321 - Gyakorlat Olvasd el a

párbeszédet • • • • • • • • • • Do you like living in London? It’s a big city. Yes, there are nine illion ingabitants here. London is the capital of England Is your house in the centre? Oh, no, I live in the suburbs. My house is in aquiet on-way street I live in the outskirts of a small town. Do you like it? No, I don’t. There are sloms near my street And there is a thoroughfare next to my house. There is always a lot of noise Are there any department stores in your town? No, we have only small shops near the town hall. But we have a big and beautiful zoo We can go to London zoo now. It’s only three streets from here Fordítsd le a fenti párbeszédet mondatonként. Do you like living in London? Szeretsz Londonban élni? It’s a big city. Az egy nagy város. Yes, there are nine illion ingabitants here. Igen, kilenc millió lakos van itt. London is the capital of England. London Anglia fővárosa. Is your house in the centre? A központban van a

házad? Oh, no, I live in the suburbs. Á nem. A külvárosban lakom My house is in aquiet on-way street. A házam egy csöndes egyirányú utcában van. I live in the outskirts of a small town. Én egy kisváros elővárosában lakom. Do you like it? Szeretsz ott lakni? No, I don’t. Nem. There are sloms near my street. Nyomornegyedek vannak a közelben. And there is a thoroughfare next to my house. És egy fűútvonal halad el a házam mellett There is always a lot of noise. Mindig nagy a zaj. Are there any department stores in your town? A városotokban vannak áruházak? No, we have only small shops near the town hall. Nincsenek. Csak kis üzletek vannak a városháza közelében. But we have a big and beautiful zoo. De van egy nagy és gyönörű állatkertünk. We can go to London zoo now. Elmehetünk most a londoni állatkertbe. It’s only three streets from here. Csak három utcányira van innen. - 322 - Egészítsd ki Sok egyirányú utca van itt?

Are there many one-way streets here? Ennek a városnak ez a legfontosabb főútvonala. This is the main thoroughfare of this town. London nagy város. London is a large city. Gyakran vásárolsz ebben az áruházban? Do you often do shopping in this department store? Régi ez a városháza? Is this town hall old? Magyarország fővárosa Budapest. The capital of Hungary is Budapes. A lakosok szeretnek nyáron a hegyek közé menni. The inhabitants like to go to the mountains in summer. Ebben a városban nincs nyomornegyed. There are no slums in this town. A külvárosban kevés hivatal van. There are few offices in the suburbs. A gyerekek szeretnek az állatkertbe menni. Children like going to the zoo. A vasútállomás a város központjában van. The railway station is in the centre of the city. Nem akarok az elővárosban lakni. I don’t want to live in the outskirts. Mi ez a zaj? What is this noise? Add meg a szavak angol megfelelőjét városháza town

hall külváros suburbs előváros outskirts belváros city állatket zoo főváros capital főútvonal thoroughfare lakó, lakos inhabitant központ centre áruház department store szegénynegyed slums egyirányú utca one-way street zaj noise Ha a what kérdő névmással kezdődő kérdő mondat az alanyra vonatkozik, úgy a mondat egyenes szórendű lesz. Pl.: What happened yesterday? Mi történt tegnap? What is behind this montain? Mi van emögött a hegy mögött? What grows in your garden? Mi terem a kertben? - 323 - Ha azonban a what jelentése mi, mit, milyen, micsoda vagy az alanyesettől eltésrő, más esetekben jelenik meg, akkor a kérdő mondat fordított szórendbe kerül. Pl.: What colour is the sea? Milyen színű a tenger? What mountains do you like? Milyen hegyek tetszenek neked? What did you see then? Mit láttál akkor? Mit írsz most? What are you writing now? Mit hagyott el? (fiú) what did he leave? Mi él a

holdon? What lives on the moon? Milyen autóra gondol? (fiú) what car does he mean? Új szavak on foot on fut gyalog crowded kraudid tömött, zsúfolt deserted dizőrtid elhagyott, kihalt, lakatlan impressive impresziv hatásos, mély benyomást keltő horrible horibl iszonyú, rettenetes Industrial indásztriöl ipari Gyakorlat I usually go to work on foot. Rendszerint gyalog megyek dolgozni. The streets are crowded all day. Az utcák egész nap zsúfoltak. At night they are deserted. Éjszaka kihaltak. There are impressive buildings in the capital. A fővárosban nagyszerű épületek vannak. The slums are horrible. A nyomornegyedek szörnyűek. We live in an industrial town. Egy ipari városban lakunk. Egészítsd ki A város utcái gyakran elhagyatottak. The streets of the city are often deserted. Amikor az időjárás kellemes, mindig gyalog megyek. I always go on foot when the weather is nice. Egy szörnyű balesetet látott tegnap. He saw

a horrible accident yesterday. Ez a városháza látványos. This town hall is impressive. Ez a tér mindig zsúfolt. This square is always crowded. - 324 - Az ipari városok nem valami szépek. Industrial towns are not beautiful. Add meg a szavak angol megfelelőjét tömött crowded iszonyú, rettenetes horrible ipari industrial elhagyatott, kihalt deserted hatásos impressive gyalog on foot A what névmás érzéseket, érzelmeket, indulatokat kifejező felkiáltó mondatokban is használatos: What a good film! Milyen jó film! What a beautiful building! Milyen gyönyörű épület! What nice people Milyen kedves emperek! What heat! Micsoda hőség! Egyes számú megszámlálható főnevek előtt az „a/an” határozatlan névelőt kitesszük, de nem használunk névelőt a többes számú megszámlálható főnevek, és a megszámlálhatatlan főnevek előtt. Fordítsd angolra Milyen szép nadrág! What nice trousers! Milyen nehéz kérdés! What

a difficult question! Micsoda időjárás! What weather! Milyen gyors autó! What a fast car! Milyen finom almák! What delicious apples! Új igék to cross tu krosz átmenni, keresztűlmenni, áthaladni to depart to dipárt elutazni to break tu bréjk összetörni, eltörni, megszakítani to draw tu dró kihúzni, rajzoni to forbid tu forbid megtiltani, kitiltani - 325 - to feed tu fíd etetni, táplálni to reach tu rícs elérni, megérkezni vhová Rendhagyó igék I. alak break bréjk II. alak broke brouk III. alak broken broukn draw dró drew drú drawn drón feed fíd fed fed fed fed forbid forbid forbade forbéjd forbidden forbidn Gyakorlat They crossed the street. Átmentek az utcán. She has already departed. Ő már elutazott. Has she reached her destination yet? Megérkezett már a rendeltetési helyére? My son loves to draw ships. A fiam szeret hajókat rajzoni. Father forbade me to go there with him. Apa

megtiltotta, hogy odmentjek vele. Have you fed the animalst yet? Megetetted már az állatokat? Egészítsd ki Eltörte a karját, amikor elesett. She broke her arm when she fell. Csak kijelölt gyalogátkelőhelyen menjen át az Cross the street only at a zebra crossing. úton! Reggeli után etettem meg az állatokat. I fed the animals after breakfast. Mit rajzoltál oda? What have you drawn there? Hétkor indultak el. They departed at seven. Megérkeztek Londonba? Have they reached London? A szüleim mindent megtiltanak nekem. My parents forbid me everything. Add meg a szavak angol megfelelőjét rajzolni to draw megtiltani to forbid elérni to reach áthaladni to cross eltörni to break elutazni to depart etetni to feed - 326 - Fordítsd angolra Egész éjszaka folytatták a munkát. They went on working all night. Ennek a gyereknek ellopták a kerékpárját This child’s bicycle has been stolen. Abbahagytad (már) a dohányzást? Have you

given up smoking? Nekem három macskám van. I have got three cats. Jobban szeret gyalog járni. He prefers going on foot. Micsoda zsúfolt utcák! What crowded streets! Most értelmetlen elutazni. It’s no good departing now. Mit lehet tudni, melyik vidékeket fogjuk meglátogatni. There is no saying which regions we will visit. Az állatkertben az állatok etetése tilos! In zoo feeding the animals is forbidden. Nem állhattam meg, hogy ne mosolyogjak, amikor annyi év után ismét láttam őt. (fiút) I could not help smiling when I saw him after many years. Gyűlöl ebben az ipari városban élni. (fiú) He hates living in this industiral town. Mi történt? What happened? Mit vesztettél el? What did you lose? Lenne szíves nekem pénzt kölcsönözni? Do you mind lending me money? Kijtési gyakorlat éj ó e á hate draw shallow vast break source flat harbout main hall hat depart way call cat arm lake door capital task - 327 -

24. Lecke 24. Lecke – Első rész Új szavak village vilidzs falu, község farmer fármör gazda, paraszt crop krop termés, termény meadow medou rét, mező, legelő produce prodjúsz termény(ek), termék field fíld mező, szántóföld fertilizer főrtilájzör (mű)trágya soil szojl termőföld, talaj rye ráj rozs wheat o búza flour flauör liszt domestic domesztik házi vít Más sorrendben farmer fármör gazda, paraszt fertilizer főrtilájzör (mű)trágya village vilidzs falu, község produce prodjúsz termény(ek), termék domestic domesztik házi r flour flauö liszt meadow medou rét, mező, legelő wheat ovít búza crop krop termés, termény rye ráj rozs soil szojl termőföld, talaj field fíld mező, szántóföld - 328 - Gyakorlat I like walking in the meadows. Szeretek a réteken sétálni. What is teh name of your village? Mi a neve a falutoknak? What is flour used for? Mire használják a lisztet? The

fields are deserted in the winter. A mezők elhagyottak télen. Farmers always work hard. A parasztok mindig keményen dolgoznak. They live near the river. A folyó közelében laknak. Will there be a good crop this yar? Jó lesz a termés ebben az évben? Sometimes a lot of fertilizer is necessary. Néha sok műtrágyára van szükség. We boy produce in this shop. Ebben az üzletben vásárounk terményeket. You need wheat and rye to make bread. A kenyér készítéséhez búzára és rozsra van szükség. The soil is not always good. A talaj nem mindig jó. Dogs are domestic animals. A kutya házi állat. Egészítsd ki Három éve nem volt jó termésünk. We haven’t had a good crop for three years. Ők ebben a faluban laknak. They live in this village. A folyó közelében lévő szántóföldek jók. The fields near the river are godd. A rozs gyorsan nő? Does rye grow fast? Harmatosak a legelők. There is dew on the meadows. Valamennyi fivérem

gazda. All my brothers are farmers. A műtrágya egyre drágább lesz. Fertilizer is getting more and more expensive. Jó a talaj ezen a hegyes területlen? Is the soil good in this mountainous region? A házi termék a legjobb. Domestic produce is the best. Mennyi lisztet kell vennünk? How much flour must we buy? Add meg a szavak angol megfelelőjét. mező, rét meadow búza wheat szántóföld field liszt flour község, falu village műtrágya fertilizer rozs rye paraszt, gazda farmer termény produce termés crop házi domestic talaj, termőföld soil - 329 - Érzést, érzelmeket kifejező felkiáltó mondatokban gyakran használjuk a how – milyen, mennyire névmást. Rendszerint melléknév vagy ige áll mellette Pl.: How good of you to visit me! Milyen jó vagy, hogy meglátogatsz! How nice of them to help! Milyen kedves tőlük, hogy segítenek! How noisy these children are! Mennyire hangosak ezek a gyerekek! A how + melléknév

szerkezet után, egyes számú megszámlálható főnevek előtt, használhatjuk az a/an határozatlan névelőt. Pl.: How nice a man he is! Milyen kedves ember (ő)! How delicious an apple that was! Milyen ízletes volt az az alma! Gyakorlat Milyen rendes tőled, hogy megcsinálod. How good of you to do it! Milyen jó hét volt ez! How good a week that was! Milyen szép volt az a ház! How nice a house it was! Milyen gyönyörűek ezek a rétek! How beautiful these meadows are! Új kifejezések in the counry in dzö kántri vidéken, falun to make hay tu méjk héj szénát kaszálni/forgatni abundant öbándönt bő(ségeg), kiadós favourable féjvöröbl kedvező, előnyös rural rúröl vidéki, falusi holiday holidéj szabadság, munkaszüneti nap Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Where did you spend your holiday? • I was in the country. • What did you do there? • I made hay. • What? - 330 - • Yes, my friend is a farmer.

He had an abundant crop this summer so I went there to help him. • And how did you like the rual life? • Very much. The weather was favourable and the work was nice Fordítsuk le fenti páerbeszédet mondatonként Where did you spend your holiday? Hol töltötted a szabadságod? I was in the country. Vidéken voltam. What did you do there? Mit csináltál ott? I made hay. Szénát kaszáltam. What? Mit? Yes, my friend is a farmer. Igen, a barátom gazda. He had an abundant crop this summer so I went there to help him. Ezen a nyáron bőséges termés volt, így odamentem, hogy segítsek nek. And how did you like the rual life? És hogy tetszett a vidéki élet? Very much. The weather was favourable and the work was nice. Nagyon. Az időjárás kedvező volt, a munka pedig kellemes. Egészítsd ki Ma kedvező szél van. There is a favourable wind today. Ez a falusi környezet nagyon csöndes. These rual surroundings are very quiet. A szabadságomat otthon

töltöttem el. I spent my holiday at home. Gyorsan kell a szénát kaszálnuk. We must make hay fast. Ez a termés bőségesebb, mint az előző volt. This crop is more abundant than the previous one. Vidéken nincs nagy forgalom. There is not much traffic in the coutry. Add meg a szavak angol megfelelőjét vidéki, falusi rural szénát kaszálni to make hay kedvező, előnyös favourable vidéken, falun in the counry bőséges, kiadós agundant szabadság, ünnep holiday - 331 - Már megismertük a which – melyik, amilyik – kérdő és vonatkozó névmással. Gyakran találkozhatunk a which of – ki/melyik valakik/valamik közül – szókapcsolattal. Ha ezt a szókapcsolatot az alanyra vonatkozó kérdő mondatban használjuk, akkor a mondat egyenes szórenben lesz. Pl.: Which of you knows where my keys are? Ki tudja közületek /Melyikőtök tudja, hogy hol vannak a kulcsaim? Which of these employees works the best? Ezen alkalmazottak közül ki

dolgozik a legjobban? Which of these dogs ran faster? Ezek közül melyik kutya futott gyorsabban? Akkor, amikor nem az alanyra kérdezünk, fordított szórendet használunk a kérdő mondatban. Pl.: Which of them do you know? Kiket ismersz közülük? Which of those cars have you bought? Azok közül az autók közül melyiket vetted meg? Which of them have you recently met? Közülük kikkel találkoztál mostanában? Which of these houses do you like the best? Ezek közül melyik ház tetszik a legjobban? Which of these rivers is the longest? Ezek közül melyik folyó a leghosszabb? Which of these boods have you already read? A könyvek közül melyiket olvastad már? Új igék to thresh tu tszres csépleni, kicsépelni to fertilize tu főrtilájz trágyázni to dig tu dig ásni, kiásni, felásni to grind tu grájnd őrölni to plough tu plau szántani, felszántani Rendhagyó igék I. alak dig grind dig II. alak dug grájnd ground dág III. alak

dug dág graund ground graund - 332 - Gyakorlat We have threshed the weat. Kicsépeltük a búzát. Have you fertilized your fields. Megtrágyáztad a szántóföldjeidet? They dug their patatoes last week. Kiásták a burgonyájukat a múlt héten. All the rye has been ground. Az összes rozsot megőrölték. He ploughed his fields when the weather was good. Felszántotta a földjeit, amikor jó volt az időjárás. Egészítsd ki A gyenge talajt gyakran kell trágyázni. Bad soil must often be fertilized. Nagyon el voltunk foglalva a szántással. We have been very busy ploughing. Kicsépeli minden farmer a saját rozsát? Do all farmers thersh their own rye? Nehéz munka a burgonyaásás? Is digging up potatoes hard work. Amikor a búzát megőrlik, liszt lesz belőle. When wheat is ground, it becomes flour. ásni, felásni to dig szántani to plough kicsépelni to thresh trágyázni to fertilize őrölni to grind A who, wich és a korábbi

leckékben megismert whom, whose vonatkozó névmásokat használhatjuk az ún. jelzői mellékmondatokban A jelzői mellékmondat az alany asznosításához szükséges információt tartalmaz. 1. A korlátozó, vagy kijelolő értelmű jelzői mellékmondat az alany azonosításához szükséges információt adja: Pl.: A balesetet okozó ember súlyosan megsérült. The man who caused the accident is seriously injured. Figyeld meg, hogy a jelzői mellékmondat nélkül nem tudnánk, kiről beszélünk. - 333 - Mindenkinek, aki tizennyolc éves, lehet autója. Everybody who is eighteen years old can have a car. Csak a jól megőrölt liszt használható kenyér Only flour which is well ground can be used készítéséhez. (Csak az a liszt, amelyet jól to make bread. megöröltek, használható) Az a nő, aki ennek az üzletnek a közelében áll, a tanárnőm. The woman who is standing near this shop is my teacher. A korlátozó értelmű jelzői mellékmondat esetében a

who és which névmások helyett használhatjuk a that névmást is. Pl.: Azok az embrek, akik sokat keresnek, sokat People that earn a lot spend a lot. költenek. Az az ember, akit a meccsen látunk, a barátom. The man whom we saw at the match is my friend. Annak a nőnek, akinek az autóját ellopták, most gyalogolnia kell. The woman whose car has been stolen must walk now. A tegnap kicsépelt rozsot már eladták. The rye which was threshed yesterday has already been sold. Az a gyerek, aki a kertben futkározik, az enyém. The child who is running in the garden is mine. 2. A bővítő értelmű, vagy értelmező jelzői mellékmondat további információkat tartalmaz a főmondat alanyára vagy tárgyára. Ezek az információk azonban nem az alany vagy a tárgy azonosításához szükségesek, ezért ezt a mellékmondatot két vessző közé helyezzük (az angolban is). Pl.: A fivéremnek, aki szerelő, két gyermeke van. My brother, who is a mechanic, has two children.

