Matematika | Középiskola » Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 40 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:834

Feltöltve:2007. május 27.

Méret:137 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8 Név: . osztály: Matematika MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 8 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM középszint írásbeli vizsga 0711 I. összetevő Név:. osztály: Matematika középszint Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 45 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie 2. A megoldások sorrendje tetszőleges 3. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármelyik négyjegyű függvénytáblázatot használhatja, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos! 4. A feladatok végeredményét az erre a célra szolgáló keretbe írja, a megoldást csak akkor kell részleteznie, ha erre a feladat szövege utasítást ad! 5. A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja Az ábrákon kívül

ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető. 6. Minden feladatnál csak egy megoldás értékelhető Több megoldási próbálkozás esetén egyértelműen jelölje, hogy melyiket tartja érvényesnek! 7. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon! írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 2/8 2007. május 8 Név:. osztály: Matematika középszint 1. Egyszerűsítse a következő törtet! (a ; b valós szám, a·b ≠ 0 ) a 2 b − 2ab ab Az egyszerűsített tört: 2 pont 2. Egy mértani sorozat második eleme 32, hatodik eleme 2. Mekkora a sorozat hányadosa? Írja le a megoldás menetét! 3 pont 3. Egy háromszög oldalhosszúságai egész számok. Két oldala 3 cm és 7 cm Döntse el a következő állításokról, hogy igaz vagy hamis! 1. állítás: A háromszög harmadik oldala lehet 9 cm 2. állítás: A háromszög harmadik oldala lehet

10 cm írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 1. állítás: 1 pont 2. állítás: 1 pont 3/8 2007. május 8 Matematika középszint 4. Név:. osztály: Bea édesapja két és félszer olyan idős most, mint Bea. 5 év múlva az édesapa 50 éves lesz. Hány éves most Bea? Válaszát indokolja! 2 pont Bea jelenlegi életkora: 5. 1 pont A valós számok halmazán értelmezett x a −( x − 1) 2 + 4 függvénynek minimuma vagy maximuma van? Adja meg a szélsőérték helyét és értékét! írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 Aláhúzással jelölje: Minimuma / Maximuma van. 1 pont Szélsőérték helye: 1 pont Szélsőérték értéke: 1 pont 4/8 2007. május 8 Matematika középszint 6. Név:. osztály: Adjon meg egy olyan zárt intervallumot, ahol a grafikonjával megadott alábbi függvény csökkenő! y 1 x –13 1 13 A függvény csökkenő, ha 2 pont 7. A valós számok halmazának mely legbővebb részhalmazán értelmezhető az 1

x −2 kifejezés? Az értelmezési tartomány: 2 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 5/8 2007. május 8 Név:. osztály: Matematika középszint 8. Az ábrán látható háromszögben hány cm hosszú az 56°-os szöggel szemközti oldal? (Az eredményt egy tizedes jegy pontossággal adja meg!) Írja le a számítás menetét! 4,8 cm 41° 56° Az oldal hossza: 9. 3 pont Adott az f: R − U{0} R, f(x)= − x függvény. Határozza meg az értelmezési tartománynak azt az elemét, amelyhez tartozó függvényérték 4. x= 2 pont 10. Máté a tanév során 13 érdemjegyet kapott matematikából Ezek időrendben: 4, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 4, 3, 1, 3, 3, 2. Adja meg a jegyek móduszát és mediánját! írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 Módusz: 1 pont Medián: 1 pont 6/8 2007. május 8 Név:. osztály: Matematika középszint 11. Oldja meg a pozitív valós számok halmazán a log16 x = − 1 egyenletet! Jelölje a 2 megadott

számegyenesen az egyenlet megoldását! 0 1 2 3 3 pont 12. A 100-nál kisebb és hattal osztható pozitív egész számok közül véletlenszerűen választunk egyet. Mekkora valószínűséggel lesz ez a szám 8-cal osztható? Írja le a megoldás menetét! 2 pont A valószínűség: írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 7/8 1 pont 2007. május 8 Név:. osztály: Matematika középszint I. rész maximális elért pontszám pontszám 1. feladat 2 2. feladat 3 3. feladat 2 4. feladat 3 5. feladat 3 6. feladat 2 7. feladat 2 8. feladat 3 9. feladat 2 10. feladat 2 11. feladat 3 12. feladat 3 ÖSSZESEN 30 dátum javító tanár pontszáma programba beírt pontszám I. rész dátum javító tanár jegyző Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I összetevő

teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 0711 8/8 2007. május 8 MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 8 8:00 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8 Név: . osztály: Matematika II. Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM középszint írásbeli vizsga 0711 II. összetevő Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 2 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 135 percet fordíthat, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie 2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges 3. A B részben kitűzött három feladat közül csak kettőt kell megoldania A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi

négyzetbe! Ha a javító tanár számára nem derül ki egyértelműen, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a 18. feladatra nem kap pontot 4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos! 5. A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár! 6. Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek! 7. A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasság-tétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, elég csak a tétel megnevezését említenie, de alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell. 8. A feladatok végeredményét megfogalmazásban is közölje! (a feltett kérdésre

adandó választ) szöveges 9. A dolgozatot tollal írja, az ábrákat ceruzával is rajzolhatja Az ábrákon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető. 10. Minden feladatnál csak egyféle megoldás értékelhető Több megoldási próbálkozás esetén egyértelműen jelölje, hogy melyiket tartja érvényesnek! 11. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon! írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 3 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: A 13. a) Oldja meg a 7 + x < −2 ⋅ ( x − 2 ) egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! b) Oldja meg az x 2 + x − 6 ≤ 0 egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! c) Legyen az A halmaz a 7 + x < −2 ⋅ ( x − 2 ) egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza, B pedig az x 2 + x − 6 ≤ 0 egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza. Adja meg az A ∪

B , A ∩ B és B A halmazokat! írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 4 / 20 a) 2 pont b) 4 pont c) 6 pont Ö.: 12 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 5 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: 14. A városi középiskolás egyéni teniszbajnokság egyik csoportjába hatan kerültek: András, Béla, Csaba, Dani, Ede és Feri. A versenykiírás szerint bármely két fiúnak pontosan egyszer kell játszania egymással. Eddig András már játszott Bélával, Danival és Ferivel Béla játszott már Edével is. Csaba csak Edével játszott, Dani pedig Andráson kívül csak Ferivel. Ede és Feri egyaránt két mérkőzésen van túl a) Szemléltesse gráffal a lejátszott mérkőzéseket! b) Hány mérkőzés van még hátra? c) Hány olyan sorrend alakulhat ki, ahol a hat versenyző közül Dani az első két hely valamelyikén végez? írásbeli vizsga, II. összetevő

0711 6 / 20 a) 4 pont b) 3 pont c) 5 pont Ö.: 12 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 7 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: 15. Egy gyertyagyárban sokféle színű, formájú és méretű gyertyát készítenek A folyékony, felhevített viaszt különféle formákba öntik. Az öntőhelyek egyikén négyzet alapú egyenes gúlát öntenek, melynek alapéle 5 cm, oldaléle 8 cm hosszú. a) Számítsa ki ennek a gúla alakú gyertyának a térfogatát! (Az eredményt cm3-ben, egészre kerekítve adja meg!) Ezen az öntőhelyen az egyik műszakban 130 darab ilyen gyertyát gyártanak. b) Hány liter viaszra van szükség, ha tudjuk, hogy a felhasznált anyag 6%-a veszteség? (Az eredményt egy tizedes jegyre kerekítve adja meg!) A gúla alakú gyertyákat egyenként díszdobozba csomagolják. c) Hány cm2 papír szükséges 40 darab díszdoboz elkészítéséhez, ha

egy doboz papírszükséglete a gúla felszínének 136%-a? írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 8 / 20 a) 4 pont b) 4 pont c) 4 pont Ö.: 12 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 9 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: B A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe! 16. a) b) c) Ábrázolja koordináta-rendszerben az e egyenest, melynek egyenlete 4 x + 3 y = −11 . Számítással döntse el, hogy a P (100; –136) pont rajta van-e az egyenesen! Az egyenesen levő Q pont ordinátája (második koordinátája) 107. Számítsa ki a Q pont abszcisszáját (első koordinátáját)! Írja fel az AB átmérőjű kör egyenletét, ahol A(–5; 3) és B(1; –5). Számítással döntse el, hogy az S (1; 3) pont rajta van-e a körön! Adja meg az ABC háromszög

