Economic subjects | Business plan » Gábor Zoltán - A Láng Kft. üzleti terve

Datasheet

Year, pagecount:2002, 29 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:7139

Uploaded:May 27, 2006

Size:228 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

A Láng KFT. ÜZLETI TERVE Készült a 2003, 2004 és 2005 évekre Készítette: Gábor Zoltán Csoport: AVI2 1 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló az üzleti tervről . 3 A vállalkozás bemutatása 4 Iparágelemzés. 8 Marketingterv. 10 Termelési terv. 13 Szervezeti terv. 15 Kockázatelemzés 18 Pénzügyi terv. 20 Mérlegterv a 2003, 2004 és 2005 évekre 20 Eredményterv a 2003, 2004 és 2005 évekre . 21 Készpénzforgalmi terv a 2003, 2004 és 2005 évekre 24 Melléketek. 25 2 ÖSSZEFOGLALÁS A terv összeállításakor célként a gyártóképesség megőrzését, a piaci versenyképesség fokozását határoztuk meg. A háztartási készülékek nemzetközi piacián egyre erősödő kompetitív fenyegetések felismerésével, azok kivédésére készítettük el üzleti tervünket. Meggyőződésünk, hogy ezekre a kihívásokra csak úgy tudjuk megadni a választ, ha következetes és kitartó fejlesztőmunkával biztosítjuk termékeink piaci versenyképességét

mind esztétikai megjelenés, mind az ár, használati érték, szervizbarát konstrukció tekintetében, mely kritériumok meglétét a vásárló bizalmát növelő garanciával erősítünk meg. Ennek hivatalos forrása a kiforrott minőségbiztosítási rendszerünk. A célkitűzéseknek történő maradéktalan megfeleléséhez szeretnénk fejleszteni gyártási technológiánkat, munkakultúránkat, kitüntetett figyelmet szentelve az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások betartására. 3 A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A társaság neve és telephelye: Láng Kft. 1111 Budapest Némedi u. 12 Az alapítás dátuma: 1991. November 21 Cégbírósági bejegyzés: 29 – 21 – 185449 Fő tevékenység: háztartási gázkészülékek gyártása. Legfontosabb technológia a finomlemezek alakítása, hisz a termékek főbb elemei lemezből készülnek. A géppark vegyes- úgy korszerűség, mint élettartam tekintetében. Főleg sorozatgyártásra

alkalmasak A lemezalkatrészek sok esetben utánalakítást, valamint kiegészítő alkatrészekkel való összeállítást igényelnek. A felületkikészítési technológiák közül kiemelt szerepe van a tűzzománcozásnak. A korrózióvédelem mellett az esztétikai megjelenést alapvetően befolyásolják az itt alkalmazott alapanyagok és folyamatok. 4 Hasonló a helyzet a porfestéssel kapcsolatban is. A felületkikészítési berendezések korszerűek, a zománcot és a festéket is elektrosztatikus berendezéssel hordjuk fel. Befejező technológiai eljárást jelent a készülék szerelése, valamint ezen belül az elektromos vezetékek feldolgozása. Az előszerelések után a késztermékek előállítása szalagszereléssel történik. Minősítésüket számítógép alkalmazásával végezzük. Minden általunk gyártott termékre 2 év garanciát adunk ettől az évtől /2002/kezdődően. A piac ezt a szolgáltatást kedvezően fogadta,

készülékeink hírneve a megbízhatóság területén jelentősen javult. Ez meghatározza a jövőbeni várakozásainkat is, hiszen folyamatosan megpróbáljuk régi ügyfeleinket visszaszerezni, illetve a meglevő partnereink is egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak le nálunk. Meglevő partnereink: Lever Rt.: A tulajdonosváltás után várhatóan stabilizálódni fog a forgalom, a 2003 – 2005 évekre a 2002-es évhez képest /prognosztizált adatok a továbbiakban is / 7 – 3 – 3 %-os volumennövekedés tartunk elképzelhetőnek. Tartozék Kft.: a 2003 évi igényük ismeretében látható, hogy 2002-hez képest hozzávetőlegesen 18 %-os növekedés várható. A 2003 – 2005 évekre ehhez képest 5 – 5 % várható. Hold Kft.: új vevőnk 2002-ben 1100 db készüléket vásárolt tőlünk / pr adat /. Az elkövetkező években dinamikus felfutás prognosztizálható, 3000-3500 db várható közlésük szerint. 5 Környezetvédelem: Vállalatunk a

