Szociológia | Középiskola » Társadalomismeret emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 34 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:137

Feltöltve:2008. szeptember 27.

Méret:158 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16 14:00 2008. május 16 Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Társadalomismeret emelt szint írásbeli vizsga 0811 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók Az érettségi feladatsor két részből áll. • • Az I. rész a mindenki által megoldandó feladatokat tartalmazza a társadalom és jelenismeret témaköréből A II. rész két feladatsort tartalmaz: A. gazdasági ismeretek, B. pszichológia Kérjük, aláhúzással jelölje (fentebb) a vizsgázó, hogy a II. rész két feladatsorából melyiket választja! (Csak az egyik feladatsor megoldásáért kaphat pontot.) Az írásbeli dolgozat végső pontszámát (maximum 75 pont) az I. rész (maximum 55 pont) és II. rész (maximum 20 pont) pontszámának összege adja meg írásbeli vizsga 0811 2 /

20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: I. rész Társadalomismeret és jelenismeret 1. Az alábbiakban két téma címét találja Válasszon a megadott témákból egyet! Az adott témáról 20-25 soros esszé formájában foglalja össze gondolatait! Fogalmazza meg saját véleményét, álláspontját és érveljen mellette! Említsen néhány, a tartalmat alátámasztó vagy illusztráló példát, esetet! (Csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont.) A. A sztrájk mint az érdekvédelem egyik eszköze vagy B. Válságban vagy átalakulóban van a család napjainkban? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0811 3 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pont írásbeli vizsga 0811 4 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 2. Az alábbiakban egy nevelési problémáról olvashat

Elemezze a leírtakat 10-15 sorban a megadott szempontok alapján! Véleménye szerint van-e különbség a graffiti és a falfirka között? Ki(k) vagy mi felelős Edit rongálásáért? Mi a véleménye a büntethetőség alsó korhatárának leszállításáról? Éva 17 éves volt, amikor megszülte Editkét. A terhességnek senki nem örült, de vallásosak voltak, így fel sem merült az abortusz lehetősége. A nagymama maradt otthon, hogy Éva befejezhesse a tanulmányait Az ifjú apa nem vállalta a felelősséget, saját jövedelme nem volt, a család anyagi gondokkal küszködött. Editke sokat sírt, betegeskedett, ennek ellenére alig volt 2 éves, amikor beadták bölcsődébe, kellett a nagymama jövedelme. Editke verekedős volt, húzogatta a többiek haját. Rajzolni viszont nagyon szeretett, és érzéke is volt hozzá. Nyolcévesen egy írószerboltból színes filceket lopott Nagyon boldog volt vele Lepkéket rajzolt mindenkinek. Mivel első alkalommal sikere volt,

megjött a bátorsága, és máskor is próbálkozott. Otthonról is vitt el pénzt, krétát, ecsetet, színes lapokat vett belőle Tizenkét évesen többször lebukott, nagyon kiabáltak vele az egyik boltban. Tizenhárom évesen csavarogni kezdett, a közeli parkban virágokat rajzolgatott tanítási idő alatt Amikor a nagymama infarktusban meghalt, Edit heteken át nem is szólt senkihez. Egy éjjel betörte a festékbolt kirakatát, ellopott egy hátizsáknyi festéksprayt, és telerajzolta lepkékkel, virágokkal az iskola és a mellette álló műemlék jellegű templom falát. A kár több százezres nagyságrendű Volt, akinek tetszett, a többség szörnyülködött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0811 5 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pont írásbeli vizsga 0811 6 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító

jel: 3. Az alábbi szöveg a jelenkori Magyarország egyik problémájáról, a kisiskolák bezárásáról szól Mutassa be 10-15 sorban a felvetett kérdést a megadott szempontok és az eset alapján! Milyen érvek ütköznek a faluban a kialakult helyzetben? Fejtse ki véleményét arról, lehet-e olyan megoldást találni, ami mindenki megelégedésére szolgál! Amennyiben környezetében találkozott ilyen problémával, térjen ki röviden ennek tanulságaira is! R. alig ötszáz lelkes település, 25 km-re a megyeszékhelytől 1928-ban készült el nyolc tantermes általános iskolája Akkor még sokkal több gyerek járt az iskolába, nagyobb volt a falu, és nem volt ennyire elöregedve, mint napjainkban, amikor ráadásul az ingázók közül sokan magukkal viszik reggelente gyermekeiket a városba. A fogyó gyereklétszám mellett az iskola fenntartása egyre nagyobb anyagi terhet jelent az önkormányzatnak. Az állami normatíva a költségek alig felét fedezi. Az

épületre ráférne a tatarozás, de nincs rá keret Ráadásul a szövegértési és matematikai kompetenciavizsgálatokon is évek óta gyengén szerepelnek a gyerekek, annak ellenére, hogy kis létszámú osztályokba járnak Sokan az iskolabezárását követelik, hogy maradjon pénz orvosi rendelő építésére, a járdák felújítására. Mások arra hivatkoznak, hogy szükség van az iskolára, mert különben alig marad munkalehetőség a faluban, el fog költözni teljesen az értelmiség. Lakatosék azt hangoztatják, hogy nekik már a dédszüleik is ebben az épületben tanultak Egyedül az iskolában van akkora terem, ahol a falu lakói összejöhetnek, nyaranta nem egy lagzit is tartanak az udvaron. Gáspárék is ezt tervezték a nyárra Az iskolabezárás ellen tiltakozik a kisebbségi önkormányzat is, szerintük igen hátrányosan érintené a gyerekeket, ha a megszokott környezet helyett a nagyvárosba kényszerülnének, és ezért mindennap már fél hétkor

