Fizika | Középiskola » Fizika írásbeli érettségi-felvételi feladatsorok, 1996-2004

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 66 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1321

Feltöltve:2005. február 13.

Méret:693 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1996) A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. Minden feladat megoldását új lapra kezdje! A 3A és a 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania A 3A feladatot ajánljuk az egészségügyi felsőoktatási intézményekbe jelentkezőknek. FELADATLAP 1. Az ábrán látható elektromos hálózatban a kapcsoló nyitott állásánál 0,4 A erősségű, a kapcsoló zárt állásánál 0,6 A erősségű áram folyik át az áramforráson. a) Mekkora az áramforrás belső ellenállása? (7 pont) b) Mennyi a munkavégzés 2 perc alatt a 20 -os ellenálláson, ha zárt a kapcsoló? (8 pont) (Összesen: 15 pont) 2. A Föld körül körpályán keringő 200 kg tömegű mesterséges égitest mozgási energiája 5,5 · 109 J a) Mekkora sebességgel mozog? (5 pont) b) Mekkora a pálya sugara? (10 pont) A Föld sugara 6370 km, a nehézségi gyorsulás értéke a Föld felszínén 9,81 . (Összesen: 15 pont) 3. A Egy

kezdetben üres léggömböt 8 l térfogatúra fújunk fel. Belégzés előtt a levegő nyomása 100 kPa, hőmérséklete 20°C. A felfújt léggömbben a nyomás 120 kPa, a hőmérséklet 36°C Tegyük fel az egyszerűség kedvéért, hogy a be-, illetve kilélegzett levegő összetétele megegyezik és csupán N2 és O2 molekulákból áll. a) Hány liter levegőt kell belélegeznünk a léggömb felfúvásához? (5 pont) b) Mennyi a felfújt léggömbben a gáz belső energiája, és mekkora ott egy átlagos energiájú oxigénmolekula sebessége? (10 pont) A Boltzmann-állandó értéke: 1,38 · 10-23 ; az oxigén móltömege: ; az Avogadro-szám értéke: 6,02 · 1023 (Összesen: 15 pont) 3. B Az ábrán látható henger és a súrlódásmentesen mozgatható dugattyú anyaga is hőszigetelő. A hengerben 0,3 g tömegű 27 °C hőmérsékletű hélium gáz van. A 0,05 m átmérőjű dugattyút a 105 Pa külső nyomás mellett még 10 N erővel nyomnunk is kell ahhoz, hogy

egyensúlyban legyen. a) Mennyi a gáz térfogata? (5 pont) b) A dugattyú benyomásával a gáz térfogata a felére csökken, és a gáz hőmérséklete 203 °C lesz. Mennyi munkavégzés történt a gázon és ebből mennyit végzett a külső légnyomás? (10 pont) Az általános gázállandó: a Boltzmann-állandó: az Avogadro-szám: a hélium móltömege: (Összesen: 15 pont) 4. Adott egy üvegprizma, melynek a törőélre merőleges metszete egyenlő oldalú háromszög. Erre a prizmára a metszet síkjában fénysugár esik, amely a háromszög egyik oldalával párhuzamosan halad az üvegben és 0,2 ns alatt jut át a prizmán. a) A törőéltől mekkora s távolságban és mekkora beesési szöggel érkezik a fénysugár a prizmára? (10 pont) b) Mekkora szöggel téríti el a prizma a fénysugarat? (5 pont) Az üveg törésmutatója: 1,5; a fény sebessége vákuumban 3 · 108 (Összesen: 15 pont) 5. Egy 300 kg tömegű, állandó keresztmetszetű, homogén

tömegelosztású merev gerendát három csavarrugó támaszt alá, egy középen, kettő pedig a két végén. A középső rugó h = 10 cm-rel magasabban támaszkodik a vízszintes talajra, mint a szélsők. a) Mekkora erővel hatnak a rugók a gerendára? (10 pont) b) Legalább mekkora munkát kell végeznünk, hogy a gerendát végig vízszintesen tartva, függőlegesen felemeljük a rugókról? (10 pont) A rugók hossza feszítetlen állapotban egyenlő, rugóállandójuk 104 ; g = 10 (Összesen: 20 pont) 6. Elhanyagolható tömegű, 20 cm hosszúságú merev szigetelő rúd a középpontján átmenő vízszintes tengely körül elfordulhat. A rúd egyik végén 5 g tömegű, 5.10-8 C töltésű, a másik végén 15 g tömegű, -5.10-18 C töltésű pontszerű test van Ez a rúd az ábra szerinti homogén elektromos erőtérben nyugalomban van. A térerősség a forgástengelyre merőleges, vízszintes irányú és 106 nagyságú. A forgástengely súrlódása elhanyagolható g

= 10 a) Mekkora szöget zár be a rúd a függőlegessel? (10 pont) b) Az elektromos erőteret hirtelen megszüntetjük. Ezt követően mekkora a rúd szögsebessége, amikor a függőleges helyzeten halad át? (10 pont) (Összesen: 20 pont) FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1996) MEGOLDÁSOK 1. Adatok: R1 = 20 Ω; R2 = 30 Ω; Inyitott = 0,4 A; Izárt = 0,6 A; t = 120 s. a) Rb = 4Ω b) A 20 Ω-os fogyasztóban az áram erősségét I-vel jelölve: 7 pont 8 pont Összesen: 15 pont 2. Adatok: Emozgási = 5,5 · 109 J; R = 6370 km = 6,37 · 106 m; m = 200 kg; g = 9,81 a) 5 pont b) r = 7240 km 10 pont Összesen: 15 pont 3. A. Adatok: f = 5; a) V1 = 9,1 liter 5 pont b) E = 2,4 kJ 5 pont 5 pont Összesen: 15 pont 3. B. Adatok: m = 0,3 g; d = 0,05 m; f = 3; a) illetve 5 pont b) 5 pont 5 pont Összesen: 15 pont 4. Adatok: n = 1,5; a) 5 pont 5 pont b) 5 pont Összesen: 15 pont 5. Adatok: a) Az elrendezés szimmetriája miatt a szélső

rugók azonos -lel nyomódnak össze, így a gerendára ugyanakkora erővel hatnak. A középső rugó által kifejtett erő: Az egyensúly feltétele: 5 pont 5 pont b)A munkatétel szerint: 10 pont Összesen: 20 pont 6. Adatok: a) Egyensúlyi helyzetben a forgatónyomaték összege nulla: innen: 10 pont Legyen a potenciális energia nulla a forgástengely szintjén. Ekkor a mechanikai energia megmaradásának törvénye szerint: 10 pont Összesen. 20 pont FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1997) A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. Minden feladat megoldását új lapra kezdje! A 3A és a 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania A 3A feladatot ajánljuk az egészségügyi felsőoktatási intézménybe jelentkezőknek. FELADATLAP 1. Az ábrán látható áramkörben R1 = 72 , R2 = 36 , R3 = 30 Az R3 ellenállású fogyasztó által felvett teljesítmény: P3 = 120 W. a. Mekkora az Uk kapocsfeszültség? (10 pont) b.

