Vallás | Keresztény » Szántai Pál - A kereszt botránya

Alapadatok

Év, oldalszám:2023, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:36

Feltöltve:2023. április 22.

Méret:1 MB

Intézmény:Szikra könyvkiadó

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Bibliai füzetek sorozat 15. füzet Szántai Pál A kereszt botránya Bibliai füzetek sorozat 15. füzet Ajánlás Ajánlom ezt az írást azoknak, akik nem csak a hitükre akarnak hagyatkozni, hogy megértsék a Bibliában leírt gondolatokat, hanem érteni is szeretnék az Igében foglaltakat. Mert meggyőződésem, hogy az isteni Ige tudomány is egyben. Annyiban tudomány, amennyiben az ember tudományos ismerete elég fejlett a megértéséhez. A mindenkori tudományos ismereteink hiányát, Isten transzcendens létével kapcsolatos bibliai részek ember számára megismerhetetlen valóságát kell a hittel pótolni. Hogyan kezdődött A Bibliában, Pál levelében olvastam a kereszt botrányáról. A zsidókkal kapcsolatban írta ezt Pál apostol. Nem értettem pontosan, hogy mire gondol Elkezdtem hát rajta gondolkodni Rögtön rájöttem. Hát persze, minden jóérzésű ember megbotránkozna azon, hogy egy jólelkű, rendes embert, aki bűntelen volt,

kivégeznek, méghozzá nem is akárhogyan, keresztre feszítik. Ez botrányos. Ehhez tudni kell, hogy ezzel a kivégzési móddal a rómaiak a rabszolgákat, lázadókat büntették. Ez még nagyobb botrány De nem stimmelt valami Miért pont csak a zsidók gondolhatták így? Ez így nem kerek. Elkezdtem kutakodni az Interneten Próbálom megérteni Hát sokan sokféleképpen nyilatkoztak Pál apostol ominózus levelével kapcsolatban. Kezdjük el az elején. Idézzük csak fel mit is mondott Pál(1) „A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak pedig balgaság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.” Az interneten kutakodva rövid írásra(2) lettem figyelmes, mely arra a végső megállapításra jut, hogy Jézus keresztre feszítésének magyarázata a következő mondatban válik

érthetővé: Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, Atyám! Isten terve pedig kifürkészhetetlen, csak a hit által válhat érthetővé. Ez az írás arra volt jó, hogy a kérdés kiteljesedjék. Már nem csak azon töröm a fejemet, hogy miért volt a zsidóknak a megfeszített Jézus botrányos, hanem felmerül a kérdés miért kellett egyáltalán meghalnia Jézusnak. A keresztény szellemiség lexikona(3) szerint a kereszt mindenekelőtt Isten szeretetének a jele Jézus Krisztusban, de csak a hívő számára érthető. Már megint hinni kell ahhoz, hogy Isten terveit megértsük. Habár nehezen is érthető, hogy Isten leküldi fiát a Földre, hogy itt megöljék, így engesztelődve ki az emberek iránt. Ebből a szemszögből teljesen érthető, hogy a pogányok balgaságnak tekintették az egészet. Na végre! A témával kapcsolatban az internet feldobta XVI. Benedek pápa az általános kihallgatáson elmondott szavait(4). Mivel az ő személyében korunk –

általam ismert legnagyobb teológusát tisztelhetjük, ezért bizalommal kezdtem el olvasni szavait Benedek pápa szerint Pál apostol azt hirdette, hogy „a kereszt jelenti az üdvösséget, a minden 2023. április 9 1 Bibliai füzetek sorozat 15. füzet teremtménynek ajándékként felkínált kegyelmet. A kereszt alapvető jelentőséggel bír: Isten ingyenes és irgalmas szeretetének megnyilvánulása. Pál tehát nem úgy mutatja be a keresztet mint botrányt, vagy őrültséget, hanem mint Isten mindenhatóságának és végtelen szeretetének kifejezését.” „A zsidók azért utasítják vissza a keresztet, mert hűségesek akarnak maradni atyáik Istenéhez. A görögök, vagyis a pogányok az értelem nevében szállnak szembe a kereszttel.” Na, ebben már van valami! A zsidó vallási vezetők már pozícióban voltak. Jézus pedig állandóan kritizálta őket. Persze, hogy atyáik Istenéhez ragaszkodtak! Sőt, Jézus egyenesen útjukban állt, mivel egyre