buszra kellene szállniuk. A polgármester attól fél, ha tovább működtetik az iskolát, csődbe megy a falu. A város peremén van egy iskola, ahol jobbak is a tanulmányi eredmények, azzal együttműködési megállapodást tudnának kötni. . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0811 7 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . 8 pont 4. A következőkben a világ energiaforrásainak jelenlegi felhasználási arányát szemléltetjük. Forrás: UNVA honlapja írásbeli vizsga 0811 8 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 1. Az ábrához kapcsolódó feladat első része tényszerű megállapításokat vár Öntől (2 pont) a) Állapítsa meg, hogy melyik a legnagyobb mértékű energiaforrás! . b) Állapítsa meg, hogy a földgázfelhasználás hányszorosa az atomenergia felhasználásának? Az eredményt százalékban adja meg! .% c) Állapítsa meg, hogy mekkora a

fosszilis eredetű, véges mennyiségben rendelkezésre álló energiafelhasználás aránya! d) Melyik az a terület, amelyiknek a növelését a zöld mozgalom el szeretné érni? 2. Fejtse ki véleményét az atomenergia felhasználásáról! Legalább egy pozitív és egy negatív dolgot említsen! (1 pont) . . . . 3. Fejtse ki véleményét a hazai megújuló energiafelhasználás mértékéről nemzetközi összehasonlításban! (1 pont) . . . . . 4 pont írásbeli vizsga 0811 9 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 5. Az alábbiakban fogalmak meghatározásait olvashatja Írja a megfelelő fogalmakat a kipontozott vonalakra! A) A/az : társadalmilag elismert és jóváhagyott szexuális közösség két felnőtt ember között. B) A/az .: különleges helyzeténél fogva a többi társadalmi csoportból kiemelkedő kisebbség. C) A/az : hazánkban 10 évenként folytatott, a teljes lakosságra kiterjedő kérdőíves adatfelvétel. 3

pont 6. Válassza ki és karikázza be annak a meghatározásnak a betűjelét, amely az adott fogalomhoz tartozik! 1) PRESZTÍZS a) Tekintély, befolyás, erkölcsi súly b) Tekintélyelvűség c) Előzetes eredmények ismertetése d) Nemesi származás e) Serdülőkor előtt 2) MENTÁLHIGIÉNÉ a) A felnőtté válás folyamata b) Fémek által kiváltott allergia c) Tisztaságmánia d) Lelki egészség e) Mentális állapotában sérült személy 2 pont írásbeli vizsga 0811 10 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 7. A fiatalok életében többféle függőségi forma figyelhető meg Töltse ki az ezzel kapcsolatos táblázatot Írjon az alábbi csoportosításokhoz egy-egy példát A FÜGGŐSÉG MEGNEVEZÉSE A FÜGGŐSÉG LEÍRÁSA A FÜGGŐSÉG VÁRHATÓ NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYE 18 év felettieknek nem tiltott szerrel történik Fogyasztása életkortól függetlenül tilos Elektromos készülék használatával jár Nyerési

lehetőséget biztosít 4 pont 8. Az alábbiakban a diákhitelről olvashat megállapításokat Meglevő ismeretei alapján fogalmazzon meg 2-2 a hitel bevezetése melletti és elleni érvet. Helyes a diákhitelt támogató állami politika, mert . Nem helyes a diákhitelt támogató állami politika, mert . 2 pont 9. Az alábbi feladat az Európai Parlamenttel foglalkozik a) Az Európai Unió Parlamentjébe listáról kerülnek be a képviselők, és frakciókban végzik munkájukat. Soroljon fel legalább 2 frakciót! (1 pont) b) Az Európai Parlament működése, illetve működtetése jelenleg három európai városban folyik. Említsen meg legalább két várost! (1 pont) írásbeli vizsga 0811 11 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: c) Az EP munkájának meghatározó hányada állandó szakbizottságokban zajlik, amelyeket számos további ideiglenes testület egészít ki. Nevezzen meg legalább két bizottságot! (1 pont)

d) Jelenleg hány EU-képviselő van, és ebből hány magyar? Karikázza be a megfelelő válaszokat! (1 pont) 1201 785 500 222 27 fő képviselő Ebből magyar: 100 50 24 10 1 4 pont 10. Családtípusokat ábrázoltunk képek segítségével a) Írja a képek betűjeleit a két megadott fogalomhoz! (1 pont) A. B. C. D. 1. Hagyományos család 2. Nukleáris család b) Jellemezze 2-2 megállapítással a családtípusokat! (2 pont) 1. Hagyományos család 2. Nukleáris család 3 pont írásbeli vizsga 0811 12 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: II. rész Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a B rész két feladatsorából csak az egyiket kell megoldania! A. Gazdasági ismeretek 1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? a) futamidő: . . . b) kft.: . . . c) kvóta: . . . d) szubvenció: . . . 4 pont 2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Húzza alá a megfelelőt! a) A termék, az ár, a promóció