környezetvédelmi támasztott kritériumoknak tevékenysége jelen megfelelően pillanatban kialakított megfelel az előírásoknak, káros anyag kibocsátása határérték alatti. Megoldásra került a korábbi időszakban problémát jelentő határérték feletti - zaj emisszió - korszerű porleválasztó eljárással határérték alatti porkibocsátás - teljesítettük a levegőminőségi elvárásokat. Rendezettnek tekinthető a kft veszélyes hulladék kezelése, ami úgy a veszélyes hulladék tárolását, mind elszállítását és ártalmatlanítását illeti. A szennyvízkezelést illetően elavult rendszer áll rendelkezésre. Beruházást javasolunk egy számítógép által vezérelt, alacsony hulladékkibocsátású szennyvízkezelőre. Tervezett környezetvédelmi beruházások: (eFt) 2003 2004 2005 Szennyvízkezelés korszerűsítése 500 350 0 Pakuratartály tisztítása 250 0 0 Beruházási költségek összesen 750 350 0

A termék bemutatása: 6 Vállalatunk által gyártott tűzhelyek a háztartások nagyteljesítményű, modern kivitelű tartozékai. Ezen tűzhelyek legjellemzőbb tulajdonsága a stabil konstrukció, amely hosszú távon garantálja a biztonságos működést. Körvonalméretei méretekkel, megegyeznek amely lehetővé a nemzetközileg teszi az egész elfogadott konyha modul egységes kivitelezhetőségét. A készülékek vázszerkezetre felépített részegységekből állnak. A tűzhelyek főzőfelületeire három vagy négy főzőlap, illetve főzőégő került beépítésre. A sütődob megfelelően hőszigetelt, belső sütővilágítással ellátott és lefelé nyitható ajtóval szerelt kivitelű. Az ajtó a sütőtér könnyebb tisztíthatósága érdekében leemelhető. hőfokszabályozóval ellátott. A termék műszaki adatai: Készülék magasság 95 cm Szélesség 60 cm Mélység 70 cm Elektromos főzőfelülettel rendelkezik A főzőlap

átmérője 137 mm ( 1 kW, 1,7 kW és 2,3 kW) Sütőtérfogat 53 dm3 Üveges sütőajtó Kihúzható tárolórekesz Normál sütő 2,3 kW Grillfűtőcső 2,3 kW Grill nyársforgató motor Jelzőlámpa sütőhöz Sütő világítás 7 A sütő Elektromos teljesítmény 8,1 kW Összteljesítmény 8,1 kW IPARÁGELEMZÉS A hazai piac különleges helyzete miatt az eladások területén jelentős a magyar piac szezonalitása. Ezt a tavasszal – nyár elején kezdődő vendéglátási szezon, a nyár végi felújítások és az év végi maradványpénzek elköltése okozza. Az átlagos havi árbevételhez viszonyítva az adott negyedév teljesítési ingadozása: I. negyedév 75 – 85 % II. negyedév 90 – 105 % III. negyedév 105 – 110 % IV. negyedév 110 – 120 % A háztartási készülékek nemzetközi piacán egyre erősödő kompetitív fenyegetések felismerésével, azok kivédésére készítettük el üzleti tervünket. Meggyőződésünk,

hogy ezekre a kihívásokra csak úgy tudjuk megadni a választ, ha következetes és kitartó fejlesztőmunkával biztosítjuk termékeink piaci versenyképességét mind az esztétikai megjelenés, mind az ár tekintetében, mely kritériumok meglétét a vásárló bizalmát növelő garanciával nyomatékosan erősítünk meg. Mint ismeretes, nemcsak a nyugat-európai országokban, de Magyarországon is jelen vannak a piacon a legkülönbözőbb gyártók. Elsősorban az olcsóbb kategóriájú tűzhelyeknél fokozott árverseny tapasztalható. Szinte csak és kizárólag az ár dominál, gyakran háttérbe szorítva a minőséget, ugyanakkor 8 költségtakarékosabb kivitelek valósulnak meg. egységesítése, A jelenlegi standardizálása többféle több minél területen nagyobb mértékű komplexen jelent előnyöket. A költségcsökkentés nem jelent egyértelmű árbevétel-növekedést, hisz pontosan a fent említett piaci helyzet miatt, hogy

