Nyelvtanulás | Magyar » Gyakorlati szövegtípusok

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 9 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:650

Feltöltve:2007. április 04.

Méret:141 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Kérvény TARTALOM 1. A kérvény a hivatalos levelek egyik típusa A kérvényben valamilyen kéréssel igénnyel fordulunk a címzetthez, aki lehet egy személy, de egy intézmény is. 2. A kérvény elején tisztázni kell a kérvény megírásának okát és körüményeit. 3. A kérvény tárgyát (kérés) követően a kérés megokolása következik. 4. A kérvény végén érdemes még egyszer visszatérni az eredeti kéréshez, ezzel is hangsúlyozva annak fontosságát. FORMA 5. A kérvény szövegének stílusa a hivatalos stílusréteg elemeit hordozza. (tárgyilagosság, pontosság, adatok, személytelenség, stb.) 6. A kérvények bal felső sarkába kerül a címzett neve, titulusa, címe. 7. A kérvény jobb felső sarkában szerepel rendszerint a kérvény írójának neve, esetleg címe. 8. A címzett adatai alatt néhány sorral a kérvény tárgyát találjuk. ("Tárgy:") 9. A kérvény megszólítással kezdjük Ez lehet személyre szóló (pl. Kedves

Tóth Úr vagy Kedves Asszonyom, Tisztelt Igazgatónő.), de megszólíthatunk egy intézményt is. 10. A levél szövegét bekezdésekre tördeljük, a bekezdések között mindig kihagyunk egy üres sort az áttekinthetőség kedvéért. 11. A levél végén záró formula következik Ebben utalhatunk a teljesítéshez vagy kedvező elbíráláshoz fűződő reményünkre. 12. A levelet jobb oldalon írjuk alá, lent, a záró formula alatt, majd legalul a bal oldalra kerül a hely és a dátum. Egy kérvény kollégiumi felvétel ügyében Példa Néhány hivatalos levél A hivatalos levél szabványformája Feladat 1. Írj kérvényt az iskola igazgatójának fakultációváltás ügyében! 2. Írj kérvényt a polgármesternek egy városi diákrendezvény megszervezésének ügyében! 3. Írj kérvényt az egyetemre évhalasztás kérésének ügyében! Ellenőrizd le! 1. Ügyeltél a kérvény formai sajátosságaira? 2. Bekezdésekre tagoltad szöveged, és kihagytál

1-1 sort a bekezdések között? 3. Ügyeltél a szabatos megszólításra? Vitaindító TARTALOM 1. A vitaindító egy adott probléma, problémakör, kérdés felvezetésére szolgál. 2. A vitaindító az adott probléma által felvetett kérdéseket hordozza. 3. A vitaindító elején rendszerint egy általános bevezetővel találkozunk, ami a problémát vezeti fel. Fontos azonban, hogy ez a felvezetés a probléma szempontjából ne induljon túlságosan messziről ("Ádámtól és Évától"). 4. A vitaindítóban felvetett kérdések segítségével bemutathatjuk mindkét vitatott oldal néhány lehetséges érvét. 5. A vitaindítónak nem feladata a probléma megoldása: a szöveget a végén nyitva kell hagynunk: a vitaindító írója - rendszerint - válaszokat vár felvetéseire. FORMA 6. A vitaindító bevezetése általánosítja a problémát 7. A szövegben a vitatott oldalakat vezetjük fel rendszerint kérdéssor felvetésével. 8. A szövegben

elhangozhatnak érvek direkt kijelentésekben vagy indirekt módon kérdésekbe foglalva. 9. A jó vitaindító nem foglal állást egyik oldal mellett vagy ellen sem. Példa Feladat Zalán Tibor vitaindítója a média ártalmairól Példák vitakérdésekre 1. Írj vitaindítót a következő ítélethez: "Az olvasás szerepét századunkban a (mozgó)képi kultúra veszi át"! 2. Írj vitaindítót a következő ítélethez: "A házasság már elavult intézmény a XXI. században"! 3. Írj vitaindítót a következő ítélethez: "A televíziónézés agresszívvé teszi a gyerekeket"! Ellenőrizd le! 1. Felvonultattál a vitaindítóban érveket ée ellenérveket? 2. Ugye nem foglaltál állást egyik érvsor mellett sem?! 3. Tartalmi és formai szempontból is nyitva hagytad a vitaindítód végét? Körlevél TARTALOM 1. Célja lehet: - tájékoztatás, közlés - figyelemfelkeltés (hirdetés) 2. Sajátossága: több címzett kapja meg