több zsidó pártolt át hozzá, mivel úgy tudott beszélni, mint akinek hatalma van, és számos csodát is tett. Érezhető volt tehát, hogy érdemes alaposan végig gondolni a leírtakat. Minden esetre tovább kutattam az interneten. És ekkor rábukkantam Takács József írására(5) Ebben jobban ki volt fejtve a válasz, mivel már nem csak a zsidó vezetők szemszögéből van megfogalmazva, hanem a zsidó nép szemszögéből is megfogalmazódik, hogy miért botrány a kereszt a zsidók számára. „A kereszt botrány volt a zsidók számára: a zsidók sehogysem tudtak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nemzetük dicsőséges története a kereszt gyalázatos fáján megfeszített emberben érje el tetőpontját, abban lelje igazi értelmét, és hogy az üdvösség számukra is onnan kezdődjék.” Ezzel így már világos, hogy a zsidók miért tekintettek a keresztre botrányként. Mivel azonban felmerült az a kérdés is közben, hogy egyáltalán, miért

kellett Jézusnak meghalnia, ezért tovább olvastam Takács József művét. Mert hát Isten a kiválasztott népnek számtalanszor megbocsájtott már, de kiengesztelődéséhez egyszer sem küldte le szent fiát, hogy a kiengesztelődés érdekében meghaljon. „A kereszt igéje pedig azt jelenti, hogy egyetlen út van az üdvösségre, egyetlen a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki mindenkiért áldozta fel magát váltságul annak a bizonyságára, hogy Isten mindenkit akar üdvözíteni és az igazság ismeretére elvezetni (l. Tim 2, 4-6)” „Megváltásunk így Jézus halála, kiontott vére útján van (Ef. 1 7; Kol 1 14)” „Az üdvösség ugyanis Isten ajándéka, nem pedig az ember cselekedeteiből fakad (Ef 2, 8-9). Az Üdvösséget tehát Isten adja Jézus Krisztus által.” „Innen van Izrael rettenetes tévedése és szerencsétlensége: a helyzet ugyanis az, hogy a pogányok, akik nem jártak a megigazulás után, elérték a

megigazulást, mégpedig a hitből való megigazulást. Izrael ellenben törekedvén a törvényben való megigazulásra, nem jutott el a megigazulás törvényére. Miért? Mert nem a hit, hanem a cselekedetek által akarta elérni” „Izrael megbotlott, megbotránkozott Krisztusban, nem csak azért, mert neki botrány volt a keresztrefeszített Messiás (l. Kor 1, 23), hanem azért is, mert Krisztus nem emelte uralomra a törvényt és nem a törvény megtartásának az áraként ígérte a megigazulást.” Most már teljes egészében értem, hogy a zsidók miért tekintették a keresztet botránynak. A botránynak három tényezője volt. Az egyik, a vallási vezetők hatalomban elfoglalt helyét támadta az új vallás, hiszen az új vallásban nem volt nekik automatikusan helyük. A másik szempont szerint a zsidók messiás várása összekapcsolódott az idegen hatalomtól való szabadulással. Jézus halála ezt nem eredményezte A harmadik szempont szerint a zsidók voltak

a kiválasztott nép. Jézus által képviselt vallási irányzat azonban mindenki számára 2023. április 9 2 Bibliai füzetek sorozat 15. füzet megnyitotta az üdvözülés lehetőségét a hit által. A pogányoknak is, akiket egyébként a zsidók lenéztek. Változatlanul homályos azonban, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Az idézett szövegrészekben a magyarázatok között négy fogalom hangzott el. Üdvösség, megváltás megigazulás és a megtérés. Első lépésben próbáljuk meg tisztázni ezen fogalmak értelmét és kideríteni a közöttük lévő kapcsolatot. Az üdvösség(6) vagy másképp: üdvözülés, megszabadulás, megmenekülés; mindegyik kifejezés ugyanarra az alapvető tapasztalatra utal: megmenekülni, üdvözülni annyit jelent, mint kimentve (kihúzva) lenni olyan veszélyből, ahol az ember élete forog kockán. A veszélynek megfelelően az üdvözítés aktusa védelem, megszabadítás, kiváltás formában jelenik meg, az

