Gépészet | CAD / CAM » Dr. Zsiga Zoltán - Az NC technika alapjai

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 90 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:404

Feltöltve:2008. december 13.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Összeállította: Dr. Zsiga Zoltán foiskolai docens 1. rész Ké szü lt a z ESZA 0 2 0 4 0 0 0 2 pr oj e k t keretében Bevezet és Az N C t e ch n ik a a la pj a i c. t a n t á r gy keretében áttekintjük: a diszkrét gyártás automatizálásának jellemzoit az NC, CNC gépek felépítésének, alkalmazásának alapismereteit, legfontosabb építoelemeit a CNC gépek geometriai rendszereit, összefüggéseit, használatát a CNC gépek kézi programozásának alapjait, sajátosságait A szerszámozások jellemzoit Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 2 A disz k r é t gyá r t á si folya m a t ok j e lle m zoi: • A munkadarabok és gyártási részfolyamataik idoben és térben elhatárolhatóak • A folyamatok ciklikusak, s ehhez jellemzoen alkalmasak a programvezérelt gyártóeszközök • Irányításuk összetett, sok funkcióra irányuló tevékenység, melyben a számítógép alkalmazásának különös jelentosége van A technikai fejlodés ma már

lehetové teszi és megköveteli a számítógép alkalmazását a termelo rendszerek, a termelési és gyártási folyamatok • • irányítása tervezése terén egyaránt. A sz á m ít ógé pe t in t e gr á lt r e n dsze r be n használó rendszerek a CIM rendszerek (Computer Integrated Manufacturing) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 3 Egy lehetséges CIM modell Vállalat irányitás Igazgatás, ügyvitel MIS Konstrukciós terv. CAD Központi adatbázis Technológiai terv. CAPP Termelés tervezés PPS Anyaggazdálk., raktározás CAST A n yag, En ergia Gyártásirányitás CAM Minoségbiztositás CAQA Technológiai folyamatok CNC, ROC, PLC,FMS, FMC,AGV Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam T ermék 4 Számítógépes gyártás jellegzetes kifejezései (1) NC CNC CIM DNC MIS Caxx CAD CAE CAPP CAM CAQA CAST CASE MRP PPS Numerical Control Computer Numerical Control Computer Integrated Manufacturing Distributed Numerical Control Management

Information System Computer Aided. Design Engineering Process Planning Manufacturing Quality Assurance Storing & Transport Software Engineering Manufacturing Resource Planning Production Planning & Scheduling Számjegyes Vezérlés Számítógépes Számjegyes Vezérlés Számítógéppel Integrált Gyártás Elosztott NC Vezetési Információs Rendszer Számítógéppel Segített. Tervezés (termék) Mérnöki Tevékenység Folyamat tervezés (technológiai) Gyártás Minõségbiztosítás Raktározás és szállítás Szoftver készítés Gyártás Erõforrás Tervezés Termelési Folyamat Tervezés és Ütemezés Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 5 Számítógépes gyártás jellegzetes kifejezései (2) ROC PLC FMC FMS AGV LAN MAP WS HOST C. NCL APT W OP ONC UIC Robot Controller Program m able Logical Controller Flexible M anufacturing Cell Flexible M anufacturing System Autom atically Guided Vehicle Local Area Network Manufacturing Autom ation Protocol W

orkstation Host Com puter Num erical Control Language Autom atically Program m ed Tool W orkshop Oriented Program m ing Open NC Universal Industrial Controller Robot Vezérlés Program ozható Logikai Vezérlés Rugalm as Gyártócella Rugalm as Gyártórendszer Robotkocsi Helyi Hálózat Gyártásautom atizálási Protokoll Munkaállom ás Rendszergazda Szám ítógép NC Program nyelv Autom atikus Szerszám pálya Program ozás Muhelyszintu Program ozás Nyitott Struktúrájú NC Általános Ipari Vezérlo Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 6 A diszkrét gyártási folyamatok jellegzetes automatizált gyártóeszközei Merev programú, kötött ütemu gépek Tömegszeruség Gépsorok Célgépek Átállitható gépek Mechanikus automata Ütközos programvez. Rugalmasan programozható rendszerek FMS FMC MC CNC Rugalmasság, termék sokféleség Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 7 Mi az NC? Az NC vezérlés bonyolult (technológiai) berendezés

irányítására szolgáló eszköz, amely: Számítógép alapú (CNC) Digitális Rugalmasan programozható A program utasítások számjegyes formában megadott adatok vagy kódok A programot számjegyes formában tárolja A vezérlés valósideju, a mozgáspályákat valós idoben generálja A technológiai folyamatok elemeikre bonthatóak, melyek számadatokkal vagy kódokkal megadhatóak, az elemek a gépi funkciók Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 8 Az NC vezérlés alapelve A z N C alapelve Z F S z3 z1 z2 Y xk yk Gépi funkciók és az N C utasítások kapcsolata X N 5G 00X(x k )Y(y k )Z(z 3 )S500F0.2M4 N 10Z(z1 )M8 N 15G1Z(z 2 )F0.2 N 20G00Z(z 1 ) N 25Z(z3 )M5M9 . X Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 9 Az NC technika kialakulása, története 1949- 52 USA: az elso NC gép megjelenése ( MIT M essachusetts I nstitute of Technology) A repülogép gyártás igénye: bonyolult alakú, monolit alkatrészek nagy darabszámban, megbízható

minoségben 1950- es évek: Európai megjelenés 1963 Magyarország: MFS- 320 marógép, 1965 ERI- 250 eszterga, Csepeli Szerszámgépgyár, Vezérlések fejlesztése itthon: VILATI, SZTAKI, EMG 1974 mikroprocesszorok: CNC gépek 1981 multiprocesszoros vezérlések, FMS, FMC 1982 CNC fogazógépek, köszöruk 1985 CIM rendszerek 1990 OPEN CNC Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 10 Az NC (KNC) vezérlés fo jellemzoi • • • • • Rögzített logika Lyukszalagos, mágnesszalagos programbevitel Nincs programtárolás Nincs program javítási, szerkesztési lehetoség NC funkciók száma korlátozott A CNC vezérlések fo jellemzoi • • • • • • • Szabadon programozható logika (nem a felhasználó!) Számítógépes programbevitel Tárolt alkatrészprogram Programszerkesztés, javítás, helyszíni programírás On, Off szimuláció Rendszerbe kapcsolhatóság FMS, FMC, DNC Nagy számú NC funkció A mai gyakorlatban már kizárólag CNC gépeket

