Biológia | Középiskola » Biológia írásbeli érettségi-felvételi feladatsorok 1996-tól 2004-ig

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 108 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1967

Feltöltve:2005. február 13.

Méret:1021 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1996) A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás. Ezekben a feladatokban A, B, C és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. Négyféle asszociáció. E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítani. Az ítéletek vagy az egyik (A) vagy a másik (B) vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem vonatkoznak (D) Ötféle asszociáció. Ebben a feladatban azt kell eldönteni, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak: A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell kell leírni a megoldólapra. Relációanalízis. E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, melyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik: A. Az állítás és az indoklás is helyes, és

az indoklás valóban magyarázza az állítást B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás. ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítani. A választási lehetőségek: A: a nagyobb mint b B: a nagyobb mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás. E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok, vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldópapírra írnia! Jelölések: A = 1,. 2, és 3 válasz megfelelő B = 1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő TESZTKÉRDÉSEK I. A DNS-BEN TÁROLT INFORMÁCIÓ

ÁTADÁSA (14 pont) Nevezze meg a számokkal jelölt komponenseket. Írja a megoldólapjára a számok sorrend-jében! 8. Hányas számmal jelzett komponens kapcsolódik az X-szel jelölt helyeken? Relációanalízis 9. Az 1 jelű komponens képződése nem átírási folyamat, mert a képződött komponens nem vesz részt a fehérjeszintézisben. Egyszerű választás 10. Az átírás és a fehérjeszintézis egyidejűleg és a sejt azonos régiójában történhet A. a prokarióta sejtben B. a citoplazmában C. a sejtmagban D. az endoplazmatikus membránrendszeren Négyféle asszociáció A. tRNS B. mRNS C. mindkettő D. egyik sem 11. A molekula egyes részein kettős láncú a szerkezete 12. Részt vesz a riboszómák szerkezeti felépítésében 13. Bázissorrendjét a DNS bázissorrendje határozza meg 14. A mitokondriumban és színtestben is képződik II. EGY NŐVÉNY ENERGIAFORGALMA (5 pont) Meghatározott körülmények között a fotoszintézis hatásfoka 0,8%: a

növényben az őt érő fényenergiának ekkora hányada épül be a glükózba. Egy nap alatt egy növényben 22,5 gramm glükóz képződött a fotoszintézis során. 1. Hány gramm szén-dioxidot vett fel ehhez a növény? 2. Összesen hány kJ fényenergia érte a növényt e glükózmennyiség képződése közben? 3. Ismeretei birtokában számolja ki, hány kJ energiát nyerhet e szőlőcukor felhasználásával a növény aerob anyagcsere-folyamatai során! Adatok: a glukóz moláris tömege = a szén-dioxid moláris tömege = ATP ADP + foszfát Q = - 40 1 mól glukóz teljes elégésekor - 2872 kJ szabadul fel III. A NÖVÉNYEK NITROGÉNFORGALMA (9 pont) Az alábbi kérdések, szempontok figyelembevételével kövesse végig a nitrogén sorsát! A vizsgált növény a nitrogénhez nitrát-ionok formájában jut hozzá. 1. Természetes körülmények között hogyan, milyen hatásra képződik a talajban a nitrát-ion? 2. Milyen mechanizmus útján, hol veszi föl a nitrát

- ionokat egy hajtásos növény? 3. Tömören vázolja a felvett nitrát és a belőle képződő anyagok útját, átalakulásait a nitrogén szerves vegyületbe történő beépüléséig! 4. A levelek lehullása után mi történik azok szerves nitrogénvegyületeivel? Milyen hatásra alakulnak át? Többszörös választás 1. Válassza ki, hogy az alábbiak közül mely nitrogéntartalmú anyagok képződnek egy növényben! 1. kazein 2. auxin 3. cellulóz 4. NADP IV. AZ IDEGRENDSZER (19 pont) Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 1. Mi a neve az I rajzon látható pályarendszernek? 2. A félteke mely lebenyében található az A jelű rész? 3. Az agy melyik nagyobb egységének a része az E jelű rész? 4. Az ábrán megjelölt részletek közül melyikben található meg csaknem minden érzőpálya kéreg alatti átkapcsoló állomása? (Betűjelzést és megnevezést is írjon!) Az alábbi két kiegészítendő mondatból hiányzó, sorszámmal Jelölt

kifejezéseket írja le sorrendben! Az I. rajzon ábrázolt pályán terjedő akciós potenciálok a(z) 5 sejtekből eredve eljutnak a(z) 6 sejtekhez, majd tovább a(z) 7. szövethez A II. rajz pályarendszerén az F és G rostok között az a különbség, hogy F ingerülete 8-ból származik, G ingerülete pedig 9-ből. Ötféle asszociáció A. az A jelű részre jellemző B. a B jelű részre jellemző C. a C jelű részre jellemző D. a D jelű részre jellemző E. egyikre sem jellemző a fentiek közül 10. csak fehérállományt tartalmaz 11. dúc 12. a vérnyomás-szabályozás központját tartalmazza 13. a középagyból alakul ki 14. az agytörzsbe tartozik 15. a térdreflex központját tartalmazza Egyszerű választás 16. Mikor mutatható ki akciós potenciál az A helyen? A. a jobb láb mozgatását megelőzően B. a bal láb mozgatását megelőzően C. a jobb láb bőrének ingerlésekor D. a bal láb bőrének ingerlésekor E. az arcbőr ingerlésekor V.

GERINCTELEN ÁLLATOK Az alábbi táblázat külső meszes vázú állatokra vonatkozik, ezek rendszertani besorolását kell a táblázat szerint megadnia. Nevezze meg a sorszámokkal jelölt hiányzó adatokat! Két állat-csoportot a kővetkező információk alapján azonosíthat: - A 6. állatcsoport kövületei a földtörténeti középkor leggyakoribb és legfontosabb szintjelzői; a kréta végén kihaltak. - A 8. a földtörténeti ókor legfontosabb szintjelzői; a perm végén haltak ki állat (csoport) külső meszes vázzal likacsoshéjúak korall bálnaabrak 6. 8. remeterák melyik osztályba tartozik? melyik törzsbe tartozik? 1. 4. 7. 10. 2. 3. 5. 9. Válaszoljon a következő kérdésekre! 11. Nevezze meg az 5 törzs még egy, közismert osztályát! 12. az 5 törzsbe tartozó állatok mely szerve hozza létre a mészvázat? 13. A 3 törzs egyedeinek teste jellemzően milyen szimmetriájú? Relációanalízis 14. A 3 törzs képviselői már szövetes

szerveződésűek, mert a 3 törzsbe tartoznak a legegyszerűbb többsejtő állatok. VI. AZ EMBER SZAPORODÁSA ÉS EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE (16 pont) 1. Az ivarutak melyik szakaszában történik leggyakrabban a megtermékenyítés? 2. Milyen fejlődési folyamatok zajlanak le a beágyazódásig és mi ágyazódik be? 3. Nevezze meg, miből alakul ki a méhlepény és írja le az ábra azon betűjelzését (-jelzéseit), amelyek) a méhlepényhez tartoznak! 4. Átjut-e vér az anyából az embrióba? Ha igen, hol (betűjelzés)? 5. Nevezze meg az ábra D jelzésű részletét! 6. Nevezze meg az ábra E jelzésű részletét! 7. Az alábbi felsorolt képletek közül melyik (v melyek) fejlődik (fejlődnek) a belső csíralemezből? a. a vér b. az idegszövet c. a léghólyagocskák hámja d. a koponyacsontok e. a verejtékmirigy A következő táblázat az ember egyes szteroid hormonjaira vonatkozik. Külön lapon írja le sorban az alábbi táblázat sorszámokkal jelölt

hiányzó adatait! hormontermelő hormon neve 8. 9. 10. 13. 14. hormon hatása az iverszervekre méhnyálkahártya regenerálása 11. ivarsejt-termelés fenntartása mi szabályozza a termelődést? 12. VII. A PETÚNIA VIRÁGSZÍNE (9 pont) A virágszín kialakításában kétféle hatás érvényesülhet. Genetikailag meghatározott azoknak az enzimeknek a szintézise, melyek színtelen előanyagból valamilyen színű festék képződését biztosítják. Befolyásolja a szín megjelenését azonban az is, ha többféle színű festékanyag ke-veredik a sziromlevelek sejtjeiben. A petúnia virágszínét kétféle biológiai folyamat befolyásolja a következő vázlat szerint: I. fehér1 kék II. fehér2 sárga vörös A folyamatábrákon A, B és E betűk enzimeket jelentenek. Szintézisüket szabályozó gének nem kapcsoltan öröklődnek. A kék és vörös festék keveredésével alakul ki a petúnia bíbor virágszíne A kék és sárga festék keveredése

pedig zöld pártaszínt eredményez. Egy kerté-szetben végzett keresztezések F2 nemzedékében a petúnia virágszínére az alábbi hasadási arányt kapták: 9 bíbor : 3 zöld : 4 kék 1. Milyen lehetett a keresztezésekben szereplő homozigóta szülők geno- és fenotípusa? Ha többféle lehetőség van, mindet írja le! A genotípus leírásánál használja az enzimeket jelölő betűket génszimbólumként! A domináns allélokat nagy-, a recesszíveket kisbetűkkel jelölje! A megoldásnál az alábbi szempontokat vegye figyelembe: - az adott keresztezésben hány gén alléljai szerepelnek a virágszín kialakításában? - hogyan befolyásolják egymás hatását a különböző szintézisutakban szereplő gének? 2. Írja fel egy olyan szülőpár genotípusát, melyből az egyik fehér virágú és a keresztezés F2 utódnemzedéke 9 bíbor : 3 vörös : 3 kék : 1 fehér arányban hasad! Megoldásait indokolja, eredményei csak így fogadhatók el! VIII. A HIDRA

TAPOGATÓI (6 pont) Egy hidra populációban Hardy-Weinberg-egyensúly áll fenn két génre nézve (a két gén nem kapcsolt). Egy recesszív allél a tapogatók rövidségét eredményezi. A normális hosz-szúságú tapogatók jellemzőek a populáció 99 %-ára. A másik gén a tapogatók számát határozza meg A kevesebb tapogatóval rendelkező recesszív homozigóták aránya 16 % a populációban. 1. Mennyi a két recesszív allél gyakorisága a populációban? 2. Milyen arányban van ebben a populációban a rövid tapogatójú, tapogatószámra hetero-zigóta egyed? 3. Egy másik, kizárólag öntermékenyítéssel fenntartott hidra-populációban a tapogatószámra heterozigóta egyedek aránya 84%. Három generáción keresztül fenntartva az öntermékenyítést, mennyi lesz a heterozigóták aránya? IX. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS-KÖRNYEZETVÉDELEM (11 pont) 1. Mit jelent az alábbi meghatározás? "Kis területű védett egység, amelyet valamilyen biológiai vagy

geológiai érték megőrzésére jelölnek ki." 2. Nevezzen meg három magyarországi nemzeti parkot! Többszörös választás 3. Mivel magyarázható, hogy egyes ipari körzetek élővilágából hiányoznak a zuzmók? 1. a zuzmók szárazságtűrő élőlények 2. a zuzmók a levegő SO2-koncentrációjára nézve szűktűrésűek 3. az általuk termelt zuzmósavak a legellenállóbb kőzeteket is mállasztják 4. egyes ipari folyamatok jelentős kén-dioxid mennyiséget juttatnak a környezetbe 4. Az egyenlítői esőerdőt gyakorta azért égetik fel, hogy helyén növénytermesztő gazdálkodást folytassanak Mi korlátozza a gazdálkodás sikerét? 1. az esőerdei talaj tápanyagtartalma csekély 2. az esőerdő fajgazdagsága igen nagy 3. a talaj oldható növényi tápanyagait a csapadék gyorsan kimossa 4. az esőerdők a szárazföldi életközösségek közül a legjelentősebb oxigéntermelők Egy tóba a környező településekről folyamatosan szennyvíz

áramlik, amely a mosószerekből származó foszforvegyületekben gazdag. A környező mezőgazdasági területekről oldott nitrogénműtrágyát tartalmazó víz jut a tóba. Szöveges feladat 5. Röviden vázolja: a fenti folyamatok hosszan tartó fennállása - hogyani hat a tavi életközösség táplálkozási szintjeinek populációira (egyedszám) - milyen következményekkel, veszélyekkel jár! 6. Mi a jelenség neve? BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1996) MEGOLDÁSOK I. A DNS-BEN TÁROLT INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. riboszómális RNS tRNS mRNS aktivált aminosavat szállító tRNS Fehérje (polipetid) Riboszóma DNS 4 E A A D C C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 14 pont II. EGY NÖVÉNY ENERGIAFORGALMA 1. 2. 3. 33 g szén-dioxid 180 g glükóz képződéséhez szükséges 2872 kJ, 22,5 g glükóz képződéséhez 359 kJ, összes

energiafelvétel = 359: 0,008= 4485 kJ 180 g glükóz biológiai oxidációjakor 38 ATP 22,5 g glükóz 4,75 ATP 4,75*40=190 kJ 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 5 pont III. A NÖVÉNYEK NITROGÉNFORGALMA 1. 2. 3. 4. 5. a nitrát ammóniából ( -ionokból) képződik nitrifikáló baktériumok hatására a gyökérszőrökön át aktív transzporttal veszi föl továbbítás a szállítószövetek farészén történik a nitrát ammóniává redukálódik NADH (NADPH) közreműködésével az ammónia bizonyos karbonsavakkal aminosavakat képez baktériumok, gombák hatására ammónia ( -ion) képződik C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 9 pont IV. AZ IDEGRENDSZER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. piramispálya homloklebenyben köztiagy E-talamusz piramissejtek mozgató idegsejthez harántcsíkolt izom a bőr mélyebb rétegeiből és az izmokból (inakból és ízületekből is) a bőr felületi

rétegeiből (zsigerekből). B E C E C D B 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 16 pont V. GERINCTELEN ÁLLATOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. gyökérlábúak egyfélmagvúak csalánzók csigák puhatestűek ammoniták fejlábúak háromkaréjú ősrákok ízeltlábúak rákok kagylók köpeny sugaras C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 14 pont VI. AZ EMBER SZAPORODÁSA ÉS EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. petevezetékben barázdálódás, hólyagcsíra méh nyálkahártya + külső magzatburok B és C nem jut át belső magzatburok szikhólyag C (léghólyagocskák hámja) petefészek ösztrogén progeszteron a méhnyálkahártya felkészítése a beágyazódásra sárgatest serkentő hormon here 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1

pont 1 pont 1 pont 1 pont 14. tesztoszteron 1 pont Összesen: 16 pont VII. A PETÚNIA VIRÁGSZÍNE 1. - 2. A hasadási arány alapján kétgénes öröklésmenet Szülők lehetséges geno- és fenotípusai (EE) aabb x (EE) AABB kék bíbor (EE) AAbb x (EE) aaBB zöld kék kék festék mindig jelen van, EE homozigóta szülők voltak vörös, illetve sárga festék nem volt miden kategóriában egyik szülő bb, másik BB egyik szülő aa, másik AA ha aa homozigóta, akkor B domináns allél nem érvényesítheti hatását aa (BB) ee x AA (BB) EE (A hasadási arány kétgénes keresztezést jelent. Mind a vörös, mind a kék pigment képződése biztosított. Fehér virágú az egyik szülő, ez aa genotípust feltételez a 2. bioszintézis útban) 1 pont 2 pont 1 pont 2 pont 1 pont 2 pont Összesen: 9 pont VIII. HIDRA TAPOGATÓI 1. 2. 3. Rövid tapogató alléljének gyakorisága q² = 0,01q = 0,1 tapogatószám recesszív alléljének gyakorisága r = 0,4

Heterozigóták a tapogatószámra 2 (0,4*0,6) = 0,48 rövid tapogatójú, heterozigóta tapogatószámra 0,48*0,01 = 0,0048 Öntermékenyítve a heterozigóták aránya minden generációváltásban felére csökken Három generációváltás során 84% 42% 21% 10,5% lesz a heterozigóták aránya. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 6 pont IX. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS-KÖRNYEZETVÉDELEM 1. 2. 3. 4. 5. Természetvédelmi terület Az Aggteleki, a Bükki, a Fertő-tavi, a Hortobágyi vagy a Kiskunsági Nemzeti Parkok közül akármelyik három. C B A vízinövények elszaporodnak, a N- és P-vegyületek koncentráció-növekedése miatt. Ezt követi a fogyasztók és lebontók populációinak növekedése, ezek pedig a víz oxigéntartalmát csökkentik. Az elhalt szerves anyagok felhalmozódnak a aljzaton; 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a rothadás mérgező anyagcseretermékeket juttat a vízbe. A tó feltöltődése felgyorsul.

Eutrofizáció vagy eutrofizálódás 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 11 pont BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1997) ÚTMUTATÁS A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig külön megoldólapon kezdje! A felvételi írásbeli dolgozat egyben érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másoló karbonlapokat (A másolat az érettségi dolgozat) Régebben érettségizetteknek külön lapra, egy példányban kell írniuk. A teszkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a Tesztkérdések betűjeles megoldásának útmutatója c. lapon. Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok előtt találja meg A megoldások betűjelei egyértelműen olvashatóak legyenek a megoldólapon! Ügyeljen arra, hogy a megoldólapokon a feladatok

azonosítására alkalmas sorszámok szerepeljenek! A javítók csak akkor tudják értékelni a dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és a megoldása. A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás. Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció. E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A) vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem vonatkoznak (D). Ötféle asszociáció. Ebben a feladatban azt kell eldönteni, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak: A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell kell leírni a megoldólapra. Relációanalízis. E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, melyek egy állításból és egy

indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik: A. Az állítás és az indoklás is helyes, és az indoklás volóban is magyarázza az állítást B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás. ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítani. A választási lehetőségek: A. a nagyobb mint b B. b nagyobb mint a C. a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás. E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldópapírra írnia! Jelölések: A = 1., 2, és 3 válasz megfelelő B = 1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő

D = csak a 4. válasz megfeleő E = mind a négy válasz megfelelő Feladatok I. A TESTHŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA 1. Nevezze meg azokat az állattörzs(ek)et vagy -osztály(oka)t, amelyek képviselőire jellemző a vegetatívan szabályozott állandó testhőmérséklet! 2. Pontosan hol találhatók az ember testhőmérséklet-szabályozásának legfelső központjai? 3. 38 °C-os környezeti hőmérséklet mellett is normális marad az egészséges ember test-hőmérséklete Egyetlen mondatban fogalmazza meg, milyen hőszabályozási mechaniz-mus, illetve fizikai jelenség biztosítja ezt? Relációanalízis 4. A sarki tájakon élő nagyobb termetű pingvinek hőtermelése és hőkonzerválása nagyobb mértékű, mint az Egyenlítőnél élő kisebb pingvineké, mert a hőtermelő testtömeg a lineáris méret harmadik, a hőleadó testfelület pedig a lineáris méret második hatványával arányos. Négyféle asszociáció A. az ember hőtermelése B. az ember hőleadása

C. mindkettő D. egyik sem 5. tiroxin fokozza 6. a szimpatikus hatás fokozza 7. fizikai munkavégzés közben növekszik 8. a külső hőmérséklet hirtelen csökkenése hatására megváltozik 9. a lázas állapot kialakulása közben a normálisnál kisebb mértékű II. A GYÖKÉR Ötféle asszociáció A. az A-val jelölt részletre jellemző B. a B-vel jelölt részletre jelleorzó C. a C-vel jelölt részletre jellemző D. a D-vel jelölt részletre jellemző E. egyikre sem jellemző 1. e szövetben vízszállító csövek vannak 2. specializálatlan sejtek 3. háncs- és farészt is tartalmazó összetett nyalábot alkot 4. fotoszintetizáló sejtek 5. a víz és az ionok gyökérbe történő bejutásának helye 6. kutikulája van 7. a szerves anyagokat itt veszi fel környezetéből a növény Relációanalízis 8. A gyökér anyagforgalmában az X jelű rész játszik alapvető szerepet, mert ennek a külső sejtjei elnyálkásodnak. 9. Gyökere csak virágos

növényeknek van, mert a telepes növényeknek soha nincsenek valódi szerveik 10. A KNO3 -ot a gyökér aktív transzporttal veszi fel, mert szervetlen molekulák nem juthatnak be diffúzióval 11. Azonosítsa, hogy az első ábrán melyik betű jelöli ezt a részletet A II. ábrán kinagyítva látható az I ábra egyik részlete 12. Azonosítsa, hogy az első ábrán melyik betű jelöli ezt a részletet Ábrafelismerés Nevezze meg a II. ábra számmal jelölt képleteit! III. AZ EMBERI TÁPCSATORNA Röviden válaszoljon a követező kérdésekre! 1. Hány nyálmirigye van az embernek? 2. Melyik csíralemezből alakul ki a középbél hámszövete? 3. Mi tölti ki a fogüreget? Négyféle asszociáció A. középbél B. utóbél C. mindkettő D. egyik sem 4. bélbolyhok vannak benne 5. itt víz és ionok felszívása történik 6. hozzá tartozik a vakbél 7. egyik szakasza az erősen savas váladékot termelő gyomor 8. nagyszámú baktérium él benne 9. itt fejti ki

hatását a pepszin 10. perisztaltikus mozgása továbbítja a béltartalmat IV. A VÉR 1. Melyik szövettípusba tartozik az ember vére? 2. Az emberi vér alakos elemei közül mely típus(ok)nak van sejtmagja? 3. Válassza ki, a következő anyagok közül, melyek) találhatók) egy egészséges felnőtt ember vérplazmájában? A megfelelő válasz (ok) betűjelét írja le! Hibás választásért pontlevonás jár. a. immunglobulin b. tesztoszteron c. fibrin d. hemoglobin e. glukóz Egyszerű választás 4. Normális körülmények között egy egészséges ember vértérfogatának hány %-át teszi ki a vérplazma? A. kb25% B. kb55% C. kb75% D. kb90% Szöveges feladat 5. Egy mondatban írja le, miben hasonlít és miben tér el az albuminok és a globulinok kémiai összetétele! Megoldólapjára sorban írja le az alábbi hiányos mondatokban számmal jelölt részeket! A vérplazma glukóz-koncentrációját növelő, egyszerű aminosav-származék hormon a(z) . 6 , amelynek

termelődése a(z) .7-ben fokozódik a(z) 8 hatására E hormonnal ellentétes hatású a vér glükóz-szintjének fenntartásában a(z) .:9 Néhány mondatban fogalmazza meg válaszát az alábbi témakörben! 10. Hogyan befolyásolja az emberi szervezetben a szövetnedv képződését és mennyiségét, ha a vérplazma fehérje-koncentrációja (pl. nagymértékű éhezés következtében) jelentősen lecsökken? V. TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT Az alábbi rajz A, B, C és D jelzése része egy életközösség különböző táplálkozási szintjeibe tartozó élőlényeket jelöl. A nyilak az anyagforgalom irányát mutatják 1. Nevezze meg, hogy A, B, C és D milyen táplálkozási szintekhez tartoznak! 2. Rendezze a B, C és D kategóriákat a biomassza növekvő sorrendjében! 3. A fenti táplálékhálózat mely szintjébe sorolhatók a következő élőlények: levéltetű, vadrózsa, katicabogár? 4. A megkötött fényenergia milyen formában távozik ebből a rendszerből?

