Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Lőrincz Béla - Az energetikai módszerek a gyógyításban

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 67 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:377

Feltöltve:2011. június 22.

Méret:492 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Minőségi Élet Egyesület Natura Holisztikum Tudományos Felnőttképző Intézet Az energetikai módszerek a gyógyításban KONZULENS: KÉSZÍTETTE: Tóth Gabriella Lőrinc Béla Természetgyógyász-tanár Egészségfejlesztő terapeuta-hallgató Szeged 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS . 3 EGÉSZSÉG-BETEGSÉG ÉS GYÓGYÍTÁS ELVI KÉRDÉSEI . 4 A GYÓGYÍTÁS CÉLJAI . 6 A GYÓGYÍTÓ SZEMÉLYISÉGE ÉS FELADATAI . 11 A GYÓGYÍTÁS MEGKÖZELÍTÉSE ÉS MÓDSZEREI . 12 ÁLLAPOTFELMÉRÉS . 14 A KOZMIKUS ENERGIA ÉS AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ . 15 MERIDIÁNOK . 17 ENERGIATESTEK (AURASZINTEK) . 18 CSAKRÁK . 22 AZ EGÉSZSÉG, BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS MECHANIZMUSA . 24 A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA . 25 A GYÓGYULÁS MECHANIZMUSA . 28 AZ EGÉSZSÉG TEREMTŐ FOLYAMATA . 29 ENERGETIKAI MÓDSZEREK . 31 ENERGETIKA INFORMÁCIÓELMÉLETI OLDALA . 31 AZ ENERGETIKAI KEZELÉSEK ERŐSSÉGEI ÉS HATÁRAI . 32 BIOENERGETIKA . 33 SZELLEMGYÓGYÁSZAT . 36 A REI K I ÉS RÉSZLETES

KIFEJTÉSE . 40 PRÁNANADI . 46 UNIVRZÁLIS ENERGIA JÓGÁJA . 52 ATLANTISZ AROLÓ TIFÁR . 53 MAHIKARI . 55 NARAYANA . 57 A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MÓDSZEREK MAI STÁTUSZA ÉS JÖVŐJE . 58 A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ÉS AZ ORVOS EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 62 A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MÓDSZEREK JÖVŐJE . 63 BEVEZETÉS Ebben az értekezésben szeretnék az alternatív gyógyítási lehetőségek közül az energetikára reflektálni. Részben azért, mert ilyen területtel foglalkozom, részben, mert az energetika területe az elismert gyógyászatban eléggé „mostohagyermek sorsot” visel, noha egyébként nagyon is elterjedt és ismert. A gyógyító energetika roppant érdekes terület, mondhatni a gyógyítás spirituális dimenziójához minden más eljárási módnál közelebb áll, legalábbis a közismert és népszerű módszerek között ez a terület adja meg legtöbbek számára a megtapasztalhatóságot, spirituális tekintetben. Közvetlenül megadja az

energiatudatosság fejlődésének eszközét, ezzel a tudatszint emelkedéséhez segít, kitágítva eddigi horizontunkat. Ez azért van így, mert az emberiség a XX Század végétől kezdve belépett a lelki evolúciós folyamat olyan fázisába, mely a tudatosságot a fizikai síkról az éteri, energetikai síkra kell, hogy emelje. Ezt Vízöntő korszaknak nevezzük, ami lényegében a Szattva Juga (Fény kora) bevezető szakasza. Ebben meg fog szűnni a szakrális és a profán megkülönböztetése. Másik oldalról a helytelen módon individualizálódott embereket, akik elidegenedtek egymástól és önmaguktól, vissza kell vezetni a szeretetteljes és segítő együttműködés létalapállásába. Mindehhez nagyszerű lehetőségek azok a gyógyító energetikai rendszerek, amelyek az utóbbi évtizedek során felfedezésre kerültek, vagy kiléptek a titkosság fátyla mögül. Százszámra jelentek meg a kézrátételes gyógyító ágazatok szerte a világon. Azóta ez

a folyamat robbanásszerű változást hozott milliók életébe. Reikis pályafutásom 1994-ben kezdődött és ezt követte a többi képzés. Ez az út sorsfordító volt életemben. Általa megnyílt előttem a lét olyan dimenziója, amit korábban egyáltalán nem tapasztaltam, és életem tudatosabbá, teljesebbé vált. Reiki tanárként időnként szoktam tanfolyamokat tartani. Behangoltam Reikire a családom tagjait is, köztük kislányomat már pici korában, akinek kezei és talpai azóta látványosan forrósodnak, ha hozzáér valakihez. Mi egy ilyen „alternatív”, reikis család vagyunk, és úgy érzem, lényegében teljes éltet élünk. Számunkra tapasztalattá vált az, hogy az Istenre vonatkozó kérdés nem egyszerűen teológiai-filozófiai kérdés, hanem – a valóság természetére vonatkozó – létkérdés. Szeretnék minden kliensemet és tanítványomat hasonló pozitív változáshoz segíteni Egészség-betegség elvi és általános

kérdései Mi az egészség? Szokványos megfogalmazásban a testi, lelki és szociális jólét állapota, melyben az ember kifejtheti alkotó erőit. Ehhez még érdemes hozzátenni azt a tartalmat, ami a szóban benne van: az EGÉSZ-SÉG olyan állapot, melyben az ember minden dimenziója (testi, érzelmi, mentális, spirituális) harmonikus egyensúlyban van egymással, miáltal az ember a külső környezetéhez és Istenhez is képes harmóniában kapcsolódni. Ezáltal az ember valóban EGÉSZNEK éli meg önmagát és nem merül fel benne a KÉT-SÉG, vagy a FÉL-ELEM. Ezzel szemben a betegség diszharmóniás állapot, az egyensúly megbomlása előbb az ember szubjektív világában, ezután a fizikai létében és környezethez való viszonyában is. Az egészség és betegségség nemcsak állapotok, hanem folyamatok is, ezért a teljes körű gyógyításban a kérdéskört nem statikusan (mechanikus materialista megközelítés: „az ember mechanizmus, gép”), hanem

dinamikusan, folyamatközpontúan kell kezelni. A sikeres „alternatív gyógyítás” csak úgy valósítható meg, ha az ember szélesebb látókörrel, mondjuk úgy: holisztikus felfogással rendelkezik, azaz nem próbálja az embert (vagy bármi mást) a környezetétől elvonatkoztatva kezelni, hanem azzal egységben. A holisztikus szemléletet így szokták megfogalmazni: „az embert test-lélek-szellem egységében, valamint természeti és társadalmi környezetével együtt szemlélni”. Persze ennek a látásmódnak is több szintje van aszerint, hogy mit tartanak besorolhatónak a test, lélek, szellem és környezet komponensekbe. A ma népszerűvé váló holisztikus szemléletmód lényegében annak az egyetemes alapigazságnak a vetülete mai világunkban, hogy a Makrokozmosz (világegyetem) és Mikrokozmosz (egyedi lények) szorosan összefügg, azonos eredetű, egymásban gyökerező és ebben az egységben, rendben minden mindennel összefügg (Amint fent, úgy

lent; Ti Énbennem vagytok, s Én Tibennetek; stb.) A holisztika ennek az alaptudásnak a derengő emlékezete, az első lépcsőfoka a szellemi sötétségből való ébredésnek társadalmi szinten. Holiszta az, aki ébredezik évezredes álmából, kezd tisztába jönni magával, és a többieket is igyekszik felrázni. A holiszta tudja azt, hogy minden jelenség és folyamat polidimenzionális, több síkon és sok szempontból megfigyelhető és értelmezhető. Próbáljunk hát betekinteni ilyen szemmel az embernek és az ő gyógyításának misztériumába a teljesség igénye nélkül, csak bizonyos oldalakat megvizsgálva, hisz e misztérium olyan mély, mint az Univerzum, csak Isten tekintetével belátható. Az egészség, betegség és gyógyítás kérdéseinek felfogása az idők folyamán komoly változásokon ment át, mégpedig az emberek tudatállapotának, tudatszintjének és ezáltal világnézetének megfelelően. Az ősi, írott történelem előtti időkben

az emberiség a szellemi világgal egységben élt. Nem ismert halált, sem betegséget, a szellemi lényekkel együtt élt, a szellemi folyamatokat észlelte. Ám ez még egy önkéntelen egység volt. Tisztánlátása ösztönös, álomszerű, asztrális tisztánlátás volt Az ember a gondolatait, érzéseit szellemi lényektől kapta. Mintegy szellemi kényszer által (nem a saját érdeméből) helyesen cselekedett. Így a gondolatai szellemmel, lélekkel és élettel áthatottak voltak. Hogy az ember kifejleszthesse szabadságát, fokozatosan beszűkítették és letompították tisztánlátását, miközben figyelme egyre jobban a fizikai világra irányult. Először az ember gondolkodása elveszítette a szellemmel áthatottságot, vagyis már nem észlelte közvetlenül az őt vezető szellemi lényeket, csak a lelki és energetikai folyamatokat. Ezután elhalványult a gondolkodás lélekkel áthatottsága, így az ember már csak az energetikai életfolyamatokat és a

természeti elementálokat észlelte éteri tisztánlátással. Végül az ember az utóbbi évszázadokban a megmaradt éteri látását is elveszítve csak a fizikai eseményeket észlelte. Az ember eleinte egységben érezte magát a Kozmosszal, majd egységérzete az őt megelőző generációkra, a vérvonalára, valamint egyre szűkebb társadalmi közösségre (nép, város, család) vonatkozott, végül egyéniség lett. A fizikai világra irányulás fölerősítette az éntudatot, az egyéniségérzést, miáltal a gondolkodás egyre jobban az ember saját egyéni világába húzódott, lehetővé téve a szellemi kényszer alól felszabadult, szuverén akaratot és életet, biztosítva a szabadság kialakulását. A továbbiakban ezzel a szabadságképességgel kell az embernek fejlődnie. Vissza kell nyernie újra a gondolati erőinek élettel, majd lélekkel, végül szellemmel áthatottságát de úgy, hogy ehhez a szabadság princípiumát hozzákapcsolja, tehát mindezt

saját szabad, belső elhatározásából éri el, saját énjéből fakadó motivációval és törekvéssel. Ezenközben a gondolkodást össze kell kapcsolni az intuícióval és morális bázisra helyezni (szívgondolkodás). Így válik az ember Isten társteremtőjévé Az ember szabadságfokának emelkedését azonban gyengülő, romló egészségi állapotával fizette meg, hiszen számos folyamatot – melyet korábban az isteni tudatú szellemi lények közvetlenül ellenőriztek – fokozatosan az ember hatáskörébe helyeztek, mert így biztosítható az ember „szellemi nagykorúvá válása”. Ezzel az ösztönös bölcsesség felvételének helyébe a tanulás rögös útja lépett, tele hibalehetőségekkel és csapdákkal, hogy az ember megtanuljon tudatosan bánni saját erőivel. A cél tehát az, hogy tudatosan legyünk képesek bánni az erőkkel az Univerzum működési törvényeinek ismeretében úgy, hogy saját lelkünkből felmerülő magas morális

impulzusokból kiindulva megteremtsük legmagasztosabb elképzeléseinket. Ahhoz, hogy a helyes utakat felismerjük, a hibákat kiküszöböljük, az egészségbetegség jelzőrendszere is rendelkezésünkre áll. A helytelen döntések, melyek a szellemi törvényszerűségek figyelmen kívül hagyásával születnek, meghatározott területen diszharmóniához vezetnek. Végső szinten a fizikai testbe lecsapódva megmutatják a probléma természetét, amit a testpszichológia ismeretében tudatosíthatunk. Ezáltal a betegség az egyik legkiválóbb eszköz a szellemi fejlődésre A betegség által nyerhető nevelődésnek, fejlődésnek és tudatszint-emelkedésnek az inspirátora és kondenzátora a terapeuta, gyógyító. A gyógyítás céljai A fent elemzett tudatállapotoknak megfelelően a régmúlt emberének felfogása a betegségről – az erős szellemi irányítottság révén – leginkább a figyelmeztetés, vagy büntetés volt, amit az istenek mértek az

emberre, illetve a karma törvénye szerinti visszahatása a múltbeli tetteknek. Másik lehetőségként pedig negatív, ártó szellemi lények ténykedése. A gyógyítás ennek megfelelően a negatív szellemi hatások megszüntetésére, a kiengesztelésre és a karma ledolgozására irányult elsősorban. A materializmus ideológiájának és ezen alapuló tudományosságnak az időszakában a betegségek okainak keresése majdnem teljesen a külső fizikai világba tolódott. Az alapvető függő viszony a felfogásmódban megmaradt, csak már nem a szellemi, hanem a fizikai környezettől. Az ember szabadságvágyának spirituális impulzusa a külvilágtól, a természettől való függetlenné válássá torzult. Ezáltal az ember még betegesebb lett, melyen a materialista orvostudomány nem tud és nem is tudhat úrrá lenni. A nyugati orvoslásban a következő fő problémák keletkeztek: • A gyógyító eljárások leszűkültek a fizikai testben jelentkező

problémák kezelésére, mivel tagadják a magasabb komponensek objektív létét. • Elsősorban a farmakológia, sebészet és a műszaki háttér fejlődött, háttérbe szorítva a természetes módszereket és anyagokat. A mesterségesen előállított (tehát a szervezettől idegen) gyógyszerek széles körű és nagy mértékű fogyasztása sok mellékhatást és ennek kapcsán más jellegű egészségkárosító hatást is kifejt. Emellett az antibiotikumok nagymértékű használata a korokozók folyamatos mutációját generálja. • Kialakult a szakterületek szerinti specializálódás, ahol csak egy-egy problémakörrel foglalkoznak (belgyógyászat, sebészet, szemészet, stb.) Így a kezelés egyes szervrendszerekre, vagy funkciókörökre különült el ahelyett, hogy az embert, mint az egységes lényt vennék figyelembe. Természetesen van kapcsolat a részterületek között, de ez elégtelen, merev és nehézkes az egységes szemléletű megközelítéshez

képest. • Kialakult az orvos és beteg kapcsolatának elidegenedése. Történt ez részben a mechanikus materialista felfogásmód elterjedése miatt, részben azért, mert a mostani rendszerben az orvosnak nincs ideje mélyebben foglalkozni a páciensével, csak annak tüneti problémájával. Sajnos, még a háziorvosi rendszerben sem sokkal jobb a helyzet • A beteg ember kiszolgáltatottá vált az egészségügy intézményrendszerével szemben. A világon sehol sem tudja az állami egészségügyi és biztosítási rendszer megfelelően kezelni és érvényesíteni a bioetikai alapelveket (önrendelkezés, ártalmatlanság, jótékonyság, igazságosság), márpedig a legfőbb érték az ember. Mindez a Világ-egésztől elidegenedett, materialista, mennyiségi elvű és deduktív gondolkodásmódnak a következménye. • Az orvosok foglalkoztatásában számos problémával találkozunk. A magyar orvosok gyakran 24-32 órán át is szolgálatban vannak. Rendkívül

magas az egy orvosra, ápolóra jutó betegek száma, ezért a munkatempó feszített és kevés az idő egy páciensre. A bérek pedig alacsonyak • Az orvosok oktatásában igen magas a követelményrendszer, ám kevés a hangsúly a gyógyító tevékenység szilárd erkölcsi alapjának kialakításán. Az oktató értékrendje, személyisége, erkölcsi tartása meg kell, hogy alapozza a tanultakat. Ma a hivatalos orvostudomány még kisajátítja magának a gyógyítás fogalmát, saját módszereit „hagyományosnak” értékelve (noha éppen nem azok), de a fokozódó nyomásnak engedve kénytelen elismerni az „alternatív”, vagy „komplementer” jelzőkkel illetett, nem a fizikai testből kiinduló gyógyító eljárások létjogosultságát. A jövő feladata, hogy a felismert szellemi eredet értelmében a betegséget ne legyőzendő ellenségként, hanem a fejlődés tereként kezeljék, a gyógyítás pedig – az energetikai, lelki, mentális és spirituális

komponenseket is figyelembe véve – a tudati, morális fejlődés és tudatszint-emelkedés eszköze és útja legyen. Ezen kívül ne a betegséget, hanem az embert kezeljék. Ehhez az orvostudománynak – mint a fizikai test fizikai módszerekkel való gyógyítása tudományának – egyesülnie kell a természetgyógyászati módszerekkel és szellemi diszciplínákkal; a fizikai tudományoknak össze kell kapcsolódni a metafizikával, a szellemtudománnyal. Emellett az embernek újra meg kell valósítania a harmóniát először a természeti környezetével és embertársaival, majd a szellemi világ mind tágabb léttereivel. A gyógyítás végső célja tehát a tudatszint emelkedés, a spirituális fejlődés. Az igazi gyógyítás a lélek gyógyítása, miáltal a testi betegség tovább szükségtelenné válik. A gyógyítás – ha az helyesen történik – a spirituális fejlődés előszobája lehet a páciens és a terapeuta részére egyaránt. A

gyógyult oldaláról több alapvető módon történhet a fejlődés: − A betegség belső okainak és pszichológiai szerkezetének tudatosítása által növekszik az önismerete, miáltal tudatosabban élhet és a kiváltó problémákat tudatosan ellenőrzés alá vonhatja, megoldhatja − Betegségének elemzése folytán betekintést nyer az életerők és lelkivilág működésének mélyebb folyamataiba és tágabb perspektíva nyílik meg számára az univerzális összefüggések és analógiák felismerése által, és ezzel közelebb kerül egy magasabb szintű szemléletmódhoz − A tágabb szemléletmód által nyitottabbá válik magasabb szintű felismerések befogadására − Gyógyulása és emelkedettebb tudatszintje által kreatív erőit jobban kifejtheti A terapeuta fejlődési lehetősége: − A betegség belső okainak és pszichológiai szerkezetének tudatosítása által fejlődik a tudása az univerzális összefüggések és analógiák

működéséről − A szeretetteljes segítségnyújtáson keresztül növekszik morális ereje − Az egyénre szabott terápiás módszerek gyakorlásán keresztül, a pácienstől kapott hatások révén fejlődik a szakmai segítőképessége − Úgyszintén nő az önismerete és emberismerete A gyógyításnak további másodlagos céljai vannak, melyek közismertebbek: − Egyéni jólét testi-lelki-szellemi szinten. A fizikai szintű jólétre, mint célra a legfogékonyabb a mai ember. A mai orvostudomány is erre a területre koncentrál. Felfogásmódjában az egészség lényegében tünet-, ill. panaszmentesség Illik még hozzátennünk a fizikai egészség értelmezéséhez, hogy az ember „jól érzi magát a bőrében”, fizikai képességei és alkotóerői teljes birtokában van, emellett látens negatív folyamatok sem lappanganak benne, fizikai rendszerei egyensúlyban vannak (negatív beállítottság helyett (betegség hiánya) pozitív megközelítés

(természetes egyensúly megléte)). A lelki jólét, egészség értelmezése az akadémikus pszichológiában főleg arra a pragmatikus nézőpontra szorítkozott, hogy az ember kiegyensúlyozott viszonyban van társadalmi környezetével és alkotó erőit képes abban kifejteni. Hozzátenném még a lelki egészség fogalmához, hogy az ember az érzelmeit képes szabadon megélni, kezelni és kifejezni. Szellemi szintű egészség alatt hitrendszeri és világnézeti egészséget értek, ahol az ember képes a világot úgy felfogni és elfogadni, ahogy az számára megjelenik; képes más felfogást elfogadni; képes a korábban ismert jót és igazat egy felismert jobbal és igazabbal lecserélni, azaz tud szabad és akadálytalanul fejlődőképes lenni. Ennek alapjául szolgál, hogy az Univerzum részének tekinti magát és „együtt lélegzik” a benne felismert értelemmel és célszerűséggel. − Az egészség, mint társadalmi érték felismerése és védelme