Ebben a mondatban az alanyt (fivérem) már a mondat elején azonosítottuk, így a további információ kiegészító mellékes. A szomszédom, akinek kórházba vitték a feleségét, most éppen hozzá megy. My neighbour, whose wife has been taken to hospital, is going to her now. A három éves kutyánk fekete. Our dog, which is three years old, is black. A kerékpárja, amely az utcán áll, nagyon gyors. His bicycle, which is standing in the street, is very fast. A bővítő értelmű jelzői mellékmondatban a that névmást nem használhatjuk. - 334 - Ne felejtsd, hogy a who, whom névmásokat csakis személyekre vonatkozóan használjuk. Gyakorlat Ki a legidősebb közületek? Which of you is teh older? Az az ember, aki most Péterrel beszzélget, a hivatalomban dolgozik. The man who/that is talking to Peter now works in my office. A lányom, akinek a férje orvos, éppen most vett egy házat. My daughter, whose husband is a doctor, has just bught a house. Ki

tudja, hol van az anyám? Who knows where my mother is? Péter, akit tegnap láttál, gazdaember. Peter, whom you saw yesterday, is a farmer. A tavalyi termésünk jobb volt. The crop which we had last year was better. A gyermekeink, akik jelenleg Londonban vannak, angol nyelvet tanulnak. Our children, who are in London now, learn English. Az az aember, aki most ebben az autóban űl, nagyon fontos személy. The man who is sitting in this car now is a very important person (VIP). Szeretek olyan emberekkel üzletet kötni, akik I like doing business with people who are megbízhatóak. reliable. Mit tettél az asztalra? What have you put on the table? Ismétlés Milyen kedves tőled, hogy kiástad a burgonyánkat! How nice of you to dig up our potatoes! Ők olyan emberek, akik szeretnek vidkéken élni. They are people who like living in the country. Milyen kedvező volt az időjárás! How favourable the weather has been! A szüleim, akiknek két házuk van, éppen

most vették meg a harmadikat. My parents, who have two houses, have just bought the third one. Azoknak a gazdáknak, akik egyáltalán nem használnak trágyát, alacsony a termésük. Farmers who use no fertilizers have small crops. Ő az a gazda, aki már lekaszálta a szénát. This is the farmer who has made hay already. Sekély csatornákat nem minden hajó használhat. Canals which are shallow cannot be used by all ships. Ez a széna azokról a rétekről van, amelyek a folyó közelében vannak. This hay is from the meadows which are near the river. Ő az az ember, akinek ellopták a lisztjét? Is this the man whose flour has been stolen? A nővére, aki még iskolába jár, tanár akar lenni. (fiú) His sister, who goes to school, wants to be a teacher. Milyen gyönyörű lány ő! How beautiful a girl she is! - 335 - Ezek olyan szántóföldek, melyeket nem érdemes felszántani. These fields which are not worth ploughing. Az ebből a faluból való

gazdák, akiknek mindig jó termésük van, műtrágyát használnak. The farmers from this village, who always have good crops, use fertilizers. A búza bőségesen terem ebben az évben. The wheat is abundantly growing this year. Ők azok az emberek, akiknek eladuk a terményünket. They are the people whom we have sold our crop. Az összes rozsból lisztet őröltek. All the rye has been ground into flour. Kiejtési gyakorlat í áj au i meal grind plough willage wheat rye how river been sky now which seen I brown dig people mind town big - 336 - 24. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Barbara: I am just reading in the newspaper that many people think living in teh country is very nice. do you believe it? John: I can believe that, because there is not so much traffic, it is also less noisy. Barbara: And the air is cleaner there and it is nicer to see fields and meadows than all those buildings and crowded streets. John: But a

lot of people prefer living in a town or even a big city. Barbara. It’s true because they say that in a town or city ther are also good things. Peter: In a town it does not take much time to go to work or to do shopping. Am I right? Mary: Yes, you are right. There are also many cinemas if you want to see a film Peter: And I must admit, that some of us feel good only when they see a lot of people and traffic. Mary: Do you think, the country is too quiet for them? Peter: Yes, and they often think that things which happen in a town are more important than the things which happen in the country. Barbara: Tom have you heard them talk about living in a city or in the country? Tom: Yes, I have. So you see it is difficult to say that life in the country is better than in a city or town. Barbara: Many people think taht the situation which they have been in all their lives is the best. Tom: And who can say that is not true? Fordítsd angora Mindig gyűlöltem a korán

kelést. I have alwayss hated hetting up early. Jobban szeret a tóban úszni. He prefers swimming in the lake. A külvárosban lakunk. We live in the outskirts. Az apjának, aki vidéken lakik, a városban van His father, who lives in the cuntry has a job in állása. town. A tenger, amely itt sekély, nem tiszta. The sea, which is shallow here, is not clean. Sok keskeny csatorna van. There are many canals which are narrow. Nem érdemes meglátogatni ezt a sík vidéket. It’s no good visiting this flat region. Van néhány cigarettád számomra? Have you got a few cigarettes for me? Milyen csúnya kép ez! How ugly a picture this is! Tovább már nem tilthatod meg. You can’t go on forbidding it. - 337 - Nem lehet megmondani, mennyi műtrágyára lesz szükséged. There is no saying how much fertillzer you will need. Az ipari környezetben fekvő városok piszkosak. Towns which lie in an industrial region are dirty. Ez a gyerek egy lovat rajzolt. This

child has drawn a horse. Olyan utcában lakom, amelyik gyakran néptelen. I live in a street which is often deserted. Vannak háziállatok az állatkertben? Are there domestic animals in the zoo? A külvárosban lakó emberek gazdagok. People who live in the suburbs are rich. Az áruházak a központban vannak. The department stores are in the centre. Megetetnéd az állatokat ma? Do you mind feeding the animals today? A hegyek nagyon látványosak. The mountains aer very impressive. Sokba került? Has it cost much? Mely mezőkre szórtad ki a műtrágyát? On what fields have you thrown the fertilizer? Mit jelent neked a mozgás (koltözés)? What does moving mean to you? Ezen a főútvonalon áthaladni veszélyes. Crossing this throughfare is dangerous. Azt se bánom, hogy elviszem a városházára. I don’t mind taking it to the town hall. A lopós emberek nem megbízhatóak. People who steal are not reliable. A rozs és az búza terméynek. Rye and wheat

are produce. Úsztál valaha ebben a csatornában, Have you ever swum in this canal? Túl sok egyirányú utca van. There are too many one-way streets. Ezeket az embereket, akik a falunk lakosai, elbocsájtották. These people, who are the inhabitants of our village, have been fired. Ha több időm lenne, sétálni mennék. If I had more time I would go for a walk. - 338 - 25. Lecke 25. Lecke – Első rész Új szavak barley bárli árpa seed szíd mag, vetőmag agriculture egrikálcsör mezőgazdaság pasture pászcsör legelő farmhand fármhend mezőgazdasági munkás plough plau eke furrow fárou barázda tractor trektör erőgép, traktor corn kórn gabona grain gréjn gabonaszem barn bárn csűr, magtár cow kau tehén furrow fárou barázda cow kau tehén seed szíd mag, vetőmag grain gréjn gabonaszem barn bárn csűr, magtár barley bárli árpa corn kórn gabona plough plau eke farmhand fármhend

mezőgazdasági munkás agriculture egrikálcsör mezőgazdaság pasture pászcsör legelő tractor trektör erőgép, traktor - 339 - Gyakorlat This farmer grows barley. Ez a gazda árpát termeszt. Where will we buy seeds? Hol veszünk vetőmagot? Agriculture is important in this country. A mezőgazdaság fontos ebben az országban. What are pastures used for? Mire használják a legelő(ke)t? The farmhands are ploughing. A megőgazdasági munkások szántanak. This plough will be repaired. Az eke barázdát szánt a taljban. The farmers have paid for this tractor together. A gazdák közösen fizettek ezért a traktorért. What knids of corn do you know? Milyen gabonafajtákat ismersz? Many grains are eaten by the birds. Sok gabonát esznek meg a madarak. We have a very large barn. Egy nagyon nagy magtárunk van. How many cows has that farmer got? Hány tehene van annak a gazdának? Egészítsd ki Egy modern ekét akarunk venni. We want to buy a

modern plough. Ez a gabona arról a területről van. This corn is from that field. A barázdáknak elég szélesnek kell lenniük. The furrows must be wide enough. Drága az árpa az idén? Is barley expensive this year? A gabonaszemeket lésztté őrlik. The grains are grund into flour. Ez a mezőgazdasági munkás hosszú ideig dolgozott itt? Has this farmhand worked here for a along time? Sokat keresnek az emberek a mezőgazdaságban? Do people earn much in agriculture? A tehenek a legelőn vannak. The cows are in the pasture. Ez a traktor gyakran elromlik. This tractor is often out of order. A vetőmagokat a barázdákba szórják. The seeds are thrown into the furrows. Szeptemberben a magtárunk tele van. In September our barn is full. Add meg a szavak angol megfelelőjét eke plough tehén cow barázda furrow árpa barley erőgép, traktor tractor - 340 - mezőgazdasági munkás farmhand gabona corn gabonaszem grain legelő pasture mag,

vetőmag seed csűr barn földművelés agriculture A must – kell, muszáj kötelességet, szükségességet kifelejező módbeli segédige helyett használhatjuk a to have to igeszerkezetet. A to have to szerkezet nem módbeli segédige Pl.: She has to drink less coffee. Kevesebb kávét kell innia. Do you have to work today? Dolgoznod kell ma? I won’t have to go there tomorrow. Nem kell odamennem holnap. A must segédigének csak jelenidejű alakja van! a múlt és a jövő időben a to have to igeszerkezetet használjuk. Tegnap meg kellett javítanom a csapot. I had to repair the tap yesterday. Mikor kell befejeznek a munkát? When will you have to finish work? Nem kell búzát őrölnünk ma. We don’t have to grind wheat today. Ki kell hajtania a teheneket a legelőre. (nő) She has to take the cows to the pasture. Mit kell megírnom honap? What will I have to write tomorrow? Új szavak agricultural egrikálcsöröl mezőgazdasági fertile főrtájl

termékeny regularly regjulörli szabályosan, rendszeresen healthy heltszi egészséges except ikszept kivéve, kivételével possible poszibl lehetséges, lehet interesting intrösztin(g) érdekes certainly szőrtönli természetesen - 341 - Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • • • • • • • • Do you like living in an agricultural region? Yes, I do. I think it is healthier to live in the country than in the city But is the life here interesting? Yes, it is. There are many interesting things to do We have everything here except cinemas. But isn’t the work too hard? No, it isn’t. I only have to fertilizer the soil regularly because it is not fertile enough Is it possible to grow all kinds of crops here? Certainly. I grow wheat, rye nad barley Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként Do you like living in an agricultural region? Szeretsz mezőgazdasági körzetben élni? Yes, I do. Igen. I think it is healthier to live in the

country than in the city. Azt hiszem, egészségesebb vidéken élni, mint a városban. But is the life here interesting? De érdekes itt az élet? Yes, it is. Igen. There are many interesting things to do Sok érdekes dolgot lehet csinálni. We have everything here except cinemas. A mozi kivételével mindenünk meg van itt. But isn’t the work too hard? De nem túl nehéz a munka? No, it isn’t. Nem. I only have to fertilizer the soil regularly because it is not fertile enough. Csak a talajt kell rendszeresen trágyáznom, mert nem elég termékeny. Is it possible to grow all kinds of crops here? Lehetséges mindenfajta terményt termelni itt? Certainly. Természetesen. I grow wheat, rye nad barley. Én búzát, rozsot és árpát termesztek. Egészítsd ki Ezek a tehenek nem egészségesek. These cows are not healthy. Rendszeresen járunk futball-mérkőzésre. We regularly go to a football match. El lehet adni ezeket a jegyeket? Is it possible to sell

these tickets? Márk kivételével valamennyien jöhetünk. We can all come, except Mark. A falun egy termékeny völgyben fekszik. Our vilalge lies in a fertile valley. Mindig elolvasom a mezőgazdasági híreket az I always read the agricultural news in the újságban. newspaper. - 342 - Add meg a szavak angol megfelelőjét kivéve, kivételével except termékeny fertile lehet, lehetséges possible mezőgazdasági agricultural egészséges healthy rendszeresen regularly érdekes interesting Figyeld meg a következő példamondatokat „I like coffee” said John. „Szeretem a kávét” – mondta János John said he liked coffee. János azt mondta, szereti a kávét. „She is cooking dinner” said Peter. ”Éppen vacsorát főz” – mondta Péter. Peter said she was cooking dinner. Péter azt mondta, ő éppen vacsorát főz. Észrevetted a változásokat az igeidőben? Mind két esetben függő beszéd –del találkozunk, amit leggyakrabban

akkor használunk, amikor valakit idézünk. A függő beszéd képzésének szabálya: ha a főmondat állítmánya (pl. John said, Peter said) múlt időben van (Simple Past, Past Continous, Past perfect), az idézetet tartalmazó (tárgyi) mellékmondat állítmányának ideje az igeidő-egyeztetés szabályai szerint változik, mely a következő: Simple Present -------------------- Simple Past Peresent Continuous -------------------- Past Continous. He told me he grew all kinds of corn. Azt monta nekem, mindenfajta gabonát termel. She said she was always late for work. Azt monta, mindig elkésik a munkából. I heard they were coming. Hallottam, hogy jönnek. A főmondatban az állítmány leggyakrabban egyszerű múlt időbe (Simple Past) kerül. - 343 - Egészítsd ki Azt mondta nekem, fáradt. He told me he was tired. Jane azt mondta, éppen levelet ír. Jane said she was writing a letter. Anya azt mondta, nincs pénze. Mother said she had no money.

Ki mondta, hogy ők nem szeretnek dolgozni. Who said they didn’t like working? Új igék to sow tu szou (magot) vetni, bevetni to store tu sztór raktározni, tárolni to harvest tu hárviszt aratni, betakarítani to graze tu gréjz legelni, legeltetni to milk tu milk fejni to fail tu féjl elmaradni, kudarcot vallani megbukni, elmulasztani Rendhagyó igék sow szou sowed szoud sown szoun Gyakorlat Have you sown the wheat yet? Elvetetted már a búzát? They stored the crop in their barns. A magtárainkban tárolták a terményt. We have harvested all our corn. Betakarítottuk az összes gabonánkat. The cows grazed in the pastures every summer. A tehenek minden nyáron a legelőkön legeltek. You haven’t milked the cows yet. Még nem fejted meg a teheneket. The crop failed that year. Abban az évben elmaradt a termés. Egészítsd ki Sok rozsot arattál ebben az évben? Have you harvested much rye this year? Nagyon rendszeresen fejték a

teheneket. They milked the cows very regularly. Elmulasztott időben visszajönni He has failed to return in time. Tegnap elvetettük az árpát. We sowed the barley yesterday. Magtárban tároltad? Have you stored it in a barn? A tehenek mindig békésen legeltek a folyó közelében. The cows always grazed quietly near the river. - 344 - Add meg a szavak angol megfelelőjét legelni to graze aratni to harvest fejni, megfejni to milk elmaradni to fail vetni, szórni to sow raktározni to store A Present Countinuous igeidővel érzelmi állasfoglalást, rosszallást (harag, türelmetlenség) is kifejezhetünk bizonyos tevékenységgel, eseménnyel kapcsolatban. A leggyakrabban használt időhatározó az always, jelentése: mindig, állandóan, vég nélkül. Pl.: He is always forbidding me watching TV! Mindig eltilt engem a TV-nézéstől! She is always smoking cigarettes! Állandóan cigarettát szív! Fordítsd angolra Mindig visszautasítanak engem!

They are always refusing me! Állandóan újságot olvas (fiú) he is always reading newspapers! A lovakról beszélnek vég nélkül! They are always talking about horses! Az apám mindig csak kávét iszik! My father is always drinking only coffee! - 345 - 25. Lecke – Második rész Új szavak country lane kántri léjn dűlőút hedge hedzs sövénykerítés, élősövény crow krou varjú scarecrow szkeörkrou madárijesztő cattle ketl marha, jószág cattle farming ketl fármin(g) marhatenyésztés arable farming eröbl fármin(g) növénytermesztés mixed farming mikszt fármin(g) vegyes gazdálkodás rat ret patkány rodent roudent rágcsáló dairy déjri tejgazdaság, tejüzem dairy produce déjri prodjúsz tejtermék arable farming eröbl fármin(g) növénytermesztés dairy déjri tejgazdaság, tejüzem crow krou varjú country lane kántri léjn dűlőút rodent roudent rágcsáló dairy produce déjri

prodjúsz tejtermék rat ret patkány hedge hedzs sövénykerítés, élősövény cattle ketl marha, jószág mixed farming mikszt fármin(g) vegyes gazdálkodás scarecrow szkeörkrou madárijesztő cattle farming ketl fármin(g) marhatenyésztés Más sorrendben Gyakorlat A country lane is a road through fields. A dűlőút földeken átvezető út. There are hedges there. Ott sövénykerítések vannak. There are many crow in the fields. A szántóföldeken sok varjú van. - 346 - What is a scarecrow for? Mire való a madárijesztő? The cattle are grazing. A marhák éppen legelnek. Is there much cattle farming in Hungary? A marhatenyésztés jelentős Magyarországon? Arable farming is more important A növénytermesztés fontosabb. We are in mixed farming. Mi vegyes gazdálkodással foglalkozunk. A rat is bigger than a mouse. A patkány nagyobb mint az egész. Do rodents eat corn? A rágcsálók megeszik a gabonát? We take the milk to

the dairy regularly. A tejet rendszeresen a tejüzembe viszünk. Butter and cheese are dairy produce. A vaj és a sajt tejtermékek. Egészítsd ki Milyen színű a varjú? What colour is a crow? A falunkban van egy tejgazdaság. There is a dairy in our village. Ebben a régióban sok vegyes gazdaság van. There is a lot of mixed farming in this region. Szereted a tejtermékeket? Do you like dairy produce? Nem szereti a növénytermesztést. He doesn’t like arable farming. A sövénykerítések nem nagyon magasak. The hedges are not very high. Hiábavaló madárijesztőt alkalmaznunk. Its’s no use having a scarecrow. Tudod milyenek a rágcsálók? Do you know what rodents are? Tavaly eladtuk a marháinkat. We sold our cattle last year. Itt nem lehetséges a marhatenyésztés. Cattle farming is not possible here. Fogtam egy patkányt. I have caught a rat. Add meg a szavak angol megfelelőjét rágcsál rodent varjú crow dűlőút country lane

tejgazdaság dairy vegyes gazdaság mixed farming patkány rat marha cattle tejtermék dairy produce madárijesztő scarecrow sövénykerítés hedge - 347 - növénytermesztés arable farming marhatenyésztés cattle farming A visszaható névmás Visszaható névmást használunk akkor, ha az alanyra akarunk visszautalni. Alakjaik: I myself májszelf you yourself jórszelf he himself himszelf she herself hőrszelf it itself itszelf we ourselves auörszelvz you yourselves jórszelvz they themselves dzemszelvz Gyakorlat He hurt himself. Megsérült. (Megsértette magát) They offered themselves for this job. Saját magukat ajánlották erre az állásra. I can’t see myself in this mirror. Nem látom magam ebben a tükörben. Look at yourself! Nézd meg magad! Fordítsd angolra Vettem magamnak egy autót. I have bought a car for myself. Kivasalt egy blúzt saját magának. She ironed a blouse for herself. Megsérültem.

