Betekintés: Minőségirányításról mindenkinek

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Minőségirányításról mindenkinek dr. Szvitacs István Mi a minőség? • „Az A egyformaság f á és é a megbízhatóság bí h tó á előre lő látható láth tó szintje i tj alacsony l költségek mellett és a piacnak megfelelően:" ‐ Deming • „Ami megfelelően használható." ‐ Juran • „Megfelelés a követelményeknek." ‐ Crosby • „A termelő és szolgáltató rendszerek összekapcsolása a vevő elvárásainak kielégítésére a leggazdaságosabb módon. módon " ‐ Feigenbaum • A minőség a tervezés érdeme." ‐ Taguchi •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •2 Mi a minőség? 2. 2 „A A MINŐSÉG lé lényegében éb a szervezetirányítás ti á ítá egy módja. ódj Akárcsak a pénzügy és a marketing, a minőség a modern y g elemévé lett. A hatékonyság y ga vezetéstudományy lényeges minőség biztosításában az ipari vezetés hatékonyságának szükséges

feltételévé vált." Armond V. V Feigenbaum Feigenbaum, Total Quality Control Control, harmadik kiadás. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •3 A minőségbiztosítás és ‐irányítás célja és feladata: – megfelelni a társadalmi követelményeknek, elvárásoknak (elsősorban a törvényeknek, jogszabályoknak), – megfelelni a vevő követelményeinek, – megfelelni (ha van ilyen követelmény) a szabvány követelményeinek, ö e e é ye e , – megfelelni saját adottságainknak. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •4 D.A. Garvin szerint a minőség‐irányítás fő céljai lehetnek: • az értékesítés é ték íté növelése ö lé (a ( piaci i i pozíciók í iók megerősítése, ő íté a vevői ői megelégedettség növelése, a régi vevők megtartása, új vevők megszerzése, hiszen a fogyasztók számára biztonságot és jobb minőséget i őé kí kínál.) ál ) •

költségmegtakarítás (a termelékenység növelése, a „rossz mi‐nőség költségeinek" csökkentése, hiszen pl. az ISO 9001‐szerint tevékenykedő szállító megtakarítja az utólagos javításokkal, a visszáruval és a selejttel kapcsolatos költségeket.) Ezt a minőségközpontú rendszerszabványok (pl. ISO 9001) bevezetésével érhetik el legkönnyebben. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •5 Mi a szabvány? • R Rendszeresen d ismétlődő i étlődő műszaki‐gazdasági ű ki d á i tevékenységek t ék é k • optimális végrehajtásának • a mintája, j , melyet • konszenzussal alakítottak ki, • jóváhagytak és • hivatalosan közzétettek. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •6 Jellemzői: • • • • • • Nemzetközi N tkö i SSzabványügyi b á ü i SSzervezett (ISO) ISO: görög szó, jelentése: egyenlő vagy ugyanaz Nemzetközi Minőségi g Szabványy Az Amerikai

Egyesült Államokban: ANSI/ASQC 9000 A világ több mint 500.000 cégét már minősítették Folyamatközpontúság a változatlan minőség elérése érdekében •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •7 ISO 9001:2000 sorozat • ISO 9000 9000:2000 2000 • ISO 9001:2000 • ISO 9004:2000 Kiegészítő szabványok • ISO 10005 Minőség terv • ISO 10013 Formai előírások • ISO 19001:2002 Auditszabvány •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •8 • Mi az ISO 9000 ? – – – – • Az ISO 9000 NEM – – – – • Három nemzetközi szabvány gyűjteménye (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004) Nem termékszabvány Nem kötődik egyetlen iparághoz sem Jellegét tekintve általános nyújt megoldást a rövidtávú minőségi problémákra garancia a termékminőségre egy vállalati gazdálkodással foglalkozó kézikönyv egy átfogó vezetési mód, mint például a TQM Az ISO 9000 – – egy

folyamatirányítást célzó rendszer a minimum követelményy egy gy Minőségirányítási g y Rendszer létrehozására •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •9 Minőségirányítási rendszer Rendszer a minőségpolitika gp és a minőségcélok megfogalmazásához valamint l i t a célok él k eléréséhez. lé é éh (ISO 9000:2000) •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •10 Mit szabályoz a minőségirányítási rendszer ? A szervezet fő‐, irányítási és támogató á ó folyamatait! f l i! • Az ISO 9001:2000 szabvány szerint 23 fő és 54 mellék pontban. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •11 A minőségirányítási rendszer folyamatainak kapcsolatai V E Minőségirányítási rendszer A MIR folyamatos fejlesztése Õ K Ö V E Támogató folyamatok: Erõforrás biztosítás (személyzet, infrastruktúra, munkakörnyezet) Erõforrások fenntartása Eszközök