ugyanazt a levelet. 3. Szerepeljenek benne pontos adatok pl határidő, jelentkezés módja! 4. Közérthetően ismertessük a levél megírásának okát és célját! FORMA 5. Használjunk általános megszólítást a levél elején! 6. Hivatalos vagy társalgási stílusban íródjon a levél! 7. Legyünk következetesek a választott nyelvi regiszterben! 8. Használhatunk e-mail-re jellemző emotikumokat! pl. :) 9. Megengedettek az e-mail nyelvhasználatára jellemző elemek pl. idegen szavak magyaros írásmódja (pl. ímél), idegennyelvi szavak gyakori használata. 10. Használj elköszönő formulát! Hogyan készítsünk körlevelet? - Microsoft Példa Egy speciális körlevél: a lánclevél Érettségi körlevél (2005) Feladat 1. Írj körlevelet barátaidnak, melyben induló honlapodról tájékoztatod őket! 2. Írj körlevelet iskolád tanárainak, invitáld meg őket a diákok által szervezett "Ki mit tud?"-ra! 3. Írj körlevelet, melyben egy

induló diákújságról tájékozatod barátaidat, ismerőseidet! A levélben diákújságírók jelentkezését és cikkét várod az induló lap szerkesztőségébe! Ellenőrizd le! - Írtál a leveledben az induló honlap, rendezvény vagy éppen diákújság céljáról, jellegéről? (kinek szól/készül/rendezik) - Körülírtad az elvárt (pálya)művek jellegét? - Beleírtad leveledbe a válaszadás módját, határidejét? - Elbúcsúztál a levél végén? Levél 1. A levélírás célja lehet: - közlés, tájékoztatás - érzelemkifejezés - felhívás - kérés - panasz - értesítés 2. A levél fajtái: magánlevél, nyílt levél, hivatalos levél. TARTALOM FORMA 3. Fel kell vezetni, és pontosan meg kell fogalmazni a levélírás célját. 4. Érdemes ismertetni a levélírást motiváló tényezőket is. 5. A magánlevél rendszerint személyes jellegű közlendőink problémáink közlésére szolgál. 6. A nyílt levél a magánlevél stílusában írt,

közérdekű problémákat felvető, feszegető szövegtípus. Rendszerint újságok hasábjain találkozhatunk velük. 7. A magánlevélben és nyílt levélben a társalgási, míg a hivatalos levélben a hivatalos stílusréteg elemeit használjuk. 8. A levél fontos eleme a megszólítás Ügyelnünk kell rá, hogy következetesek legyünk az adott nyelvi regiszterhez a megszólításban is. 9. Számos megszólító formula ismert Személyes levelek esetében bizalmas(abb) és könnyedebb lesz a megszólítás is. pl kedves, drága, édes, helló, szia, cső, csákó stb. A hivatalos levelekben a távolságtartás és a személytelenség dominál. Megszólításai (pl tisztelt) is hordozzák ezt a távolságot. 10. A megszólításban szerepelhet egy adott személy neve, ám ennek hiányában (pl. nem ismerjük az illetőt) megfelelő az Uram vagy Asszonyom megszólítás is. A megszólított lehet ugyanakkor egy intézmény (pl. Gazdasági osztály) is ill egy titulus/rang

(pl. Igazgatónő) 11. A magánlevél tagolása hasonló a fogalmazáséhoz: bekezdésekre bontjuk a szöveget. A hivatalos levélben a könnyebb áttekinthetőség érdekében a bekezdések között kihagyunk egy-egy sort. 12. A hivatalos levél pontos formáját lásd a "Kérvény" címszónál! Egy "magánlevél" a Kortársban Példa Egy nyílt levél a Népszabadságból A hivatalos levélről Feladat 1. Írj levelet a barátodnak, amelyben beszámolsz neki a továbbtanulási elképzeléseidről! 2. Írj levelet a Találmányi Hivatalnak, hívd fel figyelmüket egy találmányodra, és ajánld fel nekik felhasználásra! A találmány funkcióját te magad találd ki! 3. Írj levelet iskolád igazgatójának, melyben felmentésedet kéred az órák látogatása alól! :) A felmentéshez indokkal szolgálj! (ez az indok lehet egészen elképesztő és bizarr is) Ellenőrizd le! 1. A levél tartalmazza a találmányod leírását, működésének

