Pszichológia | Tanulmányok, esszék » Dobolyi Árpád - A félelem neurobiológiája

Alapadatok

Év, oldalszám:2017, 61 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:14
Feltöltve:2022. február 05
Méret:3 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Forrás: https://doksi.net VISELKEDÉSÉLETTAN 12. ELŐADÁS A FÉLELEM NEUROBIOLÓGIÁJA Dobolyi Árpád ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék Forrás: https://doksi.net AZ ELŐADÁS VÁZLATA • Az érzelmek • A félelem idegi háttere • A félelem-kiváltotta immobilizáció neuronális pályái • A félelem tanulása (a félelem kondicionálás mechanizmusa) • A félelemmel kapcsolatos memóriák Forrás: https://doksi.net MOTIVÁCIÓK TÍPUSAI Motiváció: az agy állapota abban a tekintetben, hogy egy adott viselkedést milyen mértékben akar végrehajtani • Alapmotivációk: éhség, szomjúság, fájdalom, alvás-ébrenlét • Társas motivációk: valahová tartozás, reprodukció • Magasabb szintű motivációk: - ÉRZELEM: külső ingereket és motivációs állapotokat kísérő szubjektív élmény Alapérzelmek: boldogság, félelem, düh, undor, szomorúság, meglepődés, kíváncsiság Társas érzelmek: büszkeség, bűntudat,

zavartság, együttérzés, féltékenység, szeretet - ÉRTELEM: tudás/megértés iránti vágy, esztétikai igény Forrás: https://doksi.net ÉRZELMET MAGÁBA FOGLALÓ (EMOCIONÁLIS) VISELKEDÉS SZABÁLYOZÁSA   Emóció (emotion, emotional expression): nem tudatosuló kiértékelése egy helyzetnek, melyet szubkortikális autonom, endokrin és specifikus szomatomotoros válaszok jellemeznek Érzelem (feeling, emotional experience): a kortikális központok által tudatosuló érzet, ami a válasz tendenciájával korrelál Stimulus Forrás: https://doksi.net TEÓRIÁK AZ EMÓCIÓK MECHANIZMUSÁRÓL Forrás: https://doksi.net A LIMBIKUS RENDSZER Papez kör, melyet MacLean kiterjesztett az amygdalára, szeptumra, n. accumbensre, orbitofrontális kéregre Megállapítást nyert, hogy elsősorban az amygdala és nem pedig a hippokampusz koordinálja a kéreg és a hypotalamusz közötti kapcsolatot Forrás: https://doksi.net A LIMBIKUS RENDSZER FŐ KIMENETEI 1.

Agykérgi asszociációs területek – gondolkodás, memória 2. Motoros kimenet emocionális viselkedéshez (pl mimika) 3. Vegetatív (szimpatikus és paraszimpatikus) idegrendszer szabályozása 4. Endokrin rendszer – hormonális rendszer szabályozása a hypotalamuszon keresztül 5. Jutalmazó és motivációs rendszer Forrás: https://doksi.net AZ ELŐADÁS VÁZLATA • Az érzelmek • A félelem idegi háttere • A félelem-kiváltotta immobilizáció neuronális pályái • A félelem tanulása (a félelem kondicionálás mechanizmusa) • A félelemmel kapcsolatos memóriák Forrás: https://doksi.net FÉLELEM Szótári definíció: Veszély által kiváltott szorongásos érzés Tudományosabb definíció: A szervezet egy adaptív emocionális állapota, ami növeli a motivációt a túléléshez szükséges gyors válaszokra, és azok kivitelezését szervezi Állatokban a védekező válaszok alapján mérhető Forrás: https://doksi.net Unconditioned Fear

Circuit: Central Nucleus of the Amygdala and its Outputs AMYGDALA = "ALMOND" Forrás: https://doksi.net AMYGDALA KÁROSODÁSÁNAK, ILLETVE ÁLLATOKBAN A KÍSÉRLETES LÉZIÓJÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (KLUVER-BUCY SZINDRÓMA) • Képtelen a beteg átélni vagy elképzelni a félelmet • Az arckifejezésekben és hangokban levő érzelmek felismerésének hiánya • Növekvő agresszivitás, erőszakra való hajlam • Megváltozó szexuális aktivitás, állatokban döntően hiperszexualitás • A páciensek visszahúzódóak lesznek, elvesztik az érdeklődésüket a szociális interakciók iránt Forrás: https://doksi.net AZ AMYGDALÁT MAGÁBA FOGLALÓ TEMPORÁLIS LEBENY INGERLÉSEK HATÁSAI - Emócióhoz kapcsolódó érzések, leggyakrabban félelem - Általános aktivitás, deszinkonizált EEG - Viszcerális szenzációk, autonom paraméterek változása - Szexuális élmények - Deja vu tapasztalat Human electrical stimulation of the brain Robert Heath, 1962