Melyik táplálkozási szintnél lép ki a rendszerből energia? VI. SEJTOSZTÓDÁS 1. A 2 ábra egy élőlény sejtjeinek néhány osztódási fázisát ábrázolja Hányszoros az élőlény kromoszómakészlete? 2. Milyen betűvel jelölt fázisok és milyen sorrendben figyelhetők meg a meiózis során? 3. Milyen betűvel jelölt fázisok és milyen sorrendben figyelhetők meg a mitózis során? 4. Hasonlítsa össze a sejtciklus (1 ábra) G, stádiumában levő sejtek DNS mennyiségét a H és az F állapotban levő sejtek DNS-mennyiségével! 5. Vajon feltétlenül megváltoztatja a rekombináció a 2 ára E képén látható nagyobb kromoszómák nukleotid sorrendjét? Válasza csak indoklással fogadható el! VII. AZ EVOLÚCIÓ ÉS AZ ALKALMAZKODÁS (A tesztfeladatok megoldásának betűjelzését a sorszám feltüntetésével a megoldólapjára írja!) Többszörös választás 1. A biológiai evolúció jelenti: 1. a fajok átalakulását 2. a populációk környezettel

való kölcsönhatásainak változását 3. a fajok változékonyságát 4. a fajok kihalását 2. A megváltozott környezethez való alkalmazkodást segítheti: 1. a génáramlás 2. a genetikai sodródás 3. a mutáció 4. a modifikáció 3. Az első élőlények: 1. autotróf 2. heterotróf 3. aerob 4. anaerob anyagcseréjű lények voltak 4. A földtörténeti ókorban történt 1. az eukarióta sejtek kialakulása 2. a növényi bőrszövet kialakulása 3. az ammoniták elterjedése 4. a háromkaréjú ősrákok elterjedése 5. Az ősi hüllőkből származnak: 1. a dinoszauruszok 2. a ma élő hüllók 3. az emlősök 4. a ma élő kétéltűek ősei Relációanalízis 6. Az adaptív evolúció legfontosabb mechanizmusa a természetes szelekció, mert a mutációk által létrehozott változatok eltérő rátermettsége miatt a populációk genetikai összetétele nemzedékről nemzedékre változhat. 7. Az emlősök jelentékeny mértékű adaptív szétterjedése a

harmadidőszakban zajlott le, mert ezt a környezeti viszonyok kedvező alakulása és a hüllők kréta végén bekövetkezett nagyszabású kihalása lehetővé tette. 8. Az emberszabású majmok és az ember gerincoszlopának alakja eltérő, mert életmódjuk különbözik 9. A Homo sapiens és az Australopithecusok arc- és agykoponyájának aránya különbözik, mert a Homo sapiens agykoponyája jelentősen megnagyobbodott. 10. Az emberré válás többágú fejlődési folyamat, mert a ma élő emberi fajnak több változata (alfaja) van VIII. FENILKETONURIA A fenilketonuria testi kromoszómához kötötten, recesszíven öröklődő betegség. Lényege: a szervezetben a fenilalanin aminosav normális átalakulása helyett mérgező származékok jönnek létre, amelyek a fejlődő agyat károsítjál. Ennek eredménye súlyos érteImi fogyatékosság Szerencsére a betegség újszülött korban kimutatható, és megfelelő, fenilalaninban szegény diétával normális

fejlődés érhető el. Statisztikai adatok szerint minden tízezredik újszülött fenilketonuriás. Válaszoljon a következő kérdésekre! Megoldását indokolja is, ennek hiányában válasza nem fogadható el! 1. Egy 1 millió egyedből álló, genetikai egyensúlyban levő populációban hány egészséges ember hordozza e betegséget okozó allélt? 2. Ha egy egészséges szülőpárnak született egy fenilketonuriás gyermeke, mekkora a valószínűsége, hogy egészséges gyermeküknek fenilketonuriás gyermeke szülessen, ha ebből a populációból választ magának házastársat? 3. Születhet-e egészséges gyermeke diétás kezelés nyomán tünetmentes férfinek? Válaszát genotípusok felírásával indokolja! 4. Miért fenilalaninban szegény a diéta, miért nem fenilalaninmentes? IX. FEHÉRJE-ANYAGCSERE A fehérjék nitrogéntartalma tömegük 16%-át teszi ki. Egy egészséges felnőtt emberben (ha a táplálék viszonylag kevés fehérjét tartalmaz) a naponta

ürülő nitrogén mennyisége O,lx + 2,4 gramm, ahol az x jelöli a naponta fogyasztott fehérje tömegét grammban kifejezve. 1. Mennyi a napi nitrogénürítés, ha az ember teljesen fehérjementes táplálékot fogyaszt Honnan származhat ilyenkor a szervezetből távozó nitrogén? 2. Mennyi fehérjét kell minimálisan fogyasztani ahhoz, hogy a szervezetbe jutó fehérje fedezze a kiválasztott mennyiséget? X. A MADARAK A következő kiegészítendő mondatokból hiányzó, sorszámmal helyettesített egy-egy kifejezést írja le az adott sorrendben! A madarak az ősi .1 egyik csoportjából származnak; első képviselőik a föld-történet 2, időszakában jelentek meg. A közéjük tartozó .3 repülni nem tudnak, szárnyukkal eveznek a vízben A 3 táplálkozásmódjuk szerint .4 állatok A 3 csoportja a Földön őshonosan a(z) 5v terjedt el A .6, csoportba tartozók szárnya csökevényes; repülni nem tudnak; ezek legismertebb képviselője az afrikai .:7, mely a(z) 8

biomban él Egyszerű választás 9. A madarak keringésére jellemző A. keringési rendszertik egyvérkörös B. szívükben a jobb és a bal oldali üregek teljesen elkülönülnek egymástól C. vörös vérsejtjeik magot nem tartalmaznak D. verőereikben mindig oxigénben dús, gyűjtőereikben pedig oxigénben szegény vér áramlik E. az oxigén szállításában a hemoglobinnak nincs szerepe 10. A madarak légzésére jellemző, hogy A. légzőszervük középbél eredetű B. a tüdő légzőhámja a középső csíralemezből alakul ki C. tüdejük léghólyagocskáiban belégzéskor gázcsere történik D. kilégzés közben is történik gázcsere E. a légzsákok felületén át zajló gázcsere miatt különösen nagy a légzés hatékonysága 11. Keresse ki a hibás megállapítást a következők közül! A. a madarak őseinek még volt foga B. a begy a nyelőcső tágulata C. az előbél utolsó része a mirigyesgyomor, amelybe a zúzógyomorból jut a táplálék

D. a gyomor után a vékonybél, majd a vastagbél következik E. a madaraknak kloakájuk van Többszörös választás 12. A madarak 1. fejlődő embrióját meszes héj burkolja 2. nem átalakulással fejlődnek 3. között nincsenek elevenszülők 4. külső megtermékenyítésűek XI. A JUHOK BUNDÁJA A juhok bundája lehet sima vagy göndör szőrű, illetve szürke vagy fehér. Homozigóta szülők szürke, sima bundájú utódaival két keresztezést végeztek. Az Á keresztezésből négyféle fenotípusú egyed származott. A B keresztezésből háromféle utód származott: 5O%-a sima, szürke, 25%-a sima, fehér, 25%-a göndör, szürke. A vizsgált események során mutáció nem történt. 1. Hogyan öröklődik a juhok bundájának színe és a szőr alakja? Válaszát az alábbiak szerint részletezze: - allétok kölcsönhatása - kromoszómális elhelyezkedés. 2. Mivel magyarázza az A és B keresztezés eltérő eredményét? 3. Írja fel a kiindulási szülők

genotípusát! Mennyiségi összehasonlítás 4. a. Az A keresztezésben a sima, fehér szőrű utódok aránya; b. Az A keresztezésben a göndör, szürke szőrű utódok aránya BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1997) MEGOLDÁSOK A bíráló javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektől eltérő, más, logikusan levezetett helyes megoldást is elfogadhat. A részpontszámok odaítélése ez esetben értelemszerű legyen A zárójelben szereplő megoldások hiányában is megadható a feladat pontszáma. Ahol a feladat a válasz indoklását is kéri, pont csak akkor adható, ha a pályázó megoldása és indolkása is helyes. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A testhőmérséklet szabályozása Madarak és emlősök osztálya Hipotalamuszban A termelődő verejték elpárolgása hőt von el a szervezettől. A A A C C B 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

Összesen: 10 pont II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A gyökér A D E E B E E D D C A rostacső rostlemez kísérősejt 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 14 pont III. 1. 2. Az emberi tápcsatorna három pár A belső csíralemezből (endodermából) 1 pont 1 pont 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. lazarostos kötőszövet A C B D B D C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vér kötőszövet A fehérvérsejteknek A, b, e (hibás betűért pontlevonás jár) B fehérjék adrenalin mellékvesevelő szimpatikus izgalom inzulin A vérplazma-fehérjék ozmotikus koncentrációjának csökkenése miatt a hajszálerek gyűjtőeres végén a szövetnedv visszaszívása csökken, ennek következtében a szövetnedv mennyisége nő. 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 12

pont V. 1. 2. 3. 4. A táplálékhálózat A=lebontó B=termelő C=elsődleges fogyasztó D=másodlagos fogyasztó (ragadozó) D<C<B levéltetű = C, vadrózsa = B, katicabogá r= D hőenergia formájában minden szintnél 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 8 pont VI. 1. 2. 3. 4. A sejtosztódás diploid (2n) (B), A, C, E, G, H B, D, F A H állapotú sejt DNS mennyisége fele, Az F álláspontú sejt DNS mennyisége megegyezik a G1 szakaszban levő 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5. sejt DNS mennyiségével Nem. Ha azonos volt a két homológ kromoszóma kicserélődő szakaszának nukleotid-sorrendje, akkor nem változotja meg. Ha különböző volt, akkor megváltoztatja. (Csak indoklással!) 2 pont Összesen: 7 pont VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Az evolúció és az alkalmazkodás E E C C A B A A B B 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont VIII. 1. 2. 3. 4.

Fenilketonuria q2 = 10-4 ebből q = 0,01 2pq = 2ˇ( 0,001ˇ0,99) = 1,98ˇ10-2 a heterozigóták száma 1,98 ˇ 10-2 ˇ 106 = 19800 2/3*1/21/100=1/300 Születhet. Férfi genotípusa aa, anya Aa vagy AA genotípusa esetén A fenilalanin a szervezet számára szükséges, de nem képes előállítani, ezért táplálékkal kell bevinni. 2 pont 2 pont 1 pont 1 pont Összesen: 6 pont IX. 1. 2. A fehérje-anyagcsere 2,4 gramm A szervezet saját fehérjéi és nukleinsavai bomlanak 0,1x + 2,4 = 0,16x egenlet megoldása: x = 40 gramm 1 pont 1 pont 2 pont Összesen: 4 pont X. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A madarak hüllők jura pingvinek ragadozó déli félgömbön futómadarak strucc szavanna B D C A 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 12 pont XI. 1. 2. 3. 4. A juhok bundája domináns-recesszív öröklésmenet domináns jellegek: sima, szürke; recesszív jellegek: göndör, fehér testi

kromoszómákhoz kötött mindkét gén kapcsolt a két gén az A keresztezésben az ivarsejtek képződésekor génkicserélődés történt, a B esetben nem. AAbb x aaBB C 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 7 pont BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATSOR (1998) ÚTMUTATÁS A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig külön megoldólapon kezdje! A felvételi írásbeli dolgozat egyben érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másoló karbonlapokat (A másolat az érettségi dolgozat) Régebben érettségizetteknek külön lapra, egy példányban kell írniuk. A teszkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a Tesztkérdések betűjeles megoldásának útmutatója c. lapon. Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok előtt

találja meg A megoldások betűjelei egyértelműen olvashatóak legyenek a megoldólapon! Ügyeljen arra, hogy a megoldólapokon a feladatok azonosítására alkalmas sorszámok szerepeljenek! A javítók csak akkor tudják értékelni a dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és a megoldása. A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás. Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció. E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A) vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem vonatkoznak (D). Ötféle asszociáció. Ebben a feladatban azt kell eldönteni, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak: A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő

betűt kell kell leírni a megoldólapra. Relációanalízis. E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, melyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik: A. Az állítás és az indoklás is helyes, és az indoklás volóban is magyarázza az állítást B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás. ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítani. A választási lehetőségek: A. a nagyobb mint b B. b nagyobb mint a C. a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás. E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetűjét

kell a megoldópapírra írnia! Jelölések: A = 1., 2, és 3 válasz megfelelő B = 1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő FELADATOK I. NŐI IVARI MŰKÖDÉSEK (10 pont) Az alábbi két rajz egy felnőtt nő petefészkének állapotait ábrázolja. Válaszoljon a következő kérdésekre! 1. Melyik hormon hatására zajlik le az 1 rajzon látható folyamat? Pontosan hol termelődik ez a hormon? 2. Mi a B jelű képződmény neve? Milyen hormont termel? E hormon hatásai közül legalább kettőt írjon le! 3. Melyik hormon hatása idézi elő a C eseményt? 4. Az E jelzésű állapotban (és ezt követően) mi történik a nő méhében? 5. Ha megtermékenyítés következik be, melyik betűvel jelzett állapot állandósul? Egyszerű választás 6. A D jelzésű rész hormonja A. neutrális zsír B. aminosav C. lipid D. peptid E. egyik sem a fentiek közül II. ÉLETKÖZÖSSÉGEK (13

pont) Az alábbi vázlaton néhány biom jellemző eredeti előfordulási helyét tüntettük fel. Azonosítsa, hogy a következő megállapítások melyik - az ábrán jelölt - biomra vonatkoznak! Megoldólapjára a feladat sorszáma mellé a rajz megfelelő betűjelzését (-jelzéseit) és a kérdéses biom(ok) nevét írja le! (PL: 3. F = tenger.) Az is lehetséges, hogy egy jellemzés több biomra vonatkozik 1. örökzöld növénytakaró 2. természetes növénytakaró már csak kisebb foltokban fordul elő 3. jellemző fogyasztója az Óvilágban a gímszarvas 4. egyenletesen sok csapadék Többszörös választás 5. Egy lepréselt hajtásdarab az E jelű helytől, a talajtól 20 m magasságból származik Az alábbiak közül mi lehetett a lepréselt hajtású növény életformája? 1. lián 2. orchidea 3. fánlakó 4. moha Négyféle asszociáció A. a füves pusztára jellemző B. a szavannára jellemző C. mindkettőre jellemző D. egyikre sem jellemző 1. évente

nyugalmi időszak alakul ki a fagy miatt 2. tömegesen előforduló termelő populációi egyszikűek 3. évente nyugalmi időszak alakul ki a szárazság miatt 4. az évi csapadékmennyiség elérheti az 1500 mm-t Mennyiségi összehasonlítás 5. a) a cseres-tölgyes társulás sokfélesége b) a tajgaerdő sokfélesége 6. a) a fenyőerdő talajának pH-ja b) mészkő-sziklagyep talajának pH ja 7. a) egy szárazföldi zárótársulás által egy év alatt megkötött napenergia b) ugyanazon társulásban egy év alatt mozgásra fordított energia. III. AZ EMBERI FELSŐ VÉGTAG (10 pont) Az alábbi ábrán az ember felső végtagjának néhány részlete látható kétféle működési állapotban. Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 1. Mi a neve az A betűvel jelzett résznek? Válasza a kérdéses részlet funkciójára utaljon! 2. Mi a neve a C betűvel jelzett résznek? 3. Mivel kapcsolódik egymáshoz a C és D? 4. Pontosan hol találhatóak azoknak az

idegsejteknek a sejttestei, amelyek révén a végtag mozgása akaratlagosan beindítható? 5. A 2 helyzetben bemutatott mozdulatlan állásban ez a végtag egy vödör vizet tart Hol várható a nyugalmi állapothoz képest fokozott ATP-felhasználás (betűjelzés + megnevezés)? 6. Az 5 kérdésben vázolt állapot fenntartásakor az izomban futó erek erőteljes összenyomódása miatt romlik, csaknem megszűnik az izom oxigénellátása. Milyen folyamat biztosítja az ATP-utánpótlást? Mi lesz a folyamat végtermékének a sorsa? 7. Milyen szövet építi fel az F jelzésű részt? 8. A C jelzésű szervben mi hozza létre az immunrendszer sejtjeit? IV. KÜLTAKARÓ (13 pont) Megoldólapjára írja le sorban az alábbi kiegészítendő mondatokban sorszámokkal jelölt, hiányzó kifejezéseket! Az ízeltlábúak kültakarójának közös jellemzője, hogy hámszövete szerkezetileg . 1 hám, amelynek külső felületét . 2 borítja Ez utóbbinak sajátos alkotója a 3

nevű vegyület, amely növényekben nem fordul elő. A 3 kémiai összetételét tekintve 4 A 2 réteg felépítésében ezen kívül az ízeltlábúakban mindig részt vesz még . 5 , és olykor 6 is A 2 mozgásban betöltött szerepe a gerincesek szervezetében levő . 7 -hoz hasonlít Négyféle asszociáció A. a halak bőrére jellemző B. a hüllők bőrére jellemző C. mindkettőre jellemző D. egyikre sem jellemző 8. többrétegű hámszövete van 9. nyálkatermelő mirigyeket tartalmaz 10. hámja elszarusodik 11. jelentős szerepet játszik a légzésben Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 12. Milyen szövettípus alkotja legnagyobb részben az emberi bőr belső rétegét? Hogyan befolyásolja e szövet legjellemzőbb sejttípusának anyagcseréjét a növekedési hormon? V. AZ EMBER KIVÁLASZTÓ SZERVRENDSZERE (11 pont) 1. Nevezze meg a kiválasztó szervrendszer páros részét (részeit)! Tévedéséért pontlevonás jár 2. Milyen hatás juttatja

a vizeletet a húgyhólyagba? 3. Milyen hatás idézi elő a vizelet áramlását a húgycsőben? 4. Milyen működésbeli eltérés figyelhető meg a vesetestecske hajszálerei és a nagyvérkör más hajszálerei között? 5. Mi a különbség a nefron elvezető csatornája kezdeti szakaszában, valamint a gyűjtőcsatornában zajló vízvisszaszívás között? Relációanalízis 6. A sejtekből a szövetnedvbe jutó anyagok mindig közvetlenül a vérbe kerülnek, mert az aminosav-lebontásból származó karbamidot a vérkeringés szállítja a kiválasztószervhez. A következő feladatokban a vese vérkeringésére vonatkozó számolásokat kell elvégeznie. Számolását követhető gondolatmenettel lássa el, eredményei e nélkül elfogadhatatlanok. A tüdőverőérben áramló vér 100 cm3-enként 15 cm3 oxigént tartalmaz, a tüdőgyűjtőerekben ez az érték 20 cm3 O2 / 100 cm3 vér. Egy nyugalmi állapotú felnőtt ember veséinek átlagos oxigénfogyasz-tása

percenként összesen 20 cm3 O2. 7. Átlagos oxigénfelvétel mellett percenként hány cm3 vér átáramlása fedezné a vesék oxigénellátását? A nagyvérkörön átáramló vérnek összesen 25%-a halad keresztül a veséken. 8. Átlagos felnőtt ember nyugalmi állapotát feltételezve, a veséken hány cm3 vér halad át percenként? 9. Mennyi a veséből távozó vér oxigéntartalma (cm3 O2 /100 cm3 vér)? VI. EGY FEHÉRJE ÉS EVOLÚCIÓJA (5 pont) Megoldólapjára írja !e az alábbi kiegészítendő mondatban számokkal jelölt, hiányzó kifejezéseket! A hemoglobin egyik alkotója a globin, a(z) . 1 sejtalkotó segítségével szintetizálódik 2 egységekből. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az emberben előforduló globin négy változata hány egységben tér el egymástól (a változatokat görög betűkkel jelöljük). . α β δ γ . . . α 0 . . β 84 0 . δ 85 10 0 Γ 89 39 41 0 Az adatok alapján döntse el, hogy ezek a molekulák az

evolúció során hogyan származhattak egymásból. A leszármazási viszonyokat az alábbi vázlat szemlélteti. Megoldólapjára azt kell leírnia, hogy az ábra egyes sorszámainak melyik görög betűvel jelzett fehérjeváltozat felel meg! VII. CSÍRÁZÁS (11 pont) Megfelelő körülmények között, megvilágított, zárt térben csírázó magvak, majd a belőlük fejlődő növények gázcseréjét vizsgáljuk. Az alábbi görbe a gáztér oxigéntartalmának vál-tozását mutatja Válaszoljon röviden, egy-két mondatban a következő kérdésekre! 1. Mivel magyarázható, hogy a csirázás első néhány órájában a gáztér oxigéntartalma nem változott? 2. Mivel magyarázható, hogy a magok tömege a csírázás első napján jelentősen megnő? 3. A magvak sejtjeiben közvetlenül melyik anyagcsere-folyamat fogyasztja később a gáztér oxigéntartalmát (14 nap)? Melyik sejtalkotóban, pontosan hol zajlik a folyamat? 4. Mi az oka annak, hogy az ötödik napon

