Nyelvtanulás | Angol » dr. Makara György - Villám Angol Aktív, 0-20

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 80 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:209

Feltöltve:2022. december 24.

Méret:9 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Bevezető a hfresség találgatn i hacsak nem unless 1.he mistake a hiba, tévedés az autóversenyző the racing driver rokonságban lenni to be related to consist of something állni vmiból a fickó a találgatás mindenesetre kellene the celebrity 10 guess ú1e guess at any rate should somebody should do something értsd: valakinek kellene valamit tennie the guy alig hardly to throw dobni soft puha to calm down lecscndesftcni ismételni to repeat a papagáj the parror egy kicsit a bit the heaven a mennyország to forbid megtiltani bárki anyone további further absent-minded szórakozott to be plcased örülni a mennyiség the deal the practice a gyakorlás emlékezetbe vésni to memoríze transparent átlátszó the souhnate a rokon lélek részben panly elvárni to exp<:ct to judge ítélni obviously nyilván legalább at lcast kortalan agckss the hint a célzás, utalás vmire a duma the spiel a foci-bolond a világ

8 football-mad elvarázsolni to bewitch the world közönséges vulgar süket dcaf a fü l lhe ears nőni to grow 9 1. rész álmos sleepy többé nem not anymorc különös particular különösen particularly aludni to sleep a7. alvás thc slccp vidám chirpy vidám an 2. rész a helyzet the situation az emlékezet the mc111ory a boka the anklc rossz nasty fogadni to bet a fogadás buzgó the bet keen chirpily megkockáztatni ocsmány lousy a véletlen a trükk the trick tükrözni (visszatükröZni) gondolni to think a tük!}r tiltakozni to prntest a tiltakozás the protest kétségbeesell despcrntc vonatkozni vki re to hazard thc hazard to mirror thc mirr()r beismerni to admi t meghatározni t<J define a szaba<faág lhe lreedom to conc.crn somcb()d y the éonccm a vonatkozás a megoldás thc solution a hazugság the lic similar hasonló hímncmú male a logika the logic nőnemű fcmale a szeszély

the speech a beszéd hálás grateful vidám cheerfu l cheerfully vidáman megragadni to grab a megragadás the grab a fogkefe toothbrush történni to happcn the caprice 10 11 gonosz a bajkeverő a borzongás wickcd thc ,vhodunit Lhc trouble-makcr a fantázia the fantasy t:he sh iver az angyal lhe angel a gerinc the spinc a közép the middlc borotvá lkozni a detektívregény édes sweet gúnyos sarcaslic a kiáltás the shout to shave a borotválkozás the shave r()h(ldt rotten aludni to be aslccp puffanni egyszerűen simply rágcsálni to crunch az idióta lhe idiol to plop a divat the fashion a puffanás the plop divatos fash ionablc bekrémezni to cream az igazság the truth a típus the typc a krém the crcam pfuj! yuck nyilvánvaló obvious the tcmpcr a temparamentum the cucumbcr az uborka 3. rész to swear káromkodni the swear a káromkodás hűhó the lo-do kétszer twice elfel~jteni .t

o forget a példa the ex.ample a a banktisztv iseló the bank-c lerk feledékeny lehet may, might forgetful biztos ccrtain a rejtély the mys1ery rejtélyes mysterious 12 13 S. rész 4. rész a fia (étsd: fiúgyermeke vkinek) nevetséges ridiculous tanítani to teach savanyú so.u r ecetes togethcr ()C~mány, ronda, utálatos horrid felfedni, feltárni to rcvcal vonzó allractive pickled rámutatni h> po int out a kávéház rhc cate ,.kapcsolni" tO d ick a kattanás lhc click today ma á együll the son hadsereg lhe army nice kedves. csinos kedvesebb az ideg nicer vitatkozni to argue megoldani to solve a viselet salty sós nicest legkedvesebb the ncrvc a kölyök, kisgyerek a the kid hőmérséklet tcmperature the wear szürcsölni a térd mentegetőzni könnyű lO the knee a kávé the coffec ro apologize for a fickó lhe fcllow easy szemtelen cheeky decenl könnyen easily illó, illedelmes

a~szonyom maarn zálogba tenni tO pawn a zálog the pawn szégyelleni magát 14 s ip to be ashamcd 15 6. rész a levegő a csomag összesen the air the maii altogcthcr a:t adó che 1ax gyanús suspicious a nagyi the grandma to havc birlok~lni a vő thc son-in-law kapcsolatba lépni vkivel 7. rész a személy the person ésszerű reasonable az esély the cham:e a szándék a fajta lhe i ntcnlion the sorl sikoltani to scrcam a sikoly thc scream 8. rész to contact somebody a kapcsolat the contact a rosszindu lat the spilefulness hinni hiheletlen féltékeny jealous tanulmányozni kíváncsi c urious a tanulmány a nyelv találgatni to guess az iskolatárs thc schoolmate elfogadható acceptable tolakodóan kíváncsi inquisitivc üsszekcverni to mix a hadnagy thc lieutcnanl to believe unbelievable to study the study thc language thc boy a fiú the literarure az irodalom well jól the mathematícs a malema.tika a matek

the maths a fizika thc physics az osztályzat l.he mark lhe geníus a zseni kere,ztbe1enni to cross Lhe cross a kereszt 16 17 a1. ujj lhe !inger a1. eset 1he case adni az to give előadás lhe lecmre a jelene! a1. övé (nőnem) jómódú megszállott a szerelmeslevél hers well-to-do obsessed the love-lettcr the scene tényleges acrual voltaképpen acmal1y az énék the sensc sem not . eirhcr irigyelni 10 envy lhc envy az irigység uma1ni tiszta valószínű clcar likely valószínűtlen unlikely a puffanás the thud megterhelni a teher megkönnyíteni 10 load the load 10 relievc to borc megemlíteni to mention a hajmosás thc hai1-washing a vetélytárs lhe rival rivalizáló rival a láthatár the hori1.0n szerencsés fortunare szerencsét.len -unfortunatc csintalan naughty 9. rész rMkozou reserved nyugodl calm sz6ltelen windless a bűn rhc crimc kényszeríteni óta to forc.c since whole egész remegni

10 tremblc a rettegés the anxiety to excite iz2atni izgalmas jönni 10 comc a magyarázar excí ting elrabolni (embert) lO thc exp:anation a postás thc postrnan 18 19 k.idnap ke:uleni to start a kezdés thc start excitable a regény Lhe novcl hones1 a rémüle1 the terror a pohár the glass a határ the limit 10. rész izgága becsületes ószint6n honestly wherc . / hol . ? sehol not anywhere sehol nowhere normális inni mindenki cvcrybody bárki anybody senki not anybody fontos important nem fontos az ital akkor, aztán nom1al to drink the drink thcn 11. rész unimportant l assú slow a cél, szándék the purpose fokozni 10 íncrease the increasc a fokozás a feszültség the tension bolond mad csodálkozni to wonder hajmeresztő hair-rais ing a csiícspont the climax hirtelen soon számolni to count a számolás the count 20 the joint az illesztés a mrelem the palience az utóbbi the Jatter the

neighbour a szomszéd to go menni to knock kopogtatni a kopogtatás the knock a7, értéktárgy thc valuable strangc különös szégyenteljes disgraceful a zseb the pocket a halom the heap dead holt 21 gyorsítani 10 spe.e d teljesen absolu!ely the misunderstanding a gyorsaság the speed a félreértés különben otherwise zavaró cmbarrassing Lo jump a hatás the effcc1 the jump a c ip6 the shoc ugrani az ugrás félbeszakítani to intcrrupt 13. rész 12. rész kétes doubtful venni lO kiegyezni a kiegyezés 10 compromise the compromise elég enough ,zokatlan unusual take tisztítani to clear egyedül alone a miliomos the mi II ionaire belül imidc gratulálni Lo congra1ulate a rémiilet thc horror ellentétes contrary hatást tenni vkire to imprcss somebody a benyomás lhe imprcssion a jel magát (hímnem) himself dolgozni to work a munka. mű gyanúsítani almost 10 snspect LO find találni the sign

majdnem the work the find a talált tárgy az arc the face a kisasszony thc miss a?. utazás the travcl to puli az ördög the devil húzni dcfi11itely határo~ttan váratlan uncxpected megcsavarni to twist a csavarás thc twist 22 függeni vmitől to depend on somethlng the romancc a romantika a rablás the robbcry 23 14. rész mászni lO C.riwl tovább along a mozdulat the movc a leállás the standst ill az utca ideges aggódni ravasz a randevú izgatott izgatottan canny tbe datc cxcitcd excitedly lhe street a lista lhe list ncrvous kövér fat to worry az aggodalom the worry sofőr Lhc driver a 15. rész 16. rész miért? makacs dogged a képzelet sétálni to walk legjobb a séta the walk clcvcr okos szerencsétlen unlucky fárasztani why? the imagination best jól nevelt well-brnught up, well-bred sikerülni to succced bírálni 10 criticlze to tire to bother with something vcsrodni vmivel lhere Olt

elájulni tO faint elesni to faJI az esés lhe fali the corridor a fo lyO$Ó a láb the leg a fickó, c imbora Anglia England természetes natural természetesen naturally a nyelv (test rész) thc tongue lifcral hetúszerinti a jelentés ihc mcaning the chap 24 25 a tanár, tanító thc tcachcr a lemezjátszó thc tapc-recorder b,írmikor gordiuszi Gordian a csomó the knot bármi whatever megsérteni to offend anyti mc idegen forcign a külföldi (ember) the foreigner kimeríthetellen inexhausti ble viselkedni 18. rész to behavc játszani to play a játék the play a (női) ruha építeni bágyadt felfedezni l<> discovcr támadni to atlack a 1ámadás lhe auack a jelentőség 10 build faint a nyí tja vminek thc c lue a fészek thc nest komolyan scriously repülni 10 Ily kérdez.ni to ask the importancc jóképű the drcss good-looking 17. rész válaszoln i lO rcply a válasz the reply a szoknya

the skirt a miniszoknya ripe érett az evés the eating bárm ikor whenever fedni a fedés, 10 COVCI fedő the covcr the min iskirt az állapot the statc az ügy 19. rész thc affair harcolni to fight a harc the fight 26 magolni csípős to grub nyelvei catty az ígéret thc promise a hét.vége 1he weekencl 27 umil amíg homályos dim összekuporodni szilárd szilárdan finn firmly lo cuddlc a szalon the drawing roorn ostoba idiotic IS megváltozni a változás a farmernadrág the jeans a maradi a látvány lhe sight az oroszlán elrontani 10 a tréfa annak a vmije 10 change lhe change the stick-in-the-mud the lion spoil az oroszlánszelidító the li()n-tamer 1he fun a gyerek, gyerekek the child, children its az oldal 100 függeni to hang thc side 20. rész védeni to ju,tify hQsszantani to annoy a the cJiff szikla beszélgetni to talk a beszélgetés the talk a sarok thc bccJ biztosan surely

ésszeríi a választás (X és scnsiblP. Y közül) thc choicc between X and Y to be able to do something képes tenni (vmire) becsomagolni to pack a poggyász thc pack 28 29 Hasznos kifejezések alacsony magas small lait béardcd moustachcd szakállas bajsz.os mosolygó smiling laughing grinning nevetős vicsorgó thc giam the dw,irf, the gnome az óriás a törpe meagre lanky, skinny slim sovány keszeg karcsú fal, StOUl kövér izmos vállas !ágba.szakadt muscular, s inewy broad-shoulclered slurdy, robust csinos (egy férfi) csinos (egy nő) barna szóke fekete vörös ősz handsome nice hajú hajú hajú hajú hajú brown-haired blondc-hairecl black-hairc<l recl-haired, sandy-haired grey-hai red göndör hajú sima hajú kopasz. kopaszodó borotvált curly-headed straight•haired ba ld balding clean-shaven 30 gyenge gyámoltalan weak helpless ügyes ügyetlen skillfo l awkwarcl, clumsy. clcvcr dul! stupid kind rude okos huta ostoba kedves

durva s1.erény beképzelt modest conccilcd barfüságos ellenséges ós7,intc nyílt Litkolóz.tS iga:i.mondó hazug fricndly hosti le frank open secretive true, truthfol untrue, untruthfül dühös feldúlt nyugodt angry upscl quiel 31 ellenséges hostile agrcssive agresszív békés peacable provocmive, rowdy kötekedő ápolt elhanyagol! tidy, carcd-for. well-groomed untidy, uncared-for elegáns ~mart ódivatú old-fashloned rossz rosszabb a legrosszabb bad worse the worst sok több a legtöbb much more the most (egy) kevés kevesebb a legkevesebb little less the lcast Figyeljünk a szabályosságokra: csinos csinosabb a legcs inosabb nice nicer the nicest szép szebb a legszebb lovely lovclier the lovel iest Így van ez a rövid. azaz egy- és két szótagos szavaknál wondcrful more wonderful thc most wondcrful csodálatos csodálatosabb a legcsodálatosabb Így van ez a hosszú. legalább három szótagos szavaknál Vannak rendhagyóak is: jó

jobb a legjobb goQd bettcr the best 32 33 .,-~~~~!~~~~ -.~ -r~-~-11,J ·~, A HILL család The Hiti family K: Várj egy percet! Bemutatja a családját is. Ann és Tom Ann and Tom Ann: Hello, Ann Hill vagyok. Tizennégy éves vagyok. Édesanyámmal, édesapámmal és a fíútestvéremmcl, Tommal élek. Johnny: Nos, iu van ó, a Hill család el ső tagja. Hacsak nem tévedek, egészen fiatal kislány. De mi a neve> Minek hívják! An n: Hello, 1 am Ann Hill. lm fourteen ycars old. 1 lh-c with my m1Jfher and fathcr and my hrother Tom. Johnny: Weil, here shc is, thc first member of the l lill family. Unless I :un mistaken, she is qu ite a yuung girl. Bul what is hcr name? Whal is She called"? 1m •orry, coult.l yuu teli mc again p.easc? Rocsánat - sz3:z.: S7,0,norú vagyok - , meg tudnád nekem újra mond,Uli, kérlek? Folyton clfclcjrem, minek hívják. 1kccp forgclling what she is callcd. Kitcy: Elfc!ejlcttcd. minek hív ják/ Kitry: You·vc forgollcn what

she is éallcd Elfelcjteued a nevét? De J1ondta nekünk: .,Ann Hill vagyok Tizennégy éves vagyok." You forgo1 hcr namC:? But shc told us: ,,l am Ann Hill. !J1 fourtccn years old." * J: Csak a hangj(u-a figyeltem. Persze azt sem hallotrad. J: Biztosan hallonam, dc éppen nem figyeltem. K: Rémes vagy. Azt mondta: „Édesanyámmal, édesapámmal és a liútestvéremmel, Tommal ~lek." J: Így hál négyen vannak - sz.sz: négy van bclőliik - a családban. K: Wait a minute! She is introduciog hcr famil y as well. Of coursc you dido t hcar Ihat either. J: I must havc heanl it but l wasnl paying aliention. K: You are awful. She saíd: ,,l live with my mothcr and fother and my brothcr Tom." J: So there arc four or thern in the family. * * J: Apropó, van egy Benny Ilillnek nevczcLI színész. és egy Oamnn lJill, nek nevezett aut<iverscnyzó. Gondolod, hogy rokonok/ J: By thc way, there is an actor called Renny Hi II and a racing drivcr called Damon

HiU. Do you dünk 1hcyrc rdated? K: Nem hiszem, bár Ann öccse biztosan nem bánná. A fiúk azok ilyenek. K: I don I think so, but Anns b1·orher J: Tehát négy tagból áll a cs~lád. J: So the family consist~ of four membus. Ann has a brothcr Gallcd Tom. wouldn l mind. Boys are likc that. Ann-nck v;111 (;gy Tom nevű fü cstvére. Remélem, Tom is kedves fickó. 1 hopc Tom is a nicc guy, too. J: 1 w:is only paying nucmion to hcr voicc. Ann llill . a founeen-year-old gi;I. lf she is as prctty and kind as her voice is nice . / Ann Hill . i::gy tízenn~gy éves kislány Vajon, olyan csinos-e. és kedves-e, mim amilyen kG<lves a hangja ./ 34 A: [ like music and daneing. Whal do you likc? Goodbye! A: Szeretem a zenét és a táncot. Te mit szeretsz? Goodbyc! 35 ffiW:tés Bcvezell!,kaicua A ol~ J: Hogyhngy „Goodbye?" - sz.s7: Mit érten azon, hogy ,.goodoye"-t mondou·? Nem lehetett komoly. Alig szólt még bármit is, és máris goodbye-1 mond?

]: K: N: idegesedj fel! Nyugodj le, vissza fog jönni. K: Dont gct upsct! * J: What did she mean by sayiog goodbye? She couldn t be senous. Shc hardly said anylhing- and she is already saying goodbyc1 8evizetki j Bev~zct6 kazcui ~oldal Tom: Szia (,,Háj!"), a nevem Tom Hill. Tizenegy éves vagyok. A szüleimmel és a nóvére mmel, Ann-ncl élek. Tom: Hi, my namc is Tom Hill. K: 111 van a Hill család második tagja! K: Here he is, thc second member of Fclté1elezcm, ól sem hallottad. lhe family! 1 suppo~c, you didnt bear him cither. J: Dc igen, minden szóra emlékszem, melyet mond0tt: .,S:m, a nevem Tom llill Tizenegy éves vagyok." J: Yc.s, 1 did, 1 remembcr every word be said: ,.Hi, my name is Tom ~Wl" ,.Tm eleven years old" l m eleven years old. 1 live wit h my parents and my sister Ann. CaJm down. she will comc b:ick *. * Nem vagyok íclidcgcsedve , csak újra szeretném hallani a hangjár. Micsoda kedves hang . Mit mondou? Meg tudnád

ismételni, kérlek? ]: K· K: Mindent ismételoem kell? Minek nézel engem, papagájnak? Egy kicsit szórakozou vagy, nemde? * . * lm nm upse1, I would j us1like 10 hcar her voicc again. What a nice voice. What did shc say? Could you rcpcat it p!easc? Do l have 10 rcpeat everylhinbr? Wbat do you lake me for. a parrot? You arc a b1t abseot-mindcd, arent you? !fi* K: Azt mondta: K: She said: ,.1 like music and dancing" and asked: ,,Whar do you like!" ,.Szeretem a zenét és a láncot" s azt kérdezte: ,.Te mit szeretsz/" J: Úgy érted, hogy én? Ó, öö, nos, hát tudod . Hát, tudod, én meg szeretem az olyan lányokat, akik szeretik a zenéi és a rn11co1. Szerelnék láncolni vele valami jó zenére! J: You mean mc? Oh, wcll, you know . Weil, you know, 1 like girls who like music and dancing. fd love 10 dance wilh bcr, 10 some good music! * . * * . * K: Tehá1 Tom Hill a neve, és tizenegy éves. Nem nagyon idős. Mégis örülök, hogy

megismcrhe1em. É. aztán ó is beszél a C-al:ídjáról: ,,S7.ülcimmel és a Ann-ncl élek", K: So his name is Tom Hill and be is eleven ycars old. Not vcry old. Still, lm pleased 10 meet him. And rhen hc also talk~ ibout his family: ,J live with my parents and my sister Ann." nővéremmel. J: So he live. with his parents and his sistcr. Big dcal. J: Szóval a szüleivel és a n6·,érével él. Nagy dolog. A~I 111ár Ailn is mondtn. Ó is elmondta ki ó. kivel lakik, és minek hívják a fiútcstvérét. Ann has snid ihat already. She also told us who shc is, who she livcs with and wha1 hcr brother is cal!cd. . * 36 37 . K: Ismétlés a tudás anyja.- szsz: K: Practice makcs perfecl. Gyakorl1Í$ tesz lökélctcssé. Dt nem-ártana - s1.sz: semmi ártasLnem tenne - megjegyezni egysicr s mindekorra Ann egy tizennégy éves kislány, és Tom egy lizencgy éves kisfiú. Bill it wouldnt do any hami 10 memorizc it, once and for a!l. Ann is a

fourteen-ycar-old girl, Tom is an elevcn-year-old boy. J: Ó tizennégy éves, és Tom tizenegy. J: She is fourrcen years old and Tom is eleven. K: .Még csak tizenegy éves/ K: 1-le is <)n)y eleven years old? J: You would like hi01 ro be older, wouldnt you? J: S,ereLnéd. ha idősebb lenne szsz: szeretnéd őt idősebbnek lenni -, ugye? K: Enough of these transp.areol hints! T: Szeretem a futballt, nagyon szerelem ai állatokat, és egy kutyát T: 1 love football, I like anin1als very much, and T want a dog. akarok. Bye! J: Ó Oké, jó dumája van. Ehmerem, nekem tetszik. J: Hc s OK, hcs got a good spicl. 1 admil Ilike him. K: Persze, ez azért van, meri szereli a K: Of coursc, thats bccause he !ikes foolball. He !ikes it and St> do you. Two footbnll-mad pcoplc mt1kc a good pair. fu,ball r. 6 is szereti, és te is. Két fncibolond, egy jó·pár -· .~sz: j6 párt alkűt -. J: Tizenegy éves. Tudod, világbiresség lehetne be;őle. J: He is eleven. He could

becomc a world celebrily, you know. 38 . * K: Nem minden tizenegy éves kisfiú les:.: világhíresség J: Nem, dc minden világhíres,ég volt valaha tízeneg:y éves. Különben nem csak ez az egyetlen ok. hogy vonzódom hoaá Hallgasd! M.t mondta: .,Szeretem a futballt, nagyon sieretem ai állatokat, és egy kU1yfü aka- ,. K: Not cvery elevcn-year-old boy becomcs a world cclebri1y. J: No, l)u1.every world celebrity was oncc an eleven-year-old. Anyway, that 001 úie tmly reason J take w him. u ~1en! l·lc said: „l lovc football, 1 like animals very mueh, and J want a dog." rok ., I<: e lég ezekb61az átlátsz.(> célulsokból! Bye! . A ncw Pelé or Puskás. Egy új Pelé vagy Puskás. K: A foci az egy dolog, a kutya az valami más. A kutyát én is szeretem. K: Football is one thing, a dog is somcthing else. l also like dogs. * * * J: Mit mondtál, hogy szereted a kuty,íkat7 Miért nem mondtad nekem ezclóll/ J; Whal did you just say, you like

dogs? Why havcnt you t0ld mc before? K: Kérdezted·? K: Did you ask/ J: Most kérde1.em éppen Ha s1.creted a ~-utyákat mién nincs otthon kutyád/ J: lm asking now. Ir you likc dogs, why don t you ha ve a dog at homc? K: Nem helyes kutyát tartani egy la- K: 11 is not rigbt 10 kcep a dog in tt tlat! And wc dont havc a garden. kásban! É$ ken(ink nincsen. J; Sajnos, igazad van. J: Unforrunately you are ríghl. K: Miért sajnos) K: Why unformnatdy? J: Mert nem szeretem, ha vclaki nal< van igaza. J: Bccause ! dont like il when m{Ls- somcbo<ly elsc is riglit. 39 Mary és David Mary and David Mary: Jó reggelt, Mary Bill vagyok. Mary: Good morning, I am Mary Hill. I am rorty years old. I live with my husband and my two children. I work at home. Negyven éves vagyok. Férjemmel és két gyermekemmel élek. Otthon dolgozom. J: Nos, in van, egy kedves mama. J: Weil, here shc is, a nice mum. K: Képzeld - sz.sz: Találd ki mit-, én K: Guess what, 1 heard

it, too: is ballollam: ,,Jó reggelt, Mary Hill vagyok. Negyven éves vagyok. .Good morning, I am Ma1y Hill I am fony years okl." J: Valóban negyven éves? E:,; 11cm egy negyven éves n<l hangja. J: She is rcally forty years old? Toat·s no1 1hc voice or a forty-yearold woman. " J: Ni1gy kunszt! Otthon maradni azt jelenti, hogy nem dolgozik az ember. Hallottad: „Férjemmel és két gycrmúemmel élek. Ouhon dolgozom." J: Big dcal! K: Persze hogy hallotlam, de hal lollam K: Stayíng al home means nol w(lrk.ing You heard: ,.[ live wilh my husband and my two children. 1 work a1 homc." azt is, amit te mondtál. És gondolkodom, hogy mit dobjak hozzád. I heard it but I nlso heard wba1 you said. And I wonder whal I should thro,v al you. J: SomeLlling sofl and lighl. J: Valami puhát és könnyút. •• * *• . 0( course K: Jól értettem ezt? - sz.sz: Helyesen kapiam ezt meg? Azt gondolod, ai asszonyok nem dolgoznak, mikor ouhon vannak?