építenek! Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 11 Az NC, CNC technika alkalmazási területei (a teljesség igénye nélkül) Forgácsoló szerszámgépek • • • • Marógépek, Fúró- maró megmunkáló központok Esztergák, Eszterga megmunkáló központok Fogazógépek Köszörugépek Forgács nélküli alakítógépek • Lemezalakító gépek, élhajlítók, ollók, kivágók, megmunkáló központok • Csohajlítók Különleges technológiák gépei • Lézeres kivágók • Vízsugaras kivágók • Fröccsönto gépek Faipari megmunkálógépek Mérogépek Robotok Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 12 A CNC technika alkalmazásának hatásai Közvetlen elonyök Bonyolult felületek gyárthatóak viszonylag egyszeruen és gazdaságosan (kúp, gömb, menet, szabad felület, stb.) Egyenletes az egyes gyártmányok minosége, egyszerubb szerelési feladatok Nagyobb termelékenység, rövidebb mellékidok (szerszámcserélok,

mérorendszerek, pozicionáló rendszerek) Univerzális befogó és felfogó készülékek alkalmazhatóak Egy felfogásban komplexebb készremunkálás A technológia racionalizálási lehetosége (megmunkáló ciklusok, forgácsolási stratégiák) Egyszeru, szabványos szerszámok alkalmazási lehetosége (pályagenerálás) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 13 Közvetett elonyök Nagyobb technológiai fegyelmet kíván, növeli a technikai, technológiai kultúra színvonalát A gyártmánytervezés nagyobb szabadsága Magasabban kvalifikált kezelo személyzet Csökkennek a szubjektív hibák Rendszerbe szervezhetoek Biztosabb gyártástervezés, pontosabb gyártásütemezés Raktározási költségek csökkennek Hátrányok Viszonylag nagy beszerzési költség, magas gépköltség Szigorúbb, költségesebb elogyártmány Fegyelmezettebb környezet, pontos szerszám, program és munkadarab ellátás (ez természetesen egyben elony is!) Az elonyök

biztosításához természetesen az NC gépek építése is fokozott igényeket támaszt a gyártókkal szemben: korszeru eszközök, technikák, elvek alkalmazását. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 14 Tipikus CNC gépek Az EPA- 320- 01 Sinumerik 810T eszterga 1. Felépitési vázlat Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 15 2. Fohajtás és fordulatszám ábra Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 16 3. Teljesitmény- nyomaték karakterisztika Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 17 4. Lábazati hajtómu Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 18 5. Foorsó Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 19 6. X- Z szánrendszer kinematikai vázlata Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 20 7. A szánhajtások konstrukciós kialakitása Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 21 8. A szerszámokat tároló revolverfej Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 22 9. A Sinumerik 810T vezérlés

kezelopultja Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 23 TC- 3 5D- s fúró- maró megmunkáló központ Szerszámtár Szerszámcserélõ Y-szán Körasztal X-szán Fõhajtómû Y X Z Z-szán Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 24 TC3 szánrendszerek kinematikai vázlatai Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 25 TC- 3 Szerszámcserélo rendszere Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 26 TC3 Fohajtás és körasztal vázlat Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 27 A CNC- vel történo gyártás információ feldolgozási folyamata Feladat leírás Alapjel képzés Információ leképzés Munkadarab Rajz / Grafikus modell Külsõ adatfeldolgozás Programozás Kézi programozás Számítógéppel segített programozás Program hordozó Lyukszalag Mágnesszalag Mágneslemez Memória kártya Belsõ adatfeldolgozás CNC P L C D A Fõbb feladatok Kommunikácíó Program ellenõrzés Program tárolás Vezérlési feladatok

Pozicionálás irányítás Felügyelet MST Pozicionálás CNC- k kézi programozásának folyamata Rajz Felfogási terv CNC utasitásrendszer Programozói tudás ISO NCL ASCII kód NC mûveleterv Szerszámterv Mozgásciklus terv Programkézirat Szövegszerkesztõ Programhordozó Próbaforgácsolás Dokumentálás Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 29 Számítógéppel segített CNC programozás folyamata (CAM, CAPP, WOP) Posztprocesszor: az adott géphez a CLDATA-t illeszto program CLDATA File : technológiától függo, általános programform átum Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam NCL File Próbaforgácsolás Dokumentálás CLDATA File Posztprocesszorok Posztprocesszálás Szerszámpálya generálás CAD File Technológiai feldolgozás NCm uvelet terv Geometriai feldolgozás Rajz Tecnológiai és Szerszám adatok Interaktiv bevitel CAD APT program Szimuláció Editálás ISO NCL 30 CNC vezérlés funkciói és hardver

struktúrája LAN Kezelopult D isplay Kijelzok Program I/O Memória CPU RAM ROM DNC Komm unikáció BU S ill. Hálózati modul BELSO B US PLC Vezérlési funkciók Vezérelt mechanizmusok, jeladók Tengelyek Pozicionálás, Útmérés Alpjelképzo Interpolátor Pozicionáló rendszerek Felügyelet Szenzorok GÉP Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 31 CNC vezérlés szoftver felépítése Alkatrész program file Szerszám file User M akrók Egyéb File-ok NCL program Interpreter W OP Taszkok Gyári M akrók Grafikus Taszkok Belso adatbázis Control Data Machine Data Executiv Vezérlo taszkok 1. 2. Taszk Taszk Valósideju Operációs Rendszer n-ik Taszk Segédprogram ok M eghajtók Hardver kezelo rutinok Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 32 Tipikus CNC üzemmódok (1) (Az általánosan használatosakat említjük, természetesen vezérlésenként adódnak eltérések, sajátos elnevezések) JOG v. BEÁLLÍTÓ üzemmód

