Economic subjects | Quality assurance » A minőség fogalma, A minőségügy története

Datasheet

Year, pagecount:2010, 69 page(s)
Language:Hungarian
Downloads:17
Uploaded:January 23, 2023
Size:1 MB
Institution:-

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!

Comments

Nobody commented on this document yet. You can be the first one!


New comment

Content extract

Forrás: https://doksi.net A minőség fogalma A minőségügy története Forrás: https://doksi.net „Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kicsi ugrással nem jutunk át a szakadékon.” (David Lloyd George) Forrás: https://doksi.net Mi a minőség ? • Transzcendens megközelítés A minőség az, ami kiálta a próbát. Vagyis a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. Forrás: https://doksi.net Mi a minőség? • Termék alapú megközelítés A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definició szerint az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék vagy a szolgáltatás igen jó minőségű. Forrás: https://doksi.net Mi a minőség ? • Termelés alapú megközelítés Minőség az, amit a gyártó az adott eszközeivel, az adott környezetben elő tud állítani, feltéve, ha a termék

megfelel az előre meghatározott kritériumoknak vagy specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni, az a minőség hiányát jelenti. Forrás: https://doksi.net Mi a minőség ? • Felhasználó alapú megközelítés A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. Forrás: https://doksi.net Mi a minőség ? • Érték alapú megközelítés A minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú terméket kínálunk a fogyasztónak elfogadható költséggel vagy áron. Forrás: https://doksi.net Mi a minőség ? • Szabvány alapú megközelítés A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy megfelel-e a vonatkozó szabvány követelményeinek. Forrás: https://doksi.net A minőség fogalma a szolgáltatásban • Nem kézzelfoghatóak A szolgáltatások nem tárgyiasulnak. Nem láthatók, ízlelhetők, tapinthatók mielőtt igénybe veszik azokat. • Azonnal fogyaszthatók A keletkezésük

pillanatában a szolgáltatásokat igénybe veszik, ellentétben egy adott termékkel, amit legyártanak, készleteznek, később eladják és még később fogyasztják. • Nehezen kiszámíthatók A szolgáltatás függ a szolgáltató személytől, a helytől, az adott pillanattól, a szolgáltató személyzet teljesítményétől, a pillanatnyi idegi, fizikai állapotuktól. Ugyanazt ugyanúgy reprodukálni lehetetlen • Elválaszthatatlanság A szolgáltatás fogyasztásában a szolgáltató és az ügyfél is részt vesz személyes jelenlétével. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan I. • Már az őskori ember is egyre tökéletesebb eszközök, szerszámok előállítására törekedett. • Hammurabi Törvénykönyve „ Ha az orvos nagyobb operációt végez egy nemesemberen, bronzból készült szikével és a nemesember halálát okozza, vagy ha a szemüreg műtétje során a látás vagy a szem elvesztése a következmény; vágassék

le az orvos egyik karja. • Egyiptomi Halál Könyve a fáraók eltemetésének dokumentált rendszere volt, a szertartás végrehajtásának módját, eszközeit is leírta. (Szabvány teljesítését a főfelügyelő jelével igazolták) • 1140-ben fémjelzés rendszere – arany és ezüst tárgyak minőségi igazolására • Kínában a császári udvarban felhasznált minden anyagot meg kellett jelölni, hogy a készítőt egyértelműen azonosítani lehessen. Tulajdonképpen ez tekinthető a mai védjegy ősének. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan II. • Ókori Rómában közel 100 szabványt ismertek, melyeket a termékek minőségének ellenőrzésére használtak. • Középkorban a manufaktúrák elterjedésével, és működésének következményeképpen rájöttek, hogy az egyes munkafázisokat különválasztva jobb eredményt érhetnek el. • Így alakultak ki a céhek, amelyek Európában egyértelműen meghatározták a termék