Különösen ha két gyem1ek van . K: Have I got this right? You 1hink W(lmen dont wmk when they re a1 home? Especially if Lhere are two childreo * K: Mindenesetre negyven éves. Meg vagy lepve! Gondolom, egy negyven éves nő még fiatal lehet! Nem így gondolod? K: AL any ra1e, shc is forcy years old. Are you surpriscd? r Lhink a for1y-year-ol<l woman can s1ill be young! Dont you 1lünk so? J: Bocsánat . - szsz: Szomottí vagyok Hál persze. J: lm sorry. Of course. Her voicc certainly is. A hangja bizonyára az. K: Nem csak a hangja, abban biztos vagyok. K: Not jus1 hcr voice, lm surc. * * 40 You shoul<.I 1ry it for a day! Meg kéne próbálnod egy napra! J: Tudod mii? Isten - sz.sz: mennyors-Lág Nem mondtam semmi!! őrizz! J: You know what? He,tvcn rorbid! 1didnI S3) a 1hing! M: S-ieretek főzni és detektívregényeket (detektívtörténeteket) olvasni. Nem akarok kutyát! Goodbye! M: Tlike cooking and reading detective stories. 1 dont want a dog!

Goodbye! K: Én sajnálom mo~I, hogy -"!ary elbúcsúzik. K: 1 m scirry now th,11 Mary is saying goo<lbyc. 41 Neki is olyan kedves, meleg hangja She has a kind, w:irm voicc, coo. van. J: Nekem elegem volt belőle. Nem szereti a kutyákat. E7. nekem elég Bárki, aki a kuLyákat nem szerel i, annak nem lehel kedves hangja. Még tovább is fogok menni: bárki, aki a kutyáka1 nem szereti, azt a kulya sem szeretheti - sz.sz: azt senki sem szcrethe1i -. J: lve had enough of her. She docsn L likc dogs. Thai ·s cnough for mr. Anynne who doesn.1 like dogs can l hávc a nicc voicc. rn go evcn furthcr: anyone who doesnI like dogs cant be loved by anybody. * * · K: Igaz, azt rnond1a: ,.Nem akarok kutyát!" Dc azt is mondta: ,,Szerelek fö:mi, és delcktívrcgényckct olv.isni" K: 1ts lruc she said: .J dont want a dog" Bul she also sa icl: „l like cooking and rcading ctctet:Livc storics." J: És neked ez elég jó? J: And 1ha1s good enough for

you? Arc you soulma1es already/ Rokonlelkek vagytok már? K: Hát igen, résxben. A de1cktívrcgényekc1 én is szeretcm. K: Weil. yes, partly l likc detec1 ive s1ories, loo. * . * J: Pcrsie. F.s enni is =reiSz J: Sure. And you likc cating, too. K: Főleg ha valaki más f67,, Feltételezem, Mary jól főz. K: Especially if somebody else cooks. 1 expccl Mary €ooks very well. J: Hát, ez mindennek a teteje! - sz.sz: Ez veszi el a kétsicrsültel ! Nos, ha különben 01thon van. 6 nem kell semmi mast tennie. ): Thai takes lhc biscuit! David: Hcllo. Davidnek hívnak David Hillnck. Mary férje vagyok. A feleségemmel, fiammal és kislányommal élek. Te kivel élsz! flavid: Hello. l m callcd David Davicl Hill. l am .Vlarys husband l live with my wife, my son an d my claughter. Who do you Jivc with? J: Tehát, iu van David. A hangjáról ítélve úgy hangzik, mim Gól iát. David llill Mary lerje. J: So here is David. Judging by his voice hc sounds like Goliath.

David l lill is Marys husband. K: Azl persze elfelejtette íl1Cj;:01<lndani, hogy hány éves. K: Of wurse he forgot 10 ~ay how old hc is. J: Miérl olyan lényeges egy férli kora? J: Why is a mans agc so imponant/ K: A kQr? A kor minlfenkinek fontos, tudod. K: you know. Obviously no1 just for men, for women as well. * :i(" Nyilván nemcsak a férfiaknak, a nőknek is. . * ,. J: Látom, mire gondolsz. Hál, talán igaiad van . l egalább is félig. A nők változnak a korral, u~egy igazi [érfi konalan. J: I sec what you mean. Weil. maybc you are right A1 lcast partly. Women change with agc huta re.ti man is ageless. K: Ó! Ugyan már! - sz.sz: Gyere 10vább! K: Oh! Corne on! Weil, if shc is al home anyway and te) do. <locsn t havc anything clse 42 His agc? Agc is imporrnnt for cvcrybody, 43 D: Egy bankban dolgozom. Szeretem a zenét és a teniszt. D: 1 work in a bank. I like music and tennis. See you later! Viszontlátásra! K: Ó. Isten veled,

kedves Davidem! K: Oh, goodbyc rny dc,1r David! J: Mi a baj veled? J: What is lhc mauer wi1h you? Ha~ he bewil~hed you already? Elbúvöh máris? Ó, értem. Oh I see. Egy bankban dolgozik. Meg: van rakva pénuel, ugye? Hc works in a bank. He is loaded with moncy. isnI hc/ * .* * K: Ugyan már! - sz.sz: Gyere le róla! Ez csupán a 1c alantas gondolkodásod. Persze d mem a füled mellen az a lény, hogy nere1 i a zenét és a 1cnisz1. Idehallgass! Én szerelnék ebben a családb,rn élni. * K: Comc off i1! Thai s jus1 your vulgar mind. Of coursc you lllrncd a dcaf ear to lhe fac1 1hnt he !ikes music :,nd lenn is. Lisrenl I would likc 10 livc in lhis fomily. *. • * J: Nem olyan buta ii1let. Mm-y főzne rád, miközben 1e 1cniszczel Daviddel. J: No1 such a silly idea. Mary would cook for you while you play tennis with David. K: Miala11 le éppen Tommal fu1ballozn:íl, és éppen várnád, hogy Ann felnőjön - sz.sz: várnál Anllrc felnő­ K: While you would be

playing football with Tom and would be wa iting for Ann to grow up. ni. 1. rész Part 1 Felkelés Getting up T: Ébredj fel, Ann, ébredj fel! Nyolc óra van! T: Wake up, Ann, wake up! lts eight oclock! A: Nem akarok felkelni. A: J don t want to get up. 1 want to s leep. Aludni akarok, J: Nos, itt vannak a Hill gyerekek. Reggel van. Álmosak. Hát persze. Álmosak. Reggel minden gyerek álmos. És tudod, mit? Én nem vagyok 1öbbé (már) gyerek, de még mindig ulálok felkelni reggel. J: Wcll, here are 1he Hill childrcn. lts morning. They arc slccpy. Of coursc. Sleepy. Every cbild is slccpy in lhe motning. And you know whatI lm not a child allymore b.111 1 still ha1e gening up in 1he morn ing. *. * * K: Ann is particularly slccpy! K: Ann különösen álmos! Did you hcar wha1 she said? Hallottad, mit mond (sz.sz: mii mondon)? ,.Nem akarok felkelni Aludni akarok." ,,1don1 wanl to get up. 1 want to slccp." J: Poor Ann! J: Szegény Ann! Az sem lenne olyan

rossz, ugye! That wouldnc be so bad ci1her, would i1? J: Ez eg:y öllel! Mi~n ne? J: T.1a1s an idea! Why not/ 44 * * • ,. * J: Azért nem akar felkelni, mert szerelne tovább aludni - sz.sz: szeretné folytatni a7. alvá51 J: She doesnt want 10 get up because she would likc m go on sleeping. 45 Lehel, hogy Tom viswm nem álmos? Bm maybe Tom is not sleepy? K: Igazad van. Hallollad milyen vidáman mondta: ,,Étiredj fel, rum, ébredj fel!" K: Youre ri-glll. You he;1rd how chirpily he said: ,, Wake up, Ann , wake up!" * K: Ali righ1, all right. K: Jó, jó. But Ann is protcsting: ,.lls not latc, its carly" De Ann rihakozik: ,,Nincs késő, korán van. J: Akkor most kinek van igazf/ Ideje folkclni, vagy nem/ J: Who is righ1. then? T : Nincs korán. T: lt isnt carly. Is it time 10 get up or isnt it? *t J: Nagyon rendes srác. Nem akarja, hogy Ann elkéssen sz.sz: Ann-1 lenni késésben J: Hc is a vcry oicc guy. He doesnr want Ann to be lale. K:

Nagyon rendes? Úgy gondol<Kl? Nos, erről nekem más a vélcmé• nyem. (Már akkor is) az volt az érzésem. amikor először hallouam, hogy ez még egy ronda triikk lesz. K: Very nice! Come on, get up. Gyere, kelj fel. You think so? Weil, 1havc a difforent opinion aboul tliis. l had chc focliug when J heard it first thai lhis wou ld be some lousy tri,k. T: Késő van. El fogsz késni T: lt is late. You will be late A: Nincs kfaó, korán van. Nagyon korán van. A: lts not late, its early. lts very early. K: Látod, szegény Ann. K: You sec, poor Ann. Olyan álmos. Ai1 sem tudja, mi van - sz.sz: mi folyik -, hol van, mi történt, hány óra van. Shc is so sletpy. Shc docsn t evcn know what is going on. where she is, what s h:tppene<l, whal time it is. J: lgen, de Tom gondolja. ÍIL a7 id<i a felkelésre. J: Ycs, but Tom thinks its ríme 10 get up. * * 46 A: Mennyi (,,mi") az id1l? T: Nyolc óra. A: Whats the fime? T: Eight oélock. A: Eight oclock?

Is it rcaJly cight? A: !.yolc óra? Valóban nyolc van! T: Igen. 1-el kell kelned T: Yes. You must gct up J: Tom azt mondja, l10gy már nyok 6ra van, és Ann-nek fel kc I kelnie. J: Tom says its alrcady cight oclock and Ann has ro gc1 up. K: Bocsánat, félek, van valami, amil nem érlek ill. Tom azt mondta, hogy mfü nyolc <Ír.! van - szs;,;: nyotc óra volt? Ha tényleg nyolc óra van, ~kkor nincs korán. Ann-nek igeni$ fel kell kelnie. K: Sorry, lm afraid thcrcs somc1hing I don t undersrand here. Tom said it wa5 al rcady eight oclock/ lf its rcally oighl oclock 1hen its no1 early. Ann docs havc 10 gct up. *". " ., " J: Tom a1.1 mondta: J: Tom said: ,,11 isnl early. Comc on, ge1 up. ,,Nincs konín. Gyere, kelj Jel!" K: l sa} it. you say it Tom says it, K: Én is azt mondom, le is azt mon- do<l, és Tom is azt mondja. Hol itl a probléma? ltx>. Where is the problem! 47 A: Sietnem kell. A: I must hurry. J want to wash my hair. Help!

111 be late. Meg akarom mosni a hajamat. Segítség! El fogok késni. K: Látod! Most már Ann is azt hiszi. hogy nyolc óra van. Egtszcn két$égbcese11. K: You se~,! J: Annyira kétségbe van esve. hogy meg akarja mosni a ha jáf! J: Sbe is so despcrate thai she w,ulls to wash her hair? K: Ezek női gondok. Ehhez te scmmil nem értesz. szsz: Az első dolgot sem tudod róla. K: Thcse m·e womens conccrns. You don 1 know lhe füst rhing about it. T : Haha! Csak hét óra -van! T: Ha, ha! lt.~ only sev~n oclockl A: Mit mondtál? A: What did you say? Only seven? You horrible boy! 111 pay you back. Now Ann also believes that its eighl oclock. Shc is pretty desperate. Csak hét? Te szörnyű fiú! Ett vissza fogom fizetni! J: Látod, iu a megoldás. Tom csak tréfált. K: ----~ .,, J: You see, thats the solution. Tom was only joking. Várj egy percet! Mit mondott? Azt mondta, hogy csak hét óra van? K: Wait a minute! What was he saying? Was he saying Ihat it is only

seven oclock? J: Igen, hallottad. ]: * Yes, you heacd it. * ,. * 48 K: 1 think it s K: Szc.-iutem - szsz: Gondolom, ez - egy nagyon rossz vicc. Egy hazugság! Képzeld csak cl! Ha Tom veled tenné meg C7.l 3 very bad joke. A Iie! lmaginc! If Tom did tltat to you . • ••• 49 J: Nem ús1.ná meg szárazon - szsz: Nem menne el vele. A?.l gondolom, Ann-nek hasonló gondolatai vannak. J: He wouldnt get away wilh it. l think Ann ha~ similar ideas. K: Remélem vissza (is) fizeti, kamatosml. T: Ó, Ann mérges. K: I hope shc pays it back wilh intcrest. T: Oh, Anns angry. 1-fow exciting! Milyen izgalmas! A: Megyek viss1.a aludni T: Aludjál jól! 2. rész Part 2 A fürdőszobában ln the batbroom T : Bejöhetek, Ann? Kész vagy? Tom: Can I come in, Ann? Are you ready? A: Igen, most bejöhetsz. Ann: Yes, you can come in now. J: Az az érzésem, hogy a1. a szegény J: 1 havc a fccling Ihat poor guy has A: fm going back to slcep. srác legalább fel

órája áll olt az ajtó T: Slcep well! előtt been s1andi11g thcrc in front of lhe door for half an hour. I know this situalion vcry well. lsmerem ezt a helyzetet nagyon jól. K: Az a baj veled, hogy nagyo1 rövid J: Nem értem. Te vism1 tudnál menni aludni mindezek után? J: 1 doo ( understand. Could you go back 10 slecp after K: Egy tizennégy iívcs kislány tmJ aludni , akármi jöjjön is - sz.sz: jtijjön, ami jöhet. K: A fo1111cc11-year-old girl can sleep come whal may. K: J: Just now shc saíd shc wantcd to wa-sb hcr hair: .,1 wam to wash my hair" J: Mennyi idő? Ann haja talán bokáig ér? J: How mueh time1 Is Anns hair down K: Ne légy undokl K: J: a mcmlÍriád. * ,. this/ Ar, előbb azt mondta, hogy meg akarja mosni a haját. .,Meg akarom mosni a hajamat" *• • * K: Mit nem értesz? A, előbb le mondtad, hogy a haja holnap is a fején lesz. J: Ai igaz. Oe az férfilogika volt. A.mit te mondasz, női szeszély K: What dont you

unders1and? íou ve just said thai hcr hair will s.Lil i be on her hcad lomorrow J: Thats true. Bur 1ha1 was male logic. What you say is fcmale capricc. 50 K: The problem with you is that your memory is very short. ~* K: Remember! Emlékezz csak! Ann meg akarta mosni a haját. Ahhoz idő kell. / n wamed to wash her hair. She needs timc for lltat. Ktllöoben is, Ann kész moSI. tO hcr anklcs? Dont be nasty! Anyway, Ann is ready now. *. * * J: Fogadok, hogy Tom nem le.sz olyan sokáig a fürdőszobában, mint Ann voll. J: 1 bct that Tom wont be m the K: És ha ó is hajat akar mosni? K: And if be wants to wash his hair bathroom as long as Ann was. 100! .1: Akkor sem lesz (bent) sokáig J: Hc slill wonl be long. K: És valami más. K: And somelhing else. 51 Azt kéne képzelnem, hogy nem is szeret túlságosan mosakodni. Ismerlek benneteket, srácokat. ----- I should imagine thai hes not too kcen on washing. 1 know you guys. . .- : . , () ~/ 1/.,

.(/; . / T: Nagyon lassú voltál. T: You were very slow. You 11 be late again. Megint el fogsz késni. A: Elkésni? Nem fogok elkésni. A: Late? 1 won t be late. K: Nem értem, miért mondja, hogy Ann lassú volt, és hogy el fog kés- K: I don t undcrstaml why hc says Ann was slow and she will be late. ni. J: McgkockáztathaLnék egy tippet. Azért, mert tényleg lassú volt. Ismerlek benneteket, lányokai. Órákat tudtok eltölteni a tükör elótt. K: Lehet, de be kell látnod a hajmosáshoz idő kell. J: 1 could hw.ard a gucss Because shc really was slow. l know you girls. You can spcnd hours ín front of thc mirror. K: Maybe, but you must adm it that you need time to wash your hair. * *" K: Különben is, j()bb, ha Tom egy szót sem szól! K: And anyway, Tom had better not say a word! J: Te így határozod meg a szólássza- J: Thats how you dcfine frccdom of badságot/ Miért ne szóljon Tom egy szót se? specch? Why had Tom bellcr not say anothcr

word"! K: Tényleg gyenge a memóriád. ~ · 1 K: Your rnemory realJy is poor. Who woke Ann up an hour carly? Ki keltette fel Annt egy órával korábban? Jo 4 ca11 .ffenc{ tc~rs- ;,,,, froni cf -the rn 52 , · rr(/)r . J: Jó, jó. De most legalább nem fog elkésni. Hálás lehetne Tomnak. J: Ali ríght, aU right. But at least now she wonl be latc. She should be gratcfu l 10 Tom. J: De nem ám AM Hill egy bajkeverő. /1. hátamon végigfut n hideg, ha arra gondolok, mii tchcl.ctl volna Ann Tom fogkeféjére. A: Most készen vagyok. MegmQStarn a hajamat, és megmostam (megtisztítottam) a fogamat. T: Én is meg akarom mosni (tisztltani) a fog:vnat. Hol van a fogkefém? A: lm ready now. I havc washed my hair, and clcaned my teeth. K: Mii 1ehetcll volna? T: I want to clean my teeth too. A: Haha, az a papa borotválkozó Nem vagyunk a középkorban. J: Not at alH Ann Hill is a troublc-maker. Cold shivcrs nm d<>wn my spine whcn I think of what Ann could havc

put on Toms toolhbrush. K: What could shc havc pul on it? Wc me 1101 in the Midd(e. Ages A: Ha, ha, its Dads shaving cream! krémje! Wheres my tootbbrush? A: Here it is. I have put some toothpaste on it. T: Oh, thanks. A: Itt van. Tettem rá egy kis fogkrémet. T: Ó, köszönöm. T: Fúj! Mi ez? Ez nem fogkrém. T: Ugh! Whats tliis? This isnt toothpaste. A: No, it isn t. A: .Sem, nem az T: Miért tetted ezt? T: Why did you do Ihat? A: Korán felkeltettél. A: You woke me early. Now lve paid you bac.k! Most visszafizettem neked! .1: J: A<lmit it, 1ha1s really hori:ible. Have you evcr cleaned your teeth with shaving crcam? Ismerd cl, hogy ez valóban szörnyű. Mostál már te fogai borot vakrémmel! K: Nem, awnkívül fogkrémmel sem J: Szegény Tom! Végre bejut a fürdőszobába. Vidáman megragadja a fogkefét . l: K: Végre valami kedves (dolog) lörténik. * J: i: PoorTom! Finally he gets into the baihroom. He cheerfully grabs tbc toolhbrush . K: At last.

somcthing nice is happening. * * & erre mit csinál e-, a gonosz n6vé- J: And then what <loes thal wicked sister -0f Ws do! re/ K: Gonosz/ Nem túlzol? K: Wickcd! Arcn ·1you exaggerating? 54 K: No, I havent, and Ive never shavcd with toothpaste. borotválkoztam. J: Ez nem tréfa 1 J: Tudod, milyen pocsék íze van a borotvakrémnek~ lls not a joke! Do you know what a rollen taste shaving cream has? * * J: Képzeld csak el! fa a szegény Tom még félig alszik. /1.zl sem tudja, hol van, a1t sem tudja, mit csinál É.~ akkor zutty „Haha, az a papa borotválkozó krémje." J: Just imagine! Poor Tom is still half as:eep. He doesn ·1 know whcrc hc is, he <loesn 1 know what he is do ing. And then plop . ,,Ha-ha its Dads shavir.g crcam!" 55 K: Na ne mondd, hogy Tom félig alszik! K i kelle11c fel Annt egy órával korábban? K: Don t tclI me Tom is half aslcep! Wbo woke Ann an hour early? * * J: De alaposan felébredt a borotvakr-éml6I.

