Sociology | Family sociology » A házasság egy spirituális állapot, Intimitás nélkül nincs valódi házasság

Datasheet

Year, pagecount:2010, 5 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:76

Uploaded:February 22, 2013

Size:72 KB

Institution:-

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

A Fény-háromszög - avagy a szenvedélyes szeretet felemelő ereje Az emberi kapcsolatok világában átütő változás következik be a következő hetekben. Feketén-fehéren kiderül az Igazság. Feketén-fehéren kimutatjuk igazi érzéseinket és szeretetünket. Feketén-fehéren megmutatkozik az Égi elrendelés Feketén-fehéren megmutatkozik az Isteni Törvény sorsunk új irányával kapcsolatban. Ami eddig kérdéses vagy bizonytalan volt, az július végén, augusztus közepén ellentmondást nem tűrően, radikálisan és kézzel foghatóan eldől. Sarkalatosan az egyik – vagy sarkalatosan a másik irányba. Nem lesz középút Mindaz a helyzet, amiben az elmúlt időkben éltünk, most gyökeres fordulatot vesz. Mindennek hatására a következő hetekben vehemens erővel indul el az újjászületés és a szenvedélyes szeretet teremtő erejének elrendelt ideje. A teljes újjászületés és a gyógyulás nyarát éljük. Korszakalkotó időket Ha ez a nyár véget

ér, más semmi nem lesz olyan, mint előtte volt. Az élet egy magasabb minőségben folytatódik tovább. A Fény-háromszög július 16-tól felállt és július utolsó hetében megkezdi intenzív működését. Két oldala is szoros (egzakt) fényszög kapcsolatba kerül egymással a következő hetekben, a Jupiter – Plútó teremtő fényszöge (kvadrát, július 25. és augusztus 03) és a Szaturnusz – Uránusz egyidejű inspirációja (oppozíció, július 26.) révén Már nem is mondom külön milyen ritka, kivételes jelenség, hogy négy lassú mozgású bolygó ilyen erős fényszögbe kerüljön egymással egy időben. A Törvény, a Sorsfordulat, a Szentség és a Megújulás bolygói alkotnak egymással minden korlátot szétfeszítő fényszöget. A Jupiter ráadásul szorosan együtt áll az Uránusszal a Főnix csillagkép felett. Őrületes, eget-rengető, korszak-váltó energiák szabadulnak el. Az összekötő kapocs pedig a Jupiter-Uránusz együttállás

és a Főnix, azaz a hit, a szeretet és a gyökeres megújulás ereje. Közben július 21-én a Szaturnusz újra a párkapcsolatok jelébe, a mérlegbe lép, és a Jupiter július 23-án az Uránuszt követve retrográdba fordul, azaz visszafordul az Égi irányba, a tavaszponthoz, hogy a Szeretet Bölcsességével segítsen újra (!) elindítani egy új korszakot, vagy egy új kapcsolatot. Ezen a nyáron szó szerint szétfeszítjük a korlátainkat! Vagy inkább robbantjuk. De nem kis kézi gránáttal, hanem atombombával. Nyár végére mindaz, ami értéktelen volt életünkben, vagy ami eddig korlátozott, az radikálisan és végérvényesen összeomlik. Azért, hogy a helyén egy új, egy tisztább, egy magasabb minőség szülessen meg! Az Égiek az Isteni Törvény és a Bölcs Szeretet megnyilvánulásával mutatják meg a helyes irányt. A következő idők üzenete röviden így szól: Csak a szív szava dönt! A logikus földi gondolkodással szemben kizárólag csak