(munkaképesség, alkotóképesség, társadalom értéktudata – ami visszahat az egyének világképére) Az egészség, mint társadalmi érték több szinten is megközelíthető. Egyrészt a munkaképesség és alkotóképesség oldaláról, hiszen elsősorban a testi-lelki egészséggel rendelkező ember tud hatékonyan dolgozni, a társadalom aktív tagja lenni (munkaerőpiaci érték). Ma úgy tűnik, hogy sokszor a munkaképesség sem igazán érték, gondoljunk a munkanélküliségre (ami spirituális szemszögből nézve egy képtelenség). Másrészt egy társadalom szellemi színvonalát kitűnően jellemzi, hogy milyen a viszonya az egészség kérdéséhez, milyen a hozzáállása a betegséggel, fogyatékossággal és más nehéz helyzettel küzdő emberekhez. Az olyan társadalomban, amely az ökonómiai szemléletmódra épül és benne a gazdasági szféra minden más társadalmi szférát ural – ahogy ez a Nyugati világban főleg az első ipari

forradalom óta jelen van – az egészségügy is puszta befektetési területté züllik és „betegségmegőrző intézményrendszerré” válik. Az ilyen intézményrendszernek ugyanis az áll érdekében, hogy a betegek számát és a betegségek megnyilvánulását gazdaságilag optimális keretek között tartsa, hiszen az egészségügyi ellátórendszer és a gyógyszeripar óriási bevételt hoz az államnak. Ez a felfogásmód és gyakorlat nem csak az orvosi szakterületre igaz, hanem a természetgyógyászatot is bekebelezte. Szellemilegerkölcsileg fejlett társadalomban az egészség valódi érték, mert a társadalmat az alkotóképesség kiteljesedése viszi céljai felé és az igazságos elosztás révén nincs szükség minden területet gazdasági alapra helyezni. Az hogy mi képezi a társadalom, és benne az egyének értéktudatát, alapvetően meghatározza a társadalom fejlődésének irányát. Sajnos a mai társadalom annyira a gazdasági alapra helyezte

a létét, és annyira elszakadt a szellemi-morális és természeti forrásaitól, hogy biztonsággal megjósolhatóan a pusztulás felé tart. (A társadalmi folyamatok karaktere – környezetét figyelembe nem vevő, az egészből kiszakadt, öncélú gáttalan növekedés – nagyon hasonlít a rákbetegség karakteréhez! Analógia?) Az egyetlen lehetőség az „alulról”, egyének felől jövő kezdeményezés egy igazságosabb, szeretetteljesebb, komplexebb szemléletmód kialakítására és terjesztésére. A társadalomnak nem a felépítményét kell elsősorban reformálni, hanem új, szellemi alapot kell neki adni. Ezt a célt szolgálja az erkölcsileg hiteles holisztikus és ezoterikus szemléletmód, ami megmutatja, hogy van más alternatíva és fejlődési lehetőség az ökonómiai úton kívül. Közvetítője a holisztikus és ezoterikus szemléletű tanító, tanácsadó és gyógyító. A gyógyító személyisége és feladatai Gyógyítónak

lenni elhivatottságot és elkötelezettséget jelent. A gyógyítóvá válás semmi esetre sem egy egyszerű szakképzés, hanem speciális életút, ami egyénre szabott. Egy belülről növekvő késztetés Ez a tevékenység a jelölt és a gyógyító spirituális fejlődését szolgáló gyakorlati életfeladat, melyben a tanulás és gyakorlás során az ember önmagát építi. Bizonyos ponton túl az ember rájön, ráérez, hogy önmagát csakis másokon keresztül, másokat támogatva építheti. A gyógyító tehát olyan ember, aki magasabb szellemi-erkölcsi tekintetben is felelősséget vállal önmagáért és másokért. Legfőbb jellemzői (valóban hiteles gyógyító esetén):  Megfelelő szakismeret, mely egyrészt elég széleskörű, hogy a problémákat, amivel találkozik páciensénél, több oldalról meg tudja közelíteni és minden szinten (testi, lelki, szellemi) tudjon segíteni, másrészt elég mély, hogy az alkalmazandó módszereket optimális

hatékonysággal alkalmazza. Ehhez szorosan kapcsolódik a szüntelen tanulás készsége  Empátia – képes helyesen felismerni a páciens valós helyzetét, állapotát  Önismeret és emberismeret  Hitelesség (kongruencia) – úgy beszél és viselkedik, ahogy gondolkodik és érez. Ez alapvető a szükséges bizalom megteremtéséhez  Előítélet-mentesség, a kliens „mássága” miatt érzett antipátián felülemelkedik  Feltétel nélküli elfogadás képessége. Alapvető ítélkezésmentesség, ami abból adódik, hogy megkülönbözteti az embert és annak tetteit. Ez megteremti a páciens biztonságérzetét. Ha ez alkalmanként nem sikerül, képes a pácienst egy másik gyógyítóhoz irányítani  Erős és stabil személyiség, ami adódik érzelmi és világnézeti egyensúlyából, értékrendjéből, valamint abból, hogy tisztában van önmagával és céljaival  A meghallgatás és elmondás képessége, hiszen a terápiás

viszonyban a hatékony kommunikáció alapvető.  A gyógyító érzelmi reakciói harmonizálnak a kliens érzelmi megnyilvánulásaival, vagyis átlátható (transzparens) a terapeuta viselkedése A gyógyító munkája rendkívül komplex. Benne a gyógykezelés, a tanácsadás és a tanítás ötvöződik. Nem csak kezelője, de gyakran pszichológusa, lelkésze, spirituális tanácsadója és barátja is a páciensének. Sokszor az egyetlen igazi támogatójává válik valakinek, miközben oda kell figyelni, nehogy függőségi viszonnyá alakuljon át a terápia, és a kapcsolat egyenrangú maradjon. Előfordulhat, hogy neki kell elindítania a kezeltet egy új életúton, melyre a kezelt a gyógyító kapcsolat által ismert rá. A terapeuta és kliens között egy segítő kapcsolat jön létre, melynek az egész személyiségfejlődést kell megcéloznia, nem redukálódhat csupán a betegség testi állapotának megszüntetésére. A terapeutának aktivizálnia

kell a páciens öngyógyító erőit; életének és egészségének felelősségét a saját kezébe adnia. Végső soron gyógyítónak meg kell próbálni a klienst saját sorsának élésére, saját életfeladatának felismerésére és betöltésére indítani. A gyógyítás megközelítései és módszerei A gyógyítás megközelítését tekintve megkülönböztethetünk külső és belső gyógyítást. Külső gyógyításnak tekintünk minden olyan eljárást, amely a beteg állapotának javulását az öngyógyító folyamatok támogatását és az életmódot érinti. Minden gyógyító módszer ide tartozik, mely a külső szinten, azaz a jelenségek, a megnyilvánulások szintjén működik. Ez okozati (tüneti) kezelés, bár ha egy problémát elkezdünk felfejteni, közvetetten az okra is hatunk. A külső gyógyítás felöleli az orvosi módszerektől az alternatív eljárásokon át a kézrátételig a technikák széles skáláját. A belső gyógyítás

azt jelenti, hogy bármely probléma okát célozzuk meg átalakítani, vagyis a belső hiedelemrendszert és lelki traumákat. A probléma hátterében mindig a rosszul irányított pszichikus és mentális energia áll, aminek a lélekben meglevő eltorzult, hibás információ az oka. Ezt a hibás információt és a belőle kiinduló negatív energetikai folyamatot célozza meg a belső gyógyítás. Itt tehát nem módszertani különbségről, hanem a gyógyítás mélységéről, minőségi szintjéről van szó (okszint kezelése). Más szempontból a gyógyítás megközelíthető: − Fizikai síkról: orvosi eljárások, gyógynövények és gyógyító tápláléknövények, méregtelenítő eljárások, életmód, masszázstechnikák, manuálterápia, fizioterápia, gyógytorna, reflexológia, akupunktúra- akupresszúra − Informatikai síkról: virág- és kristályesszenciák, Aura-szóma, homeopátia, NLP, kineziológia, bioenergetika − Energetikai síkról:

minden vezetett és átadott energia és minden alternatív mozgásrendszer (Chi Kung, Tai Chi, Jóga, Euritmia, stb.) − Pszichológiai síkról: pszichoterápia, egyéni és csoportos személyiségfejlesztő módszerek, autogén tréning, hipnózis, regressziós hipnózis, zeneterápia, rajzterápia, táncterápia, pszichodráma, transz-terápia, Rebirthing − Szellemi síkról: szellemgyógyászat, parapszichológiai eljárások, Sugarakkal és angyalokkal gyógyítás, meditációs módszerek, előző élet regresszió, ima A dolgozatban első sorban az energetikával foglalkozom, ezért energetikai szempontot fejtem ki részletesebben, bár könnyen belátható, hogy ezek a megközelítések szétválaszthatatlanul összefüggenek egymással és csak feltételesen és az egyszerűség kedvéért nevezhetők meg külön. Az energiaközlés típusai, formái:  A kezelt saját energiáit közvetlenül befolyásoló, felhasználó módszerek: − Masszázstechnikák

(nyugatiak: svéd-, szegment-, nyirok-, csonthártya-, szeretetmasszázs, orvosi gyógymasszázs; keletiek: Shiatcu, Do-In, Thai-, Mauri-, Lomi-lomi-, Yumeiho-, Prananadi masszázs, stb.); − Reflexológiai kezelések, akupunktúra, akupresszúra; − Kineziológia − Szín- és fényterápia − Meditációs technikák  Vezetett, csatornázott energiák, más néven kozmoenergetika (a kezelő az Univerzum energiáit vezeti a kezelthez): Reiki, Pránanadi, Johrei, Mahikari, Arolo Tifar, Narayana, Urevia, Zarlen, Path of Light, Magnified Healing, Drisana energetikai rendszer, Egyiptomi Chartouche, Rúna, Kofutu-érintés, Seichem-típusú energiák, Sugarakkal, angyalokkal gyógyítás, stb.  Átadott energia – a gyógyító a saját energiamezejét és elméjét használja közvetlen forrásként (bioenergetika)  A biomezőben gerjesztett áramlások: Jelgyógyászat, Neuro-lingvisztikus programozás (NLP), szellemgyógyászat, agykontroll, biorezonancia

Állapotfelmérés Gyógyító eljárások előtt szükséges a kezelendő problémák meghatározása, hogy a megfelelő módszereket és a megcélzott területeket megállapítsuk. Az állapotfelmérés nem rögzített és egyszeri, hanem folyamatosan jelen kell lennie a terápia folyamatában, rendszeres visszacsatolást kell adnia. Állapotfelmérések típusai: • Külsőleg látható jegyek és megfigyelések alapján: fizikai állapot; megjelenés; viselkedés, arc-, kéz-, nyelv-, pulzus-, íriszdiagnosztika; beszélgetéssel nyert ismeretek • Eszközt használó módszerek: orvosi műszeres és laboratóriumi vizsgálatok, biorezonanciás vizsgálatok, infravörös- és Kirlián-fotográfia, radiesztéziás eszközök (inga, pálca, lengyelbot) • Eszköz nélküli tesztmódszerek: különböző izomtesztek: kineziológia, erő kontra erő, Aroló Tifár karteszt és gondolati lámpa • Intuitív módszerek: extra- és intraszenzorika; tisztánlátással,

tisztánhallással, tisztánérzéssel, tisztángondolkodással nyert információk A kozmikus energia és az emberi energiamező Ahhoz, hogy helyesen megértsük az ember helyét a világegyetemben és átlássuk a valódi, széleskörű gyógyítás jelentőségét és dinamikáját, ismertetni kell legalább vázlatosan az energia mivoltát és az emberi energiarendszert. Az energia Mi az energia? A legegyszerűbb fizikai magyarázata: munkavégző képesség. Az energia hatást tud gyakorolni, változást tud létrehozni. De honnan ez a potenciálja? A ma tudományosan elfogadott fő energiatípusok a következők: mechanikai, részecskesugárzás, elektromágnesesség, magerő, gravitációs erő. Azonban ahogy egyre finomabb folyamatok felé haladunk az elemi részecskék világának kutatásában, olyan erőhatásokra és közegre találunk, aminek semmi anyagi alapja nincsen. Az elemi részecskéket tovább bontva nem még kisebb „golyócskákat” találunk, hanem

összerendezett erőtérrendszereket. Elősejlik egy olyan mező, mely transzcendens, végtelenül mély és kimeríthetetlen, de amely láthatatlan forrása minden erőhatásnak. Ezt anyagi szempontból tekinthetjük vákuumnak, holografikus mezőnek, melyben minden információ és minden megnyilvánulás lehetősége jelen van. Nevezik Diractengernek, morfogenetikus mezőnek is Nyugalmi állapotát a „vákuum nullponti energiája” kifejezéssel jelölik. A szellemtudományban éter néven ismeretes Ha ezt a közeget szellemi impulzusok érik, gerjesztett állapotba kerül és rendkívül dinamikus, finom hullámtevékenységbe kezd, amit „a vákuum nullponti energiája körüli fluktuációnak” neveznek. Az ilyen erőtér-hullámoknak szerkezetük, szimmetriájuk van és specifikusak. Ez a manifesztáció, a teremtés. Az így előálló energia a pránaenergia, vagy életenergia. Ugyanezt az ősenergiát a világ más részein különböző elnevezésekkel illetik:

Akasának, Éli energiának, Isteni energiának, Ódnak, mágneses fluidumnak, bioplazmikus energiának, a magyar mesék és mondák az Élet Vizének nevezik. Indiában prána, Kínában Chi, Európában élan vital, a görögöknél pneuma, a japánoknál Ki, mohamedánoknál baraka, az irokézeknél orenda, a sziúknál wakan, a melanéziaiaknál mana. Paracelsus numiának, Hippokrates a „természet erejének”, Wilhelm Reich orgonnak nevezte. Ez az energia dinamikus, mindent átható, mindent mozgató és tápláló tulajdonságokkal rendelkezik. Kifejezetten formaképző és formafenntartó jellegű és egyben információs rendszer is. Ha ezek a hullámok lelassulnak, állóhullámokká alakulnak és összesűrűsödnek, létrejön az anyag. A pránaenergia képezi a megnyilvánulások alapját a fizikai világtól a szellemi világokig. Tevékenysége szellemi lények impulzusai által és szellemi törvények szerint történik. Amit mi, emberek bioenergiának,

pszichoenergiának, vagy csatornázott kozmoenergiának nevezünk, az egyetemes kozmikus energiának a földi élőlényekre letranszformált megjelenése. Objektív létéről a mai leszűkített tudományos keretek között vita folyik; a nyugati orvoslás és biológia nem ismeri el, míg a hagyományos keleti orvoslás dolgozik vele. Ennek az a fő oka, hogy a ma elismert fizikai törvényekkel nem írható le és kutatása a ma érvényben lévő tudományossági kritériumokba nem fér bele. Emellett sem a diagnózisnál, sem a terápiánál nincsenek szabványosítható módszerek, mért mennyiségek és ezeken alapuló reprodukálható mérések, azaz a tapasztalatok és eredmények inkább szubjektívek. Azonban figyelemre méltó tényekre bukkanunk a bioenergia hatásaival kapcsolatban, melyeket parapszichológiai laboratóriumokban feltártak, de melyekről bárki szerez tapasztalatot, aki csak kicsit is járatos a bioenergiával való munkában. Minden élő és élettelen

szervezetet képes befolyásolni és bármely energiafajtává képes átalakulni. Fizikai hatások: Mechanikai hatása kifejezetten forgató jellegű (Egely-féle vitalitásmérő, vagy tányérban lévő víz forgatása felé tartott kézzel). Az elektromos vezetőképességet csökkenti. A tárgyak mágneses tulajdonságait átmenetileg megváltoztatja, függetlenül az anyag fémes, vagy nemfémes jellegétől. Hőhatást fejt ki (reiki kezeléskor 43 C°-ot mértek infravörös kamerával; Mahikari kezeléskor a környezet hőmérsékleténél sokkal melegebb, több rétegű hő-buborékok áramlását figyelték meg; egy Chi Kung mester gyógyítás közben másodpercek alatt 85 fokig melegítette a kezelt hátára helyezett nedves kendőt, ami gőzölögni kezdett – televíziós felvétel; stb.) Megfigyelhető, hogy a bioenergia az elektromágneses erőhöz hasonló, azt befolyásoló (Kirlián fényképezés), de azzal nem azonos jelenség. Energetikai kezelés során

mágneses és elektromos érzetet, áramlást, finom vibrációt és hőhatást lehet tapasztalni. Biológiai hatások: Számos publikált mérés van, melyekben nyomon követhető a bioenergetikus különböző fejlettségi fokú élőlényekre gyakorolt hatása (baktériumok, vírusok, egysejtűek, rovarok, növények, emlősök és ember). Legelterjedtebbek a baktériumtelepek és csírázó magvak növekedési folyamatainak gyorsítása-lassítása. A méréseket közvetett módon is el lehet végezni, pl. bioenergiával kezeltvízzel öntözve a növényeket. Próbálták ezeket a jelenségeket az élő szervezet életfolyamataiból származó elektromágneses térrel magyarázni, viszont az említett hatások annál sokkal nagyobb erőt képviselnek és széleskörűbbek. Teljesen értelemszerű egy további erőfajta feltételezése (mint pl. az 1700-as években volt az elektromosság), ami viszont a bioenergetikus számára hétköznapi valóság, nem szorul bizonyításra. Az

emberi energiamező Az emberből ma legtöbben csak a fizikai testet látjuk. Azonban az ember – és minden más is a világegyetemben – sokkal összetettebb létező, akinek létezése több síkon, polidimenzionálisan megfigyelhető. A fizikai testen kívül további testekkel rendelkezik, melyek az Univerzum magasabb létsíkjaival kötik össze. Ehhez az értelmezéshez legfontosabb a meridiánok, csakrák és auratestek ismerete. MERIDIÁNOK Az éterteshez tartozó energiacsatornák, melyek az életenergiát (csi, prána), avagy bioenergiát és a benne foglalt információt szállítják a csakráktól kiindulva és elosztják a szervezetben. Leírások 72 000, vagy 350 000 meridiánt említenek Analóg működésűek a fizikai test ér-, nyirok- és ideghálózatával, de többnyire lefutásuk nem követi azokat. A durvább éteri energiát szállító meridiánok jól mérhetők, mert a test vezetőképessége lényegesen nagyobb e vonalak mentén. Az energiát a

fizikai test működéséhez biztosítják. Ezekkel dolgozik az akupunktúra és akupresszúra, ennek kapcsán helyzetüket ősidőktől fogva jól feltérképezték. Vannak finomabb pályák is, melyek az életenergiát az érzelmi-gondolati tevékenység számára biztosítják. Ezeken a meridiánokon fizikai módszerekkel nem, csak energetikai és energo-informatikai módszerekkel lehet dolgozni. A 3 legnagyobb fő meridián a gerincoszlop mentén fut és hozzájuk kapcsolódnak a főcsakrák. Ezek a következők: Szusumna (középső, semleges energiát szállító); Ida (bal oldali, yin energiát szállító); Pingala (jobb oldali, yang energiát szállító). A gyógyításban még kiemelnek 12 alapvető fontosságú energia-elosztó meridiánt és 8 „extra”, energiatároló meridiánt. ENERGIATESTEK (AURASZINTEK) Az ismert fizikai testen kívül még további hét, egészen más természetű testtel rendelkezünk, melyek a fizikai létezéssel összefüggnek, és

továbbiakkal, melyek kívül esnek a földi élet viszonylatán. Tudni kell, hogy az aura nem rétegesen helyezkedik el a test körül, hanem minden felsőbb (finomabb minőségű és magasabb funkciójú) auratest magában foglalja, és teljesen áthatja az összes alatta lévő szintet, valamint a fizikai testet és túlterjed azokon. Röviden végignézzük őket Étertest (csillagtest) A fizikai testtel közvetlenül kapcsolatban lévő és annak működését irányító mező. Tartalmazza az összes fizikai szervet, pontosabban azok energetikai mátrixát, mégpedig a fénykép negatívjához hasonló, ellentett módon. Rengeteg fényszálból (meridiánból) összerendezett mező, amelyben a nagyobb energiavonalak kereszteződéseiben kisebb-nagyobb fényszikrák (akupunktúrás pontok) látszanak és a középvonal mentén a főcsakrák. Az étertest elsődleges irányítója a gyökércsakra Érzelmi test A fizikai élettel kapcsolatos alsóbb szintű érzelmeket,

indulatokat és vágyakat hordozza. Sokszínű, állandóan változó és mozgó fluid (nem geometrikusan strukturált) mező. Megjelenése az étertest mátrixában mozgó-kavargó, de azon kissé túlterjedő színes foltoknak, felhőknek tűnik. A színek az érzelmek tisztaságától, vagy zavarosságától függően jelennek meg a tiszta és világos színárnyalatoktól a zavaroson át a fénytelenig. Érzelmek kifejezésekor e színes felhők kiáramlanak a környezetbe Elsődleges irányítója a 2. csakra Mentális test Gondolati folyamatokhoz kapcsolódó finom szubsztanciából áll. Túlterjed az érzelmi testen és strukturált mező. Gondolataink struktúráját tartalmazza, amely azonban földi érzelmeink által befolyásolt ezen a szinten. A mezőben különféle gondolatformák láthatók, melyek kidolgozottságuk szerint halvány és elmosódó, vagy jól körülhatárolt alakban jelennek meg és a 2. szintről áttett színeik vannak, ami a gondolatokhoz társuló