Brr! Te is hallottad, milyen rémítő hangon kérdezi, hogy Ann miért J: But hc was properly wokcn up by thc shaving cream, Yuck! You also heared how awfull he sounded, when he asked why Ann did it. ,,Why did you do that?" telte ezl. ,.Miért teue<l ezt/" K: Igazán tudhatná, hogy miért. K : Hc should know why. Mert Annt kor{m felkeltette. Ez nyilvánvaló. ,.Korán felkellcttél, most visswfi7-ettem neked!" Bccause he wokc Ann up carly. IL is obvious. .,You woke me early, now lvc paid you back!" 3. rész Part 3 A kék ing The blue shirt D: Hol van a kék ingem? D: Wheres my blue shirt? ( cant find it. Nem találom. Azt akarom ma visehli, Tudom, hogy tiszta. Láttam a székemen. De nincs ott most. J: Micsoda egy hűhó! Davitl nem tudja, hol a kék inge. Pedig nt akarja ma viselni. K: Biztosan elfelcjteue, hova tene. 1 want to wear it today. l know its clean. J saw it on my chair. But its not there now. J: What a to-do! David docsnt know

where his bl11e shirt is. But be wants to wear it today. K: He must have forgottcn wherc hc put ii. You do Ihat, 100. Te is ezt csinálod. J: Én1 K: Te, meg más férfiak . * J: De hát az előbb még Oli lálta. K: Most meg nem Iátja. Tipikus! J: Azt próbálod mondani, hogy Davidnek hallucinációi vannak1 Banktisztvisclóknek nem szoktak hallucinációi lenni - sz.sz: swklis szerint nincsenek hallucinációi. J: Me/ K: You and other men . ~ • * J: But hc saw it thcre jusl now. K: And now he can e see :t. Typical! J: Arc you trying 10 say Ihat David has hallucinations? Bank-clcrks do not usually have hallucinalions. K: No. No, 1 didnt usc thai word K: Nem. Nem is használtam ezt a szót Csak siórakozou. Feledékeny. 56 He is jusl absent-minded. Forgetful. 57 J: Sz6rakozotf? Egy bankt isztvisel6 nem lehet szórabzot1. J: Abscm-mindcd/ /. bank-clerk cant be abséolmindcd * * .1: Sz(;rnkozo1t ember nem lehet bank- J: lisztvisel6. Különben is, bii1os benne,

hogy !:Itta az inget. An uhscnl-min<led man ca11 1 IJv a bank-clerk. Anyway, hc is cenain he saw the shirt. K: Akkor ez egy valóságos rejtély. K: Then il ·.1 a real mystery J: Hah! Most a k.rimifantáziád kerekedik felül Talán a li1ok7.atos Ópium Gang keze tan a dologban· 1 J: Ha! Now your whodunil fanrnsy is 1aking ovcr. Pcrhaps lhe mystcrious Opium Gang has a hand in it? K: Vagy Mary! K: Or Mary! M: Jó reggelt, kedvesem! M: Good rnorni ng, darli ng. Mi a baj? What s the matter? D: Nc111 találom a kék ingemet. Tudod, hogy hol van? D: 1cant find my blue shirt. Do you know where il is? M: A kék inged? Nem látod? J1: Your blue shirt? Can t you see? l m wearing it. Én 1·iselcm éppen. D: Ó . D: Oh . J: Haha! Nevelnem kell! Hát Mary nem egy angyal? Rög1ön és7,revet1c, hogy a fé1je keres - sz.sz: keresett - valamit Hál nem édes! J: Haha! 1have got 10 laugh! lsn ·1 Mary an angcl/ She immeclia1cly no1 iccd thai hcr husband was looking for

somcrhing. lsnI shc swcct? • * * 58 • - • ~- 1/B Qld~l J K: Semmi szükség gúnyolódni. K: There is no need to be sarcastic. Maybe she really didnt know what Hátha 1ényleg nem 111dta, mit keres David. 1 K: fa szerencsére fordí1va nem megy sz.sz: nem működik Te sokkal na1,,yobb va1,ry, mint én. David was looking for. J: Ó,ú. .1: Oh, oh Ezl nem mondhatod komolyan. szsz: Nem lehel komoly .· ;11 Jiísi j !?B, ·<ifijit K: Luckily it docsnt work the 01hcr way around. You are much bigger than me. J: Szerencsére! J: Luckily! M: Jól érzem benne magamat. Sajnos, dr{1gá.m, nem viselheted Én akarom ma viselni. M: I feel good in it. Sorry, darling, you cant wcar it. I want to wcar it today. D: De . 0 : But . M: Viseld a fehér ingedet. Nagyon jól fest rajtad. M: Wear your white shirt. It looks very good on )0u. D: Talán igazad van, de . D: J: Az igazai megvallva - sz.iz: llogy a7. igazságol mondjuk- David nem az a típus, aki

elveszti a nyugalmát. Csigavérú. - szsz: Olyan hűvös mint egy uborka. J: To teli 1hc truth David is not thc 1ype 10 loosc his lcmper. K: K: You donI undcrstand me. He docsnt swcar. !-le only says: ,,but ." You can 1 he serinu~. K: Miért? K: David is lsomoly. Nem kiabál. Egyszerűen kölli: .,Nem találom a kék ingemet Tudod, hoJ van?" Why/ Dav id is serious, tot>. Hc is nol shouting. Hc simply says: ,,l can t find my bluc shirt. Do you know wherc i1 is?" * * J: Ancl now comes thc crunch. 1 mcan foI David. llut it doesn·1 surprisc mc at alJ. J : Mr, jöo a nagy pillanat. M{trminl David számára. Dc e1, engem egy cseppet sem lep meg. Mary beismeri, hogy a kék inget ő viseli éppen. .Nem látod? Én viselem éppen." Szóval idiótának veszi Ól - azaz Davidct. Mary admi1s ihat shc is wearing the blue shir1. ,,Can ·1 you seC:? lm wcaring it." So shc lakes him for an idiot. K: Ugyan már! Ne túlo1.z! K: Come on now! Don 1

exaggera1e! *. * * K: Va.lószínülcg nem ez az els6 eset, ttogy Mary David ruháit hordta. Nagy diva1 az un iscx. J: Igen, ha én valaha is viselhe1ném a te T-shirtödct, és nem megford ít va. 60 Hes as cool as a cucumber. Nem értesz engem. Nem káromkodik. Mindöss1.c annyit mond, hogy: udc . May be you arc. right, i>ut . Twicc, its truc. Igaz, hogy azt kétszer. J: Én egészen biztosan . J: Sure ~noug:h I would . K: lis probably 1101 the fim timc that Mary has worn Davids clothes. Unisex is vcry fashionable. K: Ki ne mondd nekem. hogy ebben a K: Don! tcll mc whal you would say in this situation 1 Just dont say a wurd! J: Yes, if I cvcr got to wear your Tshirt and not just rhe other way around. J: Jó, nem mondok semmit. Ez a szólásszabadság. helyzetben le mit mondanál! Csak oe szólj egy szól se! J: All right, 1 won I say anything. Thats freedom of speech. 61 M: Itt van. Vedd fel. Soha nem hordod . M: Here il is. Put it on. You never wear it.

K: Ná. in egy tökéletes megoldás Egy fehér ing mindig szép és elc• gfos. K: So here is • pcrfect soluticln. A whitc shirl is always nicc and clegan1. M: Meg tudod teríteni az asllalt, Tom, kérlek? M: Can you lay thc table, pl ease, J: lu cgye1Jcn kérdésem csak ai, hogy J: My only question is, why didnt Mary put lhal one on"! T: Rendben. Lekvár és zabpehely, ken)•ér - ma fehér, vaj és tej a hú tóból . T: Ali right. Jam and cereal, bread - white today, butter and milk from the fridge . K: Mary j6 anya. K: Mary is a good molher. J: Nem egészen látom, mire gondolsz. Azért v,1gy vele elégedett - sz.sz: A1,ért vagy boldog -, mer. csak a férje ingét viseli, a fiáét nem/ M.egmagyaráwád? J: 1 donI quitc see what you mean. You arc happy wi Lh her because she is only wearing hcr husbands shirl and nm hcr sons? Would you cxplain 1his? K: Ne légy nevetséges! Jó anya, mert mcgtaniija a fiál, ho• gyan kell megteríteni az aszrnll. K: Don t

be ridieulous! Shc is a good mother because she is teaching hcr son how to lay 1he table. akkor Mary miért nem az1 vellc fel? K: Talán a kék jobban áll neki. Például lehet, hogy kék szeme van, ez soknúndcnt megmagyarázna. 4. rés1 Pari 4 A konyhában In the kitchen K: Perhaps bluc suiLS hcr bcttcr. Por example she mighLhave bluc ~yes. Ihat would explain a lot Tom? * K: Nem kell gú nyolódni. Tom élvci:i , hogy haswos. K: There is no need to be sarcastic. Tom cnjoys being 11selul. J: lgen. Valóban Máris az aszlalra lett lekvárl, zabpelyhet és fehér kenyeret. C~ak azt ne mondd, hogy kivette a tejet is a hűtőből. J: Ycs, hc does. ln<leed Hc has alrc<1dy put jam, cereal and whilc brcad on Lhe Lable. But <lon t teli me be t0ok the milk oul of the fridge as well. K: [la jól ér1elek, a tej nem volt a hű­ K: Tr T undersiand you right, thc milk wasnl in lhe fridge. tőben. 62 63 J: Ragyogó! - sz.sz: Briliáns! Látszik, hogy te is sok

detektívregény olvastál már. J: Brilli:mt! You stcm to have read a 101 of detectivc ~rorics. too M: Tessék a teád. M: Heres your tea. lU make some coffee for Ann. Fogok csinálni egy kis ká vét Ann- nek. J: Ez egy válogatós család. J: They arc a choosy family. Mary 1nakcs tea for Tom. Mary teát készít Tomnak. K: Igen, Tomnak teát, Ann-nek kávét csinál. K: Yes, shc makes tea íor Tom and coffee for Ann. T: Hol van a tej? T : Wheres the milk? M: /1. hűtőben M: ln the íridge. T: Nem látom. T: l can t see it. Oh, here it is. It wasn t in the fridge. Ó, itt van. Ntrn volt a M t<iben. K: Na tessék! ]) -l--·-··-- -4- ·r-- - - -·· ·-·-··~ ., l K: You sec! Now they start looking for thc milk. Most ke7.dik keresni a tejet K: M; Milyen? M: What is it like? Is it all right? .Jó? (Rendben van?) T: Nem, ez szörnyű! T: No, its hor rible! We cant drink it. Nem tudjuk meginni. K: Na hát tessék! - sz.sz: En van! Egész éljcl az

asztalon volt. Ou töl tötte az éjszakát. K: So 1hats it! Meglehetősen K: ll wa~ u11 Lhe tabk all night. Tt speot the night thcre. biztos vagyok benne, hogy elromlott. ., * • *• 64 lm pretty surc its gone off. 65 K: Te szereted, ha savanyú? K: Do you like it when its sour? J: Ecetes uborkában igen. De tejben? - sz. sz: De ha az tej/ Brr! Tom mondja, hogy ez szörnyű, és nem tudj,k meginni. K: Nem számít. J: I do if its pickled cucumber. But if its milk? Yuck! Tom says it is horrible and they cant drink it. K: Egyetértek a sráccal. Tejet két esetben nem lehet meginni: ha nincs, vagy ha savanyú. K: l agrec with the guy. Therc are two times you can t drink milk: if there isnt any or if its sour. Igazad van. A pirítós megfelel, de azért úgy gondolom, a zabpehely sokkal jobb - sz.sz: sokkal szebb J: Tudod, hogy most egy hatalmasat tévedsz? K: Hogyhogy? J: Ha azt gondolod, hogy én ezen most vitatkozni kezdek veled. M: !fost nincs semmi

tejünk. M: We havcnt got any milk now. T: Akkor nem fogunk ma zabpelyhet enni. Csak pirítóst fogunk reggelizni. T: Thcn we wonI have cereal today. WeII only have toast for breakfast. K: Utod, Mary közli a családdal, hogy ma nincs semmi tej. Akár elénekelhetné a régi slágert: .,No milk to<lay " K: You sec, Mary tells thc family therc isn t any milk loday. She could cven sing lhc old hit: ,,No milk today . " J: Szóval ma nem fog a család zabpelyhet enni. Tej nélkül a zabpehely olyan, mint a huszár ló nélkül. J: So thc family won t be having any ccreal today. Cereal without milk is likc a hussar withom a horse. * ~ J: Különben nem nagy tragédia. * J: Anyway it s not a big tragedy. Thcy can have toas1 ! Ehetnek piritóst! A katonaságnál mi . ln thc army, we . K: Tcdom. A katonaságnál boldogok leuetek volna . K: l know. [n lhe anny you would have bcen happy . *., K: 11 docsn t matter. You are right. Toast is alright but I think

cereal is much nicer. J: Arc you aware youre making a big mistake? K: How so/ J: Jf you think I 11 start .arguing with you about it. M: Oavid, ittál tejet tegnap este? M: David, did you drink some milk yesterday evening? D: Tejet? Tegnap este/ Hát . Igen, ittam D: Milk? Yesterday evening? M: Nem tetted visna a hűtőbe. M: You didnt put i.t back in the Er , . Yes, 1 did fridge. D: Nem (tettem vissza)? 0: Didnt I? Oh, sorry. Ó, sajnálom. K: Így hát mcgoldódon - sz.sz: meg van oldva - a rejtély. K: So the mystery is solvcd. J: Csodálkozom Daviden, Ha ilyen szórakozott, zűrjei lesznek a bankban. J: Im surprised at David. Jf he is so absent-minde(I heII havc pickles ín thc bank. K: Én Maryn csodálkozom. Egy rossz szava sincs. . * K: lm surprised at Mary. She doesnt have a bad word 10 say. * * 66 67 J: Ez kedves Elhordja David kék ingét, és akkor még veszekedjen is. J: Thars nicc! She wcars out Davids bluc shirt and lhcn she argucs as well. K:

What would you do in thc same K: Te mit tennél ugyanilyen esetben? 5. rész Part S Reggeli Breakfast situ:.11 ion? J: Hát, mondjuk, térdre ereszkedném, hogy bocsánatot kérjek. J: Weil, lets say ld ge1 down on my knees to apologize. K: Hogy mondhats7. ilyen szamárságot? J: Könnyen. Én nem felejtem ki m a tejet K How can you s.iy such a silly thing? J: Easily. 1don t leavc the milk out. t: Ó, helló, papa. Reggelizzünk együtt. T: Oh, hello, Dad. Lcts have breakfast together. K: Miezl K: What is this/ What is Tom asking fmm his dad? What does he want? Mii kér Tom a papájától! Mit akar"! J: Nem hallottad? Vele akar reggelizni. M: Te mindig elfelejted. Most nincs semmi tej. M You always forget. Now !here isn t any milk. Azt kéri, hogy reggelizzcnck együtt. D: Semmi gond. (Nem kell aggódni) liritó~i fogunk enni. D: Not. to worry WeII eat toast. .Reggcli;i,iünk együtt!" J: Dav id szerint nem kell aggódni. J: Didnt you hear? Re wants to

have breakíast with him. He is asking to have breakfast together. .,Lets have breakf<lst togethcr" J: According lo David tl1cy dont nced wony. They will have tóa$l and thats tl1at. 10 Pirítóst fognak enni, és kész. K: Mint ti a katonaságnál. K: Likc you ín the am1y. Jd just like co Say thai thc milks place is always in the íridge. Csupán azt szerelném mondani, oogy a tejnek mindig a hűtőszek­ rényben van a helye. D: Hol van Ann? D: Wheres Ann? T: A fürdószobában van. T: Shes in the bathroom. She has had her breakfast Már megette a reggelijét. already. T think shes doing her hair. Gondolom, a haját csinálja. D: Doing ber hair? Again? D: A baját csinálja? J: Tudod, mi! mondunk mi erre a ka!Onaságnál? K: Mii? J: You know what wc say IO that in J: Igenis, asszonyom! J: Yes, maam! thc army? K: What! 68 Megint? T: lgen. Egy új fiú jön az iskoha ma. Csinos akar lenni. T: Yes. A new boy is coming to school today. She wants to look

good. 69 J: Aba! A n6król beszélgetnek. De hiszen Ann családtag. J: Ah - hat They arc talking about women. But Ann is part of the family. K: Az a galád Tom árulkodott rá. K: That horrid Tom told on her. J: Hogy árulkodbatolt rá? Azt mondta, hogy most a fürdőszo­ bában van. Ez árulkodás? J: How could he teli on her? He said that she was in tbc bathroom. Is thal tclling? J: De· ahhoz tej is kell a7. embernek És annak sincs értelme, hogy az.l mondja, kávét fog ma inni: .,Kávét fogok ma inni" J: K: Ez még - nem. K: No, ít isn t - yet. Only when he rcvcals that there is a new boy in the class and Ann wants to makc herself attractive fo, him. Then it s tcUing. K: Merr az már egyszer biztos, hogy nem les7. ma ebben a kávéházban ieje.~k:ívé K: Beeause for sure thereII be no T: Nincs tej. T: Theres no milk. D: Igen, tudom. D: Yes, I know. Csak amikor elárulja, hogy új fiú van az oszlályban, és Ann neki akarja vonzóvá tenni magál.

Akkor ez már árulkodás. * •• *• J: A lányok sohasem mondanak cl az apjuknak ilyen dolgot. J: Girls nevcr teU thcir fall1ers thai kind of lhing. K: Gondolod? K: You think so! J: Nos, te elárulnád bárkinek, ha ú j J: Weil, would you teli anybody if a new young man came to your office and you made yourse!J look pretty for b.irn? fiatalember jönne az irodátokba, és annak csinosítanád magadat? K: Hát persze. Az anyámnak. K: Of course. My mothcr. J: Én sohasem tudnám, ha egy új fiú- J: Id ne ver know if you were making yourself look pretty for a new boy! nak csinosítod magadat! K: Ott van ni! Dav id megint szórakozott. Ait gondolja, hogy kávét fog inni. Tejesldvét! Elfelejtett.cm visszatenni a K: There you are! David is being absent-minded again. He thinks he will have coffee. Coffee with milk! white coffee in this café today. I forgot to put it back ín the fridge yesterday evening. hűtőbe tegnap este. K: Látod, David kapcsolt Eszébe

jutott, hogy elfelejreuc visszatenni a tejel a hűtőbe tegnap este. K: You seo, David clicked. T: Hé, papa, sót teszel a kávédba! T: He rcmcmbered thai hc had forgottcn 10 put the milk back into 1he fridgc lasi night. A cukor itt van. T: Mit akarsz inni, papa? T: What do you want to drink, Dad? D: Kávét fogok ma inni. Kié ez a csésze? D: PII have coffee today. Whose cup is this? T: A tiéd. T: Its yours. 70 you need milk for thai. And lheres also no point in saying hc wiJl havc coffee today: ,,!11 have coffee today." R111 Hey, Dad, youre putting salt in your coffee! The sugars here. D Ob dear! J dont want coffee with salt. D: Atyaég! Nem akarok s6s kávét! 71 J: Nagyon igazad van. David valóban szórakozott. Már nekem is kezd az idegeimre menni. Most meg sót tesz a kávéjába cukor helyett! Ez még rosszabb, mint a borotválkozó krém. J; You are quite righl. David real ly is absenL,minded. He is slarting to g~1 on my nerves as well. Now be

is puuing sali in his coffee, instead of sugar! lt is worsc than shaving crcam. * * K: l11ál már sós )Glvét 6letcdben! K: Havc you ever drunk sally coffcc•/ J: Megpróbáltam, anúkor még egy kis srác voltam. Azt mondták, akkor lá1~1s leszek, és nem kell iskolába menni. J: I 1ricd it when I was a Jiltle kid. [ was 1old I would gct a tcmperature and I wouklnt have 10 go 10 school. Bul after the fir~t sip I realised ihat going 10 school was better. Dc az elsó korty mán rájöttem, hogy iskolábli 111enni jobb - sz.sz: jl1bb volt. * . *• K: Meg tudom érteni, hogy nem akar K: I can undersland hc doesnt waot 10 drink sal1y coffcc. .,I don ·1 wanl coffee with sali" fi is lucky Ihat Tom poinlc<l out that hc was putting sah in his coffee in limc. „Hcy, Dad, youre puuing sali in your coffee!" sós kávét inni. ,,Nem akarok sós kávé1 inni. Kés1. szerencse, hogy Tom idejében figyclmez1e1tc, hogy sót lesz a kávéjába. ,,}lé, papa, sói teszel

a kávédba!" 72 ~--/ ·. I --·~. T: S1,erzek még egy csésiével. Mennyi az idó? T: 111 get another cup. Wbats the time? D: Nem tudom. Hol van az órám? D: I dont kuow. K: Tom azt kérdezi, hogy hány 6ra van, és David nem tudja megmon- K: Tom asks what time il is and David cant teli bim. 6. rész Part 6 Levelek Letters Wheres my watch? dani neki És miért nem tudja? And why cant be? J. Teljesen világos, hogy most meg az óráját nem találja az a szegény fickó. Lehet, hogy azt is Mary viseli. Talán megy a szeme színéhez. J: 11 is obvious thai now the poor fellow can t find his watch. Mary might be wearing it. ll might go witb the colour of her eyes. A: Itt a posta. A: Tbe post is here. M: Vannak levelek? M: Are there any letters? A: Igen, négy. Kettó neked , egy nekem és egy a papának. A: Yes, four. J: Itt valami van a levegőben! Észrcveued? Mary nagyon érdeklődik, hogy megrudja, vannak-e levelek. J: There is something ín the

air! Did you noticc? Mary is very in1eres1ed 10 know if there is any maii. K : Várhat valamire. K: She might be waiting for somcthing. Two for you, one for me and one for Dad. How many lttters have come? Hány levél (is) érkezcu? T: Remélem, nem vesztetted el. Mindig elveszítesz dolgokat. T r hope you didn t lose it. You re always losing things. K: Szerintem - sz.sz: Úgy gondolom K: l think Tom is a bit cheek.y -, ez a Tom egy kicsit szemtelen. Nem szabadna mondania a papájámk:, hogy mindig elveszít dolgokat. De tényleg, hol lehetett az óra? He shouldne tel1 his dad tbat he always looses things. But really, wbere could the watch be? J: Ha nem egy ilyen finom családról J: lf wc weren t lalking about such a volna szó, azt mondanám, Mary tellc a zaciba. deccnt family I would say Mary has pawncd ii. K: P.é, szégyelld - szsz: szcgyellned K: Hcy, you should be ashamcd of yourself! kellene - magad! 74 J: Várj csak! Egyet kapott Ann, David, a papa egyet,

és kellőt kapoll a mama. Ez összesen négy. J: Wait a second! Ann got onc, David, the Dad, got one and Mum go1 1wo. Thai is four altogether. * * K: Ann csak egy levelet kapott. Persze neki az a legfontosabb. K: Ann only gm onc leuer. Of course for her thats the most important one. J: Mii gondolsz, kitől? Az hiztos, hogy nem az adóhivatal161, l)ancm a nagy Valakit6l. szsz: A Te Tudod Kitől J: Who do you Lhink it is from? Ccrtainly not from ibe :ax office but from You Know Who. K : Nem olyan nehéz kitalálni. K: ns not so uifficult to gucss. And Mary? Na és Mary? 75 J: Tudod, nekem gyanús ei. a n6 J: You know, thi~ woman looks suspicitus t() me. K: Jaj, kérlek, hagyd abba! K: Oh, please, stop it! M: Kaptam egy levelet édesanyától. M: 1 have got a letter from mother. A: Kitől! A: From who/ M: A nagyitoktól. Örül, hogy végre eljövünk. M: From your granny. Shes glad were coming at last. J : Na látod, tévedtél az olcsó famázi- K: Ez a

rorn:indulal megint. Kezdem azt gondolni, hogy félLékeny vitgy Maryre. /: When arc we going to see Granny? M: A jövő hétvégén. M: Next wcekénd. A: .Jaj, de jó! A: Oh, good! M: K: Mary mondja is mindjárt Ann-nek, hogy az édc~anyjától kapott levelet. K: ~lary tells Ann right away that she has gol a lcttcr from her mum. * * Régcm:gcn nem látlll a lányát, vejét és unokáit. J: Na és mi van a másik levéllel? / ról nem szól egy szót sem. J: And what about 1he other Jetter? Shc doesnt say a word abou1 it. K: Mit akars;,. ezúttal mondani? K: What are you trying to say this timc/ J: Hm, hogy mit? J: llm, whar! Who do you thinl: Mary is trying to plcasc wcar.ing thai bluc shirt? Mit gondolsz, Mary kinek akar 1ctsr.eni azzal, hogy azt a kék inget hordja - sz.sz: kinek akar tetszeni a kék inget hordva/ Kinek akar vonzó lenni? Who does shc want to be atLraclive ror? 76 K: This spitefu lness again. 1 am hcginning to think you are jcalous of Mary.

