Mechanical engineering | Vehicles » Skoda 105, 120, 135, 136, Garde, Rapid kézikönyv

Datasheet

Year, pagecount:1989, 268 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:652

Uploaded:December 18, 2013

Size:23 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

11111 Kis Roland July 23, 2023
  Nagyon szuper és hasznos. Köszönöm.
11111 Anonymus January 23, 2015
  Nagyon szuper.

Content extract

i! r t JAROSLAV ANDRT SHDDA 105·120·130·135 · 136. GARDE ·RAPID 3. javított, Műszaki bővített kiadás Könyvkiadó, Budapest, 1989 "· · A mű eredeti címe és kiadója jaroslav Andrt UDRZBA A OPRAVY AUTOMOBILO SKODA 105, 120, 130, 135, 136, GARDE, RAPID Sesté, upravané a doplnené vydání SNTL - NAKLADATELSTVÍ TECHNIKÉ LITERATURY, PRAHA, 1988 nach 6. tschechischen Ausgabe, J. Tartalomjegyzék Andrt, 1988. Előszó a cseh nyelvű kiadáshoz Szakmailag • ellenőrizte Az 1. kiadást Jung Péter okl. közlekedési üzemmérnök A 2. és 3 kiadást 1j 1 , A gépkocsik általános és 1.1 1.11 1.28 1.3 1.31 1.32 Műszaki alapadatok (1983. júliusig) Fogalom meghatározások Általános tájékoztató . A gépkocsi azonosítása Ajtók, ablakok . . A műszertábla . A gépkocsi működtető és segédberendezései A motor beindítása és leállítása . A gépkocsi üzemi és hasznos terei, kényelme A gépkocsi

szellőztetése, hűtése, fütése A gépkocsi emelése és vontatása Általános szerelési irányelvek A csavarkötések meghúzása. Célszerszámok 2. Motor . 53 2.1 2.11 2.12 2.13 2.14 2.2 2.3 2.4 2.41 2.42 2.43 A motor kiszerelése a gépkocsiból . Előkészületi munkák és munkák a motortérben A gépkocsi belső részében végzendő munkák A gépkocsi alatt végzendő munkák A motor kivétele a gépkocsiból A motor beszerelése a gépkocsiba A motor szétszerelése . A motor összeszerelése . A motorblokk ellenőrzése A főtengely beszerelése . A lendítőkerék felszerelése 56 56 57 57 58 58 58 60 61 61 63 1.2 ,Ji 7"~ 174. 9 0 - -·: 1.22 . Dr. Varga Ferenc ~-,, ·: · ·•/ okl. közlekedésmérnök-~ , , { / . --:: / ,, ~ • 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 Hungarian translation Takács Lajos, 1983 ETO: 629.1146083(0~) ISBN 963 10 4815 2 (1. kiadás) 963 10 8314 4 (3. kiadás) 19 1. 1.21 r~---- . műszaki

alapadatai 21 25 31 33 33 34 35 40 41 42 45 47 48 50 51 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.410 2.411 2.412 2.5 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.6 2.61 2.62 2.6t 2.64 2.65 2.7 2.71 2.72 2.73 2.74 2.8 2.81 2.9 2.91 2.92 2.10 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.11 2.12 A hengerperselyek, a dugattyúk és a hajtórudak beszerelése A hűtőfolyadék-szivattyú felszerelése . A vezérműkerekek, a lánc és a vezérműtengely beszerelése A vezérműkerék-fedél és a gyújtáselosztó felszerelése A gyújtáselosztó beállítása A hengerfej, a gyűjtőcsövek és szelepemelők beszerelése A tüzelőanyag-szivattyú, az olajszűrő és a karburátor felszerelése A váltakozóáramú generátor és a hengerfej fedelének (szelepfedélnek) a felszerelése A levegőszűrő felszerelése és a befejező szerelés Motorblokk Csavarok, dugók stb. szerelése A nyomáscsökkentő szelep . A hengerperselyek ülésfelületének javítása A vezérműtengely csapágyainak javítása A

szelepemelő-vezető javítása A főtengely · A főtengely csapjainak köszörülése A főtengelycsapágy 67 68 69 71 72 73 73 75 75 76 76 76 78 78 79 79 Vezetőgyűrűk 80 Támasztótárcsák 81 Főtengely-csapágycsészék 81 81 82 82 83 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 92 93 A lendítőkerék A lendítőkerék kiegyensúlyozása, le- és felszerelése />, lendítőkerék kicserélése A fogaskoszorú kicserélése . A tengelykapcsoló súrlódó felületének javítása A hengerperselyek . A hengerperselyek megmunkálása A dugattyú a dugattyúcsapszeggel és a dugattyúgyűrűkkel A dugattyúcsapszeg A dugattyúgyűrűk A hajtórúd . A hajtórúd tömegének ellenőrzése A hajtórúd szemének és fejének vonalba állítása A dugattyúcsapszegek kiválasztása A hajtórúdcsészék . A hajtórudak számozása A hengerperselyek összeszerelése <- ~ugattyúval és a hajtórúddal A szelepvezérlés A szelepek vezérlése, A szelephézag . A

ve:,:érműlán<: és -kerekek 2.123 A vezérműtengely és -kerék 2.124 A hengerfej, a szelepek és a szeleprugók . 2.13 2.131 A hengerfej leszerelése a motorról 2.132 A hengerfej felszerelése a motorra A hengerfej szétszerelése 2.133 2.134 A hengerfej és a gyűjtőcsövek összeszerelése 2.135 A hengerfej és a szelepek tömítettsége 2.136 A szelepülések javítása és a szelepek becsiszolása 2.137 A szelepvezetők 2.138 Szelepek 2.139 Szeleprugók A szelephimbatengely és a szelephimbák 2.14 2.141 Összeszerelés 2.142 Szétszerelés A hűtőfolyadék-szivattyú 2.15 2.151 A hűtőfolyadék-szivattyú leszerelése a motorról, majd felszerelése a motorra 2.152 A hűtőfolyadék-szivattyú szétszerelése 2.153 A hűtőfolyadék-szivattyú összeszerelése A vezérműkerék-fedél, az olajszivattyú, a gyújtáselosztó2.16 hajtás 2.161 Az olajszivattyú összeszerelése 2.162 A gyújtáselosztó-tartó szerelése A motor olajteknője 2.17 2.171 Az

olajszintmérő pálca és az olajszivattyú kölcsönös kapcsolata 2.18 A karburátor rendszere és működése 2.181 Az 1. fokozat (első torok) 2.182 A II. fokozat (második torok) 2.183 Az úszóház 2.184 Az üzemi keverékképző rendszer 2.185 Az alapjárati és az átmeneti rendszer 2.186 A dúsítórendszer 2.187 A gyorsítószivattyú 2.188 A szívató- (hidegindító) berendezés 2.189 Segédberendezések 2.1810 A karburátor szét- és összeszerelése 2.1811 A karburátor karbantartása és beállítása 2.1812 A karburátor hibái és azok elhárítása 2.19 A tüzelőanyag-szivattyú 2.191 Karbantartás, javítás, szét- és összeszerelés 2.121 64 67 93 95 2.122 95 96 96 97 97 97 98 98 99 99 100 101 102 103 103 103 104 104 105 105 107 108 109 109 110 110 110 112 11?. 113 113 113 113 115 115 117 117 117 120 121 122 123 123 126 2.192 2.20 2.21 A szivattyú hibái, és azok elhárítása Fékpadi vizsgálat A meghúzási nyomatékok 3. A

tengelykapcsoló (tekercsrugós kivitel) 3.1 A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból, és visszaszerelése a motorba A tengelykapcsoló szétszerelése A tengelykapcsoló és a súrlódótárcsa összeszerelése A s ú rlódótárcsa A tengelykapcsoló működtető mechanizmusa . A főhenger. A munkahenger A kinyomóhüvely és kinyomócsapágy A csővezeték és a tömlők A meghúzási nyomatékok 3.2 3.3 3.31 3.4 3.41 3.42 3.43 3.44 3.5 4. 4.1 4.11 4.12 4.13 4.14 4.2 4.3 4.31 4.32 4.4 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.5 4.51 4.52 4.6 4.61 8 A négy sebességfokozatú gelyhajtás . . . sebességváltómű . . . 127 A sebességváltómű és a tengelyhajtás (hajtómű) leszerelése a gépkocsiról . Előkészületi, és a kocsiszekrény belsejében végzendő munkák Munkák a motortérben Munkák a gépkocsi alatt A hajtórendszer kiszerelése a gépkocsiból A sebességváltómű és a tengelyhajtás (hajtómű) beszerelése a gépkocsiba A sebességváltómű és a

tengelyhajtás s:tétszerelése A tengelykapcsoló nyelestengelye tömítésének a kicserélése .r . A sebességváltómű és a tengelyhajtás teljes szétszerelése A sebességváltómű összeszerelése . A kapcsolószerkezet . A hátrameneti fokozat fogaskereke . A kúpkerekes bordástengely beállítása A szinkronizáló kapcsolók és a kapcsolóvillák beállítása A tengelykapcsoló nyelestengelyének és az áttételi fogaskerekeknek a beszerelése A tengelyhajtás összeszerelése A kiegyenlítőmű beszerelése A csapágyak megmérése és beszerelése A sebességváltómű mellső fedele A fedél összeszerelése s. A hátsó 5.1 5.52 5.6 A hátsó futómű leszerelése és visszaszerelése . A hátsó futómű szétszerelése . A lengőtok szétszerelése és a részleges leszerelési munkák A golyóscsapágy és tömítőgyűrűjének kicserélése és a fékberendezés szabaddá tétele . A lengőtok összeszerelése A féltengely és a csapágyak

osszeszerelése A fékberendezés és a kerékagy felszerelése A kitámasztókarok felszerelése A féltengely A lengőtok összesz.erelése a tengelyhajtással A hátsó futómű beállítása · A lengőtokok egyteQgelyűségének beállítása A kerékösszetartás beállítása . A meghúzási nyomatékok 6. A mellső 6.1 6.11 A mellső 4.8 4.81 4.82 130 4.9 4.91 130 4.92 132 4.10 4.101 4.102 4.11 4.12 128 133 133 134 134 134 1541 15~ 1S 16(} 16() 161 16) 161 161 16 1 16 1 1 161. 16/ 1611 1611 1611 135 és a ten- . 4.13 A fedél szétszerelése A fogaskerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengely A kúpkerekes bordástengely összeszerelése A kúpkerekes bordástengely szétszerelése A hajtótengely a fogaskerekekkel (1984. júliusig) A hajtótengely összeszerelése A hajtótengely szétszerelése A kúpfogaskerékpár . A kúpfogaskerékpár fogaskerekeinek jelölése A kúpkerekes bordástengely beállítása a házban A kiegyenlítőmű A

kiegyenlítőmű összeszerelése . A kiegyenlítőmű szétszerelése Rögzítő bakok Befejező szerelés . A meghúzási nyomatékok 4.62 4.7 4.71 4.72 136 5.2 137 137 140 140 141 141 142 142 143 144 144 147 147 148 148 149 149 151 153 154 5.21 5.22 5.3 5.31 5.32 5.33 5.34 5.4 5.5 5.51 6.12 6.2 q.3 6.31 6.32 6.33 futómű (lengőtokos híd (első futómű) kivitel) . híd leszerelése a gépkocsiról . munka A gépkocsi alatt végzendő munka . A mellső híd felszerelése a gépkocsira . A mellső híd szétszerelése A kerékagyak és a kerékcsapágyak kiszerelése A kormányrudazat és az irányítókarok leszerelése A tengelycsonkok, a rugók és a trapézkarok leszerelése Előkészületi 170 170 171 17 ! 1! J 17. 1h 1/11 1/11 1 ffü 1Bo 181 181 18/ 181 184 18. 18. 1B. 18. 18H 181! 191 191 (J 193 193 194 196 197 6.8 6.81 6.82 6.9 A mellső híd összeszerelése . • A hídtest és a segéd irányítókar összeszerelése A felső trapézkarok

szerelése Az alsó trapézkarok szerelése A rugók beszerelése A tengelycsonk összeszerelése a függőcsapszeggel és a kormán yütközőfejjel . A kerékagy összeszerelése és felszerelése a tengelycsonkra A kerékaggyal összeszerelt tengelycsonk felszerelése a trapézkarokra A kormányszerkezet szerelése A kerékdőlés beállítása A kerékösszetartás megközelítő beállítása A stabilizátor beszerelése A lengéscsillapító felszerelése, és a mellső híd befejező szerelése A tengelycsonk . A perselyek kicserélése A függőcsapszeg • A kormányütközőfej A futómű beállítása. A kerékösszetartás A kerékdőlés . A meghúzási nyomatékok 7. A kormányszerkezet . ~ 216 7.1 A kormánymű és a kormányrudazat leszerelése . A kormánymlí és a kormányrudazat összeszerelése A kormánymű . A korrnányrudazat A segéd-irányítókar . A göm~suklók és a gumiharangok . A kormánytengely és a kormánykerék . A kormánykerék

leszerelése A kormánykerék felszerelése . A kormánytengely kiszerelése A kormánytengely beszerelése A kormánytengely ki- és beszerelése A tengelycsapágyak ki- és beszerelése A kormányzár A kormányzár le- és felszerelése A meghúzási nyomatékok 6.4 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.410 6.411 6.412 6.5 6.51 6.6 6.7 ; 200 201 201 203 204 204 205 206 208 209 209 211 213 214 1 7.2 7.21 7.22 i 198 198 l· 7.23 7.24 7.3 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.4 10 . 218 219 219 221 223 223 223 224 224 224 224 225 225 226 226 227 8. A rugózás és a lengéscsillapítás 228 8.1 8.11 8.12 8.2 8.21 8.22 8.23 8.24 A A A A A A A A 228 228 229 230 232 232 233 233 9. A fékek . 235 9.1 9.11 9.12 9.13 9.2 9.21 9.22 9.23 9.24 9.3 9.31 9.32 9.33 9.34 237 237 238 239 240 240 240 241 241 241 241 9.51 A hátsó fékszerkezet A fékszerkezet leszerelése A fékszerkezet összeszerelése Fékpofák, fékdobok A mellső fékszerkezet . A

fékszerkezet leszerelése A fékszerkezet összeszerelése A féktárcsa . A fékpofák (szegmensek) A folyadékfék-rendszer A főfékhenger A hátsó kerékfékhengerek . Mellső kerékfékhenger A tömítőkarmantyúk és -gyűrűk A csővezetékek, a tömlők rögzítése és helyzete A kézifék A kézifék köteleinek ki- és beszerelése A fékberendezés tartozékai A fékrásegítő . 249 250 250 10. A kerekek és a gumiabroncsok 253 10.1 10.2 10.21 10.22 10.3 10.31 10.32 10.33 Általános ismertetés . A tömlős gumiabroncsok A tömlős gumiabroncs leszerelése A tömlős gumiabroncs felszerelése A tömlő nélküli gumiabroncsok A szelep szerelése A tömlő nélküli gumiabroncsok le- és felszerelése A gumiabroncs tömítetlenségének javítása 254 256 256 9.35 9.4 9.41 9.5 rugók . híd rugói hátsó futómű rugói lengéscsillapítók lengéscsillapító szétszerelése lengéscsillapitó összeszerelése lengéscsillapító beállítása .

lengéscsillapítók hibái és azok elhárítása mellső 244 245 247 247 248 257 258 258 258 259 11 11. A hűtés és a f ütés 11.1 11.11 11.12 11.13 11.2 11.21 11.22 11.23 11.3 11.31 11.32 11.4 11.41 11.42 11.43 11.5 11.51 11.52 11.53 11.6 11.61 A hűtő . A h ütő leszerelése. A hűtő beszerelése A hűtőrendszer kipróbálása A hűtő tartozékai · · · · · A kiegyenlítő tartály: · · · · . · Az áramlásszabályozo termosztat A hőkapcsoló . · · · ·„ · · ·• · · Összekötő és eloszto csovezetekek A csövek és a tömlők rögzítése . A csővezetékek le- és felszerelése . A fűtőberendezés . · · · · · · · A fűtőberendezés kiszerelése . A fűtőberendezés beszerelése . · A fűtőberendezés szét- és összeszerelése . A fűtőberendezés tartozékai . · A villamos ventillátor le- és felszerelése . Villamos (előtét) ellenállás . ; · ; · · A fűtés és a szellőztetés elosztása es

szabalyozasa Az olajhűtő . · · ; · Az olajhűtő le- és felszerelese 261 261 262 262 262 262 263 263 264 264 265 266 266 267 267 268 268 269 269 270 270 12. Pedálok, karok, vonórudak, kötelek és a fenéklemez alatti c::sővezetékek . · 12.1 12.11 12.12 12.13 12.14 12.2 12.21 12.3 12.4 12.41 12.42 12.5 A tengelykapcsoló-pedál és a, fékpedál A pedálok ki- és visszaszereles~ . A pedálok szét- és összeszerelese . A pedálok beállítása . · · A fékpedál kapcsolóinak beállítása . Gázper.kíl és gázszabályozó tokoshuzal A gázpedál ki- és beszerelese . · · : · A szívató működtető karja és tokoshuzalp . A sebességváltókar és a kapc~olórudazat. , · · · · · · A konzol (tartó) és a vonórud lesze~elese es beszerelese A konzol (tartó) szét- és összeszereles~ · · · · · · · · A fenéklemez alatti csővezetékek, vonorudak, tokoshuza- 272 272 272 273 274 274 274 275 275 275 276 277 277 12.51 lok .

· · · · · · · A sebességmérő hajtótengelye 13. A villamos berendezések . 13.1 13.11 A villamos hálózat és a vezetékek jelölése 280 A villamos hálózat vezetékkötegének ki- és beszerelése 280 12 . . • . A vezetékköteg bekötése A szabad vezetékek bekötése A villamos berendezések, biztosítók kapcsolási vázlata . A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1977. márciusig . 13.22 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1977. áprilistól 1979 szeptemberig . . 13.23 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 120 GLS típusú gépkocsi biztosítódobozához 1979 szeptemberig 13.24 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L 105 GL, 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1979. októbertől Az akkumulátor 13.3 13.31 Az akkumulátor töltése A váltakozóáramú generátor

13.4 13.41 A váltakozóáramú generátor ki- és beszerelése 13.42 A váltakozóáramú generátor szétszerelése 13.43 A váltakozóáramú generátor összeszerelése 13.44 A csapágyak kicserélése 13.45 A diódák kiszerelése 13.46 A váltakozóáramú generátor ellenőrzése 13.47 A váltakozóáramú generátor, és a feszültségszabályozó hibáinak megállapítása . Feszültségszabályozó 13.5 13.51 A PAL Magneton 443116-4"17020 típusú feszültségszabályozó 13.52 A PAL Magneton 443116-419071 típusú feszültségszabályozó Az indítómotor 13.6 13.61 Az indítómotor ki- és visszaszerelése 13.62 Az indítómotor szétszerelése 13.63 Az indítómotor összeszerelése . 13.64 Az indítómotor bekötése ellenőrzéshez 13.7 A gyújtáselosztó 13.71 A gyújtáselosztó le- és visszaszerelése 13.72 A gyújtáselosztó szét- és összeszerelése 13.73 A gyújtáselosztó ellenőrzése 13.8 A gyújtótranszformátor 13.9 A gyújtógyertyák és a

gyújtókábelek 13.91 A gyújtógyertyák 13.92 A gyújtókábelek A világítás 13.10 13.101 A fényszórók 13.12 13.13 13.2 13.21 260 279 280 t 1 281 285 286 286 300 301 301 302 303 305 307 307 307 308 308 308 311 312 312 315 317 318 319 319 320 321 323 323 325 325 326 326 327 327 328 13 .: í l A mellső irányjelző lámpa A hátsó lámpacsoport . Az utastérlámpa (belső világítás) A rendszámtábla-világítás · Az ellenőrző műszerek megvilágítása és az ellenőrző­ lámpák 13.107 A fényszórók beállítása ·„ · : ·, · · 13.108 A ködfényszórók és a hátsó helyzetjelzo kodlampa 13.109 Az izzólámpák cseréje A kürt 13.11 Ablaktörlő és tartozékai, ablakmosó 13.12 Ablaktörlő . 13.121 Az ablaktörlő tartozékai . 13.122 Az ablakmosó 13.123 Hűtőventillátor . 13.13 13.131 Ki- é:; visszaszerelés · · · · ·, · · · ; · · 13.132 A hűtőventillátor motorjának és lapátkerekenek szetszerelése

, 13.133 A hűtőventillátor motorjának és lapátkerekenek összeszerelése 13.134 Karba)ltartás és javítás A fűtő- és szellőztetőventillátor 13.14 13.141 A motor és a lapátkerék szétszerelése 13.142 A motor és a lapátkerék összeszerelése Kapcsolók . · 13.15 13.151 A gyújtáskapcsoló 13.152 A világításkapcsoló ., 13.153 A fűtő- és szellőztetőventillátor motoqanak kapcsolója 13.154 Az elakadásjelző-kapcsoló · · · · , 13.155 Az ablaktörlőmotor ütemkapcsolója · · · 13.156 Az irányjelző lámpák, az ablaktörlő motor, „a~ abl~k~os,o­ motor kapcsolója, a kürtny~mógomb, a fofenyszorok atkapcsoléja . „ 1 3.157 A hátrameneti lámpák kapcsolo1a 13.158 Az utastéri világítás kapcsolói 13.159 Az olajnyomásjelző kapcsoló 13.1510 A kapcsoló jelfogó · · ·, ·, · · ,; · · · ; 13.1511 A féklámpakapcsoló és a ~ékpedál mozgasat Jel~? kapcsolo 13.1512 A

tüzelőanyag-tartalékot jelző lámpa kapcsolo1a 13.1513 Az irányjelző lámpák megszakítója · · 13.1514 A segédfényszórók kapcsolója 13.1515 A hőmérő érzékelője · · · 13.1516 A karburátor elektromágneses szelepe 13.1517 Villamos dugaszoló aljzat . · 13.1518 A műszertábla és tartozékai, szerelése 13.102 13.103 13.104 13.105 13.106 14 329 329 329 329 343 14.1 Az önhordó váz, általános javítások 14.62 14.63 14.64 14.65 14.7 14,7.1 14.72 14.73 343 344 344 344 345 346 346 346 347 347 348 348 14.8 14.81 14.9 14.91 14.92 14.10 14.101 14.102 14.103 14.104 14.11 14.111 14.112 14.12 348 349 349 349 349 349 351 A kocsiszekrény 14.2 14.3 14.31 14.32 14.4 14.4 l 14.5 14.51 14.52 14.53 14.6 14.61 329 330 332 335 336 337 337 340 341 342 350 350 351 351 351 14. ! t: 14.13 14.131 A lökhárítók A sárvédők A mellső sárvédő leszerelése A mellső sárvédő felszerelése A motorházfedél és a csomagtérfedél Felszerelés

és beállítás . A kocsiszekrény homlokfala és hátfala A mellső homlokfal leszerelése A hátfal leszerelése Felszerelés és beállítás . Az ajtók . Az ajtók leszerelése a kocsiszekrényről, visszaszerelésük és beállításuk . A kilincs, a zár és a zárószerkezet le- és felszerelése A belső szerkezet átviteli rúdjai Az ajtók merevítése . A zárószerkezet záróreteszének beállítása A kocsiszekrény üvegei A mellső és a hátsó szélvédőüveg ki- és beszerelése A hátsó ajtók rögzített ablaka A leereszthető ablakok kiszerelése, beszerelése és beállítása A műszerfal A műszerfal ki- és visszaszerelése Az ülések és a biztonsági övek Az ülések A biztonsági övek . A kárpitozás és a tömítőprofilok Paneles kárpitozás Ragasztott kárpitozás Men n yezetkárpitozás Tömítőprofilok . A fényezés és a festés Előkészület a fényezés javításához . .· A fényezés javítása Kötélvezetők, a motorházfedél

zárjának vonókötele, a csomagtérfedél zárjának vonórúdja Tüzelőanyag-tartály A tüzelőanyag-tartály ki- és beszerelése 353 354 357 357 357 358 358 358 359 359 359 360 360 360 361 362 363 363 364 364 366 366 367 368 368 368 368 370 370 370 370 371 371 372 372 374 374 375 351 1 15 15. 15.1 15.11 15.12 . 15.2 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.210 15.211 15.212 15.213 15.214 15.215 15.216 15.217 15.3 15.31 15.32 1S.33 15.4 15.41 15.42 15.5 15.6 15.61 15.62 15.63 15.64 15.65 15.7 15.71 15.72 15.8 15.81 15.82 1r; 8.1 16 A gépkocsi karbantartása A teljes karbantartás áttekintés~ . · ; Meghatározott időközökben vegzendo átvizsgálások és szervizműveletek . · · · · · · A megtett út függvényében végzendő átvizsgálások és szervizműveletek . · · A motor karbantartása Az olaj utántöltése a .motorba Motorolajcsere . Az olajszűrő . · · · · ·, · · A hűtőfolyadék-szivattyú

csapágyának kenese . A levegőszűrő . · · · · · A hengerfejcsavarok és -anyák utánhúzása A szelephézagok . , : · ,, · · · : ; A váltakozóáramú generator eksz11anak fesz1tese A gyújtáselosztó . ·, ·, ; · · A megszakító-érintkezők beall1tasa . Az alapelőgyújtás beállí~ása . , ·, · · Az alapjárati fordulatszam beall1tasa . Az alapjárati keverék beállítás~ . · A gázszabályozó szerkezet ken~se: , . A karburátor szűrőszitájának t1szt1tasa A tüzelőanyag-szivattyú vízzsákjának tisztítása A tüzelőanyag szivattyúzása A tengelykapcsoló . · · · · · · : , : · A kinyomóhüvely és a -csapágy kenése (1984. 1ulius1g) .A kiemelőszerkezer heállítása A munkahenger légtelenítése . Sebességváltómű és a tengelyhajtás Ellenőrzés és az olaj utántöltése Olajcsere A hátsQ., futómű A mellső híd A kerékcsapágyak kenése . · · · · · · A kenőzsír kicserélése a

kerékcsapágyakban A kerékcsapágyak holtjátékának ellenőrzése A függőcsapszegek kenése, ·, . · , ·, ·, · A függőcsapszegek holtjátekanak beallita~a A kormányszerkezet . · · · ·„ · · : A kormányrudazat holtjáté~á~~k meg~z.~ntetese A gömbcsuklók gumiharangp1 es kenesuk Fékek A fékfolyadék utántöltése Fékfolyadékcsere . A fékberendezés légtelenítése 377 377 15.84 ·is.ss 378 378 382 382 382 383 384 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393 393 394 395 395 395 396 396 396 397 398 398 398 398 398 399 399 400 400 401 401 401 402 402 15.86 15.9 15.91 15.92 15.10 15.101 15.102 15.103 15.11 15.111 15.12 15.13 15.31 15.132 15.13) 16. 16.1 16.1 1 16.12 16.2 16.3 16.4 16.41 16.42 16.5 16.6 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.7 16.8 16.81 16.82 16.83 16.84 A fékbetétek ellenőrzése és kicserélése a mellső kerékfékekben . . . . . A fékbetétek ellenőrzése és kicserélése a hátsó kerékfékekben A kézifék beállítása A

kerekek és a gumiabroncsok A gumiabroncsok felfúvatása A gumiabroncsok védelme és javítása A h ütés és a fűtés . A hűtőrendszer feltöltése A hűtőrendszer leeresztése A vízkő eltávolítása A pedálok, karok, vonórudak, kötelek és fenéklemez alatti csővezetékek . Kapcsolószerkezet A villamos berendezések A kocsiszekrény. A kocsiszekrény kenése Az önhordó váz konzerválása, ún. ML (Motor Laurin) módszer . A kocsiszekrény alsó része Az ajánlott szerek kenőanyagok, 403 405 405 405 405 406 407 407 408 409 410 410 410 411 411 412 412 üzemanyagok és egyéb Motorolajok A motorolajok alaptulajdonságai A motorolajok használatának szempontjai Sebességváltó-olajok Kenőzsírok Különleges olajok és egyéb kenőanyagok A gépkocsigyár által ajánlott olajok A kenőanyaggyárak ajánlatai Fékfolyadék Fagyálló hűtőfolyadékok és egyéb szerek . Fridex Spolana A fagyálló hűtőfolyadék fagypontjának mérése Glacided . Velfobin

Desztillált víz 413 413 413 415 416 416 418 418 418 420 420 420 422 423 423 423 Tüzelőanyag 424 Festékanyagok és egyéb szerek Festékanyagok Tömítő masszák Ragasztók Csiszolópaszta 425 425 426 426 427 17 17. A gépkocsi ápolása . 428 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 A gépkocsi kisebb ápolása . A gépkocsi nagyobb ápolása Az utastér .és a csomagtér tisztítása A motortér tisztítása . A gépkocsi alsó részének mosása, tisztítása és konzerválása . · · · · · · · · · · A kocsiszekrény mosása, tisztítása és fényesítése A kocsiszekrény mosása . A kocsiszekrény tisztítása . A kocsiszekrény fényesítése . A díszítőelemek ápolása . A gépkocsi ápolási szerei és használatuk 429 429 17.6 17.61 17.62 17.63 17.7 17.8 Előszó acseh nyelvű kiadáshoz 430 430 431 432 432 4.33 434 435 436 (A 18-25. fejezetek részletes tartalomjegyzéke a 442 oldalon, a 18. fejezet előtt található)

Ahhoz, hogy egy gépkocsi a rendeltetését teljesíteni tudja, helyes karbantartást és kezelést igényel. A megelőző intézkedések betartásával lényegesen meghosszabbítható a gépkocsi élettartama és csökkenthető az üzemeltetési költség. Az említett intézkedések be nem tartásával nemcsak a saját, hanem mások gépkocsijában is kárt okozhatunk egy esetleges, műszaki hiba miatt bekövetkező ütközéskor. A karbantartásról és a kezelésről szóló tájékoztatás a gépkocsi kezelési és karbantartási útmutatójában megtalálható. Ahhoz, hogy a karbantartás tökéletes legyen, célszerű ismerni a gépkocsi egyes részeinek működését, vagyis olyan ismeretekkel kell rendelkezni, amelyeket a karbantartási útmutató nem tartalmaz. Ezek részletesen megtalálhatók ebben a könyvben, amely tanácsot ad arra is, hogyan kell a szükséges műveleteket he1yesen elvégezni E könyv tájékoztat a Skoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid típusú

gépkocsiknak gyártásuk kezdetétől 1988·ig terjedő időszakban kibocsátott változatairól. A gépkocsik egyes részeinek vagy az ismertetés módjának megfelelően huszonöt fejezetből áll, és nemcsak az említett típusú Skoda gépkocsik tulajdonosai részére készült, hanem hasznos ismereteket tartalmaz. a szak· szervizek és javítóműhelyek dolgozói részére is. Ezúton mondok köszönetet munkadómnak, a Mladá Boleslav-i Gépkocsigyárnak az engedélyért és az ajánlásért, hogy módom volt ezt a könyvet elkészíteni, és nyilvánosságra hozhattam a hivatásom teljesítése közben szerzett tapasztalatokat és ismereteket. Egyidejűleg köszönetet mondok a könyvhöz nyújtott technikai segítségért, a megkapott ábraanyagért, ezek nélkül az olvasó nem kaphatott volna olyan tájékoztatást, mint amilyent e könyvben megtalál. Jaroslav Andrt 18 19 1a ábra. Skoda 105 L és 120 L típusú gépkocsik 1981 júliusig; 105 S, 120 típusú

gépkocsik 1983. júliusig (ajtóküszöb-takaróléc és mellső díszrács csak a 105 L és a 120 L típusú gépkocsiknál van) 2. ábra Skoda 120 LS típusú gépkocsi 1983 júliusig 3. ábra Skoda 120 GLS típusú gépkocsi 1979 szeptemberig 1 b ábra. Skoda 105 L és 110 L típusú gépkocsik 1981 augusztustól 1983 júliusig 22 23 1.1 Műszaki alapadatok (1983. júliusig) A gépkocsi méretei (4. ábra) la ábra. A Skoda 120 GLS típusú gépkocsi 1979 októbertől 1983 júliusig, valamint a Skoda 105 GL típusú gépkocsi 1981. márciustól 1983 júliusig A Skoda 120 LS típusú gépkocsi (2. ábra) motorjának teljesítménye nagyobb (nagyobb a kompresszióviszony stb.) mint az eddig ismertetett típusoké, és kivitele is igényesebb, pl. fényesek az ablakkeretek (1980-tól különleges kivitel - kizárólag exportra készül), az első üléseken fejtámasz, a műszertáblában fordulatszámmérő van, felszerelték fékrásegítővel és segédfényszórókkal.

1979. októbertől fűtőszálas hátsó szélvédővel szállítják A Skoda 120 GLS típusú gépkocsi (3. ábra) motorjá1nk teljesítménye megegyezik a Skoda 120 LS típuséval,azonb:rn tovább változtattak a belső és a külsö kivitelén, pl. 1979 októbertől fűtőszálas hátsó szélvédővel van ellátva, a villa1110~ hálózat, a kocsiszekrény homlok- és hátfala eltérö kivitelű 1979. októbertőli-a Skoda valamennyi gépkocsitípusának motorházfedelére terelőt (spoilert), a kerékagyakra műanyag keréksapkát (a krómozott dísztárcsa helyett). módosított levegőszűrőt és gázszabályozót, valamint 1981 augusztustól halogénlámpás fényszórót szereltek méretek mm-ben Nyomtáv elöl Nyomtáv hátul Nyomtáv elöl (4 1/ 2 J x 14 1 kerékpánt esetén) Nyomtáv hátul (4 1/ 2 J x 14 1 kerékpánt esetén) Nyomtáv elöl (4 1/ 2 J x 13Hl1 kerékpánt esetén) Nyomtáv hátul (4 1/ 2 J x 13 Hl 1 kerékpánt esetén) Nyomtáv elöl (4 1/ 2 J x 13,

Rubery Owen 1 kerékpánt esetén) Nyomtáv hátul (4 1/ 2 Jx13. Rubery Owen 1 kerékpánt esetén) Tengelytávolság A gépkocsi hossza A gépkocsi szélessége A gépkocsi magassága, kb. A szabad magasság a menetkész tömeggel terhelt állapotban Teljes terhelés esetén 1280 1250 1300 2 12703 1320 2 12903 1330 2 13003 2400 4160 4175 4 1595 14005 170, 145 1 145. 120 1 A gépkocsi tömeg- és terhelési adatai adatok kg-ban 105 s 105 L 120 LS 105 GL és 120 és 120 L és 120 GCS 835 840 805 825 890 875 855 885 1255 1275 1285 1290 Sajáttömeg Menet kész tömeg A terhelt gépkocsi teljes tömege A teljes tömegből adódó tengelyterhelések 540 530 az első tengely terhelése 725 735 a hátsó tengely terhelése A gépkocsi hasznos terhelhetősége 400 400 (hordképessége) A rékezetlen-u-.,t~á-n„fu-t~o~le~g n a gTy-(~Jb~b--to-··m-e-gc 400 400 A fékezett utánfutó legnagyobb tömege (A Skoda 120, 120 L, 120LSés120 GLS típusú gépkocsik részére a

csehszlovák közlekedési hatóság legfeljebb 700 kg tömegű fékezett utánfutót engedélyez.) 600 600 545 740 540 750 400 400 600 400 400 600 1979. októbertől Ahol az első híd közepének alsó széle 230 mm-re van az úttest felett Ahol a tengelyhajtás alsó széle 150 mm-re van az úttest felett Műanyag lökhárítókkal " Menetkész tömeg esetén 2 )4 25 ., ~ 105 s és 105 L A gépkocsi menettulajdonságai Legnagyobb sebesség, km/h Tüzelöanyag-fogyasztás 1 1981. júliusig, 1/100 km 90 km/h sebességnél 120 km/h sebességnél 3 városi közlekedésben Hatótávolság, kb„ km 130 105 GL 120 és 120 LS 120 L és 120 GLS 130 140 / 150 • 6,4 6.6 9.4 585 9,5 565 6,3 6.4 8.4 600 8.4 590 31 .ll 6,7 9.4 9,7 555 /, 6,7 9,7 9,7 555 Tüzelőanyag-fogyasztás 2 1981. augusztustól, 1/100 km 90 km/h sebességnél 120 km/h sebességnél3 városi közlekedésben Hatótávolság, kb., km Olajfogyasztás, 1/1000 km Legnagyobb

kapaszkodóképesség. "" i i : i i i IUS S, IUS L és 105 GL Skuda 742. IU i ~;l i A motor Jelölése Szerkezete A hengerek száma Henge~·.:lrendezés és a hengerek helyzete A hengerek lökettérfogata. cm 3 A- hengerfuratok átmérúje, mm Qi .GI . 41 E ·;;; IJ 0 ~ Q. •QI A legnagyobb teljesítmény (CSN szerint, -10/~ tűréssel), kW (LE) A legnagyobb forgatónyomaték (CSN szerint, -10/o DO ~ .ró 26 tűréssel), 6,5 9,2 8,9 580 39 120 LS és 120 GLS SlwJa 14~··. ! 2 Skuda 74212x négyütemű. benzinüzemű, karburátorral ellátott 0 H V szelepvezérlésű akkurnulátorgyújtású fagyálló folyadékkal hGíött 4 120 és 120 L soros, ferde 1046 68 72 8,5: 1 Löket, mm Sűrítési viszony 6.4 9,2 9,0 590 0.4 . 07 34 33,9 (46) 4800 1/minnál 74,5 (7,6) 3000 l/minnál 1174 ----- 1174 72 72 8,5: 1 72 72 9.5: 1 38,3 (52) 5000 l/minnál 85,2 (8,7) 3000 l/minnál 42,7 (58) 5200 1/minnál 90,2 (9,2) 3250 l/minnál N · m (m· kp)

.D .fG 1 .; 2 EGB (Európai Gazdasági Bizottság) módszerével EGB módszerével és tűréssel "Az EGB nemzetközi elöirasai szerint, az egyes államokban a megengedetl legnagyobb sebességnél. .:i /, lásd a 2.12 alfejezetben lásd a 15.2 alfejezetben A szelepek vezérlése Szelephéng Kenöolajnyomás 2000 1/min-nál. 11 I;; (kp/cm 2 ) min. Karburátor 0,38 (3,8) esoaramú, kettős, kétfokozatú JIKOV EDSR 1984. júliusig (1 a 218 alfejezetben) JIKOV Mf 3407, membrános szivattyú, (I. a 2.19 alfejezetben) !-3--4-2 Tüzelöanyag-szivattyú <!Jyújtási sorrend A tengelykapcsoló cgytárcs:1s, szúnu, rugús, súrlódó közvetlen, kinyomással, hidraulikus működ­ tetésú Szerkezete Működtetés A sebességváltómű ferdefogaztl ú homlok kerekekkel. az elóremeneti sebességek szinkronizálva 4 elóremcnct. 1 hátramenet közvetlenül rnüködö. a padlóra s1erclt váltókarral vc)n(iruda1attal Szerkezete A sebességfo k oz:.1 tok szá 111 :1

Kapcsolómű Az áttételi arányok L sebt:sségio!.(1-• 11. sebességfokozat II r. sebességfokont rv. scbességfokornt hátramenet : 3.~ l : 2, l 2 1 : 1,4 l 1 : 0,96 1 : 3,27 A teljes üttételi arúnyok a tengclymq-;h:jtús 1977. júliusig !. sebességfokoz:it 1 : 16,88 IL sebességfok~zat 1: 9,42 III. sebességfokowt 1: 6,26 IV. sebességfokozat 1: 4,26 l : 14.5 3 hátramenc. A hátsó futómű Szerkezete Állandó áttétel gelyhajtásban a tc11- Kiegyenlítömű Rugózás A futómű beállítási adatai 28 A mellső híd (első futómű) Szerkezete Rugózás A futómű trapézkaros, hídtesttel csav~rrugó~kal, teleszkópos lengéscsillapítók- kal es torz1os keresztstabilizátorral Lásd a 6.8 alfejezetben beállítási adatai A kormányszerkezet Szerkezete A kormányorsó menetemelkedése, mm A legnagyobb alákormányozás külsö kerék belsö kerék Külső nyomtávkörátmérö, m Belső nyomtávkörátmérö, m A kontúr fordulókörátmérö, m A

kormánykerék fordulata a legnagyobb alákormányzás esetében mechanikus, csavarorsós kormánygéppel, közvetlen osztott nyomtávrúddal.· " 16 29° 30 37° 00 10,2 ±S~~ 6,5 ± 5"<, 11,0 ±S 0 2,5 Kerekek és gumiabroncsok útté!·;lécl cc>.ü,1 1J77. auguó1tustt1l 1: 16.04 t : :~,;:- 1 : 5.JS 1 : 4.CS hajtó lcngőtokos, a sebcsségváltóművel közös házba épített tcngelyhajtással 1977. augus;tt u~1 úl 1977. júliusig l: 4,22 1: 4,44 áttételű kúpfogaskerekekkcl. kúpfogaskerckcs csavarrugókb 1 és teleszkópos lengéscsillapítókkal lásd az 5.5 alfejezetben A kerekek száma 4! 1 (pót) A keréktárcsa mérete 4 1/oJ 14vagy4 1i 1 J 13 A gumiabroncsok mérete 155 SR-14; 1-65 SR-13; 165/80 R 13 Levegönyomás Lásd a 15.9 alfejezetben Fékek 1~12f~k (üzemi fék) ,Kézifék (rögzítöfék) Fékezö felület. cm2 elöl hátul hidraulikus, kétkörös fékrendszer a mellsö kerékfékszerkezet tárcsafék, a hát~ó dobfék. A Skoda

105 GL, 120 LS és 120 GLS típusnál, a 120 és 120 L típusnál 1981. augusztustól fékrásegítővel -hátsó kerékre ható. mechanikus, vonókötéllel mű­ ködtetve 76 385 29 A villamos berendezések Kenés 12 A névleges feszültség, Y Az üzemi feszültség, Y 14 Váltakozóáramú generátor 14 V 35 A, PAL-Magneton 443.113 -516021 (A Skoda 105 S-ben, 105 L-ben, 120-ban. 120 Lben 1979 szeptember 30-ig) 14 V 42 A, PAL-Magneton 443.113 -516121 (A Skoda 120 LS-ben és 120 GLS-ben 1979. szeptember 30-ig, és Skoda 105 S-ben, 105 L-ben, 120-ban, 120 L-ben 1979. október 1-töl) 14 V 55 A, PAL-Magneton 443.113-516181 (A Skoda 120 LS-ben, 120 GLS-ben 1979. októbertől, a 105 G L-ben 1981 márciustól) Feszült ségsza bú lyozó Cl yújt útra n ~zfl >rmát or 14 V PAL-Magneton 443.116--417020 1979. októbertöl a Skoda 120 LS-ben és 120 GLSben, 1981 márciustól a 105 GL-ben 443116 419.071 12 V PAL-Magneton 443.212-215101 1979 oktúbertöl 443212 ::!15.600 PA!

.-M<igneton 443.213-~-204480 (a Skoda 105 S-ben és 105 Lben, 105 GL-ben) PAL-Magneton 443.213--204460 a Skoda 120ban 120 L-ben 120 LS-ben és 120 G LS-ben lndít1>11111t1n 12 V. 0,66 kW (09 LE) PAL-Magneton 443.115-142070,esetleg443115 - 142071 1980 ctugusztustól 443.115-142110 Gyújtógyertyák Lásd a 13.9 alfejezetben A kk umulútor 12 Y. 37 Ah AKUMA 6N 37 esetleg AKUMA 6NU 37 A kocsiszekrény teljesen fémböl készült. önhordó, zárt, négyajtós Szerkezete Az ülőhelyek száma A csomagtér űrtartalma, „ m- főcsomagtér segédcsomagtér Fűté ;; 30 0,28 0,12 melegvízfűtés túlnyomásos olajkenés, a hűtőfolyadék-szivattyú és a váltakozóáramú generátor kenozsirral; a gyújtáselosztó kézi olajozással Sebességváltómű és a tengelymeghajtás Hátsó futómű l1ellso fufomu Kormányszerkezet Egyéb géprészek szóróolajozással a kerékcsapágyak tartós zsírtöltettel a kerekcsapágyak zsírral, a tobbi kenés nélkül

(onkeno); a tömítések túlnyomásos zsírzófejjel a kormánymű olajfeltöltéssel, a rudazatok kenés nélkül, a tömítések zsírtöltettel kézi olaJozfüal és zsírral Üzemanyag-mennyiségek Motorolaj Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120 és 120 L max. 4,0 1, min 2,5 1 Skoda 120 LS és 120 GLS max. 4,6 1, min 3~ Sebességváltómű és tengelyhajtás 2,5 1, (olajcsere esetén kb. 2,0 1) KormánymÜ QJ <? ~~ Fékek és tengelykapcsoló 0,48 1 fékfolyadék Tüzelőanyag-tartály · 38 1 benzin Aütö- és tutorendszel Tl,5 1 fagyálló folyadék Ablakmoso - 2.5 1 fagyálló folyadék esetleg víz 1.11 Fogai om meghatározása k Azokat a fontosabb fogalmakat, amelyeknek jelentése általánosságban nem ismert, és a vonatkozó szabványokban nem határozták meg, a következőkben röviden ismertetjük. Méretek Nyomtáv. Az egy tengelyen levő kerekek középsíkjának egymástól való távolsága az úttesttel való érintkezés helyén, és teljes

terhelés esetében mérve Tengelytáv. A két tengely kerekének középvonalán áthaladó függőleges síkok egymás közötti távolsága (a kerekek középpontjának távolsága) Szabad magasság. A nyomtáv szélső pontjain és a gépkocsi legalacsonyabb alkatrészén átfektetett keresztirányú körív legmagasabb pontjának távolsága az út felületétől, a gépkocsi teljes terhelése esetén. Szervizben való feltöltés esetén 0,25 1 31 -:.ir: .~ ··.Menettulajdonságok •r Hatótávolság. Az a távols,ág, amelyet a gépkocsi tele tüzelőa~yag~tartállyal 90 km/h sebességgel képes megtenni. " . · Kapaszkodóképesség. Az úttest azon emelkedése, amelyet a gépkocsi egyen~ . letes sebességgel képes leküzdeni (45°-os lejtő 100°~~riak felel meg) 1.21 A gépkocsi azonos~tása .Motor A gépkocsi a tipustáblájával azonosítható (5. ábra) A főcsomagtérben levő tűzfalra szerelték, bele van ütve a motor- és a gyártási szám,

valamint a gép· . . ·. · kocsi néhány egyéb műszaki adatát tartalmazza. A motorszám a hűtőfolyadék-szivattyú csatlakozópereméb~ j~ b~ vaifütve (6. ábra); . · ·· ·· l CSN (Csehszlovák Allami Szabvány) szerinti teljeiítm~ny. ;Fékpadon terhelt motor minden felszerelésével együtt (beleértve a kipufogócsöveket és a hangtompítót is) üzemel. ACSN szerinti teljesítmény, amely megegyezik a gyakran · használatos nén1ct DIN szabvánnyal is, a hasznos teljesítmény. SAE (Society of Automotive Engineers, USA) szerinti teljesítmény. A fékpa- . don terhelt motoron a motor teljesítményét csökkentő felszerelés (levegőszűrő, kipufogódob stb. nincs, a generátort külső erőforrás hajtjfl) Az SAE szerinti teljesítményt könyvünk nem tartalmazza, mivel az csak megközelítő pontos,sá~~· Az új mértékegység-rendszerben a teljesítményt kilowatthan (kW) adjak meg, korábban lóerőben (LE) közölték. Az átszámítás a következő

képlettel végezhető: .1 LE=0,735 k"" (pontosan 0735 499 kW) · l kW 1•.361 LE A kocsiszekrény számát, amely azonos a gépkocsi gyártási számával, a tipustábla mellé ütötték be, vagy a ,motortérben a bal oldali kocsiszekrény-hossztar. tón, a kocsiemelő rögzítési helyénél található · ·1 . A gyártási szám, esetleg a gyártási év is ad a gyártással kapcsolatos felvilágosítást, tájékoztatást . . . A gépkocsit állandóan fejlesztik, ezért az egyes gyártási sorozatok bizonyos mértékben különböznek egymástól, és csak a gyártási szám alapján. tudja a gyártómű a gép kocsi kivitelét, valamint a pótalkatrészeket helyesen meghatár()zni . F~rgatónyomaték. A forgató erőhatás,~ főtengely karjára ható erővel kifejez ve Az új .mértékegység-rendszerben a forgatónyomaték N · m, a newtonnak (N) és a méternek (m) a szonata, . · · · - 1 N 9.80665 kg · · ·· · J newton az az erő, arriely 1 kg

tömeg 1 m/s2 gyorsulását hozza létre. Sebességváltómű és tengelyhajtás ·Áttételi aránv. Az az arány, amely kifejezi, hogy a sebességváltómű milyen : 5. ábra A gépkocsi típusarányban csÖkkenti a motor fordulatszámát, és növeli a forgatónyomatékát, a; r táblájának elhelyezése, yeszteségekr~ (súrlódás stb.) való tekintet nélkül · . :;~~83 júliusig 32 33 7. ábra Bal hátsó ajtó 1 ajtókilincs; 2 nyomógomb; 3 ablakleeresztő kar (a hátsó ajtók kivitele szerint); 4 behúzó fogantyú; 5 hamutartó (a hátsó ajtók kivitele szerint) 6. ábra A motorszám elhelyezése 1.22 Ajtók, ablakok Az ajtók kívülr()i a kilincsre kifejtett húzással nyithatók. Ha az ajtókat nem lehet kinyitni akkor be vannak bizlosítva A mellső ajtózárak biztosítása a kulcscsal való kinyitással egyidejűleg mcgszünik; a hátso ajtózárak biztosítása a gépkocsi belsejében :1 z:uak nyornogombjúnak kihúzásával (7. ábra 2 tételszám)

vagy a bcls(í kilincsre kdcjtet1 húzússal szünik meg. Az ajtók belü lrt:il a kilincs mellsó részére kifejtett húzással nyithatók (7. ábra I tételszám). Ha a hátsó ajtókat ilyen módon nem lehet kinyitni, az azért van, mert bezárás é11ött a gyermekbiztosító zárat az emelökarjának lefelé mozgatásával működtettük (8. ábra) A kilincsre kívülröl kifejtett húzással vagy a zár biztosító nyomógombjának a kihúzásával iktatható ki a zár működése. Az összes ajtó kívülről becsapással, belülről a behúzó fogantyúra kifejtett húzással zárható. Az ajtókat a kívülröl való kinyitás ellen a zár nyomógombjának benyomásával lehet biztosítani A mellsö ajtóknál bezárás után, a hátsó ajtóknál az 1977. decemberig gyártott gépkocsiknál bezárás után, az 1978 janu{ir óta gyártott gépkocsiknál bezárás clött is benyomható a nyomógomb. Az ajtózár működése biztunsúgos, ezért utazás közben nem szükséges

az ajtókat bebiztosítani. A bcbiztosításs:1l az esetleges baleset esetén a segíteni szándékozónak a gépkocsiba való bejutását akadályozzuk meg Az ablakokat az ablakleeresztő forgatókarral nyitjuk (7. ábra 3 tételszám) r A Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsiknál csak a mellső ajtók ablakait lehet :~y;1n;. a több; Upmál a molhó éY a hátYó ajtök ablaka; ogy"ánt ny;thatók ·• 1 8. ábra Az ún gyermekbiztosító zár kezelése a hátsó ajtóknál A kar lefelé billentésével működtethető A hátsó ajtókban levő hamutartó (a Skoda 105 S és 120 t ipu~ú c:épkocsik kivételével) a felső éle meghúzásával nyitható. Kivételkor ki kell ;1 itni lenyomni, a felső részét kitolni az ajtóból, és az alsó részének az ajtó felé ~aló elmozdításával szabaddá tenni. Behelyezéskor az alsó részt helyczzü k az ajtóban levő férőhelybe nyomjuk le és zárjuk · 1.23 A műszertábla A szimbólumok a hozzájuk tartozó

ellenörzölámpákkal a 9„ 10„ 11. ábrákon látható műszertáblákon nincsenek ábrázolva. a gépkocsik műszcrtábláján viszont azonosíthatók A kerek gombokkal kezelhető villamos berendezések akkor vannak kikapcsolva, ha a gombokon levö borda függőleges helyzetben van. A híítőfolyadék hőmérőie bekapcsolt gyújtás esetében mlíködik. A legelő- 35 „ L 1 4 9 ·b 5 A Skoda 105 s 6 7 B és 120 típusú gépkocsi 9 11 műszertáblája, 12 . a ra ld 1 1 a bal oldali irán jelző lámpák ellenőrzőlámpája zöld;~ s:bessé~m~.r~; 3~ job? ~ a 1 irán zöld; 4 a távfényszoro kek, Yl h"t"f lampa, 5 a motor u o o 1y adekanak , 6 a generátor. , , elienorz.o lI , . iros· 7 a motor kenését ellenőrző lámpa, piros; 8 kilometer-szam a o, „ „ , •. narancs; 10 a fékrendszer piros, 11 tüzelőanyag-mérő; 12 utólag bekötött valamilyen berendezes ellenőr:z.őámp<ija zöld ·elző lámpá/ellenőrzőlámpája,

hőmérő·ie· ~a tÜzelőanyag-tartalék ellenőrzőlámpája, 1 8 1983. júliusig ell~n.orzola~pa!?• működeset ~llenorzolampa1a, 6 10 1 11 / / 12 13 1 14 11. ábra A Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsi műszertáblája 1983. júliusig 1 a hűtéilolyadék hőmérője; 2 sebességmérő a kilométer-számlálóval; 3 fordulatszámmérő; 4 tüzelőanyag-mérő; 5 a bal oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája, zöld; 6 a motor kenését ellenőrző lámpa, piros; 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája, zöld; 8 a fékrendszer ellenőrzőlámpája, piros; 9 a generátor működését ellenőrző lámpa, piros; 10 a tüzelőanyag-tartalék ellenőrzőlámpája, narancs; 11 a távfényszórók ellenőrzőlámpája, kék; 12 le nem foglalt ellenőrzőlámpa, zöld; 13 a le nem foglalt ellenőrzőlámpa, zöld (különleges kivitelnél a tompított fényszórók e!lenőrzőlámpája); 14 le nem foglalt ellenőrzőlámpa,

piros (1979. októbertől a fűtőszálas hátsó szélvédő ellenőrzőlámpája - narancs) nyösebb üzemi hómcrsékict kb. 75 105 C Ezt a hómérséklct-tartományt a mű:;zerskálún zölJ színnel jelöiték. A !iÍZlf,;, .·rng-mirri bekapcsolt gyújtás esetében működik A műszerskála 0--·l :.::-- ! rnnoTl:Ínl jelez, :irni üres Lirtá!yt félig telt tartályt és tcit L1rtály1 . piros Sciv J Li ·rai~k ut<ilsó negyed rés1ét jelenti A mcgkiizclítl1leg ~ 1 wn~ilékot :t jclúil(,rnp:t k1gyullaJás·1 JelLi. i 1 . 3 10. ábra A Skoda 105 L és no L típusú gépkocsi műszertáblája, 1983„júlusig 1 a hűtőfolyadék hőmérője; 2 sebességmérő a ki !ornéter-szám lálóval; 3 el lenorzo lámpacsop~rt. balról jobbra: . . . " . „ le nem foglalt jelzőlampa, z.öld (külcnleg<>s k1v1telnel a tomp1tott renyszoroK ellenőrzőlámpája); a fékrendszer ellenőrzőlámpája, piros; a generátor működését ellenőrző lámpa,

piros; a tüzelőanyav,-tartalék ellenőrzőlám pá ja, narancs: le 1··em f:,5lalt jelz~i~mpa. z::ild; -· !~ Frn fo"lalt 1e1zo!Jr.1p:: 01:·cis . . . „ „ d „ 4 t~:~16anvag-mérő: 5 a bal ~idali irány1e!zó iirnpik ellen?r~olam~~Ja, zo„1 ; „, · "t elleno"rzo" lampa , piros·, 7 a ,iobb oldali 1rany1elzo ellenorzolampa1a, o a nioto~ ·k enes. zöld; 8 a távfényszórók el lenőrzőlámpája, kék -- • 36 „. A fordularszámmárl a motor főtengelyének fordulats.lámát mutatja A fordulatszámot nem szabad a piros sávba növelni Sebességváltáskor a fordulatszámot csak a sárga sávban szabad növelni A müszerrábla e/frnőrzö /á111pái annak ~t berendezésnek a működésekor ., tlágítanak, amelyet ellenőriznek A helyzetjelző lámpák a 12. ábra 1 tételszámú kapcsolójának jobbra az első állásba való elfordításával kapcsolhatók be. Ilyenkor a fényszórób:m levő helyzetjelzö izzólámpák, a hátsó

helyzetjelzö lámpák, a műszereket megvilágító lámpák és a rendszámtábla-világítás világítanak. A/é11rszórókat (táv és tompított) a 12. ábra l tételszámú kapcsolónakjobb-a a mú~odik állásába nló c!fordításával kapcsoljuk be. Ebben az állásban vi!ágítan2k az ebó állásbl!l bekapcsolt helyzetjclzö lámpák, a műszereket megvilágító lámpúk és :1 12 ábra ] átkapcsoló állás szerint: középállásban a tompított fén;.szórók, a müszcrfal felé bpcsolv::l a távfényszórók A távfényszórók bekapcsolását a műszertáblában levő kék színű jelzőlámpa jelzi Amennyiben 37 12. ábra A műszerfal bal oldali része, az átkapcsolók és kapcsolók, 1983. júliusig 1 a helyzetjelző lámpák kapcsolója és a főfény~zóró­ átkapcsoló tápáramána~ kapcsolója; 2 az akusztikus kürt és a fénykürt nyomókapcsolója, az irányjelző lámpák kapcsolója, valamint a főfényszórók átkapcsolója; 3 biztosítók,

villamos csatlakozó; 4 az utastér világításának ajtókapcsolója a gépkocsira halogén fényszórókat szereltek, azokat a gépkocsi álló ~clyzetében nem szabad bekapcsolni (kivételt képez a beállításuk stb.) Ezek erosen melegszenek és igénylik a menetszéllel való hűtést . · k - amennyiben a gépkocsira ilyeneket 1s szereltek A segedf 1 enyszoro akkor működnek, ha a távfényszórók be vannak kapcsolva. , . A fénykiirt a fényszóró átkapcsolókarjának a kormánykerék fele huzasakor működik. · Az akusztikus kiirt él , 1 · · fényszóró átkapcsolókarjának a kormanytenge Y 1ra- nyába való benyomás;ikor szólal meg. , , " . Az irán ijelző lámpák az irányjelzö kapcsolóka.rjának ?1o~gata~aval ~u~od­ nek. A k1 pcsoló lefelé billentésekor a bal oldali, felfele b11lentesekor a JObb · · · 1zo"Jampa, k v· 1llognak . Kikapcsolásuk - az 1977 szeptemberig o ld a 11. JranyJe gyártott Skoda 105 S gépkocsik kivételével - a

kormánynak egyenes helyzetbe való ·isszaállásakor önműködö. 13. ábra A műszerfal jobb oldali része, az átkapcsolók, kapcsolók és a hamutartó, 1983. júliusig 1 gyújtáskapcsoló és .~o~~ mányzár; 2 az ablaktorlo és az ablakmosó kapcsolója; 3 a fűtő- és szell6ztetőven­ tilátor motorjának és az ablakmelegítő 1 kapcsolója; 4 gyári embléma, esetleg az elakadásjelző ellenőrző­ lámpája (normál kivitelű 1 ~ J 1 A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsi~n~l 1?79. o~tó~ ber óta a 105 GL típusú gépkocsiknál 1981. marcn~s ota a hatso szélvédŐ fűtőszálának a kapcsolója ötállású kapcsolo. 38 gépkocsiba nincs beszerelve); 5 az elakadásjelző kapcsolója (a Skoda 105 S és 120 gépkocsikba 1978. november óta szerelik be); 6 a gépkocsi fűtésszabályo­ zója; 7 hamutartó Az ablaktörlők a 13. ábrán a 2 tételszámú kapcsolókar helyzete szerint mű­ ködnek: a kar elsö, felső helyzetében a törlés lassú, a

második helyzetében gyors. A kapcsoló harmadik, alsó helyzetében (a Skoda !05 GL és 120 GLS gépkocsiknál 1981. augusztustól) egy többállású ütemkapcsolóval lehet beállítani az ablaktörlö kívánt percenkénti törlésszámát Az ütem kapcsoló (14 ábrán a 2 tételszám) elsö alapállásában az ablaktörlő csak percenként ötször töröi. A forgatógombnak minden további jobbra forgatásával mcgközelítőlegcsen rnegkétszerezödik az clózii kapcsolóálláshoz tartozó törlésszám. 5 1 13 1 6 I 8 14. ábra A Skoda 105 GL és 120 GLt; típusú gépkocsik műszerfala (1981. augusztustól 1983 júliusig) 1 műszertábla (1. a 11 ábrát); 2 az ablaktörlő motorjának ütemkapcsolója; 3 a fűtő- és sz.ellőztetőventilátor motorjának kapcsolója; 4 az elakadásjelző kapcsolója; 5 az elakadásjelző ellenőrzőlámpája (normál esetben nem szerelik be); 6 az akusztikus és a fénykürt nyomókapcsolója, az irányjelző lámpák kapcsolója

és a főfény~zórók átkapcsolója; 7 a helyzetjelző lámpák kapcsolója és a főfényszóró-átkapcsoló tápáramának kapcsolója; 8 gyújtáskapcsoló és kormányzár; 9 az ablaktörlő és az ablakmosó motorjának kapcsolója; 10 az autórádió panelje; 11 a gépkocsi fűtésszabályozója; 12 hamutartó; 13 kesztyűtartó (különleges kivitelnél bezárható) · A.z ablaktörlöt cs,tk akkor sZlb:1d clinditar:i ha a szélvéd(i csöt[il vagy a szélvédörnosó működtctésétöl nedves. A széfrédőmosó a 13. ábra 2 tételszámú emeltyüjénck a konnánytcngely felé való benyomásakor működik. A villamos dugaszolóaljzat bal oldalon a műszerfal alatt található ( 12. ábrán 3 tételszám) és állandóan feszültség alatt van. Az elakadásjelző a 13. ábra 5 tételszámú kapcsolójának jobbra forgatásakor kezd működni, vagyis az összes irányjelzólámp:1 és mindkét irányjelúi-ellen- 15, ábra. A műszerfal jobb oldali második része 1

kesztyűtartódoboz; 2 a jobb oldali ajtó ablakfúvókája (a műszerfal bal oldalán a bal oldali ajtó fúvókája van) 39 őrzőlámpa egyszerre működik. Az elakadásjelzőt a közlekedési szabályok elő­ írásai szerint kell használni. A kesztvíítartódoboz (15. ábra) a zárógomb lefelé nyomásával nyitható A me!Úő ajtók ablakfúvókái megszüntetik a mellső ajtók ablakainak bepárá.~ sodását. A fűtő vagy szellőztető Ievegősugarat a fúvószerkezet tor~o~ at~n ~evo fedéllel lehet szabályozni. Kinyitáskor a fedelet a rovatkolassal memelolt ~llasba nyomjuk; a Jégsugár irányításához a fedelet ujjaink közé f?gva .f~rdítJUk el: A nzííszerfalon levő hamutartó a felső él meghúzá~ával nyíhk:. K1ve~ele~or k1 kell nyitni. és húzva meg kell emelni Visszahelyezeskor a felso ~~szet reszben visszahelyezzük, megemeljük, majd az alsó részénél fogva betesszuk. 1.24 A gépkocsi működtető és segédberendezései A kormán)kerék -

excentrikus elhelyezésű; egyenesen vagy az egyenestő! kis mértékbe~ eltérően haladva, a legelőnyösebb kormányzási lehetőséget bizto- , sítja. A pedálok (balról jobbra): tengelykapcsoló-pedál, üzemifékpedál és gazpedál szokványos elrendezésűek. A kézifék (rögzítőfék) a 16. ábra 2 tételszámú fékkar fel~~~ásával, n;űköd~ tethető. A féket a fékkar könnyed meghúzásával, a fogantyuJanak vegen levo nyomógomb benyomásával, és a fékkarnak előre ütközésig való visszanyomá· sával nldjuk. 16. ábra A mellső ülések közötti működtető elemek 1 sebességváltókar; 2 a kézifék (rögzítőfék) emeltyűje; 3 a karburátor sz.ívatójának karja j A sebességváltókar helyzetét az egyes sebességfokozatokba való váltáskor a 17. ábra szemlélteti . . A karburátor szívatója (16. ábra 3 tételszám) megkönnyíti a hideg motor indulását. A szívatókar felemelésével működtethető , . A töltésellenőrző lámpa a

műszertáblában levő piros lámpa, a valtakozo- , áramú generátor működését ellenőrzi. A mo~or fordu~atszám~~ak n öveked~se­ kor - esetenként már alapjáraton is - elalszik, ha a valtakozoaramu g.enerator töltő áramköre rendben van. Ha nem alszik el vagy menet közben k1gyull~d, akkor a váltakozóáramú generátor nem tölt, ezért a generátort vagy a feszult- 40 17. ábra Sebességváltási vázlat 1-4 az előremeneti sebességfokozatok; R hátrameneti fokozat ségszabályozót szakszerűen meg kell javítani. Ilyen esetben nem szabad szükségtelenül önindítózni, és nem szabad a villamos fogyasztókat bekapcsolni, így az akkumulátorban rrteg lehet őrizni az út befejezéséig elegendő villamosenergia-tartalékot. A motor kenését ellenőrző lámpa műszertáblában levő piros lámpa, amely a , motor fordul:ltszámának növekedésekor - esetenként már alapjáraton is ~ elalszik, h:l a kenés rendben van. A kenés helyes működésére utal,

hogy a motor fordulatszámának növekedésekor az ellenőrzőlámpa kialszik Biztonságos:ln a kenés teljes ellenőrzésével lehet a kenőrendszer jó működéséről meggyőződni. Mindenekelőtt ellenőrizzük, hogy a motorban van-e elegendő olaj. Azután lazítsuk meg az olajnyomás-kapcsolót (!. a 281 ábrát) Ha a motor fordulatszámának növelésekor a menete körül folyik az olaj, a kenés rendben van Ha az ellenőrző lámpa nem világít, akkor a hiba a jelzőrendszerben (olajnyomáskapcsoló stb.) van Ha a kenés nincs rendben, a motori azonnal le kell állítani. Komolyabb hibárói van szó, amely szakszerű javítást igényel. A fékrendszer ellenőrzőlámpája -- a műszertáblában levö piros lámpa, amely akkor gyullad ki, ha fékezéskor a pedált olyan nagy mértékben kell benyomni, hogy fékezéskor a fék korlátozottan biztonságos. Ilyen esetben a gépkocsi halaszthatatlanul szakszerű javítást igényel 1981 augusztustól a fékberendezés

működésének megváltozott a jelzése(!. a 227 bés 227 e ábrát) A fékberendezés ellenőrzőlámpája a motor indításakor először felgyullad, jelzi az izzó működé­ sét. A gyújtáskulcsnak a gyújtáskapcsolóban való elengedése után az izzó elalszik Ha az izzó indításkor nem gyullad ki, akkor ki kell cserélni Ahhoz, hogy a lámpa a garázsban álláskor vagy hosszantartó várakozáskor ne világítson, az 1977. márciusig kiadott gépkocsiknál a jelzőkapcsolót ki kell kapcsolni (! a 216 ábrát) 1.25 A motor beindítása és leállítása A motort villamos hajtású indítómotor indítja, amit a gyújtáskapcsolóval mű­ ködtetünk. A gyújtáskapcsoló mechanizmusát kulccsal a megfelelő jelre kell fordítani (18. ábra) A motor beindulása után a kulcsot az I jelű állásba kell 41 18. ábra A gyújtáskapcsolón levő kapcsoló helyzetek () a kapcsoló kikapcsolva; 1 a gyújtás, vagyis a motor üzemeltetéséhez szükséges áramkör

bekapcsolva, az összes fogyasztó áram alatt; 11 a motor beindítása; ST()P a kulcs kihúzási és a kormányzár zárási helyzete (a kulcs kihúzása után) kar jobbra tolásával oldható. A fedelet a jobb oldalon olyan magasra kell felemelni, hogy a kitámasztó felső és alsó része összeilleszthető legyen. Bezáráskor a fedelet fel kell emelni a támaszt balra tolni és a fedelet lecsapni A lebiztosítás a nyitórúd véghelyzetbe való húzásával történik 1978. augusztus óta megváltozott a kocsiszekrény csomagtere fedelének kinyitása Kinyitáskor húzzuk meg véghelyzetéig a műszerfal alatt jobbra levő fogantyút (20. ábra) Bezáráskor a kocsiszekrény csomagterének fedelét a :zárba való benyomással bebiztosítjuk. o · !" 1 ll·b· állítsuk ·el" forgatni. Ha ;iz indítást meg kell ismételni a kulcs:)t a Je u a as a ·vissza · ·es UJI · „ a .d 11 allasb:J való elfordításával md1tsunk A motort a 0 J u állásba fordítással

állítjuk le. 1.26 A gépkocsi üzemi és hasznos terei, kényelme A mellső iilések beállítása (19. ábra) A S~o?a 10 5 S típu s ~ivéel~~~I; é~l;s~~~~ üléstámlák helyzetét a rózsakerék forgatasav:il lehet bealht~lll; es az . . fekhellyé átalakítani. A Skod:1 105 GL, 120 LS és ~~O GL~ ti~usok~al«~ ~J~ , : k helyzetét 3Z állványukon levó anyák meglaz1tas:i uta~ valt.oztdtl1l e e parna . · l · eloles 3elzt a leg, kon levö röuzítőanv:J. magassagabJn evo szmes J . (az all anyo t k. [ülés a fcJtamla l. nagyobb kthúzhatóságot). Ha az állványon nmcs szmes res e !e , cs:ik a legahcsonyabb helyzetben lehet. Az ulések mcllso szeluknel lcvo eme o- [ 0 • l levő 1 hozzáférhetővé. · kar felemelése után eltolhatók. . . k. t Fekhelr a gépkocsibun. Az !:dések útállításával (a Skoda 105 S tipus tve elével) eg; vagy két fekhelvet lehet kia!akítuni · . -1„ „ k„ozes1g.a · · . 11a tt:11nlabol vegvük k1 J „ az esetleges . A

me ll,"ülé·ttolj.ukeoreut so s · · ··· kozben a parna fejtámlát és a háttámlát billentsük a hátsó ülésparna szmtJeig, e. ; 1 , i mellső élét nyomjuk hátra. . . h l k dk A fő csomagtér a gépkocsi első részében, a csomagterfede~ a latt e yez ~ l. 1 A csomagtérfedél zárját a műszerfal alatti rúd előrenyomas~val lehe.t ny1~n1, ~~csak annyira nyílik, amennyire azt a zárbiztosító megengedi. Ez a b1ztos1to- 19. ábra A mellső ülések f eltolása és a háttámlák Í állítása fekete nyíl, az ülésállító kar; fehér nyíl, a háttámla rózsa kereke d) 20. ábra A csomagtérfedél nyitó rudazata Megjegyzés: ha a vonókötél elsz:ikadna, nyomjuk ki a műszerfal alatt jobbra dugót (jobb kormányzású gépkocsiknál a villamos vezetékköteg gumi átvezetőjét) és egy megfelelő húzószerszámmal kinyithatjuk a zárat. A kézi (segéd-) csomagtér a hátsó üléstámlák mögött van. A hátsó üléstámlák felső

élénél levő kar megnyomása és a támlák előrebil!entése után,vá!ik Teherszállító tér a hársó ülések átrendezésével alakítható ki. Emeljük fel a hátsó üléspárnákat a mellső élüknél fogva. a párnákat toljuk ki és billentsük álló helyzetbe. A támla felsö éle feletti kart eltoljuk és a támlát előrebillentjük A csomagtér és a teherszállító tér terhelése a legnagyobb hordképességi megengedett. A fő csomagtérben kb 40 kg, a kézi csomagtérben kb 10 kg, gépkocsi tetején 50 kg tömegű csomag szállítható (1. a 252 alfejezetben lev tájékoztatást). Öt személlyel közlekedve, a kézi csomagtérben ne szállítsunk csomagot, a fó csomagtérben levő csomagok tömegét úgy kell csökkenteni. hogy a személyek és a csomagok teljes tömege ne lépje túl a gépkocsi hordképességét. Teherszállításkor a nehezebb tárgyakat helyezzük szilárd alátétlemezre ezzel védve az ülések szerkezetét a helyi túlterheléssel

szemben. A motortér hátul található és fedéllel van zárva. A fedelet rögzítő zárat a bal hátsó ajtó keretében levő kar (21. ábra) meghúzásával lehet kinyitni A fedelet emeljük meg és enyhén engedjük vissza, hogy a támasz beleékelődjön a vezetékbe, esetleg a támaszt a vezetékbe nyomjuk be. Bezáráskor a támaszt tegyük szabaddá és a motorházfedelet úgy zárjuk, hogy a nyitási magasság kb. 1/rában elengedjük, és hagyjuk, hogy szabadon beleessen a zárba. 43 . ~1 21. ábra A motortérfodél zárjának húzóemeltyűje ~~•. 11. ábra A kocsiemelő elhelyezése a motortérben lJ79. októbcrtól a motorházfedél új alkatrésze a hát~ci icve,~iitcrc:ln hpoiler) A gépkocsi esetleges tolásakor ne támaszkodjunk neki. mert 1L c1«•L:l1cs :1o· mást nem bírja. A kocsiemelőt (22. ábra) a motortérben a kocsiszekrény bal U1rtoi<rn helycLték el, és gumiszalaggal rögzíthető. ,,,. Megjegyzés: A motortérben végzett munka

közben ügyeljünk a lámpatestek izzólámpáinak dugaszos csatlakozóira. A körülményeknek megfelelöen húzzuk le a vezetékcsatlakozókat vagy vegyük ki a foglalatot az izzólámpával együtt a lámpatest bői. A tüzelőanyag-tartály a hátsó ülések padlója alatt van. A tüzelöanyag-töltönyílás (23 ábra) a gépkocsi jobb oldalán hátul találh<ttó A fedelét kulccsal kell nyitni, és balra forgatva kicsavarni. Záráskor be kell csavarni és kulccsal bezárni A kulcs csak bezárás után vehető ki Megjegrzés: A tüzelőanyag hőtágulásúból .ldódó kiiolyá~: c!kcrülésérc: a gyártómű a tüzelőanyag betöltését úgy <dánlja. hogy töltés ut;u1 rK rl"!éL ~1djon · a betöltőnyakban tüzelőanyag, vagyis a kútkezeléi ne várja n1Ct· .1rnig a tömlő· pisztoly automatikusan kikapcsolódik. A pótkereket a fő csomagtér fenéklemeze alatti tartón helyezték el. A fedél kinyitása után elöl húzzuk meg a fogantyút (24. ábra)

majd a keréktartót sza· 23. ábra. Tüzelőanyag­ nyílás töltő 24. ál)ra Pótkeréktartó, 1983. júliusig fekete nyíl. pótkeréktar-tó zárjának húzóemeltyűje; fehér nyíl, záróemelő baddú, tesszük és lesüllycszthetjük. Külón ::i"itd : ·.···:·,1,•, l 1 "l h, , ,, - .1:: OK . arito mögött eg „;„, . ··· , - -- ~i„ kcréktarti-) ff , -~ -· ,;1 ,.: - ! , ( ><-- 1),~;} :{111 ;:-;;•f-)~·ít" / ,., ,,, cl1d~koratartorclem"l"s~··t·n· ·:.·t1·„: „ „,,,,, "· Z • . ., ,; l-! d, d ) 1 ,„11,:1 ,;t ~ "; . ,, t t; --, , jobbra addig, amíg<: zár beugrik. """ ,,e~rPcr:1c:t.Uí nyomjuk e! erc.;:-,:·q()" 1 „ Az utastér világítását vagy ; lámpatesteken lev „ k· . , . ,k o ~tp,csolovat lehet ochpcso!ni, vagy a mellső a1tók kinyitasak or az aJto ·1pcsolo on „ k ·· d ·· b k (a Skoda 105 S és 120 tí , , k . e rnu o oen e apcsolja kor). pusu

gep ocs1kban csak a vezető ajtajának kinyitása- A napellenzők és a visszapillantó-tükör önzáró e : vannak rögzítve, és billentéssel állth t. k , k : sapagyakban vagy csuklókkal 1 a o a . „ „ 1vant helyzetbe A k;·]-" · · 1anto-tukor csak vízszintesen állítható. , . u so v1sszapd- 1.27 A gépkocsi szellőztetése, hűtése) fíitése A zárt "vépk ocs1·b·an cl, h„cttso, tetotarto „ , oszlo b·rn 1~,, . : . „ szél szívóhatás·1 o··nn1"k"d" , , . p , ·~·cl ictcsi)n kere.;ztu! a mc net u () oan l tcs·r1 ,, .„ l" r fűtővc n tWt 1 . l . a ona. valamint 0 "sLe LlDCtest. ~iz ajtók··~ tr·e•"·s·t"· ~ v · :· ,. / !•.t1 ntenzívebb sz··llőz"t" . · k "cre::sztüf -~ történik. ~ t.S d „1,1. tL i~-tKain fűtés és a szellőztetés működtetése 25. ábra A (szabályozása) 1 bal oldali emeltyű, levegőelosztó; 2 jobb oldali emeltyű, a

fűtőberendezés folyadékszabályozója; 3 középső emeltyű, a levegő mennyiségének szabályozója; 4 a fűtő és szellőztető ventillátor motorjának és a hátsó szélvédő fűtőszálának kapcsolója1); 5 a hátsó ülésekhez áramló levegő szabályozója A gépkocsit a fűtöberendezésből kiáramló levegő fűti. A fűtés szabályozható (25. ábra) A fűtőventillátor két fokozatú kapcsolóval működtethető (25 ábrán a 4 tételszám) Jobbra az első fokozatban nagy fordulatszámmal forog a ventillátor (hűtés) a második fokozatban a fordulatszám kisebb (szellőztetés). A hátsó ablak (Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsikban 1979. októbertől a 105 GL gépkocsikban 1981 márciustól); fűthető A gépkocsi és a hátsó ablak fűtése ötfokozatú kapcsolóv<il szabályozható. Balra az első fokozatban a hátsó ablakot fűti a ventillátor bekapcsolása nélkül, jobbra az első fokozatban a ventillútor nagy fordulatszámon. jobbra

u második fokozatban a ventillátor kisebb fordulatszámon forog, jobbra a harmadik fokozat a hátsó ablak fűtését, alarnint a ventillátort kapcsolja. · A k:lpcsológornbok bordáinak függölegcs helyzetében semmi sem működik. A hátsó .lblak fűtését a rnűszcrtáblában levó narancssárga ellenőrzőlámpa jelzi. Az emeltyű~működtetése a következő (a 25. ábra jelöléseivel): 8 az f bal oldali emeltyűt (kettős fehér nyíllal jelölve) felfelé állítva: a levegő a szélvédőre és az ajtók ablakfúvókájára irányul, lefelé állítva: a levegő a mellső üléseken ülők lábaira áramlik; • a 3 középső emeltyű (fehér nyíllal jelölve) felfelé állítrn: a levegőnek a fűtőberendezésen való átáramlását zárja, lefelé állítrn: a teljes levegőmennyiség átáramlik a fűtőberendezésen. 1979. októbertől az emeltyű a felső és középső helyzetben rögzíthető Lefelé mozgatáskor jobb felé kell nyomni az emeltyűt. Ha az

emeltyű felső helyzetben van, a fűtö és a szellöztető ventillátor motorját nem ajánlatos bekapcsolni; ti 2 jobb oldali emeltyű (kék és piros nyíllal jelölve) a piros 11.1Íl irá1nába11 felfelé állítva: a fűtőberendezés teljes mértékben fűt; lefelé a kék n lÍl irálllában állít . f" , . levego"bea ·l, ; . ia. a utes kikapcsolva és részleges külsö ram as a gepkocs1ba. A legnagyobb fűtőteljesítmény a közé " " , , oldali emeltyu" 1;, 1 " h 1 , pso emeltyu also helyzeteben a jobb e so e yzeteben van. Legnagyobb mértékű a szeli" t t · kk „ tyű alsó helyzetben van. oz e es a or, ha a kozépső és a jobb oldali emelA gépkocsiba a levegőbeáramlás ú , h , . helyzetbe toljuk g~k~;;b at,~.„~o~yka kó~é~sö és jobb oldali felső helyzetben). · ere 0 csa a kozepso emeltyű van emeltyűt felső 0979 A hátsó ülésekhez a fűtőberend . , ·b!I k" . ábra 5 jelű emeltyüj.énck az :11·1 ~zes

o ozvetlenul jut el az áramlás a 25 . d 1 asav·ll Az emelty" e ff l ( · · zár, lefelé állítva nyit. · · u ie e e vizszintesre) állítva 1.28 A gépkocsi emelése és vontatása A gépkocsi kézi emelővel való e l . k „ kocsiszekrényben levő tartóba t~~ue~e or ~z ~melo ka~ját a gép.ko~si oldalán a kocsit kézifékk J • · j <26 · abra). Emeles elott rogzitsük a gépe vagy a talajon maradt hátsó k -· k 1• •k l · . „ • ez a biztosítás behúzott kézife k eset·, . „ 1 ere a ae e esevel Lejtos uton . · en 1s ajan atos. 26. ábra A gépkocsi emelése a gépkocsihoz tartozó emelővel A gépkocsi alatt végzendö munkáh l , . . k , oz ne.m e egendo kezi emelóvel megemelni a gépkocs1·t hanem a k · ocs1sze renyt · t · k ·· „b ~ kb. 100 mm hosszúságban alá kell b ~z ~2 us~o . alatt a te~ereloszlás miatt lemezének egyéb részei nem el, . a o m 7 abra) A kocsiszekrény fenékegge merevek ezért a m · h 1 h · 1• • .

nyomás alakváltozást okozna A k . . .: as o ato a atamasztás1 . ocs1szekrenyt muhelyemelóvel is csak a jelölt helyeken szabad emelni. tJ· A gépkocsi vontatására a mell· „ . • . . „ (28. ábra) E k k . . so iesze a 1att1 rnerev1tobcn szemek vannak · zc ne aturata1ncsav t·tk„ ! . „„ gépkocsi tartozéka) , . - on a o ote szem~n atruzzük a csapot (a CS cl sz111ten Lll tozck SISSZC""C] b A " . - IZ t OSJ. tj u k. muanyag lökhárítókkal ellátott >é k ,k A vontat k··1·1 . on nincsenek szenvk és cs·<pok o o e szemet a gé Pk ocs1„ mcg ll pso„ ocs1 • • . ~ · • · • t t) reszen kell átfűzni (1. a 20 <; o . ·--~. pone A Skoda 120 LS és 120 GLS gépkocsiknI 1979. október óta a ötállású kapcsoló. fűtőszálas hátsó szélvédő kapcsolója e. . • . „ 47 1979. októbertöl a motorházfedél új alkatrésze a ~átsó légte:elő (spoiler), A gépkocsi esetleges tolásakor ne

támaszkodjunk neki, mert szilardsaga ennek! az ólomtartalma miatt bőrfertőzést okozhat). A tömítőanyagokat vagy denaturált szesszel távolítsuk el, vagy kaparjuk le A gyártómű a motor és a motor hátsó fedele, a sebességváltómű két félháza közötti héza,s, a tengelykapcsoló-kinyomócsapágy vezetőjének valamint a kormánymű illesztési hézagainak tömítésére Velvanton C, Hcrmetite RS 1608, esetleg egyéb típusú tömítőanyagot használ. A tömítőanyag poliuretán műanyag bázisú és megfelel Hykomar, Reinoplast, Curill K stb. külföldi tömítőanyagoknak Az alkatrészekről lekaparással, acetonnal vagy klóros old1tokkal (pl szén-tetrakloriddal stb) távolíth:itó el A fém önkenő csapágyaknak nem snbctd semmilyen zsírtalanítószcrrel érintkczniök, mert elvesztik önkenö tulajdonságaikat. A fék és a tengelykapcsoló hidraulikus rendszerének gumialkatrészeit alkoholban tisztítsuk. d) Azokat az alkatrészeket, amelyek

összeszerelt állapotban mozognak, nem szabad szárazon összeszerelni. Üzemeléskor a kenőanyag csak nehezen jut cl a száraz felületekre, és addig az alkatrészek között nincs kenőanyag, ezért a súrlódó felületeik kárt szenvedhetnek. Elözetesen azzal a kcnöanyaggal kenjük amellyel az üzemelés közben is kenve lesz. Ha a kenés olajjal történik, akkor általában motorolajat használjunk, amely megfelelően hígfolyós Zsírt és mindenekelőtt a fék és a tengelykapcsoló szerkezetéhez olyan fékfolyadékot kell választani, amelyeket az előírásokban meghatároztak e) Azon sasszegek és lemez biztosító alátétek helyett, amelyeknél nem vagyunk meggyőzódve aiTól. hogy a szétszcreléskor megsérültek-e Újat kell beszerelni A régiek beszerelésekor azok a hajlítási helyeken eltörhetnek, így a kötések nem lennének biztosítva. Ezenkívül a törött részek más alkatrészeket is tönkretehetnek. f) Az új gördülőcsapágyakat (golyós,

görgős és kúpgörgős) a konzerváló zsírtól a e) pontban leírtak szerint meg kell tisztítani. A konzerciló zsír a csapágy kenésére nem megfeleh, és káros tulajdonságai lesznek ha az üzemeléskor használatos kenőanyaggal keveredik. g) Azok a méretek, J.melyek csak számokkal vannak kifejezve mm-ben érten- a műveletnek nem felel meg. dők. 27. ábra A kocsiszekrény alátámasztási helyei 28. ábra A vontatókötél rögzítése a vontatószem· ben fém lökhárítóval kivitelezett gépkocsinál f 1.3 Általános szerelési irányelvek Minden ki-, le- vagy szétszerelés és visszaszerelés (eltekintve e k ö~yv ~~~felelő részeiben említett munkafolyamatok vagy a szer~lési technolog1a kulonleges feltételeitől) a következő irányelvek szerint törtém.~: . a) Használjunk megfelelő szerszámokat és le~etoleg dugokulcsokat, amelyek! 1egkevésbé sértik meg az anyákat és a csavarfejeket· , . ., ; ~ b) Szétszereléskor figyeljük meg az

alkatrészek leszereles1 sorrend1et, mert ez 1 l az összeszereléskor rendkívül hasznos. . . , e) Az alkatrészeket triklór-etilénben vagy technikai (m~só) benz1~be~ tiszti~. suk. Egyik tisztítószer sem tartalmaz káros anyago~at (mmdenekelott olomta 1 talmú adalékokat), amelyek a bőrre károsak lennenek (a motorbenzm v1szon h) Néhány csavarkötést pontosan meghatározott nyomatékkal kell meghúzni. Ezek részére megadják a meghúzási nyomatékot Ezeket a könyv megfelelő fejezeteiben és az 1 táblázatban közöljük i) Egyes forgó alkatrészeknél előírják a megengedett legnagyobb forgási kiegyensúlyozatlanságot, szokásos módon g ·cm- (grammcentiméter-)ben. Egy alkatrész akkor mondható jól kiegyensúlyozottnak, ha úgy van csapágyazva, hogy nem hat rá forgási ellenállás, bármilyen helyzetben meg lehet állítani. Ha nem dinamikus kiegyensúlyozásról van szó, az alkatrészeket a szokásos módon, élekre helyezett segédtengelyekkel kell

vizsgálni. A kiegyensúlyozatlan alkatrész az eredeti he:~zetéből úgy tér ki, hogy a legnehezebb (azaz a legkiegyensúlyozatlanabb) része alul lesz. A kiegyensúlyozatlanság értékét úgy állapítjuk meg, hogy a kiegyensúlyozatlan résszel szemben fekvő oldalon a megengedett kiegyensúlyozatlanságig súlyt rögzítünk Ha az alkatrész eredeti helyzetében marad vagy ha ezzel a súllyal lefelé fordul, a kiegyensúlyozatlanság az 49 4R előírt határon belül van. A súly tömegét úgy határozzuk meg, hogy a megengedett kiegyensúlyozatlanságot osztjuk a súlynak az alkatrész forgási középpontjától mért távolságával j) Még a jelentéktelenül megsérült tömítéseket is cseréljük ki újra. Ha a parafa tömítés túlságosan kiszáradt, méretei csökkennek és a csavarok osztóköre nem lesz megfelelő. Az ilyen tömítést rövid időre forró vízbe kell mártani Azonban méreteit ellenőrizni kell, nehogy túlságosan megduzzadjon. 1.31 A

csavarkötések meghúzása A meghúzási nyomatékok előírt értékei horganyzott, foszfátozott vagy felületi kezelés nélküli csavarokra és anyákra vonatkoznak. Ha a felület kadmiumozott, akkor a megadott meghúzási nyomatékokat kb 30%,-kal csökkenteni kell, mivel a kadmium súrlódási tényezője kisebb, ezért a megadott nyomatékok nagyobb feszültséget létesítenének a kötésekben. 1 N · m meghúzási nyomatékot 1 N erövel 1 m hosszú karon (nyomatékkulccsal) lehet elérni. Tekintettel arra, hogy szabványos méretű kulcsok használatosak, az erőt olyan arányban kell növelni, amilyen arányban a kulcs rövidebb, mint 1 m A szervizekben és szakműhelyekben különféle nyomatékkulcsot használnak Ezek közül például a torziós elven működó nyomatékkulcs a 29. ábrán látható A csavarkötések meghúzásának módját a csavar vagy az anya anyaga és mérete szerint határozták meg. Ebből az összefüggésből adódnak a táblázatban

megadott kötések legnagyobb meghúzási nyomatékának általános értékei (1 táblá1 táblázat A csavarkötések menetméretei és anyag szerinti meghúzási nyomatékai Az anya anyaga A csavar anyaga (CSN szerint) 5 6 8 10 12 5D 6S 8G IOK !2K 1 1 Az anyag szakítószilárdsága, 1 Rm N/mm2 490 . 685 590„ .785 785„980 980 . 1180 - Menetátmérő A legnagyobb meghúzási nyomaték· N · m ---·-----~ 1 M6 MB MBX1 M10 M10x1,25 M12x1,5 M14X1,5 1 "" 4,3 10 10 20,5 20,5 35,5 56 1 7,3 17,5 17,5 35,5 35 61 96 8,7 23,5 23 47,5 47 81 128 i~~;~ 5 13,51-~:~533 32,5 67 66 114 180 39,5 39 80,5 79,5 137 216 zat). Az érzéssel meghúzandó kötéseknél legtöbbször használatos anyag az 50, esetleg a 6S. A 8G, lOK, 12K anyagok olyan kötések részére használatosak amelyek szerkezeti okokból kisebbek, és a kötésükhöz nagyobb erőt, azaz nagyobb meghúzási nyomatékot kell kifejteni. Egyéb szerkezeti okokból, az eddig

említettekkel szemben vannak olyan nagyobb kötések, amelyeket pontosan kell meghúzni, nehogy esetleg meghibásodjanak. A gyártómű gyakorlatilag megadja az összes csavarkötési helyet, amely az egyes szerkezeti egységekben vagy az egész gépkocsiban megtalálható. Ezeket e könyv mindig a megfelelő fejezetben ismerteti 50 29. ábra Az MP 9-103 jelű nyo111atékkulcs {0„80 N m) a dugókulcs számára kiképzett négyszögletes nyíiássat A kulcsnak mutatóval ellátott fogantyúja van. A fogclrnyú fejrészébe ékelték a négyszögletes végű torziós rudat. A kulcsot forgat hatóan helyezték a skálával ellátott burkolatba, és a né~szögön keresztüi szoros kapcsolatban van vele. A meghúzási nyomaték a skáláról leolvasható. 1.32 Célszerszámok Az e könyvben ismertetett szét- és összesze·elések sok esetben olyan célszerszámok használatát igénylik, amelyeket a a szervizekben és szakmű­ helyekben végzendő munkákhoz meghat úr;;::. e-·

célszersz8rn:>;rnt MP a rncntázní pfípravek=szerelőeszköz (a cseh szcvcck rö-.,idítéssel a crnoortjuk számával és a csoporton belüli sorszán-F;a jelö;ik Pé:Cúul MP :i-~ 108 a 3. (sebességváltómű) csoportban a 108-2s sorszámot (borciástengely csapágylehúzója) jelenti 51 ·1 A szerszámcsoportok áttekintése 1 motor, 2 tengelykapcsoló, 3 sebességváltómű, 5 hátsó futómű, 6 mellső futómű, 7 kormányszerkezet, 8 a teljes gépkocsi (kocsiszekrény), 9 egyéb. 2. Motor A szerelőállvány (30. ábra) megegyezik a korábbi kivitelű, ~ Skoda 1??0 t;1B és Skoda 100 típusú gépkocsikhoz készült szerelőállvánnyal, es a szereloallvany mozgó alsó részére vagy a padlóra rögzíthető. " , " Olyan szerelvényegységek (motor, sebessé~vált~, m~llso ,f~tomu) h~:d~­ zására használatos, amelyeket a forgatható feJ cserel~et? tar~ oJara ,leh~t rogz;teni. A forgatható fej rugóscsappal négy helyzetben rogz1theto Az allvany ho

dozó részén szerszámdoboz van A motor (32. ábra) négyütemű, soros, négyhengeres fagyálló folyadékkal hű­ tött, karburátoros OHV (alul vezérelt, felül szelepelt) szelepvezérlésű benzinmotor. A hengereket ferdén, a függőlegeshez képest 30°-ra döntve helyezték cl A gyújtás akkumulátoros. A motorblokk nyomásos öntéssel készült vékonyfalú, alumíniumötvözetű öntvény. 31. ábra Az MP 9-102 jelű rész a vány gördülő alsó része szerelőáll­ A főtengely (f.orgattyústenge/y) kovácsolt acél A motorblokkban három vékony falú acélcsapágy-csészébc helyeze~ alumínium-ón ötvözetű csapágybéléssel ellátott csúszócsapágyban ágyazott A lendítőkerék öntöttvasból készült, az indítómotor részére fogaskoszorút sajtoltak rá. A vezérmií1e11gc!y (bütyköstengely) kovácsolt acél. A motorblokkb< n jobb oldalon, három csapágyban van csapágyazva, és a főtengelyről kcttös görgős lánccal és lánckerekekkel

van hajtva. Himbák szelepemelö rudak és szclcpemelök közvetítésével működteti a hengerfejben levö szelepeket A hajtórudak kovácsolt acélból készültek. A hajtórúdszembcn bronzpersely a hajtórúdfejben alumínium -ón ötvözetű csapágybéléssel ellátott vékonyfalú acélcsapágy-csésze van. A hengerperselyek különleges szürkeöntvényből készülnek, önállóak. a motorblokkba vannak behelyezve, és kiegyenlítő alátétek tömítik A dugattyúk anyaga különlege~ alumíniumöntvény. A Skoda 105 S 105 L, 105 GL, 120, 120L típusú motornál sík tetővel, a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motornál domború tetővel készülnek. A dugattyúk a hengerben a motor típusának megfelelően(!. a 29 alfejezetben) három dugattyúgyűrűvel vannak tömítve A henge1fej különleges szürkeöntvényből készült, az összes henger részére közös. A henger kompresszióterében van a szívó- és a kipufogószelep két csavarrugóval (a Skoda 120 LS és 120

GLS típusú motorban hengerenként csak egy csavarrugó van). A motor kenése (1. a 92 ábrát) túlnyomásos, az olaj elosztása a motorblokkon belül történik. A szívókosárral ellátott olajszivattyú fogaskerekes, a vezérmű0 30 . ábra Az MP 9-101 jelű szerelőállvány -rr A szerelőállvánv alsó része (31. ábra) megegyezik a korábbi kivitelű Skoda 1000 MB Skoda. 100, esetleg Skoda 440 típusú gépkocsikhoz készült szer~~ő­ állvány al~ó részével, a korábbiaktól pedig csak szerkezeti kialakításában külonbözik. A szerelőállvány hordozójaként használatos és kis kerekekkel sz~r~lt hordozókereszttel, valamint az állványt rögzítő lemezzel látták el. A rov1d karon levő csavarral lehet a stabilitását biztosítani. l 52 53 . ~· 32. ábra A motor a tengelykapcsolóval (hossz· és keresztmetszet) tengely hajtja. A nyomást nyomáscsökkentő szelep szabályozza a nyomáskapcsolón az elégtelen olajnyomást ellenörzölámpa

jelzi A motortér (forgattyúházszellöztetése a motor szívócsövébe csatlakoztatva, zárt körfolyamat formájában történik. Az olajszürő különleges szűröpapírból készült és a motor jobb oldalán levö szűröházban található. Párhuzamosan csatlakozik a fö áramlási körre, a megtisztított olaj a forgattyúházba és onnan az olajteknöbe folyik Az olajteknő (a motor alsó fedele) a Skoda 105 S, 105 L és 105 GL típusú mo- 54 toroknál (a szelepfedélhez hasonlóan) sajtolt acéllemez, a Skoda 120, 120 L. 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál bordázott öntött alumíniumötvözet. A kenőolajat tárolja és a bordázott felülete egyidejűleg hűti. A kenőolaj nagyobb hatékonysága céljából a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál a fő kenőkörbe olajhűtőt kapcsoltak be (1. a 215 ábrát) A levegőszürő száraz rendszerű, különleges szűrőpapírból készült, és a motor felett burkolatban helyezkedik el. A szívócsonk és a

burkolatnak a szűrő mögötti része a szívászajcsökkentő 55 :) 1 ! A motor hütése folyadékos zárt hűtési rendszerű, a hűtőfolyadék kényszer(1. a 210 ábrát) A rendszer zárt, túlnyomásos, kiegyenlítőtartály­ lyal. Áramlásszabályozó termosztát és hőkapcsolóval ellátott villamos ventillátor szabályozza A hűtési rendszert célszerű állandóan fagyálló folyadékkal üzemeltetni. A híítőfolyadék-szivattyú önálló házban van a motorblokkon, váltakozóáramú generátorral együtt a motor főtengelyéről ékszíj hajtja. A tüzelőanyag-szivattyú a vízzsákkal együtt (a szivattyú tartozéka) a motor jobb oldalán helyezkedik el. Membrános rendszerű és a vezérműtengelyen levő körhagyó tárcsa működteti. A karburátor esőáramú, kétfokozatú, az alapjárati fúvóka elektromágnes segítségével nyitható. A motor indításakor a beszívott keveréket kézzel működ­ tethető mechanikus szívató dúsítja.

Gyűjtőcsövek közül a szívócsövek alumíniumöntvények, a kipufogócsövek szürke vasöntvények. A kipufogó-hangtompító acél válaszlemezekből, csövekből és lemezekből van összehegesztve Közvetlenül a motorra szerelték A gyújtás akkumulátoros. Az önműködő röpsúlyos és vákuumos előgyújtás­ szabályozóval ellátott gyújtáselosztó! a vezérműtengely csigakerékkel hajtja. A váltakozóáramú generátort a motor jobb oldali részére, a gyújtótranszformátort és a feszültségszabályozó! a motortérben, a kocsiszekrényt jobb oldali hossztartójára szerelték. A motor karbantartásával a 15.2 alfejezetben foglalkozunk keringtetésű . i Általános tájékoztatás Az első henger a gyújtáselosztónál van, a hengereket a lendítőkerék felé fokozatosan növekvő számozással, a gyertyanyílásoknál ievő kiemelkedő öntött számokkal jelölik. A gyújtási sorrend: 1-3-4--2 A főtengely a veiérműkerék­ fcdél felől nézve

jobbra forog. 2.1 A motor kiszerelése a gépkocsiból A motor a tengelykapcsolóval és a zárt erőátviteli berendezéssel (sebességváltómű és tengelyhajtás) a kereszttartó segítségével van a kocsiszekrényre szerelve. A hajtóművet a kezelőszervekkel és egyéb szerkezeti részekkel mechanikus, hidraulikus és villamos kapcsolat köti össze. 2.11 Előkészületi munkák és munkák a motortérben A hűtőrendszerből eresszük le a fagyálló hűtőfolyadékot (l. a 1510 alfejezetben) Kössük le az akkumulátor testelő vezetékét Az akkumulátor a hátsó ülések támlája mögött, a kocsiszekrény fenekében levő bal oldali fedél alatt van r1 Egyidejűleg szereljük le az e térben levő középső fedelet is. A gépkocsit a kocsiszekrény küszöbe ahtt, a hátsó ajtónál emeljük meg, és bakkal támasszuk alá (1. a 27 ábrát): A gépkocsit megfelelő magasra kell emelnünk, hogy a motort a motortérből hátrafelé ki lehessen húzni Ha úgy

határoztunk, hogy a motort a hátfal helyén vesszük ki, a gépkocsit nem szükséges nagyon megemelni, de a hátfalat a lökhárítóval együtt le kell szerelni (1. a 142 és a 145 alfejezetben) Megjegyzés: A motortérben végzett munkánál ügyeljünk a lámpatestek izzólámpáinak dugaszos csatlakozóira, mert ezek a vezetékek húzódáskor esetleg szétcsúsznak vagy a foglalatok az izzólámpákkal együtt kicsúsznak a lámpatestekből. A további műveleti sorrend: 1. Vegyük le a levegőszűrőt, oldjuk meg a gázszabályozó csatlakozását a gyűj­ Fogóval tartsuk meg a gázszabályozó vonórudat, amely a gyűjtőcsőre rögzített szögemelőt a karburátorral összeköti (1979. szeptemberig), és a szorítókengyelt a vonórúd keskenyebb vége felé toljuk el tőcsőről. 2. Bontsuk le a csatlakozásokat, amelyek a motort összekötik a villamos berendezésekkel és a hűtőrendszerrel. Bontsuk le a tüzelőanyagcsövet 3. A szétszerelés mértékétől

függően az olajat esetleg le kell ereszteni 4. A bal és a jobb motortakaró-fedél csavarjait cs1varjuk ki, és a fedeleket vegyük le A motor kialakításától függően (Skoda 120 LS és 120 GLS típus motorja) szereljük le az olajhűtőt a tartóról. Előtte azonban szereljük le a tömlőket a motorról és az olajat a tömlőkből, valamint a hűtőből eresszük ki 2.12 A gépkocsi belső részében végzendő munkák 5. A hátsó ülések támlája mögött a fenékrészben a középső fedél leszerelése után csavarjuk le a motor és a sebességváltóház peremes csatlakozását összekötő csavarok anyáit. 2.13 A gépkocsi alatt végzendő munkák 6. A sebességváltóműről szereljük le a kapcsolórudazatot, (! a 41 alfejezet 9. pontját) 7. Szereljük le a lendítőkerék burkolatát az erőátviteli szerkezet pereméről és csavarjuk le az erőátviteli berendezést a motorral összekötő két megmaradt csavar anyáját. A sebességváltóházat emelővel,

a motort pedig gördülő emelövel támasszuk alá és a motor kereszttartójának csavarjait (a kocsiszekrényen) csavarozzuk ki. 2.14 A motor kivétele a gépkocsiból 1 8. A sebességváltóház és a motor alatti emelő leeresztésével a motort süllyeszszük le úgy, hogy a motor kereszttartója a motornak hátrafelé mozgatásakor ne tudjon a kocsiszekrénybe beakadni. Ellenőrizzük, hogy a sebességváltóház az emelőn jól fekszik-e, és az alátámasztott motort a gördülő emelővel hátrafelé húzzuk ki. A motornak a sebességváltóháztól való teljes szétválasztásához a flOtort mintegy 70 mm-re ki kell húzni. A motort tartsuk kézzel, hogy le ne essen a gördülő emelőről. Ha a motor nélküli gépkocsit el kell tolni, akkor a sebességváltóházat egy akasztóval ellátott huzallal fel kell függeszteni. Akasztónak megfelel 06 mm-es köracél. A huzal akasztóját a sebességváltóház karimájában a felső csavar furatába és a motortér

ereszhornyába kell beakasztani 2.2 A motor beszerelése a gépkocsiba A motor beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik (az előző alfejezet 8. pontjától az 1 pontjáig terjedő sorrendben, értelemszerűen) A motor beszerelése előtt ellenőrizzük a kenőanyagot a tengelykapcsoló kinyomócsapágyában, a főtengely csapágyaiban, és ezeket szükség szerint megfelelő kenőanyaggal kell kenni (!. a 163 aljefezetben) Ha a gépkocsi motorja hosszabb ideje üzemelt, a motor kiszerelését fel kell használni arra, hogy leellenőrizzük a tengelykapcsoló lendítőkerékbe szerelt kiemelőkarjainak állapotát (!. a 31 alfejezetben) Egyidejűleg ajánlatos a tengelykapcsoló dörzstárcsáját is ellenőrizni a 3.3 alfejezetben leírt módoh A motornak a sebességváltóház karimájára való feltolása nagyobb figyelmet igényel, mint a kiszereléskor. A motor karimájába becsavart csavarokat óvatosan helyezzük a ~bességváltóházba, nehogy a menetek

megsérüljenek vagy a csavarok elgörbüljenek. A motort töltsük fel olajjal (1. a 152 alfejezetben) Töltsük fel a hűtőrend­ szert fagyálló hűtőfolyadékkal és légtelenítsük (1. a 1510 alfejezetben) A motor szétszerelését nem ismertetjük részletesen, csupán a szétszerelési munkáknál előforduló olyan különlegességeket említjük meg. amelyeket figyelembe kell venni: ~ 1. Mivel a motor dinamikusan ki van egyensúlyozva, és a szerelések miatt az egyensúly változhat, valamint az üzemelés közben bejáródott (összekapott) alkatrészeket a szétszerelés előtt össze kell jelölni: a tengelykapcsoló és a lendítökerék kölcsönös helyzetét (1. a 31 alfejezetben); a lendítökerék és a fötengely kölcsönös helyzetét (1. a 2 7 alfejezetben): a hengerperselyek sorszámát; a szelepeknél a henger sorszámát ; a hajtórudak és a főtengely csapágycsészéit (elegendő helyes sorrendbe rakni); ~ a szelepemelöket (elegendő helyes sorrendbe

rakni). Igy elérhető az, hogy a szétszerelt alkatrészek visszaszereléskor abban a helyzetben és sorrendben lesznek beszerelve. ahogyan eredetileg voltak ill ahogyan egymáshoz vannak illesztve. A részletek és jelölési módok a szerelvényegységek egyes fejezeteiben találhatók. A jelölések tetszés szerint választhatók 2. Ha nem a motor teljes szétszerelése a cél, biztosítsuk előbb a fötengelyt a hátrafelé való tengelyirányú elmozdulás ellen (1. a 36 és 37 ábrákat) A fötengelynek elölről való megnyomásakor ugyanis a főtengely belsö vezetögyűrű 1e leeshet (az első fötengdycsapágynál). am; r:·iiatt a fnrgath"!s nwi:Í1anizmust ~zét ketlen•:: szeidni. :·, bi·1tos1táshoz az ivIP 1 ; )-.·; ·n li~(i,:n·~ ·iO•Ítót (l l "I ábrát) használjuk. Ha a lendítőkereket már lesz~r~l-t~k~ akk~r· segédkész~l~k~t pl. a fötengely végén keresztvasat használjunk ~ 3. A hengerfejet nem szabad meleg állapotban levenni Először

az alsó perem csavarjainak anyáit, és ezután a hengerfej felsö felületén levö csavarokat kell meglazítani (1. a 213 alfejezetben) 4. A hengerperselyeknek a motorbiokkból való kihúzásához az MP 1 --105 jelű készüléket (33. ábra) kell használni A készülék középsö csavarjának csavarásakor a hengerfej furatában szétfeszülnek a pofák (a pofák a hengerpersely e e e e e 2.3 A motor szétszerelése A motorból eresszük le az olajat, és rögzítsük szerelőállványra úgy, hogy az összes szerelési helyzetben jól hozzáférhető legyen (1. a 24 alfejezetet és a 35 ábrát). Az olajteknő és a vezérműkerék-fedél leszerelése után hozzáférhetővé válik a forgattyús mechanizmus és a vezérmű. A hengerfejet a szívó és a kipufogó gyűjtőcsövekkel, valamint a karburátorral együtt szereljük le 58 33. ábra A hengerperselyek kihúzása az MP 1-105 jelű kihúzóval a) az MP 1-105 jelű készülék 59 „. ., „ ·- -.i: felső

pereménél feszÜ]jenck szét). és a fordítókar forgatásával a hengerpersely kihúzható. A kihúzókészülék belső részében három hengeres pofa van. amelyeket a középső csavarral szét lehet feszíteni, és ezek a hengerpersely furatának nekifeszülnek Ebben a rögzített helyzetben a fordítókar fordításával a kihúzókészülék belső részét a reá feszült hengerpersellyel együtt (amelyet a motorblokkból kiszerelünk) behúzzuk a kihúzókészülék külső köpenyébe. S. A vezérműtengely kiszerelése előtt vegyük ki a szelepemelöket Ha a hengerfejet nem szereljük le, a himbák beállítócs:ivarjait tegyük szabaddá, vegyük ki a szelepemelő rud.1bt és szereljük le a szelepemelő rudak oldalfedelét Ha a szelepemelőket nem lehetne kivenni (alsó részükön erős olaj koksz-lerakódás lehet), akkor a szelepernelöket alulról a vezetőkbe be kell nyomni (1. a vezérmű­ tengelyről szóló szöveget is a 2.12 alfejezetben) 6. A

dugattyúcsapszeg kiütéséhez az MP 1-104 jelű kiütőt (34 ábra) kell használni. A fogantyut f<!rdi!n rovátkolni 2.41 A motorblokk ellenőrzése 1. A kellőképpen kitisztított motorblokkot rögzítsük az MP 1-101 jelű motortartóval az MP 9-101 jelű szerelőállványra (35 ábra) úgy, hogy a motor az öszszes szerelési helyzetben jól hozzáférhető legyen Ezután ellenőrizzük a motorblokk hibátlanságát (1 a 25 alfejezetben) A motorblokkot az alsó perem bakjaival a tartó csapjára helyezzük A bakokat felülről a tartóra excentrikus fejű csavarok húzzák, és a motorblokk középen oldalcsavarral van rögzítve. 35. ábra A motorblokk rögzítése az MP 9-t01 az MP 1-101 jelű motortartóval a) az MP 1-101 jelű készülék 80 jelű szerelőállványon 34. ábra Az MP 1-104 j elí.í dugattyúcsapszeg- ,:-9,. ll) ---tl-2 ~~f : ·"" i ,., a) f."! 1 ~l,. 760 kiütő (egyidejűleg beütőként is használható) a)

az MP 1-104 jelű készülék műhelyrajza 2.4 „ A motor összeszerelése A motor összeszerelésének munkafolyamata a motor szétszerelésének mértékéfügg. Szemléltetés céljából a teljesen szétszerelt motor összeszerelési munkafolyamatát és szerelési sajátosságait ismertetjük 2. Szereljük szét az olajnyomáscsökkentő-szelcpet vizsgáljuk meg a szelepgolyó felfekvési felületének (ülékének) tisztaságát és tisztítás után szereljük vissza. (Az új nyomáscsökkentö-szelep szerelését l a 25 alfejezetben) 3. Ha az összeszereléshez új motorblokkot használunk, szereljük le a főten­ gely cs1págyainak fedelét és a motorblokk hátsó fedelét (l. a 25 alfejezetben) 2.42 A főtengely beszerelése től 60 4. A főtengelycsapágy furatába kézzel nyomjuk be a fél csapágycsészéket úgy, hogy a csapágycsészék pecke a motorblokk bemarásába feküdjön, és a csapágycsészék ne álljanak ki a csapágyfedél felfekvési

felületénél, majd motorolajjal kenjük be. A csapágycsészéket a főtengely mérete szerint kell megállapítani (l a 2.6 alfejezetben) 5. A főtengelyre fűzzük fel a beolajozott vezetőgyűrűket úgy, hogy a kenő­ hornyok a forgattyú felé legyenek, és a főtengelyt a rásajtolt golyóscsapágyakkal együtt (1. a 27 fejezetben) óvatosan helyezzük a csapágycsészékbe 61 , 6. Az első csapágy fedelébe a 4 pontban leírtakhoz hasonlóan tegyük be a csészefelet, és a csapágyfedelet úgy helyezzük fel, hogy a vezetőgyűrűk részére készült kivágás a motorblokkból kifelé legyen. A motorblokk mellső része felől fűzzük fel a többi vezetőgyűrűt úgy, hogy azok kenőhoronnyal a motorblokkból kifelé álljanak, és a pecek ismét beugorjon a csapágyfedélben levő kimarásba. Olajozzuk meg, majd helyezzük mellé a támgyűrűt, a főtengelyre fűzzük fel az MP 1-112 jelű támasztóhüvelyt (36. és 37 ábrák), és az ékszíjtárcsa anyájának

segítségével a csapágyat gyengén húzzuk meg, 36. ábra A főtengely tengelyirányú holtjátékának mérese 1 MP 1-112 jelű támasztóhüvely; 2 mérőóra egyedi készítésű kengyelben Fúd~n 30 ~""°1 70, ~1 J r-rx1,s•Í:~--~.- -·· -~~ i.„,, i , /rovátka/ni ; 5 i 1x1~.5", ··~·-- --4.J -, :--{i.;·--r+,~:i· r.~· .· :: 2.43 A 1 !i!tc-,=~T-r 1 Yv : lendítőkerék ji <".ij 37. ábra Az MP 1-112 tóhüvely jelű támasz- 7. Helyezzünk fel további két csapágyfedelet a csapágycsészékkel együtt, és a fedeleket gyengén húzzuk meg az anyákkal. A csapágyfedelek anyái alá helyezzünk lemez biztosító alátéteket, és az anyák meghúzásakor ellenőrizzük, hogy helyzetük az anyák egymás utáni biztosítása szempontjából helyes-e. A hátsó fedélbe nyomjunk parafa tömítést, és ellenőrizzük, hogy az a fedél hornyában nem laza-e. valamint az alsó felfekvési felülethez képest kissé

kiáll-e A tömítést úgy kell beszerelni, hogy a parafákat 1;!öb.) s2tuban nyomjuk össze, és ebben a deformált állapotban helyezzük be a fscL~! és ~l motorblokk közötti horonyba. A deformálódott parafák a horn:u:.b:: 1ssnnyerik alakjukat és tömítenek 8. A fötengelyt néhá;1yszor forgassuk n·,~g a csapágyfedelekre és a főtengely mindkét végére üssünk fakalapáccsal. hegy a csapágyfedelek és a főtengely vezetögyűrűi elhelyezkedjenek. 38. ábra A lendítőkerék biztosítása tengelyirányú eitolódása ellen 1 MP 1-111 a) MP 1-111 62 felszerelése 12. A fötengelycsapágyat megfelelö kenőzsírral (1 a 163 alfejezetben) töltsük meg. A fötcngelyrc helyezzük fel a lendítökereket a felsajtolt fogaskoszorúval· Ha a iendítőkercket korábban szereltük le a motorról, akkor a felhdyezést a szétszerelés elötti kölcsönös helyzet összejclölésének megfelelően kell végezni. A csavarfejek alá helyezzünk Icmezbiztosító

alátéteket, a csavarokat húzzuk meg az elóírt meghúzási nyomatékkal (1. a 221 alfejezetben), és végezzük el a bizto- ~~-+~ ~-j ~ =" j 9. Húzzuk meg az ékszíjtárcsa anyáját, ezáltal meghúzzuk atámgyűrűket is Ezután forgatással és nyomással ellenőrizzük a főtengely sugár- és tengelyirányú holtjátékát (1. a 36 ábrát) A főtengely könnyen forgatható legyen, de észrevehető holtjáték nélkül Há holtjátékot észlelünk, határozzuk meg annak nagyságát, és a holtjátékot a vezetőgyűrűk cserélgetésével kell beállítani A megengedett legnagyobb holtjáték 0,10 mm, legkisebb 0,04 mm lehet 10. Szereljük fel a különleges tömitőgyűrűvel korábban összeszerelt hátsó fedelet. Összeszerelés előtt olajozzuk meg a tengely végét és a tömítőgyűrűt A tömítőgyűrűt úgy kell a fedélbe beütni, hogy a fedélnek a motorra szereléskor a gyűrű éle a motor felé nézzen. A fedél tömítéséhez tömítést kell

használni, de legjobb megoldás az, ha a felhelyezés elött a motorblokk érintkező felületeit különleges tömítőmasszával bekenjük (1. az 13 alfejezetben) 11. Húzzuk meg a középső csapágyfedél anyáit (! a 221 alfejezetben) Hasonló módon járunk el a másik két csapágyfedélnél is Minden egyes csapágyfedél meghúzása után forgassuk meg a főtengelyt azért, hogy megállapíthassuk, vajon nem szorul-e valamelyik csapágy. A főtengelyt meglehetősen könnyedén és egyenletes ellenállással kell tudni forgatni. Ezután a csapágyfedelek anyáit a biztosító lemezeknek a csapágyfedél és az anyák éleire való visszahajtásával biztosítjuk. jelű rögzítő; 2 jelű készülék rögzítővel elfordulás és a főtengely segédfogantyúk 63 39. ábra A segédfogantyú műhelyrajza sílásukat az alátéteknek az élükre való felhajlításával. A főtenge!yt elfordulás és tengelyirányú mozgás ellen (1. e fejezet 19 pontját) biztosítsuk

a motorblokk peremcsavarjaival felszerelt MP 1-111 jelű határolókészülékkel (38. ábra) (A lendítőkerekek jelölését l. a 27 alfejezetben) A tengelykapcsoló csavarjainak furatába csavarjuk be a 39. ábrán látható segédfogantyúkat. Ezek megkönnyítik a főtengely forgatását a további szerelési műveleteknél, és megakadályozzák, hogy a motorblokk tőcsavarjai megsértsék a kezünket. !: 2.44 A hengerperselyek, a dugattyúk és a hajtórudak beszerelése 1 ! .j 13. Ellenőrizzük a hengerperselyek felfekvö felületeit, és a 211 alfejezet szerint . előkészített készletet Kezünkkel nyomjuk be a motorblokkba A hengerperselynek :1 motorblokk felfekvési felülete fölé túl kell nyúlnia (40 ábra) A t úinvúlás mértékét méröeszközzel ellenörizzük. az esetleges eltérést a hengerpersely felfekvési felületére helyezett alátéttel egyenlítsük ki, és ellenórizzük újra a túlnyúlást. Használjuk az MP 1--107 jelű méröeszközL

ami egy vonalzóvdl ellátott mélységmérő (4üu ábra) A kiegyenlítö alátéteket 0, 10 és 0, 14 mm vastagscí.t::ban szállítják A hengerperselyt fa alátét segltségével üssük be és újra ellenéirizziik a túlnyúlást. · A hengerperselyek behelyezé:set és kiegyenlítését fokozato,;an kell végezni. A hengerpersely t úlnyúlásának végső ellenőrzése után a hengerperselyeket a kiegyenlítő alátétekkel együtt vegyük ki, és olyan sorrendbe rendezzük, ahogyan azokat a blokkba beszereljük. A külső hengeres felületen krétával vagy ceruzával l-től 4-ig terjelfő sorrendben jelöljük A jelölést azon az oldalon kell végezni amelyiken a vezérműtengely furata van A hengerpersely alsó vezetö részét :iz alátétekkel együtt kenőzsírral vékonyan kenjük be. A kenözsír megakadályozza az alátétek leesését legközelebbi behelyezéskor. 14. A dugattyúgyűrűkkel és a hajtórúddal összeszerelt dugattyúkon a dugatytyúgyűrűket Úgy

fordítsuk el, hogy azok végei egymáshoz viszonyítva 120°-ra legyenek. Az így előkészített, hajtórúddal szerelt dugattyúkat (egész felületükön) és a dugattyúgyűrűket olajozzuk be, ezután a hengerperselyek és a hajtórudak megegyező számozási sorrendjében dugjuk be a hengerperselyekbe úgy, hogy a tájékoztató jelölés, a nyíl a vezérműtengely felé legyen beállítva (41. ábra) 41. ábra A hengerperselyek, a dugattyúk és a hajtórudak helyzete a motorban 1 a hengerpersely kinyúlása a motorblokkból 0,125 . 0,155 mm; 2 a hajtórúd olajozófurata; 3 tájékoztató jel - a vezérműtengely felé mutató nyíl a dugattyú tetején; 4 vezérműtengely Ezt a folyamatot azért kell betartani, hogy a dugattyúkat a hengerperselyekben ne kelljen utólag elfordítani, és a dugattyúgyűrűk végeinek helyzete ne változzon meg. A hengerperselyeket a dugattyúkkal és a hajtóruáakkal együtt a megjelolt sorrendben a hozzájuk tartozó kiegyenlítő

alátétekkel együtt helyezzük a motorblokkba. A motorblokkban levő felfekvési felületet előzőleg festékkel vagy tömítőpasztával vékonyan kenjük be A dugattyúknak a hengerperselyekbe való behelyezésekor a dugattyúgyűrűk összenyomására vagy összenyomó lemezbilincset, vagy a 42. ábrán látható ve42 ábra A dugattyúgyűrűk vezetőgyűrűje a) 40. ábra A hengerperselyek motorblokk feletti túlnyúlásának mérése az MP 1-107 jelű mérőeszközzel a) MP 1-107 jelű készülék 64 A 68 mm névleges átmérőjű hengerpersely részére: D= 0 68 H7 a normál hengerpersely részére, D= 068,25 H7 az első után köszörülés utáni hengerperselyekhez, D= (() 68,50 H7 a második után köszörülés utáni hengerperselyekhez. A 72 mm névleges átmérőjű hengerpersely részére D= 072 H7. (Ajánlatos tájékoztatásul az első túlméretes gyűrűket egy, a második túlméretes gyűrűket két rovátkával megjelölni.) A fr/ü/etet polírozni 6 ~o?

