Latin nyelv | Középiskola » Latin bölcseletek

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 8 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:408

Feltöltve:2009. március 25.

Méret:72 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 gyebrovszky attila 2013. március 26.
  Hiánypótló,

Tartalmi kivonat

Latin bölcseletek I. Mota bene! Et cetera. Vis maior. Status quo. Persona non grata. Conditio, sine qua non. In medias res. Anno Domini. Terra incognita. Deus ex machina. Nannibal ante portas (fuit). Servus humillimus, domine! Tabula rasa. Terminus technicus. Summa summarum. Jól jegyezd meg! És a többi. Elháríthatatlan akadály. Fenálló állapot. Nem kívánatos személy. Feltétel, ami nélkül nem megy. A dolgok közepébe cágva. Az Úr esztendeje. Ismeretlen terület. Isten a gépbol. Hannibál a kapuk elott (van). Kíméld a rabszolgát, uram! Tiszta lap. Szakkifejezés. Mindent összevetve. II. Ab ovo usque ad mala. Captatio benevolientiae. Quod licet Iovi, non licet bovi. A kezdetektol fogva. A jóindulat elnyerése. Amit szabad Juppiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Tanitva tanulunk. A pénznek nincs szaga. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Csak két lehetoség volt. Kegyes óhaj. Farkas a mesében. Míg élek, remélek. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

A történelem az élet tanítómestere. Semmibol semmi se lesz. Róma örök. (Az örök város) Ördögi kör. Démoni bizonyítás. Össze-vissza. Docendo discimus. Pecunia non olet. Bis dat, qui cito dat. Tertium non datur. Pium desiderium. Lupus in fabula. Dum spiro, spero. Non scholae, sed vitae discimus. Historia est magistra vitae. Ex nihilo nihil fit. Roma aeterna est. (Urbs aeterna) Circulus vitiosus. Probatio diabolica. Longum et latum. III. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. Sine ira et studio. Et tu, mi fili Brute? Alea iacta est. Veni, vidi, vici. Amicus Plato, sed magis amica verita. Bellum omnium contra omnes. Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyuk, mert utána porrá leszünk. Harag és elfogultság nélkül. Te is fiam, Brutus? A kocka el van vetve. Jöttem, láttam, gyoztem. Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot. Mindenki háborúja mindenki ellen. Do, ut des. Manus manum lavat. Homo unius libri. Verba volant, scripta manent. Mater certa,

pater semper incertus. Ars longa, vita brevis. Cogito, ergo sum. Ad infinitum. Repetitio est mater studiorum. Post festa. Tres faciunt collegium. Ad acta. Ad absurdum. Credo, quia absurdum est. Vae victis! Nulla regula, sine exceptionae. Verba movent, exempla trahunt. Adok, hogy adj. Kéz kezet mos. Egykönyvu ember. A szó elrepül, az írás megmarad. Az anya biztos, az apa mindig bizonytalan. A muvészet hosszú, az élet rövid. Gondolkodom, tehát vagyok. A végtelenségig. Ismétlés a tudás anyja. Ünnepek után. (Sohanapján) Háram alkotnak társaságot. Lezárt ügyek. A képtelenségig. Hiszek, mert képtelenség. Jaj a legyozötteknek! Nincsen szabály kivétel nélkül. A szavak megindítanak, a példák húznak. IV. Senatores boni viri, senatus mala bestia. A szenátorok tisztességes emberek, de a Szenátus szörnyeteg. Költo születik, szónok keletkezik. A nép szava Isten szava! Nem sokfélét, hanem (egybol) sokat. Borban az igazság! Édes és dicso a hazáért

meghalni. Ha békét akarsz, készülj a háborúra! Aki idot nyer, életet nyer. A legnagyobb jog a legnagyobb jogtalanság. Súly alatt no a pálma. Egy szem sóval. Semmi akadály, kinyomtatható. Alkalom szüli a tolvajt. Fiatalság, bolondság. Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz. Ugyanazt ugyanazzal. Mindenki a saját szerencséjének kovácsa. Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák. Érv elés az emberhez. Elso az egyenlok között. Nem mindenki képes mindenre. Poeta nascitur, orator fit. Vox populi, vox Dei. Non multa, sed multum. In vino veritas! Dulce et decorum est pro patria mori. Si vis pacem, para bellum. Qui tempus habet, vitam habet. Summum ius, summa iniuria. Sub pondere crescit palma. Cum grano salis. Nihil obstat, imprimatur. Occasio facet furem. Iuventus, ventus. Si duo faciunt idem, non est idem. Idem per idem. Faber quisque suae fortunae est. Inter alma silent Musae. Argumentum ad hominem. Primus inter pares. Non omnia, possumus omnes. V. Errare humanum

