Nyelvtanulás | Angol » English Tenses, Angol igeidők

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:772

Feltöltve:2008. október 29.

Méret:121 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

English Tenses – Angol igeidők Magyarázat: +  állítás  tagadás ?  kérdés 1. Simple Present – Egyszerű jelen idő Képzése: + Alany + ige 1. alak (E/3 személy: ige + s) Például: I usually get up at 6:30. Alany + do/does + not + ige 1. alak Például: She doesn’t get up at 6:30. ? Do/Does + Alany + ige 1. alak? Például: Do you usually get up at 6:30? Használata: • Szokásos, rendszeres, ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I usually watch TV every evening.) • Általános igazságok kifejezésére. (Water boiles at 100 Co) • Utazással kapcsolatos, előre eltervezett jövőbeli cselekvés kifejezésére. (I arrive in Paris at 2 p.m and than I go to London) • Narratív, elbeszélő szövegekben /regények, filmek leírásánál/ • Here/There szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (Here she comes/There she goes) Időhatározók: usually, every day, often, sometimes, never, rarely, always, on Monday, twice a

week, occasionally, generally Helyesírási tudnivalók: Ha az ige o, x, sh, ch, s-re végződik E/3. személyben –es ragot kap Ha az ige y-ra végződik, és mássalhangzó előtt áll, E/3. személyben i-re változik (pl: studystudies) 2. Present Continious – Folyamatos jelen idő Képzése: + Alany + be + ige + -ing Például: I am sitting. Alany + be + not + ige + -ing Például: She is not sleeping. ? Be + Alany + ige + -ing? Például: Are you watching TV now? Használata: • A beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (He is walking now) • Mostanában zajló, de nem a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére. (I am writing a new book.) • Előre eltervezett szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (I am killing somebody next week) • Az always szó használatával általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti. (He is always

watching TV) Időhatározók: now, at the moment, at present, nowadays Helyesírási tudnivalók: • Az –ing előtt nem ejtett e betű kiesik. • A szó végi l, p, m megduplázódik. • Ha a szó oe, ye, vagy nge végű, akkor nem tűnik el az e betű. • Ha a szó ie-re végződik, akkor az ie y-ra változik. • Igék, amelyeket nem használunk folyamatos alakban: érzelmeket kifejező igék (pl.: like, love, hate, prefer) érzékelést kifejező igék (pl.: smell, see, hear) birtoklást kifejező igék (pl.: have, owe) gondolati tevékenységekkel kapcsolatos igék (pl.: think, believe, want) • Ha a szó egy szótagból áll, mássalhangzóra végződik és a mássalhangzó előtt magánhangzó áll, a szó végi mássalhangzó megkettőződik. (pl: putputting) 3. Present Perfect – Befejezett jelen idő Képzése: + Alany + have/has + ige 3. alak Például: He has been to London. Alany + have/has + not + ige 3. alak Például: She hasn’t been to London yet. ?

Have/Has + Alany + ige 3. alak + ? Például: Have you ever been to London? Használata: • A múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (I have broken the window.) • A múltban kezdődött, a jelenben is tart és a jövőben is tartani fog. (I have lived here for 10 years.) • A múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (I haven’t seen you for ages.) • A múltban kezdődött, és a nagyon közeli múltban befejeződött a cselekvés. /”Éppen most”-tal fordítjuk/ (I have just arrived.) • Amikor a cselekvés megtörténtét próbáljuk kifejezni. (I have never eaten icecream Have you ever eaten chocolate?) Időhatározók: yet, already, recently, never, ever, since, for (5 years), lately, just Kérdőszavak: How long? Since when? 4. Present Perfect Continious – Folyamatos - befejezett jelen idő Képzése: + Alany + have/has + been + ige + -ing + J + T + H Például: I have been waiting for an

hour, but the bus hasn’t come yet. Alany + have/has + not + been + ige + -ing + J + T + H Például: He hasn’t been living here since 1987. ? Have/Has + Alany + been + ige + -ing + J + T + H ? Például: Have you been singing since you were 17 years old? Használata: • A múltban kezdődött, a beszéd pillanatában is folyamatban lévő, és a jövőben is folytatódó cselekvés kifejezésére. (I have been waiting for the bus for 2 hours) • A múltban kezdődött, a múltban be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben is eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk. Lehet időhatározóval: I’m tired, because I have been working hard all day. Lehet időhatározó nélkül: I’m tired, because I have been working hard. • Hogyha az eredmény mellett a felháborodáson van a hangsúly. (Who has been eating with my spoon?) Időhatározók: for (5 years), since Kérdőszavak: How long? Since when? 5. Simple Past – Egyszerű múlt

idő Képzése: + Alany + ige 2. alak Például: I went for a walk yesterday. Alany + did + not + ige 1. alak Például: She didn’t read last week. ? Did + Alany + ige 1. alak? Például: Did you go to school when you were ill? Használata: • • • • • • A cselekvés a múltban elkezdődött, befejeződött és nincs köze a jelenhez. (I read a book yesterday.) Múltbeli szokásos ismétlődő cselekvés kifejezésére. (I went to school, when I was 6 years old.) Narratív, elbeszélő szövegekben, történet elmesélésekor. A múltban egy időszakot kitöltő cselekvés, ami lezáródott. Múltbeli cselekvés, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (I met John Lennon) Múltbeli egyszeri cselekvés. (I watched TV yesterday) Időhatározók: yesterday, yesterday evening, last night, last week, last year, last month, in 1952, in September, in Spring, on Monday, for (5 years), 2 hours ago, 2 years ago Kérdőszó: when? 6. Past Continious – Folyamatos múlt idő