(Megsértettem magamat) I have hurt myself. Ez nem nekik fog ártani, hanem neked magadnak! This will not hurt them, but yourself! Igeidő –egyeztetés szabályai az egyszerű múlt és a befejezett jelen időre vonatkozóan: Simple Past ----------- Past Perfect Present Perfect ----------- Past Perfect Pl.: - 348 - John said „I have never seen a scarecrow.” John said he had never seen a sacecrow. Mary told me „I was there three years ago.” Mary told me she had been there three years before. Az „ago” határozószó helyett függő beszédben a „ before” határozószót használjuk. Egészítsd ki Péter azt mondta, ő még nem nézte meg azt a filmet. Peter said he hadn’t watched that film. Tegnap hallottam, hogy ők még nem jöttek vissza. I heard yesterday they hadn’t returned yet. János azt mondat, ő nem ismerte azt az embert. John said he hadn’t known that man. Mária olvasta, hogy ennek a gyárnak a vezetése nem bocsátott

el munkásokat. Mary read that the management of this factory hadn’t fired the labourers. Új szavak of course ov kórsz természetesen, persze along ölon(g) mentén, hosszában harmful hármföl ártalmas, kártékony wet o vizes, esős dry dráj száraz profitable profitöbl nyereséges, jövedelmező vet Gyakorlat Of course it is true. Persze, hogy igaz. There are hedges along the road. Az út mentén élősövény van. Is smoking harmful? A dohányzás káros? Don’t store corn in a wet place. Vizes helyen ne tárolj gabonát! This month has been very dry. Ez a hónap nagyon száraz volt. I agriculture profitable? A mezőgazdaság jövelemező? Egészítsd ki Az utcák még nem szárazak. The streets are not dry yet. Mi terem jól az utak mentén? What grows well along the roads. Melyik jövedelmezőbb, a növénytermesztés, vagy a marhatenyésztés? Which is more porfitable, arable farming or cattle farming. - 349 - A rágcsálók

nagyon kártékonyak. Rodents are very harmful. Melyik a legesősebb hónapja az évnek? Which is the wettest month of the year? Tremészetesen tud autót vezetni. Of course he can drive a car. Add meg a szavak angol megfelelőjét száraz dry természetesen, persze of course mentén, hosszában along nyereséges, jövedelmező profitable kártékony harmful vizes, esős wet Új igék to scare tu szekör megijeszteni, megrémíteni to shear tu siör nyírni to plant tu plánt (el)ültetni, palántálni to yield tu jíld hozni, adni, teremni to set tu szet lenyugodni, le(el)helyezni to cover tu kávör (be)fedni, takarni Rendhagyó igék I. alak II. alak III. alak shear siör sheared siörd shorn sórn set szet set szet sez szet Gyakorlat Have I scared you? Rád ijesztettem? We sheared the sheep in March. Márciusban nyírtuk meg a bírkákat. The corn dired for many weeks. A gabona sok hétig szárad. How much has the crop

yielded? Mennyi lett a termés? We asked him to do it, but he didn’t want to yield. Arra kértük, csinálja meg, de ő nem akart engedni. She set the flowers in water. Vízbe tette a virágokat. The thunderstorm scared us. Az égzengés megijesztett bennünket. - 350 - Cover the bread. Takard be a kenyeret! Egészíts ki Egy napsütéses napon nyírták meg a bírkákat. They sheared the sheep on a sunny day Sok árpát adott a szántóföld? Has the field yielded much barley? Tegnap vetettük el a burgonyát. W planted the potatoes yesterday. A madárijesztő nem riasztja el a madarakat. The scarecrow doesn’t scare the birds. A gabona jól kiszáradt. The corn dried well. Az ablak mellé kell elhelyezned (azt). You must set it next to the window. Elfelejtette letakarni az ételt. He forgot about covering the food. Add meg a szavak angol megfellőjét megijeszteni to scare vetni, palántálni to plant megnyírni to shear szárítani, aszalni to dry

teremni to yield lenyougodni, lehelyezni to set fedni, takarni to cover. Függő beszédben az egyszerű jövő idő (Simple Future) képzésénél használt segédige, a will, múlt idejű alakját veszi fel – would. Pl.: She said „I will not go there”. She said she would not go there. John said „I will have dinner at seven”. John said he would have dinner at seven. Péter azt mondta, ott lesz. Peter said he would be there. Anya azt mondta, azon a területen paradicsomot fogunk ültetni. Mother said we would plant tomatoes in that field. Ismétlés Holnap búzát kell vetnünk. Tomorrow we will have to sow wheat. Apa azt mondta, (ő) egészséges. Father said he was healthy. Megfejted már az összes tehenet? Have you milked all the cows yet? Mindig elrakja a régi újságokat! (lány) She is always storing old newspapers! - 351 - Azt mondta, a rágcsálók megették az összes rozsot. (fiú) He said rodents had eaten all the rye. Nézd meg

magad! Look at yourself! Azt mondta, két hete láttal őt. (fiú lányt) She said he had seen her two weeks before. Holnap aratunk. We are harvesting tomorrow. Hol foguk táronli az árpát? Where will we store the barley? Mindig a gyors autóikról beszélnek. They are always talking about their fast cars. A gabonát még nem lehet aratni. The corn cannot be harvested yet. Csak a termékeny földek teremnek sokat. Only the fertile fields will yield much. A marhák a legelőkön legeltek. The cattle grazed in the pastures. Patkányok vannak a magtárunkbn. There ae rats in our barn. A rágcsálók gabonaszemeket esznek. Rodents eat grains of corn. Szeretek sétálni a dűlőutak mentén. I like walking along the country lanes. Van tejüzem a faludban? Is there a dairy in your village? Persze, hogy megnyírtuk már a bírkákat. Of course we have shorn the sheep already. ó e au á ou shorn rat plough farmer rodent corn cattle cow barley crow

worn cash now barn sow forty fat brown car show caught flat mouth father blow - 352 - 26. Lecke 26. Lecke – Első rész Új szavak frost froszt fagy rainbow réjnbou szivárvány thunder tszándör mennydörgés heat-wave hít ovéjv hőhullám hailstone héjlsztoun jégeső, jégszemek distance disztönsz távolság, messzeség shelter seltör óvóhely, menedékhely ditch dics (vizes)árok, csatorna twilight továjlájt szürkület, alkony sunset szánszet naplemente dawn dón hajnal, virradat lighting lájtin(g) villám(lás) hailstone héjlsztoun jégeső, jégszemek distance disztönsz távolság, messzeség frost froszt fagy lighting lájtin(g) villám(lás) ditch dics (vizes)árok, csatorna shelter seltör óvóhely, menedékhely thunder tszándör mennydörgés rainbow réjnbou szivárvány heat-wave hít ovéjv hőhullám dawn dón hajnal, virradat sunset szánszet naplemente twilight

továjlájt szürkület, alkony Más sorrendben - 353 - Gyakorlat There hasn’t been frost yet. Fagy még nem volt. The ditches are frozen. A vizesárkok befagytak. How many colours has a rainbown? A szivárványnak hány színe van? Thunder scares many people. A mennydörgés sok embert megijeszt. We saw the willage in the distance. A távolban megláttuk a falut. They found no shelter. Nem találtak menedékhelyet. He continued ploughing in the twilight. Tovább szántott a szürkületben. Can we work after sunset? Dolgozhatunk naplemente után? The heat-wave started in June. A hőhullám júniusban kezdődött. The hailstones were very big. A jégszemek nagyon nagyok voltak. Farmers start working at dawn. A gazdák virradatkor kezdenek dolgozni. Did you see the lightning? Láttad a villámlást? Egészítsd ki Kevés fagy volt azon a télen. There was little frost that winter. A mennydörgés megrémítette a gyerekeket. The thunder scared the

children. Némely naplemente csodálatos. Some sunsets are eautiful. Talátunk menedékhelyet a menndörgés idején. We found a shelter during the thunderstorm. Szeretem a hajnalt. I like the dawn. Milyen állatok élnek (a) vizesárkokban? What animals live in the ditches? Nem láttuk a villámlást. We didn’t see teh lighting. A jégszemek olyan nagyok voltak, mint a tojás. The hailstones were as big as eggs. Nincs gyakran hőhullám. Heat-waves don’t often happen. Zivatar után gyakran jelenik meg a szivárvány. There is often a rainbow after a shower. Mennyi a két falu közötti távolság? What is the distance between the two villages? A szürkületben nem találkoztunk senkivel. We met nobody in teh twilight. Add meg a szavak angol megfelelőjét hőhullám heat-wave naplemente sunset hajnal dawn - 354 - szivárvány rainbow fagy frost mennydörgés thunder jégszem hailstone alkony, szürkület twilight villámlás lightining

távolság distance árok ditch menedékhely shelter A myself, themesvelves típusú névmások elveszítik visszaható jellegüket, ha azokat más főnév, vagy határozószó hangsúlyozására, nyomatékosítására használjuk. Ilyen esetben nyomatékosító névmásnak hívjuk őket. Pl.: I myself have given it to you. Én magam adtam oda neked. You have done it yourself. Te csináltad meg magad. We shall plough the fields ourselves. Mi magunk fogjuk felszántani a földeket. He has heard it from the doctor himself. Magától a doktortól hallotta. Ebben az esetben a névmás kerülhet a mondat közepére, vagy a végére anélkül, hogy elveszíteni nyomatékosító szerepét. Pl.: You yourself have done it. vagy: You have done it yourself. Új szavak mild májld enyhe, szelíd, mérsékelt raw ró nyers, zord piercing piörszin(g) átható, szúrós cool kúl hűvös, friss gloomy glúmi sötét, komor unsettled ánszetöld változékony

endless endlisz végtelen, szűnni nem akaró - 355 - Gyakorlat Olvasd el a szöveget It is a gloomy day today. A piercing wind is blowing and there is raw frost Yesterday teh wind was cool but it was mild. The weather is always unsettled in this region and it often rains. Sometimes the rain is endless Fordítsuk le fenti szöveget mondatonként It is a gloomy day today. Ma komor az időjárás. A piercing wind is blowing and there is raw frost. Átható szél fúj és zord fagy van. Yesterday teh wind was cool but it was mild. Tegnap a szél hűvös, az időjárás azonbn enyhe volt. The weather is always unsettled in this region Ebben a régióban az időjárás mindig and it often rains. változékony, és gyakran esik az eső. Sometimes the rain is endless. Néha az eső nem akar elállni. Egészítsd ki A március enyhébb volt, mint a május. March was milder than May. Ő komor ember. He is a gloomy man. Nem szeretem ezt az átható hideget. I dont’t like

this piercing cold. Ebben az országban általában változékony az időjárás. In this country the weather is usually unsettled. Dolgoznunk kellett a zord szélben. We had to work in the raw wind. Jobban tudunk dolgozni, amikor hűvös van. We can work better when it is cool. Néhány ember számára egy hét végtelen hosszú lehet. To some people a week can be endless. Add meg a szavak angol megfelelőjét nyers, zord raw végtelen endless változékony unsettled hűvös cool sötét gloomy enyhe mild átható, szúrós piercing - 356 - Az ige múl idejű alakját használjuk az alábbi szavakat, szókapcsolatokat és kifejezéseket követő mellékmondatokban feltételezések, kívánságok leírására: It is time it iz tájm itt az ideje; épp ideje I wish áj ovis bárcsak; szeretném ha if if ha; feltéve, hogy if only if ounli bárcsak suppose szöpouz feltételezni, feltenni fancy fenszi elgondolni, elképzelni imagine imedzsin

(el)képzelni, gondolni it would be better if it ovud bí betör if jobb lenne ha Az ilyen típusú mellékmondatok mindig a jelenre, vagy a jövőre utalnak. Gyakorlat It is time you went home. Itt az ideje, hogy hazamenj. I wish I were rich. Bárcsak gazdak lennék! It would be better if we didn’t leave early. Jobb lenne, ha nem indulnánk korán. If only there were enought time! Brcsak elég idő lenne! Suppose he came today. Tegyük fel, hogy ma jön. Imagine you had a lot of money. Képzeld azt, hogy sok pénzed van! Fancy if the man dyou saw were your father. Képzeld azt, hogy az az ember, akit láttál az apád! Ezekben a mellékmondatokban a to be igének csupán egyetlen alakját, a were múlt idejű alakot használjuk. Egészítsd ki Szeretném tudni, mit tegyek. I wish I knew what to do. Éppen ideje, hogy írjon neked egy levelet. It is time he wrote a letter to youl Képzeld el, ha ez a ház az enyém lenne. Fancy if this house were mine. Ó,

bár gyorsabban hajtana!0 If only he drove faster! Tegyük fel, itt megállunk. Suppose we stopped here. Gondold azt, mintha János jó aztóvezető lenne. Imagine if John were a good driver. Jobb lenne, ha nem vennének kutyát. It would be better if they didn’t buy a dog. - 357 - Új igék to shiver tu sivör dideregni, vacogni to rumble tu rámbl dörögni,morajlani to seem tu szím látszani, tűnni to die tu dáj meghalni to damage tu demidzs megrongálni, megkárosodni to suffer (from) tu száför szenvedni (valamitől) A „to die” ige gerund alakja dying. Gyakorlat We shivered with cold. Vacogtunk a hidegtől. The thunder was rumbling in the distance. A mennydörgés a távolban morajlott. The ploughing seemed endless. A szántás végnélkülinek látszott. Who died? Ki halt meg? The hailstones have damaged the crop. A jégszemek kárt okoztak a terményben. The cattle are suffering from the heat. A szarvasmarhák szenvednek a

hőségtől. Egészítsd ki Ki rongálta meg az autónkat a múlt éjjel? Who damaged our car last nignt? Eddig haszontalannak tűnt. It has seemed useless so far. Reszkettünk az átható hidegben. We shivered in teh piercing cold. Túl hosszú ideig szenvedtek már. They have suffered too long already. Balesetben halt meg. She died in an accident. Add meg a szavak angol megfelelőjét látszani, tűnni to seem szenvedni tu suffer dideregni to shiver meghalni to die megrongálni, károsítani to damage morajlani, dörögni to rumble - 358 - Már tudjuk, hogy a that az a névmás, amelyik mindig szűkítő, korlátozó értelmű vonatkozó mellékmondatot vezethet be. A szűkítő értelmű vonatkozó mellékmondatok esetében a which névmás helyett kötelezően ezt a névmást használjuk. Sok esetben azonban a that névmás el is maradhat, mint a következő esetekben: 1. felsőfok után: It is the best film (that) I have seen. Ez a legjobb film, amit

láttam. He bught the cheapest bicycle (that) they showed him. A legolcsóbb kerékpárt vette meg, amit mutattak neki. These are the highest wages (that) the pay. Ezek a legmagasabb bérek, amiket fizetnek. This is the fastest plane (that) I have ever seen. Ez a leggyorsabb repülőgép, amit valaha láttam. 2. a következő angol szavak után: everything anything semething few little much nothing az „all” után, ha az tárgyra utal. Everything (that) you see is his. Minden, amit látsz, az övé. This is something (that) I don’t understand. Ez olyasmi, amit nem értek. Is there anything (that) I have forgotten? Van valami, amit elfelejtettem? There is little (that) I can do for you. Kevés az, amit tehetek érted. All (that) we have bought is in the kitchen. Minden, amit vettünk, a konyhában van. 3. az any és az only melléknevek után: Is there any information (that) you can give me? Van olyan információ, amit nekem átadhatsz? This is the only

news (that) I have herad. Ez az egyetlen hí, amit hallottam. Gyakorlat Ez a legszélesebb folyó, amit valaha láttam. This is the widest river (taht) I have ever seen. Nincs semmijük, ami megérné azt a pénzt. They have nothing that is worth the money. Van valami, amit tudnom kell. Is there anything (that)I must know? Van olyan könyved, amit elvihetek? Have you any boods (that) I can taken? - 359 - Fordítsd angolra Ő maga akarja megcsinálni. (fiú) He wants to do it himself. Mindent meg fogok tenni, amit szükséges. I will do everything that is necessary. Itt az ideje, hogy kicsit keményebben dolgozz. It is time you worked a little harder Árpát akarok vetni. I want to sow barley. A kerékpárom volt az egyetlen dolog, ami megsérült. The only thing that was damaged was my bicycle. Bárcsak az időjárás ne lenne olyan komor! If only the weather weren’t so gloom! Ők maguk látták a jégdarabokat! They have seen hailstones themeselves! Ez volt

a leghosszabb hőhullám, amit valaha megértünk. This was the longest heat-wave (that) we have ever had. Hűvös lesz ma éjjel. It will be cool tonight. Bárcsak ne reszketnék annyira! I wish I didn’t shiver so! Azt kívánom, az időjárás ne legyen változékony. I wish the weather were not unsettled. Nem volt sok, amit a félhomályban láthatunk. There was not much that we could see i the twilight. Kiejtési gyakorlat í á éj i heat suffer hail shiver seem rumble rain ditch seed cut lane milk feed but grain fish - 360 - 26. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Barbara: John, I just read in the newspaper that to people who live in teh country and earn their money in agriculture, the weather is much more important than to those who live in a town or city. John: That’s right, favourable weather is necessary for a good crop. Barbara: But sometimes it is too dry and at other times it is too wet. John: There has to be enough

sun, too. Barbara: Yes, but if it is too dry for too long the crop will not grow fast enough. John: But we know that farmers are not easily satisfied. Mary: Peter, did you listen to what Barbara and John have just said? Peter: Yes, I did. The weather is something to talk about every day and everywhere Mary: When people meet, they like to talk about the weather. Peter: They are glad when they can sit in the sun for example. Barbara: Sometimes the weather can give us beautiful things. Tom: A lightning can be very impressive, but it also scares some people. Barbara: Is there anybandy who doesn’t enjoy looking at a rainbow? And what about a beautiful sunset? Tom: Even a thunderstorm or a shower can be beautiful. Barabara: The best thing is to be satisfied with the weather, for there is nothing that we can change about it. Fordítsd angolra Amit mondasz, nem lehet igaz. What you say cnnot be true. Holnap Madridba utaznak. They are leaving for madrid tomorrow. Ők

maguk utlették el ezeket a burgonyákat. They planted these potatoes themselves. Mindig a gyors autójáról beszél. He is always talking about his fast car. Ez valami olyan, amit sose láttam azelőtt. This is something that I have never seen before. Aki könyveket olvas, sokat tanul. Who reads books will learn much. Ma este autóval visz engem haza. (fiú) He is ddriving me home tonight. Bárcsak megváltozna az időjárás! If only the weather changed! Saját magukat ajánlották a rozs learatására. They offered themselves to harvest the rye. Folyton a szobáját takarítja! She always cleaning her room! Én magam láttam. I have seen it myself. - 361 - Ez az egyetlen gabona, amit már tároltak. This is the only corn thatt has been stored already. Ez a legenyhébb időjárás, amiben hosszú idő óta részünk van. This is the mildest weather that we have had for a long time. A rágcsálók sok gabonát megesznek. Rodents eat a lot of corn. A vidéki

emberek a legegészségesebbek? Are country people the healthiest ones? Az általunk ismert állatok közül a patkányok a legkártékonyabbak. The most harmfoul animals that we know are rats. A marhatenyéstés még jövedelmező? Is cattle farming still profitable? A marhák szenvednek a zord hidegtől. The cattle are siffering from the raw cold. Ez a legelő túlságosan nedves. This pasture is too wet. Van valami, amit a jégeső megrongált? Is there anything that has been damaged by the hailstones? Miért vnna kélősövények a dűlőút mentén? Why are there hedges along the country lane? Sok idős ember meghalt a hőhullámban. Many old people died during the heat-wave. Megnyírták már a birkákat? Have the sheep been shorn yet? Ez az a valami, aami nem tűnik lehetségesnek. This is something that doesn’t seem to be possible. Ez a föld semmi eladhatót nem termett. This field has yielded nothing that can be sold. Hallottunk a menndörgés

morajlását a távolban. We heard the thunder rumbling in the distance. Folytatták a betakarítást a szürkületben. They went on harvesting in the twilight. - 362 - 27. Lecke 27. Lecke – Első rész Új szavak law ló törvény crime krájm bűncselekmény, bűntett criminal kriminl bűnöző fine fájn bírság pickpocket pikpokit zsebtolvaj burglar bőrglör betörő burglary bőrglöri betörés(es lopás) thief, thieves tszíf/tszívz tolvaj, tolvajok theft tszeft lopás, tolvajlás robbery roböri rablás shoplifter sopliftör bolti tolvaj prisoner prizönör rab, fogoly police pölísz rendőrség shoplifter sopliftör bolti tolvaj thief, thieves tszíf/tszívz tolvaj, tolvajok law ló törvény fine fájn bírság pickpocket pikpokit zsebtolvaj robbery roböri rablás prisoner prizönör rab, fogoly police pölísz rendőrség crime krájm bűncselekmény, bűntett theft tszeft lopás, tolvajlás

burglary bőrglöri betörés(es lopás) criminal kriminl bűnöző burglar bőrglör betörő Más sorrendben - 363 - A police szó gyűjtőfőnév, mindig a the határozott névelő előzi meg, az állítmány pedig többes számú alakban áll mellette a mondatban. Gyakorlat The law forbids some things. A törvény megtilt néhány dolgot. Killing a person is a crime. Embert ölni bűntett. A crimingal does things that are forbidden. A bűnöző tiltott dolgokat cselekszik. You sometimes pay a fine for doing a forbidden thing. Néha bírságot fizetünk tiltott dolgok elkövetéséért. Pickpockets want to steal you purse. A zsebtolvajok a pénztárcát akarják ellopni. A burglar enters your hose to steal things. A betörő a házadba hatol be, hogy ellopjon dolgokat. There are many burglaries every day. Minden nap sok betöréses lopás van. A thief steals. A tolaj lop. There are more and more robberies. Egyre több a rablás. Theft is stealing

