Communication | High school » Asszertív kommunikáció

Datasheet

Year, pagecount:2019, 6 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:48

Uploaded:October 02, 2021

Size:1 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Asszertív kommunikáció Az asszertivitás (önérvényesítés) egy olyan tudatos viselkedésforma megválasztása, amelyben az ember kialakítja magában azt a tudatos belső erőt, rendet, melynek segítségével az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában. Az asszertivitás kialakítása önmagunkban olyan helyzetekben is segítségünkre lehet, melyek környezetünket hátrányosan befolyásolják, megakadályoznak bennünket abban, hogy önérvényesítően viselkedjünk. Ilyenek például a betegségek, a testi fogyatékosság, közeli hozzátartozónk elvesztése, válás, munkahelyi elbocsátás stb. Az asszertivitás és a vele szorosan összefüggő önbecsülés nagy segítségünkre lehet a bizonytalanság és a változás körülményei között, illetve válsághelyzetekben egyaránt. Az önkifejezés (asszertivitás) megértésének egyik módja, ha úgy szemléljük,

mint az intim szféra megvédésének és a többiekre, valamint a társadalomra gyakorolt kihatásnak nem romboló módját. Az asszertivitás meghatározásának hasznos és gyakori módja, hogy azt az agresszió és a behódolás közötti skálán helyezzük el, és azokkal állítjuk szembe (lásd az alábbiakban). (http://szociologiaszak.uni-miskolchu/segedanyagok/kistersegimentorOApdf) Az asszertivitás megnyilvánulásai a verbális kommunikációban:      a szándék, a cél határozott megfogalmazása az érzések nyílt kifejezése egyenes, világos állítások tárgyszerű szavak, kifejezések használata nincs kertelés, mellébeszélés Az asszertivitás megnyilvánulásai a nonverbális kommunikációban:      magabiztosságot sugalló testbeszéd a hang határozott, meleg, nyugodt szemkontaktus nyílt, őszinte szemek egyenes, kihúzott, nyugodt testtartás Környezetünk állapotát, amelyben élünk értékelnünk kell, hogy az

annak megfelelő viselkedést kialakíthassuk. A helyzet értékelése hat az érzéseinkre, fiziológiai állapotunkra, és ezek továbbhatnak a viselkedésünkre, mint ahogyan ez az alábbi ábrán követhető. Ha a helyzetet ijesztőnek, veszélyesnek látjuk, vagy úgy érezzük, hogy kudarcot fogunk vallani, akkor feszültség keletkezik bennünk, és reakciónk ennek megfelelően védekező lesz. Ha a helyzetet számunkra nézve pozitívnak ítéljük meg, vagyis hiszünk saját sikerünkben, érdekes eseményeket várunk, akkor viszont szervezetünk ellazult lesz, jól érezzük magunkat, és nyitottan reagálunk az eseményekre. Érthető, hogy feszült állapotban, önvédelemből nem lehet igazán pozitívan reagálni a külvilágra. Ha nagyon gyakran negatívan látjuk a helyzeteket, akkor viselkedésünkkel legfeljebb önmagunkat védjük, de érdekeinket nem tudjuk jól érvényesíteni. Ha viszont gyakran észleljük úgy a szituációkat, mint amelyekben kompetensek,

sikeresek tudunk lenni, ez lehetővé teszi, hogy nyugodtan felmérjük a helyzetet, és megfelelő megoldásokat találjunk. Az emberi viselkedés sémái Önmagunk és környezetünk elfogadása vagy el nem fogadása négy viselkedési alapszituációt eredményez, amelyet az alábbi ábrán tekinthetünk át. Önmagunk elfogadása Agresszív Önbizalom hiánya  Mások elfogadásának hiánya  Negatív érzések mások iránt  Harag és vádaskodás  Felsőbbrendűségi érzés  Minden helyzetet kontrollálni akar  Nem érdekli mások érzése Asszertív  Környezetün k el nem fogadása Önbizalom, reális önértékelés  Mások és önmaga elfogadása  Felelősségvállalás  Érdeklik mások érzései, gondolatai  Őszinte, egyenes  Meghallgat másokat  Nyíltan kérdez  Passzív Manipulatív Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés  Mások és önmaga elfogadásának hiánya  Gyanakvás  Őszintétlenség  Mások

