Agrártudomány | Állattartás » Péntek Lajos - Melegépítményű, hátsó mézkamrás, vándorkaptár

Alapadatok

Év, oldalszám:2022, 12 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:41

Feltöltve:2022. február 19.

Méret:63 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Melegépítményű, hátsó mézkamrás Méhészeti eszközeink, méhészkedési módszereink általánosságban elavultak, lemaradtak az állandóan családot erőssége szükítövel annyi szerint keretre gyorsuló amennyit kíván. fészekszűkítő műszaki futásában. régi jú haladás Hiábavaló méhlegelő verseny- sopánkodni tovatűnése a miatt; keresni kell a mai mostohább természeti viszonyok között is eredményes méhészkedés eszközeit és múdszereit. A ma használatos és terjesztett kaptáraink: a 34 és 15 keretes nagy Boczonádi fekvő, a némileg módositott Cicatricis-féle 18 keretes fészek- mézkamrás, újabban féle és a a három rakodó Hunor fiókos kaptár. drágáknak, Langstroth- Érdemeik merésével én ezeket még mindig bönyolult nek, rakodó, elis- a kaptárakat szerkezetűek- és a 15 keretes kivételével terjedelmeseknek, nehézkesen szállíthatóknak tartom A velük való méhészkedés

munkaigé- nyessége a rakodóknál fekvőöknél előnye, kedvező, kedvezőtlen. hogy ha a de a A rakodók család rendben van, szinte maguktól termelnek, és a mézkamrából virágportól mentes mézeskeretek pörgethetők. Itt legfeljebb az anyarács használata jelent mesterséges nyuk kor hogy beavatkozást. Hátrá- viszont szállításkor, vándorlásjelentkezik, valamint abban, a fészek vizsgálatakor a méz- karnrákat le kell emelgetni. A fekvő kaptárakkal való méhészkedés megkívánja mézeltetéskor az anya kikeresését és leszorítását, majd mézeltetés után az anya visszahelyezését, a család újra rendezését. Virágporral vegyes keretekből kell pörgetni, mivel át általában a volt mézkamrává. A több keretből, aránylag kevesebb ni. Előnyük és ez nyen virágpor miatt a fontos szállíthatók. alakul több mézet viszont nagyon fészek munkával, lehet nyer- fekvöknek ., Meg hogy köny-

kell még em- lítenem e kaptárnak a kezeléskor és szállításkor jelentkező szerkezeti fogyatékosságalit. Kiküszöbölésükkel sokat foglalkoztak már a méhészek. Mindezeket figyelembe véve, célörn olyan kaptár megszerkesztése volt, mely az eddigi hibákat a lehetöségek mértéke szerint kiküszöböli, és egyesíti magában a fekvő és ra- kodó A kaptár leglényegesebb kaptár fekvő, hátsó mézkamrás. mint amilyen irányban építményű Eessé, tárban melegépítményű, Kerete széles. nyújtott 15 célja keret A magasabb, függőleges keretet elrendezés és egyéb előnyeit. a teszi is van. sorakozik melegszüksé- A kap- egymás mögött. Sínen csúsztathatók A kaptár hátrafelé nyújtott és valamivel magasabb a nagy Boczonádi fekvő- nél. Egy függőleges választó deszka, mely tulajdonképpen fészekszükiítő, tologatható benne tetszés szerint, a méhcsalád erősségéhez mérten előbbre vagy

hátrább. A fészekszűkítön alul Kivágás van a méhek átjárására. A fészek télen-nyáron elöl, a kijárónyílás mögött foglal helyet. A a család alsó a ELETEN fészekszorítjuk, A méhek nyílásán a át a hátra, van, az utolsó a család a helyre megkapta tet. Hátul Akáchordáskor kezdetén Így vissza- a 9. keret után, ezzel újra helyreállítva a téli fészket, Az anya kikeresésére, leszorítására, újra megkeresésére és visszahelyezésére, fészekdúlásra és fészekrendezésre nincs szükség, Ezt a sok műveletet egy választó deszkának a hátra-, il- letve visszahelyezése Azt is mondhatnám, ládokat akácra helyettesíti. nem kell a csa- elrendezni. nem megy hátra Egyrészt, mert a az anya fészek a Miért petézni? 9 magas lépben elég nagyra fejlődhet, szinte gömb alakot vehet fel, és felfelé a magas mézkoszorú után terjeszkedhet. A fészek nyomott, egyik hanem Másrészt a

lyezésével a hátrafelé leg építményű hidegek. A nap ső keretekben inkább, mert irányban sem szabályos, kaptárak kaptár melege ezek teljes. délkeleti elhe- nyújtott, me- hátsó lépjei csak az elül- érvényesül, annál a kaptárak is tömö- ren egyinás mellé helyézhetők, és így a nap sugarai oldalról nem melegíthetik fel a kaptárt, illetve a lépeket. A hátsó lépek hidegen tartása a hátsó alsó szellőztető nyílás sza- Melegépítményű, inkább akkor, ha ferülről is szellőzést nyitunk. S végül, ha két-három keret amiis jó lesz, ha jó a hordás, melyeket pörgetéskor könnyen elszedhetünk. Pörgetés után, nyáron a fészekszüűkítő egy ideig hátul marad, majd a flasítás helyezzük Még 67 tá- tesszük. virágpormentes összehúzódásának biztosítható. kere- tud fészekszűkítőt mind is a 15 nem Az akáchordás 13. napján, kor már a fészek 9. keretében mézkoszorú

tételével a 3. keretet is beteszünk műlépes keret után a fészekszűkítő hátra tételekor, bizonyos, hogy az anya nem terjeszti ki a petézést a hátsó keretekre. Képzeljük ugyanezt a kaptárt hidegépítményűnek, a kaptár belvilágának megfelelő nagyságú, tehát széles, nem magas keretekkel. A fészek, tehát a fiasítás most is elöl, a kijárónyílás közelében helyezkedik el. hátsó rekeszben levő lépeket is gondozzák. Közepes családnak télen elöl 8 keretet adunk, tehát hátul ő keret marad, A meleg alul vozni a fészekből, baddá hátsó a fiasítás a lép ele- jén helyezkedik el, hátul pedig széles mézkoszorú. Ez azért van, mert a fiasítást a család mindig a kijárónyílás közelében és a kaptár meleg oldala felől igyekszik összpontositani, Melegépítménnyel elérem, hogy a fiasítás és a fiasítást övező hátsó mézkoöszorú külön lépeken helyezke- dik el. Így a mézkoszorút tást elkülönítettem,

rács nélkül és fiasítástól és a fiasíhátul anya- és virágportól mentes mézeskereteket kapok. A méhcsalád hirtelen bő helyhez jut a rajzásra válságos napokban: a betett műlépes keretekben építhet, és a fészek szétszóródása nélkül a hátsú keretekben természetesen mézkoszorút alakíthat magának. A méhész ezt a természetes mézkoszorút elveheti és kipörgetheti, a fészek háborítasa nélkül. A kipörgetett és Vvisz- szarakott üres ha van E lépek újra ENE SAH. hordás. módszer által a kaptár egyesíti a rakodó és fekvő kaptár legfontosabb előnyeit: virágporrnentes tmé- zeskeretek nyerésének lehetőségét a fészek háborítása nélkül, és a kaptár könnyű szállíthatóságát, az eddigi fekvökaptáraknál szükséges mesterkedések nélkül (anyakerésés, leészoritás, visszahelyezés, fészekrendezés)]. Ez óriási munkamegtáakarítás, a mézkamrás, 15 NB keretes kaptár felfelé,

hogy a sejtek ferdesége miatt a méz könnyebben kicsapódjon. A keretek ilyen összeszégezése a Szilárdságra nincs hatással. A keret belmérete 344 42 cm. Azért válasz- tottam meg így a mérétet, hogy a NB műlép használható legyen benne. Viszont a 2 cem-nyi mélységi növekedés a fészek és a mézkoszorú célszerűbb kialakítását teszi lehetövé. Vállazás a léceken nincs, a tá- volságot A gyobb fém keretfülek keretek biztosítják. függőlegés mérete, irányú tehát nagyobb na- mély- sége azt a célt szolgálja, hogy magEas mézkoöszorú alakuljon rajta, és a család, mely igyekszik az alsó kijárónyílás közelében elhelyezkedni, tavasszal alulról felfelé, tehát a meleg után húzódjék. Ez a terjeszke- dési irány, a hátrafelé irányuló jeszkedéssel A kaptár tartozékai: 1. fészekszükítő, 2 keretszorító 3. rostaszövetes méhcsalád életének keretfedő, zavartalan biíz- tosítása mellett. A

kaptár mérsékelt térjedelme, s mégis biztos fekvése, kisebb súlya, alsó szellőző nyílása és nagyobb szellőző értéke miatt a vándorlásra alkalmasabb az eddigi kaptáraknál, Nem lényegtelen előnye még, sok egyéb között, a tömör, zárt sorú elhelyezési Ezen elő- nagyüzemi mé- nyeiért lehetőség. a kaptárt a hészkedés célszerű termelő eszközének tartom. Itt szinte lehetetlen , elrontani" a méhcsaládot, szakszerű kezeléssel. kevésbé szinte hallom az ellenvetéseket is, Ezek közül helyszűke miatt csak néhányra akarok válaszolni, A kaptár nem bővíthető korlátla- nul, mint a sokfliókos rakodók, igaz. A szállítás könnyűsége szerintern fontosabb. is ad nem igen idejük kifiók megkorlátozni, hozamért." vonták az leszorításának célszerűségét. ha első förgetésre több mézet a második, korlátozott anyás vagy harmadik ezt visszafizetjük család, a pörgetéskor a

család lenedése miatt. Ezt magam szer azonban Vándorméhé- szek a sokfiókos rakodót hásználják ki, mert nincs várni egy-egy akácon több telését. "Az anyát nem lehet leszorítani, a nagyobb Eddig is többen kétségbe anya Mert Ez elnéptenem egy- tapasztaltam. , Kicsi a kaptár, kevés méz JÉ" el benne." Jó hordáskor az anyát a begyűlő mézzel is korlátozzák a méhek, fekvő kaptárban is leszoríthatják 45 keretre, Tehát 1011 rnézes keret nem lehetetlenség ebben a kaptárban igazán jó hordáskor. Viszont a kisebb terjedelemnek nagy előnye, hogy könnyű rakodni. Ez ma, a nagy munkaerőhiányban hanyagolhátó szempont. el nem Környékün- kön egy nagy méhész a múlt évben cserélte 85 nagy Boczonádi, 24 keretes kaptárját 15 keretes 110 kaptárra,. A kaptár újszerűségével kapcsolatban mondhatja valaki, hogy a melegépítményű kaptár nem új dolog. Ezt én is tudom De amig résebben

