Egészségügy | Anatómia » A koponya üregei

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:212

Feltöltve:2009. augusztus 07.

Méret:59 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A koponya üregei Szemüreg (orbita) Páros lekerekítet élű, négyoldalú piramis alakú üreg, melynek csúcsát az orbita mélyén a canalis opticus alkotja. Az orbiták tengelyei a sagittalis síktól kb 20-25°-nyira oldalfelé térnek, medialis falaik közel párhuzamosak, oldalsó falaik erősen széttérnek. A szemüreg nyílása (aditus orbitae) margo supraorbitalis az os frontale squamaján és processus zygomaticusán ─ processus frontalis ossis zygomatici ─ margo infraorbitalis az os zygomaticumon és a maxilla testén ─ processus frontalis maxillae Falai: (elölről hátrafelé haladva) felül: os frontale partes orbitales, ala minor ossis sphenoidalis képletei: canalis opticus medialisan: processus frontalis maxillae, os lacrimale, lamina orbitalis ossis ethmoidalis, corpus ossis sphenoidalis képletei: foramen ethmoidale anterius et posterius fossa sacci lacrimalis canalis nasolacrimalis alul: facies orbitalis corporis maxillae, processus orbitalis ossis

palatini képletei: sulcus infraorbitalis canalis infraorbitalis lateralisan: os zygomaticum orbitalis felszíne, facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis képletei: foramen zygomaticoorbitale fissura orbitalis superior (az ékcsont kis és nagy szárnya között) fissure orbitalis inferior (a nagy szárny és a maxilla között) Összeköttetései: canalis opticus fissura orbitalis superior et inferior foramen ethmoidale anterius et posterius canalis nasolacrimalis foramen supra- et infraorbitale incisura frontalis canalis zygomaticus aditus orbitae Fossa pterygopalatina Az arckoponya mélyén elhelyezkedő tölcsérszerű üreg, mely leginkább a fossa infratemporalis felől tekinthető át, ezzel ugyanis a viszonylag tág fissura pterygomaxillaris útján közlekedik. Határai: hátul: az ékcsont nagy szárnyának facies maxillarisa, processus pterygoideusának töve elöl: a maxilla teste belül: az os palatinum lamina perpendicularisa Fossa temporalis A koponya

oldalfalának sekély benyomata, mely főleg elöl kissé bemélyed. Felső határát a linea terminalis superior et inferior képezi, melyek az os frontale processus zygomaticusán idulnak, majd a homlokcsont , falcsont és halántékcsont pikkelyén végighúzódva a külső hallójárat felett olvadnak bele az arcus zygomaticusba. A fossa temporalis nagy részét a rágóizmok közé sorolt musculus temporalis tölti ki Fossa infratemporalis A fossa temporalis lefelé az os sphenoidale crista infratemporalisa és az arcus zygomaticus által kijelölt síknak megfelelően megy át a jóval tágasabb.fossa infratemporalisba Határai: elöl: a maxilla testének hátsó felszíne hátul: az állkapocsízület medialisan: a processus pterygoideus lateralis laminája felül: az os sphenoidale nagy szárnyának facies infratemporalisa Összeköttetései: fissura orbitalis inferior fissura pterygomaxillaris foramen ovale, spinosum et rotundum