Bekapcsolás után szánmozgatások Kézikerékkel folyamatosan, ill. diszkrét lépésekkel Különféle funkciók muködtetése nyomógombokkal REF referencia pont felvétel A gép geometriai rendszerének bekapcsolás utáni aktualizálása növekményes útmérés esetén DATA IN- OUT Program és egyéb adatok (PLC , szerszám, gépi stb.) betöltése ill. kimentése MDI kézi adatbevitel a gép muködtetése komplett mondatokkal SIMU szimuláció Program megjelenítése, "üres" futtatása Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 33 Tipikus CNC üzemmódok (2) TOOL szerszám kezelés szerszám adatok beírása szerszámkorrekció bemérése ZERO offset nullponteltolások beírása nullponteltolások bemérése EDIT programírás, javítás a megmunkáló programok szerkesztése AUT programfuttatás Szakaszos, mondatonként Folyamatos, egy illetve több darab SERVICE Beállítások, gépjavítások Egyéb, az adott vezérlésre jellemzo Moduláris

Tervezésinformatikai tanfolyam 34 Egy CNC mondat végrehajtása Ciklus start Alkatrész program, korrekciók, szerszám adatok Egy mondat beolvasása A mondat interpretálása Korrekciók számitása Célpont számitás Interpolátor stop Irány döntések IGEN Pozicionálás elõtt elvégzett mûveletek Interpolátor inicializálás Kapcsolási utsitások végrehajtása P pont célban Pozicionálás indul NEM Mozgáskontroll indul Helyzetszabályozás Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Pozicionálás alatt elvégzett mûveletek 35 CNC gépek jellegzetes információ leképzo mechanizmusai 1. Vezérelt mechanizmusok N yugtázó jel HA HV Mozgatott elem I P L C I O O O CNC Vezérlés -Munkadarab és szerszám cserélok -Burkolatok -Tolótömbök -stb. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 36 CNC gépek jellegzetes információ leképzo mechanizmusai 2. Sebesség szabályozott mechanizmus H ajtás erosito CNC Vezérlés Alapjel Sebesség

szabályzó D A -1 Fohajtómu képzo Sebesség visszacsatolás IN PU T: közvetlen S2520 1/min közvetett v=120 m/min ni Szabályozható Fomotor Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Szabályozott foorsó fordulat 37 CNC gépek jellegzetes információ leképzo mechanizmusai 3. Helyzetszabályozott pozicionáló rendszerek ( 2D, 2.5D, 3D, 4D, 5D) H ajtás erosito X A IN TER PO LÁTOR képzo C N C vezérlés H elyzetszabályzó D Alapjel -1 Sebesség szabályzó -1 Sebesség visszacsatolás Y . H elyzet visszacsatolás Z Szán, X, H elyzetszabályzó D A . -1 U TG Szabályozható elotolómotor D C , AC , H idr. Ú tméro Sebesség szabályzó -1 Szán, Z TG Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam U 38 CNC gépek jellegzetes információ leképzo mechanizmusai 3. Elektronikus kinematikai láncok, EKL- ek H ajtás erosito S A képzo C N C vezérlés Sebesség szabályzó D Alapjel -1 Y Fohajtómu Sebesség TG visszacsatolás

. ni Fomotor Master tengely Foorsó EKL "O" imp. Elfordulás mérés Ú tméro Slave tengely U Z H elyzetszabályzó D A -1 Sebesség szabályzó -1 Szán, Z TG U Szabályozható elotolómotor Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 39 Jellegzetes CNC pozicionálási módok Pontvezérlés Gyorsmeneti mozgás egyidejuleg akár több koordináta mentén Nincs szigorú mozgáskapcsolat Közelíto és eltávolító mozgások, kezdopontra állás Jellegzetes mondat: N5 G00 X és/ vagy Y és/ vagy Z X vx v x=v y=v g X2 t P2 vz 45 0 X1 P1 Z1 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Z Z2 t 40 Jellegzetes CNC pozicionálási módok Szakaszvezérlés Egyszerre csak egy tengely mentén van mozgás programozott elotolással Jellegzetes mondat: N5 G72 X vagy Y vagy Z F S M3 Van a mozgás során forgácsolás, a feltételeit biztosítani kell Ma ez a pozicionálási mód önállóan már nem használatos Moduláris Tervezésinformatikai

tanfolyam 41 Jellegzetes CNC pozicionálási módok Pályavezérlés Egyidejuleg több tengelyu mozgás lehet a programozott pályamenti elotolással Szigorú mozgáskapcsolat van a mozgások között, melyet az INTERPOLÁTOR biztosit Jellegzetes típusai Lineáris interpoláció 2D, 3D Körinterpoláció 2D Spline interpoláció 3D Parabola interpoláció 2D A mai CNC gépeken gyakorlatilag minden forgácsoló mozgást interpolációként programoznak Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 42 Jellegzetes CNC pozicionálási módok Lineáris interpoláció Körinterpoláció Jellegzetes mondat: N5 G01 X(X2 ) Z(Z2 ) F . X v ex2 v ez2 v e2 vx P2 vex X2 X1 Jellegzetes mondat: N5 G03 X(X2 ) Z(Z2 ) I K ahol I és K a kör középpontjának adatai X t vz P1 Z1 X2 vez Z Z2 ve2 t vex2 t P2 v ez2 t I t K X1 Z Z2 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam P1 Z1 43 NC gépek geom et riai inform ációs rendszere Minden CNC gép esetében alapveto,

