Betekintés: Fejlődéslélektan (vázlat)

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


http://www.doksihu Fejlődéslélektan (vázlat) 2005.215 1. előadás Összehasonlító lélektan Tárgya > ember, egyén > patológiás, morális  társas lény > szociálpszichológia, csoportos lélektan  állat lélektan Célja - általános - differenciált, összehasonlító pszichológiák - összehasonlító állat lélektan Különböző életkorú egyedek fejlődési sajátosságait tárja fel - etnopszichológia - szexuálpszichológia Alkalmazott pszichológiák >fejlődés lélektanból feltárt tudományok alkalmazása 1. Pedagógiai pszichoilógia - gyógypedagógiai - iskolai 2. Orvosi pszichológia - klinikai - pszchoterápia 3. Munkalélektan >üzemekben, gyárakban > profit érdekében - pályalélektan - szervezetpszichológia 4. Kriminálpszichológia 5. Sportpszichológia A fejlődéslélektan kialakulásának fontos személyei. Rousseou Darwin > egy csecsemő életrajzi vázlat. Ebből alakul ki a gyermek tanulmányozás kezdete Ma

a kismamák ezt végzik is. Wallen > orvos, filozófus > genetikus szociálpszichológiai irányzat megteremtője. Piage > folyamatos észrevétlen a fejlődés (véli). Az értelmi fejlődést már szakaszokra osztja Tagadta azt az általános érvényesítést, amely a személyiség minden szakaszában ugrásszerű változást feltételez, állapít meg. Wallon > Minőségi ugrásszerű a faj minden egyedénél bekövetkeznek és előre jelezhetőek. Piage > ezt tagadta Ha Wallon állítását elfogadjuk, akkor minek köszönhető, hogy a személyiség olyan sokféle. Flawell > Fejlődési szakaszokat minőségi különbségek jelzik ezek a változások gyorsan következnek be. Ez a változás egyidejűleg keletkezik több területen a gyermek személyiségében. A testi változások és viselkedéses változások összefüggő mintázatot alkotnak > ez életkori sajátosság. Érzékeny szakasz > szenzitív periódus - gagyogás, gőgicsélés Ha megfelelő

környezetben nevelkedik megtanulja a beszédet, ha nincs a környezetében beszélés > később alakul ki a beszéd és nehezen Fejlődéslélektan 2 fő kutatási területe Filogenetikus fejlődés > emberré válás folyamatának vizsgálata Ontogenetikus fejlődés > egyedfejlődés http://www.doksihu 1. Fejlődés lélektani irányzat Preformizmus > biológiai irányzat. Az öröklés felelős azért milyenné válik az egyén 2. Sziciológiai irányzat > Környezet mindenhatósága, tabula rasa, környezet befolyásol 3. Konvergencia elmélet > Öröklés és a környezet egyaránt befolyásolja a személyiség alakulását. 4. Kagan > Fejlődési szekvenciák egyetemessége > minden baba életében (bárhol) ugyanokkor következnek be változások 5. Mc Gal > Kaulizáció > Fejlődés előre kijelölt útvonalon halad > szeneslapát elmélet > 0-2 éves korig azonos fejlődés, utána eltérő fejlődés. 2 éves kortól környezeti

tényezők dominanciája. 6. Levis > Interakcionális modell > Baba aktívan hat önmaga fejlődésére > anyával kialakult kapcsolata szabályozza 7. Saueroff és Chandler > Tranzakcionális modell 8. Freud 9. Eric Ericson > Születéstők a halálig szakaszolja a fejlődést - ősbizalom > bizalmatlanság - autonómia > kétely v. - kezdeményezés > bűntudattal szemben - teljesítmény > csökkent értékűséggel szemben - identitás > szerep diffúzióval szemben - intimitás > izolációval szemben - alkotóképesség > stagnálással szemben - én integritás > kétségbeesés Mai felfogás szerint Bio – pszicho – szociális lénynek tekintjük Tudás vizsgálata Fogantatástól a halálig foglalkozik az emberre, a születés előtti szakasszal is. Prenatális > - zigóta szakasz - embrionális szakasz - magzati szakasz Premitális (szülés folyamata) >Nehéz szülésnél kialakul a küzdő cooping, császármetszésnél ez nem

alakul ki. Posztnatális fejlődés > önálló élet kezdete. - 0-2 hónapig > újszülöttkor (köldökzsinór elvágásával új életet él) - 2-3 megjelennek a feltételes v. tanult reflexek - 1 évesen csecsemőkor végén első lépések, első szavak. - 1-3 kor végén > óvoda érett, vágyik a társakra > képes és akar - 3-6,7 > tanulási képesség, iskola érettség megjelenése > olyan képességek kialakulása amelyek képessé teszik az olvasásra, írásra. - 11 > kisiskoláskor > nemi hormonok termelődésének beindulása - 18-ig > serdülőkor > társadalmi változás > nagykorúság - 18-tól > felnőttkor, ifjú kor Felnőttkor 3 szakasza 1. Fiatal felnőttkor > pályaválasztás, család, otthon 2. Középső szakasz > gyermekek nevelése, karrier 3. Késői szakasz > nyugdíjra felkészülés 2005.222 2. előadás http://www.doksihu Érzékszervi fogyatékosságok > veleszületett v. később elveszett pl