Forrás: https://doksi.net AZ AMYGDALA AKTIVÁLÓDÁSA FÉLELMET KIFEJEZŐ ARC HATÁSÁRA Forrás: https://doksi.net A SZENZOROS BEMENET KÉT LEHETSÉGES ÚTJA AZ AMYGDALA FELÉ Forrás: https://doksi.net AZ AMYGDALÁT ALKOTÓ MAGOK Forrás: https://doksi.net Forrás: https://doksi.net A FÉLELMI VÁLASZOK KIMENETE AZ AMYGDALA CENTRÁLIS MAGJA Forrás: https://doksi.net AZ ELŐADÁS VÁZLATA • Az érzelmek • A félelem idegi háttere • A félelem-kiváltotta immobilizáció neuronális pályái • A félelem tanulása (a félelem kondicionálás mechanizmusa) • A félelemmel kapcsolatos memóriák Forrás: https://doksi.net FÉLELEM KIVÁLTOTTA IMMOBILIZÁCIÓ (MEGDERMEDÉS) • A megdermedést mozdulatlan és merev izmok jellemzik • Az állatok nem próbálnak ellenállni • Az emberek 10-25%-a is hasonlóan reagál katasztrófa vagy erőszak esetén • Az állatvilágban elterjedt válasz a félelemre, mert sok ragadozó elkerüli a dögevést •

Jellemző az emocionális és kognitív válaszképtelenség • A memória kikapcsol, nincs a történtekről emlékezet Forrás: https://doksi.net A CENTRÁLIS AMYGDALA MAG (CE) GABA-ERG NEURONJAI VETÜLNEK A VENTROLATERÁLIS PAG-BA (vlPAG) Tovote et al. (2016) Midbrain circuits for defensive behavior Nature 534, 206-212 Kérdés: A PAG milyen sejtjein végződnek a CE-ből érkező GABA-erg végződések? Forrás: https://doksi.net A VESZETTSÉG VÍRUSÁNAK ENV A BURKOT TARTALMAZÓ PSEUDOTÍPUSA (ENVA-ΔGRABIES-GFP) EnvA: Envelope protein from avian sarcoma/leukosis virus subtype A Csak olyan sejtet tud fertőzni, amin rajta van a TVA (avian-derived tumor necrosis receptorrelated proteins, az EnvA receptora) Mivel nem kódolja a rabies G glycoproteint, nem tud transszinaptikusan fertőzni. Forrás: https://doksi.net A CE AMYGDALA GABA-ERG PROJEKCIÓS NEURONJAI A vlPAG GABA-ERG SEJTJEIN VÉGZŐDNEK Tovote et al. (2016) Midbrain circuits for defensive behavior Nature 534,

206-212 Forrás: https://doksi.net MODELL: A CEA HATÁSÁT DISZINHIBÍCIÓVAL FEJTI KI A vlPAG MEGDERMEDÉST OKOZÓ NEURONJAIRA Ha a modell igaz, akkor: - A vlPAG GABAerg neuronjainak aktivitása csökken megdermedés során - A vlPAG serkentő neuronjainak szelektív stimulálásával kiváltható a megdermedés Forrás: https://doksi.net OPTOGENETIKAILAG IGAZOLT GABA-ERG NEURONOK AKTIVITÁSA CSÖKKEN MEGDERMEDÉS SORÁN A vlPAG-BAN Forrás: https://doksi.net IMMOBILIZÁCIÓ KIVÁLTHATÓ A vlPAG GLUTAMÁTERG NEURONJAINAK AZ OPTOGENETIKAI INGERLÉSÉVEL Forrás: https://doksi.net AZ IMMOBILIZÁCIÓ MEGSZŰNTETHETŐ VOLT A vlPAG GLUTAMÁTERG NEURONJAINAK A GÁTLÁSÁVAL Tovote et al. (2016) Midbrain circuits for defensive behavior Nature 534, 206-212 Forrás: https://doksi.net EREDMÉNYEK • A centrális amygdala mag GABA-erg neuronjai vetülnek a PAG-ba, és ott GABA-erg sejteken végződnek • A PAG GABA-erg sejtjeinek aktivitása csökken a megdermedés során •