minőségét. • Előre meghatározták és rögzítették az alapanyagok minőségét, a gyártási technológiát, valamint állandóan ellenőrizték, hogy a késztermék minősége megfelel-e az általuk vállalt garanciafeltételeknek. • Egy céhnek csak az lehetett tagja, aki ezeket a nagyon szigorú minőségi követelményeket maximálisan teljesíteni tudta. • • Florence Nightingale – diagnózisspecifikus halálozási index (outcome teljesítmény) Semmelweis Ignác – anyai halálozás 18%→1% Minőségügy története vázlatosan III. Forrás: https://doksi.net • A minőségellenőrzés első, korai szakasza a modern gyáripar kialakulásával kezdődött. A nagyüzemi termelés fenntarthatóságának érdekében szinte tökéletesre fejlesztették a munkamegosztást. • A minőségellenőrzést külön személy végezte ,a művezető. Feladatai közé tartozott egy adott munkafázis elvégzésének, az előírt darabszám teljesítésének, és a

dolgozók ellenőrzése. A késztermék ellenőrzését szúrópróbaszerűen végezték, így kikerülhettek a piacra hibás, selejt termékek is. • Taylor önálló minőségellenőrzési szervezetet hozott létre, amely független a termeléstől, és az ellenőrzési feladatokat önálló minőségellenőrök látják el. Hiányossága volt, hogy elsődleges célja a késztermék minőségének ellenőrzése,a hibát vétő dolgozó egyértelmű meghatározhatósága, és nem a hiba idejekorán történő felismerése,annak korrigálása, kijavítása. • A 20. század elején az volt a jellemző, hogy a hibát vétő dolgozót megbüntették, elbocsátották. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan IV. • Előrelépés csak a század közepén történt, amikor a késztermék ellenőrzése mellett megjelent a gyártásközi ellenőrzés is. Megelőzték a sorozatos selejtgyártást, kisebb költségbe került a hibás darab kijavítása. • Ekkor

már nem a hibát vétő megbüntetése volt a cél, hanem a hiba forrásának feltárása, helyesbítő intézkedéssel a folyamat módosítása. • Társadalmi igény merült fel a minőségellenőrzés önálló megjelenésére. • Ellenőrző intézetet hoztak létre, melyeknek feladata a gyártótól független minőségellenőrzés, a minőség tanúsítása. • Annak elkerülése érdekében, hogy a különféle tanúsítványok azonos értékkel rendelkezzenek szükséges volt szabványok létrehozására. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan V. • A szabványosítás a hadiiparban indult el. Az első próbálkozások Amerikában történtek, sikeresek voltak. A mai napig érvényben lévő szabványok: MIL-Q-9858 a minőségirányítási rendszerelőírást, MIL-I-45208 szabvány - ellenőrzési rendszer követelményit határozta meg. • Az AQAP szabványok (AQAP-1, AQAP-4, AQAP-9) katonai jellegűek voltak. (AQAP: Allied Quality Assurance

Application; Szövetségi Minőségbiztosítási Kiadvány). • 1979-ben jelent a BS 5750 szabvány első kiadása, amely erősen támaszkodott korábbi szabványokra. Három részből állt, amelyből az első rész a minőségügyi, a második és a harmadik rész pedig az ellenőrzési rendszer előírásait tartalmazta. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan VI. • A katonai szabványok mellett szükség volt egy nemzetközi minőségügyi szabvány kidolgozására. • Ezt a feladatot az ISO (International Organization for Standardization; Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) vállalta magára. • Az ISO 1947-ben kezdete meg működését. • Történetének legsikeresebb szabványsorozata az ISO 9000-es. • A minőség folyamatszabályozásával kapcsolatos szabványok kidolgozását 1983-ban kezdeményezte az ISO. • Az ISO 9000-es szabványcsalád első öt tagját 1987-ben léptették életbe. Forrás: https://doksi.net Minőségügy