Mekkora az egész áramkör által felvett teljesítmény? (5 pont) (Összesen: 15 pont) 2. Egy argongázzal töltött izzólámpa térfogata 84,2 cm3 a. Mekkora a gáz tömege, ha nyomása 120 °C hőmérsékleten 9,7·104 Pa? (10 pont) a. Mekkora a gáz nyomása 20 °C -on? (5 pont) Az általános gázállandó: az argon móltömege: (Összesen: 15 pont) a Boltzmann-állandó: az Avogadro-szám: 3. A. Az ábrán látható rugórendszer az érfalban található két kötőszöveti fehérje - a nagyon rugalmas elasztin és a kevésbé rugalmas kollagén - együttes viselkedését modellezi. A D2 = 850 N/m rugóállandójú középső rugó elé egy nyújthatatlan fonal van lazán bekötve, így a középső rugó csak 3cm-es elmozdulás után kezd megnyúlni, amikor a fonal már kifeszült. Mindkét szélső rugó D1 = 25 N/m rugóállandójú Valamennyi rugó nyújtatlan hossza azonos. a. Mekkora a rugórendszer megnyúlása F = 1 N húzóerő hatására? (6 pont) b. Mekkora a

megnyúlás, ha F = 15 N (9 pont) (Összesen: 15 pont) 3. B. Az ábrán látható expandert négy, egymással párhuzamos, egyforma rugóból állították össze. Adott erő hatására ez az expander 48 cm-rel nyúlik meg. a. Mekkora lenne az expander megnyúlása az előbbi erő hatására, ha az egyik rugót lekapcsolnánk róla? (6 pont) b. Hány százalékkal kevesebb munkával lehet a három rugós expandert feleannyira kihúzni, mint a négy rugóst? (9 pont) (Összesen: 15 pont) 4. Van egy 12 V effektív értékű, szinuszosan változó feszültséget adó generátorunk, amelynek frekvenciáját változtatni tudjuk. A generátorra kapcsolunk egy 55 μF kapacitású kondenzátort és egy vele sorba kötött tekercset. A frekvencia folyamatos változtatása során a legnagyobb áramerősséget 62 Hz frekvenciánál mérjük a. Mekkora a tekercs induktivitása? (6 pont) b. A tekercs ohmos ellenállása 15 Ω Mennyi a generátoron átfolyó áram effektív értéke 50 Hz

frekvencián? (9 pont) (Összesen: 15 pont) 5. Egy 200 N súlyú vödröt 30 m mélyről kézzel kell felhúzni egy méterenként 5 N súlyú kötéllel A felhúzott kötélrészt már nem kell tartani. a. Írjuk fel és ábrázoljuk a húzóerőt a vödör emelkedésének függvényében! (8 pont) b. Ha a vödröt egymást követően ketten húzzák, akkor milyen hosszú kötél felhúzása után kell cserélniük ahhoz, hogy mindketten ugyanannyi munkát végezzenek? (12 pont) (Összesen: 20 pont) 6. Légüres térben lévő lítium lemezre 7,5·10 14 Hz frekvenciájú fény esik Ennek hatására a lemezből elektronok lépnek ki. a. Mekkora a lítium lemezt elhagyó elektronok maximális sebessége? (6 pont) b. Mekkora a maximális sebességgel kilépő elektronok de Broglie-féle hullámhossza? (6 pont) c. Hányszorosa a maximális sebességgel kilépő elektron lendülete (impulzusa) a beeső foton lendületének (impulzusának)? (8 pont) Lítium esetén a kilépési munka:

4,2.10-19 J az elektron tömege: 9,110-31 kg, a Planck-állandó: 6,6310-34 Js, a fény sebessége: (Összesen: 20 pont) FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1997) MEGOLDÁSOK 1. Adatok: R1 = 72 Ω, R2 = 36 Ω, R3 = 30 Ω, P3 = 120 W. a) Uk = 108V 10 pont 2 b) P = I Reredő P = 216W 5 pont Összesen: 15 pont 2. Adatok: V = 84,2 cm3 = 84,2 · 10-6 m3, Pa, T1 = (273 + 120) a) K = 393 K, T2 = (273 + 20) K = 293 K, p1 = 9,7 · 104 10 pont b) 5 pont Összesen: 15 pont 3. A. Adatok: 0,03 m. Fa = 1 N, Fb = 15 N, l = 3 cm = a) Feltéve, hogy a középső rugó még nem nyúlik meg: tehát a feltevés jogos volt. 6 pont b) 9 pont Összesen: 15 pont 3. B. Adatok: n1 = 4, Δx1 = 0,48 m, n2 = 3, az egyes rugók rugóállandója: D. a) b) D1 = n1D, D2 = n2D, 6 pont A megnyúlás a négy rugós esetben Δx a három rugós esetben 81,25 %-kal kevesebb munka szükséges. 9 pont Összesen: 15 pont 4. Adatok: Ueff = 12 V, C = 55 μF = 55 · 10-6 F, R = 15

Ω, f1 = 62 Hz, f2 = 50 Hz. a) b) Az áramerősség rezonancia esetén lesz a legnagyobb. 6 pont L = 0,12 H Ieff = 0,477 A 9 pont Összesen: 15 pont 5. Adatok: G = 200 N, h = 30 m, a) ahol 8 pont b) 13 m-nél kell cserélni. 12 pont Összesen: 20 pont 6. Adatok: f = 7,5 · 1014 Hz, W = 4,2 · 10-19 J, m = 9,1 · 10-31 kg, h = 6,63 · 10-34 Js, c = 3 · 108 a) b) 6 pont c) 6 pont 8 pont Összesen: 20 pont FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. Minden feladat megoldását új lapra kezdje! A 3A és a 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldani A 3A feladatot ajánljuk az egészségügyi felsőoktatási intézményekbe jelentkezőknek. FELADATLAP 1. Egy 900 kg tömegű gépkocsi egyenletesen gyorsulva 12 másodperc alatt növelte sebességét 18 -ról 54 -ra. a. Mekkora erő gyorsította a gépkocsit? (5 pont) b. Mekkora utat tett meg a gépkocsi a gyorsulás közben? (5 pont)

c. Hányszorosára nőtt a gépkocsi mozgási energiája? (5 pont) (Összesen: 15 pont) 2. Egy gépkocsi reflektorába való izzón két adat szerepel: 12 V, 45W a. Mekkora az izzón átfolyó áram erőssége és az izzószál ellenállása működés közben? (8 pont) b. A gépkocsi vezetője a motor leállítása után bekapcsolva felejtette az autó mindkét reflektorát Hány százalékkal csökkent az autó 12 V-os akkumulátorának 80 amperóra töltése 1 óra alatt, ha az akkumulátor feszültsége ez alatt nem változott? (7 pont) (Összesen: 15 pont) 3. A Radioaktív technéciummal végzendő orvosi vizsgálathoz 80 · 106 Bq aktivitású izotópot adnak be egy betegnek. A felhasznált izotóp felezési ideje 6 óra a. Mekkora aktivitású preparátumot kell előkészíteni reggel 8 órára, ha az izotópot egy óra múlva, 9 órakor adják be a betegnek? (9 pont) b. A felhasznált izotóp tisztán gammasugárzó, bomlásakor atommagonként egyetlen 2,24 · 10-14 J

energiájú foton keletkezik. Mekkora az előkészített preparátumból egy másodperc alatt kilépő fotonok összenergiája a beadás időpontjában? (6 pont) (Összesen: 15 pont) 3. B Egy üzemben a hegesztési varratok átvilágítására 60Co-izotóp γ-sugárzását használják. A 60Co bomlásakor atommagként γ-foton keletkezik. Az egyik foton energiája 1,17 MeV, a másiké 1,33 MeV. A radioaktív preparátum a beszerzéskor 3,7 · 1010 Bq aktivitású volt, egy év alatt aktivitása 12,2%-kal csökkent. a. Mennyi a felezési idő, és mennyi idő alatt csökken az aktivitás a beszerzéskori érték harmadrészére? (10 pont) b. Mekkora volt a preparátumból egy másodperc alatt kilépő γ-fotonok összenergiája a beszerzéskor? (5 pont) (Összesen: 15 pont) 4. Az ábrán látható közlekedő edényben vizsgálunk egy folyadékot Az edény felül nyitott szárainak egyikét 80 °C hőmérsékletű víz, másikát olvadó jég veszi körül. A szárakat összekötő

cső vízszintes, az alatta lévő szárrészek l hosszúságúak. Az egyensúly beállta után mért adatok: h80 = 21,6 cm, h0 = 20 cm a. Melyik szárban és hány százalékkal kisebb a folyadék sűrűsége? (5 pont) b. Melyik szár alján nagyobb a folyadék nyomása és miért? (5 pont) c. Mekkora a folyadék térfogati hőtágulási együtthatója? (5 pont) (Összesen: 15 pont) 5. Egy katódsugárcső eltérítő lemezeinek adatai: l = 2 cm, d = 0,5 cm Az ernyő távolsága a lemezek végétől: L = 19 cm. A gyorsító feszültség 1000 V, az eltérítő feszültség 100 V Az elektronok az eltérítő lemezpárhoz a lemezekkel párhuzamosan, azoktól egyenlő távolságra érkeznek. a. Mekkora sebességgel érkeznek az elhanyagolható kezdősebességű elektronok az eltérítő lemezpárhoz? (6 pont) b. Mekkora az elektronok sebességének a lemezpárra merőleges összetevője akkor, amikor kilépnek az eltérítő lemezek közül? (6 pont) c. Mekkora az ernyőn mért D