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


karbantartása karbantartása, felügyelete, kalibrálás, hitelesíttetés Belsõ és külsõ információk elemzése, elégedettség vizsgálatok Belsõ auditok MIR létrehozása, működtetése Vevői igények meghatározása Minőségpolitika meghatározása Minőségcélok meghatározása Mi ő é t Minőségtervezés é Vezetőségi átvizsgálás Erőforrás tervezés E L E G E L É G E E É T Fõfolyamatok: T Y K M D M E Õ I Irányítási folyamatok: T N E V V I V Ajánlatadás és szerzõdéskötés Beszerzés raktározás Beszerzés, Termelési (szolgáltatási) folyamat(ok) Vevõszolgálati tevékenység •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István S É G •12 A minőségirányítás g y alapja pj a folyamatok y szabályozása y Kimenet Bemenet Folyamat Beavatkozás Előírások, Előírások szabályok, szabályozott jellemzők Beavatkozás Mért érték Beavatkozó egység Bemeneti értékek Irányító egység •PTE

PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István Mért érték •13 Legfontosabb alapfogalmai: • Minőségirányítás (Quality management): management) Az általános vezetési tevékenységnek az a része, amely a minőség‐politikát meghatározza és megvalósítja. Megjegyzések: 1. A kívánt minőség elérése megköveteli a szervezet valamennyi tagjának elkötelezettségét és részvételét, de a minőségirányításért a felelősség a felső vezetőségre hárul. hárul 2. Általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. minőségfejlesztést •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •14 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): • Mi Minőségpolitika őé litik (Q (Qualily lil policy): li ) Egy E szervezetnek t ka minőségre vonatkozó, a felső vezetőség által hivatalosan g g és

kinyilvánított y általános szándékai és megfogalmazott irányvonala. • Minőségügyi rendszer (Quality system): A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés (struktúra), feladatkörök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •15 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): • Minőségszabályozás (Quality control): a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények y teljesítésére j összpontosít. p • Minőségtervezés (Quality Planning): a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a sszükséges ükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében • Minőségbiztosítás (Quality assurance): Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék vagy

a szolgáltatás a megadott minőségi követelményeket y kielégítse g és ezáltal elnyerjük y j a vevő bizalmát. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •16 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): • Mi Minőségfejlesztés ő é f jl té (Development (D l t off Quality):a Q lit ) minőségirányításnak i ő é i á ítá k az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. MEGJEGYZÉS. A követelmények bármilyen szempontra vonatkozhatnak, pl. az eredményességre, a hatékonyságra vagy a nyomon követhetőségre. • Audit (Quality audit):auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •17 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): • • Hiba (Defect): Az

előirányzott felhasználási követelmények nem teljesülése. Megjegyzés 1. Ez a fogalom magában foglalja egy vagy több minőségi jellemzőnek az előirányzott felhasználási követelményektől való eltérését vagy hiányát. 2. Az alapvető eltérés a "nem megfelelés" és a "hiba" között az, hogy az előírt követelmények eltérhetnek a szándékolt felhasználás követelményeitől. Nem megfelelőség (Nonconformity): Az előírt követelmények nem teljesülése Megjegyzés: E meghatározás egy vagy több minőségi jellemzőnek, vagy a minőségügyi rendszer egy vagy több elemének az előírt követelményektől való eltérését, vagy hiányát jelenti. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •18 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): • • Megelőző tevékenység (preventive action): tevékenység egy lehetséges eltérés vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére 1

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


MEGJEGYZÉS. 1. MEGJEGYZÉS Egy lehetséges eltérésnek egynél több oka is lehet lehet. 2. MEGJEGYZÉS. A megelőző tevékenységet az eltérés előfordulásának, míg a helyesbítő tevékenységet az ismételt előfordulásnak g hajtják j j végre. g megelőzésére Helyesbítés (correction): tevékenység egy észlelt eltérés megszüntetésére 1. MEGJEGYZÉS. A helyesbítés történhet egy helyesbítő tevékenységhez kapcsolódóan. 2. MEGJEGYZÉS. A helyesbítés lehet például újramunkálás vagy átsorolás. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •19 Legfontosabb alapfogalmai (folytatás): Helyesbítő tevékenység (corrective action): action) tevékenység egy észlelt eltérés vagy más nem kívánatos helyzet okának elkerülésére 1. MEGJEGYZÉS. Egy eltérésnek egynél több oka is lehet. 2 MEGJEGYZÉS. 2. MEGJEGYZÉS A helyesbítő tevékenységet az eltérés ismételt előfordulásának, míg a megelőző tevékenységet az