hogy értelmezni tudjuk: a gép szánjainak helyzetét, mozgását a programban megadandó geometriai adatokat, a munkadarab méreteit a megmunkáló szerszámok méreteit, fo geometriai jellemzoit Ezt biztosítja a CNC gép geometriai információs rendszere, melynek részei: a koordináta rendszerek a vezérlésben az adatokat tároló elemek, az ún. tároló regiszterek Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 44 Koordináta rendszerek, nevezetes pontok, regiszterek Megnevezés Jel Nevezetes pontok Regiszterek és tartalmuk GÉPI KOORDINÁTA RENDSZER GKR M a GKR origója F a szánrendszer Gépi helyzet regiszter vezérelt pontja < H>=MF W a PKR origója P a programozott Szerszámpálya regiszter pont < A>=WP PROGRAMOZÓI KOORDINÁTA RENDSZER PKR SZERSZÁM KOORDINÁTA RENDSZER SKR N = F az SKR origója Szerszámadat regiszter P a szerszám programozott pontja < T>=FP Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 45 A CNC gépek

koordinátarendszereinek általános eloírásai Az alaprendszerek Descartes- i, jobbsodrású koordinátarendszerek A tengelyek jelei: X Y Z elsodleges tengelyek U V W másodlagos tengelyek A B C szögelfordulások A Z tengely a foorsóval párhuzamos Esztergáknál az X- Z a munkasík Pozitív tengelyirány: a szerszám és a munkadarab távolodásakor a koordinátaérték növekvo Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 46 A CNC gépek koordinátarendszereinek általános eloírásai Eszterga koordinátarendszere XM XW X szán F=N Z P M Fúró- marómu koordináta rendszere X Z szán W Z M ZW Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 47 CNC eszterga koordinátarendszerei és azok kapcsolata XM XW X szán Xk F=N Z XMF X X Z szán W ZM ZW X0 M 2X P Z0 Zk Z ZMF XMF=X0+X+Xk ZMF=Z0+Z+Zk Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 48 Megmunkáló központ geometriai rendszere 3D-s megmunkáló központ geometriai rendszere rM F rM W rWP rF P

YW YM Szerszám rM F P rF P F=N XW r WP Foorsó Fohajtómu W Y Fomotor XM rM W X ZW Z M ZM Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 49 Megmunkáló központ geometriai rendszere YM YM YW YW F=N P,F=N XMW P YWP ZMW XW W YMW M XM ZMP XMF ZMW XMW W XWP XW ZFP ZW W ZM M ZMF XM M Z A geometriai korrekció Xg, Yg X P g ZFP ZM ZW P Y F=N g K YWK XWK Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 50 Referencia pont felvétel CNC esztergán XM X szán F=R Z szán XMR M ZM XMR=<HX> ZMR ZMR=<HZ> Helyzettel arányos digitális kimenet Ua A;A Jelátalakító Ub U0 f0 Iránydiszkriminátor fH B;B Reverzibilis számláló 0 impulzus & érvényesítõ helyzetkapcsoló fE & 1 a számláló nullázása Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 51 Az NC koordináta rendszerek szabványos jelölései Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 52 CNC gépek programozásának alapjai CNC programozási

nyelvek típusai: ISO NCL (ISO R1057, DIN 66024, 025), 1968- tól • • Assembly szintu, funkcióorientált nyelv, a kézi programozás eszköze, a legelterjedtebb nyelv Változatai: • • • Alapnyelv (kevés funkció, egyszeru) Bovített nyelv (az alapnyelv szintaktikája, funkciók száma nagyobb) Kiegészített nyelv (magasabb szintu funkciók, trigonometrikus, logikai stb., változó szintaktika, kompatibilitás a bovített nyelvvel) APT alapú nyelvek (FAPT, EXAPT stb.) • • A számítógépes programkészítés eszközei Feladatorientált nyelvek Egyéb interaktív, vezérlés- specifikus nyelvek Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 53 A szócímzésu ISO NCL nyelvu CNC programozás ( A SIEMENS SINUMERIK 810T vezérlés sajátosságaival) Az NC vezérlések jellegzetes programállományai: Foprogram MPFxxx ( Main Program File) Alprogram SPFxxx ( Subroutine Program File) • Könyvtári szubrutinok • • • • Esztergálás Mélyfúrás

Menetesztergálás Beszúrás esztergálás • Felhasználói szubrutinok • Kontúrleírások • Komplett megmunkálások Szerszám adatok TOAxxx ( Tool Offset Active) Nullponteltolások POAxxx (Part Offset Active) Egyéb File- ok (PLC, Gépi adatok, stb.) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 54 A szócímzésu ISO NCL jellegzetes címbetui és egyéb karakterei N Mondatszám G Elokészíto utasítás ( XYZ Geometriai utasítás ) Megjegyzés vége UVW Másodlagos geom. ut / Feltételes mondat ABC Szögelfordulás, szögérték : Fomondat IJK Interpolációs utasítás % +- Program kezdet Megjegyzés kezdete Elojelek D Szerszámkorrekciós tár = Egyenloség F Elotolás adat LF Mondat vége S Foorsó forgás- sebesség T Szerszám azonosító M Segéd és kapcsolási utas. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 55 CNC gépek programozásának alapjai Az ISO NCL szukített változatának Backus- Naur metanyelvi

definíciója <program>::={<mondat>} < mondat>::=<mondatszám>.{<szó>}LF < mondatszám>::=N.< sorszám> < sorszám>::={<decimális karakter>}3 < decimális karakter>::=0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 < szó>::= <szócím>.<adat> < szócím>::=G/X/Y/Z/I/J/K/D/F/S/T/M/B/R < adat>::=<integer>./<real> < integer>::={<decimális karakter>} 4 3 < real>::={<decimális karakter>}0 . {<decimális karakter>}0 Jelölések: Metaváltozó::=Metakifejezés <kisbetuk>változó Vagy / Max És . Ismétlés xx 34Min Terminális jel:ABCXYZ. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 56 CNC gépek programozásának alapjai Egy ISO NCL utasításrendszer felépítése Az NC programban megadandó gyártási információk: • • • • • NC specifikus adatok (pozicionálási, méretmegadási mód stb.) Geometriai adatok Technológiai adatok Programtecnikai adatok