üdvösség pedig ennek megfelelően győzelmet, életet jelent. A kereszténységben a megváltás(6) mint a bűntől, s ennek következményeitől való megszabadítás, Krisztus, a Megváltó érdeme által. Arra utal, hogy Krisztus a szenvedésével és halálával kiérdemelte, hogy a megtérő emberek szabaddá váljanak minden bűntől, és a bűnt követő örök haláltól. A megváltás egyfelől Krisztus kereszthalálával ment végbe, másfelől a Krisztusba vetett élő hit, a megtérés és keresztség által valósul meg. (6) A megigazulás keresztény teológiai fogalom. A helyes viszony helyreállítása Isten és az ember között. A teljesség üdvözítő ajándéka Általánosságban véve, a megigazítás Istennek arra a cselekedetére vonatkozik, amellyel a bűnbánó és megtérő bűnöst igaznak mondja vagy tekinti. A megigazítás a kárhoztatás ellentéte Teológiai értelemben a megigazulás fogalma újszövetségi szövegekből, többek közt Pál

apostolnak a Rómaiakhoz és a Galatákhoz írt levélben szereplő gondolataiból bontakozott ki, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi teszi az embert igazzá Isten előtt. A megtérés(6) elsősorban az ábrahámi vallásokban előforduló kifejezés, a gondolkozás- és életmód megváltozására, a mély, belső átalakulásra ("metanoia"), a valódi ráébredésre, annak megtapasztalására használatos szó. Általánosabb értelemben azt is jelentheti, hogy a hívő vagy spirituális törekvő megváltoztatja a gondolkodásmódját, az életmódját, s életét tudatosabban az adott vallás célkitűzéséhez szabja. Most próbáljuk meg összerakni a folyamatot: Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, magára vette bűneinket. Mi pedig, ha hiszünk Istenben, és megtérünk, akkor üdvözülünk. Ekkor helyre állt a helyes viszony Isten és ember között, vagyis megtörténik a megigazulás. Ezek után lehet, hogy tamáskodásnak

tűnik, de még mindig nem értem, hogy Jézusnak miért is kellett meghalnia. Hányszor fordult elő a zsidóknál, hogy újra és újra megtértek, és Isten megbocsátotta bűneiket. Ezekben az esetekben senki nem vette úgymond magára a zsidók bűneit. Ha ezeket az eseteket összehasonlítjuk a Jézus esetével, van egy hatalmas különbség Az előző esetekben nem kezdődött el egy új vallás. Jézusnak tehát azért kellett meghalnia, hogy elinduljon útjára a keresztény vallás. Most pedig vegyük elő azokat az alkalmazott pszichológiai ismereteinket, amik segíteni fognak a kérdés megértésében. A helyzet helyes értékeléséhez be kell látnunk, hogy a keresztény vallás alapvetően változtatta meg a világot. Egy ilyen horderejű változás csendben nem kezdődhet el Ha csak itt-ott suttognak róla, abból nem lesz semmi. Nagy változtatáshoz nagy hírverés kell Ez a gondolatkezdemény lehet, hogy túl profán, vagy egyenesen istenkáromló. Hát én nem

így 2023. április 9 3 Bibliai füzetek sorozat 15. füzet gondolom. Tudniillik Istenről tudjuk, hogy hihetetlenül pontosan képes megtervezni az eseményeket. Ehhez három dolog szükséges, de ezekkel rendelkezik Az első, hogy mindenható. A második, hogy őt nem köti az időbeliség A harmadik pedig, hogy pontosan ismer bennünket, hiszen ő teremtett minket. Ez utóbbinál időzzünk el egy pillanatra Ösztönöket kaptunk Istentől, hogy életképesek legyünk az édenkerten kívül is. Mivel az ösztönök az emberiséget a földi élet során végig fogják kísérni, ezért Isten a terveit jelentős mértékben ösztöneinkre alapozza. Az ember pedig annál jobban érzi magát, minél inkább megéli ösztöneit. Az ösztönök maradéktalan megélésével azonban a másik embernek kárt, szomorúságot, szenvedést okoz, ami bűnös cselekedet. Isten eljövetele előtt a Földön teljesen eluralkodott a bűn. Ennek következtében nagy volt a szenvedés Ilyen

körülmények között az emberek tömegei vágytak a békességre, szeretetre. Az akkori társadalom tehát érzelmileg éretté vált az új vallás befogadására. Azonban egy olyan vallás tömeges elterjedéséhez, amely az emberi ösztönökkel bizonyos fokig szembe megy, ez még kevés volt. Ennél jóval több kellett Egy hatalmas igazságtalanságnak kellett történni. Ez megtörtént Egy olyan embert végeztek ki gyalázatos módon, aki másokkal csak jót tett, bűnt nem követett el és számos csodát művelt. Ezt a botrányt nem volt szabad véka alá rejteni. Mivel az emberek olyanok, hogy a botrányos hírekre fogékonyak, ez jobban terjedt, mint a futótűz. De még ez is kevés lett volna. Jézusnak fel kellett támadnia a halálból Jézus legyőzte a halált Ilyen győzelmet még senki sem aratott. Az emberek pedig olyanok, hogy szeretnek a győztes csapathoz tartozni. Ugyanakkor az is látható, hogy a halál miatt az emberi létnek nem igazán volt célja.