és a reklám kombinációja alkotja a marketingmixet. Igaz – Hamis b) A részvény tulajdonosa a közgyűlés döntése alapján kamatra jogosult. Igaz – Hamis c) Ha a kínálat növekszik, változatlan kereslet mellett az egyensúlyi ár csökken. Igaz – Hamis d) A betétgyűjtés aktív bankügylet. Igaz – Hamis 2 pont írásbeli vizsga 0811 13 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 3. Az alábbi feladatban állításokat olvashat Aláhúzással válassza ki a helyes választ! 1. A helyi adók a) az önkormányzatok által az államnak fizetett, jövedelemtől független adók b) az állam által az önkormányzatoknak átengedett közvetett adók c) az önkormányzatok által a vállalkozásoktól és a háztartásoktól beszedett adók d) közé tarozik a környezetvédelmi bírság 2. A kincstárjegy a) a kereskedelmi bankok által kínált megtakarítási forma b) a kereskedelmi bankok által kínált kedvező kamatozású hitel c)

a kereskedelmi bankok által kibocsátott hosszú lejáratú értékpapír d) az állam által kibocsátott egy évnél nem hosszabb futamidejű értékpapír 3. A GDP a) a nettó nemzeti termék b) a bruttó nemzeti termék c) a nettó hazai termék d) a bruttó hazai termék 4. A külkereskedelem a) két vagy több ország közötti kereskedelem b) két vagy több ország vállalatai közötti kereskedelem c) gátolja a munkamegosztást d) szűkíti az országok piacait 4 pont 4. Az alábbi forrás alapján fogalmazza meg 10-15 sorban a piacszegmentáció fogalmát és a célpiac behatárolásának jelentőségét a marketingben! A Sears & Roebuck „spanyol marketingprogramja” szerint minden üzletet, amelynek vásárlói bázisa legalább 20%-ban latin-amerikai eredetű, „spanyol” üzletként kell megjeleníteni. Kalifornia déli részén, Texasban, Floridában és New Yorkban több mint 130 üzletre jellemző ez a szemlélet. „Különös gondot fordítunk arra, hogy

ezeket az üzleteket kétnyelvű személyzettel és feliratokkal lássuk el, és részt vegyünk a közösségi programok támogatásában” – mondja a Sears szóvivője. A „spanyol” árukínálat kialakítása elsősorban a méret és a színek megválasztásán múlik „A latin-amerikai fogyasztók alacsonyabbak, mint az átlagos vevők, nagyobb a kereslet a különleges alkalmakra viselhető ruhák iránt, és kedvelik az élénk színeket. Egyebekben a latin üzlet választéka nem sokban tér el a többitől” (Philip Kotler: Marketingmenedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999 190 o) . . . írásbeli vizsga 0811 14 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pont írásbeli vizsga 0811 15 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 5. Az alábbi forrás alapján mutassa be 5-10 sorban, hogy milyen gazdasági problémákat vet fel

a környezetvédelem a fejlett és az iparukat most kiépítő országok között! Su Vej, a kínai kormány egyik fő klímaszakértője [] felhívta a figyelmet arra, hogy Kína jelenleg az iparosodás folyamatában van, szüksége van gazdasági növekedésre, hogy megfeleljen a lakosság alapvető igényeinek, és fel tudja venni a harcot a szegénységgel. Egyesek szerint Kína a káros gázkibocsátás tekintetében már túlszárnyalta az élenjáró Egyesült Államokat, ugyanakkor az egy főre jutó kibocsátás tekintetében az amerikai mérték egyhetedénél tart. Su Vej vitatta azt, hogy ilyen arányok mellett igazságos követelni országától a kötelező érvényű csökkentést Peking álláspontja szerint Kína alig néhány évtizede bocsát a légkörbe káros gázokat, míg a Nyugat már évszázadok óta teszi ezt Az Egyesült Államok éppen azért maradt ki a kiotói egyezményből, mert elutasítja azt, hogy a megállapodás mentességet ad a kötelező

érvényű csökkentés kötelme alól az olyan fejlődő országoknak, mint Kína, India vagy Brazília. (MTI, 2007. 12 08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pont írásbeli vizsga 0811 16 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: B. Pszichológia 1. Írjon 15-20 soros esszét! Válasszon a megadott témákból egyet! (Csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont) A. Fejtse ki 15-20 sorban, hogy milyen szerepeket töltenek be a kommunikációs kapcsolat alakításában a nonverbális jelzések? Válaszát illusztrálja példákkal is! vagy B. Fogalmazza meg 15-20 sorban, hogy mely tényezők járulnak hozzá jó pszichés állapotunkhoz! Hogyan segíthetjük elő saját érzelmi kiegyensúlyozottságunkat? Válaszát illusztrálja példákkal is! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 0811 17 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: . . . . . 10 pont 2. Az alábbi

eset segítségével fejtse ki 5-10 sorban, hogy miért viselik meg az ember alkalmazkodóképességét akár a pozitív életesemények is! Említsen meg egyéb példát is erre a jelenségre! Jutka tizenöt éves volt, mikor édesanyja bejelentette, hogy babát vár. A család addig egy másfél szobás panellakásban élt, apa és anya a nagyobb szobában, Jutka a kicsiben Mire a kistestvér megszületett, sikerült nagyobb lakást vásárolniuk, és mindenki nagyon várta a költözést Berendezték új otthonukat: lett egy nappali, egy hálószoba a szülőknek, és két gyerekszobát is kialakítottak Nagyon szép lett minden, a kisbabával sem voltak gondok, nagy volt az öröm. Jutka mégis elkedvetlenedett: nem találta a helyét otthon, szomorúan emlegette a régi dolgokat. Néhány hétnek el kellett telnie, míg megnyugodott, és felfedezte az új lakás előnyeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pont írásbeli vizsga 0811 18 / 20 2008. május 16

Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: 3 Fejtse ki az alábbi eset felhasználásával 5-10 sorban, hogy miért tekinthetjük rendellenességnek a túlzásba vitt egészséges táplálkozást! Milyen érzelmi állapot húzódhat meg mögötte? Fogalmazza meg saját véleményét is az esettel kapcsolatban! Laci nagyon magányosan élte fiatal felnőtt életét. Nem voltak barátai, a szüleivel lakott; dolgozott, de szórakozni nem járt el sehová Barátnője sosem volt, Laci szerint azért, mert volt némi túlsúlya, és ez elvette minden önbizalmát. Egyszer elhatározta, hogy változtatni fog ezen az állapoton. Vett néhány diétás könyvet, és intenzív fogyókúrába kezdett Az eredmény nem maradt el: sikerült minden súlyfeleslegét leadnia, és ez határtalan örömmel töltötte el. Mégis, mikor már rég abba kellett volna hagynia a koplalást, ő szilárdan kitartott az általa összeállított szigorú és a könyvek szerint nagyon egészséges étrend

mellett. Néhány hónap elteltével azon vette észre magát, hogy elment minden életkedve, legyengült, rossz közérzet gyötörte. Már nem tudta eldönteni, hogy a diéta előtt vagy után volt jobb neki. Abbahagyni mégsem merte, mert nagyon félt az elhízástól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pont írásbeli vizsga 0811 19 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Azonosító jel: I. rész 1. Esszé 2. Elemzés 3. Esetelemzés 4. Ábraelemzés 5. Fogalommeghatározás 6. Fogalommeghatározás 7. Táblázatkitöltés 8. Érvelés 9. Feladat 10. Képelemzés II. rész Maximális pontszám Elért pontszám 15 10 8 4 3 2 4 2 4 3 I. rész összesen 55 Maximális pontszám Elért pontszám Gazdasági ismeretek 1. Fogalmak meghatározása 2. Igaz-hamis 3. Fogalommeghatározás 4. Forráselemzés 5. Forráselemzés Pszichológia 1. Esszé 2. Esetelemzés 3. Esetelemzés II. rész összesen Összesen 4 2 4 5 5 10 5 5 20 75 javító tanár

Dátum: . Elért pontszám Programba bevitt pontszám Feladatsor javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0811 Dátum: . 20 / 20 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16 Módosított TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja, ha a vizsgázó véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől. A vizsgázó teljesítményének értékelésére nem lehet hatással, ha az értékelők személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség

általánosnak tekinthető megítélésétől. A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli az esszé és az esetelemzés megoldásának lehetséges tartalmi összetevőit. Az ettől eltérő jó megoldást is el kell fogadni A dolgozatot piros színű tollal kell javítani és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a súlyosabb helyesírási, nyelvhelyességi stb. hibákat A feladatok alatt található négyzetben az elérhető maximális pontszám van feltüntetve, az értékelő a mellette levő üres négyzetbe írja az általa megállapított pontszámot. Egyes feladatoknál a könnyebb differenciálhatóság érdekében a feladat részpontszámainak összegét osztani kell kettővel, az esetleges kerekítést csak egyszer, az összes feladat pontszámainak össegzése után, az írásbeli vizsga összontszámának megállapításához kell elvégezni. Amennyiben a vizsgázó a II. rész mind a két feladatsorából oldott meg feladatokat, és nem

állapítható meg egyértelműen, hogy melyiknek az értékelését akarta, az érettségi dolgozatot értékelő tanár feladata annak eldöntése, melyik megoldás a tartalmasabb, majd azt értékeli. Egyes esszéfeladatoknál a tanuló két kérdés megválaszolása közül választhat, de csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont. Amennyiben tévedésből mind a két feladatot megoldja a vizsgázó, és nem jelöli áthúzással, melyiket értékeljék, az érettségi dolgozatot javító tanár dönti el, hogy melyik feladat kidolgozásáért jár több pont, és azt veszi figyelembe. Amennyiben bármely feladat értékelésénél a tématartás kompetenciát nulla ponttal értékeli a javító, azaz úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó egyáltalán nem a megfogalmazott feladatot oldotta meg, a feladat egészének értékelése nulla pont, más kompetenciára vagy szempontra pontszám nem adható. Az értékelő a javítás, értékelés végeztével kitölti a vizsgázó

által elért összpontszámot tartalmazó táblázatot. írásbeli vizsga 0811 2 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató I. rész Társadalomismeret és jelenismeret 1. Szempontok, A. A sztrájk mint az érdekvédelem kompetenciák egyik eszköze Megszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikunyelvhelyesség, he- san felépített és szabatosan megfogalmazott. lyesírás Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A feladat megértése, A válasz a sztrájkok céljáról, érdekvédelmi tématartás szerepéről szól. Lényegkiemelés, A feleletben lényeges elemeket emel ki a témájának megfelelő vizsgázó, pl.: a sztrájk csak a legvégső eszköz, tények, összefüggé- előtte az egyeztetés fontosabb. Említheti, hogy sek, gondolatok, gazdasági, illetve politikai célokért is folyhat, megállapítások meg- létezik általános sztrájk. Vizsgálhatja a követfogalmazása,