ilyeneket főként hátsóákeze- 188 4. fémfüles a család lécek, tes keretek lésű kaptárakbán addig ez a kaptár felső kezelésű, és ebben a melegépítménynek a fent leírt előnye a cél, vagyis a mézkoszorú elkülönítése. Van még más előnye is, de ez áá kaptár egyes elemeinek részletes ismertetése kapcsán rmondorn el. A kaptár kivitele az eddig gyártott nagy Boczonádi vándorkaptárakéval megegyező, azzal az eltéréssel, hogy a tető sarokpántja nyílás alsó nem a rövidebb és a kijáró- oldal felül van, kijárós, és hátul nem egy, hakét lába van, melyeket 8 em széles léc fog be, és amelyek alap- fejlődésére. (faodú) tését alkalmaztak, szemben is és a segíti, kapcsolódva. szíthetők, A a felső keretlécen szokásos vaspánt fogja a kaptárhoz. A kaptár külső legnagyobb mérete, a lecsukott tetőt is beleszámítva, 65 X59 451 cm. Ez a felhasznált deszka vastagsága sze-

rint némileg módosulhat. A kaptár belvilága a tető nélkül 57,5X 405 5€51,5 cm, a belső kétoldali farostlemez-borítást figyelmen kívül hagyva. A fenéknél a belső széles- ség 38 cm. A belső kétoldali borítás a fenéktől szárnítva 45,5 cm magas, vagyis § em marad a keretfül, a keretszorító léc és a rostaszövetes ke- retfedő számára. A kijárónyílás elöl 10 X 25 cm, az alsó szellőző nyílás hátul, 13 25 em. A keret külső mérete 38 44 em. A felső léc, 40, az alsó 34, a két oldalléc 44 cm hosszú. A lécek szélessége 28 mm, vastagsága 11 mm. terjeszked- vállazása nem biztosítanak üt- közést; szállításkor a keretek rögzitettsége biztosabb, sőt tökéletesnek mondható. A fülek élükkel összetá- szorító, a kö- szükséges. Ez anyag- és munkamegtakarítást jelent Mivel a fülek fent, szélekre lábat felfelé lécek a két helyhez kítását teszi lehetővé télen és tavasszal is.

A fészek nem nyomott, szétszóródása nem indokolt. A fém keretfülek (csúsztatók) egyszerűen, könnyen, házilag is elké- keretsínen; első a természe- het a méhcsalád, nem fog keretet váltani, nemn húzódik át a hátsó hidegebb keretekre. A téli 9 keret szinte gömb alakú méhcsomó kiala- egy Az közömbös melegépítménnyel Ha maszkodva helyezve. Ez fészek a állásban középre, egymás mellé, szellőzéskor és szállításkor pedig a vannak nem ter- cékkel egységet rájuk úgynevezett együtt alkotnak fekvő és űket keretszorítá mozdíthatatlanok. a lé- Nem lenghetnek a keretek, mint a vállazottak a vállak körül, ha a nyomás nem megfelelő. Nyugalmi helyzetben füleket a keretsínhez és a méhek nem tudják (otthon) a egymáshoz úgy össze- ragasztani, mint a vállazott lécű kereteket. A méhek sem a keretfülek alatt nem járhatnak, sem a keretfülek végeit, ahol a legerősebb szökott lenni a

ragasztás, nem tudják a kaptár oldalához hozzáragasztani. A keretfül anyagául a legalkalmasabb a 06Úú8 mm vastag aluminium lemez. Ebből kivágok 70-X 37 mm-es darabot. Sarkait lecsipem A lemezt 11 mm vastag vas sinen meg- hajlítom keresztben úgy, hogy a két meghajlított lemezfél egymással egybevágó. Keretszegezéskor a felső léc Az alsó léc a két oldalléc közé van szegezve, és a két oldalléc egy-egy cm-rel lejjebb nyúlik az alsó lécnél, és így a keretnek egy-egy cm magas lába van. A lábak külső széle ferdén le van csapva úgy, hogy alsó és a megfelelő helyen két-két szeggel odaszegezem, a felső lécnek az öldallécéhez való szegezésekor. A szeg az alumíniumon minden nehéz- hogy gseken valamivel magasabbak a keretlécnél, és így befelé, a szegek felé lejtésük van, ami bizonyos rugalmasságot kölésönöz a keretek leszzo- éleik, melyeken áll a keret, 2 mm szélesek. Ezek a lábak azt célozzák, a kereteket család

kezelésekor függőleges a magas helyzetben le lehet tenni a keretekre, vagy a kaptár szélére anélkül, hogy a méheket a keret alsó léce összenyomná. Pörgetéskor ugyanigy helyezhető a lép a pörgetőbe, vagy esetleg lábakkal két végére ség nélkül rításakor, ráhúzom a fém füleket, áthatol, A fémfülek és az ütközést a vé- is biztosab- bá teszi. Alumínium helyett vékony horganyozott lemez is használható, de az keménysége miatt a szegeket nehezebben engedi át. A keretfület készítettem, magam már terveztem 168 éve. Az és Ignácz- féle keretcsúsztatóktól eltér: hető, egyszerűbb, házilag is készítkevesebb anyagot emészt, ke- vésbé ragasztható lényegesen össze, pontosab- ban érintkezik. A kerettel össze van szegezve. Tömeggyártással filléres áru lehet, és mint ilyennek, sok előnye miatt újítás értéke volna. Javaslom mindenféle kerethez tö- meggyártásra. A

keretszorító lécek a fémfülekkel együtt alkalmazva biztonságossá teszik a szállítást, a keretek rögzítésé- ban, hosszában egyenlő oldalú há- rornszög keresztmetszetű léc van elhelyezve a keretek alatt. Célja a méhek felvezetése a melegépítményű keretekre a legrövidebb úton azért, hogy a lépek épüljenek hozzá a gyakran ket kétoldalt épített felmászó A kijárónyílástól le nélkül az oldallécekhez. helyettesíti. ferdén hézag léc egy van bütykö- elülső ém-re csapva az Ez vége van, éle. A a és léc felső éle és az alsó keretléc között fél cm a távolság. Így a felmászó méhek a keretet könnyen elérik, de a kereteket nem ragasztják hozzá a vel, és szabályozzák a kereteknek le- felvezető ragasztását akadály nélkül csúsztathatók a kerettartó síneken. A fészekszűkítő alsó átjáró nyílása szintén fél cm-rel lécre és szegezett ütött egy-egy vel

összeragasztását, sín, és a léc A végébe fejetlen szeg segítségé- pillanatok alatt behelyezhetők vagy kivehetők. Általuk a rostaszövetes keretfedőt nem tudják a méhek leragasztani olyan mértékben, mint a bakhátas dő két keretfedőket, hosszanti A keretfe- oldalánál nyílás ném keletkezhetik, mivel a fedő szélei 22 em szélességben ráfeküsznek a keretszorító létekre., A lécek mérete 575 x24X2 em. A 24 cm széles oldalra szegezett aluminium küszöbsiín nagyságú és egy mm 585.X258 vastag. A em sín- nek a léc egyik végén kiálló, egy em hosszúságú darabja a kaptár hátsó falának deszkájába fúrt és fűrészelt nyílásba süllyed behelyezéskor. A léc másik végének pontosan a kö- zepébe ütött, 3 mm vastag és 7 mmre kiálló fejetlen szeg a kaptár elülső végének deszkájába fúrt lyukba hatol. Így a keretszorító léc a ros- taszüvetes keretfedő ráhelyezése nélkül is szorítja a

keretfüleket, s a sín függőleges helyzetben élével sen érintkezik, az aluminium fülekkel, A kör 25 teket cm magas borító rostaszövet szalmapárna párna a tavaszi keretfedő zsákvászon lek etetéskor, ragadó, teljesen a kaptár is betehető meleg méhek tér- az mint ele- a fü- Nincs le- a szalmapárna elhelyezését A fenékre vagy szalma- újszerűek. fenekének a A így lécek, leszakadozó, . és az etető bakhát. A le és etető, fölé és keretszorító is, Ebbe keretfedő a kere- takaró helyezhető. ből hordhatják séget. A ráhelyezése- tér marad között. fémekeret- akadályozó középvőonalá- szegezett háromélű léchez, magasabb a tehát a felvezető keretek lécnél, tehát az is eltülható felette, Mint már említettem, a felmászó léccel azt érjük el, hogy a keret két öldallécénél a méhek nem hagynak hézagot átjárás céljából, mint általában- a

hidegépítményeken teszik, főleg felső kijárónyílásnál. Így a hasznos lépfelület nagyobb, és a hosszú oldallécekhez való hozzáépítés nagymértékben növeli a lépek szilárdságát. A nagyobb hasznos lép- felület és a 2 cem-nyi mélységi növekedés beszámításával a 15 keretes kaptár Ez a megfelel nagyság szempontból, 18 NB keretesnek. elegendő termelési figyelembe véve a ra- kodási és szállítási előnyöket. A közismert bőrlemez takarás lyett 57 takarja 32 cm méretű a kereteket. he- zsákvászon Párafelszívó és áteresztő hatása folytán lényegesen jobb. Nem szakadozik össze, mikor lehúzzuk a keretekről. Két széle és a keretfülek között körülbelül egymásfél cm távolság van, Így létoldalt feljáró rés marad a méhek számára. Ezt szükség esetén léccel tudom takárni a fészek melegen tartása végett. E lécek egyik végén egy-egy 8xX1,5 cm nagyságú kivágBás van azért, hogy

hek. azon sért, s így a fészek jon. Ezt évek óta ménnyel, tavasszal járhassanak a fel az melegen zsákvászon a mé- elesémarad- takarót már használom nagyon jó eredA méhek a léputcáknál méhszurokkal (propolisszal fedik alul a vásznat, amivel tartósságát növelik. Nem rágják ki Ez a takaró állandóan felmászóléc fenn van. A meleg A a lucskosodás télen etetést, való lehetővé. megakadályozását teszi utcából a menekülőtérbe mehetnek 3 fel, A fészekszükítő keretre szegezett farostlemez mérete 47 Xx 38 A 1,8 em. Felső széle a keretek felsű szélével egy magasságban van, és a zsákvászon a keretekkel egy sikban takarja. Nem illeszkedik nagyon pontosan, könnyen mozgatható, mert tulajdon- választódeszka. Alsó át14-25 cm Így a hát- képpen nem járó nyílása nyílást szellőző só reteszt lehet rá szerelni az átjáró teljes zárása céljából. Így püörgetés előtt a méheket előre lehet

röpíteni a fészekbe, ha mondjuk a §. elrekesztett már műst kamrából nyíláson egy rmeéz- hátsó kiszüktet- át jük a méheket. Ezt pürgetés előtti méhektől másnap elvégezve, este megszabadított teljesen majdnem mézeskereteket vehetük el a hátsó rekeszekből kényelmesén. Ezt a szöktetést rakodó, vagy a régi fekvőkap:- tárakban lehet nem ezekben vel anyarácsos az rostaszüövetes keretet nehezebb keretfedő külső cm, kerete 57,5.x 405 X1,5 mérete mi- a választódeszkához. hozzáférni A megoldani, kell, és sokkal fedni előbb felső ván- körül 45 cm széles. A kaptár szélénél színnel, a kaptáretető kosfája nyomja . vaEY felül tető A ryitható tengelye le. Rostaszövete lehet. vánkosfái . Úgy -vannak 7,5 ém méretezve, kölcsönösen szélesek. hogy szellőztető lécek, alul, a be- melyeknek ellenkezű vé- Ben van, zárják is a nyílást, és el is férnek kinyitott