A PAG Glu-erg neuronjainak az optogenetikai aktiválása immobilizációt vált ki, míg gátlása megakadályozza a félelmi reakciót Konklúzió: a centrális amygdala mag diszinhibíciós mechanizmussal serkenti a PAG megdermedést kiváltó serkentő neuronjait További kérdés: Hogy jut el az ingerület a motoneuronokhoz? Forrás: https://doksi.net A MOTOROS KIVITELEZÉS PÁLYÁJÁNAK IGAZOLÁSA Mc: magnocellular nucleus of the medulla Tovote et al. (2016) Midbrain circuits for defensive behavior Nature 534, 206-212 Forrás: https://doksi.net A FÉLELEMOKOZTA MEGDERMEDÉS PÁLYÁJA Forrás: https://doksi.net ÁLLATKÍSÉRLETEK SZERINT A CENTRÁLIS AMYGDALA MAG A FÉLELMI VÁLASZOK KIMENETE Forrás: https://doksi.net AZ ELŐADÁS VÁZLATA • Az érzelmek • A félelem idegi háttere • A félelem-kiváltotta immobilizáció neuronális pályái • A félelem tanulása (a félelem kondicionálás mechanizmusa) • A félelemmel kapcsolatos memóriák Forrás:

https://doksi.net A FÉLELEM TÍPUSAI Veleszületett (innate) félelem - Öröklött (ösztönös) félelem, pl. hangos zaj, fájdalmas inger Azok az ingerek, amik veleszületett félelmet váltanak ki, feltétlen ingernek tekinthetők Kondicionált (tanult, szerzett) félelem - Fokozza a veleszületett félelem adaptív értékét A legtöbb félelem kondicionált. Ilyenkor az ingert feltételesnek nevezik, ami egy feltétlen ingerrel társulva alakult ki Forrás: https://doksi.net A FÉLELEM TANULÁSA EVOLÚCIÓS ELŐNY • nagyon gyors folyamat (1 alkalom elég lehet) • nagyon sokáig tart a félelmi memória (sokszor egész életre szól) • minden fajnál megtalálható: Forrás: https://doksi.net A LEGGYAKORIBB ÁLLATMODELL: ELEKTROMOS SOKK MINT FELTÉTLEN INGER (US) ÉS HANG MINT FELTÉTELES INGER (CS) Forrás: https://doksi.net A FÉLELEM KONDÍCIONÁLÁSÁNAK ELMÉLETE: KELL LEGYEN A KÉT INGERÜLETNEK EGY TALÁLKOZÁSI PONTJA Forrás: https://doksi.net AZ

AUDITOROS BEMENET LEHETSÉGES ÚTJAI AZ AMYGDALA FELÉ Forrás: https://doksi.net AZ AMYGDALA LATERÁLIS MAGJÁBAN LEVŐ NEURONOK SEJTES PLASZTICITÁSA Az amygdalába vetülő talamikus bemenet nagyfrekvenciás ingerlése az amygdala laterális magjában LTP-t indukál, vagyis a tanulás és memória sejtes korrelátuma megtalálható a területen. Forrás: https://doksi.net A LATERÁLIS AMYGDALA MAG NEURONJAINAK FOKOZOTT AKTIVITÁSA FÉLELEM KONDICIONÁLÁS SORÁN Forrás: https://doksi.net FÉLELEMRE ÁRAMMAL MINT FELTÉTLEN, ÉS HANGGAL MINT FELTÉTELES INGERREL TÖRTÉNŐ KONDÍCIONÁLÁS LEHETSÉGES NEURONÁLIS ÚTVONALAI Forrás: https://doksi.net A TALAMO-AMYGDALÁRIS ÚTVONAL A FONTOSABB A FÉLELEM KONDICIONÁLÁS KIALAKÍTÁSÁBAN - Extracelluláris unit mérések szerint a kortikális útvonal lassabban változik, mint a talamikus - fMRI adatok szerint a humán amygdala tanulás során bekövetkező aktivitásváltozása korrelál a talamusz aktivitásával, de

nem a kortexével Forrás: https://doksi.net KONTEXTUÁLIS FÉLELEM KONDICIONÁLÁS A kísérleti állatok félelmi választ mutatnak, amikor az adott helyre (kontextusba) visszakerülnek A kontextuális kondicionálást a hippokampusz mediálja - Vetül a bazális amygdala magba - Sérülése gátolja a kontextuális tanulást Forrás: https://doksi.net A HIPPOCAMPUS LÉZIÓJA SZELEKTÍV DEFICITET OKOZ A KONTEXTUÁLUS FÉLELEM TANULÁSÁBAN 100 Context Summary 100 75 75 50 50 25 25 0 0 Tone Summary Sham Remote Recent (first six min) DH Remote Recent (six min) Forrás: https://doksi.net A BASOLATERÁLIS AMYGDALA BEMENETEI Forrás: https://doksi.net AZ ELŐADÁS VÁZLATA • Az érzelmek • A félelem idegi háttere • A félelem-kiváltotta immobilizáció neuronális pályái • A félelem tanulása (a félelem kondicionálás mechanizmusa) • A félelemmel kapcsolatos memóriák Forrás: https://doksi.net EMOCIONÁLIS MEMÓRIA Az amygdala küld a

