Vallás | Tanulmányok, esszék » Gyenge Ildikó - Egyházatyák a gyermekkorról, nevelésről

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 17 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:16

Feltöltve:2021. április 16.

Méret:2 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

EGYHÁZATYÁK A GYERMEKKORRÓL, NEVELÉSRŐL SZENT JEROMOS: LEVÉL LAETÁHOZ Gyenge Ildikó S8G7VG  A bibliai és őskeresztény nyelvben a tanító = tanítványai atyja  A név mindazokat megillette, akik az Egyházzal egységben az igaz hitet tanították  Egyházatyák kora: Szent Jeromos, Szent Gergely, Szent Ambrus, Szent Ágoston  Az európai kultúra kettős gyökerű: antik pogány/zsidó-keresztény ezek összeolvadása történt ebben a korszakban  Vallás és filozófia közeledése és átalakulása SZENT JEROMOS ÉLETE: Szent Jeromos a negyedik késő antik egyháztanító. Az ortodox kereszténység is szentként tiszteli. Jeromos (Hieronymus) 347-ben, a Dalmácia és Pannónia határán fekvő, ókori Stridon városában született, Szülei keresztények voltak, ám őt nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s hamar kitűnt tehetsége. Milánóba, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. A latin

klasszikusok jelentős mértékben hatottak nyelvezetére, gondolkodására. A megfeszített tanulás mellett Jeromos kivette részét a szórakozásokból is. Liberius pápa megkeresztelte őt Csatlakozott egy kis szerzetesi közösséghez, mely életének középpontjában a Szentírás tanulmányozása állt Először tökéletesítette Szentírás-ismeretét Antiochiában, majd megtanult héberül, végül elvonult Kalkisz pusztájába, hogy a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és munkában éljen. Heves kísértések érték Az ariánus vita és az antióchiai egyházszakadás a pusztákon is végigviharzott, és fölkorbácsolta a remeték lelkét is. A szerzetesek között pártok alakultak. Jeromos belefáradt a vitákba, és nem akarván többé tudni a „piszkos, műveletlen és perlekedő szerzetesekről”, visszatért Antióchiába. Paulinus, a város püspöke pappá szenteli. Szentelése után hamarosan útra is kelt: 380–381-ben

Konstantinápolyban tartózkodott, és a város könyvtárában dolgozott. Damasus pápa zsinatot hívott össze. Ekkor lett a pápa titkára, aki megbízta az evangéliumok latin fordításának átvizsgálásával. Ez a munka azonban nem egyszerűen szövegvizsgálat, fordításrevízió volt, hanem fordítás is; és nem korlátozódott csupán az evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész Szentírásra. A munka húsz éven át tartott. Jeromos élete szakadatlan harc volt. Munkabírása, a Szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora, az egyház iránti szeretete tiszteletet parancsol. Damasus pápa halála után Jeromos elhagyta Rómát Követőikkel Betlehemben telepedtek le, ahol Jeromos két kolostort alapított: egyet a férfiak számára, melyet ő irányított, egyet pedig nők számára, annak vezetését Paulára, egy római hölgyre bízta, aki követte őt a Rómából való távozása után. Szívesen vállalja

Paula okítását, tanítója és nevelője lesz, dicsőnek fogja tartani magát, hisz Krisztus menyasszonyát fogja nevelni, ki a mennyországnak van szentelve. Az 5. századi források 420 szeptember 30-ra, Betlehembe teszik temetése napját. Levél Laetához SZENT JEROMOS (347 KÖRÜL – 419/20) EGY RÓMAI NŐ SZÁMÁRA ÍRTA ALÁBBI LEVELÉT, AMELYBEN ANNAK LEÁNYA, LAETA NEVELÉSÉHEZ AD GYAKORLATIAS TANÁCSOKAT. A LEVÉL SORAIBÓL KIRAJZOLÓDIK A KOLOSTORI ÉLET SZÁMÁRA NEVELT LEÁNY NEVELÉSÉNEK PROGRAMJA, AMELY KÉSŐBB AZ EGÉSZ KÖZÉPKOR NŐNEVELÉSÉBEN ÉREZTETTE HATÁSÁT.  kolostori életre szánt leány nevelésének programja -> középkori nőnevelésben érezteti hatását  Paulát jövendő hivatásának megfelelően kell nevelni  születése előtt Krisztusnak ajánlották -> nincs beleszólása sorsába, szülők döntenek mindenben  lelkének Isten templomává kell lennie 6 főbb téma:       Első oktatás