kitérés? (8 pont) Az elektron fajlagos töltése: 1,76 · 1011 (Összesen: 20 pont) 6. Két azonos (m1 = m2 = 5 kg) tömegű testet 250 rugóállandójú csavarrugó köt össze A felső testet fonallal függesztjük fel az ábra szerint. A testek kezdetben nyugalomban vannak a. Mekkora gyorsulással indulnak el az egyes testek a fonal elvágása után? (6 pont) b. Mekkora a szabadon eső rendszer rezgésének periódusideje? (8 pont) c. Mekkora az egyes testek sebessége egy fél periódusidővel a fonal elvágása után? (6 pont) (Összesen: 20 pont) FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998) MEGOLDÁSOK 1. Adatok: m = 900 kg, t = 12 s, v1 = 18 =5 , v2 = 54 = 15 . a. F = 750 N 5 pont b. s = 120 m 5 pont c. 5 pont Összesen: 15 pont 2. Adatok: U = 12 V, P = 45 W, Δt = 1 h = 3600 s, Q = 80 Ah = 2,88 ·105 C, n = 2. a. I = 3,75 A, R = 3,2 ohm b. 4 + 4 pont 7 pont Összesen: 15 pont 3. A Adatok: A9 óra = 80 MBq = 80 · 106 Bq, T1/2 = 6 h, t = 1

h, a. A8 óra = 90 MBq b. A idő alatt elbomló atommagok száma: E = 1,8 · 10-6 J 9 pont 6 pont Összesen: 15 pont 3. B Adatok: A1 = 3,7 · 1010 Bq, A1 A2 = 0,122 A1, a. T1/2 = 5,33 év, t = 8,45 év b. A idő alatt elbomló atommagok száma: 5 + 5 pont E = 1,48 · 10-2 J (= 9,25 · 1010 MeV) 5 pont Összesen: 15 pont 4. Adatok: h80 = 21,6 cm, h0 = 20 cm, a. Az összekötő csőben a nyomás mindenütt azonos. A 80°C hőmérsékletű szárban 7,4%-kal kisebb a folyadék sűrűsége. b. A 0°C hőmérsékletű szár alján nagyobb a folyadék nyomása; 5 pont c. 5 pont mert ezt alkalmazva: 5 pont Összesen: 15 pont 5. Adatok: l = 2 cm = 2 · 10-2 m, d = 0,5 cm = 5 · 10-3 m, L = 19 cm = 0,19 m, Ugyors. = 1000V, Uelt = 100V, a. b. 6 pont 6 pont c. D = 40 mm 8 pont Összesen: 20 pont 6. Adatok: m1 = m2 = 5 kg; a. Egyensúlyban: A fonal elvágása után: a1 = 2g, a2 = 0 b. A szabadon eső rendszer tömegközéppontja (most a rugó középpontja) g

gyorsulással esik, hozzá képest mindkét test 3 + 3 pont hosszúságú rugón, ellentétes fázisban rezeg. Ha az l hosszúságú rugó rugóállandója D, akkor az hosszúságúé 2D. Ezért T = 0,63 s c. 8 pont A fonal elvágása után idő elteltével a testek sebessége a tömegközépponthoz képest zérus. Ebben a pillanatban a tömegközéppont sebessége, és így a testek sebessége is: 6 pont Összesen: 20 pont FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1999) A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. Minden feladat megoldását új lapra kezdje! A 3A és a 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldani A 3A feladatot ajánljuk az egészségügyi felsőoktatási intézményekbe jelentkezőknek. 1. Egy 0,25 kg tömegű vasgolyót 4,9 m magasból szabadon ejtünk A légellenállás elhanyagolható, g = 9,81 . a. Mekkora a golyó mozgási energiája abban a pillanatban, amikor 2,9 m magasan van a talaj felett? 7 pont b. Mekkora a golyó

sebessége a talajra érkezés előtt 0,1 másodperccel? 8 pont Összesen: 15 pont 2. Először sorba, majd párhuzamosan kapcsolunk egy 36 ohmos és egy 144 ohmos ellenállást Külön-külön mindkét ellenállás legfeljebb 4 watt teljesítményt vehet fel. a. Mekkora feszültséget kapcsolhatunk a rendszerre az egyik, illetve a másik esetben? 8 pont b. Mennyi ekkor a rendszer által felvett teljesítmény az egyik, illetve a másik esetben? 7 pont Összesen: 15 pont 3. A Egy mellkasi röntgenátvilágítás során a röntgencső 70 kV feszültség mellett 4 mA áramot vesz fel, és 0,5%-os hatásfokkal alakítja át az elektromos energiát a röntgensugárzás energiájává. Tételezzük fel, hogy a pontszerű sugárforrásból kilépő röntgensugárzás egyenletes oszlik el a féltérben. a.Legalább mekkora a kilépő röntgensugárzás hullámhossza? 6 pont b.Mennyi energia érkezik négy másodperc alatt a sugárforrástól 0,9 m távolságra lévő, a sugárzásra

merőleges, 1 cm2 nagyságú bőrfelületre? 9 pont Az elemi töltés nagysága: C; a Planck-állandó értéke: Js; a fénysebesség értéke: Összesen:15 pont 3. B A polónium 218 - as tömegszámú izotópja a-aktivitású A radioaktív bomlás felezési ideje 3 perc, és minden egyes, a bomlás során keletkező a-rész Jmozgási energiával hagyja el az atommagot. a. Hány atommag bomlik el 10-6 kg polónium-izotópból az első 9 pec alatt? 9 pont b. Mennyi 20 °C-os vizet lehetne légköri nyomáson elforralni azzal az energiával, ami eközben felszabadul? 6 pont Az Avogadro-szám: víz fajhője: 4,18 forráshője: 2256 Összesen: 15 pont 4. Kék és vörös fény keverékéből álló 1 mm átmérőjű fénynyaláb esik 60°-os beesési szögben egy planparalel üvegre. Az üveg törésmutatója vörös fényre 1,739, kék fényre 1,810 a.Mekkora szöget zár be egymással a kék, illetve a vörös fénynyaláb az üvegben? 5 pont b.Legalább milyen vastag az

üveglemez, ha az üvegből kilépő vörös és kék fény már teljesen elkülönül egymástól? Összesen: 15 pont 5. A 100 cm2 keresztmetszetű, egyik végén zárt, hosszú hengerben 5 liter 0 °C hőmérsékletű, kétatomos molekulájú gázt zár be egy súrlódásmentesen mozgatható, elhanyagolható tömegű dugattyú. A dugattyút és a henger alaplapját 200 rugóállandójú, feszítetlen rugó köti össze. A külső légnyomás Pa. a. Hány fokkal kell lassan felmelegíteni a gázt, hogy térfogata 8 liter legyen? 8 pont b. Ehhez mennyi hőt kell közölni a gázzal? 8 pont c. A közölt hő hány százaléka növeli a gáz belső energiáját? 4 pont Összesen: 20 pont 6. Vízszintesen, légpárnás sínen azonos nagyságú sebességgel közeledik egymás felé két kiskocsi Tökéletesen rugalmas ütközésük után a nagyobb tömegű kiskocsi állva marad. a. Hányszor nagyobb az állva maradt kiskocsi tömege a másikénál? 10 pont b. Hányszorosára nőtt