TI-1 ~1 1 ~i --:- Táj~koztató /·hornyok lJ) .;:j -< C> ~ ~D főtengellyel szereljük össze. A csavarok anyáját húzzuk meg (a mcghúzúsi nyomatékot l a 221 alfejezetben) A hajtórúdfedeleket fakalapáccsal ütögessük meg, a főtengelyt néhányszor forgassuk meg, hogy megállapíthassuk az egész forgattyús mechanizmus forgathatóságát, és szemrevételezéssel ellenórizzük a hajtórúdfejeknek a tengelyirányú holtjátékát a fötengelyen. Ha a hajtórúdfejek anyáira előírt meghúzási nyomatékot nem lehet betartani, akkor tegyünk alájuk 101-019670 rendelési számú alátéteket, és ezekkel biztosítsuk az anyákat (1. a fötengely csapágyfedeleinek anyáit a 11 pontban) .„ ( l ) 2.45 A 2 43. ábra A dugattyú behelyezése a hengerp~rselybe 1 vezetőgyűrű, (1. a 42 ábrát); 2 hengerpersely 18. A vezérműtengelyre fűzzük fel a vezérműkerekek (lánckerekek) ékjét, a támasztótárcsút, helyezzük fel a vezérműkereket

úgy, hogy a foghézagnál levő pontjelölés kifelé legyen a tengelyből, majd a csigakereket úgy, hogy az a hosszJ.bbik agyrészével a kerék felé legyen, helyezzük fel az alátétet, a biztosító alátétet, és a kerekeket csavarral húzassuk össze A támasztótárcsa a tengelyen forgatható legyen A vezérműtengely kenöfuratait sűrített levegővel fúvassuk ki. Letőgyűrűt 44. ábra A hengerperselyek biztosítása kicsúszás ellen csavarral és alátéttel 66 felszerelése 17. A motorblokkot fordítsuk meg úgy, hogy a hengerperselyek felfelé legyenek a hűtöfolyadék-szivattyú és a motorblokk érintkező felületeit zsírral vékonyan kenjük be, helyezzük fel a szivattyútömítést és az összeszerelt hűtófolyadék­ szivattyút (1. a 215 alfejezetben) anyákkal szereljük fel Az anyákat rugós alátétekkel biztosítjuk vezetőgyűrűvel ajánlatos használni. A dugattyút a kúpos vége felől úgy nyomjuk be a vezetögyűrűbe, hogy a

dugattyútetéi egyvonalban legyen a vezetögyűrű peremével, esetleg kissé nyúljon túl azon, majd a dugattyút a vezetógyűrűvel együtt helyezzük rá a hengcrperselyre. és nyomjuk át a vezetógyűrűböl a hengerperselybc (43 ábra) 15. Két hengerfejcsavar furatába helyezzünk egy megfeleló segédeszközt, pl. nagyobb átrnérójű al6iétct, és ezúet rövid csavarral rögzítjük, ezzel a hengcr·perselyekct és cl dugattyúkat biztosítottuk nehog;ya további szerelés során kihuzódj.1nak (44 ábra)-, . . . . 16. A totengely haJtorudcsapJail olajozzuk meg, ellenbrizzük a dugattyuknak a vezérrnűtcngclyhcz viszonyított helyzetét (1. a 41 ábrát), majd a hajtórudat a hajtórúdfejben és a hajtórúdfedélben elhelyezett csapágycsészékkel együtt a hűtőfolyadék-szivattyú 2.46 1 A vezérműkerekek, a lánc és a vezérműtengely beszerelése (A megjegyzést 1. a 212 alfejezetben) 19. A főtengelyt úgy forgassuk meg, hogy az ékszíjtúrcsa

ékjének hornya felfelé és az l és a 4 henger dugattyúja a felső holtponti helyzetben legyen (megközelítőleg úgy, ahogyan azt a rögzítők felhelyezése megengedi) Tegyük fel az MP 1-111 jelű lendítőkerék-rögzítőt, és húzzuk meg az anyákat. Ezzel a főtengelyt tengelyirányú mozgás ellen is biztosítottuk (1. a 38 ábrát) VegyÜk le a főtengely mellső részéről a túmasztótárcsát. A vczérműtengclv bütykei! és csapjait Plajouuk meg. !ielyenLik be ct motorba, és a fötengelyre helyezzük fel a vezérmű kereket pontjelciléssel kifelé YonalZÓal és hézagrnérövel ellenörizzük hogy a kerekek oldalsíkJar egybeesnek-e A méréshez a motort úgy kell megfordítani, hogy a vezérrnűkerekek felfelé legyenek. Ha a fötengely kereke alacsonyabban lenne, helyzetét alátéttárcsákkal egyenlítsük ki úgy, hogy a vezérműtengely kcrekétól max. 0, 10 mm-t állhat ki (Az alátéteket 0, 16 mm vastagságban szállítják.) 67 20. A motort

fordítsuk át vízszintes helyzetbe, vegyük le a főtengely kerekét, és húzzuk ki a vezérműtengelyt annyira, hogy a vezérműtengely a főtengely vége előtt legyen. A vezérműtengely kerekére helyezzük fel a vezérműláncot, és helyezzük bele a főtengely kerekét a pontjelöléssel kifelé. Számoljuk meg a láncszemeket a kerekeken levő pontjelölések között (! a 212 alfejezetben) és a vezérműtengelyt - anélkül, hogy a lánc és a kerekek helyzete megváltozna - toljuk be a motorba . Végül ezzel egyidejűleg toljuk fel a vezérműkereket a főtengelyre. Ha a lánc helyesen megfeszült, a vezérműtengely kerekének csavarját az alátét fclhajlításával biztosítsuk. (A lánc kiszerelését 1 a 212 alfejezetben) 21. Ellenörizzük a vezérműlánc és a kerekek jelölések szerinti helyzetét, üssük be az éket a fötengelybe és a vezérműkerékbe, majd a főtengelyre helyezzük fel az olajszórógyűrűt úgy, hogy a kihajlítása a motortól kifelé

legyen. Csavarozzuk fel a vezérműtengely támasztótárcsáját A csavarok alá tegyünk rugós alátéteket. Az éket lemunkált részével tegyük a főtengelybe 2.47 A vezérműkerék-fedél és a gyújtáselosztó felszerelése 22. Az olajszivattyúval, a lezárt olajvezetékekkel és a gyújtáselosztó-tartóval 2.16 alfejezetben) felszerelt vezénnűkerék-fedélbe helyezzük be az elosztófej nélküli gyújtáselosztót. Behelyezése clött a gyújtáselosztó tengely kapcsolóját vékonyan olajozzuk meg. Az összekapcsolást segítö bemunkálások középvonala nem esik egybe az closztótengcly középvonalával, ezért az elosztótengelyt addig forgassuk,· amíg a tengelykapcsolófelek egymásba illeszkednek és a gyújráselosztó ütköz:Ssig beesik. A gyújtáselosztó állítókarját csavarral, anyával és rugós alátéttel rögzítsük az elosztótartó karjában, és az állítókar csavarját lazítsuk meg, hogy a gyújtáselosztó forgatható legyen.

Olajozzuk meg a fedél (1. a „ tömítőgyűrűjét. 23. A központosító csapokra való feltolással helyezzük fel a vezérműkerék­ fedelet a motQ,tblokkra, és a gyújtáselosztót forgassuk el úgy, hogy az átvezető csavar (szorító) - amely a primer áramot vezeti az elosztóba - az elosztótengely középvonalát a hengerfej bal első csavarjával összekötő képzeletbeli egyenesben legyen (45. ábra) Ebben a helyzetben a szorítócsavar gyenge meghúzásával rögzítsük a gyújtáselosztót, és a vezérműkerék-fedelet vegyük le a motorblokkról. (Az alkalmazható elosztótípusokkal a 137 alfejezetben foglalkozunk) 24. A fedél és a motorblokk illeszkedő felületeit zsírral vékonyan kenjük be, a motorblokkra helyezzük fel a fedéltömítést, és olajozzuk be a vezérműláncot, valamint a vezérműtengely csigakerekét. Vegyük le a lendítökerék-rögzítő készüléket, és a főtengelyt forgassuk meg úgy (360° -kal), hogy az 1. és a 4 henger

dugattyúi ismét felső holtpont ba kerüljenek Megközelítőleg ez a helyzet felel meg annak a vezérlési helyzetnek, amikor az első hengerben bekövetkezik a gyújtás (az első henger bütykeinek csúcsa le· 68 2 45. ábra A gyújtáselosztó helyzete a motoron az 1. henger gyújtási pillanatában 1 a primer áram bevezető csavarja: 2 hengerfejcsavar; 3 az 1. henger gyújtási pillanatában levő elosztópipa-helyzetet jelölő rovátka felé, a motorból kifelé áll). A főtengely helyzetét a lendítőkerék-rögzítö ismételt . felhelyezésével és rögzítésével biztosítsuk. 25. Az elosztópipát fordítsuk a 45 ábra /jelű csavarja felé, ujjunkkal ebben a helyzetben megtartva a fedelet újra helyezzük fel a blokkra. Az elosztóhajtás cs1gakerekének a vezérműtengely csigakerekébe való betolása közben :iz elosztópipát úgy forgassuk, hogy az az 1. hengernek az elosztóházon levő jelzése ro· vátka irányába mutasson. H~ az elos~t~pipa helyzete

a jelzéshez viszonyítva eltér, akkor ezt a gyújtáseloszto forgatasaval módosítsuk. Abban az esetben, l•J. az elosztópipa és az első henger gyújtásjelzése közott olyan kedvezőtlen szögeltérés mut1tkozna, amelyet a gyújtáselosztó forg:.ltásával ~en; lehe t kiegyenlíteni, vegyük le a fedelet, kissé forgassuk el a gyGjtáselosztot, es teljes egészében ismételjük meg a vezérműkerék-fedél felhelyezését 26. A őteng~Jy kinyúló végét és az ékszíjtárcsa külső végét (nyakát) kenjük meg olanal, toljuk fel az ékszíjtárcsát, és az alátét felhelyezése után rögzítsük anyával. (A meghúzási nyomatékot 1 a 221 alfejezetben) Az olajszivattyú s~ívókosarát rögzítsük a főtengely középső csapágyára, és a rögzítőcsavart biztosítsuk rugós alátéttel. 2.48 A gyújtáselosztó beállítása 27 · A vezérműkerék-fedelet rögzítsük csavarokkal és rugós alátétekkel (a csavarok hengeresfejűek). Ezután rögzítsük a

gyújtáselosztó! véglegesen abban a helyzetben, amikor a megsnkítóérintkezők nyitása pontosan akkor következik be, amikor a főtengely a hajtórúddal és a dugattyúval a felső holtpont felé köze.LO ledik. (Az elögyújtást 1 a 152 alfejezetben) Ehhez a beállításhoz egy áramforrással egybeépített izzólámpára van szükség amelyet a megszakító-érintkezökkel párhuzamosan kapcsolunk Így ha a megszakító-érintkezök zárva vannak, az izzólámpa világít. ha pedig az érintkezök nyitva vannak az izzólámpa nem világít. Áramforrással egybeépített izzólámpaként egy megfelclöképpen átalakított fémházas kézilámpa a legalkalmasabb (46. ábra) , 46. ábra A megszakítóérintkezők nyitási helyzetét ellenőrző lámpa 1 fémházas zseblámpa szárazelemmel és izzólámpával; 2 krokodilcsipesszel ellátott vezeték; 3 szárazelem; 4 lárry pafedél 5 érintkezörugó; 6 szigete lőlap; 7 a vezeték és a szárazelem érintkezési

pontja Lcvesszuk a lcndítökerék-rögzítót. és a fötengelyt egy megfelelö karral (pl csavarhúzó) a megfelelő előgyújtási helyzet be forgatjuk úgy, hogy a kart a lendítökerék fogaskoszorújába dugjuk, és a motorblokk karimájában levö csavarnak támasztJuk. A tengelyt a szükségesnél valamivel nagyobb mértékben fort;assu k bilra majd a szükséges clőgyújtásértékig jobbra így a vezérműkerekek ~s a gvúJi.<belo~ztó hc1jtókerekei közötti holtjátékot kiegyenlítjük • Ezután a lámpa fémházát helyezzük a mctCJrra úgy, hogy a fémh;jz és a motor. között kifogástabn vilL1mos érintkezés legyen. majd a csipesszel L·:1tott vezeréket csíptessük az elosztó árambevezetó csJvarjára, és a !árnp<l kapcsolójával kapcsoÍjuk be az árnrnot, mintha világítani akarnánk a lámpáal. A gyúJtásek;sztót addig forgassuk jobbra amíg az izzólámpa felgyullad, majd lassan forgassuk vissza Abban a pillanatban, amikor az izzólámpa

elalszik, az elosztó ~egfelelö helyz.tben áll A helyes beállítás előfeltétele hogy az elosztóban a megszakítóérintkezők közötti hézag helyesen legyen beállítva (!. a 137 alfejezetben) 28. Ha a főtengely hátsó csapágyának parafa tömítése a blokk illeszkedési felületén túlnyúlik, akkor a kiálló részt vágjuk le. Helyezzük fel az alsó tömítést, és csavarozzuk fel az olajteknőt (1 a 2322 pontot), amelybe előzőleg becsavartuk a leeresztődugót. A csavarokra helyezzünk rugós alátéteket Ha az olajteknőt új motorblokkra szereljük, a blokkban levő menetes furatokba csepegtessünk egy kis olajat. Az olajteknőtípusokat és a hozzájuk tartozó tömítéseket a 2. 17 alfej;;:zetben ismertetjük, Amennyiben a parafa tömítés kiszáradt, a méretei csökkennek. és a csavarfuratok távolsága nem lesz megfelelő Ilyen esetben a tömítést rövid időre mártsuk forró ~ízbe. közben ellenőrizzük méreteit, nehogy túlságosan megduzzadjon

70 2.49 A hengerfej, a beszerelése gyűjtőcsövek és a szelepemelők 29. A motorblokko~ fordítsuk a hengerperselyekkel felfelé és szereljük le a hengerperselyeket biztosító segédeszközöket. A blokkra helyezzük fel a hengerfejtömítést, ellenőrizzük, hogy a motorblokk hátsó részében nem fedi-e be az olajcsatornákat, helyezzük fel az összeszerelt hengerfejet, a csavarokat és a csavarok anyáit gyengén húzzuk meg. A hengerfej alsó karimáján levö csavarral rögzítsük fel a generátorkengyel tartóját, és a harmadik csavarral a hűtöfo­ lyadékcsö tartóját. Helyezzük a két felső csavar alá a levegöszűrö tartóját A végső meghúzás a 284. ábrán látható, a meghúzási nyomatékot a 221 alfejezetben ismertetjük A hengerfej felső csavarjainak feje alá helyezzünk lapos alátétet (kivétel a levegöszűrö tartójának csavarja. itt a tartó helyettesíti az alátétet), a hengerfej alsó karimájának anyái alá viszont ne

tegyünk :ilátétct. Az 072 mm furatú motoroknál a szélső himbatengely-bakoknál is alátét nélkül szereljük a csavarokat, és a hengerfejcsavarokat csak a himbatengely beszerelésekor húzzuk meg (1. a 32 pontban) A generátorkengyel-tartó csavarjainak anyái alá tegyünk rugós :ilátétet. 30. A hengerfejbe tömítögyűrűvel csavarjuk be a hömérö érzékelőjét és csavarozzuk fel a termosztáthánt a tömítéssel együtt, amelyet előzöleg zsírral vékonyan kenjünk be. Az anyákat rugós :ilátéttel biztosítsuk A termosztátot behelyezzük a házába. helyezzük fel a zsírral bekent tömítést és 1 házit a fedéllel oly módon zárjuk le hogy a nyélkrész lefelé álljon A csé:v:1rok alá tegyünk rugós alátéteket A termosztátház csóvel összeszerelt legyen. H:: ez hiánzik pótolni kell és meghúzás elött ~1 menetet kenjük be festékkel. A termosztátot (1 a í L2 alfejezetben) a légtelenítö furattal felfelé, és a rugalmas végével a

ház felé kell beszerelni A hengerfejre helyezzük fel a kipufogó- és a szívógyűjtöcsö tömítést. és anyákkal rögzítsük. Elöször a kipufogó-, és utána a szívógyűjtőcsövet kell felszerelni Mindkét gyűjtöcsö karimáját, amelyek közös csavaron vannak, alátétekkel kell meghúzni A kipufogócső középsö ágánál levö anyákat rugós alátétekkel biztosítjuk, a külső ágak anyái alá helyezzünk lapos alátétet A gyűjtő­ cső elsö felsö csavarjának alátétjére rögzítsük a vákuumcső bilincsét. és a motor téli szívócsövének tartóját. A kipufogógyűjtöcsőben a tovább csatlakoztatott csövek részére és a karburátor szívócsövében pótoljuk az esetleg hiányzó tőcsavarokat. A gépkocsi kivitelétöl függően (Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS. típusú motornál 1981 augusztustól a Skoda 120 és 120 L típusú motoroknál is) szereljük fel a fékrásegítö vákuumtömlőjének csatlakoztatásához szükséges

könyököt a tömítéssel. 31. A motorblokkban levö szelepemelö-vezetékeket olajjal kenjük be, toljuk be a beolajozott szelepemelöket, és a szelepemelőkre cseppentsünk olajat. 71 A hcm.,crfcj furataiba helyezzük be a szelepemelőrudakat, és a szelepemelőruJak f"clsö lömb alakú felületére szintén cseppentsünk olajat . 32. Szerel iÚk fel a himba tengelyt a bakokkal és a himbákkal A himbaten1cllvel részl~tesebbcn a 214 alfejezetben foglalkozunk . Helyezzünk az első himbatengelybak (az 072 mm-es furatú motornál a második himbatcngelybak) csavarjai alá -- azaz az 1 hengernél és a hengerf~j hossztengelyével párhuzamosan - betétlapot, a másik hárpm baknál lapos alatétet. Az 072 mm-cs furatú motornál húzzuk meg a hengerfejcsavarokat, (1. a 29. pontban) , 33. Állítsuk be a szelepek hézagát a himbák beállítócsavarjának becsa~arasúval Az ellenőrzést hézagmérővel végezzük és a csavart ellenanyával b1ztosít suk (1 a 15.2

alfejezetben) , 34. A szclepemelörúd fedelére ragasszuk fel a tömítést (a domború fal szeléiu:) és ~: fedelet csavarozzuk fel Az anyák alá helyezzünk tömítőgyűrű~ és ~i1, étet (csészét) úgy, hogy a tömítőgyűrű a fedél és az alátét közé szorulJ~n. A1. anyákat érzéssel húzzuk meg, nehogy a fedél maradandó alakváltoza~t szenvedjen. A fedél csak szemmel nem látható mértékben hajolh~t b~ -~A„ k1sz{ir:idt parafa tömítéssel kapcsolatos tennivalókat a 28 pontban markozoltuk) 2.410 A tüzelőanyag-szivattyú, az olajszijrő és a karburátor felszerelése 1-;; .- , torblokk falában levti tocsavaroktil helyezzük fel a szigetelő alátét 1 10 ~(~r;1 í;és~l. l szí12;etelö •dátétet, a tüzelőanyag-szivattyú tömítését és a szivattyút ":tkkal csava.rozzuk fel A szigetelö alát~t csavarjai alá lapos alátétet a sz1v:i ;1,·11 csavarjainak anyája alá rugós alátétet helyezzünk ;:,6. Szereljük fel az olajszűröt

(!a 15;2 alfejezetben) 37. 1979 szeptemberig gyártot gépkocsikban a szívócsőre csavarozzuk fel a gázszabályozó s~gemelöjének tartóját a szögemelővel. A csavarokat rugos alátétekkel biztosítsuk. 38. A szívógyűjtőcső bemeneti csonkjára helyezzük fel a karburátor tömítését a cseppgyűjtö tálcát, a tömítést, a szigetelő alátétet és ismét t ömítés~ (h,árom azonos méretű tömítést), helyezzük fel a karburátort, és anyakkal rogz1tsük A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL. 120 és 120 L típusú motornál a védő?urkolatot a szívógyűjtöcsö bevezető nyílásánál fojtószelep-csillaggal kell ellátm A Skodl 120 LS és 120 G LS motornál az áteresztő nyílásnak akadálytalanul szabadnak kell lennie 39. A karburátor mozgatórúdjának gömbcsuklóját és a szőgemelöt molibdéndiszulfid-tartalmú kenőzsírral kenjük be és szereljük fel rá a gázhuzalt (cs•1k az 1979. szeptemberig szerelt gázszabályozó-mozgatószerkezettel

ellátott motoroknál) A gázhuzalt fogóval fogjuk meg és a fejre húzzuk fel a biztosítókcngyelt. A mozgatórúd gömbcsapjának nyakrésze és az előretolt ház bordája mögött a karburátorra fűzzük fel a rugót. 40. A karburátorra csavarozzuk fel a vákuumos elögyújtásszabályozó csöcsonkját (a rögzítést mindkét oldalról tömítőgyűrűkkel kell tömíteni) amelyet egy gumitömlővel összekötünk a gyújtáselosztón levő vákuumos elógyújtásszabályozóval. A tömlőt a szívó- és kipufogógyűjtőcső anyája alatt levó kengyel meghajlításával rögzítsük. 2.411 A váltakozóáramú generátor és a hengerfej fedelének (szelepfedélnek) a felszerelése 41. A motorblokkra szereljük fel a váltakozóáramú generátor konzolját Az anyák alá helyezzünk rugós alátétet. A vezérműkerék-fedél csavarjaira és ,1 motorblokk homloktartóira szereljük fel a generátortartót és egyidejűleg rögzít~ sük a motortartó bakot. A tartó

rögzítócsavarjaira önzáró anyá km hasznétl i un k A tartó alsó csavarját rugós alátéttel és anyával biztosítsuk. A tanót a kun~ulial további csavarokkal kössük össze. A csavarokat a tartó feléil helyezzük be é~ a csavarkötés! anyával és lapos alátéttel húzzuk meg. A csavarra hcJyezzlik ld a testelő szalagot, és a generátor konzoljával párhuzamos hel:rZ•.:rbcn egy 111(bik alátéttel és anyával rögzítsük. 42. A tartóba helyezzük be a váltakozóáramú generátort és a cs<ivarl maid a cs:warra meghúzás nélkül helyezzük fel ~l rugós alátétet és csa ar111k fc! ,u 1tn:,~ít. A hengerfejen levő tartóba csavarral és önzáró anyával (rneghúzá~ 11él kül) rögLí tsük a támaszt. A váltakozóáramú generátort toljuk a motor irányába, helyezzük fel az ékszíjat és a váltakozóáramú generátort az ékszíj egyidejű feszítésével rögzítsük a támasszal, a rugós alátéttel és az anyával. Egyidejűleg húzzuk

meg a generátortartóban, valamint a támaszban és a tartóban levő csavarok anyáj~it. (Az ékszíj feszítését 1. a 152 alfejezetben) 43. Anyákkal és rugós alátétekkel rögzítsük a második motortartó bakot 44. Helyezzük fel a hengerfej fedelét a beragasztott parafa tömítéssel A csavarokra fűzzünk tömítő gyűrűt és alátétet, ahogyan azt a szelepemelőrúd fedelénél tettük, ezenkívül a hátsó csavarra helyezzük fel a tüzelőanyagcsö tartóját, és az anyákat gyengén húzzuk meg. 2.412 A levegőszűrő felszereiése és a befejező szerelés 45. Helyezzük fel a levegőszűrőt A tömítőgyűrűn keresztül csavarral és :ilátéttel rögzítsük a karburátorra, a tartón az anyák alá helyezzünk rugós alútétet a fedélcsavarokra csak anyát használjunk. ~ . „ 72 46. A hengerfejfedélen levő tartón húzzuk keresztül a tüzelőanyagcsövet (átlátszó szilikongumi tömlő) majd a karburátoron és a tüzelőanyag-szivattyún

bilinccsel rögzítsük. A tömlőt a tartó elfordításával állítsuk a legmegfelelőbb irányba, és az anyát húzzuk meg. 47. A levegőszűrőt tömlőkkel kössük össze a karburátorral és az olajbetöltő csonkkal. Ha a motort kifejezetten téli időszakban használjuk. a tömlőt téli szívásra szereljük (1. a 152 fejezetnél a levcgőszűrö téli üzemelését) 48. Csavarjuk be a gyújtógyertyákat a tömítő gyűrűkkel, és húzzuk fel rájuk az elosztótól jövö kábeleket. (A gyújtógyertya-típusokat 1 a 139 alfejezetben) Az l. henger kivezetését az elosztófedélen rovátkajel jelöli, a többiek a gyújtási sorrendben (l-~3~4~2) az óramutató járásával megegyezően találhatók A kábeleket a megfelelö számozási sorrendben kel 1a gyújtógyertyákra csatlakoztatni. A sorrendet a hengerfejen öntött számok jelölik 49. Azoknál a motoroknál, amelyekhez nem csatlakozik olajhűtő, a vezérműkerék-fedélen levő olajcsatornát tömítéssel és

csavarral be kell zárni A motorblokk végén levö olajcsatornát az olajnyomás kapcsolóval zárjuk be Ha a csatlakozócsonk hiányzik, tömítéssel pótoljuk azt. Azoknál a motoroknál, amelyekre olajhűtő kerül, az olajcsatornákra tömlőt és nyomásmérőt szerelünk (1. a 116 alfejezetben) Dugjuk be az olajszintmérő pálcát a felhelyezett gumigyűrűvel. (A mérőpálca­ típusokat a 2.17 alfejezetben ismertetjük) 50. Cs:ivarozzuk fel a lendítőkerék-burkobtot A csavarok alá rugós alátétet helyezzünk és a lendítőkerékből csavarjuk ki a segédfogantyúkat. A motor összeszerelését ezzel fejeztük be. 51, Ha a motort fékpadi vizsgálatnélk vetjük alá. akkor töltsük fel olajjal kenjük meg a gyújtástlosztót (amennyiben szükséges) és a i,1yomáskapcsoló helyére szereljük fel az olajnvomást ellenéín:C1 nyornúsmérőt. Azoknál a motoroknál, :1rnelyeken obJhűtö :;n. a vezérmükerék-fedélen és a motorblokk olajcsatornáin levő

tömlőcs;itlakozókat zárjuk le, esetleg tömlővel kössük össze vagy kössük be az objhütőt (!. a 116 alfejezetben) 52. Mielőtt a n:iptort a gépkocsiba szerelnénk, tegyük fel a tartót és a gumibakokat Töltsük fel olajjal, kenjük meg a gyújtáselosztót (ha szükséges) és a lendítőkerékbe szereljük be a tengelykapcsolót (1. a 31 alfejezetben) A generátor-testvezetékét szorítsuk a gumibak anyájának megtisztított felületéhez A kipufogó-hangtompítóra cswarokkal, lapos alátétekkel, rugós alátétekkel és anyákkal szereljünk fel két tartót, a hangtompítót tömítéssel szereljük fel a motorra, és önzáró anyákkal kössük össze azt a kipufogó-gyűjtőcsövekkel; a motor karimájával csavarral, rugós alátéttel és anyával; az erőátviteli berendezés karimájával csavarral, hengeres alátéttel, rugós alátéttel és anyával. A csavarkötéseket csak lazán húzzuk meg, erősebben csak az erőátviteli berendezésre való

felszerelés után lehet. TA 2.5 Motorblokk A mo.t~blokkot a csapágyfedelekkel és a fötengely hátsó fedelével eg ütt munkal~ak. m~g Ezeketaz alkatrészeket nem lehet más motorblokk alkatré~ei­ v~l ~elcse:elni. Megh1basodásuk esetén újjal kell kicserélni A fedél ·ti· · · t sza - ·w1tana k , amelynek megmunkálását a motorblokkpof asara felkeszgyart . many t· · val valo egvt 1 •• . · b · . 1ura • kai ··kk., enge „ yuseg. etartasaval kell végezni · Az u·J· hatso· fed! e szere ese or vegyu ~ a .kozpo~tos1to csapokat, és a fedelet a vezérműtengely fogaskerekéh~~ h~~zai:ierve kozponto~ítsuk A motorblokk többi alkatrésze önállóan készul bl kkes kutolagosan szerel1uk fel óket · Az· 068 mm es 072 mm f uratu· motoro o a hengerperselyfuratok átméröjében különböznek egymástól. 2.51 Csavarok, dugók stb. szerelése Ha új motor teljes komplettírozását végezzük akkor annak ol·iJ·c" t · ·t 1 · · l" · · ·

· sa orna1 ezaras e o~t tiszt1to vesszóvel tisztítsuk ki és sűrített Jevegóvel fúv· , , k k · Az olaJc · · d ugo1t · · es · azokat a zárócsavarokat, amelvek assu a bel 1. . s·at orna: k zaro -„ t rekbe nyulnak b bec . · . 1"t „ , „ . · so e .„k b "· savaras e o t to1111topasztaval, esetleg zsíros festékkel e. kenju 0 . i:a valamelyik hengerfeJrögzító töcsavart ki kell cserélni nagyobb át 1 · ·t " resu csavart kell használni, hogy az a rnotorblokkban szilárdan rögzí,to"ndJ~ro u A 4 · he.ngerne·1 a h"uto"fo 1yadéktér zárócsavarját tömítéssel húzzuk on Az >la „ „ l"l meg. . e „ Jszuro tere o emezét az olajcsatorna zárófedelén kereszt"! ·- ~ I "· k vezermut 1 . h u szere JU a ,, , en g: Y csapagya oz. A zárófedelet c~avarraL a terelölen1ezt csavarral es rugos alatette1 szereljük. A vezénnülánc ken~icsavarját úgy húzzuk meg hon., keno"f·u--at h"t „

1 1 d ·k , · · ~ ~ 1 a u o o yae -szivattyu kozepvonala felé irányuljon. azaz a motorblc1kkb·1n 1 , ] · l k k„ · . evo 1engerp~rse ye ozepv~nalaval 450 os szöget zárjon be. Ebben a helyzetben a blo~kkb:m pl lyukasztoval való beütéssel biztosítsuk A motorblokk t · t · k· ·t ar oze ai a 47. abra szemlélteti „ , 47. ábra A motorblokk tartozékai, olajcsatornák záródugók stb 1 a ve7érműlánc kenőfúvókája (csavarja); 2 a fő olajcsatorna mellső dugója; 3 beömlőcsatorna a szivattyútól; 4 nyomáscsökkentő szelep; 5 olajszűrőfedél csanr1·al · 6 a nyomásmérő csatlakozása vagy beömlőnyílás az olajhűtőtől; 7 a hűtőfolyadék leeresztőcsavarja (dugó); 8 a hengerfejhez vezető olajcsatorna • "· " 2. táblázat A vezérműtengely csapágyainak és csapjainak méretei 2.s2 A nyomáscsökkentő - A méretek mm ben szelep 1 A motorblokk Szereléskor vizsgáljuk meg a golyó ülésfelületének tisztaságát,

majd a golyót réz vagy alumínium tüskével néhányszor üssük be az ülésbe úgy, hogy az ülés egészen sima legyen. A szelepet a következő sorrendben szereljük össze: golyó, rugó, tömítés és a szelepcsavar. Csapágy furatmérete tűrése vezérműtengely 1 átmérője 1 1 1 1 1 tűrése 1 Normál 2.53 A hengerperselyek ülésfelületének javítása Használt motorblokk szerelése előtt meg kell vizsgálni és alaposan meg kell tisztítani a hengerperselyek ülésfelületét. Ha ezeket vegyi anyagokkal (mosóbenzin stb) nem lehet megtisztítani, esetleg a felületek mechanikusan sérültek, akkor a felületek megtisztítására és egyenesre munkálására az MP 1-106 jelű szerszámot (48. ábra), esetleg az MP 1-157-es univerzális szerszámot használjuk Az egyenesre munkálóval igen finoman kell dolgozni, ellenkező esetben erő­ sebb és egyenlőtlenebb forgácsokat választ le, így az ülésfelületet mélyen meg kell munkálni. A 1

Túlméretes mellső 39,0 középső 38,5 hátsó 30 mellső 39,2 középső 38,7 hátsó----/ 30,2 ----- 1 i 1 +0,025 0,000 1-39 . -0,025 38,5 30 -0,050 1 +0,021 0,000 1 1 -0,020 -0,041 39,2 +0,025 0,000 36,7 -0,025 -0,050 1 30,2 1 r~ 1 1 48. ábra A hengerperselyek ülésfelületének tisztítása az MP 1-106 jelü egyenesre mutJiáló készülékkel a) az MP 1-106 jelű egyenesre munkáló készülék A szerszám tengelyét a forg1tóvassal helyezzük-a felső forgó vezetőgyűrűbe, alulra a másik vezetőgyűrű és a maró kerül. A vezetőgyűrűk a hengerpersely furatában központosítják a szerszámot. 2.54 A vezérműtengely csapágyainak javítása Ha a csapágyakban túl nagy a holtjáték, de motorblokk különben nem hibás, túlméretes vezérműtengelyt használunk. A motorblokk hátsó falából üssük ki a záródugót és a csapágyakat a 2. táblázatban megadott méretre dörzsöljük fel 76 49. ábra A főtengely és

a vezérműtengely középvonalának egymáshoz képesti távolsága r· A~ ~~onrian meg~un kált furatot új záródugóval zárjuk (beütéssel) és festékkel om1tsuk. Rosszul tom1tett dugó esetében a nyomás alatti olaj a motorblokkból a tengelykapcsolóba folyik. ~ ve:érműteng~J~ részére kiképzett furatok utánfúrásakor a főtengely és a v.~zermutengely kozepvonala közötti távolságot (49 ábra) be kell tartani külonb · ")anc vagy laza , vagy túl feszes lesz . A ko··ze· pvona Ja k k·ozott1 , en. a vezermu tavolsag, ha nem az előírt, nem javítható. „ · 77 2.55 A szelepemelő-vezető javítása „ „ „ : ak) holtjátéka van. használJunk túlméreHa a szelepemelo-vezetoknek (csap~gy bl kk ülésfelületére merő1"k t A zctök kozepvonala a motor o tes szelepeme o e · vc . . „ • tméröje közötti összefügleges. A szelepemelő furatátmeroJC es a sze 1cpeme1o a gésa 3. táblázatban találhatll , , A 1 elők

furatainak és a 3. tablazat sze epem A furat~-----! Szelepemelő ~ ;1 ~ . " átmérője Normál tűrése 21 ·---~--- Túlméretes szelepemelőnek 1 ! +0,021 0,000 --21,2 ai átmérője A méretek mm-ben A szelepemelő átmérője tűrése 21 0,000 -0,020 21,2 0,000 -0,007 50. ábra A főtengely csapjainak méretei A köszörüléssel javítható felületeket vastag vonalak jelölik 2.61 A főtengely csapjainak köszörülése A fötengely csapjainak köszörüléséhez az 51. ábrán látható, R sugárra lekerekített köszörűtárcsát kell használni Az első csap kivételével -- amelynél egyidejűleg a homlokfelületet is kell köszörülni - az összes csapnak csak a palástját szabad köszörülni, azaz a köszörűtárcsa nem érintheti az oldalfelületeket. Csak a hajtórúdcsapoknál (forgattyúcsapoknál) lehet az oldalfelületet megérinteni, de csak a csap hosszának megnövelése nélkül. 2.6 Főtengely k h. ,„ (fekvö)

csapágya és négy hajtórúdcsapágya van . „. . „ lág edzetlen. Ha a fötengely :tZ osszes csap <, y. megadott méretekre, . ·znalodott a ra : elhas ·i c~:mokat . kc.1szo1u JU„k :1 4 · táblázatban „ .• . · ·tú!rnéretes . · .· k e t v·t< 1e·1mint ax1a 1is és használjunk re„ é:, ha1torud-csapagycse~ze t {1mavttitú rcsú k :1t .„ 0 arom. · „ (A50 fotcngclyne . b ) Kovácsolt k 1v1tel u 4. táblázat A főtengely „, . átmérői csapjainak A méretek mm-ben Méretcsoport i !.··: 0D tűrése 0d tűrése tűrése Hossz 1 1 ;: Normál csap 1. köszörülés utáni csap II. köszörülés utáni csap 55 54.75 54,50 1 1 Ill. köszörülés utáni csap IV. köszörülés utáni csap 54,25 !1 54 ! -0,010 -0,0291 45 44,75 44,50 1 44,25 1 44 31.5 31.6251 -0,009 ! 31,75 l +0,025 -0,025 0,000 31.875 : 32,0 1 51. ábra A főtengely csapjainak köszörülése, a ki.hz:örűtárcsa lekerekítése és a

köszörütárcsa vezetése Afőcsapoknál (fekvőcsapoknál); B hajtórúdcsapoknál A főcsapok köszörüléséhez a főtengelyt a vcgc1n lcvo kupos fel[ilcteinél (központfuratainál) kell a köszörűgép csúcsai közé befogni. Hátul a kupos felület a csapágy alatt van, amelyet le kell húzni (l a további szövegben) A hajtórúdcsapok köszörüléséhez egyénileg készített segédkészülékeket, tárcsákat használunk, amelyeket a tengelyvégre rögzítünk. A föcsapok és a hajtórúdcsapok közötti középvonaltávolság mérete 36 ± 0.05 mm A csapok középvonalának a főcsapok és az első hajtórúdcsap középvonalán átmenó síktól való megengedett legnagyobb eltérése 0° 30 lehet. 2.62 A főtengelycsapágy Ha a tengelykapcsoló tengelyét támasztó golyóscsapágy meghibásodik, akkor azt az MP 1-109 jelű kihúzóval (52. ábra) húzzuk ki a fötengelyből A fogantyúval, ill. a végén a csapágy megfogására kiképzett fogórésszel 7R 79

A túlméretes vezetőgyűrűket (az I-től IV. utánköszörüléshez) csak az utánköszörült oldalfelületű forgattyúkhoz szereljük A támasztótárcsa oldalára, a vezérműke~éknél mindig csak normál méretű vezetőgyűrűk szerelhetők. 2.64 ,, L· Támasztótárcsák í.,"· jl ;. 1·; 52. ábra Az MP 1-109 Ha a főtengely vezérműkereke alatti támasztótárcsa a külső vezetőgyűrűnek támaszkodva elhasználódik, cseréljük ki újjal, esetleg köszörüljük. Az utánköszörülés csak 375 mm vastagságig végezhető jelű főtengelycsapágy-kihúzókészülék ellátott kihúzó a hengeres részénél vékonyabb, és a fogórészén ketté van vágva. A furat a fogórésznél kisebb, a középső csavar szétfeszíti a fogórészt, amely megfogja a csapágyat, és további csavarással kihúzza. A csapágy külső gyűrűjét vagy beütjük, vagy besajtoljuk egyedileg készített gyűrűvel, majd megfelelő zsírral bekenjük (1. a 163

alfejezetben) Alkalmanként, ill. a motor szétszerelésekor a csapágy besajtolása (beütése) után ajánlatos a zsír mennyiségét úgy megnövelni. hogy a tengely furatában a csapágy mögé is zsírt teszünk. 2.65 Főtenge 1y-csapágycsészék A főtengely-csapágycsészéket a főtengelycsap névleges mérete szerint szereljük. Átmérőjük nincs jelölve, méretüket a csapágycsészék falvastagságát mikromérővel megmérve kell megállapítani. A csapágycsészék és a főtengely­ csapok közötti méretösszefüggést a 6. táblázat tartalmazza 6. táblázat A főtengely fekvőcsapágy·perselyeinek mérete 2.63 A méretek mm-ben Vezetőgyűrűk Méretcsoport falvastagsága : A főtengely első forgattyúja oldalfelületének utánköszörülésével megnövekszik a tengely tengelyirányú holtjátéka. Ezért az eredeti vczetőgyűrűket túlmérctes vezetögyűrű kre kell kicserélni A csap hossz és a vezetőgyíírű k vastagsága közötti

összefüggés az 5 táblázatban található S. táblázat i l -.1 . . ! A-főtengely vezetőgyűrüinek A persely Normál csaphoz 1. Köszörülés utáni csaphoz II. Köszörülés utáni csaphoz Ill. Köszörülés utáni csaphoz: IV. Köszörülés utáni csaphoz méretei 1,497 1,622 . 1,747 1,872 1,997 tűrése 1 j 1 0,000 -0,007 A méretek mm-ben i A csap A vezetögyűrű Méretcsoport ~: hosszúsága i tűrése i vastagsága tűrése Ha elhasználódási vizsgálat közben megállapítottuk, hogy valamelyik csapágycsésze meghibásodott, ne csak a meghibásodott csészét cseréljük ki, hanem a főtengely összes csészéjét is. A hajtórúdcsapok és a hajtórúd-csapágycsészék méretösszefüggését a 2.10 alfejezetben tárgyaljuk. Normál csap 1. Köszörülés utáni csap II. Köszörülés utáni csap 31,500 31,625 31,750 Ill. Köszörülés utáni csap IV. Köszörülés utáni csap 31,875 32,000 80 +0.025 0,000 1,490 1,615

1,740 1,865 1,990 0,000 -0,010 i.1 A lendítőkerék A lendítőkerék a fogaskoszorúval egy szerelési egységet képez. A fogaskoszorút indukciós edzéssel hőkezelik, és a lendítőkerékre melegen sajtolják fel 81 Ezért kell a· 1endítőkereket a beszereléskor végzett összejelöléseknek megfelelően felszerelni. A lendítőkerék csavarjait húzzuk meg (a meghúzási nyomaték értékeit a 2.21 alfejezet tartalmazza), és a biztosító alátét felhajlításával biztosítsuk 2.71 A lendítőkerék kiegyensúlyozása, le- és felszerelése Az új lendítőkerék egészében statikusan ki van egyensúly~zva ~s a le~nagyob.b maradék kiegyensúlyozatlanság 10 g. cm lehet V~gső dmam1kus k1e~yen~~­ Jyozását a forgattyús mechanizmussal együtt. az osszeszerelt motorb<1n vegi ,, 2.73 A fogaskoszorú kicserélése zik. 1 1 d "k k Ha ezt már a korábbi szétszereléskor nem végeztük volna e , a en 1to ere és a főtengely kölcsönös hely?etét

össze kell jelölni (53. ábra) A fogaskoszorút akkor kell kicserélni, ha a fogazat jelentős mértékben meghibásodott. A fogaskoszorú levételekor ügyeljünk arra, hogy a lendítőkerék és a fogaskoszorú közötti tűrésezett túlfedést feleslegesen ne csökkentsük. A túlfedésre szükség van, mivel a lendítőkerék és a fogaskoszorú közötti kapcsolat viszi át a villamos indítómotor bordástengelyének forgatónyomatékát. A fogaskoszorú sajtolással vagy roncsolással szerelhető le. A lesajtoláshoz el kell készíteni az MP 1-153 jelű alátétet (54. ábra), amely egy lemezből és egy gyűrűből áll. A lendítőkereket helyezzük be a gyűrűbe és a lemezzel sajtoljuk ki a fogaskoszorúból A fogaskoszorút közvetlenül a kisajtolás előtt hegesztőpisztollyal gyengén melegítsük fel 53. ábra A lendítőkerék és a főtengely kölcsönös helyzetének jelölése összejelölés elött a főtengely ékszíjtárcsáj~b.an lc~ö rovátkát

forgass~~-sz~,~~­ be a vezérműkcrék-fedélen levö skála nulla1aval, es a motorblokk ka111TldJ.1kb e ussun . - k b~- eav ban levö csavarral szemben a Ien d 1to"k ere ,,., pqntot , · A leszerelt lendítökcrék kiegycnsúlyozat!ansúga nem marad. i r:ax-, 1 Og · cm· nsszpontocnnel na. gyobt) lesz . mi·vel raJ·ta és még, a főtengely ékszíitúrua1an) . . sul a fo;gattyús mechanizmus kiegyensúlyo7:itlan tömcg?mek korrckc1o p b (fl.ratnk a Jendítökcrék kerületén) A lendítókeré!~nek mag 11~lyzethe vait• ,clfordí~flsa vissz~:szcr<::!és utún ~1 ;:!CJltff kiegycnsúlylzottsagar:1 kclkmeticn kihatússal lenne. . · t k.11 lendíUíkercket ismét ugyanabban a helyzetben felszereln1, azaz Ezer e d ·· · 1·T a főtengely ékszíjtárcsájána k beállítása és a beszereléskor végzett osszeJe o es1 pontok szerint. -rr 2.72 A lendítőkerék kicserélése A második módszer e,.~tében a foga:-koszorú homlokfelületét köszörüljük le (edzve

van), és a fogaskoszorút az cg y·ik fogüreg alatt 012 . 13 mm méretű csigafúróval fúrjuk át. A furat alját fenékfúróval forgácsoljuk nehogy a lendítőkereket megsértsük A fogaskoszorú szétpattan és fáradság nélkül lehúzható Az új fogaskoszorú felszerelésekor először azt kemencében 180 . 200 °C hőmérsékletre melegítsük fel. ezután helyezzük sík lapra, majd gyenge ütésekkel toljuk bele a lendkereket 2.74 Az új lendítőkerék felszerelésekor, esetleg a fogaskoszorú kicserélésekor, a következőképpen kell eljárni: A tengelykapcsoló súrlódó felületének javítása .„ l. Az új lendítőkereket tetszés szerinti helyzet?en szerel hetJuk el Mar~d~k .1egyensu· lyoza ti an sa ,g-1 a forgattyús mechanizmus k1egyensulyozottsagc1t , k alapvetöen nem befolyásolja. 2. A tulajdonképpeni fogaskoszoru nem be rolyaso~hat1a d l~ndttokere~ kiegyensúlyozottságút, de a régi lendítőkerék kie~ yensu lyozatlansaga ~ t:IJ?s

forgattvús mechanizmus kiegyensúlyozási korrekc10Ja miatt nagyobb mcrteku. r 82 54. ábra Az MP 1-153 alátét a lendítőkerék­ fogaskoszorú sajtolásához jelű . " ; A tengelykapcsoló súrlódó felületének javításakor meg kell őrizni ennek a felületnek a lendítőkerék főtengelyre illeszkedő felületéhez képesti együttfutását. Ha a ·Jendítőkereket a kerületén fogjuk be, akkor ehhez a felülethez központosítsunk Legcélszerűbb felfogó segédkészüléket készíteni erre a felületre A súrlódófelületnek a szélessége felében mért legnagyobb ütéstűrése legfeljebb ± 0,07 mm lehet (55. ábra) A hengerperselyeknek az a 7. táblázat tartalmazza átmérők és a tűrésosztályok szerinti osztályozását 7. táblázat A hengerperselyek méretei és osztályozása Tűrés- Méretcsoport Normál hengerpersely --------- és méretcsoport A B 1 ---- ------ e --~-- 1. Túlméretes II. Túlméretes SS. ábra A

lendítőkerék súrlódó felületének után munkálása 2.8 A hengerperselyek Minden hengerpersely önálló, és a motorblokkban kiegyenlítő alátéteken ül mm. i:a ezek fel. A hengerperselyek furatának névleges alapmérete 68 és a méretek abnormális elhasználódás következtében megnov~kednen ~k,, a hengerperselyeket ki kell cserélni (az 072 mm-eseknél) v~gy a ko;etkezo nevleges átmérőre kell köszörülni és megfelelő túiméretes ÚJ dugattyut kell hasz- 7? nálni. ,. . . b A A hcngcrpcrsclyckct a !!.YÚrtási türésck ~zcrmt 1rnndcn m ?r~t~:op~rt an , B, C tűréscsoportba osztályozzúk. Ezt a hengerpersely fclso tclulcten, esetleg a henger külső alsó kerületén jelölik (56. ábra) 1A 1B 1C 2A 2B 2C -- Az Átmérő, mm átmérő tűrése, mm 68,00 68,01 68,02 72,00 72,01 72,Q2 68,25 68,26 68,27 +0,009 --0,000 68,50 68,51 68,52 Ugyanilyen tűrésosztályozást alkalmaznak az utánköszörült hengerperselyeknél is. Itt azonban a

tűrésosztály előtt a 7 táblázat szerinti méretcsoportszámot is meg kell adni (az 068,25 jelölése l, az 068,50 jelölése 2) Csak az 068 mm névleges méretű hengerperselyeket lehet utánköszörülni, az 072 mmes hengerperselyekct elhasználódásukkor újjal kell kicserélni. A méreteket -+ 20 C hőmérsékleten kell !:llenörizni. A hengerpersely és a méröcszköz hómérsékletének is ezen a hőme,·séklcten kel! állandosulnia. A hengcrpcrselynek a dugattyúval és a hajtórúdda! való ös~zcszerelését a ~.l l alfejezet tarta nazza 2.81 A hengerpersely megmunkálása (57. ábra) /y )-/ / - S6. ábra A hengerpersely türésosztályának jelölése S7. ábra A hengerpersely megmunkálása 1 hengerpersely; 2 központosítófej; 3 felfogólap; 4 felfogócsőcsavar; S megmunkálószerszám - 8j ~ , . - · - · - - Cl ~ ~ /ff 9c; l 38 ·, .i 58. ábra A hengerpersely külső méretei Az 068 mm-es hengerpersely részére a fészek 0 75,003 mm,

az. 0 72 mm-es hengerpersely a fészek 076,003mm Megmunkáláskor az átmérő irányú deformáció elkerülésére a hengerpersely! csak tengelyirányban szorítva lehet felfogni. A megmunkálógéptől függően központosítófejet kell készíteni. Ennek a központosítását közvetlenül a megmun kálógép főtengelyén kell végezni A hengerpersely részére olyan fészket (üreget) kell készíteni, amelynek átmérője 0,03 mm holtjátékkal illeszkedik a hengerperselyhez. Ezt a felületet a legcélszerűbb a központosítófejnek a megmunkálógépre való felszerelése után azon a megmunkálógépen végezni, amelyiken a hengerperselyeket fogjuk megmunkálni . A befogókészülék elkészítéséhez tájékoztatásul az 58. ábrán megadJuk a palástja henger.es, ?~ális és ~úpos, geometriailag kombinált A dugattyúcsapszeg a dugattyu kozepvonalan kívül van A dugattyúnak azt a mérési helyét, ahol a legnagyobb átmérőt ellenőrizzük, az 59. ábra szemlélteti

A méreteket + 20 °C hőmérsékleten kell ellenőrizni, a dugattyú és a mérő­ eszköz hőmérsékletének is ezen a hőmérsékleten kell állandósulnia. Az 068; 68,25; 068,50 mm névleges átmérőjű dugattyúk három, az 072mm névleges átmérőjűek egy méretosztályra varrnak felosztva. A hengerperselyekhez hasonlóan minden méretcsoportot a gyártási tűrések szerint A, B C tűrés­ osztályra, tömegük szerint pedig két csoportra osztottak fel. Az 1. csoportban a kisebb, a 1I csoportban a nagyobb tömegű dugattyúk vannak. A legnagyobb tömegkülönbség 1 g A dugattyú tömegét a 200 g feletti tömegben fejezik ki, pl. a 72 jelölés 272 g tömeget jelent Az összes létezö érték a dugattyú tetején (60. ábra) megtalálható A dugattyúknak átmérő és tűrésosztály szerinti felosztását a 8. táblázat tartalmazza 8. táblázat A dugattyúk méretei ·és osztályozása A dugattyú tűrés­ és méretcsoportjai A D méret, AD mm (1. az 59

ábrát) méret tűrése, mm hengerpersely méreteit. Normál dugattyú A 2.9 A dugattyú a dugattyúcsapszeggel és a dugattyúgyűrí.íkkel A dugattyú vagy sík fenekű (Skoda 105 S. 105 L 105 G L 120 és 120 L típusú motornál). vagy domború tetejű (Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motornál) 1 e j 1A 1B 1C II. Túlméretes 67,95 167,96 --·--·--- 1. Túl méretes 1 B 2A 2B 2C 67,7/ 168.20 68,21 68,22 71,95 71,96 71,97 +0,000 . 0,009 68,45 68,46 68,47 2.91 A dugattyúcsapszeg 3 59. ábra A dugattyúátmérő ellenőrző mérésének helye „, 4 s 60. ábra A dugattyúk jelölése 1 nyíl: a motor forgási iránya; 2 a gyártómű jele; 3 a dugattyú átmérője: az 068,50 mm-es jelölése 2 (az 068 és 072 mm nincs jelölve); 4 tűrésosztály; 5 tömegcsoport A dugattyúcsapszeget a dugattyúba kis túlfedéssel. a haJtórúdba holtjátékkal kell szerelni. A dugattyúcsapszeg acélból készül, üreges, névleges átmérője 20 mm. A

túlméretes csapszeg névleges átmérője 20,05 mm Beszereléskor a 20,05 mm névleges átmérőjű csap furatait a 9. táblázat szerinti méretekre fel kell dörzsölni. 87 9. táblázat A dugattyúcsapszeg furatainak méretei A méretek mm-ben a hajtórúd perselyében a dugattyúban Normál -Túl méretes Furatátmérő Furatátmérő Dugattyúcsapszeg 20 20 -0,004 -0,010 20,05 ----·--- ----- 20,05 +o,oos -0,004 -0,010 -0,001 --- +o.oos -0,001 2.92 A 1 ;l dugattyúgyűrűk A dugattyúgyűrűk különleges szürkeöntvénybő~ ké~z~lnek,; ~in,den duga.tty~n két kompresszió- (tömítő-) gyűrű fa egy olaJle~u :w g,~uru van (~.1,~ abra~ Mindegyikük a szokásos (alacsonyabb) tangenc1ahs erovel (nyomassa!) re delkezik. 1 r 61. ábra A dugattyúgyűrűk helyzete és sorrendje a dugattyúra szereléskor Felülről lefelé: krómozott kompressziógyűrű, leélezett kompressziógyűrű (068 mm)*, esetleg lehúzógyűrű (072 mm), 1 ! A

dugattyúgyűrűk beszerelési helyzetéről és sorrendjéről a 61. ábra és a következó szöveg tájékoztat. 68 mm átmérőjíí dugattytígyíírűk, Az első kompressziógyűrű krómozott, és tetszés szerinti helyzetben szerelhető be (a krómozott hengeres munkafelületi rész mindkét éle le van törve, amiről a gyűrű egyértelműen felismerhető). A második, leélezett kompressziógyűrűt TOP vagy egyéb jelöléssel felfelé, a feszítőrugóval ellátott olajlehúzó gyűrűt a külső éles peremével lefelé kell beszerelni. (1982 áprilistól az olajlehúzó gyűrű lépcsős, mint az 072 mm-es dugattyúé.) 72 mm átmérőjű dugattyúgyűríik. Az első kompressziógyűrű krómozott, és a belső, letört élével felfelé kell beszerelni, a második, lépcsős lehúzógyűrűt a TOP vagy egyéb jelöléssel felfelé kell, a feszítőrugóval ellátott olajlehúzó gyű­ rűt tetszés szerinti helyzetben lehet beszerelni, mert a munkafelület éle

mindkét oldalon le van törve. Beszerelés előtt ellenőrizzük, vajon a gyűrűk fognak-e tömíteni a hengerben. A gyűrűt helyezzük be a hengerbe és a dugattyú tetejét bázisként használva állítsuk a hengerfurat középvonalára merőleges helyzetbe. A már üzemeltetett hengerperselyeknél a dugattyúgyűrűt kb. 20 mm-rel a hengerperselyek felső éle alá kell betolni, azaz arra a helyre, ahol a hengerpersely furata már kopott. Az így behelyezett dugattyúgyűrű tömítettségét a dugattyúgyűrű munkafelülete és a hengerpersely furatának fala közötti fényréssel ellenőrizzük. A be nem járatott dugattyúgyűrűknél a kerületi érintkezési felületen mérve különböző fényrések engedhetők meg. A krómozott kompressziógyűrűknél semmilyen fényrés nem lehet, a letört élű kompressziógyűrűné! és az olajlehúzó gyűrűnél két fényrés megengedett, ezek összege legfeljebb 35° lehet. A nagyobb fényrés azt bizonyítja, hogy a

dugattyúgyűrű a hengerpersely furatához képest nem megfelelő méretű vagy a hengerpersely furata a túlságosan r::agy kopás mic.tt megnövekedett A gyűrűvégek közötti, ún. zárási hézagot hézagmérővel ellenőrizzük (62 ábra). Ennek értéke új kompressziógyűrűk esetében 0,25 „0,40 mm, olajle- lehúzógyűrű feszítőrugóval • 1982 aprilisától az olajlehúzó gyűrű D!yan. mint az 072 mm-es dugattyu Szereléskor kizárólag a dugattyú névleges átmérőjének megfel el~, azaz 068; 068,25; 068,50 és 072 mm-es dugatty~~yűrűk:t l~het has~nalm. A dugattyúgyűrűk helyes működéséhez a kovetkezo kovetelmenyeket kell .„ figyelembe venni: az előírt helyzetben szereltnek kel! 1~?~ 10~; . . kis zárási hézaguk (a gyűrűk végei kozo~t1 hezag) legyen, 9 a dugattyú hornyában szabadon mozogjanak; . . . • a hengerpersely furata és a dugattyúgyűrű külső felillete kozott nem vagy csak minimális fényhézag lehet. e e 62. ábra A

dugattyúgyűrű zárának ellenőrzése hézagmérővel húzó gyűrűk esetében 0,20 . 0,35 mm Használat folyamán a gyűrűk hézagmérete max 1 mm lehet A dugattyúgyűrűknek a dugattyú hornyában legalább 0,03 mm tengelyirányú holtjátékuk legyen. E holtjáték ellenőrzése nehézkes, ezért úgy ellenőrizzük, hogy a dugattyúgyűrűknek könnyen kell mozogniok a hornyokban. 2.10 A hajtórúd A beszerelésre alkalmas hajtórudaknak a következő követelményeket kielégíteniök: azonos tömegűek legyenek; a hajtórúdszem és a -fej párhuzamos tengelyű legyen; a perselyeknek a dugattyúcsapszeghez képest megfelelő méretűnek lenniök; a hajtórúdcsészéknek a főtengelyhez képest megfelelő méretűnek lenniök. A hajtórúdnak a dugattyúval való összeszerelését a 2.11 alfejezetben gyaljuk. e e e e azt a régi hajtórudakéval azonos tömegűre kell készíteni, tűrés nélkül. A hajtórúdszem kovácsolási ráhagyását nem szabad 13 mm alá

csökkenteni (a hajtó rúdszem középvonalától mérve), nehogy a hajtórúdszem szilárdsága csökkenjen A 63. ábra a hajtórúdszemnek mérlegen való mérését ábrázolja A hajtórúdszem tömegét úgy állapítjuk meg, hogy a hajtórúd teljes tömegéből levonjuk a hajtórúdfej tömegét vagy pedig a hajtórúdszemet mérjük meg úgy, mint ahogyan a hajtórúdfejet mértük. kell 2.102 A hajtórúd szemének és fejének vonalba állítása kell A hajtórúdpersely furata és a hajtórúdcsapágy középvonala párhuzamosságának eltérése 100 mm hosszon mérve nem lehet több 0,03 mm-nél. Az ellenőr­ zést és a kiegyengetést az MP 1-102jelű vagy az MP 1-159 jelű készülékben (64. ábra) végezzük kell tár- 64. ábra A hajtórúdszem és a hajtórúdfej párhuzamosságának ellenőrz~se 2.101 A hajtórúd tömegének ellenőrzése A hajtórudak két tömegcsoportban készülnek. A csoportok közötti tömegkülönbség 3„19 g, a csoporton belüli

tömegkülönbség max 8 g A gyártómű a könnyebbeke: sárga, a nehezebbeket kék színnel jelöli. Ha a jelölés megsérül (pl. raktározásnál stb), a csoportbatartozást mérlegen mérve kell megállapítani (63. ábra) Ha valamelyik hajtórudat kicseréljük, akkor annak a motorban levőkkel azonos tömegűnek kell lennie. Ezt a fejen és a szemen levő kovácsolási ráhagyások lemunkálásával lehet elérni. Ezért a többi 1.tbátlan hajtórudat is ki kell szerelni a motorból, tömegüket össze kell hasonlítani az új hajtórúd tömegével. Ha új hajtórudat kell alkalmazni, és az új hajtórúd könnyebb, a motor többi régi hajtórúdja helyett újat kell alkalmazni. A hajtórudak tömege közötti különbség 4 g ( ± 2 g) lehet. a fejek tömege közötti különbség is azonos lehet. Ha az új hajtórúd tömegét módosítani kell, 63. ábra A hajtórúdfej mérése 1 hajtórúdfej és hajtórúdszem; 2 szem és fejtámasztó prizma; 3

hajtórúd-alátámasztók on és egyengetése az MP 1-102 jelű el lenőrizőkész ül ékben az MP 1-103 jelű (~,! 5 egyengetőszerszámmal a) az MP 1-102 jelű készülék; b) az MP 1-103 jelű egyi::ngetőszerszám 1 MP 1--102 j~lű készülék; 2 MP 1-,03 jelíi 1 egyengetőszerszám; 3 beál lítócsap; 4 segéd dugattyúcsapszeg; 5 felfogóbi 1incs b) 91 ,. „ i ,) Helyezzük a készülékbe a beállítótüskét, és mindkét mérőórát állítsuk nullára. Ezután fogjuk be a készülékbe a hajtórudat csészék nélkül, dugjuk be a segédcsapat és rögzítsük a hajtórudat. A mérőórákról leolvashatjuk a hajtórúdszem és a hajtórúdfej középvonalának a párhuzamostól való eltérésének értékét. A legnagyobb eltérés nem lehet több, mint amennyit a tűrés megenged. A mérést két síkban, a mérőórák billentésével végezzük A dugattyúcsapszegek méreteitől függően két - 020 és 020,05 mm méretű - segédcsapra van

szükség. A hajtórudat a hajtórúd szárának az MP 1-103 jelű egyengetőkészülékkel való megcsavarásával egyengetjük. 2.10S A hajtórudak számozása A hajtórudak sZámozását a hajtórúdfej kovácsolt ráhagyásába ütik be (65. ábra). A beütött szám annak a hengerperselynek a számával egyezzen meg, amelyikbe a hajtórudat szerelték. Ha valamelyik hajtórudat ki kell cserélni, az újonnan beszerelt hajtórúdba a régi hajtórúd számát kell beütni. A számokat a kovácsolt ráhagyásba minél kijjebb kell beütni nehogy az oldalsó vezető­ felület megsérüljön. 2.103 A dugattyúcsapszegek kiválasztása Tekintettel arra, hogy a dugattyú a hengerben alternáló mozgást végez, a dugattyúcsapszegnek a hajtórúdszemben a lehető legkisebb játékkal kell illeszkednie. nehogy kopogjon Ezért több alkatrész közül kell olyat kiválasztani, amelyik a perselybe pontosan illeszkedik (amelyet enyhén lehet benyomni) Ha válogatással nem lehet a

megfelelő csapszeget kiválasztani, a perselyt kell feldörzsölni. Ez azonban csak a perselyfurat legnagyobb határértékére (! a 9 táblázatot) készülhet. 2.104 A hajtórúdcsészék A haJtórúd 1;<;észéket a fötengely csap.i~Jinak névleges ,·1C»-c·~ -;zcri!1t kell szerelni Atmérríjük nincs jelölve, m6rctüket a c~észc faián~C:: ;1:;krrnné;övei való megmérésével lehet megállapítani. A csészék és a fótengelycsapok közötti összefüggést a 10. táblázat tartalmazza . 65. ábra Hajtórúd 1 a hajtórúdszem kiegyensúlyozási ráhagyása; 2 a hengerperselyekkel megegyező számjelölés 2.11 A hengerperselyek összeszerelése a dugattyúval és a hajtórúddal A dugattyúnak a hengcrpcí~::lyben aló legmegfelelőbb működése és a forgattyús mechanizmus kiegycnsG:yozottsága érdekében támasztott követelmények: 9 9 10. toáblázat A hajtórúd csapágycsészéjének méretei A méretek mm-ben 9 A csésze Méretcsoport

falvastagsága a falvastagság t „ , urese ,j Normál csaphoz 1. Kösiörülés utáni csa~hoz II. Köszörülés utáni csaphoz Ill. Kösiörülés utáni csaphoz IV. Köszörülés utáni csaphoz 92 1,490 1,615 1,740 1,865 1,990 0,000 -0,007 A kizárólag azonos méretű és azonos tűrésosztályú hengerperselyt és dugattyút lehet összeszerelni; kizárólag azonos átmérőjű dugattyút és hengerperselyt lehet a motorba beszerelni; eközben az A, B, C tűrésosztályba tartozás különböző lehet; csak azonos tömegosztályba tartozó dugattyút és hajtórudat lehet összeszerelni. méretekről, tűrésosztályokról és tömegcsoportokról részletes adatok: hengerperselyre a 2.8, dugattyúra a 2.9, hajtórúdra a 2.10 alfejezetben találhatók. A szerelési folyamat 1. Előkészítjük az azonos átmérőjű hengerperselyeket (az összes hengerperselynél a tűrésosztálynak nem szükséges azonosnak lennie), a hengerperse- 93 lyekkel azonos átmérőjű

és tűrésosztályú, valamint azonos tömegű dugattyúkat, az azonos tömegű hajtórudakat és megfelelő dugattyúcsapszegeket. 2. Előkészítjük a hengerperselyeket a motorblokkban (l a 24 alfejezet 13. pontjában) A hengerperselyek tűrésosztálya szerint összeválogatjuk a dugattyúkat, a hajtórudakat és a dugattyúcsapszegeket. (Az összeválogatáskor ügyeljünk arra, hogy a dugattyúk és a hajtórudak sorszámozása megegyezzen annak a hengerperselynek a sorszámával, amelyben a dugattyú és a hajtórúd szétszerelés előtt üzemelt. Az új hajtórudat esetleg kiegyengetjük és beszámozzuk (a 211 alfejezetben leírtak alapján) és összeválogatjuk a dugattyúcsapszegeket 3. A dugattyúba különleges fogóval beszereljük a dugattyúcsapszeg biztosítógyűrűjét, majd a dugattyút forró vízben vagy melegítő kemencében kb 80 °C-ra felmelegítjük. A felmelegített dugattyúba beütjük a beolajozott dugattyúcsapszeget úgy, hogy az a dugattyúszemen

kb. I 1,5 mm-rel túlnyúljon A dugattyúcsapszegre felfűzzük a beolajozott perselyű hajtórudat, és a dugattyúcsapszeget a dugattyú másik szemében levő biztosítógyűrűig benyomjuk. A dugattyúcsapszeg benyomásához az MP 1-104 jelű készüléket (66 ábra) használjuk Beszereljük a második biztosítógyűrűt. A hajtórudat úgy szereljük be, hogy a fejében levő olajszóró furatok a dugattyú fenekén levő nyíllal ellentétes oldalra nézzenek (1. ~ 41 ábrát) 2.12 A szelepvezérlés Figyelmeztetés: A vezérműlánc és a vezérműkerekek 1979. októbertől új szerkezetűek, azaz a görgős vezérműlánc (végtelenített) és a hozzá tartozó vezérmű­ kerekek fogazása változott. Ezeket az alkatrészeket egyenként nem lehet cserélni az előző alkatrészekkel, csak kompletten A szerelés feltételei, a kerekek és a lánc kiválasztása a korábbiakéval azonos. A motor szelepvezérlésének szerelését a 2.4 alfejezet 19-25 pontjaiban

ismertettük. A szelepvezérlés működése, az elméleti részeken kívül (a bütykök helyzete és alakja, valamint a himbák mozgatása) a vezérműtengellyel és a főtengellyel való kapcsolattal és a szel ephézagokkal adva van. 2.121 A szelepek vezérlése A szelepek vezérlését (11. táblázat) 0,43 mm szelephézagnál kell ellenőrizni, amikor a szelepemelönek a bütyökkel való érintkezése a bütyök felfutó görbéjére került át (az ellenőrzés pontosabbá tétele céljából). 11. táblázat A szelepek vezérlése A szelepek helyzete; ··J:· 66. ábra A dugattyúcsapszeg besajtolása a dugattyúba MP 1-104 jelű készülékkel 4. Különleges fogóval, esetleg ujjunkkal szétfeszítve beszereljük a dugattyúgyűrűket (A részletes adatokat a 29 alfejezetben találjuk) 5. A hajtórúdfejbe és hajtórúdfedélbe benyomjuk a 10 táblázat szerinti méretű csészefeleket. A motorba való beszerelést a 2.4 alfejezet 13-16 pontjaiban ismertetjük A

szívószelep a felső holtpont előtt nyit A szívószelep az alsó holtpont után zár A kipufogószelep az alsó holtpont előtt nyit A kipufogószelep a felső holtpont után zár Skoda 105 S, 105 L. 105 GL, 120 120 L típusú motor Skoda 120 LS 120 GLS típusú motor 14° 30 45° 30 14° 30 45° 30 40° 1O 46° 30 13° 1O 7° 30 Megjegyzés: 1977. áprilistól minden motornak azonos a vezérműtengelye, és a szelepvezérlés a Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120 és 120 L motorjáéval megegyezik. A fö- és vezérmütengely a vezérműkerekekre helyezett lánccal van összekötve úgy, hogy a főtengely vezérmükerekének jele (pontja) és a vezérműten­ gely vezérműK:erekének jele között 12 lánccsap van (67. ábra) A főtengely vezérműkerekének jele fölötti csap az első a vezérműtengely vezérműkerekének jele fölötti csap a tizenkettedik. és az olajszivattyú szívókosara a középső van rögzítve), és a, főtengelyt tengelyirányú

elmozdulás ellen biztosítani kell (1. a 23 alfejezet 2 pontjánál) Ezután lehet a fő­ tengely ékszíjtárcsáját leszerelni, és a vezénnűkerék-fedelet lehúzni. Előtte el kell tolni a v~ltakozóáramú generátort és a gyújtáselosztó kábeleit. Ha a motort más ok miatt nem kell a gépkocsiból kiszerelni, a főtengelyt tengelyirányú elmozdulás ellen a tengelykapcsoló kinyomásával is biztosíthatjuk, esetleg a főtengely forgattyúja és a főtengelycsapágy hátsó fedele közé helyezett csavarhúzóval ékeljük ki stb. A főtengelyt elfordulás ellen a motorblokk fala és a főtengely forgattyúja közé helyezett fatuskóval biztosítjuk. A szétszerelési sajátosságokat a 2.3 alfejezetben ismertettük, össze van csavarozva az olajteknővel főtengely-csapágyfedélre 67. ábra A vezérmükerekek és a vezérműlánc kölcsönös helyzete 1 ·~ 2.122 A szelephézag 1 A szelepek üzemelési hézagát hideg motoron kell beállítani. Ennek értéke

a Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120 és 120 L típusú motorok esetében a szívószelepnél 0,15 mm, a kipufogószelcpnél 0,20 mm. A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál mind a szívó-, mind a kipufogószelepeknél 0,20 mm. A beállítást a 15.2 alfejezetben ismertetjük 2.123 ;." vezérműlánc és -kerekek A vezérműláncon nincs feszítö. Azért, hogy ne legyen túl laza (a laza lánc nem befolyásolja a vezérlés pontosságát, csak nagy zajt okoz), az üzemelés közbeni terhelés miatt megnyúlt lánc lazaságát a következőképpen kell korlátozni (ugyancsak így kell eljárni az új motor szerelésekor is): több lánc kéfzül való kiválasztással (a próbált láncot felhelyezzük a ve- e zérműkerekekre); e a vezérműtengely A vezérműtengelynek a motorból való kiszerelése a vezérműlánchoz való hozzáféréssel foglalkozó előző szövegrészben, a további és a 2.3 fejezet 5 pontjában leírt munkaműveletek szerint történik A

vezérműtengely tengelyirányú rögzítőlemezének csavarjait a vezérműkerék nyílásán keresztül !ehet kivenni. A vezérműtengelyt a vezérműkerékkel és a -lánccal együtt vegyük ki, csavarjuk ki a kerékanyát és a kerekeket húzzuk le. Ha csak a vezérműkereket akarjuk lehúzni (az előbb említett munkaművele­ tek elvégzése után), elegendő csak a tengelyt a motorból kihúzni. Az új vezérműkerék felhelyezésekor óvatosan kell dolgozni. A kereket fel kell helyezni, és az anyával fel kell húzatni, nehogy a vezérműtengely hátul fclütközzön, mert a felütközés következtében a vezérmütengely csapjának záródugója meglazulna a motorblokk hátsó falában. 2.13 A hengerfej, a szelepek és a szeleprugók A hengerfejet egységként lehet beszerelni a gépkocsiba. A hengerfejen végrészleges szerelési munkaként a gépkocsiban a szeleprugókat és ezek biztosítását a szelepen, valamint a hengerfejcsavarokat lehet kicserélni. Minden egyéb

munka végzéséhez a hengerfejet a motorról le kell szerelni A szeleprugók kiszerelésekor csavarjuk ki a gyújtógyertyákat, és a szelepeket egy kb. 5 mm átmérőjű rúdacélból készült hurok alakú, íves végződésű pecekkel tartsuk meg, nehogy azok a kompressziótérbe essenek zendő vezérműkerekének túlméretes kerékre való kicserélé- sével. . Ezeket e?1~1kedő sorrendben, A, B, C osztályba sorolták Az osztály jelölese a pontJelnél található, az A osztály viszont nincs megjelölve A lánc 197?· szeptemberig osztott, hogy a megfelelő hosszúság megállapításak.or ne kell!en a kerekeket levenni Az összekötőtag (patentszem) két csapját a lanc mellso oldal~ felől bedugjuk, az összekötőszemet hátul úgy helyezzük fel, hogy a nyitott resze a lánc mozgásával szemben legyen. Úi motoron való munkáknál célszerű nem szétkapcsolható lánccal dolgozni. . .A vczérművön végzendő munkákhoz a motor olajteknójét le kell szerelni,

elotte azonban a motorból az olajat le kell engedni (a vezérműkerék-fedél 96 2.124 A vezérműtengely és -kerék 2.131 A hengerfej leszerelése a motorról 1. Csak teljesen kihűlt motorról szabad leszerelni a hengerfejet, nehogy az illeszkedési felületek elhúzódjanak. 97 2. A hűtőfolyadékot eresszük le egy tiszta edénybe (l a 1510 alfejezetben), majd a hengerfej és a gépkocsi részei, valamint a motor közötti összeköttetéseket szereljük szét. 3. Szereljük le a levegőszűrőt, húzzuk le a hengerfej-fedelet és a 284 ábrán látható sorrenddel ellentétes sorrendben csavarjuk ki a hengerfejrögzítő csavarokat és anyákat (a Skoda 120, 120 L, 120 LS és 120 GLS típusú motornál egyidejűleg a külső himbabakokat rögzítő két csavart is). A váltakozóáramú generátor ékszíját húzva forgassuk meg a motort, hogy a hengerben levő kompressziónyomás a hengerfejet megemelje, majd emeljük le a hengerfejet. 4. A hengerperselyeket a

főtengely forgatásakor a motorblokkból való esetleges kihúzódás ellen csavarokkal és alátétekkel biztosítsuk. varokon feküdjön fel, ha az égéstér felőli oldalon kell dolgoznunk (pl. a 69 ábra szerint). · 1. Szereljük le a szívó- és kipufogó-gyűjtőcsöveket, a termosztátházat, és a szelephimbabakok lecsavarozása után az egész szelephimbaegység levehető. 2. A hengerfejet tegyük az MP 1-113 jelű (68a ábra) támasztólapra A támasztólapon levő, az égéstérbe benyúló nyúlványok alátámasztják a szelepeket, így azok a rugók szabaddá tételekor nem esnek be az égéstérbe. 3. Az MP 1-114 jelű emelőkart (68b ábra) csavarozzuk rá a himbabakokra, nyomjuk össze vele a szeleprugót, és a szelepek mindkét felét húzzuk ki a rugócsészéből. A szelepeket vagy rakjuk sorba, vagy jelöljük meg, hogy összeszereléskor abba a vezetőbe helyezhessük vissza, amelyben eredetileg voltak 2.132 A hengerfej felszerelése a motorra 2.134 A

hengerfej és a Az alaposan megtisztított motorblokk illesztési felületeire szereljük fel az ugyancsak alaposan megtisztított illesztési felületű hengerfejet a 2.4 alfejezet 29. és egyéb pontjai szerint 1. Az alaposan megtisztított és megjavított hengerfejet helyezzük fel a támasztólapra (l a 69 ábrát) az égéstérrel felfelé A lerakódott égéstermék eltávolítását vegyszerekkel (az eltávolítószerek gyártójának utasításai szerint) vagy acél drótkefével (legjobb a kör alakú, kézi fúrógépbe befogható szárú), vagy kézi hántolóval végezzük. 2. A szelepvezetőkbe helyezzük be a szelepeket Ha a használt szelepeket helyezzük vissza, ügyeljünk arra, hogy az a szelep kerüljön vissza, amely korábban a szelepvezetőben volt. A szelepülést csiszolópasztával kenjük be, és a szeleptányért csiszoljuk össze a szelepüléssel. Összecsiszolás után az összes szelepet vegyük ki, a hengerfejet (a csatornákat is) és a szelepeket

megfelelően tisztítsuk meg. A szelepeket abban a sorrendben, amelyben az összecsiszoláskor a hengerfejben voitak, i1elyezzük vissza a h~ngerfejbe, és vizsgáljuk meg, kellő­ képpen tömítenek-e. 3. A tömítettségi vizsgálat után a hengerfejet a behelyezett szelepekkel együtt helyezzük fel az MP 1-113 jelű támasztólapra. 4. A szelepeken keresztül fűzzük fel a rugókat, esetleg a rugót (a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motornál) a csészékkel, csavarozzuk fel az MP 1-114 jelű emelőkart. A csészéket és a rugókat az emelőkarral nyomjuk össze, és minden csészébe helyezzünk be két szelepék-felet. Az összes rugó beszerelése után a hengerfejet vegyük le a támasztólapról és a szelepszárakat megütögetve (a szelepek nyitva vannak) ellenőrizzük a rugócsészék biztosítását. 5. A hengerfej összeszerelését közvetlenül a leszerelt hengerfejen be lehet fejezni vagy a hengerfejnek a motorra szerelésekor (1. a 24 alfejezet 30-33

pontjaiban). 2.133 A hengerfej szétszerelése A hengerfej szét- és összeszerelését munkapadon kell végezni. Ajánlatos egy tárnasztólapot késziten i. amelyre a hengerfejet rátehetjük nehogy az a tőcsa- b) 68. ábra A szeleprugók beszerelése (az emelőkar rögzítésére M 8-as segédcsavart használjunk és a kart ennek segítségével rögzítsük) 1 MP1-113jelű szeleptámasztólap; 2 MP 1-114 jelű emelőkar a szeleprugók beszereléséhez a) MP 1-113 jelű készülék; b) MP 1-114 je!ű készülék 98 gyűjtőcsövek összeszerelése 2.13S A hengerfej és a szelepek tömítettsége A hengerfejnek; mint szerelvényegységnek, a motorblokkal együtt is gáz- és víztömítettnek kell lennie. 99 Ha olyan csavart kell kicserélni, amelyik a víztérbe benyúlik, azt festékkel kell tömíteni. A víztér tömítettségét 0,5 MPa víznyomással kell vizsgálni Ha a felfekvő felületeket javítani kell, akkor azt utánköszörüléssel kell végezni. Az

utánköszörülést csak a legszükségesebb esetben szabad végezni, nehogy feleslegesen megnöveljük a motor kompresszióviszonyát. A szelepek tömítettségét a hengerfej szelepüléseibe való becsiszolásukkal lehet biztosítani. Az összeszerelt hengerfejen a tömítettségi vizsgálatot úgy végezzük, hogy a . szívó- és kipufogócsatornákba öntsünk kis mennyiségű benzint. A benzinnek nem szabad a szelepülésen keresztül az égéstérbe szivárognia. Másik megoldás, hogy az égéstérbe egy kis híg olajat öntünk, majd a szívóés kipufogócsatornákba megfelelő végződésen (például gumikúpon) keresztül sűrített levcgót nyomunk (69. ábra) A szelep kerületén nem képződhet légbuborék 90• ~ ~ kb.150 ~ kb.30 70. ábra A szelepülések után munkálása 1 a maró vezető- és tartótüskéje; 2 maró 71. ábra A szelepülések utánmunká!ási folyamata kiszélesedik, majd a 7 l. ábrán látható sorrendben végzett utánmarásokkal le-

szűküL 69. ábra A szelepek tömítettségének próbája sűrített levegővel 1 támasztó lap; 2 gu m ivég; 3 nyomóvilla A vizsgálatnak ezt a módját azzal lehet egyszerűsíteni, hogy nem kell a szeleprugókat beszerelni, hanem a szelepet egy megfelelő villa segítségével kézzel a szelepülésbe tfyomjuk. 2.136 A szelepülések javítása és a szelepek becsiszolása Ezt a műveletet akkor kell elvégezni, ha a szelepek a tömítettségi vizsgálaton nem feleltek meg (1. az előző pontot), ha a szelepülések túl szélesek, ha új szelepeket szerelünk be vagy a szelepvezetőket javítani kell. A kúpos felület javítását - amennyiben azt a szeleppel való összecsiszolással nem lehet megjavítani - maróval végezzük (70. ábra) a következők szerint 1. Ellenőrizzük, esetleg javítsuk meg a szelepvezetőket, hogy a szelep vezetése helyes legyen A kúpos marót fűzzük fel egy olyan tüskére, amelynek szára megfelel a szelepszár átmérőjének, és a

szelepülést marjuk. A szelepülés előbb 100 A szelepülés átmérőjét és szélességét a szeleptányéron keletkező lenyomat alapján ellenőrizzük. A szelepülést tusírfestékkel kenjük be és ebben elforgatva a szelepülés helyzetét vigyük át a szeleptányérra. A szelepülés kúpos lenyomatának a szeleptányér kúpos felületén kell lennie 2. A szelepülést vagy a szeleptányér kúpos felületét csiszolópasztával (olaj és finom iszapolt csiszolópor keveréke) vékonyan kenjük be (!. a 168 alfejezetet) és a szelepet helyezzük be a szelepvezetőbe A szelepet a szelepülésbe nyc•:nva. váltakozó jobbra-balra forgatással összecsiszoljuk a szelepüléssel A néhányszor megismételt összecsi:;:wlás után a szelepet fordítsuk el, majd csiszoljuk tovább. A szelep egész kerületének összecsiszolása után a szelepet vegyük ki, tisztítsuk meg és ellenőrizzük az összecsiszolás eredményét. A szelepülésnek és a szelepnek a teljes

összeilleszkedő felületen folyamatosan matt szürkének kell lennie. A szelep mozgatásához gumiharangot használunk. A szelepnek az egyes kerületszakaszokon való könnyebb forgatására ajánlatos a szelep alá gyenge rugót tenni. Összecsiszolás után a csatornákból és minden olyan helyről, ahová bejuthatott, tisztítsuk ki a csiszolópasztát és vizsgáljuk meg a szelepek tömítettségét az előző pontban leírtak szerint. 2.137 A szelepvezetők A szelepvezetőket közvetlenül a hengerfejben alakították ki. Abban az esetben, ha javítani kell, a javítást a vezető furatának utánfúrásával és új persely besajtolásával végezzük (72a ábra). 101 73. ábra Szelep a háromtiornyú kúpos ékkel A kúpos tömítőfelületük a megfelelő szele "l . I I · ·· . pu esse va o osszecs1szolással J. avítható Nagy bb k , ; . , „ · o Jav1tasu a tanyer tom1tofelületének k „ ., , . , k" „ „ oszorugepen valo ~~a~ ~szorulésével és

kiegészítő összecsiszolással tortemk . . A kúpos felület utánköszörülésekor be kell tarta· m a sz;lepsz;irral való egytengelyűséget. A kú rés~t 91 ± 10 -re kell köszörülni. (A további tájék= tatast 1. a 2423 pontban) ,.,„ . 2.139 Szeleprugók " ,. ~ , i f · r~ · 72. ábra A hengerfej utánmunkálása a szelep· vezetők részére (a) és a szelepvezető rajza {b) ··~ :;!: h A szelepeket a Skoda 105 s, 105 L 105 GL 120 , . L . t · b k „ • es 120 tipdsu motorok henger eJe en ettos rugo, a Skoda 120 LS és 120 GLS t , . ben csak egy rugó zárja. Ipusu motorok hcngerfejé- A szeleprugók méreteit és erőértékeit a 13. táblázat tartalmazza A szelepvezető perselyeket pótalkatrészként nem szállítják. Szükség esetén egyedileg elkészíthető a 72b ábra szerint. Anyaguk 200 N/mm 2 szakítószilárdságú szürkeöntvény (Csehszlovákiában CSN 42 2421 szabvány szerinti öntvény) A furatátmérőnek a besajtolás

utáni esetleges csökkenése miatt azt méretre kell dörzsölni. Az új vezető szerint meg kell javítani a szelepülést, és a szelepeket össze kell csiszolni. (A további tájékoztatást l a 2423 pontban) A szelepvezctők furata és a szelepek közötti összefüggések a 12. táblázatban találhatók. ., 12. táblázat A szelepvezető 13. táblázat A szeleprugók adatai --,.------Skoda 105 S, 105 l, 105 GL, 1 Skoda i20 LS 1 120, 120 L t1pusú motor ! 120 G LS 1 A rugó adata --:----------------1-Í -.: k::ü:: !s~ r~ó-[~~gÓ ~1 típusú motor i , r Huzalátrnérő. n1m Szabad hossz:, mm Köz.epes átmérő, mm Rugóerő 30 mm hosszon, N 3,75 45,85 26,75 299.„358 2.lO 43,60 18,50 108„.127 és a szelepszár mérete -~,00 44,60 27,í)O 440„.500 2.14 A szelepvezető furata, mm A szívószelep szárának átmérője, mm A kipufogószelep szárának átmérője, mm 07,94 HB 07,94 f7 07,94 e7 2.138 A szelepek A szelepeket (73. ábra) különleges

hőálló acélból süllyesztékben kovácsolják Kúpos tömítőfelületük van.és a szelepszárak vége edzettA tányérméretük nem egyforma, a szívószelepé nagyobb. 102 A szelephimbatengely és a szelephimbák 2.141 Összeszerelés 0 68 mm furatú (Skoda 105 S es · 10I 1 · · :i ~, 05 GL ttpusu) motoroknál 1. A mindkét végén bed ugozo , · - tt sze1eph1mbatcngelyre · , , „ „ r0lvezzük fp . 101 , tositogyurut az alátétet é · · · l · · , · · · · ~ d fel az 1. himbát (kih T s a ,r,ugosa ate~et "tengelyt olajozzuk be helyczziú: alkatrész f l f . aJ itott karral es a tamfelulettel a további szerelésre kc: üJi, e e orditva). a kiegyenlítö alátétet a szelephimbabakot és a 2 szt> 1 lephimbát (kihajlított résszel a szelephimbabak felé fordítva), azaz az 1. henger szelephimbacsoportját. 2. Fűzzük fel a rugót, a szelephimbát, a szelephimbabakot, a kiegyenlítő alátéteket és a következő szelephimbát, azaz a 2. henger

szelephimbacsoportját 3. Fűzzük fel a rugót és a felszerelt szelephimbacsoport tükörképének megfelelően szereljük fel a többi henger szelepcsoportját, majd a felszerelt alkatrészeket rugós és lapos alátéttel, valamint biztosítógyűrűvel biztosítjuk A 4. henger szelephimbabakján a szelephimbacsapra való olajhozzávezetés céljából legyen kenőfurat. 4. A rugókat a szelephimbák egymáshoz húzatásával nyomjuk össze, és az összes érintkező oldalfelületet olajjal kenjük meg. 0 72 mm furatú (Skoda 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS) motoroknál A szelephimbatengelyre további két a bi1:tosítógyűrűknél a lapos alátétek külsö oldalán (a tengely hosszabb). szclephimbák összeállítása azonos az szelephimbabak van felszerelve - ezek helyett vannak - a külső szelepcsoport Egyebekben a szelephimbatengely és a előző szöveg l-4. pontjában leírtakkal 2.151 A h.íítőfolyadé~-szivattyú leszerelése a motorról majd felszerelese a motorra 1.

Eresszük le a hűtöfi 1 d · k · . a ,1510 alfejezetet), szereljük le a gumiozoaramu generator meglazítása után vegyük le az ék- tömlőket és a váltak o ~~ e ~t szíjat. (1 . 2 ,Az ékszíjtárcsát rögzítő anya biztosítólemezének felha1·lítását h· ·1·t k vissza, csavarJUk le a ·t , . . aJ 1 su (75. ábra) húzz k 1 Hz anya , es az ek~zt!tárcsát MP 1---120 jelíi lehúzóval „ u e. a nem lenne lehuzonk akk · k · , Ievo két furatba fúr·u k M - , . ~r az e SZIJtarcsa agyaban sünk a két M 8 J n , 8, as menetet a lehuzocsavarok részére. Készít -as csavar reszere furattal eW t tt k . l csavarral. A lécet a két M 8 1 , a o. ereszt ecet egy kozepponti kö é . -as csavarra az ekszíJtárcsára rögzítsük fel majd . z ppontt csavar csavarásával húzzuk le az ékszíjtárcsát. a 1.142 Szétszerelés A :;zclcphirnbatengely végéröl vegyük le a biztosítógyűrűt, cs az egész szelephúY;ba-ös:;zeállít{.st a

szelephimbatcngelyröl lehúzva szereljük szét hűtőfolyadék-szivattyú ?5· á~r~. A -~~tőfolyadék-szivattyú A hűtöfolyadék-szivattyú metszete a 74. ábrán látható ~k~z11tarcsa1anak lehúzása MP 1~-120 Jelú készülékkel a) MP 1-120 jelű készülék Ezután szabadon hozzáférher· k . · · . Az anyákat csavarjuk le és a szi~:tty~t~:at~.ykult a motorra rogzítö anyákhoz 3 · A h"uto10 "" 1yadék-szivattyúnak . tgyu e. fordított sorrendjében esetleg a 2 ~ m~ ~rra valo felsz~relését a leszerelés · · a eJezet 17. pontja szerint végezzük 2 ~ ~ 4 , 74. ábra A hűtőfolyadék szivaty· tyú metszete és a tömszelence részlete 1986. januárig 1 1 bakelit tömítőgyűrű; 2 rugó; 3 gumi tömítőgyűrű; 4 alátét J 1 1986. februir 6ta a hűtőfolyadék-szivattyút axiális tömszelencével látták el (1 a 2321 pontban) 104 2.152 A hűtőfolyadék-szivattyú szétszerelése ~; :tenge~yből veg~~k ki az éket és MP l-121

jelű kiütövel (76. ábra) üssük házle;e:t~Jtoljuk kt a tengelyt. A szivattyú felfekvési felületéről vegyük le a S! . · l. :f: 2. Vegyük ki a külső golyóscsapágyat biztosító gyürJt, és a szivattyúház hátsó oldalából az MP l-122jelű kiütővel (77. ábra) üssük ki a golyóscsapágyat és a távtartógyűrűt A házból vegyük ki a gumi tömítőgyűrűt 2.153 A hűtőfolyadék-szivattyú összeszerelése a) 1. A gumi tömítőgyűrűt zsírral kenjük be, helyezzük be a szivattyúházba és MP 1-123 jelű beütőtüskével (78. ábra) üssük be a belső golyóscsapágyat (a fedőlemez nélküli csapágyat), amelyet előzőleg megfelelő kenőzsírral töltsünk meg. Eközben a tüske vezetőgyűrűjét helyezzük a külső golyóscsapágy részére kiképzett furatba. Ferden rovátkolni 95 1 ,.; I ! .~ b) 220 76. ábra A hűtőfolyadék-szivatt rú„ tengelyének kiütése MP 1-121 1elu a) kiütővel a) MP 1-121 jelű .~iütőtüske;

b) az MP 1-121 jellí kiütőtüske muhelyrarz:a 78. ábra A hűtőfolyadék-szivattyú csapágyainak beütése MP f-i2J jelű beütővel a) MP 1-123 jelű beütő; b) az MP 1-123 jelű beütő műhelyrajza a) Biztositógyürü -80 Ferd~n rovátkolni 58 71. ábra A hűtőfolyadék-szivatt~ú „ .::s:?ifÚg~ainak kiütése MP 1-122 1elu kiütővei kiütő műhet„rajz.a ~-----~=8=0---!-- n a) MP 1-122 1elű kiütő; b) az MP 1-122 jelu b) -1 A ns mhe~n forgó vezetÖgyÜrÜ 2 A . ttyú felfekvő felületére tegyünk tömítést, és helyezzük rá a szi• sz1va . · k ··1) A I mezt csavarral e t, t ··nkre vattyúlemezt a ráragasztott tömítéssel (a sz1vattyun ivu : rögzítsük a szivattyúhoz, nehogy a tovabb"I mun kák soran a tomi es o menjen. . · " " "be ) helyezzük be a 3 A különleges tömítőgyűrűbe (bakelit tom1togyuru . t" "ru"t az alátétet és a kúpos rugót A rugót úgy kell behelyezni, .

k"T" 1 e· ítés furagumi tomi ogyu a kerületén kihajlított végét (pecek) dugjuk a u on eges . om h?bgy A · fel a tengelyre, rugoval a tengely ta a. z Igy irányába, és a tengelyt · · · csapa· gyába . Ezalatt üssük be a sz1vattyu szivókereke acsa á yat az MP 1-123 jelű kiütővel támasszuk meg. . „ „ , 4. fel a MP 1-123 jelű kiütő ismételt használataval ussuk be a k~lso c~.ap~gya , --~ " · t megfelelo kenJuk biztosítógyűrűvel biztosítsuk. Elotte a csapagya " 1kenozsirral k"f l, k II beütni be (l. a 163 alfejezetben) A külső csapágyat a fedolerne~ze b1 e e eb ··t• k . . k hogy a csapagyak anf al az euékszí·es or 5. A tengelyt tengelyirány ban utogessu . „ . keletkezett feszülés felszabaduljon, helyezzuk be az eket, ussuk e J tárcsát, majd alátéttel és anyával rögzítsü k. , . 6. A hűtőfolyadék-szivattyúra csavarjuk fel a Stauffer-zs1rzot, amelyet előzőleg megfelelő zsírral (l. a 163

alfejezetben) toltsunk meg előkészített tömítőgyűrűt fűzzük ~ ~zivattyútengelyre fűzzük 1f ~oly~~cs.~págy tá~ ta~~ogyu~uJet; ~a~~ 2.16 A vezérműkerék-fedél, az olajszivattyú, a gyújtáselosztó-hajtás · · · h aza · · is. · · es · · benne 11elvezték el a , A vezérműkerék-fedél egyúttal az ola1sz1vattyu gyújtáselosztó-hajtást (79. ábra) A fedél leszerelését a motorról (a pont tartalmazza. főtengely helyzetének biztosítását) a 2.123 A fedél felszerelését a motorra a 2.4 alfejezet 22-25 pontjában ismertetjük 2.161 Az olajszivattyú összeszerelése A kitisztított fedélbe a hajtott kerék csapjának beütésével helyezzük be a szivattyú beolajozott fogaskerekét és a hajtókerék beolajozott tengelyét. Helyezzük rá a tömítést, és a szivattyút a szívócsővel és a szívókosárral ellátott fedéllel zárjuk le. A fedél csavarjait rugós alátétekkel biztosítsuk A Skoda 105 S, 105 L és 105 GL típusú

motoroknál (a motorok olajteknője lemezből van) a szivattyútartó rövidebb, a szívó kosár tartójának hossza 72 mm. A Skoda 120, 120 L, 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál (a motorok olajteknője bordázott alumíniumöntvény) a szivattyútartó hosszabb, a szívókosár tartójának hossza kb. 105 mm A fedél alatti tömítés a szivattyúkerekek szükséges tengelyirányú holtjátékát is biztosítja. Ha nem lenne eredeti tömítésünk, akkor azt legfeljebb 0,10 mm vastag papírból is elkészíthetjük, nehogy az üzemelés közben a szivattyúkekerekeknél keletkező olajszivárgás miatt a szivattyúnak csökkenjen a nyomása. A homlokfurat tömítő gyűrűjét (tömítést) élével a fedél belseje felé kell szerelni. Kb 2 mm-rel a furat belső széle alatt kell lennie 2.162 A gyújtáselosztó-tartó szerelése 1. A gyújtáselosztó hajtótengelyét a rnenesztőfejjel együtt olajozzuk meg és helyezzük be a gyújtáselosztó-tartóba. 2. Fűzzük fel a

csavarkereket a fogazott részével a tartóból kifelé, és a kerékben előfúrt furaton keresztül fúrjunk 04 mm méretű furatot a tengelybe A kereket és a tengelyt 04 x 20 méretű sasszeggel rögzítsük egymáshoz, és a sasszeg végét hajlítsuk szét, nehogy a kötés meglazuljon. A kerék és a tengely összefúrásához szükséges, hogy a kerékben levő furat középvonala párhuzamos legyen a gyújtáselosztó menesztőfejében levö bemunkálás küzépvonalával. A gyújtáselosztó további beállítása ehhez a helyzethez van kötve 19• ábra. A szerelt fedél metszete az olajszivattyúval és a gyújtáselosztó-hajtásával (az ábra jobb szemléltetésére a kerék tengellyel való kapcsolatának helyzete 90°-kal el van fordítva) 108 Ahhoz, hogy a beállított helyzet fúráskor ne tudjon megváltozni, ajánlatos egy segédtüskét készíteni, amelyet dugjunk be a tartóba és 1 segédkészülékben így összeállított csoportot gyengén nyomjuk meg.