története vázlatosan VII. • Az 1987-ben megjelent ISO 9000-es nemzetközi szabványsorozatot 1994-ben, majd 2000-ben módosították, hogy segítsék az értelmezést, és jobban hangsúlyozzák a minőségbiztosítás megelőző vonásait. • 1994-ben az ISO 9001 szabvány követelményeit vette alapul az AIAG (Észak Amerikai Autógyártók Szakmai Testülete), amikor létrehozta az amerikai autógyártásra vonatkozó egységes minőségügyi szabványt, a QS 9000:1998 szabványt. Forrás: https://doksi.net Minőségügy története vázlatosan VIII. • A korábbi ISO 9000:1994 szabványsorozat számos tagból állt (ISO 9001; 9002; 9003), melyeknek különböző volt az alkalmazási területe. ISO 9003 csak a végellenőrzéssel foglalkozott, ISO 9002 ezeken túl felölelte a gyártás teljes menetét, ISO 9001 pedig kiterjed a tervezés és a fejlesztés szakaszára is. • Az 1994-es kiadású szabványok 2003. december 15-ig voltak érvényben. Kézenfekvőnek

látszott ezeket a szabványokat egy szabvánnyal kell helyettesíteni (ISO 9001:2000 szabvány), melynek alkalmazási területe a vállalat jellegétől függően szűkíthető. Forrás: https://doksi.net A MINŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGKÖZELÍTÉSE 1900 előtt Mesteremberek kora: minden darabot ő maga megvizsgál; a hibást keresi meg, és nem az okot. A termelés és az ellenőrzés nem válik szét. A század első fele Művezetői ellenőrzés, MEO. Szétválik a termelés és a minőség-ellenőrzés. Megtalálni a bűnöst és megbüntetni A század második fele A század utolsó harmada Statisztikai minőség-ellenőrzés, majd statisztikai folyamatszabályozás (SPC). Meg kell keresni az okot, hogy a folyamatot vissza tudjuk hozni a határok közé. Teljes körű minőségszabályozás, TQC Japánban. Teljes körű minőségirányítás TQM. Forrás: https://doksi.net A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE Megfelelés a vállalati kultúrának, a

társadalmi és környezeti elvárásoknak, a társadalmi méretű tanulásnak Megfelelés a vevők látens igényeinek 1990 Megfelelés a költségeknek, a vevők jelenlegi igényeinek 1980 Használatra való alkalmasság 1970 Megfelelés a szabványoknak 1960 2000 után A minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői Forrás: https://doksi.net • Minőség-ellenőrzés • Minőségszabályozás • Minőségbiztosítás • Total Quality Management Forrás: https://doksi.net A MINŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE TQM elveken alapuló integrált irányítási rendszer Integrált irányítási rendszer ISO 9000 Az önértékelés, benchmarking, reengenring stb. módszerek ISO 14000 ISO xxx Környezet-központú irányítás Minőség- irányítás Minőségszabályozás Minőségellenőrzés Önértékelés Teljes körű minőség-irányítás (TQM) Forrás: https://doksi.net Minőségellenőrzés Elsődleges cél Hiba

megállapítása A minőség elérésének útja Minőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlya Homogén termék Módszerek Szabványosítás, mérés Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Ellenőrzés, számítások elvégzése, minősítés Felelősség a minőségért Minőségellenőrzési részleg Minőség megközelítése, orientáció Minőség „ellenőrzése” Forrás: https://doksi.net Minőségszabályozás Elsődleges cél Ellenőrzés és szabályozás A minőség elérésének útja Minőségi problémák megállapítása A tevékenység hangsúlya Homogén termék kevesebb ellenőrzés mellett Módszerek Statisztikai eszközök Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Hibaelhárítás és statisztikai módszerek Felelősség a minőségért Termelő és egyéb részlegek Minőség megközelítése, orientáció Minőség „szabályozása” Forrás: https://doksi.net Minőségbiztosítás