C csúcsának koordinátáit, ha tudja, hogy az S (1; 3) pont a háromszög súlypontja! írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 10 / 20 a) 4 pont b) 7 pont c) 6 pont Ö.: 17 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 11 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe! 17. Egy gimnáziumban 50 diák tanulja emelt szinten a biológiát Közülük 30-an tizenegyedikesek és 20-an tizenkettedikesek. Egy felmérés alkalmával a tanulóktól azt kérdezték, hogy hetente átlagosan hány órát töltenek a biológia házi feladatok megoldásával. A táblázat a válaszok összesített eloszlását mutatja A biológia házi feladatok megoldásával 0-2 2-4 4-6 hetente eltöltött órák száma* Tanulók száma 3 11 17 * A

tartományokhoz az alsó határ hozzátartozik, a felső nem. a) b) 6-8 8-10 15 4 Ábrázolja oszlopdiagramon a táblázat adatait! Átlagosan hány órát tölt a biológia házi feladatok megoldásával hetente ez az 50 tanuló? Az egyes időintervallumok esetében a középértékekkel (1, 3, 5, 7 és 9 órával) számoljon! Egy újságíró két tanulóval szeretne interjút készíteni. Ezért a biológiát emelt szinten tanuló 50 diák névsorából véletlenszerűen kiválaszt két nevet. c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy az egyik kiválasztott tanuló tizenegyedikes, a másik pedig tizenkettedikes? d) Mennyi a valószínűsége annak, hogy mindkét kiválasztott tanuló legalább 4 órát foglalkozik a biológia házi feladatok elkészítésével hetente? írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 12 / 20 a) 3 pont b) 3 pont c) 6 pont d) 5 pont Ö.: 17 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II.

összetevő 0711 13 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe! 18. a) Határozza meg azt a háromjegyű számot, amelyről a következőket tudjuk: • számjegyei a felírás sorrendjében egy számtani sorozat egymást követő tagjai; • a szám értéke 53,5-szerese a számjegyei összegének; • ha kivonjuk belőle az első és utolsó jegy felcserélésével kapott háromjegyű számot, akkor 594 az eredmény. b) Sorolja fel azokat a 200-nál nagyobb háromjegyű számokat, amelyeknek számjegyei a felírás sorrendjében növekvő számtani sorozat tagjai! Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a b) kérdésben szereplő számok közül véletlenszerűen egyet kiválasztva, a kiválasztott szám osztható 9-cel! c) írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 14 / 20 a) 10 pont

b) 4 pont c) 3 pont Ö.: 17 pont 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 15 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 16 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 17 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 18 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 19 / 20 2007. május 8 Matematika középszint Név: . osztály: a feladat sorszáma II./A rész elért pontszám maximális pontszám összesen 13. 12 14. 12 15. 12 17 II./B rész 17 ← nem választott feladat ÖSSZESEN 70 elért maximális pontszám pontszám I. rész 30 II. rész 70 MINDÖSSZESEN 100 dátum javító tanár

elért pontszám programba beírt pontszám I. rész II. rész dátum javító tanár írásbeli vizsga, II. összetevő 0711 jegyző 20 / 20 2007. május 8 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 0711 MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók Formai előírások: 1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb. 2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott pontszám a mellette levő téglalapba kerül. 3. Kifogástalan megoldás esetén elég a maximális pontszám beírása a

megfelelő téglalapokba. 4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes részpontszámokat is írja rá a dolgozatra. 5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti Tartalmi kérések: 1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk Amennyiben azoktól eltérő megoldás születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon. 2. A pontozási útmutató pontjai tovább bonthatók Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek. 3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél kevésbé részletezett. 4. Ha a megoldásban számolási hiba, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó

probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni. 5. Elvi hibát követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg. 6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás. 7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető. (Ha a vizsgázó nem jelölte ki az értékelendő változatot, a javító tanár a legutolsó megoldási próbálkozást értékelje!) 8. A megoldásokért jutalompont (az

adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható. 9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel. 10. A vizsgafeladatsor II/B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni. írásbeli vizsga 0711 2 / 12 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató I. 1. a–2