állapotban. A kap- tár szellőző értéke nagyobb, mivel a szellőző nyílás a tető hosszabbik oldalán van, és a léputcákra merőleges. Ehhez hozzászámítva az alsó, védett szellőző nyílás hatását, a kaptár szellőzése tó az eszményinek eddigi kaptárakéhoz mondha- képest. Mivel a keretek nem mozdulhatnak el, a méhek szállításkor nyugalomban vannak, és a menekülő-teret nem tömik meg a vászontakaró hatása folytán, elhelyezése, e S és a fészektől betesszük, után keret így a szellőzés nagyon jó. Péntek Lajos, Mihályháza a 9. mögött ajems ctt tente E ET at E ELÉ Ke ae sz ZREeT Tk; FESTÉS eV ; ez.Hi dlbi LA f Fegi hagyja, nyitva mikor a kaptár hátsó falához van helyezve, mézeltetéskor. Külön elzáró térből keretek lép- minden a méhek nyíláson letti mel- vászon a pedig Vándorláskor te éa bis A 4 re 4. sét s ztzalb 788 SZSÁHATNTOAN Év szondát az esállaK he a

fészekszükítő Hozzászólások 1. Nagy érdeklődéssel , Méhészet" októberi olvastam szárnában a Pén- tek Lajos cikkét. Szerinte a ma használatos méhészeszközeink, méhészeti módszereink általánosságban elavul- tak; kaptáraink bonyolult szerkezetűek, nehezek és drágák; a 15 NB keretes kivételével túl terjedelmesek. A felsorolt hibákon egy új, 15 keretes kaptárral kíván segíteni. sem a ma használatos kaptárakra vonatkozó kifogásaival, sem a saját kaptárját dicsérő megállapításaival nem tudok egyetérteni. 1953-tól tíz esztendőn át, mint nagyüzemi méhésznek, alkalmam volt többféle . rendszerű kaptárral méhészkedni. Dolgoztam Hunoar és közén Boczonádi rakodókkal, IEnácz- féle fekvő és rakodó, valamint nagy Boczonádi, 24 keretes fekvő kaptárakkal. Módomban volt kitapasztalni egyiknek is, másiknak is minden előnyét és hátrányát. Néhány évi gyakorlat után

valamennyi méhcsaládot 34 keretes nagy Boczonádi fekvő kaptárakba telepítettem át, mert mind a vándorlás, mind a ke- zelés szempontjából ezt a kaptárt találtam leg 30 a legmegfelelőbbnek. háromféle különböző vándorkaptárban saját méheimmel. tíz nagy vő, tizenöt rendszerű, méhészkedern Kaptáraim Boczonádi, retes 24 Cicatricis-féle keretes, szintén NB öt 223 összes dm. Nálarn bizony például rakodó, a mindössze nagyon 12-3-7 fészekmézkarnrás Kere- egyes kappedig 2603 dm" Ezzel 15 keretes lépfelülete Ez kepedig keretekkel. teim tehát egységesek, az tárak teljes lépfelülete dm", 3288 dm! és 411 szemben a Péntek-féle kaptár fek- 12 4-7 kétfiókos egész a közül keretes fészekmézkamrás, 15 --15 Jelen- kevés! NE kaptárt keretes közepes akáchordás idején is olyan gyorsan telehordják a méhek, hogy nagyon résen kell lénni, hogy a rövid időt jól ki

lehessen használni. Pedig ennek a kaptárnak az összes lépfelülete majdnem 40 dm"-rel nagyobb, mint a Péntek-féléé. 1967-ben 1986-ban és még a 30 keretes kaptáraim se bizonyultak túl nagyoknak. A 34 Pentek nagy Lajos idézett hiányossága, hogy cikkének nem ajánlott új kaptárjával hészkedés során elért közli az valú métermelési az előbb említett 30 kaptárral, közepes akácra való egyszeri vándorlással a köüvetkező eredményeket értem el az utolsó három esztendőben: 1966-ban volt a 35 kg, 1967-ben a családonkénti rendkívül rossz átlag. időjárás 40 kg a fiasítás egyenlítéskor helyeztem pek a át. helyett termelő egy lépeket családokhoz. kaplárból 18 1987-ben ugyancsak a ki- mézesléraktam a a 30 családot, mig jú kaptárból termelő családot alakítottam egyenlítéssel, a többieknél csak fiasításos lép maradt. A végén 20 ki23 azon- állornányra kel-

lett számítani.) Az akácvirágzás alatt az anyákat korlátozom, Ez a munka különösebb gondot, nagyobb nehézséget és sok munkát soha nem okozott, Csak egyik-másik családnál telt el több idő az anyakereséssel, amikor azt egyszeri átnézéssel nem találtam reg A fészekmézkamrásokban az előírásnak megfelelően a 7 keretes rekeszbe 24 akasztottam keretes ben 6 egyik a nagy keretes végébe. fészek át az anyát, Boczonádi fekvők- rekeszbe, A a kaptár rakodókban, mindenkor a lent mivel van, az nagyságú ban az ánya csak látozva, hogy nem kamrába. képzelhető el eredményesebb termelő eszköznek, anélkül csupán a méhészkedéssel való szórakozásra alkalmas. . Azonban nem csupán solható. zése; az ajánlott szűk új kaptárnak terjedelme Teljesen újszerű a keretszorító lécek, kifogá- berendekeretfülek, a keretek rögzítése, a bőrlemez takarás, zsákvászon, felmászóléc, előre

rögzítés, nek az elképzelhető módját le át. 420 kiszöüktetés tükrözi mindez nem stb. a kezelés- legbonyolultabb bár a cikkíró sze- jelent többlet mun- olyan nagy rába A raktam rakodó fogyasztása, hogy lette Áz levő anya leg- nyekről gyűjtenek. lehet csak el- A virágpor min- die nagy érték a méhek számára, ezért . megbecsülendő Kendszerint csak az akác után hordanak nagyobb mennyiségű virágport a méhek. sem ném szállításkor, sern tapasztaltam kezeléskor szerkezeti fogya- tékosságot a fekvő, 24 keretes kaptáraknál, de még a többi, Péntek által kifogásolt kaptárnál sem. Eb- ből a szempontból az ő kaptárja nem haladást, hanem visszaesést mutat. Újításai a kaptár szerkezetét bonyolultabbá, bé a kezelést teszik. A dául körülményeséb- vállazott semmiféle kereteket tákolrnány pél- nerm tolhatja. Szállításkor a keretek pú- töké- letes

rögzítése feltétlenül szükséges, ez pedig a vállazással oldható meg a legegyszerűbben. Kétségtelen, nak hogy kevesebb nagy 19 lehet felrakni keretes a Még akkor mert kaptár- az autóra. cserélném el sem a 24 kereteset, sem fészekmézkarnrást, 30 azoknak kicsi a súlya, és így azokat Boczonádi még a keretes sem, a rakodóimat a de sem. ha megkétszereznék számát könnyű csak azért, rakodni, vagy mert hiány van munkaerőben. Én azért méhészkedem, hogy termeljek, több és jobb minőségű mézet, minél kevesebb kaptármozgatással. A több kaptár több munkát is jelent, legyen az akár kicsi, Valóban kevesebb sebb akár nagy. az a célunk, ráfordítással, munkával és hogy minél minél keve- minél kevesebb annyira van kormehet föl a méz- kaptárak méreteinek a változtatásával, hanem a jobb, údaadóbb és lel- kaptárak fekvő pürgetéskor kaptárak- át. A rakodó csak

virágpor felszereléssel, minél többet és minél jobbat termeljünk. Azonban a jobb eredményeket nem a keretek és kiismeretesebb mézkamráinak az emelgetése sem okoz nagyobb munkát vagy nehézséget, mert a raködóim közé egy-egy fekvő kaptár van beiktatva a vándortanyán. Kezeléskor a mézkamrát nem is kell emelgetni, ugyancsak a méhcsaládok Én azért mégsem egész ami keret több munkát jelent. Ilyesmit jórnagam sohasem tapasztaltam A tavaszi fejlődés során, az akác előtt családra, az alakult virágporos pörgetőbe. könnyebben anyát kikeresés után félre tettem, és a többi összes fiasítást a mézkam- hozzáadásával a sok ban mind a 30 családtól volt mit pörgetni, mert a lépkészletben nem volt hiányosság. Így az átlagot 30 keretesek meg éppenséggel neérn. szerintem a Péntek Lajos féle 15 keretes kaptár csak egy ugyanolyan mézkamra kerül a fészekből vétve is vírágporos lépet látni. Legfeljebb

igen rossz időjáráskor fordul elő, amikor a hordás vontatott, és a méhek a tartósabb hűvös idő miatt nem az akácról, hanem egyéb nüvé- az (1966-ban termelő szerint miatt kaptárakba kiszedett üres Péntek alább is nálam alig részét termelő A anyát. 1968-ban előző évi eredménynek csupán 62 0/,-át sikerült elérnem. Az L1906-os és 1967-es évek méhészeti szempontból jú közepeseknek voltak mondhatók. Ebben a két ja közepes esztendőben a 18 keretes fészekmézkamrás kaptáraim valóban kicsinek bizonyultak, de még a 24 keretes nagy Boczonádi fekvő kaptárakat is állandóan figyelernmel kellett kisérni, és a meghordott mézeslépeket már az ötödik, hatöodik napon ki kellett szedni. További érlelésre azokba a nem termelő kaptárakba helyeztem, arme- lyekből még akkor is sorra kell keha egyáltalában nern, vagy műlépekkel korlátoztuk az mézkamrákból eredményeket. Sajat méhészetemben " Annak

rülnie, csupán félreteszem a mel- kaptárra. visszahelyezése és a csa- lád újra rendezésével járó munka semmivel serm több annál, mint amennyit a pörgetés után amúgy is szükséges fészekrendezés megkíván. munkával el. Az is fontos, kát idejében ímmel-ámmal, A magam hogy minden végezzünk, vagy részéről vált nagy Boczonádi érhetjük 5 nem muncsak ráérősen. az annyira 24 keretes be- ván- dorkaptárt az összes többi, eddig ismert kaptárak közül a legalkalmasabb termelő eszköznek tartom, Ez a kaptár a választódeszkákkal, vagy szalmapárnákkal . sokféleképpen tagolható. Benne minden jól bevált termelési fogást többtermelés és alkalmazhatunk a a jó, kifogástalan, Keszthely István, Szabó k. kezdi, azzal cikkét Lajos Péntek hogy méhészeti eszközeink és módelavultak általánosságban szereink Új keretet is szerkesztett, pelső mérettel. Kaptárja hivatva fekvő volna