a gáztér oxigéntartalma alig változik? 5. Egyenletes vízellátottság mellett a gyökérkezdemény lefelé növekszik Mi a jelenség pontos neve? Melyik hormon vesz részt a hatás közvetítésében? Hol termelődik ez a hormon? 6. A csirázó magvak a csirázás harmadik napján összesen 1 millimól oxigént fogyasztottak Mennyivel változott ezen a napon a légtérben a szén-dioxid mennyisége, ha a légzési hányados értéke 1? Válaszát indokolja! VIII. ZÁRVATERMŐK (11 pont) Megoldólapjára írja le sorban az alábbi táblázatban számokkal jelölt hiányzó kifejezéseket! osztály A gyökérzet típusa A szár szöveti szerkezete A levél erezete A virágtakaró levelek típusa általában A táplálószövet jellemző helye a magban 1. 2. A fiatal növényekben a szállítónyalábok körkörösen rendeződnek - 4. 5. - 7. 3. - 6. Válaszoljon röviden, egy-két szóval vagy kifejezéssel a következő kérdésekre! 8. Melyek a fás szárú növények

alaptípusai? 9. A földtörténet mely időszakában jelentek meg a zárvatermők? 10. Egy mondatban fogalmazza meg, mit jelent a hosszúnappalos növény kifejezés! Milyen éghajlati öv területén gyakoriak az ilyen fajok? IX. A SELYEMLEPKÉK TULAJDONSÁGAINAK ÖRŐKLŐDÉSE (8 pont) A feladat A lepkék ivarmeghatározása a madarakéhoz hasonló. Silk úr selyemlepke-tenyészetet tartott fenn, és ezek lárvái, a selyemhernyók bábozódásakor képződő selyemfonalat értékesítette. Tenyészetében egy különleges, aranysárga gubójú, ún Queen fajta is megtalálható volt. Egy Queen hím és egy normális, fehér gubójú nőstény pároztatásából származó nagy egyedszámú első utódnemzedékben az egyedek fele Queen nőstény, fele normális gubójú hím lett. 1. Hogyan öröklődik az aranysárga gubószín? 2. Írja fel a két szülő genotípusát! (Bármilyen betűjelzés helyes használata elfogadható) B feladat Silk úr a hernyók táplálására az

eperfalevelet mindig azonos ültetvényről szerezte be. Egy alkalommal az ültetvényt növényvédő szerrel permetezték, és tévedésből a kötelező várakozási időn belül szállítottak leveleket Silk úr megrendelésére. Néhány hónap múlva Silk úr tenyészetében óriás termetű, falánk hernyók jelentek meg, melyekből a teljes átalakulás után mindig hím lepkék keltek ki. Az új változatot Silk úr "Góliát"-nak nevezte el A Góliát hímeket több generáción keresztül normális nőstényekkel pároztatta. A petékből kikelő hernyók 1/3-a mindig Góliát lett. A kikelő lepkék 2/3-a volt hím és 1/3-a nőstény 3. Hogyan öröklődik a Góliát-jelleg? 4. Mi volt a Góliát hím szülő genotípusa erre a jellegre nézve? 5. Mi okozta az ivararányok ilyen mértékű eltolódását a kapott utódokban? X. INGER ÉS INGERÜLET (8 pont) Fogalommagyarázat 1. Fogalmazza meg, mit jelent az "inger" kifejezés! Többszörös

választás 2. A sejt nyugalmi állapotára vonatkozóan az alábbi megállapítások közül melyek igazak? 1. A nyugalmi potenciál kialakulásában a K-Na-pumpának szerepe van 2. A K+-koncentráció a membrán belső oldalán nagyobb, mint a külső oldalon 3. Az anionok sűrűsége a membrán belső felszínén nagyobb, mint a külső felszínén 4. Az izomrostok membránján csak aktív transzportok zajlanak 3. A kémiai szinapszis 1. működésekor exocitózis történik 2. idegsejt és izomrost között létesíthet kapcsolatot 3. átvivőanyaga egyes esetekben acetilkolin, másutt noradrenalin vagy más szerves molekula is lehet 4. működése mindig akcióspotenciál-hullám kialakulásához vezet Négyféle asszociáció A. az akcióspotenciál-hullám felszálló ága B. az akcióspotenciál-hullám leszálló ága C. mindkettő D. egyik sem 4. aktív transzport hozza létre 5. a membrán két oldala közti potenciálkülönbség abszolút értéke előbb csökken, majd nő

6. lényegében a membrán repolarizációja 7. Na+-ionok passzív transzportja hozza létre 8. ingerléskor a velőshüvellyel borított axonrészleten kialakul BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (1998) MEGOLDÁSOK A javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektől eltérő, más, logikusan levezetett helyes megoldást is elfogadhat. A részpontszámok odaítélése ez esetben értelemszerű legyen A zárójelben szereplő megoldások hiányában is megadható a feladat pontszáma. Ahol a feladat a válasz indoklását is kéri, pont csak akkor adható, ha a pályázó megoldása és indolkása is helyes. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható I. NŐI IVARI MŰKÖDÉSEK 1. Tüszőserkentő hormon agyalapi mirigy elülső lebenyében 2. Tüsző ösztrogént tüszőserkentő hormon (FSH) termelést csökkenti, a nemi jellegek kialakulását segíti, a méhnyálkahártya regenerációját segíti, a sárgatestserkentő hormon

termelődését fokozza (legalább két hatás leírása) 3. A sárgatestserkentő hormon hatása 4. A méhnyálkahártya lelökődése 5. D 6. C II. ÉLETKÖZÖSSÉGEK 1. A = tajga, E = trópusi őserdő 2. C = füves puszta 3. B = mérsékelt övi lombhullató erdő 4. E = trópusi őserdő 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. A 11. B 12. A III. AZ EMBERI FELSŐ VÉGTAG 1. feszítőizom 2. felkarcsont 3. (könyök)ízülettel 4. A homloklebeny kérgi részében 5. B-hajlítóizomban 6. tejsavas erjedés a vérkeringéssel a májba jut ahol glükózzá alakul 7. tömöttrostos kötőszövet (ínszövet) 8. vörös csontvelő 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 13 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VI. 1. 2. 3. 4.

5. 6. KÜLTAKARÓ egyrétegű (henger-/köbhám) kutikula kitin nitrogéntartalmú poliszacharid fehérje mész / lipid, viasz csontváz C A B A zsírszövet serkenti a zsírok lebontását 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 13 pont AZ EMBER KIVÁLASZTÓ SZERVRENDSZERE Vese és a húgyvezeték 2 pont A húgyvezeték perisztaltikus összehúzódása 1 pont A húgyhólyag összehúzódása 1 pont A vesetestecskékben csak szűrletképzés történik, itt visszaszívás nincs 1 pont Az elvezető csatorna elején a vízvisszaszívás ozmotikusan mindenképp 1 pont lezajlik, a gyűjtőcsatornában a visszaszívás a szervezet szükségletétől függ D 1 pont 3 3 3 3 Ha 5 cm oxigént ad le 100 cm vér, akkor 20 cm -t 400 cm vér. 1 pont A nagyvérkörön percenként 5 dm3 vér áramlik át, ennek 25%-a 1250 cm3 1 pont 1250cm3 oxigéndús vér 250cm3 oxigént szállít; a veséből percenként távozó 2 pont 1250cm3

vérben marad 230 cm3 oxigén, ennek oxigéntartalma tehát 18,4 cm3 O2 / 100cm3vér. Összesen: 11 pont riboszóma aminosav β δ γ α VII. EGY FEHÉRJE ÉS EVOLÚCIÓJA vagy 3. 4. 5. 6. δ β γ α CSÍRÁZÁS 1. a magok nem használják fel, mert az ép maghéjon az oxigén nem juthat át vagy : a magvak alacsony víztartalma miatt minimális az anyagcsere 2. vízfelvétel /duzzadás 3. terminális oxidáció a mitokondrium belső membránjához kapcsolódik 4. a meginduló fotoszintézis éppen fedezi a biológiai oxidáció oxigénszükségletét 5. geotropizmus az auxin a hajtáscsúcsban 1 pont 1 pont 3 pont Összesen: 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a légzési hányados értéke akkor 1, ha a felhasznált oxigénnel azonos anyagmennyiségű CO2 képződik, tehát 1 millimóllal nőtt a szén-dioxid mennyisége 2 pont Összesen: 11 pont VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IX. ZÁRVATERMŐK kétszikűek

főgyökérrendszer a sziklevelek egyszikűek bojtos mellékgyökérzet párhuzamos lepel fa, cserje a krétában Olyan növény, amelynek virágzása csak hosszú napi megvilágítási periódusban indul meg. Mérsékelt (és hideg ) éghajlati övben. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 11 pont A SELYEMLEPKÉK TULAJDONSÁGAINAK ÖRÖKLŐDÉSE 1. nemhez (X- kromoszómához) kötött recesszív jelleg 2. Xq Xq hím és XQ Y nőstény 3. nemhez (X-kromoszómához) kötött domináns jelleg 4. heterozigóta (XG Xg) 5. a nőstényekben (hemizigóta formában) életképtelenséget okoz 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 8 pont Megjegyzés: Értelemszerűen kell javítani; a genotípusok jelzésére bármilyen helyes jelölésmód elfogadható. X. INGER ÉS INGERÜLET 1. Olyan környezeti hatás, amely válaszreakciót (anyagcsere-változást) vált ki az élőlényben. 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. D 1

pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 8 pont BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1999) A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás. Ezekben a feladatokban A, B, C és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. Négyféle asszociáció. E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítani. Az ítéletek vagy az (A) vagy a (B) vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem vonatkoznak (D) Ötféle asszociáció. Ebben a feladatban azt kell eldönteni, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak: A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell kell leírni a megoldólapra. Relációanalízis. E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, melyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt

lehetőség adódik: A Az állítás és az indoklás is helyes, és az indoklás volóban is magyarázza az állítást. B Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben. C Az állítás igaz, de az indoklás nem. D Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes. E Az állítás is és az indoklás is helytelen. Mennyiségi összehasonlítás. ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítani. A választási lehetőségek: A a nagyobb mint b B a nagyobb mint a C a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás. E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok, vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldópapírra írnia! Jelölések: A = 1,. 2, és 3 B = 1. és 3 C = 2. és 4 D = mind a négy válasz megfelelő válasz megfelelő válasz megfelelő válasz megfelelő FELADATOK I.

LÉGZÉS (13 pont) Állapítsa meg, hogy az alábbi állatcsoportok közül melyikre (melyekre) vonatkoznak a sorszámozott állítások. Megoldólapjára a feladatok sorszáma mellé a megfelelő állatcsoport(ok) betűjelét(jeleit) írja le! Hibás választásáért pontlevonás jár! A gyűrűsférgek B rákok C rovarok D kétéltűek E hüllők 1. a gázcsere kutikularétegen keresztül zajlik 2. a légzési gázokat nem a testfolyadék szállítja 3. előbél-eredetű légzőszervük van Relációanalízis 4. A beszédhangok képzése a kilégzéshez kapcsolódik, mert a kilégzett levegő képes rezgésbe hozni zárt hangrés mellett a hangszalagokat. 5. Belégzés végén a tüdőben levő levegő összetétele megegyezik a légköri levegőével, mert kilégzés végére a tüdőből távozik az összes levegő. Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 6. Mi az orrnyálkahártya szerepe? 7. Milyen mechanizmussal történik a légzési gázok transzportja a

határfelületeken? 8. Közvetlenül melyik folyamat használja fel a sejtekben az oxigént? II . A HEMOGLOBIN (9 pont) A hemoglobin egyik kóros változatában a normálishoz képest annyi eltérés van, hogy a molekula meghatározott helyén glutaminsav (Glu) helyett lizin (Lys) található. 1. A mellékelt kódszótár segítségével állapítsa meg, hogy a normális és a szóban forgó kóros változat génje miben tér el egymástól! Válaszát indokolja meg! 2. Nevezze meg azt a folyamatot, amelynek során az egyik génváltozatból a másik képződött! A szóban forgó kóros génváltozat a normálissal szemben recesszív módon nyilvánul meg és enyhe vérszegénységet okoz. Egy genetikai egyensúlyban levő populációban a domináns allél gyakorisága 0,85 3. A populáció tízezer tagja közül várhatóan hányan szenvednek ebben a betegségben? 4. Milyen valószínűséggel születhet ebben a populációban egy egészséges nőnek ilyen betegségben szenvedő

gyermeke? Az mRNS nukleotidhármasának első betűje U C Az mRNS nukleotidhármasának második betűje U C A G UUU Phe UUC Phe UUA Leu UCU Ser UCC Ser UCA Ser UAU Tyr UAC Tyr UAA stop UGU Cys UGC Cys UGA stop UUG Leu UCG Ser UAG stop UGG Trp CUU Leu CUC Leu CCU Pro CCC Pro CAU His CAC His CGU Arg CGC Arg Az mRNS nukleotidhármasának harmadik betűje U C A G U A G CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg C CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg A AUU Ile AUC Ile AUA Ile ACU Thr ACC Thr ACA Thr AAU Asn AAC Asn AAA Lys AGU Ser AGC Ser AGA Arg AUG lánckezdő és Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg GUU Val GUC Val GUA Val GCU Ala GCC Ala GCA Ala GAU Asp GAC Asp GAA Glu GGU Gly GGC Gly GGA Gly GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly G U C A G U C A G III. A VIRÁG SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA (11 pont) A vázlatos rajzon látható virág valamely rendszertani csoport jellegzetességét mutatja. 1. Melyik törzsbe tartozik a növény, amelynek virága ábránkon

látható? Miből állapítható meg? 2. Melyik rendszertani osztályba tartozik ez a növény? Miből állapítható meg? 3. Írja le sorban, hogy a megporzást és megtermékenyítést kővetően mi alakul ki az A, B, C és D jelzésű részekből! A szóban forgó növény levelének bőrszöveti sejtje 26 kromoszómát tartalmaz. 4. Mennyi az ábrán E-vel jelölt sejt kromoszómaszáma? 5. A megtermékenyítés után a D-ből kialakuló képződményben sejtenként hány kromoszóma van? 6. Lehet-e a rajz szerinti növény kétlaki? Miért? IV. GENETIKA FELADAT (4 pont) Egy liliomfaj virágszínét három függetlenül öröklődő gén két-két allélja alakítja ki. A mindhárom génre nézve homozigóta recesszív nővény virágja fehér. A domináns allélok azonos mértékben befolyásolják a virágszínt; hatásuk összegződik, így a lila különböző színárnyalatait eredményezik. 1. Hányféle fenotípusú lehet a növény virágszíne szerint? 2. Homozigóta

recesszív és homozigóta domináns szülők keresztezését követő második utódnemzedékben (F2) milyen arányban fordul elő az AabbCc genotípus? 3. Az F2 utódnemzedék két egyedének (x és y) önmegtermékenyítéséből származó utódok fenotípusaránya a következő: x)1 fehér : 63 színes y)1 fehér : 3 színes Milyen lehetett az önmegtermékenyülő F2-egyedek genotípusa az x) és az y) esetben? V. A TÁPLÁLÉK FEHÉRJETARTALMA (6 pont) Röviden foglalja össze a táplálék aminosavaiból származó és nem hasznosuló nitrogénatomok útját az emberi szervezetben! Leírásában kövesse a bélcsatornából kiindulva az aminosavak sorsát, amíg ezek nitrogéntartalma a lehető legrövidebb úton távozik a szervezetből! VI . TÁMASZTÓSZÖVET (8 pont) 1. Melyik csíralemezből alakul ki az egyedfejlődés során a porcszövet? 2. Ismer-e olyan állatcsoportot, amelyben a támasztószövetek közül csak az egyik típus (csak porc- vagy csak csontszövet)

fordul elő? Ha van ilyen, nevezze meg! 3. Írja le pontosan a porcszövet egy-egy jellemző konkrét előfordulását az emberi szervezet két különböző szervrendszerében! 4. Melyik az a kation, amelyik összmennyiségének legnagyobb része a csontszövetben található? 5. Egy mondatban fogalmazza meg, milyen lényeges különbség van a csontszövet és a porcszövet vérellátása között? Többszörös választás 6. Hogyan hat a pajzsmirigy a csontszövetre? 1.a tiroxin révén serkenti a sejtek lebontó anyagcseréjét 2. a vér összetételétől függően termelődő hormonja hatására a vérből ionok választódnak ki a csontszövet sejtek közötti állományába 3 .hormonja növeli az oxigénfelhasználást 4. D-vitaminja befolyásolja a csontszövet szilárdságát 7.Hogyan hat a mellékpajzsmirigy a csontszövetre? 1. az adrenalin termelése révén a glükóz hozzáférhetőségét biztosítja 2. hormonja a vékonybélből egyes ionok felszívását gátolja

3. hormonja hatására a csontokban D-vitamin képződik 4. hormonja hatására a csontszövetből ionok lépnek ki a vérbe VII. EVOLÚCIÓ (13 pont) 1. Az evolúció során milyen más, ma is élő törzs(ek) alakultak ki az alábbiak ősi képviselőiből? a. mohák b. zöldmoszatok c. tüskésbőrűek d. harasztok 2. A kővetkező két (a-b) kérdésre egy-egy kifejezést vagy mondatot írjon válaszként! a) Milyen környezeti tényező hatása akadályozta a szárazföldi élővilág korábbi megjelenését? b) Milyen környezeti tényező tette lehetővé az akadályozó tényező hatásának megszűnését? 3. Az alábbi törzsfa a gerincesek leszármazási kapcsolatait ábrázolja Az ábra figyelmes tanulmányozása után nevezze meg a betűkkel jelzett fogalmakat! VIII. ERDŐK (9 pont) Többszörös választás 1. Tűlevelű erdők megtalálhatók: 1. mediterrán éghajlatú hegységekben 2. Közép-Európában 2500-3000 méteres tengerszint fölötti magasságban 3. a

tajgán 4. szikeseken 2. A következő életközösségek közül melyiknek a fái örökzöldek? 1. a trópusi esőerdő 2. a keménylombú erdők 3. a tajga 4. a babérlombú erdők Relációanalízis 3. A szavannák Egyenlítőtől távoli területeit erdők borítják, mert ezeken a területeken az év egy részére csapadékos, meleg időjárás jellemző. 4. A molyhos-tölgyes erdő Magyarországon klímazonális, mert déli lejtők száraz, meleg élőhelyein alakul ki 5. Hazai hegyvidékeinken bükkős erdők előfordulnak 600 méternél alacsonyabban, mert ilyen tengerszint fölötti magasságokban a hűvös északi hegyoldalak megfelelő környezetet biztosítanak a bükkös megtelepedésére. 6. Az Alföld klímazonális társulása a zárt homoki tölgyes, mert ennek az erdőnek a fajösszetételét elsődlegesen az éghajlat határozza meg. 7. Az alábbi ábra szemlélteti egy erdőtársulás valamely frissen megtelepedett állatpopulációjában az életkoreloszlást