általá- kezményeket nosítás Az ismeretek mély- A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó sége, az adott tudo- megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a szakmánynak megfelelő szervezetek céljáról, felelősségéről, feladataitárgyi tudás, a szak- ról. mai nyelv használata Szakkifejezéseket használ, pl.: érdekegyeztetés, Országos Érdekegyeztető Tanács, elégséges szolgáltatás, szolidaritás, ágazati szakszervezet, reprezentatív szakszervezet A megközelítés sok- A válasz három alapvető megközelítést tarszínűsége, komplexi- talmaz: a munkavállalók és a munkáltatók tása érdekei, illetve a sztrájk által érintett lakosság szempontjából vizsgálja a kérdést. Az elemzés komplexitásra törekszik. Önálló vélemény Önálló véleményét megfogalmazta, megindomegalkotása, a téma kolta. Életszerű példákat említett Legalább aktualizált (életsze- két, a médiából ismert példát említett, pl.: vasrű, saját vagy

a mé- utassztrájk, Volán-buszvezetők sztrájkja, repdiából ismert példák téri sztrájkok Külföldi, pl: franciaországi, alkalmazása) német, éppen aktuális eseményt is szóba hozhatott. Összesen írásbeli vizsga 0811 3 / 14 Maximális pont 2 1 4 3 3 2 15 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1. Szempontok, B. Válságban vagy átalakulóban van a csakompetenciák lád napjainkban? Megszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan nyelvhelyesség, he- felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem lyesírás tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A feladat megértése, A válasz a család jelenlegi funkcióira, műkötématartás dési zavaraira és átalakulására fókuszál. Lényegkiemelés, A feleletben lényeges elemeket emelt ki a témájának megfelelő vizsgázó, pl.: a válságjelenségek között a válátények, összefüggé- sok növekvő számát, és az

első gyermek szülesek, gondolatok, tésének egyre későbbre tolódását említheti. megállapítások meg- Érintheti a nők magasabb iskolai végzettségéfogalmazása, általá- nek, az emancipációnak és a kétkeresős csanosítás ládmodell kialakulásának a következményeit. Említhet történelmi, gazdasági, szociológiai és erkölcsi szempontokat, a demográfiai következményeket, az elmagányosodást, a magára maradó idősek gondjait. Az ismeretek mély- A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó sége, az adott tudo- megfelelő tárgyi tudással rendelkezik korunk mánynak megfelelő családtípusairól, demográfiai jellemzőiről, az tárgyi tudás, a szak- emancipáció fontosságáról, a gyermekvállalásmai nyelv használata hoz kapcsolódó gazdasági és erkölcsi kérdésekről. Szakkifejezéseket használ, pl.: nagycsalád, emancipáció, emberi jog, egyszülős család, születési ráta, várható élettartam, abortusz, szingli. A

megközelítés sok- A válasz legalább kétféle megközelítést tartalszínűsége, komplexi- maz, pl.: szociológiai vagy történelmi, esetleg tása emancipációs vagy erkölcsi szempontokat vizsgál. A kérdés teljességének bemutatására törekszik. Önálló vélemény Önálló véleményét a válság vagy az átalakulás megalkotása, a téma kérdésében megfogalmazta, megindokolta. aktualizált (életsze- Életszerű példákat említett, pl.: az átlagban rű, saját vagy a mé- 1,5 gyermek vállalását a társadalmi reprodukdiából ismert példák cióhoz szükséges 2,2 helyett vagy a szocializáalkalmazása) ciós gondokat, illetve az iskola növekvő feladatkörét. Összesen írásbeli vizsga 0811 4 / 14 Maximális pont 2 1 4 4 2 2 15 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2. Szempontok, komAz elemzés értékelése petenciák Megszerkesztettség, A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan

nyelvhelyesség, felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem helyesírás tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A feladat megérté- Felismeri, hogy az eset etikai és jogi se, tématartás szempontból egyaránt megközelíthető. A feltett kérdésekre válaszol, nem pszichológiai esetelemzést végez. Saját álláspontot megfogalmaz, érvel mellette. Lényegkiemelés, Felismeri a fiatalkori bűnelkövetés veszélyeit, a témájának megfele- hozzávezető út családi hátterét. Megállapíthatja lő tények, összea szülők és a nevelés fokozott felelősségét, függések, megálla- megemlítheti, hogy milyen lépéseken keresztül pítások megfogal- jutott el a lány a rongálásig. A művészi jellegű mazása, általánosí- graffitit elkülöníti a csak rondító falfirkától, de tás tudja, hogy az előbbinek is megfelelő, engedélyezett helyet kell találni. Az ismeretek mély- Az elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó sége, az

adott tumegfelelő tárgyi tudással rendelkezik a gyermek dománynak megfe- és ifjúsági jogok kérdéséről, tisztában van a lelő tárgyi tudás, a nagykorúság és a védett kiskorúság közti küszakmai nyelv lönbséggel. használata A megközelítés Elemzésében több szempontot, jogi, erkölcsi, sokszínűsége, szocializációs vonatkozásokat vizsgál. Etikai komplexitása állásfoglalásra is képes. Önálló vélemény Önálló véleménye van a büntethetőségi korhatár megalkotása és a graffiti kérdésében, valamint az esettel kapcsolatos társadalmi és egyéni felelősségről. Érvei alkalmasak saját állításainak alátámasztására Összesen írásbeli vizsga 0811 5 / 14 Maximális pont 2 2 2 2 1 1 10 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. Szempontok, kompetenciák Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A feladat megértése, tématartás Lényegkiemelés, témájának