konkurenciaképesek maradjanak termékeink, bizonyos árcsökkentéseket is alkalmaznunk kell vevőin felé. A kft egyik fő versenytársa a Zuniga Rt, mely méretét tekintve jóval meghaladja a Láng kft lehetőségeit. Mivel a vállalkozás jóval kisebb jelentőségű a piacon, mint a Kandel Rt, ezért az ármeghatározásban nem játszik döntő szerepet, inkább figyeli a versenytársak árait, és igyekszik ahhoz igazodni. 9 MARKETING TERV A Láng Kft. piaci lehetőségei igen tágak Ez azt jelenti, hogy a vállalat a jövőben egyedi igényeknek megfelelő tűzhelyeket is gyártani kíván, és ehhez szüksége lenne az új berendezésekre. A jelenlegi helyzet ismeretében a kft új piacok és célcsoportok felderítését, azok megtartását vetíti előre, amely idővel az eredeti, cost center funkciónak a profit centerré való fokozatos átváltozását hozza magával. Tisztában vagyunk az egyre inkább középpontba kerülő nettó eredmény – mint a profit

center fő stratégiai elemének – fontosságával. A kft igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy termékei ismertek legyenek a vevők körében. Természetesen az anyagi lehetőségek gátat szabnak a reklám tevékenységnek, így is azonban több ezer prospektust küldenek szét országszerte. Fontos marketingstratégia a célcsoportok megismertetése a kft termékével. A kft tevékenységét és termékeit úgy kívánja megismertetni a célcsoporttal, hogy személyre szólóan küldenek nekik reklámanyagokat, illetve tájékoztatókat, amelyekben kihangsúlyozzák a termék előnyeit. A legújabb gyártású tűzhelyek a termék-életgörbe első szakaszában található. A bevezetés időszakában jellemzően a lehetséges partnerek igen szűk köre vásárolja, ezért a cég jelenlegi marketingstratégiájában első helyen a célcsoport figyelmének felkeltése szerepel. A következő szakasz a fellendülés az előrejelzések szerint a következő

év III. negyedévétől már elérhetővé válik, tehát a cég marketingstratégiája a piaci részesedés növelése lesz. Eladásösztönző akciókat kívánnak alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az ártervezés során meghatározzák a kedvezmények mértékét. 10 Jelenleg az ár meghatározásában jelentős szerepet játszik a konkurens cégek által alkalmazott ár, tehát a versenytársakhoz igazodó árképzés elvét alkalmazzák. Az eladási ár 20 e Ft / darab A marketingstratégiában a személyes kapcsolatfelvétel is szerepel, mint a marketing-mix negyedik eleme. Mivel a reklám csak egy szűk csoportot érint, ezért a személyes kapcsolatfelvétel mellett a másik eszköz a szaklapokban való hirdetések és reklámok szerepeltetése jelenti, így a célcsoport könnyen elérhető és egy idő után a marketing költségek is igen kedvezővé válnak. Az előzetes felmérések alapján a tervezett rendelési mennyiség (az adatok darabban értendők):

Partnerei k Lever Rt. Tartozék Kft. Hol d Kft. 2003 1 500 3 500 2 000 2004 2500 4000 2500 Összesen 2005 2600 6600 4100 11600 2700 7200 A 2003. évi tervezett termelési mennyiség (az adatok darabban értendők): Lever Rt. Tartozék Kft. Hold Kft. Összesen I. negyedév II negyedév III negyedév IV negyedév Összesen 200 500 600 200 1500 500 400 2000 600 3500 300 500 1000 200 2000 1000 1400 3600 1000 7000 11 A tevékenység nettó árbevételének tervezése a 2003 évre (e Ft - ban) Értékesítendő késztermék nettó árbevétele Lever Rt-nek Tartozék Kft-nek Hold Kft-nek Tűzhely - értékesítés nettó árbevétele I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 4000 10000 12000 4000 10000 8000 40000 12000 6000 10000 20000 4000 20000 28000 72000 20000 12 TERMELÉSI TERV I. negyedév Értékesítendő késztermék nettó árbevétele II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 20000 28000 72000 20000 Záró érték 4000