bemutatását és célját? 2. Leveledben írtál a találmányod hasznáról? 3. Ügyeltél a megszólítás szabatosságára? 4. Megindokoltad kérésedet? 5. Ügyeltél a szabatos befejezésre, búcsúzási formulára? 6. Utaltál a visszajelzés, a kapcsolattartás lehetőségeire? 7. Aláírtad? Hozzászólás TARTALOM 1. A hozzászólás adott témához fűzött, egyéni gondolatokból alkotott szöveg. 2. A hozzászólás elhangozhat írásban és szóban egyaránt. pl olvasói hozzászólás újságban, konferencián hozzászólás 3. A hozzászólás reflektáló műfaj: a szöveg feltételez egy korábbi, másik textust, melynek egészére vagy csak egyes részeire reagál a hozzászólás szerzője/beszélője. 4. A hozzászólás magán viselheti a tudományos stílus és a retorika bizonyos elemeit is. 5. A hozzászólás felidézi az első szöveget, melyre reflektál pl. idézés, utalás 6. A hozzászólás érveket vonultat fel az adott vélemény

alátámasztására. 7. A hozzászólás saját véleményt hordoz, amit azonban mások idevonatkozó véleményével toldhatunk meg, támaszthatunk alá. FORMA 8. A hozzászólás megszólítással indul Ez a megszólítás az adott helyzettől függően lehet általános (pl. Tisztelt Konferencia!) vagy egyedi (pl. Tisztelt Szerkesztő Úr!) 9. A hozzászólás felépítésében követheti a klasszikus essszé vagy szónoklat formáját. (tételmondat, előre- és visszautalások, idézetek, stb.) 10. A hozzászólásnak - amennyiben szóban hangzik el - utalnia kell a jelenlévőkre (pl. "mint azt Önök is tudják/hallották.") 11. A hozzászólás reflektálhat magára a felszólalóra is (pl. "Hozzászólásomban") 12. Befejezése formális jellegű (pl Köszönöm a lehetőséget/figyelmet.") Példa A Sulineten itt szólhatsz hozzá témáinkhoz Feladat 1. Írj hozzászólást egy olyan DÖK-gyűléshez, melyen az iskolai dohányzás kérdését

vitatjátok meg! 2. Írj olvasói hozzászólást egy szabadon választott újságcikkhez! 3. Készíts hozzászólást egy, az egészséges táplálkozásról szóló diákkonferenciához! Ellenőrizd le! 1. Használtál megszólító és záró formulát? 2. Írásod hordoz utalást az olvasókra/hallgatóságra? 3. Írásod logikája pontosan követhető? (Írtál előtte gondolati vázlatot?) Motivációs vagy kísérő levél TARTALOM 1. Motivációs levelet írhatunk felsőoktatási felvételihez vagy álláskeresés alkalmával mellékletként az önéletrajzunk mellé. 2. A motivációs levél abban tér el az önéletrajztól, hogy míg az önéletrajz (ott is főleg az amerikai típusú) a személyes adatok meglehetősen tárgyilagos és személytelen felsorolására szorítkozik, addig a motivációs levél sokkal személyesebb jellegű: benne egyéni motívációinkat, viszonyunkat ismertetjük az adott iskolával, céggel szemben. 3. A levélnek azt kell

közvetítenie olvasója felé, hogy valóban érdekel bennünket az adott iskola, cég tevékenysége. 4. A levélben fogalmazzuk meg, miért érdekel az adott szak, állás, hogyan áll összhangban szakmai céljainkkal az általuk kínált szakirány, munkakör. 5. A szakemberek szerint akkor írtunk jó motivációs levelet, ha csak arra az egy felvételire vagy állásajánlatra küldhetjük el. 6. A motivációs levél célja, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését, és arra késztesse, hogy gondosan végigolvassa önéletrajzunkat. Fontos cél továbbá, hogy kiegészítse az önéletrajzot személyes információkkal. 7. Amotivációs levélben teret nyerhet személyiségünk, értékrendük. 8. A felvételin és az állásinterjú előtt rendszerint a motivációs levelet olvassák el először, és csak azt követően az önéletrajzot. FORMA 9. Szerencsés, ha a motivációs levél karakterében hasonlít az önéletrajzhoz. (írott vagy nyomtatott forma, azonos

