Fizika | Általános Iskola » 20 alapvető fizikai definíció

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1295

Feltöltve:2007. április 14.

Méret:94 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

20 alapvető fizikai definíció 1. Sorolja fel az SI alapegységeket és mértékegységüket! Az SI alapegységek és mértékegységük: hosszúság (méter), tömeg (kilogramm), idő (másodperc), áramerősség (amper), hőmérséklet (kelvin), anyagmennyiség (mól), fényerősség (kandela). 2. Mi a sebesség és a gyorsulás fogalma és mértékegysége? A sebességet a h elyvektor megváltozásának gyorsaságaként értelmezzük, vektormennyiség. Mértékegysége: m/s A gyorsulás a sebesség megváltozásának gyorsasága, vektormennyiség. Mértékegysége: m/s2 3. Mi az inerciarendszer fogalma? Van olyan vonatkoztatási rendszer (a vonatkoztatási rendszer mindig valamilyen testhez rögzített), melyhez viszonyított mozgásokra teljesül: bármely test mozgásállapota csak más testek hatására változik. Ez a vonatkoztatási rendszer az inerciarendszer 4. Fogalmazza meg Newton első törvényét! Newton első törvénye (tehetetlenség elv): Egy test

inerciarendszerhez viszonyított lendülete csak más test hatására változik. 5. Fogalmazza meg Newton második törvényét! Newton második törvénye: Egy test és környezete kölcsönhatása folyamán a test lendület változásának gyorsaságát (lendülését) a test belső tulajdondságai és környezetének fizikai jellemzői határozzák meg. A test lendülése egyenlő a környezetében levő testek által rá kifejtett erők összegével (F eredő = m×a) 6. Fogalmazza meg Newton harmadik törvényét! Newton harmadik törvénye (hatás-ellenhatás törvénye): Ha egy A test hat egy B testre, akkor B is ugyanakkora és ellentétes irányú erővel hat A-ra. 7. Mi a tömeg és mértékegysége? A tömeg a test tehetetlenségének mértéke, skalármennyiség. Mértékegysége: kilogramm 8. Mi a lendület és mértékegysége? Egy test tömegének és sebességének szorzatát lendületnek nevezzük és p-vel jelöljük. p=m×v, ahol v a test tömegközéppontjának

sebessége. Mértékegysége: kgm/s 9. Fogalmazza meg a lendület megmaradás törvényét! Zárt rendszer összlendülete állandó, belső erők nem képesek a rendszer összlendületét megváltoztatni. 10. Mi a munka és mértékegysége? A rendezett mozgással történő energiaátadást munkavégzésnek nevezzük. A munka a lendülettel együtt közölt energia mennyiségét méri. A lendülettel átadott energia az erő és az út szorzataként számolható. W=F×s Mértékegysége: joule 11. Mi az energia fogalma? Az energia fizikai mennyiség, amellyel az anyagi valóság egyik tulajdonságát, képességét mennyiségileg jellemezzük. Az energia kölcsönható, vagy változást létrehozó képesség 12. Fogalmazza meg a mechanikai energia megmaradás tételét! A makroszkopikus szempontból rendezett mozgáshoz tartozó mozgási energiát, a rugalmas energiát és a gravitációs energiát összefoglalóan mechanikai energiának nevezzük. Ha egy testrendszer tagjai

között súrlódás nem lép fel, a rendszer teljes mechanikai energiája csak külső hatásra változik, zárt testrendszer mechanikai energiája állandó marad. 13. Mi a teljesítmény és mértékegysége? A teljesítmény a munkavégzés gyorsaságára jellemző fizikai mennyiség, mértékegysége a watt= joule/s. 14. Mit nevezünk haladó hullámnak? Mi a longitudinális- és a transzverzális hullám? A rugalmas közegekben létrehozott deformáció a t érben tovaterjed. Ezt a j elenséget nevezzük mechanikai (haladó) hullámnak. Ha a részecskék mozgásának iránya és az energia terjedési iránya megegyezik, akkor longitudinális hullámról beszélünk. Transzverzális hullámok esetén a rezgések iránya és az energia terjedési iránya merőleges egymásra. 15. Fogalmazza meg az Archimedes törvényt! A folyadékba vagy gázba merülő testre ható, a folyadék vagy gáz által kifejtett nyomóerők eredőjét felhajtóerőnek nevezzük. Minden folyadékba vagy

gázba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága a test által kiszorított folyadék súlyával egyenlő. 16. Mi a Pascal törvény? Folyadékra vagy gázra ható külső felületi erő által létrehozott nyomás a folyadékban vagy gázban minden irányban gyengítetlenül tovaterjed. Ez a Pascal törvény 17. Mi a nyomás és mértékegysége? Egy felületre ható merőleges nyomóerő és a felület nagyságának hányadosa a nyomás. Mértékegysége: N/m2=Pa. 18. Fogalmazza meg az Ohm törvényt! Ohm törvénye szerint az áramerősség a vezeték két rögzített pontja között mérhető feszültséggel egyenesen arányos, vagyis R=U/I (=állandó). 19. Mi a fénytörés törvénye? A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a megtört fénysugár egy síkban van. A fény útja megfordítható. A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának aránya a közegben mért terjedési sebességek arányával egyenlő: sinα/sinβ= v 1 /v 2 . 20. Mi a

maghasadás és a magfúzió? Az igen nehéz magok hasadással a könnyű magok fúzióval érhetik el a mélyebb energiájú állapotot (ld.energiaminimum elve) A maghasításhoz a neutronelnyelésből származó energiát használjuk fel, a könnyű magok egyesítéséhez pedig a gyorsítással vagy a magas hőmérséklettel elért nagy mozgási energiát. Hasadáskor a nagyon nehéz atommagok neutron kibocsátással is megszabadulhatnak neutrontöbbletétől, így újabb neutronok okozhatnak hasadást (láncreakció)