érzelmi minőséget mutatja. Elsődleges irányítója a 3 csakra Halhatatlan test (asztrális test) Létünk eme dimenziója önálló síkot képvisel, az éteri világhoz, kvantumvákuumhoz tartozik. Az érzelmi test magasabb oktávja, hozzá hasonlóan strukturálatlan színes felhők és fényjelenségek mikro-birodalma, azonban az érzelmi folyamatok magasabb fizikai világon túli) koncepcióit képviseli, és ennek megfelelően minden szín a szeretet rózsaszín energiájával áthatott, ill. nem földi színeket is tartalmaz E a test már nem követi a fizikai test alakját és attól sokkal szabadabb, mint az alatta lévő testek. Benne zajlanak az asztrál-projekciók (testen kívüli élmények) és az álombeli utazások. Elsődleges irányítója a szívcsakra. Éteri szint (alsóbb karmikus test) Az alsóbb étertest magasabb oktávját képviselő strukturált mező. A finomabb, lelki folyamatokhoz szükséges életenergiákat tartalmazza. A fizikai test

felépítését magasabb szinten dimenzionálja és belehelyezi a karmikus összefüggésrendszerbe, ami a testet öltött ember életét egy sorsvonalba helyezi a kozmikus törvényeknek megfelelően. Itt kapcsolódik össze az ember egészségi állapota az egyéni karmájával (tanulófolyamataival) azáltal, hogy hordozza az ember tanulófolyamatait, melyek sorshelyzeteken és a genetikai programokon keresztül aktivizálódnak. Karaktertestnek is nevezik, mert tartalmazza az egyén teljes jellemét, adottságrendszerét. Ezen a szinten az étertest erővonalai áttetsző fényvonalakként a fizikai testen 60-75 cm-rel túlterjednek. A fizikai gyógyulás csak akkor lehet teljes és tartós, ha ezt a mezőt is érinti. Elsődleges irányítója az 5 csakra Spirituális test (Mennyei test) A legmagasabb rendű érzelmek, a spirituális eksztázis és a szellemi kapuélmény átélésének síkja. Rajta keresztül megtapasztalható a szellemi mesterek és angyalok világa,

amennyiben földi tudatosságunk erre a szintre emelkedik. Látványa nehezen leírható. Leginkább úgy jelenik meg, mint ragyogó fénysugarak koszorúja a test körül, vagy valamiféle átjáró a magasabb világok felé. Folytonos áramlásban van Látók leírásai szerint megjelenik simogató fényfürdőként, szélszerű fénylobogásként, vagy sokszínű pasztell fényudvarként. Főleg a homlokcsakra irányítja Alsó kozmikus test (Keterikus, v. felső karmikus test, Lélekláng, karmalélek) Az aura 7. rétege, mely az utolsó, még a földi világgal összefüggő komponensünk Magasan szervezett, olyan, mint egy ragyogó fényszálak millióiból megszőtt tartály. Megjelenése arany, v. kékes gyémántszerű, kristályos fény Ovális alakú, erős védőfallal rendelkezik, mely védi az auramezőt, és magába foglalja az összes alsóbb testet. 1-1,5 méterrel terjed túl a fizikai testen Lényegében egy komplex információs kapszula és energiamátrix, mely

hordozza az összes előző és jelen élet minden információját és karmáját. A spirituális mindentudással, a megvilágosodás állapotával hozható összefüggésbe. Ezen a szinten vannak az emberi létezéssel kapcsolatos legmagasabb koncepciók és tervek. Fő energiaközpontja a koronacsakra Inaktív állapotban, amikor nincs megtestesülésben (közteslét), Lénymagnak hívják. Ezt a komplexumot tekinthetjük Magasabb Énünknek is. Felső kozmikus testek Az aura 8-9. stb rétege, amiről valamennyi leírást találtam, már nincsenek közvetlen kapcsolatban a megtestesült emberrel. Nem is igazán rétegek, inkább síkok, amik isteni létünk komponensei, azzal függnek össze, akik a földi létezésen túl vagyunk. A fej felett elhelyezkedő 8. és 9 csakrához kapcsolódnak Jellegük követi a szubsztancia (8.) és a forma (9) váltakozását; a 8 szint fluid-szubsztanciának tűnik, a 9 szint pedig az alatta lévő összes réteg kristályos mintájának. Az

ezen a szinten esetlegesen végzett gyógyítást lényegében a karma levételének, semlegesítésének nevezhetjük. Szellemszikra (Krisztus-atom, Szív rózsája, Lótusz gyöngye) Az eredeti Istenember maradványa az emberi mikrokozmosz középpontjában, a jobb szívpitvar csúcsában (Nem azonos a Szívcsakrával!). Belőle indulhat el az egész mikrokozmosz megújítása, a lélek-újjászületés. Ugyanis az egész emberi mikrokozmosz az összes auraszintjével tökéletlen, elfajult, bukott állapotban van, és egy elkülönített szükségrendben él, egy tökéletlen, dialektikus világ erőiből épül fel (természetben született). Megváltása a szentelő Hétszellem általi transzfigurációval lehetséges Ennek kiinduló pontja a Szellemszikra-atom (ahogy a Rózsakeresztesek hívják), mely a legmagasabb én-szintünknek felel meg. Ugyanis 3 én-szintünk van: a földi egó, a Magasabb Én (karmalélek) és a Szív Rózsája. Csakis ez a harmadik a tökéletes,

eredeti alkotórészünk, aki Isten eredeti terve szerint való; a Szellemünk, aki egyáltalán nem vesz részt a dialektikus világ fenntartásában és életében, kívül áll azon. CSAKRÁK A csakra szó jelentése: kerék, forgó energiaközpont. Lényegében többnyire tölcsérszerű, forgó energia örvényekről van szó, amelyek specifikus minőségű életenergiát vesznek fel és adnak le, így meghatározott energo-informatikai és pszichomentális funkcióval jellemezhetők. Minden ilyen örvényben több kisebb örvény található melyek differenciáltan metabolizálnak egy-egy bizonyos energiafajtát. • Ahol legalább 7 meridián kereszteződik, ott találhatók az akupunktúrás pontok, amik lényegében néhány mm-es pici csakrák. • Ahol legalább 14 meridián kereszteződik, ott található a 21 mellékcsakra • Ahol legalább 21 meridián kereszteződik, ott található a 7 főcsakra A 7 főcsakrának van a legalapvetőbb és legszélesebb körű

funkciója. Röviden ismertetem őket (részletes leírásukra számos könyv áll már rendelkezésre). Tudni érdemes, hogy minden főcsakra jelen van mind a 7 energiatestben („tölcsér a tölcsérben”), és működésük dimenziója attól függ, hogy mely auraszinteken nyitottak és aktívak. Ez meghatározza az általuk átélt tapasztalatok minőségi szintjét is A 2-6 csakrák párosak, a test elülső és hátsó oldala felé is nyílnak. Az 1-nek a 7 a párja, mint az „Ég és s Föld felé nyíló” ellentétes központok. A 2-3-4-5 csakrák elülső részei érzelmi központok, hátulsó részei akarati központok (az 1-essel együtt); a 6-7 csakrák mentális központok. Mindegyik főcsakra szára Szusumnához csatlakozik A kisgyerek csakrái még fejletlenek, érzelmi-mentális érése folyamatában fejlődnek ki teljesen. A csakrák alapvető funkciókörei: o Vitalizálják (energetizálják) az egyes energiatesteket és a fizikai testet is o Elősegítik az

öntudat különböző aspektusainak fejlődését, mivel minden csakra meghatározott pszichológiai működésekhez kapcsolódik o Az auraszintek közötti energia- és információátvitel 1. Gyökércsakra (Muladhara) Hívják alap-, vagy báziscsakrának is és a fizika élethez szükséges életenergiát, életösztönt és életképességet képviseli. Összekapcsol minket az anyagi világ erőivel, a Föld energiájával. A kozmikus energiákat átalakítja a testi-földi élethez szükséges energiákká és lehetővé teszi a testi érzékelést. A tűzpiros színnek megfelelő energiát képviseli. A gerinc farkcsonti részéhez kapcsolódik és összeköttetésben áll a mellékvesékkel. Eleme a Föld 2. Lépcsakra (Svadisthana) A köldök alatt 2-3 ujjnyira, ill. a keresztcsont területén található A narancssárga energiát képviseli, eleme a Víz. Hozzárendelt mirigye az ivarmirigy A földi szintű érzelmekkel, vágyakkal, a szexualitással és a kreatív

alkotóerővel van kapcsolatban, mely fizikailag kíván realizálódni. E csakrán keresztül lépünk kapcsolatba a természet egészét átszövő megtermékenyítő és befogadó energiákkal. 3. Lépcsakra, elosztócsakra (Manipura, Nabhi) A köldök fölött 2-3 ujjnyira, ill. a lumbális területek található A sárga színű energiát képviseli, eleme a tűz. Hozzárendelt mirigye a hasnyálmirigy és a máj A földi egyéniség központja, benne található a társadalmi öntudat és a világegyetemben elfoglalt helyünk érzete. Szerepköréhez tartozik a vágyaink és elgondolásaink világban való megjelenítése, az önérvényesítés. Ugyanakkor a földi létezéshez szükséges energiák elosztó állomása. 4. Szívcsakra (Anahata) A szegycsont területén, ill. a lapockák között található A zöld és a rózsaszín energiák megjelenítője, eleme a Levegő, hozzárendelt mirigy a csecsemőmirigy. Ez a csakrarendszer központja, mely a kozmikus energiákat

földivé, az a földi emberi energiákat égivé transzformálja. A földi emberi öntudat magasabb szintjét képviseli, mely az egyént egy széles közösség szerves részévé egészíti ki. A társas kapcsolódás és másokhoz való viszony színtere. 5. Torokcsakra (Vishuddhi) A gége magasságában található. A világoskék energiákat képviseli Eleme az Éter, hozzárendelt mirigy a pajzsmirigy. A kommunikáció, az inspiráció és a széles értelemben vett önkifejezés központja: egyidejűleg a külvilág felé vetíti az összes csakra tartalmát. Hídként szerepel gondolataink és érzéseink között, impulzusaink és azokra adott válaszok között. 6. Homlokcsakra (Agnya) A homlok-tarkó magasságában van. Az indigókék energiaminőség tartozik hozzá Az agyalapi mirigyet sorolják a hatáskörébe. A „harmadik szem” e csakrának a hipofízissel való összeköttetése. Minden érzékelés hozzá tartozik, beleértve a „természetfölötti”

érzékelését is. A felsőbbrendű szellemi erők, az intellektus, az akarat, az emlékezőképesség és a tisztánlátás székhelye, a test szintjén pedig az idegrendszer irányító központja. 7. Koronacsakra (Sahashrara) A fej tetején található és felfelé nyílik. A Szusumnán át az első csakra „földeli” Az ibolyakék, fehér és arany fényű energiák irányítója. Hozzárendelt mirigye a tobozmirigy. Szellemi létünk központja, a legmagasabb rendű tudat és lét székhelye az emberben. Rajta keresztül állunk összeköttetésben az isteni teljességgel, Kozmosszal Általa tapasztalható meg a legmagasabb rendű létünk, a megvilágosodás és érhető el a Világegyetem minden dimenziója. 8. és 9 csakra Egyes szerzők szerint a szellemi testeink „magasabb oktávjához” tartoznak, mások szerint a 7. csakra magasabb szinteken való megnyilvánulásai Bárhogy is van, mindenképpen a Földi világon túlmutató létünk központjai, amik csak magas

szellemi tudatállapotban megközelíthetők, ill. vonhatók be a tudatosságba Az egészség, betegség és gyógyulás mechanizmusa Létezésünk energetikai síkjai egyben a tudatunk síkjai is. Ezek a tudatsíkok – melyeket auraszintjeink és energiatesteink jelenítenek meg – szorosan összefüggenek, áthatják egymást, egymásban léteznek. Ebből következik, hogy bármilyen folyamat és állapot jelenik meg egy auraszinten, az hatással van a többi rétegre is, mégpedig elsősorban a magasabb aurasíkról tevődik át hatás az alsóbbakra. Hasonlít a szintek kölcsönhatása a hangvillák rezgésátvételéhez, amikor egyik megrezegtetett hangvilla a levegőn keresztül megszólaltatja a többit is. Ahhoz, hogy érthető legyen a betegség és gyógyulás pszicho-energo dinamikája, vizsgáljuk meg az egyes auraszintek tudatformáit és kifejezési formáit. Auraszint Tudatosság kifejezési formái Kijelentések Fizikai szint 1 Fizikai funkciók Létezem,

változom Éterikus szint 2 Fizikai érzelmek Fizikailag érzem Emocionális szint 3 Személyes érzelmek Emocionális érzelmek Mentális szint 4 Racionális gondolkodás Gondolom Asztrális szint 5 Én-te érzelmek, kiterjedt viszonyok Emberileg szeretem Éteri szint 6 Magasabbrendű akarat Akarom, megnevezem Mennyei szint 7 Magasabbrendű érzelmek Az Univerzum szeretete Keterikus szint 8 Magasabb koncepciók, hitrendszer Én tudom, Én vagyok A szellemtestek finom energiái harmonikus „rezgésállapotot” indukálnak az asztrális testben, amely ugyanilyen hatást visz tovább az alacsonyabban fekvő három szintre, végül a fizikai testbe. Ezt az impulzust (energetikai változást) minden energiatest saját tudati valóságának feltételei szerint és saját szintjén fejezi ki. Pl a spirituálistól az asztrálisig haladó kreatív impulzus átfogó érzések formájában fog kifejeződni. Amint tovább halad lefelé, először gondolatok, majd

jellegzetes érzések, végül fizikai érzetek útján jelenik meg. Ekkor fizikai testünk önkéntelenül reagál rájuk a vegetatív idegrendszeren keresztül: fokozódik az izomtónus, ha pozitív impulzus éri és csökken, ha negatív jelzést kap (erre az összefüggésre épít a kineziológia). A betegségek kialakulása A betegségek kialakulásával kapcsolatban minden esetben elmondható, hogy a materialista megközelítéssel ellentétben nem külső, hanem belső, lelki-szellemi folyamatok az elsődleges okai. Ma már egyre gyakrabban hallani, hogy a betegségek 50, 80, vagy akár 100 %-a pszichés eredetű. A betegségnek, vagy sérülésnek van külső feltételrendszere (kórokozók, vegyi anyagok, mechanikai hatások, sugárzások), és van belső feltételrendszere (általános állapot, rizikófaktorok, hajlam), melyek szorosan összefüggnek. Azonban még a külsődleges ható tényezők is visszavezethetők lelkiszellemi állapotokra, hiszen oka van annak, ha

valaki bizonyos rizikófaktorokkal rendelkezik (dohányzás, alkohol, elhízás, kevés mozgás, egyoldalú terhelés), vagy más ártó hatásoknak teszi ki magát, ill. abban tartósan megmarad (ártalmas vegyszerekkel való érintkezés, sérülésveszély, stresszállapot). Magasabb szemléletmóddal felismerhető, hogy minden folyamat „felülről indul”, az ember magasabb létezési dimenzióiból, sőt a világegyetem minden eseménye mögött szellemi folyamatok állnak. Ez egy szellemi alapelv, melynek tanulmányozásával a szimptomatológia elnevezésű szellemtudományi tudományág érvényes a betegség és a gyógyulás kérdésére is. foglalkozik. Összefüggésrendszere A háromdimenziós fizikai világra, és az öt érzékszervre lekorlátozott emberi tudat nem érzékeli a lélek jelzéseit. Nem hallja a lelkiismerete hangját, s egy idő után a lélek már csak betegség által tud jelzést adni, amire aztán kénytelen lesz odafigyelni. Maga az

anyag nem betegszik meg, csak leképezi a betegséget a tünetek szimbolikus nyelvén. A fizikai test a tünetek hordozója, egy jelzőrendszer, mely megmutatja, hogy valamit rosszul tettünk, vagy teszünk és azt is, milyen területen, csak meg kell tanulni értelmezni. Ebből kiindulva vizsgáljuk meg a betegség kifejlődésének mechanizmusát, ahogy azt Barbara Ann Brennan spirituális gyógyító magyarázza. Ha a komplex auramező bármelyik szintjén sérülés, torzulás, energetikai elakadás van, az egyetemes energiamezőből érkező elsődleges kreatív impulzus (szellemi energia és információ/inspiráció) eltorzul és az egyetemes törvények ellenére fejti ki hatását. Egy magasrendű, pozitív inspiráció hamis, téves módon jelenhet meg. Ez a torzulás áttevődik minden alacsonyabb síkra és diszharmonikus állapotot hoz létre. A mező páratlan, strukturált szintjein a probléma szerkezeti torzulás, szétbomlás, vagy az erővonalak összekuszálódása

formájában jelentkezik, a páros, fluid szinteken sötét, pangó energiagócok formájában. Ilyen szakadásokat és sötét foltokat a beteg szervekkel kapcsolatba álló csakrákban is tapasztalhatunk. Pszichológiailag a folyamat úgy jelenik meg, hogy az embernek negatív gondolat-érzelmi körei alakulnak ki, amik meggátolják valóságlátását, rossz döntésekbe vezetik, s ebbe idővel belebetegszik. A betegség kialakulásának dinamikáját figyeljük most meg olyan esetben, ahol a betegség gyökerében hibás hitrendszer miatti uralkodási/manipulációs törekvés van: Auraszintek Keterikus Mennyei Éteri Asztrális Kifejezési mód Tudom, hiszem, hogy vagyok Szeretem azt, amiben hiszek Akarom, hogy létezzen, amiben hiszek Torzult kifejeződés Hiszem, hogy uralom a mindenséget Szeretem a felsőbb uralmat Kialakuló zavar Zavar, v. szakadás a 7. szinten Gyengeség, v. blokk a 6. szinten Megpróbálok a helyzet ura lenni Torzulás az éteri szinten Vágyam a

hitem megtestesítése Vágyom arra, hogy uralkodjam Blokk a 4. szinten, sötét formák, stagnáló energia Úgy gondolom, hogy dönthetek a hitemről Úgy gondolom, tudok ura lenni a helyzetnek. /Nem tudom uralni a helyzetet Úgy Érzem, megvalósíthatom a hitemet Félelem, harag, bánat Éterikus Megvalósítom a hitemet Fizikai fájdalom Fizikai Létrehozom hitem gyakorlati manifesztációját Betegség Mentális Emocionális A mentális test formáinak torzulása, a formák széthasadása Az energia sötét blokkjai stagnálnak, v. kiürül az energia Zavarok, törések, torzulások az étertestben. Yin-yang kiegyenlítetlenség Fizikai betegség A biomező eltorzult szerkezete egyrészt gyakran átélt és fel nem dolgozott traumákból áll, másrészt – a kialakult hibás hitrendszer, a valóságot torzan tükröző látásmód és viszonyulásmód miatt – az elsődleges traumára további traumák rakódnak, melyek gyakran elfedik az eredő problémát.