other people’s things. A lopás más emberek dolgainak eltulajdonítása. Shoplifters take thins out of shops without paying for them. A bolti tolvajok fizetés nélkül visznek ki dolgokat a boltból. A prisoner has been caught by the police. A rendőrésg elfogott egy rabot. Egészítsd ki Sok bűnöző nincs börtönben. Many criminals are not in prison. A tolvajok veszélyesek lehetnek. Thieves can be dangerous. Súlyos bűn az autólopás? Is car theft a serious crime? A zsebtolvajnak nagyon gyorsnak kell lennie. Pickpockets have to be very fast A betörő eltörte a lábát a házunkban. The burglar broke a leg in our house. Tehnap rabláls történt a postahivatal közelében. There was a robbery near the post-office yesterday. Mikor volt az a betörés? When was that burglary? A rabok hosszú időt töltöttek a börtönben. The prisoners spent a long time in prison. A rendőrség két embert keres. The police are looking for two people. Ez

törvényellenes? Is this agaits the law? Bírságot kellett fizetnünk. We had to pay a fine. A bolti tolvajt akkor fogták el, amikor éppen kifelé ment a boltból. The shoplifter was caught when he was leaving the shop. Az against elöljáró jelentése: valami ellen. - 364 - Add meg a szavak angol megfelelőjét bírság fine rab prisoner bolti tolvaj shoplifter bűnöző criminal betörés burglary rendőrség police rablás robbery betörő burglar törvény law tolvaj thief zsebtovaj pickpocket bűncselekmény crime A feltétles múlt (III. Conditional) A feltételes múlt idő a múltra vonatkozik, ezért a mondatban szereplű feltétel már nem teljesülhet. A feltételes mellékmondat Past Perfect igeidőben van, a főmondat szerkezete a következő: would + have + főige III. alakja Pl.: If the burglar hadn’t been caught we would have lost a lot of money. Ha a betörőt nem fogták volnta el, sok pénzt veszítettünk volna. I would

have had time to do it if you had told me yesterday. Lett vona időm megcsinálni, ha tegnap szóltál volna. Egészítsd ki Ha ne mlopta volna el ezt a könyvet, akkor nem került volna börtönbe. If he hadn’t stolen this book then he would not have gone to prison. Ha korábban lekaszáltuk vona a szénát, eladtuk volna. If we had made hay earlier we would have sold ti. Elmentem volna veled a moziba tegnap, ha lette volna időm. I would have gone to the cinema with you yesterday if I had had time. Beszélt volna nekem róla korábban, ha tudta volna. He would have told me about ti earlier if he had known. Mit tettél volna, ha elbocsájtottak volna téged What would you have done if they had fired akkor? you then? - 365 - A would és a could segédigék, ezért a velük alkotott kérdéseket fordított szórenddel képezzük. Pl.: Could you leave yesterday? El tudtál menni tegnap? What would you do if you were rich? Mit tennél, ha gazdag lennél? A fenti

segédigék tagadó alakja: could not – összevont alakja coldn’t [kudnt] would now –összevont alakja wouldn’t [ovudnt] Pl.: They couldn’t see us there. Nem láthattak ott bennünket. My mother wouldn’t pay for this if she hadn’t Az anyám nem fizetne ezért, ha nem lenne money. pénze. Új szavak innocent inöszönt ártatlan guilty gilti bűnös obviously obviöszli nyilván(valóan) outrageous autréjdzsösz gyalázatos, felháborító brutal brútl brutális, kegyetlen Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Do you think this man is guilty? • He can’t be innocent. He obviously stole the cash from the bank • Yes, that was outrageous. I heard that he had been very brutal • I hope he wol lgo to prison for a long time. Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként Do you think this man is guilty? Gondolod, hogy ez az ember bűnös? He can’t be innocent. Nem lehet ártatlan. He obviously stole the cash from the bank.

Nyilvánvalóan ellopta a pénzt a bankból. Yes, that was outrageous. Igen, felháborító volt. I heard that he had been very brutal. Hallottam, hogy nagyon kegyetlen volt. - 366 - I hope he wol lgo to prison for a long time. Remélem, hosszú időre börtönbe kerül. Egészítsd ki Hallottál valaha erről a felháborító bűncselekményről? Have you ever heard of this outrageous crime? Lehet, hgoy bűnös? Is it possible that she is guilty? A férfi ártatlannak tűnt. The man seemed to be innocent. Nyilván hallották a híredet. They have obviously herad the news. A hírekben rendszeresen szerepelnek brutális (bűn)cselekmények. Brutal crimes are regularly in the news. Add meg a szavak angol megfelelőjét ártatlan innocent kegyetlen brutal nyilván obviously felháborító, gyalázatos outrageous Függő kérdés John asked „Are you at home?”. John asked if I were at home. Peter asked „When were you in England?”. Peter asked when I

had been in England. A fenti példamonatokból látatod, hogy a függő beszédben a krédő mondat szórendje azonos a kijelentó mondat szórendjével. Valójában nem is kérdő, hanem kijelentő mondatól van szó Eldöntendő kérdésnél a főmondat után a következő mellékmondatot az if kötőszóval vezetjük be. Kiegészítendő kérdésben a kérdő névmás megmarad Az igeidők megváltoznak! Változtasd az egyenes-kérdő mondatokat függő-kérdő mondatokká Mary asked „Where is he going?”. Mary asked where he was going. Peter asked „Did they meet her?”. Peter asked if they had met her. Jane asked „Who has taught her how to swim?”. Jane asked who had taught her how to swim. John asked „Does he like music?”. John asked if he liked music. - 367 - Fordítsd angolra Péter megkérdezte, hogy azt tiltja-e a törvény. Peter asked if the law forbade it Mária megkérdezte, hogy a rendőrők mikor fogták el a tolvajt. Mary asked when the police

had cought the tief. János megkérdetze, hogy a zsebtolvajok bűnözők-e. John asked if pickpockets were criminals. Jane megkérdezte, hgoy hová akarunk menni. Jane asked where we wanted to go Péter megkérdezte, hány rablás volt ebben a városban. Peter asked how many burglaries there had been in this city. Új igék to cimmit tu kömit elkövetni to arrest tu öreszt letartóztatni, őrizetbe venni to rob tu rob meglopni, kirabolni to prosecute tu proszikjút vádat emelni, megvádolni to confess tu könfesz bevallani, beismerni to sentecne (to) tu szentönsz elítélni (valamire) to beware of tu bioveör ov óvakodni, vmitől/vkitől Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Beware of this man! He’s a criminal. • What cime did he commit? • He robbed then rich people. • Was he prosecuted? • Yes, he was. The police arrested him after looking for him for two months • Did he confess to the robberies? • Yes, he did. And then he was

sentenced to ten years Fordítsd le a fenti párbeszédet mondatonként Beware of this man! Óvakodj ettől az embertől! He’s a criminal. Bűnöző. What cime did he commit? Milyen bűnt követett el? He robbed then rich people. Kirabolt tíz gazdag embert. - 368 - Was he prosecuted? Vád alá helyezték? Yes, he was. Igen. The police arrested him after looking for him for two months. A rendőrség letartóztatta, miután két hónapig keresték. Did he confess to the robberies? Beismerte a rablásokat? Yes, he did. Igen. And then he was sentenced to ten years. És azután tíz évre el ítélték. Egészítsd ki A szomszédja követett el lopást. His neighbour commited a theft. Kit tartóztattak le? Who has been arrested? Tegnap öt ember rabolta ki a fűszereseket. Five men robbed the grocer’s yeserday. Óvakodj a sötét utcákól! Beware of dark streets. Miért nem emeltek vádat ellenük? Why haven’t they been prosecuted? Bevallotta az

összes bűnét? He confessed to all this crimes? Ki ítélte el őket? Who has sentenced them? Add meg a szavak angol megfelelőjét letartóztatni to arresst vádat emelni to prosecute óvakodni vmitől/vkitől to beware of elítélni to sentence elkövetni to commit meglopni, kirabolni to rob bevallani, beismerni to confess Fordítsd angolra Azt kérdezte tőlem, mikor fogják elítélni őt. (fiút) He asked me when they would sentence him. Ha korábban tudtam volna, anem tértem volna If I had known earlier I would not have haza. returned home. Tudod, hogy a fivérünket vád alá helyezték? Do you know our brother was prosecuted? Letartóztatták, mert bűncselekményt követett el. (fiú) He was arrested because he committed a crime. Mária azt kérdezte, hogy ez a történet felháborító volt-e. Mary asked if this story was outrageous. - 369 - Sok betörés volt a környezetünkben mostanában. There have been a lot of burglaries in our

surroundings recently. Óvakodj ettől a kegyetlen embertől! Beware of this burtal man. Öt évre ítélték őket. They sentenced them to five years. Beismerő vallomást tett, de ártatlan volt. (lány) She confessed but she was innocent. - 370 - 27. Lecke – Második rész Új szavak sentence szentönsz ítélet remorse rimórsz megbánás, bűnbánat police-station pölísz sztéjsn rendőrörs, rendőrség (hely) ticket tiköt jegy, büntetőcédula speeding szpídin(g) gyorshajtás murder mőrdör gyilkosság murderer mőrdörör gyilkos evidence evidönsz bizonyíték, (tanú)bizonyság behaviour bihéjviör viselkedés, magatartás blackmail blekméjl zsarolás capital punishment kepitl pánismönt halálbüntetés death sentence detsz szentönsz halállos ítélet murderer mőrdörör gyilkos speeding szpídin(g) gyorshajtás sentence szentönsz ítélet capital punishment kepitl pánismönt halálbüntetés remorse

rimórsz megbánás, bűnbánat ticket tiköt jegy, büntetőcédula blackmail blekméjl zsarolás murder mőrdör gyilkosság evidence evidönsz bizonyíték, (tanú)bizonyság death sentence detsz szentönsz halállos ítélet police-station pölísz sztéjsn rendőrörs, rendőrség (hely) behaviour bihéjviör viselkedés, magatartás Más sorrendben - 371 - Gyakorlat He got a long sentence. Hosszú büntetést kapott. Does he feel any remorse? Érez egyáltalán megbánást? They were taken to the police-station. A rendőrségre vitték őket. Do you often get a ticket? Gyakran kapsz büntetőcédulát? Last week I got one for speeding. A múlt héten kaptam egyet gyorshajtásért. Is murder the most serious crime? A gyilkosság a legsúlyosabb bűncselekmény? Is it known who the murderer was? Lehet tudni, hogy ki volt a gyilkos? There is enough evidendce. Elegendő bizonyíték van. What do you think of her behaviour? Mi a

véleményed a magatartásáról? Do we need capital punishment? Szükségünk van a halálbüntetésre? The death sentence did not scare him. A halállos ítélet nem rémítette meg. Egészítsd ki Három gyilkosság volt ezen a héten. There have been three murders this week. A rendőrőrs a szálloda mellett van. The police-station is next to the hotel. Kevés a bizonyíték. There is little evidence. A viselkedésük nagyon különös. Their behaviour is very strange. A gyilkosokat letartózatatták. The murderers have been arrested. A zsarolás gyakran jövedelmező. Blackmail is often profitable. Milyen büntetést kaptak? What setence did they get? Néhány ember azt gondolja, hogy a halálbüntetés hiábavaló. Some people think capital punishment is useless. A rendőr büntetőcédulát adott neki. The policeman gave him a ticket. Hoznak halálos ítéletet tolvajlásért? Is there a death sentence for theft? A gyorshajtás veszélyes (saját

magadra). Speeding is dangerous for yourself. Add meg a szavak angol megfelelőjét gyilkos murderer halálos ítélet death sentence bizonyíték evidence ítélet sentence gyorshajtás speeding halálbüntetés capital ponishment büntetőcédula ticket - 372 - rendőrőrs police-station gyilkosság murder vislekedés, magatartás behaviour megbánás, bűnbánat remorse zsarolás blackmail Ismerkedjünk meg a jövő idő képzésének egy módjábal, a to be going to – fog, szándékozik megtenni vmit. – szerkezettel Ennél a szerkezetnél csupán a to be ige alakja változik a személynek és az igeidőnek megfelelően (I am going to, she is going to, they are going to stb. ) Pl.: I am going to watch a film tonight. Ma este megnézek egy filmet. They were going to fly to England. Angliába szándékoztak repülni. Kérdést az alany és a to be ige megfelelő alakjának felcserélésével, míg tagadást a not tagadószónak a to be ige

megfelelő alakjához történő illesztésével képezzük. Pl.: Where are you going to spend your holiday? Hol fogod tölteni a szabadságodat? She was not going to visit us yesterday. Nem szándékozott meglátogatni bennünket tegnap. Fordítsd angolra Nem készültünk letartóztatni ezt az embert. We aren’t going to arrest thsi man. Hová fogod vinni a gyermekeidet? Where are you going to take your children? Az apám el fogja adni az öreg autónkat. My father is going to sell our old car. Be fogják vinni a rendőrök őket a rendőrségre? Are the police going to take them to the police-station? Nem fogom elmondani neked ezt a történetet. I’m not going to tell you this story Új szavak relieved rilívd megkönnyebült sufficient szöfisönt elegendő, elégséges violent vájölönt erőszakos decent díszönt illedelmes, tisztességes - 373 - envious (of) enviösz irigy (valamire) gentle dzsentl finom, udvarias, nyájas Gyakorlat He was

relieved when he was not prosecuted. Megkönnyebbült, amikor nem emeltek ellene vádat. Is this sufficient for today? Elegendő ez mára? He has always been a violent man. Mindig is erőszakos ember volt. Most people are decent. A legtöbb ember tisztességes. The thief said he was envious of rich people. A tolvaj azt monda irigyli a gazdag embereket. What a gentle person she is! Milyen udvarias! Egészítsd ki Ezek tisztességes emberek. These are decent people. Te is megkönnyebbültél? Were you relieved, too? Légy udvarias hozzájuk! Be gentle to them. Van elegendő olaj? Is there sufficent oil? Mindig ennyire erőszakosak? Are they always so violent? Nincs értelme irigynek elnni. It’s no use being envious. Add meg a szavak angol megfelelőjét illedelmes, tisztességes decent megkönnyebbült relieved irigy (valamire) envious (of) udvarias gentle erőszakos violent elegendő, elégésges sufficient Összetett vonatkozó névmások whoever

húevör akárki, bárki whatever o votevör akármi, bármi whichever o vicsevör akármelyik, bármelyik - 374 - Gyakorlat Whatever happens I will help you. Akármi történik, segíteni fogok neked. Whoever sees the thief must tell the poice. Bárki látja a tolvajt, szólnia kell a rendőrségnek. Whichever of these cars you choose, it will cost you a lot. Bármelyiket választod ezek közül az autók közül, sokb fog kerülni nekd. Az összetett vonatkozó névmás után a jövő idő kifejezésésre Simple Present igeidőt használunk. Fordítsd angolra Bármelyik házat veszed meg, túl kicsi lesz a családodnak. Whichever house you buy it will be too small for your family. Akárki kér pénzt tőlem, elutasítom. (fiú) Whoever asks me for money, I will refuse him. Bármit írsz, jó lesz. Whatever you write it will be all right. Új igék to accuse (of) tu ökjúz (meg)vádolni (valamivel) to release tu rilísz elereszteni, szabadon bocsájtani

to murder tu mőrdör meggyilkolni to report tu ripórt jelenteni, bejelenteni to convict (of) tu könvikt elítélni, bűnösnek ítélni (valamiben) to pinish tu pánis megbüntetni to find out tu fájnd aut megtudni, megállapítani, kideríteni Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Six months ago somebody reported a murder to the police. • Did they catch the murderer? • Yes, they did. He was accused and convicted • How was he punished? • He was sentenced to capital punishment. But after two weeks he was released • Why? Wasn’t he guilty? • No, he wasn’t. The police found out that somebody else had committed the crime - 375 - Fordítsuk le a fenti párbeszédet Six months ago somebody reported a murder to the police. Hat hónappal ezelőtt valaki bejelentett egy gyilkosságot a rendőrségen. Did they catch the murderer? Elfogták a gyilkost? Yes, they did. Igen. He was accused and convicted. Vád alá helyezték és

elítélték. How was he punished? Milyen büntetést kapott? He was sentenced to capital punishment. Halálbüntetésre ítélték. But after two weeks he was released. De két hét elteltével elbocsájtották. Why? Miért? Wasn’t he guilty? Nem volt bűnös? No, he wasn’t. Nem. The police found out that somebody else had committed the crime. A rendőrség megállapította, hogy valaki más követte el a bűncselekményt. Egészítsd ki Bejelentettük alopást a rendőrségen. We reported the theft at the pilice-station. Miért engedték ki őt? Why have they released him? Megvádolt, hogy elloptam a csizmáit. He accused me of stealing his boots. Miért nem bűntették meg őket? Why haven’t they punished them? Miben találták bűnösnek őt? What did they convict him of? Meggyilkolta a titkárát. He has murdered his secretary. Már kiderítettem, hogy ki ette meg a vacsorámat. I have already found out who ate my dinner. Add meg az igék angol

megfelelőjét jelenteni, bejeneteni to report elengedni to release bűnösnek találni to convict megbüntetni to punish (meg)vádolni to accuse (of) meggyilkolni to murder megtudni, megállapítani to find out - 376 - Fordítsd angolra Ma két zsebtolvajt tartóztattak le. Two pickpockets have been arrested today. A rendőrség nem tudja, hogy ez a bűnöző hol van. The police don’t know where this criminal. A betörőt korábban elfogták volna, ha akkor lett volna telefonunk. The burglar would have been caught earlier if we had had a telephone then. Nyilvánvalóan ők követték el ezt a bűncselekményt. They obviously committed this crime. Ennek a könyvnek a tartalma felháborító. The contents of this book are outrageous. Péter azt kérdezte, hogy a barátját elítélték-e. Peter asked if his friend had been sentenced. Megkérdezték, hogy mikor emelünk vádat ellene. (lány) They asked when we would prosecute her. Óvakodj a rossz

emberektől! Beware of bad people. Halálos ítéletet kapott. (fiú) He got a death sentence. Ha lassabban hajtottál volna, nem kaptál volna büntetőcédulát. If you had driven slowlier you wouldn’t have got a ticket. Nincs elégséges bizonyítékunk, hogy megvádoljuk őket ezzel a rablással. We don’t have sufficient evidence to accuse them of this robbery. Érez ez a tolvaj egyáltalán bűnbánatot? Dows this thief have any remorse? A rendőrség az őrszobára szándékozik vinni a The police are going to take the murderer to gyilkost. the police-station. Bárki jön ide, kidobom. Whoever comes here I will throw him out. Hogyan fogod őt megbüntetni? How are yougoing to punish him? Kiejtési gyakorlat e í áj i theft relieved fine convict death decent crime criminal envious thief time fish gentle release rise thick - 377 - 28. Lecke 28. Lecke – Első rész Új szavak wedding o vedin(g) esküvő wedding-day o vedin(g) déj

az esküvő napja wedding-ring o vedin(g) rin(g) jegyűrű God, god god az Isten, isten bride brájd menyasszony guest geszt vendég, látogató bachelor becsölör nőtlen ember,legényember, agglegény bridegroom brjádgrúm vőlegény marriage meridzs házasság divorce divórsz (el)válás relatives relötívz rokonok service szőrvisz szertartás, szolgálat bachelor becsölör nőtlen ember,legényember, agglegény bride brájd menyasszony God, god god az Isten, isten guest geszt vendég, látogató service szőrvisz szertartás, szolgálat wedding-ring o jegyűrű divorce divórsz (el)válás wedding o esküvő marriage meridzs házasság wedding-day o az esküvő napja relatives relötívz rokonok bridegroom brjádgrúm vőlegény Más sorrendben vedin(g) rin(g) vedin(g) vedin(g) déj - 378 - Gyakorlat When is their wedding-day? Mikor van az esküvőjük napja? What a beautiful wedding that was! Milyen