Elsődleges cél A minőség elérésének útja Összehangolás A tevékenység hangsúlya Hibamegelőzés Módszerek Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Minőségprojektek és rendszerek Felelősség a minőségért Minőség megközelítése, orientáció Minden részleg Minőségi problémák megállapítása Min. tervezés, min programok, minőségügyi rendszer értékelése Minőségi rendszer felépítése és működtetése Forrás: https://doksi.net Totál Quality Management Elsődleges cél A minőség elérésének útja Stratégiai befolyásolás A tevékenység hangsúlya Piaci és fogyasztói igények Módszerek Stratégiai tervezés, célok rendszerbe foglalása Minőségügyi szakemberek és a szervezet célja Oktatás, tréning, célok rendszerbe foglalása Felelősség a minőségért Vezetés és valamennyi alkalmazott Minőség megközelítése, orientáció Minőségi vezetési rendszer Állandó versenyképes helyzet

biztosítása Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőség (quality ) A termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek az összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy a szolgáltatásnak arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen. (ISO) Az elvárható igények tartalmazhatják :a használhatóság, biztonság, rendelkezésre állás, megbízhatóság, karbantarthatóság, gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjait. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Termék : ( ISO 9000:2000) Tevékenység vagy folyamatok eredménye. Lehet : - szolgáltatás (pl. eü ellátás, gondozás) - tárgyi eszköz (pl. járóbot, tolókocsi ) - feldolgozott anyag( pl. vérkészítmények) - szoftver ( pl. számítógépes program ) vagy ezek kombinációja Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • Minőségügyi folyamat Olyan egymással kölcsönös

kapcsolatban lévő erőforrások (munkatársak, pénzügyi források, eszközök, berendezések, módszerek, eljárások ) és tevékenységek, amelyek a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják át. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak •Eljárás Valamely tevékenység elvégzésének előírt módja (sok esetben az eljárást dokumentálják, „írásos eljárás”, „dokumentált eljárás” •Szolgáltatás A szállító és a vevő közötti érintkezési területen végzett tevékenységek és a szállító belső tevékenységei által nyújtott eredmény, amely a vevők igényeinek kielégítését szolgálja. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • Vevő Az, akinek a szállító a „terméket” rendelkezésre bocsájtja. A vevő szinonímái : a megrendelő, a fogyasztó, az ügyfél, a szolgáltatást igénybevevő. • Megrendelő Szerződéses vevő, szokás „második ügyfélnek nevezni” • Minőségi

követelmények Az egység jellemzőire vonatkozó igények kifejezése vagy átalakítása mennyiségileg (vagy minőségileg) meghatározott követelmények összességére, hogy lehetővé váljon megvalósítása és vizsgálata Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • A társadalom követelményei Olyan kötelezettségek, amelyek törvényekből, rende-letekből, szabályzatokból,törvénykönyvekből, jogszabályokból és egyéb megfontolásból adódnak • Megbízhatóság Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás leírására használnak. • Megfelelőség Az előírt követelmények teljesülése. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • Önellenőrzés Az elvégzett munka ellenőrzése a munkát végző személy által, előírt szabályok szerint. • Igazoló ellenőrzés Vizsgálattal való megerősítés, továbbá

objektív bizonyítékok nyújtása annak, hogy az előírt követelmények teljesűlnek. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségügyi rendszer (quality system ) Minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősségi körök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségbiztosítás ( quality assurance ) Tervezett és rendszeres intézkedések, melyekkel megteremtik a megfelelő bizalmat az iránt, hogy a termék vagy a szolgáltatása megadott minőségi követelményeket kielégíti. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségbiztosítási ciklus Deming ciklus : P-D-C-A P = Plan – Tervezz D = Do - Csináld C = Check – Ellenőrizd A = Act - Cselekedj Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségirányítás: Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a