Összesen: Ha csak az egyik 2 pont tényezővel egyszerűsít, 1 pontot kaphat. 2 pont 2. A feltételből 32q 4 = 2 , ahonnan 1 q1 = = 4 0,0625 , 2 1 q2 = − . 2 ( 1 pont ) 1 pont 1 pont Összesen: 3 pont Összesen: 1 pont 1 pont 2 pont 3. 1. állítás: Igaz 2. állítás: Hamis 4. Ha Bea most x éves, akkor 2,5 x = 45 , 2 pont ahonnan x = 18 . 1 pont Hibásan felírt egyenlet megoldása nem ér pontot. Összesen: 3 pont Összesen: 1 pont 1 pont Ha hibás vagy pontatlan válaszokban (pl. P(1;4)) 1 pont jó gondolatok megjelennek, 1 pont adható. 3 pont Összesen: Ha helyes végpontú, de nem zárt intervallumot ad 2 pont meg a vizsgázó, akkor 1 pontot kap. 2 pont 5. Maximuma van, szélsőérték helye: 1; szélsőérték értéke: 4. 6. Bármelyik jól megadott intervallum. Pl.: a ≤ x ≤ b vagy [a ; b] alakban írásbeli vizsga 0711 3 / 12 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 7. Minden valós szám, kivéve

2 és –2. 2 pont x ≠ ± 2 válasz is elfogad– ható. Összesen: 2 pont Hibás jelölésű, de mindkét helyes választ tükröző megoldásra 1 pont adható. 8. x sin 56° = . 4,8 sin 41° 1 pont x ≈ 6,1 cm. 2 pont Összesen: Hibás kerekítés esetén 1 pont adható. 3 pont 9. x = –16. 2 pont Összesen: 2 pont Összesen: 1 pont 1 pont 2 pont A pontszám nem bontható. 10. Módusz: 4. Medián: 3. 11. 1 x = (= 0,25) . 4 Számegyenesen ábrázolás. 2 pont Összesen: 1 pont 3 pont 12. Összesen 16 db hattal osztható szám van a megadott tartományban, közülük 4 db osztható 8-cal. 4 (= 25 %). A valószínűség: 16 Összesen: írásbeli vizsga 0711 4 / 12 2 pont 1 pont 3 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató II/A 13. a) 7 + x < −2 ⋅ ( x − 2 ) ⇔ 3 x < −3 , ahonnan x < −1 . ( A = ]− ∞;−1[ ) Összesen: 1 pont 1 pont 2 pont Összesen: 2 pont 1 pont A grafikon vázlata is

jó 1 pont indoklás. 4 pont 13. b) Az x 2 + x − 6 = 0 egyenlet gyökei: –3; 2. Mivel a főegyüttható pozitív, ezért − 3 ≤ x ≤ 2 . ( B = [− 3; 2] ) 13. c) A ∪ B = ]− ∞; 2] . A ∩ B = [− 3;−1[ . 2 pont Ha csak az intervallumok 2 pont nyíltságát vagy zártságát egy halmaz esetén hibázza el, akkor B A = [− 1; 2] . 2 pont 1 pontot, ha több halmaznál, akkor 2 pontot veszítsen. Összesen: 6 pont A kérdezett halmazok bármilyen követhető formában való helyes megadása (számegyenesen, szöveggel stb.) esetén járnak a megfelelő pontok 14. a) András Béla Ede Dani Csaba Feri A gráf helyes felrajzolása. Összesen: Egy hiba esetén 2 pontot 4 pont kap, több hiba esetén nem jár pont. 4 pont 14. b) Ha mindenki mindenkivel egyszer játszik, akkor a ⎛6⎞ 6 ⋅ 5 = 15 . mérkőzések száma ⎜⎜ ⎟⎟ = 2 ⎝ 2⎠ 6 mérkőzést már lejátszottak, ezért 9 mérkőzés van még hátra. Összesen: írásbeli vizsga 0711 5 / 12 2