3000 4000 5000 Nyitó érték 2000 4000 3000 4000 22000 27000 73000 21000 5000 0 0 10000 27000 27000 73000 31000 Befejezetlen termelés 0 0 0 0 Másodlagos tevékenység nettó árbevétele 0 0 0 0 27000 27000 73000 36000 Késztermék állományváltozás Készáru termelés értéke Egyedi tervezés nettó árbevétele Befejezett termelés értéke Bruttó termelési érték A gépi erőforrás tervezése ♦ A vállalkozás jelenleg egy géppel rendelkezik. ♦ A törvényes munkanapok száma 255 nap. ♦ Tervezett átlagos műszakszám 2,5 műszak / nap. ♦ Átlagos teljesítmény százalék 103 %. ♦ Maximális teljesítmény százalék 110 %. ♦ Karbantartási és javítási idő 15 óra / hónap. ♦ Tervezett veszteségidő 3 %. ♦ Tervezett norma 1,2 normaóra / darab. 13 A gép kapacitásának meghatározása: 365 nap * 3 műszak / nap 8 óra / műszak = 8760 óra - karbantartási idő 180 óra Naptári hasznos

időalap 8580 óra 1,2 nó / db / 1,1 = 0,91 ó / db 8580 ó / 1,091 ó / db = 7864 db a gép kapacitása 14 SZERVEZETI TERV A Láng kft létszáma 2002-ben átlagosan 23 fő volt/nem terveznek létszámváltozást dec. 31-ig/ A szervezeti felépítés a következő: • ügyvezető igazgató • gazdasági igazgató • kereskedelmi igazgató • üzemben dolgozó munkások 20 fő A vállalat ügyvezető igazgatója dr. Gaál András. A Közgazdaságtudományi Egyetem ipari szakán végzett, majd 10 évig egy magyar gáztűzhelyeket gyártó nagyvállalatnál dolgozott. Fő feladatai: gyártmányfejlesztés, műszaki fejlesztés, marketing, piaci stratégia meghatározása. A gazdasági igazgató Poós Péter, akinek feladata a könyvelés vezetése, illetve a munkaügyi teendők ellátása. A kereskedelmi igazgató Szabó Antal, aki a szerződéskötésekkel, értékesítéssel, pénzügyekkel, banki kapcsolatokkal és az anyagbeszerzéssel foglalkozik. Az

alkalmazottak szakmai képzettségi szintje fokozatosan emelkedő, vállalatunk sokat tesz a meglevő munkaerő képzettségi szintjének javítására. A termelési folyamatokban alkalmazott technológiák és egy sokkal magasabb színvonal következtében egyre nagyobb követelmények nehezednek alkalmazottainkra. Ezért az oktatás és a képzés a menedzsment teljes támogatását élvezi, mivel a kft egyik legfőbb célkitűzése a tudás és a motiváció szintjének növelése, ezáltal a termelékenység emelése. 15 A 2003 évre tervezett oktatások: • Gáztechnikai készülékek konstrukciói, készülékszerelés: Szilas József • Számítógépes tervező tanfolyam: Nagy Tamás • Pénzügyi, számviteli, adózási szakmai továbbképzések: Ács Klára • Oktatás az ISO 9001 szabványról: Dr. Kovács József A tervezett oktatások várható költsége: Gáztechnikai tanfolyam 100 000 Ft Számítógépes tervező tanfolyam 80 000 Ft Pénzügyi,

számviteli, adózási tanfolyam 180 000 Ft ISO 9001 szabvány ismeretei 100 000 Ft A 2004 és 2005 évre tervezett oktatási témakörök: Roncsolás mentes anyagvizsgálati szaktanfolyam Minőségügyi rendszer továbbfejlesztéséhez továbbképzések Vezetőknek vezetői tréningek 16 szükséges szakmai Pénzügyi, számviteli és adózási szabályok változásainak megfelelő ismeretanyagok megszerzése PC programok továbbfejlesztésével kapcsolatos szakmai ismeretek Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakképzett és jól kvalifikált munkaerőt a jövőben is minél jobban motiváljuk a minőségi munkára. Ennek érdekében termelőeszközeinket modernebb gépekre is cseréljük. folyamatosan felújítjuk, illetve növekedés jelenlegi üteme A elkerülhetetlenné teszi, hogy a következő években a jelenlegi épületet is bővíteni kell. A bérhelyzet alakulása: A kft bérszínvonala az országos és a megyei átlag alatt van, a város

hasonló üzemeinek szintjén. 2002 évben a minimálbér országos szintű egységes emelés vállalatunkat nem érintette . Üzleti tervünk összeállítása során átlagbér szintünket a várható országos inflációs szintet kismértékben meghaladóan az országos és a megyei ipari átlagos növekedési ütemmel azonos mértékűre terveztük. Az egy főre jutó átlagbér (Ft): 2002 2003 2004 2005 72 934 78769 84283 89339 100 % 108,0 % 107,0 % 106,0 % 17 KOCKÁZATELEMZÉS A Láng kft tevékenységéhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltás időszaka után alapították, és azóta is nyereségesen működik. A vállalkozás sikeressége természetesen a termékeink értékesítési lehetőségén múlik. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kockázatot rejt magában, mert élesebb verseny alakulhat ki a külföldi vállalatokkal, tehát ezen a területen számíthat vállalkozásunk a legtöbb versenytársra. A sok