önértékelését is aláássa  Depresszió,  Önbizalom hiánya, alacsony önértékelés  Önelfogadás hiánya  Negatív érzések önmaga iránt  Kisebbségi érzés  Önfeladás  Lelkiismeretfurdalás  Motiválatlanság  Környezetün k elfogadása motiválatlanság Önmagunk el nem fogadása Az asszertív magatartás és más magatartás formák  Asszertív attitűd Az asszertív attitűd önelfogadást és mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Viselkedésben az asszertivitás felelősségvállalásban, saját érdekeink közvetítésében és mások érdekeinek figyelembevételében mutatkozik meg. Az asszertív viselkedés: olyan önérvényesítő magatartás, melynek során képes vagy kifejezni érzéseidet, gondolataidat, érvényesíteni jogaidat és ezáltal elérni céljaidat úgy, hogy eközben figyelembe veszed mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait.  Passzív

attitűd Passzív attitűd esetén az egyén önmagát másoknál értéktelenebbnek tartja, és azt gondolja, hogy mások is azt gondolják, hogy nem jó amit tesz. Gyakran úgy ítéli meg a helyzeteket, hogy kudarcot fog vallani. Ezért inkább háttérbe vonul Azt gondolja, hogy másoknak mindig igaza van, így meg se próbálja érdekeit képviselni. Még mielőtt konfliktus alakulna ki, megadja magát. A passzív viselkedés azon a meggyőződésen alapul, hogy a másik ember igényei, vagy kívánságai fontosabbak, mint a Te sajátjaid. A másik félnek vannak jogai, de neked nincsenek. Te nem, vagy csak kismértékben tudsz hozzájárulni a dolgok megoldásához, míg a másik fél teljes mértékben. Általában a passzív viselkedés célja, hogy mások kedvében járj és, hogy elkerüld a konfliktusokat. A passzív viselkedésű ember nem áll ki a jogaiért, vagy ha igen, akkor azt oly módon teszi, hogy azt mások figyelmen kívül hagyják. Igényeinek, véleményének,

érzéseinek és meggyőződéseinek bocsánatkérő, bátortalan kifejezése jellemzi.  Manipulatív attitűd A manipulatív attitűd, ahogy neve is mutatja, azt jelenti, hogy az egyén hátulról, ferde utakon, ügyeskedve próbálja elérni céljait, mert nem bízik se önmagában, se másokban. Nem tudja elképzelni, hogy kiállhat egyenesen érdekeiért, mert nem tudja elképzelni, hogy elfogadják. Alacsony az önértékelése, és másokat se tart sokra Ezért folyton gyanakszik, hogy mások hasonlóan manipulálják.  Agresszív attitűd Az agresszív attitűd és viselkedés nem verekedős erőszakosságot jelent, hanem az alacsony önértékelés kompenzálásaképpen kialakított látszólagos önbizalmat. Ezen attitűddel az egyének kiválónak szeretnék látni magukat, ezért másokat alulértékelnek. Úgy tesznek, mintha nem lenne másokra szükségük, és azt gondolják, nem látszik, mennyire nincs önbizalmuk. Az agresszív viselkedés azon a

meggyőződésen alapul, hogy az ember saját igényei, kívánságai és véleménye fontosabb, mint másoké. Az agresszív ember azt gondolja, hogy neki vannak jogai, másoknak nincsenek, hogy ő teljes mértékben hozzá járul a probléma megoldásához, míg mások nem. Az ilyen ember célja a mindenáron való győzelem, ha kell mások figyelmen kívül hagyásával is akár. Az agresszív ember kiáll jogaiért, de ha kell, megsérti mások jogait eközben. Mások igényeit, kívánságait, érzéseit és véleményeit figyelmen kívül hagyja. Asszertivitás és asszertív magatartás A magyar önérvényesítés és az angol assertivity kifejezés valamiféle rámenősséget sugall. Annyiban valóban rámenősségről van szó, hogy az egyén érdekeit érvényesíti. Ez azonban csak akkor valódi érdekérvényesítés, ha megfelelő önbizalom birtokában, mások és azok érdekeinek elfogadásán és tiszta kommunikáción alapszik. Nem önérvényesítés az, ha