Tegyük fel, hogy a populációra az ember optimális feltételek közti túlélési típusa jellemző. Ideális környezeti feltételek esetén lehet-e számítani a populáció egyedszámának változásra a következő nemzedékekben? Ha igen, hogyan változik? Miért? Válaszát egy-két mondatban indokolja, megoldása enélkül nem fogadható el. IX. AZ ATP (15 pont) 1. A foszforsavon kívül milyen molekulák összekapcsolódásával jön létre az ATP? Többszörös választás 2. Az ATP-t felépítő molekulák összekapcsolódásakor: 1. észterkötés alakul ki 2. glikozidos kötés jön létre 3. kondenzációs folyamat zajlik 4. hidrolízis történik 3. A sejtek mely részében képződik ATP? 1. a zöld szintestek alapállományában 2. a citoplazmában 3. a riboszómákban 4. a mitokondriumok belső membránján A 4. és 5 feladatban az alábbi fogalmak közül kell választania: A izomelernyedés B nyugalmi potenciál kialakulása C akciós potenciálhullám

lezajlása D erjedés E a fotoszintézis fényt nem igénylő szakasza F az aminosavak aktiválása G a víz bejutása a gyökérbe H a karbamid visszaszívása a vesében I a víz átjutása a gyújtócsatorna falán 4. Válassza ki a fentiek közül az(oka)t a folyamato(ka)t, amely(ek) során közvetlenül ATP-ből származó energiafelhasználás történik! A megfelelő betűjelzés(eke)t írja le! Hibás választásáért pontlevonás jár. 5. Válassza ki a fentiek közül az(oka)t a folyamato(ka)t, amely(ek) során ATP-szintézis történik! A megfelelő betűjelzés(eke)t írja le! Hibás választásáért pontlevonás jár. Válaszoljon a következő kérdésre! 6. Az életközösségekben zajló energiaáramlás során mely folyamat(ok)ban képződik először ATP? Számolási feladat 7. Laboratóriumban megmérték, hogy egy izom ingerlés hatására 10,5 kJ munkát végzett, és eközben 0,64 mól ATP-t használt fel. Tételezzük fel, hogy csak szőlőcukor

felhasználásából származott az izom munkavégzéséhez szűkséges energia. a) Hány % az izomműködés során az ATP által szolgáltatott energia felhasználásának hatásfoka? b) Hány gramm glükóz elégetése fedezi a mért munkavégzés közben az izom energiafogyasztását? c) Anaerob viszonyok között mennyi szőlőcukrot használ ugyanennyi munkavégzéshez az izom? Adatok: a glükóz moláris tömege 180 ATP ADP + foszfát Qr = 41 X. AZ EMBER KÖZPONTI IDEGRENDSZERE (12 pont ) A következő megállapítások alapján azonosítsa a kérdéses ábrarészletet! Feladata, hogy megoldólapjára a feladatok sorszáma mellé a megfelelő ábrarészlet betűjelzését, és pontos elnevezését írja le (pl. K-agyideg) Vegye figyelembe, hogy a megállapítások nem feltétlenül csak egyetlen részletre vonatkozhatnak! Hibás választásáért pontlevonás jár! 1. egyes részeiből szimpatikus idegrostok lépnek ki 2. az agytörzshöz tartozik 3. a bór melegítése

először itt vált ki kérgi működésváltozást 4. csak fehérállományt tartalmaz 5. a tej ürülését előidéző hormont termeli 6. a szándékos mozgást eredményező ingerület főképp innen ered 7. a vérnyomásszabályozás reflexközpontjait tartalmazza 8. a köztiagy része 9. a kéz izmait beidegző mozgató neuronok sejttestei találhatók itt 10. vannak benne olyan neuronok, amelyek aktivitása a gyomor működését serkenti. BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADAT (1999) MEGOLDÁSOK I. LÉGZÉS Állapítsa meg, hogy az alábbi állatcsoportok közül melyikre (melyekre) vonatkoznak a sorszámozott állítások. Megoldólapjára a feladatok sorszáma mellé a megfelelő állatcsoport(ok) betűjelét(-jeleit) írja le! Hibás választásáért pontlevonás jár! A B C D E gyűrűsférgek rákok rovarok kétéltűek hüllők 1. 2. 3. a gázcsere kutikularétegen keresztül zajlik - A, B, C a légzési gázokat nem a testfolyadék szállítja - C

előbél eredetű légzőszervük van - D, E Relációanalízis 4. A beszédhangok képzése a kilégzéshez kapcsolódik, mert a kilélegzett levegő képes rezgésbe hozni zárt hangrés mellett a hangszalagokat. - C 5. Belégzés végén a tüdőben levő levegő összetétele megegyezik a légköri levegőével, mert kilégzés végére a tüdőből távozik az összes levegő. - E Válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 6. Mi az orrnyálkahártya szerepe? A belélegzett levegő felmelegítése, vízgőzzel telítése, lebegő szennyeződésektől történő megszűrése 7. Milyen mechanizmussal történik a légzési gázok transzportja a határfelületeken? Diffúzió 8. Közvetlenül melyik folyamat használja fel a sejtekben az oxigént? Terminális oxidáció, vagy megfelelő szakaszának megnevezése II . A HEMOGLOBIN A hemoglobin egyik kóros változatában a normálishoz képest annyi eltérés van, hogy a molekula meghatározott helyén glutaminsav (Glu)

helyett lizin (Lys) található. 1. mRNS: G A, tehát DNS: C T 2. génmutáció / pontmutáció 3. a recesszív allél gyakorisága: q = 0,15 2 pont 1 pont 1 pont a recesszívfenotípus gyakorisága: q2 = 0,0225 1 pont 10 000 ember közül várhatóan 225 homozigóta recesszív 4. - akkor lehetséges, ha nő a heterozigóta 1 pont 1 pont - az egészségesek közt a heterozigóták gyakorisága 1 pont - a recesszív allélt tartalmazó hím ivarsejtek gyakorisága q = 0,15 ezért a vérszegény gyermekek születésének valószínűsége: 0,26 × 0,5 × 0,15 = 0,02 1 pont Összesen: 9 pont Értelemszerűen kell javítani. Más gondolatmenet szerinti helyes megoldás is elfogadható Az mRNS nukleotidhármasának első betűje U C A G Az mRNS nukleotidhármasának második betűje U C A G UUU Phe UUC Phe UUA Leu UCU Ser UCC Ser UCA Ser UAU Tyr UAC Tyr UAA Stop UGU Cys UGC Cys UGA Stop UUG Leu UCG Ser UAG Stop UGG Trp CUU Leu CUC Leu CUA Leu CCU Pro CCC Pro

CCA Pro CAU His CAC His CaA Gln CGU Arg CGC Arg CGA Arg CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg AUU Lle AUC Lle AUA Lle ACU Thr ACC Thr ACA Thr AAU Asn AAC Asn AAA Lys AGU Ser AGC Ser AGA Arg AUG lánckezdő és Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg GUU Val GUC Val GUA Val GCU Ala GCC Ala GCA Ala GAU Asp GAC Asp GAA Glu GGU Gly GGC Gly GGA Gly GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly Az mRNS nukleotidhármasának harmadik betűje U C A G U C A G U C A G U C A G III. A VIRÁG SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA A vázlatos rajzon látható virág valamely rendszertani csoport jellegzetességét mutatja. 1. Melyik törzsbe tartozik a növény, amelynek virága ábránkon látható(k)? Miből 2 pont állapítható meg? zárvatermő, mert virágban termő (és/vagy takarólevelek) találhatók. 2. Melyik rendszertani osztályba tartozik ez a növény? Miből állapítható meg? 2 pont Egyszikű, mert leple (egynemű virágtakarója) van. 3. Írja le sorban, hogy a megporzást és megtermékenyítést

kővetően mi alakul ki 1 pont az A, B, C és D jelzésű részekből! 1 pont A Csíra 1 pont B Maghéj 1 pont C Termésfal D Tápszövet 4. Mennyi az ábrán E-vel jelölt sejt kromoszómaszáma? 13 1 pont 5. A megtermékenyítés után a D-ből kialakuló képződményben sejtenként hány 1 pont kromoszóma van? 39 6. Lehet-e a rajz szerinti növény kétlaki? Miért? Lehet, mert termős / egyivarú 1 pont virág látható a rajzon. Összesen: 11 pont IV. GENETIKA FELADAT Egy liliomfaj virágszínét három függetlenül öröklődő gén két-két allélja alakítja ki. A mindhárom génre nézve homozigóta recesszív nővény virágja fehér. A domináns allélok azonos mértékben befolyásolják a virágszínt; hatásuk összegződik, így a lila különböző színárnyalatait eredményezik. 1. 2. hétféle 1 : 16 1 pont 1 pont x) mindhárom génre heterozigóta (AaBbCc) 1 pont y) egy génre heterozigóta, a többire homozigóta recesszív (Aabbcc, aaBbcc,

aabbCc) 1 pont Összesen: 4 pont V. A TÁPLÁLÉK FEHÉRJETARTALMA Röviden foglalja össze a táplálék aminosavaiból származó és nem hasznosuló nitrogénatomok útját az emberi szervezetben! Leírásában kövesse a bélcsatornából kiindulva az aminosavak sorsát, amíg ezek nitrogéntartalma a lehető legrövidebb úton távozik a szervezetből! Az aminosavak a vérbe szívódnak fel, 1 pont és a gyűjtőerek útján közvetlenül a májba jutnak, 1 pont ahol nitrogéntartalmuk (egy része) karbamidba épül be. A karbamidot a vér a vesébe szállítja, 1 pont 1 pont ahol kiszűrődve a vizeletbe kerül, 1 pont és a húgyutakon távozik. 1 pont Összesen: 6 pont VI . TÁMASZTÓSZÖVET 1. Melyik csíralemezből alakul ki az egyedfejlődés során a porcszövet? A 1 pont középső csíralemezből. 2. Ismer-e olyan állatcsoportot, amelyben a támasztószövetek közül csak az egyik 1 pont típus (csak porc- vagy csak csontszövet) fordul elő? Ha van ilyen,

nevezze meg! porcos halak (és/vagy fejlábúak) 3. Írja le pontosan a porcszövet egy-egy jellemző konkrét előfordulását az emberi 2 pont szervezet két különböző szervrendszerében! (mozgásszervrendszerben) pl.: ízületi felszín, (légzőszervrendszerben) pl.: gégeporcok (más helyes példák is elfogadhatók) 4. Melyik az a kation, amelyik összmennyiségének legnagyobb része a 1 pont csontszövetben található? A kalcium-ion 5. Egy mondatban fogalmazza meg, milyen lényeges különbség van a csontszövet 1 pont és a porcszövet vérellátása között? A porcszövetben nincsenek erek, a csontszövetben vannak. Töbszörös választás 6. 7. 1 pont 1 pont Összesen: 8 pont A D VII. EVOLÚCIÓ 1. a) b) c) d) semmi mohák, harasztok semmi nyitvatermők 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 2. a) b) kozmikus/ultraibolya sugárzás az ózonpajzs védőhatása 1 pont 1 pont 3. A B C D E F júra devon bojtosúszos halak hüllők madarak emlősök 1 pont 1 pont 1

pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 13 pont VIII. ERDŐK 1. B 2. E 3. D 4. D 5. A 6. E 7. Az egyedszám nő, mert a fiatal egyedek pusztulása nem jelentős, és a sok fiatal egyedtől (ivarérés után) több utód származik, mint a jelenlegi - kis egyedszámú felnőtt nemzedéktől. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 9 pont IX. AZ ATP 1. 2. 3. 4. Ribóz és adenin A C B, E, F 2 pont 1 pont 1 pont 3 pont 5. 6. 7. D Fotoszintézis, kemoszintézis (autotróf anyagcsere) a) 0,64 ATP hidrolízisekor 0,64 mól ּ◌41 ennek 10,5 kJ éppen 40%-a = 26,24 kJ energia szabadul fel; b) 38 mól ATP képződik 1 mól (180 g) szőlőcukor teljes lebontásakor 0,64 mól ATP képződésekor 3,03 g glükóz szükséges c) az ekkor zajló erjedés során 1 szőlőcukor lebontása csak 2 ATP-t szolgáltat, ezért a 0,64 mól ATP szintéziséhez 57,6 g glükóz erjedése szükséges 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 15 pont

Megjegyzés: A 36 mól ATP-vel számolt eredmény is elfogadható. X. AZ EMBER KÖZPONTI IDEGRENDSZERE A következő megállapítások alapján azonosítsa a kérdéses ábrarészletet! Feladata, hogy megoldólapjára a feladatok sorszáma mellé a megfelelő ábrarészlet betűjelzését, és pontos elnevezését írja le (pl. K-agyideg) Vegye figyelembe, hogy a megállapítások nem feltétlenül csak egyetlen részletre vonatkozhatnak! Hibás választásáért pontlevonás jár, de negatív pontszám nem adható! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I = gerincvelő F = középagy és H = nyúltvelő A = fali lebeny C = kéregtest E = hipotalamusz B = homloklebeny H = nyúltvelő D = talamusz és E = hipotalamusz I = gerincvelő H = nyúltvelő 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont Összesen: 12 pont BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (2000) ÚTMUTATÁS A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell

beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig külön megoldólapon kezdje! A felvételi írásbeli dolgozat egyúttal érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másoló karbonlapokat (A másolat az érettségi dolgozat) Régebben érettségizetteknek külön lapra, egy példányban kell írniuk. A tesztkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a "Tesztkérdések betűjeles megoldásának útmutatója" c. lapon Ezekre a feladatokra csak egyetlen megoldást adhat Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok előtt találja meg. A megoldások betűjelei - és az esetleges javítások - egyértelműen olvashatók legyenek a megoldólapon! Ügyeljen arra, hogy a megoldólapokon a feladatok sorszámait tüntesse fel! A javítók csak akkor tudják értékelni dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és megoldása. A

TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik. A. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az állítást B.

Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetőségek: A: a nagyobb, mint b B: b nagyobb, mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: A = 1, 2. és 3 válasz megfelelő B = 1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő I. AZ ÉLŐLÉNYEK ANYAGCSERÉJE 12 pont Az alábbi kiegészítendő mondatokból hiányzó, számmal

jelölt kifejezéseket írja le! Az ismétlődő számok ugyanarra a fogalomra utalnak. Az élőlények sejtjeiben zajló lebontó anyagcsere-folyamatok egyik alapvető szerepe az, hogy a(z) .1 lebontása során a sejtek hasznosítható energiát szabadítanak fel. Azok az élőlények, amelyek környezetükből fölvett .1 anyagokat igényelnek saját szervezetük felépítéséhez, 2 anyagcseréjűek A többi élőlény anyagcseréje .3 típusú Az életműködésekhez szükséges energiát alapvetően két anyagcsereút biztosítja a sejtekben. Az alábbi táblázat erre a két anyagcsereútra vonatkozik. A tárgyalt folyamatok egy emlősállat szöveti sejtjeiben zajlanak. Nevezze meg a táblázat sorszámmal jelölt, hiányzó adatait! Az anyagcsereút neve A folyamat külső feltétele A folyamat végterméke(i) 1 mól szőlőcukor átalakításakor (anyagmennyiséget is írjon!) A folyamat során képződő ATP anyagmennyisége 1 mol szőlőcukor átalakításakor Mely

szövet(ek) sejtjeire jellemző a folyamat? 4. 5. 9. anaerob 6. 10. 7. 11. 8. 12. II. A KIVÁLASZTÓSZERVEK ÉS MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYOZÁSA 18 pont 1. Sorolja fel az ember vizeletkiválasztó rendszerének szerveit! 2. Elképzelhető-e, hogy egy méhlepényes emlősállatban a húgyutaknak és az ivarutaknak közös szakasza van? Ha igen, milyen esetben; ha nem, miért nem? 3. Nevezze meg a nefron két fő részét! 4. Nevezzen meg a nefron alapvető funkciói közül legalább hármat! Az alábbiakban két megbetegedett emlősállattal kapcsolatos megfigyelések leírása alapján kell az alábbi, sorszámokkal ellátott kérdésekre röviden válaszolnia. A két háziállat tünetei részben hasonlóak, részben eltérőek: Az I. állat rendkívül nagy mennyiségű vizeletet ürít, és vizelete nagyon híg, oldottanyag-koncentrációja csekély. Az I állatra vonatkozó kérdések: 5. Melyik hormon hiányával magyarázhatók az I állat tünetei? 6. Az egészséges

állatokban hol termelődik ez a hormon? Az ismeretei szerinti legpontosabb választ adjon 7. Az egészséges állatokban pontosan hol fejti ki a hatását az itt hiányzó hormon? 8. A hormonhiány következtében hogyan alakulnak ki a tünetek, tehát hogyan változik a nefronok működése? A II. állat is kórosan sok vizeletet ürít, vizelete pedig a normálisnál nagyobb mennyiségű Na+-iont tartalmaz A II. állatra vonatkozó kérdések: 9. Milyen kémiai szerkezetű az a hormon, amelynek hiánya a II állat tüneteit létrehozta? 10. Az egészséges állatokban pontosan hol termelődik ez a hormon? 11. A hormonhiány következtében hogyan alakulnak ki a tünetek, tehát hogyan változik a nefronok működése? III. VÉRCSOPORTOK 10 pont 1. Többszörös választás Az alábbi állítások közül melyik jellemző az A-vércsoportú egyénre? 1. a vérlemezkéknek szerepe van a vércsoport kialakításában 2. a vörösvérsejtek membránjához kötődő fehérjelánc

határozza meg a vércsoportját 3. 0-vércsoportanyag elleni ellenanyag megtalálható a vérplazmájában 4. B-vércsoportanyag elleni ellenanyag megtalálható a vérplazmájában 2. Oldja meg a következő genetikai feladatot! Egy AB-vércsoportú apának és A-vércsoportú anyának az első gyermeke B-vércsoportú. Ezen kívül még milyen vércsoportú gyermekek születésére számíthatnak, és mekkora valószínűséggel? A közismert AB0-vércsoportrendszeren kívül még számos más vércsoportrendszer ismeretes. Emberekben gyakran vizsgálják például az MN-vércsoportrendszert. Ennek kialakításában egyetlen gén két allélja (LM és LN) vesz részt. Az M- és az N-vércsoportú egyének eltérő homozigóták, az MN-vércsoportúak pedig heterozigóták. 3. Egy európai, genetikai egyensúlyt mutató populációban az LM allél gyakorisága 1/3 Mennyi az N- és az MN-vércsoportú egyének egymáshoz viszonyított aránya a populációban? Egy genetikai

egyensúlyban levő sivatagi beduin törzs 300 tagja között 126 MN-vércsoportút találtak, az Nvércsoportúak száma ennél jóval kevesebb volt. 4. Számolja ki az LN allél gyakoriságát a beduinpopulációban! 5. Vajon hány M-vércsoportú egyént találtak a 300 beduin közt? Számolásának menetét is írja le, eredményei enélkül elfogadhatatlanok. IV. A HEMOGLOBIN 8 pont Relációanalízis 1. A hemoglobin összetett fehérje, mert molekulájában négy polipeptidlánc található 2. A hemoglobinban porfirinvázas molekularészlet található, mert a hemoglobin molekulája vasat tartalmaz Mennyiségi összehasonlítás 3. a a vörösvérsejtekben található hemoglobin anyagmennyisége b. a vörösvérsejtek által maximálisan szállított oxigén anyagmennyisége Az alábbi adatok felhasználásával számolja ki a következő kérdések megoldását! Gondolatmenetét, illetve számolásának menetét is írja le, eredményei e nélkül nem fogadhatók el. Egy

ember anyagcseréjének és vérének vizsgálata során az alábbi adatokat állapították meg. Nyugalomban az egyén percenként 6,25 dm3 levegőt cserél be- és kilégzései során. A belégzett (standard állapotú) légköri levegő oxigéntartalma 21 tf%. Az oxigénnel telített vér 100 cm3-enként (standard állapotra számítva) 20,0 cm3 oxigént tartalmaz, az oxigénszegény vérben ez az érték 15,0 cm3 O2/100 cm3 vér. A bal pitvaron percenként 5 dm3 vér halad át. 4. Hány % oxigént tartalmaz a vizsgálat során a kilégzett levegő? Feltételezzük, hogy a tüdőn átáramló vér oxigénnel telítődik, és így minden hemoglobin-molekula 4 oxigénmolekulát köt meg. Oxigén szállítása csak a hemoglobinhoz kötve történik A vörösvérsejtekben a hemoglobin koncentrációja 5,23 millimol/dm3. A hemoglobin moláris tömege 66800 g/mol Hány gramm hemoglobint tartalmaz a vizsgált egyén vére 100 cm3-enként? A vér térfogatának hányad részét teszik ki a

vörösvérsejtek? V. IZMOK 17 pont Nevezze meg a táblázat sorszámmal jelölt, hiányzó adatait! Izomszövet 1. 4. 6. Jellemző előfordulás pl. rágóizom 5. --------- Élettani sajátságok 2. 3. lassú összehúzódású kitartó 7. 8. Megoldólapjára írja le az alábbi hiányos mondatokban számmal jelölt kifejezéseket! (Az azonos számok természetesen ugyanazt jelentik.) A(z) .1 izomszövet szerkezeti és működési egységei a(z) 9 Közvetlenül a kezet mozgató izmokhoz ingerületet szállító neuronok sejttestének helye: .10 (szerv + szervrész). Közvetlenül az arc izmaihoz ingerületet szállító neuronok sejttestének helye a központi idegrendszeren belül: .11 (szervrész) Relációanalízis 4. A piramisrendszer szabályozza a zsigerek izomzatának működését, mert ez a pályarendszer a köztiagyban átkereszteződik. Négyféle asszociáció A. piramis pályarendszer B. extrapiramidális pályarendszer C. mindkettő D. egyik sem 13. a vázizmok

akaratlagos szabályozásában részt vesz 14. leszálló pályarendszer 15. a nagyagy fali lebenyéből ered 16. az agykéregtől az izomig két idegsejten halad az akciós potenciál 17. az automatikussá vált mozgások szabályozásában vesz részt VI. A PÓKSZABÁSÚAK 9 pont Megoldólapjára írja le az alábbi hiányos mondatokban számmal jelölt kifejezéseket! A 2. és 3 sorszám a pókszabásúak közé tartozó és a pókokkal egyező rangú két rendszertani csoport nevére utal. A pókszabásúak a(z) .1 törzsébe tartoznak A jelenleg élő pókszabásúak közül a legősibb, legkezdetlegesebb csoportot képviselik a(z) .2 Számos élősködő tartozik a(z) .3 közé, melyek teste egységes, nem tagolódik testtájakra A pókszabásúak emésztőkészüléke többek között abban tér el a rovarokétól, hogy bélcsatornájukhoz .4 nevű szerv csatlakozik, akárcsak a rákoknál. Az alábbi három feladatban egy-egy kifejezés leírásával kell válaszolnia. A

pókszabásúakra általában jellemző, hogy: szájszervük: 5. idegrendszerük típusa: 6. járólábaik száma: 7. Többszörös választás 8. Szaporodásukra és egyedfejlődésükre jellemző 1. egyedfejlődésük során kialakul bennük a középső csíralemez 2. újszáj nem alakul ki bennük 3. növekedésük közben vedlenek 4. petesejtjük ostoros, hím ivarsejtjük mozdulatlan 9. A pókszabásúak további jellemzői 1. kültakarójuk hámszövete egyrétegű 2. keringési rendszerükben vér áramlik 3. többségük ragadozó 4. többségük vízben él VII. NÖVÉNY SZAPORODÁSA ÉS EGYEDFEJLŐDÉSE 16 pont Négyféle asszociáció A. a páfrány szaporodására jellemző B. a kétszikű növény szaporodására jellemző C. mindkettőre jellemző D. egyikre sem jellemző 1. az ivarszervek önálló előtelepen fejlődnek 2. a petesejt önálló mozgást nem végez 3. kettős megtermékenyítés 4. a zigótából fejlődik ki a magkezdemény 5. a diploid növény

ivarsejtjei haploidok 6. az ivarsejtek meiózissal képződnek 7. a megtermékenyítéshez víz szükséges Az alábbi 8-12. feladatok megoldásakor az ábrán látható képződmény megfelelő részletét válassza ki, ennek betűjelét és nevét írja le! Az egyik kérdésre két helyes választ várunk, a többire csak egyet. Ha nem talál helyes megoldást, X betűt írjon. 8. A magkezdemény burkából jön létre. 9. Triploid (3n) sejteket tartalmaz 10. A hím ivarlevélből alakul ki 11. Élő sejtjei az anyanövény szöveti sejtjeivel megegyező genetikai információtartalmúak (ha mutáció nem történt). 12. A megtermékenyített petesejtből fejlődik ki. Válaszoljon a következő kérdésekre! 13. Melyik törzsbe tartozik a növény, amelynek részlete az ábrán látható? 14. Az egyedfejlődés során a virágnak pontosan mely részéből alakul ki az A jelzésű rész? 15. Egy ismeretlen növény termése kedvező körülmények közt a talajba kerül Rövidesen az