egyesíteni előnyeit. kaptárak vatűnése miatt, megyünk. Ezért jól kell cosainkat s0to- mikor aká- kiaknáznunk, mind tében is jó szekszűkítőt a kaptár, hogy mézkoszorú van, a féhátra, az utolsó helyre 867 Majd ménnyel elérern, a el." keretes kis mézkamrában A 87 család talán nem csak alkot, hanem a lépeket mert is hordja, vány rmnmézkoszorú hátsó helyezkedik lépeken külön és fiasítás a hogy övező fiasítást lenne nagyon s50- után azt Ezek hogy Péntek a mostani kérdezhetjük, viszonyaink a mézkoszorút teljesen tele különben szüret. a ja kaptárjával, gondol- hogyan mellett 8§7 keretes melynek mézkamrája van, az akác tökéletes kihasználását, mind a minőség, mind a mennyiség terén. Elismerem, hogy a 34-42 cm-es, álló lépfelületű keretei a méhcsalád telelésére, és esetleg a tavaszi fejlő- désére is kedvezőek. (Az , esetleges" jelzőt

azért használom, mert bőseéEes beteleléskor a tavaszi fiasílús nekilendülését gátolják a mélyen lenyúló, vastag mézkoszorúk.) Tegyük fel azonban, hogy a 8 kereten a család nagyra tud fejlődni, az kell sem csak már ma lehet elérni. nagymérvű Minél népesebb annál léputcás 1012 nagyobb családokat betelelnünk, kielé- évi eredményünk gítő legyen. a ezelőtt évvel 18 Már fészekmézkamrás líthatom, azóta hogy elfogadtam és módszert, ál- méztermelésem kiegyensúlyozottabb. Mert bármenynyire is helyteleníti Péntek Lajos, hogy ebben a kaptárban a volt fé- és VIÍrág- szek alakul át mézkamrává, poros pörgetni, és kell keresni, ezt a több vegyesen keretekkel nagyobb bőven anyát munkát ke- kell az jutalmazza. eredmény mindig Madarász Lajos (Szentendre) eredményt lehet vele elérni. Pái Zoltán fészekmézkamrás 1961. 7. j old). 125. gyakran kijut nekünk mint az de

ilyenre, évekből elég méhészeknek, méhészkedem. éve 50 már idestova fagy- 909/-os 1968-ban Somogyban pedig emlékszem, volt, nem évi mézelési mostoha a bár Sajnos, 1968. (, Méhészet" is ezt igazolta kár érte az akácot, egyedül, a Balatöon környékén és néhány drávamenti vizes területen volt némi fagyitt következtében hőség C"9S-os 34 tört A virág zselődött. A mérleges majd később, ról mutatott, a fagyott 1,50 akácból tehát összes gyarapodás 19 kg volt, mégis 14 kgelvenni. Madarász Lajös, kg-ot. Az mindössze at tudtam kapcsolatom állandó akivel mind- kaptár gyarapodást kg 17.50 leper- valósággal megszűnt. össze be- széllel orkánszerű 12-én május után nap mézelési gyenge öt is akácvirágzás az De terület. mentes virágzásból 16 ar- az első Inárcson hogy értesített, van, kg-ot, a akác fagyott utóvirászásából pedig 10

kg-os gyarapodást mutatott a mérleg, a pörgetés eredménye átlag 17 kg volt. az, tapasztalatom évtizedes Sok az hogy szektől és nagy nem akácmézelést hanerm mézkamrától, kis fé- ellenkezőleg, kis tfészektől és nagy rmézkarnrától kell várni, mert csak igy lehet az akácot eredményesen kihasználni. Talán így lehetne ezt megfogalmazni: a főhordás elején a méhcsalád fiasításban szegény, de népben annál bőségesebb Ezt legyen. azonban csak idejében végrehajtott anyakorlátozással lehet elérni. Cicatricis Géza, Kaposvár , Melegépít- később: hetünk." elszed- könnyen pörgetéskor lyeket me- jó a hordás, ha lesz, keret a mert a jövő retből virágpormentes Hátul keretet. 15 Tehát itt rakodáskor kell már az előző évben tesszük. Így a család megkapta mind a meg. melegágya. jobb Örösi kisérlete először méhcsalád tölti a rajzás etetéssel 8 kere- a fészek már a a

fészket családokat a mennyiség, mind a minőség tekintetében, mert ezen áll vagy bukik egész méhészkedésünk eredménye. lényegét módszerének Mézeltetési akáchordás 13.így írja le: ,Az napján, mert lajdonítom, sokra nyújtó, tömegmézelést egyetlen semmi 34 keretes fekvő kaptárak termelési költsége sok, de ezt az őszi méhlegelő, a tarlóvirág elmaradásának tu- tartó, ideig rövid erre leg- a is között körülmények zelési az emeléshez 2-2 embernél több. Azt már régebben tapasztaltam, hogy a töreked- kell arra a hogy nünk, nem azzal szükség, fogástalan, ban. Csupán annyit sejthetünk a leírásából, hogy kis térfogatú kaptárjában 6-7 keretet használ mézeltetésre, Abban igaza van, hogy hiába pánkodunk a régi jó méhlegelő De módszernek sok előnye mellett az is javára Írható, hogy még a legmostohább mé- nem fenyeget. A kaptár szállítása ki- ilyen, kaptárak- méhészkedik

mióta és termelési ír, hogy semmiféle arról sem kor nem közöl eredményt. Sőt inkább lehet a gyűjtést. fészekmézkamrás A tarn ezeknek a kaptáraknak Összes állíméztermelési fogásait. Merem tani, hogy a Péntekhez hasonló módszerrel, egy 8 keretes fészekkel minden korlátozás nélkül 1004/-kal jobb eredményt tudok elérni. Itt ugyanis rajzási veszély a nagy ürméret miatt ugyanak- de közli, aprólékosan ket még is növelni tárakban kap- méretű a nagyobb avatkozással Több mint 30 évig 24 keretes fekvő kaptárakkal dolgoztam és kipráóbál- ismertetése- műszaki a Cikkében törni meg először; a távolabbi lépekbe a gyűjtés már lassúbb, vontatottabb. Kellő időben végzett be- ilyen módszer nem a méztermelést, hanem a szaporítást szolgálja. 34-42 cm és kerete a rakodó módszer rajzást. a kamra megfelelőnek. talál részére hészetek előtt fel- környékét közvetlen annak és két

Azt hiszem, nem kell bizonyítanom, hogy a nagy fészek és kis méz- mé- a nagyüzemi már az akác vastagító elősegíti úgyis sopánkodni a régi jó méhlegelő tavatűnése miatt. Keresni kell az eredÉS eszközeit méhészkedés ményes módszereit. Miután felsorolja a ma használatos kaptárak hátrányait, egy általa szerkesztett új kaptárt ajáni, különösen részénél szorú az állandóan gyorsuló műszaki haHiábavaló versenyíutásában. ladás amelyet családok a a fész- ösztönösen méhcsalád mindig ébred a rajzási ösztön. Ilyenkor már nehéz azt megfékezni, még a Péntek által ajánlott, a kaptárak összérakásával árnyékolt és hűvösen tartott mézkamrával sem. Sokszor még a bölcsők folytonos lerombolása sem megindulásakor főhordás segít. A ajánlott, egyhárom napos mézko- módszereket. és rakat nagy a fejlődéskor, ző :tavászi hogy titka, a az módszernek E különösen kedve- zunk be

idejében, természetesen nem jelenti azt, hogy nem akarok haladni a korral, de a haladás ürügyén nem akarom sutba dobni az éveken át jól bevált kaptá- avatko- nem Ha lesz. zsúfolt előtt Ez érdekébén. termelése méz tiszta sőt már akác fészekmézkamrás nógrádi méhészete lánös Sándor hid al új ve bi ca atát vándortanyán Budapest felvétele, ale ai zal éra ! la. FE ERRŐL ANAL EL EE Részletek Péntek Lajos kaptárjáról A hátsó A kaptár mézkamrás, meleg építményű, alsó a kijárós fekvökaptár elölről. Tetején egy magas keret, elejéhez támasztva két szorító léc látható a keretek vándorláskor való rögzítésére. ? a a középső A lábak hátulsó két lába szélről alsó szellözöt szabadon alapállásban középen a csatlakoznak, elhelyezve hagyja. egymashoz s eltakarják a szellöztetöt. tlttttttsütátüllütütáttrsmztáttáüli e. "1 BORÍTÓLAPRÓL)

SZG TT szTTSEL zt Pf tl PET TEA ETŐ E tenzid FOLYTATÁS AII. j A kereteket zsákvászon takarja, A szellőztető . rostát nem tapaszthatják be a méhek, A család az etető tálcához a takaró nyílásán jár fel 1 A kijárót a ka zarja. betét szűkíti, H A talpon álló keretek közt felső bháűdogfülek r tartják a távolságot. A fülek egyúttal csúsztaták Vándorláskor két léc szorítja le a keretsort felcsukható szállódesz- dornat. ben Kaptár és termelés Az anyákat idejében a 24 keretesek- 4 lépre, a flészekméz- kamrásokat a 7 keretes szakaszba zártam Ez az állomány egy 5 tonnás gépkocsi rakodófelületét foglal- ja el barakkal és segédeszközükkel egy ütt. nor rakodókkal rú minden folytattam. A . hábo- méhcsaládornat elvitte. az első leírás Lanegstroth és raiz kaptárt eredeti nyomári. érveivel nem értek Gerhardt Szabó hogy baonyo- csa- a népes ha

megkeresése, anya lád, bizony sokkal több idő, A 15 keret pedig nem kevés. Nem olyan sűrű a böséges esztendő. Cicatricis Géza jó méhész. Itt, Kispesten kezdett 19830 körül NB 24 keretesekkel Majd 6 fészekrmézkamrásra tért át. Ő 15 kifogásolja, hogy Péntek nem közöl eredményeket. meg hogy nagy a fészek, és tavaszszal a mézkoszorú lenyúlik. Ha van hordás, úgyis méhek. Ha akkor leszorítják az sincs kár, Ezen a lunk inkább azt a lépekből, helyet anyának. Abból tavasszal sok ha az a baj soha a méz. Ná- segit. könnyen méhész a fészekben, a méz a sok kiürítik csinálnak az anyát országosan, nek. Pedig ha 2035 kilós készlet. tavasszal nem kell Balni ven a méheket. serkentés, Fiasít itatás, a téli tárno- bő- az anya fészekbövités és egyéb pepecselés nélkül is. Bőséges élelem, jó takarás, minél keve- sebb háborgatás, ,kezelés" családok erősek lesznek.