3. A rögzítőszeg beütése után a hajtókereket ütögessük meg, hogy ezáltal a kerék és a tartó közötti minimális tengelyirányú holtjátékot (kb. 0, 10 mm) biztosítsuk. 4. A vezérműkerék-fedélre szereljük fel a gyújtáselosztó-tartót a tömítéssel, a csavarokat rugós alátéttel biztosítsuk. 14. táblázat A karburátor beállító eleme·1 2.17 1 Gépkocsi típus A motor olajteknője Az 068 mm furatú motorokat (Skoda 105 S, 105 L és 105 GL tipusok) le1983. augusztustól parafatömi- JIKOV 32 EDSR karburátor 1984. s:ieptemberig mezből készült olajtcknővel és gumitömítéssel, téssel szerelik. Az 072 mm furatú motorok (Skoda 120, 120 LS és 120 GLS típusok) bordázott alumíniumöntvény olajteknővcl és parafatömitéssel készülnek. Az olajteknő felső részére egy lemezből készült válaszfalat kell felszerelni, amelyet csavarokkal és rugós alátétekkel rögzítenek. 1981 augusztustól a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú

motorok olajteknője alacsonyabb, 1983. júliustól a Skoda 120 é~ 120 L motorokrn is ez került. 2.171 Az olajszintmérő pálca és az olajszivattyú kölcsönös kapcsolata A lemezből készült olajteknőhöz rövidebb szivattyútartó tartozik, és az olajszinimérő pálca hossza fogantyúval együtt 305 mm. 1979. augusztustól az olajszintmérő pálca hossza fogantyúval együtt 300 mm 1981. augusztustól ez az olajszintmérő pálca az alacsonyabb olajteknőjű Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik tartozéka. A bordázott alunúnium öntvényből készült olajteknőhöz hosszabb szivatytyútartó tartozik, és az olajszintmérő pálca hossza fogantyúval együtt 330 mm. 1979. augusztustól az olajszintmérő pálca hossza a fogantyúval együtt 325 mm A szivattyútartó hosszát a 2.16 alfejezetben közöltük 2.18 A karburátor rendszere és működése A tüzclőanyag-~verék (tüzelőanyag és levegő) a karburátorban jön létre úgy, hogy a motM

hengereinek szívóhatására keletkezett levegőáram átszlvja a tüzelőanyagot a karburátor fúvókáin. Az 1984 júliusig alkalmazott JIKOV 32-EDSR jelű karburátor kétfokozatú, esőáramú. 1z 1. fokozat a gázpedállal szahályozhato a 11 fokozat szabályozása a mo~~r te~he~ésétől függ?:n onmukodó,eimuum~aI)?rté~A -sZén~~~ 9d (CO) ertekét az alapJarathoz elötrt-értekhatarta alhtJak be Az egyes gepkocsitípusot<1carburáforai csak az állítóelemekben különböznek egymástól, amelyeket a Solex méretrendszerben (a számok tizedmillirnéterben vagy milliméterben) megadott méretek szerint adják meg (14. táb- Beállítóelemek , A légtorok átmérője, mm 1 105 S, 105 L, 105 GL 120, 120 L 120 LS, 120 GLS 2901 ; 29241; 29384 3198; 29251; 29394 2900; 29261; 29404 Fokozat 1. II. II. 1 23 22 1 22 1 120 112 125 1 Főfúvóka! 120 110 125l 170 160 160 Fő levegőfúvóka 185 160 160 Fő levegőfúvóka4 50 40 A lapjárati fúvóka 40 140 A

lapjárati levegőfúvóka 80 80 Alapjárati kiegészítő fúvóka 60 60 D úsítófúvóka 95 110 D úsító keverékfúvóka -· 85 110 D úsító keverékfúvókal 70 70 D úsító levegőfúvóka . , Sz1vatofuvóka 90 100 Szívatófúvóka3 90 90 Szívatófúvóka5 145 145 4,5 4,5 A szívató levegőfúvóka átmérője2 5,5 A szívató levfgőfúvóka átméi-cjel 5,5 A szívató levegőfúvóka átmé:--ője5 7,0 7.0 160 80 A membránszabályozás levegőfúvókája 80 130 40 A gyorsítószivattyú megkerülő fúvókája 40 A gyorsítószivattyú megkerülő fúvókája! 45 45 50 Befecskendezőcső 50 A tűszelep átmérője, mm 1 Elszívócsatlakozás, mm •5 1,2 11,52 Ag , , . yors.t~szvattyú befecskendezési mennyisége 7„9 cm3/10 löket A gyors1tosz1vattyú befecskendezési mennyiségei 6 . 8 cm3/10 löke~ Főfúvóka 21 105 105 170 185 50 140 1. - - 1. II. 22 112 110 170 185 50 140 23 130 130 160 160 40 - 80 - - - 70 110 110 70 100 90 145 4,5 5,5 7,0 160

80 40 45 50 1,5 1,2 1979. októbertől: A gyártás folyamán a szívató levegőfúvókát „ , /1e9d80elé~en.~ontosan öntött furatok vannak (1".:~s;u~bte~t)ek, helyette az úszóház öntvényében és a szívató . apr1hstól · rat . 1981. augusztustól 1982 ipril istól a gyfrtómú a hideg motor könn b . • , , ~ karburatorok jelölése: JIKOV A 32 EDSR y~al~ m.d•tasa crdek~be" az egész nivatórendszert átdolgozta mOSllS, 105 L, 105 gépkocsik esetében 2938). A típusára szám (pl. a .e <CC sem lehet atalakft;tni (ez a magyar me"rcnd=-1 ~ ar ,uratorokataszerv1xekben meglevófeltételek ~ t.! cs1 e gyartott gépkocsiknál bevezetett) 2 G~ k:;,;,~ka~bu.ator i7llemző Skod~ lázat). 444 11n 2.183 Az úszóház 2.181 Az 1. fokozat (első torok) Feladata a keverék dúsítása alapjáratban.Jgyorsítás~or és a r;iotor terheléséne~ Jelentős rés;e alatt; beleértve a keverék dúsítását telJeS terheleskor. 2.182 A II. fokozat

(második torok) .· ,,J ·„, ;: , " ,1~ : h :ii;. ~ k" Fő rendszere (a motor nagyobb terhelése eseté !!l, ~~""~~:---­ szítő alap1árati. rendszere van A mechanikus kiretesz~les ut~n lep -----;-·: pillangószelepe (fojtós!,ele~s 4.~ -ra n~::· ~~ biakban a mindkét fokozat levegőtorkának ,le zuk~bb , , , , h, .vákuum által szabályozott membrán működteti , A forendszer es az uszo az ~mikor az T. fokozat ·S?erkezete a 80. ábrán látható 6 :>;,., :[ 3 5 2A 2 !ST 3A 2ST A tüzelőanyag a fedélbe kerül, majd finom szűrőszitán a tűszelepen keresztül jut az úszóházba. A tüzelőanyag szintjét az úszó állítja be, ami az előírt szintmagasság elérése után bezárja a tűszelepet Az úszóházat a fedélben a levegő­ szűrő alatt levő furat légteleníti. Az I fokozat pillangószelepének bezárásakor a mozgatókar közvetítésével kinyílik a légtelenítőszelep, és ezzel megtörténik az úszóház

járulékos légtelenítése a szabad levegő felé. Az I fokozat pillangószelepének 15°-ra való kinyitásakor a légtelenítőszelep bezáródik és az úszóh~tz ismét a lcvcgöszűrö alatti furaton keresztül légtclcnítödik 2.184 Az üzemi keverékképző rendszer Mindkét kcverőkarnrának főfúvókarendszere van. Ez a rendszer a fő tiizelő­ anyag-fúvók<lból a fö lcvcgőfúvókából és a keverőaknákban levél kcverőcsőből áll. A fő levcgőfúvóka vezeti be a levegőt a kcverőcsőbe, a fő tüzelŐanyag­ fúvóka pedig a.l ún takarék keverék létrehozásához szükséges lüzelőanyag­ mennyiségct szabályozza. A pillangószelep fokozatos nyitásakor a depresszió h<!t:.isúra a tiizeléíanyag--levcgő keverék a szívócsöhe áramlik. „ 2.185 Az alapjárati és az átmeneti rendszer I 7 80. ábra A főrendszer és az úszóház „ "f k"a· 1A a 11 fokozat főfúvókája; 2 az 1. fokozat fo , 1leavzeg1Ö;~:%~~~1a~o2~v~

f~kozat fÖ levegőfúvókája; 3 a~. 1 f:>k4>zat hkeve;őcsötv~; 4 • · 5 " 1 · 6 a tuzeloanyag- ozzaveze o JA a II. fokozat keverőcsöve; uszo; tusze ep, ,. „ „ n a szint " " ·t"ia· 7 a tüzelőanyag-hozzávezetés csatlakozoia, 20±1 a tuzeloa Y g szurosz1 a , , l ti f kozata a fe deI sak·1a alatt · 1ST és 2ST a karburator . es o magassaga 1tl Az alapjárati rendszer kettős, az l. fokozatban keverék szabályozós rendszer, a II. fokozatban pótlcvegő szabályozó rendszer található (81 ábra) Mindkét rendszer megfelelő elemekkel csatlakozik mindket fokozat főrendszeréhez a k:everóaknában, amelyek az alap.1árnti :zabályozócsavarra! és a pótlcvegőt szabályozó csavarral szabályozhatók. Az öngyulladás megakadályozására a?. 1 fokozatban az alapjárati fúvókát egy elektromágneses kapcsoló nyitja. Az alapjárati csatornát a keverőkarnrával két átmeneti nyílás köti össze, ezek biztosítják a folyamatos

átmenetet az üzemi keverékképző rendszerre. Annak elkerülésére hogy a levegőtorokban keletkező nagyobb vákuum esetén ne történjen meg az alapjáratnak az úgynevezett megfordulása, az alapjárati keverőcsatorna a Jevegőtorokban a nagy vákuum helyéhez betorkolló nyílással össze van kötve. A ll. fokozatnál az átmeneti nyílás a karburátor mindkét fokozatát folyamatosan összekapcsolja (A lT fokozat működése a 83 ábrán látható) 2.186 A dúsítórendszer Az l. fokozatban nagyobb motorteljesítmény esetén a keveréket dúsítja (82 ábra). Önműködően dolgozik a keverékképzőben levö nyomás nagyságától függően. a motor által beszívott levegő áramlásának függvényében 112 ffA ff !D 20 ?! 21 A 22- 83. ábra A 1i fokozat milkodtetése 12 8 g 35 81. ábra Az alapjárati rendszer B a pótlevegő hozzávezető csavarja; 9 keverékdúsító csavar (alapjárati csavar); 10 alapjárati levegőfúvóka; 11 az 1. fokozat

alapjárati fúvókája; 11 A a II fokozat alapjárati fúvókája; 12 a II. fokozat alapjárati kiegészítő fúvókája; 35 a 11 jelű fúvóka mágness2elepe; 1ST és 2ST a k:.rburátor 1 és 11 fokozata 16 úszóhhfodél; li úszóház; 18 a II. fokozat működtetése (telje;); 19 meínbdinrugS; 20 membrán; 21a11. fokozat membránszabályozó levegőfúvókája; 21A az 1 folwz:;;; membráns:z:abályo:z:ó levegőfúvókája; 22 vákuumcsatlakozó; 1 ST és 2ST - a ka.-bu ·tJ•· 1. é~ II fokozata 2.18,7 A gyorsh:ós.zivattyl! Az I. Coko1:t~ p1UtJngo: telcpt~nck tengJ2l;:én kia1akltl~tt hL1r :-:, ,1 ~n,1:,l1 ~,-,·-:t~ n1cchi:lniku. n1c:;:br~lri::zi·/attyú i~7: L!szóházbói szivotf u·1zcl6:1nJ ::ig( 1t a 14 vissza~3ap(; :,zclcpcn kcrcsztüi a mcmbránszivattyú nyomja be egy cs,tl.· ,, keresztül a befecskendczőcsőbe (injcktorba). A tüzelöanyag egy része a fftct,:-:c:rülő fúvókán keresztül visszafolyik az úszóházba A pillangószelep hineier~

nyitásakor a tüzelőanyag nagy része a befecskendezőcsövön keresztül a levegötorokba áramlik. lassú kinyitásakor pedig a tüzelőanyag nagyo~~b része visSZlfofyik az úszóházba Szerkezete a 84 ábran látható 15 2.188 A szívató- (hidegindító) berendezés A szívató lényegében egy önálló karburátor, ami egy tüzelőanyag-tárolóbti;. levegöfúvókából, vákuumos szabályozóbói és forv.ótolattyúból áíl (85 ábra A keverékképzés a tolattyú terében történik ahc1":-<r> a keverék a karburátor pillangószdepe alá kerül. A motor fordulatszámának növekedése következtében növekvö vú ,, ·r;-. hatásúra a sz.ívató vákuumos szabályozójának dugattyúja felhúzódik a é;"J:· tyúban lcv(i nyílások bezáródnak. és a keverék önmüködően ! i·i · i,,1, · tüzelőanyag-fúvókából, 82. ábra A dúsítórendszer (ekonostat) 13 a dúsitórendszer levegőfúvókája; 14 at 1. dúsítórends-z:er

fúvókája; 15 a II dúsítérendszer fúvókája 114 25 24 23 29 szegényebbé válik. A keverék dúsításának vagy szegényítésének szabályozását a gépkocsivezetö a szívató tolattyújának kézzel való nyitásával vagy zárásával végzi. Figyelmeztetés: A szívató szelepének kivéidckor (a rugóval) az eredeti kivitelű karburátornál a szívató kiegészítö kamrájának az úszóház fedelében levő légteJcnítö furatait 0 3 mm-röl 0 3,3 mm-re fel kell fúrni! l 2.189 Segédberendezések A váku111ncsatlakozó az eliígyújtás szabályozásához az 1. fokozat pillangószclepe feletti vákuumot vezeti el. Az elszívócsatlakozást a karburátor kar imájában helyezték cl, és a 11. fokozat pillangószelepe alá torkollik be. A szívás korlátozza a túln}omás keletkezését a forgattyú házban alapjárat kor, és elvezeti a forgattyú házba jutott esetleg el nem égett szén-monoxid-maradványokat. ::;~ 2.1810 A karburátor szét- és

összeszerelése 84. ábra A gyorsítószivattyú és az úszóház légtelenítése 23 injektor; 24 határolócsavar; 25 teljes gyorsítószivattyú; 26 a szivattyú lefolyófúvókája; 27 a gyorsítószivattyú működtető bütyke; 28 légtelenítő szelep; 29 szelepülés A karburator alkatrészeinek és összeszerelésének ellenőrzésére diagnosztikai szcrvizberendezés szükséges. ezért a komplex szét- és összeszerelést szakszervizekben kell elvégeztetni 2.1811 A karburátor karbantartása és beállítása 85. ábra A szívatórendszer 30 szívatófúvóka; 31 szívatócső (a fedélben); 32 szívatószelep (a gyártás folyamán megszüntetve); 33 a szívató levegőfúvókája (a gyártás folyamán a szívató levegőfúvókája megszüntetve és helyette az úszóházöntvényben és a szívatófedélben pontosan öntött nyílások vannak); 34 tolattyú 116 Futó korbanrarrást (a szüröszita t1sztítúsa. az alapjárati fordulatszám beállítúsa és az

abpjárat alapbeállítása) (1. a 152 alfejezetben) A részletesebb ellenőrzés a következő szöveg szerinti m üveleteket tartalmazza, és befejezésül mindig be kell állítani az alapjáratot. A karburátoron végzendő munkaműveletek minden esetben felületi tisztítást (benzinnel) és levegövel való lefúvatást igényelnek. esetenként a belső működte­ tő elemeknél is.A karok súrlódó felületét stb molibdén-diszulfid tartalmú kenő­ anyaggal kell kenni a súrlódás csökkentésére. A következőkben néhány fontosabb karbantartási és beállítási műveletet ismertetünk. A tűszelep tömítettsége A tűszelepnek 0,05 MPa vákuumot kell megtartania. A készülékben a csökkenés 5 s időtartam alatt 0,005 MPa lehet. A beáramlásnál levő szűrőszita tiszta legyen vagy ki kell venni. A nem jól tömítő tűszelepet ki kell cserélni A karburátorfedél leszerelését a következó pontban ismertetjük A szelep cserélése után mindig be kell

állítani a tüzelőanyagszintet az úszóházban. A fedél leszerelése . lu,, "~)!) ll"i 1<- !• i1-J• " "Í -·A kJélnil szereljük le a l l. toklllé,l inuknutclo 1cr cs :t fClk „ • • ·. 1· I· .„ 1 · • ··ci1 i011("l esz~t(é!d 1 dn. A; · zunk a tomttesrc. amit a cue„ , et,yu 1 "- ~ · - " · • • ~ • . . , „ . . , • . úszó függesztöcsapjának kinyorn: i•;:1 u:,u szer:::1 1uK 1e férhetünk a t üszelcphez. · „ ., .J ~.· A fedélnek az clöt.,:" ;wn•bt·~ " tartsuk függölei;es rv: 1 y,1,;,[--~·:. lyezzünk egy l 0 1TT1 . i" :- · megérinthet! ~- tű.sY:<;Je~~::nia, sen1 hézag ne~~ ;~:1;~ :2:·::~,, nyitási hely:ecé. ; ,~ :,s;· 13,5 mm útrnéf "·. burátorfedéi :-, :-~~z.·:é·1·~ rásával keli beá!í•;:· :=,; 1e:·1 ,, • „ J/·· ,, cs - · us/z,, ~- „ 11 „ •·111 u.1 i1oz "l · • be. A mért mennyiségnek meg kell

egyeznie a 14 táblázatban megadott értékkel A befecskendezőcsövet szükség szerint hajlítsuk meg úgy, hogy a befecskendezett tüzelőanyag közvetlenül a levegőtorok közepébe irányuljon. és ne folyjon végig a falakon. A gyorsítószivattyú fedelének levétele után, a fedélcsavarok meghúzása előtt, az L fokozat pillangószelepének nyitásával a membránt a teljes löketre feszítsük elő. A pillangószelepek beállítása . , .:, · , • • . ) , ~ 1 fordítsuk a karburátort a pillangószelepekkel felfelé, és a karimában levő szabályozócsavarokat annyira lazítsuk meg, hogy a pilbngószelepek teljesen bezáródjanak. Az egyik pillangószelepnél a karimára helyezzük fel az MP 1-128 jelű mérőkészüléket (87. ábra) úgy, hogy a mérőóra tűje megérintse a pillangószelepet A skálát állítsuk nullára, és a mérőkészülékct állandóan a karimára nyomva a szabályozócsavart forgassuk addig, amíg a pillangószelep a

mérőórán mérve 0, 10„ .0, 12 mm-re kinyílik A mérést a szelep szélétől 3 mm-re kell végezni Azonos módon állítsuk be a második pillangószelepet is ··, . a) . ) -~ i LJ áS -:::~e: ~: i·.e - ::;;:-:::~ L·2n <:. alsó n;itott hel~rz:etben 87. ábra A pillangószelepek beállításának mérése MP 1-128 jelű készülékkel a) MP 1-128 jelű készülék ·dn) Az alapjárati beállító csavarok alaphelyzetének beállítása ;ii. l(is2.err::Jé~~-lK>:Y:- ·~?~ "á~ toz{10 né] kj: : : ~~~.·:~~ Szétszerelés után a motor beindításához és mozgásban tartásához a csavarokat következőképpen keII alaphelyzetbe áilítani: a pótlevegőt sz:ibályozó cswart (lásd a 291. ábrát) csavarjuk be ütközésig, majd az ütközési helyzetétől négyszer 180°-ra (két teljes fordulatnyira) csavarjuk ki; 9 az alapjárati fordulatszámbeállító-csavart (lásd a 292. ábrát) csavarjuk be ütközésig, majd az ütközési helyzetétől

ötször !80°-ra (két és fél fordulatnyira) csavarjuk ki. Becslvaráskor mindkét cs:ivart érzéssel csavarjuk be, hogy éppen csak megérintsék az ülésfelületüket. e Az alapjárati tüzelőanyag-fúvóka mágneskapcsolója működésének vizsgálata A mágneskapcsoló működése akkor helyes, ha az azt működtető áram be- és kikapcsolásakor (a gyújtás be- és kikapcsolásakor) kattanás hallható. A mágneskapcsoló a gyújtás kikapcsolásakor lezárja az alapjárati tüzelőanyag­ fúvókát. 2.1812 A karburátor hibái és azok elhárítása ~·.; A karburátort beállítani, és főként a rendszerein munkát végezni csak akkor szabad, ha előzőleg meggyőződtünk arról, hogy a motor, a tüzelőanyag-szállítás és a gyújtóberendezés hibátlan. A leggyakrabban előforduló hibákat és okait és azok elhárításait a következőkben tárgyaljuk. /. Afogyasztásnagy a) e e a karburátor túlfolyik: a tűszelep nem tömít: a

tömítettséget ellenőrizni. tisztítani esetleg cserélni kell; túl magas a tüzelőanyagszint: az úszót be kell állítani; e e nagyobb a fő tüzelőanyag-fúvóka: ellcnörizni, és szükség esetén cserélni kell; •kisebb (vagy eldugult) a fő levegöfúvóka: t;sztítani kell; a légtelenítőszelep nem zár: szabaddá kell tenni. cserélni kell (beleértve az ülést). e 2. Az alapjárat nem megfe!elö e • e az alapjárat nem működik: az alapjárati fúvóka eldugult: tisztítani, ellenörizni. esetleg cserélni kell; az alapjárati csatornák eldugultak: a csatornákat sűrített levegővel tisztítsuk meg; ., az alapjárati csavar beállítása nem megfelelő: állítsuk be az alapjáratot; hibás a mágneskapcsoló (a tűszelep lezárja az alapjárati fúvókát) cseréljük . ki. 1 b J az alapjárat nem egyenletes: • időnkénti dugulás vagy helytelen méretű alkatrészek: az alkatrészeket tisztítsuk, ellenőrizzük, esetleg cseréljük ki; • hamis

levegő szívódik be: a karima felfekvő felületét egyenesre kell munkálni, ellenőrizzük a karima alatti tömítést, esetleg cseréljük ki; L"·, • a gyorsítószivattyú fúvókája eldugult: kitisztítani, ellenőrizni a nyílást; • a gyorsítószivattyú visszacsapó szelepe nem zár: tisztítsuk, esetleg cseréljük; hibás a membrán: ki kell cserélni; e 5. A tclie1ítt11J11 11e111 efege11dú a) e O 8 a 11. fokozat nem nyílik: a membránszabályozó levegöfúvókák eldugultak: tisztítsuk ki; a II. fokozatot működtetö membrán hibás: a II fokozat működtetőjét cseréljük ki; a fi. fokozat pillangószelepe helytelenül van beállítva - a pillangószelepet állítsUk be: a II. fokozat nyílik, de a teljesítmény mégsem elegendő: Cl) az 1. és a II fokozat elemei kölcsönösen össze vannak cserélve, esetleg hibá- b) sak: mindkét fokozat elemeit a megfelelő helyükre kell beszerelni: 6. lnditási ne/Jé::fgek a) ~ 9 e e e e

• Ha nincs új mágneskapcsolónk, a hibás mágneskapcsolóról szereljük le a tűszelcpct, és a múgneskapcsolót szereljük vissza. Kiszcreléskor a mágneskapcsolót a kettős anyánál fogjuk meg, és csa varjuk ki a tűszelep záróanyáját. A vezetékeket ne szereljük vissza, hanem az esetleges zárlat elkerülésére szigeteljük le Ezt a megoldást ideiglenesnek kell tekinteni az alapjárat beállítása helytelen: az alapjáratot be kell állítani; nem megfelelő vagy hibás beépített elemek: megfelelő alkatrészeket szereljünk be, a régieket tisztítsuk, esetleg cseréljük ki; az átömlőnyílások eldugultak: a nyílásokat sűrített levegővel fúvassuk ki; 4. Nem megfe!elö a gyorsulás: a) 8 előírt J. Helytelen átmenet az 1 vagy a II fokozatra: b) helytelen alkatrészek lettek beszerelve: 8 az alapjárat beállítása helytelen: be kell állítani az alapjáratot; az alapjárati fordulatszám túl kicsi: a fordulatszámot növeljük az

értékre; b) e e hidegindításh.or: a szívató fúvókája eldugult vagy nem megfelelő: tisztítani, esetieg cserélni kell: alacsony a tüzelöanyagszint: állítsuk be az úszót: az alapjárat beállítása helytelen (a pillangószelep túlságosan ki van nyitva): az alapjáratot helyesen állítsuk be; a szívató dugattyúja alsó helyzetben marad: a dugattyút szabaddá tenni, esetleg cserélni kell; melegindításkor: a tüzelőanyagszint magas: az úszót be kell állítani; az alapjárat beállítása helytelen: állítsuk be az alapjáratot. "--· 2.19 A tüzelőanyag-szivattyú A tüzclöanyag-szivanyú szállítja a tüzelöanyagot (benzint) a tartályból a karburátor úszóházába (tartalék tartályba). 121 120 ·. :~b l7 J kPa és legalább 1 -,t~.1,~1 i~: 1~ i: ·-:~(rdb:-; (2s~tén: ; 1 88. ábra A tüzelőanyag-szivattyú metszete 1986 júliusig (1986 augusztustól gyártott kivitelt 1. a 2323 pontban) 1 a szivattyú felső része; 2

szívószelep; 3 nyorhószelep; 4 membrán; 5 membrán rugó; 6 a szivattyú kézi működtető karja; 7 a szivattyú alsó része; 8 a vízzsák csavarja; 9 szűrőbetét; 10 vízzsák; 11 a vízzsák tömítése A JIKOV MF 3407 típusú tüzelőanyag-szivattyú (88~ ábra) a vezérműtenge­ lyen elhelyezett kőrhagyó tárcsával működtetett emelőkaros membránszivatytyú. A membrán szívólöketét a szivattyú működtető karja, a nyomólőketét a membrán nyomórugója létesíti. A tüzelőanyag szívólöketkor a vizzsákon, a finom szűrőn és a szívószelepen keresztül a membrán feletti térbe, nyomólöketkor a nyomószelepen keresztül a karburátorba kerül. A szivattyún kisegító szivattyúzishoz kézi mozgatóhr van. A mozgató mechanizmust a motorblokkból szóróolajozás keni A működtetö tárcsa lökete 4 mm :t szívómagasság l ,5 m, a nyomómagasság 2 m. a szivattyú teljesítménye 35 i/h 2000 löket/min esetében. ~-: ;,~t ~· ; 1 / ·„ .

,, 1 ;,::··ih:: : 7 :7:, j < . L: !l )- i rJJ, - ;· u: ·;~:~a~ -:,:~; f::lszi·, ~,,, 1 1.5 m mélységböl 16 s ,-i: 1 • Í. ~ 2.191 Karbantartá<, javítás, szét- és összeszerelés A tüzelőanyag-szivattyú karbantartását (a vízzsák szűrőjének tisztítását) a 15.2 alfejezetben ismertetjük Zavar esetén ellenőrizzük a membránt és a szelepek tömítettségét. Ehhez a tüzelőanyag-szivattyút szereljük le a motorról, szereljük le a vízzsákot, és a felső részt az alsóról, majd a két rögzítőcsavar kicsavarása után vegyük le a beállító alátéteket és szereljük ki a szelepeket. Az alkatrészeket benzinben mossuk, sűrített levegővel fúvassuk ki, a meghibásodott alkatrészeket cseréljük ki Szükség esetén vegyük ki a szivattyú alsó részében levő működtetőkarból a membránt (a szivattyú gyártóműve ajánlja, hogy megelőző óvatosságból a 122 120 ~n: -,/í nak rr:;::g·~;dV(.11 - ~:>; --: :f1:.Ú

s·::::r· ;,~"átor„ „ l. va„ :! tJ E p g, E e: . 1 ~~ 80 35 70 30 ~ ·.e<: tJ ~ 0 -le la. ~ e: 25-" 60 -~ ·t::J . ~ :.:::; " ~~ 400 111 1:11~ ~~ .„t: ~350 300 "{ 1000 2000 ~ 3000 4000 5000 20 ~ 89. ábra A Skoda 105 S, 105 L és 105 G L típusú gépkocsik motorjának teljesítmény-, 15 forgatónyomaték- és fogyasztási diagramja 1983. júliusig 10 - - 1/min • ->e ~ 40 90 tJ E -g, E e: . . 0 f:l ~ 80 35 <: 70 tJ 30 :s:: ~ ->c ;:,; 2 111· 5 .„Ee: ·t::J . -"t: 111 20 ~ „ 111 " <:: tJ ~~ 400 ~->c .t: t:Ji 350 E 75 300 "{ ~ 7000 2000 10 3000 4000 -11min 5000 90. ábra A Skoda 120 és 120 L típusú gépkocsik motorjának teljesítmény-, forgatónyomaték-· és fogyasztási diagramja 1983. júliusig Minden motort felújítás vagy a forgattyús mechanizmus egyes alkatrészeinek kicserélése után új motorként, üzemelés közben be kell

járatni. A fékpadi vizsgálat idején a motor hűtőfolyadékának és olajának hűtését az optimális üzemelési feltételek érdekében szavatolni kell. A hűtőfolyadék hő­ mérséklete 85 . 95 °C, a motorolaj hőmérséklete max 120 °C legyen Az olaj szétosztását a motorban vázlatosan a 92. ábra szemlélteti 124 p 45 40 35 :;, 111 E 50 91. ábra A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik motorjának teljesítmény-, forgatónyomaték- és fogyasztási diagramja 1983. júliusig . e: 30 ~ ., 92. ábra Chiculicl6s olaj- szürésü motor olaJozúl rendszerének vázlata A motor kenése túlnyomásos, a hengerperselyek fala és a vezérműlánc szóróolajozású, a többi alkatrész csepegőolajozású (a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motornál az olajszivattyúból a vezérműkerék-fedélre irányuló olajkiáramlás és a fő olajcsatorna közé olajhűtőt csatlakoztattak (1. a 116 alfejezetben) 1 olajbetöltő nyílás; 2 olaj az olajteknőben;

3 a szivattyú szívó kosara; 4 olajszivattyú; 5 fő olajelosztó csatorna; 6 a főtengely, a vezérműtengely, a hajtórudak, a szelepemelő himbák és szelepek, a vezérműkerekek és a vezérműlánc közvetlen olajozására kialakított csatornák; 7 olajszűrő (fedél és szűrőbetét); 8 a tisztított olaj kifolyása; 9 olajnyomásjelző-kapcsoló; 10 nyomáscsökkentő szelep (a zárócsavar a motorblokkban van); 11 áteresztő lüktető kamra a vezérműtengely csapjában a hibák és a szelepek kenésére; 12 a himba kenőfurata; 13 a hajtórudak olajszóró furata a hengerperselyek és a dugattyúk kenésére; 14 a kenőfúvóka (csavar) a vezérműkerekek és vezérműlánc kenésére :i:: -le ::;; ~ 25 ·.:;:; ~ 15 7000 2000 3000 4000 5000 - - - llmin ( 12 125 3. A.•41 A meghúzási nyomatékok A meghúzási nyomatékokat a 15. táblázat tartalmazza az MP 9 -103 jelű nyomatékkulcsot a 29 ábra szemlélteti 15. táblázat A motor

csavarkötéseinek méretei és meghúzási nyomatékai A csavarkötés hel)·e }" , A főtengelycsapágyak csavarjainak anyája A hajtórúd csavarjainak anyája A hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsájának anyája A tüzelőanyag-szivattyú anyája A hengerfejfedé! anyái A rugalmas betét anyája és csavarja A hengerfej csavarjainak anyája A levegőszűrő csavarj;; A hengedej csavarjJ.i A csavar mérete i1 10 M Bx 1 MB MB M6 MB MB M 6 M 10 " !O A iendítőke1 ék .:>an1 11 A főtenge!y :;zfjtáxc-sáiánítk 7t1·yZi2 Az olajteknö csavar·j:c /z olajte.<i!Ő i8ere:lJcő::·;::iva:-;~· M:Ox1 ~1 20 x 1.5 ,e. tüze!öanyag ;, :·:atty< alátétjéne": csavar-jJ .1z olajnyorrí~::;. kapc:,r}Í ,-) cson 1r if:nak rr1e n2t~2 Olajnyomás„kapcsoi ó f116x1,5 M 10x 1 A karburátor elektromágneses szelepe M Bx 1 Gyújtógyertya , ,.,, M14x1.25 A tengelykapcsoló (tekercsrugós kivitel) Meghúzási nyomaték, N·m 40.„45

25.„28 12„.16 12„ 16 4„.6 25.„32 25.„28 18„.24 1 1,5, .,2 50.„55 ~O. 35 50 . 65 100 . 120 7 . 9 30, .35 8„ .10 22,,.25 50 . 55 20„,25 9,3.„103 20„ .30 A tengelykapcsoló összekötő elem a motor és a sebességváltómű között. A tengelykapcsoló tengelyére - amely egyben a sebességváltó hajtótengelye - bordáskötéssel szerelt súrlódótárcsát a motor lendítőkereke és a vele együtt forgó nyomótárcsa közé szorítjuk. A tengelykapcsolót a nyomórugóknak a nyomótárcsára gyakorolt hatása nyomja a lendítőkerékhez Kiemelését a kapcsolófedélen levő kiemelőkarok végzik a kinyomóhüvelyen és a kiemelővillán ke- 1983, februártól 93. ábra Tengelykapcsoló a lendítőkerékbe szerelt súrlódótárcsa, a nyomólap a fedéllel és a működtető szerkezet 126 127 ----~·· , • -~„ 0 ~J-up<-->v;v-1-""" 1H<yv111a<>a. 1VYvlKCLlt:Ut:fl a UIOraUUKUS atVl• teli szerkezetben létesített

folyadéknyomás hatására a nyomótárcsa kiemelődik, és a súrlódótárcsa szabaddá válik. A tengelykapcsoló (93. ábra) száraz, súrlódó, rugós, egytárcsás Működtetését hidraulikus átviteli szerkezet végzi. A kinyomóhüvelyt golyóscsapágyban ágyazták A lendítőkerék és a nyomótárcsa öntvény, a súrlódótárcsa acéllemezből készült lamella, amelyre cserélhető azbesztgumi-betét és a tengelykapcsolótengely részére agy van szegecselve. A fedelet és a kiemelőkarokat acéllemezből sajtolták. A tengelykapcsoló karbantartását a 15.3 alfejezetben ismertetjük 3.1 A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból és visszaszerelése a motorba ., ,1 A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból F ,·:. - S-.{ • A tengelykapcsolónak a motorból való kiszerelése előtt a motort kell a gépkocsiból kiszerelni (1. a 2 l alfejezetben) A motor a tengelykapcsolóval dinamikusan kiegyensúlyozott egységet képez, és ezért kiszereléskor a

tengelykapcsoló-fedélnek és a lendítőkeréknek a kölcsönös helyzetét össze kell jelölni. Ezután csavarozzuk ki a fodélcsavarokat és az egész tengelykapcsolót húzzuk ki. Ha a tengelykapcsolót nem szereljük teljesen szét, ajánlatos a kiemelökarokat kengyellel kitámasztani (94. ábra) A kiemelökarokat a kengyelek a fedél közé zárják, és visszaszereléskor nem szükséges a rugók feszítö hatását leküzdeni. Ha a tengelykapcsoló e!özöleg hosszabb ic.1:ig üzemelt e!lenórizzük a kenöanyag állapotát a tengelykapcsoló tengelyének csapágyában a fötengelyben, és szükség szerint kenjük meg a hátsó oldalát megfelclö keni1z-;írral (1. a 16l 1.s ~ , , ,L ! ;1;· 111 ~ a) 94. ábra A tengelykapcsoló kiemelőkarjainak kitámasztása kengyellel (tengelykapcsolón ként három kengyel szükséges) a) a kengyel műhelyrajza 128 műhelyrajza alfejezetben). Egyidejűleg ellenörizzük a súrlódótárcsán a dörzsbetét

vastagsá)!,át a 33 alfejezetben leírtak szerint Az foszeszerelés miívelet i -;01-rcndjc" knCt kezJ: 1. A tengelykapcsolóba dugjuk be az MP 2--102 jelű központo,-;ító tüskét, A te•1gelykapcsoló beszerelése a motorba r; 95. ábra A kiemelőkarok beállításának ellenőrzése MP 2-102 jelű ellenőrző és központosító készülékkel (a 18 mm-es perem egyidejűleg a Skcida 100-as tengelykapcsolójához, a 16,5 mm-es perem pedig a Skoda 1000 MB teng e 1y kapcsolójához használható) a) MP 2-102 jelű készülék; b) az MP 2-102 jelű készülék fűzzük fel rá a súrlódótárcsát a tartóagyának rövidebbik részével a lendítő­ kerék felé, és a tengeiykapcsoló~ központosan illesszük be a Jendítőkerékbe (95. ábra) A kapcsolófedelet forgassuk a tengelykapcsoló kiszerelésekor végzett összejelölésnek megfelelő helyzetbe, és csavarozzuk fel (Az új tengelykapcsoló-fedelet tetszés· szerinti helyzetben szereljük fel) A csavarokat

rugós alátétekkel biztosítsuk. 2. A kiemelőkarokat kitámasztó kengyeleket - amennyiben ilyeneket használtunk - távolítsuk el 3. Ha a tengelykapcsolót nem az 1!IP 2-101 Jelű szerelölapon szereltük és nincs beállítva vagy már használt súrlódótárcsát alkalmaztunk (l. a 33 alfejezetet), állítsuk be a kiemelőkarok kiemelését a 95 ábra szerint A központosító tüskén levö karimát úgy kell megfordítani, hogy a hosszabb (18 mm-es) hengeres rész a tengelykapcsoló felé nézzen, a súrlódótárcsa agyáig toljuk, és a kiemelőkarok magasságát úgy egyenlítsük ki, hogy azok a karimával érintkezzenek. A kiemelőkarok és a súrlódótárcsa agya közötti legkedvezőbb távolság 18 . 19 mm A kiegyenlítökarok magasságbeállításakor a beállítási különbség legfeljebb 0, 10 mm lehet. Ezt hézagmér<ível ellenörizzük Ha a súrlódótárcsa elhasználódása miatt cl kiemelökarokat nem lehet a karima hengeres része hosszának

megfelelően beállítani. a hozzá legközelebb levii 129 „ u1L.los11an1 tenessen Ha ezt a két feltételt nem lehet teljesíteni, a súrlódótárcsa az elhasználódás határán van, a tengelykapcsolót nem lehet tovább beállítani. Ha a súrlódótárcsa 7 mm-nél vékonyabb, ki kell cserélni vagy új dörzsbetéttel kell ellátni. 4. Az új vagy javított tengelykapcsolónak a motorba való beszerelése után ellenőrizzük a kiemelőkarok és a kinyomóhüvely (csapággyal) közötti hézagot, és amennyiben szükséges, állítsuk be azt a 15.3 alfejezetben leírtak szerint „„ .„, uve,J v"""tvauya.ral 3.2 A tengelykapcsoló szétszerelése l. Mivel az egész tengelykapcsoló ki van egyensúlyozva, az újbóli helyes összeszerelés céljából a nyornótárcsa és a fedél kölcsönös helyzetét pontozással jelöljük össze. 2. A szétszerelés elótt szorítsuk le a fedelet, hogy a kiemelőkarok beállítócsavarjainak

szorítását csökkentsük Ehhez az MP 2-101 jelű szerelőlapot használjuk. Ez a készülék a háromlábú rész alá helyezett különböző vastagságú alátétekkel az összes Skoda 1000 MB és Skoda 100 típushoz használható. A kiemelőkarokat az említett készülék segítségével szereljük be (96. ábra) A készülék középponti csavarjának anyájával nyomjuk össze a háromlábú részt, ezáltal szabaddá tesszük a kiemelőkarokat. Csavarjuk le a kiemelőkarok anyáit, majd a kiemelő karok kiakasztásával a tengelykapcsoló szétszerelhető. 3.3 A tengelykapcsoló és a súrlódótárcsa összeszerelése 1. Az MP 2-101 jelű :;zcrelölapra (96 ábra) hel:,ezzükfel a tengelykapcsoló nyornótárcsáját. és :t henb:crc:; fclöntésckre helyezzük fel a nyornórugókat A nyomórugók jellemzó énéKen a 16. táblázatban közöljük 2. A nyomórugókra helyezzük fel a csészéket, majd a tengelykapcsoló fedelét a kiemelökarok rugóival. A fedelet a

nyomótárcsával a kölcsönös helyzet jelének (pontoknak) me~elelően illesszük össze. Új alkatrészek beszerelésekor a helyzetre nem kell ügyelni 3. A szerelőlap csavarjára helyezzünk 4,50 mm vastag alátétet (a szerelőlap univerzális, különböző vastag alátétekkel különböző szerkezetű tengelykapcsolókhoz, a Skoda 1000 MB és a Skoda S 100 típusokhoz is használható). Helyezzük fel a háromlábú részt és annak anyájával nyomjuk össze annyira, hogy az alsó rész felüljön az alátétre. A fedél összenyomásakor ellenőrizzük, hogy a nyomótárcsa körmei a fedél hosszlyukaiba beilleszkedjenek. nehogy az alakváltozást szenvedjen 4. A kiemelőkarokat a fedél re szerelt rugó alatt bújtassuk át, és a hosszlyukkal az alátámasztásra fektessük fel A riyomótárcsa csavarjaira fűzzük fel az állító alátéteket éles részükkel a kiemelökarok felé, és a helyzetét állítóanyákkal biztosítsuk. A kiemelő karok magasságát az

állítóanyákkal állítsuk be úgy, hogy 130 96. ábra Az MP 2-101 jelű szerelőlap a tengelykapcsolóval a) MP 2-101 jelű készülék 16. táblázat A tengelykapcsoló nyomórugóinak adatai A rugó hossza, mm Szabad hossz, kb. 47,5 Beszerelési hossz, 31,5 Üzemelés közbeni összenyomott hossz, 29,5 Rugóerő, N 0 474 . 546 580 " háromlábú rész alsó részén levö körre éppen ráfcküdjcnek. A kicmclőkarok beállított rnagasságél közötti különbség nem lehet nagyobb 0.10 mm-nél Ezz:ci ;; beállítássai egyidejűleg be van úflítva a kíemcl<ikarnk és a nyomótárcsa ! :::ifeh<í fclltlete között 1 tá vn!sáe ís. z úl!itóanyák helyzet:Ct ellenanyákkal biztos1tsuk. ! 1:ic;-;v:/(íkarok végét L;"•J<J;Vcic.:keJ tánn::szuk ~dá a 94 ábra szerint és a szerelölap anyújút lazítsuk még. A kengyelek megkönnyítik a tengelykapcsolónak a lendítéikcrékbe való beszerelését azzal, hogy a beszereléskor a

tengelykapcsoló nyomórugó inak feszítéíerejét nem kell legyőzni. Az e fejezetben leírt tengelykapcsoló-szerelés és a kiemelökarok beállítása JÓ állapotban levő (nem elhasználódott), 8,50 mm vastag súrlódótárcsára érvényes. (Ha nagyon kopott súrlódótárcsát használunk a kicmelőkarok helyzetét a 3.1 alfejezet 3 pontja szerint kell beállítani) 5. Ha a szereléshez új alkatrészeket - pl nyomótá-csát, tengelykapcsolófedelet - használunk, az összeszerelt tengelykapcsolót max 20 g ·cm kiegyensu!vozatlanságig ki kell egyensúlyozni A kiegyensúlyozást a nyomótárcsán a nyomórugók központosítására készült felöntésekbe fúrt furatokkal kell elvégezni (97. ábra) Fúrás után a forgácsot gondosan el kell távolítani. nehogy az a súrlódó felülerre kerüljön !-!:1 a megfeleló kiegyensúlyozáshoz ezek a befúrások nem elegendőek, továbc,, ,; imeget távolíthatunk cl úgy, hogy a tengelykapcsoló-fedélbe 0205 mrn-es 3.4

·A tengelykapcsoló . működtető mechanizmusa A tengelykapcsoló működtető mechanizmusát a működtető hidraulikarendszer pedálja, a főhenger a fékfolyadéktartállyal - amely közös a fékrendszerrel -, a töltő- és az elosztócső, a munkahenger, a kiemelővilla, a kinyomóhüvellyel és a csapággyal alkotja. A kinyomóhüvely a csapággyal és a munkahenger a sebességváltómű szerelési tartozékai (1 a 412 alfejezet 1-4 pontjait) 3.41 A főhenger 97. ábra A tengelykapcsoló kiegyensúlyozása A tengefYkapcsoló föhengerét (98. ábra) a föhenger házának oldalán elhelyezett nyomószeleppel a pedáltartóra (konzolra) szerelik, és a pedállal működési egységet képez. Belső átmérője 19 mm, magában foglalja a dugattyút, valamint a töltő- és egyidejűleg zárószelepet. A tengelykapcsoló főhengerének némelyik alkatrésze azonos a főfékhengerével. (A nyomólap kifúrásának legnagyobb méretei) osztókörön 06 mm-es furatokat

fúrunk. Az egyes furatok között ajánlatos legalább 4 mm, a fedél rögzítőcsavarjainak furatától pedig 6 mm anyagot hagyni 3.31 A súrlódótárc::sa A súrlódótárcsa teljes súrlódó felülek kb. 270 cm 2 Ha 7 mm vékonnyá elhasználódott, ajánlatos vagy kicserélni, vagy új betétet felszegecseln i. Ha az elvékonyodott (elhasználódott) súrlódótárcsa a teljes elhasználódás határán van, csei;fljük ki, mert ezzel rövidesen szükségessé váló nagyobb javítást előzünk meg. Ezenkivül az elhasználódott súrlódótárcsa kedvezőtlenül befolyásolja a kiemelő szerkezet beállítását Az elhasználódott betét kicserélésekor az új betét felszegecselése után a súrlódótárcsát homlokütésre ellenőrizzük, és szükség esetén munkáljuk egyenesre. A megengedett legnagyobb tengelyirányú ütés 0170 mm-es körön mérve 0,5 mm, és legfeljebb 5 g · cm kiegyensúlyozatlanság engedhető meg. A kiegyensúlyozást a súrlódótárcsa

kerületéből legfeljebb 2 mm-es réteg helyenkénti leköszörülésével végezhetjük. Köszörüléskor a lemeztárcsán nem képződhet olyan sorja, amely a súrlódótárcsát helyenként megvastagítaná és a tengelykapcsoló működését kedvezőtlenül befolyásolná. 132 98. ábra A tengelykapcsolót főhenger metszete működtető A tengelykapcsoló föhengerének a tartóból (konzolból) való kiszerelési és a tartóba (konzolba) való visszaszerelési folyamata azonos a föfékhengerével (1. a 9 3 alfejezetben) azonban a tengelykapcsoló főhengerében csak egy dugatytyú van A rugócsésze biztosítása ugyancsak azonos A tengelykapcsoló főhengerének összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Ehhez segítséget nyújt a 98 ábra 1.H . .,- :, 3.5 A munkahenger A meghúzási nyomatékok A munkahenger (99. ábra) belsó átmérője 22 mm Felépítése aL ábrábol kitű­ nik. Magában foglalja a munkadugattyút a

tömítögyűrűvel és a záni biztosítogyűrűvel A biztosítógyűrű kivétele után az összes alkatrészt ki ütögetve ki lehet venni. A munkahengert gumi porvédö védi a portól A munkadugattyúra és -hengerre a főfékhengerével azonos irányelvek vonatkoznak (J. a 93 alfejezetben) A meghúzási nyomatékokat a 17. táblázat tartalmazza, az MP 9- l03 jelű nyo- matékkulcs a 29 ábrán látható 11. táblázat A tengelykapcsoló csavarkötéseinek méretei és meghúzási nyomatékai A csavarkötés helye A tengelykapcsoló-burkolat csavarjai . A csavar mérete M8 Meghúzási nyomaték, N-m 23 . 28 99. áUra P„ tengeykapc:,~o~ót rnüki5dtiető n~t~<:k~--r.h~~; 1,g~~r ffetszete 3.43 A kinyomóhüvely és a ki~~yon:i kinyomóhi.ively a kinyomócsapággyé!i !:s a <e~é5S:( ·ler;;:·~ i -~ " ·~vő nemezbetéttel együtt egy sze„elési egys~gc::. ·?z .···:·•:e··· ;, · .:1őszelencét 1984 júliusig a!kalrr12zt8k ,·:

S:i(vi·c:;" -·;··:·:,c·~·:·;c ": e. c:~crel~s előtt a csapágyat megfelelö kenőzsírrnl, a nc;mezt rnegfelch oiajjal be kell kenni (1. a 163 alfejezetben) A tulajdonk~peni szereléskor a ne:nezt Fonó oh.iba bemú i•:>, hogy megszívódjon olajjal A csapágyat forgógyűrűvel a hüvelyből kifcié keíi t>esajtolni 3.44 A csővezeték és a tömlők A csővezeték merev része 06 mm-es külonleges acélcsóból (a 1ék<:sövezeték 05 mm-esből) van. A csővezeték esetleges javítását a 93 aifejce,~etbc:n leírtak alapján végezzük. A rugalmas rész nugy nyomásra al!rnln•,•s tcin1lökból "- " cl>•11!:,ktöz hasonlóak) készü!, és nincs mcghatároz<>tt zde V?.SY rjgLitéi:C 134 135 4. futómű kerekeinek hajtására. Egyidejűleg a gépkocsi hosszirányú tengelyvona- A négy sebességfokozatú sebességváltómű és a tengelyhajtás .;·~c;cS "- :iitói<1 és :di I. :J-.:1 i ., !. ;: é a

lcngclyhajtás közös házban szerelt egységet képez u:; . 139 old) •.:b<:::;c~ ,úJ h)ll1U ;1 tengelykapcsolón kereszt ül át veszi a motor forgatónyo:i ;:i pc::ok1dó fogaskerekek áttételének arányában módosítja és átviszi "·. ,:;;r~t. i :,cbcsségvúltóműnek négy előremeneti és egy hátrarnerieti . ~:,::1 . ··~·hc:s~é:é;fokozata an. Az elörerneneti sebességfokozatok fogaskerekei állandó k;t:xsci-atban vannak. a kapcsolószerkezettel működtetett szinkronizáló kap: , ,: ;.k scgitc.c~:1:<!:vcl !capcsolódnak A hátramenet az eltolható betétkerék eltolá :~ . lában ható forgatónyomatékot átfordítja a gépkocsi keresztirányú tengelyvonalával párhuzamos hátsókerék-tengelyekre. A kiegyenlítömű elosztja a forgatónyomatékot a hátsó futómű mindkét kerekére, és lehetövé teszi, hogy a gépkocsi kanyarodásakor a hajtókerekek kerületi sebessége különbözö lehessen A bordástengely kúpkereke és a

tányérkerék spirál fogazású kúpkerék. A tengelyhajtás kenését az olajba merülö tányérkerék olajszóró hatúsa létesíti. A sebességváltómű és· a tengelyhajtás karbantartásáv:i! ;i 1.~ 4 :dk ":T: hcn foglalkozunk. 4.1 A sebességváltómű és a tengelyhajtás (hajtómű) leszerelése a gépkocsiról (Magának a sebességváltóműnek és a tengelyhajtásnak a L::szcreiés(:r. a gépkocsiról a 2251 pontban ismertetjük) yjitóA hajtórendszert (101. ábra) a motor a tengelykapcsolóv:~; " mű, a tengelyhajtás, a hátsó futómű, és ezeknek az CfY5é;,;;~;, . Í, ; ,,::0l:.Kai alkotják. A sebességváltómíívet és a tengelyhajtást a gfok ,,c ,;,,,, :• ·~ ,··;:;t külön kihúzni, elöszor ki kel 1 szerelni ll haj tórendszer:. : .:sulói a kúpos felületükön fellépö súrlódással kiegyen,, h•ijtott fogaskerekek közötti forduhtszám-különbsé· L·~ n1rn•:r::(> legyen A hajtott tengellyel és a ;;zinkronizáló ::ijlot:

>/Ínkcon;ddo gyűrűk nem engedik. hogy az átté·; ,ú":w k k ;cgvcn lítésc cl öt t összek1pcsolodjdnak · ez az . , • 1· ··-· ·. ~::x„<~ :~uso:> ",1.,„ :L! ,;„ a tengelyhajtás közös háza alumínium ötvözetböl nyo- tinu;s,;ci k.0sz(ikí vékony faíú öntvény, amely a függőleges hosszsíkjában ,,,;ztutt. A ferde fogazatú homlokfogaskerekek acélból készülnek, nitridáltak és edzettek, hasort"ióképpen, mint a szinkronizáló kapcsolók tolható agyrészei. , kerekekkd szerelt hajtótengely golyóscsapágyban van csapágyazva. A hajtott <:::ck":kkel (:~szinkronizáló gyűrűkkel szerelt hajtott tengely (kúpkerekes boré.~[:tcng:ch: k;1[,5niu~es kétsoros golyós- és hengergörgőscsapágyba van csap ·<Le :i „ :é: s~,;, i:!·cmizál ó gyűrűk súrlódófel ülete finom hornyolású, anya"-; br•,;r;~. -. :·.:t · ~::V:ss:: :;.i c;:é<>ét (az olajt Öltet közös a

tengelyhajtással) az olajba me:<t:dc:k !1j~z:m , ho1tása létesíti A lekopott vasszemcséket az olajleeresztő gyfjjti össze . .· :::;12,d•·h:::{t~ :;:·::c,zi a ~ebeéségváltcl!n[í forgatónyoniatékát és fordulatszá ,, :,,„·,d<e•>i :1, :.:en:kes bordástengely és a tányérkcrék áttételi arányában r:0.itd ;,~~ :u u:« ,;!fu11L 1r5 cíu,;u:l), majd átviszi a kiegyenlítörnűbe, a hátsó 101. ábra A gépkocsi hajtórendszere 1 motor; 2 sebességváltómű és a tengelyhajtás; 3 hátsó futómű (lengőtokok); 4 a hátsó futómű kitámasztó karjai 4.11 Előkészületi, és a kocsiszekrény belsejében vé~p~er<ib munkák A hűtörendszerböl eresszük le a fagyálló hűtófolyadéko. ben). Az akkumulátor testelö vezetékét szereljük le {/z :; · > üléstámla mögött a padlón, a bal fedél alatt található.) ·· bcn szereljük le a középsö fedelet is. : ó .„„ Szereljük le a kocsiszekrényről a félfutóművek

kitámasztókarjainak mellső rögzítését (egymás után, mindig az alátámasztott félfutóműnél). Az emelőt távolitsuk el, és így a félfutóművek lesüllyeszthetők A gördülő emelőt helyezzük a sebességváltómű hátsó része alá, és azt kismértékben emeljük meg. Abban az esetben, ha a félfutóműveket vagy a kitámasztókarokat nem a kicserélésük miatt kell leszerelni, nem ajánlatos a közös kötéseiket meglazítani, így a visszaszereléskor elkerülhető a tengelygeometria beállítása. 8. Szereljük le a tüzelőanyag-tartály takarólemezét 9. A sebességváltókart kapcsoljuk az I vagy a III sebességfokozatba Szereljük le a kapcsolórudazat összekötő csavarját a sebességváltóműről és a sebességváltókar hátrafelé mozgatásával oldjuk a kötést A sebességmérőt hajtó spirált kössük ki a rögzítőcsavarok oldása után 10. Szereljük le a lengéscsillapítók tartóit, és a lengéscsillapítókat emeljük ki 11. A

kocsiszekrényről szereljük le a hajtóművet tartó kereszttartókat, a sebességváltómű elhelyezésére kiképzett mellső, és a motor elhelyezésére kialakított hátsó kereszttartót 4.14 A hajtórendszer kiszerelése a gépkocsiból 12. A haj tórendszert a gördülő emelőn tartsuk meg és lassan toljuk hátra Közben ügyeljünk arra, hogy a sebességváltómű mellső része biztonságosan elkerülje a tüzelőanyag-tartály gumi- (összekötő) tömlőjét Eresszük le az emelőt, a kocsiszekrényt szükség szerint aiárámasztókkal emeijük fel, és a hajtóművet húzzuk ki. 4.2 sebességváltómű és a tengelyhajtás beszerelése a gépkocsiba A ,• (hajtómű) (Magának a scbcsségváltóműnek és a tengelyhaj.tásnak a gépkocsiba szerelését a 22.51 pontban ismertetjük) A hajtóműnek a gépkocsiba szerelését a kiszereléshez képest fordított sorrendben, azaz az előző alfejezet 12-1. pontjai szerint végezzük A rugókat a félfutóművek

kitámasztókarjaira való behelyezésük előtt nyomjuk össze (l. a 82 alfejezetben) A kocsiszekrény tartójába és a kitámasztókar gumibetétjébe helyezzük be kívülről a menetes alátétlemezt, belülről a menetnélküli alátétlemezt és a kötést csavarral lazán húzzuk meg. A gépkocsinak a kerekeire való felállítása után a hátsó futóművet úgy terheljük meg, hogy a tengelyhajtás alsó része a talaj felett 150 mm-re legyen A csavart kissé lazítsuk meg,, majd teljesen húzzuk meg (a meghúzási nyomatékot !. a 413 alfejezetben), és ellenanyával biztosítsuk. Ha a hajtóműnek gépkocsiba szerelése előtt a félfutóműveket szét- vagy összeszereltük, a kerékagyak rögzítőanyáit húzzuk meg és sasszeggel biztosítsuk. 138 170 Megjegyzés: A gyártás folyamán a menetes rögzítő alátét menet nélkülire változott, a csavart 85 mm-re meghosszabbították, és vagy rugós alátéttel és anyával, vagy anyával és ellenanyával van

biztosítva. A folyadékfék légtelenítésére és a kézifék beállítására vonatkozó részletes útmutatást a 15.8 alfejezetben közöljük, a féktömlők szerelésének előírását a 9.3 alfejezet tárgyalja Szükség esetén a motorban és a sebességváltóműben pótoljuk az olajat, töltsük fel a hűtőrendszert fagyálló folyadékkal, állítsuk be a futómű geometriai adatait (1. az 55 alfejezetben) és az összes meglazított csavarkötést húzzuk meg 155 103. ábra MP 3-103 a) a célszerszám műhelyrajza 180 4.3 A sebességváltómű és a tengelyhajtás szétszerelése l ~·· 4.31 A tengelykapcsoló nyelestengelye tömítésének a kicserélése A tengelykapcsoló nyclestengelyének tömítését a sebességváltómű és a tengelyhajtás kiszerelése nélkül ki lehet cserélni. Először szereljük ki a motort a gépkocsiból (1 a 2 l alfejezetben), majd szereljük szét a tengelykapcsoló rnűködtetö szerkezetét a munkahengerrel együtt. A

munkahengert ne válasszuk le a tömlökröl, hogy ne kelljen az egész csőrendszert légteleníteni A munkahenger leszerelése után szabaddá váló nyíláson keresztül emeljük meg a nyelestengely perselyében levő mellsö biztosítógyűrű végét, és a ~yclestengelyt húzzuk ki Szereljük le a tengelykapcsoló kinyomócsapágya vezctőperselyének rögzítő· jét. A vczetöperselybe dugjuk be az MP 3~102jelű lehúzókészülékct (102 ái:Jra), nyissuk szét a feszítöpofáit, és a vezetöpcrselyt húzzuk ki A iehúzó egy, a vezetöhüvely részére kiképzett bevágással ellátott csó, belül egy csavarban végzödő recézett anya van a rúd részére készített nyílással, és a másik végén vannak a pofák. Ezeket egy másik belső csavar nyitja szét A po- jelű beütőtüske a) fákat az MP 1-109 jelű kihúzóhoz hasonlóan a belső nyílások végei fogják meg. A tömítés (tömítőgyűrű) kicserélése után a vezetőperselyt MP 3-103 jelű

beütővel (103. ábra) üssük vissza A vezetőperselyen elhelyezett olajvisszafolyó furatnak lefelé kell néznie. Az újabb szerkezetű lehúzó készülék jele MP 3~ 112. A készülék csavarját csavarjuk a készülék anyájába, amelyet a tengelykapcsoló munkahengerének leszerelése után keletkezett nyíláson keresztül helyezzünk a sebességváltómű és a tengelyhajtás házába. A készüléket megrántva, a vezetőpersely kiemelhetö a házból. 4.32 A sebességváltómű és a tengelyhajtás teljes szétszerelése Először szereljük le a gépkócsiról a sebességváltómüvet és a rengelyhajtást (!.a 4.1 alfejezetben) 1. H:i eddig nem eresztettük le a sebességváltóműből és a tengelyhajtásból az olajat, akkor azt most végezzük el. A félfutóműveket emeljük fel, hogy egyidejűleg belőlük is kifolyjon az olaj Csavarjuk le a félfutóművek csuklókötéseinek anyáit és a félfutóműveket húzzuk le. 2. Vegyük le a mellső fedelet és a

kúpkerekes bordástengety golyóscsapágyának fedelét, a tengelykapcsoló működtető szerkezetét, és a tengelykapcsoló kinyomóhüvelye vezetőperselyének rögzítőjét, azaz mindazokat a kötéseket, amelyek a sebességváltómű és a tengelyhajtás házának mindkét felén egyidejűleg előfordulnak. 102. ábra A tenge!ykap::soió kioyomócsapágya MP 3-102 j~lü lehúzóval a) MP 3-102 jelű készülék vezetőhüvei)ének kiszerelése 3. Csavarjuk ki a két félház összekötőcsavarjait A félházakat feszítéssel (pl csavarhúzóval) a ház sarkainál nyissuk szét. Az összes alkatrész kiszerelése a szokásos módon történik. A nagyobb egységek (kúpkerekes bordástengely stb) kiszerelésének leírása a következő alfejezetekben található • „„ 142 ,, ; 104. ábra A kúpgörgős csapágy külső gyürüjének kisajtolása az MP 5-107 jelű készülékkel és az MP 5-108 jelű segédgyü rüvel a) MP 5-107 jelű készülék; b) MP 5-108

jelű segédgyűrű b) 4. A két félház szétszerelése után visszamaradt külső csapágygyűrűket sajtoljuk ki Ehhez az MP 5-107 jelű készüléket használjuk Ez alá helyezzük be az MP 5-108 jelű készüléket (104. ábra), mint segédgyűrűt Azokat az alátéteket, amelyekkel a kúpkerekes bordástengely csapágya ki van hézagolva, és amelyek a kiegyenlítőmű csapágyainál a tányérkerékfoghézagának beállításához szükségesek, jelöljük meg és örizzük meg. Ha a házat a kúpkerekes bordástengelyt a tányérkereket a kiegyenlítőművet vagy annak csapágyát, a kiegyenlítömű csapágyainak fedelét vagy a tömítést nem cseréljük ki. és a fogaskerekek szérszerelésü k eliítt nem voltak zajosak, az alátéteket úgv szerelj ük vissza. ahog:, azok kcJrábbcm be voltak szerelve hogy nonos állapotban kerüljenek vissza. Így megtakarítható a különben szükséges mérés ;,, <l 4.4 .,,, A sebességváltómű összeszerelése A

sebességváltómű összeszerelésének munkafolyamata függ a szétszerelése mérSzemléltetés céljából a teljesen szétszerelt sebességváltómű összeszerelésének munkafolyamatát és sajátosságait ismertetjük. tékétől. 4.41 A kapcsolószerkezet 1. A jobb oldali házfelet (a felerósítő perem felől a motor irányába nézve) rögzítsük az MP 9-10 l jelű szerelőállványra az MP 3~ 101 jelű sebességváltómű kiegészítő tartóval (l 05. ábra) majd ellenörizzü k a ház épségét és tisztaságát 144 105. ábra A sebességváltómű és tengelyhajtás házának rögzítése az MP 9-101 jelű állványon MP 3-101 jelü készülékben a) MP 3-101 jelű tartó A ház peremének sarkaiban levő segédfuratokat illesszük a tartó csapjaira. A t:llpakat az excenterfejű csavarokkal húzassuk le. 2. A hátrameneti, lz I és II sebességfokozat kapcsolórúdjára helyezzük fel a biztosít(!gyűrűket. Az I és a II sebességfokozat kapcsolórúdjához

az ai<lcsonyabb orr-résszel rendelkező gyűrű tartozik J. A házba helyezzük be a hátrameneti fokozat kapcsolórúdját úgy, hogy a vége csak kismértékben álljon ki a házban levő vezetőből Erre a végére szereljük fel a kapcsolóvillát úgy, hogy a hosszabbik agyrész elöreálljon, a kapcsolórudat a villával a vezetőszemen át ütközésig toljuk be. 4. A kapcsolórudak részére kialakított szabad furatokba helyezzük be az MP 3-109 jelű készüléket, a készülék két csapját, és tüskével vagy huzallal oldalról a nyíláson keresztül helyezzük ütközésig a házba a biztosítócsapot (106. ábra) A készülék egyik csapjának segítségével hasonló módon helyezzük be a másik biztosítócsapot is (107. ábra) Ezt csak annyira szabad betolni, hogy a középső nyílás a kapcsolórúd betolása céljából szabadon maradjon. A kapcsolórudak végvezetőjébe ugyancsak ütközésig helyezzük be a biztosítócs.lpokat Ezeket a csapokat

készülék nélkül lehet behelyezni 5. A 3 pontban leírtakhoz hasonlóan helyezzük be az I és II, valamint a Ifi. és IV sebességfokozat kapcsolórúdját és villáját Ezeket a rudakat a hátrameneti fokozat rúdjának síkjáig kell betolni, és a biztosítócsapok furatait hernyócsavarokkal zárjuk be (108 ábra) 6. A vezetőperselyekbe helyezzük be a 3/g" méretű golyókat és a rugókat, a tömítést. és cslvarozzuk fel a fedelet A csavarok alá tegyünk rugós alátéteket 4.42 A hátrameneti fokozat fogaskereke :1 106. ábra A kapcsolórudak biztosítása a golyóval ellátott biztosítócsapokkal 8. A hátrameneti fokozat kapcsolóvillájába helyezzük be a hátrameneti fokozat fogaskerekét a besajtolt és megolajozott bronzpersellyel A fogazott része a sebességváltó felé essen, és a váltóház furatán, valamint a behelyezett kerekén keresztül szereljük be a kerék tengelyét (1. a 108 ábrát) A beszerelt hátrameneti tengelyt úgy

fordítsuk, hogy a végén levő bemunkálás a ház menetes furatával szembe kerüljön, és ebbe a menetes furatba becsavart csavarral rögzítsük. A meghúzott csavart anyával biztosítsuk 4.43 A kúpkerekes bordástengely beállítása 107. ábra A biztosítócsapok behelyezése az MP 3-109 jelű készülék használatával a) MP 3-109 jelű készűlék 108. ábra A kapcsolószerkezet és a hátrameneti fokozat fogaskereke 1 a kapcsoló1·úd é> a hátrameneti fokozat k:J.pcsolóviliá1a: 2 a kapcsolórúd és az 1. és II. sebességfokozat kapcsolóvi l lája; 3 kapcsolórúd és a Ill. és 1V. sebességfokozat kapcsolóvi llája; 4 a hátrameneti fokozat fogaskereke l, : A kapcsolóvillákba csavarjuk be a rögzítőcsavarokat. és a csavarok alá helyezzünk fogazott biztosító alátéteket A hátrameneti fokozat kapcsolói údjához erósebb, 35 . 37 mm hosszú, 1.12 mm átméröjű huwlból készült a többi kapcsolórúdhoz gyengébb 32 mm hosszú. l mm

átméröjű huwlból készült rugót szereljünk be 7. A csavarokat lazán húzzuk meg hogy a villák a rudakon elcsúsztathatók maradjanak. A rudak ismételt be- és kitolásával ellenörizzük működésüket, és a rudakat a vczctökbcn olajozzuk meg. 146 9. Az összeszerelt kúpkerekes bordástengelyt (!a 47 alfejezetben) helyezzük be a házba és az MP 5-102 jelű csapágytartóval (1. a 125 ábrát) nyomjuk a csapágyat a ház falának. így a kúpkerekes bordástengely teljesen be van szorítva a házba. A kapcsolóvillákat szükség szerint toljuk el, hogy a szinkronizáló gyűrűk hézagának elosztása. a szinkronizáló kapcsolókba való betolásuk (pl csavarhúzóval) után, semleges helyzetben feleljen meg a 109 ábrának Vegyük ki a kúpkerekes bordástengelyt és az 1 II Ill és TV sehességfoknzat kapcsnlóvilláját csavarral biztosítsuk. 109. ábra A szinkronizáló holtjátékának elosztása a fogaskerekek szimmetrikusan kiálló kúpos felülete

(nyilakkal jelölve) alapján, és a hátrameneti fokozat eltolható fogaskereke holtjátékának ( méretvonalakkal és méretnyilakkal jelölve) ellenőrzése gyűrűk 10. A házba helyezzük be az MP 5-103 jelű rnéróeszközt (1 a 125 ábrát) a kiegyenlítömű csapágyfuratán keresztül. Rögzítsük anyákkal, és állítsuk be a kúpkerekes bordástengely helyzetét. Állapítsuk meg a kúpkerekes bordástengely csapágyai hézagoló alátéteinek vastagságát A mérés módját a 49 alfejezetben ismertetjük II. Lazítsuk meg a csapágytartót a csapágyperern alá tegyünk megfelelö hézagoló alátéteket és a csapágytartó meghúzásával rögzítsük azokat A házra három anyával szereljük fel a kiegyenlítómű kúpgörgös csapágyának fedelét a megfelelö tömítéssel. • „. 4.44 A szinkronizáló kapcsolók és a kapcsolóvillák beállítása 12. Toljuk be az 1 és II sebességfokozat kapcsolórúdját, és fordítsuk el az 1 sebességfokozat

kerekével. A kapcsolórudat addig nyomjuk, amíg a szinkronizáló kapcsoló kapcsolódása szemmel látható, és ekkor (pf ceruzával) jelöljük meg a kapcsolórúdon a ház szélét. A rudat toljuk vissza semleges helyzetbe, és jelöljük meg rajta a ház szélének helyzetét. Végül a rudat húzzuk ki, ellenőriz­ zük a másik kerékkel való kapcsolódását, és a ház szélét ugyancsak jel öljük meg a rúdon. Hasonló módon végezzük a TII és IV sebességfokozat beállítását is Ha a semleges helyzet jelölése nincs középen (szemrevételezéssel ellenőriz­ zük), vegyük ki a kúpkerekes bordástengelyt, és a kapcsolórudakon jelöljük meg (legjobb mindkét oldalon) a kapcsolóvillák helyzetét. Lazítsuk meg a kapcsolóvillákat, majd a megfelelő irányban annyira toljuk el, amennyi az eltérés a középállástól a ház szélén történt jelöléseknél, ezután a villákat csavarral biztosítsuk. A villák meghúzási nyomatékát :1 413

alfejezetben közöljük 13. A hátrameneti fokozat kerekének helyzecét úgy állítsuk be hogy a kerék fogai és a szomszédos fogak között 2„.3 mm hézag legyen Az I és II sebességfokozat kapcsolóvilláját ellenőrizzük, be- és kikapcsolt helyzetben, hogy a villa nem ér-e a fogakhoz. 14. Ismét helyezzük be a kúpkerekes bordástengelyt a megfelelö alátétekkel, és rögzítsük. A kapcsolórudak tologatásával ellenőrizzük, hogy a villák pl nem mozognak-e a sz:ibályoshoz képest ellentétes módon, és a semleges helyzet a szinkronizáló kapcsolók kapcsolási helyzetének közepén van-e. Az esetleges hiányosságokat javítsuk ki, és ha minden rendben van, a kúpkerekes bordásten· gelyt emeljük ki. 4.45 A tengelykapcsoló nyelestengelyének és az áttételi fogaskerekeknek a beszerelése . 15. A házba helyezzük be az összeszerelt hajtótengelyt (1 a 48 alfejezetben), és húzzuk fel rá a tengelykapcsoló nyelestengelyének hornyos perselyét. A

tengelykapcsoló kinyomóhüvelyének vezetőjébe - a tömítőéllel a vezető­ ből kifelé - üssük be a tömítőgyűrűt és olajozzuk meg. Húzzuk át rajta a tengelykapcsoló nyelestengelyét, nyomjuk be a bordásperselybe, és a hengeres felületén tömítőmasszával (1. az 13 alfejezetben) bekent vezetőhüvellyel helyezzük be a házba A tengelyt és a perselyt biztosítógyűrűvel biztosítsuk A vezetőhüvelyt az olajvisszafolyó furattal a ház osztósíkja felé. lefelé, a kúpkerekes bordástengely irányában helyezzük be 16. Helyezzük be a házba a fogaskerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengelyt és olajozzuk meg a rajta levő szinkronizáló gyűrűket A kiegyenlítőmű csapágyának és a rögzített fedélnek a furatába helyezzük be a tányérkerekek 148 foghézagának beállítására alkalmas MP 5-104 jelű készüléket (l. a 111 ábrát), helyezzük bele az összeszerelt kiegyenlítöművet (l. a 410 alfejezetben), és helyezzük fel a másik

házfelet is Előzőleg a felfekvő felületeket tömítőanyaggal kenjük be. Az illesztőcsavarnál a süllyesztett felöntésbe helyezzük be a gumigyűrűket. és az anyák alá tegyünk rugós alátéteket. A többi anyát alútét nélkül húzzuk meg (meghúzáskor a csavarokban keletkező feszítőeró elegendö a biztosításhoz) Az anyákat lazán húzzuk meg 18. Az MP 3-103 jelű beütövel (l a 103 ábrát) üssük be a házba a kiemelöhüvely vezetőjét, a hajtótengelyt, és a kúpkerekes bordástengely kúpgörgős csapágyának gyűrűje alá helyezzük be a korábbiakb;in megállapított héz1goló alátéteket a ház mindkét felén. 18. A hézagoló alátéteket a nyelveknél levö furatokba helyezett huzallal úgy rendezzük el, hogy a ház osztósíkját ne takarják el, majd helyezzük fel a fedelet, és húzzuk meg az anyákat (a meghúzási nyomatékot a 4.13 alfejezetben közöljük). 19. A házat az anyák meghúzásával húzassuk össze, és a

kinyomópersely vezetőjét a rögzítővel rögzítsük A rögzítő csavarjainak anyáját rugós alátétekkel biztosítsuk. 4.5 A tengelyhajtás összeszerelése 4.51 A kiegyenlítőmű beszerelése 20. A hánt lordítsuk vízszintes helyzetbe A iordítás az MP 5--104 Jelű készülékbe helyezett fogantyúkkal történik és ezzel a behelyezett kiegyenlítőművet úgy toljuk el (1. az előző, 16 és 17 pontokat), hogy a tányér kerék a kúpkerekes bordástengelytöl eltolódjon, ezáltal a foghézag megnövekedjen. A tányérkeréknek az MP 5-106 jelű készülékkel (kulccs;il) való forgatásával állapítsuk meg a foghézagot. A készülék a kiegyenlítőműben levö bolygótengelyre villaszerűen rásüllyed. A kúpkerekek foghézagának beállítását a 110 ábra szemlélteti 21. A mérőórával ellátott MP 5-101 jelű készüléket (tartót) a ház felső szemében levő csavarral rögzítsük, miközben a mérőóra tapintója a tányérkerék fogfelületére

merölegesen áll. A fogantyúval ellátott tengely kulcsként használ· ható, amelynek a végén enyhén kúpos lelapolás van, hogy rámenjen a bolygótengelyre. A kúpkerekes bordástengely anyájának és a fedél élének támasztott csavarhúzóval tartsuk meg a kúpkerekes bordástengelyt. és a tányérkerék forgatásával a mérőórán állapítsuk meg a foghézagot. Az MP 5--104 jelű készülék fogantyúja végének forgatásával csökkentsük a tányérkerék oldalán az előírt értékre (1. a 49 alfejezetben) a foghéngot A másik, 3 szemközti oldalra helyezett MP 5-104 jelű készülék fogantyúja végének forgatásával teljesen nyissuk szét a 22. A házat fordítsuk meg úgy, hogy a fedéllel felfelé legyen és a tányérkerekek felőli oldalon a fedelet szereljük le Emeljük ki az MP 5-104 jelű készüléket, és mikromérÓvel mérjük meg a tárcsás pofák méretét, vagyis a peremek szélességét (111 ábra) Ezt a teret kell a kúpgörgős

csapágynak az alátétekkel pontosan kitöltenie 4.52 A csapágyak megmérése és beszerelése 23. Az MP 5-105 jelű készülékről (112 ábra) csavarjuk le a kart, a készülék alaplemezére helyezzük rá a kúpgörgös csapágyat. és a kar csavarásával gyengén szorítsuk le Meghúzáskor a készüléket úgy fordíts•Jk cL hogy az abplcmez felül legyen, így a kúpgörgök a csapágygyűrűkre helyesen illeszkednek. 110. ábra A tányér- és kúpfogaskerék foghézagának beállítása 1 az MP 5-104 jelű kiegyen lí tőm ű-beál 1í tótám ok (1. a 111 ábrát); 2 MP 5-101 jelű foghézagmérő; 3 MP 5-106 jelű A.= G-10 tányérkerékforgató kulcs~ 4 csavarhúzó a) MP 5-101 jelű készülék; b) 5-106 jelű készülék ,.[ tárcsás pofáit, és LIJra ellenőrizzük a foghézagot (ezt legjobb néhány kerék-. helyzetben elvégezni). Ha különbségek mutatkoznak, akkor ezekből a hézagokból átlagot állapítunk meg Ha a hézagok megfelelőek, az MP 5-104

jelű~ készülék pofáinak szétnyitott helyzetét a rögzítőanyák meghúzásával rögzítsük A készülék gyakorlatilag egy, a kiegyenlítőmű csapágya külső átmérőjével megegyező pofákkal ellátott csavar, és a tányérkerék forgatásához szükséges kulcs részére kialakított üreg. A csavarra van felszerelve ·a pofákkal ellátott anya. A pofák szétnyitúsát anya biztosítja Ezzei a kúpfogaskerék-áttétel foghézagát beállítottuk, és az MP 5---104 jelű készülékek tárcsáin:ik szétnyitásával a kúpgörgős csapágy és a kiegyenlítő alátétek tereit kitöltöttük (1. a 111 ábrát) A a) 111. ábra A kúpgörgős csapágyak és a hézagoló alátétek részére szükséges tér megállapítása 1 MP 5-104 jelű kiegyenlítőmű-beállító tárnok; 2 biztosító (aretáló) anya 5-104 jelű készülék a) MP 150 112. ábra A kúpgörgős csapágy összehúzása az MP 5-105 jelű mérőlapban A készülék ah1plemeze egy síkba

köszörült tárcsa. arnch :~cn a görgikosár részére kimunkálás van, cs:lvarral v:ln ellátva. amelyben billcnó rögrithkar van 24. Mikrométerrel mérjük meg n abplemez és a c:óéi~•úgy bcl~(i gyürüje közötti e távolságot és néhány mérés eredményéböl állapítsunk mq!, átlagot 10 mm, azaz az alaplemez vastagságának levonása után megkapjuk a csapágy tényleges A 1 méretét. A 111. ábra szerinti A méret és a csapágy A1 mérete közötti különbség az a méret, amelyet kiegyenlítő alátétekkel kell kitölteni. Az alátéteket 0,08; 01; 0,3 és 1 mm vastagságban szállítják, és a szükséges darabszámot (lehetőleg minél kevesebbet) megfelelő méretkombinációval lehet megállapítani. Ha a kiszámított méretnek megfelelő vastagságot nem lehet pontosan létrehozni akkor a legközelebbi kisebb méretet kell összeállítani (a különbséget jegyezzük meg és a következő 26. szerelési műveletben egyenlítsük ki 25. A megmért

csapágyat helyezzük be a ház csapágyfuratába, helyezzük rá az MP 5-107 jelű készüléket és csavarokkal rögzítsük a házra. Azután a csavarokat lazán húzzuk meg, hogy a kúpgörgős csapágy ne legyen laza A készüléknek talpai vannlk, amelyeken keresztül (hogy ne tudjon elfordulni) csavarral áttoljuk a köpenyt, és kinyomjuk a csapágyat. 26. A házat fordítsuk meg, szereljük le a másik fedelet a tömítéssel, és az MP 5-104 jelű készüléket. A 22--24 pontokban leírt módon mérjük meg a má151 ; q1, 1:·, i ,1: ~i i ., fR;:lí ~· j,~· Lt; 1 ! sik kúpgörgős csapágy és az alátétek részére szükséges méretet, mérjük meg a csapágyat, állapítsuk meg a kiegyenlítő alátétek szükséges vastagságát a kiegyenlítömű másik oldalán levő csapágy részére (a 111. ábrán levö B méret) A kiszámított alátétmérethez adjunk hozzá 0,05 mm-t, és a 24. pont szerinti szerelésböl azt a méretet, amennyivel vékonyabb

alátétet tettünk oda, hogy a csapágy előfeszítve legyen beszerelve. Ha az alátéteket nem lehet pontosan erre a kiszámított vastagságra összeállítani, akkor olyan vastagságot állapítsunk meg, hogy a csapágy elöfeszítése 0,03 . 0,07 mm legyen 27. A kúpgörgős csapágy részére kiképzett furatba helyezzük be a kúpgörgös csapágyat, a házon rögzítsük a másik MP 5-107 jelű készüléket (113. ábra) és a középső csavar forgatásával a csapágyat teljesen sajtoljuk be a szekrénybe (1. a 113 ábrát) t: ! i• í:1 ;l ,i, 113. ábra A kiegyenlítőmű A kiegyenlítöművet a már felszerelt kúpgörgős csapágyakkal együtt helyezzük be a házba. A csapágyfuratok egyik oldalát tömítéssel és fedéllel zárjuk be, a másik oldalra szereljünk egy megfelelő benyomókészüléket (a kiegyenlítőmű megtámasztására használt csavarral és csészével ellátott lemez), és az egész kiegyenlítöművet ütközésig nyomjuk be a fedélbe.

A benyomókészüléket szereljük le, és a másik oldalra, a fedél helyére szereljük fel A benyomókészülék helyére szereljük fel a másik fedelet a tömítéssel, és az egyik csavarral rögzítsük a mérőóra tartóját. A mérőóra tapintóját helyezzük fel a kiegyenlítőműre és jegyezzük meg az adatait A csavarral nyomjuk át a kiegyenlítőművet a csapággyal együtt a másik fedélbe, és a mérőóráról olvassuk le, hogy mennyit nyomódott át a kiegyenlítömű. A mérés eredménye annak a térnek a teUes mérete (mindkét csapágynál levő tér). amelyet alátétekkel ki kell tölteni Az alátét terének mérésekor ki kell venni a kúpkerekes bordástengelyt. nehogy a tányérkerék rátámaszkodjon. A nyomócsavarral nyomjuk át a csapágy külső gyűrűjét is és a kiegyenlítőművet lassan forgassuk, hogy az megfelelően el tudjon helyezkedni. A kúpkerekes bordástengely megfelelő behelyezése után néhány alátétnek kísérleti

behelyezésével (a tányér keréknél levő csapággyal kezdjük), és a kiegyenlítöműnek a csapágyba ütközésig való átnyomásával állítsuk be a foghézagot. A kísérletet néhányszor ismételjük meg. Annyi alátétet helyezzünk be, hogy azok száma megfeleljen az előírt foghézagnak. Ezután a többi alátétet a másik oldalon levő csapágyhoz tegyük, és adjuk hozzá a csapágyak előfeszítéséhez szükséges méretű alátéteket (1. a 26 pontban) kúpgörgőscsapágyának besajtolása áz MP 5-107 készülékkel jelű A készüléket szereljük le, a rózsake1·ékre h~lyezzük rá a támalátétet, és biztobiztosítsuk. A csap{tgF; olajozzuk mé:g helyezzük fel rá a megfelelő alátéteket, a házra helyezzük fel a tömítést és szereljük fel rá a fedelet A házat fordítsuk meg, és azonos módon sajtoljuk be, majd biztosítjuk a másik csapágyat (a sajtolókészülék már fel van szerelve). Helyezzük fel a megfelelő alátéteket, ffiítjd

a házat tömítéssel és fedéllel zárjuk le 28. Mérjük meg, hogy a hajtótengely csapágya milyen mélyen van a ház felületének síkja alatt, és a különbséget alátétekkel úgy egyenlítsük ki, hogy 0, 1± ± 0,05 mm túlfedés legyen. Az alátéteket 0, L 0,2 mm vastagságban gyártják A házra helyezzük fel a tömítést, és a felszerelt fedelet anyákkal és rugós alátétekkel rögzítsük (a fedelet lásd a 4.6 alfejezetben) A fedélben levő sebességmérő-hajtó kereket hozzuk kapcsolatba a kúpkerekes bordástengely fogaskerekével, és a helyzetet e kerekek csapágycsavarja anyájának meghúzásával biztosítsuk. A befejező szerelést a 4.12 alfejezetben ismertetjük sítógyűrűvel Megjegyzés: A kiegyenlítőmű 20-27. pontban leírt beszerelési folyamatát másképpen is el lehet végezni, pl. akkor ha az előírt szerelőkészülékek nem állnak rendelkezésre Ennek a folyamata a következő 4.6 A sebességváltómű mellső fedele A teljes

rneib(í fedelet ( 114. ábra) a sebességváltóműre szerelt önálló egység alkotja A szét- és összeszerelést munkapadon végezzük 114. ábra A sebességváltómű teljes mellső fedele 153 152 6t.O 1 A fedél összeszerelése ; f 1. A sebességmérő-hajtásra (csapágy a kerékkel) fűzzünk gumi tömítőgyűrűt, és a csapágyat óvatosan - leghelyesebb csavaró mozgással - toljuk be a fedélbe. Csak annyira nyomjuk be, amennyire a rögzítőék behelyezéséhez szükséges nehogy a rögzítőék fészkének éles felülete a gyűrűt megsértse. Ha a csapágyat új fedélbe szereljük, a csapágyfurat élét is sorjázzuk. így megakadályozzuk a gyűrű meghibásodását. 2. A 1s1págy tengelyirányú helyzetét az ék behelyezésével, rugós alátétekkel és anyúval biztosítsuk. A cswágy kiálló részére fűzzük fel a szorítógyűrűt és hasonlóképpen csavarral, rugós alátéttel, émyával biztosítsuk, az anyábt azonban ne húzzuk meg. 3. A

fedélbe szereljük be a megolajozott kapcsolókar!, de csak a tömítő­ részére szolgáló horonyig. A horonyba helyezzük be a tömítőgyűrűt és a kart vele toljuk el. A karra fűzzük fel a gumiharangot (porvédöt) és huzallal rögzítsük a fedélhez. gyűrü 4. A rögzítötalpakat csavarokkal és rugós alátétekkel rögzítsük Balos és Jobbos talpak léteznek. a bevágások a fedélből kifelé nézzenek 4.62 A fedél szétszerelése r ! : szoritógyűrű csavarján:i k rneglazítás:i utún ~t sebe:,;ségrnérii csq<igyát nyomjuk ki (csak :rnyával v:tn rögzítve), a kapcsolókar! húzzuk ki. 4.7 1~ fogaskerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengely 4.71 !}.~ kúpkerekes bordástengely összeszerelése Figll!lem: 1977. júliusig a kúpkerekek áttétele (a kúpkerekes bordástengely és a tányérkerék közötti áttétel) normál körülmények között 4,44 volt (a tányér-. kerék fogszáma 40. a bordástengely kúpfogaskerekének fogszáma 9 volt)

1977. augusztustól a kúpkerekek áttétele 4,22 (a tányérkerék fogszáma 38, a bordástengcly kúpfogaskerekének fogszáma 9). A korábbi (4,44) áttétel ettől kezdve hegyi áttétel. A 4,22 áttételhez 14 fogszámú sebességmérő-hajtókerék a 4,44 áttételhez 13 fogszámú sebességmérő-hajtókerék tartozik. A kúpfogaskerék-áttétel ismertetett arányváltozásával összefügg a kúpkerekes bordástengely szét- és összeszereléséhez szükséges szerelőkészülék használata. Az MP 3-105 jelű szerelő készüléket csak a 4,44 áttételhez, az MP 3~ 111 jelű szerelőkészülék a 4,22 és a 4,44 áttételhez egyaránt használható. A művelet sorrendje a következő. 1. A kúpkerekes bordástengelyre sajtoljuk fel a hengergörgős csapágy belső gyűrűjét, a gyűrűt olajozzuk meg, és fűzzük fel rá a csapágy külső részét a külsó támasztógyűrűvel a kúpkerekes bordástengelytől kifelé, azaz annak a fogaskeréknek az irányában.

amelyiket ezután szereljük fel A csapágygyűrű felsajtolásához az MP 3-104 jelű lapot (115 ábra) és támasztóagyat használjunk, amely megvédi a kúpkerekes bordástengely köszörült homlokfelületét. A homlokfelületnek nem szabad mcgsérülnie, mert a továbbiakban mérési felület lesz 2. Vállú> al :i c,ipágy felé fűzzük fel az 1 ,cbc:~:gfok, „tt pt;r~clyét és a tengely hornyába, a horony és a persely éle közé helyezzünk be egy egyik oldalán kenőhoronnyal ellátott támalátétet, amelynek a megfelelő vastagságát előbb állapítsuk meg. A gyűrűk hat különböző vastagságban 3,3-3,8 mm között· 0. í mm-es emelkedéssel készülnek Azt a legvastagabb gyűrűt kell kiválasztani, amelyiket még éppen bele lehet helyezni a horonyba és olalával az 1. sebesség- A fogaskerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengely a sebességváltóban önálló egységet képez. , A szét- és összeszerelést munkapadon és sajtológépen kell

végezni. A fogaskerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengelyt úgy válogatják össze a tányérkerékkel, hogy a legkisebb zaj és a legtökéletesebb kapcsolódás adódjon E fogaskerékpár mindkét fogaskereke azonos számmal van megjelölve. Egy sebességváltóba és tengelyhajtásba feltétlenül csak azonos számozású kúpkerekes bordástengely és tányérkerék szerelhető be. Az összeszámozás módját a 4.9 alfejezetben ismertetjük A hajtott tengelyen (kúpkerekes bordástengelyen) levö valamelyik hibás fogaskerék kicserélésekor a hajtótengelyen vele kapcsolódó fogaskereket is ki kell cserélni. A kopot~ fogaskeréknek új fogaskerékkel való összeszerelésekor a zajosság nagymértékben növekedne. LS4 115. ábra A kúpkerekes bordástengely csapágya belső gyűrűjének besajtolása az MP 3-104 jelű lap és támasztófej használatával (egyébként más fajtájú lap és támasztófej is használható) a) MP 3-104 jelű készülék 155 A

satuba valo betogáshoz tartóként alul bemarással eIIátott hengert használunk. A nyílásban három köröm van a kúpkerekes bordástengely bordáinak megfogására. A kerületén az I sebességfokozat fogaskerekének megfogására két szorítópofát képeztek ki. 116. ábra A támalátétek vastagságának megállapítása fokozat kereke biztosítható. A tán1afátét vastagságának megállapítása a 116 ábrán látható. Megjegyzés: 1976. decembertöf a fi és a Ill sebességfokozat támalátétei ~ · kenőhorony nélkül készülnek, de az eredeti támalátétek is felhasználhatók. 3. A perselyt olajozzuk meg, toljuk rá az 1 sebességfokozat fogaskerekét, és helyezzük be a kiválasztott támalátétet kenőhoronnyaf a fogaskerék felé, esetleg helyezzük be azt az alátétet is, amelyik a szétszerelés előtt benne volt. A támafátétet - amely belül a bordántnak megfelelően fogazott - , az alátét furatának lyukasztóval való ütögetésével

fordítsuk el, és ezzel a fogaskereket a perselyről való lecsúszás ellen biztosítsuk, majd ellenőrizzük a forgathatóságát. A kúpkerekes bordástengefyt az MP 3-105 jelű készülékbe (117. ábra) vagy az új kivitelű MP 3---111 jelű készülékbe fogjuk be. a) 117. ábra Az 1 sebességfokozat fogaskerekének biztosítása (a gyűrű elforgatása lyukasztóval) (a kúpkerekes bordástengely az MP 3-105 jelű vagy az MP 3-111 jelű készülékbe van ~efogva) 156 Megjegyzés: Ha a szereléskor új fogaskereket, kúpkerekes bord~~tengelyt vagy az I. sebességfokozat fogaskerekénél új perselyt alkalma~u~k, aJanlatos ~ fogaskerék belső furatát molibdén-diszulfid tartalmú kenozs1rral bekenm. Bejáratott alkatrészek esetében elegendő az olajozás. 4. A gyűrűt úgy kell elfordítani, hogy a bordázásnak megfelelő köröm szabadon hagyja a kúpkerekes bordástengelyben levő hornyot Ez hasonlóképpen érvényes a továbbiakb;m beszerelésre kerülö

támalátétekre is (két támalátétben ~•L egyik old·,tlon, egy tám1látétben mindkét oldalon van kenőhorony). 5. A következö hornyot a biztosítógyűrű részére hagyjuk ki, és a következő horonyba (a I 1. és a III sebességfokozat fogaskerekei között van) válasszuk ki a mindkét oldalán kenőhoronnyal ellátott, 3,50; 3,53; 3,55 mm vastag támalátétek közül azt, amelyiket a legkisebb holtjátékkal lehet a horonyba behelyezni. A behelyezési próbát a 116. ábra szerint végezzük el Ajánfc1tos, hogy egy vastagsági csoportba tartozó támalátétek közül többet próbáljunk ki. A támalátéteknek a horonyban való holtjátéka max 0,02 mm lehet. A támalátéteket vegyük ki és tegyük félre 6. A második horonyba (amelyiket az előbb kihagytuk) a 2 pont szerinti osztályból tetszés szerint kiválasztott támalátétet tegyünk, helyezzük fel a II. sebességfokozat fogaskerekét a megfelelö alátétekkel (az elözéí pont szerinti

tám:1látétekkel), bizto~ítsuk és próbáljuk ki. Végül mérjük meg a fogaskerék tengelvirányú holtjátékát Ennek a 0, IO„ 0, 17 mm mérettartományban kell len;ie~ A holtjátékot a második horonyb:m levéí támalátétek ismételt kiszerelésével és kicserélésével állítsuk be. (Több, de azonos méretosztályba tartozó táma!átétek közül is kiválaszthatjuk, az előzö pontban leírtakhoz hasonlóan) A fogaskerék tengelyirányú holtjátékát méröórával állapítsuk meg Szereljük ki a fogaskereket és a tengely második hornyában levő összes tám-. alátétet. 7. Fogakkal lefelé helyezzük fel a munkapadra az 1 és a II sebességfokozat szinkronizáló kapcsolójának tolóhüvelyét. A kapcsolóagyba helyezzük be a rugókat, amelyeket kiesés ellen zsírral kenjünk be, és az agyat rövidebbik oldalával befelé, fejjel felfelé helyezzük a fogaskerékbe. A rugókra tegyünk 1/ / méretű golyókat, ujjunkkal vagy megfelelő tüskével

nyomjuk be, és az egész agyat nyomjuk be a fogaskerékbe (118. ábra) 8. A szinkronizáló kapcsolónak az így összeszerelt hüvelyébe a fogaskerék ellenkező oldaláról helyezzük be a szinkronizáló gyűrűt, és a hüvelyt (fogaskerékkel a tengelyröl kifelé) toljuk fel a megolajozott tengelyre. 9. Fűzzük fel a korábban megállapított támalátétet horonnyal a tengelytől kifelé (horonnyal a fogaskerék felé), és a szinkronizáló kapcsoló felszerelt hüvelyébe helyezzük be a szinkronizáló gyűrűt. A megolajozott tengelyre tolj~k fel a bekent fogaskereket (1. a 3 pont megyjegyzését), és szereljük fel a korabban megállapított támalátétet. 157 118. ábra Az 1 és a II sebességfokozat szinkronizáló kapcsolójának összeszerelése a szinkronagyak beillesztése, és a golyók benyomása ·1 10. Toljuk fel a Ill sebességfokozat fogaskerekét a 2 pont szerinti mérettartományba tartozó tetszöleges méretű támalátéttel, biztosítsuk, és

mérjük meg a tengelyirányú holtjátékot. Ismételt szétszereléssel és a támalátétek cseréjével állítsuk be a fogaskerék 0,10 0,17 mm közötti holtjátékát A fogaskereket szereljük le és kenjük meg (1. a 3 pont megjegyzését), toljuk fel a megolajozott tengelyre és a kenöhornyával a kerék felé fordított támalátéttel biztosítsuk. 11. Az utolsó horonyba helyezzük be a 2 pontnak megfelelően a tetszöleges támalátétet. toljuk fel a 1V sebességfokozat fogaskerekét, és a csapágyat helyettesító pi 0255 38 · 26 mm méretű a furatélek l , 45°-ra letörve) segédgyűrűn keresztül húzzuk meg a kúpkerekes bordástengely anyáját A segédgyűrűn jelöljük meg azt az oldalt amelyik az anyához került nehogy a fogaskerék felólí oldal megsérüljön. Ismételt szétszereléssel és a támalátétek kicserélésével állítsuk be a fogaskerék 0.10 0, 17 mm közötti holtjátékát A fogaskereket és a gyűrüt húzzuk le a tengelyröl. ·

12. Az 1 és a 11 sebességfokozat toklhlivclyénck összeszereléséhez hasonlóan szereljük össze a 111. és a 1V sebcsségfo kozat szín k ronizáló kapcsolóját Helyezzük be a szinkronizáló gyűrüket. és a tolóhüvelyt agyának rövidebbik oldalával toljuk fel a megolajozott tengelyre. 13. A horon~a biztosító helyzetbe helyezzük be a megfelelő támalátétet kenóhoronnyal a tengelyröl kifelé. A tengelyhoronyba helyezzük be, esetleg üssük be az éket úgy. hogy az az összes tárnalátéten keresztülérjen azaz a vége a tengely végével egy síkban legyen. Megjeg.1·zés: Gyakori szerelés esetén ajánlatos egy leélezett segédéket készíteni Beesúsztatásakor az esetleg elfordult támalátétek a helyükre fordulnak és megkönnyítik a biztosítóék beszerelését. 14. A szinkronizáló kapcsolók tolóhüvelyébe helyezzük be az utolsó szinkronizáló gyűrűt, a tengelyt olajozzuk meg és toljuk fel a bezsírzott fogaskereket (L. a 3 pont

megjegyzését) Sajtoljuk fel a golyóscsapágyat a külső gyűrűjé­ vel a tengelyvég felé. Ellenörizzük az összes fogaskerék forgathatóságát, csa· varjuk fel az anyát és húzzuk meg (119. ábra) (A meghúzási nyomatékot u 4.13 alfejezetben közöljük) Az anya peremét üssük be a tengely hornyába 158 119. ábra A kúpkerekes bordástengely anyájának meghúzása az MP 3-105 jelü vagy MP 3-111 jelü készülékben 3 2 1 ~~~~~~, 1 1 ~~~~~~~~~tfü:~~~~~~~~l -;.c- ::J ~ .-- 8 5 120. ábra Összeszerelt kúpkerekes bordástengely 1 az 1. sebességfokozat fogaskereke; 2 a II sebességfokozat fogaskereke; 3 a 111 sebességfokozat fogaskereke; 4 a IV. sebességfokozat fogaskereke; 5 az í és a 11 sebességfokozat szinkronizáló kapcsolója; 6 a Ill. és a IV sebességfokozat szinkronizáló kapcsolója 15. A kúpkerekes bordástcngely szerelése a sebességmérö hajtókerekének a fclsajtolásával fejezödik be. A fogaskereket óvatosan sajtoljuk fel,

nehogy ,az a sajtológép és a bordástengely közé beszoruljon. (Célszerű a felsajtoláskor max 0,5 mm holtjátékot hagyni.) A szerelt egységet a 120 ábra szemlélteti ~59 4.72 A kúpkerekes bordástengely szétszerelése ii 1. A kúpkerekes bordástengelyt az MP 3-105 jelű, esetleg az MP 3-111 jelű készülékbe fogjuk be (használatát a 117. és a 119 ábrán láthatjuk), és csavarjuk le az anyáját A csapágyra toljuk fel az MP 3-108 jelű lehúzót (121 ábra), és a csavar forgatásával húzzuk le a csapágyat. l,, if.· 122. ábra A haJtótengely a fogaskerekekkel (1984 júliusig) 1 az 1. sebességfokozat fogaskereke; 2 a hátrameneti fokozat fogaskereke; 3 a 11. sebességfokozat fogaskereke; 4 a Ill sebességfokozat fogaskereke; 5 a IV. sebességfokozat fogaskereke 1: l1 f ; 121. ábra MP 3-108 jelü készülék a bordástengely csapágyának lehúzásához [1i Lt·. ~ A lehúzónak terpeszkedő lábai vannak, és a csavar végére egy forgó

csésze van szerelve, amely a sebességmérő hajtókerekén keresztül támaszkodik a tengelyre. A csapágy külső gyűrűjének hátsó részére helyezzük fel, a csapágy felfekvő pereme nem sérülhet meg. Ezzel a fogaskerekek és a szinkronizáló kapcsolók leszerelhetőkké váltak. Az összes alkatrészt csak le kell húzni, de a támalátétek tengelyirányban biztosítják a fogaskerekeket. Ezért először vegyük ki az éket (1 a szerelés 13 pontját), és a támalátéteket fordítsuk el. 2. A hengergörgős csapágy belső gyűrűjét (ha annak leszerelése szükséges) a lehető legnagyobb mértékben köszörüljük meg, és a köszörülés melegétől megnövekedett furatú gyűrűt üssük le. Figyelem: A belső gyűrű leszereléséhez nem lehet az MP 3-104 jelű készüléket használni, mint pl. a Skoda 1000 MB és a Skoda 100 típusú gépkocsinál ez lehetséges. Látszólag azonos alkatrészeket kell szerelni, azonban a kúpkerekes bordás~ tengely fogazata

nagyobb, nem férne át a készüléken és megsérülne. A szinkronizáló kapcsoló tolóhüvelyeinek szétszerelésekor a szinkronagyat kb. 20 mm magas alátétre helyezzük, a tolóhüvelyt tenyérrel fogjuk meg, és az agyról húzzuk le. Az agyból kiugró golyókat és rugókat ne engedjük szétgurulni gépen végezzük. Ha a hajtótengely valamelyik meghibásodott fogaskerekét ki kell cserélni, akkor a hajtott tengelyen (a kúpkerekes bordástengeJyen) levő, a hozzá kapcsolódó fogaskereket is ki kell cserélni, mert ellenkező esetben az elhasználódott és az új fogaskerék kapcsolata rossz és zajos lesz. 4.81 A hajtótengely összeszerelése 1. Mindkét keréknél a furatéleket le keli sorjázni (pl köszörűvel) · 2. A HL sebességfokozat fogaskerekét 120„150 °C-ra melegítsük fel és az agy hosszabbik részével helyezzük az MP 3--106 jelű készülékbe (123. ábra), majd sajtoljuk bele a tengelyt. A sajtolandó tengely és a sajtológép nyomó- •

szánja közé támasztó alátétként helyezzük az alátét (támalátét) másik részét, amelyet a hajtótengely lekerekített végén t o!jun k át. e 4.8 A hajtótengely a fogaskerekekkel a) (1984. júliusig) A hajtótengely a fogaskerekekkel (122. ábra) a kerekekkel szerelt kúpkerekes bordástengelyhez (azaz a hajtott tengelyhez) hasonlóan a sebességváltóba beszerelenclő egységet képez. A szét- és összeszerelést munkapadon és sajtoló- 160 123. ábra A fogaskerekek felsajtolása a hajtótengelyre MP 3-106 jelü készülékben a) MP 3-106 jelű készülék 161 Az MP J-1Uó Jelü készülék kétrészes - a tulajdonképpeni alátét a fogaskerék alátámasztására és a tengely lekerekített végének védelmére készített támaszték. A kimarásokon keresztül oldalról rá lehet tolni a tengelyre, s a központosító kimunkálás helyzetbe állítja a fogaskereket. 3. A IV sebességfokozat fogaskerekét a 2 pontban leírtak szerint melegítsük,

és sajtoljuk fel Az alátét be helyezzük bele az agy rövidebbik részét 4. A IV sebességfokozat fogaskereke mellé sajtoljuk fel a golyóscsapágyat a külső támgyűrűjével a tengelyvég felé, az I. sebességfokozat fogaskerekéhez pedig a másik golyóscsapágyat. A csapágyak felsajtolásához az MP 3-106 jelű készülék másik felét használjuk (123. ábra) A tengelyt a IV. sebességfokozat fogaskerekének oldalánál fogjuk satuba (a satupofákra helyezzünk lágy lemezből - pl. alumíniumból vagy ólomból készült betétet), és a IV sebességfokozat kereke felől húzzuk meg az anyát Az anya nyakrészét üssük a tengelyhoronyba. Ha az anya nyakrészén az "lőzó szereléstől származó meghibásodás látható, használjunk új anyát. 4.82 A hajtótengely szétszerelése .· 1. A tengelyt a IV sebességfokozat kerekének homlokfelületénél fogva fogjuk satuba, és csavarjuk le az anyát. A tengelyt a külső csapágygyűrűnél fogva helyezzük

az MP 3-106jelű készülékbe, és a csapágyat sajtoljuk le. 2. Sajtoljuk le a készülékben a tengelyt A tengely lekerekített (gömb alakú) végét ajánlatos védeni. ezért használjuk a támasztékot (1 az előző pont 2 pontját). 4.9 A kúpfogaskerékpár A kúpfogaskerékpárt a kúpkerekes bordástengely (azaz a hajtott tengely) és a tányérfogaskerék,-alkotja. Mindkét alkatrészt célgépen a legmegfelelőbb kapcsolódási körülmények között bejáratják, és a bejáratásnak megfelelő adatokat feltüntetik rajtuk. Csak összeválogatott fogaskerekeket lehet beszerelni, azaz a tányérfogaskeréknek és a kúpkerekes bordástengelynek azonos számozásúnak kell lennie. 4.91 A kúpfogaskerékpár fogaskerekeinek jelölése A számozást a 124. ábra szerint villamos irónnal végzik A kúpkerekes bordástengely egyetlen számmal van jelölve (pl. a 124 ábrán 175-tel). Ez az összetartozó k~rékpár jele A tányérfogaskeréken az első szám 162 2 3

124. ábra A tányér- és kúpfogaskerékpár számozása (a számértékek a példa szerint vannak feltüntetve) 1 a fogaskerékpár jele; 2 beszerelési adatok; 3 gyártási segédadatok (nincs mindig feltüntetve) hasonlóképpen az összetartozó kerékpárt jelöli. A második számcsoport első része (azaz a törtvonal előtti 59, 60-as szám) a bordástengely kúpfogaskerekének köszörült homlokfelülete és a fogaskerekek tengelyvonalának metszéspontjai közötti A távolságot jelenti milliméterben, a szám második része (25) a foghézag század milliméterben. Ha ez a jelölés hiányzik, a foghézagot 0,12 0,21 mm közé kell beállítani. A tányérkeréken mért beállított foghézag a kúpfogaskerékpár forgatásakor max 0,06 mm-es tartományban változhat A további számok (A 1972) - amennyiben ilyenek előfordulnak - gyártási segédadatokat jelentenek · 4.92 A kúpfogaskerekes bordástengely beállítása a házban A kúpkerekes bordástengely

beállítása, azaz a kúpkerék köszörült homlokfelüJ lete és a fogaskerékpár tengelyvonalainak metszéspontja közötti távolság beállítása a kúpkerekes bordástcngely külső golyóscsapágypercmének alátétekkel való kihézagolásával történik. A távolságot az MP 5-103 jelű méröeszközzel (125. ábra) kell mérni A mérőeszköz egy lemez, amelyet a kiegyenlítőmű csapágya részére készült furatban, esetleg a csapágy kinyúlásán központosítunk és a lemez közepétől pontos távolságban (60,00 mm) egy karral van ellátva. A lemez tengelyvonalában csap és mérőóra van A szorító egy támasztócsappal ellátott patkó alakú lemez és a ház csavarjaira való felcsavarozás céljából forgatórésszel ellátott hosszabbított anyákkal van felszerelve. Felcsavarozáskor a szorítót a támasztócsapok szerint el kell fordítani, és az nekinyomja a csapágyat a háznak A beállítás menete a következő 1. Az MP 5-103 jelű mérőeszközt

rögzítsük a házra és a mérőórát ellena tapintó érinkeztetésével, ha szükséges, állítsuk be Az 1 mm-es beosztású kis skála mutatója az 1-es számon, a 0,01 mm-es beosztású nagy (kerületi) skála mutatója a nullán álljon. A megközelítőleges beállítás a mérőórának a tartóban való ki-be mozgatásával a pontos beállítás a mérőóra kerületi skálájának elfordításával végezhető. őrizzük 163 A kúpkerekes bordástengelynek a tányérkeréken megjelölt szerelési távolsága pl. 59,60 mm A kúpkerekes bordástengelyt a házból ki kdl emelni, mivel a méretek különbsége 59,60-59,34=0,26 mm. 4. Készítsünk elő egy 0,30 mm vastag kiegyenlítő alátétet, és ezt a következő beszerelésnél helyezzük a kúpkerekes bordástengely csapágyának pereme alá. Az alátétek 0, 14; 0,2; 0,3 és 0,5 mm vastagságban készülnek. Ha a kúpkerekes bordástengelyt az említett alátétekkel nem lehet pontosan a mért értékre

kihézagolni, akkor a legközelebbi vastagsági méretnek megfelelő alátétkombinációt kell választani. Megjegyzés: a kúpkerekes bordástengely szükséges kihézagolását úgy is el lehet végezni, hogy az MP 5-103 jelű mérőeszköz mérőóráját az 1. pontban leírtak szerint beállítjuk, azaz a mérőóra állása a rapintójának érintkezési pillanatában 1,00 mm. A mérőóra tapintóját a bordástengely kúpfogaskereke köszörült felületével szemben forgatjuk, és a kúpkerekes bordástengelyt az MP 5-102 jelű csapágyszorító készülékkel a házba nyomjuk úgy, hogy a mérőóra 1,00 mm-t mutasson. A kúpkerekes bordástengelyt a szekrényben a szerelési méretre (a tányérfogaskeréken levő méret 59,60 mm), azaz a 60,00 mm és e méret közötti különbségnek megfelelően továbbnyomjuk. Az említett példában ez 60,00-59,60= =0,40 mm. A mérőóra helyzetét nem változtatjuk meg, és a kúpkerekes bordástengelyt teljesen a házig nyomjuk A

méröóráról leolvasható 0,40 mm-hez képest az értékváltozás, ami a megfelelő alátét vastagságmérete, vagyis 0,26 mm Mivel a mérőórának a helyzete nem változhat meg a bordástengelyen, a skálát O-ra fordítjuk és a kúpkerekes bordástengelynek a házba való betolása utáni eltérése a megfelelő alátét méretének (vastagságának) felel meg. 25. ábra A kúpkerekes bordástengely helyzetének mérése 1 MP 5-103 jelű beállító mérőeszköz; 2 a mérőes2koznek a ~eállít~si érté~ekkel megjelolt .11érőérintkezói (mérőta~intói); 3 az MP 5-102 1elu csapagytarto aj MP 5-103 jelű készülék; b) MP 5-102 jelű készülék ., 2. A sebességváltómű csavarjára helyezzük fel az M~ 5-10~ jelű csapá,g~t~r­ tót és vele a kúpker~°kes bordástengely csapágyát nyomjuk a hazhoz. A i:ier~ora tapintóját a bordástengely kúpfogaskerekének köszörült homlokfel uletehez érintsük. A mérőóra tapintóját vezessük végig ezen a

felületen, és hagyjuk azon a helyen, ahol a nagymutató forgásiránya megváltozik. Ebben a helyzetben . olvassuk le a mérőóra által mutatott értéket. 3. A mérőóra által mutatott és a kúpfogaskerékpáron megadott adatok kiértékelését a következő vázlat szerint végezzük A mérőeszköz karj~n adott annak beállítási távolsága, a 60,00 mm. A rnérőórán pl t 66 osztast, aza~ 0,66 mm-t olvasunk le. Ennek a méretnek a rnéréicszközön levö méretből va~~ kivonásával meghatározható a bordástengely kúpfogaskerekének ho mlokfe~u­ lete, és a fogaskerekek tengelyvonalának metszéspontja közötti valódi távolsag, azaz 60.00-0,66=5934 mm 164 4.10 A kiegyenlítőmű A kiegyenlítőmű metszete a 126. ábrán látható 126. ábra A kiegyenlítőmü metszete A nyilak a bolygótengely besajtolási oldalát jelölő helyeket és a kiegyenlítőmű két felének kölcsönös helyzetét mutatják (a jel pl. betű, szám) {.tl,, r,111: .: 1 1