érdekeinket erőszakosan, mások feletti hatalmunk által vagy mások kijátszásával, manipulálásával érvényesítjük, mert ezek a viselkedések félelmen alapszanak. A saját képességeikben bizonytalanok nem merik nyíltan felvállalni érdekeik ütköztetését, csak felülről vagy hátulról támadva mernek érdekeikért fellépni. A nem asszertív attitűdök és viselkedésjegyek a gyakori, legtöbbször a gyerekkorban történt elutasítás és negatív ítélet következtében alakulnak ki. Az egyén énképének formálódása erősen függ a környezet visszajelzéseitől. Ha sok a negatív visszajelzés, az egyén negatív képet alakít ki önmagáról. Azonban még gyermekkorunkban sem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a külvilág visszajelzéseinek. Megfelelően értékelve a helyzeteket, a visszajelzéseket is differenciáltan lehet értékelni. Fontos, hogy akár önmagunk, akár mások (pl. gyermekünk) esetében a viselkedést, a tettet értékeljük, és ne

a személyt. Mindenki tesz jót és rosszat, viselkedik okosan és bután, elhibáz dolgokat, és kiválóan meg tud csinálni sokmindent. Ezeket a helyzeteket lehet értékelni, de egy-egy helyzet nem minősíti teljességében az egyént. Teendők önbizalom hiány esetén Ha valaki nem tud asszertíven viselkedni, az azt jelenti, hogy az önbizalmával baj van. Mit lehet tenni? Számos lehetőségünk van arra, hogy tudatosan megváltoztassuk attitűdünket, és ezáltal viselkedésünket.  1. Pozitív önértékelés kialakítása Keressük meg jó tulajdonságainkat, és fordítsuk figyelmünket a sikereinkre. Nem kell a kudarcainkat szégyellenünk! Sokkal inkább értékelni kell, hogy miért következett be, mit tehetünk, hogy máskor ne történjen meg! Hibázni szabad, de ugyanazt a hibát többször elkövetni talán nem kellene, mert tanulhatunk az előző kudarcból.  2. Relaxáció (Önmagunk ellazítása) Ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk egy helyzetben

fellépni, fontos a feszültség csökkentése. A testi jó érzés visszahat lelkünkre, és megkönnyíti önmagunk és mások elfogadását. Nyugodt, egyenletes légzéssel sokat segíthetünk ebben Figyeljük meg testünket, tudatosítsuk, hogy mely részét feszítjük meg! Ezután akaratlagosan feszítsük és lazítsuk el ezt a testrészt!  3. A kívánt helyzet elképzelése (Imagináció) Mikor valamit el akarunk érni, előre elképzeljük a helyzetet. Ha sikerül az asszertív viselkedést vizualizálnunk, akkor könnyebben tudjuk megvalósítani. Érdemes tehát magunkat elképzelni, ahogy nyíltan a másik felé fordulunk (nem összefont karral, vagy csak féloldalasan), a partner szemébe nézünk (nem mereven, csak mondanivalónk tisztaságát bizonyítandó nyomatékkal). Lazán, barátságosan, a másik szempontjait is figyelembe véve beszélgetünk.  4. Tiszta célok meghatározása Akkor tudjuk elérni, amit akarunk, ha tudjuk, mit akarunk, és ha nincsenek

a céljainknak mellékcéljai, amelyek hiányzó önbizalmunk megerősítését célozzák. Tehát nem nyerni akarunk, hanem mindkét félnek megfelelő kompromisszumot keresünk. Ezért a fő célt pontosan meg kell határozni, és számos odavezető utat kell felrajzolni, ha lehet már előre.  5. Megfelelő kommunikáció önmagunkkal és környezetünkkel Partnerem, akárki is lehet, nem feltétlenül akar velem megegyezni. Ezért fontos, hogy jelezzem, mit szeretnék, és azt is, hogy megértem, ő mit szeretne. Ehhez meg kell, hogy hallgassam a partneremet, meg kell, hogy értsem, és szükség esetén kérdezzek. El kell magyaráznom a saját szempontjaimat, és keresnünk kell a megoldásokat. A tiszta kommunikáció azt jelenti, hogy a megoldást keressük, és nem fogást a másikon. Nem énképünket védjük, hanem valóban a helyzetet akarjuk megoldani. (http://www.mentalkommhu/asszertivitashtml) A kommunikáció a konfliktuskezelés egyik leghangsúlyosabb része,