gyöngyörű esküvő volt! He bought expensive wedding-rings. Drága jegyűrűket vásárolt. God, heop me! Isten, segíts meg! The bride was late. A menyasszony elkésett. The bridegroom is very tall. A vőlegény nagyon magas. How many guests were there? Hány vendég volt ott? After his wedding a man is not a bachelor. Az esküvője után a férfi nem legényember. There are many divorces every year. Minden évben sok válás van. They say marriage is forever. Azt mondják, a házasság örökre szól. Were all your relatives there? Valamennyi rokonod ott volt? The service was impressive. A szertartás látványos volt. Egészítsd ki A házasság nem nekem való. Marriage is not for me. Nem leszek ott az esküvőjükön. I will not be at their wedding. Tudom, hogy van Isten. I know there is God. Mindenki a válásukról beszélt. Eevrybody talked about their divorce. Megvetted már a jegyűrűket? Have you bought the wedding-rings yet? Azt mondta,

sosoe felejti el az esküvője napját. He said he would never forget his weddingday. Lekésték a szertartást. They were late for the service. A menyasszonynak és a völegénynek kevés rokona volt. The bride and the bridegroom had few relatives. Az egyik vendég volták? Were you one of the guests? Örülök, ogy nőtlen ember vagyok. I’m glad I’m a bachelor. A menyasszony mennyi ideje ismerte őt? How long has the bride known him? A vőlegény a fivérem. The bridegroom is my brother. Add meg a szavak angol megfelelőjét vőlegény bridegroom válás divorce vendég guest jegyűrű wedding-ring - 379 - menyasszony bride szertartás service Isten God rokono relatives az esküvő napja wedding-day esküvő wedding legényember bachelor házasság marriage A korlátozó értelmű vonatkozó mellékmondatot bevezető vonatkozó névmás bizonyos esetekben elhagyható. Pl.: The people (whom) I visited were very nice to Azok az emberek,

akiket meglátogattam, me. nagyon kedvesek voltak hozzám. Don’t lose the ticket (which) he has given to you. Ne veszítsd el a jegyet, amit ő adott neked! Do you like the book (that) you have read? Tetszik a könyv, amit olvastál? The news (which) we heard was very bad. Az a hír, amit hallottunk, nagyon rossz volt. Is the car (which) you drove yesterday expensive? Drága az az autó, amit tegnap vezettél? Fordítsd angolra, hagyd el a vonatkozó névmás, ott ahol a nyelvani szabály alapján indokolt Ezeket az embereket, akiket hosszú idő óta ismerek, tegnap bocsájtották el. These people, whom I have known for a long time, were fired yesterday. Az az autó, amit a múlt héten vettem, nagyon gyors. The car I bought last week, is very fast. Az a nő, aki éppen ott sétál, az apám nővére. The woman who is walking there is my father’s sister. Hol vetted az öltönyt, amit éppen viselsz? Where have you boughtthe suit you are wearning? A burgonyák,

amiket kiástunk, aprók. The potatoes were have dug are small. Ez a nagyon öreg szék nem eladó. This chair, which is very old, is not for sale. A ház, amit építettünk, nem nagyon magas. The house we have built is not very high. A rendőr, aki a bűnözőt letartóztatta azt mondta, hogy nem volt könnyű. The policeman that arrested the criminal said that it hadn’t been easy. - 380 - Új szavak engaged ingéjdzsd eljegyzett, jegyes happy hepi boldog enormous inórmösz óriási, hatalmas single szingl nőtlen, hajadon incredible inkrediböl hihetetlen religious rilidzsösz vallásos Gyakorlat Since when have they been engaged? Mióta jegyesek? It was the happiest day of heir lives. Életük legboldogabb napj volt. They are going to live in an enormous house. Egy hatalmas házban fognak lakni. Are you still single? Nőtlen vagy még? Their divorce is incredible. A válásuk hihetetlen. These people are very religious. Ezek az emberek

nagyon vallásosak. Egészítsd ki Van egy hatalmas autógyár a városunkban. Ther is an enormous car factory in our town. Hihetetlen, hogy már itt van. It is incredible that he is already here. Csak rövid ideig voltak jegyesek. They have been engaged for only short time. Azt mondta, hogy hajadon akar maradni. She said that she wanted to stay single. Vallásosak ezek az emberek? Are these people religious? Boldog voltál? Were you happy? Add meg a szavak angol megfelelőjét hihetetlen incredible jegyes, eljegyzett engaged nőtlen, hajadon single óriási, hatalmas enormous vallásos religious boldog happy - 381 - Térjünk vissza a függő beszédhez 1. Feltételes mondatok: Függő beszéd alkalmazásakor a feltételes mondat első típusa esetén az igeidő-egyeztetés szabályai szerint az igeidő eggyel visszalép (jelen időből múlt lesz). Pl.: Peter said „If I have time I will go to the cinema”. Péter said that if he had time he would go

to the cinema. A feltételes mondat második és harmadik típusa esetén az igeidőben nem történik változás. Pl.: John said „if I were you I would not do it”. John said that if he were me he wuld not do it. Mary said „ifI had had the money earlier I would have paid for the car”. Mary said that if she had had the money earlier she would have paid for the car. 2. szókapcsolatok, melyek után a mellékmondat Simple Past igeidőbe kerül A következő szókapcsolatpk igeideje megválttozik. Pl.: It is time it was time I wish I wished Ezeket a szókapcsolatokat követő mellékmondat ideje azonban nem változik. Pl: Peter said „I wish I had a house”. Peter said he wished he had a house. Mary said „it’s time I went home”. Mary said it was time she went home. Fordítsd angolra János azt mondta, ha feleségül vette volna Máriat, akkor boldog lett volna. John said that if he had married Mary then he would have been happy. Mária azt mondta nekem, itt

az ideje, hogy elhagyjam őt. (fiú) Mary told me that it was time I left him. Péter azt mondta, ha lenne elég pénze, kölcsönönzne nekem valamennyit. Peter said tht if he had enough money he would lend me some. Joan azt mondta, hogy bárcsak gazdagabb lenne. Joan said she wished she were richer. - 382 - Anyám azt mondta, ha oda akarna menni, oda My mother said that if she wanted to go there menne. she would go. Új igék to marry tu meri megnősülni, férjhezmenni to divorce tu divórsz elválni (vkitől), elválasztani to attend tu ötend látogatni, megjelenni to believe tu bilív hinni to swear tu szoveör (meg)esküdni, esküt tenni A „to swear” ige rendhagyó szoveör swear swore szovór sworn szovórn Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Do you know that Joan is going to divorce her husband? • Oh, no! I can’t believe it! Are you sure? • I swear it’s true. • But she married him a year ago! • I know, I attended the

wedding. • This news is awful. I thought they were happy together Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként Do you know that Joan is going to divorce her Tudod, hogy Johanna válik a férjétől? husband? Oh, no! I can’t believe it! Ő, nem! Nem tudom elhinni! Are you sure? Biztos vagy benne? I swear it’s true. Esküszöm, hogy igaz. But she married him a year ago! De még csak egy évvel ezelőtt ment férjhez hozzá! I know, I attended the wedding. Tudom. Jelen voltam az esküvőn This news is awful. Ez szörnyű hír. This news is awful. I thought they were happy Azt hittem, hogy boldogok együtt together. - 383 - Egészítsd ki Esküszöl rá, hogy igaz? Can you swear that it is true? Mindig hittek Istenben. They have always believed in God. Hány ember jelent meg az esküvőn? How many people attended the wedding? Sok éve elváltak. They have been divorced for many years. Kivel kötöttél házasságot? Whom have you married? Add meg a

szavak angol megfelelőjét megnősülni, férjhez menni to marry hinni, gondolni to believe elválni to divorce esküt tenni to swear jelen lenni, részt venni to attend A could és a would segédige kétféle használata Figyeld meg a példa mondatokat Can you open the widow? Ki tudnád nyitni az ablakot? Would you give me some tea? Adnál (lennél szíves adni) nekem egy kevés teát? Fordítsd angolra Megvennék a jegyeket nekem? Would you buy me the tickets? Meg tudnád nézni a levelem? Could you look at my letter? Kölcsönadnád nekem a könyveidet? Would you lend me your boods? El tudnád felejteni ezeket a szavakat? Could you forget these words? Kitakarítanád (lennél szíves kitakarítani) a szobádat? Would you clean your room? Ismétlés Az az ember, akit letartóztattak, még nem tett The man they have arrested has not confessed beismerő vallomást. yet. Elítélték volna a foglyot, ha lett volna több bizonyíték. They would have convicted

the prisoner if there had been more evidence. Az agglegény, akiről beszélt, az egyik rokonom volt. (lány) The bechelor she talked about was one of my relatives. Az esküvő napján hihetetlenül meleg volt. The wedding-day was incredibl hot. - 384 - Ő nem az a bodog asszony többé, aki az esküvője napján volt. She is not the happy woman she was on her wedding-day. A vőlegény hosszú ideje ismeri a menyasszonyt. The bridegroom has known the bride for a very long time. Sok szertatrás volt ezen a héten. There have been many services this week. Miért tett esküt, hogy nőtlen marad? Why has he sworn to stay single? Azok a jegyűrűk, melyeket mutattak, felháborítóan drágák voltak. The wedding-rings we were shown were outrageously expensive. Nem fogok férjhez menni hozzá. (lány) I am not noing to marry him. Ő a legszebb menyasszony, akit valaha láttam. She is the most beautiful bride I have ever seen. Az asztalon lévő könyvek a tieid. The

books which are on the table are yours. Kiejtési gyakorlat e e ó éj happy wedding divorce engaged marriage guest corn outrageous bachelor relatives enormous rate man men dawn late hat when sworn gave - 385 - 28. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Barbara: Speaking about crime you know that people have always said that cirme doesn’t pay. John: But in some countries crime seems to be profitable because the criminals are not sufficiently punished. Barbara: I agree, and even if a prisoner is convicted of a crime, he often doesn’t have to go to prison for a long time. John: How true it is. they say this is because the criminal didn’t know what he was doing when he cimmitted the crime. Don’t ask me how they know Barbara: And if a prisoner’s behaviour is good he is released. John: I think the only thing we can do to change this situation is to punish the people who don’t want to punish criminals. Mary: Of course there

are happier things to talk about than crime, such as weddings. Peter. Yes, just tell me please who isn’t happy himself when he sees other people happy on their wedding-day. Mary: Even if you prefer to stay single you can imagine that this is a day they will never forget. Peter: We must hope that life will always bring us more to be happy about than to be sad about. Fordítsd angolra Éppen esett, amikor a renőrőrsre mentünk, hogy bejelentsük a betörést. It was raining when we were going to the police-station to report the burglary. Sok kegyetlen gyilkosságot követtek el abban Many brutal murders were committed that a hónapban. month. Azt mondta, hogy nem érzi biztonságban majd magát, míg a gyilkost le nem tartóztatják. (fiú) He said that he woud not fell safe till the murderer was arrested. Ha lett volna időm, jelen lettem volna a szertartáson. If I had had time I would have attended the service. Erőszakos bűncselekmény volt, amivel megvádolták.

The crime he was accused of was a violent one. A férfi, akit szabadon bocsájtottak, nyilvánvalóan megkönnyebbült. The man who was released was obviously relieved. Az az év, amikor a termésünk tönkrement, túl The year our crop failed was too dry. száraz volt. Ő nem az az amber, aki akkor volt, mikor először találkoztunk. He is not the man he was when we first met. - 386 - Követtél el valaha gyorshajtást? Have you ever been guilty of speeding? Nem akarom kifizetni a bírságot, mert ártatlan I don’t want to pay the fine because I am vagyok. innocent. A zsarolás nagyon jövedelmező bűncselekmény. Blackmail is a very profitable crime. Az óriás repülő lenyűgoző volt. The enormous plane looked impressive. Megkérdeztem őt, hogy a vallásos emberek mindig nyájasak? (fiú) I asked him if religious people were always gentle. Azt mondta, nem látta őt a válás óta. (lány fiút) She said she had not seen him since the divorce. Lopott

dolgokat vásárolni törvényellenes. Buying stolen things is against the law. Esküvőn veszünk rész a jövő héten. We are attending a wedding next week. Bárcsak legényember lennék ismét. I wish I were a bachelor again. Bármit teszel, ne ereszd el őt. (fiú) Whatever you do, don’t release him. Ez olyasmi, ami bizonyítékként felhasználható This is something that can be used as evidence. Milyen ártatlannak látszott a gyilkos! How innocent the murderer looked! Biztos vagy abban, hogy a tolvaj a környéken Are you sure the thiref is hiding in the rejtőzködik? surroundings? - 387 - 29. Lecke 29. Lecke – Első rész Új szavak season szízn évszak, idény moment moumönt pillanat mindnight midnájt éjfél noon nún dél fortnight fórtnájt két hét weekday o hétköznap leap-year líp jiör szökőév century szencsöri (év)század day before yesterday déj bifór jesztördéj tegnapelőtt day after tomorrow déj

áftör tömorou holnapután past pászt (a) múlt future fjúcsör jövő, jövendő past pászt (a) múlt noon nún dél season szízn évszak, idény day before yesterday déj bifór jesztördéj tegnapelőtt fortnight fórtnájt két hét moment moumönt pillanat future fjúcsör jövő, jövendő day after tomorrow déj áftör tömorou holnapután mindnight midnájt éjfél weekday o víkdéj hétköznap century szencsöri (év)század leap-year líp jiör szökőév víkdéj Más sorrendben - 388 - Gyakorlat What is the season you like the best? Melyik évszakot szereted a legjobban? Wait a moment. Várj egy pillanatig! They came after midnight. Éjfél után jöttek. I’ll be there at noon. Délben ott leszek. She died a fortnight ago. Két héttel ezelőtt halt meg. Monday is a weekday. Hétfő egy hétköznap. This year is a leep-year. Ez az év szökőév. This is the twentieth century. Ez a huszadik század.

We met the day before yesterday. Tegnapelőtt találkoztunk. Wait till the day after tomorrow. Várj holnaputánig! I like reading about the past. Szeretek a múltról olvasni. What will the future bring us? Mit fog hozni számunkra a jövő? Egészítsd ki Sose fekszem le éjfél előtt. I never go to bed before midnight. A baleset tegnapelőtt történt. The accident happened the day before yesterday. Miért vannak szökőévek? Whay are there leap-years? A múltban minden jobb volt. Everything was better in the past. Délben esett az eső. It was raining at noon. A nyár az év legforróbb évszaka. Summer is the hottest season of the year. Nem ismerjük a jövőt. We don’t know the future. Holnapután fognak házasságot kötni. They will marry the day after tomorrow. A huszonegyedik század hamarosan megkezdődik. The twenty-first century will start soon. Kérem, egy pillantara! Just a moment, please. Hétköznap minden nap dolgozol? Do you work on

all weekdays? Két hét múlva utaznak el. They are leaving in a fortnight. Add meg a szavak angol megfelelőjét szökőév leap-year pillanat moment tegnapelőtt day before yesterday dél noon - 389 - (a) múlt past két hét fortnight éjfél midnight (év)század century évszak, idény season holnapután day after tomorrow A jelenidejű melléknévi igenevet az angol nyelvben leggyakrabban az alábbi példamondatokhoz hasonló mondatokban használjuk: When I entered the room, I saw him at the table. Amikor beléptem a szobába, megláttam őt az asztalnál. A mondat vastagon szedett része helyett, a mellékmondat rövídítésére használjuk a jelen idejű melléknévi igenevet: Entering the room, I saw him at the table. A szobába lépve, megláttam őt az asztalnál. Mind az entering igenévvel bevezetett mellékmondatban, mind a saw igét tartalmazó mellélkmondatban I az alany. Gyakorlat When I opened the door, I saw the children int he room.

Amikor kinyitottam az ajtót, meglátta ma gyerekeket a szobában. Opening the door, I saw the children int he room. Kinyitva az ajtót, megláttam a gyerekeket a szobában. If they fire these people, they will make a mistake. Ha elbocsátják ezeket az embereket, hibát követnek el. Firing these people, they will make a mistake. Ezeknek az embereknek az elbocsátásával hibát követnek el. Egészítsd ki Kinézve az ablakon, Márk meglátta őket. Looking through the window, Mark saw them. A hegyen állva, láttuk a tengert. Standing on the mountain, we could see the sea. Az autóbuszra várva látta, hogy nagy volt a forgalom. Waiting for the bus, she saw that there was a lot of traffic. - 390 - Olvasva a levelet, nem hittem a szememnek. Reading the letter, I couldn’t believe my eyes. Hallgatva a zenét, megfeledkezett az időről. Listening to the music, he forgott he time. Hazafelé autózva, hallotta a híreket a rádióban. Driving home, he heard the

news ont he radio. Látva a szobát Anna azt mondta, nem elég nagy. Seeing the room, Anne said it wasn’t larege enough. Szegény lévén, János nem tudott új inget venni magának. Being poor, John couldn’t buy a new shirt for himself. Új szavak a.m éjem délelőtt, reggel (latinul: ante meridiem) p.m píem délután, este (latunul: post meridiem) formerly fórmörli azelőtt,régebben, korábban one day o egy (szép) nap(on) in (the) future in (dzö) fjúcsör ván déj a jövőben, ezután Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • What do I have to do today, Jane? • At nine a.m you have a meeting with the management • I remember. And at eight pm I have dinner with Peter • Yes, that’s right. Today you have a lot to do between the meeting and the dinner • I think formerly I didn’t have much work. • No, you didn’t. But recently it’s changed • I hope I can have a holiday one day. • Yes, in the future, but not now.

Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként What do I have to do today, Jane? Mi a tennivalóm mára, Jane? At nine a.m you have a meeting with the management. Délelőtt kilenckor értekezlete lesz a vezetőséggel. I remember. Emlékszem. - 391 - And at eight p.m I have dinner with Peter És este nyolckor Péterrel vacsorázom. Yes, that’s right. Igen, így van. Today you have a lot to do between the meeting and the dinner. Ma az aértekezlet és a vacsora között sok teendője van. I think formerly I didn’t have much work. Azt hiszem, azelőtt nem volt sok munkám. No, you didn’t. Valóban nem. But recently it’s changed. De az utóbbi időben megváltozott. I hope I can have a holiday one day. Remélem, egy napon el mehetek szabadságra. Yes, in the future, but not now. Igen, a jövőben, de nem most. Egészítsd ki A munka reggel nyolckor kezdődik. Work starts at 8 a.m A jövőben neki kell megírnia az összes levelet. She will have to

write all letters in future. Délután hatkor az üzletek bezárnak. At 6 p.m the shops are closed Egy napon meg fogsz érteni engem. One day you will understand me. Régebben nem volt sok autó. Formerly there were not many cars. Add meg a szavak angol megfelelőjét egy napon one day délután p.m régebben, azelőtt formerly délelőtt a.m a jövőben in (the) future Eddig a felszólító módnak csak az egyes és a többes szám 2. személyű alakjaival ismerkedtünk meg. Az egyes és többes szám többi személyére vonatkozó felszólítást a let [let] – hagyni, engedni igével képezzük. Pl.: Let me do it! Hadd csináljam én! Let them invite us! Had hívjanak ők meg bennünket! Let her take the car! Had vigye ő az autót! Let us finis hit now! Fejezzük be most! - 392 - A „let us” összevont alakja let’s [letsz], pl.: Let’s go! – menjünk! Gyakorlat Hadd felejtse el (azt) gyorsan! (fiú) let him forget about it fast! Vacsorázzunk

ma otthon! Let’s have dinner at home today! Hadd kezdjenek meghallhatni bennünket! Let them start listening tu us! Hadd lássam! Let me see it! Legyen jobb ez a nap! Let this day be better! Új igék to appear tu öpiör feltűnni, megjelenni, jelentkezni to disappear tu diszöpiör eltűnni to describe tu diszkrájb leírni, leírást készíteni to bury tu beri eltemetni, eláni to leap tu líp ugrani, szökellni a „to leap” ige rendhagyó: leap líp leapt lept leapt lept Gyakorlat The car appeared behind the corner. Az autó eltűnt a sarok mögött. The shoplifter disappeared. Az bolti tolvaj eltűnt. She described the thief to the policeman. Leírást adott a rendőrnek a tolvajról. Where have they buried him? Hova temették el? The children leapt across the ditch. A gyerekek keresztül ugrottak az árkon. Egészítsd ki A nap eltűnt a felhők mögött. The sun has disappeared behind the clouds. Mikor jelentkezik ismét? When will

he appear again? Tudsz leírást adni a betörőről? Can you describe the burglar? Mikor temetik el ezeket az embereket? When will these people be buried? A repülőgépek feltűntek a távolban. The aeroplanes appeared int he distance. Ugrás közben (ugorva) kitörheted a lábad. Leaping you can break your leg. - 393 - Add meg a szavak angol megfelelőjét eltemetni, elásni tu bury feltűnni, jelentkezni to appear eltűnni tu disappear leírni to describe ugrani to leap Évszámok 1. A három számjeggyel írt évszámokat az alábbiak szerint olvassuk: 537 five hundred and thirty-seven 966 nine hundred and sixty-six 2. A négy számjeggyel, teljes évszázaddal írott évszámokat két részre osztjuk: az egyik csoportba a 10-99 évszámok, a másikba a hundred vagyis száz végződésű évszámok kerülnek, és azokat az alábbiak szerint olvassuk: 1700 seventeen hundred („tizenhét száz”) 2000 twenty hundred („húsz száz”) 3. A többi

négyjegyű évszámot két kétszámjegyű tagra osztjuk és mint számokat olvassuk, az alábbiak szerint: 1995 nineteen ninety-five („tizenkilenc kilencvenöt” 1961 nineteen sixty-one („tizennyolc hatvanegy”) 4. ha az évszámok számjegyeinek harmadik helyén 0 nulla áll, azt oh [ou] –nak ejtve olvassuk. 1806 eighteen oh six („tizennyolc nulla hat”) Példamondatok Our teacher was born in 1961 (nineteen sixty- A tanárunk 1961 –ben született. one). I lived in England in 1953 (nineteen fiftythree). 1953 –ban Angliában laktam. Fordítsd angolra Az 753 –ban történt. It happened in seven hundred and fifty-three. Ezt a házat 1800 –ban építették. This house was built in eighteen hundred. 1999 –ben fogom befejezni az iskolát. In nineteen ninety-nine I will finish school. - 394 - Ismétlés Tegnapelőtt az iskolába menet, megálltam ennél a boltnál (a közelében). Going to school the day before yesterday, I stopped near this shop.

Próbáljuk meg délben megcsinálni. Let’s try to do it at noon. Két hét múlva 1999 lesz. It will be nineteen ninety-nine in a fortnight. A nyár a legszebb évszak? Is summer the nicest season? Régebben nem volt sok város. Formerly there weren’t many towns. Akratam mondani neki valamit, de eltűnt. I wanted to tell him something but he disappeared. Belépve a házba, felkapcsolta a világítást. Entering the house, he switched on the light. - 395 - 29. Lecke – Második rész Új szavak absence ebszönsz távollét, hiányzás birthday bőrtszdéj születésnap delay diléj késlekedés, késés display diszpléj kijelző number námbör szám, sorszám occasion ökéjzsön alkalom opportunity opörtjúniti (kedvező) alkalom, lehetőség patience péjsönsz türelem presence prezönsz jelenlét second hand szekönd hend másodpercmutató trip trip kirándulás, utazás word o szó vőrd Más sorrendben patience

péjsönsz türelem second hand szekönd hend másodpercmutató delay diléj késlekedés, késés presence prezönsz jelenlét occasion ökéjzsön alkalom trip trip kirándulás, utazás birthday bőrtszdéj születésnap opportunity opörtjúniti (kedvező) alkalom, lehetőség display diszpléj kijelző word o szó number námbör szám, sorszám absence ebszönsz távollét, hiányzás vőrd - 396 - Gyakorlat It was a nice trip. Kellemes kirándulás volt. There is a large number of hotels in that town. Számos (nagy számú) hotel van abban a városban. My watch has a display. Az órámnak van kijelzője. This clock has a secondhand. Ennek az órának van másodpercmutatója. Can I have a word with you? Beszélhetek veled? (Válthatok veled néhány szót?) The train had a delay. A vonat késett. I met her on the occasion of your birthday. A születésnapod alkalmával találkoztam vele. Today is her twenty-second birthday. Ma

van a huszonkettedik születésnapja. He is waiting for an opportunity. A kedvező alkalomra vár. Have a little patience! Legyen egy kis türelmed! I will do it during their absence. A távollétük alatt fogom megcsinálni. You cannot say that in her presence. A jelenlétében nem mondhatod ezt. A to have a word with somebody kifejezés jelentése beszélni (szót váltani) valakivel. Egészítsd ki Az esküvőnk alkalmából adta. She gave it on the occasion of our wedding. Később volt egy másik lehetőségem. I had another opportunity later. A távollétük riasztó volt. Their absence was alarming. A másodpercmutató hosszabb, mint a többiek. The second hand is longer than the others Nem mondott egy szót sem. He didn’t say a word. Számos embert bocsájtottak el. A number of people were fired. Az utazásunk igen rövid volt. Our trip was only a short one. A kijelző számokat mutat. The display shoows numbers. Nem voltak késések. There were no

delays. A születésnapom kilencedikén van. My birthday is on the ninth. Gyakran elveszti a türelmét a gyerekeivel szemben. She often loses patience with her children. A jelenlétedben írom meg a levelet. I’ll write the letter in your presence. Add meg a szavak angol megfelelőjét távollét, hiányzás absence születésnap birthday - 397 - türelem patience késés delay jelenlét presence szó word (kedvező) alkalom opportunity kirándulás trip kijelző display másodpercmutató second hand szám, sorszám number alkalom occasion Az elsőtítpusú feltételes mondatot bevezethetjük az unless [ánlesz] kötőszóval is, amelynek jelentése if not – ha (csak) nem; kivéve, ha. Az unless kötőszót if not jelentésben használva a mellékmondat állítmányát már nem tagadhatjuk, mivel az angolban nincs kettős tagadás. Pl.: Ha nem jössz hétkor, el fogunk késni. If you don’t come at 7 we will Unless you come at 7 we will be late.

be late. Elkezdjük a munkát, ha nem jelentkezik. We will start work if he doesn’t appear. We will start work unless he appears. Gyakorlat Ha nem eszed meg az ebédet, nem megyünk az állatkertbe. Unless you eat your dinner we won’t go to the zoo. Hacsak nem esik az eső, gyalog megyünk. Unless it rains we will go on foot. Ha nincs pénzed, adok kölcsön. Unless you have money I will lend you. Fogok írni neki, kivéve ha holnap levelet kapok. I will write to him unless I get a letter tomorrow. Hacsak nem mondod meg nekik, nem fogják tudni, hogyan csinálják. Unless you tell them they won’t know how to do it. Új szavak second-hand szekönd hend használt occasionally ökéjzsönöli alkalmilag actually ekcsuöli való(já)ban, ténylegesen sharp sárp éles, pontos (időnél) digital didzsitöl digitális - 398 - to be fast tu bí fászt sietni (óra esetében) to be slow tu bí szlou késni (óra esetében) Gyakorlat Olvasd el a

párbeszédet • What a nice watch you have got! • Oh, thanks. I occasionally bought a new watch • Is it digital? • Yes, it is. But actually, it’s not new It’s a second-hand watch • Does it keep sharp time? • Oh, no. I wish it did Now it’s two minutes fast Yesterday it was one minute slow Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként What a nice watch you have got! Milyen szép órád van! Oh, thanks. Ó, köszönöm. I occasionally bought a new watch. Alkalmilag vettem egy új órát. Is it digital? Digitális? Yes, it is. Igen. But actually, it’s not new. De valójában nem új. It’s a second-hand watch. Használt óra. Does it keep sharp time? Pontosan jár? Oh, no. Ó, nem. I wish it did. Bárcsak pontos lenne. Now it’s two minutes fast. Most két percet siet. Yesterday it was one minute slow. Tegnap egy percet késett. Egészítsd ki Ehhez egy éles kére lesz szükséged. You’ll need a sharp knife for this. Néha

pénzt kell kivennünk. We have to withdraw money occasionally. Nem szeret használt dolgokat vásárolni. She doesn’t like buying second-hand things. Az óra ismét késik. The clock is slow again. A digitális órák nem drágák. Digital watches are not expensive. Az órájuk szinte soha nem siet. Their clock is hardly ever fast. Nagyon fiatalnak né ki, de valójában 50 éves. He looks very young but he’s actually 50 - 399 - Add meg a szavak angol megfelelőjét késni (óra) to be slow használt second-hand éles, pontos sharp alkalmilag occasionally sietni (óra) to be fast Mondatok, melyeknek két tárgy van közvetlen kit? mit? közvetett kinek? minek? Ha a közvetett tárgy (részeshatározó) megelőzi a közvetlen tárgyat, a mondat szórendje a következő: She gave me a book. Adott nekem egy könyvet. A mondatban a tárgyak helyét fel lehet cserélni, de ebben az esetben a közvetett tárgyat (részeshatározót) képező főnév elé a

to előljárót kell tenni. She gave a book to me. Adott nekem egy könyvet. Fordítsd angolra a mondatokat mind két szerkezettel Megmutatod nekem a szobádat? Will you show me your room? Will you show your room to me? Leírtam nekik azt a balesetet. I have described them that accident. I have described that accident to them. Adj neki több kenyeret! Give him more bread! Give more bread to him! Új igék to dial tu dájöl tércsázni to fix tu fiksz rögzíteni, megerősíteni to mend tu mend (meg)javítani, kijavítani to ring tu rin(g) csengetni, csengeni to strike tu sztrájk ütni - 400 - Rendhagyó igék ring rin(g) rang ren(g) rung rán(g) strike sztrájk struck sztrák struck strák Gyakorlat My watch will be mended tomorrow. Holnap megjavítják az órámat. The clock struck twelwe. Az óra tizenkettőt ütött. Have you fixed a date already? Rögzítetted már az időpontot? I dialled John’s number. János számát

tárcsáztam. The telephone has rung all afternoon. A telefon már egész délután cseng. Egészítd ki Az óra éppen négyet ütött, amikor hazajöttünk. The clock was striking four when we came home. Ki javította meg az órádat, Who has mended your watch? Rögzítették az esküvő időpontját. They fixed a date for the wedding. A jó számot tárcsázta? Has she dialled the right number? Csengettél már nekik? Have you rung them yet? Add meg az igék angol megfelelőjét tárcsázni to dial rögzíteni to fix csengetni to ring megjavítani to mend ütni to strike Ismétlés A hivatalba menet súlyos balesetet láttam. Walking to my office, I saw a serious accident. A szavait hallgatva nem állhattam meg, hogy ne mosolyogjak. Hearing his words, I couldn’t help smiling. Mivel vidéken élt (Vidéken élve), sose látott korszerű repülőteret. (lány) Living in the country, she has never seen a modern airport. Mivel kevés pénzt keresett

(kevés pénzt keresve), nem vásárolhatott sokat. (fiú) Earning little money, he couldn’t buy much. A bútorokat mostanában szálították le. The furniture has recently been delivered. Egy napon nem lesz sok türelmem hozzájuk. One day I will not have much patience with them. - 401 - A tárgyalások 1999-ben lesznek. The negotiations will be in nineteen ninetynine. Hacsak nem írod meg ezt a levelet, nem megyünk sétálni. Unless you write this letter we won’t go for a walk. Az órám mindig késik. My watch is always slow. Nem adom nekik ezt a pénzt. I won’t give them this money. I won’t give this money to them. Hadd vegyen nagyon sok új poharat. (fiú) Let him buy a big number of new glasses. Kiejtési gyakorlat í ú i éj leap noon fix display season soon ring patience mean moon bring occasion seen food sing day green spoon digital raise - 402 - 30. Lecke 30. Lecke – Első rész Új szavak answer ánször válasz

appearance opiörönsz megjelenés, jelentkezés attempt ötempt kísérlet, próba collection köleksn gyűjtés, gyűjtemény environment invájrönmönt környezet habit hebit szokás headline hedlájn főcím history hisztöri történelem morning paper mórnin(g) péjpör reggeli újság promise promisz ígéret subject szábdzsikt tárgy, téma subscription szöbszkripsn előfizetés headline hedlájn főcím history hisztöri történelem environment invájrönmönt környezet subscription szöbszkripsn előfizetés collection köleksn gyűjtés, gyűjtemény attempt ötempt kísérlet, próba morning paper mórnin(g) péjpör reggeli újság answer ánször válasz promise promisz ígéret appearance opiörönsz megjelenés, jelentkezés habit hebit szokás subject szábdzsikt tárgy, téma Más sorrendben - 403 - Gyakorlat She gave me no answer. Nem válaszolt. We learn from history. A

történelemből tanulunk. I like reading about that subject. Szeretek arről a témáról olvasni. The attempt was useless. A kísérlet hasztalan volt. It is his habit to have a late breakfast. Az a szokása, hogy későn reggelizik. We have to clean up our environment. Meg kell tisztítanunk a környezetünket. Do you want to see my stamp-collection? Akarod látni a bélyeg-gyűjteményemet? Their appearance excited u. A megjelenésük felizgatott bennünket. You have to keep your promise. Meg kell tartanod az ígéretedet. The news is in the morning papers. A hír a reggeli újságokban van. I read only the headlines. Csak a főcímeket olvasom. He has had a subscription for many years. Sok éve van előfizetése. Egészítsd ki A környezetünk nagyon fontos. Our environment is very important. A második kísérlete is sikertelen volt. Also his second attempt failed. Azt gondoltad, hogy a történelem kellemes tantárgy volt az iskolában? Did you think

history was a nice supject at school? Az előfizetés olcsóbb. The supbcription is cheaper. Mindig a reggeli lapot olvasom. I always read the morning paper. Lenyűgöző gyűjteményük van. Tehy have an impressive collection. Ezek rossz szokások. These are bad habits. Nem tudja a választ. He doesn’t know the answer. Ne ígérj túl sokat! Don’t give too many promises. A megjelenése ololyra késztetett benünket. His appearance made us smile. Elolvastad a főcímeket? Have you read teh headlines? Add meg a szavak angol megfelelőjét reggeli újság morning paper kísérlet attempt megjelenés appearance főcím headline ígéret promise előfizetés subscription - 404 - válasz answer tárgy, téma supject szokás habit környezet environment gyűjtés, gyűjtemény collection történelem history A time szó egyik jelentése –szor, -szer, ször. Azt azonban nem monduk, hogy one time, vagy two times. Ehelyett, rendhagyó módon, az

egyszer – once [ovánsz], kétszer – twice [továjsz] számneveket használjuk. Ezután visszaáll a számnevek szabályos képzése: three times, four times stb. Gyakorlat Ötször olvastam el ezt a könyvet. I have read this book five times. Egyszer találkoztam vele. (fiú) I have met him once. Kétszer gondold meg, mielőtt valamit mondasz! Think twice before you say something. Már háromszor vesztettem el a kulcsokat. I have lost the keys three times already. Új szavak és kifejezések just in time dzsászt in tájm éppen jókor, éppen időben in the meantime in dzö míntájm időközben, ezalatt wait a minute o várj(on) egy kicsit/percig) plenty of time plenti ov tájm véjt ö minit rengeteg idő Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • There is an interesting film on at the cinema today. • What time does it start? • At eight. We have plenty of time In the meantime we can do some shopping • Certainly. It’s six now We’ll do the

shopping and get to the cinema just in time • Wait a minute! I’ve forgotten we have no money! We can’t buy anything. - 405 - Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként There is an interesting film on at the cinema today. Érdekes film megy ma a moziban. What time does it start? Mikor kezdődik? At eight. Nyolckor. We have plenty of time. Rengeteg időnk van. In the meantime we can do some shopping. Ezalatt vásárolhatunk egy keveset. Certainly. Honyne. It’s six now. Most hat óra van. We’ll do the shopping and get to the cinema just in time. Bevásárolunk és éppen időben érkezünk a moziba. Wait a minute! Várj csak! I’ve forgotten we have no money! Elfelejtettem, hogy egyáltalán nincs pénzünk! We can’t buy anything. Nem tudunk vásárolni. Egészítsd ki Várj csak, és a jegyeid? Wait a miunte, and your tickets? Éppen időben értünk oda, hogy lássuk az elindulásukat (elutazásukat). We were just in time to see their

departure. Rengeteg idő volt a könyv visszaadására. There was plenty of time to return the book. Időközben takarítsd ki a szobád! In the meantime clean your room. Add meg a kifejezések angol megfelelőjét várj egy kicsit wait a minute időközben in the meantime éppen jókör, éppen időben just in time rengeteg idő plenty of time A daily, weekly melléknevek mellett, melyeket határozóként is használhatunk, több olyan melléknév is van, amelyek végzódése –ly. Pl.: lovely lávli bájos, szép fatherly fádzörli atyai silly szili ostoba, buta friendly frendli barátságos, kedves - 406 - Ha egy –ly végződésű melléknévből határozót akarunk képezni, ezt nem tehetjük meg egy ujabb –ly végződés hozzáillesztésével. Ilyenkor határozót csak körülírással, szókapcsolat segítségével képezhetünk. in a lovely way in ö lávli ovéj bájosan, szépen in a fatherly manner in ö fádzörli menör atyaian, apai

módon in a silly manner in ö szili menör bután, buta módon in a friendly way in ö frendli ovéj barátságosan Fordítsd angolra Ne tedd azt buta módon (bután)! Don’t do it in a silly manner! Barátságosan beszéltek hozzánk. They talked to us in a friendly way. Bájosan tud énekelni. She can sing in a lovely way. A fivérem mindig atyai módon beszél velem. My brother always speaks to me in a fatherly manner. Új igék to waste tu ovéjszt elpazarolni, elvesztegetni to suceed (in) tu szökszíd sikerülni (vmit megtenni) to pollute tu pölút (be)szennyezni, megfertőzni to neglect tu niglekt elhanyagolni, elmulasztani to subscribe (to) to szöbszkrájb előfizetni (valamire) A to succeed igét a következő szerkezetekben is használjuk: to succed in + az ige „ing” végződéssel sikerülni vmit megtennie. I succeeded in Sikerült (vmit megtennem) She succeeded in mending her car. Sikerült megjavítania az autóját. Gyakorlat