Hogyan történik az energetikai állapot áttétele fizikai folyamatokba? A kozmikus energia manifesztációjának alapvető lépései:  Az egyetemes energiamezőből beérkezik az elsődleges energia (prána) a csakrába  A csakra megszűri, átalakítja és átadja a meridiánoknak  Az így előálló másodlagos energia (bioenergia) elosztódik a meridiánok mentén, és az éteri szervekbe jut  A másodlagos energia áttevődik az idegrendszer energiájává  Az idegrendszer befolyásolja az endokrin rendszert  Az endokrin rendszer hormonjai a véren keresztül hatnak a szervekre, anyagcsere folyamatokra Ha a csakrákon, vagy meridiánokon áthaladó energia gátolt azok torzulása miatt, energetikai gát (blokk) alakul ki. A blokk területén pangó, besűrűsödött energia halmozódik fel, ami tartalmazza a negatív, romboló információkat. Ezen a területen kóros energiatöbblet lesz, máshol energiahiány léphet fel. Mindez destruktív módon hat az

anyagcsere folyamatokra a szubatomi szintről. A tartós energiatöbblet helyén gyulladásos, vagy burjánzásos folyamat indulhat meg, az energiaszegény területeken funkciógyengeség, elégtelenség. A testi tünetek szimbolikusan utalnak a lelki háttérre is – a test „műszerfalként” jelez, mivel a testi folyamatok a lelkiek leképeződései. A gyógyulás mechanizmusa Az egész emberi energiarendszer a szellemi törvényeknek megfelelően a természetes, spontán gyógyulás felé törekszik. (A szellemi világ természete a negatív entrópia!) Csak azért nem történik meg gyakran ez a gyógyulás, mert az ember valamilyen szinten kötődik a betegséget kialakító szellemi állapothoz, így fenntartja a negatív folyamatot. Így a gyógyulás lényegében lelki tapasztalások általi fejlődés útján jön létre. Ezt a lelki tapasztalatszerzést és általa való támogatást nyújtja a holisztikusspirituális szemléletű gyógyító Valójában senki sem

képes a szó kiteljesedett értelmében meggyógyítani másvalakit, saját magán kívül, hanem aktivizálhatja, felélesztheti a másik ember saját öngyógyító erőit és -mechanizmusait. A gyógyítónak ezt a katalizátor-szerepét kell gyógyítás alatt érteni. A fizikai testben csak a betegség tünetét lehet kezelni, sohasem az okot. A betegségeket csak a gyökerüknél lehet gyógyítani, azaz ahonnan fakadnak: lélekben és szellemben, ill. az azoknak megfelelő energiatestekben Gyógyítási folyamatban szükséges a személy traumáinak a felfejtése, a megrekedt érzelmi tartalom felszabadítása és a mentális szintre átvitele (tudatosítás). Az addig lekötött energiái kioldódnak zárlatukból és integrálódnak személyiségébe, energiarendszerébe – az ember teljesebbé, szabadabbá válik. A gyógyítás folyamata a páciens számára alapvetően emlékezési folyamat – annak felidézése, hogy kik is vagyunk valójában az adott, betegséggel

kapcsolatos témakörben. Lényegét tekintve egy olyan tudatosodási folyamat, melynek során a gyógyulni vágyó tisztába jön saját belső állapotával és konfliktusaival, megtanulja azokat magasabb nézőpontból szemlélni, megérteni. Ezáltal lehetőséget kap, hogy kívülről lássa a problémáit – kimozdulva a negatív érzelmi-gondolati köreiből – és felismerje a megoldásokat, helyes viszonyulási módokat. Megtanulja önmagát komplex módon és nagyobb összefüggésrendszer szerves részeként szemlélni és kezelni. Tehát a valódi gyógyulás mindenképpen a teljesebbé válást, a „lecke megtanulását”, a tanulófolyamatokhoz való pozitívabb hozzáállást jelent, tehát végső értelemben tudatszint emelkedést jelent, ahol már nincs szükség a betegség figyelmeztető jelzéseire. Mindaz az a gyógyító célú eljárás, amelyben ez nem valósul meg, a teljesség értelmében nem nevezhető gyógyításnak, csupán (különböző

mélységű) tüneti kezelésnek. Ez alapján persze a gyógyítás lehet különböző mélységű aszerint, hogy milyen szinten sikerül a tudatosodás-változás-fejlődés megvalósítása. A teljes körű (testi-lelkiszellemi) gyógyulás minden auraszintet érint A teljes belső gyógyulás folyamata: Auraszintek Gyógyítás a szinteken Keterikus A hitrendszer kihívásai, lehetőségei; karmikus oldás Mennyei Univerzális szeretetben létezés megvalósítása Szeretet adása és kapása, szeretet kifejezése; szellemsebészet Éteri Asztrális Dualisztikus gondolkodás lehetőségei, szeretet kiterjesztése másokra Mentális Az érzelmek blokkolásának újrafelfedezése érzelmek tudatosítása és azok lezárásának fájdalma. A gondolkodás új rendszere Emocionális Az érzelmi blokkok és fájdalmak újraértékelése és feloldása, érzelmi harmóniára törekvés; szeretet önmagunk felé Az energia folyását felszabadítani és újrarendezni a

struktúrák kijavítása által. Energetikai egyensúly helyreállítása, feltöltődés Fizikai test energetikai újjászületése, anyagcsere-folyamatok és biokémiai egyensúly helyreállítása, szervek regenerálódása Éterikus Fizikai Az egészség teremtő folyamata: Egészségünk akkor marad fenn, ill. áll helyre, ha az emberi szellemi valóságunkból érkező alkotóerőt összhangba hozzuk a kozmikus szellemi törvényekkel. Amikor a keterikus test tágabb szellemi valósághoz igazodik, annak a realitásnak isteni tudását és törvényét testesíti meg:” Tudom, hogy egy vagyok Istennel”. Ekkor az egység és az individuális lét egybeesik. Ez a valóság az egyetemes szeretet érzését, tapasztalatát váltja ki a mennyei testben. Az Istennel való eggyé válás érzése megteremti az egyén akaratának az isteni akarathoz történő igazítását éteri szinten. Az asztrális testben mindez az emberiség iránti szeretetként fejeződik ki (felebaráti

szeretet). Ennek a szeretetnek a megtapasztalása áthatja a mentális test valóságérzékelését és a gondolkodást moralitással tölti meg. Ez a harmonikus gondolatiság az érzelmi testbe pozitív érzelmekként, érzelmi kiegyensúlyozottságként adódik át. Ezeket az érzelmeket a személy elfogadja, nem emel gátakat, szabad folyást enged nekik. Ez az áramlás átadódik az éteri testbe, amely természetes harmóniával válaszol és energetikailag töltött lesz. Mindez kellemes testi érzéseket, komfortérzetet kelt, ami biztosítja a pránaenergia megfelelő hasznosítását. Ez a fizikai testben természetes egyensúlyt biztosít, valamint az érzések természetes folyása által biztosítja a testi szükségletek felismerését, tudatosítását. A felismerő és érzékelő képesség tisztasága pedig maga után vonja az egészségtudatos magatartást. Amikor az embernek sikerül magasabb felismerésekre jutnia, a fejlődés vágyában kitartania

és elő tudja teremteni a változáshoz szükséges erőt, akkor végig tudja járni az öngyógyításnak imént vázolt útját. Ha a felismerés, a kitartás, az erő, energia hiányzik, vagy kevés, terapeuta segítségét kérheti, aki támogatja ezen feltételek kialakításában és megtartásában. Ám a legjobb terapeuta és módszerek is csak akkor vezetnek mélyreható és tartós eredményre, ha a kliensben valódi belső szándék van a változásra, fejlődésre, ezáltal gyógyulásra. Minden más esetben (pótcselekvés, passzivitás, függőség, stb.) a gyógyítási tevékenység kudarcra van ítélve, ill csak tüneti, vagy időleges lesz. Mindig a kliens gyógyítja magát a terapeuta segítségével Ez biztosítja az egyik alapvető törvény, a szabad akarat sérthetetlenségének érvényesülését, hiszen bármilyen gyógyulásnak, változásnak csak akkor van értelme, ha az a lelki fejlődést, kiteljesedést előre viszi. Ha a gyógyító magas szinten

képzett kozmoenergetikus és valódi tisztánlátó, aki mind a hét auraszinten képes tudatosan dolgozni, az energiarendszerben teljes körű gyógyítás valósítható meg (Ez elég ritka). Gyakoribb azonban az, hogy a gyógyítók bizonyos mélységig, speciális részterületeken, vagy csak bizonyos rész-módszerekkel képesek hatékonyan dolgozni, melyekkel ritkán valósul meg az egész embert átfogó gyógyítás. Mindezek ellenére ezek a módszerek kiváló segítséggel szolgálhatnak, ám ekkor az egyes specifikus módszerekből kell egy olyan komplexumot képezni, ami lefedi az összes gyógyítandó részterületet (energetika, gyógynövények, reflexológia, életmódtanácsok, pszichoterápia, stb.) Abban az esetben, ha több eljárást használunk, van egy általánosan követendő sorrendiség: A durvább beavatkozások (műtét, masszázsok, csontkovácsolás) után alkalmazzuk a finomabb módszereket (energiaközvetítés, szellemsebészet). Tehát pl

először masszírozunk, utána végzünk energetikai ülést. Energetikai módszerek Az energetika információelméleti oldala Láttuk, hogy a biomezőben a betegség kialakulásának alapvető mechanizmusa a hibás információ, mely az energiaáramlást és -eloszlást diszharmonikussá teszi. Az energia és az információ viszonya hasonló az elektromosság és mágnesesség viszonyához, ahol ugyanannak a jelenségnek, az elektromágnesességnek a különböző oldalaival, megnyilvánulási módjaival találkozunk. Energia és információ nem választható el egymástól. Ez igaz az energetikai kezelésekre és más módszerekre (aromaterápia, virágesszenciák, stb.) egyaránt Ugyanígy összekapcsolódik az energia a fizikai hatásokkal (masszázs), lelki hatásokkal (terápiás beszélgetés), mentális hatásokkal (hipnózis) és szellemi hatásokkal (szellemgyógyászat) is. Az energia mindenben megnyilvánul, mert minden létező energia révén működik. Az energia

geometriával rendelkezik a makrokozmoszban és a mikrokozmoszban egyaránt, a geometria pedig információs rendszer. Ez a makrokozmikus információs komplexum, melyből kicsatoljuk a gyógyításhoz szükséges információkat és energiát, hat a bioenergetikai mező információs rendszerére, azt korrigálja, felülírja. Ugyanez az útja az esszenciák, homeopatikus szerek, sőt részben a gyógyteák és gyógyszerek gyógyító hatásának is. Az általuk képviselt információs komplexumok meghatározott módon befolyásolják az energiarendszert. Az energiatestekben és aurában a legkülönfélébb geometriai térformákat találhatjuk meg, melyek mindegyike meghatározott energia működtetéséért felelős. Ezek a formák meghatározott szellemi erők kikristályosodásai az energiatestben. Az ilyen energiaformációkkal a szakrális geometria foglalkozik Ha e térformák torzulnak, az energiaáramlás romlik és diszharmonikus folyamatok indulnak

el. A gyógyításkor ezeket a torzulásokat kell kijavítani Az energiaközléskor a bioinformációs mező (aura) geometrikus rendjének helyreállítására és a hibás információk felülírására is részben, vagy egészben sor kerül. Az energiatestekben véghez vitt gyógyítás – feltéve, hogy a páciens nem építi fel újra a hibás beállítódást – fokozatosan átíródik a fizikai testbe is. A gyógyító információ két alapvető forrása: • gyógyítást végző tudata, aki különböző gondolati-érzelmi állapotok fenntartásával, vizualizációval, szimbólumok és gesztusok alkalmazásával dolgozik. • az Akasha Krónika, az Univerzum éteri emlékezettára, az Univerzum minden információjának szellemi tere, ahol minden megtörtént esemény lenyomata, minden lehetséges történés csírája jelen van. Innen hívhatók le a gyógyuláshoz szükséges információk is, hiszen minden lény egészséges és tökéletes szellemi ősképét

is tartalmazza. Ezzel a mezővel foglalkozott többek között C G Jung is a kollektív tudattalanról szóló kutatásaiban, aki tudományos irányultsággal közelítette meg és próbálta leírni ennek a mezőnek a hatásait. Az energetikai kezelések erősségei és határai, kompetencia Amikor tehát energetikai gyógyításról beszélünk, akkor a módszer karakteréről beszélünk – azaz energiák direkt és célzott felhasználásáról a biomezőbe való beavatkozásra – hiszen egyébként minden eljárásnak vannak energetikai vonatkozásai. Ezért a különböző energetikai célú mozgás- és masszázsterápiákat, homeopatikus, színgyógyászati és esszencia-terápiákat, kineziológiát, jelgyógyászatot, meditációs technikákat, pszichoterápiát, hipnózist, stb. nem mutatom be (már csak az óriási terjedelem miatt sem), csak a direkt energiaközléses eljárások közül az ismertebbeket és elterjedtebbeket. A direkt energetikai eljárások nem

használnak eszközöket és szereket, a gyógyító eszköz a kezelő energiarendszere és elméje. BIOENERGETIKA Az elmúlt évszázadokban a spirituális és gyógyító módszereket vallási oldalról üldözték Európában, utána a vulgármaterializmus és marxizmus tette számkivetetté, ezért csak a XX. Század második felében kezdték szélesebb körben használni a bioenergetikát. Módszertani kialakítása Messmer doktor nevéhez fűződik, aki az elsők között tanulmányozta a bioenergetikai jelenségeket tudományos alapon és alkalmazta gyógyászati keretek között (hasonlóan Wilhelm Reich orgonterápiájához). Régebben mágnesezés, delejezés néven ismerték. A múlt század óta komoly kutatások folynak a bioenergia felhasználására a gazdaságilag fejlett országokban (például Nagy-Britannia, USA, Japán és a volt Szovjetunió), és nemcsak gyógyászati célú alkalmazását tekintve, hanem a távközlés, az ökológia, bioinformatika és

(sajnos) a különleges hadviselés és titkosszolgálat területén is. E kutatások jelentős részét hadititokként kezelték Minket most azonban a gyógyító célú felhasználás érdekel. A módszer használata nagyon ősi, minden kultúrában találkozunk a kézrátétel valamely formájával. Lényege annyira hétköznapi, hogy észre sem vesszük Pl ha testi sérülés ér, önkéntelenül oda tesszük a kezünket. A fájdalommal küszködő gyermek megnyugszik, ha anyja megsimogatja a fájó testrészt. Mindeközben nem is gondolunk arra, hogy bioenergia átadás történik. Bioenergetikai kezelésnél is ugyanezzel találkozunk, csak sokkal célzottabb és intenzívebb módon. A bioenergetikai gyógyító eljárás két fő részből áll:  Energetikai állapotfelmérésből, mely történhet: − Radiesztéziai eszközökkel (ingák, pálcák, lengyelbot, stb.); ennek a módszernek a lényege az, hogy a mérő tudat alatt érzékeli a kliens állapotát, vagyis az

Akasha szintjéről, vagy a kliens energiamezejéből eljut hozzá a kívánt információ, mely az idegrendszerébe tevődik át, és az izomtónus változásaival mozgatja az eszközt egy elsajátított kódrendszer szerint. − Extraszensz érzékeléssel. Minden rendellenesség változást okoz és nyomot hagy az auramezőben, még a testi tünetek megjelenése előtt. Az aurának ezeket a sűrűség-, eloszlás- és alakváltozásait tapogatja le kézzel az energia érzékelésére érzékennyé vált extraszensz. Az aura deformációi annyira specifikusak, hogy betegségek szerinti auratérképek készültek, melyek alapján az érzékelt állapotoknak megfelelő kórképek beazonosíthatók. − Intraszensz érzékeléssel. Itt az energia és információk érzékelésének magasabb szintjével találkozunk, a belső látással, amivel a test belső folyamatait mentálisan nyomon lehet követni.  Az állapotnak megfelelő célzott kezelésből, melyhez a bioenergetikus saját

auramezőjét, bioenergiáját és elméjét használja. A bioenergetikus olyan személy, aki magas fokú energetikai tudatossággal, valamint az átlagosnál magasabb energiaszinttel rendelkezik és ismer olyan mentális technikákat, amikkel energiáját hatékonyan irányítani tudja a kliens energiarendszerének gyógyító célú módosítására (energo-informatikai gyógyítás). Ezt az eredményt úgy éri el, hogy az átadott életenergiát mentális képekkel, gondolatimpulzusokkal és célzott mozdulatokkal beprogramozza a kliens negatív lelkienergetikai folyamatainak átírására. Energetikailag és mentálisan belenyúl a kezelt energiarendszerébe, hogy kijavítsa a hibás energiastruktúrákat. Segít visszaállítani a szervek egészséges rezgésfrekvenciáját. Ehhez nemcsak magas energiaszinttel kell rendelkeznie, hanem fejlett vizualizációs és koncentrációs képességgel is. A programozásnál vigyázni kell, hogy karmikus betegség kódját ne

változtassa meg a kezelő. A bioenergetikus tudatosan dolgozik az aura folyamataival, a csakrákkal, meridiánokkal és a szervek energetikai mátrixával és tisztában van az energetikai folyamatoknak és testi állapotoknak megfelelő mentális-emocionális folyamatokkal. Mivel a klasszikus bioenergetika alkalmazásánál a kezelő elsősorban saját többletenergiáját használja, feltétlenül szükséges lelkileg-szellemileg jó állapotban lennie kezelés során, valamint az ülés előtt és után is fel kell töltődnie a Kozmosz energiamezőjéből és meg kell energetikailag tisztulnia. Ennek be nem tartása komoly veszélyeket rejt magában: hallottunk több esetet, mikor a kezelő – saját állapotát nem figyelvén – úgy lemerítette magát, hogy meghalt. Emellett a rossz lelki és energetikai állapotban véghez vitt gyógyítással saját negatív információit is átviheti a páciensébe a kezelő. Sőt az is megtörténhet, hogy a nem körültekintően,

felelőtlenül véghez vitt kezelés árthat is. Mindez azért történhet meg, mert gyakran hiányzik a felsőbb szellemi kontroll a folyamatból. Ezért döntően fontos az etikai elvekhez igazodni Dr. Bíró Dénes orvos-természetgyógyász közzé tette a bioenergetikai ülések általános módszertani elvét, univerzális algoritmusát (Mecskány-Bíró módszer): 1. A gyógyító saját szervezetét energiával tölti fel 2. A munkahely bioenergetikai védelme (tükör, piramis, kereszt, védőmantrák) 3. A beteg relaxálása, ellazítása 4. Negatív információk levétele (csakrák, szervek, sejtek tisztítása) 5. Energiával feltöltés (csakrák feltöltése, ritmizálása, szervek, sejtek feltöltése) 6. Gyógyító meditáció levezetése 7. Immunrendszer, endokrin- és vérképző rendszer aktiválása 8. Mentális programozás hologramokkal, pszicho-energoszuggesztiós módszer 9. Energiaelosztás, energetikai védelem, aura szimmetrizálás a betegnél;

kontroll 10. A páciens relaxációs állapotának megszüntetése Természetesen a bioenergetika és kozmoenergetika nem választható el élesen, megkülönböztetésük módszertani természetű és súlyponti alapú. A bioenergetika és kozmoenergetika határán van pl. a szellemgyógyászat és a fényadás A gyakorlott bioenergetikus a kezelés alatt is vesz fel energiát az Egyetemes Energiamezőből és azt fel is használja, de tevékenysége a saját tudata és szándéka által irányított marad. Viszont ahogy a bioenergetikus lelkileg és technikailag fejlődik, érzékelése tágul, akarata belesimul az isteni akaratba, tudata a Magasabb Énjével integrálódik, egyre inkább az isteni szándék és erő közvetítőjévé, kozmoenergetikussá válik. Kozmoenergetikának nevezem az olyan eljárásokat, melyeknél a kezelő energiarendszere nem forrás, hanem közvetítő csatornája az egyetemes energiáknak, valamint nem a saját tudatával irányítja a

