Gazdasági Ismeretek | Vezetés-szervezés » Vezetési tanácsadói díjak felmérése, 2022

Alapadatok

Év, oldalszám:2022, 33 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:29

Feltöltve:2022. november 18.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége, VTMSZ

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Mit olvastak a többiek, ha ezzel végeztek?

Tartalmi kivonat

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2022 OKTÓBER A felmérést és elemzést a munkacsoportja készítette. 1 ÖSSZEFOGLALÓ 2 Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ . 2 BEVEZETŐ . 5 A FELMÉRÉS MÓDSZERE, LEBONYOLÍTÁSA . 5 A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI . 5 Válaszadó cégek nagyság szerinti megoszlása . 5 A válaszadók VTMSZ tagsága. 7 A válaszadók megoszlása jellemző projekthelyzetük szerint (közvetlenül ügyfélnek vagy alvállalkozóként más tanácsadóknak dolgoznak-e) . 7 A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI – NAPIDÍJAK, KEDVEZMÉNYEK, AZ ÁRKÉPZÉS EGYÉB JELLEMZŐI . 8 Vizsgált témakörök . 8 Átlagos, illetve jellemző napidíj az ajánlatokban (tanácsadói szintektől, szolgáltatási területektől, iparágaktól függetlenül) . 9 Tanácsadói napidíjak tanácsadói szintenként (ajánlati, iparágaktól függetlenül) . 11 Számított napidíjak szintenként . 12 Számított napidíjak trendjei, jellemzői . 13 Alkalmazott napidíjak alvállalkozóként. 15

Számított átlagnapidíj alvállalkozóként, korábbi felméréssel összevetés . 16 Alvállalkozókon alkalmazott margin . 17 Az ajánlati ár és a szerződéses ár különbsége. 19 Specifikus árengedmények, kedvezmények . 20 A fő tanácsadói területeken elérhető napidíjak . 21 Fő megbízói iparágakban elérhető napidíjak . 22 Tanácsadói napidíjak változása . 23 Számított napidíjak trendjei a változásokra vonatkozó percepció alapján . 23 Milyen mértékű emelést sikerült elérniük a tanácsadó napidíjakban 2022-ben? . 24 A tanácsadói bérek, bérjellegű költségek emelkedése 2022-ben . 26 3 MELLÉKLETEK. 28 Egyéni gondolatok, kifejtős pontok . 28 Kérjük fejtse ki a 2022-es évben elért tanácsadói napidíj emeléssel kapcsolatos gondolatait! (elfogadta-e a piac a tervezett emelést? fedezte-e ez a költségek emelkedését? a napidíjak emelése érvényesült az árbevételben is (vagy így kevesebb napot tudnak értékesíteni)?

stb.) 28 A bérekkel, tanácsadó juttatásokkal kapcsolatban mit terveznek, milyen változásokra számítanak a következő 6-12 hónapban? Kérjük írja le gondolatait ezzel kapcsolatban! (gondoljon a következő tényezőkre: jó munkatársak megtartásához szükséges béremelés, KATA megszűnésének hatása, jelentős infláció, árfolyamváltozások, stb.) 31 4 BEVEZETŐ A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismételten felmérést készítsen a vezetési tanácsadók körében alkalmazott napidíjakról. Bár 2021 januárjában készült az utolsó felmérés, az azóta eltelt kevesebb mint 20 hónapban olyan mélyreható, drasztikus környezeti változások következtek be, elsősorban gazdasági, pénzügyi területeken, melyek a vezetési tanácsadók piaci helyzetét is alapvetően befolyásolták. Felmérésünk fő célja, hogy a vezetési tanácsadó szakma ismert és elismert képviselőinek anonim

megkérdezésével képet alkossunk a vezetési tanácsadásban alkalmazott aktuális napidíjakról, ami iránytűként szolgálhat mind az ügyfelek, mind a tanácsadók számára. Korábbi felméréseink és a mostani eredmények összevetésével bemutathatók az elmúlt évek trendjei is, ami a jelenlegi turbulens üzleti környezetben érdekes adalékul szolgálhat. A napidíjak mellett az árengedményekre, egyéb, a díjakat befolyásoló tényezőkre is rákérdeztünk, ahogy korábbi felméréseinkben is. Az idei felmérésben a bérjellegű költségek változására is rákérdeztünk, valamint részletesebben is próbáltuk megismerni a napidíjak változtatására vonatkozó stratégiákat, a piac ezzel kapcsolatos rugalmasságát. A felmérés eredményeit fókuszcsoportokkal tovább értelmezzük, részletezzük majd a közeljövőben, ennek eredményét is hamarosan közreadjuk. A FELMÉRÉS MÓDSZERE, LEBONYOLÍTÁSA Felmérésünket 2022. szeptember 15 és október

10 között, online kérdőíves alkalmazás segítségével bonyolítottuk le Több mint 600 tanácsadó cég, illetve egyéni tanácsadó szerepelt a címzettek között. A címlista alapját a VTMSZ tagsága, a BKIK tanácsadói címlistája, társszövetségeink publikus taglistája, illetve más, publikusan elérhető tanácsadói címjegyzékek adták, ezek összességükben biztosították, hogy a vizsgált minta szerkezetében, tevékenységi területeiben, cégnagyság tekintetében tükrözze a haza vezetési tanácsadói piacot. A változások, trendek vizsgálhatóságának érdekében a korábbi felmérések kérdésstruktúráját a lehetőségek szerint igyekeztünk követni, de a lebonyolítási eszköz jellegzetességei, illetve a válaszadás könnyítése, gyorsítása érdekében néhol eltértünk attól. Kiegészítettük viszont kérdéseinket a megnövekedett infláció, árfolyamingadozások, forintgyengülés, recesszió környezetében alkalmazott

ár-alakítási stratégiákra, illetve a munkatársak megtartásához szükséges béremelések szintjére vonatkozóan is, valamint becsléseket kértünk a következő évek tanácsadási napidíjaira vonatkozóan is. A VÁLASZADÓK JELLEMZŐI Válaszadó cégek nagyság szerinti megoszlása Az Ön által képviselt tanácsadó cég nagysága (csak a tanácsadásban ténylegesen dolgozó munkatársakat, tulajdonostársakat, szerződéses rendszeresen foglalkoztatott tanácsadókat tekintve) válaszadók száma, megoszlása 2021 januári adatok freelancerként, önállóan dolgozom 10 12% 10 12% 17 22% 1-2 fős tanácsadó cég 17 20% 17 20% 18 24% 3-6 fős tanácsadó cég 28 33% 42 50% 30 39% 7-15 fős tanácsadó cég 14 17% 16-30 fős tanácsadó cég 7 8% 15 18% 11 14% 31-50 fős tanácsadó cég 5 6% 50 főnél nagyobb tanácsadó cég 3 4% ÖSSZESEN 84 100% 84 100% 76 100% 5 VÁLASZADÓ CÉGEK NAGYSÁGA 50 főnél nagyobb tanácsadó cég 3 31-50 fős tanácsadó cég

5 16-30 fős tanácsadó cég 7 7-15 fős tanácsadó cég 14 3-6 fős tanácsadó cég 28 1-2 fős tanácsadó cég 17 freelancerként, önállóan dolgozom 10 0 5 10 15 20 25 30 Összesen 84 válaszadó töltötte ki a kérdőívet, ami még az igen sikeres 2021-es felmérés válaszadóinak számát is meghaladja. A fenti táblázatban a korábbi, 2021-es válaszadói struktúrát is bemutattuk. Látható, hogy a kitöltők között csökkent az egyéni tanácsadók, 1-2 fős cégek száma és aránya A későbbiek során a fenti táblában szereplő részletes nagyság kategóriák helyett csak négy fő csoporttal dolgoztunk: • freelancerek (önállóan dolgozó tanácsadók) – a válaszadók 12%-a (2021-ben 22% volt) • 1-2 fős tanácsadó cégek – a válaszadók 20%-a (2021-ben 24% volt) • kis-közepes tanácsadó cégek (3-15 tanácsadóval dolgozók) – a válaszadók összesen 50%-a, ez az iparág legnagyobb szegmense (2021-ben 39% volt) •

„nagyok” (16 tanácsadónál többet foglalkoztatók, a vezetési tanácsadás területén) – a válaszadók 18%-a (2021-ben 14% volt). 2022. 10 HÓ 18% 2021. 1 HÓ 12% 14% 22% 20% 40% 24% 50% Ez a megoszlás – tapasztalataink és korábbi felméréseink szerint is - jól tükrözi a hazai vezetési tanácsadói piac szerkezetét. 6 A válaszadók VTMSZ tagsága Bár kérdőívünkkel elsősorban a saját tagjainkat, a VTMSZ-hez valamilyen szálon kötődő vezetési tanácsadókat kerestük meg, célunk volt az is, hogy bővítsük azt a kört, mellyel szakmai kapcsolatot tartunk, így más, publikus címlistákat is használtunk, társszövetségek segítségét is igénybe vettük. A válaszadók 63%-a volt olyan, ahol sem a válaszadó maga, sem az általa képviselt cég nem tagja a VTMSZ-nek, így ebből a szempontból is jól tükrözi a minta a piac szerkezetét (a 2021-es felméréskor 59% volt ez az arány). A VTMSZ számára a felméréssel elért

válaszadókkal történő jövőbeni kapcsolatfelvétel lehetőséget teremt tagsága, szakmai és érdekképviseleti munkája további bővítésére. A válaszok megoszlását a fent bemutatott, cégnagyság szerint képzett négy kategória szerint is bemutatjuk, valamint a 2021-es adatokat is. Ebből kiolvasható, hogy a céges tagság aránya alacsony a válaszadók között, szembeszökően alacsony a mikró és a kis-közepes tanácsadó cégek között, pedig ezek teszik ki a tanácsadói piac túlnyomó részét. Tagja-e Ön és/vagy cége a VTMSZ-nek? válaszadók száma, megoszlása teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek Az általam képviselt cég tagja a VTMSZ-nek, én pedig egyéni tag (CMC) vagyok Az általam képviselt cég tagja a VTMSZ-nek, én magam nem vagyok egyéni tag A cég nem VTMSZ tag, de én magam egyéni tag (CMC, minősített vezetési tanácsadó) vagyok 2021 januári adatok teljes sokaság 12 14% 20% 12%