a kisebb tömegű kiskocsi mozgási energiája? 10 pont Összesen: 20 pont FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1999) MEGOLDÁS 1. Adatok: m = 0,25 kg; H = 4,9 m; h = 2,9 m; t = 0,1 s; g = 9,81 a. =4,9 J b. A teljes esési idő: A keresett sebesség: 7 + 8 pont = 15 pont 2. Adatok: R1=36 W; R2=144W; Pmax=4W a. , , Soros kapcsolásnál a kisebb áramerősség a döntő: Párhuzamos kapcsolásnál a kisebb feszültség a döntő: b. Soros kapcsolás esetén: , párhuzamos kapcsolás esetén: 7 + 8 pont = 15 pont 3. A Adatok: ; a. lmin=1,77×10-11m b. A röntgencsőből kilépő energia: Ebből a kérdezett A=1cm2 bőrfelületre W = . jut. W=1,1×10-4J 6 + 9 pont = 15 pont 3. B Adatok: T = 3 min;W1 = J; tforrás = 100oC; tkezdeti= 20oC; a. N*= 2,4×108 b. a felszabaduló energia: W = N*W1 = 2,18×106J az elforralható víz tömege: mvíz = 0,84 kg 9 + 6 pont = 15 pont 4. Adatok: . a. Mekkora szöget zár be egymással a kék, illetve a vörös

fénynyaláb az üvegben? b. Legalább milyen vastag az üveglemez, ha az üvegből kilépő vörös és kék fény már teljesen elkülönül egymástól? 5 + 10 pont = 15 pont 5. Adatok: D = 200 b. Q =1179J c. A közölt hő 73,8%-a növeli a belső energiát. 8 + 8 + 4 pont = 20 pont 6. Adatok, jelölések: M, m;ütközés előtt: = = ; ütközés után: uM = 0, um = u. a. b. 10 + 10 pont = 20 pont FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (2000) A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatja meg. Minden feladat megoldását új lapra kezdje! A 3A és a 3.B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania A 3A feladatot ajánljuk az egészségügyi felsőoktatási intézménybe jelentkezőknek. FELADATLAP 1. Egy 5 m hosszú, 3 m magas lejtőn állandó sebességgel húzunk felfelé egy 20 kg tömegű ládát a lejtő hosszával párhuzamos erővel. A láda és a lejtő közötti csúszási súrlódási tényező értéke 0,4 a) Mennyi munkát

végzünk, miközben a ládát a lejtő aljáról a tetejéig húzzuk? (10 pont) b) Ennek hány százaléka a láda helyzeti energiájának növekedése? (5 pont) A nehézségi gyorsulás értéke (Összesen: 15 pont) 2. Karácsonyfánkat a 220 V-os hálózatra kapcsolt 14 db sorba kötött 16 V-os, 8W-os izzó fénye díszíti Az egyik izzó kiég. Ugyanilyennel sajnos nem tudjuk pótolni, csak másfajtával Kiég-e a pótlás után valamelyik izzó - s ha igen, melyik, és miért -, ha a) a pótizzó 8 V-os, 2 W-os; (8 pont) b) a pótizzó 8 V-os, 8 W-os? (7 pont) Az izzók a névlegesnél 10%-kal nagyobb felszültségnél égnek ki; ellenállásukat a működés közben tekintsük állandónak. (Összesen: 15 pont) 3. A. Higanyos vérnyomásmérő rajza látható az ábrán. A 22 0C-on végzett mérés kezdetén a higany feletti 0,2 l térfogatú (a karra helyezhető, rugalmas falú "mandzsettát" jelképező) térrészben a külső légnyomással megegyező 101 kPa

nyomású levegő van bezárva. A mérés során a nyíllal jelölt csapon annyi levegőt juttatunk be, hogy a két szárban a higanyszintek különbsége 16 cm legyen. a) Mennyi ekkor a mandzsettában lévő levegő nyomása? (6 pont) b) Hány mol levegőt juttatunk be, ha a bezárt levegő térfogata közben 20 %-kal nőtt, és a hőmérséklete nem változott? (9 pont) (Összesen: 15 pont) 3. B Egyik végén zárt, 90 cm hosszú, vékony üvegcsövet nyitott végével felfelé tartunk. Ekkor a csőben az alul lévő 20 cm hosszú levegőoszlopot 38 cm hosszú higanyoszlop zárja el. a) Mennyi az üvegcsőben a bezárt levegő nyomása? (6 pont) b) Amikor a csövet megfordítjuk, valamennyi higany kiömlik. Milyen hosszú higanyoszlop marad a csőben? (9 pont) A külső légnyomás 101 kPa; a hőmérséklet állandó; (Összesen: 15 pont 4. Vízzel teli edény aljára egyik oldalán alátámasztott tükröt helyezünk úgy, hogy az a vízszintessel 15o-os szöget zárjon be,

amint azt az ábra mutatja. Az A pontban a víz felszínére keskeny fénynyaláb esik. a) Mekkora szögben lép ki a nyaláb a vízből, ha a beeső nyaláb merőleges a víz felszínére ? (6 pont) b) Legalább mekkora legyen az ábra szerinti beesési szög értéke, hogy a tükörről visszaverődött fény ne lépjen ki a vízből? A víz törésmutatója 1,33. (9 pont) (Összesen: 15 pont) 5. Elhanyagolható kezdősebességű elektron elektromos mezőn való felgyorsítás után merőlegesen lép be az ábrán látható, 5 cm szélességű, 0,001 Vs/m2 indukciójú homogén mágneses mezőbe, amely az elektront eredeti irányától 30o-os szögben téríti el. a) Mekkora elektromos feszültség hatására gyorsult fel az elektron? (8 pont) b) Mennyi idő alatt halad át az elektron a mágneses mezőn? (8 pont) c) Mekkora lesz az elektron de Broglie-hullámhossza a mágneses mezőn való áthaladás után? (4 pont) Az elemi töltés: 1,6.10-19 C; az elektron tömege:

9,1.10-31kg; és a Planck-állandó: 6,63.10-34 Js (Összesen: 20 pont) 6. Az ábrán látható R = 10 cm sugarú, M = 4 kg tömegű, homogén, tömör korong súrlódásmentesen foroghat az 0 középpontján átmenő, vízszintes tengelye körül. A korong peremére vékony, elhanyagolható tömegű, nyújthatatlan zsineget csévélünk. A zsineg szabad végére egy m = 0,5 kg tömegű nehezéket kötünk, a korong aljára pedig egy szintén 0,5 kg tömegű kis testet erősítünk. A rendszert magára hagyjuk. a) Mekkora gyorsulással indul meg a nehezék? (10 pont) b) Mekkora a korong szögsebessége egy félfordulat után? (10 pont) (Összesen: 20 pont) FIZIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (2000) MEGOLDÁSOK 1. a) Adatok: h = 3m; l = 5m; m = 20kg; = 0,4; g = 9,81 Fs = mN = mmgcosa. A láda nem gyorsul, ezért: F = mg(sina + mcosa) = 180,5 N; W = Fl. 10 pont W = 902,5J b)DEhelyzeti = mgh = 588,6J, 5 pont Összesen: 15 pont 65,2% 2. a) Adatok: U1 = 16V; U2 = 8V;