betűtípus és nagyság, margók, tagolás, stb.) 10. Ügyeljünk rá, hogy az írás ne legyen terjengős, terjedelme soha ne legyen több egy oldalnál! 11. Ügyeljünk továbbá arra is, hogy átlátható, könnyen olvasható legyen szövegünk: az olvasó rögtön megtalálja a részt, amire kíváncsi! 12. A szakemberek szerint a jó motivációs levelet három szó jellemzi: egyszerű, tényszerű és rövid. 13. Megfogalmazásunkban legyünk egyenesek, nyíltak és célratörőek! 14. Lehetőleg tegyük kíváncsivá olvasónkat! Próbáljunk meg a levél olvasójának fejével gondolkodni! 15. Lehetőség szerint névre szóló megszólítást alkalmazzunk! 16. A levél elején írjunk arról, hogy honnan szereztünk tudomást az intézményről, álláslehetőségről! 17. A befejezés ne legyen egyúttal lezárás is, hanem a jövőbeni kapcsolatról szóljon! 18. A levelet elköszönéssel zárjuk Motivációs levelek a mimi.hu-n Példa Motivációs levél írásának

szabályai a Consultation Magazin-ban Motivációs levél minta a jobpilot-ról Feladat Ellenőrizd le! 1. Írj motivációs levelet az általad preferált felsőoktatási intézménybe! 2. Írj motivációs levelet egy kozmetikai cég álláshirdetésére! 3. Írj kísérő levelet álmaid állásajánlatára válaszként! 1. Ugye nem ismételted meg önéletrajzod tartalmát?! 2. Lehetőség szerint elkerülted az idegen szavak használatát? 3. Ugyen nem bonyolódtál körmondatokba, és nem használtál töltelékszavakat?! 4. Igazat állítottál magadról? 5. Elkerülted szövegedben a sablonokat, közhelyeket 6. Ugye nem sajnálkoztál leveledben nem létező adottságaid, gyakorlatod hiánya miatt?! 7. Lehetőleg sikerült elkerülnöd a tagadó ("Nem beszélem jól az angolt, de.") , és a feltételes módú mondatok („Szerintem el tudnám végezni az egyetemet.”) használatát?! És végül egy jótanács a szakemberektől: "Tartsuk szem előtt, hogy

mindössze önéletrajzunk és motivációs levelünk alapján fognak bennünket megítélni. Ezért fordítsunk elég időt és energiát e papírjaink rendes elkészítésére." Könyvajánló TARTALOM 1. A könyvajánlóban adott könyv ismertetése, bemutatása és az érdeklődés felkeltése a cél. 2. A könyvajánló részben az ismertetésre szánt könyv témáját mutatja be. 3. A könyvajánlóból fontos információkat és érdekességeket tudhatunk meg a szerzőről. (Az érdekességek a figyelem felkeltését szolgálják.) 4. A könyvajánlóból annak is ki kell derülnie, hogy kiknek szól a könyv, mely korosztályt célozza meg szerzőnk a művével. 5. Az ajánlóban helyet kaphat (sőt: kívánatos is) a személyes vélemény, olvasói élmények, benyomások. 6. Az ajánlóban érdemes a művet (témáját és magát a megjelenését is) valamint szerzőjét kor(szak)ba helyezni. FORMA 7. A könyvajánló elején érdemes felvezetni a témát pl

költői kérdés(ek), idézet, kóstoló a műből, a szerzőről néhány érdekesség, stb. 8. A szöveg tartalmazhat belső és külső utalásokat. pl más művekre, szerzőkre, vagy a témán belül vont párhuzamokkal, stb. 9. Az ajánlás végén meg kell említeni, kiknek ajánljuk elsősorban a könyvet. 10. Az ajánlóban logikusan felállított érvrendszerrel dolgozzunk: mindig a célközönség szempontjait figyelembe véve. Példa Könyvajánlók a lap.hu-n Legeza Ilona könyvismertetői Feladat 1. Írj ajánlót kedvenc könyvedről! 2. Írj ajánlót arról a könyvről, ami eddig a legkevésbé tetszett neked! 3. Írj ajánlót kedvenc, regényalapú filmfeldolgozásodhoz! Ellenőrizd le! 1. Ajánlódból kiderül, hogy melyik korosztálynak szól a mű? 2. Ajánlódból kiderül, hogy te magad kedveled ezt a szerzőt/alkotást? 3. Az ajánlód alapvetően figyelemkeltő jellegű?