Végrehajtási sorrend Az UTASÍTÁSOK TIPUSAI a fentiek alapján: • • • • Elokészíto vagy G- utasítások Geometriai és interpolációs utasítások (X, I stb.) Technológiai és segédutasítások (M, S, T, F ) Programtechnikai utasítások és vezérlo karakterek A végrehajtási sorrendet a leírás sorrendje adja! Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 57 CNC gépek programozásának alapjai A Sinumerik 810T vezérlés utasításrendszerének legfontosabb általános szabályai: A program legkisebb egysége a SZÓ ill. a KARAKTER A szavak lehetnek: - öröklodoek, újig érvényesek (többség) - modálisak, egy mondatra érvényesek A szavakban az értéktelen nullák elhagyhatóak A mondatszám elhagyható, címke jellegu A mondatokban a szósorrend kötetlen, de vannak célszeru és kötelezo megállapodások A szavak címbetui mindig nagybetuk Szóköz megadása nem szükséges A tizedesjel a tizedespont A mondatokat LF vagy EOB karakterrel kell

lezárni A program mindig % karakterrel kezdodik, M02 vagy M30 utasítással zárul Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 58 CNC programok jellegzetes felépítése A fõrogramok felépítése A szegmens felépítése %MPFazonosító szám Szerszámváltás/csere Bevezetõ mondat Fõmondat A szavak felépítése Egyéb mondatok . 1. Szegmens Cím . . . 2. Szegmens . . . Az alprogramok felépítése n-ik Szegmens %SPFazonosító szám Záró mondat M02 Alprogram mondatok . . . Záró mondat M17 A B C D F G X Y Z I J K stb Adat vagy kód Real: X12.325 F0.21 stb Integer: T12 S2560 stb. A mondatok felépítése / Vez. ut. N999 G00 G90 G40 X12.5 Z32 K125 Mondatszám Geometriai és interpolációs utasítások Elõkészítõ utasítások F0.2 S1250 M04 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam EOB Technológiai és Mondat kapcsolási utasítások vége 59 CNC gépek programozásának alapjai Az elokészíto utasítások fajtái 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. Pozicionálás módja Méretmegadás módja Pályakorrekciózás módja Koordináta transzformációk módja Célpontra állás módja Gépi ciklusok Mértékegység- és funkcióváltás Egyéb elokészíto utasítások Geometriai utasítások 1. 2. 3. 4. Célpont koordináták: X4.3, Z43 Szögértékek: A4.3 Lekerekítés és élletörés értéke: B+- 4.3 Interpolációs adatok: I4.3, K43 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 60 CNC gépek programozásának alapjai Technológiai utasítások fajtái 1. 2. 3. 4. Foorsó forgás S4 Elotolás F2.3, F4 Szerszám azonosító T2 Szerszám adattár címe D2 Kapcsolási utasítások 1. 2. 3. Foorsó forgás jobb, bal, állj M03, M04, M05 Szerszámváltás M06 Hutofolyadék be, ki M08, M09 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 61 CNC gépek programozásának alapjai Programtechnikai utasítások és vezérlo karakterek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Program vége M02, M30 Szubrutin vége M17 Program

stop M00 Feltételes program stop M01 Ciklusismétlés száma P01- P99 Mondatszám Nxxx Program kezdet % Feltételes mondatkihagyás / Megjegyzés kezdete, vége (, ) Elojelek, egyenloség + - = Mondatvége LF, EOB Egyéb utasítások, amelyek nem szabványosítottak. (lásd mellékelt táblázat) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 62 Pozícionálási módok programozása 1.1Pontvezérléssel történo mozgás gyorsmenettel Programozandó adatok: Mozgáspálya végpontjai egyidejuleg minden irányban Kezdopontra állás esetén a megfelelo pályakorrekció G41, G42 Eltávolításkor a pályakorrekció törlése G40 Jellegzetes mondat: N5 G00 G40 X(X2)Z (Z2) X v x=vy=vg X2 P2 45 0 X1 P1 Z1 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Z Z2 63 Pozícionálási módok programozása 1.2 Lineáris mozgás programozása eloírt sebességgel 2D, 3D, lineáris és forgómozgások kombinációi Programozandó adatok: Mozgáspálya végpontjai Technológiai feltételek:

Elotolás, foorsó forgás Térgörbék közelítése lineáris pályaszakaszokkal történik Jellegzetes mondat: N5 G01 X(X2) Z (Z2) F S X P2 X2 X1 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam P1 Z1 Z Z2 64 Pozícionálási módok programozása 1.3 Körpályán mozgás a fosíkokkal párhuzamos síkban Programozandó adatok: Körpálya végpontjai Kezdoponttól a kör középpontjának relativ helyzete: I, K Körbejárás iránya: G02: órajárás irányába CW, G03: órajárással ellentett CCW Jellegzetes mondat: N5 G03 X(X2) Z (Z2) I K F S X X2 P2 Pk I K X1 P1 Z Technológiai feltételek: Z2 Elotolás, foorsó forgás Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Z1 65 Pozícionálási módok programozása 1.4 Menetesztergálás, hengeres, kúpos, síkmenet Programozandó adatok: Célpont koordináták Menetemelkedés: I, J, K Foorsó forgás Jellegzetes mondat: N5 G33 X Z I J S M03 1.5 Várakozás programozása Elsosorban fúrási, beszúrási muveleteknél