10% 27% 12 16% 5 6% 0% 0% 7% 13% 1 1% 14 17% 10% 24% 17% 13% 18 24% Sem a cég, sem én nem vagyunk VTMSZ tagok 53 63% 70% 65% 67% 47% 45 59% ÖSSZESEN 84 100% 100% 100% 100% 100% 76 100% A válaszadók megoszlása jellemző projekthelyzetük szerint (közvetlenül ügyfélnek vagy alvállalkozóként más tanácsadóknak dolgoznak-e) A tanácsadói piac szerkezetét is jellemzi ez a kérdés, valamint előzetes feltételezéseink szerint hatással van az alkalmazott napidíjak struktúrájára és szintjére is. A válaszadók 71%-a túlnyomórészt a végfelhasználó ügyféllel szerződve dolgozik, nem meglepő, hogy a „nagyok” között ez az arány még magasabb, 87%, a kis-közepes cégeknél is igen magas, 79% ez az arány. Az alvállalkozóként teljesített projektek aránya jól tükrözi a vezetési tanácsadási piacon kialakult értékláncot, a szakosodott mikró cégek, de leginkább az egyéni szakértők érvényesülési

lehetőségeként. Többségében közvetlenül a tényleges végfelhasználó ügyfelekkel szerződik, vagy inkább jellemzően alvállalkozóként, más tanácsadó cég projektjében szakértőként? válaszadók száma, megoszlása 2021 januári adatok teljes sokaság teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek jelentős többségében (70% felett) saját projektek, 60 71% 30% 65% 79% 87% 59 78% közvetlenül a végfelhasználó ügyfélnek mindkét forma jellemző 19 23% 50% 24% 19% 13% 10 13% jelentős többségében (70% felett) más tanácsadó cég projektjében alvállalkozóként, 5 6% 20% 12% 2% 0% 7 9% közreműködőként, szakértőként ÖSSZESEN 84 100% 100% 100% 100% 100% 76 100% 7 A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI – NAPIDÍJAK, KEDVEZMÉNYEK, AZ ÁRKÉPZÉS EGYÉB JELLEMZŐI Vizsgált témakörök A felmérés legfontosabb célja a vezetési tanácsadás területein alkalmazott napidíjak felmérése volt, ezért erre vonatkozott a

kérdések jelentős része, több szempontból közelítve ezt a tárgykört. • Az átlagos (tanácsadói szintektől független) tanácsadói napidíj azért került bele a felmérésbe, mert az elmúlt években számos keretszerződés jellegű konstrukcióban ezt kellett megadniuk a piaci szereplőknek, ezen történik az egyedi szerződéskötés. A díjak trendjei is leginkább ebben a kompozit jellemzőben érzékelhetők • Tanácsadói szintenként általában igen eltérő napidíjakat használnak a cégek, korábbi felméréseinkben ezekre kérdeztünk rá (így ezek összehasonlíthatók), ez a legjellemzőbb iparágunk árstruktúrájára. • Ahogy már az előző tábla is jól mutatta, az iparágunkban működő értékláncból adódó napdíjat befolyásoló helyzetekre is rákérdeztünk, vagyis arra is, hogy milyen margint számolnak el a válaszadók a bevont alvállalkozókon, de arra is, hogy alvállalkozóként milyen napidíjat érvényesítenek, amit

így össze tudtunk vetni a fentiekben vizsgált adatokkal. • A fentiek esetében az ajánlati napidíjat vizsgáltuk, majd külön kérdésben kértünk adatokat a szerződést megelőző alkufolyamat során kialakuló napidíjakra, valamint a megvalósítás után, az utókalkuláció során számított napidíjak alakulására is. • Kérdeztük a válaszadókat az egyes tanácsadói szakterületek, illetve megbízói iparágak esetében alkalmazott napidíjak átlaghoz képesti viszonyát is, magasabb vagy alacsonyabb napidíjak érvényesíthetők egyes területeken. • Fontos jellemzője az árstruktúrának az is, hogy milyen esetben adnak az egyes cégek, tanácsadók kedvezményt az alkalmazott napidíjakból. • Új elemként kérdeztünk rá az árképzés során alkalmazott technikákra, a piac ezzel kapcsolatos elfogadóképességére. Itt nyitott, saját válaszra lehetőséget adó kérdés is szerepelt. • Szintén új elemként kérdeztünk rá a

tanácsadók megtartása érdekében megvalósított, vagy megvalósítani tervezett bérfejlesztésekre. • Felmértük azt is, hogyan alakultak az egyes válaszadók esetében az alkalmazott napidíjak (nőttek vagy csökkentek), illetve azt is, hogy mik az ezzel kapcsolatos várakozásaik a következő két esztendőre. A válaszokat sok esetben nem csak összességében, hanem a négy, cégnagyság szerint meghatározott szegmensben is bemutatjuk, elsősorban azokban az esetekben, ahol ez a jellemző valóban szignifikáns eltéréseket hoz. A legutóbbi 2021 januárban publikált díjfelmérésünk eredményével is összevetettük az egyes kérdésekre kapott válaszokat, vizsgálva azt, hogy ez az eseménydús 20 hónap milyen változásokat hozott. Néhány esetben a 2015-ben készült korábbi felmérés eredményével való összevetés trendjeit is bemutatjuk 8 Átlagos, illetve jellemző napidíj az ajánlatokban (tanácsadói szintektől, szolgáltatási

területektől, iparágaktól függetlenül) Az idei felmérésben, a 2021-es felméréshez hasonlóan, díjsávokat meghatározva kértük a válaszokat, a korábban alkalmazott kategóriákat eggyel bővítettük (a feltételezett napidíj növekedéseknek teret adva). Alkalmazott tanácsadói díj közvetlenül a tényleges végfelhasználó ügyfelek felé értékesített projektekben (tanácsadói napidíj, Ft) – átlagos, illetve jellemző napidíj az ajánlatokban (tanácsadói szintektől, szolgáltatási területektől, iparágaktól függetlenül) válaszadók száma, megoszlása 2021 január 2015 teljes sokaság teljes sokaság teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek kisebb 80.000 Ft-nál 5 6% 2 0 3 0 9% 13% 80.000 Ft – 130000 Ft között 14 17% 2 3 7 2 30% 38% 130.000 Ft – 180000 Ft között 23 27% 2 8 7 6 24% 28% 180.000 Ft – 230000 Ft között 14 17% 1 3 8 2 21% 8% 230.000 Ft – 280000 Ft között 9 11% 0 1 7 1 5% 5%

280.000 Ft – 330000 Ft között 9 11% 0 1 7 1 1% 3% 330.000 Ft - 380000 Ft 2 2% 2 0 0 0 9% 6% 380.000 Ft felett 8 10% 1 1 3 3 ÖSSZESEN 84 100% 10 17 42 15 100% 100% ÁTLAGOS NAPIDÍJ (szintektől függetlenül) ÁTLAGOS NAPIDÍJ (szintektől függetlenül) 100% 380.000 Ft felett 1 330.000 Ft - 380000 Ft 1 3 3 80% 10% 2% 11% 90% 2 70% 11% 280.000 Ft – 330000 Ft között 1 7 1 60% 17% 230.000 Ft – 280000 Ft között 1 7 1 50% 180.000 Ft – 230000 Ft között 1 40% 3 8 130.000 Ft – 180000 Ft között 2 8 30% 7 20% 6 10% 80.000 Ft – 130000 Ft között 2 kisebb 80.000 Ft-nál 2 0 freelancerek 3 7 2 0% 5 1-2 fős cégek 10 3-16 fős cégek 15 20 ≥16 fős cégek 25 20% 18% 7% 17% 10% 17% 20% 19% 20% 7% 7% 13% 47% 27% 17% 20% 17% 18% freelancerek 1-2 fős cégek kisebb 80.000 Ft-nál 180.000 Ft – 230000 Ft között 330.000 Ft - 380000 Ft 40% 17% 20% 6% teljes sokaság 3 6% 6% 6% 10% 80.000 Ft – 130000 Ft

között 230.000 Ft – 280000 Ft között 380.000 Ft felett 7% 3-16 fős cégek 13% ≥16 fős cégek 130.000 Ft – 180000 Ft között 280.000 Ft – 330000 Ft között A válaszok jelentős szórást mutattak, bár a válaszadók több mint 60%-a szerint az ajánlati, tanácsadói szintektől független napidíj 80 és 230 ezer forint között alakul (ez az érték a 2021es felmérésben közel 75% volt). Örömteli, hogy a válaszadóknak csupán 6%-a jelzett 80000 Ft-nál alacsonyabb napidíjat (ez 20 hónapja még 9% volt, 2015-ben pedig 13%) A freelancerek 20% jelzett ilyen napidíjat, a mikró vállalkozások közül senki, a kis-közepes cégek között 7%, nem meglepő módon a „nagyok” egyike sem dolgozik ilyen alacsony napidíjjal. 9 Az egyén tanácsadók között szerepeltek legnagyobb arányban az alacsony napidíjak, de köztük igen magas arányban találunk a legmagasabb árkategóriákban dolgozókat is, így összességében nem ebben a kategóriában a