Képzése: + Alany + was/were + ige + -ing Például: She was reading yesterday afternoon. Alany + was/were + not + ige + -ing Például: I wasn’t walking yesterday afternoon. ? Was/Were + Alany + ige + -ing? Például: Were you playing basketball while your mother was doing the shopping? Használata: • A múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I was reading at 6 o’clock yesterday.) • A múlt egy adott időtartamában zajló cselekvés kifejezésére. (I was dancing all afternoon.) • A múltban két párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésére. (While my mother was ironing, Joe was singing in the toilet.) • A múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik. /Az esemény = Simple Past; a cselekvés = Past Continuous/ (I was sleeping when my mother came home.) Időhatározók: at 3 o’clock, all afternoon, when, as, while, fromto, betweenand 7. Past Perfect – Befejezett múlt idő Képzése: + Alany +

had + ige 3. alak Például: She had done the ironing, when her husband came home. Alany + had + not + ige 3. alak Például: He hadn’t made the coffee, when his wife got up. ? Had + Alany + ige 3. alak? Például: Had you done your homework by that time? Használata: Egy múlt idejű cselekvés kifejezése, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva: • már befejeződött. (I had finished my homework when Joe arrived home) • még folyamatban van. (I had been in the army for 10 years when we met) Az időben hozzánk közelebbi cselekvést helyettesíthetjük időhatározós szerkezettel. (By that time, by than, by 6 o’clock) Múltbeli cselekvés, amelynek a múltban volt eredménye. (I had worked in the garden that’s why I was tired yesterday.) Kötőszavak: when, before, after, by the time, by that time, by 8. Past Perfect Continious – Folyamatos - befejezett múlt idő Képzése: + Alany + had + been + ige + -ing Például: I had been living here for

3 years, when we met. Alany + had + not + been + ige + -ing Például: She hadn’t been working here, when the new boss came. ? Had + Alany + been + ige + -ing? Például: Had you been living here, when your neighbour died? Használata: • Egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott. (I had been working for the army for 2 years when we met.) • A múlt idejű cselekvésnek a múltban eredménye volt. (I was tired, because I had been working in the garden /all day/.) Időhatározók: for (2 hours), since 9. Simple Future – Egyszerű jövő idő Képzése: + Alany + will + ige 1. alak Például: I will go to visit you. Alany + will + not + ige 1. alak Például: I won’t do my homework. ? Will + Alany + ige 1. alak? Például: Will you do the shopping? Használata: • Jövő idejű cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el. (What will you do now?) •

Jóslásnál. (Your test will be 5) • Ígéretél. (I will do my homework) • Szándéknál. (I will help you) • Fenyegetésnél. (I will kill you) Időhatározók: next Saturday, tomorrow, in 2 weeks, by tomorrow 10. Future Continious – Folyamatos jövő idő Képzése: + A + will + be + ige + -ing Például: I will be watching TV from 8:00 to 10:00. A + will + not + be + ige + -ing Például: She will not be reading, when her sister goes away. ? Will + A + be + ige + -ing? Például: Will you be playing basketball tomorrow afternoon? Használata: • A jövő egy adott időpontjában vagy időtartamában folymatosan zajló cselekvés kifejezésére. (I will be swimming at 5 o’clock tomorrow) • A jövőben két cselekvés összehasonlításakor, amikor az egyik folyamatosan történik, a másik egyszeri cselekvés. (I will be reading when he comes home) • Olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amely rendszeresen ismétlődik, tehát biztosan meg fog

történni. 11. Future Perfect – Befejezett jövő idő Képzése: + A + will + have + ige 3. alak Például: By the end of the year, my father will have been 43 years old. A + will + have + not + ige 3. alak Például: He will haven’t finished his work by tomorrow. ? Will + A + have + ige 3. alak? Például: Will you have read the book by the next week? Használata: A jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz, vagy be lesz fejezve. (By the end of the month, he will have been here for 10 years.) 12. Future Perfect Continious – Folyamatos befejezett jövő idő Képzése: + A + will + have + been + ige + -ing + J + T + H Például: By the end of January we will have been living here for 8 years. A + will + not + have + been + ige + -ing + J + T + H Például: He won’thave been working here for 1 year by the end of the week. ? Will + A + have + been + ige + -ing + J + T + H ? Például: Will you have been going in this school for 5 years by

the end of the year? Használata: A jövő egy időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be, és nem is tudjuk, hogy mikor fog befejeződni. (By the end of the next month, he will have been working here for 10 years.)