pont Ez a pont akkor is jár, ha 1 pont hibás adatokkal, de elvileg helyesen számol. Rajzról leolvasott helyes 3 pont értékekért is jár a 3 pont. 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 14. c) Ha Dani az első helyen végez, akkor a többiek 5!= 120 -féleképpen „követhetik”. Ugyanennyi lehetőség van akkor is, ha Dani második. Így a kérdéses lehetőségek száma: 240. Összesen: írásbeli vizsga 0711 6 / 12 2 pont 2 pont 1 pont 5 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 15. a) E m D C 1 pont 8 5 M A B 5 A test magassága m. A négyzet átlójának fele: 1 pont 5 2 (cm). 2 m = 64 − 12,5 (≈ 7,2 cm). 1 pont A gúla alakú gyertya térfogata: T ⋅ m 52 ⋅ 7,2 V = a ≈ ≈ 60 cm 3 . 3 3 1 pont Összesen: Követhető jó megoldás ábra nélkül is teljes értékű. 4 pont 15. b) Az x térfogatú viasznak a 94%-a adja a 130 db gyertya térfogatát: 0,94·x

= 130·V. 130 x= ⋅ 60 ≈ 8298 (cm3). 0,94 8,3 liter viaszra van szükség. Összesen: 2 pont 1,06·130V elvi hibás, nem adható meg a 2 pont. 1 pont 1 pont 4 pont 15. c) Az oldallap magassága (Pitagorasz tételéből): mo = 82 − 2,52 (≈ 7,60 cm). 5 ⋅ mo = 10mo (≈ 76 cm2 ). 2 A gúla felszíne: A = 52 + P ≈ 101 (cm2 ). A teljes felhasznált papírmennyiség: 1,36·40·A = 1,36·40·101 ≈ 5494 (cm2 ). Összesen: A palást területe: P = 4 ⋅ írásbeli vizsga 0711 7 / 12 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató II/B 16. a) y C e S A 1 F x 1 B Mivel 4·100 + 3·(–136) ≠ −11, ezért a P pont nincs az egyenesen. Az e egyenes ábrázolása. A Q pontra: 4x + 3·107 = −11, ahonnan a Q pont abszcisszája: x = –83. Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont 16. b) Az AB szakasz felezőpontja F. F (− 2; − 1) . A kör sugara: r = AF = 2 pont (− 2 + 5)2 + (− 1 −

3)2 = 5. A kör egyenlete: ( x + 2) 2 + ( y + 1) 2 = 25. 2 pont Mivel (1 + 2) + (3 + 1) = 25 , ezért az S pont rajta van a körön. Összesen: 2 írásbeli vizsga 0711 2 pont 2 8 / 12 1 pont 7 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 16. c) első megoldás A C pont koordinátái: ( xc ; yc ). S koordinátáira felírható: − 5 + 1 + xc ; 1= 3 3 + (−5) + y c 3= . 3 Ahonnan xc = 7, yc = 11, tehát C ( 7; 11). A képlet használatának felismerése 1 pont, egyik 3 pont és másik koordinátára való alkalmazás 1-1 pont. Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont 16. c) második megoldás A háromszög súlypontja a súlyvonalon az oldalhoz közelebbi harmadolópont. 1 pont FS = s − f = ( 1; 3) − (−2; −1) = ( 3; 4). 1 pont SC = 2 FS = 2⋅( 3; 4) = ( 6; 8), amelyet s vektorhoz hozzáadva megkapjuk a C pont koordinátáit: 1 pont c = s + SC = ( 1; 3) + ( 6; 8) = ( 7; 11), tehát C ( 7; 11). 2 pont Összesen: 1

pont 6 pont 17. a) A tengelyre kerülő adatok elnevezése. 1 pont tanulók száma 18 17 16 15 Minden elvileg helyes ábrázolás (pl.: a tengelyek felcserélése, 2 pont összeérő oszlopok) is elfogadható. Az oszlopokon az értékek feltüntetése elhagyható. 14 12 11 10 8 6 4 4 3 2 0 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Ábrázolás. órák száma Összesen: írásbeli vizsga 0711 9 / 12 3 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 17. b) A középértékekkel számított átlag: 3 ⋅ 1 + 11 ⋅ 3 + 17 ⋅ 5 + 15 ⋅ 7 + 4 ⋅ 9 262 = = 50 50 = 5,24 . A tanulók tehát átlagosan 5,24 órát ( ≈ 5 óra 14 perc) töltenek a biológia házi feladatok megoldásával hetente. Összesen: 2 pont 1 pont 3 pont 17. c) ⎛ 50 ⎞ 50 ⋅ 49 = 1225 -féleképpen 50 tanuló közül ⎜⎜ ⎟⎟ = 2 ⎝2⎠ lehet két tanulót kiválasztani. A két évfolyamból 30, illetve 20-féleképpen lehet egy-egy tanulót kiválasztani, így a