legalacsonyabb a számított átlagnapidíj. Az 1-2 fős mikró cégek között sokkal kisebb arányban vannak a szélső értékek, 47%-uk 130-180 ezer Ft között dolgozik. A „nagyok”, a várakozásoknak megfelelően magasabb napidíjakat riportáltak SZÁMÍTOTT ÁTLAGNAPIDÍJ teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek 201 000 194 000 179 000 205 000 217 000 100% 97% 89% 102% 108% 2022. októberi felmérés A válaszadók teljes sokaságát tekintve 201 ezer Ft a számított átlagnapidíj, a válaszok szerint a freelancerek között ugyanez csak 194 ezer Ft (97%-a a teljes sokaság átlagának), a legalacsonyabb a mikró cégek számított átlagnapidíja, 179 ezer Ft (csak a teljes átlag 89%-a). A kis-közepescégek esetében 205 ezer Ft a számított átlagnapidíj (102%, ez határozza meg leginkább a teljes átlagot), a „nagyok” esetében sem magasabb ez az érték 217 ezer Ft-nál (108%), ami a várakozásokhoz képest talán

kisebb különbség. SZÁMÍTOTT ÁTLAGNAPIDÍJ ≥16 fős cégek 217 000 3-16 fős cégek 205 000 1-2 fős cégek 179 000 freelancerek 194 000 teljes sokaság 201 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 10 Tanácsadói napidíjak tanácsadói szintenként (ajánlati, iparágaktól függetlenül) A tanácsadói szinteket, kategóriákat a korábbi felmérések eredményei szerint határoztuk meg. A válaszadókat arra kértük, hogy csak azoknál a szinteknél adják meg az alkalmazott napidíj értékét, ami jellemző náluk, vagyis van olyan szintű tanácsadójuk, így természetesen egyik szinthez sem érkezett 84 válasz, de 60 feletti igen. kivéve a junior tanácsadó szintet, ahol csak 51 válasz érkezett, vagyis ilyennel rendelkeznek legkevesebben. Alkalmazott tanácsadói díjak tanácsadói szintenként (közvetlen végfelhasználó ügyfél felé, ajánlati kalkulációban. válaszadók száma tanácsadó, ÁTLAGOS junior menedzser igazgató,

szenior (szintektől tanácsadó tanácsadó partner tanácsadó független) kisebb 80.000 Ft-nál 10 4 2 2 5 80.000 Ft – 130000 Ft között 28 16 11 5 14 130.000 Ft – 180000 Ft között 5 23 18 16 23 180.000 Ft – 230000 Ft között 4 7 15 14 14 230.000 Ft – 280000 Ft között 3 2 7 11 9 280.000 Ft – 330000 Ft között 1 6 4 8 9 330.000 Ft - 380000 Ft 0 2 4 2 2 380.000 Ft felett 0 2 5 9 8 ÖSSZESEN 51 62 66 67 84 kisebb 80.000 Ft-nál 20% 6% 3% 3% 6% 80.000 Ft – 130000 Ft között 55% 26% 17% 7% 17% 130.000 Ft – 180000 Ft között 10% 37% 27% 24% 27% 180.000 Ft – 230000 Ft között 8% 11% 23% 21% 17% 230.000 Ft – 280000 Ft között 6% 3% 11% 16% 11% 280.000 Ft – 330000 Ft között 2% 10% 6% 12% 11% 330.000 Ft - 380000 Ft 0% 3% 6% 3% 2% 380.000 Ft felett 0% 3% 8% 13% 10% ÖSSZESEN 100% 100% 100% 100% 100% Kirajzolódik az egyes szintek közötti napidíjkülönbség: • • • • a junior tanácsadók esetében 20% jelzett 80 ezer forint alatti díjat, de a

korábbi felmérésekkel ellentétben már a juniorok között is a 80-130 ezer Ft közötti napidíj a legjellemzőbb (55%) a tanácsadó/szenior tanácsadó szinten az előző felmérések a 80-130 ezer Ft sávot jelezték a legjellemzőbbnek, ez 2022 októberében már csak 26%, a 130-180 ezer Ft sáv lett a legjellemzőbb (37%), de nőtt a magasabb sávok aránya is. a menedzser szint napidíjai mutatták 2021-hez képest a legnagyobb változást, jelentősen csökkent az alacsony sávok aránya, a magas sávok aránya nőtt, az új 380 ezer Ft feletti sáv aránya is számottevő (8%), bár a legjellemzőbb sáv itt is a 130-180 ezer Ft (27%), itt a legnagyobb a szórás és igazgató/partner szint árazása a 2021-es még igen hasonló megoszlást mutatott a menedzser szinttel, mostanra ennek a szintnek az árazása láthatóan feljebb csúszott, jelentősen emelkedett. 11 NAPIDÍJ (AJÁNLATI) - tanácsadói szintenként ÁTLAGOS (szintektől független) 6% igazgató, 3%

partner 17% 7% menedzser 3% tanácsadó tanácsadó, szenior tanácsadó 27% 17% 24% 21% 17% 6% 10% 37% 11% 30% 40% 50% 6% 3% 10% 60% 70% 2% 3% 11% 55% 20% 11% 12% 23% 20% 0% 16% 27% 26% junior tanácsadó 11% 80% 10% 13% 6% 8% 10% 3% 3% 8% 6% 2% 90% 100% kisebb 80.000 Ft-nál 80.000 Ft – 130000 Ft között 130.000 Ft – 180000 Ft között 180.000 Ft – 230000 Ft között 230.000 Ft – 280000 Ft között 280.000 Ft – 330000 Ft között 330.000 Ft - 380000 Ft 380.000 Ft felett Számított napidíjak szintenként SZÁMÍTOTT NAPIDÍJAK 250 000 201 000 200 000 150 000 228 000 201 000 170 000 120 000 100 000 50 000 0 junior tanácsadó tanácsadó, szenior menedzser tanácsadó igazgató, partner ÁTLAGOS (szintektől független) Minden szint nőtt, bár eltérő mértékben, így a szintek közötti arányok ismét a várakozásoknak megfelelően alakulnak. 12 Számított napidíjak trendjei, jellemzői junior

tanácsadó 2015-ben készült felmérés 2021. januári felmérés 2022. októberi felmérés 87 000 103 000 120 000 tanácsadó, szenior tanácsadó 138 000 133 000 170 000 menedzser tanácsadó igazgató, partner 154 000 173 000 201 000 181 000 179 000 228 000 ÁTLAGOS (szintektől független) 145 000 164 000 201 000 2015-ben készült felmérés 2021. januári felmérés 2022. októberi felmérés 60% 63% 60% 95% 81% 85% 106% 105% 100% 125% 109% 113% 100% 100% 100% 2015-ben készült felmérés 2021. januári felmérés 2022. októberi felmérés 100% 118% 138% 100% 96% 123% 100% 112% 131% 100% 99% 126% 100% 113% 139% 2015-ben készült felmérés 2021. januári felmérés 2022. októberi felmérés 84% 100% 117% 104% 100% 128% 89% 100% 116% 101% 100% 127% 88% 100% 123% SZÁMÍTOTT NAPIDÍJAK - TREND ÁTLAGOS (szintektől független) 145 000 201 000 164 000 igazgató, partner 228 000 179 000 181 000 menedzser tanácsadó 154 000 tanácsadó,

szenior tanácsadó 133 000 138 000 junior tanácsadó 87 000 0 2022. októberi felmérés 50 000 173 000 201 000 170 000 120 000 103 000 100 000 2021. januári felmérés 150 000 200 000 250 000 2015-ben készült felmérés 13 A fenti táblából és ábrából jól látható, hogy a napidíjak jelentősen növekedtek az elmúlt másfél évben, változott a szintek közötti díjarány is. Néhány fontos kiemelés: • • • • Míg a 2021-es és 2015-ös felmérés között eltelt hat évben összesen 13%-kal nőttek az átlagos napidíjak, a mostani felmérés szerint az elmúlt másfél évben 23%kal. A korábbi hatéves időszakban az inflációt sem érte el az emelés, vagyis a tanácsadói napidíjak reálértékben csökkentek, 2022-benugyan jelentősen megnőtt az infláció, de a tanácsadó napidíjak jelentős növekedése közel lépést tartott ezzel, vagyis a válaszok azt mutatták, hogy a piac elfogadta legalább az inflációkövető

áremeléseket (később erre külön is rákérdeztünk, kicsit más válaszokat kaptunk). Nemzetközi kitekintésben: még ez a jelentős napidíj emelkedést sem volt elegendő ahhoz, hogy csökkentse lemaradásunkat az európai átlaghoz, különösen a fejlett nyugati gazdaságok jellemző napidíjaihoz képest. Továbbra sem érjük el az európai átlagos díjak 50%-át sem Az elmúlt másfél év átlagos 23%-os növekedésén belül o a junior tanácsadóknál a növekedés csak 17% (ennek oka az is, hogy a 2021-es felmérésben itt kimagasló növekedést mértünk, vagyis ez inkább a tanácsadói szintek árazásának arányait állította helyre) o a tanácsadó, szenior tanácsadó szinteken 28%-os növekedést mértünk (míg 2021-ben itt csökkenést tapasztaltunk a 2015-ös szinthez képest) o a menedzser szinten csak 16% a most mért növekedés (itt korábban 12% volt a növekedés, viszont az árazási sávok szórása változott jelentősen) o a partner/igazgató