arra hallgassatok – bármilyen döntés meghozatalában – amit a szívetek üzen! Még ha talán eltér is az addig megszokottól, akkor is. A minőségi emelkedést csak ez hozza meg. Aki megtanul az Égiek fejével gondolkozni ezen a nyáron, az emelkedni, sőt szárnyalni fog a Főnix-el. Nézzük hát, hogy lehet a legmagasabbra szárnyalni a Fény-háromszög piramis energiájának mindent átminősítő erejével. A következő hetek sűrű eseményeit az alábbiak szerint lehet áttekinteni. Két Fény-háromszöget lehet szépen megkülönböztetni az Égen: a Mars-háromszöget és a Vénusz-háromszöget. Azzal, hogy a kettő közvetve összefonódik és közös üzenetet is hoz! A közös üzenete pedig a Férfit és a Nőt, azaz a párkapcsolatok világát, és annak teljes átrendeződését érinti. A Mars-háromszög körülbelül július végétől augusztus első hetében fejti ki hatását, itt öt bolygó ereje adódik össze. Majd őt követi a

Vénusz-háromszög augusztus első-második hetét bearanyozva szintén öt bolygóval. Ezen belül pedig a JupiterUránusz együttállás, a Szaturnusz és a Plútó, azaz az "alap" Háromszög július 25-26-án lesz a legerősebb. Erről szól a mai írás A következő hét aztán a Marsé, majd a Vénuszé Azért lesz kivételesen hosszú ez az égi beszámoló, mert kivételes időket élünk. És úgy olvassátok, hogy bár elsősorban július utolsó két hetéről szól, valójában az egész nyárra érvényes – és még hosszabb távon is hatni fog. A hit radikális teremtő ereje A Fény-háromszög egyik tartópillére a Jupiter- Uránusz együttállás, amely a tavaszpont felé hátrál a Visszaúszó halak, az Eridánusz és a Főnix csillagkép által érintve. Az elmúlt időkben a hitünk és a bölcsességünk komoly próbatételek elé kerülhetett. Mindez a jó ideje zajló Jupiter – Plútó kvadrátnak volt köszönhető, amely feketén-fehéren

teszi fel a kérdést: kiállja a hited az idő próbáját? A legkeményebb próbákat is bírod? Mennyire rendíthetetlenül sziklaszilárd a hited? Összeomlasz és feladod, vagy nem inogsz meg? Ráadásul a Jupiter együttállva az Uránusszal az Égi irányban teszi próbára a bölcsességünket és a szeretetünket, hiszen a két fenséges istenség visszafordulva kéz a kézben az Eridánusz folyó „égi irányában” halad. Az Égi irány, az Égi gondolkodás üzenete most fokozottan jelen van hétköznapjainkban! Ez az, ami szembe mehet sokszor a „földi logikának”. De érdemes rá figyelni, mert pont ez az, ami a minőségi újjászületéshez elvezet és sorsunk követendő új irányát kijelöli! A Jupiter – Plútó teremtő fényszöge (kvadrát) július 25-én lesz szoros, majd kivételes módon augusztus 03-án újra megismétlődik, és lényegében a következő hosszú hetekben folyamatosan hat. Hatására ezen a nyáron a próbákat kiállva pontosan a

hit és a legtisztább szeretet erejével lehet mindent átminősíteni és magasabb szintre emelkedni! A szeretet bölcsessége a kulcs. Azokon az élet területeken, ahol az elmúlt időkben próbára tették az Égiek a hitünket, ha elég erősen, kitartóan és rendíthetetlenül hittünk, hát most pont OTT kapunk lehetőséget arra, hogy a hit erejével kézzel fogható minőségi sorsfordulatot teremtsünk. Az impulzív nyári átalakulási folyamat egyik kulcsa tehát, hogy a szilárd, rendületlen hit és a bölcs szeretet ereje minőségi emelkedést hoz! Eridánuszi próbatételek Az Eridánusz folyóról tudni kell, nem csak visszafelé folyik az Égen, de egyben a beavatás és a próbatételek útja. Energiái fokozottan érezhetőek ezen a nyáron, hiszen a Plútó ellentmondást nem tűrően hívja életre az Isteni Törvény nevében. Nem szépítem Ez nehéz út Olyan komoly próbákat tud hozni, olyan embert próbáló kihívások elé tud állítani, hogy néha