tapasztalható, hogy a hajtáskezdemény és a sziklevél a felszín fölé növekedve fejlődésnek indul. Melyik rendszertani osztályba tartozik legnagyobb valószínűséggel a növény? VIII. A VIZEK ÉLŐVILÁGA 10 pont Többszörös választás 1. Az alábbi állatcsoportok közül melyikbe tartoznak kizárólag tengeri (sós vízi) állatok? 1. gyökérlábúak 2. szivacsok 3. csalánozók 4. tüskésbőrűek 2. A következők közül milyen táplálkozású, illetve anyagcseréjű élőlények élhetnek és táplálkozhatnak a mélytengerekben? 1. ragadozók 2. kemoszintetizálók 3. lebontók 4. növényevők 3. Miben különbözik a porcos halak testfelépítése a csontos halakétól? 1. a porcos halaknak nincs úszóhólyagjuk 2. a porcos halak vázrendszere meszet tartalmaz 3. a porcos halaknak nincs csontvázuk 4. a porcos halak légzőszerve béleredetű Relációanalízis 4. A tengeri élőhelyek közül a nyílt tengerek fajgazdagsága a legnagyobb, mert a meleg

tengerek planktonsűrűsége meghaladja a hideg tengerekét. 5. A magyarországi vízpartok zárótársulása intrazonális erdő, mert az intrazonális erdők fajösszetételét és szerkezetét elsősorban az éghajlatra jellemző hőmérsékleti és csapadékviszonyok határozzák meg. Egyszerű választás 6. A hazai vízpartok szabályos szukcessziója során elsőként megjelenő fás társulástípus: A. nádas B. mocsárrét C. magassásos D. bokorfüzes E. ligeterdő Szöveges feladatok 7. Határozza meg, mit jelent: plankton! 8. A földtörténet során mikor (kb hány éve) jelentek meg az első vízi élőlények? 9. Mely törzs(ek) képviselőire jellemző, hogy egyedfejlődésük során testükben gerinchúr alakul ki? BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK (2000) MEGOLDÁSOK A javítási útmutatóhoz rendelkezésre áll a feladatlap. A pályázóknak megoldásaikat külön lapra kellett leírniuk A bíráló a javítási útmutatóban feltüntetett

megoldási menetektől eltérő, más helyes megoldást is elfogadhat. A részpontszámok odaítélése ez esetben értelemszerű legyen. A zárójelben szereplő megoldások hiányában is megadható a feladat pontszáma. A feleletválasztásos feladatokra (ahol adott alternatívákból kell a helyes megoldást kiválasztani) csak egy megoldás adható. Ha a pályázó ilyen feladatra több választ adott, nem kaphat pontot Ahol a feladat a válasz indoklását is kéri, pont csak akkor adható, ha a pályázó megoldása és indoklása is helyes. A megoldólapra a bíráló írja fel piros vagy zöld tollal az adott feladatcsoportra elért pontszámot, és írja alá a lapot. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. I. AZ ÉLŐLÉNYEK ANYAGCSERÉJE 1. szerves anyagok 2. heterotróf 3. autotróf 4. biológiai oxidáció (sejtlégzés) 5. aerob (oxigén jelenléte) 6. 6 mol szén-dioxid + 6 mol víz 7. 38 mol (vagy: 36 mol) 8. minden szövet 9. erjedés (tejsavas

erjedés) 10. 2 mol tejsav 11. 2 mol 12. vázizomszövet (harántcsíkolt izomszövet) 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 12 pont II. A KIVÁLASZTÓSZERVEK ÉS MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYOZÁSA 1. vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső 2. igen, hím állatnál 3. vesetestecske, elvezető/kanyarulatos csatorna 4. szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás, továbbítás a gyűjtőcsatornába (legalább három funkció) 5. vazopresszin 6. a hipotalamuszban 7. a nefronok elvezető csatornájának végén és a gyűjtőcsatornákban 8. a víz visszaszívása csökken 9. szteroid 10. a mellékvesekéregben 11. a Na+-ionok visszaszívása a nefron csatornáiból csökken, és ez a víz visszaszívását is korlátozza (a csatornákban áramló folyadék ozmotikus 4 pont 1 pont 2 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont koncentrációja magas marad, ami a víz visszaszívódását is fékezi)

Értelemszerűen kell javítani. 1 pont Összesen: 18 pont III. VÉRCSOPORTOK 1. D 2. A-vércsoport - 0,5 valószínűséggel AB-vércsoport - 0,25 valószínűséggel Az MN-vércsoportrendszer allélgyakoriságainak jelzése az alábbiakban LM m ill. LN n (bármilyen más jelölésmód elfogadható) 3. az MN-vércsoportúak (heterozigóták) gyakorisága: 2mn = 1 pont 2 pont 2 pont 2 pont az N-vércsoportúak (homozigóták) gyakorisága: n2 = Tehát a kérdéses populációban az MN- és N-vércsoportú egyének aránya = 1 (vagy: arányuk azonos) 4. (m és n itt természetesen a fentitől eltérő értékeket jelölnek) 2 pont 2mn = 126 : 300 = 0,42 m+n=1 n2 <<2mn (a feladat szövege erre utal) összefüggésekből n = 0,3 5. az M-vércsoportúak száma = m2 ˇ 300 = 147 1 pont Csak a követhető gondolatmenettel ellátott megoldásokra adható pont. Összesen: 10 pont IV. A HEMOGLOBIN 1. B 2. B 3. B 4. Ha 100 cm3 vér 5 cm3 oxigént vesz föl a tüdőben, akkor 5 dm3

vér 0,25 dm3 oxigént vesz föl percenként 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont a kilégzett levegő oxigéntartalma: = 17 tf% 5. Az oxigénnel telített vér oxigéntartalmának negyed részét adja le, tehát a vér által fölvett ill. leadott oxigén anyagmennyisége megegyezik a vérben levő hemoglobin anyagmennyiségével: 2 pont 3 100 cm vérben mól hemoglobin van, ebből a vér hemoglobin-tartalma: 13,63 gramm /100 cm3 vér 6. A hemoglobin koncentrációja a vérben = 2,04 millimol/dm3 (a fentiekből) Mivel a hemoglobin csak a vörösvérsejtekben van, ezért a vérben a vörösvérsejtek térfogataránya = 2,04 mM : 5,23 mM = 0,39 1 pont Összesen: Más gondolatmenet szerinti helyes megoldást is el kell fogadni. Az eredmények csak követhető gondolatmenettel együtt fogadhatók el. 8 pont V. IZMOK 1. harántcsíkolt (vagy: vázizomszövet) 2. gyors összehúzódású 3. fáradékony (nem kitartó) 4. sima 5. zsigerek (bármely, helyesen választott zsiger

elfogadható) 6. szív 7. gyors összehúzódású 8. kitartó (nem fáradékony) 9. izomrostok 10. gerincvelő (szürkeállományának) mellső szarva 11. agytörzs 12. E 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B A másképp megfogalmazott helyes megoldásokat is el kell fogadni. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 17 pont VI. A PÓKSZABÁSÚAK 1. ízeltlábúak 2. skorpiók 3. atkák 4. középbéli mirigy 5. csáprágó 6. dúcidegrendszer 7. négy pár 8. A 9. B 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 9 pont VII. NÖVÉNY SZAPORODÁSA ÉS EGYEDFEJLŐDÉSE 1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. D 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 7. A 8. C-maghéj 9. B-táplálószövet 10. X 11. A-termésfal C-maghéj 12. D-csíra 13. zárvatermők törzse 14. a magház falából 15. kétsziküek osztályába 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont

Összesen: 16 pont VIII. A VIZEK ÉLŐVILÁGA 1. D 2. A 3. B 4. E 5. C 6. D 7. A vízben lebegő, apró termetű élőlények összessége 8. kb 3,5 milliárd éve 9. elő- és fejgerinchúrosok 10. gerincesek 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont Biológia érettségi-felvételi 2001. május 22 du ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig külön megoldólapon kezdje! A felvételi írásbeli dolgozat egyúttal érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másoló karbonlapokat (A másolat az érettségi dolgozat) Régebben érettségizetteknek külön lapra, egy példányban kell írniuk. A tesztkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a "Tesztkérdések betűjeles megoldásának útmutatója" c.

lapon Ezekre a feladatokra csak egyetlen megoldást adhat Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok előtt találja meg. A megoldások betűjelei - és az esetleges javítások - egyértelműen olvashatók legyenek a megoldólapon! Ügyeljen arra, hogy a megoldólapokon a feladatok sorszámait tüntesse fel! A javítók csak akkor tudják értékelni dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és megoldása. A TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott

megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik. A. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az állítást B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetőségek: A: a nagyobb, mint b B: b nagyobb, mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy

vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetűjét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: A = 1, 2. és 3 válasz megfelelő B = 1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő I. EGYSEJTŰEK (12 pont) Az alábbi ábrán három élőlény rajza látható. Figyelje meg az élőlényeket és megoldólapján oldja meg a rájuk vonatkozó feladatokat! A élőlény B élőlény C élőlény 1. Nevezze meg az ábrán látható három élőlényt (A, B, C)! 2. Milyen élőhelyen él jellemzően az A és a B élőlény? 3. Mi a C élőlény mozgásszervecskéjének neve? 4. A rajzon látható élőlények egyike az ábrán éppen táplálékot vesz fel Nevezze meg a táplálékfelvétel mechanizmusát a sejtbiológiában tanult kifejezéssel! Ötféle asszociáció A. az A jelű élőlényre jellemző B. a B jelű élőlényre

jellemző C. a C jelű élőlényre jellemző D. mind a háromra jellemző E. egyikre sem jellemző 5. autotróf anyagcserére képes 6. heterotróf anyagcserére képes 7. nincs állandó sejtnyúlványa 8. eukarióta élőlény 9. sejthártyája van 10. ehhez hasonló helyváltoztatású sejtek az egészséges ember szervezetében is találhatók II. A BÉLCSATORNA (13 pont) A következő rajz az ember emésztőkészülékének egy jellegzetes részletét mutatja - erős nagyításban. 1. Az emésztőkészülék mely szakaszának kinagyított részlete látható az ábrán? 2. Nevezze meg a lehető legpontosabban a rajzon nagybetűkkel jelölt részeket! 3. Mely szervbe szállítja innen a felszívott anyagokat a D-vel jelölt képződmény? 4. Itt mi a szerepe a E jelű részletnek? 5. Melyik betűjelzésű részlet sejtjeihez tartoznak a mikrobolyhok? 6. A vizsgált egyén fehérjetartalmú táplálékot fogyasztott Történik-e tápcsatornájának az ábrán látható

szakaszában fehérjeemésztés? Ha igen, melyik betűvel jelölt részletben? Többszörös választás 7. A táplálékkal felvett szénhidrátok emésztésére jellemző: 1. a szájüregben zajlik a nyál segítségével 2. a gyomorban zajlik a gyomornedv segítségével 3. a vékonybélben zajlik a hasnyál segítségével 4. a vastagbélben zajlik a bélnedv segítségével 8. A szénhidrátok felszívódására jellemző 1. energiaigényes folyamat 2. a közép- és utóbélben történik 3. monoszacharidok szívódnak fel 4. összetett szénhidrátok szívódnak fel Egyszerű választás 9. Hol végeznek cellulózemésztést az ember emésztőnedvei? A. a szájüregben B. a gyomorban C. a vékonybélben D. a vastagbélben E. sehol III. ÖKOLÓGIAI RENDSZER SZÉNFORGALMA (10 pont) Az ábra egy erdő szénforgalmának néhány részletét mutatja. Az egyik nagybetű egy anyagot jelöl, a többi nagybetű pedig egy-egy meghatározott ökológiai szerepű élőlénytípust

szimbolizál. A kisbetűk folyamatok nevére utalnak. 1. Nevezze meg, mit jelentenek az ábra betűi! 2. Írjon le két, elvileg eltérő tevékenységet, amellyel az ember(iség) az ábrán nagybetűvel jelölt anyagnak a bioszférában található mennyiségét befolyásolja! 3. Egyetlen mondatban fogalmazza meg, hogy milyen hatás révén, milyen mérhető követ-kezménnyel jár, ha az ábrán nagybetűvel jelölt anyag mennyisége megnő a bioszférában! IV. MEMBRÁNOK AZ EUKARIÓTA SEJTBEN (16 pont) Az alábbi vázlat egy membránrészletet és egy belőle kiemelt molekulát mutat. 1. Nevezze meg, melyik vegyületcsoportba tartozik a B és a C jelű molekula! Egészítse ki a következő hiányos mondatokat! Megoldólapjára a sorszámok sorrendjében a számmal jelölt, megfelelő kifejezéseket írja le! A D jelű molekularészlet polaritását tekintve .2 jellegű A D jelű rész kémiai összetevői: az alkoholok közé tartozó .3 és a szervetlen 4 Az E jelű rész

szabad állapotban (amikor nem kötődik D-hez) funkciós csoportjából adódóan kémiailag a(z) .5 vegyületcsoportba tartozó molekula Egyszerű választás 6. Az ábrán jelölt D és E jelű molekularészeket összekapcsoló kötéstípus: A. glikozidos kötés B. ionos kötés C. hidrogénkötés D. észterkötés E. kondenzáció Négyféle asszociáció A. a membrán A jelzésű részére jellemző B. a membrán B jelzésű részére jellemző C. mindkettőre jellemző D. egyikre sem jellemző 7. a vizet általában szabadon, diffúzióval átengedi 8. a víz ezen keresztül aktív transzporttal jut át 9. biztosíthatja az ionok passzív transzportját 10. ezt a membránalkotót a riboszómák szintetizálják 11. ezen keresztül történhet az ionok aktív transzportja 12. belőle épül fel a sejtfal Többszörös választás 13. A fehérjék kialakításában részt vevő, membránból felépülő sejtalkotó 1. Golgi-készülék 2. sejtmaghártya 3. endoplazmatikus

membránrendszer (endoplazmatikus retikulum) 4. sejtmagvacska 14. ATP-képzésben részt vevő membrán 1. mitokondrium belső membránja 2. lizoszóma membránja 3. zöld színtest belső membránrendszere 4. sejthártya 15. DNS-t tartalmazó, membránnal határolt sejtalkotó 1. Golgi-készülék 2. mitokondrium 3. riboszóma 4. sejtmag V. VIZSGA ÉS EBÉD (12 pont) Képzelje el a következő két szituációt. A. Valaki vizsgázni készül A vizsga elkezdése előtt izgulni kezd B. Egy másik alkalommal, a serpenyős burgonya elfogyasztása után két órával az illető a fotelban kényelmesen ülve pihen. Az alábbi feladatok segítségével összehasonlítjuk a fenti két helyzetben tapasztalható élettani működéseket. Négyféle asszociáció A. vizsga előtti állapot kialakulásakor B. ebéd után C. mindkét állapotra jellemző D. egyik állapotra sem jellemző 1. a percenkénti pulzusszám emelkedik 2. az emésztőkészülék vérellátása az éhgyomri nyugalmi

állapotnak megfelelő 3. a tüdő hörgőcskéi tágulnak 4. a vérnyomás nő 5. az agykérgi működések szünetelnek 6. a vérplazma glükózkoncentrációja az éhgyomri nyugalmi állapotnál magasabbra emelkedik 7. a percenkénti légzésszám a nyugalmi értéknél magasabb 8. májában a glikogén bontása kismértékű 9. a gerincvelő mellkasi szakaszán kilépő vegetatív idegrostok ingerületleadása nagymértékű Válaszoljon a következő kérdésekre! 10. Melyik esetben nő a vérplazma adrenalinkoncentrációja? 11. Melyik szervben, és annak melyik részében jut a vérbe az adrenalin? 12. Közvetlenül mi idézi elő az adrenalin vérbe kerülését? VI. A NÖVÉNYEK SZERVEI (16 pont) Többszörös választás 1. Melyek a zárvatermők magjának részei? 1. a sziklevél 2. a maghéj 3. a csíra 4. a termésfal Szöveges feladat 2. Írja le, melyik két tényező játszhat lényeges szerepet a növény szárán belül a gyökértől a levél felé irányuló

vízszállításban! Egészítse ki a következő hiányos mondatokat! Megoldólapjára a sorszámok sorrendjében a számmal jelölt, megfelelelő kifejezéseket írja le! Ha hosszabb ideig, legalább néhány napig csökken egy növény vízellátása (de azért még életben marad!), akkor a fotoszintézis intenzitása .3, mert vízhiányos növényben a(z) 4 turgora csökken, és ezért a(z) 5 bezáródik. Ennek következtében a(z) 6 felvétele csaknem megszűnik A következő ábrán valamely növényi szerv egy részének szövettani szerkezete látható, két különböző nagyításban. A két rajz nem feltétlenül azonos helyzetben mutatja a megfelelő részleteket Állítsa párba a két rajzon számokkal, illetve kisbetűkkel jelölt részeket, és nevezze meg a számozott részleteket! (Például így: 12. - d - gyökérszőr) Ha valamelyik jelzett részletnek nem jut pár, akkor is meg kell nevezni. Egyszerű választás 11. Mi jellemző a rajzon szereplő

növényre? A. a növény lágy szárú, egyszikű B. a növény lágy szárú, kétszikű C. a növény fás szárú, egyszikű D. a növény fás szárú, kétszikű E. a növény valószínűleg nem zárvatermő A következő diagram azt mutatja be, hogy a búzalevelek fotoszintézisének mértékét hogyan befolyásolja a levegő CO2-koncentrációja és a fényerősség. Tételezzük fel, hogy a fotoszintézis során kizárólag szőlőcukor képződik. A növény légzését figyelmen kívül hagyjuk 12. Az ábráról leolvasható adatok segítségével számolja ki, hogy a vizsgált növény levelei összesen hány millimól glükózt termelnek fotoszintézissel, ha - 30 percig árnyékban tartják, 0,16 %-os CO2-tartalmú levegőben, majd - 30 percig közepes fényen tartják, 0,16 %-os CO2-tartalmú levegőben, végül pedig - 30 percig erős fényen tartják, 0,08 %-os CO2-tartalmú levegőben? Számolásának gondolatmenetét követhetően írja le, e nélkül megoldásait

nem értékelhetjük. VII. AZ ÁLLATOK TESTFELÉPÍTÉSE ÉS RENDSZEREZÉSE (11 pont) Egyszerű választás 1. Melyik felsorolásban szerepelnek kizárólag újszájú állatok törzsei? A. ízeltlábúak, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, gerincesek B. tengerisünök, gerincesek C. tengerisünök, tengericsillagok, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok D. tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok E. ízeltlábúak, gerinchúrosok, gerincesek Négyféle asszociáció A. az előgerinchúrosokra jellemző B. a gerincesekre jellemző C. mindkét állatcsoportra jellemző D. egyik állatcsoportra sem jellemző 2. csőidegrendszerük van 3. közéjük tartoznak a lándzsahalak 4. valamennyi fajuk átalakulással fejlődik 5. egyes fajaikban csontszövet alakul ki 6. embrionális korban gerinchúr alakul ki bennük Azonosítsa, melyik állatcsoport jellemzőit adtuk meg! A feladatok sorrendjében írja le a zárójelben szereplő rendszertani rangú állatcsoport nevét!