A: Mikor megyünk el meglátogatni a nagyit? J: You sec, you were wrong with your chcap fantasy! Onc of the letters is from grandma. Shc is glad lhcy will be visiting hcr at lasi. She hasn t sccn her daughter, sonin-law and grandchildren for agcs. áddal! A nagyitól jött az, egyik levél. Órül, hogy meglátogatják végre. An old contact . Egy régi kapcsolat . f:s kitől van a te le,•eled! M And who is your letter from? A: Susantól. Szombaton van a szülinapja. A lts from Susa n. lls htr birthday on Saturclay. M: Bulit (partit) rendez~ M is shc having a party? A: Igen, meghívott rá. A Yes, she has invited mc to it. J: Látod! Mary a saját lcvdér61 nem szól egy szót sem, de a7.l persze tudni akarjn kitől van Ann levele. J: You sce 1 Mary <loesn t say a word abou, her own lctter but of wurse shc wants to know who Anns lcltcr is írom. K: Na, itt van, Ann-nck sem ,l Titokzatos Valaki írt, hanem a barátnője. K: Thcre you arc, Anns lctter isnt from thc

Mysterious One but from hcr íriend. * J: A binh<lay party/ Not bad! Not ba<l at all ! Especially if 01e parcnts are going away from homc. But what happcnc<l to Marys othcr lener/ J: Születésnapi buli? Nem ross1.! Egyáltalán nem rosszt Főként, ha a szülők elmennek hazulról. Dc mi történt Mary második levelé· vel/ 77 Hogyhogy Ann nem kíváncsi rá/ How come Ano isnt curious about that? K: Dehogynem! K: She isf A: É;s a másik leveled, mami? Kitól van? A: And your other letter, Mu111? Who is it from? M: A másik levelem? Egy régi baráttól, Egy hozzánk közeli városban lakik most. Te nem ismered. M: My other letter? lts from !ln old frie,nd. He lives in a town near us now. J: Ne olyan gyorsan! Kinek volt igaza? Bgy r6gi barát Jól sejteHcm. Mi több, nem messze lakik! J: Not so fast! Who was right? An old fricnd! I guessed right. Whats morc, he lives not far away! K: Jchnny! A faniáziád megint elszabadult. K: Johnny! Your fantasy is off

again. J: Then why doesn l Mary 1ell her daughter who wrote it and what i1 says? You dont know him. J: Akkor mért nem mondja meg Mary a lányának, ki ma és miről szól? K: Lehet, hogy egy régi barát. K: lt migh1 be an old friend. Iskolatárs. A schoolmate. A: Egy fiúbarát? Megmondhatod nekem, mami. Mit ír? A: A boyfriend? You can teli me, Mum. M: Semmi izgalmas. M: lts nothing exciting. What does he say? 78 Is ,t a /,,ve-letier ? A: Miféle levél? Szerelmes levél? A: What kind of letter is il? it a love lctter? M: Ne légy csacsi, drága. M: Dont be silly, dcar. J: Ó, ó, scmnti izgalmas? J: Oh, oh, nothing cxciting? You think Ann wiU believe that? rs Gondolod, hogy Ann ezt elhiszi K: Miért ne hinné el? T<: Why shouldnt shc believe it? Aftcr aU Mary is hcr mother. Végül is Mary a mamája. J: Sminted elfogadható ez? Megkérdezhet ilyesmit egy kislány/ ,,M iféle levél? Szerelmes levél?" 7. rész Part 7 A buszon On the bus A:

Nem hallottad? Az utat kérdezte a postahivatalhoz. T: What did thai man want? A: Didnt you hear? He asked tbe way to tbe post office. K: Mi történt? K: What happened? T: Mit akart az az ember? J: Dt> you think it s acceptable? Can a girl ask somcthing like that? ,,What kind of lcner is it? Is it a love letler?" * e: * J: Visr.ont egy túl kíváncsi kislány még sok minden kérdezhetne: Mint például: Mami, k.i írta cz1 a levelct? Mi a neve! Honnan ismered, mama? Mikor !állad utoljára J: Bul an inquisitive girl could ask a great many morc qucstions: Like, Mum: who wrotc this leller! Wha1s his namc? Where do yuu know him írom? When did you see him last? *• * J: Meg akar hítogaLoi/ .1: Does he want to visit you? When? And whcrc wiU you mcct? Will you show me 1he leller? And Dad as wcll? Mikor/ F.s hol fogtok találkozni? Megmutatod nekem a levelei? És a papának is1 K: Te iis.s1c1éveszted Annt Columbo K: You are gening Ann mixcd up with

hadnaggyal és Poirol úrral. Lieutenant Columbo and Monsieur Poirot. What didnt Tom undcrs:and? Mit nem értett Tom? J: Te nem értened, mit nem érteu Tom. Tom nem értette, mit akar az az. ember. J: You didnt understand what Tom didnt understand. Tom didn l understand what ihat man wanted. K: Milyen ember? K: What man? J: Az• akinek a kérdését nem értette Tom. J: The man whose question Tom didnt undersiand. •* * K: De hát mit kéJdezett az ember? J: Valarnit, amit Tom nem értett. K: But What did the man a~k? J: Something Tom didn t understand. K: Az idegeimre mész, tudod - sz.sz: K: Youre getting on rny nerves, OK? Oké? J: Ali right. Maybe Tom didn t hear properly whal 1h1: urnn•~ problc111 was. J: Najó. Talán Tom nem hallolta tiiztán, mi - sz„sz.: mi volt - az illet6 problémája Lehet, nem figyelt oda, vagy esetleg túl sok zaj lchetelt. He may not have listened or therc may have been too much noise. * * 80 81 K: Aha, mosl már értem,

mii nem érlelt Tom. K: Oh, now l understand whal Tom dida l undcrstand. J: Remélem, hogy a fickó ludja, hogy hova akar menni. Meri attól tartok, mi soha sem fog. juk megtudni, hol van a postahivatal. J: I hope this feJlow knows where hc waots 10 go. Bccausc lm afraicl w~ will ncver find oul wherc the post offic;e is. J: J: Tessék! T: The post office? A: Mondtam neki, hogy szálljon le a A: I told him to get off at the second stop, turn left and go straight on, Persze azt gondolod, ez volt a helyes információ. What did you teli him? második megállón~!, forduljon balra és menjen egyenesen. * K: Nem lehet egy nőnek valaha is iga- lottad, hogy mit mondott Ann ennek .,5zálljon le a második megállónál, aztán forduljon balra és menjen egyenesen." whar A.nn said to this pcrson? „Gct ofl al rhe second stop, turn JetI and go slraight on." K: Nahál, ez egy ésszerű válasz. K: WcU, i1s a reasonabJe answer. postabivat3.l/ K: Cant a woman cver be

right? J: 1 wont answcr thai. How should 1 know where lhe posl office is? K: Igaz, a gyerekek ugyanabban a városban laknak, és még ók sem mdnak megegyeuii. K: lls true, thc children live in the same cily, and even 1hey cant agrce. A: Youre so clever, you teli him! T: No, you! J: Te gondolod úgy! l: You 1hink so! A: Olyan okos vagy, le mondd meg neki! K: Miért? Ki gondol valami mást? K: Why? Who thinks something differeni? T: Nem, te! J: Gondolkozz kicsit rajta! Hál Tom! J: Think abou1 il a littlc! íom! T: Az nem a második megálló. Az a harmadik megálló! A harmadik nál kell leszállnia. T: Its not the second stop. lts the third stop! He has to get off at the third. 82 •* za? J: Wcll, !here you go, did you hcar az illetőnek? K: Yuu mean . Of course you lhink that was the righl information. *. J : Erre már nem is válaszolok. Honnét tudjam, hogy merre van a J: Hát itt van - ~z.sz: ill més7 - , hal- ou see! Tom tells him to get off a1 a

differenl stop. Tom azl mondja neki, hogy egy másik megállónál szálljon le. K: Úgy érted, hogy . T: A postahivatalhoz? Mit mondtál neki? Tell him to get off at the third stop, then turn rigbt Mondd meg neki, hogy a harmadik megállónál sUilljon le, aztán forduljon jobbra. A: A: lts too late. He is getting off already. He is getting off at the nrst stop! Tűi késón van. Már éppen s-iáll le. Az első megállónál száll le! (Száll éppen lefelé az első megállónál.) T: He didnt believe you! T: Nem hitt n eked! 83 K: Nyi lvánvaló, az az ember nem hitt K: Its obvious Ihat man didnl bclievc Ann-nek. Ann. / J: Bizonyára nem. Leszállt az első megál lónál. .Száll éppen lefelé az első meg,Ul6náJ" •• * J: llc ccrtainly didn1. llc got off at thc füst stop. ,, Hc is geuing off at thc füst stop." K: Na most szerinted kinek leheteu iu K: Weil, whu do you think was right? • * igaza! J: Lehet calálga1m. Hármat

találhatsz. - szs1 : Van h1rom lebelcíséged. J: You can gucss. You havc thrce chanccs. K: A legkisebb szándékom sincs találgatni. Úgysem 1udjuk a helyes válasz1. K: 1 havc not lhc slightest in1cntion oí gucssing. Wc don Lknow the right answer ~nyw:,y . ••• ••* I I - ~--1 I mt ru~r fJU I - ] ,--o !Ja ( 0 c.1 f==.- • • f· [/ .i t I. ~ ~ - ( J or J: Nekem van egy ér1.ésem Lehel, hogy mi ndannyiuknak igaza volt J: I havc a sort fccling. Maybe lhey wcre all right . K: Hogyan leheL~égcs ez.? K: How is thai possible? J: Nézd, lehet, hogy minden megállónál van egy pos1ahivatal. Pos1ahiva1al az első megállónál, postahivatal a második megállónál, postahivatal a harmadik megá llónál J: Look, it may tie that thcre is a pos1 ollice at evcry stop. A post office at lhc first stop, a post officc a1 lhe sccond stop, a posr offkc a1 the lhird stop . K: Még egy postahivacal, és sikítok. Úgy érzem, elegem van a postuhi- K: Anothcr

post officc and 111 scream. 1 feel I have had enough of post offices for 1he rest of my lifo. vatalokból egés1. élelemre ~ -. ,.,,,,,oflt er 84 ,,,rt cfrtce ;;,ne/ lí, I scret!iM , 8. rész Part 8 Az iskolában At school A: Micsoda szörnyú németóra! T: A mi történelemóránk A: What a horrible German lesson! nagyszerű T: Oor history lesson was great. volt. J: Ann szerint swrnyú oémetórájuk volt Nehéz elhinni. Mondhatnám, hihetetlen. A lányok általában szeretnek nyelveket tanulni. J: According 10 Ann they had a K: És jobbak is. mint a fiúk mind a K: And they are better than boys at both Languages and Litcraturc. horrible German Jesson. Difficuh to believe. I would say unbelievable. Girls usually like studying languages. nyelvtanulásban, mind az irodalomban. * *. K: Idős korára viszont zseni leli. J: Nos, akkor még nekem is van esélyem. K: Jú, n,ajd szurkolok - sz.sz: kcresolezcm az ujjaimat - érted K: But he became a genius

in his old age. J: Weil, then 1 still have a cbance. K: Ok3y, Tll cross my fingers for you. * * K: Különben is most Tomról ,an szó, és az 6 történelcmórája nagyszerű volt. K: By the way, we are talking aboul Tom, aod his history lesson was great. J: Mit gondolsz, miért volt így sz.sz: Miért ez volt az eset? J: Why do you lhink thai was the K: A tanár biztosan gyönyörű előadást tartott a haslingsi csatáról. K: The teacher must have given a great lccture on 1he Battlc of Hastings. J: Hát, ha ez az egyedüli ok, hogy Tom úgy gondolta, hogy nagyszerú volt, akkor én nagyon csalódott vagyok Tomban. J: Weil, if 1ha1 was thc only rcason A: Mi történt? T: A tanár elvesdette a szemüvegét. A: Whathappened? T: The teacher lost bis gl~sses. A: Elvesztette a szemüvegétI Szegény tanár. Hogyhogy? A: tost his glasses? Poor teacher. How come? T: Olyan mulatságos volt. T: lt was so funny. K: Micsoda nevetség! Hahaha! A tanár elvesztette a

szen:üvegél. K: What a laugh! Hahaha! The tcacher lost his glasses. J: Nagyon is! Csinos kis jelenet. J: Quitc! A nicc little sccnc. case1 Tom thuu~hl it was grcal then Im very disappointed in him. * J: Hát persze, Shakespeare n6 volt, Goethe is nő volt, Tolsztoj is nő volt . Na jó, csak viccelek. A fiúk viszont a matematikában és a fizikában jobbak! J: Of coursc, Shakespeare was a woman, Goethe was also a womao, Tolstoy was a woman as wcll . Ali right, Im just joking. But boys are better at Malhemalics and Physics. K: Nézd, ki beszél! K: Look who is talking! J: J6. jó! Elismerem. Tényleg volt néhány rossz jegyem matekból, de régen az iskolában még Einstein is rossz tanuló volt J: AII rieht, ~11 righ1. I admil ii. Ok, l got some bad marks in Maths but Einstein was also a had student back at school. 86 87 Képzeld, nem látja - sz.sz: nem tudja látni - a hátsó sorokat. Egy jó tanuló felelhet egy ross7. helyen Jmagine if hc can1 see thc

desks a1 the back. A good studcnt can answer instead of a ba<.I sllldenL K: Te azlán beszélhetsz! Ki Löllöue meg egyszer joghurttal a rnnár kalapjál? * K: You can talk! Who once füled thc teachers hat with yughun ? * l!t K: Én történetesen Ann-nel értek egyel. Nem találom mulalságosnak, az egy o:romba vicc. K: Actually Tagree wilh Ann. 1 dont ti.nd it funny, its a stupid joke. J: Szegény Killy! J: Poor Kitty! K: Én si.cgény? Miért/ K: Poor mc/ Why? J: Hogy mién? Hát tudod, a tanár úrnak a szemüvege nem volt meg, neked meg humorérzéked sincs. J: WhyI You know tlie teacher didn I have his glasscs bur you dont havc ~ sense of humour cither. K: Még súlyosabb! A.z egyik hülye fiú, a Tooy, az dug1a el a sze)crénybe! Micsoda hűhó 1 J: lJsyan már! lnk6.bb azt mondanám, egy jó öllel T: Tony had a great idea. A: El tudom képzelni. A: I can imagine. T: Eldugta a tanár szemüvegét a s1,ekrénybe. T: He hid the teachcrs glasses in the

cupboard. A: A szekrénybe? A: ln the cupboard? T: Igen, csak az óra végén találtuk T: Yes, we only found them at the meg. end of the lesson. J: Mit s1.ólsz ho21á! J: What do you say to that? The tcacher didn •1 lose his glasses. A tanár nem is vesztette cl a szemüvegét. 88 One of these stupid boys, Tooy, hid 1hern in lhe cupboard! What a to-do! J: Come now! Jd say it was rathcr a good idea. volt. K: Remélem, czl nem gondolod igazán! K: l hopc you don ·Lrcally mean ihat! J: Nem túl1.0k J: Im not exaggerating. * K : Azt gondolom, a fiúk túl messze mentek, hogy csak a7. óra végén adták vi!Sza - szsz: adva viss·ta - a szemüveget. ): Azért mindenképpen el kell ismerned, bogy ez a tönénelem6ra nem volt unalmas . * K: 1 think thc boys went lOO far, only giving thc glass~ back to him aL the end of the lcsson. J: But anyway you must admil that 1his history k.~snn wasnt boring K: Qh ycs, I ai.lmil thal But I hopc Ann will teli Tom off. K: Ó,

igen, ezt elismerem. T: Tonynak volt egy nagy ötlete. K: Even worse! De remélem, Ann összeszidja Tomot. A: Szerencsések vagytok. A mi óráink mindig unalmasak. És olyan sok ház.ifcladatot kapunk A You re lucky. Our lessons are always boring. And we get so much homework. J: Látod, Ann nem szidta öss7.c az J: You sec, Ann didn L1ell her brother öccsét. Voltaképpen irigyelte, me!l az óráik szörnyen unalmasak. orr. Actuallv, she envied llim bccausc thcir lessons arc tcrribly boring. ő 89 ,,A mi óráink mindig unalmasak." ,,Our lessons arc always boring." K: Gondolod, hogy Tom órái mindig K: You think thai Toms lessons arc always . hm - bow did you put it - such a laugh? . hm - hogyan is fejezted ki olyan nevetnivalók - szsz: olyan nevetések? T: Ez az új fiú? A: I~en, Mike a neve. T: Is thai the new boy? A: Yes, his name is Mike. Valóban (igazán) kedves. Szerintem, tetszem neki. Hes rea Uy nice. J think he !ikes me. K: Gondollam,

hogy Tom meg fogja K; I lhought Tom would mention the ncw boy. e111íteni az új fiút. J: Bizonyára nem fclejteuc még el a hajmosást meg u borolvakrémeL J: He cenainly hasn t forgotten thc hair-washing and the shaving crcam. K: Ann szerint - sz.s1,: úgy gondolja - l<: Ann thinks 1hc new boy is really nice. az új fiú igazán kedves. J: Egy új fiú mindig nagyon kedves egy darabig. Ann-nck mindenesetre tetszik. K: Hát, ha olyan kedves fiú. remélem, kés6bb hallunk még többet is róla. J: A ncw boy ~ always nicc for a while. Ann ccrtainly !ikes hím. K: Weil, if he is such a nice boy l hopc we hear more about him latcr. A: Most éppen engem néz. A: Hes looking at me now. T: Nem, nem téged né.z Jane-t nézi éppen. Igaza van. Janc nagyon csinos kislány. T: No, he isnt. Hes looking at Jane. Hes rigbt. Jancs a very prelty girl. 90 J: Puff! Ez a probléma! Rivális a láthatáron . Sajnos, Jane is nagyon csinos kislány. Ann azt gondolja, hogy Mike csak ót

nézi. .,Mosl éppen engem néz" K: Tom persze i.onoszkodik "Nem nem téged néz. Jane-t nézi éppen." Miért ne örülhessen - sz.sz: élvezhesse azt - Ann néhány percig? J: Oh, oh! Thats tbc problem! A rival on the horizon . Unfortunatcly Janc is also a very pretty girl. Ann thinks 1ba1 Mike only has eyes for hcr: .,Hcs looking at mc now K: or course Tom is being naugltty. „No, hc isnL Hc·s looking at Jane:· Why shouldn l Ann er,joy it íor a fcw minutes? . ••• • •• 91 J: Te ezt talán nem his1.ed el, de a fiúk süvcscn megnézik a csinos láll}Okal, bánnely csinos lányt J: You may not believc this bu t boys like looki ng at prctty girls, any prctty girl. K: Ce csinosnak lenni még nem minden! K: Bm being prelly is nol evcrything! J: F.> igaz J: Thats truc. fogadok, hogy Ann-nek is ez jár az c~zében - sz.sz: ugyanezt gondolja éppen. I bct Ann is tfúnking the samc. A·. Csinos, de buta A: Prclty, but stupid. T: Miért, te

olyan okos vagy! T: Why, arc you so clever? A: Na, jó, én már megyek is. T: Mike swmorú lesz! A: Ali right, lm going. Part 9 David hazajön David comes home M: Hello, kedvesem. Örülök, hogy te vagy a7,. M: Hello, darling. Irn glad its you. D: Miért? Kire vársz most éppen/ D: Why! Who are you waiting for/ J: Nem látod? - sz. sz: Nem tudod J: Can r you see? látni? Milyen kedves Mary Davichez. A7.t mondja, örül, hogy ó az Gyanús, nagyon gyams. Huw nice Mary is being to David . Shc says shc is glad it s him. Suspicious, vcry suspicious. T: Mike will be sad! K: lfü ez az1 Jane csinos, dc buta. • * J: Mondja Ann! K: Thats it. Jane is pretly but swpid. J: Says Ann! K: Tudod mit? K: You know what/ Az( gondolom, igaza van. Szerintem Ann olyan, mim én. f think shc is right. 1 think Ann is like me. J: Amennyiben? J: ln what way? K: K: Shc is bolh preuy and clevcr. Csinos is, meg okos is. J: Na, ezt aláírom. * 9. rész J: 1 agrce with thai.