talán úgy érezzük, felállni belőle képtelenség. Mi a lényege mindennek? Nem esztelen kínzásból alkották meg az Égiek a Próbatételek Útját. Magas oka van A nagy próbák mindig nagy változásokat készítenek elő. Most ráadásul újra és újra visszatérnek, hiszen többször is kapcsolódik egymáshoz az eridánuszi Jupiter és a Plútó. Talán úgy érezzük magunkat néha, mintha egy megállíthatatlanul robogó hullámvasúton ülnénk, ami vagy a mélybe repít, vagy a magasba visz. Közte meg nincs állomás Nincs pihenő. És nincs kiszállás Sorra kapjuk a feladatokat, a beavatásokat és a megpróbáltatásokat Néha kilátástalannak tűnhet a helyzet. Reménytelennek De nem az! Hiszen mint mondtam, mindennek az Égiek által jól eltervezett célja van! A Próbák Útja nagy VÁLTOZÁSOKAT készít elő. Azt szeretné vele a Teremtő Isten elérni, hogy erősödjön sziklaszilárddá, megingathatatlanná a hitünk és a szeretetünk. Tisztuljanak le

igaz érzéseink és emberi kapcsolataink. Rakjuk le végre valahára régmúltból cipelt (lelki) terheinket és váljunk szazemélyes élményekre és a kiteljesedésre. Hány férj társalog könnyedén, vidáman munkahelyén vagy szórakozóhelyen bármely nővel, otthon pedig szótlanul bámulja a TV-ét. És hány feleség cseveg önfeledten és meghitten barátnőivel vagy éppen a szomszédjával, míg otthon nem találja helyét, és értelmetlen feladatokkal foglalkozik. A felek idegenekkel beszélik meg házasságuk gondjait, és sajnos gyakran a barátoktól megerősítést is kapnak arra nézve, hogy a kapcsolat tényleg menthetetlen, és társuk az oka mindennek. A barátok, ismerősök támogatásukkal arra bíztatnak, hogy továbbra is úgy tekintsünk társunkra, mint minden gondunk okozójára. A házasság spirituális állapot is. Intimitás nélkül pedig nincsen valódi házasság Az intimitás az, amikor a felek kölcsönösen elfogadják egymást, és mindkét

fél önmagát adja. Ha a szülők életéből hiányzott az intimitás, akkor nagy a valószínűsége, hogy a gyerekek és az unokák életéből is hiányozni fog. A házasság képes kielégíteni a fent említett személyes igényeket, ha a hiba okát egyéni szinten keressük. Fontos, hogy az egyén szempontjából a házasság ne csupán egy intézmény legyen, hanem személyes fejlődés lehetőségének színtere. A bensőségesen megélt házasság erővel tölt fel, megújít. Sok fájdalmat okoz ma is az a tévhit, hogy az elkötelezettség és a kapcsolat korlátozzák a személyes szabadságot. Ennek oka, hogy az emberek nem tudják felfedezni a 3 bensőségességet házasságukban, mert nem értik igazán, mit jelent „önmagamnak” lenni. A házasságban lehetőségünk van arra, hogy növekedjünk, de arra nem, hogy mássá váljunk. Az ibolya sem választhatja azt, hogy rózsa legyen Az, hogy elmenekülünk, és új kapcsolatokat keresünk, nem visz közelebb

önmagunkhoz. Hogy mennyire tudunk bensőségesek lenni, általában gyermekkorban eldől. A gyermek a családban tanulja meg a bensőséges viselkedést. Sajnos a bensőségesen élő családok példája ma nagyon ritka. Általában a szülők gondoskodnak róla, hogy gyermekük a rendszer rabja legyen, és megfelelően „civilizálják” őt. Megtanítják viselkedni Az engedelmesség megtanulása azonban nem biztosítja az emberséget is. A család példája mindannyiunk számára mélyen beépült kép. Ott kellene megtanulnunk, hogyan viszonyulunk valakihez. A viselkedési minták nemzedékeken keresztül ismétlődnek Az oktatási intézmények szintén a rendszerben élést tanítják. Nem a kreatív gondolkodásra ösztönzik a fiatalokat, hanem helyes válaszokat tanítanak. „Ne álmodozz!”, mondja a tanár a gyereknek az általános iskolában. Később aztán, ha a gyermek felnőtt, hatalmas összegeket fizet a pszichiáternek, hogy az ismét megtanítsa őt