előfordulásnak megelőzésére hajtják végre. 3 MEGJEGYZÉS. 3. MEGJEGYZÉS A javító tevékenység más, más mint a helyesbítő tevékenység. tevékenység • Javítás: tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék. • •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •20 Minőségirányítás alapelvei 1. 1 Vevőközpontúság A szervezetek vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell jelen és jövőbeli vevőik szükségleteit teljesíteniük kell a vevők szükségleteit, követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevőkk elvárásait. l áá •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •21 Minőségirányítás alapelvei 2. 2 Vezetés é j A vezetők ggondoskodnak a szervezet céljainak és igazgatásának egységéről. Olyan belső y hozzanak létre és tartsanak fenn,, környezetet amelyben a munkatársak teljes mértékig részt j elérésében.

vesznek a szervezet céljainak •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •22 Minőségirányítás alapelvei 3. 3 A munkatársak bevonása A szervezet lényegét minden szinten az emberek jelentik, és az ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •23 Minőségirányítás alapelvei 4. 4 Folyamatszemléletű megközelítés A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •24 Minőségirányítás alapelvei 5. 5 Rendszerszemlélet az irányításban Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, ahhoz hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan érje el céljait. •PTE PMMK Regionális TQM Központ

- Dr.Szvitacs István •25 Minőségirányítás alapelvei 6. 6 Folyamatos fejlesztés A szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •26 Minőségirányítás alapelvei 7. 7 Tényeken alapuló döntéshozatal Az eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •27 Minőségirányítás alapelvei 8. 8 Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a ( ) (be)szállítókkal A szervezet és (be)szállítói kölcsönösen függnek egymástól, egymástól és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza mindkettejük é ék értékteremtő ké képességét. é é •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •28 A megvalósítás legfontosabb feltételei: A felső vezetés egyértelmű elkötelezettsége. elkötelezettsége Az Az alkalmazottak

teljes körének bevonása. •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •29 A megvalósítás lépései • Előkészítés • A minőségirányítási g y rendszer dokumentumainak elkészítése és beillesztése a folyamatokba. • A dokumentumoknak megfelelő g működés megkezdése. • A minőségirányítási g y rendszer előauditja j • Tanúsító audit •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •30 Alapelvek • „Írd Í le, amit csinálsz és csináld úgy!” • „A fő szabály: a józan ész.” • „A A minőségügy i ő é ü nem a fegyelmezés f l é é és jutalmazás j t l á eszköze.” hibának.” • „Örülünk minden hibának. • „A mindenséggel mérd magad.” • „„Senki sem maradhat ki.” • „A papírfelhasználás nem növekedhet!” •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •31 A minőségügyi célok …  meghatározása és kihirdetése a felső

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


vezetőség feladata feladata.  megszervezése, segítségnyújtás a végrehajtásban a min. vezető feladata.  végrehajtása a szervezet összes munkatársára vonatkozik.  támogassák a szervezet üzleti céljait!  segítsék a kitűzött minőségpolitika megvalósulását! y j a MIR rendszerben aktuálisan meglévő g  irányuljanak legnagyobb hiányosságok kiküszöbölésére!  teljesülése legyen mérhető (vagy maguk a célok, vagy a hozzájuk kapcsolódó intézkedések által)! •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •32 Eredmények • • • • • • R Rend d Információ Minőség i ő é tudat d Vevői megelégedettség Marketing, arculat Biztosabb válasz a kihívásokra •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •33 Szabályok auditáltaknak  Ne rendezzenek látványos show‐t  Tekintsék az auditort partnerünknek  A kérdésekre válaszoljanak röviden és tárgyilagosan 

Ismerjék az eljárásokat és folyamatokat, és tartsák kézben azokat  Csak tipikus példákat mutassanak be, ne különleges eseteket  Ne keressenek kifogásokat és ne állítsunk valótlanságokat  Ismerjék el a megállapított eltéréseket és hibákat •PTE PMMK Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •34 Mit kell mindenkinek tudni tudni, ismerni?  A szervezeti felépítést  A minőségpolitikát  A szintjére vonatkozó minőségügyi célokat  Mi az a MIR rendszer, és miért van, mit tartalmaz  Mit is jelent az "ISO 9001"?  Mi minden van a cégénél szabályozva, szabályozva és ezek hol találhatók?  Mi a MIR kézikönyv  A saját ját b beosztását, tá át munkakörét, k kö ét munkaköri k kö i leírását l í á át  A saját munkájához tartozó dokumentumokat, törvényi és egyéb gy előírásokat  Milyen munkakörök vannak a saját egységén belül, és kinek mi a munkája •PTE PMMK

Regionális TQM Központ - Dr.Szvitacs István •35