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


hallás, látás Mozgáskorlátozottak csoportja 1. Testi fogyatékosok >testrész hiánya (veleszületett > végtag hiánya) Oka antiepileptikumok terhes anyaként való használata. 2. Csak mozgásukban korlátozottak (bénulások) 3. Értelmi fogyatékosság > inteligencia deficit a) debilek > enyhe értelmi fogyatékos b) imbecil > közép c) idióta > súlyos d) igen súlyos > képezhetetlen 4. Halmozottan sérültek > kettő v több fogyatékkal élnek (baleset, veleszületett) a) hydrokefalisz b) regresszió > trauma hatására visszaesik a fejlődésben c) fixáció >fejlődés egy szintjén való megrekedés Érés > idegrendszer anatómiai fiziológiai rendszer fejlődésében megmutatkozó viselkedés változás Tanulás > gyakorlás, ismétlés hatására létrejövő változás. Hatására asszociáció (kapcsolat) az idegrendszer 2v. több pontja között > (látás, hallás) Fejlődés menete a prenatális szakaszban Embrionális

szakasz 4. héttől > alakot ölt a test, feji vég vastagodik, farki vég megnyúlik Fejlődésre a CEPHALO-CAUDALIS > fejtől a farki végig > ez mutatkozik a végtagok kialakulásánál. PROXIMO-DISTALIS > középről a szélek felé Gerincoszlop és a porcos rész kialakulásánál. Csont magvakból kiindulva kezdődik a csontosodás Embrionális szakasz kezdetén már ver a szív, de egy üregű. 8 hét létfontosságú szervek kialakulása 9 hét minden szerv kialakul és minden testrész. Magzati életben minőségi változás Izmok is kezdenek kialakulni. Száj körüli izmok fejlődése > simogatásra mozgás 10-11 hét bőr simogatása is mozgást vált ki. Forgó reflex tenyér simogatására 11 hét tapintásos reflexek kialakulása 12 hét hall a magzat >reagál a külső ingerekre. Alvási és ébrenléti ciklusok alakulnak ki, az anyával ellentétes időben. Egyes szerzők szerint a magzatnál sírás is megfigyelhető. Baba hallási élményekre

differenciáltan reagál. Hangadás vibráció is mérhető> hangadás és sírás egymástól elkülöníthető. Alkalmazkodik a külső zajokhoz (habituáció) > klasszikus kondícionálás és operáns koordícionálás is megjelenik. Érzékelés és mozgás összekapcsolódása > kompetens magzatról van szó. Öröm elv vezérli és kerüli a fájdalmat Születés > traumatikus élmény a magzat számára. Fontos, hogy természetes úton jöjjön a világra. > küzdő cooping kialakulása miatt Rootman > anyák típusai 1. Ideális anya > tudatosan és tudattalanul is elfogadja a babát, mindent megtesz érte 2. Hideg > tudatosan elutasítja, de tudattalanul ,elfogadja a magzatot 3. Ambivalens > tudatosan elfogadja, de tudat alatt elutasítja 4. Katasztrofális anya > tudatosan és tudat alatt is elutasítja a terhességet Komplikációk Katexis pszichoterápia > Katasztrofális anyák kialakulásának megelőzésére. Anya és magzat közötti

jó kapcsolat kialakítására a baba fejlődése érdekében. Érintés, hang, tapintás útján történő módszer. Raffai Jenő > Anya magzat kapcsolat építés. Komplikáció mentes terhesség után > komplikáció mentesen hozzák világra a babákat. Egészséges anyai ösztönökkel fordulnak az újszülött felé. Az anyaságot intenzíven élik meg http://www.doksihu Rizikó faktorok > 1. Genetikai veszélyeztető tényezők >örökletes ártalom (Down) 2. Szülők öröklött betegsége (dongaláb, csípőficam) 3. Anya 35 évnél idősebb 4. Vérrokonok házassága, nemiélete Veleszületett ártalmak > nem kromoszóma számhoz köthetőek. Terhesség ideje alatt külső, belső hatásra jönnek létre. 1. Anya életmódja >stressz, táplálkozás 2. Terhesség alatti betegségek > szifilisz, rubeóla 3. Gyógyszerek bizonyos csoportjai > antiepilektikumok, 4. Sugárártalom > fogászati röntgen 5. Dohányzás 6. Alkohol fogyasztás 7.