U3 = 8V; U = 220V; n = 14; P1 = 8W; P2 = 2W; P3 = 8W. R1 = = 32W, U1max = 1,1 × U1 = 17,6V, R2 = U2 = 8,8V. Az izzókra jutó tényleges feszültségek: > U2max b) A pótizzó kiég, mert U2 > U2max = 32W, U2max = 1,1 × 8 pont Egyik izzó sem ég ki, mert 7 pont Összesen: 15 pont 3. A. a) Adatok: pk = p1 = 101 × 103Pa; V1 = 2 × 10-4m3; T = 295K; r = 13,6 × 103 g = 9,81 h = 0,16m. A levegő bejuttatása után: V2 = 1,2V1, p2 = p1 + rgh. p2 = 122,3 × 103Pa b) A bejuttatott levegő mennyisége: Dn = 3,74 × 10-3mol 6 pont 9 pont Összesen: 15 pont 3. B. a) Adatok: pk = 101 × 103Pa; L = 0,9m; l1 = 0,2m; h1 = 0,38m; r = 13,6 × 103 g = 9,81 A cső eredeti helyzetében: V1 = Al1, ahol A a cső keresztmetszete, p1 = pk + rgh1. 6 pont b)p1 = 151,7 × 103Pa A cső megfordított helyzetében: V2 = Al2 = A(L - h2), p2 = pk - rgh2. Mivel a rendszer hőmérséklete nem változik: p1V1 = p2V2. Az előzőekből: 133,4h22 - 221,1h2 + 60,6 = 0. A fizikailag jó

megoldás: h2 = 0,346m. 9 pont Összesen: 15 pont 4. a) Adatok: g = 15o; n = 1,33. 6 pont e = 41,68o b)A teljes visszaverődés határszöge: amiből A visszaverődés törvényéből: 9 pont a 25,31o Összesen: 15 pont 5. a) Adatok: l = 0,05m; B = 0,001 a = 30o; e = 1,6 × 10-19C; me = 9,1 × 10-31kg; h = 6,63 × 10-34Js. A mágneses mezőben az elektron O középpontú, r sugarú körpályára kényszerül: 8 pont U = 879V b) A fenti egyenletből: 8 pont t = 2,98 × 10-9s c) l = 4,14 × 10-11m 4 pont Összesen: 20 pont 6. a) Adatok: R = 0,1m; M = 4kg; m = 0,5kg; g = 9,81 a = 1,64 10 pont b)Egy félfordulat alatt a nehezék pR utat tesz meg lefelé, a korongra erősített test emelkedése 2R, így a nehézségi erő munkája: W = mgpR - mg2R = mg(p - 2)R. A munkatétel szerint: w = 6,1 10 pont Összesen: 20 pont Fizika felvételi feladatsor 2000. május 21, délelőtt 1. A Holdon a nehézségi gyorsulás a földi 9,81 érték hatod része. 5 p a) Milyen

magasból esik le a Holdon elejtett kődarab pontosan két másodperc alatt? 5 p b) Mekkora a sebessége félúton? 5 p c) Mennyi idő alatt nőtt a sebessége 1 15 pont -ra? 2. Egy 250 ellenállású fogyasztóval sorba kapcsolunk egy ismeretlen ellenállást Az áramkörben 230 V feszültség hatására 0,5 A erősségű áram folyik. a) Mekkora az ismeretlen ellenállás értéke? b) Mekkora teljesítményt vesz fel a 250 ellenállású fogyasztó? c) Ezután az áramkörbe a fogyasztóval párhuzamosan egy 2 k ellenállású voltmérőt kap-csolunk. Mekkora feszültséget mutat a voltmérő? 15 pont 3/A. Orvosbiológiai kísérletben egy függőleges tengely körül forgó kamra falához simulva áll a kí-sérleti személy, akinek centripetális gyorsulása 10g, távolsága a forgó kamra tengelyétől 2 méter. a) Mekkora a kamra szögsebessége? b) Mekkora volt a kamra állandó szöggyorsulása, ha a fenti szögsebességet nyugalomból indulva 70 másodperc alatt érte el? c)

Mekkora az ehhez szükséges forgatónyomaték, ha a kamra és a kísérleti személy együttes tehetetlenségi nyomatéka 1500 15 pont ?( ) 3/B. Egy 2 literes, 1 dm2 keresztmetszetű fazékban 1 liter 0 °C-os vízben 0,5 kg-os jégdarab úszik a) Mekkora a távolság a fazék felső pereme és a vízszint között? b) Mekkora a fazék alján a hidrosztatikai nyomás? 15 pont ; 4. Egy vízszintesen fekvő, üvegből készült plánparalel lemezen 0,3 ns alatt halad át egy fénysugár Ez a fénysugár a lemezben a függőleges iránnyal 30°-os szöget zár be. a) Milyen vastag a lemez? b) A lemezből kilépő fénysugár a lemezbe belépő fénysugárhoz képest mekkora eltolódással halad tovább? Az üveg törésmutatója 1,5; a fény sebessége levegőben 15 pont . 5. Egy mól ideálisnak tekinthető, kezdetben 300 K hőmérsékletű gázt 3× Pa értékű állandó nyomáson felmelegítettünk. Ezután a gázt állandó térfogaton eredeti hőmérsékletére hűtöttük

le Az állapotváltozások során a gáz összesen 5 kJ hőt vett fel a környezetéből. a) Mennyi tágulási munkát végzett a gáz a felmelegítés során? b) Mekkorára nőtt a gáz térfogata? c) Mennyi lett végül a gáz nyomása? Az általános gázállandó: 20 pont . 6. Az ábrán látható vékony, függőleges szigetelő szál alsó végére rögzített kisméretű test elektromos . A szálon súrlódásmentesen mozoghat egy töltése kisméretű gyöngy. Kezdetben a gyöngyöt a rögzített test felett elengedjük. 10 p a) Mennyire közelíti meg a gyöngy a rögzített testet? 10 p b) Mekkora a közöttük lévő távolság az egyensúlyi helyzetben? 20 pont , . tömegű, töltésű, távolságban tartjuk, majd Fizika felvételi feladatsor megoldás 2000. május 21 délelőtt ; 1. Adatok: ; ; . . a) 5 pont . b) 5 pont c) . 5 pont ; 2. Adatok: ; ; . . Rx=210 a) 5 pont b) .PR=62,5 W 5 pont A fogyasztó és a voltmérő eredő

ellenállása: . A voltmérőre jutó feszültség: UV=118 V U. 5 pont ; 3/A. Adatok: a) =7 ; ; ; ; . 5 pont . B=0,1 5pont . M=150 Nm c) 5 pont ; 3/B. Adatok: ; ; h=5 cm 9 pont . p=1,47ˇ103 Pa b) 6 pont 4. Adatok: a) , D=5,2 cm 8 pont ; ; ; . ; ; , ebből b) . , 7 pont .d=1,9 cm ; 5.Adatok: ; ; ; . a) A gáz belső energiája csak a hőmérséklettől függ, ezért a kezdő és a végállapotban meg-egyezik. Az első főtétel alapján: . Wgáz=5×103 J 5 pont b) . V2=0,025 m3 9 pont c) . p2=105 Pa 6 pont 6. Adatok: ; ; ; ; ; a) A legkisebb távolság (hmin) elérésének pillanatában a gyöngy sebessége ismét nulla, így az energiamegmaradás tétele alapján: Rendezés után: A kitűzött feladatnak megfelelő megoldás =0,034 m. hmin=3,4 cm 10 pont . . : . b) Az egyensúlyi távolságban (hegyensúlyi) a gyöngyre ható erők eredője nulla: ebből hegyensúlyi=9,6 cm 10 pont m. , Fizika felvételi

feladatok 2002 1. Vízszintes sínen szorosan egymás mellett áll két kiskocsi Az egyik 100 gramm, a másik 150 gramm tömegu. A kocsik a sínen súrlódás nélkül mozoghatnak A kisebb tömegu kocsival megtoljuk a nagyobbat úgy, hogy a kisebbikre 0,5 N erot fejtünk ki vízszintes irányban, az ábra szerint. a. Mekkora a kiskocsik közös gyorsulása? 5 pont b. Mekkora nyomóero lép fel a kocsik között? 5 pont c. Módosul-e az a) illetve b) kérdésre adott válasz, ha a nagyobb kocsira fejtünk ki a másik felé irányuló, ugyancsak 0,5 N nagyságú, vízszintes irányú erot? 5 pont 15 pont 2. Az ábra szerinti áramkörben R1 = 6 Ω, R2 = 4 Ω Az áramforrás egy akkumulátor, melynek elektromotoros ereje 6 V, belso ellenállása elhanyagolható. Zárjuk a K kapcsolót, ezután az R3 ellenálláson 1,5 A erosségu áram halad át. a. Mekkora az R3 ellenállás értéke? 5 pont b. Mekkora áram halad át a zárt K kapcsolón? 5 pont c. Hány százalékkal változik meg