Méhészeti eszközeink nül elavultak. Úgy és a kétségtele- látszik, kevesen szokták külföldi méhészlapokat vagy árjegyzékeket kézbe venni. Méhészetre sokkal gyengébb országok fölöttünk állnak korszerű, olcsó eszközeikkel. Ilyenek pl. villanymotoros mély miatt nern már régen anyát való. Az USA méhészei túl vannak azon, hogy keressenek, és nálunk sok időt igénylő egyéb pepeécseléssel foglalkczzanak. Szép is volna, ha 400 1000 családos állományban anyát keresgélnének! A lényeg: minél kevesebb munka egy-egv családdal és inkább sok család. 108 nagy 10 1-es 30 1 vizet sern hagyták dást, amikor abba jelzett a nap bármelyik szakaszában Fróbálkoztam második akácra vándorlással 18, Érmihályfíalvára. Nem méhészkedik. lád úton, de Érdektalenül futottam bírálatból években, amikor az volt, 30- meg- a mézet. 123-7 tam a 24 keretes ragy Bocsonádi kaptár

mézterme"lési eredményeit. . Félretettem tehát 42 fél mézkamrás rakodókaptá- melyekkel 16 éves méhészke- 20 nagy Boczonádi 24 keretes kaptárra tértem át. Mindkettő be is vált. Azóta 1881-ben egy akácon 25 kg-os, 1962-ben 328 kg-os, 1983-ban 30 kg-os átlagokat értem el, és kiépíttettem a szükséges lépkészletet. Ezekben az években a havason az esőzések miatt csak betelő méz gyűlt ÖSSZE, 1964-ben szintén egy akácon 35 kg-os átlagom, nából 41 a havason kg-os átlagom pörgettern. kg-ot kg-ot, 32 akácból ben pedig málvolt. 19887- és 19668-os Az 326 havason az esős E lési. idő két meghiúsította évem gyengébb a hi- így. alakult 1988-ban jól felkészültem. Itt Erdélyben a családok nagyon későre táa havasalji kifejlődni szoktak téli jon. Március még mit. és ezért idejében ni mindent. Duna ládból 3 NB mentén mert korán áz hónapnak szá- kell ten- meg akác

nyilik. lenn 76 eredmény a csa- állítottam össze az útra kész és 7 fészekmézkamrás csalá- járták csakevés, méheim vándorol- 7-én tovább súlygya- A málnára. rapodás 13 nap alatt 32 kg volt. Átlagosan 20 kg-ot pörgettem rá 10 napra megint 10 kg-ot, tehát 30 kgos átlagot értem el, a családokat ban maradt jött, és a kaptár- beteleltem kitűnően havazon A mézzel. a kaptár 24 keretes nagy Boczonádi kicsinek bizonyult, azért kényszerültem kétszer pörgetni, Három rajom ké- rajt mesterséges nyolc szítettem. ikAazoÖsszevetve az eredményl, lam Szabó István és Cicatricis (Géza séval nagy mozgatá- kaptár Kevés válaszát. elérni, kell eredményt szállításra rakodásra. telik amiből és beruházásra egyaránt. Amig kivoltak, kaptáraim könnyű és csi rakodtatn föl és le. Kimerü- dolgoztag, telik költségekre. nagy, Amióta tőre. rakkal méhészkederm, segi- telt sohasem lésig

gondolkozik, terme- saját tá- pusztult sem a havasba, magam 1985- vizet 1968. június pedig déserm alalt soha sem értem el 12 15 kg átlagos eredménynél nagyobbat. Először 14 fészekmézkamrásra, majd A még 35 C" hőségben sem. Itt nem pörgettem. A következő 15 nap esős, szeles volt, és a családok felélték a jelent Cicatricis Géza munkája, a körülötte kavargó vitából igazolva láttam mind a fészekrmézkamrás mind az volt. mert csak három napig gyűjthettek rmiuéheirn. A mérleges kaptár 323340 kg-mal gyarapodott. A méz itt hig át tehát a sorokat. Csak a múlt év decemberében megjelent hozzászáólások keltették fel figyelmemet. A rméetfléle nör- gecttem. km. keretes, kg-os kaptármérleg. 720 1960-as a vízhor- 12186 napi volság Az kap- tálcás itatóból fogyasztottak. C€" meleg az volt egyéb 33 bámból íÍijókja éz kg A szabadban pörgettem. Egy méh sem szállt a mézre, de

annál inkább ua vizes mosóruhára, a kiterített vi- építményű de sok 710 Szállításkor hész ugyanis kat tanul. mérleges zes fehérneműre. Feltűnt, hogy a rnéz csupán 209/, vizet tartalmazott, es évek egy akácon 28, illetve 27 kgos átlagot adtak, a havasón azonban náluúnk Dadant gyarapodást Dezső 4050 kereles nörgető, födelező gép, gőzös födelező. A Hunor kaptár nekem nagyon jó. A Langstroth kaptár is kitűnő, vándorlásra átlag aptárjának leírásában (, Méhészet" 1968. október) hasztalan kerestem az eredmény közlését, és azt, hogy Féntek hány ilyen kaptárral, mióta ramat, hogy a családokat szűkösen telelik be, és tavasszal etetnek, serkente- családos Akkor a Lajos a 5970 kg-mal nőtt, Átkg mézet pürgettem. a nagy kek két naponta 2. Péntek volt, zott. Ebből 6 napig 3235 €", 2 napig 37 C" volt a hőmérséklet, A mé- Budapest lult a kaptár kezelése. Áz, hogy elején

hordás méhésztárs Péntek hátra teszi az elválasztó lemezt, úgy gondolom, legfeljebb öt perc. De az hőség tárakban. Az akác az alig elviselhetó hőség miatt csak 8 napig virág- és fészekdúlás elkeládháborgatás rülése, a kevesebb munka az, ami megnyerő és figyelemre méltó. bírálók egyet. kifogásolja, azt István A december). 1968. egy hátsó mézkamrás elsősorban a csa- meleg építrményű kaptárban nekem Olvastarn Péntek Lajos ,Meleg vánmézkamrás hátsó építményű, dorkaptár" című cikkét (, Méhészet" 1468. oktáber) Szabó István és Cicatricis Géza bírálataivai együtt (, Mé- hészet" Ugyanott réhek anyabölcsőket húznak a fészekmézkamrában, 5 ezeknek a lerurnbolása ugyancsak sok munka. A Majd 1948-ban újra kezdtem Hunorokkal, 1960-ban pedig elkészítettem nagy kaptár súlya lagosan 45 a hogy előfordul, bőven Sőt keresni. Bár kaptánehéz van méz, és Az, aki józanul

bizonyára az utóbbit választja, mert egy rakománnyal mázsa mézet termelve a költség megtérül. Nem egyet érthetek Péntek 20 jól La- josnak a NB 24 keretes és a fészekbonyolult szerkaptár mézkarnrás Mindirt véleményével. kezetéről kettő egyszerű kaptár. Az anyát sem nehéz kikeresni és a 4 kereles sza- kaszba szor legalább hat- családokat. Má- zárni. Évente vizsgálom a sizűtett kezd1835-ben méhészkedést A tern NB 24 keretesekkel, később Hu- Azt, hogy a méhek a hálsó mézkamrába milyen serényen hordanak, ruagam még nerm tudtam megfigyelmézeltetés fészekmézkarmrás ni. A szintén jó, de akkor is anyát kell ml I. Az akácvirágzás a Calafot melletti erdőben (ülténial április 29-én kezdődött. A távolság odáig 525 km. sodszor az akác egészségügyi előtt, felelős amikor is az jelen van. Minden lépet megnézek, nem üÜütötte-e fel fejét betegség, nincs-e sok herefiasítás. Az

anyáim jelzettek, nem nehéz tehát meglátni őket külön keresgélés nélkül, csupán át kell helyezni. Virágpor nincs sok a mézes lépekben, mert amikor az anyát áthelyezem a kis szakaszba, a méhek már oda hordják a virágport, és a még fészekben levőt a nyilt fiasitúsra fordítják. minden lép. Ha olyan, melyben kiveszem, a és azonban bőséges örömrnel mesterséges teszek [Rendszerint raj helyébe. kiürül mésis akad a virágpor, tartalékolom részére. Azt hiszem, kentek, már mert évi havasi két a éve mézből bőven Kihúzom az ser- az előző telelem be, anyarácsot, és a kaptár falához csúsztatom. A havason nincs szükség rá, mert a mézes lépek korlátozzák az anyát. A fias keretekre pedig hatványozattan szükség van. A család leromlását nem tapasztaltam. Havasi eredményeim bizonyítják a jó népességet. dát Lássuk most a 78 tással terhelve. kor, amikor tárban napi dást kisebb

tett családom legjobb egy a A 66-ból kb. 12 tölem rélte 200 családja 4 kg-mal Péntek leírá- , Környékünkön a múlt 324 egy mérlegre csak még méhész a 85 NB db 15 keretesre." meg. m-re méhész következő: nagy ak- 24 keretes NB kap11.50 kg súlygyarapo- súlyosbodott. Említésre méltó saból költséggel és kaptármozga- Érmihályfalván kaptláros évben keretes hogy aki cse- kaptárját Erre csak 85 ber rakja Nern hanem föl és le, helyezi a kaptár kezelését szorul azt kaptárt el. változtatásra, kell javítani úgy, hogy ne kelljen családot feloszlatni, egyesíteni, összeröpíttetni, más furfangos fogásokhoz folyamodni. sor- Cserey Árpád 3. A meleg kamrás építményű, vándorkaptár hátsó előnyei gyártott és árult kaptárakéhoz pest a következők; Méhészeti előadások Gödöllőn és Leányfalun Szerkezete sebb méz- a ké- egyszerűbb. Hátsó

nyújtja mézkamrájával azt, amit rilistól megszünt. A gazdaság leányfalusi anyanevelő telepe az intézetbe olvadt. A Méhtenyésztési Osztály az idén a következő előadásokat rendezi: A gödöllői vasárnapok régi szokás szerint minden meleg hónap harmadik vasárnapján lesznek, tehát július 20án, augusztus 17-én és szeptember 21-én. Az előadás 10 óra tájt kezdődik, egész nap bemutatás, tanácsadás. Közlekedés vonaton Budapest felől a Keleti pályaudvarról és Hatvan felől. A legközelebbi vasúti megálló: , Gödöllő állami telepek" Nem all meg minden vonat Kényelmesen kb 20 percnyi gyaloglás a Méhtenyésztési Osztályig. Budapestről helyiérdeküvel is lehet utazni a Keleti közeléből a gödöllői végállomásig Önnan kb 45 perces gyaloglással lehet a telepre jutni lsaszeg irányában. A leányfalusi anyanevelő telepen az előadások tárgya: . július 6-án az anyanevelés, augusztus 3-án a betelelés Az