szinten 27% volt a növekedés (2021-ben csökkenést mértünk, így ez is a szintek közötti egészséges árazási arányok felé való elmozdulást segítette) A minden tanácsdói szinten tapasztalható jelentős, de eltérő mértékű emelkedés az elmúlt másfél évben a tanácsadói szintek árazásának egészségesebb arányait hozta magával: o jelenleg az átlagos, szintektől független napidíj 60%-át érik el a junior díjak, 85% a tanácsadói szint, a menedzser szint 100%, míg a partner/igazgató szint 113%. AZ ADOTT SZINT SZÁMÍTOTT DÍJÁNAK ARÁNYA AZ ÁTLAGHOZ 140% 125% 120% 95% 100% 80% 60% 106% 60% 100% 109% 113% 85% 81% 63% 105% 60% 40% 20% 0% junior tanácsadó 2015-ben készült felmérés tanácsadó, szenior tanácsadó menedzser tanácsadó 2021. januári felmérés igazgató, partner 2022. októberi felmérés 14 Alkalmazott napidíjak alvállalkozóként Az eddigiekben a közvetlenül az ügyfél felé, „saját

projektben” alkalmazott napidíjakat vizsgáltuk, viszont ahogy azt már korábban bemutattuk számottevő arányt képvisel szinte minden tanácsadó cég esetében az a helyzet, amikor alvállalkozóként, egy másik tanácsadó cég projektjében dolgozik. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ekkor milyen napidíjakkal dolgoznak a válaszadók. Alkalmazott tanácsadói díj alvállalkozóként, más tanácsadó cég projektjében szakértőként (tanácsadói napidíj, Ft) – átlagos, illetve jellemző napidíj) válaszadók száma, megoszlása teljes sokaság teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek kisebb 80.000 Ft-nál 11 13% 2 1 7 1 80.000 Ft – 130000 Ft között 20 24% 4 4 7 5 130.000 Ft – 180000 Ft között 24 29% 2 6 12 4 180.000 Ft – 230000 Ft között 14 17% 0 4 8 2 230.000 Ft – 280000 Ft között 4 5% 1 0 3 0 280.000 Ft – 330000 Ft között 4 5% 0 1 3 0 330.000 Ft - 380000 Ft 2 2% 0 1 0 1 380.000 Ft felett 5 6% 1 0 2 2

ÖSSZESEN 84 100% 10 17 42 15 TANÁCSADÓ NAPIDÍJAK ALVÁLLALKOZÓKÉNT 100% 90% 80% 70% 6% 2% 5% 5% 17% 6% 6% 10% 10% 24% 20% 5% 0% 7% 7% 13% 19% 13% 7% 60% 50% 29% 40% 30% 20% 10% 35% 29% 27% 40% 24% 17% 24% 13% 20% 6% 0% teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 17% 3-16 fős cégek 33% 7% ≥16 fős cégek kisebb 80.000 Ft-nál 80.000 Ft – 130000 Ft között 130.000 Ft – 180000 Ft között 180.000 Ft – 230000 Ft között 230.000 Ft – 280000 Ft között 280.000 Ft – 330000 Ft között 330.000 Ft - 380000 Ft 380.000 Ft felett A válaszok szerint alvállalkozóként is feljebb tolódtak a napidíjak. Alvállalkozóként jobban kirajzolódik az egyéni tanácsadók, freelancerek eltérő ársávja, ők hajlandók nagyobb arányban az alacsony napidíjkategóriákban is alvállalkozóként részt venni. Ez jellemzi a tanácsadói piac szerkezetét 15 Számított átlagnapidíj alvállalkozóként, korábbi felméréssel összevetés

SZÁMÍTOTT ÁTLAGNAPIDÍJ ALVÁLLALKOZÓKÉNT teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek 168 000 149 000 166 000 168 000 181 000 100% 89% 99% 100% 108% 134 000 25% 2022. októberi felmérés 2021 januári felmérés NÖVEKEDÉS Alvállalkozóként – a várakozásoknak megfelelően – a freelancereknél a legalacsonyabb a számított átlagnapidíj, 149 ezer Ft. Itt jól kirajzolódik, hogy minél nagyobb cégekről beszélünk, annál magasabb alvállalkozóként is az alkalmazott napidíj. Összességében, a teljes sokaságot tekintve alvállalkozóként a számított átlagnapidíj 168 ezer Ft, ez 25%-kal magasabb a 2021 januárjában mértnél. SZÁMÍTOTT ÁTLAGNAPIDÍJAK 2022. októberi felmérés 2021 januári felmérés NÖVEKEDÉS SAJÁT PROJEKT ALVÁLLALKOZÓKÉNT 201 000 164 000 23% 168 000 134 000 25% különbség 33 000 20% 30 000 22% A saját projektek esetében 23%-os növekedést mértünk a másfél évvel korábbi

adatokhoz képest, alvállalkozóként viszont 25%-ost. Ez azt is jelenti, hogy saját projektekhez képest 2022 októberben 20%-kal alacsonyabbak az alvállalkozóként alkalmazott díjak, ez a különbség korábban 22% volt. SZÁMÍTOTT NAPIDÍJAK 134 000 ALVÁLLALKOZÓKÉNT 168 000 164 000 SAJÁT PROJEKT 201 000 0 50 000 2021 januári felmérés 100 000 150 000 200 000 250 000 2022. októberi felmérés 16 Alvállalkozókon alkalmazott margin A másik irányból is feltettük ezt a kérdést, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy alvállalkozó bevonása esetén milyen margint tesznek azok díjára a cégek az ügyfél felé benyújtandó ajánlatban. Amennyiben projektjébe külsős tanácsadót (freelancert vagy más tanácsadó cég munkatársát) von be alvállalkozóként, szakértőként, milyen díjon veszi azt figyelembe az ügyfélnek adandó ajánlatában? Milyen marginnal növeli meg az alvállalkozótól kapott díjat (akár saját projektmenedzsment,

sales költségei, akár az elérendő haszon érdekében)? válaszadók száma, megoszlása 2021 januári adatok teljes sokaság teljes sokaság teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek Nem használok alvállalkozókat, nem releváns ez a 15 18% 5 5 4 1 10 13% kérdés Nem számolok el rajta plusz %-ot 9 11% 1 2 5 1 11 14% Maximum 10%-ot számítok fel rá. 17 20% 0 4 9 4 8 11% 10-20%-ot számítok fel rá. 14 17% 2 3 7 2 23 30% 20-30%-ot számítok fel rá. 18 21% 1 3 9 5 13 17% 30% feletti marginnal számolok. 11 13% 1 0 8 2 11 14% ÖSSZESEN 84 100% 10 17 42 15 76 100% ALVÁLLALKOZÓKON ELSZÁMOLT MARGIN 100% 90% 80% 70% 60% 10% 13% 21% 17% 10% 10% 21% 24% 20% 17% 12% 30% 20% 19% 18% 20% 50% 40% 18% 10% 21% 50% 11% 12% 29% 18% 0% teljes sokaság freelancerek 1-2 fős cégek 13% 33% 13% 27% 10% 7% 7% 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek Nem használok alvállalkozókat, nem releváns ez a kérdés Nem számolok

el rajta plusz %-ot Maximum 10%-ot számítok fel rá. 10-20%-ot számítok fel rá. 20-30%-ot számítok fel rá. 30% feletti marginnal számolok. 17 A teljes sokaság 18%-a válaszolta azt, hogy ez nem releváns, mivel nem foglalkoztatnak alvállalkozókat. Ez az arány a freelancereknél 50% (ami elméletileg 100% kellene legyen), a mikró cégeknél 29%, a kis-közép cégeknél 10%, a „nagyoknál” 7% jelezte azt, hogy nem foglalkoztat alvállalkozót. A válaszadók 11%-a azt válaszolta, hogy ha bevon alvállalkozót, akkor arra semmilyen plusz %-ot nem számol, ez az arány 2021-ben 14% volt, vagyis csökkent ennek aránya. Viszont míg korábban a „nagyok” közül senki nem válaszolta ezt, most 7% mondta közülük is azt, hogy nem tesz rá semmit a bevont alvállalkozó díjára. Ez mindenképpen eltér a feltételezésektől, meglepő. A válaszadók 20%-a számol maximum 10% alvállalkozói marginnal, meglepő, hogy a „nagyok” közül 27% adta ezt a

választ 13% alkalmaz 30% feletti margint, meglepő módon a kis-közepes cégek között ez az arány 19%. Az előző pontban azt állapíthattuk meg, hogy egy-egy adott cég alvállalkozóként alkalmazott napidíja és kifelé, közvetlen, saját ügyfélszerződésben alkalmazott napidíja között 20% a számítható különbség. Ezért a várakozásunk az alkalmazott alvállalkozókon tervezett margin válaszára ezen 20% körül volt A fenti válaszokból azonban (csak azokat figyelembe véve, ahol ez releváns volt) 18%-os érték adódott, mint átalagos jellemző számított margin. Ez az eltérés már jóval kisebb, mint a 2021-es felmérésben, ahol az alvállalkozói díj alapján 22% volt a várt érték, de a számított érték csak 17% (akkor ennek a torzításnak a fő oka a freelancerek válaszaiból eredt, hiszen ott valamennyien azt jelezték, hogy bevonnak alvállalkozót). Ez az alacsonyabb riportált alvállalkozókon elszámolt margin leginkább annak a jele

lehet, hogy a válaszadók úgy értékelték, hogy ők fair, viszonylag alacsony margint alkalmaznak a bevont alvállalkozók árain, viszont amikor a saját áraikról kérdeztük őket, akkor nagyobb különbséget érzékeltek, vagyis az a percepciójuk, hogy ők alvállalkozóként csak alacsonyabb napidíjakat tudnak elérni, vagyis az őket bevonó tanácsadó cég nagyobb margint tud realizálni rajtuk. 18 Az ajánlati ár és a szerződéses ár különbsége Előzetes feltevésünk az volt, hogy az ajánlati ár (napidíj) a szerződéskötésig tartó alkufolyamatban akár számottevően csökken. Már a 2021-es eredmények is azt mutatták, hogy az alku hatása nem jelentős, nem jellemző, és ez az elmúlt időszakban sem változott. Az ajánlatokban kalkulált díjak (ajánlati ár) csökkenése a szerződéskötési alkufolyamatban (átlagos, jellemző mérték) válaszadók száma és aránya nem jellemző max. 10% 10-20% 20-30% 30% felett az alku ÖSSZES