Jézus Krisztus feltámadása reményt adott az embereknek, amely a hit által realizálódhatott. A remény tehát megalapozta a hitet Jézus Krisztusban. Már csak olyanok kellettek, akik tanúként igazolták a feltámadást. Nem véletlenül fordított Jézus nagy gondot arra, hogy meggyőzze apostolait a feltámadás valóságáról, mert csak így tudták az apostolok meggyőzően hirdetni Jézus feltámadását. Igazuk miatt tudták a végsőkig vállalni hitüket Jézus halála és feltámadása ugyanakkor nem csak az új vallás elindításában játszott meghatározó szerepet, hanem a hit elmélyítésében és megtartásában is. Jézus példája az, ami miatt minden keresztény nap mint nap felveszi a maga kis keresztjét és viszi, cipeli. Jézus példája nélkül sokszor választanánk a nehézségek helyett a könnyebb utat Ösztöneink miatt sokszor bűnbe esünk. De még a halálos bűnt elkövetőknek is el kellett hinniük, hogy Jézus őértük is meghalt, őket

is szereti. Bűneink ellenére így tudunk újra és újra visszatalálni Istenhez. Jézus ugyanakkor soha nem kért tőlünk semmit. Csak adott és adott Ajándékba kapjuk az örök életet, ha hiszünk benne és megtartjuk Igéjét. Az ajándék elkötelezetté teszi az embert Ugyanakkor, ha valamit ingyen szerzünk meg, nincs igazán értéke. Itt azonban az örök élet árát Jézus fizette meg vére és élete által. Ez viszont nagyon magas ár Ezt értékeli az ember Nem beszélve a jutalomról, az örök boldogságról, ami a menyországban vár ránk. Ezen felül még mindig van valami. Ha hiszünk benne, és Igéje szerint próbálunk élni, már itt a Földön elővételezhetünk abból a boldogságból, békéből, ami a menyországban vár ránk. Ha más mondja, és nem tapasztalom, soha nem hittem volna el, hogy közvetlen összefüggés van a hit szerinti élet és a földi boldogság között. 2023. április 9 4 Bibliai füzetek sorozat 15. füzet Összegzés

A kereszt botrányától eljutottunk tehát annak megértéséig, hogy miért kellett Jézusnak szükségszerűen meghalnia, majd föltámadnia. Ha a fentieket végig gondoljuk Jézusnak azért kellett meghalnia, majd föltámadnia, hogy hitünk által eljussunk a menyországba. Illetve már itt a Földön elővételezhessük a mennyei boldogságot. Miért pont Jézus? Mert már próféta számtalan volt, még sem hallgattak rájuk. Az az Isten pedig aki a zsidókat sokszor megbüntette, a kánaáni népekből sokat kiirtatott, nem tudta volna az emberek előtt hihetően képviselni a mindent megbocsájtó és végtelen szeretetet. Utóirat A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy minél inkább tisztában vagyunk önmagunkkal, annál inkább érthetővé válnak Isten múltbéli tervei. Mert mi állunk Isten figyelmének a középpontjában. Mi, a teremtményei, akiknek szabad akaratát tiszteletben tartja. Ugyanakkor nem hagy magunkra, érzelmeinken,

ösztöneinken keresztül mindig jó irányba befolyásol. Megjegyzem ez az írás arra is jó volt, hogy kicsit megmutatta, hogyan kell megérteni Isten Igéit. 2023. április 9 5 Bibliai füzetek sorozat 15. füzet Felhasznált irodalom: (1) Korinthusiaknak írt I. levél (2) A kereszt botránya – megrendítő méltóság velunkazisten.hu (3) A keresztény szellemiség lexikona Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (4) XVI. Benedek pápa Vatikáni Rádió 20081029 16:53 (5) Takács József: Európa apostola vigilia.hu (6) Wikipédia 2023. április 9 6