minőséggel kapcsolatban. Magába foglalja: • a minőségpolitika és a minőségcélok kialakítását, • a minőségtervezést, • a minőségszabályozást, • a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségpolitika (quality policy ) : Egy szervezetnek a minőségre vonatkozó, a felső vezetés által hivatalosan megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségtervezés célok kitűzése, erőforrás biztosítása • • • • minőségirányítás része minőségcélok kitűzése működési folyamatok meghatározása erőforrások meghatározása Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségfejlesztés : (quality improvement ) A minőségirányításnak az a része , amely a minőségi követelmények teljesítésére vonatkozó képesség növelésére összpontosít.

Tevékenységek, folyamatok hatásosságának és hatékonyságának növelése. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • Vezetőségi átvizsgálás A felső vezetőség hivatalos értékelése a minőségügyi rendszer állapotáról és megfelelőségéről a minőség-politikát és a célkitűzéseket illetően. • Jövőkép A szervezet ideál képét megfogalmazó nyilatkozat, amely összegzi, hogy milyen szervezetté szeretne az válni. • Küldetés A szolgáltatás létrejöttének a célja. Milyen okok indokolják a szolgáltatás létrejöttét, működését. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségügyi felülvizsgálat (quality audit ) Rendszeres és független vizsgálat annak meghatározására , hogy a minőségügyi tevékenységek, és ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek. Az intézkedéseket hatékonyan bevezették –e, valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére.

Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Minőségügyi felülvizsgáló ( quality auditor ) Olyan személy , aki megfelelő képzettséggel rendelkezik a minőségügyi felülvizsgálat végrehajtásához. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak Akkreditálás: Olyan eljárás, amellyel egy erre felhatalmazott szerv elismeri, hogy egy szervezet vagy személy alkalmas a meghatározott feltétételek szerint a feladat elvégzésére. Forrás: https://doksi.net Minőségügyi alapfogalmak • Objektív bizonyíték: Olyan mennyiségi vagy minőségi információ, amely megfigyelésen , mérésen vagy vizsgálaton alapszik, és amelyet igazolni lehet. • Eltérés : (nem megfelelőség ) követelmény nem teljesülése Forrás: https://doksi.net Kiemelkedő szakemberek a minőségügy fejlesztésében • Walter A. Shewhart Statisztikai elveken nyugvó minőség-ellenőrzési rendszerek kialakítása. Ellenőrző kártyák rendszere a

minőség-menedzsment területén. Mintavételes minőségszabályozási eljárások. PDCA ciklus alapjainak kidolgozása. • W.Edwards Deming A vezetés felelősségének bizonyítása Statisztikai minőségszabályozás megalapozója Forrás: https://doksi.net Kiemelkedő szakemberek a minőségügy fejlesztésében • Joseph E. Juran „Juran – trilogia” : minőségtervezés, minőség- ellenőrzés, minőségfejlesztés. Projekteamok kialakítása • Philip B. Crosby Minőségdefinició, minőségügyi rendszer, „nulla hiba”, minőségköltségek. • Armand V. Feigenbaum Teljeskörű minőségszabályozás (TQC) : nem születhet jó minőség, ha a terméket rosszul tervezték, nem a megfelelő módon és piacon hozták forgalomba, és nem volt megfelelő a vevővel való bánásmód Forrás: https://doksi.net ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA BEMENET Folyamatok KIMENET termék/szolg. előállítása A P C D MÉRÉS, ELEMZÉS, FEJLESZTÉS V E V Ő