VÁLASZADÓ 34 34 14 2 0 freelancerek 5 4 1 0 0 1-2 fős cégek 8 7 2 0 0 3-16 fős cégek 18 15 7 2 0 ≥16 fős cégek 3 8 4 0 0 ÖSSZESEN 84 10 17 42 15 AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉS KÖZTI VÁLTOZÁS 100% 2% 90% 17% 10% 12% 5% 17% 80% 70% 60% 40% 41% 40% 36% 50% 53% 40% 30% 20% 27% 50% 40% 47% 43% 10% 20% 0% ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek nem jellemző az alku 1-2 fős cégek max. 10% 10-20% 3-16 fős cégek 20-30% ≥16 fős cégek 30% felett Megoszlásukban, jellegükben nem sokat változtak a válaszok a 2021-es felmérés óta (zárójelben mindig a 2021-es értékek szerepelnek). A válaszadók 40%-a (41%) szerint egyáltalán nem jellemző az alku, nem csökken a szerződésig az ajánlott napidíj. Önálló tanácsadók esetében ez az arány 50% (53%), míg a „nagyok” közül csak 20% (18%) válaszolta ezt. Összességében a válaszadók 40%-a (36%) maximum 10%-os csökkenést tapasztal a szerződéshez vezető alku folyamán, vagyis 80%

vagy egyáltalán nem, vagy maximum 10%-ot enged. Jellegzetesen eltérő képet mutatnak a „nagyok”, náluk a 2021-hez képest is jelentősebb a változás. A „nagyok” 53%-a jelzett maximum 10%-os hatást, 27%-a (36%) válaszolta 1020%-os csökkenést, viszont ennél nagyobb hatás egyikük sem jelzett (9% volt ez 2021-ben) Az alkuhatás számított (csak becslésnek tekinthető) értéke az összes válaszadót figyelembe véve a 7%-ot (8%) sem éri el, ami alacsonyabb az előzetes várakozásinknál. 19 Specifikus árengedmények, kedvezmények Ahogy a korábbi felméréseinkben is, most is vizsgáltuk, hogy mely esetekben adnak kedvezményt, árengedményt a válaszadók. SPECIFIKUS KEDVEZMÉNYEK, ÁRENGEDMÉNYEK 100% 90% 80% 2% 7% 4% 17% 10% 17% 2% 4% 7% 10% 17% 5% 10% 15% 13% 70% 6% 6% 6% 23% 10% 1% 8% 18% 23% 48% 51% 81% 40% 67% 30% 77% 69% 67% 52% 46% 20% 10% 2% 8% 27% 60% 50% 6% 26% 20% 0% mennyiségi kedvezmény (sok eladott nap)

kedvező fizetési feltételek mikro- vagy start up cégek kisvállalkozás nem adunk kedvezményt max. 10% oktatás vagy egészségügy 10-20% nonprofit szervezet visszatérő, első projekt új hűséges ügyfél ügyfélnél 20-30% publikálható, marketing értékkel bíró ügyfél 30% felett A kedvezményekkel, árengedményekkel kapcsolatos attitűd nem sokat változott a 2021-es felmérés óta (zárójelben ennek értékei). A válaszadók leginkább a visszatérő, hűséges ügyfeleiknek adnak kedvezményt, itt csak 20% (24%) jelezte, hogy nem használja ezt. 51% (38%) válaszolta, hogy maximum 10%os kedvezményt ad, 23%-uk (30%) 10-20%-ot, de 6%-uk (8%) még ennél is jelentősebb díjkedvezményt biztosít számukra Már a 2015-ös felmérésben is hasonló eredményt kaptunk, azóta a visszatérő ügyfelek körében csak tovább nőtt a kedvezmények gyakorisága és mértéke is. Hasonlóan gyakori a mennyiségi kedvezmény is, csak26% (29%) jelezte, hogy nem

alkalmazza, a legtöbben maximum 10% kedvezményt biztosítanak. A kedvező fizetési feltételek díjkedvezményre motiváló hatása továbbra is nagyon alacsony, alig jellemző, ami meglepő a jelentősen megváltozott inflációs és kamatkörnyezetben. Hasonlóan nem jellemző a válaszok szerint a start-up cégeknek biztosított díjkedvezmény. A nonprofit szervezetek esetében azt láthatjuk, hogy a válaszadók több mint fele biztosított számukra specifikus kedvezményeket, és itt a leginkább jellemző a jelentős díjcsökkentés is (a válaszadók 17%-a több mint 30%-ot biztosít). A korábbi évekhez hasonlóan az új ügyfélnél megvalósítandó első projekt esetében is viszonylag gyakran adnak kedvezményt a válaszadók, ennek mértéke és gyakorisága sem sokat változott az elmúlt években. 20 A fő tanácsadói területeken elérhető napidíjak A korábbi évekhez hasonlóan vizsgáltuk azt is, hogy a vezetési tanácsadásban elfogadott fő

szolgáltatási kategóriák esetén mennyiben érzékelhetők napidíjkülönbségek. FŐ TANÁCSADÁSI TERÜLETEKEN ELÉRHETŐ NAPIDÍJAK 100% 90% 8% 2% 5% 5% 11% 3% 13% 80% 70% 60% 62% 53% 75% 50% 60% 68% 40% 30% 19% 20% 10% 18% 17% Stratégiai tanácsadás 2% Működésfejlesztés 0% több mint 20%-kal magasabb 14% 2% HR- és humánfejlesztés 10-20%-kal magasabb átlag körüli 26% 19% 5% 8% Projektmenedzsment Informatikai tanácsadás 10-20%-kal alacsonyabb több mint 20%-kal alacsonyabb A fő tanácsadási területek szinte egyikében sem jeleztek a válaszadók jelentős eltérést az átlagos napidíjhoz képest eltérést. A stratégiai tanácsadás területén jelezték legkevesebben, hogy átlag körül alakulnak a díjak, 53% (2021-ben 49%), és bár itt is szerepel mindkét véglet (több mint 20%-kal magasabb vagy alacsonyabb, azért itt elmondható, hogy a válaszok szerint a stratégiai területen magasabb díjak realizálhatók, hasonló

eredményt kaptunk 2021-ben is, míg 2015-ben ennek ellenkezőjét tapasztaltuk, inkább átlag alattinak érzékelték a stratégiai tanácsadás területén elérhető napidíjakat. Itt volt kiemelkedően a legmagasabb azon válaszok aránya, 18%, akik szerint több mint 20%-kal magasabb napidíjak realizálhatók itt. A működésfejlesztés díjai a válaszok szerint átlagosak, hasonló volt az üzenet 2021-ben és 2015-ben is, bár a mostani felmérésben kissé többen jeleztek átlag alatti díjakat, de elmondható, hogy a 2022-es felmérésben többen jelezték már, hogy az átlagnál magasabb napidíjak érhetők el ezen a területen. A HR és humánfejlesztés területén 68% jelzett átlagos, 16% átlag alatti és csak 16% átlag feletti napidíjat. A 2021-es válaszok ennél kedvezőtlenebb megítélést tükröztek ezen a területen, a 2015-ös számok viszont még a mostaninál is kedvezőbbet. Természetesen ennek a piaci viszonyok változása mellett a válaszadók, a

minta összetétele is oka lehet A projektmenedzsment terület esetében a válaszadók 2021-ben kissé az átlag alattinak érzékelik az elérhető napidíjakat, ez volt a tapasztalat 2015-ben is, mostani felmérésünkben már inkább kissé az átlag felettinek érzékelik a realizálható napidíjakat. 2021-ben az informatikai tanácsadás mutatta a legnagyobb szórást, 58% szerint átlagosak a napidíjak, 20% szerint alacsonyabbak, 22% szerint magasabbak. A 2015-ös eredmények egyértelműen azt jelezték, hogy ez a terület az átlagosnál alacsonyabb napidíjakkal dolgozik. A mostani, 2022 októberi felmérés szerint viszont 62% jelzettátlagos napidíjat, csupán 5% átlag alattit és 34% átlag felettit, vagyis az IT tanácsadás egyértelműen az átlag feletti napidíjak tud jelenleg már elérni. Az átlagnál magasabb napidíjak jelzése a válaszadók összetételéből is adódhat, de feltételezhető az is, hogy az elmúlt években megjelent, a digitális