est. Nomen est omen. Nomina sunt odiosa. Sors bona nihil aliud. Ignoramus et ignorabimus. Mens sana in corpore sano. Honores mutant mores, raro in meliores. Unus testis nullus testis. Tévedni emberi dolog. Nevében a végzete! A nevek gyulöletesek. Jó szerencse, semmi más. Ismeretlen, és megismerhetetlen. Ép tetsben ép lélek. A tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket, ritkán teszik jobbá. Egy tanú nem tanú. Homo homini lupus. Ember embernek farkasa. Legem brevem esse opportet. A törvény legyen rövid. Donec eris felix, multos numerabis amicos, Amíg sikeres leszel, sok barátot fogsz számlálni, tempora si fuerint, nubila, solus eris. amint beborul fölötted az ég, magadra maradsz. Omnia vincit amor. A szerelem mindent legyoz. Ad usum delphini. A trónörökös használatára. Ultima ratio regum. A királyok utolsó érve. Vanitatum vanitas. Hiúságok hiúsága. Nihil novi sub sole. Nincs új a nap alatt. Panem et circenses. Kenyeret és cirkuszi

játékokat. Urbi et orbi. Áldást ad. Alma mater. Kegyes anya. Memento, hominem esse! Emlékezz: ember vagy! VI. Quot capita, tot sententiae. Plenus venter non studet libenter. Post cenam stabis et mille passus ambulabis. Fuimus Troes, fuit Ilium. Iam vidi et alios ventos. Quod dixi, dixi. Hic et nunc. Homo sum, nihil humani a me alienum puto. Quod sibi non vis, alteri ne feceris. Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere. Nullum crimen, sine lege. Bene, qui latuit, bene vixit. Simili similis gaudet. Lex Rex. Ex lex. Ahány ember, annyi vélemény. A teli has nem szívesen tanul. Vacsora után állj fel, és tégy ezer lépést. Csak voltunk trójaiak, a múltté Ilion. Láttam már különb viharokat is. Amit mondtam, megmondtam. Itt és most. Ember vagyok, nem idegen tolem semmi emberi. Amit magadnak nem akarsz, azt mással se tedd! Szersed tenmagadat, mint felebarátodat. A jog eloírásai a

következok: becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt, ami neki jár. Nincsen buncselekmény törvény nélkül. Aki jól rejtozködött, jól élt. A hasonló orül a hasonlónak. A király a törvény. Törvényen kívül. VII. Video meliora, proboque, deteriora sequor. Fortiora, fortia, fortissima. Usus te plura docebit. Non omnia possumus omnes. Nihil ab omni parte beatum. Non omnis moriar. Sic itur ad astra. Sic transit gloria mundi. Ad maiorem Dei gloriam. Ora et labora! Soli Deo gloria! Unus est Deus. Pietas et liiterae. Amor is aspectu. Abusus non tollit usum. Altius, cítius, fortius. O, beata Ungheria! Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszek. Erosebb, eros, legerosebb. A gyakorlat majd megtanít a többire. Nem mindenki képes mindenre. Nincs maradéktalan boldogság. Nem halok meg teljesen. Így jutunk el a csillagokig. Így múlik el a világ dicsosége. Isten nagyobb dicsoségére. Imádkozzál és dolgozzál! Egyedül Istennek jár