You have wasted a lot of water. Sok vizet pazaroltál el. She has not succeeded in doing this. Nem sikerült megcsinálnia (ezt). This river is heavily polluted. Ez a folyó erősen szennyezett. They neglected their cats. Elhanyagolták a macskáikat. I have subscribed to a morning paper. Előfizettem egy reggeli újságra. - 407 - Egészítsd ki Nem sikerült időben visszaérnünk. We have not succeeded in returning in time. Fél órát vesztettek a beszélgetéssel. They wasted half an hour on talking. Erre az újságra fizetett elő. He has subscribed to this paper. Ezeket a gyerekeket éekig elhanyagolták. These children have been neglected for years. Ez a tó még nem szennyezett. This lake is not polluted yet. Add meg az igék angol megfelelőjét előfizetni vmire to subscribe to elhanyagolni to negleet (be)szennyezni to pollute sikerülni (vkinek vmi) to succeed elpazarolni, vesztegetni to waste Ha az angol mondatnak két tárgya van,

szenvedő szerkezetben bármelyikük lehet a mondat alanya. Pl.: He showed me his garden. Megmutatta nekem a kertjét. I was shown his garden. Megmutatták nekem a kertjét. His garden was shown to me. A kertjét megmutatták nekem. A következő mondatokat szerkezd meg mindkét módon They sent him a letter. (fiú) He was sent a letter. a letter was sent to him. He won’t give you the money. You won’t be given the money. the money won’t be given to you. He described the accident to us. We were described the accident. the accident was described to us. A jelen idejű melléknévi igeneves szerkezettel, összetett mondat esetén, a korlátozó értelmű vonatkozó mellékmondatot helyettesíthetjük. Pl.: A man who lives in this street was injured in an accident yesterday. Egy férfi, aki ebben az utcában lakik, tegnap megsérült egy balesetben. - 408 - A mondat szerkezete a vonatkozó névmás helyettesítése után: A man living in this street was injured in an

accident yesterday. Egy ebben az utcában lakó ember megsérült egy balesetben tegnap. Az így átszerkesztett mondat nem kezdődhet a jelen idejű melléknévi igenévvel. Gyakorlat Az asztalon fekvő toll az enyém. The pen lying on the table is mine. Az amott sétáló nő titkárnő. The woman walking there is a secretary. A falunkba látogató emberek Angliából valók. The people visiting our village are from England. Ki azok az ott ülő emberek? Who are the people sitting there? Ismered azt az embert, aki hozzánk jön? Do you know the man coming to us? Az ezeket a szerszámokat használó emberek nagyon elégedettek. The people using these tools are very satisfied. Az itt függő festményeket el fogják adni. The picture hanging here will be sold. Mindig nagyon sok ember van, akit itt tölti a szabadságát. There are always many people spending their holidays here. Voltak narancsot és szőlőt árusító emberek. There were people selling oranges and

grapes. Azok, akik több információt akarnak, öt után visszajöhetnek. People wanting more information can return after five. Ismétlés Mire fizettél elő? What have you subscribed to? Kétszer kértem arra, hogy csendben menjen el I have asked her twice to leave quietly. (lány). Atyaian beszélt hozzánk. He spoke to us in a fatherly way. Az emberek, akik akülsejüket elhanyagolják, azt hiszk, nem fontos, hogy jól nézzenek ki. People meglecting their appearance think it is not important to look good. Az erdőkben élő állatok elegendő élelmet találhatnak. Animals living in the woods can find enough food. Várj csak, nem hagytak el az esernyődet? Wait a minute, haven’t you left your umbrella? Két filmet mutattak nekünk. We were shown two films. Csak egyszer fogom mondani. I will say it only once. Barátságosan beszélgettek. They were talking in a friendly manner. Éppen időben érkezett; nem kellett várnunk. He came just in time; we didn’t

have to wait. - 409 - Kiejtési Gyakorlat e e á au neglect habit sharp sound spend can hard house mend man dark our met hand ask found set land arm out - 410 - 30. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Barbara: John! Clever people say time is an improtant thing in our lives. John: Of course. To do the things we have to do we need time Barbara: When there is too little time we cannot do things as well as we want to do them. John: Yes, but there are people who always know what to do with the time. Barbara: You are so right. They go for a walk or read a book or make all kinds of things that are useful or beautiful. John: Sometimes they sell these things, which is their way of showing that time is really money. Mary: What John was saying was true. But don’t other people feel bad when there is nothing for them to do, or at least they think there is nothing? Peter: Yes, I think so. Usually these people are wasting their time or

choose to listen to the radio or to watch television. Mary: And these people are very happy when friends come to visit them so they can talk about the news or whatever is worth talking about. Barbara: Wouldn’t it be difficult to say which of these is the better way of spending time? Tom: Well, it’s hard to say. We are always ready to say taht we are doing things the right way and other people are not. Barbara: But how can we be sure? Tom: It is a good thing that we are all different. Fordítsd angolra Olvasva a reggeli lapot, arra az ígéretre gondoltam, amit korábban tettem. Reading the morning paper, I thought of the promise I had made. Felhúzva a cipzárat a kabátomon, gyorsan elhagytam a házat. Zipping up my coat, I left the house in a hurry. A repülőgép délután háromkor indul. The aeroplane leaves at 3 p.m Kétszer tárcsázta a számukat. (lány) She has dialled their number twice. Bután énekelte a dalt. (lány) She sang the song in a silly

manner. Láttunk egy embert, akinek nem volt haj a fején. We saw a man having no hair on his head. A hajó két hete szenvedett hajótörést. The ship was wrecked a frotnight ago. Ez az az ablak, amelyen keresztül a betörő eltünt. This is the window through which the burglar disappeared. - 411 - Néha megengedték neki, hogy korán elmenjen. (lány) She was occasionally permitted to leave early. Kétszer volt késés. There was a delay twice. A jövőben nem vesztegetjük el az időt. In future no time will be wasted. Hány szökőév van egy évszázadban? How many leap-years are there in a century? Ma menjünk moziba! Let’s go to the cinema today. A jelenlétük szükségtelen. Their presence is not necessary. Néhány ember azt gondolja, hogy rengeteg idő van a Föld szennyezését abbahagyni. Some people think there is plenty of time to stop polluting the Earn. Melyik tárgyakat szertted a legjobban az iskolában. What subjects did you like the

best at school? A múltban sok dolog olcsóbb volt. In the past many things were cheaper. Pontban nyolc órakor ott kell lenned. You’ll have to be there at eight o’clock sharp. Éppen időben kapta meg a levelet. (lány) She got the letter just in time. Időközben rögzítjük az időpontot. In the meantime we’ll fix a date. Sikerült a munkát befejeznünk éjfél előtt. We succeeded in finishing the work before midnight. Az autók szennyezik a környezetet. Cars pollute the environment. A jövőben több lehetőség lesz. There will be more opportunities in the future. Néhány embernek furcsa szokásai vannak. Some people have strange habits. Sok sötét szemüveget viselő embert láttam. I saw many people wearing dark glasses. Meglátogatta a nővérét a születésnapja alkalmából. (fiú) He visited his sister on the occasion of her birthday. Jobb állást ígértek nekem. A better job was promised to me. - 412 - 31. Lecke 31. Lecke – Első

rész Új szavak matter metör ügy, dolog fact fekt tény object obdzsikt tárgy, cél idea ájdiö ötlet, gondolat peace písz béke solider szoldzsör katona war o háború mistake misztéjk hiba complaint kömpléjnt panasz, rekalmáció, kifogás incident inszidönt váratlan esemény, incidens space szpéjsz űr, tér space travel szpéjsz trevl űrutazás luggage lágidzs poggyász, csomag peace písz béke object obdzsikt tárgy, cél luggage lágidzs poggyász, csomag matter metör ügy, dolog incident inszidönt váratlan esemény, incidens idea ájdiö ötlet, gondolat fact fekt tény space travel szpéjsz trevl űrutazás war o háború mistake misztéjk hiba space szpéjsz űr, tér complaint kömpléjnt panasz, rekalmáció, kifogás solider szoldzsör katona vór Más sorrendben vór - 413 - Gyakorlat We don’t know everything about this matter yet. Még nem tudunk mindenterről az

ügyről. The facts are alarming. A tények riasztóak. They saw a strange objecet in the sky. Egy furcsa tárgyat láttak az égen. These ideas are not new. Ezek a gondolatok nem újak. How longd do we have to wait for peace? Menyit kell még várnunk a békére? What do you know about the war? Mit tudsz a háborúról? This solider has made a serious mistake. Ez a katona komoly hibát vétett. You can return it if there are complaints. Visszahozhatja, ha kifogások vannak. The incident was in all the papers. Az incidens minden újságban benne volt. Is there enough space for our furniture? Van elég hely a bútorainknak? Space travel started in 1957. Az űrutazás 1957-ben kezdődött. Is that luggage yours? Ez a poggyász a tiéd? Egészítsd ki Sokat olvastam arról a háborúról. I have read much about that war. A tárgyalások meghozzák a békét? Will the negotiations bring peace? Nehéz megérteni azokat az ötleteket. Those ideas are difficult to

understand. Az a célunk, hogy olyan gyorsan kapjunk fizetésemelést, amilyen gyorsan csak lehet. Our object is to get a raise as soon as possible. Próbáld beszerezni az összes tényt! Try to get all the facts. Nem foglalkozhat sokáig ezzel az óggyel. He cannot spend much time on this matter. Szeretek poggyász nélkül utazni. I like travelling without any luggage. Veszélyes az űrutazás? Is space travel dangerous? Az űr hihetetlenül hatalmas. Space is incredibly vast. Ezek a váratlan események rendszeresen megtörténnek? Do these incidents happen regularly? Ezekre a kifogásokra érdemes odafigyelni. These complaints are worth listening to. Kétszer követted el ugyanazt a hibát. You have made the same mistake twice. A katonák felkészültek a harcra. The soliders are ready for the fight. Add meg a szavak angol megfelelőjét váratlan esemény incident hiba mistake - 414 - béke peace háború war ügy, dolog matter katona solider

űr space panasz, kifogás complaint cél, tárgy object ötlet, gondolat idea tény fact csomag, poggyász luggage A must – kell segédige tagadó alakja: 1. Ha a segédigéhez hozzáillesztjük a not tagadószót, megkapjuk a must not alakot (összevonva mustn’t [másztnt]), amelynek jelentése tilos, nem szabad. Pl.: She mustn’t smoke. Neki tilos dohányoznia. You mustn’t talk here. Itt nem szabad beszélned. 2. A nem kell tagadó alakon a needn’t [nidn’t] összevont igealakkal fejezzük ki Pl.: You needn’t read all these books. Nem kell elolvasnod ezt az összes könyvet. She needn’t worry about it. Nem kell aggódina emiatt. Egészítsd ki Nem kell odamennünk. We needn’t go there. Miért tilos idejönnöm? Why mustn’t go here? Ezt a hibát nem szabad elkövetnünk. We mustn’t make this mistake. Nem kell a kifogásaidra figyelnem. I needn’t listen to your complaints. Nem szabad itt hagynod a poggyászodat. You mustn’t leave

your luggage here. Ez a hír nem feltétlenül tény. This news needn’t be facts. Új szavak objective öbdzsektiv tárgyilagos, elgfogulatlan decisive diszájszív döntő - 415 - urgent őrdzsönt sürgős concrete konkrít valós, konkrét, kézzel fogható abstract ebsztrekt elvont, absztrakt peaceful píszföl békés, csendes, nyugádt. presently prezöntli mindjárt, rögtön. Gyakorlat Can you talk about this objectively? Tudsz tárgyilagosan beszélni erről? Tomorrow will be the decisive day. Holnap lesz a döntő nap. This is a very urgent matter. Ez nagyon sürgős ügy. Is there concrete information? Van konkrét információ? I don’t like abstract subject Nem szeretem az elvont témákat. The surroundings are very peaceful. A környék nagyon csendes. We’ll starta it presently. Rögtön megkezdjük. Egészítsd ki Elvont gondolatokat nehéz megérteni. Abstract ideas are difficult to understand. Sürgősen szükségünk van

több műtrágyára. We urgently need more fertilizer. Ezt elfogulatlanul kell bemutatni. It has to be shown in an objective. Mindjárt befejezzük. We’ll finish it presently. Békés vidéken élnek. They live in a peaceful region. Az asztal az egy kézzelfogható dolog. A table is a concrete object. Nehéz tárgyilagosnak lenni ebben az ügyben. It is a difficult to be objective in this matter. Add meg a szavak angol megfelelőjét. kézzel fogható, konkrét concrete döntő decisive békés, nyugodt peaceful rögtön presently elvont abstract sürgős urgent tárgyilagos objective. - 416 - Új igék to matter tu metör számítani, lényegesnek lenni to notice tu noutisz megfigyelni, észrevenni to complain tu kömpléjn panaszkodni to agree tu ögrí egyetérteni, beleegyezni to disagree tu diszögrí ellenkezni, egyet nem érteni to decide tu diszájd elhatározni, eldönteni Gyakorlat Olvasd el a párbeszédet • Peter, Jane

complains that you forbid her everything. • Really? I haven’t noticed. • She wanted to go on holiday with her friends and you didn’t agree. • I think I was right. But does it matter? • Yes, it does. You didn’t even tell her why you disagreed • Now you are right. Next time when I decide to forbid her something I’ll explain why Fordítsuk le a fenti párbeszédet mondatonként Peter, Jane complains that you forbid her everything. Péter, Jane panaszkodik, hogy mindent megtiltasz neki. Really? I haven’t noticed. Valóban? Nem vettem észre. She wanted to go on holiday with her friends and you didn’t agree. Szabadságra akart menni a barátaival, de te nem egyeztél bele. I think I was right. Azt hiszem nem volt igazam. But does it matter? De számít ez? Yes, it does. Igen. You didn’t even tell her why you disagreed. Még csak meg sem mondtad neki, miért ellenezted. Now you are right. Ebben igazad van. Next time when I decide to forbid

her something I’ll explain why. Legközelebb, ha elhatározom, hogy valamit megtiltok neki, majd megmagyarázom, miért tettem. - 417 - Egészítsd ki Sokat számított nekem. It mattered a lot to me. Megfigyelted, hogy túl sokat ivott? Have you noticed that he has drunk too much? Panaszkodtak a hőségre. They complained of the heat. Tudom, hogy nem értenek egyet. I know they don’t agree. Ebben a témában nem értettünk egyet. We disagreed on that matter. Úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg őket. We decided not to wait for them. Add meg a szavak angol megfelelőjét egyetérteni beleegyezni to agree elhatározni to deide panaszkodni to complain megfigyelni, észrevenni to notice számítani to matter ellenkezni to disagree Ha azt akarjuk, hogy valaki ne tegyen meg valamit, akkor a not tagadószót használjuk a let ige után. Pl.: Let’s not agree. Ne értsünk egyet! Let them not decide themselves. Hadd ne ők döntsenek maguk!

Fordítsd angolra Hadd ne kövesse el ezt a hibát! (lány) Let her not make this mistake. Ne vigyük magunkkal a poggyászt! Let’s not take the luggage with us. Hadd ne beszéljen a háborúról egész idő alatt! Let him not talk about the war all the time. Ismétlés Ez az incidens nem történhet meg ismét. This incident mustn’t happen again. Az űrutazás izgalmas téma. Space travel is an exciting subject. Nem kell erre az ügyre gondolnod. You needn’t think about this matter. Hadd mondja el ő az ötletét nekünk! (fiú) Let him tell us about his idea. Észrevetted ezt a zöld kalapos embert? Have you noticed this man in a green hat? - 418 - Nem dönthetsz anélkül, hogy Jane-nel beszélnél. You mustn’t decide without talking to jane. Nem számít. It doesn’t matter. Hadd ne panaszkodjanak! Let them not complain. Nem kell most beleegyeznünk. We needn’t agree now. - 419 - 31. Lecke – Második rész Új szavak army ármi hadsereg,

haderő navy néjvi haditengerészet air force eör fórsz légierő civilian sziviljön polgári személy, civil trench trencs árok, lövészárok weapon o fegyer enemy enömi ellenség ally eláj szövetésges catridge kártidzs töltény, patron atom-bomb etöm bom atombomba battle betl csata, ütközet submarine szábmörín tengeralattjáró enemy enömi ellenség ally eláj szövetésges battle betl csata, ütközet navy néjvi haditengerészet catridge kártidzs töltény, patron submarine szábmörín tengeralattjáró army ármi hadsereg, haderő atom-bomb etöm bom atombomba air force eör fórsz légierő weapon o fegyer trench trencs árok, lövészárok civilian sziviljön polgári személy, civil vepn Más sorrendben vepn - 420 - Gyakorlat This country has a small army. Ennek az országnak kis hadserege van. In a war the air forces are often decisive. Háborúban a légierő gyakran döntő.

Many civilians were killed. Sok polgári személyt megöltek. The soliders had to dig trenches. A katonáknak lövészárkokat kellett ásniuk. Our weapons are not modern enough. A fegyvereink nem elég korszerűek. We have no information on the enemy. Nincs semmi információnk az ellenségről. Our allies were too late to help us. A szövetségeseink túlságosan elkéstek, hogy segítsenek nekünk. These are bad cartridges. Ezek rossz töltények. Was it necessary to us the atom-bomb? Szükséges volt atombombát alkalmazni? Their navy has no submarines. A haditengerészetünknek nincsenek tengeralattjárói. Egészítsd ki Van elég töltény? Are there enough cartridges? Az ellenségnek korszerű repülői vannak. The enemy has modern planes. A lövészárkok elég mélyek. The trenches are deep enough. A szövetségeseink támogatnak bennünket. Our allies support us. Sok civil elhagyja a várost. Many civilians are leaving the town. Az ütközet egy

hétig folytatódott. The battle has continued for a week. A legújabb fegyvereket használjuk. We are using the latest weapons. Az atombombát a szövetségesünk alkalmazta. The atom-bomb was used by our ally A fivérem a légerőnél van. My brother is in the air force. A hadseregnek sok üzemanyagra van szüksége. The army needs a lot of petrol. Néhány országnak noncs haditengerészete. Some countries haven’t got a navy. Add meg a szavak angol megfelelőjét légierő air force fegyer weapon töltény cartridge. tengeralattjáró submarine csata, ütközet battle szövetséges ally - 421 - civil civilian haditengerészet navy atombomba atom-bomb hadsereg army árok, lövészárok trench További ismeretek a dátumokkal kapcsolatban Figyeld meg a példamondatokat In the forties there were many battles. A negyvenes években sok ütközet volt. Észrevehetted, hogy olyan kifejezéseket, mint pl.: a negyvenes évek, ötvenes évek stb a

határozott névelő és egy –es végződéssel ellátott számnév összekapcsolálsával képezzük. Ne felejtsd, hogy a szóvégi –y -i betűre változik, és ezt követi az –es végződég. Pl.: The fifties az ötvenes évek The sixties a hatvanas évek Az ilyen kifejezéseket szmokkal a következőképpen írhatjuk le: the 80s the eighties a nyolcvanas évek the 20s the twenties a huszas évek Ha hangsúlyozni akarjuk az évszázadot, a dárumot a következőképpen írjuk le: the 1830s the eighteen thirties az ezernyolcszázharmincas évek. the 1970s the nineteen seventies az ezerkilencszázhetvenes évek Gyakorlat A háború az ezerkilencszázharmincas években kezdődött. The war started in the 1930s (nineteen thirties). Mária a hatvanas években született. Mary was born in the 60s (sixties). Ezt a házat az ezerhétszázkilencvenes években építették. This house was born in the 1790s (siventeen nineties). Az ezerkilencszáznegyvenes években

kevés autó volt Magyarországon. In the 1940s (nineteen forties) there were few cars in Hungary. - 422 - Új szavak tactical tektikl harcászati, taktikai civilian sziviljön civil, polgári nuclear njúkliör nukleáris live lájv élő, éles naval néjvl (hadi)tengerészeti armoured ármörd páncélozott Gyakorlat The enemy made a tactical mistake. Az ellenség taktikai hibát vétett. Also civilian planes are used. Polgári repülőgépeket is alkalmaznak. Nuclear weapons are enormously dangerous. A nukleáris fegyverek roppant veszélyesek. The police were using live cartridges. A rendőrök éles töltényeket használtak. Naval planes are important in a modern war. A haditengerészeti repülőgépek fontosak a korszerű háborúban. Theri planes are only lightly armoured. A repülőgépeik csak könnyű páncélzattal ellátottak. Egészítsd ki Az ellenségnek két nukleáris tegeralattjárója van. The enemy has two nuclear submarines.