*. * ~ J: Te szép is vagy, meg okos is. 1: You arc bulh pretty and élever. És mir gondolsz, miért? Ami why, do you thillkI K: Alig várom, hogy megtudjam. K: 1caot wail to find J: Men az én húgom vagy! Rám hasonlítasz. J: Becaosc you arc my sisrcr! You take aflcr me. 92 (llll. Rememb~r 1he lettcr! J: Emlékezz csak a levélre! J: K: Ugyan már! F.7, más Mary annak örül. hogy David volt a7., aki bazajöll, nem a gyerekek K: Comc on! Thats diílerent. Mary i~ happy it was David who has comc home, not lhe childrcn. J: Nagyon kedves anya! J: A very nicc mother! Nos, David éri.ékeli, hogy valami baj van. Ezérl kérdezi, hogy Mary kire vár éppen. Weil. Oavicl senses something is wrong. So he asks who Mary is waiting " *• . for. K: Thcrc c:an be a thousand cxplanations. Maybe for thc postman? K: Ezer mai;yar:ízat lehet. Talán a postásra? J: Or maybc Ihat friend of hers who wrote lhe lctrcr. J: Vagy éppen a barátjára, aki a levelet

írra. 93 Nem emlékszel? Még a kék ingei is felvcue, men csinos ákan lenni. * Dont you rcmembcr? She even put lhe blue shirt on because shc wanted to be pretty. * * . K: Először is. amikor a kék inget fel- K: First of all, whcn shc put the blue vette, még semmit sem tudou a le- shirt on, she didn t yet know nnylhing about the letlcr. vélről. J: És gondolod, hogy Davidnek csak egy kék inge van? Egy tehetős banktisztviselónek? J: And you think David only has one blue shirt/ A well-to-do bank-clerk? K: Te már elkezdtél megszállottja lenne ennek a kék ingnek. K: You have started LO bccomc obsesscd with this blue sbirt. J: Csak vicceltem. Izé . mondjuk, hogy csak vicceltem J: r was only joking. Well . lets say I was only joking -- ---~-- ., . M: A rendőrségre. M: Th e police. D: A rendőrségre? D: The police·? M: Igen, lehet, hogy újra visszajönnek. M: Yes, they may come back again. K: Ó, 6! Látod! K: Oh, oh! You sec! No friend,

no lovc-let.ter Mary was waiting for ú1c police. What do you think of that? Semmi barát, semmi szerelmeslevél. Mary a rendőrségre ván. Ehhez mit szólsz1 - sz.sz: Mit gondolsz c,·ról! J: Nem tudom, jobb-e vagy rosszabb. Mindenesetre szép kis meglepetés fövidnek. J: 1 don t know if its beuer or worse. At least its a nice lit1le surprise for David. 94 . -~ - ,/ cl t, 1,;,,,, S1ie s.iy,r ,te ,s {~ , r K: Az kiderült, hogy a rendőrség, meg K: Most már világos, miért örill Mary jDbban - S7.,SZ: miért boldogabb - , hogy David érkezett haza, 6s nem a gyerekek! K: Now its clear why Mary is happier J: Azt megértem, hogy ó hol<lne, dr. az nagyon valószínűtlen, hogy David egyáltalán boldog lenne ettől. J: l understand shc is happy but it s J: Howíecl1.ódöu - szsz: Homiszo- vcry unlikely thai David is happy about it at alt. kott. Mind az a ~ok krimi, amit ósszcolvasott. tbat its David whos come borne and not thc childrcn! a szoms1.édok

voltak azok Mary meg nyugodt, mint egy 16 egy s1,él1elen napon. K: h 1urned out thai il was the police and lhe neigbbours. Mary is as calm as a lake on a windlcss day. J: Shc has go1 used to it. AII lhose crime Stories shc has been rcading. *• * D: Új ra? Miért? Mi történt? D: Again? M: Csak az új szomszédok voltak. M: lt was only the new neighbours. D: A1, új szomszédok? Rz egyre jobban hangzik. Mondj el mindent. Mindent tudnom kell. D: The new neighbours? This sounds bet.ter and bctter! Tell me everything. I must know everything. J: Hallollad a nagy puffan~st? Davidnek biztosan nagy kő esett le szívéről. - szsz: Ez egy teher David gondolkodásáról. Mcgkönnyebbüll. J: Did you hcar the big lhud? lls a Joad off Davids mind. K: No dc Marytől nem könnyű megtudni valamit. Nagyon zárkózott egy hölgy. K: But i1 s not easy to find things oul .1: Why? What happencd! He is relieved. from Mary. She is a vcry rcserved lady, Igaz, csak annyit mondott, hogy

az J: Tru, ~o far she has only said that it was the ncw ncighbours. I bcl lhc new neighbours are nol so rclaxcd. új szomszédok voltak. fogadok, hogy az t)j sz.omszédok nem ennyire nyugodtak. K: Én meg fogadok, hogy szegény David sem. K: I beLpoor David isnt eilher. * J: De Davidcl megértem, hogy sürgeti Maryt, mondjon cl mindent, mert mindeni tudnia kell. Végül is 6 a családfő. Igen Maryból nagyon nehéi bármit ís kicsikarni - sz.sz: kierőszakolni J: Bul I understancl, David is pressing Mary to leli him evcrylhing because hc has Lo know cverything. Afler all he is the hcad of the family. Ycs, ils véry difficull to forcc anylhing out of Mary. M: Rendben, rendben. Nem olyan izgalmas dolog. M: All right. Ali right fts not so. exciting K: Azl mondja Mary, nem olyan izgalmas dolog. K: Mary says its not such an exciting thing. J· Persze, mcn ő már ismeri az egész törlénetct. Szqgény David meg reszkel az aggodalomtól - sz.sz: az aggodalom miall. Nem nagyon

izgalmas . Ez azt jelcnú, hogy biztos egy kicsit izgalmas. J: Of course, sincc she already knows the whole s1ory. But p<>or David is crcmbling with anxicly. Not very exciting. ll means il musl be a bit exciting. * 96 97 D: Gyerünk, mondd el. D: Come on, teli me! M: Ó, jó, a gyerekek itt vannak. M: Oh, good, the cbildren are here. Hello, Ann, hello, Tom. (Szia, Ann, szia, Tom.) Hello, Ann, hello, Tom. D: Gyertek gyorsan. 10. rész Pan 10 Mary története Marys story D: Come quickly. Édesanyátok el akar nekünk mesélni egy történetet. A rendőrségről és a szomszédokról szól. Alig tudom kivárni! Your mother wants to teli us a T: Mondd (hát) el nekünk a történe- T: Tell us your story, Mum! tedet, mami! story. Its about police and neighbours. K: Hát nem türelmetlen ez a Tom! Csak most jött haza, és azonnal mindent tudni akar. l can t wait! J: Nagyszerű! Együtt van az egész boldog család. J: Great! The whole happy family is

wgcther. K: K: Dont joke! Ne viccelj! Örül, hogy a gyerekek megjöuek. She is happy the children have comchome. J: Why> Did she expecr tbc childrcn 10 be kidnapped? J: Miért? Arra számított, hogy a gyerekeket elrabolja valaki - sz.sz: Számított a gyerekeket lenni elrabolva? K: Megint tréfálsz! K: You arc joking again! * * K: David hívja a gyerekeket, hogy jöj- *. K: David is calling the children 10 come quicldy . „Your mother wants to teli us a story. jenek gyorsan. .Édesanyátok el akar mondani nekünk egy történetet" ,,Alig tudom kivárni." ,.Jcant wait!" J: Mit mondhatok? J: What can I say? Együtt érzek Daviddel. Ér. is alig tudok várni 1feel for David. 1 can hardly wait either. 98 Kéri Maryt, hogy mondjon el neki mindent gyorsan. Nagyon izgága fiú. J: Izgága? De 6,.tintén: te nem lennél türelmetlen? Na és akkor mit szólsz szegény jó öreg Davidhez! Ő már egy órája hazajött, azóta egyfolytában

kérdez6sködik, de még mindig nem jutott semmire - sz.sz: nem jutott sehova próbálva kitalálni. K: Isn 1 Tom impatient! He has just come home and be waats to know everything suaight away. He asks Mary to teli hím evcrything quicldy. He is a ve,y excitable boy. J: Excitable? But honestly, wouldot you be impatient? And lhen what about poor old David! Hc came home an hour ago and he has been asking evcr since but hes got nowhere trying 10 find out. M: Nos, ma reggel történt. M: Weil, it happened this morning, T: Mi történt? T: What happened? M: Várj. Most mondom David a bankban volt, ti pedig az iskolában. Én éppen abban a székben ültem, és olvastam a könyvemet. M: Wait. lm telling you David was at thc bank and you were at school. I was sitting in that chair and reading my book. 99 J: Nahá1, ez a Mary kezd mindenki idegeire menni. Ült a1. ablaknál egy könyvel olvas- J: Well. Mary has staned 10 gcl on evcrybodys nerves. She was sitting by thc window

reauing a book. Nolx,dy is interes1cd in that. Vll. Ez nem érdekel senkit - sz.sz: Senki nem érdekeli ebben. Nem fontos. UnimporianL * * J: A rendőrségről meg még mindig nem mondott semmit (Mary). J: Shc s1ill hasnt said anything about thc police. K: De a témához visszatérve, szerjntem Mary készakarva csinálja lassan. hogy fokozza a feszüllségct. K: But gctting back lo the point. I think Mary is doing il slowly on ]: purposc to increasc thc teusion. b.t is a detektívrcgényeibtíl tanulla J: She teamed thai from hcr dc1ec1ivc storics as well. l would go m,td with a woman like hcr. Én megőrülnék egy ilyen asswnynyal, mint ő. T: Egy deteklívtörténetct, biztos vagyok benne. Az újal? T: A detective story lm surc. M: Jaj, Tom, az nem fontos. M: Oh, Tom. lts not importanl J: Látod! Tom is tudjn, hogy a mamája mindig de1ek1ívregényeke1 olvas. J: You sec! Tom knows that his molher rcads dclcctivc Slúfics ~u thc timc, 100. K: N:m csoda, hogy

mindig bctörókel és detektíveket lát mindcnüu. K: No woncler shc always $ees burglars and dc1ectives cvcrywhere. ~ Your new onc? ,A1.;;ry ,s -to 100 o{o:nJ· ,t „low./ /ncreélre the 6,) f""fose fens,o., • M: Nos, néztem éppen kifelé az ablakon. M: Weil, I was looking out of the window. K: Na végre, kezdődik a lőrténet. T: .Ezen az ablakon? T: ThL~ window? J: A történet egyre izgalmasabbá vá- M:Tom . M: Tom •. T: Sajnálom, mami. T: Sorry, Mum. Yes, yon were looking out of the window. Igen, éppen kifelé néztél az ablakon. J: Mindjárt megőrülök! (JJ a széken egy krimit olvasva, és J: 1 am going mad! She is sitting on a chair reading a detectivc story and now comes hcr hair-raising climax: she looks out of the window. most jön a hajmeresztő csűcspont: kinéz az ablakon. K: Ha Mary olvasott, hogyan tudott kiné1.ni az ablakon? J: Nagyon egyszera. Egyik szemével olvasott, a másikkal nézett kifelé. Egy olyan

nőnek, mint Mary, ez semmiség. K: Na jó, megtudjuk el6bb-ut6bb, hogy mi történt. J: Tudod mit? hn már nem is számítanék rá. K: If Mary was reading how could shc be l09king out of lhe window? J: JCs very simple. Sbe was reading with one eye and was looking out witb the olher onc. That is nothing for a woman likc Mary. K: Ali right, wcII know sooner or later what happencd. J: You know what? I wouldnt count on it. Végre megtudunk valamit. K: Finally the story starts. Finally weU get to know something. J: The story is getting morc and more excitiog. Maly is sitting by the window. Ive already got the shivers! She is reading a novcL My hair is standing on end! lik. Mary az abhlkn:il ül. Én máris hideglelést kaptam! Éppen olvas egy regényt. Égnek áll a hajam! J: Kinéz a:,: ablakon. Rémiilct! És még semmi! Mit lát? Egy embert. Egy embert! K: É.~ semmi többet! J: She is Jooking put of the window. Terror! And still nothing! What docs she see? A man. A man!

K: And nothing more! * * K; Azt is tudjuk, hogy ez az ember nem volt rcnd6r. ,,Nem, nem volt rendőr." ,,Egy magas, szemüveges ferfi volt." K: We also know Ihat this man wasn t a policeman. ,,No, it wasn t a policeman." ,.lt was a mii man wilh glasses" J: Idehallgass! Vannak magas szemüveges rendőrök. J: Listen! K: Nézd! K: Look! We can belicve Mary when she says tbat it was a man. Elhihetjük Marynek, mikor azt mondja, hogy az egy férfi voll. There arc tall policemen with glasses. T: Ki volt az? T: Who was it? M: És láttam egy embert. M: And l saw a man. M: Ne tégy olyan türelmetlen, Tom. M: Dont be so lmpatient, Tom. T: Egy embert? Egy rendőr volt? T: A man? Was it a policeman? T: De hát olyan 1.assú vagy! T: But youre so slow! M: Nem, nem volt rendőr. Egy magas, szemüveges férfi ~olt. M: No, it wasnt a policeman. It was a tall man with glasses. J: Hát ez mindennek a teteje. - szsr: Ez a határ! J: Tbats rhc limit. 102

103 Mary tells Tom not to be so Mary az! mondja Tomnak, hogy ne legyen olyan türelmetlen. Meglepó lenne, ha nem ai volna. Én már a falra másztam volna. impatienL lt would be surprising if hc wcren ·1. I would havc gonc up lhc wall already. K: It s true. K: Ez igaz. Tom itt az egyetlen normális ember. Ann csak néz a szép szemével. Tom is thc on ly nonnal person !here. Ann is jus1 luoking wítb her pretly cycs. David might be looking lor his watch. David talán a karóráját keresi. 11. rfaz Part 11 A férfi The man D: Gyerünk, kedvesem. Ez. a vége? M: Nem, természetesen nem. M: Oh hcres Ann with the tea. Thank you, Ann. T: Ki akar teát különben is? Nem akarunk teát, a történetet akarjuk hallani! T: Who wants tea anyway? We dont want tea, we want to hear the story! M: No, of course not. The man walkcd to thc house opposite. A férfi odament a szemközti ház- hoz. J: Most végre David is bekapcsolódik. M: Ó, itt van Ann a teával. Köszönöm,

Ann. D: Come 011, darling. ls Ihat the endI K: ó is elvcszteue a türelmét. J: David mindig elveszít valami!. Hol a k3r6ráját, hol a 1lirelmé1. Az utóbbit persze megértem. J: Now, at lasi Oavi<l is joioing in, 100, K: He has los1 his palience, too. J: Dav id is always losing. somelhing Somctimcs his watch, somctimes his patience. l undcrsland thc latler of course. * * J: Végem van! A kis Ann 1eá1 k6szítelt közben. ]: K: Mosucázni! A hajam is égnek áll - sz.sz: a vé• gén áll! K: Having tea now! K: Teát inni, amikor olyan türelmetlen mindenki! K: Drinking tea when everybody is so imp.ttient! *~ Im finished! Littlc Ann made a cup of tea. My hair is standing on end! * •* K: Mindenki a történetet kívánja hallani. K: Evcrybody is keen 10 hear thc story. J: Egyetértek velük. Én is n történetet akarom hallani. És ha azt javasolod, hogy most igyunk meg egy csésze teát, akkor . , , J: T agrcc with them. I wanl ló hear the story. too

Anu if you suggest that we should havc a cup of tea now. lhen 104 K: Rendben, né22iík csak, mit tutlhattunk meg edd ig. K: OK. lcts see what we havc learJ1l so far. J: Ó, rengeteget. Mary ült a székében és ohasott sz.sz: olvasgatva ]; Oh, a lot. Mary was sitting in her chair reading. K: Aztán kinézen a,: ablakon. K: And then she was looking out of the window. J: Szóval még sern,n.il sem indunk J: So wc do,il kn<>w anything yet. 105 D: A 15-ös számhoz? Az új szomszédok házához? D: Number 15? To the new neighbours housc? M: Igen. Odasétált a házhoz, és kopogtatoti ai ajtón. M:Yes. He walked to the house and knocke<I nn the door. J: Kezd érdekes lenni a dolog. A 15-ös szám Hillék szomszédja, igaz? J: Jt is geuing more interesting. Numbcr 15 is lhe Hills ncigbbours, isnt ifi K: Így van. És Mary szerint a férfi a 15-ös s,ámhoz ment, és bekopogtatolt az ajtón. K: Ycs, il is. And according to Mary thc man wenl to number 15 and

knocked on the door. J: És te ezt elhiszed? LíUál már valaha is betörőt, aki bekopogtatott az ajtón? J: And do you believe Ihat? Havc you ever scen a burglar who knocked on 1hr. doorI K: Szerencsére még soha sem láuam K: fonunately l ve nevcr seen a burglar. betörőt. • * • "* J: Megy, és bekopog az ajtón. «Jó napot kívánok. Én vagyok a betörő. Szíveskedjék átadni az értékeit.» Ez soha sem tudna megtörténni. J: He goes an:d knock$ on thc door. D: Aitán mi történt? D: Then what happened? M:Semmi. D: Semmi? M: Várt. M: :",othing. «Good morning. f m the burglar. Please give rne your valuablcs.» That co11kl ncver happen. D: Nothing? M: He waited. Aitán elsétált. Thcn he walked away. 106 Jo owr K: fa tényleg furcsa. Mary azt moodja, nem lürlént semmi. K: lts really strangc. Mary says nothing happened. J: Ez nem furcsa, ez otromba! Mary mindenkit kíváncsivá tesz. azL:ín meg miért nem történik semmi? J: lt

isol strangc, ít is disgraccful! Mary gets cvcryhody <.11rious Md thcn why doesnI ,mything happcn1 K: Az1.al legalább nem csinálhat holt- 1est-halmokat. De mit akart a létrával? M: Odatette a létrát a hálószoba ab- D: F.s? D: And? M: Hamarosan visszajött a házho:r. M: Soon he came back 10 the housc. With a . Egy . D: . revolverrel? Egy puskával? D: . revolver? A gun! M: Egy létrával. M: With a laddcr. 0: Egy létrával? Miért egy létrával"! D: A ladcler? Why a ladder? K: So our man camc back. J: S1cgény David félt, hogy revolverre] jön VÍSS,W. J: Poor Dnvid was afraid of hím K: (Még hogy) szegény David! K: Poor David? coming back wirh a revolver. (lnk,b) bolond egy kicsit. Micso<la kérdés! Hogyan tudná Mary, hogy volt-e revolver nála! A revolvert az ember 7.scbben tartja Be is a linle crazy. WhaL a question! llow woukl Mary know if hc had a revolver? You kecp your revolver in your pocket. *t * J: Nyugodj meg! Hiszen a

férfi nem revolverrel jiill vissza. hanem egy létrával J: Rclax! Thc man diunt come back with a revolver buLa latldcr. 108 M: He pttt the ladder ncar the bedroom window. The window was open. Thc man weol up the ladder into the bedroom. lakához. ,1, ablak nyitva volt. A férfi felment a létrán a hálúszobába. D: A hálószobába? Ott volt a szomszéd felesége! D: lnto the bedroom! Was thc ntighbours w ife there? M: Ó, igazán, David! M: Oh rcally, Uavid! J): K: Sz6val az emberünk visszajött. K: At least hc cant ma.ke hcaps of dcad bodies with Ihat. But what did he want with thc ladder! Akkor hát egy tolvaj volt! D: Was he a thief thcn? J: Na erről mit gondolsz/ Ke.:denek gyorsulni a dolgok J: So what do you think about that? Things ,irc speeding up. K: Bizony, erre nem számított~m. K: Ycs, J didnt cxpcct thaL. Thcn he was a burglar a:kr all. Akkor 11át mégis csak betörő volt az illető. J: David is valami mást képzel el. J: űavid is imagining

something elsc. Úgy értt.:rn , nu, a hálószobáhtm tm•. Othcrwise why would he havc asked if the ncíghbours wife was Lhcre/ l mcM tbcrc in thc bedroom. * •• * Másképp miért kérdezte volna. hogy ott volt-e a szomszéd felesége? K: Idefigyelj! Ha arról lenne szó, amire le gondolsz, akkor ostoba len vo;na az a K: Listcn! lf il were what you are thinking of, rhcn I hc man wonld havc betn 109 férfi ország-világ szeme !állára si.si: az egész világ elótl - léltán bemászni az ablakon át. Csak be kellett volna kopognia, és a nó beengedte volna. J: o~ mégiscsak bekopogott! K: [gaz. Én semmit nem értek. sm pid to climb the ladder to get ín 12. rész Part 12 Iluough lhe window in front of the whole world. He should have just knocked on lhe door and the woman would have let himin. A betörő The burglar J: But he did knock! K: Thats truc. I don t understand anything. M: Ki meséli most ezt a történetet? Te vagy én? M: Whos telling this

story? You or me? J: füt ez már a csúcs! J: Tha1s the limit! We arc only guessing who l11is man was. Csak találgatjuk, ki volt az a tcrli. K: Mary meg letorkolja Davidet sz.sz: leugrik David torkán K: Aod Mary jumps down Davids J: Ebben az esetben igaza van. Davidnek nem kéne félbeszakítania. Ez az ó története. J: ln this case· she is right. David shouldnt intcrrupt her. This is her story. K: De hát 6 sem meséli! K: But she is not telling it cither. throat. Megőrülök. J: Iga1. Egészen jó lett volna, ha így kezdi: Képzeljétek, egy férfi bemászol! a swmszédék házába egy létrával. Im going mad. J: It s ltue. Il would have been quite OK if she had started like ttús: Imagine, a man climbed imo thc neighbour, house using a ladder. 110 A: Valóban egy tolvaj volt? Szegény szomszédok! Telefonáltál a rend6rségre? A: Was he really a thiéf? J: Mit gondolsz? Ann kételkedik. - szsz: Ann-nek megvannak a kételyei. Mit gondolsz, miért

kételkedik? Mié1t kérdezi, hogy valóban egy betöró volt-e? J: What do you think? .Poor neighbours! Did you phone tlle police? Ann has her doubts. Why do you think shc is doubtful? Why does shc ask ifit was really a burglar? * * K: Nem gondolom, hogy kételkedik. hiszen Mary éppen azt mondta, hogy a rendőrségre vár. Miért várt volna másért a rendőrségre! K: Tdon t think shc is ín any doubt since Mary has just said she was waiting for tbc police. Why else would she be waiting for the policc? J: Gondolkodj! Egy ember lé1tán mászik be a szomszédék házába! Ha meggondolom, én is betör6nek néztem volna. J: Think! A man is climbing a ladder to get into the ncighbours house! When [ come co think of it 1 would have taken hlm for a burglar, too. M: Igen. M: Yes. I said: Iher-es a thief in the house opposite. Come quickly! A:tt mondtam: egy tolvaj 1•an a szemközti há:r.ban .Jöjjenek gyorsan! l 11 K: Something awíul could halc A: lfamar jiittek?