az akkumulátor teljesítménye, ha a K kapcsolót kinyitjuk? 5 pont 15 pont 3A. Egy beteg lélegeztetéséhez használt 75 liter térfogatú 18°C homérsékletu palackban lévo oxigén nyomása már csak 6ˇ105 Pa. A palackból addig lehet oxigént kinyerni, amíg nyomása a külso 105 Pa értékre nem csökken. A beteg ellátásához percenként 2,5 liter, 105 Pa nyomású oxigénre van szükség a. Mekkora a palackban lévo 6ˇ105 Pa nyomású oxigéngáz surusége? 5 pont b. E gáz tömegének hányad részét tudjuk még kinyerni? 5 pont c. Hány órán át elegendo a palackból még kinyerheto gáz? 5 pont . A gáz homérséklete mindvégig 18 °C 15 pont 3B. A cseppfolyós hidrogén forráspontja 105 Pa állandó nyomáson 20 K Ha 0,5 kg tömegu hidrogéngázt 105 Pa állandó nyomáson és 20 K állandó homérsékleten, térfogatának folyamatos csökkentésével cseppfolyósítunk, akkor 231,5 kJ hot kell elvonnunk tole. a. Ideális gáz közelítésben mekkora a

hidrogéngáz térfogata a cseppfolyósítás elott? 5 pont b. Közelítoleg mekkora a környezet által végzett munka a cseppfolyósítás közben, figyelembe véve, hogy a cseppfolyós hidrogén térfogata elhanyagolható a gázéhoz képest? 5 pont c. Közelítoleg mennyivel változik meg a 0,5 kg hidrogén belso energiája a cseppfolyósítás végére? 5 pont . 15 pont 4. Egy vákuum-fotocella katódjából kilépo elektron de Broglie-hullámhossza 1,25ˇ10-9 m A kilépési munka 1,5ˇ10-19 J. a. Mennyi a kilépo elektron lendülete (impulzusa)? 5 pont b. Mennyi a kilépo elektron mozgási energiája? 5 pont c. Mekkora hullámhosszúságú fénnyel világítottuk meg a fotokatódot? 5 pont h = 6,63ˇ10-34 Js; m = 9,1ˇ10-31 kg; c = 3ˇ108 m/s. 15 pont 5. 230 V effektív értéku, 50 Hz frekvenciával szinuszosan váltakozó feszültségu hálózatra sorosan kapcsoltak egy 200 Ω nagyságú ohmos ellenállást és egy 0,5 H induktivitású, elhanyagolható ohmos

ellenállású tekercset. a. Mennyi a hálózat által leadott hatásos teljesítmény? 5 pont b. Mekkora a teljesítménytényezo? 5 pont c. Mekkora kapacitású kondenzátor soros bekötése esetén lenne az áram effektív értéke ugyanakkora, mint a bekötés elott volt? 5 pont d. Ez esetben mekkora lenne a teljesítménytényezo? 5 pont 20 pont 6. Egy tömegspektrométer ionforrásából elhanyagolható kezdosebességu, egyszeresen ionizált 6-os illetve 7-es tömegszámú lítium ionok lépnek ki. Ezek 900 V egyenfeszültség hatására felgyorsulnak, majd homogén mágneses térbe kerülnek, ahol a B mágneses indukcióvektor nagysága 0,04 , iránya az ionok sebességére meroleges. Az ionok a mágneses térben egy-egy félkört megtéve két különbözo helyen hagynak nyomot a fényképezo lemezen. a. Mekkora a 6-os tömegszámú és mekkora a 7-es tömegszámú ionok sebessége a felgyorsítás végén? 5 pont b. Mekkora ezen ionok centripetális gyorsulása? 5 pont c.

Mennyi idot töltenek a mágneses térben? 5 pont d. Mekkora a nyomok közti távolság a fényképezo lemezen? 5 pont 1 atomi tömegegység 1,66ˇ10-27 kg; az elemi töltés nagysága 1,6ˇ10-19 C. 20 pont Fizika felvételi feladatok - javítási útmutató (2002) 1. Adatok:m 1 =100 g =0,1 kg;m 2 =150 g =0,15 kg; F =0,5 N. a) a 1 =a 2 =a , 5 pont b) Az m 2 tömegu testet a nyomóero gyorsítja a gyorsulással: F N =m2a . 5 pont 5 pont 15 pont 2. F N =0,3 N c) Az a) válasz nem módosul,a b) igen, mert a nyomóeronek most az m 1 tömegu kocsit kell a gyorsulással gyorsítania. F N *=m1a . F N*=0,2 N Adatok: R1 =6 Ω; R2 =4 Ω; Uo =6 V; I3 =1,5 A. a) Az eredo ellenállás Ohm törvénye alapján: R1 és R2 párhuzamos eredoje R*. Re=R* + R3 . R3 = 1,6 Ω 5 pont b) A kapcsolón az az áram halad át,ami az R1 ellenálláson. 5 pont I1 = 0,6 A c) A kapcsoló zárt állásánál:P =Uo I3 =9 W. K nyitása után: 5 pont A teljesítmény 28,6 %-kal csökken 15 pont 3A

Adatok: V=75 liter; p=6 ˇ10 5 Pa; T (=18 °C)=291 K; MO2=32g; R =kN A =8,31 a) 5 pont ; p* =105 Pa; v=2,5 liter/min. b) 5 pont c) Óránként kell 60ˇ2,5 liter 105 Pa nyomású gáz. 6ˇ105 Pa nyomáson ennek térfogata 25 liter. A 75 literes palack tehát 3 órára lenne elég, ha az egészet fel tudnánk használni. Mivel csak 5/6 részét lehet felhasználni,ezért 2,5 órára elég kinyerheto gáz van a palackban. 5 pont 15 pont 3B. t =2,5 óra Adatok: m =0,5 kg; p =10 5 Pa; T =20 K; Q =–231,5 kJ; M = 2 g = 0,002 kg; R =kNA =8,31 a) A állapotegyenletbol: V =0,4155 m3 5 pont b) W =p ∆V Mivel a cseppfolyós hidrogén térfogata sokkal kisebb,mint a gáz térfogata: ∆V V. 5 pont W = 41,5 kJ c) Az elso fotétel szerint: ∆E =Q +W ∆E -190 kJ 5 pont 15 pont 4. Adatok: h =6,63 ˇ10 -34 Js; m =9,1 ˇ10 -31 kg; c = 3 ˇ10 8 m/s; λ =1,25 ˇ10 -9 m; Wki = 1,5 ˇ10-19 J. a) A p lendületu elektron de Broglie-hullámhossza: , amibol: 5 pont p=5,3ˇ10-25 kg b)

Emozg=1,55 ˇ10-19 J 5 pont c) λ=6,5ˇ10-7 m 5 pont 15 pont 5. Adatok: U eff =230 V; f =50 Hz; L =0,5 H; R =200Ω. a) Ph = I2eff R; Ieff = XL=Lω; ω= 2 πf. XL=157 Ω; Z=254Ω; I eff=0.9045 A; 5 pont Ph=163,6 W b) cos ϕ=0,787 5 pont c) Ieff akkor lenne ugyanakkora,ha Z is ugyanakkora lenne. C=10,1 µF 5 pont d) Mivel Z változatlan maradna,a teljesítménytényezo sem változna meg. cos ϕ*=0.787 5 pont 20 pont 6. Adatok: a) B =0,04 ; U =900 V; ma =1,66 ˇ10-27 kg; e =1,6ˇ10 -19 C. A munkatétel alapján: m6=6ma ill m7=7ma felhasználásával: 5 pont v6=1,7ˇ105 ; v7 =1,57ˇ105 b) Az ionokat a Lorentz ero gyorsítja: evB =macp 5 pont acp6=1,09ˇ1011 ; acp7 = 8,66ˇ1010 c) t6=4,89ˇ10-6s; t7=5,76ˇ10-6s 5 pont d) 5 pont 20 pont d=42,5mm Fizika írásbeli felvételi feladatsor 2003 (közös érettségi-felvételi) 1. Peti egy 15°-os hajlásszögű havas lejtőn szánkózik A lejtő és a szánkó közötti súrlódási együttható 0,1. (15 pont)