átálláshoz kapcsolódó projektek hatásait tükrözi. 21 Fő megbízói iparágakban elérhető napidíjak Az előző felmérésekhez hasonlóan vizsgáltuk a jellemző megbízói iparágakban jellemző napidíjak alakulását az átlagoshoz viszonyítva. MEGBÍZÓI IPARÁGAKBAN ELÉRHETŐ NAPIDÍJAK 100% 90% 5% 3% 6% 11% 23% 80% 7% 14% 28% 19% 70% 65% 19% 60% 50% 40% 71% 30% 64% 0% 8% 0% Kereskedelem 14% Turizmus, vendéglátás Logisztika több mint 20%-kal magasabb 70% 3% 0% Egészségügy 88% 47% 20% 10% 66% 78% 74% 85% 3% 4% 7% Közszféra 10-20%-kal magasabb átlag körüli 15% Ipar 25% 28% 23% 6% 6% 7% 8% Energiaszektor Bank és Távközlés és Egyéb pénzügyi média szolgáltatás szolgáltatók 10-20%-kal alacsonyabb több mint 20%-kal alacsonyabb A korábbi felmérésekhez hasonlóan a legtöbb megbízói iparág esetében nem jeleztek szignifikánsan magasabb vagy alacsonyabb napidíjakat a válaszadók, legtöbben

az átlag körüli választ jelölték és de míg korábban megjelent kisebb-nagyobb mértékben az alacsonyabb és a magasabb válasz is, az idei felmérésben a banki-pénzügyi szolgáltatók illetve a távközlésmédia területén senki sem jelzett átlagnál alacsonyabbat, míg a turizmus-vendéglátás szektorában senki nem jelzett az átlagnál magasabb díjakat. A válaszok szerint a banki és pénzügyi szektorban érhetők el leginkább magasabb napidíjak az átlagosnál, ez volt a visszajelzés 2021-ben és 2015-ben is. Az energiaszektor és a távközlés-média terület közel hasonló képet mutat, és ezeknél is jellegében ilyen véleményt tükrözött a 2021-es és a 2015-ös felmérés is. Az egészségügy, illetve a közszféra alacsonyabb elérhető napidíjaira vonatkozó eredmény nem meglepetés, ilyen képet mutat minden hasonló felmérés. Érdekes, hogy 7% jelezte azt, hogy a közszférában a szokásosnál, más területeken elérhetőnél, magasabb

napidíjakkal dolgozik. A korábbi évek eredményeitől eltérően a mostani felmérés – és már a 2021-es is - a turizmus-vendéglátás területéhez tartozó ügyfeleknél a máshol szokásosnál alacsonyabb elérhető napidíjakat jelez. Ez az eredmény feltételezhetően 2021-ben a COVID válság hatásait is tükrözte, de sajnálatos módon a gazdasági problémák, az energiaválság, a közelben zajló háború miatt a szektor nem talált vissza korábbi sikerpályájára. 22 Tanácsadói napidíjak változása A napidíjak változására, az azzal kapcsolatban tapasztaltakra, illetve várakozásokra kérdeztünk rá. TANÁCSADÓI NAPIDÍJAK VÁLTOZÁSA 100% 90% 6% 7% 7% 25% 80% 70% 60% 1% 10% 10% 27% 33% 50% 57% 50% 55% 40% 30% 20% 48% 37% 31% 10% 0% 49% 13% 7% 5% 13% 10% 2020 (2019-hez képest) 2021 (2020-hoz képest) 2022 (2021-hez képest) 2023 (2022-hez képest) 2024 (2023-hez képest) jelentős növekedés enyhe növekedés stagnálás

enyhe csökkenés jelentős csökkenés Az első három oszlop már lezárult (vagy közel lezárult) évek tapasztalati számait tükrözi, bár ez is inkább percepció, hiszen nem a napidíjak alakulása a válaszadók közvetlen tapasztalata. Megállapítható, hogy az idei felmérésben sokkal kevesebben jelezték, hogy csökkenést érzékeltek volna a napidíjakban, mint korábban, még azokra az évekre is, amiket már a korábbi elemzés is lefedett. Ez talán a megváltozott inflációs környezetből is fakad, az általános áremelkedés segíti azt a várakozást, percepciót, hogy a tanácsadói napidíjak is növekedtek és a közeljövőben is emelkedni fognak. Egyik évre sem volt számottevő a csökkenést jelző válaszadók aránya, jelentős csökkenést csak 2023-ra jelzett a válaszadóknak csupán 1%-a. 2022-re a válaszadók jelentős napidíjnövekedést jeleztek – amit a korábbi, más kérdésekre adott válaszok is visszaigazoltak. Mindenképpen

figyelemreméltó, hogy a következő két évre is hasonló növekedési várakozásokat jeleztek, vagyis várakozásaik szerint nem áll vissza a korábbi alacsony inflációs környezet, de az esetleges recesszió sem veti vissza a vezetési tanácsadás lehetőségeit a többség szerint. Számított napidíjak trendjei a változásokra vonatkozó percepció alapján 2020 2021 2022 2023 2024 számított változás 5% 6% 10% 10% 9% kalkulált napidíjak 172 000 Ft 183 000 Ft 201 000 Ft 221 000 Ft 240 000 Ft 2021 január 0% 3% 4% A tábla jól mutatja, hogy a 2021 januári felmérés idején sokkal kisebb növekedési sávokban mozogtak az előrejelzések. De hozzá kell tenni azt is, hogy a valódi növekedés az elmúlt másfél évben a felmérés szerint 23%-os volt, a változás-percepció még most is csak 15% körüli erre az időszakra (a 2021-es felmérésben 7% alatti). 23 A fenti változás-percepciós válaszok alapján, a felmérésünkben korábban

meghatározott 2022-re vonatkozó 201 ezer Ft-os átlagnap alapján készült az alábbi ábra, ami a trend tapasztalásokat illetve várakozásokat tükrözi. Látható, hogy folyamatos, 10%-os napidíjnövekedést jeleznek a következő évekre is. Ehhez érdemes azt is figyelembe venni, hogy az elmúlt másfél évben az ebből számolhatónál is jelentősen magasabb volt a növekedés, kérdés, hogy a következő években is ilyen irányú lesz-e a percepció és a változások közötti különbség. A korábbi felmérésekben minden évre vonatkozóan a várható, előre jelzett GDP növekedés alatt érzékelték a válaszadók a tanácsadói napidíjak növekedésének potenciálját. Idén először mondható el, hogy a GDP növekedésénél magasabb növekedést várnak, ami a szektor jelentőségének, részedésének növekedését jelentheti, közelítve ezzel a fejlett országok hasonló mutatóit. Változásérzetből kalkulált napidíjak 260 000 Ft 240 000 Ft 240

000 Ft 221 000 Ft 220 000 Ft 201 000 Ft 200 000 Ft 183 000 Ft 180 000 Ft 172 000 Ft 160 000 Ft 140 000 Ft 2020 2021 2022 2023 2024 Milyen mértékű emelést sikerült elérniük a tanácsadó napidíjakban 2022-ben? Mivel idei felmérésünk elsődleges célja volt a közelmúltban bekövetkezett jelentős gazdasági-társadalmi változások szektorunkra gyakorolt hatásainak felmérése volt, külö is rákérdeztünk a 2022-ben elért napidíjemelésekre, azok technikájára is. csak a szokásos, inflációkövető (10% körül) emelést jelentős (20% vagy magasabb) emelést tudtunk végrehajtani 2022-ben még nem tudtuk jelentősen emelni, de 2023 januárjától jelentős (20% vagy feletti) emelést tervezünk díjainkat euróban határoztuk meg, ezen keresztül értük el a szükséges emelést egyéb megoldást alkalmaztunk (kérjük a következő pontban fejtse majd ki) ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek nem

emeltük a napidíjakat Milyen mértékű emelést sikerült elérniük a tanácsadó napidíjakban 2022-ben? válaszadók száma és aránya ÖSSZESEN 19 3 6 9 1 41 3 9 19 10 14 2 1 9 2 5 0 1 2 2 4 2 0 2 0 1 0 0 1 0 84 10 17 42 15 Meglepő, és a korábbi válaszoknak is ellentmondó, hogy milyen sokan válaszolták azt, hogy nem emelték napidíjaikat 2022-ben, a válaszadók összesen 23%-a mondta ezt. Jelentősen eltér ennek aránya a cégnagyság szerinti csoportok szerint, a freelancereknél ez 30%, a mikró cégeknél 35% (!), a kis-közepes cégek 21%-a, jelezte ezt, a „nagyok” közül csak 7%. 24 A 2022-BEN MEGVALÓSÍTOTT EMELÉSEK A TANÁCSADÓI NAPIDÍJAKBAN 100% 90% 5% 6% 80% 17% 70% 6% 6% 20% 13% 21% 13% 20% 53% 60% 50% 5% 5% 49% 40% 30% 45% 67% 30% 20% 10% 23% 35% 30% 21% 7% 0% ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek egyéb megoldást alkalmaztunk (kérjük a következő pontban

fejtse majd ki) díjainkat euróban határoztuk meg, ezen keresztül értük el a szükséges emelést 2022-ben még nem tudtuk jelentősen emelni, de 2023 januárjától jelentős (20% vagy feletti) emelést tervezünk jelentős (20% vagy magasabb) emelést tudtunk végrehajtani csak a szokásos, inflációkövető (10% körül) emelést nem emeltük a napidíjakat A legjellemzőbb válasz a „csak a szokásos, inflációkövető (10% körüli) emelés” volt, a teljes sokaság 49%-a választotta, a várakozásokkal ellentétben ennek aránya a „nagyok” között volt a legmagasabb, 67%. A teljes sokaság 17%-a emelte legalább 20%-kal díjait, érdekesség, hogy ez a freelancerek esetében 20%, a kis-közepes cégeknél 21%, míg a „nagyoknál” csak 13%. Volt olyan válaszlehetőség is, hogy „2022-ben még nem tudtuk jelentősen emelni, de 2023 januárjától jelentős (20% feletti) emelést tervezünk”, ezt a teljes sokaság 6%-a válaszolta, de meglepő módon a