kezelést, hanem engedi szabadon érvényesülni a szellemi vezetők spirituális intelligenciáját. A használt technikák ebben az esetben nem a közvetlen manipulatív ráhatást szolgálják, mint a bioenergetikai kezelésben, hanem az energia és a gyógyító hatás fókuszálását. Mindez természetesen különböző fejlettségi színvonalon és hatékonysággal történhet. A továbbiakban ismertetett módszerek többsége a kozmoenergetika területére sorolható. SZELLEMGYÓGYÁSZAT A szellemgyógyászat olyan mentális eljárás, melynek során az energiatestek diszharmóniái célzatosan kijavításra kerülnek. Általa a betegségek lelki-szellemi oka gyógyítható tudatos ráhatással, az energiatestek sérült szerkezetének kijavításával. Mivel a fizikai szervek az energiatestek szintjén is megtalálhatók, az energetikai struktúra rendezésével és az energiaáramlás helyreállításával a fizikai szerv is regenerálódik. Ugyanakkor megcélozható bizonyos

tünetek megszüntetése is Az ülést a páciens relaxált (alfa) állapotában végzi a gyógyító, aki ekkor kapcsolatot teremt a kezelt lelkével, és belső finomérzékeléssel kiolvassa az oki, lelki problémákat, majd ennek megfelelő kezelést ad. Az utóbbi két évtizedben ismertté vált formája ennek a gyógyítási műfajnak az ún. aktív szellemgyógyászat Az aktív szellemgyógyászat F. E Eckard Strohm német gyógyító és író, A RAI szervezet alapítója által kifejlesztett gyógyítási módszer. Ez nem azt jelenti, hogy egyes elemeit más technikákban nem lehet megtalálni, hanem azt, hogy egy olyan didaktikusan felépített rendszerről van szó, amelyben az elemek szigorú logikával egymásra épülnek, és fokozatosan vezetnek el a legmagasabb szintekig. Aki tanítja, maga is egy életen keresztül tanulja, miután erre az útra lépett. A képzés 5 fokozatú Aktív szellemgyógyászat I. A tanfolyam első fokon diagnosztikai technikákat és

szellemi koncentráció útján történő energiaközlést foglal magában. Az életenergiát, amit a tanítvány megtanul a koronacsakrán keresztül felvenni, tudatos koncentrációval és egyéb kombinált technikák alkalmazásával a beteg megfelelő testrészére irányítja. A tanfolyam tartalmaz az öt érzék fejlesztésére irányuló érzékelési gyakorlatokat is. Aktív szellemgyógyászat II. Második fokon a beavatás által egy teljesen megtisztult buddhi testben lévő lélek, mint szellemi segítő lesz a tanítványhoz hozzárendelve, aki vállalja, hogy a tanítványt ebben az életben irányítja a gyógyításai során. Az energiaközlési technika tovább bővül azáltal, hogy az életenergiát különböző módon hozzáadott információkkal lehet "színezni". Megtanulják a távdiagnózist és távkezelést Aktív szellemgyógyászat III. Harmadik fokon újabb speciális lehetőség az un. „energetikai injekció” és „lézertechnika”,

amivel akár még ránctalanítást is lehet végezni. Természetesen nem ez a cél, hanem fizikailag elvégzett műtétek hegeinek "eldolgozása", vagyis amit energetikailag nem fejezett be az orvos. Ha a sokéves műtéti heg még mindig fáj, akkor nem az a gond, hogy "benne hagyták az ollót", hanem az, hogy a test energetikai rendszere nem került regenerálásra. Ezen a szinten önismereti elemek és alapfokon a hipnózis is beépülnek a tanfolyamba. Aktív szellemgyógyászat IV. A negyedik szint az un. pszi-, vagy energetikai sebészet, ami lehetővé teszi daganatok, ciszták, csomók stb. eltávolítását, vagy bármely belső szerven végzett műtétet, hasonlóan a fizikai műtétekhez. Ezek a műtétek felhasználhatók megelőzésre, sok esetben pedig kiegészítik a fizikai beavatkozást. Mivel a sebész csak az anyagi testben dolgozik, az elváltozás lenyomata az energiatestben megmarad és kis idővel a daganat, kő stb. újra megjelenhet,

ennek elkerülése érdekében célszerű az energetikai műtétet is elvégezni. Ezt a lehetőséget a tanuló beavatás által kapja meg, miáltal még egy szellemi segítő (egy Raffaelita – gyógyító angyal) lesz mellé rendelve. Aktív szellemgyógyászat V. Az ötödik szinten az aktív szellemgyógyászat tanításába kap beavatást a tanítvány, sok egyéb kiegészítő technika mellett. A tanfolyamok a RAI hivatalos aktív szellemgyógyászat tanárainál végezhetők el (a III. szinttől kezdve kijelölt személyek jogosultak az oktatásra). A 4-5 szintet csak a RAI központi tanfolyamain lehet megszerezni, ha elvégzésüket F. E Eckard Strohm is jóváhagyta A Pszi-sebészetnek (energetikai műtét, szellemsebészet) három fajtája van, amelyek alkalmazásukat tekintve egyenrangúak: 1. Az úgynevezett transz műtét, amelynél a gyógyító teljes transzállapotban elhagyja a testét és átadja egy szellemi lénynek, aki a testén keresztül végrehajtja a

műtétet. Általában ehhez a szellemi lény „szerszámot” - pl konyhakés, bicska stb használ A kezdetleges eszközök és a nem steril környezet ellenére a páciens nem érez fájdalmat, és sebek sem fertőződnek el. Sőt ellenkezőleg: az így ejtett sebek gyorsabban és szebben gyógyulnak a hagyományos orvosi műtéti sebeknél. 2. Az úgynevezett "véres módszer", amely talán a legismertebb A Fülöpszigeteki gyógyítók jelentős része ezt a fajta módot alkalmazza Ehhez kizárólag csak a kezüket használják. Mint a transzsebészetnél, itt is átadja a testét a szellemi vezetőnek, aki az operációt végzi. Ujjaival, kezével kinyitja a páciens fizikai testét, hogy eltávolítsa a megbetegedett szövetet. A műtét után a test "becsukódik", nem marad seb, hegesedés, csak a bor pirossága utal arra, hogy valami történt. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen ellentmond az általunk ismert természettudományos

törvényeknek, egy gyógyító így válaszolt: „Nagyon egyszerű, egy pillanatra abbahagyom az álmodozást!” F. E Eckard Strohm magyarázata által kiderül, hogy az anyag csak úgy létezik, hogy az összes lélek együtt egy kollektív álmot álmodik, ahol a lelkek teremtő ereje - amelyet Istentől örököltek – a spirituális energiát összesűríti anyaggá. Az anyag dematerializálása hiszen a műtétnél sem történik egyéb, amikor a gyógyító feltárja (megnyitja) a testet - úgy történhet, hogy a gyógyító egy pillanatra kilép ebből a kollektív álomból, abbahagyja az álmodozást. 3. Az energetikus műtét, amely a gyakorlatban hasonlít a "véres módszerhez" A különbség az, hogy itt nem a fizikai, hanem az energiakezét használja a gyógyító, amellyel belép a páciens fizikai testébe anélkül, hogy azt megnyitná. Itt ugyanúgy végrehajtja a műtétet. Ennél a módszernél is keletkezhet seb a testen belül, amelyet a kezelt

személy enyhe fájdalomként érzékelhet. Általában a műtét után a bőrön a kezelt terület erőteljes kipirosodása tapasztalható. Ez úgy alakul ki, hogy a páciens fizikai teste és a kezelő energiateste egymáshoz dörzsölődik, és az így jelentkező energia hő formájában jelentkezik. Az anyag nem más, mint alacsony rezgésű, összesűrűsödött energia, és a magasabb rezgésű energia képes az alacsonyabb rezgésű energiára hatást gyakorolni. Ezen az elven működik az összes energetikai műtét. Összességében tekintve minden páciens fájdalommentesnek tapasztalja a műtéteket. Ez nem csoda, hiszen a szellemi segítők energiája idézi elő ezt az állapotot – a gyógyító „csak” médium, egy időben megszüntetik a páciens félelmét is, és biztosítják a műtét zökkenőmentességét. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezek az energetikai beavatkozások az anyagi test nagyfokú "tehetetlensége" és a paciens negatív

gondolkodás mintái miatt sokszor csak lassan tevődnek át a fizikai testre, és hatásuk sem mindig tartós, ezért nem helyettesítik, legfeljebb helyettesíthetik a sebészeti beavatkozásokat. Ez nem a gyógyító és nem is a gyógyítási rendszer hibája. Tudomásul kell vennünk, hogy nekünk embereknek teremtő erő adatott, gondolatainkkal meg tudjuk teremteni a jót s a rosszat egyaránt. A legjobban elvégzett pszi-műtét hatását is felülírhatja a paciens ellenkező irányú teremtő gondolata, ezért mindig a paciens személyiségét is fejleszteni kell a teljes gyógyulás érdekében. A szellemgyógyászatnak egy igen érdekes rendszere a PSZICHOTRONIKA. Művelői erősen spirituális természetű megközelítéseket alkalmaznak. Mentális módszerekkel dogoznak, melyek teljesen szimbolikusak. Hasonló módszereket az agykontrollban találunk. A következő mentális eszközöket használják: 1. Kard, mindenféle szellemi harcokhoz 2. Bordó színű henger,

az övön lóg, jobb oldalt hátul A szellemműtétekhez használják. Pl agyvérzés után az erek, idegek cseréjéhez, daganatok műtéséhez 3. Zöld színű henger, az övön lóg, jobb oldalt elől A DNS és RNS molekulák javításához. 4. Lézerkés 5 féle Minden auraszínhez egy-egy Kivétel a lila, ami a felsőbb tudást képviseli, valamint a piros, ami a haragot képviseli. Ezeket nem lehet gyógyítani 5. Orvosi táska 6. Forgószél, amivel mások szellemeit lehet mozgatni, hozni-vinni Mindig jobbra és hátrafelé forgat. 7. Kesztyűk Ezek használhatók a műtétek során Mindig kérni kell Istentől új, steril, az adott operációhoz szükséges kesztyűt. Ez lehet egyszerű, ezüst, arany, vagy akár gyémánt kesztyű. A pszichotronikus gyógyítási tevékenységben megtaláljuk a szellemsebészetet és a DNS mentális módosítását is. A műveleteket meditatív állapotban végzik, miután a pácienst is alacsony agyfrekvencia elérésére segítették.

A Reiki és részletes kifejtése Kézrátételes gyógymód és spirituális önmegvalósító rendszer, melynek eredete a követhetetlen múltba nyúlik vissza, azonban a középkor folyamán megszakadt az átadási vonala. Ma ismert formájában Mikao Usui nevű japán ember újította meg a XX. Sz elején, aki Shingon buddhista szerzetes és közéleti személyiség volt. Ősi feljegyzéseket kutatva rábukkant a "A Testet Meggyógyító és a Tudatot Megvilágosító Transzcendens Fény Villámának Ösvénye." nevű szútrára, ami tartalmazta a leírásokat erről a rendszerről. Ez a szútra a Vadzsrajána buddhista hagyomány része. A Kurama-hegyen folytatott 21 napos böjt és meditációja végén kapta meg szellemi-inspiratív úton a megtalált rendszerhez tartozó energiát, és a módszert Reiki Ho-nak (szellemi erő gyógymódjának) nevezte el. Azóta a világ egyik legismertebb és legelterjedtebb ezoterikus önfejlesztő technikájává vált. (Magam

is használom és tanítom ezt a módszert, 3 irányzatban.) Ez a módszer az Univerzum Életenergia-áramába való bekapcsolódáson keresztül fejti ki hatását. A test, a tudat és az érzelmek tisztulása, fénnyel feltöltése és az energiaminőségünk finomodása segítségével támogatja az ember szellemi öntudatra ébredését. Helyreállítja a test és a lélek egészségét, mivel ezek alapfeltételei a fejlődésnek. Teszi mindezt oly módon, hogy az energia szinte „tapinthatóan” érzékelhetően működik (energiatudatosság) és így biztosítja az anyagon túli élő valóság megtapasztalhatóságát a szellemi érzékelését teljesen elvesztett mai ember számára. Ezzel a közvetlen érzékelhetőséggel szelíden segíti a mai, fizikai tudatú embert a látókörének anyagon túlra tágulásában és ezzel a tudatszintjének emelkedésében, valamint biztosítja a hidat a gyakorló tudatában a fizikai és transzcendentális világ között (mind a

Kozmosz, mind a saját belső, személyes világa tekintetében). Mindez úgy történik, hogy a gyakorlónak nem kell kiszakadnia az ismert és (ma még) biztonságot jelentő fizikai világából, hanem tapasztalatait integrálhatja abba. Nem tesz automatikusan Nagy Gyógyítóvá, hanem az élet olyan aspektusait mutatja fel, amelyekkel azelőtt nem voltunk tisztában. A Reiki eredetileg nem természetgyógyászati eljárás, bár így is felhasználható. A Nyugati világban leginkább úgy jelenik meg, mint „természetgyógyászatba csomagolt spiritualitás”. A gyógyító tevékenység a „médium”, amivel spirituális impulzusokat tudunk közvetíteni a segítségre vágyóknak és a (sokszor nem is tudatosan) szellemi tudást keresőknek. Ezzel együtt az energetikus gyógyítás alapjának tekinthető. Megalapozza a magasabb módszereket és elindít a szellemi tudatosodás útján. A rendszerben való előre haladáshoz rendszeres kezelés és önkezelés, illetve

speciális meditációk tartoznak, valamint a módszer erkölcsi alapelveihez való igazodás. Egyetemes, nem szűkíthető le egy felfogásmódra, vagy módszertanra Képes együttműködni bármilyen világnézettel és tanítással, és más gyógyító/önfejlesztő módszerek alkalmazásával (pl. masszázstechnikák, reflexológia, homeopátia, nemeskőgyógyászat, agykontroll, pszichológiai és szuggesztív mentális technikák, meditációk, stb.) A gyógyszeres terápiák mellékhatásait csökkenti és segít a betegségek és művi beavatkozások, sérülések után regenerálódni. Alkalmazásának semmilyen korlátja és ellenjavallata nincsen, feltéve, hogy a kliens elfogadja. Mit jelent a Reiki szó? A "Reiki" japán szó, jelentése nyugati meghatározásban: az egyetemes életerő energiája, japán meghatározás szerint: a szellemi és az anyagi világ kölcsönhatásából származó erő. Azt is mondhatjuk, hogy „mindenre jó energia”. Ha

az alapszót két összetevőjére bontjuk, a "Rei" és "ki" jeleket kapjuk, melyek jelentésük szerint a következők: a "REI" kozmikus, transzcendens szellemiség, misztikus erő és esszencia. Keleten a Buddha tudattal, azaz a kiteljesült tiszta eredendő tudattal is összekapcsolják a szót. A "KI" szó energiát jelent, ami a létfontosságú életerő energiája. Szűkebb értelemben pedig jelenti az energia felvételének és használatának azt a módszerét, amit Usui mester, az alapító fedezett fel és dolgozott ki. A Reiki egy energia, egy módszer, egy eszköz a lelki-szellemi növekedéshez, legmagasabb szinten gyakorolva egy sajátos jellegű spirituális életút, mely elvezethet a Szellemi Beavatás ösvényéhez. Célja az, hogy segítségével a gyakorló megvalósítsa a tökéletes együttérzés lelkületét, majd eggyé válva az Univerzummal elérje a lelki békét, és életfeladatát (ansin ricumei) tudatosítva és

betöltve haladjon a megvilágosodás útján, ahogy azt az alapító, Usui mester is tette. Individuális szinten és befelé az Univerzummal való azonosság átélését célozza (bölcsesség), társas szinten és kifelé az együttérzés lelkületének tökéletes kifejlődését (szeretet). Az így elért bölcsesség és szeretet és az ezekből fakadó belső erő és tartás alapozza meg a megrendíthetetlen belső békét, ami a beavatás kapuja és a megvilágosodás ösvényének bejárata. A módszer öt alapelve: 1. Ma és most nem táplálok haragot 2. Ma és most nem aggódom 3. Ma és most minden lény felé tisztelettel és szeretettel fordulok 4. Ma és most „keményen” dolgozom önmagamon 5. Ma és most hálás vagyok minden áldásért Ami a Reikit sok más gyógyító módszertől megkülönbözteti, az a behangolási vagy beavatási folyamat, amivel a tanítvány a különféle Reiki tanfolyamok keretében találkozik és egy szertartás során kapja meg

az avató tanár közvetítésével. Bárki megteheti azt, hogy kezét egy másik személyre helyezi, és gyógyulási folyamatát támogatja a saját mágneses energiájának (bioenergiájának) átadásával. Ám egy olyan személy, aki megkapta a Reiki behangolásokat, a fizikai és éterikus test magasabb energiaszintre és energiaminőségre történő finomabb behangolásának egy nagyon ősi módszerét élte át, miáltal az energiaátadást a sokkal biztonságosabb energiaközvetítés váltja fel. Megnyitották bizonyos energiaközpontjait (csakráit és meridiánjait), hogy ezáltal nagyobb mennyiségű egyetemes életerő energiát tudjon magán átáramoltatni. Ezzel a nyitással az ember egész életére az energia közvetítő eszköze lesz. A behangolást minden fokozatban egy kb. 21 napig tartó intenzív tisztulásialkalmazkodási szakasz követ, melynek során az energia beépül, és mindazok a salakanyagok, érzelmek és gondolati minták kitisztulnak a

szervezetből és energiatestekből (vagy átalakulnak), amik már nem tudnak létezni a megemelkedett energiaszintű és energiaminőségű emberben ill., amit ő kész elengedni A Reikit soha nem adja az ember, azt mindig fénycsatornán hívja le. Reiki a kezelő testében egy, a behangolások által megnyitott, megtisztított és energiaközvetítésre lepecsételt csatornán (meridiánon) halad át. Ha egy kezelés során a kezelő valaki testére, vagy a fölé helyezi a kezét, akkor a befogadó fogja lehívni önműködően a megfelelő energiamennyiséget (és minőséget) a testének éppen arra a részére, ahol arra szükség van, miközben a kezelő belülről maga is töltődik. Használata teljesen biztonságos, mert magasabb rendű szellemi kontroll és intelligencia vezérli Az energia közvetítése általában szisztematikus sorrendben, vagy intuitívan alkalmazott kéztartások alkalmazásával történik, de – főleg az eredeti japán gyakorlatban –

lélegzettel, tekintettel, vizualizációval is. A reiki rendszere a század utolsó negyedében rengeteg irányzatra bomlott, melyekben az egységes tudás különböző részeit találhatjuk, ugyanakkor a különböző irányzatok mentén a rendszer tovább bővült, gazdagodott. Sok energiaminőség jelent meg a reikienergián belül, melyek közvetítésére számos (irányzatonként eltérő) reikiszimbólumot használnak (Ezek az első japán mestereknél még nem voltak használatban és a hagyományőrző eredeti iskolában ma sem alkalmazzák.) A szimbólumok (jantrák, v. kotodamák) a neveikkel együtt (mantrák) egy-egy formához kötött specifikus erők, melyek segítségével mintegy energia-kapcsolóként használva egy bizonyos energiaminőséget fel lehet idézni, segítségül lehet hívni a gyógyításkor. Szimbólumokat a Reikin kívül más rendszerek is használnak. A Nyugati világban a tanítások átadásának lépcsőzetes rendszere alakult ki. Eszerint

ismerünk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 és 12 fokozatú irányzatokat is a fokozatoknak megfelelő technikákkal, szimbólumokkal és behangolásokkal. Egy kis ismertető a Reiki irányzatairól: Tradicionális Usui Reiki (Alliance) Angelic RayKey Radiance Technique Reiki PlusR RAI Reiki (Reiki Association Osho Neo Reiki Internacional) Reiki Jin-Kei DoC Usui Reiki Ryoho (URR Gakkai) EnerSense Buddho Tradicionális Japán Reiki (TJR; Saku Reiki Usui-do) Vajra Reiki Satya Japanese Reiki Blue Star Reiki Gendai Reiki Ho Whitelotus Reiki Komyo Reiki Men Chhos ReikiR (MediRaku Kei Reiki cine Dharma Reiki) Usui-tibeti Reiki Tibeti Reiki (több változat) Tera-MaiTMReiki Mahatma Reiki Tera-MaiTM Seichem Ascension Reiki Threshold Reiki Brahma Satya Reiki KarunaTM Reiki Sai Baba Reiki Seichim, Sekhem (SKHM), SSR Mandorla Reiki Johrei Reiki Golden Age Reiki New Life Reiki Mari elR Sun Li Chung Reiki Jinlap Reiki Ichi Sekai Reiki Tara Reiki Kundalini Reiki Gold Reiki Shamballa Reiki Sacred Path Reiki