4.101 A kiegyenlítömü összeszerelése ~ . 1. A kiegyenlítőmű bal oldali házfelébe (a tányérkerék rész~re perer;imel ~llá~~ va) helyezzük be a rózsakereket (támalátétek nélkül), mmd~et bol~gokereke~ ~s a bolygókerekek szerelőtüskéjét (127. ábra) Ha az eredeti bolygotengelyt saJtolnán k be azzal nehézkesen dolgoznánk 200 ;• l, • i; r· ~; 175 3 F 1 22 127. ábra A bolygókerekek szerelőtüskéje F~rd~n rovátkolni 4. A szerelőtüskét cseréljük ki az eredeti bolygótengelyre Sajtoljuk be a ház jelöléssel ellátott furatába, a biztosítófurat nélküli végével előre. Sajtolás előtt a bolygótengelyt úgy fordítsuk, hogy a biztosítófurat a ház menetes furatával szemben legyen, és besajtolás közben ellenőrizzük, hogy ehhez a furathoz illeszkedjen. 5. A kiegyenlítőmű-ház jobb oldali felébe helyezzük be a másik rózsakereket, a házat a peremen levő jelek szerint csavarozzuk össze (a jelek a 126. ábrán

nyíllal jelölt helyen vannak), majd a 2. és a 3 pontban leírtakhoz hasonló módon határozzuk meg a támalátét vastagságát Ezután a házat úgy csavarozzuk össze, hogy a peremeken levő jelölések egymással szemben legyenek (a csapos csavar a bolygótengely biztosító furatába kerüljön), és a csavarokat a Jemezalútétek fcfhajlításával biztosítsuk. A tányérfogaskerék és a ház felfekvő felületét jól tisztítsuk meg, majd szereljük fel rá a tányérkereket. A csavarokat a lemezalátétek felhajlításával biztosítsuk 4.102 A kiegyenlítőmű szétszerelése A kiegyenlítőmű szétszerelése az egyes alkatrészek szétszereléséből áll. A bolv, gótengelyt a ház jelöletlen oldala felől sajtoljuk ki. A kúpgörgős csapágyak belsö gyűrűjének lehúzását a kiegyenlítőmű házáról az MP 5-109 jelű készülékkel ( 129. ábra) végezzük A lehúzó a csapágy kúpgörgói részére készült kimunkálással ellátott kosár és

kinyomócsavar, amelynek a kiegyenlítöműbe való behelyezése céljából forgó 1. 128. ábra A rózsakeréknek a ház nyakrészéből való kinyúlásának mérése """ 2. A rózsakereket nyomjuk a bolygókerekek fogai közé, és mélységmérővel · „.k meg hogy mennyire áll ki a rózsakerék a ház nyakrészéből (128 ábra) mefju "f 1··1 k Ezután nyomjuk ezt a rózsa~.ereket a kiegyenlítőmű-haz felfekvo e u etene , es ismét mérjük meg, hogy mepnyire áll ki. , , , , , , A két méret közötti különbség határozza meg a tamalatet vastagsagmeretet. A kiszámított méretnél O, 1 mm-rel vékonyabbat kell választani. A támalátéteket 1,8; 1,9; 2,0; 2, 1; 2,2 és 2,3 mm vastagságban szállítják. , 3. Vegyük ki a bolygókerekek szerelőtüskéjét és az, összes fo,gask~r~ket, a rozsakerékre fűzzük fel a beolajozott (méréssel meghatarozott) tamalateteket Ezt az egységet helyezzük be újra a házba, és a

szerelőtüské~el is mét sz~reljük be a bolygókerekeket. A rózsakerék a bolygókerekekkel egyutt kis foghezaggal forgatható legyen (a nagy foghézag a kiegyenlítőmű zajosságát okozná) 166 129. ábra A kiegyenlítőmű kúpgörgős csapágyának kisajtolása M 5-109 jelű kihúzóval a) MP 5-109 jelű készülék lapos vége van. A kosárnak a kúpgörgőkön való áthúzása után a lehúzót fordítsuk el hogy a kúpgörgőkben megkapaszkodjon, és a csavar forgatásával a csapágyat kisajtolja a kiegyenlítőműből. 4.11 :~ !8· táblá~at .A sebességváltómű és a tengelyhajtás csavarkötéseinek mérete•1 es meghuzás1 nyomatékai A csavarkötés helye A csavar mérete A ház összeszorító csavarjainak anyája A hajtótengely anyája M8 M22x1,5 M 24x1,5 M 10 M8 M6 M8 M6 M6 Rögzítőbakok Felszereléskor a rögzítőbak csészéjébe helyezzük be a gumiblokkot, a tábetétet és a csavart. A másik oldalról a kisebbik csészébe a

feszítő betét nyakrészén keresztül helyezzük be a második gumiblokkot (gyűrűt), helyezzük fel a felfekvő lapos alátétet, rugós alátétet és lazán csavarjuk fel az anyát. A sebességváltóművel való összeszereléskor lazítsuk meg az anyát, hogy a csavarfej és a tányérfeszítő betét között elegendő hézag legyen a talp behelyezésére. Az anya meghúzásakor ellenőrizzük, hogy a csavarfej orra a talpon levő kimunkálásba belefeküdjön. nyérfeszítő 4.12 Befejező szerelés 1. A házcsavarokba helyezzük fel a támlemezt, arra a kiemelőkart és a rugalmas tartón keresztül anyákkal és rugós alátétekkel rögzítsük 2. Olajozzuk meg a hüvelyvezetőt és helyezzük fel a 34 alfejezet leírása szerint összeszerelt hüvelyt Szükség szerint a hüvely - 1984 júliusig alkalmazott - nemezbetétére cseppentsünk néhány csepp olajat A kenőüreg és a csapágy közé a kiemelőkarra akasszuk rá a rugót. 3. A sebességváltóművel

összeszerelt tcngclyhajtást vegyük ki a szerclöállványból, helyezzük rá a tengelykapcsoló munkahengerét a tömítéssel, a fedélrugót, és anyákkal rögzítsük Az anyák alá (a fedél rugó szemén kívül) tegyünk rugós alátéteket. 4. A hengerbe helyezzük be a rudat az anyával és a kiemelőkarral, a kiemelő­ karba akasszuk~ a visszahúzó rugókat és a ház nyílását fedéllel zárjuk le. S. szükség szerint a betöltő és leeresztő nyílást is dugózzuk be Az alsó leeresztő nyílásba mágneses csavart, az oldalsó betöltő nyílásba zárócsavart csavarjunk A csavarok alá tömítést teszünk A hátrameneti fokozat vonórúdja mögötti nyílásba tömítéssel szereljük be a hátrameneti lámpa kapcsolóját vagy a záródugót (a gépkocsi kivitelétől függően). 4.13 A meghúzási nyomatékok A meghúzási nyomatékokat a 18. táblázat tartalmazza Az MP 9-103 nyomatékkulcs a 29. ábrán látható 168 jelű A kúpkerekes bordástengely

anyája Az indítómotor csavarjainak anyája A kúpkerekes bordástengely csapágyfedelének anyája A kinyomóhüvely csavarjának anyája A mellső fedél csavarjainak anyája A sebességmérő-tengely kengyelcsavarjának anyája A sebességmérő-hajtás csapágycsavarjának anyája A hátrameneti fokozat fogaskerékcsapja csavarjának anyája A hátrameneti fokozat fogaskerékcsapjának csavarja A kapcsolóvilla csavarja A határológolyók fedelének csavarja A rugalmas csapágy csavarja A kiegyenlítőmű házának csavarja A tányérkerék csavarja Ellenőrző és leeresztőc:savarok kúpos hengeres A hátrameneti lámpák kapcsolója (esetleg a helyén levő csavar) Meghúzási nyomaték N·m 22 . 25 35 . 45 40 . 40 30 . 40 14. 17 6 . 8 19„.25 7„.9 7„.9 MB M8 M6 M6 M 10 M8 M 10x 1 17„.20 7 . 9 14.„17 7„.9 30„.40 20„.30 70 . 80 M 22x 1,5 M 22x1.5 M 14x1 30.„35 40„.60 7„.9 s. A hátsó futómű (lengőtokos kivitel) f,. ,i: A hátsó

futómű (130. ábra) átveszi a motornak a hajtómű által csökkentett fordulatszámát és a féltengelyeken keresztül átviszi a hátsó kerekekre A rugókkal, gumiabroncsokkal és a mellső híddal együtt a kocsiszekrénynek az út~sthcz képesti rugózását biztosítja. A tengelyhajtáshoz csuklósan kapcsolódnak a tokozott lengőtengelyek, amelyek a tokokból és a bennük levő tengelyekből állnak. A tokok acélcsőből készülnek a csuklók acéllemezből készült gömbcsuklók Lengésüket felfelé gumiütközők, lefelé lemezből készült kengyelek korlátozzák A tokok a kerekek beálló golyóscsapágya részére csapágyfészekkel és a fékberendezés tartólapjával végződnek. A tok és a tengely alkotta szerelvényt lengőtoknak is hívják, és e könyvben így is nevezzük. A féltengelyt a beálló golyóscsapágvb~rn swrosan. a kiegycnlítlimű rózsakerekében toló illesztéssel, ún vezetö prizmákban csapágyazzák A féltengely kúpos

végződésére ékelik a fékdobot. A lengőtokokhoz gumibetéttel és a kocsiszekrényhez gllmiblokkal rögzített kitámasztókarok veszik fel a fékezö és a hajtó erőket. A gumiblokkok egyidejű­ leg a rugózáskor keletkező lengéí mozgásban levő kitánlasztókarok csapágyát képezik. A gömbcsukló osztott gumiharanggal van körülzárva. A kerékcsapágyakban tartós zsírtöltet l/iln, és egyrészt a kenőanyagnak a fékberendezésbe jutása. másrészt az olajnak a tengelyhajtásból való kifolyása ellen mindkét oldalon tömítőgyűrűvel vannak tömítve. A hátsó futómű és a mellső híd párhuzamosságának, valamint a hátsó futómű tengelygeometriájának beállítása céljából a kitámasztókar és a lengőtok kapcsolata kis mértékben állítható. A hátsó futómű karbantartását a 15.5 alfejezetben tárgyaljuk-, 5.1 A hátsó futómű leszerelése és visszaszerelése A szükség dönti el, hogy az egész hajtóművet(!. a 41

alfejezetben) vagy csak a lengőtokot szereljük le a gépkocsiról. Az utóbbi esetben a 41 alfejezetben f7n 130. ábra A hátsó futómű metszete leírt munkafolyamatból csak az ehhe k . . A leszerelés előtt az olaJ·at le kell tz s~u hse~es műveleteket kell elvégezni. . eresz em a aJtóműből ze~e~;~zaszerelést a leszerelés fordított sorrendjében vé~ezzük (1. a 42 alfeje„ S.2 A hátsó futómű szétszerelése A tengelymeghajtást a 4.3 alfejezet szerint kell szétszerelni i . ·1·11 ,1 l : ,. ii. ,- ! ! ,, i I· . Csavarhúzóval toljuk hátra az önbeállító szerkezet fák összehúzódjanak. 5.21 A lengőtok szétszerelése és a részleges leszerelési munkák , , " k a kitámasztókarok kicserélése miatt ke~l 0 k va Ha a leszerelest nem a leng~t~ .gky k őtokok kötését szétszerelnL . · t · os a k1tamaszto aro es a 1eng . . „ ~lveg~zm, nem ~nacs h h· f k hátsó futómű tengelygeometriáJának tdolgy

v1sszaszereleskor el agy a JU a , . . . k siba beépített hátsó fuigényes beállítását A következő részleges l~szer~le~1 munkakat ~ gep o~z k a fékberendezés Ietóművön (annak kiszerelese nelkul) e l le.h:t v~g~~mk ki~serélése a rugók és a szerelése, a kerékcsapágyak és azok tom1togyurume , gumiharangok kicserélése. ,, Í·I L 5.22 A golyóscsapágy és tömítőgru~űjének kicserélése és a fékberendezés szabadda tetele . . k ljük fel a lengőtokot Csavarjuk le a· féltengely anyáját. A tengely menetes részére csavarjuk fel a a készülék segédanyáját, és az MP 5-152 jelű készüléket (131. ábra) a kerékanyákkal szereljük fel a kerékagyra (a régebbi kivitelű, a Skoda 1000 MB és Skoda 100 típusok MP 5-111 jelű készülékét is lehet használni). Mindegyik készülék robusztus szerkezet. A segédanya zárt, és a tengely válláig húzzuk meg, hogy a készülék csavarjával ne deformáljuk el a tengely menetét A rúd

megakadályozza a tengely elfordulását, és a készülék középsö csavarjának meghúzásával húzzuk le a kerékagyat a fékdobbal együtt. Abban az esetben, ha a kerékagy a tengely kúpos részén nem lazulna meg, a csavarra kalapáccsal üssünk rá. A kerékagyakat jelöljük meg (jobb, bal), hogy visszaszereléskor ne jenek fel. támasz- szuk alá, szereljük le a kereket es enge?tu~.~1 ~ e~kelee ~gy kis fékfolyadékot nincs jó állapotban, a fékfolyadék-tarta. Y o sz1~!u d t (l a 202 ábrát) (ha tele van), és szereljük le a féktartó tarcsa felso zaro ugoJa . . ~; " 17> cserélőd­ 2. A féltengelyből vegyük ki az éket, szereljük le a csapágyfedclct és az egész fékberendezést. A tengelyre csavarjuk fel az MP 5-112 jelű készüléket és a lengőtok felfekvő peremére rögzítsük (132. ábra) Az újabb szerkezetű készüléket a lengőtok peremére besüllyesztéssel rögzítsük (felhelyezzük és elfordítjuk) t. A gépkocsit

elmozdulás ellen b1ztos1ts~ ~mek T k t Ha a fékberendezés 131. ábra A fékdob lehúzása az MP 5-152 jelű lehúzóval a) MP 5-152 jelű készülék lengőkarját, hogy a fékpo- 132. ábra A golyóscsap· ágy kinyomása az MP S-112 jelű készülékkel (használjuk a kisebb betétet és a villáslapot) a) MP 5-112 jelű készülék f; A készülék egy belső forgócsapos csavarral, golyóscsapágyas tartófejjel és a féltengelynek menetes részére csavarható menettel ellátott kosár. A második golyóscsapágy a csavar forgatókarja mögött van, hogy a csapot kihúzáskor és besajtoláskor is könnyen lehessen csavarni. A kosarat a lengőtok felfekvő felületére rögzítsük és a készülékkel végzendő munkától függően a csap vagy a készülék feje alá vagy betétet, vagy villát tegyünk. A készülék forgatókarjának elfordításával a tengelyt a lengőtokba teljes ütközésig (kb. 10 mm-re) nyomjuk be, és a forgató kar ellentétes

forgatásával húzzuk ki a tengelyt a golyóscsapággyal (kb 7 mm-re) a lengőtokból Ha az említett készülékkel nem lehet a tengelyt a lengőtokba benyomni, akkor megfelelő alátét használatával üthetjük be (azonban a menetet és a kúpot védeni kell). A csapágy a fészekbe kis, a tengelyre jelentős túlfedéssel van sajtolva, ezért a tengely hordozza a csapágyat. A csapágy és a csapágyfészek közé helyezzük be az MP 5-112 jelű kés~lék villás lemezét, és a forgatókar forgatásával nyomjuk be a tengelyt a lengőtokba annyira, hogy a golyóscsapágy a tengely kúpos részére rácsússzon. A készüléket vegyük le, de vigyázzunk, nehogy a tengely kicsússzon (1. a 3 pontot) 3. A tengelynek a lengőt okból való további kicsúszásának megakadályozására azt az MP 5-114 jelű készüléknek a kúpos részre való feltolásával biztosítsuk (1. a 136 ábrát), és a tengelyt toljuk be a lengőtokba A tengelyt a lengőtokból legfeljebb annyira lehet

kihúzni, hogy a tengely támalátétjének hátsó éle a lengőtok csapágyfészkével egy síkban legyen. Ellenkező esetben a tengely kiesik a rózsakerékből, és a betolás megismétléséhez a lengőtokot le kell szerelni a tengelyhajtásról. 4. Az új golyóscsapágyat az 53 alfejezet szerint kell beszerelni A tengelyt a támalátét megjelenéséig húzzuk ki, szereljük fel a csapágyat és a fékberendezést a kerékaggyal az 5.3 alfejezet szerint A csapágyhoz 0,3 mm vastag alátétet helyezzünk be (ha ez már a szétszerelés előtt is volt) vagy ha új kerékagyat szerelünk be. és befejezzük a szerelést A bal és a jobb kerékagyat nem szabad felcserélni ;.; ,,i( ) Figyelem: A 0,3.-mm vastag alátétet csak a kerékagy kicserélésekor vagy olyankor szereljük be, ha vele a megállapított holtjátékot hézagoljuk ki, azaz a tengely tengelyirányban mozog, és kopog. A támalátétek száma azonban nem lehet több kettőnél. 5. A meghibásodott

tömítőgyűrOt kampóval vagy tűvel lehet kihúzni Az újat vagy üssük be, vagy sajtoljuk. A sajtolás a sz~mrevételezéssel végezhető ellenőrzés szempontjából előnyösebb. A tömítőélnek és a tömítőgyűrű rugójának a Iengőtok belseje felé kell néznie Beütéskor a tengelyre toljuk rá az MP 5-114 jelű vezetökúpot (1. a 136 ábrát), olajozzuk meg a tömítőgyűrűt, toljuk át rajta, és az MP 5--116 jelű beütő­ vel üssük be a lengőtokba. Besajtoláshoz az MP 5-112 jelű készüléket (1. a 137 ábrát) és a 133 ábra szerinti kúpos perselyt használjuk. A féltengelyt húzzuk ki a lengőtokból, helyezzük fel rá a megolajozott kúpot a tömítőgyűrűt és a perselyt Az MP 5-112 i7A 1<! 90 18 133. ábra A lengőtok besajtolására használt ,uve Y es kup (a kúpos felületet f enyes1teni kell) ~~míltő~yűr~jének jelű. ~észüléket a készülék fejrészének a félt ,. . varasaval rögzítsük és a p 11 1 . engely menetes

reszere való felcsa , , erse ye nyomJukát a tömt" " „ a 1atetJen. majd forgatókar ~ , t, „ . J ogyurut a tengely támtokba. ~ orgcl asaval a tom1togyürűt sajtoljuk a lengö„ 5.3 A lengőtok összeszerelése A „lengőtokok (I 34. ábra) és a kitámasztóka . . . szulnek (a különbségek a 130 , , , r ok Job bos es balos kivitelben ké134 . es a . abrabol megallapíthatók) 134. ábra A lengőtok metszete 5.31 A féltengely és csapágyak összeszerelése 1. A kitisztított és satuba fogott lengőtokba az MP 5-116 jelű beütővel a tömítő élével a lengőtok felé üssük be a tömítőgyűrűt (135 ábra) A tengely külső végére toljuk fel a megolajozott MP 5-114 jelű vezető kúpot (136. ábra) Olajozzuk meg a tengely támalátétét is, és a tengelyt a lengőtokba toljuk be. Az ~g~sz f~lül~t~t polírozni 20 .,, <::>~. . :g <:Se) 1 1 --"f"~-L.:L::::2222f:Z::::Z::~~:L~~~= ~ ~i 130 -------~ b) lJ 20

-··--------------- 65 100 176 ·------------- 136. ábra A tengely feltolása az MP 5 114 I" „ . MP 5 . „ Je u vezetokuppal a) - 114 1elu keszülék; b) MP 5-114 jelű készülék m"h . u e1yra1za A tengelyen a golyóscsapágy és a kés ··1 ·k . betétet, és a készülék foraatóka . , kzulfe feJe k?ze helyezzuk be a nagyobbik · rJana e org·1tasav·iJ a ke „ • 1 b k 0 kt 1 , " nozsirra e ent gosajtoljuk a leng"t 1yoscsapágyat 0 0 enge yere (137. ábra) 3 A . · nagyobbik betétet cserélük f 1 k. . · csavarjának a fejére) és a forgat] k· e Ila ~seb~1~re (támasszuk fel a készülék . o ar e entetes Jranyú for t · . , 1 1 a golyoscsapágyat a lengőt 0 k . , f . ga asava sa1to JUk be ~ csc1pagy eszkebe (138. ábra) „ -~- L~-"-<-.L-4- ~ ~ -Q ~ 1x4S• 40 760 135. ábra A tömítőgyűrű beütése az MP 5-116 jelű beütőtüskével a) MP 5-116 jelű készülék; b) MP 5-116 jelű készülék műhelyrajza 2.

Húzzuk le a vezetőkúpot, és a golyóscsapággyal helyettesítsük Az MP 5-112 jelű készülékből vegyük ki az összes betétet (két henger és villa alakú lap), majd a központi csavar fogantyújának forgatásával csavarjuk fel a készüléket a tengely menetes részére, és a lengőtok csapágyfészkére szereljük fel anyákkal. Az újabb szerkezetű készüléket a lengótok peremére akasztással rögzítsük (felhelyezzük és elfordítjuk) 176 137. ábra A golyóscsapágy felsajtolása a féltengelyre MP 5-112 jelű készülékkel (a nagyobbik betét használatával) 177 138. ábra A golyóscsapágy besajtolása a lengőtokba az MP 5-112 jelű készülékkel (a kisebb betét használatával) S.32 A fékberendezés és a kerékagy felszerelése , 4. A féktartólapot a rászerelt fékszerkezettel együtt húzzuk rá a lengőtok csapágyfészkére, fűzzük fel mellé az 0 tömítőgyűrűt és a csapágyfedelet a tömítőgyűrűvel (tömítőéllel befelé).

A csapágyfedelet a biztosítórész nélküli oldalával (peremével) lefelé kell beszerelni Az alkatrészeket csavarokkal, rugós alátétekkel és anyákkal rögzítsük. A csavarokat az alátétekkel a féktartólap külső oldaláról helyezzük be. A tömítőgyűrűt ne sajtoljuk be teljesen a csapágyfedélbe, a tömítőgyűrű és a fedél karimája között maradjon 1. 2 mm hézag A hátsó fékpofa karjában és a féktartólapban rögzítsük a fékkötelet a fékkötélvezetővel (1. a 94 alfejezetben) 5. A tcngelyhoronyba helyezzük be az éket (lelapolt végével a horonykifutás irányában), a kerékagynak a tömítögyűrűvel érintkezö részét kenjük meg olajjal, és toljuk fel a kerékagyat a fékdobbal. Ellenörizzük, vajon az ék nem tolódott-e beljebb a tengelybe (ha a tengelyben levő horony kifutásban beljebb tolódik, akkor az ék vége felemelkedik, és szétfeszíti a kerékagyat), és az anyával lazán húzzuk meg az agyat. A végső meghúzáshoz

nagy eröre van szükség; ezért a biztosítással egyiftt a lengőtoknak a gépkocsiba való beszerelése után is el lehet végezni. Ezután az anyát teljesen húzzuk meg (a meghúzási nyomatékot az 5.6 alfejezetben közöljük), a kerékagyat ütögessük meg, hogy a kúpos részén ne feszüljön, majd az anyát ismét megfelelő nyomatékkal húzzuk meg és sasszeggel biztosítsuk 5.33 A kitámasztókarok felszerelése 6. A kitámasztókarba helyezzük be a távtartó betétet, az ovális nyíláshoz mindkét oldalon helyezzük el a recézett alátéteket (recézett résszel a kitámasztókar- 178 139. ábra A hátsó lengőtok összekötése a kitámasztókarral a) gumiharang, a rögzítőbilincs és a csavarok helyzete 1 a gumiharang osztósíkja; 2 rögzítő bilincsek ra), és csavarral, alátéttel rögzítsük. Az anya alá rugós alátétet tegyünk, a csavarkötést azonban ne húzzuk meg A csavarokat úgy fűzzük be, hogy a kitámasztókarnak a lengőtokra való

felszerelése után az anyák a gépkocsi belseje felé nézzenek (139. ábra) A kitámasztókart helyezzük a lcngőtok kinyúló csapjára, és a pajzs furatába dugjuk be a csavarokat. A csavarokra és a csapra fűzzük fel a távtartócsöveket, és a gumibetétes alátétlemezt, majd a kitámasztókar és a lengőkar összekötését anyákkal és biztosító alátétekkel lazán biztosítsuk. Végső meghúzásuk a gépkocsira való felszerelés után, a hátsókerekek tengelygeometriájának beállításakor történik 179 S.34 s.s A féltengely A hátsó A féltengelyre szoros illesztéssel sajtolták fel a golyóscsapágy támalátétét és a csukló vezetőprizmájának a csapját. Ha a támalátétet kicseréljük, azt úgy kell felsajtolnunk, hogy a kúp menet mögötti kisebb átmérőjétől 76 78 mm távolságban legyen A kitámasztókarokat a lengőtokokra gumibetétek rögzítik, amelyek ± 5 mm hosszirányú állítást tesznek lehetővé. Ha a

lengőtokokat és a kitámasztókarokat szétszereltük, esetleg új lengőtokot vagy kitámasztókart szereltünk be, akkor a hátsó futómű és a mellsőhíd egy nyomon futását és a kerekek összetartását be kell állítani (140 ábra) A beállítási folyamatnak két fő része van: a lengőtokok egytengelyűségének beállítása; a kerékösszetartás beállítása. 5.4 A lengőtok összeszerelése a tengelyhajtással -. A tengelyhajtást a 4.5 alfejezet szerint kell összeszerelni 1. A vezetőprizmákat helyezzük be a rózsakerekekbe és ellenőrizzük, vajon nem nagy-e a holtjátékuk. Nagy holtjáték esetén túl méretes 0, 1 mm-rel vastagabb prizmákat használjunk "A prizmákat olajozzuk meg és helyezzük fel a féltengely csapjára. 2. Csavarjuk ki a kiegyenlítőmű csapágyfedelének anyáit, a fedélre helyezzünk papírtömítést, és a kitámasztó karral összeszerelt lengőtokot helyezzük a csapágyfedélre. A vezetőprizmával ellátott tengelyt

toljuk be a kiegyenlítőműbe A lengőtok csuklólemezét három anyával rögzítsük (120°-onként) és a csukló mozgását ütögetéssel ellenőrizzük. Ha a csukló túl szoros, még egy tömítést helyezzünk be. 3. Csavarjuk le az anyákat, a csukló csúszó részeit olajozzuk meg, majd lapos és rugós alátétek felhelyezése után a csuklólemezeket az összes anyával rögzítsük. A lengőtokokat úgy fordítsuk el, hogy a fékmunkahengerek felfelé kerüljenek, és szereljük fel a gumiharangokat Ha a gumiharangokat a kiszerelt lengőtokokra szereltük fel, a bilincseket ne húzzuk meg. Ezek meghúzását a lengötoknak a tengelyhajtásra való felszerelése után kell végezni, különben a gumiharangok megcsavarodnának. Ahhoz, hogy a gumiharangok a közöttük és a lengőtokok, ill. a csuklólemezek közötti résen ne engedjék át az olajat, rugózáskor ne csavarodjanak össze, és ne érintkezzenek a gépkocsi egyéb részeivel, a gumiharangok helyzetét a

lengő­ tokon be kell tartani (139a ábra). A gumiharangokat úgy fordítsuk el, hogy az összekötő perem hátra, kb. 45°-kal felfelé legyen, és a lengőtokokon levő csuklólemezeken különleges bilinccsel rögzítsük Annak érdekében, hogy a bilincsek csavarjai a gumiharang kicserélése esetén hozzáférhetők legyenek, a csavarfejeket felfelé helyezzük el A lengőtokon a jobb oldali gumiharangnál a csavarokat elölről, a bal oldali gumiharangnál hátulról, a csuklófedélen levő csavarokat elölről kell becsavarni. A gumiharangok peremeit fúrt végű vagy csőszegecsekkel és megfelelő fogóval rögzítsük. Ha nincs fogónk, akkor csavarozzuk össze A csavarfejek és az anyák alá helyezzünk megfelelö nagyságú lapos alátéteket. 180 futómű beállítása e e 140. ábra A hátsó kerekek összetartásának beállítása ; b=0±1 mm, menetkész gépkocsinál S.51 A lengőtokok egytengelyűségének beállítása 1. A gépkocsit biztosítsuk

elmozdulás el!en (a mellső kerekeket ékeljük ki), és lazítsuk meg a lengőtokokat a kitámasztókarokkal összekötií csavarok anyáit és a kitámasztó karok hosszlyukában levő csavarok anyáit. Az alsó anyákat annyira lazítsuk meg (kb. 5 mm-re), hogy a kitámasztókar az alátéten teljesen fellazuljon (141. ábra) A könnyebb etmozdítás érdekében a lengőtokokat gördülő műhelyemelőkkel támasszuk alá 141. ábra A kitámasztókar és a lengötok beállító kötése csavarjainak anyája 40.f felszerelésétől függően). A lengőtokok kívánt eltolása szimmetrikus legyen; nehogy az egytengelyűség előállítódjon. Ezt ismét a lengőtokoknak gumikalapáccsal való µtögetésével végezzük 4. Húzzuk meg a kitámasztókarok meglazított kötéseit A szerelés állapotától függően a féltengelyek anyáit is húzzuk meg, és sasszeggel biztosítsuk (1. az 5.3 alfejezet S pontjánál) 5.6 A meghúzási nyomatékok ;. l A meghúzási

nyomatékokat a 19. táblázat ismerteti Az MP 9-103 tékkulcs a 29. ábrán látható 19. táblázat nyomatékai A hátsó futómű ; f 1 rr, < 2. A kocsiszekrény alján, az emelötartó mögotti furatba (ezek a furatok párhuzamosak a mellső híddal) helyezzük be az MP 8-158 jelű készülék csúcsát, és a mérőrúd eltolható csúcsát toljuk a féltengely központfuratába. A rúd mércéjéről olvassuk~ a távolságot, majd mérjük meg ugyanezt a távolságot a gépkocsi másik oldalán (142. ábra) Legelőnyösebb két készüléket használni Amennyiben csak egy készülékünk van, azzal mérjük mind a két oldalt. A bal és a jobb oldalon mért távolságok különbsége max. 2 mm lehet Alapméréshez a lengőtokokat állítsuk a kitámasztókarokban levő hosszlyukak közepére (ajánlatos gumikalapáccsal ütögetve). 5.52 A kerékösszetartás beállítása A csavar mérete A kitámasztókar csavarjának anyája A kitámasztókar csavarjának

anyája A lengőtok gömbcsuklója (lemez) csavarjának anyája A féltengely anyája A lengéscsillapítót a kocsiszekrénybe rögzítő anyája A lengéscsillapítót a tartóba rögzítő anyája A lengéscsillapító-tartó csavarjának anyája A rugalmas betét (sebességváltómű a kereszttartóval) anyája A motort és a sebességváltóművet összekötő csavar anyája A motort a sebességváltómüvel összekötő csavar anyája A gumiágy csavarja (a kocsiszekrénynél) A kitámasztókar csavarja a kocsiszekrény tartójában A kitámasztókar csavarjának anyája (1978. szeptembertől) Kereszttartócsavar (sebességváltómű-kocsiszekrény) A keréktárcsa csavarjainak anyája Féktartó csavar A fékmunkahenger csavarja 1 nyoma- csavarkötéseinek méretei és meghúzási A csavarkötés helye 142. ábra A hátsó futómű és a kocsiszekrényben levő beállító furatok párhuzamosságának ellenőrzése az MP 8-158 jelű készülékkel a) MP,8-158 jelű

készülék jelű N·m M 14x1,5 M 12x1,25 M8 M 18X1,5 M 10 60 . 70 M 10 MB 20 20„.23 M 10 18„.22 MB 23 M10 1 Meghúzási nyomaték, M8 M 10 M 10 M 10 M 12x1,5 M8 M 10 50.„60 20 . 25 200 1 14 40„.50 20„.23 39„.43 39„.42 20„.30 60„.70 23 40.„50 Továbbhúxni • következő ;asszegnyílásig 3. A hátsó futómű kerékösszetartásának mérését a mellső híd kerékösszetartásának méréséhez hasonlóan kell végezni Ehhez az MP 8-152jelű mérőeszközt (l. a 175 ábrát) használjuk (esetleg egyéb különleges mérőeszközt; a szerviz 182 183 6.1 A mellső híd leszerelése a gépkocsiról 6. 6.11 A mellső híd (első futómű) ." A mellső hidat (143. ábra) önálló egységként lehet a kocsiszekrényre felszerelni Lehetc?vé teszi, hogy a kormánymű a kormányrudazaton keresztül a m~llső kerekeket a gépkocsi hossztengelyéhez képest elfordítsa, ezzel a gépkocsit a kívánt irányba vezesse. A rugókkal és a

gumiabroncsokkal, valamint a hátsó futóművel együtt a kocsiszekrény rugózását is végzi az úttesthez képest. A mellső híd a mellső hídtestből és a hozzá csuklósan kapcsolódó lengökarokból, a rugózásból és a kanyarstabilizátorból áll. A mellső hídtest (bölcső) acéllemezből sajtolt, és hegesztett kivitelű. A lcngökarok acéllemezből sajtolt, eltérő hosszúságú trapézkarok és a hídtesttel gumibetétes csapágyakkal vannak összekötve A függőcsapszeggel (kormánycsapszeggel) szerelt kerékagyat a felső trapézkarral gumipersely, az alsó trapézkarral a kormányütközőfcjben excenterházban levö gumipersely köti össze. Az alsó trapézkar gumiperscly~nek csavarja excentrikus, ezzel lehet a kerékdőlést beállítani. A :;iklócsapágyakban elforduló függőcsapszeg zsírzófejjel kenhető. 1 i i ! 1 . 1 !: 11· A kerékagy kúpgörgős csapágyakon forog. A csapágyakban tartós zsírtöltet van, és a külső oldalukról

fedéllel, a belső oldalukról tömítőgyűrűvel vannak tömítve. A féktarwlemezt a fékberendezéssel a tengelycsonkra csavarozzák A féktárcsa is csavarrögzítéssel kapcsolódik a kerékagyhoz. A rugók a hídtest és az alsó trapézkarok közé vannak építve. A stabilizátort az alsó trapézkarhoz és a kocsiszekrényhez gumibetét rögzíti. A mellső híd karbantartását a 15.6 alfejezet tárgyalja 1 l ,. Előkészületi munka 1. Az összesen - vagy a gépkocsiról való elöző leszerelés óta - 50 OOO km-t megtett mellső hídnál ellenőrizzük a kerékdőlést, hogy mindenekelőtt megállapítsuk a kerékdőlés utánállításához szükséges alátétek vastagságát. 2. A gépkocsit a kézifékkel fékezzük be és emeljük fel, a kocsiszekrényt mindkét oldalon támasszuk alá (I a 27 ábrát), és a kerekeket szereljük le 3. A fő csomagtérben vegyük le a lengéscsillapítók menetének védőfedelét és csavarjuk le az anyát (a menetet a

négyszögletes résznél fogjuk meg). 4. Szereljük le a kormánykereket, a kormányburkolatot és a kormánytengelyt (l a 73 alfejezetben) 6.12 A gépkocsi alatt végzendő munka 5. Lazítsuk meg az alsó trapézkarok tengelyeinek anyáit, amelyek a hídtestet a · kocsiszekrényhez rögzítik. (Elegendö, ha a hídtestben az alátéteket meglazítjuk) 6. Szereljük le a kocsiszekrényröl a stabiiizátortartókat 7. Szereljük le a féktartókról a féktömlőket és a kerékfék<:t A tömlők szétszerelése előtt alaposan tisztítsuk meg a csatlakozókat és a tömlöcsatlakozók környékét, nehogy szennyezödés ke: iilji:in a fékrendszerbe. E célból a tömlök végét tiszta ronggyal tekerjük be. Hasonloképpen védjük a szétszerelt fékcsöveket is 8. A mellsö hidat emelövel támasszuk a!á, és a kerékdobokból (kerékjáratokból) szereljük ki a hídtestet a kocsiszekrényen felülről még tartó csavarokat (mindegyik oldalon kettőt, a

lengéscsillapítók elött és mögött). 9. A lengécsillapítókat nyomjuk össze, eresszük le az emelőt, és a melső hidat húzzuk ki a gépkocsi alól. 6.2 A mellső híd felszerelése a gépkocsira 1. A mellső híd felszerelése a gépkocsira a leszerelés fordított sorrendjében azaz a 9-1. pontok sorrendjében történik A kormánytengellyel érintkezö gumikarmantyút kenözsírral kenjük meg 2. A féktömlök összeszerelésekor gondosan ügyeljünk a tisztaságra Ha a fékrendszer egyéb része nem volt szétszerelve. elegendő csak a mellső kerékféket légteleníteni. Ha a fékrendszer más részét is megbontottuk a féket az osszes keréknél légteleníteni kell. 184 185 GI ~ N " ~ E "O •GI DO .GI 186 187 1~ ! . !· l ,. t : ·~ ,j. A kormanytengely és a kormánymű összeszerelése előtt a mellső kerekeket az egyenesvonalú haladásnak megfelelő irányba kell állítani. A kormánykerék ideiglenes felhelyezése után

állítsuk be az irányjelző-kikapcsolót (1. a 1315 alfejezetben) 4. A kerekeket a kormánykerékkel a teljes alákormányzásig fordítsuk el és ellenőrizzük az alákormányzás véghelyzetét a kormányütközőfejen levő ütközökön (1. a 64 fejezet 36 pontját) 5. Állítsuk be a kerékdőlést és a kerékösszetartást (1 a 68 alfejezetet) 6.3 A mellső híd szétszerelése 144. ábra A kerékagy sapkájának levétele MP 6-124 jelű lehúzóval a) MP 6-124 jelű lehúi.ó Az alkatrészek többségének leszerelése nem igényel különösebb tájékoztatást. Ezért csak a szétszerelés alapfolyamatát ismertetjük, részletesebben csak olyan mértékben, ami a munkafolyamathoz és a készülékek használatához szü~éges. A gépkocsiba beszerelt mellsö hídról Ieszerelhetjük a kerékagyakat, a kerékcsapágyakat, a fékberendezést, a kor.-nányrudazatot, a lengéscsillapítókat és a stabilizátort. Ha még további alkatrészeket keJI leszerelni, akkor

szereljük ki a mellső hidat a gépkocsiból, és azt az MP 6 101 vagy MP 6~-150 jelű felfogólappal kiegészített MP 9-101 jelű szerclöállványon (!.a 152 ábrát) szereljük szét 6.:11 A keréka.gyak és a kerékcsapágyak kiszerelése lo A gépkoc;il a kézifékkci ft·kezzü k be és emeljük fel, a kocsiszekrényt mindkét oldalon t:ímasszuk alá (l. a 27 8brúr) és a kerekeket ::;zercljük le A féktartókmezriíl szereljük le :1 féket éi J: ):özzük a rrarbk:ti-:1 nehogy a fémtömJök húzó igénybevételt szenvcd1cnek 1. Szereljük le a féket a féktartólemczról (a tartó és t fék közötti alátéteket tegyük el a visszaszereléshez). Az :!P 6 --124 j~lü lehúzóval (14-t ábra) húzzuk le az agy sapkájáWA lehúzó készüléket két kengyel alkotja. A rögzített pofájú belső kengyelt helyezzük a sapka mögé, a belső kibillenthető pofákat a sapkára, és a gyűrű ráhúzásával biztosítsuk. A középső csavar behajtásával a rögzített

pofák nekitámaszkodnak a kcrékagynak, és a többi pofa lehúzza a sapkát A művelet elvégzéséhez az MP 6-136 jelű lehúzó bilincs (145. ábra) is használható Ezzel a bilinccsel, szerelővasak segítségével az agy sapkája lehúzható Csavarjuk le a koronásanyát, vegyük le az ::ilátétet és húzással (esetleg gumivagy fakalapáccsal ütögetve) húzzuk le az agyat. 2. Vegyük ki a külső csapágy, majd a tömítőgyűrű kivétele után a hátsó csapágy belső részét (a belső gyűrűt és a kúpgörgőketl A tömítőgyűrűt emeljük ki csavarhúzóval, fokozatosan, óvatosan :t kerületén fogva, nehogy deformálódjon, hogy a vissZ<tszereléskor lclhasznúlható legyen. 188 145. ábra A kerékagy sapkájának levétele MP 6-136 je:ií lehúzóval a) MP 6-136 jelű leh•1z6 146. ábra A kúpgörgős csapágy belső gyűrűjének lehúzása az MP 1,-126A lehúzóval a) MP 6-126A jelű lehúzó jelű 189 ",~·j 6.32 A kormányrudazat és az

irányítókarok leszerelése 1 ;··I ! l i .~rfr · Csavarjuk le a gömbcsap koronásanyáját, és a csapokat az MP 6-138 jelű lehúzóval (148. ábra) nyomjuk ki A lehúzó olajjal megkent pofáit óvatosan toljuk be a csap gumiharangja alá; nehogy a gumiharang megsérüljön Az irányítókarról csavarjuk le a koronásanyát, és vegyük le az alátéteket, a kar menetes részére csavarjuk fel az MP 6-105 jelű toldatot (149. ábra), és a kart üssük ki. J ~. >;. a) 148. ábra Az MP 6-138 kinyomásához a) MP 6-138 jelű jelű lehúzó behelyezése a kormánygömbcsuklók lehúzó 147. ábra A csapágy külső gyűrűjének (a kisebbiknek és a nagyobbiknak) kisajtolása az MP 6-129 jellí tüskével a) MP 6-129 jelű készülék Az agy lehúzásakor előfordulhat, hogy a tömítőgyűrű és a belső csapágy bel- ső része a tengelyc!onkon marad. A csapágy említett részének lehúzásához az a) MP 6-126 jelű lehúzót (146. ábra) használjuk

A lehúzó tölcsér alakú. Felhelyezve besüllyed a csapágy mögé, és a csavar forgatásával a tengelycsonkról a csapágy lehúzható. 3. A kerékagyat a külső (mellső) csapágy külső gyűrűjével együtt helyezzük alátétre, és az MP 6-129 jelű tüskével (147. ábra) ezt a gyűrűt sajtoljuk ki Az említett tüske másik oldalával sajtolható ki a belső (hátsó) csapágy külső gyű­ rűje. A tüskének két fejrésze van. A kisebb fejrésszel a kisebb csapágy gyűrűje közvetlenül megtámasztható, a másik fejrésznek három, sugár irányú rugós csapja van, amelyek a tüske fejrészének áttolása után a nagyobb csapágy gyűrű­ jét fogják meg, így az is kisajtolható. 190 ~ 149. ábra Az irányítókar kiütése az MP 6-105 jelű készülékkel a) MP 6-105 jelű készülék; b) a készülék műhelyrajza ~· 2i. -----+---r--- 74 ·. f---~ b) f--: 50 6.3J A tengelycsonkok, a rugók és a trapézkarok leszerelése 1.

Szereljükle a lengéscsillapítókat, és helyükbe felülről tegyük be az MP 6-106 rugóösszehúzó készüléket. A rugón és az alsó trapézkaron átbújtatott összehúzó készülék vonórúdjának gömb alakú végére helyezzük fel a patkó alakú alátétet, és a rugót kissé húzzuk össze. (Az összehúzó készülék felhelyezését a 155 ábrán láthatjuk) 2. Csavarjuk le a felső trapézkar kereszttengelyének koronásanyáját, és üssük ki a kereszttengelyt. Ha ütésre nem mozdulna meg, használjuk az MP 6-107 jelű lehúzó készüléket ( 150. ábra) jelű a) 151. ábra A korm,nyűtközőfej lehúzása az MP 6-111 jelű lehúzóval jelű keszülék a) MP 6-111 1 ) f, r Összeszereléskor a feljegyzett vastagságú alátéteket helyezzük fel, ez a kerékbeállítását egyszerűsíti. 6. Szereljük le a trapézkarok tengelyének anyáit Satuban szorítsuk össze a trapézkar szemét és a tarióbakot (1. a 154 ábrát), ezután csavarhúzóval

nyomjuk ki a tengely hornyából a biztosítógyűrűt, és nyomjuk a tengely elvékonyított részére. A tengelyt a trapézkar másik szeméből húzzuk ki és nyomjuk ki a másik f)iztosítógyűrűt is A bizlosítógyűrűket a trapézkartengely lq!vékonvahh r·észén foQ(JVal együk le. és így a tengely is kivehetii dőlés a) 150. ábra A felső trapézkar kereszttengelyének kinyomása az MP 6-107 jelű lehúzóval a) MP 6-107 jelű készülék 1 I< 1 1 A lehúzókészi.ilék két, csavarokkal összekötött lapból áll A karima elfordításával a lehúzó két részre bontható A felső trapézkaron kengyelszerűen dugjuk át. a fejrész el forgatásúval rögzítsük és a középső csavarral a kereszttengelyt nyomjuk ki. 3. Az alsó trapé~arból üssük ki a csavart, és a tengelycsonkot húzzuk ki az alsó trapézkarból. 4. Csavarjuk le a függőcsapszeg anyáját, és az MP 6-111 jelű lehúzóval ( 151. ábra) húzzuk le a kormányütközőfejet (Esetleg a

kormányütközőfejből sajtoljuk ki a függőcsapszeget.) (A tengelycsonk, a függőcsapszeg, a kormányiitközőfej szerelését és javítását a következő alfejezetben ismertetjük) A rugóösszehúzó készülék levétele után lehet a rugókat kivenni, és a trapézkarokat leszerelni. 5. A felső trapézkar leszerelésekor fel kell jegyezni a tengelytest és a tartó között levő patkó alakú alátétek összvastagságát. Az alátétek vastagsága 3 mm és l mm. Ha pl l db 3 mm-es és 2 db 1 mm-es alátétet találunk, akkor 5 mm-t jegyzünk fel. Figyelembe kell venni az alátétvastagság korrekciójának esetleges szükségességét(/. a 61 alfejezet 1 pontját) 192 6.4 A mellső híd összeszerelése A szerelés munkafolyamata a mellső híd szétszerelésének mértékét öl függ. Szemléltetés céljából a teljesen szétszerelt mellsö híd munkafolyamatát és szerelési sajátosságait ismertetjük. 6.41 A hídtest, és a segéd irányítókar

összeszerelése Ellenörizzük a hídtesten és a kocsiszekrényen levő, egymáshoz illeszkedő rögzítőfuratok távolságát. valamint a hídtest kocsiszekrényre felfekvö felületének egyenességét. Karambolos gépkocsinál ez kötelező 193 152. ábra Az MP 6-101 vagy az MP 6-150 jelű felfogólap 1. A hídtestet rögzítsük az MP 6--101 vagy az MP 6- · 150 jelű rögzít őlcrnez­ Lel kiegészített MP 9-101-es szerelőállványba (152. ábra) és a hídtest csészéibe helyezzük be a gumiütközőket (az alsó trapézkar ütközőit). a) 25 2. A segéd-irányítókar csapját dugjuk be a hídtest be, rögzítsük koronásanyávaf és sasszeggel biztosítsuk Az anya meghúzási nyomatékát a 74 alfejezetben közöljük. 3. A csapra tegyünk alátétet helyezzük fel a megolajozott perselyű segédirányítókart és az alátétet, majd az anyát húzzuk meg Ha a scgéd-irányítókarnak nincs tengelyirányú holtjátéka, az alátét alá tegyünk egy vagy

több 01 mm vastag kiegyenlítő alátétet. és így állítsuk be a segéd-irányítókarnak az elforduláshoz szükséges holtjátékát A segéd-irányítókart szereljük le. Az alsó alátét alá tegyünk rugós alátétet Az alátétet és a csapot kenözsírraf kenjük be. A segéd-irányítókar alsó részére helyezzük fel a fedösapkát (műanyag sapka), amelyet előzőleg kenözsírral !öltsünk meg. Llgyancsak tegyünk a scgéd-irányítókarban levő perselyek közötti hézagba is kenőzsír!, és kenjük be a pcrsciyek falát. A segéd-irányítókan helyeaük fel a csapra, helyezzük fel az efózöleg megállapított kiegyenfítö alátéteket. és húzzuk meg a koronásanyát, majd sasszeggel biztosítsuk A műanyagból készült fedöcsészét töltsük meg kenózsírral, és nyomjuk rá az anyára a segéd-iráíyítókarra való ráeséséig. 6.42 A felső trapézkarok szerelése ., 4. Ha használt trapézkarokat szerelünk be és ezek láthatóan

deformálódtak (pl karambol esetén), szemrevételezéssel ellenőrizzük, és szükség esetén egyengessük. 5. A trapézkarokba a szemek külső oldaláról nyomjuk be a gumiperselyeket A könnyebb benyomhatóság érdekében nedvesítsük meg öket mosóbenzinnel, esetleg szappanos vízzel. A perselyeket nagyobbik átmérőjükkel előre helyezzük be, és annyira toljuk be. hogy a trapézkar szemeinek mindkét oldalán azonos 194 153. ábra A távtartócsövek besajtolása a gumiperselyekbe az MP 6-122 jelű készülékben a) MP 6-122 jelű készülék; b} a készülék műhelyrajza b) mértékben nyúljanak ki. A felesleges szappanos vizet sűrített levegővel fúvassuk ki, nehogy a perselyek a további munkánál elmozduljanak. 6. Az MP 6-122jelű készülék tüskéjére (153 ábra) fűzzük fel a távtartócsövet A tüskét mosóbenzinnel, esetleg szappanos vízzel nedvesítsük be, és a gumiperselybe sajtoljuk be a távtartócsövet A távtartócsöveket a besajtolás

előtt úgy fordítsuk el, hogy a hézag a trapézkar felső részéhez kerüljön. 7. A kereszttengelyt fűzzük át a szemeken, fűzzük fel a csészét homorú oldalával a persely felé, a trapézkar két tartóját (talpakkal a trapézkarból kifelé), a másik csészét homorú oldalával a másik gumipersely felé, és a kcreszttengelyt fűzzük át a másik szemen. 195 los és jobbos kivitelben készülnek. A stabilizátor részére kialakított tartó szerint különböztethetők meg, mindkét trapézkaron a tartóknak elöl kell lenniük. 14. A trapézkarok szemeibe nyomjuk be a távtartó csöveket úgy, hogy a hasított rész a trapézkar felső részéhez kerüljön A kereszttengely vállas anyáinak csavarásával ütközésig nyomjuk a távtartó csöveket a szemekbe. 15. Az anyák levétele után (mindkét trapézkaron) gumipersellyel egészítsük ki az alsó trapézkarok szemeit. Az anyák vállára helyezzük rá a perselyek csészéit és az anyákat lazán

húzzuk meg. 154. ábra A biztosítógyürű behelyezése a kereszttengely hornyába 8. A tartókat toljuk a szemekhez és a kereszttengely legvékonyabb részére rá a két biztosítógyűrűt. A felhasított oldalukkal támasszuk a tengelyhez és nyomjuk rá a gyürűket Az egyik biztosítógyűrűt csavarhúzóval toljuk a tengely hornyába, és a kereszttengelyt ezzel a gyürűvel nyomjuk a tartóba (154. ábra) A másik tartót a trapézkar szeménél fogjuk szorítóba, hogy a gumipcrsely benyomódjon, és fűzzük fel a másik biztosítógyűrüt is 9. A trapézkarba nyomjuk be a gumiütközőt 10. Az ismertetett módon szereljük össze a másik trapézkart is, és szereljük fel a hídtestre. A talpcsavaroknál a rugós alátétek alá még tegyünk lapos alátétet is A vízszintes csavarokra a tartó és a tengelytest talpa közé felülről helyez1llr! k hc: i és 3 mm vastag patkó alakú alátéteket vagy az eredetieket tegyük viszfűzzük 1 i 6.44 A rugók

beszerelése A rugókat tömegértékük szerint (gyártási tűrések miatt) két csoportra osztjuk. Egy gépkocsira mindig csak egy tömegcsoportba tartozó rugókat szabad felszerelni. (A rugók fontosabb műszaki jellemzőit a 24 táblázat ismereti) 16. A rugó egyik oldalán a menet végét gumiragasztóval be kell kenni (zsírtalanítás után), és ragasszuk fel rá a menet végeinek megfelelő süllyesztéssel ellátott gumialátétet A ragasztással elkerülhető, hogy az alátét elcsússzon a rugón (ez nem feltétele a szerelésnek, csak célszerű javaslat) 17. Billentsük le az alsó trapézkart, a trapézkarban a menet végének elhelyezésére kiképzett mélyedésbe helyezzük be a rugót az alátét nélküli végével A trapézkart emeljük fel, és a rugó másik végét helyezzük a hídtest be. 18. A hídtestre helyezzük fel az MP 6--106 jelü rugóösszehúzót (155 ábra), és a lehúzónak a rugón, valamint az alsó trapézkaron átmenő vonórúdjának

gömb alakú végére helyezzük fel a patkó alakú alátétet. Ei(,.,z,)r a vízszintes majd a függőleges csavarokat húzzuk r:1eg A kcrcszttengc!yre füzzük fel a csészéket, és mindkét végére csavarjuk fel mindkét anyát. 6.43 Ai alsó trapézkarok szerelése t 1. A trapézkarokat a felső karokhoz hasonlóan ellenőrizzük (1 a 4 pontot) A trapézkarba belülről sajtoljuk be a gumiperselyt. A szemen fűzzük át a ke- reszttengelyt, fűzzük rá a csészét (a felső karhoz hasonlóan), a kereszttengely két tartóját (a furatsüllyesztésekkel egymással szemben), a másik csészét és a kereszttengelyt fűzzük át a másik szemen. 12. A trapézkar kereszttengelyére fűzzük fel a biztosítógyűrűket, és biztosítsuk ezekkel a trapézkar tartóját, hasonlóan a felső trapézkarokéhoz (1 a 8 rontban). l3. A 11 és 12 pontban ismcrtetettckhcz hasonlóan szercl ilik össze a másik t rapézkart is. Mindkét t rapézkart szereljük fel a tengelytestre A

csavarokat felülről dugjuk be, és az anyák alá helyezzünk rugós alátétet. A trapézkarok ba- 196 155. ábra A mellső híd rugójának összehúzása az MP 6-106 jelű összehúzóval a) MP 6-106 jelű készülék 197 Az összehúzó gyakorlatilag egy csavarból és egy anyából áll. A csavar alul el van vékonyítva. és a gömb alakú vége a patkó alakú alátétbe - amely az alsó trapézkart emeli - behelyezhető. A vezetőanya hosszú és a hídtestre való rögzítésre kialakított tartóba csuklósan helyezkedik el hogy a csavar az alsó trapézkar mozgásának megfelelően be tudjon állni A tengelytest és a felső trapézkarok közé tegyünk 018 mm méretű acél rudakat. ahogyan az a 174 ábrán látható A rugókat annyira húzzuk össze hogy a rudak hézagmentesek legyenek. A trapézkaroknak ez a helyzete felel meg annak a helyzetnek. amelynél a mellső hidat be kell állítani a gépkocsin A tengelygeometria beállítása után az acélrudakat ki

kell venni 6.45 A tengelycsonk összeszerelése a és a kormányütközőfejjel a) függőcsapszeggel 19. A függöcsapszegre a gumipersely felsajtolása után helyezzük rá a két beolajozott műanyag súrlódó gyűrűt (alátétet) Rajta keresztül fűzzük fel a gumikarmantyú!, és helyezzük be a függőcsapszeg hornyába 20. Olajozzuk meg a függőcsapszeget és helyezzük be a tengelycsonkba A tengelycsonk alsó pcrselyénél levő horonyba helyezzük be a megolajozott gumi tömítőgyűrűt. A tengelycsonkra fűzzük fel a megolajozott súrlódó alátétet (hasonlóakat. mint amilyeneket a kormányütközőfej alá tettünk), és sajtoljuk fel a kormányütközőfejet a gumipersellyel (nem sajtoljuk fel teljesen). Összesajtoláskor ügyeljünk arra, hogy az egyik kormányütközőfej balos. a másik jobbos kivitelű. A függöcsapszeg fejrészének és a kormányütközőfcjnek az egytengelyűségét be kdl tartani. A függőcsapszeget mindig úgy kell elfordítani hogy

a fejrész hosszabbik oldala a gumipersellyel a tengelycsonkon levő zsírzófej felé nézzen. 21. Az anyát mindaddig húzzuk meg amíg a függöcsapszeg tengelyirányú holtjátéka eltűnik (de még könnyen forgatható), majd két sasszeghoronnyal biztosítsuk . húzzuk túl. és sasszeggel .,, 156. ábra A külső csapágygyűrük sajtolása az MP 6-130 jelű készülékkel a) MP 6-130 jelű készülék 6.46 A kerékagy összeszerelése és felszerelése a tengelycsonkra a) MP 6-131 22. A kerékcsavarokkal besajtolt kerékagyba az MP 6-130 jelű készülékkel (156. ábra) sajtoljuk be a kúpgörgős csapágyak külső gyűrűit A csapágyak közötti teret kenőzsírral töltsük ki (1. a 163 alfejezetben), és a csapágygyűrűkön vezetett fadarabbal távolítsuk el a felesleges kenőanya!Sot. Helyezzük be a kenőzsírral (l. a 163 alfejezetben) megtöltött nagyobbik csapágy belső részét és üssük be a (célszerűen forró) olajban átitatott tömítő­ gyűrűt.

Ehhez az MP 6--131 jelű beütőtüskét (157 ábra) használjuk 198 157. ábra A tömítőgyűrű jelű beütése az MP 6-131 jelű készülékkel készülék A beütőtüske szokványos típus. a működci részél ~:zonban a tomítugyC1rű alakjának megfelelően kell megválasztani, nehogy azt dc:orrnálja. Ha már használt tömítőgyűrűt szerelünk be. prL)búljuk ki hogyan ül fel a kerékcsapra. Ha laza, cseréljük ki újra A kerékagy szerelését a féktárcsa felszerelésével fejezzük be. A csavarokat rugós alátétekkel biztosítsuk. 23. A tengelycsonkra szereljük fel a fékburkolatot é: ~1zr ~1 léktartólemezrc felcsavarozva rögzítsük A csavarokat rugós alátétekkel biztr1sihuk é k::~rékagvat gyenge ütésekkel toljuk fel a tengelycsonkra. c:s" cq;c;g bcisl g~iirűjd C:-,{idarabbal üssük be 199 24. A tengelycso9kra toljuk fel a külsö csapágy belsö részét (előzöleg kenő­ zsírral kenjük be), a csapágy mellé helyezzük fel az

alátétet, és a kerékagy forgatása közben az anyát 15 N · m nyomatékkal húzzuk meg. 25. A kerékagyat és a féktárcsát forgatás közben fakalapáccsal ütögessük, hogy a csapágyak elhelyezkedjenek. Az anyát kb 180°-kal lazítsuk meg, és a kerékagy forgatása közben kb. 5 N · m nyomatékkal húzzuk meg Ezután az anyát annyira lazítsuk meg (max. 30°-ra), hogy a legközelebbi sasszeghorony a tengelyfurattal találkozzon, és ebben a helyzetben sasszeggel biztosítsuk. 26. Ellenörizzük a kerékagy forgathatóságát, észlelhető csapágyholtjáték nélkül, könnyen forgatható legyen, és az anyát a sasszeg szétnyitásával biztosítsuk. 6.47 A kerékaggyal összeszerelt tengelycsonk felszerelése a trapézkarokra 27. Az így összeszerelt kerékagyat (tengelycsonkot) helyezzük be az alsó trapézkarba a trapézkar villás részének hátsó szemei közé, és a kormányütközőfejben levő gumiperselyre helyezzük fel az alátétet, fűzzük be az

excentercsapot. és csavarjuk fel az anyát (meghúzás nélkül). 28. A kerékagyat toljuk be a felső trapézkarba, és a trapézkar csapjának ütögetésével kössük össze A mellső híd hátsó része felől azaz a függőcsapszeg fejrészének rövidebbik oldala felől ütöges~ük az lvlP 6-~108 jelű vezetőtüskével ( 158. ábra) A vezetőtüske a trapéz karban levö furaton átfűzve behelyezett csap A kötést a koronásanyával lazán húnu k rncL>. l,1 i ! 1:z ~uzalda~~bbal, tar tsuk meg. irányítókar menetes részére fűzzünk alátétet, a koronasanyat huzzuk meg es sasszeggel biztosítsuk. Az ir~n~ítók.~rokj~bbos és balos kivitelben készülnek, és a könyökrészüknek a mellso h1d kozepe felé kell nézniük. 6.48 A kormányszerkezet szerelése 31.1: kormányszerkezet, a nyomtávrudak és az összekötörúd szerelését a 72 alfeJezet~~n ~smertetjük. Itt az összeszerelt egység további szerelése történik Szerel~uk fel a kormányművet,

és a csavarokat rugós alátétekkel biztosíhuk. ~ kormanyorsót fordítsuk megközelítőleg középállásba, vagyis az iránvítókart alhtsuk a pályájának megközelítőleg közepére. · „32. Ellenőrizzük a n yomtávrudak hosszát A kormányszerkezet összes karját kossuk ossze a nyomtavrudakkal. A gömbcsuklók koronásanyáit lazán húzzuk meg. 6.49 A kerékdőlés beállítása A ~ell.ső híd ~~rék dőlését és ~ ~eré kösszetartását (megközelítőleg) már a gépk~~s1ba szcrelese elott be kell all1tan1 Beszerelés után már csak beállítási helves~1te~t vegzunk A kerékdőlés bcúllításához fontos, hogy a további, pontos bealhtashoz az excentercsa var teljes beállítási tartománya rendel kczésre áll ion hogy a mellsö hidat emiatt ne kelljcr, ismét a gépkocsiból kiszerelni. . · 33. A h~ dtest mind~ét old~lára szerelji1k fel az MP 6--123 jelű v«gy az ilP 6:-139 JClu merocszkoz karJat ( l 59. ábra) és a kcrékagyrn a

mérökészülék lapJat 3 Q 45 / 158. ábra A „. felső J trapézkar kereszttengelyének MP 6-108 a) jelű vezetőtüskéje a) az MP 6-108 jelű vezetötüske műhelyrajz.a ,, ,---------------~ a ··i. 29. E rögzítés után mérjük meg a féktartó szem és féktárcsa közötti távolságot Az 1; 0,5: 0,3 és 0, 1 mm vastag alátétekkel állítsuk be a távolságot (!a 193. ábrát), és szereljük fel a fékberendezést A csavarokat rugós alátétekkel biztosítsuk A könnyebb szerelés érdekében ajánlatos először a fékbetéteket kivenni szerelés után ismét felszerelni, és a fékberendezést a borítólemezzel bezárni 30. A tengelycsonk irányítókar-furatának hornyába helyezzük be a reteszt és az irányítókart toljuk a helyére. Ekö;~ben a reteszt egy tűvel vagy megfelelő 200 159. ábra Az MP 6-139 jelű kerékdő!ésmérő kés:iülék A mérőeszköz a kerékagy síkját meghosszabbító lapból, valamint a sz?~mér,~

skálával ellátott derékszögű tartóból, és a lappal való érintkezéshez a feJresz bol kinyúló karból áll. „ „ . A kerékagy és az alsó trapézbr összekoteseben levo excentercsapot a tejen . 1 lefelé fordítsuk el hogy a horony megközelítőleg egybeessen a 1 „ h : A k n orsóval és evo oronnya függőcsapszeg tengelyvonalával, es a kotest, h.uzzu~ me,g orm~ Y •„ , mindkét nyomtávrúd szimmetrikus forgatasava.l ~gy al~1ts~k b~ ~ ~ells~ hid kerekeit. hogy a mérőkészülék karjának összes ermtkezocsucsa enntse a lapot A kar skálájáról leolvasható a kerékdőlés (16?. ~bra), , „ . , + 34 M . dket kerék dólését 4 I/? J < 14 Jelu kerektarcsd eseten 1 30 · m 4 1; JÁ 13 Hl jelű keréktárcsa +0°15-re· esetén 1 15 +015 , -re aIrt 1 su.k 2 1 as·t •cl látétekkel vebe. behelyezett acélrúd esetén -- (1. a 18 pont b an ) · A beallt „ „ • • , • u , gezzük el. max 0° 08 0° 10 eltérésig és a maradékot

az excentercsappal való beállításhoz hagyjuk meg. A művelet elvégzéséhez a 161 ábra ad útmutatást E szabály betartása fontos. mert a kerékdőlésnek a gépkocsin való esetleges módosítására gyakorlatilag a csap teljes excentricitásának rendelkezésre kell állnia. Az 1 mm vastag alátét 0° 17 30". a 3 mm vastag alátét 0° 52 30" értékkel (elméleti értékek) változtatja meg a kerékdőlést. Az excentercsappal (ha a csap egész excentricitása rendelkezésünkre áll) a kerékdőlés! ± 0° 18 tartományban lehet változtatni. 0 6.410 A kerékösszetartás megközelítő beállítása Ez a kerékösszetartásnak csak közelítő beállítása. hogy az összeszerelt gépkocsin ne kelljen az időt rabló beállítást elvégezni és így a kormányszerkezet helyes összeszerelése ellenőrizhető :j." l ~.} 160. ábra A kerékdőlés mérése az MP 6-139 jelű l mérőkészülékkel 1 r1 35. Mérőrúddal, esetleg olyan rúddal (

162 ábra), amely alkalmas arra hogy rajta távolságot lehessen bejelölni, mérjük meg a lapok közötti távolságot, ha azok előre és hátra vannak fordítva (a lapoknak megközelítőleg vízszinteseknek kell lenniük). Mindkét nyomtávrúd azonos módon végzett forgatásával úgy állítsuk be a kerekeket, hogy a lapok közötti távolság hátul 2 mm-rel nagyobb legyen. mint elöl Ezután a nyomtávrudakat anyákkal rögzítsük A mérést a rugók összenyomott állapotában kell mérni (1. a 18 pontot) A kerékdőlés a kar skálájáról leolvasható 1,, ·: i.: ,; lt.J• r.; 162. ábra A kerékösszetartás megközelítő mérése 161. ábra A kerékdőlés beállítása a tengelytest és az 1 felső trapézkar· tartó közé alátétek helyezésével, vala!l"int a kormányütközőfejben levő excentercsap 2 fejének forgatásával elvégez· hető 202 36. A kormányorsó forgatásával ellenőrizzük a kormányszerkezet szerelésének helyességét

A bal és jobb szélső helyzetekben való ütközésnek, amikor a mellső híd tengelycsonkja a kormányütközőfejen levő ütközőnek támaszkodik, a kormányműben (mindkét véghelyzetben) rugalmasan kell végbemennie. Kemény ütközés esetén a javítást az egyik nyomtávrúd rövidítésével és a másik meghosszabbításával kell elvégezni. 37. A kerékdőlés és a kerékösszetartás beállítása után húzzuk meg a követkeeddig l:izán szerelt kötéseket (a meghúzási nyomatékokat a 69 alfejezet tartalmazza): az excentercsapok anyáit (biztosítás s.:lsszeggel); a felső trapézkarcsapok anyáit (biztosítás sasszeggel); a felső trapézkarok tartójának csavarjait; • a felső trapézkarok kereszttengelyének anyáit (biztosítás ellenanyákkal); az alsó trapézkarok kereszttengelyének anyáit (biztosítás ellenanyákkal); a nyomtávrudak és az összekötőrúd gömbcsapjainak anyáit (biztosítás sasszeggel). 38. Ellenőrizzük a kerékdőlés

helyességét Az ellenőrzőkészüléket vegyük le, és az alsó trapézkarok kereszttengelyének kinyúló végére lazán csavarjuk fel az anyákat és az alátéteket a következő sorrendben: alacsony anya, rugós alátét, két sima alátét. másik rugós alátét és alacsony anya ző. e e 16~: ~bra. A kerékagy sapkájának beutese a kerékagyba az MP6-125 jelű beütőtüskével a) MP 6-125 jelű készülék; b) az MP 6-125 jelű készülék műhelyrajza e e e kb. 770 6.411 A stabilizátor beszerelése Í 39. A stabilizátor középső részére (közvetlenül a hajlítás mellé) fűzzü!, fel a gumibetéteket és helyezzük rá a tartót. A stabilizátor külső végére fűzzük fel a további gumibetéteket. A stabilizátort a mellső híd alsó trapézkarjában levő tartóba helyezzük be és :1 gumibetéteknek további tartókkal való összehúzásával rögzítsük. A tartó csavarját rugós alátétekkel biztosítsuk 1979. április óta a stabilizátor

átmérője 16 mm, a korábbiak átmérője 14 mm volt. Kicserélésekor a gumi betéteket is ki kell cserélni 6.412 A lengéscsillapító felszerelése és a befejező szerelése 6.5 mellső híd ;: 1. 1~ .1,„ 1 40. A mellső hídrtfelhelyezett összehúzó kilazításával tegyük szabaddá a mellső híd rugóját, és az összehúzókészüléket vegyük le. A lengéscsillapító szemére helyezzük fel a tartót, és csavarral, anyával kössük össze a lengéscsillapítóval. A lengéscsillapítót bújtassuk át az alsó trapézkaron és a rugón, majd csavarokkal rögzítsük. A csavarokat rugós alátétekkel biztosítsuk 41. A kerékagy sapkáját kenőzsírral töltsük meg, és a kerékagyba üssük be A zsír a csapágyba is behatol és megkeni azt is. A sapka deformálódásának elkerülésére használjuk az MP 6-125 jelű beütőtüskét (163 ábra) 42. Mindegyik függőcsapszeg alsó csapágyához szereljünk be zsírzófejet, és a csapágyakat

kenőzsírral kenjük be. b) A tengelycsonk A.te;igelycsonk a tulajdonképpeni tengelycsonkból (csapból), a féktartókengveib°,J :s burkolatlemezéből, a különleges önkenő perselyekből és távtartócsÓ~ek­ bol all. A tengelycsonk balos és jobbos kivitelű (164 ábra), egymástól a zsírzófeJ vagy annak furata különbözteti meg Ezeknek mindig cicire kell nézniük 164. ábra Tengelycsonk 1 balos kivitel; 2 jobbos kivitel 6.51 A perselyek kicserélése Az alsó persellyel sajtoljuk ki a távtartócsövet és a felső perselyt. Ehhez az MP 6-135 jelű sajtolótüskét (165. ábra) használjuk Ha ezzel a módszerrel nem lenne lehetséges, akkor vágjuk ki a csövet, és a perselyt a külső vég felől sajtoljuk ki. A perselyek kicserélésekor a távtartócsövet a tengelycsonk alsó szemének homlokrészéig sajtoljuk be. Ehhez is az MP 6-135 jelű tüskét használjuk Annyira sajtoljuk be a tengelycsonk felsö részébe a perselyt, hogy az felfeküdjön a

távtartócsőre. Az alsó részbe sajtoljuk be az elsö alsó perselyt úgy. hogy az a távtartócsövet összeszorítsa. Ezzel érhetö cl a szükséges nedvesség elleni tömítettség Ennek ellenörzése a felsii perselynek ütközésig való bcsajtolása. A második perselyt a 166. ábra A tengelycsonk (Méretek a perselyek besajtolásához és megmunkálásához) a) 165. ábra A függőcsapszeg perselyeinek be- és kisajtolása az MP 6-135 jelű tüskével a) MP 6-135 jelű készülék; b) az MP 6-135 jelű készülék műhelyrajza Fud~n rovátkolni k. B~szúrás t:= 30 lx45" ,. 90 b) 206 ( 3x) 765 lx 4S2,S•O,I 167. ábra A függőcsapszeg perselyeinek dörzsölése a vezetőkúppal ellátott MP 6-114 jelű dörzsárral a) MP 6-114 jelű dörzsár a) tömítőgyűrű részére készített kimunkálás szintjéig, ill. a 166 á~ra szer~nt! méretre sajtoljuk be A perselyek átdörzsöléséhez az MP 6-114 jelu, vezetokuppal · ellátott

dörzsárat (167. ábra) használjuk A perselyek és a függőcsapszegek méreteit és a közöttük levő összefüggést a 20. táblázat közli 20. táblázat A függőcsapszeg és a persely méretei A méretek mm-ben A persely A ko.-mányütközőfej A kormányü.tközőfej fejrészből és a rásajtolt gumiperselyből áll A gumipersely ki- és besajtolásához az MP 6-t 12jelű tüskét használjuk, hasonlóképpen, mint a függőcsapszegnél. A kormányütközőfej balos és jobbos kivitelű (169. ábra) Különbség a két kivitel között a függőcsapszeg részére kiképzett furat és a határolószem kölcsönös helyzete. +0,018 18 -o.ooo belső átmérője A függőcsapszeg 6.7 -0,006 18 -0,017 átmérője Az elhasználódott függőcsapszeg és a persely közötti legnagyobb holtjáték 0,4 169. ábra Kormányütközőfej f balos kivitel; 2 jobbos kivitel 6.6 A 6.8 függőcsapszeg A függőcsapszeget a tulajdonképpeni csapszeg és a rásaj~ol:

g~mi~ersely a lkotja. A gumipersely le- és felsajtolásához az MP 6-112 Jelu tus~et (168: abra) használjuk. A csapszeg hengeres felülete köszörüléssel stb nem Jav1t~at~, ~~rt azzal a csapszegről eltávolítanánk a különleges felületkezelést (a szennitndalt réteget). A futómű A mellső híd a fő fetadAfán, azaz a gépkocsi rugózásán és kormányozhatóságán kívül mindenekelőtt visszatéríti a kormányzáskor elfordított kerekeket az eredeti (egyenes) irányukba, megtartja stabilitásukat a közvetlen haladáskor, .és a kerekeket olyan helyzetben tartja vagy hozza, hogy azok az úttesten feltétlenül gördüljenek és ne „radírozzák" azt. Ezeket a tulajdonságokat a beállítandó kerék függőcsapszegének megfelelő dőlésével és a kerékösszetartással lehet elérni. A csapszegdőlés szögértékei és a kerékösszetartás, az ún. tengelygeometria helyes értékeit a 21 táblázat közli 21. táblázat A a) beállítása mellső A

kerékpánt mérete Kerékösszetartás, a, mm Kerékdőlés Után futás Csapterpesztés kerekek beállítása 41/2JX14 2.:i 170. ábra 1°15±0°30 1°00±0°30 4° 45„.6° 30 1 7° 45 j 8° 00 171. ábra 172. ábra 173.ábra A bal és a jobb oldali kerék értékei közötti különbség max. 1° 168. ábra A függőcsapszeg gumiperselyének kisajtolása az MP 6-112 jelű tüskével a) MP 6-112 jelű készülék A gépkocsit a méréshez vízszintes felületre kell állítani, az összes gumiabroncsot az előírt levegőnyomásra fel kell fújni, a gépkocsit megfelelően meg kell terhelni, és a mérési sorrendet be kell tartani. 209 170. ábra A kerékösszetartás b !! t ; i! 172. ábra Utánfutás 171. ábra A kerékdőlés Az említett értékektői való eltérések elha:sználódott tengelycsonk- és trapézkar-csapágyakból, esetleg a mellső híd néhány alkatrészének üzemelés közbeni deformálódása miatt - pl. járdaszegélyre való

felhajtás, kisebb karambolok adódnak A függőcsapszeg terpesztését (172 ábra) és hátradőlését (utánfutását) (173. ábra), valamint ezeknek a kocsiszekrénnyel kapcsolatos helyzetét a mellső híd szerkezete határozza meg. A tengelygeometria megváltozására ható, előbb említett befolyásokon kívül a függőcsapszeg terpesztése a kerékdőléssel önmű­ ködően megváltozik. Ezért a csapterpesztési és hátradőlési értékeket elméleti és tájékoztató értékeknek kell tekinteni. A gépkocsi üzemelése szempontjából legfontosabb a kerékösszetartás (170. ábra) és a kerékdőlés (171. ábra) értékének betartása Először a kerékdőlést kell beállítani, majd ezt követően a kerékösszetartást, mert a kerékdőlés változtatása megváltoztatja a kerékösszetartást is. A tengelygeometria mérésére számos mérőeszköz van. A mérés módszerét részletesen nem ismertetjük, a mérőkészülék gyártóműve által előírt

munkafolyamat szerint kell végezni. Az ellenőrző terhelést a trapézkaroknak a 174. ábrán látható acélrúddal való kitámasztásával érhetjük el. A gépkocsit kézzel nyomjuk le, a tüskéket helyezzük a trapézkarok alá, hogy azok a mellső híd rögzítőtartójára felfeküdjenek Ha a gépkocsit visszaengedjük, akkor a tüskék beszorulnak. (Ha a gépkocsi erő­ sen használt, pl. a rugók fáradtak, a trapézkar a tüskét nem szorítja le Ebben az esetben a bemérést közvetlenül végezzük el oly módon, mintha tüskét helyeztünk volna be ellenőrző terheléshez). 6.81 A kerékösszetartás " r------. v·· .-: 173. ábra Csapterpesztés 174. ábra A mellső híd előkészítése az ellenőrző terheléshez, 018x 220 méretű acélrúd behelyezése 210 A beállítást a bal és a jobb oldali nyomtávrúd szimmetrikus forgatásával úgy végezzük (1 mm-nél kisebb változtatást egy nyomtávrúddal is el lehet végezni), hogy a mellső híd

ellenőrző terhelése közben a keréktárcsák pereme közötti távolság hátul, a kerekek tengelyvonalának magasságában mérve az összetartás mértékével nagyobb legyen, mint elöl. Vagyis elöl A, hátul pedig A+a méret a helyes (170. ábra) A méreteket az MP 8-152 jelű mérőkészülékkel (175. ábra) ellenőrizzük A mérőkészülék a kerékpánt külső részén való mérésre készült. A készüléket egy rúd, két szimmetrikusan elhelyezett kar és fejrész alkotja. Az egyik fejben rögzített érintkező, a másikban mérőérintkező van Ez egy csavar, amelynek a hengeres felületén körhorony van, ami a méréshez használt milliméterskálával ellátott fej ablakában mozog. A kormányszerkezet szimmetrikusságát (a nyomtávrudak helyes összecsavarozása a kerékösszetartás beállításakor) a kerekek belső felületének 20°-ra való alákormányzásakor ellenőrizzük (az értékeket az 1.1 alfejezetben ismertettük) A nyomtávrudakon levő

anyákat lazítsuk meg és a nyomtávrudakat forgassuk el (176. ábra) 211 Méréskor a gumiabroncsok helyes levegönyomásán kívül a következő néhány általános feltételt kell betartani: e a kerekeket menetirányban előre kell állítani; e a nyomtávrudak és az összekötőrúd feszültségmentesek legyenek. A e feszültséget úgy szüntetjük meg, hogy a sárvédőn lenyomva a gépkocsit néhányszor rugóztassuk meg; a mellső hidat a 174. ábra szerint készítsük elő Ha van különleges, kör beosztású alákormányzás-mérö eszközünk, akkor a nyomtávrudak teljes hosszát a kerekeknek az ellenőrző alákormányzásoknál elfoglalt helyzete szerint ellenőrizzük (az értékeket l. az 11 alfejezetben) Az egyik mellső kereket 20°-ra kormányozzuk alá, és a másik kerék nyomtávrúdjának csavarásával állítsuk be a másik kerék kívánt szögértékét. Hasonlóképpen járunk el a másik keréktől kiindulva, és újra ellenőrizzük az

alákormányzás szögértékét. Ha az ellenőrző mérőeszköz az alákormányzásnak az ismertetett módon való nem alkalmas, a kerékösszetartás beállításának ellenórzését a legnagyobb alákormányozhatóságig végezzük. Az alákormányzást a kormányütközőfejen való ütközésnek kell határolnia Az alákormányzás határolása rugalmas legyen ellenőrzésére 1 Ha a mérést mechanikus mérőeszközzel végezzük, pl. a 175 ábra szerint a kerék mérését (elöl és hátul) a keréktárcsa ugyanazon pontján kell végezni. A mérőeszköz érintkezési helyét rétával jelöljük meg (pl. hátul), ezután a gépkocsit toljuk előre, hogy a kerekek 180°-kal elforduljanak, és ugyanazon a (megjelölt) helyen végezzük a második mérést (elöl). Ezzel a módszerrel a keréktárcsa ütésétől eredö hibákat kiküszöböltük u: ~·1 ·.~ 1··,· ti• .~1· J ~ f :j· 175. ábra A mellső kerék összetartásának mérése az MP 8-152

jelű A mért értéket a fej skálájáról leolvashatjuk. A mérőérintkezönek a keréktárcsával való érintkezését papírdarabbal clicnörizzük (Ha az érintkezés jó akkor az érintkező és a tárcsa felülete közé helyezett papír nem mozdítharó.) mérőkészü lékkel a) MP 8-152 jelű mérőkészülék 6.82 A kerékdőlés "" Ha mechanikus mérőeszközzel mérjük (pl. a 177 ábra szerint), a méröeszközt fektessük rá a keréktárcsára, jelöljük meg az érintkezési helyeket, és mérjük meg a kcrékdölést. A gépkocsi elöretolásával a kereket 180°-kal fordítsuk el (hogy a keréktárcsa esetleges ütése ne befolyásolja a mérést), a jelölésen újra mérjük meg a kerékdőlést. Az eredmény a mérés átlaga lesz függőlegesen " 176. ábra A mellső kerekek összetartásának beállítása a nyomtávrudakkal 212 A kerékdőlést az alsó trapézkar és a kormányütközőfej összekötésében levő

excentercsappal lehet módosítani. Az alapbeállítás! a gépkocsiról leszerelt mellsó hídon alátétekkel lehet elvégezni (l. a 64 alfejezet 33 és 34 pontját) A kerékdőlés beállítása után állítsuk be a kerékösszetartást. A csavarkötés helye felső trapézkar tengelyének anyája (a függőcsap­ szeggel való összekötés) Az alsó trapézkar tengelyének anyája (a kormányütközőfejjel való összekötés) Az alsó trapézkar tartócsavarjának anyája A kerékagy csapágyának anyája Meghúzási nyomaték, A csavar mérete N·m A 177. ábra A kerékdőlés mérése az MP 8-157 jelű mérőkészülékkel a) MP 8-157 jelű mérőkészülék A függőcsapszeg anyája A lengéscsillapítót a kocsiszekrénybe rögzítő anya A lengéscsillapító-tartó csavarjának anyája A keréktárcsa csavarjainak anyái A hidat a kocsiszekrénybe rögzítő csavar A stabilizátortartó csavarja A felső trapézkar tartójának csavarja A

lengéscsillapító-tartó csavarja A féktárcsa csavarja A fékkengyel csavarja A fékkengyeltartó csavarja a) 6.9 A meghúzási nyomatékok 1 A meghúzási nyomatékokat a 22. táblázatban közöljük, az MP 9-103 nyomatékkulcs a 29. ábrán látható jelű Továbbhúzni a következő M 12x1,5 701 701 M 12x1,5 40 . 50 M 10 1. a 64 alfejezet 24 és 25. pontjánál 1. a 64 alfejezet 21 pontját 12. 14 M 10 M12x1,5 50 . 55 60 . 70 M12x1,5 M 10 40 . 45 12 . 16 M7 19 . 25 M8 20 .25 M8 M 10x 1 48 . 60 70 . 95 ! M 12x1.25 19 . 25 M8 1 sasszegnyilásig 22. táblázat A mellsöhíd csavarkötéseinek méretei és meghúzási nyomatékai A.csavarkötés helye Az alsó trapézkar tengelyét a kocsiszekrényhez rögzítő anya Az alsó trapézkar tengelyének anyája (a gumiperselynél a belső) Az alsó trapézkar tengelyének anyája (a gumiperselynél a külső) A felső trapézkar tengelyének anyája (a gumiperselynél a belső) A felső trapé:z:kar tengelyének anyája

(a gumiperselynél a külső, ellenanya) 214 A csavar mérete Meghúzási nyomaték, N·m M 12x1,5 65 . 70 M 12x 1,5 45 . 60 M 12X1,5 70 . 90 M 12x1,5 45 . 60 M 12x 1,5 70 . 90 ---------------------------------~ 215 7. f: . A kormányszerkezet {csavarorsós kivitel) . . . A kormánykerék forgó mozgása a kormánytengelyen, a kormányművön, a kor~· mányrudazaton és az irányítókarokon keresztül egyenes vonalú mozgássá alakul át. Ez az egyenes vonalú mozgás forgatja el (kormányozza) a mellső híd ke: rekeit. A kormánymű (180. ábra) és kormányrudazat a segéd-irányítókarral ábra), a mellső híddal egy szerelési egységet képez. (179~ A kormánytengely osztott, vonalvezetését tekintve megtörik, ezért keresztcsuklókkal van összekötve, a kormányorsóhoz hornyolt szorítókötés rögzíti. A kormánykerékkel szerelt kormánytengelyt a 178. ábra ábrázolja A kormányorsó anyája gömbcsuklóval kapcsolódik a

kormánykulisszához, és a kormányanya egyenes vonalú mozgását a kulissza alakítja át forgó mozgássá Ez a forgó mozgás kerül az irányítókaron, a mellső híd jobb oldalán csapágyazott segédirányítókar által vezetett kormányösszekötő-rúdon, a· nyomtávrudakon keresztül a kerekek trapézkarjaira. , A kormányműház nyomásos öntéssel készült vékonyfalú ötvözött alumínium öntvény. A kormányorsó acélból készült, golyóscsapágyakba ágyazott, az anya kovácsolt bronzból készült. A kulissza bronzperselyekben forog, a kormányor- · sóval együtt gun;;Vgyűrűvel van tömítve. A segéd-irányítókar önkenő csapágyakban forog, tengelyirányban gumigyűrűvel van kihézagolva és műanyag fedél tömíti. A kormányösszekötő-rúd acélcsőből készült, az irányítókar és a segéd-irányítókar részére csuklókkal van ellátva, ill. a két végén a nyomtávrudakhoz való csatlakozáshoz nyakban végződik. A rudak fejekben

végződnek és a fejek gömbcsuklóival csatlakoznak a mellső kerekek trapézkarjaihoz. A nyomtáv~ rudakkal kell a kerékösszetartást beállítani. . A gömbcsuklókat gumiharangok tömítik. A kormányművet (kormányorsó, -anya és kulissza) a kormányműházba töltött olaj keni. A segéd-irányítókar és a gömbcsuklók nem kapnak kenést, a szereléskor betöltött kénőzsír nedvesség ellen is véd 216 ii1. 1. 111 .x •O . ·;.: e: •111 1. "j "Cl •41 DO 41 -. ~~·~„ . Gi "111 •41 " .x .x Gi 1. ~:J •41 41 .x >e: > E >. e: •111 •111 0 .:ii 111 .x >Qi llO e: 111 111 "Cl ~ e: >. E 1. 41 •111 E . 0 .:ii < fi 1. .e •111 .cö E 1. 0 111 . N :J 1. e: •la E 1. 0 " <t: ni 1. .Q " ,; t: zásokat nem kell leszerelni; a kormánytengelyt csak kissé húzzuk ki, és a kormánymű levétele után ismét rögzítsük. 4. A kormányműre szereljünk egy

tetszőlegesen elkészíthető, satuba fogható készüléket, és fogjuk satuba (magát a kormányműházat nem szabad közvetlenül befogni), csavarjuk ki a fedélből az állítócsavart és a fedelet vegyük le. A rögzítő­ csavarok meglazításával csökkentsük a kormánykulissza rugójának előfeszíté­ sét is, hogy a csavarok meglazításakor a fedél pereme ne deformálódjon. A kulisszából vegyük ki a csapot és a rugót A házból öntsük ki az olajat 5. A kormányművet az irányító karnál fogva fogjuk be, csavarjuk le a koronásanyát, és az MP 7-101 jelű lehúzóval (181 ábra) húzzuk le a kart A kulissza kúpjából vegyük ki a reteszt, majd vegyük ki a kulisszát és a kormányanyát is. 1·. " ! 180. ábra A kormánymű metszete 181. ábra Az MP 7-101 A kormánytengely a felső részén két, tartós kené~sel ellátott csapágyban van csapágyazva, az alsó részén a kormányorsó vezeti. A kormánykereket a kormánytengely hornyolt

részére helyezték és anyával biztosították A gyújtáskapcsolóval kombinált kormányzárat a kocsiszekrényre szerelték és a kulcs kihúzása után a kormánytengely az elfordítás ellen biztosítva van (l. az 1.2 alfejezetben) A kormányszerkezet karbantartásával a 15.7 alfejezetben foglalkozunk 7.1 A kormánymű és a kormányrudazat leszerelése 1. A pótkereket ve!j:Yük ki, és az MP 6-138 jelű lehúzóval (l a 148 ábrát) nyomjuk ki a kormányrudazatból a gömbcsuklókat. A lehúzónak az irányítókar csapjára való felhelyezésére a kormánykerék forgatásával keressük meg a megfelelő helyzetet. A lehúzó pofáit olajozzuk meg, hogy könnyebben becsúszszanak a gumiharang alá 2. Csavarozzuk le a hornyolt szorítóbilincs csavarját (a kormánytengely és kormányorsó közötti összeköttetést) és a csavart vegyük ki. 3. Csavarjuk ki a kormányművet a mellső tengelytestre rögzítő csavarokat, és a kormányművet emeljük ki. Ha a szűk hely

miatt a kormányművet nem tudjuk leemelni a kormánytengely csatlakozásáról, szereljük ki a kormánytengelyt és a kormánykereket (l. a 73 alfejezetben). A kormánytengely kismértékű kihúzásakor a villamos csatlako- 218 jelű irányítókar-lehúzó 6. Szereljük le a kormányorsó mindkét csapágyfedelét; a házat az alsó golyóscsapággyal helyezzük az MP 7-102 jelű alátétre, és a kormányorsót a két csapágyával egy.itt sajtoljuk ki Az MP 7-102-es alátét a csapágy részére kimarással és a kormányorsó részére furattal ellátott lap. Az oldalsó lemunkálása a ház pereme miatt van (1 a 182a ábrát). Az alsó csapágyat a mellső híd kormányütközőfejéhez használatos MP 6111 jelű lehúzóval (i. a 151 ábrát) húzzuk le A kormányorsót a felső csapággyal és a csapágy alátétjével (kiszereléskor deformálódik) helyezzük a szerelő alátétbe, és a kormányorsót a csapágyból sajtoljuk ki. 7. A kormányrudazatot a gömbcsuklók

anyáinak lecsavarása után lehet szétszerelni A nyomtávrudakban levő gömbcsuklók nem szerelhetők szét 7.2 A kormánymű és a kormányrudazat összeszerelése 7.21 A kormánymű 1. A kormányműházba; amelybe már be van sajtolva a kulisszapersely; gondos tisztítás után sajtoljuk be a fedőcsészét a tömítőgyűrűvel együtt. A házat az MP 7-102 jelű alátétre állítsuk és az MP 7-103 jelű tüskével (182. ábra) sajtoljuk be az alsó golyóscsapágyat 219 F~rd~n rovátkolni b) 182. ábra Az alsó csapágy besajtolása az MP 7-102 jelű alátéten az MP 7-103 jelű tüskével a) MP 7-102 jelű készülék; b) MP 7-103 jelű készülék; e) az MP 7-103 jelű készülék műhelyrajz;. 2. Szereljük fel az alsó csapágyfedelet Ezt papírtömítéssel és tömítő anyaggal tömítsük. Fűzzük fel a rugós alátéteket, és a csavarokat húzzuk meg A meghúzási nyomatékot a 74 alfejezetben ismertetjük A kormányorsóra, domború oldalával az orsó

menete felé, toljuk fel az új alátétet és az MP 7-103 tüskével sajtoljuk fel a felső csapágyat a kormányorsóra. 3. A házat ismét állítsuk az MP 7-102 jelű alátétre, majd bele és az alsó csapágyba az MP 7-103 jelű tüskével sajtoljuk be a kormányorsót, amelyre már előzőleg a felső csapágyat felsajtoltuk. A további szerelést .úgy végezzük, hogy a kormányműházat az előző pont 4. pontjában ismertetett szerelőkészülékbe szerelve fogjuk satuba 220 4. Mérjük meg a házból kinyúló csapágy magasságát; és alátétekkel egyenlítsük ki (tegyünk közéjük tömítőanyaggal bekent papírtömítést) A felső fedelet csavarokkal szereljük fel. Ellenőrizzük, vajon a kormányorsó könnyen forog-e, és nincs-e tengelyirányú holtjátéka - a csapágynak nem lehet holtjátéka, ill. 0,07 mm előfeszítéssel szereljük. S. Csavarozzuk ki a fedélcsavarokat, a tengelyre húzzunk olajjal megnedvesített gumi tömítőgyűrűt, és a fedélre

szereljük fel a csészét A csavarok alá helyezzünk rugós alátétet. Ha a tömítőgyűrű a tűrések miatt a benyomódásakor a csészében nagy feszültséget ébresztene, a fedélhez hasonlóan a csésze alá is papírtömitést kell helyezni. 6. A kormányorsóra helyezzük rá a kormányanyát és a kulisszát a már besajtolt csappal. A kormányorsó tengelyirányú holtjátéka a kormányanyában 0,01.0,04 mm legyen A kulisszarugót a rugócsappal együtt helyezzük a kulisszába A kormánymű összes alkatrészét olajozzuk meg, helyezzük fel a tömítőanyaggal bekent fedéltömítést, és a házat a fedéllel amelybe bronzpersely van sajtolva - zárjuk le A csavarokat rugós alátétekkel biztosítsuk Csavarjuk be a fedélbe az előzőleg tömítőanyaggal bekent állítócsavart, és a kormányorsót úgy forgassuk el, hogy az irányítókar valamelyik szélső kormányzási helyzetéből a pályája közepéig forduljon el. Ebben a helyzetben az állítócsavart

ütközésig húzzuk meg, majd 95 . 120°-kal elfordítva lazítsuk vissza. (Így létesítjük a kormánymű szükséges holtjátékát) A csavart anyával biztosítsuk. 7. A kulissza kúpjába üssük be az éket, helyezzük fel az irányitókart; és az anyát lazán húzzuk meg. Ezután az irányítókart fogjuk satuba, az anyát teljesen húzzuk meg (a meghúzási nyomatékot a 74 fejezetben közöljük), és sasszeggel biztosítsuk. 8. A házat a szerelőkészüléknél (tartónál) fogva ismét fogjuk be és próbáljuk ki, vajon a kormányművet az egyik szélsö helyzetéböl a másikba el lehet-e forgatni. Az irányítókarra jelentős erőt kell kifejteni, de a mozgásnak a teljes tartományban ellenállásváltozás nélkül kell végbemennie. A kormánytengelyen az ellenállás legyőzésére forgatás közben max. 2 N · m forgatónyomatékot szabad kifejteni. 9. Az összeszerelt házat állítsuk szerelési helyzetbe (a kormányorsó tengelyvonalának eltérése a

vízszintestől kb 40°) A házfedélben levő furaton keresztül a házat az előírt olajjal a beöntőfurat alsó éléig töltsük fei A furatot kúpos dugóval zárjuk le. 7.22 A kormányrudazat 10. A rásajtolt fejekkel és gömbcsuklókkal ellátott összekötőrudat fogjuk satuba A rúd hosszabbik fejében levő nyakba helyezzük be a gömbcsukló csészéjét és a fej menetes részére csavarjuk fel az anyát és toljuk rá a biztosító alátétet. . 221 11. A nyomtávrudakra fűzzük fel a fejbetéteket és az összekötőrúd menetes csatlakozó darabjait a gömbcsuklók gumiharangjaival. 12. A nyomtáavrudak gömbfejeit, a fejbetéteket és a gömbcsuklók csészéit szerelés előtt kizárólag az előirt kenőzsírok egyikével (l. a 163 alfejezetben) kell bekenni. Az említett kenőzsírral a belső üregeket is töltsük ki Az így elő­ készített nyomtávrudakat az összekötőrúd csonkjával csavarjuk össze. 13. A nyomtávrudak menetes végeire csavarjuk

fel az anyákat és a nyomtávrúdfejeket A fejeket a 183 ábrán látható távolságra csavarjuk fel a gömbcsuklóktól Az összekötőrúd csatlakozó darabját húzzuk meg, és úgy ellenőrizzük a csuklók szorosságát, hogy azok csak akkor váljanak mozgathatóvá, ha a nyomtávrúd végén levő csuklóra 15 . 25 N húzó- vagy nyomóerőt fejtünk ki A csatlakozódarabra húzzuk rá az anyát (a meghúzási nyomaték nagyságát a 7.4 alfejezetben közöljük), és az alátétek felhajlításával biztosítsuk 7.23 A segéd-irányítókar :.:1 1·· 1, --. J ni " -ni ~ :jU 41 .e " -ni " ~ ~ ~ :; 41 „., N :o .ni N . .,,"<:> " ~- ni "C :i i. >e ni E i. 0 ,,)( < iJ i. .0 -ni ,.; CIO A mellső híd és a kormánymű összekötő alkatrésze a 143. ábrán látható segédirányítókar A hídra való felszerelését a 64 alfejezet 2 és 3 pontjában közöljük A kar feje önkenő persellyel van

kiperselyezve Ezek kicserélésekor a fej felső részébe a rövidebb, az alsó részébe a hosszabb perselyt kell besajtolni. A fej síkjával egy síkba és az osztási hézaggal magunk felé kell besajtolni, hogy az esetleg keletkező alakváltozás mindkét perselynél egy síkba kerüljön. A perselyt dörzsöléssel stb. nem lehet javítani, mert a nagyon vékony önkenő réteg megsérülne. 7.24 A gömbcsuklók és a gumiharangok A fejjel összeépített gömbcsuklók nem szerelhetők szét. A csuklók csészéjén anyag van, korrózió és nedvesség elleni védelem stb. céljából kenő­ zsírból tömítő réteget kell képezni . A gömbcsuklófej esetleges kicserélésekor felszerelés előtt ellenőrizni kell a kenőzsír jelenlétét. Amennyiben ennek mennyisége nem elegendő, pótolni kell Kizárólag csak az előírt zsírokat lehet használni (l. a 163 alfejezetben) A gumiharangokat a fejrészre a biztosítógyűrűkkel együtt kell rögzíteni, hogy a gyűrűk

zárórésze előre vagy hátra nézzen . önkenő 7.3 A kormánytengely és a kormánykerék A kormánytengely kétrészes, a csapágy a felső részben van. Rendszerint a kormánytengelyt nem kell szétszerelni,. sem a csapágyat, és a kormányzárat nem kell leszerelni. A gépkocsiból összeszerelt egységként lehet kiszerelni m „„„ ~ I 7.31 A kormánykerék leszerelése A kormánykerék karjának alsó részéből csavarjuk ki a két csavart, a kar borí. tólemezét vegyük le, és csavarjuk le a kormánytengely (kormánykerék) anyáját Lehúzással vagy lerántással vegyük le a kormánykereket 7.32 .A kormánykerék felszerelése ti A gépkocsi kerekeit állítsuk egyenes irányba, a kormánykereket helyezzük fel a kormánytengelyre, és az anya laza meghúzásával biztos}tsuk. A gépkocsi kismértékű mozgatásával ellenőrizzük, vajon amikor a gépkocsi egynyomon gurul, a kormánykerék szimmetrikus helyzetben van-e. Amennyiben ezt a feltételt nem

teljesíti, a kormánykereket vegyük le, és szükség szerint elfordítva ismét szereljük fel. A kormánykerék felszerelése előtt ellenőrizzük, és szükség esetén állítsuk be az irányjelző kikapcsolójának helyzetét (1. a 1315 alfejezetben) A kormánykereket anyával rögzítsük, a meghúzási nyomatékot a 7.4 alfejezetben közöljük. Ezután csavarozzuk fel a kormánykerék karjának burkolatát 7.33 A kormánytengely kiszerelése 1. Szereljük le a kormánykereket (1 a 7 31 pontban) 2. Csavarjuk ki a korm:lnytengely burkolatának alsó részében levő csavarokat, és a burkolatot vegyük le Két csavar kicsavarásával a kormánytengely burkolatának felső részéről szereljük le a kombináit kapcsolót. 3. Csavarjuk ki a kormánytengely burkolata felső részének két homlok . . , csavarját, és a burk~atot vegyük le. 4. Szereljük le a kombinált kapcsoló és a gyúJtaskapcsolo villamos bekote- seit. S. A gépkocsi alsó részéről szereljük le a

kormánytengelyt a kormányművel összekötő bilincs csavarját, és a fenéklemezből emeljük ki a kormánytengely gumiharangját. Csavarjuk ki a csapágytartó csavarjqit és a tartócsavarokat a kormányzárral, valamint a kormánytengelyt húzzuk ki a gépkocsiból. 7.34 A kormánytengely beszerelése A kormánytengelynek a gépkocsipa való beszerelését az említett kiszerelés fordított sorrendjében kell elvégezni. A kormányzártartó csavarjai alá lapos és rugós alátétet helyezzünk. Acsap))4 ágykonzolt távtartó csövekkel, gumiperselyekkel és lapos alátétekkel rögzítsük. A kormánytengely és a kormánymű összekötő bilincsének csavarjaira csavarjunk önzáró anyákat a 7.4 alfejezetben megadott meghúzási nyomatékkal 1977. áprilistól az önzáró anyát elhagyták, csak csavart és rugós alátétet alkalmaznak, de a meghúzási nyomaték megegyezik az eredeti kötésével. 7.3S A kormánytengely ki- és beszerelése A kormánytengely

szétszerelésekor a keresztcsuklónál k1. A keresztcsuklók nem szerelhetők szét levő csavart csavarjuk · Beszereléskor a tengelyen levő csőre helyezzük fel a rögzítőbilincset, a tengely végére fűzzük fel az olajjal nedvesített gyűrűt (ékrészével a csapágy felé), helyezzük rá a rugót és a kormánytengely alsó része keresztcsuklójának rögzítőbilinc~ét. Az összehúzóbilincs osztási hézaga a tengely hornyolt felületére merőleges legyen. A kötést az önzáró anyával ellátott csavarral rögzítjük a 7.4 alfajezetben közölt meghúzási nyomatékkal 1977. áprilistól elhagyták az önzáró anyát, csak csavart és rugós alátétet alkalm~znak, de a meghúzási nyomaték megegyezik az eredeti kötésével. A kcirmánytengely első összeszerelésekor először állítsuk össze a rögzítöbilincset. A bilincs mindkét félrészét helyezzük a csőre, és az egyik félhüvely lebenyével lazán rögzítsük a bilincs egyik részét a

másikhoz. Ügyeljünk azonban arra, hogy a bilincsek a csövei ne záródjanak össze A gumiharangot a tengelyre való felhú~áskor olajjal kenjük meg, hogy könnyen átcsússzon a csuklón. · 7.36 A tengelycsapágyak ki- és beszerelése Húzzuk le a tengely rögzítőbilincsét, és ellenőrizzük; vajon a kormánytengely a csőben forog-e. Ha megszorul, a kormányzárat nyissuk ki A tengelyt a hornyolt vége felől sajtoljuk ki. Szükség esetén vegyük le a tengelyen levő biztosítógyűrüt és a csapágyat húzzuk le. A másik csapágyat a cső kivágásán keresztül üssük ki Húzzuk le a tartót a kormányzárral (1. a következő pontban) Beszereléskor a tengely felső részére toljuk fel a csapágyat (kenőzsírral megtöltve), a gyűrűt; az ékelt részével a csapágy felé, és biztosítógyűrűvel biztosítsuk. A tengelyt sajtoljuk be a csőbe, és a másik oldalról sajtoljuk be a másik gyapágyat (ezt is kenőzsírral megtöltve) A kormánytengely

csapágyait beszerelés előtt kell kenőzsírral megtölteni. Beszerelés után már nem lehet bezsírozni. Ha kétséges, hogy elegendő-e a kenőzsír, vegyük le a biztosítógyűrűt a csapágy belső részénél. a csapágyat 225 ját, ~s ~tengely felső rés~t kössü~ ~~az alsóróJ. A ten~elyt emeljük ki a ~épkocs1bol, és a kormányzarat az elozoekben leírtak szerint szereljük le:, .· · · : Felszereléskor a zártartóban levő gumigyűrűket és a tengelycső végét o1a1ozzuk meg. A zárral szerelt tartót nyomva és egyidejűleg billentve toljuk át a tengelycső nyílásán. Ellenőrizzük a zár működését · Ha a zár a kormánytengely kiszerelésekor le volt szerelve (az előzőkben foirtak szerint), a zárat helyezzük be a tartóba, csavarral lazán rögzítsük és ellenőrizzük a zár működését, a csavart a kormánymű teljes ellenőrzése után húzzuk meg. · A zárat ellenőrzés után a kormánytengelynek a gépkocsiba való teljes

be.szereléséig tartsuk zárva A szerelés az összes leszerelt alkatrész és kormány·· tengely-tartozék felszerelésével fejeződik be. szereljük szét, esetleg tiszt itsuk meg, töltsük meg :lsirral (a 16.3 alfejezetben közölt tsírral), és a csapágyat ismét szereljük be. Szereljük fel a tartót a kormányzárral. 7.37 A kormányzár A kormányzár a tartóval és a gyújtáskapcsolóval egy szerelési egységet képez a kormánytengelyen (184. ábra) A zárat a tartóba különleges, ún szakítható fejű csavarral szerelték. A zártartót a kocsiszekrényhez csavarok rögzitik •.J 1977. áprilistól az egyik csavar szakitható fejű csavar 7.4 A meghúzási nyomatékok A meghúzási nyomatékokat a 23. táblázat tartalmazza az MP 9- !03 jelű nyomatékknksot a 29. ábrán láthatjuk 23. táblázat A kormányszerkezet csavarkötéseinek méretei és meghúzási nyomatékai A csavarkötés helye 184. ábra A kormányzár rögzítése a tartóban 1

kormánytengelycső; 2 kormányzártartó; 3 kormányzár és gyújtáskapcsoló; 4 a kormányzárat rögzítő csavar A zár leszerelésekor a csa varba a kiszerelő szerszámnak (peremes csap vagy menetes kihúzó srf>.) megfelelő furatot kell fúrni Ezután helyezzük be a peremes csapot vagy a menetes kihúzót és a csavart csavarjuk ki . · Beszereléskor a zárat a tartóban a csavarral először lazán biztosítsuk, meghúzása a kormányszerkezet teljes ellenőrzése után történik, amikor·is a csavar fejét leszakítjuk. 7.38 A kormányzár le- és felszerelése A csavar mérete A kormánykerék anyája A kormányk.ulissza (irányítókar) anyája A segéd-irányítókar csapjának anyája J>:. segéd-irányítókar csapjának anyája A gömbcsap anyája A nyomtávrúd anyája A nyomtávrúd anyája A nyomtávrúd fő gömbcsapjának anyája A szabályozócsavar anyája Kormánytengecy-csukló csavarjának (esetleg csavarjainak) anyája MB A ház

csapágyfedelének csavarja A házfedél csavarja A ház rö~zítőcsavárja M6 M7 M 10 M14x1,5 M18x1,5 M 14x 1,5 M 10 M 10x 1 M 12x 1,5 M 12x1,5 M 26x1 M 12x1,5 Meghúzási nyomaték, N-m 25„.30 100 1 601 40 1 40 1 70 1 50 . 60 50 . l) 25.„30 25 . 30 20„.25 2 7 15„.17 40 . 50 Továbbhúzni a követke:i:ő sasszei:nyllásig 1981. áprilistól 1 Ha a kormányzár ki van nyitva, a tengely végét olajozzuk meg, húzással és egyidejű billentéssel a tartót a zárral együtt húzzuk le. · Ha a kormányzárat nem lehet kinyitni, csavarjuk ki a tengely felső részének csavarjait (a tengely csapágyát), a .keresztcsuklónál lev9 rögzítőbilincs csavar- 226 227 24. táblázat A mellső rugók adatai A mellső rugók 1978. júliusig 8. a 185. ábra szerint jelölt rugók nem jelölt rugók Rugójel lemzők A rugózás és a lengéscsillapítás Huzalátmérő, mm mm Szabad h~ssz, mm 12,5 103 284 Külső átmérő, 195 mm hosszra való összenyomáshoz

szükséges Rövidebb mellső erő, N rugók 1978. augusztustól Huzalátmérő, A gépkocsi a mellsö- és a hátsó futómű rugóin rugózik. A rugók kör keresztmetszetű acélhuzalból készülnek A lengéscsillapítók kettős működésűek, azaz kétoldali csillapításúak~ folyadékkal vannak feltöltve, csillapítják a kocsiszekrény és a futóművek relatív mozgási sebességét, ezáltal csökkentik a kocsiszekrény lengését. 8.1 A rugók mm mm Szabad hossz, mm 12,5 103 Külső átmérő, 276 185 mm hosszra való össz:enyomáshoz szükséges erő, N 8.12 A rugókat a gyártási tűrésekből adódóan, az erőértéküknek megfelelöen, a menet végére rá köszörült vagy festett felületen (185. ábra) jelölik A gépkocsira csak azonos erőcsoportba tartozó rugókat lehet felszerelni azért, hogy a futóművek mindkét oldala egyformán rugózzon. A régóta használt gépkocsi rugói fáradtak, és az egyik rugónak meghibásodás miatti

kicserélésekor ajánlatos egyidejűleg a másikat is kicserélni. A hátsó A jellemző futómű rugói adataikat a 25. táblázat tartalmazza 25. táblázat A hátsó rugók adatai A hátsó rugók 1979. szeptemberig nem jelölt rugók Rugójel lemzök Huzalátmérö, mm. mm Szabad hossz, mm 13,6 114,6 331 Külső átmérő, 185. ábra A rugók jelölése 8.11 A mellső híd rugói A jellemző adataikat a 24. táblázat tartalmazza A mellső híd rugóit az egység · leszerelt állapotában távolíthatjuk el, ill. arra felszerelni az MP 6-106 jelű összehúzó készülékkel lehet (l. a 63 és 64 alfejezetben) 234 mm hosszra való összenyomáshoz szükséges erő, N Rövidebb hátsó rugók 1979. októbertől 3950:.:~47 3950:.:~47 , :: 13,6 114,6 316 Hu~alátmérő, mm mm Szabad hossz, mm Külső átmérő, 219 mm hosszra való összenyomáshoz szükséges a 185. ábra szerint jelölt rugók erő, N ))Q 228 186. ábra A hátsó futómű

rugóinak kiszerelése az MP S-110 jelü készülékkel a) MP 5-110 jelű készülék A hátsó futómű rugóit az MP 5-110 jelű összehúzó készülékkel (1. a 186 ábrát) a gépkocsiban is lehet le-, ill. felszerelni Az összehúzó készülék egy csavarból és két keresztvasból áll. Ezek végeit a rugóspirál menetemelkedése szerint alakították ki. Az egyik keresztvasat a csavarra billenthetően szerelték fel, hogy a rugóspirálhoz alkalmazkodni tudjon. A lengéscsillapítók kiszerelésekor a kocsiszekrényt meg kell emelni, és alá kell támasztani, hogy a félfutóművek lesüllyedjenek a határolókengyelekbe. Esetleg a határolókengyeleket és a kerekeket is le kell szerelni, hogy a munkához nagyobb mozgási tér álljon rendelkezésre. A rugó záró menetei közé vagy azokhoz közel helyezzük be az összehúzó készülék keresztvasait, és alulról csavarjuk a csavart. A cs~var forgatásával a rugó annyira lerövidül, hogy a hídból ki lehet

emelni. A rugó beszerelése ellentétes módon történik. Szerelésekor a rugóra ragasszuk fel a rugalmas alátéteket, hogy azok a rugón ne tudjanak elfordulni. 8.2 !lf! A lengéscsillapítók A mellső és a hátsp lengéscsillapítók szerkezete azonos (187. ábra), a különbség csak a rögzítés módjában, a löketben, a csillapítóerőben, méretükben és a betöltött lengéscsillapító folyadék mennyiségében van, továbbá a hátsó lengéscsillapítókon nincs védőcső. A lengéscsillapítók jellemző adatait a 26. táblázat tartalmazza A lengéscsillapító működésének lényege, hogy a lengéscsillapító folyadék (olaj) a lengéscsillapító belsejében, annak mozgásakor szelepeken halad át, amelyek a folyadék áramlását lefojtják; ezáltal a lengéscsillapitóban levő dugattyú mozgása lefékeződik. Ezért a csillapitóerő függ a lengéscsillapító szétés összehúzódási mozgásának sebességétől; azaz a félfutómű és a

kocsiszek- 230 l6. táblázat A lengéscsillapítók adatai lengéscsillapító Hátsó lengéscsillapító 110 61 ±69 4 1059±108 100 175 461 ±69 932±93 · 160 Mellső Jellemzők Legnagyobb löket, mm . . Csillapítóerő összenyomaskor, N Csillapítóerő széthúzáskor, N . a A betöltendő cslllap[tófolyadék mennyisége, cm . 25 30 . 6ero- 100 löket/min frekvenc1ava, A csil. 1ap1t 1 100 mm-es lokettel, ··· „ ten, próbapadon mérve érvénye~ . . . . 1979. év folyamán a lengéscsillap1tok cs1llap1toere1e a Csillapítóerő összenyomáskor, N Csillapítóerő széthúzáskor, N 1300±130 ~ ·1 ·~ ·.l . vezetőtüskét eső r--- 188. ábra A tömszelence 82 1200±130 4. A vezetőtárcsa hornyában levő tömítőgyűrűt lengéscsiHapító folyadékkal nedvesítsük be, nehogy a záródugó meghúzásakor megsérüljön, helyezzUk be a záródugót és húzzuk meg. A szerelés a alátétje (a lengéscsiIIapítónál),

távtartócsövek, betétek részére kialakított csészék, gumibetétek, rugós alátétek és anyák felhelyezésével fejeződik be. védőcső 8.21 A lengéscsillapító beállítása • 8.22 , A lengéscsillapító összeszerelese „ , . „ 1ni. kell az összesk alkatresz . t1sz . t as ágára ·ezeket mosóOsszeszereleskor ~gy.e benzinben vagy tnklor-etilénbe~ mossu . unkahengert a felszerelt szívoszelep-· 1. A külső hengerbe helyezzuk„be -~ m h l tbe és öntsük bele az adott el. A lengéscsillapítót állit~uk fuggoleges e yze . r k b dugattyúval és szelepekkel sZc2. A munkahengerbe ovatosan to JU eé a élkül átfolyhasson a külső és a rclt dugattyúrudat. h?gy a foly~dek v~s:: a~t núrúdra fűzzük fel a vezetőtá~­ munkahenger közott1 tartalé~~erb~: g Y katérbe. Helyezzük a vezetocsát és gyenge ütögetéssel ütogessu k be a mun 63 65 vezetőtüskéjének műhelyrajza 8.23 ~ennyiségü csillapltó folyadekot. előkészített