dicsoség! Egy az Isten. Kegyesség és tudomány. A szerelem a ránézésben rejtezik. A visszaélés nem szünteti meg a szokást. Magasabban, gyorsabban, erosebben. Ó, boldog Magyarország! Se non si lascia piú malmenare! Natura non facit saltus. Nihil uilie sub sole et sale. Csak ne hagyja magát félrevezetni már! A természet nem tesz ugrást. Nincs hasznosabb a sónál és a napnál. VIII. Mantua me genuit, Calabri rapuere tenet nunc Mantua sult engem, Calabria ragadott magához, Parthenope; cecini pascua, rura, duces. most Partenope tart fogva. Énekeltem legeloket, szántóföldeket, vezéreket. Reginam occidere nolite timere bonum est si A királynot megölni nem kell félnetek jó lesz ha omnes consentiunt ego non contradico. mindannyian beleegyeztek én nem ellenzem. Ibis redibis non morieris in bello. Elmész vissza (nem) jössz, meg (nem) halsz a háborúban. Tu regere imperio populos Romane memento Emlékezz, ó római, hogy legyozd a világot, parcere suniectis

et debellare superbos. kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae Egyetértéssel a kicsik is naggyá lesznek, a széthúdilabuntur. zástól a legnagyobbak is elenyésznek. Quiéta non movere. A nyugvót ne mozgassuk. Nulla dies sine linea. Egyetlen nap se múljon el vonás nélkül. Salus rei publicae supplema lex esto! A közjó érdeke legyen a legfobb törvény. Videam consules, ne quid detrimenti res publica Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi capiat. kár ne érje! Mundus vult decipi, ergo decipiatur A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá! IX. Hodie mihi, cras tibi. Inter nos. Idem per idem. Si duo faciunt idem, non est idem. Navigare necesse est, vivere non est necesse. Calumniare audacter, aliquid semper haeret. Vitam et sanguinem pro regina nostra (sed avenam non). Ugocsa non coronat. Cuius regio, eius religio. Eu ipso. Primum vivere, deinde philosophari. Romae omnia venalia sunt. Vincere

scis Hannibal, sed victoria uti nescis. Ad hoc. Post hoc, ergo propter hoc. Filius ante patrem. Hoc erat in votis. Quod erat demonsdrandum. Ubi bene, ibi patria. De nobis, sine nobis. Ma nekem, holnap neked. Maradjon köztünk. Ugyanazt ugyanazzal. Ha ketten ugyanazt csinálják, az nem ugyanaz. Hajózni szükséges, élni nem. Vakmeroen kell rágalmazni, valami úgyis ráragad. Életünket és vérünket (de zabot nem) a királynoért! Ugocsa nem koronáz! Akié a föld, azé a vallás! Magától értetodik. Elobb élni, aztán filozofálni. Rómában pénzért minden eladó. Gyozni tudsz Hannibál, de a gyozelemmel élni nem tudsz! Ehhez. Ezután, tehát e miatt! Az apa megelozi a fiút. Szívünk óhaja volt. Ami bebizonyítandó volt. Hol a haszon, ott a haza. Rólunk, nélkülünk. X. Inter duo litigantes tertius gaudet. Volens, nolens. Két veszekedo között a harmadik örül. Akarva, nem akarva. Ave Caesar, morituri te salutant. Ab urbe condita. Res cogens. Hic nobis

vincendum aut moriendum est. Ad acta. Nunc est bibendum. Laudator temporis acti. Mutatis mutandis. De omnibus dubitandum est. Vae victis! In hoc signo vinces. Timeo Danaos et dona ferentes. Üdvözlégy Cézár, a halálbamenok köszöntenek! A város alapításától fogva. Kényszeríto dolgok. Itt élnünk avagy meghalnunk kell. Lezárt ügyek. Most kell inni. Ó idok dicséroje. Változtatva a változtatandót. Mindenrol kételkedni kell. Jaj a legyozötteknek! E jelben gyozni fogsz! Félek a görögöktol, még ha ajándékot hoznak is! XI. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit A meghódított Görögország a barbár gyoztest agresti Latio. leigázta, és behozta a muvészetet a parasztos Latiumba. Quid rides, de te fabula narratur. Mit nevetsz? Rólad szól a mese? Odi profanum vulgus et arceo. Gyulölöm a hitvány tömeget és távol tartom magam tole! Non omnis moriar. Nem halok meg teljesen. Exegi monumentum aere perennius. Ércnél maradandóbb emlékmuvet