versenytárs miatt a minőségi követelmények még magasabbak lesznek. 18 PÉNZÜGYI TERV Mérlegterv a 2003, 2004 és 2005 évekre 2003 2004 2005 17960 18500 25460 214 250 459 17746 18250 25001 60900 62000 64287 Készletek 6400 6756 8561 II. Követelések 29700 32000 35468 24800 23244 20258 79 253 255 Eszközök összesen: 78939 80753 90002 D) Saját tőke 45500 55740 67740 8500 8500 8500 2200 2200 2200 III. Eredménytartalék 20500 29400 39640 IV. Általános tartalék 5400 5400 5400 V. Mérleg szerint eredmény 8900 10240 12000 E) Céltartalékok 6700 5013 4231 20080 17500 15600 6710 2000 1100 13370 15500 14500 6659 2500 2431 78939 80753 90002 A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszk B) Forgóeszközök I. III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) Aktív időbeli elhat. I. Jegyzett tőke II. Tőketartalék F) Kötelezettségek I.

Hosszú lejáratú köt. II. Rövid lejáratú köt G) Passzív időbeli elh. FORRÁSOK ÖSSZESEN 19 Eredményterv a 2003, 2004 és 2005 évre 2003 2004 2005 140000 180000 188000 Egyéb bevételek 3810 3000 3950 Összes bevétel 143810 183000 191950 Anyagjellegű ráfordítás 65200 85600 83000 Anyagfelhasználás 45000 59000 52400 Árubeszerzés 5000 6600 6000 Fűtés, energia, víz 15200 20000 24600 51600 77400 83850 Bérköltség 40000 60000 65000 TB járulék 11600 17400 18850 Écs leírás 6000 6360 6566 Egyéb ráfordítások 6000 1000 1300 Összes ráfordítás 132957 17276 177316 10853 12487 14634 Társasági adó 1953 2247 2634 ADÓZOTT EREDMÉNY 8900 10240 12000 Értékesítés nettó árbevétele Személyi jellegű ráfordítások ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A 2003-es évre tervezett összes bevétel 143810 eFt, melyhez 132957 eFt költség és ráfordítás tartozik. A tervezett árbevétel arányos

nyereség ebben az évben 6 % körül alakul. Az eszközökön belül a forgóeszközök arány 77, 15 %. A vállalatunk jó likviditási helyzetére utal az, hogy a forgóeszközökön belül pénzeszközök aránya 40,7 %. A rövid lejáratú kötelezettségek a a forgóeszközök tervezett állományának 21,9 %-át teszik. Ez szintén a megfelelő likviditási pozícióra utalnak. 20 Az mérlegtervben meghatározott aktív és passzív időbeli elhatárolások a üzletmenetből származnak, így a bérleti díj, elhatárolt kamat, 12. havi közüzemi számlák. Az eredménytervben meghatározott anyagjellegű ráfordítások nagy részét az alap- és segédanyagok teszik ki. Vállalatunk komoly erőfeszítéseket kíván tenni az anyag- és energiafelhasználás területén. Az anyagköltségek csökkentését úgy kívánjuk megvalósítani, hogy olcsóbb beszerzési forrásokat keresünk, és a hulladék anyagok értékesítésének előnyeit is megpróbáljuk

kihasználni. Az értékcsökkenési leírás tervezésénél az új számviteli törvény szerinti maradványérték előírást az idő rövidsége miatt nem alkalmaztuk (minden eszköz maradványértékét nullának tekintettük, így a lehető legnagyobb értékcsökkenést vettük figyelembe). Fontos megjegyezni, hogy a maradványérték (nullánál nagyobb) aktiváláskori meghatározása befolyásolja (csökkenti) az értékcsökkenés költségeit, és így növeli az eredményt. Az értékcsökkenés tervezését a könyvelés végezte Az egyéb ráfordításoknál figyelembe vettük az egyéb adók változását. 21 Likviditási terv a 2003, 2004 és 2005 évekre 2003 2004 2005 állománya 23000 24800 23244 Értékesítés bevétele 140000 180000 188000 3810 3000 3950 Összes bevétel 143810 183000 191950 Anyagbeszerzés 37500 60000 65000 Szállítás 12830 15500 16000 5500 9200 9642 Munkabér kifizetés 46000 57000 59000 TB járulék