kedvező esetek száma: 30 ⋅ 20 = 600. 600 24 A kérdéses valószínűség: p = = (≈ 0,49) . 1225 49 Összesen: 2 pont 2 pont 2 pont 6 pont 17. d) Hetente legalább 4 órát 36 tanuló tölt a biológia házi feladatok megoldásával. ⎛ 36 ⎞ 36 ⋅ 35 Közülük két tanulót ⎜⎜ ⎟⎟ = = 630 -féleképpen 2 ⎝2⎠ lehet kiválasztani. 630 18 Így a keresett valószínűség: p = = (≈ 0,51) . 1225 35 Összesen: írásbeli vizsga 0711 10 / 12 1 pont 2 pont 2 pont 5 pont 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 18. a) A háromjegyű szám számjegyei: a − d; a; a + d, ahol a a számtani sorozat középső tagja, d a differencia. Felírható: 100(a − d ) + 10a + a + d = 53,5 ⋅ 3a , (1) és [100(a − d ) + 10a + a + d ] − – [100(a + d ) + 10a + a − d ] = 594 . (2) A (2) egyenletből: − 198d = 594, ahonnan d = − 3. Az (1) egyenletből: 111a − 99d = 3·53,5a, ahonnan a = − 2d. a = −2·(−3) = 6 a

középső számjegy, a háromjegyű szám: 963. 1 pont 2 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont Az ellenőrzést külön nem értékeljük. 18. a) (más jelöléssel) A háromjegyű szám számjegyei a felírás sorrendjében: a; a + d; a + 2d, ahol a a számtani sorozat első tagja, d a differencia. 100a + 10(a + d ) + a + 2d = 53,5 ⋅ 3 ⋅ (a + d ) , (1) [100a + 10(a + d ) + a + 2d ] − − [100(a + 2d ) + 10(a + d ) + a ] = 594 (2) A (2) egyenletből: − 198d = 594, ahonnan d = − 3. Az (1) egyenletből: 111a + 12d = 3·53,5(a + d), ahonnan a = − 3d. a = −3·(−3) = 9 az első számjegy. A háromjegyű szám: 963. 1 pont 2 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Az ellenőrzést külön nem értékeljük. Ha a vizsgázó felsorolja az összes számításba jövő háromjegyű számot (5 pont), kiválasztja a helyes számot (2 pont), megmutatja, hogy más nem lehet (3 pont), teljes pontszám jár. Összesen: 10 pont 18 b) A

megfelelő számok: 234; 345; 456; 567; 678; 789; 246; 357; 468; 579; 258; 369. Összesen: Minden 3 db helyesen megadott szám 1 pontot ér. 4 pont Ha a felsorolásban nem megfelelő szám is megjelenik, akkor legfeljebb 3 pontot kaphat. 4 pont Azok a vizsgázók, akik nem csak olyan háromjegyű számokat vettek számba, amelyeknek a számjegyei a feltételeknek megfelelő számtani sorozat szomszédos tagjai, hanem a sorozatokból tetszőleges, nem csak szomszédos tagokat szerepeltettek (pl. 368, 457, 569 stb), és azokat számolták össze, 56 esetet kellett, hogy felsoroljanak. Ekkor a pontozás: a gondolat megjelenése 1 pont, ha az esetek legalább fele szerepel, 1 pont, ha az összes esetet felsorolja, 2 pont (összesen 4 pont). Ha a felsorolásban nem megfelelő szám is megjelenik, akkor legfeljebb 3 pont adható. írásbeli vizsga 0711 11 / 12 2007. május 8 Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 18. c) Közülük 9-cel osztható: 234; 369;

468; 567. 1 pont A jó esetek száma 4; az összes eset 12. 1 pont 4 1 A keresett valószínűség: p = = . 1 pont 12 3 Összesen: 3 pont Az 56 szám közül 7 darab osztható 9-cel (234; 279; 369; 378; 459; 468; 567), 1 pont. A keresett valószínűség: írásbeli vizsga 0711 7 1 = , 2 pont (összesen 3 pont). 56 8 12 / 12 2007. május 8