Hányan voltak? A: Did they come soon? How many were there/ K: Valami szömyt1 történhetett volna. M: Hárman. Jöttek néhány perc múlva. M : Three. They came a few minutes fater. J: Ne aggódj! Szerencsére sc,nmi szörnyú nem történt. J: Dont worry! Fortunalcl y nothing awful happencd. K: Hála istennek! égrc jöH a rendőrség. Tisztázták a helyzetet, és vigyáztak Maryre. Dc váll ill még más is. K: l11ank God! Thc policc finally camc. They clcarcd up the situation and lookcd aftcr Mary. But therc is something else here as well. She said shc was afraid because shc was alonc at homc and askcd thc police to comc strnight away. A: Odamentél a házhoz/ A: You went t.o thc house? Bul thc thief was there! Ait mondta, hO!,Y fél, mert egyedül van otlhon, és kérte a rendőrséget, h~!,Y jö ücnck azonnal. J: A1.onnal jöuek A rendőrök néh.foy perc múlva ott voltak. J: They camc straight away. The policemen were thcre in a few minutes. M: De én

türelmetlen voltam. Nem akartam várni. Odamentem a házhoz. M: But l was impatient. l didn t want t.o wait l went to the house. J: Szent Isten! Mit csinfüt ez a Mary/ Na de ilyent! - sz.sz: Hát én soha! Miközben a rendőrökre várt, odament a házhoz! J: My God! Whal did Mary do? Weil I nevcr! While shc was waiting for the policc shc wcnt to thc housc ! K: /.z1 mondja, tiirelmetlen volt, nem K: She says she was impaticnt, shc c.lidnl wanl 10 wait, lhats why shc wcnt ovcr therc. akarL vámi, ezért menl át oda. 112 happened. De hát ott volt a tolvaj! M: Igen, tudom. Látni akartam ót Kopogtam a:r, a,jtón. M: Yes I know. I wanted to see hím l knocked on the door. A: Ez bátor dolog volt tőled. Mi történt aztán? A: Thai was hrave of you. What happened tbcn? M: Semmi. M: Nothing. K: Micsoda izgalmas dráma! Mary odamegy a házhoz, ahol ou van bent a betörő, és kopogtat az. ajtón. K: What an cxciting drama! Mary gnes 10 the house that the burglar is

inside and she knocks on 1he door. J: Szegény Ann! Jöl cl tudom képzelni a rémületét. J: Po,>r Ann! ( can well imagíne her horror. K: K: On 1he contrary, she thinks it was Ellenkezőleg, azt gondolja, liogy e:t nagyon bátor - értsd: bátor dolog volt Maryt6I. Imponál neki a dolog. J: Én mégsem mondanék el ilyenfajta tönénctct ;1 gyerekeknek. vcry brave of Mary. Shc is impresscd. J: Still f wouldo t teli this sort of story tQ thc children. 113 M: igy hát fölmentem a létrán. M: So [ went up the ladder. A: És te mit mondtál? A: And what did you say? A: Ó, mama, micsoda veszélyes! Túl sok detektívtörténetet olvasol. A Oh, Mum, how dangerous! You read too many dctcctive storíes. M: l said: what are you doing here? "This is my house", he said . "Your house?" "Yes, l lost m,v key thi$ morning." K: K: Tha1s il! Ann did gct frightened aJI the same when shc hcard Ihat hcr mum had climbed up the ladder. M: Azt

mondtam: mit csinál ön itt? ,,Ez az en házam" - mondta 6. ,,Az ön há7,a?" „Igen, elve.sdeUem a kulcsomat ma reggel." J: Szinte magam elón látom, mil yen J: I can almost picturc what a facc ()ur big, famous Miss Marple pulled when the man asked what she was doing and told her who hc was! van ni! Ann tényleg mégis megrémült. mikor hallotta, hogy a mamája felment a lélrán. [lt J: De rögtön érezte is, hogy ez mindig J: Bul shc felt straighl away that it was aJways possible because her mum rcads too many deteclive storics. :eheL~égcs volt, meri a mamája túl sok dctektfvtörténetct olvas. képet vágou a mi nagy híres Miss Marple-ünk. amikor a férfi megkérdezte, mit csinil, és megmondta neki, hogy ó kicsoda! * K: ll is an unexpected twist. J: Absohttely! 11 was a misunderstanding, it wasn t the man who was the burglar but M.uY Shc climbed up to úie window of a strange housc . N* K: Szegény Mary! Bizonyára nagyon 1J1var6 lehetett

neki, mikor az illető megmondta, hogy ez az ó háza. Az illető aznap reggel elvesztette a kulcsát. K: Poor Mary! ll must have been very embarrasing for her when lhe man told her it was his house. The man had lost his key thai morning. J; El tudom k"épzclni a hatást! J: 1 can imagine the effcct! K: Ez egy váratlan fordulat. J: Teljességgel! Egy félreénés volt, nem az illető volt ~ hetöró, hanem Mary! M: A férli a hálószobában volt. M: The man .was in the bedroom A: Mit csinált? A: What did he do? ó mászott fel egy idegen h/.z abla- M: Azt kérdezte: ön kicsoda? Mit csinál az én létrámon? M: He asked: who are you? What arc you doing on my ladder? kához . K: Tudod, mi a meglepő? J: Hogyne. A férfi, aki a hálószobában volt, egyáltalán nem volt megr6mül ve. A rémület semmi jelét nem mutatta. S mi több, ha hiszed, ha nem, még meg is kérdezte, hogy 6 kicsoda, mármint Mary, és mit csinál az ó létráján. K: You know what is

surprising? J: Sure. The man who was in ll1c bedroom wasn t frightened at all. He didot show any signs of terror. Whats more, bel ieve il or not he askcd who shc was, I mcan Mary, and whal shc was doing on his laddcr. 114 115 A: így hát Robert Brown, az ú.i szomszéd volt az! A: So it was Rollert Rrown, thc ncw neighbow·! M: Aztán láttam a rendőrségi kocsit. Három rendőr ~-zállt ki. ,,Mit csinál maga ott azon a létrán?" - kérdezte az egyikük. ,,Ez az ön háza?" ,,Nem" - mondtam. M: Thcn Tsaw the police car. Three policemcn got out. "What are you doing on lhat ladder?" - one of them asked. "Is this your house! "No.," Tsaid A: Most már értem! A: I sec now! Thcy thought you were the thief! A zt gondolták, hogy te vagy a tolvaj! J: Mary hamar megénette, hogy az új szomszédjuk mászou be a saját házába. De ez nem volt olyan viláitos a rendőrség J: Mary rcalised quickly Ihat thcir ncw ncighbour had dimbed up

10 his own house. Sut it wasnI so clcar 10 thc police. sz.imára K: Bizarr helyzet valóban. K: A bi1.arrc situation indced Miss Marple a létrán! Miss Marpk up thc laddcr! * t * J: Nem szercuem volna Mary cipőjé­ ben lenni! J: l wouldnt havc likcd lo have been K: Fogadok, nem volt neki könnyű megmagyaráznia, hogy mit csinál K: I bet it wasnt casy for hcr 10 explain what shc was doing on tbat ladder. azon a létrán. J: A szomszéd persze a7,t gondolta, hngy ó a betörő. in Mary s shocs. J: 111c ncighbour of coursc thought she. w~s the burglar - .- 116 13. rész Pait 13 A vonaton On the train D: A vonaton kezdődött. A: Akkor hát nem késted le a vonatot, papa? D: Nem, ma jó időben voltam. Nos, a vonaton voltom, és hirtelen D: El akartam mondani a történetemet, de Mary története sokkal jobb. Nincs semmi rendőrség az én történetemben. D: I wanted to teli my story, but Marys story is better. There arenl any police in my story. A:

Az jó. A: Good thing. One policeman a day is enough. Egy rendőr egy nap elég. K: David (már) Mary el6n el akart mc- K: David wanted to teli a story bcfore sélni egy történetet. Mary. J; Igen, akart. De Mary nem hagyta szóhoz jutni. J: Yes, he did. K: Az biztos, hogy nem! De David belátta, hogy Mary története sokkal jobb, mert az övében nem volt semmi rendőrség. • *• K: Cer1ainly not! Bu t David realised that Marys story was mucl1 beucr lhan his since tberc were no p01ice in his. J: Et a fickó kész megalkuvó! Rendőrség nélkül nem lehet jó egy történet? J: That fcllows a real compromiser! Can 1 a story be good withom the p0licc ín it/ K: Szerintem Davidnek igaza van. K: l lhink David is right. But Mary didnl lel him spcak. * - ,.Egy rendőr egy napra elég" J: Én mondom neked, nekem még ez is sok volt. ,.Onc policeman a day is cnough" D: lt started on the train. A: You werent late for the train then, Dad? D: No, I was in

g1>od time today. So, I was on the train and I suddenly had a brilliant idea for the .bank briliáns ötletem támadt a bank számára. A: Ez nem hangzik valami érdekesnek. A: This doesn t sound very interesting. D: Várd ki a végét. D: Wait for lhe end. K: Nahát az a tény, hogy David aznap K: Weil, the fac1 thal David didnt miss the train thal day isn t terribly exciting. nem késte le a vonatot, nem szörnyű izgalmas. J: Nem izgalmas, de szokatlan. M.nap jó időben volt, és nem késte le a vonatot. Ez azt is jelenti, hogy nem mindig szok(lll jó időben lenni. J: Not cxciting but unusual. llc was in good time thai day and he didnl miss the train. ll also means he is not always in good time. •* • t • K: Meg az sem nagyon izgalmas, hogy valami ragyogó ötlete támadt. J: Nem gondolod, hogy ez izgalmas? Egy ragyogó ötlet? S mi van, ha David milliomos lesz ennek a ragyogó ötletnek köszönhelócn? K: lt isnl very exciting that he had a brilliant idea

either. J: Don! you think tbats exciting? A brilliant idea? Wbat if David becomcs a millionuirt thanks 10 this brillianl idea? J: 1 tel1 you, for me even Ihat was too much. Jl8 11 9 D: Az ablakhoz közel ültem és gondolkodtam ezen a briliáns terven. A szemközt ülő lány hirtelen el keidett velem beszélni. D: 1 was sitting near the window aod thinkiog of this brilliant plan. The girl sitting opposile suddenly startcd to ta lk to me. A: A szemben ülő lány? A: Tlw girl sitting opposite? D: Igen. Azt mondta: „Aclló, David, úgy örülök, hogy D: Yes. Shc said: "Hello, Da vid, l m so ghd to see látlak!" you!" llow are you? Hogy vagy? Hogy megy a munkád á bankban/ (Még mindig a banknál dolgozol?) Do·you still work at rhe bank? J: Szinte el tudom képzelni Davidet a vonatban ülve, az ablakhoz közel, J: 1can almost picture David sitting on the lrain ncar thc window congra1ulating himsclf on 1his brilliant idea. és gratulál - sz.s1 :

gratulálva - magáoak ehhez a bril iáns ötlethez K: De sajm)s a szemben ü lő lány félbeszakítja, mert örül, hogy látja s1.sz: boldog 6t látni) K: Bur unfortunately 1he girl sitting opposile intcrrupl5 him because shc i; happy 10 see him. ••* * . J: Nem lehet, hogy csak álmodta a lányt és a brilián.5 ötletet? J: Miglunt hc havc just dreaml up thc girl and thc brilliant idea? K: Én nem hiszem, hogy csupán álom volt Merthogy a lány tudta például, hogy David a bankban dolgozik. K: 1donr rhink it was just a drcam. A: Te mit mondtál ? A: What did you say? D: Jól vagyok, és még mindig a banknál dolgozom - mondtam. D: lm fine, :rnd 1 sliU work at the Becausc thc girl knew thai David works at thc bank for examplc. bank, 1 said. 120 And 1 was trying not to forget my great plan. És közben próbáltam nem elfelejte;ii a nagy tcrvemel. A: Gyerünk , papa, mi történt aztán? D: A lány azt kérdezte: emlékszel ar• ro a mulatságos filmre,

amelyet együtt láttunk? A: Come on, Dad, what ha1>pened then? D: The girl askcd: Do you remember A: Mulatságos filmre! Ihat funny film we saw togetber? A: Funny film? D: Igen. D: Yes. K: Nem volt ez álom. Pontosan látom és hallom - sz.s1: tudom látni és hallani - az egésze1. David elmondja a lánynak, hogy jól van, és hogy még mindig a banknál K: fi wasnt a dream. I can just sec and hear it all. David 1clls thc girl he is finc and Mill works at lhe bank. J: The girl rcmcm bcrs the film lhey melyet valaha együtt láuak. • * K: 8 ak.kor te még Maryt gyanúsítga• tod a miau a levél miau. David nem levelet kap, hanem 011 1.~álja magát együu utazva egy csinc-s lánnyal Má1Jis1a - sz.sz: s1crcncsés ördög J: S ennek folytán clfclcjtette briliáns A: Who was the girl, Dad? D: Nem tudom. D: 1 dont know. l cant rc.member the girl or the film. But the worst is I cant remcmber my brilliant plan. Nem tudok visszaemlékezni a lányra, se a filmre. De ,a

legrossz: ibb at, hngy nem tudok vis.~zaemlékezni a briliáns tervemre. A: Nem tudsz visszaemlékezni rá? Ú, papa, ez a vége a történeted• A: You cant remember it? Oh, Dad, is Ihat the cnd of your story! nek? dclgozik. J: A lány m~g cmlél;1jk arra filmre, A: Ki volt az a lány, papa? On<,C . saw together, 100. " K: And tlien you suspect Mary bccausc of 1ha1 lctcer. David doesn t get a Ietter, hut then hc finds himsclf lravelling 1ogetber with a preny girl. Lucky devil. J: And wilh alt Ihat he forgol ht~ leJVéL brilliant idcn. Ez b:ttáro7.01t~n nem voh szeronc5é$ Thul dcfínitcly wasnt lucky. dolog. lx akkor is. attól függ az, hogy mi- But then again, it depends on what thc girl looks Iike . lyen a lány . 122 J: Láto<l, ez az. David nem 1ud1n megmondtni Ann· nek, hogy ki volt az a lány, vagy hogy miféle filmet láttak egyun . „Nem tudok viss1.ucmlékc1ni a lányra, sem a filmre." K: És flllcg a briliáns tervre! J: A tervet

talán csak álmoota. J: You ,ee, thats it. David couldnt tell Ann who thc girl was or what tilm they saw together . „1 can ·1 rcmember thc glfl or 1hc film." K: And especially lhe brilliant idea! J: Hc might havc just dreumt that idea. * •• .*. K: Lehet, dc gondolom, David türténete akkor is volt olyan jó, mint Maryé. Valójában nekem még jobban is ret• szert. J: Persze, a romnntika. Nektek, lányoknak ez tetszik. K: Maybe, but I lhink Davids story was just as good as Marys. K: Ide hallgass! K: Listcn! Wethcr its a dream or love, cilher is bener 1han a robbery. Dont you think so? Akár álom, akár s:terclem, mmdegyik jobb, mim egy betörés. Nem úgy gondolod! Actually, l Jiked it evcn bener. J: Of course. romance You girls like 1ha1. 123 14. rész Part 14 David értekezlete Davids meeting D: Dc ez nem a vége. Londonban a bus1.om nagyon las56 volt D: liut thats not the end. ln London my bus was very slow. T: Miért? Régi busz volt? T:

Why? Was it an old bus? D: Nem, dc egy sereg kocsi volt az utcán. D: No, but there werc a lot of cars K: El lud(lk képzelni egy ilyen londoni reggeli. K: J can imaginc a morning Jikc ihat in J: Mind, azok az aut(lk az úron! Oavicl ~ u16hus1.a csak csig;,lassan rndoll menni. C~oda, hogy cgyállalán llldoll mo1.0gni J: AJ thosc cars on thc rnadl Davids bus could only crawl ,tlong. on the street. London. !t is a wonder il could cnove a1 all. *• * ,;e K: Tom is az1 kérdcó, hogy miérl mcnL lassan a busz. ,,Miért? Régi busz voh?" K: Tom, 100, asks why thc bus was going slowly. ,,Why? Was it an old bus?" J: Tom nem tudja. hogy ha egy busz .íll, egy új és egy régi ugyanazzal a sebességgel halad. J: Tom doesnl know thal when a bus is <11 a standstill, a ncw one ancl an old 011e go at just the same spccd. K: Tényleg nehéz az embernek hejutni a közponcha. A buszok nem tudnak mozogni, meri oly sok kocsi van az utcán. ,,. egy sereg kocsi volt az

utcán K: 11 is rcnlly difficult 10 g.ct in 10 thc centre. The buscs can I move becausc chere arc so many cars on thc road. „Therc wcre a 101 of c:trs on the S(ICCI ., 124 4. r€ij J: fa helyes! A csúcsforgalom borzalmas! J: ihnts right! Thc rusb hour is terrible! T: Aggódtál? T: We.rc you worried/ D: Igen, egy fontos értekezMem lOlt. Így hát leszálltam a buszról, és gyalog mentem. D: Yes, I had an importanl meeting. So l got ofT the bus and walked. He couldnt <lo anything c,se, just walk. Nem tchcletl mást, mint J1ugy gya• log menjen. K: Momlla, hogy gyorl;abb gyalogosan, mint busszal. K: Hc said it is quicker on foot than by bus. J: Nem gyakran, mindig. J: 1: ldéíben odaértél? D: Igen, elószór mentem, aztán rohantam. T: Így h:it nem késtél el az érlekCf.• T: Did you gct there io time? Not oftcn. always 0: Yes, first I walked then I ran. K: El tudom képzelni, David milyen ideges volt. Agg6clott, hogy elkésik. K: 1can imagine

how ncrvous David was. Hc was worrying about beintt late. J: És :,allottuk, hogy egy fontos énekezlcte volt. J: And we bcard he had an import:tnt meeting. 0: De igen, elkéstem. D: Yes, I was. K: Aztán támadt egy briliáns ötlete. Leszállt. és gyalog ment K: íl1cn he had a brilliant idea. He got off and walked. J: Ennek a Davi<lnek ténylr-g (l<lhjc van. J: ••• *• • J: Bi ztos eszébe jutott a régi vicc, és mctkérdezte a busz vezetőjét: «Mondja, nem tudna gyorsabban merni?» «Tudnék, de csak ha itt hagyom a husit.» J: He must havc rcmembercd the old joke and asked the bus driver: «Couldn t you go quicker/» «l could but only if I leave the bus here.» T: Hol szálltál le/ T: Where did you 2et off? D: A második megállóná l szálltam le. Gyakran gyorsabb gyalog menni. D: I got off at the second stop. 11 is often quicker to walk. J: Davidnek teljesen igaza volt. J: Da,~d was absolutely right. 126 letról? Balsors üldö7i.

ld6ben odaér, é~ mégis elkésik az értckczlctról. K: Ezt meg hogyan csinálhatta: J: Talán az volt a baj, hogy cló~Lör ment, aztán rohant: .,Először mentem aztán rohantam" * . * T: So you wercnt late for the meeting? David really docs have bnd luck. Hc is dogged by bad luck. Hc gc1s thcre ín tinie but hc is still latc for lhc meeting. K: How could be do that? J: Thc problcm might have bccn his walking füst 1hen running: ,.First 1 walked then J ran" * K: Miért? K: J: Szerintem okosabb lett volna, ha az ei,ész úton rohnn. K: Ez rendben van. ezt értem J: J think il would have bcca clcvcrer J: Akkor mit nem értesz? K: Tom meg,kérdi, hogy clkésctl-e az énekc71ctr6I. Why? to run ,tii the way. K: Ali right, 1 understand Ihat. .1 : Thcn what don t you understand? K: Tom a~ks if hc w~, late tor the meeting. 127 Hát. ha időben odaért, miért késelt cl mégis? Weil, if he got there on !ime why was he still latc/ T: Miért? T: Why? TJ:

Mert elromlott a lift. D: Because the lift went wrong. K: S1.ömyen peches nap volt Odaér a bankba rohanva, fáradtan, dc azrán meg elromlik a lift. K: 11 was a tcrribly unlucky day. He ge1i; 10 the bank running. lircd but thcn lhe lift gocs wrortg. J: Legalább kipihenhette magát. J: At lcas1 hc could takc a rest. K: Ne viccelj K: Don 1 joke! Rémes lehel e.gy Iiflben bezárva lenni. Mint ha nem lenne elég a csúcsforgalom, IIIOSI még a hll is! lt must be terrible lll be Sh0Lin a lift. As if lhc rush hour isn t enough, now thc lift as welJ 1 J: Persze, azért. ha 011 Jen volna az a lány a vonatról . J: Mind you, if the girl írom rlle train had been !here . T: Mi romlott el benne? D: Megálll. T: What wcnt wrong wíth it? D: lt stopped. lt ~topped between the second fluor and thc third íloor. Megállt a második emelet és a harmadik emelet között. K: Így hát nem 1ud1uk meg, mi volr l(IS,Z 3 liftben. ]: Kit érdekel, hogy mi romlott cl a liftben. A lényeg

ái., hogy megállt K: So, we <lirln 1 find olll whal was wrong with lhe lift. .1: Who c.ares whaL was wrong wilh lhc lift. Thc main point is Ihat i1 stopped. *. * *$ 128 K: ó, ez borzalmas! Tudod, én mit teszek hasonló helyzetben? K: Oh, thats terrible! Do you know Vhat 1 do ma siruation like lhis/ J: Mit? J: What! K: Elájulok. K: I faint. J: Jó okkal. És tudod, mil te.szek én I J: With good reason. And you know what 1 do? K: Mit? K: What? J: Káromkodom. J: lswear. 15. rész Part 15 Bevásárlás Shopping M: Hála Jstennek, itthon vagy Iégre. Annyira aggódtam. M: Thank God youre home at lasi. l was so worried. K: Te tudod, hogy hány órakor jótl K: Do you know whal time Ann arrived/ meg Ami? J; Azl sem tudom, hogy mikor ment T: Mennyire késtél el? T: How late wcre you? el. Dc. hosszan távol volt D: Huszonöt percet. Annyira elkéstem, hogy nem tudta11 bemenni az értekezletre. D: Twenty-five minutes. [t was so late, 1 couldnt go

into the meeting. Mary úgy gondolla, hogy nagyon el.késett • * ]; K: Huszonöt perc J: Nem is tudott még csak bemenni sem az értekezletre. K: Twcnty-five minutcs! }: He couldn 1even go to 1he meeting. AZI mondta, hogy hála lslennek itt· hon van - sz.sz: inhon voll - megint, és hogy annyira aggódott érte K: Hát persze. Manapság minden J: Mi adja neked ezt a gondola101? J: Whal gives you ihat idea? A: K: Nem tudom. Talán elesett volna a folyosón, és eltc.-te volna a lábát David egy b.alszerencsés fickó K: l dont know. M: Miért! Mi történt? Csak négy dolgot kellett venned. A J: She said thank God she was home again and Ihat she was so worried about her. Anything can happen nowadays. volt. A: Tt was awful. M: Why? What happened? You only had to buy four things. Tbe llst was very s hort. lista nagyon rövid volt. A: Igen, a vásárlás könnyű volt. De sokáig kellett várnunk a boltban. 130 • •* K: Of course. K: I 1cll you something. Even

if the lifi hadnt gone wrong h~ would still havc been lalc. Perhaps he would have fallen over in the corridor and broken his lcg. David is ao unlucky chap. she was away for a long time. Mary thoughl she was very late. B111 meglőrténhet. K: Mondok neked valamit. Ha nem romlott volna el a lift, akkor is lekésett volna. Szörnyű J; I don t even know when she left. A: Yes, the shopping was easy. But we had to wait a long time in the shop. 131 K: i n rnenteget6dzik is a késés rniatl. K: Aun apologizes for being late. J: Ha egy fiatal lány mentcgct6zik, az J: nagyon gyanús. u·a young girl apologizcs, it is very suspicious. K: Ne viccel} K: Don ·1 jokc! The slioppi11g wasn ·1 difficult. A bevásúrlús nem volt nchér. És hozzáteszi rögtön, hogy a lista rövid volt. Csak négy dolgot kelle11 vennie. And shc adds strnight away that thc list was short. Shc only had lO buy four things. J: Ravasi. gyermek J: Shc s a canny child. *• * J: Akkor mién

kclJen mégis oly sokáig várnia? J: Thcn why did shc have LO wait so K: Talán sokan fültak sorba - sz.sz: egy csomó ember lehetell - a hsszánál . K: Therc might bavc bccn a 101 of people at llte check out . J: Vai,,y elloplák Ann pénzét . - J: long? Or Anns moncy was s1olcn . sz.sz: Ann pénze lett ellopva K: Vagy valaki másnak lopták el a K: Or somebody dses moncy was p6nzét . s1olcn. J: Vai,,y Ann lopta el valakinek a pén- J: Or Ann s1ole smnebodys money . zét . ., Jó, jó, csak vicceltem. ·-·:~~,:: AII right, all rigb1, 1was only joking. M: Miért? S~k ember volt ott? M: Why? Wcre !here many people !here! A: Nem igazán, (Valójában nem.) De az előttünk álló férfi eh•eszMte a pénzét. Azt gondolta, ellopták. A: Not really. But the man in front of us lost his rnoney. He lhought it wa~ stolen. 132 --·- --. J: Így hál Mary is a lcgcgyszembb magyarár.allal jött elő Azért kellett sokar várni Ann-nek a

boltban, meri sok ember volt ott. J: So Mary carnc up with the sirnplest cxplanation. Ann had LO wait a long Lime in thc shop because therc were a lot of peoplc thcre. lJ3 K: Miért? Mil gondolt? Mit gondolhatott? K: Why/ What was she thinking? What could she have been thinking? J: Hát esetleg az 1íj iskolatársával randevúz-0tt. Azzal az új fiúval. ): Well, she might have had a date with hcr new schoolmate. With that new boy. K: Ezt nem mondod komolyan! - K: You cant be serious! M: Megtalálták a tolvajt? M: Did they lind the thief? A: Nem, végül a férfi megtalálta a pénzét. A: No, in the end the man found his money. M: Hol volt? M: Where was it? A: 11 was in his bag. A: A táskájában volt. suz.: Nem lehetsz komoly! J: Persze, hogy nem. J: Of course lm not. * * . J: Egy férfi elvesztette a pénztárcáját. És azt .gondolta mindjárt, hogy valaki ellopta J: A man lost his wallet. And be thought straight away Ihat somebody had stolen it. K:

Feltételezem, nagy jele;11etet csinált. K: I expect he madc a big scenc. J: It must have becn terribly J: Biztosan szörnyen zavaró volt! embamsing! J: Bz mindennek a teteje! - s1 sz.: Ez viszi cl a kétszersültet! Mikor a történet ilyen fordulatokat vesz - sz.sz: ezekkel a csasarokkal és fordulal()kkal a történetben -, minden amit tehetek, ,sak az, hogy iilök és bámulok. Semmi tolvaj, semmi lopás. K: A rendőrség is hiába - sz.sz: sem- J: That 1akes the biscuit! With all 1hese 1wists and turns in the story, all I can do is just sít and wondcr. No thief, no lheft. K: The police came for no reason as well. mi ok miau - jött ki. M: Ellopták? Mi történt aztán? A: J: M: StolenI What bappened then? Mindenkinek ott kellett maradnia és várni a rendőrséget. A: Everybody had to stay there and wait for the police. Megint a rendőrség! Úgy látszik. az egész nap ilyen volt J: The police again! lt seems Ihat the whole day was )ike this. flirst of all

Mary is wailiog for the police to comc, lhen her daughter. EióSlÖr Mary várja, hogy kijöjjön a rendórséi;, azlán meg a lánya. K: Szegény Ann! Rémes lehetett a rendőrségre várni. K: Poor Ann! lt musl have bcen terrible waiting lor lhe police. 134 * . * * J: Tálán a végén nem is jölt ki a rendőrség, hiszen az illető megt,lálta a pénzét. J: Perhaps the police didn t even come since the man found his money. K: Nem volt nagy ügy. A pénz a táskájában voll. K: lt was no big dcal. The money was in his wallet. ]: Ha én rendőr lennék, mondanék ennek a fickónak egy•két dolgot. J: If I were a policcman Id teli this fellow a thing or two. M: Így hát hosszú ideig vártál a semmiért. Milyen buta (dolog)! M: So you waited a long thne for nothing. How silly! A: És az izgalomban elfelejtetem venni csokoládét! A: And io the excitement I forgot to buy chocolate! 135 ~F C i :r M: Csokoládét? M: ChocolatcI A: Tgen, a legfontosabb

dolgot a listán. A: Y~s. the most important thing on the list. M: De hát én nem írtam csokoládét a listára. M: 1 didnt wrire chocolate on the A: De én igen. A: But J did. K: Ván annyi ideig a semm1én. K: She was waiung all 1ha1 ríme for no·hing. J: És a miau ni 0s1oba férfi miau olyan izga101t lett, hogy clfelcj1cue a lcgfonlo~abb dolgot. Íg} izgalm~ban clfelej1cue mcgvconi a csokoládét. J: And bccausc of 1lm stupid man she bccame so excitcd 1ha1 she forgo1 thc most importanr lhing. So u1 lr<-1 cxci1cmcm sbe forgot 10 buy tbc chocolatc. * K: Persze nrn i Maryt illeti. neki cgyál- • *. K: Bu1as far as Mary is concerncd it talán ntm volt fontos, hogy csokoládét ,·egyen. „Dc Ml én nem inam csokoladét n listára." wa.m 1 importan1 tor hcr 10 buy ch«:ola1c. „1 didnt wmc chocolate on thc list ,. J: 1 c3n understand thai t11e chocolatc wasn1 imf)(>rtan1 for Mary. K: Why no1? ): A nők ebben lorban nagyon künynycn dhíznak. Mnjd

mcgl,ilo<l ! 136 A Brown család The Brown family 1<f: Igen, nekem is tetszettek. D: That was a nice family. M: Yes, 1 liked them too. J: Amennyire én emlékszem, Brown úr volt :,z, akinek Mary l:>emászoll a hálószobájába, nemde? MII gondols1., mién? J: As far as I remembcr Mr Brown was thc one whosc btdroom Mary climbed into. wasn1 he? Why, do you lhink? K: Miért? Miért? K: Why/Why? 1): J: Poor Ann. Shc has almost as much baci luck as hc: d:td. J: Meri vigy.lLJ1i<1 kell a az ulak j!rn Part 16 list. J: Szegény Ann. Majdnem olyan peches, nunl a papáJ~. J: Meg .s tudom éneni, hogy Mary számira nem volt fontos a csokoládé K: Mién nem/ 16. rész l:krnuse shc has to watch hcr figlle. W001en gct fat vcry easily at this age You will see! Ez egy kedves család volt. Because she 100k bim for a burglar, thats why. Mert hctötónek hitte, azért. J: Ne olyan gyorsan! Nem éppen az1 a s1.cm kék inget viseile/ K: Gonosz képzeleted van! J: Hát

akkor miért? Marynek most is tetszik. J: No1 so fast! Wasn ·1 shc wearing lhai sexy blue shirt? K: You havc a wicked imagination! J: So why Mary likcs h1m now. M: A gyerekek nagyon barátságosak voltak. D: Nem voltak olyan barátságosak, mint Tom és Ann. M: The child ren were very friendly. M: Nos, udvariasabbak voltat. M: Weil they were morc polite, D: They werent as friendly as Tom and Ann . 137 J: Mary azt gondolja, a Brown gyerekek nagyon barátságosak é~ udvariasak. Szerintem volt (ebben) egy pici irigység. J: Mary tlünks lhe Brown chiklrcn are very friendly and polite. K: Miért lelt volna! K: Why would that have becnI J: Mer1 a szül.ők azt szeretnék, hogy az ő gyerekeik legyenek a legjobbak - sz.sz: az ó gyerekeiket szerelnék lenm a legjobbaknak. A mie ink is azl akarták, hogy mi nagyon jólneveltek legyünk - sz.sz: akartak minket jólnevelteknek lenni. J: Bccause parcnts would likc their own children 10 be the bcst. K: És sikcriilt nekik.

Uélig. Már amíg rólam besiélünk . K: And they succeeded. fülf. As long as wc are talking nhout I think there was a touch of envy thcrc. J: David izgatouan megkérdezi Maryt, láUa-c a szomszédék pingpong-asztalál. J: David excitedly asks Mary if she saw the neighbours • ping-pong tablc. K: Nem értem, Mary miért mondja a féijénck, hogy rosszabb, mint egy gyerek. K: 1 dont undel$tand why Mary tclls hcr husband thai he is worsc than 11 child. J: Mary is always <rriticizing her husband. K: To be honest l would hc pleased íf our neighbours had a ping-pong table. J: Espccíally- if they inviteo us 10 play! J: Mary folyton kriúzálja a fé:jét. K: Hogy őszinte legyek, én örülnék neOur parents wanted us broug)tt up as wel). 10 mc. J: But r don 1 want ro hcar a bad wor<l J: Dc t.nnrc és Tomra nem akarok egy ross1. szót sem hallani about Ann and Tom. K: David is védi a gyerekeit - sz.sz: feláll értük. ki. ha a S7„omszéduo:knak lenne egy

pingpong-asztala. be well- K: David stands up for hí~ children as well. J: Főleg, ha meghívnának bemüo:kct játszani! D: Miért? Te is kedveled a pingpongot, nemde? M: Ó, David, tudod, hogy nem err61 beszélek. K: Most kidcriil, hogy Mary i, kedveli D: Láttad a pingpong-asztalukat? Remélem, meghívnak bennünket pingpongozni (asztaliteniszt játstani). M: Ez jellemző rád! Rosszabb vagy, mint egy gyerek, David, D: Did you see their ping-pong table? I hupe they invite us to play table teimis. M: Thats typical of you! Youre worse than a child., Da"id a pingpongot. Csak ő nagyon udvarias és jól neveli. Nem szeretné zavarni a szomszédokat. J: Egyáltalán nem! Mi vml, ha a szomszédok szeretnék, ha egy lcicsit zavarnák őket - sz.sz: szeretnének zavarva lenni? K: Már megint a kék ingei akarod cm- D: Why? You likc tablc tennis too, dont you? M: Oh David, you koow Jm not talking about that. K: Now it turns out that Mary also 1ikes tabie lennis. But shc

is ve1y polite and we.11-brcd Shc wouldnt likc to bother the neighbours. J: Not at all! Whut if 1he oeighbours would likc to be dismrbed a li111e1 K: Are you going 10 go on about the bluc shirl again? legelni? 138 139 M: Lottit jól beszél angolul, ugye? M: Lottie spcaks good English, doesnt she? D: Igen, mikor jöit ide Németországból? D: Ye~, whcn did shc come here t·rom Gcrmany? M: Tizennégy évvel ezelőtt, nt hi- M: Fourlccn years ugo I think. szem. K: Lollie Mr Brown felesége. ugye? K: Louic is Mr Browns wífe, isn I she" J: lgcn. Angol férfi , német J: Yes. shc is English man, Gcrman woman. nő. K: Igen, . udom 1 K: Ycs. 1 know! Shc came here from Gcrmany fou11e~n ycars ago. Shc has t>een living herein England Némciországböl jött át 1ize1mégy éve. Tizennégy éve él ill, Angliában, é, mos1 nHgyon jól beszél angolul. for fourrecn ycan; and now :;hc spc«ks English vcry well. J: Tizennégy év alau megtanult angolul? E1. a Lonie

egy nyelvzseni! J: Shc lc.irned English in founccn ycars? Lonic is a languagc gcnius! /1(/w ír -t~rnS <~-r -fh;;;t /11a ,y //kei" T,ó161~ -fe--.,,,/s, t"oo D: A gyerekek bc~Zélnek németü l? D: Do thc children speak German? M: Igen, Lottie azt mondja, hogy ó M: Yes, Lottie says ~he speaks németül beszél odahaza. Gennan ~t home. D: Szerencsés gyerekek. D: Lucky children. K: Természetes, hogy a gyerekeik beszélnek némelül - sz.sz: gyermekeik szám,íra németíil beszélni l<: lt is nalurnl for their children to speak German. 140 Genmm is thcir mothcr 1onguc after all. ln lhe most lilcral meaning: thcir Vohaképp<:n a német a7. anyanyel vük A szó legswrosabb énelmében: az édcsan)jUk nyelve. J: Óriási szerencse a gyerekeknek, hogy kér nyelvtanár van a családban. mother ~ ,onguc. J: lt is a great picce of luck for the childrcn that lhcrc arc two language 1eachcrs in lhc family. 141 K: Miért? A magnel.ofont is bárrn ikor

elő lehel venni. a család része az is A magnetofon a modern idók kime- rúhetetlen nyelvtanára. K: Why> Thc tape-recorder can be brought out anytime, it is part of the !amily, too. The tape-recordcr is lhe incxhaustible language teacher of modern times. M: Segíthetnek Ann-nek a német házi feladatában. M: Tbey can help Ann with her German homework. D: Ez jellemző! D: Thats typical! K: Most már én sem értem ezt a K: I dont undellland Mary any more cither. Sho b~havcd like a weU-bred person before. She didnt wanl to bolhert the neighbours about playing table tennis. Mary!. Az előbb úgy visclkcdclt, mint egy jólnevelt személy. Nem akarta zavarni a szomszédokat pingpongozással. J: Most meg szeretné átküldeni a gyerekekel egy kis ingyen nyelvórára. J: Bul now she would likc to send lhe D: Beszéltél a mai reggeli dologról? D: Oid you talk ahoul this morning! M: Igen, Rubert nem volt mérges a rendőrség miatt. Nagyon kedves volt. Úgy gondolta,

mulatságos volt. M: Yes, Robert wasnt angry about the police. He was very nice. He thought it was funny. D: Én is mulatságosnak találnám, ha Lottie feljönne egy lélrán az én hálószobámba! D: 1 Now 1 arn beginning to underst~n,l. J: Most kezdem érteni. J: K: Itt is az ideje. J: Most végre fel fedeztem, hogy ezt a Browo urat Robertnak hívják. De fontosabbnak. tartom, anüt David mondott a csinos Lottie-ról. K: Its about time! J: Now I havc finally discovered 1ha1. Mr Bro,vn is called Robcrl. Ilul I attack much greater importance to whal David said about the goodlooking Lottie. childrcn over for a free language lesson. 142 I would find il funny too, if Lottie came up a ladder to my bedroom! 143 1 i 17. r6sz A parti Pari 17 előtt Before the party M: Ezt a ruhát nem hordhatod, Ann. M: You cant wear thai dress, Ann. A: Miért nem? A: Why not! M: Szörnyen fest. Túl rövid. M: H lóoks awful. lts too short. A: Rüvid? Nem rövid! A lába m

bosszú. A: Short? l t isnt short! My lcgs are long. K: Te érted, miért mt)lldja Mary, hogy Ann nem hordhatja e1.1 a ruhát? K: D,>you understand why Mary says that Ann can! wcar thai dress? J: Megmagyarázza indokait. Azt gondolja, hogy !úl rövid, 6, s7,ömyen fest! J: Shc expfains her rcasons. Shc 1hi11ks it L~ 100 shon and l<x)kS awful! K: Nem mdom megérteni Mary!. Miszcn Anglia a minisz.oknya otthona K: 1 éan t understand Mary. England is the homc of rhe miniskirt. . * J: Nekem van egy érzésem, hogy Maiy féltékeny, mert már nem horcihat miniszoknyákaL J: l have a feeling thal Mary is jealous bccause she can1 wcar minisk.irts anymore. K: Mié:t nem hordhatja őke1? K: Why can1 shc wcar lhem? J: Ugyan, hagy jad! Egy kétgyermekes anya! J: Come off it 1 K: Hát itt tévedsz. Biztosan nagyon csinos. K: You arc wrong there. Shc must be very prctly. J: Mién gondolod úgy? J: Why do yt>u 1hi11k so? A mothcr with lwo children! 144 /YJother .Qnq

ol6ft1f"Af er wi// ft>~n t>e -fcil/rnt e"-ll w:tn e.ach other, K: Csak úgy érzem. K: 1just fecl i1. J: Mindenesetre Ann okosan viss7,aválaszol. J: Ann ccrtainly gives a clcvcr reply. K: Nagyon ügyes válasz, hogy nem a szoknya rövid, hanem a lába hosszú, K: 1t s a vcry clever answer Ihat thc skirt isn · t short but her lcgs are Iong. ]: Jó válasz. Tényleg nem rossz. J: Good answer. Not bad anyway. J: Öregszel, Kiuy! Úgy látszik már elfclcjtcllcd S7-R: elfelejteni látszol - , milyenek a tizennégy éves leáryok. J: You aro gelling old. Kitty! You sccm 10 have forgotter. what fourtccn-ycar-old girls are Iíkc. * • • * K: Miért? Mii kellene tudnom róluk? K: Why? What should I know about them! J: Hogy mit kellene tudnod r61uk.? llidd el, hogy m•ár ók is cl ak,llják tekerni a lérliak fejét. J: What should you know about thcm? Bclicvc mc, they already want 10 lurn mcn s hcads. M: Ne l~gy ostoba. Vedd fel a kók ruhádat. M:

O,int be silly. Wear your blue dress. K: Eltekerni a férfiak fejét! Mi indít rá, hogy úgy gondold? K: Turn mens hcads1 What makes you think so? A: Soha! A: Never! J: Kítty! .1 : Kiuy! Dont you rcmember/ Thc hair-washing. 111c ncw boy in the. cl~ss ,mtl now this -fighl ovcr 1he miniskin . M: Mi a baj (mi a rossz) vele? M: Whats wrong with it? A: Nem érzem jól magam benne. (Nem vagyok boldog benne.) És nem tudok táncolni benne. A: Tm not happy in it. J: Mici:oda nevetséges egy helyzet. Érted, miért nem akarja Ann hordani a kék ruhát? J: What a ridkulous statc of affairs. Do you understanc.l why Ann doesn t want to wcar the bluc dre,~s·1 And l c.an1 dance in it K: Persze, hogy értem. Azt mondja, hogy abban nem boldog, és nem tud láncolni benne. *~ !lát nem emlékszel? A hajmosás. A1. új fiú az osztályban, most meg a harc a miniruháért . K: Ol course I t.lo Shc says she is not happy in i1 and shc e.un ·1 dancc in it * * J: Csak mutogatni

akarja a szexis Iábait! J: Shc jusl wants 10 show off her sexy legs! K: Ugyan! Mir6i beszélsz! Ano még c-sak liicnoégy éves! K: Comc on! What are you lalldng aboul? Ann i., only fourtcen years old! 146 M: Az a legszebb ruhád. Olyan csinos. M: 1t s your nicest dress. lts so pretty. A: Miért nem hordod te, ha annyira tetszik neked? A: Why don t you wear it if you like il so much! J: Hoppá! Figyeld csak! A mama és a lánya mindjárt öss1.eves1ik J: Ho-ho! Listcn! Mother and daughtcr will soon be falling our with cach 01I1er. K: Ann tényleg szemtelen! K: Ann is rcally chceky! Why doesnI hcr mother wear the blue dress if she !ikes it so much? Miért nem hordja a mamája a kék ruhát, ha annyira tctsiik neki! * * 147 J: Te nem vi1atkoz1ál ilyen dologról a mamáddal? J: Didn ·1 you argue about this son of th:ng with your motherI J: Igazad van. K: Vila!koztam, csak fordítva. Azén szidott, mert felvettem az ó holmij ai!. Különben is, lehe1, hogy Marynek