előadások de. 10 órakor kezdődnek A telep címe: Szamuely u. 48 sz Megközelíthető Budapestről helyiérdeküvel a Margit-hidtól Szentendréig, onnan tovább autóbuszon, Esztergom felől csak autóbuszon Az autóbusz megállójának neve ,Leanyfalu hajóállomás". egyben a rakodó legalább két részben (fészekfiók, mézkamrafiók): virágpormentes természetes mézkoszorút külön, kipörgethető lé- pekben. ben A az hátsó egész mézes fészek lépek hátsó egy- , mézko- szorúját" alkotják. 3. Igen egyszerűen lehet vele mézeltetni Ez a nagyüzem fontos fel1964 évi újítási tétele. Az OMSZK pályázatának megoldása: gazdaságosabb , Méhcsa- nagyüzemi ke- zéelése". (Lásd: , Méhészet" 1964 évf 18. old ú 4. Könnyebb és biztonságosabb szellőző érszállíthatóság, nagyobb ték (alsó szellőzés isi A rostaszü- vetet a felső zsáktakarás folytán a méhek nem ragasztják be, tisztogatni nem

kell. A fém keretfülek és keretszorító lécek mozdíthatatlanul rögzítik a kereteket. A kaptár nem tud hasasodni a nap hatására: szállítás előtt tömködni nem kell. A kaptár szállításra állandóan kész, csak a kijárót kell zárni, a szellőző réseket benyitni. 5. A leírt módon könnyű a szöktelés a mézkamrából Az OMSZE újítási feladatának megoldása: , Mézkarnrák kiürítése" ald.) 86. A méhektől (,Méhészet" fémfülekkel való 18684. az gyors évi. egész 76. fészek egyben odább csúsztatható. Lényegesen kevesebb ragasztási lehetőség Kaptárszolga nélkül lehet a kereteket kiszedni. 7. Léctől lécig szilárd építmény Fent és a két hosszú oldallécnél nem marad hézag. A szokásos fekvü keretekben a lép kerületének átlagosan fele nincs a léchez építve, ezért szakadnak le könnyen szállíMagas nélkül. kipörgelés táskor mézkoszorú a fészekben, a fekvőknél előírásos magas

keretekben. Biznélkül etetés tonságos telelés biztos Egyensúlyozott, A Kisállattenyésztési Kutatóintézet külön gazdasága áp- Keve- az alkateleme. 2. Kolozsvár család csak 4-5 keretes volt, ezek a havasan egyenként mondjuk 10 kg-ot termeltek volna. A többi 54 család 6 lépet fedett, és legjobb eredménye 1. ládok nem tud kezelni eredményesen, 110zel még úgy sem iÍog boldogulni. Éppen ezért jó a 24 keretes, mert nern kell sem 85, sem 110 belőle, csupán 3040, de az népes legyen. Minél jobban elforgácsolódik a sok kaptáros méhész munkája, annál kisebb a kaptáronkénti átlaga. Ezzel én is így voltam. Vándorláskor a 34 kéretest is, a 15 keretest is két em- sát, ha külön-külön maradtak volna kis kaptárakban. Először is a 10 tartalék anyás családot beolvasztom ax anyátlan vagy a rosszul petéző családokba. a mértem, jegyzem ez 1470 kg lehetett voln- na kétszeres szállítási kétlannyi munkával, hogy és

egyesítéskor is sok méz szabadul fel, Az anya visszahelyezése két moz- dulat. is csak 110 nem családokat hozam Műlépet igy van rendjén. Különben is négy keretet építtetek ki kaptáranként. Cukorral lehetőségét számítva az akácon 10 kg-ot, a havasokon 15 kg-ot adott volna. Az így túlzottan fölbecsült sok év 8. A méhészkedés átlagában. illetve fészek, a és kaptár a egymáshoz és a mézkamra fészek való arányának tetszőleges megválssztása a termelés szempontjából és a korai kiküszöbölésére. pörgetés A fészek keretenkénti szűkítése a család erőssége szerint. A kérétekből télre nem kell kiszedni, a szalmapárnás oldalsó takarás fölösleges. 0. A fészek előre szorítása a napos elülső kijáró felé, és ezzel helyhez a mézmódon: kötése természetes karnra könnyen elkülönül anyarács nélkül is. Így a család a hátsó méz- kamrát szervesen a tészekhez taris, védettebbnek és

érzi, tozónak mert mézkamrát, az oldalsó mint csak egy kijáró nyílása van elöl. 10. A kaptárt el lehet helyezni zárt surban a tájolás megkönnyítése véertt, négyesével vagy ötösével. Péntek Lajos Mihályháza (Olvasóink ruló is flgyelmébe írásokból" ébben válaszát, a melvet írt, júliusban megszüntetjük gyüjtött számunkban. a ajánljuk A ,534r- szemelvényeket tavalyi Péntek Lajus bírálatokra közöljük, s azzal a vitát. Szerk) egyelőre 109 SÁGI TALLOZÁS HÁTSÓ ; VP KÖNYVEKBEN REGI MÉZKAMRÁS többen ES FEKVOÖKAPTÁR nak. ? FOLYÓIRATOKBAN tek fölött oldalsó nyílásokon (Béky Albert debreceni erdőigüazgató, ny. miniszteri tandcsos J0ü0 évvel ezelőtt, 1869-ben született 19856ban hunyt el Sokat foglalkozott kap- menekülőhely van. a záró dugók és a kijáró dugók helvére társzerkesztéssel levegő 18§ nagy áta. Boczonúdi építményüű, kamrús 16 1900

alsó keretes, kijúrós, fekvőkaptárt keretesre Boczonádi meleg hátsó ezt, pedig a nagy szélességével függőlegesre állította. Rá egy évre, 1942-ben ugyanezt 42 cm széles, 475 cm müűgas 1949-ben rint keretekkel pedig ís elkészítette. és hátul tani. köztünk. A kantár szemelvényeket építményű mézkamrája Megtaláljuk alakú megfordi- pl. az fekvő- nem új. egyiptomiak eső méhlakásaibűn több évezredes múlttal, sokjéle más keret nélküli faköpílben, kasban, a régi keretes fekvőkaptárakban, A méz a hideg épít- mézkamrájában fekvőkaptár ményű is ugyanúgy csoportosul az ellenkező sarok ha a kijáró valamelyik végen, közelében A nyílik.) kaptár építményű, szés szerint röplvuk, val elzárt magas rés van. homlokfalan és vége rés. tet- szűkíthető karimás dugó- kaptár egyik A oldalán fésetleg mindkettőn) a végétől 10 cm-re a fenék sikjában 10

em hosszú, 3 ém magas röplyuk van arra az esetre, ha két családot lakolunk be a kaptárba s a helyzet nem engedi, hogy egy család a hátsó végen járjon. A kaptár rokban végén van. A kezelesű, meleg mézkamrás fekvő- em melynek széles, 42 cm sonló természetes lakása a faodú. utánzata az a kas. álló keret, természetének lőbb. A olyan, mint a Hozzájuk ha- amely a méhek fekvőnél megfele- kaptárban 3435 10 cm HBéky-keret átmérőjű s a röplyuk felett 40 cm magasságú hen- geres hogy kas az utóbbi azzal lépterjedelme del kisebb. Boczonádi válóan lő 22 mintegy a keret terjedelmét eltalálta, Keretéből kerelével, mézkamrában hordanak, 1/,- levő méhek kijáró a téli a a mint a A olyan ífcisőbe. ki- 16 egyenméhek a rekvő tarn. kívül a méhek tulajdonsága A terhet miatt cipelő vesebben mennek a kaptár hátsó részébe, 5 a kaptárt megfordítjuk.

Terrnészetesen mindkét végén nyitott a kijáró. Más- megfelelő léphez, mint a felső Hannemann-rács készítettem, hogy léckeretét ahol a méhek 112 tehát nádiéhoz 11y, után képest, Az vő általánosan helyezzük. Főhordáskor közepébe a teljes ny.i- lást felszabadítjuk. f.Magyar A 42-es nagyobb Méhö" nagy méretűt J94i. Beoczonádi 145--14d7. Í. keretnél hazánkban már. lépfelülete annyi, mint kétretenként több raktározható látom a további elterjedt 42-es fek- vándorkaptár csak annyiben kí- vánna az új kerethez alkalmazkodást, hogy ne 115 em-rel méretezni, magasabbra és kelle- rövidebbre kellene készíteni. (A , Méhészet" szerkesztősége a köüvetkező megjegyzést fűzte hozzá: A műgunk részéről egyelőre lápunk üúlapítójúnak, id. Hoczonádi tdézrztük: Szabó Imrének , Kérdeztétek a man- meg a meé- heket" Azt valljuk tehát, hogy az

új keretméreteket előbb hosszasabban és nügyobb arányban ki kell próbálni. Más szóval; a télen született kerejek helyetti becsíúltjük reteket. Még a nyáron akkor ís, nagyobb született ha Keret ke- elfogadnák a szükségességét. célszerűségét, gyakorlatiasságát és gaz Jaságossúgáat, a végleges méretben csak akkor lehetne megállapodni, ha já és rossz években szerzeti tapúsztalásra htivatkózva leketne a centimétert Szente: alteni. íf.Méhészet egyesítünk. nyílásának Az magyarázatot, csak megemlítem, hogy milyen üdvös lett volna számtalan családnál, ha 68 keretes fészekben több téli készlete lett volna. várjuk, s utána kaptár a hogy fölöslegesnek szívesen a dm: el benne télire; a kaptár hosszanti terjedelme jóval kisebbedik; a fiasitás tágabb körben terjedhet; kevesebb kerettel van dolgunk stb. Kiilönösen az utóbbi évek tapasztalatai szükségünk van űj anya párzását meg-

Főhordás előtt pár héttel a rönlyu- 3244 pontosan kiló mézzel jal egyesül. Ha anyára, a fiatal kal ilyen na- 24 nagy Boczonádié. Előnye a Boczo- ben Általános méhek a az a vélemény, tartalékmézet raktározzák vésbé attól oldalvást hátsó mézkárnrás kori, hogy I.) hogy a legszíveseb- hátrafelé, és lefelé. nem Az kaptáraimban a méhek én gya:- a tartalékmézet mindegyik lépének a köze- és elhelyezni, kezdik pébe egyidőben §4385. el a fészek fölé, ke- szívesen a kamra 1942. nem a kamra első keretének valamennyire való megtöltései után raktároznak hátrább is. De az is gyakori eset, hogy a kamara leghátulsó keretén kezdik a raktározást, és 0n- nan haladnak előre. Söt az is nemegyszer megtörtént, hogy a kámarát hátul lezáró deszkán túl elhelyezett tartaléklépekbe raktároztak mézet, ha a záródeszka volt valamely bújhattak., taléklép rés, ahol Az a mellett