a) Mekkora lejtő irányú erővel tudja Peti állandó sebességgel felhúzni a lejtőn az 5 kg tömegű szánkót? (5 pont) b) Felérve a 6 m magas lejtő tetejére, ráül az álló szánkóra és lecsúszik a lejtőn. Mekkora sebességgel érkezik a lejtő aljára? (5 pont) c) Mennyi idő alatt csúszott le a lejtőn? (5 pont) g = 9,81 2. Az ábra szerinti áramkörben a fogyasztók ellenállása: R1 = 8 , R2 = 16 , R3 = 4 A telep elektromotoros ereje 9 V. (15 pont) a) Mekkora a fogyasztók eredő ellenállása? (5 pont) b) A telepen átfolyó áram erőssége 0,5 A. Mekkora a telep belső ellenállása? (5 pont) c) Mekkora a 4 -os fogyasztó teljesítménye? (5 pont) 3. A Egy ember a 27°C hőmérsékletű tengerparti levegőből percenként 16-szor vesz lélegzetet. (15 pont) a) Hány gramm levegőt lélegzik be percenként a tengerparton? (5 pont) b) Mekkora a térfogata ugyanekkora tömegû levegõnek a hegycsúcson, ahol a nyomás 60 kPa és a hõmérséklet -13°C? (5

pont) c) Percenként hányszor kell levegõt vennie az embernek a hegycsúcson, ha ott a levegõszükséglete 50%-kal nagyobb, mint a tengerszinten? (5 pont) Tegyük fel, hogy egyetlen lélegzetvételkor a tengerparton is és a hegycsúcson is 0,5 liter levegõ jut az ember tüdejébe. A tengerparti légnyomás 100 kPa. A levegő átlagos moláris tömege 29 , az általános gázállandó 8,31 . 3. B Az ábra szerinti 0,8 cm2 keresztmetszetű, vízszintes helyzetű cső bal oldali vége zárt, a jobb oldali nyitott. A csőben lévő higanycsepp 40 cm hosszú levegőoszlopot zár el a külvilágtól. A kezdeti hőmérséklet 27°C, a külső légnyomás 105 Pa (15 pont) a) Hány molekula van a bezárt levegőben? (5 pont) b) A külső légnyomás megváltozása miatt a higanycsepp a cső zárt vége felé 2 cm-rel elmozdul. Mennyi lett a külső légnyomás, ha közben a hőmérséklet nem változott? (5 pont) c) Hány fokkal kell felmelegíteni a bezárt levegõt, hogy a

higanycsepp visszaálljon eredeti helyére? (5 pont) A Boltzmann állandó: k = 1,38Ą10-23 4. Az ábrán egy 10°-os lejtőre erősített, vizet tartalmazó üvegkád látható A víz felszínére függőleges fénysugarat ejtünk. A víz törésmutatója 1,33 (15 pont) a) Mekkora a beeső és a kád aljáról visszaverődő fénysugarak egymással bezárt hegyesszöge? (5 pont) b) Mekkora szöget zár be a vízbõl kilépő fénysugár a víz felszínével? (5 pont) c) Legalább mekkorára kell megnövelni a lejtő hajlásszögét, hogy ne léphessen ki a fénysugár a vízből? (5 pont) 5. A 48 J mozgási energiájú és 12 lendületű kis testet a vízszintes, sima padlón egy 400 rugóállandójú vízszintes spirálrugó tartja egyenletes körmozgásban. A rugó nyújtatlan hossza 0,5 m. A súrlódás elhanyagolható (20 pont) a) Mekkora a kis test sebessége és tömege? (5 pont) b) Mekkora a körpálya sugara? (5 pont) c) Mennyi idő alatt tesz meg a test egy fordulatot?

(5 pont) d) Mekkora sebességnél lenne körmozgás közben a test mozgási energiája kétszerese a rugóban tárolt rugalmas energiának? (5 pont) 6. Egy síkkondenzátor lemezei közti távolság 2 cm, a lemezek közti potenciálkülönbség pedig 400 V. A kondenzátor belsejében, a negatív lemeztõl 0,4 cm-re elhelyezett izzószálból elhanyagolható kezdõsebességû elektronok lépnek ki a kondenzátor homogén elektromos terébe. (20 pont) a) Mekkora a feszültség az izzószál és a pozitív lemez között, és mekkora sebességgel csapódnak az izzószálból kilépõ elektronok a lemezbe? (5 pont) b) Mekkora az elektronok de Broglie-féle hullámhossza, amikor elérik a pozitív lemezt? (5 pont) c) Mennyi idő alatt futják be az elektronok az izzószál és a pozitív lemez közti távolságot? (5 pont) d) A pozitív lemezbe csapódó elektronok lefékezõdve elektromágneses sugárzást is kelthetnek. Mekkora lenne annak az elektromágneses sugárzásnak a

hullámhossza, amelynek keletkezésekor az elektron teljes mozgási energiája a kilépõ foton energiájává alakulna át? (5 pont) me = 9,1Ą10-31kg; Qe = 1,6Ą10-19C; h = 6,63Ą10-34Js; c = 3Ą108 . Fizika írásbeli felvételi feladatsor 2003 (közös érettségi-felvételi) megoldások 1. Adatok: α = 15°; µ = 0,1; msz = 5 kg; h = 6 m; g = 9,81 (15 pont) a. A szükséges erő: F = 17,4 N (5 pont) b. A munkatétel alapján ahol ezekből: v = 8,6 (5 pont) c. Mivel a mozgás egyenletesen gyorsuló, ezért t = 5,4 s (5 pont) 2. Adatok: R1 = 8 ; R2 = 16 ; R3 = 4 ; U0 = 9 V; I1 = 0,5 A (15 pont) a. Re = 11,2 (5 pont) b. Rb = 6,8 (5 pont) c. P3 = 0,64 W (5 pont) 3. A Adatok (15 pont) A tengerparton: T1 = 300 K; p1 = 105 Pa. A hegycsúcson: T2 = 260 K; p2 = 6ˇ104 Pa. A percenkénti lélegzetvételek száma: 16; A lélegzet térfogata: 0,5 l ; M = 29 = 0,029 ; R = 8,31 . a. Egy perc alatt V1 = 16ˇ0,5 l = 8 l = 8ˇ10-3 m3 levegőt lélegzik be az ember Ennek

tömege az állapotegyenletbõl: m = 0,0093 kg = 9,3 g (5 pont) b. V2 = 1,16ˇ10-2 m3 = 11,6 liter (5 pont) c. A hegycsúcson percenként szükséges levegõ térfogata = 17,3 l. Mivel (5 pont) , ezért a hegycsúcson percenként 35 lélegzetet kell vennie az embernek. 3. B Adatok: A = 0,8 cm2 = 8ˇ10-5 m2; l = 0,4 m; T1 = 300 K; p0 = 105 Pa; k = 1,38ˇ10-23 ; ∆l = 2 cm = 0,02 m. (15 pont) a. Az állapotegyenletből: N = 7,73ˇ1020 (5 pont) b. Mivel a hőmérséklet nem változott, , p1 = 1,053ˇ105 Pa (5 pont) c. Melegítés közben a nyomás állandó, tehát . ∆T = 16 K = 16°C (5 pont) 4. Adatok: ϕ = 10° ; n = 1,33 (15 pont) a. A kád aljának beesési merõlegese és a beesõ fénysugár közötti szög is ϕ A visszavert sugár is ekkora szöget zár be a merõlegessel. A beesõ és a visszavert sugarak közötti szög tehát 2ϕ. 2ϕ = 20° (5 pont) b. Az ábrából látszik, hogy a víz felszínére alulról érkező fénysugár beesési szöge α = 2ϕ

