Irodalom | Tanulmányok, esszék » Petőfi Sándor Ars poeticája

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1233

Feltöltve:2008. május 29.

Méret:103 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2017. április 05.
  Teljesen jó, kiindulópontnak. Nem magolni kell.
Ezzel könnyebben értelmezhető és összefoglalható egy teljes írás erről a támáról.
11110 Anonymus 2016. június 15.
  Ez csak 3-as alá
11111 Anonymus 2016. február 10.
  Szerintem jó. OK
11111 Anonymus 2014. június 07.
  Hármas alá? Akinek jobb kell az ne a netről szedjen tételt
11000 pidavi 2010. december 14.
  Kevés. Ez egy 3-as alá.
11110 boszijudi 2010. szeptember 13.
  Szerintem jó.

Tartalmi kivonat

Petőfi Sándor Ars poeticája 1. Ars poetica − költői hitvallás − Petőfi számára a nép vezetése a fontos, ezért műveiben is a nép nyelvét használja − 1848. márc 15 pe sti forradalom egyik vezető egyénisége 12 pont, Nemzeti dal a népakarat legfontosabb kifejezői 2. A természet vadvirága − 1844. népies pályaszakaszban keletkezett − A helység kalapácsának bírálatára írja ezt válaszul − A címben a refrén jelenik meg, amellyel önmagát jellemzi. − szenvedélyes, erőteljes felkiáltások − a vsz-ok végén refrén ami egyben metafora − a refrén az utolsó vsz. végén megváltozik − életszerű, természetes költészet eszményét állítja szembe irodalmisággal − magát szabadnak önállónak írja − ellentét: üvegház- természet élettelen, mesterkélt 3. A XIX század költői − 1847. költészetének kiteljesedésének idején írja − váteszszerepet vállal; népének költő-apostola − téma: mit jelent a XIX.

sz-ban költőnek lenni − szónoklatszerű − lant = költészet –jelkép − szent fa = lant - metonímia − újfajta költőideál: a költő Isten küldötte. − Bibliai képek, evokálja a Bibliát − ne írjon verset az, aki saját lelki jelenségein nem tud felülemelkedni - a népnek most nem ilyen költőkre van szüksége − költőket párhuzamba állítja a lángoszloppal, amit Isten küldött Mózesnek, hogy kövesse akkor a próféták dolga volt elvezetni a népet a Kánaánba; most a költőké a feladat − elutasítja a hivatalos irodalom képviselőjének megalkuvó magatartását és az egyéni érdekek hangoztatását; elítéli a csak önmagukról író én-költőket − a hamis próféták állítását - hogy már megérkeztünk a Kánaánba - éhezők milliói cáfolják meg − valóság megszépítése helyett tömegek nevében leleplezi a kizsákmányolást, a nyomort − forradalom célja: kizsákmányolás megszüntetése és jogi egyenlőség

megteremtése − befejező képben megjelenik a gondolat, hogy a harc áldozatokat is követel − negatív zárás 4. Dalaim (1846) − költészetének kiteljesedésének idején írja − a cím a verseire utal. A szó minden vsz végén megjelenik − leírja, milyen típusú verseket ír ő, s melyiknek milyen a lelki háttere − metafora: holdsugár = költemények, pillangó = költemények. − Vsz-ok végén refrén szerű sorok − − − − − Költői kérdések 6. vsz vátesz szerep (vezető, hírnök) vers végén feltűnik nép szabadságvágya rabláncot nem rágja le a rozsda, azt le kell tépni rejtetten érezhető forradalmi vágy a vers során a költő sokszínűségét ismerhetjük meg 5. Befejezés − Népvezéri szerepet nem csak írásaival vállalt, aktívan is részt vett a szabadságharcban. Ez okozta halálát is. 1849-ben a segesvári csatában elesik; tömegsírba temetik − Számos verse bekerült a népdalok közé