megfelelő tények, összefüggések, gondolatok, megállapítások megfogalmazása, általánosítás Az ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata Önálló vélemény megalkotása, a téma aktualizált (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása) 4. Ábraelemzés Az esetelemzés értékelése A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A válasz az iskolabezárással kapcsolatos gazdasági, szociológiai, etikai dilemmákról szól. Elemzi a leírt esetet A feleletben felismeri, hogy a hagyományőrzés, a munkahely fenntartása, az épület hasznosíthatósága, a szociális és kényelmi szempontok bizonyos fokig ellentétben állnak a gazdasági racionalitás és a minőségi oktatás követelményeivel. Tudja, hogy a demokráciában sem lehet mindenki akaratát érvényre jutatni. Az

elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a magyarországi munkavállalók helyzetéről, egyes régiók hátrányos helyzetéről. Említheti, hogy a kompetenciavizsgálatokon jelentősen rosszabbul teljesítenek a falusi iskolákban, mint a fővárosiakban. Felismeri, hogy a különböző társadalmi, érzelmi, gazdasági/gazdaságossági érdekek ellentmondóak lehetnek. Önálló véleményét a falusi kisiskolák működésének fontosságáról és nehézségeiről megfogalmazta, megindokolta. Esetleg lakóhelyének hasonló gondjaival párhuzamokat keresett Említhette, hogy a városokban hasonló okokból és hasonló viták után több helyen iskola-összevonásokra került sor. Összesen Maximális pont 1 2 2 2 1 8 4 pont 1. a) olaj b) 300% c) 79% vagy ¾ körüli eredmények fogadhatók el d) megújuló (Helyes megállapításokért fél-fél pont jár, összesen 2 pont) írásbeli vizsga 0811 6 / 14 2008. május 16

Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2. Például pozitív dolog lehet a tisztasága, nincs szén-dioxid kibocsátás, nincs üvegházhatás, elegendő tartalék áll belőle rendelkezésre; negatív dolog lehet a veszélyessége, a csernobili példa, az atomhulladék elhelyezésének nehézsége. (Csak két helyes megállapítás esetén jár az 1 pont). 3. A vizsgázó leírhatja, hogy jelentős a lemaradásunk a fejlett európai uniós országokéhoz képest, ugyanakkor ez a mutatónk jobb, mint a világátlag. (Tartalmilag helyes más megoldás esetén is jár az 1 pont) 5. Fogalommeghatározás 3 pont A) házasság/élettársi kapcsolat B) elit C) népszámlálás (Minden helyes megoldás 1 pont) 6. Fogalommeghatározás 1. a) 2. d) 2 pont (Minden helyes megoldás 1 pont) 7. Táblázatkitöltés A FÜGGŐSÉG MEGNEVE- 4 pont A FÜGGŐSÉG LEÍRÁSA A FÜGGŐSÉG VÁRHATÓ NE- ZÉSE GATÍV KÖVETKEZMÉNYE Dohányzás Alkoholizmus Drog

18 év felettieknek nem tiltott szerrel történik Fogyasztása életkortól függetlenül tilos Médiafüggőség Elektromos készülék használatával jár Nyerési lehetőséget biztosít Szerencsejáték Tüdőrák Májzsugor Beszűkült tudatállapot Halál Fertőződés Kapcsolatok megszűnése, izomgyengeség Anyagi romlás Beszűkült tudatállapot (Más helyes megállapítás is elfogadható, elemenként fél pont) 8. Érvelés 2 pont Helyes, mert . Lehetséges érvek: szülői támogatás nélkül is lehet egyetemre menni, a minimális megélhetést fedezi, lehetővé teszi a költségtérítés hitelből történő befizetését, biztosítja az alacsonyabb keresetű családok gyerekeinek továbbtanulását írásbeli vizsga 0811 7 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató Nem helyes, mert . Lehetséges érvek: a diák évtizedekre eladósodik, a kamatterhekre vállalt állami garancia túl sok költségvetési

kiadással jár, a diák felelőtlenül költekezik, mi lesz azokkal, akik kénytelenek abbahagyni az egyetemet, nem tesz különbséget a várható eltérő jövedelmek között (Minden két helyes mellette és két ellene szóló érv 1-1 pont. Egy érv az fél pont!) 9. Feladat 4 pont a) Néppártok, szocialista pártok, liberális pártok, függetlenek közül kettő megnevezése (Elemenként fél pont; összesen 1 pont) b) Brüsszel, Strasbourg és Luxembourg közül kettő megnevezése (Elemenként fél pont; összesen 1 pont) c) Külügyi bizottság, Fejlesztési bizottság, Nemzetközi kereskedelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Költségvetési-ellenőrzési bizottság, Gazdasági és pénzügyi bizottság, Foglalkoztatási és szociális bizottság, Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottság, Ipari, kutatási és energiaügyi bizottság, Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság, Közlekedési és idegenforgalmi bizottság,

Regionális fejlesztési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Halászati bizottság, Kulturális és oktatási bizottság, Jogi bizottság, Polgári szabadságjogok, bel- és igazságügyek bizottsága, Alkotmányügyi bizottság, Nők jogaival és az esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottság, Petíciós bizottság közül kettő megnevezése (Elemenként fél pont; összesen 1 pont) d) 785 fő képviselő Ebből magyar: 24 (Elemenként fél pont; összesen 1 pont) 10. Képelemzés A. 3 pont B. C. D. . a) 1. a, d 2. b, c (Hibátlan megoldás esetén 1 pont. Fél pont nem adható) b) 1. több generáció együttélése, termelő funkció, tekintélyelvűség, az apa a családfő, többnyire ő az egyedüli pénzkereső, sok gyerek 2. két generáció, gyakran kétkeresős, 1-2 gyerek, magcsalád (Tartalmilag helyes, más megoldás is elfogadható. Elemenként fél pont; összesen 2 pont) írásbeli vizsga 0811 8 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint

Javítási-értékelési útmutató II. rész A. Gazdasági ismeretek 1. Fogalommeghatározás 4 pont a) Egy hitel teljes visszafizetésének időtartama. b) Egy vállalti forma: korlátolt felelősségű társaság c) Egy termék kereskedelmének mennyiségi korlátozása a nemzetközi forgalomban d) Vállalatok vagy intézmények állami támogatása (Elemenként 1 pont) 2. Igaz-hamis állítások a) Hamis b) Hamis (Elemenként fél pont) 2 pont c) Igaz d) Hamis 3. Fogalommeghatározás 4 pont 1. c) 2 d) 3 d) 4 b) (Elemenként 1 pont) 4. Szempontok, kompetenciák Forráselemzés értékelése Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, helyesírás A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Tématartás, lényegkiemelés, problé- A vizsgázó a piac szegmentálásának és a célmaközpontúság piac behatárolásának előnyeiről (hatékonyság, költségcsökkentés

stb.) ír A feladatban leírt esetnek megfelelő Az esetben felsorolt szegmentálási szempontérvek, összefüggések, gondolatok, ok (nyelv, eltérő testméret, élénk színek kedvelése) alapján bemutatja, hogy a célpiac megállapítások közlése jellemzőinek behatárolása lehetővé teszi a marketingeszközök célirányos alkalmazását (spanyol nyelvű eladók és feliratok, megfelelő méret- és színválaszték). A szakmai nyelv használata Helyesen használja a piac, a szegmentálás, a szegmentum, a célpiac, esetleg a marketingmix, célpiaci marketing kifejezéseket. Önálló vélemény megalkotása Megfogalmazza a célpiac leszűkítésével, pontos behatárolásával, esetleg a marketingeszközök használatával („manipuláció”) kapcsolatos önálló véleményét is. Összesen A végső pontszám (összesen/2) írásbeli vizsga 0811 9 / 14 Maximális pont 1 2 4 2 1 10 5 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési

útmutató 5. Maximális pont Megszerkesztettség, nyelvheA kifejtés mondatokból áll, a szöveg logi1 lyesség, helyesírás kusan felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Tématartás, lényegkiemelés, A kínai és az amerikai álláspont alapján a 2 problémaközpontúság környezetszennyezés kétféle megítéléséről ír. A feladatban leírt esetnek megfe- Felismeri mindkét érvelés igazságalapját: 4 lelő érvek, összefüggések, gon- a kínai gazdaság legfontosabb célja a dolatok, megállapítások közlése gyors növekedés, amit a környezetvédelem jelentősen lelassítana és megdrágítana; az USA pedig a verseny egyenlőtlenségéből (kisebb kínai környezetvédelmi költségek) fakadó saját versenyhátrányát kifogásolja. Utalhat a kínaiak történeti érvére is. A szakmai nyelv használata Helyesen használja a gazdasági fejlődés, a 2 környezetszennyezés, környezetvédelem,

(globális) felmelegedés, költség kifejezések nagy részét, esetleg a fejlett országok és a harmadik világ vagy fejlődő országok kifejezést is. Önálló vélemény megalkotása Megfogalmazza a kétféle, az amerikai és a 1 kínai véleménnyel vagy a környezetszennyezéssel kapcsolatos önálló véleményét is. Összesen 10 A végső pontszám (összesen/2) 5 Szempontok, kompetenciák írásbeli vizsga 0811 Forráselemzés értékelése 10 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató B. Pszichológia 1. Szempontok, A. A nonverbális jelzések szerepe Maximális kompetenciák pont Megszerkesztettség, nyelv- A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku2 helyesség, helyesírás san felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A feladat megértése, téma- Valóban a nonverbális jelzések mindennapi 2 tartás, lényegkiemelés kommunikációnkban

betöltött szerepéről ír, nem ágazik el lényegtelen témák irányába. Feltárja, hogy a nonverbális csatorna kevésbé egzakt, megfogható, mégis gyorsabb és jelentéstelibb lehet, mint amit szavakkal kifejezünk. A kommunikációs kapcsolatok alakításában a nem verbális jelzések a következő szerepeket tölthetik be: a társas helyzet kezeTémájának megfelelő té- lése, attitűdök kifejezése, énbemutatás, ér4 nyek, összefüggések, gon- zelmi állapotok kifejezése, a kommunikációs dolatok, megállapítások helyzet vezérlése. A nonverbális jelzések inközlése formálnak a beszélőnek a helyzethez és a partnerhez való viszonyulásáról. Kifejezik, árnyalják véleményét a beszéd témájáról, általuk benyomást kelt a beszélő saját magáról, kifejezi érzelmeit, szabályozza, hogy ki mikor juthat szóhoz. Ismeretek mélysége, az Használja a kommunikációs kapcsolat, adott tudománynak megfe- nonverbális, csatorna, társas helyzet,

attitűd, 4 lelő tárgyi tudás, a szakmai érzelemkifejezés, énbemutatás, benyomáskelnyelv használata tés stb. szakkifejezéseket Kifejtésében megjelenítheti, hogy egy nem verbális jelzés hogyan erősíti és hogyan A megközelítés sokszínű- gyengíti, cáfolja, hitelteleníti a mondanivalót. 4 sége, komplexitása, prob- Kitérhet arra is, hogy gesztusainkat milyen lémaközpontúsága erősen tudjuk kontrollálni, mi az, ami árulkodó jel lehet tényleges lelkiállapotunkról. A téma aktualizált (életsze- Önálló véleményt fogalmaz meg, vagy példárű, saját, vagy a médiából val illusztrálja az esszében megfogalmazott ismert példák alkalmazása), elméleti ismereteit. 4 önálló vélemény megalkotása Összesen 20 A végső pontszám (összesen/2) 10 írásbeli vizsga 0811 11 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1. Szempontok, B. A jó pszichés állapotunkhoz hozMaximális kompetenciák