Amanohuna Reiki ReikiOne Lightarian Reiki Hexa Reiki Egy komplett reikiülés (kezelés) menete Előkészületek: beszélgetés a kezelendővel, melynek során feltérképezzük a problémát, amire kezelést szeretne kapni. Ennek során megteremtődik az alapvető bizalom, nyitottság és egymásra hangoltság. A kezelendőnek röviden elmondjuk a módszer lényegét, és hogy mi fog vele történni. A kezelő kezet mos, lehetőleg meleg vízben, 3 okból: ne legyen kellemetlen szag a kezén és tiszta legyen; a hideg kéz érintése kellemetlen lehet (pl. arcon); hideg kézzel kevésbé tud érzékelni a gyógyító. Opcionális eszközök használata: relaxációs zene, aromalámpa, gyertyagyújtás, amik a meghitt és oldott légkört hivatottak biztosítani. Szükséges még a csendes, zavarástól mentes és megfelelően meleg helyiség. Ha hűvösebb van, takarót használhatunk Zavaró tárgyak levétele (nagy testékszerek, óra, hajráf). Célszerű a kényelmes ruházat

A kezelendőt lefektetjük egy kezelésre alkalmas helyre (ülve ritkábban kezelünk, állva egyáltalán nem). A kezelt becsukja a szemét, amikor akarja Ha közben beszélgetni szeretne, hagyjuk beszélni, érzelmeket nyilvánítani, de ez fecsegés ne legyen. Energetikai ráhangolódás: A Reikit alkalmazó belsőleg beállítódik az energia közvetítésére; lényével ráhangolódik, imádkozik, személyes énjét igyekszik félreállítani, hogy minél tisztábban és hatékonyabban közvetítsen. Ettől kezdve csak a kezelés a fontos (fókuszba állás). Szellemi segítők hívása történik Energetikai „bemutatkozás” és a kezelt ráhangolása következik, ami sokféleképpen történhet, pl. aurasimítás a test fölött, vagy kezeinket rövid időre a kezelt vállain nyugtatjuk. Főként első kezelésnél fontos, közelebbi ismeretségnél, rendszeres kezelésnél el is hagyható. Teljes kezelés Az eredeti japán és a nyugati gyakorlat jelentősen

különbözik egymástól. Az eredeti japán Reiki rendszerben messze nem csak a tenyér és ujjak számítanak energia közvetítő pontoknak, hanem a test bármely pontjával, valamint lélegzettel, tekintettel és gondolattal is közvetíthető a Reiki, sőt az egész testből és az aurából is áramlik a hő a kezelthez. Ez főleg a Reiki magasabb szintjein tapasztalható A Keleti kezelési gyakorlat célirányos, az adott problémára és annak okára koncentrál közvetlenül. A Keleti módszer szerint az első az ún. Byosen Reikan ho, az aura diagnosztikus pásztázása a kezelés szándékával. Ennek során a gyógyító érzékeli az energetikailag diszharmonikus területeket, ahová ezután a kezelést irányítani fogja. Nincsenek rögzített kézpozíciók, a kezek szabadon mozognak az aurában egy belső, intuitív irányítás szerint (Reidzsi ho). A kezelés az aurában indul és a testen fejeződik be A Nyugati világban annak jellegének megfelelően egy

racionálisan felépített kéztartás sorozattal találkozunk, mellyel a meridiánokat, csakrákat, aurikus energiaáramlásokat, ideg- és mirigyközpontokat sorrendben követik. A sorrend csak támpontot ad, eltérhetünk tőle szükség szerint. A Nyugati reikikezelés jellege inkább általános feltöltést követ, majd esetlegesen visszatér a beteg területekhez. E módszer egyik változatát mutatom be a mellékletben. A kézállások a fejtől indulnak és a főbb központokat és szerveket érintve haladnak lefelé a talpakig. Egy-egy pozícióban átlag 3-5 percig hagyjuk a kezeket, majd váltunk. A test elülső részén végigérve megkérjük a kezeltet, forduljon meg. Itt haladhatunk a lábaktól felfelé, vagy újra a fejtől lefelé A kezelő általában hőáramlást érzékel azokon a területeken, ahol energiára van szükség. Keze fölmelegszik és ha pár centire a test fölött tartja a kezét, a kéz és testrész közötti levegőben határozottan hőséget

érzékel. Más érzetek is megjelenhetnek (főleg ha az aurába áramoltatunk): hideg áramlat (energetikai blokk), bizsergés, szurkálás, áramlásérzet, fuvallat, mágneses érzet, tompa vagy húzó fájdalomszerű érzet, melyek mind orientálják a kezelőt. Egy-egy kezelési pont időnként szabályosan oda húzza a kezet, ott ilyenkor hosszabb áramoltatás szükséges. Mind a Keleti, mind a Nyugati eljárásban alapvető, hogy az energiaáramlás és -érzetek vezessék a közvetítőt. A kezelő és a kezelt is rendszerint átmelegszik, erős csatornázás esetén néha le is izzadnak. Gyakori, hogy a kliens belealszik a kezelésbe Ilyenkor teljesen nyitottan fogadja és maximálisan fel is használja az energiát. A kézpozíciók során a kezelési célnak megfelelő szimbólumokat is lehet használni, melyek specifikus energiaminőségeket aktiválnak és vezetnek a kezelthez. Kezelés lezárása: többféle módon történhet, aurasimítással, gerinc menti

lehúzással, váll megérintésével, stb. Gondolatbeli köszönetnyilvánítás az égi segítségért A kezelt lassan keljen fel, fokozatosan térjen vissza a hétköznapi életbe. Megbeszélhetők a tapasztalatok. Egy teljes kezelés kb. másfél óráig tart Kezeléssorozatnál – mikor egy problémán rendszeresen dolgozunk – optimális az első 3-4 ülést egymást követő napokra tervezni. Ezalatt megtörténik a szervezet általános feltöltése. Utána heti 2-3 alkalom mondható megfelelőnek. Először a fizikai test salakanyagai tisztulnak ki, ami átmeneti tüneti állapotromlást is előidézhet, majd a szervezet regenerálódása megindul. Mikor a fizikai test nagyjából tehermentesítődik, az energia a lelki-szellemi okok feltisztulását indítja be, ami másodlagosan a tünetek fokozatos csökkenését eredményezi. Javítja a hatásfokot, ha egyszerre több reikigyógyító kezel egy embert (csoportkezelés). Mivel a Reiki nem 3, hanem 4 dimenziós

jelenség, nem függ tértől-időtől és bármin, szabadon áthatol (pl. gipszelésen) Ez lehetővé teszi a távgyógyítást, vagyis hogy a kliens fizikai jelenléte nélkül, mentálisan levezethető legyen az ülés. Erre az elvre Reiki távküldő szolgálatok is szerveződtek. A távgyógyítás technikáját általában a Reiki 2. fokozatán szokták tanítani PRÁNANADI Ez a módszer tekinthető a Reiki Tibeti megfelelőjének, ahhoz nagyon hasonló karakterű. A Reikivel ellentétben átadási vonala nem szakadt meg, ám a legutóbbi időkig titkos maradt. A Pránanadi története 1972-ben elindult az USA-ból egy magánvállalkozó kutató csoport, melynek a fő célja India, Kína, Tibet kulturális, népi és vallási szokásainak megfigyelése volt. Az indulást 1972 májusára tervezték, de a hiányos felszerelés miatt csak június végén sikerült útra kelnie a kis 4 fős csoportnak. 1974 augusztusban visszatértek Amerikába és beszámoltak a kutatásuk

eredményéről. A csoport egyik tagja társával a kutatásukért kapott összeget arra fordította, hogy visszajussanak Tibetbe. Vonzotta őket az a sok csoda, amiről említést tettek de nekik nem volt lehetőségük találkozni velük. 1974 novemberében indultak el és Nepálon keresztül jutottak be Tibetbe, ahol több kolostort is felkerestek. Volt olyan Buddhista kolostor, ahol több napot is eltölthettek, de némelyekben csak három napot, attól függően, hogy mit írt elő a kolostor szabályzata. 1975 márciusában egy olyan kolostort találtak, ahol több hónapot tölthettek el, és többek között megtanultak egy különleges lámaéneket és egy imát. Nem sokkal később egyikőjük megbetegedett, társának pedig egy évébe telt, hogy egy olyan területre tudja vinni őt, ahonnan amaz egyedül is visszatérhet. Emiatt egyikük (C.V) csak 1976 végén, egyedül érkezett el ahhoz a nagy láma kolostorhoz, amelyhez a Pránanadi módszer is fűződik. Ide

először nem engedték be, így CV fáradt és éhes lévén elindult a legközelebbi faluba. Itt tudta meg, hogy ennek a kolostornak nagy híre van, odabent gyógyító lámák dolgoznak és tanulnak. Sokan zarándokolnak el ide gyógyulást remélve. A kolostor körül négy Sztúpa van, ahová a gyógyulni vágyók érkeznek, és itt teszik le az ajándékaikat, ami rendszerint jakvaj és egyéb felajánlások Buddhának. Ide járnak ki a lámák gyógyítani a könnyebb betegségeket, sérüléseket C.V megtudja, hogy a kolostorba csak nagyon beteg embereket visznek be, ezért elhatározza, megbetegíti magát. Eleinte porokat, zúzott köveket rakott a teájába, de mivel ez nem hozza meg a kívánt eredményt, kifeküdt a hóra, de ez sem döntötte le a lábáról. Furcsa módon egy jak szőrétől kapott aztán fertőzést, ami bekerült a szervezetébe magas lázat okozva. A falusiak felkísérték a kolostor kapuhoz, de amikor a lámák kijöttek, csak megtörölték a

homlokát és vizet adtak neki, mivel tudták mi a célja, miért betegítette meg magát. Azonban a betegség egyre magasabb lázat idézett elő, amitől eszméletét vesztette. A tehetetlen testet aztán a lámák bevitték a kolostorba. Ekkor a betegsége már nagyon előrehaladott, ezért a lámák különleges szertartást végeztek el rajta. Egyikőjük kilépett testéből és magas szintű, tiszta gyógyító energiát vitt be a beteg testbe. Tibetben minden rossz a démonok műve, így többek között a betegséget is nekik tulajdonítják. Vannak jó démonok is, akik ezeken a szertartásokon megküzdenek a rossz démonokkal, és ha sikerül azt legyőzni, akkor meggyógyul a beteg. Ezeken a szertartásokon különböző hangszereket is igénybe vesznek. A kívülálló, nem avatott ember ezt látja, valójában pedig fogalma sincs róla mi történik. CV a szertartás után három nap alatt majdnem teljesen meggyógyult. Kérte, hadd maradhasson továbbra is a kolostorban.

Engedélyt kapott rá, hogy a kolostoron kívül tevékenykedjen, segítsen a lámáknak hálából, amiért neki is segítettek. Csak ezzel tudott köszönetet mondani Bevallotta nekik, hogy ő maga idézte elő a betegséget, mert be szeretett volna jutni a kolostorba, hiszen annyi csodálatos dolgot hallott a faluban róla. Mivel látták tiszta és őszinte szándékát, ezért az egyik láma elmondta neki, ahhoz, hogy tanulhasson, különböző próbákat kell kiállnia. Így is lett, sokévi megpróbáltatás, megalázó munka, tanulás után érkezett csak el az első beavatása. Ez még nem ruházta fel azzal, hogy gyógyítson, további fejlődéséhez el kellett fogadnia a kolostor szabályait. Ezután újra tanulás, újabb próbák, beavatások következtek. 1990 júniusáig huszonegy beavatáson esett át, ami már felhatalmazta önálló gyógyításra is. 1991 márciusában arra gondolt, hogy Európában az emberek nagy hasznát vennék ennek a tudásnak ezért a

vezető apát elé járult és elmondta a tudás átadásával kapcsolatos terveit. Az apát hallani sem akart róla, kérésével többször is kudarcot vallott. Ekkor következett a Dalai Láma nyitása Nyugat felé. Így megkapta az engedélyt, hogy terjeszthesse a tanításait, de előtte le kellet tennie a lámák esküjét. Ezután kezdődött meg a felkészítés arra hogyan és mit adhat át. Megkapta a tradíciós avatási szertartások menetét, elhozhatta a féltve őrzött távgyógyítás szimbólumait. Indulása előtt esküt tett, hogy tisztán megőrzi a jeleket, a szertartások tisztaságát, és nem csatlakozik semmilyen energetikai ágazathoz. Először szülőhazájában, Németországban szervezett tanfolyamot, de a csekély érdeklődés miatt Amerikában próbált később újra szerencsét. Itt nagyobb volt az érdeklődés a misztikum és az általa tanított dolgok iránt. Később tanítványai kérésére több Európai országban is megkezdte tanításait.

1991 novemberében kezdte és 1993 május 28-ig 8 országban járt és 38 embert avatott a tan mesterévé, melynek amerikai neve New Method lett (mely Magyarországon a Pránanadi nevet kapta). Utána visszatért Tibetbe, és még háromszor látogatott el nyugatra majd végleg visszatért a kolostorba. 1994. október 11-én saját elhatározásából kilépett testéből, elhagyva a fizikai lét korlátait, hogy jobban tudja segíteni a tanítványait. A Pránanadi jelentése A pránanadi szanszkrit eredetű szó. A prána jelentése abszolút energia, univerzális életerő. A nadi jelentése csatorna, folyam, ér, cső A pránanadi jelentése „abszolút energia csatorna”, „univerzális életerő csatorna”. A prána minden energia ősforrása, egy összetett energiarendszer. A mindent átható prána (életenergia) folytonos, állandó, meg nem szűnő mozgásban, rezgésben, áramlásban van. Az örvénylő mozgások kapcsolódnak egymáshoz és energiaközpontokat hoznak

létre, melyek az egész Univerzumban, naprendszerekben, mindenhol és mindenben megtalálhatók. A nadik, a csakrák és a szervezet számára életenergiát vesznek fel az ember környezetéből, a kozmoszból, azután rezgésekké alakítják át, ami a fizikai és az energiatestek működéséhez, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. Fennmaradt tibeti szövegekben 350 000 nadiról tesznek említést. A hangolási (avatási) szertartások után már egy finomabb energiarendszeren keresztül képes az ember kapcsolatba lépni tudatosan és az eddiginél hatékonyabban azokkal az erőkkel, amelyek a környezetében, a világegyetemben, mindenféle életsíkon hatnak. A testbe bevitt prána (kozmikus energia, életerő) a nadikon (vezetékeken) halad keresztül, vagy pedig azokban kering (bennük folyik). Ezek a vezetékek olyan finomak, hogy szabad szemmel nem is láthatók. Nem párosíthatók, pl idegekhez, erekhez, annál finomabban hálózzák be a test minden

pontját. Három fő nadi van, amiből oldalágak válnak ki. Ezek az oldalágak újabb oldalágakra oszlanak és behálózzák a fizikai-éteri testet mindenhol. Az első főnadi (Shusumna) a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Kiindulási pontja a gát tájéka A gyökércsakrából indul és felfelé halad, a torok-csakránál kettéválik elülső és hátulsó ágra (Ida és Pingala), de a főág továbbhalad, és a korona-csakrában végződik. A második és harmadik főnadi a gerinc két oldalán, öt helyen fonja át a gerincen futó egyenes főnadit. Ezek a találkozási pontok alkotják a második-ötödik csakrákat Ezekből a csakrákból ágaznak ki a pránanadik, illetve áramlik ki a prána a test minden részébe. Ha a nadikon keresztülhaladunk, akkor megtisztítjuk az egész embert a szennytől, a méreg- és salakanyagoktól, a negatív tudattartalmaktól és a kellemetlen pszichikai állapotoktól testi, lelki és szellemi síkon egyaránt. Ameddig a

nadik nem tiszták, addig szellemi felszabadultságot, tisztulást nem lehet elérni. Cél a nadik megtisztítása, az ember testi, lelki, szellemi struktúrájának energiával való telítése. Ez a belső énhez vezeti el a harmóniából kibillent embert. Amikor megtalálja önmagát és visszaáll a harmónia, vagyis eljut a belső énhez, az a kozmikus teljességhez való eljutást is jelenti. A Pránanadi hatása: Életfolyamatokat támogat, valamennyi síkon hat. Igazodik minden élő és élettelen egyéni igényeihez. Támogatja a személyiség fejlődésének folyamatát. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat, enyhíti a fájdalmat, segít félelem, harag, méreg, depresszió, aggodalom, kétségek közt lévő levertség legyőzésében. Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai megterhelés leküzdését Előnyösen befolyásolja az emberekhez való viszonyulásunkat. Serkenti a kreativitást, a teljesítőképességet. Elősegíti az önmegismerést, a

könnyebb beilleszkedést Kezelés Kézpozíciókkal történik. Egy pozíció időtartama 2-3 perc A 40 alappozíció elvégzésére kb. 1 óra 20 perc és 2 óra közötti idő kell Amikor helyi kezelést "csak problémás helyre" adunk, akkor egy pozíció akár 5-10 perc is lehet. Először négy egymást követő napon kell teljes kezelést adni. Ennyi idő kell ahhoz, hogy a szervezet belső tisztulási folyamata hatékonyan meginduljon. Ekkor a test energetikai feltöltése és a test belső méregtelenítési folyamata zajlik, ezért előfordulhat a krónikus panaszok felerősödése, akuttá válása. Emocionális reakciók is bekövetkezhetnek Az első négy napon mindig teljes kezelést kell adni, kivéve baleset és rövid kezelés alkalmával. Az első négy teljes kezelésnél a kezelés vége után visszatérnek a problémás helyekre. Utána már kezelhetők csak a problémás helyek, hetente 2-3 alkalommal. Mindig a fejtől haladunk lefelé a lábhoz,

visszafelé haladva nem kezelnek. Az életerőnek vagy a prána átvitelének "eszközei" 1. Szemek: Miután az életerő átvitele egy mentális folyamat, mint tudjuk, a szem a mentális erő közvetítésének csatornája. Ebből következik, hogy a gyógyításnál a szemet eredményesen lehet felhasználni az életerő közvetítésére. Amikor a gyógyító simító mozdulatot végez a beteg testrész fölött, közben intenzíven nézi a kezelt testrészt. 2. Lehelet: Sok gyógyító használja a leheletet a gyógyításban kitűnő eredménnyel Ez általában úgy történik, hogy a gyógyító rálehel közvetlenül az érintett részre, a lehelet melegének csodálatosan serkentő hatása van. De alkalmazzák úgy is, hogy a gyógyító egy darab flanelre lehel és ezt teszi közvetlenül a gyógyítandó testrészre, a flanel megőrzi a hőt és hamarosan erősen, enyhítően átmelegszik a testrész. 3. Kezek: Az életerő átvitelének legfontosabb eszköze a

kéz, a kéz simogató, átsikló mozdulatai és a kézzel történő kezelések. Az áthaladó mozdulatoknál a következőképpen lehetne leírni a kéz helyzetét: Nyissuk ki a kezünket nyitott ujjakkal. Ha a páciens ül, akkor emeljük a kezünket a feje fölé és a test vonalát követve gyorsan haladjunk le egészen a térdekig, ott húzzuk ki a kezünket és rázzuk le, mint ha vízcseppeket ráznánk le. A kéz lefelé való mozgatása úgy történik, hogy a tenyerünk befelé néz a páciens felé, az elmében tartsuk azt a gondolatot, hogy megfürösztjük a pácienst. Amikor fekszik a páciens, akkor is a fej fölött kezdjük a mozdulatsort és a test vonalát követve végighúzzuk a kezünket a test fölött, a tenyereink most is a test felé néznek. Vagy pedig a gyógyítás közben azon testrész fölött húzzuk a kezünket, ami problémás, tehát minden esetben ekkor is csak lefelé irányuló mozgást végzünk. Pránanadi fokozatok 1. fokozat: közvetlen