alkalmazzák forgácstörés miatt Jellegzetes mondat: N5 G04 X(t) ahol t a várakozási ido sec- ban Ma már ritkán használják, helyette a menetesztergáló szubrutint alkalmazzák Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 66 Méretmegadási módok programozása A geometriai méretek programozhatóak Abszolút értékként G90 Növekményként G91 Az abszolút méretmegadás alkalmazása a gyakoribb, A növekményes programozást elsosorban 3- 5D- s megmunkálásoknál alkalmazzák (Kisebb programméret miatt) Jellegzetes mondatok: Abszolút programozás N5 G90 G00 X(X2 ) Z (Z2 ) Növekményes programozás N5 G91 G00 X( ?X) Z ( ?Z) ahol ?X=X2 - X1 , ?Z=Z2 - Z 1 X X2 P2 450 X1 P1 Z1 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Z Z2 67 Pályakorrekciózási módok programozása A pálya- vagy szerszámsugár korrekció akkor szükséges, ha a P programozott pont és a K kontúrpont nem esik egybe. Ez a Geometriai korrekció: KP A programozási utasítások: G40

korrekció törlés G41 sugárkorrekció bal G42 sugárkorrekció jobb G43 sugárkorrekció + G44 sugárkorrekció - Jellegzetes alkalmazás: N5 G3 G42 X Z I K N5 G2 G41 X Y I K X G42 V e G41 Ve P Szerszám Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam P K MunkaK darab Z 68 Esztergáló ciklus L95 R29=xx Forgácsleválasztás módja X R25 1 1 B C R26 R27=40;41;42 R20 A R21 R24 Z W R22 L95 esztergáló szubrutin paraméterei: R20=a kontúrleíró alprogram azonosítója R21=a kontúr X kezdopontja R22=a kontúr Z kezdopontja R24=simítási ráhagyás X R25=simítási ráhagyás Z R26=fogásvétel értéke X vagy Z irányban R27=a pályakorrekciózás módja R29=a megmunkálási mód kódja Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 69 Esztergáló ciklus L95 Külsõ felület nagyolása, eredménye: lépcsõs felület X Külsõ felület nagyolása, eredménye: lépcsõs felület X Fogásvétel iránya: - / +Z Fogásvétel iránya: -X B B R29=11 B B

R29=11 R29=12 Z Belsõ felület nagyolása, eredménye: lépcsõs felület X Z Belsõ felület nagyolása, eredménye: lépcsõs felület X Fogásvétel iránya: +X R29=13 B R29=12 Fogásvétel iránya: - / +Z R29=13 R29=14 B B Z Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam R29=14 B Z 70 Esztergáló ciklus L95 X X Nagyolt kontúr R29=21;23 R29=31;32;33;34 Z Z Nagyolás kontúr-párhuzamosan simítási ráhagyásig egy fogásban A X Nagyolt kontúr Nagyolás koordináta- majd kontúrpárhuzamosan simítási ráhagyásig több fogásban f o r g á c s le v á la s z t á s m ó d ja A m e g m u n k á lt f e lü le t K ü ls õ B e ls õ H o sszir á n y ú R 2 9 = 1 1 R 2 9 = 1 3 K e re s z tir á n y ú R 2 9 = 1 2 R 2 9 = 1 4 R 2 9 = 2 1 R 2 9 = 2 3 H o sszir á n y ú R 2 9 = 3 1 R 2 9 = 3 3 K e re s z tir á n y ú R 2 9 = 3 2 R 2 9 = 3 4 K o m p le t t m e g m u n k á lá s H o sszir á n y ú R 2 9 = 4 1 R 2 9 = 4 3 ( N a

g y o lá s k o o r d in á t a - é s k o n tú rp á rh . tö b b f o g á s b a n , m a jd s im í t á s ) K e re s z tir á n y ú R 2 9 = 4 2 R 2 9 = 4 4 N a g y o lá s k o o r d in á t a p á rh u z a m o s a n tö b b fo g á s b a n N a g y o lá s k o n t ú r p á r h u z a m o s a n e g y f o g á s b a n s im í t á s i r á h . - ig N a g y o lá s k o o r d in á ta - é s k o n tú rp á rh . tö b b f o g á s b a n s im í t á s i r á h a g y á s ig Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam Simított kontúr Nagyolt kontúr R29=41;42;43;44 Z Komplett megmunkálás E re d m é n y L é p csõ s n a g y o lt f e lü le t K o n tú rp á rh u z a m o s f e lü le t s im í t á s i r á h . - s a l K o n tú rp á rh u z a m o s f e lü le t s im í t á s i r á h a g y á s s a ls a l K é sz n a g y o lt , s im í t o t t k o n tú r 71 Mélyfúró ciklus (L98) A ciklus paraméterei X R22 R25 R26 W Z R28 R28 1 R28 1 L3 R28 L2 Gyorsmenet

Elõtolás 1 L1 R22 furat kezdopont (Z) R24 fúrási mélység csökkentés R25 elso fúrási mélység R26 furat végpont(Z) R27, R28 várakozási idok R27 Alkalmazási példa a degresszió R24 = L 1 -L 2 N5G00X0Z100S600F0.2M4 N10R22=80R24=5R25=30 R26=10R27=2R28=1 N15G98P1 N20G00X Z stb. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 72 Sinumerik 810T vezérlés kontúrprogramozása (1) Egyenes megadása hajlásszögével X X Körív megadása sugarával X2;Z2 X2;Z2 A1 P2 X P2 Metszõ egyenesek programozása X3;Z3 B X2;Z2 P1 Xk;Zk X1;Z1 Z N5 G03 X N5 G01 A X2 vagy Z2 Érintõ körök programozása X3;Z3 X2;Z2=?;? X3;Z3 I2 ?;? X1;Z1 I1 X2;Z2 K2 K1 A körök ellentett irányításúak 3. ábra Lekerekítés programozása X P3 B?;? >0 ?;? B+ >0 Z 4. ábra 2. ábra X3;Z3 P2 P1 N5 G02 X3 Z3 I1K1 I2 K2 N5 G01 A1 A2 X3 Z3 B>0 Z Z IKB Élletörés programozása X P3 G02 vagy 2 2 P 1 és P2 azonos síknegyedben legyen 1. ábra