álmodozni. Sajnos az intimitás a legtöbb kapcsolatban luxusnak tűnik, és nélküle a két ember csak szerepeket játszik. A család fenntartása hatalmas energiát igényel A családi rendszer fontosabbá vált, mint a rendszert képező egyének. A családtagok azért küszködnek, hogy a másikhoz hasonlóvá váljanak. Azt gondolják, hogy a kapcsolat érdekében szükséges, hogy mindenben egyetértsenek, és hasonlóak legyenek. A gyermek pedig később követi szülei hibás szemléletét. Ahogy nincsen két egyforma hópehely, úgy nincsen két egyforma ember sem. Szüntelenül elégedetlenséget érzünk, sosem az a jó, ami van. Ha könyvelők vagyunk, inkább orvosok szeretnénk lenni Ha háziasszonyok vagyunk, arról álmodozunk, hogy híresek, ismertek leszünk. A kislány azt szeretné tenni, amit a fiúk, a kisfiú pedig azt, amit a kislányok. Igazából nem is akarunk mások lenni, mint amik vagyunk, csak szeretnénk meggyőződni róla, hogy valóban önmagunk

vagyunk e. Hisz ki az, aki biztosan tudja, hogy úgy él, ahogy önvalója szerint élnie kellene? Önmagunk megtalálásában gátolva vagyunk. Mikor lenne időn magunkkal foglalkozni, mikor egy évben két hetünk van arra, hogy pihenjünk, önmagunk legyünk? Csak is a bensőséges élményekben vagyunk képesek tudást szerezni. Az intimitás pedig kockázatot rejt magában. Folyamatosan új, és ismeretlen helyzeteket kell teremtenünk, nincsen semmi, ami eleve meghatározott lenne. Ettől pedig félünk. A legtöbben csak nézők vagyunk saját életünk színházában, pedig főszereplők is lehetnénk. Érzelmeinket a filmeken keresztül éljük meg, a 4 moziban, másokon keresztül nézzük, hogyan kellene élnünk, ahelyett, hogy ezeket az érzéseket mi magunk élnénk meg. Igazi énünk nem fél a változásoktól Sokan a művészeket, és a másfajta gondolkodású embereket különcnek tartják, ez is rámutat arra, mennyire félünk attól, hogy rendszereink

felborulnak. Félünk bensőséges önvalónkat megtapasztalni, ezért aztán mindenki kesereg valami miatt. „Történhetne már valami, megőrülök a jelenlegi munkámtól, senki nem figyel rám, ennyi lenne csak az élet?” Stb. Csak úgy tudjuk folyamatosan újraalkotni önmagunkat, ha mindennapos intimitás-élményeink vannak. A kreativitás nem csak a „különc” emberek kiváltsága, mindannyian tudunk kreatívak lenni. Tudattalanunk fejezi ki legerőteljesebben bensőséges önmagunkat. Amit tudatosan nem tudunk, az sokkal fontosabb életünk szempontjából, mint az, amit tudunk. Az, hogy tudattalanunk világából mennyit tudunk felszínre hozni, az mutatja meg, mennyire tudunk a természettel és egymással összekapcsolódva élni. Tudatosan nem lehetünk bensőségesek, csak öntudatlanul A közelséget tudatosan alakítjuk ki. Amikor éber állapotban lépünk kapcsolatba a tudattalannal, akkor vagyunk bensőségesek. Végezetül egy idézet Jungtól, mely örök

igazságot tartalmaz: „Ritkán, talán soha nem fejlődik egy házasság simán és válságok nélkül egyedivé: tudatra ébredés nincs fájdalom nélkül.” 5