érintkezés a beteggel, vagy a test fölött 3-5 cm távolságban vannak a kezek (aurás kezelés). Az egyes fokozat után a szervezet méregtelenítése és energiával való tisztítása miatt be kell tartani a következőket: 21 napon keresztül minden nap el kell végezni az önkezelést, és húsmentes, állati fehérje mentes diétát kell tartani. A tejtermékek és a tojás feldolgozott állapotban fogyaszthatók 2. fokozat: távgyógyítási technika szimbólumokon keresztül Nem kell közvetlenül a beteg mellett lenni, a beteg bárhol tartózkodhat. A kettes fokozat után 27 napig ajánlott a káros anyagok bevitelének csökkentése és a szimbólumok használata. A kettes fokozattól esküt tesznek a tanítványok a módszer védelmére. Kötelező a szabályok betartása, szimbólum-dokumentáció védelme a tanítás tisztasága érdekében. 3. fokozat: két részre is osztható, 3/A és 3/B fokozatra Ez a fokozat már mester fokozat. A 3/A fokozat több

szimbólumot ad segítségül a gyógyításban A 3/B már a tanítói fokozat, ahol a módszer átadására képessé vált mester egyes és kettes fokozatot taníthat. 4. fokozat: az úgymond szimbólumos sebész fokozat, ahol a testnek nem megfelelő anyagok (pl. daganat, epekő, vesekő, stb) eltávolítására képes a mester 5. fokozat: a mester-tanítói fokozat, amikor a mester képessé válik a mester fokozat, a 3/A és 3/B fokozatok átadására. 6. fokozat: az úgymond „nagymesteri”, amikor a mester a 4-es fokozat szimbólumai átadására képessé válik. Úgy tudjuk, hogy a teljes rendszernek mintegy 30 fokozata van, rengeteg szimbólummal. A tananyag átadását komolyan veszik, a következő fokozatba lépésnél írásban is számot kell adni a tanítványoknak a jártasságukról, ismereteikről. S. H Y Univrzális Energia jógája (UE) Dasira Narada, az UE alapítója 1846-ban született Sri Lankán. 1871-ben doktorált filozófiából és azután a Sri

Lankai kormánynak dolgozott. 1906-ban visszavonult a Sri Lankai hegyekbe, ahol az 1924-ben bekövetkezett haláláig, spirituális életet élt. Ezen időszak alatt minden tudását átadta a következő Dazira Naradának, beleértve az UE -t és más témaköröket. Ez utóbbi tanítványa Luong Minh Dang mester, aki révén az UA, más néven Egyetemes Energia Iskolája a Nyugati világban is elterjedt. Ma több mint 60 országban használják; Magyarországra 1993-ban hozták be és több ezer gyakorlója van nálunk. Ez egy olyan jelenleg fejlődő tudományág, melynek folyamatban lévő kutatásai között az emberi betegségek gyógyítása mellett megtalálhatóak a növények, állatok kezelése, valamint más szociológiai, illetve pszichológiai problémák megoldása is. Az Egyetemes Energia Iskola testi-lelki egészségünk javítását célzó energiaközvetítésen alapuló rendszer. Ebbe tartozik: - Egy légzési technika. Célja az üres, meditatív, azaz a

csatorna állapot elérése, a teljes kiüresedés. Hozzá tartozik még egy speciális ima is az energia aktiválására - Néhány energetikai működést elősegítő technika, a csakrákat is bevonva az egyetemes energiának a fizikai testben történő keringésjavítására. A technikák alkalmazásakor csak a kezek igénybevétele szükséges. Az UE technikája nem igényel semmiféle gyógyszert, akupunktúrát vagy sebészeti beavatkozást. Egyedül a kézrátételt használják fel, hogy az Univerzális Energiát a betegségre közvetítsék. Ez az energia stimulálja és aktiválja a működésképtelen sejteket Végül pedig megszabadítja a testet a betegségektől. Gyakorlói nem tartoznak semmilyen régi vagy új valláshoz, a módszer tanítása tökéletesen tolerálja a vallási és társadalmi hovatartozást. Összefér a Nyugati és a tradicionális gyógymódokkal, azokat kiegészíti. Fokozatai: 6 fokozata van 1. A csakrák és meridiánok megnyitása az

energiaközvetítésre 30%-osan 2. A csakrák megnyitása 60 %-ban 3. A csakrák megnyitása 100 %-ban 4-5-6. fokozat: további spirituális tanítások és gyakorlatok ATLANTISZ AROLÓ TIFÁR Energetikus diagnózisrendszer és kezelési technika, amit F. E Eckard Strohm német gyógyító és író a szellemi kutatásai közben fedezett fel az Akasha Krónikában, és kizárólag az általa 1990-ben alapított RAI (Reiki Association International) szervezet tanfolyamain oktatják. A Reiki aktív, magasabb fokának tartják, amelynek segítségével közvetlenül be lehet avatkozni a problémák okszintjébe, fel lehet tárni a karmikus tanulófolyamatokat és célzottan lehet azokat támogatni. Eredete Atlantiszra nyúlik vissza, az ottani gyógyító mesterek egyik módszere volt. 3 alapelve van:  Az embert mindig a maga teljességében vizsgáljuk, sohasem vizsgálunk csak egy szimptómát.  A betegségeknek, nagy számú tünetnek mindig egy oka van, ami

másodlagosharmadlagos okokat és tüneteket generál.  A megbetegedés és tüneteinek oka mindig a legnagyobb diszharmóniában van, vagyis az ok a legdiszharmonikusabb energiaszinten van. Tanítása szerint a betegségek lényegi oka az, hogy nem vagyunk harmóniában az Univerzummal, Istennel. Ez alapján megkeressük azt az energiaszintet, ahol legnagyobb a diszharmónia (az Isteni energiától való elzárkózás) és azt kezeljük. A diszharmóniának két formája van: Isteni energiából hiány van, vagy lefokozott emberi energiából többlet, gát. Ennek megfelelően odavezetni kell az isteni energiát, vagy elvezetni az emberit. Öt alapvető szintet ismertet az emberi energiarendszerben, ezek külső és belső aspektusaival: anyagi, energetikai, pszichés, szellemi és spirituális szintet, melyek testtájakhoz köthetők. Számos szimbólummal, ill. azok energiaszintenkénti változataival dolgozik; az Aroló energiához és a kezelthez is külön szimbólummal

csatlakozik. Az energetikus diagnózis egy tesztsorozattal történik, melynek során ujjkódok és testkódok segítségével kartesztet (a 2 alapszinten), vagy mentálisan, gondolati lámpát használva (a 2 mesterszinten) lekérdezik az energiarendszer állapotát. Az egyéni normális energiaszinthez képest eltéréseket keresünk: túl erős, vagy túl gyenge szintet. A tesztek kiértékelése megadja az okszintet és a problémaszinteket. Csakis ezután következik a kezelés célzottan az okszintnek megfelelő testtájon. Kétféle kézállás lehetséges aszerint, hogy az oki területnél odavezetni, vagy elvezetni kell-e energiát. A problématerületek, vagy tünetszintek pótlólagos támogatása speciális szimbólumoknak a 3. csakrára való alkalmazásával történik A rendszert jelképező ötszintű Aroló-piramisban az alapszint a Reiki, efölött 4 fokozat van: (2 alapfok és 2 mesterfok), minden fokozatban egy beavatással. Arolo I. Összekapcsol a hajdani

Atlantiszi papok gyógyító energiaszintjével, lehetővé téve az Arolo alapkezelést, melynek időtartama kb. 10-30 perc, tekintve, hogy itt az energia nem a durva aurikus áramlatba folyik, hanem rögtön a finom áramlatba, ahol azonnal hatni tud. Az áramlás leginkább mágnesesség érzetét kelti Arolo II. A kezelés kiegészül a problématerületek és tünetszintek pótlólagos támogatását szolgáló, valamint az aura tisztítását és harmonizálását célzó szimbólumokkal. Lehetővé válik bármilyen gyógyszer, homeopátiás és egyéb szer kitesztelése mennyiségre, időtartamra, potenciálra, stb., miáltal egyénre szabható a kezelés Arolo Tifar I. A kézrátételt felváltja a mentálisan programozott és avatott hegyikristályokkal való kezelés; 6 db kocka alakú kristály – 1-1 mind az 5 szintre + a mesterkristály. Lehetővé válik a távdiagnózis és távkezelés. További szimbólumok, színesek A manuális tesztelést felváltja a gondolati

tesztelés. Szerek kitesztelhetők a jelenlétük nélkül is Arolo Tifar II. A rendszer kiteljesedik újabb szimbólumokkal és a 6 db programozott ametiszt kristállyal. Lehetővé válik bármilyen hatóanyag információjának a kezeltbe juttatása a kívánt mennyiségben és potenciálban. Hozzáférést ad az öt szintnek megfelelő Isteni princípium energiájához és a Krisztuserőhöz, amit 999 szám képvisel és általa valósíthatók meg az Arolo-beavatások. Ez az Arolo-tanári szint Az Arolo Tifar II-es tanár az első két fokozatot taníthatja. A Tifar I és Tifar II fokozatokat csak F E Eckard Strohm és az ő megbízottai adhatják át a központi tanfolyamokon. MAHIKARI Különleges isteni energiafajta: az élet legfontosabb céljaira ébreszti rá a lelket, újjáéleszti, gyógyítja a szellemet, a tudatot és a testet. Lelki problémák megoldására is alkalmazható. Hatással van minden élőlényre Tudománynak is tekinthető, mivel hipotéziseket lehet

megfogalmazni róla, melyek kísérletileg ellenőrizhetők – hatása tudományos módszerekkel is regisztrálható. Alapítója, a japán Kotama Okada 1959. február 27-én ötnapos kómából egyfajta tudással ébredt fel, melyet 1974-ig további kinyilatkoztatások követtek. Tudomására hozta Isten, hogy a kapott információkat ne formálja a saját gondolatrendszere szerint, hanem úgy adja tovább, ahogy hallotta. Okada e kinyilatkoztatások alapján kezdte gyakorolni a Mahikarit. A tanfolyam elvégzése után egy felavatási szertartás keretében a beavatottaknak egy kis szelencét (Omitama) akasztanak a nyakukba, további működésüket ez fémjelzi. A kezelést Okioménak nevezik, önmagukat pedig Kamikumitének, aminek jelentése: kéz a kézben Istennel. A rendszer elvi és gyakorlati részből áll. Alapelvnek tekintik, hogy a Mahikarival való foglalkozás nem rövid távú program, hanem az embertársainkat segítő életforma, melynek keretében a kamikumite

(Mahikarival kezelő) ingyenesen kezeli a rászorulókat. A tanítások egyik központi témája a reinkarnáció és a karma Egyes betegségek okozójának a kapcsolódó lelkeket (megszállókat) tartják. A tanítás szerint a betegségek 80 %-a lelki eredetű, 20%-a karmikus. Gyakorlat A kezelés egy kézzel történik. A Mahikari no wasa (kézből történő kiáradás) lényege, hogy a tenyér 20-30 cm-re a test megfelelő pontja felé irányul, s a begyűjtött isteni energiát továbbítja. A szeánsz bevezető része egy rövid ceremónia. Ennek jelentős részét egy japán nyelven elmondott imádság képezi – a kamikumite azt kéri Istentől, hogy ereje által megtisztíthassa a beteg személyt. Az imádság megfelelő vibrációt kelt a térben, miközben „48 szellemi energiát mozgósít”. Ezután következik az isteni energia és információ közvetítése. A testnek 27 energetikai pontját ismerik. A különféle betegségek ezen területek variációival

kezelhetők. 10 percen keresztül az ún 8-as pontra közvetítenek (tobozmirigy tájéka), majd a 7-6-1 kötelező pontok követik egymást. Ezek után, a panaszoktól függően következik további pontok kezelése valamely specifikus variációban. A kezelés 30-50 percig tart Az omitama viselése a szeánsz alatt feltétlenül szükséges. A kezelés hatása és folyamata jól látható a Fizikai Kutatóintézetben készült termovíziós felvételen. A gyógyító testén hőmérők követték a testhőmérséklet változását, amely állandó: 36,3-36,5 °C volt, azonban a gyógyítás megkezdését követően a kéz körüli auramező, a bőr felett lévő 1 cm-re lévő levegő hőmérséklete gyorsan emelkedett 38 fok fölé, végül elérve a 41 fokot. A gyógyító kezéből fehér fénygömbök távoztak a beteg arca felé. A beteg testhőmérséklete a kezelés során folyamatosan emelkedett. Hasonló fénygömböket lehetett lefilmezni a szemöldök csakrából és a

fejtető csakrából kiindulóan is. Ezeket felnagyítva a következők derültek ki: − Az energia-csomagocskák réteges szerkezetűek, 3-4 rétegből tevődnek össze − A külső réteg hőmérséklete28-29 °C, a következőé 29-30 °C, a belső rétegé 30-31 °C-os. − Megközelítőleg ellipszis alakúak A fizika mai ismereteivel nem lehet megmagyarázni, hogy szobahőmérsékletű térben 29-30 fokos, gömb formátumú energiagócok száguldozzanak, és mindez kizárólag a gyógyító meditatív állapotában jöjjön létre, csak azzal függjön össze. Ez esetben a gyógyító testében nagy energiakoncentráció jön létre, melyen keresztül megvalósul a gyógyító energia és információ átvitele a betegbe. A Mahikarival kapcsolatos tanítások elterjedtek a világ minden táján és számos országban jöttek létre központok, ahol naponta igénybe vehetők ingyenes kezelések. A szervezet csak felszínesen tűnik vallásnak, ugyanis tagjai szabadon

megtarthatják eredeti világnézetüket, miközben azt egy magasabb szintre emelik. A gyakorlás során a kamikumite eljut a természet - szeretet - kozmikus tudat mélyebb ismeretéhez. NARAYANA A módszer Indiából, Bagavan Sri Satya Sai Baba avatártól származik. Kizárólag a Nemzetközi Tudományos Metafizikai Akadémia által szervezett, 1 éves tanácsadói kurzuson, vagy Kozmogenetikus Thai-masszázs tanfolyamon lehet elérni. A Narayana technikai rendszer hivatalosan is elfogadott, akkreditált, nemzetközi elismerést kiváltó eljárás. A Narayana kifejezés egyrészt Visnu Isten másik megnevezése a hinduista hagyományban, másrészt a módszer keretében a jelentése: Isteni szeretet energiája. Egy különleges és magas szintű energetikai-szellemi eljárás ez, mellyel a kezelés teljesen az intuíció kinesztétikus megnyilvánulásán alapul, és semmilyen rögzített elemet nem tartalmaz. A közvetítés előtt rövid ima és ráhangolódás történik,

melynek célja a személyes én félreállítása és ráhangolódás az isteni erők vezetésére és Magasabb Énünkre. Ezután az energia megnyilvánul és elkezdi irányítani a kezelő testét. Az energia elindítja a végtagok mozgatását a kezelt aurájában, a legkülönfélébb mozdulatokra késztetve a karokat. A folyamat közben különös mozdulatsorokra ösztönzi a kezelőt, időnként a kéz, újjak hihetetlenül gyors mozgásait produkálva. A kezelő teste transzban van, tudata éber, de meditatív állapotban. Önkéntelen mozdulatait nem szabad kontrolálnia, azok jelentését firtatva, melyek nyilvánvalóan az auraszinteken végzett energetizáló és szellemsebészeti folyamatok leképeződései. Az egész kezelés szinte egy rituális tánchoz hasonlít a kezelt körül. A kezeltek a legkülönfélébb érzésekről számolnak be, erős áramlásokról, hőhullámokról, testük önkéntelen megmozdulásairól. Gyakran elalszanak, vagy meditatív állapotba

jutnak A tanításnak nincsenek fokozatai, de minőségi szintjei igen, melyek a rendszeres gyakorlás folyamatában realizálódnak. Az energia a kezelő atmikus szintjéről, a szellemtestből indul ki, tehát az összes auraszintet érinti. Az ülés során a közvetítő és a kezelt is egy közös, intenzív erőmezőben tartózkodik, az energia nemcsak a kézből, hanem az egész testből és az aurából is áramlik, és időnként meglepően erőteljes. Valójában egy nagy energiamező jön létre, amit a kezelő invokál. Magasabb szinten álló kezelő képes percek, vagy másodpercek alatt mély hipnózisba vinni a kezeltet az energia segítségével. A Narayana nemcsak gyógyító módszer, hanem életfilozófia és gyakorlati szellemi út is, mely a Bhakti jóga (önzetlen szeretet jógája) egy formája. A természetgyógyászati módszerek mai státusza és jövője A XX. Század végéig a szellemtudományi, ezoterikus tanok és alternatív gyógymódok

üldözésének lehettünk tanúi részben világnézeti (materializmus), részben politikaiideológiai alapról kiindulva. A sok évszázados vallási üldözés (boszorkányperek, inkvizíció) után a „Felvilágosodás” és a Darwinizmus, majd a kommunizmus tett pontot a fizikain túli realitással való foglalkozásra. Változás nálunk csak a rendszerváltoztatás óta történt, amikor a nyugati New Age mozgalom beáramlott Közép- és Kelet-Európába. A tömegével megjelenő ezoterikus irodalom és egyéb cikkek iparággá bővültek. Ekkor (a 80-as évektől) jelentek meg az alternatív gyógyítóés személyiségfejlesztő módszerek, elsősorban a keleti vallásos gyakorlatok, az agykontroll, meditációs gyakorlatok a Reiki és a Jóga. Számos figyelemre méltó, pozitív eredmény mellett rengeteg szélhámos, vagy félművelt „gyógyító” is megjelent. A 90-es években megalakult a Természetgyógyász Kamara, a természetgyógyászati eljárásokat

használók érdekszövetsége, mely ellensúlyozni igyekezett az Orvosi Kamara erős ellenállását e módszerekkel szemben. Létrejött egy poláris felállás A természetgyógyászok és a Kamara nyomására a Népjóléti Minisztérium 1997-ben rendeletben szabályozta a természetgyógyászati módszerek alkalmazását. Ez volt a 40/1997. (III 5) Kormányrendelet a természetgyógyászati tevékenységrõl, és a végrehajtására kiadott 11/1997. (V 28) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirõl. A minisztérium kialakította ezen eljárások redszerezését, középfokú képzését, vizsgáztatását az ETI (Egészségügyi Továbbképző Intézet) keretében. Az így megkapott képesítéssel a természetgyógyász egészségügyi dolgozónak minősül, akinek munkáját orvos felügyeli. Ezáltal a természetgyógyászati tevékenység ellenőrizhetővé vált különböző szervezeteken keresztül (ÁNTSZ, APEH, Munkaügyi

