Economic subjects | Human resource management » A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

Datasheet

Year, pagecount:2010, 22 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:31

Uploaded:October 29, 2022

Size:6 MB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

5S A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 1 Az 5S a termelékenység alapja Az 5S jelentősége • • Profit kézbentartása Költség Termelés Minőség Határidő • Működés Berendezés Készlet Szabványosítás, Ügyvitel szabályozás • Erős csapatmunka, Magas morál • Biztonság 5S, (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) A vállalatok legfontosabb céljai közt a profit realizálása áll Ehhez szükség van a költségek ellenôrzésére a termelés, a minôség és a szállítási határidôk területén Ezek alapja a mûködés, a berendezések és a készletek szabványosítása és az ügyvitel szabályozása Amelyek az erôs csapatmunkán, a magas morálon és a biztonságon alapulnak De minden tevékenységnek amely a vállaltnál megfigyelhető az 5S az alapja és kiinduló bázisa 2 Az 5S jelentősége Egy vállalatnál, amely megfelelő 5S-t valósít meg: TERMELÉS növekedés • A Termelés, a Minőség, a

Költség, a Szállítás, a Biztonság és a Morál területén végbemenő tevékenységeknél javulást kell elérni, amely mindenki számára egyaránt fontos és szem előtt tartandó a felsővezetőktöl a dolgozókig Jó a MINŐSÉG •Dolgozók •Művezetők Alacsony a KÖLTSÉG Pontos a SZÁLLÍTÁS Jó a munkahelyi BIZTONSÁG •Adminisztratív személyzet •Középvezetők •Felsővezetés Jó a vállalati MORÁL 3 További célok bevezetése Alapvető célok Az alkalmazottak Önállóságának fejlesztése Az 5S tevékenység bevezetése Jó csapatmunka kialakítása Közvetlen célok A vállalat arculatának És hírnevének javítása A hatékonyság növelése Rövidebb átfutási idő És pontos szállítás Kisebb készlet Minőség javítása Vezetői alkalmasság fejlesztése Biztonság növelése Költségcsökkentés Végső célok A vezetés színvonalának fejlesztése Annak az Állapotnak a Amelyben a Vállalat Folyamatosan Képes

előmozdítani a KAIZEN-t A szervezet aktivizálása És moráljának javítása 4 A jó vállalat jellemzőinek összefüggése az 5S-sel A JÓ VÁLLALAT GONDOLKODÁSMÓD • • • • • • • • Körültekintő Figyelmes Nem lézeng Értékes áru Értékes idő Együttműködő Önálló Megbízható TUDATOSSÁG 3S Az 5S alapja a 3S, aminek a jelentése: Seiri, Seiton, Seiso. • • • • • • Hatékonyság Költség Minőség Biztonság Idő Fegyelem 5S 5 Mi is az 5S? “5S” alapszabály: “Legyen hely mindennek és minden a helyén legyen” 6 Mi is az 5S? • Szortírozás - a szükséges kiválasztása • Szisztematikus elrendezés - helyes elrendezés • Szép, tiszta környezet - takarítás, tisztítás • Sztandardizálás - folyamatosan alkalmazni az előzőeket • Szokássá válás – jó morál 7 Seiri = Szortírozás Tárgyak Szükséges tárgyak Anyag/tárgy felesleg Tudja-e más használni? Nem Nem szükséges tárgyak

Sérült tárgyak 1 Igen Javítható-e? Szétválogatás Nem 1 Dobjuk el! Igen Az anyagtranszfer támogatása Javítás A felhasználás gyakoriságának megfelelő szervezés 8 Seiri = Szortírozás • Meghatározzuk és kidobjuk az összes felesleges tárgyat • Ezeket piros cédulával megjelöljük, majd eltávolítjuk: – visszavételezéssel – selejtezéssel – kidobással (A piros címkék változásra hívják fel a figyelmet.) JABIL CIRCUIT HUNGARY - 5S RED TAG FORMAT JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG - 5S VÖRÖS KÁRTYA FORMÁTUM (H) TÁRGY MEGNEVEZÉSE (GB) ITEM NAME (H) BESOROLÁS (GB) CLASSIFICATION (H) Alapanyag (GB) Raw material (H) Gép/Berendezés (GB) Machine/Equipment (H) Munkaközi Készlet (WIP) (GB) Work in progress (WIP) (H) Szerszám / Befogó (GB) Jig/Fixture (H) Késztermék (GB) Finished product (H) Egyéb (GB) Other (H) MENNYISÉG (GB) QUANTITY (H) OK (GB) REASON (H) Szükségtelen (GB) Unnecessary (H) Nem sűrgős (GB)