P3 P1 X1;Z1 K Z X A1 X1;Z1 I P1 P2=?;? A2 P3 X1;Z1 X2;Z2 P2 ?;? >0 P1 Z N5 G01 X2 Z2 BN6 X3 Z3 5. ábra Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam X1;Z1 Z N5 G01 X2 Z2 B+ N6 X3 Z3 6. ábra 73 Sinumerik 810T vezérlés kontúrprogramozása (2) X Egyenest érintõ kör programozása X P2=?? P3 X P2=?;? A Élletörés programozása B- X3;Z3 X3;Z3 A P3 Kört érintõ egyenes programozása P3 B >0 ?;? P2 X2;Z2 X3;Z3 X1;Z1 P1 B?;? >0 B Z Z N5 G03 A B X3 Z3 X X3;Z3 P3 >0 7, ábra Körívszög kisebb mint 180 X A2 B- P2 P3 X3;Z3 ?;? A 0 N5 G01 A X2 vagy Z2 BN6 X3 Z3 >0 P2 ?;? P1 X1;Z1 B+ P2 ?;? A1 >0 X1;Z1 Z 10. ábra P2=?;? P3 >0 X3;Z3 ?;? A1 9. ábra Lekerekítés programozása hajlásszögekkel A2 B- P1 N5 G01 A X2 vagy Z2 B+ N6 X3 Z3 X P2=?;? ?;? >0 >0 8. ábra Élletörés programozása hajlásszögekkel X 2;Z2 ?;? B+ Z N5 G03 B A X3 Z3 Lekerekítés programozása X1;Z1 P1

X1;Z1 Körívszög kisebb mint 180 0 A P1 X1;Z1 Z N5 G01 A1 A2 X3 Z3 B- Z N5 G01 A1 A2 X3 Z3 B+ 11. ábra Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 12. ábra 74 Mintaprogram elkészítése A munkadarab rajza: egyszeru kontúr, a nyersdarab 96 mm átméroj u, 30 mm- es átmeno furattal, megmunkálandó a homlokfelület és a külso kontúr. A felfogá si terv elké szté se a gépen alkalm azhat ó befogási m ód megválasztása, a programozói koordinátarendszer kijelölése, a CNC programozáshoz illeszkedo m éretláncok megtervezése Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 75 Mintaprogram elkészítése A szerszámozási terv elkésztése a gép szerszámozási lehet oségei és a feladat alapj án az alkalmazandó szerszámok és szerszámtartók kiválasztása, a szerszám ok pont os definiálása, megnevezése (Txx Dxx), a program ozot t pont ok ( P) kijelölése, a szerszámtípus és a korrekciók meghatározása. A mozgásciklusok tervezése a

szerszámpályák kvalitatív és kvantitatív meghatározása Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 76 Mintaprogram elkészítése 1. Homlokfelület nagyolása: fogásmélység 1,5 m m , sim ít ási ráhagyás 0,5 mm, elotolás 0,25 mm/ford. F0.25 vágósebesség 80 m/min, G96 S80 T02 D2 szerszám Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 77 Mintaprogram elkészítése 2. Külso kontúr nagyolása fogásmélység 3 mm, simít ási ráhagyás 1 mm X és Z irányban, elotolás 0,25 mm/ford. F0.25 vágósebesség 80 m/min, G96 S80 T02 D2 szerszám alkalmazott alprogram száma: L95 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 78 Mintaprogram elkészítése 3. Homlok majd külso felület simítása fogásmélység a simít ási ráhagyások szerint, elotolás 0,1 mm/ford. F0.1 vágósebesség 100 m/min, G96 S100 T08 D8 szerszám kontúrleíró alprogram száma: L110 SPF110 Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 79 Mintaprogram elkészítése ALPROGRAM A

kontúrleíró alprogram %SPF110 ( alprogram azonosít ó) N5 G00 G42 X56 Z58 (kezdopontra állás) N10 G01 X72 A135 (45 - os élletörés) N15 X72 Z30 B22 ( 72 felület és R22 lekerekít és) N20 X100 A150 (30 - os kúpfelület) N25 M17 ( alprogram vége) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 80 Mintaprogram FOPROGRAM (1) %MPF100 (Foprogram azonosít ó) N5 G00 G90 G40 G53 D00 X200 Z300 (Szerszámváltási pozícióba mozgás) N10 T02 D02 M06 (Nagyoló szerszám beváltása) N15 G00 G54 G90 G40 G97 X99 Z58.5 S1000 M04 M08 (Fomondat) N20 G01 G96 X27 F0.25 S80 (Homlokfelület nagyolása) N25 G00X100 Z65 (Szerszám kiemelés) N30 R20= 110 R21= 56 R22= 58 R24= 1 R25= 1 R26= 3 R27= 42 R29=31 (Regiszter értékadás) N35 L95 P1 (Esztergáló alprogram hívás, külso felület nagyolás) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 81 Mintaprogram FOPROGRAM (2) N40 G00 G40 G97 X100 Z100 S1000 (Szerszám kiemelés) N45 G53 D00 X200 Z300 (Szerszámváltási pozícióba mozgás)

N50 T08 D08 M06 ( Sím ít ó szerszám beváltása) N55 G00 G54 G90 G40 G97 X62 Z58 S1000 M04 M08 (Fomondat) N60 G01 G96 X27 S100 F0.1 (Homlokfelület simít ása) N65 G00 X62 Z61 (Szerszám kiemelés) N70 L110 P1 (Kontúrleíró alprogram hívás, külso felület simít ás) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 82 Mintaprogram FOPROGRAM (3) N75 G00 G40 X110 Z58 (Szerszám kiemelés) N80 G53 D00 X200 Z200 M05 M09 (Hátrafutás munkadarab cserehelyzetbe) N85 M02 (Program vége) Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 83 SINUMERIK 810T CNC VEZÉRLÉS UTASÍTÁSRENDSZERE CÍM KÓD FUNKCIÓ Programtechnikai utasít ások % Program kezdet MPF 1- 999 Foprogram file azonosít ó SPF 1- 999 Alprogram file azonosít ó L 1- 999 Alprogram hívás 1- 99 Alprogram ismétlési szám P : N Szegmens kezdete 1- 999 Mondatszám CÍM KÓD FUNKCIÓ M 02 Program vége M 17 Alprogram vége M 30 Adatfile vége Elokészít o utasít ások G 00