Központ). Az eredeti cél az volt, hogy e tevékenység átlátható, ellenőrzött, adóbevételt hozó legyen és kiküszöbölje a „kóklerek” jelentős részét. Sajnos azonban az orvosi szakma ellenállása negatív folyamatokat is hozott. Az eredeti elképzelés szerint természetgyógyászati tevékenységet csak orvos végezhetett volna. Ez sok elkötelezett terapeutát kizárt volna a törvényes tevékenységből, akiknek nincs és nem is lesz orvosi diplomájuk. Szerencsére az ország összefogása (tömeges aláírásgyűjtés) és a Természetgyógyász Kamara nyomásának engedve ez a radikális és fundamentalista lépés meghiúsult, a gyakorlatban megszelídült. Az utóbbi években annak lehetünk tanúi, hogy az eredeti radikális felfogásmód – ami nem engedi ki a gyógyítás területét az orvostársadalom hatásköréből – továbbra is fennáll, kis lépésenként visszaállítani törekednek a korábbi, kirekesztő gyakorlatot, csak más

formában. Évről évre sorban visszavonni szándékozzák az egyes természetgyógyászati szakmodulokat az ETI képzéseinek köréből. Először állítólag a Bioenergetikai modult, majd a fitoterápiát vennék ki, és utalnák orvosi hatáskörbe. Tervek szerint a sor folytatódna, pl. a reflexológiával Mivel korábban az összes energetikai kezelést és felmérést használó módszert a „Bioenergiát alkalmazó módszerek” modulba sorolta, elméletileg semmilyen energetikai kezelést nem végezhetek, különben kuruzsló, bűnöző vagyok. Vajon ki fogja ezt elfogadni? Azzal kapcsolatban, hogy a Bioenergetika szakképesítést ki akarják venni az ETI programjából, a következőkre hivatkoznak: − Átláthatatlan, megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen a hatásmechanizmusa; nincsenek olyan kísérletsorozatok, amelyek alátámasztanák a működését. Az ilyen érvek ma már egyértelműen a tévhiedelmek s a fent említett ideologikus torzítások közé

sorolhatók. Külföldön ugyanis már nagyobb részben tisztázták a bioenergia legfontosabb jellemzőit, és Magyarországon is számos tényekkel alátámasztott kutatási eredmény és publikáció van. − Nincs meghatározható tematikája. Az ETI elnökségének egyik orvostermészetgyógyász tagja pl azt nyilatkozta egy televíziós műsorban, hogy 6 év alatt, amióta a bioenergetikából szakvizsgát lehet tenni, „nem látott egy oldalban összefoglalható tematikáját a bioenergetikának”. − Egyes kezelési módszerekkel komoly károkat lehet okozni, pl. rosszindulatú daganatot kezelve az „szét is robbantható”, ami áttétekhez, a daganatos sejtek szóródásához vezethet. Számos egyéb problémát is okozhat az elhibázott kezelés Ez igaz, viszont ellenvetésül felhozható, hogy ugyanez a veszély reálisan fennáll elhibázott sugárterápia esetén is, mégse tiltják be a sugárterápiát, hiszen helyesen alkalmazva eredményes. A természetes

gyógymódokkal szembeni szakmai ellenállás több okra visszavezethető: 1. Régi, rossz felfogásbeli és világnézeti beidegződések, előítéletek, melyek a múltból maradtak ránk (vulgármaterializmus, tudományos- és történelmi materializmus, mássággal szembeni intolerancia, félelem az újtól, ismeretlentől, megszokott rend védelme, stb.) 2. Szakmai hiúság, gőg – „nehogy egy laikus mondja meg nekem, az orvosdoktornak, hogyan kell gyógyítani”. 3. Szakmai féltékenység, mivel a természetes módszerekkel kezelők gyakran elérik azt az eredményt, amit szokványos orvosi módszerekkel nem sikerült. 4. Megélhetés, kereset, munkahely féltése, hiszen egyre többen fordulnak természetgyógyászhoz és természetes módszerekhez, és részben elfordulnak a szokványos orvoslástól. 5. A gyógyszergyárak bevételének csökkenése, ha nagymértékben csökken a gyógyszerek felhasználása, mert a gyógyulást sokan más módon keresik. 6.

Általánosítás a sok szélhámosság, ál-gyógyító és hamis készítmények miatt, melyek lejáratják a természetgyógyász szakmát. Manapság egyre többet beszélnek arról, hogy az orvostudomány és orvosi gyakorlat válságban van. A mai gyógyászat egyre kevésbé tud lépést tartani a társadalom romló egészségi állapotával. Ennek számos oka van Az egészségügyi oldalról emelnék ki két nagy területet, megemlítés szintjén: Egyrészt elégtelen az orvostudomány megközelítése a betegségek viszonylatában. Ennek számos következménye van: Nem veszi kellően figyelembe azok lelki-szellemi és környezeti összetevőit. Nem holisztikus a szemléletmód, ezért az elkülönített részterületek nincsenek megfelelően összehangolva. A módszerek sokszor drasztikusak és sok mellékhatással járnak. Számos betegség okát nem tisztázták Másrészt az egészségügy – alárendelődvén a gazdasági szférának – nem szolgálja

megfelelően az emberek egészségét. Ezért természetes módon megjelent az igény az egészségügy reformálására és újabb, kíméletes módszerek bekapcsolására az orvosi gyakorlatba. Az, hogy megkezdődött a természetgyógyászati módszerek rehabilitációja és közeledése a szokványos orvosi módszerekkel, nagyon örvendetes folyamat, hiszen valamikor egy kategóriát képeztek, amiből az orvostudomány (a fizikai test fizikai módszerekkel és eszközökkel gyógyításának tudománya) kivált. Ám gyakorlata mind nagy lehetőségeket, mind veszélyeket magában foglal. Egyrészt a természetgyógyászati holisztikus szemléletmód jótékonyan megtermékenyítheti az orvosi gyakorlatot és szélesítheti eszköztárát. Másrészt fennáll a veszély, hogy ha az orvostudomány bekebelezi a természetgyógyászatot, akkor abból épp a lényeg, a szellemiség és a holisztikus szemlélet vész el, és puszta módszertani bővítménnyé válik,

materialista alapon. Hogy melyik lehetőség milyen mértékben realizálódik, orvosokon és természetgyógyászokon egyaránt múlik. Fontos tudatosítani, hogy az orvostudomány és a természetgyógyászat nem ellenfelei, hanem kiegészítői egymásnak, egységet kell, hogy képezzenek, mert csak így tudják szolgálni igazán az EGÉSZSÉG-ÜGYET. Az együttműködésre szerencsére egyre több példát találunk Magyarországon és külföldön egyaránt. Az együttműködés keresése mindkét tábor felől tapasztalható Vannak már intézményeink, ahol orvos és természetgyógyász együtt dolgozik, és egyre több orvos vesz fel természetgyógyász szakokat. Ez jelzi a szemléletváltozást Ma még elsöprő többségükben külön dolgoznak orvosi és természetgyógyász rendelők és lassan épülnek ki közöttük a kommunikációs csatornák. A cél az, hogy egyre több integrált intézmény, rendelő, klinika, kórház létesüljön. Erre több példát

találhatunk Nyugat-Európában, Észak-Amerikai országokban, és még többet Távol-Keleten. A Keleti országokban jelentős részben a mai napig fennmaradt az ősi tradícióknak és eljárásoknak a gyakorlata, még az olyan kommunista országokban is, mint Kína, Vietnam. A Távol-Keleti országok orvosai számunkra meglepő módon, tudományos alapon használnak olyan – ottani orvosi egyetemeken is tanított – eljárásokat, amiket nálunk „alternatív” kategóriába sorolnak és elutasítanak (energetikai terápiák, pulzusdiagnosztika, arcdiagnosztika, stb.) A természetgyógyász és az orvos együttműködésében rejlő lehetőségek Ha az alternatív gyógyítók közösen dolgoznak, lehetővé válik a beteg számára, hogy az elérhető legmegfelelőbb módszereket és a legnagyobb figyelmet kapja meg. Méghozzá úgy, hogy testi betegségét a lelki-szellemi és környezeti háttérrel együtt veszik figyelembe. Eközben megtanulhatja önmagát egy tágabb

összefüggésrendszer részének tekinteni és jobban megérteni, ami élete megélésének új, magasabb dimenzióját adhatja. Ez azáltal válik számára lehetővé, hogy megérti, mi a betegségének jelentése, üzenete az életében. A természetgyógyász a következő módon segítheti az orvos munkáját: o Olyan információkkal szolgálhat, amiket a mai műszeres vizsgálatokkal nem lehet feltárni. Ezek az információk származhatnak kiterjesztett érzékenységű észlelésből (extra-, intraszenzorika, auralátás), radiesztéziai mérésekből, különböző tesztmódszerekből, vagy asztrológiai elemzésekből. o Szélesebb körű magyarázatokat nyújthatnak bármely betegség hátterét, kialakulását illetően, ezáltal javaslatokat tehet, mivel érdemes a terápiát kiegészíteni. o Hatékonyan egyensúlyba hozzák a beteg energiarendszerét, míg az orvos a fizikai test rendbetételét segíti. A beteg több szinten kap támogatást Ez a testi gyógymódok

hatékonyságát elmélyíti, a gyógyulást felgyorsítja, tartóssá teszi. A szimptómák kezelését oki kezelés egészíti ki, teszi teljessé. o Figyelemmel kíséri a beteg energiarendszerének változását, a gyógyszerek és más kezelési módok hatékonyságát. o Tesztmódszerekkel pontosíthatja, egyénre szabhatja az orvos által felírt gyógyszerek adagját, időtartamát, napi elosztását, vagy kiválaszthatja az egyén számára optimális gyógyszert. o Gyógynövényekkel, homeopátiás szerekkel, táplálék-kiegészítőkkel, táplálkozási- és életmódtanácsokkal, egyéb módszerekkel kiegészíti az orvosi terápiát. Ily módon a természetgyógyász és orvos a „finomhangolás” olyan szintjét érheti el a terápiában, ami korábban elképzelhetetlen volt, és amit külön-külön nem tudnak megvalósítani. A természetgyógyászati módszerek jövője Olyan átmeneti időszakban élünk, amikor minden változik, a régi sémákra épülő

felépítmények felbomlanak és újak keletkeznek. Ez egyrészt a Halak korszakból a Vízöntőbe való átmenettel magyarázható, másrészt a Kali Jugából (Sötét kor) a Szattva Jugába (Fény Kora) való átmenettel. A jövőben a korábbi, évszázadokon át működő tudományos és társadalmi modellek nem lesznek tarthatók. A tudományosság kritériumai megváltoznak, határai kitolódnak olyan területekre, amiket eddig tudománytalannak, vagy metafizikának tekintettek. A világunk egy „éterizálódási” folyamatban van. Ennek természetesen vannak kétes és erősen kétesélyes következményei, pl. a virtuális valóság technológia elhatalmasodása, a bioenergetikai és parapszichológiai kutatások kiterjesztése katonai, politikai célzattal, tudatmanipulálás és természeti környezet átalakítása. Megfigyelhetünk már ma is egyfajta átmenetet a mechanikus materializmusból az okkult matrerializmusba, ahol a parapszichológiai felismeréseket,

az emberi energiarendszert lélektelenül kezelik. Pl a bioenergetikai rendszert ma sokan próbálják magyarázni az élőlények bioelektromos, idegi tevékenységével, holott már bizonyított, hogy a bioelektromos tér túl gyenge azokhoz a hatásokhoz, amire a „bioenergia” képes. Ez csupán az anyagelvűség kiterjesztése az energiák világába. A bioenergiát nem a fizikai élőlény termeli – ahogy azt egyes orvos kollégák sulykolják, akár az ETI-ben is – hanem a lélek, aki fizikai testben nyilvánul meg, ezért ez az energia hat a fizikai szinten is. Mindezt én a régi tudományos felfogásmód utolsó próbálkozásainak tartom, hosszú távon. Viszont számos olyan manapság – és volt korábban is – akik tudományos igényességgel lépnek fel olyan területeken, amiket a többség tudománytalannak bélyegez. Ez a tendencia hosszú távon ki fogja szorítani azt a tudományos szemléletet, amit már szűklátókörűségnek nevezhetünk. Ez az

átalakulás megváltoztatja az ember és természet szemléletét és áthatja az összes területet, a medicinát is. Elterjed az alternatív gyógyászati módszerek felsőfokú oktatása. A kutatások széleskörűen ki fognak terjedni a parapszichológiai jelenségekre és a gyógyítás szemléletét, gyakorlatát holisztikussá és polidimenzionálissá fogják tenni. A kutatások, vizsgálatok és terápiák ki fognak terjedni az ember energiatesteire is. A gyógyítási módszerek finomodni fognak, kevesebb operáció, kellemetlen behatoló vizsgálat és allopatikus gyógyszer lesz használatban. Barbara Ann Brennan gyógyító szerint: „Hiszek abban, hogy a jövő holisztikus gyógyítási rendszerei össze fogják kapcsolni a hagyományos egészségügyi hivatás „analizált” tudását a magasabb testekben lévő energiarendszerek szintetizált tudásával. A beteget olyan léleknek fogják tekinteni, aki úton van visszafelé igazi énjéhez, az isteni

valósághoz és a betegséget úgy fogják kezelni, mint az utazónak a helyes útirányt megmutató eszközt.” A következő gyógyítási megközelítések elterjedésére számíthatunk:  Energetikai megközelítés, mely szerint az élőlények (de minden más is) rezgő energiarendszerek komplexuma, melyben a gyógyítás a harmonizálást, az egészséges rezgéskép (hologram) helyreállítását célozza. Biorezonancia széles körűvé válása, mely elsősorban a diagnosztikát forradalmasítja.  Pszicho-mentális megközelítés, ami a betegségeket specifikus lelki-szellemi diszharmóniák tünet-együtteseként kezeli, ezért a lelket helyezi előtérbe.  Információelméleti megközelítés, ami az embert komplex, koherens és nyitott információs rendszernek fogja fel, aki a környezet információs rendszereivel bonyolult összefüggésben van. A gyógyításban a diszharmonikus információkat igyekeznek felülírni megfelelő kódolással. Ennek

kapcsán elterjed a homeopátia, esszenciák használata, energetikai programozások, programozott rendszerek, pl. kristályok használata.  Asztrológiai megközelítés; figyelembe fogják venni, milyen kozmikus örökséggel, adottságrenszerrel rendelkezik a kliens, az egészségügyi asztrológia elismertté válik  Szellemtudományi megközelítések: ellenerők hatásai, karmikus háttér, állati asztralilitás felvétele a köztes létben és ezek állatokból kivont homeopátiás szerekkel való semlegesítése, stb.  Visszatérés a természetes anyagokhoz és módszerekhez, de már a tudományos medicina analitikus tudása mellett. ÖSSZEFOGLALÁS Az egészség témaköre egyik legégetőbb fontosságú terület az ember életében, nemcsak kényelmi és praktikus okok miatt, hanem mert magában rejti léte értelmének kódolt üzeneteit. Az egészség csak akkor valódi és teljes, ha a Teremtéssel és Teremtővel való egység, teljesség állapotát,

az EGÉSZ-ség állapotát tükrözi. Az egészség, betegség és gyógyítás kérdéseinek felfogása az idők folyamán jelentős (és nem feltétlenül pozitív) változásokon ment át, mégpedig az emberek tudatállapotának, tudatszintjének és ezáltal világnézetének megfelelően, követve az értékrendek átrendeződését. Évszázadokkal ezelőtt még az egészség-betegség kérdése spirituális és morális természetű volt, ám nélkülözte a test működésére vonatkozó tudományos ismereteket. A materializmus ideológiájának és ezen alapuló tudományosságnak az időszakában (XIX.-XX Század) a betegségek okainak keresése majdnem teljesen a külső fizikai világba tolódott. Az ember szabadságvágyának spirituális impulzusa a külvilágtól, a természettől való függetlenné válássá torzult, és nagyrészt kiveszett az etikai-spirituális szempont. Az emberiség teljesen „beleálmodta” magát az anyagi világba, a figyelmet lenyűgözte a

fizikai jelenségek törvényszerűségeinek tanulmányozása. Ezzel sokat nyert, de sokat veszített is az ember. Ma majdnem teljesen tudjuk például, hogyan működik a test, a szervezet és mi egy betegség patomechanizmusa, de szinte semmit nem ért a legtöbb ember abból, hogy miért úgy működik, mi áll a szervezett folyamatok hátterében, és főleg, hogy mi a célja. Ennek következtében sajátos problémák épültek az ember köré az élet minden területén, amire a hibás alapbeállítottság és szemléletmód miatt nem sikerül megoldást találni. A megoldás a szemléletváltással közelíthető csak meg, ami gyökeresen új alapra helyezné az ember látásmódját és probléma-megoldási kísérleteit és ezzel a társadalom arculatát is. Ilyen szemléletváltási kísérletek pl a New Age mozgalom, Zöldmozgalom, vagy a minket érdeklő holisztikus szemléletmód is, mely teljesen átformálhatja az egészségügyet – egyesítve az orvostudományt és a

természetgyógyászatot – miközben jóval túlmutat azon. Úgy vélem, hogy az, amit ma holisztikus szemléletmódnak hívunk, lényegében az ősrégi szellemi egységtudat emlékfoszlánya, visszfénye a mai ember lelkületében; polidimenzionális létünknek egy, a mai viszonyok között széles körben tolmácsolható megvilágítási kísérlete. Ha elég bátrak vagyunk mélységeibe belemenni, akkor felismerjük, hogy beleágyazódik a metafizikába, az ezoterizmusba, a spiritualitásba. Szinte a ma még érvényben lévő materialista felfogás és a metafizikai látásmód között – legalábbis kezdetben és csak bizonyos tekintetben – áthidalás lehet addig, amíg az ember lelkileg megerősödik és teljesen maga mögött hagyja az anyagelvűséget. Holisztikus látásmódunk alapján felismerhetjük, hogy a betegségeknek lelki alapja és üzenete van; megmutatja a belső diszharmóniatermészetét a test szimbolikáján keresztül. Ha így közelítünk a

problémákhoz, azok belső növekedésünket, tudatosabbá válásunkat szolgálják. Ennek a tudatszint emelkedésnek segítője a holisztikus gyógyító A gyógyítás lényegében a lelki szellemi egyensúly helyreállítását célozza az ember metafizikai alkotóinak, energiarendszere szintjeinek kiegyensúlyozásán keresztül, miáltal az eredmény a fizikai test egyensúlyában is megmutatkozik. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és valódi, tartós gyógyulást érjünk el, a test, lélek, szellem szintjén, fizikai, energetikaiinformációs, érzelmi, gondolati és spirituális összetevőink területén is meg kell a problémát oldani. A testi diszfunkciók oka ugyanis nem a fizikai testben, hanem az auratestekben van lerögzítve és innen vetül le (manifesztálódik) a fizikai testbe. A gyógyulás elérésének elősegítéséhez rengeteg módszer áll rendelkezésre. A fizikai test orvoslásától kezdve az energetikai eljárásokon át a szellemi gyógyításig. Minden

módszernek megvan a hatásköre és kompetencia-határa, ezért legeredményesebb az, ha több módszert alkalmazunk a segítségnyújtásban úgy, hogy a kompetenciák összekapcsolódjanak és a problémát teljesen lefedjék, annak minden nézetében. A dolgozatban az energetikai módszerek karakterének bemutatására törekedtem. Az energetikai kezelés a gyógyító és éltető energiák (csi, prána) direkt és célzott felhasználásáról a biomezőbe (aurába és energiatestekbe) való beavatkozásra. Ez történhet bioenergetikával (a kezelő saját életenergiájának és lelki erejének átadását jelenti, akarati beavatkozással), vagy kozmoenergetikával (a kezelő energiarendszere nem forrás, hanem közvetítő csatornája az egyetemes energiáknak és intelligenciának). Az energetika használatába enged betekintést az általam is használt 3 módszer: a Reiki, az Aroló Tifár és a Narajana, valamint a többi ismertetett módszer. FELHASZNÁLT IRODALOM

Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. Hunga-Print, Budapest, 1993 Hodnik Ildikó: A lélek teste. Alexandra, Pécs, 2004 Shalila Sharamon, Bodo J. Bagingski: Rejtett energiák Édesvíz, Budapest, 1994 Fejes Gábor: Reiki (a teremtés titkos záradéka). Lőrinc Béla: Tera-Mai Reiki Sechem és Gendai Reiki Ho (saját honlapom). www.tarhu/lbreiki Reiki Assotiation International (RAI): Arolo Tifar I-II. (jegyzet) Fénykiadó Kft Frank Arjava Petter: Dr. Mikao Usui eredeti Reiki kézikönyve BioTer Bt Budapest, 2003