Non-urgent (H) Hibás (GB) Defective (H) Ismeretlen (GB) Unknown (H) Visszamaradt anyag (GB) Leftover material (H) Egyéb (GB) Other (H) FELELŐS (GB) RESPONSIBLE (H) AKCIÓ (GB) ACTION (H) Megszüntetés (GB) Eliminate (H) Tárolás elkülönítve (GB) Store Separately (H) Vissza a tulajdonoshoz (GB) Return to owner (H) Egyéb (GB) Other (H) Szállítás a Vörös kártyás tárolóba (GB) Move to red tag storage (H) V.K KIÁLLÍTÁS DÁTUM (GB) DATE R.T ATTACHED 9 Seiri = Szortírozás A felhasználás gyakoriságának megfelelő szervezés Évente néhány alkalommal Hetente néhányszor Anyagok, eszközök, dokumentációk, A munkavégzés helye Előtte Környezet a raktárban vagy az irodákban file-k, stb. Naponta néhányszor A dolgozó környezete Utána 10 Seiton = Szisztematikus elrendezés •A tárgyak használatuk szerint kerüljenek jobban elérhető helyekre. •Minden egyes eszköz (Munkaeszközök, anyagok, félkész termékek)

mennyiségét és helyét meg kell határozni. •A hibás alkatrészeket piros színű dobozban, vagy piros vonallal elhatárolt mezőben tároljuk. Előtte Utána 11 Seiton = Szisztematikus elrendezés 12 Seiso = Szép, tiszta környezet • A szennyezettség és forrásának eltávolítása. • Takarítás = ellenőrzés. • Mindennap, minden dolgozó figyeljen oda a rendtartásra (napi 5-10 perc elég az ellenőrzésre, tisztításra). Előtte Utána 13 Seiso = Szép, tiszta környezet Takarítás = Ellenőrzés  Gépek meghibásodásainak megelőzése 14 Seiketsu = Sztandardizálás • Úgy helyezzük el az utasításokat és előírásokat, hogy a munkaterületet rendezett és tiszta maradjon. • Egyértelmű jelölések kommunikáció. Gyors és tiszta • Más terület tanulhat a kollégák által átvett elképzelésekből és használhatja is azokat. Előtte Utána 15 Shitsuke = Szokássá válás •A korábbi 4S fenntartása. •Folyamatos

oktatás és a gyár megjelenésének kommunikálása ( 5S audit ). •Pozitív visszacsatolás. Előtte Utána 16 További megjegyzések A) Az 5S célja: Gyorsabban megtalálni a problémákat. B) 5S Audit és javító tevékenységek figyelemmel kísérése 17 További megjegyzések C) 5S NEM TÖBB MUNKA, hanem egy másik módja a napi tevékenységek elvégzésének. 5S tevékenységek Napi munka 5S tevékenységek Napi munka 5S tevékenységek 18 További megjegyzések D) Egy tevékenység addig nincs befejezve, amíg nem áll teljesen készen arra, hogy legközelebb is használni tudjuk. REP OK! 19 Az 5S hatékonyan kapcsolódik más tevékenységekhez • Melyek az 5S-hez kapcsolódó tevékenységek? – Balesetmegelőzés • Megfelelő rend és tisztaság kialakításával elkerülhető a balesetek bekövetkezése – Megelőző karbantartás • A gépek és berendezések rendszeres tisztogatása a hibák megelőzéséhez vezet 20 Az 5S szokásos

bevezetése Szortírozás • A munkaterületről a szükségtelen gépek, berendezések, eszközök eltávolítása • A szükséges dolgok elrendezése, megtisztítása, a munkakörnyezetet beleértve • Ezek után a dolgozók képzése elkerülhetetlen, hogy ez ne csak egy egyszeri tevékenység maradjon hanem a folyamatot öntevékenyen végezzék és a rendszer alapelveit önállóan kövessék Szisztematikus elrendezés Standardizálás Szép, tiszta környezet Szokássá válás A munkanhelyi szervezettség és karbantartás, magas szinten tartása 21 Seiri Szortírozás Seiketsu Sztandardizálás Shitsuke Szokássá válás Seiton Szisztematikus elrendezés Szép, tiszta környezet Seiso 22