Kábítószer fogyasztás Érett egészséges újszülött - súly:2800-4000 gr. - Hossz:48-55 cm. - Fej körfogat: 33-36 cm. - Mell körfogat: 30-34 cm. - Váll körfogat 33-35 cmBőre > rózsaszínű, testhajlatokban magzatmáz, magzati szőrzet, haj körvonalazódik, végtagjai párnásak, körmök túlnőnek az újhegyein. Emlőbimbók és a has kidomborodik Fülkagylók porcosak, testnyílások átjárhatók. Veleszületett reflexek > vitális reflexek - légzés - szívműködés - keringés - táplálkozás - emésztés Védekező reflexek - pillacsapás - pislogás - fogóreflex - átkaroló reflex - talpreflex - ejtőernyősreflex - járóreflex - felülési reflex - Bauer reakció (kúszás) http://www.doksihu 3.előadás 2005-03-01 Bowlby > Rejtett érzelmi elhanyagoltság Anya magzat kapcsolat analízis Kutatók > (C-Molnár Éva, Raffai Jenő) Mozgás fajták Impulzív mozgás > magzatnál, külső ingerekre > nincs célja Reflexek Feltételes reflex

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


>ismétlés gyakorlás útján Ösztönös mozgások > reflexek láncolata (szopó mozgás > szívás, nyelés, légvétel) összehangolása Akaratlagos mozgások - Nagymozgások > több izomcsoport v. teljes test részt vesz benne > hely, testhelyzet megváltoztatása. - Manipuláció kismozgás > kézzel végzett kis és finomabb mozgásokfogóreflex-fogás Testkép kialakulása Csecsemőkorban elkezdődik > tapintásos, észleléses, látásos, mozgásos. Kéz felfedezése és a mozgáskövetések kialakulása. Fájdalmas tapasztalatok érzékelésének jelentősége > testhatárokról szólnak > mozgás és annak következményei. Én tudat kialakulásának szerepe. Serdülőkori hirtelen növekedés > izmok növekedése nem bírja követni a csontok növekedését. Terhesség ideje alatt a nőknél > étkezés. Tükörkép felismerése gyerekeknél. Felismeri a megkettőződést, de egy másik személyen, az eltérést is felismeri. Családi

fotókon felismeri magát > ha nem túl régen készült kép Én tudat megjelenése > saját akarat érvényesítésének a kezdete. Tanulja a szabad nem szabad viselkedést a családtól. Célok elérése érdekében, erőfeszítések > akaratlagos működés, viselkedés >saját test feletti önuralom. 4. előadás 2005-03-08 Kisgyermekkor - Én tudat - Járás kezdete - Beszéd kezdete Testkép kialakulása > tapintásos tapasztalatok. Kötődés az anyához, de külső környezet figyelése. Akarat megnyilvánulási formája a dac > ellenállás. Együttélésszabályok elsajátítása > gyerektől elvárják az engedelmességet. Pozitív dac > gyermek akarata eltér a szülő akaratától, de jó a cél. Negatív dac > elképzelés-nélküli szembeszegülés (figyelem elterelés >tanácsos) Hisztériás viselkedés > kiürül a gyerek tudata, elveszíti a kapcsolatát a céltárggyal > hisztériát célszerű megelőzni. Szülő magatartása,

ha nem megfelelő akkor korszakká válhat a hisztéria Agresszió (állatvilágban is) > fusztráció > akadályoztatás > agressziót szül Freud > halálösztön (de a tanulásnak nagyobb szerepe van az agresszív viselkedés kialakulásában). Az utánzásnak is nagy szerepe van Agresszió irányulhat tárgy ellen v személy ellen (hetero agresszió). 1. verbális > megalázó http://www.doksihu 2. fizikális agresszió 3. auto agresszió >önmaga ellen irányuló (verbális v fizikai) - Szenvedélybetegségek - Evészavarok - Mértéktelen sportolás - Suicid kísérletek Agresszív késztetés általános, de főleg tanult > média árasztja. Érzéketlenné válik a néző az agresszióval szemben. >Filmen látottak életben produkálása Félelmek > Minél intelligensebb a gyerek annál több dologtól fél. Félelemnek a veszély felismerésében van szerepe. Csoportosítása: konkrét félelmek - szeparáció (anyától elválasztás)

bölcsődébe, óvodába szoktatásnál. - Idegenektől való félelem >8hónapos kortól - Tárgyaktól való félelem (emberszerű de mégsem emberi alak, ami fájdalmat okoz) - Állatoktól > ha megijedt tőle - Természeti jelenségektől - Sötétségtől - Büntetéstől - Halál félelem >személy elvesztése után Szimbolikus félelem - Félelem a szimbólumoktól > rossz a gonosztól való félelem - Valódi szimbolikus félelem > tárgy ami valaki mást szimbolizál