Minden feladatnál egy-egy kifejezést kell leírnia a megoldólapjára. Ha több megoldást ad, egyiket sem fogadhatjuk el. 7. Kiválasztószerveik szelvényes elrendeződésűek (törzs) 8. Ízeltlábú állatok, fejükön két pár csápot viselnek (osztály) 9. Jelentős bőr- és tüdőlégzést is folytató gerincesek (osztály) 10. Testük mozgásaiban a vízedényrendszer jelentős szerepet játszik (törzs) 11. Csak Ausztráliában honos emlősállat-csoport (alosztály vagy rend) VIII. ALBINIZMUS (5 pont) A festékhiányos állapotot, az albinizmust okozó allél (a) recesszív a normális testszínezetet kialakító A alléllal szemben. Két egérpopulációban megvizsgálták az albinizmus előfordulását Az I. populáció genetikai egyensúlyban van, benne 500 egyed között 5 albínót találtak 1. Az I populáció hány százaléka heterozigóta? A II. populációban 500 egér közül 255 normális testszínezetű volt Azt is kimutatták, hogy a normális

testszínezetű egyedek 60 %-a volt homozigóta. 2. Döntse el, hogy a II egérpopuláció genetikai egyensúlyban van-e! Válaszát az adatok felhasználásával, számolással indokolja! 3. Számolja ki, mennyi a recesszív allél gyakorisága a II populációban! Megoldásait követhető gondolatmenettel lássa el, e nélkül nem fogadhatjuk el! IX. A BORSÓ TULAJDONSÁGAI (5 pont) Gregor Mendel a 19. században végezte úttörő genetikai kísérleteit, főképp borsónövényekkel Egyik vizsgálatában zöld hüvelyű borsónövényeket keresztezett sárga hüvelyűekkel, és azt tapasztalta, hogy az utódok (F1) mind zöld hüvelyűek lettek. Az első utódnemzedék zöld hüvelyű borsónövényeinek egymás közti keresztezése után a második utódnemzedékben (F2) 428 növény termésfala zöld volt, 152 növényé pedig sárga. 1. Milyen öröklésmenet jellemző a borsótermés hüvelyszínének öröklődésére? 2. Írja fel a második utódnemzedék várható

genotípusarányát - a hüvely színét meghatározó gént jelölje az A illetve a betűjelzésekkel! A borsó virágainak színe lehet lila vagy fehér. A lila virágszínt meghatározó allél domináns (B) a fehér szín alléljával szemben (b). A virágszín a termés színétől függetlenül öröklődik Homozigóta lila virágú, sárga hüvelyű borsókat kereszteztünk szintén homozigóta zöld hüvelyű, fehér virágú egyedekkel. 3. Adja meg az első utódnemzedék fenotípusarányát! 4. Az utódokat egymással keresztezve létrejött második utódnemzedék 240 egyedből áll A valószínűségeket figyelembe véve számolja ki, hogy a 240 példány közül hány lila virágú-zöld hüvelyű és hány fehér virágúsárga hüvelyű! Gondolatmenetét, számolásának követhető menetét írja le, megoldásait e nélkül nem fogadhatjuk el. Biológia érettségi-felvételi - megoldások 2001. május 22 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A javítási útmutatóhoz

rendelkezésre áll a feladatlap. A pályázóknak megoldásaikat külön lapra kellett leírniuk A bíráló a javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektől eltérő, más helyes megoldást is elfogadhat. A részpontszámok odaítélése ez esetben értelemszerű legyen. A zárójelben szereplő megoldások hiányában is megadható a feladat pontszáma. A feleletválasztásos feladatokra (ahol adott alternatívákból kell a helyes megoldást kiválasztani) csak egy megoldás adható. Ha a pályázó ilyen feladatra több választ adott, nem kaphat pontot Ha megoldását a pályázó javította, akkor csak az egyértelműen olvasható javított változatot vegyük figyelembe. Ha a pályázó két- vagy többféle alternatív megoldást adott meg, amelyek közül csak az egyik helyes, ne adjunk pontot. Ahol a feladat a válasz indoklását is kéri, pont csak akkor adható, ha a megoldás és az indoklás is helyes. A megoldólapra a bíráló írja fel piros vagy

zöld tollal az adott feladatcsoportra elért pontszámot, és írja alá a lapot. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. I. Egysejtűek 1. A ostorosmoszat, B papucsállatka, C amőba 2. vízben 3. álláb 4. endocitózis / bekebelezés 5. A 6. D 7. C 8. D 9. D 10. C 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 12 pont II. A bélcsatorna 1. középbél v vékonybél 2. A = bél ürege v béltartalom B = bélboholy C = felszívóhám v. hengerhám v egyrétegű hám D = vérér (véna) E = nyirokér 3. a májba 4. a felszívódott zsírokat elszállítja 5. B vagy C 6. igen, az A jelű részletben 7. B 8. B 9. E Összesen: 13 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont III. Ökológiai rendszer szénforgalma 1. A = szén-dioxid B = termelő C = fogyasztó D = lebontó f = fotoszintézis g = légzés (és egyes erjedések) 2. erdők irtása, fosszilis energiahordozók

elégetése (más példa is elfogadható) 3. A fokozódó üvegházhatás miatt nő a légkör átlagos hőmérséklete. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont Összesen: 10 pont Értelemszerűen kell javítani. A 2. feladatban más helyes példa is elfogadható, de csak elvileg eltérő megoldások értékelhetők külön pontszámmal (pl. kőolaj elégetése és szén elégetése nem tekinthető elvileg eltérőnek) IV. Membránok az eukarióta sejtben 1. B: fehérje C: lipid v. foszfatid 2. poláris 3. glicerin 4. foszforsav(maradék) 5. karbonsav v zsírsav 6. D 7. A 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8. D 9. B 10. B 11. B 12. D 13. A 14. B 15. C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 16 pont V. Vizsga és ebéd 1. A 2. D 3. A 4. A 5. D 6. C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 7. A 8. B 9. A 10. az A esetben (vizsga előtt) 11. a mellékvese velőállományából 12. a gerincvelő egyes

szimpatikus rostjainak ingerülete 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 12 pont A 12. feladat megoldását értelemszerűen kell javítani VI. A növények szervei 1. A 2. a gyökérnyomás és a párologtatás szívóereje 3. csökken 4. zárósejt(ek) 5. légrés 6. szén-dioxid 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 7. bőrszövet 8. c - háncsrész 9. b - kambium 10. a - farész 11. B 12. A görbékről leolvasható adatok alapján a beépített CO2 mennyisége: 0,1 mmol/perc * 30 perc + 0,4 mmol/perc 30 perc +0,6 mmol/perc 30 perc = = 33 millimól CO2. Fotoszintézisnél 6 mól CO2-ból keletkezik 1 mól glükóz, ezért 33 millimól CO2-ból keletkezik 5,5 millimól glükóz képződik. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 2 pont Összesen 16 pont Értelemszerűen kell javítani! A számolási feladatnál más alternatív úton kiszámolt helyes megoldásokat is értékelni kell. Nem teljes megoldások esetén a részeredmények pontszámait a

javítónak kell megítélnie. Elvi hiba esetén a téves feladatrészre nem adható pont. VII. Az állatok testfelépítése és rendszerezése 1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. gyűrűsférgek 8. rákok 9. kétéltűek 10. tüskésbőrűek 11. tojásrakók v kloakások 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 11 pont A 7-11. feladatokra csak egy-egy megoldást várunk Ha e feladatok közül valamelyikre több alternatív választ adott a pályázó, amelyek közül csak az egyik helyes, akkor arra a feladatra nem adható pont. A fent megadottaktól eltérő (a közoktatás tankönyveiben nem szereplő), más helyes megoldásokat természetesen el kell fogadni. VIII. Albinizmus 1. A homozigóta recesszívek aránya = q2 = 5 : 500 = 0,01 ebből a recesszív allél gyakorisága = q = 0,1. A heterozigóták aránya = 2pq = 0,18 => 18% 1 pont 1 pont 2. Az albínók (homozigóta recesszívek) aránya = 245 : 500 = 0,49 ebből genetikai

egyensúlyban a recesszív allél gyakorisága q = 0,7 lenne. A homozigóta dominánsok száma genetikai egyensúlyban , ami sokkal kevesebb, mint a domináns fenotípusúak 60%-a (= 255*0,6 = 153). A II. populáció tehát biztosan nincs genetikai egyensúlyban 2 pont A recesszív allél gyakorisága 1 pont Összesen: 5 pont A 2. kérdésre más gondolatmenet szerinti, helyesen levezetett megoldást is el lehet fogadni, ami a választ egyértelműen alátámasztja. IX. A borsó tulajdonságai 1. domináns-recesszív 2. 1 AA : 2 Aa : 1 aa 3. 100% lila virágú-zöld hüvelyű 4. 135 lila virágú-zöld hüvelyű 15 fehér virágú-sárga hüvelyű Összesen: 5 pont Csak követhető gondolatmenettel ellátott megoldásokra adható pont! 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Biológia felvételi feladatok 2002 ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. A római számokkal jelölt feladatcsoportok megoldásait mindig külön

lapon kezdje! Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizoknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másoló karbonlapokat (A másolat az érettségi dolgozat) A régebben érettségizetteknek külön lapra, egy példányban kell írniuk. A tesztkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a "Tesztkérdések betűjeles megoldásának útmutatója" c. oldalon Ezekre a feladatokra csak egyetlen megoldást adhat A szöveges választ igénylo feladatokban az ismeretei szerinti legpontosabb feleletet adja. Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok elott találja meg. Ügyeljen arra, hogy megoldásai - és az esetleges javítások - egyértelmuen olvashatók legyenek a megoldólapon! A megoldólapokon a feladatok sorszámait tüntesse fel! A javítók csak akkor tudják értékelni dolgozatát, ha egyértelmuen azonosítható a feladat és megoldása. A

TESZTKÉRDÉSEK BETŰJELES MEGOLDÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA Egyszerű választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betuvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelot kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltéro jellemzoit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetuvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelo betut kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik. • • • • • A. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az

állítást B. Mindketto igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetőségek: • • • A: a nagyobb, mint b B: b nagyobb, mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítoen azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetujét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: • • • • • A = 1, 2. és 3 válasz megfelelo B = 1. és 3 válasz megfelelo C = 2. és 4 válasz megfelelo D = csak a 4. válasz megfelelo E = mind a négy válasz megfelelo I. INGERÜLET (10 pont) Az alábbi ábra egy akciós

potenciálhullám lefutását mutatja egy idegsejt esetén. Megoldólapjára írja le az ezzel kapcsolatos feladatok megoldását! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Adja meg a C és a D hozzávetoleges értékét! Ne felejtse el a mértékegységet is leírni. Írja le a D-vel jelölt mennyiség nevét! Az E jelzésu állapotban milyen a sejthártya két oldalán a töltéseloszlás? Mely ionok és milyen irányú mozgása játsza a legfontosabb szerepet az A jelzésu folyamat lezajlásában? Mely ionok és milyen irányú mozgása játsza a legfontosabb szerepet a B jelzésu folyamat lezajlásában? Energetikai szempontból milyen transzport idézi elo az A, illetve a B jelzésu folyamatokat? Mi állítja vissza a B folyamat lejátszódása után a D állapotnak megfelelo, eredeti ioneloszlást? Az idegben futó idegrost mely részén alakul ki akciós potenciálhullám? Az idegsejteken kívül milyen más sejttípusra jellemzo még ehhez hasonló lefutású akciós potenciálhullám? II.

ERDEI ÉLETKÖZÖSSÉG (12 pont) A Pilis-hegységben 300 méteres tengerszint feletti magasságú dombteton levo zárótársulást vizsgálunk. Többszörös választás 1. A vizsgált társulás szintezettségére jellemzo: 1. van gyepszintje 2. cserjeszintje gazdag 3. szintezettsége a fényviszonyok, a fényért való versengés következtében alakul ki 4. lombkoronaszintjét egyetlen fafaj alkotja 2. A társulás aljnövényzetére jellemző: 1. 2. 3. 4. tavasszal fénykedvelő növények tömegesen virágzanak benne egyszikű és kétszikű növények is élnek benne nyáron is sok virágzó lágyszárú található benne ősszel hagymás-gumós raktározó szervű növények uralják 3. A társulás mintázata: 1. a környezeti tényezok idobeli változása miatt alakul ki 2. összefüggésben van a társulásban élo populációk térbeli eloszlásával 3. a költözo madarak vonulása miatt alakul ki 4. függ a talaj tápanyag- és vízellátottságának eloszlásától

4. Milyen élolények tartozhatnak a társulás termeloi közé? 1. heterotrófok 2. kemoszintetizálók 3. szaprofiták 4. fotoszintetizálók Egyszeru választás 5. Elsosorban melyik növény alkotja a vizsgált társulás lombkoronaszintjét? • A. bükk • B. csertölgy • C. lucfenyo • D. vadrózsa • E. hárs Relációanalízis 6. A vizsgált erdo klímazonális társulás, mert kialakulását elsosorban éghajlati tényezok befolyásolják A következo rajz a társulás egyik táplálékhálózatát ábrázolja. A római számok egyes populációkat jelölnek, a nyilak az anyagforgalom irányát mutatják. Az ábra szerinti táplálékhálózat tagjai közül négy populáció nevét megadjuk. • • • • A. gímszarvas B. erdei fülesbagoly C. erdei cickány D. kullancs 7. Az ábra sorszámai mely élolények populációit jelzik? Megoldólapjára a populációt jelzo római szám mellé a megfelelo élolény betujelét írja le (pl. VI-E)! Az egyik populáció

nevét nem adtuk meg, ezt természetesen nem kell kitalálnia. 8. Milyen táplálkozási szintet képvisel ebben a táplálékláncban a IV populáció? 9. Írja le, hogy a III-IV-V populációk közül melyiknek a biomasszája a legkisebb és melyiknek a legnagyobb! III. EVOLÚCIÓ (15 pont) A következo ábra a szárazföldi növénytörzsek leszármazását mutatja. A nagybetuk a törzsek nevét jelölik A betuk ismétlodése ugyanazon törzs korai és mai képviseloire utal. 1. Nevezze meg az ábrán betukkel jelölt növénytörzseket! Röviden - néhány szóban, legfeljebb 1-2 mondatban - válaszoljon a következo kérdésekre! 2. a) Melyik anyagcsere-folyamat idézte elo a légkör összetételének lényeges változását a földtörténeti óidoben (ókorban)? b) Melyik törzsbe tartoztak azok az elso élolények, amelyek a légkör összetételének lényeges változását eloidézo anyagcsere-folyamatot végezték? 3. Hogyan függött össze a légkör

összetételének változása és az élet szárazföldre lépése? 4. Mibol és hogyan alakult ki az evolúció során az eukarióta sejtek mitokondriuma? Egyszeru választás 5. A földtörténet során mikor jelentek meg a C törzs elso képviseloi? A. kb 1,5 milliárd éve B. kb 570 millió éve C. kb 400 millió éve D. kb 250 millió éve E. kb 120 millió éve Relációanalízis 6. Az ábrán jelölt minden törzsbe szövetes élolények tartoznak, mert valamennyien eukarióták 7. A C jelu törzs képviseloi hajtásos növények, mert megtermékenyítésükhöz víz szükséges 8. A növényi szövetek a szárazföldi életmódhoz történo alkalmazkodás során alakultak ki, mert a szövetes szerveződésű növények ivaros szaporítószerve kivétel nélkül a virág. IV. AZ EMBERI MÁJ (13 pont) Relációanalízis 1. A máj emésztomirigy, mert váladéka fontos emésztoenzimeket tartalmaz Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 2. Mi a neve a máj váladékának?

3. Pontosan melyik bélszakaszba ömlik a máj váladéka? 4. Hol tárolódik és milyen változáson megy keresztül a máj váladéka, mielott a bélcsobe kerül? 5. Sorolja fel, hogyan változik az erek összkeresztmetszete a bélcso felé vezeto veroerektol a májból elvezeto gyujtoérig tartó szakaszokon! (Ügyeljen az összkeresztmetszet változásainak helyes sorrendjére!) Az alábbi hiányos mondatokban sorszámokkal jelölt kifejezéseket a számok sorrendjében írja le! Az ismétlodo sorszámok ugyanazt a fogalmat jelölik. A bélcsoben a szénhidrátok .6 formájában szívódnak fel A 6 legelterjedtebb képviselojének feleslege a májsejtekben .7 formájában raktározódik A fehérjék emésztésének végeredményeként .8 keletkeznek A(z) 8 bomlásának nitrogéntartalmú végterméke a májból mint .9 távozik A nukleinsavak purinvázas bázisainak bomlási végterméke, a(z) .10, szintén a májban jön létre Mennyiségi összehasonlítás 11. A májsejtek

oxigénfogyasztása a. tiroxinhiányos állapotban b. egészséges emberben 12. A tésztafélék megemésztése és tápanyagtartalmának felszívódása után a. vércukorszint a középbélbol elvezeto vénában b. vércukorszint a májból elvezeto vénában V. ISMERETLEN SEJTEK VIZSGÁLATA (10 pont) Ismeretlen eredetu sejteket vizsgálunk. Elso lépésben meghatározzuk, hogy a sejtek milyen élolénybol származnak. 1. Amennyiben a sejteknek van sejtfaluk, biztos növényi eredetuek, mert a növényi és az állati sejtek csak a sejtfal alapján különböztethetok meg. 2. Amennyiben a sejtek ostort tartalmaznak, biztosan állati eredetuek, mert csak az állati sejtek képesek aktív helyváltoztató mozgásra. A vizsgálat során megállapítjuk, hogy a sejteknek sejtfaluk van, ostoruk viszont nincs. Az alábbi hiányos mondatokban sorszámokkal jelölt kifejezéseket a számok sorrendjében írja le! Az ismétlodo sorszámok ugyanazt a fogalmat jelölik. A sejtfal belso oldalán

a(z) .3 található, amelynek alapvázát a(z) 4 vegyület kettos rétege adja A sejtet kitölto .5 a sejt alapállományát alkotja, ezt veszi körül a(z) 3 Könnyen megállapítható, hogy a sejt eukarióta, mert jól megkülönböztetheto benne a(z) .6 Az osztódásban levo sejtekben a(z) 6 belso állományában jól festodo .7 ismerhetok fel A sejtekben számos 8 látható, amelyekben biológiai oxidáció zajlik. Autotróf anyagcserére utaló 9 nincs a sejtben A további pontosítás céljából meghatározzuk a sejtfal anyagát. Megállapítható, hogy a sejtfal szilárdító anyaga elsosorban N-tartalmú vegyületbol áll. Többszörös választás 10. A vizsgált sejtek melyik élolény(ek)bol származhatnak az alábbiak közül? 1. ecsetpenész 2. békalencse 3. csiperke 4. ostorosmoszat VI. EMLŐSÁLLATOK (13 pont) Nevezze meg az alábbi táblázat számokkal jelölt, hiányzó adatait! Ügyeljen rá, hogy a táblázatban szereplo minta szerinti, megfelelo rendszertani

rangú csoport nevét kell leírnia. Rendszertani csoportok 1. 3. rovarevok 5. 6. 4. 7. 8. 9. A csoport képviseloi pl. 2. kenguruk sün, cickány majmok lemmingek, pockok jaguár, medvék orrszarvúk, zebrák antilopok, vaddisznó 10. Melyik kontinensen él ma a 3 jelu állatcsoport legtöbb faja? 11. Döntse el, hogy a következo ábrákon látható csontvázrészletek a fentiek közül melyik állatcsoportra jellemzoek! Az állatcsoport sorszáma mellé írja le a megfelelo ábra betujelzését (pl. 2 - D)! VII. SZABÁLYOZÁS AZ EMBERI SZERVEZETBEN (13 pont) Az alábbi ábra az emberi szervezet egy olyan részletének szerkezetét mutatja, amely alapveto szabályozási muködéseket végez. Tanulmányozza a rajzot, és ennek alapján oldja meg a hozzá tartozó feladatokat! Szöveges feladatok 1. Röviden fogalmazza meg, definiálja, mit jelent a következo kifejezés: neuroszekréciós sejt! 2. Melyik szervet alkotják a C és a D jelu részek? 3. Mi a C jelu részlet neve?

Négyféle asszociáció A. az ábrán A-val jelölt részletre jellemzo B. az ábrán B-vel jelölt részletre jellemzo C. mindkettore jellemzo D. egyikre sem jellemzo 4. a talamuszban található 5. más hormon képzodésére ható hormont termel 6. egyes sejtjei a vérplazma ozmotikus koncentrációjának növekedésekor fokozzák hormontermelésüket 7. az idegrendszer befolyásolja a muködését Az alábbi táblázat a C és a D jelu részben felszabaduló egyes hormonokra vonatkozik. A kérdéses hormonok egy ember ivarszerveire hatnak. Megoldólapjára írja le a táblázatban sorszámokkal jelölt fogalmakat! A táblázat ismétlodo számai ugyanazon fogalmat jelölik. A hormon felszabadulásának helye C D A hormon neve 8. 10. 11. Melyik A hormon hatása az ivarszerv ivarszervre muködésére hat a hormon? 9. ovulációt idéz elo 9. 12. 13. VIII. A BOGARAK SZÍNE (5 pont) Egy bogárfaj színét egy testi kromoszómán elhelyezkedo gén befolyásolja. A domináns F

allél barna, a recesszív f allél pedig sárga szín kialakulását eredményezi. Mindez azonban csak a hímekre jellemzo, a nostény állatokban jelen levo hormonok ugyanis gátolják a barna szín kialakulását. Ezért a nostények az F, f allélok bármely kombinációja esetén csak sárgák lehetnek. (A bogaraknál az ivar kromoszomális meghatározása az emlosökéhez hasonlóan történik.) 1.Írja fel a barna színu bogarak lehetséges genotípusát az ivari kromoszómák feltüntetésével! 2.Egy sárga hím bogár hímivarú utódai mind barnák voltak Írja le a keresztezésben részt vevo két szüloegyed genotípusát! A genotípusban az ivari kromoszómákat is tüntesse fel! 3.Egy barna hím bogár hímivarú utódainak 75%-a barna, a többi pedig sárga lett Írja le a keresztezésben részt vevo két szüloegyed genotípusát! A genotípusban az ivari kromoszómákat is tüntesse fel! Megoldásait indokolja meg, e nélkül válaszait nem fogadhatjuk el! IX. A

HAJTINCS ÖRÖKLŐDÉSE (4 pont) A fehér tincs megjelenése a hajban domináns sajátság. Egy sziget genetikai egyensúlyban levo populációja 2425 főt számlál. Közülük 873 embernek van fehér tincse 1.Határozza meg a hajtincsre vonatkozó két allél gyakoriságát! 2.Mekkora valószínűséggel születhet egy egyszínu hajú (fehér tincs nélküli) nőnek fehér hajtincsu gyermeke, ha házastársa e sziget populációjából való? X. A ZSÍRSZÖVET ANYAGCSERÉJE (5 pont) Egy ember szervezetében a zsírszöveten percenként 0,5 dm3 vér folyik át. Étkezés után a zsírszövetbe beáramló vér glükózkoncentrációja 6,3 millimól/dm3, az eláramló véré 5,4 millimól/dm3. A zsírszövetben a felhasznált glükóz 40%-a teljesen eloxidálódik, a többi pedig sztearinsavvá alakul át. Hány gramm sztearinsav keletkezik percenként a vizsgált egyén zsírszövetében? A zsírsavak szintézise a szolocukor lebontási folyamatai során keletkezo acetil-csoportok

összekapcsolódása és redukciója révén történik a zsírsejtekben. Adat: a sztearinsav (C17H35COOH) moláris tömege 284 g/mól. 1 mól glukóz lebontása során 2 mól acetil-csoport keletkezik a sejtekben. Biológia felvételi feladatok - javítási útmutató (2002) A javítási útmutatóhoz rendelkezésre áll a feladatlap. A pályázóknak megoldásaikat külön lapra kellett leírniuk Egyes feladatoknál a bíráló a javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektol eltéro, más helyes megoldást is elfogadhat. A nyílt végu, szöveges választ igénylo feladatok megoldását értelemszeruen kell javítani. A részpontszámok mérlegelése ilyen esetekben az útmutató figyelembe vételével a javító tanár feladata. A javítási útmutató egyes feladatoknál egy megoldás mellett zárójelben további elfogadható válaszokat is feltüntet, e feladatoknál a pályázótól az egyik megoldás elegendo. A feleletválasztásos feladatokra (ahol adott

alternatívákból kell a helyes megoldást kiválasztani) csak egy megoldás adható. Ha a pályázó ilyen feladatra több választ adott, nem kaphat pontot Ha megoldását a pályázó javította, akkor csak az egyértelmuen olvasható javított változatot vegyük figyelembe! Ha a pályázó két- vagy többféle alternatív megoldást adott meg, amelyek közül csak az egyik helyes, nem kaphat pontot. Ahol a feladat a megoldás indoklását, levezetését is kéri, pont csak akkor adható, ha a megoldás és az indoklás is helyes, illetve a levezetés követheto. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. A megoldólapra a bíráló írja fel piros vagy zöld tollal az adott feladatcsoportra elért pontszámot, és írja alá a lapot. I. Ingerület 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C = +20 - +50 mV D = -50 - -90 mV [Ezen intervallumokon belüli értékek fogadhatók el, de mértékegység nélküli válaszra nem jár pont.] nyugalmi potenciál a belső felszínen

negatív, a külső felszínen pozitív töltések túlsúlya jellemző Na-ionok beáramlása K-ionok kiáramlása mindkettő passzív transzport Na-K-pumpa a velőshüvely befűződéseinél (vagy: az erre specializálódott sejtek által létrehozott szigetelés hézagaiban) izomsejtekre Összesen Értelemszerűen kell javítani. 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 10 pont II. Erdei életközösség 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A A C C B A I. - A (gímszarvas) II. - D (kullancs) IV. - C (erdei cickány) V. - B (erdei fülesbagoly) Másodlagos fogyasztó legkisebb: V. pop biomasszája, legnagyobb: III pop biomasszája 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen: 12 pont III. Evolúció 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A = zöldmoszatok B = mohák C = harasztok D = nyitvatermok E = zárvatermok a) fotoszintézis b) kékbaktériumok (kékmoszatok) Megjelent az ózonréteg, ami megvédhette a szárazföldi