15180 15510 19470 Adófizetés 2000 2500 2500 0 46 80 119010 159756 171692 24800 23244 20258 Pénzeszközök nyitó Egyéb bevételek Posta, telefon Egyéb kifizetések Összes kiadás Pénzeszközök állománya 22 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: vállalkozásunk alkalmazottainak iskolai végzettségét bemutató grafikon 2. számú melléklet: a 2003 évi tervezett rendelési mennyiség (db) 3. számú melléklet: az egy főre eső éves bérnövekedés üteme (%) 4. számú melléklet: a 2003 év eredményterve havi bontásban 5. számú melléklet: a 2003 likviditási terve havi bontásban 23 1.számú melléklet Iskolai végzettség az összes létszám százalékában 100% 90% 80% 70% 60% felsőfokú iskola középfokú iskola 50% 8 általános iskola 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 24 2002 2003 2004 2 számú melléklet A 2003. évi tervezett rendelési mennyiség (db) 1200 1000 800 Lever Rt.

Tartozék Kft. 600 Hold Kft. 400 200 0 I. negyedév II. negyedév III. negyedév 25 IV. negyedév 3. számú melléklet Az egy főre eső éves bérnövekedés üteme % 2004 Láng Kft 2003 Feldolgozó ipar 2002 Gépipar 2001 2000 1999 1998 1997 1996 100,00% 105,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 130,00% 135,00% 26 5.számú melléklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december Pénzeszközök nyitó állománya 1900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2000 2000 Értékesítés bevétele 8000 8000 9000 9000 12000 14000 16000 16000 18000 13000 10000 7000 Egyéb bevételek 250 200 250 300 400 500 700 400 200 200 200 200 I. Összes bevétel 8250 8200 9250 9300 12400 14500 16700 16400 18200 13200 10200 7200 Anyagbeszerzés 3125 3125 3200 3200 4000 4200 5100 5100 5200 4100 3500 2750 Szállítás 1060 1010 1070 1120

1800 2380 3300 3000 3450 1980 1090 540 500 500 500 500 500 500 600 600 1000 800 700 300 Munkabér 1100 1100 1790 1790 3007 4000 4135 4135 4173 3098 2038 1060 TB járulék 365 365 590 590 993 1320 1365 1365 1377 1022 672 350 Értékcsökkenési leírás 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Összes ráfordítás 6250 6200 7250 7300 10400 12500 14700 14400 15400 11200 8200 5200 Pénzeszközök állománya 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2000 2000 2000 Posta, telefon Egyéb ráfordítás 27 4. számú melléklet Adatok e Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december I. Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele 8000 8000 9000 9000 12000 14000 16000 16000 18000 13000 10000 7000 250 200 250 300 400 500 700 410 200 200 200 200 8250

8200 9250 9300 12400 14500 16700 16410 18200 13200 10200 7200 1. Anyagjellegű ráfordítások 4120 4170 4320 5170 4300 7550 8070 8070 9218 6348 5200 3800 - anyagfelhasználás, fűtés, energia 2000 2000 2000 2300 3200 4000 4320 4320 5000 3550 2900 1627 - szállítási költségek 1000 1000 1000 1400 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - posta, telefon 320 320 370 420 380 550 650 650 718 598 283 224 - egyéb 800 850 950 1050 2217 2000 2100 2100 2500 1200 1017 949 2. Személyi jellegű ráfordítások 3325 3325 3857 3142 3990 3990 4522 4522 4921 3730 3730 2778 - munkabér 2500 2500 2900 2900 3000 3000 3400 3400 3700 2804 2804 2088 - TB járulék 825 825 957 242 990 990 1122 1122 1221 926 926 690 3. Értékcsökkenési leírás 500 500 500 500 500 500 1500 1500 1500 500 500 500 4. Egyéb ráfordítás 163 83 451 0 0 1424 1632 855 0 0 563 0 5.

Összes ráfordítás 8108 8078 9128 8812 8790 13464 15724 14947 15639 10578 9993 7078 2. Egyéb bevétel 3. Összes árbevétel II. Ráfordítások 28 III. Adózás előtti eredmény 122 122 122 488 1013 1036 976 1463 2561 2622 207 122 22 22 22 88 183 186 176 263 461 472 37 22 V. Adózott eredmény 100 100 100 400 830 850 800 1200 2100 2150 170 100 VI. Halmozott eredmény 100 200 300 700 1530 2380 3180 4380 6480 8630 8800 8900 IV. Adófizetési kötelezettség 29