„nagyok közül 13%. Nagy kérdés ennél a válasznál, hogy ez tudatos, valóban végrehajtásra kerülő stratégiát tükröz-e, vagy egyfajta elodázó, kissé önbecsapó hozzáállást. Ezt érdemes a fókuszcsoportokban illetve a következő felmérés alkalmával tisztázni A jelenlegi pénzügyi környezetben megoldást nyújthatott az is, ha egy cég/vállalkozó euróban rögzítette díjait (persze ez kockázatokat is hordozhat). Összességében 5% jelezte, hogy ezt követte, de a várakozásokkal ellentétben főleg az egyéni tanácsadóknál volt ez jellemző (20%), míg a „nagyok” egyike sem jelezte ezt. A feleletválasztós lehetőségek mellett ebben a kérdésben külön lehetőséget adtunk a saját gondolatok, vélemény kifejtésére. A válaszadók egyéni, szöveges véleménye a mellékletben olvasható. Igencsak megoszlanak ott is a vélemények, sokak jelezték, hogy az emelést (infláció szintjén) könnyen elfogadta a piac, míg hasonlóan szép

számmal voltak azok is, akik szerint nem lehetett díjat emelni, az árérzékenység, a gazdasági problémák, költségcsökkentési törekvések miatt. 25 A tanácsadói bérek, bérjellegű költségek emelkedése 2022-ben A korábbi években nem kérdeztünk a tanácsadói juttatásokról, bérjellegű költségekről, de az elmúlt időszak környezete indokolta az erre vonatkozó vizsgálódást is. csak a szokásos, inflációkövető (10% körül) emelés jelentős emelést (20% vagy magasabb) emelést kellett végrehajtanunk az alapbért nem emeltük, az elért árbevételhez kötött teljesítményalapú bérezést vezettünk be ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek nem volt emelkedés a bérjellegű költségekben Milyen mértékű a tanácsadói bérek, bérjellegű költségek emelkedése 2022-ben Önöknél? válaszadók száma és aránya ÖSSZESEN 12 3 1 8 0 42 3 11 20 8 27 3 5 12 7 3 1 0 2 0 84 10 17 42

15 TANÁCSADÓI BÉREK EMELKEDÉSE 2022-BEN 100% 4% 90% 80% 32% 70% 5% 10% 29% 29% 30% 47% 60% 50% 40% 50% 30% 48% 65% 30% 53% 20% 10% 30% 19% 14% 6% 0% ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek az alapbért nem emeltük, az elért árbevételhez kötött teljesítményalapú bérezést vezettünk be jelentős emelést (20% vagy magasabb) emelést kellett végrehajtanunk csak a szokásos, inflációkövető (10% körül) emelés nem volt emelkedés a bérjellegű költségekben 26 Várakozásinkkal ellentétben a válaszadók 14%-nál egyáltalán nem volt emelkedés a bérjellegű költségekben, ami még a korábbi évek alacsony inflációs környezetében is szokatlan, de 2022 hirtelen és jelentősen megnőtt inflációja mellett, az általános bérszintek hasonlóan megugró szintje mellett nehezen érthető. Csak a „nagyok között nem találunk ilyen választ, a freelancerek között volt ez a

leggyakoribb (30%), de a kis-közepes cégeknél is 19% volt. A kifejtős válaszok között olvashatjuk, hogy az egyéni tanácsadók, kisebb cégek gyakran osztalékágon veszik ki jövedelmüket, és ezt nem tekintették a bérjellegű költségek részének. A válaszadók fele (50%) válaszolta azt, hogy csak a szokásos, inflációkövető emelést hajtott végre a tanácsadói juttatásokban, ez a „nagyok között is 53% volt. Jelentős emelésről (20% vagy magasabb) a válaszadók 32%-a számolt be, a „nagyok” esetében ez 47% (ez jelentheti azt, hogy ők tettek legtöbbet munkatársaik megtartásáért, de azt is, hogy ők tudták ezt leginkább kigazdálkodni, valamint az is biztosan hozzájárul ehhez, hogy ezeknél a cégeknél nem tudnak más kifizetési módokat (pl. osztalékág) alkalmazni), de mikró és a kis-közepes cégek esetében is 29%. Nagyon kevesen, csak a válaszadók 4% mondta azt, hogy teljesítmény alapú bérezésre tért volna át, a

„nagyok” közül senki. Elgondolkodtató, ha a napidíjak 2022-es emelésénél adott válaszokat összevetjük a bérjellegű költségek emelésekor adott válaszokkal: szokásos, inflációkövető jelentős emelés (10% körül) (20% vagy magasabb) BÉRJELLEGŰ BÉRJELLEGŰ BÉRJELLEGŰ NAPIDÍJAK NAPIDÍJAK KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK 14% 49% 50% 17% 32% 30% 30% 30% 20% 30% 6% 53% 65% 6% 29% 19% 45% 48% 21% 29% 0% 67% 53% 13% 47% nem volt emelés NAPIDÍJAK ÖSSZES VÁLASZADÓ freelancerek 1-2 fős cégek 3-16 fős cégek ≥16 fős cégek 23% 30% 35% 21% 7% A válaszadók 23%-a nem emelt napidíjat, de csak 14% nem emelt bért, ez azt sugallja, hogy csökkent az elérhető margin. Különösen jelentős ez az eltolódás a mikró (1-2 fős) cégeknél, de a „nagyoknál” is figyelemreméltó. Az inflációkövető emelésekre adott válaszok összességében hasonló arányt mutattak, de például a „nagy” cégek között 67% jelzett ilyen szintű

napidíjemelést, de csak 53%-uk tudta ilyen szintű béremeléssel megvalósítani az idei évet. A válaszadók összességének csak 17%-a jelezte, hogy jelentősen (20% vagy magasabb) tudta növelni napidíjait, de 32%-uk emelte a tanácsadói juttatásokat ilyen mértékben – ez is a margin csökkenésére utal. A „nagy” cégek között még jelentősebben nyílt ez az olló, ami azt sugallja, hogy náluk zsugorodott a margin leginkább. Kifejtős kérdésben kértük a válaszadókat, mondják el gondolataikat a tanácsadói bérek, juttatások következő 6-12 hónapban várható illetve tervezett alakulásáról. A vélemények itt is sokfélék, ellentmondásosak, sokan az ügyfelek vagy saját gazdasági helyzetük miatt nem tudnak, terveznek bért emelni, de még többen gondolják úgy, hogy a munkatársak megtartásához valós inflációkövető béremelés lesz szükséges. Sokan és sokféle szemszögből osztották meg gondolataikat, megosztották aggályaikat

(mely szerint a kereslet is csökken, nehéz évek elé néz szektorunk) melyek a mellékletben részletesen olvashatók. A fókuszcsoportok témái között a tanácsadói juttatások kérdéskörét mindenképpen érdemes tovább elemezni. 27 MELLÉKLETEK Egyéni gondolatok, kifejtős pontok Kérjük fejtse ki a 2022-es évben elért tanácsadói napidíj emeléssel kapcsolatos gondolatait! (elfogadta-e a piac a tervezett emelést? fedezte-e ez a költségek emelkedését? a napidíjak emelése érvényesült az árbevételben is (vagy így kevesebb napot tudnak értékesíteni)? stb.) Az inflációkövető emelést könnyen elfogadja a piac, így az árbevételt sikerül reálértéken megtartani. Nem emeltünk díjat Recesszióban a csökkenő kereslet mellett nem lehet árat emelni. Infláció követő emelést a partner szó nélkül elfogadta A piac 10%-os emelést volt hajlandó megfizetni, továbbiakban azonban csökkenéssel számolunk. Mindegyik kérdésre: igen Nehezen

fogadja a piac a díjak növelését Eur alapon értékesítünk és szerződünk. Az árfolyamváltozást figyelembevéve emeltük az árainkat Nehezen, de elfogadta. Újabb emelést egy éven belül nem tudunk elérni Az árbevétel mozgása független a napidíj változásától. Nem emeltünk napidíjakat 2022-ben, majd 2023-as tervben szerepel Nem fedezte, mivel nem emeltünk. Az Ügyfelek nagy része nem fogadja el az áremelést Nagyon nehezen, beégett egy erős, 200.000-es határ Messze nem fedezi a költségek emelkedését, sem a mennyiségi visszaesést Nem Infláció követése, Ft-Euro árfolyamveszteség korrigálása A szerződéses díjaim egy része nem forintban, hanem EUR-ban v. USD-ben rögzített Az emelést az árfolyamváltozás generálta A forintban elszámolt díjak ennél kisebb mértékben nőttek. Nem emeltünk díjakat Nehéz árat emelni a mostani versenyhelyzetben, specifikus tudást igénylő témákban lehet Kevesebb nap a jellemző Nehezen, de

kénytelen tudomásul venni A díjak emelkedését általában az év második felében megjelenő inflációs hatás miatt tudtuk érvényesíteni. A bevétel növekedése inkább a megbízások mennyiségének növekedésének köszönhető. 28 A 2022-ben kötött szerződéseknél néhány esetben sikerült euróban meghatározni a napidíjat, ezt az ügyfelek (nem public szektor) elfogadták. A public szektor esetében nem sikerült, vagy csak igen kis mértékben árat emelni. Több olyan projektünk is volt, amit még korábban szerződtünk, keretszerződés jelleggel, ezeknél sajnos nem építettünk be még inflációkövetést sem (elkényelmesedve a korábbi évek alacsony inflációs környezetében). 2022 második felében csökkent a megbízások száma (sőt, korábbiak is felfüggesztésre kerültek), de ennek nem a díjemelés szándéka volt az oka, hanem a környezeti változások miatti spórolás, kivárás, bizonytalanság. Az ügyfelek egy részénél

sikerült lépésről-lépésre emelni, de sokan igyekeznének költséget csökkenteni, vagy hosszabb távú szerződésre hivatkozva az áremelést elkerülni. Nem okozott nehézséget az emelés. Nincs Piac nehezen fogadja, költségek emelkedését részben fedezi Kevesebb napot tudtunk értékesíteni, azonban az árak megemelkedése miatt fedezte a költségeinket. Elfogadta a piac az emelést, enyhe árbevétel emelkedést okozott. Nehéz harc az ügyfelekkel Elfogadható volt mindkét fél számára Nagy a bizonytalanság. Nem a díjazás a kulcskérdés, hanem, hogy végig futnak-e a projektek Az áremelést elfogadta a piac, ugyanakkor az infláció mértéke magasabb, mint az áremelés mértéke, emiatt több projekten próbálunk euroban szerződni Nem volt emelés, így is alig van megrendelés Még nincs összegezhető tapasztalat Eddig elfogadta a piac az emelést. Euróban adok ajánlatot és ezt elfogadják a partnerek. Elfogadta. Fedezte Érvényesült A nagyobb