Polírozni módosult . 500±75 . , . k ro 1) , cs·avarJ· uk ki a, záró, „ 11 . " len éscs1llap1to Vegyük le a vedocs~vet (a i:ne so , .g 1 adékot (olajat) A dugattyu szel~dugókat és öntsük k1 a lengescs1llap1tlokfo Y leptányér felcserélése miatt a csil„ k sze · t , nehogy valame y1 sze peit ne szere iJU · lapítóerö megváltotz.on l fűzzük . . b · t "l A cs1·11ap1t oero" • m·1nt összehasonlító· érték, rény relatív mozgási se -~~s.e~e ~ am litúdójától, a csillapító folyadék (olaJ) függ a mozgás frekv~nc1aJat~l es k p kezetétől és beállításától. mennyiségétől, valammt a sze epe , szer f l lését a megfelelő fejezetekben A lengéscsillapítók leszerelését es a e szere közöljük. „ nyomjuk 3. A labirinttömitést molibdén-diszulfidos kenőzsírral zsírozzuk meg rá a (188. ábra) és az töA dugattyúrúdra mítést ,,STRANAK OLEJI" (olaj felé oldal) felirattal lefelé toljuk a

vezetőtüskén keresztül a rugótányérba. következőképpen 500±75 előzőleg o1ajozzunk meg; ~C hőmérsékle- A lengéscsi Úapító szétszerelése ·:~! . ;1;·. tárcsa hornyába a tömítőgyűrűt, amelyet a helyére és tegyük be a rugót a tányérral. mellső A csillapítóerő•a dugattyúk beállító alátétjei határozzák. meg Ezek számát és vastagságát állítható frekvenciájú és löketű különleges berendezésen - amely a csillapítóerők lefolyását regisztrálja - állapítják meg. Ezért a lengéscsillapító beállítását csak ilyen munkára specializált szakműhelyekre szabad bízni. Ugyanezen okból nem ajánlatos a szelepeket szétszerelni, kivételt képez a szelepek tisztítása. A lengéscsillapító szétszerelésekor az összes alkatrészt úgy kell szétrakni, ahogyan azok össze volt~k szerelve, és ebben a sorrendben kell újra összeszerelni azokat. A szeleprögzítő anya meglazításakor a dugattyúrudat csak a

menetes rész négyszögletes lelapolásainál szabad ellentartani, semmiképpen nem a működő részénél. Legnagyobb mértékben a dugattyúrúd felületént?k simaságán múlik a lengéscsiIIapító tömítettsége. A szelep és a dugattyúrúd összekötésénél levő anyát a menetes rész pontozásával biztosítsuk. 8.24 A lengéscsillapítók hibái és azok elhárítása 1. Széthúzáskor a csil/apítóerő túl kicsi: szennyeződött az olaj, ezért a tányérszelep a dugattyú felett nem fekszik fel: a lengéscsillapítót öblítsük át, és a szennyeződést távolítsuk el; e , f l tt deformálódott : a szelepet cseréljük ki; e a szelep a dugattyu e e " , , rél"ük ki~ • e a vezetőtárcsa laza: a vezetotar~~at. ~:thé~g nagyobb a megengedettnél: e a dugattyú és a munkahenger ozo 9. új alkatrészeket szereljünk be; 2 Ősszenyomáskor a csillapítóerő túl kicsi: , . felületén: a lengéscsillapítót . "dé van a

szívószelep felfekves1 e szennyezo s , n k el. öblítsük át, a szennyeződést tavo su A fékek I 3 Ősszenyomáskor a csi/lapítóerő túl nagy: , , elep testen nagy a felfekvő . , , l elgörbült a sz1vosz a szívószelep tanyersze epe Tük ki· . l t de legalább a szeleptestet csere J felulet : a sze epe • . , , . , , , I 1 ontnál nem működik allandoan. „ 4. A lengéscsillap1to az als~ w tp , ·n· ítót töltsük meg a megfelelo a dugattyú felett lev~go ;~n: a le~gescs~ ap mennyiségű lengéscs1llap1to folyadek~a~ d hibásodása miatt a lengés, , f 1 dék a dugattyuru meg . él . k a lengéscsillap1to o ya , d t , s a labirinttömítést·cser JU , bl zökik· a dugattyuru a e . ·1· k csillaprto o megs . , k "b aló rögzítését vizsga JU meg· ki a lengéscsillapítónak a gep oc srfaln vd k a menetek között roegszö • , l ngéscsillapíto o ya e , . a zárodugo 1aza, a e , . , , f l dékot és a dugot szorosan , kik: pótoljuk a hiányzó

Iengescs1llapito o ya e e .e ·r~lj. t·H i. ~ mi"·.;: I ! 1l!ir · ,, l> e húzzuk meg; . tó folyadék a tárolótérbe nyomódik, • a szívószelep nem zár ,a lengescs1"11 ap1 . szívószelep bői a szennyeződést a dugattyú felett besz1vott Ieve~o ;a~. a hibásodott szelepülést c;seréltávolítsuk el, a szívószelep testet es a meg jük ki;. 5. Ősszenyomáskor a csi/lapítóe;ő t~~~gn~ , b a • túl sok folyadék van a lengescst ap1to an. foly~dékot . csökken;sük az . előírt mennyiségre; . ·u tó kopog a cs111apzto erő kezdetben 6 A széthúzás kezdetekor a le11gescs1 ~pi , . kicsi majd a normál értékre növeksztdk· f akadás okát hárítsuk el; a tt , felett fennaka . a enn „ . 1 ea szelep a duga y~ ·11 ttfolyadékkalújratoltsukfe. szelepet cseréljük ki, a lengescs1 ap1 o . . A fékberendezés a gépkocsi sebességének csökkentésére, a gépkocsi megállítására és álló helyzetben való

rögzítésére használt szerkezet. A gépkocsi mozgási energiáját a fékek hőenergiává alakítják át, miközben lassítják a kerekeket és ezzel a járművet. A tandem elrendezésű főfékhengert a hozzá tartozó mellső és hátsó kerékfékhengerekkel a fékpedál működteti. Ez a kivitel az ún kétkörös fékrendszer (189. ábra) Az erőt a főfékhengertől a kerékfékekig az acél fékcsövekben és a különleges féktömlőkben vezetett fékfolyadék közvetíti. A Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS, valamint 1981. augusztustól a 120 és 120 L tip~ú gépkocsikat fékrásegítővel szerelik (l. a 95 alfejezetben) ami a motor szívócsövében keletkező vákuum hatására fékrásegítő hatást fejt ki. A mellső fékek kétdugattyús tárcsafékek (1. a 193 és a 199 ábrát) A tárcsafékeket a különleges szürkeöntvényből készült és a kerékagyra rögzített féktárcsa, valamint a fékhengerrel a fékpofákkal "llátott kengyel alkotják A

kengyelt a kerék tengelycsonkjára rögzítik, a fékbetéteket a fékpofákra ragasztják Az önbeálló fékpofákat a főfékhengerből áramló fékfolyadék a kengyelben rögzített kerékfékhenger dugattyúinak közreműködésével nyomja a féktárcsára A hátsó kerékfékszerkezet szimplex rendszerű dobfékekből áll (l. a 190 ábrát). A dobféket a különleges szürkeöntvényből készült fékdob és az acélpofák alkotják A dobok egyidejűleg a kerékagyat is képezik A fékbetéteket a fékpofákra ragasztják. Az önbeálló fékpofákat a főfékhengerből áramló fékfolyadék a kerékfékhengerek dugattyúinak és dugattyúrúdjainak közreműkö­ désével nyomja a fékdobhoz (ez az ún. üzemi fékrendszer), vagy a kézifékkarral és kötelekkel működtetett szétfeszítőkar nyomja a fékdobhoz (ez az ún kézi- vagy rögzítőfék). A fékek karbantartását a 15.8 alfejezetben tárgyaljuk , 9.1 A hátsó fékszerkezet 9.11 A fékszerkezet

leszerelése A hátsó fékszerkezet (190. ábra) a kerékagy levétele után válik hozzáférhetővé az 5.2 alfejezetben) A további munkafolyamat a szétszerelés mértékétől függ. Ügyeljünk ~ tisztaságra,„zzel a szennyeződésnek a fékrendszerbe való bejutását akadályozhatjuk meg. 1. A dugattyú kerékfékhengerből való kifutásának megakadályozására a dugattyúrudakat biztosítsuk az MP 6-109 jelű kengyellel (191. ábra) 2. A központosító rugókon levő csészéket nyomjuk össze és úgy fordítsuk el, hogy a bemul}kálás a csap lemunkált lapjainál legyen. Így a rögzítést szabaddá tesszük; majd fűzzük ki a kézifék kötelét a hátsó pofákon levő karból 3. A pofák csapjaiból vegyük ki a biztosítógyűrűket, amelyek a szétfeszítő­ karokat tartják,: és vegyük le az önbeállító szerkezet lengőkarját. az emeltyű­ karba beakasztott rugót (!ti az alkatrészeket a fékpofákról. 4. A fékpofákat fordítsuk ki, hogy a

tartólemezben levő felfekvési felülettől és a kerékfékhcngertöl szabaddá váljanak . (1. . • . -. 1 d 190. ábra A hátsó fékszerkezet és a kézifék (rögzítőfék) kötelének rögzítése helyezzük be a kerékfékhengerbe, és ütögessük be a tartólemezben levő támasztóba. A kézifék kötelén a végződéstől nyomjuk el a rugót (pl fogóval) és a kötelet helyezzük be a hátsó pofák fékkarjába. A tartólemezen és a pofákon fűzzük át a csapokat, helyezzük fel a rugókat, ezeket a csapokon a csészék felhelyezésével és elfordításával biztosítsuk. 3. Helyezzük fel az alsó visszahúzórugót, ehhez csavarhúzót vagy az MP 6-110 jelű tűt használjuk (192. ábra) A kerékfékhengerről vegyük le a kengyelt 191. ábra A kerékfékhenger dugattyúinak biztosítása az MP 6-109 jelű készülékkel (kengyellel) a) MP 6-109 jelű készülék · · . tk ofákról és a fékdobból a port nem szabad sűrített leveMeg,egyzes a e

P . fé b t- yantaszemgővel kifúvatni. Ugyanis ezzel a fékezésekkor levalt m-, ~ esz :g k A csék, amelyek az egészségre ártalmasak, a környezeti levegobe kerulne · t1sz títást ecsettel végezzük el. 4. Az önbeállító szerkezet csapjai közé helyezzük be a szétfeszítőkart, a csapokra helyezzijk fel a rugót, és az előkészített alkatrészeket abban a sorrendben szereljük fel a csapokra, hogy a lengőkar elöl legyen. A rugót akasszuk be az emeltyűkarba, és az alkatrészeket a csapokra felhelyezett biztosítógyű­ rűkkel biztosítsuk. S. A gépkocsiban levő vagy kiszerelt futóműre szereljük fel a fékdobbal felszerelt kerékagyakat, és a szerelést az eredeti szétszerelésnek megfelelően fejezzük be A kerékagyak felszerelését az 5.3 alfejezetben ismertettük A kerékagyakat (jobbos és balos kivitelűek) nem szabad felcserélni. 9.13 Fékpofák, fékdobok 9.12 A fékszerkezet összeszerelése 1 A fékszerkezet tartólemezére szereljük

fel a kerékfékhen~ert és a dugattyú- . k MP 6-109 jelű kengyellel (191. ábra) b1ztos1tsuk rudat ugyancsa az . k ·· „ k ·· e a mellső és 2. A fékpofákat a hosszabbik visszahúzórugova,1 os~u„ ossz • f" k a hátsó fékpofa fékkarja közé helyezzük be a szetfesz1tokart. A fekpo a at A fékbetétet a fékpofára ragasztják. Használt fékpofák visszaszerelése előtt ellenőrizzük, vajon a fékbetét vastagsága a következő ellenőrzési periódusig (20 OOO km-enként) elegendő-e. Az új fékbetét vastagsága 5 mm Az elhasznált, már használhatatlan fékbetét vastagsága 2,5 mm (a fékpofákkal együtt mérve 5 mm). Ha ez a feltétel nincs meg, új (ese~leg újonnan felragasztott betéttel ellátott) fékpofákat szereljünk be. A ragasztáshoz különleges ragasztót kell használni, amelynek kikeményedési hőmérséklete nagy, ezért a ragasztás csak szakszervizekben végezhető. A fékbetéten vagy fékdobban levő zsírfoltokat

mosóbenzinnel vagy triklóretilénnel tisztítsuk le. A betét felületét pl le lehet reszelni A fékpofákat mindig mindkét kerékben egyidejűleg kell kicserélni, hogy a fékezés egyenletes legyen. J ;:•. ". :1 n: ., a) 192. ábra A fékpofák visszahúzórugójának feszítése csavarhúzóval vagy az MP 6-110 jelű készülékkel (tűvel) a) MP 6-110 jelű készülék A fékdobok különleges szürkeöntvényből készülnek. Ha a súrlódó felületü k kiverődött vagy nem egyenletesen használódott el, leszabályozással (esztergálás) max. 0231 mm-re megnövelhetők Ebben az esetben a fékdob befogásakor a fékdobnak és a tengely részére kialakított kúpnak egytengelyűnek kell lennie, nem szabad túllépni a 0,1 mm-es ovalitást. A megmunkált felületnek simának, szerszámnyomoktól mentesnek kell lennie. Az egy hídra szerelt fékdobok azonos átmérőjűek legyenek. Az 0232 mm-re elhasználódott fékdobot ki kell cserélni. < 9.2 A

mellső fékszerkezet 9~2.1 A fékszerkezet leszerelése fékszerkezet (193. ábra) a féktömlők kikötése után"ds~~:~~~é~~ . Ü 1„. k a tisztaságra ezzel a szennyezo es (1. a 63 alfejezetben) gye jU~ . A fékkengyelt a hidra rögzítő rendszerbe való b~jutás~t akkadalyolz~:~uf~k7:~Ólemez közötti kiegyenlitő alácsavarokat csavarjuk k1. A engye téteket a visszaszereléshez tegyük el. A mellső 194. ábra MP 6--140 jelű fékbeállító mérőkészülék 9.23 A féktárcsa A féktárcsa különleges szürkeöntvényből készül. Ha a féktárcsa súrlódó felülete megsérült, 7,5 mm vastagságig leszabályozható, a tárcsa kerületén levő sorja reszelővel eltávolitandó. A súrlódó felület ütése a tárcsa kerületén mérve a gépkocsiba való beszerelés után max. 0,15 mm lehet Az új féktárcsa vastagsága 9 mm. A 7,0 mm vastagságra elhasználódott féktárcsát ki kell cserélni 2 9.24 A fékpofák (szegmensek) 1 3 . 193. ábra

Mellső fékszerkezet 1 féktárcsa; 2 fékkengyel; 3 kiegyenlítő alátétek A a fékbeállítás mérete: 18,5 . 18,7 mm A fékbetéteket a fékpofákra ragasztják. A használt betétű fékpofák szerelésekor ellenőrizzük, vajon a betétek vastagsága elegendő-e ahhoz, hogy a következő ellenőrzési periódusig (20 OOO km-enként) kitartson Az új fékpofa (fémlemez és betét) vastagsága 15 mm. A 7 mm-re (a betét vastagsága 1,5 mm) elkopott fékpofát ki kell cserélni. A fékpofákat nem lehet javítani, csak újjal pótolni. Tisztítás hasonló a hátsó fékszerkezet pofáinak tisztításához A hátsó fékszerkezet pofáihoz hasonlóan mindkét mellső kerék fékpofáit egyszerre kell kicserélni. 9.22 A fékszerkezet összeszerelése 9.3 A folyadékfék-rendszer A féktartólemez és a féktárcsa közötti távols~got állítsuk be 18,5. ·: 18,7 ~~-r;~ . k. enlítő alátétekkel állítsuk ossze, a91elyeket 0,1, 0,2, A méretet ie~y , k A

fékbeállításhoz ajánlatos az MP 6-140 1 mm vastagsagban gyartana . 9.31 A főfékhenger jelű szerelő m~rőeszk~zt ~asznál~i (194j :b;a{8. alfejezetben). A kengyel és a hí~ :;;f~~~~;:g~1:1~~ aa~ :i:~ ~eg~Ila~í~o~t ~:~ye~lít~ ~~t~:~~:;~ e rogZI su 0 lyezzük be, megfelelő csavarokkal és rugos alatete be a fékpofákat. A folyadékfék-rendszert (1. a 189 ábrát) a főfékhenger, fékpedál, fékfolyadéktartály, töltő- és elosztócsövek a tömlőkkel, a kerékfékhengerek és - amennyiben a gépkocsira felszerelték - a fékrásegítő és a tartozékai alkotják A főfékhenger (195. ábra) tandem elrendezésű, ahol az ún úszó dugattyú a hengert két fékkörre (a mellső és a hátsó fékkörre) osztja. Ez alkotja az ún ,. · l·~ f ~ kétkörös fékn~ndszert. A pedáltartóra van felszerelve és a pedállal egy műkö­ dési egységet képez. A belső munkatér átmérője 19 mm, a fékrásegítővel ellátott főfékhenger belső

átmérője 22 mm. Mindkét henger működése azonos, a szerkezeti kivitelt a működési méretviszonyoknak megfelelően alakították ki, és a 19 mm belső átmérőjű főfékhenger összeállítása csak egy porvédő zárógumival tartalmaz többet. A töltő- (szívó-) szelepek lehetővé teszik a hengerek töltését a fékfolyadéktartályból, és fékezéskor a fékrendszer zártságát biztosítják. A nyomószelepek lehetővé teszik a fékfolyadék cirkulálását a főfékhenger és a kerékfékhengerek között. A hátsó körnél levő szelep feladata a hidraulikus rendszer csővezetékei­ ben a 0,059 . 0,157 MPa állandó túlnyomás létesítése A főfékhenger kiszerelése a gépkocsiból A főfékhenger a fő csomagtérben levő A főfékhenger összeszerelése fedél levétele (kitámasztása) után válik hozzáférhetővé. Ellenőrizzük a pedál holtjátékát (3 . 5 mm) Amennyiben ez nem lenne állítsuk be a 12.1 alfejezet szerint, és a

főfékhengert szereljük le A tartályból szívjuk le a fékfolyadékot, így megakadályozzuk, hogy a fékfolyadék a csővezeték leszerelésekor kifolyhasson. A főfékhenger alá tegyünk rongyot, hogy az felszívja a főfékhengerből esetleg mégis kifolyó fékfolyadékot. Készítsünk elő egy tiszta edényt, és ahogyan leszereljük a főfékhengert a csővezetékkel, az alkatrészeket tegyük az edénybe. A főfékhengert anyákkal és rugós alátétekkel rögzítsük. A fékrásegitővel ellátott főfékhenger kiszerelésekor távolítsuk el a fékrásegítőt működtető nyomócsapszeg gumi porvédőjét Ez nem érintkezhet fékfolyadékkal. · elegendő, L· 195. ábra A folyadékfék főfékhengerének metszete A főfékhenger beszerelése a gépkocsiba ~g~eljünk. a tiszta~ágra, ezzel a szennyeződésnek a fékrendszerbe való be ·utasat aka~a~yozhatJuk meg A tisztításhoz kizárólag denaturált szeszt haszn~lJunk · ··1t vagy e1··ored A fofekhenger .

Ik belső munkafurata nem lehet seru··it A seru g:J ett c~kumia ~treszeket cseréljük ki. Az alkatrészeket összeszereléskor kizáro ag ie folyadekkal szabad megkenni A fő~ék~ugattyú ú.n szekunder karmantyújának (a 195 ábrán balról az első k~;.mantyu) beszer~Iesehez a 196, esetleg a 197 ábra szerinti készüléket haszna Juk, A d?gattyu ho~nyába nyomjuk be a karmantyút, és a másik oldalról a karmantyuhoz nyom3uk a rögzítőgyűrűt. A d~gatt.yúra ~elyezzük fel a vezetőhüvely mindkét részét, peremmel a karmantyu fele, es huzzuk rá az összehúzógyűrűt ~ vezetőhüvely~e ny~mjuk be a karmantyú rögzítőgyűrűjét. A készüléket toljuk ~ ~a.rmantyuhoz es to~~a hegyü tűvel vagy hasonló szerszámmal a karmantyu elenek ovatos korbeJarásával nyomjuk be a karmantyút a rögzítő- A főfékhenger beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ügyeljünk a tisztaságra, Oíllel a szennyeződésnek a fékrendszerbe való

bejutását akadályozhatjuk meg. A rögzítőcsavarok anyáit rugós alátétekkel biztosítsuk A fékfolyadéktartályt töltsük fel fékfolyadékkal, és az egész fékrendszert légtelenítsük a 15.8 alfejezetben leírtak szerint 20 A főfékhenger szétszerelése A főfékhengert tisztítsuk meg. A működő részek tisztításához kizárólag denaturált szeszt használjunk Vegyük le a biztosítógyűrűt, és kiütögetéssel vegyük ki, esetleg sűrített levegővel nyomassuk ki a főfékhenger összes belső alkatrészét. Az úszódugattyúról kicsúsztatással távolítsuk el a dugattyútesteket, a csészék biztosító nyelvecskéjének felemelése után a csészéket. A főfékhenger szerkezete a 195. ábrán látható . „„ 3 196. ábra Az 019 mm-es henger szekunder karmantyújának szerelőkészüléke 1 vezetőhüvely (kétrészes); 2 lehúzógyűrű 2 2 ; A kerékfékhenger szétszerelése A kerékfékhengert tisztítsuk meg és a részt ujjunkkal

nyomjuk ki. porvédők levétele után az összes alkat- A kerékfékhenger összeszerelése 8 3 197. ábra Az 022 mm-es henger szekunder karmantyújának szerelőkészü léke 1 vezetóhüvely (kétrészes); 2 lehúzógyűrű gyűrűbe. A készüléket vegyük le, és a rögzítőgyűrűt a karmantyú végéig nyom- Ügyeljünk a tisztaságra, ezzel a szennyeződésnek a fékrendszerbe való bejutását akadályozhatjuk meg. A tisztításhoz kizárólag denaturált szeszt használjunk Szereléskor az alkatrészeket kizárólag fékfolyadékkal kenjük meg A kerékfékhenger belsejében levő alkatrészeket sűrített levegővel is kinyomhatjuk. Ehhez a légtelenítő csavart ki kell csavarni Ha az összeszerelt kerékfékhengert nem szereljük be azonnal a fékrendszerbe, a dugattyúrudakat huzallal kötözzük át, nehogy a rugó a dugattyúkat kinyomja a hengerből. A légtelenítő csavart húzzuk meg. A kerékfékhenger összeállítását a 198. ábra szemlélteti juk

be. A tűlnyomásszelepet a következő sorrendben szereljük be: karmantyú, rugó, lap, tömítés. A 9.32 A hátsó kerékfékhengerek A hátsó kerékfékhengert (198. ábra) a két dugattyúból és a tartozékaiból álló, porvédőkkel zárt kerékfékhenger (munkahenger) és légtelenítőcsavar alkotja. A kerékfékhengerek alkatrészeinek ellenőrzésekor a porvédők, a karmantyúk, a kerékfékhengerek belső felületének és a dugattyúknak állapotát mindig felül kell vizsgálni. Karcok vagy más egyenetlenségek tönkreteszik a karmantyúkat, és rontják azok sima felfekvését. A karmantyú elegendő előfeszítéssel rendelkezzék (kúpos alakú legyen), hogy a tömítőéle a fékhenger falával mindig érintkezzen. Ha a porvédők sérültek, cseréljük ki, nehogy a kerékfékhenger működő felületére szennyeződés jusson. t; ! ~ . 9.33 mellső kerékfékhenger A mellső kerékfékhenger (199. ábra) egy peremes hengerből és a kengyelben

kialakított másik hengerből, dugattyúból és annak tartozékaiból, légtelenítő csavarból, összekötő csővezetékből és egyéb tartozékokból álló fékegység. A ki- és visszaszerelését a gépkocsiba a 9.2 alfejezetben ismertetjük A kerékfékhenger szétszerelése Tisztítsuk meg, és ha a fékpofák (szegmensek) nincsenek kivéve, akkor a borítólemez kivétele után vegyük ki azokat. l. Szereljük le az összekötőcsövet, és a négy csavar kicsavarása után a hengert peremes hengerre és kengyeles hengerre szereljük szét A dugattyúk külső részét denaturált szesszel tisztítsuk meg. 2. Vegyük le a porvédőn levő biztosítógyűrűt (a biztosítógyŰrű végét nyomjuk meg) és a porvédőt vegyük le Az összekötőcső menetes furatába csavarjuk be a féktömlőt és sűrített levegővel (a főfékhengeréhez hasonlóan) nyomassuk ki a dugattyút a hengerből. A dugattyút ronggyal fogjuk meg, nehogy az kivágódjon és megsérüljön 3.

Szükség esetén szereljük le a kerékfékhengerről a tömítőgyűrűket és a légtelenítőcsavart. A fékpofákat (szegmenseket) vezető hornyot alkotó támaszokat ne szereljük le (leszerelésük nem szükséges, és megváltozna a gyártómű által beállított helyzetük). A kerékfékhenger összeszerelése 198. ábra A hátsó fékszerkezet kerékfékhengerének metszete Ügyeljünk a tisztaságra, ezzel a szennyeződésnek a fékrendszerbe való bejutását akadályozhatjuk meg. A tisztításhoz kizárólag denaturált szeszt használjunk 5. Csavarjuk be a légtelenitőcsavart, helyezzük fel a védősapkát, és kössük be a hengerek összekötőcsövét. A csavarkötéseket érzéssel húzzuk meg, nehogy a csővezeték kúpos felülete megsérüljön A csővezetéket alulról csavarjuk a légtelenítőcsavar alá, hogy az felül menjen át a másik hengerbe. A második csővezetéket úgy kössük össze, hogy annak vége a féktömlőtartó közepén legyen. 6.

A fékhengerbe helyezzük be a fékpofákat (szegmenseket), a féket a burkolattal és a csapokkal zárjuk le 9.34 A tömítőkarmantyúk és -gyűrűk A fékrendszer tökéletes működését egyebek között a tömítőkarmantyúk és a -gyűrűk is biztosítják, ezért ezeknek hibátlanoknak kyll lenniük. A különleges karmantyúk kúpos alakúak legyenek, hogy ezzel a kialakítással a tömítőélük állandóan érintkezzen a hengerek falával. A rugalmasságukat vesztett vagy a legkisebb mértékben sérült alkatrészeket is ki kell cserélni. Figyelmeztetés: a fékberendezést gyártó mű megelőző óvatosságból ajánlja 100 OOO km megtétele vagy 5 év eltelte után a fékberendezés összes gumialkatrészének a kicserélését. 9.35 A csővezetékek, a tömlők rögzítése és helyzete 199. ábra A mellső fékszerkezet kerékfékhengerének metszete a fékpofákkal (szegmensekkel) "" 1. Ha a henger vagy a dugattyúk karcosak, a karcokat

lehúzókővel (hónolókővel) távolítsuk el Ha új dugattyú-tömítőgyűrűt szerelünk be, a tömítőgyű­ rű belső élén levő sorját lehúzókővel távolítsuk el. 2. A kerékfékhenger működő felületeit fékfolyadékkal nedvesítsük meg, és helyezzük be a fékfolyadékba mártott tömítőgyűrűt. A dugattyút is nedvesítsük meg fékfolyadékkal, és óvatosan nyomjuk be a hengerbe. 3. A dugattyú hornyába helyezzük be a porvédőt, külső részét húzzuk rá a hengerre, és a biztosítógyűrűvel rögzítsük. 4. A peremes hengert a másik hengerrel együtt csavarokkal és rugós alátétekkel rögzítsük a kengyelre A légtelenítőcsavarnál az alátét alá helyezzük be a féktömlő tartólemezét. A légtelenítőcsavar megfelelő furatba való becsavarásával alakítsuk ki a bal vagy a jobb oldali fékegységet A légtelenítőcsavar mindig felül legyen. A főfékhenger és a fékfolyadéktartály, ill. a tengelykapcsoló főhengere közötti

töltőtömlők különleges gumiból készültek, és bilincsekkel kapcsolódnak. A fém fékcsövek különleges acélcsőből készültek, és a kocsiszekrényhez vannak rögzítve. A csővezetékek más részekkel való csatlakozásait az alkatrészeknek a kúpos felületen való összehúzásával tömítjük Ha a csövek kúpos felülete megsérül és nem lehet új csővel kicserélni, távolítsuk el a sérült részt, majd az MP 9-151 jelű peremező alátétbe (200. ábra) fogjuk be, és benne alakítsuk ki a csővég új kúpját A satuba befogott tartóba fogjuk be a csövet, hozzuk szintbe a tartó felső élével, és az MP 9-152jelű (06 mm-es cső részére) vagy az MP 9-153 jelű (05 mm-es cső részére) használt peremezővel a kúpos részbe beütve, alakítsuk ki a kúpos részt a csövön. A gumifékcső (tömlő) különleges, nyomásálló gumitömlőből van. Ezeket a kerékfékhengerre olyan helyzetben csatlakoztassuk, hogy a gépkocsi egyetlen részéhez se

dörzsölődjenek, sem ki-, sem berugózott állapotban. Ezért a tömlők rögzítésekor ügyelni kell a megfelelő helyzetükre, ne csavarodhassanak meg, ne alkossanak zárt hurkot. A mellső hídnál a tömlőknek pontosan meghatározott szerelési helyzetük van. A hátsó futóműnél a tömlőket a kerékfékhengerre olyan helyzetben kell felszerelni, hogy a végződéseik a vízszintes síktól kb. 30°-kal lefelé legyenek l 4 t./! f-- / !t 90• . 11 1 :t. 201. ábra Kiegyenlítő a vonórúddal és a kötelekkel 1 fékkötél; 2 a fékkar vonórúd ja; 3 kiegyenlítő; 4 beállító anya !l i l 9.41 A kézifék köteleinek ki- és beszerelése ! ,,t . f L • 1 . 1 : .i „: i . i f~ ~. ·r. ~ ;.· t;~ l~!i 4 200. ábra MP 9-151 jelű zömítő és az MP 9-153 jelű zömítővel A zömítőszerszám méretei d2=B mm méretű cső részére <1=2,5 mm, d1=4,8 mm, (tömörítő) alátét az MP 9-152 jelű d2=8,5 mm méretű cső részére

d,=3,5 mm, d1=5,8 mm Az egyes alkatrészeket csavarozással, a főfékhengerre való csatlakdzásukat kúpos felületű csatlakozókkal, a csővezetékeken levő hollandi anyákkal kössük össze. A hátsó féknél a féktömlőn levő szemet átfúrt csavar rögzíti, amelyet mindkét oldalon tömítőgyűrűk tömítenek A kötélvezetőn átvezetett és végdarabokkal ellátott fékkötelek az egyéb tartozékokkal együtt egy szerelési egységet képeznek. A köteleket a kiegyenlítőről való leszerelés után szerelhetjük ki. Ezután a féktartólemezből húzzuk ki a gumidugókat, a biztosítógyűrűket (202. ábra) és a nyíláson keresztül húzzuk ki a kötelet a fékkar hajlított részéből. A hátsó futómű támasztékából szereljük ki a szorítót, és a kötelet a kötélvezetővel együtt vegyük ki. A kötelek beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ha a kötél beszerelés előtt száraz, mozgassuk ide-oda, közben a

kötélvezetőbe csepegtessünk olajat. A kötélvezetőt a kötéllel együtt fűzzük keresztül a hátsó futómű 9.4 A kézifék . . I A kézifék (rögzítőfék) karja, amely a mellső ülések között van, a vonórúdon! az elosztón, a köteleken, a fékkarokon keresztül működteti a szétfeszítőkart, amely a hátsó fékszerkezet fékpofáit feszíti szét. A kézifékkart két csavar rögzíti a fenékcsatornára, és a kilincskeréken, a reteszelő kilincsen és vonórúdon keresztül mozgatja az elosztót (kiegyenlítőt). Szerkezete a 201 ábrán látható Szétszereléskor csavarjuk ki az említett csavarokat, kapcsoljuk szét a vonórudat az elosztóval, vegyük ki a sasszeget és a csapot (201. ábra), és a fékkart · a vonórúddal együtt emeljük ki. A beszerelést a szétszerelés fordított sorrendjében végezzük. A fékkar csavarjait rugós alátétekkel biztosítsuk, és a kötelek felszerelése után a féket állítsuk be, a 15.8 alfejezetben

leírtak alapján 202. ábra A jobb oldali hátsó fékszerkezet tartólemeze 1 a kötélvezeték végdarabjának biztosító gyűrűje; 2 önbeálló szerkezethez való hozzáférést lehetővé tevő nyílás gumidugója; 3 a kötél végdarabja hozzáféréséhez szükséges nyílás gumidugója 249 támasztékának nyilásán, a végdarabot a rugóval együtt tüzzük át a tektartoIemezen, és a végdarabot a hátsó fékpofák karjának hajlított részébe akasszuk be. A kötélvezető végébe nyomjuk be a biztositógyűrűt (hogy a kötélvezető nekitámaszkodjon a féktartólemeznek), a kötelet fűzzük át .a kocsiszekrény fenékcsatomáján (ahol a kötélvezető másik végét megtámasztjuk), és kössük össze a kiegyenlitővel. A hátsó futómű támasztékában csavarral és rugós alátéttel rögzítsük a kötélvezető szoritóját A féket a 158 alfejezetben leírtak szerint állítsuk be. 9.5 A fékberendezés tartozékai A Skoda gépkocsik

fékberendezésének alaptartozéka a féklámpa és az ellenörzölámpa mechanikus kapcsolója. Ezeket a fékpedálnál helyezték el (l a 216. ábrát) Az egyik a hátsó lámpatestben levő féklámpákat kapcsolja be, és a világító lámpák jelzik, hogy a gépkocsit a vezetője fékezi, a másik pedig jelzi, )la a folyadékfék csőrendszerében beállott nyomáscsökkenés miatt a fékpedált túlságosan le kell nyomni. Ebben az esetben a műszertáblában fékrendszer ellenőrző lámpája világit a 9.51 A fékrásegítő A Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS, majd 1981. augusztustól a 120 és 120 L típusú gépkocsikba szerelt fékrásegítöt (203. ábra) a pedáltartón helyezték el A fékrásegítő hatást a gépkocsi fékezésének pillanatában a motor szívőcsövé­ ben keletkezett vákuum létesíti. A vákuum a fékrásegítőbe gumitömlőn ke· resztül jut el. A fékrásegítő a gépkocsiból a nyomócsapszeg szemének a fékpedáltól való

szétkötésével, és a pedáltartóról való leszerelésével szerelhető ki. A működtető­ szelep nyomócsapszegének szeme össze van kötve a fékpedállal és biztosítógyűrűvel van biztosítva. Ezt a csatlakozást, esetleg a vákuumvezeték csatlakozását akkor kell !lf:étbontani, ill összekötni, ha a fékrásegítőt a gépkocsiból kiszereljük, ill. a gépkocsiba beszereljük A fékrásegítönek a tulajdonképpeni szét- és összeszerelését szakszervizre kell bízni. A fékrásegítőnek a gépkocsiba való beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A gumiból készült alkatrészeket (gyakorlatilag a nyomócsapszeg porvédőjét) a fékfolyadéktól és egyéb kenőanyagoktól védeni kell Ezekkel való esetleges érintkezés esetén a tisztításhoz mosóbenzint kell használni A ~.·1 ;~ ~: ~a ~I fékrásegítő beállítása A főfékhengerrel való összeszérelés előtt a fékrásegítő nyomócsapszege és a főfékhenger

dugattyúja között 0,5 . 1 mm-es holtjátékot kell beállítani A nyomócsapszeg végződése állítható (csavaros), így a kívánt hosszt be lehet állítani 250 203. ábra A metszete fékrásegítő 55 -0,2 Ajánlatos 1 db 55±0,05 mm és 1 db 55,5±0,05 mm hosszú csapot készíteni. Az így módosított készülék univerzális és mindkét kívánt hézagnak megfelelő (1. a beállítást, valamint a 20.101 és a 21104 pontot). t::: :r: 12 28 -TI= -. :::: lD N lD ~ 558-0,2 10 204. ábra Mérőeszköz a fékrásegítő nyomócsapszegének beállításához Célszerűbb a 204. ábra szerinti mérőkészüléket használni Ezt helyezzük fel a főfékhengerre, a készülék csapját dugjuk a dugattyú gömb alakú végződé­ séhez, és a helyzetet a készülék csavarjával biztosítsuk. Az így bemért értékkel a készüléket tegyük át a fékrásegítőre, és a nyomócsapszeget úgy állítsuk be, hogy az a készülék csapjának alsó sík részét

megérintse. 251 , . """ " v.- IU. A.,<U éUUléUU, cnnez a tek:rásegitőt szereljük le a pedáltartóról, vegyük le a gumiporvédőt. a nyomócsapszeg szemét kapcsoljuk szét a fékpedáltól, és a fékrásegítőt ideiglenesen szereljük fel a pedáltartóra. ~ pedálszem menetes részén levő hatszög forgatásával egyenlítsük ki a pedált. A fékrásegítő ideiglenes felszerelésének megszüntetése után szereljük fel a porvédőt, majd a szerelést a fékpedál és a pedáltartó szerelésével fejezzük be. A kerekek és a gumiabroncsok A gumiabroncsokkal szerelt kerekek az egyedüli elemek, amelyek kapcsolatot létesítenek a gépkocsi és az úttest között. Lényegesen befolyásolják a gépkocsi rugózását és menettulajdonságait. A kerék a gumiabroncsból, a keréktárcsából, valamint az azzal egy egységet képező pántrészből áll. A kerékpánt és a keréktárcsa acéllemezből van sajtolva és össze van

hegesztve A kerékpánt légzáró, ezért egyaránt használható a normál és a tömlő nélküli gumiabroncshoz. A keréktárcsa, a gumiköpeny: és a tömlő közötti összefüggést a 27. táblázat tartalmazza. 27. táblázat A kerékpántok, a gumiköpenyek és a gumitömlők Kerékpánt Gumiköpeny 155 SR-141 i ---i Gumitömlő 155/165 R-14 155 SR-141 TUBELESS 1 165 SR-13, esetleg! 165 R-13 165/80 R-13 : 165 SR-13, esetleg j - - , 165/80 R-13 ! TUBELESS 1 A további gyártás folyamán a jelölésük megváltozik. A gumiköpeny méretéről a Barum szakszervizek adnak felvilágosítást. A keréktárcsa jelölési módja: 4 1/ 2 J x 14, esetleg 4 1/ 2 J x 13. Hl, az első szám a keréktárcsa szélességét jelenti hüvelykben, J a keréktárcsa alakját jellemzi, és az utolsó szám a keréktárcsa hüvelykben megadott átmérője. A gumiabroncs jelölési módja 155 SR-14, 165 SR-13, c~ctleg 165/80 R 13. Az első szám a gumiabroncs szélességét jelenti mm-ben.

a másik szám annak 252 ----------------- --------~. 253 Jelen ti; S·· a gépkocsi legnagyobb sebessége ( 180 km/h). R =a köpeny szerkezete (radiál). 10.1 Általános ismertetés A levegőnyomást, a gumiabroncsok védelmét és javítását a 15.9 alfejezetben ismertetjük. r . l A gumjabroncsokkal szerelt kerekek különleges, fokozott figyelmet érdemelnek. Allapotuk és a kerekek beállítása jelentős mértékben befolyásolja a gépkocsi rugózását és menettulajdonságait. Időnként ellenőrizni kell: e a hideg gumiabroncsok levegőnyomását elindulás előtt (!. a 159 alfejezetben); e a me11ső kerekek beá11ítását (1. a 68 alfejezetben); e a hátsó kerekek beá11ítását (1. az 55 alfejezetben) A gumiabroncs megfelelő nyomása (205a ábra) esetén a legkedvezőbb az abroncsok élettartama, a gépkocsi optimális rugózása és menettulajdonságai. (A megfelelő levegőnyomásokat a 15.9 táblázat tartalmazza) A túlságosan keményre fújt

gumiabroncs (205b ábra) az úttest egyenetlenségeit közvetlenül átadja a tengelyeknek. Ezenkívül a menet közben kisebb felületen érintkezik a gumiabroncs az úttesttel, ezért a közepe erősebben kopik. A puha gumiabroncs (205c ábra) az úttest egyenetJenségeire nagyobb mértékben deformálódik. Ezért melegszik így a köpeny belső szerkezete (vászon) tff·-( 1111 • 205. ábra A gumiköpeny deformálódása és lenyomata különböző levegőnyomás esetén a) he7es lev,egőnyomás; b) túlságosan nagy levegőnyomás; e) túlságosan kis · levegonyomas lényegesen hamarabb tönkremegy. Ezenkívül az úttesttel érintkező felülete nagyobb, ezért menet közben a szélei jobban elhasználódnak. Ajánlatos időnként a pótkerékben levő levegőnyomást is ellenőrizni, és a nyomást a hátsó kerekekre előírt értéken tartani. Így szükség esetén a pótkerék azonnal használható. A Magyarországon jelenleg hatályos rendelet szerint valamennyi

kerékre azonos szerkezetű (pl. diagonális, radiális, téli stb) gumiabroncsot kell szerelni A pótkerék gumiabroncsa is azonos szerkezetű legyen. A különböző kerekekre szerelt gumiabroncsok nem egyforma mértékben kopnak. Ezért célszerű a kerekeket kölcsönösen felcserélni, bár ez nem karbantartásszerűen elóírt műveleL A kerekeket , 206 ábr:t szerint :!jánlatos felcserélni 206. ábra A kerekek felcserélésének vázlata Uö ( A kerekek kiegyensúlyozottsága kedvezően befolyásolja a gépkocsi kormányozhatóságát és feltétlenül szükséges, hogy a gumiabroncsokkal szerelt kerekek minél jobban ki legyenek egyensúlyozva. A kiegyensúlyozatlan kerekek a kormányszerkezetet rezgésbe hozzák, a gépkocsi nehezen kormányozhatóvá válik, és a kerekek kiegyensúlyozatlan tömegeinek nagy forgási sebessége centrifugális erőket ébreszt, amelyek nagymértékben igénybe veszik a futóművek és a kormányszerkezet alkatrészeit, ezért ezek

túlzott mértékben kopnak. Ha az üzemeltetés során javított vagy új gumiabroncsot szerelünk fel, a kereket gumiabronccsal együtt újból ki kell egyensúlyozni. A gumiabronccsal szerelt kereket dinamikusan ki kell egyensúlyozni, ezt a kerékpánt kerületén, a kerékpánt és a gumiköpeny közé rögzített ellensúllyal (30, 50, 75 és 100 g tömegűeket szállítanak) kell végezni. Az ellensúlyt ún rögzítő rögzíti, így a súly nem vész el, ill. nem csúszik el A gumiabroncs elhasználódása során az eredeti kiegyensúlyozottság kis mértékben megváltozik, azonban a legnagyobb kiegyensúlyozatlansági hiba akkor keletkezik, ha az ellensúlyok helyzete a gumiabroncs leszerelésekor megváltozik. Ezért leszerelés előtt az ellensúlyok helyzetét a gumiköpenyen, és a gumiköpeny helyzetét a keréktárcsán meg kell jelölni, hogy visszaszereléskor a gumiköpeny, ill. az ellensúlyok a keréktárcsán eredeti helyzetükbe visszakerüljenek A megengedett

kiegyensúlyozatlanság nem lépheti túl a keréktárcsa sugarán mérve a 30 g-ot. Ha a kerekeket nem áll módunkban dinamikusan kiegyensúlyozni, akkor legalább sztatikusan egyensúlyoztassuk ki a lehető legnagyobb 254 255 207. ábra A kerék sztatikus kiegyensúlyozatlanságának a hatása I lőt. 4. A kereket állítsuk fel és a keréktárcsát a szerint ehhez is használjunk szerelővasakat. 208. ábra A kerék dinamikus kiegyensúlyozatlanságának a hatása pontosság eléréséig. A kiegyensúlyozatlan keréken általában mindkét kiegyensúlyozatlanság egyidejűleg létezik · A sztatikus kiegyensúlyozatlanság vázlatos ábrázolása és hatása a 207. ábrán látható. A fellépő centrifugális erő a kerék ugrálását okozza A dinamikus kiegyensúlyozatlanság vázlatos ábrázolását és hatását a 208. ábra szemlélteti. A fellépő centrifugális erőpár hatására a kerekek oldal irányban rezegnek (szitálnak) Új köpeny felszerelésekor a

köpeny és a tömlőszelep helyzetét be keti tartani. A köpeny oldalán piros vagy zöld festékpont látható. Ez jelöli a köpeny legkönnyebb helyét Felszereléskor ez a jel a szelephez essen, így a szelep tömege bizonyos fokig segíti a kiegyenlítődést. Ez egyaránt érvényes azokra a tömlős és tömlő nélküli gumiabroncsokra, ahol a szelep a kerékpántban van. Felszerelés után a kereket az új gumiabronccsal dinamikusan ~s· ,ki kell egyensúlyozni. · A gépkocsi ke"fékanyáit mindig kézi erővel, az illető futómű ~ejeZetében megadott meghúzási nyomatékkal húzzuk meg. ·* 10.2 A tömlős gumiabroncsok 10.21 A tömlős gumiabroncs leszerelése Annak érdekében, hogy a tömlő ne sérüljön meg, a kerék kiegyensúlyozottsága ne változzon meg és a leszerelés ne legyen hiábavalóan fáradságos (hasonló- 256 képpen érvényes ez a visszaszerelésre is), ajánlatos a következő folyamatot betartani. 1. A köpen~enjelöljük meg az

ellensúlyok, továbbá a kerékpánton a köpeny helyzetét. A levegőnek a gumiabroncsból való kiengedése után vegyük ki a szelepből a szeleptűt, és a köpeny peremét szerelővasakkal, ráállással vagy fakalapáccsal ütögetve emeljük ki a kerékpántból. 2. A szeleppel ellentétes oldalon térdeljünk a köpenyre Ezzel a köpenyt a kerékpánt mélyedésébe (mélyágyába) nyomjuk. A szelepnél a köpeny pereme alá helyezzük be a két szerelővasat, a peremet emeljük a kerékpánt fölé, majd a szerelővasakkal haladjunk körbe. Ezután a köpeny peremét kézzel emeljük a kerékpánt fölé. 3. A peremet a szeleppel ellentétes oldalon emeljük meg és vegyük ki a tömköpenyből fordítsuk ki. Szükség 10.22 A tömlős gumiabroncs felszerelése 1. Tisztítsuk meg a keréktárcsát, rozsdamentesítsük és fessük be A festék megszáradása után fektessük a földre, helyezzük rá a köpenyt, és annak alsó peremét bújtassuk át a kerékpánton addig,

hogy az a mélyedésbe (mélyágyba) beleessen. A köpenyt úgy fordítsuk, hogy a leszerelés előtt készített jelek a keréktárcsán levő jelekkel egybeessenek. 2. A köpeny belsejébe szórjunk síkport (ez megakadályozza, hogy a tömlő és a köpeny összetapadjon), és a tömlőbe fújjunk kevés levegőt (csak annyit. hogy megtartsa az alakját). A köpeny peremének külső részét szappanos vízzel nedvesítsük be vagy síkporral egyenletesen kenjük be. A tömlőt úgy fordítsuk, hogy a szelep a keréktárcsa oldalán levő furat felé nézzen, és a szelepet toljuk a keréktárcsa oldalán levő furatba. Fokozatos igazítással az egész tömlőt toljukbe a keréktárcsába és a köpenybe 3. A köpeny peremét a szeleppel szemben nyomjuk be a keréktárcsába, és a szerelővasakkal fokozatosan haladjunk körbe a keréktárcsa kerületén mindaddig, amíg az egész köpeny beleesik abba. A gumiabroncsot gyengén fújjuk fel, a kereket állítsuk fel és forgatás

közben ütögessük a: földhöz. Ezáltal a gumiabroncs az egész kerületen belefekszik a keréktárcsába Ellenőrizzük, vajon helyeS:ipi feküdt-e be (a köpenyen levő ellenőrző kör és a kerékpánt kerülete között,:;egyenlő távolságnak kell lenni). Azokon a helyeken, ahol nem ült be, f~~fgáccsal ütögessük meg. ~.;;$gedjük ki a levegőt, hogy a tömlő és a köpeny között ne legyen feszültseg~··és· mindkettő elfoglalja a megfelelő helyzetét A jelölésnek megfelelően helyezzük fel az ellensúlyokat (I. a kerekek kiegyensúlyozásánái) Szereljük össze a szelepet, és a gumiabroncsot a szükséges nyomásra fújjuk fel, esetleg „ kiegészítésképpen kiegyensúlyozógépen egyensúlyoztassuk ki. 257 m 1 ,,/ ,;·,il !1 1 v. [ : l/ i: 11 ·. ! 1·. Y,."· ·1· · 10.l A tömlő nélküli gumiabroncsok A levegő részére a zárt teret (a normál gumiabroncsnál a levegő a tömlőben van) a légzáró kerékpánt és benne a

kellőképpen tömített köpeny és a szelep alkotja. A teret a köpenynek a kerékpánthoz simuló pereme tö~íti A gumiabroncsok oldalán TUBELESS (tömlő nélküli) felirat van Ez a kiképzés fokozott követelményeket támaszt a ~éktárcsával, a köpeny minőségével, ill. a gumiabroncs le- és felszerelésével j~emben A keréktárcsa peremei nem lehetnek deformáltak, a felületüknek s~mának, tisztának kell lennie, az egyenlőtlenségeket csiszolóvászonnal simára le kell csiszolni, és a peremeket jól be kell festeni. A gumiköpeny peremeinek az egész kerületen hibátlanoknak kell lenniök. A sérülés veszélyének elkerülésére célszerű a le- és felszerelésüket szerelőgépen elvégeztetni. Amennyiben a le- és felszerelést kézzel végezzük, különleges szerelővasakat kell használnunk Ezeknek a szerelővasaknak az alakja más, mint a normál gumiabroncsokhoz használt szerelővasaké. Vékonyabbak, minden élük lekerekített, és teljes

felületük sima (fényes). .·I . ;• 10.31 f:l;:. A szelep szerelése r .·: . r··, 11 ·. gőhálózatot vagy sűrített levegőjű tartályt használjunk. A nyomáscsökkentő szelepet 350 kPa nyomásra kell beállítani. A köpenyben a nyomást ne hagyjuk feleslegesen növekedni. Ahogy a köpeny beugrik a kerékpántba és tömítetté válik, 250„300 kPa nyomásig fúvassuk Ha a nyomás a gumiabroncsban elérte az üzemelési értéket, a gumiköpenyt mártsuk vízbe és vizsgáljuk meg a tömítettséget 10.33 A gumiabroncs tömítetlenségének javítása Ha a levegő a szelep körül megszökik, a szelepet kissé húzzuk ki. Ha a levegő a köpeny felfekvési felülete alatt megszökik, a levegőt engedjük ki, a köpenyt a keréktárcsá mélyedésébe (mélyágyába) nyomjuk be és a laza gumiabroncsot kissé fordítsuk el (ügyeljünk arra, hogy a kiegyensúlyozottság ne változzon ·meg). Ha továbbra is megszökik a levegő, akkor vagy a köpeny pereme,

vagy a keréktárcsa deformálódott. Ha a levegő a keréktárcsa hegesztési varratán keresztül szökik meg, a szivárgási helyet vagy gumicementtel tömítsük, vagy hegesztéssel javítsuk a varratot. A gumiköpenyek javítását a 15.9 alfejezetben ismertetjük A szelep a kerékpánt furatába benyomható, illetve abból kihúzható a szelepház belső menete segítségével, amelybe egy megfelelő kart csavarunk (209. ábra) 1 1. f ~l-~ ; .· ·~r ,. /. 209. ábra A szelep behúzása a kerékpántba ; h r. íj: ü ~· . 10.32 ,, A ,· tömlő nélküli gumiabroncsok le- és felszerelése A tömlő nélküli abroncsok kézzel való le- és felszerelésének munkamenete azonos, mint a tömlőből és köpenyből álló gumiabroncsoké. Itt azonban nagyobb óvatosságra van szükség A szerelővasakat egymástól kis távolságra helyezzük el és szereléskor a köpeny peremét szappanos vízzel kenjük be,· hogy jobban csússzon. . A felszerelt köpenyt

azonnal fújjuk fel. A szelepből csavarjuk ki a betétet, hogy a levegő nagyobb keresztmetszeten áramolhasson be (a gumiabroncsot · lökésszerűen fúvassuk). A felfúvatáshoz levegőtartályos kompresszort, leve~ 258 259 1 1. A 1. hűtés alkatrészei, valamint a hűtő a ventillátorral, és az ezt szabályozó hőkapcsoló­ val, amik a gépkocsi elejében helyezkednek el. A motor hűtésének és fűtésének vázlata a 210. ábrán látható Egész évben fagyálló hűtőfolyadékot használjunk A motor hűtését egyrészt a motoron levő áramlásszabályozó termosztát szabályozza, amely lezárja a hűtőfolyadék áramlását a hűtőn keresztül, és a hűtő működését mindaddig kiiktatja, amíg a hűtőfolyadék hőmérséklete nem érte el a megfelelő értéket, másrészt a hőkapcsoló, amely bekapcsolja a hűtő villamos ventillátorát, ha a menetszél nem hűtené kellőképpen a hűtőfolya­ dékot. A motorolajat az olajteknő felülete hűti.

A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál, ahol a nagyobb motorteljesítmény a motorolajat nagyobb mértékben melegíti, a motor kenőrendszerébe 1984. júliusig olajhűtőt kapcsoltak (1. a 116 alfejezetben) és a fűtés A motor hűtése kényszeráramoltatású folyadékhűtés. A hűtőkör túlnyomá~o~, zárt önálló kiegyenlitőtartálya van. Erre a hűtőkörre van rákapcsolva a fut~­ ber~ndezés is, amelyben a hűtőfolyadék leadja a hőjét, és az így leadot~ h~t a fűtőberendezés a gépkocsi fűtésére használja fel. A hűtőrendszer resze1: a hűtőfolyadék-szivattyú, az áramlásszabályozó termosztát, amelyek a motor 15 11 13 17 A hűtőfolyadék (amely fűtéskor hűtőfolyadéknak tekintendő) a fűtőkör­ ben a hengerfej hűtőfolyadék-kivezetésén (az áramlásszabályozó termosztát házán) keresztül a fűtőberendezésbe, majd onnan visszafelé a hűtőfolyadék­ szivattyú szívókörébe áramlik. A fűtőberendezésbe a

levegőt villamos ventillátor szállítja, amelyet a műszerfalon levő kapcsolóval lehet működésbe hozni A motor hűtéséhez és a gépkocsi fűtéséhez használt csővezetékek acélcsövek és gumitömlők, amelyek bilincsekkel vannak rögzítve. 11.1 A hűtő A hűtő (1979. októbertől alumíniumból készült „SOFICO") túlnyomásos, csöves, hűtőlemezes (lamellás). A túlnyomást a hűtőben és egyidejűleg az egész hűtőrendszerben a kiegyenlítő (tartalék) hűtőfolyadék-tartályon levő zárószerkezet biztosítja. A hűtő névleges teljesítménye 29 kW. 7 11.11 A hűtő leszerelése 1. Engedjük le ü fagyálló hűtőfolyadékot (l a 1510 alfejezetben) 2. A gépkocsi alsó részén szereljük le a hűtő, töltő és elvezető tömlőjét 5 12 4 210. ábra A motor hűtésének és az utastér fűtésének vázlata 1 motor; 2 hűtőfolyadék-szivattyú; 3 áramlásszabályozó term.?s,;tát; „ „ 4 hűtőfolyadék-tartály; 5 a tartály

zárószerkezete; 6, motorh~t~; 7 a motorh~to villamos ventillátora; 8 hőkapcsoló; 9 fűtőberendezes; 10 a futobe.rendezés vil~a~os ventillátora; 11 a fűtőberendezés szabályozószelepe; 12 a ~otort .e~ a n;otorhutot ·· k""to" osszekoto ossze o csőve-etékek· „ • 13 a motort a fűtőberendezéssel lé , „ „ csovezetéke.k, ték· 14 hűtőfolyadék-töltőcső; 15 légtelenítő szelep; 16 gte 1em;o csoveze , . „ 17 átáramlócső; 18 a folyadékhűtő leeresztőcsavarja; 19 hűtofolyadék-lefolyocso 260 3. A csomagtér szegélyénél lazítsuk meg a légtelenítő cső (tömlő) bilincsét, és a csövet dobjuk át a csomagtér felett. A hűtő hátsó oldaláról vegyük le a hőkapcsoló vezetékét. 4. Szereljük le a kocsiszekrény homlokfalának felső (hűtőrácsot) és az alsó részét (l. a 145 alfejezetben) 5. A fényszórótérből csavarjuk ki a hűtő két rögzítőcsavarját, és a hűtőt · emeljük ki. Lazítsuk meg a

légtelenítő tömlőn a bilincset, és a tömlőt húzzuk le a hűtőről. 261 11.12 A hűtő beszerelése A tartály zárószerkezete A hűtő beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A hűtőt helyezzük rá a gumiágyra, a csavarok alá helyezzünk lapos és rugós alátétet A ventillátorkoszorú csavarjait - amennyiben a hűtőről le voltak szerelve rugós alátétekkel biztosítsuk. A hőkapcsolót tömítőgyűrűvet szereljük fel, és a fejrészén levő hatlap kiképzésnél fogva rögzítsük. A zárószerkezetet gumitömítés tömíti, és a szerkezetben e · sz;lep (a foly~dék felhevülésének esetére) és egy vákuumszele;~a t~;?Y:~~:si°~ h utésének esetére) van. . e A zárószerkezetne~ a következő értékeket kell kielégítenie: 0,04 ± 0,01 MPa tulnyomás, , 0,01 ± 0,005 MPa vákuum. A tartály hibás zárószerkezete nem javítható, cseréljük ki, 11.13 A hűtőrendszer kipróbálása 11.22 Ha észrevesszük, hogy a

hűtőfolyadék fogy, ellenő.rizzük a hűtő- és fűtőrend­ szer összes csatlakozóját, vajon nem eresztenek-e. A folyadékveszteséget magának a hűtőnek vagy a fűtőberendezésnek a tömítetlensége is okozhatja Ha a szivárgás helyét nem találjuk, az ellenőrzést nyomáspróbával végezzük. A hűtőfolyadék-tartály töltőnyilásába vezessünk 0,12 MPa nyomású sű­ rített levegőt (a töltőnyíláshoz illeszkedő dugón keresztül), és a hűtőfolyadék szivárgását szemrevételezéssel ellenőrizzük (a rosszul hozzáférhető helyeken is). Így különösen a hűtőblokkot és a fűtőberendezést kell ellenőrizni Menet közben nagyobb mértékű hűtőfolyadék-hiány okozója lehet olyan hiba is, amely a motor túlmelegedését okozza. Túlmelegedéskor ellenőrizzük a hűtőfolyadék-tartalékot, az áramlásszabályozó termosztát működését, a hőkapcsolót, a hűtőfolyadék-tartály záródugóját, a ventillátor működését, a hűtő

tisztaságát (külső szennyeződés, esetleg Az áramlásszabályozó termosztát Az .~r~ml~sszabályozó termosztát (211 ábra) lezárja a hűtőfolyadék áramlá · a huto fele, ~a a motor még nem kellőképpen meleg. A motorra van felszere~:~ (1. a 24 alfejezet 30 pontjánál) A műszaki jellem „ · · • a nyitás kezdete; 78 . 82 °C; ZOI. e teljesen nyitva van: 90 . 94 °c T~ljes nyitáskor a szelep elmozdulása (8 . I I mm) Zart termoszt~t esetén max. 0,5 1/min hűtőfolyadék áramolhat MP~ ellennyomas nem nyithatja ki. át és 0,16 . K~~zereléskor a· szeleptányérban levő szegecs forgatásával távolítsuk el a v1zkovet. A hibás áramlásszabályozó termosztátot nem lehet javítani, ki kell cserélni. vízkő). Nem kielégítő melegedés esetén ellenőrizzük az áramláss;z:abályozó termosztátot és a hőkapcsolót. A javítások túlnyomó része a meghibásodott alkatrésrelé kicserélésével vagy - amennyiben lehetséges - a meghibásodott

alkatrészek kijavításával elvégezhető. Az 1979 szeptemberig gyártott hűtőblokkot és az 1980 júliusig gyártott fűtőberendez4t ónnal lehet forrasztani, majd vízzel való feltöltés után túlnyomással próbálni kell (1 az előző szöveget) / A vízkövet a 15.10 alfeiezetben ismertetett módon távolítsuk el 11.2 A hűtő tartozékai kiegyenlítő műanyagból tartály készült kiegyenlítő tartály a 210. ábra szerint kapcsolódik a hűtőrendszerhez. Túlnyomásos zárószerkezete van A tartály kengyellel van felerősítve, és a .kengyel rögzitőanyái rugós alátétekkel vannak biztosítva A tartály támasztóját csavar és rugós alátét rögziti. A - 11.21 A 211. ábra Áramlásszabályozó termosztát 11.23 A hőkapcsoló A. hők~~csoló (242a és" ~42b ábra) kapcsolja a hűtő villamos ventilátorát mü- ~:it~t.? a;kam~kt A h~to JO?? oldali kamrájába szerelték (1 a 111 alfejezetben) a ove ezo a muszak1 Jellemzői: •

bekapcsolas: 89 . 95 °C · • kikapcsolás: 82 . 88 °c 1982. augusztustól új hőkapcsoló van, amelynek műszaki jellem „ • • bekapcsolas: 92 . 98 oc zo1. • kikapcsolás: min. 80 °c 162 263 212a ábra. A hőkapcsoló 1982 júniusig A csővezetékeket a fenékhez tartókkal (kengyelekkel), a gépkocsi mellső és hátsó részében a csővezetékeket szigetelő alátétekkel rögzítsük, az anyák alá helyezzünk rugós és lapos alátéteket. Az alsó síkban elöl és hátul az ívelt átmeneteknél a csővezetékeket szigetelő alátétek nélkül szereljük A csavarokat rugós alátétekkel biztosítjuk. A csővezetékek szerelésekor célszerű segédkengyeleket készíteni (elegendő a csővezeték burkolatát felerősítő csavarhoz kötözött huzal is), amelyek megtartják a csővezetékeket, nehogy azok a burkolat rögzítése előtt kicsússzanak a fenékcsatornából. A csővezetékeket más csövekkel, vonórudakkal stb. együtt a gépkocsi alatt

vezetjük (ezek elhelyezését a 12.5 alfejezetben tárgyaljuk) l.ilb ábra A hőkapcsoló 1982 júliustól A meghibásodott hőkapcsoló nem javítható, ki kell cserél?i. A hűtőbe kézzel csavarjuk be, majd a hatlapú részénél fogva villáskulccsal huzzuk meg. 11.32 A csővezetékek le- és felszerelése 11.3 Az összekötő és elosztó csővezetékek l .t ,. l f :;:• ~1 1 Az öss~ekötő és elosztó csővezetékek acélcsöv~kből és ~~~itöml~kből ~é­ . ··1nek Az összes kötést bilinccsel kell rögzíteni, csak a hutofolyadek~tartaly slz~ . · bilincs nélkül feltolva A rögzitőbilincsek szalagbol vagy 1 e1oyocsove van · , . ·h, k hogy huzalból készülnek. A huzalból készült bilincseket érzesse1 uzzu meg, ne a huzal megsértse a gumitömlőt. 11.31 A csövek és a tömlők rögzítése Szalagos bilincseknél fontos a rögzitőszal~g helyes feltekercselése annak érdekében hogy a kötés önzáró legyen (213. abra) . .· , A

rŐvezeték a mellső és a hátsó csövekbol áll, és a gépkocsi .fenek~satornajában van elhelyezve Polisztirol szigetelő alátéteken helyezked1~ ~l, es ~ gé~~ · 1 · · e ,.,o"l burkolattal van védve A burkolat csavarjait rugos ala k ocs1 a so resz •1;1 tétekkel biztosítsuk; 213 . A gumitömlők rögzítőbilincse, a rögzítőszalag átfűzése 1 rögzítőszalag; 2 bilincsszem; 3 sasszeg és a forgatás iránya (meghúzáskor) 264 való munkáknál a gépkocsit szerelőakna fölé vagy kocsikell állítani, így a gépkocsi alsó része hozzáférhető. A gépkocsi fenékIemezének magassága a csővezetékek szerelésekor legalább 650 mm legyen 1. Szereljük le a csővezetékek burkolatát, a tüzelőanyag-tartályt, emeljük ki a pótkereket, és lazítsuk meg a csővezetékek rögzítését. 2. A 210 ábrán látható leeresztőcsavar kicsavarása után eresszük le a hűtő­ folyadékot (1. a 1510 alfejezetben) 3. A gumitömlők bilincsének

megoldásával válasszuk szét a csöveket (a gépkocsi középső részén), és a csővezetékeket szereljük le. 4. A csővégen a kötést a gumitömlőkkel, továbbá a rögzítőket, esetleg a gépkocsi egyéb részein levő kötéseket szereljük le. 5. Húzzuk ki a hátsó csöveket 6:"Húzzuk ki a mellső csöveket. A gépkocsi kerekeit balra kormányozzuk alá, bontsuk le a kormányrudazatot a segéd-irányító karral (1. a 71 alfejezetben) és a jobb oldali keréknél a nyomtávrudat, ezután a kormányrudazatot nyomjuk a mellső futóműbe. A bal oldali csövet kivételkor jobbra forgassuk (a gépkocsit menetirányban nézve), a jobb oldalit pedig balra. A csővezetékek beszerelése a kiszerelési folyamat fordított sorrendjében történik. A kormányrudazat szerelésekor (! a 72 alfejezetben) ellenőrizzük a gömbésuklók gumiharangjainak á1lapotát, ha hibás, cseréljük ki. Töltsük be a hűtőfolyadékot és a hűtőrendszert légtelenítsük (l. a 1510

alfejezetben) A fűtőtest összekötő csövei az általános ismertetésben leírtakhoz hasonlóan a motoron levő termosztátházból a fenékcsatornán keresztül vannak a fűtő­ berendezéshez vezetve, a visszavezető csővezetékét ugyancsak a fenékcsatornán keresztül vezették a hűtőfolyadék-szivattyúhoz. A csöveket igazítsuk a csatorna falához, hogy egyéb szerelvényekkel ne érintkezhessenek. Az összekötőcsövek vezetéséről szóló részletes ismertetés a 12.5 alfejezetben található A csővezetékekkel emelőre ,· A fedélen (felül) lazítsuk meg a csavart, a kivágásban nyomjuk le és a fedelet vegyük le. A fűtőberendezésről húzzuk le a gégecsövet 3. A csomagtér fedele alatt a csatlakozó dugaszokat húzzuk ki az aljzatukból (kivéve a motoron levő vezetéket), és az ablaktörlő tartójáról vegyük le a kábelsaruval ellátott negatív (testelő) vezetéket. A csomagtér fedele alatt a légtelenítő szelepről vegyük le a

csövet 4. Húzzuk le a szabályozókarok fogantyúit (gombokat) a műszerfal középső paneljénél, a panelt szereljük le a műszerfalról, és kapcsoljuk szét az elakadásjelző (amennyiben a gépkocsi elakadásjelzővel fel van szerelve) dugaszát. Két csavar kicsavarása után a karokat a paneltől válasszuk el, és a pánelt húzzuk le. S. A gégecsöveket a fűtőberendezés oldalánál nyomjuk össze, hogy rövidüljenek meg, és vegyük le 6. Bontsuk le a hűtőfolyadék-összekötőcsöveket 7. Csavarjuk le a fűtőberendezés peremeit a kocsiszekrényhez rögzítő négy anyát, és a fűtőberendezést a gépkocsiból vegyük ki. 11.4 A fűtőberendezés , „ . él "b „ 1 ( 1980 augusztustól aluminium A fűtőberendezés (214. abra) ~ ~ok1c~r o o int a~ elosztócsatornákkal és OFICO") a villamos ventllatorbol, valam . 1 é eket magá"S é b"l ll mely ezeket a szere v ny csappantyúkkal ellá~ott. s~kr ny o ato;kok szelep a folyadék

bevezetésére, ban foglalja. A tovabb1 kozvetle~ tar 1 t" tÖmtő és a ventilátormotor fordua panel a szabályozó k arokkal, a e~te ~m o latszámát csökkentő villamos ellenallas. lalkozunk.) (A villamos ventillátorral a 13.14 alfejezetben fog 1250 m3/h A villamos ventillátor teljesitI~é~ye ,195 Pa ny~asna . A fűtőberendezés névleges telJesitmenye 4,6 k . 11.41 A fűtőberendezés kiszerelése d"ük le a hűtőfolyadékot (l. a 1510 alfejezetben) k :e~:dsük ki a fenékcsatorna összekötőcsövei fedelene 1 E 2: 11.42 A fűtőberendezés beszerelése rögzítőcsapját. A fűtőberendezés gépkocsiba való beszerelése a kiszerelés forditott sorrendjében történik. A rögzítőcsavarok alá tegyünk lapos alátétet Beszerelés előtt a tokoshuzalok huzalvezetőibe cseppentsünk néhány csepp olajat. Vizsgáljuk meg a villamos ventillátor működését. A kapcsoló első állásában a motor fordulatszáma nagyobb (a bekötést a 11.5 alfojezetben

ismertetjük) A hűtőrendszert töltsük fel hűtőfolyadékkal és légtelenítsük. A fogantyúkat (gombokat) a juk rá a szabályozókarokra: következő sorrendben helyezzük fol és nyom- e bal oldali kar: felfelé és lefelé mutató fehér nyíl; e kar: lefelé mutató fehér nyíl; e jobb oldali kar: felfelé mutató piros nyíl, lefelé mutató kék nyíl. középső . . Az alsó nyakban levő kart forgassuk a nyak középvonalába, hogy a nyak nyitva legyen, és így az áramlást biztosítsa. (A nyakat a csappantyúval csak a fűtőberendezés teljesítményének vizsgálatakor stb. zárjuk be) 11.43 A 214. ábra A fűtőberendezés ~etszete 3 hőkicserélő (198Ci szeptembertől 1 házfedél; 2 ház alsó része (a haz: kétr~s,7es) •. 5-8 sz:abályozócsappantyúk; , . a1umm1um „ SOFICO")·• 4 villamos . vent1 ator, . . a szabályozóe~eltyűk panel1e 9 fűtőberendezés szét- és összeszerelése A fűtőberendezés fő egységei a

hőkicserélő, a szabályozó szelep, a szabályozó csappantyúk és a szabályozókarok a tokoshuzalokkal. A szétszerelés műveletei a következők. 1. A fűtőberendezésea levő szabáiyozó karokról emeljük le a működtető tokoshuzalokat, vegyük le a fűtőberendezés felfekvő felületének tömítését. la· ~ . . k le a merevítőket és a szekrény rem menti merevítőket, es vegyu pe zitsuk meg a fedelét a ventillátorral. 1„. k le a be- és elvezető gumitömCsavarjuk le a szabályozó szel~petkSlzere JU 2· . · ·· l" ket huzzu e. . lök bilincseit, és a gum1ton: ,o , . k ki a tokoshuzalt, ezzel a v1sszaszereA zabályozó szelep kafJabol ne vegyu s . h · k beállitást l ·t léskor megtakant atJU a , . ük le a csappantyúk tokoshuza a1 A fűtőberendezés hátsó oldalarol vegy . 1 3• , „ , k é karok leszereleséve. . a biztositógyüruk, alatéte s . , , " ű az alátétek és a rugo lesze, k levő csappantyú a b1ztos1togyur Az also

nya on . relése után válik szabadda. . . b·1· ket és válasszuk el egymástól · · · b 0l fesz1tsuk k1 a 1 mese 4 A fűtőtest kanmaJa a s~ekrény alsó. részének mindkét fe~ét k. lni azt a szekrényből húz, k. köt is szukseges iszere , 5. Ha az olda1so onyo t :ri ~r zuk ki. , . lé szétszerelés fordított folyamata. A szelepeA fűtőberendezes osszeszere se a . ket tömitőgyűrűvel rögzítsük fel. k„ tkezőképpen csatlakoztasA tokoshuzalokat a szabályozókarokra a ove . f lh z vezető tokos. . . fűtőberendezés hatso a a o bal oldali szabalyozokar · a huzal; „ „ d · ·obb oldalán levő kar; középső szabályozókar: a futo~ere; ~es a forgócsaptól a fűtőberende• jobb oldali szabályozó kar: elso to , os /~~okoshuzal a szabályozószelepzés bal oldalán levő karhoz, a maso l . su k . e e hez. e oldJuk m eg esetleg jelöljük · fT 1 gesen n tokoshuzalok csavarkötése1t o o~ e l kor a tokoshuzalok helyzete A kb Ha v1sszaszere es ,

h meg helyzetüket a csavaro an. k d lenesen helyezzük fel ugy, ogy a nem ismert a konzolokkal a karo at 1 ~1g el vonalával 350-os szöget zarfogantyúkn~l levő felület a fűtőbere°;dez~s t-~~g~emének felső síkja alatt kb. . be a felső sarok a fűtőberendezes rogz1 all3on ki azaz ugyanolyan JOn • 1 • től 150 mm-re 40 mm-re legyen, es az emhte~t pere~a be van építve. Ebben a helyzetben a tarhelyzetben legyen, ahogya~ ~epk?cs k élső helyzetbe, és a tokoshuzalokat csató és a fűtőberendezés kaf]alt álhtsu sz varokkal rögzítsük. 11.s , . A fűtőberendezés tartozeka1 1 r „ 1, se 11.s1 f A villamos ventillátor le- és e 1szere e , 1 " három csavart az alátétekkel, Csavarjuk ki a fűtőberen~~zés. felső t~ts:e~m::os ventillátorral A további (tu k le a rácsot és emel3uk ki a tar o vegyu lajdonképpeni) szétszerelést (lapátkerék; motor és tartó) a 13.14 alfejezetben tárgyaljuk. Visszaszereléskor a villamos ventillátort és a

rácsot úgy kell elhelyezni, hogy azok a fedél és a ventillátortartó rögzítő részébe belepattanjanak. 11.S2 Villamos (előtét) ellenállás A villamos ellenálláshoz a villamos ventillátor leszerelése (l. az előző pontot) után lehet hozzáférni. Kiszereléséhez a rögzítőcsavarokat is ki kell csavarni 11.S3 A fűtés és a szellőztetés elosztása és szabályozása Elosztás A levegő a fűtőberendezéstől rugalmas gégecsovon a kocsiszekrény mellső keresztfalában levő üregen és a fenékcsatornán keresztül áramlik. A gégecsövek a kivezető és elosztó csőcsonkokon feltolással és szétfeszítéssel vannak rögzítve. A levegőáramlás belső elosztását a fűtőberendezésben csappantyúk szabályozzák. Szabályozás A villamos szabályozás a villamos ventillátor motorjának kétféle fordulatszámával történik, amihez a fűtőberendezés szekrényének fedelében levő előtéfellen­ állás és kapcsoló tartozik. A

fűtőberendezés kapocsléce a következőképpen van bekötve: a + (plusz) csatlakozóra a ventillátormotorra menő vezeték; a párhuzamos csatlakozóra a kapcsolótól jövő vastagabb (sárga) vezeték, a keresztben álló 1/2 csapra csatlakozóra a kapcsolóról jövő vékonyabb (piros) vezeték van bekötve. (Ez utóbbi adja a csökkentett áramot.) A motor kábelsarun keresztül az ablaktörlő tartóján testelődik A mechanikus szabályozás egyrészt a műszerfalon levő szabályozókarokkal történik, amelyek a fűtőberendezés csappantyúinak karjaival össze vannak kötve, másrészt a fűtőberendezés alsó részében levő csappantyúval, amellyel a levegőnek a padlócsatornába való beáramlása szabályozható. A műszerfal sarkaiban vannak az ajtóablakok fúvókái. A bal oldali szabályozókar (felfelé és lefelé mutató fehér nyíllal jelölve) a levegőt a lábakra vagy az ablakra irányítja. Felső helyzetében a levegő a szélvédőre és az

ajtóablakok fúvókáihoz, alsó helyzetében a lábakhoz áramlik. A középső szabályozókar (lefelé mutató fehér nyíllal jelölve) a levegőnek a hőkicserélőn keresztüláramlását szabályozza (tekintet nélkül arra, hogy a hő­ kicserélő meleg-e) vagy a hőkicserélőt az alsó csappantyúval bezárja. Felső állásában a levegőnek a fűtőberendezésen való átáramlása zárva van, alsó állásában maximális a levegőáramlás a fűtőberendezésen keresztül A jobb oldali szabályozókar (felfelé mutató piros és lefelé mutató kék nyHlal jelölve) szabályozza a levegő hőmérsékletét a hűtőfolyadék (ebben az esetbe~ fűtőfolyadék) szelepének nyitásával, egyidejűleg lezárja a hőkicserélőn kivüh levegőáramlást (csappantyú a hőkicserélő mellett). Felső állásban (a piros nyíl irányában) a fűtőberendezés hőleadása a legnagyobb. Alsó állásban (a kék nyíl irányában) a fűtés kikapcsolva, részleges hűtő­

levegő-beáramlás van. A levegőáram szabályozása a gépkocsiban A meleg levegőnek a fűtőberendezés bői a hátsó ülésekhez való áramlását a. fűtő­ berendezés bal oldalán alul elhelyezett karral lehet szabályozni: lefelé nyitva van, vízszintes helyzetben zárva van. A műszerfal sarkaiban levő fúvókák a mellső ajtók ablakaira fújják és irányítják a levegőt. 11.6 Az olajhűtő Olajhűtőt Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motorokhoz 1984. jú liusig alkat: maztak. Ettől az időponttól különleges kivitelt képez Szerkezetileg hasonlo a folyadékhűtőhöz. A motortérben, a motor jobb oldali fedőlemezére rögzitették A motorral különleges nyomásálló tömlők kötik össze (215 ábra) 215. ábra Az olajhűtő cirkulációs olajszürésü motorra csatlakoztatása 1 tömlócsatlakozás a motorból való kiáramlásnál; 2 olajhűté5; 3 tömlé5csatlakozás a motorba való beáramlásnál :i :. .i· 1~ 11.61 ~ Az olajhűtő le-

és felszerelése Az olajhűtő leszerelésekor a tömlőket a motornál oldjuk meg, és a körülményektől, ill. a leszerelés céljától függően vagy a hűtőt szereljük le a motor fedő· lemezéről, vagy a fedőlemezt az olajhűtővel és a tartóval ~gyütt Az 0 1 · t tömlőkből és az olajhűtőből öntsük edénybe. · aJa a Az ?l~~~tőt a gé~kocsira a leszerelés fordított sorrendjében szereljük fel. A,~ ?,laJhutone~ fi fedol~~ezzel .~ a tar~óval való összeszerelését (a tartó az olaj- huto és a fedolemez kozé kerul) rugos alátétekkel biztositsuk. A fedőlemezt lapos al~téte~kel rögzít~ük. A tartó és a kocsiszekrény összekötését rugós aláté- · tekkel b1ztos1tsuk. A tömlő:satlakozókat a motoron és az olajhűtőn a csatlakozó és a csavar alá helyezett tomftéssel rögzítsük. A motor fő olajcsatornájában a peremnél levő menetes furatot nyomáskapcsolóval zárjuk le. A tömlőket olyan irányban rögzítsük, hogy

természetes ívelést alkossanak. A mel~ső ~edélr~l ví zszintese,!1 vezessük, a motorba való beáramlásnál úgy, hogy az a v1zszmtes s1ktol kb. 15 -kal lefelé hajoljon el 12. l I •:· 1 Pedálok, karok, vonórudak, kötelek és a fenéklemez alatti csővezetékek 1 1 r iÍt 1 ti 1 1 1. 1 ~· 1· f A pedáloknak, karoknak, vonórudaknak, köteleknek és a fenéklemez alatti csővezetékeknek a gépkocsiban meghatározott jelentőségük van, és céljaik nagyon kiterjedtek. Rövid műszaki jellemzésük a megfelelő szakaszokban található A pedálok és a kapcsolószerkezet karbantartását a 15.11 alfejezetben, a gázszabályozó mozgatószerkezetét a 152 alfejezetben ismertetjük i» "t f,· r r·,; F: ~ ~ ij ! 2 [ f -, 12.1 ~· 1 ! A tengelykapcsoló-pedál és a fékpedál 1 ! :t! A tengelykapcsoló- és fékpedál a pedáltartóval (konzollal) szerelési egységet alkot (216. ábra) A pedáltartó egyidejűleg a

tengelykapcsoló főhengerét és a főfékhengert, esetleg (a kiviteltől függően) a fékrásegítőt is rögzíti. A fékpedál a fékezés jelzésére (a féklámpák bekapcsolására) alkalmazott kapcsolóval, és a fékcsövekben a fékfolyadék nyomásának csökkenését és ebből adódóan a fék~atás csökkenését, azaz a fékpedál útjának a megnövekedését jelző kapcsolóval van ellátva. Mindkét kapcsoló mechanikus működtetésű ~; t: fi 1 ", 1:ll t 1; 12.11 r A pedálok ki- és visszaszerelése 1· i ~,,l !i! -~ <f Szereljük le a főfékhengert (l. a 93 alfejezetben) és húzzuk le a fékfolyadékjelző kapcsoló vezetékeit. A gépkocsi belsejében csavarjuk le a pedáltartót a kocsiszekrény fenéklemezére rögzítő anyákat, és a pedálszerelvényt a gépkocsiból vegyük ki. A visszaszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ha új pedálszerelvényt vagy olyan szerelvényt szerelünk be, amelynél előzőleg a

pedálok"at leszereltük, be kell állítani a holtjátékot A pedáltartót a kocsiszekrény fenéklemezére rögzítő anyák alá rugós alátétet tegyünk 216. ~bra ~ tengelykapcsoló- és a fékpedálegység a főhengerekkel á~~~~l~a)r~ok~~~~~f~) ~y2:~~pg~~bl;. 3 fbé)klákm pakap ~soló; 4 a fék pedál úthosszát jelző 1 . a apcsoooldalcsapsz.ege·St 1 k 1· 1a, pe d a; 1 6 excentercsapok a pedálok holtjátékának b llt 1 h ( t, e nge r„ apcso O· szerelt fékpedálra nem kel 1 felszerelni) ea asa oz a ekraseg1tovel 1 1 12.12 A pedálok szét- és összeszerelése ~ pedáloknak a tartó.ró! való leszerelése rendszerint nem szükséges, a leszerelést azonban csak a pedalcsapban levő tengelycsavar kiszerelése és a visszahúzó 273 rugó kiakasztása után lehet elvégezni. A jelzőkapcsolókat ne szereljük le (amennyiben ez nem szükséges), így elmarad a beállításuk. A pedálok összeszerelése a szétszereléssel fordított sorrendű. A

pedálperselyeket a 163 alfejezetben meghatározott kenőzsírral kell bekenni 12.13 A pedálok beállítása f l A tengelykapcsoló- és fékpedál mozgásának szabadnak, azaz holtjátékkal bcállítottnak kell lennie, vagyis a nyugalomban levő pedálok a folyadékrcndszerekben nem hozhatnak létre nemkívánatos nyomást. A holtjátékot, azaz a pedálok azon mozgását, amíg azok a főhengerek dugattyúira hatni kezdenek, a pedál és a dugattyú fenékrésze közötti 0,5 . 1 mm-es távolsággal határozták meg A holtjátékot a pedáltartón levő excentercsap forgatásával (216 ábra) lehet beállítani Ez a holtjáték a pedál taposófelületénél 3 . 5 mm holtjátéknak felel meg A fékrásegítővel ellátott fékpedál beállítását, valamint a tengelykapcsoló- és a fékpedál egymagasságba való beállítását a 9.5 alfejezetben ismertettük f 12.14 A fékpedál kapcsolóinak beállítása A fékpedál kapcsolói a rögzítőcsavarok meglazítása után a

tartóban levő ovál nyílásban eltolhatók. A csavarfejek alá tegyünk lapos alátétet A pedálmozgás nagyságát jelzó lámpa kapcsolójához tömítést tegyünk, és a rögzítőcsavar alá rögzítsük a kapcsolócsapszeget. A féklámpakapcsolót úgy állítsuk be, hogy a féklámpa a.fékpedál taposófelülete közepének 10 „ l 5 mm-nyi benyomásakor kezdjen világítani A fékpedál mozgásának mgyságát jclzö kapcsolót úgy állítsuk be, hogy a benyomott oldalkapcsoló (csap) a fékpedál taposófelülete közepének 100.„ 110 mm-nyi benyomásakor váljon szabaddá (ekkor kapcsolódik be a jelzölámpa). Beállítás után a nyomócsapot be kell nyomni a kapcsolóba . 12.2 Gázpedál és gázszabályozó tokoshuzal A gázpedál az önkenő csapággyal és a karral szerelési egységet képez, amelyet a kocsiszekrény fenékcsatornájának bal oldalára csavarokkal erósítettck fel. A tokoshuzalt a fenékcsatornán vezették keresztül, és a pedál

karjára, ill. a karburátor mozgatószerkezetéhez szorítókkal rögzítették. . !~ J „ 12.21 A gázpedál ki- és beszerelése t. Oldjuk meg a karburátoron levő mozgatókaron a tokoshuzal belső huzaljának rögzítőjét 2. Szereljük le a padlócsatornáról a pedált a csapággyal, a pedált gyengén nyomjuk le, és a szerelési egységet vegyük ki a csatornából. A pedálkaron levő rögzítő leszerelése után kössük ki a tokoshuzal belső huzalját. 3. Húzzuk le a biztosítógyűrút a tokoshuzal belső huzaljának tartójában, és húzzuk ki a tokoshuzal belső huzalját a motortérbe. A pedálnak a tokoshuzallal való visszaszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Kenjük meg a tokoshuzal belső huzalját kis viszkozitású olajjal (a gyártóműben grafitos zsírral töltik meg a tokoshuzal belső huzatja és a tok közötti teret), és a padlócsatomában maradt tokba toljuk be úgy, hogy a karburátoron levő hengeres rész és a

rögzítő között 0,3 . 1 mm hézag legyen Az 1979. október után készült motorok karburátorainál a hézag max 0,3 mm 12.3 A szívató működtető karja és tokoshuzalja A karburátor mechanikus szívatóját kézi karral mozgatjuk tokoshuzal közvetítésével. A kart a mellső ülések között rögzítették, és a tokoshuzalt a padlócsatornán keresztül vezették a motorhoz A gépkocsiról való leszereléskor elöbb vegyük ki a padlószőnyeget (1. a l 2.4 alfejezetben), lazítsuk meg a tokoshuzalt a karburátoron, és szereljük le a fenékcsatornáról a kartartót, a tüzelőanyag-tartály fedőlemezét, esetleg a fenékcsatorna fedőlemezét is. majd a kart a tokoshuzallal húzzuk ki a gépkocsiba A visszaszerelés sorrendje a kiszerelés fordítottja. A tokoshuzalt a 122 alfejezetben ismertetett módon kenjük A tokoshuzal működési helyzetében való rögzítésekor a karburátor szívatójának teljesen bezárva kell lennie (a kar hátul van) és a

fenékcsatornán levő mozgatókar alaphelyzetébe van lebillentve. A tokoshuzalnak a gépkocsi alatti elhelyezését a 12.5 alfejezetben ismertetjük 12.4 A sebességváltókar és a kapcsolórudazat A kapcsolószerkezet két részből áll: a konzol (tartó) a sebességváltókarral és és annak tartozékaival (217. ábra), valamint a kapcsolórudazat a gumicsuklóval, amely a hajtóműből a sebességváltókarhoz érkező rezgéseket csillapítja 1 274 275 :i; ! ,. 4. A kapcsoló vonórúd kivétele a gépkocsiból általában nem szükséges Elkerülhetetlen esetben csak a hajtóműnek a gépkocsiból való kiszerelése után vehető ki - (l. a 41 alfejezetben) A kapcsoló konzolról leszerelt vonórudat a fenékcsatornából hátrafelé vehetjük ki. J li, l ~ 1: f, Beszerelés A konzol és a .vonórúd visszaszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik A tartót előbb kenjük meg (1 a 1511 alfejezetben) A kapcsoló vonórúdnak a

kapcsolórúddal való összekötésekor a két rész közé tegyünk gumialátétet, és a kötést ellenanyával biztosítsuk. A kapcsoló vonórúdnak a sebességváltóra való rákötése után a konzolt a csatornán úgy helyezzük el, hogy a sebességváltókar semleges helyzetben a csatornára merőlegesen álljon. Csak ezután húzzuk meg a konzol csavarjait A csavarok alá lapos alátétet tegyünk. 12.42 A konzol (tartó) szét- és összeszerelése .• 217. ábra A kapcsolókonzol (tartó) metszete 12.41 A konzol (ta~tó) és a vonórúd leszerelése és beszerelése Leszerelés 1. Vegyük ki a padlószőnyeget a fenékcsatornáról a mellső és a hátsó üléseknél Ha a szőnyeg osztott, akkor az egyes szabad részeket vegyük ki. A rögzítők pl. csavarhúzóval kifeszítve vehetők ki Ha a szőnyeg nem osztott, az egyik oldalon szereljük le a küszöblécet és az ülést; majd a szőnyeget hajtsuk fel 2. Csavarjuk ki a konzol csavarjait és a rögzítők

kifeszítése után vegyük le a fedelet. A nyíláson keresztül szereljük szét a vonórúd és a sebességváltókar csavarkötéseit 3. A konzolt a karral a nyílásból vegyük ki Szükség esetén billentsük ki a kart, hogy a konzol csapágyán túlnyúló kapcsolórúd ne akadályozza a kivételt. 276 A konzolról toljuk le a gumiharangot, és a fedélcsavarok kicsavarása után vegyük ki a kart a konzolból. Ez a szétszerelés a konzol kenéséhez elegendő A teljes szétszerelést a rugónál levő biztosítógyűrűnek és a sebességváltókar bilincsén levő csavar kiszerelésével fejezzük be. Ha a perselyek meghibásodtak, új perselyeket sajtoljunk be. Besajtolás után a kapcsolórúd befűzésével ellenőrizzük a szemek egytengelyűségét; az esetleges eltérést a szemek elforgatásával javítsuk. A konzol összeszerelése a szétszereléssel fordított sorrendű. A karon, a konzolon, a kapcsolórúd bilincsében levő gömbfelületeket és a konzol

cs1págyait zsírral kenjük meg. A szemeknél levő nemez gyűrűket olajjal átitatva szereljük 12.5 A fenéklemez alatti tokoshuzalok csővezetékek, vonórudak, A csővezetékek, vonórudak és tokoshuzalok helyzete, iránya és rögzítésmódja az előző fejezetekben megtalálható. A tüzelőanyag-tartály alatt, a fenékcsatorna fedelénél hagyják el az ott vezetett csövek, huzalok a kocsiszekrényt. A fedél lapos alátétekkel és önzáró anyákkal van rögzítve Az ábrák mutatják, hogyan kell a részeket elhelyezni, hogy semmi ne akadályozza működésüket és ne hibásodjanak meg. Feltétlenül akadálymentes legyen a kapcsoló vonórudak mozgása A tüzelőanyag-tartály alatti átmenetben az alkatrészek helyzetét bilincsekkel kell biztosítani a tüzelőanyag-tartályon. A bilincseket védőbevonattal kell el- 277 218. ábra Az átvezetések elhelyezése a padlócsatorna borításában (hátulnézet) 1 fűtőcsövek; 2 gázszabályozó

tokoshuzalja; 3 sebességváltó rudazat; 4 fűtőcsövek; 5 sebességmérő hajtótengely; 6 a szívató tokoshuzalja 5 6 221. ábra Összekötöcsövek a kocsiszekrény hátsó részében 1 fűtéselvez.ető csővezeték (a nyíllal jelölt hely alul van); 2 fűtés-hozzávezető csövek; 3 a tüzelőanyag-tartály légtelenítő csöve (a nyíllal jelölt helyen a kocsiszekrény merevítőjén átvezetve) 219. ábra A csővezetékek, tokoshuzalok stb. elhelyezése a tüzelőanyag-tartály alatt látni, hogy a tokoshuzalok stb. megsérülése kizárt legyen A teljes elrendezést a 218. és a 220 ábra szemlélteti A fűtéstömlők a kocsiszekrény alatt egymás felett helyezkednek el. A tömlők kereszteződését a 219., az egymás feletti elhelyezését a 221 ábra ábrázolja Az akkumulátorszekrény melletti térben a hűtőcsövekhez bilinccsel (különleges műanyag behúzóbilincs) van rögzítve a szívató tokoshuzalja. A csővezeték leszere!ésekor a bilincset

levágjuk és felszerelésekor új bilincset szerelünk be. 12.51 A sebességmérő hajtótengelye A sebességmérő hajtótengelyét a műszertáblában levő sebességméröhöz hollandi anyával, a sebességváltóra bilinccsel és csavarral rögzítették. A tengely (tokoshuzal) a sebességrnérötöl a kocsiszekrény átvezetésein keresztül a fék és a tengelykapcsoló föhengereinek terébe van vezetve, onnan visszatér a kocsiszekrénybe, áthalad a padlócsatorna bal oldalán. és a fedélen keresztül a padló alatti térben a sebességváltónál végződik. A tengelyt a sebességváltóból felhajtott olaj önműködően keni. Csak elégtelen kenés esetén kell néhány csepp kisebb viszkozitású motorolajjal megkenni A gépkocsiból való kiszereléskor előre kell kihúzni. A gépkocsiba való beszerelés a kiszerelés fordítottja Mindkét végén csatlakoztassuk ésegyenesítsük ki A tengely hosszán nem lehet erős ívelés és nem feszülhet. A műszertáblán

levő bekötés a műszertábla leszerelése után végezhető el. 220. ábra Csővezetékek, tokoshuzalok stb a tüzelőanyag-tartály alatt 1 a hűtőrendszer csővezetékei; 2 vákuumcső (csak a fékrásegítővel ellátott gépkocsikon); 3 a fűtés-visszavezető csővezetékek (a hűtőfolyadék-szivattyúhoz); 4 a kézifék kötelei; 5 a gázszabályozó tokos huzal; 6 a sebességmérő hajtótengelye; 7 a kapcsoló vonórúd csuklója; 8 csővezetékek a tengelykapcsoló főhengeréhez; 9 a szívató tokoshuzalja; 10 a kézi rögzítőfék kötelei; 11 a fűtés-hoz.závezető csővezeték (az áramlássz.abályozó termosztáthoz) 278 279 13. A villamos berendezések A gépkocsi villamos berendezéseinek üzemelését 12 V névleges feszültségű, akkumulátorról táplált egyenáram biztosítja. A 14 V névleges üzemi feszültséget az egyenirányító diódákkal egybeépített váltakozóáramú generátor és a hozzá tartozó feszültségszabályozó

létesíti. A gépkocsi hálózatát a váltakozóáramú generátor táplálja, amely egyidejűleg az akkumulátort is utántölti. A gépkocsi villamos szerelvényei ún. egyvezetékes rendszerűek, azaz a negatív (-)vezetőt a gépkocsi acélszerkezete, a pozitív (+)vezetőt a vezetékek alkotják. A villamos berendezések karbantartását a 15.12 alfejezetben tárgyaljuk A felszerelés sorrendje a leszerelés fordítottja. A biztosítódoboz csavarjait la· rugos · a tatetekkel rögzítsük. Erőltetés nélkül , dolgozzunk, 1 „ • nehogy t„ f a pos. es vezetékek szigetelése megsérüljön. A kocsiszekrény falab~n evo ~t:~~ o uratok éles peremét gumihüvellyel burkoljuk, nehogy a vezetek megs~rulJo~ „ A vezetékköteg a csomagtérben bal oldalon felül van vezetve, ~s a hu,to mogött a jobb oldalra van átvezetve. A második leágazás a csomagter hatso részében a közfalon van . , A gépkocsi belsejében a köteg a műszerfal mögött van. Leágazás v~n az

aJtokapcsolókhoz és a mennyezetvilágításhoz A köteg a fené~cs~t~rna Jobb oldal , maJ·d a sebességváltómű felett halad a motortérbe a hatso lampatestekh~z an, · lh Ab köe. A villamos hálózat kapcsolási vázlata a 13.2 alfeJezet?e~ ta!a„ ato téshez szükséges tájékozódás céljából a vezetékek különbozo szm~ek vagy szam~ jelekkel stb. jelölték A vezetékek kikötésekor ajánla~os azok ~s a fogyaszt? jelöléseit megfigyelni. Ha a helyes visszaszerelés valam1~yen ~k~o~ nem lehe~se­ ges a vezetéket és a fogyasztót festékkel, vagy más modon Jel~l Ju~ ~eg, P · a vez~tékre ragasszunk ragasztószalagot, és arra írjuk rá az ere~etIJel,olest., , , A vezetékcsatlakozások részleteit szín, számozás stb. szennt a fenyszor~ ktol · olyan sorrendben a d.JU k meg , ahogyan azok a kotega hátsó lámpacsoportok1g bői fokozatosan leágaznak. 13.12 13.1 A vezetékköteg bekötése A villamos hálózat és a vezetékek jelölése /.Jobb

oldalifényszóró, esetleg fényszórók , , , tompított fenyszoro fe kete veze te· k (végcsatlakozás nélkül) távfényszóró sárga vezeték (végcsatlakozás nélkül) helyzetjelző lámpa piros vezeték (hüvely) segédfényszóró sárga vezeték (hüvely) A villamos hálózatot néhány szabad vezeték, többségében a vezetékköteggé egyesített vezetékek, a biztosítódobozban levő biztosítékok és a villamos berendezések alkotják. A hálózat 0,75 6 mm 2 -es vezetékekből áll A vezetékek végei szabadok vagy rátolható csatlakozóhüvellyel vannak ellátva, sok vezeték csatlakozóba van bekötve. Az akkumulátor és a motor negatív (testelő) vezetéke különleges vörösréz szövött szalagból van, az önindító fővezetékének keresztmetszete 16 mm~ A biztosítódobozt nem szükséges leszerelni. Ha az ablaktörlő vezetékkötegét ki kell cserélni, a csatlakozót a köteg végére utólag kell felszerelni, mivel a köteg a csatlakozóval nem

fér át a furator;i. 13.11 A villa mos hálózat vezetékkötegének ki- és beszerelése A vezetékköteg kiszerelését a villamos hálózatról való lekötése és a bilincsekből való kiemelése után lehet elvégezni. A mellső részen az ablaktörlő csatlakozóját is le kell szerelni. A vezetékköteget húzzuk be a gépkocsiba a biztosítódobozhoz A biztosítódobozt a rögzítőcsavarok anyájának lecsavarása után vehetjük le. 280 2. Bal oldali irányjelző lámpa fekete vezeték (hüvely) 3. A hűtőventillátor hőkapcsolója sárga vezeték (hüvely) 4. Bal oldali fényszóró, esetleg fényszórók tompított fényszóró fe kete veze te· k (végcsatlakozás nélkül) távfényszóró sárga vezeték (végcsatlakozás nélkül) helyzetjelző lámpa piros vezeték (hüvely) segédfényszóró sárga vezeték (hüvely) 281 .) Jobb oldali irányjelző lámpa, kürt fekete vezeték (hüvely) fekete vezeték (hüvely) 6a A segédfény.szórók kapcsoló

jelfogója sárga vezetékek (hüvelyek) 1, 3, 4-es jelölések 1979. októbertől: sárga vezetékek (hüvelyek) 30, 85, 87-es jelölések J6a Gyújtáskapcsoló irányjelző lámpa kürt a kapcsoló jelfogó 1, 3, 4-es jelölések a kapcsoló jelfogó 30, 85, 87-es jelölések 6b A tompított fényszórók kapcsoló jelfogója fekete vezetékek (hüvelyek) a kapcsoló jelfogó 1, 3, 4-es jelölések 1, 3, 4-es jelölések 1979. októbertől: fekete vezetékek (hüvelyek) a kapcsoló jelfogó 30, 85, 87-es jelö30, 85, 87-es jelölések lések 7. Villamos dugaszoló aljzat sárga vezeték (hüvely) a vezeték esetleg a 8. leágazás része 8. Az ablaktörlő csatlakozója 1, 2, 4, 5-ös jelű vezetékek /6b Gyújtáskapcsoló (hüvelyek) 1981. augusztustól 15, 16, 30, 50-es jelölések a gyújtáskapcsoló 15, 16, 30, 50-es jelölések 17. Műszertábla tízpólusú aljzat hatpÓlusú aljzat 18. Afűtő- és szellőztető ventillátor kapcsolója , . , . (1979. októbertől a

Skoda 120 LS, 120 GLS 1981 márciustol 105 GL t1pusu gépkocsik hátsóablakfűtés-kapcsolója is) négypólusú aljzat · 20. Jobb oldali ajtókapcsoló zöld vezeték (hüvely) az aljzat 1, 2, 4, 5-ös jelű érintkezője vagy színes vezetékek az aljzat megegyező színjelöléseihez a ventillátor + jele a ventillátor 1/2 jele 10. Ablakmosó motor piros vezeték (hüvely) sárga vezeték (hüvely) a motor + jele a motor - jele 11. Bal oldali ajtókap~oló zöld vezeték (hüvely) zöld jelölés piros jelölés 13. Biztosítódoboz 14. Irányjelző lámpák kapcsolója, fényszóró-átkapcsoló, kürtnyomógomb nyolcpólusú aljzat hatpólusú aljzat 15. A helyzetjelző lámpák kapcsolója, fő világításkapcsoló négypólusú aljzat 282 a gyújtáskapcsoló 15. 30, 50-es jelölések J9. Elakadásjelző hatpólusú aljzat 9. Fűtő- és szellőztető ventillátor sárga vezeték (hüvely) piros vezeték (hüvely) 12. Bal oldali mennyezetvilágítás zöld

vezeték (hüvely) piros vezeték (hüvely) (hüvelyek) 15, 30, 50-es jelölések 21. Jobb oldali m:>nnyezetvi!ágítás zöld vezeték (hüvely) piros vezeték (hüvely) zöld jelölés piros jelölés 22. A fékpedál je!zőkapcsolói sárga vezeték (hüvely) sárga vezeték, hosszabbodik (hüvely) piros vezeték (hüvely) fehér vezeték (hüvely) pedálút-kapcsoló a féklámpák kapcsolója a féklámpák kapcsolója pedálút-kapcsoló 23. Tüzelőanyag-mérő fekete vezeték (hüvely) sárga vezeték (hüvely) kék vezeték (hüvely) sári~ jelölés kék jelölés feketeJ.~l (jl~~ 24. Hátsóablakfűtés , . . , (1979. októbertől a Skoda 120 LS és 120 GLS, 1981 marcmstol 105 GL t1pusu gépkocsikban) fehér vezeték (hüvely) 25a Indítómotor, a hátrameneti lámpák kapcsolója „ , kábelsaruval ellátott vezetékek az indítómotor fo kapo~~lece sárga vezeték (hengeres hüvely) az indítómotor kapcsoloJa ,. zöld vezetékek (hüvelyek) a hátrameneti

lámpák kapcsoloJa 283 25b Indltómotor, a hátrameneti lámpák kapcsolója 1980. augusztustól kábelsaruval ellátott vezetékek az indítómotor fő kapocsléce sárga vezeték (hüvely burkolattal) indítómotor-kapcsoló piros vezeték (hüvely) az indítómotor kapcsolójának J5a jele zöld vezetékek (hüvelyek) a hátrameneti lámpák kapcsolója 26. Olajnyomás-ellenőrző kapcsoló, hőmérő-érzékelő, a karburátor elektromágneses szelepe z§ld vezeték (hüvely) olajnyomás-ellenőrző kapcsoló -·;árga vezeték (hüvely) ·hőmérő-érzékelő zöld vezeték (hüvely) a karburátor elektromágneses szelepe ; i "· i~ ~ .· ;; 28. Gyújtótranszformátor, feszültségszabályozó, fordulatszámmérő l;· " vezeték hüvellyel .i i 27. A hátsóablakfűtés kapcsoló jelfogója (1979. októbertől a Skoda 120 LS és 120 GLS, 1981 márciustól a 105 GL típusú gépkocsikban) fehér, esetleg fekete vezeték (hüvely) 87-es jel

fekete vezeték (hüvely) 85-ös jel fehér vezeték (hüvely) 30-as jel ., nyitott kábelsaru (esetleg hüvely) kék vezeték (hüvely) R (D+) jelölés I· ,, ,,;: sárga vezeték (hüvely) M (DF) jelölés kék vezeték (hüvely) R jelölés sárga vezeték (hüvely) M jelölés fekete vezeték kábdsaruval ;:~ :,: ~· ~ i 1· vezeték kábelsaruval (esetleg hüvely) 1· f1 váltakozóáramú generátor, a feszültségszabályozó 15/54 (54)-es / csatlakozói gyújtótranszformátor a feszültségszabályozó R (D+) csatlakozója a feszültségszabályozó M (DF) a váltakozóáramú generátor R csatlakozója váltakozóáramú generátor R kése váltakozóáramú generátor + B kapcsa gyújtótranszformátor l-es kivezető csavarja (a fordulatszámmérő impulzusvezetéke) Í d ri r „ (1979. augusztustól a Skoda 120 LS, 120 GLS 1981 márciustól 105 GL típusú gépkocsiknál) fehér, esetleg fekete vezeték a váltakozóáramú kábelsaruval generátor + B

jelű kapcsa 1980. augusztustól piros vezeték (hüvely) a gyújtótranszformátor 15-ös jelű kivezetése 284 : Megjegyzés: A zárójelben megadott bekötések kizárólag a 14 V 55 A-es váltakozóáramú generátórral ellátott Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsikra érvényesek. 29a Jobb oldali hátsó lámpacsoport sárga vezeték (hüvely) fekete vezeték (hüvely) piros vezeték (hüvely) zöld vezeték (hüvely) helyzetjelző irányjelző lámpa lámpa féklámpa hátrameneti lámpa 29b Jobb oldali hátsó lámpacsoport 1981. augusztustól a Skoda 105 GL és 120 GLS típusoknál sárga vezeték elágazó vezetékkel helyzetjelző lámpa, rendszámtábla(hüvelyek) világítás irányjelző lámpa fekete vezeték (hüvely) piros vezeték (hüvely) féklámpa zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa 30. Rendszámtábla-világítás vezeték (hüvelyek) 31 a Bal oldali hátsó lámpacsoport sárga vezeték (hüvely) fekete vezeték (hüvely) piros

vezeték (hüvely) zöld vezeték (hüvely) helyzetjelző irányjelző lámpa lámpa féklámpa hátrameneti lámpa 31 b Bal oldali hátsó lámpacsoport 1981. augusztustól a Skoda GL és 120 GLS típusoknál sárga vezeték elágazó vezetékkel helyzetjelző lámpa, rendszámtábla(hüvelyek) világítás fekete vezeték (hüvely) irányjelző lámpa piros vezeték (hüvely) féklámpa zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa 13.13 A szabad vezetékek bekötése J. Akkumulátor az akkumulátor vezetéke, + pólus az akkumulátor vezetéke, - pólus önindító kocsiszekrény 2. Motor motorvezeték (testelő) rögzítő talp a motor kereszttartója 285 3. Gyújtáselosztó A gyújtáselosztó középső kábelei -1- t -+----t----, gyújtótranszformátor (zavarszűrös a gyújtáselosztóba) a gyújtótranszformátor l-es kivezető­ csavarja gyújtógyertyák végződéssel a gyújtáselosztó vezetéke gyújtókábelek 1 t 4. Testvezetékek - Önálló

vezetékek feszültségszabályozó kürt a segédfényszórók kapcsoló jelfogója a tompított fényszórók kapcsoló jelfogója hátsóablak-melegítő - a fogyasztók tartozékai fényszórók ablaktörlő hátsó lámpacsoportok mellső irányjelző lámpák rendszámtábla-világítás a fűtő- és szellőztetőventillátor motorja a hűtővent illátor motorja kocsiszekrény a kürt rögzítőcsavarja kocsiszekrény kocsiszekrény kocsiszekrény a fényszórók tartólemeze kocsiszekrény kocsiszekrény kocsiszekrény kocsiszekrény kocsiszekrény kocsiszekrén; 13.2 A villamos berendezések, biztositók kapc:solási vázlata A villamos berendezések kapcsolási vázlata a 222., 225„ 226 és 227 ábrákon látható. A gyújtás bekötési vázlatát a 223 ábra szemlélteti A jelölt testeléseket vagy önálló vezetékkel, a kocsiszekrény anyagával, vagy azzal az elemmel valósították meg, amelyre a fogyasztó rá van szerelve. A biztosítódobO!f (224. ábra) bal

oldalon a műszerfal alatt van A fedél csavarja kézzel lecsavarható, a biztosítóbetétek 15 A-esek Az 1 számú biztosító a bal oldalon van, a számozás 1. 8-ig jobbra folytatódik i• f E i 1t f·í 13.21 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1977. márciusig (1 a 222 ábrát) „ 206 1 205 223. ábra A gyújtás bekötési vázlata (a nyíl a gyújtáselosztó fedelén levő rovátkát jelöli) A primer (kisfeszültségű) áramkör: 200 akkumulátor; 201 gyújtáskapcsoló; 202 gyújtótranszformátor; 203 megszakító a gyújtáselosztóban; 204 kondenzátor Szekunder (nagyfeszültségű) áramkör; 202 gyújtótranszformátor; 205 gyújtáselosztó; 206 gyújtógyertyák 202 15 224. ábra Biztosítók és a műszerfal alatti egyéb tartozékok 1 biztosítódoboz (fedél nélkül); 2 villamos dugaszoló aljzat; 3 kiegészítő szerelőlap az esetleges egyéb kapcsolók stb. bekötése

esetén 3 4 5 6 7 8 lámpák, hőmérő, a tüzelőanyag-mérő és a tüzelőanyag-tartalék ellenőrző lámpája, a váltakozóáramú generátor működését és a motor kenését ellenőrző lámpa, az ablakmosó motorja, hátrameneti lámpák, a karburátor elektromágneses szelepe bal oldali hátsó helyzetjelző lámpa, bal oldali mellső helyzetjelző lámpa jobb oldali hátsó helyzetjelző lámpa, jobb oldali mellső helyzetjelző lámpa, rendszámtábla-világítás, az ellenőrző műszerek megvilágítása bal oldali tompított fényszóró jobb oldali tompított fényszóró bal oldali távfényszóró és a távfényszóró ellenőrzö lámpája, segédfényszórók jobb oldali távfényszóró I villamos dugaszoló aljzat, az utastér világítása; kürt, elakadásjelző; féklám- pák; a hűtőventillátor motorja, a fékrendszer ellenőrzőlámpája 2 az ablaktörlő motorja a fűtő- és szellőztető ventillátor motorja, irányjelző :• ,· 286 137

