Pszichológia | Felsőoktatás » A kreativitás

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 27 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:355

Feltöltve:2008. július 17.

Méret:3 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A KREATIVITÁS BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.ergbmehu A kreativitás fogalma • Az a beállítódás és képesség ( a képességek szervezodése), hogy a korábban elszigetelt tapasztalatok között kapcsolatokat hozunk létre, amely új gondolkodási sémák formájában, új tapasztalatokként, elképzelésekként vagy produktumokként jelennek meg akár a muvészetben, akár a tudományban és technikában, akár a mindennapi életben. • “Új produktum létrehozása, a divergens gondolkodás egyik fajtája” (Guilford) A kreativitás összetevői Fluencia (könnyedség) Flexibilitás (rugalmasság) Originalitás (eredetiség) Szenzibilitás (érzékenység) Elaboráció (kidolgozottság) Redefiníció (újrafogalmazás) A kreativitás szintjei • • • • • Kifejezo kreativitás Produktív kreativitás Újítás Feltalálás Alkotás A kreatív személyiség jellemző tulajdonságai • • • • • • • • Intellektuális

hatékonyság, Független gondolkodás és viselkedés, Nonkonformitás, Önmegvalósítási, önkifejezési indíték, Pozitív én-kép, Magabiztosság, Pszichés kiegyensúlyozottság, Újító szándék AZ INTELLIGENCIA • INTELLIGENCIA FAKTOROK – (Spearman, 1904) Általános (G) Speciális (S) : különféle képességekre vagy feladattípusra vonatkoznak. Az intelligencia elemei (Sternberg, 1985) • „tudományos” és „gyakorlati” • 1. A tapasztalatokból való tanulás és azok alkalmazásának képessége. • 2. Az absztrakt gondolkodás és következtetés képessége • 3. A változó és bizonytalan világ szeszélyeihez való alkalmazkodás képessége. • 4. Az a képesség, hogy az ember önmagát motiválja és eredményesen hajtsa végre a rá váró feladatokat. Elsődleges mentális képességek (Thurstone, 1938) • KÉPESSÉG beszédfolyékonyság számolás téri képességek emlékezet észlelési sebesség következtetés • MÉRÉSI

MÓDJA szókincspróbák, anagramma feladatok számtani feladatok alakzatok azonosítása szópárok bemutatása vizuális részletek megragadásának képessége általános szabály megalkotása Intelligencia tesztek • Első intelligencia teszt: – Alfred Binet: mentális kor (MK) összehasonlítása az életkorral (ÉK) – Gyakorlást nem feltételező tételek összeválogatása (új, vagy ismerős) pl. Kovács néninek nincs gyereke és úgy tudom, hogy ez igaz az anyjára is. Igaz, vagy hamis • Intelligencia hányados IQ=MK/ÉK x 100 Intelligencia hányados Wechsler féle intelligencia-skála • Performációs skála – – – – – Ismeretek Helyzetek Számolás Számismétlés összehasonlítás • Verbális skála – – – – Rejtjelezés Képkiegészítés Mozaikpróba képrendezés Nemek közti különbségek • Férfiak és nők körülbelül egyformán teljesítenek az intelligencia tesztekben • Speciális képességeket mérő

tesztek mutatnak különbségeket – Nők átlagban jobbak a verbális képességeket mérő tesztekben – Férfiak átlagban jobb eredményt mutatnak a matematikai gondolkodás és a vizuális-téri képességek mérésekor • Ezek a kognitív képességekben kimutatott különbségek lassan eltűnőben vannak (kivétel vizuális-téri képességek). • Ez arra utal, hogy a korábbi különbségek a tanításban és a társadalmi elvárásokban rejtőző különbségeket tükrözték. Mintakérdések A felső sor kockáin lévő minták azonosak, de elhelyezésük különböző. A felső sor kockái az alsó sorban elforgatva találhatók meg. Az alsó sor kockái a felső sor kockái közül melyiknek felelnek meg? Mo.: a, e, b A KÉPESSÉGEK Adottság: (inherent capacity) velünk született potenciális képességek, lehetőségek. Képesség: (ability) a társadalmi feltételek biztosította és a személyiségfejlődés eredményeként

megvalósult, a teljesítményben realizálódott adottság. Jártasság: elméleti/gyakorlati helyzetben való eligazodás képessége. Ismeretek és komplex képességek felhasználásában és alkalmazásában nyilvánul meg. Rátermettség: a személyiség dinamikus, kivitelező funkciója, ami segíti, hogy a meglévő képesség a teljesítményben öltsön testet. A képességek filogenetikus és ontogenetikus fejlődésében a tevékenységhez kötötten alakulnak ki, és személyes jeggyel rendelkeznek. A siker több képesség együttműködésétől függ, valamint a motivációtól, érdeklődéstől, stb. KULCSKÉPESSÉGEK • Kommunikációs képességek: - figyelem-összpontosító képesség - világos kifejező-készség - érvelési képesség - mások megértésének képessége BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.ergbmehu • Az önértékeléssel összefüggő képességek: - önfegyelem - önkritika KULCSKÉPESSÉGEK • Munkavégzési, műszaki

képességek: - munkaszervezés - rendszerszemlélet - kezdeményezőkészség - gyakorlatias feladatértelmezés BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.ergbmehu • A munkavégzés minőségét befolyásoló képességek: - precizitás - áttekintő képesség - elővigyázatosság KULCSKÉPESSÉGEK • - Cselekvő képességek: állóképesség célirányosság pontosság teljesítőképesség megbízhatóság BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.ergbmehu • Társas (közösségi) képességek: - alkalmazkodó képesség - felelősségvállalás - kapcsolatteremtés - objektivitás önmagunkkal és másokkal szemben A teljesítést gátló tényezők • • • • a motiváció hiánya a belső kontroll hiánya a kitartás hiánya a nem megfelelő képességek használata • a gondolkodás és cselekvés közötti összhang megteremtésének képtelensége BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék www.ergbmehu • a cél elővételezésének hiánya

• a feladatok befejezésére való képtelenség • a kudarctól való félelem • a halogatás • a felelősség áthárítása A teljesítést gátló tényezők II. • a személyes problémákkal való állandó foglalkozás • a figyelem eltéríthetősége • kifejezett önsajnálat • kifejezett dependencia • túl kicsi vagy túl nagy önbizalom • képtelenség arra, hogy a fától meglássa az erdőt • a kritikai vagy a kreatív gondolkodás közötti egyensúly hiánya • a késleltetésre való képtelenség