Environmental protection | Conferences » Reichel-Kovács - Nemzetközi Egyezmények

Datasheet

Year, pagecount:2002, 5 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:55

Uploaded:October 10, 2007

Size:133 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK (Helsinki jegyzőkönyv, Osloi jegyzőkönyv, Bécsi egyezmény) KÖRNYEZETI MENEDZSMENT RENDSZEREK BEADANDÓ DOLGOZAT Készítette: Reichel Andrea, Környezetmérnök V. Kovács János, Környezetmérnök IV. Veszprém, 2002. december Bevezetés A lokális és részben a regionális légszennyezõdési problémák megoldásának jogi feltételeit adott országon belül kell megteremteni. Ezzel szemben a regionális, kontinentális és globális légszennyezõdés jogi szabályozásához nemzetközi egyezmények szükségesek. Ilyen egyezmények megalkotása természetesen számos politikai és gazdasági nehézség leküzdésével jár. Ennek ellenére néhány esetben már sikerült eredményt elérni Az alábbiakban felsorolunk néhány a szennyezőanyag-kibocsátásokra vonatkozó nemzetközi szabályt, egyezményt, melyek megvalósítását Magyarország is vállalta.

Helsinki Jegyzőkönyv (I. Kén Jegyzőkönyv) A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának legalább 30%-kal történő csökkentéséről. Elfogadásának időpontja: 1985. július 8 Elfogadásának helyszíne: Helsinki Hatálybalépés: 1987. szeptember 2 Magyar aláírás: 1985. július 8 Magyarországi hatálybalépés: 1987. szeptember 2 Kötelezettségek Magyarország számára: • olyan politika és stratégia kidolgozása, melynek eredményeképpen a kénkibocsátás, vagy annak országhatáron való átáramlása az 1980-as bázisévhez képest legalább 30%-kal csökken a legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 1993-ig. • beszámolási kötelezettség a Végrehajtó Testület felé az éves összes kénkibocsátás mennyiségéről és annak számítási módjáról; 2 Végrehajtás Magyarországon: Magyarország összes

kén-dioxid kibocsátása 1980-ban 1.632 kt volt Az 1993-ra előírt 30%-os csökkentés 1.142 kt/év szintet jelentett volna, az éves kibocsátás azonban még ennél is alacsonyabb, 757 kt volt, tehát a vállalást jelentősen túlteljesítettük. Oslói Jegyzőkönyv (II. Kén Jegyzőkönyv) A nagy távolságra jutó országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez a kénkibocsátások további csökkentéséről. Elfogadásának időpontja: 1994. június 13 Elfogadásának helyszíne: Oslo Hatálybalépés: 1998. augusztus 5 Magyar aláírás: 1994. december 12 Magyarországi hatálybalépés: 2001-ben Kötelezettségek Magyarország számára: • 2000-ig 45%-kal 2005-ig 50%-kal és 2010-ig 60%-kal kell csökkenteni az országos összes kén-dioxid kibocsátást, amely nem haladhatja meg az 1980-as bázisévhez képest (1632 kt/év) 2000-ben a 898 kt /év, 2005-ben a 816 kt /év, 2010 évben a 653 kt/év értékeket. Az értékek a hazai

Tárcaközi Bizottság egyetértésével, a nemzetgazdaság teherviselő képességének figyelembe vételével kerültek meghatározásra, összhangban a villamosenergia-ipar erőmű-megújítási programjával. • köteles meghozni saját viszonyainak megfelelően a leghatékonyabb kénemissziócsökkentő intézkedéseket a meglévő és új forrásaira vonatkozóan; • köteles szigorúbb emisszó határértékeket (technológiai kibocsátási határértékeket) alkalmazni az összes helyhez kötött tüzeléstechnikai forrásra; • kisebb kéntartalmú tüzelőanyagokra történő átállás (olaj, vagy olaj-gáz kombinációs megoldás); • régi erőművi egységek kiváltása új, korszerű, kevesebb szennyezéssel járó egységekkel; 3 • legkésőbb a hatálybalépést követő 2 éven belül bevezet a gázolaj kéntartalmára vonatkozó legalább olyan szigorú nemzeti határértékeket; • a lakossági felhasználásra kerülő szenek

minőségének javítása; • a kén emisszió csökkentésére és ellenőrzésére vonatkozó nemzeti stratégia elfogadása a hatályba lépést követő hat hónapon belül; • energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése; • vonatkozó adatok gyűjtése, továbbá jelentések készítése. Nemzetközi levegőtisztaság-védelmi egyezmények legfontosabb paraméterei SO 2 Egyezmény neve Kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának 30%-kal történő csökkentéséről Helsinki (1985.) Kénkibocsátások további csökkentéséről - Oslo (1994.) NO x emisszió és országhatárokon való átáramlása - Szófia (1988.) Multi-effects jegyzőkönyv -Göteborg (1999.) NO x időtáv csökk. mértéke kibocsátás az időtáv végére időtáv csökk. mértéke kibocsátás az időtáv végére 19801993 min. 30 % 1.632 kt/év - - - 19802000 45 % 898 kt/év - - - 19802005 50 % 816 kt/év - - - 19802010 60 %

653 kt/év - - - - - - 19871994 19902010 46 % 550 kt/év 19902010 4 emisszió nem érheti el 265 kt/év az 1987es szintet 17 % 198 kt/év Bécsi Egyezmény A keretegyezmény összehangolt mérési és kutatási programokban való részvételt, az ózonréteget károsító anyagok önkéntes csökkentését tartalmazza. Elfogadásának időpontja: 1985. március 22 Elfogadásának helyszíne: Bécs Hatálybalépés: 1988. szeptember 22 Magyar aláírás: 1989. április 20 Magyarországi hatálybalépés: 1989. július 19 A bécsi alapegyezmény nem tartalmaz még konkrét kötelezettségeket. Szigorítása és konkrét kötelezettségek előírása az egyezmény Montrealban aláírt jegyzőkönyvében került sor. A vállalás értelmében meghatározott freongázok termelését, kereskedelmét és felhasználását az 1986-os szinthez képest 1993-ra 80 %-ra, 1998-ra 50 %-ra kell mérsékelni, másrészt 1991-től a halonok alkalmazása nem növekedhet. Először a

nemzetközi szerződés aláíróinak Londonban megrendezett konferencián (1990. június 29-én), majd Koppenhágában 1992 nove mber 22-én újabb szigorításokat vezettek be. A 22/1993. (VII 20) KTM rendelet már a megszigorított állapotot tükrözi E szerint halonokat 1994. január 1-ig, a többi ózonkárosító anyagot (CFC, CTC, MCF) 1996 január 1ig kell kiváltani A koppenhágai módosítások ratifikálásáról 1994 m árcius 17-én döntött a Kormány. Május 17-én történt meg a csatlakozás, és augusztus 15-én lépett hatályba 5