cégek könnyedén, a kisebbek 80%-a rendben volt vele Elfogadták az ügyfelek. Sajnos eddig túl alacsony díjakat alkalmaztunk, tehát simán ment ennyi emelés Elfogadta a piac a tervezett emelést, amely fedezte a költségeimet Az Ipari szektor elfogadta az emelést, amely fedezi a megnövekedett energiaköltségeket, az infláció miatti bérnövekedést. Projektenként változó, de jellemzően a piac elfogadja a díjak emelését. Árérzékeny a piac Az ügyfelek reálisnak találták, elfogadták az emelést. Vegyes a kép, vannak területek amelyek elfogadták az emelést. 29 Nagyon nehéz átvinni a díjak akár kismértékű emelését is. Néha igen többnyire nem fogadták el. Minden drágult, az élelmiszerek, a rezsi, az üzemanyag, így a szolgáltatások ára is emelkedett, amit a piac elfogadott. Értékesített napok száma nem változott, így gyakorlatilag a költségeket tudtuk fedezni, árbevétel tekintetében minimális elmozdulás van. Az ügyfelek

elfogadták az emelést. A piac elfogadta, a forgalom nem csökkent. Inkább visszaesés volt igy nem releváns 10-15 éves viszonylatban folyik a napidíjak elértéktelenedése (2000-ben ugyanúgy kb. 120000 Ft/nap mint manapság, és a 20 év inflációja sehol) Ügyfeleink megértik az inflációs tendenciákból adódó áremelési igényeinket, - de a gazdasági helyzetre való tekintettel nem mindíg van módjuk az áremelés elfogadására A piac év elején elfogadta, év közepén már csak részben fogadta el, míg év végéhez közeledve egyre nehezebben fogadja el. Az üzleti partnerek a kis mértékű áremelést elfogadták. A költségek emelkedését fedezte a napidíjak mértéke A cég árbevétele nőtt Mivel hosszútávú keretszerződéseink vannak így nem tudtuk érvényesíteni a napidíjakban a béremelkedést. Nehéz emelni, bár az elmúlt kb. 1 évben elég könnyű volt projekteket nyerni Elfogadható a piac a 10 %-os emelést Az emelést elfogadták a

Megbízóink. Nem fogadja jól a piac az áremelést. Elfogadta a piac Az euroban árazás választ nem lehetett megjelölni. Rajta vagyunk, de nem mindenhol lehet Hosszú távú szerződések miatt nem minden partnerünknél valósítható meg jelenleg az emelés. Árbevételben nem okozott visszaesést az emelés, nagyon erős a 2022es évünk Ez fedezi a fix ktg-ek emelkedését Új Hosszú távú szerződéseket kötöttem. Ebbe az infláció bele van kalkulálva Nem volt emelés Nem emelünk rendszeresen, így 2022 jelentősebbet léptünk. Piac elfogadta, nem lett kevesebb az eladott nap Nem emeltünk napidíjat. Óvatos stratégiát követünk ebben. Piac elfogadó 90%-ban Elfogadta a piac 30 A bérekkel, tanácsadó juttatásokkal kapcsolatban mit terveznek, milyen változásokra számítanak a következő 6-12 hónapban? Kérjük írja le gondolatait ezzel kapcsolatban! (gondoljon a következő tényezőkre: jó munkatársak megtartásához szükséges béremelés, KATA

megszűnésének hatása, jelentős infláció, árfolyamváltozások, stb.) Nincs változás: azaz éves inflációkövető béremelés (2021-ben évközben is, "félinflációval"), + jól felépített teljesítményalapú bérezés. Inflációkövetés További inflációkövető emelkedés Minimális emelés, eredményhez kötött plusz juttatás. Csak a minimálbér változása érint, tulajdonosként osztalékként veszem ki a jövedelmet A bérek további emelkedésével számolunk. Jelentősen növekszik (kb. 30%) az alv exKATA-sok bevonása, béreknél az idei emelés után már nem tervezünk újabbat jövő évben Projekt érdekeltségben dolgozunk, nem bérért. Tovább növekednek A napidíjak növelésével automatikusan nő a partnerek bevétele is. Nem tervezünk változtatni. Nincs rá mozgástér Minden évben 10-15%-os béremelést hajtunk végre, ez így lesz a jövőben is. Egyszeri, 20%-os béremelés 2022 októberétől, ezt megelőzően év elején

10%-os emelést végeztünk. További infláció követő emelés Ez mind árfelhajtó tényező, amivel szemben a munkanélküliség áll - ez junior tanácsadóknál, és partnereknél fogja ellensúlyozni, a senioroknak kell jutalmazást biztosítani. Mivel az alkalmazottjainkat meg akarjuk tartani, ezért szükséges a gördülő bérfejlesztés Muszáj lesz napidíjat emelni kb 20%-ban. Nem fogunk emelni, projektmennyiség növeléssel próbálunk több bért kifizetni A béreket befagyasztjuk, mert nehéz idők jönnek. Kimerülőben vannak a megrendelői források További emelés lesz szükséges, az utazási költségek is igen megnövekedtek Jelentős változást szeretnénk KATA, általános infláció és üzleti kockázatok növekedése miatt magasabb fix/bérjellegű juttatások a változó/teljesítményarányossal szemben Osztalék típusú kifizetések vannak a cég mérete és a tulajdonosi szerkezet miatt. Nincs "bérgazdálkodás", a tanácsadók

jövedelmének növekedése a megrendelt munkák mennyiségének növekedéséből következik. Az alkalmazotti foglalkoztatást, bérjellegű kifizetés jelenleg nem jellemző nálunk, a tulajdonostársak jövedelme másképp keletkezik. A KATA megszűnésével az osztalék jellegű kifizetések kerülnek előtérbe várhatóan. 31 Emelést tervezünk, illetve eredményes munka után járó bónuszt. További jelentős béremelés szükséges Stagnálás Az infláció mentén emeljük a díjakat. A KATA megszüntetésével a külső alvállalkozóink mindegyike visszaadta a vállalkozását, így őket a jövőben megbízási díjjal tudjuk foglalkoztatni csak. Trénercég is vagyunk, a trénereink jelentős része is megszüntette a vállalkozását Folyamatos béremelési nyomás tapasztalható, ellenkező esetben a kollégákat elviszik jobb ajánlatokkal. Növelni kell sajnos a kollégák bérét. A reálérték megtartását tudni tartani Emelkednek a költségeink. Az

infláció jelentős növekedése miatt a napidíjak jelentősebb emelésére számítok, így a tanácsadók bevétele is emelkedni fog. Le fog fagyni a kereslet a jelenlegi árakon v alatt nyhe emelés Emelkedni fognak Egyértelműen emelni szükséges a tanácsadói juttatásokat. Szükséges. Emelés Kevesebb megbízásra, kivárásra számítok az ügyfelek oldaláról, ami stagnálást vagy bevétel csökkenést jelent a tanácsadói oldalon. Folyamatosan emelünk Nem tervezek emelést Saját bérek versenyképességének megőrzése Változatlanságot tervezünk. Stagnálás Inflációfüggő béremelést kell végrehajtani, a gyorsuló inflációval arányban. Infláció követést tervezünk. Jelentős infláció Béremelés, KATA megszűnése miatt eddigi alvállalkozók egy részének főállásba történő emelése Nem tervezünk változtatást Jelenleg még a 2023 év tervezése zajlik, aminek része a bérek rendezése is. 32 Várhatóan emelnünk kell majd 5%-ot

legalább Inflációt követő emelés szükséges Normál bér korrekció Erős nyomás lesz a munkavállalók részéről az infláció kompenzálása érdekében Ellentmondó tendenciák érvényesülnek. Egyrészt eddig a munkaerőpiacot a jelentős szakemberhiány jellemezte, - ez kihatott arra, hogy a bérek és bérjellegű kifizetések folyamatosan növekedtek. A jelentős - 20%-on felüli - infláció is ezt a nyomást támasztja alá Ugyanakkor a fenyegető gazdasági válság több fejlesztés leállítását, a rendelkezésre álló források reálértékű zsugorodását, szabad munkaerő megjelenését - ezzel a bérnyomás csökkenését is valószínűsíti. 20% feletti béremelkedés/munkaadói oldali ktg emelkedést tervezünk Mivel mindenki alkalmazott a cégben, így nagyobb bérfejlesztésre lehet számítani a következő 12 hónapban. Szerintem a munkapiaci trendek megfordulnak. Jelentős elbocsátások várhatóak A kollegák ragaszkodni fognak a biztos

álláshoz Mi a kollegákat bejelentve foglalkoztatjuk, ami a mostani KATA világban szintén érték. 20-30% emelés kellene a régieknek;az új kollégákat (mindegy,hogy junior vagy senior) már minimum ennyivel többért lehet csak felvenni Egyszeri 18 %-os emelési számítok. A juttatásokban változást nem tervezünk. Jelentős infláció miatt nő az alvállalkozói elvárás, de a piac nem szereti az inflációkövetést, mert egyéb kiadásaik is jelentősen nőnek és nagy a bizonytalanság a piacukon. Nem igazán releváns ránk Jutalékemelés a tanácsadoknál, fix bérek kiigazítása +20% Nem tervezünk emelést Teljesítmény alapú bérezés Juttatások %-osan kötődnek a napidíjakhoz, így nem kell külön emelni. Jó munkatársak megtartásához szükséges béremelés, inflációkövető béremelés. Egyszeri juttatás a back-office munkatársainak. A bér a cég teljesítménye mentén fog változni. Kicsi cég Együtt sírunk, együtt nevetünk Valós

inflációs emelés szükséges 2022. őszén Minimális emelés 33