115 117 142 ellenőrzőlámpája; ellenőrzőlámpája; 1t.4 ,-s-;~;. ; . 1 od----------- .J 1t.6• , .r1 1 ·11 ., Wl 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája; 8 a fékrendszer 9 a ködfényszórók ellenőrzőlámpája, a különleges kivitelnél; 10 s; abad); 112 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a műszerek megvilágítása; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 tüzelőanyag-mérő, sárga; 4 tüzelőanyag-mérő, kék; 5 fordulatszámmérő; 6 testelés); 113 villamos dugaszoló aljzat; 114 az utastér-világítás bal oldali aj tó kapcsolója; 115 az utastér bal oldali vi lágítótestje a kézi kapcsolóval; 116 az utastér-világítás jobb oldali ajtókapcsolója; 117 az utastér jobb oldali vi lágítótestje a kézi kapcsolóval; 118 a hűtöventi llátor motorjának kapcsolója (önműködő hőkapcsoló); 119 a hűtőventillátor motorja; 120 az olajnyomást ellenőrző lámpa kapcsolója; 121 a hőmérő érzékelője; 122

tüzelőanyag-jelző kapcsoló; 123 az irányjelző-kapcsoló, kürtnyomógomb és a főfényszórók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz (1 kürt; 2 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 3 bal oldali irányjelző lámpák; 4 jobb oldali irányjelző lámpák; 5 a főfényszórók átkapcsolója, 56-os kapocs; 6 távfény; 7 tompított fény; 8 az 1. számú biztosító vezetéke); 125 bal mellső irányjelző lámpa; 126 jobb mellső irányjelző lámpa; 127 akusztikus kürt; 128 az ablakmosó motorja; 129 az ablakmosó és az ablaktörlő motorjának kapcsolója; 130 csatlakozó dugasz (1 szabad; 2 az ablaktörlő motorja, 2-es kapocs; 3 testelés; 4 az ablaktörlő motorja, 4-es kapocs; 5 az ablaktörlő motorja, 5-ös kapocs; 6 az: ablakmosó motorja); 131 az ablaktörlő motorja; 132 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke, a kapcsoló 2, 4, 5-ös csatlakozója; 133 a helyzetjelző lámpák kapcsolója és a főfénysz:órók átkapcsolója tápáramának

kapcsolója; 134 csatlakozó dugasz (1 árambevezetés; 2 helyzetjelző lámpák; 3 főfényszórók); 135 elakadásjelző-kapcsoló a 135a irányjelző-megszakítóval; 136 csatlakozó dugasz (1 az 1. számú biztosító vezetéke; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 4 bal oldali irányjelző lámpák; 5 jobb oldali irányjelző lámpák); 137 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorjának kapcsolója; 138 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 ventillátormotor nagy fordulatszámnál; 3 ventillátormotor kis fordulatszámnál); 139 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorja; 140 a fékkör ellenőrzőlámpájának kapcsolója; 141 féklámpakapcsoló; 142 bal oldali főfénysz:óró; 143 jobb oldali főfénysz:óró (1 távfény; 2 tompított fény; 3 helyzetjelző lámpa); 144 bal oldali segédfényszóró; 145 jobb oldali segédfénysz:óró; 146 a segédfényszórók kapcsolója; 147 a

segédfénynórók kapcsoló jelfogója; 148 a hátrameneti lámpák kapcsolója; 149 a bal oldali hátsó lám pacsoport; 150 a jobb oldali hátsó lámpacsoport (1 helyzetjelző lámpák; 2 féklámpák; 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák); 151 rendszámtábla-világítás; 152 karburátor elektromágneses szelepe Megjegyzés: a) A villamos hálózat kapcsolási vázlata, és a vezetékkötegben levő vezetékek bekötési leírása univerzális. A tényleges kötegben csak a gépkocsi alapkivitelének megfelelő vezetékek vannak, azaz különbség van a Skoda 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik között b) A dugaszos és hüvelyes csatlakozók visszasz:erelésekor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie. 222. ábra A Skoda 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik villamos hálózatának kapcsolási vázlata, 1977. márciusig 100 akkumulátor; 101 gyújtáskapcsoló; 102 váltakozóáramú generátor; 103

feszültségszabályozó; 104 indítómotor; 105 gyújtótranszformátor; 106 a gyújtótranszformátor gyújtókábel e; 107 gyújtáselosztó; 108 a gyújtógyertyák gyújtókábele és zavarszűrő ellenállása; 109 biztosítók; 110 műszerfal; 111 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a távfényszórók ellenőrzőlárrpája; 2 az olajnyomást ellenőrző lámpa; 3 hőmérő; 4 a váltakozóáramú generátor működését ellenőrző lámpa; 5 a tüzelőanyag-tartalék ellenőrzőlámpája; 6 a bal oldali irányjelző lámpák 288 289 115 117 14 ~ 145 ,-.-7 • r. ,,,, •ti 3 1 1 1 1· ~--------- " :! 1 1 1 LI 1 1 ,. 1 1 1 ~· 1t· ·i 1 225. ábra A Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik villamos hálózatának kapcsolási vázlata 1977. áprilistól 1979 szeptemberig {100-145 tételszámig az alkatrészek egyeznek a 222. ábrán levőkkel) 146 segédfényszórók kapcsoló jelfogója; 147 a hátrameneti lámpák kapcsolója

148 bal oldali hátsó lámpacsoport; 149 jobb oldali hátsó lámpacsoport (1 helyzetjelző lámpák; 2 féklámpák; 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák); 150 rendszámtáblavilágítás; 151 a karburátor elektromágneses szelepe Megjegyzés: a) A villamos hálózat kapcsolási vázlata, és a vezetékkötegben levő vezetékek bekötési leírása univerzális. A tényle~es kötegben csak a gépkocsi alapkivitelének megfelelő vezetékek vannak, azaz különbség van a Skoda 105 S, 120, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik között b) A Skoda 120 LS típusú gépkocsi villamos hálózatának kapcsolási vázlatán a szaggatott vonallal jelölt vezetékekkel van bekötve a fordulatszámmérő és a segédfényszórók. A segédfényszóróknak a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L típusú gépkocsikhoz tartozó kapcsoló jelfogóval való kiegészítő felszerelésük esetén az alapkivitel vezetékkötegében a 124-es csatlakozó dugasz (6 távfény érintkezőjéről) le

kell kötni a 7 és 8 biztosítókat összekötő vezetéket e) A dugaszos és a hüvelyes csatlakozók visszaszerelése kor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie lt· ; 1 !f 290 291 r.·1· · I . -1 j~--- i Jí] 114 " :- r - - - - - - - - - - j ,-df113 ír-~-=[ ! :+-- J L . " 123 ==[ l •• - j ~-: - - : J 1 -- l , t J 105 160 : 163 1 1 1 - 162 ~· J 111, i 1, 1 1 .! J 2R·0···~i ·, ]~1 1 f--0=:- ~ il 226. ábra A Skoda 120 GLS típusú gépkocsi villamos hálózatának kapcsolási vázlata 1979. szeptemberig 100 akkumulátor; 101 gyújtáskapcsoló; 102 váltakozóáramú generátor; 103 feszültségszabályozó; 104 indítómotor; 105 gyújtótranszformátor; 106a gyújtótranszformátor gyújtókábele; 107 gyújtáselos~tó; 108 a}yújtógyertyák g"úítókábele és zavarszűrő ellenállása: 109 biztosítok; 110 muszerfal; 111 a ;.űszerhl csatiakoz•5

dugasza(! a távfényszó:ók ellenőrzőlámpája; 2 olajnyomást ellenőrző !ám pa; 3 h6111é:ő; 4 a váltakozóáramú generátor mű~~d.és~t elen,őrz~ !ámDa; 5 a tüzelőanyag-tartalék elienőrzőlárnpája; 6 a bal oldali 1rany1elzo lampak elle~őrz.őiámpája; 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlám pá ja; 8 a fékrendszer ellenőrzőlárnpája; 9 a ködfényszórók ellenőrzőlámpája 2 ; 10 szabad); 112 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a műszerek megvilágítása; 2 a 2. számú ti 292 1 ·R,· 153 1 . ;; ;-- 1 1 1 1 1 ! r2L r~t 1 1 l q biztosító vezetéke; 3 tüzelőanyag-mérő, sárga; 4 tüzelőanyag-mérő, kék; 5 fordulatszámmérő; 6 testelés); 113 villamos dugaszoló aljzat; 114 az utastér-világítás bal oldali ajtó kapcsolója; 115 az utastér bal oldali világítótestje a kézi kapcsolóval; 116 az utastér jobb oldali ajtókapcsolója; 117 az utastér jobb oldali világítótestje a kézi kapcsolóval; 118

a hűtőventillátor motorjának kapcsolója (önműködő hőkapcsoló); 119 a hűtőventillátor motorja; 120 az olajnyomást ellenőrző lámpa kapcsolója; 121 a hőmérő érzékelője; 122 tüzelőanyag-jelző kapcsoló; 123 az irányjelző kapcsoló, kürtnyomógomb és a föfényszórók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz (7 a kürt kapcsoló jelfogója; 2 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 3 bal oldali irányjelző lámpák; 4 jobb oldali irányjelző lámpák; 5 a föfényszórók átkapcsolója, 56-os kapocs; 6 távfény; 7 tompított fény; 8 az 1. számú biztosító vezetéke) 125 bal mellső irányjelző lámpa; 127 akusztikus kürtök; 128 az ablakmosó motorja; 129 az ablakmosó és az ablaktörlő motorjának kapcsolója; 130 csatlakozó dugasz (1 .az ablaktörlő ütemkapcsolója 3-as kapocs; 2 az ablaktörlő motorja, 2-es kapocs; 3 testelés; 4 az ablaktörlő motorjának ütem kapcsolója, 2-es kapocs; 5 az ablaktörlő motorja 5-ös kapocs; 6 az

ablakmosó motorja); 131 az ablaktörlő motorja; 132 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 2-es kapocs; 4 az ablaktörlő motorjának ütemkapcsolója, 2-es kapocs; 4 az ablaktörlő motorjának ütemkapcsolója, 4-es kapocs; 5 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 5-ös kapocs); 133 a helyzetjelző lámpák és a főfényszórók átkapcsolója tápáramának kapcsolója; 134 csatlakozó dugasz (1 árambevezetés; 2 helyzetjelző lámpák; 3 főfényszórók); 135 elakadásjelző kapcsoló a 135a irányjelző-megszakítóval; 136 csatlakozó dugasz (1az1. számú biztosító vezetéke; 2 2 számú biztosító vezetéke; 3 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 4 bal oldali irányjelző lámpák; 5 jobb oldali irányjelző lámpák); 137 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorjának kapcsolója; 138 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 ventillátormotor, nagy fordulatszámnál; 3

ventillátormotor kis fordulatszámnál); 139 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorja; 140 a fékkör ellenőrzőlámpájának kapcsolója; 141 féklámpakapcsoló; 142 bal oldali föfényszóró; 143 jobb oldali főfényszóró (1 távfény; 2 tompított fény; 3 helyzetjelző lámpa); 144 bal oldali segédfényszóró; 145 jobb oldali segédfényszóró; 146 a kürtök kapcsoló jelfogója; 147 a főfényszórók kapcsoló jelfogója, távfény; 148 a főfényszórók kapcsoló jelfogója, tompított fény; 149 az ablaktörlő motorjának ütemkapcsolója; 150 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 4-es kapocs; 3 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 1-es kapocs; 4 motor); 151 a hátrameneti lámpák kapcsolója; 152 a bal oldali hátsó ( 1 helyzetjelző lámpák; ] féklárn pák; lárnpacsoport 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák); 154 rendszámtbála-világítás; 155 a karburátor

elektromágneses szelepe; 156 a ködfényzsórók kapcsolója1; 157 a kódfényszórók kapcsoló jelfogója 1; 158 ködfényszórók1; 159 ór-a2; 160 a hátsó sz.élvédő, fűtőszálának a kapcsolója és ellenőrzőlámpája 1 ; 161 a hátsó szélvédő fűtőszálat; 162 a hátsó helyzetjelző ködlámpa kapcsolója és ellenőrzőlámpája 1 ; 163 hátsó helyzetjelző kodlámpal; 164 autórádió2; 165 a hátsó szélvédő fűtőszálának biztosítója1 Megjegyzés: A dugaszos és hüvelyes csatlakozók visszaszerelése kor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie. A gyártás folyamán nem szerelték fel, csak tájékoztatás a pótlólagos felszereléshez. 2 Különleges kivitel. 293 y~1· 118 ~-----i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : L , 3 1 L, 1 1 1 1 1 1 227a ábra. A Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsik villa~os hálózatának kapcsolási vázlata, 1979. októberétől 1980 júliusig 100

akkumulátor; 101 gyújtáskapcsoló; 102 váltakozóáramú generátor; 103 fesz.ültségszabályozó4; 104 indítómotor; 105 gyújtótranszformátor; 106 a gyújtótranszformátor gyújtókábele; 107 gyújtáselosztó; 108 a gyújtógyertyák gyújtókábele és zavarszűrő ellenállása; 109 biztosítók; 110 műszerfal; 111 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a távfénysz.órók ellenőrzőlámpája; 2 olajnyomást ellenőr2Ő lámpa; 3 hőmérő; 4 a váltakozóáramú generátor működését ellenőrző lámpa; 5 a tüzelőanyag-tartalék ellenőrzőlámpája; 5 a bal oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája; 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenőrz.őlámpája; 8 a fékrendszer ellenőrzőlámpája; 9 a hátsó szélvédő fűtésének ellenőrzőlámpája1; 10 szabad); 112 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a műszerek megvilágítása; 2 a 2. számú biztosító 294 vezetéke; 3 tüzelőanyag-mérő, fordulatszámmérő; 6 testelés); sárga; 4

tüzelőanyag-mérő, kék; 5 113 villamos dugaszoló aljzat; 114 az. utastér-világítás bal oldali ajtókapcsolója; 115 az utastér bal oldali világítótestje a kézi kapcsolóval; 116 az utastér-világítás jobb oldali ajtókapcsolója; 117 az utastér jobb oldali világítótestje a kézi kapcsolóval; 118 a hűtőventillátor motorjának kapcsolója (önműködő hőkapcsoló); 119 a hűtőventillátor motorja; 120 az. olajnyomást ellenőrző lámpa kapcsolója; 121 a hőmérő érzékelője; 122 tüzelőanyag-jelző kapcsoló; 123 az irányjelző-kapcsoló, a kürtnyomógomb és a főfénys2.órók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz. (1 kürt; 2 az irányjelző-megszakító táp vezetéke; 3 bal oldali irányjelző lámpák; 4 a jobb oldali irányjelző lámpák; 5 a főfényszórók átkapcsolója, 56-os kapocs; 6 távfény; 7 tompított fény; 8 az 1. számú biztosító vezetéke); 125 bal mellső irányjelző lámpa; 126 jobb mellső irányjelző lámpa; 127

akusztikus kürt; 128 az ablakmosó motorja; 129 az ablakmosó és az ablaktörlő motorjának kapcsolója; 130 csatlakozó dugasz. (1 szabad; 2 az ablaktörlő motorja, 2-es kapocs; 3 testelés; 4 az ablaktörlő motorja, 4-es kapocs; 5 az. ablaktörlő motorja, 5-ös kapocs; 6 az ablakmosó motorja); 131 az ablaktörlő motorja; 132 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke: 2, 4, 5 a kapcsoló 2, 4, 5-ös kapcsa); 133 helyzetjelző lámpák és a főfénysz.órók átkapcsolója tápáramának kapcsolója; 134 csatlakozó dugasz (1 áram bevezetés; 2 helyzetjelző lámpák; 3 főfénysz.órók); 135 az elakadásjelző kapcsolója a 135a irányjelző-megszakítóval; 136 csatlakozó dugasz. (1 az 1 számú biztosító vezetéke; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 4 bal oldali irányjelző lámpák; 5 jobb oldali irányjelző lámpák); 137 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorjának és a fűtőszálas hátsó

szélvédőneks kapcsolója; 138 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 ventillátor motorja, nagy fordulatszámnál; 3 a ventillátor motorja, kis fordulatszámnál; 4 a hátsó ablak melegítője 1 ) 139 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorja; 140 a fékrendszer ellenőrzőlámpájának kapcsolója; 141 féklámpakapcsoló; 142 bal oldali főfényszóró; 143 jobb oldali főfényszóró (1 távfény; 2 tompított fény; 3 helyzetjelző lámpa); ~44 bal oldali segédfényszóró 1; 145 jobb oldali segédfényszóról; 146 a távfényszórók es a segédfénysz.órók 1 kapcsoló jelfogója; 147 a hátrameneti lámpák kapcsolója; 148 a bal oldali hátsó lámpacsoport; 149 a jobb oldali hátsó lámpacsoport (1 helyzetjelző lámpák; 2 féklámpák; 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák); 150 rendszámtábla-világítás; 151 a karburátor elektromágneses szelepe; 152 fűtőszálas hátsó szélvédőnek kapcsoló jelfogója 1; 153 a

hátsó szélvédő fűtőszálat; 154 a hátsó szélvédő fűtősz.álának biztosítójal; 155 a tompított fényszórók kapcsoló jelfogója2; 156 autórádió3 Megjegyzés: a) A villamos hálózat kapcsolási vázlata és a vezeték kötegben levő vezet~~ek ?ekötési leírása univerzális. A tényleges kötegben csak a gépkocsi alapk1v1telenek megfelelő vezetékek vannak, azaz különbség van a Skoda 105 S, 105 L, 120; 120 L; 120 LS, 120.GLS típusú gépkocsik között; b) A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik villamos hálózatának kapcsolási vázlatában a szaggatott vonallal jelölt vezetékekkel van bekötve a fordulatszámmérő, a segédfényszórók és a hátsó ablak melegítője. A segédfényszóróknak a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L típusú gépkocsikhoz. tartozó kapcsoló jelfogóval való kiegészítő felszerelésük esetén az alapkivitel vezetékkötegében a 124-es csatlakozó dugasz 6 távfény érintkezőjéről le kell kötni a 7 és a

8 biztosítókat összekötő vezetéket; · e) Ha a dugaszos és a hüvelyes csatlakozókat, különösen a fűtőszálas hátsó szélvédő ~~atlakozóit szétbontjuk, óvatosan dolgozzunk velük, nehogy tönkremenjenek. Ossz.eszerelésükkor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie d) Ha a gépkocsi 42 A-es (esetleg a korábbi, 35 A-es kivitelű) váltakozóáramú generátorral és a hátsó ablak melegítőjével készült, nem ajánlatos egyszerre bekapcsolni a ködfényszórókat a tompított fényszórókkal és a hátsó ablak melegítőjét 1 Skoda 120 LS és 120 GLS típus, esetleg különleges kivitel. Skoda 120 GLS típus " Különleges kivitel A feszültségszabályozó zárójelben levő jelölésekkel ábrázolt bekötese kizárólag a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik részére felel meg (14 V 55 A-es váltakozóáramú generátorral). A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsikban ötpólusú kapcsoló ·.~ 8 a

fékrendszer ellenőrzőlámpája; 9 a hátsó fűtőszálas szélvédő ellenőrzőlámpája 1; 1~3 1~5 ;.; l -®-7 jl J 1 118 i : !, 227b ábra. A Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LS típusú ?~pk ocsik vi llarnos hálózatának kapcsolási vázlata 1981. augusztustól 1983 1ul1us1g 100 akkumulátor; 101 gyújtáskapcsoló; 102 váltakoz,óá~amú gener~ur; 103 feszültségszabályozó4; 104 indítómotor; 105 gyuitotranszformator;. , 106 a gyújtótranszformátor gyújtó kábele; 107 gyújtáselosztó; 108 a gyuitogye~;yak f 1 g újtókábele és zavarszűrő ellenállása; 109 ~iz~?~ító~. 110 m~szerf~; 1111 a ;lu~;:er a c:atlakozó dugasza (1 a távfényszórók elleno~zolam~.ai~; ~ ~lainyon"ts~ eeno~zo lámpa; 3 hőmérő; 4 a váltakozóáramú generator muko~:s:t e lle~or;:o l~mpa, 5 a tüzelőanyag-tartalék ellenőrzőlám pá ja; 6 a bal oldal 1 .;a~71,elzo lampak e!lenőrzőlámpája; 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenorzotampa1a; 196 10

szabad); 112 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a műszerek megvilágítása; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 tüzelőanyag-mérő, sárga; 4 tüzelőanyag-mérő, kék;) 113 villamos dugaszoló aljzat; 114 az utastér-világítás bal oldali ajtókapcsolója; 115 az utastér bal oldali világítóteste a kézi kapcsolóval; 116 az utastér-világítás jobb oldali ajtókapcsolója; 117 az utastér jobb oldali világítóteste a kézi kapcsolóval; 118 a hűtőventillátor motorjának kapcsolója (önműködő hőkapcsoló); 119 a hűtőventillátor motorja; 120 az olajnyomást ellenőrző lámpa kapcsolója; 121 a hőmérő érzékelője; 122 tüzelőanyag-jelző kapcsoló; 123 az irányjelző kapcsoló, a kürtnyomógomb és a főfényszórók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz (1 kürt; 2 az irányjelző-megszakító tápve2etéke; 3 bal oldali irányjelző lámpák; 4 jobb oldali irányjelző lámpák; 5 a főfényszórók átkapcsolója; 6 távfény; 7 tompított

fény; 8 az 1. számú biztosíték vezetéke); 125 a bal mellső irányjelző lámpa; 126 a jobb mellső irányjelző lámpa; 127 akusztikus kürt; 128 az ablakmosó motorja; 129 az ablakmosó és az ablaktörlő motorjának kapcsolója; 130 csatlakozó dugasz (1 szabad; 2 az ablaktörlő motorja, 2-es kapocs; 3 testelés; 4 az ablaktörlő motorja, 4-es kapocs; 5 az ablaktörlő motorja, 5-ös kapocs; 6 az ablakmosó motorja); 131 az ablaktörlő motorja; 132 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2, 4, 5 a kapcsoló 2, 4, 5-ös csatlakozója; 3, 6 szabad); 133 a helyzetjelző lámpák és a főfén yszórók átkapcsol ója tápáramának kapcsolója; 134 csatlakozó dugasz ( 1 áram bevezetés; 2 helyzetjelző lámpák; 3 főfényszórók); 135 az elakadásjelző kapcsolója a 135a irányjelző-megszakítóval; 136 csatlakozó dugasz (1 az 1. számú biztosító vezetéke; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 4 bal

oldali irányjelző lámpák; 5 jobb oldali irányjelző lámpák); 137 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorjának és a hátsó fűtőszálas szélvédőnek kapcsolójaS; 138 csatlakozó dugasz ( 1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 ventillátormotor, nagy fordulatszámnál; 8 ventillátormotor, kis fordulatszámnál;) 139 a fűtőés szellőztető ventillátor motorja; 140 a fékrendszer ellenőrzőlámpájának kapcsolója; 141 a féklámpakapcsoló; 142 bal oldali fényszóró; 143 jobb oldali fényszóró (1 távfér.y; 2 tompított fény; 3 helyzetjelző lámpa); 144 bal oldali segédfényszóró1; 145 jobb oldali segédfényszóró 1; 146 a távf ényszórók és a segédfényszórók1 kapcsoló jelfogója; 147 a hátrameneti lámpák kapcsolója; 148 a bar oldali hátsó lámpacsoport; 149 a jobb oldali hátsó lámpacsoport (1 helyzetjelző lámpák; 2 féklámpák; 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák); 150 rendszámtábla-világítás; 151 a

karburátor elektromágneses szelepe; 152 a hátsó széivédő fűtőszálának kapcsoló jelfogója; 153 a hátsó ablak fűtőszála1; 154 a tompított fényszórók kapcsoló jelfogója2; 155 autórádió3 Megjegyzés: a) A villamos hálózat kapcsolási vázlata és a ve:z:etékkötegben levő vezetékek bekötési leírása univerzális. A tényleges kötegben csak a gépkocsi alapkivitelének megfelelő vezetékek vannak, azaz különbség van a Skoda 105 s·. 105 L, 120, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik között; b) A Skoda 120 LS típusú gépkocsi villamos hálózatának kapcsolási vázlatában a szaggatott vonallal jelölt vezetékekkel van bekötve a fordulatszámmérő, a segédfényszórók és a hátsó ablak melegítője. A segédfényszóróknak a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L típusú gépkocsikhoz tartozó kapcsoló jelfogóval való kiegészítő felszerelésük esetén az alapkivitel vezetékkötegében a 124-es csatlakozó dugasz 6 távfényszóró

érintkezőjéről le kell kötni a 7 és a 8 biztosítókat összekötő vezetéket; e) Ha a dugaszos és a hüvelyes csatlakozókat, különösen a hátsó szélvédő fűtőszálának csatlakozóit szétbontjuk, óvatosan dolgozzunk velük, nehogy ti:inkremenienek. Összeszerelésükkor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie. d) Ha a gépkocsi 42 A-es (esetleg a korábbi, 35 A-es kivitelű) váltakozóáramú generátorral és a fűtőszálas hátsó szélvédővel készült, nem ajánlatos egyszerre bekapcsolni a ködfényszórókat a tompított fényszórókkal és a hátsó ablak fűtőszálát Skoda 120 LS, esetleg különleges kivitel. Nem szerelték fel, csak tájékoztató az utólagos felszereléshez . ., Különleges kivitel A feszültségszabályozó zárójelben levő jelölésekkel ábrázolt bekötése kizárólag a Skoda 120 LS típusú gépkocsira, esetíeg különleges kivitelre vonatkozik (14 V 55 A-es váltakozóáramú ge11crátorrall.

A Skoda 120 LS típusú gépkocsiban ötpólusú kapcsoló. 2 111-6 ® 11-3 ·~91,. J ~ 111-8 . .k ·11 mos hálózatának . A Sk 0 da 105 GL 120 GLS típusu gepkocs1 v1 a 227c abra. usztustól 1983. júliusig kapcsolás• vazlata 1981:. ~ug 1·. 102 váltakozóáramú generátor; 100 akkumulátor; 101 &f.u~~~a~r;::~~~tor; 105 gyújtótranszformátor; 1 103 feszültségszabalyoz~ ~. 1• • útáselosztó; • 107 106 a gyúJtótranszformator gyu1tokabele, „gr. e11ena·11a·sa· 109 biztosítók; •k · · · k ·bele és zavarszu ro • 108 a gyújtógye1r1ty1a g~ u1tofaal csatlakozó dugasza (1 a távfényszórók 110 műszerfal; a muszer 0 ellenőrzőlámpája; 2 olajnyomást ellenőrző lámpa; 3 hőmérő; 4 a váltakozóáramú lámpa; 5 a tüzelőanyag-tartalék ellenőrzőlámpája; 6 a bal oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája; 7 a jobb oldali irányjelző lámpák ellenőrzőlámpája; 8 a fékrendszer ellenőrzőlámpája; 9 a hátsó

fűtőszálas szélvédő ellenőrzőlámpája; 10 szabad); 112 a műszerfal csatlakozó dugasza (1 a műszerek megvilágítása; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 tüzelőanyag-mérő, sárga; 4 tüzelőanyag-mérő, kék; 5 fordulatszámmérő; 6 testelés); 113 a villamos dugaszoló aljzat; 114 az utastér-világítás bal oldali ajtókapcsolója; 115 .az utastér bal oldali világítóteste a kézi kapcsolóval; 116 az utastér-világítás jobb oldali ajtókapcsolója; 117 az utastér jobb oldali világítóteste a kézi kapcsolóval; 118 a hűtőventillátor motorjának kapcsolója (önműködő hőkapcsoló); 119 a hűtőventillátor motorja; 120 az olajnyomást ellenőrző lámpa kapcsolója; 121 a hőmérő érzékelője; 122 a tüzelőanyag-jelző kapcsoló; 123 az irányjelző lámpák kapcsolója, a kürtnyomógomb és a főfényszórók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz (1 kürt; 2 az irányjelző-megszakító tápvezetéke; 3 bal oldali irányjelző lámpák; 4

jobb oldali irányjelző lámpák; 5 a főfényszórók átkapcsolója; 6 távfény; 7 tompított fény; 8 az 1. számú biztosító vezetéke); 125 bal oldali mellső irányjelző lámpa; 126 jobb oldali mellső irányjelző lámpa; 127 akusztikus kürt; 128 az ablakmosó motorja; 129 az ablakmosó és az ablaktörlő motorjának kapcsolója; 130 csatlakozó dugasz~ ablaktörlő ütemkapcsolója, 3-as kapocs; 2 az ablaktörlő motorja, 2-es kapocs; 3 testelés; 4 az ablaktörlő ütemkapcsolója, 2-es kapocs; 5 az ablaktötlő motorja, 5-ös kapocs; 6 az ablakmosó motorja); 131 az ablaktörlő motorja; 132 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 az ablaktörlő motor kapcsolója 2-es kapocs; 3 szabad; 4 az ablaktörlő ütem kapcsolója, 4-es kapocs; 5 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 5-ös kapocs; 6 szabad); 133 a helyzetjelző lámpák kapcsolója és a főfényszórók átkapcsolója tápáramának kapcsolója; 134 a csatlakozó dugasz (1

árarnbevezetés; 2 helyzetjelző lámpák; 3 főfényszórók); 135 elakadásjelző kapcsolója a 135a irányjelző-megszakítóval és a 135b elakadásjelző ellenőrzőlámpájávaf1; 136 csatlakozó dugasz (1 az i. számú biztosító vezetéke; 2 a 2. számú biztosító vezetéke; 3 az irányjelző-megszakító táp vezetéke; 4 bal oldali irányjelző lámpák; 5 jobb oldali iráí1yjelző lámpák); 137 a fűtő- és szellőztető ventillátor motorjának és a hátsó szélvédő fűtőszálának kapcsolója; 138 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 ventillátormotor, nagy fordulatszámnál; 3 venti Jlátormotor, kis fordulatszámná:; 4 a hátsó szélvédő fűtőszála); 139 a fűtő- és sz:ellőztető ventiliátor motorja; 140 a fékrendszer ellenőrzőlámpájának kapcsolója; 141 féklámpakarJCsoló; 142 bal oldali főfényszóró; 143 jobb oldali főfényszóró (1 távfény; 2 tompított fény; 3 helyzetjelző lámpa); 144 a tompított

fényszórók kapcsoló jelfogója; 145 bal oldali segédfényszóró; 146 jobb oldali segédfényszóró; 147 a távfén;szórók és a segédfényszórók kapcsoló jelfogó ja; 148 a hátrameneti lámpák kapcsolója; 149 a bal oldali hátsó lámpacsoport; 150 a jobb oldali hátsó lámpacsoport (1 helyzetjelző lámpák; 2 féklámpák; 3 irányjelző lámpák; 4 hátrameneti lámpák; 5 rendszámtábla-világítás). 151 a karburátor elektromágneses szelepe; 152 a hátsó fűtőszálas szélvédő kapcsoló jel fogója; 153 a hátsó szélvédő fűtőszál a; +?:1:.~ ablakt0rlő ütem kapcsolója; 155 csatlakozó dugasz (1 a 2. számú biztosító vezetéke; 2 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 4-es kapocs; 3 az ablaktörlő motorjának kapcsolója, 1-es kapocs; 4 az ablaktörlő moto1jának 4-es kapcsa); 156 autórádió 1 Megjegyzés: Ha a dugaszos és a hüvelyes csatlakozókat, különösen a hátsó szélvédő fűtőszálának csatlakozóit szétbontjuk,

óvatosan dolgozzunk velük, nehogy tönkremenjenek. Összeszereléskor ellenőrizni kell a csatlakozást, amelynek szilárdnak kell lennie. generátor működését ellenőrző Különleges kivitel. 13.23 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 120 GLS típusú gépkocsi biztosítódobozához 1979. szeptemberig (1. a 226 ábrát) i- --~-.------! 1 :,1 1 1 1 1 I villamos dugaszoló aljzat, az utastér világítása, kürt, elakadásjciző, fo<- 1 2 az ablaktörlő motorja, a fűtő- és szellőztető ventillátor motorja, irányjelző lámpák, a 1 1 iJI ~ ----------------~--- e- ---~~-: ;f, 1· ·~l Í· : c.liLA ó, 200 1B5 30 , L ~L BJJ • 227d ábra. A gyújtótranszformátor előtétellenállása kiiktatásának vázlata 101 gyújtáskapcsoló; 104 indítómotor; 105 gyújtótranszformátor; . . 106 gyújtótranszformátor gyújtókábele; 107 gyújtáselosztó; 108 a gyú1tógyertyak gyújtó kábele és zavarszűrő ellenállása; 200 kapcsoló

jelfogó a 0,75„ .1,5 mm2es vezetékekkel 3 4 5 6 7 200 ,-------1 8 9 10 227e ábra. A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsik gyújtó és indító szerelvényeinek kapcsolási vázlata 1980. augusztus· tói 1981. júliusig 101 gyújtáskapcsoló; 104 indítómotor (1980. augusztustól 443115-142110); 105 gyújtótranszfor!Wlátor; 106 a gyújtótranszformátor gyújtókábele; 107 gyújtáselosztó; 108 a gyújtógyertyák gyújtókábele és zavarszűrő ellenállása; 200 az indítómotort a gyújtótranszformátorral összekötő vezeték 13.22 A fogyasztók csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1977. áprilistól 1979 szeptemberig (1 a 225 ábrát) 1977. áprilistól a fékrendszer ellenőrzőlámpája a 2 számú biztosítóra van bekötve, egyébként a fogyasztóknak a biztosítókra való bekötése megegyezik az eredeti bekötés szövegével. Ha ködfényszórót is

felszerelünk, a 9-es és a 10-es biztosító másik (az eredeti mellett levő) dobozba kerül. -:ann hűtőventillátor motorja lámpák, hőmérő, tüzelőanyag-mérő és a tüzelőanyag-tartalék jelzőlámpája, a váltakozóáramú generátor működését és a motor kenését ellenőrző lámpa, az ablakmosó motorja, hátrameneti lámpák, a fékrendszer ellenőrzőlám­ pája, a karburátor elektromágneses szelepe bal oldali hátsó helyzetjelző lámpa, bal oldali mellső helyzetjelző lámpa jobb oldali hátsó helyzetjelző lámpa, jobb oldali mellső helyzetjelzö lámpa, rendszámtábla-világítás, az ellenőrző műszerek megvilágítása bal oldali tompított fényszóró jobb oldali tompított fényszóró bal oldali távfényszóró és a távfényszóró ellenőrző lámpája, bal oldali segédfényszóró jobb oldali távfényszóró, jobb oldali segédfényszóró bal oldali ködfényszóró jobb oldali ködfényszóró 13.24 A fogyasztók

csatlakoztatása a Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsik biztosítódobozához 1979. októbertől (1. a 227a, 2276, 227c, 227e ábrákat) 1 Viíiamos dugaszoló ·aljzat, az utastér világítása, kürt, elakadásjelző, fékiám- pák, a hűtőventillátor motorja, 2 az ablaktörlő motorja, a fűtő- és szellőztető ventjllátor motorja, irányjelző lámpák, hőmérő, tüzelőanyag-mérő és a tüzelőanyag-tartalék ellenőrző lámpája, a váltakozóáramú generátor működését és a motor kenését ellenőrző lámpa, az ablakmosó motorja, hátrameneti lámpák, a karburátor elektromágneses szelepe, 3 bal oldali .hátsó helyzetjelző lámpa, bal oldali mellső helyzetjelzö lámpa, 4 jobb oldali hátsó helyzetjelző lámpa, jobb oldali mellső hclyzctjeb:ó lámpa, rendszámtábla-világítás, az ellenőrző műszerek megvilágítása, 5 bal oldali tompított fényszóró, 6 jobb oldali tompított fényszóró, 7 bal oldali

távfényszóró és a távfényszóró ellenőrzőlámpája, bal oldali segédfényszóró, 8 jobb oldali távfényszóró, jobb oldali segédfényszóró. e Az A villamos berendezések kapcsolási vázlata 1980. augusztustól megegyezik a rel kell tarfüni.* Ha az elektrolit szintje ennél lejjebb csökken, a hiányt desztillált vízzel pótoljuk. (Téli időszakban kizárólag közvetlenül az utazás előtt végezzük az utántöltést, mert nyugalmi állapotban a víz nem keveredik el az elektrolittel, ezért befagyhat és tönkreteheti az akkumulátort.) Ha elektrolitmaradványok (kiömlés stb.) láthatók az akkumulátoron, akkor az elektrolit sűrűségével azonos sűrűségű elektrolittel pótoljuk a hiányt. e Az akkumulátor póluskivezetéseit tisztán kell tartani. Időnként távolítsuk el az oxidréteget és savmentes zsírral (póluszsírral vagy patikai vazelinnel) vékonyan kenjük be. e Az akkumulátor felületéről a kiömlött elektrolitet száraz

ronggyal távolítsuk el, mert az vezetőképes és az akkumulátort kisüti. e Az akkumulátort a gyártóműve által megadott feltételeknek megfelelően állandóan feltöltött állapotban kell tartani. Ha a gépkocsit hosszabb időre üzemen kívül helyezzük, az akkumulátort három hónapnál nem hosszabb 1 időközönként külső töltőkészülékkel fel kell tölteni. Ha az akkumulátor ninc1> feltöltve, fagy ellen feltöltéssel kell védeni, mert a kisült akkumulátor már -5 . -10 °C hőmérsékleten befagy Az az akkumulátor, amely már üzemelt, elektrolit nélkül vagy kisütött állapotban nem tárolható, mert tönkremegy. rán látható. Ez a bekötési módszer a motor indításakor kiiktatja a gyújtótranszformátor primer tekercsével sorba kötött előtétellenállást (221d ábra) ezzel növeli a gyújtótranszformátor szekunder feszültségét 13.3 Az akkumulátor Az akkumulátor a gépkocsi üzemeléséhez szükséges villamos energia

tárolója. Típusa AKUMA 6N 37 (1982. októbertől műanyag edényes AKUMA 6NU 37). Névleges feszültsége 12 V, tárolóképessége 37 Ah Az elektrolitja 1,28 g/cm 3 (32 °Bé) sűrűségű kénsav, amelynek töltési mennyisége kb. 2,7 l Az akkumulátor villamos energiáját a motor töltőberendezése, azaz az egyenirányító diódákkal egybeépített váltakozó áramú generátor és a feszültségszabályozó szállítja. Ezenkívül külső töltőkészülékkel is utántölthető A kézi csomagtér padlója alatt elhelyezett akkumulátor (228. ábra) a csomagtérben levő fedél leszerelése után válik hozzáférhetővé A gépkocsiból való kivételekor a póluskivezetésein levő bilincsek csavarjait lazítsuk meg, a bilincseket húzzuk le, és az akkumulátort az edénye peremének kiálló részénél fogva emeljük ki. Ajánlatos acélszalagból 2 db horgot készíteni, amelyeket az edény peremébe beakasztva könnyebb lesz a kiemelés Az akkumulátor a rekeszben

tartókkal és anyákkal van rögzítve. Az anyákat lazán húzzuk meg, nehogy az edény deformálódjon. Az akkumulátor jó állapotán múlik a villamos fogyasztójc helyes működése, különösen az indítómotoré és a gyújtásrendszeré. Ezért az akkumulátorra a következők szerint fokozott figyelmet kell fordítani: akkumulátorban az elektrolit szintjét a perforált választólemezek felső éle felett legfeljebb 4 mm-rel, ill. azok alatt nem többel, mint 3 mm- 227a ábrán látható kapcsolási vázlattal, azonban az indítómotor 15a kapcsa össze van kötve a gyújtótranszformátor 15-ös kapcsával, ahogyan az a 227e áb- e e 13.31 Az akkumulátor töltése Az akkumulátor utántöltését a gépkocsi töltőberendezése végzi, amely a normál fogyasztók átlagos használata esetén képes az akkumulátort a teljes töltöttségi állapotig utántölteni. Ajánlatos azonban a töltöttségi állapotot az elektrolit sű­ rűségének mérésével

ellenőrizni. Szükség esetén az akkumulátor a gépkocsi napi használata közben utántöltődik, de a gépkocsin kívül töltőkészülékkel is utántölthető. Ha előre tudjuk, hogy a gépkocsi hosszabb ideig üzemen kívül lesz, az akkumulátort mindjárt a gépkocsi leállítása után töltsük fel, majd minden hónapban ellenőrizzük, és a gépkocsin kívül, töltőkészülékkel ismét töltsük fel. Az akkumulátort kapcsoljuk 12,6 . 16,8 V között szabályozható feszültségű töltő készülékre. , Az akkumulátortölt.ő feszültségeként közölt 12,5 16,8 V feszültségérték magya- r~za!ra,szorul. Ugyams ez a feszültségtartomány csak ún „sima" egyenfeszültség eseten ervenyes Ilyen egyenfeszültség csak különleges kivitelű és a szürőkondenzátorral szűrt vagy szeleptr anzisztorral szabályozott drágább akkumulátortöltőkből, ill. a 228. ábraAz akkumulátor elhelyezése a kézi csomagtartó feneke alatti rekeszben 302 1 Az

AKUMA 6 NU B7 típusnál max.: a betöltőnyílás felöntéséig, min: az elválaaztólemezeki felső éle . · felett B. S mm 303 nagyteljesítményű motordinamókból nyerhető. A kereskedelemben kapható, amatőr célra készült akkumulátortöltők nagy része 100 Hz-es lüktető egyenfeszültséget ad. Ezeknél a készülékeknél a szabályozhatósági tartomány 1,1 . 12,6 1,1 . 16,8 2 . --2-=9,8 13,07 v, az akkumulátortöltő kimeneti kapcsain Deprez műszerrel mérve, amikor az akkumulátor nincs a töltőkészülékre kötve. Az okfejtést a Gépjármű-akkumulátorok c könyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1980 224-228 oldalán (A fordító megjegyzése) Az akkumulátort 3,5 A erősségű egyenárammal, vagy ún. kétfokozatú töltéssel töltsük Ez utóbbi új irányzatot képvisel, főként a mélyen kisütött akkumulátorok esetében Az első fázisban a töltést 4,4 A áramerősséggel végezzük mindaddig, amíg legalább két cellában a gázfejlődés

megindul. Ezután a töltést 2,2 A áramerősséggel folytassuk a töltés befejező fázisáig. A teljesen kisütött akkumulátort a töltés jellegétől függően 13 . 20 h időtartamon keresztül töltsük, és ha teljesen feltöltődött, a feltöltöttségi állapotnak a következő ismertető jelei mutatkoznak: az elektrolit sűrűsége az összes cellában eléri az 1,28 g/cm3 értéket, és ez az érték további 2 h időtartamon keresztül végzett töltés esetén sem változik; az akkumulátor feszültsége (töltés közben mérve) eléri a 15,6 . 16,2 V-ot, és további 2 h időtartamon keresztül végzett töltés esetén sem változik; az összes cellában erős gázképződés van. A töltöttségi állapot és az elektrolit sűrűsége közötti összefüggés a 28. táblázatból kitűnik e e e e a helyiséget, ahol az akkumulátor töltését végezzük kellőképpen szellőz­ tetni kell. Az elektrolit maróanyag, káros a bőrünkre, ruhánkra és a gépkocsi

fényezett részeire, ezért az elektrolittel érintkezett részeket azonnal vízzel mossuk le. 13.4 A váltakozóáramú generátor A váltakozóáramú generátor (229. ábra) olyan háromfázisú generátor, amelyet elláttak a fogyasztók táplálására és az akkumulátornak egyenárammal való töltésére egyenirányító diódákkal. A váltakozóáramú generátorok műszaki adatait és típusait a 29. táblázat közli. Az általános és szerelési útmutatások a következők: a váltakozóáramú generátorok vagy az akkumulátornak a helytelen pólussal való csatlakoztatása a villamos hálózatra tönkreteszi a váltakozóáramú generátor félvezető díódáit ; csak egy pillanatig tartó rövidzárlat a váltakozóáramú generátor vagy a feszültségszabályozó kapcsain (pl. a működés szakszerűtlen ellenőrzése) a diódákat tönkreteheti; ha a töltő áramkörben alkatrészt cserélünk, az akkumulátort kapcsoljuk e e e 28. táblázat Az elektrolit

sűrűsége, a töltöttségi állapot és az elektrolit fagyáspontja közötti összefüggés Az akkumulátor Az elektrolit töltöttségi áilapota, sűrűsége, g/cm 3 1,28 1,24 1,22 1, 15 1, 12 ·., Az elektrolit fagyáspontja, % . A 20% töltöttségi állapotban levő 100 70 50 20 0 akkumulátor kisütöttnek oc -60 -50 -35 -17 -10 tekinthető. Az akkumulátortöltésre általánosságban a következő irányelvek érvényesek: a gázok gyors eltávozása és az elektrolit szintjének ellenőrzése céljából csavarjuk ki a betöltőnyílások dugóit; az akkumulátorhoz nyílt lánggal közelíteni tilos, mert a töltéskor végbemenő kémiai folyamat során hidrogén és oxigén szabadul fel, amelyek robbanó gázkeveréket alkotnak; e e 304 229. ábra A váltakozóáramú generátor metszete 305 le, ezzel elk~rülhetjük a váltakozóáramú generátor és a feszültségszabályozó kapcsain az előzőekben ismertetett okokból lehetséges

rövidzárlatot; e járó motornál az akkumulátort nem szabad lekapcsolni és a töltőáramkört nem szabad szétkapcsolni; · . e ne forgassuk meg a váltakozóáramú generátort üresjáratban, azaz, ha a + B jelű vezeték le van kapcsolva és az M jelű vezeték be van kötve. Ilyen állapotban a fordulatszám növekedése esetén rendkívül nagy generátorfeszültség keletkezik, ami a diódákat tönkreteheti; e ha a gépkocsin villamos ívhegesztést végzünk, a váltakozóáramú generátorról az összes vezetéket le kell kapcsolni, a + B jelű vezetéket zárlat ellen védeni kell ; e a váltakozóáramú generátor gépkocsin kívüli áramforrásról való gerjesztése nem megengedett, ebben az esetben a diódák tönkremehetnek; e a töltésellenőrző lámpa meghibásodott izzólámpáját azonnal ki kell cserélni, ellenkező esetben nincs biztosítva a váltakozóáramú generátor helyes gerjesztése. Kicseréléskor azonos teljesítményű (1,5-2 W)

izzólámpát kell használni; a csatlakozó kapcsokon tökéletes villamos érintkezés szükséges, és tökéletes legyen a váltakozóáramú generátor, és a feszültségszabályozó testcsatlakozása; e a gépkocsi (főként a motortér) mosásakor és tisztításakor védeni kell a váltakozóáramú generátört és a feszültségszabályozót a víztől. e 29. táblázat A váltakozóáramú generátorok 105 S, 105 L, j 1 120, 120 L Típus PAL-Magneton 1 Üzemelési feszültség, V A töltés kezdeti fordula~tszáma, 1/min Az áramerősség 2600 1/min fordulatszámnál (meleg állapotban), A Az áramerősség 2700 1/min fordulatszámnál (meleg állapotban), A Legnagyobb fordulatszám, 1/min "" A váltakozóáramú generátorokhoz tartozó feszültségszabályozó PAL-Magneton 1 műszaki 443.113516021 1 14 120 LS 120 GLS 105 GL, 120 LS, 120 GLS 443.113516121 2 443.113516181 3 • 4 14 14 1 OOO 1 100 1 26 31 42 10000 55 10 OOO 2. Kössük le a

vezetékeket a váltakozóáramú generátorról A visszaszerelés megkönnyítésére célszerű megjegyezni a vezetékek színét és csatlakozási ~elyét: 3. A váltakozóáramú generátort a motorhoz rögzítő csavarokat csavarjuk k1 és a generátort vegyük ki. Beszerelés 1. A rögzítési helyeken az összes érintkezési f~lületet tisztítsuk meg A gen~rátor motorra szerelését a 2.4 alfejezet 42 pontjában ismertettük 2. Az akkumulátornak a gépkocsi villamos hálózatára kötése előtt dugaszoljuk a vezetékeket az M és R csatlakozókba (a vezetékek azonos betűkkel vannak megjelölve), a megmaradt vezetékeket anyával rögzítsük. 3. Kössük be az akkumulátort 13.42~ A váltakozóáramú generátor szétszerelése ket. 2. A hátsó pajzs nyílásán keresztül egy horoggal emeljük meg a szénkeféket, és megemelt helyzetben az M és R csatlakozók alatti fedélnyílásba befűzött 0 3 mm-es huzallal rögzítsük. 3. Jelöljük össze a pajzsok

kölcsönös helyzetét, és az összehúzócsavarok eltávolítása után lehet a váltakozóáramú generátort szétszerelni A mellső pajzs az állórészen marad. E szétszerelés lehetővé teszi a hozzáférést a szénkefékhez és néhány diódához. Minden más munkaművelet, a csapágyak kicserélésén kívül, szakműhelyben végzendő (!. a következő szakaszban levő megjegyzést) 13.43 A váltakozóáramú generátor összeszerelése 1. Az állórésszel együtt maradt hátsó pajzs csapágyfészkébe helyezzük be a ru- 443.116-417020 443.116419071 1979. szeptemberig • 1979. szeptemberig, 1979 októbertöl a Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L típusú gépkocsik részére 3 1979. októbertöl • 1981. márciustól a Skoda 105 GL tlpusú gépkocsik részére 306 1. Kössük le az akkumulátort - 1 1 1 35 10 OOO Kiszerelés 1. Csavarjuk le az ékszíjtárcsa anyáját, vegyük le az ékszíjtárcsát és a lapátkere- adatai 1 1 OOO . 1341 A

váltakozóáramú gen~rátor ki· és beszerelése galmas gyűrűt. 2. A mellső pajzsot a csapággyal helyezzük rá a forgórész tengelyére 3. Állítsuk össze az állórészt, a forgórészt és a hátsó pajzsot 4. Csavarozzuk össze a váltakozóáramú generátort az összehúzócsavarokkal Összehúzáskor ellenőri7zük, vajon a forgórész könnyen forog-e. 307 S. A tengelyre húzzuk fel a távtartógyürút, üssük fel az éket, fűzzük fel a la- : pát kereket és az ékszijtárcsát, majd anyával és megfelelő alátéttel biztosítsuk. 6. A hátsó pajzsból fűzzük ki a huzalokat, amelyek a szénkeféket biztosították t 35[--~~--t~~~-t~~--=:;;i;;;------T""-,, 35Al9000 11min <t -2 13.44 25 111 .~ A csapágyak kicserélése ~ ~ Az alkalmazott csapágyak mindkét oldalról zártak, tömítettek és a gyártómű a csapágy egész élettartamára elengedő kenőanyaggal látta el őket. 1. A csapágyat a forgórészről megfelelő

lehúzóval húzzuk le Visszaszerelés kor a csapágyat a tengelyen való felülésig sajtoljuk fel. 2. A mellső pajzs csapágyának kiszerelésekor először a karimában levő szegecsek fejét fúrjuk le, és a csapágyat a mellső pajzs külső része felől nyomjuk ki Visszaszereléskor a csapágyat a ·karimával zárjuk be és a karimát a fedélre szegecseljük fel. T5 26Al2600 11min /:f(n) U: 74V 1--~~~1--+~~~---+-~~--~-+-~~~~t-~-t L. -<t 0 TOOO 8000 6000 4000 2000 Fordulatszám, Timin - - 230. ábra A 443113-516021 jelű váltakozóáramú generátor teljesítmény-jelleggörbéje 13.45 A diódák kiszerelése Tartókkal ellátott leszerelhető diódablokk - ebben vannak az ún. fő (pozitív és negatív) diódák, valamint a segéddiódák - alkalmazásával lehetővé válik a meghibásodott diódák esetenkénti kicserélése. A diódák pontos ellenőrzése csak a VA (volt-amper) jelleggörbe bemérésével, esetleg különleges műszer alkalmazásával

lehetséges. A futólagosan használt mérőműszerek (ohmmérő, megaohmmérő) által mért értékek csak tájékoztató jellegűek. Megjegyzés: A részletes hibamegállapítást, a váltakozóáramú generátor, mindenekelőtt az egyenirányítórész javítását szakműhellyel kell végeztetni. A gyártómű a megfelelő műszaki felszerelés és szaktudás nélküli személynek nem ajánlja a javítást. 40 42Al9000 llmin <t ~- 30 -t,, 111 31Al2600 11min L. 1 =f(n) U: 14V .~ " E 20 e "<t 10 0 13.46 A váltakozóáramú generátor t ellenőrzése 2000 4000 6000 8000 TOOOO Fordulatszám, Timin - 231. ábra A 443113-516121 jelű váltakozóáramú generátor Az itt megemlített ellenőrzések tájékoztató jellegűek; kötelező jelleggel csak próbapadon lehet elvégezni a teljesítménynek a névleges terhelés közbeni ellenőrzését, a 230., 231, 232 ábrán látható jelleggörbék alapján A helyes működés előfeltétele,

hogy a villamos hálózat hibátlan legyen, helyesen legyenek bekötve a váltakozóáramú generátor, a feszültségszabályozó és az akkumulátor. csatlakozói, az ékszij kellőképpen feszes legyen A villamos bekötési vázlat a 233. ábrán látható A váltakozóáramú generátor vagy a feszültségszabályozó hibáját (az akkumulátor nem töltődik) az ellenőrző lámpa jelzi. 308 teljesítmény-jelleggörbéje 309 13.47 A váltakozóáramú generátor, és a feszültségszabályozó hibáinak megállapítása t A váltakozóáramú generátor működésének val ellátott segédvezeték szükséges, amely 234. ábrán látható áthidalását 37A 2700 7/min f=f(n) U=J-4V ·i 8000 Fordulatszám, 71 m . in alapellenőrzéséhez lehetővé egy csatlakozóteszi a csatlakozóknak a 10000 232. ábra A 443 113 · · -516 · I" e r1esrtmény-jellegg" b. · f81 · Je u. váltakozóáramu· . or e1e generator t 234. ábra A váltakozóáramú

generátor bekötése a gépkocsiban való ellenőrzéskor, segédvezetékek segítségével l. A váltakozóáramú generátoron az R és M jelű csatlakozókra menó vezetékeket kössük le (az R jelű csatlakozó szigetelője piros, az M jelű csatlakozóé fekete, amelyeket nem szabad felcserélni). A + B jelű csatlakozás továbbra is az akkumulátorral összekötve marad. 2. Az M és az R jelű csatlakozókat a segéd vezetékkel kössük át, majd a -1- B csatlakozó és a testcsatlakozás közé kapcsoljunk feszültségmérőt. 3. Indítsuk be a motort, fordulatszámát azonban ne növeljük az alapjárati fordulatszám fölé. 4. Gerjesszük fel a váltakozóáramú generátort, az Rés Mjelű csatlakozókra bekötött segédvezeték végét kb. 2 „ 3 s időtartamig helyezzük a +B jelű csatlakozóra Amennyiben a váltakozóáramú generátor nem gerjeszthető, egyértelműen meghibásodott 5. Lassan növeljük a motor fordulatszámát Amennyiben a fordulatszámnak az

alapjárati fordulatszám értéke fölé való növelésekor a feszültségmérő által mutatott feszültségérték is folyamatosan növekszik, minden valószínűség szerint rendben van a váltakozóáramú generátor. E vizsgálat folyamán nem szabad a motor fordulatszámát annyira megnövelni, hogy a feszültség csúcsértéke meghaladja a 20 V-ot (ajánlatos, hogy a műszer mutatója ne haladjon túl a 15 V-on). 6. Ellenőrizzük a váltakozóáramú generátor +Bés R jelű csatlakozói közötti feszültségkülönbséget. Az e csatlakozókon mérhető feszültségkülönbség nem lépheti túl a 0,4 V-ot. s K 8 -L T 233. · ábra • A vlt a a k ozóáram · v1z~gálatakor (1. a 235 és a ~3~e~ebr~tor alapbekötése működés k G valtakozóáram . . · a rat is) ene „ u generator· reg f . , K e 11.enorzőlámpa · eszu 1tsegszabályozó. 8 kk . Meg1e~yzés: A zárójelben levő . „ • . , , a umulator; S kapcsoló; generatorral szerelt Skod 105Jelolesek

krzarófag a 14 V 55 Aál , a GL, 120 LS 120 GLS t . es v takozó aramú , ipusu gépkocsira vonatkoznak 310 J 311 313 Amennyiben a vált ozóáramú generátor az említett vizsgálatoknak megfelelt, hibátlan, a hibát feszültségszabályozóban kell keresni. Hibát okozhat a váltakozóáramú gene .!tor, a feszültségszabályozó testelése és a gépkocsi, esetleg az akkumulátor testelése közötti hibás érintkezés is. Megjegyzés: A váltakozóáramú generátor vagy a feszültségszabályozó hibája nemcsak az akkumulátor elégtelen utántöltését, hanem túltöltését is okozhatja. A teljes töltőrendszer szokásos ellenőrzésekor, amikor hibát nem feltételezünk, elegendő, hogy a motorfordulatszám növekedésének a szabályozott feszültségre, az ellenőrzőlámpára vagy az árammérőre gyakorolt hatását ellenőrizzük. A feszültségmérőnek a +B jelű csatlakozóra és a testre való kapcsolása után a szabályozott feszültségnek a

közepes és a nagy fordulatszám-tartományban 13,0 . 14,5 V között kell mozognia Eközben az ellenőrző lámpa izzólámpájának már az alapjárati fordulatszámnál vagy esetleg közvetlenül felette ki kell aludnia. Ahogyan az előzőkben említettük, a váltakozóáramú generátor vagy a feszültségszabályozó esetleges hibáját mindenekelőtt az ellenőrzőlámpa jelzi, amely szinte minden hibára reagál. 13.5 Feszültségszabályozó 13.51 A PAL Magneton 443.116-417020 típusú feszültségszabályozó Minden típusban ezt használják (1979. szeptemberig a Skoda 120 LS és 120 GLS típusokba is ezt J. feszültségszabályozót szerelték) A feszültségszabályozó egy vibrációs mechanikus készülék, amely a váltakozóáramú generátorral összekapcsolva, lehetővé teszi a gépkocsi villamos hálózatának táplálását és az akkumulátor töltését. Ezenkívül a töltőrendszer feszültségét állandó értékea tartja a teljes üzemi

fordulatszám-tartományban A motortér jobb oldali részén, a kocsiszekrény tartóján, a gyújtótranszformátor mellett helyezték el. Bekötését a váltakozóáramú generátorral a 235. ábra szemlélteti Ha a hozzá vezető vezetékekkel dolgozunk és jobban hozzá akarunk férni, ajánlatos a feszültségszabályozót a rögzítőcsavarokról leszerelni. A kikötést a váltakozóáramú generátor általános és szerelési útmutatásainál a 13.4 alfejezetben ismertetjük I „ A feszültségszabályozó ellenőrzése A feszültségszabályozó működését a laza csatlakozások és a hibás testcsatlakozás befolyásolják. Ha megállapítjuk, hogy az ellenőrzőlámpa menet közben nem alszik ki, esetleg a motor teljes fordulatszám-tartományában teljes vagy 312 (,; 1 B 1 1 J L. T 1 1 M L·-·-·-·---·-------- j 1 235. ábra A váltakozóáramú generátor és a feszültségszabály~zó belső bekötése, valamint a külső csatlakozások

Váltakozóáramú generátor: + B, R, M a váltako:óára.m ú g~~e;á:or kivezetései; ffázistekercsek; m gerjesztőtekercs; D1, D2, 03 poz1t1v d1odak, 04, Ds, D6 negat1v diódák; 07, Da, 09 segéddiódák; 10 csillapító diód a . , . Feszültségszabályozó: R, M, 15/54 a feszültségszabaly~z? k1ve~et;s,e1, reg. a feszültségszabályozó feszültségtekercse; Rk kompenzalo ell:nalla~ •. R ,„ védőellenállás; Rr szabályozó ellenállás; Kr a feszültségszabalyo~o erintkezoie Külső csatlakozások: K ellenőrzőlámpa; S kapcsoló; B akkumulator csökkentett intenzitással világít, vagy a motor leállítása után a gyújtáskulcsnak a o-yújtáskapcsolóban való újbóli elforgatásakor nem vilá~ít, hi~ás lehet a feszült;égszabályozó. A feszültségszabályozó hibájának e~yéb Jel~~sege az akkumulátor elégtelen vagy túltöltődése Ha a hiba nem a valtakozoaran:u ge~e­ rátorban van, ellenőrizzük a szabályozott feszültséget a

feszültségszaba~yoz?n. A feszültségnek 13,0 . 14,5 V értékhatárok között kel~ lennie Ez a v1~sgal~t csak tájékoztató jellegű, megbízható vizsgálatot csak probapadon lehet vegezm. A feszültségszabályozó beállítása és karbantartása A feszültségszabályozó ellenőrzését vagy beállítását kizárólag próbapadon, a 236 ábra szerint bekötve lehet elvégezni. Kö~ülbelül 2 A terhelésnél az ellenőrzött feszültségnek a 30. táblázat Ellenőrzés oszlopa szerinti értékeken kell lennie Ha az elle~ő;zöt~ fes~ültség ez:n értékek között van, a feszültségszabályozót nem kell bealhtam. Szukség eseten a 30. táblázat Beállítás oszlopa szerinti értékekre kell beállítani Ha az akkumulátorban a desztillált víznek az elektrolitból való párolgása feltűnően nagy, a feszültségszabályozót minden esetben a Beállítás oszlop alapértékére kell beállí„ „ tani, és ki kell használni a tűréshatár alsó értékét. A

váltakozóáramú generátort nyugalmi állapotból teljesen feltoltott akkumulátorral indítsuk. Felgerjesztése után (kb 1000/min fordulats~ámná l) ~z akkumulátort kapcsoljuk le, és kapcsoljuk rá a terhelőellenállást. Mmden 1sme- 313 13.52 A, PAL Magneton 443.116-419071 típusú feszültségszabályozó s B J T +B 236. ábra Bekötési vázlat a mérőpadon való ellenőrzéshez és beállításhoz G váltakozóáramú generátor; reg. feszültségszabályozó; A árammérő· V feszültségmérő· S kapcsoló; R terhelő ellenállás; B akkumulátor 30. táblázat A PAL-Magneton 443116-417020 feszültségszabályozó ellenőrzési és beállítási értékei Szabályozási fokozat l .;· 1. (V) II. (V) 1979. máíustól sitotta. 1?79. máíustól s1totta. 3 1 979. máíustól s1totta. 1?79. májustól s1totta. 1 Ellenőrzés Beállítás min. 13,0 1 min. 13,53 max.14,52 max.13,~ a gyártómű az eredetileg említett értéket m ín. 13,2 V-ra

módo- a gyártómű az eredetileg említett értéket max. 14,8 V-ra módo- a gyártómű az eredetileg emlitett értéket min. 13,6 V-ra módo- a gyártómű az eredetileg említett értéket max. 14,0 V-ra módo- 1979. szeptember óta a Skoda 120 LS, és 120 GLS, 1981 március óta a 105 GL típusú gépkocsikra ezt a feszültségszabályozót szerelik fel. Ez a félvezetős feszültségszabályozó 14 V 55 A-es váltakozóáramú generátor részére készült, amelynek belső kapcsolását ún. pozitív szabályozásra (a forgórész gerjesztésére szolgáló, oda áramot vezető egyik szénkefe kapcsolatban van a váltakozóáramú generátor testelésével) alakították ki. A feszültségszabályozó a váltakozóáramú generátor széles fordulatszám- és terhelés-tartományban a töltőrendszer feszültségét állandó értéken tartja. A motortér jobb oldali részében a kocsiszekrény tartóján, a gyújtótekercs mellett helyezték el. Bekötését a

váltakozóáramú generátorral a 237a ábra szemlélteti + 237a ábra. A váltakozóáramú generátor összekötése a feszültségszabályozóval G a váltakozóáramú generátor; +8, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései; reg. feszültségszabályozó; 54, D+, DF, B a feszültségszabályozó kivezetései; S kapcsoló; K ellenőrzőlámpa t + . B .L telt méréskor a váltakozóáramú generátort nyugalmi állapotból kell indítani. A mérést, hi,deg állapotban kell végezni. Ha a szabályozott feszültség túl nagy, a helyes ertekre való beállítást a feszültségszabályozó fegyverzetén levő szabályozó rugó akasztójának hajlítgatásával végezzük. A feszültségszabályozó üzemelés közben semmilyen karbantartást nem igényel, de ügyelni kell a helyes testelésére és a csatlakozók kifogástalan érintkezésére. . lY!e~jegyzés: ~észletes diagnosztikát, esetleg a feszültségszabályozó javítását ktzarolag szakmuhelyben lehet

végezni. Megfelelő műszaki felszerelés és szakképzettség hiányában a gyártómű nem ajánlja a javítást T L--·-·-·-·-·-· 237b ábra. A váltakozóáramú generátor és a feszültségszabályozó belső bekötése, valamint a külső csatlakozások Vd/takozóáramú generátor: +B, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései Feszültségszabdlyozó: 54, D+, DF, B a feszültségszabályozó kivezetései Külső csatlakozások: K ellenőrzőlámpa; S kapcsoló; B akkumulátor 315 ,•.i Ha a hozzá vezető vezetékekkel dolgozunk és jobban hozzá akarunk férni, ajánlatos a feszültségszabályozót a rögzítőcsavarokról leszerelni. A kikötési útmutatást stb. lásd a váltakozóáramú generátor általános és szerelési útmutatásainál a 134 fejezetnél Bekötési vázlata a 237b ábrán látható A feszültségszabályozó ellenőrzése A feszültségszabályozó működését a laza csatlakozások és a hibás testérintkezés

befolyásolja. Ha az ellenőrzőlámpa menet közben nem alszik ki, vagy az akkumulátor elégtelenül töltődik és közben a váltakozóáramú generátor hibátlan, a hiba valószínűleg a feszültségszabályozóban van. Évente egyszer ellenőrizni kell a szabályozott feszültséget a feszültségszabályozón. A mért értéknek 13,4 14,3 V-nak kell lennie. Afeszültségszabályozó feszültségét a gépkocsin nem lehet beállítani, a szabályozott feszültség nagyságát a gyártóműben állítják be Felelősséggel csak próbapadon ellenőrizhető. 13.6 Az indítómotor Az indítómotor rövid ideig terhelhető villamos motor, amelyet indításkor a motor főtengelyének megforgatására használunk (239. ábra) A forgórészének ten· gelye bordázott, ezen csúszik be a rajta levő, elekt~~~ágnessel mozgat?tt f~­ gaskerék (Bendix-kerék) a lendítőkerék fogaskoszoruJaba. A 12„V„egyen~ramu, főáramkörű, négypólusú motor forgórészét a pajzsokban

levo ~nkeno csapágyakban ágyazták. A fogaskerék és a tengely között szabadfuto van, amely A feszültségszabályozó beállítása és karbantartása Az ellenőrzést próbapadon (238. ábra) hideg állapotban, a váltakozóáramú generátor 20 és 80/o-os terhelése közben és 15 25 °C hőmérsékleten kell végezni A váltakozóáramú generátor 20/o-os áram terhelésénél a szabályozott feszültséget 2000. „9000 1/min, és 80/;;-os áramterhelésénél 3600 9000 1/min fordulatszám-tartományban kell ellenőrizni A szabályozott feszültség értékének 134„ 14,3 V-nak kell lennie. 239. ábra Az indítómotor metszete 31. táblázat Az indítómotor 238. ábra~ Bekötési vázlat a mérőpadon való ellenőrzéshez és beállításhoz G váltakozóáramú generátor; +B, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései; reg. feszültségszabályol!!IS; 54, D+, DF, B a feszültségszabályozó kivezetései; A árammérő; V feszültségmérő; K

ellenőrzőlámpa; R terhelő ellenállás; S kapcsoló 1 1 A feszültségszabályozó üzemelés közben semmilyen karbantartást nem igényel, de ügyelni kell a helyestestelésére és a csatlakozóknál a kifogástalan érintkezésre. Megjegyzés: részletes diagnosztikát, esetleg a feszültségszabályozó javítását kizárólag szakműhelyben kell végeztetni. Megfelelő műszaki felszerelés és szakképzettség hiányában a gyártómű nem ajánlja a javítást műszaki PAL-Magneton Névleges teljesítmény, kW Forgatónyomaték, N · m Fordulatszám a névleges teljesítménynél, 1/min A 30-as kapcson mérhető feszültség a névleges teljesítménynél, V Az indítómotor áramfelvétele terhelés nélkül, A Forgásirány A forgáskerék adatai, fogszám/modul A bronzkefék rugónyomása, N adatai 443.115-142070; 443115-142071 1 ; 443.115-142110 2 0,66 12,25 max. 1000 max. 9,5 max. 65 bal 9/2,5 mm 9,3±10% 1 Változás a gyártás folyamán. 1980. augusztustól

316 ·,,, 317 Forrás: . " ~ http://wwwdoksihu .~ :Ji~~ ;( . f 15 t E <:: ~ "". ""::;; ·ti IJ E 70 t 0,6 e:: IJ .rti 2000 E •IJ " 1600 11) . e ::; ~ 6 t1. 11) 5 4 2 100 ·-~ 200 Áram~röss~g, A - t .!:;: 2400 E •11) 0,2 2800 12 :::. l0 •ti ·-~ 0,4 ::>i e:: ·o . & 3200 f 0 ~ 0,8 ::::::: . .IJ 13.62 Az indítómotor szétszerelése 11) "5 1200 1::J . ~ 800 400 300 240. ábra Az indítómotor villamos- és teljesítmény-jelleggörbéje megvédi az indítómotort attól, hogy a beindult motor mcgforgassa. Műszaki adatai a 31. táblázatban találhatók, a villamos- és teljesítmény-jelleggörbéit a 240. ábra szemlélteti Az indítómotor karbantartása ellenőrzésből, javításból, vagy a bronzkefék, bronzkeferugók, kollektor, fogaskerék és szabadonfutó, önkenő csapágyak kicseréléséből áll. A bronzkefék kellően hosszúak legye;iek, és a

kefetartóban szabadon mozogjanak. A bronzkefék nyomórugóinak elegendő legyen a nyomóereje, a kollektor hibátlan és kifogástalanul tiszta legyen Alkohollal, benzinnel vagy triklór-etilénnel tisztítható Összeszerelés és indítás előtt ke1Iőképpen száraz legyen A beégett (a M;) kollektor színe vörösesbarna) vagy másképpen mechanikusan hibás kollektort haladéktalanul meg kell javítani A hibás fogaskereket új, szabadonfutóval egybeszerelt komplett fogaskerékre kell kicserélni. 13.61 Az indítómotor ki- és visszaszerelése Az indítómotor a kézi csomagtér fenéklemeze alatt, a sebességváltómű és tengelyhajtás házának jobb oldalán vari. Billentsük fel a hátsó ülést, göngyöljük össze a textil hangszigetelőt és a csomagtér padlóján mindkét fedelet vegyük le. Vegyük le az akkumulátor testveze-· tékét is. . . 318 Az indítómotorról szereljük le a gyújtáskapcsolótól és az akkumulátortól jövő vezetékeket.

Csavarjuk ki az indítómotort a sebességváltóműhöz és a tengelyhajtáshoz rögzítő csavarokat, és az indítómotort vegyük le Az indítómotor visszaszerelésének sorrendje a kiszerelés fordítottja. t. Szereljük le a kollektor felöli pajzsról a burkolatot és csavarozzuk ki a csatlakozókat A pctjLSban kvu kéi :t~tl<dO~lli t:ll·~·lJu" d1C:t- :, ,-„"111kc:i"c:r:c 2. Vegyiik le a kollektor felőli paj1sot a fékalátélekkel együtt (jegyezzük meg az alátétek sorrendjét és a szerelésük módját). 3. Vegyük ki az állórészt, ami tovább nem szerelhető szét 4. Csavarjuk ki a kapcsolót a mellső pajzshoz rögzítő csavarokat, akasszuk ki a kapcsoló mozgórészét a villa akasztójából, és húzzuk le a kapcsolót. 5. Vegyük ki a kapcsolókar csapjának biztosító alátétjét és üssük ki a csapot a mellső pajzsból. 6. Vegyük ki a forgórészt a fogaskerékkel a mellsö pajzsból 7. A tengely hajtórészéről vegyük le az

alátéteket (a szerelési sorrendet jegyezzük meg) Üssük le az átvezetőgyűrűt a biztosítógyűrűről a motor tekercselése irányában A biztosítógyűrűt nyissuk ki, és a szabaddá vált alkatrészekkel együtt húzzuk le a tengelyről. 8. Szükség esetén esztergáljuk át a kollektort és marjuk ki a szegmensek között levő szigetelőt A mikanit a szegmens működő felülete alatt 0,4„0,8 mm-re legycn. Megjegyzés: A kapcsoló tovább nem szerelhetö szét. Ha megállapítjuk, hogy hibás, ki kell cserélni. Az alkatrészek tisztítása közben a forgórészt vagy a fogaskereket a szabadonfutóval nem szabad benzinbe vagy más zsírtalanító szerbe mártani. Ez a csapággyal szerelt mellső és a hátsó pajzsra is vonatkozik A tisztító folyadékba mártás kor tönkremennek az ön kencí csapágyak. 13.63 Az indítómotor összeszerelése 1. A forgórész bordás részét zsírozzuk be (a szükséges zsír minőségét a 163 alfejezetben ismertetjük), és

húzzuk rá a fogaskereket a szabadonfutóval és az átvezetőgyűrűvel. A tengelyben levő horonyba helyezzük be a biztosítógyűrűt és iissük rá az átvezetőgyűrűt. A fogaskerék a szabadonfutóval könnyen mozogjon a tengelyen. 2. A tengelyre eredeti sorrendben helyezzük fel a megfelelő alátéteket (acélalátét, távtartógyűrű fíbergyűrű, távtartógyűrű), és a kapcsolókarral toljuk be a forgórészt a mellsö pajzsba. 3. Akasszuk be a kapcsoló tolórúdját a kapcsolókarba és lazán c~avarozzuk fel a kapcsolót. Dugjuk be a kar csapját a mell~ pajzsba és biztosítógyűrűvel biztosítsuk. · 4. Húzzuk meg a kapcsoló csavarjait, a mellső pajzsba helyezzük be az állórészt; · 5. A kollektor felőli pajzsba eredeti sorrendben helyezzük be a megfelelő alátéteket (a hajlított középpel a pajzsba, a lapos, a fogazott és az acélalátétet) 6. Helyezzük fel a kollektor felőli pajzsot megemelt szénkefékkel a tengelyre (a helyzetét a

gerjesztés-kivezetés és a bevágás szerint kell megválasztani) és csavarozzuk be a kapcsokat. 7. Helyezzük fel és csavarozzuk rá a szénkefék összekötő szalagját és a gerjesztőtekercs kivezetéseit a pozitív szénkefék tartójára Tegyük szabaddá eresszük le a szénkeféket. 8. Helyezzük fel a szigetelő sávot és csavarozzuk fel a burkolatot 9. Vizsgáljuk meg az indítómotort 13.64 Az indítómotor bekötése ellenőrzéshez Az indítómotor 30-as jelű csavarját kapcsoljuk töltött akkumulátorra, és az áramkörbe kapcsoljunk nagy méréshatású árammérőt (241. ábra) Az 50-es jelű csatlakozóra áramot vezetve indítsuk el az indítómotort. Üresjáratban az áramfelvétel nem lépheti túl a 65 A-t, eközben az indulás pillanatában fellépő csúcsáramot ne vegyük figyelembe r------1 A forgórésznek érezhető holtjátéka (max; 0,7 mm) legyen, és a fogaskeréknek az indítómotor forgásitányában való forgatásakor a szabadonfutónak

könnyedén kell szabadon futnia. Megfelelő!tapasztalat esetén elegendő az indítómotor értékeléséhez az üresjáratban (terhelés nélküh való ellenőrzés. Teljes képet azonban csak próbapadon való vizsgálatkor kaphatunk. 13.7 A gyújtáselosztó A gyújtáselosztó vezérli a gyújtást a motor hengereiben. Megszakítj(l a gyújtótranszformátor primer tekercsének áramát, ezáltal a szekunder tekercsben nagyfeszültséget létesít, amelyet az egyes hengerek gyújtógyertyáihoz oszt el, és a motor fordulatszámának függvényében szabályozza az előgyújtás pillanatát. A gyújtáselosztó a megszakítóval, kondenzátorral, centrifugális (röpsúlyos) előgyújtásszabályozóval és a vákuumos előgyújtásszabályozóval egy szerelési egységet képez. A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL típusú motorokba PAL Magneton 443.213204480 típusú gyújtáselosztót alkalmaztak 1983 szeptemberig A Skoda 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú motorokba PAL Magneton

443.213-204460 típusú gyújtáselosztót szereltek 1983 szeptemberig A 15 1----t------t----~cAd~- "1 i ! t 8 i T 241. ábra Az indítómotor bekötése ellenőrzéshez ; Az indítómotornak csendesen és nyugodtan kell futnia, a fogaskeréknek akadozás nélkül kell kimozdulnia és visszatérnie a nyugalmi helyzetébe. A fogaskeréknek kimozdulásakor nem szabad közvetlenül az átvezetőgyűrű homlokfelületén forognia. Az indítómotor a kapcsolónak az áramforrásról való lekapcsolása után max. 8 s időtartamig foroghat Ellenőrizzük a bronzkefék rugóinak állapotát." A bronzkefék felületüknek legalább 2/a részével feküdjenek fel a kollektor szegmensér~ és könnyen mozogjanak a kefetartókban. 320 242. ábra A PAL-Magneton 443.213-204480 típusú gyújtáselosztó röpsúlyos előgyújtás-szabályozójának szabályozási jelleggörbéje (Az új gyújtáselosztó csak a szaggatott vonalakkal határolt sávban üzemelhet) A

gyújtóse/osztó fordulatszóma 11 min - 321 Az elosztók csak a centrifugális előgyújtásszabályozó jelleggörbéjében (242., 243 ábra) különböznek egymástól A vákuumos előgyújtásszabályozó szabályozási· jelleggörbéje mindkét típusnál azonos (244. ábra) Egyéb műszaki adataik közösek és a 32. táblázatban találhatók t ->.:: 10 ~ 32. táblázat A gyújtáselosztó műszaki adatai V} -,E ~:) A gyújtáselosztó legnagyobb fordulatszáma, 1/min Forgásirány Érintkezőhézag, mm A zárt érintkezők összenyomóereje, N A kondenzátor kapacitása, µF :::ii ~ :o ~ 5 Zárásszög 3000 1/min fordulatszámig, % A gyújtóselosztó fordulatszóma. 1/min A gyújtáselosztó karbantartását, a 15.2 alfejezetben tárgyaljuk - 2~3. ~bra A -~A~~~agnet~n 443213-204460, típusú gyújtáselosztó ropsulyos elogyu1tas-szabalyozójának szabályozási jelleggörbéje (Az új gyújtáselosztó csak a szaggatott vonalakkal határolt sávban

üzemelhet) 3000 jobb 0,35 . 0,45 5 . 6 0,2 . 0,25 50 . 60 megszakító-érintkezők beállítását a 13.71 A gyújtáselosztó le- és visszaszerelése Leszerelés A gyertyapipákat húzzuk le a gyújtógyertyákról, az elosztófedélből húzzuk ki a gyújtótranszformátorra menő kábelt, és kössük le a gyújtótranszformátor l-es jelű kivezetéséről jövő vezetéket. Húzzuk le a vákuumos előgyújtássza­ bályozóra menő műanyag tömlőt, és a gyújtáselosztó-tartót a motoron levő tartóhoz rögzítő csavar kicsavarása után (a tartó összehúzócsavarját ne lazítsuk meg) a gyújtáselosztót emeljük ki. Visszaszerelés A leszerelés fordított sorrendjében végezzük. A gyújtáselosztó tengelyén levő tengelykapcsolónak a motorban levő hajtótengely-fejrészbe bele kell csúsznia. Az új gyújtáselosztó beállítását, vagy ha a gyújtáselosztó tartójának összehúzócsavarja meg volt lazítva, az újbóli beállítását a 2.4

alfejezet 25-27 pontjaiban közöljük 13.72 A gyújtáselosztó szét- és összeszerelése 0 - 1 0 10 13,33 20 30 33.86 40 Vókuum. kPa 244. ~braMi~dkét ~yúj~~selosztó-típus vákuumos előgyújtás-szabályozójának szabalyozas1 1elleggorbe1e 322 Az említésre kerülő munkát általában szakműhelyben, a gyújtáselosztó mechanikus állapotának ellenőrzésekor vagy javításakor szükséges elvégezni. Célszerű egy megfelelő tartót ·alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb munkát függőleges helyzetben lehessen elvégezni. Összeszereléskor a csúszó- 323 ·-·~·-·-·~" . ,„,„ aucJc=weu 1e1naK szerint keRJÜk be, de kerüfjük a túlzott kenést. Csavarjuk ki a gyújtáselosztó házának elsó részében levő csavart, é~ a tengely önkenő csapágyának olajkészletét néhány csepp alacsony dermedéspontú olaj becsepegtetésével növeljük (1. a 164 alfejezetben a különleges olajoknál) A gyújtáselosztó

szétszerelése 1. Vegyük le az elosztófedelet és az elosztópipát 2. Szereljük le az elosztótengelyről a tengelykapcsolót (ajánlatos az excentrikus fogazat és az elosztópipa kölcsönös helyzetét összejelölni) 3. Vegyük le a csapról a biztosítógyűrűt és vegy,ük ki a megszakítókalapácsot 4. Vegyük le a primer áramot az elosztóba bevezető 1-es"jelű csavarszerelvényt 5. Szereljük le a kondenzátort 6. Szereljük le a rugókat 7. Vegyük le a vákuumos előgyújtásszabályozót (a vákuumos előgyújtás­ szabályozót ne szereljük szét, ugyanis nem valószínű, hogy megváltozott a szabályozási jelleggörbéje. Ne változtassuk meg a vonórúd becsavarási mélységét sem) 8. Az elosztóházból vegyük ki az alaplemezt az alátéttel 9. Az elosztóházból vegyük ki a tengelyt a centrifugális szabályozóval 10. Szükség esetén az elosztó szétszerelését a centrifugális szabályozóval szerelt tengelyszerelvény és a bütyök

leszerelésével folytassuk. A gyújtáselosztó összeszerelése 1. Állítsuk össze a centrifugális szabályozót (a röpsúlyok a csapokon könnyen forogjanak). 2. Az összeállított tengelyt megfelelő alátétekkel helyezzük be az elosztóházba 3. Az elosztóházba helyezzük be az alaplemezt a rászerelt üllőveJ és alátéttel .,, 4. A csapra helyezzük fel a vonórudat és biztosítsuk, csavarozzuk fel a vákuumos előgyújtásszabályozót a kondenzátorral. Ellenőrizzük az 1 henger kábelét jelölő rovátka helyzetét. 5. Csavarozzuk fel a kalapácsrugót a betétekkel (a rugó a nyílásával az 1-es jelű átvezetőcsavar felé legyen). Az alaplemez az elosztóházban könnyen forogjon. 6. Állítsuk össze az l-es jelű árambevezető csavart 7. A csapra helyezzük fel a megszakítókalapácsot és a csapon biztosítsuk Állítsuk be a megszakítóhézagot és ellenőrizzük a megszakítóérint kezőket összenyomó rugóerőt. 8. A tengelyre helyezzük fel az

alátéteket az eredeti összeállításban, fűzzük fél és rögzítsük a tengelykapcsolót. 324 9. A bütyöknyílásba helyezzük be a kenőnemezt és helyezzük fel az elosztó11 " • pipát. . 10. Helyezzük fel az elosztófedelet és a szerelés teljes e enorzese utan vegezzük el a gyújtáselosztó ellenőrzését a következő pontban leírtak szerint 13.7 3 A gyújtáselosztó ellenőrzése A gyújtáselosztó állapotáról (mind az üzemi, t;nind a javítás .utáni el~e~őrzés I) é érvényes táJékoztatást csak a próbapadon végzett sz1kraztatas1 ellent vg . b . 11· őrzés ad. Az említett ellenórlésnél a megszakítóhézag elozetes ea Jtasa u an ne a következőket kell végezni: az érintkezők érintkezési (zárási) szögének ellenő.~zése; . . a szikra szögelosztás-ellenőrzése (a tűrés ± 45 szogperc a teljes uzemeles1 tartományban); . , . a centrifugális és vákuumos előgyújtás-szabályozás tartomanyanak es .

lefolyásának ellenőrzése; a működés ellenőrzését a legnagyobb fordul~tszámo~ (a .szikra hossza a szikráztatón 4 mm) rövid ideig, kb. két percig kell vegezm e e e e 13.8 A gyújtótranszformátor A gyújtótranszformátor transzformálja (indukálja) a gyújtáselosztóban megszaggatott primer feszültséget 10 000„.15 OOO V-os nagyfeszültséggé, amely a . gyújtógyertyákon a szikrát létesíti. A motortérben jobbra, a kocsiszekrény-hossztarton van elhelyezve, a feszültségszabályozó mellett. . A gyújtótranszformátor transzformátorlemezekb~.l ~vas~ag), v1szonylag vastag átmérőjű huzalból készített primer tekercsbol. es v1sz?nyla~ vekony huzalból készített szekunder tekercsből áll. Az alka~r~szek sz~getelo~nyag~al vannak kiöntve és fedéllel vannak lezárva. A nemk1vanat~s ~tvez~tesek (athúzások) elkerülésére a gyújtótranszformátor fel~ le:ét t1sztan e~ szarazo~, kell tartani. Egyéb karbantartást nem igényel A

gyuJtotranszformator belseJeben „ „ . keletkezett hibák (átütés, szakadás) nem javíthatók. A gyújtótranszformátor helyes működéséről úg~. le~e~ m~ggyozodm ~ogy a kivezetésétől a gyújtáselosztóba menő nagyfeszultsegu kabelt a gyuJt~sel­ osztóból húzzuk ki, és a végét tartsuk a gépkocsi testétől kb. 10 mm távolsagra Ezután kapcsoljuk be a gyújtást, majd a motort az ind~t ói:notorral for.gass~~ meg. Ha a kábel végéből szikra ugrik a testre, a gyuJtotranszfo:n ;ator JO (a primer tekercs rendben van). A gyújtótranszformátor állapotarol tel1es képet csak a próbapadi vizsgálat ad. ., . , A gyújtótranszformátort az üzemelési hőmérsékletén aJanlatos v1zsgalm néhány hibája hideg állapotban nem jelentkezik. 325 ,J 1979. októbertől a gyújtótranszformátorra előtétellenállást szerelnek Ennek üzemi feszültsége a teljes működési tartományban nagyobb, ezzel megbízhatóbb a motorindítás, különösen a téli

időszakban. A· gyújtótranszformátor további szekunder feszültség növekedését jelenti, hogy a motor indításakor az előtétellenállás ki van iktatva (rövidre van zárva). (A gyártómű által ajánlott bekötési vázlat a 227d ábrán látható.) 1980. augusztustól a gyújtótranszformátor előtétellenállásának kiiktatását az indítómotor 15a jelű kapcsa biztosítja (az indítómotor száma 1980. augusztustól: 443115-142110), amely indításkor össze van kötve a gyújtótranszformátor 15-ös kapcsával (A bekötési vázlatot a 227e ábra szemlélteti) 13.9 A gyújtógyertyák és a gyújtókábelek 13.91 A gyújtógyertyák A gyújtógyertya elektródáin keletkezik a szikra a motor hengerének égésterében. A külső elektródát tartó házból, szigetelőből és a középső elektródából áll. Az elektródák különleges hőálló ötvözetből készülnek, a szigetelő kerámiatest, ami az elektródánál és a házban különleges

tömítéssel van tömítve Elválaszthatatlan alkatrésze a különleges tömítőgyűrű A gyertya szétszedhetetlen A jelenlegi szerkezetű, ún. több hőértékű PAL Super gyújtógyertya megszüntette a motor hőterhelésének megfelelő gyertyának a szigetelő színe szerinti kiválasztását Ez a gyertya a motor minden üzemeltetési körülményének megfelelő, és a gyertya gondozása csak az elektródák közötti hézag ellenőrzé­ sére, esetleg az elektródák tisztítására korlátozódik. A gyertyák élettartama kb. 20 OOO km Ennyi út megtétele után ajánlatos a gyertyákat kicserélni Meghibásodáskor, pl. a szigetelő vagy valamelyik elektróda meglazulásakor ugyancsak cserélni kell. Az elektródák közötti hézag 0,6 mm, a külső elektróda hajlítgatásával állítható be. Az elektródákat a legfinomabb csiszolóvászonnal tisztítsuk A nagyobb szennyeződést először kaparjuk le úgy, hogy az elektródákon ne keletkezzenek karcolások. A

gyújtógyertya működését úgy ellenőrizzük, hogy csavarjuk ki a motorból, ismét nyomjuk rá a gyertya pipát, tegyük rá a motortestre és indítsunk. Az elektródák között szikrának kell átugornia A gyertyák működéséről teljes képet csak nyomás alatti méréskor kapunk. Az új gyújtógyertyák menetes részét a becsavarás előtt ajánlatos grafittal bekenni, így később a gyertyát könnyebb kicsavarni a hengerfejből. A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120. 120 L típusú gépkocsik részére ajánlott gyertyák: PAL Super N 7Y; (korábbi típus a PAL Super 14-·8X, N8) 326 Külföldi típusok: Bosch W 200 T 35, KLG 705 S. Champion L 87Y, Marchal 35/l DM, NGK BP 6 HS A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik részére ajánlott gyertyák: PAL Super N 8Y; (korábbi típus a PAL Super 14-9X, N9) Külföldi típusok: Bosch Super W 5BC, KLG 755 S, Champion L 87Y. Marchal GT 34. NGK BP 7 HS 13.92 A gyújtókábelek A gyújtókábelek a nagyfeszültségnek a

gyújtótranszformátor és a gyújtáselosztó, ill. a gyújtáselosztó és a gyújtógyertyák között a nagyfeszültséget vezető különleges kábelek. A gyújtógyertyára menő végükön gyertyapipa, az elosztófedélbe és a gyújtótranszformátorba menő végükön pedig rugós kábelvég van A végződések műanyagból vannak, bennük a motor gyújtásrendszerében levő szikrázástól származó zavarok szűrésére nagy ohmikus ellenállás van. A gyújtótranszformátor és a gyújtáselosztó közötti kábelt nem szabad megfordítani A zavarszűrővel ellátott kábelvégnek mindig a zavarforráshoz, azaz a gyújtáselosztóhoz közelebb kell lennie. A motor üzemelése szempontjából ezek felcserélése közömbös, de a motor járása közben a gépkocsi közelében, ill magában a gépkocsiban levő rádiókészülék, a közelében levő tv-készülékek vétele leromlik. A motor üzemelése szempontjából azonban a gyújtókábelek a gyújtógyertyákra

feltétlenül helyesen csatlakozzanak. Az első henger kivezetését az elosztófedélen egy rovátka jelöli A többi kivezetés az óramutató járásával megegyező irányban, 1-3-4-2 sorrendben található A leírtak szerint jelölt kivezetőkből jövő kábeleket a megegyező jelölésű gyertyákra kell csatlakoztatni. A gyertyák (hengerek) jelölése a hengerfejen, a gyertyák számára kialakított mélyedéseknél látható A kiemelkedő számok öntéssel készülnek A kábeleket a gyújtógyertyákról a gyertyapipát fogva húzzuk le. Magát a kábelt húzni nem szabad. Tisztán, olaj- és porszennyeződéstől mentesen tároljuk 13.10 A világítás A gépkocsiban üzemszerűen a 33. táblázatban felsorolt izzólámpákat alkalmazzuk A fényszórókban levő duplaszálas izzólámpákon - amelyek a saját foglalatuknál fogva vannak rögzítve -, valamint az utastér világítására használt szofita izzólámpákon kívül a többi izzólámpa bajonettzáras

foglalatban van. Kicseréléskor az izzólámpát kissé be kell nyomni, balra elfordítani, majd a foglalatból ki kell húzni. A halogénlámpák izzóját nem szabad közvetlenül kézzel megfogni. Ha ez mégis megtörtént, alkohollal meg kell tisztítani. 327 33. táblázat lzzólámpakészlet 13.102 Az izzó jellemzője és felhasználási helye Feszültség, . teljesítmény Fényszórók aszimmetrikus, kettős izzószálú 1 halogén, kettős izzószálú 2 halogén, egy izzószálú 3 Mellső helyzetjelző lámpák Mellső és hátsó irányjelző lámpák Hátsó helyzetjelző lámpák Féklámpák Hátrameneti lámpák Rendszámtábla-világítás Utastér-világítás 12 v 45/40 w 12 V 60/55 W H4 12 V 55 W H1 12 V 4 W T 8/4 12 v 21 w p 25-1 12V5WR19/5 12 v 21 w p 25-1. 12 v 21 w p 25-1 12V5WR19/5 12V5WC11 12 V 2W 12 v 2 w (kék) Ellenőrzőlámpák A műszerek Fej megvilágítása p 45t p 43t-38 P 14,5s BA 9s BA 15s BA 15s BA 15s BA 15s BA 15s s 8,5 BA 9s

BA 9s felsorolt típusok. . 1•u Sk o da 105 S• 120 és a 2 lábjegyzetben 1 Különleges k 1v1te k • Skoda 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS tipuso . Segédfényszórók. A fényszórók , n tartólemez egy téglalap fé~yszór1 ög~:~:~~~~k b:z~~~~:~~k~=~é: :~g~s .alátétekkel ;ögzí:ik: ~bbe A alaku 1 : 1 a~~~kkal : b;ztositó alátétekkel ecőslük a. fenyszmohaz~L ~:ve~~k :s~var al.t kell rögzíteni a testelő vezeték kábelsaruJát A ~o~ al~ u fenyszoró optikai betétjének (fényszóróbetét) beállító tagja, . . k,et h,uzoru góval tokba két különleges beállítocsavarral es . . · k·· 1 „ k A fényszóróbetétet három csavar rogzitJ a u so , erethez. fényszóróbetétet a tartólemezbe a (tartólemez a hazzal) ket a belbso erei a eszerel ve. Avan ·1· ku z ,ova , 1s. a aítőrugo es rogz . bb ki itelű A nyíllal és a TOP jelöléssel felfelé e.s ~o ,os v . édfén szórókét kivéve - mások a kelllkszere~m. 1: .f~nsyaszJO

obrobbek:~~nyzá:ús:~pkoc~knál. A villamos vezetékeket ba ormanyzasu e . . kar rögzíti. A tartóle~ez b~los umi átvezető perselyeken keresztül vezetik a hazba. . „ „ g A kör alakú fényszóró betét kicserélésekor csavarjuk ki: . jait; az ovális alakú fényszóró betét kicseréléseko~ aka~s~u iba rogz~ ,0 ru7?n a , rögzítőkart toljuk kiszerelési helyzetbe. Kicsereles és eszere es ua esa . ·· b ) fényszórót be kell állítani (l. a további szoveg en ~-ulso ke;t~~ csa;:~~ 328 13.103 A hátsó lámpacsoport A lámpacsoport szétszerelhetetlen egység, a gépkocsiba lapos alátétekkel és anyákkal rögzítsük. A felső csavar körül a festéket kaparjuk le és ide rögzítsük a testelő vezetéket. (A lámpák sorrendjét a villamos hálózat hatjuk.) megfelelő kapcsolási vázlatán lát- Az utastérlámpa (belső világítás) 13.101 , A lámpatest szétszerelhetetlen egység. Megkülönböztetünk bal oldali és jobb oldali irányjelző

lámpát. A zárórész az izzólámpával a gépkocsi hossztengelye felé néz. A lökhárítóba lapos és rugós alátétekkel, valamint anyákkal rögzítsük 13.104 Megjegyzés: . az osszes . Sko d a gep , kocsit halogén lámpás fényszórókkal szerelik. 1981 . augusztustol . l A mellső irányjelző lámpa A lámpatest szétszerelhetetlen egység, a kocsiszekrényben levő nyílásba benyomással rögzíthető. Az oldalsó laprugóval érintkező élről a festéket le kell tisztítani. A lámpatestet a fedél nyíllal jelölt végének óvatos lefeszegetésével (pl. csavarhúzóval stb) szereljük le Összeszereléskor a kapcsoló felőli végen tegyük be a burát, majd a másik végét nyomjuk be. Az oldalsó laprugónál levő érintkezőre a pozitív (piros) vezetéket, a középső érintkezőre az ajtókapcso!ótól jövő (zöld) vezetéket toljuk fel. A kapcsolóval szemben levő érintkezőt ne kössük be. (Vigyázat, ez élő negatív pólus!) 13.105 A

rendszámtábla-világítás A lámpatest szétszerelhetetlen egység, gumi tömítő alátéttel, rugós alátéttel és anyával rögzítsük. Az egyik kötéshez rögzítsük a testvezetéket, e kötésnél a festéket el kell távolítani. 13.106 Az ellenőrző műszerek megvilágítása és az ellenőrzőlámpák Az ellenőrző műszereket megvilágító izzólámpák általában magukban a mű­ szerekben találhatók, kicserélésükkor hozzáférhetőségük korlátozott (részletesebb leírás a következő szövegben és a 13.16 alfejezetben található) 329 - 13.107 ~- l in lJi ~: t·~ jl~ ·i :1: A fényszórók beállítása A főfényszórók A gépkocsi főfényszóróit úgy állítsuk be, hogy mindenekelőtt az úttestet világítsák meg, és tompított fényszórókkal való közlekedés esetén a szemben jövő­ ket ne zavarják. A távfényszóró és a tompított fényszóró fénykévéjének iránya közötti különbség az izzólámpa

szerkezetéből adódik; ezért a fényszórók beállításakor döntő szerepük van a tompított fényszórók fénykévéje irányának, és e fénykévék szerint kell a fényszórókat beállítani. Ha nincs különleges ellenőrző berendezésünk (regloskop ), a beállítást a 245. ábrán látható ellenőrzőfalon is elvégezhetjük A fénykévéknek nemszabad a gépkocsi hossztengelyéhez képest sem szét-, sem összetartaniok. Úgy kell őket beállítani, hogy a gépkocsit a menetkész tömeggel és a vezető helyén 75 kg tömegű személlyel megterhelve, a tompított fényszóró fénykévéje a fényszórótól mért 5 m távolságonként 60 mm-rel legyen alacsonyabb, mint a fényszórók vízszintes tengelyvonala. Ovális alakú fényszóróval szerelt gépkocsinál először toljuk a beállítókart alaphelyzetbe. A gépkocsit terheljük meg: a mellső ülésekre ültessünk személyeket, és a fő csomagtérbe helyezzünk 40 kg tömegű csomagot Ezután a

beállítókart toljuk a beállítási helyzetbe Más terhelés esetén a beállítókart alaphelyzetbe kell tolni Beállítás előtt célszerű a beállítókart a fényszóróüveg alsó helyzetébe tolni. 246. ábra A jobb oldali fényszórók beállító és rögzítő csavarjai (a bal oldali fényszóróké az ábra tükörképének felel meg) a) 0160 mm-es fényszórót; b) 0130 mm-es fényszórót; 1 oldalsó állítócsavar; 2 magasságbeállító csavar; 3 rögzítőcsavarok e) Az ovális alakú fényszórók beállító csavarjainak, rögzítő rugóinak stb.1 elhelyezése a bal oldali és a jobb oldali fényszóróknál szimmetrikus 1 beál lítócsavarok; 2 rögzítő és beállítókar; a alaphelyzet, b beállítási helyzet, e kiszerelési helyzet 3 rögzítő rugók A B 0 u --------T -------t--- 245. ábra Ellenörzőfal a faltól S m-re álló balkormányzású gépkocsik fényszóróinak beállításához A a főfényszórók középpontjának egymástól

való távolsága; B a segédfényszórók középpontjának egymástól való távolsága; e a fényszórók középpontjának távolsága a talajtól; 0=60 mm, a tompított fényszóró fénykévéjének a középvonal alatti magassága ( - -,I 11 1 ~ / A, gépkocsit úgy állítsuk az ellenőrzőfal elé, hogy a fényszórók az ellenőrző­ f~~t~l 5 m-:e legyenek. Az ellenőrzőfalra mérjük fel a talajtól a fényszóró k~zepvonalanak C magasságát, és attól lefelé 60 mm-re húzzunk a talajjal P.~~~uzam,os vonalat Ellenőrizzük, esetleg állítsuk be a távfényszórók szimmet~JaJat (A es B pont okj A tompított fénykéve és a sötét rész határát úgy állit:suk be, hogy az k1s~e a felrajzolt vonal alatt, de legalább a vonalon legyen 1 330 3 1983. júliusig 331 E határvonal jobb oldala a fényszóró középpontjától felfelé (kb. 15°-os szögben) tart, ahogyan azt a 245 ábrán ábrázoltuk Mindegyik fényszórót önállóan kell

beállitani, a beállítás idejére a másik fényszórót le kell takarni. A jobb kormányzású gépkocsiknál a fénykévehatár szögelhajlása a másik oldalon van. Ha a fényszóró és az ellenőrzőfal közötti távolság kisebb, mint az említett 5 m, a fényszóró középpontja és a fénykéve felső határa közötti távolságot olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékben a faltól való távolság kevesebb, mint 5 m. Például, ha a gépkocsi fényszórója 2,5 m-re van az ellenőrzőfaltól, a fényszóró középpontja és a fénykéve felső határa közötti távolság a felére, azaz 30 mm-re csökken. Az ellenőrzőfalon levő A és B távolság megfelel a fényszórók gépkocsin mért egymáshoz viszonyított távolságának E méretek a következők: 0160 mm-es fényszórók esetén 1030 mm, 0130 mm-es fényszórók esetén 1114 mm, Ovális fényszórók esetén 970 mm, 0130 mm-es segédfényszórók esetén 790 mm. A halogén lámpákat

beállításkor nem szabad túl sokáig bekapcsolva tartani (üzemelés közben a menetszél hűti, álló helyzetben azonban károsan túlmelegedhetnek). A beállítás a fényszórókereten levő csavarokkal végezhető el (246. ábra) A díszrács külső részének leszerelése után válnak hozzáférhetővé. Csavarjuk ki a díszrács külső sarkaiban levő csavarokat és oldalról elnyomva vegyük le a díszrácsokat. A segédfényszórók A gépkocsi segédfényszórói úgy vannak beállítva, hogy a f~nykéve iránya párhuzamos legyen a talajjal és egy tengelybe essen a gépkocsi hossztengelyével. 13.108 A ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpa 1 A ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpa nem tartozékai egyik típusú gépkocsinak sem, csak utólag, egyéni módon szerelhetők fel. A gépkocsi villamos hálózatára a 247 ábra szerint kell bekötni A ködfényszóróknak és a hátsó helyzetjelző ködlámpának a gépkocsira

való felszerelésekor figyelembe kell venni a 23/1975. (XII 31) KPM számú rendelet 28, 35 és 41 §-ában foglaltakat Ezek a következők: két darab ködfényszóró szerelhető fel a gépkocsi közepétől a következők­ ben megadott azonos távolságban és azonos magasságban; e a ködfényszóró által adott megvilágítás 25 m távolságban, a ködfény- 124 a 123 2 a a 124/ 6-rÓI /e - e kötótt vezeték 4 3 ~ 8 b 12 143 l 13 2~7. ábra A ködfényszóróknak és , . gepko~si, villamos hálózatára köté:ehatso helyzetjelző köd lámpának a 1 1. s ~a~u biztosító; 2 kapcsoló jelfo ó 3 5 -~ k.odfenyszórók kapcsolója {beka ;soÍt vagy 4 3 v~gy a 4 számú biztosító; k:>dla?1pa kapcsolója; 7 a 7. számú :iztosít~elyzetben abrázolva); 6 a hátsó helyzetjelző b1ztos1tó {pótlólag szerelendő fel)· 10 10 , ~a .s s~am~ ~iztosító; 9 a 9 számú ~1· a .bal oldali ködfényszóró; 12 ajobbld·af~~~u ~1ztos!t? {pótlólag szerelendő

fel)· o~ lam pa; 14 a hátsó helyzetjelző ködl, 111 o.?fenyszoro; 13 hátsó helyzet1elző , a kurtnyomó b , " , ampae enorzőlámpáj · 123 · , . 1 42/1„a bal 124 1 1 a j?bb oldali a b.a d/ali Le y~et1elzo lampaja nye, 143 3 a Jobb oldali főfényszóró egk1sebb vezeték-keresztmetszetek· 2 ~egjegyzés: A 124-es csatlakozó . ~ ,5mm2; b1,5 21m2; e 0,75 mm2 tapvezetékét kikötni és az 5. szá:~iz::p~~~óérCmtkez~jérő~ a 7 és a 8 számú biztosító pont)ara kotni! ol~~~ fő~~n~!~~~~y::~~ók á~kapcsolója; csat~~kozóa~~:~fzl~:~j~~~soló, ~a7pa1a ; 1~!1! főfénys~~~6 ~:~: ° ~őfényszóró helyzetj~lző e 1 A teljes pont a fordító munkája szóró optikai tengelyének ma , , . lehet. A ködfényszóró csak s:í:~:~gab(an ~s afölött 1 lu~nál több nem bocsáthat ki. en feher) vagy kadmmmsárga fényt • a ködfényszóró átvilágított felület, k 1 . , , 0,25 m-nél közelebb, az átvilá ítotte~= . a so s~le, az uttest szintjéhez szóró

átvilágított felületének g ~ 1 " lu!e~ ~elso szele a tompított fénya e so szelenel magasabb, az átvilágított 33] fe. lület külső széle pedig a gépkodi legszélső pontjátpl 0,40 m-nél távolabb nem lehet; ~ a ködfényszóró villamos kapcsolásának olyannak kell letmie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták, és a ködfényszóró a távolsági fényszóróval együtt ne legyen bekapcsolható. A véletlen elállítódást kizáró biztos rögzítés éppen úgy kötelező, mint a helyes beállítás, hogy a szembőLjövő forgalmat ne vakítsa. Ezért a ködfényszórók beállításakor figyelembe kell venni az előző feltételekben meghatározottakat. A hátsó helyzetjelző ködlámpa felszerelésekor a 23/1975. (XII 31) KPM számú rendelet 35. és 41 §-ában levő, következő felszerelési feltételeket kell betartani: gépkocsira egy

hátsó helyzetjelző ködlámpa szerelhető fel; a hátsó helyzetjelző ködlámpa csak - a hátsó helyzetjelző lámpa fényénél nagyobb fényerejű - piros fényt bocsáthat ki; a hátsó helyzetjelző ködlámpa átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 m-nél közelebb, az átvilágított felület felső széle az úttest szintjétől 1,00 m-nél távolabb, külső széle pedig a gépkocsi bal oldali legszélső pontjától 0,40 m-nél távolabb, és a bal oldali féklámpa átvilágított felületéhez 0, 10 m-nél közelebb nem lehet;· a hátsó helyzetjelző ködlámpa villamos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak külön kapcsolóval, a helyzetjelző lámpák bekapcsolt állapotában - ködfényszóróval felszerelt jármű esetében pedig csak a ködfényszórók bekapcsolt állapotában - legyen bekapcsolható; a gépkocsit fel kell szerelni olyan visszajelző lámpával, amely jelzi a gépkocsira szerelt hátsó helyzetjelző

ködlámpa bekapcsolt állapotát. Színe kizárólag borostyánsárga lehet. A ködfényszóró és a hátsó helyzetjelző ködlámpa használatát az l/1975. (II. 5) KPM-BM számú rendelet 44 § (4) bekezdése és a 45 § (2) bekezdése határozza meg: tompított fény!lóró helyett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok egyé~ ként csak egészen lassú haladást tennének lehetővé; álló járművön - a forgalmi okból megálló járművet kivéve - tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni. Távolsági fényszórót, ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát használni tilos. A kapcsolókat egyéni módon lehet elhelyezni, pl. egy erre a célra készített szerelőlapon a műszerfal alatt (1. a 224 ábrát) A hátsó helyzetjelző ködlámpa részére célszerű ellenőrzőlámpával egybeépített kapcsolót alkalmazni. A

ködfényszórók kapcsoló jelfogója azonos, mint a segédfényszóróké. Hátsó helyzetjelző ködlámpát a ködfényszórókkal fel nem szerelt gépkocsira is fel lehet szerelni. Ebben az esetben a 247 ábra szerinti 6-os kapcsoló B pontját nem a 10. számú biztosítóval, hanem a 3 vagy a 4 számú biztosítóval e e kell ö"ss~e.kotm· (az ábrán szaggatott vonallal ábrá . ellenorzolampa felszerelése ko"t 1 „ . zolva). Termeszetesen az e ezo, viszont a köd~ · · enyszorok működésével k apcsolatos szerelvények és beköt. k 1 lámpa ellenőrzőlámpájának izzólá~~áj: ~;r~d~~5~---~ ~átsó helyzetjelző köd- 13.109 Az izzólámpák cseréje Kör alakú fényszórók . Szereljük le a díszrács külsö részét (1 az el „ " suk meg a rögzítúcsavarokat ,. : , oz~) szoveget), a fényszórónál lazít , a ienyszorot fordítsuk 1 • e es a csavarok fejein keresztül vegyük ki. e Ovális alakú fényszórók e Szereljük le a

díszrács külső részeit (l az e " „ „ gyük szabaddá a rögzítőrugókat , b ·,11 . lozo sz?veget) a fényszórónál teés a fényszórót vegyük ki a ea itokart toljuk a kiszerelési helyzetbe, e e e e A fenyszoro · · duplaszálas izzólámpájiról v „ vagy a vezetékeket (a fényszó . k l , „ „ eg~uk le a csatlakozó aljzatot . , ro 1v1te etol fuggoen) „k • m1teset (ha a fényszóró ezzel l , l, . , vegyu 1e a zarórész töbalra fordítsuk el ezutan v. e-gy~· kvkan at va), majd a zárórészt nyomjuk be és , u 1 az 1zzóV · A , · a foglalattal együtt is ki lehet . f ~mpat. helyzetjelző izzólámpát ~ venni a enyszorobol Az .uJ .izzolampakat · · · · . a kiszerelés f dt . . laszálas izzólámpát a foglalatán le~~ ~~ti s~nendjeben helyezzük be. A dupbe a foglalatába Ha a hely·zetj l ·- ·1 ·gz1tonyelvnek megfelelöen helyezzük kk e zo izzo,ampa foglal· t . . ~ an nmcs testelő vezeték, a or a duplaszálas

izzólámp·1 z1tr, , . , k ~reszene nyelvevel testeljük. A zárórész tömítését pontosan helyez „ k f fényszóróba. zu e ogy megakadályozzuk a víz bejutását ; t Mellső irányjelző ~ lámpa, ha· t so. 1ampacsoport, . rendszámtábla-világítás A. lámpatest hátso fa J·ana· 1 a zaroresz · . • elfordt · · 1 reszt, és a lámpatestet az izzólá . 1 „ l asava tegyuk szabaddá a zárA hát · mpava egyutt vegyük ki. . so ampacsoportokban a lámpák a m f 1 " • • lasi vazlata szerinti sorrendben vannak. eg e elo villamos halozat kapcso„ v Utastér-lámpa (belső világítás) Az izzólámpát a lámpatest 1 . 1• : .• szórók és lámpák a lá t esz~re e sc utan lehet kivenni (l. az előzö - fény mpa este szetszerelése -- szöveget). A műszertáblát megvilágító és eUenőrző lámpák Az izzólámpákhoz a müszertábl k. . . pontban). Elfordítás után vegyüak ~~zerfeleslelutan leh et ~ozzáférni (l a 13 IS 18 i a og a

atot az izzolámpával. 335 13.11 A kürt i t A kürt membrános, elektromágneses rendszerű (248. ábra) Az elektromágnes a membránt a fegyverzet magához húzásával rezegteti, a fegyverzet az elektromágnesen átfolyó áramot ki-be kapcsoló szaggatót működteti. A gépkocsi üzemi feszültségén működik, és áramfelvétele legfeljebb 4 A. , Ha . a ~ü~töt ~ákapcsolj uk az akkumulátorra, akkor a fegyverzet behúzása es felutk~zese 101 hallat~z1k. Az akkumulátor szakaszos bekapcsolása közberi a ?~~olocs~vart csa;a~Juk a kürt megszólalásáig. Ezt a helyzetet a csavarnak · 1 eloszor balra csavarasaval keressük meg, ezután a kürtöt ezzel a csavarra . kb fino man h ango lJU e. Beállítás után az állitócsavarokat meglazulás elleJ festékkel biztositsuk. 13.12 Ablaktörlő és tartozékai, ablakmosó 13.121 Ablaktörlő 3 2 1 Az ablaktörlő villamos motorból hajtóműből, ablaktörlő rudazatból és két . A ~-otor (249 ábra) kétpó

lu,sú," állandó mágnesű, kétsebességű, csapágyai onkenoek. ~olyg~kerek~s ha1tomuve és önműködő végálláskapcsolója van ~ t~ngelyt .?n~eno ~sapagyakban csapágyazták, a kerekeket a hajtóműbe betoltott kenozsIT kem Az ablaktörlő-rudazatnak önkenő csuklói és csapágyai vannak. Az ablaktörlőmotor műszaki adatait a 34. táblázat tartalmazza ablaktörlőkarból áll. 248. ábra A kürt keresztmetszete 1 a megszakító beállító csavarja; 2 biztosító anya; 3 fegyverzetállító csavar; 4 kerületi csavarok A kürtöt a mellső lökhárítóra, illetve mögé, 1981. augusztustól a hűtő mögé "" szerelik. A gépkocsiról való minden leszerelése után alaposan, esetleg a burkolat leszerelése után a membrán külső részét is tisztítsuk meg. A kürtöt a hátsó oldalán levő beállítócsavar óvatos forgatásával lehet beállítani A csavar forgatásával megváltozik a megszakító helyzete és a membrán rezgése

Visszaszereléskor kizárólag a tartójánál fogva lehet rögzíteni Ha a kürt egyáltalában nem szól, és hibáját nem a helytelen beállítása okozza, még az állítócsavarral való behangolás előtt be kell állítani. A burkolatban lenyő nyíláson keresztül lazítsuk meg a biztosító anyát, az állítócsavart csavarhúzóval addig forgassuk jobbra, amíg az az elektromágnes vasmagját gyengén megérinti. Ezután fél háromnegyed fordulattal visszacsavarva állítsuk be a fegyverzet és az elektromágnes vasmagja közötti szüks~ges távolságot. Ebben a helyzetben csavarhúzóval tartsuk meg a csavart, és az anyát szorosan húzzuk meg. 249. ábra Az ablaktörlő motorjának és hajtóművének metszete 337 34. táblázat Az Az ablaktörlő ablaktörlőmotor műszaki 443.122-081071 (bal kormáoyzasú gépkocsik részére) 443.122-076071 (jobb kormányzású gépkocsik részére) 12 nagy sebességnél 4 kis sebességnél 2,5 nagy sebességnél min. 60

kis sebességnél min. 20 (max 50) típusa, PAL Névleges feszültség, V Névleges áram, A A törlési gyakoriság, 1/min Forgásirány (a tengelycsonk nézve) Az ablaktörlő adatai felől bal (bal kormányzású gépkocsik részére) jobb (jobb kormányzású gépkocsik részére) ki- és beszerelése Általában csak a motort és a hajtóművet szereljük ki. Ebben az esetben vegyük le a hajtórudat a forgatókarról, szereljük le a forgatókart a hajtóműről és a hajtóművet a tartóról (konzolról) vagy mint egységet szereljük ki az ablaktörlő rudazat csapágyainak további szétszerelésével. Beszereléskor az ablaktörlő-forgatókarok szerelési helyzetét be kell tartani. A tartót a kocsiszekrény közfalában gumi alátétekkel, lapos alátétekkel és anyákkal rögzítsük. Karbantartás és javítás Az ablaktörlő szét szerelésekor a következőket végezzük el: · 1. Az elhasználódott szénkeféket cseréljük ki, a szennyeződést

benzinnel távolítsuk el. A motorból fújjuk ki a szénkefeport A szénkeféknek a tartóban szabadon mozgathatónak kell lenniök. 2. A beszennyeződött kollektort benzinnel tisztítsuk meg, ha meghibásodott, akkor esztergáfjuk át és polírozzuk 3. Az önkenő csapágyaknak még tisztításkor sem szabad zsírtalanító folyadékkal (benzinnel stb) érintkezniök Utánkenésük (az ablaktörlőmotornál kb. 1000 üzemóra eltelte után) néhány csepp alacsony dermedéspontú olajnak a golyóscsapágyat tartó csésze bevágásába való csepegtetésével történik. A nemezt csak annyira szabad megolajozni, amenn~It az képes beszívni 4. A hajtóműben levő bolygókerekeket különleges kenőzsírral kell kenni (1. a 163 alfejezetben) Az ablaktörlőmotor és a hajtómű A motor és a hajtómű alkatrészei: az ablaktörlőtartó (konzol), a védőborítás. a hajtó forgatókar. Beszereléskor a borítást helyezzük rá a hajtóművel össze- 338 szerelt motorra,

és alul illesszük össze. A tartót lapos alátétekkel és csavarokkal rögzítsük. Az egyik csavar alá rögzítsük a motor testelő vezetékét A forgatókart rugós alátéttel és anyával rögzítsük, köit>en a következő­ képpen tartjuk be a szerelési helyzetet: a bal kormányzású gépkocsik ablaktörlője, jobbra a motortól és a motor tengelyvonalával párhuzamos tengelyvonaltól lefelé 13°-ra elfordítva; a jobb kormányzású gépkocsik ablaktörlője, balra a motortól és a motor tengelyvonalával párhuzamos tengelyvonaltól lefelé 17°-ra elfordítva. e e Az ablaktörlőmotor szétszerelése 1. Az összeszorító csavarok anyáját csavarjuk le, vegyük le a hátsó pajzsot és az állórészt, ezután húzzuk ki a forgórészt. Az állórész levételekor fogjuk meg a forgórészt, nehogy az állórésszel együtt jöjjön ki (a hajtómű felől a tengelynél fogva, ha a hajtómű zárt, a hajtómű tengelyénél fogva). 2. Ha a szénkefék

elhasználódtak, forrasszuk le a kefekábelt a szigetelt vezetékről Ha nincsenek forrasztva, akkor a benyomásnál csípjük le Jelöljük meg, hogy melyik szénkeféhez milyen színű vezeték tartozik. Az ablaktörlőmotor összeszerelése 1. A forgórészre a kollektor mellé fűzzük fel az olajszóró alátétet, és mindkét oldalra fűzzünk fel három alátétet, két gumitextil alátét közé egy nemez alátétet (elsőként a vékonyabb, 0,5 mm-es alátétet helyezzük fel). 2. Forrasszuk fel a szénkefékre a vezetékeket (ha új szénkeféket szerelünk be). A szénkefék alá helyezzük be a rugókat és győződjünk meg arról, vajon a szénkefék könnyen mozognak-e a tartókban. Az egymással szemben levő szénkefék normál kivitelűek, a harmadik szénkefe különleges, kivágással van ellátva. 3. Emeljük meg a szénkeféket, helyezzük be a forgórész tengelyét a csapágyba, a szénkeféket engedjük le a kollektorra, a vezetékeket íveltre alakítsuk

ki, nehogy a szénkefék zárlatosak vagy testzárlatosak legyenek. 4. A forgórészt húzzuk előre és a hajtóműben helyezzük fel rá a támgyűrűt Lazítsuk meg a beállítócsavart. 5. A rovátkákat egymással szembeállítva helyezzük fel az állórészt, a hátsó pajzsot, az összeszorító csavarokra helyezzük fel a rugós alátéteket, és a pajzsokat anyákkal húzzuk össze. 6. A beállítócsavarral állítsuk be a forgórész tengelyirányú holtjátékát 0,2 . 0,3 mm-re, és a csavart ellenanyával biztosítsuk 7. A pajzsot és a házat gyengén ütögessük meg, ezáltal a forgórész elhelyezkedik a csapágyakban 8. A motort kössük az akkumulátorra, és ellenőrizzük a motor járását Ha a motort a hajtómű irányából nézzük, annak jobbra kell forognia. Ellentétes forgásirány esetén az állórészt 180°-kal meg kell fordítani 339 Az ablaktörlő hajtóművének ~árom szétszerelése ~~ 1. Csavarjuk ki csavart és vegyük le a fedelet. 2.

