Datasheet

Year, pagecount:2010, 2 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:63

Uploaded:October 24, 2010

Size:66 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

http://www.doksihu A médiáról Az elektronikus sajtó, rádió, televízió Európában állami monopóliumként működött. Csak a XX. sz hetvenes-nyolcvanas éveiben tudott egyenrangú félként beférkőzni a profitorientált kereskedelmi média. Ma működő közszolgálati média Kereskedelmi médiák: RTL Klub, TV2, stb. az MTV1, MTV2, Duna TV. A közszolgálati média jellegzetessége: - univerzalitás, - kulturális felelősség Univerzalitás: A földfelszíni analóg műsorszolgáltatás minél nagyobb réteghez eljusson. Kulturális felelősség: a műsorok megfelelően magas színvonalát biztosítja. Kulturális konszenzus. A média TV – az 1996. I tv a rádiózásról, televíziózásról a közszolgálatiságot a következőképpen határozza meg: „a műsorszolgáltató vételkörzetében élő hallgatók, nézők tájékozódási, kulturális, állampolgári, életvételi szükségleteit, igényeit” szolgálja ki, így különösen a többségi magyar

és a kisebbségek kultúráját, életét bemutató, az oktatási, képzési célú, a tudományos tevékenységhez kapcsolódó, a vallási, ill. egyházi, a gyermekek és az ifjúság igényeit szolgáló, az állampolgárok tájékozódását elősegítő, ezen belül különösen az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a közbiztonságot elősegítő, ill. a hátrányos helyzetűek számára készített műsorok, valamint a hírszolgáltatás. A közszolgálatiság nem áll meg a határnál, a Duna TV létrehozásával kifejezetten a közszolgálati tv. szabályozta kifejezetten tartalmaz előírást, amely a határon túli magyarság érdekeit védi. Az állam nem választhat a rendelkezésre álló világnézetek, értékfelfogások között, azokat egyenrangúnak kell tekintenie, semmilyen formában nem juttathatja előnyösebb formában egyiket a másiknál. A közszolgálati műsorszolgáltatás a: - Magyar Televízió Közalapítvány Magyar Rádió

Közalapítvány Hungária Televízió Közalapítvány -ra épül. Az utóbbi feladata a műsorszolgáltatás biztosítása és függetlenségének védelme A közszolgálati adóknak szerepet kell vállalniuk a közösségi kohézió, a társadalmi integráció megteremtésében. Feladatai eredendően idegenek a piac logikájától A közszolgálati médiának, népszerűnek, fogyaszthatónak kell lennie. A kereskedelmi média irányítói azt vallják, a tv, rádió nem is hoz létre „műveket” – hivatott célja a szórakoztatás, ill. a profittermelés Álláspontjuk szerint közszolgálati műsor az, amit az emberek (sokan) néznek. Műsoraik valójában arra szolgálnak, hogy odacsábítsák a közönséget a készülék elé, ők a valódi áruk, vevőjük a hirdető. http://www.doksihu ORTT panasz: Frekvenciák elosztása Sláger, Class fm Műsorszolgáltatás Alap