hippokampuszba, illetve a cortexbe információt a veszélyről, ami ott rögzülhet. Így a félelem Pavlovi kondicionálásán kívül létrejöhet további emocionális memória az amygdalán kívül. Az emocionális memória iniciálhat félelmet a veszély elmúltával, illetve a félelem visszatérhet akár semleges ingerek hatására is. Forrás: https://doksi.net MCGAUGH MODELLJE AZ EMOCIONÁLIS MEMÓRIA STRESSZHORMONOK ÁLTALI KONSZOLIDÁCIÓJÁRÓL Az amygdala tárolhat memóriát, és hozzá is járulhat a memória máshol történő tárolásához Forrás: https://doksi.net KÉRDÉS A félelem által aktivált hippokampális neuronok ingerlése ki tud-e váltani kontextus-függő félelmi válaszreakciót? Forrás: https://doksi.net KONTEXTUSBAN AKTIVÁLÓDÓ NEURONOK SZELEKTÍV OPTOGENETIKAI INGERLÉSÉNEK TERVE Forrás: https://doksi.net A CHR2 AKTIVITÁS-FÜGGŐ KIFEJEZŐDÉSE Liu X et al. (2012) Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates

fear memory recall. Nature 484:381-7 Forrás: https://doksi.net A CHR2-T KIFEJEZŐ HIPPOKAMPÁLIS NEURONOK INGERLÉSE MEGDERMEDÉST OKOZ KONKLÚZIÓ: a félelmi memóriát tároló neuronok serkentésével kiváltható a félelmi reakció Forrás: https://doksi.net AZ AUDITOROS BEMENETHEZ CSATOLT FÉLELMI MEMÓRIA KIALAKÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KORTIKÁLIS BEMENETEK Forrás: https://doksi.net KÉRDÉS Milyen mechanizmussal érvényesül a félelemhez kapcsolódó kortikális memória? Forrás: https://doksi.net A FÉLELMI EMLÉKNYOMOK ELŐHÍVÁSA: MEDIÁLIS PREFRONTÁLIS KÉREG Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net PROJEKCIÓS ÉS INTERNEURONOK EXTRACELLULÁRIS UNIT-AINAK ELKÜLÖNÍTÉSE Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net A PROJEKCIÓS NEURONOK EGY RÉSZE MEGDERMEDÉS ALATT

FÁZISOSAN TÜZEL (ASSEMBLY NEURONOK) Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net MEGDERMEDÉS ALATT A MEDIÁLIS PREFRONTÁLIS KÉREGBŐL 4 Hz-ES MEZŐPOTENCIÁL VEZETHETŐ EL Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net A FÁZISOSAN TÜZELŐ NEURONOK A MEZŐPOTENCIÁL FELSZÁLLÓ ÁGÁBAN TÜZELNEK LFP: mezőpotenciál (local field potential) Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net MEDIÁLIS PREFRONTÁLIS NEURONOK GÁTLÁSA GÁTLÓ INTERNEURONOK SERKENTÉSÉVEL Dejean et al. (2016) Prefrontal neuronal assemblies temporally control fear behavior Nature 535, 420-424 Forrás: https://doksi.net A PROJEKCIÓS NEURONOK OPTOGENETIKAI GÁTLÁSA A FELSZÁLLÓ SZAKASZON GÁTOLTA, A LESZÁLLÓN NÖVELTE A

MEGDERMEDÉST Forrás: https://doksi.net ÖSSZEFOGLALÁS • A dorsomediális prefrontális kéregből megdermedés alatt egy 4 Hz-es mezőpotenciál aktivitás vezethető el • A projekciós neuronok egy része szinkronizálódik, kisülésük szelektíven a mezőpotenciál felszálló szakaszában történik • A szinkronizálódó (assembly) neuronok aktivitásának gátlása a memória okozta megdermedés csökkenéséhez vezetett • A nem szinkronizálódó neuronok (leszálló fázis) aktivitásának gátlása növelte a memória által kiváltott megdermedés gyakoriságát Forrás: https://doksi.net A FELSZÁLLÓ ÁGBAN KIMENŐ INGERÜLET NÖVELI A FREEZING-ET, MÍG A LESZÁLLÓ ÁG CSAK ZAJT VISZ BELE: A FÁZISOS TÜZELÉSBE BEVONT NEURONOK ARÁNYA DÖNTI EL A KORTIKÁLIS HATÁS ERŐSSÉGÉT