így vagy alait a méhek meghordott röplyuktól néha a áttar- 18 17. volt Mindebből következtetve az a véleményem, hogy a méhek a fészektől hátrafelé is nagyon szívésen raktároznak el mézet. szi- a röp- Magas keretem mézkoszorú úgy köz- lekednek, tehát a kaptár falánál az l cm-es résnél 8 a keretek alatti 3 cm-es hézagnál rács legyen. mert a léc a közlekedést elzárja. szallításkor, vándorláskor a kere- drm", mind átkerülnek a rajhoz. Ha anyára nincs szükségünk, másnap este a választódeszkát kivesszük, a hátsó kijárót bedugjuk. Az anyacsalád a raj- ]lyuknál lefelé. A 324 nap estig az gnyacsalád kijáró méhei tö- alatt 18-nak maiaknát sza- választot- keretek keretemből Ha fészket dolgozók én többre §a- fölfelé véve) szívesen ennek következtében, tehát a keretek egyik végéhez közelebb rendezik be. Az élelem fogyásával uúugyan- azon a lépen vonulnak annak másik

vége felé. Az alsú röplyukat egyéb előnyökön centimétereket dását Hunor hátsó a különbséggel, ütjük tágítható etető 386 I.) fekvő- a másik 1711I73. mézkamrás gére terjedő és 3 cm része 1935. meleg nyiségű) 42-es Boczonádi keretre s a kereteken kívül I db 1 em vastag választódeszkára és Hannemannrácsra. Mindkét végén alul, a fenék szintjében a kaptár teljes szélezsséegy Méh" a meleg kezelésű, kaptár 18 (vagy tetszés szerinti meny- Ennek kifelé be- porítani nem akarunk, a rajt a VÁálasztódeszka beillesztése után vissza- felső hátsó alulról magas, A keret a 4232-es nagy Boczanádi fekvő keretnek álló változata. Ennek és szellőző Béky-kerettel, mérete elül nyitni résbe szabályozó fent hátsó 16 Kantárjának csak hátsó kaptár, külső alsó Így felső építményű. A méhek kijárót meleg kaptár §z2- műveletekhez Cikkeiből fül, és

(Magyar A két áramlik, építmény ís lehetett különleges szerelte hideg illesztünk, mMméz- írt le. 1941-ben szükítette kertet 1935-ben A szellőző rostaszövetes feléa hűvös Én is szerkesztettem gyobb keretet. Külső szélessége 42 cin, külső magassága 476 cm. A tartóléc 15, a többi 10 mim vastag, Így a lép dú cm széles, 45 cm magas és területe 4X4518 dm: A 42-es nagy vándorkaptár 24 keretének együttes lépterülete (kerek Vág dugókat használ- és szerkesztettek Béky kamrás Albért meleg építmányű, tekvőökaptárja a , Magyar tvlolyamábáól. hútsó Méh"" meéz- 1935. sokkal gyűjtését szélesebb teszi lehetővé. mint az alacsonyabb. Emellett a téli fészekben az egész mézkészlet a fiasítás körül jobban tömörül mint. a rakodó keretnél, 5 a méheknek nern kell más keretre áthúzódnink. f.Méhészkedés " TÁdA A/g. sz. 9. [4 Meleg építményű, hátsó

mézkamrás kaptár (Péntek Lajos ban, Szabó meg. Az idén szabó kaptárjának ismertetése István és Cicatricis júniusban István hozzászólására és Géza kívánok terjedelem el. válaszolni miatt róla Géza elmondani új kaptáramról dolgot, amit első cikkemben látozott hattam hozzászólása is közöltünk Cicatricis és néhány a kor- nem morid- termelő Minden tól, eszköznek érdemet nem talál elvitat benne tartam."? kaptáram- semmit, ami esetleg valamilyen méhészkedési feladatban megoldást jelenthetne. Az anyakorlátozásról így szól: , Ez a munka . nagyobb nehézséget, sok munkát soha nem okozott. Csak egyik-másik családnál telt el több idő az anyakereséssel, amikor azt eHYszeri átnézéssel nem találtam meg." A mondat második fele szerint volt azért , némi" nehézség. És mit jelent ez 100200 vagy még több családos nagyüzemi méhészetben? A fészek-

mézkamrásokban az előírás szerint korlátoz, rakodóiban pedig egyáltalán nem, sőt, a mézkamra üres léneit bocsátja az anya rendelkezésére akác előtt, a fiaskereteket pedig felrakja a felső mézkamrába, Így tehát a ra- kodók egyszerű kezelési módját fészekátfüggesztéssel és anyakeresés- sel bonyolítja. Én néhány rakodómnál tevés-vevés nélkül helyben, minden rendes időjárású nyáron kétszer pörgettem a legérettebb mézet. A keretek szinte fenékig le voltak fedve, és virágpornak még nyoma sem volt bennük. Szabó István pedig éppen felrakja a mézkamrába a VÍTÁEDOTOSfias kereteket, s közben az anyával üres lépekbe petéztet. Hol itt a hozamnövelő korlátozás? Jobb-e Így a termelt méz? És mi szükség h rako- dók legnagyobb előnyének. a mézkamra emelgetését leszámítva e€Eyszerű kezelési és termelési módnak felborítására? tárral végigcsinálni pontján! az Tessék anya Az én

emelgetésére 200 kap- a fejlettség tető- kaptárammal kikeresésére, átfüggesztésére, A ezt sem nincs sem a sem fészek a mézkamra szükség. rakodókaptárak le- mézkamráinak az emelgetése sem okoz nagyobb gondot vagy nehézséget Szabó Istvánnak, mert neki történetesen felrvői is vannak, s azokra csak , félreteszi" a 15 egész NB-keretes, esetleg mézzel telt, mézkamrát. Ha tele van, szűkösen is kb, 50 kiló, Ezt elég csa k , félretenni", "Az anya visszahelyezése és a család újra rendezése nem több, mint a Dörgetés után , amúgyis szükséges fészekrendezés", kamrás 128 Ennek kaptárban, a hátsó Szabó méz- István tavalyi öktáóberi a decemberi három cikket. számá- számban jelént Szerk.) szabó méhésztárs pörgetéskor ben? soha virágport úgy nem a kikerült Ezt csak talált háromféle mézeskeretek- tudom elképzelni, ha vidéke egészen különös

méhlegelőjű. Én bizony megtaláltam mind a Cicatricis-féle, mind a 24-es NB, mind közép Boczonádi fekvőkaptá- raimban a virágporos ben ezért nem az a kereteket. Ép- fészekmézkamrásokban anyát egy kereten, hanem majdnem az egész fészket hátrafüggesztettem. (Fészekhelycsere, Szerk) Így jobb volt az eredmény, több a méz, kevesebb a virágpor, és nem telt olyan hamar a mézkamra, A Cicatricis-kaptár hamar telésének fő oka a fészekmézkamrában hátrahelyezése rágpor,. után Ahogy a az anya felszaporodó vi- meganyátlanított család fészkében felgyűlik a virágpor, ugyanúgy a Cicatricis-féle kaptárban is, mivel az-anya hátrahelyezése után elöl már nem petézik, hátul is hirtelen kevesebbet. A virágbor nem használódik el, hanem inkább felszaporodik. A hátsó mézkamrásban a kamra sohasem volt [é- szek, az anya elöl zavartalanul to" vább petézik, s így a hátsó lépekben virágpor nem lesz,

csak méz, és a méhek az anyát jó hordáskor fokozatosan előre szorítják a petézés- sel a napos felé. meleg Szabó rágpor azt nagy lendő. Igen, kamrában. szabó egyik is mondja, de István, pasztalt elülső érték, ezért nem közismert kaptároldal hogy a vi- megbecsü- akáckor amint szerkezeti a méz- írja, nem ta- fogyatékosságot kaptárnál sem. 01- vassa el figyelmesen szaklapunk több évfolyámának , Méhesből-műhelyvből" című rovatát. Feltételezem, hogy az ott olvasható sok-sok cikkecské- ben nem képzelt nehézségek megoldásával foglalkoztak méhésztársainlk. Arra az állítására, hogy kaptáram e tekintetben , nem haladást. hanem visszaesést nem, látta-e mutat", már? azt kell Felsorolja kérdez- kaptá- ram berendezésének alkatelemeit: ,keretszorító lécek, keretfülek, bőrlemeztakarás (ilyen nincs is", zsákvászon, felmászó léc stb.", Mivel ezek új,

ismeretlen fogalmak számára, kijelenti, hogy ,ezek a kezelésnek elképzelhető legbonyolultabb módját tükrözik", Az ország méhészeitői kapott sok-sok levél éppen Szabó István megállapításainak ellenkezőjét hang- súlyozza. Kaptáram legnagyobb előnye egyszerűségében és egyszerű kezelhetőségében van Ha Szabó István ebben kételkedik, jöjjön el, győződ- jék meg tos tulajdonságát, a könnyű szállíthatóságot elveszti, és aránytalan lesz, nú meg retes megállapításával ellentétben, nem kell sorra kerülnie, A fészekhez hozzá sem kell nyúlni. kaptárjából szabó István keszthelyi méhésztárs egész hozzászólását a következő szemléletből írta: , A magam részéről az annyira bevált nagy Boczonádi 24 keretes kaptárt az összes többi, eddig ismert kaptárak közül a legalkalma- sabb a , Méhészet" róla. Kaptáramat ne toldja meg 15 kerettel, mert az akkor egyik igen fon- olyan nehéz, rakodói,

kamráját mint 30 NB amelyeknek csak úgy ke- a ,félreteszi" méz- az éppen mellette levő fekvőkaptárra. Ajánlom még, hogy olvassa el az OMSZK régebbi újítási feladatait és pályázatait, melyekből megtudhatja. hogy jelenlegi kaptáraink minden ér- deme ellenére vannak még megol- egyik lehetsé- datlan feladatai a magyar méhészetnek, Méhészkedni minden kaptárral lehet, még kiugró eredményeket is lehet elérni nagy ritkán, de sok éven át egyensúlyozottan, gazdaságosan. olcsán (cukros zsákok nélkül! termelni már nem lehet .akármilyen módszerrel. Ez még megoldásra vár, Kaptáram ges módját e megoldás jelöli meg, de ugyanakkor elismerem és tiszteletben tartom mások módszerét és véleményét. Kap- tárról írt cikkemet eredetileg ezzel a mondattal fejeztem be, amit a szerkesztőség hely hiánya miatt kihágyott: , Keressük együtt a jobb, a korszerűbb, a ma és holnap követelményének megfelelőbb