hiszen a kommunikáció funkciója a kapcsolat teremtése, fenntartása, ill. az információcsere A konfliktus éppen ezeken a területeken okoz defektust. A kommunikáció a konfliktuskezelés elengedhetetlen eszköze! A konfliktuskezelés azonban nem egyenlő a kommunikációs eszközök alkalmazásával! A kommunikáció eszköz, amelynek segítségével felszínre hozhatjuk a konfliktusok okait, tisztázhatjuk érzelmeinket, szükségleteinket, kidolgozhatunk megoldásokat, terveket és ellenőrizhetjük azok megvalósítását is. A konfliktuskezelésben is használatos kommunikációs eszközök:                 Az aktív hallgatás a másik félre irányuló fokozott figyelem, az általa elmondott információk aktív feldolgozása, megértése, rövid közbevetések és nonverbális (bólogatás, szemkontaktus, szinkron testtartás stb.) eszközök segítségével A blokkolás olyan kommunikációs eszköz, amely

megakadályozza a másikat az adott pillanatban, az adott téma további kifejtésében, lehetőséget adva későbbi időpontban való megbeszélésre. Pl: Szeretném, ha most visszatérnénk az előző gondolatra, erre a felvetésre később térjünk vissza! Az erősítés, olyan kommunikációs eszköz, amely megerősíti a másik felet. Ez a megerősítés szólhat az általa felhozott témának, javaslatnak, jó gondolatnak stb. Az erősítés pozitív értékelést jelent a kommunikátor részéről. Az érzelem visszatükrözés lényege, amikor a másik érzelmeit, lelkiállapotát szavakba öntjük. A kommunikáció arra irányul, hogy bemutassuk, hogy átérezzük a másik adott témával kapcsolatos érzelmeit, érzéseit. Pl: úgy látom ez szorongatónak tűnik az ön számára A fontosság elismerése olyan kommunikációs eszköz, amely arra irányul, hogy ami a másiknak fontos, jelentős, azt felismerjük, pozitívan értékeljük, s ezt kifejezésre is juttassuk. A

kiemelés, amikor a konfliktusban szereplő másik által hozott információkból a releváns elemeket hangsúlyozzuk. A konfrontáció, amikor a másik által hozott, egymásnak ellentmondó információkat ütköztetjük. A korlátozás olyan kommunikációs eszköz, amely során a témát, meghatározott irányba tereljük, szűkítjük. A nyitott mondat, olyan kommunikációs eszköz, amely során információkat próbálunk szerezni a másiktól, direkt rákérdezés nélkül, így a másik a témát szabadon fejtheti ki. Az önközlés, amikor a másik fél élményéhez kapcsolt saját, azonos irányú érzelem közlése történik, pl.: nekem is voltak kellemetlen perceim, amikor Az összegzés olyan kommunikációs eszköz, amelyet egy-egy nagyobb téma után alkalmazunk, a parafrazált és összekapcsolt elemeket megfelelő összefüggésbe állítva. Az összekapcsolás, amikor kiemeljük a lényeges gondolatokat, és összefüggést állítunk fel az előzőleg

parafrazált gondolatok között. A parafrázis, amikor az aktuális szituáció lényeges elemeit kiemeljük, a másik fél saját szavainak ismétlésével. A rögtönzés lényege, hogy az adott szituációhoz gyorsan kapcsolódunk, a közlés nem hordoz feltétlenül releváns információt, azonban lehetőleg pozitív érzelmeket hív elő. Pl.: a humor ilyen rögtönzés A támogatás, amikor a másik fél megnyilvánulásait kiemeljük, és azt pozitív töltésűvé fordítjuk. A visszacsatolás, amikor a beszélgetés korábbi szakaszában érintett témákra visszatérünk, visszautalunk