élőlényeket a káros (ultraibolya) sugárzástól. 4. Ősi baktériumokból szimbiózissal. C D B C Összesen: A 3-4. feladatokat értelemszerűen kell javítani 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 15 pont IV. Az emberi máj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. C Epe Vékonybél kezdeti szakaszába / patkóbélbe Az epehólyagban, besűrűsödik. Nő, csökken, nő, csökken [A sorrend eltévesztése esetén nem jár pont.] monoszacharidok v. egyszeru szénhidrátok glikogén aminosavak karbamid húgysav B A Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 13 pont V. Ismeretlen sejtek vizsgálata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E E sejthártya foszfolipid / foszfatid sejtplazma sejtmag kromoszómák mitokondrium színtest B Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 10 pont VI. Emlősállatok 1. 2. tojásrakók v.

kloakások [az egyik megnevezés elegendo] kacsacsoru emlos v. hangyászsün [az egyik megnevezés elegendo] 1 pont 1 pont 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. erszényesek méhlepényesek foemlosök rágcsálók ragadozók páratlanujjú patások párosujjú patások Ausztráliában 6. - B 7. - A 8. - C Összesen 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 13 pont VII. Szabályozás az emberi szervezetben 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Hormon elválasztására módosult idegsejt. (Értelemszeruen kell javítani) agyalapi mirigy (hipofízis) elülso / mellso lebeny (adenohipofízis) D B A C sárgatestserkento (LH) petefészek tüszoserkento (FSH) oxitocin méh izomzat összehúzódása Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 13 pont VIII. A bogarak színe 1. 2. 3. FFXY és FfXY FFXX (nostény) x ffXY (hím) FfXX (nostény) x FfXY (hím) Összesen 1 pont 2 pont 2 pont 5 pont

Értelemszerűen kell javítani. Az ivari kromoszómák más betujelzése is elfogadható, pl. X helyett Z, Y helyett pedig W Csak levezetéssel, illetve indoklással ellátott megoldások értékelhetok. IX. A hajtincs öröklődése 1. 2. Az egyszínű hajúak aránya = ebből q = 0,8 és p = 1 - q = 0,2 Az egyszínű hajú nő homozigóta recesszív. Annak a valószínűsége, hogy születendő gyermeke domináns allélt örököl: p = 0,2 Összesen 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont X. A zsírszövet anyagcseréje A zsírszövet glükózfelvétele: 0,5 dm3/perc * (6,3 - 5,4) millimól/ dm3 = 0,45 millimól/perc. Ennek 60%-a = 0,27 millimól szolocukor alakul sztearinsavvá. 0,27 millimól glükózból 0,54 millimól acetil-Koa képzodik. 2 pont 1 pont 9 acetil-csoport -> 1 sztearinsav (C17H35COOH) 0,54 millimól acetil-csoport -> 0,06 millimól sztearinsav = 0,017 gramm Összesen: Más módon levezetett helyes megoldásokat is el kell fogadni, de csak követheto

gondolatmenettel ellátott válaszokra adható pont. 1 pont 1 pont 5 pont Biológia írásbeli felvételi feladatsor 2003 (közös érettségi-felvételi) 2003. május 20, délután Útmutató a feladatok megoldásához Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal érettségi dolgozat is. Ezért az érettségizőknek a megoldásokat két példányban kell elkészíteniük. Ehhez mellékeljük a másolólapokat (A másolat az érettségi dolgozat) A régebben érettségizetteknek egy példányban kell írniuk. A tesztkérdések megoldásához részletes tájékoztatást talál a "Tesztkérdések betűjeles megoldási útmutatója" c. lapon. Ezekre a feladatokra csak egyetlen megoldást adhat A szöveges választ igénylő feladatokban az ismeretei szerinti legpontosabb feleletet adja. Az egyéb szükséges információkat a feladatcsoportok elõtt találja meg. Ügyeljen arra, hogy megoldásai - és az esetleges

javítások - egyértelműen olvashatók legyenek a megoldólapon! A megoldólapokon a feladatok sorszámait tüntesse fel! A javítók csak akkor tudják értékelni dolgozatát, ha egyértelműen azonosítható a feladat és megoldása. A tesztkérdések betűjeles megoldási útmutatója Egyszerű választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betűvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetûvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelő betűt kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban

összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetőség adódik. A. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az állítást B. Mindkettő igaz, de nincsenek összefüggésben C. Az állítás igaz, de az indoklás nem D. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes E. Az állítás is és az indoklás is helytelen Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetőségek: A: a nagyobb, mint b B: b nagyobb, mint a C: a és b egyenlő vagy megközelítően azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelő válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetûjét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: A = 1, 2. és 3 válasz megfelelő B =

1. és 3 válasz megfelelő C = 2. és 4 válasz megfelelő D = csak a 4. válasz megfelelő E = mind a négy válasz megfelelő I. A gerinces állatok (11 pont) Az alábbi halmazábra a gerinces állatok néhány csoportjának rendszertani besorolását szemlélteti: A következőkben megadott néhány információ alapján azonosíthatja az állatcsoportokat. • • • • A, E és F egyedei egyaránt tojással szaporodnak. B utódai rövid embrionális fejlődést követően igen fejletlenül jönnek a világra. D és E jellemzően állandó testhőmérsékletûek. G egyedei átalakulással fejlődnek. A kapott információk alapján sorolja be az alábbi élõlényeket a megfelelõ csoportokba! Megoldásában a lehetõ legkisebb halmaz betûjelét tüntesse fel a feladat sorszáma mellett! Ha az állat egyik csoportba sem illik, X betűt írjon! 1. 2. 3. 4. 5. 6. lándzsahal keresztes vipera vörös óriáskenguru kék bálna foltos szalamandra pingvin Szöveges

feladatok 7. Nevezzen meg egy fajt, ami az A jelű csoport képviselője! 8. Nevezze meg a C jelű állatcsoportot! 9. Nevezze meg a G jelű állatcsoportot! 10. Írja le a D jelű állatcsoport kültakarójának két olyan jellemzőjét, amely az ábra többi állatcsoportjára nem jellemző! II. Életközösség vizsgálata (11 pont) Kutatók és diákok csoportja ökológiai megfigyeléseket és méréseket tervez egy mérsékelt övi füves pusztai életközösségben. A vizsgált területen klímazonális társulások élnek Szöveges feladat 1. Röviden, lehetőleg egy mondatban definiálja, mit jelent a klímazonális társulás fogalma! 2. Melyik rendszertani osztályba tartozik a természetes növénytakarót alkotó, az életközösség képét meghatározó növények nagy része? Egyszerű választás 3. Ebben a természetes életközösségben melyik állat lehet a csúcsragadozó? A. zöld gyík B. egerészölyv C. mezei tücsök D. ürge E. mezei cickány A

megfigyelések és mérések évekig tartottak. Közben a területen egy környezetszennyezõ forrásból mérgezõ anyag szóródott szét. A méreg a rágcsálók anyagcseréjét gátolja Egyszerű választás 4. Az alábbiak közül melyik állatpopuláció pusztulása következik be a mérgezés következtében? A. vaddisznó B. sáska C. vadló D. ürge E. havasi nyúl A méreganyag szerencsére gyorsan bomlik, néhány hét alatt eltûnt. Addigra azonban az érintett állatnépesség egyedszáma drámai mértékben lecsökkent: a vizsgálat szerint 240 egyed élte túl a mérgezést. Egy év alatt ugyanezen populáció egyedszáma 1200-ra nõtt, majd a következõ évben már 6000-re. Az ezt követõ években rendre az alábbi egyedszámokat állapították meg a populációban: 16400, 12300, 13700, 12800. 5. Mi a neve annak az egyedszám-értéknek, amely körül a populáció létszáma az utolsóként vizsgált három évben ingadozott? Az állatpopulációk mellett az

életközösség energiaforgalmát is évekig vizsgálták. Megállapították, hogy a területet négyzetméterenként érõ napsugárzás energiája évente átlagosan 214,2 * 104 kJ/m2. A növényzet ezen energia felhasználásával átlagosan évi 5140 g szerves anyagot szintetizál a terület minden négyzetméterén. Ebbõl felhalmozódik (a növényzetben marad vagy a talajba kerül) 4299 g szerves anyag, a növényevõk pedig elfogyasztanak 70 gramm szerves anyagot évente. Adat: 1 gramm szerves anyag szintézise átlagosan 5 kJ energiafelhasználással jár Számolási feladatok 6. Mennyi a fotoszintézis hatásfoka, tehát a napsugárzás energiájának hány százaléka épül be szerves anyagokba? 7. A fotoszintézissel előállított szerves anyagoknak hány százalékát használja fel a növényzet a saját légzéséhez? A terület talajának vizsgálata során megállapították, hogy a talaj erre a biomra általában jellemzõ, tipikus sajátságokat mutat.

Többszörös választás 8. Mi jellemző a terület talajára? 1. termőképessége jó 2. benne a szerves anyagok lebontása igen gyors 3. humuszban gazdag 4. a tápanyagokat a csapadék gyorsan kimossa belõle Az alapos vizsgálatok kimutatták azt is, hogy az évszázadokkal korábban kipusztult nagy testû növényevõk eltûnése óta a talajban a szerves anyagok felhalmozódásának sebessége megváltozott. Relációanalízis 9. A nagy testű növényevők jelenlétében évente kevesebb szerves anyag kerül a talajba, mert ezek az állatok az elfogyasztott növényi szerves anyagok egy részét légzésükhöz felhasználják. 10. A füves puszták klímazonális társulásai mindig homok alapkõzeten alakulnak ki, mert a homok víztartó képessége jó. III. Szárazföldi növények (12 pont) Nevezze meg azokat a szárazföldi növénytörzseket, amelyekre az alábbi állítások vonatkoznak! Amennyiben a meghatározások egyetlen növénytörzsre sem érvényesek, adja az

E (= egyik sem) választ. 1. Első képviselőik a kréta időszakban jelentek meg 2. Az elsőként megjelent hajtásos növények 3. Szaporodásmódjukra jellemző a kettős megtermékenyítés 4. Ivartalan nemzedékük csupán egy spóratartó 5. Itt jelent meg először a mag az evolúció során 6. Változó vízállapotú, kiszáradástûrő növények 7. Az ide tartozó növények képezik a tajga elsődleges produkciójának zömét 8. Diploid előtelepén meiózissal ivarsejtek jönnek létre 9. Képviselőiknél a kifejlett, fotoszintetizáló növényi test haploid 10. Az evolúció során itt jelent meg elsőként a szilárdítószövet 11. Telepes testszerveződésűek 12. Ebben a törzsben jelent meg a termés az evolúció során IV. Környezetszennyezés (6 pont) Az egyik legsúlyosabb környezetszennyezés az alábbi egyenlettel jellemezhetõ kémiai reakciónak tudható be: A anyag +SO2 B anyag A kén-dioxid (SO2) egyesül a levegő, illetve az élő szervezet

A-tartalmával, és az így keletkezõ B kíméletlen pusztítást visz véghez az élõlényben, valamint az élõ és az élettelen környezetben egyaránt. 1. Nevezze meg az egyenletben szereplõ A anyagot! 2. Nevezze meg azt a közismert élõlénytörzset, amelynek képviselõi megritkulásukkal, illetve eltûnésükkel jelzik a levegõ SO2-szennyezésének növekedését! Egyszerű választás 3. Melyik tűrőképességi grafikon jellemző a SO2-szennyeződést jelző élőlényre? (A grafikonok ordinátája az élõlény egyedsûrûségét jellemzi.) Többszörös választás 4. Jórészt a fentebb említett környezetszennyezés rovására írható 1. az eutrofizáció 2. a szikesedés 3. az üvegházhatás fokozódása 4. az erdőpusztulás 5. Elsősorban honnan kerül SO2 a környezetbe? 1. a műtrágyákból 2. az atomreaktorokból 3. a háztartási szennyvizekből 4. tüzelőanyagok égetéséből Mennyiségi összehasonlítás 6. a) a talaj pH-értéke B anyag

hatására b) a talaj pH-értéke B anyag nélkül V. A szénhidrátok anyagcseréje (11 pont) Relációanalízis 1. A szénhidrátok felépítése minden autotróf élõlényben azonos módon megy végbe, mert testük felépítéséhez egyszerû szervetlen anyagokat vesznek fel a környezetükbõl. Négyféle asszociáció A. a fotoszintézis redukciós ciklusa B. a citromsavciklus C. mindkettő D. egyik sem 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A ciklus során NAD+ redukálódik. A ciklus során tovább alakuló köztes termékek oxidálódnak a folyamatban. A sejtplazma alapállományában játszódik le. A gombák anyagcseréjére is jellemző. A folyamatból acetil-csoport lép ki. A ciklus során tovább alakuló köztes termékek energiatartalma nő. Kizárólag sötétben zajlik. Folyamatában részt vevő koenzimek elektronszállító rendszerekkel is kapcsolatban állnak. Szöveges feladatok 10. Változik-e a mellékvese szénhidrát-anyagcserére ható szteroid hormonja hatására

az izomsejtekben a szénhidrátbontásból származó NADH mennyisége? Ha igen, a változás milyen irányú? 11. Nevezzen meg egy olyan peptid hormont, amely a glükózból kiinduló zsírképzõdést serkenti! VI. Az emberi szervezet kalciumháztartása (11 pont) A számok sorrendjében megoldólapjára írja le az alábbi mondatokból hiányzó szavakat, illetve fogalmakat! Az ismétlõdõ szám jelentése természetesen állandó, az eltérõ sorszámok pedig mást jelentenek. A kalciumháztartás szabályozásában a(z) .1 (szerv) és az ennek állományába ágyazódó 2 (szerv) vesz részt. A(z) 1 (szerv) kalciumforgalmat szabályozó hormonja a(z) 3, a(z) 2 szerv hormonja pedig a(z) 4 . A(z) 1 szerv másik jelentõs hormonja a(z) 5 Amikor a vér kalciumion-szintje 6, akkor a(z) 2 szervből a(z) 4. hormon szabadul fel, melynek hatására a 7-szövetből a kalcium-ionok leadása 8 A(z) 4. hormon és a 9-vitamin együttes hatására a bélcsõben a kalcium felszívása 10

Relációanalízis 11. A kalcium-ion minden gerinces állatban elõforduló szervetlen ion, mert minden gerinces állat vázrendszerét csontszövet építi fel. VII. Az ember emésztőkészüléke (12 pont) Többszörös választás 1. Mi történik az emésztés során? 1. Szerves anyagok biológiai oxidációja 2. ATP-képződés 3. A táplálék összes szerves molekulájának bomlása 4. Szerves molekulák hidrolízise A következő táblázat az ábrán betûvel jelzett szervek által termelt emésztőnedvekre vonatkozik. A táblázat ismétlődő számai ugyanazon fogalmat jelölik. Megoldólapjára írja le a táblázatban sorszámokkal jelölt fogalmakat! Szerv jele az ábrán A szerv emésztőnedvének Az emésztő enzim neve pH-ja neve hatása A - - 2. - B 3. - 4. - C 5. 6. 7. 8. D - 9. 2. 10. Válaszoljon röviden a következõ kérdésekre! 11. A tápcsatorna melyik szakaszában élnek nagy számban baktériumok? Az ábrarészlet

betûjelzését és a szerv nevét is írja le! 12. Hol történik a szerves anyagok legnagyobb mennyiségének felszívódása? Ha az ábrán jelölve szerepel a megfelelõ részlet, akkor a betûjelzést is írja le válaszában! VIII. Az ember szaporodása és embrionális fejlődése (14 pont) Röviden adjon választ az alábbi kérdésekre! 1. Átlagosan a női nemi ciklus hányadik napján következik be az ovuláció? 2. Az ovulációt közvetlenül melyik hormon váltja ki? 3. 4. 5. 6. 7. A női ivarutak mely szakaszában a legnagyobb a megtermékenyítés valószínûsége? Az embrionális fejlődés mely szakaszában (állapotában) történik az embrió beágyazódása? Pontosan mely eseményhez köthető a petesejt képződése során zajló meiózis befejeződése? Nevezze meg a petefészeknek azt a hormonját, amelyik csak a ciklus második felében termelődik! A terhesség ötödik hónapjában az elõzõ (6.) kérdés szerinti hormont melyik szerv termeli?

Ábránk az ember embrionális fejlõdésének korai állapotát szemlélteti. A jobb oldali rajz egy kinagyított részletet ábrázol. Az F-fel jelölt rész a fejlõdés kezdeti szakaszában fokozatosan elcsökevényesedik A következő feladatok megoldásakor a feladat sorszáma után a megfelelő ábrarészlet betűjelét írja le megoldólapjára! 8. Magzatvizet tartalmaz 9. A méhlepény kialakításában részt vesz 10. Ebből alakul ki a velőcső 11. Belőle alakul ki a középbél és tüdő hámja 12. Belőle alakulnak ki a vázizmok 13. Hormonja biztosítja a sárgatest fennmaradását Mennyiségi összehasonlítás 14. a) egészséges férfiban évente képzõdõ érett hím ivarsejtek száma b) egészséges nőben évente megérő petesejtek száma IX. A kecskék szarva (6 pont) Az egyik kecskefajtánál a normális, egyenes szarv mellett gyakran elõforduló tulajdonság a szarv erőteljes görbültsége. Egyenes szarvú hímek és görbe szarvú nőstények utódai

közt a nõstény gidák mindig egyenes szarvúak, a hímek szarva pedig görbe. 1. Jellemezze egy mondattal, de pontosan, hogyan öröklődik a görbe szarv! 2. Milyen geno- és fenotípusú kecskegidákra számíthatunk és milyen arányban a fenti keresztezés második utódnemzedékében, tehát ha az egyenes szarvú nõstényeket és a görbe szarvú hímeket egymással keresztezzük? Megoldásait követhető gondolatmenettel lássa el, eredményei e nélkül elfogadhatatlanok. X. Az ember hajszíne (6 pont) Embernél a természetes vörös haj kialakulásáért egy testi kromoszómához kapcsolt gén recesszív allélja (r) felelős. Az R allél jelenlétében alakulhat ki a többi hajszín Egy populációban a hajszínre nézve genetikai egyensúly érvényesül. A megfigyelt 16 500 ember közül 660-nak volt öröklötten vörös haja. 1. Mennyi a vizsgált populációban az R és r allélok gyakorisága? 2. Mekkora a valószínűsége, hogy a vizsgált népességben egy

vörös hajú nőnek vörös hajú gyermeke lesz? 3. A vöröstől eltérő hajszínűek hány %-a hordozza a vizsgált recesszív allélt? Megoldásait indokolja, gondolatmenetét levezetéssel együtt írja le, ezek nélkül megoldását nem fogadhatjuk el. Biológia írásbeli felvételi feladatsor 2003 (közös érettségi-felvételi) megoldások 2003. május 20, délután Kérjük, olvassa el a bevezetőt! A javítási útmutatóhoz rendelkezésre áll a feladatsor. Egyes feladatoknál a bíráló a javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektõl eltérő, más helyes megoldást is elfogadhat. A nyílt végű, szöveges választ igénylő, valamint a számolási feladatok megoldását értelemszerűen kell javítani. A részpontszámok mérlegelése ilyen esetekben az útmutató figyelembe vételével a javító tanár feladata. A javítási útmutató egyes feladatoknál egy megoldás mellett zárójelben további elfogadható válaszokat is feltüntet, e

feladatoknál a pályázótól az egyik megoldás elegendő. A feleletválasztásos feladatokra (ahol adott alternatívákból kell a helyes megoldást kiválasztani) csak egy megoldás adható. Ha a pályázó ilyen feladatra több választ adott, nem kaphat pontot Ha megoldását a pályázó javította, akkor csak az egyértelmûen olvasható javított változatot vegyük figyelembe! Ha a pályázó két- vagy többféle alternatív megoldást adott meg, amelyek közül csak az egyik helyes, nem kaphat pontot. Ahol a feladat a megoldás indoklását, levezetését is kéri, pont csak akkor adható, ha a megoldás és az indoklás is helyes, illetve a levezetés követhetõ. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. A megoldólapra a bíráló írja fel piros vagy zöld tollal az adott feladatcsoportra elért pontszámot, és írja alá a lapot. I. A gerinces állatok (11 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X F B C G E kacsacsőrű emlős / hangyászsün

méhlepényesek kétéltűek szőrzet, tejmirigy (verejtékmirigy v. más helyes megoldás is elfogadható; max) 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont I. Életközösség vizsgálat (11 pont) 1. 2. 3. 4. 5. Olyan társulás, amelynek kialakulását elsõsorban a terület éghajlata határozza meg. egyszikűek B D a terület v. a környezet eltartóképessége 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. 7. 8. 9. 10. A fotoszintézis hatásfoka: A légzésre felhasznált szerves anyag aránya: B A E 2 pont = 1,2% =15% 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Értelemszerűen kell javítani, a szöveges feladatra másként megfogalmazott helyes megoldás is elfogadható. A számolási feladat megoldására csak levezetéssel együtt adható pont. III. Szárazföldi növények (12 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zárvatermők Harasztok Zárvatermők Mohák Nyitvatermők Mohák Nyitvatermők E Mohák Harasztok Mohák Zárvatermők 1 pont 1 pont 1

pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont IV. Környezetszennyezés (6 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. víz / H2O zuzmók D D D B 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont V. A szénhidrátok anyagcseréje (11 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. D B B D B D A D C Csökken Inzulin 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont VI. Az emberi szervezet kalciumháztartása (11 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. pajzsmirigy mellékpajzsmirigy kalcitonin parathormon tiroxin (v. trijód-tironin) alacsony / csökken csont nő D nő C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont VII. Az ember emésztőkészüléke (12 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D amiláz epe nincs emésztőenzim gyomornedv 2 (1-3 érték elfogadható) pepszin fehérjék emésztése kb. 8 keményítő emésztése F - vastagbél / utóbél E - vékonybél / középbél 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1

pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Értelemszerűen kell javítani. VIII. Az ember szaporodása és embrionális fejlődése (14 pont) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. Sárgatestserkentő hormon / LH Petevezetékben Hólyagcsíra Megtermékenyítés Progeszteron Méhlepény B A C E D A A 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont IX. A kecskék szarva (6 pont) 1. X ivari kromoszómához kötötten, 1 pont 2. recesszív allél örökíti. Nőstények: 50% XGXg egyenes szarv, 50% XgXg görbe szarv Hímek: 50% XGY egyenes szarv, 50% XgY görbe szarv 1 pont 2 pont 2 pont Értelemszerűen kell javítani. Más helyes jelölés is elfogadható, de a megoldás csak követhető gondolatmenettel együtt értékelhető. X. Az ember hajszíne (6 pont) 1. 2. 3. q2 = 1 pont = 0,04 q= = 0,2 p = 1 - q = 0,8 0,2, mert az allél gyakorisága a hím ivarsejtek között is 0,2. 0,33 -> 33% 1 pont 1

pont 1 pont 2 pont Értelemszerűen kell javítani. Más gondolatmenet szerinti helyes megoldás is elfogadható, de a megoldás csak követhető levezetéssel együtt értékelhető. BIOLÓGIA érettségi - felvételi feladatsor 2004. május 18 A TESZTKÉRDÉSEK BETUJELES MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓJA Egyszeru választás Ezekben a feladatokban A, B, C, D és E betuvel jelölt öt lehetséges megoldás szerepel, amelyek közül az egyetlen megfelelot kell kiválasztania. Négyféle asszociáció E kérdéstípusban két fogalom azonos, illetve eltéro jellemzoit kell megállapítania. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak. Ötféle asszociáció Ebben a feladatban azt kell eldöntenie, hogy a sorszámozott megállapítások melyik, nagybetuvel jelölt fogalomra vonatkoznak. A feladatok megoldásakor a sorszám mellé a megfelelo betut kell leírnia a megoldólapra. Relációanalízis E kérdéstípusban