állítottam magamnak. Quid brevi fortes iaculamur aevo? Quid terras alio Rövid életünk során miért hánykódunk oly hetycalentes sole mutamus? Patriae quis exsul se kén? Miért váltogatjuk a más nap által melegített quoque fugit? földeket? Akit hazája számkivet, vajon önmaga elol is el tud menekülni? Omnes eodem cogimur. Mindannyian odakényszerülünk. Ne quid nimis. Semmit sem szabad túlzásba vinni. Legem idcirco servi sumus ut liberi esse A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy possimus. szabadok lehessünk. Nullum poena sine lege. Törvény nélkül nincs büntetés. XII. Hic Rhodos, hic salta. Nosce te ipsum. Divide et impera. Ulula cum lupis. Tolle et lege. Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Beatus ille, qui procul negotiis. Ceterum censeo, Karthaginem esse delendam. Ius murmurandi. Ars amandi. Salus rei publicae supplema lex esto. Carpe diem! Cave canem. Dic, duc, fac, fer! Itt van Rhodosz, itt

ugorj! Ismerd meg önmagad! Oszd meg, és uralkodj! Uvölts együtt a farkasokkal! Vedd és olvasd! Egyél, igyál, játsszál, a halál után nincs gyönyör! A csepp kivájja a követ nem eroszakkal, hanem gyakori eséssel! Boldog az, aki távol van a közügyektol. Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani. A mormogás joga. A szerelem muvészete. Az állam érdeke legyen a legfobb törvény. Ragadd meg a napot! Óvakodj a kutyáktól! Mondd, vezess, csináldd, tedd! XIII. Naturam expellas furca, tamen usque recurret. A természeted kiuzheted vasvillával, mégis mindig visszatér. Qui fit, Maecenas, ut nemo sua sorte contentus sit Hogy van az, Maecenas, hogy senki sem elégedett et laudet alia sequentes? a saját sorsával, és mindenki a másét dícséri? Animus in consulendo liber. A lélek a tanácskozásban szabad. Modus vivendi. A békés egymás mellett élés. Est modus in rebus. Van mérték a dolgokban. Iam proximus ardet Ucalegon. Már a

szomszéd Ucalegon háza ég. Odi et amo. Quare id faciam fortass requiris: Gyulölök és szeretek; Hogy mért teszem ezt, ugye nescio, sed fieri sentio et excrucior. kérded? mit tudom én? Így van. Érezem és öl e kín. XIV. Sit tibi terra levis! Molliter ossa cubent! Requiescat in pace! Requiem aeternam dona ei, Domine! Eligas, quem diligas! Tarde venientibus in ossa. Sub rosa. Audiatur et altera pars! Si taciusses, philosophus mansisses. Roma locuta, causa finita. Fiat iustitia, perdat mundus! Non est maior pumillio, licet constiterit in monte. Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Bella garent alii, tu felix Austria nubes! Legyen neked könnyu a föld! Lágyan feküdjenek a csontjaid! Nyugodjatok békében! Örök nyugodalmat adj neki, Uram! Válaszd meg, kit szeretsz! A késon jövoknek csak a csontok. Titokban. Hallgattassék meg a másik fél is. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Róma szólt,

vége a vitának. Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ! Nem lesz nagyobb a törpe, ha hegyre áll. Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi kár ne érje! Bár hiányoznak az erok, dícsérendo az akarat. Mások csak viseljenek háborút, te, boldog Ausztria, házasodni fogsz! XV. Parva sapienta mundus regitur. Kevés bölcsesség által irányíttatik a világ. O tempora, o mores. Ó idok, ó erkölcsök! Brutus telluri osculum dedit, quia ea mater Brutus csókot adott az anyaföldnek, mert az mincommunis omnium mortalium esset. den élo közös anyja. Quem di odere, paedagogum faecere. Akit az istenek meggyulöltek, pedagógussá tettek. Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik. Quem vult perdere, dementat. Akit Juppiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét. Quosque tandem abutere, Catilina, patientia Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel? nostra? Coram cano capite, assurgite! Az