elégedettség V E V Ő elvárások VEZETÉS FELELŐSSÉGE Forrás: https://doksi.net A minőségirányítási rendszer folyamatainak kapcsolatai V E Minőségirányítási rendszer A MIR folyamatos fejlesztése Õ K Ö V E Irányítási folyamatok: Támogató folyamatok: Erõforrás biztosítás (személyzet, infrastruktúra, munkakörnyezet) Erõforrások fenntartása Eszközök karbantartása, felügyelete, kalibrálás, hitelesíttetés Belsõ és külsõ információk elemzése, elégedettség vizsgálatok Belsõ auditok MIR létrehozása, működtetése Vevői igények meghatározása Minőségpolitika meghatározása Minőségcélok meghatározása Minőségtervezés Vezetőségi átvizsgálás Erőforrás tervezés E L K E G E L É G E E É E M D M Y Õ I T N E V V I V Fõfolyamatok: T T Ajánlatadás és szerzõdéskötés Beszerzés, raktározás Termelési (szolgáltatási) folyamat(ok) Vevõszolgálati tevékenység S É G Forrás:

https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 1. Vevőközpontúság A szervezetek vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell jelen és jövőbeli vevőik szükségleteit, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevők elvárásait. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 2. Vezetés A vezetők gondoskodnak a szervezet céljainak és igazgatásának egységéről. Olyan belső környezetet hozzanak létre és tartsanak fenn, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vesznek a szervezet céljainak elérésében. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 3. A munkatársak bevonása A szervezet lényegét minden szinten az emberek jelentik, és az ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 4. Folyamatszemléletű megközelítés A kívánt eredményt hatékonyabban lehet

elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 5. Rendszerszemlélet az irányításban Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan érje el céljait. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 6. Folyamatos fejlesztés A szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 7. Tényeken alapuló döntéshozatal Az eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak. Forrás: https://doksi.net Minőségirányítás alapelvei 8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal A szervezet és (be)szállítói kölcsönösen függnek egymástól, és egy kölcsönösen előnyös

kapcsolat fokozza mindkettejük értékteremtő képességét. Forrás: https://doksi.net A megvalósítás legfontosabb feltételei: A felső vezetés egyértelmű elkötelezettsége. Az alkalmazottak teljes körének bevonása. Forrás: https://doksi.net A megvalósítás lépései • Előkészítés • A minőségirányítási rendszer dokumentumainak elkészítése és beillesztése a folyamatokba. • A dokumentumoknak megfelelő működés megkezdése. • A minőségirányítási rendszer előauditja • Tanúsító audit Forrás: https://doksi.net Alapelvek • • • • • • • „Írd le, amit csinálsz és csináld úgy!” „A fő szabály: a józan ész.” „A minőségügy nem a fegyelmezés és jutalmazás eszköze.” „Örülünk minden hibának.” „A mindenséggel mérd magad.” „Senki sem maradhat ki.” „A papírfelhasználás nem növekedhet!” Forrás: https://doksi.net A minőségügyi célok  meghatározása és

kihirdetése a felső vezetőség feladata.  megszervezése, segítségnyújtás a végrehajtásban a min. vezető feladata.  végrehajtása a szervezet összes munkatársára vonatkozik.  támogassák a szervezet céljait!  segítsék a kitűzött minőségpolitika megvalósulását!  irányuljanak a MIR rendszerben aktuálisan meglévő legnagyobb hiányosságok kiküszöbölésére!  teljesülése legyen mérhető (vagy maguk a célok, vagy a hozzájuk kapcsolódó intézkedések által)! Forrás: https://doksi.net KÜLDETÉS • A Kórház az ország legnagyobb gyógyító intézménye. A szívsebészet kivételével minden szakellátást biztosít páciensei részére. • A színvonalas ellátás érdekében folyamatosan tanulmányozza a megye morbiditási és mortalitási adatait és az ellátás kapacitását az így keletkezett szükségletekhez igazítja. • A Kórház a hozzá forduló páciensek gyógykezelése érdekében az egészség megőrzése és