összetett mondatok szerepelnek, amelyek egy állításból és egy indoklásból állnak. Ezek megítélésében öt lehetoség adódik. A. B. C. D. E. Az állítás és az indoklás is helyes és az indoklás valóban magyarázza az állítást. Mindketto igaz, de nincsenek összefüggésben. Az állítás igaz, de az indoklás nem. Az állítás nem igaz, de az indoklás önmagában helyes. Az állítás is és az indoklás is helytelen. Mennyiségi összehasonlítás Ezekben a feladatokban két fogalmat (a és b) mennyiségi szempontból kell összehasonlítania. A választási lehetoségek: A. a nagyobb, mint b B. b nagyobb, mint a C. a és b egyenlo vagy megközelítoen azonos Többszörös választás E kérdéstípusban egy kérdéshez vagy befejezetlen állításhoz egy vagy több megfelelo válasz tartozik. A számokkal jelzett kiválasztott válaszok vagy válasz-kombinációk nagybetujét kell a megoldólapra írnia! Jelölések: A. B. C. D. E. = 1, 2. és 3 válasz

megfelelo = 1. és 3 válasz megfelelo = 2. és 4 válasz megfelelo = csak a 4. válasz megfelelo = mind a négy válasz megfelelo I. KOENZIMEK (12 pont) 1. Röviden, ha lehet, egyetlen mondatban fogalmazza meg, mit jelent a koenzim fogalma! Négyféle asszociáció A. koenzim-A B. NAD+ C. mindkettore jellemzo D. egyikre sem jellemzo 2. 3. 4. 5. 6. 7. összetétele alapján a fehérjék közé tartozik a glükolízisben a piroszolosav keletkezéséig vezeto reakcióúton szerepet játszik feladata szénatomokat tartalmazó molekularészlet továbbítása sejtjeinkben elemi oxigénnel lép reakcióba a mitokondrium alapállományában zajló folyamatokban szerepet játszik a nukleotidokra jellemzo molekularészletet tartalmaz Az alábbi táblázat a zöld színtestekben zajló egyes folyamatokra vonatkozik. Megoldólapjára írja le sorban a táblázat sorszámokkal jelölt, hiányzó adatait! NADPH + H+ keletkezése felhasználása A zöld színtestben hol történik? 8. 10.

Mely folyamatban történik? 9. 11. II. A LEDNEK TULAJDONSÁGAINAK ÖRÖKLŐDÉSE (7 pont) A lednek növény termetét egyetlen gén két allélja (M és m) befolyásolja. A növények magassága a genotípustól függoen háromféle. Az mm genotípusú növények alacsonyak Egy egyensúlyi populációban megszámolt 400 egyed közt 144 alacsony termetut találtak, a többi közepes, illetve magas volt. 1. Számolja ki a lednek termetét befolyásoló allélok gyakoriságát! 2. A 400 növény közt hány közepes termetu várható? 3. Egy magas termetu lednek magjainak várhatóan hány százalékából fejlodik magas növény ebben a populációban, ha véletlenszeru megporzás történik? A lednek virágszínét egy másik kromoszómán elhelyezkedo gén két allélja (K és k) határozza meg: a piros virágszín domináns, a kék pedig recesszív módon nyilvánul meg. 4. Egy KkMm genotípusú növény virágjában a meiózis során milyen arányban képzodnek KM genotípusú

ivarsejtek? 5. Két KkMm genotípusú lednek keresztezésekor az utódok között milyen arányban lehet a szülokével megegyezo genotípusúak megjelenésére számítani? Egy heterozigóta piros virágú, közepes termetu, valamint egy kék virágú, magas termetu lednek növényt kereszteztek egymással. 6. Az utódok között milyen arányban jelennek meg kék virágú, magas példányok? Megoldásait követheto gondolatmenettel lássa el, eredményei enélkül elfogadhatatlanok. III. AZ ÁLLATOK ÉS AZ EMBER TÁPLÁLKOZÁSA (17 pont) Többszörös választás 1. Az elobélhez tartozik: 1. a szájüreg 2. a nyelocso 3. a garat 4. a gyomor 2. Elobél-eredetu szerv 1. az elogerinchúrosok légzoszerve 2. a halak kopoltyúja 3. a lándzsahalak légzoszerve 4. a szárazföldi gerincesek tüdeje 3. Válassza ki, az alábbiak közül mely állatok növényevok! 1. az ormányosok 2. a cetek 3. a patások 4. a pingvinek 4. Az alábbi állatok közül mely rovarokra jellemzo

szúró-szívó szájszerv? 1. méhek 2. kullancsok 3. lepkék 4. szúnyogok 5. A begy 1. a táplálék tárolására szolgál 2. a rovarokban megtalálható 3. a madarakban megtalálható 4. a nyelocso tágulata 6. Mely állatokra jellemzo, hogy a szájnyílás a bélrendszer egyetlen nyílása? 1. szivacsok 2. galandférgek 3. hengeresférgek 4. örvényférgek 7. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? 1. A madaraknak nincs foguk 2. Az emlosök többségének szájüregében fogak találhatók 3. A kétéltuek többségének szájüregében fogak találhatók 4. Valamennyi hüllo szájüregében fogak találhatók 8. A gyurusférgekre jellemzo 1. bélcsatornájuk elo-, közép- és utóbélre tagolódik 2. a közéjük tartozó piócák jellemzo táplálkozásmódja a vérszívás 3. a földigiliszták a korhadékevok közé tartoznak 4. túlnyomórészt ragadozó állatok Válaszoljon röviden az állatok táplálkozásával kapcsolatos kérdésekre! 9. Milyen

táplálkozásmódúak a medúzák? 10. A szivacsok testének melyik sejttípusa játssza a legfontosabb szerepet a táplálék felvételében? A következo megállapítások az ember fogainak egy-egy részére vonatkoznak. Megoldólapjára a feladatok sorrendjében írja le, hogy az állítások a fog mely részletére utalnak! 11. a fog állkapocsból kiemelkedo része 12. a fog szilárd alapállománya 13. a fog gyökerét borító réteg A következo feladatok az emberi gyomor enzimtermelésére vonatkoznak. 14. Melyik emésztoenzim képzodik a gyomorban a legnagyobb mennyiségben? 15. Írja le sorrendben azoknak a membránból álló sejtalkotóknak a nevét, amelyeken az enzim képzodo, kialakuló molekulája a sejten belül áthalad! 16. Nevezze meg pontosan azt a mechanizmust, ami az enzimet a mirigysejtbol kijuttatja! IV. NÖVÉNYZETI ZÓNÁK (12 pont) Az alábbi diagramok a csapadékos területek növényzeti zónáinak hozzávetoleges elrendezodését mutatják a földrajzi

szélesség és a tengerszint feletti magasság szerint, egy meghatározott hosszúsági kör mentén. A berajzolt görbék az életközösségek határait jelzik. Az ábrában egyes életközösségeket nagybetuk jelölnek Az alábbi, 1–8. sorszámú feladatok fás szárú növényeket nagy számban tartalmazó életközösségekre vonatkoznak. Azonosítsa, hogy ezek a megnevezések illetve megállapítások melyik fás biomra vagy társulástípusra vonatkoznak. Megoldólapján a feladat sorszáma mellé írja az ábra szerinti megfelelo betujelzést! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. trópusi hegyi esoerdo három vagy több lombkoronaszintje van a tozegmohalápok itt a leggyakoribbak szubtrópusi erdo Magyarországon is jelentos területeken eloforduló fás társulástípus a legnagyobb fajgazdagságú szárazföldi életközösség Közép-Európában közvetlenül a bükkös öv fölött található magashegységi párnanövényzet és törpecserjés Válaszoljon röviden a

következo kérdésekre! 9. Nevezze meg a következo betukkel jelzett biomokat: A, C, D! 10. Melyik, Európában is nagy területeken eloforduló szárazföldi biom betujele nem szerepel az ábrán? V. MAGATARTÁS (11 pont) Röviden fogalmazza meg, mit jelentenek a következo kifejezések: 1. taxis 2. feromon Relációanalízis 3. Az ember térdreflexének élettani szerepe az izom megnyújtása, mert a térdreflex öröklött feltétlen reflex. 4. Az énekesmadár szülok nagyobb intenzitással táplálják a kakukkfiókát, mint a saját utódaikat, mert a kakukk kitátott szájának látványa motiváció. Ötféle asszociáció A. B. C. D. E. feltételes reflex megszokás operáns tanulás mind a háromra jellemzo a fentiek közül egyikre sem jellemzo 5. 6. 7. 8. öröklött magatartásforma közömbösnek bizonyuló ingerekre adott válaszok csökkenése más néven bevésodés valamilyen viselkedési forma következménye befolyásolja a viselkedési forma késobbi

elofordulási valószínuségét 9. ilyen magatartás a jóllakott állatok táplálékrejtése 10. kialakulásához valamilyen esemény ismétlodése szükséges 11. két inger közötti kapcsolat felismerése VI. LÉGZÉSI GÁZOK (5 pont) Egy középiskolás diák oxigénfogyasztása nyugalomban percenként átlagosan 330 cmł. A percenként be- és kilégzett levego térfogata 6,6 dmł. A belégzett levego oxigéntartalma 21 térfogat% 1. A kilégzett levego hány % oxigént tartalmaz? 2. Tudjuk, hogy a légzési hányados = 0,9 A belégzett levego CO2-tartalma elhanyagolható A kilégzett levego hány % szén-dioxidot tartalmaz? A tüdoartériában áramló vér dmł-enként 140 cmł oxigént tartalmaz megkötve, a tüdovéna vére pedig 200 cmł-t. 3. A fenti adatok ismeretében számolja ki, hány dmł vér áramlik át a kisvérkörön percenként! Megoldását követheto gondolatmenettel lássa el, e nélkül nem kaphat pontot! VII. A NÖVÉNYEK SZAPORODÁSA ÉS

EGYEDFEJLŐDÉSE (12 pont) Négyféle asszociáció A. B. C. D. termés mag mindketto egyik sem 1. 2. 3. 4. 5. a zárvatermoknél megtalálható a nyitvatermoknél megtalálható az ivartalan szaporodás során alakul ki kialakulásában részt vesz a magház fala teljes egészében a megtermékenyített petesejtbol fejlodik ki Relációanalízis 6. A szövetes növények valamennyien magvakkal szaporodnak, mert a mohák és a harasztok életciklusa során spórák és ivarsejtek is képzodnek. 7. Egyes növények indával vegetatív módon szaporodnak, mert az inda tápanyag-raktározásra módosult gyökér. Röviden válaszoljon a következo kérdésekre! 8. Mivel magyarázható, hogy a hajtáscsúcs eltávolítása után a legtöbb hajtásos növény elágazódik? 9. a) Mit jelent a "hosszúnappalos" kifejezés? b) Melyik éghajlati övezetre jellemzoek a hosszúnappalos növények? VIII. AZ EMBERI TEST RÉSZLETE (11 pont) 1. 2. 3. 4. Nevezze meg az ábrán betukkel

jelzett részeket! Nevezze meg a B jelu képlet helyét! Melyik betu jelöli a porckorong kapcsolódásának helyét? Nevezzen meg három különbözo szervet, amely az emberben a C–D–E képletekkel határolt részben helyezkedik el! 5. Nevezze meg pontosan, milyen típusú összeköttetés van az A és a D jelu képletek között! IX. A GERINCVELŐ (13 pont) Az alábbi feladatokat az ábra megfelelo betujelének leírásával oldja meg! 1. 2. 3. 4. 5. érzoneuronok sejttestének helye itt lényegében csak felszálló pályák találhatók mozgatóneuronok sejttestének helye érzoneuronok axonjaiból áll a környéki idegrendszerben érzo- és mozgatóneuronok idegrostjai találhatók benne, sejttestet és pályát nem tartalmaz 6. a piramispályán futó ingerületek itt érik el a végrehajtó neuronokat Rövid válaszok leírásával oldja meg a következo feladatokat! 7. Nevezze meg pontosan, egyértelmuen a B jelu képletet! 8. Az F jelu képletbol összesen hány

található az emberi szervezetben? A következo két kérdés már nem az ábrához kapcsolódik. 9. A gerincoszlop mely szakaszán lépnek ki paraszimpatikus hatást közvetíto idegrostok? 10. Az idegrendszerben pontosan hol találhatók a paraszimpatikus mozgatóneuronok sejttestei? Többszörös választás 11. A mellékvesevelohöz futó idegrostok 1. a szimpatikus idegrendszerhez tartoznak 2. a gerincvelo mellkasi-ágyéki szakaszából lépnek ki 3. ingerületük adrenalin felszabadulásához vezet 4. sejttesteik legnagyobb számban a gerincvelo melletti dúcokban találhatók Relációanalízis 12. A piramispálya gerincveloben futó rostjai zömmel az ellenkezo oldali agyféltekébol származó ingerületet továbbítanak, mert ezek az idegrostok a nyúltveloben átkeresztezodnek. 13. Érzo- vagy köztes idegsejtek axonjai szállítanak ingerületet a vázizmokat beidegzo gerincveloi mozgatóneuronokhoz, mert a mozgatóidegsejteken gátló szinapszisok nincsenek.

BIOLÓGIA érettségi - felvételi feladatsor 2004. május 18 MEGOLDÓKULCS Kérjük, olvassa el a bevezetőt! A javítási útmutatóhoz rendelkezésre áll a feladatsor. Egyes feladatoknál a bíráló a javítási útmutatóban feltüntetett megoldási menetektől eltérő, más helyes megoldást is elfogadhat. A nyílt végű, szöveges választ igénylő, valamint a számolási feladatok megoldását értelemszerűen kell javítani. A részpontszámok mérlegelése ilyen esetekben az útmutató figyelembe vételével a javító tanár feladata. A javítási útmutató egyes feladatoknál egy megoldás mellett zárójelben további elfogadható válaszokat is feltüntet, e feladatoknál a pályázótól az egyik megoldás elegendő. A feleletválasztásos feladatokra (ahol adott alternatívákból kell a helyes megoldást kiválasztani) csak egy megoldás adható. Ha a pályázó ilyen feladatra több választ adott, nem kaphat pontot Ha megoldását a pályázó javította, akkor

csak az egyértelműen olvasható javított változatot vegyük figyelembe! Ha a pályázó két- vagy többféle alternatív megoldást adott meg, amelyek közül csak az egyik helyes, nem kaphat pontot. Ahol a feladat a megoldás indoklását, levezetését is kéri, pont csak akkor adható, ha a megoldás és az indoklás is helyes, illetve a levezetés követhető. A megoldás értékelésében tört pontszám nem adható. A megoldólapra a bíráló írja fel piros vagy zöld tollal az adott feladatcsoportra elért pontszámot, és írja alá a lapot. I. Koenzimek 1. Az enzimhez kapcsolódni képes szállítómolekula, amely egyes enzimreakciókban fölvesz, másokban lead meghatározott molekulát vagy atom(csoport)ot. 2 pont 2. D 1 pont 3. B 1 pont 4. A 1 pont 5. D 1 pont 6. C 1 pont 7. C 1 pont 8. gránumok membránján 1 pont 9. a fotoszintézis fényszakaszában 1 pont 10. (belső) alapállományban 1 pont 11. a fotoszintézis sötétszakaszában 1 pont Összesen: 12 pont

Törekedjünk az értelemszerű javításra. A szöveges válaszokban a másképp megfogalmazott helyes megoldásokat is el kell fogadni. II. A lednek tulajdonságainak öröklődése 1. 2. 3. 4. 5. 6. q˛ = 144 : 400 = 0,36 q = 0,6 p = 0,4 2 pont 400 * 2pq = 192 közepes termetű 1 pont 40 % 1 pont 1/4 1 pont 1/4 1 pont a kék–magas utódok aránya = 1/4 1 pont Összesen: 7 pont Csak levezetéssel ellátott megoldások értékelhetők. III. Az állatok és az ember táplálkozása 1. E 1 pont 2. E 1 pont 3. B 1 pont 4. D 1 pont 5. E 1 pont 6. D 1 pont 7. A 1 pont 8. A 1 pont 9. ragadozók 1 pont 10. galléros-ostoros sejtek 1 pont 11. korona 1 pont 12. dentin 1 pont 13. cement 1 pont 14. pepszin 1 pont 15. endoplazmatikus membránrendszer -> (membránnal határolt hólyag) -> 1 pont Golgi-készülék [a sorrend felcserélése pontvesztéssel jár] 1 pont 16. exocitózis 1 pont Összesen: 17 pont IV. Növényzeti zónák 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. F 1 pont A 1 pont D 1

pont B 1 pont C 1 pont A 1 pont G 1 pont H 1 pont A = trópusi esőerdő 1 pont C = mérsékelt övi lombhullató erdő 1 pont D = tajga (tűlevelű erdő) 1 pont 10. füves puszta 1 pont Összesen: 12 pont V. Magatartás 1. Inger által irányított helyváltoztató mozgás 1 pont 2. Az állatok által a környezetbe juttatott olyan kémiai anyag, amely a fajtársak közötti kommunikációra szolgál. 1 pont 3. D 1 pont 4. C 1 pont 5. E 1 pont 6. B 1 pont 7. E 1 pont 8. C 1 pont 9. E 1 pont 10. D 1 pont 11. A 1 pont Összesen: 11 pont Az első két feladatban másképp megfogalmazott, azonos értelmű megoldás is elfogadható. VI. Légzési gázok 1. a percenként belégzett oxigén = 6,6 * 0,21 = 1,386 dmł a kilégzett levegő oxigéntartalma = (1,386-0,33)/6,6*100 = 16 % O2 2 pont 2. a percenként kilégzett CO2 térfogata = 0,33 * 0,9 = 0,297 dmł 0,297/6,6*100 = 4,5 % CO2 2 pont 3. 60 cmł oxigént vesz fel 1 dmł vér -> 330 cmł oxigént vesz fel 5,5 dmł vér 1 pont

Összesen: 5 pont Másképp levezetett helyes válaszok is elfogadhatók, de csak a követhető gondolatmenettel ellátott megoldásokra adható pont. VII. A növények szaporodása és egyedfejlődése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C 1 pont B 1 pont D 1 pont A 1 pont D 1 pont D 1 pont C 1 pont A hajtáscsúcsban termelődő 1 pont auxin (hormon) 1 pont nagy koncentrációja gátolja az oldalrügyek kihajtását, növekedését. 1 pont 9. a) Hosszú napi megvilágítás hatására virágzik (amikor a nappalok hossza tartósan meghaladja az éjszakákét). 1 pont b) A mérsékelt övezetre. 1 pont Összesen: 12 pont A szöveges válaszokban a másképp megfogalmazott helyes megoldásokat is el kell fogadni. VIII. Az emberi test részlete 1. A – csigolya v csigolyanyúlványok 1 pont B– gerincvelő 1 pont C – csigolyatest 1 pont D– borda 1 pont E – szegycsont v. mellcsont 1 pont 2. csigolyalyuk v gerinccsatorna 1 pont 3. C 1 pont 4. bármely három mellüregi szerv (pl tüdő,

szív, nyelőcső, aorta, légcső) 3 pont 5. ízület 1 pont Összesen: 11 pont IX. A gerincvelő 1. E 1 pont 2. C 1 pont 3. H 1 pont 4. D 1 pont 5. F 1 pont 6. H 1 pont 7. (szürkeállomány) hátsó szarv 1 pont 8. 31 pár 1 pont 9. keresztcsonti 1 pont 10. vegetatív dúcokban (a környéki idegrendszerben) 1 pont 11. A 1 pont 12. A 1 pont 13. C 1 pont Összesen: 13 pont