megoldást." Cicatricis Géza hozzászólása mér- téktartóbb. vódó Érzik és gondolkozó rajta a sokat vi- kaptárszerkesztő higgadtabb fogalmazása. Természetesen saját kaptárja szempontjából nézi a dolgot, és nem szól a hátsó mézkamrás kaptár előnyeiről, csak in- kább a kifogásolhatót keresi benne. Elismerem, amint cikkemben utaltam is rá, hogy e kaptár kissé kicsi. De ez céljából és rendszeréből is következik. Viszont, ha úgy tekintünk rá, mint olyan ,rakodókaptárra", amely fekvő, akkor már nem kicsi. hiszen a Hunor-kaptár 200 dm2nyi lépfelületénél 109/9-kal nagyobb lépfelületű, A Hunor-kaptárról pedig senki nem szokta hangoztatni, hogy az kicsi. Két fiókkal gyártják, szinte senki sem használja három fiókkal. Nem érvényesül tehát nála a gyakorlatban az a vélemény, hogy a rakodók előnye a korlátlan bővítési lehetőség. Ha pedig ez így van, nem célszerűbb-e a melegépítményű

hátsó mézkamrás kaptár, amely azért tekinthető dók , rakodónak", egyszerű használható, rnert kezelési a rako- módszerével virágpormentes mézes- a fészekszűkítő külön- kereteket ad, és a fészekhez nem kell nyúlni. Ugyanakkor könnyebben és sokkal biztonságosabban szállítható, mint a rakodók és az eddigi fekvők. Ezt válaszolom Cicatricis Gézának arra a véleményére, hogy kaptáram kicsi. Viszont felhívom a figyelmet arra, hogy bár nem bővíthető úgy, mint a sokfiókos rakodó, de a fészek és mézkamra egymáshoz való aránya a termelésért böző elhelyezésével bizonyos határok között szabadon választható meg. Pl 8 keret a fészekben, 7 keret a méz- kamrában. arány a mézes . aA lészek het Így utolsó számítani, már keretek keretét és ki 8:7 lehet javára, mivel mézesnek lehet az le- pörgetni. Hét keret fiasitás ekkora kaptárban teljesen elegendő, hiszen Cicatricis a

maga 18 keretesében is 6§7 keret liasítást ajánl akácra, Mivel itt nincs virágpor a hátsó mézkamra kereteiben, a B keret 30 kiló mézet tartalmazhat jó hordáskor, Ez ekkora fészek és ennyi lépkészlet után egy pöürgetésre nagyon szép holott por 12 a legalább ha nem virág fészekmézkamra-keretben, 45 kilót kellene egy pörge- tésre adnia. Ha azt irtam, hogy 8 keretet hagyunk közepes családnak télre és tavaszra, ebben az a gandolat vezetett, hogy így szabályos görnb alakú a méhcsomáó, illetve a teszek. De ez nem sérthetetlen szabály Nagy előny, hogy a fészekszűkítű elhelyezése teljesen a család erősségéhez izazodhatik, a fészek keretenként szűkíthető. Felvetern itt még annak kaptárt tásának rűbb a lehetőségét, hogy ha a gyártanák ami hasznosiés terjesztésének legegyszes módja nagysága is lenne. esetleg Gondoltam 1 nem lehetne-e felső mas műanyagból arra keretlécét

gyártani ettzztász at erne tsz sr íséza nem juk meg, egyik a jól részletét értette. hogy a fészek azt kilenc vár- kere- tében jó mézkoöszörúű legyen, és akkor helyezzük hátra a fészekszűkítőt. Így írtam: , Akáchordás amikor már a fészek 13. napján, §. (kilencedik! keretében is jú mézköszürű van, a feészekszüűkítőt hátra, az utolsó helyre tesszük." Ezzel azt akartam mondani, hogy a fészekszűkítőt csak helyezzük hátra, amikor a már ténylegesen megindul. rajozni, mert hirtelen nagy teret kapott, s viszont az anya nem mehet hátra petézni. A méz minősége (virágpor és Tasítás nélküli keretekben) olyan jú lesz, mint a felső méz- Így a set, azt felelem, kaptár hogy egyesíti bárcsak mély lenne az a koszorú. nem fenyeget előfordulna, róla. MEeEE a majd egy a olyan Ez a veszély bennünket. Ha méheink 1 sajtóhiba járáónyiílás mégis tesznek igazítása:

valóságban a ki- 18x2,5 em. Betét van benne, A sok hozzám intezett levélből ide- zem egy régi, sokat tápasztalt családos nagzyméhész 24 keretes NB-aknál 120 sorait, aki a nagyobb kap- méhészkedik, és Dunántúl- ról Szabolcsba szokott vándorolni. Ezt írja szó szerint; ,,, , . cikke nagyon felkeltette érdeklődésemet, Többször keret- Cicatricis Nem akar akkor hordás Ekkor a DEBRECEN ÉS A HAJDUÚSÁG MÉHÉSZETÉNEK TÖRTÉNETE dtgss a hátramenetelben., Utána Ezt az Károly az anya , ellalálását" elrekesztése Ugyanis, után érdekes debreceni tanulmányt tanító Írta Szabó tizenkét lálhatják mindazok, szet története, szerek ink fejlődése, kialakulása figyelmébe akiket a méhé- a mai érdekel. mód- 0lvasá- ajánljuk. tartós a második akácra, elnéptelenedik. viszont későn zárjuk le az anyát, Tehát az én kaptáram szere ezt az állandóan kockázatot kiküszöböli,

szűkítőt csak a hordás nincs, kúl a rakja és család akadályoztatás a hátsó Ha az mór- anyarács lépeket, RABLÁS A TISZTESFÜN A megindulása építik, meg amely és rakodó síti: a két kaptárak rendszer könnyű kodási így meg; előnyei- előnyeit kezelhetőség, lehetőség, egye- gyors a méhek ra- természe- tének megfelelő keretnagyság és elhelyezés, a pörgetett méz minőűsésének szem előtt tartása, a rajzási ösztön felébredésének idejében történő meggátlása, stb. Elismerést érdemlő az is, hogy közli kaptárjának részletes és pontos méreteit is." Méhésztársaim figyelmébe ajánlom még §Schalk Istvánnak, az OMSZK eszközgyártó üzeme vezető- jének cikkét, amely a , Méhészet" 1987. szeptemberi számának 171 oldaián jelent meg , Méhészeti eszkü- zeink körszerüsítése" címmel, Péntek Lajos Mihályháza nelés kat virágzás végefelé a hordás

füstölés, szükítés viznermetezés, sikerült megfékezni. A Késő őszig maradtunk azon a helyen, de a legkisebb kutatás nyo- mait sem észleltük a későbbiek s0rán. Meéhésztársaimmal tanácskoztunk a törtentekről. Az a vélemény alakult ki, hogy a rablási hajlam már az elvirágszott somkárón feleébredt a családokban, s talán az éjszakai szállítás a méhek zavarása, családon belüli izgalom valtotta ki a rablást. Gyakori, hogy a méhészek új ván- dortanyára költözés nem után megfelelő marad nélkül a mi szakképzett Fel- esetünkben nagy kár keletkezhetett volna. Szükséges tehat. hogy legalább 12 napig tarltózkodjunk az új vándortanyán rnéheink között Sok kellemetlenséget kerülhetünk így el. Buchinger György Salgótarján MOLNÁR MIHÁLY a Tiszaszentimreéi Méhészszakcsoport a elnöke, szakcsoport pit tagja nuarban rában sége 87 hagyva a szépen virágzó tisztesfű táblát. Gyors

beavatkozás következ- társa ala- I988. ja- éves Küa- hosszú betegután meghalt. Emlékét kívül figyelmen azonnal a méhekkel. örzik törtek, támadú- 6 háómérséklet meg- szünt, a méhek kutatni kezdtek, Kb. egy . heti hordástalanság után a Jászságba vándoroltunk, ott éppen kezdett virágozni a tisztesft. A kaptárakat a tanyát szegélyező akácfíák alá helyeztük. Röpítésre reggel 4 órakor került sor. A nöüvényzeten bá harmat nyomai látszottak. A méhek röpülni csak ő óra után kezdtek. Legnagyobb csodálkozásunkra a méhek kutattak, majd egymásra a ki- emelkedésével arányosan egyre nagyobb számban látogatták a méhek a viragot, majd később a rablás es kutatás teljes mértékben megszűnt. ügyelet hi- jelentkező A fészek- mivel méhészkedés ről és! hátrányairól. Ezek porittos ismeretében alapos átgondolás után egy olyan kaptárt ismertetett, egyén ha után tesszük hátra, amikor a

hátsó keretek gyorsan telnek, a méhek a műlépet a fekvő hazautaznak, Két éve történt. Akác után a méhcsaládjainkat somkóró táblán helyeztük el. Ott a teljes elvirágzásig maradtunk, mert más Vvirágzú nüvényt akkor éppen nem találtunk. deg vagy eső jön, ami igen-igen gyakori, az anyakorlátozás túl hoszszúra nyúlik, és a család legalábbis is baj. magyarországi tovabb fejlesztésében" Maid folytatja: , Tényeket állapított járó év SZzOrsós munkájával Néhány [ejezetet közöltünk már belőle évek ota. Könyvben kinvyomatni azonban nem lehet, mert kevés embert érdekel, egy példányra aránytalanul nagy költség jutna. Szabó Károly, hogy ne vesszen el láradságának gyümölcse, a kézirat egy példányát a debreceni Megyei Könyvtárnak ajándékozta, egyet pedig a Mezőgazdasági Múzeumnak (Budanest, Városliget]. Ezen a két helyen megta- két mülépet teszünk, és Így az anya előre kényszerítését

elérjük. Ez a módszer tüggetlenít bennünket az időjárástól, ami a fészekmézkamrásoknál mindig bizonytalanná teszi az anya hátrazárásának a tében virágporos kilencedik keretben már mézköszöorúű van, és ez Ís gátolja az anyát lehet alkal- rajta. Leírásom Nem is szinte tanulmányoztam írásat, . mert a szokványos cikkektől merőben eltérően több olyan eljárást ismertetett, amely valóban útmutató is, fülnek megfelelő kiszélesítéssel a véseken és a szögek helyén furattal. Így a felső keretlécet sohsem kellene cserélni, újra lehetne használni. Bordázottan nem túl sok anyagot emésztene fel Elképzelhető ugyanez aluminiumból is Hozzáértők gondolkozhatnak mézkamrában]) oldalsó tárakkal kerettel megnövelhető; de többel nem. Ha még nagyobbra készítenek, elvesztené egyik igen fontos előnyét, a könnyű szállíthatóságot, és arány- talan az ís, mint fekvű és rakodó előnyét, a lehetőség

mértéke szerint megoldva a méhészek legősibb és legvitatottabb kérdését: fekvő vagy rakodó? Arra a feltételezésre, hogy a mélyen lenyúló mézkoszorú akadályozhatja a tavaszi fiasítás nekilendülé- eredmény, lenne érzi (védettebbnek kamrában. Cicatricis kaptárával helyben egyszerű pürgetésre eddig 28 kz-nal jobb eredményt még nem tudtam elérni, magáénak kegyelettel méhésztársali, akiknek mindig 8£Bitésre kész muúnkaVölt. 179