A hajtótengelyt megtámasztva, toljuk ki a fogaskerék:hajtóművet Szükség esetén toljuk le a tengelyről a kettős fogaskereket és szereljük le a bolygó· kerekeket. Az ablaktörlő hajtóművének 1. A összeszerelése tengelymenesztőcsapra helyezzük fel a bolygókerekeket, alátéttel és biztosítsuk. A tengelyre helyezzük fel az alátétet, a kettős fogaskereket és a többi alátétet. Az összes érintkező felületet - beleértve a fogazatokat is - kenőzsírral kenjük be. 2. A ház tömítésébe tegyünk zsírt, és helyezzük be a kerekeket A kerékteret fél. kétharmad részig kenőzsírral töltsük ki 3. A fedél középső üreges részébe helyezzük be a rugót és a támalátétet A szekrény és a fedél érintkező felületét, valamint a tömítést tömítő masszával kenjük be, majd a fedelet biztosító alátétekkel és csavarokkal csavarozzuk fel. 4. Ellenőrizzük a végálláskapcsoló működését Ha nincs rendben, szereljük le a

fedelet, nyomjuk ki a beállítócsavar feletti fedelet és a fedél újbóli felszerelése után állítsuk be a végállítást. biztosítógyűrűvel Az ablaktörlőmotor végállásának beállítása A motor végállását a fedélben levő csavarral lehet beállítani - (az ehhez való hozzáférést l. a 4 pontban) 1. Ha az ablaktörlő az áramra kapcsolás után a kapcsoló kikapcsolt állásában tovább működik, a csavart annyira húzzuk meg, hogy a kerék bütyke érezhetően emeljen, valamint érezhetően kikapcsoljon és fékeződjön. A csavart ebből a helyzetből kb. fél fordulattal csavarjuk tovább 2. Nyomjuk be a kis fedelet a fedélbe és festékkel tömítsük 13.122 Az ablaktörtP tartozékai Csapágyak A csapágyakat a kocsiszekrényben belülről az egyik oldalon az ablaktörlő tartójába (konzolba), a másik oldalon egy különleges alátétbe szerelték, amely orral a kocsiszekrény nyílásába van behelyezve. Kívülről tömítő alátét (az

éleket gondosan egyengessük ki, nehogy alágyűrődjenek), lapos alátét felhelyezése után anyával húzzuk meg. Az egységet gumitömítés zárja Töltsük ki kenőzsirral, amelyből a persely nyakrészébe is nyomjunk. (A megfelelő zsírt 1. a 163 alfejezetben) A csapágy esetleges kiszerelésekor a biztosítógyűrűt emeljük ki a csap hornyából a gumitömítés alá. Beszereléskor a persely alá tegyünk rugós alátétet a kinyomott középpel a persely felé. A kenéshez az említett zsírt használjuk Törlőkarok A törlőkarok felhajlíthatók és cserélhető gumilapáttal vannak ellátva. A csapágyak recézett kúpos csapjaira anya rögzíti A törlőlapátok felszerelése után a szélvédőt vízzel nedvesítsük be és próbáljuk ki a mozgásukat. Szükség esetén a csapokon fordítsuk el őket A !apátoknak a szélvédőn maximális felületet kell törölniök, azonban nem ütközhetnek bele a szélvédőüveg gumi tömítőprofiljába. 1 3.123 Az

ablakmosó A szélvédő ablakmosója (250. ábra) a tartályból, a szivattyúból, a motorból, az elosztóból, két fúvókából és az összekötőcsövekből áll. Az ablakmosó szivattyújának és motorjának műszaki adatait a 35. táblázat tartalmazza. A tartályt tartóval, csavarokkal, lapos alátétekkel rögzítjük. A zárófedél balra csavarásával nyitható ki. Nyáron vízzel vagy víz és ablakmosó folyadék keverékével, télen ablakmosóhoz használatos fagyálló folyadékkal kell feltölteni (1. a 166 alfejezetben) Az ablaktörlő tartozékai az ablaktörlő karok csapágyai a forgatókarokkal, a forgatókarok összekötőrúdja és a hajtórúd. A gépkocsiba egységként szerelik be Rudak . „ i~ A rudakat a forgató karok csapjaira a következő sorrendben kell felhelyezni: rugós alátét a középső kinyomással a csaptól kifelé, lapos alátét, rúd, lapos alátét; biztosítógyűrű. Szükség szerint kenőzsírral kenjük be a csuklókat

(a megfelelő különleges zsírt l. a 163 alfejezetben) A hajtórúd és a motorforgatókarjának csatlakozásánál a fedelet a kenőzsírral kenjük meg és helyezzük fel a hajtórudat 340 250. ábra Ablakmosó 1 tartály; 2 ablakmosó fúvókák; 3 a motor a szivattyúval 341 35. táblázat Az ablakmosó motorjának és szivattyújána Az ablakmosó típusa, MEZ MM Névleges feszültség, V Névleges teljesítmény, W A szivattyú teljesítménye A tartály köbtartalma, 1 műszaki adatai 2004 12 50 min. 15 cm3/s 0,1 MPa túlnyomáson 2,5 A motort a szivattyúhoz csavar és lapos alátétek rögzítik. A szívótömlöt a sima, a nyomótömlöt a hornyolt csőcsonkra kell felhúzni. A szívó oldalon van a pozitív, a nyomó oldalon a negatív villamos csatlakozás. A gépkocsi mellső része felől nézve a szívás a jobb, a nyomás a bal oldalon van. A fúvókák (fúvókával ellátott fejek) - a kocsiszekrény nyakrésszel kialakított átvezetéseibe felülről

benyomva vannak rögzítve. 13.13 Hűtőventillátor A hűtőventillátor a villamos motorral és a lapátkerékkel egy szerkezeti egységet képez. A műanyagból készült lapátkereket a motor tengelyére sajtolták A motor (251. ábra) kétpólusú, állandó mágnesű, a forgórésze önkenő csapágyakban van csapágyazva. A hűtőventillátor motorjának műszaki adatait a 36. táblázat tartalmazza 36. táblázat A hűtőventill~tor motorjának Motortípus, PAL Névleges feszültség, V Névleges áramerősség, A Névleges teljesítmény, W Forgásirány (a tengelycsonk felől nézve) A vezetékek polaritása műszaki adatai 443.132-097045 12 7,5 55 jobb a kábelsaruval ellátott {kék) vezeték a negatív(-) pólus, a hüvellyel ellátott (piros) vezeték a pozitív ( +) pólus 13.131 Ki- és visszasze relés A hűtőventillátor a hűtőnek a gépkocsiból való kiszerelése után (l. a 111 alfejezetben) válik hozzáférhetővé A hűtőhöz egy koszorúval van

felerősítve, amelyet gumialátéteken keresztül csavarok rögzítenek. A motort a koszorúban gumiperselyek rögzítik. Szereléskor ellenőrizzük, hogy a gumiperselyben benne legyen a távtartócső. Ezután fűzzük fel a lapos, a rugós alátéteket, és csavarjuk fel az anyákat. 13.132 A hűtőventillátor motorjának és lapátkerekének szétszerelése A motor szétszerelésének előfeltétele a ventillátor lapát kerekének leszerelése. A lapátkereket az MP 8-102 jelű lehúzóval (252. ábra) húzzuk le Ha nincs ilyen lehúzónk, a ventillátorkereket az agyának kerületén három helyen támasszuk alá és a motor tengelyének gyenge nyomásával sajtoljuk ki a motort. Ütni nem szabad! 251. ábra A hűtőventillátor motorjának metszete 252. ábra Az MP 8-102 jelű ventillátor-lapátkerék lehúzó készülék 342 343 1. Csavarjuk le az összeszorító csavarok anyáit; a tengelyt a rovátkolt égénél fogva fogjuk meg, majd vegyük le a pajzsot és

az állórészt "( 2. A szénkeféket kissé emeljük meg, támasszuk ki a nyomórugókat, vegyük ki a forgórészt. Szükség esetén a vezetékek leforrasztása és színjelölésük megjegyzése után vegyük ki a szénkeféket 13.133 A híitőventillátor motorjának és lapátkerekének összeszerelése 1. A forgórész kollektor felőli részére helyezzük fel az olajszóró gyűrűt, és mindkét oldalon három-három alátétet, két textilgumi alátét közé nemez alátétet (elsőnek a vékonyabb, 0,5 mm-es alátéteket helyezzük fel). 2. Forrasszuk fel a szénkefék vezetékeit (ha új szénkeféket szerelünk be), kissé kihúzott helyzetben helyezzük be a szénkeféket, és engedjük le a nyomórugókat, rendezzük el a vezetékeket. 3. A pajzsban levő csapágyba helyezzük be a forgórészt, engedjük le a szénkeféket és a vezetőhornyokba helyezzük be a nyomórugókat A szénkefék vezetékeit ív alakúra alakítsuk ki, nehogy a szénkefék egymás

között összezáródjanak és zárlat keletkezzen 4. A motort a tengely rovátkolt végénél fogva fogjuk meg, helyezzük fel az állórészt a kivágással az átvezető felé, a kollektor oldali pajzson levő rovátkajel figyelembevételével. 5. Helyezzük fel a másik pajzsot, rugós alátétekkel és anyákkal húzassuk össze a motort. A pajzsokat gyengén ütögessük meg, hogy a forgórész elhelyezkedjen a csapágyakban A motort kapcsoljuk áramforrásra, és győződjünk meg a motor járásáról, valamint forgásirányáról. Ha a motor forgásiránya ellentétes, a kollektor felőli pajzsot 180°-kal fordítsuk meg. 6. A motort támasszuk alá, és a pajzsot enyhén nyomva (ütés nem megengedett) sajtoljuk fel a lapátkereket a tengely végével egy síkba Használjunk csövet vagy gyűrűt, nehogy a sajtolószerszám a motor tengelyével érintkezzen. 13.134 Karbantartás és javítás A karbantartásra és javításra azok a feltételek érvényesek, mint az

ablaktörlő­ motorra. (L a 1312 alfejezet 1-3 pontjait) 13.14 A fűtő- és szellöztetőventillátor A fűtő- és szellőztetőventillátor a villamos motorral, a tartóval és a lapát kerékkel egy szerelési egységet képez, és része a fűtőberendezésnek. A lapátkereket a motor tengelyére sajtolták. 344 253. ábra A fűtő- és szellőztetőventillátor motorjának metszete A motor (253. ábra) kétpólusú, állandó mágnesű, a forgórészt önkenő csapágyakban csapágyazták A fűtő- és szellőztetőventillátor motorjának műszaki adatait a 37. táblázat tartalmazza. 37. táblázat A fütő- és szellőztetőventillátor Motortípus, PAL Névleges feszültség, V Névleges teljesítmény, W Forgásirány (a tengelycsonk felől nézve) A vezetékek és kapcsok polaritása motorjának műszaki adatai 443.132-084025 12 60 bal kábelsaruval ellátott (kék) vezeték a negatív(-) pólus a kapocsiéc jobb oldali késén, hüvellyel ellátott vezeték a

pozitív ( +) pólus a kapocsléc bal oldali késén A karbantartásra és a javításra az ablaktörlőmotornál megadott feltételek érvényesek (l. a 1312 alfejezet 1-3 pontjában) 13.141 A motor és a lapátkerék szétszerelése 1. A lapátkeréken levő biztosítógyűrű végeinek kinyitása után (kinyitáshoz a használatos különleges fogót, Seeger-fogó stb. használjunk) vegyük le a gyűrűt, és a lapátkereket húzzuk le a tengelyről A tengelyt alá kell támasztani, nehogy a motorcsapágy-tartók megsérüljenek. 2. Csavarjuk ki a tartó rögzítő- (összehúzó-) csavarját, és a motort vegyük ki 3. A motoron csavarjuk ki a másik összehúzócsavart, és vegyük le az állórészt; vegyük ki a szénkeferugókat és a szénkeféket toljuk ki A motor többi része nem szerelhető szét. biztosítógyűrűkhöz 345 :" I lfr : ~„ 13.142 A motor és a lapátkerék összeszerelése 1. Az állórészt a kivágással a keret kiugró részével

szemben, rovátkával a keret rovátkájával szemben helyezzük fel, majd az alkatrészeket csavarokkal és alátétekkel rögzítsük. 2. Helyezzük be a szénkeféket és a szénkeferugókat, a kefekábeleket megfelelően hurkosra alakitsuk ki, nehogy a szénkefék összekötődjenek vagy rövidzárlat keletkezzék 3. Gumikalapáccsal gyengén ütögessük meg az állórészt, hogy a forgórész a csapágyakban elhelyezkedjen és a csapágyakat kenjük meg. 4. A motort kapcsoljuk áramforrásra és röviden győződjünk meg a motor járásáról és forgásirányáról. Ha a forgásiránya forditott, a motor keretjét 180°-kal fordítsuk el. 5. Csavarjuk ki a motor kapocsléc felőli oldalán levő összehúzócsavart, a motort helyezzük be a tartóba, majd csavarral és alátéttel rögzitsük. 6. A motortengelyre helyezzük fel a rugót, a tengelyt támasszuk alá, nehogy a csapágyak megsérüljenek, és sajtoljuk fel a lapátkereket. A lapátkerék kerülete és a tartó

közötti hézag 1,5-2 mm legyen A lapátkereket biztosítógyűrű­ vel rögzítsük. A tengelyt alá kell támasztani, nehogy a motor csapágytartói megsérüljenek. 7. A motorcsapágyakat felülről a fedél felhelyezésével zárjuk .• I f,! . : 1 ~r 1J:: r. i. 1. ~,::: , .:•i . . !!: o~ .: h 13.15 Kapcsolók A kapcsolók a 13.1 alfejezetbt:n leírt módon csatlakoznak a gépkocsi villamos hálózatához. A fogyasztók a 132 alfejezetben látható kapcsolási vázlat szerint vannak bekötve A fogyasztók működtetését az 12 alfejezetben ismertettük A kapcsolók túlnyomórészt érintkezősek. A kivitelben és bekötésben való eltéréseket a követ,kezőkben ismertetjük. A kapcsolókat a műszerfalról a középső panel leszerelése után lehet leszerelni (1. a 114 alfejezetben) A világitáskapcsolót közvetlenül a műszerfal hátsó részéről szerelhetjük le. A gombok lehúzhatók, a kapcsolókat elölről anyák rögzitik. ,, ~"

13.151 A gyújtáskapcsoló . y „ A gyújtáskapcsoló (254. ábra) számos fogyasztó működését, a motor gyújtóáramkörét és az indítómotort kapcsolja, zárja a kormányzárat A kormányzár egyedi kulccsal működtethető (1. az 12 alfejezetben a 18 ábrát), más kulcs nem használható. 346 254. ábra Gyújtáskapcsoló a kormányzárral A nyilak a kormányzár házában levő gyújtáskapcsoló rögzítőcsavarjait mutatják A gyújtáskapcsoló ki- és beszerelése A gyújtáskapcsoló a kormánytengely burkolatának és a tengelynek a kocsivaló kiszerelése után válik hozzáférhetővé (l. a 73 alfejezet 1-5 pontjában). A kormánytengelyt a kormányműből nem kell kiszerelni A kormányzár házán levő két csavar meglazítása után (254. ábrán nyíllal jelölve) a gyújtáskapcsoló kivehető. A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A kulcsot és a gyújtáskapcsoló kulcsnyílását fordítsuk a szélső STOP helyzetbe, a

gyújtáskapcsolót helyezzük a kormányzárba, és csavarokkal rögzítsük. Ellenőrizzük a kapcsoló működését és a csavarokat festékkel biztosítsuk. szekrényből 13.152 Világításkapcsoló Érintkezős kapcsoló, ami a helyzetjelző lámpákat és a főfényszórók átkapcsolóját tápláló áramot kapcsolja. 13.153 A fűtő- és szellőztetőventillátor motorjának kapcsolója Érintkezős kapcsoló, a fűtő- és szellőztetőventillátor kétsebességes motorját kapcsolja. A kapcsoló kétpólusú A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsiknál (1979. októbertől) és a 105 GL típusú gépkocsinál (1981. márciustól) ezenkívül a hátsó ablak fűtését is kapcsolja. Ezekben a típusokban a kapcsoló ötpólusú 347 13.154 . Az elakadásjelző-kapcsoló Érintkezős kapcsoló, amit az irányjelző-megszakítóval kombináltak. A gép„ kocsi elakadásjelzőjét kapcsolja, azaz az összes mellső és hátsó irányjelző­ lámpát

egyidejűleg működteti. 13.155 Az ablaktörlőmotor ütemkapcsolója (Skoda 105 GL, 120 GLS típusoknál 1981. augusztustól)Kombinált érintkezős kapcsoló, amit az ablaktörlőmotor kapcsolójával, és magával az elektronikus ütemszabályozó-rendszerrel (tranzisztorokkal, ellenállásokkal, kondenzátorokkal, egyenirányítókkal stb.) építettek egybe Az ablaktörlőmotor törlési ütemét kapcsolja 13.156 Az irányjelző lámpák, az ablaktörlőmotor, az ablakmosómotor kapcsolója, a kürtnyomógomb, a főfényszórók átkapcsolója I;ff ; t - .~ 1" ~f-;;! J.<- !;:- :;;.:· ,,,.J H 1t :r,- !i H1 .l . ! 1 L ]. ~ . ! ,·,- 1 • l ; ~! &di Ez két darab csápos átkapcsoló kombinációja, ún. kombinált átkapcsoló főfényszórókat, az akusztikus és a fénykürtöt, az irányjelző lámpákat, a jobb oldali csápja az ablaktörlőt és az ablakmosó motorját működteti. A kormánytengelyen van, és a tengelycsapágyas cső

csökkentőfoglalatán, valamint a kormánytengely burkolatának felső részében rögzítették. Kiszerelésekor vegyük le a kormánykereket és a kormánytengely burkolatának alsó részét (l. a 73 alfejezetben) A kombinált átkapcsolót a menesztőben levő csavar meglazítirsa és a menesztő levétele után (amennyiben az átkapcsoló menesztővel el van látva) és az átkapcsoló alsó részénél jobbra levő kengyel csavarjainak meglazításával tegyük szabaddá. A burkolatban lazítsuk meg vagy csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat, és a kormánytengely burkolatának felső részét szereljük le . Ha a kiszerelés a kormányszerkezet kiszerelése céljából történik, akkor ne az átkapcsoló alsó részénél jobbra levő csavart, hanem az alsó részen bal oldalon levő csavart lazítsuk meg és az átkapcsolót a tengelycsapágyas cső csökkentőfoglalatával együtt vegyük ki. A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Az önműködő

irányjelzőlámpa-kikapcsolóval ellátott gépkocsinál (ezt a feladatot a kormánytengelyre szerelt menesztő végzi) ezt a kapcsolót be kell állítani. A gépkocsi mellső kerekeit a kormánykerékkel állítsuk egyenes helyzetbe, a külső per(l. a 255 ábrát), amelynek bal oldali csápja a „ 348 selyt fordítsuk szembe a kiugró részével a bal oldali kapcsoló központositócsapjának tengelyével, helyezzük fel a menesztőt és a csavarja meghűzásával rögzítsük a kormánytengelyen. 13.157 A hátrameneti lámpák kapcsolója Különleges érintkezős kapcsoló, amely egy tömítéssel együtt a sebességváltóház jobb oldali falába van csavarva. 13.158 Az utastéri világítás kapcsolói Az egyik kapcsoló a lámpatest közvetlen része (l. a 1310 alfejezetben) A másik kapcsolót az ajtókeretben, víz befolyása ellen gumi védőalátéttel ellátott csavarral rögzítik. 13.159 Az olajnyomásjelző kapcsoló Különleges érintkezős kapcsoló, amelyet

a motor jobb oldalán a főolajcsa­ tornába csava1iak (l. a 281 ábrát) A motorolaj nyomására reagál, és a kellő olajnyomás elérésekor kikapcsolja a jelzőlámpa áramkörét. A kapcsoló 0,03-0,06 MPa nyomásnál kapcsol be és ki. ]1,eghibásodásakor javíthatatlan, ki kell cserélni. 13.1510 A kapcsoló jelfogó A csomagtérben a közfalon van. Csavarokkal és alátétekkel van rögzítve, az egyik csavar alá kell rögzíteni a testelő vezetéket. A kapcsoló jelfogóba bevezetett viszonylag kis árammal nagyobb üzemi áramot lehet be- vagy átkapcsolni. A segédfényszórók, a főfényszórók, a hátsó ablak fűtése és az esetleg felszerelt ködfényszórók áramkörének ki-bekapcsolására használják. 13.1511 A féklámpakapcsoló és a fékpedál mozgását jelző kapcsoló Mechanikus kapcsoló, a fékpedáltartóban levő ovális nyílásban eltolható, szerelését és beállítását a 12.1 alfejezetben tárgyaltuk 349 13.1512 A

tüzelőanyag-tartalékot jelző lámpa kapcsolója Érintkezős kapcsoló, amely a tüzelőanyag-tartalékot jelzi. Egy potenciométerként kiképzett ellenállásszalaggal kombinálták, amely a rajta levő csúszóérintkező helyzetétől függően - ennek helyzete a tüzelőanyagszint magasságától függ - a villamos áram nagyságát változtatja A csúszóérintkező helyzetét a tüzelőanyagszint magasságát érzékelő úszó szabályozza A potenciométert és a csúszóérintkezőt az egész szerkezetnek a tüzelőanyag­ tartályból való kiszerelése után lehet kicserélni. Kicseréléskor rendkívüli biztonsággal kell eljárni, nehogy a vezetékek villamos zárlatot létesítsenek, ami a tüzelőanyag-tartályban levő benzingőzt meggyújthatja. A vezetékek bekötési sorrendjét a 14.13 alfejezetben tárgyaljuk A kapcsolót a tüzelőanyag-tartályon a jobb hátsó ülés alatt csavarok és tömítés rögzítik. 13.1513 Az irányjelző lámpák

megszakítója Ez egy segéd-mágnesáramkörrel ellátott hőkapcsoló, amelynek működését hang jelzi. A megszakítónak 42 W teljesítményhez (ez 2 db irányjelző lámpa fogyasztásának felel meg) tartozó áramterhelés közben percenként 30 . 90 megszakítást kell végeznie. A percenkénti megszakítások száma az ellenálláshuzal feszítőcsavarjával állítható be (255 ábra) A csavarhoz az érintkezőkkel ellátott lapon levő ragasztószalag eltávolítása után férhetünk hozzá. Beállítás után a csavart festékkel biztosítsuk, és a furatot ismét ragass.zuk le Az áramterhelést a + és a Z jelű kapcsokra csatlakoztassuk; a P jelű kapocsra az elakadásjelző bekapcsolásakor működő kiegészítő terhelés kerül Az irányjelzőlámpák megszakítója a műszerfal középső panelje hátfalának előreugrásán levő tartóban van. Az említett középső panel leszerelése után válik hozzáférhetővé (1. a 114 alfejezetben) Az érintkezőkkel

lefelé kell beszerelni Az elakadásjelző-kapcsolóval való összekötéskor az azonos jelű érintkezőket kell a veietékekkel összekötni: Z, P, + 13.1514 A segédfényszórók kapcsolója A segédfényszórók kapcsolóját a műszerfal alatt balra, a segédpanelnél helyezték el. A segédfényszórók a kapcsológomb kihúzása után gyulladnak ki, ha a távfényszórók be vannak kapcsolva. 13.1515 A hőmérő érzékelője Tömítőgyűrűvel a hengerfejbe becsavarozták. Egy termisztoros elem, hűtőfolyadék hőmérséklet-változásának megfelelően változtatja a amely a villamos ellenállását, így a rajta keresztül a hőmérőbe folyó áram a hűtőfolyadék hő­ mérséklet-változásának megfelelően változik. Nem javítható, hiba esetén ki kell cserélni. 13.1516 A karburátor elektromágneses szelepe Egy elektromágneses tűszelep, amelyet a karburátorba csavaroztak. Mindaddig, amíg nincs áram alatt, elzárja a tüzelőanyag folyását az

alapjárati fúvókán keresztül A motor túlmelegedésekor megakadályozza az öngyulladást 13.1517 Villamos dugaszoló aljzat A villamos dugaszoló aljzat (l. a 12 ábrát) a hengeres csatlakozódugasz dugaszolására alkalmas Be- és kiszerelésekor az alsó részt a gépkocsi belsejében tartsuk ellen, és a felső részt a csomagtér felől csavarjuk ki vagy be. A dugaszoló aljzat al~ó részének fémesen kell érintkeznie a kocsiszekrénnyel, ezért beszerelés előtt a festéket le kell kaparni. 255. ábra Az irányjelző lámpák kikapcsolóját beállító elemek 1 a kapcsoló központosító csapja vagy a kapcsolóházon levő jel; 2 a persely homlokrészén levő nyúlvány; 3 menesztő 350 13.1518 A műszertábla és tartozékai, szerelése A műszertáblába (l. a 9-11 ábrákat) a gépkocsi üzemeltetéséhez szükséges mérőműszereket és ellenőrzőlámpákat szerelték: kilométer-számlálóval ellátott sebességmérő; e 351 e fordulatszámm~rő

(Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS típusú gépko- csiknál); e hőmérő; e tüzelőanyag-mérő; 14. e valamint a gépkocsi üzemeléséhez szükséges funkciók ellenőrzőlámpái. A csatlakozó aljzatok a villamos csatlakozások gyűjtőhelyei, amelyekhez a gépkocsi villamos hálózatának vezetékkötegére szerelt aljzatok közvetlenül csatlakoznak (l. a 13 1 alfejezetben) A sebességmérő hajtótengelyét a 12.5 alfejezetben ismertetjük A műszertábla ki- és beszereléset a következőképpen végezzük: 1. Csavarjuk ki a műszertábla sarkaiban levő csavarokat 2. A hollandi anya lecsavarásával kössük ki a sebességmérő hajlékony tengelyét, és a műszertáblát emeljük ki a műszerfalból! 3. Húzzuk ki a dugaszokat, a Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsiknál kössük le még a testelő vezetéket, és a műszertáblát vegyük ki a gépkocsiból A műszertáblának a műszerfalba (burkolatba) való visszaszerelése a kiszerelés fordított

sorrendjében történik. A műszertábla szét- és összeszerelését és maguknak a műszereknek a javítását a különleges javítóműhelyekben kell végeztetni. A kocsiszekrény A kocsiszekrény zárt, ötüléses, négyajtós, teljesen fém, önhordó kivitelben készül, az utastérben mellső és hátsó ülésekkel. Szerkezetileg önálló szilárdságú vagy más néven önhordó vázként (hordozórészként) képezték ki, és a többi részegységet - a tetőt és a hátsó sárvédőket (oldalrészeket) kivéve - erre a vázra csavarozták. A kocsiszekrény részeit acéllemezből sajtolták A kocsiszekrény hordozó része (256. ábra) három fő részből ·· · a mellső, a középső. és a hátsó részből - van összehegesztve Továbbá szilárdan hegesztett részt képeznek az ajtókeretek a hátsó oldalrészekkel (sárvédőkkel), a tető a mellső és a hátsó szélvédőkeret a hátsó üléstámla mögötti felülettel. Az egyéb, szabadon szerelt

részek a mellső és a hátsó ajtók, a mellső sárvédők. A lökhárítókat acéllemezből sajtolják, krómozottak, különleges kivitelű gépkocsiknál műanyagból készülnek. A kocsiszekrény hordozó részére szerelik az alváz fő csoportjait és azok tartozékait. A mellső részen van a pótkeréktartó 256. ábra Az önhordó váz 352 353 ·ir" l·: Forrás: http://www.doksihu .l • il " ; ;::. A motorházfedél felfelé, a csomagtér fedele balra billentve nyitható. Mindnyitott helyzetben támasszal rögzíthető Az ajtók keretes szerkezetűek, két részből, hegesztéssel készülnek. Az alsó rész két sajtolt lemezből (külső és belső) áll és a kerületén szegéllyel van ellátva. A felső rész (ablakkeret) hengerelt profilanyagból van. Az ajtók elöl fedett csuklópántokon mozognak, a nyitás mértékét az ajtónyitás-határolók határolják. A mellső ajtók kulccsal zárhatók Mindegyik ajtó az utastérből

biztosítható, a hátsó ajtókon ún gyermekzár van a belülről való nem kívánatos kinyitás megakadályozására. Az ajtók a könyöktámaszokkal húzhatók be A Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsikban csak ajtóbehúzók vannak. Az ajtókat profilgumi tömíti A kocsiszekrény ablakai biztonsági üvegből készülnek. A mellső és a hátsó szélvédőt rögzítetten helyezik a gumiprofilba. A mellső és a hátsó ajtók ablaka leereszthető. (A Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsikban a hátsó ajtók ablaka nem leereszthető.) A műszerfalburkolat műanyagból készült egység, a kocsiszekrény keresztfalának felső részére szerelték. A két mellső ülésnek önálló, egymástól függetlenül eltolható, állítható háttámlája van. A Skoda 105 S típusú gépkocsiban a háttámlák nem állíthatók A Skoda 105 GL, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsikban kihúzható fejtámlák vannak. A hátsó ülés kétrészes, végignyúló és a kézi csomagtérhez

való hozzáférés céljából billenthető A Skoda 105 S típus kivételével az ülések átrendezésével két fekhelyet, és csak a hátsó ülések átrendezésével csomagteret lehet kialakítani. Az üléshuzatok különleges eljárással készülnek. A mennyezetet és az ajtókat műbőr borítja Az utastérben van még két napellenző, visszapillantó-tü.kör, a műszerfalon hamutartó, és a mellső ajtók felett az utasteret megvilágító világítótest. A Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsik kivételével a hátsó ajtókban hamutartó és a hátsó ajtók felett kapaszkodó és ruhaakasztó van. (A Skoda 105 S és 120 típusú gépkocsikban a ruhaakasztó a középoszlopon van.) A padlófelület szigetelő és zajcsökkentő· anyaggal van bevonva, a külső alsó felületet PVC plasztizol védőanyaggal vonták be. A fenéklemezt és a csomagteret szőnyeggel, a kézi csomagteret nemez szigeteléssel vonták be. A külső bevonat többrétegű, különleges,

rozsdagátló réteg és lakk. A kocsiszekrény belső berendezését a 1.2 alfejezetben ismertettük A kocsiszekrény karbantartását a 15.13 alfejezet tartalmazza kettő profilokat alkotnak. Erre szerelik a kocsiszekrény leszerelhető alkatrészeinek hordozó részeit. A kocsiszekrény javítása a szakszerű javítások közé tartozik, amely munkafolyamatokhoz a szervizeknek és a gépkocsi gyártóművének megvannak a tapasztalataik és a javításhoz szükséges alkatrészeik, szerszámaik készülékeik. Az alakjukat megváltoztatott lemez alkatrészek javítása. és az ezt követő fényezés szakmai ismereteket, ezenkívül különleges villamos ívhegesztő és lánghegesztő berendezéseket, különleges alakító szerszámokat, tömítőtapaszt, festéket stb. igényel Ezért a munkafolyamatok meghatározott munkahelyi feltételekhez és a javítással kapcsolatos ismeretekhez alkalmazkodnak, meghaladják e könyv kereteit és célját, ezért e javításokra nem

térünk ki. Az összes rész, a tető és a hátsó sárvédők (oldalrészek) kivételével, a kocsiszekrény hordozó részére a szilárdsági vázra van felcsavarozva. Általában érvényes, hogy javításkor csak azokat a részeket lehet kicserélni, amelyeket teljes anyagvastagságukban lehet hegeszteni. Tehát nem lehet kicserélni pl a küszöbprofil részeit, mivel a profil belülről hozzáférhetetlen, és csak külső hegesztéssel nem lehet a kocsiszekrény merevségét és szilárdságát biztonsággal szavatolni. Továbbá általában érvényes, hogy a kocsiszekrény megsérült és kijavított részét be kell festeni; a zárt profilok belső részét is a segédnyílásokon keresztül festékbefecskendezéssel kell festeni. A festékbefecskendezés után a nyílásokat pl. gumidugókkal be kell zárni A kocsiszekrény hordozó részét, a szilárdsági vázat az alvázszerkezetek rögzíthetőségének megfelelő méretekre kézzel, hidraulikusan vagy különleges

ki- húzókeretek használatával ki kell egyengetni. Az említett munkafolyamatoknál ellenőrizni kell a mellső híd és a hátsó futómű egytengelyűségét és párhuza- mosságát. A mellső híd szerelőfuratainak méréséhez az MP 8--159 jelű ellenőrző mérőeszkCizt (257 ábra), a hátsó futómű kitámasztókarjai szerelőfura­ tainak. a sebességváltómű és a motor kereszttartója helyzetének méréséhez az 14.1 Az önhordó váz, általános javítások A kocsiszekrény hordozó része a szilárdsági váz (l. a 256 ábrát), ami sajtolt kocsiszekrény-elemekből áll, és ezek a hegesztés után különféle nyitott és zárt 354 mellső híd szerelőfuratainak ellenőrzésére használt MP 8-159 jelű 257. ábra A mérőeszköz 355 MP 8 - 160 jelű ellenőrző mérőeszközt (258. ábra) használjuk Az összes ellenörző mérésnek az ellenőrző furatokból kell kiindulnia Ellenőrző mérőeszközök hiányában a mérést a 259. ábrán

látható méretek segítségével is elvégezhetjük. 14.2 A lökhárítók A lökhárítók két részből állnak és középen össze vannak csavarozva. A csavarkötést takarószalag fedi, a gumiütközőket a lökhárítóra anyák rögzítik 258. ábra A hátsó futómű kitámasztókarjai, a sebességváltómű és~ ~otor kereszttartói szerelőfuratainak ellenőrzésére használt MP 8-160 1elu mérőeszköz A lökhárítót rendszerint egészben szereljük fel, ez azonban nem szabály. A kerékjáratból csavarjuk ki a lökhárító oldalrészét a kocsiszekrénnyel összekötő csavarokat és a tartó (konzol) csavarjait, majd a lökhárítót a kocsiszekrényről vegyük le. A mellső lökhárítónál előbb ki kell kötni az irányjelző lámpák és a kürt vezetékeit. (A kürt vezetékeit csak az 1981 júliusig gyártott gépkocsiknál kell kikötni.) A lökhárító felszerelése a leszerelési folyamat fordított sorrendjében történik. A lökhárító

oldalrészéhez gumialátétet és a csavar feje alá lapos alátétet helyezzünk A B 1458,5 ±1 - 1 . E 933,5 w lfl . 0 01 ~~-- "" ~ . 2 - "["-- -· "" - " N- - 0 1 +---1 1 259. ábra A kocsiszekrény alsó részének szerelőfuratai A a mellső híd szerelőfuratai; B ellenőrzőfuratok; C a hátsó futómű kitámasztókarjainak szerelőfuratai; D a sebességváltómű kereszttartójának szerelőfuratai; E a motor kereszttartójának szerelőfuratai ~ j li D ~I "~. 1 254,5 Cl! ! ~i " , -+-~L ~· e . rfu 1 . 321 „ 14.3 A sárvédők. A hátsó sárvédő (oldallemez) a kocsiszekrény hurdozo részének (szilárdsági vázának) alkatrésze. Javítását --- tekintettel a nagy ~zakmai ismeretek if!ényére (1. a 141 alfejezetben) -- swkműhelybcn és szervizben kell vét(cztctni 14.31 A mellső sárvédő leszerelése Először szereljük le a mellső lökhárítót (!. a 142 alfejezetben)

és a me!lsó ajtót (1. a 146 alfejezetben) Ha a bal oldali sárvédőt kell leszerelni, akkor szereljük le még a csomagtérfedelet is (1. a 144 alfejezetben) Ha a gépkocsi ajtóküszöbénél díszléc van, a mellső részen részlegesen tegyük szabaddá a díszlécet. Szereljük le továbbá a sárvédőt rögzítö csavarokat és anyákat (260. ábra), a küszöb alatt a merevítő élén, a csomagtér csatornájában és a kocsiszekrény homlokfalának mellső részében levő csavarokat és aíátéteket. i 356 357 14.5 A kocsiszekrény homlokfala és hátfala 14.51 A mellső homlokfal leszerelése 260. ábra A mellső sárvédő leszerelése (a nyilak a rögzítési helyeket mutatják) 14.32 A mellső sárvédő felszerelése Felszerelés előtt tisztítsuk meg és fessük be a festékhibás helyeket, megszáradás után a leszerelt sárvédőre vagy a szilárdsági vázra ragasszuk fel a gumitömítést. Ha a gumitömítés sérült, cseréljük ki A sárvédő

csatlakozó éle és a kocsiszekrény hordozó része közötti tömítőprofilt mindenképpen cseréljük újra. A sárvédőt helyezzük fel és lazán húzzuk meg a rögzítőcsavarokat A sárvédőnek a kocsiszekrény felületéhez való hozzáigazítása után (a hozzáigazítás a sárvédő ovál furataiban való eltolással történik) a csavarokat és az anyás csavarokat húzzuk meg. A mellső merevítő és a sárvédő felső része közötti hézagot tömítő pasztával töltsük ki (1. a 168 alfejezetben) A szerelést esetleg fényezéssel és a kocsiszekrényről leszerelt alkatrészek visszaszerelésével fejezzük be 14.4 A motorházfedél és a csomagtérfedél "" ·"· Először szereljük le a mellső lökhárítót (1. a 142 alfejezetben), majd a mellső homlokfal csavarjait és anyás csavarjait (261. ábra) a csomagtér fedelének csatornájában, a homlokfal mellső részén és a lökhárító mögött az alsó élen A mellső homlokfal

felső része a díszrács középső részből és külső részekből áll. A rögzítőcsavarok kicsavarása után először vegyük le a díszrács külső részeit és ezután a középső részt A motorházfedelet a támasztó kifűzése és a csuklóspánt anyáinak lecsavarása után szereljük le úgy, hogy a szabaddá vált fedelet emeljük le. A csomagtérfedél a támasztó leszerelése és a csuklóspánt csavarjainak kicsavarása után szerelhető le úgy, hogy a szabaddá vált fedelet leemeljük. 261. ábra A kocsiszekrény mellső homlokfalának leszerelése (a nyilak a rögzítési helyeket mutatják) 14.52 A hátfal leszerelése Először szereljük le a hátsó lökhárítót (1. a 142 alfejezetben), a motorházfedél zárószerkezetét működtető kötelet (1. a 1412 alfejezetben) es a lámpacsoportok foglalatairól húzzuk le a vezetékvégeken levő csatlakozóhüvelyeket. Ezután csavarjuk ki a hátfalat rögzítő anyás csavarokat (262. ábra) a hátsó

lámpacsoport alatt és a motorházfedél csatornájában. 14.41 Felszerelés és beállítás Visszaszereléskor a fedelet helyezzük be a megfelelő térbe, és a csuklópánt anyáit, esetleg csavarjait lazán húzzuk meg. A fedelet a kerületén a csuklópánt ovál furataiban való eltolással a kocsiszekrény felületével állítsuk egy szintbe. Beállítás után a csavarkötéseket húzzuk meg és szereljük be a támasztót. 358 262. ábra A kocsiszekrény hátsó falának leszerelése (a nyilak a rögzítési helyeket mutatják) 359 r 1 14.53 Felszerelés és beállítás 1-"elszerelés előtt tisztítsuk meg és fessük be a festékhiányos helyeket. Ha a kocsiszekrény mellső homlokfalát szereljük fel, száradás után a sárvédő csupasz részére ragasszuk fel a gumitömítést. A kocsiszekrény homlokfalát tegyük a helyére, és lazán húzzuk meg az anyás csavarokat A homlokfalat az ovál furatokban való eltolással állítsuk a kocsiszekrény

felületével egy szintbe, majd az anyás csavarokat húzzuk meg. A szerelést esetleg fényezéssel és a kocsiszekrény többi leszerelt alkatrészének és szerelvényének a visszaszerelésével fejezzük be. A mellső homlokfal felső részének - a díszrácsnak - a szerelése a leszerelés fordított sorrendjében történik. 263. ábra Az ajtókárpit lebontása 14.6 Az ajtók A zárszerkezeteket, az ablakemelő szerkezeteket, az ajtónyitás-határolókat és esetleg a hátsó ajtók ablaküvegének a rögzítőszerkezeteit (Skoda 105 S és 120 típusnál) az ajtóüregben helyezték el. Az ajtókárpit leszerelése után válnak hozzáférhetővé 14.61 Az ajtók leszerelése a kocsi szekrényről, visszaszerelésük és beállításuk 1. Csavarozzuk ki a belső kilincs alatti csavart, és húzzuk le a belső kilincs perselyét. Megfelelő csavarhúzóval emeljük le az ablakemelő forgatókarjának fedőpajzsát. 2. Csavarjuk ki,il könyöktámasz csavarjait, esetleg a

behúzó fogantyú csavarjait (Skoda 105 S és 120 típusnál) 3. Szereljük le az ajtókárpitot Alátétes csavarhúzóval (263 ábra) annyira feszítsük le, hogy a rugalmas feszítőcsapokat kihúzhassuk. Először a felső középső részen kezdjük és fokozatosan haladjunk a borítás teljes kerületén 4. Óvatosan vegyük le az ajtó belső felületére ragasztott szigetelő fóliabetétet 5. Csavarjuk ki a csuklópántot a kocsiszekrényhez rögzítő csavarokat, és az ajtót vegyük le. 6. Az ajtónak a kocsiszekrényre való felszerelése a leszerelés fordított sorrendjében történik Fontos, hogy a szigetelő fóliabetét helyesen legyen betéve és beragasztva. Eső vagy a gépkocsi mosása esetén a víz az ajtóüvegen végigfolyik az ajtó belső terébe. A fólia egyrészt megakadályozza, hogy vákuum keletkezzen az utastérben, másrészt megakadályozza, hogy az ajtókárpiton keresztül víz jusson az utastérbe. Ezért gumiragasztóval kell felragasztani,

ahogyan az a 360 264. ábra A mellső ajtó szigetelő fóliabetéte (a vonalkázott rész a ragasztási, a sötét pontok a tömítő masszával való tömítési pontokat jelentik) 265. ábra A hátsó ajtó szigetelő fóliabetéte (a vonalkázott rész a ragasztási, a sötét pontok a tömítő masszával való tömítési pontokat jelentik) 264. ábrán (a mellső ajtóknál) és a 265 ábrán (a hátsó ajtóknál) látható A fólia alsó részét először toljuk be az ajtó belsejébe, és az ábrákon látható sötét jelöléseknek m egfelelően az ajtó belső lemezére és a fóliára kenjük fel tömítőpasztát. A gum1ragasztót és a tömítőpasztát a 16.8 alfejezetben ismertetjük A lesüllyedt ajtók a kocsiszekrény oszlopán levő záróretesz eltolásával állíthatók be. Lazítsuk meg a rögzítő csavarokat, majd ezeket a beállítás után ism~t h?~zuk meg Nagy~bb mértékű ajtólesüllyedés esetén az alsó csuklópántja ala alatetet kell

helyezni. A záróretesz beállításával később foglalkozunk A hátsó ajtók rögzített ablakaival, a leereszthető ablakok le- és felszerelésével, valamint beállítással a 14.7 alfejezetben foglalkozunk 14.62 A kilincs, a zár és a zárószerkezet le- és felszerelése Az egyes alkatrészek kiszerelése rutinszerű művelet. Először kihúzással kössük le a vonórudakat a karokból. Ha lekötéskor kihúzódnak a rögzítőbilincsből (ez műanyagból készül, a vonórészt és a csapágyat alkotja), akkor a bilincs elkopott, és felszereléskor ki kell cserélni. 361 A felszerelés műveleti sorrendje a következő. 1. A zárószerkezet, az ún külső ajtózár csúszórészeit megfelelő kenőzsírral (l. a 163 alfejezetben) kenjük meg A zárókilincset forgassuk zárási helyzetbe, hogy a zárószerkezetet be tudjuk helyezni az ajtóba, és csavarokkal rögzíteni tudjuk. 2. A mellső ajtóba helyezzük be a záróretesszel ellátott zárat, és helyzetét

biztosítóval rögzítsük Rugós alátéttel ellátott csavarral csavarozzuk fel a záróretesz csapját 3. Az ajtóüregbe helyezzük be a megfelelő vonórúddal ellátott kilincset, és a kengyelen keresztül érzéssel rögzítsük. A rögzítőcsavarokat az anyák felcsavarása előtt valamilyen konzerválóanyaggal <1 későbbi kiszerelhetőség érdekében kenjük be. Az átviteli rúd hosszát úgy állapítsuk meg, hogy felszerelés után ne legyen előfeszítve. Az átviteli rúd végdarabjai műanyagból vannak, és a gömbcsapra megfelelő fogóval való benyomással szereljük 4. A belső lemez üregébe helyezzük be a belső kilincset, rögzítsük lapos, rugós alátéttel és csavarral. A csavart ne húzzuk meg A másik csavart a kilincs alatt persellyel szereljük (1. az előző pont 1 pontjában) 5. Vizsgáljuk meg a zárószerkezet működését a kilinccsel, a mellső ajtóknál az ajtózár működését a kulccsal. 14.63 A belső szerkezet átviteli rúdjai

6. A külső kilinccsel nyissuk ki az ajtó zárószerkezetét A belső kilincs vonórúdját helyezzük az ajtóba, és a vonórúd végét a zárószerkezetben levő alsó bilincsbe, majd a belső kilincs bilincsébe nyomjuk be, és a belső kilincs csavarját húzruk m~ · « 1 i ! ,·. k?~rekcióját a belső kilincsszerkezet helyzetének eltolásával végezzük A h · t · aJtoknál esetleg az átviteli kar tologatásával is végezhetJ.ük M1utan . "a„sdo c· k ··k ·1 · meggyozo un a to e etes működésről, húzzuk meg a rögzítőcsavarokat. 14.64 Az ajtók merevítése Az u tastérben vannak ol y~n merevítők, amelyek az ajtók rezgését és vibrációját korlatozzák. Ezek az aJtok oldalára vannak felhegesztve, a lemez felületére ~annak :e~ragas:tv~. H~ ~z a~ tó f~lület me~sérülésekor a ragasztás is megsérülne, a mer~v1tot fesz1tsuk ki cs kozeJe, valammt az ajtólemez közé kenjünk tömítő­ ma~szat, ho~y. az alkatrészek ne érintkezzenek

Nagyobb felületi sérülés esetén am1k~.r ~z aJtO c~ak h~~esztéssel javítható, a merevítőt és a lemezt néhány he~ lyen tuzohegesztessel rogzítsük egymáshoz. 14.65 A zárószerkezet záróreteszének beállítása A. záróretesz helyzete az ajtóoszlopon kismértékben eltolható (266 .ara · b . ) H· , t d . aa zarore ~sz -~re e~1 helyzete nem megfelelő, lazítsuk meg a csavarokat. A záróretes~t e~osz~r laz~n, ~~ c~a~ a z~rószerkezet működésének és az ajtó helyzetének a ~Ipro~alasa uta? rogz1tsuk veglegesen. Az ajtónak a kocsiszekrény többi felületehe~ 1ll~~z~~dme -~el~: E~yidejűleg az ajtó zárószerkezetének úgy kell a záróretesz utkozoJehez utkozme, hogy az a zárószerkezetre támaszkodjék 7. A mellső ajtó belső lemezébe nyomjuk be a vonórúd átmenő részét A belső biztosítás vonórúdját nyomjuk az átvezető részével az ajtóüregbe, és a vonórúd végét a zárószerkezet karja villás részének alsó részén levő

bilincsbe. 8. A hátsó ajtó bl!Jső lemezébe nyomjuk be a vonórúd átmenő részét A vonórúd átviteli karját a hosszabb karral helyezzük a zárószerkezetbe, majd lapos és rugós alátéttel biztosítsuk az anyát, de ne húzzuk meg. A hosszabb vonórudat (!. a 273 ábrát) a rövidebb hajlított részével a zárószerkezet karja villás részének felső részén levő bilincsbe, majd a hosszabb hajlított részével az átviteli kar hosszabb karrészébe nyomjuk be. A belső biztosítás rövidebb vonórúdját (1 a 273. ábrát) az átmeneti részével dugjuk az ajtóüregbe, és a vonórúd végét nyomjuk az átviteli kar rövidebb karrészének bilincsébe Az átviteli kar anyáit húzzuk meg. A vonórúd lengését gátló bilincset és a vonórudat nyomjuk bele. belülről nyomjuk az ajtó belső lemezébe, Vizsgáljuk meg a kilincs összes feladatát: a zárószerkezet biztosítását és nyitását, a hátsó ajtóknál a gyermekzár működését. A

vonórúd helyzetének 362 266. ábra Az ajtó záró retesze 363 Ha a záróretesz alá alátétet kell helyezni, a záróretesz helyzetét a kocsiszekrény oszlopán jelöljük meg, és a csavarok meglazítása után toljuk alá az alátétet, helyezzük rá az alsó csavarra, és a felső csavart ütögessük. A felerősítés feltétele az is, hogy a záróretesz ütközője, azaz a külső ajtózár zárószerkezetének támfelülcte megfelelő helyzetben legyen. Ezért a záróretesz lapját úgy kell rögzíteni, hogy a merevítő gerince párhuzamos legyen az oszlopon levő, a záróretesz részére kiképzett sajtolás élével. A záróretesz ütközőjén csúszólap van. Meghibásodása esetén (nagymértékű súrlódás a helytelenül beállított ajtó csapkodása miatt stb.) az eredeti lapot ki kell emelni, és újat kell beütni. Lap nélküli vagy nagymértékben elkopott lap esetében az ajtók a zárószerkezetben zörögnek. 14.7 A kocsiszekrény üvegei

14.71 A mellső és a hátsó szélvédőüveg 268. ábra A zsineg (vezeték) befűzése a horonyba ki- és beszerelése Kiszerelés Távolítsuk cl a fcszít,ihctét kapc.-,olórészét, és mcgfelelö szerszámmal emeljük ki a profilgumi feszitóbetétjét. A szélvédóüvegeket a gépkocsi belsejéból kifelé nyomva szereljük ki úgy, hogy a profilgumi nyelvét fokozatosan fordítsuk ki a kocsiszekrény abbknyílásából. mellső szélvédőüveg behelyezése 269. ábra A - a profilgumi nyelvének áthajlítása a kocsiszekrény ablaknyílásának élén Beszerelés Tisztítsuk meg a ~z,~!véd(Jüvc,,. éld éc; ,1 kocsiszekrény ablaknyílúsút Az üvegre húzzuk rá :i owtílgumit (267. úbu) A tömítés oc!s,i !iorn:- úba húzzunk be sima felti!ctű zsineget vagy 2.5-- 3 mm külső átmérőjű vi!larnos vezetéket (268. ábra) 270. ábra A festék befecskendezése az MP 8-101 jelű fecskendővel a) MP 8-101 jelű fecskendő 267. ábra A profilgumi ráhúzása

az ablaküvegre 364 . Az így előkészített ablaküveget kívülről szorosan szorítsuk rá a kocsiszekreny ablaknyílására, és a zsinegnek vagy a vezetéknek az utastérbe való fokozatos kihúzásával (269 ábra) a profilgumi nyelvét húzzuk át a kocsiszekrény ablaknyílásának élén. 365 272. ábra A bal oldali mellső ajtó vonórúdja és rögzítő-beállító csavarjai 1 a belső biztosító vonórúdja; 2 a belső kilincs vonórúdja; 3 a középső oszlop rögzítő-beállító csavarjai (a harmadik csavar a középső oszlop felső részében van) i 273. ábra A bal oldali hátsó ajtó vonórúdja és rögzítő-beállító csavarjai !. f. 271. ábra A feszítőbetét behelyezése a profilgumiba az MP 8-161 jelű készülékkel a) MP 8-161 jelű behelyező készülék A tömítetlenség elkerülésére az egész ablaknyílást úgy biztosítsuk, hogy a profilgumi és az Üveg közé nyomjunk zsíros olajfestéket. A festék benyomását az MP 8-101

jelű fecskendövel (270. ábra) végezzük A profilgumiba az MP 81--61 jelű készülékkel (271. ábra) helyezzük be a feszítőbetétet, és a végeit a kapcsolórésszel takarjuk be 14.72 A hátsó ajtók rögzített ablaka Csak a Skoda 105 S típusú gépkocsiknál rögzített a hátsó ajtók ablaka. Az üveg csak be van tolva az ajtókeretbe, és gumibetét közbeiktatásával becsavarozott tartó támasztja. Kiszerelés előtt előbb szereljük le az ajtókárpitot (1 a 146 alfejezetben). Az üv°tget húzzuk át az ajtókeret nyílásán és toljuk be a belső üregbe. 14.73 A leereszthető ablakok kiszerelése, beszerelése és beállítása E műveleteket az ajtókárpit leszerelése (1. a 146 alfejezetben) után lehet elvégezni Az ablaküveget egészen csukjuk fel Csavarjuk ki a rövidebb vezetősín (1982 januárig szerelve) rögzítőcsavarját, nyomjuk ki belőle a tömítést és e~eljük .k1 a vezetősínt. A rövidebb vezetősín csak a mellső ajtóknál

szerelhető ki Ezutan csavarjuk ki a középső oszlop csavarjait és anyáit (az ajtóüreg belsejében levő 366 1 a belső biztosító rövidebb vonórúdja; 2 átviteli kar; 3 a belső biztosító hosszabb vonórúdja; 4 a belső kilincs vonórúdja; 5 a középső oszlop rögzítő-beállító csavarjai (a harmadik csavar a középső oszlop felső részében van) anyákat). Az ablakúveget eresszük le és az ablakemelőt az ablaktartóról és az üveg alsó élénél szereljük ie. Az üveget toljuk le és a középső oszlop vezetősíné­ ből nyomjuk ki. Az ajtókeretből a középső )Szlop felső részében nyomjuk ki a tömítést, a középső oszlopot hajlítsuk ki és emeljük ki. Az üveget az ablaktartóval együtt az ajtókeret nyílásán keresztül emeljük ki. Csavarjuk ki az ablakemelő rögzítő­ anyáit, és az ablakemelőt vegyük ki. Az ablak és az ablakemelő beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Az oldalhézagot a

megfelelő csavarok és anyák meglazítása után a középső oszlop kihajlításánál állítsuk be (a 272 ábra a mellső, a 273 ábra a hátsó ajtót ábrázolja). A gyártómű ajánlja, hogy az ajtó belső szerkezetét minden szétszerelés alkalmával kenjük meg (l. a 1513 alfejezetben) 14.8 A műszerfal A műszerfal műanyagból készült egység. A hátoldalán beöntött rögzítőcsavarok vannak. E csavarokkal, alátétekkel és anyákkal van rögzítve a kocsiszekrény keresztfalának felső részére. 367 14.ö1 A műszerfal ki- és visszaszerelése Először szereljük le a· kormánykereket és a kormánytengely burkolatát (l. a 73 alfejezetben), a műszerfal középső egységét (l. a 114 alfejezet 4 pontjában), és a műszertáblát (l. a 1316 alfejezetben) A keletkezett nyíláson benyúlva, keressük meg a rögzítőcsavarok anyáit (274. ábra), csavarjuk le az anyákat, és emeljük ki a műszerfalat a gépkocsiból A műszerfal beszerelése a

kiszerelés fordított sorrendjében történik. 275. ábra A biztonsági övek rögzítési pontjai a hátsó üléseknél (alsó rögzítési pontok) 11 t l! J . -1 / .i 274. ábra Műszerfal (a keresztek a rögzítési helyeket jelzik) 1 14.9 Az ülések és a biztonsági övek 14.91 Az ülések Az ülések kezelésével az 1.2 alfejezet foglalkozik A mellső ülést a vezetősín rögzítőcsavarjainak kicsavarása ·Után lehet kivenni úgy, hogy az ülést teljesen előretoljuk, a vezetősín hátsó részéből kicsavarjuk a csavarokat és az ülést kiemeljük. A hátsó ülés a mellső párnaszegély alatt levő csavarok kicsavarása után vehető ki, miután kicsavartuk a csavarokat. Az ülések kiemelése után válnak hozzáférhetővé a háttámla rögzítőcsavarjai. Csavarjuk ki a háttámla alsó részében levö c~avaroka~a háttámla biztosítóját biztosítsuk ki; és a háttámlát emeljük ki Az ülések beszerelése a kiszerelés fordított

sorrendjében történik. A hátsó üléstámlát először biztosítjuk, majd azután húzzuk meg a csavarokat. 14.92 A biztonsági övek 276. ábra A biztonsági övek rögzítési pontjai a hátsó üléseknél (felső rögzítési pont) A hátsó ülésekhez tartozó rögzítési pontokar a 275. és 276 ábrák szerr,!~ltetik A közepen ülő utas részére a biztonsági övet az ülés középsö része alatt egymástól távol eső menetes furatokban kell rögzíteni. A szélső ülésekhez tartozó biztonsági öveket az ülés középső részéhez közelebb eső menetes furatokban rögzítsük, ahogyan az az ábrákon látható A biztonsági övek - eltekintve a szennyeződéstől - tönkretehetetlenek, de a használati idejük korlátozott, súlyosabb balesetek után ki kell cserélni. A bekötött utas fékezéséhez szükséges energia kimeríti a deformációs tulajdonságait, a továbbiakban már nem lesz alkalmas a bekötött utas kezdeti előrebillenési

gyorsulásának csökkentésére. Az ilyen biztonsági öv a következő balesetnél már túlságosan kemény, az előrebillenő utast a legnagyobb gyorsulásának pillanatában ütésszerűen fogja meg, amely bizonyos körülmények között sérülést okozhat. A biztonsági övek rögzítésére a mellső és a hátsó szélső üléseknél hárompontú, a hátsó középső ülésnél kétpontú rögzítési helyek vannak. A rögzítési pontok csavarmenete: 7/16-20 UNF-2A. A gyártómű a mellső üléseket látja el biztonsági övekkel. 368 369 14.10 A kárpitozás és a tömítőprofilok 14.101 Paneles kárpitozás EZ a kárpitozás az ajtókon, a mellső és a hátsó ablakoszlopon található. Rugalmas feszítőcsapokkal rögzített egységek vannak továbbá a hátsó üléstámla mögötti felületen, a mellső ülések külső vezetősíneinél, a mellső kerékjáratokon és a műszerfal elött. Az egységeket a középső oszlopokra csavarok rögzítik 14.102

Ragasztott kárpitozás A paneles kárpitozáson és a mennyezetkárpitozáson kívül a többi borítórész ragasztva van. A ragasztáshoz gumiragasztót használunk (1 a 168 alfejezetben) A ragasztandó felületeket ragasztóval kenjük be, kicsit hagyjuk száradni, majd nyomjuk össze. A rögzitőiveket toljuk be az oldalnyílásokba; folyamatosan, hátulról előre. A mennyezetborítást fokozatosan feszítsük ki, először a kocsiszekrény hosszirányában, a· mellső és a hátsó ablaknál a levehető szorítókkal biztosítsuk. A borítást az abl&kkeret szélén húzzuk át (kb 6 mm-t a külső oldalon), és gondosan ragasszuk fel. A túlnyúló széleket vágjuk le és a felületeket tisztítsuk meg A tisztításhoz kizárólag szappant és vizet használjunk. A többi műveletet a leszerelés fordított sorrendjében kell végezni. 14.104 Tömítőprofil ok A többi tömítés a megfelelő helyekre helyezzük be vagy ragasszuk fel. E művele­ tek külön

útmutatást nem igényelnek. · Különleges tömítése van az ajtó keretnek (277. ábra) Ez gumi tömlőprofilból és rÖgzítő U-profilból áll. Különleges kialakítás, amely belső acélbetéttel van ellátva (l>IRELLI-rendszer). Leszerelésekor a profilt óvatosan vegyük szét, a sarokíveket nem szabad kiegyengetni, nem szabad az eredeti alakját megváltoztatni, hogy a visszaszereléskor felhasználható legyen. Visszaszereléskor az U-profilt az ajtónyílás kerületére rá kell ütögetni és az oldalát fogóval megnyomva kell rögzíteni. 14.103 Mennyezetkárpitozás 2 3 Leszerelés A mennyezet borítása műbőr, és a rögzítőívek részére vezetők vannak bevarrva. A borítás alatt a tetőlemezre hö- és hangszigetelőt ragasztottak. Levétele Először szereljük ki a mellső és a hátsó ablaküveget (l. a 147 alfejezetben), vegyük ki az ajtókeret felső tömítését, szereljük le az utastér világítótestjeit (1 a 13.10

alfejezetben):" a napellenzőket, a visszapillantó-tükröt, a kapaszkodókat és a ruhafogasokat. Továbbá szereljük le a mellsö, a középső és a hátsó oszlop paneljét. A mennyezet kárpit leszerelésekor - ha azt vissza akarjuk még szerelni - a ragasztott részeket és a -keret teljes kerületén a rögzítöíveket óvatosan bontsuk le. Felszerelése Először ellenőrizzük a rögzítőíveket - ezeken rajta kell lenni a fém és a gumi alátétnek. Az előző ragasztó maradványait benzinnel gondosan tisztítsuk le A kocsiszekrényt a ragasztási helyeken, és a mennyezetborítás alsó részét kb. 60 mm szélességben ragasztóval kenjük be, majd hagyjuk néhány percig száradni. 370 277. ábra Az ajtókeret tömítése 1 az ajtókeret felső és oldalsó tömítése (gumitömlő és rögzítő U-profil); 2 az ajtókeret küszöbtömítésének borító rögzítő léce; 3 az ajtókeret küszöbtömítése (gumi töm lőprofil) 14.11 A fényezés és a

festés A fényezést szakműhelyben és szervizben kell végeztetni. A kocsiszekrény felületi kezelésekor 85 110 °C beégetési hőmérsékletű, ún kis beégetési hőmérsék­ letű lakkot kell használni. A fényezési rendszer három rétegből áll - alapozó festés, szintetikus tapaszolás, és a felső fényezés. A kocsiszekrény alsó részét PVC plasztizol védőanyaggal vonták be. Ha valamilyen okból ez az anyag megsérül, más csillapítóanyagot lehet használni (1 a 16.8 alfejezetben) 371 Kis beégetési 14.111 Előkészület a fényezés javításához A polírozó anyagok eltávolítása A javított kocsiszekrény fényezésekor a javítandó hely környékét tisztítani kell, hogy az új fényezés azon a helyen, ahol a javított hely az eredetibe átmegy, ne pattogjon le. A polírozó anyagmaradványokat alapos szappanos mosással el kell távolítani. A szilikonolajat, amelyet némelyik polírozó anyag tartalmaz, és erre az új fényezés nem

tapad, a fényezésről csak különleges szerrel (pl. Venedinnel, lásd a 178 alfejezetben) lehet eltávolítani Ezzel a szerrel kell bekenni azokat a felületeket is, amelyeket az átmenetnél a tapaszolt és csiszolt felülettel összecsiszolunk. RozsdátJanítás i. 11: l •j • A rozsdátlanítást mechanikus csiszolással vagy csiszolóvászonnal és SK 2-es (vagy egyéb típusú) rozsdátlanítóval végezzük. Ez a szer lényegében 30/o-os foszforsav. A rozsdás helyet először 80-100-as szemcsefinomságú csiszolópapírral (-vászonnal) csiszoljuk le Ezután 15/o-os, 40 °C hőmérsékletű foszforsavoldattal (SK 2 rozsdátlanító) kenjük be Hidegebb oldat használata esetén töményebb koncentrációjú (max 30/o-os) savat (tömény rozsdátlanítót) kell használni. A savval való munkát gumikesztyűben kell végezni A rozsdátlanítás után két öblítés következik: az elsőt legjobb hideg lágyvízzel vagy 2 . 2,5/o szódatartalmú lágyított vízzel

végezni; a második (ún passziváló) öblítést 80 °C hőmérsékletű krómsav oldattal (11. vízben 1 g) kell végezni A rozsdátlanított részt hagyjuk alaposan megszáradni. Zsírtalanítás A zsírtalanítást triklór-etilénes, esetleg mosób~nzines ledörzsöléssel végezzük. 14.112 A fényezés javítása -~ A kisebb javításokat ecsettel, a nagyobb javításokat szórópisztollyal végezzük úgy, hogy az egész, élekkel vagy résekkel határolt felületet (egész ajtót, tetőt stb.) újrafényezzük, ezáltal a régi és az újonnan fényezett felületek színeltérése nem hat zavarólag. A kocsiszekrénynek azokat a részeit, amelyeket nem fogjuk festékkel beszórni, ragasztószalaggal felragasztott papírral takarjuk le. A fényezés javításának műveleti sorrendje különböző minőségű anyagok felhasználásával a következő. hőmérsékletű lakk 1. A javított helyet alaposan tisztítsuk meg, csiszoljuk meg, rozsdátlanítsuk és

zsírtalanítsuk (1. az előző szöveget) 2. Szórjuk be alapozófestékkel 3. 85 °c hőmérsékleten 50 min, vagy 110 °C hőmérsékleten 15 min időtartamig szárítsuk 4. Szükség szerint szintetikus vagy poliészter tapasszal tapaszoljuk 5. 85 °C hőmérsékleten 50 min, vagy 110 °C hőmérsékle~e~ 1 ~min idő~a~tai mig szárítsuk. Poliészter tapasz használata esetén a száradas1 1dot lehet rov1d1teni (ez a tapasz normál hőmérsékleten szárad) 6. Folyó vízzel, 280 320-as szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszoljuk síkba és szárítsuk. 7. A javított helyet a gépkocsi színének megfelelő festékréteggel szórjuk be 8. 85 °C hőmérsékleten 50 min vagy 110 °C hőmérsékleten 15 min időtart~­ mig szárítsuk. Száradás után a lakk magas fényt kap, és nincs szükség a polí- rozásra. 9. Az eredeti és az új fényezés közötti átmenetet polírpasztával és Autopolishsal (l a 178 alfejezetben) polírozzuk Nitrokomhinációs lakk 1. A

javított helyet alaposan tisztítsuk meg, csiszoljuk le, rozsdátlanítsuk és zsírtalanítsuk (l. az előző szöveget) 2. Az alapozófestéket ecsettel vagy szórópisztollyal vigyük fel 3. Az esetleges egyenetlenségeket (egyszer vagy kétszer) zsíros tapasszal tapaszoljuk 4. Száradás után (24 óra múlva) 220-as szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszoljuk le. S. Az egész javított részt szórótapasszal szórjuk be és 24 órán keresztül hagyjuk keményedni . . , 6. Folyó vízzel, 280 320-as szemcsefinomságú csiszolópapírral cs1szoljuks1kba és szárítsuk 7. A javított helyet C 2018 jelű nitrokombinációs lakkal vagy 70"~, kis beég~tési hőmérsékletű és 30% javítólakk keverékével szórjuk be A hígításhoz kizárólag nitrohígítót szabad használni . 8. Ha polírozás szükséges, használjunk polírpasztát (! a 17 8 alfeJezetbe~) A polírozást a fényezés alapos kikeményedése (legalább 24 óra eltelte) utan kell végezni.

NitroJakk A munkafolyamat megegyezik az előző szakasz 1-6. pontjával 7. A javított helyeket nitrolakkal szórjuk be 8. Száradás után a javított helyeket polírpasztával (1 a 17 8 alfejezetben) polírozzuk, a magas fényt Autopolish használatával érhetjük el. 373 372 14.12 Kötélvezetők, a motorházfedél zárjának vonókötele, a csomagtérfedél zárjának vonórúdja A csomagtérfedél zárjának vonórúdja (1978. júliusig) az átviteli részhez csappal csatlakozik, a fedél zárószerkezetével szerelési egységet képez. A csap kinyomásával szereljük le a vonórúd fogantyúját, és a fedél zárószerkezetének leszerelése után a szerelési egységet vegyük ki. A beszerelés fordított sorrendben történik A zárószerkezet csavarjait lazán húzzuk meg, és a fedelet a kocsiszekrény felületéhez igazítsuk hozzá. A fedél hozzáigazítása és a zárószerkezet beállítása után" a csavarokat húzzuk meg. A csomagtérfedél

zárószerkezetének emeltyűjét a kötéllel (1978. augusztustól) a kocsiszekrényhez csappal rögzítik. Szereljük le a kötelet a hátsó zárószerke zetnél, nyomjuk ki a csapot, és az emeltyűt a kötéllel emeljük ki A motorházfedél zárószerkezetének vonókötele kötélvezetőben van vezetve. Kössük ki a zárószerkezetből, és húzzuk ki. A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 14.13 Tüzelőanyag-tartály A tüzelőanyag-tartály a gépkocsi hátsó részében, a hátsó ülések alatti térben van. A fenékcsatorna két részre osztja, a két fél részt keresztben gumitömlő köti össze, és rövid csőcsonkkal van ellátva. Erre csatlakozik a tüzelőanyag-tartályt a betöltőnyílással összekötő és a tartály töltésére, valamint légtelenítésére szolgáló gumicső. A tartály acéllemezből készül, alsó részén tomítéssel ellátott csavarok vannak (278a ál.:;ra) A tüzelőanyag-tartály 1981 augusztus utáni

elrendezése a 278b ábrán látható A tüzelőanyag mennyiségét úszó méri 278b ábra. A tüzelőanyag-tartály a csővezetékekkel és egyes tartozékokkal 1981. augusztustól 1983 júliusig . . „ . 7 töltőcső a légtelenítő tömlővel; 2 a tüzelőanyag-tartaly; 3 a tuzeloanyag-tartaly bal oldali részének légtelenítő tömlője (belső átmérője 4,5 mm, ~-ossza, 1240 n;r:,i); 4 elosztó a zárószeleppel, kizárólag felfelé a lég;ér felé sz.~~ele~d?, ; 5 legtelen1to tömlő az elosztótól a gumiátvezetőbe és a légterbe (belso atme;~Je .35 :1m, hos~2a 1640 mm); 6 a tüzelőanyag-tartály jobb oldali részének légtelen1to tomlo1e (belso átmérője 3,5 mm, hossza 1640 mm) 14.131 A tüzelőanyag-tartály ki- és beszerelése E művelethez a gépkocsit szerclöaknára vagy felhajtóra kell állítani. hogy a gépkocsi alsó részéhez hozzá lehessen férni. A tüzelóaryag-tartál: k1szereles1 műveletéhez a gépkocsi fenék része és az alatta levö

talaj kozott legalabb 650 mmnyi helyre van szükség. A tüzelőanyag-tartály kiszerelése 1. A motoron kössük ki a gázszabályozó és a szívató tokoshu~alját, és ha a gépkocsin fékrásegítő is van, akkor a szívócsö csatlakozását 1s bontsuk le. , . , , A szabaddá vált részeket a gépkocsi alól húzzuk ki. 2. A gépkocsi alsó részében szereljük le a tüzelőanyag-tartaly bontasat, az összekötő- és elosztócsöYeket. 3. A gumitömlö tartójáról oldjuk le a tengelykapcsoló kiem~~ő~~övét 4. A tüzelőanyag-tartályból engedjük le a tüzel~an~ag?t; k?s~~k„1~ a tuz~l~­ anyag-szivattyúhoz menö csövet, és kössük le a beontony1la~tol Jo;~ osszekot oés légtelenítö tömlőt. A tüzelőanyag-tartályt csavarokkal es tomrtesekkel zar„ 278a ábra. A tüzelőanyag­ tartály leeresztőcsavarjai 1985. novembertől megszanc a jobb, 1987. áprilistól a bal leeresztócsavar „ ju~z~~~ljük le a tartály mindkét részéről az összekötő

gumitömlőt ~s a csonkn~í­ lásokat gumidugókkal dugaszoljuk be. A dugók megakadályozzak a maradek tüzelöanyag kifolyását a tartály kiemelésekor. 375 •· ,d 374 5. A sebességváltóműről szereljük le a kapcsolórudazatot és a sebességmérő hajtótengelyét (1. a 41 alfejezet 9 pontját) 6. A kézifék elosztójából kössük ki a köteleket, ezeket vegyük ki (1 a 94 alfejezetben) 7. A hűtőrendszerből eresszük le a hűtőfolyadékot (1 a 1510 alfejezetben), szereljük le az összekötő- és elosztócsöveket (1. a 113 alfejezetben) 8. A jobb oldali hátsó ülés alatt kössük ki a tüzelőanyag-mérő vezetékeit 9. A sebességváltóművet emelővel támasszuk alá, és a kocsiszekrényről szereljük le a sebességváltómű kereszttartójának csatlakozását 10. Lazítsuk meg a tüzelőanyag-tartályt a kocsiszekrényhez rögzítő csavarokat, és az emelő leeresztésével a hajtóművet döntsük meg A tüzelőanyag­ tartályt tartsuk meg,

és a rögzítőcsavarokat csavarjuk ki. Megfelelő mozgatással a tüzelőanyag-tartályt emeljük ki 11. Ha a tüzelőanyag-tartály kivételét a fékcsővezetékek akadályoznák, kössük le azokat az elosztóról és a féktömlőtartóról. A tüzelőanyag-tartály javításakor, mindenekelőtt hegesztésekor és forrasztásakor a biztonsági előírásokat be kell tartani, nehogy a benzingőz robbanást okozzon. A tüzelőanyag-tartály beszerelése A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ezt követően a hűtő­ rendszert töltsük fel fagyálló hűtőfolyadékkal, és légtelenítsük. Állítsuk be a kéziféket és kössük be a gázszabályozó és a szívató tokoshuzalját. Légtelenítsük a tengelykapcsoló csővezetékét, és ha a fékcsöveket is megbontottuk, akkor a hátsó kerekek fékkörét is légteleníteni kell. Az összes kötést gondosan húzzuk meg. A köteleket, vonórudakat és a cső­ vezetékeket a megfelelő helyzetben

rögzítsük (1. a 125 alfejezetben) A tüzelőanyag-mérő vezetékeit a színjelöléseknek megfelelően kössük be. 15. A gépkocsi karbantartása Annak érdekében, hogy a gépkocsi minden része helyesen teljesítse a feladatát, a gépkocsi gondos karbantartást igényel. . , · , , A gépkocsi üzemelése közben, elhasználódás n:1att va~~ mas o~bol ~egva.1toznak a beállítási értékek, a kenőanyagok megvaltoztatJak ke?és1 tula!donsaaikat stb Meghatározott időközökben vagy km-~e? m~gh atarozott ut meg;étele után a gépkocsi néhány egységét újra be kel! alhtam: k1 az eredeti kenőanyagokat után kell tölteni, így vedve a gepkocs1t az ido elottI . „ , , , elhasználódástól. . A gépkocsi karbantartása, azaz a kocsiszekrény és a futomu n i0 s.asa~ es tisztításán kívüli munkaműveletek magukban foglalják ~ g~p~o~.s~ ~~szemek előírás szerinti kenését, ellenőrzését és beállítását az előírt ISmetlodo idoszakok- ke~l cser~l~1 v~g~

. ·· ke~t az egész ban. o ozon , , gépkocsit , Az említett műveleteken kívül ajánlatos 1d"k t · l · Ily modon tudomást szerezhetünk néhány h1anyossagrol (lazulas, a vizsga m. , . k bbtömítetlenség, repedés stb.), amelyet ha időben elha~1tu~k: ~emcsa t~va ket terjedésüket korlátozzuk, hanem az ezekből eredő tovabb1 h1bakat, koltsege is elkerülhetjük. 15.1 A teljes karbantartás áttekintése A meghatározott időközökben és a megtett út függvényében végzend? karbantartást össze kell hangolni, azokat a műveleteket kell figyelembe venm, amelyek az üzemelés folyamán előbb következnek be. 376 377 15.11 Meghatározott időközökben és szervizmí.íveletek I végzendő átvizsgálások Gyújtásrendszer Havonként az akkumulátor elektrolitszintjének ellenőrzése. Félévenként a gyújtáselosztó megkenése, a pótkeréktartó, az ajtók, a csomagtérfedél, a motorházfedél csuklópántjainak és a gázszabályozó

működtető szerkezetének kenése, a fékfolyadék minőségének (forráspontjának) ellenőrzése. Évenként motorolajcsere, ellenőrizzük a kenőanyagot a mellső kerekek csapágyaiban, kenjük meg a csomagtérfedél, a motorházfedél és a pótkeréktartó zárószerkezetét, ellenőrizzük a feszültségszabályozó feszültségét (Skoda 105 GL, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsiknál 1979. októbertől) Kétévenként: pótoljuk a hiányzó olajat a kormányműben, és kenjük meg az ablaktörlő vonórúdjának csuklóit. Háromévenként: cseréljük az olajat a sebességváltóműben és a kiegyenlítő­ műben, cseréljük ki a kenőzsírt a mellső kerekek csapágyaiban. 15.12 A megtett út függvényében és szervizmí.íveletek Minden 50 OOO km megtétele után: 0 ellenőrizzük a·feszültségszabályozó működését. végzendő átvizsgálások Minden 5000 km megtétele után: . ellenőrizzük a gyújtógyertyák elektródái közötti hézagot. e Minden

JO OOO km megtétele után: " ,. , . állítsuk be a megszakítóérintkezőket, az alapelogyuJtást, es kenJuk me~ a gyújtáselosztót. e Minden 20 OOO km megtétele után: cseréljük ki a gyújtógyertyákat. e Levegőszűrő Minden lO OOO km megtétele után: tisztítsuk ki a szűrőbetétet. e Minden 20 OOO km megtétele után: cseréljük ki a szűrőbetétet. e Ha a gépkocsival gyakran járunk poros utakon, a felsorolt műveleteket az előírt utak felénél végezzük el. Motor Hűtőrendszer Minden 500 km megtétele után: e ellenőrizzük, esetleg pótoljuk a hiányzó olajat a motorban. Minden 5000 km megtétele után: .• cseréljük le az olajat; cseréljük ki az olajszűrő betétjét; e ellenőrizzük a levegőszűrő-betét anyáinak meghúzását; e ellenőrizzük a s~lephézagokat; ellenőrizzük a váltakozóáramú generátor ékszíjának feszességét; e e első 10 OOO km megtétele után: • tisztitsuk ki a tüzelőanyag-szivattyú

vízzsákját és a karburátor szűrőjét; e tisztítsuk ki és állítsuk be a karburátort; - ellenőrizzük, vajon a karburátor elektromágneses szelepe szorosan van-e becsavarva. Szükség esetén húzzuk meg; Az első 20 OOO km megléte/e után: Az e ellenőrizzük az olajteknő csavarjainak meghúzását. Minden 40 OOO km megtétele után: Minden 100 km-nél hosszab!J út megtétele előtt, de legalább minden 500 km megtétele után: · é k magas szemrevétdezéssel ellenőrizzük a fagyálló hűtőfolyadék szintJ ne . S bl f ságát a kiegyenlítőtartályban. Fridex Spolana fagyálló hűtőfolyadék esetén kétévenként, Fndex ta l agy- e álló hűtőfolyadék esetén Háromévenként: • cseréljük ki a fagyálló hűtőfolyadékot. e ellenőrizzük a hűtőrendszert. Tengelykapcsoló Minden 10 OOO km megtétele után: . , k ··· k e a kinyomocsapagyat. , , állítsuk be a tengelykapcso1ot es enJu m g Minden 100 OOO km megtétele után, esetleg

ötévenként e e cseréljük ki a tengelykapcsoló-rendszer gumi alkatrészeit. e ellenőrizzük; esetleg javíttassuk az indítómotűft. 379 378 :sebességváltómű és tengelyhajtás Minden 10 OOO km megtétele után: Minden 10 OOO km megtétele után: e ellenőrizzük a pólusok konzerváltságát. e ellenőrizzük, esetleg pótoljuk a hiányzó olajat. Minden 20 OOO km megtétele után: e cseréljük le az olajat. Fékrendszer e állítsuk be a fékpedál holtjátékát. A kézifékkar útjának növekedése esetén, esetleg a fékhatás megszűnésekor: e állítsuk be a rögzítő- (kézi-) féket. Minden 100 km-nél hosszabb út megtétele előtt, de legalább minden 500 km megtétele után: e szemrevételezéssel ellenőrizzük a fékfolyadékot a tartályban. e Minden 500 km megtétele után: e ellenőrizzük a gumiabroncsok levegőnyomását. Minden 10 OOO km megtétele után: A fékrendszer ellenőrzőlámpájának kigyulladásakor: Évenként Futómű

e ellenőrizzük, esetleg állítsuk be a mellső és hátsó tengely geometriáját; e e11enőrizzük a kerekek kiegyensúl~?zot~ságát; e állítsuk be a függőcsapszegek holtJatékat. Minden 20 OOO km megtétele után: e állítsuk be a mellső kerékcsapágyak holtjátékát. Minden 50 OOO km megtétele után: e ellenőrizzük a lengéscsillapítók működését. (legfeljebb): cseréljük ki a fékfolyadékot. (A további tájékoztatást 1 a 2331 pontban) Minden 10 OOO km megtétele után: e ellenőrizzük a mellső kerékfékek állapotát. Kocsiszekrény Minden 20 OOO km megtétele után: e állítsuk be a fényszórókat (a gépkocsi gyártóműve a megtett út függvényében végzendő beállítást nem határoz meg.) Minden 20 OOO km megtétele után: • ellenőrizzük a mellső és a hátsó kerékfékeket (az elhasználódott fékbetéteket és gumiLirmantyúkat cseréljük ki). Minden 50 OOO km megtétele után: e ellenőrizzük a fékrendszer

csővezetékeit. Minden 50 OOO km meytétele után, esetleg kétévenként: e e11enőrizzük a fékrásegítő működőképességét (a Skoda 105 GL, 120 LS, 120 GLS, 1981. augusztustól a 120, 120 L típusú gépkocsikon) Minden 100 OOO km megtétele után, esetleg ötévenként: e cseréljük ki a fékrendszer gumialkatrészeit. Havonta: 380 Minden 10 OOO km megtétele után: e e 8 e kenjük kenjük kenjük kenjük meg meg meg meg a hűtőfolyadék-szivattyút; a gázszabályozó szerkezetet; a függőcsapszegeket; . , . a kocsiszekrény mechamkus resze1t. Minden 20 OOO km megtétele után: e e kenjük meg a kenjük meg a sebességváltómű mellső kapcsolószerkezetét; kerékcsapágyakat. Minden 40 OOO km megtétele után: e pótoljuk a hiányzó olajat a kormányműben. Akkumulátor e ellenőrizzük hiányt. A gépkocsi egyéb részeinek kenése Minden 50 OOO km megtétele után az elektrolit szintjét; esetleg desztillált vízzel pótoljuk a e cseréljük

ki a kenőzsírt a mellső ke.rékcsapágy~~ban; e kenjük meg az ablaktörlő vonórúdJának csuklmt. 381 15.2 A motor karbantartása / ii!• 15.2f Az olaj utántöltése a motorba 11. 1 Az olajszint magasságát olajszintmérőveP ellenőrizzük (279. ábra) Az olajszintmérőt a furatából húzzuk ki Az olajszintnek a minimális és a maximális olajszintmagasságot jelző rovátkák között kell lennie. Az utántöltő olajat a szelepfedélen levő beöntőnyíláson keresztül öntsük a motorba. A zárófedelet balra forgatva csavarjuk le. 280. ábra Az olajteknőben levő leeresztőcsavar 15.23 Az olajszűrő 279. ábra Az olajszintmérö és a betöltőnyílás zárófedele Az olajszintet nem szabad közverienüt az utazás befejezése után vagy az olaj betöltése utan ellenőrizni. Várjuk meg, amíg az olaj lefolyik a hengerek faláról Az olajszint ellenőrzésekor a gépkocsi megközelítőleg vízszintes talajon álljon. A motor olajteknőjéből

csavarjuk ki a leeresztőcsavart (280. ábra), és hagyjuk az olajat kifolyni. Egyidejűleg "" szereljük ki a moforból az olajszűrőt és tisztítsuk ki a szűrőházat. Amennyiben indokolt, cseréljük ki a szűrőbetétet Az olajleeresztő csavar visszacsavarása és az olajszűrő felszerelése után a motort töltsük fel friss olajjal. Az olajszint magasságát a motor rövid ideig (kb egy percig) tartó járatása után ellenőrizzük, amikor is az üres olajcsatornák megtelítődtek, és az olajszint a motorban állandósult Megjegyzés: Ha az olajteknőben a leeresztőcsavar alatti tömítés tönkremegy, ki kell cserélni. Ügyeljünk arra, nehogy megszakítsuk a menetet (a meghúzási nyomatékot a 2.21 alfejezetben közöljük) Ha a motor az olaj leeresztése előtt nem üzemelt, rövid ideig járassuk, így az olaj megmelegszik és hígfolyóssá válik. 1985 januártól az motort. 3Q2 olajszintmérőn tönkremegy. , , „ . · b , Megjegyzés: Ha a

szűrőbetétnél fenéktömítés van (ez neha~y, kulfol~1, etet: nél fordul elő), akkor a szűrőbetétet ezzel az oldalával a rugo es az alatet fele fordítsuk. „ . „ . Az előkészített szűrőházat helyezzük fel a motoron levo 11Ieszkedo feluletre és csavarjuk be a központ i csavart. A csavarnak kulccsal való meghúzása után 15.22 Motorola.jcsere 1 A szűrőbetétet a motor jobb oldalán levő hengeres házba szerelj ük (281: ~bra). A központi csavar kicsavarása után a ház levehető. A csavar k1cs~varas~val a házban szabaddá válik a betét és a hozzá tartozó rugóval egyutt kiveheto. , A kitisztított házba toljuk be a központi csavart, arra fűzzük fel a ru~ot a rögzítő alátéttel a házból kifelé, és fűzzük fel az új szűrő?e~~tc~ .~ ~ö:pont~ csavar betolása előtt ellenőrizzük, vajon a csavarfej alatti tomltogyuru olajos-e A száraz tömítőgyűrű a szűrő rögzítésekor fellépő nagymértékű súrlódástól a közepes

szintet jelző rovátka van. A gyár erre a szintre tölti fel olajjal a 281. ábra Olajszűrő 1 sz:űrőház: a sz:űrőbetéttel; 2 köz:ponti csavar; 3 olajnyornásjelző kapcsoló 383 il d a motor járása közben ellenőrizzük, vajon a szűrőház a motoron kellőképpen tömített-e, majd a motor leállítása és az olajszint állandósulása után ellenőrizzük az olajszint magasságát. A szűrőház alatti tömítőgyűrű kör keresztmetszetű. Ha túlságosan deformált vagy más módon tönkrement, cseréljük ki. Ellenőrizzük a középponti csavar feje alatti tömítést, és meghibásodása esetén azonnal cseréljük ki. 15.24 A hűtőfolyadék-szivattyú csapágyának kenése Csavarjuk ki a Stauffer-zsírzósapkát (282. ábra), töltsük meg megfelelő kenő­ zsírral (1. a 163 alfejezetben), és a sapka teljes tartalmát a sapka csavarásával nyomassuk be a csapágyakba. A zsírzósapkát húzzuk meg, nehogy a rázkódás következtében

meglazuljon. 283. ábra A levegőszűrő fedelének rögzítő pántjai és a téli üzemeléshez szükséges cső Téli időszakban ajánlatos a levegőszívást megváltoztatni. A fedélkarból vegyük ki a gumisapkát és zárjuk be vele a kar torokrészét A karban szabaddá vált nyílásba helyezzük be a vezető rátétet, majd bele és a kipufogógyűjtőcső tartójába helyezzük be a gépkocsi tartozékát képező gégecsövet. A gégecsövet ívelten alakítsuk ki, úgy helyezzük a tartóba, hogy eléggé távol legyen a kipufogógyűjtöcsőtől. 15.26 A hengerfejcsavarok és -anyák utánhúzása 282. ábra A hűtőfolyadék· s:i:ivattyú kenése (a Stauffer-zsí rzósapka becsavarása segítségével) 15.25 A levegőszűrő Nyissuk ki a rögzítőpfntokat (békazárakat), és a fedelet vegyük le (283. ábra) A szűrőházban a kereszttartót nyomjuk össze, elfordítva szabaddá tesszük, és a szűrőbetétet cseréljük ki. A szűrőház belsejéből

töröljük ki a port Visszaszereléskor a szűrőbetét fedelét pattintsuk be, a középső mélyedésbe helyezzük be a kereszttartó rugóját és a kereszttartót benyomva, majd elfordítva süllyesszük be a szűrőházba. A házat a fedéllel zárjuk be 1979. októbertől a levegőszűrő betétjét szárnyas anyával, esetleg hatlapú anyával rögzítik. Visszaszereléskor a szűrőbetétre pattintsuk fel a támvégződé­ sekkel ellátott fedelet, fűzzük fel a rugós és a lapos alátéteket és húzzuk meg az anyát. A szűrőbetétet ütögetéssel és sűrített levegöel belülről kifúvatva tisztítsuk. Ha poros utakon járunk, akkor a tisztítást és a betétcserét az említett időközök­ nél kétszer gyakrabban kell végezni. 384 A hengerfejcsavarokat és -anyákat a motor bejáratásának kezdetén, valamint • minden tömítéscsere után kell utánhúzni, amikor a hengerfejtömítés már elhelyezkedett. Ez kb 1000 km megtétele után esedékes A

csavarok és az anyák utánhúzáút mindig hideg motoron kell végezni. A csavarokat és anyákat eg:,,enletesen, meghatározott sorrendben kell meghúzni, nehogy a hengerfej és a motorblokk deformálódjon A meghúzási vázlat a 284 ábrán látható Az I jelű csavarnál kezdjük és folyamatosan haladunk a / 5 jelű anyáig. A meghúzást két vagy három lépcsőben, lépcsőnként növekvö erővel végezzük. A végső meghúzást a 2.21 alfejezetben levő 15 táblázatban előírt meghúzási nyomatékkal végezzük ,,,.,,,---- 284. ábra A hengerfejcsavarok és -anyák meghúzási (1-15) és lazítási (15-1) sorrendjének vázlata ---- ,.,,,,,,,,," / --------- 385 Az említett csavarok és anyák meglazítását fordított sorrendben végezzük. A hengerfej ebben az esetben sem lehet meleg. A hengerfejcsavarok és -anyák utánhúzását követően minden esetben ellenórizni kell a szelephézagokat, és ha szükséges, azokat be kell állítani. 15.27 A

szelephézagok A szelephézagok beállítását a szelephimbákban levő beállítócsavaroknak az ellenanyájuk meglazítása utáni forgatásával végezzük. A szelephézagok nagyságának ellenőrzését a szelep felső felülete és a szelephimba közé betolt hézagmérővel végezzük (285 ábra) A helyes beállítás és ellenörzés feltétele, hogy a beállítandó vagy ellenörzendő szelep zárva legyen. e az 1. henger szelephimbáinak mérlegállásában állítjuk be a 4 henger szelepeit; e a 3. henger szelephimbáinak mérlegállásában állítjuk be a 2 henger szelepeit; e a 4. henger szelephimbáinak mérlegállásában állítjuk be az 1 henger szelepeit; e a 2. henger szelephimbáinak mérlegállásában állítjuk be a 3 henger szelepeit A szelepek elhelyezkedési sorrendje a 286. úbrán lúthatli 286. ábra A szelepek sorrendje a hengerfejben fehér körök: szívószelepek, fekete körök: kipufogószelepek Megjegyzés: a szelepfedelet és a levegőszűrőt

rögzítő anyákat érzéssel húzzuk meg. A meghúzási nyomatékot a 221 alfejezethen és a 15. táhlázathan közöljük - 15.28 A váltakozóáramú generátor ékszíjának feszítése 285. ábra A szelephézagok beállítása A beállítást hideg motoron kell végezni. A beállítási értékek a következök: A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120, 120 L típusú motoroknál: a szívószelepek hé?M:ga 0,15 mm. a kipufogószelepek hézaga 0,20 mm. A túlságosan feszes ékszíj tönkreteszi a csapágyakat, a túlságosan laza ékszíj nem viszi át a kívánt teljesítményt, túlságosan kikoptatja az ékszíjtárcsát, csúszik és tönkremegy. Ezért a váltakozóáramú generátor ékszíj át optimálisan kell megfeszíteni. Lazítsuk meg a generátor karimájáb<m és a kitámasztónál levö csavarok· anyáit (287. ábra) és a generátort döntsük felfelé Az ékszíjat úgy feszítsük meg, hogy ha azt ujjunkkal kb. 20 N erövel megnyorn ;c·k, akkor a két

ékszíjtárcsa között középen az ékszíj behajtása 10„.15 mm legyen A feszítés után az összes meglazított csavarkötést húzzuk meg. Az ékszíj mérete: 9 ,r 9,5 · 1000 mm. A Skoda 120 LS, 120 GLS típusú motoroknál: a szívó- és kipufogószelepek hézaga egyaránt 0,20 mm. A zárt szelepnél a megfelelő vastagságú hézagmérő szorosan menjen be a szelep felső felülete és a szelephimba közé. A szelephézag beállítása után a beállítócsavart az ellcnanyával biztosítsuk A biztosítás után célszerű a szelephézagot ellenőrizni, mert előfordulhat, hogy az ellenanya meghúzásakor a szelephézag előállítódik Ilyen esetben a szelephézag újraállításakor bizonyos „rátartásf· kell hagyni, hogy a szelephézag az ellenanya meghúzásakor álljon be a helyes értékre. A szelepek zárási helyzetét egy másik henger szelephimbáinak mérlegállásából állapíthatjuk meg. Az összefüggések a következők: ~ 386 287. ábra A

váltakozóáramú generátor rögzítőcsavarjai 387 1S.29 15.210 A megszakítóérintkezök beállítása A gyújtáselosztó Tisztítása A megszakítóérintkezők, a gyújtáselosztó fedele és az elosztópipa nem lehet kenőanyaggal, szénporral szennyezett. Védeni kell a gépkocsi mosásakor befolyható víztől Ha a gyújtáselosztót benzinnel tisztítjuk, az elosztófedelet csak a teljes kiszáradás után tehetjük fel, nehogy a benzingöz a megszakítóérintkező­ kön keletkező szikrától meggyulladjon. . Vegyük le az elosztófedelet, esetleg az elosztópipát is, és a motor főtengelyét addig forgassuk, amíg a bütyök a legnagyobb mértékben megemeli a megszakítókalapácsot. Ebben a helyzetben az érintkezők közötti hézagnak 0,35„ 0,45 mm-nek kell lennie (289. ábra) A beállítás az álló megszakítóérintkezőt rögzítő csavar meglazításával és az érintkező (üllő) eltolásával történik Az érintkezők nyitásának

ellenőrzésére vonatkozó adatokat a 137 alfejezetben a 32 táblázatban közöljük. Kenése Vegyük le az elosztófcdclet és az elosztópipát, majd a megszakítóbütyöknél levő nemezre (a nemez 1978. decemberig szerelve) és a bütyökben levő nemezre anynyi olajat cseppentsi"ink, amennyit a nemez fel tud szívni A megszakítókalapács és a vákuumos előgyújtásszabályozó csapját és az alaplemezt a vezetö betéteknél legfeljebb egy csepp olajjal kenjük meg (288. ábra) 28~. ábra A gyújtáselosztó kenési helyei 1983 júliusig 1979. januártól; a megszakítókalapács csapját hátulról zsírral kenjük meg és ugyancsak zsírral kenjük meg a bütyök felületét (vigyázzunk, nem szabad túlkenni !) - a 16.3 alfejezetben közölt zsírral Az elosztóházban levő röpsúlyos előgyújtásszabályozót az alaplemezben levö furaton keresztül kb. 5 csepp olajjal kenjük meg Ezt sem szabad túlkenni, a felesleges olaj az dosztóház alsó részében

levő nyíláson keresztül kifolyik Javításkor vagy átvizsgáláskor csavarjuk ki az elosztóház alsó részében levő csavart, és az önkenő csapágyat néhány csepp alacsony dermedéspontú olajjal (1. a 164 alfejezetben) kenjük meg 388 289. ábra A gyújtáselosztó működő részeinek beállítása 1 alaplemez; 2 megszakítókalapács; 3 megszakítóbütyök; · 4 elosztótartó; 5 az elosztótar·tó ósszeh úzócsavarja (a méretvonal és a méretsegédvonal az érintkezők közötti hézagot jelóli) A rnegszakítóé1íntkeLöknek a hézag nagysá!!J. szerinti beállítása nem egésLen pontos, a motor optimális tubjdonság:li1uk clén2~érc :ijúnlato-; a bcúllít(t~t olyan sr1kszcrvizbcn ellenér:ztetni, ~1111ely el ~ll• iút~l ~iz énmkCLl)k L:Ú.h::LÖgének mérésére alkalmas diagnosztibi berendezéssel 15.211 Az alapelőgyújtás beállítása A gyújtáselosztót úgy kell beállítani, hogy a mcgszakitóérintkenik nyitásának pillanata, azaz a

gyújtógyertyákon a szikra kelet kezésc a féitcngelyen mért felsö holtpont előtti következő szögértékeknél legyen: Skoda 105 S, 105 L, 105 GL típusú gépkocsiknál l . Y: Skoda 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsiknúl 3 . 7· Az alapelögyújtást leggyakrabban az első hengernél állítják be, amelynek a sorrendje a következő. 1. A motor főtengelyét addig forgassuk az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a főtengely ékszíjtárcsáján levő rovátka a vezérmű kerék-fedélen levő szögskálának a kívánt értékével szemben lesz, közben az closztópipa fém része az elosztóházban levő, az 1. hengert jelölő rovátkával szemben álljon 389 2. Lazítsuk meg az elosztótartóban levü összehúzócsavart és kapcsoljuk be a gyújtást. 3. Az closztófedélből vegyük ki a középső gyújtókábel! (amelyik a gyújtótranszformátortól vezeti a nagyfeszültséget), és a kábel végét közelítsük 3 5 mm-re a

motortesthez vagy más, vele fémesen érintkező részhez. (Ehhez célszerű egy tartóbilincset készíteni, amelyet egy csavarfej vagy egy anya alá rögzítünk, így a megadott távolságot állandóan lehet tartani, és a kábel tartása nem köti le az egyik kezünket). A gyújtáselosztó! forgassuk előbb jobbra, majd lassan balra addig, amíg a kábel végéből szikra ugrik a motortestre Az elosztónak ebben a helyzetében az összehúzócsavart húzzuk meg. A csavar meghúzása után célszerű ellenőrizni, vajon a csavar meghúzásakor a gyújtáselosztó - és vele együtt az alapelőgyújtás - nem állítódott-e el. E célból a főtengelyt kb 1 és 3/ 4 fordulatnyira jobbra forgassuk el, majd a gyújtó kábelt a leírt módon a testhez közel tartva a főtengelyt lassan forgassuk a szikra átugrásának pillanatáig. Abban a pillanatban hagyjuk abba a főtengely forgatását, és nézzük meg, hogy a főtengely éksújtárcsáján levő rovátka szemben van-e a

kívánt szögértékkel. Eltérés esetén a beállítást ismételjük meg A motor főtengelyének forgatását a generátor ékszíjának húzásával vagy a fiítengely ékszíjtárcsájának anyájára helyezett csókulccsal (290. ábra) végezzük A forgatás megkönnyítésére lazítsuk meg vagy vegyük ki a gyújtógyertyákat. így nem kell a hengerekben keletkező kompressziót legyőznünk. 291. ábra A kiegészítő levegő csavarja a:z: alapjárati fordulatszám beállító csavarja a) 1979. októbertől 1984 júliusig gyártott kivitel 0) 290. ábra Csőkulcs a főtengely forgatá>ához Szakműhelyekben és szervizekben az alapclögyújtús beállításához stroboszkopikus módszert alk.~)maznak, amellyel az alapelőgyújtáson kívül a röpsúlyos előgyújtásszabályozónak a 242. és 243 ábrán látható jellegörbék szerinti szabályozása is ellenőrizhető A vákuumos előgyújtásszaoályozó befolyását az öszszekötő tömlő lehúzásával ki

kell zárni A mérés módját maga a diganosztikai berendezés határozza meg. 15.212 Az alapjárati fordulatszám beáilítása A motor alapjárati fordulatszáma a kiegészítő levegő csavarjával, a fordulatszám-módosító csavarral állítható (291. ábra) A csavart jobbra forgatva a fordulatszám csökken, balra forgatva növekszik A fordulaszámot fordulatszámmérővel mérve, az alapjárati keverék beállítá- 390 ~úval tOglalkoLÓ koetkcni szóvc12. s1cr1nt kell beú!lítan1 A motort 7(l "C olaJhörnórséklctig fej kell rnckgitcni a gyújtúsnak -- a mcgszakítóérintkezóknek a gyújr(>gyertyúk érintkcúiinck és e11 clögyÚJtÚsnak -- rcndbc:n kell lennie. Megjegrzés: A beúllítócsavar alapilclyzetét a 2.18 fejezetben ismertetjük 15.213 Az alapjárati keverék beállítása Elózöleg állítsuk be a megszakítóérintkezöket a gyújtúselosztóban, a gyújtógyertyák érintkez.öit és az e!őgyújtúst Ellenórizzük a szelephézagokat

esetleg úllítsuk be azobt, tisztíbuk ki a levegószürö betétet, ellenőrizzük, hogy a gázszabályozó tokoshuz:d kívánt holtjátéka 0,3 . 1 mm között legyen 1979 októbertöl a gázszabályozó tokoshuzal holtjátéka 0,3 mm Tűvel emeljük ki az alapjárati keverékszabályozó csavar záródugóját (292. ábra), és kb 2000 l !min értékre növelt fordulatszámmal melegítsük a motort 70 °C hőmérsékletig. A hőmérő szondáját tegyük be az olajszintmérö helyére. "104 292. ábra Az alapjárati keverék beállító csavarja (a csavart műanyag dugó fedi) a) 1979. októbertől 1984 júliusig gyártott kivitel 293. ábra A gázszabályozó szerkezet kenési helyei a) 1979. októbertől gyártott kivitel a) Csatlakoztassuk a fordulatszámmérőt és a kipufogó gáz CO- (szén-monoxid-) tartalmát elemző készüléket. A kiegészítö levegőt szabályozó csavarral (291 ábra) állítsuk be a fordulatszámot 780 . 830 !/min értékhatárok közé,