zájáruló tényezők pont Megszerkesztettség, nyelv- A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 2 helyesség, helyesírás felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A feladat megértése, téma- Valóban a mentális egészségvédelem főbb té2 tartás, lényegkiemelés nyezőiről ír, nem tér ki lényegtelen témák irányába. Témájának megfelelő té- Megfogalmazza, hogy lelki egészségvédelnyek, összefüggések, gon- münk érdekében mi magunk is sokat tehetünk. dolatok, megállapítások Érzéseink és viselkedésünk tudatosításával közlése meghatározhatjuk azokat a cselekedeteket és helyzeteket, melyek elősegítik jó pszichés állapotunkat. Ezek közül a legfontosabbak általá4 ban: a saját érzések elfogadása, gyenge pontjaink megismerése, adottságaink és érdeklődésünk fejlesztése, nyitottság, kapcsolatok kialakítása és ápolása, illetve probléma esetén a

segítségkérés képessége. Az ismeretek mélysége, az Használja a témába vágó szakkifejezéseket, pl.: adott tudománynak megfe- mentálhigiéné/lelki egészségvédelem, érzel4 lelő tárgyi tudás, a szakmai mek elfogadása/elfojtása, tudatosítás, probléma nyelv használata kommunikációja, kapcsolat, önelfogadás stb. A megközelítés sokszínűsé- Több szempontból is megvizsgálja a kérdést, ge, komplexitása, problé- például kapcsolatokat keres bizonyos szemé4 maközpontúsága lyiségjegyek és a pszichés sérülékenység közt, jó és rossz stresszkezelési módokat említ stb. A téma aktualizált (életsze- Megfogalmaz önálló véleményt, vagy példával rű, saját, vagy a médiából illusztrálja a jó lelki állapot ápolásának kérdésismert példák alkalmazása), körét, például megemlít lelkisegély-szolgálatot, 4 önálló vélemény megalko- mentálhigiénés intézetet vagy egyéb lehetősétása geket arra, hogy probléma

esetén hol lehet segítséghez fordulni. Összesen 20 A végső pontszám (összesen/2) 10 írásbeli vizsga 0811 12 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2. Szempontok, Az esetelemzés értékelése Maximális kompetenciák pont Megszerkesztettség, nyelv- A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 1 helyesség, helyesírás felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Tématartás, lényegkieme- Valóban a pozitív életesemények által kiváltott 2 lés, problémaközpontúság alkalmazkodási reakciókról ír, nem tér ki lényegtelen elemek irányába. A feladatban leírt esetnek Felismeri, hogy akár pozitív, akár negatív élet4 megfelelő érvek, összefüg- esemény történik velünk, az mindenképpen gések, gondolatok, megál- stresszorként hat, hiszen változás áll be miatta. lapítások közlése Kibillen addigi életünk az egyensúlyi

helyzetből, és ez mozgósítja az alkalmazkodási képességünket. Változtatni szokásainkon, beidegződéseinken sokszor fárasztó feladat Hogyha ez egyszerre több fronton jelenik meg életünkben, átmenetileg túlterhelheti megküzdő képességeinket. Jelen esetben a testvérszületés, a serdülőkor problémái és a tárgyvesztéses helyzet voltak azok a tényezők, melyek egyidejűleg hatottak, jelentős distresszt okozva. A szakmai nyelv használata Használja a stressz, distressz, változás, alkal2 mazkodás, megküzdés stb. kifejezéseket Önálló vélemény megalko- Önálló véleményt fogalmaz meg, esetleg élet1 tása ből vett példával illusztrálja az esetben vázolt jelenségkört. Összesen 10 A végső pontszám (összesen/2) 5 írásbeli vizsga 0811 13 / 14 2008. május 16 Társadalomismeret emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. Szempontok, Az esetelemzés értékelése Maximális kompetenciák pont Megszerkesztettség, nyelv- A

kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku1 helyesség, helyesírás san felépített és szabatosan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Tématartás, lényegkieme- Valóban a túlzásba vitt diéta káros hatásairól 2 lés, problémaközpontúság ír, nem ágazik el lényegtelen témák irányába. A feladatban leírt esetnek Kifejti, hogy az esetben szereplő fiatal férfi 4 megfelelő érvek, összefüg- kóros diétázása abból ered, hogy rosszul ítélte gések, gondolatok, megál- meg saját helyzetét. Valószínűleg nem a túllapítások közlése súly okozta kapcsolatképtelenségét, hanem az a szorongás, melynek okát tévesen saját testében találta meg. A probléma abban áll, hogy az egész diétát szorongás működteti, kényszerítő erővel hat a viselkedésére, és következményei jelentősen rontják életminőségét. A szakmai nyelv használata Használja a szorongás, önértékelés, kényszer, 2

életminőség, téves attribúció (oktulajdonítás) stb. kifejezéseket Önálló vélemény megalko- Megfogalmaz önálló véleményt, vagy életsze1 tása rű példával szemlélteti esetelemzését. Összesen 10 A végső pontszám (összesen/2) 5 írásbeli vizsga 0811 14 / 14 2008. május 16