osz fo elott álljatok fel! XVI. Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut Enni kell, hogy éljünk, de nem azért kell élni, edas. hogy együnk. Oderint, dum metuant. Gyulöljenek csak, amíg félnek. Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi. Kevés értéku külföldön a fegyver, ha otthon nincs belátás. Vagy használni akar a költo, vagy gyönyörködtetni. Maledictus piscis in tertia aqua. Átkozott a hal a harmadik vízben. Iam debuisset et pridem. Már korábban kellett volna. Spectatum veniunt, ut spectentur et ipsae. Nézelodnek, hogy oket is megnézzék. Roma deliberante, Saguntum perit. Róma tanácskozik, Saguntum elvész. Una salus victis, nullam sperare salutem. Csak egy a vigasza a legyozöttnek: semmiféle menekülésre nincs remény. Sincerum est nisi vas, quodcumque infundes, Ha nem tiszta az edény, lehetetlen, hogy amait acescit. beletesznek, zavaros ne legyen. Aut prodesse volunt, aut delectare poetae. XVII. Ad Kalendas Graecas. Görög

elsején - sohanapján. Amici, diem perdidi! Barátaim, elvesztegettem egy napot. Aurea mediocritas. Arany középszer. Aurora Musis amica. A hajnal a múzsák barátnoje. Aquila non captat muscas. A sas nem fogdos legyeket. Aut Caesar, aut nihil. Vagy Cézár, vagy semmi. Sed mulier cupida, quod dicit amanti, in vento et De amit a szerelmes asszony vágyódó kedesének rapida scribere opportet aqua. mond, szélnek és rohanó pataknak susogja. Arma virumque cano. Fegyvert, s vitézt éneklek. Pacta sunt servanda. A szerzodéseket tiszteletben kell tartani. Rebis sic stantitbus. Mivel a dolgok úgy állnak. A capite foetet piscis. Fejétol buzlik a hal. Barba non facit philosophur. Nem a szakáll teszi a filozófust. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben. Et facere et pati fortia Romanum est. Nagy dolgokat cselekdni és hosi dolgokat elturni római jellemre vall. XVIII. De gustibus non est disputandum. De nobis, sine nobis. Cui

prodest? Dies diem docet. Ex ungue leonem. Facile, quod volumus, credimus. Exceptio firmat regulam. Nulla regula sine exceptione. Factum fieri infectum non potest. Favete linguis! Festina lente! Fide, sed cui, vide! Fugit irreparabile tempus. Az ízlésekrol nem lehet vitázni. Rólunk, nélkülünk. Kinek van belole haszna? Napról napra tanulunk. Oroszlánt a körmérol. Könnyen elhisszük, amit akarunk. Kivétel erosíti a szabályt. Nincsen szabály kivétel nélkül. A megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet. Ne rezzents nyelvet! Lassan a testtel! Higgy, de hogy kinek, nézd meg! Elfut a visszahozhatatlan ido! XIX. Graeca fides, nulla fides. Fortes fortuna adiuvat. Fluvtuat, nec mergitur. Ignoti nulla cupido. Ira furor brevis est. Görög huség nem huség. A bátrakat a szerencse is segíti. Imbolyog a hajó, de sohasem sulyed el. Amit nem ismerünk, az után nem érzünk vágyat. A harag rövid örjöngés. Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes. Omne

tullit punctum, qui miscet utile dulci. Nincs öröm a háborúban, mindenki békét akar. Minden pontot elvisz az, aki keveri a hasznost a kellemessel. Kenyeret és cirkuszi játékokat! A késedelem veszedelem! Néha a nagy Homérosz is szundikál. Panem et circenses. Perriculum est in mora. Quandoque dormitat et Homerus. XX. Pulvis et umbra sumus. Primus inter pares. Pia fraus. Sapienti sat. Sex horas dormire sat est iuvenique senique. Si fueris Ramae, Romano vivite more! Sunt lacrimae rerum. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Sutor ne ultra crepidam. Ultima ratio regum. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Hamu és árnyék vagyunk. Elso az egyenlok között. Kegyes csalás. A bölcsnek ennyi. Elég 6 órát aludni fiatalnak, öregnek. Ha Rómában élsz, érj római módon. A dolgoknak is vannak könnyei. Az idok változnak és velük változunk mi is. Suszter, maradj a kaptafánál! A királyok utolsó érve. Hívom az éloket, siratom a halottakat, elhárítom

a villámokat. Nisi Alexander essem, ego vero, elem esse, Ha nem lennék Nagy Sándor, biz’Isten, Diogenész Diogenes. lennék. Finis coronat opus. A vége koronázza a muvet