, igaz;t van, és 1fayleg a kék ruha a szebb. K: I did but the 01her way around. Sl:e told mc off bccause I wore her ember> clo1h0-s. Anyway, Mary might be right and thc bluc dress rcally is nicer. M: David come and help me! What do you think ab out Ann s drcss? D: Azt gondolom, hogy Ann bármi- D: I think Ann looks lovely in ben szép. Whal kind of answer CJll you give to 1ha1 You can eithcr say its great or its awful. Eithcr way somebody will be offcnded. Milyen választ tud erre adni az Vagy azt mondhatja az ember, hogy remek. vagy azt, hogy pocsék Valaki mindenképpen megsértődik. K: Nos, azt hiszem, egy férjnek ugyanaz.t kell gondolnia és mondania M: David, gyere és segits nekem! Mit gondolsz Ann ruhájáról? You are righl. J: amit ll [eleség gondol és mond, nemde? K: Weil, J belicvc a husbami should lhink and say thc same as his wife lhinks and says, shouldn t hc? J: Lát(hat)om, érdekes fogalmaid vannak a demokráciáról. J: 1 can see you have

intcr~sting idcas aboul democracy. M: David, én segítséget kértem tciled. M: David. I asked you for help D: Nos, segítséget adtam neked. Úgy gondolom, Ann siépen fest, D: Weil, 1 gave you help. l think Ann looks lo"ely. A: S tudod, mama: a papának min- A: And you know, Mum: Dads always right. anything. J: Látoo? Hallgatsz ide? Hallot1ad? Dav:d elvágta a gordiuszi csomói. Ami őt illeti, neki Ann bármiben szép. J: You sec? Are you listening? Did you hcar úiat? David cu1 lhe Gordian knot. As far as hc is coocerned, Ann looks lovcly in anylhing. K: Ez csak a féríi szolidari1is. Dav:d bármit mond vagy mondotl volna, te egyetértenél vele. K: Thats just male solidarity. J: Már megín1 1úlzol! J: You arc cxaggeratíng again! K: Apropó, nem voll egy nagyon jó ÖL· 1cc megkérdezni Davidc1, mit !!,OII· dol Ann rubáj~ról. K: By 1hc way, it wasot a very good itka 1t1 ask David whm he 1lúnks aboul Anns dress. Whatcver Dav id says or would havc

said, you would agree with. * ,;- * 148 dig igaza van. or coursc Ann is happy now. J: Ann persze most bold()g. És (hát) nem okos! ! Azonnal azt mondja, hogy .a papának mindig igaza van J: K: Dc lehet, hogy Marynek is. K: Bul Mary might be right as wdl. J: Ó, ne! Egy lány csak akkor né7. ki jól, ha boldog a ruhájában. J: Oh, no! And isnt she clcvcr•? Shc says straight away Ihat Dad is always righ1. A girl will only look good if she is happy with hcr dress, 149 18. rész Part 18 Tom lombháza foms tree house M: Ó, helló, Tom. Kellemes déluliinod 1·olt? M: Oh, hello, Tom. T: Igen, nagyszerű volt. Egy lombházat csináltunk. T: Yes, it was grcat. We made a tree housc. M: Egy lombházat? M: A tree house? Thats interesting. K: Úgy érted, egyfajta madárfészek? Sohasem láttam még semmi ilyet Komolyan, irigylem Tomot a madíi.rfészkéért K: You mcan a kind of bird : ncst? J: Éo me.g egy k icsi1 aggódom J: Tm a little concerned. You know

a bird can fly up 10 the ncst bul lirlle boys canL Ily. Tudod egy madár !el tud repülni a fészekbe, dc kisfiúk nem tudnak repüln.i Did you havc a nice afternoon? Ez érdekes. J: Látod, Tom a1, én barátom, Nincsenek problémái miniswknyák• kal vagy kék (Uhákkal . Épít magának egy lombházat, és J: Tom is my frieml, you see. He has no problcms with miniskirts or bluc dresses . He builds himsetf a tree housc and lhals that. kész. K: Mi? Mit építcll Tom? K: Whm? What djd Tom build! J: Nem hallottad? Elmondta neked. Egy lombh.ízat csináltak J: Didn t you hcar? He told you. Thcy made a trce housc. Ive never sccn anytlúng Jike that. Scriously. J envy Tom his birds ncst. M: Segített Péter papája? M: Did Pcter s father hclp? T: Nem, nem volt siükségünk semmi segítségre. T: No, WC didnt need any help. M: Mennyi idóbc fellelt megcsinálni? M: How long did it takc to make? T: Körülbelül négy órába. T: About four hours, M: Wherc did Yl.m

make it/ M: Hol csináltátok? T: Péter kertjében, az almafán, K: igy hát igazunk vo!L T: ln thc apple tree in Peters garclen. K: So we werc righ1. The boys rcally díd make the trcc house in thc lree. A lomhhá:i.;11 tényleg a fán ~sinál1ák a fiúk. K: Jó, j6, fül értem. K: Ali right, all right. 1 understand thaL J: Akkor mit nem értesz? J: Then what don t you understand? K: A leghalványabb sejtelmc,n sinc.,, K: 1 ha~eu t th,;; fain1i;;s1 idea what a mi egy lombház. J: Na majd én megmagyarázom neked. Öö . fogalmam sincs róla! Aligha11em e:gy ház a lombok között lret housc is. J: Then fII explain it 10 you. Er . 1 havcn t gol a duc! Its probably a house in the trees. 150 J: Mary viszont nem valami okos. ugye! Megkérdi: .,Hol csim11átok?" J: Bul Mary is nol being very clcvcr, is she? Shc asks: "Wherc did you make il!" K: Persze, hogy a fán . K: * az almafa! * )jl J: Mit gondolsz, milyen magas lehetett ln the tree, of

wurs~. J: How tall do you think the appJe trcc could be? 151 Jól cl tudom képzelni, hány almát cuck a fiúk! Minden amit tenniük kellett, az volt, hogy kinyúljanak érte az ablakon. I can just irnagine bow many apples lhe boys had! Ali they had to do was to reach 0111 of the window. K: Remélem, az tll.mák érellek vallak! K: 1 hope the apples were ripcl J: Milyen okos fiúk! Még segítségre sem volt szükségük. J: What clever boys! They didn 1 even need any help. * *~ J: ldchallgas~ Négy órát dolgoztak rajta. * J: Lis1en1 Thcy spcnl four bours wurking on it. K: Jó munka. És akkor mi van? K: Good work. Su whar? J: A papa nem is lehetell ouhon. J: The falher couldnt have been at home. Otherwise he would have noliced Különben ennyi idő alau észrevette ,olnu, mit c-,inálnak a fiúk. 1 1 1 wbnt thc boys wcrc doing at thc lime. K: Ha nem volt otthon, nem is scgíthetW. J: De a legfontosabb dolog az, hogy nem tudta leállítani őket. K: 11 he

wasnt at home he couldnt help tiiem. 1 J: But the most important thing is ihat hc couldn ·1 stop them eitner. 1 1 M: Nagy fa? M: Is it a big tree? T: Igen, nagyobb, mint a mi házunk! T : Yes, it s bigger than our house! M: Biztos vagy benne? T: Nos hát, egy kicsit kisebb. De nagyobb, mi.nl a mi almafánk M: Arc you sure? M: Nehéz volt? T: Weil, a bit smaller. But its bigger than our apple tree. M: Was it diNícult? 152 1 e~t,;-;f :>éinolwich a/tié> tree/ ,31 trJ ó/1) ·•r4h"5~{f, oid~• pi1P.:~, i! w T: Igen, ai volt. És csináltunk egy ~ T: Ycs it "as. And we madc a door and window in ít too. I \ish you could see it sometime. ajtót és ablakot is bele. Bár~ k láthatnád egyszer. J: Irigylem Tomot! Szendvicset enni egy almafán! Nagyon romantikus. 1(: És J: Ú.~ hangiik hoiY egy jó nagy al- J: ll sounds like a very big n.pplc trcc mafa. Hallouad. nemde? Nagyobb. mint Tomék hwi Persze tudnunk kell, mekkora a Hill család

háza. *• • You hcar<I, didnt you·> Bigser than Tom s house. Of coursc we nccd to know how big the Hill familys housc i~. * K: Egy almafa nem lehetett olyan n:1gy. K: An applc trec couldn l be lhat big. Nem gondolnám, hogy Tom valaha is látolt ilyen nagy fát; túloz egy ki• csit De azén nem lchcteu olyan kicsi, ha ajtót és ablakot csmálta k. bele J: Szeretnék egy ilyen lombházal 1 doot tlunk Ihat Tom has cvcr seen Ihat big an applc 1ree: hc is exaggcrating a lilllc. Ilut it couldn t be thai small if they madc a door and a window in it. J: r d like to have a trcc hou.<c lik: thm. 1 wculd look ou1 ol thc wmdow, eat applts and talk to thc birds. Kinéznék az ablakon, almákat cnném. és beszélgetnék a madarakkal T: El tudn jönni holnap ebéd előtt! M: Majd meglátjuk. Éhes vagy, Tom! Szeretnél ,·alamit enni ? T: Nem, kösiönéirn, mama. Szend,icseket csináltunk. A lombházunkban ettük meg ballo!lad? A syereke k csinihá l: a szcn1vicse-

k.el is! J: Hát persze: Péter szülei nem voltak otthon. K: Szép kis mcglepeté-sben leszrésiük, ha visi.,ajönnek! J: Miért? K: Hallou:id. Valahánysz.or fiúk csinálnak szendvicset, utána még a falak is csupa lekvárba vannak burkolva. J: 1 cnvy Tom! Eating a sandwich in an apple trec! Very mmantic. K: And did you hear? The children madc the sa.1dwiches, too! J: WeU of course: Peters parcnts wcrent at homc. K: Thcy will get -a nice surprise whcn they get bacld J: Why? )(: You heard. Whenevcr boys makc sandwiches even thc walls arc covcred in jam. T: Can you comc tomorrow bcfore luncb? M: WeII sec. Are you hunitry, Tom? Would you likc someth ing 10 cal/ T: No, thanks, Mum. We ma dc sandwiches. We atc them in our tree house, óket, 154 155 19. rész Part 19 A parti The party A: Nagyon késő van? Nem hordom éppen az órámat. (Nincs rajtam az órám.) A: Is it very latc? l m not wcaring my watch. D: Nem, jó idóbcn vagy. D: No, youre in good time. A:

Hála istennek! Egy kicsit aggódtam. A: Thank Goodncss. l "·as a bit worr ied. D: Élvezted a partii ? D: Did you enjoy lhe party? A: Igen, nagyszerű volt. Oly sokat táncoltam. A: Yes, il was grcat! l danced so much. J: Ann JÓ lcislány. J: Ano is a good girl. Haza;öu jó időben a partiról. Shc go! hcnne in good time from thc party. K: Pedig, nem is tudhatta, h(>gy hány óra van, (ahogy) hallouam. Nem viselre az óráját. K: Evcn though she couldnt rell what J: Tudatában volt, mikor kell hazajön- J: She was aware whac ri•me shc had 10 comc home. timc it was, 1 heard. She wasn 1 we, ing her watch, nie. K: Mégis egy kicsit aggódott, hogy késő van - sz.sz: késő volt * J: *. (Szóval) egy Jú(;l;it aggó<lon, de K: She was still a bit worried lhat it was lalc. J: Shc was worrying a little bit bul not uzérc nem nagyon. K: Pcrs~. hiszen a parti fantasztikus volt. thal mucll. K: Of ,;nurse, bc;;ausc .the parry was fantastic. 156 }:

Naná! Dc mé!l mennyire - sz.sz: Ezt újra mondhatod! Az! hisz.em, erre a partira mindenki sokáig fog emlékezni. J: You bet You can say ihat again! 1 tliínk everybody will remember Lha1 party for a long time. * J: lláL, 1udtam, hogy Ann hos,zú 1:ának hat,ísa lesz. Az az új srác eljön. Már cl is ígérke2.et1, hogy meglá!ogatja őket - szsz: menni és látni őket. * ~ K: Mesélte Ann, hogy sokat táncolt. K: Ann said she danced a lot. J: A kaja is biztosan nagyszerű v<)ll. J: The grub must have been great as well. But I dont suppose Ann noticed. Bár nem feltételezem, hogy Ann észrevette. J: Weil, l knew Anns long legs would have an cffecl. Thal new guy is coming round. Hc has alrcady promised lO go and sec 1hem. "Yes, hc s coming here :iext weckcnd." ,,Igen. idejön majd a jöv6 hé! végén" K: Ann biztosa.n meghívta K: Ann must have invitcd him. $* * K: But why only next wcckend! K: Miért gondolod úgy? - sz.sz: Mi teszi, hogy

ezt gondolod? K: What makcs you think that? K: Dc mién c.sak a jövő hétvégfo/ Janc-nel kés1.iil atldig szórakowi járni? J: Bizonyára nem látott mást, csak az J: She probably only had eyes for thc J: A7, rendben van. Csak hadd járjon J: Thats OK. Let hím go K: Rémes vagy. Mién volna a1 rendben? K: You arc horriblc. J: Azért, mert az alall n egy hét alau níjön, hogy Jane csinos, dc nehéz felfogású. J: D: D: Ncxt weekend? új fiúi - sz.sz: csak az új fiú számára volt szeme new boy. K: Már megint gonüs1.kodó vagy! K: Youre being cany, again! J: Ó, ugyan már! J: Oh,comcon! 1m only thinking logically. Csak logikusan gondolkozom. D: Kh•el táncoltál? A: Minden barátommal. D: Who did you dance with? A: Ali my friends. D: És a1, új fi úval? Táncoltál vele? D: And the new boy? Did you dance with him? A: Ó, igen. A: Uh yes. He danccs very well. Nagyon jól táncol. D: Látni fogj uk majd egy~zer? D: Are we going to see hím

sometime? A: Igen, idejön majd a jövő hétvégén. A: Yes, hes coming here ncxt weekcnd. 158 A jövő hétvégén? Talán tudunk tenis:lezni. A: ó, nem, papa, egy filmet készü- Is he going out with Janc until then? Why would that be OK> Perhaps wc can play tcnnis. A: Oh no, Dad, were going to see a fil m. liink megnézni. D: A: D: Bccause during thal week hc will realisc Jane is pretty bul dim. Így hát semmi izgalmas nem törtém a parlin7 D: So, nothing exciting happcned at Valójában nem. A: Not really. D: What docs that mean? A: We only broke a window. E1; mit j elent? A: Csak egy ablakot törtünk be. thc µarty/ 159 J: Hallouad ezt? Mike már programot is szervezett Elmennek megnézni egy filmet. J: Did you hear Ihat? Mike has already arranged to go out and do somcthing wilh Ann. They m·c going 10 sec a film. K: Pedig David inkább leniszmeccset s1.crctJe játszani Mike-kal K: F.ven 1ho11gh David would prefor to have a game of tcnnis with

Mike. J: Micsoda ostoba ötlet! J: What a stupid idea! K: Miért) David Maryvel, Ann meg Mikc-kal. Micsocla vegyespáros! K: Why? David with Mary, Ann with Mike. What a rnixed doubles! J: Moziba menni sokkal jobb öllel. J: Gobg to thc cinema is a much Ann-nel. bc11er idea! They can cuddle up 10 cach olhcr and lalk about the parly. Öm.ebújhatnak, é, bcszélge1hc1nck a partiról. D: Betörtetek egy ablakot? D: You broke a window? A: Igen, szörnytí hideg volt. A: Yes, it was awfully cold. D: Nem fe törted be, ugye? D: You didnt break it, did you? A: Nem, Jane volt az. Kézenállást csinált és .• A: No, it was Jane. Shc was doing a handstand and D: Kézenállt? Nem a lábával törte be az ablakot, ugye? D: A handstand ? A: De igen, papa, azzal. A: Yes, Dad, she did. K: Na, ebhez szó.lj ! K: Whm abouc Lhat! J: Nos, tényleg gondoltam, hogy Jane J: Wcll, 1 did think thac Jane was preuy but stupid. csinos, dc bu ta. Doing a handstand ín the drawing

Kézenállást csinálni a nappaliban! room! K: Talán imponálni akart Mike-nak. K: Shc might have wanlcd 10 impress Mike. J: Mióta egy ötlet volt! Hallonad. David nem tudott hi nni a fülének, mikor meghallotta. J: h was an idio!ic iden! You hearcl. David couldn ·1 bclicve his ears when hc hcard it. •* * K: Valóban, ijedten kérdezte: .,Nem a lábával cöne be a;: ablakot, ugye?" Biztos, hogy már ismene Janc-l. K: Yes, he asked ín alarm: "She didot brcak the window with her foot, did she?" He must have known Jane alrcady. J: Idefigyelj, még ha farmer volt rajta, oké, kézcnállhat. De kéicnállni szoknyát vi<clvr.! J: Lis1en, iJ shc was wearing jcans its okay, shc can do a handstand. But doing a handstand wcaring a skirl! Tbat rcally would be a sighl! Ez lenne ám a lát váuyosság! K: De aztán mindenkinek elrontotta a szórakozását, mert a szoba kjhűlt. K: But rhcn shc spoiled everybodys fon bccausc 1hc room got cold. J: Persze

ennek is megvolt a jó oldala. J: Of coursc it also had its good sidc. K: Micsoda! K: J: Ann időben ha1.aér1 J: Ann gol homc in time. She didnt break the window with her foot, did she? 160 What/ 161 20. rész Part 20 Problémák Problems M: Mit gondols1. erről a fiúról, Míkeról? Hallom, Ann táncolt vele a partin. M: Wh~t do you think ·of this b11y Mike? 1 hcar Ann danced with hím at thc party. D: Sok-sok barátjával láncolt. D: Shc danced wilh lots 11f hcr fricnds. M: Igen, ce tudod. mire gondolok Mindig róla be~"l.él M: Yes, but you know what I mean. Shes always talkiog abou t him. D: Nemsokára idejön. 0: Hes coming here soon. So you can mcet hím. Így megismerkedhetsz vele. K: Ne oly gyorsan! Mary aggódik Ann miatt. K: Not so füst! ]: David nem annyira. J: Dav1d isnt so much. K: Ó, David . néha biztosan azt is elfelejrer:é, hogy van egy lánya is K: Oh, David . hc would prohably Mary is worrícd about Ann. forgel Ihat

hc even has a daughter somelimcs. BUL Marys worrics are justifie<l. Mary aggodalmai viszont jogosak. J: Bz azért van, mert emlékszik rá, milyen voll ó tizennégy éves korában, fehérel~zem. J: Thats bccausc she remembcrs wha1 she was likc al 1he age of fourtccn, I expcct. K: lg;mín ki~llhalat lan vagy! - sz.sz: K: You re:dly arc 1he end! Tényleg á vég vagy! * K: Miért bántod miudig azt a szegény Maryt? *~ K: Why h;ivc you got ir in for poor Mary all thc time! 162 afr~íc;/ th~t A-nn /n love. J: Csak azért, mert látom, hrigy az téged bosstam. J: Onl) becausc I can see i! annoys K: Vigyen el az ördög! - s~s·z.: Menj, és ugorjál le egy szikláról! Nem éned? Mary fél, hogy Ann szerelmes. K: Go and jump orr a cliff you. Don I you un<lcrsland! Mary is afraicl Ihat Ann is in love. 163 Merthogy Mike-ról beszél örökké. Bccause she talks about Mike all thc time. J: Ha szerelmes, hát szerelmes. Ez utoljára Rómeó és Júliánál voll

tragédia. J: Jf she is in lovc then she is in love. Thc last time il was a tragedy was for Romtö and Ju liet. * . . * K: Nos, gondold (csak) meg! Ann még csak tizennégy éves! K: Well, think about it 1 J: És te nem voltál szerelmes tizennégy évesen? ): K: Ó, pcrs7,e hogy voltam. Méghor.zá fülig Egy magas, szemüveges, nagyon okos férfiba. A matektanárómba. Most már négy unokája van. K: Ycs, of coursc I was. 1lead over heels. With a tall, very dcver man with glasses. He "as my maths t.eachcr He h3s got four gr~ndchiltlrc.n now J: Egek! BiZlOS, hogy nem a tieid/ J: My God! Not yours, surcly? K: Hülye! K ldiol Ann is only fourlccn years old! And wcrcn t you in lovc at lourtCJ;n1 M: Idej ön? MikQrI M: Coming here? When? D: Ann meghívta, hogy jöjjön cl szombat.on D: Ann invited him to come Qn M: Szombaton? Nem értem. Miért nem mondta el nekem? D: Ágyban voltál, mikor hazajött. 16-4 h~ :t-.1axy K: Do you think it will be a good thing

if Mary gets to knOV Mi.ke) megismeri Mike-ot? J: Persze. Persze, hogy jó dolog lenne R,í fog jönni, hogy Mike egy barálságos és udvarias srác. K: Remélem, hogy Ann okosan válasz• toll - sz.sz: okos választást csináll Majd Mary is meg fogja lálni. Szombaton megismcrkcdhel vele. J: Sure. Of coursc itd be a good thing Shc will find out thal Mike is a fricndly and polirc guy. K: l hopc Ann ha;·made a scnsible cboicc. Then Mary will see thm loo. She will be ablc meel hím on Saturday. * . * J: Ezt értem. De hogyhogy Mai-y nem ludrn? J: 1 understand that. But how come Mary uidn t know! K: Nem haUgauál ide. Különben tudná"d. Ágyban volt, amikor Ann hazajött. K : You wcrenl listening. 01hr.rwi,,: ynu would knnw She was in bed when Ann camc homc. J: Ajaj! J: Oh dear! Then shc docsnI know abo.ut thc broken window either. Thai will be a surprise! Akkor még a betört ablakról sem tud. A7. lesz (csak) egy meglepetés! M: On Saturday? I dont

understand. Why didnt she teli me! K: Gondolom jobb is, ha nem jön rá még. Bár szerencsére nem Ano törte be az ablakot. K: 1 think ils bctter if she doesn t find out ye1. Bul luckily il wasn t A.nn who brokc Lhc window. D: You were in bcd when she came homc. Thcy wanl to go to a film together. J: "És nem is Mike. Különben Mary úgy kido.bná, hogy a lába sem érné a földel - sz.sz: clkiildené csomagolni. J: Aod it wasn( Mike eí1hcr. Othcrwise Mary would send him packing. Saturday. Egy filmre·akarnak együtt elmenni. K: Szerinted j6 dolog lesz, 165 M: Remélem, nem lesznek késón itthon. M: I hope they won t be back late. D: Biztos vagyok, hogy a fiú haza fog sétálni vele. 0: lm surc heIJ walk h ome with her. M: T úl fiatal ahhoz, hogy barátja le• M: Shes too youug lu hav~ a boyfricnd, gyen. Csak tizennégy évei;. 1): Shes only fourteen . Ugyan, Mary, változtak az idlík. Ann sok barátnőjének D: Cornc on, Mary, times have ehanged.

A lot of Anns friends have boyfriends. van barát- ja. J: lvtint Ann és Mike szc,cm:,éjc! J: Likc Ann and Mikcs luci.<! (telefoncsengés) (thc phone is ringing) M: Hcll(1. Helló, Mike Sajnálom, nincs itthon. Hallom, látni fogunk tég~d a hétvégén. Rendben. Oké Goodbye M: Helló. Hello, Mike Pm sorry, shes not at homc. T hcar were going to see you at the weekend. Rigbt. Okay Goodbyc J: Na hited, te öreg maratl i! J: Thcrc you are, you old stkk-in-themud! J: Gondol()d, hogy Ann túl fiatal ahhoz, hogy barátja legyen! J: Do you tlúnk Ann is too young !o K: Hál Nem is mdom, mit mondjak. K: Weil, 1 don t know what to say. Nem hallod, milyen baráts.ígos J: A legröbb lánynak van m~r barátja. J: Most or thc other girls illrcady have Mary Mili:.e-kal/ have a boyfricnd? bpyfliends. 13111 1here are somc things which donl <.:hangé Dc azért vannak némely tlolgok, melyek nem változnak. Cunl you bear how fricn<lly Máry is lO Mike? K: Miért ne

lenne barátságos) J: Az oroszláns--Lelídítő is barátságos ai oros1.lánokhm: K: Why wou ldn1 she be frieodly? K: Az természetesen jó egy fiúnak, hogy elkíséri Annt a mozibtt. K: Of coursc: it is good for ·a boy 10 J: Kii!önösen, ha észreveszi, hogy milycn szép hosszú lába van! J: Es~ciaUy if hc no!lces what nice long leg~ shc h as. K: Nézd, az jó, egy anyának megismerni a gyerekei barátait. K: Look, il s good lor a mother 10 get to know hcr childrcn s friends. K: Hosszú vagy nem hosszú, egy tiwnnégy éves lány még tényleg tói fiatal. 8zt én szilárdan hiszem. K: Long or not, a fourteen-ye,u·-otd girl is really too young. l firmly hel ieve ihat. J: Dc a:l nem volna nagyon kedves. ha örökké a nyaku.kon kezdene ülni J: But iL wouldn t be vcry nit:e if she slaned hanging aroun<l them all the * * walk Ann w the cinC!l)a. J: Konzer~atív vagy! Ballhat:ad Davidet is azt mondani: ,.Ugyan, Mary, megváhm:~Ak az, id6kT J: You are

conservalivc! You cou!d hcar, Davi<l say, too: "Come on, Mary, timcs have changed." K: Változtólk a1. idők K: Times havc.changed lt s tme, lhcy have. Az. igaz, változtak 166 J: Thc lion-rnmer is friendly with thc lions, too. time !rom now on. K: Azt nem is kell. Ann rendes lány. Szereti a s1.iileit, és bi:Gtos v3gyok, hogy mindent elmesél majd nekik. J: Úú I Mike kedvéért én a·1,t remélem , hogy mégsem montl cl nekik min- K: S!ie <loesnt havc m. Ann is a g.ood g:irl She loves ber parcnls aud lm sure she will teli thcm evcrything. J: lluh! For Mikes sake r hope she doesn t tel1 thcm cvcrylhingl dent 161