helyreállítása – mint fő feladat – mellett kimagasló szerepet vállal a megelőzésben, a szűrő és népegészségügyi programok végrehajtásában, és nem utolsó sorban az oktatásban. • A gyógyítás, megelőzés, rehabilitáció, gondozás és az oktatás mellett jelentős tudományos- és kutatómunka növeli az intézmény működésének szakmai színvonalát és valamennyi munkatárs szakmai felkészültségét. • Küldetésünk: a lakosság egészségi állapotának megőrzése, az egészségkárosodás megelőzése, a gyógyítás-, gondozás-, rehabilitáció magas szinten végzése. Mindezt igényes szakmai munkával, kellő megértéssel, empátiával és a jó gyakorlat továbbadásával végezzük. Forrás: https://doksi.net Az óvoda küldetése • „Követelek tőled, mert szeretlek” • Mi az Óvoda dolgozói küldetésünknek tekintjük, hogy a gyermekek egyéni képességét, személyiségét tiszteletben tartva, boldog gyermekkort

biztosítva neveljünk, minden gyermeket optimális fejlettségi szintre juttassunk. • Célunk, a környezeti változások figyelembe vételével, innovatív nevelőtestületünk révén úgy fejleszteni szolgáltatásainkat, hogy minden partnerünk elégedett legyen. • -A szülők biztonságban tudják gyermekeinket. • -Az óvodában minden a gyermek érdekében történjen. • -Hivatástudattal, megalapozott tudással rendelkező nevelőtestület, gyermekszerető alkalmazotti közösség garantálja, hogy érzelmileg gazdag, környezetet szerető, nyitott, aktívan együttműködő gyermekeket neveljünk. • -Nyugodt, családias légkörben, mozgás és a játék elsődlegességét hangsúlyozva, vonzó, változatos tevékenységrendszerben, gyermekközpontú szemlélettel felkészíteni óvodásainkat a változó környezetben való biztonságos eligazodásra, a kulturált viselkedésre. Forrás: https://doksi.net Minőségpolitikai nyilatkozat • A Kórház vezetése

és valamennyi dolgozója szolgáltatásaival a megye lakosságának egészségügyi ellátását biztosítja. Tevékenysége során figyelembe veszi: • valamennyi érdekelt fél szükségleteit, • a tervezés és fejlesztés során a szükségletből adódó jogos igényeket, • a szakmai működés során az orvostudomány mindenkori állását és bizonyított eredményeit, • a környezetszennyezés megelőzését, a környezetterhelés csökkentését, • a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázati jellegét és mértékét, Forrás: https://doksi.net • Mindezek érdekében: • a betegek és munkatársak elégedettségét a lehetőségeken belül javítjuk, • a minőség-, a környezet-, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszereket folyamatosan fejlesztjük, • kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat alkalmazunk, és azokat megbecsüljük, • a munkatársak számára a biztonságos

munkavégzés feltételeit biztosítjuk, • törekszünk a színvonalas és minőségi betegellátásra, • eredményeinket folyamatosan elemezzük, értékeljük, Forrás: https://doksi.net • a kórház működését megfelelő mutatók alapján ellenőrizzük, • elkötelezettséget vállalunk a jogszabályi, etikai és szakmai követelmények betartására, • megtervezzük a minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági rövid- közép –és hosszú távú célokat, programokat, • az intézet működését igyekszünk az Európai Uniós normákhoz igazítani. Forrás: https://doksi.net • Az Integrált Minőségpolitika meghatározásával a Kórház küldetés nyilatkozatának, jövőképének, stratégiai és minőségcéljainak megvalósítását követjük és gondoskodunk annak széleskörű tudatosításáról. • Sikerünk egyben a betegeink, partnereink és munkatársaink személyes boldogulásának is a záloga. Forrás:

https://doksi.net Eredmények • • • • • • Rend Információ Minőség tudat Vevői megelégedettség Marketing, arculat Biztosabb válasz a kihívásokra Forrás: https://doksi.net Ez lenne a csapatmunka?! Forrás: https://doksi.net A CSAPATMUNKA LÉNYEGE Több ember Együttes Akarata Messzebbre visz