Gyorsmeneti pozícionálás G 01 Lineáris interpoláció G 02 Körinterpoláció CW /: Szegmens kihagyás G 03 Körinterpoláció CCW /N Mondat kihagyás G 33 Menetvágás állandó emelkedéssel G 34 Menetvágás növekvo emelkedéssel M M 00 01 Programozott stop Feltételes stop Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 84 CÍM KÓD FUNKCIÓ CÍM KÓD FUNKCIÓ G 35 Menetvágás csökkeno emelkedéssel G 58 Koordináta transzformáció I G 59 Koordináta transzformáció I G 60 Pontos pozícionálás sebesség- csökkentéssel G 62 Pályavezérlés, szakaszváltás sebességcsökkentéssel G 63 Menetfúrás, override tiltva G 64 Pályavezérlés, szakaszváltás sebességcsökkentés nélkül G G G G G G 04 Várakozás 09 Pontos pozícionálás sebesség- csökkentéssel ( öntörlo) 25 Munkatér korlátozás, minimumok 26 Munkatér korlátozás, maximumok 40 Geometriai korrekció t örlése G 70 Dimenzióváltás

Inch- re 41 Geometriai korrekció jobbra G 71 Dimenzióváltás metrikus- ra G 90 Abszolút méretmegadás G 91 Növekményes m éretmegadás G 92 Foorsó fordulatszám korlátozás G 94 Elotolás egység mm/min G 42 Geometriai korrekció balra G 53 Nullponteltolás törlése G 54 Nullponteltolás I. G 55 Nullponteltolás II. G 56 Nullponteltolás III. G 57 Nullponteltolás IV. Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 85 CÍM KÓD FUNKCIÓ G 95 Elotolás egység mm/ford. G 96 Állandó vágósebesség G 97 Állandó fordulatszám Geometriai utasít ások CÍM KÓD FUNKCIÓ B - 4.4 Élletörési hossz inch- ben B +5.3 Körív sugara mm- ben B +4.4 Körív sugara inch- ben I +/5.3 X- irányú interpolációs paraméter mm- ben X +/- 5.3 X- irányú ben m éret ek mm- I +/4.4 X- irányú interpolációs paraméter inch- ben X +/- 4.4 X- irányú ben m éret ek inch- K +/5.3 Z- irányú interpolációs

paraméter mm- ben Z +/- 5.3 Z- irányú ben m éret ek mm- K +/4.4 Z- irányú interpolációs paraméter inch- ben Z +/- 4.4 Z- irányú ben m éret ek inch- I +/5.3 X- irányú menetemelkedés mm- ben A +/- 3.5 Szögkoordináta fok- ban B +5.3 Lekerekít ési sugár m m ben I +/4.4 X- irányú menetemelkedés inch- ben K +/5.3 K- irányú menetemelkedés mm- ben B B +4.4 - 5.3 Lekerekít ési sugár inchben +/K- irányú menetemelkedés Élletörési hossz mm- ben 4.4 inch- ben Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 86 K CÍM KÓD FUNKCIÓ CÍM KÓD FUNKCIÓ Paraméter regiszterek F 0.001 - 16. Menetemelkedés növekmény mm- ben R 0- 49 Input paraméterek F 0.000 1- 0.6 Menetemelkedés növekmény inch- ben R 50- 99 Változó paraméterek X 5.3 Várakozási ido sec- ban R 100- 149 Csatornához rendelheto paraméterek S 112000 Foorsó fordulatszám 1/min- ban R 150- 199 Független paraméterek S Vágósebesség

m/min- ban R 900- 999 Központi paraméterek 112000 S 112000 Maximális megengedett foo. ford S 199.9 Késleltetés fordulatban T 19999 Szerszám helycím (értéke gépfüggo) Technológiai utasít ások F 0- 45000 Elotolás mm/min- ben F 0.1- 1770 Elotolás inch/min- ben D 1- 99 Szerszámadat- t ár címe F 0.001- 50 Elotolás mm/ford- ban D 00 Szerszámadat törlés F 0.0001- 2 Elotolás inch/ ford- ban H 19999 Kiegészít o adat Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 87 CÍM KÓD FUNKCIÓ CÍM Segédfunkciók KÓD FUNKCIÓ Egyéb utasít ások M 03 Foorsó indul CW M 04 Foorsó indul CCW M 05 Foorsó állj M 06 Szerszámváltás M 08 Hut ovíz bekapcsolás M 09 Hut ovíz kikapcsolás Könyvtári alprogramok @ Utasít áskészlet bo vít o parancsok címkaraktere (CL 800 nyelv) = Értékadás + Hozzáadás - Kivonás * Szorzás / Osztás L 95 Esztergáló alprogram ( Megjegyzés kezdete L 93

Beszúró alprogram ) Megjegyzés vége L 97 Menetesztergáló alprogram L 98 Mélyfúró alprogram Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 88 CÍM KÓD FUNKCIÓ Kiegészít o utasít ások az EPA- 320 esztergához M 11 I. fordulatszám tartomány M 12 II. fordulatszám tartomány M 70 Szegnyereg inaktív M 71 Szegnyereg aktív M 72 Tokmány inaktív M 73 Tokmány aktív, külso szorít ás M 74 Tokmány aktív, belso szorít ás M 75 Forgácskihordó m uködés idozített Moduláris Tervezésinformatikai tanfolyam 89 This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairiecom The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only