és az alapjárati keverékcsavarral (292 ábra) állítsuk be a kipufogó gáz CO-tartalmát 2 . 2,5/o-ra A motornak kb. 1 min időtartamig alapjáraton való járatása után ellenőriz­ "" módosítsuk a beállítást. zük és szükség esetén Az 1979. október óta gyártott motorok karburátoraiban - tekintettel a levegőszennyezést tiltó előírások megszigorítására - a CO-tartalmat 0,8 1,5/0 értékhatárok közé kell beállítani. Megjegyzés: A beállító csavarok alaphelyzetét a 2.18 fejezetben ismertetjük 15.214 A gázszabályozó szerkezet kenése A gázszabályozó tokoshuzal tokjába és a karburátort működtető csuklókra (esetleg a karburátornál levő csuklóra 1979. októbertől) cseppentsünk 1-1 csepp olajat (1. a 293 ábrát) Néhányszor lassan nyomjuk le a gázpedált, hogy a vonóhuzal bevigye az olajat a tokba. 392 a) Egyidejűleg kenjük meg a gázszabályozó pedál tokoshuzaljának csapágyát (forgó görgőjét) LZS-2

típusú kenőzsírral. Ehhez a gépkocsi beisejében a gázszabályozó pedál leszerelése(! a 122 alfejezeL;t) után lehet hozzáférni 15.215 A karburátor szüröszitájának tisztítása A tüzelőanyag-beáramlásnál csavarjuk ki a zárócsavart (294. ábra) A szitát vegyük ki, benzinben mossuk ki és sűrített levegővel kifúvatva tisztítsuk. Viszszaszereléskor a szitát helyezzük a tömítő betéttel a zárócsavar mélyedésébe 15.216 A tüzelőanyag-szivattyú vízzsákjának tisztítása Lazítsuk meg az edény alsó részén a kengyel anyáját, a kengyelt hajlítsuk ki és az edényt a szitával együtt vegyük ki (295. ábra) E!lenórizzük, vajon a szivattyúról nem vált-e le az edény tömítése 393 15.3 A tengelykapcsoló 15.31 A kinyomóhüvely és a -csapágy kenése (1984. júliusig) 294.ábraAkarburátor szűrőszitájának elhelyezése 295. ábra Tüzelőanyag-szivattyú a vízzsákkal 1 a szivattyú kézi működtető karja; 2 vízzsák a

szűrőszitával A szűrőt a bcnLinben ,-,1.:•ssuk ki sürítcli l:vegcivcl tisLtítsuk, helyezzük fel a szivattyú vezetócsapjára. helyeauk rei :t kitisztított edényt is és a kengyellel rögzítsük. A kengyel anyáját kén:! vagy fogóval lazán húzzuk meg 15.217 . A tüzelőanyag szivattyúzása Ha a tüzelőanyagot a tüzelöanyag-tartályból kiszivattyúztuk vagy leeresztettük. a tüzeíőanyagot a kézikar működtetésével szivattyúzzuk fel a szivattyúba és onnan a karburátorba. A kézzel való szivattyúzás akkor ajánlatos ha a gépkocsi hosszabb ideig nem üzemelt, és a tüzelőanyag a karburátorból és a nyomócsövekből elpárolgott Szivattyúzás után a kézi kart húzzuk fel addig amíg az a biztosított helyzetébe beugrik. A karburátor és a tüzelöanyag-szivattyú karbantartása. a hibák megállapítása és elhárítása a 2.18 és a 219 alfejezetben a többi tartozék karbantartása a megfelelő fejezetekben található. 394 Szereljük

le a hátsó ülések mögötti kézi csomagtér fenekének fedelét, és a rugó kibillentése után vegyük le a munkahenger felett levő bakelit fedelet. Ezáltal szabaddá válik a kiemelőszerkezet (296. ábra) A kiemelővilla középső mélyedésébe cseppentsünk 10-12 csepp olajat Az olaj a kinyomócsapágy kinyomóhüvelyének olaj üregébe folyik Nem szabad túlkenni, mert az olaj a hajtótárcsa betétjére kerülhet, amitől a tengelykapcsoló megcsúszik. 296. ábra A tengelykapcsoló kiemelő és beállító szerkezete 1 a munkahenger d ugattyúrúdjJ; 2 ál lítóanya; 3 kiemelővilla; 4 légtelenítőcsavar 15.32 A kiemelőszerkezet beállítása A súrlódóbetét elhasználódása következtében a kiemelöszerkezetben csökken a szükséges távolság. Ha a távolság kicsi, a tengelykapcsoló-pedál holtjátéka is kicsi lesz, és a tengelykapcsoló a pedálra lépéskor azonnal szétkapcsolódik. A munkahengerhez ugyancsak a fedél levétele után lehet

hozzáférni, hasonló módon, mint a kinyomóhüvely és -csapágy kenésekor. Fogjuk meg a munkahengerből kilépő dugattyúrudat, és nyomjuk el a kiemelővillát (a húzórugók kiakasztása után válik szabaddá), amíg a kinyomóhüvely ellenállása a tengelykapcsoló kiemelőkarjaihoz érve érezhetően növekszik. Üzemelés közben a holtjáték nem lehet kevesebb 2 mm-nél, a beállításkor 4„.5 mm-re állítsuk Lazítsuk meg a munkahenger dugattyúrúdján levő anyát, a dugattyúrúd hosszát a kiemelővilla forgatásával állítsuk be. Az anya meghúzásával biztosítsuk helyzetét a dugattyúrúdon Ha a hézagot helyesen állítottuk be, a pedál holtjátékát is beleértve a taposófelület szabad mozgása 30 . 45 mm, ez nem lehet 10„15 mm-nél kevesebb Ha a kiemelöszerkezetet az említett munkafolyamattal nem lehet beállitani, akkor a kiemelökarokat kell beállítani (1. a 31 alfejezetben), és ezután kell beállítani a kiemelőszerkezetet. 15.33 A

munkahenger légtelenítése A tengelykapcsoló-pedál mozgásának átvitele a tengelykapcsol~) n;u~kaheng~­ rére hidraulikus úton történik. A levegő hidraulikus rendszerbeJutasanak okaival és az azt kísérő jelenségekkel (a rendszer a folyadékfékhez hasonló) részletesen a 158 alfejezet foglalkozik, csakúgy, mint a légtelenítéssel A légtelenítőcsavar a 296. ábrán látható :: 15.4 A sebességváltómű és a tengelyhajtás 15.41 Ellenőrzés és az olaj utántöltése Szereljük le a hátsó ülések mögötti kézi csomagt~r ~enek~~~~ fedel~c.~együk le a betöltőnyílás fedelét (297. ábra), és a motorolaJ szintmeroJevel merJuk meg az olajszintet. „ • „ „ „. Ha az olajszintmérőt a sebességváltómű töltőnyílásába a tom1togyuru1g be.~ dugjuk (a forde rész a menetirányban van), az olajszintnek kb. 8 mm~rel ~ fe~so rovátka felett kell lennie. A Skoda 120, 120 L 120 LS és 120 GLS tJpusu gep kocsiknál az olajszintméröt a

sebességváltómű-ház fenekéig kell dugni. 1979. awrnszl~~ óta „ moiorolaj szintmérőjc 5 mm-rel rövidebb, így az olajszintet az ö~szcs gépkocsitípusnál a következök szerint kell ellenőrizni: A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL típusú gépkocsiknál a törnít6gyűrűig bedugott olajszintmérővcl mérve az olajszint a felső rovátka fölött 8 mm-re le~en: a Skoda 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú gépkocsiknál a sebességváltómű-ház fenekéig bedugott olajszintmérővel mérve az olajszint a felső rovátka fölött kb. 13 mm-re legyen 1981. augusztustól a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú motoroknál a motor olajteknője alacsonyabb, így a sebességváltómű olajszintjének ellenőrzését a Skoda 105 S, 105 L és 105 GL típusoknál említett módon kell végezni. Az olajszint ellenőrzésekor a gépkocsi megközelítőleg vízszintes talajon álljon. Az olajszint ellenőrzését az olajszint állandósulása után végezzük Az olajat a tengelyhajtóműbe

öntsük, és az az összekötőnyíláson keresztül átfolyik a sebességváltóműbe, ezért az ellenőrzést csak kb. 2 perc eltelte után végezzük el Szakműhelyekben és szervizekben az olajszintet az ellenőrzőnyíláson keresztül is lehet ellenőrizni. (298 ábra) Adagoló berendezéssel kevés olajat adagolunk be, és kb két perc elteltével az ellenőrzőcsavart csavarjuk ki A felesleges olaj kifolyik, ha pedig a nyíláson keresztül nem folyik ki olaj, addig töltsünk olajat, amíg az az ellenőrzőnyíláson elkezd folyni. Megjegvzés: Ha a leeresztőcsavar, esetleg az ellenőrzőcsavar hibás lenne, és nem tömítene, ki kell cserélni. Ügyeljünk azonban arra, hogy ne szakítsuk meg a menetet (a meghúzási nyomatékot l. a 413 alfejezetben) 15.42 Olajcsere 297. ábra A sebességváltómű töltőnyílása 396 298. ábra A sebességváltómű olaj 1eeresztő és ellenőrzőcsavárjai 1 a sebességváltómű olajleeresztő csavarja; 2 a tengelyhajtás

olajleeresztő csavarja; 3 ellenőrzőcsavar; 4 a hátra meneti lámpa kapcsolója (a Skoda 105 S, 120 típusú gépkocsiknál (1978. augusztus óta szerelik fel) Az alsó részekből kicsavarjuk a leeresztőcsavarokat (298. ábra) és az olajat folyassuk ki. Az olajat az utazást követően eresszük le, amikor az olaj meleg, hígfolyós és jobban leöblíti a szennyet. A leeresztőcsavarok mágneseit tisztítsuk meg és a leeresztőcsavarokat csavarjuk vissza. A beöntőnyíláson keresztül öntsünk be 2 l olajat, majd az ellenőrzőfurat által mutatott szintmagasságnak megfelelően vagy még töltsük tovább, vagy eresszük ki a felesleget. Megjegyzés: A 2 1és a műszaki adatokban (l. az 11 alfejezetben) megadott olajmennyiség közötti 0,5 l különbség abból adódik, hogy az olaj leeresztése után a lengőtokokban még marad olaj (megközelítőleg 0,5 l). j: r ):, 1; 15.5 A hátsó futómű A hátsó futómű karbantartását a gépkocsi gyártóműve ~em

h~tározz~. m eg általában azonban hasznos a gumialkatrészek és a lengéscs1llap1tok elt:~o,rz:se. A lengéscsillapítók karbantartása az összefoglal~- hibákkal és azo~ elhanta~aval a 8.2 alfejezetben található, a tengelygeometnaval az 55 alfe1ezet fogl,tfkozik nyomjuk le és húzzuk vissza. Szabad mozgást (lengő vagy tengelyirányú) nem szabad érzékelni. A holtjáték beállítását a 64 alfejezet 24-26 pontjában tárgyaljuk 15.64 A függőcsapszegek kenése A zsírzófejekhez a gépkocsi alatt férhetünk hozzá (1. a 299 ábrát) A zsírzóprés felhelyezése elött meg kell őket tisztítani. Mindegyik oldalon egy zsírzófej található. 15.6 A mellső híd 15.61 A kerékcsapágyak kenése A kenőzsír nem nyomódhat ki a csapágyakból. ezért nem kell utántölteni, csak periodikus ellenőrzést kell végezni. , , . ,. „ , „ • Vegyük le a kupakot (1. a 144, esetleg a 145 abrat) Ha nmcs kes~u le ~unk, akkor Óvatosan ütögessük le ügyelve arra,

nehogy a kupak megserul~ on,- V1zsgáljuk meg a kenőzsír állapotát Ha a csapágy be van ke ~ve~s a kenozs~r ~~g: 1 nincs szükség kenésre. Ha mégis kenni kell, a kupakot toltsuk me g ~enu~~ mtl (1. a 163 alfejezetben) kb a hengeres részig, és az MP 6--125 1elu feluto~e (I. a 163 ábrát), esetieg gumikalapáccsal üssük fel, ügyelve arra, hogy a kupdk ne deformálódjon. 15.62 A kenőzsír kicserélése a kerékcsapágyakban A kenőzsír oxidálódhat még akkor is, ha a gépkocsi nem üzemel, esetleg a csapágy kopása k~etkeztében mikroszkopikus fémrészeket tartalmazhat. ezért a kenőzsírt ki kell cserélni. . „ , Szereljük a kerékagyat (l. a 63 alfejezetben), mossuk ki az eredeti keno~SJrt, és a csapágyat friss kenőzsírral töltsük meg, majd állítsuk be (1. a 64 alfe3ezet 22-26. és 41 pontjában) 15.63 A kerékcsapágyak holtjátékának ellenőrzése A csapágyak holtjátéka egyrészt tönkreteheti magukat a csapágyakat, másrészt baleset okozója

lehet. · . „ A gépkocsit a kézifékkel fékezzük be és az emelővel emel1uk 1:1eg a mells~ kerekeket. A szabaddá vált kereket függőleges síkban mozgassuk ide-oda vag; 299. ábra A zsírzófeje függőcsapszeg A kenés célja nem a függőcsapszeg tulajdonképpeni kenése, mivel a csapágyak önkenöek, hanem ez megelőzö tevékenység a nedvesség távoltartására. A nedvesség bizonyos körülmbyek között a tömítéseken keresztül a csapágyakhoz juthat. A kenőzsír! addig kell benyomni, amíg a gumikarmantyúknál kifolyik A függőcsapszegekhez használt zsírL:)prés nyomása legalább 30 MPa legyen 15.65 A függőcsapszegek holtjátékának beállítása A függőcsapszegek műanyag alátétei csillapító tagot képeznek a holtjáték megszüntetésében, és egyidejűleg meghatározott súrlódást biztosítanak a függő­ csapszeg részére, ezzel csökkentik a mellső kerekek szitálását. A holtjátékot az anya meghúzásával kell megszüntetni

(300. ábra) Vegyük ki a függőcsapszegből az anyát biztosító sasszeget, az anyát egy sasszegnyílásnyira fordítsuk jobbra. Ha ez az elfordítás nem lenne elegendő a holtjáték megszüntetésére és a súrlódás létrehozására, akkor az anyát addig forgassuk, amíg az említett állapot bekövetkezik (1. a 64 alfejezet 21 pontjában) Az anyát sasszeggel biztosítsuk A lengéscsillapítók karbantartása az összefoglalt hibákkal és azok elhárításával a 8.2 alfejezetben található 399 15.72 A gömbcsuklók gumiharangjai és kenésük 300. ábra A függőcsapszeg holtjátékát beállító és rögzítő anya A csapágyak önkenő anyagból készülnek, és nem igényelnek utánkenést. A gumiharangok tönkremenetelekor (főként a téli időszak előtt ajánlatos az állapotukat ellenőrizni, mert a szennyeződés és a nedvesség igen kedvezőtlen az önkenő anyag számára) azokat a rúdról le kell szerelni, a gömbfejet a csuklóval együtt, ki kell

cserélni a gumiharangot, és a csuklóteret megfelelő kenőzsírral meg kell tölteni. A szerelést a 72 alfejezet 1-13 pontja tartalmazza 15.8 Fékek 15.7 15.81 A kormányszerkezet A fékfolyadék utántöltése A kormányműhöz a gépkocsi alsó része felől férhetünk hozzá. A kormánymű fedelében levő betöltőnyílást kúpos dugó (301. ábra) zárja Az olajat fecskendővel kell betölteni Vegyük ki a pótkereket és a dugó kicsavarása után lassú fecskendezéssel addig töltsük az olajat, amíg az a betöltőnyíláson kifolyik. A felesleges olaj kifolyása után a betöltőnyílást a kúpos dugóval zárjuk be, és a kormányművet tisztítsuk meg. 301. ábra A kormánymű olaj betöltő nyílása 15.71 A kormányrudazat holtjátékának megszüntetése Az irányítókarok és az összekötőrudak holtjátékának megszüntetése hasonló a függőcsapszegéhez. A holtjátékf•t ;J 72 alfejezet 11-13 pontjában leírtak sze- A fékfolyadéktartály a

fő csomagtérben van (302. ábra) és menetes zárófedél zárja. Műanyagból van és közös a tengelykapcsoló működtető rendszerével A folyadékszint ne legyen magasabb a MAX szöveggel jelölt vonalnál, és amennyiben e vonaltól kb. 10 mm-re lesüllyed és a tartály válaszfalának felső éle kilátszik, a fékfolyadékot után kell tölteni. 302. ábra A fékfolyadéktartály Betöltéskor ügyeljünk arra, hogy a tartályba ne kerüljön por stb., csak a tölkeresztül szabad betölteni Utántölteni csak azonos minőségű fékfolyadékot szabad. A fékfolyadékok választékát és a rnunkahigiéniával kapcsolatos tudnivalókat a 16.5 alfejezetben ismertetjük tőnyílásban levő szűrőn rint szüntetjük meg. 400 401 15.82 ~ékfolyadékcsere A fékfolyadékban az idő elteltével bizonyos mennyiségű levegőnedvesség abszorbeálódik, és ez a változás nehézségeket okozhat a fékezésnél, esetleg a fékés tengelykapcsoló-rendszer alkatrészeit

korrodálja. Nem lehet pontosan megállapítani azt az időtartamot, amíg ez végbemegy, Helyesebb megelőzni e kellemetlen tulajdonságok létrejöttét, és a fékfolyadékot évenként cseréljük le a fék- és tengelykapcsoló-rendszerben. (A további tájékoztatást 1 a 2331 pontban) A régi fékfolyadékot a tartályból szívassuk ki, töltsük be a frisset, és a maradék folyadékot a légtelenítő csavaroknál fokozatosan nyomassuk ki az összes fék- és tengelykapcsoló-csőből. 15.83 A fékberendezés légtelenítése Ha a tartályban kevés a fékfolyadék, vagy ha a fékrendszer valamelyik alkatrészét kiszereljük, levegö juthat a fékberendezés hidraulikus rendszerébe. Ha a fékrendszerbe kis mennyiségű levegő jut be, akkor a fékpedál rugózva utánenged, és csökken a fékhatás. Nagyobb mennyiségű levegő be jutásakor a pedál az egész útja alatt rugózik, és a fék hatástalan. Légtelenítéskor mindenekelőtt pótoljuk a hiányzó

fékfolyadékot a tartályban. Tisztítsuk meg a fékek légtelenítő csavarját és azok környezetét, nehogy a fékfolyadékba szennyeződés kerüljön. Vegyük le a gumisapkát, és húzzuk fel a légtekriítő gumicsövet. (Az erre a célra készült tömlót és a légtclenítéi csavarhoz való csőkulcsot ezen a néven árulják) A mellsö kerC1<féknéi a légte[enítö csavar a féktömlö mögött (303. ábra), a hátsó kerékféknél a féktartólemez középső síkjában fent van. A tömlö végét mártsuk egy tiszta, lehetöleg üvegedénybe, amelyben fékfolyadék van. Ezután lazítsuk meg a légtelenítő csavart és teljesen nyomjuk be a fékpedált (a légte- 303. ábra A légtelenítő 402 mellső fék csavarja lenítést két főnek kell végezni), majd a csavart húzzuk meg. Ezt a műveletet mindaddig ismételjük, amíg megszűnik a légbuborékok áramlása a tömlőből és csak tiszta fékfolyadék folyik ki. Az edényt tartsuk minél magasabbra,

és ~ tömlő végének állandóan a fékfolyadékba kell merülnie. A légtelenítést mindkét fékkörnél el kell végezni, mert csak mindegyik kerékfék csővezetékének légtelenítése után megfelelő a fékhatás. A légtelenítés folyamán figyelni kell a fékfolyadék mennyiségét a tartályban, nehogy levegő. kerüljön a fékrendszerbe Utántöltéshez kizárólag olyan fékfolyadékot szabad használni, amely szavatoltan tiszta, és így regenerálja a fékrendszerben levő fékfolyadékot. 15.84 A fékbetétek ellenőrzése és kicserélése a mellső kerékfékekben A kocsiszekrényt emeljük meg és támasszuk alá, majd szereljük le a kerekeket. Vegyük ki a burkolatbiztosítókat, esetleg a fékburkolat csapjaiból vegyük ki a biztosítókat (304. ábra), a csapokat húzzuk ki és vegyük le a burkolatot Ezzel a fékpofák (szegmensek) hozzáférhetővé válnak. A fékbetéteket fogóval vagy kézzel vegyük ki (305. ábra) és ellenőrizzük állapotukat

(1 a 92 alfejezetben) Ha megfelelőek, törülgessük meg a fékkengyel külsö részét, a betétet helyezzük vissza a fékbe, és a féket zárjuk le. Behelyezéskor ellenőrizzük, vajon a betéttartó rögzítöfüleit behelyeztük-e a dugattyún levö vállba. A betéteket egyenként vegyük ki, és az eredeti helyükre tegyük vissza, hogy úgy legyenek a fék berendezésben, ahogyan már a féktárcsához alkalmazkodtak. Ha az elhasználódott betéteket ki kell cserélni, a rartályból szívassuk le a fékfolyadék egy részét, nehogy az a további munka során kinyomódjon. A betétek helyére helyezzük be az MP 6-134 jelű feszítöszerszámot (306 ábra) és a karok összenyomásával nyomjuk be a fékdugattyúkat a hengerekbe, hogy az új betétek részére elegendő hely legyen. Nem szabad a benyomást (feszítést) csavarhúzóval stb végezni, mert a dugattyú helytelen nyomása következtében a hengerek meg~(~:ulhetnek A féktárcsát a 9.2 altic~ezetben

részletesebben tárgyaljuk A fékbetétek (szegmensek) kicserélése után a fékpedált néhányszor erősen , nyomjuk be, hogy a dugattyúk megfelelően beálljanak az új helyzetükbe. A dugattyú védőkarmantyúinak kicserélését a rögzítőgyűrűk kiemelése után lehet elvégezni. A karmantyút helyezzük fel a dugattyúra, amelyet az MP 6-134 jelű feszítőszerszámmal (306. ábra) nyomjunk a hengerbe A karmantyú másik peremének a felhelyezése után (kenjük be fékfolyadékkal) helyezzük fel rá a rögzítögyűrűt és központosítsuk. A gyűrűre helyezzük fel a szerelőszerszámot (307. ábra), és a feszítőszerszámmal addig nyomjuk a gyű­ rűt. amíg az a hengerben és a karmantyún megfelelő helyzetébe beesik 403 15.85 A fékbetétek ellenőrzése és kicserélése a hátsó kerékfékekben A hátsó kerékfék a fékdob levétele (!. az 52 alfejezetnél) után válik hozzáférhetővé A kézifék karjának behúzásakor (a gépkocsiban) a

hátsó kerékfék karja nem ülhet fel a kerékcsapágy fedelére. Ha ez megtörténne, a fékbetétet ki kell cserélni. 304. ábra A mellső kerékfék burkolatának csapjai 15.86 A kézifék beállítása A fékbetétek elhasználódása, esetleg a kötelek megnyúlása következtében megnövekszik a kézi fékkar útja. Ha ez túl nagy vagy csökken a fékhatás, rövidítsük meg a fékköteleket. A fékkötelekhez a hátsó ülések előtt a fenékcsatorna felső felületén levő fedél kiemelése után férünk hozzá. A köteleket a beállítóanyák forgatásával rövidíthetjük(!. a 201 ábrát) A köteleket egyformi hosszúra állítsuk be, hogy a kiegyenlítö,amennyire csak lehet, merőleges legyen a gépkocsi hossztengelyére. Ha nem elég a menet hossz, lazítsuk meg az anyát, és a· kiegyenlít őt a csappal együtt helyezzük előre a vonórúd következő furatába, és újra állítsuk be az anyákat. Beállítás elött a kézifékkart ütközésig nyomjuk

le, majd húzzuk fel annyira. hogy a kar rögzítöje az elsö vagy a második fogba beugorjon A köteleket ebben a karhelyzetben állítsuk be 305. ábra A mellső kerékfék betétjeinek kie;1 oelése • 63 ~58,5 ~538 306. ábra Az MP 6-134 jelű 15.9 A kerekek és a gum~abroncsok A liirtden indítások, az éles fékezések. :: nagy sebességű kanyarvételek, a kerekek helytelen beállítása és a kis levegéinyomással való közlekedés egyenlőt­ len gumiabroncs-kopásokat okoz. Ezek a gumiabroncsok idő előtti elhasználódásához vezetnek Ha a gumiabroncsok helytelenül túlterheltek, ha túl közel megyünk a járdaszegélyhez, azonkívül, hogy lehorzsoljuk a peremet, a mellső kerekek beállítása is megváltozik, és tömlö nélküli gumiabroncs használata esetén a gumiabroncs veszélyesen lenyomódik a keréktárcsáról. feszítőszerszám 15.91 A gumiabroncsok felfúvatása védőkarmantyú rögzítőgyűrűjének szerelőszerszáma 307. ábra A 404

Országúti közlekedéshez a gumiabroncsokban a hideg állapotban mért levegőnyomás feleljen meg a 38. táblántban megadott értékeknek Ez mind a tömlős, mind a tömlö nélküli, és az összes alkalmazott fajtára ~- normáira, chemlonra és radiálra ~ érvényes. 405 38. táblázat A gumiabroncsok levegőnyomása Túlnyomás, kPa A gépkocsi terhelése a mellső kerekekben a hátsó kerekekben Félterhelés 150 190 Teljes terheléskor vagy autópályán közlekedéskor 160 210 15.92 A gumiabroncsok védelme és javítása A gumiabroncsnak árt az olaj, a zsír, a fékfolyadék, a benzin, a sav és a fagyálló hűtőfolyadék. Az említett anyagokkai való hosszabb érintkezés után a gumi megduzzad és szétszakad. Az összes gumialkatrésznek, így a gumiabroncsnak is árt a túlzott mértékű fény, a túlságos meleg és a tétlenség (ezeket különösen a raktározáskor kell figyelembe venni). A köpenyeket és a tömlőket nem szabad fűtőtest

közelében tárolni. A köpenyeket állványon, a tömlőket szekrényben tartsuk, hogy a fénnyel való érintkezésük minimális legyen. A pótkereket i~ használni kell (ez főként a kerekek felcserélésére vonatkozik). A leggyakoribb gumidefekt az, amikor a köpenyt és a tömlőt pl. egy szeg átszúrja. Normál gumiabroncsból azonnal eltávozik a levegő, és vagy ki kell cserélni a kereket, vagy vegyük le a köpenyt és a tömlőt javítsuk meg. A tömlő nélküli gumiabroncs nem engedi ki a levegőt, esetleg csak nagyon gyengén, és az utazást általában be lehet fejezni, amíg a szeg a lyukban van. Az út befejeztével azonban a gumiabroncsot javítsuk meg A köpenyt nem kell levenni a kerékpántról, a tömlő nélküli gumiabroncsokhoz tartozó javítókészlettel javíthatjuk. Nagyobb lyuk esetén gumicsappal, kisebb lyuk esetén massza benyomásával A javítókészletet gyártó cég megadja a javítási munkafolyamatot Nagyobb javításokq,t célszerű

szervizben vagy gumijavítóműhelyben végeztetni. Ha a tömlő nélküli gumiabroncs köpenye annyira meghibásodott, hogy javításával nem megfelelő a tömítettség a kerékpánton, a köpenybe megfelelő méretű tömlőt helyezzünk be, és normál gumiabroncsként használjuk. 406 15.10 A hűtés és a fűtés 15.101 A hűtőrendszer feltöltése Balra elfordítva vegyük le a zárófedelet (308. ábra) Meglazulás után nyomjuk le, és forgassuk tovább. Ha csak kevés folyadék hiányzik, akkor tiszta lágy vízzel pótoljuk a hiányt. Ha nagyobb mennyiséget kell pótolni, akkor keverjünk az eredetivel azonos márkájú fagyálló hűtőfolyadékot, vagy olyan minő­ séggel pótoljuk, amely az eredeti hűtőfolyadékra nézve vegyileg nem káros. A hűtőfolyadék szintje hideg állapotban a kiegyenlítőtartály választóvonalánál levő jelzésnél legyen ± 10 mm pontossággal. Ez a jel megközelítőleg a tartály felénél van. 308. ábra A hütöfolyadék k

iegyen lítőtartálya (a nyíl a tartály zárófedelére mutat) Ha a tartályon MAX és MIN jelölés látható, a hűtőfolyadék szintjét e két jelzés között kell tartani. Ha a tartályt utazás - különösen hegymenet - után akarjuk kinyitni, a kinyitással várjunk addig, amíg meggyőződtünk arról, hogy a hűtőfolyadék a zárófedél meglazítása után nem fog kiforrni. Ilyenkor a gőz a szellőzőcsö­ vön keresztül a gépkocsi alá távozik. Ha a hűtőfolyadék felforrt, hagyjuk a motort alapjárati fordulatszámon járni addig, amíg a hűtőfolyadék hőmérsék­ lete annyira csökken, hogy a leforrázás veszélye már nem ál1 fenn. Ha a hűtőrendszert a korábbi hűtőfolyadék leeresztése után töltjük fel, zárjuk be a leeresztéshez kinyitott összes leeresztőcsapot. A tüzelőanyag­ tartály burkolatának felszerelése után ellenőrizzük, vajon a fűtőberendezés szelepe (a kar a műszerfal felé felfelé ál1jon) és a légtelenítő

szelep (309. ábra) ki van-e nyitva. A kiegyenlítő tartályon keresztül lassan töltsük fel a rendszert, majd a légtelenítő szelepet és a tartályt zárjuk be. A motor rövid ideig való járatása után e11enőrizzük a folyadékszintet, és szükség szerint töltsük fel az előírt szintre. 407 311. ábra A fűtőrendszer csővezetékei és a 1 309.ábraAhütőrendszer légtelenítő szelepe a motoron, leeresztőcsavar leeresztőcsavar; 2 csővezeték a hűtőfolyadék-szivattyútól 3 csővezeték a motoron levő áramlásszabályozó termosztáttól a fűtőberendezéshez 15.102 A hűtőrendszer leeresztése 1. Nyissuk ki a kiegyenlítő tartályt, a légtelenítő szelepet (a kúpos csap a csatlakozó tömlők síkjában van), és nyissuk ki a fűtőberendezés szelepét, karral a műszerfal felé. 2. A gépkocsi alsó részén szereljük le a tüzelőanyag-tartály burkolatát és csavarjuk ki a hűtörendszer csővezetékén levő leeresztőcsavarokat

(310. ábra). A hűtőfolyadékot tiszta edénybe eresszük le Ha a folyadék kiáramlása a csővezetékekböl akadályoztatva van, akkor a kifolyást huzaldarabbal tegyük szabaddá. Az első hűtöfolyadék-Ieeresztéskor előfordulhat, hogy a nyílások a horganyozástól részlegesen elzáródnak A leeresztő nyílásokon a hű­ tőfolyadék jelentős része kifolyik, ami elegendö mennyiség a motor kiszereléséhez. · 3. A motortérben a motor csővezetékeiről kössük le a gumitömlöket {3 l l ábra). Húzzuk a gépkocsi alsó részébe, a sebességváltómű kereszttartója mögé, és a hűtőfolyadék többi részét eresszük le az edénybe. 310. ábra A hűtőrendszer folyadék leeresztő csavarjai 408 4. A motorblokkon csavarjuk ki a leeresztőcsavarokat, esetleg a hűtőfo­ lyadék kifolyását huzaldarabbal stb. tegyük szabaddá Megjegyzés: A hűtőfolyadék összes mennyiségének kb. a 85/;,-a folyik ki, újratöltéskor ezzel a különbséggel számolni

kell. A fagyálló hűtöfolyadék bizonyos mértékig káros az emberi börrc, mindenekelőtt azonban a szemünkre. Ha a börünkkel érintkezik, az érintett felületet mossuk meg szappanos vízzel Ha a kocsiszekrény vagy a motortér fényezésére kerül, az érintkezés helyét öblítsük le vízzel, szárítsuk meg, és valamilyen polírozó szerrel fényesítsük. 15.103 A vízkő eltávolítása A vízkő csökkenti a höátadást e:, fokozato<san rontja a hűtés hatását. Ha ez a romlás már olyan állapotot ér el, hogy kezd hűtési zavarokat okozni (és megállapítottuk, hogy a hűtőrendszer egyéb része rendben van). a vízkövet el kell távolítani. A motorblokkot a motortérrel egyidejűleg kell tisztítani (l. a 174 alfejezetben) A vízkőnek a motorblokkból való eltávolítására a kapható szerek valamelyikét használjuk, és a gyártójuk által megadott utasítás szerint járunk el. Másik módszer a foszforsav. Kb 250 g savat 10 1 meleg vízben

oldjunk fel (mindig a savat öntsük a vízbe, és nem fordítva). A még meleg oldatot lassan töltsük a hűtőrendszerbe. A motort indítsuk be, és kb 20 percig járassuk Ezután az oldatot eresszük le, és az egész rendszert alaposan öblítsük át vízzel, először tartósan áramló folyóvízzel (pl. a tömlőt a tartaléktartály beöntönyílásába helyezve) Az öblítést az áramlásszabályozó termosztát kivétele és a motor járatása után kell végezni. A vízkőeltávolító szer vízben oldódik és a motor lassan lehűl. Ezután a hűtőrendszert normál módon töltsük fel és eresszük le, hogy az összes savmaradékot eltávolítsuk. A hűtőrendszerben levő vizet a leeresz- 409 tőcsavarok kicsavarásával (310. és 311 ábra) eresszük le Az esetleges dugulást huzaldarabbal szüntessük meg. A víz semlegességét reagens (indikátor) papírral vizsgáljuk A reakciónak semlegesnek kell lennie 15.11 A pedálok, karok, vonórudak, kötelek és

fenéklemez alatti csővezetékek Az említett részek karbantartásának és beállításának leírása a megfelelő fejezetekben megtalálható. A tengelykapcsoló- és fékpedállal a 121, a gázpedállal és a gázszabályozó tokoshuzallal a 122 és a 152 alfejezetben foglalkozunk 15.111 Kapcsolószerkezet A konzol (tartó) kenését a gépkocsiról való leszerelése (1. a 124 alfejezetben) után lehet elvégezni. · Szereljük szét a konzolt, a kenőzsírt a működő felületekről távolítsuk el és a felületeket friss zsírral ismét kenjük meg. A rudazaton levő nemez ke~ő­ gyűrűre annyi olajat cseppentsünk, amennyit az magába szív. A vezetékeket védeni kell a savval, fékfolyadékkal, olajjal, zsírral, benzinnel való érintkezéstől. A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, nehogy nem kívánatos átvezetések keletkezzenek. Szereléskor mindig biztosítani kell a tiszta fémes érintkezést (kontaktust) a kötéseknél. Forrasztáskor

használjunk töltött lágyforraszt vagy olyan forrasztózsírt, amelynek nincs korróziós hatása. 15.13 A kocsiszekrény A kocsiszekrény gondozásával (azaz a mosás, tisztítas, fényesítés és konzerválás) és az alvázrészek ápolásával a 17. alfejezetben foglalkozunk 15.131 A kocsiszekrény kenése Az ajtó csuklópántjainak és az ajtónyitás-határolóknak, a zárószerkezeteknek, a csomagtérfedél és a motorházfedél csuklópántjainak és zárószerkezeteinek, a pótkeréktartó zárószerkezetének és csuklópántjának, az ülésvezetősínek, az ablaktörlő-vonórúd csuklójának a karbantartása az időszakonkénti kenés. Az ajtók belső szerkezetének a kenéséhez le kell szerelni az ajtókárpitokat és a működtető karokat (1. a 146 alfejezetben) u. nálni, mivel hosszú ideig kenőképesnek kell maradnia, azaz nem szúradhat ki, nem oxidálódhat és a korrózió elleni védőszer szerepét is be kell töltenie. Az ajtók belső

szerkezetének kenésére ajáf1latos a ki7árólagosan előírt kenőzsírt használni. Az ajtó ablakernelöjének kötélvezetékét olyan mennyiségű motorolajjal kenj:ik meg amennyit az beszívni képes A pótkeréktartó csuklópántjának kenéséhez vegyük ki a pótkereket, tisztítsuk meg a csuklópántot. A kenést előbb olajjal Yégezzük, rr•:1jd ezután zsírozzuk be -1. 15.12 A villamos berendezések A szokásos karbantartásról szóló ismertető az illető berende~és le- és felszerelésével kapcsolatos szövegben megtalálható. A szokásos karbantartási munkákhoz tartozik mindenekelőtt az akkumulátor testvezetékének (az ún. testelésnek) a lekötése a villamos hálózaton végzendő mindenféle munka megkezdése előtt · Az áramforrás az ~yenirányító berendezés~el egybeépített váltakozóáramú generátor. A fontos tudnivalók a következők: : . ,-; ( e a motor járása közben nem szabad a töltőkört szétkapcsolni; e a töltő kört

nem szabad rövidre zárásokkal vizsgálni; e a gépkocsin végzendő villamos ívhegesztés esetén a váltakozóáramú generátor összes csatlakozóját szét kell kapcsolni; e a váltakozóáramú generátor működését ellenőrző lámpát kiégése után azonnal ki kell cserélni. Ezek az óvatossági intézkedések azért szükségesek, mert be nem tartásuk esetén a töltőkörben fellépő zárlat tönkreteheti a váltakozóáramú generátor egyenirányító berendezését, a hibás ellenőrzőlámpa pedig csökkenti a váltakozóáramú generátor gerjesztését; és ebből adódóan a teljesítményét. 410 312. ábra Az ablaktörlő-vonórúd csuklójának kenése, a nyíl a csukló kupakját mutatja 411 Az ablaktörlő-vonórúd csuklójának kenése (312. ábra) esetén a csuklóról vegyük le a műanyag zárókupakot, töltsük meg zsírral, majd a kupakot újra r. ~ •, i · helyezzük fel. 15.132 A kocsiszekrény hordozórészének (szilárdsági

váznak) konzerválása, az ún. ML (Motor Laurin) módszer A levegő páratartalmának a kocsiszekrény belső üregeibe való bejutása az üregben lecsapódást okoz. Mivel ezek a terek nem szellőződhetnek, ezért szinte állandóan nedvesek. Ha ezután az üregek belső védelme megsérül, a kocsiszekrény korrodál. Külföldön, mindenekelőtt az északi államokban, ahol az említett korrózió keletkezésére kedvezőbbek a feltételek, fejlesztették ki az önhordó szerkezetű kocsiszekrények belső üregeinek konzerválásos módszerét. Ez abból áll, hogy a technológiai és főként az üregekhez való hozzáférhetőség céljából fúrt furatokon keresztül különböző konzerváló anyagokat fecskendeznek be az üregekbe A folyékony alkotók elpárolgása után az üregek falán az anyag -képlékeny alkotói megmaradnak, ez a bevonat védi a kezelt helyeket. Ennek a konzerválásmódnak a legnagyobb hatását akkor lehet elérni, ha a konzerválást

közvetlenül a gépkocsi üzembe helyezése után végzik el, azaz korábban. mint ahogyan a korrózió kialakulna Ehhez különböző konzerváló anyagohtt (pl Rezistin ML stb), szórófejeket és a szokásos szórópisztolyokhoz való sc s(l~~szkózöket icjlc:zr.:uek ki és a gépkocsi gyártóműve az üregekhez való hozzáféréshez furatokat alakított ki A konzerválást erre a célra kialakított javítóműhelyekben és szervizekben kell elvégeztetni. 15.133 Az önhordó váz konzerválása, az ún. ML (Motor Laurin) módszer A kocsiszekrény alsó részét PVC-pla~ztizol védőanyaggal vonták lic. Számos oldószer oldja az enrlített anyagot, ezért az oldószerek nem érintkezhetnek a védőanyaggal. Javításkor a 168 alfejezetben említett anyagokat lehet használni A PVC-plasztizol védőanyag megsérülésekor először a sérült helyet tetsző­ leges geometriai alakra alakítsuk ki, alaposan tisztítsuk meg a zsírosságtól és a rozsdától, majd a

megtisztított lemezt kenjük be. A festék alapos száradása után a 16.8 alfejezetben említett anyagok valamelyikét kenjük fel Ha a PVC-plasztizot leég (a kocsiszekrénynek vágással vagy hegesztéssel való javításakor), az anyag felbomlásakor néhány melléktermék (klór-hidrogén. klór-metán stb) fejlődik, amelyek közül némelyik mérgező Ezért előbb a PVC-plasztizolt el kell távolítani a lemezről (célszerű lekaparni), és a munkahelyet, ahol ilyen munkákat végeznek, alaposan szellőztetni kell. 412 16. Az ajánlott kenőanyagok, üzemanyagok és egyéb szere~ Ebben a fejezetben a megfelelő kenőolajok és -zsírok, a karbantartáshoz szükséges anyagok, pl. festékanyagok, tömítő tapaszok és az üzemeltetéshez szükséges szokásos anyagok, pl fagyálló hűtőfolyadékok, desztillált víz stb és ezek tulajdonságai, valamint alkalmazási módjuk található. 16.1 Motorolajok A motor és az olajozóval kent olajozási helyek kenésére

motorolajat használunk. A motorolajnak a motorban nemcsak kenési feladata van, hanem a kent felületeket hűti is, valamint csillapítja a kent felületeken keletkező zajt. 16.11 A motorolajok alaptulajdonságai A motor kenésére használt olaj egyik legfontosabb tulajdonsága a viszkozitása; nemcsak az indítási, hanem a motor üzemelése közben fejlődő hőmérsékleten. A motor indításakor nem fejthet ki jelentős ellenállást a forgattyús mechanizmusra, a gyújtáselosztó szerkezetére, és a legnagyobb üzemelési hőmérsék­ leten a viszkozitás nem csökkenhet annyira, hogy az összenyomóerő a kent alkatrészeken megszakítsa az olajfilmet. A viszkozitás túlságos csökkenése csökkenti a zajcsillapító hatást, és általában rontja a tömítettséget. A motor kenésére használt olaj kiválasztásakor ügyelni kell arra, h()gY minden évszakban a megfelelő viszkozitású olajat kell használni. Emellett előnyös olyan olajat használni, amelynek

viszkozitása nagyobb, mint a külső hőmérsékletre megállapított felső határ (l. a többfokozatú olajokat) Az olajokat a 39. táblázat két osztályra osztja, vagyis az egy évszakban használatos (téli vagy nyári) és a többfokozatú (Multigrade) olajokra. Az u~ób~ biak több viszkozitási osztályt fognak át. Az olajokat az SAE (amenka1 411 JI. tablazat Az ajánlott motorolajok a cirkuláris olajszüresu motorok részér-e Kenési hely Külső Viszkozitásosztály, SAE A motor szóró olajozása és az összes, olajozóval olajozott hely .-----~" hőmérséklet, oc 50 40 30 20 W/20 15W +15 . +50 +15 . +40 o. +25 -10.„+15 -25.„+5 ~~a1ok BENZI NA Mogul Super SAE 15 W/50, Super Mogul Stabil SAE 15 W/40 Mogul Special SAE 20 W/30, M6AD SAE 30, M5AD SAE 20 W/30 BENZINOL Madit Super SAE 10 W/40, Madit SAE 30, Madit Special SAE ~ 10W/30 Madit Uniol SAE 15 W/40 (~-J-~--~~ c ~~ ~ F.1 Motor Oil HD SAE 40/50, SAE 10 W/20, SAE 20 W/30 F.1 Supermotoroil SAE 20

W/50, 15 W/50, 10 W/40 F.1 SINT 2000 SAE 10 W/50 ---·-- ---- BP ---------------- Energol HD SAE 40, SAE 30, SAE 20 W, SAE 10 W Super Visco - Static 20 W/50, 10 W/40, 10 W/30 ------ --- ---···-----~---··-·------ -·-~-·--- ------- 4(l, 30, 20 W/20, 10 W XL SAE 20 W/50 GTX 2 SAE 10 W/50 Castrol i te SAE 10 W /30 MOBIL SHELL HD 20 W/30 Special 20 W/40, 20 W/50 Super SAE 15 W/50 SHC X-100 40, 30, 20 W/20, 10 W !tSuper 10 W/50 NAFTAGAS Galax GTX 50, 40, 30, 20, 10 W, 20 W/40, 10 W/30 Galax Omnia SAE 10 W/50 INA Delta TLX 50, 49, 30, 20, 10, 20 W/40, 10 W/30 Premium olajok BENZlNA M6A SAE 3Ó, M5A SAE 20 W/30 ÁFOR Multiszuper 10 W/40 Multiszuper 15 W/50 Multiszuper 20 W /50 414 --- Society of Automotive Engineers) osztályozási rendszere szerint jelölik. E rendszer az olajokat számokkal jelzett viszkozitási osztályokba sorolja. A téli üzemelésre alkalmas motorolajokat a számokkal jelölt viszkozitási osztályon kívül· W betűvel jelölik. A

többfokozatú olajokat kettős jelöléssel, pl. 10W/40vagy 10W-40jelölik Az ilyen olajok az SAE 40-lOW-ig terjedő minden osztály tulajdonságainak megfelelnek. Összetételük szerint az olajokat az általánosságban átvett API (American Petroleum Institute) szabvány szerint további három osztályba sorolják: Adalék nélküli tiszta olajok. A gépjárművek üzemeltetéséhez ritkán használatosak (csak meghatározott út megtételére alkalmasak stb ezek jelölése: Regular). Adalékait olajok. Oxidáció ellen -adalékkal nemesítik (ezek jelölése: Premium) Oxidáció és korrózió ellen adalékait olajok. Alkalmasak arra, hogy az olaj égésekor a szénrészek összegyűlését és azoknak a motor részeiben való lerakódását megakadályozzák, amelynek jelölése: HD (Heavy Duty=nehéz üzem). A külső hőmérsékletnek megfelelő SAE hőmérsékletosztály szerint ajánlott HD típusú olajokat a 39. táblázat tartalmazza Az M5A és az M6A típusú olajok

Premium olajok, ezeket lényegében csak Csehszlovákiában és a Szovjetunióban használják. Az M5AD és az M6AD olajok (a BENZINA csehországi elosztóinál és az összes MADIT típusú olaj a BENZINOL szlovákiai elosztóinál) HD olajok, amelyek a táblázatban levő azonos tulaj donságú külföldi olajokkal megegyeznek. A HD olajok előnyei a következőkből világosan kitűnnek. Ezek az olajok mindenekelőtt Csehszlovákián kívüli utazásoknál előnyösek. Téli időszakban megkönnyíti a motor beindítását. 16.12 A motorolajok használatának szempontjai A különféle motorolajokat, azaz a Premium és a HD típusúakat üzemelés közben nem szabad váltakozva használni. a Premium olajtól a motortérben lemoshatatlan lerakódások keletkeznek, amelyek az olaj leeresztése és öblítés után is a motorban maradnak. A HD olajok ezeket feloldják, és az olajba kerülő ilyen eredetű üledék kenési zavarokat okoz. Ezért ha HD olajat használunk, csak

kivételes esetben használjunk Premium olajat. Ha bejáratás után Premium olajat használunk, ezt használjuk továbbra is. A HD olajat a Premium olaj után csak akkor lehet biztonságosan használni, ha valamelyik javításkor a motort szétszedjük és kitisztítjuk 415 16.2 Sebességváltó-olajok 41. táblázat Az ajánlott és tengelyhajtás --------~---~--- Kormánymű SAE 140 SAE 90 - 1 kerékcsapágy Sebességváltó· konzol A mellső híd függőcsapszege Külső hőmérséklet, 140 1 90 80 +50 . +15 +35 . -15 +5 . -30 A tengelykapcsoló kinyomócsapágya 90 egész évben Ablaktörlő-hajtómű oc NH 2 ÁFOR LZS-2 A 00 AGIP F.1 Grease 30 BP Energrease L.2 CASTROL Castrolease L.M MOBIL Mobilgrease MP LY 2 LY 3 Ajtó- és fedélcsuklópántok Kötelek és kötélvezetékek Az ablaktörlő vonórúdjának csuklói ·- -----··-·--- AGIP F.1 Rotra HY SAE 140; BP Gear Oil 140 EP; GASTROL Hypoy B 140; MOBIL Mobilube GX 140; SHELL Spirax EP

140; NAFTAGAS Hipol SAE 140; INA Hypenol SAE 140; ÁFOR HY-140 BENZINA-BENZINOL, prevodovy olej PP 90; AGIP F.1 Rotra HY SAE 85 W/90; BP Gear Oil 90 EP; CASTROL Hypoy B 90; MOBIL Mobilube GX 90; SHELL Spirax EP 90; NAFTAGAS Hipol SAE 90; INA Hypenol SAE 90; ÁFOR HY-90 BENZINA-BENZINOL, prevodovy olej PP 80; AGIP F.1 Rotra HY SAE 80 W; BP Gear Oil 80 EP; CASTROL Hypoy B 80; MOBIL Mobilube GX 80; SHELL Spirax EP 80W; NAFTAGAS Hipol SAE 80; INA Hypeno 1SAE80; ÁFOR HY80 Csehszlovákiában nem használatos, csak a teljesség kedvéért említjük meg. 16.3 Kenőzsírok A kenőzsírok ásványolajban jelen levő kalcium, nátrium, lítium vagy más zsírsav-szappanok. SAE szerinti osztályozásuk nincs, ezért csak a gyártócégük jelölésével jelölik Egész évben használhatók Az ajánlott kenözsírokat a 41. táblázat tartalmazza 416 Mellső Viszkozitásosztály, SAE --------· --·-·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SAE 80 Hűtőfolyadék-szivattyú

csapágya Az ajtók és ablakok mozgatószerkezetei 40. táblázat Az ajánlott sebességváltó-olajok Sebességváltómű Külföldi (egyéb) gyártmányok BENZIN A BENZINOL Kenési hely A sebességváltó-olajok a motorolajoktól viszkozitásukban és adalékaikban különböznek. Ezek az olajok nem üzemelnek olyan nagy hőmérsékletű környezetben, mint a motorolajok, de a kenendő felületeken nagy nyomás keletkezik Adalékaikat ezekhez a feltételekhez választják meg A külső hőmérséklethez tartozó SAE hőmérsékletosztálynak megfelelően ajánlott olajokat a 40. táblázat tartalmazza Kenési hely kenőzsírok Főtengelycsapágy 1 SHELL Retinax A Litol 24 NH 2 Az A 00 kenőzsír félig folyós konzisztencia, húzós, nagy tapadású, vízzel szemben ellenálló. Normál külsö hőmérsékleten használatos Magyar megfelelője az ÁFOR ZSA-20 Az NH 2 kenőzsír félkemény konzisztencia, vajszerű, vízzel szemben ellenálló. Nagyon hi<eg (-30 °C)

és nagy hőmérsékleten (100 °C felett) használatos Magyar megfelelője az ÁFOR LZS-2 Az LV típusú kenőzsírok konzisztenciája a nagyon !ágytól a félkeményig terjed, vajszerűek. vízzel szemben ellenállnak Nagyon kis (- 50 °C) és nagy (150 °C feletti) hőmérsékleten használatosak. Csehszlovákiában kétféle jelöléssel készülnek: LY 2 és LY 0 Mindegyiknek egyedi tulajdonságai vannak, valamilyen meghatározott célra készülnek. Az ajtó- és ablakszerkezetek, kötélvezetékek és vonórudak, valamint olyan szerkezetek kenésére, amelyeknél a követelmény csekély, az LV sorozatú, esetleg a 41. táblázatban közölt egyéb zsírok ajánlatosak, mivel ezeknek a tulajdonságai hosszú ideig tartó működésképességet és korrózió elleni védelmet szavatolnak. Az ÁFOR által forgalmazott LZS-2 lítiumbázisú kenőzsír lényegében a gépkocsi összes zsírkenésű helyének kenésére alkalmas. Igen kis mértékben vagy egyáltalában nem

emulgál a vízben. Korrózió elleni adalékokkal elegyítik, - 30 + 120 C hőmérséklet-tartományban alkalmazható 417 16.4 Különleges olajok és egyéb kenőanyagok 16.41 A gépkocsigyár által ajánlott olajok Ezeket az olajokat az önkenö csapágyak utánkenésére, a motor átöblítésére (premium olaj használata esetén) és a lengéscsillapítók töltésére használjuk. Ezek általában tiszta ásványolajok. amelyek a finomítás módjában különböznek cgymú~tól, ami mcgsnbja a fajl:ig,os rulajdonságaibt Ezek az olajok kis viszkozitásúak. Az önkenö csapágyak kenésére használt és a lengéscsillapító olajok kis hömérsékleten is kis viszkozitásúak Kis dermedésponhí olaj Az önkenö csapágyak utánkenésekor a csapágyak ezt az olajat képesek apórusaikba beszívni, és ezzel növelni kenöanyagkészletüket. Ezt az olajat kis dermcdéspontú olajnak nevezzük. Csehszlovúk jelölése ON l Önkenő csapágyakkal ellátott részek

javításához a csapágyak utánkenésérc használják Mosóola.i A mosóolajat a motorban, esetleg más helyen levö szennyezödések kiöblítésére használják. A mosóolaj hígítja a megdermedt viszkózusabb olajat, jelentös mértékben fellazítja és kiöblíti a szennyeződéseket Lengéscs i !lap ító-o la.i A lengéscsillapító-olajat a hidraulikus lengéscsillapítók töltésére hasznúlják. E néven és OL-·25 jelöléssel kerül forgalomba. 16.42 A kenőanyaggyárak ajánlatai 1 ~ Az eredeti cseh nyelvű könyv a Csehszlovákiában gyártott és forgalmazott kenőanyagokat tárgyalja. Ezek 9 a Molyka kolloidos oldatai, Molyka tartalmú kenőzsírok. • 1Vlolyka. 8 A felsorolt kenöanyagok helyett a Magyarországon használt és forgalmazott anyagokat említjük. 418 FeJsőkenőolaj Az ÁFOR MFX-40 típusú terméke. Főképpen a gépkocsi bejáratásának időszakában, a hengerek felső részeinek, a szelepszárak és szeleptányérok kiegészítő

kenésére használják. Ezenkívül bejáratott gépkocsiknál téli időszak­ ban előnyösen használható. Ugyanis a lehűlt gépkocsiban a motorolaj bizonyos mértékig megdermed, ezért a motor beindítása után azonnal nem tudja kifejteni a kenőhatását. A tüzelőanyagba kevert és a motorba ily módon bejutó felsőkenöolaj csökkenti az említett okból hiányos kenésből származó kopásokat. Adagolása: 0,5>~-os arányban keverendő a tüzelöanyaghoz. Az adagolást a flakonon levő jelzővonalak megkönnyítik. A Shell kutaknál Shell gyártmányú felsökenőolaj kapható. Molibdén-diszulfidot tartalmazó kenőanyagok Üzemelés közben a molibdén-diszulfidot tartalmazó kenöanyagokból a molibdén kiválik, és a súrlódó felületekre vékony kemény réteg formájában rárakódik. Így az eredeti fémalkatrészek nem érintkeznek egymással A molibdén súrlódási tényezője kisebb, ezenkívül a súrlódó felületek mélyedéseibe behatol, azokat

„kisimítja", ezáltal a súrlódó felületek súrlódási tényezője kb. a felére csökken. Viszonylag nagy (kb 400 °C) hőmérsékletig használható Ha az eredeti kenőanyag által létesített film a súrlódó felületekre ható nyomás következtében megszakadna, a molibdénréteg veszi fel a kenőanyag szerepét. Önmagában azonban nem pótolja a kenőanyagokat, ezért csak a kenőanyagok adalékaként használják. A fémeket védi a korróziótól. A henger falára, a dugattyúgyűrüre lerakódott molibdénréteg megjavítja a tömítést, ezzel csökkenti a dugattyúgyűrűk átfújását és a motorolaj-veszteséget. A jó hatása a sebességváltóban és a kiegycnlítöműben is megmutatkozik, ahol a fogaskerekek kapcsolódó felületére rárakódva, nagy nyomást elviselö réteget alkot. A gyakorlatban olajba és kenőzsírba keverve kerül forgalomba. Molibdén-diszulfid tartalmú folyékony kenőanyag Legelterjedtebb a FIMOL nevű molibdén-diszulfidos

olajadalék. A gépkocsiban a tüzelőanyaghoz, a motorolajhoz adagolva vagy a gyertyanyílásokon beöntve adagolható Az előzőleg FIMOL nélkül üzemeltetett gépkocsi motorjába bekerülve, abban leválasztja a beégett olajszennyeződéseket, a kokszosodott részecskéket a dugattyúk, a dugattyúgyűrűk és a hengerfalak felületéről Ezért első alkalommal az olajcsere előtt kb 1500 2000 km-rel kell a tüzelőanyagba vagy a motorolajba adalékolni. Így a leválasztott kokszosodott részecskéket a lecserélt olajjal együtt a motorból eltávolíthatjuk. Ezt követően az olajcserék időszakát már nem befolyásolja. A FIMOL motorba juttatásának másik módja, ha az üzemmeleg motorba a gyertyanyíláson keresztül beöntjük. majd a motor fötengelyét néhányszor átforgatjuk. 419 Adagolása a tüzelőanyagba: 10 1 tüzelőanyaghoz 5 kupaknyi (a flakonon kupak). Adagolása a motorolajba: 1 1 olajhoz 50 ml. Adagolása a gyertyanyílásba: hengerenként kb. 5

ml levő Limolard kenőzsír A Limolard kenözsir az LZS-2 típusú lítium-bázisú kenőzsírból készül 2~/~ molibdén-diszulfid adagolással. Felhasználható minden olyan helyre, ahol egyébként az LZS-2 kenőzsír megfelelő, de lökésszerű terhelések lépnek fel, továbbá olyan kenési helyekre, ahol súrlódási korrózió keletkezik, valamint olyan helyekre, ahol illesztési korrózió létrejöttére lehet számítani. -30 . + 150 °C hömérséklet-tartományban alkalmazható Molard paszta A Molard paszta 20°/~ molibdén-diszulfidot, 5/0 cerezint, 40% Reonit M adalékot és nagy viszkozitású olajat tartalmazó anyag. Nagy terhelésű, szorosan illesztett csúszó felületek szerelés előtti bedörzsölésére használatos Ez illesztési korrózió csökkentésére is előnyösen használható. 200 °C-nál nagyobb hömérsékleteri kenőanyagként használható. 16.5 Fékfolyadék A fékfolyadéknak a következö követelményeket kell teljesítenie:

kenőképesség, vegyi ellenállóképesség mind az oxidációval, mind a fékekben előforduló nagy hőmérséklettel szemben, minimális párolgás, nem korrodálhatja a fémeket, nem okozhatja a gumi tömítögyűrűk duzzadását és szétroncsolódását. Ehhez az utóbbi követelményhez vegyi összetételében egyaránt alkalmazkodik a fékfolyadék és a gumi. Ezért nem lehet tetszőleges fékfolyadékot használni, és ezért csak bizonyos gyártmányú fékfolyadékok keverhetők össze. A fékek és a tengelykapcsoló hidraulikus rendszere részére kizárólag az SAE J 1703c osztályozású (középnehéz és nehéz üzemelésre alkalmas típus) fékfolyadék haszr151ható. Csehszlovákiában ennek a szabványnak és követelményeknek a zöld színű Syntol HD 190 1 felel meg, ami a hidraulika-rendszerbe~ levö gumialkatrészekkel szemben semleges, valamint a magyar gyártmányú Ghkolstop 90, a külföldi gyártmányok közül az ATE Blau, STOP SP 19, M~BIL Hydraulic

Brake Fluid 550, BP Brake Fluid, PENTOSIN Super Flmd, AGIP F. 1 Brake Fluid Super HD, NAFTAGAS AT-2, INA UK-2 a megfelelő. Ezek a fékfolyadékok egymással bármilyen arányban keverhetők és egymáshoz utántölthetők. Az üzemelés folyamán a fékfolyadék megsűrűsödhet, esetleg a levegőből nedvességet abszorbeálhat. Ez a körülmény oka lehet egyes fékezési nehézsé- Az SAE J 1703fosztályba tartozó sárga Syntol HD 205 fékfolyadék fogja felváltani geknek. A jelenség előfordulásának időpontját nem lehet megbízhatóan meghatározni Jobb e jelenség létrejöttét azzal megelőzni, hogy a fék- és tengelyka~soló-rendszerben a fékfolyadékot legalább évenként lecseréljük (1 a 158 alfejezetben). (A további tájékoztatást 1 a 2331 pontban) Ha a fékfolyadékkal dolgozunk, kerüljük a vele való közvetlen érintkezést. Ha mégis a bőrünkre jutna, azonnal szappanos meleg vízzel mossuk meg az érintkezés helyét. A fékfolyadéknak a

kiegyenlítő tartályba való beöntésekor óvatosan kell eljárni, nehogy az a kocsiszekrény fényezésére cseppenjen, mert a fékfolyadéknak kellemetlen hatása van a kocsiszekrény fényezésére. Ha mégis rácseppenne, azonnal mossuk meg folyóvízzel, szárítsuk meg, és valamilyen fényesítőszerrel (l. a 17 8 alfejezetben) fényesítsük ki a rácseppenés helyét 16.6 Fagyálló hűtőfolyadékok 16.61 Fridex Spolana A gépkocsi hűtő- és fűtőrendszerét Fridex Spolana márkajelű hűtőfolyadékkal töltik fel. Ez egy tömény folyadék, amelyet desztillált vagy lágy vízzel kell hígítani. Tömény állapotban - 75 °C hőmérsékleten fagy meg, hígított állapotban a 42 táblázat szerint változik a fagypontja 42. táblázat A különféle hígítási arányú Fridex Spolana sűrűsége és fagyáspontja Térfogatarányok, Fridex Spolana % ---i Ví2 1 21 34 38 44 47 50 79 66 62 56 53 50 1 Sűrlíség 20 °C-on, Fagyáspont, g/cm 3 1,029 1,049

1,055 . 1,062 1,067 1,074 oc --10 - 20 - 25 - 30 - 35 -40 A Fridex Spolana a Fridex Special hűtőfolyadéknak egy újabb változata, amely fagyállóságában és korrózió elleni védőhatásában jobb az elődjénél. A Fridex Special hűtőfolyadékkal keverhetö (pl. utántöltéssel), de egyéb minőségű fagyálló hűtöfolyadékkal nem ajánlatos keverni Minden fagyálló hűtőfolyadék más korrózió elleni inhibitorokat tartalmaz, amelyek hatásukban nem mindig egészítik ki egymást. Ezért a hűtőfolyadékot csak a rozsdától és az előző hűtőfolyadék maradványaitól jól kiöblített hűtőrendszerbe szabad A Fridex Spolanát a Fridex Stabil váltotta fel, 420 és egyéb szerek amelyről tájéko1tatást a sukü1letek adnak. 421 ,, Í Í i! n •, ! . betölteQi. Ha a nyári időszaKban a hűtőfolyadék helyett vizet használunk, és használat után nem öblítjük ki kellőképpen a rozsdaüledéket, a fagyálló hűtő­ folyadék

zavarossá válik. Ebben az esetben a hűtőfolyadékot engedjük le, 24 . 48 órán keresztül hagyjuk állni, és a tiszta hűtőfolyadékot töltsük vissza Ezt kétszer, háromszor ismételjük meg. Ezért ajánlatos egész éven át fagyálló hűtőfolyadékot használni. A párolgásból adódó folyadékveszteség utántöltését desztillált (lágy) vízzel végezzük. Ha a hűtőfolyadék a hűtőrendszer tömítetlensége miatt fogy, a Fridex Spolana hűtőfolyadékból és desztillált (lágy) vízből készítsünk olyan arányú keveréket, amilyen a hűtőrendszerben van, és a tömítetlenség megszüntetése után azzal pótoljuk a hiányt. Valamennyi fagyálló hűtőfolyadék a lakkokra - még a beégetett szintetikus lakkokra nézve is - káros. Ha a fagyálló hűtőfolyadék lakkozott felületre kerül, azonnal vízzel le kell öblíteni. Ha a fagyálló hűtőfolyadék habzik, ez azt jelenti, hogy figyelmetlenségből vagy a motorból szivárgás révén olaj

került bele. Ha a habzás annyira kinyomja a hűtőfolyadékot, hogy emiatt a motor hőmérséklete nő, a fagyálló hűtőfolyadékot le kell engedni, a motor kiöblítése és a hiba elhárítása után a hűtő- és fűtőrendszert tiszta fagyálló hűtőfolyadékkal ismét fel kell tölteni. A .gyártója szerint a Fridex Spolana fagyálló hűtőfolyadék két évig, a Fridex Stabil fagyálló hűtőfolyadék három évig megőrzi fagyálló és korróziógátló tulajdonságait. · 16.62 A fagyálló hűtőfolyadék fagy pontjának mérése A kereskedelemben kapható olyan sűrűségmérő, amellyt;I a Fridex Special hűtőfolyadék sűrűségét, és ezzel egyidejűleg a fagyáspontját is mérni lehet. Csehszlovákiában kapható olyan akkumulátor-savsűrűségmérő, amelyhez két úszó tartozik, és ebből az egyik a fagyálló hűtőfolyadék fagypontját közvetlenül mutatja. Ha ezeket a sűrűségmérőket a Fridex Spolana hűtőfolyadék fagyáspontjának

mérésére akarjuk használni (ennek 20 °C hőmérsékleten mérve kisebb a sűmsége), az átszámítást a 43. táblázat szerint kell végeznünk 43. táblázat A Frid ex Spolana valóságos fagyáspontja a Fridex Speciálra hitelesített sürüségmérővel mérve A sűrűségmérő oc -10 -15 -20 -25 -30 422 skálája, 16.63 Glacided Annak érdekében, .hogy a gépkocsi (különösen a farmotoros gépkocsi) ablakmosójának működése fagypont alatti hőmérsékleten is biztosított legyen, a tartályban levő vizet fagyálló ablakmosó folyadékra kell kicserélni. A Glacided különleges ablakmosó folyadék -10 °C hőmérsékletig használható. Detergens tulajdonságú, ezért az ablaküveg felületét hidegben is mossa és zsírtalanítja. A Glacided oldó és detergens alkotói egy pillanat alatt feloldják a zsíros-olajos szennyeződéseket és az ablaküvegről leválasztják a szennyet. A Glacidedet az eredeti szintetikus zománccal fényezett összes

gépkocsitípushoz lehet használni. Más anyagú fényezés esetén célszerű előbb a fényezésre gyakorolt hatását kipróbálni Adagolás: A Glacided folyadékot eredeti állapotban, azaz hígítás nélkül kell az ablakmosó-tartályba betölteni. Nyári időszakban a folyadék 1 : 1 arányban vízzel hígítható. 16.64 Velfobin A tüzelőanyag-tartályba vagy a csővezetékekbe kondenzáció útján vagy közvetlenül bejuthat bizonyos mennyiségű víz, amely 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat, amitől a gépkocsi üzemképtelenné válik, és a felolvasztás hosszadalmas. Bizonyos folyadékok a benzinbe keverve, azzal alacsony fagyáspontú oldatot képeznek, majd a benzinnel együtt az égéstérbe jutnak és ott elégnek. Ilyen folyadék a Velfobin, amely képes a vizet abszorbeálrn. Színe fehér vagy sötétsárga. Adagolás: A téli időszak beállta előtt a tele tüzelőanyag-tartályba elfoLör 10 1 benzinhez 100 cm3 Velfobint adagoljunk, majd ha ezt a

tüzelőanyag­ mennyiséget a tüzelőanyag-tartályból kihasználtuk, a továbbiakban 10 1 benzinhez 50 cm3 Velfobint adagoljunk. A Velfobin helyett a denaturált szesz is megfelel. Adagolás: 10 1 benzinhez kb. 50 cm 3 denaturált szeszt ajánlunk 16.65 Desztillált víz A valóságos fagyáspont, oc -18,5 -26 -35,5 -42 -46 A műszaki célokra készült desztillált vizet ott használjuk, ahol vegyileg tiszta. azaz szerves és szervetlen alkotókat nem tartalmazó vízre van szükség. Színtelen, szagtalan, íztelen, semleges folyadék A desztillált vizet főként a hűtőfolyadékok készítésénél használjuk. A fagyálló hűtőfolyadékot (Fridex Spolanát) a 42 táblázatban megadott arányokban hígítjuk desztillált vízzel Mivel a desztillált víz folyósabb, mint a hűtőfo- 423 " :: lyadék fagyálló alkotói, nagyobb hőmérsékleten hamarabb párolog. Célszerű időnként a fagyálló hűtőfolyadékot desztillált vízzel utántölteni, hogy

a fagyálló hűtőfolyadék elérje az eredetileg betöltött mennyiségét, így visszaálljon az eredeti vagy a kívánt fagyáspontra. A desztillált víz másik felhasználási helye az akkumulátor elektrolitjének az utántöltése. Üzemelés közben az akkumulátor elektrolitjéből elpárolog a desztillált víz, az elektrolit sűrűbbé válik, és a mennyisége csökken. Ennek következtében a lemezek felső része nem fog az elektrolitbe merülni, ezeken a lemezfelületeken ólom-szulfát képződik, amitől az akkumulátor kapacitása csökken, esetleg tönkremegy. Ezért szükséges az akkumulátor elektrolitszintjét ellenőrizni, és ha az csökkent, az akkumulátort desztillált vízzel után kell tölteni. A nem megfelelő (alacsony) oktánszámú benzin a motor járása közbeni k~~o.gásban (c sö~g~sben) ~~Ientkezik A hengerben a gyújtáskor és a kompreszsz10terben valo terfogatcsokkenéskor (sűrítéskor) a tüzelőanyag égésének kombinált módja jön

létre Nyomáshullám keletkezik, amely az égéstér falába ütközve kellemetlen fémes hangot ad, de káros a motor forgattyús mechanizmusára is, és teljesítményveszteséget okoz Ha az alapelőgyújtást megfelelő értékre ~Ilí~juk, nem nagyobb az előírt értéknél (l. a 152 alfejezetben), a kopogás azt Jelzi, hogy a használt benzin oktánszáma nem megfelelő (alacsony), ezért magasabb oktánszámú benzint kell használni. 16.7 16.8 Festékanyagok és egyéb szerek Tüzelőanyag A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL, 120 és 120 L típusú gépkocsik üzemeltetéséhez legalább 90 oktánszámú, a Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsik üzemeltetéséhez legalább 95 oktánszámú benzin szükséges. A gépkocsibenzin folyékony szénhidrogének keveréke, amiben még oktánszámnövelő adalék van. (Az oktánszám az öngyulladással és a csörgéssel szembeni ellenállóképességet jelenti) Ilyen adalék az ólom-tetraetil és egyéb anyagok A

Csehszlovákiában kapható benzinek: Speciálbenzin: színe narancssárga, oktánszáma 90, Szuperbenzin: színe zöld, oktánszáma 96. A !vlagyarországon kapható benzinek: E~8ó-os normálbenzin: színe vörös, oktánszáma 86, ESZ---92-es sfuperbenzin (a Shell-kutaknál Shcll Pius néven ismert): színe kék, oktánszáma 92, ESZ--98-as extraszuperbenzin (a Shell-kutaknál Shell Super néven ismert): színe zöld, oktánszáma 98. A különböző oktánszámú benzinek egymással keverhetők. A keverési arányok és az oktánszámok számtani középarányosa határozza meg a keverék eredő oktánszámát. Például a 86-os és a 98-as oktánszámú benzin 1 : 1 arányú keverékének· eredő oktánszáma: Z0= 424 1 x86+1 x98 =92 oktánszám. 2 A benzinben levő ólom mérgező, a vele érintkezésbe jutó és idejében le nem mos~tt b.őrfelületen gyulladás is keletkezhet Ezért nem célszerű a gépkocsibenzmt tisztító- és oldószerként használni 16.8L

Festékanyagok Az S 2089-es alvázvédő lakk gyorsan száradó festék, különösen a gépkocsi alján levő részekhez és a gépkocsi alsó részén levő sérült PVC plaszt~ol javítására és általánosságban a kocsiszekrény nedvességtől szenvedő alsó részének bevonására fejlesztették ki. Hígítani nem kell Ha mégis szükség lenne a hígítására, akkor S 6005-ös oldószerrel hígítható 24 óra alatt teljesen megszárad Szórásra nem alkalmas, csak ecsettel vihető fel. 2~-3 rétegben, 24 ó;ás idóközökben, 20 °C hőmérsékleten Ólom-szuboxidot tartalmaz, ezért előzetes alapozó festék nélkül használható. Felvitele előtt a rozsdás helyeket fémtisztára le kell tisztítani Gun:iaszfalt, SA IV, Eonit, Antivibral TH-1 gumiaszfalt-szuszpenzumok a kocsiszekrény alsó részére felvitt PVC plasztizol javítására használható szerek. A portól, sártól, zsírtól megtisztított, befestett és alaposan megszárított felületre ecsettel vagy

szórópisztollyal vihetők fel. Meleg vízzel hígítható Ha a hí~ítóként használt víz kiszárad belőlük, további víz már nem oldja, ellenkezoleg, víztaszítóvá válnak. A víz kiszáradásának feltétele, hogy +5 °Cnál hidegebb környezeti hőmérsékleten ne használjuk Legcélszerűbb több vékony rétegben felvinni. Felvitelükre olyan ecsetet kell használni, amely nem tartalmaz az előző festék kimosását ól származó hígítót, festékmaradványt stb. Az ecsetet használat után azonnal vízzel ki kell mosni A tartályban maradt anyag tetejére vizet kell önteni A vízzel hígítható anyagokon kívül más anyagok a Skoda gépkocsikhoz nen: használhatók. Más anyagok oldószerei kárt tehetnének az eredetileg felvitt PVC plasztizolban, esetleg magában a lemeznek a festékében is. 425 16.82 Tömítő i masszák Rugalmas masszát használunk az egymáshoz lazán kötött felületek, pl. a por és víz elleni profilgumi tömítésekhez stb.

Ezekkel szemben támasztott követelmény a hosszú ideig tartó tapadás és rugalmasság Ezek közé tartozik a Chemiplast vagy a Matadorplast. Szervetlen töltőanyagú szintetikus gumiból és glikoltartalmú lágyítóból készülnek Hosszú ideig megtartják rugalmasságukat A Chemiplastnak (külföldi termék) jelentős a hőállósága, és olyan alkatrészek tömítésére használatos, amelyek azután melegen üzemelnek (pl. a beégetős lakkok előtti tapaszoláshoz). A Matadorplastot olyan tapaszolási helyekre használják, amelyek csak a normál külső hőmérsékleten vagy enyhén meleg környezetben üzemelnek. A Velvanton C poliuretán műanyagból készült különleges massza és a Hykamar, Reinoplast, Curil K, Hermetite RS 1608 stb. a külföldi masszákkal egyenértékű. A motorolaj, a sebességváltó-olaj, a benzin rövid ideig a glikol - hatásának ellenáll. -40 + 200 °C hőmérséklet-tartományban használható. A Velvanton C kellőképpen tapad a

tiszta fémfelületre. A kereskedelemben kapható állapotában kell felvinni, de szükség esetén klórtartalmú hígítóval vagy acetonnal hígítható. A motor, a sebességváltómű és a tengelyhajtás, ill a kormánymű tömítésére alkalmas. Az összeillesztendő felületeket kellőképpen tisztítsuk meg, a zsíros felületeket pl. triklór-etilénnel zsírtalanítsuk A masszát szórópisztollyal vagy adagolókészülékkel vigyük fel, és az összekötendő alkatrészeket azonnal szereljük össze. Az alkatrészekről a Velvanton C-t lekaparással, acetonnal vagy klórtartalmú szénhidrogén bázisú klóros oldószerrel távolíthatjuk el. Olajjal, benzinnel és hűtőfolyadékkal érintkező felületek tömítésére kemény masszát használjunk. Ez szintetikus gyanta és oldószer keveréke Benzinnel megtisztított felü1$tre vigyük fel, és a felületek összeszerelése előtt a felvitt anyagot néhány percig hagyjuk száradni. Mindegyik összeszerelendő

felületet be kell kenni. Denaturált szesszel oldható, leveréssel távolítható el Ha még nincs kikeményedve, denaturált szesszel is eltávolítható. A kevésbé ismert masszák közé tartozik a Hermosal, hasonló feladatot lát el a Hermeplast is. lódik még az összeragasztandó anyagok különbözősége, amely leggyakrabban textil, műanyag, gumi, polietilén. , Az összes előfor~uló esetre alkalmas a szintetikus gumiból és szervetlentöltő­ anyagból készült ragasztó, amelyet a szokásosnál sűrűbb állapotban és vastagabb rétegben kell felvinni. A kereskedelemben ez a ragasztótípus Alkapren gyűjtőnéven ismert. A szokásos felhasználásra az Alkapren 50 A a legmegfelelőbb, vele a ragasztások minden fajtája elvégezhető Hígításához toluent vagy octan ethylnatot kell használni A ragasztóval bekent felületeket hagyjuk kissé száradni, ezután a felületeket illesszük egymáshoz. Egyenletes rétegű felhordásához célszerű fésűs

kenőszer­ számot használni. Az Alkaprenhez hasonló tulajdonságú a Matador 6637 jelű ragasztó. Hígítása hasonló az Alkaprenéhez. 16.84 Csiszolópaszta A csiszolópasztát a szelepek és a szelepülések csiszolására, esetleg a fémtárgyak felületi simaságának megállapítására használjuk. A csiszolópaszta hatóanyaga a szintetikus korund vagy az elektrozafír. . Al~alm~~ás: Használ~t előtt a pasztát ásványolajjal vagy használt motorolaj~ Jal, gazolaJJal vagy petroleummal, 2 rész paszta, 1 rész olaj arányban hígítsuk. Durva becsiszoláshoz durva (szürke) pasztát használjunk. A durván becsiszolt felület alckor megfelelő, ha benzinnel való lemosás után már nincsenek rajta fekete foltok és vonalak. Ezután a felületet közepes (kék), majd finom (piros) pasztával csiszoljuk tovább. 8-10 szelep becsiszolásához 10 g paszta szükséges Becsiszolás után az összes alkatrészt Arvával úgy mossuk meg, hogy az alkéj.trészeken és a

felfekvő felületeken a csiszolópasztának ne maradjon nyoma 16.83 Ragasztók A gépkocsiban különleges követelmények vannak a ragasztással szemben. A ragasztott felületek kötésének rugalmasnak kell maradnia, nyomás nélkül kell tudnia ragasztani, és a kohéziónak azonnal létre kell jönnie. Ehhez kapcso:1 426 427 17. A gépkocsi ápolása e lontéle ro~gyok, amelyeken nincsenek kemény fém- vagy műanyag gombok, varras és szegély. Az összes segédeszköz tiszta legyen Néhány folyam~t e~yszerűsítésére néhány mechanikus eszközt, pl sűrített levegőjű szorop1sztolyt, szerelőaknát, emelőt, bakokat, felhajtót használhatunk, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést a gépkocsi alsó részéhez. Az újonnan szintetikus zománccal festett kocsiszekrény festéke minden időjárási befolyással szemben jól ellenáll, és hosszú ideig megőrzi eredeti fényét. Ezért nem kell mindjárt a kezdettől fogva a kocsiszekrényt fényesíteni Az

új lakk végső bekeményedésére 2„.3 hónapra van szükség Ezalatt a· lakkozott felületeket ne konzerváljuk. eA gépkocsi tökéletes ápolásához korszerű mosó, tisztító, fényesítő és konzerváló vegyszerekre van szükség. Ezek használati utasítását a 17 8 alfejezet tartalmazza. A gépkocsigyárak évente javítják termékeik műszaki állapotát és kivitelét, azonban olyan gépkocsi nem létezik, amely semmilyen ápolást nem igényelne. A gépkocsi ápolásának kellékei az autóápolási szerek. Az autóápolási szerek közé tartoznak a gépkocsi mosásához, a kocsiszekrény, a csomagtér lakkjának tisztításához. fényesítéséhez és konzerválásához, a krómozott és egyéb részek tisztításához szükséges autóápolási szerek, a motortér és a gépkocsi alsó részének karbantartásához és konzerválásához szükséges szerek, a biztonság és az üzemelés biztosításához szükséges szerek, és végül a motorrészek

javításához és működésének biztosításához szükséges szerek. Minden vegyszernek megvan a maga jellegzetes tulajdonsága és a használatának módja. E fojezet végén néhány ilyen szernek a használati utasítása megtalálható A gépkocsi ápolásához a munka minőségi eredménye érdekében néhány alapvető feltétel b~!artása szübéges: 8 A kocsiszekrény ápolását ne végezzük napon, nehogy a lakkozás megsérüljön, mcgrepedezzen. Forró nyáron a gépkocsi ápolását a kora reggeli vagy az esti órákban végezzük, amikor az átforrósodott gépkocsi már lehűlt. UgyaQCsak ne mossuk és ne fényesítsük a motortól átmelegedett 17.1 A gépkocsi kisebb ápolása A kisebb ápoláskor abból az alapfeltételből indulunk ki, hogy a gépkocsi az ápolás előtti útját gondozott allapotban kezdte meg, és az összes rész, főként a kocsiszekrény felülete és a gépkocsi alsó része konzervált volt. Minden hosszabb út megtétele után az

utasteret porszívózzuk ki, és a kocsiszekrény felületét futólag mossuk le, permetezzük be folyó vízzel, mossuk meg viszkózaszivaccsal, szárítsuk és flanell ronggyal fényesítsük. Gondosan nézzük át a kocsiszekrény felületét, vajon nincs-e rajta aszfaltnyom. Az aszfaltot Asfaronban megnedvesített ronggyal (vagy vattával) távolítsuk el. Az üvegeket Ronallal tisztítsuk meg. Legegyszerűbb és emellett a legjobb módszer, ha az üveget Ronallal benedvesített újságpapírral szárazra töröljük. A gépkocsinak e kisebb ápolásához semmilyen más szert ne használjunk, mivel a krómozott részekben és a gépkocsi alsó részén a nagyobb épolásig elegendő védő- és konzerválóréteg van. motorháztetőt. • e e e 428 A kocsiszekrényt ne ápoljuk ködben, esőben és fagyban. Fagyban a forró víz a gépkocsi lakkozását megrepeszti. A kocsiszekrényről a port szárazon ne töröljük le, nehogy megkarcoljuk a lakkozását. Hasonló okból ne

ápoljuk a gépkocsit poros környezetben és virágzó fák alatt. Munkaruhánk külső részén, főként a ruha ujján ne legyen gomb és egyéb fém rész. Zsebeinkben ne legyenek éles tárgyak A gépkocsi helyes ápolásának feltételei az ideális autóápolási szerek, a kellő mennyiségű víz, a különféle segédeszközök, mint pl. a viszkózaszivacs, vödör, kézi kefe, hosszú, hajlított ecset, tiszta gyapjú, flancll és kü- 17.2 A gépkocsi nagyobb ápolása A gépkocsi nagyobb ápolását üzemelési gyakoriságától függően 1. „3 havonta végezzük. Először végezzük el azokat a munkákat, a padlótisztítást, a kárpit kikefélését, az utastér és a csomagtér kitisztítását, amelyeknél por keletkezik. Ezután mossuk és tisztítsuk ki a motorteret, a gépkocsi egész alsó részét, majd a konzervált részeket. Végül mossuk le, tisztítsuk és konzerváljuk a kocsiszekrény felületét, azaz a lakkrétéget, a krómozott részeket,

gumiabroncsokat és a gépkocsi egyéb gumi részeit. 429 17.3 Az utastér és a csomagtér tisztítása A munka megkönnyítésére ürítsük ki az utasteret és a csomagteret, vegyük ki a kárpitozott üléseket és a gyékényt. Az utastér minden hasadékából porszívózzuk ki a port A műanyag kárpitokról a szennyeződést langyos szappanos vízzel mosva távolítsuk el. Ha a szennyeződés nagyon rátapadt a felületekre, akkor a mosást 3%-os autósampon oldattal végezzük, tisztítás után nedves viszkózaszivaccsal vagy ronggyal alaposan töröljük át. Ezeket a részeket a megszáradásuk után Autopolish-sal konzerváljuk, amelyet ronggyal kenjünk fel, és száradásig töröljük a kezelt felületet, majd flanellel fényesítsük. A szövetkárpit szennyeződésének tisztítása a műszálas szövethez szükséges tisztítószer használatát igényli attól függően, hogy a szennyeződés mitől származik. Benzines tisztítószert ne használjunk A

szőnyegeken levő durvább szennyeződéseket dörzsöléssel távolítsuk el, a port porszívózzuk ki. Ha samponnal akarjuk tisztítani (erre a célra sokféle sampon kapható, elősl:Ör a port tisztítsuk ki, és megfelelő finom szőrű kefével, a sorokra merőlegesen samponozzuk. Azokat a foltokat, amelyeket kétszeres koncentrációjú samponoldattal nem tudunk eltávolítani, szerves oldószerrel pl. acetonnal, etil-alkohollal, triklór-etilénnel vagy perklór-etilénnel tisztítsuk. Ne tisztíttassuk vegyileg és ne poroljuk porolóval ! A gumipadlót 3%-os autósamponoldattal mossuk le, és vízzel való leöblítés után Autovax-szal konzerváljuk. Az utastér és a csomagtér lakkozott részeit a porszívózás után tisztítsuk le és Autopolish-sal konzerváljuk. A krómozott, alumínium és más fém részeket Neoxyddal tisztítsuk és konzerváljuk. Az üvegek belső részeit -- a külsőkéhez hasonlóan - Ronallal tisztítsuk. A Ronalt cseppentsük rá az üvegre,

majd papírral töröljük szárazra, és a száraz üveget tiszta papírral fényesítsük. A csomagteret nyirkos viszkózaszivaccsal töröljük ki és megszáradás után Autopolish-sal tisttítsu kés konzerváljuk. A konzervált helyeket flanell rongygyal fényesítsük i~ . ,„ " ], !. 17.4 A motortér tisztítása Bizonyítható tény, hogy a gépkocsinak tisztaság szempontjából legelhanyagoltabb része a motortér és az alsó rész. Meg kell említeni, hogy a motortér mosásának és tisztításának oka nem esztétikai okokra vezethető vissza A vastag rétegű zsíros szenny egyrészt befolyással lehet a motor működésére, másrészt túlmelegedést, kellemetlen bűzt okoz. Nem ritka az az eset, amikor a zsíros szennyeződés tűz okozója. 430 ·: A víz villamos berendezésekbe való bejutásának megakadályozására elegendő a veszélyeztetett részeket (a gyújtáselosztót, a gyújtótranszformátort, a váltakozóáramú generátort, a

levegőszűrő szívócsonkját és a karburátort) PVC vagy polietilén zacskóval betakarni. Ezután vízzel szabadon moshatjuk a motorteret A motor és a motortér olajjal szennyezett részeinek zsírtalanításához és mosásához az Arva szert használjuk. Ezt a folyadékot ecsettel vigyük fel a szennyezett részekre, a motor külső részére és a motortér belső oldalára. A motortérben kézi permetezővel vagy szórópisztollyal is felvihetjük. A felvitel után kb 15 perc múlva (a szennyező réteg vastagságától függően) az egész motorteret folyó vízzel mossuk ki (fehér emulzió keletkezik). Alapos öblítés után, amikor az emulzió teljesen eltűnt, a motorteret és részeit száraz ronggyal töröljük át. Száradás után a motortér lakkozott felületeit Autopolish-sal kenjük be és flanellel fényesítsük át. Ha a gépkocsiban olajhűtő van, azt vízpermettel tisztítsuk. Ha a hűtőfelülete­ ken a szennyeződés maradna, a Ietisztításhoz Arvát

használjunk. A motortér párás környezete növeli a gyújtóberendezés igénybevételét. A gyújtóberendezés működésében előforduló zavarok elhárítására a csehszlovák gyártmányú Ostacar spray-t és a HD spray-t ajánljuk. A dobozon levő utasítás szerint használjuk. 17.5 A gépkocsi alsó részének mosása, tisztítása és konzerválása A menetbiztonság és az élettartam szempontjából a gépkocsi alsó részének a karbantartása a legfontosabb. A gépkocsi alsó részén lényeges szerkezeti részek - a kormányzerkezet, a fékberendezés, az erőátviteli berendezés, a mellső és a hátsó futómű, rugók, lengéscsillapítók - vannak, amelyek egyebek között zsíros szenny keletkezésének forrásai. Tisztításuk nehézkes, mert nehezen hozzáférhető helyeken vannak, és az egyes alkatrészek anyaga is különböző. A sarat és egyéb szennyeződést nehéz eltávolítani, mert az alkatrészekhez kenőzsír és aszfalt köti A szenny

mechanikus módon tönkreteszi a szerkezetek különböző finoman és szorosan mozgó részeit. A gépkocsi alsó részeinek a rendes tisztítását és konzerválását permetezővel vagy szórópisztollyal való beszórással végezhetjük. Mindkét esetben Arvát használjunk. A különlegesen szennyezett helyekre hosszú ecsettel vigyük fel az Arvát. 15 perc eltelte után (a szennyréteg vastagságától függően) folyó vízzel öblítsük. A motor tisztításához hasonlóan fehér emulzió keletkezik Addig mossuk vízzel, amíg a fehér emulzió eltűnik, és a leöblített részek tiszták lesznek A víz lecsepegése után a csuklókra, a csapokra, a hidakra és a rugókra ecsettel vagy szórópisztollyal vigyünk fel Penetratingot, amely nagyon híg oldószert és kolloid grafitot tartalmaz. A híg oldószer hamar elpárolog, és a grafit, amely nagyon jó száraz kenőanyag, megmarad a hézagokban és megkönnyíti az alkat- . részek egymáson való csúszását és

megakadályozza berágódásukat. (futóműnek) A Skoda gépkocsik alsó részét PVC plasztizol védőanyag fedi. Ha valamilyen okból ez az anyag tönkremegy,javítására tömítő anyagot (l. a 168 alfejezetben) lehet használni. A kocsiszekrény alsó részéhez sem Arvát sem Penetratinget nem szabad használni, csak autósampont. Először szórjuk fel az Arvát a gépkocsi azon alsó részeire, amelyek nincsenek védőanyaggal bevonva. Tíz perc elteltével a kocsiszekrény alsó részére 5°/ -os autósampon oldatot vigyünk fel, és az egész alsó részt, azaz a futóművet és a kocsiszekrény alsó részét azonnal alaposan vízzel mossuk le. A lemosás és a megszáradás után részletesen vizsgáljuk meg a gépkocsi alsó részét. A leverődött helyeket előbb alapozó, majd fedő festékkel fessük be Ha valahol rozsdásodást észlelünk, azt bekenés elött csiszoljuk fémtisztára. A javítás után e helyeket bármilyen alvázvédő anyag felvitelével

védeni kell Végül a gépkocsi egész alsó részét konzerváljuk Autobalsammal, amelyet lehetőleg szórással vigyünk fel. A felvitt réteg védelmet nyújt a nedvesség és a téli időszakban használt agresszív sók ellen. Konzerváláshoz semmi esetre sem használhatunk fáradtolaj-gázolaj keveréket. Ezzel csak egy olyan réteget képeznénk, amelyre rátapad a por, ami szennyezi a gépkocsi·alsó részét Ezenkívül a fáradtolajban levő savak korróziót okoznak. 0 17.6 A kocsiszekrény mosása, tisztítása és fényesítése 17.61 A kocsiszekrény mosása A kocsiszekrényt ne mossuk erös napsütésben, sem addig, amíg a motorházfedél a motor melegétől forró. A gyors lel/llés tönkreteheti a lakkot, a víz gyorsan elpárolog és foltot hagy, különösen akkor, ha meszes. Ha meleg vizet használunk, az ne legyen 80 °C-nál melegebb. A fényszórók kivételével a gépkocsi összes lámpateste műanyagból van. Ezeket csak vízzel,,,vagy samponnal szabad

tisztítani. A különleges tisztítószerek többsége festékoldószert (aceton stb.) tartalmaz Ilyen tisztítószerekkel való tisztítás esetén ezek az alkatrészek elveszítenék a fényüket, átlátszóságukat, esetleg megrepednének. Ez érvényes a kocsiszekrény hátsó homlokfalán levő típusjel re is A kocsiszekrény felületét autósamponnal mossuk. Ezzel lehet legjobban eltávolítani a szennyet, főként a zsírosságot, valamint a fényesítő és konzerváló szerek maradványait A kocsiszekrény felületét először vízzel nedvesítsük be Amíg a víz a szennyeződést felpuhítja, készítsük el a samponoldatot. Egy vödör vízbe kb. 200 300 g autósampont adagoljunk és az oldatot jól keverjük fel Az oldatba mártott viszkózaszivaccsal vagy kézi kefével lefelé tartó vízszintes húzásokkal úgy mossuk a kocsiszekrényt, hogy a habot egyenletesen vigyük fel A samponozást gyorsan végezzük, hogy a sampon sehol sem száradjon meg. A megszáradt

sampont rossz eltávolítani. ezért meghosszabbítja a munkát 432 többet árt. mint használ A :,amponozás, azaz a sampon felvitele, beleértve az öblítést, .nem tarthat 10 percnél tovább Samponozás után a kocsiszekrényt gyorsan es alaposan oblítsük le. Ajánlatos kb ötvenszer annyi vízzel öblíteni mint amennyit a samponoldat készítéséhez használtunk. Ha pl a samponozás; 3 1 3/o-os samponoldattal végeztük. az öblítéshez kb 150 1víz szükséges Ebből következik, hogy a gépkocsit nem elég t-3 vödör vízzel - ahogyan azt általában szokták - leöblíteni. A samponhabmaradványok a fényesítőszerekkel érintkezve, a kocsiszekrény felületén nehezen eltávolítható csíkokat képeznek. Ezért a sampont addig öblítsük vízzel, amíg az utolsó habmaradvány is eltűnik, majd ezután még kb. 2 percig folytassuk az öblítést Kerüljük a víznek az ajtózárakba és a tüzelőanyag-töltönyílás zárjába való bejutását Az alapos

öblítés után a vizet szarvasbörrel vagy viszkózaszivaccsal itassuk fel. és azonnal konzerváljuk a kocsiszekrényt Semmi esetre se hagyjuk a kocsiszekrényt konzerváló réteg nélkül még akkor sem, ha néhány sampongyártó cég ·-reklám céljából -~nem tartja szükségesnek a konzerválást arra hivatkozva. hogy az általa gyártott sampon fényesítő hatású A konzerválatlan samponozott lakk nagyon hamar megbomlik Ha nincs megfelelő konzerválószerünk (fényesítő szer vagy viasz). a kocsiszekrényt ne mossuk samponnal, csak tiszta vízzel. abból a feltételezésből kiindulva, hogy az az előző mosás után már konzerválva volt Ne samponozzunk naponta. Ha a konzerváláshoz folyékony fénycsítőszert használunk, a samponozás~ 10 . 14 naponként végezzük Ha a konzerváláshoz viaszt használunk, a samponozást nagyobb szennyező­ dés után végezzük, ami magánautós viszonylatban 1.2 hónapot jelent Az említett időszak között a besározódott

és beporosodott kocsiszekrényt csak vízzel bepermetezzük, mossuk. szárítsuk és fényesítsük A samponozás hatásos módszer a szenny, a por, a rovarok. a zsírosság, az oxidálódott zsírok és viaszok. valamint esetenként a tönkrement festék eltávolítására A túlságosan törkrement festéket, az aszfaltot és a régi kenózsírmaradvúnyokat azonban a sampon nem távolítja el Az autósamponnal helyesen mosott és konzerválószerrel karbantartott festék tetszetősebb, mint a vízzel mosott Ha a kocsiszekrény festéke repedezett, ne használjunk túl gyakran sampont, különben az ilyen festék élettartamát megrövidítjük. A sampont a repedésekből öblítéssel nem lehet jól eltárnlítani, és tekintettel arra, hogy az ilyen festék leválásra hajlamos. a repedezett festék eróziója meggyorsul 17.62 A kocsiszekrény tisztítása A kocsiszekrény mosása és száradása után a felületéről távolítsuk el az aszfaltmaradványokat. Ehhez Asfaront

használjunk Asfaronba mártott ronggyal vagy vattával addig kenjük a szennyezett helyet, amíg az aszfalt eltűnik. A tisztított felületet nem kell leöblíteni Azokat a szennyeződéseket, amelyeket a sam- 433 ponos mosással nem mostunk le, Autodeanerrel távolítsuk el. A festéknek azokhoz a zsíros és kihagyott részeihez, amelyeknek a színárnyalata más, Cleanerpolish-t használjunk. Főként baleset után javított helyeken, amelyek nitrolakkal vannak belakkozva, gyakran megváltozik az eredeti színárnyalat. Az ilyen átfestett helyeket gyakrabban kell Autocleanerrel vagy Cleanerpolishsal gondozni. Hasonlóképpen a festéken levő vékony karcokat és horzsolásokat, amelyeket faágak okoztak, Cleanerpolish-sal tüntessük el. 17.63 A kocsiszekrény fényesítése A kocsiszekrény mosott, lakkozott felülete csupasz, ezért feltétlenül konzerválni kell. Zsíros fényesítő szerrel, pl Autopolish-sal konzerváljunk Akkor használjuk, ha a gépkocsi

fényezése ép A fényesítést rövid időközönként ismételni lehet. A legjobb konzerválást viaszos szerrel lehet elérni, ilyen szer pl az Autowax vagy az Autobalsam Olyan kocsiszekrény-felületre, amelyen a fényezés repedezett, mindenképpen Autowaxot kell használni-. Ez a szer a festék mikroszkopikus repedéseit kitölti, így távol tartja a vizet, amely a festék további repedezését elősegítené, és eljutna a kocsiszekrény fém részeihez. Az Autowaxot mindenféle festékre lehet használni Az ép festék ápolására az Autobalsam nevű viaszos szert használjuk, ennek a felvitele a legegyszerűbb. A fényesítőszereket a megmosott és száraz kocsiszekrény felületére úgy vigyük fel, hogy egyszerre legfeljebb 20 . 50 x 50 cm-es felületet kenünk be Az Autobalsam helyes felvitelének egyik alapfeltétele, hogy az használat előtt és közben jól fel legyen rázva. Tiszta ronggyal, körkörös mozgásokkal kenjük fel úgy, hogy a felületen a legkisebb

helyet sem hagyjuk ki. A be nem kent felület fénye kisebb lenne, és a külső Lehatások ellen védelem nélkül maradna. A felületet a teljes megszáradás után ftanellel (körkörös mozdulatokkal) fényesítsük. A teljes megszáradás jele, hogy a fényesítőszernek az a rétege, amely kezdetben átlátszó volt, az egész felületen matt fehérre változik. Az idő elött átfényesített felület ~síkos, a réteg ragadós, és gyorsan szennyeződik. Ezzel szemben a túl száraz réteg rosszul fényesedik, nem hoz létre egyenletes és öszszefüggő fényt. A felvitt réteg helyes száradási ideje függ a környezeti hőmér­ séklettől és· a páratartalomtól, ezért az év különböző hónapjaiban más és más. A helyesen felvitt réteg a festéket hosszú ideig védi és magas fényű lesz. A szétkent réteg vegyileg közömbös, hőmérséklet-változáskor stabil, és a vízzel szemben nagy az ellenállóképessége Védi a festéket az oxidáció, a napfény

melegének befolyása és az időjárás viszontagságai ellen A réteg nagymértékben síkos, nagyon kemény és rugalmas, megakadályozza a pornak és a szennyeződésnek a festék felületére való tapadását. Ezért a szennyeződést jól el lehet róla távolítani vagy könnyen le lehet öblíteni. A kis felületi feszültséggel létrehozott víztaszító tulajdonsága alkalmassá teszi arra, hogy sem a felcsapódó víztől, sem az esőtől a védőréteg nem károsodik. 434 17.7 A díszítőelemek ápolása A gépkocsi díszítöelemein1ek ápolása a kocsiszekrény fényesítése után következik, az alumínium elemeket Autocleanerrel vagy Neoxyddal ápoljuk. A krómozott alkatrészeket, különösen az újakat, amelyek felülete nem sérült és magasfényű, Autobalsammal konzerváljuk. Az anyagot vékony rétegben vigyük fel a krómozott részekre. A teljes megszáradás után a felvitt réteget a magas fény eléréséig tiszta ftanellel fényesítsük. Az így

ápolt krómbevonat taszítja a nedvességet és a szennyet, magas fényű lesz Ha a gépkocsi ilyen állapotban sáros úton halad, és a krómozott részeket nem tisztítjuk le, azok nem fognak korrodálni. Az Autobalsammal ápolt részek mosása könnyebb és gyorsabb. Azokat a krómozott részeket, amelyek piszkosak vagy elveszítették fényüket, tisztítsuk meg, fényesítsük ki és Neoxyddal konzerváljuk. A Neoxydot tiszta ronggyal, szabályos körkörös mozdulatokkal addig kenjük szét, amíg az alkatrész fényes lesz. Ezután a felületet tiszta ftanellel fényesítsük Külön ápolást igényel a kopott, korrodált vagy másképpen tönkrement krómozott felület. A tiszta, száraz, kopott vagy korrodált felületre ronggyal Penetratinget kenjük úgy, hogy vele az egész felületet nedvesítsük be Ezután a Penetratingtól még nedves felületet vízzel alaposan öblítsük le és szárítsuk. A száraz felületre ronggyal (körkörös mozdulatokkal és nagyobb

nyomással) kenjünk vastagabb rétegben Autocleanert addig, amíg az fényes lesz. Ezt úgy végezzük, hogy kb. 10 x 10 cm-es felületet kenünk be egyszerre A többi felületre mindig új réteg Autocleanert kenjünk. A réteg felvitele után az egész felületet füinellel fényesítsük. Végül szükség ~setén a krómozott részeket vékony réteg Neoxyddal kenjük be, tiszta ronggyal az egész felületen kenjük szét, és száradás után tiszta ftanellel fényesítsük. Téli időszakra, amikor az utak havasak és sózott<:.i<, bevált szer a Chromofix A krómozott részekre menet közben felspriccelő sólé korróziót okoz. A só agresszív befolyásának megelőzésére nagyon jó védelmet nyújt a Chromofix védő­ lakk, amelyet száraz, előzőleg zsírtalanított felületre ecsettel vigyünk fel, és kb. 24 órán keresztül hagyjuk száradni. A téli időszak előtt a krómozott részeket, főleg a mellső és a hátsó lökhárítót így lehet ápolni. A

Chromofix felvitelekor ügyelni kell arra, hogy az ne kerüljön műanyag alkatrészekre, és ne érintkezzen a kocsiszekrény festett részeivel. Szükség esetén a téli időszakban ismételr:i kell a Chromofixszel való bekenést. A felkent réteg átlátszó, így nem csökkenti a krómozott részek díszítő hatását. Ha megszűnik a sózás okozta veszély, a krómozott részekről Velvasollal vagy Asfaronnal távolítsuk el. 435 17.8 A gépkocsi ápolási szerei és használatuk A gépkocsi ápolási szereinek választékát állandóan tökéletesítik, változtatják és kiegészítik. Ezért célszerű az autóápolási szaküzletekben az újdonságok iránt érdeklődni. Az ismertetett ápolási szerek egy része Magyarországon is kapható Ugyanakkor kaphatók hasonló alkalmazási céllal magyar és más külföldi gyártmányú szerek is, amelyekkel az ismertetett szerek helyettesíthetők. E szerek adagolására és használatára a rajtuk levö használati

utasítások a mérvadók Artkvel Alkalmazás. Az Artkvel az ablakok párásodása és befagyása elleni különleges szer. Használat. A tiszta, száraz ablakra belülről viszkózaszivaccsal vagy ronggyal vigyük fel az anyagot. A folyadékot egyenletesen kenjük szét, nehogy folyjon az üvegen, de ne töröljük szárazra. Ha az utastér minden ülőhelyén ülnek, vagy a fűtés maximumra van állítva, a bekenést 1. 2 óránként ismételjük meg Befagyott ablakot jégrétegének eltávolítására Artkvelbe mártott viszkózaszivaccsal vagy ronggyal kenjük be. A jégréteg felolvadása után az ablakot töröljük szárazra Ezután egy új védőfilmet vigyünk fel, amely az ablakot a párásodás és befagyás ellen védeni fogja Amennyiben az ablak külső felületét vagy a fényszórókat akarjuk jegesedés ellen védeni, pl havazáskor, az üveg külső felületét Artkvellel kenjük be. Az erős havazás a keveréket jelentósen felhígítja, ilyenkor a kenést

gyakrabban kell ismételni. Arva Alkalmazás. Olyan tisztítószer, amellyel a motor felületéről„ a gépkocsi alsó a szerszámokról, a szerelőaknából, a garázsból, a műhelyből a zsírréteget és szennyeződést lehet eltávolítani 1• Használat. Eredeti állapotában használjuk, tehát nem kell hígítani Az egyes alkatrészekre szórással vagy ecsettel vigyük fel úgy, hogy az ápolandó tárgyat előzőleg kellőképpen mossuk le. A kisebb alkatreszeket Arvába bemártva tisztítsuk A szert a tisztftandó felületről 5 10 perc eltelte után nagy mennyiségű vízzel addig öblítsük, amíg a tárgyon nem marad nyoma az Arva által képző­ dött emulziónak. A vastagabb rétegű szennyeződésen hosszabb ideig hagyjuk rajta az Arvát. A villamos berendezéseket Arvával való befújás ellen PVC-vel vagy impregnált papírral takarjuk be. A párolgó szer az egészségre ártalmas ezért a tisztítást jól szellőzött helyiségben vagy szabadban

végezzük. részéről, Asfaron Alkalmazás. A gépkocsi lakkozott és krómozott részeiról az aszfaltnak az eltávolítására használt szer Használat. Az aszfaltot a száraz kocsiszekrényről távolítsuk el Asfaronba mártott vattával addig törölgessük az aszfaltfoltot, amíg az feloldódik. Vastag rétegű aszfaltfolton néhány percig tartsuk rajta a benedvesített vattát. Szükség esetén a tisztítást ismételjük meg. Az aszfaltmaradványok tökéletes eltávolífása után a tisztított felületet tiszta flanellel fényesítsük. Az Asfaronnal jól szellőzött helyiségben dolgozzunk, és munka 1.1tán mossuk meg a kezünket, majd kenjük be zsíros kézápoló krémmel. Az Asfaront védeni kell a fagytól és a melegtől Autobalsam Alkalmazás. Az Autobalsam kitűnö fényesítö és konzerváló szer a kocsiszekrény fényesítésére Használat. Használat előtt jól fel kell rázni Ronggyal, körkörös mozdulatokkal kenjük fel a kocsiszekrény megmosott

és száraz festékére, viszonylag kis, 50 < 50 cm-es felületre, vékony, egyenletes filmként. Ügyeljünk arra, nehogy bekenetlcn felület maradjon, amely egyrészt nem lenne olyan fényes, mint a többi, másrészt az időjárás hatásaival szemben védelem nélkül maradna. Megszáradás után, vagyis akkor, amikor az Autobalsamréteg, amely kezdetben átlátszó volt, fehér matt réteggé változik át, a felületet flanel! ruhával a magas fény eléréséig fényesítsük; a felvitt réteg kellő megszáradásának ideje függ a környezeti hőmérséklettől, a páratartalomtól, az évszaktól. Ne fényesítsünk napon, ill akkor, amikor meleg a kocsiszekrény. A kocsiszekrény védelme és a magas fény hosszú ideig tartós, ezért ha a gépkocsit minden nap használjuk, elegendő 3 . 4 hetenként a ritkábban használt gépkocsikat pedig 5 7 hetenként balzsamozm Autocleaner Alkalmazás. Repedezett és zsíros festékek fényének felújítására használatos

szer. Használat. Az Autocleaner az alapos felrázás után kis mennyiségű vízzel vagy benzinnel hígítható. Különösen a kocsiszekrénynek a téli ápolásakor csak benzinnel ajánlatos hígítani. Ronggyal, vékony rétegben kenjük fel a kocsiszekrény megmosott és száraz l"estékére. A pasztát körkörös mozdulatokkal addig töröljük szárazra, amíg fényessé nem válik. Ezután a bekent felületet száraz flanellel fényesítsük Az Autocleaner használata után az ápolást Autowaxszal vagy Autobalsammal, néha Autopolish-sal folytassuk. Az Autopolish-t a kocsiszekrény samponos mosása után lehet használni. Autopolish Alkalmazás. Az Autopolish a kocsiszekrény festékének felületvédelmére és a magas fény gyors elérésére alkalmas szer. Használat. A kocsiszekrény tiszta és száraz festékére lágy, tiszta ronggyal kenjük fel, amíg az fényesedni nem kezd, majd megszáradás után tiszta ftanellel fényesítsük. Az Autopolish gazdaságos és

gyors, de fényesítés nélküli használatának módja, hogy tiszta, száraz viszkóza- (nem gumi-) szivacsra csak annyi emulziót öntsünk, hogy az csak nyirkos legyen. Nem lehet túl száraz, de gyenge összenyomásakor az Autopolish nem folyhat ki belőle. Az így megszívatott szivaccsal gyenge húzásokkal vékony rétegben vigyük fel az emulziót. amit már A Skoda gépkocsiknál csak az alsó részek tisztítására használható. 436 437 nem kell fényesíteni. Az Autopolish-sal nem ajánlatos napon, fagyban és a motortól átmelegedett motorházfedélen dolgozni. Nem lehet viaszt tartalmazó s~erekre, azaz Autowaxra, Autocleanerre és Autobalsamra, valamint régi, oxidálodott fényesítőanyagra felvinni. Ilyen esetben először a gépkocsit samponnal alaposan le kell mosni és meg kell szárítani. Autosampon Alkalmazás. A gépkocsi zsírtalanítására és mosására használt szer Használat. Egy gépkocsi lemosására 5 1 vízben feloldott 10 dkg

Autosamponoldat elegendő A durva sarat először folyó vízzel távolítsuk el, majd ezután az oldattal mossuk le az egész gépkocsit, beleértve az üvegeket is (l. a 176 alfejezetben) A meglehetősen piszkos gépkocsit úgy mossuk le, hogy nyirkos viszkózaszivacsra öntsünk kb 5 dkg Autosampont, a szivacsot mártsuk vízbe, és ezután gyengén a kocsiszekrény felületére nyomva mossuk le az egész (előzőleg vízzel lemosott) gépkocsit. Sűrű hab keletkezik, ami az összes szennyet leviszi A szivacsot néhányszor mártsuk a vízbe Autosampon hozzáadása nélkül. Az Autosampon nagyobb arányban hígítva is hatásos, ezért a folyamatot legalább ötször ismételjük anélkül, hogy sampont adnánk az oldatba. Ezután a gépkocsit vízzel mossuk le. Ügyeljünk arra, hogy a kocsiszekrényen ne maradjon samponnyom Egy gépkocsi leöblítéséhez kb 150 200 l vizet használjunk Alapos leöblítés után a gépkocsit tiszta viszkózaszivaccsal vagy szarvasbőrrel

szárítsuk, majd konzerváljuk. Ha a konzerváláshoz Autopolish-t használunk legközelebb csak 10 . 14 nap múlva mossuk samponnal a gépkocsit Autowax~ szal vagy Autobalsammal való konzerválás után 4 . 5 naponként mossuk samponnal a gépkocsit Az olajjal szennyezett részek tisztítására 50°/,-os Autosamponoldatot használjunk Autowax Alkalmazás. A gépkocsi kocsiszekrényének általános konzerváló és fényesítő szere. . Használat Az Autowaxot a mosott és száraz festékre ronggyal vigyük fel, és kis felületen (kb. 30 x 30 cm) száradásig kenjük szét (A száradás alatt a fényesedés kezdetét értjük) Ezután a felületet flanellel fényesítsük A szétkenést és a fén~esítést. egyenlet~ körkörös vagy egyirányú mozdulatokkal végezzük Télen, am1kora viasz nehezebben kenhető szét, először a rongyot benzinnel nedvesítsük ~e. Az Autowaxot nem szabad napon, ill a meleg kocsiszekrényre felvinni, es azon fényesíteni. Nem ajánlatos a

viaszt a festéken 6 hónapnál tovább tartani Ez időtartam után a maradványait meleg vízben oldott Autosamponnal távohtsuk el Hasonló emulziós fényesítőszer (Autopolish) használata előtt a gépkocsit Autosamponnal le kell mosni. Carime Alkalmazás. A Carime a kocsiszekrény festékének és a krómozott alkatrészeinek . konzerváló és fényesitő szere. Használat. A Caríme készítménnyel való munkamenet azonos az Autowaxéval 438 Clarin Alkalmazás. Mindenfajta üveg párásodás elleni védőszere Ez egy 40" 50 cm zöld színű, aktív anyaggal átitatott flanel! törlőruha. Használat. A párás ablakot a Clarin törlőruhával töröljük szárazqi Csak tiszta üvegre használjuk. A párás ablakon a Clarin törlőruhával letörlés után összefüggő védőréteg keletkezik. amely megvédi az üveget a további párásodástól A törlőruhát nem szabad kimosni mert elveszti a hatékonyságát méretű, Cleanerpolish Alkalnwzás. A kocsiszekrény

festékének tisztító, fényesítö és konzerváló szere Használat. A Cleanerpolish nagyon gazdaságos hatékony, és folyékonysága lehetövé teszi a könnyű felvitelét. A szennyezödött gépkocsit először mossuk le lehetőleg samponnal, alaposan öblítsük le és szárítsuk meg. Előzőleg jól felrázzuk és a száraz lakkon ronggyal kenjük szét Rövid idö eltelte után a felvitt réteg fehér bevonattá alakul át, amelyet flanellel könnyen fényesíteni lehet". Tisztításkor, az apró festékhiányok és karcok kiegyenlítésekor, a