(váltószögek) A törés törvénye szerint . β = 27 ° A víz felszínével bezárt szög γ = 90° – β . γ = 63° (5 pont) c. A víz és a levegő határszögére: sin = , = 48,8°. Legalább ekkora beesési szögre van szükség A beesési szög kétszerese a lejtõ hajlásszögének, ezért . ϕmin = 24,4° (5 pont) 5. Adatok: Emozg = 48 J; I = 12 ; D = 400 ; l0= 0,5 m (20 pont) a. v=8 ; m = 1,5 kg (5 pont) b. Jelöljük a rugó megnyúlását x-szel! A centripetális erőt a rugó fejti ki: ⇒ x = 0,3 m . A körpálya sugara: r = x+l0 r = 0,8 m (5 pont) c. T = 0,63 s (5 pont) d. Legyen a rugó megnyúlása y, a test sebessége u Most is: u = 11,5 (5 pont) 6. Adatok: U = 400 V; d = 2 cm = 0,02 m; x = 0,4 cm = 0,004 m; Qe =1,6ˇ10-19C; me = 9,1ˇ10-31 kg; h =6,63ˇ10-34 Js; c = 3ˇ108 (20 pont) a. A síkondenzátor homogén terében az elektromos térerõsség: . Az izzószál és a pozitív lemez között a feszültség: . A munkatétel

szerint: , . U*= 320V ; v = 1,06ˇ107 (5 pont) b. λe = 6,87ˇ10-11 m (5 pont) c. Mivel az elektron mozgása egyenletesen gyorsuló: ⇒ t = 3ˇ10-9s (5 pont) d. λ = 3,88ˇ10-9 m (5 pont) . FIZIKA Írásbeli érettségi - felvételi feladatok 2004. május 17. de 1. A grafikon egy kerékpártúrán résztvevő tanulók által megtett utat ábrázolja az idő függvényében Eleinte sík vidéken kerékpároztak, majd következett egy emelkedő, végül egy lejtős szakaszon érték el úti céljukat. 5p a) Hány km/h a kerékpározók sebessége az emelkedőn? 5p b) Hányszor nagyobb a lejtős szakaszon a kerékpározók sebessége, mint az emelkedőn? 5p c) Mennyi a kerékpározók átlagsebessége a teljes útra vonatkoztatva? 15 pont 2. Egy zseblámpát 4,5V elektromotoros erejű teleppel működtetünk A zseblámpa teljesítménye 2W, miközben a zsebizzón 0,5A erősségű áram folyik 5p a) Mekkora a zsebizzó ellenállása? 5p b) Mekkora a telep

kapocsfeszültsége? 5p c) Mekkora a telep belső ellenállása? 15 pont 3A Egy orvosi fecskendőben, amelynek kiömlőnyílását elzártuk, 16oC hőmérsékletű levegő van. A 2cm2 keresztmetszetű dugattyú a 20cm3-es jelnél áll. A külső és a bezárt levegő nyomása egyaránt 105Pa 5p a) Hány molekula van a bezárt levegőben? 5p b) A dugattyút lassan, állandó hőmérsékleten benyomva a 16cm3-es jelnél tartjuk egyensúlyban. Mekkora erőt kell kifejtenünk ekkor? 5p c) Ha gyorsan nyomjuk be a dugattyút a 16cm3-es jelig, akkor a bezárt gáz adiabatikusan 21,8oC hőmérsékletre melegszik. Mennyi munkát végzünk a gázon a hirtelen összenyomás közben? (A levegő gyakorlatilag csupa kétatomos molekulából áll.) k = 1,38*10-23 J/K 15 pont 3B Egy 100m3 térfogatú tanterem levegőjének hőmérséklete a téli szünetben a csökkentett fűtés miatt 7oC, a nyári kánikulában pedig 38oC. A légnyomás télen is, nyáron is 105Pa a teremben A levegő moláris

tömege 28,8 g/mol. 5p a) Mennyi a tanterem levegőjének sűrűsége a téli szünetben? 5p b) Hány százalékkal kevesebb a tanterem levegőjének tömege a nyári kánikulában, mint a téli szünetben? 5p c) Télen vagy nyáron nagyobb a tanteremben lévő levegő belső energiája? R = 8,31 J/(mol*K) 15 pont 4. Egy 10cm sugarú átlátszó műanyag gömbre 40o-os beesési szöggel érkezik a levegőből egy keskeny fehér fénynyaláb. A gömb anyagának törésmutatója vörös fényre 1,60 kék fényre 1,63 5p a) Milyen messze halad a megtört fénynyaláb kék összetevője a gömb középpontjától? 5p b) Mekkora szöget zár be egymással a gömbből kilépő kék és vörös fénysugár? 5p c) Mekkora a vörös foton energiája, ha a vörös fény hullámhossza levegőben 7*10-7m? h = 6,63*10-34 Js; c = 3108 m/s 15 pont 5. A 6,4*1023 kg tömegű és 3900 kg/m3 átlagos sűrűségű Mars bolygó körül körpályán kering egy mesterséges hold a Mars felszínétől

600 km távolságban. 5p a) Mekkora a körpálya sugara? 5p b) Mekkora a műhold centripetális gyorsulása? 5p c) Mekkora a műhold keringési ideje? 5p d) Milyen sugarú körpályán kellene a műholdnak keringenie, hogy 24 óra alatt kerülje meg a Marsot? γ = 6,67*10-11 Nm2/kg2 20 pont 6. Egy elektronmikroszkópban felgyorsított elektronnyalábot bocsátunk át vékony sókristály rétegen Ugyanazt az elhajlási képet kapjuk, mintha 7,73*1018Hz frekvenciájú röntgensugárral végeznénk a kísérletet. 5p a) Mekkora lenne ennek a röntgensugárnak a hullámhossza? 5p b) Mekkora az elektronok hullámhossza ebben a kísérletben? 5p c) Mekkora a felgyorsított elektronok sebessége? 5p d) Hány kV-os feszültséggel gyorsítottuk az elektronokat? c = 3*108 m/s; h=6,6310-34 Js; me = 9,110-31 kg; e = 1,610-19 C 20 pont FIZIKA Írásbeli érettségi - felvételi feladatok 2004. május 17. de JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Adatok: ∆s1 = 12km; ∆s2 = 24km; ∆t = 1ó; s = 68km;

t=4ó 5 pont a) 5 pont b) , v2 = 2v1 A lejtőn a sebesség kétszer nagyobb, mint az emelkedőn 5 pont c) 15 pont 2. Adatok: U0 = 4,5V; I = 0,5A; Pi = 2W 5 pont a) 5 pont b) 5 pont c) 15 pont 3A Adatok: p1 = 105Pa; V1 = 20cm3; A = 2cm2; t1 = 16oC; t2 = 21,8oC; V2 = 16cm3; ƒ = 5; k = 1,38*10−23J/K 5 pont a) 5 pont b) 5 pont c) 15 pont 3B Adatok: V = 100m3; Ttél = 280K; Tnyár = 311K; p = 105Pa; M = 28,8 g/mol; R = 8,31 J/(mol*K) 5 pont a) 5 pont b) 5 pont c) , , 15 pont 4. Adatok: α = 40o; nv = 1,60; nk = 1,63; λv = 7*10-7m; R = 10cm; h = 6,6310-34Js; c = 3108m/s 5 pont a) A baloldali ábra alapján: sin α = nksin βk; d = Rsin βk => d = (R*sin α)/nk 5 pont b) A jobboldali ábra alapján a kilépő sugarak által bezárt γ szög: γ = ω−φ; ω = 180 o−2βk; φ = 180o−2βv => γ = 2(βv−βk) d = 3,9cm γ = 0,92o 5 pont c) εv = 2,8*10-19J 15 pont 5. Adatok: h = 600km = 6*105m; M = 6,41023kg; ρ = 3900 kg/mł; γ = 6,6710-11 Nm˛/kg˛; T =

24 óra = 86400 s 5 pont a) Jelöljük a Mars sugarát R-rel! , 5 pont b) 5 pont c) 5 pont d) (Természetesen ugyanerre az eredményre jutunk Kepler harmadik törvényének fölhasználásával is.) 20 pont 6. Adatok: ƒr = 7,73*1018Hz; c = 3108m/s ; h = 6,6310-34Js; me = 9,110-31kg; e = 1,610-19C 5 pont a) 5 pont b) 5 pont c) 5 pont d) 20 pont , mert az elhajlási kép ugyanaz