A harcászati repülők általálban nem túl nagyok. The tactical planes are usually not very big. Nem könnyű dolog páncélozott repülőgépet megrongálni. It is not easy to damage an armoured plane. Ezek a gyerekek éles lövedéket találtak. Live cartridges have been found by these children. A tengeri ütközet döntő volt. The naval battle was decisive. A katonák polgári ruhát viseltek. The soliders were wearing civilian clothes Add meg a szavak angol megfelelőjét (hadi)tengerészeti naval polgári, civil civilian nukleáris nuclear harcászati, taktikai tactical - 423 - páncélozott armoured élő, éles live Már megtanultuk a one szó használatát, amelyet egy előzóleg már említett főnév helyett használunk. Az one szócskát nem használjuk előzőleg már megemlített főnév helyettesítésére, ha az own névmást is alkalmazzuk a mondatban. Pl.: I won’t give you my pen; use your own. Nem adom oda a tollamat; használd a

sajátodat! He doesn’t need your car. He has his own Nincs szüksége az autódra, van sajátja. We never buy vegetables we grow our own. Soha nem veszünk zöldséget. Saját magunk termesztünk. Új igék to fight tu fájt harcolni to surrender tu szörendör megadni, feladni to join tu dzsojn csatlakozni, belépni, egyesülni to arm tu árm felfegyvezeni, fegyverezni to fire at tu fájör et rálőni vkire to sink tu szin(g)k elsülyedni, elsüllyeszteni II. alak III. alak Rendhagyó igék I. alak fight fájt fought fót fought fót sink szin(g)k sank szen(g)k sunk szán(g)k Gyakorlat This country has fought many wars. Ez az ország sok háborúban harcolt. The enemy soon surendered. Az ellenség rövidesen megadta magát. He has joined his army, we have joined our own. Belépett a hadseregébe, mi a sajátunkhoz csatlakoztunk. They armed themselves with knives; they had Ők késsel fegyverezték fel magukat; nekik their own. megvolt a

sajátjuk. They have fired at us occasionally. Néha lőttek ránk. - 424 - The submarine sank five ships in two days. A tengeralattjáró öt hajót sülyesztett el két nap alatt. We fought in vain. Hiába harcoltunk. Our allies have surrendered. A szövetségeseink megadták magukat. Are our soliders sifficiently armed? A katonáink megfelelően vannak felfegyverezve? We fired at the enemy planes, not at our own. Az ellenséges reülőkre löttünk, nem a sajátjainkra. They have sunk too many of our ships already. Túl sok hajónkat elsüllyesztettek már. Egészítsd ki Abbahagyjuk a harcot, amint az ellenség megadja magát. We will stop fighting as soon as the enemy surrenders. Egy hét elteltével csatlakozott a feleségéhez Londonban. After a week he joined his wife in London. Éjfélkor elsüllyesztettünk egy hajót. We sank a ship at midnight. Soha nem lőttem senkire. I have never fired at anybody. A reülők nagyon fel vannak fegyverezve. The

planes are havily armed. Az utolsó emberig fogunk harcolni. We will fight to the last man. Harc nélkül megadták magukat. They surrendered without fighting. A két hadsereg egyesült az ütközet előtt. The two armies joined before the battle. Hány hajót szüllyesztettek el ezen a héten? How many ships have been sunk this week. Add meg a szavak angol megfelelőjét rálőni (vkire) to fire (at) csatlakozni, egyesülni to join elsüllyedni to sink fefegyverezni tu arm harcolni to fight megadni, feladni to surrender - 425 - További olyan esetek, amelyekben a one szót elhagyhatjuk: 1. Tőszámnevek után: Pl.: I have three chairs and she has five. Nekem három sékem van, neki öt. She bought two coats and stole three. Vett két kabátot és ellopott hármat. 2. Ragos birtokos szerkezet után: Pl.: This bicycle is not so expensive as John’s. Ez a kerékpár nem olyan drága, mint Jánosé. It was not her mistake, but her sister’s. Nem az ő

hibája volt, hanem a nővéréé. 3. A some, any, these, those névmások után: Pl.: If you want cigarettes, I can give you some. Ha ccigarettát akarsz, adhatok néhányat (neked) He was looking for cheap curtains, but he didn’t see any. Olcsó függönyöket keresett, de nem látott egyet sem. 4. a melléknév felső foka után: Pl.: Of al the cars we have, this is the fastest. Valamennyi atuónk közül ez a leggyorsabb. Of ll the flowers I have seen today, these are the most beautiful. Az összes virág közül, amit ma láttam, ezek a legszebbek. Gyakorlat Az ő autója nem olyan gyors, mint Máriáé. (fiú) His car is not so/as fast as Mary’s. Mi két hajót vásároltunk, ők pedig ötöt vettek. We bought two ships and they bought five Nekem megvan a saját szobám és neki is (megvan) a sajátja. (fiú) I have my own room and he has his own. Az ő felesége a legszebb. (fiú) His wife is the most beautiful. Nekünk két gyerekünk van, a szomszédainknak

öt. We have two children and our neighbours have five. Nekem nem kell pénzt kölcsönvennem, van sajátom. I needn’t borrow any money; I have my own. János szülei idősebbek, mint Máriáé. John’s parents are older than Mary’s. Ez a fiú a legmagasabb. This boy is the tallest. - 426 - Ismétlés Amikor észrevettük, hogy sötétedik, csatlakoztunk a szövetségesinkhez. When we noticed it was getting dark, we joined our allies. Nem kellenek a haditengerészetük tengeralattjárói; (nekünk) van sajátunk. We don’t need the submarines of their navy; we have our own. Ő két hibát követett el, de te hatot. (fiú) He made two mistkers, but you made six. Az ellenség fegyverei nem korszerűek. The weapons of the enemy are not modern. A vásárlók kifogásaira érdemes odafigyelni. The complaints of the customers are worth listening. To Hamarosan elfáradtam, mert a csomagom nehéz volt. I soon got tired because my luggage was heavy. Tilos elvenned.

You mustn’t take it. Az ezerkilencszázhuszas években kis hadseregünk volt. In the 1920s (nineteen twenties) we had a small army. Nem kell (azt) ma megtenned. You needn’t do it today. Elhatározták, hgoy bevetik az atombombát. They have decided to use the atom-bomb. Kiejtési gyakorlat e éj áj á weapon navy decide army trench naval live arm bed mistake decisive cartridge enemy space fire armoured left lake fight car - 427 - 32 Lecke 32. Lecke – Első rész rifle rájfl puska tank ten(g)k harckocsi, tank aircraft eörkráft repülőgép, perülőgépek aircraft carrier eörkráft keriör repülőgéphordozó anti-aircraft gun ánti eörkráft gán lévédelmi ágyú ammunition amjunisn lőszer target tárgit cél, célpont casualties kezsjuöltiz veszetség, halálos áldozatok measures mezsörz intézkedések, rendszabályok bomber bomör bombázó fighter fájtör harcigép attack ötek támadás,

roham aircraft carrier eörkráft keriör repülőgéphordozó attack ötek támadás, roham tank ten(g)k harckocsi, tank measures mezsörz intézkedések, rendszabályok rifle rájfl puska bomber bomör bombázó aircraft eörkráft repülőgép, perülőgépek casualties kezsjuöltiz veszetség, halálos áldozatok ammunition amjunisn lőszer fighter fájtör harcigép anti-aircraft gun ánti eörkráft gán lévédelmi ágyú target tárgit cél, célpont Más sorrendben - 428 - Gyakorlat The soliders are armed with rifles. A katonák puskákkal vannak felfegyverezve. How many tanks has the enemy got? Hány harckocsija van az ellenségnek? Aircraft carriers are enormous ships. A repülőgéphordozók óriás(i) hajók. Our aircraft have not yet returned. A repülőink még nem tértek vissza. We need more anti-aircraft guns. Több légvédelmi ágyúra van szükségünk. They are having trouble with their ammunition. Problémáik

vannak a lőszerrel. A ship is an easy target. A hajó könnyű célpont. How many casualties were there in that battle? Mennyi volt a halálos áldozatok száma abban az ütközetben. We have to take serious measures. Komoly intézkedéseket kell hoznunk. Our bombers have hit all the targets. Bombázóink az összes célt eltalálták. We lost two fighters yesterday. Két harcigépet vesztettünk tegnap. The attack came in the early morning. A roham kora reggel indult. Egészítsd ki A légvédelmi ágyúink hasznavehetetlenek voltak. Our anti-aircraft guns were useless. A bombázók nagyon magasan repülnek. The bombers fly very high. Ezek külföldi puskák. These are foreign rifles. Alig volt halálos áldozat. There were hardly any casualties. Sok ipari célpontot választottak ki. Many industrial targets were chosen. Két harcigép megsérülését jelentették. Two fighters were reported damaged. A rohamot ködös időben hajtják végre. The attack

will be made in foggy weather. Az utolsó repülőgéphordozójukat hajnalban süllyesztették el. Their last aircraft carrier was sunk at dawn. Sok repülő részére van hely a repülőgéphordozón. On an oircraft carrier there is space for many aircraft. A harckocsik megbízhatóka. The tanks are reliable. Ezek a rendszabályok nem elégségesek. These measures are not sufficient. Ezekhez a fegyverekhez nincs lőszerünk. We have no ammunition for these weapons. - 429 - Add meg a szavak angol megfelelőjét repülőgép, repülőgépek aircraft lőszer ammunition veszteség casualties bombázó bomber támadás, roham attack cél, célpont target harckocsi tank repülőgéphordozó aircraft carrier intézkedések, rendszabályok measures harcigép fighter puska rifle légvédelmi ágyú anti-aircraft gun A ragos birtokos szerkezetet használjuk időt, távolságot kifejező főnevek előtt. Pl.: Did you hear last night’s news? Hallottad a

múl éjszakai híreket? There was a two hours’ delay. Két órás késés volt. The building was a mile’s distance from us. Az épület egymérföldes távolságra volt tőlünk. Ne felejtsd el az egyes vagy többes számban lévő főnévhez hozzáilleszteni az aposztrófot és az s betűt. Fordítsd angolra Tudsz valamit a múlt heti értekezletről? Do you know anything about last week’s meeting? Az iskola egy mérföld távolságra van a házamtól. The school is a mile’s distancd from my house. Tudod a múlt hétfői eredményeket? Do you know last Monday’s results? Új szavak military militöri katonai, hadi defensive difensziv védekező missing miszin(g) hiányzó, eltünt hostile hosztájl ellenséges - 430 - jet dzset sugárhajtómű vulnerable (to) válnöröbl sebezhető, gyenge Gyakorlat Only military targets are important. Csak a katonai célok fontosak. We took defensive measures. Védekező intézkedéseket hoztunk. Twenty

soliders are reported missing. Húsz katona eltőnését jelentették. No hostile fighters were seen that day. Nem láttak ellenséges harcigépet aznap. Heavy jet bombers will be necessary for those Sugármeghajtású nehézbombázók targets. szükségesek azokra a célpontokra. Thanks are vulnerable to some kinds of aircraft. A harckocsik sebezhetőek néhány repülőgép típus számára. Egészítsd ki A sugármeghajtású harcigépeik nagyon gyorsak. Their jet fighters are very fast. Öt repülő eltűnt. Five planes are missing. Sok katonai épületet megrongálnak. Many military buildings are damaged. A hajók védtelenek a tegeralattjárók támadásaival szemben. Ships are vulnerable to attacks by submarines. Az ellenséges bombázók nagyon fel vannak fegyverezve. The hostile bombers are heavily armed. Több védelmi fegyverre lesz szükségünk. We shall need more defensive weapons. Új kifejezések to be interested in tu bí intrösztid in érdeklődni

vmi iránt to be afraid of tu bí öfréjd ov félni vmitől, vkitől Az angol nyelvben ezeket a kifejezéseket valamennyi igeidőben használjuk, azonban csak a to be igét ragozzuk. Pl.: They are interested in buying your house. Érdeklődnek a házad megvétele iránt. I am afraid of big dogs. Félek a nagy kutyáktól. How long have you been interested in weapons? Mióta érdeklődsz a fegyvereke iránt? They were afraid of the enemy. Félek az ellenségtől. - 431 - Fordítsd angolra Tavaly a tengeralattjárók érdekeltek. Last year I was interested in submarines. Miért félsz tőlem? Why are you afraid of me? Érdekel ez a hír? Are you interested in this news? Azt hiszem, érdekelni fogja. (lány) I think she will be interested in it. A szüleim nem érdeklődnek a barátaim iránt. My parents are not interested in my friends. Féltek a második támadástól. They were afraid of the second attack. Új igék to destroy tu disztroj elpusztítani,

lerombolni to bomb tu bom bombázni to bring down tu brin(g) daun lelőni to take off tu téjk of felszállni to attack tu ötek támadni to defend tu difend védeni to received tu riszív megkapni, átvenni to carry tu keri vinni, szállítani Gyakorlat Many factories were destroyed int he attack. Sok gyárat leromboltak a támadás során. The enemy bombed our capital. Az ellenség bombázta a fővárosunkat. They have brought down three of our aircraft. Hármat lelőttek a repülőink közül. The fighters have attacked the tanks. A harcigépek megtámadták a harckocsikat. The planes took off from the aircraft carrier. A repülők felszálltak a repülőgéphordozóról. We defended the capital as long as possible. Védtük a fővárost ameddig csak lehetett. Three ships carrying ammunition were sunk. Három, lőszert szállító hajót süllyesztettek el. I received a letter yesterday. Tegnap egy levelet kaptam. Egészítsd ki Meg tudjuk

védeni a kikötőinket? Can we defend our harbours? A repülők felszálltak a szél irányában. The planes took off into the wind. Bombázták a harcgépeinket, mielőtt azok felszállhattak volna. They bombed our fighters before they could take off. - 432 - A harckocsik felét elpusztították az első néhány percben. Half of the tanks were destroyed in the first few minutes. A hír, amit kaptam, szörnyű. The news I have received is awful. A légvédelmi ágyúk sok repülőgépet lelőttek. The anti-aircraft guns have brought down many aircraft. A bombázók kétszer támadtak aznap. The bombers attacked twice that day. A legnehezebb bombákat képesek szállítani. They can carry the heaviest bombs. Add meg a szavak angol megfelelőjét vinni, szállítani to carry védeni to defend megkapni, átvenni to receive támadni to attack felszállni to take off lelőni, elejteni to bring down bombázni to bomb elpusztítani, lerombolni to destroy Az

any névmást állító mondatokban is használhatjuk. Ekkor a jelentése: akármelyik, bármelyik. Személyek és dolgok meghatározására használuk Pl.: Any child knows the answer to that question. Bármelyik gyerek tudja a választ erre kérdésre He will take any room you can offer to him. Akármelyik szobát elfogadja, amit ajánlani tudsz neki. You can came any day. Bármelyik nap jöhetsz. Az any összetett szavai: anybody enibodi bárki, akárki anyone eniován bárki, akárki anything enitszin(g) bármi, akármi anywhere enioveör bárhol, akárhol, akárhová - 433 - Gyakorlat Anybody can tell you that. Bárki meg tudja mondani (azt) neked. You can give itt o anyone you meet there. Odaadhatod bárkinek, akivel ott találkozol. Those people will do anything for money. Azok az emberek pénzért bármit megtesznek. You can put that chair anywher. Azt a széket akárhova theted. Fordítsd angolra Bármelyik szoba elég jó (lesz) nekem. Any room

is good enough for me. Akármelyik országban használható. It can be used in any country. Bármelyik megvásárolt könyvet szépen becsomagolják. Any book that is bought will be wrapped up nicely. Bárki láthatja, hogy azok a virágok nem frissek. Anybody can see that those flowers are not fresh. Bárki, aki volt ott tudja, milyen nagy ott a forgalom. Anyone who has been ther know how much trafic there is. Az bármilyen éles tárgyal elkészíthető. It can be done with anything that is sharp. A bűnöző bárhol rejtőzködhet. The criminal can be hiding anywhere. Ismétlés A puskák, amiket használtok, jobbak, mint ezek. The rifles you are using are better than these. Azok közül a harckocsik közül, amiket vezettem, az a leggyorsabb. Of all the tanks I have driven, this is the fastest. Akármelyik bombázót le lehet lőni. Any bomber ca nbe brought down. Akárki eltalálhatja ezt a célt. Anybody can hit this target. A támadás bárhol megindulhat.

The attack can start anywhere. Az összes cél közül, melyeket védenünk kell, ez a legsebezhetőbb. Of all the targets we have to defend, this is the most vulnerable. Ha a szövetségeseinknek bombázókra van szüksége, adhatunk nekik néhányat. If our allies need bombers, we can give them some. Ezek a gumiabroncsok a legjobbak. These tyres are the best. Bármilyen védekező rendszabály segít. Any defensive measure will help. Érdekelnek ezek a tények? Are you intersted in these facts? - 434 - Kiejtési gyakorlat e e áj i jet casualties rifle military defend attack fighter missing measure carry light civilian trench tactical time bring send matter find sink - 435 - 32. Lecke – Második rész Olvasd el a párbeszédet Mary: Every day when you read the morning papers, there is a news about all kinds of wars, isn’t it. Peter? Peter: Well, yes. But is it bad? In this way we cannot forget that while we ourselves are living in

peace. Things are not so good for a lot of other people Mary: Why is itt hat people cannot live peacefully for a longer time? Peter: This question is hard to answer. It must be something deep within us Mary. Is there anything we can do about it? Peter: I really don’t know. Some people say that we have to destroy all weapons and close the factories that make them. Mary: But things don’t work that way. Barbara. I agree with what Mary just said, and you John? John: There will always be people who will do anything for money. Barbara: I guess so, but other people say that negotiating is the answer. But it often happens tht people finish negotiations when it seems they are getting less than the others. John: We have to try to be good to other people and int he meantime remember what has often been said: if you want peace you have to be prepared to fight. Fordítsd angolra Azt gondolta, nem lesz semmi reklamáció, de He thought there would be no complaints, volt négy.

(fiú) but there were four. Tudom, hogy a te ötleteid jobbak, mint az enyéim. I know your ideas are better than my own. Repülőgép-hordozókat kellett keresnünk, de nem találtunk egyet sem. We had to look for aircraft carriers, but we didn’t find any. Elvesztetem a saját puskámat és elvettem Márkét. I had lost my own rifle and took Mark’s. Ne gondold, hogy a harckocsi bárhol alkalmazható. Don’t think that a tank can be used anywhere. Bárki láthatja, hogy az ellenség elveszíti a háborút. Anybody can see that the enemy is losing the war. Bárki szállíthatja ezeket a töltényeket. Anybody can carry these cartridges. Bármilyen sugármeghajtású bombázó lerombolhatja azokat a célpontokat. Any jet bomber can destroy those targets. Felszálltak, hogy lőszergyárakat támadjanak. They took off to attack ammunition factories. - 436 - Mit döntöttek a nukleáris fegyverekről? What has been decided about nuclear weapons? Tilos az

atombombát használnod. You mustn’t use the atom-bomb. A szövetségeseink megadták magukat. Our allies have surrendered. Milyen védelmi fegyverekkel rendelkeznek a bombázóink? What defensive weapons have their bombers got? Lőttek a polgári repülőkre is. Also civilian planes were fired at. Észrevetted a légvédelmi ágyúk nagy számát? Have you noticed the large number of antiaircraft guns? Csatlakoztak a haditengerészethez. They have joined the navy. Most nem kell keresnünk őket. We needn’t look for them now. Még nem ismert mindent tény arról a háborúról. All the facts about that war are not yet known. Kevés harcászati hibát követtek el. A few tactical mistakes were made. Hadd ne beszéljenek a fegyverekről. Let them not talk about weapons. A hetvenes években sok repülőt építettek. In the 70s (seventies) a lot of aircraft were built. Érdekelnek ezek a rendszabályok? Are you intersted in these measures? The end - 437 -