Olvasás, írás A dajka és a tanító A kézimunka és a böjt Szent könyvek olvasása A zárdai nevelés ELSŐ AZ OKTATÁS SEMMIT SE HALLJON, SEMMIT SE SZÓLJON, MINT AMI ISTENFÉLELMET LEHEL. SZEMÉRMETLEN SZÓKAT NE ÉRTSEN, VILÁGI DALOKAT NE ISMERJEN. A GYÖNGE AJAK AZ ÉDES ZSOLTÁROKAT TANULJA ZENGENI. TÁVOL MARADJON TŐLE HASONLÓ KORÚ FIÚK SŐT LEÁNYTÁRSAIT OLVASÁS, ÍRÁS AZ ELSŐ OKTATÁSNÁL PUSZPÁNGBÓL VAGY ELEFÁNTCSONTBÓL KÉSZÜLT BETŰKET KELL KEZÉBE ADNI S NEVÜKET ELŐTTE SORRA ELMONDANI. EZEKKEL JÁTSSZÉK, HOGY JÁTÉKA IS TANULÁS LEGYEN. A DAJKA ÉS A TANÍTÓ ÉLTESEBB KORÚ TANÍTÓT, JÁMBOR ÉLETŰT ÉS TUDÓSAT KELL VÁLASZTANI, NEM SZABAD KEVÉSRE BECSÜLNI A KICSIT, MI NÉLKÜL A NAGY MEG NEM ÁLLHAT. NE TANULJON MEG ZSENGE KORÁBAN OLYAT, AMIRŐL KÉSŐBB LE KELL ŐT SZOKTATNI A GYERMEKNEK LEGYEN SZERÉNY DAJKÁJA, KOMOLY NEVELŐJE. A KÉZIMUNKA ÉS A BÖJT DRÁGA ANYAGOK HELYETT EGYSZERŰ, SZERÉNY ÉS HASZNOS HOLMIK

PRAKTIKUSSÁG, KÉNYELEM, ÉTELE: KENYÉR, FŐZELÉK, RITKÁN HAL, ÚGY EGYÉK, HOGY MINDIG ÉHES MARADJON S UTÁNA MINDJÁRT OLVASHASSON ÉS ZSOLTÁROKAT ÉNEKELHESSEN. DE NEM HELYESLEM A ZSENGE KORBAN A TÚLSÁGOSAN HOSSZÚ BÖJTÖT, TÉVÚTRA VINNÉ . A SZENT KÖNYVEK OLVASÁSA ÉKKÖVEK ÉS SELYEMSZÖVETEK HELYETT SZERESSE A SZENT IRATOKAT, MELYEKEN NE A TARKA ARANYFESTÉS ÉS BABILONI BEKÖTÉS NYERJE MEG TETSZÉSÉT, HANEM A MEGJAVÍTOTT ÉS JÓL ELRENDEZETT SZÖVEG. ELŐSZÖR A ZSOLTÁROKAT TANULJA MEG; EZEKNEK ÉNEKLÉSÉN ÜDÜLJÖN FEL ÉS SALAMON BÖLCS MONDÁSAIBÓL MERÍTSEN ÉLETELVEKET. A ZÁRDAI NEVELÉS KOLOSTORBAN NEVELKEDJÉK, ÉLJEN A SZÜZEK KÓRUSÁBAN. NE TANULJON MEG ESKÜDÖZNI, A HAZUGSÁGOT TARTSA ISTEN-KÁROMLÁSNAK; A VILÁGOT NE ISMERJE; ÉLJEN, MINT ANGYAL. MINDEN EMBERT EGYENLŐNEK TARTSON NEMRE NÉZVE. • FELHASZNÁLT IRODALOM:  HTTPS://REGI.TANKONYVTARHU/  HTTPS://WWW.MAGYARKURIRHU/  WIKIPEDIA • NEVELÉSTÖRTÉNET.

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY (MÉSZÁROS ISTVÁN, NÉMETH ANDRÁS, PUKÁNSZKY BÉLA 2003) KÖSZÖNÖM A FIGYELMET GYENGE ILDIKÓ S8G7VG